Zakazani pregledi

August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 04.08.2021 10:00 HAHA0303946 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
2 04.08.2021 09:15 SEPO1603945 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
3 04.08.2021 09:00 HAKU2102963 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
4 03.08.2021 09:15 HABA1502953 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
5 03.08.2021 09:00 EMIM2908955 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.07.2021 09:15 ZIDU2506954 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
2 29.07.2021 09:00 VAKO2203949 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
3 28.07.2021 09:15 MIBA2902941 Ultrazvuk Srca 19.05.2020 01.01.1970
4 28.07.2021 09:15 DINE0303952 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
5 28.07.2021 09:00 SACA2503987 Ultrazvuk Srca 19.05.2020 01.01.1970
6 27.07.2021 09:15 HAHA0412956 Ultrazvuk Srca 19.05.2020 01.01.1970
7 27.07.2021 09:00 FRJU3008940 Ultrazvuk Srca 15.05.2020 01.01.1970
8 22.07.2021 09:15 ODZA0805961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
9 22.07.2021 09:00 FRHA2911962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
10 21.07.2021 09:15 TOSE1612958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
11 21.07.2021 09:00 ABHA0305956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
12 20.07.2021 09:15 HAHA0303946 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
13 20.07.2021 09:00 MUFA1605964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
14 15.07.2021 09:15 PAAB0305943 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
15 15.07.2021 09:00 VESU0909950 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
16 14.07.2021 09:15 SEDZ3112967 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
17 14.07.2021 09:00 DUKE0104972 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
18 13.07.2021 10:00 SEGO0102971 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
19 13.07.2021 09:15 IMKA0210945 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
20 13.07.2021 09:00 IBVE2905970 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
21 09.07.2021 10:00 KABE1902958 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
22 08.07.2021 10:00 IZBE0612983 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
23 08.07.2021 09:15 HOFA0103938 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
24 08.07.2021 09:00 ZEEN0202952 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
25 07.07.2021 10:00 JASL0211941 Ergometrija 04.05.2020 01.01.1970
26 07.07.2021 09:00 PURI1803954 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
27 06.07.2021 10:15 SKER0308966 Ergometrija 04.05.2020 01.01.1970
28 06.07.2021 10:00 NISA2106967 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
29 06.07.2021 09:00 SANI2106967 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
30 01.07.2021 10:00 SEBA1007964 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
31 01.07.2021 09:15 HUFA2304958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
32 01.07.2021 09:00 SARA1205956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2021 09:15 BASE1007964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
2 30.06.2021 09:00 TERI1303940 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
3 29.06.2021 10:00 SUKO2004966 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
4 29.06.2021 09:15 GUIS1506964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
5 29.06.2021 09:00 MUSA1604953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
6 25.06.2021 09:00 IZBE0612983 Ultrazvuk Srca 08.05.2020 01.01.1970
7 24.06.2021 09:15 GOSE0102971 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
8 24.06.2021 09:00 BEKA1902958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
9 23.06.2021 10:00 DITI0904977 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
10 23.06.2021 09:15 HUAL2001962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
11 23.06.2021 09:00 HAZI2305961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
12 22.06.2021 09:15 SEZE2507969 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
13 22.06.2021 09:00 SKDE2205932 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
14 21.06.2021 10:00 RAJU2006966 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
15 17.06.2021 09:15 RIAD2309968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
16 17.06.2021 09:15 HADE0207944 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
17 16.06.2021 09:15 AGFA0608954 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
18 16.06.2021 09:00 ME0101953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
19 15.06.2021 09:15 KRSE0910955 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
20 15.06.2021 09:00 KOSU2004966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
21 10.06.2021 09:15 KODZ3103968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
22 10.06.2021 09:00 MUEN0808957 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
23 09.06.2021 09:15 KASU1806950 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
24 09.06.2021 09:00 BAMI2401941 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
25 08.06.2021 09:15 TIDI0904977 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
26 08.06.2021 09:00 ISFE0507965 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
27 03.06.2021 10:15 ZIKA1504963 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
28 03.06.2021 10:15 ZIKA1504963 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
29 03.06.2021 09:15 BEIB2710961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
30 03.06.2021 09:00 BEHA2009941 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
31 02.06.2021 10:00 HAAH1609956 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
32 02.06.2021 09:00 MAFA0109957 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
33 01.06.2021 09:15 HEHA1209966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
34 01.06.2021 09:00 MUZE1101952 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.05.2021 10:00 SUOS1904953 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
2 27.05.2021 09:15 HUMU0308968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
3 27.05.2021 09:00 CIRU3003979 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
4 26.05.2021 10:00 SABA2101938 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
5 26.05.2021 09:30 ZIKA1504963 Ultrazvuk Srca 08.05.2020 01.01.1970
6 26.05.2021 09:15 COIF0304951 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
7 26.05.2021 09:00 JURA2006966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
8 25.05.2021 09:00 AHHA1609956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
9 25.05.2021 09:00 LJZO2503953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
10 20.05.2021 09:15 BASA2001938 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
11 20.05.2021 09:00 BESA1008969 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
12 19.05.2021 09:15 OSSU1904953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
13 19.05.2021 09:00 BOMA1408962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
14 18.05.2021 09:15 MUSA2008962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
15 18.05.2021 09:00 OREL1005000 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
16 13.05.2021 09:15 SEKO1503959 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
17 13.05.2021 09:00 MEKO1406966 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
18 12.05.2021 10:00 DETU0707961 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
19 12.05.2021 09:15 MIDE1711969 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
20 12.05.2021 09:00 STSU1108958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
21 11.05.2021 09:15 ZUCO1812971 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
22 11.05.2021 09:00 SUMA0207956 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
23 06.05.2021 10:00 ENCA0709977 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
24 06.05.2021 09:30 SEOS1609967 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
25 05.05.2021 09:15 DETU0707961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
26 05.05.2021 09:00 KADI2108979 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
27 04.05.2021 10:00 RUMA1011949 CT - Ostalo 17.09.2020 01.09.2020
28 04.05.2021 09:15 MUAL1011965 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
29 04.05.2021 09:00 SABE0202958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.04.2021 10:15 SESE2204957 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
2 29.04.2021 10:00 KASE2608955 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
3 29.04.2021 09:15 ENCA0709977 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
4 29.04.2021 09:00 ARSO1401983 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
5 28.04.2021 10:00 SUSU1802968 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
6 28.04.2021 09:15 MELE2806961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
7 28.04.2021 09:00 ZISK1903958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
8 27.04.2021 09:15 ARMU0701950 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
9 27.04.2021 09:00 AJGR0304953 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
10 22.04.2021 10:00 SAVR2812953 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
11 22.04.2021 09:15 FAMI1401940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
12 22.04.2021 09:00 NAMU0112940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
13 21.04.2021 09:15 SESE2204957 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
14 21.04.2021 09:00 KASE2608955 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
15 20.04.2021 09:15 MUHA2007950 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
16 20.04.2021 09:00 BESP2207961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
17 15.04.2021 09:30 NUTA1701960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
18 15.04.2021 09:15 HACA0509985 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
19 14.04.2021 09:15 ARSI1412952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
20 14.04.2021 09:00 SAVR2812953 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
21 13.04.2021 09:15 SUSU1802968 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
22 13.04.2021 09:00 EMMU1105960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
23 09.04.2021 10:15 ABBE1312960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
24 08.04.2021 10:00 VIDR2707960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
25 08.04.2021 09:15 IBSM1511952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
26 08.04.2021 09:00 DZZE1104954 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
27 07.04.2021 09:15 IVAN0408195 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
28 07.04.2021 09:00 AMVA0806946 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
29 06.04.2021 09:15 ABBE1312960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
30 06.04.2021 09:00 REOS1403964 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
31 02.04.2021 10:00 DEMU1410957 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
32 01.04.2021 09:15 DUMA0904944 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
33 01.04.2021 09:00 HAHU1009954 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.03.2021 10:00 RADU1003961 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
2 31.03.2021 09:15 VESK1302940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
3 31.03.2021 09:00 ALTU2202982 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
4 30.03.2021 09:15 MIPA1106968 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
5 30.03.2021 09:00 ALIS2604989 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
6 25.03.2021 09:15 IBDE1605949 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
7 25.03.2021 09:00 VIDR2707960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
8 24.03.2021 09:15 MUBA2108952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
9 24.03.2021 09:00 HAKO3008947 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
10 23.03.2021 10:00 MUPO1003953 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
11 23.03.2021 09:15 DEMU1410957 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
12 18.03.2021 09:15 MUPO1003953 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
13 17.03.2021 09:15 NUDZ1306956 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
14 16.03.2021 09:15 DUME0709981 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
15 11.03.2021 09:15 RADU1003961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
16 10.03.2021 10:00 MEHR2608999 CT - Ostalo 15.10.2020 13.10.2020
17 10.03.2021 09:15 MALO1502949 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
18 09.03.2021 10:00 IZSA0103941 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
19 09.03.2021 09:15 EMME1702952 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
20 05.03.2021 10:00 NANE1206960 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
21 03.03.2021 10:15 FEMA0503959 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
22 03.03.2021 10:15 FEMA0503959 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
23 03.03.2021 09:30 IZSA0103941 Ultrazvuk Srca 06.05.2020 01.01.1970
24 03.03.2021 09:15 DZCE1504961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
25 02.03.2021 10:00 OMRA1307954 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
26 02.03.2021 10:00 AJDI1307960 CT - Ostalo 06.10.2020 30.09.2020
27 02.03.2021 09:15 FEMA0503959 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 25.02.2021 09:15 HAAL1004961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
2 24.02.2021 09:15 NANE1206960 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
3 23.02.2021 09:15 RAOM1207954 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
4 19.02.2021 10:00 ALSA2204979 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
5 18.02.2021 09:15 DABA0106987 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
6 16.02.2021 09:15 SABA2802957 Ultrazvuk Srca 08.04.2020 01.01.1970
7 11.02.2021 09:15 ALSA2204979 Ultrazvuk Srca 08.04.2020 01.01.1970
8 10.02.2021 13:00 FESA29,08,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
9 09.02.2021 13:00 JASE28,05,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
10 09.02.2021 10:00 HIDE3005970 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
11 09.02.2021 09:00 HAMU3011964 Ultrazvuk Srca 26.03.2020 01.01.1970
12 04.02.2021 13:00 SUBA07,04,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
13 03.02.2021 13:00 ELSK29,06,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
14 03.02.2021 08:00 HIDE3006970 Ultrazvuk Srca 26.03.2020 01.01.1970
15 02.02.2021 13:00 FEBA20,06,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
16 02.02.2021 10:00 AMKA1606972 CT - Ostalo 24.06.2020 26.05.2020
17 02.02.2021 09:00 MIBE2004959 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
18 02.02.2021 08:00 FASR2002945 CT - Glava 20.10.2020 13.10.2020
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.01.2021 13:00 SEKA07,07,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
2 28.01.2021 09:00 VESA0511951 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
3 27.01.2021 13:00 HAMA28,07,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
4 26.01.2021 09:00 ADKA2404973 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
5 25.01.2021 13:00 MIAR0203949 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
6 22.01.2021 13:00 REKO02,05,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
7 21.01.2021 10:00 SAMA1005967 CT - Ostalo 04.09.2020 01.01.1970
8 20.01.2021 13:00 HALO2903952 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
9 20.01.2021 09:00 EHOM1212943 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
10 19.01.2021 10:00 SEJU2106958 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
11 19.01.2021 09:00 SEJU2106195 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
12 18.01.2021 13:00 BEKR1505937 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
13 15.01.2021 10:00 BRBR1807962 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
14 14.01.2021 10:00 DZHA2006968 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
15 13.01.2021 13:00 INBA24,09,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
16 13.01.2021 09:00 CABE3011940 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
17 12.01.2021 13:00 HAAL27,01,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
18 12.01.2021 10:00 AMSA0906972 CT - Ostalo 20.10.2020 14.10.2020
19 12.01.2021 10:00 OSCE0901960 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
20 08.01.2021 13:00 RATR20,02,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
21 08.01.2021 10:00 ZESO0101956 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
22 08.01.2021 10:00 SAPA0612952 CT - Ostalo 13.10.2020 01.01.1970
23 08.01.2021 10:00 IBZU2404947 CT - Ostalo 13.10.2020 12.10.2020
24 07.01.2021 13:00 JUKR24,09,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
25 07.01.2021 09:00 SASI1807965 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
26 06.01.2021 13:00 MESE01,07,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
27 06.01.2021 10:00 JAAC1404961 CT - Ostalo 25.09.2020 23.09.2020
28 06.01.2021 09:00 ZESO0101955 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
29 05.01.2021 13:00 SNHO06,12,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
30 05.01.2021 10:00 ZEZA0202952 Ergometrija 19.03.2020 01.01.1970
31 05.01.2021 09:00 OMBE1210948 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
32 04.01.2021 13:00 SEHA07,02,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
33 04.01.2021 10:00 SEOS1704958 CT - Ostalo 01.10.2020 29.09.2020
34 04.01.2021 10:00 MUDZ2403962 CT - Ostalo 09.10.2020 07.10.2020
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.12.2020 13:00 ALMU09,11,9 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
2 31.12.2020 10:00 MEBA1401956 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
3 30.12.2020 13:00 HAKA28,09,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
4 30.12.2020 10:00 MUDI1002958 Ergometrija 19.03.2020 01.01.1970
5 30.12.2020 09:00 ARZA1503945 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
6 29.12.2020 13:00 BESU08,02,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
7 29.12.2020 10:00 BEBE0106957 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
8 29.12.2020 10:00 ZAPO0605940 CT - Ostalo 27.08.2020 20.08.2020
9 29.12.2020 09:15 BEBE0106957 Ultrazvuk Srca 13.05.2020 01.01.1970
10 29.12.2020 09:00 ZEZA0202952 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
11 28.12.2020 13:00 ALST16,03,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
12 28.12.2020 10:00 RAMU0407195 CT - Ostalo 10.09.2020 01.09.2020
13 25.12.2020 13:00 FIHE13,03,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
14 25.12.2020 10:00 MIZE0304953 Ergometrija 19.03.2020 01.01.1970
15 25.12.2020 10:00 ZECA2802956 CT - Ostalo 09.10.2020 05.10.2020
16 24.12.2020 13:00 MISK29,06,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
17 24.12.2020 09:15 DIMU1002958 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
18 23.12.2020 13:00 NEZE22,08,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
19 23.12.2020 09:15 MIZE0304953 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
20 22.12.2020 10:00 SAOR1512966 CT - Ostalo 20.10.2020 28.09.2020
21 21.12.2020 13:00 SEBO28,01,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
22 18.12.2020 13:00 AGSA2101959 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
23 18.12.2020 10:00 ASJA2109960 CT - Ostalo 15.10.2020 10.10.2020
24 17.12.2020 13:00 ZOJU08,02,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
25 17.12.2020 10:00 FAGA2511958 CT - Ostalo 13.10.2020 01.10.2020
26 16.12.2020 13:00 MUDZ2906954 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
27 16.12.2020 09:00 DEKO0604937 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
28 15.12.2020 13:00 EDOM1404985 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
29 15.12.2020 10:00 HAMA1001964 CT - Ostalo 14.10.2020 07.10.2020
30 15.12.2020 09:15 MIDU2004952 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
31 14.12.2020 13:00 SEBE14,11,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
32 14.12.2020 10:00 SAKA0102954 CT - Ostalo 29.09.2020 01.01.1970
33 11.12.2020 13:00 RAZV26,01,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
34 11.12.2020 10:00 SEMA0104942 CT - Ostalo 18.08.2020 14.08.2020
35 11.12.2020 10:00 VAUR2107953 CT - Ostalo 16.10.2020 14.10.2020
36 10.12.2020 13:00 FIBA20,06,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
37 10.12.2020 13:00 SENE16,08,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
38 10.12.2020 10:00 NISM3103961 CT - Ostalo 20.10.2020 19.10.2020
39 10.12.2020 09:15 ZAHA1608975 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
40 10.12.2020 09:00 VEBO1001945 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
41 09.12.2020 13:00 DAME15,07,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
42 09.12.2020 10:00 SURE1704955 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
43 09.12.2020 09:15 BECI1807956 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
44 09.12.2020 09:00 SAKO1610970 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
45 08.12.2020 10:00 JAVI0901955 CT - Ostalo 21.08.2020 17.08.2020
46 08.12.2020 10:00 HAAV0105952 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
47 07.12.2020 10:00 RUBE2712956 CT - Ostalo 15.10.2020 12.10.2020
48 04.12.2020 13:00 MESA01,01,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
49 04.12.2020 10:00 AGAH0709948 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
50 04.12.2020 10:00 MIBO2701954 CT - Ostalo 15.10.2020 05.10.2020
51 03.12.2020 13:00 MUHA08,05,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
52 03.12.2020 10:00 BEKR2110953 CT - Ostalo 07.09.2020 03.09.2020
53 03.12.2020 09:15 ANZI0702943 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
54 03.12.2020 08:00 MESI1009975 CT - Ostalo 09.09.2020 04.09.2020
55 02.12.2020 10:00 SUKA0509966 CT - Ostalo 02.10.2020 30.09.2020
56 02.12.2020 09:15 MIPL0808941 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
57 02.12.2020 09:00 JACE2706970 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
58 02.12.2020 09:00 ERSK0308966 CT - Ostalo 24.06.2020 22.06.2020
59 02.12.2020 09:00 RAMU0802959 CT - Ostalo 04.08.2020 01.01.1970
60 01.12.2020 10:00 AMKA1606972 CT - Ostalo 24.06.2020 26.05.2020
61 01.12.2020 10:00 SAGL2305973 CT - Ostalo 20.07.2020 16.07.2020
62 01.12.2020 09:15 AMBE0305197 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2020 13:00 SEIM06,03,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
2 30.11.2020 10:00 GOHO1501968 CT - Ostalo 06.10.2020 30.09.2020
3 30.11.2020 10:00 DINE0303952 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
4 27.11.2020 13:00 DESU20,04,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
5 27.11.2020 10:00 ISKO3105946 CT - Ostalo 04.09.2020 24.08.2020
6 27.11.2020 10:00 DUCI0108950 CT - Ostalo 28.09.2020 22.09.2020
7 27.11.2020 10:00 DERA0802956 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
8 27.11.2020 10:00 DESE1506953 CT - Ostalo 19.10.2020 12.10.2020
9 27.11.2020 08:30 ZLTA0503939 CT - Kičma 20.10.2020 15.10.2020
10 27.11.2020 08:00 ZATU1904966 CT - Kičma 20.10.2020 14.10.2020
11 27.11.2020 08:00 HAJA1703966 CT - Kičma 20.10.2020 28.09.2020
12 26.11.2020 13:00 ZAHA1608975 Holter EKG 19.03.2020 01.01.1970
13 26.11.2020 10:00 NEMA0111978 CT - Ostalo 10.09.2020 01.09.2020
14 26.11.2020 10:00 SEMU2301957 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
15 26.11.2020 09:15 DEBA0101944 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
16 26.11.2020 08:00 IVKO1604982 CT - Kičma 20.10.2020 09.10.2020
17 26.11.2020 08:00 SALE1603972 CT - Kičma 20.10.2020 12.10.2020
18 24.11.2020 13:00 RIMU1208957 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
19 24.11.2020 10:00 VEBL2102964 CT - Ostalo 15.06.2020 01.01.1970
20 24.11.2020 10:00 SEHU0910971 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
21 24.11.2020 10:00 SESM0607968 CT - Ostalo 02.10.2020 28.09.2020
22 24.11.2020 09:15 FEAV2104947 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
23 24.11.2020 08:00 VIDU2308972 CT - Ostalo 17.09.2020 15.09.2020
24 24.11.2020 08:00 IBZA0404965 CT - Kičma 02.10.2020 29.09.2020
25 23.11.2020 13:00 AMMA0503972 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
26 23.11.2020 10:00 ALMU1407962 CT - Ostalo 29.09.2020 24.09.2020
27 23.11.2020 10:00 SAMU1610967 CT - Ostalo 09.10.2020 28.09.2020
28 23.11.2020 10:00 JASU0201956 CT - Ostalo 13.10.2020 08.10.2020
29 23.11.2020 08:00 REME0106969 CT - Kičma 19.10.2020 15.10.2020
30 23.11.2020 08:00 RAKR0606995 CT - Kičma 19.10.2020 15.10.2020
31 23.11.2020 08:00 SASA0201965 CT - Kičma 20.10.2020 05.10.2020
32 23.11.2020 08:00 CETA2009963 CT - Kičma 20.10.2020 15.10.2020
33 20.11.2020 10:00 VAOH2807972 CT - Ostalo 10.09.2020 20.11.2020
34 20.11.2020 10:00 SASK1811961 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
35 20.11.2020 10:00 AMGR3011965 CT - Ostalo 20.10.2020 15.10.2020
36 20.11.2020 08:30 BEKA0112997 CT - Kičma 02.10.2020 30.09.2020
37 20.11.2020 08:00 HACA0207970 CT - Kičma 15.10.2020 13.10.2020
38 20.11.2020 08:00 BEHU0912978 CT - Kičma 15.10.2020 13.10.2020
39 20.11.2020 08:00 ADNA0606974 CT - Kičma 16.10.2020 13.10.2020
40 19.11.2020 13:00 JAME2305975 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
41 19.11.2020 10:00 RAHU1502980 CT - Ostalo 08.10.2020 28.09.2020
42 19.11.2020 10:00 HIBR1508970 CT - Ostalo 13.10.2020 09.10.2020
43 19.11.2020 10:00 MISI2401944 CT - Ostalo 15.10.2020 08.10.2020
44 19.11.2020 09:15 ELBA1407980 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
45 19.11.2020 08:30 VAKO2210968 CT - Kičma 02.10.2020 15.09.2020
46 19.11.2020 08:00 EDHR1007964 CT - Kičma 13.10.2020 28.09.2020
47 19.11.2020 08:00 HAAH2302950 CT - Kičma 15.10.2020 28.09.2020
48 19.11.2020 08:00 ANLE1606976 CT - Kičma 15.10.2020 09.10.2020
49 18.11.2020 10:00 AVTR0202952 CT - Ostalo 23.09.2020 22.09.2020
50 18.11.2020 10:00 OSHA2202963 CT - Ostalo 13.10.2020 01.01.1970
51 18.11.2020 10:00 OSKU1510942 CT - Ostalo 13.10.2020 02.10.2020
52 18.11.2020 10:00 NEMU0506971 CT - Ostalo 16.10.2020 12.10.2020
53 18.11.2020 09:15 SESP2504951 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
54 18.11.2020 08:00 REHA1006945 CT - Kičma 13.10.2020 08.10.2020
55 18.11.2020 08:00 SEPA1805975 CT - Kičma 13.10.2020 08.10.2020
56 18.11.2020 08:00 MEST1008969 CT - Kičma 13.10.2020 28.09.2020
57 18.11.2020 08:00 NEAH1305970 CT - Kičma 15.10.2020 07.10.2020
58 17.11.2020 13:00 HASK1611964 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
59 17.11.2020 10:00 FAHE0903942 CT - Ostalo 08.10.2020 05.10.2020
60 17.11.2020 10:00 IZBI1312952 CT - Ostalo 13.10.2020 07.10.2020
61 17.11.2020 09:15 ZEAS0603977 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
62 17.11.2020 09:00 SUDU2109959 CT - Ostalo 27.07.2020 15.07.2020
63 17.11.2020 08:00 MEPE0301949 CT - Kičma 16.09.2020 14.09.2020
64 17.11.2020 08:00 ZUBO2910955 CT - Kičma 02.10.2020 01.01.1970
65 17.11.2020 08:00 ADSP1204991 CT - Kičma 13.10.2020 09.10.2020
66 17.11.2020 08:00 SESE0101948 CT - Kičma 13.10.2020 09.10.2020
67 16.11.2020 13:00 HACE1509952 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
68 16.11.2020 10:00 SMDZ0409962 CT - Ostalo 15.06.2020 01.01.1970
69 16.11.2020 10:00 FIRA0604971 CT - Ostalo 08.10.2020 02.10.2020
70 16.11.2020 10:00 META1402985 CT - Ostalo 09.10.2020 01.01.1970
71 16.11.2020 10:00 META1402985 CT - Ostalo 09.10.2020 07.10.2020
72 16.11.2020 10:00 IBRO1807950 CT - Ostalo 13.10.2020 01.10.2020
73 16.11.2020 08:00 AZKA1602947 CT - Kičma 07.09.2020 03.09.2020
74 16.11.2020 08:00 ZAIB1012952 CT - Kičma 02.10.2020 30.09.2020
75 16.11.2020 08:00 KEDI2207972 CT - Kičma 09.10.2020 01.10.2020
76 16.11.2020 08:00 SUKA1001961 CT - Kičma 13.10.2020 09.10.2020
77 13.11.2020 13:00 HAAG2105983 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
78 13.11.2020 10:00 VATU0212947 CT - Ostalo 13.10.2020 08.10.2020
79 13.11.2020 08:00 BRE0707948 CT - Kičma 07.09.2020 19.08.2020
80 13.11.2020 08:00 HAKA2809946 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
81 13.11.2020 08:00 ANPO3105959 CT - Kičma 15.10.2020 08.10.2020
82 12.11.2020 13:00 RAPO1508948 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
83 12.11.2020 10:00 SESI0211959 CT - Ostalo 06.10.2020 01.10.2020
84 12.11.2020 10:00 RABA1212195 CT - Ostalo 13.10.2020 30.09.2020
85 12.11.2020 09:15 RAKA0601962 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
86 12.11.2020 08:00 EMMU0301975 CT - Kičma 04.09.2020 28.08.2020
87 12.11.2020 08:00 RABA0104961 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
88 12.11.2020 08:00 IZOD0409978 CT - Kičma 13.10.2020 08.10.2020
89 12.11.2020 08:00 ZUDE1601958 CT - Kičma 15.10.2020 08.10.2020
90 11.11.2020 13:00 RURA1401955 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
91 11.11.2020 10:00 NUOR2105960 CT - Ostalo 25.09.2020 23.09.2020
92 11.11.2020 10:00 ZASE0910954 CT - Ostalo 06.10.2020 01.10.2020
93 11.11.2020 10:00 BRZR3008955 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
94 11.11.2020 10:00 MAGR1606951 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
95 11.11.2020 09:15 AMCO2102939 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
96 11.11.2020 08:00 MUBE0107940 CT - Kičma 02.09.2020 01.09.2020
97 11.11.2020 08:00 IZBE2808953 CT - Kičma 02.09.2020 11.08.2020
98 11.11.2020 08:00 AZDO0601951 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
99 11.11.2020 08:00 SEOS0501989 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
100 11.11.2020 08:00 SEKA1501954 CT - Kičma 15.10.2020 08.10.2020
101 10.11.2020 13:00 ZIDO1904958 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
102 10.11.2020 10:00 NISA1211954 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
103 10.11.2020 10:00 HAME2712953 CT - Ostalo 23.09.2020 21.09.2020
104 10.11.2020 10:00 DEDO1901495 CT - Ostalo 24.09.2020 21.09.2020
105 10.11.2020 10:00 MECA0208948 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
106 10.11.2020 10:00 MERE0910988 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
107 10.11.2020 10:00 SAKR2010996 CT - Ostalo 09.10.2020 02.10.2020
108 10.11.2020 09:15 EMHU0411967 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
109 10.11.2020 08:00 JODU2203943 CT - Kičma 02.09.2020 06.08.2020
110 10.11.2020 08:00 ANSK2301974 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
111 10.11.2020 08:00 ARHR2705964 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
112 09.11.2020 13:00 RAOS1403964 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
113 09.11.2020 10:00 MEBA1401956 CT - Ostalo 19.08.2020 14.08.2020
114 09.11.2020 10:00 ASCE1610957 CT - Ostalo 17.09.2020 01.09.2020
115 09.11.2020 10:00 PADE2906954 CT - Ostalo 25.09.2020 23.09.2020
116 09.11.2020 10:00 MIAL2011953 CT - Ostalo 02.10.2020 01.01.1970
117 09.11.2020 08:00 GOIG1802941 CT - Kičma 02.09.2020 27.08.2020
118 09.11.2020 08:00 ZEAR0310966 CT - Kičma 09.09.2020 01.01.1970
119 09.11.2020 08:00 IBKO1039591 CT - Kičma 28.09.2020 24.09.2020
120 09.11.2020 08:00 SAJU1803001 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
121 09.11.2020 08:00 SULA2209955 CT - Glava 15.10.2020 13.10.2020
122 09.11.2020 08:00 MITU0505964 CT - Glava 20.10.2020 16.10.2020
123 09.11.2020 08:00 ZEBA3103961 CT - Glava 20.10.2020 16.10.2020
124 06.11.2020 10:15 DZKR2106981 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
125 06.11.2020 10:00 NELU2508966 CT - Ostalo 22.09.2020 17.09.2020
126 06.11.2020 10:00 MUPI2608966 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
127 06.11.2020 10:00 NOST0501940 CT - Ostalo 01.10.2020 28.09.2020
128 06.11.2020 10:00 EMDE2503964 CT - Ostalo 06.10.2020 28.09.2020
129 06.11.2020 10:00 ZESM0609948 CT - Ostalo 20.10.2020 12.10.2020
130 06.11.2020 08:00 RUDE1311966 CT - Kičma 01.09.2020 26.08.2020
131 06.11.2020 08:00 HEIS0906949 CT - Kičma 14.09.2020 04.09.2020
132 06.11.2020 08:00 ENMU1805977 CT - Kičma 28.09.2020 22.09.2020
133 06.11.2020 08:00 MUPI2608966 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
134 06.11.2020 08:00 NIHA1709962 CT - Glava 15.10.2020 13.10.2020
135 06.11.2020 08:00 EDNO2603973 CT - Kičma 16.10.2020 13.10.2020
136 06.11.2020 08:00 FAIS1402955 CT - Glava 20.10.2020 30.09.2020
137 05.11.2020 13:00 MESE0205953 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
138 05.11.2020 10:00 MEMA0606955 CT - Ostalo 04.09.2020 01.09.2020
139 05.11.2020 10:00 VEKN1202942 CT - Ostalo 10.09.2020 07.09.2020
140 05.11.2020 10:00 FAMA1505961 CT - Ostalo 25.09.2020 22.09.2020
141 05.11.2020 10:00 SUOV2206965 CT - Ostalo 06.10.2020 02.10.2020
142 05.11.2020 10:00 SUIM2608949 CT - Ostalo 15.10.2020 07.10.2020
143 05.11.2020 09:15 SEPU1201958 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
144 05.11.2020 08:00 BIFR2212974 CT - Kičma 01.09.2020 01.01.1970
145 05.11.2020 08:00 NUSE1102951 CT - Kičma 04.09.2020 03.09.2020
146 05.11.2020 08:00 ABTA1706960 CT - Kičma 06.10.2020 30.09.2020
147 05.11.2020 08:00 EMDE2608980 CT - Ostalo 15.10.2020 01.01.1970
148 05.11.2020 08:00 EMDE2608980 CT - Ostalo 15.10.2020 13.10.2020
149 05.11.2020 08:00 FESE2504948 CT - Ostalo 15.10.2020 06.10.2020
150 05.11.2020 08:00 IBBA0210953 CT - Glava 20.10.2020 16.10.2020
151 05.11.2020 08:00 RABA2002964 CT - Glava 20.10.2020 16.10.2020
152 04.11.2020 13:00 MUTA12,02,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
153 04.11.2020 10:00 HAMU0911940 CT - Ostalo 21.08.2020 29.07.2020
154 04.11.2020 10:00 NEHU2005968 CT - Ostalo 08.10.2020 30.09.2020
155 04.11.2020 09:15 SESA0101948 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
156 04.11.2020 08:00 SACO2009651 CT - Kičma 18.08.2020 01.09.2020
157 04.11.2020 08:00 REHI3005952 CT - Kičma 09.10.2020 02.10.2020
158 04.11.2020 08:00 SADI1509944 CT - Kičma 15.10.2020 12.10.2020
159 04.11.2020 08:00 MUJA2509961 CT - Glava 15.10.2020 09.10.2020
160 04.11.2020 08:00 JAKO2608972 CT - Glava 15.10.2020 01.10.2020
161 03.11.2020 13:00 EDMU0409985 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
162 03.11.2020 10:00 ERSA2409995 CT - Ostalo 24.06.2020 29.05.2020
163 03.11.2020 10:00 MITR0109952 CT - Ostalo 11.08.2020 01.01.1970
164 03.11.2020 10:00 FASM1406942 CT - Ostalo 06.10.2020 30.09.2020
165 03.11.2020 10:00 ZLHE1809949 CT - Ostalo 13.10.2020 05.10.2020
166 03.11.2020 09:00 RAMU1308962 CT - Ostalo 28.07.2020 24.07.2020
167 03.11.2020 08:00 HAMA0608968 CT - Kičma 26.08.2020 19.08.2020
168 03.11.2020 08:00 VEAH0906196 CT - Kičma 04.09.2020 31.08.2020
169 03.11.2020 08:00 JASE0308965 CT - Kičma 17.09.2020 15.09.2020
170 03.11.2020 08:00 NEHA0512964 CT - Kičma 29.09.2020 28.09.2020
171 03.11.2020 08:00 ZIAJ1503963 CT - Glava 15.10.2020 13.10.2020
172 03.11.2020 08:00 NIRE0401973 CT - Glava 15.10.2020 08.10.2020
173 03.11.2020 08:00 ELGA0705984 CT - Kičma 16.10.2020 30.09.2020
174 02.11.2020 10:00 ZUHA0710960 CT - Ostalo 10.09.2020 07.09.2020
175 02.11.2020 10:00 PAMA0510961 CT - Ostalo 10.09.2020 07.09.2020
176 02.11.2020 10:00 STHR1604946 CT - Ostalo 24.09.2020 22.09.2020
177 02.11.2020 10:00 IBME1504935 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
178 02.11.2020 10:00 NEMU0102942 CT - Ostalo 13.10.2020 08.10.2020
179 02.11.2020 08:00 ARAL1403996 CT - Glava 17.08.2020 14.08.2020
180 02.11.2020 08:00 DZDE0401971 CT - Kičma 26.08.2020 21.08.2020
181 02.11.2020 08:00 SAHU3107971 CT - Kičma 04.09.2020 25.08.2020
182 02.11.2020 08:00 HAMU1311959 CT - Ostalo 10.09.2020 01.09.2020
183 02.11.2020 08:00 SAKA0106955 CT - Kičma 28.09.2020 24.09.2020
184 02.11.2020 08:00 MITR3004955 CT - Kičma 09.10.2020 01.10.2020
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.10.2020 13:00 AVMU2001959 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
2 30.10.2020 10:15 LUMI2904953 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
3 30.10.2020 10:00 AMBE2811977 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
4 30.10.2020 10:00 AMBE2811977 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
5 30.10.2020 10:00 RETR2102963 CT - Ostalo 21.08.2020 20.08.2020
6 30.10.2020 10:00 FIRI1909962 CT - Ostalo 24.09.2020 16.09.2020
7 30.10.2020 10:00 ALJA1312956 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
8 30.10.2020 10:00 JAGO0504961 CT - Ostalo 14.10.2020 28.09.2020
9 30.10.2020 08:00 MIHE0307950 CT - Kičma 27.08.2020 24.08.2020
10 30.10.2020 08:00 ZIKA1504963 CT - Kičma 27.08.2020 19.08.2020
11 30.10.2020 08:00 RASO0801955 CT - Kičma 16.09.2020 26.08.2020
12 30.10.2020 08:00 HADE0903942 CT - Glava 08.10.2020 05.10.2020
13 30.10.2020 08:00 ASCA0104965 CT - Kičma 09.10.2020 06.10.2020
14 30.10.2020 08:00 FACU0609897 CT - Glava 15.10.2020 13.10.2020
15 29.10.2020 13:00 HAAH1609956 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
16 29.10.2020 10:00 ENOM0103962 CT - Ostalo 20.08.2020 14.08.2020
17 29.10.2020 10:00 REBU1203958 CT - Ostalo 28.09.2020 21.09.2020
18 29.10.2020 10:00 ENTO2709967 CT - Ostalo 06.10.2020 30.09.2020
19 29.10.2020 10:00 ADKO0403999 CT - Ostalo 08.10.2020 02.10.2020
20 29.10.2020 10:00 BESU0209956 CT - Ostalo 14.10.2020 12.10.2020
21 29.10.2020 09:15 HASK1611964 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
22 29.10.2020 08:00 ADAG1311972 CT - Kičma 27.08.2020 25.08.2020
23 29.10.2020 08:00 VEHU1007977 CT - Ostalo 01.09.2020 28.08.2020
24 29.10.2020 08:00 SASI0707973 CT - Kičma 24.09.2020 17.09.2020
25 29.10.2020 08:00 CEKU3007958 CT - Kičma 08.10.2020 02.10.2020
26 29.10.2020 08:00 SUSE0702973 CT - Glava 08.10.2020 01.10.2020
27 29.10.2020 08:00 EMCO2503977 CT - Kičma 19.10.2020 15.10.2020
28 28.10.2020 13:00 ZUCO1812971 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
29 28.10.2020 10:00 MIBO1509953 CT - Ostalo 18.08.2020 13.08.2020
30 28.10.2020 10:00 MUHU2609954 CT - Ostalo 23.09.2020 21.09.2020
31 28.10.2020 10:00 RESP1705695 CT - Ostalo 08.10.2020 06.10.2020
32 28.10.2020 10:00 SEBE1409965 CT - Ostalo 14.10.2020 12.10.2020
33 28.10.2020 10:00 VERI0210961 CT - Ostalo 16.10.2020 09.10.2020
34 28.10.2020 09:15 ATZA0201940 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
35 28.10.2020 08:00 SATE2503954 CT - Kičma 26.08.2020 14.08.2020
36 28.10.2020 08:00 ERCI0707970 CT - Kičma 26.08.2020 20.08.2020
37 28.10.2020 08:00 NEDI1501987 CT - Kičma 16.09.2020 02.09.2020
38 28.10.2020 08:00 SAKE0202978 CT - Kičma 23.09.2020 16.09.2020
39 28.10.2020 08:00 GOIL2201978 CT - Glava 08.10.2020 18.09.2020
40 28.10.2020 08:00 ZABA1901963 CT - Kičma 15.10.2020 13.10.2020
41 27.10.2020 10:15 RAJU1006960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
42 27.10.2020 10:15 ADKA2404973 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
43 27.10.2020 10:00 EMSK3010953 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
44 27.10.2020 10:00 FAHU0403966 CT - Ostalo 18.08.2020 12.08.2020
45 27.10.2020 10:00 NUKA1903954 CT - Ostalo 16.09.2020 11.08.2020
46 27.10.2020 10:00 MIIS0809963 CT - Ostalo 24.09.2020 17.09.2020
47 27.10.2020 10:00 RETR2104961 CT - Ostalo 02.10.2020 29.09.2020
48 27.10.2020 10:00 ANVA2405940 CT - Ostalo 09.10.2020 07.10.2020
49 27.10.2020 10:00 SAIB0106950 CT - Ostalo 13.10.2020 08.10.2020
50 27.10.2020 10:00 KAPA1707013 CT - Ostalo 16.10.2020 14.10.2020
51 27.10.2020 09:15 AHCA1504954 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
52 27.10.2020 08:00 NASK0508961 CT - Kičma 24.08.2020 20.08.2020
53 27.10.2020 08:00 SADO2512975 CT - Kičma 01.09.2020 31.08.2020
54 27.10.2020 08:00 AMKO0307971 CT - Kičma 23.09.2020 22.09.2020
55 27.10.2020 08:00 EDKU0704961 CT - Kičma 06.10.2020 02.10.2020
56 27.10.2020 08:00 SEIM1706966 CT - Glava 08.10.2020 01.10.2020
57 27.10.2020 08:00 DADJ1703012 CT - Glava 15.10.2020 28.09.2020
58 27.10.2020 08:00 BEDE1503964 CT - Glava 20.10.2020 16.10.2020
59 26.10.2020 10:00 HASE2611952 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
60 26.10.2020 10:00 ESKA1510965 CT - Ostalo 19.06.2020 29.05.2020
61 26.10.2020 10:00 IVKR1003953 CT - Ostalo 09.09.2020 01.09.2020
62 26.10.2020 10:00 ZVAK2802966 CT - Ostalo 18.09.2020 16.09.2020
63 26.10.2020 10:00 SEHU0305962 CT - Ostalo 19.10.2020 16.10.2020
64 26.10.2020 08:00 SEDE2401966 CT - Kičma 24.08.2020 20.08.2020
65 26.10.2020 08:00 ELSA1811984 CT - Kičma 01.09.2020 25.08.2020
66 26.10.2020 08:00 KAMA0211937 CT - Glava 02.09.2020 01.09.2020
67 26.10.2020 08:00 SAKA1709947 CT - Kičma 14.09.2020 07.09.2020
68 26.10.2020 08:00 KECI0711960 CT - Kičma 22.09.2020 08.09.2020
69 26.10.2020 08:00 AIOS2505970 CT - Kičma 09.10.2020 02.10.2020
70 26.10.2020 08:00 ENSA0309960 CT - Glava 20.10.2020 07.10.2020
71 23.10.2020 13:00 BECE3009951 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
72 23.10.2020 10:00 SAMU1610967 CT - Ostalo 18.09.2020 15.09.2020
73 23.10.2020 10:00 CAAH2610970 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
74 23.10.2020 10:00 AIPU0808979 CT - Ostalo 06.10.2020 30.09.2020
75 23.10.2020 09:00 TISA2002949 CT - Ostalo 19.08.2020 14.08.2020
76 23.10.2020 08:00 SAHI1201955 CT - Kičma 24.08.2020 21.08.2020
77 23.10.2020 08:00 MICA2305982 CT - Kičma 28.08.2020 24.08.2020
78 23.10.2020 08:00 META0902969 CT - Kičma 22.09.2020 01.01.1970
79 23.10.2020 08:00 MISE2302943 CT - Glava 29.09.2020 14.09.2020
80 23.10.2020 08:00 AMHO2012961 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
81 23.10.2020 08:00 FATR2508952 CT - Glava 13.10.2020 07.10.2020
82 22.10.2020 10:00 MUHO1012957 CT - Ostalo 04.09.2020 01.09.2020
83 22.10.2020 10:00 SASI1905946 CT - Ostalo 18.09.2020 01.09.2020
84 22.10.2020 10:00 META1008957 CT - Ostalo 02.10.2020 30.09.2020
85 22.10.2020 09:15 NUIB1001939 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
86 22.10.2020 08:00 MIZE1709983 CT - Kičma 19.08.2020 13.08.2020
87 22.10.2020 08:00 NEKO2704980 CT - Kičma 24.08.2020 01.01.1970
88 22.10.2020 08:00 SAAR1601955 CT - Kičma 18.09.2020 16.09.2020
89 22.10.2020 08:00 SESA2008945 CT - Glava 09.10.2020 07.10.2020
90 22.10.2020 08:00 ZLMI1909943 CT - Kičma 09.10.2020 02.10.2020
91 21.10.2020 10:00 SEPI1010966 CT - Ostalo 17.09.2020 01.09.2020
92 21.10.2020 10:00 ALHA0611981 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
93 21.10.2020 10:00 EDBE2510952 CT - Ostalo 14.10.2020 12.10.2020
94 21.10.2020 09:00 TABE1705983 CT - Ostalo 12.07.2020 01.01.1970
95 21.10.2020 08:00 MIZE1704952 CT - Kičma 19.08.2020 18.08.2020
96 21.10.2020 08:00 EDOK1504964 CT - Kičma 01.09.2020 24.08.2020
97 21.10.2020 08:00 AHKR2508984 CT - Kičma 18.09.2020 01.09.2020
98 21.10.2020 08:00 SEAH2903967 CT - Kičma 06.10.2020 01.10.2020
99 21.10.2020 08:00 VEST0603960 CT - Glava 09.10.2020 05.10.2020
100 21.10.2020 08:00 VEKE2103963 CT - Glava 09.10.2020 28.09.2020
101 20.10.2020 13:00 NUTA1701960 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
102 20.10.2020 13:00 FABA1308957 Ergometrija 22.05.2020 01.01.1970
103 20.10.2020 10:00 BENE19.01.1 CT - Ostalo 04.09.2020 01.09.2020
104 20.10.2020 10:00 SEHE2102964 CT - Ostalo 17.09.2020 14.09.2020
105 20.10.2020 10:00 IRCE0902982 CT - Kičma 06.10.2020 02.10.2020
106 20.10.2020 10:00 HACA1904962 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
107 20.10.2020 10:00 SAKO1309979 CT - Ostalo 13.10.2020 06.10.2020
108 20.10.2020 09:30 FABA1308957 Ultrazvuk Srca 14.05.2020 01.01.1970
109 20.10.2020 09:15 HAIS3009999 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
110 20.10.2020 08:00 EDHA0704965 CT - Kičma 19.08.2020 12.08.2020
111 20.10.2020 08:00 HAOM1706950 CT - Kičma 21.08.2020 01.01.1970
112 20.10.2020 08:00 HAIM2410952 CT - Kičma 21.08.2020 18.08.2020
113 20.10.2020 08:00 JAAR0206964 CT - Kičma 21.08.2020 19.08.2020
114 20.10.2020 08:00 ELOM1112997 CT - Ostalo 16.09.2020 10.09.2020
115 20.10.2020 08:00 ZUSE0602940 CT - Glava 13.10.2020 05.10.2020
116 20.10.2020 08:00 NETU0109973 CT - Glava 13.10.2020 01.01.1970
Prethodni pregledi