Teremini čiji je rok istekao

Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 20.09.2021 13:00 AMDU1109981 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
2 20.09.2021 12:00 IVJU0610967 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
3 20.09.2021 11:00 RAAJ2508977 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
4 20.09.2021 10:00 MIGO2907958 CT - Ostalo 08.07.2021 01.01.1970
5 20.09.2021 10:00 LEBR0910981 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
6 20.09.2021 10:00 LEGV3112955 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
7 20.09.2021 10:00 JOTO1011952 CT - Ostalo 13.08.2021 01.01.1970
8 20.09.2021 10:00 HASO0204967 CT - Kičma 13.08.2021 01.01.1970
9 20.09.2021 10:00 SABA1809956 CT - Kičma 17.08.2021 01.01.1970
10 20.09.2021 10:00 HAHE08.11.1 CT - Ostalo 18.08.2021 01.01.1970
11 20.09.2021 09:30 MITA01.07.1 CT - Ostalo 10.08.2021 01.01.1970
12 20.09.2021 08:00 FAHR0106962 CT - Kičma 13.08.2021 01.01.1970
13 20.09.2021 08:00 ALHR2606978 CT - Kičma 17.08.2021 01.01.1970
14 20.09.2021 08:00 DZSU0807971 CT - Glava 20.08.2021 16.08.2021
15 20.09.2021 08:00 NESI1904972 CT - Glava 20.08.2021 20.09.2021
16 17.09.2021 13:30 OSBA1909970 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
17 17.09.2021 13:20 FAAH29.03.1 CT - Glava 16.09.2021 01.01.1970
18 17.09.2021 13:00 VEVA0805972 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
19 17.09.2021 11:00 ZEDU0508963 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
20 17.09.2021 10:30 AMMU2601993 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
21 17.09.2021 10:00 NADI1609959 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
22 17.09.2021 10:00 ELHA2511976 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
23 17.09.2021 10:00 FACE1202967 CT - Ostalo 29.07.2021 01.01.1970
24 17.09.2021 10:00 SICI0504953 CT - Ostalo 04.08.2021 01.01.1970
25 17.09.2021 10:00 CEFA1104954 CT - Ostalo 13.08.2021 01.01.1970
26 17.09.2021 09:00 BEDI2506196 CT - Ostalo 12.08.2021 01.01.1970
27 17.09.2021 08:00 AIAH1406964 CT - Kičma 13.08.2021 01.01.1970
28 17.09.2021 08:00 NAHA0804962 CT - Kičma 17.08.2021 01.01.1970
29 17.09.2021 08:00 ZAMA0805963 CT - Ostalo 17.08.2021 01.01.1970
30 17.09.2021 08:00 HAZA1006944 CT - Kičma 17.08.2021 01.01.1970
31 16.09.2021 19:30 AMSK2309979 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
32 16.09.2021 18:30 ADZU2005995 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
33 16.09.2021 17:30 SUBE1419481 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
34 16.09.2021 17:00 FAMA2005970 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
35 16.09.2021 15:30 HAMI2110983 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
36 16.09.2021 15:00 SEMU0305985 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
37 16.09.2021 14:30 AZPE0604972 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
38 16.09.2021 14:00 MUKA1503973 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
39 16.09.2021 11:00 DZVE2806960 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
40 16.09.2021 10:30 KASI1008954 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
41 16.09.2021 10:00 NEZI1310984 CT - Ostalo 21.06.2021 01.01.1970
42 16.09.2021 10:00 JAHA2108950 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
43 16.09.2021 10:00 FIBE1209967 CT - Ostalo 23.07.2021 01.01.1970
44 16.09.2021 10:00 SAKA0905959 CT - Ostalo 04.08.2021 28.07.2021
45 16.09.2021 10:00 HAKA27.09.1 CT - Ostalo 12.08.2021 01.01.1970
46 16.09.2021 08:30 VABE02.11.1 CT - Kičma 12.08.2021 01.01.1970
47 16.09.2021 08:30 FAIB11.12.1 CT - Kičma 12.08.2021 01.01.1970
48 16.09.2021 08:00 SAKO1409984 CT - Kičma 13.08.2021 01.01.1970
49 16.09.2021 08:00 FAHA1512968 CT - Kičma 17.08.2021 01.01.1970
50 16.09.2021 08:00 BADE0212965 CT - Glava 20.08.2021 01.01.1970
51 16.09.2021 08:00 FASM2701195 CT - Glava 15.09.2021 01.01.1970
52 15.09.2021 19:00 SACA1212983 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
53 15.09.2021 18:30 RAAL0505971 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
54 15.09.2021 17:30 SASP2701970 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
55 15.09.2021 16:30 SEKU1011951 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
56 15.09.2021 16:00 SASE0409964 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
57 15.09.2021 15:00 SAKO1006977 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
58 15.09.2021 14:30 MIBL0711946 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
59 15.09.2021 14:00 IVMA0902964 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
60 15.09.2021 13:00 ERDU2904985 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
61 15.09.2021 11:00 NASI0201951 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
62 15.09.2021 10:00 FAAJ1302953 CT - Ostalo 17.06.2021 01.01.1970
63 15.09.2021 10:00 VAJU0201978 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
64 15.09.2021 10:00 MEKO0404995 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
65 15.09.2021 10:00 VAKO0605961 CT - Ostalo 04.08.2021 01.01.1970
66 15.09.2021 10:00 ALRI1.08.19 CT - Ostalo 06.08.2021 01.01.1970
67 15.09.2021 10:00 09HADžordi CT - Ostalo 16.08.2021 01.01.1970
68 15.09.2021 10:00 MIKA1303946 CT - Ostalo 20.08.2021 01.01.1970
69 15.09.2021 09:00 MIJO1504945 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
70 15.09.2021 08:30 FAFE26.05.1 CT - Kičma 12.08.2021 01.01.1970
71 15.09.2021 08:30 MIFE06.05.1 CT - Kičma 12.08.2021 01.01.1970
72 15.09.2021 08:30 SMTA11.07.1 CT - Kičma 12.08.2021 01.01.1970
73 15.09.2021 08:00 SEDE12.12.1 CT - Glava 10.08.2021 01.01.1970
74 15.09.2021 08:00 ZLBE1304965 CT - Kičma 17.08.2021 01.01.1970
75 14.09.2021 14:30 MUBA0909949 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
76 14.09.2021 13:30 MIKO2119701 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
77 14.09.2021 13:00 SEFE0110964 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
78 14.09.2021 11:00 FAJU2707963 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
79 14.09.2021 10:00 RASA1101949 CT - Ostalo 17.06.2021 01.01.1970
80 14.09.2021 10:00 EDMU2508962 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
81 14.09.2021 10:00 AIUZ1601972 CT - Ostalo 28.07.2021 01.01.1970
82 14.09.2021 10:00 27ASDurmo CT - Ostalo 16.08.2021 01.01.1970
83 14.09.2021 09:30 EMSM19.08.1 CT - Ostalo 11.08.2021 01.01.1970
84 14.09.2021 09:00 HASK0102953 CT - Ostalo 04.08.2021 01.01.1970
85 14.09.2021 09:00 BEIK25.02.1 CT - Ostalo 05.08.2021 01.01.1970
86 14.09.2021 08:30 EMSM19.08.1 CT - Glava 10.08.2021 01.01.1970
87 14.09.2021 08:00 NIGO30.12.1 CT - Kičma 10.08.2021 01.01.1970
88 14.09.2021 08:00 SEAH1008976 CT - Kičma 18.08.2021 01.01.1970
89 14.09.2021 08:00 EDR1603979 CT - Glava 20.08.2021 09.08.2021
90 14.09.2021 08:00 AMKO08.09.1 CT - Kičma 10.09.2021 06.09.2021
91 13.09.2021 13:30 NIHA1308972 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
92 13.09.2021 13:00 MIBA0704970 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
93 13.09.2021 11:00 MESA1701980 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
94 13.09.2021 11:00 AVTR0202952 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
95 13.09.2021 10:30 ALKU2308001 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
96 13.09.2021 10:00 LIPL2602980 CT - Ostalo 27.05.2021 21.05.2021
97 13.09.2021 10:00 FUIM2507965 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
98 13.09.2021 10:00 SESM1509967 CT - Ostalo 19.07.2021 01.01.1970
99 13.09.2021 10:00 ZUVE3004949 CT - Ostalo 28.07.2021 01.01.1970
100 13.09.2021 10:00 BESA1807954 CT - Ostalo 02.08.2021 01.01.1970
101 13.09.2021 10:00 SADE16.09.1 CT - Ostalo 10.08.2021 01.01.1970
102 13.09.2021 10:00 MIMA1601955 CT - Ostalo 13.08.2021 01.01.1970
103 13.09.2021 10:00 SAIS0303960 CT - Ostalo 17.08.2021 01.01.1970
104 13.09.2021 09:15 HAMU3101947 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
105 13.09.2021 09:00 RASP1407936 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
106 13.09.2021 08:30 RISA12.01.1 CT - Kičma 11.08.2021 01.01.1970
107 13.09.2021 08:00 JEJU1805949 CT - Glava 07.06.2021 17.08.2021
108 13.09.2021 08:00 MISM02.06.1 CT - Kičma 11.08.2021 01.01.1970
109 13.09.2021 08:00 MUIS08.02.1 CT - Kičma 11.08.2021 01.01.1970
110 13.09.2021 08:00 SUDI0103959 CT - Kičma 18.08.2021 01.01.1970
111 13.09.2021 08:00 SUCO1003963 CT - Glava 18.08.2021 01.01.1970
112 10.09.2021 13:30 NIIM2909964 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
113 10.09.2021 12:00 JADI3112951 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
114 10.09.2021 11:00 IBBE0801967 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
115 10.09.2021 10:30 ISBA0607948 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
116 10.09.2021 10:00 DITO1049611 CT - Ostalo 25.06.2021 14.06.2021
117 10.09.2021 10:00 ROVR1404976 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
118 10.09.2021 10:00 MUMU1802963 CT - Ostalo 19.07.2021 01.01.1970
119 10.09.2021 10:00 SEPI1010961 CT - Ostalo 29.07.2021 01.01.1970
120 10.09.2021 10:00 FACO1209956 CT - Ostalo 04.08.2021 01.01.1970
121 10.09.2021 10:00 VETE2807954 CT - Ostalo 13.08.2021 01.01.1970
122 10.09.2021 10:00 RUSI2906982 CT - Ostalo 17.08.2021 01.01.1970
123 10.09.2021 09:15 ISME1803947 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
124 10.09.2021 09:00 VJKA0906940 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
125 10.09.2021 09:00 ADKA2706974 CT - Ostalo 23.07.2021 01.01.1970
126 10.09.2021 08:30 SESE11.04.1 CT - Kičma 10.08.2021 01.01.1970
127 10.09.2021 08:30 ENSA05.02.1 CT - Kičma 12.08.2021 01.01.1970
128 10.09.2021 08:00 DESI21.12.1 CT - Kičma 10.08.2021 01.01.1970
129 10.09.2021 08:00 ZIMA17.08.1 CT - Kičma 10.08.2021 01.01.1970
130 10.09.2021 08:00 JABA27.03.1 CT - Kičma 10.08.2021 01.01.1970
131 10.09.2021 08:00 ZUOR2206973 CT - Glava 17.08.2021 01.01.1970
132 10.09.2021 08:00 NISK0109937 CT - Glava 17.08.2021 01.01.1970
133 09.09.2021 19:00 SAMR1811952 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
134 09.09.2021 18:00 SAHA1708951 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
135 09.09.2021 17:00 AIPA1807952 CT - Glava 13.07.2021 01.01.1970
136 09.09.2021 16:00 VAAH3004974 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
137 09.09.2021 15:00 IVKA0511970 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
138 09.09.2021 14:30 SADU0408958 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
139 09.09.2021 14:00 ILKO2401988 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
140 09.09.2021 13:30 ALMU1803984 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
141 09.09.2021 13:00 LEKA0305983 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
142 09.09.2021 11:00 NATE2202957 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
143 09.09.2021 10:30 PEJO0810959 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
144 09.09.2021 10:00 SEHA1008957 CT - Ostalo 24.06.2021 01.01.1970
145 09.09.2021 10:00 06OSGlumče CT - Ostalo 13.08.2021 01.01.1970
146 09.09.2021 10:00 EMSI0805961 CT - Ostalo 16.08.2021 01.01.1970
147 09.09.2021 09:30 FAOP26.08.1 CT - Ostalo 12.08.2021 01.01.1970
148 09.09.2021 09:00 UZPO0402940 CT - Ostalo 26.07.2021 01.01.1970
149 09.09.2021 08:30 HIBE09.12.1 CT - Kičma 10.08.2021 01.01.1970
150 09.09.2021 08:30 NEPA24.11.1 CT - Kičma 12.08.2021 01.01.1970
151 09.09.2021 08:00 FASM26.03.1 CT - Kičma 10.08.2021 01.01.1970
152 09.09.2021 08:00 SECI10.07.1 CT - Kičma 10.08.2021 01.01.1970
153 08.09.2021 19:30 SEBA1208961 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
154 08.09.2021 18:30 DISA0912958 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
155 08.09.2021 17:30 MASA2207998 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
156 08.09.2021 16:00 SEBR1512960 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
157 08.09.2021 15:30 ZLMA1111954 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
158 08.09.2021 15:00 AMHO1602978 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
159 08.09.2021 15:00 SADE0910947 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
160 08.09.2021 14:30 MESA1208948 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
161 08.09.2021 14:00 EDDE1039691 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
162 08.09.2021 13:00 NUSA0103973 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
163 08.09.2021 13:00 HADU0912958 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
164 08.09.2021 12:00 RAMU3003962 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
165 08.09.2021 11:00 DZZU3101001 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
166 08.09.2021 10:30 RESE2501960 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
167 08.09.2021 10:00 VEBE1708946 CT - Ostalo 24.06.2021 01.01.1970
168 08.09.2021 10:00 ANLO2404957 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
169 08.09.2021 10:00 NUHO0406952 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
170 08.09.2021 10:00 SASA2102951 CT - Ostalo 22.07.2021 01.01.1970
171 08.09.2021 10:00 ALNA2404962 CT - Ostalo 28.07.2021 01.01.1970
172 08.09.2021 10:00 FUAL0309965 CT - Ostalo 13.08.2021 01.01.1970
173 08.09.2021 10:00 HAME3008974 CT - Ostalo 16.08.2021 01.01.1970
174 08.09.2021 09:00 ESKA1412955 CT - Ostalo 17.08.2021 01.01.1970
175 08.09.2021 08:00 RAPI04.02.1 CT - Kičma 09.08.2021 01.01.1970
176 08.09.2021 08:00 SABE17.01.1 CT - Kičma 09.08.2021 01.01.1970
177 08.09.2021 08:00 RAPA28.07.1 CT - Kičma 10.08.2021 01.01.1970
178 08.09.2021 08:00 NAMA1404949 CT - Glava 16.08.2021 01.01.1970
179 08.09.2021 08:00 NEPA0608967 CT - Glava 17.08.2021 01.01.1970
180 07.09.2021 13:30 MAJU0306952 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
181 07.09.2021 13:00 LALU1206969 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
182 07.09.2021 11:00 ABDU1204988 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
183 07.09.2021 10:30 RAMU0904953 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
184 07.09.2021 10:00 ARBU0205985 CT - Ostalo 10.06.2021 01.01.1970
185 07.09.2021 10:00 MIDU0804954 CT - Ostalo 25.06.2021 15.06.2021
186 07.09.2021 10:00 DRAN3009954 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
187 07.09.2021 10:00 VLPA1107956 CT - Ostalo 28.07.2021 01.01.1970
188 07.09.2021 10:00 ATSK1010949 CT - Ostalo 04.08.2021 01.01.1970
189 07.09.2021 10:00 BAIS0503944 CT - Glava 13.08.2021 01.01.1970
190 07.09.2021 10:00 IFAL3101956 CT - Ostalo 16.08.2021 01.01.1970
191 07.09.2021 10:00 MEAF0507967 CT - Ostalo 20.08.2021 01.01.1970
192 07.09.2021 08:00 SAJA25.05.1 CT - Kičma 09.08.2021 01.01.1970
193 07.09.2021 08:00 ZLBO19.06.1 CT - Kičma 09.08.2021 01.01.1970
194 07.09.2021 08:00 MIDE01.03.1 CT - Kičma 09.08.2021 01.01.1970
195 07.09.2021 08:00 EDPE13.10.1 CT - Kičma 09.08.2021 01.01.1970
196 07.09.2021 08:00 ZUHE1505938 CT - Glava 13.08.2021 01.01.1970
197 07.09.2021 08:00 SUBU2310964 CT - Glava 13.08.2021 01.01.1970
198 06.09.2021 13:30 ESOG0308969 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
199 06.09.2021 13:00 VLER2804965 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
200 06.09.2021 11:00 RASA1101949 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
201 06.09.2021 10:30 AZKO1501964 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
202 06.09.2021 10:00 IZKR2604979 CT - Ostalo 31.05.2021 27.05.2021
203 06.09.2021 10:00 BAMA2903962 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
204 06.09.2021 10:00 BAMA2903962 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
205 06.09.2021 10:00 BRBL2808965 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
206 06.09.2021 10:00 MEME1110958 CT - Ostalo 28.07.2021 01.01.1970
207 06.09.2021 10:00 ESSM1106950 CT - Ostalo 04.08.2021 01.01.1970
208 06.09.2021 09:00 IFNA1805954 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
209 06.09.2021 09:00 SEKA1512936 CT - Ostalo 26.07.2021 01.01.1970
210 06.09.2021 08:30 AMSA14.09.1 CT - Glava 12.08.2021 01.01.1970
211 06.09.2021 08:30 HAHA28.06.1 CT - Glava 12.08.2021 01.01.1970
212 06.09.2021 08:30 HAHA28.06.1 CT - Glava 12.08.2021 01.01.1970
213 06.09.2021 08:00 ISSU2705975 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
214 06.09.2021 08:00 HACI12.03.1 CT - Kičma 06.08.2021 01.01.1970
215 06.09.2021 08:00 CIHA12.03.1 CT - Kičma 06.08.2021 01.01.1970
216 06.09.2021 08:00 MIKA17.07.1 CT - Kičma 09.08.2021 01.01.1970
217 06.09.2021 08:00 NIGO30.12.1 CT - Kičma 09.08.2021 01.01.1970
218 06.09.2021 08:00 HUTU11.10.1 CT - Kičma 10.08.2021 01.01.1970
219 06.09.2021 08:00 BEMU2905947 CT - Glava 13.08.2021 01.01.1970
220 03.09.2021 13:30 ZEMU0811999 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
221 03.09.2021 13:00 REPO1401977 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
222 03.09.2021 11:00 OSSE0502977 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
223 03.09.2021 10:30 KAMU2305948 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
224 03.09.2021 10:00 SADZ0203948 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
225 03.09.2021 10:00 HUPL0304961 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
226 03.09.2021 10:00 NABE1605962 CT - Ostalo 23.08.2021 10.08.2021
227 03.09.2021 09:15 RADZ0901936 Ultrazvuk Srca 12.03.2021 01.01.1970
228 03.09.2021 09:00 NESU1205955 Ultrazvuk Srca 12.03.2021 01.01.1970
229 03.09.2021 09:00 MIKO08.03.1 CT - Ostalo 10.08.2021 01.01.1970
230 03.09.2021 08:30 ENKR11.11.1 CT - Glava 12.08.2021 01.01.1970
231 03.09.2021 08:30 ELAL27.09.1 CT - Glava 12.08.2021 01.01.1970
232 03.09.2021 08:30 TOBA30.10.1 CT - Glava 12.08.2021 01.01.1970
233 03.09.2021 08:00 MUCO2810197 CT - Kičma 05.08.2021 01.01.1970
234 03.09.2021 08:00 AMTA2103197 CT - Kičma 05.08.2021 01.01.1970
235 03.09.2021 08:00 VAHU20.09.1 CT - Kičma 05.08.2021 01.01.1970
236 03.09.2021 08:00 SAMA11.05.1 CT - Kičma 05.08.2021 01.01.1970
237 03.09.2021 08:00 TUHU12.05.1 CT - Kičma 09.08.2021 01.01.1970
238 03.09.2021 08:00 MENE19.06.1 CT - Ostalo 11.08.2021 01.01.1970
239 02.09.2021 19:30 DAZU1819851 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
240 02.09.2021 19:00 ZLPA1102954 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
241 02.09.2021 18:30 ISSM2407955 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
242 02.09.2021 17:30 ANSO0412943 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
243 02.09.2021 17:00 ALKR0708956 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
244 02.09.2021 16:30 SUMU0603957 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
245 02.09.2021 15:30 MIAL2508997 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
246 02.09.2021 14:30 IZCO1801966 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
247 02.09.2021 14:00 BACI2508957 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
248 02.09.2021 13:00 MECA0912988 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
249 02.09.2021 11:00 SEBA2209968 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
250 02.09.2021 10:00 RETU0808966 CT - Ostalo 28.05.2021 01.01.1970
251 02.09.2021 10:00 OMHO1604947 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
252 02.09.2021 10:00 AIME2401981 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
253 02.09.2021 10:00 LJAN0802956 CT - Ostalo 04.08.2021 01.01.1970
254 02.09.2021 10:00 ALSA0905972 CT - Ostalo 13.08.2021 01.01.1970
255 02.09.2021 09:30 SOVI0806948 Ultrazvuk Srca 12.03.2021 01.01.1970
256 02.09.2021 09:30 EDKO19.04.1 CT - Ostalo 11.08.2021 01.01.1970
257 02.09.2021 08:30 VESI05.10.1 CT - Glava 11.08.2021 01.01.1970
258 02.09.2021 08:30 JEJU28.02.1 CT - Glava 11.08.2021 01.01.1970
259 02.09.2021 08:30 KENE18.03.1 CT - Glava 12.08.2021 01.01.1970
260 02.09.2021 08:30 KENE18.03.1 CT - Glava 12.08.2021 01.01.1970
261 02.09.2021 08:00 RADO0904957 CT - Kičma 04.08.2021 01.01.1970
262 02.09.2021 08:00 ELAV3008961 CT - Kičma 04.08.2021 01.01.1970
263 02.09.2021 08:00 EMHA1110949 CT - Kičma 04.08.2021 01.01.1970
264 02.09.2021 08:00 ALBE1304198 CT - Kičma 05.08.2021 01.01.1970
265 02.09.2021 08:00 FABO10.02.1 CT - Kičma 05.08.2021 01.01.1970
266 02.09.2021 08:00 KENE18.03 CT - Glava 12.08.2021 01.01.1970
267 01.09.2021 80:00 HAKA0112948 CT - Kičma 04.08.2021 01.01.1970
268 01.09.2021 19:30 SEBA2808996 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
269 01.09.2021 18:30 MEHA1610962 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
270 01.09.2021 17:30 ANIV0611946 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
271 01.09.2021 16:30 NEBA2112952 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
272 01.09.2021 15:30 FAMA2205959 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
273 01.09.2021 15:00 HALO1510960 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
274 01.09.2021 13:00 ZOSA2302976 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
275 01.09.2021 11:00 ZUTU1302962 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
276 01.09.2021 11:00 DURA0611952 CT - Ostalo 04.08.2021 01.01.1970
277 01.09.2021 10:30 ZADE1407956 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
278 01.09.2021 10:00 EDHO0704955 CT - Ostalo 17.05.2021 01.01.1970
279 01.09.2021 10:00 AVTR0202952 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
280 01.09.2021 10:00 MEBE0801963 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
281 01.09.2021 10:00 AMHO1109988 CT - Ostalo 22.07.2021 01.01.1970
282 01.09.2021 10:00 SUBR0106960 CT - Ostalo 22.07.2021 01.01.1970
283 01.09.2021 10:00 IBBR2011948 CT - Ostalo 02.08.2021 01.01.1970
284 01.09.2021 10:00 SEAR1908972 CT - Ostalo 16.08.2021 01.01.1970
285 01.09.2021 09:30 STKO3009961 Ultrazvuk Srca 12.03.2021 01.01.1970
286 01.09.2021 09:00 ARSA1707981 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
287 01.09.2021 09:00 REOM0312952 CT - Ostalo 26.07.2021 01.01.1970
288 01.09.2021 08:30 HESA03.12.1 CT - Ostalo 11.08.2021 01.01.1970
289 01.09.2021 08:00 ALJU0704937 CT - Kičma 02.08.2021 01.01.1970
290 01.09.2021 08:00 VAHU2009961 CT - Kičma 04.08.2021 01.01.1970
291 01.09.2021 08:00 FUVR20.06.1 CT - Glava 10.08.2021 01.01.1970
292 01.09.2021 08:00 NIAH21.07.1 CT - Glava 11.08.2021 01.01.1970
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2021 10:00 FIBR0406962 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
2 31.08.2021 10:00 LUBU2709955 CT - Ostalo 30.06.2021 01.01.1970
3 31.08.2021 10:00 HAKO0204940 CT - Ostalo 13.07.2021 01.01.1970
4 31.08.2021 10:00 CIST2011959 CT - Ostalo 14.07.2021 01.01.1970
5 31.08.2021 10:00 HACO2204954 CT - Ostalo 29.07.2021 01.01.1970
6 31.08.2021 09:30 HIMU1103959 Ultrazvuk Srca 12.03.2021 01.01.1970
7 31.08.2021 09:30 ZIBE06.04.1 CT - Ostalo 10.08.2021 01.01.1970
8 31.08.2021 09:00 MEOS02.01.1 CT - Ostalo 10.08.2021 01.01.1970
9 31.08.2021 08:30 RAKO19.01.1 CT - Ostalo 10.08.2021 01.01.1970
10 31.08.2021 08:00 BEIS1404956 CT - Kičma 02.08.2021 01.01.1970
11 31.08.2021 08:00 SAKO0206467 CT - Kičma 02.08.2021 01.01.1970
12 31.08.2021 08:00 HIVE01.08.1 CT - Kičma 05.08.2021 01.01.1970
13 31.08.2021 08:00 NIHA25.11.1 CT - Glava 10.08.2021 01.01.1970
14 30.08.2021 10:00 FAKA1502959 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
15 30.08.2021 10:00 MLBO2510969 CT - Ostalo 30.06.2021 01.01.1970
16 30.08.2021 10:00 DRPA2503944 CT - Ostalo 22.07.2021 01.01.1970
17 30.08.2021 10:00 GAVI1408954 CT - Ostalo 29.07.2021 01.01.1970
18 30.08.2021 10:00 MEDE0109961 CT - Ostalo 30.07.2021 01.01.1970
19 30.08.2021 10:00 ARDI01.04.1 CT - Ostalo 05.08.2021 01.01.1970
20 30.08.2021 10:00 ARDI01.04.1 CT - Ostalo 05.08.2021 01.01.1970
21 30.08.2021 09:00 SEBA01.01.1 CT - Ostalo 06.08.2021 01.01.1970
22 30.08.2021 09:00 MULA25.01.1 CT - Ostalo 10.08.2021 01.01.1970
23 30.08.2021 08:00 FASI0110956 CT - Kičma 30.07.2021 01.01.1970
24 30.08.2021 08:00 NISI2608960 CT - Kičma 30.07.2021 01.01.1970
25 30.08.2021 08:00 NACA3005949 CT - Kičma 30.07.2021 01.01.1970
26 30.08.2021 08:00 COIR3101198 CT - Kičma 30.07.2021 01.01.1970
27 30.08.2021 08:00 KABU20.1.19 CT - Kičma 06.08.2021 01.01.1970
28 30.08.2021 08:00 SAHA13.09.1 CT - Glava 09.08.2021 01.01.1970
29 30.08.2021 08:00 ALAH02.11.1 CT - Glava 09.08.2021 01.01.1970
30 27.08.2021 13:30 ADHR2803975 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
31 27.08.2021 13:00 BEHU1307990 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
32 27.08.2021 10:00 DEMA2504972 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
33 27.08.2021 10:00 MACE0605961 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
34 27.08.2021 10:00 ANBE2002953 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
35 27.08.2021 10:00 ANBE2002953 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
36 27.08.2021 10:00 SAHE0911953 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
37 27.08.2021 10:00 BESA0705972 CT - Ostalo 29.07.2021 01.01.1970
38 27.08.2021 08:00 ZIME1306965 CT - Kičma 29.07.2021 01.01.1970
39 27.08.2021 08:00 MUNE15.03.1 CT - Kičma 06.08.2021 01.01.1970
40 27.08.2021 08:00 FAKU07.09.1 CT - Glava 06.08.2021 01.01.1970
41 27.08.2021 08:00 PEST0311196 CT - Glava 06.08.2021 01.01.1970
42 27.08.2021 08:00 NESA10.10.1 CT - Glava 09.08.2021 01.01.1970
43 27.08.2021 08:00 AMKO0908968 CT - Kičma 25.08.2021 17.08.2021
44 26.08.2021 19:00 MIDU0103960 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
45 26.08.2021 18:30 HASU2601967 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
46 26.08.2021 17:30 ZAFR2710973 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
47 26.08.2021 14:00 MEDU3107958 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
48 26.08.2021 13:00 SUBU0507961 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
49 26.08.2021 10:00 SUOS1807981 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
50 26.08.2021 10:00 MADU1511951 CT - Ostalo 28.07.2021 01.01.1970
51 26.08.2021 10:00 ZIHA2309951 CT - Ostalo 04.08.2021 01.01.1970
52 26.08.2021 09:00 MIST1006956 CT - Ostalo 26.05.2021 01.01.1970
53 26.08.2021 08:00 SEHI2402966 CT - Kičma 29.07.2021 01.01.1970
54 26.08.2021 08:00 ESST3107954 CT - Kičma 29.07.2021 01.01.1970
55 26.08.2021 08:00 IZBA1507965 CT - Kičma 29.07.2021 01.01.1970
56 26.08.2021 08:00 ANSL0210956 CT - Kičma 29.07.2021 01.01.1970
57 26.08.2021 08:00 MEHU1012972 CT - Glava 04.08.2021 01.01.1970
58 26.08.2021 08:00 ZICA0602199 CT - Ostalo 05.08.2021 01.01.1970
59 26.08.2021 08:00 ZIDE16.09.1 CT - Glava 05.08.2021 01.01.1970
60 25.08.2021 18:00 MEKU1701959 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
61 25.08.2021 15:00 ZOSA2302976 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
62 25.08.2021 14:30 IZSE1405956 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
63 25.08.2021 14:00 AMBE0204974 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
64 25.08.2021 10:00 SEOS1609967 CT - Ostalo 08.07.2021 01.01.1970
65 25.08.2021 10:00 PEKU1302949 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
66 25.08.2021 10:00 MIBJ0504955 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
67 25.08.2021 10:00 VEST0603960 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
68 25.08.2021 10:00 MUFE1912983 CT - Ostalo 22.07.2021 01.01.1970
69 25.08.2021 09:00 JEBU2605950 CT - Ostalo 26.07.2021 01.01.1970
70 25.08.2021 09:00 VAHA10.09.1 CT - Ostalo 10.08.2021 01.01.1970
71 25.08.2021 08:00 SAHA2605947 CT - Kičma 29.07.2021 01.01.1970
72 25.08.2021 08:00 HAOM1307961 CT - Kičma 29.07.2021 01.01.1970
73 25.08.2021 08:00 BEDE1701964 CT - Kičma 29.07.2021 01.01.1970
74 25.08.2021 08:00 MIKA1901957 CT - Kičma 30.07.2021 01.01.1970
75 25.08.2021 08:00 EMPO2709965 CT - Ostalo 04.08.2021 01.01.1970
76 25.08.2021 08:00 SEMA0602967 CT - Glava 04.08.2021 01.01.1970
77 25.08.2021 08:00 ZUSA18.01.1 CT - Glava 05.08.2021 01.01.1970
78 25.08.2021 08:00 SASU29.09.1 CT - Kičma 06.08.2021 01.01.1970
79 24.08.2021 10:00 SEBA1108951 CT - Ostalo 30.06.2021 01.01.1970
80 24.08.2021 10:00 LJST2901942 CT - Ostalo 13.07.2021 01.01.1970
81 24.08.2021 10:00 ZEKA1305961 CT - Ostalo 13.07.2021 01.01.1970
82 24.08.2021 10:00 SADE1003964 CT - Ostalo 14.07.2021 01.01.1970
83 24.08.2021 10:00 FIRI1909962 CT - Ostalo 23.07.2021 01.01.1970
84 24.08.2021 10:00 MUSE06.10.1 CT - Ostalo 10.08.2021 01.01.1970
85 24.08.2021 09:00 SETI3101965 CT - Ostalo 29.07.2021 01.01.1970
86 24.08.2021 08:00 ZEBE3009959 CT - Kičma 26.07.2021 01.01.1970
87 24.08.2021 08:00 MIHU0708575 CT - Kičma 28.07.2021 01.01.1970
88 24.08.2021 08:00 SEBU2009958 CT - Kičma 28.07.2021 01.01.1970
89 24.08.2021 08:00 HAFE2501966 CT - Glava 30.07.2021 01.01.1970
90 24.08.2021 08:00 HABE1301964 CT - Ostalo 30.07.2021 01.01.1970
91 24.08.2021 08:00 BOTA1303940 CT - Glava 30.07.2021 01.01.1970
92 24.08.2021 08:00 JUBA28.04.1 CT - Glava 05.08.2021 01.01.1970
93 24.08.2021 08:00 ADADAbduki CT - Kičma 06.08.2021 01.01.1970
94 23.08.2021 13:30 SETA0310951 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
95 23.08.2021 13:00 DZSK1106978 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
96 23.08.2021 10:00 ZEPI1003940 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
97 23.08.2021 10:00 AMSI0101980 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
98 23.08.2021 10:00 REZA1501967 CT - Ostalo 09.07.2021 01.01.1970
99 23.08.2021 10:00 ZIIB1701958 CT - Ostalo 13.07.2021 01.01.1970
100 23.08.2021 10:00 KEMA0711959 CT - Ostalo 22.07.2021 01.01.1970
101 23.08.2021 10:00 SAMU0904962 CT - Ostalo 30.07.2021 01.01.1970
102 23.08.2021 10:00 EMKO02.06.2 CT - Ostalo 05.08.2021 01.01.1970
103 23.08.2021 08:00 SAHU1402961 CT - Kičma 16.07.2021 01.01.1970
104 23.08.2021 08:00 ELBA2612965 CT - Kičma 22.07.2021 01.01.1970
105 23.08.2021 08:00 SEBA2207959 CT - Kičma 26.07.2021 01.01.1970
106 23.08.2021 08:00 AZHE0203991 CT - Kičma 28.07.2021 01.01.1970
107 23.08.2021 08:00 DIRE0112952 CT - Glava 29.07.2021 01.01.1970
108 23.08.2021 08:00 VEVE2507945 CT - Glava 29.07.2021 01.01.1970
109 23.08.2021 08:00 MIJA20.10.1 CT - Glava 05.08.2021 01.01.1970
110 23.08.2021 08:00 NEPO23.05.1 CT - Kičma 06.08.2021 01.01.1970
111 20.08.2021 13:20 MUPA0904965 CT - Glava 20.08.2021 01.01.1970
112 20.08.2021 13:00 ESMU1301991 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
113 20.08.2021 10:00 SLUD1712955 CT - Ostalo 24.06.2021 01.01.1970
114 20.08.2021 10:00 ZAAH0807951 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
115 20.08.2021 10:00 SLSA1409955 CT - Ostalo 08.07.2021 01.01.1970
116 20.08.2021 10:00 BEHA1006943 CT - Ostalo 12.07.2021 01.01.1970
117 20.08.2021 10:00 NEME2006977 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
118 20.08.2021 10:00 MEHA0610952 CT - Ostalo 27.07.2021 01.01.1970
119 20.08.2021 10:00 MEHA0610952 CT - Ostalo 27.07.2021 01.01.1970
120 20.08.2021 08:00 LESA2108978 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
121 20.08.2021 08:00 SAAL0404966 CT - Kičma 16.07.2021 01.01.1970
122 20.08.2021 08:00 MAZU0806987 CT - Kičma 26.07.2021 01.01.1970
123 20.08.2021 08:00 MABI2301964 CT - Kičma 26.07.2021 01.01.1970
124 20.08.2021 08:00 AMMU1208009 CT - Ostalo 29.07.2021 01.01.1970
125 20.08.2021 08:00 KASM0711977 CT - Kičma 29.07.2021 01.01.1970
126 20.08.2021 08:00 FAHA1709960 CT - Glava 02.08.2021 01.01.1970
127 20.08.2021 08:00 SACE2009964 CT - Kičma 04.08.2021 01.01.1970
128 20.08.2021 08:00 SUAH04.06.1 CT - Glava 05.08.2021 01.01.1970
129 19.08.2021 18:30 FAZU2202947 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
130 19.08.2021 15:30 HAAV1111959 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
131 19.08.2021 14:30 AISA1710976 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
132 19.08.2021 14:00 MUSO1503972 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
133 19.08.2021 13:20 SEDE1309967 CT - Kičma 23.07.2021 01.01.1970
134 19.08.2021 13:00 LASE2209994 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
135 19.08.2021 11:00 VAOR2003953 CT - Ostalo 08.07.2021 01.01.1970
136 19.08.2021 10:30 SEHO0311960 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
137 19.08.2021 10:00 FABE1211966 CT - Ostalo 15.06.2021 01.01.1970
138 19.08.2021 10:00 HUHI0505951 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
139 19.08.2021 10:00 SEDE1711967 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
140 19.08.2021 10:00 SETA0310951 CT - Ostalo 27.07.2021 01.01.1970
141 19.08.2021 08:00 SAHU1405942 CT - Kičma 16.07.2021 12.07.2021
142 19.08.2021 08:00 NAHA0101960 CT - Kičma 27.07.2021 01.01.1970
143 19.08.2021 08:00 ZEHA3105963 CT - Glava 02.08.2021 01.01.1970
144 19.08.2021 08:00 ADMU3006984 CT - Kičma 02.08.2021 01.01.1970
145 19.08.2021 08:00 MIPO1008962 CT - Glava 02.08.2021 01.01.1970
146 18.08.2021 19:30 SEKA0707950 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
147 18.08.2021 19:30 OSGR2810951 CT - Ostalo 26.05.2021 01.01.1970
148 18.08.2021 19:00 MUSA0607954 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
149 18.08.2021 18:00 BEME2702958 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
150 18.08.2021 17:30 AMSE2304995 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
151 18.08.2021 17:00 DIHA1008945 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
152 18.08.2021 16:00 ZABR0301954 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
153 18.08.2021 15:00 EDKE2305992 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
154 18.08.2021 14:00 ADMR2106984 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
155 18.08.2021 10:30 MUDO0802955 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
156 18.08.2021 10:00 HAIS2402968 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
157 18.08.2021 10:00 FACA0210954 CT - Ostalo 27.05.2021 01.01.1970
158 18.08.2021 10:00 FACA0210954 CT - Ostalo 27.05.2021 24.05.2021
159 18.08.2021 10:00 CAMU1003941 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
160 18.08.2021 10:00 CABA1009962 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
161 18.08.2021 10:00 VLLA1612938 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
162 18.08.2021 10:00 MAKE2508946 CT - Ostalo 14.07.2021 01.01.1970
163 18.08.2021 10:00 AMZU1711952 CT - Ostalo 02.08.2021 01.01.1970
164 18.08.2021 08:00 SESE0706964 CT - Kičma 16.07.2021 14.07.2021
165 18.08.2021 08:00 MIAL1311964 CT - Kičma 16.07.2021 14.07.2021
166 18.08.2021 08:00 SAKA3010954 CT - Glava 22.07.2021 01.01.1970
167 18.08.2021 08:00 SECO1202979 CT - Kičma 22.07.2021 01.01.1970
168 18.08.2021 08:00 IBRE0405781 CT - Kičma 04.08.2021 01.01.1970
169 17.08.2021 13:30 MACO0804968 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
170 17.08.2021 10:30 LUSU2607000 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
171 17.08.2021 10:00 MEHR2605999 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
172 17.08.2021 10:00 HAFE0309970 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
173 17.08.2021 10:00 IBSI1410945 CT - Ostalo 08.07.2021 01.01.1970
174 17.08.2021 10:00 ZEBU0903954 CT - Ostalo 13.07.2021 01.01.1970
175 17.08.2021 10:00 HECE1808954 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
176 17.08.2021 08:00 VEHI0210988 CT - Kičma 16.07.2021 13.07.2021
177 17.08.2021 08:00 DECU1703948 CT - Kičma 16.07.2021 14.07.2021
178 17.08.2021 08:00 ENKA1709960 CT - Kičma 22.07.2021 01.01.1970
179 17.08.2021 08:00 HABE1809951 CT - Kičma 22.07.2021 01.01.1970
180 17.08.2021 08:00 MUJA0706965 CT - Kičma 02.08.2021 01.01.1970
181 17.08.2021 08:00 IBVE0610956 CT - Glava 04.08.2021 01.01.1970
182 17.08.2021 08:00 ALHA16.05.2 CT - Glava 05.08.2021 01.01.1970
183 16.08.2021 13:00 EDZA1003980 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
184 16.08.2021 10:30 INKU2105987 CT - Glava 25.05.2021 01.01.1970
185 16.08.2021 10:00 RASE0908960 CT - Ostalo 15.06.2021 01.01.1970
186 16.08.2021 10:00 ASKU2307960 CT - Ostalo 24.06.2021 01.01.1970
187 16.08.2021 10:00 SUAL0705981 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
188 16.08.2021 10:00 FUHR1603951 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
189 16.08.2021 10:00 DZHA0107947 CT - Ostalo 09.07.2021 01.01.1970
190 16.08.2021 08:00 ANDI0507005 CT - Ostalo 16.07.2021 12.07.2021
191 16.08.2021 08:00 MEHA1408978 CT - Kičma 16.07.2021 12.07.2021
192 16.08.2021 08:00 ELSE2402988 CT - Kičma 22.07.2021 01.01.1970
193 16.08.2021 08:00 GORA0704965 CT - Kičma 22.07.2021 01.01.1970
194 16.08.2021 08:00 FAME1509943 CT - Glava 28.07.2021 01.01.1970
195 16.08.2021 08:00 MUFE0706953 CT - Glava 28.07.2021 01.01.1970
196 16.08.2021 08:00 SEMU23.07.1 CT - Kičma 06.08.2021 01.01.1970
197 16.08.2021 08:00 SEMU23.07.1 CT - Kičma 06.08.2021 01.01.1970
198 13.08.2021 11:00 ENKO1909955 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
199 13.08.2021 10:00 EKSE2502949 CT - Ostalo 24.06.2021 01.01.1970
200 13.08.2021 10:00 ZISA0605965 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
201 13.08.2021 10:00 HABE0602965 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
202 13.08.2021 10:00 ZILE1519541 CT - Ostalo 13.07.2021 01.01.1970
203 13.08.2021 09:15 SEKA3112945 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
204 13.08.2021 09:15 ALHO0601963 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
205 13.08.2021 09:00 MUAL0708958 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
206 13.08.2021 08:00 DZBE2401960 CT - Kičma 14.07.2021 01.01.1970
207 13.08.2021 08:00 VEBA2010960 CT - Kičma 14.07.2021 01.01.1970
208 13.08.2021 08:00 LAHU1105996 CT - Glava 22.07.2021 01.01.1970
209 13.08.2021 08:00 AHBA0507977 CT - Kičma 22.07.2021 01.01.1970
210 13.08.2021 08:00 ZUNE1702948 CT - Glava 26.07.2021 01.01.1970
211 13.08.2021 08:00 JEDZ1204933 CT - Glava 27.07.2021 01.01.1970
212 13.08.2021 08:00 ZIMA1208969 CT - Kičma 29.07.2021 01.01.1970
213 12.08.2021 18:30 DISE1006957 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
214 12.08.2021 17:30 ARSA1707981 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
215 12.08.2021 16:00 EDIM2002973 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
216 12.08.2021 15:00 IBMA1011945 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
217 12.08.2021 13:30 KEHA2903982 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
218 12.08.2021 13:00 HACI0109979 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
219 12.08.2021 10:30 ALKR1601972 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
220 12.08.2021 10:00 NAPA0806946 CT - Ostalo 24.05.2021 01.01.1970
221 12.08.2021 10:00 ANBA2712958 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
222 12.08.2021 10:00 LJPE1511950 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
223 12.08.2021 10:00 SECA0602954 CT - Ostalo 16.06.2021 01.01.1970
224 12.08.2021 10:00 SABU0409949 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
225 12.08.2021 10:00 EMKA0605975 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
226 12.08.2021 10:00 MESO0812933 CT - Ostalo 09.07.2021 01.01.1970
227 12.08.2021 08:00 JADU1606974 CT - Kičma 14.07.2021 01.01.1970
228 12.08.2021 08:00 ALTO0308948 CT - Kičma 14.07.2021 01.01.1970
229 12.08.2021 08:00 JACO0311960 CT - Kičma 22.07.2021 01.01.1970
230 12.08.2021 08:00 IRKE0605953 CT - Kičma 22.07.2021 01.01.1970
231 12.08.2021 08:00 HAIB0407960 CT - Kičma 26.07.2021 01.01.1970
232 12.08.2021 08:00 DAMU2604002 CT - Glava 27.07.2021 01.01.1970
233 12.08.2021 08:00 ILSA0804951 CT - Glava 27.07.2021 01.01.1970
234 12.08.2021 08:00 FAMA02.02.1 CT - Ostalo 05.08.2021 01.01.1970
235 11.08.2021 19:00 DRPR1409963 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
236 11.08.2021 16:00 RAKO1205962 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
237 11.08.2021 13:00 MATO2805976 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
238 11.08.2021 11:00 SLMI20.05.1 CT - Ostalo 10.08.2021 01.01.1970
239 11.08.2021 10:00 JARE2306979 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
240 11.08.2021 10:00 SUBE3005941 CT - Ostalo 15.06.2021 01.01.1970
241 11.08.2021 10:00 RADU0604949 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
242 11.08.2021 10:00 HISE1105958 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
243 11.08.2021 10:00 SEKA2101972 CT - Ostalo 09.07.2021 01.01.1970
244 11.08.2021 10:00 MULA2501952 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
245 11.08.2021 10:00 MULA2501952 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
246 11.08.2021 09:00 SLMI20.05.1 CT - Ostalo 10.08.2021 01.01.1970
247 11.08.2021 08:00 MUSA1501004 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
248 11.08.2021 08:00 SEKA3011953 CT - Kičma 09.07.2021 01.01.1970
249 11.08.2021 08:00 NUCA1305986 CT - Kičma 14.07.2021 01.01.1970
250 11.08.2021 08:00 MESA2408937 CT - Kičma 16.07.2021 01.01.1970
251 11.08.2021 08:00 ELSM1307973 CT - Kičma 27.07.2021 01.01.1970
252 11.08.2021 08:00 RATR2002950 CT - Glava 27.07.2021 01.01.1970
253 11.08.2021 08:00 ELPA2410976 CT - Glava 27.07.2021 01.01.1970
254 11.08.2021 08:00 META2107974 CT - Glava 04.08.2021 01.01.1970
255 10.08.2021 13:00 IZCA2110970 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
256 10.08.2021 10:30 JADI2008959 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
257 10.08.2021 10:00 MEAV2306974 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
258 10.08.2021 10:00 MITA2608950 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
259 10.08.2021 10:00 OSGL0610951 CT - Ostalo 10.06.2021 01.01.1970
260 10.08.2021 10:00 ALHA2911949 CT - Ostalo 21.06.2021 01.01.1970
261 10.08.2021 10:00 JUSK0306960 CT - Ostalo 01.07.2021 01.01.1970
262 10.08.2021 10:00 BRDU1704952 CT - Ostalo 09.07.2021 01.01.1970
263 10.08.2021 08:00 MEHU2503965 CT - Kičma 09.07.2021 01.01.1970
264 10.08.2021 08:00 VAHU2410953 CT - Kičma 14.07.2021 01.01.1970
265 10.08.2021 08:00 MIME1903973 CT - Kičma 14.07.2021 01.01.1970
266 10.08.2021 08:00 SABR2611976 CT - Kičma 22.07.2021 01.01.1970
267 10.08.2021 08:00 SAHU1110978 CT - Kičma 27.07.2021 01.01.1970
268 10.08.2021 08:00 JASM1712998 CT - Glava 27.07.2021 01.01.1970
269 10.08.2021 08:00 REKO1104953 CT - Glava 27.07.2021 01.01.1970
270 10.08.2021 08:00 ELTO1112992 CT - Glava 04.08.2021 01.01.1970
271 09.08.2021 13:30 SAHA1710980 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
272 09.08.2021 13:00 ARZI2802979 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
273 09.08.2021 10:30 BEHE1409966 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
274 09.08.2021 10:00 FAME0610973 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
275 09.08.2021 10:00 ZEBU0201953 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
276 09.08.2021 10:00 SISO0702952 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
277 09.08.2021 10:00 VECV2705956 CT - Ostalo 21.06.2021 01.01.1970
278 09.08.2021 10:00 FEAJ3108983 CT - Ostalo 30.06.2021 01.01.1970
279 09.08.2021 10:00 DRNI1305958 CT - Ostalo 08.07.2021 01.01.1970
280 09.08.2021 10:00 SAIM1507954 CT - Ostalo 22.07.2021 01.01.1970
281 09.08.2021 10:00 ANPE0109952 CT - Ostalo 02.08.2021 01.01.1970
282 09.08.2021 09:30 AVBE1210945 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
283 09.08.2021 08:00 DESI2112965 CT - Kičma 09.07.2021 01.01.1970
284 09.08.2021 08:00 IBBU2008952 CT - Kičma 09.07.2021 01.01.1970
285 09.08.2021 08:00 RICA2001961 CT - Kičma 16.07.2021 01.01.1970
286 09.08.2021 08:00 NETU0708962 CT - Kičma 19.07.2021 01.01.1970
287 09.08.2021 08:00 SUSU1802968 CT - Glava 22.07.2021 01.01.1970
288 09.08.2021 08:00 BESU1911954 CT - Glava 23.07.2021 01.01.1970
289 09.08.2021 08:00 KRMI2612983 CT - Kičma 23.07.2021 01.01.1970
290 09.08.2021 08:00 DRAN04.09.1 CT - Glava 06.08.2021 01.01.1970
291 06.08.2021 13:30 EDHA0101963 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
292 06.08.2021 13:00 MLZI2410986 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
293 06.08.2021 10:30 VEJU0902957 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
294 06.08.2021 10:00 LJTU3001960 CT - Ostalo 19.05.2021 01.01.1970
295 06.08.2021 10:00 EKOS2608955 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
296 06.08.2021 10:00 ZIHR0103943 CT - Ostalo 29.06.2021 01.01.1970
297 06.08.2021 10:00 EDBR1807959 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
298 06.08.2021 10:00 FAZA2102970 CT - Ostalo 12.07.2021 01.01.1970
299 06.08.2021 08:00 SAPR2812973 CT - Kičma 09.07.2021 01.01.1970
300 06.08.2021 08:00 ZIOR0201961 CT - Kičma 09.07.2021 01.01.1970
301 06.08.2021 08:00 ANME2202960 CT - Kičma 16.07.2021 01.01.1970
302 06.08.2021 08:00 REAL1410965 CT - Kičma 19.07.2021 01.01.1970
303 06.08.2021 08:00 SEFI2508963 CT - Ostalo 22.07.2021 01.01.1970
304 05.08.2021 19:30 ZIAR1607932 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
305 05.08.2021 18:30 FAJU3107971 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
306 05.08.2021 17:00 SLLO2203955 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
307 05.08.2021 16:00 ISDE2008953 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
308 05.08.2021 15:00 MIVA1501986 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
309 05.08.2021 14:00 ALDZ2509946 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
310 05.08.2021 13:00 SEZI2410965 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
311 05.08.2021 10:00 MEHO2201936 CT - Ostalo 21.06.2021 01.01.1970
312 05.08.2021 10:00 HABE1606975 CT - Ostalo 21.06.2021 01.01.1970
313 05.08.2021 10:00 DERI2109959 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
314 05.08.2021 09:00 ANTR1808961 CT - Ostalo 26.05.2021 01.01.1970
315 05.08.2021 08:00 EMAL2908959 CT - Kičma 09.07.2021 01.01.1970
316 05.08.2021 08:00 ADDZ0102949 CT - Kičma 09.07.2021 01.01.1970
317 05.08.2021 08:00 AVAV1108976 CT - Kičma 14.07.2021 01.01.1970
318 05.08.2021 08:00 SEGA0404966 CT - Kičma 19.07.2021 01.01.1970
319 05.08.2021 08:00 SOJA1406966 CT - Kičma 22.07.2021 01.01.1970
320 05.08.2021 08:00 ZLSA2509938 CT - Glava 22.07.2021 01.01.1970
321 05.08.2021 08:00 PEJO2511939 CT - Glava 02.08.2021 01.01.1970
322 04.08.2021 19:30 ZIDE0501961 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
323 04.08.2021 18:30 MUMU0810955 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
324 04.08.2021 16:30 MUAR0406950 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
325 04.08.2021 14:00 EDBU1605951 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
326 04.08.2021 13:00 AZZA1005944 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
327 04.08.2021 11:00 KEMU3107000 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
328 04.08.2021 10:00 HAHA0303946 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
329 04.08.2021 10:00 FASL2304950 CT - Ostalo 03.06.2021 01.01.1970
330 04.08.2021 10:00 SAHO1509946 CT - Ostalo 11.06.2021 01.01.1970
331 04.08.2021 10:00 BEAL1604966 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
332 04.08.2021 10:00 RAPI2302961 CT - Ostalo 09.07.2021 01.01.1970
333 04.08.2021 10:00 FAOP2301985 CT - Ostalo 13.07.2021 01.01.1970
334 04.08.2021 10:00 MEEK1503971 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
335 04.08.2021 10:00 MEEK1503971 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
336 04.08.2021 09:15 SEPO1603945 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
337 04.08.2021 09:00 HAKU2102963 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
338 04.08.2021 08:00 SASA0307947 CT - Kičma 07.07.2021 01.01.1970
339 04.08.2021 08:00 MLMIxxxx959 CT - Kičma 07.07.2021 01.01.1970
340 04.08.2021 08:00 HATA1512954 CT - Kičma 16.07.2021 01.01.1970
341 04.08.2021 08:00 AMOM2808976 CT - Glava 19.07.2021 01.01.1970
342 04.08.2021 08:00 RETU3001985 CT - Glava 22.07.2021 01.01.1970
343 04.08.2021 08:00 NEGR0804971 CT - Ostalo 29.07.2021 01.01.1970
344 03.08.2021 13:30 INDZ1019781 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
345 03.08.2021 13:00 ISME1601976 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
346 03.08.2021 10:00 AMSI2403002 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
347 03.08.2021 10:00 GOHO1501968 CT - Ostalo 03.06.2021 01.01.1970
348 03.08.2021 10:00 SEGO1804968 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
349 03.08.2021 10:00 SACE2902948 CT - Ostalo 10.06.2021 01.01.1970
350 03.08.2021 10:00 FADE0707930 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
351 03.08.2021 10:00 ISDE2009957 CT - Ostalo 08.07.2021 01.01.1970
352 03.08.2021 10:00 MEZV1402960 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
353 03.08.2021 10:00 OMAD1208941 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
354 03.08.2021 09:15 HABA1502953 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
355 03.08.2021 09:00 EMIM2908955 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
356 03.08.2021 08:00 AIDO0804957 CT - Kičma 07.07.2021 01.01.1970
357 03.08.2021 08:00 IBTU0110954 CT - Kičma 07.07.2021 01.01.1970
358 03.08.2021 08:00 JAKU0601966 CT - Glava 16.07.2021 01.01.1970
359 03.08.2021 08:00 BENA0603967 CT - Kičma 19.07.2021 01.01.1970
360 03.08.2021 08:00 SLZO0304960 CT - Glava 26.07.2021 01.01.1970
361 02.08.2021 18:00 AMBE1810969 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
362 02.08.2021 13:30 AMNU1006999 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
363 02.08.2021 13:00 MEDE3103981 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
364 02.08.2021 10:00 SEKU1111966 CT - Ostalo 19.03.2021 08.03.2021
365 02.08.2021 10:00 MIPA1307954 CT - Ostalo 14.05.2021 01.01.1970
366 02.08.2021 10:00 ALDZ2509946 CT - Ostalo 01.06.2021 01.01.1970
367 02.08.2021 10:00 SEDI1110970 CT - Ostalo 29.06.2021 01.01.1970
368 02.08.2021 10:00 IBZU2404947 CT - Ostalo 08.07.2021 01.01.1970
369 02.08.2021 10:00 SADE2502958 CT - Ostalo 14.07.2021 01.01.1970
370 02.08.2021 08:00 HAAH1107944 CT - Kičma 02.04.2021 29.03.2021
371 02.08.2021 08:00 HAAS1405962 CT - Kičma 13.07.2021 01.01.1970
372 02.08.2021 08:00 EDMA0419555 CT - Glava 16.07.2021 13.07.2021
373 02.08.2021 08:00 MAGR1308953 CT - Glava 16.07.2021 14.07.2021
374 02.08.2021 08:00 MUKA0701977 CT - Ostalo 16.07.2021 13.07.2021
375 02.08.2021 08:00 MUKA0701977 CT - Ostalo 16.07.2021 13.07.2021
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.07.2021 13:30 NUBU1819821 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
2 30.07.2021 13:00 AZBU1905980 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
3 30.07.2021 11:00 HAKO0101962 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
4 30.07.2021 10:30 ENMU2608963 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
5 30.07.2021 10:00 ENJU1705961 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
6 30.07.2021 10:00 NUMU0411967 CT - Ostalo 11.05.2021 01.01.1970
7 30.07.2021 10:00 MIJO1809950 CT - Ostalo 19.05.2021 01.01.1970
8 30.07.2021 10:00 SASK2511955 CT - Ostalo 17.06.2021 01.01.1970
9 30.07.2021 10:00 ALHA1910961 CT - Ostalo 29.06.2021 01.01.1970
10 30.07.2021 10:00 ENZA3107965 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
11 30.07.2021 10:00 HIFE1902962 CT - Ostalo 08.07.2021 01.01.1970
12 30.07.2021 10:00 NEKA1701958 CT - Ostalo 16.07.2021 01.01.1970
13 30.07.2021 08:00 ELME1403987 CT - Glava 04.05.2021 01.01.1970
14 30.07.2021 08:00 ZUSI0111941 CT - Glava 08.07.2021 01.01.1970
15 30.07.2021 08:00 FATA1309958 CT - Kičma 08.07.2021 01.01.1970
16 30.07.2021 08:00 SUPU1802960 CT - Glava 08.07.2021 01.01.1970
17 30.07.2021 08:00 RAKO1901953 CT - Kičma 08.07.2021 01.01.1970
18 30.07.2021 08:00 DESE2805969 CT - Kičma 13.07.2021 01.01.1970
19 30.07.2021 08:00 MAFR0604976 CT - Glava 13.07.2021 01.01.1970
20 29.07.2021 15:00 MUZA2708954 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
21 29.07.2021 14:00 RAMU3003962 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
22 29.07.2021 13:30 MESO1303988 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
23 29.07.2021 13:00 MISK1406982 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
24 29.07.2021 11:00 REJA2804955 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
25 29.07.2021 10:00 IBZA0404965 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
26 29.07.2021 10:00 NEBR2812963 CT - Ostalo 10.06.2021 01.01.1970
27 29.07.2021 10:00 BEKO0710939 CT - Ostalo 16.06.2021 01.01.1970
28 29.07.2021 10:00 EKGU0305962 CT - Ostalo 16.06.2021 01.01.1970
29 29.07.2021 10:00 EKGU0305962 CT - Ostalo 16.06.2021 01.01.1970
30 29.07.2021 10:00 NAGO0508942 CT - Ostalo 17.06.2021 01.01.1970
31 29.07.2021 10:00 SAVE1604960 CT - Ostalo 24.06.2021 01.01.1970
32 29.07.2021 10:00 EDFE0204963 CT - Ostalo 29.06.2021 01.01.1970
33 29.07.2021 10:00 SACA2604973 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
34 29.07.2021 10:00 DZSU0807971 CT - Ostalo 14.07.2021 01.01.1970
35 29.07.2021 09:15 ZIDU2506954 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
36 29.07.2021 09:00 VAKO2203949 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
37 29.07.2021 08:00 AMKA2102953 CT - Kičma 05.07.2021 01.01.1970
38 29.07.2021 08:00 NIHU2008962 CT - Kičma 07.07.2021 01.01.1970
39 29.07.2021 08:00 RAHA1405955 CT - Glava 07.07.2021 01.01.1970
40 29.07.2021 08:00 RAKO2101953 CT - Kičma 07.07.2021 01.01.1970
41 29.07.2021 08:00 BEBA2704961 CT - Kičma 13.07.2021 01.01.1970
42 29.07.2021 08:00 SARE1612948 CT - Glava 13.07.2021 01.01.1970
43 29.07.2021 08:00 AIBA2106996 CT - Glava 22.07.2021 01.01.1970
44 28.07.2021 19:30 HAZU0311969 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
45 28.07.2021 18:30 BEPI2309947 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
46 28.07.2021 17:30 SUMA1207944 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
47 28.07.2021 16:30 MEAL1501944 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
48 28.07.2021 16:00 FEDE0301954 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
49 28.07.2021 15:00 SAMU2812948 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
50 28.07.2021 14:00 MESP0303958 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
51 28.07.2021 13:00 DISO3101991 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
52 28.07.2021 11:00 SAME1802975 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
53 28.07.2021 10:30 FACE0305966 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
54 28.07.2021 10:00 MASA3003000 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
55 28.07.2021 10:00 FABA1312960 CT - Ostalo 10.06.2021 01.01.1970
56 28.07.2021 10:00 ZAPE2402947 CT - Ostalo 15.06.2021 01.01.1970
57 28.07.2021 10:00 LUAK1801985 CT - Ostalo 16.06.2021 01.01.1970
58 28.07.2021 10:00 NIKA2001952 CT - Ostalo 24.06.2021 01.01.1970
59 28.07.2021 10:00 SAHA1209958 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
60 28.07.2021 10:00 DZBE2203977 CT - Ostalo 12.07.2021 01.01.1970
61 28.07.2021 09:15 MIBA2902941 Ultrazvuk Srca 19.05.2020 01.01.1970
62 28.07.2021 09:15 DINE0303952 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
63 28.07.2021 09:00 SACA2503987 Ultrazvuk Srca 19.05.2020 01.01.1970
64 28.07.2021 08:00 AMBU1312960 CT - Kičma 05.07.2021 01.01.1970
65 28.07.2021 08:00 FRPE2903945 CT - Glava 07.07.2021 01.01.1970
66 28.07.2021 08:00 RATA2102963 CT - Kičma 07.07.2021 01.01.1970
67 28.07.2021 08:00 MAHE0204965 CT - Kičma 12.07.2021 01.01.1970
68 28.07.2021 08:00 AMSK1509972 CT - Kičma 13.07.2021 01.01.1970
69 28.07.2021 08:00 NEMU0101947 CT - Glava 22.07.2021 01.01.1970
70 27.07.2021 13:30 AZHR3005969 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
71 27.07.2021 11:00 MISA2004984 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
72 27.07.2021 11:00 HAMA2503953 CT - Ostalo 30.06.2021 01.01.1970
73 27.07.2021 10:00 NEHE0508965 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
74 27.07.2021 10:00 SECE2003953 CT - Ostalo 10.06.2021 01.01.1970
75 27.07.2021 10:00 EKHI0510953 CT - Ostalo 15.06.2021 01.01.1970
76 27.07.2021 10:00 ISHO2710960 CT - Ostalo 16.06.2021 01.01.1970
77 27.07.2021 10:00 DZMU0609960 CT - Ostalo 24.06.2021 01.01.1970
78 27.07.2021 10:00 ADMU2508957 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
79 27.07.2021 10:00 JOKO0304978 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
80 27.07.2021 10:00 LELE1407981 CT - Ostalo 08.07.2021 01.01.1970
81 27.07.2021 10:00 SEDE2111938 CT - Ostalo 13.07.2021 01.01.1970
82 27.07.2021 09:15 HAHA0412956 Ultrazvuk Srca 19.05.2020 01.01.1970
83 27.07.2021 09:00 FRJU3008940 Ultrazvuk Srca 15.05.2020 01.01.1970
84 27.07.2021 08:00 MUGA2306980 CT - Kičma 05.07.2021 01.01.1970
85 27.07.2021 08:00 SEAH0309972 CT - Kičma 05.07.2021 01.01.1970
86 27.07.2021 08:00 BAKA0708946 CT - Kičma 07.07.2021 01.01.1970
87 27.07.2021 08:00 HIFA0404972 CT - Kičma 07.07.2021 01.01.1970
88 27.07.2021 08:00 MUZG2502983 CT - Kičma 09.07.2021 01.01.1970
89 27.07.2021 08:00 ZIBA2707948 CT - Glava 16.07.2021 13.07.2021
90 26.07.2021 13:30 MUVO0605954 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
91 26.07.2021 13:00 SESE1501978 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
92 26.07.2021 10:30 RAHR2402970 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
93 26.07.2021 10:00 ILKO1407959 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
94 26.07.2021 10:00 DUCI0108950 CT - Ostalo 24.05.2021 01.01.1970
95 26.07.2021 10:00 ABKU2910949 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
96 26.07.2021 10:00 NAKA2809970 CT - Ostalo 10.06.2021 01.01.1970
97 26.07.2021 10:00 RAAL2409956 CT - Ostalo 21.06.2021 01.01.1970
98 26.07.2021 10:00 AMMU0403974 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
99 26.07.2021 10:00 FUKR1403953 CT - Ostalo 13.07.2021 01.01.1970
100 26.07.2021 08:00 FABA0506949 CT - Kičma 24.06.2021 01.01.1970
101 26.07.2021 08:00 DUKA1802959 CT - Kičma 05.07.2021 01.01.1970
102 26.07.2021 08:00 SADE1502003 CT - Kičma 05.07.2021 01.01.1970
103 26.07.2021 08:00 HAIM2408964 CT - Glava 07.07.2021 01.01.1970
104 26.07.2021 08:00 IVZO110 CT - Glava 07.07.2021 01.01.1970
105 26.07.2021 08:00 IVZO1103963 CT - Glava 07.07.2021 01.01.1970
106 26.07.2021 08:00 ELTR1509980 CT - Kičma 08.07.2021 01.01.1970
107 26.07.2021 08:00 NEDO2407978 CT - Kičma 09.07.2021 01.01.1970
108 23.07.2021 13:30 ANLI2907979 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
109 23.07.2021 13:00 ARSE2105993 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
110 23.07.2021 11:00 VITI2103955 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
111 23.07.2021 10:30 FAAJ3103957 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
112 23.07.2021 10:00 DAST2101976 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
113 23.07.2021 10:00 FACA1205968 CT - Ostalo 01.06.2021 01.01.1970
114 23.07.2021 10:00 SAHA0512979 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
115 23.07.2021 10:00 RISM1004945 CT - Ostalo 08.06.2021 01.01.1970
116 23.07.2021 10:00 ALBE0505984 CT - Ostalo 16.06.2021 01.01.1970
117 23.07.2021 10:00 SUSP0801974 CT - Ostalo 17.06.2021 01.01.1970
118 23.07.2021 10:00 MUDI2906948 CT - Ostalo 29.06.2021 01.01.1970
119 23.07.2021 10:00 FAIM2606960 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
120 23.07.2021 10:00 OSDI0402949 CT - Ostalo 12.07.2021 01.01.1970
121 23.07.2021 08:00 MIHA1101973 CT - Kičma 05.07.2021 01.01.1970
122 23.07.2021 08:00 MUFE0201949 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
123 23.07.2021 08:00 RAMA2206964 CT - Kičma 07.07.2021 01.01.1970
124 23.07.2021 08:00 MIBE2506959 CT - Glava 12.07.2021 01.01.1970
125 22.07.2021 19:00 JAHR0308972 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
126 22.07.2021 15:30 AZPO1809001 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
127 22.07.2021 14:30 MASU0302995 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
128 22.07.2021 14:00 DRBA2602962 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
129 22.07.2021 13:00 HATA0509995 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
130 22.07.2021 13:00 OSBU0510958 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
131 22.07.2021 11:00 MEHR1408952 CT - Ostalo 08.07.2021 01.01.1970
132 22.07.2021 10:00 SEAL0411964 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
133 22.07.2021 10:00 MAAN1606946 CT - Ostalo 31.05.2021 27.05.2021
134 22.07.2021 10:00 NUKO2805959 CT - Ostalo 01.06.2021 01.01.1970
135 22.07.2021 10:00 ELGR2609969 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
136 22.07.2021 10:00 ZMFA0407965 CT - Ostalo 17.06.2021 01.01.1970
137 22.07.2021 09:15 ODZA0805961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
138 22.07.2021 09:00 FRHA2911962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
139 22.07.2021 08:00 FAAL2312984 CT - Kičma 05.07.2021 01.01.1970
140 22.07.2021 08:00 ELSA2006979 CT - Glava 07.07.2021 01.01.1970
141 22.07.2021 08:00 HABE2508946 CT - Kičma 07.07.2021 01.01.1970
142 22.07.2021 08:00 HAKO1809969 CT - Kičma 07.07.2021 01.01.1970
143 22.07.2021 08:00 FASE0406980 CT - Glava 12.07.2021 01.01.1970
144 21.07.2021 18:30 VEGA1104956 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
145 21.07.2021 18:00 PABA1502955 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
146 21.07.2021 17:30 IVBI1812984 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
147 21.07.2021 17:00 SUHA0202977 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
148 21.07.2021 16:00 MUSK2903953 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
149 21.07.2021 15:00 ANBL0907952 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
150 21.07.2021 14:30 FIKU1301963 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
151 21.07.2021 14:00 SAKU1102986 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
152 21.07.2021 13:30 NAGO2209977 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
153 21.07.2021 13:00 DRNO1502983 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
154 21.07.2021 11:00 MEHA0511951 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
155 21.07.2021 10:30 ZASI2811963 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
156 21.07.2021 10:00 SESI0301968 Ergometrija 05.03.2021 01.01.1970
157 21.07.2021 10:00 DIVA1811978 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
158 21.07.2021 10:00 MUSA0807955 CT - Ostalo 03.06.2021 01.01.1970
159 21.07.2021 10:00 SAAL0604951 CT - Ostalo 03.06.2021 01.01.1970
160 21.07.2021 10:00 FASE1104949 CT - Ostalo 29.06.2021 01.01.1970
161 21.07.2021 09:15 TOSE1612958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
162 21.07.2021 09:00 ABHA0305956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
163 21.07.2021 08:00 ZAAH0411961 CT - Kičma 22.06.2021 01.01.1970
164 21.07.2021 08:00 MUSI2410947 CT - Kičma 22.06.2021 01.01.1970
165 21.07.2021 08:00 BESA2502992 CT - Kičma 30.06.2021 01.01.1970
166 21.07.2021 08:00 SUDR0501952 CT - Kičma 05.07.2021 01.01.1970
167 21.07.2021 08:00 FASR1703963 CT - Kičma 05.07.2021 01.01.1970
168 21.07.2021 08:00 ZEGA0601968 CT - Glava 07.07.2021 01.01.1970
169 21.07.2021 08:00 ZEGA0601968 CT - Glava 07.07.2021 01.01.1970
170 21.07.2021 08:00 NUKA1103973 CT - Glava 07.07.2021 01.01.1970
171 21.07.2021 08:00 ARDO1402994 CT - Glava 16.07.2021 01.01.1970
172 20.07.2021 13:30 RUFI2208970 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
173 20.07.2021 13:00 ZIDU1703962 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
174 20.07.2021 11:00 NEJA3009957 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
175 20.07.2021 10:00 AIMA2803966 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
176 20.07.2021 10:00 BEBA1310952 CT - Ostalo 09.07.2021 01.01.1970
177 20.07.2021 09:15 HAHA0303946 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
178 20.07.2021 09:00 MUFA1605964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
179 20.07.2021 08:00 ZISM0602956 CT - Ostalo 24.06.2021 01.01.1970
180 19.07.2021 17:00 EMSA2909974 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
181 19.07.2021 13:00 NEDO1419581 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
182 19.07.2021 11:00 IZSP1007953 CT - Ostalo 30.06.2021 01.01.1970
183 19.07.2021 10:30 MIMU2503964 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
184 19.07.2021 10:00 ENTA1603970 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
185 19.07.2021 10:00 MUSA0207965 CT - Ostalo 21.05.2021 01.01.1970
186 19.07.2021 10:00 ESOM1512940 CT - Ostalo 28.05.2021 01.01.1970
187 19.07.2021 10:00 AZCE1010944 CT - Ostalo 03.06.2021 01.01.1970
188 19.07.2021 10:00 NANU0601957 CT - Ostalo 21.06.2021 01.01.1970
189 19.07.2021 10:00 ESTE1906952 CT - Ostalo 29.06.2021 01.01.1970
190 19.07.2021 10:00 SAHO0803983 CT - Ostalo 07.07.2021 01.01.1970
191 19.07.2021 09:30 ROKA1711949 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
192 19.07.2021 08:00 VASI1204945 CT - Kičma 21.06.2021 01.01.1970
193 19.07.2021 08:00 NIDE0410953 CT - Kičma 21.06.2021 01.01.1970
194 19.07.2021 08:00 HABU0905981 CT - Kičma 30.06.2021 01.01.1970
195 19.07.2021 08:00 RADU0904950 CT - Kičma 30.06.2021 01.01.1970
196 19.07.2021 08:00 MUTE0612964 CT - Kičma 01.07.2021 01.01.1970
197 19.07.2021 08:00 SEMA1301985 CT - Glava 07.07.2021 01.01.1970
198 19.07.2021 08:00 MUBE2011966 CT - Glava 08.07.2021 01.01.1970
199 16.07.2021 13:30 FABU1002956 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
200 16.07.2021 10:30 MEDI1412946 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
201 16.07.2021 10:00 FIIM1411959 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
202 16.07.2021 10:00 ISDE0212960 CT - Ostalo 21.05.2021 01.01.1970
203 16.07.2021 10:00 IZOB0206959 CT - Ostalo 28.05.2021 01.01.1970
204 16.07.2021 10:00 RUJU2905936 CT - Ostalo 03.06.2021 01.01.1970
205 16.07.2021 10:00 RADU0101941 CT - Ostalo 17.06.2021 01.01.1970
206 16.07.2021 10:00 HAMU0112959 CT - Ostalo 25.06.2021 23.06.2021
207 16.07.2021 10:00 MIBA0103972 CT - Ostalo 01.07.2021 01.01.1970
208 16.07.2021 09:30 HUHA2002946 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
209 16.07.2021 09:15 FAGE0101962 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
210 16.07.2021 09:00 SESI0301968 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
211 16.07.2021 08:00 ALTR2903940 CT - Kičma 15.06.2021 01.01.1970
212 16.07.2021 08:00 SAGA1407964 CT - Kičma 15.06.2021 01.01.1970
213 16.07.2021 08:00 MUNU1911961 CT - Kičma 21.06.2021 01.01.1970
214 16.07.2021 08:00 KAMO1901001 CT - Kičma 22.06.2021 01.01.1970
215 16.07.2021 08:00 LIDR2807963 CT - Kičma 24.06.2021 01.01.1970
216 16.07.2021 08:00 REFO3001956 CT - Kičma 30.06.2021 01.01.1970
217 16.07.2021 08:00 MUKR0801959 CT - Glava 05.07.2021 01.01.1970
218 16.07.2021 08:00 SAPA1802957 CT - Kičma 05.07.2021 01.01.1970
219 16.07.2021 08:00 AMSA0408969 CT - Glava 05.07.2021 01.01.1970
220 15.07.2021 18:30 EDSP1812979 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
221 15.07.2021 18:00 ZDTU2905968 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
222 15.07.2021 17:00 ESZU0505961 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
223 15.07.2021 16:30 SUSE0909959 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
224 15.07.2021 15:00 NEMU0207965 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
225 15.07.2021 14:30 ELKR1007975 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
226 15.07.2021 14:00 VAUR2107953 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
227 15.07.2021 13:30 SAKU2308973 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
228 15.07.2021 13:00 BEAV1610974 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
229 15.07.2021 11:00 BEIB2803989 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
230 15.07.2021 10:30 LERA0708991 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
231 15.07.2021 10:00 SEPA1601982 CT - Ostalo 19.04.2021 08.04.2021
232 15.07.2021 10:00 AMFE0409000 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
233 15.07.2021 10:00 GOBU3108965 CT - Ostalo 04.05.2021 01.01.1970
234 15.07.2021 10:00 EMBA1510980 CT - Ostalo 28.05.2021 01.01.1970
235 15.07.2021 10:00 REPE1011960 CT - Ostalo 01.06.2021 01.01.1970
236 15.07.2021 10:00 DRSA2609958 CT - Ostalo 16.06.2021 01.01.1970
237 15.07.2021 10:00 SVDO2205960 CT - Ostalo 24.06.2021 01.01.1970
238 15.07.2021 09:30 EMSI2029681 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
239 15.07.2021 09:15 PAAB0305943 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
240 15.07.2021 09:00 VESU0909950 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
241 15.07.2021 08:00 HADI2107981 CT - Kičma 15.06.2021 01.01.1970
242 15.07.2021 08:00 MEDE2506959 CT - Kičma 21.06.2021 01.01.1970
243 15.07.2021 08:00 SIHU0611984 CT - Kičma 24.06.2021 01.01.1970
244 15.07.2021 08:00 EMBO0702955 CT - Kičma 29.06.2021 01.01.1970
245 15.07.2021 08:00 ADBExxxx979 CT - Kičma 30.06.2021 01.01.1970
246 15.07.2021 08:00 ANIV0710961 CT - Glava 05.07.2021 01.01.1970
247 15.07.2021 08:00 HABA1003945 CT - Kičma 07.07.2021 01.01.1970
248 15.07.2021 08:00 EJSO0110950 CT - Glava 09.07.2021 01.01.1970
249 14.07.2021 19:00 ALBA2605989 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
250 14.07.2021 18:30 MUSE2508978 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
251 14.07.2021 18:00 GOVE1312992 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
252 14.07.2021 17:00 MUBE1001958 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
253 14.07.2021 16:30 SAMU0706967 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
254 14.07.2021 16:00 MAPA2405952 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
255 14.07.2021 15:00 NATO2303951 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
256 14.07.2021 14:00 SAKU1102986 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
257 14.07.2021 14:00 SAMU0904962 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
258 14.07.2021 13:00 ASKU1708970 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
259 14.07.2021 11:00 MIPI2311969 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
260 14.07.2021 10:30 HASI0209958 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
261 14.07.2021 10:00 BEAV0809955 CT - Ostalo 19.04.2021 15.04.2021
262 14.07.2021 10:00 FAMA2006963 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
263 14.07.2021 10:00 FAGR0303952 CT - Ostalo 14.05.2021 01.01.1970
264 14.07.2021 10:00 NELU2508966 CT - Ostalo 01.06.2021 01.01.1970
265 14.07.2021 10:00 NIMU2503961 CT - Ostalo 15.06.2021 01.01.1970
266 14.07.2021 10:00 SECA0502953 CT - Ostalo 24.06.2021 01.01.1970
267 14.07.2021 10:00 AZFE0103959 CT - Ostalo 05.07.2021 01.01.1970
268 14.07.2021 09:15 SEDZ3112967 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
269 14.07.2021 09:00 DUKE0104972 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
270 14.07.2021 08:00 DZCE2011989 CT - Kičma 15.06.2021 01.01.1970
271 14.07.2021 08:00 HAKR1412961 CT - Glava 15.06.2021 01.01.1970
272 14.07.2021 08:00 MIDU2111962 CT - Kičma 24.06.2021 01.01.1970
273 14.07.2021 08:00 MUPI2306973 CT - Kičma 30.06.2021 01.01.1970
274 14.07.2021 08:00 AFSI0605992 CT - Glava 05.07.2021 01.01.1970
275 14.07.2021 08:00 SADU1008938 CT - Glava 05.07.2021 01.01.1970
276 14.07.2021 08:00 BEAR1403975 CT - Kičma 07.07.2021 01.01.1970
277 14.07.2021 08:00 FAHA1709960 CT - Glava 09.07.2021 01.01.1970
278 13.07.2021 13:30 PUFA2608953 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
279 13.07.2021 13:30 KEKA1806981 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
280 13.07.2021 13:00 AISA0510956 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
281 13.07.2021 11:00 DRAN1612961 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
282 13.07.2021 10:30 ADHE2702974 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
283 13.07.2021 10:00 SEGO0102971 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
284 13.07.2021 10:00 EDHU2311977 CT - Ostalo 17.03.2021 09.03.2021
285 13.07.2021 10:00 MIST2408957 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
286 13.07.2021 10:00 NEHU2005968 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
287 13.07.2021 10:00 MURA0412964 CT - Ostalo 15.06.2021 01.01.1970
288 13.07.2021 10:00 TODR1611947 CT - Ostalo 24.06.2021 01.01.1970
289 13.07.2021 10:00 RABE1806944 CT - Ostalo 01.07.2021 01.01.1970
290 13.07.2021 10:00 JAML1305953 CT - Ostalo 01.07.2021 01.01.1970
291 13.07.2021 09:15 IMKA0210945 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
292 13.07.2021 09:00 IBVE2905970 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
293 13.07.2021 08:00 ALBE0505984 CT - Ostalo 15.06.2021 01.01.1970
294 13.07.2021 08:00 VEMU2205965 CT - Kičma 21.06.2021 01.01.1970
295 13.07.2021 08:00 DUSA1802970 CT - Kičma 24.06.2021 01.01.1970
296 13.07.2021 08:00 MUKU2405963 CT - Kičma 29.06.2021 01.01.1970
297 13.07.2021 08:00 DUVU0807956 CT - Kičma 29.06.2021 01.01.1970
298 13.07.2021 08:00 AIAS2805952 CT - Glava 30.06.2021 01.01.1970
299 13.07.2021 08:00 MIEM0711980 CT - Glava 01.07.2021 01.01.1970
300 13.07.2021 08:00 SEHA2311959 CT - Glava 07.07.2021 01.01.1970
301 12.07.2021 13:30 MECE0604984 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
302 12.07.2021 13:00 ANJU2709964 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
303 12.07.2021 11:00 HAKA1079371 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
304 12.07.2021 10:30 AMHO1606958 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
305 12.07.2021 10:00 SEHU2506950 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
306 12.07.2021 10:00 ENKO1302967 CT - Ostalo 20.05.2021 01.01.1970
307 12.07.2021 10:00 ZEHE2011964 CT - Ostalo 28.05.2021 01.01.1970
308 12.07.2021 10:00 EMDE1301956 CT - Ostalo 15.06.2021 01.01.1970
309 12.07.2021 10:00 JUBA0305950 CT - Ostalo 25.06.2021 24.06.2021
310 12.07.2021 10:00 MEHR2005948 CT - Ostalo 01.07.2021 01.01.1970
311 12.07.2021 09:00 OSCE0901960 CT - Ostalo 21.04.2021 19.04.2021
312 12.07.2021 08:00 ADSA0205971 CT - Kičma 15.06.2021 01.01.1970
313 12.07.2021 08:00 SADE2609974 CT - Kičma 15.06.2021 01.01.1970
314 12.07.2021 08:00 SEST2007970 CT - Glava 22.06.2021 01.01.1970
315 12.07.2021 08:00 ANBA0310966 CT - Kičma 22.06.2021 01.01.1970
316 12.07.2021 08:00 ZEPE2409953 CT - Glava 29.06.2021 01.01.1970
317 12.07.2021 08:00 MADE3001965 CT - Kičma 29.06.2021 01.01.1970
318 12.07.2021 08:00 SASA2301961 CT - Glava 29.06.2021 01.01.1970
319 12.07.2021 08:00 IVKR0103985 CT - Kičma 30.06.2021 01.01.1970
320 12.07.2021 08:00 FAKA0612957 CT - Glava 07.07.2021 01.01.1970
321 09.07.2021 13:30 NEHA2110965 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
322 09.07.2021 11:00 HABE1005967 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
323 09.07.2021 10:30 AJBA0411951 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
324 09.07.2021 10:30 AIRA2206970 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
325 09.07.2021 10:30 SESP3011970 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
326 09.07.2021 10:00 KABE1902958 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
327 09.07.2021 10:00 SEAJ0710974 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
328 09.07.2021 10:00 ALRI1007971 CT - Ostalo 26.05.2021 01.01.1970
329 09.07.2021 10:00 FARE1804980 CT - Ostalo 01.06.2021 01.01.1970
330 09.07.2021 10:00 RESA0804950 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
331 09.07.2021 10:00 SMDE2502948 CT - Ostalo 11.06.2021 01.01.1970
332 09.07.2021 10:00 ADBE2303940 CT - Ostalo 21.06.2021 01.01.1970
333 09.07.2021 10:00 MUSA0805972 CT - Ostalo 29.06.2021 01.01.1970
334 09.07.2021 10:00 IRAH2102960 CT - Ostalo 01.07.2021 01.01.1970
335 09.07.2021 09:00 SECA0110960 CT - Ostalo 26.05.2021 01.01.1970
336 09.07.2021 08:00 AZKA0910958 CT - Kičma 10.06.2021 01.01.1970
337 09.07.2021 08:00 SEHA0406940 CT - Kičma 15.06.2021 01.01.1970
338 09.07.2021 08:00 ASAH1406940 CT - Kičma 22.06.2021 01.01.1970
339 09.07.2021 08:00 RIBE2509974 CT - Kičma 29.06.2021 01.01.1970
340 09.07.2021 08:00 AMDZ0404969 CT - Kičma 29.06.2021 01.01.1970
341 09.07.2021 08:00 MIDU0110955 CT - Glava 30.06.2021 01.01.1970
342 09.07.2021 08:00 MUSA0201944 CT - Glava 01.07.2021 01.01.1970
343 09.07.2021 08:00 SEBI1008963 CT - Glava 05.07.2021 01.01.1970
344 08.07.2021 19:00 IBPR2302963 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
345 08.07.2021 18:00 SADA2510957 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
346 08.07.2021 17:00 NEPE1806956 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
347 08.07.2021 16:00 NESE0901961 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
348 08.07.2021 15:30 MAVU3108939 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
349 08.07.2021 15:00 FAVA1211962 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
350 08.07.2021 14:00 IZME3006956 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
351 08.07.2021 13:00 MIAL2405991 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
352 08.07.2021 11:00 SUNA0903955 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
353 08.07.2021 10:30 SAHA2003959 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
354 08.07.2021 10:00 IZBE0612983 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
355 08.07.2021 10:00 DUIB2108974 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
356 08.07.2021 10:00 FAMA1505961 CT - Ostalo 07.05.2021 01.01.1970
357 08.07.2021 10:00 SESE1003947 CT - Ostalo 01.06.2021 01.01.1970
358 08.07.2021 10:00 FAZA2102970 CT - Ostalo 10.06.2021 01.01.1970
359 08.07.2021 10:00 KEFE0503001 CT - Ostalo 21.06.2021 01.01.1970
360 08.07.2021 10:00 SEGA2703951 CT - Ostalo 25.06.2021 23.06.2021
361 08.07.2021 09:15 HOFA0103938 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
362 08.07.2021 09:00 ZEEN0202952 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
363 08.07.2021 08:00 HAAH2806946 CT - Kičma 11.06.2021 01.01.1970
364 08.07.2021 08:00 EMKU1103987 CT - Kičma 22.06.2021 01.01.1970
365 08.07.2021 08:00 DZKA0709978 CT - Kičma 29.06.2021 01.01.1970
366 08.07.2021 08:00 MEAL2005949 CT - Kičma 29.06.2021 01.01.1970
367 08.07.2021 08:00 SAJA0501973 CT - Ostalo 29.06.2021 01.01.1970
368 08.07.2021 08:00 VEME0706991 CT - Glava 01.07.2021 01.01.1970
369 07.07.2021 19:30 RACO0112958 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
370 07.07.2021 18:00 IVEZ1509946 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
371 07.07.2021 17:00 IZKA1303958 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
372 07.07.2021 16:00 SECO1010960 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
373 07.07.2021 15:30 ANCU0902956 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
374 07.07.2021 15:00 HAPA1049531 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
375 07.07.2021 14:00 ZUMU2610970 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
376 07.07.2021 13:00 ASSA0705952 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
377 07.07.2021 11:00 MIGE1907958 CT - Ostalo 24.06.2021 01.01.1970
378 07.07.2021 10:30 ANSK2301974 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
379 07.07.2021 10:00 JASL0211941 Ergometrija 04.05.2020 01.01.1970
380 07.07.2021 10:00 SASA2005965 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
381 07.07.2021 10:00 SUMU0305970 CT - Ostalo 20.05.2021 01.01.1970
382 07.07.2021 10:00 SUMU0305970 CT - Ostalo 24.05.2021 01.01.1970
383 07.07.2021 10:00 KERI1704987 CT - Ostalo 09.06.2021 01.01.1970
384 07.07.2021 10:00 SAHO2503956 CT - Ostalo 17.06.2021 01.01.1970
385 07.07.2021 09:00 PURI1803954 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
386 07.07.2021 09:00 MEDO1306971 CT - Ostalo 09.04.2021 01.04.2021
387 07.07.2021 08:00 MIBA2503961 CT - Kičma 10.06.2021 01.01.1970
388 07.07.2021 08:00 FASK0503933 CT - Kičma 11.06.2021 01.01.1970
389 07.07.2021 08:00 JABE2407988 CT - Glava 25.06.2021 22.06.2021
390 07.07.2021 08:00 SESM0811953 CT - Kičma 29.06.2021 01.01.1970
391 07.07.2021 08:00 ALCA2309986 CT - Kičma 29.06.2021 01.01.1970
392 07.07.2021 08:00 MIME2502986 CT - Glava 29.06.2021 01.01.1970
393 06.07.2021 13:30 SATA2311967 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
394 06.07.2021 13:00 LJSI1402972 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
395 06.07.2021 11:00 KAPA1911963 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
396 06.07.2021 10:30 AMSA3008999 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
397 06.07.2021 10:15 SKER0308966 Ergometrija 04.05.2020 01.01.1970
398 06.07.2021 10:00 NISA2106967 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
399 06.07.2021 10:00 ELSK3010982 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
400 06.07.2021 10:00 JOBA2107949 CT - Ostalo 19.05.2021 01.01.1970
401 06.07.2021 10:00 RABA2002964 CT - Ostalo 24.05.2021 01.01.1970
402 06.07.2021 10:00 CASK1212196 CT - Ostalo 08.06.2021 01.01.1970
403 06.07.2021 10:00 SASE2404973 CT - Ostalo 17.06.2021 01.01.1970
404 06.07.2021 09:00 SANI2106967 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
405 06.07.2021 08:00 IBJA2601961 CT - Kičma 10.06.2021 01.01.1970
406 06.07.2021 08:00 SAHA0401967 CT - Kičma 11.06.2021 01.01.1970
407 06.07.2021 08:00 RAHO0203977 CT - Kičma 25.06.2021 22.06.2021
408 06.07.2021 08:00 OSHR2403947 CT - Kičma 29.06.2021 01.01.1970
409 06.07.2021 08:00 MUJU1505965 CT - Glava 29.06.2021 01.01.1970
410 05.07.2021 13:30 MECE0909966 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
411 05.07.2021 13:00 NAAB1812002 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
412 05.07.2021 11:00 MEHO2209967 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
413 05.07.2021 10:30 FAKR0912972 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
414 05.07.2021 10:00 ENMU0504953 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
415 05.07.2021 10:00 ENHA1404967 CT - Ostalo 12.05.2021 01.01.1970
416 05.07.2021 10:00 ENHA1404967 CT - Ostalo 12.05.2021 01.01.1970
417 05.07.2021 10:00 SEHA2509943 CT - Ostalo 26.05.2021 01.01.1970
418 05.07.2021 10:00 NEZO2605961 CT - Ostalo 03.06.2021 01.01.1970
419 05.07.2021 10:00 RAER2810955 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
420 05.07.2021 10:00 ZDSK1004953 CT - Ostalo 15.06.2021 01.01.1970
421 05.07.2021 10:00 SLPE2909952 CT - Ostalo 21.06.2021 01.01.1970
422 05.07.2021 09:00 ILMA2210950 CT - Ostalo 22.04.2021 19.04.2021
423 05.07.2021 08:00 VLPA1912942 CT - Kičma 09.06.2021 01.01.1970
424 05.07.2021 08:00 MIRA0807967 CT - Kičma 11.06.2021 01.01.1970
425 05.07.2021 08:00 NAVA2610979 CT - Kičma 22.06.2021 01.01.1970
426 05.07.2021 08:00 ENHA0508949 CT - Kičma 25.06.2021 23.06.2021
427 05.07.2021 08:00 JAPO1602961 CT - Kičma 25.06.2021 14.06.2021
428 02.07.2021 13:30 MEKA0809958 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
429 02.07.2021 13:00 VEBL2102964 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
430 02.07.2021 11:00 ZISU1511946 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
431 02.07.2021 10:00 ZIIM0701963 CT - Ostalo 12.05.2021 01.01.1970
432 02.07.2021 10:00 NABO2504952 CT - Ostalo 31.05.2021 26.05.2021
433 02.07.2021 10:00 OMPI1007950 CT - Ostalo 08.06.2021 01.01.1970
434 02.07.2021 10:00 SASM1402964 CT - Ostalo 17.06.2021 01.01.1970
435 02.07.2021 09:00 BAAG0604967 CT - Ostalo 26.05.2021 01.01.1970
436 02.07.2021 08:00 SEFA2102965 CT - Glava 18.03.2021 16.03.2021
437 02.07.2021 08:00 ZUAL1306952 CT - Kičma 07.06.2021 01.01.1970
438 02.07.2021 08:00 BACO2405955 CT - Kičma 11.06.2021 01.01.1970
439 02.07.2021 08:00 FEAJ3108983 CT - Kičma 21.06.2021 01.01.1970
440 02.07.2021 08:00 PLMU1001978 CT - Kičma 24.06.2021 01.01.1970
441 01.07.2021 19:30 MUPI1804954 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
442 01.07.2021 18:30 SAAL0604951 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
443 01.07.2021 18:00 NEGA2309961 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
444 01.07.2021 17:30 IZDA0507957 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
445 01.07.2021 16:30 ZAKA0506960 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
446 01.07.2021 16:00 HIMU1403962 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
447 01.07.2021 15:30 NAPA2408972 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
448 01.07.2021 15:00 ALTE2803974 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
449 01.07.2021 14:00 HAME2102964 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
450 01.07.2021 13:00 HAJA1703960 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
451 01.07.2021 11:00 EMPA2103971 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
452 01.07.2021 10:30 STAD2312948 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
453 01.07.2021 10:00 SEBA1007964 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
454 01.07.2021 10:00 SEIB1003947 CT - Ostalo 24.03.2021 01.01.1970
455 01.07.2021 10:00 SEDE2804973 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
456 01.07.2021 10:00 HUKO1507957 CT - Ostalo 28.05.2021 01.01.1970
457 01.07.2021 10:00 MUAR2806965 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
458 01.07.2021 10:00 SEHA0304966 CT - Ostalo 15.06.2021 01.01.1970
459 01.07.2021 10:00 NIME1205961 CT - Ostalo 15.06.2021 01.01.1970
460 01.07.2021 09:15 HUFA2304958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
461 01.07.2021 09:00 SARA1205956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
462 01.07.2021 09:00 OMBA1107959 CT - Ostalo 31.05.2021 25.05.2021
463 01.07.2021 08:00 DZRO1511002 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
464 01.07.2021 08:00 DEDZ2711965 CT - Kičma 03.06.2021 01.01.1970
465 01.07.2021 08:00 AZDA2104971 CT - Kičma 07.06.2021 01.01.1970
466 01.07.2021 08:00 AZDA2104971 CT - Kičma 07.06.2021 01.01.1970
467 01.07.2021 08:00 MAVI0107953 CT - Glava 24.06.2021 01.01.1970
468 01.07.2021 08:00 DEZE1306986 CT - Glava 24.06.2021 01.01.1970
469 01.07.2021 08:00 ORSE0102595 CT - Kičma 25.06.2021 22.06.2021
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2021 19:30 NEZU2809972 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
2 30.06.2021 18:30 BEBA1310952 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
3 30.06.2021 17:30 JAKU2009960 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
4 30.06.2021 16:30 IBRO1807950 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
5 30.06.2021 15:30 MAJO2701954 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
6 30.06.2021 14:30 VASU3006973 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
7 30.06.2021 14:00 DZDE2111982 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
8 30.06.2021 13:30 MATU0303973 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
9 30.06.2021 13:00 AZJA1408959 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
10 30.06.2021 12:00 ADDA0211987 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
11 30.06.2021 11:30 LEBI1705961 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
12 30.06.2021 11:00 SASO0903966 CT - Ostalo 17.06.2021 01.01.1970
13 30.06.2021 10:30 SEBE0404973 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
14 30.06.2021 10:00 ELAL0205992 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
15 30.06.2021 10:00 RATA2007946 CT - Ostalo 11.05.2021 01.01.1970
16 30.06.2021 10:00 NEBO1804960 CT - Ostalo 11.05.2021 01.01.1970
17 30.06.2021 10:00 NAAL0606947 CT - Ostalo 19.05.2021 01.01.1970
18 30.06.2021 10:00 SAME2708952 CT - Ostalo 20.05.2021 01.01.1970
19 30.06.2021 10:00 HAMU0904949 CT - Ostalo 08.06.2021 01.01.1970
20 30.06.2021 10:00 SADE1705971 CT - Ostalo 11.06.2021 01.01.1970
21 30.06.2021 09:15 BASE1007964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
22 30.06.2021 09:00 TERI1303940 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
23 30.06.2021 08:00 GRDE2709967 CT - Kičma 03.06.2021 01.01.1970
24 30.06.2021 08:00 AKBI0106964 CT - Kičma 07.06.2021 01.01.1970
25 30.06.2021 08:00 SAGO2503972 CT - Glava 21.06.2021 01.01.1970
26 30.06.2021 08:00 SADZ2910978 CT - Kičma 24.06.2021 01.01.1970
27 30.06.2021 08:00 REVE1401964 CT - Kičma 25.06.2021 23.06.2021
28 30.06.2021 08:00 FUDE2708980 CT - Glava 25.06.2021 24.06.2021
29 29.06.2021 13:30 MEAH1704966 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
30 29.06.2021 13:00 LJAD0601955 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
31 29.06.2021 11:00 DASL1003983 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
32 29.06.2021 10:30 EMHU0106974 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
33 29.06.2021 10:00 SUKO2004966 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
34 29.06.2021 10:00 AMHO2309982 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
35 29.06.2021 10:00 SAHA1209968 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
36 29.06.2021 10:00 ZIAR1701967 CT - Ostalo 19.05.2021 01.01.1970
37 29.06.2021 10:00 SICA2009962 CT - Ostalo 27.05.2021 24.05.2021
38 29.06.2021 10:00 REZA2201961 CT - Ostalo 03.06.2021 01.01.1970
39 29.06.2021 10:00 DURA1406956 CT - Ostalo 09.06.2021 01.01.1970
40 29.06.2021 10:00 SECU2209963 CT - Ostalo 11.06.2021 01.01.1970
41 29.06.2021 10:00 LAMA2304961 CT - Ostalo 22.06.2021 01.01.1970
42 29.06.2021 09:15 GUIS1506964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
43 29.06.2021 09:00 MUSA1604953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
44 29.06.2021 08:00 SAVR2812953 CT - Kičma 03.06.2021 01.01.1970
45 29.06.2021 08:00 ILKR0909984 CT - Kičma 07.06.2021 01.01.1970
46 29.06.2021 08:00 MULE1904956 CT - Kičma 21.06.2021 01.01.1970
47 29.06.2021 08:00 ANMU2411938 CT - Glava 24.06.2021 01.01.1970
48 29.06.2021 08:00 ERDE0706977 CT - Kičma 25.06.2021 17.06.2021
49 28.06.2021 13:30 RAPA2807951 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
50 28.06.2021 13:00 ABKA2902964 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
51 28.06.2021 11:00 IZZV2011969 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
52 28.06.2021 10:30 ALKA2310998 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
53 28.06.2021 10:00 IVKU0809948 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
54 28.06.2021 10:00 SEAR1009949 CT - Ostalo 11.05.2021 01.01.1970
55 28.06.2021 10:00 FESI1703961 CT - Ostalo 19.05.2021 01.01.1970
56 28.06.2021 10:00 ENSK1202956 CT - Ostalo 25.05.2021 01.01.1970
57 28.06.2021 10:00 HABA2711980 CT - Ostalo 03.06.2021 01.01.1970
58 28.06.2021 10:00 OSKA1606953 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
59 28.06.2021 10:00 NEHE2703967 CT - Ostalo 15.06.2021 01.01.1970
60 28.06.2021 09:00 SAKU2308973 CT - Ostalo 09.04.2021 30.03.2021
61 28.06.2021 08:00 RABU1404957 CT - Kičma 03.06.2021 01.01.1970
62 28.06.2021 08:00 TETU1801960 CT - Kičma 03.06.2021 01.01.1970
63 28.06.2021 08:00 ANLU2709954 CT - Kičma 17.06.2021 01.01.1970
64 28.06.2021 08:00 ALSO13 CT - Ostalo 22.06.2021 01.01.1970
65 28.06.2021 08:00 ALSO1311956 CT - Ostalo 22.06.2021 01.01.1970
66 28.06.2021 08:00 BRMI0303959 CT - Glava 24.06.2021 01.01.1970
67 28.06.2021 08:00 NAKA0205964 CT - Glava 24.06.2021 01.01.1970
68 25.06.2021 13:30 NEDR0909959 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
69 25.06.2021 13:00 TITU0502966 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
70 25.06.2021 10:30 DABO2502984 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
71 25.06.2021 10:30 VECU1608957 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
72 25.06.2021 10:00 DZMU0303987 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
73 25.06.2021 10:00 SEAL0701962 CT - Ostalo 10.05.2021 01.01.1970
74 25.06.2021 10:00 HAMO1304949 CT - Ostalo 11.05.2021 01.01.1970
75 25.06.2021 10:00 DEMA0901939 CT - Ostalo 20.05.2021 01.01.1970
76 25.06.2021 10:00 IZMU1809967 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
77 25.06.2021 09:00 IZBE0612983 Ultrazvuk Srca 08.05.2020 01.01.1970
78 25.06.2021 09:00 EDIM2002973 CT - Ostalo 01.04.2021 29.03.2021
79 25.06.2021 08:00 ADMU1403971 CT - Kičma 20.05.2021 01.01.1970
80 25.06.2021 08:00 REAS0302952 CT - Kičma 03.06.2021 01.01.1970
81 25.06.2021 08:00 SACE2904959 CT - Kičma 03.06.2021 01.01.1970
82 25.06.2021 08:00 DESA0212959 CT - Kičma 17.06.2021 01.01.1970
83 25.06.2021 08:00 EMSO0210003 CT - Glava 21.06.2021 01.01.1970
84 25.06.2021 08:00 MAGO1807986 CT - Glava 22.06.2021 01.01.1970
85 25.06.2021 08:00 AMAH2807990 CT - Glava 22.06.2021 01.01.1970
86 25.06.2021 08:00 EMSA2908987 CT - Kičma 22.06.2021 01.01.1970
87 25.06.2021 08:00 ALTI2602958 CT - Glava 24.06.2021 01.01.1970
88 25.06.2021 08:00 MISO0104954 CT - Glava 24.06.2021 01.01.1970
89 24.06.2021 19:00 KADA0911954 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
90 24.06.2021 18:30 AKZU1710944 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
91 24.06.2021 18:00 FAHU2601494 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
92 24.06.2021 17:30 SUME0212948 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
93 24.06.2021 16:30 AZBU2308595 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
94 24.06.2021 15:30 MEBE2203001 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
95 24.06.2021 14:30 FRMA1301960 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
96 24.06.2021 14:00 MUKU1903975 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
97 24.06.2021 13:30 HAMU1511958 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
98 24.06.2021 13:00 IZDU1412948 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
99 24.06.2021 12:00 ANAN2601954 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
100 24.06.2021 11:00 SEPI2303999 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
101 24.06.2021 10:30 SEMU0403943 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
102 24.06.2021 10:00 ENTA1603970 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
103 24.06.2021 10:00 ZETO2802947 CT - Ostalo 10.05.2021 01.01.1970
104 24.06.2021 10:00 HARE1601948 CT - Ostalo 11.05.2021 01.01.1970
105 24.06.2021 10:00 RUBE2712956 CT - Ostalo 25.05.2021 01.01.1970
106 24.06.2021 10:00 RUBE2712956 CT - Ostalo 25.05.2021 01.01.1970
107 24.06.2021 10:00 MLSK1201944 CT - Ostalo 03.06.2021 01.01.1970
108 24.06.2021 10:00 BEKU0702952 CT - Ostalo 08.06.2021 01.01.1970
109 24.06.2021 09:15 GOSE0102971 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
110 24.06.2021 09:00 BEKA1902958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
111 24.06.2021 09:00 PAME0510961 CT - Ostalo 08.04.2021 07.04.2021
112 24.06.2021 08:00 IZBA2411956 CT - Kičma 03.06.2021 01.01.1970
113 24.06.2021 08:00 ZIBA0808953 CT - Kičma 15.06.2021 01.01.1970
114 24.06.2021 08:00 SUME1512959 CT - Kičma 16.06.2021 01.01.1970
115 24.06.2021 08:00 AMLI1501973 CT - Kičma 17.06.2021 01.01.1970
116 24.06.2021 08:00 NAZU0201940 CT - Glava 17.06.2021 01.01.1970
117 24.06.2021 08:00 SEBE0109973 CT - Glava 17.06.2021 01.01.1970
118 24.06.2021 08:00 SEKA2101987 CT - Kičma 21.06.2021 01.01.1970
119 24.06.2021 08:00 HIBO2210957 CT - Ostalo 21.06.2021 01.01.1970
120 24.06.2021 08:00 SICO0706965 CT - Kičma 21.06.2021 01.01.1970
121 23.06.2021 20:00 ADHU0202949 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
122 23.06.2021 19:00 BEAH1003976 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
123 23.06.2021 18:00 RAMU2311965 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
124 23.06.2021 16:30 RILE0206962 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
125 23.06.2021 15:00 HABE3107962 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
126 23.06.2021 14:00 SANA0202960 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
127 23.06.2021 14:00 SANA0202960 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
128 23.06.2021 13:00 NUBU1606954 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
129 23.06.2021 12:00 SEMU1211974 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
130 23.06.2021 11:00 DEGA2306001 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
131 23.06.2021 10:30 KETO0909992 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
132 23.06.2021 10:00 DITI0904977 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
133 23.06.2021 10:00 SLSI0909982 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
134 23.06.2021 10:00 NEMU0402936 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
135 23.06.2021 10:00 ZIBI0202951 CT - Ostalo 07.05.2021 01.01.1970
136 23.06.2021 10:00 ALAL2303952 CT - Ostalo 28.05.2021 01.01.1970
137 23.06.2021 10:00 RUSK1704985 CT - Ostalo 03.06.2021 01.01.1970
138 23.06.2021 10:00 ZASA1102985 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
139 23.06.2021 10:00 HATU0104964 CT - Ostalo 09.06.2021 01.01.1970
140 23.06.2021 09:15 HUAL2001962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
141 23.06.2021 09:00 HAZI2305961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
142 23.06.2021 08:00 SADO0507958 CT - Kičma 03.06.2021 01.01.1970
143 23.06.2021 08:00 AISE2202971 CT - Glava 11.06.2021 01.01.1970
144 23.06.2021 08:00 HRCA2505974 CT - Kičma 15.06.2021 01.01.1970
145 23.06.2021 08:00 SEMU1512966 CT - Kičma 17.06.2021 01.01.1970
146 23.06.2021 08:00 ELDE0711964 CT - Glava 17.06.2021 01.01.1970
147 23.06.2021 08:00 JEDU1301982 CT - Glava 17.06.2021 01.01.1970
148 23.06.2021 08:00 RIHR1711989 CT - Glava 17.06.2021 01.01.1970
149 23.06.2021 08:00 MIDI1701975 CT - Kičma 21.06.2021 01.01.1970
150 23.06.2021 08:00 ZEMA0107979 CT - Glava 22.06.2021 01.01.1970
151 22.06.2021 13:30 ALDI0310966 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
152 22.06.2021 13:00 FAGA2511958 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
153 22.06.2021 11:00 ZEHA0210980 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
154 22.06.2021 10:30 BESO2508976 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
155 22.06.2021 10:00 FATR1004973 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
156 22.06.2021 10:00 NEPO2103973 CT - Ostalo 26.04.2021 19.04.2021
157 22.06.2021 10:00 IRFR1207977 CT - Ostalo 28.04.2021 16.04.2021
158 22.06.2021 10:00 FISE0204966 CT - Ostalo 19.05.2021 01.01.1970
159 22.06.2021 10:00 MEFE2009966 CT - Ostalo 25.05.2021 01.01.1970
160 22.06.2021 10:00 ADZU2005995 CT - Ostalo 03.06.2021 01.01.1970
161 22.06.2021 09:15 SEZE2507969 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
162 22.06.2021 09:00 SKDE2205932 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
163 22.06.2021 08:00 SUBA2408943 CT - Kičma 01.06.2021 01.01.1970
164 22.06.2021 08:00 ASDI2007961 CT - Kičma 03.06.2021 01.01.1970
165 22.06.2021 08:00 EDMA0909956 CT - Glava 11.06.2021 01.01.1970
166 22.06.2021 08:00 NEBE0711951 CT - Ostalo 15.06.2021 01.01.1970
167 22.06.2021 08:00 EMME1702952 CT - Glava 15.06.2021 01.01.1970
168 22.06.2021 08:00 ZLGR0404955 CT - Kičma 16.06.2021 01.01.1970
169 22.06.2021 08:00 MEPA1005970 CT - Kičma 21.06.2021 01.01.1970
170 22.06.2021 08:00 HAKU1904954 CT - Glava 21.06.2021 01.01.1970
171 22.06.2021 08:00 MASM0205961 CT - Kičma 24.06.2021 01.01.1970
172 21.06.2021 13:00 BEOM0107973 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
173 21.06.2021 11:00 MEPI0306986 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
174 21.06.2021 10:30 NESA0405989 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
175 21.06.2021 10:00 RAJU2006966 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
176 21.06.2021 10:00 NITA2109964 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
177 21.06.2021 10:00 NIAD2103982 CT - Ostalo 28.04.2021 22.04.2021
178 21.06.2021 10:00 DZDO2610959 CT - Ostalo 11.05.2021 01.01.1970
179 21.06.2021 10:00 SEDE0708961 CT - Ostalo 19.05.2021 01.01.1970
180 21.06.2021 10:00 NENU1505965 CT - Ostalo 07.06.2021 01.01.1970
181 21.06.2021 10:00 BEHA0404966 CT - Ostalo 09.06.2021 01.01.1970
182 21.06.2021 08:00 ALCA1608974 CT - Kičma 01.06.2021 01.01.1970
183 21.06.2021 08:00 ASBI1810011 CT - Ostalo 03.06.2021 31.05.2021
184 21.06.2021 08:00 RABA3108957 CT - Kičma 09.06.2021 01.01.1970
185 21.06.2021 08:00 HATA2402992 CT - Glava 11.06.2021 01.01.1970
186 21.06.2021 08:00 MIMU0803955 CT - Glava 11.06.2021 01.01.1970
187 21.06.2021 08:00 BEKA2805958 CT - Glava 15.06.2021 01.01.1970
188 21.06.2021 08:00 HUHO0303956 CT - Kičma 16.06.2021 01.01.1970
189 21.06.2021 08:00 ESMU1603988 CT - Kičma 17.06.2021 01.01.1970
190 21.06.2021 08:00 ELSU1712995 CT - Glava 17.06.2021 01.01.1970
191 18.06.2021 13:00 FAHR0806977 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
192 18.06.2021 11:00 MALU3005984 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
193 18.06.2021 10:30 FECO2007945 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
194 18.06.2021 10:00 SEMA1 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
195 18.06.2021 10:00 SEMA1702953 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
196 18.06.2021 10:00 MINE1208965 CT - Ostalo 11.05.2021 01.01.1970
197 18.06.2021 10:00 FAAH0311951 CT - Ostalo 18.05.2021 01.01.1970
198 18.06.2021 10:00 NAFE3011965 CT - Ostalo 27.05.2021 01.01.1970
199 18.06.2021 10:00 IBCI2508957 CT - Ostalo 28.05.2021 01.01.1970
200 18.06.2021 09:00 SEZE0605968 CT - Ostalo 22.04.2021 29.03.2021
201 18.06.2021 09:00 NAHR0102958 CT - Ostalo 28.04.2021 08.04.2021
202 18.06.2021 08:00 VABE2906950 CT - Kičma 01.06.2021 01.01.1970
203 18.06.2021 08:00 ISIR0201944 CT - Ostalo 03.06.2021 01.01.1970
204 18.06.2021 08:00 VEME1209960 CT - Kičma 09.06.2021 01.01.1970
205 18.06.2021 08:00 VEME1209960 CT - Kičma 09.06.2021 01.01.1970
206 18.06.2021 08:00 EDCU2504952 CT - Glava 11.06.2021 01.01.1970
207 18.06.2021 08:00 FESO1002952 CT - Glava 11.06.2021 01.01.1970
208 18.06.2021 08:00 ANTA0911956 CT - Glava 15.06.2021 01.01.1970
209 18.06.2021 08:00 NEOS3101968 CT - Kičma 15.06.2021 01.01.1970
210 18.06.2021 08:00 ALDI1711964 CT - Glava 15.06.2021 01.01.1970
211 18.06.2021 08:00 SAHA1408975 CT - Kičma 15.06.2021 01.01.1970
212 17.06.2021 18:30 NASI1311952 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
213 17.06.2021 17:30 BOBL0801953 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
214 17.06.2021 16:30 ADSA0102956 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
215 17.06.2021 15:30 SASK1209969 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
216 17.06.2021 15:00 MUSI1904948 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
217 17.06.2021 14:30 VEMU2012967 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
218 17.06.2021 14:00 DEBE2211985 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
219 17.06.2021 12:00 FAAL0703965 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
220 17.06.2021 11:00 AIBA0303971 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
221 17.06.2021 10:30 DOCI0503952 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
222 17.06.2021 10:00 ASDI1611975 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
223 17.06.2021 10:00 SMFA1207949 CT - Ostalo 04.05.2021 01.01.1970
224 17.06.2021 10:00 NESP1010959 CT - Ostalo 07.05.2021 01.01.1970
225 17.06.2021 10:00 KOBI1049541 CT - Ostalo 14.05.2021 01.01.1970
226 17.06.2021 10:00 VEKU1009959 CT - Ostalo 20.05.2021 01.01.1970
227 17.06.2021 10:00 KUZE1005941 CT - Ostalo 03.06.2021 01.01.1970
228 17.06.2021 09:15 RIAD2309968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
229 17.06.2021 09:15 HADE0207944 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
230 17.06.2021 08:00 SAZE0901966 CT - Kičma 01.06.2021 01.01.1970
231 17.06.2021 08:00 AMKR3110970 CT - Kičma 03.06.2021 01.01.1970
232 17.06.2021 08:00 HAMO0806984 CT - Glava 08.06.2021 01.01.1970
233 17.06.2021 08:00 HAPI0205960 CT - Kičma 08.06.2021 01.01.1970
234 17.06.2021 08:00 SUOR0601989 CT - Kičma 10.06.2021 01.01.1970
235 17.06.2021 08:00 DURA0611952 CT - Glava 11.06.2021 01.01.1970
236 17.06.2021 08:00 SAHU3107971 CT - Glava 11.06.2021 01.01.1970
237 17.06.2021 08:00 ELSU0508961 CT - Kičma 11.06.2021 01.01.1970
238 17.06.2021 08:00 AIBE2612983 CT - Glava 15.06.2021 01.01.1970
239 17.06.2021 08:00 AIBE2612983 CT - Glava 15.06.2021 01.01.1970
240 16.06.2021 18:30 SAGL2305973 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
241 16.06.2021 18:00 RACO2111950 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
242 16.06.2021 17:00 FASI0209959 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
243 16.06.2021 16:00 AZOM2511958 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
244 16.06.2021 15:30 ZVKR2909955 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
245 16.06.2021 14:00 SAJU0601947 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
246 16.06.2021 13:00 MUZT0201971 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
247 16.06.2021 12:00 AZDZ0508959 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
248 16.06.2021 11:00 FAMU2707955 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
249 16.06.2021 10:30 ELLU1119861 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
250 16.06.2021 10:00 MAGO2602980 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
251 16.06.2021 10:00 IVMA1810951 CT - Ostalo 04.05.2021 01.01.1970
252 16.06.2021 10:00 HUHO0312950 CT - Ostalo 07.05.2021 01.01.1970
253 16.06.2021 10:00 SEAV0705002 CT - Ostalo 18.05.2021 01.01.1970
254 16.06.2021 10:00 AMBE1009983 CT - Ostalo 19.05.2021 01.01.1970
255 16.06.2021 10:00 ANME1305939 CT - Ostalo 31.05.2021 27.05.2021
256 16.06.2021 09:15 AGFA0608954 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
257 16.06.2021 09:00 ME0101953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
258 16.06.2021 09:00 RASU2904951 CT - Ostalo 06.04.2021 29.03.2021
259 16.06.2021 09:00 RASU2904951 CT - Ostalo 08.04.2021 29.03.2021
260 16.06.2021 08:00 SESM0607968 CT - Kičma 01.06.2021 01.01.1970
261 16.06.2021 08:00 SEMU2002978 CT - Kičma 03.06.2021 01.01.1970
262 16.06.2021 08:00 SEMU1203954 CT - Glava 08.06.2021 01.01.1970
263 16.06.2021 08:00 FABO1002957 CT - Glava 08.06.2021 01.01.1970
264 16.06.2021 08:00 EMVE1701966 CT - Kičma 08.06.2021 01.01.1970
265 16.06.2021 08:00 MUCO2304944 CT - Kičma 09.06.2021 01.01.1970
266 16.06.2021 08:00 MUME2104980 CT - Kičma 10.06.2021 01.01.1970
267 16.06.2021 08:00 HAKO2402953 CT - Glava 10.06.2021 01.01.1970
268 16.06.2021 08:00 RASA0106953 CT - Glava 15.06.2021 01.01.1970
269 15.06.2021 19:00 SEDO0401965 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
270 15.06.2021 18:00 BOZR1712961 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
271 15.06.2021 18:00 BEHO2203991 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
272 15.06.2021 17:30 SASI0912965 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
273 15.06.2021 17:00 AIPU0808979 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
274 15.06.2021 16:30 NEHU0911962 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
275 15.06.2021 16:00 ERBA1106984 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
276 15.06.2021 15:00 VOMA0712946 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
277 15.06.2021 15:00 ADKO1201971 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
278 15.06.2021 14:30 SUTO1004944 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
279 15.06.2021 14:00 BESA0609962 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
280 15.06.2021 13:30 ZEKE2308976 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
281 15.06.2021 13:00 JAOB0408960 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
282 15.06.2021 11:30 AMKI0511992 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
283 15.06.2021 10:30 MASM1601978 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
284 15.06.2021 10:00 OSCO1506952 CT - Ostalo 20.04.2021 19.04.2021
285 15.06.2021 10:00 ZESI0202957 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
286 15.06.2021 10:00 EMPA2410968 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
287 15.06.2021 10:00 FAMA0906965 CT - Ostalo 18.05.2021 01.01.1970
288 15.06.2021 10:00 MUKL2701951 CT - Ostalo 21.05.2021 01.01.1970
289 15.06.2021 10:00 FASI0907954 CT - Ostalo 25.05.2021 01.01.1970
290 15.06.2021 10:00 RAMU3003962 CT - Ostalo 27.05.2021 20.05.2021
291 15.06.2021 10:00 ZUHA0710960 CT - Ostalo 31.05.2021 28.05.2021
292 15.06.2021 09:15 KRSE0910955 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
293 15.06.2021 09:00 KOSU2004966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
294 15.06.2021 09:00 MIBE2401962 CT - Ostalo 05.04.2021 29.03.2021
295 15.06.2021 08:30 SEDE0411960 CT - Kičma 07.06.2021 01.01.1970
296 15.06.2021 08:00 FAKO3001952 CT - Kičma 19.05.2021 01.01.1970
297 15.06.2021 08:00 VEHA0709986 CT - Kičma 01.06.2021 01.01.1970
298 15.06.2021 08:00 JAOR1611942 CT - Glava 07.06.2021 01.01.1970
299 15.06.2021 08:00 SEMU2301972 CT - Glava 08.06.2021 01.01.1970
300 15.06.2021 08:00 MUSE2501940 CT - Glava 08.06.2021 01.01.1970
301 15.06.2021 08:00 MEPA1707971 CT - Kičma 08.06.2021 01.01.1970
302 15.06.2021 08:00 EDCO2201976 CT - Kičma 09.06.2021 01.01.1970
303 15.06.2021 08:00 SUDI0103959 CT - Glava 11.06.2021 01.01.1970
304 14.06.2021 13:30 NEBO0409972 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
305 14.06.2021 13:00 AMAH0401966 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
306 14.06.2021 11:00 JAMI0812952 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
307 14.06.2021 10:30 FIMR0806954 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
308 14.06.2021 10:00 SAOD1411960 CT - Ostalo 30.03.2021 26.03.2021
309 14.06.2021 10:00 MISA0908968 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
310 14.06.2021 10:00 RACO2604957 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
311 14.06.2021 10:00 EMSI0208974 CT - Ostalo 04.05.2021 01.01.1970
312 14.06.2021 10:00 DZGO1504963 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
313 14.06.2021 10:00 SAHA1309988 CT - Ostalo 20.05.2021 01.01.1970
314 14.06.2021 10:00 FAKO2519561 CT - Ostalo 25.05.2021 01.01.1970
315 14.06.2021 08:00 RESO0206958 CT - Kičma 19.05.2021 01.01.1970
316 14.06.2021 08:00 IRMA0706988 CT - Kičma 01.06.2021 01.01.1970
317 14.06.2021 08:00 IDDZ1312955 CT - Glava 03.06.2021 01.01.1970
318 14.06.2021 08:00 MLGA0108965 CT - Glava 07.06.2021 01.01.1970
319 14.06.2021 08:00 SAIM1507954 CT - Kičma 07.06.2021 01.01.1970
320 14.06.2021 08:00 AMKA3004987 CT - Kičma 08.06.2021 01.01.1970
321 14.06.2021 08:00 AMHO2608977 CT - Kičma 09.06.2021 01.01.1970
322 14.06.2021 08:00 ADKR1402981 CT - Glava 11.06.2021 01.01.1970
323 11.06.2021 13:30 BATU1502964 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
324 11.06.2021 13:00 EDPO0801973 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
325 11.06.2021 11:00 ERAL1109831 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
326 11.06.2021 10:30 JAHO2108950 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
327 11.06.2021 10:00 EMAV2110001 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
328 11.06.2021 10:00 MIKU1905952 CT - Ostalo 04.05.2021 01.01.1970
329 11.06.2021 10:00 BALU2905938 CT - Ostalo 14.05.2021 01.01.1970
330 11.06.2021 10:00 ANDI0101945 CT - Ostalo 18.05.2021 01.01.1970
331 11.06.2021 09:00 IBKA0802944 CT - Ostalo 29.03.2021 15.03.2021
332 11.06.2021 09:00 AMHA2508959 CT - Ostalo 21.04.2021 15.04.2021
333 11.06.2021 08:00 ZIBA0808953 CT - Kičma 21.05.2021 01.01.1970
334 11.06.2021 08:00 SUHA1803941 CT - Kičma 28.05.2021 01.01.1970
335 11.06.2021 08:00 ISFE2205964 CT - Glava 03.06.2021 01.01.1970
336 11.06.2021 08:00 LASA1005970 CT - Glava 03.06.2021 01.01.1970
337 11.06.2021 08:00 SESE0902940 CT - Glava 07.06.2021 01.01.1970
338 10.06.2021 19:00 MAKE2508946 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
339 10.06.2021 18:00 BOTR0701947 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
340 10.06.2021 17:30 EDKR2612969 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
341 10.06.2021 16:30 KAHO2506999 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
342 10.06.2021 16:00 SEHU1804974 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
343 10.06.2021 15:00 SEBE0108962 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
344 10.06.2021 14:30 SUAL0705981 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
345 10.06.2021 14:00 SEMU2808968 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
346 10.06.2021 13:00 MAPE2701949 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
347 10.06.2021 11:00 ISMU1403948 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
348 10.06.2021 10:30 HUCI1101965 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
349 10.06.2021 10:00 JAGO0504961 CT - Ostalo 24.03.2021 23.03.2021
350 10.06.2021 10:00 SEPA1601982 CT - Ostalo 20.04.2021 08.04.2021
351 10.06.2021 10:00 AJSI2103971 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
352 10.06.2021 10:00 FASM1406942 CT - Ostalo 07.05.2021 01.01.1970
353 10.06.2021 10:00 MUBE2502947 CT - Ostalo 11.05.2021 01.01.1970
354 10.06.2021 10:00 RAPA1312950 CT - Ostalo 25.05.2021 01.01.1970
355 10.06.2021 09:15 KODZ3103968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
356 10.06.2021 09:00 MUEN0808957 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
357 10.06.2021 08:00 SEOM2504964 CT - Kičma 28.05.2021 01.01.1970
358 10.06.2021 08:00 SUDU0801195 CT - Glava 28.05.2021 01.01.1970
359 10.06.2021 08:00 SASU2007969 CT - Glava 01.06.2021 01.01.1970
360 10.06.2021 08:00 MESA1310956 CT - Glava 03.06.2021 01.01.1970
361 10.06.2021 08:00 FRPE2903945 CT - Glava 07.06.2021 01.01.1970
362 10.06.2021 08:00 DEJA0219681 CT - Kičma 08.06.2021 01.01.1970
363 10.06.2021 08:00 ENKA2206968 CT - Glava 08.06.2021 01.01.1970
364 10.06.2021 08:00 AICO2107976 CT - Glava 09.06.2021 01.01.1970
365 09.06.2021 18:30 HADE0511966 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
366 09.06.2021 18:00 ALMU1004979 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
367 09.06.2021 17:00 SUSA0302962 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
368 09.06.2021 16:30 SEME0207983 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
369 09.06.2021 16:00 ZDBU2307962 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
370 09.06.2021 15:00 FICE0506942 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
371 09.06.2021 14:00 DRCU3003964 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
372 09.06.2021 12:00 DZFR2201979 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
373 09.06.2021 11:30 AZBE1109996 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
374 09.06.2021 11:00 NITO2505955 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
375 09.06.2021 10:00 TISA2002949 CT - Ostalo 19.03.2021 15.03.2021
376 09.06.2021 10:00 AZSU2812979 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
377 09.06.2021 10:00 FAMU0910953 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
378 09.06.2021 10:00 AZBU2308955 CT - Ostalo 12.05.2021 01.01.1970
379 09.06.2021 10:00 DIPE0203967 CT - Ostalo 18.05.2021 01.01.1970
380 09.06.2021 10:00 SEJU1301947 CT - Ostalo 24.05.2021 01.01.1970
381 09.06.2021 10:00 IBBE0801967 CT - Ostalo 26.05.2021 01.01.1970
382 09.06.2021 09:15 KASU1806950 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
383 09.06.2021 09:00 BAMI2401941 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
384 09.06.2021 08:00 OMFA1501949 CT - Kičma 28.05.2021 01.01.1970
385 09.06.2021 08:00 CENE1702976 CT - Kičma 28.05.2021 01.01.1970
386 09.06.2021 08:00 AZFR0707959 CT - Glava 28.05.2021 01.01.1970
387 09.06.2021 08:00 ESCE1311957 CT - Glava 28.05.2021 01.01.1970
388 09.06.2021 08:00 IRKA2704966 CT - Kičma 31.05.2021 25.05.2021
389 09.06.2021 08:00 EDTA0604987 CT - Kičma 31.05.2021 25.05.2021
390 09.06.2021 08:00 HATR0711969 CT - Glava 01.06.2021 01.01.1970
391 09.06.2021 08:00 EMMU2603021 CT - Glava 07.06.2021 01.01.1970
392 08.06.2021 13:30 RABA2505947 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
393 08.06.2021 11:00 SITU2603986 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
394 08.06.2021 10:30 ZUVR1710991 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
395 08.06.2021 10:00 MIIK1306954 CT - Ostalo 12.03.2021 10.03.2021
396 08.06.2021 10:00 RAPO1206953 CT - Ostalo 12.05.2021 01.01.1970
397 08.06.2021 10:00 VETE2807954 CT - Ostalo 21.05.2021 01.01.1970
398 08.06.2021 10:00 DEAJ0410195 CT - Ostalo 27.05.2021 25.05.2021
399 08.06.2021 09:15 TIDI0904977 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
400 08.06.2021 09:00 ISFE0507965 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
401 08.06.2021 09:00 NAJA0110953 CT - Ostalo 27.05.2021 24.05.2021
402 08.06.2021 09:00 HAIB2002975 CT - Kičma 31.05.2021 01.01.1970
403 08.06.2021 08:00 JAZO0205941 CT - Kičma 27.05.2021 07.05.2021
404 08.06.2021 08:00 COHA2701986 CT - Kičma 28.05.2021 01.01.1970
405 08.06.2021 08:00 MAOM2206970 CT - Kičma 28.05.2021 01.01.1970
406 08.06.2021 08:00 ELCU2802971 CT - Kičma 28.05.2021 01.01.1970
407 08.06.2021 08:00 ANMI2207962 CT - Kičma 31.05.2021 26.05.2021
408 08.06.2021 08:00 ZIMU0510949 CT - Glava 31.05.2021 01.01.1970
409 08.06.2021 08:00 NAPI0311988 CT - Kičma 03.06.2021 01.01.1970
410 08.06.2021 08:00 HAMO0806984 CT - Glava 07.06.2021 01.01.1970
411 07.06.2021 13:30 NEBE1611966 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
412 07.06.2021 13:00 EMHI1001994 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
413 07.06.2021 11:00 IZIS2610953 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
414 07.06.2021 10:30 NADR2911965 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
415 07.06.2021 10:00 SEDA2712986 CT - Ostalo 26.02.2021 23.02.2021
416 07.06.2021 10:00 FIMU2609967 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
417 07.06.2021 10:00 FACA0405963 CT - Ostalo 22.04.2021 20.04.2021
418 07.06.2021 10:00 SEBE2906964 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
419 07.06.2021 10:00 DZMU0112974 CT - Ostalo 11.05.2021 01.01.1970
420 07.06.2021 10:00 DESE1506953 CT - Ostalo 21.05.2021 01.01.1970
421 07.06.2021 09:00 RASU2904951 CT - Ostalo 08.04.2021 29.03.2021
422 07.06.2021 09:00 IVKU0204003 CT - Glava 27.05.2021 24.05.2021
423 07.06.2021 08:00 INMU3105966 CT - Kičma 19.05.2021 01.01.1970
424 07.06.2021 08:00 NAHA2603960 CT - Kičma 26.05.2021 01.01.1970
425 07.06.2021 08:00 SEIS0101956 CT - Kičma 26.05.2021 01.01.1970
426 07.06.2021 08:00 JASE1708961 CT - Kičma 26.05.2021 01.01.1970
427 07.06.2021 08:00 KOZI0307956 CT - Glava 27.05.2021 24.05.2021
428 07.06.2021 08:00 ZIKO0307956 CT - Ostalo 27.05.2021 21.05.2021
429 07.06.2021 08:00 BEBU1511969 CT - Kičma 31.05.2021 28.05.2021
430 07.06.2021 08:00 NECI0607975 CT - Glava 01.06.2021 01.01.1970
431 07.06.2021 08:00 EKZA1311941 CT - Glava 03.06.2021 01.01.1970
432 04.06.2021 18:30 TABE1705983 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
433 04.06.2021 17:30 FAHA2701963 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
434 04.06.2021 16:30 RAGA0207941 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
435 04.06.2021 15:30 MEOR2912969 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
436 04.06.2021 15:00 SAME2708952 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
437 04.06.2021 14:00 ESHA0807960 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
438 04.06.2021 13:30 SERA0506985 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
439 04.06.2021 13:00 RAHA1089761 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
440 04.06.2021 11:00 ALSA2003980 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
441 04.06.2021 10:30 FAJA2103982 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
442 04.06.2021 10:00 SEHO1008961 CT - Ostalo 03.03.2021 22.02.2021
443 04.06.2021 10:00 LUCU1512949 CT - Ostalo 17.03.2021 01.03.2021
444 04.06.2021 10:00 SULA2209955 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
445 04.06.2021 10:00 ZIST1006960 CT - Ostalo 22.04.2021 15.04.2021
446 04.06.2021 10:00 SEBA1108951 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
447 04.06.2021 10:00 RESA1402954 CT - Ostalo 12.05.2021 01.01.1970
448 04.06.2021 10:00 SUSM3010961 CT - Ostalo 25.05.2021 01.01.1970
449 04.06.2021 09:00 ANSO2707993 CT - Glava 27.05.2021 25.05.2021
450 04.06.2021 08:00 SEBI0404960 CT - Kičma 25.05.2021 01.01.1970
451 04.06.2021 08:00 FESP1005964 CT - Kičma 25.05.2021 01.01.1970
452 04.06.2021 08:00 MEZA3007990 CT - Glava 25.05.2021 01.01.1970
453 04.06.2021 08:00 ZITO0110958 CT - Kičma 26.05.2021 01.01.1970
454 04.06.2021 08:00 RAPR2708959 CT - Kičma 26.05.2021 01.01.1970
455 04.06.2021 08:00 EMKO1710970 CT - Ostalo 26.05.2021 01.01.1970
456 04.06.2021 08:00 ANME1305939 CT - Kičma 31.05.2021 21.05.2021
457 03.06.2021 19:00 RASU0503951 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
458 03.06.2021 17:30 MEHA0402976 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
459 03.06.2021 16:00 HAME1210970 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
460 03.06.2021 15:30 ZICE0310958 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
461 03.06.2021 15:00 NEZI1404972 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
462 03.06.2021 14:00 MIMU2606962 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
463 03.06.2021 12:00 ESZI1302970 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
464 03.06.2021 11:00 MIDU2006977 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
465 03.06.2021 10:15 ZIKA1504963 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
466 03.06.2021 10:15 ZIKA1504963 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
467 03.06.2021 10:00 AIPU0808979 CT - Ostalo 12.03.2021 09.03.2021
468 03.06.2021 10:00 EDSP1812978 CT - Ostalo 30.03.2021 25.03.2021
469 03.06.2021 10:00 RAHU2903977 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
470 03.06.2021 10:00 IBFE0711957 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
471 03.06.2021 10:00 NETA1019591 CT - Ostalo 17.05.2021 01.01.1970
472 03.06.2021 09:15 BEIB2710961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
473 03.06.2021 09:00 BEHA2009941 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
474 03.06.2021 09:00 SAZR0311948 CT - Ostalo 26.04.2021 22.04.2021
475 03.06.2021 09:00 DEAB1003964 CT - Kičma 31.05.2021 10.05.2021
476 03.06.2021 08:00 ZUDE2003971 CT - Kičma 19.05.2021 01.01.1970
477 03.06.2021 08:00 LUST1709969 CT - Kičma 19.05.2021 01.01.1970
478 03.06.2021 08:00 MEKUž24089 CT - Kičma 24.05.2021 01.01.1970
479 03.06.2021 08:00 AJCE2504960 CT - Glava 25.05.2021 01.01.1970
480 03.06.2021 08:00 DZPA0501992 CT - Kičma 25.05.2021 01.01.1970
481 03.06.2021 08:00 HAHE2710961 CT - Glava 25.05.2021 01.01.1970
482 03.06.2021 08:00 SASI2009965 CT - Kičma 26.05.2021 01.01.1970
483 02.06.2021 19:00 IVKO1509995 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
484 02.06.2021 18:30 NEKO0604959 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
485 02.06.2021 18:00 VLST1012988 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
486 02.06.2021 17:30 GOPR2606957 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
487 02.06.2021 16:30 DEJU0809962 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
488 02.06.2021 15:30 HAIB2303947 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
489 02.06.2021 15:00 REVR2110974 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
490 02.06.2021 14:00 DAPE1004970 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
491 02.06.2021 13:00 ZEMA0506967 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
492 02.06.2021 12:00 AHKU2701957 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
493 02.06.2021 11:00 AJJA2003966 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
494 02.06.2021 11:00 BERA1702988 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
495 02.06.2021 10:30 HADE1501943 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
496 02.06.2021 10:00 HAAH1609956 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
497 02.06.2021 10:00 DAVE2001941 CT - Ostalo 11.03.2021 05.03.2021
498 02.06.2021 10:00 FACE1202968 CT - Ostalo 19.03.2021 04.03.2021
499 02.06.2021 10:00 SABR0307978 CT - Ostalo 26.04.2021 19.04.2021
500 02.06.2021 10:00 NUCE3005963 CT - Ostalo 07.05.2021 01.01.1970
501 02.06.2021 09:00 MAFA0109957 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
502 02.06.2021 08:00 FAHO0103938 CT - Glava 19.05.2021 01.01.1970
503 02.06.2021 08:00 MAJUxxxxxxx CT - Glava 20.05.2021 01.01.1970
504 02.06.2021 08:00 HAHR2504988 CT - Kičma 20.05.2021 01.01.1970
505 02.06.2021 08:00 ENHR2910975 CT - Glava 20.05.2021 01.01.1970
506 02.06.2021 08:00 ZACA2212953 CT - Kičma 21.05.2021 01.01.1970
507 02.06.2021 08:00 MIDE2809972 CT - Kičma 21.05.2021 01.01.1970
508 02.06.2021 08:00 SEOS1609967 CT - Glava 25.05.2021 01.01.1970
509 02.06.2021 08:00 NIKA1308954 CT - Kičma 25.05.2021 01.01.1970
510 02.06.2021 08:00 ALAL0207976 CT - Kičma 27.05.2021 25.05.2021
511 01.06.2021 13:30 ADKR3004996 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
512 01.06.2021 13:30 NIMU2009947 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
513 01.06.2021 13:00 LAFR1205951 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
514 01.06.2021 11:00 REKU2411952 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
515 01.06.2021 10:30 MUTE1705986 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
516 01.06.2021 10:00 SEBA1204973 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
517 01.06.2021 10:00 AJDU1039701 CT - Ostalo 23.04.2021 29.03.2021
518 01.06.2021 10:00 NUKA2009952 CT - Ostalo 07.05.2021 01.01.1970
519 01.06.2021 10:00 DRPA2503941 CT - Ostalo 14.05.2021 01.01.1970
520 01.06.2021 10:00 MLPR2905946 CT - Ostalo 18.05.2021 01.01.1970
521 01.06.2021 10:00 IBBR2011948 CT - Ostalo 20.05.2021 01.01.1970
522 01.06.2021 09:15 HEHA1209966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
523 01.06.2021 09:00 MUZE1101952 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
524 01.06.2021 09:00 ARSA0512953 CT - Ostalo 29.04.2021 27.04.2021
525 01.06.2021 08:00 ZUPI2808964 CT - Kičma 11.05.2021 01.01.1970
526 01.06.2021 08:00 FEKU2101976 CT - Glava 19.05.2021 01.01.1970
527 01.06.2021 08:00 EDSA2905973 CT - Kičma 19.05.2021 01.01.1970
528 01.06.2021 08:00 MICO0106970 CT - Kičma 20.05.2021 01.01.1970
529 01.06.2021 08:00 SAKR0501964 CT - Kičma 20.05.2021 01.01.1970
530 01.06.2021 08:00 ZESE2909952 CT - Glava 21.05.2021 01.01.1970
531 01.06.2021 08:00 NEMA0407963 CT - Glava 21.05.2021 01.01.1970
532 01.06.2021 08:00 HUHA0901959 CT - Glava 25.05.2021 01.01.1970
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2021 13:30 SAHA2405981 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
2 31.05.2021 13:00 AZKI0708966 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
3 31.05.2021 11:00 NISI2608960 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
4 31.05.2021 10:30 SAES0110975 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
5 31.05.2021 10:00 MEBI3004973 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
6 31.05.2021 10:00 FAKR0912972 CT - Ostalo 01.04.2021 31.03.2021
7 31.05.2021 10:00 AMBA1509994 CT - Ostalo 20.04.2021 15.04.2021
8 31.05.2021 10:00 ARSA0512953 CT - Ostalo 28.04.2021 01.01.1970
9 31.05.2021 10:00 MASI0312954 CT - Ostalo 04.05.2021 01.01.1970
10 31.05.2021 10:00 ZIAL1308965 CT - Ostalo 07.05.2021 01.01.1970
11 31.05.2021 10:00 NEKA0503959 CT - Ostalo 12.05.2021 01.01.1970
12 31.05.2021 09:30 HAZI1606942 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
13 31.05.2021 09:00 SUFR0403951 CT - Ostalo 29.03.2021 16.03.2021
14 31.05.2021 08:00 ESPI2603961 CT - Kičma 07.05.2021 01.01.1970
15 31.05.2021 08:00 NESA1111957 CT - Kičma 14.05.2021 01.01.1970
16 31.05.2021 08:00 JEDU3005961 CT - Kičma 18.05.2021 01.01.1970
17 31.05.2021 08:00 SASA2301961 CT - Glava 19.05.2021 01.01.1970
18 31.05.2021 08:00 DIDZ2201951 CT - Glava 19.05.2021 01.01.1970
19 31.05.2021 08:00 IZME2110949 CT - Glava 20.05.2021 01.01.1970
20 31.05.2021 08:00 IMOS1506013 CT - Glava 25.05.2021 01.01.1970
21 31.05.2021 08:00 SEDO0110972 CT - Kičma 25.05.2021 01.01.1970
22 28.05.2021 13:30 IZME1306960 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
23 28.05.2021 11:00 MURO1701972 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
24 28.05.2021 10:30 HETU2119541 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
25 28.05.2021 10:00 SUOS1904953 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
26 28.05.2021 10:00 ZIHR0211955 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
27 28.05.2021 10:00 REVE0808961 CT - Ostalo 21.04.2021 20.04.2021
28 28.05.2021 10:00 RASE1106959 CT - Ostalo 22.04.2021 20.04.2021
29 28.05.2021 10:00 NESA2209969 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
30 28.05.2021 10:00 MUHA0802940 CT - Ostalo 10.05.2021 01.01.1970
31 28.05.2021 10:00 EDBR1807959 CT - Ostalo 11.05.2021 01.01.1970
32 28.05.2021 09:00 NAVA2612969 CT - Ostalo 13.04.2021 08.04.2021
33 28.05.2021 08:00 KAAH0212962 CT - Glava 06.05.2021 01.01.1970
34 28.05.2021 08:00 AMOS0207984 CT - Ostalo 14.05.2021 01.01.1970
35 28.05.2021 08:00 TARE1309970 CT - Kičma 14.05.2021 01.01.1970
36 28.05.2021 08:00 BESP2911993 CT - Kičma 18.05.2021 01.01.1970
37 28.05.2021 08:00 ENKO2709959 CT - Kičma 18.05.2021 01.01.1970
38 28.05.2021 08:00 VAFE1904964 CT - Glava 24.05.2021 01.01.1970
39 28.05.2021 08:00 NE>H2404977 CT - Kičma 24.05.2021 01.01.1970
40 27.05.2021 19:00 SURE0601974 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
41 27.05.2021 18:00 ASCE1610957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
42 27.05.2021 17:30 NISP0605957 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
43 27.05.2021 17:00 LARA2905971 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
44 27.05.2021 16:00 ALPE0203993 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
45 27.05.2021 15:00 VAPL1903965 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
46 27.05.2021 14:30 MESM2508987 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
47 27.05.2021 14:00 ADAG1311972 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
48 27.05.2021 13:30 ADDE0102981 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
49 27.05.2021 13:00 AJME1404999 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
50 27.05.2021 12:00 VIDU2308972 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
51 27.05.2021 11:00 IBDZ2804989 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
52 27.05.2021 10:30 ANIB2610976 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
53 27.05.2021 10:00 HASA0110955 CT - Ostalo 26.02.2021 25.01.2021
54 27.05.2021 10:00 HAHU2503979 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
55 27.05.2021 10:00 RASE0908960 CT - Ostalo 21.04.2021 19.04.2021
56 27.05.2021 10:00 MEKU2607975 CT - Ostalo 21.04.2021 19.04.2021
57 27.05.2021 10:00 KAKO2405945 CT - Ostalo 28.04.2021 23.04.2021
58 27.05.2021 10:00 MUOM2308948 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
59 27.05.2021 10:00 ALMU2509953 CT - Ostalo 12.05.2021 01.01.1970
60 27.05.2021 09:15 HUMU0308968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
61 27.05.2021 09:00 CIRU3003979 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
62 27.05.2021 08:00 MUMU1702963 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
63 27.05.2021 08:00 MESP1602969 CT - Kičma 12.05.2021 01.01.1970
64 27.05.2021 08:00 MUVE0802964 CT - Kičma 14.05.2021 01.01.1970
65 27.05.2021 08:00 NURE0911953 CT - Glava 14.05.2021 01.01.1970
66 27.05.2021 08:00 ZIHA0910971 CT - Glava 18.05.2021 01.01.1970
67 27.05.2021 08:00 FUKR0110969 CT - Kičma 20.05.2021 01.01.1970
68 27.05.2021 08:00 ENKA0211955 CT - Glava 21.05.2021 01.01.1970
69 27.05.2021 08:00 VEIS3107981 CT - Glava 24.05.2021 01.01.1970
70 26.05.2021 19:30 FASA2505963 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
71 26.05.2021 18:30 BETA2411980 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
72 26.05.2021 17:30 ADKA0107976 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
73 26.05.2021 16:30 ZUSK0202961 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
74 26.05.2021 15:30 LJVO0709966 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
75 26.05.2021 15:00 EDKU1005983 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
76 26.05.2021 15:00 FUSU1503973 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
77 26.05.2021 14:00 SIAV2207950 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
78 26.05.2021 13:00 RUBE2307955 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
79 26.05.2021 11:00 HAHU1507948 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
80 26.05.2021 10:30 ELBR1912979 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
81 26.05.2021 10:00 SABA2101938 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
82 26.05.2021 10:00 SAKA0102954 CT - Ostalo 03.03.2021 24.02.2021
83 26.05.2021 10:00 SEKA2901196 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
84 26.05.2021 10:00 ZAHU0301979 CT - Ostalo 26.04.2021 22.04.2021
85 26.05.2021 10:00 MIHE2707958 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
86 26.05.2021 10:00 SABE0507979 CT - Ostalo 07.05.2021 01.01.1970
87 26.05.2021 10:00 IZCA0102951 CT - Ostalo 14.05.2021 01.01.1970
88 26.05.2021 09:30 ZIKA1504963 Ultrazvuk Srca 08.05.2020 01.01.1970
89 26.05.2021 09:15 COIF0304951 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
90 26.05.2021 09:00 JURA2006966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
91 26.05.2021 09:00 HABE1606975 CT - Ostalo 13.04.2021 08.04.2021
92 26.05.2021 09:00 SACO0803954 CT - Ostalo 21.04.2021 19.04.2021
93 26.05.2021 08:00 MINE2904967 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
94 26.05.2021 08:00 NESE0302992 CT - Kičma 12.05.2021 01.01.1970
95 26.05.2021 08:00 SAAV1706970 CT - Kičma 12.05.2021 01.01.1970
96 26.05.2021 08:00 RASU0305956 CT - Ostalo 14.05.2021 01.01.1970
97 26.05.2021 08:00 MIKA1401988 CT - Kičma 18.05.2021 01.01.1970
98 26.05.2021 08:00 LURA1309940 CT - Glava 19.05.2021 01.01.1970
99 26.05.2021 08:00 VEHU2401977 CT - Kičma 20.05.2021 01.01.1970
100 25.05.2021 19:30 ENHA1402997 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
101 25.05.2021 18:30 SEKA2809967 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
102 25.05.2021 18:00 DZSE0301956 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
103 25.05.2021 17:00 HEDE0705947 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
104 25.05.2021 16:30 MIZU15309 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
105 25.05.2021 16:30 MIZU1503956 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
106 25.05.2021 15:30 DASM1049701 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
107 25.05.2021 15:00 BEKO1012991 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
108 25.05.2021 14:00 IBFA2403955 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
109 25.05.2021 13:30 ZEDE2705953 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
110 25.05.2021 13:00 HACI2501972 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
111 25.05.2021 12:00 AMHA2508969 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
112 25.05.2021 11:00 MIME0209977 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
113 25.05.2021 10:00 RUPO0907971 CT - Ostalo 12.01.2021 04.01.2021
114 25.05.2021 10:00 MIBU0811956 CT - Ostalo 15.03.2021 26.02.2021
115 25.05.2021 10:00 ZDBI2306957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
116 25.05.2021 10:00 ALPO1308972 CT - Ostalo 22.04.2021 20.04.2021
117 25.05.2021 10:00 SEVI2001960 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
118 25.05.2021 10:00 MEHA0610952 CT - Ostalo 17.05.2021 01.01.1970
119 25.05.2021 09:00 AHHA1609956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
120 25.05.2021 09:00 LJZO2503953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
121 25.05.2021 09:00 SAKA0905959 CT - Ostalo 13.04.2021 09.04.2021
122 25.05.2021 08:00 HADU0912958 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
123 25.05.2021 08:00 ZARI2409959 CT - Kičma 11.05.2021 01.01.1970
124 25.05.2021 08:00 ENKU2709950 CT - Glava 14.05.2021 01.01.1970
125 25.05.2021 08:00 ZELI2205963 CT - Kičma 18.05.2021 01.01.1970
126 25.05.2021 08:00 IZIM3008959 CT - Kičma 18.05.2021 01.01.1970
127 25.05.2021 08:00 IFDZ2703974 CT - Glava 20.05.2021 01.01.1970
128 24.05.2021 13:30 ALSP1105987 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
129 24.05.2021 13:00 NEMA2710975 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
130 24.05.2021 11:00 SEKU0907962 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
131 24.05.2021 10:00 HAMU1612940 CT - Ostalo 10.03.2021 26.02.2021
132 24.05.2021 10:00 DZAG1005962 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
133 24.05.2021 10:00 INSE2604988 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
134 24.05.2021 10:00 INCA0605986 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
135 24.05.2021 10:00 ESPA0704962 CT - Ostalo 27.04.2021 29.03.2021
136 24.05.2021 10:00 ISDE0708958 CT - Ostalo 30.04.2021 01.01.1970
137 24.05.2021 10:00 MIHA1503963 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
138 24.05.2021 09:00 ESBE0301952 CT - Ostalo 13.04.2021 30.03.2021
139 24.05.2021 08:00 EDIS2112199 CT - Kičma 10.05.2021 01.01.1970
140 24.05.2021 08:00 MUMU1805976 CT - Kičma 17.05.2021 01.01.1970
141 24.05.2021 08:00 NIKE1005968 CT - Kičma 17.05.2021 01.01.1970
142 24.05.2021 08:00 LUSM0607948 CT - Kičma 18.05.2021 01.01.1970
143 24.05.2021 08:00 HAAV2503956 CT - Glava 18.05.2021 01.01.1970
144 24.05.2021 08:00 KASK3105985 CT - Glava 20.05.2021 01.01.1970
145 21.05.2021 13:30 HAMU0106962 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
146 21.05.2021 13:00 NELI1409975 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
147 21.05.2021 10:30 HAPJ3003968 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
148 21.05.2021 10:30 ZLMI1909943 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
149 21.05.2021 10:00 ERGL1504974 CT - Ostalo 10.03.2021 25.02.2021
150 21.05.2021 10:00 VAKA0201954 CT - Ostalo 16.03.2021 10.03.2021
151 21.05.2021 10:00 AIDE1204970 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
152 21.05.2021 10:00 ARPL1502976 CT - Ostalo 21.04.2021 20.04.2021
153 21.05.2021 10:00 HAOM0605952 CT - Ostalo 26.04.2021 22.04.2021
154 21.05.2021 10:00 ZAMA1007961 CT - Ostalo 30.04.2021 01.01.1970
155 21.05.2021 09:00 FAVE0504967 CT - Ostalo 13.04.2021 09.04.2021
156 21.05.2021 08:00 ALDE2506973 CT - Glava 06.05.2021 01.01.1970
157 21.05.2021 08:00 IZZU0408955 CT - Kičma 10.05.2021 01.01.1970
158 21.05.2021 08:00 BAME0212954 CT - Kičma 10.05.2021 01.01.1970
159 21.05.2021 08:00 HASU1805939 CT - Glava 14.05.2021 01.01.1970
160 21.05.2021 08:00 MUSA0607954 CT - Kičma 17.05.2021 01.01.1970
161 21.05.2021 08:00 HAJU0610963 CT - Glava 17.05.2021 01.01.1970
162 20.05.2021 19:00 ZEBE3009959 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
163 20.05.2021 19:00 VEMU2012967 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
164 20.05.2021 17:00 IFHA2503956 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
165 20.05.2021 16:30 AMBR1106976 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
166 20.05.2021 16:00 VASO0610966 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
167 20.05.2021 15:30 AZBO1603979 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
168 20.05.2021 15:00 ALME3007950 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
169 20.05.2021 14:30 SEKO3005974 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
170 20.05.2021 14:00 DZDE0401971 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
171 20.05.2021 13:00 ZENA0701497 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
172 20.05.2021 11:00 SABA2405972 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
173 20.05.2021 10:30 MUHO1012957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
174 20.05.2021 10:30 MEHO0811987 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
175 20.05.2021 10:00 ZIBA0511958 CT - Ostalo 03.02.2021 25.01.2021
176 20.05.2021 10:00 ABNE2604960 CT - Ostalo 06.04.2021 29.03.2021
177 20.05.2021 10:00 SEHU0708960 CT - Ostalo 27.04.2021 19.04.2021
178 20.05.2021 10:00 RASO1101949 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
179 20.05.2021 09:15 BASA2001938 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
180 20.05.2021 09:00 BESA1008969 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
181 20.05.2021 09:00 AZSJ2404954 CT - Ostalo 13.04.2021 12.04.2021
182 20.05.2021 09:00 AIMA2803961 CT - Ostalo 27.04.2021 23.04.2021
183 20.05.2021 08:00 SUTE2003955 CT - Glava 06.05.2021 01.01.1970
184 20.05.2021 08:00 AJOM3108959 CT - Kičma 10.05.2021 01.01.1970
185 20.05.2021 08:00 ZIFR2812980 CT - Kičma 10.05.2021 01.01.1970
186 20.05.2021 08:00 AZSM2129471 CT - Glava 12.05.2021 01.01.1970
187 20.05.2021 08:00 BEPA2710981 CT - Glava 12.05.2021 01.01.1970
188 20.05.2021 08:00 REMU1505954 CT - Glava 12.05.2021 01.01.1970
189 20.05.2021 08:00 SEKE04029*6 CT - Kičma 17.05.2021 01.01.1970
190 20.05.2021 08:00 AZCE1010944 CT - Glava 17.05.2021 01.01.1970
191 19.05.2021 19:30 GOHO1501968 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
192 19.05.2021 19:00 AMAL1702968 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
193 19.05.2021 18:30 ISHU0303296 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
194 19.05.2021 18:30 NAMU2212988 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
195 19.05.2021 17:30 KAPE0708978 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
196 19.05.2021 17:00 MEHE0101964 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
197 19.05.2021 16:30 HAFE2411955 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
198 19.05.2021 15:30 HADU1108959 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
199 19.05.2021 15:00 AMMU1010976 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
200 19.05.2021 14:30 MEPJ1407963 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
201 19.05.2021 14:00 MIDE1719691 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
202 19.05.2021 13:30 IVPU2707947 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
203 19.05.2021 13:00 AMOK0305997 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
204 19.05.2021 11:00 NUJA1408959 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
205 19.05.2021 10:30 FADE1208970 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
206 19.05.2021 10:00 UZCE1319631 CT - Ostalo 10.03.2021 22.02.2021
207 19.05.2021 10:00 EDBR1807959 CT - Ostalo 24.03.2021 19.03.2021
208 19.05.2021 10:00 HERU0104958 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
209 19.05.2021 10:00 HADZ2812956 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
210 19.05.2021 10:00 ALPE1004975 CT - Ostalo 20.04.2021 14.04.2021
211 19.05.2021 10:00 PAMU0302949 CT - Ostalo 26.04.2021 21.04.2021
212 19.05.2021 09:15 OSSU1904953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
213 19.05.2021 09:00 BOMA1408962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
214 19.05.2021 08:00 SUHA1503969 CT - Kičma 06.04.2021 05.04.2021
215 19.05.2021 08:00 MEKU2607975 CT - Kičma 07.05.2021 01.01.1970
216 19.05.2021 08:00 LECI2010983 CT - Kičma 07.05.2021 01.01.1970
217 19.05.2021 08:00 HANA2707950 CT - Glava 12.05.2021 01.01.1970
218 19.05.2021 08:00 LAHA1803963 CT - Glava 12.05.2021 01.01.1970
219 19.05.2021 08:00 AMBA0401974 CT - Kičma 12.05.2021 01.01.1970
220 19.05.2021 08:00 VEOM0101971 CT - Kičma 17.05.2021 01.01.1970
221 18.05.2021 14:30 HAHA0508986 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
222 18.05.2021 13:30 ZEDI1006967 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
223 18.05.2021 13:30 ALPJ2710975 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
224 18.05.2021 13:00 LUVE1109948 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
225 18.05.2021 12:00 JETR1007961 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
226 18.05.2021 11:00 MUFE2303963 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
227 18.05.2021 10:30 MEST1008969 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
228 18.05.2021 10:30 MEST1008969 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
229 18.05.2021 10:00 ELSA0808982 CT - Ostalo 26.02.2021 22.02.2021
230 18.05.2021 10:00 HAHI0704958 CT - Ostalo 09.04.2021 30.03.2021
231 18.05.2021 10:00 ALTU0102959 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
232 18.05.2021 10:00 INHA3008959 CT - Ostalo 21.04.2021 14.04.2021
233 18.05.2021 10:00 DAKU3012976 CT - Ostalo 29.04.2021 29.03.2021
234 18.05.2021 09:15 MUSA2008962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
235 18.05.2021 09:00 OREL1005000 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
236 18.05.2021 09:00 ELGR2609969 CT - Ostalo 30.03.2021 24.03.2021
237 18.05.2021 09:00 MULA2501952 CT - Ostalo 22.04.2021 15.04.2021
238 18.05.2021 08:00 MEBE0805954 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
239 18.05.2021 08:00 ZLIM3005952 CT - Ostalo 06.05.2021 01.01.1970
240 18.05.2021 08:00 KAHA1211958 CT - Kičma 07.05.2021 01.01.1970
241 18.05.2021 08:00 ARGA2008989 CT - Glava 10.05.2021 01.01.1970
242 18.05.2021 08:00 ASKO1701965 CT - Glava 10.05.2021 01.01.1970
243 18.05.2021 08:00 ELKR2004993 CT - Kičma 17.05.2021 01.01.1970
244 17.05.2021 13:30 EDAL1603968 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
245 17.05.2021 13:30 SEPI2910964 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
246 17.05.2021 13:00 ELCO1910973 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
247 17.05.2021 13:00 DZVE0708955 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
248 17.05.2021 12:00 ANPA3110978 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
249 17.05.2021 11:00 AKDI1007495 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
250 17.05.2021 10:30 AMBI1009970 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
251 17.05.2021 10:00 BETE0510955 CT - Ostalo 11.01.2021 04.01.2021
252 17.05.2021 10:00 RADA0610939 CT - Ostalo 10.03.2021 08.03.2021
253 17.05.2021 10:00 MIDU1806960 CT - Ostalo 09.04.2021 07.04.2021
254 17.05.2021 10:00 MISR0712966 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
255 17.05.2021 10:00 ENPO2108944 CT - Ostalo 28.04.2021 27.04.2021
256 17.05.2021 09:00 HAHA0704965 CT - Ostalo 20.04.2021 15.04.2021
257 17.05.2021 09:00 NEIB2106974 CT - Ostalo 21.04.2021 19.04.2021
258 17.05.2021 08:00 MUPA2701964 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
259 17.05.2021 08:00 NAAL1704960 CT - Ostalo 07.05.2021 01.01.1970
260 17.05.2021 08:00 AZAR1503972 CT - Glava 07.05.2021 01.01.1970
261 17.05.2021 08:00 ADSM0508982 CT - Kičma 07.05.2021 01.01.1970
262 17.05.2021 08:00 FUBA1007955 CT - Glava 10.05.2021 01.01.1970
263 14.05.2021 13:30 SEDE2802971 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
264 14.05.2021 13:00 NIKO0611998 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
265 14.05.2021 12:00 JUBJ2903946 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
266 14.05.2021 10:30 BEMU2603979 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
267 14.05.2021 10:00 VEBL2102964 CT - Ostalo 17.12.2020 08.12.2020
268 14.05.2021 10:00 NADI1609591 CT - Ostalo 04.03.2021 02.03.2021
269 14.05.2021 10:00 FADO0212970 CT - Ostalo 24.03.2021 15.03.2021
270 14.05.2021 10:00 AKZU2011948 CT - Ostalo 21.04.2021 20.04.2021
271 14.05.2021 09:30 AMKO0405970 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
272 14.05.2021 09:00 AMCO2102959 CT - Ostalo 20.04.2021 19.04.2021
273 14.05.2021 08:00 ZASK0501959 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
274 14.05.2021 08:00 SESK2206952 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
275 14.05.2021 08:00 SESK2206952 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
276 14.05.2021 08:00 ZEBE2006944 CT - Glava 06.05.2021 01.01.1970
277 14.05.2021 08:00 HAKU2302942 CT - Glava 07.05.2021 01.01.1970
278 14.05.2021 08:00 SEAJ2801964 CT - Kičma 07.05.2021 01.01.1970
279 13.05.2021 19:00 MEKE2712999 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
280 13.05.2021 18:30 JAIB0104978 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
281 13.05.2021 18:00 IZMU1004963 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
282 13.05.2021 17:00 ESKA2510954 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
283 13.05.2021 16:30 HAOR2209795 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
284 13.05.2021 15:30 KAKU0606962 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
285 13.05.2021 15:00 MUMU2005964 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
286 13.05.2021 14:30 HAMU0610954 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
287 13.05.2021 14:00 MAMA1510963 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
288 13.05.2021 13:30 FASU1704952 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
289 13.05.2021 12:00 SEZE0605968 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
290 13.05.2021 12:00 EHKA2306977 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
291 13.05.2021 10:30 AMDU2506981 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
292 13.05.2021 10:30 ISMA0904960 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
293 13.05.2021 10:00 FAPA2103959 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
294 13.05.2021 09:15 SEKO1503959 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
295 13.05.2021 09:00 MEKO1406966 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
296 12.05.2021 18:00 HANE0101969 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
297 12.05.2021 17:30 ENTO1809995 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
298 12.05.2021 17:00 ZIKO1407966 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
299 12.05.2021 16:30 SEMU2002978 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
300 12.05.2021 15:30 SUHA0503951 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
301 12.05.2021 15:00 BEBU1505957 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
302 12.05.2021 14:30 HIRA0607966 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
303 12.05.2021 14:00 FADO1039681 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
304 12.05.2021 13:30 NEHA1706967 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
305 12.05.2021 11:00 SEHA2702960 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
306 12.05.2021 10:00 DETU0707961 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
307 12.05.2021 10:00 ZIMU0401959 CT - Ostalo 03.03.2021 24.02.2021
308 12.05.2021 10:00 EMKR2912973 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
309 12.05.2021 10:00 SEKA0707950 CT - Ostalo 20.04.2021 16.04.2021
310 12.05.2021 10:00 ELGO1703974 CT - Ostalo 27.04.2021 23.04.2021
311 12.05.2021 09:15 MIDE1711969 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
312 12.05.2021 09:00 STSU1108958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
313 12.05.2021 09:00 SIDE1407963 CT - Ostalo 30.03.2021 01.01.1970
314 12.05.2021 09:00 RISM1004945 CT - Ostalo 02.04.2021 01.04.2021
315 12.05.2021 08:00 ULSE1302947 CT - Glava 06.05.2021 01.01.1970
316 12.05.2021 08:00 EMMA0203985 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
317 12.05.2021 08:00 VIJU1001967 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
318 12.05.2021 08:00 SIBE1503988 CT - Glava 06.05.2021 01.01.1970
319 11.05.2021 14:00 SABE3001966 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
320 11.05.2021 13:30 SEDE0804960 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
321 11.05.2021 13:00 ADBO1705972 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
322 11.05.2021 12:00 DAJE0505973 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
323 11.05.2021 12:00 ELJU0801002 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
324 11.05.2021 11:00 HAZE0503975 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
325 11.05.2021 10:30 EMSA2605965 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
326 11.05.2021 10:00 BOBL0801953 CT - Ostalo 01.02.2021 25.01.2021
327 11.05.2021 10:00 BOBL0801953 CT - Ostalo 01.02.2021 25.01.2021
328 11.05.2021 10:00 ENHE1069641 CT - Ostalo 10.03.2021 09.03.2021
329 11.05.2021 10:00 HACO2049541 CT - Ostalo 23.04.2021 19.04.2021
330 11.05.2021 09:15 ZUCO1812971 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
331 11.05.2021 09:00 SUMA0207956 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
332 11.05.2021 09:00 FIBE1209967 CT - Ostalo 01.04.2021 29.03.2021
333 11.05.2021 09:00 HAST0105954 CT - Ostalo 08.04.2021 01.01.1970
334 11.05.2021 08:00 HAML0709967 CT - Kičma 04.05.2021 01.01.1970
335 11.05.2021 08:00 JASA2411972 CT - Kičma 04.05.2021 01.01.1970
336 11.05.2021 08:00 ALSA0603987 CT - Glava 06.05.2021 01.01.1970
337 11.05.2021 08:00 SABA2010975 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
338 11.05.2021 08:00 SAPA0206938 CT - Glava 06.05.2021 01.01.1970
339 11.05.2021 08:00 SAPA0206938 CT - Glava 06.05.2021 01.01.1970
340 10.05.2021 13:30 AMVE1604985 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
341 10.05.2021 13:20 ZEDE1409978 CT - Kičma 04.05.2021 01.01.1970
342 10.05.2021 13:00 MIKA2305986 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
343 10.05.2021 10:30 HASI2089641 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
344 10.05.2021 10:00 SAGL2305973 CT - Ostalo 29.01.2021 20.01.2021
345 10.05.2021 10:00 JETR1007961 CT - Ostalo 16.03.2021 01.01.1970
346 10.05.2021 10:00 BRZR3008955 CT - Ostalo 24.03.2021 15.03.2021
347 10.05.2021 10:00 DRKN1712964 CT - Ostalo 21.04.2021 20.04.2021
348 10.05.2021 10:00 KARU2803950 CT - Ostalo 26.04.2021 22.04.2021
349 10.05.2021 09:00 ALAG0304981 CT - Ostalo 31.03.2021 02.03.2021
350 10.05.2021 09:00 MASU2001947 CT - Ostalo 13.04.2021 01.01.1970
351 10.05.2021 08:00 FAKO0411976 CT - Kičma 30.04.2021 01.01.1970
352 10.05.2021 08:00 ARCE0409997 CT - Kičma 04.05.2021 01.01.1970
353 10.05.2021 08:00 ZEMU1409978 CT - Kičma 04.05.2021 01.01.1970
354 10.05.2021 08:00 SAAR1401991 CT - Glava 04.05.2021 01.01.1970
355 10.05.2021 08:00 MEHR0412984 CT - Glava 04.05.2021 01.01.1970
356 07.05.2021 13:30 DZSE1001969 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
357 07.05.2021 13:00 ADSE2806999 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
358 07.05.2021 10:30 ANMU1710986 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
359 07.05.2021 10:00 LUBU2709951 CT - Ostalo 12.03.2021 08.03.2021
360 07.05.2021 10:00 RACO1502978 CT - Ostalo 26.03.2021 25.03.2021
361 07.05.2021 10:00 SEME0503966 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
362 07.05.2021 10:00 EKSE2502949 CT - Ostalo 21.04.2021 15.04.2021
363 07.05.2021 09:00 ZAZA2308954 CT - Ostalo 30.03.2021 15.03.2021
364 07.05.2021 09:00 NAOS0211958 CT - Ostalo 13.04.2021 09.04.2021
365 07.05.2021 08:00 SLMI1412957 CT - Kičma 30.04.2021 01.01.1970
366 07.05.2021 08:00 DAME1507964 CT - Kičma 30.04.2021 01.01.1970
367 07.05.2021 08:00 ZAHA3103964 CT - Kičma 30.04.2021 01.01.1970
368 07.05.2021 08:00 FUHR1202977 CT - Glava 30.04.2021 01.01.1970
369 07.05.2021 08:00 SEKE2506961 CT - Glava 04.05.2021 01.01.1970
370 06.05.2021 19:00 EMBA1912954 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
371 06.05.2021 18:00 MIZU1012958 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
372 06.05.2021 17:00 SEHU1609964 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
373 06.05.2021 16:00 NABE0208973 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
374 06.05.2021 15:30 DZDO3103985 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
375 06.05.2021 15:00 FUBA0211956 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
376 06.05.2021 14:30 SACU0105956 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
377 06.05.2021 14:00 FEJA0503974 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
378 06.05.2021 13:30 MUKE0609946 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
379 06.05.2021 13:00 DAST2101976 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
380 06.05.2021 12:00 ADSR1806989 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
381 06.05.2021 11:00 MEVE0501958 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
382 06.05.2021 10:00 ENCA0709977 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
383 06.05.2021 10:00 AZBU2308955 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
384 06.05.2021 10:00 ALAG0304981 CT - Ostalo 03.03.2021 02.03.2021
385 06.05.2021 10:00 REOD1807946 CT - Ostalo 08.03.2021 22.02.2021
386 06.05.2021 10:00 AZSJ2404954 CT - Ostalo 12.03.2021 03.03.2021
387 06.05.2021 10:00 SASE2704966 CT - Ostalo 30.03.2021 01.01.1970
388 06.05.2021 09:30 SEOS1609967 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
389 06.05.2021 08:00 EDZU1802951 CT - Kičma 22.03.2021 17.03.2021
390 06.05.2021 08:00 EMAH0308190 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
391 06.05.2021 08:00 LUPO1805942 CT - Kičma 29.04.2021 01.01.1970
392 06.05.2021 08:00 NEKA1107953 CT - Kičma 29.04.2021 28.04.2021
393 06.05.2021 08:00 SUKA0208962 CT - Kičma 29.04.2021 27.04.2021
394 06.05.2021 08:00 IZSA1303962 CT - Kičma 29.04.2021 27.04.2021
395 06.05.2021 08:00 MEHA3107988 CT - Glava 29.04.2021 28.04.2021
396 06.05.2021 07:30 KRTO1106992 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
397 05.05.2021 19:00 FASU0605949 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
398 05.05.2021 18:30 TOLU2505950 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
399 05.05.2021 17:30 ZEDE0112957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
400 05.05.2021 17:00 MUSE1511961 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
401 05.05.2021 16:00 MEBA1303954 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
402 05.05.2021 15:30 ERKA2605959 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
403 05.05.2021 14:30 ENKA1709960 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
404 05.05.2021 13:30 ROJA1007987 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
405 05.05.2021 13:00 ANMU1710986 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
406 05.05.2021 13:00 ANMU1710986 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
407 05.05.2021 12:00 ZAHA1812974 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
408 05.05.2021 11:00 MUHA1610957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
409 05.05.2021 10:30 DEHA1802979 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
410 05.05.2021 10:00 RADO1808948 CT - Ostalo 02.03.2021 25.02.2021
411 05.05.2021 10:00 SASA0811950 CT - Ostalo 03.03.2021 01.01.1970
412 05.05.2021 10:00 SASA0811950 CT - Ostalo 03.03.2021 25.02.2021
413 05.05.2021 10:00 ENKO1909955 CT - Ostalo 04.03.2021 22.02.2021
414 05.05.2021 10:00 ENKO1909955 CT - Ostalo 04.03.2021 22.02.2021
415 05.05.2021 10:00 PETA0209956 CT - Ostalo 24.03.2021 16.03.2021
416 05.05.2021 10:00 BESI0805976 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
417 05.05.2021 10:00 BESI0805971 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
418 05.05.2021 09:15 DETU0707961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
419 05.05.2021 09:00 KADI2108979 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
420 05.05.2021 09:00 MUOR0210963 CT - Ostalo 19.04.2021 14.04.2021
421 05.05.2021 08:00 SEKU1812981 CT - Kičma 28.04.2021 27.04.2021
422 05.05.2021 08:00 EMDZ0808962 CT - Glava 28.04.2021 26.04.2021
423 05.05.2021 08:00 HAHO2608950 CT - Kičma 28.04.2021 26.04.2021
424 05.05.2021 08:00 AZSM2101972 CT - Kičma 28.04.2021 26.04.2021
425 05.05.2021 08:00 MILA2509952 CT - Glava 28.04.2021 20.04.2021
426 05.05.2021 07:30 AMDU1805987 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
427 04.05.2021 13:00 MISM1410976 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
428 04.05.2021 12:30 AIDO0804957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
429 04.05.2021 12:00 BAKA1004959 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
430 04.05.2021 10:30 RASU2904951 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
431 04.05.2021 10:00 RUMA1011949 CT - Ostalo 17.09.2020 01.09.2020
432 04.05.2021 10:00 SESKXXXX952 CT - Ostalo 10.03.2021 08.03.2021
433 04.05.2021 10:00 SESKXXXX962 CT - Ostalo 12.03.2021 08.03.2021
434 04.05.2021 10:00 AITU2502963 CT - Ostalo 12.03.2021 09.03.2021
435 04.05.2021 10:00 JAHA2108950 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
436 04.05.2021 10:00 ZDPR0205961 CT - Ostalo 20.04.2021 19.04.2021
437 04.05.2021 09:15 MUAL1011965 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
438 04.05.2021 09:00 SABE0202958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
439 04.05.2021 09:00 IVVU1812951 CT - Ostalo 30.03.2021 17.03.2021
440 04.05.2021 09:00 RAKU2706968 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
441 04.05.2021 08:00 ARKO2804988 CT - Kičma 28.04.2021 23.04.2021
442 04.05.2021 08:00 NIMA0108976 CT - Kičma 28.04.2021 27.04.2021
443 04.05.2021 08:00 MIMA0806941 CT - Glava 29.04.2021 28.04.2021
444 04.05.2021 08:00 BIHU2004967 CT - Glava 29.04.2021 28.04.2021
445 04.05.2021 07:30 AMTA0811988 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.04.2021 13:30 KEPI2802986 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
2 30.04.2021 11:00 AMCI1807811 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
3 30.04.2021 10:30 OMSP2309945 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
4 30.04.2021 10:15 SESE2204957 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
5 30.04.2021 10:00 ZESM0612948 CT - Ostalo 24.12.2020 23.12.2020
6 30.04.2021 10:00 SEMU1308938 CT - Ostalo 03.03.2021 25.02.2021
7 30.04.2021 10:00 HIAL1610958 CT - Ostalo 15.03.2021 09.03.2021
8 30.04.2021 10:00 NEHU2202960 CT - Ostalo 16.03.2021 05.03.2021
9 30.04.2021 10:00 SEZI1901959 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
10 30.04.2021 09:00 MUSA1711947 CT - Ostalo 09.04.2021 02.04.2021
11 30.04.2021 09:00 ESKA1412955 CT - Ostalo 20.04.2021 15.04.2021
12 30.04.2021 08:00 NIAB0201989 CT - Kičma 23.04.2021 22.04.2021
13 30.04.2021 08:00 AJDU2504979 CT - Kičma 23.04.2021 09.04.2021
14 30.04.2021 08:00 MEZE1605980 CT - Glava 27.04.2021 22.04.2021
15 30.04.2021 08:00 AJSK2108960 CT - Kičma 27.04.2021 29.03.2021
16 30.04.2021 08:00 SUDE1208995 CT - Kičma 29.04.2021 16.04.2021
17 30.04.2021 08:00 HAPL0105933 CT - Glava 29.04.2021 27.04.2021
18 30.04.2021 08:00 BEHR1510952 CT - Glava 29.04.2021 01.01.1970
19 29.04.2021 19:30 STMA0505953 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
20 29.04.2021 18:30 HAIS3001980 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
21 29.04.2021 18:00 VASA1910965 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
22 29.04.2021 17:00 MUHO0407942 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
23 29.04.2021 16:00 SIBE1409960 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
24 29.04.2021 15:30 HAHR1111965 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
25 29.04.2021 15:00 ADSM1311982 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
26 29.04.2021 14:30 HAAK2103960 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
27 29.04.2021 14:00 MEIB1208957 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
28 29.04.2021 13:30 ENHR2502969 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
29 29.04.2021 13:20 FAHR0106962 CT - Kičma 28.04.2021 16.04.2021
30 29.04.2021 13:00 SEDE1812961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
31 29.04.2021 11:00 ZISE2604953 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
32 29.04.2021 10:30 ENMU0609958 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
33 29.04.2021 10:00 KASE2608955 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
34 29.04.2021 10:00 AZFE0103959 CT - Ostalo 02.03.2021 22.02.2021
35 29.04.2021 10:00 FIFE2801949 CT - Ostalo 19.03.2021 01.01.1970
36 29.04.2021 10:00 SUHA2206958 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
37 29.04.2021 10:00 MUSA1509948 CT - Ostalo 30.03.2021 03.03.2021
38 29.04.2021 10:00 AZFE0103959 CT - Ostalo 19.04.2021 15.04.2021
39 29.04.2021 10:00 MEKU2607975 CT - Ostalo 23.04.2021 19.04.2021
40 29.04.2021 09:15 ENCA0709977 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
41 29.04.2021 09:00 ARSO1401983 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
42 29.04.2021 09:00 IZDA0507957 CT - Ostalo 09.04.2021 08.04.2021
43 29.04.2021 09:00 MUHR2206954 CT - Ostalo 13.04.2021 29.03.2021
44 29.04.2021 09:00 ZIBE0604955 CT - Ostalo 19.04.2021 14.04.2021
45 29.04.2021 08:00 SEDU1502985 CT - Kičma 27.04.2021 23.04.2021
46 29.04.2021 08:00 ADTU3108000 CT - Glava 27.04.2021 23.04.2021
47 29.04.2021 08:00 FARI1208977 CT - Kičma 27.04.2021 23.04.2021
48 29.04.2021 08:00 SAAR1508960 CT - Glava 27.04.2021 22.04.2021
49 28.04.2021 19:30 DRRO2211963 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
50 28.04.2021 18:30 HAVE0904960 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
51 28.04.2021 17:30 SAJA3010982 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
52 28.04.2021 16:30 MITR0109952 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
53 28.04.2021 16:00 PEPE2409953 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
54 28.04.2021 15:00 FAAL2410949 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
55 28.04.2021 14:30 MIDI1002989 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
56 28.04.2021 14:00 REBU0403966 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
57 28.04.2021 13:00 AIHU0511964 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
58 28.04.2021 11:00 MAAN1709948 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
59 28.04.2021 10:30 AZAH1107965 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
60 28.04.2021 10:00 SUSU1802968 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
61 28.04.2021 10:00 MENE0403963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
62 28.04.2021 10:00 SAKO2509959 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
63 28.04.2021 10:00 ZIGA1209696 CT - Ostalo 24.03.2021 22.03.2021
64 28.04.2021 10:00 SESE0307956 CT - Ostalo 05.04.2021 01.04.2021
65 28.04.2021 10:00 LADE1401998 CT - Ostalo 21.04.2021 29.03.2021
66 28.04.2021 09:15 MELE2806961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
67 28.04.2021 09:00 ZISK1903958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
68 28.04.2021 09:00 LEAV1912949 CT - Ostalo 30.03.2021 26.03.2021
69 28.04.2021 08:00 SESE0202948 CT - Glava 23.04.2021 20.04.2021
70 28.04.2021 08:00 DRSA2609958 CT - Kičma 23.04.2021 21.04.2021
71 28.04.2021 08:00 EDSE2503982 CT - Kičma 23.04.2021 22.04.2021
72 28.04.2021 08:00 SASA0406990 CT - Kičma 26.04.2021 21.04.2021
73 27.04.2021 13:30 AMKO0704987 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
74 27.04.2021 11:00 VESM1410978 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
75 27.04.2021 10:30 MEPA0702983 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
76 27.04.2021 10:30 CASR1512952 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
77 27.04.2021 10:00 SECA0605965 CT - Ostalo 12.03.2021 04.03.2021
78 27.04.2021 10:00 SUHR0305970 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
79 27.04.2021 10:00 ABNE2604960 CT - Ostalo 24.03.2021 09.03.2021
80 27.04.2021 10:00 IRTA0104941 CT - Ostalo 24.03.2021 23.03.2021
81 27.04.2021 10:00 MADR1104959 CT - Ostalo 31.03.2021 29.03.2021
82 27.04.2021 09:15 ARMU0701950 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
83 27.04.2021 09:00 AJGR0304953 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
84 27.04.2021 09:00 MUKO0908959 CT - Ostalo 13.04.2021 12.04.2021
85 27.04.2021 08:00 FARI1403994 CT - Kičma 22.04.2021 05.04.2021
86 27.04.2021 08:00 HAST2809964 CT - Kičma 22.04.2021 14.04.2021
87 27.04.2021 08:00 ENJA2508953 CT - Kičma 22.04.2021 20.04.2021
88 27.04.2021 08:00 FACI0805960 CT - Glava 23.04.2021 21.04.2021
89 27.04.2021 08:00 BRVI1505961 CT - Glava 23.04.2021 21.04.2021
90 26.04.2021 13:00 ROMA1802950 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
91 26.04.2021 10:30 MEPU0109992 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
92 26.04.2021 10:00 ESMA1811968 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
93 26.04.2021 10:00 SEFE2804962 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
94 26.04.2021 10:00 EKHO1708967 CT - Ostalo 06.04.2021 02.04.2021
95 26.04.2021 09:00 FEDI0707957 CT - Ostalo 13.04.2021 02.04.2021
96 26.04.2021 08:00 ENLE1107961 CT - Kičma 22.04.2021 20.04.2021
97 26.04.2021 08:00 EDAD2405961 CT - Kičma 22.04.2021 19.04.2021
98 26.04.2021 08:00 HADU2012951 CT - Kičma 22.04.2021 20.04.2021
99 26.04.2021 08:00 AZSE0306985 CT - Glava 22.04.2021 21.04.2021
100 26.04.2021 08:00 ADKA3003982 CT - Kičma 22.04.2021 08.04.2021
101 23.04.2021 13:30 ABAG1204954 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
102 23.04.2021 13:20 JASP0808980 CT - Glava 23.04.2021 20.04.2021
103 23.04.2021 13:00 VAMU2612956 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
104 23.04.2021 11:00 NIKA1501948 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
105 23.04.2021 10:30 SESI1801961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
106 23.04.2021 10:00 RASP1506951 CT - Ostalo 15.03.2021 12.03.2021
107 23.04.2021 10:00 FAKO1311970 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
108 23.04.2021 10:00 ENOM0103962 CT - Ostalo 26.03.2021 22.03.2021
109 23.04.2021 09:00 MUKU3003958 CT - Ostalo 05.04.2021 01.04.2021
110 23.04.2021 09:00 NIPE2303960 CT - Ostalo 19.04.2021 16.04.2021
111 23.04.2021 08:00 IVMA1609943 CT - Glava 01.04.2021 29.03.2021
112 23.04.2021 08:00 NIMU1302978 CT - Kičma 21.04.2021 14.04.2021
113 23.04.2021 08:00 HAIK1511966 CT - Glava 21.04.2021 15.04.2021
114 23.04.2021 08:00 TEFE2805961 CT - Kičma 22.04.2021 15.04.2021
115 22.04.2021 19:30 NESA2209969 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
116 22.04.2021 18:30 SEMA0405949 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
117 22.04.2021 17:30 SAHA1708955 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
118 22.04.2021 17:00 MIJU1702942 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
119 22.04.2021 16:00 MUPO2112945 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
120 22.04.2021 15:00 SUCU0502956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
121 22.04.2021 14:00 AZKU0106956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
122 22.04.2021 13:30 DESA1202963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
123 22.04.2021 13:00 ADUZ0109970 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
124 22.04.2021 12:00 ANAN0301943 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
125 22.04.2021 11:00 ALMU1107964 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
126 22.04.2021 10:00 SAVR2812953 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
127 22.04.2021 10:00 MEBA1401956 CT - Ostalo 04.02.2021 27.01.2021
128 22.04.2021 10:00 MEKR1704975 CT - Ostalo 11.03.2021 09.03.2021
129 22.04.2021 10:00 ANBE0809962 CT - Ostalo 17.03.2021 16.03.2021
130 22.04.2021 10:00 RAIM1411970 CT - Ostalo 19.03.2021 22.02.2021
131 22.04.2021 10:00 NISA2805957 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
132 22.04.2021 09:15 FAMI1401940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
133 22.04.2021 09:00 NAMU0112940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
134 22.04.2021 09:00 FIDE2410954 CT - Ostalo 13.04.2021 01.01.1970
135 22.04.2021 08:00 MUJU2401977 CT - Glava 20.04.2021 19.04.2021
136 22.04.2021 08:00 ZABA1305962 CT - Kičma 20.04.2021 16.04.2021
137 22.04.2021 08:00 IZCA0202992 CT - Kičma 20.04.2021 16.04.2021
138 22.04.2021 08:00 KEKA0901985 CT - Kičma 21.04.2021 19.04.2021
139 21.04.2021 19:00 FABA2606981 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
140 21.04.2021 18:00 RAST1604962 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
141 21.04.2021 17:30 KEME3006976 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
142 21.04.2021 17:00 ANDO2307946 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
143 21.04.2021 16:30 RUDE2005974 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
144 21.04.2021 16:00 MUZA0903964 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
145 21.04.2021 15:00 ENDE1108949 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
146 21.04.2021 14:00 BEBE1508595 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
147 21.04.2021 13:30 AMCE2508965 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
148 21.04.2021 12:00 SEMA0201964 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
149 21.04.2021 11:00 PAME1203960 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
150 21.04.2021 10:30 NASI0201955 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
151 21.04.2021 10:00 MIST1006956 CT - Ostalo 12.02.2021 01.01.1970
152 21.04.2021 10:00 MEME1110958 CT - Ostalo 08.03.2021 02.03.2021
153 21.04.2021 10:00 EMLO2304938 CT - Ostalo 15.03.2021 12.03.2021
154 21.04.2021 10:00 HACA0207970 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
155 21.04.2021 10:00 DZAL3011961 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
156 21.04.2021 09:15 SESE2204957 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
157 21.04.2021 09:00 KASE2608955 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
158 21.04.2021 08:00 AIJU0302981 CT - Kičma 19.04.2021 15.04.2021
159 21.04.2021 08:00 AITE1803946 CT - Kičma 19.04.2021 01.01.1970
160 21.04.2021 08:00 ENIM1304957 CT - Kičma 19.04.2021 12.04.2021
161 21.04.2021 08:00 AMAL0508968 CT - Glava 20.04.2021 08.04.2021
162 21.04.2021 08:00 FASI2603955 CT - Glava 20.04.2021 01.01.1970
163 21.04.2021 08:00 ELDE2301985 CT - Glava 20.04.2021 19.04.2021
164 20.04.2021 13:30 ISPI1109974 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
165 20.04.2021 13:00 SEHU0602972 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
166 20.04.2021 11:00 RABO1510968 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
167 20.04.2021 10:30 NIME2610960 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
168 20.04.2021 10:00 ADKA0503941 CT - Ostalo 16.02.2021 01.01.1970
169 20.04.2021 10:00 OSME2105894 CT - Ostalo 03.03.2021 25.02.2021
170 20.04.2021 10:00 SAJU1409966 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
171 20.04.2021 10:00 SEPU2804963 CT - Ostalo 26.03.2021 25.03.2021
172 20.04.2021 10:00 SUMU1007951 CT - Ostalo 09.04.2021 07.04.2021
173 20.04.2021 09:15 MUHA2007950 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
174 20.04.2021 09:00 BESP2207961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
175 20.04.2021 09:00 IBFE2402947 CT - Ostalo 08.04.2021 01.04.2021
176 20.04.2021 08:00 SEMA1809961 CT - Glava 13.04.2021 29.03.2021
177 20.04.2021 08:00 JADI2008959 CT - Glava 19.04.2021 15.04.2021
178 19.04.2021 13:30 ADLO1806963 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
179 19.04.2021 13:00 MIPE1404965 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
180 19.04.2021 11:00 AMCI2911980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
181 19.04.2021 11:00 FAHO1910960 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
182 19.04.2021 10:30 HAME0710969 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
183 19.04.2021 10:00 ESBA1811946 CT - Ostalo 16.02.2021 01.01.1970
184 19.04.2021 10:00 REBE3010950 CT - Ostalo 16.02.2021 01.01.1970
185 19.04.2021 10:00 FARE1804980 CT - Ostalo 15.03.2021 12.03.2021
186 19.04.2021 09:00 ASDE1012977 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
187 19.04.2021 09:00 JAKA2101953 CT - Ostalo 08.04.2021 29.03.2021
188 19.04.2021 08:00 ADDE0204945 CT - Glava 22.03.2021 16.03.2021
189 16.04.2021 13:00 HAHA1905996 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
190 16.04.2021 13:00 ALCO2711958 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
191 16.04.2021 11:00 ESHA0806961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
192 16.04.2021 10:00 MUCO2202951 CT - Ostalo 10.03.2021 04.03.2021
193 16.04.2021 10:00 EDSU0708962 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
194 16.04.2021 10:00 HABE2306967 CT - Ostalo 17.03.2021 11.03.2021
195 16.04.2021 09:00 LUAK1801955 CT - Ostalo 01.04.2021 29.03.2021
196 16.04.2021 09:00 HUCE0811951 CT - Ostalo 02.04.2021 30.03.2021
197 16.04.2021 08:00 ZIOR0904962 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
198 16.04.2021 08:00 ZESA3110969 CT - Glava 17.03.2021 15.03.2021
199 16.04.2021 08:00 SEKA1701964 CT - Ostalo 05.04.2021 02.04.2021
200 16.04.2021 08:00 SATE2201978 CT - Kičma 13.04.2021 05.04.2021
201 15.04.2021 19:30 AMBA3012980 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
202 15.04.2021 19:00 MIUZ1105945 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
203 15.04.2021 18:30 MIHR0602980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
204 15.04.2021 18:00 SEHA2806971 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
205 15.04.2021 17:30 SEAH0808956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
206 15.04.2021 17:00 FIHA2801954 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
207 15.04.2021 15:30 FAOM3001973 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
208 15.04.2021 15:00 AVKA2502952 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
209 15.04.2021 14:30 ENSE1701982 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
210 15.04.2021 14:00 NEBA1010980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
211 15.04.2021 13:30 GOST1909963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
212 15.04.2021 13:00 NEBU0809954 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
213 15.04.2021 12:00 IZBE2007946 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
214 15.04.2021 11:00 SAKO1003959 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
215 15.04.2021 10:00 SUHO0202944 CT - Ostalo 08.02.2021 01.01.1970
216 15.04.2021 10:00 SESE3004954 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
217 15.04.2021 10:00 DZHA3010961 CT - Ostalo 30.03.2021 03.03.2021
218 15.04.2021 10:00 SAHA1008960 CT - Ostalo 01.04.2021 29.03.2021
219 15.04.2021 10:00 HANA0406987 CT - Ostalo 05.04.2021 30.03.2021
220 15.04.2021 09:30 NUTA1701960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
221 15.04.2021 09:15 HACA0509985 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
222 15.04.2021 08:00 ENNU2606965 CT - Kičma 13.04.2021 09.04.2021
223 15.04.2021 08:00 ELFE1907981 CT - Kičma 13.04.2021 01.01.1970
224 15.04.2021 08:00 LUBU2709951 CT - Kičma 13.04.2021 09.04.2021
225 14.04.2021 19:30 SEBA1208961 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
226 14.04.2021 19:00 ALSA0911978 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
227 14.04.2021 18:00 JOPA2009948 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
228 14.04.2021 17:00 NETA1011959 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
229 14.04.2021 16:30 JAKA2907952 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
230 14.04.2021 15:30 SEBA2906976 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
231 14.04.2021 14:30 SEDU0710956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
232 14.04.2021 14:30 HAMU0411949 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
233 14.04.2021 14:00 SEIM1905969 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
234 14.04.2021 14:00 SEHO0106977 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
235 14.04.2021 13:30 ZOST1207936 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
236 14.04.2021 13:30 SUSP0409968 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
237 14.04.2021 13:00 ALHA2801981 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
238 14.04.2021 12:00 SEME1606963 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
239 14.04.2021 11:00 ENKA2609961 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
240 14.04.2021 10:30 DEZA2302959 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
241 14.04.2021 10:00 ERSE0504958 CT - Ostalo 01.02.2021 25.12.2020
242 14.04.2021 10:00 BALU2905938 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
243 14.04.2021 10:00 LIPL2602980 CT - Ostalo 04.03.2021 22.02.2021
244 14.04.2021 10:00 EMSP0802983 CT - Ostalo 22.03.2021 22.02.2021
245 14.04.2021 10:00 SEME2008965 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
246 14.04.2021 09:15 ARSI1412952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
247 14.04.2021 09:00 SAVR2812953 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
248 14.04.2021 08:00 ANCO1306957 CT - Glava 11.03.2021 01.03.2021
249 14.04.2021 08:00 AISK2108960 CT - Kičma 13.04.2021 31.03.2021
250 14.04.2021 08:00 FAPR2505957 CT - Kičma 13.04.2021 01.04.2021
251 14.04.2021 08:00 SAKA0312971 CT - Ostalo 13.04.2021 12.04.2021
252 14.04.2021 08:00 NUKA0502957 CT - Kičma 13.04.2021 29.03.2021
253 14.04.2021 08:00 HAKO2204954 CT - Glava 13.04.2021 12.04.2021
254 13.04.2021 18:30 SAHU1804956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
255 13.04.2021 17:30 NUMU1708972 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
256 13.04.2021 16:00 MEHA0402976 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
257 13.04.2021 15:30 ELHA2004971 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
258 13.04.2021 14:30 DEZU0702975 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
259 13.04.2021 13:30 MIMU1102950 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
260 13.04.2021 13:00 NISI2608960 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
261 13.04.2021 12:00 ALSM0208981 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
262 13.04.2021 11:00 SESE2905988 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
263 13.04.2021 10:30 BESE2907964 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
264 13.04.2021 10:00 ALSU0402990 CT - Ostalo 22.01.2021 21.01.2021
265 13.04.2021 10:00 SABE2403971 CT - Ostalo 02.02.2021 19.01.2021
266 13.04.2021 10:00 NAIM2501940 CT - Ostalo 11.03.2021 01.03.2021
267 13.04.2021 10:00 HAKA0510952 CT - Ostalo 01.04.2021 29.03.2021
268 13.04.2021 09:15 SUSU1802968 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
269 13.04.2021 09:00 EMMU1105960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
270 13.04.2021 09:00 ISOC0508965 CT - Ostalo 05.04.2021 31.03.2021
271 13.04.2021 08:00 SAOM2805970 CT - Kičma 09.04.2021 06.04.2021
272 13.04.2021 08:00 ZADU0110963 CT - Kičma 09.04.2021 29.03.2021
273 12.04.2021 11:00 LISL2206972 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
274 12.04.2021 10:00 SECA0602954 CT - Ostalo 21.01.2021 19.01.2021
275 12.04.2021 10:00 IZDA0507957 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
276 12.04.2021 10:00 SAHO1509946 CT - Ostalo 15.02.2021 01.01.1970
277 12.04.2021 10:00 FIRI1909962 CT - Ostalo 16.03.2021 15.03.2021
278 12.04.2021 09:00 EMSU0604967 CT - Ostalo 06.04.2021 05.04.2021
279 12.04.2021 08:00 FAMU1610970 CT - Kičma 08.04.2021 07.04.2021
280 12.04.2021 08:00 FAZAxxxx963 CT - Kičma 08.04.2021 12.04.2021
281 12.04.2021 08:00 ASHA1809952 CT - Glava 08.04.2021 06.04.2021
282 12.04.2021 08:00 RAML0112944 CT - Glava 09.04.2021 07.04.2021
283 12.04.2021 08:00 VABA0801939 CT - Glava 09.04.2021 29.03.2021
284 09.04.2021 10:30 ASSM1303983 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
285 09.04.2021 10:30 SERA1705990 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
286 09.04.2021 10:15 ABBE1312960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
287 09.04.2021 10:00 OMKA1406940 CT - Ostalo 30.12.2020 25.12.2020
288 09.04.2021 10:00 MUHO0407942 CT - Ostalo 21.01.2021 04.01.2021
289 09.04.2021 10:00 MIBE2705976 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
290 09.04.2021 10:00 HAAH2807964 CT - Ostalo 18.02.2021 01.01.1970
291 09.04.2021 10:00 MIMR1006951 CT - Ostalo 10.03.2021 01.01.1970
292 09.04.2021 10:00 NEMA2908970 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
293 09.04.2021 10:00 ADLU1103004 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
294 09.04.2021 09:00 AZHU2406960 CT - Ostalo 29.03.2021 23.03.2021
295 09.04.2021 08:00 ARBA0710010 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
296 09.04.2021 08:00 FATA2701961 CT - Kičma 07.04.2021 29.03.2021
297 09.04.2021 08:00 ALSA0603987 CT - Glava 07.04.2021 01.04.2021
298 09.04.2021 08:00 FAPI3112968 CT - Kičma 07.04.2021 01.01.1970
299 09.04.2021 08:00 HAAL2309958 CT - Glava 07.04.2021 29.03.2021
300 09.04.2021 08:00 MUDI2009953 CT - Glava 07.04.2021 01.04.2021
301 08.04.2021 19:30 KAOM0504960 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
302 08.04.2021 19:00 MITA2107956 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
303 08.04.2021 18:30 RAPE1903961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
304 08.04.2021 17:30 RADA1101949 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
305 08.04.2021 17:00 ALSU0402969 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
306 08.04.2021 16:30 RELJ1203959 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
307 08.04.2021 16:00 ZELI07119*7 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
308 08.04.2021 13:30 ELKU2203978 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
309 08.04.2021 13:00 SESA2110961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
310 08.04.2021 12:00 ZAIM2605953 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
311 08.04.2021 10:30 SECO1706962 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
312 08.04.2021 10:30 ESBA0101958 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
313 08.04.2021 10:00 VIDR2707960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
314 08.04.2021 10:00 HAMA1001964 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
315 08.04.2021 10:00 MUAL2510949 CT - Ostalo 15.03.2021 11.03.2021
316 08.04.2021 10:00 SAKR0106958 CT - Ostalo 17.03.2021 15.03.2021
317 08.04.2021 10:00 ZEPI1003940 CT - Ostalo 18.03.2021 16.03.2021
318 08.04.2021 09:15 IBSM1511952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
319 08.04.2021 09:00 DZZE1104954 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
320 08.04.2021 08:00 RABU0306965 CT - Kičma 06.04.2021 29.03.2021
321 08.04.2021 08:00 SUIC1805954 CT - Kičma 06.04.2021 29.03.2021
322 08.04.2021 08:00 ENKO1909955 CT - Kičma 06.04.2021 05.04.2021
323 08.04.2021 08:00 SEKA2608957 CT - Kičma 07.04.2021 05.04.2021
324 07.04.2021 19:30 IVTO1708959 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
325 07.04.2021 19:00 HAAH2206963 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
326 07.04.2021 17:00 BAME0212954 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
327 07.04.2021 16:00 NADE2503955 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
328 07.04.2021 15:00 NEHO1006964 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
329 07.04.2021 14:00 VIJE2906951 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
330 07.04.2021 13:30 ASKR0911967 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
331 07.04.2021 13:00 NAGR0210946 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
332 07.04.2021 12:00 NEDE1202951 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
333 07.04.2021 11:30 DECE2805953 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
334 07.04.2021 11:00 SMCE1609964 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
335 07.04.2021 10:30 SIME1203966 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
336 07.04.2021 10:00 SAKA2203976 CT - Ostalo 27.01.2021 22.01.2021
337 07.04.2021 10:00 NIPU1310965 CT - Ostalo 15.03.2021 12.03.2021
338 07.04.2021 09:15 IVAN0408195 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
339 07.04.2021 09:00 AMVA0806946 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
340 07.04.2021 09:00 AIAL2006007 CT - Ostalo 29.03.2021 26.03.2021
341 07.04.2021 08:00 ISDE2009957 CT - Glava 12.03.2021 22.02.2021
342 07.04.2021 08:00 MUHA0509950 CT - Glava 05.04.2021 31.03.2021
343 07.04.2021 08:00 DECO1701003 CT - Glava 06.04.2021 31.03.2021
344 07.04.2021 08:00 SAPI0706963 CT - Kičma 06.04.2021 05.04.2021
345 06.04.2021 13:30 HAFA2310961 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
346 06.04.2021 13:00 EMBA1510980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
347 06.04.2021 12:00 REBU1203958 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
348 06.04.2021 12:00 MIIB1008987 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
349 06.04.2021 10:30 RAMU2207958 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
350 06.04.2021 10:00 ISPI1109974 CT - Ostalo 13.01.2021 07.01.2021
351 06.04.2021 10:00 ISKO3105946 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
352 06.04.2021 10:00 ENCE0608969 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
353 06.04.2021 10:00 SEGL2502965 CT - Ostalo 22.02.2021 01.01.1970
354 06.04.2021 10:00 JAPE1069521 CT - Ostalo 10.03.2021 02.03.2021
355 06.04.2021 10:00 HADE2408949 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
356 06.04.2021 09:15 ABBE1312960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
357 06.04.2021 09:00 REOS1403964 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
358 06.04.2021 09:00 HABA2705983 CT - Ostalo 22.02.2021 01.01.1970
359 06.04.2021 08:00 ARDO0102979 CT - Glava 05.04.2021 01.04.2021
360 06.04.2021 08:00 ADZA2804961 CT - Glava 05.04.2021 31.03.2021
361 05.04.2021 13:30 SASM1708963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
362 05.04.2021 13:00 SEHR0511963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
363 05.04.2021 11:00 DEBU1105964 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
364 05.04.2021 11:00 ALAH1808973 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
365 05.04.2021 10:30 HAJA0104951 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
366 05.04.2021 10:00 IZCA0102955 CT - Ostalo 09.12.2020 03.12.2020
367 05.04.2021 10:00 IZCA0102951 CT - Ostalo 10.12.2020 03.12.2020
368 05.04.2021 10:00 MEHA1309972 CT - Ostalo 27.01.2021 21.01.2021
369 05.04.2021 10:00 VEAV0710964 CT - Ostalo 22.02.2021 01.01.1970
370 05.04.2021 10:00 BEAR2806960 CT - Ostalo 26.02.2021 22.02.2021
371 05.04.2021 10:00 SETR1409961 CT - Ostalo 08.03.2021 22.02.2021
372 05.04.2021 10:00 IVLE0304958 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
373 05.04.2021 10:00 FACE0604002 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
374 05.04.2021 10:00 ADDE0403986 CT - Ostalo 19.03.2021 18.03.2021
375 05.04.2021 08:00 MIDO2708969 CT - Glava 01.04.2021 30.03.2021
376 05.04.2021 08:00 MUSO0308964 CT - Glava 01.04.2021 30.03.2021
377 05.04.2021 08:00 ANNI0405965 CT - Glava 02.04.2021 29.03.2021
378 05.04.2021 08:00 ERKR1207980 CT - Kičma 02.04.2021 29.03.2021
379 05.04.2021 08:00 ADRA0803947 CT - Kičma 02.04.2021 30.03.2021
380 02.04.2021 13:00 MEAH0402980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
381 02.04.2021 11:00 ESSU2505955 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
382 02.04.2021 11:00 HUNE0401947 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
383 02.04.2021 10:30 MIMA1604972 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
384 02.04.2021 10:30 ZAJA0504948 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
385 02.04.2021 10:00 DEMU1410957 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
386 02.04.2021 10:00 DIFU0305962 CT - Ostalo 30.12.2020 30.11.2020
387 02.04.2021 10:00 SAIS2009974 CT - Ostalo 15.01.2021 08.01.2021
388 02.04.2021 10:00 ADBA1606978 CT - Ostalo 26.02.2021 23.02.2021
389 02.04.2021 10:00 NABE0202965 CT - Ostalo 26.02.2021 23.02.2021
390 02.04.2021 10:00 MEAM0210960 CT - Ostalo 03.03.2021 02.03.2021
391 02.04.2021 10:00 ALAG0304981 CT - Ostalo 04.03.2021 02.03.2021
392 02.04.2021 10:00 ARSA1911973 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
393 02.04.2021 08:00 SAME1209959 CT - Kičma 30.03.2021 25.03.2021
394 02.04.2021 08:00 ANSO1107988 CT - Glava 31.03.2021 23.03.2021
395 02.04.2021 08:00 MISI2003957 CT - Kičma 31.03.2021 18.03.2021
396 02.04.2021 08:00 ESKO0408961 CT - Kičma 31.03.2021 23.03.2021
397 02.04.2021 08:00 CAKO2103951 CT - Kičma 31.03.2021 30.03.2021
398 01.04.2021 19:30 JEJU0204956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
399 01.04.2021 19:00 ALZE1403987 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
400 01.04.2021 18:00 SEDU0106956 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
401 01.04.2021 17:30 OSCO1506952 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
402 01.04.2021 17:00 ZDLU2202959 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
403 01.04.2021 16:00 MISO3010962 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
404 01.04.2021 15:00 NEKA0211954 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
405 01.04.2021 14:30 RAZA2001970 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
406 01.04.2021 14:30 KECE1704952 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
407 01.04.2021 14:00 ZEMA2211953 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
408 01.04.2021 13:30 AMCA2110971 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
409 01.04.2021 13:00 SEPA0103963 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
410 01.04.2021 12:00 SEOR1209965 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
411 01.04.2021 10:30 RAKO0501942 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
412 01.04.2021 10:00 EMMI0907979 CT - Ostalo 15.01.2021 12.01.2021
413 01.04.2021 10:00 BEHA0404966 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
414 01.04.2021 10:00 GAJU2402956 CT - Ostalo 26.02.2021 24.02.2021
415 01.04.2021 10:00 SABA2711965 CT - Ostalo 04.03.2021 02.03.2021
416 01.04.2021 10:00 ADNO3003974 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
417 01.04.2021 10:00 HASA0110975 CT - Ostalo 17.03.2021 16.03.2021
418 01.04.2021 10:00 HABE2207969 CT - Ostalo 18.03.2021 15.03.2021
419 01.04.2021 09:15 DUMA0904944 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
420 01.04.2021 09:00 HAHU1009954 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
421 01.04.2021 08:00 AJPU3007013 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
422 01.04.2021 08:00 SERA2505971 CT - Kičma 30.03.2021 22.03.2021
423 01.04.2021 08:00 EDSA2905973 CT - Glava 30.03.2021 25.03.2021
424 01.04.2021 08:00 AJHE1504980 CT - Kičma 30.03.2021 19.03.2021
425 01.04.2021 08:00 OMBO2410957 CT - Kičma 30.03.2021 29.03.2021
426 01.04.2021 08:00 SEHA1905954 CT - Kičma 30.03.2021 26.03.2021
427 01.04.2021 08:00 NELI1601969 CT - Glava 31.03.2021 24.03.2021
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.03.2021 19:00 HAGL3004959 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
2 31.03.2021 18:30 EMMI0907979 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
3 31.03.2021 17:30 ZIZU0307959 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
4 31.03.2021 17:00 ASHA2904980 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
5 31.03.2021 16:30 MIPO0503971 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
6 31.03.2021 15:30 ARCO0301993 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
7 31.03.2021 15:00 BRMA1801965 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
8 31.03.2021 14:00 SUBO1307947 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
9 31.03.2021 13:00 SACA0711958 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
10 31.03.2021 12:00 ENHA1603965 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
11 31.03.2021 11:00 ELCI1307997 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
12 31.03.2021 10:30 LIDR2807963 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
13 31.03.2021 10:00 RADU1003961 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
14 31.03.2021 10:00 ESBA2804961 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
15 31.03.2021 10:00 NAJA0807963 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
16 31.03.2021 10:00 CEST1503961 CT - Ostalo 12.02.2021 01.01.1970
17 31.03.2021 10:00 AICI0511972 CT - Ostalo 26.02.2021 19.02.2021
18 31.03.2021 10:00 ANPE1604943 CT - Ostalo 03.03.2021 26.02.2021
19 31.03.2021 10:00 ESTE1906952 CT - Ostalo 05.03.2021 26.02.2021
20 31.03.2021 09:15 VESK1302940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
21 31.03.2021 09:00 ALTU2202982 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
22 31.03.2021 08:00 MUBE0507974 CT - Ostalo 24.03.2021 22.03.2021
23 31.03.2021 08:00 FASI1508967 CT - Kičma 24.03.2021 23.03.2021
24 31.03.2021 08:00 MUPA0603966 CT - Kičma 24.03.2021 23.03.2021
25 31.03.2021 08:00 HAPO2119561 CT - Glava 24.03.2021 23.03.2021
26 31.03.2021 08:00 SABO2211973 CT - Kičma 24.03.2021 16.03.2021
27 31.03.2021 08:00 SODA2510957 CT - Glava 26.03.2021 23.03.2021
28 30.03.2021 13:00 ELSP0511970 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
29 30.03.2021 12:00 IRRU1808949 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
30 30.03.2021 11:00 DECE2411962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
31 30.03.2021 10:30 SASA2208948 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
32 30.03.2021 10:00 ISDE0212960 CT - Ostalo 06.01.2021 04.01.2021
33 30.03.2021 10:00 RESE1405966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
34 30.03.2021 10:00 EMBA1509947 CT - Ostalo 27.01.2021 21.01.2021
35 30.03.2021 10:00 NITO2907965 CT - Ostalo 29.01.2021 27.01.2021
36 30.03.2021 10:00 SACO0803954 CT - Ostalo 26.02.2021 23.02.2021
37 30.03.2021 10:00 SACA0306936 CT - Ostalo 26.02.2021 25.01.2021
38 30.03.2021 10:00 MEDU3107958 CT - Ostalo 22.03.2021 19.03.2021
39 30.03.2021 09:15 MIPA1106968 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
40 30.03.2021 09:00 ALIS2604989 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
41 30.03.2021 08:00 DENE2103008 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
42 30.03.2021 08:00 ALTA2704993 CT - Glava 17.03.2021 15.03.2021
43 30.03.2021 08:00 NUPR1809965 CT - Ostalo 19.03.2021 04.03.2021
44 30.03.2021 08:00 ILMA2606961 CT - Kičma 19.03.2021 22.02.2021
45 30.03.2021 08:00 NUSA0103973 CT - Kičma 19.03.2021 18.03.2021
46 30.03.2021 08:00 VELI0811995 CT - Glava 24.03.2021 15.03.2021
47 30.03.2021 08:00 TEHR2610949 CT - Glava 26.03.2021 01.01.1970
48 29.03.2021 13:30 IRDZ0302960 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
49 29.03.2021 13:00 ZEDZ1002965 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
50 29.03.2021 10:30 REPO0902962 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
51 29.03.2021 10:00 ISPE2910939 CT - Ostalo 08.12.2020 03.12.2020
52 29.03.2021 10:00 DZMA1202998 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
53 29.03.2021 10:00 JAVI0901955 CT - Ostalo 27.01.2021 15.01.2021
54 29.03.2021 10:00 SEIM0311960 CT - Ostalo 12.02.2021 01.01.1970
55 29.03.2021 10:00 DUDU0207947 CT - Ostalo 03.03.2021 24.02.2021
56 29.03.2021 10:00 FASM2907965 CT - Ostalo 03.03.2021 02.03.2021
57 29.03.2021 10:00 DRJO2508946 CT - Ostalo 10.03.2021 22.02.2021
58 29.03.2021 10:00 CAAH1319701 CT - Ostalo 15.03.2021 03.03.2021
59 29.03.2021 10:00 ADCI2708962 CT - Ostalo 24.03.2021 23.03.2021
60 29.03.2021 10:00 SESP3011976 CT - Ostalo 24.03.2021 17.03.2021
61 29.03.2021 08:00 MESE1510957 CT - Kičma 24.03.2021 18.03.2021
62 29.03.2021 08:00 SECU2108953 CT - Kičma 24.03.2021 22.03.2021
63 29.03.2021 08:00 RIDU1707963 CT - Glava 24.03.2021 22.03.2021
64 29.03.2021 08:00 IVMA1609943 CT - Glava 24.03.2021 23.03.2021
65 29.03.2021 08:00 FACI2309967 CT - Glava 26.03.2021 25.03.2021
66 26.03.2021 13:00 SEAH2002988 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
67 26.03.2021 11:00 ELSE0901978 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
68 26.03.2021 10:30 ZETE2601959 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
69 26.03.2021 10:00 REPA2905950 CT - Ostalo 15.01.2021 07.01.2021
70 26.03.2021 10:00 BEHU0401978 CT - Ostalo 27.01.2021 05.01.2021
71 26.03.2021 10:00 MEBO1706955 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
72 26.03.2021 10:00 ABAG1204954 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
73 26.03.2021 10:00 SETA0301951 CT - Ostalo 10.03.2021 08.03.2021
74 26.03.2021 08:00 INDZ1101978 CT - Kičma 24.03.2021 19.03.2021
75 26.03.2021 08:00 HATA2910950 CT - Glava 24.03.2021 19.03.2021
76 26.03.2021 08:00 BELJ0610943 CT - Kičma 24.03.2021 01.01.1970
77 26.03.2021 08:00 SEHA0103951 CT - Glava 24.03.2021 08.03.2021
78 26.03.2021 08:00 EDIK0910981 CT - Kičma 24.03.2021 18.03.2021
79 25.03.2021 20:00 SAHA0410971 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
80 25.03.2021 19:00 SAGR1503958 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
81 25.03.2021 18:00 ZADU0903960 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
82 25.03.2021 17:00 FAMU1003952 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
83 25.03.2021 16:00 MARA2408974 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
84 25.03.2021 15:00 MASU0302995 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
85 25.03.2021 14:30 ALPE0408973 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
86 25.03.2021 14:00 MIIV1011978 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
87 25.03.2021 13:00 SEDO0110972 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
88 25.03.2021 13:00 MIBE1102964 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
89 25.03.2021 12:00 SEDU3107957 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
90 25.03.2021 11:00 MUBL2107952 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
91 25.03.2021 10:30 DZPL1407946 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
92 25.03.2021 10:00 GOBU3108965 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
93 25.03.2021 10:00 NEVR2030968 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
94 25.03.2021 10:00 SAHU2010968 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
95 25.03.2021 10:00 ANBE2002953 CT - Ostalo 22.02.2021 01.01.1970
96 25.03.2021 10:00 MUMA3101962 CT - Ostalo 02.03.2021 25.02.2021
97 25.03.2021 10:00 RASK2701964 CT - Ostalo 03.03.2021 02.03.2021
98 25.03.2021 09:15 IBDE1605949 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
99 25.03.2021 09:00 VIDR2707960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
100 25.03.2021 08:00 RASK2701964 CT - Ostalo 22.03.2021 19.03.2021
101 25.03.2021 08:00 HAIB0407960 CT - Kičma 24.03.2021 16.03.2021
102 25.03.2021 08:00 NEKA0405955 CT - Kičma 24.03.2021 10.03.2021
103 24.03.2021 19:30 ELBO2412998 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
104 24.03.2021 19:00 AMMA2103984 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
105 24.03.2021 18:30 MUSA0503960 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
106 24.03.2021 18:00 IRBA1401980 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
107 24.03.2021 17:30 NUSI0708979 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
108 24.03.2021 16:30 SAMU1610967 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
109 24.03.2021 15:00 VERI0210961 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
110 24.03.2021 14:30 NIBU0111968 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
111 24.03.2021 14:00 MEME1301979 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
112 24.03.2021 12:00 FACE0601974 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
113 24.03.2021 10:30 SEME3108951 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
114 24.03.2021 10:00 SEBE2508948 CT - Ostalo 20.01.2021 18.01.2021
115 24.03.2021 10:00 TAFE0301952 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
116 24.03.2021 10:00 FABE2612958 CT - Ostalo 29.01.2021 27.01.2021
117 24.03.2021 10:00 SAAL2706970 CT - Ostalo 08.02.2021 04.02.2021
118 24.03.2021 10:00 MEAR1608960 CT - Ostalo 15.02.2021 01.01.1970
119 24.03.2021 10:00 LELE1407981 CT - Ostalo 05.03.2021 25.02.2021
120 24.03.2021 09:15 MUBA2108952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
121 24.03.2021 09:00 HAKO3008947 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
122 23.03.2021 13:00 HAGO2303947 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
123 23.03.2021 10:30 SUBO1711959 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
124 23.03.2021 10:30 NEMA05059*5 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
125 23.03.2021 10:00 MUPO1003953 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
126 23.03.2021 10:00 MEIB2311954 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
127 23.03.2021 10:00 ZICO1704960 CT - Ostalo 28.01.2021 25.01.2021
128 23.03.2021 10:00 SAMU0206956 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
129 23.03.2021 10:00 HAOM2801960 CT - Ostalo 16.02.2021 01.01.1970
130 23.03.2021 10:00 MEAL1501944 CT - Ostalo 16.02.2021 01.01.1970
131 23.03.2021 10:00 VEGA1104956 CT - Ostalo 04.03.2021 03.03.2021
132 23.03.2021 10:00 SAKA0102954 CT - Ostalo 05.03.2021 24.02.2021
133 23.03.2021 09:15 DEMU1410957 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
134 23.03.2021 08:00 MUDE0811989 CT - Kičma 19.03.2021 22.03.2021
135 23.03.2021 08:00 ANTR1808961 CT - Kičma 19.03.2021 09.03.2021
136 23.03.2021 08:00 SAOM1908958 CT - Kičma 22.03.2021 10.03.2021
137 23.03.2021 08:00 ZDMI0307959 CT - Kičma 22.03.2021 02.03.2021
138 22.03.2021 13:30 ADKO0810968 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
139 22.03.2021 13:00 RABE2304957 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
140 22.03.2021 11:30 ANMI0112986 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
141 22.03.2021 11:00 DAIV0308961 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
142 22.03.2021 11:00 DZHA2701962 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
143 22.03.2021 10:30 SADU2507979 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
144 22.03.2021 10:00 DZKA2110967 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
145 22.03.2021 10:00 RAMU0407953 CT - Ostalo 28.01.2021 19.01.2021
146 22.03.2021 10:00 EMSV0307980 CT - Ostalo 01.02.2021 26.01.2021
147 22.03.2021 10:00 HAPL0105933 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
148 22.03.2021 10:00 DZCI0108950 CT - Ostalo 12.02.2021 01.01.1970
149 22.03.2021 10:00 MIDU0710953 CT - Ostalo 02.03.2021 24.02.2021
150 22.03.2021 10:00 LJKA1809954 CT - Ostalo 04.03.2021 26.02.2021
151 22.03.2021 10:00 FASM2907965 CT - Ostalo 10.03.2021 05.03.2021
152 22.03.2021 08:00 ZUST0804963 CT - Kičma 17.03.2021 10.03.2021
153 22.03.2021 08:00 ALAR2110986 CT - Kičma 17.03.2021 11.03.2021
154 22.03.2021 08:00 ISBA0607948 CT - Kičma 17.03.2021 10.03.2021
155 22.03.2021 08:00 ALKL2310980 CT - Glava 18.03.2021 12.03.2021
156 22.03.2021 08:00 FIKA0202952 CT - Glava 19.03.2021 17.03.2021
157 22.03.2021 08:00 BESM0106942 CT - Glava 19.03.2021 17.03.2021
158 19.03.2021 13:30 INAG1011983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
159 19.03.2021 12:00 AHMU2106940 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
160 19.03.2021 11:00 MIZE1704952 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
161 19.03.2021 10:30 FAHO0401972 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
162 19.03.2021 10:00 HICE2409959 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
163 19.03.2021 10:00 SEBU1609985 CT - Ostalo 18.02.2021 01.01.1970
164 19.03.2021 10:00 NUSC2612954 CT - Ostalo 18.02.2021 01.01.1970
165 19.03.2021 10:00 ASKA2406959 CT - Ostalo 22.02.2021 01.01.1970
166 19.03.2021 10:00 BEKE2703964 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
167 19.03.2021 10:00 BEKE2703964 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
168 19.03.2021 10:00 MUSA2811934 CT - Ostalo 03.03.2021 24.02.2021
169 19.03.2021 08:00 SIGL1802972 CT - Kičma 17.03.2021 22.02.2021
170 19.03.2021 08:00 KABA1902961 CT - Kičma 17.03.2021 12.03.2021
171 19.03.2021 08:00 ADCA1101975 CT - Kičma 17.03.2021 15.03.2021
172 18.03.2021 19:30 MIRI2501944 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
173 18.03.2021 18:30 SEOM0301963 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
174 18.03.2021 17:30 NESP2704993 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
175 18.03.2021 16:00 SASP2701970 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
176 18.03.2021 15:00 AMSE2310969 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
177 18.03.2021 15:00 NIOB1407960 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
178 18.03.2021 14:30 SIPO2208961 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
179 18.03.2021 14:00 MITU0506975 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
180 18.03.2021 13:30 ELOM1411983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
181 18.03.2021 13:00 SASO0112949 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
182 18.03.2021 12:00 ZEHA2501965 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
183 18.03.2021 11:00 VADE1304968 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
184 18.03.2021 10:30 ZECA1903980 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
185 18.03.2021 10:00 MEMA0606955 CT - Ostalo 11.01.2021 06.01.2021
186 18.03.2021 10:00 VELU2704958 CT - Ostalo 19.01.2021 11.01.2021
187 18.03.2021 10:00 AMAL1402977 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
188 18.03.2021 10:00 AMRU0809976 CT - Ostalo 18.02.2021 01.01.1970
189 18.03.2021 10:00 RACO2604957 CT - Ostalo 22.02.2021 01.01.1970
190 18.03.2021 10:00 EMAV0210959 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
191 18.03.2021 10:00 IBBE0801967 CT - Ostalo 08.03.2021 05.03.2021
192 18.03.2021 10:00 ANBL0907952 CT - Ostalo 15.03.2021 08.03.2021
193 18.03.2021 09:15 MUPO1003953 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
194 18.03.2021 08:00 SAVU2905955 CT - Kičma 16.03.2021 12.03.2021
195 18.03.2021 08:00 AMAH0710990 CT - Kičma 16.03.2021 12.03.2021
196 18.03.2021 08:00 SEBR1512960 CT - Kičma 16.03.2021 11.03.2021
197 18.03.2021 08:00 ESBR2805977 CT - Glava 16.03.2021 12.03.2021
198 18.03.2021 08:00 MUSO0209953 CT - Glava 16.03.2021 22.02.2021
199 18.03.2021 08:00 SESA0208958 CT - Glava 17.03.2021 12.03.2021
200 17.03.2021 19:00 NACO0805957 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
201 17.03.2021 18:00 SAHU1804956 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
202 17.03.2021 17:00 ENKR2701966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
203 17.03.2021 16:30 ISBA1210948 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
204 17.03.2021 16:00 BEHE1409996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
205 17.03.2021 15:00 KAKO0305945 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
206 17.03.2021 14:30 EDKO1904983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
207 17.03.2021 13:30 SUBR0904959 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
208 17.03.2021 13:00 HAHU0502952 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
209 17.03.2021 12:00 DEMA2504972 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
210 17.03.2021 11:00 SEBR1604983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
211 17.03.2021 10:00 ADZU2005995 CT - Ostalo 11.12.2020 07.12.2020
212 17.03.2021 10:00 HAMA1712964 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
213 17.03.2021 10:00 HATU2301980 CT - Ostalo 08.02.2021 04.02.2021
214 17.03.2021 10:00 LASO2606986 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
215 17.03.2021 10:00 RANI2201961 CT - Ostalo 18.02.2021 01.01.1970
216 17.03.2021 10:00 ADHR0301954 CT - Ostalo 19.02.2021 01.01.1970
217 17.03.2021 10:00 ERAL2903983 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
218 17.03.2021 10:00 ARFE2801997 CT - Ostalo 02.03.2021 26.02.2021
219 17.03.2021 09:15 NUDZ1306956 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
220 17.03.2021 08:00 RETR2104961 CT - Ostalo 15.03.2021 11.03.2021
221 17.03.2021 08:00 KEMU2701955 CT - Kičma 15.03.2021 11.03.2021
222 17.03.2021 08:00 LJRA1709952 CT - Kičma 15.03.2021 10.03.2021
223 17.03.2021 08:00 FAOM0903956 CT - Glava 16.03.2021 09.03.2021
224 17.03.2021 08:00 SEKA14089*8 CT - Glava 16.03.2021 03.03.2021
225 17.03.2021 08:00 ZESA3110969 CT - Glava 16.03.2021 15.03.2021
226 16.03.2021 13:30 ELDU0712994 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
227 16.03.2021 11:30 VAKO1401964 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
228 16.03.2021 10:00 SACI2406959 CT - Ostalo 21.12.2020 30.11.2020
229 16.03.2021 10:00 MUHI0311966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
230 16.03.2021 10:00 ZESO3103963 CT - Ostalo 03.02.2021 04.01.2021
231 16.03.2021 10:00 NEKA1701958 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
232 16.03.2021 10:00 NEKA1701958 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
233 16.03.2021 10:00 ALRI1108956 CT - Ostalo 26.02.2021 22.02.2021
234 16.03.2021 09:15 DUME0709981 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
235 16.03.2021 08:00 IZAV2601975 CT - Kičma 12.03.2021 22.02.2021
236 16.03.2021 08:00 SUHA0406957 CT - Kičma 12.03.2021 11.03.2021
237 16.03.2021 08:00 SAJU1001962 CT - Kičma 12.03.2021 10.03.2021
238 16.03.2021 08:00 SEBU0703965 CT - Glava 12.03.2021 10.03.2021
239 16.03.2021 08:00 ENHA2107949 CT - Glava 15.03.2021 08.03.2021
240 16.03.2021 08:00 MIBU0301971 CT - Glava 15.03.2021 26.02.2021
241 16.03.2021 08:00 JABE1710979 CT - Kičma 15.03.2021 12.03.2021
242 15.03.2021 13:00 MIGL2708988 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
243 15.03.2021 12:00 SABE0507991 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
244 15.03.2021 11:00 RADE1901966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
245 15.03.2021 10:30 JAKO0402968 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
246 15.03.2021 10:00 LEAV1912949 CT - Ostalo 11.01.2021 06.01.2021
247 15.03.2021 10:00 SAZG1406950 CT - Ostalo 12.01.2021 01.01.1970
248 15.03.2021 10:00 FAKU2308950 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
249 15.03.2021 10:00 ESSA2001954 CT - Ostalo 04.02.2021 29.01.2021
250 15.03.2021 10:00 ANRA3110965 CT - Ostalo 05.02.2021 01.02.2021
251 15.03.2021 10:00 FAIV0201947 CT - Ostalo 19.02.2021 01.01.1970
252 15.03.2021 10:00 STCO1204964 CT - Ostalo 26.02.2021 25.02.2021
253 15.03.2021 08:00 SEDU0705960 CT - Kičma 12.03.2021 01.01.1970
254 12.03.2021 13:00 MUAR0406950 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
255 12.03.2021 13:00 SUHA1311998 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
256 12.03.2021 11:00 SESM0102969 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
257 12.03.2021 10:30 JARA0202954 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
258 12.03.2021 10:00 ISBE2807963 CT - Ostalo 16.12.2020 15.12.2020
259 12.03.2021 10:00 HAIN1709950 CT - Ostalo 12.01.2021 11.01.2021
260 12.03.2021 10:00 LEMU26.11.1 CT - Ostalo 02.02.2021 12.01.2021
261 12.03.2021 10:00 MEAL1606947 CT - Ostalo 08.02.2021 05.02.2021
262 12.03.2021 10:00 SEBE2712959 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
263 12.03.2021 10:00 SEBE2712959 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
264 12.03.2021 10:00 DZBO0702986 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
265 12.03.2021 10:00 FAKR0911972 CT - Ostalo 26.02.2021 22.02.2021
266 12.03.2021 10:00 ALRI1007971 CT - Ostalo 26.02.2021 22.02.2021
267 12.03.2021 08:00 ELMUXXXX978 CT - Glava 10.03.2021 22.02.2021
268 12.03.2021 08:00 ISAL0601964 CT - Kičma 10.03.2021 24.02.2021
269 12.03.2021 08:00 SEKO0806962 CT - Glava 10.03.2021 05.03.2021
270 12.03.2021 08:00 EMMU0106954 CT - Glava 10.03.2021 04.03.2021
271 11.03.2021 19:30 TIAD1702951 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
272 11.03.2021 19:00 ASSM1003999 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
273 11.03.2021 18:30 SADZ0402963 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
274 11.03.2021 17:30 MIAL2508997 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
275 11.03.2021 17:00 ZICO1801955 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
276 11.03.2021 15:00 FIGE2509958 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
277 11.03.2021 14:30 HASE2004973 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
278 11.03.2021 13:00 MEKO1104981 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
279 11.03.2021 12:00 NEDU0506972 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
280 11.03.2021 11:00 MEDR0712955 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
281 11.03.2021 11:00 UBKO0807979 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
282 11.03.2021 10:30 ADSE2806989 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
283 11.03.2021 10:30 SAHA2810972 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
284 11.03.2021 10:00 HAKA2709977 CT - Ostalo 30.11.2020 17.11.2020
285 11.03.2021 10:00 RABE1808953 CT - Ostalo 21.01.2021 19.01.2021
286 11.03.2021 10:00 SESA1609953 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
287 11.03.2021 10:00 SEBA1108951 CT - Ostalo 01.02.2021 27.01.2021
288 11.03.2021 10:00 AMHA2508969 CT - Ostalo 12.02.2021 01.01.1970
289 11.03.2021 10:00 IBHU0803955 CT - Ostalo 19.02.2021 01.01.1970
290 11.03.2021 10:00 SEZE0111941 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
291 11.03.2021 10:00 NEHO2709973 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
292 11.03.2021 09:15 RADU1003961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
293 11.03.2021 08:00 SEAL1219701 CT - Glava 05.03.2021 03.03.2021
294 11.03.2021 08:00 EMTO2809967 CT - Kičma 08.03.2021 22.02.2021
295 11.03.2021 08:00 JAKO2704965 CT - Glava 10.03.2021 05.03.2021
296 11.03.2021 08:00 MUVR1806961 CT - Kičma 10.03.2021 24.02.2021
297 10.03.2021 19:30 FABU0104967 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
298 10.03.2021 19:00 BRSI0609949 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
299 10.03.2021 18:00 AJCO0306001 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
300 10.03.2021 17:30 AMBE0705977 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
301 10.03.2021 17:00 PADE2603962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
302 10.03.2021 16:30 AZKO0304950 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
303 10.03.2021 15:30 VAOH2807972 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
304 10.03.2021 15:00 MAPU2209962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
305 10.03.2021 14:30 ALSA0911978 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
306 10.03.2021 14:00 SIKA3007981 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
307 10.03.2021 13:30 SUSE0707986 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
308 10.03.2021 13:00 SEAV0711973 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
309 10.03.2021 10:30 ARPO2705987 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
310 10.03.2021 10:30 MURI0203943 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
311 10.03.2021 10:00 MEHR2608999 CT - Ostalo 15.10.2020 13.10.2020
312 10.03.2021 10:00 VEKU1009959 CT - Ostalo 23.12.2020 08.12.2020
313 10.03.2021 10:00 ASJA2109960 CT - Ostalo 06.01.2021 31.12.2020
314 10.03.2021 10:00 HAHO1710953 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
315 10.03.2021 10:00 JASA2511965 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
316 10.03.2021 10:00 MISM3003960 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
317 10.03.2021 09:15 MALO1502949 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
318 10.03.2021 08:00 LEKA0305983 CT - Kičma 04.03.2021 25.02.2021
319 10.03.2021 08:00 IRMU3001964 CT - Kičma 04.03.2021 26.02.2021
320 10.03.2021 08:00 RADU1407959 CT - Kičma 04.03.2021 02.03.2021
321 10.03.2021 08:00 MIFE1202979 CT - Glava 04.03.2021 22.02.2021
322 10.03.2021 08:00 NEKO3004978 CT - Glava 05.03.2021 04.03.2021
323 10.03.2021 08:00 SLBO1807979 CT - Kičma 05.03.2021 26.02.2021
324 10.03.2021 08:00 ISAG2009948 CT - Glava 05.03.2021 25.02.2021
325 10.03.2021 08:00 MIAR0603979 CT - Glava 05.03.2021 22.02.2021
326 09.03.2021 13:30 SEMU0707960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
327 09.03.2021 13:00 EDOM2601965 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
328 09.03.2021 11:30 ALBR2508996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
329 09.03.2021 11:00 ILGA2312996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
330 09.03.2021 10:30 JAMU2503974 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
331 09.03.2021 10:00 IZSA0103941 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
332 09.03.2021 10:00 MIPL2507960 CT - Ostalo 23.12.2020 22.12.2020
333 09.03.2021 10:00 RAAG0401963 CT - Ostalo 11.01.2021 06.01.2021
334 09.03.2021 10:00 LEME2001983 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
335 09.03.2021 10:00 BAJA1501950 CT - Ostalo 18.02.2021 01.01.1970
336 09.03.2021 10:00 SUCA0110953 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
337 09.03.2021 09:15 EMME1702952 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
338 09.03.2021 08:00 ORSE0705962 CT - Kičma 02.03.2021 24.02.2021
339 09.03.2021 08:00 AZBA0701970 CT - Kičma 02.03.2021 24.02.2021
340 09.03.2021 08:00 SEBA1509961 CT - Glava 03.03.2021 26.02.2021
341 09.03.2021 08:00 ALMU2509953 CT - Ostalo 03.03.2021 02.03.2021
342 09.03.2021 08:00 SEHO2209955 CT - Glava 03.03.2021 02.03.2021
343 09.03.2021 08:00 ABSE0101939 CT - Glava 03.03.2021 23.02.2021
344 09.03.2021 08:00 SASK0809965 CT - Kičma 03.03.2021 22.02.2021
345 09.03.2021 08:00 HABR1907992 CT - Kičma 03.03.2021 02.03.2021
346 09.03.2021 08:00 AZHA1601958 CT - Glava 04.03.2021 25.02.2021
347 08.03.2021 13:30 NEIS1105999 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
348 08.03.2021 13:30 NEIS1105999 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
349 08.03.2021 11:00 SASP1202960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
350 08.03.2021 10:00 SLUD1712955 CT - Ostalo 24.11.2020 19.11.2020
351 08.03.2021 10:00 DZHJ0301973 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
352 08.03.2021 10:00 ESSA1407957 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
353 08.03.2021 10:00 MAJO1402958 CT - Ostalo 15.02.2021 01.01.1970
354 08.03.2021 08:30 SEHO0304960 CT - Kičma 26.02.2021 19.02.2021
355 08.03.2021 08:30 SEHA2702960 CT - Glava 26.02.2021 15.02.2021
356 08.03.2021 08:00 ALTU2207986 CT - Ostalo 28.01.2021 26.01.2021
357 08.03.2021 08:00 BEAV1409963 CT - Kičma 26.02.2021 23.02.2021
358 08.03.2021 08:00 AVHO2011965 CT - Kičma 02.03.2021 22.02.2021
359 08.03.2021 08:00 HIVR0105962 CT - Glava 02.03.2021 22.02.2021
360 08.03.2021 08:00 SEVR0101969 CT - Kičma 02.03.2021 25.02.2021
361 08.03.2021 08:00 SUBE2002960 CT - Glava 03.03.2021 26.02.2021
362 08.03.2021 08:00 ZESAXXXX953 CT - Glava 03.03.2021 22.02.2021
363 08.03.2021 08:00 EJDU1811936 CT - Glava 04.03.2021 01.01.1970
364 05.03.2021 13:30 JAML1305953 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
365 05.03.2021 13:00 IZBO1507974 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
366 05.03.2021 11:30 TASO2112999 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
367 05.03.2021 11:30 BEIR2002998 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
368 05.03.2021 11:00 JAHO2903972 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
369 05.03.2021 10:30 ZIZV1301950 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
370 05.03.2021 10:00 NANE1206960 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
371 05.03.2021 10:00 ELME1403977 CT - Ostalo 15.12.2020 01.12.2020
372 05.03.2021 10:00 SAHA1403957 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
373 05.03.2021 10:00 FUKR1403953 CT - Ostalo 03.02.2021 01.02.2021
374 05.03.2021 10:00 ENKO1302967 CT - Ostalo 08.02.2021 03.02.2021
375 05.03.2021 10:00 MAHA2207967 CT - Ostalo 19.02.2021 01.01.1970
376 05.03.2021 08:30 VEAB1302945 CT - Glava 26.02.2021 19.02.2021
377 05.03.2021 08:30 MUSA0805972 CT - Glava 26.02.2021 24.02.2021
378 05.03.2021 08:00 SEME1310964 CT - Kičma 24.02.2021 01.01.1970
379 05.03.2021 08:00 SABA0807975 CT - Glava 26.02.2021 25.02.2021
380 05.03.2021 08:00 RASK2701964 CT - Kičma 26.02.2021 22.02.2021
381 05.03.2021 08:00 VAKU0101948 CT - Kičma 26.02.2021 04.02.2021
382 05.03.2021 08:00 FAIS1807975 CT - Glava 02.03.2021 24.02.2021
383 05.03.2021 08:00 ZLPA1102954 CT - Glava 02.03.2021 25.02.2021
384 05.03.2021 08:00 FATE0105970 CT - Kičma 02.03.2021 26.02.2021
385 05.03.2021 08:00 SUSE1507953 CT - Kičma 03.03.2021 26.02.2021
386 04.03.2021 19:30 MEKU3004963 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
387 04.03.2021 19:00 ZEHU0311971 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
388 04.03.2021 18:30 MIEM0711980 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
389 04.03.2021 17:00 RESM0410957 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
390 04.03.2021 16:30 DZMU0104960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
391 04.03.2021 16:00 FISM1604956 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
392 04.03.2021 15:30 IZSE1405956 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
393 04.03.2021 15:00 EMDE2711960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
394 04.03.2021 14:00 BEKR2110953 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
395 04.03.2021 13:30 VAHU2602967 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
396 04.03.2021 13:00 ENSA0309960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
397 04.03.2021 12:00 ZIAG2305938 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
398 04.03.2021 11:00 ADSM2702974 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
399 04.03.2021 10:30 ADCA0304995 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
400 04.03.2021 10:00 MEHI1907979 CT - Ostalo 06.01.2021 29.12.2020
401 04.03.2021 10:00 FAHO0105951 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
402 04.03.2021 10:00 BAAR2608957 CT - Ostalo 02.02.2021 26.01.2021
403 04.03.2021 10:00 NECE0303971 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
404 04.03.2021 10:00 LICR0704957 CT - Ostalo 19.02.2021 01.01.1970
405 04.03.2021 08:00 SUPI0302961 CT - Kičma 24.02.2021 01.01.1970
406 04.03.2021 08:00 DZCA0811975 CT - Kičma 24.02.2021 01.01.1970
407 04.03.2021 08:00 RASI0206938 CT - Glava 26.02.2021 17.02.2021
408 04.03.2021 08:00 DESM0706965 CT - Glava 26.02.2021 22.02.2021
409 04.03.2021 08:00 ZULU1703975 CT - Glava 26.02.2021 22.02.2021
410 04.03.2021 08:00 UMBE1403962 CT - Kičma 02.03.2021 25.02.2021
411 03.03.2021 19:30 IVMA0602964 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
412 03.03.2021 18:30 MIFA0404951 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
413 03.03.2021 17:30 MIPL2507960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
414 03.03.2021 16:30 MIAN0505960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
415 03.03.2021 15:30 ADSR1806989 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
416 03.03.2021 15:00 MISA2004984 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
417 03.03.2021 14:30 PIFI2804980 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
418 03.03.2021 14:00 JAMA0909963 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
419 03.03.2021 13:00 ZIHO1507943 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
420 03.03.2021 11:00 ENTO2709967 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
421 03.03.2021 10:30 ZLSE1603958 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
422 03.03.2021 10:15 FEMA0503959 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
423 03.03.2021 10:15 FEMA0503959 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
424 03.03.2021 10:00 CULU1512991 CT - Ostalo 30.12.2020 14.12.2020
425 03.03.2021 10:00 STPU2807943 CT - Ostalo 19.01.2021 01.01.1970
426 03.03.2021 10:00 MUMA3006952 CT - Ostalo 01.02.2021 26.01.2021
427 03.03.2021 10:00 FAKO2511956 CT - Ostalo 01.02.2021 26.01.2021
428 03.03.2021 10:00 ADBI0305960 CT - Ostalo 16.02.2021 01.01.1970
429 03.03.2021 09:30 IZSA0103941 Ultrazvuk Srca 06.05.2020 01.01.1970
430 03.03.2021 09:15 DZCE1504961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
431 03.03.2021 08:00 HAHR1905964 CT - Ostalo 22.02.2021 01.01.1970
432 03.03.2021 08:00 NARO0701981 CT - Kičma 22.02.2021 01.01.1970
433 03.03.2021 08:00 SAHU3107971 CT - Glava 24.02.2021 01.01.1970
434 03.03.2021 08:00 BEMU0907967 CT - Glava 24.02.2021 01.01.1970
435 03.03.2021 08:00 EDTU2510950 CT - Glava 24.02.2021 01.01.1970
436 03.03.2021 08:00 KEBE2507971 CT - Glava 26.02.2021 23.02.2021
437 03.03.2021 08:00 NAPR0912990 CT - Glava 26.02.2021 15.02.2021
438 02.03.2021 13:30 FAHA1505950 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
439 02.03.2021 13:00 AMFA0109996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
440 02.03.2021 11:00 DZST2801978 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
441 02.03.2021 10:30 AMSI0807983 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
442 02.03.2021 10:00 OMRA1307954 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
443 02.03.2021 10:00 AJDI1307960 CT - Ostalo 06.10.2020 30.09.2020
444 02.03.2021 10:00 RAMU0312959 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
445 02.03.2021 10:00 MABO1408962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
446 02.03.2021 10:00 MUST0501957 CT - Ostalo 21.01.2021 13.01.2021
447 02.03.2021 10:00 HABA0404968 CT - Ostalo 27.01.2021 21.01.2021
448 02.03.2021 10:00 SAME2708952 CT - Ostalo 02.02.2021 29.01.2021
449 02.03.2021 10:00 MIIB1007943 CT - Ostalo 15.02.2021 01.01.1970
450 02.03.2021 09:15 FEMA0503959 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
451 02.03.2021 08:30 SAMU1107005 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
452 02.03.2021 08:00 LAHO1111006 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
453 02.03.2021 08:00 MASI1108967 CT - Kičma 22.02.2021 01.01.1970
454 02.03.2021 08:00 SEAS2010959 CT - Kičma 22.02.2021 01.01.1970
455 02.03.2021 08:00 NUKR01.05.1 CT - Kičma 22.02.2021 01.01.1970
456 02.03.2021 08:00 HAPA1806974 CT - Kičma 22.02.2021 01.01.1970
457 02.03.2021 08:00 MEKA2809958 CT - Kičma 22.02.2021 01.01.1970
458 02.03.2021 08:00 ENDE0601948 CT - Glava 24.02.2021 01.01.1970
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 26.02.2021 10:00 MIKA2306957 CT - Ostalo 15.01.2021 06.01.2021
2 26.02.2021 10:00 ALKR0702969 CT - Ostalo 27.01.2021 19.01.2021
3 26.02.2021 10:00 JEBU2605950 CT - Ostalo 29.01.2021 26.01.2021
4 26.02.2021 10:00 SABE1409965 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
5 26.02.2021 10:00 SAJU1604949 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
6 26.02.2021 08:00 KADU1004947 CT - Glava 19.02.2021 01.01.1970
7 26.02.2021 08:00 AZVU0202955 CT - Glava 19.02.2021 01.01.1970
8 26.02.2021 08:00 ALFE0611972 CT - Kičma 19.02.2021 01.01.1970
9 26.02.2021 08:00 LUPE1405956 CT - Kičma 19.02.2021 01.01.1970
10 26.02.2021 08:00 SEPU2804963 CT - Kičma 19.02.2021 01.01.1970
11 26.02.2021 08:00 FAHA2109957 CT - Kičma 19.02.2021 01.01.1970
12 25.02.2021 10:00 ZUBA0308938 CT - Ostalo 09.12.2020 30.11.2020
13 25.02.2021 10:00 MIBE2401962 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
14 25.02.2021 10:00 MUCO0605957 CT - Ostalo 15.01.2021 14.01.2021
15 25.02.2021 10:00 HAHA2202963 CT - Ostalo 21.01.2021 01.01.1970
16 25.02.2021 10:00 FABA0401955 CT - Ostalo 27.01.2021 25.01.2021
17 25.02.2021 10:00 NEBA1311964 CT - Ostalo 03.02.2021 29.01.2021
18 25.02.2021 10:00 NUGU1507975 CT - Ostalo 03.02.2021 25.01.2021
19 25.02.2021 09:15 HAAL1004961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
20 25.02.2021 08:00 SASM1009949 CT - Glava 18.02.2021 01.01.1970
21 25.02.2021 08:00 MESI1203961 CT - Kičma 18.02.2021 01.01.1970
22 25.02.2021 08:00 AZBU1905980 CT - Kičma 18.02.2021 01.01.1970
23 25.02.2021 08:00 MISI0207984 CT - Glava 19.02.2021 01.01.1970
24 24.02.2021 10:00 ANDO2812194 CT - Ostalo 10.12.2020 01.01.1970
25 24.02.2021 10:00 RAKV0102952 CT - Ostalo 28.01.2021 01.01.1970
26 24.02.2021 10:00 NIME1205961 CT - Ostalo 02.02.2021 25.01.2021
27 24.02.2021 10:00 NIME1205961 CT - Ostalo 02.02.2021 25.01.2021
28 24.02.2021 10:00 NIME1205961 CT - Ostalo 02.02.2021 25.01.2021
29 24.02.2021 09:15 NANE1206960 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
30 24.02.2021 08:30 ELNU1982.g. CT - Kičma 15.02.2021 01.01.1970
31 24.02.2021 08:00 SUHU2012964 CT - Glava 15.02.2021 01.01.1970
32 24.02.2021 08:00 REME0602953 CT - Kičma 16.02.2021 01.01.1970
33 24.02.2021 08:00 RAKO1304963 CT - Kičma 16.02.2021 01.01.1970
34 24.02.2021 08:00 RIMU2808980 CT - Kičma 16.02.2021 01.01.1970
35 24.02.2021 08:00 ZIAL1903956 CT - Glava 18.02.2021 01.01.1970
36 23.02.2021 10:00 SACI2406959 CT - Ostalo 09.11.2020 01.01.1970
37 23.02.2021 10:00 SAKU2308973 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
38 23.02.2021 10:00 SESE1705940 CT - Ostalo 12.01.2021 11.01.2021
39 23.02.2021 10:00 AMSA0906972 CT - Ostalo 20.01.2021 14.01.2021
40 23.02.2021 10:00 MUBE1811958 CT - Ostalo 27.01.2021 26.01.2021
41 23.02.2021 09:15 RAOM1207954 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
42 23.02.2021 08:30 SEML1701975 CT - Glava 15.02.2021 01.01.1970
43 23.02.2021 08:30 DZZG1012983 CT - Glava 15.02.2021 01.01.1970
44 23.02.2021 08:00 IVKU0809948 CT - Kičma 12.02.2021 01.01.1970
45 23.02.2021 08:00 ELSA1811984 CT - Kičma 12.02.2021 01.01.1970
46 23.02.2021 08:00 ADNA0606974 CT - Kičma 12.02.2021 01.01.1970
47 23.02.2021 08:00 SEHR0602979 CT - Kičma 12.02.2021 01.01.1970
48 23.02.2021 08:00 MIFE1206981 CT - Kičma 16.02.2021 01.01.1970
49 23.02.2021 08:00 LEBR1807999 CT - Glava 19.02.2021 01.01.1970
50 22.02.2021 10:00 ESBA1811946 CT - Ostalo 25.12.2020 24.12.2020
51 22.02.2021 10:00 MABU1711943 CT - Ostalo 20.01.2021 18.01.2021
52 22.02.2021 10:00 SADE2306954 CT - Ostalo 20.01.2021 18.01.2021
53 22.02.2021 10:00 AMSK0801973 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
54 22.02.2021 10:00 SEMA0104942 CT - Ostalo 04.02.2021 29.01.2021
55 22.02.2021 08:30 JUPU1107948 CT - Glava 15.02.2021 01.01.1970
56 22.02.2021 08:00 KAJO2203960 CT - Kičma 02.02.2021 25.01.2021
57 22.02.2021 08:00 AZTR1907970 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
58 22.02.2021 08:00 JAOR1802961 CT - Kičma 11.02.2021 01.01.1970
59 22.02.2021 08:00 ZLOK2204961 CT - Kičma 12.02.2021 01.01.1970
60 22.02.2021 08:00 JUNE0902000 CT - Glava 15.02.2021 01.01.1970
61 22.02.2021 08:00 DINE0303952 CT - Glava 16.02.2021 01.01.1970
62 22.02.2021 08:00 ANKA1508951 CT - Kičma 16.02.2021 01.01.1970
63 19.02.2021 10:00 ALSA2204979 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
64 19.02.2021 10:00 NIHA2311959 CT - Ostalo 24.12.2020 01.12.2020
65 19.02.2021 10:00 HACA3008943 CT - Ostalo 20.01.2021 28.12.2020
66 19.02.2021 10:00 MAZA1059671 CT - Ostalo 21.01.2021 19.01.2021
67 19.02.2021 10:00 SLFI2711947 CT - Ostalo 21.01.2021 19.01.2021
68 19.02.2021 10:00 NAVA2612969 CT - Ostalo 04.02.2021 26.01.2021
69 19.02.2021 08:00 ELRA1711001 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
70 19.02.2021 08:00 ESGE0309960 CT - Glava 11.02.2021 01.01.1970
71 19.02.2021 08:00 SAKA1306956 CT - Glava 11.02.2021 01.01.1970
72 19.02.2021 08:00 SABO1007969 CT - Kičma 11.02.2021 01.01.1970
73 19.02.2021 08:00 EMDZ0301978 CT - Kičma 11.02.2021 01.01.1970
74 19.02.2021 08:00 FATU1210954 CT - Kičma 11.02.2021 01.01.1970
75 19.02.2021 08:00 SEHA0702961 CT - Kičma 11.02.2021 01.01.1970
76 19.02.2021 08:00 ALMU0707980 CT - Glava 12.02.2021 01.01.1970
77 18.02.2021 10:00 RAAN1010950 CT - Ostalo 30.12.2020 29.12.2020
78 18.02.2021 10:00 RARI0609951 CT - Ostalo 11.01.2021 05.01.2021
79 18.02.2021 10:00 ZICI1801957 CT - Ostalo 19.01.2021 28.12.2020
80 18.02.2021 10:00 SZU2305962 CT - Ostalo 01.02.2021 06.01.2021
81 18.02.2021 10:00 NIDI2303964 CT - Ostalo 03.02.2021 25.01.2021
82 18.02.2021 10:00 NIDI2303964 CT - Ostalo 03.02.2021 25.01.2021
83 18.02.2021 09:15 DABA0106987 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
84 18.02.2021 08:00 AZHO2309977 CT - Glava 10.02.2021 01.01.1970
85 18.02.2021 08:00 ZIVE0106957 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
86 18.02.2021 08:00 HAHA1708955 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
87 18.02.2021 08:00 ALSO1303977 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
88 18.02.2021 08:00 NUMU1708972 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
89 18.02.2021 08:00 AMHE1009020 CT - Glava 11.02.2021 01.01.1970
90 18.02.2021 08:00 HACI0109979 CT - Glava 11.02.2021 01.01.1970
91 18.02.2021 08:00 SAHU0306977 CT - Kičma 11.02.2021 01.01.1970
92 18.02.2021 08:00 FAHU2304958 CT - Glava 12.02.2021 01.01.1970
93 17.02.2021 10:00 MEDZ0805977 CT - Ostalo 30.11.2020 24.11.2020
94 17.02.2021 10:00 SEDZ2003951 CT - Ostalo 15.01.2021 14.01.2021
95 17.02.2021 10:00 JAPA1402984 CT - Ostalo 04.02.2021 02.02.2021
96 17.02.2021 09:00 IMBU1511003 CT - Ostalo 08.02.2021 01.01.1970
97 17.02.2021 08:00 ABAR1908967 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
98 17.02.2021 08:00 FADZ2812962 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
99 17.02.2021 08:00 SECO2805969 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
100 17.02.2021 08:00 MECE0909966 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
101 17.02.2021 08:00 OSIB1001952 CT - Glava 10.02.2021 01.01.1970
102 17.02.2021 08:00 MAGR0201953 CT - Glava 10.02.2021 01.01.1970
103 17.02.2021 08:00 TATO1001958 CT - Glava 10.02.2021 01.01.1970
104 16.02.2021 10:00 NAHR2703952 CT - Ostalo 21.12.2020 18.12.2020
105 16.02.2021 10:00 PEPE2508962 CT - Ostalo 11.01.2021 06.01.2021
106 16.02.2021 10:00 MIDR2907944 CT - Ostalo 11.01.2021 28.12.2020
107 16.02.2021 10:00 NEBE1903956 CT - Ostalo 19.01.2021 14.01.2021
108 16.02.2021 10:00 SEME2002956 CT - Ostalo 02.02.2021 25.01.2021
109 16.02.2021 09:15 SABA2802957 Ultrazvuk Srca 08.04.2020 01.01.1970
110 16.02.2021 08:00 JUMU0103950 CT - Kičma 04.02.2021 28.01.2021
111 16.02.2021 08:00 AMCU2912969 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
112 16.02.2021 08:00 AIAL0503979 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
113 16.02.2021 08:00 VEVA0805972 CT - Glava 10.02.2021 01.01.1970
114 15.02.2021 10:00 ARAG2611954 CT - Ostalo 07.01.2021 06.01.2021
115 15.02.2021 10:00 LASO2606986 CT - Ostalo 12.01.2021 05.01.2021
116 15.02.2021 10:00 NEKO0101978 CT - Ostalo 12.01.2021 07.01.2021
117 15.02.2021 10:00 IBBR2019481 CT - Ostalo 22.01.2021 18.01.2021
118 15.02.2021 10:00 FEMU2908967 CT - Ostalo 02.02.2021 01.01.1970
119 15.02.2021 10:00 METU1903977 CT - Ostalo 05.02.2021 02.02.2021
120 15.02.2021 08:00 AHHU2901982 CT - Glava 05.02.2021 26.01.2021
121 15.02.2021 08:00 FAVU1212972 CT - Kičma 08.02.2021 01.01.1970
122 15.02.2021 08:00 ENOD0203942 CT - Glava 08.02.2021 01.01.1970
123 15.02.2021 08:00 SEAL0411964 CT - Kičma 08.02.2021 01.01.1970
124 15.02.2021 08:00 SAEM1909961 CT - Glava 08.02.2021 05.02.2021
125 15.02.2021 08:00 JAHR2808966 CT - Kičma 08.02.2021 01.02.2021
126 15.02.2021 08:00 SEAL0411964 CT - Kičma 08.02.2021 01.02.2021
127 15.02.2021 08:00 SECO0202972 CT - Kičma 08.02.2021 04.02.2021
128 15.02.2021 08:00 MUDU0705945 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
129 12.02.2021 10:00 FASI0907954 CT - Ostalo 15.12.2020 30.11.2020
130 12.02.2021 10:00 ZUSA2403947 CT - Ostalo 28.12.2020 25.12.2020
131 12.02.2021 10:00 BADA2504978 CT - Ostalo 30.12.2020 26.11.2020
132 12.02.2021 10:00 KEKU1305977 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
133 12.02.2021 10:00 NAKO1802947 CT - Ostalo 27.01.2021 25.01.1970
134 12.02.2021 10:00 EDBI1705986 CT - Ostalo 02.02.2021 26.01.2021
135 12.02.2021 10:00 SABE0506961 CT - Kičma 04.02.2021 25.01.2021
136 12.02.2021 10:00 IBFI1607942 CT - Ostalo 04.02.2021 01.02.2021
137 12.02.2021 10:00 TEAL13 CT - Ostalo 05.02.2021 01.01.1970
138 12.02.2021 08:00 AZBA2501967 CT - Kičma 04.02.2021 26.01.2021
139 12.02.2021 08:00 FIDE2410954 CT - Glava 04.02.2021 01.02.2021
140 12.02.2021 08:00 NABA0611967 CT - Kičma 05.02.2021 29.01.2021
141 12.02.2021 08:00 MEMA0201955 CT - Kičma 05.02.2021 03.02.2021
142 12.02.2021 08:00 TEAL1312946 CT - Kičma 05.02.2021 03.02.2021
143 12.02.2021 08:00 ANIV2008984 CT - Glava 08.02.2021 01.02.2021
144 11.02.2021 14:00 ESSP0806962 CT - Ostalo 04.02.2021 03.02.2021
145 11.02.2021 10:00 RAMU1702943 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
146 11.02.2021 10:00 SARE2809973 CT - Ostalo 06.01.2021 29.12.2020
147 11.02.2021 10:00 EDRA2206959 CT - Ostalo 27.01.2021 30.12.2020
148 11.02.2021 09:15 ALSA2204979 Ultrazvuk Srca 08.04.2020 01.01.1970
149 11.02.2021 08:00 ALDU2905973 CT - Kičma 03.02.2021 02.02.2021
150 11.02.2021 08:00 ALDU2905973 CT - Kičma 03.02.2021 02.02.2021
151 11.02.2021 08:00 MUSA0902958 CT - Kičma 03.02.2021 27.01.2021
152 11.02.2021 08:00 FAHU2304958 CT - Glava 03.02.2021 25.01.2021
153 11.02.2021 08:00 ASHO2705987 CT - Glava 03.02.2021 25.01.2021
154 11.02.2021 08:00 ALDU0704973 CT - Kičma 03.02.2021 25.01.2021
155 11.02.2021 08:00 ADKO12.05.1 CT - Kičma 03.02.2021 25.01.2021
156 11.02.2021 08:00 ERMU0312961 CT - Glava 04.02.2021 02.02.2021
157 11.02.2021 08:00 TODI0302955 CT - Glava 04.02.2021 19.01.2021
158 11.02.2021 08:00 MIAS0409956 CT - Glava 05.02.2021 29.01.2021
159 10.02.2021 13:00 FESA29,08,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
160 10.02.2021 10:00 ALDZ2509946 CT - Ostalo 07.12.2020 04.12.2020
161 10.02.2021 10:00 AMSA3005970 CT - Ostalo 08.12.2020 02.12.2020
162 10.02.2021 10:00 OSCE1508976 CT - Ostalo 23.12.2020 22.12.2020
163 10.02.2021 10:00 AIPA1006966 CT - Ostalo 25.01.2021 04.01.2021
164 10.02.2021 10:00 ZEIB2901955 CT - Ostalo 25.01.2021 01.01.1970
165 10.02.2021 08:00 IZZA2308956 CT - Ostalo 01.02.2021 26.01.2021
166 10.02.2021 08:00 MUHU3004970 CT - Kičma 02.02.2021 27.01.2021
167 10.02.2021 08:00 RUIM0107940 CT - Glava 02.02.2021 26.01.2021
168 10.02.2021 08:00 ANMA0802943 CT - Kičma 02.02.2021 14.01.2021
169 10.02.2021 08:00 FEAH1711974 CT - Kičma 02.02.2021 26.01.2021
170 10.02.2021 08:00 NAJU3001966 CT - Glava 02.02.2021 25.01.2021
171 10.02.2021 08:00 NEBO1704939 CT - Kičma 02.02.2021 25.01.2021
172 10.02.2021 08:00 HABE2001963 CT - Glava 03.02.2021 01.02.2021
173 10.02.2021 08:00 SEMU3112991 CT - Glava 03.02.2021 26.01.2021
174 09.02.2021 13:00 JASE28,05,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
175 09.02.2021 10:00 HIDE3005970 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
176 09.02.2021 10:00 ISKO3105946 CT - Ostalo 27.11.2020 26.10.2020
177 09.02.2021 10:00 VEBE0511954 CT - Ostalo 19.01.2021 15.01.2021
178 09.02.2021 10:00 FAIB1112949 CT - Ostalo 19.01.2021 14.01.2021
179 09.02.2021 10:00 SAOD1411960 CT - Ostalo 19.01.2021 18.01.2021
180 09.02.2021 10:00 ZAFR2710973 CT - Ostalo 29.01.2021 27.01.2021
181 09.02.2021 09:00 HAMU3011964 Ultrazvuk Srca 26.03.2020 01.01.1970
182 09.02.2021 08:00 SALI0705995 CT - Kičma 01.02.2021 28.12.2020
183 09.02.2021 08:00 ZUMA0708965 CT - Kičma 01.02.2021 28.01.2021
184 09.02.2021 08:00 FAHE2510979 CT - Kičma 01.02.2021 28.01.2021
185 09.02.2021 08:00 SEMU0608949 CT - Glava 01.02.2021 27.01.2021
186 09.02.2021 08:00 AVHA1104968 CT - Kičma 01.02.2021 26.01.2021
187 09.02.2021 08:00 AVHA1104968 CT - Kičma 01.02.2021 26.01.2021
188 09.02.2021 08:00 ELAR1006982 CT - Kičma 02.02.2021 29.01.2021
189 09.02.2021 08:00 SASE2402951 CT - Glava 02.02.2021 26.01.2021
190 08.02.2021 13:20 AJME1702952 CT - Kičma 03.02.2021 01.01.1970
191 08.02.2021 13:20 AJME1702952 CT - Kičma 03.02.2021 01.01.1970
192 08.02.2021 10:00 FASL2304950 CT - Ostalo 28.12.2020 21.12.2020
193 08.02.2021 10:00 ENJU0703977 CT - Ostalo 18.01.2021 14.01.2021
194 08.02.2021 09:00 MUSE1005966 CT - Ostalo 03.02.2021 02.02.2021
195 08.02.2021 08:00 DZTE0904984 CT - Kičma 29.01.2021 27.01.2021
196 08.02.2021 08:00 AJDR1811996 CT - Glava 01.02.2021 29.01.2021
197 08.02.2021 08:00 ASVU1911941 CT - Glava 01.02.2021 26.01.2021
198 08.02.2021 08:00 AHFE0506984 CT - Kičma 02.02.2021 27.01.2021
199 08.02.2021 08:00 HADO1303954 CT - Ostalo 02.02.2021 21.01.2021
200 08.02.2021 08:00 ISSA1604947 CT - Glava 02.02.2021 26.01.2021
201 08.02.2021 08:00 VAOR0503945 CT - Glava 05.02.2021 01.02.2021
202 05.02.2021 10:00 SECU2209963 CT - Ostalo 30.10.2020 28.10.2020
203 05.02.2021 10:00 SECU2209963 CT - Ostalo 30.10.2020 28.10.2020
204 05.02.2021 10:00 SECU2209963 CT - Ostalo 30.10.2020 28.10.2020
205 05.02.2021 10:00 ZIBU1801947 CT - Ostalo 08.12.2020 01.12.2020
206 05.02.2021 10:00 MIBA1206964 CT - Ostalo 06.01.2021 04.01.2021
207 05.02.2021 10:00 ZLRI2212946 CT - Ostalo 18.01.2021 13.01.2021
208 05.02.2021 10:00 NEDI2110963 CT - Ostalo 28.01.2021 03.12.2020
209 05.02.2021 08:00 NIOR1401952 CT - Ostalo 23.12.2020 30.11.2020
210 05.02.2021 08:00 RACA0611951 CT - Kičma 13.01.2021 28.12.2020
211 05.02.2021 08:00 FAAV0101964 CT - Kičma 27.01.2021 25.01.2021
212 05.02.2021 08:00 MIKO0405954 CT - Kičma 28.01.2021 28.12.2020
213 05.02.2021 08:00 HUMA0303957 CT - Kičma 28.01.2021 20.01.2021
214 05.02.2021 08:00 HAZA1008937 CT - Glava 29.01.2021 27.01.2021
215 05.02.2021 08:00 NIJO0711949 CT - Ostalo 29.01.2021 22.01.2021
216 05.02.2021 08:00 FAHU2101963 CT - Glava 29.01.2021 05.02.2021
217 05.02.2021 08:00 BAAM1108982 CT - Glava 29.01.2021 27.01.2021
218 04.02.2021 15:00 HUGA2411952 CT - Ostalo 27.01.2021 20.01.2021
219 04.02.2021 15:00 IZHU1211979 CT - Ostalo 27.01.2021 25.01.2021
220 04.02.2021 13:00 SUBA07,04,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
221 04.02.2021 10:00 RADO1808946 CT - Ostalo 03.11.2020 29.10.2020
222 04.02.2021 10:00 AMGR3011965 CT - Ostalo 13.11.2020 15.10.2020
223 04.02.2021 10:00 RAAL2805953 CT - Ostalo 12.01.2021 11.01.2021
224 04.02.2021 10:00 HABA2711980 CT - Ostalo 19.01.2021 14.01.2021
225 04.02.2021 08:00 HAKU2009949 CT - Kičma 27.01.2021 25.01.2021
226 04.02.2021 08:00 ANKO0912946 CT - Glava 27.01.2021 01.01.1970
227 04.02.2021 08:00 ETO3108961 CT - Glava 28.01.2021 20.01.2021
228 04.02.2021 08:00 ETO3108961 CT - Glava 28.01.2021 20.01.2021
229 04.02.2021 08:00 FATO0402948 CT - Kičma 28.01.2021 26.01.2021
230 04.02.2021 08:00 ERBA1106984 CT - Kičma 28.01.2021 20.01.2021
231 04.02.2021 08:00 NEME0603990 CT - Glava 28.01.2021 01.01.1970
232 04.02.2021 08:00 SECU2108953 CT - Glava 28.01.2021 18.01.2021
233 04.02.2021 08:00 MUKU1903975 CT - Ostalo 29.01.2021 28.01.2021
234 04.02.2021 08:00 DUAV2310974 CT - Glava 29.01.2021 20.01.2021
235 03.02.2021 13:00 ELSK29,06,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
236 03.02.2021 10:00 EZGL1504974 CT - Ostalo 21.10.2020 12.10.2020
237 03.02.2021 10:00 HASA0110955 CT - Ostalo 20.11.2020 18.11.2020
238 03.02.2021 10:00 ZDFR1402953 CT - Ostalo 11.01.2021 07.01.2021
239 03.02.2021 10:00 SAAL0906959 CT - Ostalo 15.01.2021 08.01.2021
240 03.02.2021 08:00 HIDE3006970 Ultrazvuk Srca 26.03.2020 01.01.1970
241 03.02.2021 08:00 PAAN1609601 CT - Kičma 27.01.2021 19.01.2021
242 03.02.2021 08:00 AMTA0811983 CT - Kičma 27.01.2021 22.01.2021
243 03.02.2021 08:00 DZSA0209003 CT - Glava 27.01.2021 21.01.2021
244 03.02.2021 08:00 ELSA0808982 CT - Ostalo 27.01.2021 26.01.2021
245 03.02.2021 08:00 ANJU2103945 CT - Glava 27.01.2021 25.01.2021
246 03.02.2021 08:00 IZCA0202992 CT - Kičma 28.01.2021 27.01.2021
247 03.02.2021 08:00 ELCO2303989 CT - Kičma 28.01.2021 25.01.2021
248 03.02.2021 08:00 HANU0207964 CT - Kičma 28.01.2021 15.01.2021
249 03.02.2021 08:00 ALBE1003974 CT - Glava 29.01.2021 03.02.2021
250 02.02.2021 13:00 FEBA20,06,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
251 02.02.2021 10:00 AMKA1606972 CT - Ostalo 24.06.2020 26.05.2020
252 02.02.2021 10:00 AMNA2304997 CT - Ostalo 03.11.2020 28.10.2020
253 02.02.2021 10:00 PEBO2202945 CT - Ostalo 10.12.2020 08.12.2020
254 02.02.2021 10:00 MUDZ2609958 CT - Ostalo 28.12.2020 23.12.2020
255 02.02.2021 10:00 SADE1003964 CT - Ostalo 15.01.2021 13.01.2021
256 02.02.2021 10:00 OSBO2210957 CT - Ostalo 21.01.2021 20.01.2021
257 02.02.2021 09:00 MIBE2004959 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
258 02.02.2021 08:00 FASR2002945 CT - Glava 20.10.2020 13.10.2020
259 02.02.2021 08:00 ESHU1701978 CT - Kičma 22.01.2021 12.01.2021
260 02.02.2021 08:00 MEHU1509991 CT - Kičma 22.01.2021 19.01.2021
261 02.02.2021 08:00 OMPA0303951 CT - Kičma 25.01.2021 21.01.2021
262 02.02.2021 08:00 SEML1104966 CT - Kičma 27.01.2021 22.01.2021
263 02.02.2021 08:00 ZABE1107961 CT - Glava 27.01.2021 21.01.2021
264 02.02.2021 08:00 ESKA1906972 CT - Kičma 27.01.2021 25.01.2021
265 01.02.2021 10:00 EDRA2206959 CT - Ostalo 03.11.2020 02.11.2020
266 01.02.2021 10:00 EMKO1710970 CT - Ostalo 16.11.2020 01.10.2020
267 01.02.2021 10:00 MUSA2310957 CT - Ostalo 23.12.2020 09.12.2020
268 01.02.2021 10:00 MEHA1011966 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
269 01.02.2021 10:00 DRKA0119461 CT - Ostalo 12.01.2021 11.01.2021
270 01.02.2021 10:00 NESE0901961 CT - Ostalo 15.01.2021 11.01.2021
271 01.02.2021 10:00 HAMU2806952 CT - Ostalo 15.01.2021 12.01.2021
272 01.02.2021 08:00 ALSU1807964 CT - Kičma 22.01.2021 18.01.2021
273 01.02.2021 08:00 AZKO1501964 CT - Kičma 22.01.2021 21.01.2021
274 01.02.2021 08:00 ASRA1807955 CT - Kičma 22.01.2021 21.01.2021
275 01.02.2021 08:00 NETE0512961 CT - Kičma 22.01.2021 11.01.2021
276 01.02.2021 08:00 SEFR2505961 CT - Glava 25.01.2021 19.01.2021
277 01.02.2021 08:00 SESI2710954 CT - Glava 27.01.2021 22.01.2021
278 01.02.2021 08:00 MIMU2208957 CT - Glava 27.01.2021 22.01.2021
279 01.02.2021 08:00 SEAJ1404962 CT - Kičma 27.01.2021 11.01.2021
280 01.02.2021 08:00 SEAL1806967 CT - Glava 29.01.2021 21.01.2021
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.01.2021 10:00 AZFE0103959 CT - Ostalo 21.10.2020 14.10.2020
2 29.01.2021 10:00 OSGL0610951 CT - Ostalo 26.11.2020 23.11.2020
3 29.01.2021 10:00 DARA1804992 CT - Ostalo 07.01.2021 29.12.2020
4 29.01.2021 08:00 AMSU2304976 CT - Kičma 22.01.2021 20.01.2021
5 29.01.2021 08:00 NIJO0407932 CT - Kičma 22.01.2021 20.01.2021
6 29.01.2021 08:00 ZUKA0704955 CT - Glava 22.01.2021 15.01.2021
7 29.01.2021 08:00 NISM0103961 CT - Glava 22.01.2021 20.01.2021
8 29.01.2021 08:00 KAPE3000893 CT - Glava 22.01.2021 20.01.2021
9 29.01.2021 08:00 SUAD1801295 CT - Glava 25.01.2021 18.01.2021
10 28.01.2021 13:00 SEKA07,07,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
11 28.01.2021 10:00 RUJU0803957 CT - Ostalo 27.10.2020 26.10.2020
12 28.01.2021 10:00 HASR0109956 CT - Ostalo 15.12.2020 11.12.2020
13 28.01.2021 10:00 AKZU2019481 CT - Ostalo 23.12.2020 21.12.2020
14 28.01.2021 10:00 EDBE2506953 CT - Ostalo 29.12.2020 24.12.2020
15 28.01.2021 10:00 FIGA2309964 CT - Ostalo 18.01.2021 15.01.2021
16 28.01.2021 10:00 REHA0212953 CT - Ostalo 18.01.2021 14.01.2021
17 28.01.2021 09:00 VESA0511951 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
18 28.01.2021 08:00 NUDZ1508979 CT - Glava 20.01.2021 13.01.2021
19 28.01.2021 08:00 MUBU2201974 CT - Glava 20.01.2021 18.01.2021
20 28.01.2021 08:00 SUCA2801954 CT - Glava 20.01.2021 18.01.2021
21 28.01.2021 08:00 MUHA0605969 CT - Kičma 20.01.2021 19.01.2021
22 28.01.2021 08:00 SEHU2506950 CT - Kičma 21.01.2021 15.01.2021
23 28.01.2021 08:00 SUBE1419481 CT - Glava 21.01.2021 11.01.2021
24 28.01.2021 08:00 NISM1403967 CT - Kičma 21.01.2021 14.01.2021
25 28.01.2021 08:00 FIMU2508965 CT - Kičma 21.01.2021 18.01.2021
26 28.01.2021 08:00 FEHO0204984 CT - Ostalo 21.01.2021 11.01.2021
27 28.01.2021 08:00 ENSK0401975 CT - Glava 25.01.2021 22.01.2021
28 27.01.2021 13:00 HAMA28,07,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
29 27.01.2021 10:00 SAGR1503958 CT - Ostalo 04.11.2020 01.01.1970
30 27.01.2021 10:00 AFCO2101954 CT - Ostalo 17.12.2020 11.12.2020
31 27.01.2021 10:00 JUOM2701949 CT - Ostalo 23.12.2020 04.12.2020
32 27.01.2021 10:00 EDDE1103969 CT - Ostalo 31.12.2020 28.12.2020
33 27.01.2021 10:00 ADCO1708966 CT - Ostalo 11.01.2021 07.01.2021
34 27.01.2021 10:00 SBDE2502958 CT - Kičma 13.01.2021 04.01.2021
35 27.01.2021 08:00 HASA1111949 CT - Glava 20.01.2021 12.01.2021
36 27.01.2021 08:00 DAJUXXXXXXX CT - Glava 20.01.2021 14.01.2021
37 27.01.2021 08:00 HACA3008943 CT - Glava 20.01.2021 18.01.2021
38 27.01.2021 08:00 LEFR2502975 CT - Glava 21.01.2021 19.01.2021
39 27.01.2021 08:00 ZECA0107963 CT - Glava 21.01.2021 19.01.2021
40 27.01.2021 08:00 SACO2311957 CT - Kičma 21.01.2021 20.01.2021
41 27.01.2021 08:00 ALVA2302978 CT - Kičma 21.01.2021 18.01.2021
42 27.01.2021 08:00 HUHA0405941 CT - Glava 21.01.2021 19.01.2021
43 26.01.2021 10:00 ZIAL1308965 CT - Ostalo 16.12.2020 07.12.2020
44 26.01.2021 10:00 ESBE0301952 CT - Ostalo 17.12.2020 11.12.2020
45 26.01.2021 10:00 VEKU1009959 CT - Ostalo 25.12.2020 08.12.2020
46 26.01.2021 10:00 RAHO1803961 CT - Ostalo 11.01.2021 04.01.2021
47 26.01.2021 10:00 HABE0806961 CT - Ostalo 11.01.2021 04.01.2021
48 26.01.2021 10:00 MUSE0105962 CT - Ostalo 15.01.2021 11.01.2021
49 26.01.2021 09:00 ADKA2404973 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
50 26.01.2021 08:00 DZKA0904976 CT - Glava 19.01.2021 08.01.2021
51 26.01.2021 08:00 REHU0607962 CT - Kičma 19.01.2021 18.01.2021
52 26.01.2021 08:00 MIHE1107958 CT - Ostalo 19.01.2021 13.01.2021
53 26.01.2021 08:00 ESPU1702950 CT - Glava 19.01.2021 13.01.2021
54 26.01.2021 08:00 MUDU1109969 CT - Glava 19.01.2021 15.01.2021
55 26.01.2021 08:00 STTI0904940 CT - Glava 21.01.2021 20.01.2021
56 26.01.2021 08:00 FAPR2308964 CT - Kičma 21.01.2021 19.01.2021
57 25.01.2021 13:00 MIAR0203949 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
58 25.01.2021 10:00 REPE1011960 CT - Ostalo 15.12.2020 30.11.2020
59 25.01.2021 10:00 MEHR2608999 CT - Ostalo 17.12.2020 30.11.2020
60 25.01.2021 10:00 REDZ2509941 CT - Ostalo 18.12.2020 01.01.1970
61 25.01.2021 10:00 MUOR0210963 CT - Ostalo 25.12.2020 23.12.2020
62 25.01.2021 10:00 HACA1904962 CT - Ostalo 07.01.2021 30.12.2020
63 25.01.2021 10:00 IBBE0801967 CT - Ostalo 12.01.2021 28.12.2020
64 25.01.2021 10:00 ALDZ0206977 CT - Ostalo 15.01.2021 05.01.2021
65 25.01.2021 10:00 ZEVI1205970 CT - Ostalo 18.01.2021 15.01.2021
66 25.01.2021 08:00 SUGA1011955 CT - Glava 11.01.2021 06.01.2021
67 25.01.2021 08:00 SAVA1011951 CT - Glava 13.01.2021 12.01.2021
68 25.01.2021 08:00 SMKU2501971 CT - Kičma 15.01.2021 30.12.2020
69 25.01.2021 08:00 MAFI1305986 CT - Kičma 15.01.2021 05.01.2021
70 25.01.2021 08:00 HASA2704944 CT - Kičma 15.01.2021 13.01.2021
71 25.01.2021 08:00 MUKA1710964 CT - Kičma 15.01.2021 28.12.2020
72 25.01.2021 08:00 FASM2907965 CT - Kičma 18.01.2021 14.01.2021
73 25.01.2021 08:00 ASHE0904954 CT - Glava 18.01.2021 08.01.2021
74 25.01.2021 08:00 MIHR1210959 CT - Glava 18.01.2021 14.01.2021
75 22.01.2021 13:00 REKO02,05,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
76 22.01.2021 10:00 ISKU2406982 CT - Ostalo 15.12.2020 11.12.2020
77 22.01.2021 10:00 HAFE0309970 CT - Ostalo 16.12.2020 14.12.2020
78 22.01.2021 10:00 RADE0109970 CT - Ostalo 17.12.2020 16.12.2020
79 22.01.2021 10:00 ZAAB0407956 CT - Ostalo 28.12.2020 14.12.2020
80 22.01.2021 10:00 NUSC2612954 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
81 22.01.2021 10:00 SABA1606952 CT - Ostalo 11.01.2021 30.12.2020
82 22.01.2021 10:00 LAPU2005936 CT - Ostalo 15.01.2021 28.12.2020
83 22.01.2021 08:00 ZICO2601961 CT - Kičma 13.01.2021 11.01.2021
84 22.01.2021 08:00 AZBE1109961 CT - Kičma 13.01.2021 28.12.2020
85 22.01.2021 08:00 REHA1809967 CT - Kičma 15.01.2021 12.01.2021
86 22.01.2021 08:00 AJDI0902993 CT - Kičma 15.01.2021 04.01.2021
87 22.01.2021 08:00 SUKU0109972 CT - Glava 15.01.2021 12.01.2021
88 22.01.2021 08:00 ELME1403977 CT - Kičma 15.01.2021 11.01.2021
89 22.01.2021 08:00 ALAH0711988 CT - Glava 15.01.2021 13.01.2021
90 22.01.2021 08:00 ELZA3107990 CT - Glava 18.01.2021 15.01.2021
91 22.01.2021 08:00 KEAH1510960 CT - Kičma 18.01.2021 15.01.2021
92 21.01.2021 10:00 SAMA1005967 CT - Ostalo 04.09.2020 01.01.1970
93 21.01.2021 10:00 DRMU2302956 CT - Ostalo 03.12.2020 30.11.2020
94 21.01.2021 10:00 VIGA1408954 CT - Ostalo 17.12.2020 15.12.2020
95 21.01.2021 10:00 SEMA2403973 CT - Ostalo 25.12.2020 30.11.2020
96 21.01.2021 10:00 FAKO0603960 CT - Ostalo 05.01.2021 30.12.2020
97 21.01.2021 10:00 SUMA1012959 CT - Ostalo 06.01.2021 29.12.2020
98 21.01.2021 08:00 SEMA2203969 CT - Kičma 11.01.2021 05.01.2021
99 21.01.2021 08:00 HAHA0302980 CT - Kičma 11.01.2021 28.12.2020
100 21.01.2021 08:00 SEGE2403975 CT - Kičma 12.01.2021 08.01.2021
101 21.01.2021 08:00 FAHU1004942 CT - Glava 13.01.2021 28.12.2020
102 21.01.2021 08:00 JADI2008959 CT - Glava 13.01.2021 12.01.2021
103 21.01.2021 08:00 BRKU0410966 CT - Glava 15.01.2021 12.01.2021
104 21.01.2021 08:00 AMOK0305997 CT - Kičma 18.01.2021 15.01.2021
105 20.01.2021 13:00 HALO2903952 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
106 20.01.2021 10:00 FABE2612958 CT - Ostalo 21.10.2020 20.10.2020
107 20.01.2021 10:00 HASA1502948 CT - Ostalo 01.12.2020 27.11.2020
108 20.01.2021 10:00 KEMU0706985 CT - Ostalo 15.12.2020 11.12.2020
109 20.01.2021 10:00 MIHO0212961 CT - Ostalo 25.12.2020 10.12.2020
110 20.01.2021 10:00 ADMA1208000 CT - Ostalo 31.12.2020 16.12.2020
111 20.01.2021 10:00 ZIBE0604955 CT - Ostalo 06.01.2021 29.12.2020
112 20.01.2021 09:00 EHOM1212943 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
113 20.01.2021 08:00 DICA2909956 CT - Kičma 11.01.2021 06.01.2021
114 20.01.2021 08:00 SUME3006957 CT - Kičma 11.01.2021 05.01.2021
115 20.01.2021 08:00 VAHI2408953 CT - Kičma 11.01.2021 28.12.2020
116 20.01.2021 08:00 RAME1708965 CT - Ostalo 11.01.2021 28.12.2020
117 20.01.2021 08:00 FAAR2708599 CT - Glava 12.01.2021 08.01.2021
118 20.01.2021 08:00 ALDU2005970 CT - Glava 12.01.2021 07.01.2021
119 20.01.2021 08:00 SEAV2706975 CT - Kičma 12.01.2021 11.01.2021
120 20.01.2021 08:00 DEAJ0607972 CT - Kičma 15.01.2021 11.01.2021
121 19.01.2021 14:00 CATA2202942 CT - Ostalo 09.11.2020 02.11.2020
122 19.01.2021 10:00 SEJU2106958 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
123 19.01.2021 10:00 RAKO2611955 CT - Ostalo 01.12.2020 27.11.2020
124 19.01.2021 10:00 BEHA2006943 CT - Ostalo 15.12.2020 11.12.2020
125 19.01.2021 10:00 JAHR0206952 CT - Ostalo 21.12.2020 17.12.2020
126 19.01.2021 10:00 ZIHA0107974 CT - Ostalo 31.12.2020 30.11.2020
127 19.01.2021 10:00 SAIM0601948 CT - Ostalo 05.01.2021 28.12.2020
128 19.01.2021 09:00 SEJU2106195 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
129 19.01.2021 08:00 RATU1803965 CT - Kičma 11.01.2021 28.12.2020
130 19.01.2021 08:00 SEKA1501962 CT - Kičma 11.01.2021 07.01.2021
131 19.01.2021 08:00 MEVA1701964 CT - Kičma 11.01.2021 28.12.2020
132 19.01.2021 08:00 ABOS2304960 CT - Glava 11.01.2021 28.12.2020
133 19.01.2021 08:00 JAZE2206969 CT - Glava 11.01.2021 07.01.2021
134 19.01.2021 08:00 SEGA2003983 CT - Kičma 11.01.2021 07.01.2021
135 19.01.2021 08:00 RACA0611951 CT - Kičma 12.01.2021 04.01.2021
136 19.01.2021 08:00 HAPR0407969 CT - Glava 12.01.2021 04.01.2021
137 18.01.2021 13:00 BEKR1505937 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
138 18.01.2021 10:00 ZICI1801957 CT - Ostalo 05.11.2020 04.11.2020
139 18.01.2021 10:00 ZACO2005964 CT - Ostalo 01.12.2020 26.11.2020
140 18.01.2021 10:00 NADR1301940 CT - Ostalo 16.12.2020 14.12.2020
141 18.01.2021 10:00 NIZU2207958 CT - Ostalo 17.12.2020 15.12.2020
142 18.01.2021 10:00 MUHA1810012 CT - Ostalo 25.12.2020 23.12.2020
143 18.01.2021 10:00 NUHO0406952 CT - Ostalo 07.01.2021 05.01.2021
144 18.01.2021 08:00 NIAL1212950 CT - Kičma 07.01.2021 05.01.2021
145 18.01.2021 08:00 SASA0201965 CT - Kičma 07.01.2021 04.01.2021
146 18.01.2021 08:00 VESX2705959 CT - Glava 11.01.2021 28.12.2020
147 18.01.2021 08:00 SABE2904969 CT - Glava 11.01.2021 07.01.2021
148 18.01.2021 08:00 ANTO1202965 CT - Glava 11.01.2021 08.01.2021
149 18.01.2021 08:00 HAMA0709971 CT - Kičma 11.01.2021 30.12.2020
150 18.01.2021 08:00 OMCE0301965 CT - Glava 11.01.2021 07.01.2021
151 18.01.2021 08:00 ISHA1904946 CT - Kičma 11.01.2021 30.12.2020
152 18.01.2021 08:00 EDAR0107976 CT - Kičma 12.01.2021 11.01.2021
153 15.01.2021 10:00 BRBR1807962 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
154 15.01.2021 10:00 MASA1803943 CT - Ostalo 04.11.2020 30.10.2020
155 15.01.2021 10:00 SAKR2010956 CT - Ostalo 15.12.2020 02.12.2020
156 15.01.2021 10:00 BRZR3008955 CT - Ostalo 16.12.2020 11.12.2020
157 15.01.2021 10:00 SETA2904959 CT - Ostalo 18.12.2020 17.12.2020
158 15.01.2021 08:00 DIME2506978 CT - Ostalo 31.12.2020 25.12.2020
159 15.01.2021 08:00 ZEKE2308976 CT - Glava 05.01.2021 30.12.2020
160 15.01.2021 08:00 AMRI0301950 CT - Ostalo 06.01.2021 30.12.2020
161 15.01.2021 08:00 SASA0602960 CT - Kičma 06.01.2021 28.12.2020
162 15.01.2021 08:00 NEHU0911962 CT - Kičma 06.01.2021 28.12.2020
163 15.01.2021 08:00 FADO0402993 CT - Kičma 06.01.2021 04.01.2021
164 15.01.2021 08:00 REVR2110974 CT - Kičma 07.01.2021 28.12.2020
165 15.01.2021 08:00 AMSA0408969 CT - Glava 07.01.2021 04.01.2021
166 14.01.2021 10:00 DZHA2006968 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
167 14.01.2021 10:00 SESO1509956 CT - Ostalo 30.10.2020 20.10.2020
168 14.01.2021 10:00 HITU1810959 CT - Ostalo 23.11.2020 01.01.1970
169 14.01.2021 10:00 IZSU1209960 CT - Ostalo 15.12.2020 14.12.2020
170 14.01.2021 10:00 GOHO1501968 CT - Ostalo 17.12.2020 30.11.2020
171 14.01.2021 10:00 ZUGA0408938 CT - Ostalo 18.12.2020 17.12.2020
172 14.01.2021 10:00 RAKA0806954 CT - Ostalo 23.12.2020 18.12.2020
173 14.01.2021 10:00 STBA0209950 CT - Ostalo 06.01.2021 04.01.2021
174 14.01.2021 08:00 ISSP2908959 CT - Kičma 31.12.2020 29.12.2020
175 14.01.2021 08:00 ZEBA1902964 CT - Kičma 31.12.2020 29.12.2020
176 14.01.2021 08:00 FASP2108963 CT - Kičma 31.12.2020 24.12.2020
177 14.01.2021 08:00 SASA0511963 CT - Glava 31.12.2020 29.12.2020
178 14.01.2021 08:00 VIDU2308972 CT - Glava 31.12.2020 25.12.2020
179 14.01.2021 08:00 ABFO0907964 CT - Glava 31.12.2020 30.11.2020
180 14.01.2021 08:00 MUAH0403972 CT - Kičma 05.01.2021 30.12.2020
181 13.01.2021 13:00 INBA24,09,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
182 13.01.2021 10:00 ZEME0905950 CT - Ostalo 01.12.2020 24.11.2020
183 13.01.2021 10:00 KOBI1104954 CT - Ostalo 03.12.2020 01.12.2020
184 13.01.2021 10:00 RIAH0119521 CT - Ostalo 15.12.2020 07.12.2020
185 13.01.2021 10:00 FABA0703962 CT - Ostalo 17.12.2020 14.12.2020
186 13.01.2021 09:00 CABE3011940 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
187 13.01.2021 08:00 MAMU0506952 CT - Glava 30.12.2020 25.12.2020
188 13.01.2021 08:00 ZAHA0308978 CT - Glava 30.12.2020 01.12.2020
189 13.01.2021 08:00 ELHR0502976 CT - Kičma 30.12.2020 29.12.2020
190 13.01.2021 08:00 VAOS2302965 CT - Kičma 31.12.2020 24.12.2020
191 13.01.2021 08:00 SEDU2606957 CT - Glava 31.12.2020 21.12.2020
192 13.01.2021 08:00 RABU1807948 CT - Kičma 31.12.2020 28.12.2020
193 13.01.2021 08:00 LAME2611951 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
194 13.01.2021 08:00 AJDI0902993 CT - Kičma 06.01.2021 04.01.2021
195 12.01.2021 13:00 HAAL27,01,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
196 12.01.2021 10:00 AMSA0906972 CT - Ostalo 20.10.2020 14.10.2020
197 12.01.2021 10:00 OSCE0901960 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
198 12.01.2021 10:00 NIMU1408869 CT - Ostalo 30.11.2020 27.11.2020
199 12.01.2021 10:00 ASMA1206966 CT - Ostalo 10.12.2020 04.12.2020
200 12.01.2021 10:00 SESK0701969 CT - Ostalo 10.12.2020 08.12.2020
201 12.01.2021 10:00 AMCO0212969 CT - Ostalo 17.12.2020 16.12.2020
202 12.01.2021 08:00 SEST0101959 CT - Kičma 28.12.2020 30.11.2020
203 12.01.2021 08:00 NAHO0804967 CT - Kičma 29.12.2020 25.12.2020
204 12.01.2021 08:00 IDHA0602941 CT - Kičma 29.12.2020 22.12.2020
205 12.01.2021 08:00 ZATE2902195 CT - Kičma 29.12.2020 01.01.1970
206 12.01.2021 08:00 ELJU0801002 CT - Glava 30.12.2020 10.12.2020
207 12.01.2021 08:00 SAME0108980 CT - Kičma 05.01.2021 31.12.2020
208 12.01.2021 08:00 JOST2904956 CT - Glava 06.01.2021 04.01.2021
209 12.01.2021 08:00 ZIAH0809969 CT - Glava 06.01.2021 28.12.2020
210 11.01.2021 10:00 PAMU0302949 CT - Ostalo 28.10.2020 23.10.2020
211 11.01.2021 10:00 SEBA1108951 CT - Ostalo 13.11.2020 11.11.2020
212 11.01.2021 10:00 NEHE0105968 CT - Ostalo 07.12.2020 04.12.2020
213 11.01.2021 10:00 IZMA2502953 CT - Ostalo 10.12.2020 08.12.2020
214 11.01.2021 10:00 ESKA2903951 CT - Ostalo 10.12.2020 04.12.2020
215 11.01.2021 10:00 SUIM1406976 CT - Ostalo 11.12.2020 09.12.2020
216 11.01.2021 10:00 JOVU0201928 CT - Ostalo 18.12.2020 30.11.2020
217 11.01.2021 08:00 DAME1507964 CT - Glava 25.12.2020 30.11.2020
218 11.01.2021 08:00 EDFA2202973 CT - Kičma 25.12.2020 22.12.2020
219 11.01.2021 08:00 ESKR0907962 CT - Kičma 25.12.2020 22.12.2020
220 11.01.2021 08:00 ASHA2806974 CT - Kičma 25.12.2020 22.12.2020
221 11.01.2021 08:00 SAME0308975 CT - Kičma 28.12.2020 01.01.1970
222 11.01.2021 08:00 MUHA0805940 CT - Glava 28.12.2020 25.12.2020
223 11.01.2021 08:00 MIHE2601962 CT - Glava 29.12.2020 24.12.2020
224 11.01.2021 08:00 SEPU2804963 CT - Kičma 30.12.2020 28.12.2020
225 08.01.2021 13:00 RATR20,02,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
226 08.01.2021 10:00 ZESO0101956 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
227 08.01.2021 10:00 SAPA0612952 CT - Ostalo 13.10.2020 01.01.1970
228 08.01.2021 10:00 IBZU2404947 CT - Ostalo 13.10.2020 12.10.2020
229 08.01.2021 10:00 SEPA1601982 CT - Ostalo 28.10.2020 21.10.2020
230 08.01.2021 10:00 EJSU2110971 CT - Ostalo 08.12.2020 01.12.2020
231 08.01.2021 10:00 MUMA3006952 CT - Ostalo 10.12.2020 07.12.2020
232 08.01.2021 10:00 IZHU1170696 CT - Ostalo 11.12.2020 30.11.2020
233 08.01.2021 10:00 FUOP1002951 CT - Ostalo 21.12.2020 17.12.2020
234 08.01.2021 08:00 RAZI0511955 CT - Kičma 24.12.2020 30.11.2020
235 08.01.2021 08:00 MUMU0712951 CT - Kičma 24.12.2020 16.12.2020
236 08.01.2021 08:00 KASO1611951 CT - Kičma 24.12.2020 30.11.2020
237 08.01.2021 08:00 NAAG0912991 CT - Glava 25.12.2020 23.12.2020
238 08.01.2021 08:00 VESU0612994 CT - Glava 28.12.2020 25.12.2020
239 08.01.2021 08:00 SAPU1805961 CT - Glava 28.12.2020 17.12.2020
240 07.01.2021 13:00 JUKR24,09,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
241 07.01.2021 10:00 AJCO0706001 CT - Ostalo 21.10.2020 19.10.2020
242 07.01.2021 10:00 NOHR0203978 CT - Ostalo 01.12.2020 27.11.2020
243 07.01.2021 10:00 NEDZ2110963 CT - Ostalo 07.12.2020 03.12.2020
244 07.01.2021 10:00 IZCA0102955 CT - Ostalo 10.12.2020 03.12.2020
245 07.01.2021 10:00 SASM1005970 CT - Ostalo 17.12.2020 09.12.2020
246 07.01.2021 10:00 JAGA1009966 CT - Ostalo 24.12.2020 30.11.2020
247 07.01.2021 10:00 KRORXXXX950 CT - Ostalo 30.12.2020 30.11.2020
248 07.01.2021 09:00 SASI1807965 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
249 07.01.2021 08:00 ALJU0104943 CT - Kičma 23.12.2020 18.12.2020
250 07.01.2021 08:00 JEJO0205975 CT - Kičma 23.12.2020 21.12.2020
251 07.01.2021 08:00 HASE3011973 CT - Kičma 24.12.2020 18.12.2020
252 07.01.2021 08:00 SASM2209984 CT - Kičma 24.12.2020 22.12.2020
253 07.01.2021 08:00 MUSE0104955 CT - Kičma 24.12.2020 22.12.2020
254 07.01.2021 08:00 NEAL2108955 CT - Glava 24.12.2020 30.11.2020
255 07.01.2021 08:00 EDSM2906968 CT - Kičma 25.12.2020 21.12.2020
256 06.01.2021 13:00 MESE01,07,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
257 06.01.2021 10:00 JAAC1404961 CT - Ostalo 25.09.2020 23.09.2020
258 06.01.2021 10:00 ANVU0611950 CT - Ostalo 20.11.2020 30.10.2020
259 06.01.2021 10:00 MIGO2907958 CT - Ostalo 01.12.2020 01.01.1970
260 06.01.2021 10:00 MUAL2007956 CT - Ostalo 16.12.2020 14.12.2020
261 06.01.2021 10:00 TOBOXXXXXXX CT - Ostalo 21.12.2020 10.12.2020
262 06.01.2021 09:00 ZESO0101955 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
263 06.01.2021 08:00 ERMU0602989 CT - Kičma 23.12.2020 17.12.2020
264 06.01.2021 08:00 SEOM0401953 CT - Kičma 23.12.2020 08.12.2020
265 06.01.2021 08:00 ESDU1811950 CT - Kičma 23.12.2020 18.12.2020
266 06.01.2021 08:00 ZABA2303946 CT - Glava 23.12.2020 17.12.2020
267 06.01.2021 08:00 ZESI0202957 CT - Kičma 25.12.2020 23.12.2020
268 06.01.2021 08:00 MEDZ0408975 CT - Glava 29.12.2020 25.12.2020
269 05.01.2021 13:00 SNHO06,12,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
270 05.01.2021 10:00 ZEZA0202952 Ergometrija 19.03.2020 01.01.1970
271 05.01.2021 10:00 NEBA1804960 CT - Ostalo 01.12.2020 27.11.2020
272 05.01.2021 10:00 MEHA0610952 CT - Ostalo 03.12.2020 01.12.2020
273 05.01.2021 10:00 ZASA1102955 CT - Ostalo 08.12.2020 03.12.2020
274 05.01.2021 10:00 SADE0209950 CT - Ostalo 11.12.2020 01.12.2020
275 05.01.2021 10:00 TOAN2002953 CT - Ostalo 18.12.2020 16.12.2020
276 05.01.2021 10:00 CEST0410952 CT - Ostalo 31.12.2020 21.12.2020
277 05.01.2021 09:00 OMBE1210948 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
278 05.01.2021 08:00 KOMA1008979 CT - Kičma 18.12.2020 14.12.2020
279 05.01.2021 08:00 MUOC0101944 CT - Kičma 18.12.2020 15.12.2020
280 05.01.2021 08:00 BAOS2801972 CT - Kičma 21.12.2020 17.12.2020
281 05.01.2021 08:00 HABA2502971 CT - Kičma 23.12.2020 01.01.1970
282 05.01.2021 08:00 ZEHA1511950 CT - Kičma 23.12.2020 15.12.2020
283 05.01.2021 08:00 MABO3003972 CT - Ostalo 23.12.2020 21.12.2020
284 05.01.2021 08:00 FAPO3004957 CT - Glava 23.12.2020 22.12.2020
285 04.01.2021 13:00 SEHA07,02,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
286 04.01.2021 10:00 SEOS1704958 CT - Ostalo 01.10.2020 29.09.2020
287 04.01.2021 10:00 MUDZ2403962 CT - Ostalo 09.10.2020 07.10.2020
288 04.01.2021 10:00 ZASE0910954 CT - Ostalo 07.12.2020 03.12.2020
289 04.01.2021 10:00 STTO0805955 CT - Ostalo 09.12.2020 30.11.2020
290 04.01.2021 08:00 DEIB2804959 CT - Kičma 17.12.2020 08.12.2020
291 04.01.2021 08:00 MISM0206950 CT - Kičma 17.12.2020 11.12.2020
292 04.01.2021 08:00 ESHU0502951 CT - Kičma 17.12.2020 02.12.2020
293 04.01.2021 08:00 VESM1301981 CT - Kičma 18.12.2020 08.12.2020
294 04.01.2021 08:00 HUCE2009996 CT - Kičma 18.12.2020 17.12.2020
295 04.01.2021 08:00 SAPI0702952 CT - Glava 18.12.2020 11.12.2020
296 04.01.2021 08:00 NECI2611005 CT - Glava 18.12.2020 17.12.2020
297 04.01.2021 08:00 TASE0611947 CT - Glava 23.12.2020 22.12.2020
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.12.2020 13:00 ALMU09,11,9 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
2 31.12.2020 13:00 ERSU2712198 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
3 31.12.2020 12:00 ISSA1604952 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
4 31.12.2020 11:00 AZSU1408971 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
5 31.12.2020 10:30 HAMU0302964 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
6 31.12.2020 10:00 MEBA1401956 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
7 31.12.2020 10:00 SEIK0108962 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
8 31.12.2020 10:00 SEZE0605968 CT - Ostalo 20.11.2020 26.10.2020
9 30.12.2020 19:00 HAAL1611938 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
10 30.12.2020 18:30 SANU0202960 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
11 30.12.2020 18:00 ANDO2310955 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
12 30.12.2020 17:00 HADE0301979 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
13 30.12.2020 16:30 ZICO1308967 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
14 30.12.2020 15:30 ENAV2709962 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
15 30.12.2020 15:00 TIDR2610992 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
16 30.12.2020 14:30 SOMA2008963 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
17 30.12.2020 14:00 MUBA1706946 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
18 30.12.2020 13:30 HAHR1905964 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
19 30.12.2020 13:00 HAKA28,09,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
20 30.12.2020 13:00 MIGO2907958 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
21 30.12.2020 10:30 BESM1808965 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
22 30.12.2020 10:00 MUDI1002958 Ergometrija 19.03.2020 01.01.1970
23 30.12.2020 10:00 DEAL2502982 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
24 30.12.2020 10:00 ADHE0101951 CT - Ostalo 05.11.2020 02.11.2020
25 30.12.2020 09:00 ARZA1503945 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
26 30.12.2020 08:00 LAB.1603944 CT - Kičma 16.12.2020 11.12.2020
27 30.12.2020 08:00 ZARI2411954 CT - Kičma 16.12.2020 14.12.2020
28 30.12.2020 08:00 SMCR2909950 CT - Kičma 17.12.2020 14.12.2020
29 30.12.2020 08:00 JUAV1210956 CT - Kičma 17.12.2020 15.12.2020
30 30.12.2020 08:00 NISA1211954 CT - Glava 17.12.2020 15.12.2020
31 30.12.2020 08:00 AMCE2508965 CT - Kičma 17.12.2020 16.12.2020
32 30.12.2020 08:00 HIAL0808964 CT - Kičma 17.12.2020 16.12.2020
33 30.12.2020 08:00 IBHU0307938 CT - Glava 21.12.2020 07.12.2020
34 30.12.2020 08:00 ALBR2508996 CT - Ostalo 23.12.2020 04.12.2020
35 29.12.2020 13:30 NACE2904976 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
36 29.12.2020 13:00 BESU08,02,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
37 29.12.2020 13:00 DEOR0711955 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
38 29.12.2020 11:00 SAJU1010952 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
39 29.12.2020 10:30 IBIM2203967 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
40 29.12.2020 10:00 BEBE0106957 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
41 29.12.2020 10:00 ZAPO0605940 CT - Ostalo 27.08.2020 20.08.2020
42 29.12.2020 10:00 VAOM1030967 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
43 29.12.2020 10:00 ANPE1604943 CT - Ostalo 24.11.2020 20.11.2020
44 29.12.2020 10:00 SNPE0110975 CT - Ostalo 30.11.2020 27.11.2020
45 29.12.2020 10:00 ZIBU1801947 CT - Ostalo 03.12.2020 01.12.2020
46 29.12.2020 10:00 ADDE2503980 CT - Ostalo 07.12.2020 30.11.2020
47 29.12.2020 09:15 BEBE0106957 Ultrazvuk Srca 13.05.2020 01.01.1970
48 29.12.2020 09:00 ZEZA0202952 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
49 29.12.2020 08:00 ALBEXXXX984 CT - Kičma 15.12.2020 11.12.2020
50 29.12.2020 08:00 DIDU0602977 CT - Glava 15.12.2020 07.12.2020
51 29.12.2020 08:00 AJTE3107978 CT - Kičma 15.12.2020 30.11.2020
52 29.12.2020 08:00 SETE2701961 CT - Kičma 15.12.2020 14.12.2020
53 29.12.2020 08:00 NEMU0207965 CT - Kičma 15.12.2020 08.12.2020
54 29.12.2020 08:00 FISU0410966 CT - Kičma 17.12.2020 11.12.2020
55 29.12.2020 08:00 EMBA2811952 CT - Glava 21.12.2020 16.12.2020
56 29.12.2020 08:00 NIKR0604956 CT - Glava 23.12.2020 17.12.2020
57 28.12.2020 13:30 ZISP2212966 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
58 28.12.2020 13:00 ALST16,03,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
59 28.12.2020 13:00 JOJO1506988 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
60 28.12.2020 11:00 MLSI1709950 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
61 28.12.2020 10:30 SELU1404959 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
62 28.12.2020 10:00 RAMU0407195 CT - Ostalo 10.09.2020 01.09.2020
63 28.12.2020 10:00 SABI1912961 CT - Ostalo 04.11.2020 30.10.2020
64 28.12.2020 10:00 SUMU0305970 CT - Ostalo 27.11.2020 24.11.2020
65 28.12.2020 10:00 IBCI2410951 CT - Ostalo 03.12.2020 30.11.2020
66 28.12.2020 10:00 NETR2411958 CT - Kičma 10.12.2020 07.12.2020
67 28.12.2020 10:00 FAME2008969 CT - Ostalo 15.12.2020 03.12.2020
68 28.12.2020 10:00 SULA2209955 CT - Ostalo 31.12.2020 14.12.2020
69 28.12.2020 08:00 RAPO2507952 CT - Kičma 04.12.2020 03.12.2020
70 28.12.2020 08:00 AJBE2010947 CT - Kičma 04.12.2020 02.12.2020
71 28.12.2020 08:00 JADE1605979 CT - Kičma 10.12.2020 01.12.2020
72 28.12.2020 08:00 HASP0802958 CT - Glava 16.12.2020 14.12.2020
73 28.12.2020 08:00 ULCA1103997 CT - Glava 17.12.2020 15.12.2020
74 28.12.2020 08:00 SADZ1308948 CT - Kičma 17.12.2020 15.12.2020
75 28.12.2020 08:00 ZIHA0305955 CT - Glava 17.12.2020 04.12.2020
76 28.12.2020 08:00 ALSK2211985 CT - Glava 23.12.2020 10.12.2020
77 25.12.2020 16:00 AMHA1712969 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
78 25.12.2020 15:00 DZMA2001951 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
79 25.12.2020 14:00 NEBA2309955 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
80 25.12.2020 13:00 FIHE13,03,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
81 25.12.2020 13:00 ESJA0304963 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
82 25.12.2020 10:30 HUHA2501948 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
83 25.12.2020 10:30 AZHU0203976 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
84 25.12.2020 10:00 MIZE0304953 Ergometrija 19.03.2020 01.01.1970
85 25.12.2020 10:00 ZECA2802956 CT - Ostalo 09.10.2020 05.10.2020
86 25.12.2020 10:00 REOM3003955 CT - Ostalo 04.11.2020 01.01.1970
87 25.12.2020 10:00 NEKO0410990 CT - Ostalo 27.11.2020 26.11.2020
88 25.12.2020 10:00 NECE0401979 CT - Ostalo 01.12.2020 30.11.2020
89 25.12.2020 10:00 RAME1511970 CT - Ostalo 08.12.2020 01.12.2020
90 25.12.2020 10:00 DZMU0209995 CT - Ostalo 21.12.2020 07.12.2020
91 25.12.2020 08:00 OSIB1001952 CT - Kičma 04.12.2020 01.12.2020
92 25.12.2020 08:00 FISO2309970 CT - Kičma 04.12.2020 03.12.2020
93 25.12.2020 08:00 RUHA2701948 CT - Kičma 04.12.2020 01.12.2020
94 25.12.2020 08:00 HATU2301947 CT - Kičma 04.12.2020 30.11.2020
95 25.12.2020 08:00 MIDE1905965 CT - Kičma 10.12.2020 09.12.2020
96 24.12.2020 19:00 SUTO1004994 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
97 24.12.2020 18:30 IVKA0511970 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
98 24.12.2020 17:30 ZEKR0104965 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
99 24.12.2020 17:00 AGAH0709948 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
100 24.12.2020 16:30 DEKA0103956 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
101 24.12.2020 16:00 IBIB0801935 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
102 24.12.2020 15:00 MUHA0503950 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
103 24.12.2020 14:00 DISA0912958 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
104 24.12.2020 13:30 OMCE0108002 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
105 24.12.2020 13:00 MISK29,06,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
106 24.12.2020 13:00 GOAN0704978 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
107 24.12.2020 13:00 GOAN0704978 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
108 24.12.2020 12:00 SAIS1510958 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
109 24.12.2020 11:00 MIAL0610981 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
110 24.12.2020 10:30 RESA1407958 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
111 24.12.2020 10:00 SECA0602954 CT - Ostalo 22.10.2020 12.10.2020
112 24.12.2020 10:00 NEBO0409972 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
113 24.12.2020 10:00 DZHA2806972 CT - Ostalo 23.11.2020 16.11.2020
114 24.12.2020 10:00 DZSU2803950 CT - Ostalo 24.11.2020 01.01.1970
115 24.12.2020 10:00 RUBE0709962 CT - Ostalo 02.12.2020 30.11.2020
116 24.12.2020 10:00 BEBE0503954 CT - Ostalo 11.12.2020 04.12.2020
117 24.12.2020 09:15 DIMU1002958 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
118 24.12.2020 08:00 NEBE0711955 CT - Kičma 03.12.2020 01.12.2020
119 24.12.2020 08:00 FEAR3005959 CT - Kičma 04.12.2020 30.11.2020
120 24.12.2020 08:00 DEKA2202988 CT - Kičma 04.12.2020 30.11.2020
121 24.12.2020 08:00 NETUxxxx999 CT - Glava 04.12.2020 02.12.2020
122 24.12.2020 08:00 HACO2405980 CT - Kičma 10.12.2020 07.12.2020
123 24.12.2020 08:00 MAVI0207953 CT - Kičma 16.12.2020 11.12.2020
124 23.12.2020 19:00 IBZE0412951 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
125 23.12.2020 18:30 HAHU1507948 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
126 23.12.2020 18:30 SAHR0301951 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
127 23.12.2020 17:30 MIRI2606959 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
128 23.12.2020 17:00 LJFR0603961 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
129 23.12.2020 16:00 EMSA0109971 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
130 23.12.2020 15:00 NUSC2612954 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
131 23.12.2020 14:30 IVBO0902964 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
132 23.12.2020 14:00 JAVA0904998 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
133 23.12.2020 13:00 NEZE22,08,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
134 23.12.2020 13:00 IZZA2104976 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
135 23.12.2020 12:00 JEME1807942 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
136 23.12.2020 12:00 MADE2607991 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
137 23.12.2020 11:00 MEBR2602990 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
138 23.12.2020 10:30 ARKU0410978 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
139 23.12.2020 10:00 ERHA2506973 CT - Ostalo 23.10.2020 16.10.2020
140 23.12.2020 10:00 MABI2301964 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
141 23.12.2020 10:00 SACU0105956 CT - Ostalo 20.11.2020 19.11.2020
142 23.12.2020 10:00 HAIS1601942 CT - Ostalo 26.11.2020 24.11.2020
143 23.12.2020 10:00 BESA2008977 CT - Ostalo 27.11.2020 23.11.2020
144 23.12.2020 09:15 MIZE0304953 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
145 23.12.2020 08:00 SEDE2303967 CT - Ostalo 17.11.2020 13.11.2020
146 23.12.2020 08:00 SEDE2303967 CT - Ostalo 17.11.2020 13.11.2020
147 23.12.2020 08:00 DZSE1002969 CT - Kičma 01.12.2020 26.11.2020
148 23.12.2020 08:00 AMBR1106976 CT - Kičma 03.12.2020 27.11.2020
149 23.12.2020 08:00 RAHU1407963 CT - Kičma 09.12.2020 03.12.2020
150 23.12.2020 08:00 AKHA3107942 CT - Glava 15.12.2020 10.12.2020
151 23.12.2020 08:00 ELVR2801963 CT - Glava 15.12.2020 10.12.2020
152 22.12.2020 16:30 AIPU0808979 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
153 22.12.2020 16:30 SUSA1702950 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
154 22.12.2020 15:30 SUSA1702950 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
155 22.12.2020 15:00 ZDIV0505956 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
156 22.12.2020 14:00 HUSU1704947 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
157 22.12.2020 13:30 SABE1908976 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
158 22.12.2020 13:00 MUSA0607954 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
159 22.12.2020 12:00 SAOB0810974 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
160 22.12.2020 11:00 SEMU2808968 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
161 22.12.2020 10:30 MICO1103964 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
162 22.12.2020 10:00 SAOR1512966 CT - Ostalo 20.10.2020 28.09.2020
163 22.12.2020 10:00 BEHR1504945 CT - Ostalo 09.11.2020 03.11.2020
164 22.12.2020 10:00 MAMI1808977 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
165 22.12.2020 10:00 SATU2008957 CT - Ostalo 20.11.2020 30.10.2020
166 22.12.2020 10:00 EMHU2703962 CT - Ostalo 26.11.2020 18.11.2020
167 22.12.2020 10:00 GOBE1112975 CT - Ostalo 30.11.2020 24.11.2020
168 22.12.2020 10:00 SASM1402964 CT - Ostalo 15.12.2020 09.12.2020
169 22.12.2020 08:00 JEJO0205975 CT - Kičma 30.11.2020 26.11.2020
170 22.12.2020 08:00 HAPO1402968 CT - Kičma 02.12.2020 27.11.2020
171 22.12.2020 08:00 ZAKR2303953 CT - Kičma 02.12.2020 30.11.2020
172 22.12.2020 08:00 NIBAXXXXXXX CT - Glava 09.12.2020 08.12.2020
173 22.12.2020 08:00 FAHO1910961 CT - Glava 09.12.2020 07.12.2020
174 22.12.2020 08:00 MUHU0501975 CT - Kičma 09.12.2020 30.11.2020
175 21.12.2020 13:30 EMPU1406965 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
176 21.12.2020 13:00 SEBO28,01,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
177 21.12.2020 13:00 ZISA1007976 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
178 21.12.2020 11:00 RAAV2009955 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
179 21.12.2020 10:00 ILUD2307947 CT - Ostalo 29.10.2020 22.10.2020
180 21.12.2020 10:00 DEPR0102962 CT - Ostalo 13.11.2020 21.12.2020
181 21.12.2020 10:00 JEKO2104938 CT - Ostalo 16.11.2020 09.11.2020
182 21.12.2020 10:00 AMCE1204965 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
183 21.12.2020 10:00 AMKA0710964 CT - Ostalo 26.11.2020 24.11.2020
184 21.12.2020 10:00 FAGO0212970 CT - Ostalo 04.12.2020 30.11.2020
185 21.12.2020 10:00 DZIB0705956 CT - Kičma 08.12.2020 01.12.2020
186 21.12.2020 08:00 BEOM0107973 CT - Kičma 27.11.2020 20.11.2020
187 21.12.2020 08:00 HAIB0407960 CT - Kičma 30.11.2020 26.11.2020
188 21.12.2020 08:00 ENTU3003968 CT - Kičma 30.11.2020 19.11.2020
189 21.12.2020 08:00 AMMA1003996 CT - Glava 08.12.2020 04.12.2020
190 21.12.2020 08:00 NEKO1405970 CT - Glava 10.12.2020 03.12.2020
191 18.12.2020 13:00 AGSA2101959 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
192 18.12.2020 13:00 FILI1910975 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
193 18.12.2020 11:30 DESA0401964 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
194 18.12.2020 11:00 EDSA2208999 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
195 18.12.2020 10:30 MIHA1306952 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
196 18.12.2020 10:00 ASJA2109960 CT - Ostalo 15.10.2020 10.10.2020
197 18.12.2020 10:00 KARO1002953 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
198 18.12.2020 10:00 CAKO2103951 CT - Ostalo 13.11.2020 18.12.2020
199 18.12.2020 10:00 SEKU1210943 CT - Ostalo 17.11.2020 08.12.2020
200 18.12.2020 10:00 SEKU1210943 CT - Ostalo 17.11.2020 08.12.2020
201 18.12.2020 10:00 JOSE3112935 CT - Ostalo 26.11.2020 19.11.2020
202 18.12.2020 10:00 BRZR3008955 CT - Ostalo 15.12.2020 11.12.2020
203 18.12.2020 08:00 JARI0305959 CT - Kičma 27.11.2020 23.11.2020
204 18.12.2020 08:00 NAVA1109971 CT - Kičma 30.11.2020 24.11.2020
205 18.12.2020 08:00 RAIB3004952 CT - Kičma 30.11.2020 03.11.2020
206 18.12.2020 08:00 HUBE2712946 CT - Glava 04.12.2020 30.11.2020
207 18.12.2020 08:00 DRJO2208979 CT - Kičma 08.12.2020 04.12.2020
208 18.12.2020 08:00 PAKA2210968 CT - Glava 09.12.2020 30.11.2020
209 17.12.2020 19:00 IBFA2403955 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 26.10.2020
210 17.12.2020 18:30 TAMA0609953 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
211 17.12.2020 18:00 MAJO1402958 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
212 17.12.2020 17:00 HIKO0509972 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
213 17.12.2020 16:30 SEKU0604965 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
214 17.12.2020 16:00 LJMA2406951 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
215 17.12.2020 15:00 ZIHI2410951 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
216 17.12.2020 14:00 SEPI2910964 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
217 17.12.2020 13:30 MIIS0312967 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
218 17.12.2020 13:00 ZOJU08,02,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
219 17.12.2020 13:00 ALBI1101989 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
220 17.12.2020 11:00 AIKU0104974 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
221 17.12.2020 11:00 ESCO1308960 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
222 17.12.2020 10:30 SICI0504953 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
223 17.12.2020 10:00 FAGA2511958 CT - Ostalo 13.10.2020 01.10.2020
224 17.12.2020 10:00 AVAD0307941 CT - Ostalo 13.11.2020 10.11.2020
225 17.12.2020 10:00 AVAD0307941 CT - Ostalo 13.11.2020 10.11.2020
226 17.12.2020 10:00 ZIMU0401959 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
227 17.12.2020 10:00 NIOR1401952 CT - Ostalo 30.11.2020 26.11.2020
228 17.12.2020 08:00 DZIB1408943 CT - Kičma 26.11.2020 24.11.2020
229 17.12.2020 08:00 SAKA1502953 CT - Kičma 26.11.2020 17.11.2020
230 17.12.2020 08:00 SATA2311967 CT - Kičma 30.11.2020 26.11.2020
231 17.12.2020 08:00 SAKA0106955 CT - Kičma 30.11.2020 23.11.2020
232 17.12.2020 08:00 SAEF2906947 CT - Glava 07.12.2020 03.12.2020
233 17.12.2020 08:00 RAKA1008956 CT - Glava 07.12.2020 04.12.2020
234 17.12.2020 08:00 RAMA2805976 CT - Kičma 08.12.2020 30.11.2020
235 17.12.2020 08:00 HUHA1803949 CT - Glava 11.12.2020 08.12.2020
236 16.12.2020 18:30 NEPE1906956 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
237 16.12.2020 18:00 HUNE0401947 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
238 16.12.2020 17:00 NEKA1701958 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
239 16.12.2020 16:30 RAKA0806954 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
240 16.12.2020 16:00 ZAIS1007958 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
241 16.12.2020 15:30 FIMU2406965 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
242 16.12.2020 15:00 SAMA0304965 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
243 16.12.2020 14:00 SACA2604973 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
244 16.12.2020 13:00 MUDZ2906954 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
245 16.12.2020 13:00 MASA2207992 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
246 16.12.2020 12:00 OMDU1111965 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
247 16.12.2020 11:00 ZEMA1611956 CT - Ostalo 07.12.2020 01.12.2020
248 16.12.2020 10:30 ESSK1506956 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
249 16.12.2020 10:00 ZEHA1308954 CT - Ostalo 29.10.2020 28.09.2020
250 16.12.2020 10:00 DUDR1301968 CT - Ostalo 05.11.2020 04.11.2020
251 16.12.2020 10:00 VESA0306963 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
252 16.12.2020 10:00 MIHA0602984 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
253 16.12.2020 10:00 SEHU0910971 CT - Ostalo 26.11.2020 26.10.2020
254 16.12.2020 09:00 DEKO0604937 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
255 16.12.2020 08:00 KEAH1510960 CT - Kičma 24.11.2020 20.11.2020
256 16.12.2020 08:00 ZUDE1602972 CT - Kičma 24.11.2020 19.11.2020
257 16.12.2020 08:00 MABO3003972 CT - Kičma 24.11.2020 16.11.2020
258 16.12.2020 08:00 SEKO0609978 CT - Kičma 24.11.2020 26.10.2020
259 16.12.2020 08:00 BEKR2110953 CT - Glava 04.12.2020 03.12.2020
260 16.12.2020 08:00 SAJU1001962 CT - Kičma 07.12.2020 03.12.2020
261 16.12.2020 08:00 ENDE0601948 CT - Glava 10.12.2020 03.12.2020
262 15.12.2020 14:00 ALSA1111984 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
263 15.12.2020 13:30 FEHR3001956 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
264 15.12.2020 13:00 EDOM1404985 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
265 15.12.2020 13:00 VAKO0108970 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
266 15.12.2020 12:00 LAPO0504965 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
267 15.12.2020 11:00 MATO3004951 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
268 15.12.2020 10:30 SEIB2001961 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
269 15.12.2020 10:00 HAMA1001964 CT - Ostalo 14.10.2020 07.10.2020
270 15.12.2020 10:00 FAOP2608962 CT - Ostalo 29.10.2020 19.10.2020
271 15.12.2020 10:00 SACE0108950 CT - Ostalo 09.11.2020 28.10.2020
272 15.12.2020 10:00 EDDA2003983 CT - Ostalo 13.11.2020 11.11.2020
273 15.12.2020 10:00 IBAH1006941 CT - Ostalo 23.11.2020 16.11.2020
274 15.12.2020 10:00 MESE2810993 CT - Ostalo 08.12.2020 07.12.2020
275 15.12.2020 09:15 MIDU2004952 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
276 15.12.2020 08:00 SAGR0508973 CT - Kičma 20.11.2020 19.11.2020
277 15.12.2020 08:00 VAKA1809969 CT - Kičma 20.11.2020 19.11.2020
278 15.12.2020 08:00 HAHE0811946 CT - Kičma 24.11.2020 20.11.2020
279 15.12.2020 08:00 LAPI1311965 CT - Kičma 24.11.2020 12.11.2020
280 15.12.2020 08:00 VAME0810946 CT - Glava 11.12.2020 10.12.2020
281 14.12.2020 13:30 SAPE1910961 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
282 14.12.2020 13:00 SEBE14,11,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
283 14.12.2020 13:00 CAAH1311970 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
284 14.12.2020 11:00 DZKR2106981 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
285 14.12.2020 10:30 NEPA0604975 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
286 14.12.2020 10:00 SAKA0102954 CT - Ostalo 29.09.2020 01.01.1970
287 14.12.2020 10:00 SEHU2403970 CT - Ostalo 22.10.2020 20.10.2020
288 14.12.2020 10:00 IBSE0406968 CT - Ostalo 04.11.2020 26.10.2020
289 14.12.2020 10:00 ADMU0710981 CT - Ostalo 10.11.2020 26.10.2020
290 14.12.2020 10:00 ALVR2309980 CT - Ostalo 27.11.2020 26.11.2020
291 14.12.2020 08:00 HADE1019961 CT - Kičma 19.11.2020 01.01.1970
292 14.12.2020 08:00 HADE1011996 CT - Kičma 19.11.2020 17.11.2020
293 14.12.2020 08:00 ESSA0204954 CT - Kičma 19.11.2020 09.11.2020
294 14.12.2020 08:00 ASHE1405975 CT - Kičma 24.11.2020 23.11.2020
295 14.12.2020 08:00 SEBI2107995 CT - Glava 03.12.2020 30.11.2020
296 14.12.2020 08:00 SASM0103982 CT - Glava 03.12.2020 30.11.2020
297 14.12.2020 08:00 SEDU1307960 CT - Glava 11.12.2020 09.12.2020
298 11.12.2020 13:30 EMTU0210964 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
299 11.12.2020 13:00 RAZV26,01,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
300 11.12.2020 13:00 SAAL2706970 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
301 11.12.2020 11:00 SEMR2002991 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
302 11.12.2020 11:00 MUHR0406958 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
303 11.12.2020 10:30 KEDO1408961 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
304 11.12.2020 10:00 SEMA0104942 CT - Ostalo 18.08.2020 14.08.2020
305 11.12.2020 10:00 VAUR2107953 CT - Ostalo 16.10.2020 14.10.2020
306 11.12.2020 10:00 ASDI1508950 CT - Ostalo 22.10.2020 21.10.2020
307 11.12.2020 10:00 AIBA0306969 CT - Ostalo 16.11.2020 03.11.2020
308 11.12.2020 10:00 NAUZ0505958 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
309 11.12.2020 10:00 ESTE1906952 CT - Ostalo 20.11.2020 18.11.2020
310 11.12.2020 10:00 ISOC0508965 CT - Ostalo 24.11.2020 19.11.2020
311 11.12.2020 08:00 NEBI0601969 CT - Kičma 17.11.2020 11.11.2020
312 11.12.2020 08:00 NEBI0601969 CT - Kičma 17.11.2020 11.11.2020
313 11.12.2020 08:00 CESM0302954 CT - Kičma 17.11.2020 11.12.2020
314 11.12.2020 08:00 CESM0302954 CT - Kičma 17.11.2020 11.12.2020
315 11.12.2020 08:00 CESM0302954 CT - Kičma 17.11.2020 11.12.2020
316 11.12.2020 08:00 CESM0302954 CT - Kičma 17.11.2020 11.12.2020
317 11.12.2020 08:00 CESM0302954 CT - Kičma 17.11.2020 11.12.2020
318 11.12.2020 08:00 VEKO0202962 CT - Kičma 17.11.2020 03.11.2020
319 11.12.2020 08:00 ALCA0908969 CT - Kičma 17.11.2020 01.01.1970
320 11.12.2020 08:00 ALCA0908969 CT - Kičma 17.11.2020 01.01.1970
321 11.12.2020 08:00 ALCA0908969 CT - Kičma 17.11.2020 13.11.2020
322 11.12.2020 08:00 MEPI2203979 CT - Glava 01.12.2020 24.11.2020
323 11.12.2020 08:00 MEDZ0101984 CT - Glava 03.12.2020 01.12.2020
324 11.12.2020 08:00 JAGA1009966 CT - Glava 03.12.2020 30.11.2020
325 11.12.2020 08:00 NIDE2410981 CT - Glava 08.12.2020 04.12.2020
326 10.12.2020 19:00 AVBE1001951 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
327 10.12.2020 18:00 RASE0205963 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
328 10.12.2020 17:00 LUVE1109948 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
329 10.12.2020 16:30 JUFA0110935 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
330 10.12.2020 16:00 ADIB2604978 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
331 10.12.2020 15:00 HASU2601967 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
332 10.12.2020 14:00 ERHA2506973 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
333 10.12.2020 13:00 FIBA20,06,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
334 10.12.2020 13:00 SENE16,08,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
335 10.12.2020 13:00 SAHR1603965 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
336 10.12.2020 11:00 BEIS2806937 CT - Glava 05.11.2020 01.01.1970
337 10.12.2020 10:30 EDSK2503963 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
338 10.12.2020 10:00 NISM3103961 CT - Ostalo 20.10.2020 19.10.2020
339 10.12.2020 10:00 MEDZ1504945 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
340 10.12.2020 09:15 ZAHA1608975 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
341 10.12.2020 09:00 VEBO1001945 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
342 10.12.2020 08:00 FAHO1205956 CT - Kičma 16.11.2020 10.12.2020
343 10.12.2020 08:00 ZAMU0101945 CT - Ostalo 16.11.2020 10.12.2020
344 10.12.2020 08:00 HUSK1959611 CT - Kičma 16.11.2020 08.12.2020
345 10.12.2020 08:00 ALFA0206985 CT - Kičma 17.11.2020 10.12.2020
346 10.12.2020 08:00 ALFA0206985 CT - Kičma 17.11.2020 10.11.2020
347 10.12.2020 08:00 ALFA0206985 CT - Kičma 17.11.2020 10.11.2020
348 10.12.2020 08:00 ALFA0206985 CT - Kičma 17.11.2020 10.11.2020
349 10.12.2020 08:00 ANJU0310942 CT - Glava 01.12.2020 24.12.2020
350 10.12.2020 08:00 UMKU2004954 CT - Glava 01.12.2020 27.11.2020
351 10.12.2020 08:00 ZUSK0202961 CT - Glava 03.12.2020 26.11.2020
352 09.12.2020 19:30 FAJA2103982 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
353 09.12.2020 18:30 BLGR0302950 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
354 09.12.2020 17:30 RASM2510948 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
355 09.12.2020 16:30 OSSA2111946 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
356 09.12.2020 15:30 MEIK1209001 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
357 09.12.2020 15:00 ALLU0702952 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
358 09.12.2020 14:00 ANLU0507949 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
359 09.12.2020 13:00 DAME15,07,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
360 09.12.2020 13:00 ENJU0703977 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
361 09.12.2020 11:30 BEHR0405989 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
362 09.12.2020 11:00 PENE2605959 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
363 09.12.2020 10:30 EDDE1703961 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
364 09.12.2020 10:00 SURE1704955 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
365 09.12.2020 10:00 NUME1501974 CT - Ostalo 30.10.2020 27.10.2020
366 09.12.2020 10:00 FIPR2512957 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
367 09.12.2020 10:00 ADKO1811974 CT - Ostalo 13.11.2020 30.11.2020
368 09.12.2020 10:00 RAPE0211959 CT - Ostalo 19.11.2020 18.11.2020
369 09.12.2020 10:00 AVSL0202940 CT - Ostalo 24.11.2020 23.11.2020
370 09.12.2020 09:15 BECI1807956 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
371 09.12.2020 09:00 SAKO1610970 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
372 09.12.2020 09:00 NEKO1601985 CT - Kičma 16.11.2020 13.11.2020
373 09.12.2020 08:00 SEMA1401985 CT - Kičma 13.11.2020 09.12.2020
374 09.12.2020 08:00 ELSI2907991 CT - Kičma 16.11.2020 04.11.2020
375 09.12.2020 08:00 NEKO1601985 CT - Kičma 16.11.2020 13.11.2020
376 09.12.2020 08:00 EDKA0409968 CT - Glava 01.12.2020 30.11.2020
377 08.12.2020 13:30 ENAG2503967 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
378 08.12.2020 13:00 MEVE0108951 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
379 08.12.2020 12:00 AJJA2003966 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
380 08.12.2020 11:00 EKSE1506954 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
381 08.12.2020 11:00 MUJU0408984 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
382 08.12.2020 10:30 SAHU2906944 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
383 08.12.2020 10:00 JAVI0901955 CT - Ostalo 21.08.2020 17.08.2020
384 08.12.2020 10:00 HAAV0105952 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
385 08.12.2020 10:00 MEDE1503943 CT - Ostalo 23.10.2020 21.10.2020
386 08.12.2020 10:00 HISO1206959 CT - Ostalo 11.11.2020 09.11.2020
387 08.12.2020 10:00 SABA1409965 CT - Ostalo 17.11.2020 14.12.2020
388 08.12.2020 10:00 MIDE0202950 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
389 08.12.2020 08:00 HAGA2402978 CT - Kičma 13.11.2020 01.01.1970
390 08.12.2020 08:00 MUSE0712961 CT - Kičma 13.11.2020 08.12.2020
391 08.12.2020 08:00 ENSE1306968 CT - Kičma 13.11.2020 08.12.2020
392 08.12.2020 08:00 JAMA2308949 CT - Kičma 17.11.2020 08.12.2020
393 08.12.2020 08:00 ABFO0907964 CT - Glava 27.11.2020 13.11.2020
394 08.12.2020 08:00 AMIS1011969 CT - Glava 30.11.2020 20.11.2020
395 07.12.2020 13:00 CAST0604962 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
396 07.12.2020 12:00 SETU1011961 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
397 07.12.2020 11:00 VEPO1212983 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
398 07.12.2020 10:30 FITO0908954 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
399 07.12.2020 10:00 RUBE2712956 CT - Ostalo 15.10.2020 12.10.2020
400 07.12.2020 10:00 SAME0911938 CT - Ostalo 29.10.2020 22.10.2020
401 07.12.2020 10:00 ADKU1803958 CT - Ostalo 02.11.2020 27.10.2020
402 07.12.2020 10:00 INCA0605198 CT - Kičma 10.11.2020 05.11.2020
403 07.12.2020 10:00 SADI1303985 CT - Kičma 11.11.2020 07.12.2020
404 07.12.2020 10:00 SADI1303985 CT - Kičma 11.11.2020 07.12.2020
405 07.12.2020 10:00 MISP1112935 CT - Ostalo 19.11.2020 01.01.1970
406 07.12.2020 08:00 FIPA2711966 CT - Kičma 10.11.2020 06.11.2020
407 07.12.2020 08:00 EDKU0111969 CT - Kičma 10.11.2020 07.12.2020
408 07.12.2020 08:00 ZEIB2202967 CT - Kičma 10.11.2020 07.12.2020
409 07.12.2020 08:00 FAHA0407962 CT - Glava 24.11.2020 16.11.2020
410 07.12.2020 08:00 IBZE1710965 CT - Glava 24.11.2020 23.11.2020
411 04.12.2020 13:30 HAIN1709950 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
412 04.12.2020 13:00 MESA01,01,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
413 04.12.2020 13:00 MEKA0310974 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
414 04.12.2020 11:00 MICI1707972 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
415 04.12.2020 10:30 NEJA3009957 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
416 04.12.2020 10:00 AGAH0709948 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
417 04.12.2020 10:00 MIBO2701954 CT - Ostalo 15.10.2020 05.10.2020
418 04.12.2020 10:00 IZZA2404976 CT - Ostalo 02.11.2020 26.10.2020
419 04.12.2020 10:00 FABR0708952 CT - Ostalo 05.11.2020 03.11.2020
420 04.12.2020 10:00 SASP2203985 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
421 04.12.2020 10:00 ZESA0506956 CT - Ostalo 13.11.2020 11.11.2020
422 04.12.2020 10:00 DIDI0311974 CT - Ostalo 20.11.2020 26.10.2020
423 04.12.2020 08:00 NEDR0909959 CT - Kičma 05.11.2020 02.11.2020
424 04.12.2020 08:00 NESE1902972 CT - Kičma 05.11.2020 03.11.2020
425 04.12.2020 08:00 ADKO1201971 CT - Kičma 09.11.2020 06.09.2020
426 04.12.2020 08:00 DRBL2302197 CT - Kičma 10.11.2020 06.11.2020
427 04.12.2020 08:00 MIBR1909969 CT - Glava 19.11.2020 17.11.2020
428 04.12.2020 08:00 CESR1512952 CT - Glava 20.11.2020 17.11.2020
429 03.12.2020 19:00 LEME2607998 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
430 03.12.2020 17:30 DIHA1008945 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
431 03.12.2020 17:00 OLCO0306956 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
432 03.12.2020 16:30 NESA3011995 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
433 03.12.2020 16:00 SEME2607969 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
434 03.12.2020 14:00 ARJU0109992 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
435 03.12.2020 13:00 MUHA08,05,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
436 03.12.2020 13:00 DRMU0303974 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
437 03.12.2020 11:00 ADPO2607998 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
438 03.12.2020 10:30 TAZI3108963 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
439 03.12.2020 10:00 BEKR2110953 CT - Ostalo 07.09.2020 03.09.2020
440 03.12.2020 10:00 VAAH0103938 CT - Ostalo 22.10.2020 20.10.2020
441 03.12.2020 10:00 ZESO3103963 CT - Ostalo 05.11.2020 28.10.2020
442 03.12.2020 10:00 ISRI0808977 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
443 03.12.2020 10:00 MEAR1608960 CT - Ostalo 24.11.2020 17.11.2020
444 03.12.2020 09:15 ANZI0702943 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
445 03.12.2020 08:00 MESI1009975 CT - Ostalo 09.09.2020 04.09.2020
446 03.12.2020 08:00 RAOS1505992 CT - Kičma 04.11.2020 26.10.2020
447 03.12.2020 08:00 SASA0602960 CT - Kičma 04.11.2020 26.10.2020
448 03.12.2020 08:00 SUDE2308957 CT - Kičma 04.11.2020 26.10.2020
449 03.12.2020 08:00 RATO0304957 CT - Kičma 04.11.2020 29.10.2020
450 03.12.2020 08:00 MEZG1003956 CT - Kičma 04.11.2020 03.11.2020
451 03.12.2020 08:00 EMOK1411994 CT - Glava 23.11.2020 18.11.2020
452 02.12.2020 19:00 SEPO1007950 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
453 02.12.2020 18:00 AMNA2304997 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
454 02.12.2020 17:00 SEIS0703946 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
455 02.12.2020 15:00 FISP2411957 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
456 02.12.2020 14:00 FAKA1502959 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
457 02.12.2020 13:00 LEOP2910991 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
458 02.12.2020 11:00 FATI1105994 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
459 02.12.2020 10:00 SUKA0509966 CT - Ostalo 02.10.2020 30.09.2020
460 02.12.2020 10:00 SASM1402964 CT - Ostalo 16.11.2020 12.11.2020
461 02.12.2020 10:00 SAHO0602956 CT - Ostalo 17.11.2020 01.01.1970
462 02.12.2020 10:00 ALKA3009976 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
463 02.12.2020 09:15 MIPL0808941 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
464 02.12.2020 09:00 JACE2706970 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
465 02.12.2020 09:00 ERSK0308966 CT - Ostalo 24.06.2020 22.06.2020
466 02.12.2020 09:00 RAMU0802959 CT - Ostalo 04.08.2020 01.01.1970
467 02.12.2020 08:00 EDME1303002 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
468 02.12.2020 08:00 MICO1205969 CT - Kičma 02.11.2020 26.10.2020
469 02.12.2020 08:00 SEJU0601961 CT - Kičma 02.11.2020 29.10.2020
470 02.12.2020 08:00 REBA2410970 CT - Kičma 03.11.2020 29.10.2020
471 02.12.2020 08:00 MEAL2008960 CT - Kičma 03.11.2020 26.10.2020
472 02.12.2020 08:00 ESHA0806961 CT - Kičma 03.11.2020 29.10.2020
473 02.12.2020 08:00 ERCI0707970 CT - Kičma 19.11.2020 26.10.2020
474 02.12.2020 08:00 IRAL2008987 CT - Glava 20.11.2020 02.11.2020
475 02.12.2020 08:00 MICO1205969 CT - Kičma 03.12.2020 30.11.2020
476 01.12.2020 14:30 MISO0307965 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
477 01.12.2020 14:00 MIDE1009972 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
478 01.12.2020 13:00 ERKA1205993 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
479 01.12.2020 12:00 REBA2407951 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
480 01.12.2020 11:00 DRLA1209942 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
481 01.12.2020 10:00 AMKA1606972 CT - Ostalo 24.06.2020 26.05.2020
482 01.12.2020 10:00 SAGL2305973 CT - Ostalo 20.07.2020 16.07.2020
483 01.12.2020 10:00 JAKO1805959 CT - Ostalo 27.10.2020 23.10.2020
484 01.12.2020 10:00 AZIB0404979 CT - Ostalo 02.11.2020 05.11.2020
485 01.12.2020 10:00 HAPA0405961 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
486 01.12.2020 10:00 SAHU0301942 CT - Ostalo 11.11.2020 01.12.2020
487 01.12.2020 10:00 AZIB0404979 CT - Ostalo 13.11.2020 05.11.2020
488 01.12.2020 09:15 AMBE0305197 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
489 01.12.2020 08:00 EKMU3101949 CT - Kičma 30.10.2020 28.10.2020
490 01.12.2020 08:00 FEGR0912953 CT - Kičma 30.10.2020 20.10.2020
491 01.12.2020 08:00 FEGR0912953 CT - Kičma 30.10.2020 20.10.2020
492 01.12.2020 08:00 RETE1806931 CT - Kičma 30.10.2020 27.10.2020
493 01.12.2020 08:00 FAGI0804960 CT - Kičma 02.11.2020 30.10.2020
494 01.12.2020 08:00 HEUD3103016 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
495 01.12.2020 08:00 ANVI1808973 CT - Glava 26.11.2020 20.11.2020
496 01.12.2020 08:00 HADU0503969 CT - Glava 27.11.2020 20.11.2020
497 01.12.2020 08:00 ALDI0311966 CT - Glava 27.11.2020 24.11.2020
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2020 13:00 SEIM06,03,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
2 30.11.2020 10:30 ANSK2301974 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
3 30.11.2020 10:00 GOHO1501968 CT - Ostalo 06.10.2020 30.09.2020
4 30.11.2020 10:00 DINE0303952 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
5 30.11.2020 10:00 SARA1106986 CT - Ostalo 27.10.2020 22.10.2020
6 30.11.2020 10:00 IBFE0711957 CT - Ostalo 30.10.2020 29.10.2020
7 30.11.2020 10:00 TETEtestXXX MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
8 30.11.2020 10:00 FAAL1501950 CT - Ostalo 20.11.2020 18.11.2020
9 30.11.2020 08:00 HUDI2603979 CT - Kičma 29.10.2020 28.10.2020
10 30.11.2020 08:00 EDMU1011971 CT - Kičma 29.10.2020 21.10.2020
11 30.11.2020 08:00 ADSM1704970 CT - Kičma 29.10.2020 26.10.2020
12 30.11.2020 08:00 ANTU0906967 CT - Kičma 29.10.2020 01.01.1970
13 30.11.2020 08:00 MUIS2502960 CT - Glava 16.11.2020 12.11.2020
14 30.11.2020 08:00 AMDZ2207974 CT - Glava 23.11.2020 18.11.2020
15 27.11.2020 13:00 DESU20,04,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
16 27.11.2020 10:00 ISKO3105946 CT - Ostalo 04.09.2020 24.08.2020
17 27.11.2020 10:00 DUCI0108950 CT - Ostalo 28.09.2020 22.09.2020
18 27.11.2020 10:00 DERA0802956 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
19 27.11.2020 10:00 DESE1506953 CT - Ostalo 19.10.2020 12.10.2020
20 27.11.2020 10:00 DZBE1312966 CT - Ostalo 03.11.2020 02.11.2020
21 27.11.2020 10:00 ISHO0609976 CT - Ostalo 17.11.2020 16.11.2020
22 27.11.2020 10:00 ISHO0609976 CT - Ostalo 17.11.2020 16.11.2020
23 27.11.2020 10:00 NIHU0402960 CT - Ostalo 20.11.2020 16.11.2020
24 27.11.2020 08:30 ZLTA0503939 CT - Kičma 20.10.2020 15.10.2020
25 27.11.2020 08:00 ZATU1904966 CT - Kičma 20.10.2020 14.10.2020
26 27.11.2020 08:00 HAJA1703966 CT - Kičma 20.10.2020 28.09.2020
27 27.11.2020 08:00 ARKA1710990 CT - Kičma 27.10.2020 22.10.2020
28 27.11.2020 08:00 ZICO1308967 CT - Kičma 27.10.2020 23.10.2020
29 27.11.2020 08:00 ERMU0312961 CT - Ostalo 16.11.2020 12.11.2020
30 27.11.2020 08:00 HACI1812976 CT - Glava 16.11.2020 13.11.2020
31 27.11.2020 08:00 HACI1812976 CT - Glava 16.11.2020 13.11.2020
32 27.11.2020 08:00 HACI1812976 CT - Glava 16.11.2020 13.11.2020
33 26.11.2020 13:00 ZAHA1608975 Holter EKG 19.03.2020 01.01.1970
34 26.11.2020 13:00 IVAN2401965 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
35 26.11.2020 10:30 AIKA0405958 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
36 26.11.2020 10:00 NEMA0111978 CT - Ostalo 10.09.2020 01.09.2020
37 26.11.2020 10:00 SEMU2301957 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
38 26.11.2020 10:00 SALE1006946 CT - Ostalo 22.10.2020 21.10.2020
39 26.11.2020 10:00 HASI1507962 CT - Ostalo 28.10.2020 27.10.2020
40 26.11.2020 10:00 SEKR1959601 CT - Ostalo 16.11.2020 26.11.2020
41 26.11.2020 09:15 DEBA0101944 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
42 26.11.2020 08:00 IVKO1604982 CT - Kičma 20.10.2020 09.10.2020
43 26.11.2020 08:00 SALE1603972 CT - Kičma 20.10.2020 12.10.2020
44 26.11.2020 08:00 ALTI0205952 CT - Kičma 23.10.2020 21.10.2020
45 26.11.2020 08:00 ADSP2604968 CT - Kičma 27.10.2020 26.10.2020
46 26.11.2020 08:00 BEMU0911981 CT - Glava 13.11.2020 26.11.2020
47 26.11.2020 08:00 AZPA0106967 CT - Glava 16.11.2020 26.11.2020
48 26.11.2020 08:00 AZPA0106967 CT - Glava 16.11.2020 26.11.2020
49 26.11.2020 08:00 SEAJ1306993 CT - Glava 19.11.2020 11.11.2020
50 24.11.2020 13:00 RIMU1208957 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
51 24.11.2020 10:00 VEBL2102964 CT - Ostalo 15.06.2020 01.01.1970
52 24.11.2020 10:00 SEHU0910971 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
53 24.11.2020 10:00 SESM0607968 CT - Ostalo 02.10.2020 28.09.2020
54 24.11.2020 10:00 JOVU0201928 CT - Ostalo 22.10.2020 14.10.2020
55 24.11.2020 10:00 SACO1207965 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
56 24.11.2020 10:00 MUAH0201951 CT - Glava 10.11.2020 05.11.2020
57 24.11.2020 09:15 FEAV2104947 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
58 24.11.2020 08:00 VIDU2308972 CT - Ostalo 17.09.2020 15.09.2020
59 24.11.2020 08:00 IBZA0404965 CT - Kičma 02.10.2020 29.09.2020
60 24.11.2020 08:00 LUPE1702960 CT - Kičma 23.10.2020 19.10.2020
61 24.11.2020 08:00 ALSO0302974 CT - Glava 11.11.2020 24.11.2020
62 24.11.2020 08:00 KAAL1108964 CT - Glava 13.11.2020 11.11.2020
63 23.11.2020 13:00 AMMA0503972 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
64 23.11.2020 13:00 FABE2103983 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
65 23.11.2020 10:30 SAFR0811942 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
66 23.11.2020 10:00 ALMU1407962 CT - Ostalo 29.09.2020 24.09.2020
67 23.11.2020 10:00 SAMU1610967 CT - Ostalo 09.10.2020 28.09.2020
68 23.11.2020 10:00 JASU0201956 CT - Ostalo 13.10.2020 08.10.2020
69 23.11.2020 10:00 VEBU0503932 CT - Ostalo 22.10.2020 21.10.2020
70 23.11.2020 10:00 MUAV0103956 CT - Ostalo 30.10.2020 13.10.2020
71 23.11.2020 10:00 MUAV0103956 CT - Ostalo 30.10.2020 13.10.2020
72 23.11.2020 10:00 HAME1210970 CT - Glava 10.11.2020 06.11.2020
73 23.11.2020 08:00 REME0106969 CT - Kičma 19.10.2020 15.10.2020
74 23.11.2020 08:00 RAKR0606995 CT - Kičma 19.10.2020 15.10.2020
75 23.11.2020 08:00 SASA0201965 CT - Kičma 20.10.2020 05.10.2020
76 23.11.2020 08:00 CETA2009963 CT - Kičma 20.10.2020 15.10.2020
77 23.11.2020 08:00 RASI2504955 CT - Kičma 22.10.2020 15.10.2020
78 23.11.2020 08:00 OSCE0901960 CT - Kičma 28.10.2020 23.10.2020
79 23.11.2020 08:00 DIVE1911016 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
80 23.11.2020 08:00 SEST2001968 CT - Glava 09.11.2020 04.11.2020
81 23.11.2020 08:00 ESBE0107937 CT - Glava 13.11.2020 11.11.2020
82 20.11.2020 13:00 ERMU2207977 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
83 20.11.2020 11:00 EMSK3006972 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
84 20.11.2020 10:00 VAOH2807972 CT - Ostalo 10.09.2020 20.11.2020
85 20.11.2020 10:00 SASK1811961 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
86 20.11.2020 10:00 AMGR3011965 CT - Ostalo 20.10.2020 15.10.2020
87 20.11.2020 10:00 REDA1401961 CT - Ostalo 02.11.2020 29.10.2020
88 20.11.2020 10:00 VESE2304969 CT - Ostalo 13.11.2020 20.11.2020
89 20.11.2020 08:30 BEKA0112997 CT - Kičma 02.10.2020 30.09.2020
90 20.11.2020 08:00 HACA0207970 CT - Kičma 15.10.2020 13.10.2020
91 20.11.2020 08:00 BEHU0912978 CT - Kičma 15.10.2020 13.10.2020
92 20.11.2020 08:00 ADNA0606974 CT - Kičma 16.10.2020 13.10.2020
93 20.11.2020 08:00 FEBE0604946 CT - Kičma 28.10.2020 22.10.2020
94 20.11.2020 08:00 DZHA1205964 CT - Glava 09.11.2020 28.10.2020
95 20.11.2020 08:00 DENE1202951 CT - Glava 09.11.2020 12.12.2020
96 19.11.2020 18:00 HIZV1002974 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
97 19.11.2020 17:00 MEJU1012952 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
98 19.11.2020 16:30 IZTE0507980 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
99 19.11.2020 13:30 VECV0303966 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
100 19.11.2020 13:00 JAME2305975 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
101 19.11.2020 13:00 ZIKO2003965 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
102 19.11.2020 10:00 RAHU1502980 CT - Ostalo 08.10.2020 28.09.2020
103 19.11.2020 10:00 HIBR1508970 CT - Ostalo 13.10.2020 09.10.2020
104 19.11.2020 10:00 MISI2401944 CT - Ostalo 15.10.2020 08.10.2020
105 19.11.2020 10:00 SVOP2312961 CT - Ostalo 22.10.2020 01.01.1970
106 19.11.2020 10:00 SVJO0806974 CT - Ostalo 22.10.2020 20.10.2020
107 19.11.2020 10:00 SEDZ2510954 CT - Ostalo 27.10.2020 26.10.2020
108 19.11.2020 09:15 ELBA1407980 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
109 19.11.2020 08:30 VAKO2210968 CT - Kičma 02.10.2020 15.09.2020
110 19.11.2020 08:00 EDHR1007964 CT - Kičma 13.10.2020 28.09.2020
111 19.11.2020 08:00 HAAH2302950 CT - Kičma 15.10.2020 28.09.2020
112 19.11.2020 08:00 ANLE1606976 CT - Kičma 15.10.2020 09.10.2020
113 19.11.2020 08:00 ESOR1211986 CT - Kičma 28.10.2020 26.10.2020
114 19.11.2020 08:00 SAKA0502965 CT - Glava 02.11.2020 30.10.2020
115 19.11.2020 08:00 ZIRA0702967 CT - Glava 05.11.2020 26.10.2020
116 19.11.2020 08:00 ANZE3007938 CT - Glava 13.11.2020 06.11.2020
117 18.11.2020 19:00 AMMR2906974 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
118 18.11.2020 15:00 ILKI2906996 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
119 18.11.2020 14:00 ADKE1409978 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
120 18.11.2020 13:00 ALZU2305976 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
121 18.11.2020 10:00 AVTR0202952 CT - Ostalo 23.09.2020 22.09.2020
122 18.11.2020 10:00 OSHA2202963 CT - Ostalo 13.10.2020 01.01.1970
123 18.11.2020 10:00 OSKU1510942 CT - Ostalo 13.10.2020 02.10.2020
124 18.11.2020 10:00 NEMU0506971 CT - Ostalo 16.10.2020 12.10.2020
125 18.11.2020 09:15 SESP2504951 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
126 18.11.2020 08:00 REHA1006945 CT - Kičma 13.10.2020 08.10.2020
127 18.11.2020 08:00 SEPA1805975 CT - Kičma 13.10.2020 08.10.2020
128 18.11.2020 08:00 MEST1008969 CT - Kičma 13.10.2020 28.09.2020
129 18.11.2020 08:00 NEAH1305970 CT - Kičma 15.10.2020 07.10.2020
130 18.11.2020 08:00 ERCI0707970 CT - Kičma 28.10.2020 19.10.2020
131 18.11.2020 08:00 FACU0609972 CT - Glava 02.11.2020 26.10.2020
132 18.11.2020 08:00 ZISA0605965 CT - Glava 13.11.2020 03.11.2020
133 17.11.2020 13:00 HASK1611964 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
134 17.11.2020 10:30 MEKO1704954 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
135 17.11.2020 10:00 FAHE0903942 CT - Ostalo 08.10.2020 05.10.2020
136 17.11.2020 10:00 IZBI1312952 CT - Ostalo 13.10.2020 07.10.2020
137 17.11.2020 10:00 JEBU2605950 CT - Ostalo 26.10.2020 21.10.2020
138 17.11.2020 10:00 AMHR0509999 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
139 17.11.2020 10:00 ZAAB0407956 CT - Ostalo 03.11.2020 30.10.2020
140 17.11.2020 09:15 ZEAS0603977 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
141 17.11.2020 09:00 SUDU2109959 CT - Ostalo 27.07.2020 15.07.2020
142 17.11.2020 08:00 MEPE0301949 CT - Kičma 16.09.2020 14.09.2020
143 17.11.2020 08:00 ZUBO2910955 CT - Kičma 02.10.2020 01.01.1970
144 17.11.2020 08:00 ADSP1204991 CT - Kičma 13.10.2020 09.10.2020
145 17.11.2020 08:00 SESE0101948 CT - Kičma 13.10.2020 09.10.2020
146 17.11.2020 08:00 MUSA1509939 CT - Glava 27.10.2020 23.10.2020
147 17.11.2020 08:00 MISE2503955 CT - Glava 30.10.2020 17.11.2020
148 17.11.2020 08:00 MIPI1106003 CT - Ostalo 30.10.2020 26.10.2020
149 17.11.2020 08:00 MABA3108955 CT - Glava 04.11.2020 02.11.2020
150 16.11.2020 13:00 HACE1509952 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
151 16.11.2020 10:30 SAMU0506961 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
152 16.11.2020 10:00 SMDZ0409962 CT - Ostalo 15.06.2020 01.01.1970
153 16.11.2020 10:00 FIRA0604971 CT - Ostalo 08.10.2020 02.10.2020
154 16.11.2020 10:00 META1402985 CT - Ostalo 09.10.2020 01.01.1970
155 16.11.2020 10:00 META1402985 CT - Ostalo 09.10.2020 07.10.2020
156 16.11.2020 10:00 IBRO1807950 CT - Ostalo 13.10.2020 01.10.2020
157 16.11.2020 10:00 VIMA1911952 CT - Ostalo 26.10.2020 22.10.2020
158 16.11.2020 10:00 MUSM1701941 CT - Ostalo 27.10.2020 26.10.2020
159 16.11.2020 08:00 AZKA1602947 CT - Kičma 07.09.2020 03.09.2020
160 16.11.2020 08:00 ZAIB1012952 CT - Kičma 02.10.2020 30.09.2020
161 16.11.2020 08:00 KEDI2207972 CT - Kičma 09.10.2020 01.10.2020
162 16.11.2020 08:00 SUKA1001961 CT - Kičma 13.10.2020 09.10.2020
163 16.11.2020 08:00 ALKA0206994 CT - Kičma 22.10.2020 16.10.2020
164 16.11.2020 08:00 ELSM0207978 CT - Glava 27.10.2020 26.10.2020
165 16.11.2020 08:00 INGA1202968 CT - Glava 13.11.2020 16.11.2020
166 13.11.2020 13:00 HAAG2105983 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
167 13.11.2020 10:00 VATU0212947 CT - Ostalo 13.10.2020 08.10.2020
168 13.11.2020 10:00 RAGA0207941 CT - Ostalo 23.10.2020 20.10.2020
169 13.11.2020 10:00 HAKU1902951 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
170 13.11.2020 10:00 HEMU2806952 CT - Ostalo 02.11.2020 28.10.2020
171 13.11.2020 08:00 BRE0707948 CT - Kičma 07.09.2020 19.08.2020
172 13.11.2020 08:00 HAKA2809946 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
173 13.11.2020 08:00 ANPO3105959 CT - Kičma 15.10.2020 08.10.2020
174 13.11.2020 08:00 ENIS1204958 CT - Kičma 21.10.2020 16.10.2020
175 13.11.2020 08:00 ZASM0910969 CT - Glava 23.10.2020 21.10.2020
176 13.11.2020 08:00 EDCA1410979 CT - Glava 26.10.2020 14.10.2020
177 12.11.2020 13:00 RAPO1508948 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
178 12.11.2020 13:00 AZBA1008961 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
179 12.11.2020 10:30 FIKR2202963 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
180 12.11.2020 10:00 SESI0211959 CT - Ostalo 06.10.2020 01.10.2020
181 12.11.2020 10:00 RABA1212195 CT - Ostalo 13.10.2020 30.09.2020
182 12.11.2020 10:00 RABA1212954 CT - Ostalo 22.10.2020 15.10.2020
183 12.11.2020 10:00 NUKA2009952 CT - Ostalo 23.10.2020 14.10.2020
184 12.11.2020 10:00 MILO2707941 CT - Ostalo 29.10.2020 27.10.2020
185 12.11.2020 10:00 SATU2005968 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
186 12.11.2020 09:15 RAKA0601962 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
187 12.11.2020 08:00 EMMU0301975 CT - Kičma 04.09.2020 28.08.2020
188 12.11.2020 08:00 RABA0104961 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
189 12.11.2020 08:00 IZOD0409978 CT - Kičma 13.10.2020 08.10.2020
190 12.11.2020 08:00 ZUDE1601958 CT - Kičma 15.10.2020 08.10.2020
191 12.11.2020 08:00 DRDU2706938 CT - Glava 22.10.2020 01.01.1970
192 12.11.2020 08:00 DRDU2706938 CT - Glava 22.10.2020 01.01.1970
193 12.11.2020 08:00 NUHO2411960 CT - Glava 26.10.2020 12.10.2020
194 12.11.2020 08:00 MAKO1012944 CT - Glava 05.11.2020 04.11.2020
195 11.11.2020 18:30 AISA1710976 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
196 11.11.2020 16:30 ZUSK0202961 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
197 11.11.2020 13:00 RURA1401955 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
198 11.11.2020 10:00 NUOR2105960 CT - Ostalo 25.09.2020 23.09.2020
199 11.11.2020 10:00 ZASE0910954 CT - Ostalo 06.10.2020 01.10.2020
200 11.11.2020 10:00 BRZR3008955 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
201 11.11.2020 10:00 MAGR1606951 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
202 11.11.2020 09:15 AMCO2102939 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
203 11.11.2020 08:00 MUBE0107940 CT - Kičma 02.09.2020 01.09.2020
204 11.11.2020 08:00 IZBE2808953 CT - Kičma 02.09.2020 11.08.2020
205 11.11.2020 08:00 AZDO0601951 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
206 11.11.2020 08:00 SEOS0501989 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
207 11.11.2020 08:00 SEKA1501954 CT - Kičma 15.10.2020 08.10.2020
208 11.11.2020 08:00 FABA2009943 CT - Glava 22.10.2020 20.10.2020
209 11.11.2020 08:00 BIKO2609961 CT - Glava 22.10.2020 20.10.2020
210 11.11.2020 08:00 HAKA3004007 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
211 11.11.2020 08:00 HAFE2003950 CT - Glava 04.11.2020 03.11.2020
212 10.11.2020 13:00 ZIDO1904958 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
213 10.11.2020 10:00 NISA1211954 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
214 10.11.2020 10:00 HAME2712953 CT - Ostalo 23.09.2020 21.09.2020
215 10.11.2020 10:00 DEDO1901495 CT - Ostalo 24.09.2020 21.09.2020
216 10.11.2020 10:00 MECA0208948 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
217 10.11.2020 10:00 MERE0910988 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
218 10.11.2020 10:00 SAKR2010996 CT - Ostalo 09.10.2020 02.10.2020
219 10.11.2020 09:15 EMHU0411967 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
220 10.11.2020 08:00 JODU2203943 CT - Kičma 02.09.2020 06.08.2020
221 10.11.2020 08:00 ANSK2301974 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
222 10.11.2020 08:00 ARHR2705964 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
223 10.11.2020 08:00 NUAH2903975 CT - Kičma 21.10.2020 19.10.2020
224 10.11.2020 08:00 ALMU2001975 CT - Glava 22.10.2020 20.10.2020
225 10.11.2020 08:00 FETU2601984 CT - Glava 22.10.2020 09.10.2020
226 10.11.2020 08:00 VEHA0406014 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
227 09.11.2020 13:00 RAOS1403964 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
228 09.11.2020 13:00 FAOS2906942 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
229 09.11.2020 10:00 MEBA1401956 CT - Ostalo 19.08.2020 14.08.2020
230 09.11.2020 10:00 ASCE1610957 CT - Ostalo 17.09.2020 01.09.2020
231 09.11.2020 10:00 PADE2906954 CT - Ostalo 25.09.2020 23.09.2020
232 09.11.2020 10:00 MIAL2011953 CT - Ostalo 02.10.2020 01.01.1970
233 09.11.2020 10:00 ISDE0212960 CT - Ostalo 21.10.2020 15.10.2020
234 09.11.2020 08:00 GOIG1802941 CT - Kičma 02.09.2020 27.08.2020
235 09.11.2020 08:00 ZEAR0310966 CT - Kičma 09.09.2020 01.01.1970
236 09.11.2020 08:00 IBKO1039591 CT - Kičma 28.09.2020 24.09.2020
237 09.11.2020 08:00 SAJU1803001 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
238 09.11.2020 08:00 SULA2209955 CT - Glava 15.10.2020 13.10.2020
239 09.11.2020 08:00 MITU0505964 CT - Glava 20.10.2020 16.10.2020
240 09.11.2020 08:00 ZEBA3103961 CT - Glava 20.10.2020 16.10.2020
241 09.11.2020 08:00 ARMI1712981 CT - Glava 27.10.2020 01.01.1970
242 09.11.2020 08:00 ARMI1712981 CT - Glava 27.10.2020 26.10.2020
243 06.11.2020 19:00 ADGR1507981 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
244 06.11.2020 18:30 AMKO1703960 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
245 06.11.2020 18:00 ZAMA2901966 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
246 06.11.2020 16:30 LJZR0810972 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
247 06.11.2020 13:30 NUBA0207946 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
248 06.11.2020 13:00 IBFA2403955 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
249 06.11.2020 11:30 MUDZ0502949 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
250 06.11.2020 10:30 ALMA2511968 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
251 06.11.2020 10:15 DZKR2106981 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
252 06.11.2020 10:00 NELU2508966 CT - Ostalo 22.09.2020 17.09.2020
253 06.11.2020 10:00 MUPI2608966 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
254 06.11.2020 10:00 NOST0501940 CT - Ostalo 01.10.2020 28.09.2020
255 06.11.2020 10:00 EMDE2503964 CT - Ostalo 06.10.2020 28.09.2020
256 06.11.2020 10:00 ZESM0609948