Teremini čiji je rok istekao

Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 24.03.2023 10:00 ALAL1506956 CT - Ostalo 16.01.2023 09.01.2023
2 24.03.2023 10:00 JASA2504971 CT - Ostalo 17.01.2023 16.01.2023
3 24.03.2023 10:00 IBSE1309958 CT - Ostalo 20.01.2023 16.01.2023
4 24.03.2023 10:00 MUBE1811958 CT - Ostalo 20.01.2023 17.01.2023
5 24.03.2023 10:00 FAHU2301957 CT - Ostalo 20.01.2023 18.01.2023
6 24.03.2023 10:00 MUBA18.11.1 CT - Ostalo 07.03.2023 03.03.2023
7 24.03.2023 10:00 SEEF01.03.1 CT - Ostalo 15.03.2023 13.03.2023
8 24.03.2023 09:00 IVDU16.11.1 CT - Ostalo 24.02.2023 09.02.2023
9 24.03.2023 09:00 SEMA2812197 CT - Ostalo 09.03.2023
10 24.03.2023 08:30 MEBI30.04.1 CT - Kičma 26.09.2022 19.09.2022
11 24.03.2023 08:30 MAPI09.10.1 CT - Kičma 26.09.2022 20.09.2022
12 24.03.2023 08:30 RELU02.01.1 CT - Kičma 26.09.2022 23.09.2022
13 24.03.2023 08:00 ZDKO23.09.1 CT - Glava 19.12.2022 14.12.2022
14 24.03.2023 08:00 AMZG1005982 CT - Kičma 10.01.2023 16.12.2022
15 24.03.2023 08:00 MUEL0310976 CT - Kičma 17.01.2023 04.01.2023
16 24.03.2023 08:00 IVBU2008964 CT - Kičma 18.01.2023 11.01.2023
17 24.03.2023 08:00 KAFE2104944 CT - Glava 20.01.2023 18.01.2023
18 24.03.2023 08:00 CAAL0104195 CT - Glava 14.02.2023
19 23.03.2023 13:15 ALLU2810198 Holter EKG 22.03.2023
20 23.03.2023 13:00 MEIB1701199 Holter EKG 22.03.2023
21 23.03.2023 12:00 SEDI1907196 Ultrazvuk Srca 22.03.2023
22 23.03.2023 12:00 ALCE2506198 Ergometrija 22.03.2023
23 23.03.2023 11:00 BADI1612198 Ultrazvuk Srca 22.03.2023
24 23.03.2023 11:00 AZMU1306196 Ergometrija 22.03.2023
25 23.03.2023 10:00 RUPA3007952 CT - Ostalo 09.01.2023 23.12.2022
26 23.03.2023 10:00 AJSE0507959 CT - Ostalo 17.01.2023 13.01.2023
27 23.03.2023 10:00 SASI3006964 CT - Ostalo 20.01.2023 11.01.2023
28 23.03.2023 10:00 AZSJ24.04.1 CT - Ostalo 10.02.2023 30.01.2023
29 23.03.2023 10:00 MEAL1108198 CT - Ostalo 20.02.2023
30 23.03.2023 10:00 HATA25.11.1 CT - Ostalo 14.03.2023 09.03.2023
31 23.03.2023 10:00 AHIM1310194 Ergometrija 22.03.2023
32 23.03.2023 09:00 NIAV1104990 CT - Ostalo 30.01.2023 25.01.2023
33 23.03.2023 09:00 KHE1605194 Ultrazvuk Srca 22.03.2023
34 23.03.2023 09:00 MUKO1501196 Ergometrija 22.03.2023
35 23.03.2023 08:30 ELSP05.11.1 CT - Kičma 23.09.2022 21.09.2022
36 23.03.2023 08:30 SUAH21.07.1 CT - Kičma 23.09.2022 12.09.2022
37 23.03.2023 08:30 AVHE30.10.1 CT - Kičma 30.09.2022 22.09.2022
38 23.03.2023 08:30 SEAV14.05.1 CT - Kičma 06.01.2023 02.01.2023
39 23.03.2023 08:00 UZIB30.08.1 CT - Kičma 22.09.2022 21.09.2022
40 23.03.2023 08:00 EMOG0912985 CT - Kičma 17.01.2023 13.01.2023
41 23.03.2023 08:00 SESU1505974 CT - Glava 20.01.2023 05.01.2023
42 23.03.2023 08:00 HAKO1409969 CT - Glava 20.01.2023 17.01.2023
43 23.03.2023 08:00 MITU1411954 CT - Glava 03.02.2023 01.02.2023
44 23.03.2023 08:00 AZME28.06.1 CT - Glava 15.03.2023 08.03.2023
45 22.03.2023 10:00 VERE10.01.1 CT - Ostalo 31.01.2023 19.01.2023
46 22.03.2023 10:00 IBZI17.02.1 CT - Ostalo 31.01.2023 20.01.2023
47 22.03.2023 10:00 FESE31.03.1 CT - Ostalo 10.02.2023 18.01.2023
48 22.03.2023 10:00 NEJU0106195 CT - Ostalo 20.02.2023
49 22.03.2023 09:40 ZASI2811963 Gastroskopija 27.02.2023
50 22.03.2023 09:30 ISSA0608957 Gastroskopija 27.02.2023
51 22.03.2023 09:20 MEVE0501958 Gastroskopija 27.02.2023
52 22.03.2023 09:10 ELTA1301969 Kolonoskopija 27.02.2023
53 22.03.2023 09:00 ADRE1605976 Kolonoskopija 27.02.2023
54 22.03.2023 08:30 REME14.02.1 CT - Kičma 22.09.2022 15.09.2022
55 22.03.2023 08:30 SILU04.05.1 CT - Kičma 22.09.2022 19.09.2022
56 22.03.2023 08:30 DRBL05.02.1 CT - Kičma 17.10.2022 12.10.2022
57 22.03.2023 08:00 CEDE02.01.1 CT - Kičma 26.12.2022 16.12.2022
58 22.03.2023 08:00 ADHU2707971 CT - Ostalo 30.12.2022 22.12.2022
59 22.03.2023 08:00 MEBE1006973 CT - Glava 16.01.2023 12.01.2023
60 22.03.2023 08:00 RAZE0901651 CT - Glava 16.01.2023 12.01.2023
61 22.03.2023 08:00 UZSI3007961 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
62 22.03.2023 08:00 DZCI1201970 CT - Kičma 25.01.2023 20.01.2023
63 22.03.2023 08:00 HABA1010194 CT - Glava 20.02.2023
64 22.03.2023 08:00 HASK16.11.1 CT - Glava 15.03.2023 13.03.2023
65 21.03.2023 12:00 ANPE0711198 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
66 21.03.2023 12:00 MEHU2407196 Ergometrija 07.03.2023
67 21.03.2023 11:00 SASM1004194 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
68 21.03.2023 11:00 AIHR1208195 Ergometrija 07.03.2023
69 21.03.2023 10:20 HAHA2808949 Gastroskopija 27.02.2023
70 21.03.2023 10:10 SAMU0212967 Gastroskopija 27.02.2023
71 21.03.2023 10:00 SUSP0409968 CT - Ostalo 28.12.2022
72 21.03.2023 10:00 SAKA1004956 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
73 21.03.2023 10:00 ALHO2505976 CT - Ostalo 26.01.2023 20.01.2023
74 21.03.2023 10:00 MUZE15.07.1 CT - Ostalo 31.01.2023 30.01.2023
75 21.03.2023 10:00 JOMA17.03.1 CT - Ostalo 09.02.2023
76 21.03.2023 10:00 FABO1002195 CT - Ostalo 20.02.2023
77 21.03.2023 10:00 AZAH2312967 Gastroskopija 27.02.2023
78 21.03.2023 10:00 VAHA21.08.1 CT - Ostalo 28.02.2023 20.02.2023
79 21.03.2023 10:00 EKDO1309195 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
80 21.03.2023 10:00 RAAV0510196 Ergometrija 07.03.2023
81 21.03.2023 10:00 ANBE11.09.1 CT - Ostalo 15.03.2023 07.03.2023
82 21.03.2023 09:50 SEIM2006978 Gastroskopija 27.02.2023
83 21.03.2023 09:30 AICE2804957 Gastroskopija 27.02.2023
84 21.03.2023 09:10 BRPE0502951 Gastroskopija 27.02.2023
85 21.03.2023 09:00 IZMU19.09.1 CT - Ostalo 06.01.2023 21.12.2022
86 21.03.2023 09:00 KAAS0711195 CT - Ostalo 31.01.2023 27.01.2023
87 21.03.2023 09:00 MUPA1501953 Gastroskopija 27.02.2023
88 21.03.2023 09:00 REHU0704196 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
89 21.03.2023 09:00 ALBE0204197 Ergometrija 07.03.2023
90 21.03.2023 08:30 ESHU12.07.1 CT - Kičma 21.09.2022 19.09.2022
91 21.03.2023 08:30 IZMA03.02.1 CT - Kičma 21.09.2022 12.09.2022
92 21.03.2023 08:00 ANDU22.06.1 CT - Kičma 21.09.2022 19.09.2022
93 21.03.2023 08:00 STCU17.03.1 CT - Ostalo 14.12.2022 07.12.2022
94 21.03.2023 08:00 MIAR3004964 CT - Ostalo 16.01.2023 12.01.2023
95 21.03.2023 08:00 MECO0101943 CT - Glava 16.01.2023 12.01.2023
96 21.03.2023 08:00 IZZU2700795 CT - Glava 16.01.2023 11.01.2023
97 21.03.2023 08:00 KEKU1305977 CT - Glava 17.01.2023 16.01.2023
98 21.03.2023 08:00 DEBE14.04.1 CT - Glava 15.03.2023 13.03.2023
99 20.03.2023 15:00 SEKO31.10.1 CT - Ostalo 24.02.2023 14.02.2023
100 20.03.2023 15:00 ZESI17.07.1 CT - Ostalo 24.02.2023 02.02.2023
101 20.03.2023 15:00 HASO03.02.1 CT - Ostalo 27.02.2023 17.02.2023
102 20.03.2023 15:00 MURA14.10.1 CT - Ostalo 27.02.2023 23.02.2023
103 20.03.2023 15:00 JAGE15.07.1 CT - Ostalo 27.02.2023 07.02.2023
104 20.03.2023 14:30 ABAH11.07.1 CT - Kičma 28.02.2023 14.02.2023
105 20.03.2023 14:30 SEPA19.03.1 CT - Ostalo 28.02.2023 13.02.2023
106 20.03.2023 12:00 ZUBU0401195 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
107 20.03.2023 12:00 MUBE0407194 Ergometrija 07.03.2023
108 20.03.2023 11:00 FECE0105196 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
109 20.03.2023 11:00 IZAL1401196 Ergometrija 07.03.2023
110 20.03.2023 10:00 RAAJ16.07.1 CT - Ostalo 13.12.2022 12.12.2022
111 20.03.2023 10:00 AHAL1503960 CT - Ostalo 30.12.2022 26.12.2022
112 20.03.2023 10:00 ZEKO0839711 CT - Ostalo 10.01.2023 06.01.2023
113 20.03.2023 10:00 SISO2708754 CT - Ostalo 20.01.2023 18.01.2023
114 20.03.2023 10:00 SAGE0102981 CT - Ostalo 24.01.2023 13.01.2023
115 20.03.2023 10:00 DAKU30.12.1 CT - Ostalo 09.02.2023 06.02.2023
116 20.03.2023 10:00 IBDI28.04.1 CT - Ostalo 02.03.2023 27.02.2023
117 20.03.2023 10:00 NEKL0707197 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
118 20.03.2023 10:00 IBHR1910194 Ergometrija 07.03.2023
119 20.03.2023 09:50 HAIM2307953 Gastroskopija 27.02.2023
120 20.03.2023 09:40 SEIS0506960 Gastroskopija 27.02.2023
121 20.03.2023 09:30 CATA2202942 Gastroskopija 27.02.2023
122 20.03.2023 09:20 HESE1712963 Gastroskopija 27.02.2023
123 20.03.2023 09:10 SESK0206951 Gastroskopija 27.02.2023
124 20.03.2023 09:00 MUZA1609939 Gastroskopija 27.02.2023
125 20.03.2023 09:00 SECU0404195 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
126 20.03.2023 09:00 CATA0908196 Ergometrija 07.03.2023
127 20.03.2023 08:30 MEDU23.07.1 CT - Kičma 21.09.2022 19.09.2022
128 20.03.2023 08:00 ISAL27.01.1 CT - Ostalo 06.01.2023 28.12.2022
129 20.03.2023 08:00 SEHA1108973 CT - Glava 12.01.2023 29.12.2022
130 20.03.2023 08:00 JASU0509963 CT - Kičma 16.01.2023
131 20.03.2023 08:00 AIDU2110977 CT - Kičma 18.01.2023 12.01.2023
132 20.03.2023 08:00 BERA2512965 CT - Glava 20.01.2023 18.01.2023
133 20.03.2023 08:00 ZEOM0910195 CT - Kičma 14.02.2023
134 17.03.2023 13:15 MUJA2112195 Holter EKG 07.03.2023
135 17.03.2023 13:00 LARE1607198 Holter EKG 07.03.2023
136 17.03.2023 12:00 JAMU0101196 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
137 17.03.2023 12:00 NIKU0605195 Ergometrija 07.03.2023
138 17.03.2023 11:00 FACE1202196 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
139 17.03.2023 11:00 SASP1908195 Ergometrija 07.03.2023
140 17.03.2023 10:00 LEKA1004974 CT - Ostalo 27.12.2022 07.12.2022
141 17.03.2023 10:00 HASA0204953 CT - Ostalo 09.01.2023 04.01.2023
142 17.03.2023 10:00 DZHA1506947 CT - Ostalo 11.01.2023 06.01.2023
143 17.03.2023 10:00 MEAM0210960 CT - Ostalo 20.01.2023 18.01.2023
144 17.03.2023 10:00 EMJU28.08.1 CT - Ostalo 31.01.2023 26.01.2023
145 17.03.2023 10:00 SESA04.05.1 CT - Ostalo 01.02.2023 27.01.2023
146 17.03.2023 10:00 RASO1101949 CT - Ostalo 08.02.2023 03.02.2023
147 17.03.2023 10:00 SEBE0411198 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
148 17.03.2023 10:00 ALZU0904197 Ergometrija 07.03.2023
149 17.03.2023 09:00 SACO08.11.1 CT - Ostalo 04.01.2023 28.12.2022
150 17.03.2023 09:00 MASM1311198 CT - Ostalo 17.02.2023
151 17.03.2023 09:00 MISM2503196 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
152 17.03.2023 09:00 MISM2503196 Ergometrija 07.03.2023
153 17.03.2023 08:30 DZSA19.10.1 CT - Ostalo 24.02.2023 20.02.2023
154 17.03.2023 08:20 MIBE0410951 Kolonoskopija 27.02.2023
155 17.03.2023 08:10 AMBO0807967 Kolonoskopija 27.02.2023
156 17.03.2023 08:05 EDTU1801985 Kolonoskopija 27.02.2023
157 17.03.2023 08:00 STAU26.04.1 CT - Glava 06.01.2023 04.01.2023
158 17.03.2023 08:00 MIPO15.09.1 CT - Kičma 06.01.2023 23.12.2022
159 17.03.2023 08:00 MIDZ10.01.1 CT - Glava 06.01.2023 28.12.2022
160 17.03.2023 08:00 RUPL1504970 CT - Kičma 20.01.2023 11.01.2023
161 17.03.2023 08:00 SASI0501196 CT - Glava 14.02.2023
162 17.03.2023 08:00 DZCE0106989 Kolonoskopija 27.02.2023
163 17.03.2023 08:00 SELE1605195 CT - Glava 09.03.2023
164 16.03.2023 13:15 REVA0501198 Holter EKG 07.03.2023
165 16.03.2023 13:00 SEMU1702197 Holter EKG 07.03.2023
166 16.03.2023 12:00 SEKU1112196 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
167 16.03.2023 12:00 AZJA2705196 Ergometrija 07.03.2023
168 16.03.2023 11:00 HAMA1301195 Ergometrija 07.03.2023
169 16.03.2023 10:00 NAHA0301968 CT - Ostalo 09.01.2023 05.01.2023
170 16.03.2023 10:00 MIKA1006966 CT - Ostalo 11.01.2023 19.12.2022
171 16.03.2023 10:00 SUVA0103940 CT - Ostalo 25.01.2023 19.01.2023
172 16.03.2023 10:00 HAOS3007965 CT - Ostalo 02.02.2023 25.01.2023
173 16.03.2023 10:00 ISMU2301957 CT - Ostalo 14.02.2023
174 16.03.2023 10:00 KAHA2202961 Gastroskopija 27.02.2023
175 16.03.2023 10:00 ADKU2909199 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
176 16.03.2023 10:00 DOZA1112195 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
177 16.03.2023 10:00 IVVI0312195 Ergometrija 07.03.2023
178 16.03.2023 09:50 RACI1003951 Gastroskopija 27.02.2023
179 16.03.2023 09:40 SAMU0209948 Gastroskopija 27.02.2023
180 16.03.2023 09:30 EMAV02.10.1 CT - Ostalo 21.11.2022 16.11.2022
181 16.03.2023 09:30 ANSU0604959 Gastroskopija 27.02.2023
182 16.03.2023 09:20 ALBO0505979 Gastroskopija 27.02.2023
183 16.03.2023 09:10 LAKA0510956 Gastroskopija 27.02.2023
184 16.03.2023 09:00 EDOM2601965 Gastroskopija 27.02.2023
185 16.03.2023 09:00 DEKO0910199 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
186 16.03.2023 09:00 MISE1211197 Ergometrija 07.03.2023
187 16.03.2023 08:30 NESA22.10.1 CT - Kičma 21.11.2022 09.11.2022
188 16.03.2023 08:00 HAOM1112950 CT - Glava 11.01.2023 09.01.2023
189 16.03.2023 08:00 KABA2007962 CT - Glava 11.01.2023 06.01.2023
190 16.03.2023 08:00 AZJA1408959 CT - Glava 17.01.2023
191 16.03.2023 08:00 ALDI0405981 CT - Kičma 17.01.2023 12.01.2023
192 16.03.2023 08:00 FIAL0101952 CT - Kičma 08.02.2023 01.02.2023
193 16.03.2023 08:00 RAAL28.11.1 CT - Kičma 27.02.2023 21.02.2023
194 15.03.2023 10:30 ABAR1908967 Kolonoskopija 24.01.2023
195 15.03.2023 10:15 SAKA2506965 Gastroskopija 24.01.2023
196 15.03.2023 10:00 ISTO1502969 CT - Ostalo 27.12.2022 23.12.2022
197 15.03.2023 10:00 SEFE0403964 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
198 15.03.2023 10:00 ESDE0210943 CT - Ostalo 24.01.2023 16.01.2023
199 15.03.2023 10:00 ESDE0210943 CT - Ostalo 24.01.2023 16.01.2023
200 15.03.2023 10:00 EDBE0112958 Gastroskopija 24.01.2023
201 15.03.2023 10:00 RUSA03.05.1 CT - Ostalo 01.02.2023 17.02.2023
202 15.03.2023 10:00 SEZI0509962 CT - Ostalo 13.02.2023
203 15.03.2023 10:00 HACE0707196 CT - Ostalo 14.02.2023
204 15.03.2023 09:30 SETO2505950 Rektoskopija 24.01.2023 01.01.1970
205 15.03.2023 09:15 HASE2004973 Kolonoskopija 18.01.2023
206 15.03.2023 09:00 OMSP23.09.1 CT - Ostalo 13.12.2022 08.12.2022
207 15.03.2023 09:00 VACE2606948 Gastroskopija 18.01.2023
208 15.03.2023 08:30 AMFE15.03.1 CT - Kičma 29.11.2022 21.11.2022
209 15.03.2023 08:00 FETU0501963 CT - Glava 09.01.2023 05.01.2023
210 15.03.2023 08:00 HASA0306941 CT - Glava 11.01.2023 06.01.2023
211 15.03.2023 08:00 ELHU1112974 CT - Kičma 16.01.2023 13.01.2023
212 15.03.2023 08:00 BEKU25.02.1 CT - Glava 24.02.2023 07.02.2023
213 14.03.2023 13:15 HAMU0503195 Holter EKG 07.03.2023
214 14.03.2023 13:00 HUSO2004195 Holter EKG 07.03.2023
215 14.03.2023 12:00 SUSI1811197 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
216 14.03.2023 12:00 AZKA1704195 Ergometrija 07.03.2023
217 14.03.2023 11:00 SAHA1209972 Gastroskopija 18.01.2023
218 14.03.2023 11:00 VAHA2108194 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
219 14.03.2023 11:00 SAVE0408195 Ergometrija 07.03.2023
220 14.03.2023 10:20 SAIS1503961 Gastroskopija 24.01.2023
221 14.03.2023 10:00 SECE15.03.1 CT - Ostalo 10.11.2022 08.11.2022
222 14.03.2023 10:00 HAKA17.07.1 CT - Ostalo 04.01.2023 27.12.2022
223 14.03.2023 10:00 DZBO1601958 CT - Ostalo 09.01.2023 07.12.2022
224 14.03.2023 10:00 ZLBI1204964 CT - Ostalo 10.01.2023 22.12.2022
225 14.03.2023 10:00 INHA3008959 CT - Ostalo 12.01.2023 10.01.2023
226 14.03.2023 10:00 MEOM3107991 CT - Ostalo 26.01.2023 20.01.2023
227 14.03.2023 10:00 OSJA0803195 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
228 14.03.2023 10:00 JAKU2704197 Ergometrija 07.03.2023
229 14.03.2023 09:50 MIOS2811954 Kolonoskopija 13.01.2023
230 14.03.2023 09:40 RABU0811958 Kolonoskopija 13.01.2023
231 14.03.2023 09:30 SECI2701966 Kolonoskopija 13.01.2023
232 14.03.2023 09:00 ANCO0506955 Gastroskopija 13.01.2023
233 14.03.2023 09:00 MUHA3105197 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
234 14.03.2023 09:00 JAMU0101196 Ergometrija 07.03.2023
235 14.03.2023 08:30 EDCE22.01.1 CT - Kičma 16.11.2022 09.11.2022
236 14.03.2023 08:00 SALJ05.09.1 CT - Glava 06.01.2023 27.12.2022
237 14.03.2023 08:00 MEBR10.05.1 CT - Glava 06.01.2023 28.12.2022
238 14.03.2023 08:00 VECE0105964 CT - Kičma 16.01.2023 12.01.2023
239 14.03.2023 08:00 HISA24.02.1 CT - Glava 09.02.2023 01.02.2023
240 13.03.2023 15:00 SEBU11.02.1 CT - Ostalo 23.02.2023
241 13.03.2023 15:00 SEHA23.08.1 CT - Ostalo 27.02.2023 23.02.2023
242 13.03.2023 15:00 MUBE16.07.1 CT - Ostalo 28.02.2023 24.02.2023
243 13.03.2023 13:15 ELKU2006197 Holter EKG 07.03.2023
244 13.03.2023 13:00 AZKA1704195 Holter EKG 07.03.2023
245 13.03.2023 12:00 SAFA1710196 Ergometrija 07.03.2023
246 13.03.2023 10:00 SEDE1406964 CT - Ostalo 28.12.2022 27.12.2022
247 13.03.2023 10:00 ELVE15.09.1 CT - Ostalo 09.01.2023 29.12.2022
248 13.03.2023 10:00 AVAL1306949 CT - Ostalo 11.01.2023 26.12.2022
249 13.03.2023 10:00 HAVL1612944 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
250 13.03.2023 10:00 DUAK2903950 CT - Ostalo 30.01.2023 25.01.2023
251 13.03.2023 10:00 IZMU10.04.1 CT - Ostalo 09.02.2023 06.02.2023
252 13.03.2023 10:00 SUHO06.04.1 CT - Ostalo 23.02.2023 15.02.2023
253 13.03.2023 10:00 ADJU31.10.1 CT - Ostalo 23.02.2023 09.02.2023
254 13.03.2023 09:30 HEHA0807937 Gastroskopija 18.01.2023
255 13.03.2023 09:20 MIRE0107977 Gastroskopija 13.01.2023
256 13.03.2023 09:20 FUHA2707957 Gastroskopija 18.01.2023
257 13.03.2023 09:10 SEHA2702960 Kolonoskopija 13.01.2023
258 13.03.2023 09:10 ZASA2203952 Gastroskopija 18.01.2023
259 13.03.2023 09:00 SEHA2712960 Gastroskopija 13.01.2023
260 13.03.2023 09:00 SUIV3011972 CT - Ostalo 18.01.2023 12.01.2023
261 13.03.2023 09:00 URJU2309197 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
262 13.03.2023 08:00 SEKO0604966 CT - Kičma 28.12.2022 23.12.2022
263 13.03.2023 08:00 MEFA1010196 CT - Glava 30.12.2022 29.12.2022
264 13.03.2023 08:00 AHBA1608964 CT - Glava 30.12.2022 28.12.2022
265 13.03.2023 08:00 HAJU2111964 CT - Ostalo 30.12.2022 28.12.2022
266 13.03.2023 08:00 NUJA2806960 CT - Ostalo 10.01.2023 13.12.2022
267 13.03.2023 08:00 RAOD0302964 CT - Kičma 12.01.2023 10.01.2023
268 10.03.2023 13:00 ELBO2810195 Holter EKG 07.03.2023
269 10.03.2023 12:00 ZUKA2702195 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
270 10.03.2023 12:00 ANAN0910195 Ergometrija 07.03.2023
271 10.03.2023 12:00 IVMI0611196 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
272 10.03.2023 11:00 MUBA1407195 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
273 10.03.2023 11:00 AMLJ0608194 Ergometrija 07.03.2023
274 10.03.2023 11:00 FASA1710196 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
275 10.03.2023 11:00 TAPA0911195 Ergometrija 07.03.2023
276 10.03.2023 10:00 IRCO31.01.1 CT - Ostalo 12.12.2022 09.12.2022
277 10.03.2023 10:00 HAVE0904956 CT - Ostalo 30.12.2022 23.12.2022
278 10.03.2023 10:00 EDJA2806972 CT - Ostalo 08.02.2023 03.02.2023
279 10.03.2023 10:00 HAAG2310197 CT - Ostalo 09.02.2023 31.01.2023
280 10.03.2023 10:00 SEMU2602195 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
281 10.03.2023 10:00 MUHE0308198 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
282 10.03.2023 10:00 ELBO1810195 Ergometrija 07.03.2023
283 10.03.2023 09:00 JAOS10.01.1 CT - Ostalo 14.12.2022 12.12.2022
284 10.03.2023 09:00 NAPE30.07.1 CT - Ostalo 14.12.2022 09.12.2022
285 10.03.2023 09:00 HACE0701957 CT - Ostalo 18.01.2023 02.01.2023
286 10.03.2023 09:00 FAAL1306194 CT - Ostalo 17.02.2023
287 10.03.2023 09:00 CAFA0201195 Ultrazvuk Srca 07.03.2023
288 10.03.2023 09:00 EMDO0109195 Ergometrija 07.03.2023
289 10.03.2023 08:40 ADAR0511999 Kolonoskopija 13.01.2023
290 10.03.2023 08:35 NEDO1411958 Kolonoskopija 13.01.2023
291 10.03.2023 08:30 EDMU1504966 Kolonoskopija 13.01.2023
292 10.03.2023 08:15 MIHA0607968 Kolonoskopija 13.01.2023
293 10.03.2023 08:10 VIIS0912990 Kolonoskopija 13.01.2023
294 10.03.2023 08:00 DZKA2007960 CT - Glava 30.12.2022 27.12.2022
295 10.03.2023 08:00 NEHA0103948 CT - Glava 30.12.2022 28.12.2022
296 10.03.2023 08:00 KEVE1984 CT - Kičma 30.12.2022 27.12.2022
297 10.03.2023 08:00 FADU13.08.1 CT - Glava 06.01.2023 29.12.2022
298 10.03.2023 08:00 SODA2510957 Kolonoskopija 13.01.2023
299 10.03.2023 08:00 ROLU18.09.1 CT - Kičma 31.01.2023 30.01.2023
300 10.03.2023 08:00 AICO06.09.1 CT - Glava 09.02.2023 03.02.2023
301 10.03.2023 08:00 SADA18.12.1 CT - Glava 08.03.2023 07.03.2023
302 10.03.2023 07:30 SETR18.07.1 CT - Glava 21.11.2022 14.11.2022
303 09.03.2023 13:15 MULE1608194 Holter EKG 02.03.2023
304 09.03.2023 13:00 DZTA1409195 Holter EKG 02.03.2023
305 09.03.2023 12:00 ZESE0912197 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
306 09.03.2023 12:00 BRBL2808196 Ergometrija 02.03.2023
307 09.03.2023 11:00 JUMU1206196 Ergometrija 02.03.2023
308 09.03.2023 10:00 ASKA2406959 CT - Ostalo 27.12.2022
309 09.03.2023 10:00 NAOH0101969 CT - Ostalo 11.01.2023 22.12.2022
310 09.03.2023 10:00 ILKO1407959 Kolonoskopija 13.01.2023
311 09.03.2023 10:00 IBAH1006941 CT - Ostalo 27.01.2023 16.01.2023
312 09.03.2023 10:00 SACI14.09.1 CT - Ostalo 31.01.2023 19.01.2023
313 09.03.2023 10:00 KABA1905949 CT - Ostalo 02.02.2023
314 09.03.2023 10:00 SUFR1951 CT - Ostalo 14.02.2023
315 09.03.2023 10:00 SEMU1702197 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
316 09.03.2023 10:00 SAHR17.09.1 CT - Ostalo 07.03.2023 10.02.2023
317 09.03.2023 09:50 SABA1602960 Kolonoskopija 13.01.2023
318 09.03.2023 09:30 JANI29.03.1 CT - Ostalo 09.12.2022 05.12.2022
319 09.03.2023 09:30 SABA1602960 Gastroskopija 13.01.2023
320 09.03.2023 09:10 KEFE1109983 Gastroskopija 13.01.2023
321 09.03.2023 09:10 SAKA2005949 Gastroskopija 13.01.2023
322 09.03.2023 09:00 SAKA20.05.1 CT - Ostalo 14.12.2022 22.11.2022
323 09.03.2023 09:00 FIPU16.03.1 CT - Ostalo 15.12.2022 02.12.2022
324 09.03.2023 09:00 NIOR29.05.1 CT - Ostalo 19.12.2022 14.12.2022
325 09.03.2023 09:00 NEME2006977 Kolonoskopija 13.01.2023
326 09.03.2023 09:00 HANU1109949 CT - Ostalo 18.01.2023 11.01.2023
327 09.03.2023 09:00 FRLA0408194 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
328 09.03.2023 09:00 ALHU2101196 Ergometrija 02.03.2023
329 09.03.2023 08:30 DAMA17.07.1 CT - Kičma 16.11.2022 11.11.2022
330 09.03.2023 08:00 ESAR2612955 CT - Glava 30.12.2022 08.12.2022
331 09.03.2023 08:00 SAGR2910979 CT - Glava 30.12.2022 28.12.2022
332 09.03.2023 08:00 KEBA1612977 CT - Kičma 12.01.2023 11.01.2023
333 09.03.2023 08:00 AHAL1503960 CT - Ostalo 18.01.2023 16.01.2023
334 08.03.2023 10:10 IROM2110997 Gastroskopija 13.01.2023
335 08.03.2023 10:00 SAZA31.05.1 CT - Ostalo 07.12.2022 28.11.2022
336 08.03.2023 10:00 PIMA0910196 CT - Ostalo 30.12.2022
337 08.03.2023 10:00 ASPO0501954 Gastroskopija 13.01.2023
338 08.03.2023 10:00 SABE16.01.1 CT - Ostalo 09.02.2023 27.01.2023
339 08.03.2023 09:50 DURA1406956 Kolonoskopija 13.01.2023
340 08.03.2023 09:40 IRCO31.01.9 Gastroskopija 13.01.2023
341 08.03.2023 09:30 RASA1003960 Gastroskopija 13.01.2023
342 08.03.2023 09:00 SUDU11.12.1 CT - Ostalo 09.12.2022 05.12.2022
343 08.03.2023 09:00 ZEFI15.02.1 CT - Ostalo 21.12.2022 20.12.2022
344 08.03.2023 09:00 FESK1212967 Rektoskopija 13.01.2023
345 08.03.2023 09:00 ANZR1010946 CT - Ostalo 18.01.2023 16.01.2023
346 08.03.2023 08:30 IBRE04.05.1 CT - Kičma 15.12.2022 13.12.2022
347 08.03.2023 08:00 LUJU1212995 CT - Glava 30.12.2022 23.12.2022
348 08.03.2023 08:00 ELSM1607976 CT - Glava 30.12.2022 23.12.2022
349 08.03.2023 08:00 FASP2608960 CT - Ostalo 30.12.2022 07.12.2022
350 08.03.2023 08:00 FUSE3012986 CT - Kičma 09.01.2023 29.12.2022
351 07.03.2023 13:00 ZAJA2203196 Holter EKG 02.03.2023
352 07.03.2023 13:00 MIMA0609195 Holter EKG 02.03.2023
353 07.03.2023 12:00 SAMU0207196 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
354 07.03.2023 12:00 MUTA1602195 Ergometrija 02.03.2023
355 07.03.2023 11:00 NISM23.04.1 CT - Ostalo 23.02.2023 17.02.2023
356 07.03.2023 11:00 HABU0609196 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
357 07.03.2023 11:00 AVTE2609195 Ergometrija 02.03.2023
358 07.03.2023 10:00 CAAH26.02.1 CT - Ostalo 13.12.2022 12.12.2022
359 07.03.2023 10:00 SAMU0904962 Kolonoskopija 13.01.2023 01.01.1970
360 07.03.2023 10:00 NIKE1005968 Gastroskopija 13.01.2023
361 07.03.2023 10:00 NAGO05.08.1 CT - Ostalo 09.02.2023 01.02.2023
362 07.03.2023 10:00 RASO1803196 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
363 07.03.2023 10:00 HABU0609196 Ergometrija 02.03.2023
364 07.03.2023 09:50 SAMU0904962 Gastroskopija 13.01.2023 01.01.1970
365 07.03.2023 09:50 ANMA0501985 Kolonoskopija 13.01.2023
366 07.03.2023 09:40 ANMA0501985 Gastroskopija 13.01.2023
367 07.03.2023 09:30 IBSI12.08.1 CT - Ostalo 16.11.2022 25.10.2022
368 07.03.2023 09:20 SAZE1110981 Kolonoskopija 13.01.2023
369 07.03.2023 09:00 ANAL21.08.2 CT - Ostalo 21.12.2022 09.12.2022
370 07.03.2023 09:00 SAZE1110981 Gastroskopija 13.01.2023
371 07.03.2023 09:00 MICA2802967 CT - Ostalo 18.01.2023
372 07.03.2023 09:00 SETA1201196 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
373 07.03.2023 09:00 ZETU3001195 Ergometrija 02.03.2023
374 07.03.2023 08:30 SASI20.03.1 CT - Kičma 01.12.2022 17.11.2022
375 07.03.2023 08:00 FEFA1603959 CT - Glava 30.12.2022 20.12.2022
376 07.03.2023 08:00 BEFE0207976 CT - Kičma 30.12.2022 27.12.2022
377 07.03.2023 08:00 EDNU0312976 CT - Kičma 10.01.2023 09.01.2023
378 07.03.2023 08:00 NEBA07.06.1 CT - Glava 09.02.2023 08.02.2023
379 06.03.2023 15:00 BEKO0710939 CT - Ostalo 08.02.2023 18.01.2023
380 06.03.2023 13:00 LOSA1111200 Holter EKG 02.03.2023
381 06.03.2023 13:00 SECA2206195 Holter EKG 02.03.2023
382 06.03.2023 12:00 DEIM2503195 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
383 06.03.2023 12:00 ALMU1403196 Ergometrija 02.03.2023
384 06.03.2023 11:00 SUKU1812195 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
385 06.03.2023 11:00 AZCI0310195 Ergometrija 02.03.2023
386 06.03.2023 10:00 SAKA0501959 CT - Ostalo 27.12.2022 22.12.2022
387 06.03.2023 10:00 NEIB2106974 CT - Ostalo 28.12.2022 20.12.2022
388 06.03.2023 10:00 CEMU1805948 CT - Ostalo 11.01.2023 26.12.2022
389 06.03.2023 10:00 HACE2411195 CT - Ostalo 02.02.2023
390 06.03.2023 10:00 NEAR1004197 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
391 06.03.2023 10:00 MEBE0503195 Ergometrija 02.03.2023
392 06.03.2023 09:40 BAAJ1402953 Gastroskopija 13.01.2023
393 06.03.2023 09:30 ALZE23.1119 CT - Ostalo 04.10.2022 26.09.2022
394 06.03.2023 09:30 NECO0112996 Gastroskopija 13.01.2023
395 06.03.2023 09:20 FADE2607943 Gastroskopija 13.01.2023 01.01.1970
396 06.03.2023 09:10 SEFA0608955 Gastroskopija 13.01.2023
397 06.03.2023 09:00 NETI02.06.1 CT - Ostalo 06.10.2022 03.10.2022
398 06.03.2023 09:00 HICE0102953 Gastroskopija 13.01.2023
399 06.03.2023 09:00 CEMI1957 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
400 06.03.2023 09:00 BESA1507195 Ergometrija 02.03.2023
401 06.03.2023 08:00 HANA26.07.1 CT - Ostalo 19.12.2022 13.12.2022
402 06.03.2023 08:00 HAIS21.04.1 CT - Glava 21.12.2022 13.12.2022
403 06.03.2023 08:00 ISDE1603962 CT - Glava 26.12.2022
404 06.03.2023 08:00 MUSI1809968 CT - Kičma 30.12.2022 28.12.2022
405 06.03.2023 08:00 ARCI1506198 CT - Glava 14.02.2023
406 03.03.2023 13:00 MEPA1203197 Holter EKG 02.03.2023
407 03.03.2023 13:00 STHR1604194 Holter EKG 02.03.2023
408 03.03.2023 12:00 AMMU0709196 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
409 03.03.2023 12:00 TASI2002194 Ergometrija 02.03.2023
410 03.03.2023 11:00 MUAL22.05.1 CT - Ostalo 31.01.2023 26.01.2023
411 03.03.2023 11:00 ASSI2404195 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
412 03.03.2023 11:00 MIIB2202196 Ergometrija 02.03.2023
413 03.03.2023 10:40 ENHE3102956 Kolonoskopija 13.01.2023
414 03.03.2023 10:00 ENGA23.03.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
415 03.03.2023 10:00 BAZU1606959 CT - Ostalo 27.12.2022 19.12.2022
416 03.03.2023 10:00 AHKA0602997 CT - Ostalo 09.01.2023 04.01.2023
417 03.03.2023 10:00 MIVE2007963 CT - Ostalo 12.01.2023 06.01.2023
418 03.03.2023 10:00 MIVE2007196 CT - Ostalo 12.01.2023 06.01.2023
419 03.03.2023 10:00 MIAR0603959 CT - Ostalo 13.02.2023
420 03.03.2023 10:00 EROR0705196 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
421 03.03.2023 10:00 NAOM2608195 Ergometrija 02.03.2023
422 03.03.2023 09:40 MIKU0809987 Kolonoskopija 13.01.2023
423 03.03.2023 09:30 ADDE04.03.1 CT - Ostalo 28.10.2022 24.10.2022
424 03.03.2023 09:00 ENHA1702195 Ultrazvuk Srca 02.03.2023
425 03.03.2023 09:00 EROR0705196 Ergometrija 02.03.2023
426 03.03.2023 08:45 MESI2002966 Kolonoskopija 13.01.2023
427 03.03.2023 08:30 RAMA26.06.1 CT - Kičma 27.09.2022 23.09.2022
428 03.03.2023 08:20 SEDE1510964 Kolonoskopija 13.01.2023
429 03.03.2023 08:10 PEJU1609954 Kolonoskopija 13.01.2023
430 03.03.2023 08:00 ZASE11.07.1 CT - Glava 30.11.2022 23.11.2022
431 03.03.2023 08:00 ALOS03.08.1 CT - Glava 19.12.2022 15.12.2022
432 03.03.2023 08:00 SURI2103949 CT - Kičma 06.02.2023 01.02.2023
433 02.03.2023 13:15 BEDO0908199 Holter EKG 28.02.2023
434 02.03.2023 13:00 SAHU2809197 Holter EKG 28.02.2023
435 02.03.2023 12:00 VEVE1205196 Ultrazvuk Srca 28.02.2023
436 02.03.2023 12:00 MIKO1605198 Ergometrija 28.02.2023
437 02.03.2023 11:00 ZLSU2304196 Ultrazvuk Srca 28.02.2023
438 02.03.2023 11:00 ZIMA0104195 Ergometrija 28.02.2023
439 02.03.2023 10:00 STAK20.08.1 CT - Ostalo 01.11.2022 27.10.2022
440 02.03.2023 10:00 TISA20.02.1 CT - Ostalo 12.12.2022 05.12.2022
441 02.03.2023 10:00 IRSI2807990 CT - Ostalo 27.12.2022 23.12.2022
442 02.03.2023 10:00 BASI2101953 CT - Ostalo 11.01.2023 10.01.2023
443 02.03.2023 10:00 JATA2108967 CT - Ostalo 12.01.2023 30.12.2022
444 02.03.2023 10:00 HAKA0409936 CT - Ostalo 06.02.2023
445 02.03.2023 10:00 SUHA2702195 CT - Ostalo 14.02.2023
446 02.03.2023 10:00 HABE2810963 CT - Ostalo 14.02.2023
447 02.03.2023 10:00 SASU0302195 Ultrazvuk Srca 28.02.2023
448 02.03.2023 10:00 ZIAH0504196 Ergometrija 28.02.2023
449 02.03.2023 09:50 ESHU2708960 Gastroskopija 13.01.2023
450 02.03.2023 09:40 MEAR0511978 Gastroskopija 13.01.2023
451 02.03.2023 09:30 SEZI2707951 Gastroskopija 13.01.2023
452 02.03.2023 09:20 MIIB2405966 Gastroskopija 13.01.2023
453 02.03.2023 09:10 SUTE2003955 Gastroskopija 13.01.2023
454 02.03.2023 09:00 ESCI02.06.1 CT - Ostalo 14.12.2022 12.12.2022
455 02.03.2023 09:00 FATE0603953 Gastroskopija 13.01.2023
456 02.03.2023 09:00 HAHA0606198 Ultrazvuk Srca 28.02.2023
457 02.03.2023 09:00 HAHA0606198 Ergometrija 28.02.2023
458 02.03.2023 08:30 RISA05.12.1 CT - Kičma 01.12.2022 29.11.2022
459 02.03.2023 08:00 HASA04.10.1 CT - Glava 30.09.2022 06.09.2022
460 02.03.2023 08:00 HASA04.10.1 CT - Glava 03.10.2022 06.09.2022
461 02.03.2023 08:00 DZCI01.08.1 CT - Ostalo 19.12.2022 14.12.2022
462 02.03.2023 08:00 MIHI01.06.1 CT - Glava 04.01.2023 28.12.2022
463 02.03.2023 08:00 ENKA1603973 CT - Kičma 09.01.2023 04.01.2023
464 02.03.2023 08:00 VETE2506917 CT - Glava 25.01.2023 20.01.2023
465 02.03.2023 08:00 SASA11.02.1 CT - Glava 16.02.2023 25.01.2023
466 02.03.2023 08:00 EMOM10.03.1 CT - Kičma 28.02.2023 23.02.2023
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.02.2023 13:00 HIVE02.04.1 MRI-Kičma 21.12.2022 12.07.1965
2 28.02.2023 12:30 BAOM0401193 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
3 28.02.2023 12:15 HARE2501196 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
4 28.02.2023 12:00 BESA0705197 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
5 28.02.2023 11:15 ASMU0808196 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
6 28.02.2023 11:00 ESOM0808196 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
7 28.02.2023 10:45 SUMU0310195 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
8 28.02.2023 10:30 FAKU0112195 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
9 28.02.2023 10:15 KEBE1612196 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
10 28.02.2023 10:00 AZPI2409196 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
11 28.02.2023 10:00 FESK2309954 CT - Ostalo 26.12.2022 21.12.2022
12 28.02.2023 10:00 ASAS2412967 CT - Ostalo 12.01.2023 21.11.2022
13 28.02.2023 10:00 NEMU0506971 CT - Ostalo 18.01.2023 17.01.2023
14 28.02.2023 10:00 SESA1004955 CT - Ostalo 26.01.2023 10.01.2023
15 28.02.2023 10:00 RAPO1206953 CT - Ostalo 13.02.2023
16 28.02.2023 09:30 MITU1906955 Rektoskopija 12.01.2023
17 28.02.2023 09:20 ALZI0509984 Rektoskopija 12.01.2023
18 28.02.2023 09:00 REAL04.04.1 CT - Ostalo 13.12.2022 07.12.2022
19 28.02.2023 09:00 ZATU31.01.1 CT - Ostalo 19.12.2022 09.12.2022
20 28.02.2023 09:00 ELNA27.03.1 CT - Ostalo 21.12.2022 19.12.2022
21 28.02.2023 09:00 TOBA2811952 Gastroskopija 12.01.2023
22 28.02.2023 09:00 SAKA0102954 CT - Ostalo 18.01.2023 13.01.2023
23 28.02.2023 08:30 ZISI13.07.1 CT - Kičma 12.12.2022 06.12.2022
24 28.02.2023 08:00 VACO18.04.1 CT - Glava 19.12.2022 09.12.2022
25 28.02.2023 08:00 DZSA25.05.1 CT - Glava 21.12.2022 14.12.2022
26 28.02.2023 08:00 AMIB22.03.2 CT - Glava 21.12.2022 15.12.2022
27 28.02.2023 08:00 AMKU2206984 CT - Ostalo 30.12.2022 28.12.2022
28 28.02.2023 08:00 AJSI0701192 CT - Ostalo 18.01.2023 11.01.2023
29 27.02.2023 15:00 ILBA15.10.1 CT - Ostalo 10.02.2023 07.02.2023
30 27.02.2023 15:00 SAZA0401197 CT - Ostalo 13.02.2023
31 27.02.2023 14:00 SEKU1965 CT - Ostalo 24.01.2023 05.01.2023
32 27.02.2023 14:00 AMMU1511965 CT - Kičma 30.01.2023 25.01.2023
33 27.02.2023 14:00 AZHA2309959 CT - Ostalo 30.01.2023 24.01.2023
34 27.02.2023 14:00 SITU22.12.1 CT - Ostalo 01.02.2023 31.01.2023
35 27.02.2023 13:00 SAKO21.06.1 MRI-Kičma 21.12.2022 12.07.2022
36 27.02.2023 10:30 MUCA2911950 Gastroskopija 12.01.2023
37 27.02.2023 10:20 MISO2011939 Gastroskopija 12.01.2023
38 27.02.2023 10:10 HASK0107966 Rektoskopija 12.01.2023
39 27.02.2023 10:00 ANKO10.07.1 CT - Ostalo 09.12.2022 29.11.2022
40 27.02.2023 10:00 FAIS26.02.1 CT - Ostalo 19.12.2022 13.12.2022
41 27.02.2023 10:00 NIHA2511959 CT - Ostalo 26.12.2022
42 27.02.2023 10:00 HASK0107966 Gastroskopija 12.01.2023
43 27.02.2023 10:00 SEDE0210974 CT - Ostalo 16.01.2023 22.12.2022
44 27.02.2023 10:00 RUAG0401963 CT - Ostalo 24.01.2023 19.01.2023
45 27.02.2023 10:00 OMEF02.09.1 CT - Ostalo 31.01.2023 24.01.2023
46 27.02.2023 10:00 DUTU07.09.1 CT - Ostalo 31.01.2023 24.01.2023
47 27.02.2023 10:00 MIJO15.11.1 CT - Ostalo 09.02.2023 01.02.2023
48 27.02.2023 10:00 MINE01.03.1 CT - Ostalo 16.02.2023 13.02.2023
49 27.02.2023 09:50 DABO1912940 Gastroskopija 12.01.2023
50 27.02.2023 09:40 FIME2005969 Gastroskopija 12.01.2023
51 27.02.2023 09:40 ZESE2507969 Gastroskopija 12.01.2023
52 27.02.2023 09:30 MEZU03.02.1 CT - Ostalo 04.01.2023 30.12.2022
53 27.02.2023 09:30 KALI0111962 Gastroskopija 12.01.2023
54 27.02.2023 09:10 HICA1108959 Kolonoskopija 12.01.2023
55 27.02.2023 09:00 SAKA10.10.1 CT - Ostalo 21.12.2022 19.12.2022
56 27.02.2023 09:00 FIMA1512961 Gastroskopija 12.01.2023
57 27.02.2023 09:00 SEDI1102196 CT - Ostalo 14.02.2023
58 27.02.2023 08:30 ZDMI15.04.1 CT - Kičma 15.12.2022 08.12.2022
59 27.02.2023 08:30 AMKA18.11.1 CT - Kičma 20.12.2022 12.12.2022
60 27.02.2023 08:00 ISMU14.08.1 CT - Glava 19.12.2022 09.12.2022
61 27.02.2023 08:00 PABU04.04.1 CT - Glava 19.12.2022 12.12.2022
62 27.02.2023 08:00 SACE10.09.1 CT - Glava 21.12.2022 14.12.2022
63 27.02.2023 08:00 HASP1408019 CT - Ostalo 24.01.2023 12.01.2023
64 24.02.2023 12:15 RAKA2505197 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
65 24.02.2023 12:00 ZAEF0702196 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
66 24.02.2023 11:30 ZERE2301196 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
67 24.02.2023 11:15 FIKO0202195 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022 01.01.1970
68 24.02.2023 11:00 NABA0112195 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
69 24.02.2023 10:30 FEKU0111197 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
70 24.02.2023 10:15 ZIBI2906194 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
71 24.02.2023 10:00 SEDE01.08.1 CT - Ostalo 09.11.2022 31.10.2022
72 24.02.2023 10:00 HAAL1712195 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
73 24.02.2023 10:00 ERZE10.09.1 CT - Ostalo 21.12.2022 19.12.2022
74 24.02.2023 10:00 DRUD2802952 CT - Ostalo 26.12.2022 22.12.2022
75 24.02.2023 10:00 SUAL07.05.1 CT - Ostalo 04.01.2023 29.12.2022
76 24.02.2023 10:00 NISK28.06.1 CT - Glava 06.01.2023 04.01.2023
77 24.02.2023 10:00 NISK28.06.1 CT - Ostalo 06.01.2023 04.01.2023
78 24.02.2023 10:00 IBBR2001194 CT - Ostalo 24.01.2023 17.01.2023
79 24.02.2023 08:30 AMDU08.07.1 CT - Kičma 15.12.2022 12.12.2022
80 24.02.2023 08:30 HASK06.09.1 CT - Kičma 20.12.2022 12.12.2022
81 24.02.2023 08:15 ZDBE0509954 Kolonoskopija 12.01.2023
82 24.02.2023 08:05 ALMU0404980 Kolonoskopija 12.01.2023
83 24.02.2023 08:00 NECO30.11.1 CT - Glava 15.12.2022 13.12.2023
84 24.02.2023 08:00 SMIS01.01.1 CT - Glava 15.12.2022 09.12.2022
85 24.02.2023 08:00 EDSE1705957 CT - Glava 28.12.2022 22.12.2022
86 24.02.2023 08:00 ENMU0901969 Kolonoskopija 12.01.2023
87 24.02.2023 08:00 SAHA2508950 CT - Glava 27.01.2023 23.01.2023
88 23.02.2023 16:00 DUBA22.07.1 MRI-Kičma 22.12.2022 20.07.2022
89 23.02.2023 15:30 AMSP21.05.1 MRI-Abdomen 21.12.2022 20.07.2022
90 23.02.2023 12:15 HACO2802194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
91 23.02.2023 12:00 MUMU2704196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
92 23.02.2023 11:15 HAFE1411195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
93 23.02.2023 11:15 MATR0910195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
94 23.02.2023 11:00 BLDU1903196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
95 23.02.2023 10:45 ENHA2711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
96 23.02.2023 10:30 NECO1505195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
97 23.02.2023 10:20 ALJA2306957 Gastroskopija 11.01.2023
98 23.02.2023 10:15 RAKA0903195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
99 23.02.2023 10:10 FAMU2504956 Gastroskopija 11.01.2023
100 23.02.2023 10:00 FAGA25.11.1 CT - Ostalo 09.12.2022 29.11.2022
101 23.02.2023 10:00 OMSK2309197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
102 23.02.2023 10:00 MURI2111964 CT - Ostalo 26.12.2022 23.10.2022
103 23.02.2023 10:00 IBGO2302955 CT - Ostalo 30.12.2022 28.12.2022
104 23.02.2023 10:00 ZOMA0109941 Gastroskopija 11.01.2023
105 23.02.2023 10:00 BEKA2412977 CT - Ostalo 17.01.2023 13.01.2023
106 23.02.2023 10:00 NEBE1603957 CT - Ostalo 24.01.2023 19.01.2023
107 23.02.2023 10:00 NEBE1603957 CT - Ostalo 24.01.2023 19.01.2023
108 23.02.2023 10:00 NEAJ01.08.1 CT - Ostalo 09.02.2023 07.02.2023
109 23.02.2023 09:50 SEKA0306952 Gastroskopija 11.01.2023
110 23.02.2023 09:40 PADE2906959 Gastroskopija 11.01.2023
111 23.02.2023 09:30 DAKR2906985 Gastroskopija 11.01.2023
112 23.02.2023 09:20 SAMU1610970 Gastroskopija 11.01.2023
113 23.02.2023 09:10 OSBE2409940 Kolonoskopija 11.01.2023
114 23.02.2023 09:00 ELKO13.10.1 CT - Ostalo 15.12.2022 08.12.2022
115 23.02.2023 09:00 OSBE2409940 Gastroskopija 11.01.2023
116 23.02.2023 08:30 HIBO28.02.1 CT - Kičma 12.10.2022 21.07.2022
117 23.02.2023 08:30 ASMA22.01.1 CT - Kičma 20.12.2022 15.12.2022
118 23.02.2023 08:00 HAST01.05.1 CT - Glava 15.12.2022 12.12.2022
119 23.02.2023 08:00 MISL31.10.1 CT - Glava 15.12.2022 13.12.2022
120 23.02.2023 08:00 MIKO1510982 CT - Glava 26.12.2022
121 23.02.2023 08:00 NEBE2103958 CT - Glava 24.01.2023 18.01.2023
122 23.02.2023 08:00 KEKA0901198 CT - Kičma 14.02.2023
123 23.02.2023 08:00 ABHE0307196 CT - Glava 14.02.2023
124 22.02.2023 19:30 PEDU13.10.1 MRI-Abdomen i zdjelica 22.12.2022 12.08.2022
125 22.02.2023 12:15 OMPO2509193 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
126 22.02.2023 12:00 DEPA1010194 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
127 22.02.2023 11:15 HASP2709195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
128 22.02.2023 11:00 TAST2205153 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
129 22.02.2023 10:45 MIHA0103196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
130 22.02.2023 10:30 SUMU27.01.1 MRI-Kičma 21.12.2022 24.06.2022
131 22.02.2023 10:20 ERKA2605969 Rektoskopija 11.01.2023
132 22.02.2023 10:15 HASI0209195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
133 22.02.2023 10:15 AMGA0503200 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
134 22.02.2023 10:10 EKMU3101949 Rektoskopija 11.01.2023
135 22.02.2023 10:00 LUCO2307194 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
136 22.02.2023 10:00 ZAGA09.09.1 CT - Ostalo 19.12.2022 09.12.2023
137 22.02.2023 10:00 FACA04.05.1 CT - Ostalo 04.01.2023 29.12.2022
138 22.02.2023 10:00 OSSO1311949 Gastroskopija 11.01.2023
139 22.02.2023 10:00 ALSM0112973 CT - Ostalo 26.01.2023 13.01.2023
140 22.02.2023 10:00 IZDA05.07.1 CT - Ostalo 31.01.2023 23.01.2023
141 22.02.2023 10:00 VAKA0506960 CT - Ostalo 09.02.2023 03.02.2023
142 22.02.2023 10:00 MENE2103987 CT - Ostalo 17.02.2023
143 22.02.2023 09:50 RESK0301962 Gastroskopija 11.01.2023
144 22.02.2023 09:40 NASK2702936 Kolonoskopija 11.01.2023
145 22.02.2023 09:30 MUAL2601954 Gastroskopija 11.01.2023
146 22.02.2023 09:20 ARFA2901976 Rektoskopija 11.01.2023
147 22.02.2023 09:10 SEHU0511967 Kolonoskopija 11.01.2023
148 22.02.2023 09:00 DRPR28.06.1 CT - Ostalo 21.12.2022 19.12.2022
149 22.02.2023 09:00 ANJO13.06.1 CT - Ostalo 23.12.2022 21.12.2022
150 22.02.2023 09:00 TESI3101958 Rektoskopija 11.01.2023
151 22.02.2023 08:30 SEMU09.01.1 CT - Kičma 01.12.2022 28.11.2022
152 22.02.2023 08:00 MLMI01.11.1 CT - Glava 30.11.2022 23.11.2022
153 22.02.2023 08:00 BOKO27.05.1 CT - Glava 06.12.2022 05.12.2022
154 22.02.2023 08:00 EDSE1005000 CT - Glava 26.12.2022 20.12.2022
155 22.02.2023 08:00 IZNE3008964 CT - Kičma 28.12.2022
156 22.02.2023 08:00 KEIS14.07.2 CT - Glava 09.02.2023 06.02.2023
157 22.02.2023 08:00 SEJU2502995 CT - Glava 13.02.2023
158 21.02.2023 12:15 HAIM0902194 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
159 21.02.2023 11:45 FACO1209195 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
160 21.02.2023 11:30 RUFI2905195 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
161 21.02.2023 11:15 MUDZ3004196 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
162 21.02.2023 11:00 ZIOM1104954 Kolonoskopija 11.01.2023
163 21.02.2023 10:45 SAKE2709195 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
164 21.02.2023 10:40 PETU0201946 Kolonoskopija 11.01.2023 01.01.1970
165 21.02.2023 10:30 ANKO1303196 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
166 21.02.2023 10:30 MISI0908199 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
167 21.02.2023 10:15 ENHA2410196 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
168 21.02.2023 10:15 INBA2409969 Gastroskopija 11.01.2023
169 21.02.2023 10:00 SEHU0202194 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
170 21.02.2023 10:00 HIKO1506962 CT - Ostalo 30.12.2022 28.12.2022
171 21.02.2023 10:00 SMUZ0201946 CT - Ostalo 09.01.2023 04.01.2023
172 21.02.2023 10:00 MUDE0811950 Kolonoskopija 11.01.2023
173 21.02.2023 10:00 MUOC1311957 CT - Ostalo 14.02.2023
174 21.02.2023 09:30 RABU2503959 Gastroskopija 11.01.2023
175 21.02.2023 09:00 SABA18.10.1 CT - Ostalo 13.12.2022 08.12.2022
176 21.02.2023 09:00 HECE18.08.1 CT - Ostalo 21.12.2022 15.12.2022
177 21.02.2023 09:00 SAMU1610967 Gastroskopija 11.01.2023
178 21.02.2023 08:30 HASK25.02.2 CT - Kičma 12.12.2022 07.12.2022
179 21.02.2023 08:30 HAAL30.09.1 CT - Kičma 15.12.2022 09.12.2022
180 21.02.2023 08:00 HAAV10.03.1 CT - Glava 12.12.2022 08.12.2022
181 21.02.2023 08:00 FERE27.02.1 CT - Glava 20.12.2022 16.12.2022
182 21.02.2023 08:00 MITE3105955 CT - Ostalo 24.01.2023 18.01.2023
183 21.02.2023 08:00 MIAV2210970 CT - Glava 06.02.2023 02.02.2023
184 20.02.2023 15:00 JAME2804962 CT - Ostalo 27.01.2023 11.01.2023
185 20.02.2023 15:00 HABA0803949 CT - Ostalo 27.01.2023
186 20.02.2023 15:00 NADR2911965 CT - Kičma 13.02.2023
187 20.02.2023 14:00 HIMA07.04.1 CT - Ostalo 31.01.2023 30.01.2023
188 20.02.2023 10:00 TAPI14.04.1 CT - Ostalo 13.12.2022 06.12.2022
189 20.02.2023 10:00 SADZ06.04.1 CT - Ostalo 21.12.2022 09.12.2022
190 20.02.2023 10:00 AKHE0609951 CT - Ostalo 30.12.2022 28.12.2022
191 20.02.2023 10:00 ALMU1106000 Gastroskopija 09.01.2023
192 20.02.2023 10:00 RACI1408951 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
193 20.02.2023 10:00 EMDU1408977 CT - Ostalo 08.02.2023 25.01.2023
194 20.02.2023 09:50 SEHA1402953 Gastroskopija 09.01.2023
195 20.02.2023 09:40 HABE0406949 Rektoskopija 09.01.2023
196 20.02.2023 09:30 MIBA0202961 Rektoskopija 09.01.2023
197 20.02.2023 09:20 CAFA1811957 Gastroskopija 09.01.2023
198 20.02.2023 09:10 DZSU2803950 Kolonoskopija 09.01.2023
199 20.02.2023 09:00 SAOM21.05.1 CT - Ostalo 24.11.2022 16.11.2022
200 20.02.2023 09:00 SIHU06.09.1 CT - Ostalo 21.12.2022 19.12.2022
201 20.02.2023 09:00 MUHA1503951 Gastroskopija 09.01.2023
202 20.02.2023 08:30 ZISA03.01.1 CT - Kičma 01.12.2022 28.11.2022
203 20.02.2023 08:00 DIIB27.10.1 CT - Glava 12.12.2022 02.12.2022
204 20.02.2023 08:00 ESBA01.02.1 CT - Glava 13.12.2022 12.12.2022
205 20.02.2023 08:00 HAAH01.05.1 CT - Glava 20.12.2022 15.12.2022
206 20.02.2023 08:00 VEOS2103985 CT - Kičma 03.02.2023 27.01.2023
207 20.02.2023 08:00 ANSU2109195 CT - Kičma 16.02.2023 01.02.2023
208 17.02.2023 13:30 IZNE30.08.1 MRI-Lokmotorna 22.12.2022 14.06.2022
209 17.02.2023 12:00 IZHE1011196 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
210 17.02.2023 11:30 HAKE1005195 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
211 17.02.2023 11:15 SEHI2402196 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
212 17.02.2023 11:15 MAMU0110198 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
213 17.02.2023 11:00 NATA1701196 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
214 17.02.2023 11:00 BIGR2107196 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
215 17.02.2023 10:45 MEPA2509196 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
216 17.02.2023 10:30 AIHI2205195 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
217 17.02.2023 10:30 SASA22.06.1 MRI-Glave 21.12.2022 28.06.2022
218 17.02.2023 10:15 REME1406198 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
219 17.02.2023 10:00 MEDU0110196 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
220 17.02.2023 10:00 CATA2202942 CT - Ostalo 28.12.2022 09.12.2022
221 17.02.2023 10:00 SESE0111949 CT - Ostalo 09.01.2023 28.12.2022
222 17.02.2023 10:00 ZIOS0301955 CT - Ostalo 03.02.2023 01.02.2023
223 17.02.2023 10:00 AVHA2604952 CT - Ostalo 13.02.2023
224 17.02.2023 09:00 NANE30.04.1 CT - Ostalo 13.12.2022 05.12.2022
225 17.02.2023 09:00 NIFE05.12.1 CT - Ostalo 19.12.2022 14.12.2022
226 17.02.2023 09:00 BEKA24.12.1 CT - Ostalo 21.12.2022 16.12.2022
227 17.02.2023 08:30 DESP0631889 CT - Kičma 03.11.2022 31.10.2022
228 17.02.2023 08:20 BEHU0101962 Kolonoskopija 09.01.2023
229 17.02.2023 08:15 FAHA0810953 Kolonoskopija 09.01.2023
230 17.02.2023 08:10 SEBE0102972 Kolonoskopija 09.01.2023
231 17.02.2023 08:05 SEKA0111951 Kolonoskopija 09.01.2023
232 17.02.2023 08:00 AHHU03.08.2 CT - Glava 12.12.2022 07.12.2022
233 17.02.2023 08:00 FACU22.02.1 CT - Kičma 13.12.2022 08.12.2022
234 17.02.2023 08:00 RAMU02.04.1 CT - Glava 19.12.2022 15.12.2022
235 17.02.2023 08:00 MESA04.06.1 CT - Glava 23.12.2022 15.12.2022
236 17.02.2023 08:00 NACE1111974 Kolonoskopija 09.01.2023
237 17.02.2023 08:00 NACE1111974 Kolonoskopija 09.01.2023
238 17.02.2023 08:00 STJO3009961 CT - Glava 02.02.2023 30.01.2023
239 16.02.2023 15:00 AZBA18.07.2 MRI-Glave 22.12.2022 18.07.2022
240 16.02.2023 12:00 RAMU2003196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
241 16.02.2023 12:00 SEGA0101196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
242 16.02.2023 12:00 RACU25.10.1 MRI-Abdomen i zdjelica 21.12.2022 18.08.2022
243 16.02.2023 11:30 AZBI0703197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
244 16.02.2023 11:15 MAZE1408194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
245 16.02.2023 11:00 EMKU2309196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
246 16.02.2023 10:45 NAAH1704196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
247 16.02.2023 10:30 DUHO2802194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
248 16.02.2023 10:20 ZIMA1402965 Gastroskopija 09.01.2023
249 16.02.2023 10:15 IBKA1306195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
250 16.02.2023 10:10 FRTU2903956 Kolonoskopija 09.01.2023
251 16.02.2023 10:00 FEIB0102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022 01.01.1970
252 16.02.2023 10:00 FEIB0102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
253 16.02.2023 10:00 MAJU2203949 CT - Ostalo 28.12.2022 12.12.2022
254 16.02.2023 10:00 AMKO0307971 Gastroskopija 09.01.2023
255 16.02.2023 10:00 FAIM2205945 CT - Ostalo 09.01.2023 27.12.2022
256 16.02.2023 10:00 SABE0103957 CT - Ostalo 18.01.2023 10.01.2023
257 16.02.2023 10:00 NIDR09.12.1 CT - Ostalo 01.02.2023 30.01.2023
258 16.02.2023 10:00 MIBI0301194 CT - Ostalo 14.02.2023
259 16.02.2023 09:50 NEMU2004949 Kolonoskopija 09.01.2023
260 16.02.2023 09:40 NEMU2004949 Gastroskopija 09.01.2023
261 16.02.2023 09:30 IBHR1706958 Gastroskopija 09.01.2023
262 16.02.2023 09:10 FAKA0705964 Kolonoskopija 09.01.2023
263 16.02.2023 09:00 JAKA24.04.1 CT - Ostalo 12.12.2022 08.12.2022
264 16.02.2023 09:00 OMSA30.09.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
265 16.02.2023 09:00 SELU25.05.1 CT - Ostalo 19.12.2022 14.12.2022
266 16.02.2023 09:00 HUKA2004951 Rektoskopija 09.01.2023
267 16.02.2023 09:00 HAOS1002196 Ultrazvuk Srca 02.02.2023
268 16.02.2023 08:30 ALTR18.10.1 CT - Kičma 22.11.2022 18.11.2022
269 16.02.2023 08:30 REHA05.06.1 CT - Kičma 13.12.2022 05.12.2022
270 16.02.2023 08:00 FATU17.03.1 CT - Glava 12.12.2022 08.12.2022
271 16.02.2023 08:00 SABU22.01.1 CT - Glava 12.12.2022 29.11.2022
272 16.02.2023 08:00 REMA25.02.1 CT - Glava 20.12.2022 13.12.2022
273 16.02.2023 08:00 EDDE2007995 CT - Ostalo 26.01.2023 16.02.2023
274 16.02.2023 08:00 AMHI1987 CT - Glava 09.02.2023 08.02.2023
275 15.02.2023 17:30 ISNU14.03.1 MRI-Abdomen i zdjelica 22.12.2022 19.12.2022
276 15.02.2023 12:30 SEDI0809197 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
277 15.02.2023 12:15 EDSP2108196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
278 15.02.2023 12:00 ARME17.01.1 MRI-Abdomen i zdjelica 21.12.2022 19.08.2022
279 15.02.2023 11:45 HASO1909195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022 01.01.1970
280 15.02.2023 11:30 AHHR2906194 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
281 15.02.2023 11:15 ENDU1412196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
282 15.02.2023 11:00 MUSP2111196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
283 15.02.2023 10:45 BASE1911197 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
284 15.02.2023 10:30 HUHA1503197 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
285 15.02.2023 10:15 SEKA1202196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
286 15.02.2023 10:10 CINU1209959 Gastroskopija 09.01.2023
287 15.02.2023 10:00 ZICE2504195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
288 15.02.2023 10:00 IBDE07.07.1 MRI-Kičma 21.12.2022 27.06.1953
289 15.02.2023 10:00 ENKR0302951 Kolonoskopija 09.01.2023
290 15.02.2023 10:00 NEMA1605953 Kolonoskopija 09.01.2023
291 15.02.2023 10:00 SEHO1008961 CT - Ostalo 24.01.2023 13.01.2023
292 15.02.2023 09:50 SASA0201965 Gastroskopija 09.01.2023
293 15.02.2023 09:40 ISBA0607948 Gastroskopija 09.01.2023
294 15.02.2023 09:30 NAOH08.10.1 CT - Ostalo 12.12.2022 02.12.2022
295 15.02.2023 09:30 JAPA1505980 Kolonoskopija 09.01.2023
296 15.02.2023 09:20 HASP1909941 Rektoskopija 09.01.2023
297 15.02.2023 09:10 IBME2512979 Gastroskopija 09.01.2023
298 15.02.2023 09:00 MAJO20.04.1 CT - Ostalo 12.12.2022 24.11.2022
299 15.02.2023 09:00 BOKA07.06.1 CT - Ostalo 20.12.2022
300 15.02.2023 09:00 HABU26.05.2 CT - Ostalo 26.12.2022 13.12.2022
301 15.02.2023 09:00 JUPI0101963 Gastroskopija 09.01.2023
302 15.02.2023 08:30 TIPE04.04.1 CT - Kičma 05.12.2022 28.12.2022
303 15.02.2023 08:30 MEBO03.08.1 CT - Kičma 12.12.2022 07.12.2022
304 15.02.2023 08:00 HIKA03.04.1 CT - Glava 12.12.2022 08.12.2022
305 15.02.2023 08:00 MEBO03.08.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
306 15.02.2023 08:00 MUSI01.02.1 CT - Glava 20.12.2022 12.12.2022
307 15.02.2023 08:00 NAOD1202996 CT - Glava 18.01.2023 16.01.2023
308 15.02.2023 08:00 HABE1908957 CT - Ostalo 03.02.2023 09.01.2023
309 14.02.2023 15:00 AMSA3005970 CT - Kičma 26.01.2023
310 14.02.2023 15:00 AMSA30.05.1 CT - Kičma 31.01.2023 27.01.2023
311 14.02.2023 14:30 EVME1811986 CT - Ostalo 25.01.2023 17.01.2023
312 14.02.2023 14:30 EMKA0202952 CT - Ostalo 25.01.2023 20.01.2023
313 14.02.2023 14:00 NUSP1007196 Ultrazvuk Srca 22.12.2022
314 14.02.2023 14:00 JAMI1104954 CT - Ostalo 30.01.2023 26.01.2023
315 14.02.2023 14:00 MIRE0210984 CT - Ostalo 30.01.2023 25.01.2023
316 14.02.2023 13:00 FAKU0312195 Holter EKG 22.12.2022
317 14.02.2023 13:00 BOMA0510200 Holter EKG 22.12.2022
318 14.02.2023 12:15 SACI1409194 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
319 14.02.2023 12:00 FAKU0112195 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
320 14.02.2023 12:00 VENI23.05.1 MRI-Abdomen i zdjelica 21.12.2022 26.08.2022
321 14.02.2023 12:00 MEDE0203197 Ergometrija 22.12.2022
322 14.02.2023 11:45 ZISE2009195 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
323 14.02.2023 11:30 BEAL1604196 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
324 14.02.2023 11:15 ADIS2904199 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
325 14.02.2023 11:00 DZIB07.05.1 MRI-Kičma 22.12.2022 23.06.2022
326 14.02.2023 11:00 HADU0412194 Ultrazvuk Srca 22.12.2022
327 14.02.2023 11:00 DUIS0609196 Ergometrija 22.12.2022
328 14.02.2023 10:45 MADO2605194 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
329 14.02.2023 10:30 IBKV1604195 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
330 14.02.2023 10:15 ELOM2403197 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
331 14.02.2023 10:00 RADZ17.04.1 CT - Ostalo 05.12.2022 28.11.2022
332 14.02.2023 10:00 REIM14.08.1 CT - Ostalo 05.12.2022 01.12.2022
333 14.02.2023 10:00 ENSA09.12.1 CT - Ostalo 09.12.2022 07.12.2022
334 14.02.2023 10:00 NEIM2310196 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
335 14.02.2023 10:00 ENGL1503195 Ultrazvuk Srca 22.12.2022
336 14.02.2023 10:00 IFSM1204195 Ultrazvuk Srca 22.12.2022
337 14.02.2023 10:00 SEMA0104942 CT - Ostalo 30.12.2022
338 14.02.2023 10:00 ZUHU1205975 Gastroskopija 09.01.2023
339 14.02.2023 10:00 BEHA0404966 CT - Ostalo 12.01.2023 10.01.2023
340 14.02.2023 10:00 MUAL2007956 CT - Ostalo 30.01.2023 19.01.2023
341 14.02.2023 09:50 TOAN2002953 Gastroskopija 09.01.2023
342 14.02.2023 09:40 MUAR2109964 Kolonoskopija 09.01.2023
343 14.02.2023 09:30 MUMA3101962 Gastroskopija 09.01.2023
344 14.02.2023 09:20 IBSU1502953 Kolonoskopija 09.01.2023
345 14.02.2023 09:10 PAMA0510961 Kolonoskopija 09.01.2023
346 14.02.2023 09:00 SMFA1004191 Ultrazvuk Srca 22.12.2022
347 14.02.2023 09:00 METI0704197 Ergometrija 22.12.2022
348 14.02.2023 09:00 AFME05.07.1 CT - Ostalo 04.01.2023 16.12.2022
349 14.02.2023 09:00 IRAN0606951 Gastroskopija 09.01.2023
350 14.02.2023 08:30 MIKA28.07.1 CT - Ostalo 09.12.2022 05.12.2022
351 14.02.2023 08:30 VAPI13.09.1 CT - Kičma 12.12.2022 06.12.2022
352 14.02.2023 08:00 NISK21.02.1 CT - Kičma 21.11.2022 15.11.2022
353 14.02.2023 08:00 BEFO16.01.1 CT - Glava 09.12.2022 01.12.2022
354 14.02.2023 08:00 ENDO13.09.1 CT - Glava 09.12.2022 01.12.2022
355 14.02.2023 08:00 SEKA21.05.1 CT - Glava 20.12.2022 14.12.2022
356 14.02.2023 08:00 HAMU2406960 CT - Glava 24.01.2023 18.01.2023
357 14.02.2023 08:00 HABE0404943 CT - Glava 25.01.2023 16.01.2023
358 14.02.2023 08:00 HIIS2204961 CT - Glava 26.01.2023 13.01.2023
359 13.02.2023 15:00 BEKO0710939 CT - Ostalo 26.01.2023 18.01.2023
360 13.02.2023 13:00 ABKE0105196 Holter EKG 22.12.2022
361 13.02.2023 13:00 LEBE1501197 Holter EKG 22.12.2022
362 13.02.2023 12:00 MEFR0502194 Ultrazvuk Srca 22.12.2022
363 13.02.2023 12:00 MIZU0805196 Ergometrija 22.12.2022
364 13.02.2023 11:00 NESA1302197 Ultrazvuk Srca 22.12.2022
365 13.02.2023 11:00 HASM2706194 Ergometrija 22.12.2022
366 13.02.2023 10:00 SETA13.05.1 CT - Ostalo 05.12.2022 01.12.2022
367 13.02.2023 10:00 SRKR21.03.1 CT - Ostalo 09.12.2022 02.12.2023
368 13.02.2023 10:00 LUCO2307194 Ultrazvuk Srca 22.12.2022
369 13.02.2023 10:00 MIKR1502195 Ergometrija 22.12.2022
370 13.02.2023 10:00 FASE1104949 CT - Ostalo 28.12.2022
371 13.02.2023 10:00 SMDZ0409962 CT - Ostalo 12.01.2023 09.01.2023
372 13.02.2023 10:00 MUDI2705957 CT - Ostalo 20.01.2023 18.01.2023
373 13.02.2023 09:50 KEHU2710978 Gastroskopija 06.01.2023
374 13.02.2023 09:40 OMFA1512953 Gastroskopija 06.01.2023
375 13.02.2023 09:40 EMDO0109953 Kolonoskopija 06.01.2023
376 13.02.2023 09:30 ZLGR27.10.1 CT - Ostalo 01.12.2022 21.11.2022
377 13.02.2023 09:30 NUSP2205954 Kolonoskopija 06.01.2023
378 13.02.2023 09:20 MEFE3103989 Gastroskopija 06.01.2023
379 13.02.2023 09:10 LEJU1107985 Gastroskopija 06.01.2023
380 13.02.2023 09:00 BEKA02.07.1 CT - Ostalo 09.12.2022 05.12.2022
381 13.02.2023 09:00 EMHE14.10.1 CT - Glava 12.12.2022 08.12.2022
382 13.02.2023 09:00 SAKA0310196 Ergometrija 22.12.2022
383 13.02.2023 09:00 FIJO2703966 Gastroskopija 06.01.2023
384 13.02.2023 08:30 ALCO11.09.1 CT - Kičma 10.11.2022 20.10.2022
385 13.02.2023 08:30 SAST31.08.1 CT - Kičma 09.12.2022 30.11.2022
386 13.02.2023 08:00 SEBA01.06.1 CT - Glava 09.12.2022 06.12.2022
387 13.02.2023 08:00 MUHO18.10.1 CT - Glava 09.12.2022 05.12.2022
388 13.02.2023 08:00 SEBE14.11.1 CT - Glava 20.12.2022 16.12.2022
389 13.02.2023 08:00 ADNA0606974 CT - Ostalo 10.01.2023
390 13.02.2023 08:00 ZIAG2706967 CT - Glava 30.01.2023 25.01.2023
391 10.02.2023 14:00 MEMU13.07.1 MRI-Abdomen i zdjelica 21.12.2022 11.08.2022
392 10.02.2023 13:00 MEIM21.10.1 MRI-Glave 21.12.2022 29.06.2022
393 10.02.2023 13:00 STTU2312195 Holter EKG 21.12.2022
394 10.02.2023 13:00 VOZO2510196 Holter EKG 21.12.2022
395 10.02.2023 12:00 NEZO1911197 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
396 10.02.2023 12:00 MUAR1001195 Ultrazvuk Srca 21.12.2022
397 10.02.2023 12:00 ADSK0705199 Ergometrija 21.12.2022
398 10.02.2023 12:00 BEKO15.01.1 MRI-Kičma 22.12.2022 19.08.2022
399 10.02.2023 11:15 HEIB2909197 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
400 10.02.2023 11:15 SASO2007195 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
401 10.02.2023 11:00 BIGR1612195 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
402 10.02.2023 11:00 AJSO0102195 Ergometrija 21.12.2022
403 10.02.2023 10:45 SAKI1303195 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
404 10.02.2023 10:30 SEDE1510196 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
405 10.02.2023 10:15 DZBR1812195 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
406 10.02.2023 10:00 ARBJ29.10.1 CT - Ostalo 16.11.2022 14.11.2022
407 10.02.2023 10:00 NAUZ0505195 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
408 10.02.2023 10:00 ZAST0511196 Ultrazvuk Srca 21.12.2022
409 10.02.2023 10:00 SEDO2109196 Ergometrija 21.12.2022
410 10.02.2023 10:00 SEMA2409966 CT - Ostalo 10.01.2023 27.12.2022
411 10.02.2023 10:00 ZLRI2501953 CT - Ostalo 16.01.2023 26.12.2022
412 10.02.2023 10:00 ZLRI2501953 CT - Ostalo 16.01.2023
413 10.02.2023 09:30 MUBI29.09.1 CT - Ostalo 01.12.2022 29.11.2022
414 10.02.2023 09:00 NEDU14.09.1 CT - Ostalo 12.12.2022 06.12.2022
415 10.02.2023 09:00 SAMU16.10.1 CT - Ostalo 12.12.2022 06.12.2022
416 10.02.2023 09:00 FASA2904193 Ultrazvuk Srca 21.12.2022
417 10.02.2023 09:00 NUBE1711196 Ergometrija 21.12.2022
418 10.02.2023 08:30 SASI09.06.1 CT - Kičma 12.12.2022 09.12.2022
419 10.02.2023 08:20 LEHA2012999 Kolonoskopija 06.01.2023
420 10.02.2023 08:15 ALTO0506977 Kolonoskopija 06.01.2023
421 10.02.2023 08:10 ARBE0207954 Kolonoskopija 06.01.2023
422 10.02.2023 08:05 LAPO0504965 Kolonoskopija 06.01.2023
423 10.02.2023 08:00 ZAHA13.05.1 CT - Glava 10.11.2022 20.10.2022
424 10.02.2023 08:00 ALAL18.05.1 CT - Glava 09.12.2022 07.12.2022
425 10.02.2023 08:00 SAKA20.05.1 CT - Glava 26.12.2022 20.12.2022
426 10.02.2023 08:00 ADMA2104964 Kolonoskopija 06.01.2023
427 10.02.2023 08:00 ALHA0205974 CT - Glava 18.01.2023 16.01.2023
428 09.02.2023 14:00 SUSI18.02.1 MRI-Kičma 22.12.2022 10.06.2022
429 09.02.2023 13:00 ESSP2006196 Holter EKG 21.12.2022
430 09.02.2023 13:00 MEBU3105194 Holter EKG 21.12.2022
431 09.02.2023 13:00 ELHO14.02.1 MRI-Glave 22.12.2022 25.07.1976
432 09.02.2023 12:15 FAKU0312195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
433 09.02.2023 12:00 NUBA1801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
434 09.02.2023 12:00 ZAKA1607196 Ergometrija 21.12.2022
435 09.02.2023 11:45 ZAIS0407195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
436 09.02.2023 11:30 BEAL1604196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
437 09.02.2023 11:15 RAHE0511196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
438 09.02.2023 11:00 SAMO2311195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
439 09.02.2023 11:00 IDHA0712196 Ultrazvuk Srca 21.12.2022
440 09.02.2023 11:00 RACE1703195 Ergometrija 21.12.2022
441 09.02.2023 11:00 HUNU21.04.1 MRI-Glave 22.12.2022 17.08.2022
442 09.02.2023 11:00 HADU1108959 Kolonoskopija 06.01.2023
443 09.02.2023 10:50 NIAL2201984 Gastroskopija 06.01.2023
444 09.02.2023 10:40 UZVA1805960 Kolonoskopija 06.01.2023
445 09.02.2023 10:30 EMKI1208193 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
446 09.02.2023 10:30 UZVA1805960 Gastroskopija 06.01.2023
447 09.02.2023 10:20 AMCE0308971 Gastroskopija 06.01.2023
448 09.02.2023 10:15 VATO0102194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
449 09.02.2023 10:15 FAME1504195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
450 09.02.2023 10:10 MECE2503960 Kolonoskopija 06.01.2023
451 09.02.2023 10:00 SUCA13.07.1 CT - Ostalo 30.11.2022 16.11.2022
452 09.02.2023 10:00 SEBA26.03.1 CT - Ostalo 05.12.2022 29.11.2022
453 09.02.2023 10:00 SEBA26.03.1 CT - Ostalo 05.12.2022 29.11.2022
454 09.02.2023 10:00 AZME2612199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
455 09.02.2023 10:00 NIBR14.03.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
456 09.02.2023 10:00 DEBO16.01.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
457 09.02.2023 10:00 RAHA1501194 Ultrazvuk Srca 21.12.2022
458 09.02.2023 10:00 MAPI0910196 Ergometrija 21.12.2022
459 09.02.2023 10:00 MIDU1601966 CT - Ostalo 11.01.2023 09.01.2023
460 09.02.2023 10:00 ZISI2602979 CT - Ostalo 16.01.2023 09.01.2023
461 09.02.2023 09:10 MECE2603960 Gastroskopija 06.01.2023
462 09.02.2023 09:00 MAPI0910196 Ultrazvuk Srca 21.12.2022
463 09.02.2023 09:00 IZSE2507196 Ergometrija 21.12.2022
464 09.02.2023 09:00 ZIRA0702967 Rektoskopija 06.01.2023
465 09.02.2023 09:00 ALOS0604949 CT - Ostalo 10.01.2023
466 09.02.2023 09:00 MEKE0901982 CT - Kičma 18.01.2023 29.12.2022
467 09.02.2023 08:30 ALPA02.01.1 CT - Kičma 25.10.2022 20.10.2022
468 09.02.2023 08:30 KESM27.0919 CT - Kičma 06.12.2022 29.11.2022
469 09.02.2023 08:00 ZAKU09.01.1 CT - Glava 09.12.2022 30.11.2022
470 09.02.2023 08:00 KELE02.12.1 CT - Glava 09.12.2022 07.12.2022
471 09.02.2023 08:00 ZAJA23.07.1 CT - Glava 26.12.2022 22.12.2022
472 09.02.2023 08:00 SEGA1502969 CT - Glava 09.01.2023 05.01.2023
473 08.02.2023 15:00 SAKA03.12.1 MRI-Kičma 21.12.2022 01.07.2022
474 08.02.2023 12:00 BAJA0108195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
475 08.02.2023 12:00 TIME26.07.1 MRI-Abdomen i zdjelica 21.12.2022 11.08.2022
476 08.02.2023 11:15 ENGA1107195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
477 08.02.2023 11:00 INFA1811196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
478 08.02.2023 11:00 ENCO1105195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
479 08.02.2023 10:30 PEBU1901195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
480 08.02.2023 10:20 ZIKU2408952 Gastroskopija 06.01.2023
481 08.02.2023 10:15 ZVTR1401195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
482 08.02.2023 10:10 SEZE0605968 Kolonoskopija 06.01.2023
483 08.02.2023 10:00 VAKO14.01.1 CT - Ostalo 09.12.2022 05.12.2022
484 08.02.2023 10:00 ZIMU2806196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
485 08.02.2023 10:00 MIDR23.06.1 MRI-Kičma 21.12.2022 10.06.2022
486 08.02.2023 10:00 ZIAG2706967 Gastroskopija 06.01.2023
487 08.02.2023 10:00 AMDA1511981 CT - Ostalo 16.01.2023
488 08.02.2023 10:00 SACA0810957 CT - Ostalo 03.02.2023 02.02.2023
489 08.02.2023 09:50 MEPO1403981 Rektoskopija 06.01.2023
490 08.02.2023 09:40 RAMU0906961 Kolonoskopija 06.01.2023
491 08.02.2023 09:30 DZDO26.10.1 CT - Ostalo 01.11.2022
492 08.02.2023 09:30 FAOM0208970 Gastroskopija 06.01.2023
493 08.02.2023 09:20 JOKA1904954 Kolonoskopija 06.01.2023
494 08.02.2023 09:10 ENKA2609961 Gastroskopija 06.01.2023
495 08.02.2023 09:00 MIBA01.03.1 CT - Ostalo 23.12.2022 19.12.2022
496 08.02.2023 09:00 ANMA30.06.1 CT - Ostalo 04.01.2023 09.12.2022
497 08.02.2023 09:00 AFME0507967 Gastroskopija 06.01.2023
498 08.02.2023 09:00 AVMU2507957 CT - Ostalo 10.01.2023 06.01.2023
499 08.02.2023 09:00 AVMU2507957 CT - Ostalo 10.01.2023 06.01.2023
500 08.02.2023 08:30 SAAL27.06.1 CT - Kičma 09.12.2022 05.12.2022
501 08.02.2023 08:00 SEHU05.01.1 CT - Glava 09.12.2022 02.12.2022
502 08.02.2023 08:00 ISST01.08.1 CT - Glava 13.12.2022 08.12.2022
503 08.02.2023 08:00 OMSM0608960 CT - Glava 03.02.2023 01.02.2023
504 07.02.2023 20:00 FADZ25.12.1 MRI-Abdomen i zdjelica 21.12.2022
505 07.02.2023 13:00 MEJA0208019 Holter EKG 16.12.2022
506 07.02.2023 13:00 IVSI1506158 Holter EKG 16.12.2022
507 07.02.2023 12:00 SASV0209197 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
508 07.02.2023 12:00 HIKO1502196 Ergometrija 16.12.2022
509 07.02.2023 11:45 ALOH1310198 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
510 07.02.2023 11:30 ZECU0105195 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
511 07.02.2023 11:15 MISU2409196 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
512 07.02.2023 11:00 SAHO2308195 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
513 07.02.2023 11:00 JAJU1507195 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
514 07.02.2023 11:00 SAME2504195 Ergometrija 16.12.2022 01.01.1970
515 07.02.2023 10:45 FAIM2606196 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
516 07.02.2023 10:45 DUDA1601194 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
517 07.02.2023 10:30 SAMU1904195 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
518 07.02.2023 10:15 RACA2505195 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
519 07.02.2023 10:10 JEME1605942 Gastroskopija 05.01.2023
520 07.02.2023 10:00 IRAD22.06.1 CT - Ostalo 10.11.2022 01.11.2022
521 07.02.2023 10:00 MUHA01.06.1 CT - Ostalo 21.11.2022 18.11.2022
522 07.02.2023 10:00 RADU09.04.1 CT - Ostalo 05.12.2022 30.11.2022
523 07.02.2023 10:00 MIZR1807195 Sub-Spec-Nefrologija 14.12.2022
524 07.02.2023 10:00 ENOS1911195 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
525 07.02.2023 10:00 HAME0908195 Ergometrija 16.12.2022
526 07.02.2023 10:00 BEMA19.08.1 CT - Ostalo 26.12.2022 21.12.2022
527 07.02.2023 10:00 SAMU0710958 CT - Ostalo 27.12.2022
528 07.02.2023 10:00 HUDE2906194 CT - Ostalo 09.01.2023 05.01.2023
529 07.02.2023 09:50 JEME1605942 Gastroskopija 05.01.2023
530 07.02.2023 09:40 IVEZ2002975 Kolonoskopija 05.01.2023
531 07.02.2023 09:30 FIDE2205976 Gastroskopija 05.01.2023
532 07.02.2023 09:30 ASAS2411967 Kolonoskopija 05.01.2023
533 07.02.2023 09:20 IVPE0403951 Gastroskopija 05.01.2023
534 07.02.2023 09:10 REZE2102961 Rektoskopija 05.01.2023
535 07.02.2023 09:00 MEHA0504196 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
536 07.02.2023 09:00 HABO0202195 Ergometrija 16.12.2022
537 07.02.2023 09:00 HABO0202195 Ergometrija 16.12.2022
538 07.02.2023 09:00 HUMA1507944 Kolonoskopija 05.01.2023
539 07.02.2023 08:30 SEDU22.12.1 CT - Kičma 06.12.2022 30.11.2022
540 07.02.2023 08:00 HASM10.04.1 CT - Glava 09.12.2022 05.12.2022
541 07.02.2023 08:00 MULI07.02.1 CT - Glava 12.12.2022 01.12.2022
542 07.02.2023 08:00 EMOS05.08.1 CT - Glava 23.12.2022 15.12.2022
543 07.02.2023 08:00 ALDE2710974 CT - Glava 16.01.2023 09.01.2023
544 07.02.2023 08:00 ALDE2710974 CT - Glava 16.01.2023 09.01.2023
545 07.02.2023 08:00 OSME2105942 CT - Glava 30.01.2023 26.01.2023
546 07.02.2023 07:30 HRPR22.10.1 CT - Ostalo 09.12.2022 06.12.2022
547 06.02.2023 14:00 MUBI2202957 CT - Ostalo 24.01.2023 19.01.2023
548 06.02.2023 13:00 SEBU1511198 Holter EKG 16.12.2022
549 06.02.2023 13:00 NASU07.01.1 MRI-Glave 21.12.2022 22.06.2022
550 06.02.2023 12:00 ISSE2805196 Ergometrija 16.12.2022
551 06.02.2023 11:00 IVBA0320319 Ergometrija 16.12.2022
552 06.02.2023 10:20 SUCA0611965 Gastroskopija 05.01.2023
553 06.02.2023 10:10 MIMU0211971 Gastroskopija 05.01.2023
554 06.02.2023 10:00 MEDE1503195 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
555 06.02.2023 10:00 KAGA1505196 Ergometrija 16.12.2022
556 06.02.2023 10:00 ANLE20.05.1 MRI-Kičma 21.12.2022 08.06.2023
557 06.02.2023 10:00 NESR0312988 Gastroskopija 05.01.2023
558 06.02.2023 10:00 MEAR1608960 CT - Ostalo 12.01.2023 06.01.2023
559 06.02.2023 09:50 SEDE2611985 Gastroskopija 05.01.2023
560 06.02.2023 09:40 SAVE1005946 Kolonoskopija 05.01.2023
561 06.02.2023 09:30 SEHU05.11.1 CT - Ostalo 30.11.2022 22.11.2022
562 06.02.2023 09:30 RUMA0612959 Gastroskopija 05.01.2023
563 06.02.2023 09:20 FISI1610957 Kolonoskopija 05.01.2023
564 06.02.2023 09:10 FISI1610957 Gastroskopija 05.01.2023
565 06.02.2023 09:00 SESA08.07.1 CT - Ostalo 01.12.2022 07.11.2022
566 06.02.2023 09:00 SUDE01.09.1 CT - Ostalo 12.12.2022 02.12.2022
567 06.02.2023 09:00 IVBA0203196 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
568 06.02.2023 09:00 MISA0101195 Ergometrija 16.12.2022
569 06.02.2023 09:00 AZMA07.07.1 CT - Ostalo 23.12.2022 16.12.2022
570 06.02.2023 09:00 RASU29.04.1 CT - Ostalo 04.01.2023 26.12.2022
571 06.02.2023 09:00 ADSL1709974 Gastroskopija 05.01.2023
572 06.02.2023 09:00 DZKA09.08.1 CT - Ostalo 06.01.2023 30.12.2022
573 06.02.2023 08:30 IBLI30.07.1 CT - Kičma 01.12.2022 28.11.2022
574 06.02.2023 08:30 HISA21.10.1 CT - Kičma 06.12.2022 01.12.2022
575 06.02.2023 08:00 EMHO08.03.1 CT - Glava 30.11.2022 24.11.2022
576 06.02.2023 08:00 RAIM27.08.1 CT - Glava 09.12.2022 30.11.2022
577 06.02.2023 08:00 FAAR15.01.1 CT - Glava 23.12.2022 20.12.2022
578 03.02.2023 13:00 HASK1906196 Holter EKG 16.12.2022
579 03.02.2023 13:00 HAPR1011196 Holter EKG 16.12.2022
580 03.02.2023 12:15 LJMI1712194 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
581 03.02.2023 12:00 NIKA1612196 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
582 03.02.2023 12:00 MISA1005195 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
583 03.02.2023 11:45 SAKA2007199 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
584 03.02.2023 11:30 MIKA2604195 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
585 03.02.2023 11:15 ZIKO1812195 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
586 03.02.2023 11:00 RAMA0709197 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
587 03.02.2023 11:00 LAHE1006199 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
588 03.02.2023 10:45 ZUPI2808196 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
589 03.02.2023 10:15 SAMA0207419 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
590 03.02.2023 10:00 MUHO10.12.1 CT - Ostalo 14.11.2022 09.11.2022
591 03.02.2023 10:00 MIBL20.09.1 CT - Ostalo 01.12.2022 24.11.2022
592 03.02.2023 10:00 RASE01.10.1 CT - Ostalo 06.12.2022 30.11.2022
593 03.02.2023 10:00 ADME0711197 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
594 03.02.2023 10:00 MACE1603196 Sub-Spec-Reumatologija 08.12.2022
595 03.02.2023 10:00 SEHA14.02.1 CT - Ostalo 09.12.2022 06.12.2022
596 03.02.2023 10:00 SAZU2006198 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
597 03.02.2023 10:00 ALPO2702195 Ergometrija 16.12.2022
598 03.02.2023 10:00 AHBA2007952 CT - Ostalo 10.01.2023 06.01.2023
599 03.02.2023 10:00 CASE1102950 CT - Ostalo 17.01.2023 13.01.2023
600 03.02.2023 09:00 NUJU2408196 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
601 03.02.2023 09:00 NUJU2408196 Ergometrija 16.12.2022
602 03.02.2023 09:00 SUTA0302197 Ultrazvuk Srca 22.12.2022
603 03.02.2023 09:00 MESI3006986 CT - Glava 10.01.2023 09.01.2023
604 03.02.2023 08:30 SEPR26.08.1 CT - Kičma 14.11.2022 10.11.2022
605 03.02.2023 08:30 NAMU11.09.1 CT - Kičma 22.11.2022 15.11.2022
606 03.02.2023 08:30 ALAR04.09.1 CT - Kičma 05.12.2022 01.12.2022
607 03.02.2023 08:30 ISDE20.09.1 CT - Ostalo 15.12.2022 13.12.2022
608 03.02.2023 08:15 SATA1209982 Kolonoskopija 23.12.2022
609 03.02.2023 08:10 AJSE0507959 Kolonoskopija 23.12.2022
610 03.02.2023 08:05 EHHU1502971 Kolonoskopija 23.12.2022
611 03.02.2023 08:00 SEPR26.08.1 CT - Glava 14.11.2022 10.11.2022
612 03.02.2023 08:00 ELDU27.10.1 CT - Glava 24.11.2022 11.11.2022
613 03.02.2023 08:00 SEMU26.06.1 CT - Glava 12.12.2022 08.12.2022
614 03.02.2023 08:00 ISDE20.09.1 CT - Kičma 15.12.2022 13.12.2022
615 03.02.2023 08:00 EDBE1307960 Kolonoskopija 23.12.2022
616 03.02.2023 08:00 SASP1805951 CT - Glava 28.12.2022 26.12.2022
617 03.02.2023 08:00 MUKA1702958 CT - Kičma 16.01.2023 13.01.2023
618 02.02.2023 13:00 MIHA1406196 Holter EKG 16.12.2022
619 02.02.2023 13:00 ZEHA0512196 Holter EKG 16.12.2022
620 02.02.2023 12:00 ARBO0704198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
621 02.02.2023 12:00 SEKE0402196 Ergometrija 16.12.2022
622 02.02.2023 11:45 ALPA1810197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
623 02.02.2023 11:30 HAAV2411196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
624 02.02.2023 11:15 HAHA0610197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
625 02.02.2023 11:15 EDGA0907196 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
626 02.02.2023 11:00 HAMA2801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
627 02.02.2023 11:00 MIBU0701197 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
628 02.02.2023 11:00 BEBJ0408197 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
629 02.02.2023 11:00 MESP0904195 Ergometrija 16.12.2022
630 02.02.2023 10:45 MIHE1008195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
631 02.02.2023 10:45 SAHA2305196 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
632 02.02.2023 10:30 ZUSE0611197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
633 02.02.2023 10:15 ZDKO2309194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
634 02.02.2023 10:00 BOBL08.01.1 CT - Ostalo 05.10.2022 08.09.2022
635 02.02.2023 10:00 FASK0201195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022 01.01.1970
636 02.02.2023 10:00 AZZA03.01.1 CT - Ostalo 09.12.2022 07.12.1985
637 02.02.2023 10:00 ELUZ0108198 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
638 02.02.2023 10:00 KADZ09.11.1 CT - Ostalo 15.12.2022 08.12.2022
639 02.02.2023 10:00 SAKA0106194 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
640 02.02.2023 10:00 JAIS2502195 Ergometrija 16.12.2022
641 02.02.2023 10:00 TIME2607963 CT - Ostalo 27.12.2022 22.12.2022
642 02.02.2023 10:00 DZPA0309977 CT - Ostalo 27.12.2022 15.12.2022
643 02.02.2023 09:50 ZEBE1807976 Gastroskopija 23.12.2022
644 02.02.2023 09:40 BASK2803960 Kolonoskopija 23.12.2022
645 02.02.2023 09:30 DZAR02.08.1 CT - Ostalo 01.12.2022 29.11.2022
646 02.02.2023 09:30 ZAAH2708958 Kolonoskopija 23.12.2022
647 02.02.2023 09:20 INKA1408961 Rektoskopija 23.12.2022
648 02.02.2023 09:10 SAHE1204942 Kolonoskopija 23.12.2022
649 02.02.2023 09:00 REHO26.06.1 CT - Ostalo 01.12.2022 29.11.2022
650 02.02.2023 09:00 ZOKA0511195 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
651 02.02.2023 09:00 BEBJ0408197 Ergometrija 16.12.2022
652 02.02.2023 09:00 ZESI17.07.1 CT - Ostalo 21.12.2022 28.11.2022
653 02.02.2023 09:00 MUDE0801950 Kolonoskopija 23.12.2022
654 02.02.2023 08:30 OMPO25.09.1 CT - Ostalo 16.11.2022 11.11.2022
655 02.02.2023 08:30 OMPO25.09.1 CT - Kičma 07.12.2022 23.11.2022
656 02.02.2023 08:00 ISMU2505196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
657 02.02.2023 08:00 MUIS24.11.1 CT - Glava 09.12.2022 02.12.2022
658 01.02.2023 20:30 SEMU09.10.1 MRI-Abdomen i zdjelica 22.12.2022 11.08.2023
659 01.02.2023 17:30 MEKO28.02.1 MRI-Glave 21.12.2022 13.07.2022
660 01.02.2023 12:30 RUJU2309196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
661 01.02.2023 12:00 FATE2406195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
662 01.02.2023 11:45 HADU0112195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
663 01.02.2023 11:30 ISKO1401194 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
664 01.02.2023 11:15 ASLE0510195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
665 01.02.2023 11:00 JETA2908194 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
666 01.02.2023 11:00 BETE1404196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
667 01.02.2023 10:45 AMVA1309197 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
668 01.02.2023 10:30 VESI1512198 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
669 01.02.2023 10:30 STJO0209196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
670 01.02.2023 10:15 NEAG0608195 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
671 01.02.2023 10:15 JAHA2706196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
672 01.02.2023 10:10 MEBE2206974 Rektoskopija 23.12.2022
673 01.02.2023 10:00 SAHA12.09.1 CT - Ostalo 21.11.2022 11.11.2022
674 01.02.2023 10:00 HAGA20.03.1 CT - Ostalo 06.12.2022 05.12.2022
675 01.02.2023 10:00 SAHU18.04.1 CT - Ostalo 12.12.2022 05.12.2022
676 01.02.2023 10:00 EMHO0910198 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022 01.01.1970
677 01.02.2023 10:00 NEAR1004197 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
678 01.02.2023 10:00 EMKN0812952 Kolonoskopija 23.12.2022
679 01.02.2023 10:00 HABE22.07.1 CT - Ostalo 26.12.2022 19.12.2022
680 01.02.2023 10:00 FASL0501967 CT - Ostalo 26.12.2022 16.12.2022
681 01.02.2023 10:00 JASA2511965 CT - Ostalo 16.01.2023 12.01.2023
682 01.02.2023 09:50 BEIB2001981 Rektoskopija 23.12.2022
683 01.02.2023 09:40 SAAL2502973 Gastroskopija 23.12.2022
684 01.02.2023 09:30 FAMA2301971 Gastroskopija 23.12.2022
685 01.02.2023 09:20 AMGA1012991 Rektoskopija 23.12.2022
686 01.02.2023 09:10 MATO0804953 Rektoskopija 21.12.2022
687 01.02.2023 09:10 RACR2508957 Gastroskopija 23.12.2022
688 01.02.2023 09:00 SAHA12.09.1 CT - Glava 21.11.2022 11.11.2022
689 01.02.2023 09:00 ANKO1007946 Gastroskopija 21.12.2022
690 01.02.2023 09:00 BOCR0504954 Kolonoskopija 23.12.2022
691 01.02.2023 09:00 KEHO2311004 CT - Ostalo 09.01.2023 29.12.2022
692 01.02.2023 08:30 RIBA01.03.1 CT - Kičma 22.11.2022 21.11.2022
693 01.02.2023 08:30 HAVRxx.xx19 CT - Kičma 24.11.2022 08.11.2022
694 01.02.2023 08:00 EDFE28.04.1 CT - Glava 09.12.2022 01.12.2022
695 01.02.2023 08:00 EDFA30.01.1 CT - Glava 09.12.2022 30.11.2022
696 01.02.2023 08:00 FAZU0805961 CT - Glava 17.01.2023 13.01.2023
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2023 13:00 MINI01.04.1 MRI-Kičma 13.12.2022 09.06.2022
2 31.01.2023 13:00 FIBE2703195 Holter EKG 16.12.2022
3 31.01.2023 13:00 SASA1506196 Holter EKG 16.12.2022
4 31.01.2023 12:15 ZIKA0410195 Sub-Spec-Nefrologija 14.11.2022
5 31.01.2023 12:00 FASA1908195 Sub-Spec-Nefrologija 14.11.2022
6 31.01.2023 11:45 VERI0210196 Sub-Spec-Nefrologija 14.11.2022
7 31.01.2023 11:30 RAMA2403195 Sub-Spec-Nefrologija 14.11.2022
8 31.01.2023 11:20 ALJU2408989 Gastroskopija 19.12.2022
9 31.01.2023 11:10 STTU2312958 Gastroskopija 19.12.2022
10 31.01.2023 11:00 NUGL0910197 Sub-Spec-Nefrologija 14.11.2022
11 31.01.2023 11:00 NEKA1107195 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
12 31.01.2023 11:00 AMHA0510196 Ergometrija 16.12.2022
13 31.01.2023 11:00 NEKA1107195 Ergometrija 16.12.2022
14 31.01.2023 11:00 ZUAR0112196 Ergometrija 16.12.2022
15 31.01.2023 11:00 FAIS3010957 Rektoskopija 19.12.2022
16 31.01.2023 10:50 IZMU1107967 Kolonoskopija 19.12.2022
17 31.01.2023 10:50 DZHE2606952 Rektoskopija 19.12.2022
18 31.01.2023 10:45 ELDZ2610195 Sub-Spec-Nefrologija 14.11.2022
19 31.01.2023 10:40 RIBU2103950 Kolonoskopija 19.12.2022
20 31.01.2023 10:30 RAHA3011194 Sub-Spec-Nefrologija 14.11.2022
21 31.01.2023 10:30 SEME20.08.1 MRI-Glave 14.12.2022 10.11.2022
22 31.01.2023 10:30 STHR1604946 Gastroskopija 19.12.2022
23 31.01.2023 10:15 ZEJA2202194 Sub-Spec-Nefrologija 14.11.2022
24 31.01.2023 10:00 MUSI0204197 Sub-Spec-Nefrologija 14.11.2022
25 31.01.2023 10:00 FAOP26.08.1 CT - Ostalo 01.12.2022 29.11.2022
26 31.01.2023 10:00 SEBA11.08.1 CT - Ostalo 06.12.2022 18.11.2022
27 31.01.2023 10:00 ENKO13.02.1 CT - Ostalo 09.12.2022 06.12.2022
28 31.01.2023 10:00 SUSE07.07.1 MRI-Glave 14.12.2022 30.05.2022
29 31.01.2023 10:00 MUAV1503195 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
30 31.01.2023 10:00 EMSO1207957 CT - Ostalo 11.01.2023 09.01.2023
31 31.01.2023 10:00 DZGE1403951 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
32 31.01.2023 09:30 ZLBU05.08.1 CT - Ostalo 28.10.2022 17.10.2022
33 31.01.2023 09:00 CABA04.01.1 CT - Ostalo 30.11.2022 03.11.2022
34 31.01.2023 09:00 ABDZ18.02.1 CT - Ostalo 09.12.2022 01.11.2022
35 31.01.2023 09:00 HISA15.10.1 CT - Ostalo 09.12.2022 06.12.2022
36 31.01.2023 09:00 SEHU24.09.1 CT - Ostalo 15.12.2022 12.12.2022
37 31.01.2023 09:00 MEMU0604196 Ultrazvuk Srca 16.12.2022
38 31.01.2023 09:00 ZUBU2107197 Ergometrija 16.12.2022
39 31.01.2023 09:00 EDSO04.03.1 CT - Ostalo 23.12.2022 07.11.2022
40 31.01.2023 08:30 ADHE30.10.1 CT - Kičma 17.10.2022 22.09.2022
41 31.01.2023 08:30 MEHR09.08.1 CT - Kičma 02.12.2022 30.11.2022
42 31.01.2023 08:00 ALAL30.11.1 CT - Glava 06.12.2022 14.11.2022
43 31.01.2023 08:00 JAJA11.06.1 CT - Glava 07.12.2022 02.12.2022
44 31.01.2023 08:00 SUJA10.02.2 MRI-Lokmotorna 13.12.2022 01.12.2022
45 31.01.2023 08:00 HAVE06.03.2 MRI-Abdomen i zdjelica 14.12.2022 12.12.2022
46 31.01.2023 08:00 PAPE20.06.1 CT - Glava 23.12.2022 14.12.2022
47 31.01.2023 07:30 MUKA22.02.1 CT - Kičma 14.12.2022 01.11.2022
48 30.01.2023 14:00 ZASP0202195 MRI-Glave 19.12.2022 18.08.2022
49 30.01.2023 14:00 SEHA2104953 CT - Ostalo 10.01.2023 20.12.2022
50 30.01.2023 13:00 SEFE2406195 Holter EKG 24.11.2022
51 30.01.2023 13:00 HICE0102195 Holter EKG 24.11.2022
52 30.01.2023 13:00 ALSU24.07.1 MRI-Glave 16.12.2022 07.06.2023
53 30.01.2023 12:00 FADO0210194 Ultrazvuk Srca 24.11.2022
54 30.01.2023 12:00 TEAL29.12.1 MRI-Abdomen i zdjelica 19.12.2022 22.08.2022
55 30.01.2023 11:00 MEKA0310195 Ultrazvuk Srca 24.11.2022
56 30.01.2023 11:00 MEGE0701196 Ergometrija 24.11.2022
57 30.01.2023 10:30 FAME31.03.1 CT - Ostalo 28.10.2022 13.10.2022
58 30.01.2023 10:20 FASU2712958 Gastroskopija 19.12.2022
59 30.01.2023 10:10 IZAL2607962 Gastroskopija 19.12.2022
60 30.01.2023 10:00 ABKA0605195 Ultrazvuk Srca 24.11.2022
61 30.01.2023 10:00 SAGR1501196 Ergometrija 24.11.2022
62 30.01.2023 10:00 NEPA23.11.1 CT - Ostalo 01.12.2022 31.10.2022
63 30.01.2023 10:00 ELLI11.10.1 CT - Ostalo 12.12.2022 02.12.2022
64 30.01.2023 10:00 MISA1006977 Gastroskopija 19.12.2022
65 30.01.2023 10:00 MUTU0504971 CT - Ostalo 26.12.2022
66 30.01.2023 10:00 MEBA1709956 CT - Ostalo 20.01.2023 16.01.2023
67 30.01.2023 09:50 ELPA2410976 Kolonoskopija 19.12.2022
68 30.01.2023 09:40 SEBA2711968 Gastroskopija 19.12.2022
69 30.01.2023 09:30 ZEBU02.01.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
70 30.01.2023 09:30 MEIS2804972 Gastroskopija 19.12.2022
71 30.01.2023 09:20 ENOS1911959 Gastroskopija 19.12.2022
72 30.01.2023 09:20 FASO2105981 Kolonoskopija 19.12.2022
73 30.01.2023 09:10 FASO1904933 Gastroskopija 19.12.2022
74 30.01.2023 09:00 SAOR0705198 Ultrazvuk Srca 24.11.2022
75 30.01.2023 09:00 SEDO0209195 Ergometrija 24.11.2022
76 30.01.2023 09:00 HAMU23.05.1 CT - Ostalo 24.11.2022 22.11.2022
77 30.01.2023 09:00 OMIS1211961 Gastroskopija 19.12.2022
78 30.01.2023 08:30 MESK15.05.1 CT - Kičma 29.11.2022 28.11.2022
79 30.01.2023 08:30 ELCE21.01.1 CT - Kičma 04.01.2023 28.12.2022
80 30.01.2023 08:00 MUKU08.12.1 CT - Kičma 22.11.2022 15.11.2022
81 30.01.2023 08:00 HARO02.05.1 CT - Glava 07.12.2022 24.11.2022
82 30.01.2023 08:00 AZSU24.04.1 CT - Glava 07.12.2022 28.11.2022
83 30.01.2023 08:00 JOSI19.03.1 CT - Glava 13.12.2022 05.12.2022
84 30.01.2023 08:00 AJPA04.08.2 MRI-Abdomen 14.12.2022 29.11.2022
85 30.01.2023 08:00 ELCE21.01.1 CT - Glava 04.01.2023 28.12.2022
86 30.01.2023 08:00 ALDU1980 CT - Glava 24.01.2023 19.01.2023
87 30.01.2023 07:30 SITU25.03.1 MRI-Kičma 14.12.2022 31.10.2022
88 27.01.2023 14:00 MEHU29.08.1 MRI-Abdomen i zdjelica 19.12.2022 22.08.2022
89 27.01.2023 13:00 SEHA2702196 Holter EKG 22.11.2022
90 27.01.2023 13:00 IFCA1608195 Holter EKG 22.11.2022
91 27.01.2023 12:00 AMCE1204196 Ultrazvuk Srca 22.11.2022
92 27.01.2023 12:00 HASA1505197 Ergometrija 22.11.2022
93 27.01.2023 11:30 MEZE1209195 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
94 27.01.2023 11:15 MIHO2202195 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
95 27.01.2023 11:00 REBA2905196 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
96 27.01.2023 11:00 EDNE0704197 Ergometrija 22.11.2022
97 27.01.2023 10:45 JAHU2605196 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
98 27.01.2023 10:15 FAHA1512196 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
99 27.01.2023 10:15 HASO1909195 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
100 27.01.2023 10:00 ALJA1312195 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
101 27.01.2023 10:00 AJCO03.06.2 CT - Ostalo 14.11.2022 10.11.2022
102 27.01.2023 10:00 ZECU0806194 Ultrazvuk Srca 22.11.2022
103 27.01.2023 10:00 ANKA1906195 Ergometrija 22.11.2022
104 27.01.2023 10:00 ANKA1906195 Ergometrija 22.11.2022
105 27.01.2023 10:00 ZLAG05.04.1 CT - Ostalo 29.11.2022 11.11.2022
106 27.01.2023 10:00 AHCE07.11.1 CT - Ostalo 01.12.2022 18.11.2022
107 27.01.2023 10:00 ALDU20.05.1 MRI-Kičma 14.12.2022 02.06.2022
108 27.01.2023 10:00 NAJA08.07.1 CT - Ostalo 26.12.2022 29.11.2022
109 27.01.2023 10:00 SEBA12.05.1 CT - Ostalo 06.01.2023 04.01.2023
110 27.01.2023 09:30 AJCO03.06.2 CT - Ostalo 14.11.2022 10.11.2022
111 27.01.2023 09:30 FIMU02.10.1 CT - Ostalo 06.12.2022 05.11.2022
112 27.01.2023 09:00 MIAJ14.05.1 CT - Kičma 14.11.2022 10.11.2022
113 27.01.2023 09:00 DUMU0806194 Ultrazvuk Srca 22.11.2022 01.01.1970
114 27.01.2023 09:00 SIHA3010197 Ergometrija 22.11.2022
115 27.01.2023 08:30 FAOR22.09.1 CT - Kičma 29.11.2022 14.11.2022
116 27.01.2023 08:10 EDOM2601965 Kolonoskopija 19.12.2022
117 27.01.2023 08:05 DUDI1811955 Kolonoskopija 19.12.2022
118 27.01.2023 08:00 EKBR05.11.1 CT - Glava 28.11.2022 21.11.2022
119 27.01.2023 08:00 FAHA29.06.1 CT - Glava 13.12.2022 30.11.2022
120 27.01.2023 08:00 MEHA04.08.1 MRI-Glave 14.12.2022 28.10.2022
121 27.01.2023 08:00 EDSU0206961 Kolonoskopija 19.12.2022
122 27.01.2023 08:00 ENSI25.08.1 CT - Glava 26.12.2022 19.12.2022
123 27.01.2023 08:00 SEZU1506987 CT - Glava 16.01.2023 11.01.2023
124 27.01.2023 08:00 FAGO2507948 CT - Kičma 17.01.2023 13.01.2023
125 26.01.2023 19:00 AVKA06.11.1 MRI-Zdjelica 13.12.2022 12.07.2022
126 26.01.2023 15:00 SEPI29.10.1 MRI-Abdomen i zdjelica 19.12.2022 17.06.2022
127 26.01.2023 14:00 ABMU28.12.1 MRI-Zdjelica 13.12.2022 20.06.1941
128 26.01.2023 14:00 ABMU28.12.1 MRI-Zdjelica 13.12.2022 20.06.1941
129 26.01.2023 14:00 EHAV20.08.1 MRI-Zdjelica 13.12.2022 24.06.2023
130 26.01.2023 14:00 MLSU01.01.1 MRI-Abdomen i zdjelica 19.12.2022 02.03.2022
131 26.01.2023 13:00 BRME0710195 Holter EKG 22.11.2022
132 26.01.2023 12:15 KADZ2407194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
133 26.01.2023 12:00 KAMA01.02.1 MRI-Abdomen i zdjelica 10.10.2022 25.01.2022
134 26.01.2023 12:00 DZKE2808197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
135 26.01.2023 12:00 AJVA0608195 Ultrazvuk Srca 21.11.2022
136 26.01.2023 12:00 VAIS2710197 Ergometrija 21.11.2022
137 26.01.2023 11:45 MIAL0604198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
138 26.01.2023 11:30 AJSI0203199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
139 26.01.2023 11:15 AMBE0801196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
140 26.01.2023 11:15 ENZE1310196 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
141 26.01.2023 11:00 ADLU1311197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
142 26.01.2023 11:00 SEGE0502196 Ultrazvuk Srca 21.11.2022
143 26.01.2023 11:00 KEKA2604196 Ergometrija 21.11.2022
144 26.01.2023 11:00 HIAS0201194 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
145 26.01.2023 10:45 LJMO0512194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
146 26.01.2023 10:30 ARPA2911199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
147 26.01.2023 10:30 SEKR06.10.1 MRI-Glave 13.12.2022 07.06.2022
148 26.01.2023 10:30 FAME1311197 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
149 26.01.2023 10:15 SACA0102196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
150 26.01.2023 10:15 BODO0501194 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
151 26.01.2023 10:00 ENDI2412197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
152 26.01.2023 10:00 MUAB16.02.1 CT - Ostalo 21.11.2022 09.11.2022
153 26.01.2023 10:00 MEMU2006196 Ultrazvuk Srca 21.11.2022
154 26.01.2023 10:00 ZUKA2004196 Ergometrija 21.11.2022
155 26.01.2023 10:00 NUHO04.06.1 CT - Ostalo 30.11.2022 23.11.2022
156 26.01.2023 10:00 EDZU2504195 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
157 26.01.2023 09:50 SAPA0601960 Rektoskopija 16.12.2022
158 26.01.2023 09:40 SUDU2109591 Gastroskopija 16.12.2022
159 26.01.2023 09:40 FABA1202962 Gastroskopija 16.12.2022
160 26.01.2023 09:30 AMOM16.11.1 CT - Ostalo 21.11.2022 16.11.2022
161 26.01.2023 09:30 SEMA1505957 Gastroskopija 16.12.2022
162 26.01.2023 09:20 SEKA2112954 Kolonoskopija 16.12.2022
163 26.01.2023 09:10 KADA0911954 Kolonoskopija 16.12.2022
164 26.01.2023 09:00 DZZI2306197 Ultrazvuk Srca 21.11.2022
165 26.01.2023 09:00 ADMU1404195 Ergometrija 21.11.2022
166 26.01.2023 09:00 ADGI06.06.1 CT - Ostalo 30.11.2022 08.11.2022
167 26.01.2023 09:00 SEHA10.08.1 CT - Ostalo 13.12.2022 06.12.2022
168 26.01.2023 09:00 RASU2203973 Kolonoskopija 16.12.2022
169 26.01.2023 08:30 ELHA07.10.1 CT - Kičma 18.10.2022 12.10.2022
170 26.01.2023 08:30 TAKO01.01.1 CT - Glava 26.12.2022 21.12.2022
171 26.01.2023 08:30 TAKO01.01.1 CT - Ostalo 26.12.2022 20.12.2022
172 26.01.2023 08:00 SUHA18.12.1 CT - Glava 28.11.2022 17.11.2022
173 26.01.2023 08:00 BAOR15.12.1 CT - Glava 28.11.2022 23.11.2022
174 26.01.2023 08:00 DISA12.06.1 CT - Kičma 28.11.2022 17.11.2022
175 26.01.2023 08:00 SAOS08.09.2 MRI-Lokmotorna 13.12.2022 28.11.2022
176 26.01.2023 08:00 MUJA06.08.2 MRI-Glave 13.12.2022 29.11.2022
177 26.01.2023 08:00 HAPI02.07.1 CT - Glava 23.12.2022 20.12.2022
178 26.01.2023 07:30 NEBI10.04.1 MRI-Lokmotorna 14.12.2022 27.10.2022
179 25.01.2023 12:15 TAGA1702196 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
180 25.01.2023 12:00 ADZU20.05.1 MRI-Abdomen i zdjelica 19.12.2022 02.09.2022
181 25.01.2023 11:45 SAGO2107194 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
182 25.01.2023 11:30 ZAKR1309195 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
183 25.01.2023 11:15 SUAH0408196 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
184 25.01.2023 11:00 ZESO0101195 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
185 25.01.2023 11:00 ELKU0407196 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
186 25.01.2023 10:45 AZDI0606195 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
187 25.01.2023 10:30 NABA1008196 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
188 25.01.2023 10:30 AJMU2404195 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
189 25.01.2023 10:30 SLGR10.01.1 MRI-Kičma 13.12.2022 01.06.2022
190 25.01.2023 10:15 SUKA0104195 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
191 25.01.2023 10:15 MEPU3103195 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
192 25.01.2023 10:10 SUHI1007964 Gastroskopija 16.12.2022
193 25.01.2023 10:00 AHOM3103196 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
194 25.01.2023 10:00 FADE1507196 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
195 25.01.2023 10:00 CACO22.10.1 CT - Ostalo 24.11.2022 11.11.2022
196 25.01.2023 10:00 IBSE17.03.1 CT - Ostalo 12.12.2022
197 25.01.2023 10:00 BAAL20.12.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
198 25.01.2023 10:00 SEIS0307199 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
199 25.01.2023 10:00 MAMA1109965 Kolonoskopija 16.12.2022
200 25.01.2023 10:00 PALO0301195 CT - Ostalo 27.12.2022
201 25.01.2023 09:50 SEVI0607958 Kolonoskopija 16.12.2022
202 25.01.2023 09:40 EDCA2905970 Gastroskopija 16.12.2022
203 25.01.2023 09:30 SATU25.08.1 CT - Ostalo 24.11.2022 18.11.2022
204 25.01.2023 09:30 EMSL0504938 Rektoskopija 16.12.2022
205 25.01.2023 09:30 MLSI1709501 Kolonoskopija 16.12.2022
206 25.01.2023 09:20 UZZU2707953 Rektoskopija 16.12.2022
207 25.01.2023 09:10 ZAMA0411977 Kolonoskopija 16.12.2022
208 25.01.2023 09:00 NIME12.01.1 CT - Ostalo 28.11.2022 23.11.2022
209 25.01.2023 09:00 HASU2008970 Gastroskopija 16.12.2022
210 25.01.2023 08:30 RABU12.01.1 CT - Kičma 11.08.2022 05.08.2022
211 25.01.2023 08:30 MUCA23.01.1 CT - Kičma 11.08.2022 21.07.2022
212 25.01.2023 08:30 AMHA30.11.1 CT - Kičma 10.11.2022 07.11.2022
213 25.01.2023 08:30 DZKV14.01.1 CT - Kičma 16.11.2022 14.11.2022
214 25.01.2023 08:30 EDZA22.01.1 CT - Kičma 28.11.2022 17.11.2022
215 25.01.2023 08:00 SEFE20.11.1 CT - Glava 30.11.2022 28.11.2022
216 25.01.2023 08:00 DAPE16.04.1 CT - Glava 06.12.2022 01.12.2022
217 25.01.2023 08:00 TAOM23.08.2 MRI-Kičma 13.12.2022 06.12.2022
218 25.01.2023 08:00 MUVE07.08.1 CT - Glava 13.12.2022 12.12.2022
219 25.01.2023 08:00 HADU31.12.1 MRI-Kičma 16.12.2022 26.10.2022
220 25.01.2023 08:00 MIDE3108968 CT - Kičma 24.01.2023 13.01.2023
221 25.01.2023 07:30 PAMA04.06.1 MRI-Kičma 16.12.2022 26.12.2022
222 24.01.2023 16:00 HAIS2202962 CT - Ostalo 26.12.2022 06.12.2022
223 24.01.2023 14:00 RAJA07.02.1 CT - Ostalo 26.12.2022 13.12.2022
224 24.01.2023 13:30 ISDE20.03.1 MRI-Lokmotorna 13.12.2022 06.06.2022
225 24.01.2023 13:00 LEMU2512196 Holter EKG 16.11.2022
226 24.01.2023 13:00 MEIM1404196 Holter EKG 16.11.2022
227 24.01.2023 12:00 DAMI1307196 Ultrazvuk Srca 16.11.2022
228 24.01.2023 12:00 DAMI1307196 Ergometrija 16.11.2022
229 24.01.2023 12:00 DZMU12.11.1 MRI-Abdomen 14.12.2022 06.07.2022
230 24.01.2023 11:45 RAOS1504195 Sub-Spec-Nefrologija 28.10.2022
231 24.01.2023 11:30 DRJO1311195 Sub-Spec-Nefrologija 28.10.2022
232 24.01.2023 11:30 AMSI0302199 Sub-Spec-Nefrologija 28.10.2022
233 24.01.2023 11:15 ENZE1904196 Sub-Spec-Nefrologija 28.10.2022
234 24.01.2023 11:00 SEKU2004195 Sub-Spec-Nefrologija 28.10.2022
235 24.01.2023 11:00 AZHU2303195 Sub-Spec-Nefrologija 28.10.2022
236 24.01.2023 11:00 ASAH2507196 Ultrazvuk Srca 16.11.2022
237 24.01.2023 11:00 ALZU0306198 Ergometrija 16.11.2022
238 24.01.2023 11:00 ASCO1801197 Ergometrija 16.11.2022
239 24.01.2023 11:00 FASU02.01.1 MRI-Abdomen i zdjelica 14.12.2022 07.07.2022
240 24.01.2023 10:45 HAEF1611196 Sub-Spec-Nefrologija 28.10.2022
241 24.01.2023 10:30 ANMA0109193 Sub-Spec-Nefrologija 28.10.2022
242 24.01.2023 10:15 MIKO0501194 Sub-Spec-Nefrologija 28.10.2022
243 24.01.2023 10:00 ENHA2711196 Sub-Spec-Nefrologija 28.10.2022
244 24.01.2023 10:00 ALBE0308197 Ultrazvuk Srca 16.11.2022
245 24.01.2023 10:00 ANBU07.04.2 CT - Ostalo 01.12.2022 29.12.2022
246 24.01.2023 10:00 FESA01.04.1 CT - Ostalo 01.12.2022 30.11.2022
247 24.01.2023 10:00 IBKA02.07.1 CT - Ostalo 12.12.2022 06.12.2022
248 24.01.2023 10:00 ZASA1508195 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
249 24.01.2023 10:00 ZASA1508956 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
250 24.01.2023 09:50 BESM0102958 Gastroskopija 16.12.2022
251 24.01.2023 09:40 NESE3009981 Kolonoskopija 16.12.2022
252 24.01.2023 09:40 JABI0703951 Gastroskopija 16.12.2022
253 24.01.2023 09:30 ABMA20.08.1 CT - Ostalo 14.11.2022 10.11.2022
254 24.01.2023 09:30 BETO1706949 Kolonoskopija 16.12.2022
255 24.01.2023 09:20 ANLO1508958 Kolonoskopija 16.12.2022
256 24.01.2023 09:10 MEPU3103952 Gastroskopija 16.12.2022
257 24.01.2023 09:00 BAHA1711195 Ultrazvuk Srca 16.11.2022
258 24.01.2023 09:00 MUNU2410196 Ergometrija 16.11.2022
259 24.01.2023 09:00 DEBA12.06.1 CT - Ostalo 28.11.2022 21.11.2022
260 24.01.2023 09:00 ZEJA01.06.1 CT - Ostalo 09.12.2022 09.12.2022
261 24.01.2023 09:00 INGA1202968 Kolonoskopija 16.12.2022
262 24.01.2023 09:00 BRIK29.08.1 CT - Ostalo 06.01.2023 30.12.2022
263 24.01.2023 08:30 RESE09.01.1 CT - Kičma 11.08.2022 05.08.2022
264 24.01.2023 08:30 SAMA15.07.1 CT - Kičma 11.08.2022 25.07.2022
265 24.01.2023 08:30 RACO05.10.1 CT - Kičma 16.11.2022 11.11.2022
266 24.01.2023 08:30 MIKA15.02.1 CT - Kičma 21.12.2022 16.12.2022
267 24.01.2023 08:00 NUSA30.03.1 CT - Glava 30.11.2022 08.11.2022
268 24.01.2023 08:00 ZADZ01.07.1 CT - Glava 30.11.2022 28.11.2022
269 24.01.2023 08:00 MOKO10.10.1 CT - Glava 06.12.2022 30.11.2022
270 24.01.2023 08:00 RESK03.01.1 CT - Glava 26.12.2022 21.12.2022
271 23.01.2023 16:30 SELI1811198 CT - Ostalo 30.12.2022
272 23.01.2023 14:00 ZADU23.08.1 MRI-Abdomen i zdjelica 16.12.2022 13.10.2022
273 23.01.2023 13:00 MLMI0111195 Holter EKG 16.11.2022
274 23.01.2023 12:00 BOMA0510200 Ergometrija 16.11.2022
275 23.01.2023 12:00 ZASU2301195 Holter EKG 16.11.2022
276 23.01.2023 11:00 MIBA0103197 Ultrazvuk Srca 16.11.2022
277 23.01.2023 11:00 ARGR1011196 Ergometrija 16.11.2022
278 23.01.2023 10:10 MISM2503965 Gastroskopija 16.12.2022
279 23.01.2023 10:00 ZIMU10.04.1 CT - Ostalo 16.11.2022 29.07.2022
280 23.01.2023 10:00 BEOS2502196 Ultrazvuk Srca 16.11.2022
281 23.01.2023 10:00 RABE1604195 Ergometrija 16.11.2022
282 23.01.2023 10:00 KADI21.08.1 CT - Ostalo 06.12.2022 02.12.2022
283 23.01.2023 10:00 FAFE2402962 Rektoskopija 16.12.2022
284 23.01.2023 09:40 VEKR0103980 Gastroskopija 15.12.2022
285 23.01.2023 09:30 ALAG10.11.1 CT - Ostalo 16.11.2022 14.11.2022
286 23.01.2023 09:30 RUPO09.07.1 CT - Ostalo 30.11.2022 22.11.2022
287 23.01.2023 09:30 SAKA09.05.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
288 23.01.2023 09:30 EDDI1707950 Gastroskopija 15.12.2022
289 23.01.2023 09:20 IZDZ1410949 Gastroskopija 15.12.2022
290 23.01.2023 09:00 VIPE2406196 Ultrazvuk Srca 16.11.2022
291 23.01.2023 09:00 IGHA0507196 Ultrazvuk Srca 16.11.2022
292 23.01.2023 09:00 TIKU1508195 Ergometrija 16.11.2022
293 23.01.2023 09:00 HAVE20.03.1 CT - Ostalo 24.11.2022 16.11.2022
294 23.01.2023 09:00 SEFA23.11.2 MRI-Lokmotorna 14.12.2022 05.12.2022
295 23.01.2023 09:00 FRMA1301960 Kolonoskopija 15.12.2022
296 23.01.2023 09:00 HABU1702958 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
297 23.01.2023 08:30 AMCE25.08.1 CT - Kičma 03.11.2022 02.11.2022
298 23.01.2023 08:30 ZESA05.06.1 CT - Kičma 24.11.2022 14.11.2022
299 23.01.2023 08:00 MIOS11.03.1 CT - Kičma 10.08.2022 05.08.2022
300 23.01.2023 08:00 IBZE17.10.1 CT - Glava 24.11.2022 10.11.2022
301 23.01.2023 08:00 VIME30.11.1 CT - Glava 24.11.2022 14.10.2022
302 23.01.2023 08:00 HUBA08.10.1 CT - Glava 30.11.2022 28.11.2022
303 23.01.2023 08:00 BATU2207957 CT - Kičma 26.12.2022 22.12.2022
304 20.01.2023 14:00 HAIS31.01.1 MRI-Abdomen i zdjelica 19.12.2022 31.08.2022
305 20.01.2023 13:10 SAIB1901195 Holter EKG 01.11.2022
306 20.01.2023 13:00 MIBU0810197 Holter EKG 01.11.2022
307 20.01.2023 13:00 KAKO02.10.1 MRI-Kičma 13.12.2022 25.05.2022
308 20.01.2023 12:00 VAMU1811196 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
309 20.01.2023 12:00 SABE08.01.1 MRI-Glave 14.12.2022 08.08.2022
310 20.01.2023 12:00 SASE20.03.1 MRI-Abdomen 14.12.2022 05.07.1954
311 20.01.2023 11:45 AIAB3110196 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
312 20.01.2023 11:30 VAIS2303196 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
313 20.01.2023 11:30 SEKO07.12.2 CT - Glava 14.12.2022 16.11.2022
314 20.01.2023 11:20 SESM0607196 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
315 20.01.2023 11:15 RAMU1306196 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
316 20.01.2023 11:00 ZIKU1004196 Ultrazvuk Srca 01.11.2022
317 20.01.2023 11:00 ZIKU1004196 Ergometrija 01.11.2022
318 20.01.2023 11:00 SAKA0106195 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
319 20.01.2023 10:45 ENHE3105195 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
320 20.01.2023 10:30 AZBA25.12.1 MRI-Glave 14.12.2022 30.05.2022
321 20.01.2023 10:15 ADDE0106196 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
322 20.01.2023 10:00 VAHA10.09.1 CT - Ostalo 13.10.2022 04.10.2022
323 20.01.2023 10:00 SUBO1602196 Ultrazvuk Srca 01.11.2022
324 20.01.2023 10:00 DZFA1404196 Ergometrija 01.11.2022
325 20.01.2023 10:00 SAVO3009196 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
326 20.01.2023 10:00 IMHA05.08.1 CT - Ostalo 01.11.2022 27.10.2022
327 20.01.2023 10:00 SEBA01.03.1 CT - Ostalo 21.11.2022 08.09.2022
328 20.01.2023 10:00 AIDU17.12.1 CT - Ostalo 21.11.2022 17.11.2022
329 20.01.2023 10:00 RAHA04.05.1 CT - Ostalo 06.12.2022 10.11.2022
330 20.01.2023 10:00 MIBE09.05.1 CT - Ostalo 09.12.2022 06.12.2022
331 20.01.2023 10:00 SIRI0308962 CT - Ostalo 16.01.2023 05.01.2023
332 20.01.2023 09:30 MIOM04.07.1 CT - Ostalo 15.12.2022 14.12.2022
333 20.01.2023 09:00 FITA0801195 Ultrazvuk Srca 01.11.2022
334 20.01.2023 09:00 SUBO1602196 Ergometrija 01.11.2022
335 20.01.2023 08:30 ILLU01.02.1 CT - Kičma 10.08.2022 20.07.2022
336 20.01.2023 08:30 HAHI20.06.1 CT - Kičma 17.10.2022 13.10.2022
337 20.01.2023 08:25 ALKA1702992 Kolonoskopija 15.12.2022
338 20.01.2023 08:20 STHR1604946 Kolonoskopija 15.12.2022
339 20.01.2023 08:15 MAMU0110985 Kolonoskopija 15.12.2022
340 20.01.2023 08:10 SEBU1511980 Kolonoskopija 15.12.2022
341 20.01.2023 08:00 MEBE30.06.2 CT - Glava 24.11.2022 21.11.2022
342 20.01.2023 08:00 ADZE24.04.1 CT - Glava 24.11.2022 21.11.2022
343 20.01.2023 08:00 ALCA04.07.1 CT - Glava 30.11.2022 23.11.2022
344 20.01.2023 08:00 HACA0509951 Kolonoskopija 15.12.2022
345 20.01.2023 08:00 SALA1406957 CT - Glava 27.12.2022 21.12.2022
346 20.01.2023 08:00 NICO2007971 CT - Kičma 10.01.2023 09.01.2023
347 20.01.2023 07:30 MUKA24.02.1 CT - Kičma 22.11.2022 08.11.2022
348 19.01.2023 21:00 ILBR04.03.1 MRI-Abdomen i zdjelica 19.12.2022 01.09.2022
349 19.01.2023 20:30 SEBA08.07.1 MRI-Lokmotorna 16.12.2022 28.08.2022
350 19.01.2023 19:30 EDCU01.10.1 MRI-Glave 13.12.2022 18.07.2022
351 19.01.2023 14:30 OSHO23.08.1 MRI-Glave 14.12.2022 02.06.2022
352 19.01.2023 14:00 BEMU10.11.1 MRI-Glave 14.12.2022 31.05.2022
353 19.01.2023 13:10 ENAV2909197 Holter EKG 01.11.2022
354 19.01.2023 13:00 HICI2705194 Holter EKG 01.11.2022
355 19.01.2023 13:00 HRSI02.01.1 MRI-Kičma 13.12.2022 30.05.2022
356 19.01.2023 12:15 ENAH0107195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
357 19.01.2023 12:00 SESA07.02.1 MRI-Abdomen i zdjelica 13.12.2022 04.07.2022
358 19.01.2023 11:45 ISJA0811196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022 01.01.1970
359 19.01.2023 11:30 FEKO0503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
360 19.01.2023 11:30 NUPO0804195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
361 19.01.2023 11:15 ZIKU1004196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
362 19.01.2023 11:00 MIKA2107196 Ultrazvuk Srca 01.11.2022
363 19.01.2023 11:00 SEKU1905195 Ergometrija 01.11.2022
364 19.01.2023 11:00 FAHO2408195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
365 19.01.2023 11:00 SUMU0104194 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
366 19.01.2023 10:45 MESE2803196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
367 19.01.2023 10:45 SUGA0613554 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
368 19.01.2023 10:30 FANA1001196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
369 19.01.2023 10:30 FEAR1707195 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
370 19.01.2023 10:30 HAPA15.05.1 MRI-Kičma 14.12.2022 25.05.2022
371 19.01.2023 10:15 SAKR1501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
372 19.01.2023 10:00 IVSI1504194 Ultrazvuk Srca 01.11.2022
373 19.01.2023 10:00 HUIM0603196 Ergometrija 01.11.2022
374 19.01.2023 10:00 MIKR1502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
375 19.01.2023 10:00 BOMA27.03.1 CT - Ostalo 18.11.2022 15.11.2022
376 19.01.2023 10:00 DEBE22.02.1 CT - Ostalo 06.12.2022 02.12.2022
377 19.01.2023 10:00 MULE1608194 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
378 19.01.2023 09:50 HAIS0911946 Gastroskopija 15.12.2022
379 19.01.2023 09:40 IVIV2306970 Gastroskopija 15.12.2022
380 19.01.2023 09:30 MUKU30.03.1 CT - Ostalo 11.10.2022 06.10.2022
381 19.01.2023 09:30 ISMU23.01.1 CT - Ostalo 18.11.2022 03.11.2022
382 19.01.2023 09:30 IZSE1405956 Kolonoskopija 15.12.2022
383 19.01.2023 09:10 ZEHA1005005 Gastroskopija 15.12.2022
384 19.01.2023 09:00 SEGO0102197 Ultrazvuk Srca 01.11.2022
385 19.01.2023 09:00 SEBU1511198 Ergometrija 01.11.2022
386 19.01.2023 09:00 AMBU31.05.1 CT - Ostalo 21.11.2022
387 19.01.2023 09:00 DIZE19.05.1 CT - Ostalo 24.11.2022 21.10.2022
388 19.01.2023 09:00 ZUCI14.10.1 CT - Ostalo 30.11.2022 28.11.2022
389 19.01.2023 09:00 FISI1811949 Kolonoskopija 15.12.2022
390 19.01.2023 08:30 DISA15.07.1 CT - Kičma 10.08.2022 02.08.2022
391 19.01.2023 08:30 KAAL11.06.1 CT - Kičma 10.08.2022 01.08.2022
392 19.01.2023 08:30 MEOH28.01.1 CT - Kičma 11.10.2022 03.10.2022
393 19.01.2023 08:30 HAIB04.07.1 CT - Kičma 22.11.2022 17.11.2022
394 19.01.2023 08:00 RASU24.03.1 CT - Glava 30.11.2022 28.11.2022
395 19.01.2023 08:00 MAKO2908946 CT - Glava 28.12.2022 23.12.2022
396 18.01.2023 20:00 EHAV20.08.1 CT - Kičma 13.12.2022 24.06.2023
397 18.01.2023 20:00 ILCU18.07.1 MRI-Abdomen i zdjelica 14.12.2022 03.08.2022
398 18.01.2023 20:00 MUME24.08.1 MRI-Zdjelica 19.12.2022 13.09.2022
399 18.01.2023 18:00 SESO01.11.1 MRI-Abdomen i zdjelica 13.12.2022 20.05.2022
400 18.01.2023 17:00 ZUBA15.05.1 MRI-Abdomen i zdjelica 14.12.2022 20.06.2022
401 18.01.2023 17:00 FATR13.05.1 MRI-Abdomen i zdjelica 14.12.2022 28.07.1969
402 18.01.2023 16:30 MEIB2604971 CT - Ostalo 30.12.2022 19.12.2022
403 18.01.2023 15:30 INSE27.09.1 MRI-Kičma 14.12.2022 21.05.2022
404 18.01.2023 15:30 DZMU1211952 CT - Ostalo 26.12.2022
405 18.01.2023 14:30 SEIB0704961 CT - Ostalo 28.12.2022
406 18.01.2023 14:00 ZENE23.06.1 MRI-Glave 13.12.2022 24.06.2022
407 18.01.2023 13:30 SASP28.09.1 MRI-Kičma 13.12.2022 25.05.2022
408 18.01.2023 12:15 DZKA0903195 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
409 18.01.2023 12:00 SUSU2407197 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
410 18.01.2023 12:00 HAHU20.02.1 MRI-Zdjelica 13.12.2022 29.06.2022
411 18.01.2023 11:30 SUSU2407197 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
412 18.01.2023 11:15 AZAH1107196 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
413 18.01.2023 11:15 BEAV1907196 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
414 18.01.2023 11:00 SIBE1905196 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
415 18.01.2023 10:45 HASI0907194 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
416 18.01.2023 10:45 RASA0305195 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
417 18.01.2023 10:45 LADU0105200 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
418 18.01.2023 10:30 JOKR0905195 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
419 18.01.2023 10:30 MUMA3101196 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
420 18.01.2023 10:15 SACI2406195 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
421 18.01.2023 10:15 FAJA1001196 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
422 18.01.2023 10:00 ENSE1701198 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
423 18.01.2023 10:00 TAZL07.08.1 CT - Ostalo 09.11.2022 01.11.2022
424 18.01.2023 10:00 SEPA16.01.1 CT - Ostalo 30.11.2022 24.11.2022
425 18.01.2023 10:00 SUDZ0802196 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
426 18.01.2023 10:00 SASP2306196 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
427 18.01.2023 10:00 HAHA31.07.1 CT - Ostalo 06.01.2023 04.01.2023
428 18.01.2023 09:40 JESI2411957 Kolonoskopija 15.12.2022
429 18.01.2023 09:30 AZFE01.03.1 CT - Ostalo 11.10.2022 06.10.2022
430 18.01.2023 09:30 HACE22.04.1 CT - Ostalo 17.10.2022 06.10.2022
431 18.01.2023 09:30 SEPA16.01.1 CT - Glava 30.11.2022 24.11.2022
432 18.01.2023 09:30 MUHA0403956 Rektoskopija 15.12.2022
433 18.01.2023 09:20 RATA2405961 Gastroskopija 14.12.2022
434 18.01.2023 09:20 SUSM3010961 Gastroskopija 15.12.2022
435 18.01.2023 09:10 SABU1404951 Gastroskopija 14.12.2022
436 18.01.2023 09:10 ADBE1604978 Rektoskopija 15.12.2022
437 18.01.2023 09:00 ANKA0809951 Gastroskopija 14.12.2022
438 18.01.2023 08:30 SEHA27.02.1 CT - Kičma 10.08.2022 08.08.2022
439 18.01.2023 08:30 ALHE10.06.1 CT - Kičma 22.09.2022 06.09.2022
440 18.01.2023 08:30 SEHA27.02.1 CT - Kičma 06.01.2023 02.01.2023
441 18.01.2023 08:00 HOME10.12.1 CT - Glava 24.11.2022 18.11.2022
442 18.01.2023 08:00 ALAR30.01.1 CT - Ostalo 24.11.2022 21.11.2022
443 18.01.2023 08:00 REHA11.05.2 MRI-Kičma 14.12.2022 07.11.2022
444 18.01.2023 08:00 MUKA2501955 Kolonoskopija 15.12.2022
445 18.01.2023 07:30 HAAK21.03.1 CT - Kičma 22.11.2022 01.11.2022
446 17.01.2023 18:00 HETA25.10.1 MRI-Glave 14.12.2022 09.11.2022
447 17.01.2023 17:30 BETA20.01.1 MRI-Glave 14.12.2022 19.10.2022
448 17.01.2023 17:00 DZRA10.02.1 MRI-Glave 14.12.2022 17.11.2022
449 17.01.2023 16:00 MASL0312954 CT - Ostalo 26.12.2022 21.12.2022
450 17.01.2023 15:30 ALMU02.07.1 CT - Glava 14.12.2022 17.11.2022
451 17.01.2023 15:30 ALMU02.07.1 MRI-Kičma 14.12.2022 17.11.2022
452 17.01.2023 15:30 JOBA20.02.1 MRI-Glave 14.12.2022 15.11.2022
453 17.01.2023 13:30 ISBI27.04.1 MRI-Glave 13.12.2022 13.07.2022
454 17.01.2023 13:10 NIKU0605195 Holter EKG 01.11.2022
455 17.01.2023 13:00 MUIB1706197 Holter EKG 01.11.2022
456 17.01.2023 12:00 DUSA0710195 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
457 17.01.2023 12:00 SEAB3001196 Ultrazvuk Srca 01.11.2022
458 17.01.2023 12:00 SAKA1806197 Ergometrija 01.11.2022
459 17.01.2023 12:00 BIHA04.11.1 MRI-Abdomen i zdjelica 19.12.2022 03.08.2022
460 17.01.2023 11:30 MAZL2605196 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
461 17.01.2023 11:30 DZKO2102196 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
462 17.01.2023 11:15 AIOD1511195 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
463 17.01.2023 11:00 HACO2002194 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
464 17.01.2023 11:00 DZDR0210194 Ultrazvuk Srca 01.11.2022 01.01.1970
465 17.01.2023 11:00 IVMI0611196 Ergometrija 01.11.2022
466 17.01.2023 11:00 HIKE05.09.1 MRI-Glave 14.12.2022 31.10.2022
467 17.01.2023 11:00 CAPJ03.03.1 MRI-Kičma 16.12.2022 10.06.2023
468 17.01.2023 10:45 SEVE2907195 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
469 17.01.2023 10:30 INFA1811196 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
470 17.01.2023 10:30 IBRE10.02.1 CT - Ostalo 21.11.2022 16.11.2022
471 17.01.2023 10:30 MUIB07.06.1 MRI-Kičma 14.12.2022 13.05.2022
472 17.01.2023 10:15 RAOS2109195 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
473 17.01.2023 10:00 JAJA1502194 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
474 17.01.2023 10:00 SAMU1110195 Ultrazvuk Srca 01.11.2022
475 17.01.2023 10:00 IBBE1506198 Ergometrija 01.11.2022
476 17.01.2023 10:00 CESC01.11.1 CT - Ostalo 01.11.2022 18.10.2022
477 17.01.2023 10:00 MUOM23.08.1 CT - Ostalo 16.11.2022 10.11.2022
478 17.01.2023 10:00 KAKO27.03.1 CT - Ostalo 05.12.2022 30.11.2022
479 17.01.2023 10:00 EDCA2905970 Kolonoskopija 13.12.2022
480 17.01.2023 10:00 MUOL08.02.1 CT - Ostalo 13.12.2022 07.12.2022
481 17.01.2023 09:40 SAKA1104974 Gastroskopija 13.12.2022
482 17.01.2023 09:30 ZIIB01.07.1 CT - Ostalo 29.09.2022 26.09.2022
483 17.01.2023 09:30 SEIS02.06.1 CT - Ostalo 16.11.2022 10.11.2022
484 17.01.2023 09:20 HIME0106957 Gastroskopija 13.12.2022
485 17.01.2023 09:20 JOKU1111953 Gastroskopija 13.12.2022
486 17.01.2023 09:10 SATU2508960 Gastroskopija 13.12.2022
487 17.01.2023 09:00 FIDU0102196 Ultrazvuk Srca 01.11.2022
488 17.01.2023 09:00 RAKO2803990 Gastroskopija 13.12.2022
489 17.01.2023 09:00 HAPA08.08.1 CT - Ostalo 23.12.2022 19.12.2022
490 17.01.2023 08:30 DZHA25.08.1 CT - Kičma 04.08.2022 01.08.2022
491 17.01.2023 08:30 LIAR29.09.1 CT - Kičma 10.08.2022 04.08.2022
492 17.01.2023 08:30 MIZA23.01.1 CT - Kičma 01.11.2022 27.10.2022
493 17.01.2023 08:30 VESK01.05.1 CT - Kičma 21.11.2022 16.11.2022
494 17.01.2023 08:00 BAIS05.03.1 CT - Glava 22.11.2022 15.11.2022
495 17.01.2023 08:00 CAHE25.04.1 CT - Glava 22.11.2022 18.11.2022
496 17.01.2023 08:00 IVDZ1007961 CT - Glava 28.12.2022 26.12.2022
497 17.01.2023 07:30 NEME11.01.1 CT - Glava 16.11.2022 14.11.2022
498 16.01.2023 14:00 SETU27.05.1 CT - Ostalo 26.12.2022 20.12.2022
499 16.01.2023 14:00 KAMU0111942 CT - Ostalo 16.01.2023 12.01.2023
500 16.01.2023 14:00 KAMU0111942 CT - Ostalo 16.01.2023 12.01.2023
501 16.01.2023 13:30 ANAV02.11.1 MRI-Kičma 13.12.2022 07.06.2022
502 16.01.2023 13:10 NUMU1403195 Holter EKG 01.11.2022
503 16.01.2023 13:00 MUDU0704195 Holter EKG 01.11.2022
504 16.01.2023 12:00 ESHA1611195 Ultrazvuk Srca 01.11.2022
505 16.01.2023 12:00 MIHO2202195 Ergometrija 01.11.2022
506 16.01.2023 11:00 MIGA0711197 Ultrazvuk Srca 01.11.2022
507 16.01.2023 11:00 RUBE2712195 Ergometrija 01.11.2022
508 16.01.2023 11:00 BRKO28.11.1 MRI-Kičma 19.12.2022 25.07.2022
509 16.01.2023 10:30 PAAN03.04.1 CT - Ostalo 28.10.2022 19.10.2022
510 16.01.2023 10:30 BOGA28.04.1 MRI-Kičma 16.12.2022 10.06.2022
511 16.01.2023 10:20 HABA0910948 Gastroskopija 13.12.2022
512 16.01.2023 10:10 ADIS0703951 Kolonoskopija 13.12.2022
513 16.01.2023 10:00 LAPO05.04.1 CT - Ostalo 25.07.2022 18.07.2022
514 16.01.2023 10:00 VETU2705195 Ultrazvuk Srca 01.11.2022
515 16.01.2023 10:00 BAVE2308195 Ergometrija 01.11.2022
516 16.01.2023 10:00 EDAG18.03.1 CT - Ostalo 16.11.2022 09.11.2022
517 16.01.2023 10:00 ASMU21.04.1 CT - Ostalo 21.11.2022 16.11.2022
518 16.01.2023 09:50 FIKO0202959 Kolonoskopija 13.12.2022
519 16.01.2023 09:40 NEHA0806975 Rektoskopija 13.12.2022
520 16.01.2023 09:30 DAKR29.0619 CT - Ostalo 16.11.2022 11.11.2022
521 16.01.2023 09:30 ALAL1506956 Kolonoskopija 13.12.2022
522 16.01.2023 09:20 ZECI3003953 Gastroskopija 13.12.2022
523 16.01.2023 09:10 EMHO2506972 Kolonoskopija 13.12.2022
524 16.01.2023 09:00 MIBE2809194 Ergometrija 01.11.2022
525 16.01.2023 09:00 MEBA2801196 Ultrazvuk Srca 01.11.2022
526 16.01.2023 09:00 EMHO2506972 Gastroskopija 13.12.2022
527 16.01.2023 08:30 ABSA17.10.1 CT - Kičma 04.08.2022 25.07.2022
528 16.01.2023 08:30 MIHA06.07.1 CT - Kičma 04.08.2022 02.08.2022
529 16.01.2023 08:30 JAHI0615954 CT - Kičma 27.10.2022 18.10.2022
530 16.01.2023 08:30 ADBA15.12.1 CT - Kičma 01.11.2022 31.10.2022
531 16.01.2023 08:30 AMME01.09.1 CT - Kičma 22.11.2022 15.11.2022
532 16.01.2023 08:00 SEBA25.07.1 CT - Glava 22.11.2022 11.11.2022
533 16.01.2023 08:00 RABE03.12.1 CT - Glava 22.11.2022 15.11.2022
534 16.01.2023 08:00 BETR08.11.1 CT - Glava 02.12.2022 22.12.2022
535 16.01.2023 08:00 ADHU24.06.2 MRI-Glave 14.12.2022 08.11.2022
536 16.01.2023 08:00 MEAL1011979 CT - Glava 28.12.2022 22.12.2022
537 13.01.2023 14:00 VEHU18.05.1 MRI-Abdomen i zdjelica 16.12.2022 10.08.2022
538 13.01.2023 13:10 SADE2112193 Holter EKG 27.10.2022
539 13.01.2023 13:00 MICO0407196 Holter EKG 27.10.2022
540 13.01.2023 13:00 HABE26.11.1 MRI-Kičma 16.12.2022 06.06.2022
541 13.01.2023 12:00 BEDO1510197 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
542 13.01.2023 12:00 BEDO1510197 Ergometrija 27.10.2022
543 13.01.2023 12:00 SAHA28.10.1 MRI-Abdomen i zdjelica 19.12.2022 04.08.2023
544 13.01.2023 11:30 SUPL2112196 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
545 13.01.2023 11:20 SAMU2010198 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
546 13.01.2023 11:15 MUFE0509196 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
547 13.01.2023 11:00 MEDE2606196 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
548 13.01.2023 11:00 MUOS0307197 Ergometrija 27.10.2022
549 13.01.2023 11:00 JADE16.05.1 MRI-Kičma 13.12.2022 26.05.2022
550 13.01.2023 10:45 JAKU0101195 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
551 13.01.2023 10:30 MIDO1908197 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
552 13.01.2023 10:30 SESM06.07.1 MRI-Kičma 13.12.2022 06.07.1968
553 13.01.2023 10:00 ALMU25.09.1 CT - Ostalo 17.10.2022 10.10.2022
554 13.01.2023 10:00 SASI3007198 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
555 13.01.2023 10:00 ZADE0107195 Ergometrija 27.10.2022
556 13.01.2023 10:00 MEHO2209196 Sub-Spec-Reumatologija 31.10.2022 01.01.1970
557 13.01.2023 10:00 SEKA1104198 Sub-Spec-Reumatologija 01.11.2022
558 13.01.2023 10:00 IFRE15.04.1 CT - Ostalo 01.11.2022 27.10.2022
559 13.01.2023 10:00 RAMA24.03.1 CT - Ostalo 08.11.2022 31.10.2022
560 13.01.2023 10:00 AZZA2712963 CT - Ostalo 11.11.2022 29.07.2022
561 13.01.2023 10:00 MEAL14.01.1 CT - Ostalo 16.11.2022 10.11.2022
562 13.01.2023 10:00 ASAS24.12.1 CT - Ostalo 22.11.2022 21.11.2022
563 13.01.2023 10:00 ADJE06.05.1 CT - Ostalo 12.12.2022 06.12.2022
564 13.01.2023 10:00 NUKA20.09.1 CT - Ostalo 15.12.2022 08.12.2022
565 13.01.2023 10:00 ASAS24.12.1 CT - Ostalo 06.01.2023 21.11.2022
566 13.01.2023 09:00 MUDE2308198 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
567 13.01.2023 09:00 MUJU2205196 Ergometrija 27.10.2022
568 13.01.2023 08:30 EDBA15.07.1 CT - Kičma 05.08.2022 02.08.2022
569 13.01.2023 08:30 IVOP24.12.1 CT - Kičma 18.10.2022 17.10.2022
570 13.01.2023 08:30 MARO23.04.1 CT - Kičma 14.11.2022 07.11.2022
571 13.01.2023 08:20 HARE0501992 Kolonoskopija 13.12.2022
572 13.01.2023 08:15 NEHU1203996 Kolonoskopija 13.12.2022
573 13.01.2023 08:10 JEPA3103954 Kolonoskopija 13.12.2022
574 13.01.2023 08:00 NIKA04.07.1 CT - Kičma 05.08.2022 04.07.2022
575 13.01.2023 08:00 NIPA01.03.1 CT - Glava 16.11.2022 04.11.2022
576 13.01.2023 08:00 SALI29.07.1 CT - Glava 22.11.2022 17.11.2022
577 13.01.2023 08:00 MUPL23.09.1 CT - Glava 30.11.2022 24.11.2022
578 13.01.2023 07:30 REVE08.08.1 CT - Glava 16.11.2022 04.11.2022
579 12.01.2023 20:00 NAAL17.04.1 MRI-Zdjelica 16.12.2022 01.08.2022
580 12.01.2023 15:30 ADKU02.04.1 MRI-Glave 19.12.2022 14.09.2022
581 12.01.2023 15:00 SAKA30.10.1 MRI-Glave 13.12.2022 09.06.2022
582 12.01.2023 14:00 JAHA16.01.1 MRI-Glave 13.12.2022 27.05.2022
583 12.01.2023 13:10 LOKL1809195 Holter EKG 27.10.2022
584 12.01.2023 13:00 SAMU2203195 Holter EKG 27.10.2022
585 12.01.2023 12:30 FIBR04.06.1 MRI-Abdomen i zdjelica 13.12.2022 05.07.2022
586 12.01.2023 12:15 MUKA1204196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
587 12.01.2023 12:00 MUTU3101198 Ergometrija 27.10.2022
588 12.01.2023 12:00 NEBE0201195 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
589 12.01.2023 12:00 HASI1704194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
590 12.01.2023 12:00 BEBA26.02.1 MRI-Kičma 14.12.2022 10.08.2022
591 12.01.2023 11:45 DZFE0103195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
592 12.01.2023 11:30 FASI1902196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
593 12.01.2023 11:15 AJNA2404194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
594 12.01.2023 11:15 SEBE2609196 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
595 12.01.2023 11:00 NEBE0201195 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
596 12.01.2023 11:00 NAJU3001196 Ergometrija 27.10.2022
597 12.01.2023 11:00 JABE0306196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
598 12.01.2023 11:00 JANE0902096 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
599 12.01.2023 11:00 NEDU18.03.1 MRI-Glave 14.12.2022 07.06.2022
600 12.01.2023 10:45 HUCE0202195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022 01.01.1970
601 12.01.2023 10:45 ADBE2904197 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
602 12.01.2023 10:30 SEBE2511195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
603 12.01.2023 10:15 NEHA2210199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
604 12.01.2023 10:15 HACA1403195 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
605 12.01.2023 10:10 MIHA0509951 Gastroskopija 13.12.2022
606 12.01.2023 10:00 MEKA1909194 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
607 12.01.2023 10:00 HAHR1601194 Ergometrija 27.10.2022
608 12.01.2023 10:00 ESHA1901195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
609 12.01.2023 10:00 ALBA10.08.1 CT - Ostalo 01.11.2022 27.10.2022
610 12.01.2023 10:00 ELCO25.02.1 CT - Ostalo 08.11.2022 17.10.2022
611 12.01.2023 10:00 ANDO02.04.1 CT - Ostalo 09.11.2022 07.11.2022
612 12.01.2023 10:00 MIVU2909959 Gastroskopija 13.12.2022
613 12.01.2023 10:00 MESA1210196 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
614 12.01.2023 10:00 HAAH21.01.1 CT - Ostalo 15.12.2022 01.12.2022
615 12.01.2023 10:00 AMDE1912010 CT - Ostalo 09.01.2023 05.01.2023
616 12.01.2023 09:50 KEPA2103972 Gastroskopija 13.12.2022
617 12.01.2023 09:40 SEBA2711968 Gastroskopija 13.12.2022
618 12.01.2023 09:30 MUIB21.07.1 CT - Ostalo 18.10.2022 12.10.2022
619 12.01.2023 09:30 AMSE23.10.1 CT - Ostalo 09.12.2022 02.12.2022
620 12.01.2023 09:20 SEHU2809972 Kolonoskopija 13.12.2022
621 12.01.2023 09:10 BESE2302947 Kolonoskopija 13.12.2022
622 12.01.2023 09:00 NEBE1207194 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
623 12.01.2023 09:00 TAME1605196 Ergometrija 27.10.2022
624 12.01.2023 09:00 FAHU2805973 Kolonoskopija 24.11.2022
625 12.01.2023 09:00 IVLO08.10.1 CT - Ostalo 30.11.2022 24.11.2022
626 12.01.2023 09:00 BECI3108986 Gastroskopija 13.12.2022
627 12.01.2023 08:30 FAMR07.05.1 CT - Kičma 04.08.2022 07.05.1951
628 12.01.2023 08:30 SECO10.07.1 CT - Kičma 05.08.2022 02.08.2022
629 12.01.2023 08:30 REMU03.05.1 CT - Kičma 18.10.2022 13.10.2022
630 12.01.2023 08:30 IVLO08.10.1 CT - Glava 30.11.2022 24.11.2022
631 12.01.2023 08:00 MUFE17.09.1 CT - Kičma 18.11.2022 14.11.2022
632 12.01.2023 08:00 ANJO21.01.1 CT - Glava 22.11.2022 17.11.2022
633 12.01.2023 08:00 DZCI01.08.1 CT - Glava 04.01.2023 14.12.2022
634 12.01.2023 07:30 HUMU19.01.1 CT - Glava 16.11.2022 14.11.2022
635 11.01.2023 20:00 IFBA15.09.1 MRI-Abdomen i zdjelica 14.12.2022 01.08.2022
636 11.01.2023 15:30 INCE16.09.1 MRI-Abdomen i zdjelica 13.12.2022 16.06.2022
637 11.01.2023 14:00 ALZA20.04.1 MRI-Glave 13.12.2022 09.06.2022
638 11.01.2023 13:30 REVR21.10.1 MRI-Kičma 16.12.2022 10.06.2022
639 11.01.2023 12:15 HUFE2403195 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
640 11.01.2023 12:00 JAGI2909196 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
641 11.01.2023 12:00 AZBI07.03.1 MRI-Abdomen i zdjelica 13.12.2022 29.05.2022
642 11.01.2023 11:45 TOUD1202194 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
643 11.01.2023 11:30 JUGR2004195 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
644 11.01.2023 11:15 MUCI0606196 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
645 11.01.2023 11:15 SAOR2601195 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
646 11.01.2023 11:00 HARI1009198 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
647 11.01.2023 11:00 AGHO1305949 Gastroskopija 24.11.2022
648 11.01.2023 11:00 SEVE2811199 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
649 11.01.2023 11:00 ALMU25.09.1 MRI-Lokmotorna 14.12.2022 16.06.2022
650 11.01.2023 10:50 SASO1002963 Gastroskopija 24.11.2022
651 11.01.2023 10:45 ELCE1502197 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
652 11.01.2023 10:40 ANLU2709954 Gastroskopija 24.11.2022
653 11.01.2023 10:30 MEAH1312196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
654 11.01.2023 10:30 SEDE09.06.1 CT - Ostalo 08.11.2022 31.10.2022
655 11.01.2023 10:30 MEAH1312196 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
656 11.01.2023 10:30 MUMU0712951 Kolonoskopija 24.11.2022
657 11.01.2023 10:30 MIPA1909197 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
658 11.01.2023 10:30 SESE22.05.1 MRI-Kičma 14.12.2022 12.10.2022
659 11.01.2023 10:20 ZAMA1708968 Gastroskopija 24.11.2022
660 11.01.2023 10:20 MABO2004950 Kolonoskopija 24.11.2022
661 11.01.2023 10:20 JABE0104953 Kolonoskopija 24.11.2022
662 11.01.2023 10:15 SATO0203196 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
663 11.01.2023 10:15 FAME2005196 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
664 11.01.2023 10:00 NAKO20.04.1 CT - Ostalo 25.10.2022 21.10.2022
665 11.01.2023 10:00 FEIB2511194 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
666 11.01.2023 10:00 FEIB2511194 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
667 11.01.2023 10:00 SEDI0505997 CT - Ostalo 11.11.2022 09.11.2022
668 11.01.2023 10:00 MEKA26.02.1 CT - Ostalo 06.12.2022 29.11.2022
669 11.01.2023 10:00 GOHA0209195 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022 01.01.1970
670 11.01.2023 10:00 BAJA1501950 CT - Ostalo 30.12.2022 28.12.2022
671 11.01.2023 09:30 ALMU04.03.1 CT - Ostalo 24.11.2022 04.10.2022
672 11.01.2023 09:10 JACU0912958 Rektoskopija 24.11.2022
673 11.01.2023 09:00 SEHA18.07.1 CT - Ostalo 16.11.2022 11.11.2022
674 11.01.2023 09:00 MEHA0310949 Kolonoskopija 24.11.2022
675 11.01.2023 09:00 ANBL09.07.1 CT - Ostalo 13.12.2022 08.12.2022
676 11.01.2023 08:30 SUOR06.01.1 CT - Kičma 04.08.2022 01.08.2022
677 11.01.2023 08:30 TIBO06.03.1 CT - Kičma 04.08.2022 21.07.2022
678 11.01.2023 08:30 ALAV16.10.1 CT - Kičma 18.11.2022 15.11.2022
679 11.01.2023 08:00 SADE12.05.1 CT - Kičma 01.11.2022 27.10.2022
680 11.01.2023 08:00 RAMU03.12.1 CT - Glava 16.11.2022 14.11.2022
681 11.01.2023 08:00 FICA01.08.1 CT - Glava 16.11.2022 10.11.2022
682 11.01.2023 08:00 MURA08.06.1 CT - Glava 02.12.2022 29.11.2022
683 11.01.2023 08:00 SUGU1978 CT - Glava 28.12.2022 23.12.2022
684 11.01.2023 08:00 SAAL2502973 CT - Glava 28.12.2022 02.12.2022
685 11.01.2023 07:30 SUMU05.09.1 MRI-Lokmotorna 16.12.2022 30.09.2022
686 10.01.2023 20:00 ADHO11.04.1 MRI-Zdjelica 14.12.2022
687 10.01.2023 19:00 ESKA29.10.1 MRI-Abdomen i zdjelica 14.12.2022 17.11.2022
688 10.01.2023 17:30 BEIB11.04.1 MRI-Abdomen i zdjelica 19.12.2022 20.09.2022
689 10.01.2023 17:00 MIBA01.03.1 CT - Glava 19.12.2022 27.09.2022
690 10.01.2023 16:00 NEBR21.10.1 MRI-Abdomen i zdjelica 19.12.2022 28.09.2022
691 10.01.2023 15:00 ADSA05.12.1 MRI-Abdomen i zdjelica 19.12.2022 20.09.2022
692 10.01.2023 14:00 IZME30.06.1 MRI-Glave 13.12.2022 12.07.2022
693 10.01.2023 14:00 NIBU17.01.1 MRI-Abdomen i zdjelica 14.12.2022 22.07.2022
694 10.01.2023 13:10 MEDE0102197 Holter EKG 27.10.2022
695 10.01.2023 13:00 REAB1905195 Holter EKG 27.10.2022
696 10.01.2023 12:15 HUHO0312195 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
697 10.01.2023 12:00 ZICE2405195 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
698 10.01.2023 12:00 ADSE1108198 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
699 10.01.2023 12:00 SAZL0612195 Ergometrija 27.10.2022
700 10.01.2023 11:45 NEKL0707197 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
701 10.01.2023 11:30 NEBR0809194 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
702 10.01.2023 11:30 ELBO2702198 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
703 10.01.2023 11:15 HASK2109195 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
704 10.01.2023 11:00 IVSA2011194 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
705 10.01.2023 11:00 SAZL0612195 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
706 10.01.2023 11:00 ESMU1311196 Ergometrija 27.10.2022
707 10.01.2023 10:30 ISRU1006194 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
708 10.01.2023 10:30 FEZU01.05.1 CT - Ostalo 01.11.2022 28.11.2022
709 10.01.2023 10:15 DZBA0303195 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
710 10.01.2023 10:10 ARSA0807992 Gastroskopija 24.11.2022
711 10.01.2023 10:00 ALMU14.07.1 CT - Ostalo 20.10.2022 07.10.2022
712 10.01.2023 10:00 RASM2105195 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
713 10.01.2023 10:00 IBRI1409193 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
714 10.01.2023 10:00 IBDE1012195 Ergometrija 27.10.2022
715 10.01.2023 10:00 ENPI17.07.1 CT - Ostalo 09.11.2022 24.10.2022
716 10.01.2023 10:00 NEHU1008959 CT - Glava 11.11.2022 10.11.2022
717 10.01.2023 10:00 SAKA24.05.1 CT - Ostalo 18.11.2022 14.11.2022
718 10.01.2023 10:00 JUHA09.05.1 CT - Ostalo 21.11.2022 17.11.2022
719 10.01.2023 10:00 SEHO1010957 Gastroskopija 24.11.2022
720 10.01.2023 09:50 BAPI1911962 Gastroskopija 24.11.2022
721 10.01.2023 09:40 ZEDR1011968 Gastroskopija 24.11.2022
722 10.01.2023 09:30 DRPE04.09.1 CT - Ostalo 27.10.2022 10.01.2023
723 10.01.2023 09:30 ALDU0302951 Kolonoskopija 24.11.2022
724 10.01.2023 09:20 MUHU2104950 Gastroskopija 24.11.2022
725 10.01.2023 09:10 SESI2901964 Gastroskopija 24.11.2022
726 10.01.2023 09:00 AZIM1009195 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
727 10.01.2023 09:00 ARGA2008198 Ergometrija 27.10.2022
728 10.01.2023 09:00 SLJO1701956 Rektoskopija 24.11.2022
729 10.01.2023 09:00 ALMU01.02.1 CT - Ostalo 07.12.2022 01.12.2022
730 10.01.2023 08:30 DEBR18.0419 CT - Kičma 04.08.2022 01.08.2022
731 10.01.2023 08:30 HASE11.06.1 CT - Kičma 01.11.2022 31.10.2022
732 10.01.2023 08:30 AVOK02.08.1 CT - Kičma 16.11.2022 09.11.2022
733 10.01.2023 08:00 JASL13.01.1 CT - Kičma 03.08.2022 28.07.2022
734 10.01.2023 08:00 ELPE18.05.1 CT - Ostalo 22.09.2022 19.09.2022
735 10.01.2023 08:00 FAHO03.02.1 CT - Glava 22.11.2022 21.10.2022
736 10.01.2023 08:00 EMKA01.01.1 CT - Glava 02.12.2022 22.11.2022
737 10.01.2023 08:00 HACA0509951 CT - Kičma 28.12.2022 23.12.2022
738 10.01.2023 07:30 ELIS10.09.2 CT - Glava 03.11.2022 31.10.2022
739 09.01.2023 82:30 NEFA2610955 Gastroskopija 24.11.2022
740 09.01.2023 16:00 NATA02.11.1 CT - Glava 20.12.2022 05.12.2022
741 09.01.2023 16:00 NATA02.11.1 CT - Ostalo 20.12.2022 05.12.2022
742 09.01.2023 15:00 RAKO01.06.1 CT - Ostalo 19.12.2022 04.08.2022
743 09.01.2023 13:30 TAIS03.10.1 MRI-Glave 14.12.2022 24.11.2022
744 09.01.2023 13:10 SEIB3009195 Holter EKG 27.10.2022
745 09.01.2023 13:00 MICO0407196 Holter EKG 27.10.2022
746 09.01.2023 12:00 NEPO2807196 Ergometrija 27.10.2022
747 09.01.2023 12:00 MUOM15.08.1 MRI-Abdomen i zdjelica 13.12.2022 07.07.2022
748 09.01.2023 12:00 HAMU11.02.1 MRI-Abdomen 19.12.2022 04.08.2022
749 09.01.2023 11:00 MEDZ1504194 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
750 09.01.2023 11:00 MAMU1404197 Ergometrija 27.10.2022
751 09.01.2023 10:30 ADKA13.06.1 MRI-Lokmotorna 13.12.2022 18.05.2022
752 09.01.2023 10:00 RACO01.12.1 CT - Ostalo 28.07.2022 25.07.2022
753 09.01.2023 10:00 SAKA22.03.1 CT - Ostalo 12.10.2022 10.10.2022
754 09.01.2023 10:00 ZEKA0112195 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
755 09.01.2023 10:00 MASA0506197 Ergometrija 27.10.2022
756 09.01.2023 10:00 AHZE11.10.1 CT - Ostalo 09.11.2022 01.11.2022
757 09.01.2023 10:00 SUDE01.09.1 CT - Ostalo 06.12.2022 02.12.2022
758 09.01.2023 10:00 SEDU21.08.1 CT - Ostalo 09.12.2022 02.12.2022
759 09.01.2023 10:00 NZMA03.02.1 CT - Ostalo 13.12.2022 09.12.2022
760 09.01.2023 09:30 ENDU10.12.1 CT - Ostalo 17.10.2022 12.10.2022
761 09.01.2023 09:30 VERI02.10.1 CT - Ostalo 25.10.2022 10.10.2022
762 09.01.2023 09:00 MEPU3103195 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
763 09.01.2023 09:00 SESP1005195 Ergometrija 27.10.2022
764 09.01.2023 09:00 VECE01.05.1 CT - Ostalo 03.11.2022 24.10.2022
765 09.01.2023 09:00 MLPE3011978 Gastroskopija 24.11.2022
766 09.01.2023 08:40 IVMR1704957 Gastroskopija 24.11.2022
767 09.01.2023 08:30 STCU30.04.1 CT - Kičma 03.08.2022 27.07.2022
768 09.01.2023 08:30 EMSO12.07.1 CT - Kičma 03.08.2022 07.07.2022
769 09.01.2023 08:30 EMRA21.06.1 CT - Kičma 01.11.2022 26.10.2022
770 09.01.2023 08:30 SEBI0106954 Gastroskopija 24.11.2022
771 09.01.2023 08:20 AIDU1712978 Gastroskopija 24.11.2022
772 09.01.2023 08:20 BEHU0101962 Gastroskopija 24.11.2022
773 09.01.2023 08:10 FAAL0605944 Gastroskopija 24.11.2022
774 09.01.2023 08:00 FAMU27.01.1 CT - Glava 10.11.2022 10.10.2022
775 09.01.2023 08:00 NEJA2203964 CT - Kičma 11.11.2022 09.11.2022
776 09.01.2023 08:00 SESA15.12.1 CT - Glava 22.11.2022 18.11.2022
777 09.01.2023 08:00 INHA24.10.1 CT - Glava 22.11.2022 16.11.2022
778 09.01.2023 08:00 IBPO2007964 Gastroskopija 24.11.2022
779 09.01.2023 08:00 SEKO3110956 CT - Kičma 28.12.2022 02.12.2022
780 09.01.2023 07:30 NUAS11.02.1 CT - Glava 16.11.2022 08.11.2022
781 06.01.2023 14:00 MAKO27.01.1 MRI-Abdomen i zdjelica 13.12.2022 06.02.2022
782 06.01.2023 13:30 SABE05.07.1 MRI-Kičma 13.12.2022 16.06.2022
783 06.01.2023 13:30 BRSA03.07.1 MRI-Abdomen 19.12.2022 26.07.1978
784 06.01.2023 13:10 PEPR1302196 Holter EKG 27.10.2022
785 06.01.2023 13:00 BAHO1711195 Holter EKG 27.10.2022
786 06.01.2023 12:00 RABJ3005195 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
787 06.01.2023 12:00 ZLSM2705194 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
788 06.01.2023 12:00 IRBA0809198 Ergometrija 27.10.2022
789 06.01.2023 11:30 FIPO1310195 Sub-Spec-Reumatologija 31.10.2022
790 06.01.2023 11:20 FAKA1410196 Sub-Spec-Reumatologija 31.10.2022
791 06.01.2023 11:20 JUFA2909196 Sub-Spec-Reumatologija 31.10.2022
792 06.01.2023 11:10 MIPR0104196 Sub-Spec-Reumatologija 31.10.2022
793 06.01.2023 11:00 HABE2304195 Ergometrija 27.10.2022
794 06.01.2023 11:00 HABA3004196 Sub-Spec-Reumatologija 31.10.2022
795 06.01.2023 10:40 ELBA2010196 Sub-Spec-Reumatologija 31.10.2022
796 06.01.2023 10:20 SAPA1811196 Sub-Spec-Reumatologija 31.10.2022
797 06.01.2023 10:10 SEME1906196 Sub-Spec-Reumatologija 31.10.2022
798 06.01.2023 10:10 SEKA1104198 Sub-Spec-Reumatologija 31.10.2022
799 06.01.2023 10:00 SMSA14.09.1 CT - Ostalo 12.10.2022 10.10.2022
800 06.01.2023 10:00 SUKA23.01.1 CT - Ostalo 20.10.2022 18.10.2022
801 06.01.2023 10:00 ANPA2106194 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
802 06.01.2023 10:00 EMMU1611197 Ergometrija 27.10.2022
803 06.01.2023 10:00 IGHA0507196 Sub-Spec-Reumatologija 31.10.2022
804 06.01.2023 10:00 MITU19.06.1 CT - Ostalo 09.11.2022 04.11.2022
805 06.01.2023 10:00 PAFE0403961 CT - Ostalo 11.11.2022 09.11.2022
806 06.01.2023 10:00 PAFE0403961 CT - Ostalo 11.11.2022 09.11.2022
807 06.01.2023 10:00 ALBE20.08.1 CT - Ostalo 05.12.2022 30.11.2022
808 06.01.2023 09:30 MECI18.08.1 CT - Ostalo 22.09.2022 19.09.2022
809 06.01.2023 09:30 IBBE12.04.1 CT - Ostalo 18.10.2022 11.10.2022
810 06.01.2023 09:30 MEHR20.05.1 CT - Ostalo 28.11.2022 24.11.2022
811 06.01.2023 09:00 ALAS0204198 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
812 06.01.2023 09:00 FIKA0303197 Ergometrija 27.10.2022
813 06.01.2023 09:00 ERHA25.06.1 CT - Ostalo 12.12.2022 09.12.2022
814 06.01.2023 08:30 HEDR13.08.1 CT - Kičma 03.08.2022 12.07.2022
815 06.01.2023 08:30 SAHO18.01.1 CT - Kičma 03.08.2022 25.07.2022
816 06.01.2023 08:30 EMHA17.08.1 CT - Glava 08.11.2022 31.10.2022
817 06.01.2023 08:30 KEBU2101989 Kolonoskopija 24.11.2022
818 06.01.2023 08:25 MUNO2504957 Kolonoskopija 24.11.2022
819 06.01.2023 08:20 IFGR2211955 Kolonoskopija 24.11.2022
820 06.01.2023 08:15 ALSI1711981 Kolonoskopija 24.11.2022
821 06.01.2023 08:10 VEAN0709956 Kolonoskopija 24.11.2022
822 06.01.2023 08:00 AMKA15.08.1 CT - Kičma 01.11.2022 28.10.2022
823 06.01.2023 08:00 MITE23.12.1 CT - Glava 08.11.2022 26.10.2022
824 06.01.2023 08:00 AIBA0202966 CT - Kičma 11.11.2022 08.11.2022
825 06.01.2023 08:00 LACE13.03.1 CT - Glava 22.11.2022 16.11.2022
826 06.01.2023 08:00 GOKA23.06.1 CT - Glava 22.11.2022 17.11.2022
827 06.01.2023 08:00 MIME2406968 Kolonoskopija 24.11.2022
828 06.01.2023 08:00 ZEHE31.07.2 MRI-Glave 14.12.2022 01.12.2022
829 06.01.2023 08:00 SABA0111940 CT - Ostalo 28.12.2022 23.12.2022
830 05.01.2023 20:00 MADE26.07.1 MRI-Kičma 13.12.2022 02.06.2022
831 05.01.2023 19:00 SAPU10.06.1 MRI-Kičma 14.12.2022 23.05.2022
832 05.01.2023 18:30 ELJA27.03.1 MRI-Zdjelica 13.12.2022 24.05.2022
833 05.01.2023 16:30 SEDU17.08.1 MRI-Glave 16.12.2022 13.10.2022
834 05.01.2023 13:30 FIPR25.12.1 MRI-Kičma 16.12.2022 11.07.2022
835 05.01.2023 13:10 IFHU1012196 Holter EKG 27.10.2022
836 05.01.2023 13:00 NEHI2608195 Holter EKG 27.10.2022
837 05.01.2023 12:00 ENAH0107195 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
838 05.01.2023 12:00 HEDE1808195 Ergometrija 27.10.2022
839 05.01.2023 12:00 SESI02.06.1 MRI-Abdomen i zdjelica 16.12.2022 27.06.2022
840 05.01.2023 11:00 ZAKU0701194 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
841 05.01.2023 11:00 ANJU0105195 Ergometrija 27.10.2022
842 05.01.2023 11:00 ZEDO0911959 Gastroskopija 14.11.2022 01.01.1970
843 05.01.2023 11:00 ENHA1210196 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
844 05.01.2023 11:00 ELKU22.03.1 MRI-Glave 13.12.2022 22.06.2022
845 05.01.2023 11:00 EDSE20.08.1 MRI-Glave 16.12.2022 27.07.2022
846 05.01.2023 10:45 RUJO1602195 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
847 05.01.2023 10:40 JAMU1705961 Kolonoskopija 14.11.2022
848 05.01.2023 10:30 ALIS0704980 Gastroskopija 14.11.2022
849 05.01.2023 10:30 JAMU1705961 Gastroskopija 14.11.2022
850 05.01.2023 10:30 MESA1609197 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
851 05.01.2023 10:30 AMHI31.05.1 MRI-Kičma 16.12.2022 02.08.2022
852 05.01.2023 10:15 DEPA1904985 Gastroskopija 14.11.2022
853 05.01.2023 10:15 GOHR1010195 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
854 05.01.2023 10:00 HATA23.02.1 CT - Ostalo 23.09.2022 21.09.2022
855 05.01.2023 10:00 FABA2012194 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
856 05.01.2023 10:00 AZKA1704195 Ergometrija 27.10.2022
857 05.01.2023 10:00 ZASE1301953 Gastroskopija 14.11.2022
858 05.01.2023 10:00 MUUZ03.10.1 CT - Ostalo 16.11.2022 08.08.2022
859 05.01.2023 10:00 MEHAMevla CT - Ostalo 05.12.2022 30.11.2022
860 05.01.2023 10:00 BOGR2011193 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
861 05.01.2023 09:30 SEKU29.07.1 CT - Ostalo 13.10.2022 11.10.2022
862 05.01.2023 09:30 AZZE2204953 Kolonoskopija 14.11.2022
863 05.01.2023 09:15 AZZE2204953 Gastroskopija 14.11.2022
864 05.01.2023 09:00 NIBA0412196 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
865 05.01.2023 09:00 AIBE2004196 Ergometrija 27.10.2022
866 05.01.2023 09:00 FEIB0102958 Gastroskopija 14.11.2022
867 05.01.2023 09:00 BOBO25.04.1 CT - Ostalo 29.11.2022 24.11.2022
868 05.01.2023 08:30 IBZA22.10.1 CT - Kičma 01.11.2022 18.10.2022
869 05.01.2023 08:30 EDHE27.02.1 CT - Kičma 08.11.2022 04.11.2022
870 05.01.2023 08:00 SEDE31.12.1 CT - Kičma 03.08.2022 01.08.2022
871 05.01.2023 08:00 DEJU25.09.1 CT - Kičma 03.08.2022 14.07.2022
872 05.01.2023 08:00 SAHU05.10.1 CT - Kičma 18.10.2022 14.10.2022
873 05.01.2023 08:00 NIRE04.01.1 CT - Glava 08.11.2022 31.10.2022
874 05.01.2023 08:00 FAKU05.04.1 CT - Glava 08.11.2022 01.11.2022
875 05.01.2023 08:00 MIVR07.1.19 CT - Kičma 19.12.2022 28.11.2022
876 05.01.2023 08:00 EDMU27.07.1 MRI-Kičma 19.12.2022 07.10.2022
877 05.01.2023 08:00 MISA06.10.1 MRI-Kičma 19.12.2022 04.10.2022
878 05.01.2023 08:00 MAGR16.06.1 CT - Glava 26.12.2022 19.12.2022
879 05.01.2023 07:30 RAFR06.10.1 CT - Glava 08.11.2022 03.11.2022
880 04.01.2023 14:45 HASP0412200 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
881 04.01.2023 12:15 ELTU0808200 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
882 04.01.2023 11:45 ZUPO1511195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
883 04.01.2023 11:30 NASI0906198 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
884 04.01.2023 11:15 SEJE2105194 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
885 04.01.2023 11:00 HAVE0904196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
886 04.01.2023 11:00 ZAPI1602948 Kolonoskopija 14.11.2022
887 04.01.2023 10:45 ZAHA0206951 Gastroskopija 14.11.2022
888 04.01.2023 10:30 MAJE0206956 Kolonoskopija 14.11.2022
889 04.01.2023 10:30 MIZU2206199 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
890 04.01.2023 10:15 FACV1604195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
891 04.01.2023 10:15 SATO0203196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
892 04.01.2023 10:15 ZEFE0410196 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
893 04.01.2023 10:00 SASM14.02.1 CT - Ostalo 09.08.2022 01.08.2022
894 04.01.2023 10:00 ZADA11.08.1 CT - Ostalo 14.10.2022 12.10.2022
895 04.01.2023 10:00 SEPO0908195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
896 04.01.2023 10:00 MIPA1805196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
897 04.01.2023 10:00 ESHO1702967 Gastroskopija 14.11.2022
898 04.01.2023 10:00 BRZR30.08.1 CT - Ostalo 18.11.2022 27.10.2022
899 04.01.2023 10:00 DZHU29.01.1 CT - Ostalo 06.12.2022 01.12.2022
900 04.01.2023 10:00 ISDZ0306195 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
901 04.01.2023 09:45 ANMA1310946 Rektoskopija 14.11.2022
902 04.01.2023 09:30 MUSA17.11.1 CT - Ostalo 13.10.2022
903 04.01.2023 09:30 SAOD14.11.1 CT - Ostalo 01.11.2022 27.10.2022
904 04.01.2023 09:30 ANMA1310946 Gastroskopija 14.11.2022
905 04.01.2023 09:15 SIAL1711981 Rektoskopija 14.11.2022
906 04.01.2023 09:00 STMI2804962 Kolonoskopija 14.11.2022
907 04.01.2023 09:00 DZSM12.06.1 CT - Ostalo 13.12.2022 09.12.2022
908 04.01.2023 08:30 ZEJA18.11.1 CT - Kičma 26.09.2022 12.09.2022
909 04.01.2023 08:30 BOPR04.07.1 CT - Glava 08.11.2022 27.10.2022
910 04.01.2023 08:00 FUIS15.01.1 CT - Kičma 03.08.2022 25.07.2022
911 04.01.2023 08:00 AMHA22.08.1 CT - Glava 16.11.2022 11.11.2022
912 04.01.2023 08:00 NEGR2106976 CT - Glava 28.12.2022 23.12.2022
913 04.01.2023 07:30 ZIHO01.05.1 CT - Glava 08.11.2022 01.11.2022
914 04.01.2023 07:30 IZAH23.04.1 CT - Glava 08.11.2022 07.11.2022
915 04.01.2023 07:30 DEMA07.02.1 CT - Kičma 10.11.2022 03.11.2022
916 03.01.2023 14:00 BESA1807195 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
917 03.01.2023 13:10 DZZI2306197 Holter EKG 27.10.2022
918 03.01.2023 13:00 DUKR0210194 Holter EKG 27.10.2022
919 03.01.2023 12:15 NIHA2206196 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
920 03.01.2023 12:00 EDSA2811195 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
921 03.01.2023 12:00 ADRI3001194 Ergometrija 27.10.2022
922 03.01.2023 11:30 MUSI2410194 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
923 03.01.2023 11:30 RAJU1111193 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
924 03.01.2023 11:15 NEBE3004195 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
925 03.01.2023 11:00 IRKR0701196 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
926 03.01.2023 11:00 MUZA2001196 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
927 03.01.2023 11:00 MUMU1006196 Ergometrija 27.10.2022
928 03.01.2023 10:45 MICA1506198 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
929 03.01.2023 10:30 EMBA0305195 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
930 03.01.2023 10:15 ENGL0603197 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
931 03.01.2023 10:00 MATR0910195 Sub-Spec-Nefrologija 25.10.2022
932 03.01.2023 10:00 ALCU1008195 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
933 03.01.2023 10:00 BESA1807195 Ergometrija 27.10.2022
934 03.01.2023 09:40 MICA2701955 Gastroskopija 07.11.2022
935 03.01.2023 09:30 IVRA1609970 Kolonoskopija 07.11.2022
936 03.01.2023 09:20 AVHA2604952 Kolonoskopija 07.11.2022
937 03.01.2023 09:10 DZST0902965 Gastroskopija 07.11.2022
938 03.01.2023 09:00 HITU0810195 Ultrazvuk Srca 27.10.2022
939 03.01.2023 09:00 ABDU1001194 Ergometrija 27.10.2022
940 03.01.2023 09:00 ASAB1308968 Gastroskopija 07.11.2022
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.12.2022 13:10 ZUDO1503196 Holter EKG 26.10.2022
2 30.12.2022 13:00 ZIRE0201194 Holter EKG 26.10.2022
3 30.12.2022 12:00 ENSA2112194 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
4 30.12.2022 12:00 HIJA2707196 Ergometrija 26.10.2022
5 30.12.2022 11:45 REMU3105196 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
6 30.12.2022 11:30 FASM0709196 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
7 30.12.2022 11:00 ENMU2805197 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
8 30.12.2022 11:00 HIJA2707196 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
9 30.12.2022 11:00 REKE1301196 Ergometrija 26.10.2022
10 30.12.2022 10:45 SEKA1512196 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
11 30.12.2022 10:30 RABA0403196 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
12 30.12.2022 10:15 AMSP1607198 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
13 30.12.2022 10:00 EMSO1207195 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
14 30.12.2022 10:00 AVDU0408195 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022 01.01.1970
15 30.12.2022 10:00 IZLA04.04.1 CT - Ostalo 13.10.2022 05.10.2022
16 30.12.2022 10:00 MESE2002195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
17 30.12.2022 10:00 ATHA2806197 Ergometrija 26.10.2022
18 30.12.2022 09:30 HATU08.07.1 CT - Ostalo 13.10.2022 04.10.2022
19 30.12.2022 09:30 SESK20.11.1 CT - Ostalo 18.10.2022 14.10.2022
20 30.12.2022 09:30 FACO25.07.1 CT - Ostalo 08.11.2022 27.10.2022
21 30.12.2022 09:00 ZUDU1503196 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
22 30.12.2022 09:00 ZUDU1503196 Ergometrija 26.10.2022
23 30.12.2022 08:30 NUVA18.10.1 CT - Kičma 01.08.2022 25.07.2022
24 30.12.2022 08:30 SEME25.01.1 CT - Kičma 10.08.2022 25.07.2022
25 30.12.2022 08:30 SEGA25.07.1 CT - Kičma 18.10.2022 03.10.2022
26 30.12.2022 08:00 OMHE03.08.1 CT - Glava 28.10.2022 25.10.2022
27 30.12.2022 08:00 ENBR13.05.1 CT - Glava 03.11.2022 31.10.2022
28 30.12.2022 08:00 ELSE1306999 CT - Ostalo 04.11.2022 28.10.2022
29 29.12.2022 90:20 NAAV1707959 Gastroskopija 24.10.2022
30 29.12.2022 90:10 MUKA1801988 Gastroskopija 24.10.2022
31 29.12.2022 90:00 AIKI0105945 Kolonoskopija 24.10.2022
32 29.12.2022 13:10 ZASM0101195 Holter EKG 26.10.2022
33 29.12.2022 13:00 HACO2007194 Holter EKG 26.10.2022
34 29.12.2022 12:15 SASP1009197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
35 29.12.2022 12:00 DEDE0909195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
36 29.12.2022 12:00 SUDU1208195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
37 29.12.2022 11:45 ESAL1208195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
38 29.12.2022 11:30 HAAL0810194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
39 29.12.2022 11:15 FESA1403195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
40 29.12.2022 11:00 RASE2705195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
41 29.12.2022 11:00 IBGO2611196 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
42 29.12.2022 11:00 JODU0201195 Ergometrija 26.10.2022
43 29.12.2022 11:00 RUSA0305195 Sub-Spec-Gastroenterologija 16.11.2022
44 29.12.2022 11:00 ANBO0611194 Ultrazvuk Srca 22.11.2022
45 29.12.2022 10:45 NEKR2601196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
46 29.12.2022 10:45 SEJA1412195 Sub-Spec-Gastroenterologija 16.11.2022
47 29.12.2022 10:30 BEDI0711195 Rektoskopija 30.09.2022
48 29.12.2022 10:30 NAMU1401198 Sub-Spec-Gastroenterologija 16.11.2022
49 29.12.2022 10:15 DESI2610195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
50 29.12.2022 10:10 SUKA0402973 Gastroskopija 24.10.2022
51 29.12.2022 10:00 SENE01.02.1 CT - Ostalo 27.09.2022 23.09.2022
52 29.12.2022 10:00 SAKO1508196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
53 29.12.2022 10:00 NEKA2801964 Rektoskopija 24.10.2022
54 29.12.2022 10:00 NEBE2501194 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
55 29.12.2022 10:00 FAKO0312194 Ergometrija 26.10.2022
56 29.12.2022 10:00 IBSA1110396 CT - Ostalo 11.11.2022 01.11.2022
57 29.12.2022 10:00 ERAL3105199 Sub-Spec-Gastroenterologija 16.11.2022
58 29.12.2022 09:30 SASI30.06.1 CT - Ostalo 28.09.2022 20.09.2022
59 29.12.2022 09:30 EMSP23.12.1 CT - Ostalo 24.10.2022 20.10.2022
60 29.12.2022 09:30 ANSI01.01.1 CT - Ostalo 08.11.2022 04.11.2022
61 29.12.2022 09:00 FUIM3108197 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
62 29.12.2022 09:00 HANU0403195 Ergometrija 26.10.2022
63 29.12.2022 09:00 HASA03.06.1 CT - Ostalo 28.10.2022 24.10.2022
64 29.12.2022 09:00 ANSI01.01.1 CT - Kičma 08.11.2022 04.11.2022
65 29.12.2022 09:00 AHBE21.02.1 CT - Ostalo 09.12.2022 02.12.2022
66 29.12.2022 08:30 NECA15.03.1 CT - Kičma 01.08.2022 26.07.2022
67 29.12.2022 08:30 MIJU01.02.1 CT - Kičma 01.08.2022 20.07.2022
68 29.12.2022 08:30 LEKA24.05.1 CT - Kičma 11.10.2022 06.10.2022
69 29.12.2022 08:00 SEDO01.10.1 CT - Glava 03.11.2022 28.10.2022
70 29.12.2022 08:00 AMIS30.01.1 CT - Glava 08.11.2022 02.11.2022
71 29.12.2022 08:00 EDOH19.01.1 CT - Glava 30.11.2022 07.11.2022
72 29.12.2022 07:30 SUKA09.01.1 CT - Glava 28.10.2022 18.10.2022
73 28.12.2022 90:50 MIDA2303957 Gastroskopija 24.10.2022
74 28.12.2022 90:40 SECE2808978 Gastroskopija 24.10.2022
75 28.12.2022 90:40 MISI2401944 Rektoskopija 24.10.2022
76 28.12.2022 90:30 ELFE1210978 Gastroskopija 24.10.2022
77 28.12.2022 90:20 SESK2305963 Kolonoskopija 24.10.2022
78 28.12.2022 90:00 SEST1110962 Gastroskopija 24.10.2022
79 28.12.2022 12:15 HASI0907194 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
80 28.12.2022 12:00 SASI1405197 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
81 28.12.2022 11:30 JAHA2009197 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
82 28.12.2022 11:30 DZZU0507195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
83 28.12.2022 11:15 HASK1310196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
84 28.12.2022 11:00 NEBE3004195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
85 28.12.2022 11:00 ADCE0404195 Sub-Spec-Gastroenterologija 16.11.2022
86 28.12.2022 10:45 HADU0403194 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
87 28.12.2022 10:45 MUDU2403195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
88 28.12.2022 10:45 ZIKU1911195 Sub-Spec-Gastroenterologija 16.11.2022
89 28.12.2022 10:30 MIOT0907197 Sub-Spec-Gastroenterologija 16.11.2022
90 28.12.2022 10:15 KEPA2312200 Sub-Spec-Gastroenterologija 16.11.2022
91 28.12.2022 10:00 ZUJA2509441 MRI-Abdomen 14.04.2022 06.04.2022
92 28.12.2022 10:00 FIJU2307195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
93 28.12.2022 10:00 VAHA2201196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
94 28.12.2022 10:00 VAKA0506196 Sub-Spec-Gastroenterologija 16.11.2022
95 28.12.2022 10:00 RALU0105196 Sub-Spec-Gastroenterologija 16.11.2022
96 28.12.2022 09:30 SAKE13.06.1 CT - Ostalo 11.10.2022 29.09.2022
97 28.12.2022 09:30 MUPO18.06.1 CT - Ostalo 13.10.2022 11.10.2022
98 28.12.2022 09:30 SALA30.09.1 CT - Ostalo 19.10.2022 17.10.2022
99 28.12.2022 09:30 FAIB20.07.1 CT - Ostalo 03.11.2022 28.11.2022
100 28.12.2022 09:30 SIBJ27.08.1 CT - Ostalo 09.11.2022 07.11.2022
101 28.12.2022 09:00 FAMR08.05.1 CT - Ostalo 17.10.2022 12.10.2022
102 28.12.2022 09:00 NIBA04.02.1 CT - Kičma 01.11.2022 03.10.2022
103 28.12.2022 08:30 HAOS30.07.1 CT - Kičma 01.08.2022 30.07.1965
104 28.12.2022 08:30 ISSA24.11.1 CT - Kičma 01.08.2022 26.07.2022
105 28.12.2022 08:30 SUIM27.03.1 CT - Kičma 10.08.2022 04.08.2022
106 28.12.2022 08:00 HABE30.05.1 CT - Glava 28.10.2022 26.10.2022
107 28.12.2022 08:00 KEBO02.01.1 CT - Glava 01.11.2022 27.10.2022
108 28.12.2022 08:00 SAIS18.05.1 CT - Glava 30.11.2022 22.11.2022
109 28.12.2022 07:30 NEKO29.10.1 CT - Glava 01.11.2022 24.10.2022
110 27.12.2022 15:00 RAPR27.08.1 CT - Ostalo 06.12.2022 02.12.2022
111 27.12.2022 14:30 EJBE01.03.1 CT - Ostalo 06.12.2022 22.09.2022
112 27.12.2022 13:10 ZULJ2102194 Holter EKG 26.10.2022
113 27.12.2022 13:00 MESA0510195 Holter EKG 26.10.2022
114 27.12.2022 12:00 MUDI1405196 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
115 27.12.2022 12:00 ALKA0110196 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
116 27.12.2022 12:00 OMCI0302195 Ergometrija 26.10.2022
117 27.12.2022 11:45 SEOS1001195 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
118 27.12.2022 11:15 IBOM2503194 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
119 27.12.2022 11:00 HUCE0212195 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022 01.01.1970
120 27.12.2022 11:00 RUBA1505196 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
121 27.12.2022 11:00 ALKA0110196 Ergometrija 26.10.2022
122 27.12.2022 10:45 RAOM2411196 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
123 27.12.2022 10:40 SEKA1401946 Gastroskopija 10.10.2022
124 27.12.2022 10:30 BEFA2702195 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
125 27.12.2022 10:15 IDKA3009194 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
126 27.12.2022 10:15 IDKA3009194 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
127 27.12.2022 10:00 FEKO2712196 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
128 27.12.2022 10:00 FEKO2712196 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
129 27.12.2022 10:00 SESA2101956 Gastroskopija 10.10.2022
130 27.12.2022 10:00 SEPA0702195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
131 27.12.2022 10:00 SAKA0106195 Ergometrija 26.10.2022
132 27.12.2022 10:00 MEAN12.09.1 CT - Ostalo 28.10.2022 25.10.2022
133 27.12.2022 10:00 VIBA06.05.1 CT - Ostalo 10.11.2022
134 27.12.2022 10:00 IBZU2404947 CT - Ostalo 11.11.2022 04.11.2022
135 27.12.2022 09:50 MEBI2808980 Gastroskopija 10.10.2022
136 27.12.2022 09:40 EDMU1008979 Gastroskopija 10.10.2022
137 27.12.2022 09:40 SEKA1401946 Gastroskopija 24.10.2022
138 27.12.2022 09:30 ADSA05.12.1 CT - Ostalo 22.09.2022 20.09.2022
139 27.12.2022 09:30 AZSE24.04.1 CT - Ostalo 28.09.2022 19.07.2022
140 27.12.2022 09:30 ALBE1004942 Kolonoskopija 10.10.2022
141 27.12.2022 09:30 ADFL29.08.1 CT - Ostalo 19.10.2022 18.10.2022
142 27.12.2022 09:20 ALBE1004942 Gastroskopija 10.10.2022
143 27.12.2022 09:10 SADZ1106957 Kolonoskopija 10.10.2022
144 27.12.2022 09:00 SADZ1106957 Gastroskopija 10.10.2022
145 27.12.2022 09:00 SAKA0106195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
146 27.12.2022 09:00 MEMU2104195 Ergometrija 26.10.2022
147 27.12.2022 09:00 SAKA0106195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
148 27.12.2022 09:00 HATU18.01.1 CT - Ostalo 28.11.2022 21.11.2022
149 27.12.2022 08:30 IVKA19.08.1 CT - Kičma 01.08.2022 22.07.2022
150 27.12.2022 08:30 HUBO28.02.1 CT - Kičma 01.08.2022 21.07.2022
151 27.12.2022 08:30 SUBA10.03.1 CT - Kičma 01.08.2022 25.07.2022
152 27.12.2022 08:30 SEGA13.01.1 CT - Kičma 12.10.2022 07.10.2022
153 27.12.2022 08:30 HUBO28.02.1 CT - Kičma 12.10.2022 21.07.2022
154 27.12.2022 08:30 FUIB29.08.1 CT - Kičma 12.10.2022 15.06.2022
155 27.12.2022 08:00 JARI02.06.1 CT - Kičma 10.11.2022 08.11.2022
156 27.12.2022 08:00 DEME01.01.1 CT - Glava 30.11.2022 23.11.2022
157 27.12.2022 07:30 ZACA02.10.1 CT - Glava 28.10.2022 26.09.2022
158 27.12.2022 07:30 ENAL08.04.1 CT - Glava 28.10.2022 18.10.2022
159 27.12.2022 07:30 SUDU13.07.1 CT - Glava 01.11.2022 25.10.2022
160 26.12.2022 13:10 ZICE2907195 Holter EKG 26.10.2022
161 26.12.2022 13:00 DESU3010197 Holter EKG 26.10.2022
162 26.12.2022 12:00 ALDU0302195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
163 26.12.2022 12:00 FEZG0612195 Ergometrija 26.10.2022
164 26.12.2022 11:00 VAKO0112195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
165 26.12.2022 11:00 EMHA2402197 Ergometrija 26.10.2022
166 26.12.2022 10:30 ISOC05.08.1 CT - Ostalo 24.10.2022 18.10.2022
167 26.12.2022 10:00 SAMA10.05.1 CT - Ostalo 04.08.2022 03.08.2022
168 26.12.2022 10:00 MIBA1802958 Kolonoskopija 10.10.2022
169 26.12.2022 10:00 NASE2208195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
170 26.12.2022 10:00 IVMA2301195 Ergometrija 26.10.2022
171 26.12.2022 10:00 SAHU29.05.1 CT - Ostalo 01.12.2022 29.11.2022
172 26.12.2022 09:50 MIFE0408965 Gastroskopija 10.10.2022
173 26.12.2022 09:40 LJKO2007952 Gastroskopija 10.10.2022
174 26.12.2022 09:40 ALHU2107966 Kolonoskopija 10.10.2022
175 26.12.2022 09:30 SLBA1106973 Kolonoskopija 10.10.2022
176 26.12.2022 09:30 GLIB04.01.1 CT - Ostalo 21.11.2022 15.11.2022
177 26.12.2022 09:30 ARGL17.03.1 CT - Ostalo 22.11.2022 16.11.2022
178 26.12.2022 09:20 SLBA1106973 Gastroskopija 10.10.2022
179 26.12.2022 09:10 HIHU0307952 Gastroskopija 10.10.2022
180 26.12.2022 09:00 ASAB1308968 Gastroskopija 10.10.2022
181 26.12.2022 09:00 ZAPI23.07.1 CT - Ostalo 17.10.2022 12.10.2022
182 26.12.2022 09:00 ADKA0304197 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
183 26.12.2022 09:00 VAKO0112196 Ergometrija 26.10.2022
184 26.12.2022 09:00 SEDA28.08.1 CT - Ostalo 09.11.2022 13.10.2022
185 26.12.2022 08:30 SUMU28.0319 CT - Kičma 29.07.2022 19.07.2022
186 26.12.2022 08:30 FICA25.03.1 CT - Kičma 29.07.2022 20.07.2022
187 26.12.2022 08:30 EDAL17.10.1 CT - Kičma 01.11.2022 18.10.2022
188 26.12.2022 08:00 ENTA23.09.1 CT - Glava 01.11.2022 21.10.2022
189 26.12.2022 08:00 SABA0305962 CT - Glava 04.11.2022 03.11.2022
190 26.12.2022 08:00 IZNE02.08.1 CT - Glava 29.11.2022 24.11.2022
191 26.12.2022 08:00 MAZR28.06.1 CT - Glava 26.12.2022 22.12.2022
192 23.12.2022 13:10 MUBO2410196 Holter EKG 26.10.2022 01.01.1970
193 23.12.2022 13:00 SADO0903194 Holter EKG 26.10.2022
194 23.12.2022 12:15 ZLSP0504195 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
195 23.12.2022 12:00 BOKO3105194 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
196 23.12.2022 12:00 HUHO0312195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
197 23.12.2022 12:00 IBHA1508195 Ergometrija 26.10.2022
198 23.12.2022 11:45 SAJA2905197 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
199 23.12.2022 11:30 MAJU2410195 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
200 23.12.2022 11:15 JEJU2111194 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
201 23.12.2022 11:00 JATA2602196 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
202 23.12.2022 11:00 SASP1908195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
203 23.12.2022 11:00 ZLSU1409195 Ergometrija 26.10.2022
204 23.12.2022 10:30 CADU0406195 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
205 23.12.2022 10:30 MUTE11.06.1 CT - Ostalo 28.10.2022 30.09.2022
206 23.12.2022 10:15 EMAH0406196 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
207 23.12.2022 10:00 ZUDE2504195 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
208 23.12.2022 10:00 HASA01.10.1 CT - Ostalo 05.10.2022 28.09.2022
209 23.12.2022 10:00 RECO26.03.1 CT - Ostalo 07.10.2022 05.10.2022
210 23.12.2022 10:00 HABJ2111196 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
211 23.12.2022 10:00 ALSP2710197 Ergometrija 26.10.2022
212 23.12.2022 10:00 HAKU19.08.1 CT - Ostalo 12.12.2022 05.12.2022
213 23.12.2022 09:30 SAMA02.07.1 CT - Ostalo 16.11.2022 10.11.2022
214 23.12.2022 09:30 JAKR16.07.1 CT - Ostalo 16.11.2022 03.11.2022
215 23.12.2022 09:00 ALSP2710197 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
216 23.12.2022 09:00 NEHA0203195 Ergometrija 26.10.2022
217 23.12.2022 09:00 NAJA08.07.1 CT - Ostalo 01.12.2022 29.11.2022
218 23.12.2022 08:30 SISP07.01.1 CT - Kičma 27.07.2022 25.07.2022
219 23.12.2022 08:30 MUKA25.03.1 CT - Kičma 27.07.2022 26.07.2022
220 23.12.2022 08:30 DAJA04.11.1 CT - Kičma 29.07.2022 20.07.2022
221 23.12.2022 08:20 SEHA2811952 Kolonoskopija 10.10.2022
222 23.12.2022 08:15 LJJU2106943 Kolonoskopija 10.10.2022
223 23.12.2022 08:10 PEDR2304962 Kolonoskopija 08.09.2022
224 23.12.2022 08:00 ESMU06.03.1 CT - Kičma 01.08.2022 28.07.2022
225 23.12.2022 08:00 RASA1206952 Kolonoskopija 08.09.2022
226 23.12.2022 08:00 SASI0710981 Kolonoskopija 10.10.2022
227 23.12.2022 08:00 ANKR28.06.1 CT - Glava 18.11.2022 09.11.2022
228 23.12.2022 07:30 EMKI12.08.1 CT - Glava 27.10.2022 24.10.2022
229 23.12.2022 07:30 SUMA12.07.1 CT - Glava 10.11.2022 08.11.2022
230 23.12.2022 07:30 MIKA14.10.1 CT - Glava 14.12.2022 07.12.2022
231 22.12.2022 13:10 DISA0301198 Gastroskopija 26.10.2022
232 22.12.2022 13:10 DISA0301198 Holter EKG 26.10.2022
233 22.12.2022 13:00 NECA1801195 Holter EKG 26.10.2022
234 22.12.2022 12:30 HAHA3006196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
235 22.12.2022 12:15 ALSM2110197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
236 22.12.2022 12:00 ANKA0809195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
237 22.12.2022 12:00 MUMU0709197 Ergometrija 26.10.2022
238 22.12.2022 12:00 SEKE0402196 Ergometrija 16.12.2022
239 22.12.2022 11:30 DZSA2805195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
240 22.12.2022 11:30 HAHU1302196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
241 22.12.2022 11:15 EMBI1011194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
242 22.12.2022 11:00 MISO3010962 Kolonoskopija 10.10.2022
243 22.12.2022 11:00 MUMU0709197 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
244 22.12.2022 11:00 DAAR0209196 Ergometrija 26.10.2022
245 22.12.2022 10:50 HAKO2804966 Rektoskopija 10.10.2022
246 22.12.2022 10:45 SUKR0711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
247 22.12.2022 10:45 FRPE0105195 Sub-Spec-Gastroenterologija 16.11.2022
248 22.12.2022 10:40 AZHA1204958 Gastroskopija 10.10.2022
249 22.12.2022 10:30 HATR1407194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
250 22.12.2022 10:30 DEPI2403197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022 01.01.1970
251 22.12.2022 10:30 RACE1703195 Sub-Spec-Gastroenterologija 16.11.2022
252 22.12.2022 10:15 NEGA0308198 Sub-Spec-Gastroenterologija 16.11.2022
253 22.12.2022 10:00 HUGL0902195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
254 22.12.2022 10:00 RAKR20.07.1 CT - Ostalo 20.10.2022 17.10.2022
255 22.12.2022 10:00 JANE04.10.1 CT - Ostalo 25.10.2022 20.10.2022
256 22.12.2022 10:00 SESP1003195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
257 22.12.2022 10:00 ANKA0809195 Ergometrija 26.10.2022
258 22.12.2022 10:00 ALZI0509198 Sub-Spec-Gastroenterologija 16.11.2022
259 22.12.2022 10:00 AZTU29.05.1 CT - Ostalo 16.11.2022 11.11.2022
260 22.12.2022 09:30 MATA08.02.1 CT - Ostalo 28.09.2022
261 22.12.2022 09:30 SAKO2004967 Kolonoskopija 10.10.2022
262 22.12.2022 09:20 ZIKA3101968 Kolonoskopija 10.10.2022
263 22.12.2022 09:20 SAKO2004967 Gastroskopija 10.10.2022
264 22.12.2022 09:10 SAJA1002959 Kolonoskopija 10.10.2022
265 22.12.2022 09:00 SEGO1804968 Gastroskopija 08.09.2022
266 22.12.2022 09:00 ADMA31.07.1 CT - Ostalo 01.12.2022 28.11.2022
267 22.12.2022 08:30 SESO26.04.1 CT - Kičma 27.07.2022 19.07.2022
268 22.12.2022 08:30 AMKA18.02.1 CT - Kičma 27.07.2022 25.07.2022
269 22.12.2022 08:30 ANLI05.03.1 CT - Kičma 08.08.2022 18.07.2022
270 22.12.2022 08:30 BECE03.12.1 CT - Kičma 31.10.2022 26.10.2022
271 22.12.2022 08:00 EMSP15.03.1 CT - Glava 27.10.2022 20.10.2022
272 22.12.2022 08:00 DZBA0803003 CT - Glava 04.11.2022 27.10.2022
273 22.12.2022 08:00 DZBA0803003 CT - Kičma 04.11.2022 27.10.2022
274 22.12.2022 08:00 MAZE07.11.1 CT - Glava 18.11.2022 09.11.2022
275 22.12.2022 07:30 SAKU06.10.1 CT - Glava 31.10.2022 26.10.2022
276 22.12.2022 07:30 HUIS07.09.1 CT - Glava 14.12.2022 09.12.2022
277 21.12.2022 15:00 MIBA12.06.1 CT - Ostalo 22.11.2022 15.11.2022
278 21.12.2022 15:00 ADJU31.10.1 CT - Ostalo 05.12.2022 30.11.2022
279 21.12.2022 12:15 MUKE2201198 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
280 21.12.2022 12:00 AMKO0601196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
281 21.12.2022 11:45 GEDJ0306195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
282 21.12.2022 11:30 ZAJO0601195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
283 21.12.2022 11:15 MUDI1002195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
284 21.12.2022 11:15 ESGR1206119 Sub-Spec-Gastroenterologija 14.11.2022
285 21.12.2022 11:00 ZDMI0101195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
286 21.12.2022 11:00 MERO1405196 Sub-Spec-Gastroenterologija 14.11.2022
287 21.12.2022 10:50 MEZE2009561 Gastroskopija 10.10.2022
288 21.12.2022 10:45 ADBA1901196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
289 21.12.2022 10:40 AMSA0812954 Gastroskopija 10.10.2022
290 21.12.2022 10:30 ESOM0808195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
291 21.12.2022 10:30 MIAL0508197 Sub-Spec-Gastroenterologija 14.11.2022
292 21.12.2022 10:15 KATA2506195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
293 21.12.2022 10:15 SEKA2112195 Sub-Spec-Gastroenterologija 14.11.2022
294 21.12.2022 10:10 MATI2503953 Gastroskopija 10.10.2022
295 21.12.2022 10:00 SVPA1703964 Kolonoskopija 10.10.2022 01.01.1970
296 21.12.2022 10:00 MAKA21.08.1 CT - Ostalo 18.10.2022 14.10.2022
297 21.12.2022 10:00 AZCE1010194 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
298 21.12.2022 10:00 EDBR2206197 Sub-Spec-Gastroenterologija 14.11.2022
299 21.12.2022 10:00 FASM29.07.1 CT - Ostalo 21.11.2022 17.11.2022
300 21.12.2022 10:00 MIKO17.07.1 CT - Ostalo 29.11.2022 23.11.2022
301 21.12.2022 09:30 DASE19.10.1 CT - Ostalo 18.10.2022 11.10.2022
302 21.12.2022 09:30 MIVE26.07.1 CT - Ostalo 25.10.2022 20.10.2022
303 21.12.2022 09:20 OZPE0104953 Kolonoskopija 10.10.2022
304 21.12.2022 09:10 ANSI0607938 Gastroskopija 08.09.2022
305 21.12.2022 09:00 SVPA1703964 Kolonoskopija 08.09.2022 01.01.1970
306 21.12.2022 09:00 ADPU28.11.1 CT - Ostalo 06.10.2022 03.10.2022
307 21.12.2022 09:00 NIFE26.05.1 CT - Kičma 25.10.2022 04.10.2022
308 21.12.2022 08:30 ALCI07.10.1 CT - Kičma 27.07.2022 12.07.2022
309 21.12.2022 08:30 ALCI07.10.1 CT - Kičma 27.07.2022 12.07.2022
310 21.12.2022 08:30 EMKU03.09.1 CT - Kičma 27.07.2022 25.07.2022
311 21.12.2022 08:30 ZASP17.04.1 CT - Kičma 14.11.2022 10.11.2022
312 21.12.2022 08:00 LEAL26.08.1 CT - Kičma 08.08.2022 05.08.2022
313 21.12.2022 08:00 MLPE3011978 CT - Glava 04.11.2022 18.10.2022
314 21.12.2022 08:00 OMTE03.01.1 CT - Glava 18.11.2022 14.11.2022
315 21.12.2022 07:30 SADR01.02.1 CT - Glava 10.11.2022 07.11.2022
316 20.12.2022 16:00 MEDI24.11.1 CT - Ostalo 05.12.2022 30.11.2022
317 20.12.2022 15:00 FESE31.03.1 CT - Kičma 10.11.2022 03.11.2022
318 20.12.2022 15:00 ZLAG05.04.1 CT - Ostalo 24.11.2022 11.11.2022
319 20.12.2022 15:00 JAVI09.01.1 CT - Ostalo 28.11.2022 29.11.2022
320 20.12.2022 15:00 ALSM01.12.1 CT - Ostalo 30.11.2022 23.11.2022
321 20.12.2022 14:30 SABE16.01.1 CT - Ostalo 28.11.2022 23.11.2022
322 20.12.2022 14:30 MESM30.09.1 CT - Ostalo 30.11.2022 11.11.2022
323 20.12.2022 13:10 NABE0102196 Holter EKG 26.10.2022
324 20.12.2022 13:00 MIFE0408196 Holter EKG 26.10.2022
325 20.12.2022 12:15 AZMA0707194 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
326 20.12.2022 12:00 NEZA0809195 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
327 20.12.2022 12:00 MUTU0510196 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
328 20.12.2022 12:00 SAOS1704195 Ergometrija 26.10.2022
329 20.12.2022 11:45 ZLSU1409195 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
330 20.12.2022 11:30 NESK0702195 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
331 20.12.2022 11:15 SAIB0106196 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
332 20.12.2022 11:00 AZVU0202195 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
333 20.12.2022 11:00 ZEJU1702196 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
334 20.12.2022 11:00 AIFE0904196 Ergometrija 26.10.2022
335 20.12.2022 10:30 ESHA0308195 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
336 20.12.2022 10:30 ISSE22.08.1 CT - Ostalo 10.11.2022 07.11.2022
337 20.12.2022 10:15 HABE0908194 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
338 20.12.2022 10:00 MUSL15.08.1 CT - Ostalo 04.08.2022 01.08.2022
339 20.12.2022 10:00 MEMU21.04.1 CT - Ostalo 27.09.2022 21.09.2022
340 20.12.2022 10:00 LJST2901194 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
341 20.12.2022 10:00 MIJO07.10.1 CT - Ostalo 18.10.2022 13.10.2022
342 20.12.2022 10:00 SAOM1908195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
343 20.12.2022 10:00 ZEJU1712196 Ergometrija 26.10.2022
344 20.12.2022 10:00 CVMI10.04.1 CT - Ostalo 28.11.2022 16.11.2022
345 20.12.2022 10:00 HUHE06.04.1 CT - Ostalo 06.12.2022 02.12.2022
346 20.12.2022 09:50 MUHO0412959 Gastroskopija 10.10.2022
347 20.12.2022 09:40 SERA2502974 Gastroskopija 10.10.2022
348 20.12.2022 09:40 SERA2502974 Gastroskopija 10.10.2022
349 20.12.2022 09:30 ASMR1205947 Kolonoskopija 10.10.2022
350 20.12.2022 09:20 LJPR2612935 Gastroskopija 10.10.2022
351 20.12.2022 09:10 DZDE2308949 Rektoskopija 10.10.2022
352 20.12.2022 09:00 SAKA0905952 Kolonoskopija 10.10.2022
353 20.12.2022 09:00 HARO19.08.1 CT - Ostalo 24.10.2022 06.10.2022
354 20.12.2022 09:00 AMKE2710200 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
355 20.12.2022 09:00 HATU1604195 Ergometrija 26.10.2022
356 20.12.2022 09:00 MUAR28.06.1 CT - Ostalo 01.12.2022 29.11.2022
357 20.12.2022 08:30 SESK23.06.1 CT - Kičma 27.07.2022 22.07.2022
358 20.12.2022 08:30 REFO18.09.1 CT - Kičma 14.11.2022 25.01.2022
359 20.12.2022 08:00 FEBE27.03.1 CT - Kičma 08.08.2022 04.08.2022
360 20.12.2022 08:00 RIKA22.06.1 CT - Glava 20.10.2022 18.10.2022
361 20.12.2022 08:00 MIZA31.05.1 CT - Glava 27.10.2022 24.10.2022
362 20.12.2022 08:00 ARHR2705964 CT - Glava 04.11.2022 02.11.2022
363 20.12.2022 08:00 MUAM13.03.1 CT - Glava 18.11.2022 04.11.2022
364 20.12.2022 08:00 MUDO02.10.1 CT - Glava 12.12.2022 28.11.2022
365 19.12.2022 13:10 DZOS2502196 Holter EKG 26.10.2022
366 19.12.2022 13:00 KRMA1912971 MRI-Kičma 25.04.2022 13.04.2022
367 19.12.2022 13:00 SUKO2408196 Holter EKG 26.10.2022
368 19.12.2022 12:00 MIAH1309195 Ergometrija 26.10.2022
369 19.12.2022 11:00 IZSP0111939 Gastroskopija 06.10.2022
370 19.12.2022 11:00 HABU0609196 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
371 19.12.2022 11:00 IZAL1401196 Ergometrija 26.10.2022
372 19.12.2022 10:30 BEKO07.10.1 CT - Ostalo 24.10.2022 13.10.2022
373 19.12.2022 10:20 DAKR2906985 Gastroskopija 06.10.2022
374 19.12.2022 10:00 DUMU2009974 MRI-Kičma 25.04.2022 18.04.2022
375 19.12.2022 10:00 MITA26.08.1 CT - Ostalo 05.07.2022 28.06.2022
376 19.12.2022 10:00 ADDI24.12.1 CT - Ostalo 22.09.2022 21.09.2022
377 19.12.2022 10:00 ADMU0801976 Gastroskopija 06.10.2022
378 19.12.2022 10:00 MIKA13.03.1 CT - Ostalo 13.10.2022 07.10.2022
379 19.12.2022 10:00 EVSE03.08.1 CT - Ostalo 19.10.2022 17.10.2022
380 19.12.2022 10:00 ZELJ1602195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
381 19.12.2022 10:00 HABU0609196 Ergometrija 26.10.2022
382 19.12.2022 10:00 SABI19.05.1 CT - Ostalo 12.12.2022
383 19.12.2022 09:40 MUKO2306961 Kolonoskopija 06.10.2022
384 19.12.2022 09:30 ADDI24.12.1 CT - Ostalo 22.09.2022 21.09.2022
385 19.12.2022 09:30 MUKO2306961 Gastroskopija 06.10.2022
386 19.12.2022 09:20 BATU2207957 Gastroskopija 06.10.2022
387 19.12.2022 09:10 SUBI0706955 Gastroskopija 06.10.2022
388 19.12.2022 09:00 ELSM3010980 Gastroskopija 06.10.2022
389 19.12.2022 09:00 MAJE3003195 Ultrazvuk Srca 26.10.2022
390 19.12.2022 09:00 ZELJ1602195 Ergometrija 26.10.2022
391 19.12.2022 09:00 MIBA28.12.1 CT - Ostalo 06.12.2022 02.12.2022
392 19.12.2022 08:30 ISHA14.09.1 CT - Kičma 27.07.2022 25.07.2022
393 19.12.2022 08:30 SENO10.11.1 CT - Kičma 08.11.2022 07.11.2022
394 19.12.2022 08:00 JOFI04.06.1 CT - Glava 20.10.2022 19.10.2022
395 19.12.2022 08:00 OMAB18.09.1 CT - Glava 31.10.2022 25.10.2022
396 19.12.2022 08:00 ISHE30.04.1 CT - Glava 01.11.2022 18.10.2022
397 19.12.2022 08:00 INSM13.03.1 CT - Kičma 03.11.2022 25.10.2022
398 19.12.2022 08:00 MACE06.05.1 CT - Glava 12.12.2022 22.12.2022
399 19.12.2022 01:30 ALMU15.04.1 CT - Ostalo 31.10.2022 18.10.2022
400 16.12.2022 13:10 BEFE1701200 Holter EKG 17.10.2022
401 16.12.2022 13:00 MIAG2910965 MRI-Kičma 25.04.2022 23.03.2022
402 16.12.2022 13:00 RAKA0102195 Holter EKG 17.10.2022
403 16.12.2022 12:00 EMDA1810195 Ultrazvuk Srca 17.10.2022
404 16.12.2022 12:00 BESK0307196 Ergometrija 17.10.2022
405 16.12.2022 11:30 MICA1303196 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
406 16.12.2022 11:15 HAKA0204196 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
407 16.12.2022 11:00 MIME1504196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
408 16.12.2022 11:00 MIJU1705198 Ultrazvuk Srca 17.10.2022
409 16.12.2022 11:00 HUAD2708195 Ergometrija 17.10.2022
410 16.12.2022 10:45 MULJ2803195 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
411 16.12.2022 10:30 SAMA2403195 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
412 16.12.2022 10:15 ALRA0803199 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
413 16.12.2022 10:00 MUHU2204196 Sub-Spec-Reumatologija 28.09.2022
414 16.12.2022 10:00 DZRI0703196 Ultrazvuk Srca 17.10.2022
415 16.12.2022 10:00 MIKO1605198 Ergometrija 17.10.2022
416 16.12.2022 10:00 KANU11.11.1 CT - Ostalo 19.10.2022 14.10.2022
417 16.12.2022 10:00 IVKA02.01.1 CT - Ostalo 10.11.2022 08.11.2022
418 16.12.2022 10:00 AMSP10.07.1 CT - Ostalo 16.11.2022 14.11.2022
419 16.12.2022 09:30 MEAR16.08.1 CT - Ostalo 22.11.2022 16.11.2022
420 16.12.2022 09:00 VEOM29.08.1 CT - Ostalo 12.10.2022 05.10.2022
421 16.12.2022 09:00 SAHA15.12.1 CT - Ostalo 12.10.2022 29.09.2022
422 16.12.2022 09:00 SEHO0408196 Ergometrija 17.10.2022
423 16.12.2022 08:30 SAHA08.03.1 CT - Kičma 27.07.2022 25.07.2022
424 16.12.2022 08:30 SETO13.05.1 CT - Kičma 28.07.2022 14.07.2022
425 16.12.2022 08:30 MUSK0810963 Kolonoskopija 08.09.2022
426 16.12.2022 08:30 ASDE24.06.1 CT - Kičma 27.10.2022 24.10.2022
427 16.12.2022 08:30 BADI16.12.1 CT - Kičma 08.11.2022 01.11.2022
428 16.12.2022 08:20 ENHA2711967 Kolonoskopija 08.09.2022
429 16.12.2022 08:10 NASC0311946 Kolonoskopija 08.09.2022
430 16.12.2022 08:00 SAOP1508980 Kolonoskopija 08.09.2022
431 16.12.2022 08:00 SUDU02.02.1 CT - Glava 20.10.2022 12.10.2022
432 16.12.2022 08:00 MLMI01.11.1 CT - Glava 21.11.2022
433 16.12.2022 08:00 ENHA21.07.1 CT - Glava 14.12.2022 12.12.2022
434 16.12.2022 07:30 RASI01.02.1 CT - Glava 10.11.2022 04.11.2022
435 15.12.2022 13:10 BETO2401195 Holter EKG 17.10.2022
436 15.12.2022 13:00 DUAJ0211987 MRI-Kičma 25.04.2022 10.02.2022
437 15.12.2022 13:00 PAER1410985 MRI-Glave 25.04.2022 19.04.2022
438 15.12.2022 13:00 IBBE1204194 Holter EKG 17.10.2022
439 15.12.2022 12:15 SUDU0102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
440 15.12.2022 12:00 SATA0206195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
441 15.12.2022 12:00 MIDE1611195 Ergometrija 17.10.2022
442 15.12.2022 11:45 BEMA0507196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
443 15.12.2022 11:30 HAKU1908195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
444 15.12.2022 11:30 AVHA2706195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
445 15.12.2022 11:15 ZIOD0404195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
446 15.12.2022 11:00 SETE0504960 Gastroskopija 06.10.2022
447 15.12.2022 11:00 SACU0105195 Ultrazvuk Srca 17.10.2022
448 15.12.2022 11:00 JEMA1303196 Ergometrija 17.10.2022
449 15.12.2022 11:00 HATU2404194 Sub-Spec-Gastroenterologija 14.11.2022
450 15.12.2022 10:50 FABE0704961 Kolonoskopija 06.10.2022
451 15.12.2022 10:45 MEKO1004196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
452 15.12.2022 10:45 TALU0209957 Kolonoskopija 06.10.2022
453 15.12.2022 10:45 MIKA1301197 Sub-Spec-Gastroenterologija 14.11.2022
454 15.12.2022 10:45 ELDZ1030197 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
455 15.12.2022 10:30 MIDE0103957 MRI-Glave 25.04.2022 11.03.2022
456 15.12.2022 10:30 NASK0505197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
457 15.12.2022 10:30 MEDE1310954 Kolonoskopija 06.10.2022
458 15.12.2022 10:30 SASA0301197 Sub-Spec-Gastroenterologija 14.11.2022
459 15.12.2022 10:15 ZDPA2105196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
460 15.12.2022 10:15 MIHU0101196 Sub-Spec-Gastroenterologija 14.11.2022
461 15.12.2022 10:00 ZESL0405947 MRI-Glave 25.04.2022 12.04.2022
462 15.12.2022 10:00 DZHA14.07.1 CT - Ostalo 27.09.2022 19.09.2022
463 15.12.2022 10:00 SUHA2105196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
464 15.12.2022 10:00 MUKU2403960 Kolonoskopija 06.10.2022
465 15.12.2022 10:00 SEDE1811196 Ultrazvuk Srca 17.10.2022
466 15.12.2022 10:00 MEDE0203197 Ergometrija 17.10.2022
467 15.12.2022 10:00 RAKA13.04.1 CT - Ostalo 10.11.2022 03.11.2022
468 15.12.2022 10:00 ANSI1809195 Sub-Spec-Gastroenterologija 14.11.2022
469 15.12.2022 10:00 FEFA16.03.1 CT - Ostalo 18.11.2022 11.11.2022
470 15.12.2022 09:30 DZSM0310950 Kolonoskopija 06.10.2022
471 15.12.2022 09:30 DAAN01.05.1 CT - Ostalo 13.10.2022 05.10.2022
472 15.12.2022 09:00 BOPA2309195 Kolonoskopija 07.09.2022
473 15.12.2022 09:00 ALBA09.04.1 CT - Ostalo 12.10.2022 10.10.2022
474 15.12.2022 09:00 MIDE0512196 Ultrazvuk Srca 17.10.2022
475 15.12.2022 09:00 SEIM0606196 Ergometrija 17.10.2022
476 15.12.2022 08:30 SEKU20.07.1 CT - Kičma 26.07.2022 25.07.2022
477 15.12.2022 08:30 ANKO15.01.1 CT - Kičma 26.07.2022 20.07.2022
478 15.12.2022 08:30 EZDU21.07.1 CT - Kičma 16.11.2022 14.11.2022
479 15.12.2022 08:00 ENIM17.06.1 CT - Kičma 26.07.2022 22.07.2022
480 15.12.2022 08:00 BAAJ1701967 Kolonoskopija 06.10.2022
481 15.12.2022 08:00 SBME25.04.1 CT - Glava 03.11.2022 31.10.2022
482 15.12.2022 08:00 SIKO17.02.1 CT - Kičma 03.11.2022 01.11.2022
483 15.12.2022 08:00 NETR2411958 CT - Ostalo 04.11.2022 01.11.2022
484 15.12.2022 08:00 ABCE30.12.1 CT - Glava 05.12.2022 28.11.2022
485 14.12.2022 14:00 SEOM0301963 MRI-Lokmotorna 25.04.2022 18.04.2022
486 14.12.2022 12:30 DESA1608195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
487 14.12.2022 12:15 NICA1001195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.09.2022
488 14.12.2022 11:45 FAKO2704195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
489 14.12.2022 11:30 ESTO3108196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
490 14.12.2022 11:15 DZHA1501197 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
491 14.12.2022 11:00 ABHA2901955 Kolonoskopija 06.10.2022
492 14.12.2022 11:00 SABU1508196 Sub-Spec-Gastroenterologija 26.10.2022
493 14.12.2022 10:45 BEAL2401194 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
494 14.12.2022 10:45 MIDZ0908197 Sub-Spec-Gastroenterologija 26.10.2022
495 14.12.2022 10:30 RASM0805194 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
496 14.12.2022 10:30 MIHU2903196 Sub-Spec-Gastroenterologija 26.10.2022
497 14.12.2022 10:20 ENDE1204950 Kolonoskopija 06.10.2022
498 14.12.2022 10:15 BOKA0706196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
499 14.12.2022 10:15 MIKR2103195 Sub-Spec-Gastroenterologija 26.10.2022
500 14.12.2022 10:00 ISSE2510194 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
501 14.12.2022 10:00 HAGO1309951 Gastroskopija 06.10.2022
502 14.12.2022 10:00 AHBA1110995 Gastroskopija 06.10.2022
503 14.12.2022 10:00 HAFE03.09.1 CT - Ostalo 07.10.2022 06.10.2022
504 14.12.2022 10:00 MUSE19.06.1 CT - Ostalo 13.10.2022 04.10.2022
505 14.12.2022 10:00 MIRU2909195 Sub-Spec-Gastroenterologija 26.10.2022
506 14.12.2022 10:00 NEMA20.08.1 CT - Ostalo 16.11.2022 09.11.2022
507 14.12.2022 09:30 HOHA22.07.1 CT - Ostalo 13.10.2022 10.10.2022
508 14.12.2022 09:20 TAMU0801958 Gastroskopija 07.09.2022
509 14.12.2022 09:20 TAMU0801958 Kolonoskopija 07.09.2022
510 14.12.2022 09:00 MIHU0101969 Kolonoskopija 07.09.2022
511 14.12.2022 09:00 ASBE21.02.1 CT - Kičma 03.11.2022 01.11.2022
512 14.12.2022 09:00 MIDR15.09.1 CT - Ostalo 08.11.2022 01.11.2022
513 14.12.2022 09:00 SAGI25.01.2 CT - Ostalo 16.11.2022 08.11.2022
514 14.12.2022 08:30 ZIHE31.07.1 CT - Kičma 26.07.2022 22.07.2022
515 14.12.2022 08:30 KOSE21.06.1 CT - Kičma 07.10.2022 03.10.2022
516 14.12.2022 08:00 ISSE2510194 Sub-Spec-Kardiološka 17.05.2022 17.05.2022
517 14.12.2022 08:00 FACA12.05.1 CT - Kičma 25.07.2022 18.07.2022
518 14.12.2022 08:00 ELHI03.05.1 CT - Glava 27.10.2022 17.10.2022
519 14.12.2022 08:00 AJBA01.03.1 CT - Glava 31.10.2022 13.10.2022
520 14.12.2022 08:00 ZAVU16.08.1 CT - Glava 01.11.2022 14.10.2022
521 14.12.2022 08:00 HAHR04.10.1 CT - Glava 21.11.2022 10.11.2022
522 13.12.2022 14:00 MUBE02.03.1 CT - Ostalo 21.11.2022 15.11.2022
523 13.12.2022 13:10 DESM0706196 Holter EKG 17.10.2022
524 13.12.2022 13:00 TALE2703975 MRI-Kičma 25.04.2022 18.04.2022
525 13.12.2022 13:00 INBE1204196 Holter EKG 17.10.2022
526 13.12.2022 12:15 ELCA2510197 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
527 13.12.2022 12:00 DRAN0101194 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
528 13.12.2022 12:00 HURE0704196 Ultrazvuk Srca 17.10.2022
529 13.12.2022 12:00 SEHA1211195 Ergometrija 17.10.2022
530 13.12.2022 11:45 UZBO0511193 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
531 13.12.2022 11:30 MIKA1410195 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
532 13.12.2022 11:15 JOPI1711193 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
533 13.12.2022 11:00 MAFE1807195 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
534 13.12.2022 11:00 KEHA2210197 Ultrazvuk Srca 17.10.2022
535 13.12.2022 11:00 DAHU1610197 Ergometrija 17.10.2022
536 13.12.2022 11:00 SEMU2803197 Sub-Spec-Gastroenterologija 13.12.2022
537 13.12.2022 10:45 SAMU1307196 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
538 13.12.2022 10:30 MIGE2905195 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
539 13.12.2022 10:15 FIAN2202195 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
540 13.12.2022 10:00 IFAL31.01.1 CT - Ostalo 22.09.2022 19.09.2022
541 13.12.2022 10:00 JELA0608194 Sub-Spec-Nefrologija 05.10.2022
542 13.12.2022 10:00 MEAL1401958 Kolonoskopija 06.10.2022
543 13.12.2022 10:00 ZUTO2001195 Ultrazvuk Srca 17.10.2022
544 13.12.2022 10:00 RERI27.08.1 CT - Ostalo 17.10.2022 12.10.2022
545 13.12.2022 10:00 SEHR1210197 Ergometrija 17.10.2022
546 13.12.2022 10:00 SRKR21.03.1 CT - Ostalo 14.11.2022 10.11.2022
547 13.12.2022 10:00 ZEBA3009959 Gastroskopija 13.12.2022
548 13.12.2022 09:30 CIDR18.09.1 CT - Ostalo 22.09.2022 15.09.2022
549 13.12.2022 09:30 HAHA2508976 Gastroskopija 06.10.2022
550 13.12.2022 09:30 FASP26.08.1 CT - Ostalo 28.11.2022 22.11.2022
551 13.12.2022 09:20 MUJA2311952 Gastroskopija 06.10.2022
552 13.12.2022 09:10 ANST2504938 Kolonoskopija 07.09.2022
553 13.12.2022 09:10 SAMU1810978 Gastroskopija 06.10.2022
554 13.12.2022 09:00 SEFA1010962 Kolonoskopija 07.09.2022
555 13.12.2022 09:00 HASM0312951 Kolonoskopija 06.10.2022
556 13.12.2022 09:00 SAHE0405195 Ultrazvuk Srca 17.10.2022
557 13.12.2022 09:00 SAHE0405195 Ergometrija 17.10.2022
558 13.12.2022 08:30 AZSK21.02.1 CT - Kičma 25.07.2022 21.07.2022
559 13.12.2022 08:30 HASA05.04.1 CT - Kičma 25.07.2022 17.06.2022
560 13.12.2022 08:30 PEBO19.10.2 CT - Kičma 24.10.2022 19.10.2022
561 13.12.2022 08:30 SAOD14.11.1 CT - Kičma 31.10.2022 24.10.2022
562 13.12.2022 08:00 NIKO16.08.1 CT - Kičma 25.07.2022 20.07.2022
563 13.12.2022 08:00 MEBA09.07.1 CT - Ostalo 07.10.2022 05.10.2022
564 13.12.2022 08:00 IBIS10.05.1 CT - Glava 17.10.2022 10.10.2022
565 13.12.2022 08:00 AZMU07.09.1 CT - Glava 03.11.2022 26.10.2022
566 13.12.2022 08:00 SUHR12.02.1 CT - Glava 29.11.2022 14.11.2022
567 13.12.2022 08:00 AIJU03.02.1 CT - Glava 12.12.2022 07.12.2022
568 12.12.2022 13:10 SAKU0708195 Holter EKG 17.10.2022
569 12.12.2022 13:00 FACE0503195 Holter EKG 17.10.2022
570 12.12.2022 12:00 ANHR2607195 Ultrazvuk Srca 17.10.2022
571 12.12.2022 12:00 AZHA0812195 Ergometrija 17.10.2022
572 12.12.2022 11:00 IRVI1505194 Ultrazvuk Srca 17.10.2022
573 12.12.2022 11:00 ZLHU0211197 Ergometrija 17.10.2022
574 12.12.2022 10:30 DZHE26.06.1 CT - Ostalo 10.11.2022 01.11.2022
575 12.12.2022 10:15 MIZU0801942 Gastroskopija 16.09.2022
576 12.12.2022 10:00 ELBO1412998 Gastroskopija 16.09.2022
577 12.12.2022 10:00 DZDU2108195 Ultrazvuk Srca 17.10.2022
578 12.12.2022 10:00 AISA1607196 Ergometrija 17.10.2022
579 12.12.2022 10:00 SESA04.05.1 CT - Ostalo 16.11.2022 14.11.2022
580 12.12.2022 09:45 ELFE2401977 Gastroskopija 16.09.2022
581 12.12.2022 09:30 MAFE2410990 Gastroskopija 16.09.2022
582 12.12.2022 09:30 AHHA09.05.1 CT - Ostalo 19.10.2022 17.10.2022
583 12.12.2022 09:00 MUKO0512971 Gastroskopija 16.09.2022
584 12.12.2022 09:00 BEHA10.06.1 CT - Ostalo 05.10.2022 30.09.1943
585 12.12.2022 09:00 NEHE27.03.1 CT - Ostalo 05.10.2022 04.10.2022
586 12.12.2022 09:00 NIKR2309198 Ultrazvuk Srca 17.10.2022
587 12.12.2022 09:00 FEMA2110196 Ergometrija 17.10.2022
588 12.12.2022 09:00 BAIS12.06.1 CT - Ostalo 10.11.2022 07.11.2022
589 12.12.2022 08:45 ELTU05.05.1 CT - Kičma 25.07.2022 21.07.2022
590 12.12.2022 08:30 SEBI16.08.1 CT - Kičma 25.07.2022 20.07.2022
591 12.12.2022 08:30 NIHA22.06.1 CT - Kičma 17.10.2022 23.09.2022
592 12.12.2022 08:00 MUAL11.05.1 CT - Kičma 25.07.2022 21.07.2022
593 12.12.2022 08:00 FIIS1702.19 CT - Glava 17.10.2022 11.10.2022
594 12.12.2022 08:00 MUTO17.07.1 CT - Glava 01.11.2022 28.10.2022
595 12.12.2022 08:00 NUCO09.05.1 CT - Glava 21.11.2022 14.11.2022
596 12.12.2022 07:30 REKR20.04.1 CT - Glava 17.10.2022 13.10.2022
597 09.12.2022 13:10 SAMU0612193 Holter EKG 13.10.2022
598 09.12.2022 13:00 MEMU2001193 Holter EKG 13.10.2022
599 09.12.2022 12:00 HAKU0405194 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
600 09.12.2022 12:00 ADDZ0708197 Ergometrija 13.10.2022
601 09.12.2022 11:40 ILDU1007194 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
602 09.12.2022 11:30 ALBA2211199 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
603 09.12.2022 11:20 HAHU1102195 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
604 09.12.2022 11:10 TEFE2805196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
605 09.12.2022 11:00 MEVA1701196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
606 09.12.2022 11:00 AMHA1605196 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
607 09.12.2022 11:00 AZBU1701196 Ergometrija 13.10.2022
608 09.12.2022 10:50 ZEZU0401197 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
609 09.12.2022 10:40 NUKA0507194 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
610 09.12.2022 10:20 SEGA1507194 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
611 09.12.2022 10:10 ZUST0807195 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
612 09.12.2022 10:00 SEFA0709196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
613 09.12.2022 10:00 MEBI01.03.1 CT - Ostalo 22.09.2022 19.09.2022
614 09.12.2022 10:00 MIGO29.07.1 CT - Ostalo 27.09.2022 22.09.2022
615 09.12.2022 10:00 ASHO0201194 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
616 09.12.2022 10:00 ASHO0201194 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
617 09.12.2022 10:00 AMHR0211195 Ergometrija 13.10.2022
618 09.12.2022 10:00 MUSA02.07.1 CT - Ostalo 17.10.2022 10.10.2022
619 09.12.2022 10:00 PAOM19.06.1 CT - Ostalo 22.11.2022 18.11.2022
620 09.12.2022 09:30 MUMU08.02.1 CT - Ostalo 31.10.2022 20.10.2022
621 09.12.2022 09:00 ZOMA07.06.1 CT - Ostalo 05.10.2022 22.09.2022
622 09.12.2022 09:00 MUCO0101197 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
623 09.12.2022 09:00 RUJU2309196 Ergometrija 13.10.2022
624 09.12.2022 09:00 RAAL28.05.1 CT - Ostalo 14.11.2022 28.10.2022
625 09.12.2022 08:30 ZUME10.03.1 CT - Kičma 25.07.2022 15.07.2022
626 09.12.2022 08:30 MAHA15.04.1 CT - Kičma 25.07.2022 19.07.2022
627 09.12.2022 08:30 MUSI2307951 Kolonoskopija 07.09.2022
628 09.12.2022 08:30 FEDI03.01.1 CT - Kičma 11.10.2022 03.10.2022
629 09.12.2022 08:30 ELCO20.04.1 CT - Kičma 27.10.2022 20.10.2022
630 09.12.2022 08:20 REDE0705954 Kolonoskopija 07.09.2022
631 09.12.2022 08:15 SAGL3107972 Kolonoskopija 07.09.2022
632 09.12.2022 08:10 SEPA0401973 Kolonoskopija 07.09.2022
633 09.12.2022 08:00 KODU0602944 Kolonoskopija 07.09.2022
634 09.12.2022 08:00 MIHA31.05.1 CT - Glava 17.10.2022 21.09.2022
635 09.12.2022 08:00 RABU18.07.1 CT - Glava 01.11.2022
636 09.12.2022 08:00 SEDU12.06.1 CT - Glava 21.11.2022 14.11.2022
637 09.12.2022 07:30 ANHA27.01.1 MRI-Lokmotorna 20.09.2022 12.09.2022
638 09.12.2022 07:30 ABKE01.05.1 CT - Glava 17.10.2022 11.10.2022
639 08.12.2022 15:30 DRAL21.08.1 MRI-Abdomen i zdjelica 10.10.2022 12.10.2121
640 08.12.2022 13:10 RABI3005195 Holter EKG 13.10.2022
641 08.12.2022 13:00 SEHR1210197 Holter EKG 13.10.2022
642 08.12.2022 12:30 AKKU2012197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
643 08.12.2022 12:30 HABE2101199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
644 08.12.2022 12:30 SAAL2603195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
645 08.12.2022 12:30 SAAL2603195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
646 08.12.2022 12:00 JUKR2409194 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
647 08.12.2022 12:00 SESA0106197 Ergometrija 13.10.2022
648 08.12.2022 11:45 AMGA1206198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
649 08.12.2022 11:15 FAKO2704195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
650 08.12.2022 11:00 SAAH2305195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
651 08.12.2022 11:00 MUAH0201195 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
652 08.12.2022 11:00 RAMU0105196 Ergometrija 13.10.2022
653 08.12.2022 11:00 ZLBI1204196 Sub-Spec-Gastroenterologija 26.10.2022
654 08.12.2022 10:45 MISK0412194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
655 08.12.2022 10:45 HAPA0808195 Sub-Spec-Gastroenterologija 26.10.2022
656 08.12.2022 10:30 DUBA2304195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
657 08.12.2022 10:30 ALHU2812199 Sub-Spec-Gastroenterologija 26.10.2022
658 08.12.2022 10:20 ISMU0802971 Kolonoskopija 07.09.2022
659 08.12.2022 10:15 DZPE2501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
660 08.12.2022 10:15 MUSI2506196 Sub-Spec-Gastroenterologija 26.10.2022
661 08.12.2022 10:00 EMKU29.05.1 CT - Ostalo 27.09.2022 23.09.2022
662 08.12.2022 10:00 ZECI1501196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
663 08.12.2022 10:00 RADE04.02.1 CT - Ostalo 11.10.2022 03.10.2022
664 08.12.2022 10:00 LOKL1809195 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
665 08.12.2022 10:00 JUKR2409194 Ergometrija 13.10.2022
666 08.12.2022 10:00 SAPU2706196 Sub-Spec-Gastroenterologija 26.10.2022
667 08.12.2022 09:40 SEAG0903955 Kolonoskopija 07.09.2022
668 08.12.2022 09:30 ADDE01.03.1 CT - Ostalo 27.10.2022 21.10.2022
669 08.12.2022 09:30 VEKU10.09.1 CT - Ostalo 16.11.2022 08.09.2022
670 08.12.2022 09:10 ISMU0802971 Gastroskopija 07.09.2022
671 08.12.2022 09:10 SABE3007967 Kolonoskopija 06.10.2022
672 08.12.2022 09:00 HADU1108959 Kolonoskopija 07.07.2022
673 08.12.2022 09:00 AMU0911974 Kolonoskopija 06.10.2022
674 08.12.2022 09:00 RAMU0105196 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
675 08.12.2022 09:00 ENFE2706196 Ergometrija 13.10.2022
676 08.12.2022 08:30 MUPA16.10.1 CT - Kičma 25.07.2022 20.07.2022
677 08.12.2022 08:30 LJBR20.10.1 CT - Kičma 25.07.2022 05.07.2022
678 08.12.2022 08:30 BAKU11.05.1 CT - Kičma 27.10.2022 24.10.2022
679 08.12.2022 08:00 NEKO04.05.1 CT - Kičma 25.07.2022 19.07.2022
680 08.12.2022 08:00 AZOM01.06.1 CT - Glava 30.09.2022 28.09.2022
681 08.12.2022 08:00 AZOM01.06.1 CT - Glava 03.10.2022 20.09.2022
682 08.12.2022 08:00 MUDU07.05.1 CT - Kičma 17.10.2022 04.10.2022
683 08.12.2022 08:00 MUCE10.08.1 CT - Glava 24.10.2022 20.08.2022
684 08.12.2022 07:30 IBBE03.08.1 CT - Kičma 01.11.2022 28.10.2022
685 07.12.2022 12:00 ADMU1404195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
686 07.12.2022 11:45 HADE1205198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
687 07.12.2022 11:30 MIFA2009197 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
688 07.12.2022 11:30 AJDU2008200 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
689 07.12.2022 11:15 MEIS2312196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
690 07.12.2022 11:00 SACA0810957 Gastroskopija 07.07.2022
691 07.12.2022 11:00 AHKA1504196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
692 07.12.2022 11:00 DEDU2608198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
693 07.12.2022 10:30 MEVA2710963 MRI-Kičma 14.04.2022 18.03.2022
694 07.12.2022 10:30 EKLE1511947 Kolonoskopija 07.09.2022
695 07.12.2022 10:30 ZADO1112195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
696 07.12.2022 10:20 DICA2909956 Rektoskopija 07.09.2022
697 07.12.2022 10:15 OMBA1107195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.09.2022
698 07.12.2022 10:15 BEBA0103195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
699 07.12.2022 10:10 DUMI0304948 Kolonoskopija 07.09.2022
700 07.12.2022 10:00 REBA3108969 Gastroskopija 07.07.2022
701 07.12.2022 10:00 JOPA2009948 Kolonoskopija 07.09.2022
702 07.12.2022 10:00 EDTA3101196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
703 07.12.2022 10:00 SASA1406196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
704 07.12.2022 10:00 BETE05.10.1 CT - Ostalo 05.10.2022 30.09.2022
705 07.12.2022 10:00 ELHU0412198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
706 07.12.2022 09:30 JAHU0210971 Kolonoskopija 07.07.2022
707 07.12.2022 09:30 SEKA14.01.1 CT - Ostalo 27.09.2022 23.08.2022
708 07.12.2022 09:00 SELE16.05.1 CT - Ostalo 05.10.2022 28.10.2022
709 07.12.2022 09:00 NIME12.05.1 CT - Ostalo 21.10.2022 11.10.2022
710 07.12.2022 09:00 FEMU13.02.1 CT - Kičma 25.10.2022 18.10.2022
711 07.12.2022 08:30 MEPI20.05.1 CT - Kičma 25.07.2022 19.07.2022
712 07.12.2022 08:30 RABR02.02.1 CT - Kičma 25.07.2022 19.07.2022
713 07.12.2022 08:30 RAJA05.03.1 CT - Kičma 25.07.2022 07.07.2022
714 07.12.2022 08:30 HIGA02.06.1 CT - Kičma 14.10.2022 06.10.2022
715 07.12.2022 08:30 HASO01.08.1 CT - Kičma 05.12.2022 28.11.2022
716 07.12.2022 08:00 IFSM12.04.1 CT - Kičma 18.10.2022 06.10.2022
717 07.12.2022 08:00 FESL05.05.1 CT - Glava 14.11.2022 07.11.2022
718 07.12.2022 07:30 NIHA09.07.1 CT - Ostalo 11.10.2022 06.10.2022
719 07.12.2022 07:30 KARA10.11.1 CT - Ostalo 13.10.2022 10.10.2022
720 06.12.2022 15:00 NAOH01.01.1 CT - Ostalo 21.11.2022 17.11.2022
721 06.12.2022 15:00 VLJU08.07.1 CT - Ostalo 24.11.2022
722 06.12.2022 15:00 SAKE14.03.1 CT - Ostalo 28.11.2022 18.11.2022
723 06.12.2022 14:00 POMU27.02.1 CT - Ostalo 18.11.2022 15.11.2022
724 06.12.2022 14:00 FATU20.12.1 CT - Ostalo 21.11.2022 16.11.2022
725 06.12.2022 13:10 NESP1010195 Holter EKG 13.10.2022
726 06.12.2022 13:00 ISMU0802197 Holter EKG 13.10.2022
727 06.12.2022 12:00 SETU0501195 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
728 06.12.2022 12:00 DRDE1512194 Ergometrija 13.10.2022
729 06.12.2022 11:30 SADZ0406198 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
730 06.12.2022 11:00 AZBA2705196 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
731 06.12.2022 11:00 ZACO2005196 Ergometrija 13.10.2022
732 06.12.2022 10:45 TOBO1305194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
733 06.12.2022 10:30 BAOM0401193 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
734 06.12.2022 10:15 MAZE1408194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
735 06.12.2022 10:00 HAIM2408964 MRI-Kičma 14.04.2022 08.04.2022
736 06.12.2022 10:00 VAOH28.07.1 CT - Ostalo 19.07.2022 16.06.2022
737 06.12.2022 10:00 NASK2702936 Kolonoskopija 07.09.2022
738 06.12.2022 10:00 REZA1501196 CT - Ostalo 21.09.2022 07.09.2022
739 06.12.2022 10:00 SABU14.04.1 CT - Ostalo 27.09.2022 22.09.2022
740 06.12.2022 10:00 MUHU2503194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
741 06.12.2022 10:00 ZACO2005196 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
742 06.12.2022 10:00 AJAS0208196 Ergometrija 13.10.2022
743 06.12.2022 10:00 SEMU25.12.1 CT - Ostalo 03.11.2022 31.10.2022
744 06.12.2022 09:40 ESHR0203946 Kolonoskopija 07.09.2022
745 06.12.2022 09:30 ESHR0203946 Gastroskopija 07.09.2022
746 06.12.2022 09:20 MIMR0210962 Kolonoskopija 07.09.2022
747 06.12.2022 09:10 DRBU0501978 Kolonoskopija 07.09.2022
748 06.12.2022 09:00 VEBE1306963 Kolonoskopija 07.09.2022
749 06.12.2022 09:00 AMRA2010197 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
750 06.12.2022 09:00 ILSA0804195 Ergometrija 13.10.2022
751 06.12.2022 09:00 MUGA24.08.1 CT - Ostalo 24.11.2022 09.11.2022
752 06.12.2022 08:30 IZDZ24.01.1 CT - Kičma 21.07.2022 04.07.2022
753 06.12.2022 08:30 HAMU06.06.1 CT - Kičma 25.07.2022 21.07.2022
754 06.12.2022 08:30 MUDE18.01.1 CT - Kičma 25.07.2022 19.07.2022
755 06.12.2022 08:30 RAHU01.08.1 CT - Kičma 30.09.2022 15.09.2022
756 06.12.2022 08:30 RAHU01.08.1 CT - Kičma 03.10.2022 15.09.2022
757 06.12.2022 08:30 ADHA22.07.2 CT - Kičma 19.10.2022 07.10.2022
758 06.12.2022 08:30 SEPA10.07.1 CT - Ostalo 21.11.2022 17.11.2022
759 06.12.2022 08:00 SEMU16.08.1 CT - Glava 14.10.2022 10.10.2022
760 06.12.2022 08:00 STIL27.04.1 CT - Glava 14.10.2022 30.09.2022
761 06.12.2022 08:00 MEAJ27.11.1 CT - Glava 14.10.2022 10.10.2022
762 06.12.2022 08:00 NISI26.08.1 CT - Glava 14.11.2022 10.11.2022
763 05.12.2022 13:10 BRKR2404195 Holter EKG 13.10.2022
764 05.12.2022 13:00 MEBU3105194 Holter EKG 13.10.2022
765 05.12.2022 12:00 MAJE3003195 Ergometrija 13.10.2022
766 05.12.2022 11:00 MIGA1002193 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
767 05.12.2022 11:00 FABR2412196 Ergometrija 13.10.2022
768 05.12.2022 10:30 FASO20.09.1 CT - Ostalo 31.10.2022 27.10.2022
769 05.12.2022 10:00 LUAK19.01.1 CT - Ostalo 08.07.2022 27.06.2022
770 05.12.2022 10:00 KAEL1307951 Kolonoskopija 06.09.2022
771 05.12.2022 10:00 MEKO0905957 Gastroskopija 07.09.2022
772 05.12.2022 10:00 SABE0505197 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
773 05.12.2022 10:00 RAHA0409194 Ergometrija 13.10.2022
774 05.12.2022 10:00 SECA05.05.1 CT - Ostalo 24.10.2022 18.10.2022
775 05.12.2022 09:45 KAEL1307951 Gastroskopija 06.09.2022
776 05.12.2022 09:30 NESP1010959 Gastroskopija 06.09.2022
777 05.12.2022 09:30 RADI23.03.1 CT - Ostalo 29.09.2022 21.09.2022
778 05.12.2022 09:30 MAKE25.08.1 CT - Ostalo 16.11.2022 15.11.2022
779 05.12.2022 09:15 IZAL1401967 Gastroskopija 06.09.2022
780 05.12.2022 09:00 BOJO0609953 Gastroskopija 06.09.2022
781 05.12.2022 09:00 MUSK2210195 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
782 05.12.2022 09:00 MUSK2210195 Ergometrija 13.10.2022
783 05.12.2022 08:30 HUHA04.02.1 CT - Kičma 21.07.2022 18.07.2022
784 05.12.2022 08:30 NEZA28.06.1 CT - Kičma 21.07.2022 14.07.2022
785 05.12.2022 08:30 MERE09.10.1 CT - Kičma 21.07.2022 13.07.2022
786 05.12.2022 08:30 ADSA23.11.1 CT - Kičma 28.10.2022 24.10.2022
787 05.12.2022 08:00 ZOKU06.04.1 CT - Kičma 20.10.2022 18.10.2022
788 05.12.2022 08:00 SEDE12.10.1 CT - Glava 30.11.2022 18.11.2022
789 05.12.2022 08:00 RANI15.03.1 CT - Glava 30.11.2022 28.11.2022
790 02.12.2022 13:10 SODE1205194 Holter EKG 13.10.2022
791 02.12.2022 13:00 BRKR2404195 Holter EKG 13.10.2022
792 02.12.2022 12:00 HAOM0801196 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
793 02.12.2022 12:00 SAKA1511196 Ergometrija 13.10.2022
794 02.12.2022 11:00 ESMA2708195 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
795 02.12.2022 11:00 FIMU2111196 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
796 02.12.2022 11:00 ZDCU1505194 Ergometrija 13.10.2022
797 02.12.2022 10:50 REHA1310195 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
798 02.12.2022 10:40 FESU2705196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
799 02.12.2022 10:30 RAHA0706195 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
800 02.12.2022 10:10 HAKA0301196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
801 02.12.2022 10:00 ENDZ03.04.1 CT - Ostalo 16.06.2022 14.06.2022
802 02.12.2022 10:00 DEKO0501195 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
803 02.12.2022 10:00 NABE11.02.1 CT - Ostalo 21.09.2022 19.09.2022
804 02.12.2022 10:00 TAKO01.01.1 CT - Ostalo 27.09.2022 21.09.2022
805 02.12.2022 10:00 ZDCU1505194 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
806 02.12.2022 10:00 RUBE0709196 Ergometrija 13.10.2022
807 02.12.2022 09:40 SAOM1908195 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
808 02.12.2022 09:30 HATA22.12.1 CT - Ostalo 17.10.2022 05.10.2022
809 02.12.2022 09:30 ZAPO06.05.1 CT - Ostalo 28.10.2022 24.10.2022
810 02.12.2022 09:00 SATE1103195 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
811 02.12.2022 09:00 ZIBE1410196 Ergometrija 13.10.2022
812 02.12.2022 09:00 ZIBE1410196 Ergometrija 13.10.2022
813 02.12.2022 09:00 ZETR21.08.1 CT - Ostalo 18.11.2022 02.11.2022
814 02.12.2022 08:30 ENIB19.11.1 CT - Kičma 21.07.2022 22.06.2022
815 02.12.2022 08:30 MIIL09.10.1 CT - Kičma 21.07.2022 28.04.2022
816 02.12.2022 08:30 ANJO25.02.1 CT - Ostalo 29.09.2022 27.09.2022
817 02.12.2022 08:25 FASA2603955 Kolonoskopija 06.09.2022
818 02.12.2022 08:20 MUSA1812944 Kolonoskopija 06.09.2022
819 02.12.2022 08:15 HATA2005947 Kolonoskopija 06.09.2022
820 02.12.2022 08:10 RABR0202967 Kolonoskopija 06.09.2022
821 02.12.2022 08:05 ALHA2210971 Kolonoskopija 06.09.2022
822 02.12.2022 08:00 MISE17.03.1 CT - Glava 13.10.2022 17.03.1981
823 02.12.2022 08:00 MUMU14.04.1 CT - Glava 21.11.2022 17.11.2022
824 02.12.2022 07:30 EMSM08.03.1 CT - Kičma 25.10.2022 21.10.2022
825 02.12.2022 07:30 MEHA11.01.1 CT - Glava 10.11.2022 31.10.2022
826 01.12.2022 13:10 ESSE2803195 Holter EKG 13.10.2022
827 01.12.2022 13:00 SEVI0604197 Holter EKG 13.10.2022
828 01.12.2022 12:15 SEKO0710196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
829 01.12.2022 12:00 SUAL1710196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
830 01.12.2022 12:00 DZKR1209199 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
831 01.12.2022 12:00 RUZI1608195 Ergometrija 13.10.2022
832 01.12.2022 11:40 SAVI2906956 Kolonoskopija 05.09.2022
833 01.12.2022 11:30 MUHA1512945 Kolonoskopija 05.09.2022
834 01.12.2022 11:30 VESI1512198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
835 01.12.2022 11:30 MEPA0808199 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
836 01.12.2022 11:15 DEKO0407200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
837 01.12.2022 11:10 ESMU0809968 Gastroskopija 05.09.2022
838 01.12.2022 11:05 MUHU1512945 Gastroskopija 05.09.2022
839 01.12.2022 11:00 HARE2501196 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
840 01.12.2022 11:00 EDKA2512197 Ergometrija 13.10.2022
841 01.12.2022 11:00 PAVI2210194 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
842 01.12.2022 10:45 SUBU2505195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
843 01.12.2022 10:30 NEBE1605196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
844 01.12.2022 10:30 NEVU0101196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
845 01.12.2022 10:30 SEJA08.09.1 CT - Ostalo 10.11.2022 07.11.2022
846 01.12.2022 10:15 MEKO1811199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
847 01.12.2022 10:15 MUHU1512194 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
848 01.12.2022 10:00 JEME19.03.1 CT - Ostalo 21.09.2022 20.09.2022
849 01.12.2022 10:00 FIBU1402194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
850 01.12.2022 10:00 FARA24.05.1 CT - Ostalo 29.09.2022 26.09.2022
851 01.12.2022 10:00 MUSI22.09.2 CT - Ostalo 29.09.2022 22.09.2022
852 01.12.2022 10:00 RABE0409195 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
853 01.12.2022 10:00 ALBE0204197 Ergometrija 13.10.2022
854 01.12.2022 10:00 FAAL13.06.1 CT - Ostalo 25.10.2022 20.10.2022
855 01.12.2022 10:00 SEME3011195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
856 01.12.2022 09:30 MIHU29.03.1 CT - Ostalo 18.07.2022 01.12.2022
857 01.12.2022 09:20 JEDO1112946 Gastroskopija 05.09.2022
858 01.12.2022 09:10 SEHA2212958 Gastroskopija 05.09.2022
859 01.12.2022 09:00 DOTA2109631 Kolonoskopija 05.09.2022
860 01.12.2022 09:00 ESTO3108196 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
861 01.12.2022 09:00 FECO2502195 Ultrazvuk Srca 13.10.2022
862 01.12.2022 09:00 MIAL2511195 Ergometrija 13.10.2022
863 01.12.2022 08:30 ZUHO20.03.1 CT - Kičma 20.07.2022 13.07.2022
864 01.12.2022 08:30 SAVI15.01.1 CT - Kičma 20.07.2022 12.07.2022
865 01.12.2022 08:30 FERA03.03.1 CT - Kičma 20.07.2022 14.07.2022
866 01.12.2022 08:30 IZCA02.02.1 CT - Kičma 13.10.2022 29.09.2022
867 01.12.2022 08:30 FAOS22.08.1 CT - Ostalo 13.10.2022 21.09.2022
868 01.12.2022 08:00 ALBE20.08.1 CT - Ostalo 27.09.2022 26.09.2022
869 01.12.2022 08:00 ESSI10.10.1 CT - Glava 11.10.2022 04.10.2022
870 01.12.2022 08:00 FAOS22.08.1 CT - Glava 13.10.2022 21.09.2022
871 01.12.2022 08:00 MEPA0808199 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
872 01.12.2022 07:30 VIPR30.08.1 CT - Glava 11.10.2022 06.10.2022
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2022 20:30 DITO11.04.1 MRI-Abdomen i zdjelica 25.10.2022 13.05.2022
2 30.11.2022 19:00 JASP29.03.1 CT - Kičma 10.10.2022 18.05.2022
3 30.11.2022 18:30 IZBA09.01.1 MRI-Zdjelica 25.10.2022 12.05.2022
4 30.11.2022 17:30 MEKL11.04.1 MRI-Abdomen i zdjelica 07.10.2022 06.05.2022
5 30.11.2022 16:00 SEKE02.12.1 MRI-Kičma 10.10.2022 05.05.2022
6 30.11.2022 15:00 VIVE20.02.1 MRI-Abdomen i zdjelica 25.10.2022 28.04.2022
7 30.11.2022 15:00 RESP17.06.1 CT - Ostalo 09.11.2022 08.11.2022
8 30.11.2022 15:00 CABA04.01.1 CT - Ostalo 10.11.2022 03.11.2022
9 30.11.2022 15:00 PAFE04.03.1 CT - Ostalo 24.11.2022 09.11.2022
10 30.11.2022 12:15 RUGU1203195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
11 30.11.2022 12:15 MIBE2011196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
12 30.11.2022 12:15 RABE2804195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
13 30.11.2022 11:45 RAMA1807194 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
14 30.11.2022 11:30 MUTU1505194 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
15 30.11.2022 11:30 DZHA15.01.1 MRI-Glave 25.10.2022 23.06.2022
16 30.11.2022 11:15 SESI2508198 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
17 30.11.2022 11:00 SAIK0910195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
18 30.11.2022 11:00 SATU2508196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
19 30.11.2022 10:45 MEBE0908196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
20 30.11.2022 10:40 ISKR1810966 Kolonoskopija 05.09.2022
21 30.11.2022 10:30 ISKR1810966 Gastroskopija 05.09.2022
22 30.11.2022 10:30 MESE1102196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
23 30.11.2022 10:30 MUAR2109196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
24 30.11.2022 10:20 FIBA0606979 Gastroskopija 05.09.2022
25 30.11.2022 10:15 MESA1201194 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
26 30.11.2022 10:10 ANJO1306939 Rektoskopija 05.09.2022
27 30.11.2022 10:00 SEKO0406965 Gastroskopija 05.09.2022
28 30.11.2022 10:00 FABE07.04.1 CT - Ostalo 22.09.2022 16.09.2022
29 30.11.2022 10:00 NUKA1111197 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
30 30.11.2022 10:00 MIAH0905197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
31 30.11.2022 10:00 SESK18.01.1 CT - Ostalo 27.10.2022 24.10.2022
32 30.11.2022 10:00 ZAMA29.01.1 CT - Ostalo 14.11.2022 02.11.2022
33 30.11.2022 09:20 KASK1412972 Gastroskopija 05.09.2022
34 30.11.2022 09:00 MIMA1312963 Gastroskopija 05.09.2022
35 30.11.2022 09:00 ENBE10.08.1 CT - Ostalo 06.10.2022 28.09.2022
36 30.11.2022 09:00 NAHA07.01.1 CT - Ostalo 14.10.2022 07.10.2022
37 30.11.2022 09:00 FATU20.12.1 CT - Ostalo 24.11.2022 21.11.2022
38 30.11.2022 08:30 AMKU02.12.1 CT - Kičma 19.07.2022 14.07.2022
39 30.11.2022 08:30 SUMI03.12.1 CT - Kičma 20.07.2022 13.07.2022
40 30.11.2022 08:30 FUJU24.12.1 CT - Kičma 27.09.2022 19.09.2022
41 30.11.2022 08:30 ARSM11.09.1 CT - Kičma 14.10.2022 10.10.2022
42 30.11.2022 08:00 RUPE01.01.1 CT - Glava 06.10.2022 29.09.2022
43 30.11.2022 08:00 SAME01.07.1 CT - Glava 07.10.2022 05.10.2022
44 30.11.2022 08:00 DAST01.03.1 CT - Glava 10.11.2022 09.11.2022
45 29.11.2022 90:40 DZFA1404964 Kolonoskopija 24.10.2022
46 29.11.2022 14:30 MUBA14.03.1 CT - Ostalo 10.11.2022 04.11.2022
47 29.11.2022 13:30 AZDU21.09.1 MRI-Kičma 25.10.2022 01.04.2022
48 29.11.2022 13:10 NESP2402196 Holter EKG 10.10.2022
49 29.11.2022 13:00 SADE2112195 Holter EKG 10.10.2022
50 29.11.2022 13:00 SAGR17.09.1 MRI-Lokmotorna 25.10.2022 17.09.1973
51 29.11.2022 12:30 MAMA0404194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
52 29.11.2022 12:15 SEBU1009194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
53 29.11.2022 12:00 MECO1004196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2022
54 29.11.2022 12:00 ZISU0706196 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
55 29.11.2022 12:00 IVMR0101196 Ergometrija 10.10.2022
56 29.11.2022 11:30 ILBO0901196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
57 29.11.2022 11:20 ASKU0204951 Kolonoskopija 05.09.2022
58 29.11.2022 11:15 ANPE2702193 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
59 29.11.2022 11:15 NIAJ1310196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
60 29.11.2022 11:10 KAKO2604954 Kolonoskopija 05.09.2022
61 29.11.2022 11:00 KAKO2604954 Gastroskopija 05.09.2022
62 29.11.2022 11:00 RAHU2504195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
63 29.11.2022 11:00 JOPO2805194 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
64 29.11.2022 11:00 LANA1811196 Ergometrija 10.10.2022
65 29.11.2022 10:30 RAKA1304195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
66 29.11.2022 10:30 ZLSK04.10.1 CT - Ostalo 09.11.2022 02.11.2022
67 29.11.2022 10:15 SEHE1207196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2022
68 29.11.2022 10:00 RAKO01.06.1 CT - Ostalo 10.08.2022 04.08.2022
69 29.11.2022 10:00 SURE06.01.1 CT - Ostalo 22.09.2022 20.09.2022
70 29.11.2022 10:00 FACO1209195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
71 29.11.2022 10:00 OSTU1207194 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
72 29.11.2022 10:00 VADE1608196 Ergometrija 10.10.2022
73 29.11.2022 09:45 MEVE0501958 Gastroskopija 05.09.2022
74 29.11.2022 09:30 EDKA16.07.1 CT - Ostalo 27.10.2022 24.10.2022
75 29.11.2022 09:15 FAMA2205959 Kolonoskopija 05.09.2022
76 29.11.2022 09:00 ALSU1807964 Kolonoskopija 05.09.2022
77 29.11.2022 09:00 AMKO0601196 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
78 29.11.2022 09:00 HAKA1406197 Ergometrija 10.10.2022
79 29.11.2022 09:00 ZUBE26.02.1 CT - Ostalo 19.10.2022 11.10.2022
80 29.11.2022 08:30 AMOD13.03.1 CT - Kičma 18.07.2022 15.07.2022
81 29.11.2022 08:30 NIBE27.04.1 CT - Kičma 18.07.2022 15.07.2022
82 29.11.2022 08:30 MUTE12.09.1 CT - Kičma 19.07.2022 14.07.2022
83 29.11.2022 08:30 FIKA26.10.1 CT - Kičma 29.09.2022 15.09.2022
84 29.11.2022 08:30 MIPA01.03.1 CT - Kičma 18.10.2022 13.10.2022
85 29.11.2022 08:00 BEMU13.04.1 CT - Glava 07.10.2022 03.10.2022
86 29.11.2022 08:00 MIMU26.10.1 CT - Glava 10.11.2022 26.10.2022
87 29.11.2022 08:00 SEOK26.03.1 CT - Glava 21.11.2022 01.11.2022
88 29.11.2022 08:00 BAMU26.01.1 CT - Glava 21.11.2022 18.11.2022
89 28.11.2022 13:30 SAFE03.09.1 MRI-Abdomen i zdjelica 06.10.2022 26.07.2022
90 28.11.2022 13:10 MIDI1009197 Holter EKG 10.10.2022
91 28.11.2022 13:00 ZOVO2510196 Holter EKG 10.10.2022
92 28.11.2022 12:00 ISAS0404194 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
93 28.11.2022 12:00 SEAH0309197 Ergometrija 10.10.2022
94 28.11.2022 12:00 FAAL24.10.1 MRI-Abdomen i zdjelica 12.10.2022 14.06.2022
95 28.11.2022 11:20 AJPA1307953 Gastroskopija 05.09.2022
96 28.11.2022 11:00 SEAH0309197 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
97 28.11.2022 11:00 JAFA2405196 Ergometrija 10.10.2022
98 28.11.2022 10:00 INHA30.08.1 CT - Ostalo 08.08.2022 29.07.2022
99 28.11.2022 10:00 BOCO0204940 Kolonoskopija 05.09.2022
100 28.11.2022 10:00 HUSM2503195 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
101 28.11.2022 10:00 PAHR0108195 Ergometrija 10.10.2022
102 28.11.2022 10:00 RESA1604960 CT - Ostalo 04.11.2022 03.11.2022
103 28.11.2022 10:00 SMSI27.11.1 CT - Ostalo 09.11.2022 04.11.2022
104 28.11.2022 09:20 BOCO0204940 Gastroskopija 05.09.2022
105 28.11.2022 09:10 BESE0102972 Gastroskopija 05.09.2022
106 28.11.2022 09:00 ESHA0305943 Gastroskopija 05.09.2022
107 28.11.2022 09:00 MUCE2501195 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
108 28.11.2022 09:00 MEHU2407196 Ergometrija 10.10.2022
109 28.11.2022 09:00 FASO20.09.1 CT - Ostalo 27.10.2022 14.10.2022
110 28.11.2022 08:30 AHHA21.06.1 CT - Kičma 15.07.2022 27.06.2022
111 28.11.2022 08:30 HAKO05.03.1 CT - Kičma 18.07.2022
112 28.11.2022 08:30 REEM10.07.1 CT - Kičma 18.07.2022 14.07.2022
113 28.11.2022 08:30 SMCO22.11.1 CT - Kičma 14.10.2022 12.10.2022
114 28.11.2022 08:30 AMKU11.09.1 CT - Kičma 10.11.2022 02.11.2022
115 28.11.2022 08:00 SESE25.05.1 CT - Glava 06.10.2022 04.10.2022
116 28.11.2022 08:00 HUPL28.09.1 CT - Glava 31.10.2022 27.10.2022
117 28.11.2022 07:30 HAKO10.05.1 CT - Glava 12.10.2022 06.10.2022
118 28.11.2022 07:30 SUOR06.01.1 CT - Glava 19.10.2022 14.10.2022
119 25.11.2022 11:30 AMSA3005197 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
120 25.11.2022 11:20 INSU1604198 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
121 25.11.2022 11:10 RAHO1004196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
122 25.11.2022 11:00 IBLI1108197 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
123 25.11.2022 10:50 MEHU0506196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
124 25.11.2022 10:40 JAHA2301198 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
125 25.11.2022 10:30 SALA3009194 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
126 25.11.2022 10:20 HAFE1601195 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
127 25.11.2022 10:10 ELDU2306197 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
128 25.11.2022 10:00 NIHE0301195 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
129 24.11.2022 20:30 MIST10.06.1 MRI-Abdomen i zdjelica 10.10.2022 01.08.2022
130 24.11.2022 18:30 HAHR11.11.1 MRI-Abdomen 10.10.2022 17.05.2022
131 24.11.2022 17:00 SAHA05.04.1 MRI-Abdomen i zdjelica 10.10.2022 03.08.2022
132 24.11.2022 13:30 MUBE25.05.1 MRI-Lokmotorna 25.10.2022 28.03.2022
133 24.11.2022 13:10 EDKA2512197 Holter EKG 10.10.2022
134 24.11.2022 13:00 ZUHR0201196 Holter EKG 10.10.2022
135 24.11.2022 12:15 NEKA1110198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
136 24.11.2022 12:00 MIDE0103195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
137 24.11.2022 12:00 ALZU18.07.1 MRI-Abdomen 12.10.2022 10.06.2022
138 24.11.2022 11:45 HUDI2802199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
139 24.11.2022 11:30 ALAL1108197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
140 24.11.2022 11:30 BEEF0303196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
141 24.11.2022 11:20 HAHA0704965 Kolonoskopija 05.09.2022
142 24.11.2022 11:15 SECO0412198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
143 24.11.2022 11:15 SEIB1003194 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
144 24.11.2022 11:10 MIMA1312963 Gastroskopija 05.09.2022
145 24.11.2022 11:00 SAMU2308969 Gastroskopija 05.09.2022
146 24.11.2022 11:00 HAHA2001194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
147 24.11.2022 11:00 MUSA1711194 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
148 24.11.2022 11:00 NEPE0401195 Ergometrija 10.10.2022
149 24.11.2022 10:45 BIZI1705195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
150 24.11.2022 10:30 SESK1905195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
151 24.11.2022 10:30 SEBA1509195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
152 24.11.2022 10:15 BETU2303195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
153 24.11.2022 10:15 ESRU3107199 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
154 24.11.2022 10:00 VASO27.06.1 CT - Ostalo 04.08.2022 02.08.2022
155 24.11.2022 10:00 ENDI19.06.1 CT - Ostalo 11.08.2022 08.08.2022
156 24.11.2022 10:00 BOMI0307196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
157 24.11.2022 10:00 HASK0107196 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
158 24.11.2022 10:00 JAKU2704197 Ergometrija 10.10.2022
159 24.11.2022 10:00 AIST0808198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
160 24.11.2022 10:00 DESM12.06.1 CT - Ostalo 03.11.2022 01.11.2022
161 24.11.2022 10:00 HACA19.04.1 CT - Ostalo 09.11.2022 07.11.2022
162 24.11.2022 09:30 KAMA0102953 Kolonoskopija 05.09.2022
163 24.11.2022 09:30 SEHE19.01.1 CT - Ostalo 21.10.2022 17.10.2022
164 24.11.2022 09:30 NESE01.09.1 CT - Ostalo 27.10.2022 14.10.2022
165 24.11.2022 09:15 ZAJA2203960 Kolonoskopija 05.09.2022
166 24.11.2022 09:00 PADE2603962 Kolonoskopija 05.09.2022
167 24.11.2022 09:00 RAZU12.07.1 CT - Ostalo 06.10.2022 29.09.2022
168 24.11.2022 09:00 MUKO1501196 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
169 24.11.2022 09:00 ELBO2810195 Ergometrija 10.10.2022
170 24.11.2022 08:00 SAKA01.04.1 CT - Kičma 15.07.2022 12.07.2022
171 24.11.2022 08:00 IMBA05.07.1 CT - Kičma 18.07.2022 04.07.2022
172 24.11.2022 08:00 MIIB10.01.1 CT - Kičma 18.10.2022 11.10.2022
173 24.11.2022 08:00 RIDI16.02.1 CT - Glava 19.10.2022 14.10.2022
174 24.11.2022 07:30 RATA01.07.1 CT - Glava 12.10.2022 06.10.2022
175 23.11.2022 19:00 SABE01.04.1 MRI-Glave 10.10.2022 17.05.2022
176 23.11.2022 19:00 SABE01.04.1 MRI-Kičma 10.10.2022 17.05.2022
177 23.11.2022 15:00 IBMA10.11.1 MRI-Abdomen i zdjelica 12.10.2022 05.05.2022
178 23.11.2022 14:00 ISBI07.12.1 MRI-Glave 25.10.2022 28.03.2022
179 23.11.2022 12:30 FESA1403195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
180 23.11.2022 12:15 JAVA1809196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
181 23.11.2022 12:00 ADMU1404195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
182 23.11.2022 11:30 SAVO3009196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
183 23.11.2022 11:30 VEDE2111198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
184 23.11.2022 11:20 SEIM1205948 Gastroskopija 05.09.2022
185 23.11.2022 11:15 MISK0610198 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
186 23.11.2022 11:15 AZME1008195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
187 23.11.2022 11:10 FABE0709953 Kolonoskopija 05.09.2022
188 23.11.2022 11:00 NEDI0810965 Gastroskopija 05.09.2022
189 23.11.2022 11:00 EJDU1811936 Gastroskopija 05.09.2022
190 23.11.2022 11:00 ALIS1304197 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
191 23.11.2022 11:00 NEJO0309193 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
192 23.11.2022 10:45 RAKA0903960 Gastroskopija 05.09.2022
193 23.11.2022 10:45 SUCA1803195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
194 23.11.2022 10:30 MEKO1907196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
195 23.11.2022 10:30 VEDR13.12.1 MRI-Lokmotorna 10.10.2022 13.12.1959
196 23.11.2022 10:30 ILKR0909198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
197 23.11.2022 10:15 AVHA2706195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
198 23.11.2022 10:15 BETA2205199 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
199 23.11.2022 10:00 NADI16.09.1 CT - Ostalo 10.06.2022 08.06.2022
200 23.11.2022 10:00 FACI2309196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
201 23.11.2022 10:00 MEKA25.11.1 CT - Ostalo 05.10.2022 30.09.2022
202 23.11.2022 10:00 DZDU29.01.1 MRI-Kičma 18.10.2022
203 23.11.2022 10:00 ZDPE03.08.1 CT - Ostalo 20.10.2022 14.10.2022
204 23.11.2022 10:00 VUSA23.06.1 CT - Ostalo 25.10.2022 18.10.2022
205 23.11.2022 10:00 ELSE0307197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
206 23.11.2022 09:30 ZAVR2004949 Kolonoskopija 05.09.2022
207 23.11.2022 09:20 AMFA1512983 Gastroskopija 05.09.2022
208 23.11.2022 09:10 SAKE0612973 Gastroskopija 05.09.2022
209 23.11.2022 09:00 AHSU0207949 Kolonoskopija 05.09.2022
210 23.11.2022 08:30 FACI23.09.1 CT - Kičma 14.07.2022 12.07.2022
211 23.11.2022 08:30 ALSO15.04.1 CT - Kičma 14.10.2022 23.09.2022
212 23.11.2022 08:30 JOFI19.03.1 CT - Kičma 10.11.2022 31.10.2022
213 23.11.2022 08:00 ABJA23.05.1 CT - Kičma 13.07.2022 01.07.2022
214 23.11.2022 08:00 SADI01.06.1 CT - Kičma 15.07.2022 12.07.2022
215 23.11.2022 08:00 SASM19.05.1 CT - Ostalo 24.10.2022 21.10.2022
216 23.11.2022 08:00 ELSE18.08.1 CT - Glava 21.11.2022 11.11.2022
217 22.11.2022 13:10 HAPR1011196 Holter EKG 10.10.2022
218 22.11.2022 13:00 SEBE2002196 Holter EKG 10.10.2022
219 22.11.2022 13:00 ALAL07.03.1 MRI-Glave 20.10.2022 31.03.2022
220 22.11.2022 12:15 IFKU2005197 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
221 22.11.2022 12:00 OZPE0104195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
222 22.11.2022 12:00 MUDI1002195 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
223 22.11.2022 12:00 HAMA1301195 Ergometrija 10.10.2022
224 22.11.2022 11:30 AHBA1608196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
225 22.11.2022 11:15 KEBA1512197 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
226 22.11.2022 11:15 ZIBU2510194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
227 22.11.2022 11:00 STHR1604194 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
228 22.11.2022 11:00 STHR1604194 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
229 22.11.2022 11:00 IVVI0312195 Ergometrija 10.10.2022
230 22.11.2022 11:00 NASA11.09.1 MRI-Glave 20.10.2022 14.10.2022
231 22.11.2022 10:45 ESOM0808195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
232 22.11.2022 10:30 EMSA2908987 Kolonoskopija 05.09.2022
233 22.11.2022 10:30 DZFA0708196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
234 22.11.2022 10:20 EMSA2908987 Gastroskopija 05.09.2022
235 22.11.2022 10:15 AMDU0410199 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
236 22.11.2022 10:15 DEME1012195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
237 22.11.2022 10:00 NEFE1106958 Kolonoskopija 07.07.2022
238 22.11.2022 10:00 HATU1801945 Gastroskopija 05.09.2022
239 22.11.2022 10:00 SUMU0310195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
240 22.11.2022 10:00 EDTA1106196 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
241 22.11.2022 10:00 MIBA0301196 Ergometrija 10.10.2022
242 22.11.2022 10:00 AMPU23.08.2 MRI-Lokmotorna 25.10.2022 25.03.2022
243 22.11.2022 10:00 JUPA21.03.1 CT - Ostalo 27.10.2022 24.10.2022
244 22.11.2022 09:45 RASI1703959 Gastroskopija 05.09.2022
245 22.11.2022 09:30 ENKA21.04.1 CT - Ostalo 22.09.2022 15.09.2022
246 22.11.2022 09:30 SEDE14.06.1 CT - Ostalo 17.10.2022 12.10.2022
247 22.11.2022 09:15 ADHR0301954 Kolonoskopija 05.09.2022
248 22.11.2022 09:00 DZPA0612949 Gastroskopija 05.09.2022
249 22.11.2022 09:00 LJUD1811196 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
250 22.11.2022 09:00 LJUD1811196 Ergometrija 10.10.2022
251 22.11.2022 08:30 ZACA30.09.1 CT - Kičma 12.07.2022 06.07.2022
252 22.11.2022 08:30 BJSE22.07.1 CT - Kičma 13.07.2022 06.07.2022
253 22.11.2022 08:30 MEAL28.01.1 CT - Kičma 13.07.2022 12.07.2022
254 22.11.2022 08:30 HADE14.09.1 CT - Kičma 12.10.2022 10.10.2022
255 22.11.2022 08:00 KEVE05.03.1 CT - Glava 07.06.2022 02.06.2022
256 22.11.2022 08:00 NISU06.01.1 CT - Glava 12.10.2022 06.10.2022
257 22.11.2022 08:00 ADCU06.02.1 CT - Glava 19.10.2022 17.10.2022
258 22.11.2022 08:00 AMFE16.12.1 CT - Glava 18.11.2022 16.11.2022
259 21.11.2022 13:10 MIBE2004196 Holter EKG 10.10.2022
260 21.11.2022 13:10 DRDE2103195 Holter EKG 10.10.2022
261 21.11.2022 12:00 BEMO1102197 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
262 21.11.2022 12:00 HUME0509196 Ergometrija 10.10.2022
263 21.11.2022 11:00 BIKL1308196 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
264 21.11.2022 11:00 HAME2108194 Ergometrija 10.10.2022
265 21.11.2022 10:30 ARTO24.04.1 MRI-Kičma 20.10.2022 30.03.2022
266 21.11.2022 10:00 DIAJ15.09.1 CT - Ostalo 31.05.2022 30.05.2022
267 21.11.2022 10:00 ELIS11.03.1 CT - Ostalo 04.08.2022 28.07.2022
268 21.11.2022 10:00 SAKR2307950 Kolonoskopija 05.09.2022
269 21.11.2022 10:00 JAMI1610195 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
270 21.11.2022 10:00 BEBI2009196 Ergometrija 10.10.2022
271 21.11.2022 10:00 FIDO03.06.1 CT - Ostalo 12.10.2022 06.09.2022
272 21.11.2022 10:00 FAJA15.07.1 CT - Ostalo 27.10.2022 25.10.2022
273 21.11.2022 09:45 OSHA0206969 Gastroskopija 05.09.2022
274 21.11.2022 09:30 NIMU1004961 Gastroskopija 05.09.2022
275 21.11.2022 09:30 NAHA22.06.1 CT - Ostalo 03.11.2022 24.10.2022
276 21.11.2022 09:20 FAPA1409944 Gastroskopija 05.09.2022
277 21.11.2022 09:10 NEBE2012971 Gastroskopija 05.09.2022
278 21.11.2022 09:00 RASO0208947 Gastroskopija 05.09.2022
279 21.11.2022 09:00 HIIM1011194 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
280 21.11.2022 09:00 BIKL1308196 Ergometrija 10.10.2022
281 21.11.2022 08:30 PEJU17.09.1 CT - Kičma 12.07.2022 07.07.2022
282 21.11.2022 08:00 NECE01.09.1 CT - Kičma 12.07.2022 15.06.2022
283 21.11.2022 08:00 JARE22.12.1 CT - Kičma 12.07.2022 08.07.2022
284 21.11.2022 08:00 HAAH01.02.1 CT - Glava 11.10.2022 05.10.2022
285 21.11.2022 08:00 SLKU06.09.1 CT - Glava 16.11.2022 17.11.2022
286 21.11.2022 07:30 FIKO08.03.1 CT - Glava 24.10.2022 20.10.2022
287 18.11.2022 14:00 ELSI0510198 MRI-Glave 06.10.2022 08.08.2022
288 18.11.2022 13:10 JAMU0110198 Holter EKG 10.10.2022
289 18.11.2022 13:00 SACI2406195 Holter EKG 10.10.2022
290 18.11.2022 13:00 HAMU20.02.1 MRI-Kičma 25.10.2022 25.03.2022
291 18.11.2022 12:00 ELSP2202197 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
292 18.11.2022 12:00 HADU2309195 Ergometrija 10.10.2022
293 18.11.2022 11:30 LUJE16.10.1 MRI-Abdomen i zdjelica 18.10.2022 01.07.2022
294 18.11.2022 11:10 MEST1501200 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
295 18.11.2022 11:00 HABE1609196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
296 18.11.2022 11:00 SEHA1701197 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
297 18.11.2022 11:00 ZIKR2211196 Ergometrija 10.10.2022
298 18.11.2022 10:50 VAKO2203194 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
299 18.11.2022 10:40 SEBI1008196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
300 18.11.2022 10:30 VATO0102194 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
301 18.11.2022 10:30 SEHR08.01.1 MRI-Glave 25.10.2022 16.03.2022
302 18.11.2022 10:20 AJKA1408196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
303 18.11.2022 10:10 AZME0112195 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
304 18.11.2022 10:00 ILCU18.07.1 CT - Ostalo 26.07.2022 22.07.2022
305 18.11.2022 10:00 LUPE1405195 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
306 18.11.2022 10:00 SEFA0709196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
307 18.11.2022 10:00 AZBO2405196 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
308 18.11.2022 10:00 IVSI0207196 Ergometrija 10.10.2022
309 18.11.2022 09:40 HAHA0605945 Kolonoskopija 31.08.2022
310 18.11.2022 09:30 MIZU14.11.1 CT - Ostalo 25.10.2022 19.10.2022
311 18.11.2022 09:15 NIDZ2705966 Kolonoskopija 31.08.2022
312 18.11.2022 09:10 JAKA1508968 Kolonoskopija 31.08.2022
313 18.11.2022 09:05 JAPI0608979 Kolonoskopija 31.08.2022
314 18.11.2022 09:00 FACA2903953 Kolonoskopija 31.08.2022
315 18.11.2022 09:00 SAGL07.09.1 CT - Ostalo 07.10.2022 30.09.2022
316 18.11.2022 09:00 MEBA2610197 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
317 18.11.2022 09:00 MISO0309195 Ergometrija 10.10.2022
318 18.11.2022 08:30 OSHA26.06.1 CT - Kičma 08.07.2022 04.07.2022
319 18.11.2022 08:30 HAMU26.02.1 CT - Kičma 08.07.2022 05.07.2022
320 18.11.2022 08:30 PAMA04.06.1 CT - Kičma 11.07.2022 07.07.2022
321 18.11.2022 08:30 AKDI11.10.1 CT - Kičma 30.09.2022 27.09.2022
322 18.11.2022 08:30 AKDI11.10.1 CT - Kičma 03.10.2022 27.10.2022
323 18.11.2022 08:30 MISU21.11.1 CT - Kičma 12.10.2022 10.10.2022
324 18.11.2022 08:00 BESK14.04.1 CT - Glava 30.09.2022 27.09.2022
325 18.11.2022 08:00 FAHA06.11.1 CT - Glava 05.10.2022 04.10.2022
326 18.11.2022 08:00 AIPE11.02.1 CT - Glava 03.11.2022 28.10.2022
327 18.11.2022 07:30 RAKA06.01.1 CT - Glava 14.11.2022 27.10.2022
328 17.11.2022 19:30 DZMA20.01.1 MRI-Abdomen i zdjelica 06.10.2022 01.09.2022
329 17.11.2022 19:00 HASI09.07.1 MRI-Zdjelica 10.10.2022
330 17.11.2022 18:00 SUMA12.07.1 MRI-Abdomen i zdjelica 10.10.2022 26.04.2022
331 17.11.2022 16:30 ADZU20.05.1 MRI-Glave 06.10.2022 02.09.2022
332 17.11.2022 15:30 MUCO28.05.1 MRI-Abdomen 07.10.2022 13.05.2022
333 17.11.2022 14:30 SESE01.01.1 MRI-Abdomen i zdjelica 12.10.2022 14.12.2022
334 17.11.2022 14:00 ZIHA16.04.1 MRI-Kičma 12.10.2022 25.04.2022
335 17.11.2022 13:10 HAST1106195 Holter EKG 10.10.2022
336 17.11.2022 13:00 AMKO0601196 Holter EKG 10.10.2022
337 17.11.2022 12:15 SEDZ1506196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
338 17.11.2022 12:00 SAKO1201196 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
339 17.11.2022 12:00 SAKO1201196 Ergometrija 10.10.2022
340 17.11.2022 12:00 MUSE2605194 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
341 17.11.2022 11:45 HAPA2308197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
342 17.11.2022 11:30 HAPA2308197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
343 17.11.2022 11:15 ZIHA1502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
344 17.11.2022 11:00 MUHA2107195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
345 17.11.2022 11:00 18DEEmira MRI-Glave 07.10.2022 05.05.2022
346 17.11.2022 11:00 AZBE0807195 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
347 17.11.2022 11:00 RAFA1411197 Ergometrija 10.10.2022
348 17.11.2022 10:45 ATPA1407974 Kolonoskopija 31.08.2022
349 17.11.2022 10:45 LESU0706198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
350 17.11.2022 10:30 RESK1402196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
351 17.11.2022 10:30 MUZA25.06.1 MRI-Kičma 10.10.2022 23.03.2022
352 17.11.2022 10:30 STBR0612195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
353 17.11.2022 10:20 SALU0404992 Gastroskopija 31.08.2022
354 17.11.2022 10:15 RAGL2305194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
355 17.11.2022 10:15 REIM1408196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
356 17.11.2022 10:00 AIPU08.08.1 CT - Ostalo 01.08.2022 25.07.2022
357 17.11.2022 10:00 MIGV0402935 Rektoskopija 31.08.2022
358 17.11.2022 10:00 IZBA2411195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
359 17.11.2022 10:00 ERHA10.06.1 CT - Ostalo 04.10.2022 28.10.2022
360 17.11.2022 10:00 ENDZ0410196 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
361 17.11.2022 10:00 ADRE1509197 Ergometrija 10.10.2022
362 17.11.2022 10:00 ZESK05.05.1 MRI-Kičma 25.10.2022 29.03.2022
363 17.11.2022 10:00 ELAL0605198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
364 17.11.2022 10:00 AHUZ03.03.1 CT - Ostalo 01.11.2022 25.10.2022
365 17.11.2022 09:30 ALFR1308965 Kolonoskopija 31.08.2022
366 17.11.2022 09:15 SEJU1104973 Kolonoskopija 31.08.2022
367 17.11.2022 09:00 SEJU1104973 Gastroskopija 31.08.2022
368 17.11.2022 09:00 NUBI10.11.1 CT - Ostalo 06.10.2022 26.09.2022
369 17.11.2022 09:00 NEBO2402195 Ultrazvuk Srca 10.10.2022
370 17.11.2022 09:00 NEBO2402195 Ergometrija 10.10.2022
371 17.11.2022 09:00 HASI15.07.1 CT - Ostalo 24.10.2022 20.10.2022
372 17.11.2022 09:00 ILCU03.03.1 CT - Glava 24.10.2022 21.10.2022
373 17.11.2022 08:30 DAIN10.11.1 CT - Kičma 08.07.2022 04.07.2022
374 17.11.2022 08:30 ZEAR08.12.1 CT - Kičma 11.07.2022 29.06.2022
375 17.11.2022 08:30 MUZE30.07.1 CT - Kičma 22.09.2022 16.09.2022
376 17.11.2022 08:30 MUDU17.11.1 CT - Kičma 03.11.2022 01.11.2022
377 17.11.2022 08:00 HAZI15.04.1 CT - Kičma 08.07.2022 05.07.2022
378 17.11.2022 08:00 RADI08.08.1 CT - Ostalo 30.09.2022 27.09.2022
379 17.11.2022 08:00 ALBE25.07.1 CT - Glava 05.10.2022 04.10.2022
380 17.11.2022 08:00 SATA17.10.1 CT - Glava 05.10.2022 04.10.2022
381 17.11.2022 08:00 MUKR28.11.1 CT - Glava 14.11.2022 01.11.2022
382 17.11.2022 07:30 MUMU30.10.1 CT - Kičma 11.10.2022 28.09.2022
383 16.11.2022 19:30 FAHO21.08.1 MRI-Abdomen i zdjelica 25.10.2022 29.04.2022
384 16.11.2022 17:30 DABA15.02.1 MRI-Abdomen i zdjelica 25.10.2022 05.05.2022
385 16.11.2022 16:30 JUHU23.08.1 MRI-Abdomen i zdjelica 07.10.2022 09.11.2022
386 16.11.2022 15:30 GEJA15.07.1 MRI-Abdomen i zdjelica 12.10.2022 19.04.2022
387 16.11.2022 15:00 KAPR07.11.1 MRI-Glave 10.10.2022 26.04.2021
388 16.11.2022 14:00 NEBE27.03.1 MRI-Glave 12.10.2022 25.04.2022
389 16.11.2022 13:00 KADE15.02.1 MRI-Kičma 12.10.2022 29.03.2022
390 16.11.2022 12:15 SAKU2004197 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
391 16.11.2022 12:00 SASA2010196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
392 16.11.2022 11:45 SEME1610195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
393 16.11.2022 11:15 SEVE2907195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
394 16.11.2022 11:00 MIME1504196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
395 16.11.2022 11:00 FASO1904193 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
396 16.11.2022 10:45 FAOP2608962 Gastroskopija 31.08.2022
397 16.11.2022 10:45 ADCE2409197 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
398 16.11.2022 10:30 AMDZ2207974 Gastroskopija 31.08.2022
399 16.11.2022 10:30 RIPU1803195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
400 16.11.2022 10:30 ZICO04.06.1 CT - Kičma 25.10.2022 29.03.2022
401 16.11.2022 10:30 NEAG0608195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
402 16.11.2022 10:15 MISA2107196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
403 16.11.2022 10:15 ELUZ0108198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
404 16.11.2022 10:00 AZSP31.10.1 CT - Ostalo 04.08.2022 07.11.2022
405 16.11.2022 10:00 NAAL1704960 Rektoskopija 31.08.2022
406 16.11.2022 10:00 ENKU1405195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
407 16.11.2022 10:00 ZUBR2402195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
408 16.11.2022 10:00 ESSA30.07.1 CT - Ostalo 03.11.2022 31.10.2022
409 16.11.2022 09:40 MIDI0906967 Kolonoskopija 31.08.2022
410 16.11.2022 09:30 MIDI0906967 Gastroskopija 31.08.2022
411 16.11.2022 09:15 OSSO1311949 Gastroskopija 31.08.2022
412 16.11.2022 09:00 STSA1403955 Gastroskopija 31.08.2022
413 16.11.2022 09:00 SATU25.08.1 CT - Ostalo 06.10.2022 03.10.2022
414 16.11.2022 09:00 MIMAxx.xx.1 CT - Ostalo 24.10.2022 21.10.2022
415 16.11.2022 08:30 NIJO25.06.1 CT - Kičma 30.09.2022 13.09.2022
416 16.11.2022 08:00 SAAL31.01.1 CT - Kičma 08.07.2022 20.06.2022
417 16.11.2022 08:00 HACE27.02.1 CT - Kičma 08.07.2022 29.06.2022
418 16.11.2022 08:00 SEDE06.02.1 CT - Kičma 08.07.2022 13.06.2022
419 16.11.2022 08:00 RASK17.07.1 CT - Glava 30.09.2022 27.09.2022
420 16.11.2022 08:00 RASK14.07.1 CT - Glava 03.10.2022 27.09.2022
421 16.11.2022 08:00 HAHO24.02.1 CT - Kičma 05.10.2022 30.09.2022
422 16.11.2022 08:00 ZERE23.01.1 CT - Glava 05.10.2022 30.09.2022
423 16.11.2022 08:00 ZAMA18.05.1 CT - Glava 07.10.2022 04.10.2022
424 16.11.2022 08:00 MAFA19.01.1 CT - Ostalo 14.10.2022 11.10.2022
425 16.11.2022 07:30 IFOR30.10.1 CT - Glava 10.11.2022 07.11.2022
426 15.11.2022 15:00 EMSI02.08.1 CT - Kičma 28.10.2022 26.10.2022
427 15.11.2022 13:10 ZEAR0812195 Holter EKG 07.10.2022
428 15.11.2022 13:00 FAPA0201196 Holter EKG 07.10.2022
429 15.11.2022 12:30 ANBA1407193 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
430 15.11.2022 12:15 MUDZ3004195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
431 15.11.2022 12:00 BOMA2703195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
432 15.11.2022 12:00 AMCO2201196 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
433 15.11.2022 12:00 DESM0706196 Ergometrija 07.10.2022
434 15.11.2022 12:00 REVE08.08.1 CT - Glava 10.10.2022 17.05.2022
435 15.11.2022 11:30 HACA1101198 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
436 15.11.2022 11:30 FABR1005195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
437 15.11.2022 11:15 HAKE0607195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
438 15.11.2022 11:00 FAMU0701196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
439 15.11.2022 11:00 ISMU1401195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
440 15.11.2022 11:00 FAME1210195 Ergometrija 07.10.2022
441 15.11.2022 10:30 BEKU2410973 Rektoskopija 31.08.2022
442 15.11.2022 10:30 MUDI2009195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
443 15.11.2022 10:15 IVPE0403951 Gastroskopija 31.08.2022
444 15.11.2022 10:15 ENME1908195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
445 15.11.2022 10:00 IVLU31.05.1 CT - Ostalo 20.07.2022 30.06.2022
446 15.11.2022 10:00 KAZE10.11.1 CT - Ostalo 08.08.2022 29.07.2022
447 15.11.2022 10:00 SEKU1905957 Gastroskopija 31.08.2022
448 15.11.2022 10:00 IZMU1506195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
449 15.11.2022 10:00 EJBO11.10.1 CT - Ostalo 04.10.2022 22.09.2022
450 15.11.2022 10:00 CVMI1004195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
451 15.11.2022 10:00 PAHR0108195 Ergometrija 07.10.2022
452 15.11.2022 09:45 ESZE2510954 Gastroskopija 31.08.2022
453 15.11.2022 09:30 IZMA3012944 Kolonoskopija 31.08.2022
454 15.11.2022 09:30 MUUZ03.10.1 CT - Ostalo 13.10.2022 08.08.2022
455 15.11.2022 09:10 ALJO0205985 Gastroskopija 31.08.2022
456 15.11.2022 09:00 HASI0202958 Kolonoskopija 31.08.2022
457 15.11.2022 09:00 FISE02.04.1 CT - Ostalo 06.10.2022 04.10.2022
458 15.11.2022 09:00 DAKU0910197 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
459 15.11.2022 09:00 DAKU0910197 Ergometrija 07.10.2022
460 15.11.2022 08:30 HAPE11.08.1 CT - Kičma 30.09.2022 26.09.2022
461 15.11.2022 08:30 GARE25.11.1 CT - Kičma 05.10.2022 27.09.2022
462 15.11.2022 08:00 HAGO13.09.1 CT - Kičma 05.07.2022 04.07.2022
463 15.11.2022 08:00 SECE10.09.1 CT - Kičma 05.07.2022 15.11.2022
464 15.11.2022 08:00 ANJU29.08.1 CT - Kičma 05.07.2022 30.06.2022
465 15.11.2022 08:00 RAPO12.06.1 CT - Glava 05.10.2022 23.09.2022
466 15.11.2022 08:00 HABE14.07.1 CT - Glava 03.11.2022 01.11.2022
467 15.11.2022 08:00 MEMU23.05.1 CT - Glava 10.11.2022 07.11.2022
468 14.11.2022 13:10 DZFE2207195 Holter EKG 07.10.2022
469 14.11.2022 13:00 AMTR1006198 Holter EKG 07.10.2022
470 14.11.2022 12:00 SAHE1507198 Ergometrija 07.10.2022
471 14.11.2022 11:20 ZUBR2402950 Gastroskopija 31.08.2022
472 14.11.2022 11:15 SAKU0903195 Sub-Spec-Nefrologija 14.11.2022
473 14.11.2022 11:00 DZKA1511950 Gastroskopija 31.08.2022
474 14.11.2022 11:00 DZIS0709195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
475 14.11.2022 11:00 DRKR2911196 Ergometrija 07.10.2022
476 14.11.2022 10:20 DZKO0707975 Gastroskopija 30.08.2022
477 14.11.2022 10:00 IZKR26.04.1 CT - Ostalo 01.08.2022 19.07.2022
478 14.11.2022 10:00 SASI1008966 Gastroskopija 30.08.2022
479 14.11.2022 10:00 NEIB21.06.1 CT - Ostalo 22.09.2022 20.09.2022
480 14.11.2022 10:00 AVTE2609195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
481 14.11.2022 10:00 SEHA2607195 Ergometrija 07.10.2022
482 14.11.2022 10:00 ADJU3110991 CT - Ostalo 11.11.2022 10.11.2022
483 14.11.2022 09:30 AMTO2603973 Gastroskopija 30.08.2022
484 14.11.2022 09:30 DZNA14.06.1 CT - Ostalo 20.10.2022 18.10.2022
485 14.11.2022 09:00 SAAG2503956 Gastroskopija 30.08.2022
486 14.11.2022 09:00 SAIB0106195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
487 14.11.2022 09:00 SEDE0112195 Ergometrija 07.10.2022
488 14.11.2022 08:30 EDGL06.01.1 CT - Kičma 05.10.2022 27.09.2022
489 14.11.2022 08:00 SEDZ10.02.1 CT - Kičma 05.07.2022 21.06.2022
490 14.11.2022 08:00 MIMU10.01.1 CT - Kičma 05.07.2022 22.06.2022
491 14.11.2022 08:00 EDHA31.08.1 CT - Kičma 05.07.2022 21.06.2022
492 14.11.2022 08:00 ZAVE10.05.1 CT - Glava 30.09.2022 23.09.2022
493 14.11.2022 08:00 ZAVE10.05.1 CT - Glava 03.10.2022 26.09.2022
494 14.11.2022 08:00 HUHR16.03.1 CT - Glava 07.10.2022 06.10.2022
495 14.11.2022 08:00 MIGA04.03.1 CT - Glava 24.10.2022 20.10.2022
496 14.11.2022 08:00 MEDI24.11.1 CT - Glava 08.11.2022 03.11.2022
497 11.11.2022 13:10 MIAB2107195 Holter EKG 07.10.2022
498 11.11.2022 13:00 SADO1112195 Holter EKG 07.10.2022
499 11.11.2022 12:00 HENI2612195 Ergometrija 07.10.2022
500 11.11.2022 11:40 NIKA1612196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
501 11.11.2022 11:30 ADDZ0312200 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
502 11.11.2022 11:20 ILLE1805198 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
503 11.11.2022 11:10 ADCE2311198 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
504 11.11.2022 11:00 IZHE1011196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
505 11.11.2022 11:00 NECE0511196 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
506 11.11.2022 11:00 KASK1412197 Ergometrija 07.10.2022
507 11.11.2022 11:00 ELBA15.03.1 MRI-Glave 18.10.2022 15.04.2022
508 11.11.2022 10:50 HAKE1005195 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
509 11.11.2022 10:40 SESA2409196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
510 11.11.2022 10:30 STPE2605197 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
511 11.11.2022 10:30 EDHO27.08.1 MRI-Kičma 25.10.2022 10.03.2022
512 11.11.2022 10:20 BABU2909196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
513 11.11.2022 10:10 LABI1004195 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
514 11.11.2022 10:00 REBO18.02.1 CT - Ostalo 04.08.2022 01.08.2022
515 11.11.2022 10:00 ASHA25.04.1 CT - Ostalo 04.08.2022 28.07.2022
516 11.11.2022 10:00 AGAB1204195 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
517 11.11.2022 10:00 DZMU03.01.1 CT - Ostalo 23.09.2022 12.09.2022
518 11.11.2022 10:00 AMSM0208200 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
519 11.11.2022 10:00 AMTO2603197 Ergometrija 07.10.2022
520 11.11.2022 10:00 SAKA01.11.1 MRI-Lokmotorna 25.10.2022 24.03.2022
521 11.11.2022 09:30 DZPU18.10.1 CT - Ostalo 22.09.2022 23.08.2022
522 11.11.2022 09:30 AMMU15.11.1 MRI-Abdomen i zdjelica 07.10.2022 04.07.2022
523 11.11.2022 09:00 RABA2608953 Kolonoskopija 21.06.2022
524 11.11.2022 09:00 IVKU1908195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
525 11.11.2022 09:00 ISMI2601198 Ergometrija 07.10.2022
526 11.11.2022 08:30 RABA2608953 Gastroskopija 21.06.2022
527 11.11.2022 08:30 SAHU18.04.1 CT - Kičma 05.07.2022 03.06.2022
528 11.11.2022 08:30 NEBE16.11.1 CT - Kičma 11.07.2022 07.07.2022
529 11.11.2022 08:30 ADVO28.12.1 CT - Kičma 05.10.2022 30.09.2022
530 11.11.2022 08:00 MISE23.06.1 CT - Kičma 05.07.2022 28.07.2022
531 11.11.2022 08:00 MIDI0906967 Kolonoskopija 12.07.2022
532 11.11.2022 08:00 AMSU03.05.1 CT - Glava 30.09.2022 26.09.2022
533 11.11.2022 08:00 AMSU03.05.1 CT - Glava 03.10.2022 26.09.2022
534 11.11.2022 08:00 ZASK03.02.1 CT - Ostalo 06.10.2022 04.10.2022
535 11.11.2022 07:30 HATU08.07.1 CT - Ostalo 03.11.2022
536 10.11.2022 21:00 RALU01.05.1 MRI-Abdomen 25.10.2022 23.06.2022
537 10.11.2022 20:00 HICA11.08.1 MRI-Abdomen i zdjelica 10.10.2022 20.04.2022
538 10.11.2022 19:00 ELCU01.12.1 MRI-Abdomen i zdjelica 12.10.2022 05.05.2022
539 10.11.2022 17:30 SAAL19.04.1 MRI-Glave 10.10.2022 11.05.2022
540 10.11.2022 17:30 SAAL19.04.1 MRI-Kičma 10.10.2022 11.05.2022
541 10.11.2022 16:30 ANST28.05.1 MRI-Abdomen i zdjelica 12.10.2022 05.05.2022
542 10.11.2022 15:30 MIBE10.05.1 MRI-Abdomen i zdjelica 12.10.2022 11.01.2022
543 10.11.2022 15:00 SASA30.06.1 MRI-Glave 10.10.2022 19.04.2022
544 10.11.2022 15:00 SASA30.06.1 MRI-Kičma 10.10.2022 19.04.2022
545 10.11.2022 14:30 SEZU24.01.2 MRI-Glave 10.10.2022 22.04.2022
546 10.11.2022 13:10 DUKR0210194 Holter EKG 07.10.2022
547 10.11.2022 13:00 REBE1407195 Holter EKG 07.10.2022
548 10.11.2022 13:00 DUDI18.11.1 MRI-Abdomen i zdjelica 25.10.2022 16.03.2022
549 10.11.2022 12:30 FIBE2111195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
550 10.11.2022 12:15 SEAR0903197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
551 10.11.2022 12:00 HAMO1909196 Rektoskopija 28.09.2022
552 10.11.2022 12:00 RECO1509195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
553 10.11.2022 12:00 FUPI2110195 Ergometrija 07.10.2022
554 10.11.2022 11:30 ZICE1203196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
555 10.11.2022 11:30 BETU1403195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
556 10.11.2022 11:30 SUKA2808196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
557 10.11.2022 11:15 FAZE3101195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
558 10.11.2022 11:00 LJMA1712957 Gastroskopija 30.08.2022
559 10.11.2022 11:00 MESP0407199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
560 10.11.2022 11:00 FEHE0208194 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
561 10.11.2022 11:00 HABO3107195 Ergometrija 07.10.2022
562 10.11.2022 11:00 HADE01.08.1 MRI-Glave 25.10.2022 04.03.2022
563 10.11.2022 11:00 ZAVA0104197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
564 10.11.2022 10:45 HAAH0504195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
565 10.11.2022 10:30 AHMA0711949 Rektoskopija 30.08.2022
566 10.11.2022 10:30 NEJA0307200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
567 10.11.2022 10:30 ELBE2003197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
568 10.11.2022 10:30 MEGA10.09.1 MRI-Lokmotorna 25.10.2022 22.03.2022
569 10.11.2022 10:15 HAMU1401947 Rektoskopija 30.08.2022
570 10.11.2022 10:15 ISDZ0306195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
571 10.11.2022 10:00 DITO11.04.1 CT - Ostalo 13.07.2022 04.07.2022
572 10.11.2022 10:00 ZIMU0102968 Kolonoskopija 30.08.2022
573 10.11.2022 10:00 AZKA1704195 CT - Ostalo 23.09.2022 14.09.2022
574 10.11.2022 10:00 CAAL0104195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
575 10.11.2022 10:00 ISKR18.10.1 CT - Ostalo 05.10.2022 03.10.2022
576 10.11.2022 10:00 SAHO1311195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
577 10.11.2022 10:00 ZUBU0507195 Ergometrija 07.10.2022
578 10.11.2022 10:00 ZEZE1009196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
579 10.11.2022 09:30 MIAL2910964 Kolonoskopija 12.07.2022
580 10.11.2022 09:00 MEDE1310954 Kolonoskopija 07.06.2022
581 10.11.2022 09:00 HABO3107195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
582 10.11.2022 09:00 JAMU0101196 Ergometrija 07.10.2022
583 10.11.2022 09:00 KEKA29.06.1 CT - Ostalo 12.10.2022 07.10.2022
584 10.11.2022 09:00 AMSA30.05.1 CT - Kičma 28.10.2022 24.10.2022
585 10.11.2022 08:30 SEHA24.10.1 CT - Kičma 30.09.2022 26.09.2022
586 10.11.2022 08:00 HABRxx.xx.1 CT - Kičma 30.06.2022 16.06.2022
587 10.11.2022 08:00 RABR13.12.1 CT - Kičma 30.06.2022 10.06.2022
588 10.11.2022 08:00 RUDE27.04.1 CT - Kičma 07.07.2022 13.05.2022
589 10.11.2022 08:00 IRJA2606199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
590 10.11.2022 08:00 LUDU15.05.1 CT - Glava 30.09.2022 23.09.2022
591 10.11.2022 08:00 LUDR15.05.1 CT - Glava 03.10.2022 26.09.2022
592 10.11.2022 08:00 MAMAMrehić CT - Glava 14.10.2022 07.10.2022
593 09.11.2022 20:30 ADDE19.02.1 MRI-Abdomen i zdjelica 12.10.2022 11.05.2022
594 09.11.2022 18:30 MITU12.06.1 MRI-Abdomen i zdjelica 12.10.2022 26.04.2022
595 09.11.2022 18:00 SVKA13.06.1 MRI-Zdjelica 12.10.2022 29.04.2022
596 09.11.2022 17:30 MAKA02.06.1 MRI-Kičma 10.10.2022 29.04.2022
597 09.11.2022 17:00 AMNA30.09.1 MRI-Glave 10.10.2022 06.05.2022
598 09.11.2022 16:00 EDBU1605951 MRI-Zdjelica 14.04.2022 11.04.2022
599 09.11.2022 15:00 NEAG02.01.1 CT - Ostalo 01.11.2022 26.10.2022
600 09.11.2022 15:00 HANE05.02.1 CT - Ostalo 07.11.2022 26.10.2022
601 09.11.2022 12:15 SAKA0101195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
602 09.11.2022 12:00 MAZR21.06.1 MRI-Glave 10.10.2022 03.06.2022
603 09.11.2022 12:00 SEBA2201195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
604 09.11.2022 11:45 EDNA2803197 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
605 09.11.2022 11:30 RAAL0303195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
606 09.11.2022 11:30 RAMU0906196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
607 09.11.2022 11:15 SABA1601194 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
608 09.11.2022 11:00 MEHA0907196 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
609 09.11.2022 11:00 RIBA0103199 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
610 09.11.2022 11:00 RESU0304198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
611 09.11.2022 10:45 DEIB0905195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
612 09.11.2022 10:45 IBME2305947 Kolonoskopija 30.08.2022
613 09.11.2022 10:30 PAFE0403196 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
614 09.11.2022 10:30 NIDR0912198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
615 09.11.2022 10:30 ALHA06.06.1 CT - Ostalo 28.10.2022 21.10.2022
616 09.11.2022 10:15 HABA0512195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
617 09.11.2022 10:15 MABE0608960 Gastroskopija 30.08.2022
618 09.11.2022 10:00 MEBI08.09.1 CT - Ostalo 14.06.2022 07.06.2022
619 09.11.2022 10:00 ZASM1403950 Gastroskopija 07.07.2022
620 09.11.2022 10:00 AZKA0502194 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
621 09.11.2022 10:00 FILE1011935 Kolonoskopija 30.08.2022
622 09.11.2022 10:00 OMKA07.06.1 CT - Ostalo 22.09.2022 19.09.2022
623 09.11.2022 10:00 MIPA19.09.1 CT - Ostalo 05.10.2022 30.09.2022
624 09.11.2022 10:00 FISI1610195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
625 09.11.2022 10:00 IZMA31.12.1 CT - Ostalo 28.10.2022 21.10.2022
626 09.11.2022 10:00 RAKO16.07.1 CT - Ostalo 07.11.2022 31.10.2022
627 09.11.2022 09:30 SAKA0905952 Kolonoskopija 30.08.2022
628 09.11.2022 09:20 SAOP1508980 Gastroskopija 30.08.2022
629 09.11.2022 09:00 MUGA2007975 Kolonoskopija 21.06.2022
630 09.11.2022 09:00 MIDE20.04.1 CT - Ostalo 15.07.2022 08.07.2022
631 09.11.2022 09:00 RASE17.06.1 CT - Ostalo 27.09.2022 20.09.2022
632 09.11.2022 09:00 AJIM01.09.2 MRI-Glave 06.10.2022 20.09.2022
633 09.11.2022 08:30 SMBA02.05.1 CT - Kičma 30.06.2022 22.06.2022
634 09.11.2022 08:30 MUZA23.08.1 CT - Kičma 29.09.2022 20.09.2022
635 09.11.2022 08:00 REGA24.10.1 CT - Kičma 30.06.2022 29.06.2022
636 09.11.2022 08:00 MIJO18.04.1 CT - Kičma 05.07.2022 27.06.2022
637 09.11.2022 08:00 NESE22.03.1 CT - Glava 27.09.2022 12.09.2022
638 09.11.2022 08:00 VELU27.04.1 CT - Glava 27.09.2022 26.09.2022
639 09.11.2022 08:00 BAME28.01.1 CT - Glava 24.10.2022 17.10.2022
640 08.11.2022 15:00 ERHA25.06.1 CT - Kičma 27.10.2022 24.10.2022
641 08.11.2022 13:10 AMCA1209195 Holter EKG 07.10.2022
642 08.11.2022 13:00 HACA2903196 Holter EKG 07.10.2022
643 08.11.2022 12:30 SEKU10.11.1 MRI-Zdjelica 07.10.2022 03.08.2022
644 08.11.2022 12:15 HASA1909194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
645 08.11.2022 12:00 REZE0708193 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
646 08.11.2022 12:00 NEVA2303197 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
647 08.11.2022 12:00 DRPR1702196 Ergometrija 07.10.2022
648 08.11.2022 11:30 PAPA2210196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
649 08.11.2022 11:30 ZECU0105195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
650 08.11.2022 11:15 AGEF0104195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
651 08.11.2022 11:00 SEAL0202953 Kolonoskopija 30.08.2022
652 08.11.2022 11:00 FASP0608195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
653 08.11.2022 11:00 VASE1802194 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
654 08.11.2022 11:00 VJLI0702196 Ergometrija 07.10.2022
655 08.11.2022 10:45 SIBU1507195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
656 08.11.2022 10:30 FEHA0101194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
657 08.11.2022 10:15 RIME1104195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
658 08.11.2022 10:00 BEIS06.07.2 CT - Ostalo 11.07.2022 06.07.2022
659 08.11.2022 10:00 MECE1006965 Gastroskopija 30.08.2022
660 08.11.2022 10:00 FADE0708194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2022
661 08.11.2022 10:00 SEHA1711195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
662 08.11.2022 10:00 MIZU0805196 Ergometrija 07.10.2022
663 08.11.2022 09:45 SASI0710981 Gastroskopija 30.08.2022
664 08.11.2022 09:00 OSKA1606953 Kolonoskopija 12.07.2022
665 08.11.2022 09:00 NUKO0708947 Gastroskopija 30.08.2022
666 08.11.2022 09:00 MUDR0109195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
667 08.11.2022 09:00 NEVA2303197 Ergometrija 07.10.2022
668 08.11.2022 08:30 FOHA12.01.1 CT - Kičma 30.06.2022 31.05.2022
669 08.11.2022 08:30 ALBE09.05.1 CT - Kičma 27.09.2022 23.09.2022
670 08.11.2022 08:30 BEMU16.12.1 CT - Ostalo 28.10.2022 26.10.2022
671 08.11.2022 08:00 HASU23.02.1 CT - Kičma 29.06.2022 23.06.2022
672 08.11.2022 08:00 MICO12.05.1 CT - Glava 27.09.2022 23.09.2022
673 08.11.2022 08:00 AISI26.07.1 CT - Glava 27.09.2022 22.09.2022
674 08.11.2022 08:00 AZHA13.06.1 CT - Glava 05.10.2022 30.09.2022
675 08.11.2022 07:30 FINA17.09.1 CT - Glava 03.11.2022 28.10.2022
676 07.11.2022 13:10 ZIDU2506195 Holter EKG 07.10.2022
677 07.11.2022 13:00 ALZU0306198 Holter EKG 07.10.2022
678 07.11.2022 12:00 IZLU3004195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
679 07.11.2022 12:00 NILU1710197 Ergometrija 07.10.2022
680 07.11.2022 12:00 EDSU07.08.1 MRI-Glave 10.10.2022 31.05.2022
681 07.11.2022 11:00 IZDZ2207965 Gastroskopija 30.08.2022
682 07.11.2022 11:00 KLBO1104198 Ergometrija 07.10.2022
683 07.11.2022 11:00 SICA0809196 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
684 07.11.2022 10:30 SUTU16.07.1 CT - Ostalo 21.10.2022 12.10.2022
685 07.11.2022 10:00 DZSU28.03.1 CT - Ostalo 04.08.2022 20.07.2022
686 07.11.2022 10:00 FEKU12.07.1 CT - Ostalo 10.08.2022 29.07.2022
687 07.11.2022 10:00 SUMU30.06.1 CT - Ostalo 21.09.2022 16.09.2022
688 07.11.2022 10:00 AVHA2710194 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
689 07.11.2022 10:00 ANLE2005195 Ergometrija 07.10.2022
690 07.11.2022 10:00 RAKA25.01.1 CT - Ostalo 12.10.2022 10.10.2022
691 07.11.2022 10:00 ZLEF06.10.1 CT - Ostalo 13.10.2022 11.10.2022
692 07.11.2022 09:45 AHAD2306964 Gastroskopija 30.08.2022
693 07.11.2022 09:30 AVGL2304954 Gastroskopija 30.08.2022
694 07.11.2022 09:30 MEZE12.09.1 CT - Ostalo 26.09.2022 16.08.2022
695 07.11.2022 09:15 FAMU2002965 Gastroskopija 30.08.2022
696 07.11.2022 09:00 RESU0304985 Gastroskopija 30.08.2022
697 07.11.2022 09:00 SASI1812195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
698 07.11.2022 09:00 SASI1812195 Ergometrija 07.10.2022
699 07.11.2022 08:30 ZIFE20.05.1 CT - Kičma 29.06.2022 23.06.2022
700 07.11.2022 08:30 HABR28.12.1 CT - Kičma 30.06.2022 24.06.2022
701 07.11.2022 08:30 JUGA17.02.1 CT - Kičma 27.09.2022 09.09.2022
702 07.11.2022 08:30 MUPA31.07.1 CT - Kičma 12.10.2022 10.10.2022
703 07.11.2022 08:00 FASP27.08.1 CT - Kičma 29.06.2022 16.06.2022
704 07.11.2022 08:00 VINE05.02.1 CT - Glava 22.09.2022 12.09.2022
705 07.11.2022 08:00 EMPA20.01.2 CT - Glava 23.09.2022 19.09.2022
706 07.11.2022 08:00 MEHR21.05.1 CT - Glava 23.09.2022 21.09.2022
707 07.11.2022 07:30 EDSA29.05.1 MRI-Glave 10.10.2022 03.08.2022
708 07.11.2022 07:30 SESI15.08.1 CT - Glava 03.11.2022 31.10.2022
709 04.11.2022 13:30 GIKU27.09.1 MRI-Zdjelica 06.10.2022 15.08.2022
710 04.11.2022 13:10 IBBE1506195 Holter EKG 07.10.2022
711 04.11.2022 13:00 AVTE2609195 Holter EKG 07.10.2022
712 04.11.2022 12:00 HIHO1811195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
713 04.11.2022 12:00 SAPA1811196 Ergometrija 07.10.2022
714 04.11.2022 12:00 ARFE10.11.1 MRI-Abdomen i zdjelica 25.10.2022 16.06.2022
715 04.11.2022 11:00 SASA1406196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
716 04.11.2022 11:00 SAZU2006198 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
717 04.11.2022 11:00 BEBJ0408197 Ergometrija 07.10.2022
718 04.11.2022 10:50 DZSA2603196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
719 04.11.2022 10:40 JABE0801196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
720 04.11.2022 10:40 MISA2107196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
721 04.11.2022 10:40 AHSU29.04.1 CT - Glava 01.11.2022 26.10.2022
722 04.11.2022 10:30 SESM1808196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
723 04.11.2022 10:10 AHDI2801196 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
724 04.11.2022 10:00 HIJA15.09.1 CT - Ostalo 03.06.2022 02.06.2022
725 04.11.2022 10:00 SEGA27.03.1 CT - Ostalo 08.08.2022 03.08.2022
726 04.11.2022 10:00 IVBU0901198 Sub-Spec-Reumatologija 16.08.2022
727 04.11.2022 10:00 IZKV2109195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
728 04.11.2022 10:00 RABA2608195 Ergometrija 07.10.2022
729 04.11.2022 09:30 ALBE18.11.1 CT - Ostalo 05.10.2022 03.10.2022
730 04.11.2022 09:00 UMGA2407947 Kolonoskopija 12.07.2022
731 04.11.2022 09:00 IDHA0712196 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
732 04.11.2022 09:00 HICI3004197 Ergometrija 07.10.2022
733 04.11.2022 09:00 LAMU23.04.1 CT - Ostalo 10.10.2022 05.08.2022
734 04.11.2022 08:40 AIHA3006971 Kolonoskopija 24.08.2022
735 04.11.2022 08:30 SAME06.05.1 CT - Ostalo 29.06.2022 14.06.2022
736 04.11.2022 08:30 INHA30.08.1 CT - Kičma 26.09.2022 08.09.2022
737 04.11.2022 08:15 SAHE2507967 Kolonoskopija 24.08.2022
738 04.11.2022 08:10 ENFE0804962 Kolonoskopija 24.08.2022
739 04.11.2022 08:00 KAMA03.04.1 CT - Kičma 29.06.2022 30.05.2022
740 04.11.2022 08:00 SESK11.09.1 CT - Kičma 05.07.2022 29.06.2022
741 04.11.2022 08:00 LAMU23.04.1 CT - Ostalo 08.08.2022 29.07.2022
742 04.11.2022 08:00 ADSM1005991 Kolonoskopija 24.08.2022
743 04.11.2022 08:00 PEKR25.08.1 CT - Glava 22.09.2022 19.09.2022
744 04.11.2022 08:00 ELSA28.01.1 CT - Ostalo 04.10.2022 15.09.2022
745 04.11.2022 08:00 IBBE12.08.1 CT - Kičma 01.11.2022 28.10.2022
746 04.11.2022 07:30 IBBE12.08.1 CT - Glava 01.11.2022 28.10.2022
747 03.11.2022 20:30 SAIS15.10.1 MRI-Abdomen i zdjelica 12.10.2022 29.04.2022
748 03.11.2022 19:00 SABE30.01.1 MRI-Abdomen i zdjelica 25.10.2022 20.04.2022
749 03.11.2022 18:00 IZBO15.07.1 MRI-Zdjelica 25.10.2022 20.04.2022
750 03.11.2022 17:30 META05.04.1 MRI-Abdomen 07.10.2022 29.04.2022
751 03.11.2022 14:30 DZHA27.01.1 MRI-Lokmotorna 25.10.2022 28.03.2022
752 03.11.2022 13:10 BEKR2603193 Holter EKG 07.10.2022
753 03.11.2022 13:00 SUPJ0610196 Holter EKG 07.10.2022
754 03.11.2022 12:15 SEMU2106196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
755 03.11.2022 12:00 HAMU1912196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
756 03.11.2022 12:00 SASE0905195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
757 03.11.2022 12:00 ZIDU2506195 Ergometrija 07.10.2022
758 03.11.2022 12:00 AMBR2907196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
759 03.11.2022 11:45 ALBE0308197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
760 03.11.2022 11:30 SASM1410953 Gastroskopija 24.08.2022
761 03.11.2022 11:30 NASI1409195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
762 03.11.2022 11:30 NUCE3005196 MRI-Lokmotorna 25.10.2022 24.06.2022
763 03.11.2022 11:30 MISA1006197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
764 03.11.2022 11:30 MIJA2106195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
765 03.11.2022 11:15 ORBI2304953 Gastroskopija 24.08.2022
766 03.11.2022 11:15 SAFA0801197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
767 03.11.2022 11:00 ZUME1006963 Gastroskopija 24.08.2022
768 03.11.2022 11:00 SEAJ2601200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
769 03.11.2022 11:00 REMA2502197 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
770 03.11.2022 11:00 ENHR2910197 Ergometrija 07.10.2022
771 03.11.2022 11:00 KADI2108197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
772 03.11.2022 10:45 NUIS0105196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
773 03.11.2022 10:30 ALAL1506956 Kolonoskopija 24.08.2022
774 03.11.2022 10:30 SEIS0101195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
775 03.11.2022 10:30 NEME25.05.1 MRI-Glave 06.10.2022 23.09.2022
776 03.11.2022 10:30 NEME25.05.1 MRI-Kičma 06.10.2022 23.09.2022
777 03.11.2022 10:30 ENKR3002195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
778 03.11.2022 10:15 SAMU1204419 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
779 03.11.2022 10:00 ISGO21.05.1 CT - Ostalo 04.08.2022 27.07.2022
780 03.11.2022 10:00 SESU1504194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
781 03.11.2022 10:00 MISA2107196 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
782 03.11.2022 10:00 HAGO1503195 Ergometrija 07.10.2022
783 03.11.2022 10:00 MUMA1011195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.10.2022
784 03.11.2022 09:30 ELTU08.08.2 CT - Ostalo 22.09.2022 20.09.2022
785 03.11.2022 09:00 AMTA2806959 Gastroskopija 24.08.2022
786 03.11.2022 09:00 HIKO1502196 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
787 03.11.2022 09:00 HIKO1502196 Ergometrija 07.10.2022
788 03.11.2022 08:30 SIOM17.05.1 CT - Kičma 29.06.2022 24.06.2022
789 03.11.2022 08:00 SEML10.12.1 CT - Kičma 29.06.2022 21.06.2022
790 03.11.2022 08:00 FAMU10.11.1 CT - Kičma 30.06.2022 16.06.2022
791 03.11.2022 08:00 FEDE17.09.1 CT - Glava 21.09.2022 23.08.2022
792 03.11.2022 08:00 SEPA25.03.1 CT - Glava 21.09.2022 01.09.2022
793 03.11.2022 08:00 KRDU28.11.1 CT - Glava 01.11.2022 30.09.2022
794 03.11.2022 07:30 DUJA24.06.1 MRI-Kičma 07.10.2022 08.08.2022
795 03.11.2022 07:30 ELDU27.11.1 CT - Glava 25.10.2022 24.10.2022
796 02.11.2022 20:30 MIPA01.05.1 MRI-Abdomen i zdjelica 10.10.2022 06.05.2022
797 02.11.2022 20:00 JADZ26.01.1 MRI-Glave 10.10.2022 08.04.2022
798 02.11.2022 20:00 REDU02.02.1 MRI-Glave 25.10.2022 22.04.2022
799 02.11.2022 19:00 CASO05.04.1 MRI-Glave 10.10.2022 06.05.2022
800 02.11.2022 18:00 MAAH01.05.1 MRI-Abdomen i zdjelica 06.10.2022 25.04.2022
801 02.11.2022 15:30 HALO15.10.1 MRI-Zdjelica 25.10.2022 18.04.2022
802 02.11.2022 13:00 NEHR14.04.1 MRI-Glave 10.10.2022 06.04.2022
803 02.11.2022 12:15 ESAL1208195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
804 02.11.2022 12:00 IFIB0901196 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
805 02.11.2022 12:00 GOPE2108195 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
806 02.11.2022 11:45 IBBR2011194 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
807 02.11.2022 11:30 IDBI1109195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
808 02.11.2022 11:30 HAIB1211200 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
809 02.11.2022 11:15 DIIS0911196 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
810 02.11.2022 11:00 MUBA1310195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
811 02.11.2022 11:00 IROM2110198 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
812 02.11.2022 10:45 FACO1209195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
813 02.11.2022 10:30 MIDE2508972 Rektoskopija 24.08.2022
814 02.11.2022 10:30 HASM1407196 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
815 02.11.2022 10:30 ELKU0407196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
816 02.11.2022 10:30 SEHA20.06.1 MRI-Glave 25.10.2022 02.03.2022
817 02.11.2022 10:15 ANMI1110953 Kolonoskopija 24.08.2022
818 02.11.2022 10:15 ZIME0911949 Rektoskopija 24.08.2022
819 02.11.2022 10:15 HABE1102195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
820 02.11.2022 10:00 EDBA26.12.1 CT - Ostalo 10.06.2022 06.06.2022
821 02.11.2022 10:00 ENDZ0410968 Kolonoskopija 24.08.2022
822 02.11.2022 10:00 MIMI1212195 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
823 02.11.2022 09:30 FASU21.02.1 CT - Ostalo 23.09.2022 19.09.2022
824 02.11.2022 09:30 AMTA28.09.1 CT - Ostalo 11.10.2022 06.10.2022
825 02.11.2022 09:30 HAAR26.02.1 CT - Ostalo 24.10.2022 20.10.2022
826 02.11.2022 09:15 ASBA0310983 Gastroskopija 24.08.2022
827 02.11.2022 09:05 HADI0408942 Gastroskopija 24.08.2022
828 02.11.2022 09:00 ENCA1310957 Kolonoskopija 07.06.2022
829 02.11.2022 09:00 REBO18.02.1 CT - Ostalo 11.10.2022 06.10.2022
830 02.11.2022 08:00 AIMU18.02.1 CT - Kičma 27.06.2022 21.06.2022
831 02.11.2022 08:00 IVSA20.11.1 CT - Kičma 27.06.2022 22.06.2022
832 02.11.2022 08:00 RAPI25.07.1 CT - Kičma 27.06.2022 26.05.2022
833 02.11.2022 08:00 RATE21.04.1 CT - Glava 25.10.2022 21.10.2022
834 02.11.2022 07:30 IBBE03.08.1 MRI-Lokmotorna 07.10.2022 08.08.2022
835 01.11.2022 16:00 KAJU09.01.1 CT - Ostalo 27.10.2022 24.10.2022
836 01.11.2022 16:00 BEDE24.05.1 CT - Ostalo 27.10.2022 25.10.2022
837 01.11.2022 13:00 JACO1407194 Holter EKG 07.10.2022
838 01.11.2022 12:15 ZIBU2510194 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
839 01.11.2022 12:00 SAHA0509195 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
840 01.11.2022 12:00 RAMA1104195 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
841 01.11.2022 12:00 MEAG21.01.1 MRI-Zdjelica 06.10.2022 06.09.2022
842 01.11.2022 12:00 OMFE1610196 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
843 01.11.2022 12:00 EDDZ0710196 Ergometrija 07.10.2022
844 01.11.2022 12:00 MEAG21.01.1 MRI-Zdjelica 18.10.2022 06.09.2022
845 01.11.2022 11:15 MUTU0504971 Gastroskopija 24.08.2022
846 01.11.2022 11:15 ZAKU1410194 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
847 01.11.2022 11:00 PEDR2304962 Gastroskopija 24.08.2022
848 01.11.2022 11:00 RUMA0709195 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
849 01.11.2022 11:00 JUBE2508193 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
850 01.11.2022 11:00 ZELJ1602195 Ergometrija 07.10.2022
851 01.11.2022 10:45 VAPO0708195 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
852 01.11.2022 10:30 EZHA1912195 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
853 01.11.2022 10:15 RATR1009955 Kolonoskopija 24.08.2022
854 01.11.2022 10:15 FAKU0112195 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
855 01.11.2022 10:00 ZEHU20.11.1 CT - Ostalo 01.06.2022 20.05.2022
856 01.11.2022 10:00 RATR1009955 Gastroskopija 24.08.2022
857 01.11.2022 10:00 VAMU0201198 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
858 01.11.2022 10:00 ENHA06.08.1 CT - Ostalo 21.09.2022 16.09.2022
859 01.11.2022 10:00 AMPA04.12.1 CT - Ostalo 30.09.2022 23.09.2022
860 01.11.2022 10:00 AMCO1809199 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
861 01.11.2022 10:00 SEKE0402196 Ergometrija 07.10.2022
862 01.11.2022 09:30 SABE04.01.1 CT - Ostalo 08.07.2022
863 01.11.2022 09:15 ZIBO2001969 Gastroskopija 07.06.2022
864 01.11.2022 09:00 SEBI1812962 Gastroskopija 07.06.2022 01.01.1970
865 01.11.2022 09:00 OSKA1701963 Gastroskopija 24.08.2022
866 01.11.2022 09:00 ESTO3108196 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
867 01.11.2022 09:00 CAGA0804195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
868 01.11.2022 09:00 VAIS2710197 Ergometrija 07.10.2022
869 01.11.2022 08:30 IRHO22.02.1 CT - Kičma 11.07.2022 05.07.2022
870 01.11.2022 08:30 RAAS27.11.1 CT - Kičma 22.09.2022 20.09.2022
871 01.11.2022 08:00 VAMA2811948 CT - Kičma 24.06.2022 08.06.2022
872 01.11.2022 08:00 MIAL2710194 CT - Kičma 24.06.2022 15.06.2022
873 01.11.2022 08:00 AVKA01.02.1 CT - Glava 04.10.2022 29.09.2022
874 01.11.2022 08:00 ANRI19.06.2 CT - Glava 06.10.2022 20.09.2022
875 01.11.2022 07:30 EDHA01.01.1 CT - Glava 21.10.2022 20.10.2022
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.10.2022 13:00 BECU2507196 Ultrazvuk Srca 04.10.2022
2 31.10.2022 13:00 DZBO1008195 Ergometrija 04.10.2022
3 31.10.2022 13:00 JACO1407194 Holter EKG 04.10.2022
4 31.10.2022 13:00 MABE0506198 Holter EKG 04.10.2022
5 31.10.2022 12:00 SUGU1802197 Ultrazvuk Srca 04.10.2022
6 31.10.2022 12:00 HASA1505197 Ergometrija 04.10.2022
7 31.10.2022 11:00 SUHA2506195 Ultrazvuk Srca 04.10.2022
8 31.10.2022 11:00 ELSE1605119 Ergometrija 04.10.2022
9 31.10.2022 10:30 SESK20.09.1 CT - Ostalo 30.06.2022 27.06.2022
10 31.10.2022 10:00 ZIME18.12.1 CT - Ostalo 03.08.2022 29.07.2022
11 31.10.2022 10:00 EMHO0104967 Gastroskopija 24.08.2022
12 31.10.2022 10:00 OSPA21.06.1 CT - Ostalo 27.09.2022 20.09.2022
13 31.10.2022 10:00 DZBU1008195 Ultrazvuk Srca 04.10.2022
14 31.10.2022 10:00 SACU2407197 Ergometrija 04.10.2022
15 31.10.2022 10:00 SUSE23.03.1 CT - Ostalo 05.10.2022 13.09.2022
16 31.10.2022 09:45 BEMU1904983 Gastroskopija 24.08.2022
17 31.10.2022 09:45 DIHA0206987 Gastroskopija 24.08.2022
18 31.10.2022 09:30 HAPR1011962 Gastroskopija 24.08.2022
19 31.10.2022 09:15 NIIB0908972 Gastroskopija 24.08.2022
20 31.10.2022 09:00 RAZU1207946 Gastroskopija 24.08.2022 01.01.1970
21 31.10.2022 09:00 LADU01.05.2 CT - Ostalo 06.10.2022 29.09.2022
22 31.10.2022 08:30 AZAG10.11.1 CT - Glava 23.09.2022 21.09.2022
23 31.10.2022 08:00 DEBA1206950 CT - Kičma 23.06.2022 18.05.2022
24 31.10.2022 08:00 HUCO2109958 CT - Kičma 23.06.2022 22.06.2022
25 31.10.2022 08:00 SESK16.09.1 CT - Kičma 08.07.2022 30.06.2022
26 31.10.2022 08:00 SASE03.01.1 CT - Glava 23.09.2022
27 31.10.2022 08:00 SASE03.01.1 CT - Glava 23.09.2022 16.09.2022
28 31.10.2022 08:00 AMAH20.01.1 CT - Glava 23.09.2022 21.09.2022
29 31.10.2022 07:30 SESU19.04.1 CT - Glava 21.10.2022 20.10.2022
30 31.10.2022 07:30 HAME02.10.1 CT - Glava 25.10.2022 24.10.2022
31 28.10.2022 13:00 FUCA2507195 Ultrazvuk Srca 04.10.2022
32 28.10.2022 13:00 HAAR1203195 Ergometrija 04.10.2022
33 28.10.2022 13:00 HAAR1203195 Ergometrija 04.10.2022
34 28.10.2022 13:00 ALZA2004196 Holter EKG 04.10.2022
35 28.10.2022 13:00 ANBO1009195 Holter EKG 04.10.2022
36 28.10.2022 12:00 MUSU0210194 Ultrazvuk Srca 04.10.2022
37 28.10.2022 12:00 RABU0106195 Ergometrija 04.10.2022
38 28.10.2022 12:00 RABU0106195 Ergometrija 04.10.2022
39 28.10.2022 11:15 AMKA0804197 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
40 28.10.2022 11:00 NETU0211197 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
41 28.10.2022 11:00 HAMU0406195 Ergometrija 04.10.2022
42 28.10.2022 11:00 HAMU0406195 Ergometrija 04.10.2022
43 28.10.2022 10:40 SASM0209197 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
44 28.10.2022 10:30 MEMU0307953 Kolonoskopija 12.07.2022
45 28.10.2022 10:15 MEBE1506197 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
46 28.10.2022 10:00 MUTU05.04.1 CT - Ostalo 27.06.2022 15.06.2022
47 28.10.2022 10:00 SAHU0902974 Kolonoskopija 12.07.2022
48 28.10.2022 10:00 NAMI0201195 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
49 28.10.2022 10:00 MEAG0406194 Ultrazvuk Srca 04.10.2022
50 28.10.2022 10:00 SECO2212196 Ergometrija 04.10.2022
51 28.10.2022 10:00 SECO2212196 Ergometrija 04.10.2022
52 28.10.2022 10:00 EDHO07.04.1 CT - Ostalo 21.10.2022 19.10.2022
53 28.10.2022 09:30 FETR22.03.1 CT - Ostalo 30.09.2022 26.09.2022
54 28.10.2022 09:00 SEMU2509951 Kolonoskopija 24.06.2022
55 28.10.2022 08:40 TOSI1310949 Kolonoskopija 24.08.2022
56 28.10.2022 08:30 VAHA21.08.1 CT - Kičma 19.10.2022 12.10.2022
57 28.10.2022 08:00 RUAN2811947 CT - Kičma 22.06.2022 17.06.2022
58 28.10.2022 08:00 SAOK1909939 CT - Kičma 23.06.2022 17.06.2022
59 28.10.2022 08:00 MIAN2811976 Kolonoskopija 24.06.2022
60 28.10.2022 08:00 ALTU16.10.1 CT - Kičma 08.07.2022 24.06.2022
61 28.10.2022 08:00 VAHA21.08.1 CT - Glava 29.09.2022 23.09.2022
62 27.10.2022 14:00 ENAV2005982 MRI-Abdomen 14.04.2022 24.02.2022
63 27.10.2022 13:00 ARGR1011196 Ultrazvuk Srca 04.10.2022
64 27.10.2022 13:00 ABDU1001194 Ergometrija 04.10.2022
65 27.10.2022 13:00 ARTO2006197 Holter EKG 04.10.2022
66 27.10.2022 13:00 HUGA2508194 Holter EKG 04.10.2022
67 27.10.2022 12:00 DESE2805196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
68 27.10.2022 12:00 HUHU1310196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
69 27.10.2022 12:00 HACA1101198 Ultrazvuk Srca 04.10.2022
70 27.10.2022 12:00 HACA1101198 Ultrazvuk Srca 04.10.2022
71 27.10.2022 12:00 FATO1305195 Ergometrija 04.10.2022
72 27.10.2022 11:45 DZDU0102200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
73 27.10.2022 11:30 ZERE2301196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
74 27.10.2022 11:30 ALDU0609194 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
75 27.10.2022 11:15 ILPA0503199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
76 27.10.2022 11:15 FIVA2809195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
77 27.10.2022 11:00 AZOM0805191 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
78 27.10.2022 11:00 KEKA2906196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
79 27.10.2022 11:00 HITU2805195 Ultrazvuk Srca 04.10.2022
80 27.10.2022 11:00 ADNE2809197 Ergometrija 04.10.2022
81 27.10.2022 10:45 MUDU0312196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
82 27.10.2022 10:30 MUAB0712196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
83 27.10.2022 10:30 IFHU1012196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
84 27.10.2022 10:20 SICE1803959 Kolonoskopija 23.08.2022
85 27.10.2022 10:15 HISU0305196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
86 27.10.2022 10:00 HAIS26.03.1 CT - Ostalo 03.06.2022 02.06.2022
87 27.10.2022 10:00 FUJA1403961 Kolonoskopija 12.07.2022
88 27.10.2022 10:00 ESSO2603194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
89 27.10.2022 10:00 SUCA2509951 Gastroskopija 24.08.2022
90 27.10.2022 10:00 SUHI1007196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
91 27.10.2022 10:00 IBJU0102195 Ultrazvuk Srca 04.10.2022
92 27.10.2022 10:00 ARGR1011196 Ergometrija 04.10.2022
93 27.10.2022 10:00 MUSU05.01.1 CT - Ostalo 06.10.2022 28.09.2022
94 27.10.2022 10:00 VIKO30.08.1 CT - Ostalo 25.10.2022 20.10.2022
95 27.10.2022 09:30 AFME05.07.1 CT - Ostalo 22.09.2022 20.09.2022
96 27.10.2022 09:30 ENOM0103196 CT - Ostalo 04.10.2022 26.09.2022
97 27.10.2022 09:30 VARE10.01.1 CT - Ostalo 12.10.2022 07.10.2022
98 27.10.2022 09:00 MLGL0512950 Kolonoskopija 07.06.2022
99 27.10.2022 09:00 ALHA2210971 Kolonoskopija 23.08.2022
100 27.10.2022 09:00 IMKU27.09.2 CT - Ostalo 29.09.2022 27.09.2022
101 27.10.2022 08:30 SASA09.08.1 CT - Kičma 30.06.2022 09.08.2022
102 27.10.2022 08:00 ZIHI04.0119 CT - Kičma 21.06.2022
103 27.10.2022 08:00 NIIM11.05.1 CT - Glava 04.10.2022 20.09.2022
104 27.10.2022 08:00 SASM17.07.1 CT - Glava 14.10.2022 11.10.2022
105 27.10.2022 07:30 SEPL25.06.1 CT - Glava 21.10.2022 14.10.2022
106 27.10.2022 00:80 ZUPO2810194 CT - Kičma 21.06.2022
107 26.10.2022 16:00 NESE1009976 MRI-Abdomen i zdjelica 14.04.2022 05.04.2022
108 26.10.2022 15:30 IBBE12.09.1 CT - Ostalo 07.10.2022 05.10.2022
109 26.10.2022 15:30 IBBE12.09.1 CT - Ostalo 07.10.2022 05.10.2022
110 26.10.2022 15:00 TITU05.02.1 MRI-Glave 20.09.2022 15.03.2022
111 26.10.2022 12:00 MECO1004196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
112 26.10.2022 11:45 SASK3105198 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
113 26.10.2022 11:30 EMSM0708197 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
114 26.10.2022 11:30 JAIB2403198 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
115 26.10.2022 11:15 ZUDL1409194 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
116 26.10.2022 11:00 AZHE2410195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
117 26.10.2022 11:00 CAOM2701195 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
118 26.10.2022 10:45 FABA2710195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
119 26.10.2022 10:30 FRAN2012196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
120 26.10.2022 10:30 ZEAH1110196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
121 26.10.2022 10:15 MLMI0101196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
122 26.10.2022 10:00 PAFE0403196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
123 26.10.2022 10:00 ADZA2207958 Kolonoskopija 23.08.2022
124 26.10.2022 10:00 IZIM20.07.1 CT - Ostalo 22.09.2022 20.09.2022
125 26.10.2022 10:00 ANZI2710194 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
126 26.10.2022 09:45 AMKA2008970 Gastroskopija 12.07.2022
127 26.10.2022 09:40 SEKA1410969 Gastroskopija 23.08.2022
128 26.10.2022 09:30 FADU1307957 Kolonoskopija 12.07.2022
129 26.10.2022 09:15 ALBE1911974 Gastroskopija 23.08.2022
130 26.10.2022 09:00 ADCO02.12.1 CT - Ostalo 29.06.2022 27.06.2022
131 26.10.2022 09:00 NABO2907958 Kolonoskopija 12.07.2022
132 26.10.2022 09:00 NABO2907958 Kolonoskopija 23.08.2022
133 26.10.2022 08:00 BITO27.09.1 CT - Kičma 21.06.2022
134 26.10.2022 08:00 MESE10.07.1 CT - Glava 26.09.2022 19.09.2022
135 26.10.2022 08:00 KRDU28.11.1 CT - Glava 18.10.2022 30.09.2022
136 26.10.2022 07:30 LAHA13.01.1 CT - Glava 25.10.2022 29.09.2022
137 25.10.2022 16:00 SUEM12.03.1 CT - Ostalo 04.10.2022 28.09.2022
138 25.10.2022 15:30 SACU01.05.1 CT - Ostalo 07.10.2022 05.10.2022
139 25.10.2022 13:00 SEKA0202194 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
140 25.10.2022 13:00 BEHE2005196 Ergometrija 03.10.2022
141 25.10.2022 13:00 SEMA0211195 Holter EKG 03.10.2022
142 25.10.2022 13:00 IVKR2204195 Holter EKG 03.10.2022
143 25.10.2022 12:10 ERMA1011200 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
144 25.10.2022 12:00 SERI0406195 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
145 25.10.2022 12:00 IZHU1012196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
146 25.10.2022 12:00 SASK3105198 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
147 25.10.2022 12:00 ALKA1703197 Ergometrija 03.10.2022
148 25.10.2022 11:50 BEME0304196 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
149 25.10.2022 11:50 BEME0304196 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
150 25.10.2022 11:45 ERMA1011200 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
151 25.10.2022 11:30 RAHA3011194 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
152 25.10.2022 11:30 SERI0406195 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
153 25.10.2022 11:15 ASCE1309194 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
154 25.10.2022 11:15 BEME0304196 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
155 25.10.2022 11:10 RAHA3011194 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
156 25.10.2022 11:00 ASCE1309194 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
157 25.10.2022 11:00 AMKO1705197 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
158 25.10.2022 11:00 FACO1209195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
159 25.10.2022 11:00 ZIKU1004196 Ergometrija 03.10.2022
160 25.10.2022 10:45 AMKO1705197 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
161 25.10.2022 10:45 AMSI0302199 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
162 25.10.2022 10:30 MUSA1606195 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
163 25.10.2022 10:30 AMSI0302199 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
164 25.10.2022 10:30 MUSA1606195 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
165 25.10.2022 10:15 MIDI0906967 Gastroskopija 12.07.2022
166 25.10.2022 10:15 MADJ2805194 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
167 25.10.2022 10:00 ADMI06.03.1 CT - Ostalo 20.05.2022 19.05.1979
168 25.10.2022 10:00 JAAV19.03.1 CT - Ostalo 04.08.2022 20.07.2022
169 25.10.2022 10:00 DZCA1901196 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
170 25.10.2022 10:00 MLSI1709950 Kolonoskopija 23.08.2022
171 25.10.2022 10:00 DZCA1901196 Sub-Spec-Nefrologija 29.08.2022
172 25.10.2022 10:00 ZASO0406195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
173 25.10.2022 10:00 MUJA2112195 Ergometrija 03.10.2022
174 25.10.2022 10:00 SEAJ25.08.1 CT - Ostalo 05.10.2022 28.09.2022
175 25.10.2022 10:00 HUHI01.08.1 CT - Ostalo 13.10.2022 10.10.2022
176 25.10.2022 09:40 AZAD3103972 Gastroskopija 23.08.2022
177 25.10.2022 09:30 SEZA1702960 Gastroskopija 23.08.2022
178 25.10.2022 09:30 MUPI1010193 CT - Ostalo 23.09.2022 19.09.2022
179 25.10.2022 09:15 ZIBA0808953 Kolonoskopija 23.08.2022
180 25.10.2022 09:00 MIDI0906967 Gastroskopija 23.08.2022
181 25.10.2022 09:00 MUSA17.11.1 CT - Ostalo 06.10.2022
182 25.10.2022 08:00 BEKR26.03.1 CT - Kičma 20.06.2022 13.06.2022
183 25.10.2022 08:00 MEHO1912198 CT - Glava 29.09.2022 23.09.2022
184 25.10.2022 08:00 JAKI25.03.1 CT - Glava 17.10.2022 13.10.2022
185 24.10.2022 90:15 MUCI0912958 Gastroskopija 22.08.2022
186 24.10.2022 90:00 BARE2210958 Gastroskopija 22.08.2022
187 24.10.2022 13:00 NETR1207195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
188 24.10.2022 13:00 IVMI1611196 Ergometrija 03.10.2022
189 24.10.2022 13:00 JUNO1205194 Holter EKG 03.10.2022
190 24.10.2022 13:00 IBHA2311194 Holter EKG 03.10.2022
191 24.10.2022 12:00 OSBI1701196 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
192 24.10.2022 11:00 MAKO0607194 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
193 24.10.2022 11:00 HUIM1603196 Ergometrija 03.10.2022
194 24.10.2022 10:40 ANBE1104979 Kolonoskopija 23.08.2022
195 24.10.2022 10:30 SABE0701939 Gastroskopija 23.08.2022
196 24.10.2022 10:15 SIAD2210941 Gastroskopija 23.08.2022
197 24.10.2022 10:00 SEHU05.11.1 CT - Ostalo 30.06.2022 28.06.2022
198 24.10.2022 10:00 IZKA13.03.1 CT - Ostalo 04.08.2022 28.07.2022
199 24.10.2022 10:00 NEDO1411958 Gastroskopija 23.08.2022
200 24.10.2022 10:00 FIMU02.10.1 CT - Ostalo 26.09.2022 23.09.2022
201 24.10.2022 10:00 VESE29.07.1 CT - Ostalo 27.09.2022 26.09.2022
202 24.10.2022 10:00 VABA1401195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
203 24.10.2022 10:00 VABA1401195 Ergometrija 03.10.2022
204 24.10.2022 10:00 RECE1601195 Ergometrija 03.10.2022
205 24.10.2022 08:30 NESU04.03.1 CT - Kičma 12.10.2022 10.10.2022
206 24.10.2022 08:00 FUIB29.08.1 CT - Kičma 20.06.2022 15.06.2022
207 24.10.2022 08:00 SERI10.09.1 CT - Kičma 21.06.2022
208 24.10.2022 08:00 RAMU15.09.1 CT - Glava 17.10.2022 26.09.2022
209 21.10.2022 13:00 MAIM1404196 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
210 21.10.2022 13:00 SMFA1004195 Ergometrija 03.10.2022
211 21.10.2022 13:00 SESE1510196 Holter EKG 03.10.2022
212 21.10.2022 13:00 RABA3108197 Holter EKG 03.10.2022
213 21.10.2022 12:00 SEPA2501197 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
214 21.10.2022 12:00 NASM1406194 Ergometrija 03.10.2022
215 21.10.2022 11:45 FAVA1212196 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
216 21.10.2022 11:00 RAOB0312196 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
217 21.10.2022 11:00 ZDDA2612193 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
218 21.10.2022 11:00 MESP2503197 Ergometrija 03.10.2022
219 21.10.2022 10:30 ELTU0111979 Kolonoskopija 12.07.2022
220 21.10.2022 10:30 ZUDI0311198 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
221 21.10.2022 10:15 MEBA0101972 Kolonoskopija 12.07.2022
222 21.10.2022 10:15 SUSA0105195 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
223 21.10.2022 10:10 AJKR0106958 Kolonoskopija 12.07.2022
224 21.10.2022 10:00 SAHU1804956 Kolonoskopija 12.07.2022
225 21.10.2022 10:00 AHHA08.01.1 CT - Ostalo 29.07.2022 15.07.2022
226 21.10.2022 10:00 JELO3001197 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
227 21.10.2022 10:00 SEBU11.02.1 CT - Ostalo 22.09.2022 19.09.2022
228 21.10.2022 10:00 ALBE10.04.1 CT - Ostalo 26.09.2022 21.09.2022
229 21.10.2022 10:00 IZRE2210196 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
230 21.10.2022 10:00 ANPE0905195 Ergometrija 03.10.2022
231 21.10.2022 09:00 DZSA26.03.1 CT - Ostalo 17.06.2022 16.06.2022
232 21.10.2022 09:00 ALBE2808976 Kolonoskopija 21.06.2022
233 21.10.2022 08:30 SEMA03.02.1 CT - Glava 16.06.2022 13.06.2022
234 21.10.2022 08:00 ZIMU19.07.1 CT - Kičma 17.06.2022 16.06.2022
235 21.10.2022 08:00 AHBU21.05.1 CT - Glava 23.09.2022 21.09.2022
236 21.10.2022 07:30 DEGU12.07.1 CT - Glava 06.10.2022 30.09.2022
237 20.10.2022 18:30 MEKO1104981 MRI-Glave 14.04.2022 04.04.2022
238 20.10.2022 13:00 KRBO2610195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
239 20.10.2022 13:00 TOMI1005195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
240 20.10.2022 13:00 SEBE1703195 Holter EKG 03.10.2022
241 20.10.2022 13:00 EDMA1007199 Holter EKG 03.10.2022
242 20.10.2022 12:00 ALAL2708197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
243 20.10.2022 11:40 HASE0710199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
244 20.10.2022 11:30 ZESE0912197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
245 20.10.2022 11:30 NEIM1807196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
246 20.10.2022 11:20 MIKA1410195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
247 20.10.2022 11:10 SUBU2111196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
248 20.10.2022 11:00 MUBA0905195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
249 20.10.2022 11:00 RATA2405196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
250 20.10.2022 11:00 ARRO1601196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
251 20.10.2022 11:00 ASAH2507196 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
252 20.10.2022 11:00 ASAH2507196 Ergometrija 03.10.2022
253 20.10.2022 11:00 MIKR1502195 Ergometrija 03.10.2022
254 20.10.2022 10:45 LJLI2208195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
255 20.10.2022 10:40 PELU1708955 Gastroskopija 12.07.2022
256 20.10.2022 10:40 SISI1304949 Gastroskopija 12.07.2022
257 20.10.2022 10:30 SELI1811198 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
258 20.10.2022 10:15 SEZE0408196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
259 20.10.2022 10:00 NIKA06.06.2 CT - Ostalo 16.06.2022 06.06.2022
260 20.10.2022 10:00 RAKO1508952 Kolonoskopija 12.07.2022
261 20.10.2022 10:00 FADI2503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
262 20.10.2022 10:00 FAZA21.02.1 CT - Ostalo 11.08.2022 09.08.2022
263 20.10.2022 10:00 SUHI10.07.1 CT - Ostalo 11.08.2022 04.08.2022
264 20.10.2022 10:00 SEMA28.12.1 CT - Ostalo 27.09.2022 15.09.2022
265 20.10.2022 10:00 EDSU2405195 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
266 20.10.2022 10:00 FAMA15.05.1 CT - Ostalo 03.10.2022 21.09.2022
267 20.10.2022 10:00 MESC2710194 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
268 20.10.2022 10:00 JABE0602195 Ergometrija 03.10.2022
269 20.10.2022 09:30 ARBJ29.10.1 CT - Ostalo 28.07.2022 25.07.2022
270 20.10.2022 09:30 ALHA12.09.1 CT - Ostalo 26.09.2022 22.09.2022
271 20.10.2022 09:30 FAMA15.05.1 CT - Ostalo 30.09.2022 21.09.2022
272 20.10.2022 09:00 KAKL0201947 Gastroskopija 12.07.2022
273 20.10.2022 08:30 SUMU03.12.1 CT - Kičma 18.10.2022 13.10.2022
274 20.10.2022 08:00 SANE18.11.1 CT - Kičma 16.06.2022 07.06.2022
275 20.10.2022 08:00 SAME18.11.1 CT - Kičma 08.08.2022 07.06.2022
276 19.10.2022 19:00 SEHA0405958 MRI-Glave 14.04.2022 30.03.2022
277 19.10.2022 16:00 SESM09.10.1 CT - Ostalo 26.09.2022 22.09.2022
278 19.10.2022 15:00 RADI03.08.1 CT - Ostalo 21.09.2022 19.09.2022
279 19.10.2022 13:00 ZIKA3011196 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
280 19.10.2022 13:00 MAMA0708196 Ergometrija 03.10.2022
281 19.10.2022 13:00 DEDU0112196 Holter EKG 03.10.2022
282 19.10.2022 13:00 NAMU1809194 Holter EKG 03.10.2022
283 19.10.2022 12:15 SMCA0312196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
284 19.10.2022 12:00 ZIST2509195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
285 19.10.2022 12:00 NELE2710197 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
286 19.10.2022 12:00 MAMU0303196 Ergometrija 03.10.2022
287 19.10.2022 11:45 SUCE0101194 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
288 19.10.2022 11:30 SMHU0811195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
289 19.10.2022 11:30 SUKA2003195 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
290 19.10.2022 11:15 NADO1702197 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
291 19.10.2022 11:00 SASA1405003 MRI-Glave 25.04.2022 08.04.2022
292 19.10.2022 11:00 JADE1708197 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
293 19.10.2022 11:00 MUSL1701198 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
294 19.10.2022 11:00 RAMA1601195 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
295 19.10.2022 11:00 MESE2803196 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
296 19.10.2022 11:00 MAME1202195 Ergometrija 03.10.2022
297 19.10.2022 10:45 HABE1609967 Gastroskopija 12.07.2022
298 19.10.2022 10:45 SMCA0312196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
299 19.10.2022 10:40 SEMA0405949 Gastroskopija 12.07.2022
300 19.10.2022 10:30 AMBA1105200 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
301 19.10.2022 10:30 ANTO0403195 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
302 19.10.2022 10:15 MUSO0805194 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
303 19.10.2022 10:00 PAMA0510961 Kolonoskopija 12.07.2022
304 19.10.2022 10:00 CAKO1503946 Kolonoskopija 12.07.2022
305 19.10.2022 10:00 EMFA15.07.1 CT - Ostalo 29.07.2022 22.07.2022
306 19.10.2022 10:00 ZIAR17.01.1 CT - Ostalo 04.08.2022 20.07.2022
307 19.10.2022 10:00 BEHU1012196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
308 19.10.2022 10:00 FAZR20.10.1 CT - Ostalo 26.09.2022 23.09.2022
309 19.10.2022 10:00 SEDU3107195 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2022
310 19.10.2022 10:00 FEKO0503195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
311 19.10.2022 10:00 NELE2710197 Ergometrija 03.10.2022
312 19.10.2022 09:40 CAKO1503946 Gastroskopija 12.07.2022
313 19.10.2022 09:30 AHBA03.01.1 CT - Ostalo 23.09.2022 20.09.2022
314 19.10.2022 09:30 NAUZ0505195 CT - Ostalo 28.09.2022 26.09.2022
315 19.10.2022 09:00 ALKO0907979 Kolonoskopija 21.06.2022
316 19.10.2022 08:30 OMSI02.05.1 CT - Kičma 16.06.2022 10.06.2022
317 19.10.2022 08:00 FAKU07.11.1 CT - Kičma 16.06.2022 20.05.2022
318 19.10.2022 08:00 HASE1808971 CT - Kičma 24.06.2022 16.06.2022
319 18.10.2022 13:00 NEZI1004196 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
320 18.10.2022 13:00 RUDI0105194 Ergometrija 03.10.2022
321 18.10.2022 13:00 EMTU0508197 Holter EKG 03.10.2022
322 18.10.2022 13:00 NUCA0712195 Holter EKG 03.10.2022
323 18.10.2022 12:10 SIME2602195 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
324 18.10.2022 12:00 ZOPO2208194 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
325 18.10.2022 12:00 ZOPO2208194 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
326 18.10.2022 12:00 IVSI1504194 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
327 18.10.2022 12:00 FEZG0612195 Ergometrija 03.10.2022
328 18.10.2022 11:50 SISI1304194 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
329 18.10.2022 11:30 MIGA0403195 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
330 18.10.2022 11:20 SAMO2311195 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
331 18.10.2022 11:10 EMKR1101196 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
332 18.10.2022 11:00 MUZA2506197 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
333 18.10.2022 11:00 SABU1501196 Ergometrija 03.10.2022
334 18.10.2022 11:00 SABU1501196 Ergometrija 03.10.2022
335 18.10.2022 10:45 MESP0303195 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
336 18.10.2022 10:40 MISU2303949 Gastroskopija 12.07.2022
337 18.10.2022 10:30 REZV1510968 Kolonoskopija 12.07.2022
338 18.10.2022 10:30 MISU2303949 Kolonoskopija 12.07.2022
339 18.10.2022 10:30 MIDR1706195 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
340 18.10.2022 10:15 RAKA2703195 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
341 18.10.2022 10:15 MADO2805194 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
342 18.10.2022 10:00 HAMO2001953 Kolonoskopija 12.07.2022
343 18.10.2022 10:00 MUTU2305960 Gastroskopija 12.07.2022
344 18.10.2022 10:00 ASCI27.11.1 CT - Ostalo 29.07.2022 25.07.2022
345 18.10.2022 10:00 HAMA22.12.1 CT - Ostalo 29.07.2022 26.07.2022
346 18.10.2022 10:00 PAMU2805194 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
347 18.10.2022 10:00 DZMU12.11.1 CT - Ostalo 23.09.2022 19.09.2022
348 18.10.2022 10:00 RADI16.07.1 CT - Ostalo 27.09.2022 23.09.2022
349 18.10.2022 10:00 ENBR10.02.1 CT - Ostalo 29.09.2022
350 18.10.2022 10:00 SASI0912196 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
351 18.10.2022 10:00 SASI0912196 Ergometrija 03.10.2022
352 18.10.2022 09:30 SECO1010960 Kolonoskopija 12.07.2022
353 18.10.2022 09:30 ZISM01.01.1 CT - Ostalo 12.10.2022 06.10.2022
354 18.10.2022 09:00 HUMU2701960 Kolonoskopija 12.07.2022
355 18.10.2022 08:00 SEKA21.12.1 CT - Kičma 15.06.2022 18.05.2022
356 18.10.2022 08:00 OSTE15.07.1 CT - Kičma 15.06.2022 10.06.2022
357 18.10.2022 08:00 MIHA0608965 CT - Kičma 22.06.2022 20.06.2022
358 18.10.2022 08:00 MAGA14.05.1 CT - Glava 05.10.2022 30.09.2022
359 17.10.2022 13:00 MITA2608195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
360 17.10.2022 13:00 MISM1904195 Ergometrija 03.10.2022
361 17.10.2022 13:00 DRKR2911196 Holter EKG 03.10.2022
362 17.10.2022 13:00 ZITE2310197 Holter EKG 03.10.2022
363 17.10.2022 12:00 DZDR0705195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
364 17.10.2022 12:00 ALMU0911197 Ergometrija 03.10.2022
365 17.10.2022 11:00 SEAH1404196 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
366 17.10.2022 11:00 STGR0508195 Ergometrija 03.10.2022
367 17.10.2022 10:00 SUPO12.04.1 CT - Ostalo 25.07.2022 18.07.2022
368 17.10.2022 10:00 SEAL01.01.1 CT - Ostalo 29.07.2022 19.07.2022
369 17.10.2022 10:00 MATR13.07.1 CT - Ostalo 27.09.2022 23.09.2022
370 17.10.2022 10:00 SEBO0201195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
371 17.10.2022 10:00 ADSE1108198 Ergometrija 03.10.2022
372 17.10.2022 09:00 ABPA03.06.1 CT - Ostalo 07.10.2022 05.10.2022
373 17.10.2022 08:00 MIBA07.04.1 CT - Kičma 15.06.2022 13.06.2022
374 17.10.2022 08:00 MUPO27.04.1 CT - Kičma 21.06.2022
375 17.10.2022 08:00 LEKA12.07.2 MRI-Lokmotorna 20.09.2022 14.09.2022
376 17.10.2022 08:00 SERA17.05.1 CT - Ostalo 27.09.2022 21.09.2022
377 14.10.2022 13:00 MUPO1003195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
378 14.10.2022 13:00 DRJE1210195 Ergometrija 03.10.2022
379 14.10.2022 13:00 DESM0706196 Holter EKG 03.10.2022
380 14.10.2022 13:00 VEJE0308198 Holter EKG 03.10.2022
381 14.10.2022 12:00 AZJA2001195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
382 14.10.2022 12:00 AMMU0709199 Ergometrija 03.10.2022
383 14.10.2022 11:30 LIMU0204956 Kolonoskopija 21.06.2022
384 14.10.2022 11:00 NEAL0403977 Kolonoskopija 21.06.2022
385 14.10.2022 11:00 MIMR1005194 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
386 14.10.2022 11:00 ZESA1503195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
387 14.10.2022 11:00 ZESA1303196 Ergometrija 03.10.2022
388 14.10.2022 10:45 MIKA2604195 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
389 14.10.2022 10:45 AMSK1608194 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
390 14.10.2022 10:15 SAPO0808197 Sub-Spec-Nefrologija 10.08.2022
391 14.10.2022 10:00 AZFE0103959 CT - Ostalo 22.06.2022 13.06.2022
392 14.10.2022 10:00 BEAV08.09.1 CT - Ostalo 26.07.2022 22.07.2022
393 14.10.2022 10:00 ADDE0804198 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
394 14.10.2022 10:00 LJKO1011195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
395 14.10.2022 10:00 AZJA2001195 Ergometrija 03.10.2022
396 14.10.2022 10:00 AZJA2001195 Ergometrija 03.10.2022
397 14.10.2022 09:00 RAKU1604952 Kolonoskopija 23.05.2022
398 14.10.2022 09:00 BEBI0406960 Kolonoskopija 14.06.2022
399 14.10.2022 08:30 NUSK14.08.1 CT - Kičma 15.06.2022 06.06.2022
400 14.10.2022 08:00 EMSU2209990 Kolonoskopija 26.05.2022 01.01.1970
401 14.10.2022 08:00 NASA01.06.1 CT - Kičma 14.06.2022 08.06.2022
402 14.10.2022 08:00 MOSA20.08.1 CT - Kičma 17.06.2022 08.06.2022
403 13.10.2022 20:00 IBAH2203953 MRI-Abdomen i zdjelica 14.04.2022 05.04.2022
404 13.10.2022 13:00 BIMA0803196 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
405 13.10.2022 13:00 JABE0804197 Ergometrija 03.10.2022
406 13.10.2022 13:00 SABA2110198 Holter EKG 03.10.2022
407 13.10.2022 13:00 SEAV2304197 Holter EKG 03.10.2022
408 13.10.2022 12:00 FUHA1511195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
409 13.10.2022 12:00 HISE1105195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
410 13.10.2022 12:00 MIJA2906196 Ergometrija 03.10.2022
411 13.10.2022 11:45 ALZI0105195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
412 13.10.2022 11:45 AMSE1708196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
413 13.10.2022 11:30 NUVE0906198 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
414 13.10.2022 11:20 NUCE1610947 Kolonoskopija 22.08.2022
415 13.10.2022 11:15 NEMU1211197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
416 13.10.2022 11:15 ZIOD0404195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
417 13.10.2022 11:15 MIAH3006963 Gastroskopija 22.08.2022
418 13.10.2022 11:15 ZIFE2005966 Gastroskopija 22.08.2022
419 13.10.2022 11:15 ZIFE2005966 Kolonoskopija 22.08.2022
420 13.10.2022 11:00 ALDE0109196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
421 13.10.2022 11:00 GODU0706946 Gastroskopija 22.08.2022
422 13.10.2022 11:00 GODU0769461 Kolonoskopija 22.08.2022
423 13.10.2022 11:00 ALAG1011197 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
424 13.10.2022 11:00 AMZL1502197 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
425 13.10.2022 11:00 ADPA0606200 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
426 13.10.2022 11:00 EKHA1205194 Ergometrija 03.10.2022
427 13.10.2022 10:30 NECI0809195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
428 13.10.2022 10:30 RACE0906195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
429 13.10.2022 10:30 DEDU2608198 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
430 13.10.2022 10:10 NEDZ1003198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
431 13.10.2022 10:00 IBZU24.04.1 CT - Ostalo 29.07.2022 25.07.2022
432 13.10.2022 10:00 FADI2503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
433 13.10.2022 10:00 SADZ29.10.1 CT - Ostalo 01.08.2022 22.07.2022
434 13.10.2022 10:00 ASSO28.09.1 CT - Ostalo 04.08.2022 27.07.2022
435 13.10.2022 10:00 EMHA0205194 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
436 13.10.2022 10:00 IZME11.05.1 CT - Ostalo 30.09.2022 28.09.2022
437 13.10.2022 10:00 AJRI1202195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
438 13.10.2022 10:00 ISTA1708194 Ergometrija 03.10.2022
439 13.10.2022 09:00 SAHA0407965 Gastroskopija 23.05.2022
440 13.10.2022 08:30 IRDE18.02.1 CT - Kičma 14.06.2022 07.04.2022
441 13.10.2022 08:30 ADMU22.12.1 CT - Kičma 16.06.2022 13.06.2022
442 13.10.2022 08:30 KISE17.09.1 CT - Kičma 10.08.2022 04.08.2022
443 13.10.2022 07:30 HUKA10.10.1 CT - Kičma 14.06.2022 09.06.2022
444 12.10.2022 13:00 EKBE2211194 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
445 12.10.2022 13:00 SEHR0109196 Ergometrija 03.10.2022
446 12.10.2022 13:00 ZIMI1205198 Holter EKG 03.10.2022
447 12.10.2022 13:00 SABA1409196 Holter EKG 03.10.2022
448 12.10.2022 12:00 FATU1609196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
449 12.10.2022 12:00 NEKA1712196 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
450 12.10.2022 12:00 NAPO1804196 Ergometrija 03.10.2022
451 12.10.2022 11:45 SALA3009194 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
452 12.10.2022 11:30 ZABE1104196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
453 12.10.2022 11:30 OSBJ1905196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
454 12.10.2022 11:15 MESA0102194 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
455 12.10.2022 11:15 ZEHU0607196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
456 12.10.2022 11:00 SIMU0301197 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
457 12.10.2022 11:00 SEAL0202195 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
458 12.10.2022 11:00 ALSA2007196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
459 12.10.2022 11:00 RIJA0605195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
460 12.10.2022 11:00 NAHU2003195 Ergometrija 03.10.2022
461 12.10.2022 10:45 MEPE1910194 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
462 12.10.2022 10:30 MUJA3111999 Kolonoskopija 21.06.2022
463 12.10.2022 10:30 NAJU3001196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
464 12.10.2022 10:30 MIAH3006196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
465 12.10.2022 10:15 AMBR1203997 Kolonoskopija 21.06.2022
466 12.10.2022 10:15 MIDE0703196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
467 12.10.2022 10:00 SABI19.12.1 CT - Ostalo 03.06.2022 01.06.2022
468 12.10.2022 10:00 NEBR2106975 Kolonoskopija 21.06.2022
469 12.10.2022 10:00 RARA17.07.1 CT - Ostalo 29.07.2022 13.07.2022
470 12.10.2022 10:00 FRCO2004958 Rektoskopija 22.08.2022
471 12.10.2022 10:00 SASP2306196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022 01.01.1970
472 12.10.2022 10:00 ADJU31.10.1 CT - Ostalo 30.09.2022 27.09.2022
473 12.10.2022 10:00 RADE0411195 Ultrazvuk Srca 03.10.2022
474 12.10.2022 10:00 SATU1711196 Ergometrija 03.10.2022
475 12.10.2022 09:30 ALMU25.09.1 CT - Ostalo 23.09.2022 21.09.2022
476 12.10.2022 09:15 BESO1102962 Gastroskopija 23.05.2022
477 12.10.2022 09:00 IBAL0404940 Gastroskopija 23.05.2022
478 12.10.2022 09:00 RUFI2905956 Gastroskopija 24.06.2022
479 12.10.2022 08:30 SACI23.09.1 CT - Kičma 11.08.2022 12.07.2022
480 12.10.2022 08:00 SIZI03.03.1 CT - Kičma 17.06.2022 13.06.2022
481 12.10.2022 08:00 HADU08.03.1 CT - Ostalo 12.08.2022 08.08.2022
482 12.10.2022 08:00 BEDI20.04.2 MRI-Glave 20.09.2022 16.09.2022
483 12.10.2022 08:00 ENSO13.08.2 MRI-Kičma 20.09.2022 15.09.2022
484 11.10.2022 13:00 SAPU2602194 Holter EKG 26.09.2022
485 11.10.2022 13:00 HAGO1505195 Holter EKG 26.09.2022
486 11.10.2022 12:00 MIRI0101197 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
487 11.10.2022 12:00 FAKR3009195 Ergometrija 26.09.2022
488 11.10.2022 11:50 ENZE1904196 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
489 11.10.2022 11:45 ESAR1407194 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
490 11.10.2022 11:40 NAJA1505195 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
491 11.10.2022 11:30 SAVA1301195 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
492 11.10.2022 11:20 CAVE1506195 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
493 11.10.2022 11:15 RISA0310195 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
494 11.10.2022 11:00 JAHO1807197 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
495 11.10.2022 11:00 SAMR3011194 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
496 11.10.2022 11:00 SAHI2704197 Ergometrija 26.09.2022
497 11.10.2022 10:45 MEBA1709195 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
498 11.10.2022 10:30 MICO0409196 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
499 11.10.2022 10:30 MEBA1709195 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
500 11.10.2022 10:30 DZGE1403195 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
501 11.10.2022 10:30 REAV1604197 Ergometrija 26.09.2022
502 11.10.2022 10:15 FAPA1409194 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
503 11.10.2022 10:00 ZAMU27.05.1 CT - Ostalo 29.07.2022 26.07.2022
504 11.10.2022 10:00 ZIMU12.06.1 CT - Ostalo 29.07.2022 26.07.2022
505 11.10.2022 10:00 HIOS13.11.1 CT - Ostalo 04.08.2022 21.07.2022
506 11.10.2022 10:00 HAHR1405195 Sub-Spec-Nefrologija 08.08.2022
507 11.10.2022 10:00 ELDU0709996 Kolonoskopija 22.08.2022
508 11.10.2022 10:00 RAMA0602952 Kolonoskopija 22.08.2022
509 11.10.2022 10:00 NEZO2605196 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
510 11.10.2022 10:00 SUGR0309196 Ergometrija 26.09.2022
511 11.10.2022 09:15 AZBR1303961 Kolonoskopija 21.06.2022
512 11.10.2022 09:00 KEFE1109983 Gastroskopija 23.05.2022
513 11.10.2022 08:30 MUDE21.05.1 CT - Kičma 14.06.2022 10.06.2022
514 11.10.2022 08:30 MIDU02.08.1 CT - Kičma 27.09.2022 22.09.2022
515 11.10.2022 08:00 EDHO12.05.1 CT - Kičma 14.06.2022 08.06.2022
516 11.10.2022 08:00 DEAH21.05.1 CT - Kičma 16.06.2022 13.06.2022
517 10.10.2022 13:00 ERSP2406197 Holter EKG 26.09.2022
518 10.10.2022 13:00 OSDI2504194 Holter EKG 26.09.2022
519 10.10.2022 11:30 RABE0402196 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
520 10.10.2022 11:00 LJMI1001196 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
521 10.10.2022 11:00 BESK0307196 Ergometrija 26.09.2022
522 10.10.2022 11:00 RAFA1411197 Ergometrija 10.10.2022
523 10.10.2022 10:30 NERE2201195 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
524 10.10.2022 10:30 IVJU0610196 Ergometrija 26.09.2022
525 10.10.2022 10:00 SEEK2107952 Gastroskopija 24.06.2022
526 10.10.2022 10:00 ZIAL16.05.1 CT - Ostalo 05.07.2022 30.06.2022
527 10.10.2022 10:00 ASKO30.07.1 CT - Ostalo 04.08.2022 02.08.2022
528 10.10.2022 10:00 FAHA0505195 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
529 10.10.2022 10:00 SEKO1710195 Ergometrija 26.09.2022
530 10.10.2022 10:00 HEDE1508195 Ergometrija 26.09.2022
531 10.10.2022 10:00 ENCR09.03.1 CT - Ostalo 29.09.2022 27.09.2022
532 10.10.2022 09:30 ESBE1212961 Gastroskopija 24.06.2022 01.01.1970
533 10.10.2022 09:15 ASDU0509953 Gastroskopija 21.06.2022
534 10.10.2022 09:00 ZOMI2307960 Gastroskopija 23.05.2022
535 10.10.2022 09:00 RAAL0706952 Rektoskopija 22.08.2022
536 10.10.2022 08:30 ZENE23.06.1 CT - Kičma 15.06.2022 11.04.2022
537 10.10.2022 08:30 FADU23.12.1 CT - Kičma 10.08.2022 28.07.2022
538 10.10.2022 08:00 SEIS01.01.1 CT - Kičma 10.06.2022 07.06.2022
539 10.10.2022 08:00 RAAD24.02.1 CT - Kičma 10.06.2022 08.06.2022
540 10.10.2022 08:00 ENUZ20.07.1 CT - Ostalo 27.06.2022 20.06.2022
541 10.10.2022 08:00 ALKR15.10.2 MRI-Glave 20.09.2022 15.08.2022
542 10.10.2022 08:00 AMCA12.12.2 MRI-Zdjelica 20.09.2022 01.09.2022
543 07.10.2022 13:00 JAAL2403196 Holter EKG 26.09.2022
544 07.10.2022 13:00 SODE1205194 Holter EKG 26.09.2022
545 07.10.2022 11:30 FADO0810194 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
546 07.10.2022 11:00 AMLJ0608946 Kolonoskopija 14.06.2022
547 07.10.2022 11:00 SAHU0103196 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
548 07.10.2022 11:00 NUHA0711196 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
549 07.10.2022 11:00 MUOS0307197 Ergometrija 26.09.2022
550 07.10.2022 11:00 REBO1802195 Ergometrija 26.09.2022
551 07.10.2022 10:45 OMBU0109196 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
552 07.10.2022 10:30 MIVR1002953 Kolonoskopija 14.06.2022
553 07.10.2022 10:30 NITE2109196 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
554 07.10.2022 10:30 ZLSK1603195 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
555 07.10.2022 10:30 MIAH1303195 Ergometrija 26.09.2022
556 07.10.2022 10:15 DIMU0309194 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
557 07.10.2022 10:00 NESK10.01.1 CT - Ostalo 17.05.2022 12.05.2022
558 07.10.2022 10:00 IBSI12.08.1 CT - Ostalo 05.07.2022 01.07.2022
559 07.10.2022 10:00 NAMA0305195 Sub-Spec-Reumatologija 10.08.2022
560 07.10.2022 10:00 HASM0607196 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
561 07.10.2022 10:00 HASM0607196 Ergometrija 26.09.2022
562 07.10.2022 10:00 SEHA1711195 Ultrazvuk Srca 07.10.2022
563 07.10.2022 08:00 REBA1305963 Kolonoskopija 07.06.2022
564 07.10.2022 08:00 MEOP1403960 Kolonoskopija 07.06.2022
565 07.10.2022 08:00 SAVA0108992 Kolonoskopija 07.06.2022
566 07.10.2022 08:00 RAPA2905195 CT - Kičma 10.06.2022 23.05.2022
567 07.10.2022 08:00 EDDE27.06.1 CT - Kičma 10.06.2022 06.06.2022
568 07.10.2022 08:00 ADKU22.02.1 CT - Kičma 10.06.2022 07.06.2022
569 07.10.2022 08:00 VEPO29.04.1 CT - Kičma 10.08.2022 01.08.2022
570 06.10.2022 13:00 RAAL0303195 Holter EKG 26.09.2022
571 06.10.2022 13:00 CAJA0601195 Holter EKG 26.09.2022
572 06.10.2022 12:00 AMOS0804197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
573 06.10.2022 11:45 HASP2405195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
574 06.10.2022 11:30 VAKO2609197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
575 06.10.2022 11:30 DIMA1712195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
576 06.10.2022 11:30 ANGE1912194 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
577 06.10.2022 11:30 ZEBE0909196 Ergometrija 26.09.2022
578 06.10.2022 11:20 SASO0201199 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
579 06.10.2022 11:20 ZIHA0512196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
580 06.10.2022 11:15 HASI0208196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
581 06.10.2022 11:00 FUHA1511195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
582 06.10.2022 11:00 HUHO0312195 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
583 06.10.2022 11:00 HAAH2806194 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
584 06.10.2022 10:45 HAOD2010195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
585 06.10.2022 10:30 FAHA1311195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
586 06.10.2022 10:30 VEVU1706196 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
587 06.10.2022 10:30 VEVU1706195 Ergometrija 26.09.2022
588 06.10.2022 10:30 ELSE0307197 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
589 06.10.2022 10:15 LIKL0309195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
590 06.10.2022 10:10 SEAM2812196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
591 06.10.2022 10:00 BECE1807965 CT - Ostalo 23.06.2022
592 06.10.2022 10:00 ALBA0505947 Kolonoskopija 27.06.2022
593 06.10.2022 10:00 NUDE0404196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
594 06.10.2022 10:00 TASI1309195 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
595 06.10.2022 10:00 TASI1309195 Ergometrija 26.09.2022
596 06.10.2022 10:00 SEAL3112197 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
597 06.10.2022 09:30 MAPO3009954 Kolonoskopija 24.06.2022
598 06.10.2022 09:30 IVMA25.06.1 CT - Ostalo 04.08.2022 28.07.2022
599 06.10.2022 09:30 NIHR08.09.2 CT - Ostalo 29.09.2022 27.09.2022
600 06.10.2022 09:00 NIBE10.12.1 CT - Ostalo 19.05.2022 12.05.2022
601 06.10.2022 09:00 SUME1501961 Kolonoskopija 21.06.2022
602 06.10.2022 09:00 IRKE0605953 Kolonoskopija 27.06.2022
603 06.10.2022 08:30 RUPO09.07.1 CT - Kičma 05.10.2022 29.09.2022
604 06.10.2022 08:00 NIME26.10.1 CT - Kičma 10.06.2022 08.06.2022
605 06.10.2022 08:00 MEKA08.09.1 CT - Kičma 10.06.2022 08.06.2022
606 06.10.2022 08:00 HAKE02.08.1 CT - Kičma 10.06.2022 07.06.2022
607 05.10.2022 13:00 MEDE0102197 Holter EKG 26.09.2022
608 05.10.2022 13:00 MUDI1002195 Holter EKG 26.09.2022
609 05.10.2022 12:15 MUDU0704195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
610 05.10.2022 12:00 ESDE2810195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
611 05.10.2022 11:45 SESU1108196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
612 05.10.2022 11:40 SESI3008193 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
613 05.10.2022 11:30 HAKA2411195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
614 05.10.2022 11:30 HATU1604195 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
615 05.10.2022 11:30 HATU1604195 Ergometrija 26.09.2022
616 05.10.2022 11:30 AZTU3004197 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
617 05.10.2022 11:20 ERAJ0902197 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
618 05.10.2022 11:15 SIHA3010197 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
619 05.10.2022 11:00 HAHU2109965 Kolonoskopija 21.06.2022
620 05.10.2022 11:00 SERE0803195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
621 05.10.2022 11:00 ORDA1010195 Ultrazvuk Srca 26.09.2022
622 05.10.2022 11:00 ZEDA1010195 Ergometrija 26.09.2022
623 05.10.2022 11:00 SAMU1507195 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2022
624 05.10.2022 10:45 MUIM1607194 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
625 05.10.2022 10:40 ERAJ0902197 Sub-Spec-Gastroenterologija 01.09.2022
626 05.10.2022 10:30 SIBA2304946 Rektoskopija 21.06.2022
627 05.10.2022 10:30 SAHO1311195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
628 05.10.2022 10:30 AZTU3004197 Sub-Spec-Kardio