Teremini čiji je rok istekao

Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 20.02.2024 13:00 DZDO2507195 Holter EKG 02.02.2024
2 20.02.2024 13:00 ADSA1705198 Holter EKG 02.02.2024
3 20.02.2024 12:30 ATBA1707194 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
4 20.02.2024 12:00 MAMU1404197 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
5 20.02.2024 11:30 DZBU1606119 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
6 20.02.2024 11:30 RASE1109197 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
7 20.02.2024 11:15 HAFE1411195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
8 20.02.2024 11:00 MESI1406196 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
9 20.02.2024 11:00 ANMA0104196 Ergometrija 11.01.2024
10 20.02.2024 10:45 MISI0908199 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
11 20.02.2024 10:30 RAOS1504195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
12 20.02.2024 10:15 SAKE2709195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
13 20.02.2024 10:00 ISPI11.09.1 CT - Ostalo 21.09.2023 18.09.2023
14 20.02.2024 10:00 SUBE25.07.1 CT - Ostalo 11.10.2023 09.10.2023
15 20.02.2024 10:00 ZASU01.08.1 CT - Ostalo 13.10.2023
16 20.02.2024 10:00 ROJU03.04.1 CT - Ostalo 06.11.2023 27.10.2023
17 20.02.2024 10:00 KAHA26.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
18 20.02.2024 10:00 HABE16.06.1 CT - Ostalo 24.11.2023
19 20.02.2024 10:00 RISE0310195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
20 20.02.2024 10:00 ZAZA23.08.1 CT - Ostalo 12.12.2023 06.12.2023
21 20.02.2024 10:00 RADE29.11.1 CT - Glava 25.12.2023 21.12.2023
22 20.02.2024 10:00 REKO12.03.1 Rektoskopija 03.01.2024
23 20.02.2024 10:00 AMNE31.07.2 CT - Ostalo 09.01.2024 03.01.2024
24 20.02.2024 10:00 SESA0612196 Ultrazvuk Srca 11.01.2024
25 20.02.2024 10:00 SAKO1205197 Ultrazvuk Srca 11.01.2024
26 20.02.2024 10:00 NIFE0511196 Ergometrija 11.01.2024
27 20.02.2024 09:45 HUMI30.06.1 Gastroskopija 03.01.2024
28 20.02.2024 09:30 SAAL1005197 Ergometrija 11.01.2024
29 20.02.2024 09:15 EDNE28.09.1 Gastroskopija 03.01.2024
30 20.02.2024 09:00 HALE11.01.1 CT - Kičma 04.07.2023 22.06.2023
31 20.02.2024 09:00 BOST02.04.1 Gastroskopija 03.01.2024
32 20.02.2024 09:00 SAHU0111195 Ultrazvuk Srca 11.01.2024
33 20.02.2024 09:00 SANE0508194 Ultrazvuk Srca 11.01.2024
34 20.02.2024 09:00 SESA0612196 Ergometrija 11.01.2024
35 20.02.2024 09:00 MUCE04.10.1 CT - Glava 11.01.2024 09.01.2024
36 20.02.2024 09:00 NATO01.08.1 CT - Ostalo 23.01.2024 18.01.2024
37 20.02.2024 08:30 MUPI18.07.1 CT - Kičma 01.06.2023 26.05.2023
38 20.02.2024 08:30 ARTO11.08.1 CT - Kičma 01.06.2023 19.05.2023
39 20.02.2024 08:30 SAKO01.09.1 CT - Glava 25.12.2023 13.12.2023
40 20.02.2024 08:30 SESI15.07.1 CT - Glava 04.01.2024
41 20.02.2024 08:00 FAAL13.12.1 CT - Kičma 01.06.2023 30.05.2023
42 20.02.2024 08:00 TASI13.09.1 CT - Kičma 26.10.2023 19.10.2023
43 20.02.2024 08:00 NIKO19.08.1 CT - Kičma 08.12.2023 24.11.2023
44 20.02.2024 08:00 EMJA31.07.2 CT - Ostalo 25.12.2023 04.12.2023
45 19.02.2024 13:00 AZJA2001195 Holter EKG 02.02.2024
46 19.02.2024 13:00 MACR0310194 Holter EKG 02.02.2024
47 19.02.2024 11:00 OMDE0111195 Ergometrija 11.01.2024
48 19.02.2024 10:00 MIDU16.01.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
49 19.02.2024 10:00 HAMA15.12.1 CT - Ostalo 05.10.2023 13.06.2023
50 19.02.2024 10:00 EMHO12.04.1 CT - Ostalo 26.10.2023 23.10.2023
51 19.02.2024 10:00 BEKA24.12.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
52 19.02.2024 10:00 BEKE27.03.1 CT - Ostalo 12.12.2023 01.12.2023
53 19.02.2024 10:00 MIBE5.11.19 Gastroskopija 03.01.2024
54 19.02.2024 10:00 RAMU08.07.1 CT - Ostalo 09.01.2024 18.12.2023
55 19.02.2024 10:00 SETE0101196 Ultrazvuk Srca 11.01.2024
56 19.02.2024 10:00 HAMU0409195 Ultrazvuk Srca 11.01.2024
57 19.02.2024 10:00 FEMU2505195 Ergometrija 11.01.2024
58 19.02.2024 10:00 NISK28.06.1 CT - Ostalo 11.01.2024 25.12.2023
59 19.02.2024 10:00 SASA18.09.1 CT - Ostalo 01.02.2024 29.01.2024
60 19.02.2024 10:00 REOM11.06.1 CT - Ostalo 13.02.2024
61 19.02.2024 09:45 REDE07.05.1 Gastroskopija 03.01.2024
62 19.02.2024 09:30 ADRI23.06.1 Gastroskopija 03.01.2024
63 19.02.2024 09:30 FAME1004195 Ultrazvuk Srca 11.01.2024
64 19.02.2024 09:15 LJMA22.01.1 Gastroskopija 03.01.2024
65 19.02.2024 09:00 ZEDR10.11.1 Gastroskopija 03.01.2024
66 19.02.2024 09:00 TUHR0201195 Ultrazvuk Srca 11.01.2024
67 19.02.2024 09:00 IDBI1109195 Ergometrija 11.01.2024
68 19.02.2024 08:30 EZMU17.10.1 CT - Kičma 31.05.2023 24.05.2023
69 19.02.2024 08:30 SAPE05.09.1 CT - Kičma 31.05.2023 25.05.2023
70 19.02.2024 08:30 AZMA30.10.1 CT - Kičma 01.06.2023 04.04.2023
71 19.02.2024 08:30 FEHU13.12.1 CT - Glava 22.12.2023 20.12.2023
72 19.02.2024 08:30 ELBU09.01.1 CT - Glava 25.12.2023 21.12.2023
73 19.02.2024 08:30 ZASP03.02.1 CT - Glava 25.12.2023 19.12.2023
74 19.02.2024 08:30 MUDI29.05.1 CT - Glava 03.01.2024 26.12.2023
75 19.02.2024 08:00 AMMU17.04.1 CT - Kičma 14.06.2023 12.06.2023
76 19.02.2024 08:00 MUGL19.09.1 CT - Kičma 16.10.2023 11.10.2023
77 19.02.2024 08:00 KESA27.11.1 CT - Kičma 30.11.2023 23.11.2023
78 19.02.2024 08:00 JASE30.06.1 CT - Kičma 03.01.2024 26.01.2024
79 19.02.2024 08:00 SUBI25.04.1 CT - Ostalo 06.02.2024 31.01.2024
80 16.02.2024 14:00 FARI1901196 Ergometrija 11.01.2024
81 16.02.2024 14:00 HADZ2806197 Ergometrija 11.01.2024
82 16.02.2024 13:00 HIGA2511196 Holter EKG 02.02.2024
83 16.02.2024 13:00 SEHA1902195 Holter EKG 02.02.2024
84 16.02.2024 12:00 SESA2408196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
85 16.02.2024 12:00 MEVA2710196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
86 16.02.2024 12:00 MERA0205195 Ergometrija 11.01.2024
87 16.02.2024 11:45 ENSK1506196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
88 16.02.2024 11:30 AHKA0508196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
89 16.02.2024 11:15 ASSA0105197 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
90 16.02.2024 11:00 ADKA23.03.1 CT - Glava 05.02.2024 29.01.2024
91 16.02.2024 10:30 SUKO2408196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
92 16.02.2024 10:30 MEBU1004200 Ultrazvuk Srca 11.01.2024
93 16.02.2024 10:15 ZEDE0903194 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
94 16.02.2024 10:00 MISA01.01.1 CT - Ostalo 05.10.2023 02.10.2023
95 16.02.2024 10:00 AHBExx.xx.1 CT - Ostalo 17.10.2023
96 16.02.2024 10:00 AZAR24.01.1 CT - Ostalo 06.11.2023 01.11.2023
97 16.02.2024 10:00 SAGR05.01.1 CT - Ostalo 13.11.2023 07.11.2023
98 16.02.2024 10:00 MUME20.04.1 CT - Ostalo 15.11.2023 03.11.2023
99 16.02.2024 10:00 EMAH1612196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
100 16.02.2024 10:00 NIHU05.07.1 CT - Ostalo 05.12.2023 27.11.2023
101 16.02.2024 10:00 GATO10.12.1 CT - Ostalo 08.12.2023 05.12.2023
102 16.02.2024 10:00 RASP05.01.1 CT - Ostalo 08.12.2023 06.12.2023
103 16.02.2024 10:00 MISP20.11.1 CT - Ostalo 08.12.2023 05.12.2023
104 16.02.2024 10:00 MEDU31.07.1 CT - Ostalo 22.12.2023 19.12.2023
105 16.02.2024 10:00 NUBA18.01.1 CT - Ostalo 03.01.2024 27.12.2023
106 16.02.2024 10:00 MITA06.06.1 Kolonoskopija 03.01.2024
107 16.02.2024 10:00 SESE06.06.1 CT - Ostalo 04.01.2024 26.12.2023
108 16.02.2024 10:00 FACA2409196 Ultrazvuk Srca 11.01.2024
109 16.02.2024 10:00 BEMI3004196 Ergometrija 11.01.2024
110 16.02.2024 10:00 RASI2812195 Sub-Spec-Gastroenterologija 15.02.2024
111 16.02.2024 09:45 CEDZ10.07.1 Kolonoskopija 03.01.2024
112 16.02.2024 09:30 SEDU31.07.1 Kolonoskopija 03.01.2024 01.01.1970
113 16.02.2024 09:30 ARHA0401195 Ultrazvuk Srca 11.01.2024
114 16.02.2024 09:15 REOD20.03.1 Kolonoskopija 03.01.2024
115 16.02.2024 09:00 NEKU01.06.1 CT - Ostalo 22.12.2023 18.12.2023
116 16.02.2024 09:00 SEVE15.10.1 Kolonoskopija 03.01.2024
117 16.02.2024 09:00 SAMA15,06,1 Ultrazvuk Srca 11.01.2024
118 16.02.2024 08:30 BEVR27.05.1 CT - Kičma 31.05.2023 24.05.2023
119 16.02.2024 08:30 NAKU23.06.1 CT - Glava 21.12.2023 15.12.2023
120 16.02.2024 08:30 RAKA08.03.1 CT - Glava 21.12.2023 04.12.2023
121 16.02.2024 08:30 JUHA22.03.1 CT - Glava 09.01.2024 03.01.2024
122 16.02.2024 08:00 MUIS24.11.1 CT - Kičma 31.05.2023 26.05.2023
123 16.02.2024 08:00 HIMA04.08.1 CT - Kičma 17.11.2023 10.11.2023
124 16.02.2024 08:00 ANLO26.06.1 CT - Kičma 15.02.2024
125 15.02.2024 13:00 ALMU1412197 Holter EKG 01.02.2024
126 15.02.2024 13:00 NIBA0412196 Holter EKG 01.02.2024
127 15.02.2024 12:15 ZUKR2708195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
128 15.02.2024 12:00 SEME1310196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
129 15.02.2024 12:00 HAJU0641196 Ergometrija 22.12.2023
130 15.02.2024 11:45 ADDE0103196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
131 15.02.2024 11:30 AIAB3110196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
132 15.02.2024 11:30 MIPA0303199 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
133 15.02.2024 11:15 LUCE1501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
134 15.02.2024 11:15 HAGU1504200 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
135 15.02.2024 11:00 HUKA2103198 Ultrazvuk Srca 22.12.2023
136 15.02.2024 11:00 SUDE1202196 Ergometrija 22.12.2023
137 15.02.2024 10:45 HABE0406194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
138 15.02.2024 10:30 JAHA2706196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
139 15.02.2024 10:30 FALU1810194 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
140 15.02.2024 10:15 SISU0105197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
141 15.02.2024 10:15 BETU2303195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
142 15.02.2024 10:15 NABE0910197 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
143 15.02.2024 10:00 DAGE23.02.1 CT - Ostalo 05.10.2023 03.10.2023
144 15.02.2024 10:00 EDAH21.11.1 CT - Ostalo 13.10.2023 29.09.2023
145 15.02.2024 10:00 MEBE21.08.1 CT - Ostalo 23.10.2023 11.10.2023
146 15.02.2024 10:00 KAPA15.10.1 CT - Ostalo 26.10.2023 20.10.2023
147 15.02.2024 10:00 SEBE18.03.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
148 15.02.2024 10:00 IVRE08.05.1 CT - Ostalo 17.11.2023 10.11.2023
149 15.02.2024 10:00 AZSJ24.04.1 CT - Ostalo 22.11.2023 16.11.2023
150 15.02.2024 10:00 ZUSE0611175 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
151 15.02.2024 10:00 IBSE17.03.1 CT - Ostalo 08.12.2023
152 15.02.2024 10:00 AMAH1910196 Ultrazvuk Srca 22.12.2023
153 15.02.2024 10:00 DZAS1701196 Ergometrija 22.12.2023
154 15.02.2024 10:00 BASO0102197 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
155 15.02.2024 10:00 BEHA04.04.1 CT - Ostalo 28.12.2023 26.12.2023
156 15.02.2024 10:00 VASE29.07.1 CT - Ostalo 04.01.2024 29.12.2023
157 15.02.2024 10:00 JAIS11.04.1 CT - Ostalo 29.01.2024 23.01.2024
158 15.02.2024 10:00 RAPI15.06.1 CT - Ostalo 29.01.2024 22.01.2024
159 15.02.2024 09:50 ZEHE17.05.1 Kolonoskopija 03.01.2024
160 15.02.2024 09:30 FAKO03.02.1 Gastroskopija 03.01.2024
161 15.02.2024 09:15 MINI29.05.1 Gastroskopija 03.01.2024
162 15.02.2024 09:00 HAMA2604200 Ultrazvuk Srca 22.12.2023
163 15.02.2024 09:00 FARI1901196 Ultrazvuk Srca 22.12.2023
164 15.02.2024 09:00 MICE0107195 Ergometrija 22.12.2023
165 15.02.2024 09:00 AIPA10.06.1 Gastroskopija 03.01.2024
166 15.02.2024 08:30 AIAL06.12.1 CT - Kičma 31.05.2023 26.05.2023
167 15.02.2024 08:30 AMBE08.08.1 CT - Kičma 20.06.2023 19.05.2023
168 15.02.2024 08:30 ZAKI25.01.1 CT - Glava 22.12.2023
169 15.02.2024 08:30 SAJU01.08.1 CT - Glava 03.01.2024 02.12.2023
170 15.02.2024 08:00 NEPO23.05.1 CT - Kičma 31.05.2023 26.05.2023
171 15.02.2024 08:00 AZKO01.07.1 CT - Kičma 17.10.2023 12.10.2023
172 15.02.2024 08:00 FUPO08.12.1 CT - Glava 22.11.2023 16.11.2023
173 15.02.2024 08:00 ZUME02.06.1 CT - Kičma 24.11.2023 20.11.2023
174 15.02.2024 08:00 NIKO25.03.1 CT - Glava 21.12.2023 18.12.2023
175 14.02.2024 13:00 BETR0811195 Holter EKG 01.02.2024
176 14.02.2024 13:00 NAHA2206194 Holter EKG 01.02.2024
177 14.02.2024 12:00 MEAV1905197 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
178 14.02.2024 11:45 FIAH0811196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
179 14.02.2024 11:30 EDHU2806196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
180 14.02.2024 11:30 MUME0907196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
181 14.02.2024 11:30 SASI1812194 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
182 14.02.2024 11:15 IDSO0401493 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
183 14.02.2024 11:00 HABA0507195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
184 14.02.2024 11:00 SESI1507198 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
185 14.02.2024 10:45 NIAL1202195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
186 14.02.2024 10:45 SAKA0612195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
187 14.02.2024 10:45 ENME2504196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
188 14.02.2024 10:30 FANA0704195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
189 14.02.2024 10:30 ZAAR2108195 Ergometrija 30.01.2024
190 14.02.2024 10:15 ISSA1810195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
191 14.02.2024 10:15 SASO1109197 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
192 14.02.2024 10:00 EKVE04.11.1 CT - Ostalo 03.10.2023 15.09.2023
193 14.02.2024 10:00 SEUZ24.05.1 CT - Ostalo 01.11.2023 31.10.2023
194 14.02.2024 10:00 MUMU26.10.1 CT - Ostalo 17.11.2023 14.11.2023
195 14.02.2024 10:00 RAHU3011195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
196 14.02.2024 10:00 DZBO16.01.1 CT - Ostalo 01.12.2023 24.11.2023
197 14.02.2024 10:00 IBDZ17.03.1 CT - Ostalo 06.12.2023 29.11.2023
198 14.02.2024 10:00 ALMA2406196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
199 14.02.2024 10:00 ENCO22.05.1 CT - Ostalo 29.01.2024 22.01.2024
200 14.02.2024 10:00 AHAL15.03.1 CT - Ostalo 30.01.2024 24.01.2024
201 14.02.2024 09:50 ARFA29.01.1 Rektoskopija 03.01.2024
202 14.02.2024 09:30 RUSI09.06.1 Gastroskopija 03.01.2024
203 14.02.2024 09:15 SAMA2.07.19 Gastroskopija 03.01.2024
204 14.02.2024 09:00 MIVU29.09.1 Gastroskopija 29.12.2023
205 14.02.2024 08:30 AZCA02.02.1 CT - Kičma 29.05.2023 25.05.2023
206 14.02.2024 08:30 SARI25.10.1 CT - Glava 06.12.2023 29.11.2023
207 14.02.2024 08:30 SASK01.06.1 CT - Glava 14.12.2023 13.12.2023
208 14.02.2024 08:30 NAMU10.10.1 CT - Glava 22.12.2023 23.11.2023
209 14.02.2024 08:30 NEOR13.04.1 CT - Glava 22.01.2024 13.12.2023
210 14.02.2024 08:30 DIUZ05.06.2 CT - Kičma 30.01.2024 24.01.2024
211 14.02.2024 08:00 OSMR03.01.1 CT - Kičma 29.05.2023 03.05.2023
212 14.02.2024 08:00 SAKI22.07.1 CT - Kičma 02.08.2023 14.07.2023
213 14.02.2024 08:00 SUVE09.09.1 CT - Glava 22.11.2023 16.11.2023
214 14.02.2024 08:00 MEME16.05.1 CT - Kičma 08.12.2023 01.12.2023
215 14.02.2024 08:00 DIUZ05.06.2 CT - Kičma 30.01.2024
216 14.02.2024 08:00 NISA02.05.1 CT - Kičma 09.02.2024 13.02.2024
217 13.02.2024 13:00 ERMU2602195 Holter EKG 01.02.2024
218 13.02.2024 13:00 ERMU1512194 Holter EKG 01.02.2024
219 13.02.2024 12:15 ZAKA1408195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
220 13.02.2024 12:00 MESP1902196 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
221 13.02.2024 12:00 SAKU1711194 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
222 13.02.2024 12:00 SASU0204194 Ultrazvuk Srca 22.12.2023
223 13.02.2024 11:45 UZBO0511193 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
224 13.02.2024 11:30 ESGA2510194 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
225 13.02.2024 11:00 RACA1704196 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
226 13.02.2024 11:00 ZLHU2411196 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
227 13.02.2024 11:00 SAKU1711194 Ultrazvuk Srca 22.12.2023
228 13.02.2024 10:45 SAHO2308195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
229 13.02.2024 10:30 ANDR2608195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
230 13.02.2024 10:30 MIFE0206197 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
231 13.02.2024 10:15 NEBR0809194 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
232 13.02.2024 10:00 MUOM15.10.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
233 13.02.2024 10:00 SISK19.06.1 CT - Ostalo 02.11.2023 16.10.2023
234 13.02.2024 10:00 DRSE13.10.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
235 13.02.2024 10:00 MIRE02.10.1 CT - Ostalo 13.11.2023 07.11.2023
236 13.02.2024 10:00 ESBE1705195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
237 13.02.2024 10:00 SIHO04.03.1 CT - Ostalo 06.12.2023 29.11.2023
238 13.02.2024 10:00 SEGA1012196 Sub-Spec-Reumatologija 20.12.2023
239 13.02.2024 10:00 ZLHU2411196 Ultrazvuk Srca 22.12.2023
240 13.02.2024 10:00 RUKE0803196 Ergometrija 22.12.2023
241 13.02.2024 10:00 TAZL07.08.1 CT - Ostalo 22.12.2023 19.12.2023
242 13.02.2024 10:00 AVKO29.06.1 Gastroskopija 29.12.2023
243 13.02.2024 10:00 SAOS18.04.1 CT - Ostalo 26.01.2024 22.01.2024
244 13.02.2024 09:45 SEFE24.06.1 Gastroskopija 29.12.2023
245 13.02.2024 09:30 FAHA1¸4.04 Gastroskopija 29.12.2023
246 13.02.2024 09:15 IVPE04.03.1 Gastroskopija 28.12.2023
247 13.02.2024 09:00 NIPA1208195 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
248 13.02.2024 09:00 SEGA1012196 Ultrazvuk Srca 22.12.2023
249 13.02.2024 09:00 SECO1302196 Ergometrija 22.12.2023
250 13.02.2024 09:00 REOM07.03.1 Gastroskopija 28.12.2023
251 13.02.2024 08:30 RASO25.06.1 CT - Kičma 29.05.2023 25.05.2023
252 13.02.2024 08:30 FARA24.05.1 CT - Kičma 29.05.2023 25.05.2023
253 13.02.2024 08:30 AIIM25.11.1 CT - Kičma 29.05.2023 24.05.2023
254 13.02.2024 08:30 DZCU01.01.1 CT - Glava 02.08.2023 28.08.2023
255 13.02.2024 08:30 HADI10.04.1 CT - Glava 21.12.2023 15.12.2023
256 13.02.2024 08:00 MUDU23.10.1 CT - Kičma 02.08.2023 26.07.2023
257 13.02.2024 08:00 FESA01.01.1 CT - Kičma 02.08.2023 25.07.2023
258 13.02.2024 08:00 RUSI17.01.1 CT - Ostalo 22.12.2023 17.11.2023
259 13.02.2024 08:00 SAKO04.04.1 CT - Kičma 22.01.2024 16.01.2024
260 12.02.2024 13:00 SUSA0702197 Holter EKG 01.02.2024
261 12.02.2024 13:00 HASK3005196 Holter EKG 01.02.2024
262 12.02.2024 12:00 ENHO2511194 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
263 12.02.2024 12:00 ADCA2807198 Ergometrija 20.12.2023
264 12.02.2024 11:00 JUFA14.09.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
265 12.02.2024 11:00 FANA1011199 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
266 12.02.2024 11:00 NIHE0309195 Ergometrija 20.12.2023
267 12.02.2024 10:00 ASHU07.08.1 CT - Ostalo 11.10.2023 03.10.2023
268 12.02.2024 10:00 ELSI26.02.1 CT - Ostalo 30.10.2023 23.10.2023
269 12.02.2024 10:00 AMCU21.02.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
270 12.02.2024 10:00 ANKI05.05.1 CT - Ostalo 13.11.2023 06.11.2023
271 12.02.2024 10:00 SAPA12.10.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
272 12.02.2024 10:00 AMTU05.12.1 CT - Ostalo 28.11.2023 22.11.2023
273 12.02.2024 10:00 MIKO17.07.1 CT - Ostalo 06.12.2023 29.11.2023
274 12.02.2024 10:00 NESU2802195 Ergometrija 20.12.2023
275 12.02.2024 10:00 KANU11.11.1 CT - Ostalo 22.12.2023
276 12.02.2024 10:00 MISK23.04.1 CT - Ostalo 16.01.2024 09.01.2024
277 12.02.2024 10:00 DUBA23.04.1 CT - Ostalo 23.01.2024 26.12.2023
278 12.02.2024 09:30 RETR1.01.19 Gastroskopija 28.12.2023
279 12.02.2024 09:15 EMNE22.11.1 Gastroskopija 28.12.2023
280 12.02.2024 09:00 ESES08.06.1 CT - Glava 19.12.2023 13.12.2023
281 12.02.2024 09:00 MEBU3105194 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
282 12.02.2024 09:00 TAKU0906194 Ergometrija 20.12.2023
283 12.02.2024 09:00 SAKA29.03.1 Gastroskopija 28.12.2023
284 12.02.2024 08:30 ESKO01.07.1 CT - Kičma 29.05.2023
285 12.02.2024 08:30 SAAL23.10.1 CT - Kičma 29.05.2023 24.05.2023
286 12.02.2024 08:30 ALCO28.09.1 CT - Kičma 29.05.2023 23.05.2023
287 12.02.2024 08:30 SAFE03.06.1 CT - Glava 05.12.2023 29.11.2023
288 12.02.2024 08:30 NURA23.03.1 CT - Glava 06.12.2023 30.11.2023
289 12.02.2024 08:30 REMU01.06.1 CT - Glava 14.12.2023 12.12.2023
290 12.02.2024 08:30 ALCO28.09.1 CT - Glava 22.12.2023 15.12.2023
291 12.02.2024 08:30 RAVR02.08.1 CT - Glava 23.01.2024 08.01.2024
292 12.02.2024 08:00 FISK02.08.1 CT - Kičma 28.07.2023 13.07.2023
293 12.02.2024 08:00 AMTO26.03.1 CT - Kičma 09.11.2023 02.11.2023
294 12.02.2024 08:00 AMTO26.03.1 CT - Kičma 17.11.2023
295 09.02.2024 13:00 ELDE1512197 Holter EKG 01.02.2024
296 09.02.2024 13:00 TOZE0403195 Holter EKG 01.02.2024
297 09.02.2024 12:00 LEZA1802197 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
298 09.02.2024 12:00 EDCA0506197 Ergometrija 20.12.2023
299 09.02.2024 11:30 OMBU1809197 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
300 09.02.2024 11:00 JUAR0708196 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
301 09.02.2024 10:30 MIHO0506196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
302 09.02.2024 10:00 INHR31.03.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
303 09.02.2024 10:00 MEBA02.09.1 CT - Ostalo 26.10.2023 17.10.2023
304 09.02.2024 10:00 HIHA01.01.1 CT - Ostalo 01.11.2023 31.10.2023
305 09.02.2024 10:00 HAKA16.09.1 CT - Ostalo 06.11.2023 11.10.2023
306 09.02.2024 10:00 RIAM28.08.1 CT - Ostalo 09.11.2023 07.11.2023
307 09.02.2024 10:00 SEST21.11.1 CT - Ostalo 15.11.2023 13.11.2023
308 09.02.2024 10:00 HUHE06.04.1 CT - Ostalo 17.11.2023 15.11.2023
309 09.02.2024 10:00 HAAL1712195 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
310 09.02.2024 10:00 MIVE03.10.1 CT - Ostalo 12.12.2023 07.12.2023
311 09.02.2024 10:00 MACA20.08.1 CT - Ostalo 14.12.2023 13.12.2023
312 09.02.2024 10:00 MUJU19.02.1 CT - Ostalo 19.12.2023 12.12.2023
313 09.02.2024 10:00 ISSA1810195 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
314 09.02.2024 10:00 ZLHR0904195 Ergometrija 20.12.2023
315 09.02.2024 10:00 ZIAL2906194 Ergometrija 20.12.2023
316 09.02.2024 10:00 VASK03.05.1 CT - Ostalo 22.01.2024 17.01.2024
317 09.02.2024 10:00 MUOG16.12.1 CT - Ostalo 26.01.2024
318 09.02.2024 09:50 SEKA17.02.1 Kolonoskopija 28.12.2023
319 09.02.2024 09:30 AMVA13.09.1 Kolonoskopija 28.12.2023
320 09.02.2024 09:15 VEAN07.09.1 Kolonoskopija 25.12.2023
321 09.02.2024 09:00 SABE0505197 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
322 09.02.2024 09:00 MEBR2501194 Ergometrija 20.12.2023
323 09.02.2024 09:00 SALE24.08.1 Kolonoskopija 25.12.2023
324 09.02.2024 08:30 SUSA28.02.1 CT - Kičma 25.05.2023 22.05.2023
325 09.02.2024 08:30 SATE16.04.1 CT - Kičma 25.05.2023 22.05.2023
326 09.02.2024 08:30 MIHU23.01.1 CT - Kičma 25.05.2023 23.05.2023
327 09.02.2024 08:30 IBTO11.04.1 CT - Glava 14.12.2023 12.12.2023
328 09.02.2024 08:30 DZIS20.05.1 CT - Glava 14.12.2023 01.12.2023
329 09.02.2024 08:30 SACA13.06.1 CT - Glava 19.12.2023 13.12.2023
330 09.02.2024 08:30 ZLME06.06.1 CT - Glava 22.12.2023 13.12.2023
331 09.02.2024 08:30 ZAKO03.08.1 CT - Glava 03.01.2024 26.12.2023
332 09.02.2024 08:00 FIKO01.01.1 CT - Kičma 09.11.2023 02.11.2023
333 09.02.2024 08:00 ESAG3108196 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
334 09.02.2024 08:00 SERE05.12.1 CT - Glava 03.01.2024 25.12.2023
335 09.02.2024 08:00 MIKU11.06.1 CT - Kičma 04.01.2024 20.12.2023
336 09.02.2024 08:00 ANHU08.01.1 CT - Ostalo 01.02.2024
337 08.02.2024 13:00 AVCI2802196 Holter EKG 01.02.2024
338 08.02.2024 13:00 ALHU2011196 Holter EKG 01.02.2024
339 08.02.2024 12:00 ARCO0301199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
340 08.02.2024 12:00 SAMU0809196 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
341 08.02.2024 11:30 INHR1901196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
342 08.02.2024 11:30 ADAN0301195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
343 08.02.2024 11:15 HAMU2801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
344 08.02.2024 11:15 RAHU0605196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
345 08.02.2024 11:00 HIOR0309194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
346 08.02.2024 11:00 MIPA2201193 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
347 08.02.2024 11:00 ADRE1509197 Ergometrija 20.12.2023
348 08.02.2024 11:00 VIPE0204196 Ergometrija 20.12.2023
349 08.02.2024 11:00 ESSM0101194 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
350 08.02.2024 10:45 AMCO2906199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
351 08.02.2024 10:45 NEFE1304196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
352 08.02.2024 10:45 DRBO0402197 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
353 08.02.2024 10:30 MUKO1601197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
354 08.02.2024 10:30 RURA0104195 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
355 08.02.2024 10:15 MIHI1512096 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
356 08.02.2024 10:15 EKTU1903196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023 01.01.1970
357 08.02.2024 10:15 MIPI0511196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
358 08.02.2024 10:00 ESVE10.01.1 CT - Ostalo 02.10.2023 25.09.2023
359 08.02.2024 10:00 SEBA31.08.1 CT - Ostalo 30.10.2023 25.09.2023
360 08.02.2024 10:00 LAKA10.01.1 CT - Ostalo 06.11.2023 02.11.2023
361 08.02.2024 10:00 SEAL1002196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
362 08.02.2024 10:00 BOCR0504195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023 01.01.1970
363 08.02.2024 10:00 HACA14.03.1 CT - Ostalo 30.11.2023 27.11.2023
364 08.02.2024 10:00 IVSI2709196 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
365 08.02.2024 10:00 EDKO1909195 Ergometrija 20.12.2023
366 08.02.2024 10:00 HAOD15.03.1 CT - Ostalo 22.12.2023 14.12.2023
367 08.02.2024 10:00 MIMU3008197 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
368 08.02.2024 10:00 JAAC14.04.1 CT - Ostalo 09.01.2024 04.01.2024
369 08.02.2024 09:50 ALDE27.01.1 Gastroskopija 25.12.2023
370 08.02.2024 09:30 HAPU6.06.19 Gastroskopija 25.12.2023
371 08.02.2024 09:15 DECU15.10.1 Gastroskopija 25.12.2023
372 08.02.2024 09:00 ZESI0905195 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
373 08.02.2024 09:00 HAZA0801197 Ergometrija 20.12.2023
374 08.02.2024 09:00 HABA4.01.19 Gastroskopija 25.12.2023
375 08.02.2024 08:30 SAAH27.07.1 CT - Kičma 22.05.2023 11.05.2023
376 08.02.2024 08:30 LJTO06.09.1 CT - Glava 08.12.2023 28.11.2023
377 08.02.2024 08:30 HAST22.03.1 CT - Glava 12.12.2023 06.12.2023
378 08.02.2024 08:30 ADAB21.09.1 CT - Glava 14.12.2023 08.12.2023
379 08.02.2024 08:30 ADSE24.12.1 CT - Glava 14.12.2023 11.12.2023
380 08.02.2024 08:30 MUSE30.05.1 CT - Glava 20.12.2023 15.12.2023
381 08.02.2024 08:30 RERI27.10.1 CT - Glava 28.12.2023 07.12.2023
382 08.02.2024 08:00 ASKO17.01.1 CT - Kičma 24.05.2023 19.05.2023
383 08.02.2024 08:00 REPA28.08.1 CT - Kičma 28.07.2023 21.07.2023
384 08.02.2024 08:00 MEVA27.10.1 CT - Kičma 12.09.2023 08.09.2023
385 08.02.2024 08:00 ESDE02.10.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
386 08.02.2024 08:00 MEVA27.10.1 CT - Kičma 30.01.2024 16.01.2024
387 07.02.2024 13:00 ZESO0806196 Holter EKG 01.02.2024
388 07.02.2024 13:00 JELO3001197 Holter EKG 01.02.2024
389 07.02.2024 12:00 ZESO0806196 Holter EKG 01.12.2023
390 07.02.2024 11:45 ZIKA3011196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
391 07.02.2024 11:30 ASCU1710196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
392 07.02.2024 11:30 ADAL2601196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
393 07.02.2024 11:30 ASHA2204496 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
394 07.02.2024 11:15 SEDE1512196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
395 07.02.2024 11:15 ZEAV1408194 Sub-Spec-Gastroenterologija 20.12.2023
396 07.02.2024 11:00 DZBU01.12.1 CT - Ostalo 28.09.2023 20.09.2023
397 07.02.2024 11:00 BACO2305197 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
398 07.02.2024 11:00 AMME1907197 Sub-Spec-Gastroenterologija 20.12.2023
399 07.02.2024 10:45 NAPO1804196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
400 07.02.2024 10:45 HIJU2001197 Sub-Spec-Gastroenterologija 20.12.2023
401 07.02.2024 10:45 SIMU0208196 Sub-Spec-Gastroenterologija 20.12.2023
402 07.02.2024 10:30 JUGR2004195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
403 07.02.2024 10:15 SAKA0101195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
404 07.02.2024 10:15 KACA3007197 Sub-Spec-Gastroenterologija 20.12.2023
405 07.02.2024 10:00 DZDO26.10.1 CT - Ostalo 30.08.2023 25.08.2023
406 07.02.2024 10:00 HALI10.09.1 CT - Ostalo 01.11.2023 27.10.2023
407 07.02.2024 10:00 AMBA03.01.1 CT - Ostalo 07.11.2023 01.11.2023
408 07.02.2024 10:00 HAMA09.04.1 CT - Ostalo 09.11.2023 01.11.2023
409 07.02.2024 10:00 CANU19.11.1 CT - Ostalo 24.11.2023
410 07.02.2024 10:00 AMPO0705197 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
411 07.02.2024 10:00 MEVA24.04.1 CT - Ostalo 12.12.2023 05.12.2023
412 07.02.2024 10:00 EMHO0910198 Sub-Spec-Gastroenterologija 20.12.2023
413 07.02.2024 10:00 HADU11.08.1 CT - Ostalo 04.01.2024 27.12.2023
414 07.02.2024 09:45 MIAN05.05.1 Kolonoskopija 25.12.2023
415 07.02.2024 09:30 DZHA12.06.1 Gastroskopija 25.12.2023
416 07.02.2024 09:15 OMIM12.08.1 Gastroskopija 25.12.2023
417 07.02.2024 09:00 AHMU26.07.1 Gastroskopija 25.12.2023
418 07.02.2024 08:30 JEOM04.08.1 CT - Kičma 22.05.2023 15.05.2023
419 07.02.2024 08:30 MIIB04.05.1 CT - Kičma 22.05.2023 08.05.2023
420 07.02.2024 08:30 HIHR20.02.1 CT - Glava 08.12.2023 01.12.2023
421 07.02.2024 08:30 RAZU24.10.1 CT - Glava 08.12.2023 04.12.2023
422 07.02.2024 08:30 ALSP07.07.1 CT - Glava 28.12.2023 22.12.2023
423 07.02.2024 08:00 EMIB07.06.1 CT - Kičma 28.07.2023 13.07.2023
424 07.02.2024 08:00 HADE01.04.1 CT - Kičma 31.10.2023 25.10.2023
425 07.02.2024 08:00 HAKO13.03.1 CT - Glava 08.12.2023 05.12.2023
426 07.02.2024 08:00 NIAR01.03.1 CT - Glava 19.12.2023 15.12.2023
427 07.02.2024 08:00 HAMU17.12.1 CT - Kičma 11.01.2024 04.01.2024
428 06.02.2024 12:30 REKU1911196 Holter EKG 01.12.2023
429 06.02.2024 12:00 EMKO3101197 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
430 06.02.2024 12:00 IFCO0304195 Holter EKG 01.12.2023
431 06.02.2024 12:00 MUIB2906194 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
432 06.02.2024 11:45 FEBE0607195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
433 06.02.2024 11:30 SIHO0403195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
434 06.02.2024 11:30 TEDR1203195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
435 06.02.2024 11:15 OSGR2810195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
436 06.02.2024 11:00 ELBO2702198 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
437 06.02.2024 11:00 HAMA2509195 Ergometrija 20.12.2023
438 06.02.2024 10:45 ANTO0807194 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
439 06.02.2024 10:30 MIKO0501194 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
440 06.02.2024 10:15 TASE0504196 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
441 06.02.2024 10:00 NABU08.08.1 CT - Ostalo 28.09.2023 25.09.2023
442 06.02.2024 10:00 HAKO14.04.1 CT - Ostalo 17.10.2023 26.09.2023
443 06.02.2024 10:00 HAKO14.04.1 CT - Ostalo 17.10.2023 26.09.2023
444 06.02.2024 10:00 FEKA27.09.1 CT - Ostalo 26.10.2023 18.10.2023
445 06.02.2024 10:00 RENU15.12.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
446 06.02.2024 10:00 AJTA01.12.1 CT - Ostalo 06.11.2023 26.10.2023
447 06.02.2024 10:00 ENME1908195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
448 06.02.2024 10:00 HABE22.07.1 CT - Ostalo 08.12.2023 16.11.2023
449 06.02.2024 10:00 RAHU3011195 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
450 06.02.2024 10:00 ZESK0505196 Ergometrija 20.12.2023
451 06.02.2024 10:00 MEAM02.10.1 CT - Ostalo 22.12.2023 12.12.2023
452 06.02.2024 10:00 ELKU04.07.1 Rektoskopija 25.12.2023
453 06.02.2024 10:00 FASA12.02.1 CT - Ostalo 25.12.2023 15.12.2023
454 06.02.2024 09:45 ADBE16.05.1 Gastroskopija 25.12.2023
455 06.02.2024 09:30 AVDE22.07.1 Gastroskopija 25.12.2023
456 06.02.2024 09:15 ANMI29.09.1 Gastroskopija 25.12.2023
457 06.02.2024 09:00 ELTR15.09.1 CT - Kičma 12.07.2023 10.07.2023
458 06.02.2024 09:00 MUSK1911195 Ultrazvuk Srca 20.12.2023
459 06.02.2024 09:00 BEIN2510196 Ergometrija 20.12.2023
460 06.02.2024 09:00 MAMI09.07.1 Gastroskopija 25.12.2023
461 06.02.2024 08:30 SECO25.04.1 CT - Kičma 22.05.2023 16.05.2023
462 06.02.2024 08:30 GOLO13.09.1 CT - Kičma 22.05.2023 11.05.2023
463 06.02.2024 08:30 BAKA27.06.1 CT - Kičma 22.05.2023 16.05.2023
464 06.02.2024 08:30 RUOM31.08.1 CT - Glava 08.12.2023 28.11.2023
465 06.02.2024 08:30 HAAH02.12.1 CT - Glava 12.12.2023 07.12.2023
466 06.02.2024 08:30 ENBI13.03.1 CT - Glava 12.12.2023 07.12.2023
467 06.02.2024 08:00 HABA15.02.1 CT - Kičma 30.08.2023 29.08.2023
468 06.02.2024 08:00 DZKA18.09.1 CT - Kičma 31.10.2023 09.10.2023
469 06.02.2024 08:00 VEHO04.03.1 CT - Kičma 09.01.2024 21.12.2023
470 05.02.2024 12:00 BASE1911197 Holter EKG 01.12.2023
471 05.02.2024 12:00 HAKR1904196 Holter EKG 01.12.2023
472 05.02.2024 12:00 FAKA2802119 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
473 05.02.2024 11:30 GOSO1911197 Ergometrija 05.12.2023
474 05.02.2024 11:00 MUSA0902195 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
475 05.02.2024 11:00 HAZU0403196 Ergometrija 05.12.2023
476 05.02.2024 10:30 SARA2508197 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
477 05.02.2024 10:30 SNJE2711198 Ergometrija 05.12.2023
478 05.02.2024 10:00 RAHI04.04.1 CT - Ostalo 28.09.2023 21.09.2023
479 05.02.2024 10:00 ADZA22.07.1 CT - Ostalo 13.10.2023 10.10.2023
480 05.02.2024 10:00 SAMU07.10.1 CT - Ostalo 30.10.2023 09.10.2023
481 05.02.2024 10:00 NABU15.04.1 CT - Ostalo 06.11.2023 24.10.2023
482 05.02.2024 10:00 ESAL21.04.1 CT - Ostalo 22.11.2023 13.11.2023
483 05.02.2024 10:00 ELDU2306197 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
484 05.02.2024 10:00 AISA1607196 Ergometrija 05.12.2023
485 05.02.2024 10:00 16AIšarić Ergometrija 05.12.2023
486 05.02.2024 10:00 AISA1607196 Ergometrija 05.12.2023
487 05.02.2024 10:00 MIKA28.07.1 CT - Ostalo 06.12.2023 30.11.2023
488 05.02.2024 10:00 SOSE07.01.1 Gastroskopija 25.12.2023
489 05.02.2024 10:00 SURE31.10.1 CT - Ostalo 09.01.2024 03.01.2024
490 05.02.2024 10:00 ELSA16.11.1 CT - Ostalo 22.01.2024 09.01.2024
491 05.02.2024 09:45 ZUFA24.04.1 Gastroskopija 25.12.2023
492 05.02.2024 09:30 MEHO26.02.1 Gastroskopija 25.12.2023
493 05.02.2024 09:15 ESPI26.03.1 Gastroskopija 25.12.2023
494 05.02.2024 09:00 SIBE24.11.1 CT - Kičma 17.05.2023 03.05.2023
495 05.02.2024 09:00 NEAH21.10.1 CT - Kičma 27.06.2023 16.06.2023
496 05.02.2024 09:00 ARSA19.11.1 Gastroskopija 25.12.2023
497 05.02.2024 09:00 FAHU06.05.1 CT - Ostalo 22.01.2024 16.01.2024
498 05.02.2024 08:30 MUAL12.01.1 CT - Kičma 18.05.2023 11.05.2023
499 05.02.2024 08:30 ELKU17.12.2 CT - Kičma 18.05.2023 15.05.2023
500 05.02.2024 08:30 VAKO17.09.1 CT - Kičma 04.08.2023 14.07.2023
501 05.02.2024 08:30 ALHU27.01.1 CT - Glava 05.12.2023 29.11.2023
502 05.02.2024 08:30 ALHU27.01.1 CT - Glava 06.12.2023 29.11.2023
503 05.02.2024 08:30 SESK22.06.1 CT - Glava 06.12.2023 30.11.2023
504 05.02.2024 08:30 ESKA04.03.1 CT - Glava 06.12.2023 10.11.2023
505 05.02.2024 08:30 RUHU29.12.1 CT - Glava 12.12.2023 01.12.2023
506 05.02.2024 08:30 VAMA17.05.1 CT - Glava 22.12.2023 18.12.2023
507 05.02.2024 08:00 CMZO25.01.1 CT - Kičma 05.01.2024 27.12.2023
508 02.02.2024 12:30 ESHA0410195 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
509 02.02.2024 12:30 MALU0612197 Holter EKG 01.12.2023
510 02.02.2024 12:15 MIBE1007196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
511 02.02.2024 12:00 HABE0703199 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
512 02.02.2024 12:00 ANBA2909197 Holter EKG 01.12.2023
513 02.02.2024 11:30 SAVO3009196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
514 02.02.2024 11:30 ELPA3107199 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
515 02.02.2024 11:30 MIVI2611196 Ergometrija 05.12.2023
516 02.02.2024 11:15 RAKA2505197 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
517 02.02.2024 11:15 ZISR0805196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
518 02.02.2024 11:00 MIHA13.03.1 CT - Ostalo 27.09.2023 18.09.2023
519 02.02.2024 11:00 MUSA0902195 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
520 02.02.2024 11:00 MIMR0105194 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
521 02.02.2024 11:00 VIVI1706195 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
522 02.02.2024 11:00 MAPU1504196 Ergometrija 05.12.2023
523 02.02.2024 10:45 MUFE1957 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
524 02.02.2024 10:45 SASM0209197 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
525 02.02.2024 10:30 NEGA1201197 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
526 02.02.2024 10:30 ASAH2609197 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
527 02.02.2024 10:30 NEBI2306197 Ergometrija 05.12.2023
528 02.02.2024 10:15 JABI2407196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
529 02.02.2024 10:15 SAMA0207196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
530 02.02.2024 10:00 BEIB11.04.1 CT - Ostalo 07.09.2023 28.08.2023
531 02.02.2024 10:00 JAKA29.08.1 CT - Ostalo 13.09.2023 05.09.2023
532 02.02.2024 10:00 SEBA12.05.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
533 02.02.2024 10:00 MUME21.03.1 CT - Ostalo 07.11.2023 03.11.2023
534 02.02.2024 10:00 AZVU0202195 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
535 02.02.2024 10:00 MUOR02.01.1 CT - Ostalo 30.11.2023 23.11.2023
536 02.02.2024 10:00 FEMU12.02.1 CT - Ostalo 30.11.2023 24.11.2023
537 02.02.2024 10:00 ESPU1702195 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
538 02.02.2024 10:00 ERPI2506197 Ergometrija 05.12.2023
539 02.02.2024 10:00 MUAL20.07.1 CT - Ostalo 21.12.2023 12.12.2023
540 02.02.2024 10:00 DRMU03.03.1 Kolonoskopija 25.12.2023
541 02.02.2024 10:00 ALJA04.12.1 CT - Ostalo 09.01.2024 05.12.2023
542 02.02.2024 10:00 SEZE15.11.1 CT - Ostalo 29.01.2024 22.01.2024
543 02.02.2024 09:45 PAOD4.03.19 Kolonoskopija 25.12.2023
544 02.02.2024 09:30 HAPU20.04.1 Kolonoskopija 25.12.2023
545 02.02.2024 09:15 NUTA25.05.1 Kolonoskopija 25.12.2023
546 02.02.2024 09:00 AZKO06.02.1 CT - Kičma 17.05.2023 11.05.2023
547 02.02.2024 09:00 SEMA17.07.1 CT - Kičma 17.05.2023 11.05.2023
548 02.02.2024 09:00 MIMU2208957 CT - Kičma 29.06.2023 23.06.2023
549 02.02.2024 09:00 NADE25.03.1 Kolonoskopija 25.12.2023
550 02.02.2024 09:00 ENME14.07.1 CT - Ostalo 25.12.2023 20.12.2023
551 02.02.2024 08:30 MIMA10.02.1 CT - Kičma 17.05.2023 09.05.2023
552 02.02.2024 08:30 IZSU01.04.1 CT - Glava 01.12.2023 24.11.2023
553 02.02.2024 08:30 MEME16.01.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
554 02.02.2024 08:30 BESA07.05.1 CT - Glava 01.12.2023 22.11.2023
555 02.02.2024 08:30 FAPA31.08.1 CT - Glava 12.12.2023 07.12.2023
556 02.02.2024 08:00 FAIM26.06.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
557 02.02.2024 08:00 SAMU05.10.1 CT - Kičma 07.08.2023 07.07.2023
558 02.02.2024 08:00 DEPI26.03.1 CT - Kičma 08.12.2023 24.11.2023
559 01.02.2024 13:00 SEGR2505196 Holter EKG 01.02.2024
560 01.02.2024 13:00 ERTA1401200 Holter EKG 01.02.2024
561 01.02.2024 12:30 ERTA1401200 Holter EKG 01.12.2023
562 01.02.2024 12:00 NASP0308196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
563 01.02.2024 12:00 SEGA2505196 Holter EKG 01.12.2023
564 01.02.2024 11:45 ANJO1207195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
565 01.02.2024 11:30 DZIS0709195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
566 01.02.2024 11:30 FADI1307195 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
567 01.02.2024 11:30 ZEBU1005195 Ergometrija 05.12.2023
568 01.02.2024 11:15 ZIBA0808195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
569 01.02.2024 11:15 ELTU0111197 Sub-Spec-Gastroenterologija 20.12.2023
570 01.02.2024 11:00 VAKO2609197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
571 01.02.2024 11:00 BEBE1907196 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
572 01.02.2024 11:00 ENAV2005198 Ergometrija 05.12.2023
573 01.02.2024 11:00 BIBO26.12.1 CT - Ostalo 14.12.2023 12.12.2023
574 01.02.2024 11:00 MEKI3105199 Sub-Spec-Gastroenterologija 20.12.2023
575 01.02.2024 10:45 MUSP0112196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
576 01.02.2024 10:45 IZBE1505199 Sub-Spec-Gastroenterologija 20.12.2023
577 01.02.2024 10:30 MUCO2805196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
578 01.02.2024 10:30 EMHU2702196 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
579 01.02.2024 10:30 RAOM2105195 Ergometrija 05.12.2023
580 01.02.2024 10:30 ENBE1301196 Sub-Spec-Gastroenterologija 20.12.2023
581 01.02.2024 10:15 FAHO1307196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
582 01.02.2024 10:15 SIIS0202195 Sub-Spec-Gastroenterologija 20.12.2023
583 01.02.2024 10:00 BEHA10.06.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
584 01.02.2024 10:00 BAHA01.01.1 CT - Ostalo 27.09.2023 22.09.2023
585 01.02.2024 10:00 TICE19.10.1 CT - Ostalo 02.11.2023 30.10.2023
586 01.02.2024 10:00 SEKA2809196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
587 01.02.2024 10:00 SUSA08.05.1 CT - Ostalo 30.11.2023 24.11.2023
588 01.02.2024 10:00 NUHU0108195 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
589 01.02.2024 10:00 RAIB2305195 Ergometrija 05.12.2023
590 01.02.2024 10:00 ESKA29.10.1 CT - Ostalo 05.12.2023 22.11.2023
591 01.02.2024 10:00 AMRE04.10.1 CT - Ostalo 08.12.2023
592 01.02.2024 10:00 MIAV2210197 Sub-Spec-Gastroenterologija 20.12.2023
593 01.02.2024 10:00 IVTO17.08.1 CT - Ostalo 22.12.2023 19.12.2023
594 01.02.2024 10:00 KEBA12.03.1 Kolonoskopija 25.12.2023
595 01.02.2024 10:00 HADZ09.02.1 CT - Ostalo 09.01.2024 03.01.2024
596 01.02.2024 09:45 MUCI16.02.1 Kolonoskopija 25.12.2023
597 01.02.2024 09:30 NESP28.01.1 Gastroskopija 25.12.2023
598 01.02.2024 09:15 JAFR1.11.19 Gastroskopija 25.12.2023
599 01.02.2024 09:00 SAHE25.09.1 CT - Kičma 16.05.2023 10.04.2023
600 01.02.2024 09:00 ISSK25.01.1 CT - Kičma 27.06.2023 19.06.2023
601 01.02.2024 09:00 HAMU19.10.1 Gastroskopija 25.12.2023
602 01.02.2024 08:30 SETE15.01.1 CT - Kičma 16.05.2023 11.05.2023
603 01.02.2024 08:30 MIRI07.11.1 CT - Kičma 30.08.2023 23.08.2023
604 01.02.2024 08:30 FIME19.02.1 CT - Glava 30.11.2023 13.11.2023
605 01.02.2024 08:30 ESIM11.11.1 CT - Glava 08.12.2023 01.12.2023
606 01.02.2024 08:30 SASK31.12.1 CT - Glava 22.12.2023 12.12.2023
607 01.02.2024 08:00 RAKU20.01.1 CT - Kičma 16.05.2023 24.04.2023
608 01.02.2024 08:00 DEPE22.01.1 CT - Kičma 06.12.2023 22.11.2023
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2024 12:30 HASO1207197 Holter EKG 01.12.2023
2 31.01.2024 12:15 AMCE1707197 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
3 31.01.2024 12:00 ZICO1308196 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
4 31.01.2024 12:00 MUCA2002195 Holter EKG 01.12.2023
5 31.01.2024 11:45 ROZU0801194 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
6 31.01.2024 11:30 ANPE1961 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
7 31.01.2024 11:30 AMDI1902196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
8 31.01.2024 11:15 DE101954 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
9 31.01.2024 11:00 ELBU0211197 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
10 31.01.2024 11:00 OSKR2301197 Ergometrija 14.11.2023
11 31.01.2024 11:00 SEAB3001196 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
12 31.01.2024 10:45 RESE1902196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
13 31.01.2024 10:30 SADE1705195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
14 31.01.2024 10:30 FATA2911195 Ergometrija 14.11.2023
15 31.01.2024 10:30 VEDR2811196 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
16 31.01.2024 10:15 SUMI2801194 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
17 31.01.2024 10:15 MEKU1402195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
18 31.01.2024 10:00 JETO08.08.1 CT - Ostalo 27.09.2023 20.09.2023
19 31.01.2024 10:00 AHAL15.03.1 CT - Ostalo 27.10.2023 24.10.2023
20 31.01.2024 10:00 FIBE12.09.1 CT - Ostalo 01.11.2023 27.10.2023
21 31.01.2024 10:00 SABE1601195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
22 31.01.2024 10:00 RAKA0607195 Ergometrija 14.11.2023
23 31.01.2024 10:00 FAHU0304195 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
24 31.01.2024 10:00 MIRA0104195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
25 31.01.2024 10:00 BRSI11.02.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
26 31.01.2024 10:00 BEDE15.03.1 CT - Ostalo 08.12.2023 01.12.2023
27 31.01.2024 10:00 ELKA05.04.1 CT - Ostalo 08.12.2023 04.12.2023
28 31.01.2024 10:00 MEKR09.06.1 CT - Ostalo 28.12.2023 26.12.2023
29 31.01.2024 10:00 SASE06.09.1 CT - Ostalo 09.01.2024
30 31.01.2024 10:00 SELO21.01.1 CT - Ostalo 16.01.2024 09.01.2024
31 31.01.2024 09:50 HAMA3.02.19 Gastroskopija 21.11.2023
32 31.01.2024 09:30 EDHA07.04.1 Gastroskopija 21.11.2023
33 31.01.2024 09:15 NAKA11.04.1 Gastroskopija 21.11.2023
34 31.01.2024 09:00 ZAHA01.06.1 CT - Kičma 16.05.2023 10.05.2023
35 31.01.2024 09:00 FATU24.06.1 CT - Kičma 27.06.2023 22.06.2023
36 31.01.2024 09:00 ELBO10.11.1 Rektoskopija 21.11.2023
37 31.01.2024 08:30 OSFE30.10.1 CT - Kičma 16.05.2023 14.04.2023
38 31.01.2024 08:30 ADDU07.12.1 CT - Glava 23.10.2023 19.10.2023
39 31.01.2024 08:30 SAHA06.06.1 CT - Glava 27.11.2023 22.11.2023
40 31.01.2024 08:30 SUSE01.04.1 CT - Glava 01.12.2023 14.11.2023
41 31.01.2024 08:30 JUMU11.11.1 CT - Glava 22.12.2023 11.12.2023
42 31.01.2024 08:00 SAHU10.12.1 CT - Kičma 16.05.2023 05.05.2023
43 31.01.2024 08:00 AIPA07.12.1 CT - Glava 22.11.2023 14.11.2023
44 31.01.2024 08:00 SARI07.04.1 CT - Kičma 23.01.2024 17.01.2024
45 30.01.2024 13:00 ENNU0810195 Holter EKG 17.11.2023
46 30.01.2024 12:30 ELHE0507197 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
47 30.01.2024 12:30 ZUKR2708195 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
48 30.01.2024 12:15 SAOM0802197 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
49 30.01.2024 12:00 MEZU2909199 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
50 30.01.2024 12:00 MICE0407195 Holter EKG 17.11.2023
51 30.01.2024 11:30 FISU2405194 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
52 30.01.2024 11:30 PEBA2504198 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
53 30.01.2024 11:30 DIKA0402196 Ergometrija 14.11.2023
54 30.01.2024 11:15 NEKA0809196 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
55 30.01.2024 11:00 DUDA0601194 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
56 30.01.2024 11:00 MIDR1509195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
57 30.01.2024 11:00 SEME1009195 Ergometrija 14.11.2023
58 30.01.2024 10:45 ELOM2403197 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
59 30.01.2024 10:30 SESE0503196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
60 30.01.2024 10:30 MI151956 Ergometrija 14.11.2023
61 30.01.2024 10:15 RAHA3011194 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
62 30.01.2024 10:00 SASA01.05.1 CT - Ostalo 27.09.2023 22.09.2023
63 30.01.2024 10:00 BESO11.02.1 CT - Ostalo 18.10.2023 12.10.2023
64 30.01.2024 10:00 RAKU16.04.1 CT - Ostalo 30.10.2023 25.10.2023
65 30.01.2024 10:00 MAKA13.03.1 CT - Ostalo 06.11.2023 01.11.2023
66 30.01.2024 10:00 ZEJA2202194 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
67 30.01.2024 10:00 ASLE0510195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
68 30.01.2024 10:00 EDNE0704197 Ergometrija 14.11.2023
69 30.01.2024 10:00 MEME08.10.1 Kolonoskopija 14.11.2023
70 30.01.2024 10:00 AHNI07.03.1 CT - Ostalo 30.11.2023 23.11.2023
71 30.01.2024 10:00 IVTO06.11.1 CT - Ostalo 08.12.2023 04.12.2023
72 30.01.2024 10:00 SACU31.07.1 CT - Ostalo 22.12.2023 20.12.2023
73 30.01.2024 10:00 SASA11.08.1 CT - Ostalo 25.12.2023 11.12.2023
74 30.01.2024 10:00 ZIHA06.08.1 CT - Ostalo 04.01.2024 27.12.2023
75 30.01.2024 09:45 ISHO15.07.1 Kolonoskopija 14.11.2023
76 30.01.2024 09:30 AMBA03.01.1 Gastroskopija 14.11.2023
77 30.01.2024 09:15 SEVE09.07.1 Gastroskopija 14.11.2023
78 30.01.2024 09:00 HACR16.07.1 CT - Kičma 16.05.2023 10.05.2023
79 30.01.2024 09:00 REMU31.05.1 CT - Kičma 23.06.2023 13.06.2023
80 30.01.2024 09:00 SUHU01.09.1 Gastroskopija 14.11.2023
81 30.01.2024 08:30 KAJU08.04.1 CT - Kičma 16.05.2023 11.05.2023
82 30.01.2024 08:30 OMME23.05.1 CT - Glava 01.12.2023 22.11.2023
83 30.01.2024 08:30 SEKA18.11.1 CT - Glava 21.12.2023 15.12.2023
84 30.01.2024 08:00 SEHU10.05.1 CT - Kičma 17.11.2023 14.11.2023
85 30.01.2024 08:00 MEHR09.01.1 CT - Glava 22.11.2023 20.10.2023
86 30.01.2024 08:00 MUHU12.01.1 CT - Glava 22.11.2023 16.11.2023
87 30.01.2024 08:00 SEJU05.09.2 CT - Ostalo 27.11.2023 22.11.2023
88 30.01.2024 08:00 AZOK09.07.1 CT - Kičma 06.12.2023 01.12.2023
89 29.01.2024 13:00 DADU1912197 Holter EKG 17.11.2023
90 29.01.2024 11:30 ZIGA1302195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
91 29.01.2024 11:30 ABKA0508196 Ergometrija 14.11.2023
92 29.01.2024 11:00 EKAL2204195 Ergometrija 14.11.2023
93 29.01.2024 10:30 MUME2907193 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
94 29.01.2024 10:30 RESM0410195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
95 29.01.2024 10:30 HADE2908195 Ergometrija 14.11.2023
96 29.01.2024 10:00 MUJU10.07.1 CT - Ostalo 27.09.2023 20.09.2023
97 29.01.2024 10:00 OSJA27.05.1 CT - Ostalo 28.09.2023 20.09.2023
98 29.01.2024 10:00 ADCE05.03.1 CT - Ostalo 30.10.2023 20.10.2023
99 29.01.2024 10:00 AMTO25.07.1 CT - Ostalo 06.11.2023 26.10.2023
100 29.01.2024 10:00 ANDO28.12.1 CT - Ostalo 13.11.2023 27.07.2023
101 29.01.2024 10:00 RALU0105196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
102 29.01.2024 10:00 MABE0506198 Ergometrija 14.11.2023
103 29.01.2024 10:00 DUCA27.03.1 Gastroskopija 14.11.2023
104 29.01.2024 10:00 SADR14.04.1 CT - Ostalo 28.11.2023 22.11.2023
105 29.01.2024 10:00 MILU24.10.1 CT - Kičma 30.11.2023 27.11.2023
106 29.01.2024 10:00 RAAL28.05.1 CT - Ostalo 08.12.2023 05.12.2023
107 29.01.2024 10:00 ELKA05.04.1 CT - Ostalo 08.12.2023 04.12.2023
108 29.01.2024 10:00 ZIHA01.07.1 CT - Ostalo 25.12.2023 11.12.2023
109 29.01.2024 10:00 MIPA25.04.1 CT - Ostalo 25.12.2023 19.12.2023
110 29.01.2024 10:00 HAMU25.07.1 CT - Ostalo 05.01.2024 12.12.2023
111 29.01.2024 09:45 ESMA4.11.19 Gastroskopija 14.11.2023
112 29.01.2024 09:30 ZUHU1.09.19 Gastroskopija 14.11.2023
113 29.01.2024 09:15 RAH6.01.19 Gastroskopija 14.11.2023
114 29.01.2024 09:15 RAH6.01.19 Gastroskopija 14.11.2023
115 29.01.2024 09:00 ABKA05.08.1 CT - Kičma 09.05.2023 05.05.2023
116 29.01.2024 09:00 ADKA27.02.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
117 29.01.2024 09:00 SASO06.04.1 Gastroskopija 14.11.2023
118 29.01.2024 08:30 MUSA26.02.1 CT - Kičma 22.05.2023 15.05.2023
119 29.01.2024 08:30 MEKU13.04.1 CT - Glava 28.11.2023 23.11.2023
120 29.01.2024 08:00 SECE18.03.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
121 29.01.2024 08:00 ZLDE0504982 CT - Kičma 09.06.2023 06.06.2023
122 29.01.2024 08:00 NICE27.07.1 CT - Kičma 26.10.2023 18.10.2023
123 29.01.2024 08:00 RAST20.03.1 CT - Glava 22.11.2023 14.11.2023
124 29.01.2024 08:00 ZUMA11.01.1 CT - Glava 22.11.2023 14.11.2023
125 29.01.2024 08:00 ZEGA06.01.1 CT - Ostalo 27.11.2023 23.11.2023
126 26.01.2024 13:00 RAMU2812195 Holter EKG 17.11.2023
127 26.01.2024 12:00 SAFE2302196 Holter EKG 17.11.2023
128 26.01.2024 11:30 RAOB0312196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
129 26.01.2024 11:30 HAZE0402195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
130 26.01.2024 11:30 ESSA1812195 Ergometrija 14.11.2023
131 26.01.2024 11:15 BEIB2111197 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
132 26.01.2024 11:00 FARI0401196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
133 26.01.2024 11:00 FASE0909196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
134 26.01.2024 11:00 HAZE0402195 Ergometrija 14.11.2023
135 26.01.2024 10:45 SEKE1706196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
136 26.01.2024 10:45 LUMA0505195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
137 26.01.2024 10:30 ZAEF0702196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
138 26.01.2024 10:30 SAJA0105196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
139 26.01.2024 10:30 FASE0909196 Ergometrija 14.11.2023
140 26.01.2024 10:15 NEZU1911197 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
141 26.01.2024 10:00 OSFE15.11.1 CT - Ostalo 27.09.2023 21.09.2023
142 26.01.2024 10:00 JEZO14.11.1 CT - Ostalo 28.09.2023 22.09.2023
143 26.01.2024 10:00 SATR18.10.1 CT - Ostalo 27.10.2023 23.10.2023
144 26.01.2024 10:00 MEVA27.10.1 CT - Ostalo 01.11.2023 24.10.2023
145 26.01.2024 10:00 SEDE1510196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
146 26.01.2024 10:00 BIFR19.03.1 CT - Ostalo 09.11.2023
147 26.01.2024 10:00 ADIS7.03.19 Kolonoskopija 10.11.2023
148 26.01.2024 10:00 KADI0309195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
149 26.01.2024 10:00 SAJA0105196 Ergometrija 14.11.2023
150 26.01.2024 10:00 AVCE27.09.1 CT - Ostalo 06.12.2023 04.12.2023
151 26.01.2024 10:00 DZKA09.03.1 CT - Ostalo 13.12.2023 11.12.2023
152 26.01.2024 10:00 ALAG26.03.1 CT - Ostalo 22.12.2023 18.12.2023
153 26.01.2024 10:00 MIHR05.05.1 CT - Ostalo 25.12.2023 21.12.2023
154 26.01.2024 10:00 SACA08.10.1 CT - Ostalo 09.01.2024 06.11.2023
155 26.01.2024 09:45 MECO16.03.1 Kolonoskopija 10.11.2023
156 26.01.2024 09:30 JUMI4.04.19 Kolonoskopija 10.11.2023
157 26.01.2024 09:15 FUKR16.03.1 Kolonoskopija 10.11.2023
158 26.01.2024 09:00 JUHA08.03.1 CT - Kičma 09.05.2023 05.05.2023
159 26.01.2024 09:00 ALKA2.04.19 Kolonoskopija 10.11.2023
160 26.01.2024 08:30 SEHA08.07.1 CT - Kičma 09.05.2023 18.04.2023
161 26.01.2024 08:30 RAMA17.01.1 CT - Kičma 09.05.2023 27.04.2023
162 26.01.2024 08:30 JOCA11.09.1 CT - Kičma 23.06.2023 25.05.2023
163 26.01.2024 08:30 DRZE06.11.1 CT - Glava 27.10.2023 16.10.2023
164 26.01.2024 08:30 SEGA02.02.1 CT - Glava 27.11.2023 10.11.2023
165 26.01.2024 08:30 BEMU22.10.1 CT - Glava 28.11.2023 23.11.2023
166 26.01.2024 08:00 MUMU07.03.1 CT - Kičma 20.10.2023 13.10.2023
167 26.01.2024 08:00 IZPO04.10.1 CT - Glava 22.11.2023 07.11.2023
168 26.01.2024 08:00 ADHU01.04.1 CT - Kičma 24.11.2023 17.11.2023
169 25.01.2024 13:00 AMDO2806199 Holter EKG 17.11.2023
170 25.01.2024 12:30 SAKA3010195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
171 25.01.2024 12:00 SAGO1207195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
172 25.01.2024 12:00 HACA1106195 Holter EKG 17.11.2023
173 25.01.2024 11:30 AJKA2208195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
174 25.01.2024 11:30 SECA1601195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
175 25.01.2024 11:15 AIHR1208195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
176 25.01.2024 11:15 ENRA1607196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
177 25.01.2024 11:00 ALOR1310198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
178 25.01.2024 11:00 ESTO3108196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
179 25.01.2024 11:00 HAMU1412197 Ergometrija 14.11.2023
180 25.01.2024 11:00 AKDI1007195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
181 25.01.2024 10:45 BEHA2608195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
182 25.01.2024 10:30 SEJA0208196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
183 25.01.2024 10:30 ABSP2903195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
184 25.01.2024 10:30 REMU0511195 Ergometrija 14.11.2023
185 25.01.2024 10:30 NEMU2508200 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
186 25.01.2024 10:15 SAMU2911195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
187 25.01.2024 10:15 SEAG1503198 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
188 25.01.2024 10:00 RABE22.02.1 CT - Ostalo 16.10.2023 20.09.2023
189 25.01.2024 10:00 ZEOS10.09.1 CT - Ostalo 18.10.2023 16.10.2023
190 25.01.2024 10:00 HUSP11.01.1 CT - Ostalo 01.11.2023 31.10.2023
191 25.01.2024 10:00 SAHA1411200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
192 25.01.2024 10:00 SAHA1411200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
193 25.01.2024 10:00 NECA15.01.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
194 25.01.2024 10:00 RADE0411195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
195 25.01.2024 10:00 MISU0505198 Ergometrija 14.11.2023
196 25.01.2024 10:00 ISOM20.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
197 25.01.2024 10:00 RASI2812195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
198 25.01.2024 10:00 RABU21.07.1 CT - Ostalo 30.11.2023 21.11.2023
199 25.01.2024 10:00 IBMI01.04.1 CT - Ostalo 01.12.2023 23.11.2023
200 25.01.2024 10:00 FATO24.09.1 CT - Ostalo 06.12.2023 29.11.2023
201 25.01.2024 10:00 EMZE26.10.1 CT - Ostalo 16.01.2024 09.01.2024
202 25.01.2024 09:50 JUZI23.01.1 Rektoskopija 10.11.2023
203 25.01.2024 09:45 FEME0505197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
204 25.01.2024 09:30 KAAD2402195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
205 25.01.2024 09:30 SEJU17.11.1 Gastroskopija 10.11.2023
206 25.01.2024 09:30 ELBO0305198 Ergometrija 11.01.2024
207 25.01.2024 09:15 SEJU17.11.1 Kolonoskopija 10.11.2023
208 25.01.2024 09:00 ESDE27.02.1 CT - Kičma 08.05.2023 25.04.2023
209 25.01.2024 09:00 SEGA09.10.1 CT - Kičma 08.05.2023 28.04.2023
210 25.01.2024 09:00 MIPA03.03.1 CT - Ostalo 23.10.2023 19.10.2023
211 25.01.2024 09:00 AHMA07.11.1 Kolonoskopija 10.11.2023
212 25.01.2024 08:30 ZISU18.10.1 CT - Kičma 23.06.2023 15.06.2023
213 25.01.2024 08:30 DZTU24.07.1 CT - Glava 28.11.2023 16.11.2023
214 25.01.2024 08:00 ADKA12.01.1 CT - Kičma 09.05.2023 03.05.2023
215 25.01.2024 08:00 MEMU28.01.1 CT - Glava 17.11.2023 01.11.2023
216 25.01.2024 08:00 SLVU14.08.1 CT - Glava 22.11.2023 30.10.2023
217 25.01.2024 08:00 FEBU09.04.1 CT - Glava 22.11.2023 15.11.2023
218 24.01.2024 13:00 EDBE0102196 Holter EKG 17.11.2023
219 24.01.2024 12:00 JEUZ1304195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
220 24.01.2024 12:00 MEGA2904195 Holter EKG 17.11.2023
221 24.01.2024 11:45 SUSO0407195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
222 24.01.2024 11:30 VIAN2812195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
223 24.01.2024 11:30 SUSO0407195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
224 24.01.2024 11:30 HAPO0711199 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
225 24.01.2024 11:15 FAME0104194 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
226 24.01.2024 11:00 NIFE1503198 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
227 24.01.2024 11:00 MIPU0203195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
228 24.01.2024 10:45 ZLAK2202196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
229 24.01.2024 10:45 ENPJ1509196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
230 24.01.2024 10:30 ISHU1501195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
231 24.01.2024 10:30 BEBL1203198 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
232 24.01.2024 10:15 SUHA2506195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
233 24.01.2024 10:15 SAAL3112197 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
234 24.01.2024 10:00 SACO04.10.1 CT - Ostalo 22.09.2023 15.09.2023
235 24.01.2024 10:00 NAMU28.08.1 CT - Ostalo 26.10.2023 19.10.2023
236 24.01.2024 10:00 JANO29.10.1 CT - Ostalo 31.10.2023 18.10.2023
237 24.01.2024 10:00 SUTO28.10.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
238 24.01.2024 10:00 MUKU0301196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
239 24.01.2024 10:00 SEPA24.10.1 Kolonoskopija 10.11.2023
240 24.01.2024 10:00 LASI31.10.2 CT - Ostalo 28.11.2023 22.11.2023
241 24.01.2024 10:00 ZIAG2706196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
242 24.01.2024 10:00 SAJA03.01.1 CT - Ostalo 01.12.2023 29.11.2023
243 24.01.2024 10:00 MECI18.08.1 CT - Ostalo 08.12.2023 04.12.2023
244 24.01.2024 10:00 DRNI17.01.1 CT - Ostalo 11.12.2023
245 24.01.2024 10:00 ZEKA13.05.1 CT - Ostalo 13.12.2023 06.12.2023
246 24.01.2024 09:45 INHA4.06.19 Kolonoskopija 10.11.2023
247 24.01.2024 09:30 INHA4.06.19 Gastroskopija 10.11.2023
248 24.01.2024 09:15 NASE27.07.1 Kolonoskopija 10.11.2023
249 24.01.2024 09:00 METU15.04.1 CT - Kičma 08.05.2023 04.05.2023
250 24.01.2024 09:00 FAGR05.12.1 CT - Kičma 08.05.2023 28.04.2023
251 24.01.2024 09:00 NASE27.07.1 Gastroskopija 10.11.2023
252 24.01.2024 08:30 SAJU07.01.1 CT - Glava 22.01.2024 16.01.2024
253 24.01.2024 08:00 NICU23.02.1 CT - Kičma 08.05.2023 13.04.2023
254 24.01.2024 08:00 EDBO1001979 CT - Kičma 09.06.2023 05.06.2023
255 24.01.2024 08:00 SEAR11.12.1 CT - Kičma 27.10.2023 23.10.2023
256 24.01.2024 08:00 SABO1811196 CT - Ostalo 15.11.2023 07.11.2023
257 24.01.2024 08:00 HABI0101194 CT - Glava 17.11.2023 13.11.2023
258 24.01.2024 08:00 MIKA19.07.1 CT - Kičma 27.11.2023 16.11.2023
259 24.01.2024 08:00 ADHA16.02.1 CT - Glava 28.11.2023 22.11.2023
260 23.01.2024 13:00 ADCI1009099 Holter EKG 17.11.2023
261 23.01.2024 12:30 FAFI2505195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
262 23.01.2024 12:00 SAFI0612195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
263 23.01.2024 12:00 ELSI2702197 Holter EKG 17.11.2023
264 23.01.2024 11:45 ISSU1909195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
265 23.01.2024 11:30 FAHO2408195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
266 23.01.2024 11:30 ZIKR2211196 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
267 23.01.2024 11:30 SASM0507194 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
268 23.01.2024 11:15 EMAL1010195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
269 23.01.2024 11:00 MEZL1006198 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
270 23.01.2024 11:00 MUVE3008196 Ergometrija 14.11.2023
271 23.01.2024 10:30 NAMU1707195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
272 23.01.2024 10:30 ALHE2311197 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
273 23.01.2024 10:30 ESDZ0105195 Ergometrija 14.11.2023
274 23.01.2024 10:15 ZECU0105195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
275 23.01.2024 10:00 SAKA07.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 19.09.2023
276 23.01.2024 10:00 DESK09.06.1 CT - Ostalo 13.10.2023 04.10.2023
277 23.01.2024 10:00 MUCA28.05.1 CT - Ostalo 17.10.2023 06.05.2023
278 23.01.2024 10:00 IZIM20.07.1 CT - Ostalo 31.10.2023 27.10.2023
279 23.01.2024 10:00 HASO20.02.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
280 23.01.2024 10:00 ISKE0404195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
281 23.01.2024 10:00 ANTO2.02.20 Gastroskopija 09.11.2023
282 23.01.2024 10:00 ZUMU0502194 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
283 23.01.2024 10:00 ANSI1812196 Ergometrija 14.11.2023
284 23.01.2024 10:00 MEZE20.09.1 CT - Ostalo 28.11.2023 23.11.2023
285 23.01.2024 10:00 BEDA07.03.1 CT - Ostalo 01.12.2023 14.12.2023
286 23.01.2024 10:00 NEAV26.07.1 CT - Ostalo 11.12.2023 06.12.2023
287 23.01.2024 10:00 NADI16.09.1 CT - Ostalo 21.12.2023 18.12.2023
288 23.01.2024 10:00 REMU01.08.1 CT - Ostalo 22.12.2023 11.12.2023
289 23.01.2024 10:00 ENAH0107195 Ergometrija 11.01.2024
290 23.01.2024 09:45 NAPA08.06.1 Gastroskopija 09.11.2023
291 23.01.2024 09:30 MAKU13.03.1 Gastroskopija 09.11.2023
292 23.01.2024 09:15 STMA5.05.19 Kolonoskopija 09.11.2023
293 23.01.2024 09:00 STMA5.5.195 Gastroskopija 09.11.2023
294 23.01.2024 08:30 SEDE08.04.1 CT - Kičma 05.05.2023 28.04.2023
295 23.01.2024 08:30 NISE05.11.1 CT - Kičma 20.06.2023 14.06.2023
296 23.01.2024 08:30 DZCO17.11.1 CT - Ostalo 26.10.2023 17.10.2023
297 23.01.2024 08:30 GATO10.12.1 CT - Glava 28.11.2023 22.11.2023
298 23.01.2024 08:30 FIKA02.09,1 CT - Glava 12.12.2023 05.12.2023
299 23.01.2024 08:00 ENAL22.02.1 CT - Kičma 05.05.2023 04.05.2023
300 23.01.2024 08:00 HAKO21.02.1 CT - Kičma 26.07.2023 20.07.2023
301 23.01.2024 08:00 MUCE19.01.1 CT - Kičma 27.09.2023 25.09.2023
302 23.01.2024 08:00 DEBE04.12.1 CT - Glava 24.11.2023 13.11.2023
303 23.01.2024 08:00 FAJA03.01.1 CT - Kičma 03.01.2024 06.12.2023
304 23.01.2024 01:04 JAJA1502194 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
305 22.01.2024 11:30 MUKU0301196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
306 22.01.2024 11:30 NEHA2909195 Ergometrija 14.11.2023
307 22.01.2024 11:00 PADA2607196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
308 22.01.2024 11:00 MEBE2309196 Ergometrija 14.11.2023
309 22.01.2024 10:30 ZADO1112195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
310 22.01.2024 10:30 HADE2511195 Ergometrija 14.11.2023
311 22.01.2024 10:00 HIHR20.02.1 CT - Ostalo 19.09.2023 07.09.2023
312 22.01.2024 10:00 DEBO12.09.1 CT - Ostalo 11.10.2023 05.10.2023
313 22.01.2024 10:00 MIZA18.06.1 CT - Ostalo 16.10.2023 11.10.2023
314 22.01.2024 10:00 SUDU08.01.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
315 22.01.2024 10:00 RABI16.07.1 CT - Ostalo 20.10.2023 16.10.2023
316 22.01.2024 10:00 MIKA10.09.1 CT - Ostalo 26.10.2023 31.08.2023
317 22.01.2024 10:00 SACE16.10.1 Rektoskopija 09.11.2023
318 22.01.2024 10:00 SAMUxx.xx.1 CT - Ostalo 10.11.2023
319 22.01.2024 10:00 MISI2711195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
320 22.01.2024 10:00 SEDO0209195 Ergometrija 14.11.2023
321 22.01.2024 10:00 BAAN20.01.1 CT - Ostalo 24.11.2023 16.11.2023
322 22.01.2024 10:00 SAKA09.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
323 22.01.2024 10:00 SASU11.05.1 CT - Ostalo 06.12.2023 04.12.2023
324 22.01.2024 10:00 SEOR01.02.1 CT - Ostalo 22.12.2023 19.12.2023
325 22.01.2024 10:00 RASE07.06.1 CT - Ostalo 28.12.2023 21.12.2023
326 22.01.2024 09:45 HIBA3.08.19 Gastroskopija 09.11.2023
327 22.01.2024 09:30 DZTE20.08.1 Gastroskopija 09.11.2023
328 22.01.2024 09:15 NIHA17.02.1 Gastroskopija 09.11.2023
329 22.01.2024 09:00 MEOR16.01.1 CT - Kičma 04.07.2023 26.06.2023
330 22.01.2024 09:00 HAUZ10.03.1 Gastroskopija 09.11.2023
331 22.01.2024 08:30 MEKR10.04.1 CT - Kičma 05.05.2023 20.04.2023
332 22.01.2024 08:30 MUHO25.10.1 CT - Kičma 05.05.2023 28.04.2023
333 22.01.2024 08:30 MUSL17.01.1 CT - Glava 14.11.2023 08.11.2023
334 22.01.2024 08:30 FAMU12.12.1 CT - Glava 12.12.2023 08.12.2023
335 22.01.2024 08:00 HAVA26.01.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
336 22.01.2024 08:00 FEMU06.04.1 CT - Kičma 03.10.2023 21.09.2023
337 22.01.2024 08:00 ARJU25.03.1 CT - Glava 24.11.2023 20.11.2023
338 22.01.2024 08:00 ESMO04.11.1 CT - Kičma 04.01.2024 11.12.2023
339 19.01.2024 13:00 ADKO1608196 Holter EKG 17.11.2023
340 19.01.2024 12:00 DZCO0101195 Holter EKG 17.11.2023
341 19.01.2024 11:30 HAHA1002195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
342 19.01.2024 11:30 KARA1011196 Ergometrija 14.11.2023
343 19.01.2024 11:00 IVPA01.08.1 CT - Ostalo 19.09.2023 29.08.2023
344 19.01.2024 11:00 MICO2308196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
345 19.01.2024 11:00 AZRE2301196 Ergometrija 11.01.2024
346 19.01.2024 10:45 DRPE2503197 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
347 19.01.2024 10:30 HABA3004196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
348 19.01.2024 10:30 SESM3008197 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
349 19.01.2024 10:30 DOMA2309194 Ergometrija 14.11.2023
350 19.01.2024 10:15 ENSK2601195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
351 19.01.2024 10:00 FAOS22.08.1 CT - Ostalo 26.06.2023 08.06.2023
352 19.01.2024 10:00 SEDE01.08.1 CT - Ostalo 03.10.2023 25.09.2023
353 19.01.2024 10:00 IBKV14.06.1 CT - Ostalo 16.10.2023 27.09.2023
354 19.01.2024 10:00 SEDE1510196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
355 19.01.2024 10:00 IRKA1504198 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
356 19.01.2024 10:00 IRKA1504198 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
357 19.01.2024 10:00 SASA6.05.20 Kolonoskopija 09.11.2023
358 19.01.2024 10:00 DZNA2710195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
359 19.01.2024 10:00 SABO1007196 Ergometrija 14.11.2023
360 19.01.2024 10:00 MAGO25.0219 CT - Ostalo 24.11.2023 20.11.2023
361 19.01.2024 10:00 BEKA30.03.1 CT - Ostalo 08.12.2023 29.11.2023
362 19.01.2024 10:00 DESU15.10.1 CT - Ostalo 13.12.2023 08.12.2023
363 19.01.2024 10:00 EMMU03.11.1 CT - Ostalo 19.12.2023 27.11.2023
364 19.01.2024 10:00 OSSA12.04.1 CT - Ostalo 22.12.2023 07.12.2023
365 19.01.2024 10:00 JUAV25.01.1 CT - Ostalo 25.12.2023 20.12.2023
366 19.01.2024 10:00 SANE05.01.1 CT - Ostalo 28.12.2023
367 19.01.2024 09:45 AIFE21.05.1 Kolonoskopija 09.11.2023
368 19.01.2024 09:30 IGVU09.09.1 Kolonoskopija 09.11.2023
369 19.01.2024 09:15 NEHU4.06.19 Kolonoskopija 09.11.2023
370 19.01.2024 09:00 SASI1950 Kolonoskopija 09.11.2023
371 19.01.2024 09:00 MIDZ01.02.1 CT - Ostalo 19.12.2023 08.12.2023
372 19.01.2024 08:30 NUIM15.06.1 CT - Glava 14.11.2023 07.11.2023
373 19.01.2024 08:30 CECO10.09.1 CT - Glava 14.11.2023 06.11.2023
374 19.01.2024 08:00 IZOS28.04.1 CT - Kičma 03.05.2023 26.04.2023
375 19.01.2024 08:00 MUCO31.08.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
376 19.01.2024 08:00 JAIB11.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
377 19.01.2024 08:00 AMGL04.06.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
378 19.01.2024 08:00 SEMU02.03.1 CT - Kičma 20.09.2023 15.09.2023
379 19.01.2024 08:00 DRKA28.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 18.10.2023
380 19.01.2024 08:00 SAJE16.04.1 CT - Glava 24.11.2023 02.11.2023
381 19.01.2024 08:00 FADL30.01.1 CT - Ostalo 24.11.2023 15.11.2023
382 19.01.2024 08:00 NEJA10.09.1 CT - Kičma 27.12.2023 20.12.2023
383 18.01.2024 13:00 ALOM0906197 Holter EKG 17.11.2023
384 18.01.2024 12:00 HAOD2010195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
385 18.01.2024 12:00 BEHU0707200 Holter EKG 17.11.2023
386 18.01.2024 12:00 SAKA2104197 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
387 18.01.2024 11:30 HIBA0908195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
388 18.01.2024 11:30 DZPO1503195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
389 18.01.2024 11:30 EDBR3009196 Ergometrija 14.11.2023
390 18.01.2024 11:15 SAOR1005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
391 18.01.2024 11:00 NAAV2808196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
392 18.01.2024 11:00 KEDO1408196 Ergometrija 14.11.2023
393 18.01.2024 10:45 BETE0510195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
394 18.01.2024 10:45 SESA2112197 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
395 18.01.2024 10:30 MUDE1001196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
396 18.01.2024 10:30 TEHU1109196 Ergometrija 14.11.2023
397 18.01.2024 10:30 MIAH3006196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
398 18.01.2024 10:30 DOAM1810197 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
399 18.01.2024 10:15 BEKA1807195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
400 18.01.2024 10:15 BEHA3001193 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
401 18.01.2024 10:00 DEHA09.02.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
402 18.01.2024 10:00 ENHA16.03.1 CT - Ostalo 11.10.2023 06.10.2023
403 18.01.2024 10:00 RARI06.09.1 CT - Ostalo 11.10.2023 05.10.2023
404 18.01.2024 10:00 HAVL16.12.1 CT - Ostalo 31.10.2023 05.01.2023
405 18.01.2024 10:00 ZUHR3007196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
406 18.01.2024 10:00 HUAD2708195 Ergometrija 14.11.2023
407 18.01.2024 10:00 ISCI02.01.1 CT - Ostalo 22.11.2023 16.11.2023
408 18.01.2024 10:00 SAPI0104197 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
409 18.01.2024 10:00 ELMI13.03.1 CT - Ostalo 06.12.2023 30.11.2023
410 18.01.2024 10:00 SAZU29.08.1 CT - Ostalo 12.12.2023 29.11.2023
411 18.01.2024 10:00 MUTU25.06.1 CT - Ostalo 22.12.2023 15.12.2023
412 18.01.2024 10:00 VAVI01.05.1 CT - Ostalo 26.12.2023 21.12.2023
413 18.01.2024 10:00 HABR04.04.1 CT - Ostalo 11.01.2024 03.01.2024
414 18.01.2024 09:45 NESC1003198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
415 18.01.2024 09:30 REHU2609195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
416 18.01.2024 09:30 RAKO21.04.1 Kolonoskopija 08.11.2023
417 18.01.2024 09:15 FAKO4.11.19 Gastroskopija 08.11.2023
418 18.01.2024 09:00 ALSA05.11.1 CT - Glava 22.09.2023 18.09.2023
419 18.01.2024 09:00 TOTR29.12.1 Gastroskopija 08.11.2023
420 18.01.2024 08:30 MIBR05.08.1 CT - Kičma 20.06.2023 12.06.2023
421 18.01.2024 08:30 SAMA11.11.1 CT - Ostalo 28.09.2023 18.09.2023
422 18.01.2024 08:30 RATE04.04.1 CT - Glava 26.10.2023 24.10.2023
423 18.01.2024 08:30 MICA25.04.1 CT - Glava 19.12.2023 12.12.2023
424 18.01.2024 08:00 SAAV01.02.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
425 18.01.2024 08:00 FEFE22.11.1 CT - Kičma 03.05.2023 24.04.2023
426 18.01.2024 08:00 MEZI27.10.1 CT - Kičma 03.05.2023 20.04.2023
427 18.01.2024 08:00 LELE17.09.1 CT - Kičma 17.10.2023 04.10.2023
428 18.01.2024 08:00 UNZU13.12.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
429 18.01.2024 08:00 ANVI18.08.1 CT - Glava 24.11.2023
430 17.01.2024 13:00 REMO1608195 Holter EKG 17.11.2023
431 17.01.2024 12:00 SEKU1601196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
432 17.01.2024 12:00 HAKA1910196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
433 17.01.2024 12:00 NIHR0102195 Holter EKG 17.11.2023
434 17.01.2024 11:45 MUBI0806197 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
435 17.01.2024 11:30 RESE0901195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
436 17.01.2024 11:30 RAFO1403195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
437 17.01.2024 11:30 MUMU0301194 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
438 17.01.2024 11:15 AZFE0301195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
439 17.01.2024 11:00 NEJA1503196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
440 17.01.2024 11:00 INDE0408196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
441 17.01.2024 11:00 SAGA0709195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
442 17.01.2024 10:30 RATU3105195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
443 17.01.2024 10:15 SISI1610196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
444 17.01.2024 10:15 ZIPO2610195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
445 17.01.2024 10:15 SEBR1306196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
446 17.01.2024 10:15 HUDO3005196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
447 17.01.2024 10:00 LUDU04.06.1 CT - Ostalo 03.10.2023 27.09.2023
448 17.01.2024 10:00 AMDE19.11.1 CT - Ostalo 16.10.2023 10.10.2023
449 17.01.2024 10:00 HABE28.10.1 CT - Ostalo 19.10.2023 16.10.2023
450 17.01.2024 10:00 FAAL15.01.1 Gastroskopija 08.11.2023
451 17.01.2024 10:00 NEHI2608195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
452 17.01.2024 10:00 SAKO040619* Ultrazvuk Srca 14.11.2023
453 17.01.2024 10:00 SAFE17.10.1 CT - Ostalo 17.11.2023 14.11.2023
454 17.01.2024 10:00 ZAAL1311194 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
455 17.01.2024 10:00 NEMU01.07.1 CT - Ostalo 06.12.2023 29.11.2023
456 17.01.2024 10:00 MITE19.01.1 CT - Ostalo 08.12.2023 29.11.2023
457 17.01.2024 10:00 SEBU17.05.1 CT - Ostalo 19.12.2023 12.12.2023
458 17.01.2024 10:00 IZMU18.09.1 CT - Ostalo 25.12.2023 18.12.2023
459 17.01.2024 10:00 EDAR09.12.2 CT - Ostalo 11.01.2024
460 17.01.2024 09:45 JAAC14.04.1 Kolonoskopija 08.11.2023
461 17.01.2024 09:30 ENKR18.07.1 Rektoskopija 08.11.2023
462 17.01.2024 09:15 ALSU18.07.1 Kolonoskopija 08.11.2023
463 17.01.2024 09:00 MALE01.02.1 Gastroskopija 08.11.2023
464 17.01.2024 08:30 RACO02.04.1 CT - Glava 30.11.2023 24.11.2023
465 17.01.2024 08:30 RATU10.05.1 CT - Glava 05.12.2023 28.11.2023
466 17.01.2024 08:30 SEIB05.05.1 CT - Glava 09.01.2024 28.12.2023
467 17.01.2024 08:00 SUHA07.05.1 CT - Kičma 03.05.2023 20.04.2023
468 17.01.2024 08:00 MUEZ2904197 CT - Kičma 31.07.2023 18.07.2023
469 17.01.2024 08:00 REME04.05.1 CT - Kičma 31.07.2023 19.07.2023
470 17.01.2024 08:00 RADE10.05.1 CT - Glava 17.11.2023 15.11.2023
471 17.01.2024 08:00 ZIMU03.05.1 CT - Glava 17.11.2023 14.11.2023
472 17.01.2024 08:00 ZICE29.07.1 CT - Glava 22.11.2023 17.11.2023
473 17.01.2024 08:00 SUOV22.06.1 CT - Kičma 22.12.2023 30.11.2023
474 16.01.2024 12:00 RETA2803195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
475 16.01.2024 12:00 JABA0710196 Holter EKG 17.11.2023
476 16.01.2024 11:45 MUSI2410194 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
477 16.01.2024 11:30 MUBR1207195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
478 16.01.2024 11:30 ZOKR1404193 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
479 16.01.2024 11:30 SETU0907196 Ergometrija 14.11.2023
480 16.01.2024 11:15 SEBU1009194 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
481 16.01.2024 11:00 LEZA1702197 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
482 16.01.2024 11:00 EZMU0406195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
483 16.01.2024 11:00 HUSP1807195 Ergometrija 14.11.2023
484 16.01.2024 10:45 VERI0210196 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
485 16.01.2024 10:30 MIJU0801194 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
486 16.01.2024 10:30 OSSI1005195 Ergometrija 14.11.2023
487 16.01.2024 10:15 ZLSU1409195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
488 16.01.2024 10:00 MISI11.06.1 CT - Ostalo 31.08.2023 29.08.2023
489 16.01.2024 10:00 AZCA06.10.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
490 16.01.2024 10:00 NISA30.09.1 CT - Ostalo 10.10.2023 03.10.2023
491 16.01.2024 10:00 EDHO15.01.1 CT - Ostalo 11.10.2023 06.10.2023
492 16.01.2024 10:00 RABE11.08.1 CT - Ostalo 23.10.2023 13.10.2023
493 16.01.2024 10:00 FEGA28.01.1 CT - Ostalo 06.11.2023 13.10.2023
494 16.01.2024 10:00 FASK2110197 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
495 16.01.2024 10:00 IBHA15.03.1 Kolonoskopija 08.11.2023
496 16.01.2024 10:00 VICO2101819 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
497 16.01.2024 10:00 SEDZ0101198 Ergometrija 14.11.2023
498 16.01.2024 10:00 KAPO050.08. CT - Ostalo 17.11.2023 13.11.2023
499 16.01.2024 10:00 HAPI10.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
500 16.01.2024 10:00 SAME05.02.1 CT - Ostalo 06.12.2023 01.12.2023
501 16.01.2024 10:00 ALME06.10.1 CT - Ostalo 21.12.2023 05.12.2023
502 16.01.2024 09:45 AICA2.11.19 Kolonoskopija 08.11.2023
503 16.01.2024 09:30 NAOH22.01.1 Gastroskopija 08.11.2023
504 16.01.2024 09:15 RAJO17.06.1 Gastroskopija 08.11.2023
505 16.01.2024 09:00 HAEF6.07.19 Gastroskopija 08.11.2023
506 16.01.2024 08:30 TEKA25.08.1 CT - Glava 14.11.2023 25.10.2023
507 16.01.2024 08:00 EMMI03.05.1 CT - Kičma 03.05.2023 29.05.2023
508 16.01.2024 08:00 MUHU06.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 12.04.2023
509 16.01.2024 08:00 NESE13.12.1 CT - Kičma 31.07.2023 24.07.2023
510 16.01.2024 08:00 DAGA16.05.1 CT - Kičma 09.08.2023 07.08.2023
511 16.01.2024 08:00 ALBE3009198 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
512 16.01.2024 08:00 SAME12.06.1 CT - Glava 17.11.2023 08.11.2023
513 16.01.2024 08:00 SABJ01.01.1 CT - Glava 24.11.2023 15.11.2023
514 16.01.2024 08:00 NESK08.02.1 CT - Kičma 30.11.2023 17.11.2023
515 16.01.2024 08:00 EZMU17.10.1 CT - Glava 22.12.2023 15.12.2023
516 16.01.2024 08:00 ANDL19.09.1 CT - Kičma 28.12.2023 25.12.2023
517 15.01.2024 13:00 ALMU2702196 Holter EKG 17.11.2023
518 15.01.2024 12:00 SADE1709195 Holter EKG 17.11.2023
519 15.01.2024 11:30 FACA2903195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
520 15.01.2024 11:30 ESRA0201195 Ergometrija 13.11.2023
521 15.01.2024 11:00 STCU1705195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
522 15.01.2024 11:00 SEBA0101195 Ergometrija 13.11.2023
523 15.01.2024 10:30 RUSA0804194 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
524 15.01.2024 10:30 FACA2903195 Ergometrija 13.11.2023
525 15.01.2024 10:00 12MEDizdare CT - Ostalo 14.09.2023 12.09.2023
526 15.01.2024 10:00 ESMU20.08.1 CT - Ostalo 19.09.2023 30.08.2023
527 15.01.2024 10:00 SACO16.01.1 CT - Ostalo 10.10.2023 08.09.2023
528 15.01.2024 10:00 MEKO23.12.1 CT - Ostalo 11.10.2023 25.09.2023
529 15.01.2024 10:00 HATU08.07.1 CT - Ostalo 18.10.2023 28.09.2023
530 15.01.2024 10:00 MESA23.04.1 CT - Ostalo 06.11.2023 01.11.2023
531 15.01.2024 10:00 CESM03.02.1 Gastroskopija 07.11.2023
532 15.01.2024 10:00 SADO18.06.1 CT - Ostalo 10.11.2023 07.11.2023
533 15.01.2024 10:00 FASE2009195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
534 15.01.2024 10:00 FASE2009195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
535 15.01.2024 10:00 SUHA29.08.1 CT - Ostalo 17.11.2023 10.11.2023
536 15.01.2024 10:00 HASA17.04.1 CT - Ostalo 28.11.2023 22.11.2023
537 15.01.2024 10:00 MEHA14.08.1 CT - Ostalo 13.12.2023 07.12.2023
538 15.01.2024 10:00 BECO20.03.1 CT - Ostalo 19.12.2023 13.12.2023
539 15.01.2024 10:00 JUPE21.04.1 CT - Ostalo 20.12.2023 11.12.2023
540 15.01.2024 09:45 SESJ03.04.1 Gastroskopija 07.11.2023
541 15.01.2024 09:30 DRBA15.04.1 Gastroskopija 07.11.2023
542 15.01.2024 09:15 MIJO07.06.1 Gastroskopija 07.11.2023
543 15.01.2024 09:00 ALLE20.10.1 Gastroskopija 07.11.2023
544 15.01.2024 08:30 NIMI01.12.1 CT - Glava 07.11.2023 03.11.2023
545 15.01.2024 08:30 SAFE19.02.1 CT - Glava 14.11.2023 08.11.2023
546 15.01.2024 08:30 MESE04.04.1 CT - Glava 30.11.2023 16.11.2023
547 15.01.2024 08:00 ANPR09.06.1 CT - Kičma 03.05.2023 24.05.2023
548 15.01.2024 08:00 ZIMU17.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 20.04.2023
549 15.01.2024 08:00 AJHA2305997 CT - Kičma 09.06.2023 01.06.2023
550 15.01.2024 08:00 STCU1705195 Ergometrija 13.11.2023
551 12.01.2024 13:00 SEHA1710196 Holter EKG 17.11.2023
552 12.01.2024 12:00 SUSK2203195 Holter EKG 17.11.2023
553 12.01.2024 11:30 IFZE0807194 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
554 12.01.2024 11:30 ZUCI0807194 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
555 12.01.2024 11:30 ADZI2404195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
556 12.01.2024 11:30 NEBE1603195 Ergometrija 13.11.2023
557 12.01.2024 11:00 VASM1806197 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
558 12.01.2024 11:00 MIJU2107197 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
559 12.01.2024 11:00 SEOK1809195 Ergometrija 13.11.2023
560 12.01.2024 10:45 SAHU0103196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
561 12.01.2024 10:45 NABO0112195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
562 12.01.2024 10:45 NABO0112195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
563 12.01.2024 10:30 MEBA0103199 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
564 12.01.2024 10:30 BADE1301195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
565 12.01.2024 10:30 EDME3031970 Ergometrija 13.11.2023
566 12.01.2024 10:15 MICA0803196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
567 12.01.2024 10:00 HIHO18.11.1 CT - Ostalo 13.09.2023 05.09.2023
568 12.01.2024 10:00 NAMU13.07.1 CT - Ostalo 27.09.2023 04.09.2023
569 12.01.2024 10:00 HABU06.09.1 CT - Ostalo 11.10.2023 06.10.2023
570 12.01.2024 10:00 SAKA30.11.1 CT - Ostalo 31.10.2023 27.10.2023
571 12.01.2024 10:00 MEBA01.11.1 CT - Ostalo 31.10.2023 26.10.2023
572 12.01.2024 10:00 JAKU0101195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
573 12.01.2024 10:00 BEKA1957 Kolonoskopija 07.11.2023
574 12.01.2024 10:00 AJSI07.01.1 CT - Ostalo 09.11.2023 30.10.2023
575 12.01.2024 10:00 ELMA2011199 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
576 12.01.2024 10:00 BADE1301195 Ergometrija 13.11.2023
577 12.01.2024 10:00 UMSE12.09.1 CT - Ostalo 01.12.2023 29.11.2023
578 12.01.2024 10:00 BEMU29.05.1 CT - Ostalo 13.12.2023
579 12.01.2024 09:45 SECI07.10.1 Kolonoskopija 07.11.2023
580 12.01.2024 09:30 SEKA11.04.1 Kolonoskopija 07.11.2023
581 12.01.2024 09:15 LEHA1999 Kolonoskopija 07.11.2023
582 12.01.2024 09:00 AMGL14.07.1 CT - Kičma 26.07.2023 12.07.2023
583 12.01.2024 09:00 ALSI1981 Kolonoskopija 07.11.2023
584 12.01.2024 09:00 SMVI14.08.1 CT - Ostalo 06.12.2023 01.12.2023
585 12.01.2024 08:30 KESE29.01.1 CT - Glava 07.11.2023 02.11.2023
586 12.01.2024 08:00 NUZA02.03.1 CT - Kičma 27.04.2023 24.04.2023
587 12.01.2024 08:00 DADU08.11.1 CT - Kičma 27.04.2023 12.04.2023
588 12.01.2024 08:00 AJAV19.09.1 CT - Glava 15.11.2023 07.11.2023
589 12.01.2024 08:00 ZIPA05.09.1 CT - Glava 17.11.2023 13.11.2023
590 12.01.2024 08:00 TADL19.07.1 CT - Kičma 22.11.2023 14.11.2023
591 11.01.2024 13:00 FABI2405197 Holter EKG 17.11.2023
592 11.01.2024 12:30 SABE2005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
593 11.01.2024 12:15 RASU1211194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
594 11.01.2024 12:00 ANDO1009198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
595 11.01.2024 12:00 OSBA1907197 Holter EKG 17.11.2023
596 11.01.2024 11:30 VAHU2009196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
597 11.01.2024 11:30 FIZE0109195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
598 11.01.2024 11:30 ZAMA0712195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
599 11.01.2024 11:30 SASE1011198 Ergometrija 13.11.2023
600 11.01.2024 11:30 LUPE2003196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
601 11.01.2024 11:15 ISHA1509196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
602 11.01.2024 11:15 ENCE0903195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
603 11.01.2024 11:00 LIKL0309195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
604 11.01.2024 11:00 ZADE1506196 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
605 11.01.2024 11:00 SEDE2306196 Ergometrija 13.11.2023
606 11.01.2024 10:30 SEBE1707195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
607 11.01.2024 10:30 AMCE2508196 Ergometrija 13.11.2023
608 11.01.2024 10:30 SACA0303196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
609 11.01.2024 10:30 ADDI2412197 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
610 11.01.2024 10:15 AJNA2404194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
611 11.01.2024 10:15 SUBA2408194 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
612 11.01.2024 10:00 ADME13.01.1 CT - Ostalo 04.08.2023 25.07.2023
613 11.01.2024 10:00 RASU02.06.1 CT - Ostalo 03.10.2023 26.09.2023
614 11.01.2024 10:00 HASM17.04.1 CT - Ostalo 10.10.2023 04.10.2023
615 11.01.2024 10:00 RACO26.04.1 CT - Ostalo 31.10.2023 26.10.2023
616 11.01.2024 10:00 SEHA0103195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
617 11.01.2024 10:00 HESM2402196 Ergometrija 13.11.2023
618 11.01.2024 10:00 VECA10.03.1 CT - Ostalo 15.11.2023 09.11.2023
619 11.01.2024 10:00 SEAL28.06.1 CT - Ostalo 24.11.2023
620 11.01.2024 10:00 SMHU0702198 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
621 11.01.2024 10:00 AZJA31.10.1 CT - Ostalo 06.12.2023 30.11.2023
622 11.01.2024 10:00 FEMU23.11.1 CT - Ostalo 14.12.2023 11.12.2023
623 11.01.2024 10:00 RARE08.02.1 CT - Ostalo 14.12.2023 06.12.2023
624 11.01.2024 10:00 SUVR01.05.1 CT - Ostalo 14.12.2023 06.12.2023
625 11.01.2024 09:50 SUBL09.09.1 Kolonoskopija 07.11.2023
626 11.01.2024 09:45 IFHU1012196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
627 11.01.2024 09:30 DESI2610195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
628 11.01.2024 09:30 BEPI25.09.1 Kolonoskopija 07.11.2023
629 11.01.2024 09:15 ASKO22.08.1 Gastroskopija 07.11.2023
630 11.01.2024 09:00 ENSA15.07.1 Gastroskopija 07.11.2023
631 11.01.2024 08:30 NUTU26.10.1 CT - Kičma 23.05.2023 05.05.2023
632 11.01.2024 08:30 AJED05.02.1 CT - Glava 06.11.2023 31.10.2023
633 11.01.2024 08:30 SUSC05.12.1 CT - Glava 06.11.2023 18.10.2023
634 11.01.2024 08:30 MUSE07.02.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
635 11.01.2024 08:30 KRMA20.10.2 CT - Glava 09.11.2023 31.10.2023
636 11.01.2024 08:30 EMSK19.04.1 CT - Glava 06.12.2023 04.12.2023
637 11.01.2024 08:00 ALPL11.07.1 CT - Kičma 26.04.2023
638 11.01.2024 08:00 AZOM05.12.1 CT - Kičma 26.04.2023 17.04.2023
639 11.01.2024 08:00 ALDE28.07.1 CT - Kičma 26.04.2023 20.04.2023
640 11.01.2024 08:00 AMBA25.05.1 CT - Kičma 27.09.2023 18.09.2023
641 10.01.2024 13:00 ANTO2705195 Holter EKG 17.11.2023
642 10.01.2024 12:15 RAME2804195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
643 10.01.2024 12:00 ENSM0807195 Holter EKG 17.11.2023
644 10.01.2024 11:50 AZPE1508197 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
645 10.01.2024 11:30 AIMU1305195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
646 10.01.2024 11:00 AIKU1606195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
647 10.01.2024 11:00 REFR1709196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
648 10.01.2024 11:00 DRDA0307194 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
649 10.01.2024 10:45 SANO0807195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
650 10.01.2024 10:45 NAZU0921974 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
651 10.01.2024 10:30 NETE3001198 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
652 10.01.2024 10:30 ALST1603197 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
653 10.01.2024 10:15 FATE2803196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
654 10.01.2024 10:15 SEKO2808196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
655 10.01.2024 10:00 SLUD17.12.1 CT - Ostalo 31.05.2023 25.05.2023
656 10.01.2024 10:00 OMFR06.03.1 CT - Ostalo 23.10.2023 13.10.2023
657 10.01.2024 10:00 SECA16.01.1 CT - Ostalo 26.10.2023 10.10.2023
658 10.01.2024 10:00 AMAR0309199 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
659 10.01.2024 10:00 CEBE2305195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
660 10.01.2024 10:00 ELCA20.12.1 CT - Ostalo 09.11.2023 06.11.2023
661 10.01.2024 10:00 NEPA23.11.1 CT - Ostalo 15.11.2023 31.10.2023
662 10.01.2024 10:00 AKKU12.09.1 CT - Ostalo 05.12.2023 30.11.2023
663 10.01.2024 10:00 ILTR28.07.1 CT - Ostalo 08.12.2023 05.12.2023
664 10.01.2024 09:30 BOMI3.07.19 Gastroskopija 07.11.2023
665 10.01.2024 09:15 JAMA14.12.1 Kolonoskopija 07.11.2023
666 10.01.2024 09:00 MIBA28.12.1 Gastroskopija 07.11.2023
667 10.01.2024 08:30 NEGR26.06.1 CT - Glava 06.11.2023 16.10.2023
668 10.01.2024 08:30 ANTA03.09.1 CT - Glava 07.11.2023 26.10.2023
669 10.01.2024 08:30 ADRI15.07.1 CT - Glava 05.01.2024 28.12.2023
670 10.01.2024 08:00 FATE22.08.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
671 10.01.2024 08:00 NAFE23.05.1 CT - Kičma 26.04.2023 20.04.2023
672 10.01.2024 08:00 SASA10.09.1 CT - Kičma 26.04.2023 13.04.2023
673 10.01.2024 08:00 HASM30.11.1 CT - Kičma 20.09.2023 18.09.2023
674 10.01.2024 08:00 KAMA05.11.1 CT - Glava 07.11.2023 30.10.2023
675 10.01.2024 08:00 AZIB01.10.1 CT - Glava 06.12.2023 04.12.2023
676 10.01.2024 08:00 ZLBR02.09.1 CT - Kičma 08.12.2023 01.12.2023
677 09.01.2024 13:00 SAPA1010199 Holter EKG 17.11.2023
678 09.01.2024 12:30 FAKO1407196 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
679 09.01.2024 12:00 NUSM0306194 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
680 09.01.2024 12:00 NIPE0603195 Holter EKG 17.11.2023
681 09.01.2024 11:45 ARBE0207197 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
682 09.01.2024 11:30 SUPE1208196 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
683 09.01.2024 11:30 ZEKO2809195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
684 09.01.2024 11:30 ZIMU1511196 Ergometrija 13.11.2023
685 09.01.2024 11:15 MUDZ3004196 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
686 09.01.2024 11:00 ENZE1904196 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
687 09.01.2024 11:00 SAAL1706195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
688 09.01.2024 11:00 SESL2008197 Ergometrija 13.11.2023
689 09.01.2024 10:45 ENHA2711196 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
690 09.01.2024 10:30 ISRU1006094 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
691 09.01.2024 10:30 DAAR0209196 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
692 09.01.2024 10:00 MAKO29.06.1 CT - Kičma 17.08.2023
693 09.01.2024 10:00 NIIM11.05.1 CT - Ostalo 12.09.2023 05.09.2023
694 09.01.2024 10:00 FAAH09.05.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
695 09.01.2024 10:00 MUBE02.03.1 CT - Ostalo 26.09.2023 18.09.2023
696 09.01.2024 10:00 ZEMU20.03.1 CT - Ostalo 26.09.2023 14.09.2023
697 09.01.2024 10:00 IFKR14.05.1 CT - Ostalo 23.10.2023 16.10.2023
698 09.01.2024 10:00 EMCO22.04.1 CT - Ostalo 26.10.2023 20.10.2023
699 09.01.2024 10:00 ENGL0603197 Sub-Spec-Nefrologija 03.11.2023
700 09.01.2024 10:00 MATR0910195 Sub-Spec-Nefrologija 03.11.2023
701 09.01.2024 10:00 MEHO21.05.1 Kolonoskopija 07.11.2023
702 09.01.2024 10:00 BAHA2001196 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
703 09.01.2024 10:00 UMDE2805196 Ergometrija 13.11.2023
704 09.01.2024 10:00 SMUZ02.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
705 09.01.2024 10:00 VLSL14.05.1 CT - Ostalo 24.11.2023 18.11.2023
706 09.01.2024 10:00 ISOC05.08.1 CT - Ostalo 24.11.2023
707 09.01.2024 10:00 ALKO02.11.2 CT - Kičma 28.11.2023 24.11.2023
708 09.01.2024 10:00 SUAL07.05.1 CT - Ostalo 11.12.2023 30.11.2023
709 09.01.2024 10:00 KESE12.11.1 CT - Ostalo 14.12.2023 08.12.2023
710 09.01.2024 09:45 DIME6.01.19 Kolonoskopija 07.11.2023
711 09.01.2024 09:30 RASU30.07.1 Gastroskopija 07.11.2023
712 09.01.2024 09:15 SEKA12.08.1 Gastroskopija 07.11.2023
713 09.01.2024 09:00 GOCO13.03.1 Gastroskopija 07.11.2023 01.01.1970
714 09.01.2024 08:30 RARI28.12.1 CT - Glava 06.11.2023 24.10.2023
715 09.01.2024 08:30 MIJA06.08.1 CT - Glava 07.11.2023 03.11.2023
716 09.01.2024 08:30 SEPO16.10.2 CT - Glava 09.11.2023 16.10.2023
717 09.01.2024 08:30 SESM27.09.1 CT - Glava 06.12.2023 28.11.2023
718 09.01.2024 08:00 MICV01.12.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
719 09.01.2024 08:00 ELBO03.05.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
720 09.01.2024 08:00 DZSE14.01.1 CT - Kičma 12.05.2023 09.05.2023
721 09.01.2024 08:00 BABE30.08.1 CT - Kičma 01.11.2023 13.10.2023
722 08.01.2024 13:00 SAPI0802195 Holter EKG 17.11.2023
723 08.01.2024 12:00 ENSA1001195 Holter EKG 17.11.2023
724 08.01.2024 11:30 DZAV2307199 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
725 08.01.2024 11:30 VEBE2102195 Ergometrija 13.11.2023
726 08.01.2024 11:00 ZESO0101195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
727 08.01.2024 11:00 NAMA3001196 Ergometrija 13.11.2023
728 08.01.2024 10:30 ZEKA2608196 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
729 08.01.2024 10:30 AMOM1807197 Ergometrija 13.11.2023
730 08.01.2024 10:00 AMMU15.11.1 CT - Ostalo 15.08.2023 07.08.2023
731 08.01.2024 10:00 FESA01.04.1 CT - Ostalo 25.08.2023 11.08.2023
732 08.01.2024 10:00 EDTA12.02.1 CT - Ostalo 12.09.2023 07.09.2023
733 08.01.2024 10:00 FAKA01.04.1 CT - Ostalo 03.10.2023 14.09.2023
734 08.01.2024 10:00 NIMU15.11.1 CT - Ostalo 26.10.2023 19.10.2023
735 08.01.2024 10:00 NIHO19.05.1 CT - Ostalo 09.11.2023 31.10.2023
736 08.01.2024 10:00 MIDI0911194 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
737 08.01.2024 10:00 NASA0105198 Ergometrija 13.11.2023
738 08.01.2024 10:00 NIOR29.05.1 CT - Ostalo 17.11.2023 12.09.2023
739 08.01.2024 10:00 NIHO19.05.1 CT - Ostalo 22.11.2023 31.10.2023
740 08.01.2024 10:00 OSOM12.04.2 CT - Ostalo 28.11.2023 25.09.2023
741 08.01.2024 10:00 IFOM30.10.1 CT - Ostalo 25.12.2023 19.12.2023
742 08.01.2024 10:00 SEKA26.08.1 CT - Ostalo 25.12.2023 20.12.2023
743 08.01.2024 09:50 ESAB26.09.1 Gastroskopija 06.11.2023
744 08.01.2024 09:30 SAMU23.10.1 Gastroskopija 06.11.2023
745 08.01.2024 09:15 ANIV1.04.19 Gastroskopija 06.11.2023
746 08.01.2024 09:00 IRTU13.12.1 CT - Kičma 12.05.2023 03.05.2023
747 08.01.2024 09:00 ZESE20.09.1 Gastroskopija 06.11.2023
748 08.01.2024 09:00 AMDA14.11.1 CT - Ostalo 14.12.2023 11.12.2023
749 08.01.2024 08:30 DZBE05.02.1 CT - Glava 01.11.2023 09.10.2023
750 08.01.2024 08:30 MUHA15.05.1 CT - Glava 13.11.2023 06.11.2023
751 08.01.2024 08:30 ALSA23.01.1 CT - Glava 06.12.2023 22.11.2023
752 08.01.2024 08:00 SKRU14.12.1 CT - Kičma 25.04.2023 10.04.2023
753 08.01.2024 08:00 LUMA10.12.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
754 08.01.2024 08:00 SAHE27.10.1 CT - Kičma 31.07.2023 27.07.2023
755 08.01.2024 08:00 SABE03.11.1 CT - Glava 06.11.2023 31.10.2023
756 08.01.2024 08:00 ALDE12.12.1 CT - Kičma 28.11.2023 23.11.2023
757 05.01.2024 13:00 ZAHU3107195 Holter EKG 17.11.2023
758 05.01.2024 12:00 FADZ3012195 Holter EKG 17.11.2023
759 05.01.2024 11:30 IRSI1103198 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
760 05.01.2024 11:00 SAJA2905197 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
761 05.01.2024 11:00 AHHA1502194 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
762 05.01.2024 11:00 AMSO0601197 Ergometrija 13.11.2023
763 05.01.2024 10:30 RAMA0709197 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
764 05.01.2024 10:30 ASHU3006194 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
765 05.01.2024 10:30 LAKO1302195 Ergometrija 13.11.2023
766 05.01.2024 10:15 FAKO1011195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
767 05.01.2024 10:00 MUKA15.03.1 CT - Ostalo 24.07.2023 20.07.2023
768 05.01.2024 10:00 SAMU27.04.1 CT - Ostalo 08.09.2023 06.09.2023
769 05.01.2024 10:00 NEAL22.09.1 CT - Ostalo 18.10.2023 11.10.2023
770 05.01.2024 10:00 HAKA16.09.1 CT - Ostalo 20.10.2023 11.10.2023
771 05.01.2024 10:00 HAOR0106196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
772 05.01.2024 10:00 HAOR0106196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
773 05.01.2024 10:00 KABA19.05.1 CT - Ostalo 06.11.2023 24.10.2023
774 05.01.2024 10:00 BRHA17.10.1 Kolonoskopija 06.11.2023
775 05.01.2024 10:00 DZBO07.02.1 CT - Ostalo 10.11.2023 06.11.2023
776 05.01.2024 10:00 MUSJ0905195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
777 05.01.2024 10:00 VAKO0201196 Ergometrija 13.11.2023
778 05.01.2024 10:00 HACA19.04.1 CT - Ostalo 24.11.2023
779 05.01.2024 10:00 EDKO19.05.1 CT - Ostalo 05.12.2023 29.11.2023
780 05.01.2024 10:00 VEHU18.05.1 CT - Ostalo 05.12.2023 20.11.2023
781 05.01.2024 09:45 EHHU15.02.1 Kolonoskopija 06.11.2023
782 05.01.2024 09:30 DENE20.02.1 Kolonoskopija 06.11.2023
783 05.01.2024 09:15 ELDZ26.10.1 Kolonoskopija 06.11.2023
784 05.01.2024 09:00 HAZA18.11.1 Kolonoskopija 06.11.2023
785 05.01.2024 08:30 FEBE03.09.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
786 05.01.2024 08:30 KADU17.09.1 CT - Glava 02.10.2023 26.09.2023
787 05.01.2024 08:30 DEHO29.12.1 CT - Glava 27.10.2023 18.10.2023
788 05.01.2024 08:30 SEDE21.03.1 CT - Glava 06.11.2023 26.10.2023
789 05.01.2024 08:00 ZIDE16.02.1 CT - Kičma 17.04.2023 11.04.2023
790 05.01.2024 08:00 FADE06.08.1 CT - Kičma 17.04.2023 07.04.2023
791 05.01.2024 08:00 SAMU30.03.1 CT - Kičma 31.07.2023 24.07.2023
792 05.01.2024 08:00 MIRE30.01.1 CT - Kičma 22.11.2023 15.11.2023
793 05.01.2024 08:00 TOBA28.11.1 CT - Kičma 12.12.2023 07.12.2023
794 04.01.2024 13:00 ASMA2201198 Holter EKG 17.11.2023
795 04.01.2024 12:00 MI181805198 Holter EKG 17.11.2023
796 04.01.2024 11:30 SEDI1702196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
797 04.01.2024 11:30 ISHE1306195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
798 04.01.2024 11:30 SEKO2808196 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
799 04.01.2024 11:30 ZLKO1303195 Ergometrija 13.11.2023
800 04.01.2024 11:00 LIKL0309195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
801 04.01.2024 11:00 NEME2503196 Ergometrija 13.11.2023
802 04.01.2024 10:45 SAKO2602196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
803 04.01.2024 10:45 HASP0310196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
804 04.01.2024 10:30 HAJA1702195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
805 04.01.2024 10:30 RASA1907194 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
806 04.01.2024 10:30 HAAL0308195 Ergometrija 13.11.2023
807 04.01.2024 10:15 ASHE2506194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
808 04.01.2024 10:00 IZDA05.07.1 CT - Ostalo 02.08.2023 25.07.2023
809 04.01.2024 10:00 SAHR17.09.1 CT - Ostalo 02.08.2023 17.09.1957
810 04.01.2024 10:00 RAMU16.11.1 CT - Ostalo 07.09.2023 31.08.2023
811 04.01.2024 10:00 JAOB04.08.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
812 04.01.2024 10:00 ZISR08.05.1 CT - Ostalo 18.10.2023 03.10.2023
813 04.01.2024 10:00 SEKA1612196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
814 04.01.2024 10:00 FACćosić Ultrazvuk Srca 13.11.2023
815 04.01.2024 10:00 FACO1207195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
816 04.01.2024 10:00 EDKA2512197 Ergometrija 13.11.2023
817 04.01.2024 10:00 SAMU15.01.1 CT - Ostalo 24.11.2023
818 04.01.2024 10:00 SEPA16.01.1 CT - Ostalo 24.11.2023 13.11.2023
819 04.01.2024 10:00 DEKA30.09.1 CT - Ostalo 13.12.2023 08.12.2023
820 04.01.2024 09:45 AMKU0302197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
821 04.01.2024 09:45 KAME18.01.1 Kolonoskopija 06.11.2023
822 04.01.2024 09:30 NEBE3004195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
823 04.01.2024 09:30 EMBE15.10.1 Gastroskopija 06.11.2023
824 04.01.2024 09:15 MABA16.08.1 Gastroskopija 06.11.2023
825 04.01.2024 09:00 LEKR2501199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
826 04.01.2024 09:00 AZVU2.02.19 Gastroskopija 06.11.2023
827 04.01.2024 08:30 SIZI03.03.1 CT - Kičma 14.04.2023 10.04.2023
828 04.01.2024 08:30 ELCA02.01.1 CT - Kičma 10.07.2023 04.07.2023
829 04.01.2024 08:30 ESME13.09.1 CT - Glava 23.10.2023 19.10.2023
830 04.01.2024 08:30 SAKO24.01.1 CT - Glava 01.11.2023 26.10.2023
831 04.01.2024 08:00 SAMR09.10.1 CT - Kičma 17.04.2023 15.02.2023
832 04.01.2024 08:00 NIBA25.08.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
833 04.01.2024 08:00 SABA12.07.1 CT - Glava 07.07.2023 04.07.2023
834 04.01.2024 08:00 DRBL03.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
835 04.01.2024 08:00 AROS23.12.1 CT - Kičma 17.11.2023
836 04.01.2024 08:00 NEBR28.12.1 CT - Ostalo 05.12.2023 29.11.2023
837 03.01.2024 10:00 SMSA14.09.1 CT - Ostalo 14.09.2023 12.09.2023
838 03.01.2024 10:00 FADZ15.04.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
839 03.01.2024 10:00 MERI12.12.1 CT - Ostalo 20.10.2023 13.10.2023
840 03.01.2024 10:00 SIIS12.02.1 Rektoskopija 06.11.2023
841 03.01.2024 10:00 STKO03.07.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
842 03.01.2024 10:00 AJIB12.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 28.11.2023
843 03.01.2024 10:00 ANSI28.07.1 CT - Ostalo 08.12.2023
844 03.01.2024 09:45 BETR8.10.19 Rektoskopija 06.11.2023
845 03.01.2024 09:30 HATR3.05.19 Gastroskopija 06.11.2023
846 03.01.2024 09:15 ARMU6.08.19 Gastroskopija 06.11.2023
847 03.01.2024 09:00 AIDE2.10.19 Gastroskopija 06.11.2023
848 03.01.2024 08:30 ARKO07.02.1 CT - Kičma 14.04.2023 10.04.2023
849 03.01.2024 08:30 DEBE08.07.1 CT - Kičma 12.05.2023 03.05.2023
850 03.01.2024 08:30 ZERA05.03.1 CT - Kičma 14.06.2023 08.06.2023
851 03.01.2024 08:30 SAKR15.01.1 CT - Glava 30.10.2023 18.10.2023
852 03.01.2024 08:30 NIOM16.11.1 CT - Glava 01.11.2023 31.10.2023
853 03.01.2024 08:30 ZISA17.06.1 CT - Glava 06.11.2023 30.10.2023
854 03.01.2024 08:00 AHMU13.05.1 CT - Kičma 14.04.2023 31.03.2023
855 03.01.2024 08:00 ESVE07.11.1 CT - Kičma 17.04.2023 11.04.2023
856 03.01.2024 08:00 ZESI10.05.1 CT - Kičma 07.09.2023 04.09.2023
857 03.01.2024 08:00 NAJA20.01.1 CT - Glava 15.11.2023 13.11.2023
858 03.01.2024 08:00 MEAR16.08.1 CT - Ostalo 22.11.2023 16.11.2023
859 03.01.2024 08:00 HABE31.05.1 CT - Kičma 05.12.2023 21.11.2023
860 01.01.2024 10:40 JUAN23.05.2 CT - Kičma 05.10.2023 27.09.2023
861 01.01.2024 08:30 LERA10.04.1 CT - Kičma 10.10.2023 25.09.2023
862 01.01.2024 08:00 FASM26.03.1 CT - Kičma 05.10.2023 04.10.2023
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.12.2023 13:00 FEZU2711195 Holter EKG 17.11.2023
2 29.12.2023 12:20 FIKO0202195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
3 29.12.2023 12:00 BIGR1612195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
4 29.12.2023 12:00 ZOVO2510196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
5 29.12.2023 12:00 SUKU0309197 Ergometrija 06.10.2023
6 29.12.2023 12:00 MUKU0301196 Holter EKG 17.11.2023
7 29.12.2023 11:30 RAZU0801194 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
8 29.12.2023 11:15 ZAAG0508195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
9 29.12.2023 11:00 ZESI1005495 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
10 29.12.2023 11:00 SEZR0909196 Ergometrija 06.10.2023
11 29.12.2023 10:45 LEBE1501197 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
12 29.12.2023 10:30 DAPA3005197 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
13 29.12.2023 10:15 ZICO2601196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
14 29.12.2023 10:00 ANTO31.05.1 CT - Ostalo 07.09.2023 30.08.2023
15 29.12.2023 10:00 NIOR29.05.1 CT - Ostalo 26.09.2023 12.09.2023
16 29.12.2023 10:00 JEJU18.05.1 CT - Ostalo 26.09.2023 21.09.2023
17 29.12.2023 10:00 SEME0210195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
18 29.12.2023 10:00 HAKA0204196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
19 29.12.2023 10:00 SPDU0406195 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
20 29.12.2023 10:00 BEBA0103195 Ergometrija 06.10.2023
21 29.12.2023 10:00 ENHO09.12.1 CT - Ostalo 11.10.2023 05.10.2023
22 29.12.2023 10:00 MEBO15.07.1 CT - Ostalo 11.10.2023
23 29.12.2023 10:00 ELKA16.03.1 CT - Ostalo 16.10.2023 11.10.2023
24 29.12.2023 10:00 SAOR22.07.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
25 29.12.2023 10:00 RAAL10.11.1 Kolonoskopija 03.11.2023
26 29.12.2023 10:00 FABE26.04.1 CT - Ostalo 06.11.2023 13.10.2023
27 29.12.2023 10:00 SEKL08.06.2 CT - Ostalo 09.11.2023 06.11.2023
28 29.12.2023 10:00 AJSI21.03.1 CT - Ostalo 24.11.2023 20.11.2023
29 29.12.2023 09:45 SAZA1968 Kolonoskopija 03.11.2023
30 29.12.2023 09:30 DITU3.12.19 Kolonoskopija 03.11.2023
31 29.12.2023 09:15 SAHU18.04.1 Kolonoskopija 03.11.2023
32 29.12.2023 09:00 TOBO1305194 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
33 29.12.2023 09:00 JOFI2211196 Ergometrija 06.10.2023
34 29.12.2023 09:00 ABAR19.08.1 Kolonoskopija 03.11.2023
35 29.12.2023 08:30 INHR31.03.1 CT - Kičma 24.04.2023 06.04.2023
36 29.12.2023 08:30 TEJA17.11.1 CT - Glava 26.10.2023 05.10.2023
37 29.12.2023 08:30 SEOD13.04.2 CT - Ostalo 26.10.2023 20.10.2023
38 29.12.2023 08:30 METU24.05.1 CT - Glava 02.11.2023 30.10.2023
39 29.12.2023 08:30 OMAB18.09.1 CT - Glava 05.12.2023 28.11.2023
40 29.12.2023 08:00 HUMU13.07.1 CT - Kičma 17.04.2023 10.04.2023
41 29.12.2023 08:00 KADU20.08.1 CT - Kičma 17.04.2023 11.04.2023
42 29.12.2023 08:00 INHR31.03.1 CT - Kičma 17.04.2023 06.04.2023
43 29.12.2023 08:00 LUMI29.04.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
44 29.12.2023 08:00 SAMU23.08.1 CT - Kičma 11.08.2023 09.08.2023
45 29.12.2023 08:00 DEAD07.04.1 CT - Glava 26.10.2023 19.10.2023
46 29.12.2023 08:00 HAAH11.07.1 CT - Kičma 09.11.2023 06.11.2023
47 29.12.2023 08:00 FABE26.04.1 CT - Kičma 21.12.2023 18.12.2023
48 28.12.2023 13:00 SUZE1307196 Holter EKG 17.11.2023
49 28.12.2023 12:00 ALME2403200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
50 28.12.2023 12:00 HAMU1809194 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
51 28.12.2023 12:00 SESU1108196 Ergometrija 06.10.2023
52 28.12.2023 12:00 MIPA2708196 Holter EKG 17.11.2023
53 28.12.2023 11:15 SAKR1607196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
54 28.12.2023 11:00 MECA1507198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
55 28.12.2023 11:00 MUZE1008196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
56 28.12.2023 11:00 ISSE2805196 Ergometrija 06.10.2023
57 28.12.2023 11:00 MUME2103196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
58 28.12.2023 10:30 BAGR1506196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
59 28.12.2023 10:30 JAIS2206196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
60 28.12.2023 10:15 ADDE0209194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
61 28.12.2023 10:15 FEDE0104196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
62 28.12.2023 10:15 OMPA2505195 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.12.2023
63 28.12.2023 10:00 ZIHA15.02.1 CT - Kičma 17.04.2023 10.04.2023
64 28.12.2023 10:00 MADU08.02.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
65 28.12.2023 10:00 ZEME24.02.1 CT - Ostalo 06.09.2023 04.09.2023
66 28.12.2023 10:00 JAHA1801196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
67 28.12.2023 10:00 SAGO1207195 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
68 28.12.2023 10:00 HAMU0404196 Ergometrija 06.10.2023
69 28.12.2023 10:00 HAMU0404196 Ergometrija 06.10.2023
70 28.12.2023 10:00 MEMU25.04.1 CT - Ostalo 11.10.2023 05.10.2023
71 28.12.2023 10:00 SAMA24.03.1 CT - Ostalo 20.10.2023 16.10.2023
72 28.12.2023 10:00 SEBE1409197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
73 28.12.2023 10:00 BAIS06.07.1 CT - Ostalo 06.11.2023 30.10.2023
74 28.12.2023 10:00 SEHA23.10.1 CT - Ostalo 15.11.2023 07.11.2023
75 28.12.2023 10:00 SESA11.12.1 CT - Ostalo 05.12.2023 22.11.2023
76 28.12.2023 10:00 SESO11.12.1 CT - Ostalo 05.12.2023 27.11.2023
77 28.12.2023 09:50 MIKA21.07.1 Kolonoskopija 03.11.2023
78 28.12.2023 09:45 HAHA1312194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
79 28.12.2023 09:30 MEBA1107197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
80 28.12.2023 09:30 IBZE4.12.19 Kolonoskopija 03.11.2023
81 28.12.2023 09:15 DUTU0709196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
82 28.12.2023 09:15 DUTU0709196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
83 28.12.2023 09:15 IFCA16.08.1 Gastroskopija 03.11.2023
84 28.12.2023 09:00 RAMU14.11.1 CT - Kičma 12.05.2023 09.05.2023
85 28.12.2023 09:00 ALIM11.07.1 CT - Kičma 24.08.2023 22.08.2023
86 28.12.2023 09:00 MIRA0104195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
87 28.12.2023 09:00 AISP2810196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
88 28.12.2023 09:00 EDNU0312197 Ergometrija 06.10.2023
89 28.12.2023 09:00 AMME2.09.19 Gastroskopija 03.11.2023
90 28.12.2023 08:30 BESA14.05.1 CT - Glava 17.10.2023 11.10.2023
91 28.12.2023 08:30 ZLSU06.05.1 CT - Glava 26.10.2023 19.10.2023
92 28.12.2023 08:30 DZPO07.06.1 CT - Glava 30.10.2023 23.10.2023
93 28.12.2023 08:30 META05.04.1 CT - Glava 05.12.2023 22.11.2023
94 28.12.2023 08:30 HUJA16.11.1 CT - Glava 19.12.2023 11.12.2023
95 28.12.2023 08:00 MEMA22.11.1 CT - Kičma 17.04.2023 01.04.2023
96 28.12.2023 08:00 FIGA15.06.1 CT - Kičma 17.04.2023 12.04.2023
97 28.12.2023 08:00 JASO01.01.1 CT - Kičma 20.10.2023 05.10.2023
98 27.12.2023 13:00 ZIMU2107196 Holter EKG 17.11.2023
99 27.12.2023 12:30 RIPU1803195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
100 27.12.2023 12:15 ORMA1106197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
101 27.12.2023 12:00 IZSU0104196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
102 27.12.2023 12:00 RASE2501196 Holter EKG 17.11.2023
103 27.12.2023 11:45 ZAST0511196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
104 27.12.2023 11:45 ERHU1801196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
105 27.12.2023 11:30 FABA2710195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
106 27.12.2023 11:15 MITA1608197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
107 27.12.2023 11:00 ELSU0610119 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
108 27.12.2023 11:00 ELSU0704200 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
109 27.12.2023 10:15 DAPA0601195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
110 27.12.2023 10:00 ASKA20.03.1 CT - Ostalo 18.08.2023 14.08.2023
111 27.12.2023 10:00 IVHI23.08.1 CT - Ostalo 05.09.2023 30.08.2023
112 27.12.2023 10:00 SUMU12.02.1 CT - Ostalo 26.09.2023 29.08.2023
113 27.12.2023 10:00 EMRE28.11.1 CT - Ostalo 17.10.2023 11.10.2023
114 27.12.2023 10:00 HIHE15.12.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
115 27.12.2023 10:00 ISHA19.04.1 CT - Glava 23.10.2023 17.10.2023
116 27.12.2023 10:00 FAFA1411197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
117 27.12.2023 10:00 ELOH1.12.19 Gastroskopija 03.11.2023
118 27.12.2023 10:00 ADAH28.05.1 CT - Ostalo 07.11.2023 03.11.2023
119 27.12.2023 10:00 VEBE18.04.1 CT - Ostalo 30.11.2023 17.11.2023
120 27.12.2023 10:00 VAHA05.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 07.11.2023
121 27.12.2023 10:00 FAAJ13.02.1 CT - Ostalo 06.12.2023 01.12.2023
122 27.12.2023 09:45 SEHE0707196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
123 27.12.2023 09:45 AKHA07.01.1 Rektoskopija 03.11.2023
124 27.12.2023 09:30 MISA14.02.1 CT - Ostalo 28.11.2022 24.11.2022
125 27.12.2023 09:30 SEST2605196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
126 27.12.2023 09:30 EDBE13.07.1 Gastroskopija 03.11.2023
127 27.12.2023 09:15 ADAN0501195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
128 27.12.2023 09:15 VEKA29.08.1 Rektoskopija 03.11.2023
129 27.12.2023 09:00 MUGA24.08.1 CT - Kičma 18.05.2023 17.05.2023
130 27.12.2023 09:00 SEAN0908195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
131 27.12.2023 09:00 ESTU13.03.1 Kolonoskopija 03.11.2023
132 27.12.2023 08:30 ENIS13.02.1 CT - Kičma 12.04.2023 06.04.2023
133 27.12.2023 08:30 SAKA08.03.1 CT - Glava 30.10.2023 25.10.2023
134 27.12.2023 08:00 ZIDI14.09.1 CT - Glava 26.12.2022 19.12.2022
135 27.12.2023 08:00 KABA29.05.1 CT - Kičma 12.04.2023 05.04.2023
136 27.12.2023 08:00 DEHA01.08.1 CT - Kičma 12.04.2023 10.04.2023
137 27.12.2023 08:00 GEDJ03.06.1 CT - Glava 13.10.2023 09.10.2023
138 27.12.2023 08:00 AHTU31.10.1 CT - Kičma 18.10.2023 13.10.2023
139 26.12.2023 13:00 SUOS1006195 Holter EKG 17.11.2023
140 26.12.2023 12:00 BEME0304196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
141 26.12.2023 12:00 HASU1510195 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
142 26.12.2023 12:00 ALHO1707197 Ergometrija 06.10.2023
143 26.12.2023 12:00 FAZG0101198 Holter EKG 17.11.2023
144 26.12.2023 11:20 ZIDI2603194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
145 26.12.2023 11:00 FAKU0112195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
146 26.12.2023 11:00 NAKA1202195 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
147 26.12.2023 10:30 VAMU0201198 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
148 26.12.2023 10:15 MAFE1807195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
149 26.12.2023 10:00 SATA17.10.1 CT - Glava 05.06.2023 08.02.2023
150 26.12.2023 10:00 ZORA16.09.1 CT - Ostalo 05.09.2023
151 26.12.2023 10:00 RAAL17.05.1 CT - Ostalo 05.09.2023
152 26.12.2023 10:00 IBCV3007195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
153 26.12.2023 10:00 ZUKO2410199 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
154 26.12.2023 10:00 SEIS1910197 Ergometrija 06.10.2023
155 26.12.2023 10:00 SAHO0809197 Ergometrija 06.10.2023
156 26.12.2023 10:00 FRVA22.01.1 CT - Ostalo 10.10.2023 26.05.2023
157 26.12.2023 10:00 HABE09.10.2 CT - Ostalo 12.10.2023 03.10.2023
158 26.12.2023 10:00 SIBU18.08.1 CT - Ostalo 06.11.2023 02.11.2023
159 26.12.2023 10:00 IVMA12.06.1 CT - Ostalo 06.11.2023 30.10.2023
160 26.12.2023 10:00 IVPE16.08.1 CT - Ostalo 15.11.2023 13.11.2023
161 26.12.2023 10:00 SUHA29.08.1 CT - Ostalo 28.11.2023 10.11.2023
162 26.12.2023 09:45 MUBA14.03.1 Gastroskopija 03.11.2023
163 26.12.2023 09:30 ILBO0901196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
164 26.12.2023 09:30 MUBA14.03.1 Kolonoskopija 03.11.2023
165 26.12.2023 09:15 EMBE0305195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
166 26.12.2023 09:15 MEHO02.08.1 Gastroskopija 03.11.2023
167 26.12.2023 09:00 HABE0908194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
168 26.12.2023 09:00 SAHO0809197 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
169 26.12.2023 09:00 MABA1112199 Ergometrija 06.10.2023
170 26.12.2023 09:00 HISA15.10.1 Gastroskopija 03.11.2023
171 26.12.2023 08:30 SAHA01.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 31.01.2023
172 26.12.2023 08:30 KEHR18.07.1 CT - Glava 16.10.2023 11.10.2023
173 26.12.2023 08:30 ZIHA27.06.1 CT - Glava 30.10.2023 24.10.2023
174 26.12.2023 08:30 AMDE05.03.1 CT - Glava 10.11.2023 24.11.2023
175 26.12.2023 08:30 SUAM10.03.1 CT - Glava 06.12.2023 30.11.2023
176 26.12.2023 08:00 INGR1908967 CT - Kičma 12.04.2023 03.04.2023
177 26.12.2023 08:00 ZLME15.03.1 CT - Kičma 12.04.2023 07.04.2023
178 26.12.2023 08:00 MIAH2405961 CT - Kičma 09.06.2023 24.05.2023
179 26.12.2023 08:00 ADJU08.05.1 CT - Kičma 27.07.2023 21.07.2023
180 26.12.2023 08:00 LJDU09.04.1 CT - Glava 16.10.2023 11.10.2023
181 26.12.2023 08:00 BADR10.06.1 CT - Glava 23.10.2023 18.10.2023
182 26.12.2023 08:00 JUGA17.02.1 CT - Kičma 22.11.2023 13.11.2023
183 25.12.2023 13:00 HUMU1801199 Holter EKG 17.11.2023
184 25.12.2023 12:00 MIIM2510196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
185 25.12.2023 12:00 SEJU2705196 Ergometrija 06.10.2023
186 25.12.2023 12:00 REKA1406197 Holter EKG 17.11.2023
187 25.12.2023 11:00 FIVA1901196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
188 25.12.2023 11:00 VIST1405195 Ergometrija 06.10.2023
189 25.12.2023 10:00 ENBU15.11.1 CT - Ostalo 05.09.2023 30.08.2023
190 25.12.2023 10:00 MEHA27.09.1 CT - Ostalo 26.09.2023 19.09.2023
191 25.12.2023 10:00 MIVR07.11.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
192 25.12.2023 10:00 HACO2707196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
193 25.12.2023 10:00 STAK2108158 Ergometrija 06.10.2023
194 25.12.2023 10:00 NEKA03.06.1 CT - Ostalo 10.10.2023 02.10.2023
195 25.12.2023 10:00 HAAH27.01.1 CT - Ostalo 23.10.2023 17.10.2023
196 25.12.2023 10:00 JEKI22.07.1 CT - Glava 23.10.2023 17.10.2023
197 25.12.2023 10:00 SEMU29.06.1 Gastroskopija 03.11.2023
198 25.12.2023 10:00 AZBR05.12.1 CT - Ostalo 07.11.2023 01.11.2023
199 25.12.2023 10:00 MEHA0626786 CT - Ostalo 09.11.2023 27.10.2023
200 25.12.2023 10:00 JASO14.06.1 CT - Ostalo 01.12.2023 28.11.2023
201 25.12.2023 09:45 MUHA20.06.1 Gastroskopija 03.11.2023
202 25.12.2023 09:30 SEHO10.10.1 Gastroskopija 03.11.2023
203 25.12.2023 09:15 MEGA27.09.1 Gastroskopija 03.11.2023
204 25.12.2023 09:00 NEMU0709196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
205 25.12.2023 09:00 AMDO10.01.1 Gastroskopija 03.11.2023
206 25.12.2023 08:30 SEKA21.12.1 CT - Glava 06.11.2023 26.10.2023
207 25.12.2023 08:00 AMBE27.07.1 CT - Kičma 12.04.2023 05.04.2023
208 25.12.2023 08:00 FUIM17.08.1 CT - Kičma 12.04.2023 06.04.2023
209 25.12.2023 08:00 NAHA23.02.1 CT - Kičma 12.04.2023 03.04.2023
210 25.12.2023 08:00 NUHA07.11.1 CT - Kičma 06.09.2023 30.08.2023
211 25.12.2023 08:00 ELSO24.07.1 CT - Kičma 03.10.2023 29.09.2023
212 25.12.2023 08:00 MEBE30.06.2 CT - Ostalo 01.12.2023 28.11.2023
213 22.12.2023 13:00 SEBE1108196 Holter EKG 10.11.2023
214 22.12.2023 13:00 SEBE1108196 Holter EKG 17.11.2023
215 22.12.2023 12:30 DRDZ0501196 Holter EKG 10.11.2023
216 22.12.2023 12:20 MEAB1611195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
217 22.12.2023 12:00 FAPA1401196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
218 22.12.2023 12:00 ASHR2103195 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
219 22.12.2023 12:00 DRDZ0501196 Holter EKG 17.11.2023
220 22.12.2023 12:00 DRDZ0501196 Holter EKG 17.11.2023
221 22.12.2023 11:30 UZVA1805196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
222 22.12.2023 11:13 AMHE1802197 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
223 22.12.2023 11:11 RIME1104195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
224 22.12.2023 10:45 ZUPI2802196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
225 22.12.2023 10:45 BIGR2107196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
226 22.12.2023 10:15 RIKR0210195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
227 22.12.2023 10:00 SABA27.11.1 CT - Ostalo 07.07.2023 04.07.2023
228 22.12.2023 10:00 ZECI05.10.1 CT - Ostalo 31.08.2023 28.08.2023
229 22.12.2023 10:00 SEME1906196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
230 22.12.2023 10:00 VESE29.07.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
231 22.12.2023 10:00 NEBE2402196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
232 22.12.2023 10:00 OSKO0204194 Ergometrija 06.10.2023
233 22.12.2023 10:00 NAOH01.01.1 CT - Ostalo 10.10.2023 02.10.2023
234 22.12.2023 10:00 ARSU05.11.1 CT - Ostalo 10.10.2023 05.10.2023
235 22.12.2023 10:00 CEDE14.10.1 CT - Glava 17.10.2023 13.10.2023
236 22.12.2023 10:00 EDDE09.08.1 CT - Glava 17.10.2023 13.10.2023
237 22.12.2023 10:00 SAMU24.06.1 CT - Ostalo 23.10.2023 19.10.2023
238 22.12.2023 10:00 HASU20.08.1 Kolonoskopija 03.11.2023
239 22.12.2023 10:00 SEMA28.12.1 CT - Ostalo 07.11.2023 03.11.2023
240 22.12.2023 10:00 SNAV25.02.1 CT - Ostalo 09.11.2023 07.11.2023
241 22.12.2023 10:00 FECE29.11.1 CT - Ostalo 08.12.2023 23.11.2023
242 22.12.2023 10:00 LEMA25.01.1 CT - Ostalo 13.12.2023 11.12.2023
243 22.12.2023 09:30 ANIV15.03.1 Kolonoskopija 03.11.2023
244 22.12.2023 09:15 ADMA01.04.1 Kolonoskopija 03.11.2023
245 22.12.2023 09:02 SLDU0901195 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
246 22.12.2023 09:00 ADSP10.01.1 CT - Kičma 13.07.2023 10.07.2023
247 22.12.2023 09:00 KESM2602195 Ergometrija 06.10.2023
248 22.12.2023 09:00 TABE0706197 Ergometrija 06.10.2023
249 22.12.2023 09:00 MEMA12.02.1 Kolonoskopija 03.11.2023
250 22.12.2023 08:30 DAGR20.12.1 CT - Ostalo 19.05.2023 15.05.2023
251 22.12.2023 08:30 ZIKA15.04.1 CT - Glava 18.10.2023 17.10.2023
252 22.12.2023 08:30 NEDO14.11.1 CT - Glava 26.10.2023 16.10.2023
253 22.12.2023 08:00 SAKA17.07.1 CT - Kičma 12.04.2023 06.04.2023
254 22.12.2023 08:00 SEHA04.02.1 CT - Kičma 12.04.2023 05.04.2023
255 22.12.2023 08:00 IBPO06.05.1 CT - Kičma 12.04.2023 10.04.2023
256 22.12.2023 08:00 FADE02.07.1 CT - Kičma 20.06.2023 13.06.2023
257 22.12.2023 08:00 EMFA23.07.1 CT - Kičma 20.07.2023 12.07.2023
258 22.12.2023 08:00 FIME04.04.1 CT - Kičma 03.10.2023 29.09.2023
259 22.12.2023 08:00 RAHU20.09.1 Kolonoskopija 03.11.2023
260 22.12.2023 08:00 VACA15.08.1 CT - Glava 13.11.2023 25.10.2023
261 22.12.2023 08:00 SEHA04.02.1 CT - Kičma 22.12.2023 05.04.2024
262 21.12.2023 13:00 ANBU0804198 Holter EKG 10.11.2023
263 21.12.2023 12:30 SESE0905196 Holter EKG 10.11.2023
264 21.12.2023 12:00 NUKO0106196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
265 21.12.2023 12:00 HUPU1001197 Ergometrija 06.10.2023
266 21.12.2023 11:45 FILU2005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
267 21.12.2023 11:30 NIRA2311194 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
268 21.12.2023 11:30 AJSO2109198 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
269 21.12.2023 11:00 HASA1407195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
270 21.12.2023 11:00 ZIHR0211195 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
271 21.12.2023 11:00 HUMU2304196 Ergometrija 06.10.2023
272 21.12.2023 11:00 AIKO1007196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
273 21.12.2023 11:00 AIKO1007196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
274 21.12.2023 10:45 DZMU0301194 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
275 21.12.2023 10:30 FAMU1101197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
276 21.12.2023 10:20 ELDI1004198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
277 21.12.2023 10:15 BEAL1005195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
278 21.12.2023 10:15 ASMU0303197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
279 21.12.2023 10:00 IBBR20.11.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
280 21.12.2023 10:00 RAMU05.11.1 CT - Ostalo 22.09.2023 01.08.2023
281 21.12.2023 10:00 NAGO0101197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
282 21.12.2023 10:00 FIKA29.12.1 CT - Ostalo 05.10.2023 03.10.2023
283 21.12.2023 10:00 NIBI3107197 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
284 21.12.2023 10:00 DICA2909195 Ergometrija 06.10.2023
285 21.12.2023 10:00 ZAHA12.12.1 CT - Ostalo 11.10.2023 06.10.2023
286 21.12.2023 10:00 MIKA10.06.1 CT - Ostalo 13.10.2023 10.10.2023
287 21.12.2023 10:00 ASHR21.04.1 CT - Ostalo 31.10.2023 23.10.2023
288 21.12.2023 10:00 HAAR1959 Kolonoskopija 03.11.2023
289 21.12.2023 10:00 KEBA2110197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
290 21.12.2023 10:00 EMPA19.03.1 CT - Ostalo 09.11.2023 02.11.2023
291 21.12.2023 10:00 SECA16.10.1 CT - Ostalo 22.11.2023
292 21.12.2023 09:45 NEBE1605196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
293 21.12.2023 09:45 KAMA16.11.1 Rektoskopija 03.11.2023
294 21.12.2023 09:30 AMSK2309197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
295 21.12.2023 09:30 FAID03.10.1 Rektoskopija 03.11.2023
296 21.12.2023 09:15 EMBI1011194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
297 21.12.2023 09:15 NAJE06.09.1 Kolonoskopija 03.11.2023
298 21.12.2023 09:00 MIMU2303197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
299 21.12.2023 09:00 VEMA2011199 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
300 21.12.2023 09:00 HAJA1702195 Ergometrija 06.10.2023
301 21.12.2023 09:00 MUMU09.12.1 Gastroskopija 03.11.2023
302 21.12.2023 08:30 ILMU01.11.1 CT - Kičma 10.04.2023 03.04.2023
303 21.12.2023 08:30 SEAH09.08.1 CT - Kičma 10.04.2023 04.04.2023
304 21.12.2023 08:30 MEHE16.06.1 CT - Kičma 20.06.2023 13.06.2023
305 21.12.2023 08:30 RAHO18.10.1 CT - Glava 13.10.2023 10.10.2023
306 21.12.2023 08:30 ZOLJ25.03.1 CT - Glava 18.10.2023 16.10.2023
307 21.12.2023 08:30 ENKA16.09.1 CT - Glava 18.10.2023 05.10.2023
308 21.12.2023 08:30 ADMU18.08.1 CT - Glava 26.10.2023 23.10.2023
309 21.12.2023 08:30 IFOR30.10.1 CT - Glava 30.11.2023 27.11.2023
310 21.12.2023 08:30 IFOR30.10.1 CT - Glava 30.11.2023 27.11.2023
311 21.12.2023 08:00 HAKA14.03.1 CT - Kičma 12.04.2023 17.03.2023
312 21.12.2023 08:00 SADU16.04.1 CT - Kičma 11.08.2023 07.08.2023
313 21.12.2023 08:00 NERI07.04.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
314 21.12.2023 08:00 EJHO03.03.1 CT - Ostalo 14.12.2023 08.12.2023
315 21.12.2023 07:30 SAKA12.09.1 CT - Glava 14.12.2022 07.12.2022
316 20.12.2023 13:00 MUHA1112195 Holter EKG 10.11.2023
317 20.12.2023 12:30 INOM1305197 Holter EKG 10.11.2023
318 20.12.2023 12:00 HUFE2403195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
319 20.12.2023 11:30 PEPR1302196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
320 20.12.2023 11:30 NEMU1911197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
321 20.12.2023 11:15 RAVR2506195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
322 20.12.2023 11:15 ELFA0401198 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
323 20.12.2023 11:00 MIBA1806195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
324 20.12.2023 11:00 MIBE1503198 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
325 20.12.2023 10:30 NUSO3001196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
326 20.12.2023 10:15 SEVA2805195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
327 20.12.2023 10:15 JOVI0202196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
328 20.12.2023 10:00 DZSE19.10.1 CT - Ostalo 13.07.2023 12.07.2023
329 20.12.2023 10:00 SMCA02.03.1 CT - Ostalo 24.08.2023 09.08.2023
330 20.12.2023 10:00 MICO0102195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
331 20.12.2023 10:00 MARA10.01.1 CT - Ostalo 23.10.2023 17.10.2023
332 20.12.2023 10:00 CAOM27.01.1 Rektoskopija 03.11.2023
333 20.12.2023 10:00 NIPA2506195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
334 20.12.2023 10:00 MAGA23.10.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
335 20.12.2023 10:00 SEFE05,04.1 CT - Ostalo 24.11.2023 22.11.2023
336 20.12.2023 09:45 SEBR1304195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
337 20.12.2023 09:45 HIMU19.07.1 Rektoskopija 03.11.2023
338 20.12.2023 09:30 JAHA2706196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
339 20.12.2023 09:30 MINE14.05.1 Gastroskopija 03.11.2023
340 20.12.2023 09:15 MU bjelogl Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
341 20.12.2023 09:15 ZAHA27.01.1 Gastroskopija 03.11.2023
342 20.12.2023 09:00 EZHA1912195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
343 20.12.2023 09:00 ADBO17.05.1 Gastroskopija 03.11.2023
344 20.12.2023 08:30 HANE30.07.1 CT - Kičma 10.04.2023 02.03.2023
345 20.12.2023 08:30 AHBA05.07.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
346 20.12.2023 08:30 ISMU12.01.1 CT - Glava 13.10.2023 11.10.2023
347 20.12.2023 08:30 HAMA08.01.1 CT - Glava 26.10.2023 12.10.2023
348 20.12.2023 08:30 IFBA01.02.1 CT - Glava 26.10.2023 29.09.2023
349 20.12.2023 08:30 TAKO01.01.1 CT - Glava 06.11.2023 02.11.2023
350 20.12.2023 08:00 FAMU08.10.1 CT - Kičma 06.04.2023 31.03.2023
351 20.12.2023 08:00 RAAL30.09.1 CT - Kičma 06.04.2023 15.03.2023
352 20.12.2023 08:00 EMSA05.10.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
353 20.12.2023 08:00 MAGA23.10.1 CT - Kičma 14.12.2023 07.12.2023
354 19.12.2023 12:30 SLMA2602196 Holter EKG 10.11.2023
355 19.12.2023 12:30 SECA1901195 Holter EKG 10.11.2023
356 19.12.2023 12:20 BELI2805196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
357 19.12.2023 12:00 IBKV1406195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
358 19.12.2023 12:00 SEAH0309197 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
359 19.12.2023 12:00 ELDZ2610195 Ergometrija 05.10.2023
360 19.12.2023 11:30 JAKU1909195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
361 19.12.2023 11:15 AMST1801194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
362 19.12.2023 11:00 HAAG2312194 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
363 19.12.2023 11:00 ADMA1997 Ergometrija 05.10.2023
364 19.12.2023 10:45 IDKA3009194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
365 19.12.2023 10:20 MUIB1706197 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
366 19.12.2023 10:00 AMTE02.01.1 CT - Ostalo 18.08.2023 17.08.2023
367 19.12.2023 10:00 LJSI17.04.1 CT - Ostalo 24.08.2023 07.08.2023
368 19.12.2023 10:00 SEMR02.09.1 CT - Ostalo 20.09.2023 11.09.2023
369 19.12.2023 10:00 MESE11.07.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
370 19.12.2023 10:00 VARI2206195 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
371 19.12.2023 10:00 SEAH0309197 Ergometrija 05.10.2023
372 19.12.2023 10:00 ANOH11.08.1 CT - Ostalo 20.10.2023 04.10.2023
373 19.12.2023 10:00 VAKA04.05.1 CT - Ostalo 26.10.2023 24.10.2023
374 19.12.2023 10:00 ANAN18.01.1 Kolonoskopija 03.11.2023
375 19.12.2023 10:00 JADA28.05.1 CT - Ostalo 09.11.2023 30.01.2023
376 19.12.2023 10:00 RIHR22.02.1 CT - Ostalo 24.11.2023 21.11.2023
377 19.12.2023 10:00 HASE02.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 23.11.2023
378 19.12.2023 10:00 ZLHA08.09.1 CT - Ostalo 12.12.2023 06.12.2023
379 19.12.2023 09:45 FEKO2712196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
380 19.12.2023 09:45 IVRA16.09.1 Kolonoskopija 03.11.2023
381 19.12.2023 09:30 HASA1909194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
382 19.12.2023 09:30 EMBE03.09.1 Kolonoskopija 03.11.2023 01.01.1970
383 19.12.2023 09:15 NESK0702195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
384 19.12.2023 09:15 AJHO12.01.1 Gastroskopija 03.11.2023
385 19.12.2023 09:00 LJST2901194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
386 19.12.2023 09:00 HASO0303195 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
387 19.12.2023 09:00 NICA0806196 Ergometrija 05.10.2023
388 19.12.2023 09:00 REAH16.12.1 Gastroskopija 03.11.2023
389 19.12.2023 08:30 BEAR28.06.1 CT - Kičma 03.04.2023 27.03.2023
390 19.12.2023 08:30 AZDE12.04.1 CT - Kičma 03.04.2023 31.03.2023
391 19.12.2023 08:30 KAAZ04.09.1 CT - Kičma 03.04.2023 23.03.2023
392 19.12.2023 08:30 ESMA27.08.1 CT - Kičma 06.06.2023 30.05.2023
393 19.12.2023 08:30 MECO19.06.1 CT - Kičma 28.09.2023 26.09.2023
394 19.12.2023 08:30 IFOS02.08.1 CT - Glava 02.10.2023 27.09.2023
395 19.12.2023 08:30 RAHA23.04.1 CT - Glava 26.10.2023 19.10.2023
396 19.12.2023 08:00 ALIS07.04.1 CT - Kičma 04.08.2023 03.08.2023
397 19.12.2023 08:00 ESMA27.08.1 CT - Kičma 26.09.2023 19.09.2023
398 19.12.2023 08:00 VAKA05.06.1 CT - Kičma 30.11.2023 24.11.2023
399 18.12.2023 13:00 EMMU1804198 Holter EKG 10.11.2023
400 18.12.2023 12:30 EDMU1504195 Holter EKG 10.11.2023
401 18.12.2023 12:00 TAKU2102196 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
402 18.12.2023 12:00 ALRE1108197 Ergometrija 05.10.2023
403 18.12.2023 11:00 JADE1505197 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
404 18.12.2023 10:00 JUHU23.08.1 CT - Ostalo 23.06.2023 19.06.2023
405 18.12.2023 10:00 JASA26.12.1 CT - Ostalo 22.08.2023 21.08.2023
406 18.12.2023 10:00 RUMA10.11.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
407 18.12.2023 10:00 FEME02.07.1 CT - Ostalo 20.09.2023 13.09.2023
408 18.12.2023 10:00 AZRI02.04.1 CT - Ostalo 03.10.2023 29.09.2023
409 18.12.2023 10:00 MEHR0809195 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
410 18.12.2023 10:00 DZSU2707197 Ergometrija 05.10.2023
411 18.12.2023 10:00 MUCO06.01.1 CT - Ostalo 20.10.2023 16.10.2023
412 18.12.2023 10:00 ADER12.06.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
413 18.12.2023 10:00 SEMA12.07.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
414 18.12.2023 10:00 MIBE05.11.1 CT - Ostalo 22.11.2023 17.11.2023
415 18.12.2023 09:30 SASO24.02.1 Gastroskopija 03.11.2023
416 18.12.2023 09:15 FAHE12.10.1 Gastroskopija 03.11.2023
417 18.12.2023 09:00 FIHA0611195 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
418 18.12.2023 09:00 FIHA06.12.1 Gastroskopija 03.11.2023
419 18.12.2023 08:30 MUCE12.05.1 CT - Kičma 03.04.2023 28.03.2023
420 18.12.2023 08:30 AZHA21.01.1 CT - Kičma 03.04.2023 28.03.2023
421 18.12.2023 08:30 SEKU01.09.1 CT - Kičma 06.06.2023 31.05.2023
422 18.12.2023 08:30 HAMU14.08.1 CT - Glava 02.10.2023 26.09.2023
423 18.12.2023 08:00 HABA12.04.1 CT - Kičma 03.04.2023 31.03.2023
424 18.12.2023 08:00 ILSA08.04.1 CT - Kičma 01.08.2023 26.07.2023
425 18.12.2023 08:00 ZODU20.09.1 CT - Glava 20.10.2023 16.10.2023
426 15.12.2023 13:00 ILLE1306199 Holter EKG 11.10.2023
427 15.12.2023 13:00 MAPE2012198 Holter EKG 17.11.2023
428 15.12.2023 12:00 AVDU0408195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
429 15.12.2023 12:00 MUKA0210194 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
430 15.12.2023 11:30 JAHU2605196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
431 15.12.2023 11:15 VATO0102194 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
432 15.12.2023 11:00 SUPL2102194 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
433 15.12.2023 11:00 FESA0701195 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
434 15.12.2023 11:00 SEMU0308196 Ergometrija 04.10.2023
435 15.12.2023 10:45 EMSO1207195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
436 15.12.2023 10:45 EMSO1207195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
437 15.12.2023 10:30 ILLE1805198 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
438 15.12.2023 10:15 ZIBI2906194 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
439 15.12.2023 10:00 VAHA10.08.1 CT - Ostalo 12.07.2023 07.07.2023
440 15.12.2023 10:00 JAK17.03.1 CT - Ostalo 14.07.2023 10.07.2023
441 15.12.2023 10:00 JOAK17.03.1 CT - Ostalo 04.09.2023 22.08.2023
442 15.12.2023 10:00 FAAL04.10.1 CT - Ostalo 14.09.2023 11.09.2023
443 15.12.2023 10:00 HAMU20.02.1 CT - Ostalo 21.09.2023 18.09.2023
444 15.12.2023 10:00 HAAB25.09.1 CT - Ostalo 21.09.2023 18.09.2023
445 15.12.2023 10:00 MUHU2906196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
446 15.12.2023 10:00 MIIS1204196 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
447 15.12.2023 10:00 HAAS1610196 Ergometrija 04.10.2023
448 15.12.2023 10:00 DESA15.02.1 CT - Ostalo 19.10.2023 17.10.2023
449 15.12.2023 10:00 HAIB17.10.1 CT - Ostalo 02.11.2023 24.10.2023
450 15.12.2023 10:00 ALFE03.12.1 CT - Ostalo 22.11.2023 16.11.2023
451 15.12.2023 10:00 NAIM15.07.1 CT - Ostalo 01.12.2023 24.11.2023
452 15.12.2023 09:45 HAMA08.01.1 Kolonoskopija 03.11.2023
453 15.12.2023 09:30 ENTU20.05.1 Kolonoskopija 03.11.2023
454 15.12.2023 09:15 RASE30.04.1 Kolonoskopija 03.11.2023
455 15.12.2023 09:00 HABE2003194 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
456 15.12.2023 09:00 FAHU2805197 Ergometrija 04.10.2023
457 15.12.2023 09:00 SACV07.11.1 Kolonoskopija 03.11.2023
458 15.12.2023 08:30 RAMI01.01.1 CT - Kičma 30.03.2023 27.03.2023
459 15.12.2023 08:30 MISM11.03.1 CT - Kičma 03.04.2023 24.03.2023
460 15.12.2023 08:30 MITR12.09.1 CT - Glava 02.10.2023 28.09.2023
461 15.12.2023 08:30 BAFE31.05.1 CT - Glava 02.10.2023 07.09.2023
462 15.12.2023 08:30 NESI23.09.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
463 15.12.2023 08:00 MUFI16.10.1 CT - Kičma 30.03.2023 24.03.2023
464 15.12.2023 08:00 TAKE20.11.1 CT - Kičma 06.06.2023 23.05.2023
465 15.12.2023 08:00 JAKA15.08.1 CT - Kičma 02.08.2023 25.07.2023
466 15.12.2023 08:00 EDZE03.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 19.10.2023
467 15.12.2023 08:00 NAHA17.12.1 CT - Kičma 10.11.2023 07.11.2023
468 14.12.2023 13:30 RADE2607194 Holter EKG 11.10.2023
469 14.12.2023 13:30 SAHE1208194 Holter EKG 11.10.2023
470 14.12.2023 13:00 AZTE0803196 Holter EKG 11.10.2023
471 14.12.2023 12:00 IRDA2702197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
472 14.12.2023 12:00 KESK0901196 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
473 14.12.2023 12:00 MIPA0303199 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
474 14.12.2023 11:15 ZLJU1111195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
475 14.12.2023 11:00 MUSO0805194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
476 14.12.2023 11:00 EDHO2708196 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
477 14.12.2023 11:00 MEHA0710196 Ergometrija 04.10.2023
478 14.12.2023 11:00 FAHA2109196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
479 14.12.2023 11:00 IFFR0411195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
480 14.12.2023 10:45 ESAR1407194 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
481 14.12.2023 10:15 ESPI1003195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
482 14.12.2023 10:15 SEDE2308196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
483 14.12.2023 10:00 MUHA12.06.1 CT - Ostalo 16.08.2023 14.08.2023
484 14.12.2023 10:00 HADO13.03.1 CT - Ostalo 22.08.2023 17.08.2023
485 14.12.2023 10:00 SEHA01.04.1 CT - Ostalo 31.08.2023 28.08.2023
486 14.12.2023 10:00 ASMU05.06.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
487 14.12.2023 10:00 FASM1104195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
488 14.12.2023 10:00 MEHA0710196 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
489 14.12.2023 10:00 KESK0901196 Ergometrija 04.10.2023
490 14.12.2023 10:00 MUCE28.05.1 CT - Ostalo 20.10.2023 25.09.2023
491 14.12.2023 10:00 RASP01.10.1 CT - Ostalo 26.10.2023 23.10.2023
492 14.12.2023 10:00 ROGI27.06.1 CT - Ostalo 26.10.2023 13.10.2023
493 14.12.2023 10:00 NIPA2506195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
494 14.12.2023 10:00 ZIAS3110197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
495 14.12.2023 10:00 FADI25.06.1 CT - Ostalo 17.11.2023
496 14.12.2023 10:00 IZHU06.11.1 CT - Ostalo 06.12.2023 01.12.2023
497 14.12.2023 09:45 DZGR2206195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
498 14.12.2023 09:30 HAMU0250519 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
499 14.12.2023 09:30 AVAL02.03.1 Kolonoskopija 03.11.2023
500 14.12.2023 09:15 MUZU1202198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
501 14.12.2023 09:15 AVAL02.03.1 Gastroskopija 03.11.2023
502 14.12.2023 09:00 DEPI2403197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
503 14.12.2023 09:00 MAAL1304197 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
504 14.12.2023 09:00 MAAL1304197 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
505 14.12.2023 09:00 HIIM1503195 Ergometrija 04.10.2023
506 14.12.2023 09:00 VASU12.12.1 Kolonoskopija 02.11.2023
507 14.12.2023 08:30 ERHA18.01.1 CT - Kičma 30.03.2023 20.03.2023
508 14.12.2023 08:30 NAKA05.07.1 CT - Kičma 30.03.2023 23.03.1960
509 14.12.2023 08:30 RAJA30.01.1 CT - Kičma 30.03.2023 09.03.2023
510 14.12.2023 08:30 MITU26.05.1 CT - Kičma 28.09.2023 19.09.2023
511 14.12.2023 08:00 SEBU15.03.1 CT - Glava 27.09.2023 11.09.2023
512 14.12.2023 08:00 DZCA02.08.1 CT - Glava 23.10.2023 18.10.2023
513 14.12.2023 08:00 RUSA03.05.1 CT - Kičma 23.10.2023 13.10.2023
514 14.12.2023 08:00 SACA30.09.1 CT - Glava 15.11.2023 10.11.2023
515 13.12.2023 13:30 KASP2006195 Holter EKG 10.10.2023
516 13.12.2023 13:30 KASP2006195 Holter EKG 11.10.2023
517 13.12.2023 13:00 FAJA1602195 Holter EKG 10.10.2023
518 13.12.2023 13:00 FAJA1602195 Holter EKG 11.10.2023
519 13.12.2023 12:00 NETU0801194 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
520 13.12.2023 12:00 IBBA2703193 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
521 13.12.2023 11:30 E4MU3101194 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
522 13.12.2023 11:30 LABA1207196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
523 13.12.2023 11:00 MITA2505198 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
524 13.12.2023 10:45 BAMU2601196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
525 13.12.2023 10:30 HUCE2002195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
526 13.12.2023 10:30 MESE2803196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
527 13.12.2023 10:30 RAMU0201195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
528 13.12.2023 10:15 NEEF2611195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
529 13.12.2023 10:15 AMSI1709197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
530 13.12.2023 10:00 ESSI14.03.1 CT - Ostalo 22.08.2023 15.08.2023
531 13.12.2023 10:00 VEOM29.08.1 CT - Ostalo 18.09.2023 04.09.2023
532 13.12.2023 10:00 EDDU27.09.1 CT - Ostalo 20.09.2023 08.09.2023
533 13.12.2023 10:00 SACE0804196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
534 13.12.2023 10:00 DJBA04.06.1 CT - Ostalo 03.10.2023 13.07.2023
535 13.12.2023 10:00 EMPA10.04.1 CT - Glava 15.11.2023 08.11.2023
536 13.12.2023 09:45 ELKA08.09.1 Rektoskopija 02.11.2023
537 13.12.2023 09:30 UZKO0102197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
538 13.12.2023 09:30 SEKR08.08.1 Kolonoskopija 02.11.2023
539 13.12.2023 09:15 ALPO17.09.1 Gastroskopija 02.11.2023
540 13.12.2023 09:00 PAMA09.02.1 CT - Kičma 19.05.2023 15.05.2023
541 13.12.2023 09:00 SEKA1202196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
542 13.12.2023 09:00 NIBA0412196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
543 13.12.2023 09:00 ANBA27.12.1 CT - Ostalo 12.10.2023 03.10.2023
544 13.12.2023 09:00 SEDE26.11.1 Gastroskopija 02.11.2023
545 13.12.2023 08:30 DAKU09.10.1 CT - Kičma 30.03.2023 16.03.2023
546 13.12.2023 08:30 SAKA03.10.1 CT - Kičma 30.03.2023 23.03.2023
547 13.12.2023 08:30 MEIS03.04.1 CT - Kičma 28.09.2023 22.09.2023
548 13.12.2023 08:30 HAKO25.11.1 CT - Glava 13.10.2023 10.10.2023
549 13.12.2023 08:30 HACA02.07.1 CT - Glava 18.10.2023 13.10.2023
550 13.12.2023 08:00 MUMU01.12.1 CT - Kičma 08.09.2023 01.09.2023
551 13.12.2023 08:00 HAAL08.10.1 CT - Glava 02.10.2023 27.09.2023
552 13.12.2023 08:00 RAVU01.05.1 CT - Kičma 18.10.2023 05.10.2023
553 13.12.2023 08:00 BEOS26.12.1 CT - Ostalo 05.12.2023 30.11.2023
554 12.12.2023 14:00 REKO1605195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
555 12.12.2023 13:30 HAPO2506196 Holter EKG 10.10.2023
556 12.12.2023 13:00 ARAM2007195 Holter EKG 10.10.2023
557 12.12.2023 12:20 STMA0505195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
558 12.12.2023 12:00 MIKO0303196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
559 12.12.2023 12:00 KATA0707196 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
560 12.12.2023 12:00 SASA0109195 Ergometrija 03.10.2023
561 12.12.2023 11:30 VASA0110195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
562 12.12.2023 11:00 LUCE1501195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
563 12.12.2023 11:00 IZZU0408195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
564 12.12.2023 11:00 MINO2201195 Ergometrija 03.10.2023
565 12.12.2023 10:30 HAAV2710194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
566 12.12.2023 10:15 VJGR2306195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
567 12.12.2023 10:00 MUMU15.06.1 CT - Ostalo 18.08.2023 15.08.2023
568 12.12.2023 10:00 VAMU10.06.1 CT - Ostalo 22.08.2023 15.08.2023
569 12.12.2023 10:00 ADSE27.10.1 CT - Ostalo 29.08.2023 14.08.2023
570 12.12.2023 10:00 DUST09.02.1 CT - Ostalo 28.09.2023 19.09.2023
571 12.12.2023 10:00 BEFA2702195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
572 12.12.2023 10:00 RAMU04.07.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
573 12.12.2023 10:00 NIRA13.09.1 CT - Ostalo 03.10.2023 25.09.2023
574 12.12.2023 10:00 MUSK0306194 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
575 12.12.2023 10:00 AZSO3107195 Ergometrija 03.10.2023
576 12.12.2023 10:00 PISU12.04.1 CT - Ostalo 20.10.2023 18.10.2023
577 12.12.2023 10:00 HASU24.07.1 CT - Ostalo 30.10.2023 25.10.2023
578 12.12.2023 10:00 NIKU30.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
579 12.12.2023 10:00 ZOFR03.08.1 CT - Ostalo 17.11.2023 07.11.2023
580 12.12.2023 10:00 MIPE18.09.1 CT - Ostalo 22.11.2023 17.11.2023
581 12.12.2023 10:00 STTR15.03.1 CT - Ostalo 05.12.2023 28.11.2023
582 12.12.2023 09:45 AGEF0104195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
583 12.12.2023 09:45 SAHA26.03.1 Kolonoskopija 02.11.2023
584 12.12.2023 09:30 SEVU0505196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
585 12.12.2023 09:30 AMKU23.04.1 Gastroskopija 02.11.2023
586 12.12.2023 09:15 DADR0512195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
587 12.12.2023 09:15 SASA18.02.1 Gastroskopija 02.11.2023
588 12.12.2023 09:00 REOM2411196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
589 12.12.2023 09:00 IBMU2804195 Ergometrija 03.10.2023
590 12.12.2023 09:00 SAOS18.04.1 Gastroskopija 02.11.2023
591 12.12.2023 08:30 MICE04.04.1 CT - Kičma 29.03.2023 24.03.2023
592 12.12.2023 08:30 ZISP05.06.1 CT - Kičma 29.03.2023 24.03.2023
593 12.12.2023 08:30 SEPO23.07.1 CT - Kičma 30.03.2023 23.03.2023
594 12.12.2023 08:30 MEFE31.03.1 CT - Kičma 06.06.2023 31.05.2023
595 12.12.2023 08:30 ADFL29.08.1 CT - Glava 18.10.2023 13.10.2023
596 12.12.2023 08:30 JAGR11.02.1 CT - Glava 14.11.2023 26.10.2023
597 12.12.2023 08:00 RESA25.07.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
598 12.12.2023 08:00 EDMA19.04.1 CT - Kičma 28.09.2023 19.09.2023
599 12.12.2023 08:00 MIHR26.06.1 CT - Kičma 28.09.2023 21.09.2023
600 11.12.2023 14:00 ENFE2506198 Ergometrija 03.10.2023
601 11.12.2023 13:30 EMPA1803200 Holter EKG 10.10.2023
602 11.12.2023 13:00 ELBI1105197 Holter EKG 10.10.2023
603 11.12.2023 12:00 ANMA1608194 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
604 11.12.2023 11:00 LUBL1012194 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
605 11.12.2023 11:00 RAPO0705195 Ergometrija 03.10.2023
606 11.12.2023 10:00 MUME12.09.1 CT - Ostalo 18.08.2023 02.08.2023
607 11.12.2023 10:00 SNSI08.03.1 CT - Ostalo 31.08.2023 21.08.2023
608 11.12.2023 10:00 MUCE12.05.1 CT - Ostalo 14.09.2023 08.09.2023
609 11.12.2023 10:00 JUCV14.04.1 CT - Ostalo 28.09.2023 20.09.2023
610 11.12.2023 10:00 ENKU01.04.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
611 11.12.2023 10:00 HUKA1010196 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
612 11.12.2023 10:00 HUKA1010196 Ergometrija 03.10.2023
613 11.12.2023 10:00 SENE20.12.1 CT - Ostalo 16.10.2023 10.10.2023
614 11.12.2023 10:00 FAHA12.06.1 CT - Ostalo 30.10.2023 19.10.2023
615 11.12.2023 10:00 NIJA20.06.1 CT - Ostalo 13.11.2023 06.11.2023
616 11.12.2023 10:00 ADME10.02.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
617 11.12.2023 09:30 IVLU09.11.1 Gastroskopija 02.11.2023
618 11.12.2023 09:15 ANMI29.09.1 Gastroskopija 02.11.2023
619 11.12.2023 09:00 SEIS0810195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
620 11.12.2023 09:00 SEIS0810195 Ergometrija 03.10.2023
621 11.12.2023 09:00 JUHU23.08.1 Gastroskopija 02.11.2023
622 11.12.2023 08:30 NAMU01.08.1 CT - Kičma 29.03.2023 23.03.2023
623 11.12.2023 08:30 VAJU19.08.1 CT - Kičma 29.03.2023 23.03.2023
624 11.12.2023 08:30 SESA01.11.1 CT - Kičma 29.03.2023 20.03.2023
625 11.12.2023 08:30 MESO01.02.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
626 11.12.2023 08:00 ELJA27.03.1 CT - Kičma 19.05.2023 16.05.2023
627 11.12.2023 08:00 EMLE24.12.1 CT - Kičma 01.08.2023 28.07.2023
628 11.12.2023 08:00 MAPE27.01.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
629 11.12.2023 08:00 EMDZ27.10.1 CT - Kičma 06.12.2023 01.12.2023
630 08.12.2023 13:30 ESBE0611195 Holter EKG 10.10.2023
631 08.12.2023 13:00 AZPE1508197 Holter EKG 10.10.2023
632 08.12.2023 12:20 DEVU1311194 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
633 08.12.2023 12:00 DZHE1610195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
634 08.12.2023 12:00 IBCI1951 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
635 08.12.2023 12:00 BEMU0107196 Ergometrija 03.10.2023
636 08.12.2023 11:30 SEHA2711197 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
637 08.12.2023 11:15 MAMO0110198 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
638 08.12.2023 11:00 MUOD3004196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
639 08.12.2023 11:00 ENHE3105195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
640 08.12.2023 11:00 ZEHU2807196 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
641 08.12.2023 11:00 MIAH1205196 Ergometrija 03.10.2023
642 08.12.2023 10:45 JATA2602196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
643 08.12.2023 10:30 AIAB3110196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
644 08.12.2023 10:15 MEHU0506196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
645 08.12.2023 10:00 SETE27.06.1 CT - Ostalo 18.08.2023 17.08.2023
646 08.12.2023 10:00 SLFI27.11.1 CT - Ostalo 31.08.2023 29.08.2023
647 08.12.2023 10:00 EMMU19.01.1 CT - Ostalo 13.09.2023 06.09.2023
648 08.12.2023 10:00 ESHA04.10.1 CT - Ostalo 28.09.2023 25.09.2023
649 08.12.2023 10:00 KAFA0111195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
650 08.12.2023 10:00 ZUDU26.03.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
651 08.12.2023 10:00 JACI1112196 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
652 08.12.2023 10:00 ISGA1309198 Ergometrija 03.10.2023
653 08.12.2023 10:00 HAMA20.05.1 CT - Ostalo 17.10.2023 12.10.2023
654 08.12.2023 10:00 HASI25.03.1 CT - Ostalo 30.10.2023 11.10.2023
655 08.12.2023 10:00 EDSE31.07.1 CT - Ostalo 05.12.2023 29.11.2023
656 08.12.2023 09:30 EDGL24.08.1 Kolonoskopija 02.11.2023
657 08.12.2023 09:15 RAVI31.07.1 Kolonoskopija 02.11.2023
658 08.12.2023 09:00 VASE1802194 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
659 08.12.2023 09:00 JACI1112196 Ergometrija 03.10.2023
660 08.12.2023 09:00 ZLKU20.09.1 Kolonoskopija 02.11.2023
661 08.12.2023 08:30 ZESO02.10.1 CT - Kičma 27.03.2023 20.03.2023
662 08.12.2023 08:30 OMAL04.07.1 CT - Kičma 27.03.2023 22.03.2023
663 08.12.2023 08:30 TOVA23.12.1 CT - Kičma 29.03.2023 17.03.2023
664 08.12.2023 08:30 EJDI04.02.1 CT - Glava 19.05.2023 17.05.2023
665 08.12.2023 08:00 ZISI12.07.1 CT - Kičma 15.06.2023 12.06.2023
666 08.12.2023 08:00 SAFE01.01.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
667 08.12.2023 08:00 SUMU30.10.1 CT - Glava 10.10.2023 29.09.2023
668 08.12.2023 08:00 HIBE18.04.1 CT - Kičma 23.10.2023 16.10.2023
669 08.12.2023 08:00 MUBO16.09.1 CT - Kičma 30.11.2023 08.11.2023
670 07.12.2023 14:00 IVSP0704195 Ergometrija 03.10.2023
671 07.12.2023 13:30 FEFE2010197 Holter EKG 10.10.2023
672 07.12.2023 13:00 DEMU0803195 Holter EKG 10.10.2023
673 07.12.2023 12:00 DUKR0210194 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
674 07.12.2023 12:00 MITR1608196 Ergometrija 03.10.2023
675 07.12.2023 11:30 FIKU2707196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
676 07.12.2023 11:15 SASO1109197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
677 07.12.2023 11:00 NECE0511196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
678 07.12.2023 11:00 EMSA0906197 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
679 07.12.2023 11:00 ENNU0810195 Ergometrija 03.10.2023
680 07.12.2023 10:45 SESE3110196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
681 07.12.2023 10:45 SAOM0802197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
682 07.12.2023 10:30 MAJE3003195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
683 07.12.2023 10:30 MIHR0505196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
684 07.12.2023 10:15 NAKA1202195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
685 07.12.2023 10:15 EMBE1510197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
686 07.12.2023 10:00 DESU23.08.1 CT - Ostalo 06.07.2023 27.06.2023
687 07.12.2023 10:00 HAMU05.01.1 CT - Ostalo 07.07.2023 03.07.2023
688 07.12.2023 10:00 BACE17.02.1 CT - Ostalo 18.08.2023
689 07.12.2023 10:00 HASA03.06.1 CT - Ostalo 24.08.2023 21.08.2023
690 07.12.2023 10:00 AZCO2801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
691 07.12.2023 10:00 MESE2803196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
692 07.12.2023 10:00 ALSA0906197 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
693 07.12.2023 10:00 SEZA02.06.1 CT - Ostalo 10.10.2023 05.10.2023
694 07.12.2023 10:00 MEKL2808197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
695 07.12.2023 10:00 ASMU21.04.1 CT - Ostalo 13.11.2023 06.11.2023
696 07.12.2023 10:00 HAHR04.10.1 CT - Ostalo 17.11.2023 13.11.2023
697 07.12.2023 10:00 HAHU02.10.1 CT - Ostalo 24.11.2023 14.11.2023
698 07.12.2023 09:45 MESI2205200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
699 07.12.2023 09:45 ZAGA09.09.1 Rektoskopija 02.11.2023
700 07.12.2023 09:30 ENSM23.03.1 Kolonoskopija 02.11.2023
701 07.12.2023 09:15 SAMO2311195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
702 07.12.2023 09:15 IDPI1702196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
703 07.12.2023 09:15 REZE14.12.1 Rektoskopija 02.11.2023
704 07.12.2023 09:00 DEME1012195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
705 07.12.2023 09:00 PEPA2801195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
706 07.12.2023 09:00 EMSA0906197 Ergometrija 03.10.2023
707 07.12.2023 09:00 CEMU18.05.1 Gastroskopija 02.11.2023
708 07.12.2023 08:30 AVAL01.01.1 CT - Kičma 17.03.2023 13.03.2023
709 07.12.2023 08:30 SEFR28.03.1 CT - Kičma 17.03.2023 10.03.2023
710 07.12.2023 08:30 RAOM16.02.1 CT - Kičma 29.03.2023 24.03.2023
711 07.12.2023 08:30 SAHR23.04.1 CT - Glava 06.06.2023 30.05.2023
712 07.12.2023 08:30 ALBE09.09.1 CT - Glava 06.12.2023 29.11.2023
713 07.12.2023 08:00 HAOM11.12.1 CT - Kičma 06.04.2023 30.03.2023
714 07.12.2023 08:00 ASDE24.06.1 CT - Kičma 15.06.2023 12.06.2023
715 07.12.2023 08:00 SEKE02.10.1 CT - Glava 12.10.2023 02.10.2023
716 07.12.2023 08:00 JUDA03.02.1 CT - Glava 13.10.2023 11.10.2023
717 07.12.2023 08:00 SAHA24.08.1 CT - Kičma 15.11.2023 03.11.2023
718 06.12.2023 13:30 DEBO2812199 Holter EKG 10.10.2023
719 06.12.2023 13:00 AIAS0308196 Holter EKG 10.10.2023
720 06.12.2023 12:00 VEIB2905197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
721 06.12.2023 11:30 MEHO0208195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
722 06.12.2023 11:30 MEHO0208195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
723 06.12.2023 11:15 ZEBU1210196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
724 06.12.2023 11:00 ADMU1802195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
725 06.12.2023 10:45 FIPO0644026 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
726 06.12.2023 10:45 IVJU1412195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
727 06.12.2023 10:30 HAHR1905195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
728 06.12.2023 10:30 ISMU1809200 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
729 06.12.2023 10:30 MESI1302197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
730 06.12.2023 10:15 DZMU1007194 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
731 06.12.2023 10:00 NIRI25.06.1 CT - Ostalo 23.06.2023 14.06.2023
732 06.12.2023 10:00 NACO08.05.1 CT - Ostalo 27.06.2023 22.06.2023
733 06.12.2023 10:00 KABA18.09.1 CT - Ostalo 02.08.2023 21.07.2023
734 06.12.2023 10:00 FEHA0101194 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
735 06.12.2023 10:00 ISSA05.03.2 CT - Ostalo 20.10.2023 11.10.2023
736 06.12.2023 10:00 SAVO3009196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
737 06.12.2023 10:00 SACO30.10.1 CT - Ostalo 07.11.2023 27.10.2023
738 06.12.2023 09:45 MUSA0204195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
739 06.12.2023 09:45 SELE07.01.1 Rektoskopija 02.11.2023
740 06.12.2023 09:30 SASA0303197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
741 06.12.2023 09:30 MAKA03.09.1 Rektoskopija 02.11.2023
742 06.12.2023 09:15 KEHA2210197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
743 06.12.2023 09:15 MUBE20.05.2 Rektoskopija 02.11.2023
744 06.12.2023 09:00 LASE1407199 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
745 06.12.2023 09:00 HASE10.12.1 Gastroskopija 02.11.2023
746 06.12.2023 08:30 SEHA04.03.1 CT - Kičma 17.03.2023 15.03.2023
747 06.12.2023 08:30 HABE30.05.1 CT - Kičma 17.03.2023 10.03.2023
748 06.12.2023 08:30 MIKR20.10.1 CT - Kičma 05.04.2023 29.03.2023
749 06.12.2023 08:30 SEDU19.01.1 CT - Kičma 24.05.2023 19.05.2023
750 06.12.2023 08:30 SEKA21.12.1 CT - Glava 11.10.2023 26.09.2023
751 06.12.2023 08:00 EDMA25.09.1 CT - Kičma 17.03.2023 14.03.2023
752 06.12.2023 08:00 JADI11.09.1 CT - Glava 11.10.2023 06.10.2023
753 06.12.2023 08:00 SEPO09.08.1 CT - Kičma 11.10.2023 06.10.2023
754 06.12.2023 08:00 ABOS23.04.1 CT - Kičma 16.10.2023 09.10.2023
755 06.12.2023 08:00 ERPA16.04.1 CT - Kičma 09.11.2023 06.11.2023
756 06.12.2023 08:00 SMZA10.04.1 CT - Ostalo 10.11.2023 03.11.2023
757 05.12.2023 13:30 SASM0606197 Holter EKG 10.10.2023
758 05.12.2023 13:00 JAHR0709195 Holter EKG 10.10.2023
759 05.12.2023 12:30 ENSK1709195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
760 05.12.2023 12:00 FIMU0210196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
761 05.12.2023 12:00 SISA2003193 Sub-Spec-Reumatologija 03.10.2023
762 05.12.2023 11:30 MEBU3006196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
763 05.12.2023 11:00 SAMU2008196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
764 05.12.2023 11:00 NUCA0710196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
765 05.12.2023 11:00 EDHA2604195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
766 05.12.2023 11:00 ENSK1709195 Ergometrija 03.10.2023
767 05.12.2023 10:15 RAMA1104195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
768 05.12.2023 10:00 NASE12.11.1 CT - Ostalo 29.03.2023 27.03.2023
769 05.12.2023 10:00 SUPO12.04.1 CT - Ostalo 03.08.2023 27.07.2023
770 05.12.2023 10:00 EDHO07.04.1 CT - Ostalo 20.09.2023 18.09.2023
771 05.12.2023 10:00 MEGR1801195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
772 05.12.2023 10:00 MESA0405196 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
773 05.12.2023 10:00 MESA0405196 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
774 05.12.2023 10:00 ISHE1306195 Ergometrija 03.10.2023
775 05.12.2023 10:00 SAOS18.04.1 CT - Ostalo 30.10.2023 26.10.2023
776 05.12.2023 10:00 AHAL15.03.1 CT - Ostalo 09.11.2023 07.11.2023
777 05.12.2023 10:00 ALHO14.01.1 CT - Ostalo 22.11.2023 20.11.2023
778 05.12.2023 09:45 BEAL1604196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
779 05.12.2023 09:45 GOMU08.10.1 Kolonoskopija 02.11.2023
780 05.12.2023 09:30 KAPR0711194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
781 05.12.2023 09:30 EMNE08.09.1 Gastroskopija 02.11.2023
782 05.12.2023 09:15 NIMU0621127 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
783 05.12.2023 09:15 ADPA21.08.1 Gastroskopija 02.11.2023
784 05.12.2023 09:00 HASK2203196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
785 05.12.2023 09:00 JOPO2605194 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
786 05.12.2023 09:00 MESA0405196 Ergometrija 03.10.2023
787 05.12.2023 09:00 AZBA29.05.1 Gastroskopija 02.11.2023
788 05.12.2023 08:30 SEHU09.03.1 CT - Kičma 17.03.2023 09.03.1974
789 05.12.2023 08:30 GRZE11.11.1 CT - Kičma 23.05.2023 28.04.2023
790 05.12.2023 08:30 AHZU27.04.1 CT - Glava 11.10.2023 06.10.2023
791 05.12.2023 08:30 SAST22.11.1 CT - Glava 12.10.2023 28.09.2023
792 05.12.2023 08:00 HAKA15.08.1 CT - Kičma 17.03.2023 08.03.2023
793 05.12.2023 08:00 HASE27.02.1 CT - Kičma 17.03.2023 13.03.2023
794 05.12.2023 08:00 HAZU20.11.1 CT - Kičma 11.08.2023 08.08.2023
795 05.12.2023 08:00 SEMU12.06.1 CT - Glava 30.10.2023 26.10.2023
796 05.12.2023 08:00 ELSU28.08.1 CT - Kičma 31.10.2023 18.10.2023
797 05.12.2023 08:00 MUME17.04.1 CT - Kičma 30.11.2023 22.11.2023
798 05.12.2023 08:00 HAAS20.11.1 CT - Kičma 30.11.2023 20.11.2023
799 04.12.2023 13:30 BEHU0912197 Holter EKG 10.10.2023
800 04.12.2023 13:00 NEPA2510197 Holter EKG 10.10.2023
801 04.12.2023 12:00 RATA0907195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
802 04.12.2023 12:00 MARE2701196 Ergometrija 03.10.2023
803 04.12.2023 11:00 PECO1503195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
804 04.12.2023 11:00 MUEL1905196 Ergometrija 03.10.2023
805 04.12.2023 10:00 SAKV09.03.1 CT - Ostalo 27.06.2023 21.06.2023
806 04.12.2023 10:00 JETR10.07.1 CT - Ostalo 30.06.2023 26.06.2023
807 04.12.2023 10:00 ALBE20.08.1 CT - Ostalo 24.08.2023
808 04.12.2023 10:00 MUKA2204196 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
809 04.12.2023 10:00 RATA0907195 Ergometrija 03.10.2023
810 04.12.2023 10:00 ALKA18.03.1 CT - Ostalo 16.10.2023 09.10.2023
811 04.12.2023 10:00 DRVR16.03.1 CT - Ostalo 26.10.2023 04.10.2023
812 04.12.2023 10:00 DOHU15.05.1 CT - Glava 31.10.2023 25.10.2023
813 04.12.2023 10:00 ARFA29.01.1 CT - Ostalo 13.11.2023 02.11.2023
814 04.12.2023 10:00 AJAR10.07.1 CT - Ostalo 22.11.2023 15.11.2023
815 04.12.2023 10:00 CALI10.07.1 CT - Ostalo 24.11.2023
816 04.12.2023 09:45 MIZU23.02.1 Gastroskopija 02.11.2023
817 04.12.2023 09:30 FIJO27.03.1 Gastroskopija 02.11.2023
818 04.12.2023 09:15 VATE25.06.1 Gastroskopija 02.11.2023
819 04.12.2023 09:00 FADE2607194 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
820 04.12.2023 09:00 MUKA2204196 Ergometrija 03.10.2023
821 04.12.2023 09:00 FAHA18.0519 Gastroskopija 02.11.2023
822 04.12.2023 08:30 ZIPO14.10.1 CT - Glava 12.10.2023 28.09.2023
823 04.12.2023 08:00 RAKA25.03.1 CT - Kičma 16.03.2023 14.02.2023
824 04.12.2023 08:00 MUKR21.07.1 CT - Kičma 16.03.2023 09.03.2023
825 04.12.2023 08:00 BAMA01.10.1 CT - Kičma 17.03.2023 15.03.2023
826 04.12.2023 08:00 MIOH01.01.1 CT - Kičma 06.04.2023 03.04.2023
827 04.12.2023 08:00 ZEDR14.01.1 CT - Kičma 27.07.2023 21.07.2023
828 04.12.2023 08:00 MUBJ08.03.1 CT - Kičma 11.08.2023 08.08.2023
829 01.12.2023 13:30 KAKA0505195 Holter EKG 10.10.2023
830 01.12.2023 13:00 ALSI2312198 Holter EKG 10.10.2023
831 01.12.2023 12:00 HEIB2909197 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
832 01.12.2023 12:00 EMPA1311195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
833 01.12.2023 12:00 VIPR3008195 Ergometrija 03.10.2023
834 01.12.2023 11:45 HASO1909195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
835 01.12.2023 11:45 HEIB2909197 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
836 01.12.2023 11:30 HASO1909195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
837 01.12.2023 11:20 MEZE1209195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
838 01.12.2023 11:15 MEZE1209195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
839 01.12.2023 11:00 MEMU2608195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
840 01.12.2023 11:00 REBR2906195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
841 01.12.2023 11:00 EMPA1311195 Ergometrija 03.10.2023
842 01.12.2023 11:00 ADDZ0809196 Ergometrija 03.10.2023
843 01.12.2023 11:00 MEMU2608195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
844 01.12.2023 10:45 SEKA1104198 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
845 01.12.2023 10:45 SEKA1104198 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
846 01.12.2023 10:30 MIME1504196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
847 01.12.2023 10:30 MIME1504196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
848 01.12.2023 10:15 FAVA1212196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
849 01.12.2023 10:15 FAVA1212196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
850 01.12.2023 10:00 ADHO11.04.1 CT - Ostalo 24.07.2023 18.07.2023
851 01.12.2023 10:00 REAL02.10.1 CT - Ostalo 24.08.2023 17.08.2023
852 01.12.2023 10:00 MIJO15.11.1 CT - Ostalo 20.09.2023 11.09.2023
853 01.12.2023 10:00 AZIM21.08.1 CT - Ostalo 26.09.2023 22.09.2023
854 01.12.2023 10:00 HUBA08.03.1 CT - Ostalo 26.09.2023 15.09.2023
855 01.12.2023 10:00 MIBR1012195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
856 01.12.2023 10:00 FEMU23.11.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
857 01.12.2023 10:00 MIDO1607197 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
858 01.12.2023 10:00 MIDO1607197 Ergometrija 03.10.2023
859 01.12.2023 10:00 HAMU25.03.1 CT - Ostalo 03.10.2023 29.09.2023
860 01.12.2023 10:00 ASLE11.01.1 CT - Ostalo 10.10.2023 12.09.2023
861 01.12.2023 10:00 NISK28.06.1 CT - Ostalo 18.10.2023 11.09.2023
862 01.12.2023 10:00 MIBR1012195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
863 01.12.2023 09:30 ATHU14.06.1 Kolonoskopija 02.11.2023
864 01.12.2023 09:15 ALNE04.11.1 Kolonoskopija 02.11.2023
865 01.12.2023 09:00 AJDE2311195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
866 01.12.2023 09:00 JAOD23.01.1 Kolonoskopija 02.11.2023
867 01.12.2023 08:30 LUOS15.10.1 CT - Kičma 16.03.2023 15.03.2023
868 01.12.2023 08:30 SEBU27.02.1 CT - Kičma 16.03.2023 03.03.2023
869 01.12.2023 08:30 BECI31.08.1 CT - Kičma 16.03.2023 02.03.2023
870 01.12.2023 08:30 IZIS26.10.1 CT - Glava 03.10.2023 26.09.2023
871 01.12.2023 08:30 ANME22.02.1 CT - Glava 03.10.2023 26.09.2023
872 01.12.2023 08:00 ZIRI12.06.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
873 01.12.2023 08:00 AJSO21.09.1 CT - Kičma 08.09.2023 06.09.2023
874 01.12.2023 08:00 AJSO21.09.1 CT - Kičma 18.09.2023 06.09.2023
875 01.12.2023 08:00 ENLO15.05.1 CT - Ostalo 03.10.2023 29.09.2023
876 01.12.2023 08:00 AMOM15.11.1 CT - Kičma 23.10.2023 20.10.2023
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2023 13:30 SNAN0112197 Holter EKG 10.10.2023
2 30.11.2023 13:00 ALDZ1605195 Holter EKG 10.10.2023
3 30.11.2023 12:45 FAGR1303195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
4 30.11.2023 12:45 AMMA2908196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
5 30.11.2023 12:45 AVHR1706195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
6 30.11.2023 12:00 ZEHA2207196 Ultrazvuk Srca 28.09.2023
7 30.11.2023 12:00 MATA0638149 Ergometrija 28.09.2023
8 30.11.2023 11:30 SESK0102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
9 30.11.2023 11:00 HIMA1504197 Ultrazvuk Srca 28.09.2023
10 30.11.2023 11:00 ALHE1006198 Ergometrija 28.09.2023
11 30.11.2023 11:00 NESI0702196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
12 30.11.2023 11:00 MUIS1905195 Sub-Spec-Gastroenterologija 23.10.2023
13 30.11.2023 10:45 MEKO1004196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
14 30.11.2023 10:45 FAPA2802194 Sub-Spec-Gastroenterologija 23.10.2023
15 30.11.2023 10:30 HAHA1011019 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
16 30.11.2023 10:30 ALKA1803197 Sub-Spec-Gastroenterologija 23.10.2023
17 30.11.2023 10:15 RUGR0805165 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
18 30.11.2023 10:15 NAHA2302197 Sub-Spec-Gastroenterologija 23.10.2023
19 30.11.2023 10:00 MUTU05.04.1 CT - Ostalo 13.09.2023 07.08.2023
20 30.11.2023 10:00 EDBE25.10.1 CT - Ostalo 26.09.2023 22.08.2023
21 30.11.2023 10:00 SAPU1309195 Ultrazvuk Srca 28.09.2023
22 30.11.2023 10:00 SAPU1309195 Ergometrija 28.09.2023
23 30.11.2023 10:00 EMPA2103197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
24 30.11.2023 10:00 JALI18.08.1 CT - Ostalo 05.10.2023 13.09.2023
25 30.11.2023 10:00 EMFA2307198 Sub-Spec-Gastroenterologija 23.10.2023
26 30.11.2023 10:00 BAMU26.01.1 CT - Ostalo 26.10.2023 23.10.2023
27 30.11.2023 10:00 HASA30.05.1 CT - Ostalo 27.10.2023 24.10.2023
28 30.11.2023 09:30 ALAL19.03.1 Kolonoskopija 02.11.2023
29 30.11.2023 09:15 FAZA02.03.1 Kolonoskopija 02.11.2023
30 30.11.2023 09:00 AJCE07.01.1 CT - Kičma 23.06.2023
31 30.11.2023 09:00 SADI2006195 Ultrazvuk Srca 28.09.2023
32 30.11.2023 09:00 DAHA2905196 Ergometrija 28.09.2023
33 30.11.2023 09:00 MEBO12.12.1 Gastroskopija 02.11.2023
34 30.11.2023 08:30 NESP27.07.1 CT - Kičma 16.03.2023 27.02.2023
35 30.11.2023 08:30 AJMU28.02.1 CT - Kičma 16.03.2023 13.03.2023
36 30.11.2023 08:30 HALU10.05.1 CT - Kičma 16.03.2023 14.03.2023
37 30.11.2023 08:30 JAHU27.07.1 CT - Glava 12.10.2023 09.10.2023
38 30.11.2023 08:30 AMIS21.06.1 CT - Glava 30.10.2023 24.10.2023
39 30.11.2023 08:00 VESE11.05.1 CT - Kičma 25.04.2023 05.04.2023
40 30.11.2023 08:00 MUAL22.10.1 CT - Kičma 02.10.2023 25.09.2023
41 30.11.2023 08:00 ALPI10.06.1 CT - Kičma 11.10.2023 05.10.2023
42 30.11.2023 08:00 AMJA24.01.1 CT - Kičma 23.10.2023 18.10.2023
43 30.11.2023 08:00 AMHE10.04.1 CT - Kičma 31.10.2023 26.10.2023
44 30.11.2023 08:00 AMKO09.0819 CT - Ostalo 17.11.2023
45 29.11.2023 13:30 FIPE1706196 Holter EKG 10.10.2023
46 29.11.2023 13:00 BATE2703195 Holter EKG 10.10.2023
47 29.11.2023 11:30 IBBE1506196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
48 29.11.2023 11:00 ESPA0304196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
49 29.11.2023 11:00 NEHA1106200 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
50 29.11.2023 10:45 HASA1407195 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
51 29.11.2023 10:45 ZASA2605196 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
52 29.11.2023 10:30 ALAL1303195 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
53 29.11.2023 10:30 ELMU0612197 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
54 29.11.2023 10:15 AMHA1007196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
55 29.11.2023 10:15 SAAV2104194 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
56 29.11.2023 10:00 SMAD1007196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
57 29.11.2023 10:00 NEOS2605198 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
58 29.11.2023 10:00 BESE23.02.1 CT - Ostalo 16.10.2023 12.10.2023
59 29.11.2023 10:00 ELBA19.02.1 CT - Ostalo 07.11.2023 03.11.2023
60 29.11.2023 09:45 MUCA2002195 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
61 29.11.2023 09:45 REHA31.03.1 Kolonoskopija 02.11.2023
62 29.11.2023 09:30 HUMU0904197 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
63 29.11.2023 09:30 HAIM16.06.1 Kolonoskopija 02.11.2023
64 29.11.2023 09:15 NAHA0506196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
65 29.11.2023 09:15 MEHA16.10.1 Kolonoskopija 02.11.2023
66 29.11.2023 09:00 FASE0201196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
67 29.11.2023 09:00 HATR04.04.1 Kolonoskopija 02.11.2023
68 29.11.2023 08:30 SEFR28.03.1 CT - Kičma 15.03.2023 10.03.2023
69 29.11.2023 08:30 RANE18.01.1 CT - Kičma 15.03.2023 20.02.2023
70 29.11.2023 08:30 MIZI20.07.1 CT - Glava 02.10.2023 27.09.2023
71 29.11.2023 08:30 SASA01.09.1 CT - Glava 02.10.2023 26.09.2023
72 29.11.2023 08:30 SAEK28.02.1 CT - Glava 02.10.2023 27.09.2023
73 29.11.2023 08:30 NITO02.10.1 CT - Glava 05.10.2023 28.09.2023
74 29.11.2023 08:00 LAHO12.06.1 CT - Kičma 13.04.2023 28.03.2023
75 29.11.2023 08:00 LESI16.05.1 CT - Kičma 07.09.2023 05.09.2023
76 28.11.2023 13:30 SAKU3006200 Holter EKG 10.10.2023
77 28.11.2023 13:00 MEKA2703197 Holter EKG 10.10.2023
78 28.11.2023 12:30 PAMU2805194 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
79 28.11.2023 12:30 TEIM2401195 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
80 28.11.2023 12:15 SUSM0211195 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
81 28.11.2023 12:15 MUFR2004194 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
82 28.11.2023 12:00 ANAN0910195 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
83 28.11.2023 12:00 AMKO0302197 Ultrazvuk Srca 28.09.2023
84 28.11.2023 12:00 ZLSK1603195 Ergometrija 28.09.2023
85 28.11.2023 11:15 IZBI1309196 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
86 28.11.2023 11:00 STPA1410195 Ultrazvuk Srca 28.09.2023
87 28.11.2023 11:00 ADAV0701198 Ergometrija 28.09.2023
88 28.11.2023 10:45 ELKO2508197 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
89 28.11.2023 10:30 MUDU1405196 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
90 28.11.2023 10:15 SICA2009196 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
91 28.11.2023 10:00 FALU18.10.1 CT - Ostalo 20.09.2023 28.08.2023
92 28.11.2023 10:00 MUSA1606195 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
93 28.11.2023 10:00 MINI0104195 Ultrazvuk Srca 28.09.2023
94 28.11.2023 10:00 RECO1508195 Ergometrija 28.09.2023
95 28.11.2023 10:00 MESL06.06.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
96 28.11.2023 10:00 BESE31.03.1 CT - Ostalo 10.10.2023 06.10.2023
97 28.11.2023 10:00 HAAL24.03.1 CT - Ostalo 30.10.2023 26.10.2023
98 28.11.2023 10:00 DZKU01.03.1 CT - Ostalo 31.10.2023 16.10.2023
99 28.11.2023 09:45 NEGA03.08.1 Kolonoskopija 02.11.2023
100 28.11.2023 09:30 AMSK1976 Gastroskopija 02.11.2023
101 28.11.2023 09:15 SAKU01.07.1 Gastroskopija 02.11.2023
102 28.11.2023 09:00 MURE1604199 Ultrazvuk Srca 28.09.2023
103 28.11.2023 09:00 HITU0510195 Ergometrija 28.09.2023
104 28.11.2023 09:00 AVBE20.09.1 Gastroskopija 02.11.2023
105 28.11.2023 08:30 AZDE02.11.1 CT - Kičma 13.04.2023 30.03.2023
106 28.11.2023 08:30 RUZE19.02.1 CT - Glava 02.10.2023 18.09.2023
107 28.11.2023 08:30 ASDZ20.03.1 CT - Glava 02.10.2023 27.09.2023
108 28.11.2023 08:00 SESP24.06.1 CT - Kičma 15.03.2023 06.03.2023
109 28.11.2023 08:00 SATA23.11.1 CT - Kičma 15.03.2023 13.03.2023
110 28.11.2023 08:00 NIKU06.05.1 CT - Kičma 04.09.2023 15.08.2023
111 28.11.2023 08:00 MAIM01.05.1 CT - Kičma 10.11.2023 03.11.2023
112 27.11.2023 90:00 HABA0512319 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
113 27.11.2023 13:30 IBSE0506199 Holter EKG 10.10.2023
114 27.11.2023 13:00 SEHR1210197 Holter EKG 10.10.2023
115 27.11.2023 12:00 ZIGA0601196 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
116 27.11.2023 12:00 ADOR2007196 Ergometrija 27.09.2023
117 27.11.2023 11:00 AIKO0811196 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
118 27.11.2023 11:00 DZDZ1711195 Ergometrija 27.09.2023
119 27.11.2023 10:00 NAAH03.08.1 CT - Ostalo 12.09.2023 29.08.2023
120 27.11.2023 10:00 SUHA16.06.1 CT - Ostalo 22.09.2023 11.09.2023
121 27.11.2023 10:00 DZAS1107195 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
122 27.11.2023 10:00 HADE1403196 Ergometrija 27.09.2023
123 27.11.2023 10:00 SANA15.12.1 CT - Ostalo 18.10.2023 16.10.2023
124 27.11.2023 10:00 EMMU09.08.1 CT - Ostalo 23.10.2023 19.10.2023
125 27.11.2023 10:00 SAKA23.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 13.11.2023
126 27.11.2023 09:30 ZUKR27.08.1 Gastroskopija 26.09.2023
127 27.11.2023 09:15 RAKO15.03.1 Gastroskopija 26.09.2023
128 27.11.2023 09:00 SASA29.03.1 Gastroskopija 26.09.2023
129 27.11.2023 09:00 SMDZ0409196 Ergometrija 27.09.2023
130 27.11.2023 08:30 SECE03.12.1 CT - Kičma 15.03.2023 27.03.2023
131 27.11.2023 08:30 PALJ03.04.1 CT - Kičma 15.03.2023 10.03.2023
132 27.11.2023 08:30 ZEDR14.01.1 CT - Kičma 13.04.2023 11.04.2023
133 27.11.2023 08:30 SAJU17.07.1 CT - Glava 03.10.2023 29.09.2023
134 27.11.2023 08:30 VEHA24.07.1 CT - Kičma 10.10.2023 05.10.2023
135 27.11.2023 08:30 HASE01.01.1 CT - Glava 26.10.2023 19.10.2023
136 27.11.2023 08:00 HUAS01.01.1 CT - Kičma 05.09.2023 31.08.2023
137 27.11.2023 08:00 AMZE24.01.1 CT - Kičma 13.09.2023 11.09.2023
138 27.11.2023 08:00 MIJA24.10.1 CT - Kičma 15.09.2023 11.09.2023
139 24.11.2023 13:30 ESSI1105196 Holter EKG 10.10.2023
140 24.11.2023 13:00 JUCI2907194 Holter EKG 10.10.2023
141 24.11.2023 12:45 MUAL3004196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
142 24.11.2023 12:15 ALBA2211199 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
143 24.11.2023 12:00 FAJU1209196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
144 24.11.2023 12:00 AMAL0101195 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
145 24.11.2023 12:00 DZKO1210199 Ergometrija 27.09.2023
146 24.11.2023 11:45 RAMU1308196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
147 24.11.2023 11:30 MEMA2003200 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
148 24.11.2023 11:15 GOCU2112196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
149 24.11.2023 11:00 SAHA0402196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
150 24.11.2023 11:00 ZUGU3112197 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
151 24.11.2023 11:00 SUAS2108196 Ergometrija 27.09.2023
152 24.11.2023 10:45 MEVA1701196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
153 24.11.2023 10:15 SAPO0808197 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
154 24.11.2023 10:00 HASA17.04.1 CT - Ostalo 20.09.2023 18.09.2023
155 24.11.2023 10:00 HAAH02.06.1 CT - Ostalo 22.09.2023 20.09.2023
156 24.11.2023 10:00 NETU0211197 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
157 24.11.2023 10:00 NEBA1811198 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
158 24.11.2023 10:00 RUIB1110196 Ergometrija 27.09.2023
159 24.11.2023 10:00 SAVE10.05.1 CT - Ostalo 02.10.2023 22.09.2023
160 24.11.2023 10:00 RAKA25.01.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
161 24.11.2023 10:00 JUGI21.05.1 CT - Ostalo 10.10.2023 06.10.2023
162 24.11.2023 10:00 IBDI28.04.1 CT - Ostalo 19.10.2023 16.10.2023
163 24.11.2023 10:00 EKSE16.08.1 CT - Ostalo 07.11.2023 23.10.2023
164 24.11.2023 10:00 ESFA10.08.1 CT - Ostalo 09.11.2023 03.11.2023
165 24.11.2023 09:15 ZACE20.01.1 Kolonoskopija 26.09.2023
166 24.11.2023 09:00 NEJA03.07.2 Kolonoskopija 14.09.2023
167 24.11.2023 09:00 HASI0909196 Ergometrija 27.09.2023
168 24.11.2023 08:30 BIEN07.01.1 CT - Kičma 13.04.2023 10.04.2023
169 24.11.2023 08:30 AZKO19.09.1 CT - Glava 28.09.2023 30.08.2023
170 24.11.2023 08:30 BOBO25.04.1 CT - Glava 28.09.2023 19.09.2023
171 24.11.2023 08:30 BEZR04.10.1 CT - Kičma 10.10.2023 06.10.2023
172 24.11.2023 08:00 RACE16.05.1 CT - Kičma 14.03.2023 07.03.2023
173 24.11.2023 08:00 EMSA12.12.1 CT - Kičma 30.03.2023 17.03.2023
174 24.11.2023 08:00 REJA31.01.1 CT - Kičma 30.08.2023 22.08.2023
175 24.11.2023 08:00 SEDE12.02.1 CT - Kičma 15.09.2023 07.09.2023
176 24.11.2023 08:00 RAME2601194 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
177 24.11.2023 08:00 SAOD10.05.1 CT - Kičma 13.11.2023 02.11.2023
178 23.11.2023 13:30 AMAG0701197 Holter EKG 10.10.2023
179 23.11.2023 13:00 ESSA1812195 Holter EKG 10.10.2023
180 23.11.2023 12:30 IBDO3005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
181 23.11.2023 12:15 MARA1801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
182 23.11.2023 12:00 EMHO0208196 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
183 23.11.2023 12:00 RAPI1604496 Ergometrija 27.09.2023
184 23.11.2023 12:00 FAEF0502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
185 23.11.2023 11:45 HUGL0902195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
186 23.11.2023 11:30 FESA1403195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
187 23.11.2023 11:00 AZKA2708197 Ergometrija 27.09.2023
188 23.11.2023 11:00 SASO2402195 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
189 23.11.2023 10:45 SUHA2105196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
190 23.11.2023 10:45 IBMO1502195 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
191 23.11.2023 10:30 EDSE0107195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
192 23.11.2023 10:30 AMSA0906197 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
193 23.11.2023 10:15 BIZI1705195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
194 23.11.2023 10:15 EJSU2110197 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
195 23.11.2023 10:00 IBBI31.10.1 CT - Ostalo 14.09.2023 11.09.2023
196 23.11.2023 10:00 SUMU03.05.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
197 23.11.2023 10:00 LJJO30.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 11.09.2023
198 23.11.2023 10:00 DZMU0611195 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
199 23.11.2023 10:00 KADU0211194 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
200 23.11.2023 10:00 JELI2608196 Ergometrija 27.09.2023
201 23.11.2023 10:00 IZBA2411195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
202 23.11.2023 10:00 HUBA08.05.1 CT - Ostalo 03.10.2023 27.09.2023
203 23.11.2023 10:00 NEHA1710198 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
204 23.11.2023 10:00 ABSE25.10.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
205 23.11.2023 10:00 RAGA23.05.1 CT - Ostalo 20.10.2023 18.10.2023
206 23.11.2023 10:00 MEME11.10.1 CT - Ostalo 27.10.2023 24.10.2023
207 23.11.2023 10:00 IZSE14.05.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
208 23.11.2023 09:30 ENDE31.01.1 Kolonoskopija 14.09.2023
209 23.11.2023 09:15 SEHO20.02.1 Gastroskopija 14.09.2023
210 23.11.2023 09:00 NEHR24.08.1 Rektoskopija 14.09.2023
211 23.11.2023 09:00 BIPI1707197 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
212 23.11.2023 09:00 EDJA1101194 Ergometrija 27.09.2023
213 23.11.2023 08:30 EHMA23.02.1 CT - Kičma 13.04.2023 06.04.2023
214 23.11.2023 08:30 MUHI21.05.1 CT - Glava 21.09.2023 19.09.2023
215 23.11.2023 08:30 ZUZE01.12.1 CT - Glava 10.10.2023 25.09.2023
216 23.11.2023 08:30 EDDU27.09.1 CT - Glava 31.10.2023 24.10.2023
217 23.11.2023 08:30 HUAH15.02.1 CT - Glava 07.11.2023 31.10.2023
218 23.11.2023 08:00 HAME07.01.1 CT - Kičma 14.03.2023 08.03.2023
219 23.11.2023 08:00 MUTE05.11.1 CT - Kičma 30.03.2023 27.03.2023
220 23.11.2023 08:00 SAKA27.10.1 CT - Kičma 25.08.2023 24.08.2023
221 23.11.2023 08:00 SAPA27.04.1 CT - Kičma 13.09.2023 07.09.2023
222 23.11.2023 08:00 SISI22.09.1 CT - Kičma 15.09.2023 12.09.2023
223 23.11.2023 08:00 HABA15.09.1 CT - Kičma 27.09.2023 21.09.2023
224 23.11.2023 08:00 MUBR12.08.1 CT - Kičma 13.10.2023 09.10.2023
225 22.11.2023 13:30 AVAL0203195 Holter EKG 10.10.2023
226 22.11.2023 13:00 HABO3107195 Holter EKG 10.10.2023
227 22.11.2023 11:15 ARFE1705197 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
228 22.11.2023 11:00 SAKO2708196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
229 22.11.2023 11:00 MITA06.06.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
230 22.11.2023 11:00 28FImujezin Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
231 22.11.2023 11:00 FIMU2802193 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
232 22.11.2023 10:45 DEMU1210194 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
233 22.11.2023 10:45 MUAR1309195 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
234 22.11.2023 10:30 ZIMU2806196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
235 22.11.2023 10:30 ENHU1941 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
236 22.11.2023 10:30 SEMU1207199 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
237 22.11.2023 10:15 ALAL2509200 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
238 22.11.2023 10:15 DESU1510195 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
239 22.11.2023 10:00 MEME16.01.1 CT - Ostalo 13.04.2023 07.04.2023
240 22.11.2023 10:00 DABExx.xx19 CT - Ostalo 12.09.2023 04.09.2023
241 22.11.2023 10:00 DEBE2005194 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
242 22.11.2023 10:00 MUBE08.03.1 CT - Ostalo 10.10.2023 06.10.2023
243 22.11.2023 10:00 HAPI1510195 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
244 22.11.2023 10:00 DZCI03.09.1 CT - Ostalo 18.10.2023 13.10.2023
245 22.11.2023 09:45 HIVR0105196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
246 22.11.2023 09:30 AZOP21.05.1 Rektoskopija 14.09.2023
247 22.11.2023 09:30 ENKR0302195 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
248 22.11.2023 09:30 ENKR0302195 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
249 22.11.2023 09:15 IRNE19.10.1 Gastroskopija 14.09.2023
250 22.11.2023 09:15 FACO1209195 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
251 22.11.2023 09:00 MEBE22.06.1 Rektoskopija 14.09.2023
252 22.11.2023 09:00 FASP2401195 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
253 22.11.2023 08:30 SUCE22.02.1 CT - Kičma 15.03.2023 09.03.2023
254 22.11.2023 08:30 FALI27.04.1 CT - Kičma 13.04.2023 10.04.2023
255 22.11.2023 08:30 ARMU29.11.1 CT - Glava 21.09.2023 20.09.2023
256 22.11.2023 08:00 MAJU01.02.1 CT - Kičma 14.03.2023 09.03.2023
257 22.11.2023 08:00 DURA28.09.1 CT - Kičma 14.03.2023 03.03.2023
258 22.11.2023 08:00 SEGO11.04.1 CT - Ostalo 22.08.2023 16.08.2023
259 22.11.2023 08:00 MUAH24.03.1 CT - Kičma 08.09.2023 05.09.2023
260 22.11.2023 08:00 ELHR05.02.1 CT - Kičma 15.09.2023 12.09.2023
261 22.11.2023 08:00 MEPO14.08.1 CT - Glava 20.09.2023 13.09.2023
262 22.11.2023 08:00 MUMU30.09.1 CT - Ostalo 05.10.2023 02.10.2023
263 22.11.2023 08:00 SESE14.06.1 CT - Glava 20.10.2023 18.10.2023
264 21.11.2023 13:30 FAKO2204196 Holter EKG 10.10.2023
265 21.11.2023 13:30 SEAV2008195 Holter EKG 10.10.2023
266 21.11.2023 12:30 ADBE2707200 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
267 21.11.2023 12:15 RUSU0110194 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
268 21.11.2023 12:00 SATO0611196 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
269 21.11.2023 12:00 ELTO0503196 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
270 21.11.2023 12:00 ESAJ0405196 Ergometrija 27.09.2023
271 21.11.2023 11:45 ASCE1309194 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
272 21.11.2023 11:45 SABO0301194 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
273 21.11.2023 11:15 SASK2302196 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
274 21.11.2023 11:00 SEJU05.07.1 CT - Ostalo 14.08.2023 07.08.2023
275 21.11.2023 11:00 AZPL0704195 Ergometrija 27.09.2023
276 21.11.2023 10:45 MUSI0204197 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
277 21.11.2023 10:15 ESHA0308195 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
278 21.11.2023 10:00 INFA18.11.1 CT - Ostalo 11.08.2023 09.08.2023
279 21.11.2023 10:00 NIPA23.09.1 CT - Ostalo 30.08.2023 25.08.2023
280 21.11.2023 10:00 SAJU15.02.1 CT - Ostalo 18.09.2023 04.09.2023
281 21.11.2023 10:00 ASDZ2003196 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
282 21.11.2023 10:00 HASA07.09.1 CT - Ostalo 26.09.2023 21.09.2023
283 21.11.2023 10:00 IBBU28.08.1 CT - Ostalo 26.09.2023 20.09.2023
284 21.11.2023 10:00 MUAL1011196 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
285 21.11.2023 10:00 EDBE0204195 Ergometrija 27.09.2023
286 21.11.2023 10:00 HIIV02.01.1 CT - Ostalo 23.10.2023 20.10.2023
287 21.11.2023 10:00 NIMU28.02.1 CT - Ostalo 31.10.2023 27.10.2023
288 21.11.2023 10:00 ADMA31.07.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
289 21.11.2023 10:00 MIMU03.08.1 CT - Ostalo 10.11.2023 07.11.2023
290 21.11.2023 09:30 KESO14.01.2 Gastroskopija 14.09.2023
291 21.11.2023 09:15 BEOR03.06.1 Kolonoskopija 14.09.2023
292 21.11.2023 09:00 MIPR17.08.1 CT - Ostalo 07.09.2023 04.09.2023
293 21.11.2023 09:00 ZEZE11.08.1 Rektoskopija 14.09.2023
294 21.11.2023 09:00 ENJA0904196 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
295 21.11.2023 09:00 DIPO2603196 Ergometrija 27.09.2023
296 21.11.2023 09:00 SACE27.05.1 CT - Ostalo 18.10.2023 11.10.2023
297 21.11.2023 08:30 AMIM08.06.1 CT - Kičma 05.04.2023 31.03.2023
298 21.11.2023 08:30 AVMA11.10.1 CT - Glava 08.09.2023 06.09.2023
299 21.11.2023 08:30 SUZU31.12.1 CT - Glava 09.11.2023
300 21.11.2023 08:00 RABE30.07.1 CT - Kičma 10.03.2023 08.03.2023
301 21.11.2023 08:00 AZMU14.06.1 CT - Kičma 14.03.2023 10.03.2023
302 21.11.2023 08:00 IBMU14.03.1 CT - Kičma 14.03.2023 08.03.2023
303 21.11.2023 08:00 MERA23.08.1 CT - Glava 17.08.2023 14.08.2023
304 21.11.2023 08:00 HASM27.10.1 CT - Kičma 22.08.2023 16.08.2023
305 21.11.2023 08:00 ADCA01.12.1 CT - Glava 08.09.2023 05.09.2023
306 21.11.2023 08:00 RUME1506195 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
307 21.11.2023 08:00 NEOP13.03.1 CT - Kičma 16.10.2023 11.10.2023
308 20.11.2023 13:30 ZASK2607196 Holter EKG 10.10.2023
309 20.11.2023 13:30 HAIB1703195 Holter EKG 10.10.2023
310 20.11.2023 12:00 SECI1503195 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
311 20.11.2023 12:00 SEHE1807196 Ergometrija 27.09.2023
312 20.11.2023 11:00 NIKA2308194 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
313 20.11.2023 10:00 HIHA01.07.1 CT - Ostalo 11.08.2023 20.07.2023
314 20.11.2023 10:00 NUAL16.03.1 CT - Ostalo 11.08.2023 09.08.2023
315 20.11.2023 10:00 JATA25.03.1 CT - Ostalo 06.09.2023 05.09.2023
316 20.11.2023 10:00 AMSE15.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 21.09.2023
317 20.11.2023 10:00 ZAKU13.09.1 CT - Ostalo 27.09.2023 22.09.2023
318 20.11.2023 10:00 MEDI0511198 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
319 20.11.2023 10:00 MITA1603195 Ergometrija 27.09.2023
320 20.11.2023 10:00 ZAPA18.05.1 CT - Ostalo 12.10.2023 25.09.2023
321 20.11.2023 10:00 GIKU27.09.1 CT - Ostalo 26.10.2023 11.09.2023
322 20.11.2023 10:00 ALNE13.07.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
323 20.11.2023 09:30 HAOD10.05.1 Gastroskopija 14.09.2023
324 20.11.2023 09:15 RAHA11.07.1 Gastroskopija 14.09.2023
325 20.11.2023 09:00 CIEL10.12.1 Gastroskopija 14.09.2023
326 20.11.2023 09:00 VEGL0610194 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
327 20.11.2023 09:00 BEIS3005195 Ergometrija 27.09.2023
328 20.11.2023 08:30 ASDZ02.10.1 CT - Kičma 05.04.2023 29.03.2023
329 20.11.2023 08:30 FIRE02.08.1 CT - Glava 08.09.2023 06.09.2023
330 20.11.2023 08:00 FIHA23.03.1 CT - Kičma 10.03.2023 17.02.2023
331 20.11.2023 08:00 MINE0706194 CT - Kičma 10.03.2023 08.03.2023
332 20.11.2023 08:00 MIDO19.06.1 CT - Kičma 11.08.2023 02.08.2023
333 20.11.2023 08:00 ELLU11.07.1 CT - Kičma 16.08.2023 10.08.2023
334 20.11.2023 08:00 PAMA09.02.1 CT - Ostalo 20.09.2023 01.09.2023
335 17.11.2023 13:30 AMKA2104197 Holter EKG 10.10.2023
336 17.11.2023 13:00 SAVR2510195 Holter EKG 10.10.2023
337 17.11.2023 12:30 SESO0501198 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
338 17.11.2023 12:30 ZUKA1111195 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
339 17.11.2023 12:15 MICA1303196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
340 17.11.2023 12:00 SASI0511195 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
341 17.11.2023 12:00 HAKA0301196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
342 17.11.2023 12:00 SASI0511195 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
343 17.11.2023 12:00 NAMA0504195 Ergometrija 27.09.2023
344 17.11.2023 11:00 SAMU1610196 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
345 17.11.2023 11:00 SAMU1610196 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
346 17.11.2023 11:00 SUIB2004196 Ergometrija 27.09.2023
347 17.11.2023 10:45 ALDI1711196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
348 17.11.2023 10:30 SUSA0105195 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
349 17.11.2023 10:15 NA030324502 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
350 17.11.2023 10:00 SADE25.02.1 CT - Ostalo 04.08.2023 02.08.2023
351 17.11.2023 10:00 SABU29.08.1 CT - Ostalo 10.08.2023
352 17.11.2023 10:00 SEKA01.06.1 CT - Ostalo 05.09.2023 21.08.2023
353 17.11.2023 10:00 FICO01.01.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
354 17.11.2023 10:00 FAVA14.05.1 CT - Ostalo 22.09.2023 14.09.2023
355 17.11.2023 10:00 NEAV26.07.1 CT - Ostalo 22.09.2023 20.09.2023
356 17.11.2023 10:00 FAKA1711194 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
357 17.11.2023 10:00 ABAG1204195 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
358 17.11.2023 10:00 FAKA1711194 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
359 17.11.2023 10:00 EDIM1505198 Ergometrija 27.09.2023
360 17.11.2023 10:00 HUDZ20.05.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
361 17.11.2023 10:00 NAHO10.01.1 CT - Ostalo 07.11.2023 01.11.2023
362 17.11.2023 09:30 NEBE16.01.1 Kolonoskopija 11.09.2023
363 17.11.2023 09:15 RAHA11.07.1 Kolonoskopija 11.09.2023
364 17.11.2023 09:00 RAKU16.04.1 Kolonoskopija 11.09.2023
365 17.11.2023 09:00 EDSI01.10.1 CT - Glava 21.09.2023 13.09.2023
366 17.11.2023 09:00 MIMA1705195 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
367 17.11.2023 09:00 SEMU0403196 Ergometrija 25.09.2023
368 17.11.2023 09:00 MIMA1705195 Ultrazvuk Srca 27.09.2023
369 17.11.2023 09:00 SEMU0403196 Ergometrija 27.09.2023
370 17.11.2023 09:00 NAAL0312196 Ergometrija 27.09.2023
371 17.11.2023 08:30 ZAAH01.03.1 CT - Kičma 03.03.2023 21.02.2023
372 17.11.2023 08:30 HAMUxx.xx.1 CT - Kičma 06.03.2023 02.03.2023
373 17.11.2023 08:30 HABU03.10.1 CT - Glava 19.09.2023 13.09.2023
374 17.11.2023 08:00 RAKO16.01.1 CT - Kičma 03.03.2023 28.02.2023
375 17.11.2023 08:00 HAKO06.08.1 CT - Kičma 13.04.2023 05.04.2023
376 17.11.2023 08:00 RESA01.08.1 CT - Kičma 28.09.2023 12.09.2023
377 17.11.2023 08:00 JAMA02.01.1 CT - Kičma 02.10.2023 27.09.2023
378 16.11.2023 14:40 MISK0412194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
379 16.11.2023 13:30 HAMU2803196 Holter EKG 10.10.2023
380 16.11.2023 13:00 LAMU0107198 Holter EKG 10.10.2023
381 16.11.2023 12:30 FA140613968 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
382 16.11.2023 12:15 NEOS3001198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
383 16.11.2023 12:15 ZEHA2008196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
384 16.11.2023 12:00 FAKA1404199 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
385 16.11.2023 12:00 SIMA0505196 Ergometrija 25.09.2023
386 16.11.2023 12:00 BATA0412194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
387 16.11.2023 11:30 EZHU1912195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
388 16.11.2023 11:15 MIKR1502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
389 16.11.2023 11:15 ESJA2501198 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
390 16.11.2023 11:00 VAPE2409196 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
391 16.11.2023 11:00 RABU2807194 Ergometrija 25.09.2023
392 16.11.2023 11:00 DUAK2903195 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
393 16.11.2023 10:45 ALSA2007196 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
394 16.11.2023 10:30 SEKO0710196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
395 16.11.2023 10:30 ZLMA2209198 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
396 16.11.2023 10:15 SUAL1710196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
397 16.11.2023 10:15 SIBA0308196 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
398 16.11.2023 10:00 FAKA21.10.1 CT - Ostalo 21.06.2023
399 16.11.2023 10:00 SASI30.06.1 CT - Ostalo 12.07.2023 06.07.2023
400 16.11.2023 10:00 MISA17.08.1 CT - Ostalo 07.08.2023 28.07.2023
401 16.11.2023 10:00 ENDU14.08.1 CT - Ostalo 07.09.2023 04.09.2023
402 16.11.2023 10:00 ARBE02.07.1 CT - Ostalo 22.09.2023 19.09.2023
403 16.11.2023 10:00 DRGU2705195 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
404 16.11.2023 10:00 DUKO1605195 Ergometrija 25.09.2023
405 16.11.2023 10:00 HASA15.03.1 CT - Ostalo 27.09.2023 25.09.2023
406 16.11.2023 10:00 CAAL0104195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
407 16.11.2023 10:00 VEBE0501194 Sub-Spec-Gastroenterologija 10.10.2023
408 16.11.2023 10:00 RAOD20.02.1 CT - Ostalo 31.10.2023 19.10.2023
409 16.11.2023 09:30 SEBA10.05.1 Kolonoskopija 11.09.2023
410 16.11.2023 09:15 MUNE09.05.1 Gastroskopija 11.09.2023
411 16.11.2023 09:00 HIDE22.05.1 Gastroskopija 11.09.2023
412 16.11.2023 09:00 OSBI1701196 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
413 16.11.2023 09:00 VIMI1906195 Ergometrija 25.09.2023
414 16.11.2023 08:30 MUBE0621768 CT - Kičma 13.04.2023 11.04.2023
415 16.11.2023 08:30 ZIKO02.01.1 CT - Glava 23.05.2023 19.05.2023
416 16.11.2023 08:30 HAFE04.05.1 CT - Glava 19.09.2023 21.08.2023
417 16.11.2023 08:00 MUSM03.01.1 CT - Kičma 03.03.2023 23.02.2023
418 16.11.2023 08:00 SEIS05.06.1 CT - Kičma 03.03.2023 28.02.2023
419 16.11.2023 08:00 BOIV09.05.1 CT - Kičma 03.03.2023 27.02.2023
420 16.11.2023 08:00 AMDU23.06.1 CT - Kičma 22.08.2023 17.08.2023
421 16.11.2023 08:00 SECO14.11.1 CT - Kičma 21.09.2023 20.09.2023
422 16.11.2023 08:00 SEDU10.09.1 CT - Kičma 12.10.2023 10.10.2023
423 15.11.2023 13:30 SAHO1504197 Holter EKG 09.10.2023
424 15.11.2023 13:00 NAOM1710197 Holter EKG 09.10.2023
425 15.11.2023 12:00 VETU0105197 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
426 15.11.2023 11:30 SUCA0602199 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
427 15.11.2023 11:30 IZMU2803195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
428 15.11.2023 11:15 RAAG1803195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
429 15.11.2023 11:00 ENCA1206196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
430 15.11.2023 11:00 IBPA1908196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
431 15.11.2023 10:45 MUMA1007196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
432 15.11.2023 10:30 AN210638154 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
433 15.11.2023 10:15 MIAH3006196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
434 15.11.2023 10:15 VASO3006196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
435 15.11.2023 10:00 IFOR30.10.1 CT - Ostalo 07.08.2023 02.08.2023
436 15.11.2023 10:00 HAMU28.08.1 CT - Ostalo 11.08.2023 04.08.2023
437 15.11.2023 10:00 ALMU25.09.1 CT - Ostalo 07.09.2023 23.08.2023
438 15.11.2023 10:00 DZIS30.10.1 CT - Ostalo 12.09.2023 04.09.2023
439 15.11.2023 10:00 MEIS12.09.1 CT - Ostalo 13.09.2023 06.09.2023
440 15.11.2023 10:00 NEBI25.05.1 CT - Ostalo 26.09.2023 19.09.2023
441 15.11.2023 10:00 NESP2402196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
442 15.11.2023 10:00 EMSA0502194 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
443 15.11.2023 10:00 DEAG12.11.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
444 15.11.2023 10:00 NEPO28.07.1 CT - Ostalo 12.10.2023 03.10.2023
445 15.11.2023 10:00 NEGR26.06.1 CT - Ostalo 26.10.2023 13.10.2023
446 15.11.2023 10:00 ISAS04.04.1 CT - Ostalo 06.11.2023 25.10.2023
447 15.11.2023 09:50 DZMU03.01.1 Gastroskopija 11.09.2023
448 15.11.2023 09:45 RAKA0102195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
449 15.11.2023 09:30 GRVI05.03.1 Rektoskopija 11.09.2023
450 15.11.2023 09:30 MUSK1911195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
451 15.11.2023 09:15 HASP19.09.1 Rektoskopija 11.09.2023
452 15.11.2023 09:00 ZASI20.03.1 Gastroskopija 11.09.2023
453 15.11.2023 09:00 IBAL2604196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
454 15.11.2023 08:30 DECE24.11.1 CT - Kičma 13.04.2023 11.04.2023
455 15.11.2023 08:30 LJOP28.01.1 CT - Glava 19.09.2023 15.09.2023
456 15.11.2023 08:30 CEVA15.07.1 CT - Glava 19.09.2023 15.09.2023
457 15.11.2023 08:30 SARI13.02.1 CT - Glava 20.09.2023 18.09.2023
458 15.11.2023 08:30 ISGA30.03.1 CT - Glava 26.10.2023 19.10.2023
459 15.11.2023 08:00 OSSA19.06.1 CT - Kičma 02.03.2023 27.02.2023
460 15.11.2023 08:00 NAHA25.01.1 CT - Kičma 02.03.2023 23.02.2023
461 15.11.2023 08:00 SAJA14.02.1 CT - Kičma 02.03.2023 27.02.2023
462 15.11.2023 08:00 DZCO27.01.1 CT - Kičma 03.10.2023 28.09.2023
463 14.11.2023 12:45 ELHA1607200 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
464 14.11.2023 12:00 FAHA0509194 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
465 14.11.2023 12:00 ADHA1908195 Ergometrija 25.09.2023
466 14.11.2023 12:00 ADAV0701198 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
467 14.11.2023 11:45 NUGL0910197 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
468 14.11.2023 11:30 SEME0705199 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
469 14.11.2023 11:30 EKBO0506196 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
470 14.11.2023 11:15 HUCE0202195 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
471 14.11.2023 11:00 JAHE2404195 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
472 14.11.2023 11:00 ALMA1807198 Ergometrija 25.09.2023
473 14.11.2023 10:45 AMMU2607194 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
474 14.11.2023 10:30 ALBE1004194 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
475 14.11.2023 10:15 SUAV1505195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
476 14.11.2023 10:15 SUAV1505195 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
477 14.11.2023 10:00 RACO22.04.1 CT - Ostalo 07.07.2023 29.06.2023
478 14.11.2023 10:00 DRAN0101194 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
479 14.11.2023 10:00 MUBE23.01.1 CT - Ostalo 25.08.2023 17.08.2023
480 14.11.2023 10:00 04BEMerdan CT - Ostalo 12.09.2023 31.08.2023
481 14.11.2023 10:00 SEST07.09.1 CT - Ostalo 14.09.2023 04.09.2023
482 14.11.2023 10:00 BEIM13.03.1 CT - Ostalo 20.09.2023 15.09.2023
483 14.11.2023 10:00 MIKA10.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 31.08.2023
484 14.11.2023 10:00 ABBR2001193 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
485 14.11.2023 10:00 SUME2005196 Ergometrija 25.09.2023
486 14.11.2023 10:00 DRAN0101194 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
487 14.11.2023 10:00 RESE09.01.1 CT - Ostalo 31.10.2023 25.10.2023
488 14.11.2023 10:00 IBZI17.02.1 CT - Ostalo 31.10.2023 23.10.2023
489 14.11.2023 10:00 REOM07.04.1 CT - Ostalo 07.11.2023 05.10.2023
490 14.11.2023 09:30 ENSK15.06.1 Gastroskopija 11.09.2023
491 14.11.2023 09:15 ALKA01.07.1 Gastroskopija 11.09.2023
492 14.11.2023 09:00 MAVR16.03.1 Rektoskopija 11.09.2023
493 14.11.2023 09:00 HUMU2610195 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
494 14.11.2023 09:00 ANLE1205195 Ergometrija 25.09.2023
495 14.11.2023 08:30 RAPA06.08.1 CT - Kičma 02.03.2023 23.02.2023
496 14.11.2023 08:30 ZUVE10.11.1 CT - Kičma 02.03.2023 03.02.2023
497 14.11.2023 08:30 NESM31.12.1 CT - Kičma 13.04.2023 06.04.2023
498 14.11.2023 08:30 ALSK26.04.1 CT - Glava 19.09.2023 14.09.2023
499 14.11.2023 08:30 JAMU08.02.1 CT - Glava 19.09.2023 14.09.2023
500 14.11.2023 08:30 META28.01.1 CT - Glava 20.09.2023 15.09.2023
501 14.11.2023 08:30 ASSP19.06.2 CT - Glava 02.10.2023
502 14.11.2023 08:00 JAKO08.04.1 CT - Kičma 02.03.2023 09.02.2023
503 14.11.2023 08:00 RADU03.05.1 CT - Kičma 27.07.2023 18.07.2023
504 14.11.2023 08:00 FEHU1504196 Holter EKG 09.10.2023
505 14.11.2023 08:00 AMAK1006200 Holter EKG 09.10.2023
506 14.11.2023 08:00 SIGL18.02.1 CT - Kičma 20.10.2023 17.10.2023
507 13.11.2023 13:30 JAKO0508194 Holter EKG 09.10.2023
508 13.11.2023 13:00 HIAS0201196 Holter EKG 09.10.2023
509 13.11.2023 10:00 ENAR14.06.1 CT - Ostalo 07.08.2023 03.08.2023
510 13.11.2023 10:00 ARBJ29.10.1 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
511 13.11.2023 10:00 MUDI28.09.1 CT - Ostalo 06.09.2023 04.09.2023
512 13.11.2023 10:00 ZVGA13.08.1 CT - Ostalo 07.09.2023 28.08.2023
513 13.11.2023 10:00 AMTE02.01.1 CT - Kičma 13.09.2023 11.09.2023
514 13.11.2023 10:00 AZME18.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 23.08.2023
515 13.11.2023 10:00 ZEDR01.06.1 CT - Ostalo 02.10.2023 22.09.2023
516 13.11.2023 10:00 BAAL20.12.1 CT - Ostalo 10.10.2023
517 13.11.2023 10:00 DZSA15.09.1 CT - Ostalo 27.10.2023 25.10.2023
518 13.11.2023 10:00 DEFE27.11.1 CT - Ostalo 31.10.2023 25.10.2023
519 13.11.2023 09:30 NUKA08.07.1 Gastroskopija 11.09.2023
520 13.11.2023 09:15 DZCI12.01.1 Gastroskopija 11.09.2023
521 13.11.2023 09:00 REAL23.09.1 CT - Glava 07.09.2023 27.07.2023
522 13.11.2023 09:00 HACA30.11.1 Gastroskopija 11.09.2023
523 13.11.2023 08:30 MESA12.01.1 CT - Kičma 02.03.2023 23.02.2023
524 13.11.2023 08:30 BEIB21.11.1 CT - Glava 15.09.2023 14.09.2023
525 13.11.2023 08:30 BEIB21.11.1 CT - Glava 19.09.2023 14.09.2023
526 13.11.2023 08:30 MAMI08.09.1 CT - Glava 22.09.2023 19.09.2023
527 13.11.2023 08:30 BEDE08.10.1 CT - Ostalo 26.10.2023 24.10.2023
528 13.11.2023 08:00 MUSK19.04.1 CT - Kičma 02.03.2023 06.01.2023
529 13.11.2023 08:00 NEZA0809959 CT - Kičma 06.04.2023 04.04.2023
530 13.11.2023 08:00 ESSL10.11.1 CT - Kičma 26.07.2023 20.07.2023
531 13.11.2023 08:00 MUMU04.04.1 CT - Kičma 05.09.2023 13.06.2023
532 13.11.2023 08:00 ASKA16.09.1 CT - Kičma 26.09.2023 12.07.2023
533 10.11.2023 13:30 NECE2812196 Holter EKG 09.10.2023
534 10.11.2023 13:00 ELDE0810197 Holter EKG 09.10.2023
535 10.11.2023 12:15 SELI1707194 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
536 10.11.2023 12:00 NEKU2712197 Ergometrija 25.08.2023
537 10.11.2023 12:00 HAME1809194 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
538 10.11.2023 11:45 RAEF2502196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
539 10.11.2023 11:30 ALMU2304198 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
540 10.11.2023 11:15 ZAKA1408195 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
541 10.11.2023 11:00 SUSE07.02.1 Ultrazvuk Srca 25.08.2023
542 10.11.2023 11:00 ALTA1112198 Ergometrija 25.08.2023
543 10.11.2023 11:00 HAHU1102195 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
544 10.11.2023 10:45 TEFE2805196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
545 10.11.2023 10:30 ZEZU0401197 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
546 10.11.2023 10:15 AZKO0107196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
547 10.11.2023 10:00 FAAL15.01.1 CT - Ostalo 26.07.2023 18.07.2023
548 10.11.2023 10:00 ERHA10.06.1 CT - Ostalo 10.08.2023 08.08.2023
549 10.11.2023 10:00 FABA1411195 Ultrazvuk Srca 25.08.2023
550 10.11.2023 10:00 SUSE0702197 Ergometrija 25.08.2023
551 10.11.2023 10:00 SAHA12.09.1 CT - Ostalo 05.09.2023 09.06.2023
552 10.11.2023 10:00 MIBA17.02.1 CT - Ostalo 07.09.2023 05.09.2023
553 10.11.2023 10:00 JATA06.05.1 CT - Ostalo 19.09.2023 14.09.2023
554 10.11.2023 10:00 AMSK16.08.1 CT - Ostalo 20.09.2023 16.09.2023
555 10.11.2023 10:00 ENCA12.06.1 CT - Ostalo 26.09.2023 21.09.2023
556 10.11.2023 10:00 JAHA2301198 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
557 10.11.2023 10:00 FEFA16.03.1 CT - Ostalo 12.10.2023 05.10.2023
558 10.11.2023 10:00 SAJA01.05.1 CT - Ostalo 31.10.2023 26.10.2023
559 10.11.2023 09:45 AMSK22.10.1 Kolonoskopija 08.09.2023
560 10.11.2023 09:30 ASIB0606196 Ultrazvuk Srca 25.08.2023
561 10.11.2023 09:30 MICE22.02.1 Kolonoskopija 08.09.2023
562 10.11.2023 09:15 HARE05.01.1 Kolonoskopija 08.09.2023
563 10.11.2023 09:00 KAMU19.08.1 CT - Kičma 12.07.2023 07.07.2023
564 10.11.2023 09:00 AZZA2712196 Ultrazvuk Srca 25.08.2023
565 10.11.2023 09:00 AZZA2712196 Ergometrija 25.08.2023
566 10.11.2023 09:00 EMMA12.11.1 Kolonoskopija 08.09.2023
567 10.11.2023 08:30 MUIS24.11.1 CT - Kičma 28.02.2023 22.02.2023
568 10.11.2023 08:30 ESSK09.12.1 CT - Kičma 28.02.2023 23.02.2023
569 10.11.2023 08:30 HUHU24.10.1 CT - Kičma 28.02.2023 22.02.2023
570 10.11.2023 08:30 NEKU06.09.2 CT - Glava 19.09.2023 12.09.2023
571 10.11.2023 08:30 SESKSenija CT - Glava 22.09.2023 20.09.2023
572 10.11.2023 08:30 SESK05.03.1 CT - Glava 22.09.2023 20.09.2023
573 10.11.2023 08:30 EMDE13.01.1 CT - Glava 31.10.2023 26.10.2023
574 10.11.2023 08:00 MUSA0309950 CT - Kičma 06.04.2023 03.04.2023
575 10.11.2023 08:00 DUCA12.04.1 CT - Kičma 05.09.2023 31.08.2023
576 10.11.2023 08:00 SUZI29.08.1 CT - Glava 12.09.2023 07.09.2023
577 10.11.2023 08:00 BEBA26.06.1 CT - Kičma 27.09.2023 21.09.2023
578 10.11.2023 08:00 TERI24.06.1 CT - Glava 02.10.2023 18.09.2023
579 09.11.2023 14:00 ALSA0905197 Holter EKG 09.10.2023
580 09.11.2023 13:00 DZSM0306196 Holter EKG 09.10.2023
581 09.11.2023 12:15 ZIDE2605195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
582 09.11.2023 12:00 ASAL1009195 Ergometrija 09.08.2023
583 09.11.2023 12:00 RECA1602191 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
584 09.11.2023 11:30 MUTA0106197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
585 09.11.2023 11:30 TAMU0106197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
586 09.11.2023 11:15 BASO0102197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
587 09.11.2023 11:00 NESI0611196 Ergometrija 09.08.2023
588 09.11.2023 11:00 ADGA2502198 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
589 09.11.2023 11:00 ZEDI0301195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
590 09.11.2023 10:45 MLGA0108196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
591 09.11.2023 10:45 MIHE1008195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
592 09.11.2023 10:30 ALFE1502197 Ultrazvuk Srca 09.08.2023
593 09.11.2023 10:30 BETA2205199 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
594 09.11.2023 10:30 RETO0507196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
595 09.11.2023 10:30 SAKO2511195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
596 09.11.2023 10:15 BEBL1203198 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
597 09.11.2023 10:15 HAHU1302196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
598 09.11.2023 10:00 RECO23.06.1 CT - Ostalo 26.06.2023 09.06.2023
599 09.11.2023 10:00 AMRU08.09.1 CT - Ostalo 10.07.2023 07.07.2023
600 09.11.2023 10:00 EMAL1010195 Ultrazvuk Srca 09.08.2023
601 09.11.2023 10:00 HABE0701196 Ergometrija 09.08.2023
602 09.11.2023 10:00 KEHE14.08.1 CT - Ostalo 18.08.2023 17.08.2023
603 09.11.2023 10:00 SABU29.01.1 CT - Ostalo 07.09.2023
604 09.11.2023 10:00 ALAS18.08.1 CT - Ostalo 20.09.2023 18.09.2023
605 09.11.2023 10:00 MEGR29.07.1 CT - Ostalo 27.09.2023 11.09.2023
606 09.11.2023 10:00 HACE0208196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
607 09.11.2023 10:00 MIPA1805196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
608 09.11.2023 09:30 HAPA2501194 Ultrazvuk Srca 09.08.2023
609 09.11.2023 09:30 AZMU01.01.1 Gastroskopija 08.09.2023
610 09.11.2023 09:30 ESAH20.11.1 Kolonoskopija 08.09.2023
611 09.11.2023 09:15 REBA31.08.1 Gastroskopija 08.09.2023
612 09.11.2023 09:00 HATO16.04.1 Ultrazvuk Srca 09.08.2023 01.01.1970
613 09.11.2023 09:00 SLUD17.12.1 Gastroskopija 08.09.2023
614 09.11.2023 08:30 ADKR14.02.1 CT - Kičma 28.02.2023 22.02.2023
615 09.11.2023 08:30 SEBU02.12.1 CT - Glava 05.09.2023 01.09.2023
616 09.11.2023 08:30 MUTA27.08.1 CT - Glava 08.09.2023 04.09.2023
617 09.11.2023 08:30 DZBO12.12.1 CT - Glava 12.09.2023 01.09.2023
618 09.11.2023 08:00 BEGA08.08.1 CT - Kičma 28.02.2023 22.02.2023
619 09.11.2023 08:00 MUIS2501979 CT - Kičma 06.04.2023 04.04.2023
620 09.11.2023 08:00 SAMU0310986 CT - Kičma 06.04.2023 04.04.2023
621 09.11.2023 08:00 ZUSI1510962 CT - Kičma 06.04.2023 31.03.2023
622 09.11.2023 08:00 BERO18.05.1 CT - Glava 07.08.2023 03.08.2023
623 09.11.2023 08:00 SAMU2503195 Ergometrija 09.08.2023
624 09.11.2023 08:00 EDCA03.07.1 CT - Kičma 15.09.2023 14.09.2023
625 09.11.2023 08:00 HUMU01.10.1 CT - Glava 27.09.2023 25.09.2023
626 08.11.2023 14:00 MUFR0509195 Holter EKG 09.10.2023
627 08.11.2023 13:00 JABI0703195 Holter EKG 09.10.2023
628 08.11.2023 12:45 HAZE2208195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
629 08.11.2023 12:30 HIBR1103196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
630 08.11.2023 12:20 HAIS2802194 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
631 08.11.2023 11:30 ZIAG2706196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
632 08.11.2023 11:15 MIMU3008197 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
633 08.11.2023 11:00 NESM0507197 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
634 08.11.2023 10:45 DEGO2302194 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
635 08.11.2023 10:30 SAMU1102194 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
636 08.11.2023 10:30 LUDU0406194 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
637 08.11.2023 10:15 ELSA0808198 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
638 08.11.2023 10:15 HASM0607196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
639 08.11.2023 10:00 AHRO28.02.1 CT - Ostalo 23.06.2023 19.06.2023
640 08.11.2023 10:00 ZUHA07.10.1 CT - Ostalo 30.08.2023 29.08.2023
641 08.11.2023 10:00 HABR2210196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
642 08.11.2023 10:00 SAKA10.04.1 CT - Ostalo 28.09.2023 25.09.2023
643 08.11.2023 10:00 ANDO28.12.1 CT - Ostalo 20.10.2023 27.07.2023
644 08.11.2023 10:00 ZICI20.02.1 CT - Ostalo 23.10.2023 17.10.2023
645 08.11.2023 09:45 AMVA03.05.1 Rektoskopija 08.09.2023
646 08.11.2023 09:30 SASP23.06.1 Gastroskopija 08.09.2023
647 08.11.2023 09:30 CAGA0203196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
648 08.11.2023 09:15 ZUSU17.03.1 Gastroskopija 08.09.2023
649 08.11.2023 09:15 NAHA0110196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
650 08.11.2023 09:00 NIBE21.0619 Gastroskopija 08.09.2023
651 08.11.2023 09:00 DZSE2012195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
652 08.11.2023 08:30 VATR06.09.1 CT - Kičma 27.02.2023 14.02.2023
653 08.11.2023 08:30 SESA26.09.1 CT - Ostalo 08.09.2023 31.08.2023
654 08.11.2023 08:30 ROTR14.08.1 CT - Glava 12.09.2023 08.09.2023
655 08.11.2023 08:30 ELSE13.06.1 CT - Ostalo 12.09.2023 07.09.2023
656 08.11.2023 08:30 OMAB18.09.1 CT - Glava 30.10.2023 25.10.2023
657 08.11.2023 08:00 SEMA05.01.1 CT - Kičma 27.02.2023 10.02.2023
658 08.11.2023 08:00 BESM18.08.1 CT - Kičma 27.02.2023 21.02.2023
659 08.11.2023 08:00 ELDL17.11.1 CT - Kičma 14.06.2023 09.06.2023
660 08.11.2023 08:00 MISA12.08.1 CT - Glava 07.08.2023 03.08.2023
661 08.11.2023 08:00 SAMA10.05.1 CT - Kičma 05.09.2023 04.09.2023
662 07.11.2023 14:00 MUPA3107196 Holter EKG 09.10.2023
663 07.11.2023 13:00 OMBA1107195 Holter EKG 09.10.2023
664 07.11.2023 12:30 AZHU2303195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
665 07.11.2023 12:30 DRAN1410196 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
666 07.11.2023 12:00 NIAL1212195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
667 07.11.2023 12:00 BEDI0406198 Ergometrija 09.08.2023
668 07.11.2023 11:45 SUDU1208195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
669 07.11.2023 11:30 UZBO0511193 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
670 07.11.2023 11:00 KEBA1512197 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
671 07.11.2023 11:00 KEBA1512197 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
672 07.11.2023 11:00 MIAL0404194 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
673 07.11.2023 11:00 NITR0407195 Ergometrija 09.08.2023
674 07.11.2023 10:30 VEHV0304195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
675 07.11.2023 10:30 MILA08,12.1 Ultrazvuk Srca 09.08.2023
676 07.11.2023 10:15 MEHO2811195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
677 07.11.2023 10:00 ARSO17.04.1 CT - Ostalo 03.03.2023 20.02.2023
678 07.11.2023 10:00 MEBI08.09.1 CT - Ostalo 05.07.2023 03.07.2023
679 07.11.2023 10:00 SAHA20.03.1 CT - Ostalo 12.07.2023 10.07.2023
680 07.11.2023 10:00 FADU15.01.1 Ultrazvuk Srca 13.07.2023
681 07.11.2023 10:00 SAHA0509195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
682 07.11.2023 10:00 SERA2502197 Ergometrija 09.08.2023
683 07.11.2023 10:00 MEDE23.05.1 CT - Ostalo 30.08.2023 24.08.2023
684 07.11.2023 10:00 IVJU06.10.1 CT - Ostalo 07.09.2023 06.09.2023
685 07.11.2023 10:00 HABE25.07.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
686 07.11.2023 10:00 IBDZ14.03.1 CT - Ostalo 20.09.2023 31.08.2023
687 07.11.2023 10:00 HACE07.01.1 CT - Ostalo 26.09.2023 21.09.2023
688 07.11.2023 10:00 ZEKA12.03.1 CT - Ostalo 03.10.2023 26.09.2023
689 07.11.2023 10:00 JAME28,04.1 CT - Ostalo 12.10.2023 20.09.2023
690 07.11.2023 09:50 SIMU02.08.1 Gastroskopija 08.09.2023
691 07.11.2023 09:30 ASZU23.10.1 Ultrazvuk Srca 09.08.2023 01.01.1970
692 07.11.2023 09:30 FADU1501195 Ultrazvuk Srca 09.08.2023 01.01.1970
693 07.11.2023 09:30 BEME08.02.1 Gastroskopija 08.09.2023
694 07.11.2023 09:15 ELMA23.04.1 Gastroskopija 08.09.2023
695 07.11.2023 09:00 MAAL30.06.1 Ultrazvuk Srca 13.07.2023
696 07.11.2023 09:00 HUBO2802196 Ergometrija 09.08.2023
697 07.11.2023 09:00 FENE02.02.1 Kolonoskopija 08.09.2023
698 07.11.2023 08:30 HAZI02.03.1 CT - Kičma 27.02.2023 22.02.2023
699 07.11.2023 08:30 AMSI28.12.1 CT - Kičma 27.02.2023 23.02.2023
700 07.11.2023 08:30 ALMU22.12.1 CT - Kičma 03.08.2023 20.07.2023
701 07.11.2023 08:30 ZIDE08.04.1 CT - Glava 14.09.2023 07.09.2023
702 07.11.2023 08:30 SAZA17.03.1 CT - Glava 02.10.2023 18.09.2023
703 07.11.2023 08:00 AZBA10.06.1 CT - Kičma 27.02.2023 21.02.2023
704 07.11.2023 08:00 ZIBE10.11.1 CT - Kičma 31.07.2023 25.07.2023
705 07.11.2023 08:00 NUSA03.02.1 CT - Kičma 31.10.2023 26.10.2023
706 06.11.2023 13:00 NUHU2009195 Holter EKG 09.10.2023
707 06.11.2023 13:00 HAKR1904196 Holter EKG 09.10.2023
708 06.11.2023 13:00 HAKR1904196 Holter EKG 09.10.2023
709 06.11.2023 12:00 ASDE24.06.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
710 06.11.2023 12:00 HABA1801198 Ergometrija 12.07.2023
711 06.11.2023 11:00 MUTU25.06.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
712 06.11.2023 11:00 HIVE0201196 Ergometrija 12.07.2023
713 06.11.2023 10:00 AUVI23.11.1 CT - Ostalo 15.06.2023 12.06.2023
714 06.11.2023 10:00 NITA21.09.1 CT - Ostalo 07.07.2023
715 06.11.2023 10:00 ZANE14.07.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
716 06.11.2023 10:00 MIKR1502196 Ergometrija 12.07.2023
717 06.11.2023 10:00 NAOM26.08.1 CT - Ostalo 24.08.2023 16.08.2023
718 06.11.2023 10:00 EMLO23.04.1 CT - Ostalo 07.09.2023 06.09.2023
719 06.11.2023 10:00 SAMU16.10.1 CT - Ostalo 19.09.2023 07.09.2023
720 06.11.2023 10:00 RASA20.05.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
721 06.11.2023 10:00 MEBA15.08.1 CT - Ostalo 20.10.2023 18.10.2023
722 06.11.2023 09:30 SADE26.07.1 Gastroskopija 05.09.2023
723 06.11.2023 09:15 SEAH09.08.1 Gastroskopija 05.09.2023
724 06.11.2023 09:00 ASAH19.07.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
725 06.11.2023 09:00 NAMI02.01.1 Ergometrija 12.07.2023
726 06.11.2023 09:00 RABI25.06.1 Gastroskopija 05.09.2023
727 06.11.2023 09:00 MAKO03.05.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
728 06.11.2023 08:30 MUSA06.05.1 CT - Kičma 27.02.2023 21.02.2023
729 06.11.2023 08:30 MICO05.10.1 CT - Kičma 27.02.2023 21.02.2023
730 06.11.2023 08:30 HAMU02.05.1 CT - Kičma 03.03.2023 10.02.2023
731 06.11.2023 08:30 LESI26.02.1 CT - Glava 13.09.2023 11.09.2023
732 06.11.2023 08:30 MEMU29.07.1 CT - Glava 14.09.2023 04.09.2023
733 06.11.2023 08:30 MOKO10.10.1 CT - Glava 02.10.2023 14.09.2023
734 06.11.2023 08:00 ALBI0105981 CT - Kičma 06.04.2023 05.04.2023
735 06.11.2023 08:00 SETA12.01.1 CT - Kičma 27.07.2023 24.07.2023
736 06.11.2023 08:00 ANKR08.02.1 CT - Kičma 12.09.2023 28.08.2023
737 06.11.2023 08:00 PRHA10.11.1 CT - Ostalo 20.10.2023 13.10.2023
738 03.11.2023 14:00 SAHU0307195 Holter EKG 09.10.2023
739 03.11.2023 13:00 ALIM2106197 Holter EKG 09.10.2023
740 03.11.2023 12:00 RABA01.04.2 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
741 03.11.2023 12:00 SADE17.05.1 Ergometrija 12.07.2023
742 03.11.2023 11:45 LJBO2003196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
743 03.11.2023 11:30 ENMU2805197 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
744 03.11.2023 11:15 SEKA1512196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
745 03.11.2023 11:00 VAKU01.01.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
746 03.11.2023 11:00 BEME15.02.1 Ergometrija 12.07.2023
747 03.11.2023 11:00 RAHO1004196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
748 03.11.2023 10:45 REHA1310195 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
749 03.11.2023 10:30 SEHE1101196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
750 03.11.2023 10:15 JELO3001197 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
751 03.11.2023 10:00 NAHU03.01.1 CT - Ostalo 24.05.2023
752 03.11.2023 10:00 SABI19.12.1 CT - Ostalo 05.06.2023 01.06.2023
753 03.11.2023 10:00 AZFE01.03.1 CT - Ostalo 15.06.2023 12.06.2023
754 03.11.2023 10:00 KEKA28.08.2 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
755 03.11.2023 10:00 SAOM12.08.1 Ergometrija 12.07.2023
756 03.11.2023 10:00 AHSU02.07.1 CT - Ostalo 06.09.2023 31.08.2023
757 03.11.2023 10:00 FISK02.02.1 CT - Ostalo 26.09.2023 14.09.2023
758 03.11.2023 10:00 SESM1808196 Sub-Spec-Reumatologija 27.09.2023
759 03.11.2023 10:00 IROM21.10.1 CT - Ostalo 03.10.2023 25.09.2023
760 03.11.2023 10:00 IBME23.05.1 CT - Ostalo 05.10.2023 02.10.2023
761 03.11.2023 09:00 SAGR19.05.1 CT - Kičma 06.06.2023 25.05.2023
762 03.11.2023 09:00 SEBI06.01.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
763 03.11.2023 09:00 RABA01.04.1 Ergometrija 12.07.2023
764 03.11.2023 08:30 FAMA05.06.1 CT - Kičma 27.02.2023 20.02.2023
765 03.11.2023 08:30 NASO26.09.1 CT - Kičma 27.02.2023 16.02.2023
766 03.11.2023 08:30 SEVE15.02.1 CT - Kičma 03.03.2023 23.02.2023
767 03.11.2023 08:30 TIZE22.12.1 CT - Kičma 03.04.2023 30.03.2023
768 03.11.2023 08:30 SUSA13.02.1 CT - Glava 13.09.2023 07.09.2023
769 03.11.2023 08:30 DZKR12.09.1 CT - Glava 28.09.2023 14.07.2023
770 03.11.2023 08:00 FEBE01.05.1 CT - Glava 17.08.2023 15.08.2023
771 03.11.2023 08:00 MUME2104198 CT - Kičma 12.09.2023 07.09.2023
772 03.11.2023 08:00 FAKA20.10.1 CT - Kičma 20.10.2023 12.10.2023
773 02.11.2023 14:00 JUJU12.01.2 CT - Ostalo 06.10.2023
774 02.11.2023 14:00 MISU0505198 Holter EKG 09.10.2023
775 02.11.2023 13:00 ZIMU2806196 Holter EKG 09.10.2023
776 02.11.2023 12:15 NADI1006195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
777 02.11.2023 12:00 NUBE10.03.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
778 02.11.2023 12:00 FAHA14.04.1 Ergometrija 12.07.2023
779 02.11.2023 12:00 ZERE1204195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
780 02.11.2023 11:45 URJU2309197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
781 02.11.2023 11:30 ADPA1309196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
782 02.11.2023 11:15 DZIS1912195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
783 02.11.2023 11:00 JAHA14.09.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
784 02.11.2023 11:00 NAFR14.05.1 Ergometrija 12.07.2023
785 02.11.2023 11:00 BLDU1903196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
786 02.11.2023 11:00 MAKU1303195 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
787 02.11.2023 10:45 ENLE1405194 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
788 02.11.2023 10:30 RUDZ1204194 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
789 02.11.2023 10:15 ZUKA2612196 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
790 02.11.2023 10:00 EDBA26.12.1 CT - Ostalo 13.06.2023 08.06.2023
791 02.11.2023 10:00 SEHA17.11.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
792 02.11.2023 10:00 ZAKR23.09.1 Ergometrija 12.07.2023
793 02.11.2023 10:00 RATR16.09.1 CT - Ostalo 05.09.2023 22.08.2023
794 02.11.2023 10:00 KALU30.09.1 CT - Ostalo 26.09.2023 21.09.2023
795 02.11.2023 10:00 MASA1211198 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
796 02.11.2023 10:00 LUAL14.08.1 CT - Ostalo 10.10.2023 03.10.2023
797 02.11.2023 09:30 ADSE2806199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
798 02.11.2023 09:15 SAMU1204195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
799 02.11.2023 09:00 DEBU10.08.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023 01.01.1970
800 02.11.2023 09:00 RASE02.05.1 Ergometrija 12.07.2023
801 02.11.2023 09:00 ZOFR24.04.1 CT - Glava 07.09.2023 04.09.2023
802 02.11.2023 09:00 SEAJ2601200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
803 02.11.2023 09:00 NEHO2703195 Sub-Spec-Gastroenterologija 28.09.2023
804 02.11.2023 08:30 FADI01.04.1 CT - Kičma 03.03.2023 27.02.2023
805 02.11.2023 08:30 MESI22.06.1 CT - Kičma 24.05.2023 19.05.2023
806 02.11.2023 08:30 BEBO29.05.1 CT - Glava 07.09.2023 30.08.2023
807 02.11.2023 08:30 SAKO12.05.1 CT - Glava 31.10.2023 27.10.2023
808 02.11.2023 08:00 MIHE14.05.1 CT - Kičma 27.02.2023 08.02.2023
809 02.11.2023 08:00 MUSE29.06.1 CT - Kičma 27.02.2023 22.02.2023
810 02.11.2023 08:00 ARAH26.12.1 CT - Kičma 03.04.2023 21.03.2023
811 02.11.2023 08:00 NUMU0404966 CT - Glava 09.06.2023 06.06.2023
812 02.11.2023 08:00 MUKA24.02.1 CT - Kičma 12.09.2023 07.09.2023
813 02.11.2023 08:00 SENE21.07.1 CT - Glava 20.09.2023 14.09.2023
814 02.11.2023 06:45 FANA1001196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
815 01.11.2023 14:00 ABIB0606195 Holter EKG 09.10.2023
816 01.11.2023 13:00 SEHU1301195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
817 01.11.2023 13:00 SEJA0208196 Holter EKG 09.10.2023
818 01.11.2023 12:30 ELDZ2205196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
819 01.11.2023 12:15 SASP2104194 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2023
820 01.11.2023 12:00 NESP2801196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2023
821 01.11.2023 11:00 RAUZ2103096 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2023
822 01.11.2023 10:45 RURI1705196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2023
823 01.11.2023 10:30 HADU0112195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
824 01.11.2023 10:15 DZMI0908197 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2023
825 01.11.2023 10:15 MACO2208194 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
826 01.11.2023 10:00 BOBE01.12.1 CT - Ostalo 19.06.2023 01.06.2023
827 01.11.2023 10:00 INHA30.08.1 CT - Ostalo 18.07.2023 10.07.2023
828 01.11.2023 10:00 ALKA28.12.1 CT - Ostalo 12.09.2023 21.06.2023
829 01.11.2023 10:00 RAMU03.10.1 CT - Ostalo 22.09.2023 20.09.2023
830 01.11.2023 10:00 SUDZ0802196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.09.2023
831 01.11.2023 10:00 ISSK3110195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
832 01.11.2023 10:00 SECA20.02.1 CT - Ostalo 13.10.2023 10.10.2023
833 01.11.2023 09:45 ADPU0106195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
834 01.11.2023 09:30 SIKU0703195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
835 01.11.2023 09:15 EZHU1912195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
836 01.11.2023 09:00 NECE12.09.1 CT - Glava 14.09.2023 12.09.2023
837 01.11.2023 09:00 HUHA1503197 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
838 01.11.2023 08:30 SEKR01.09.1 CT - Kičma 23.02.2023 20.02.2023
839 01.11.2023 08:30 ARBE23.06.1 CT - Kičma 06.03.2023 24.02.2023
840 01.11.2023 08:30 HAMI29.08.1 CT - Kičma 03.04.2023 29.03.2023
841 01.11.2023 08:30 VADE26.11.1 CT - Kičma 19.05.2023 12.05.2023
842 01.11.2023 08:30 DRZU24.11.1 CT - Glava 05.09.2023 28.08.2023
843 01.11.2023 08:30 HABA03.10.1 CT - Glava 07.09.2023 05.09.2023
844 01.11.2023 08:00 NEKO12.09.1 CT - Kičma 23.02.2023 20.02.2023
845 01.11.2023 08:00 DZTE06.01.1 CT - Glava 17.08.2023 07.08.2023
846 01.11.2023 08:00 EMOR22.03.1 CT - Kičma 06.09.2023 04.09.2023
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.10.2023 12:30 HASA0306194 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
2 31.10.2023 12:00 SAOM1980 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
3 31.10.2023 12:00 ZUDU1962 Ergometrija 29.06.2023
4 31.10.2023 12:00 HUCE0112194 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
5 31.10.2023 11:45 SACI1101193 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
6 31.10.2023 11:30 LJJO1107196 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
7 31.10.2023 11:15 MAZL2605196 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
8 31.10.2023 11:00 IBOR1951 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
9 31.10.2023 11:00 TAVR1975 Ergometrija 29.06.2023
10 31.10.2023 11:00 HIAV1508196 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
11 31.10.2023 10:45 SESE1704197 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
12 31.10.2023 10:30 KAKA2703195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
13 31.10.2023 10:15 IRIM1911197 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
14 31.10.2023 10:00 RESM1512194 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
15 31.10.2023 10:00 FESK1996 Ergometrija 29.06.2023
16 31.10.2023 10:00 ESSK0804196 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
17 31.10.2023 10:00 MUTA04.03.1 CT - Ostalo 11.08.2023
18 31.10.2023 10:00 ZDST31.01.1 CT - Ostalo 11.08.2023 08.08.2023
19 31.10.2023 10:00 FAIS26.02.1 CT - Ostalo 05.09.2023 01.09.2023
20 31.10.2023 10:00 HASU25.03.1 CT - Ostalo 05.09.2023 04.09.2023
21 31.10.2023 10:00 RADE02.06.1 CT - Ostalo 05.09.2023 31.08.2023
22 31.10.2023 10:00 AICA26.04.1 CT - Ostalo 19.09.2023 05.09.2023
23 31.10.2023 10:00 TAHA24.02.1 CT - Ostalo 05.10.2023
24 31.10.2023 10:00 HABJ27.03.1 CT - Ostalo 19.10.2023 16.10.2023
25 31.10.2023 09:45 NATE22.02.1 Kolonoskopija 05.09.2023
26 31.10.2023 09:30 AMFR25.03.1 Kolonoskopija 05.09.2023
27 31.10.2023 09:15 SEHA25.04.1 Gastroskopija 05.09.2023
28 31.10.2023 09:00 SEBO1959 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
29 31.10.2023 09:00 HASK1961 Ergometrija 29.06.2023
30 31.10.2023 09:00 MEBA01.01.1 Gastroskopija 05.09.2023
31 31.10.2023 08:30 ARSO17.04.1 CT - Kičma 03.03.2023 30.01.2023
32 31.10.2023 08:30 ENMU19.09.1 CT - Kičma 19.05.2023 11.05.2023
33 31.10.2023 08:30 TAVR11.02.1 CT - Glava 04.09.2023 29.08.2023
34 31.10.2023 08:30 JAPA31.05.1 CT - Glava 05.09.2023 28.08.2023
35 31.10.2023 08:30 RAJO07.10.1 CT - Glava 07.09.2023 04.09.2023
36 31.10.2023 08:30 MEIM04.06.1 CT - Glava 14.09.2023 08.09.2023
37 31.10.2023 08:00 MIAV14.1019 CT - Kičma 21.02.2023 23.01.2023
38 31.10.2023 08:00 OSKU01.11.1 CT - Kičma 21.02.2023 14.02.2023
39 31.10.2023 08:00 MIKO24.06.1 CT - Kičma 05.09.2023 31.08.2023
40 30.10.2023 12:00 SAKA1953 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
41 30.10.2023 12:00 ERCE1977 Ergometrija 29.06.2023
42 30.10.2023 11:00 FAKO1980 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
43 30.10.2023 11:00 MEBE1974 Ergometrija 29.06.2023
44 30.10.2023 10:00 MUDI1963 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
45 30.10.2023 10:00 DRBU1960 Ergometrija 29.06.2023
46 30.10.2023 10:00 SAMU29.05.1 CT - Ostalo 03.08.2023 02.08.2023
47 30.10.2023 10:00 PELJ15.05.1 CT - Ostalo 09.08.2023 02.08.2023
48 30.10.2023 10:00 TAKU09.06.1 CT - Ostalo 05.09.2023 29.08.2023
49 30.10.2023 10:00 IVMI28.07.1 CT - Ostalo 07.09.2023 05.09.2023
50 30.10.2023 10:00 SASI15.08.1 CT - Ostalo 12.09.2023 23.08.2023
51 30.10.2023 10:00 NAHU03.02.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
52 30.10.2023 09:30 RURI17.05.1 Gastroskopija 05.09.2023
53 30.10.2023 09:15 FUSP18.03.1 Gastroskopija 05.09.2023
54 30.10.2023 09:00 ZDDA1938 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
55 30.10.2023 09:00 RAKE1967 Ergometrija 29.06.2023
56 30.10.2023 09:00 BADO29.06.1 CT - Kičma 15.08.2023 10.08.2023
57 30.10.2023 09:00 MAJU09.11.1 Gastroskopija 05.09.2023
58 30.10.2023 09:00 BEDI10.12.1 CT - Glava 07.09.2023 04.09.2023
59 30.10.2023 08:30 HOZE07.02.1 CT - Kičma 24.02.2023 21.02.2023
60 30.10.2023 08:30 ALDE26.04.1 CT - Kičma 03.04.2023 22.03.2023
61 30.10.2023 08:30 SAOM19.08.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
62 30.10.2023 08:30 ZADO24.10.1 CT - Glava 30.08.2023 23.08.2023
63 30.10.2023 08:00 ADCU0110196 CT - Kičma 21.02.2023 14.02.2023
64 30.10.2023 08:00 MIHU01.01.1 CT - Kičma 30.08.2023 22.08.2023
65 30.10.2023 08:00 IBSA01.03.1 CT - Glava 04.09.2023 30.08.2023
66 30.10.2023 08:00 SLCO11.05.1 CT - Ostalo 27.09.2023 21.09.2023
67 27.10.2023 12:00 SEKO1966 Ergometrija 28.06.2023
68 27.10.2023 11:00 HASA1971 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
69 27.10.2023 11:00 HABA1981 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
70 27.10.2023 11:00 ZLKO1965 Ergometrija 28.06.2023
71 27.10.2023 10:30 AITA1993 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
72 27.10.2023 10:00 HACI1966 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
73 27.10.2023 10:00 ADSM1979 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
74 27.10.2023 10:00 HAHA1943 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
75 27.10.2023 10:00 SADR14.04.1 CT - Ostalo 02.08.2023 25.07.2023
76 27.10.2023 10:00 MEMU23.05.1 CT - Ostalo 30.08.2023 15.08.2023
77 27.10.2023 10:00 AVKO27.10.1 CT - Ostalo 04.09.2023 29.08.2023
78 27.10.2023 10:00 JOTO10.11.1 CT - Ostalo 05.09.2023 16.08.2023
79 27.10.2023 10:00 BAAJ14.02.1 CT - Ostalo 12.09.2023 28.08.2023
80 27.10.2023 10:00 NUSE27.04.1 CT - Ostalo 12.09.2023
81 27.10.2023 10:00 MISA05.04.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
82 27.10.2023 10:00 SAIS29.04.1 CT - Ostalo 03.10.2023 21.09.2023
83 27.10.2023 09:45 NEHR1957 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
84 27.10.2023 09:35 ZAKA05.06.1 Kolonoskopija 25.08.2023
85 27.10.2023 09:30 NAMI1954 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
86 27.10.2023 09:20 NUKA20.09.1 Kolonoskopija 25.08.2023
87 27.10.2023 09:05 IZCO18.01.1 Kolonoskopija 25.08.2023
88 27.10.2023 09:00 EMPA1968 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
89 27.10.2023 09:00 ADSM1979 Ergometrija 28.06.2023
90 27.10.2023 08:50 ENCA13.10.1 Kolonoskopija 25.08.2023
91 27.10.2023 08:30 MEHA24.06.1 CT - Kičma 24.02.2023 21.02.2023
92 27.10.2023 08:30 MURI30.04.1 CT - Glava 30.08.2023 28.08.2023
93 27.10.2023 08:30 EZCI17.10.1 CT - Glava 05.09.2023 23.08.2023
94 27.10.2023 08:30 EDTI03.12.1 CT - Glava 20.09.2023 07.09.2023
95 27.10.2023 08:30 DZFE28.06.2 CT - Glava 20.10.2023 17.10.2023
96 27.10.2023 08:00 IDSA1502194 CT - Kičma 20.02.2023
97 27.10.2023 08:00 MUKO20.08.1 CT - Kičma 10.04.2023 05.04.2023
98 27.10.2023 08:00 ENSE16.06.1 CT - Ostalo 14.08.2023 09.08.2023
99 27.10.2023 08:00 SAMA10.05.1 CT - Kičma 30.08.2023 28.08.2023
100 27.10.2023 08:00 SECI19.09.2 CT - Glava 05.10.2023 02.10.2023
101 26.10.2023 12:00 RAKA1954 Ergometrija 28.06.2023
102 26.10.2023 11:00 MISE1980 Ultrazvuk Srca 28.06.2023 01.01.1970
103 26.10.2023 11:00 NIKA1971 Ergometrija 28.06.2023
104 26.10.2023 11:00 PASK1807195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
105 26.10.2023 11:00 FAKO0411197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
106 26.10.2023 10:45 ADIB2708197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
107 26.10.2023 10:45 RASK0803196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
108 26.10.2023 10:45 AZAG0901194 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
109 26.10.2023 10:30 SUKR0711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
110 26.10.2023 10:15 VADE2412196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
111 26.10.2023 10:15 EDKA1211195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
112 26.10.2023 10:00 SEHO1958 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
113 26.10.2023 10:00 SUKU0306195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
114 26.10.2023 10:00 ENUZ20.07.1 CT - Ostalo 11.07.2023 29.06.2023
115 26.10.2023 10:00 MIKO17.07.1 CT - Ostalo 31.07.2023 26.07.2023
116 26.10.2023 10:00 AMDI09.10.1 CT - Ostalo 04.09.2023 04.01.2023
117 26.10.2023 10:00 FAGA25.11.1 CT - Ostalo 05.09.2023 31.08.2023
118 26.10.2023 10:00 NEHO24.10.1 CT - Ostalo 12.09.2023 08.09.2023
119 26.10.2023 10:00 NISK28.06.1 CT - Ostalo 12.09.2023 11.09.2023
120 26.10.2023 10:00 MUOR02.10.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
121 26.10.2023 10:00 SACA19.02.1 CT - Ostalo 18.09.2023 14.09.2023
122 26.10.2023 10:00 JUKU2605195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
123 26.10.2023 10:00 HASI08.11.1 CT - Ostalo 03.10.2023 27.09.2023
124 26.10.2023 09:45 IBJU0102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
125 26.10.2023 09:45 SACE16.10.1 Rektoskopija 25.08.2023
126 26.10.2023 09:30 SEAH0309197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
127 26.10.2023 09:15 HAFE1411195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
128 26.10.2023 09:15 SASU20.07.1 Kolonoskopija 25.08.2023
129 26.10.2023 09:00 MUSA18.11.1 CT - Kičma 15.06.2023 13.06.2023
130 26.10.2023 09:00 SECO1952 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
131 26.10.2023 09:00 ESVR1959 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
132 26.10.2023 09:00 FIBU1202194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 06.07.2023
133 26.10.2023 09:00 SATV07.11.1 Gastroskopija 25.08.2023
134 26.10.2023 08:30 SAHA10.03.1 CT - Ostalo 04.08.2023 01.08.2023
135 26.10.2023 08:30 ISJA11.09.1 CT - Glava 04.09.2023 30.08.2023
136 26.10.2023 08:30 AIBA02.02.1 CT - Glava 06.09.2023 25.08.2023
137 26.10.2023 08:00 REFO1809964 CT - Kičma 20.02.2023
138 26.10.2023 08:00 REHO2606195 CT - Kičma 20.02.2023
139 26.10.2023 08:00 SETA13.04.1 CT - Kičma 21.02.2023 20.02.2023
140 26.10.2023 08:00 MUHA10.02.1 CT - Glava 30.08.2023 24.08.2023
141 26.10.2023 08:00 ELKA07.05.1 CT - Kičma 12.09.2023 05.09.2023
142 26.10.2023 08:00 NEHO0301196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
143 26.10.2023 08:00 VLKU07.08.1 CT - Kičma 17.10.2023
144 25.10.2023 12:00 HASK1966 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
145 25.10.2023 11:45 VIDU1961 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
146 25.10.2023 11:30 MUOM1947 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
147 25.10.2023 11:30 VAKA2707197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
148 25.10.2023 11:15 FESO1951 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
149 25.10.2023 11:15 ENTU2005196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
150 25.10.2023 11:00 HAAV1955 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
151 25.10.2023 11:00 SETU2405197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
152 25.10.2023 10:45 SAKO1978 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
153 25.10.2023 10:45 SANO0807195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
154 25.10.2023 10:15 SATU1984 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
155 25.10.2023 10:15 ESNA1011195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
156 25.10.2023 10:00 HUHE06.04.1 CT - Ostalo 14.04.2023 12.04.2023
157 25.10.2023 10:00 LJSA1968 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
158 25.10.2023 10:00 ELKO13.10.1 CT - Ostalo 04.09.2023 28.08.2023
159 25.10.2023 10:00 NABUNajla CT - Ostalo 06.09.2023 04.09.2023
160 25.10.2023 10:00 RADI24.04.1 CT - Ostalo 08.09.2023 31.08.2023
161 25.10.2023 10:00 NEKU21.08.2 CT - Ostalo 18.09.2023 14.09.2023
162 25.10.2023 10:00 NADE09.07.1 CT - Ostalo 22.09.2023 19.09.2023
163 25.10.2023 10:00 HRHA0708195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
164 25.10.2023 09:45 SESE1950 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
165 25.10.2023 09:30 SEDI1960 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
166 25.10.2023 09:30 AZCA03.07.1 Kolonoskopija 25.08.2023
167 25.10.2023 09:15 DUMI03.04.1 Rektoskopija 25.08.2023
168 25.10.2023 09:00 HAIS1976 CT - Kičma 17.02.2023
169 25.10.2023 09:00 DZKO2609196 CT - Kičma 17.02.2023
170 25.10.2023 09:00 ENAL31.07.1 Rektoskopija 25.08.2023
171 25.10.2023 08:30 KAIK29.09.1 CT - Glava 04.09.2023 28.08.2023
172 25.10.2023 08:30 HAOS30.07.1 CT - Glava 05.09.2023 30.08.2023
173 25.10.2023 08:30 MEDI05.11.1 CT - Glava 06.09.2023 30.08.2023
174 25.10.2023 08:30 MEDI05.11.1 CT - Glava 06.09.2023 30.08.2023
175 25.10.2023 08:30 ALSM02.01.1 CT - Glava 26.09.2023 21.09.2023
176 25.10.2023 08:00 SAKU0106197 CT - Kičma 17.02.2023
177 25.10.2023 08:00 ABML06.10.1 CT - Kičma 20.04.2023 14.04.2023
178 25.10.2023 08:00 SESI20.07.1 CT - Kičma 11.08.2023 28.07.2023
179 25.10.2023 08:00 MICU19.08.1 CT - Kičma 05.09.2023 29.08.2023
180 24.10.2023 12:00 NUNA1964 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
181 24.10.2023 12:00 FASP1966 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
182 24.10.2023 12:00 RAZE1952 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
183 24.10.2023 12:00 SABI1966 Ergometrija 28.06.2023
184 24.10.2023 11:30 RAHU1962 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
185 24.10.2023 11:00 ANTA1957 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
186 24.10.2023 11:00 ZAHA1949 Ergometrija 28.06.2023
187 24.10.2023 10:30 ZUKR2708195 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
188 24.10.2023 10:15 DUTU1961 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
189 24.10.2023 10:00 PELO14.05.1 CT - Ostalo 02.06.2023 16.05.2023
190 24.10.2023 10:00 BESA1954 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
191 24.10.2023 10:00 NEAL1975 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
192 24.10.2023 10:00 REDI1959 Ergometrija 28.06.2023
193 24.10.2023 10:00 FASK18.01.1 CT - Ostalo 04.09.2023 31.08.2023
194 24.10.2023 10:00 RETR01.01.1 CT - Ostalo 05.09.2023 01.09.2023
195 24.10.2023 10:00 GIKU27.09.1 CT - Ostalo 13.09.2023 11.09.2023
196 24.10.2023 10:00 SEAH18.05.1 CT - Ostalo 27.09.2023 22.09.2023
197 24.10.2023 10:00 FEBE04.02.1 CT - Ostalo 03.10.2023 27.09.2023
198 24.10.2023 09:45 NUVE1944 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
199 24.10.2023 09:45 FENE02.02.1 Kolonoskopija 25.08.2023
200 24.10.2023 09:30 SAMU1963 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
201 24.10.2023 09:30 SAHO06.07.1 Gastroskopija 25.08.2023
202 24.10.2023 09:15 MAMA04.02.1 Gastroskopija 25.08.2023
203 24.10.2023 09:00 NEBU0805197 CT - Kičma 17.02.2023
204 24.10.2023 09:00 REHR1964 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
205 24.10.2023 09:00 ENBE1951 Ergometrija 28.06.2023
206 24.10.2023 09:00 EDGL24.08.1 Gastroskopija 25.08.2023
207 24.10.2023 08:30 SEBE19.06.1 CT - Kičma 24.02.2023 22.02.2023
208 24.10.2023 08:30 SEMA04.06.1 CT - Ostalo 04.09.2023 16.08.2023
209 24.10.2023 08:30 BEHA14.07.1 CT - Glava 04.09.2023 29.08.2023
210 24.10.2023 08:30 BENU01.03.1 CT - Glava 05.09.2023 01.09.2023
211 24.10.2023 08:00 ALHA31.12.1 CT - Kičma 17.02.2023 15.02.2023
212 24.10.2023 08:00 DZBE1969 CT - Kičma 17.02.2023
213 24.10.2023 08:00 ZMI13.07.1 CT - Kičma 11.08.2023 26.07.2023
214 24.10.2023 08:00 ZEKU06.05.1 CT - Glava 25.08.2023 24.08.2023
215 24.10.2023 08:00 MUSK14.09.1 CT - Glava 30.08.2023 14.08.2023
216 24.10.2023 08:00 HAZA11.07.1 CT - Kičma 04.09.2023 28.08.2023
217 23.10.2023 12:00 HAOM1960 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
218 23.10.2023 12:00 SEMU1974 Ergometrija 28.06.2023
219 23.10.2023 11:00 NABA1963 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
220 23.10.2023 11:00 ALBA1986 Ergometrija 28.06.2023
221 23.10.2023 10:00 RAPA1959 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
222 23.10.2023 10:00 HAOM1960 Ergometrija 28.06.2023
223 23.10.2023 10:00 BEKA24.12.1 CT - Ostalo 02.08.2023 28.07.2023
224 23.10.2023 10:00 LJJO11.07.1 CT - Ostalo 24.08.2023 18.08.2023
225 23.10.2023 10:00 DZBO16.01.1 CT - Ostalo 30.08.2023 16.08.2023
226 23.10.2023 10:00 NEKA10.10.1 CT - Ostalo 01.09.2023 31.08.2023
227 23.10.2023 10:00 VAFR20.04.1 CT - Ostalo 04.09.2023 31.08.2023
228 23.10.2023 10:00 JAHO22.05.1 CT - Ostalo 02.10.2023
229 23.10.2023 09:30 SEMU26.09.1 Gastroskopija 25.08.2023
230 23.10.2023 09:15 HIPL23.12.1 Gastroskopija 25.08.2023
231 23.10.2023 09:00 FAZU1981 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
232 23.10.2023 09:00 ZAZU1981 Ergometrija 28.06.2023
233 23.10.2023 09:00 ELKO21.04.1 Gastroskopija 25.08.2023
234 23.10.2023 09:00 SAAR15.08.1 CT - Glava 31.08.2023 25.08.2023
235 23.10.2023 08:30 MUSP16.05.1 CT - Glava 30.08.2023 23.08.2023
236 23.10.2023 08:00 MAGR13.08.1 CT - Kičma 17.02.2023 13.02.2023
237 23.10.2023 08:00 AMIS03.05.1 CT - Kičma 17.02.2023 15.02.2023
238 23.10.2023 08:00 EDSA28.11.1 CT - Kičma 17.02.2023 09.02.2023
239 23.10.2023 08:00 SETE0101964 CT - Kičma 08.06.2023 02.06.2023
240 23.10.2023 08:00 ALCI12.07.1 CT - Kičma 07.08.2023 03.08.2023
241 23.10.2023 08:00 EDDE20.07.1 CT - Glava 25.08.2023 23.08.2023
242 23.10.2023 08:00 ELLU07.07.1 CT - Kičma 01.09.2023 18.08.2023
243 20.10.2023 12:00 SUAS1965 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
244 20.10.2023 11:30 DZAV1996 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
245 20.10.2023 11:00 REMU1969 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
246 20.10.2023 11:00 BEBU1956 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
247 20.10.2023 11:00 BEBU1956 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
248 20.10.2023 11:00 ZEBI1959 Ergometrija 28.06.2023
249 20.10.2023 10:30 ALRA1993 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
250 20.10.2023 10:15 DRSL1968 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
251 20.10.2023 10:00 JAVI09.01.1 CT - Ostalo 22.05.2023 08.05.2023
252 20.10.2023 10:00 NISK1970 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
253 20.10.2023 10:00 SEBE1961 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
254 20.10.2023 10:00 EMDO15.09.1 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
255 20.10.2023 10:00 STAK20.08.1 CT - Ostalo 25.08.2023 23.08.2023
256 20.10.2023 10:00 EMZU05.05.1 CT - Ostalo 29.08.2023 17.08.2023
257 20.10.2023 10:00 SAPI12.11.1 CT - Ostalo 30.08.2023 21.08.2023
258 20.10.2023 10:00 SUEM12.03.1 CT - Ostalo 04.09.2023 29.08.2023
259 20.10.2023 10:00 SUEM12.03.1 CT - Ostalo 04.09.2023 29.08.2023
260 20.10.2023 10:00 ADBE14.06.1 CT - Ostalo 08.09.2023 06.09.2023
261 20.10.2023 10:00 DUCI01.08.1 CT - Ostalo 13.09.2023 01.09.2023
262 20.10.2023 10:00 RARA11.06,1 CT - Ostalo 21.09.2023 12.09.2023
263 20.10.2023 10:00 SAFE01.01.1 CT - Ostalo 21.09.2023 19.09.2023
264 20.10.2023 09:45 SASA1953 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
265 20.10.2023 09:40 FAPU07.01.1 Kolonoskopija 25.08.2023
266 20.10.2023 09:30 BOST1951 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
267 20.10.2023 09:20 DUDI18.11.1 Kolonoskopija 25.08.2023
268 20.10.2023 09:05 HAGR23.04.1 Kolonoskopija 25.08.2023
269 20.10.2023 09:00 FIKA25.11.1 CT - Glava 23.06.2023 07.06.2023
270 20.10.2023 09:00 ZLTU1968 Ergometrija 28.06.2023
271 20.10.2023 09:00 SEBE1961 Ergometrija 28.06.2023
272 20.10.2023 09:00 KAJU1976 Ergometrija 28.06.2023
273 20.10.2023 08:50 HEAH05.02.1 Kolonoskopija 25.08.2023
274 20.10.2023 08:30 MIHA05.09.1 CT - Kičma 16.02.2023 13.02.2023
275 20.10.2023 08:30 SAVA19.08.1 CT - Kičma 16.02.2023 09.02.2023
276 20.10.2023 08:30 FIKA25.11.1 CT - Kičma 23.06.2023 07.06.2023
277 20.10.2023 08:00 AZBJ13,03.1 CT - Kičma 17.02.2023 14.02.2023
278 20.10.2023 08:00 VABU17.0619 CT - Kičma 07.08.2023 24.07.2023
279 20.10.2023 08:00 ZUHA04.09.1 CT - Glava 25.08.2023 23.08.2023
280 20.10.2023 08:00 FUKA20.06.1 CT - Kičma 31.08.2023 25.08.2023
281 20.10.2023 08:00 HABE24.11.1 CT - Glava 31.08.2023 28.08.2023
282 19.10.2023 13:20 JUSM14.05.1 CT - Glava 09.10.2023
283 19.10.2023 12:00 SAGO1976 Ergometrija 28.06.2023
284 19.10.2023 11:45 SACE0809196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
285 19.10.2023 11:30 LASM2711198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
286 19.10.2023 11:15 MIKO0707195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
287 19.10.2023 11:00 FAIS1947 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
288 19.10.2023 11:00 NAHA1945 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
289 19.10.2023 11:00 NEBA1972 Ergometrija 28.06.2023
290 19.10.2023 11:00 SEKA2105196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
291 19.10.2023 11:00 HASA0506197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
292 19.10.2023 10:45 AVME0710194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
293 19.10.2023 10:30 STST3110195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
294 19.10.2023 10:30 GOPE2108195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
295 19.10.2023 10:15 NENE0502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
296 19.10.2023 10:15 ELSA0302198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
297 19.10.2023 10:00 MIKA1967 Sub-Spec-Reumatologija 28.06.2023
298 19.10.2023 10:00 AJCU1963 Ergometrija 28.06.2023
299 19.10.2023 10:00 AZKU0107197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
300 19.10.2023 10:00 NIBE21.06.1 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
301 19.10.2023 10:00 DZHA10.08.1 CT - Ostalo 24.08.2023
302 19.10.2023 10:00 HANE05.02.1 CT - Ostalo 18.09.2023 25.08.2023
303 19.10.2023 10:00 ASMU18.03.1 CT - Ostalo 19.09.2023 12.09.2023
304 19.10.2023 10:00 JAKI25.03.1 CT - Ostalo 20.09.2023 19.09.2023
305 19.10.2023 10:00 MUHA1901194 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
306 19.10.2023 10:00 AHCA28.02.1 CT - Ostalo 28.09.2023 25.09.2023
307 19.10.2023 09:45 ZARA1807195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
308 19.10.2023 09:30 HAHA3006196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
309 19.10.2023 09:30 HAKA18.04.1 Kolonoskopija 25.08.2023
310 19.10.2023 09:15 SEMU2106196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
311 19.10.2023 09:15 ELIM14.02.1 Gastroskopija 25.08.2023
312 19.10.2023 09:00 IVPE1954 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
313 19.10.2023 09:00 ESMO1962 Ergometrija 28.06.2023
314 19.10.2023 09:00 SEZE0403196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
315 19.10.2023 09:00 MAOM13.12.1 Gastroskopija 25.08.2023
316 19.10.2023 08:30 IRSM25.09.1 CT - Kičma 16.02.2023 08.02.2023
317 19.10.2023 08:30 BEKR06.12.1 CT - Kičma 10.04.2023 17.03.2023
318 19.10.2023 08:30 SAHU11.02.1 CT - Glava 20.09.2023 18.09.2023
319 19.10.2023 08:00 BISK10.07.1 CT - Kičma 17.02.2023 08.02.2023
320 19.10.2023 08:00 SAGA18.04.1 CT - Kičma 30.06.2023 27.06.2023
321 19.10.2023 08:00 JAHU02.01.1 CT - Glava 15.09.2023 05.09.2023
322 18.10.2023 12:00 IBGO1955 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
323 18.10.2023 11:45 ZIJU1956 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
324 18.10.2023 11:30 ALMU1954 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
325 18.10.2023 11:30 SASA1802195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
326 18.10.2023 11:15 NAMU1959 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
327 18.10.2023 11:15 ALKA0912178 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
328 18.10.2023 11:00 OMDI1958 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
329 18.10.2023 11:00 MESM1306198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
330 18.10.2023 10:45 MIFA0307196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
331 18.10.2023 10:30 HAMU1968 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
332 18.10.2023 10:15 DZPO2209197 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
333 18.10.2023 10:15 SEGO1968 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
334 18.10.2023 10:15 ALDO1807197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
335 18.10.2023 10:00 FEIM0406195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
336 18.10.2023 10:00 ESCI1942 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
337 18.10.2023 10:00 HAHR04.10.1 CT - Ostalo 31.07.2023 19.07.2023
338 18.10.2023 10:00 ANJO30.07.1 CT - Ostalo 22.08.2023 07.08.2023
339 18.10.2023 10:00 HASM11.03.1 CT - Ostalo 22.08.2023 15.08.2023
340 18.10.2023 10:00 JOBA20.02.1 CT - Ostalo 24.08.2023 22.08.2023
341 18.10.2023 10:00 SADA11.08.1 Rektoskopija 25.08.2023
342 18.10.2023 10:00 SAKA09.05.1 CT - Ostalo 14.09.2023 11.09.2023
343 18.10.2023 10:00 MEBA17.09.1 CT - Ostalo 27.09.2023 20.09.2023
344 18.10.2023 09:45 DZPO1973 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
345 18.10.2023 09:30 FEIM1956 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
346 18.10.2023 09:30 NESE09.01.1 Gastroskopija 25.08.2023 01.01.1970
347 18.10.2023 09:15 ERAR29.11.1 Gastroskopija 25.08.2023
348 18.10.2023 09:00 MEAJ16.10.1 Gastroskopija 25.08.2023
349 18.10.2023 08:30 MESU16.03.1 CT - Kičma 06.06.2023 31.05.2023
350 18.10.2023 08:00 SAMA22.08.1 CT - Kičma 10.02.2023 09.02.2023
351 18.10.2023 08:00 FAKU16.04.1 CT - Kičma 10.02.2023 08.02.2023
352 18.10.2023 08:00 DZDZ1111982 CT - Kičma 13.02.2023
353 18.10.2023 08:00 IRTU21.06.1 CT - Kičma 02.08.2023 18.07.2023
354 18.10.2023 08:00 SAMU11.11.1 CT - Kičma 24.08.2023 22.08.2023
355 18.10.2023 08:00 AHHR29.06.1 CT - Glava 24.08.2023 21.08.2023
356 18.10.2023 08:00 MECO31.08.1 CT - Kičma 20.09.2023 25.04.2023
357 18.10.2023 08:00 MUHI21.05.1 CT - Glava 27.09.2023 19.09.2023
358 18.10.2023 08:00 FABE24.06.1 CT - Glava 27.09.2023 20.09.2023
359 17.10.2023 12:00 SANE1969 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
360 17.10.2023 12:00 IHHA1959 Ergometrija 28.06.2023
361 17.10.2023 11:45 IBDE1943 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
362 17.10.2023 11:30 FASK1958 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
363 17.10.2023 11:00 MEBR1947 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
364 17.10.2023 11:00 ASJU1991 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
365 17.10.2023 11:00 SAKA1976 Ergometrija 28.06.2023
366 17.10.2023 11:00 ADDE11.04.1 CT - Ostalo 27.09.2023 19.09.2023
367 17.10.2023 10:30 HAIM1948 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
368 17.10.2023 10:15 MIDR1950 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
369 17.10.2023 10:00 FABR1951 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
370 17.10.2023 10:00 HAJU1959 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
371 17.10.2023 10:00 DAME1964 Ergometrija 28.06.2023
372 17.10.2023 10:00 MASL03.12.1 CT - Ostalo 15.08.2023 01.08.2023
373 17.10.2023 10:00 IBSE01.09.1 CT - Glava 24.08.2023 18.08.2023
374 17.10.2023 10:00 EDHA05.08.1 CT - Ostalo 25.08.2023 22.08.2023
375 17.10.2023 10:00 REMR15.05.1 CT - Ostalo 04.09.2023 30.08.2023
376 17.10.2023 10:00 SUVR01.08.1 CT - Ostalo 08.09.2023 06.09.2023
377 17.10.2023 10:00 REPR09.01.1 CT - Ostalo 13.09.2023 06.09.2023
378 17.10.2023 09:50 BEIS30.01.1 Kolonoskopija 25.08.2023
379 17.10.2023 09:45 DZBA1952 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
380 17.10.2023 09:30 SEPU1960 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
381 17.10.2023 09:30 SEMR15.05.1 Gastroskopija 25.08.2023
382 17.10.2023 09:15 MAMI18.08.1 Gastroskopija 25.08.2023
383 17.10.2023 09:00 AJKA2004 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
384 17.10.2023 09:00 FIHA1958 Ergometrija 28.06.2023
385 17.10.2023 09:00 IBSU13.07.1 CT - Glava 31.07.2023 10.07.2023
386 17.10.2023 09:00 NAGA21.11.1 Gastroskopija 25.08.2023
387 17.10.2023 08:30 NETU03.03.1 CT - Glava 30.08.2023 28.08.2023
388 17.10.2023 08:00 RESU10.04.1 CT - Kičma 10.02.2023 08.02.2023
389 17.10.2023 08:00 HAPO06.02.1 CT - Kičma 10.02.2023 06.02.2023
390 17.10.2023 08:00 SAHU06.04.1 CT - Kičma 10.02.2023 19.01.2023
391 17.10.2023 08:00 ASZE20.09.1 CT - Kičma 03.08.2023 26.07.2023
392 17.10.2023 08:00 ALKA26.09.1 CT - Glava 24.08.2023 21.08.2023
393 17.10.2023 08:00 TAVR11.02.1 CT - Kičma 29.08.2023 15.08.2023
394 17.10.2023 08:00 MIBU29.11.1 CT - Kičma 27.09.2023 22.09.2023
395 16.10.2023 12:00 ABKA1950 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
396 16.10.2023 11:00 BAHA1956 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
397 16.10.2023 11:00 SNGE1966 Ergometrija 28.06.2023
398 16.10.2023 11:00 DZHU1981 Ergometrija 28.06.2023
399 16.10.2023 10:00 REKA1971 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
400 16.10.2023 10:00 CABE03.01.1 CT - Ostalo 04.08.2023 02.08.2023
401 16.10.2023 10:00 ADME27.09.1 CT - Ostalo 14.08.2023 11.08.2023
402 16.10.2023 10:00 SIKO20.11.1 CT - Ostalo 22.08.2023 21.08.2023
403 16.10.2023 10:00 IBAH10.06.1 CT - Ostalo 30.08.2023 16.08.2023
404 16.10.2023 10:00 ROAP13.01.1 CT - Ostalo 31.08.2023 25.08.2023
405 16.10.2023 10:00 TAPI14.04.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
406 16.10.2023 10:00 ZESM23.11.1 CT - Ostalo 20.09.2023 18.09.2023
407 16.10.2023 10:00 SAMA18.10.1 CT - Ostalo 21.09.2023 25.08.2023
408 16.10.2023 09:50 MATA26.08.1 Gastroskopija 25.08.2023
409 16.10.2023 09:30 MIGL10.05.1 Gastroskopija 25.08.2023
410 16.10.2023 09:15 MABA17.09.1 Gastroskopija 25.08.2023
411 16.10.2023 09:00 IRSE21.09.1 CT - Kičma 23.06.2023 20.06.2023
412 16.10.2023 09:00 AIDE1983 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
413 16.10.2023 09:00 DZTR1953 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
414 16.10.2023 09:00 HASM25.06.1 Gastroskopija 25.08.2023
415 16.10.2023 08:30 AVBE12.10.1 CT - Kičma 10.04.2023 05.04.2023
416 16.10.2023 08:30 ELSA08.08.1 CT - Glava 28.08.2023 24.08.2023
417 16.10.2023 08:00 SASM12.10.1 CT - Kičma 09.02.2023 02.02.2023
418 16.10.2023 08:00 VABI01.03.1 CT - Kičma 10.02.2023 07.02.2023
419 16.10.2023 08:00 MIPO29.07.1 CT - Kičma 10.02.2023 12.01.2023
420 16.10.2023 08:00 KEHA03.07.1 CT - Glava 22.08.2023 21.08.2023
421 16.10.2023 08:00 AJME09.01.1 CT - Glava 24.08.2023 21.08.2023
422 16.10.2023 08:00 JADU09.09.1 CT - Glava 24.08.2023 22.08.2023
423 16.10.2023 08:00 SAHU03.06.1 CT - Kičma 28.08.2023 17.08.2023
424 16.10.2023 08:00 SAMA18.01.1 CT - Kičma 21.09.2023 25.08.2023
425 13.10.2023 11:45 FAHO1948 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
426 13.10.2023 11:30 AMIS1964 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
427 13.10.2023 11:15 SACA1952 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
428 13.10.2023 11:00 VAMU1969 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
429 13.10.2023 11:00 JUKO1956 Ergometrija 28.06.2023
430 13.10.2023 10:30 ADCE1985 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
431 13.10.2023 10:15 SAMU1957 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
432 13.10.2023 10:00 NISP1981 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
433 13.10.2023 10:00 AMHA1955 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
434 13.10.2023 10:00 SUDZ1964 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
435 13.10.2023 10:00 EDFR1976 Ergometrija 28.06.2023
436 13.10.2023 10:00 ALHU1962 Ergometrija 28.06.2023
437 13.10.2023 10:00 SEHA23.08.1 CT - Ostalo 03.08.2023 24.07.2023
438 13.10.2023 10:00 AHSA24.10.1 CT - Ostalo 09.08.2023 21.06.2023
439 13.10.2023 10:00 NEBU03.03.1 CT - Ostalo 14.08.2023 09.08.2023
440 13.10.2023 10:00 BASA05.09.1 CT - Kičma 22.08.2023 18.08.2023
441 13.10.2023 10:00 HAMU04.06.1 CT - Ostalo 30.08.2023 24.08.2023
442 13.10.2023 10:00 FABA14.11.1 CT - Ostalo 30.08.2023 28.08.2023
443 13.10.2023 10:00 FABR24.09.1 CT - Ostalo 31.08.2023 29.08.2023
444 13.10.2023 10:00 HACA14.03.1 CT - Ostalo 05.09.2023 01.09.2023
445 13.10.2023 10:00 SEBU14.01.1 CT - Ostalo 19.09.2023 14.09.2023
446 13.10.2023 09:45 NISP1981 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
447 13.10.2023 09:45 MIMU02.11.1 Kolonoskopija 22.08.2023
448 13.10.2023 09:30 HAKE1956 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
449 13.10.2023 09:30 SLMA12.10.1 Kolonoskopija 22.08.2023
450 13.10.2023 09:15 EDBE13.07.1 Kolonoskopija 22.08.2023
451 13.10.2023 09:00 AJRI1956 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
452 13.10.2023 09:00 SEAJ1962 Ergometrija 28.06.2023
453 13.10.2023 09:00 SASA06.05.2 Kolonoskopija 22.08.2023
454 13.10.2023 08:30 HAMU01.08.1 CT - Kičma 23.06.2023 08.06.2023
455 13.10.2023 08:30 FIKL05.03.1 CT - Glava 31.08.2023 24.08.2023
456 13.10.2023 08:30 MEFA19.09.1 CT - Glava 27.09.2023 22.09.2023
457 13.10.2023 08:00 BETE14.04.1 CT - Kičma 09.02.2023 02.02.2023
458 13.10.2023 08:00 ZADI06.02.1 CT - Kičma 09.02.2023 07.02.2023
459 13.10.2023 08:00 INHU1966 Sub-Spec-Reumatologija 28.06.2023
460 13.10.2023 08:00 NAPO03.02.1 CT - Glava 24.08.2023 15.08.2023
461 13.10.2023 08:00 MAPA08.09.1 CT - Glava 25.08.2023 01.08.2023
462 13.10.2023 08:00 KECA02.04.1 CT - Kičma 05.09.2023 31.08.2023
463 12.10.2023 11:30 MIOM2510197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
464 12.10.2023 11:15 FIRI15.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
465 12.10.2023 11:15 SIRA0503194 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
466 12.10.2023 11:00 ZUCE1973 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
467 12.10.2023 11:00 FEKU1975 Ergometrija 28.06.2023
468 12.10.2023 11:00 MIHO11.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
469 12.10.2023 10:45 EDHA07.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
470 12.10.2023 10:45 SAHO0907198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
471 12.10.2023 10:30 SAKO15.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
472 12.10.2023 10:30 SABA0508194 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
473 12.10.2023 10:15 BLAR20.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
474 12.10.2023 10:15 JABU2911198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
475 12.10.2023 10:00 DIKA1964 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
476 12.10.2023 10:00 ALCA1974 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
477 12.10.2023 10:00 DZSM1968 Ergometrija 28.06.2023
478 12.10.2023 10:00 MEAG1956 Ergometrija 28.06.2023
479 12.10.2023 10:00 JAFE06.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
480 12.10.2023 10:00 FAIB20.07.1 CT - Ostalo 07.07.2023 26.06.2023
481 12.10.2023 10:00 RACU13.07.1 CT - Ostalo 20.07.2023 18.07.2023
482 12.10.2023 10:00 RACU13.07.1 CT - Ostalo 20.07.2023 18.07.2023
483 12.10.2023 10:00 HASI11.12.1 CT - Ostalo 28.07.2023 25.07.2023
484 12.10.2023 10:00 VEDO01.01.1 CT - Ostalo 04.08.2023 02.08.2023
485 12.10.2023 10:00 JAKU20.09.1 CT - Ostalo 22.08.2023
486 12.10.2023 10:00 MUHU05.07.1 CT - Ostalo 24.08.2023 21.08.2023
487 12.10.2023 10:00 AHVA22.01.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
488 12.10.2023 10:00 SAKA03.12.1 CT - Ostalo 05.09.2023 14.08.2023
489 12.10.2023 10:00 MUMA1011195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
490 12.10.2023 10:00 FAPI18.02.1 CT - Ostalo 28.09.2023 20.09.2023
491 12.10.2023 09:45 SESO22.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
492 12.10.2023 09:30 SESU15.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
493 12.10.2023 09:15 EDTE06.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
494 12.10.2023 09:15 ZIBE12.11.1 Kolonoskopija 21.08.2023 01.01.1970
495 12.10.2023 09:00 SUCO1998 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
496 12.10.2023 09:00 SEKL1955 Ergometrija 28.06.2023
497 12.10.2023 09:00 ZEDZ02.07.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
498 12.10.2023 09:00 MIMR01.05.1 Gastroskopija 21.08.2023
499 12.10.2023 08:30 ASAH26.09.1 CT - Kičma 10.05.2023 08.05.2023
500 12.10.2023 08:00 DEAL10.01.1 CT - Kičma 09.02.2023 23.01.2023
501 12.10.2023 08:00 RASL09.01.1 CT - Kičma 09.02.2023
502 12.10.2023 08:00 BEBE0605197 CT - Kičma 13.02.2023
503 12.10.2023 08:00 SIHI28.06.1 CT - Glava 07.04.2023 04.04.2023
504 12.10.2023 08:00 ASAH26.09.1 CT - Kičma 10.05.2023 08.05.2023
505 12.10.2023 08:00 HASA14.05.1 CT - Glava 17.08.2023 15.08.2023
506 12.10.2023 08:00 DRKA28.10.1 CT - Glava 22.08.2023 21.08.2023
507 12.10.2023 08:00 NUCI20.01.1 CT - Glava 27.09.2023 20.09.2023
508 11.10.2023 13:20 JUNE12.03.1 CT - Glava 06.10.2023 10.10.2023
509 11.10.2023 12:15 BOAB0205195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
510 11.10.2023 12:00 MIVU2009195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
511 11.10.2023 11:45 AIAZ0201196 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
512 11.10.2023 11:45 ARMU0608198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
513 11.10.2023 11:30 JAME2409195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
514 11.10.2023 11:15 DRHE1605195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
515 11.10.2023 11:00 AZBE2601198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
516 11.10.2023 10:45 ABOP12.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
517 11.10.2023 10:45 NEBJ0204196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
518 11.10.2023 10:30 NICO0808195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
519 11.10.2023 10:30 AJHE1809196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
520 11.10.2023 10:15 HACI2103196 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
521 11.10.2023 10:15 SAAL0906195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
522 11.10.2023 10:00 MIZU07.05.1 CT - Ostalo 26.05.2023 22.05.2023
523 11.10.2023 10:00 ENST28.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
524 11.10.2023 10:00 BADU04.06.1 CT - Ostalo 21.07.2023 13.07.2023
525 11.10.2023 10:00 FADI25.04.1 CT - Ostalo 26.07.2023 07.07.2023
526 11.10.2023 10:00 HABR04.04.1 CT - Ostalo 27.07.2023 25.07.2023
527 11.10.2023 10:00 MIBO27.01.1 CT - Ostalo 11.08.2023 21.07.2023
528 11.10.2023 10:00 AZJA31.10.1 CT - Ostalo 22.08.2023 18.08.2023
529 11.10.2023 10:00 SEFE04.01.1 CT - Ostalo 29.08.2023 22.08.2023
530 11.10.2023 10:00 ZATU13.08.1 CT - Ostalo 30.08.2023 29.08.2023
531 11.10.2023 10:00 ESCI02.06.1 CT - Ostalo 05.09.2023 23.08.2023
532 11.10.2023 09:50 EDDE10.06.1 Rektoskopija 21.08.2023
533 11.10.2023 09:30 FIAH11.04.1 Gastroskopija 21.08.2023
534 11.10.2023 09:15 SEHA14.02.1 Gastroskopija 21.08.2023
535 11.10.2023 09:00 EDCA29.05.1 Gastroskopija 21.08.2023
536 11.10.2023 08:30 ASBE10.07.1 CT - Kičma 05.05.2023 17.04.2023
537 11.10.2023 08:30 MESA12.12.2 CT - Kičma 04.07.2023 26.06.2023
538 11.10.2023 08:30 AVGA25.02.1 CT - Kičma 19.09.2023 15.09.2023
539 11.10.2023 08:00 NESP23.08.1 CT - Kičma 09.02.2023 06.02.2023
540 11.10.2023 08:00 SAAR25.02.1 CT - Kičma 09.02.2023 16.01.2023
541 11.10.2023 08:00 SETU24.05.1 CT - Kičma 09.02.2023
542 11.10.2023 08:00 VIKO0612197 CT - Ostalo 09.08.2023 07.08.2023
543 11.10.2023 08:00 DZHU10.06.1 CT - Glava 16.08.2023 11.08.2023
544 11.10.2023 08:00 ARMA29.09.1 CT - Glava 22.08.2023 18.08.2023
545 10.10.2023 13:20 JUAS12.05.1 CT - Glava 05.10.2023 02.10.2023
546 10.10.2023 12:00 SAPA1968 Ultrazvuk Srca 21.06.2023
547 10.10.2023 12:00 VAAG1971 Ergometrija 21.06.2023
548 10.10.2023 12:00 NIBU1951 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
549 10.10.2023 11:45 FIGR1942 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
550 10.10.2023 11:30 OSHE1952 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
551 10.10.2023 11:00 LUMA1952 Ultrazvuk Srca 21.06.2023
552 10.10.2023 11:00 SISK1960 Ergometrija 21.06.2023
553 10.10.2023 10:40 LAPE23.06.1 CT - Glava 05.10.2023 03.10.2023
554 10.10.2023 10:15 EMMU2004 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
555 10.10.2023 10:15 NEBE1951 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
556 10.10.2023 10:00 REPE10.11.1 CT - Ostalo 12.06.2023 29.05.2023
557 10.10.2023 10:00 IFSI1953 Ultrazvuk Srca 21.06.2023
558 10.10.2023 10:00 SAPA1968 Ergometrija 21.06.2023
559 10.10.2023 10:00 SUMU1970 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
560 10.10.2023 10:00 RUBR28.08.1 CT - Ostalo 26.07.2023 13.07.2023
561 10.10.2023 10:00 ELZU19.04.1 CT - Ostalo 08.08.2023 04.08.2023
562 10.10.2023 10:00 MIJU29.09.1 CT - Ostalo 22.08.2023
563 10.10.2023 10:00 ATMU28.08.1 CT - Ostalo 30.08.2023 28.08.2023
564 10.10.2023 10:00 ENSA30.04.1 CT - Ostalo 30.08.2023 28.08.2023
565 10.10.2023 10:00 FAAL13.06.1 CT - Ostalo 30.08.2023 15.08.2023
566 10.10.2023 09:50 MEDU16.07.1 Gastroskopija 21.08.2023
567 10.10.2023 09:45 MUPA1939 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
568 10.10.2023 09:30 RAOS1955 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
569 10.10.2023 09:30 AVMU18.05.1 Gastroskopija 21.08.2023
570 10.10.2023 09:15 MAAK27.07.1 Rektoskopija 21.08.2023
571 10.10.2023 09:00 MUDZ1978 Ultrazvuk Srca 21.06.2023
572 10.10.2023 09:00 LUMA1952 Ergometrija 21.06.2023
573 10.10.2023 09:00 ELSM25.02.1 CT - Kičma 23.06.2023 15.06.2023
574 10.10.2023 09:00 TATE05.05.1 Rektoskopija 21.08.2023
575 10.10.2023 08:30 JAIM08.03.1 CT - Kičma 30.03.2023 07.03.2023
576 10.10.2023 08:30 SILE16.05.1 CT - Kičma 28.09.2023 05.09.2023
577 10.10.2023 08:00 AJPR1103970 CT - Kičma 08.02.2023
578 10.10.2023 08:00 HASP12.04.1 CT - Kičma 09.02.2023 06.02.2023
579 10.10.2023 08:00 SUHA20.05.1 CT - Kičma 09.02.2023 06.02.2023
580 10.10.2023 08:00 MIPU13.0119 CT - Kičma 08.08.2023
581 10.10.2023 08:00 SADE14.05.1 CT - Ostalo 17.08.2023 24.07.2023
582 10.10.2023 08:00 MISM26.10.1 CT - Kičma 22.08.2023 11.08.2023
583 10.10.2023 08:00 SUHA03.04.1 CT - Glava 27.09.2023 25.09.2023
584 09.10.2023 12:00 NEPA1958 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
585 09.10.2023 11:00 MILU1960 Ergometrija 21.06.2023
586 09.10.2023 11:00 NEBE2402196 Ergometrija 06.10.2023
587 09.10.2023 10:00 SEAH1996 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
588 09.10.2023 10:00 HIDI1953 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
589 09.10.2023 10:00 HIDI1953 Ergometrija 20.06.2023
590 09.10.2023 10:00 AMTU05,1219 CT - Ostalo 21.07.2023 17.07.2023
591 09.10.2023 10:00 MAJO04.09.1 CT - Ostalo 24.07.2023 05.07.2023
592 09.10.2023 10:00 ISGO01.02.1 CT - Ostalo 04.08.2023 02.08.2023
593 09.10.2023 10:00 ESBU31.01.1 CT - Ostalo 22.08.2023 17.08.2023
594 09.10.2023 10:00 RUPO09.07.1 CT - Ostalo 29.08.2023 24.08.2023
595 09.10.2023 10:00 JUHA09.05.1 CT - Ostalo 29.08.2023 23.08.2023
596 09.10.2023 10:00 KABA19.05.1 CT - Ostalo 29.08.2023 18.08.2023
597 09.10.2023 10:00 SAHU18.04.1 CT - Ostalo 31.08.2023 25.08.2023
598 09.10.2023 09:30 MIVE17.04.1 Gastroskopija 21.08.2023
599 09.10.2023 09:15 FADU19.11.1 Gastroskopija 21.08.2023
600 09.10.2023 09:00 TOUB1958 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
601 09.10.2023 09:00 SEAH1996 Ergometrija 20.06.2023
602 09.10.2023 09:00 HAMA03.02.1 Gastroskopija 21.08.2023
603 09.10.2023 08:30 SEHA29.10.1 CT - Kičma 30.03.2023 27.03.2023
604 09.10.2023 08:30 EDFR29.10.1 CT - Glava 14.09.2023 12.09.2023
605 09.10.2023 08:00 EMA13.05.1 CT - Kičma 08.02.2023 10.01.2023
606 09.10.2023 08:00 MUMA1007961 CT - Kičma 08.02.2023 30.01.2023
607 09.10.2023 08:00 RAHI0404958 CT - Kičma 08.02.2023 30.01.2023
608 09.10.2023 08:00 MADZ27.01.1 CT - Kičma 07.08.2023 03.08.2023
609 09.10.2023 08:00 SASI13.07.1 CT - Ostalo 08.08.2023 07.08.2023
610 09.10.2023 08:00 ZUFA24.04.1 CT - Glava 09.08.2023 26.07.2023
611 09.10.2023 08:00 FABO10.0219 CT - Ostalo 15.08.2023 10.08.2023
612 09.10.2023 08:00 AKBE31.08.1 CT - Glava 16.08.2023 11.08.2023
613 09.10.2023 08:00 AVOM08.03.1 CT - Glava 18.08.2023 16.08.2023
614 06.10.2023 12:00 ABHE1962 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
615 06.10.2023 12:00 ALSU1976 Ergometrija 20.06.2023
616 06.10.2023 11:30 MULJ1959 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
617 06.10.2023 11:00 SNHA1966 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
618 06.10.2023 11:00 ISBA1965 Ergometrija 20.06.2023
619 06.10.2023 11:00 ESMA1955 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
620 06.10.2023 11:00 FAMA0212193 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
621 06.10.2023 10:45 ZUSL1944 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
622 06.10.2023 10:30 SAOM1958 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
623 06.10.2023 10:15 HASM1948 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
624 06.10.2023 10:00 HITA1967 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
625 06.10.2023 10:00 JAIS1955 Ergometrija 20.06.2023
626 06.10.2023 10:00 ZUDI1986 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
627 06.10.2023 10:00 ZASA15.08.1 CT - Ostalo 10.07.2023 05.07.2023
628 06.10.2023 10:00 AZMU07.09.1 CT - Ostalo 21.07.2023 07.07.2023
629 06.10.2023 10:00 MESA23.04.1 CT - Ostalo 04.08.2023 01.08.2023
630 06.10.2023 10:00 SACE08.09.1 CT - Ostalo 18.08.2023 16.08.2023
631 06.10.2023 10:00 SEFA16.07.1 CT - Ostalo 22.08.2023 14.08.2023
632 06.10.2023 10:00 RAPA27.12.1 CT - Ostalo 24.08.2023 22.08.2023
633 06.10.2023 10:00 SRKR21.03.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
634 06.10.2023 10:00 TAZL07.08.1 CT - Ostalo 31.08.2023 29.08.2023
635 06.10.2023 09:50 MIPR13.11.1 Kolonoskopija 18.08.2023
636 06.10.2023 09:45 AHBU1960 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
637 06.10.2023 09:30 IVBU1983 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
638 06.10.2023 09:30 RERE13.07.1 Kolonoskopija 18.08.2023
639 06.10.2023 09:15 EDMU06.02.1 Kolonoskopija 18.08.2023
640 06.10.2023 09:00 MIPA1969 Sub-Spec-Reumatologija 20.06.2023
641 06.10.2023 09:00 SECO1968 Ergometrija 20.06.2023
642 06.10.2023 09:00 SEDE05.08.1 CT - Kičma 13.07.2023 12.07.2023
643 06.10.2023 09:00 FAMA01.02.1 CT - Ostalo 03.08.2023 01.08.2023
644 06.10.2023 09:00 SAKE14.03.1 Kolonoskopija 18.08.2023
645 06.10.2023 08:30 RAIB01.01.1 CT - Kičma 05.05.2023 28.04.2023
646 06.10.2023 08:00 REBU0403966 CT - Kičma 06.02.2023 30.01.2023
647 06.10.2023 08:00 MEKO2306961 CT - Kičma 06.02.2023 31.01.2023
648 06.10.2023 08:00 FASE1007952 CT - Kičma 06.02.2023 01.02.2023
649 06.10.2023 08:00 NAHO05.02.1 CT - Glava 03.08.2023 27.07.2023
650 06.10.2023 08:00 NEJA28.07.1 CT - Kičma 08.08.2023
651 06.10.2023 08:00 SERI17.03.1 CT - Glava 11.08.2023 09.08.2023
652 06.10.2023 08:00 FEBA13.01.1 CT - Glava 15.08.2023 11.08.2023
653 06.10.2023 08:00 ALMU03.01.1 CT - Kičma 18.08.2023 16.08.2023
654 06.10.2023 08:00 ADTA23.03.1 CT - Glava 27.09.2023 25.09.2023
655 05.10.2023 12:00 ERTA1978 Sub-Spec-Reumatologija 20.06.2023
656 05.10.2023 11:30 SEBU2407196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
657 05.10.2023 11:15 ADBA18.06.2 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
658 05.10.2023 11:00 RASM0969 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
659 05.10.2023 11:00 ESBE1951 Ergometrija 20.06.2023
660 05.10.2023 11:00 ZETU1958 Ergometrija 20.06.2023
661 05.10.2023 11:00 FAZR20.10.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
662 05.10.2023 11:00 MIDI0906196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
663 05.10.2023 11:00 LEAL2912193 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
664 05.10.2023 10:45 RAHU30.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
665 05.10.2023 10:45 ENSA0203195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
666 05.10.2023 10:30 ADDI24.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
667 05.10.2023 10:15 HISI19.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
668 05.10.2023 10:15 SEDU3107195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
669 05.10.2023 10:00 AISI1984 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
670 05.10.2023 10:00 FAKU1960 Ergometrija 20.06.2023
671 05.10.2023 10:00 HUJU07.01.1 CT - Ostalo 27.06.2023 06.06.2023
672 05.10.2023 10:00 ZETU30.0419 CT - Ostalo 07.07.2023
673 05.10.2023 10:00 MUSU06.12.1 CT - Ostalo 03.08.2023 31.07.2023
674 05.10.2023 10:00 RESE14.05.1 CT - Ostalo 09.08.2023 07.08.2023
675 05.10.2023 10:00 METO22.07.1 CT - Ostalo 15.08.2023 02.08.2023
676 05.10.2023 10:00 MUME25.03.1 CT - Ostalo 17.08.2023 07.08.2023
677 05.10.2023 10:00 HAFA21.09.1 CT - Ostalo 18.08.2023
678 05.10.2023 10:00 EDIB29.09.1 CT - Ostalo 24.08.2023 16.08.2023
679 05.10.2023 10:00 ZLHR09.04.1 CT - Ostalo 30.08.2023
680 05.10.2023 10:00 HAKR19.07.1 CT - Ostalo 30.08.2023 22.08.2023
681 05.10.2023 10:00 SEME3011195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
682 05.10.2023 09:50 MAVR16.03.1 Kolonoskopija 18.08.2023
683 05.10.2023 09:45 SEDA27.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023 01.01.1970
684 05.10.2023 09:30 HABA20.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
685 05.10.2023 09:30 SEJK02.08.1 Kolonoskopija 18.08.2023
686 05.10.2023 09:15 SEAR09.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
687 05.10.2023 09:15 MUMO01.09.1 Gastroskopija 18.08.2023
688 05.10.2023 09:00 FAAH1968 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
689 05.10.2023 09:00 RASM1969 Ergometrija 20.06.2023
690 05.10.2023 09:00 FAAH1968 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
691 05.10.2023 09:00 VLNI17.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
692 05.10.2023 09:00 EHSM13.08.1 Gastroskopija 18.08.2023
693 05.10.2023 08:30 SAAS09.06.1 CT - Kičma 10.04.2023 31.03.2023
694 05.10.2023 08:30 NADE1808196 CT - Kičma 20.04.2023 14.04.2023
695 05.10.2023 08:30 SAGA05.01.1 CT - Glava 01.08.2023 27.07.2023
696 05.10.2023 08:30 FATO15.04.1 CT - Ostalo 02.08.2023 28.07.2023
697 05.10.2023 08:30 BEMU03.01.1 CT - Glava 04.08.2023 28.07.2023
698 05.10.2023 08:00 EVZA0106978 CT - Kičma 02.02.2023 31.01.2023
699 05.10.2023 08:00 RABE0101970 CT - Kičma 02.02.2023 31.01.2023
700 05.10.2023 08:00 ISMA22.03.1 CT - Kičma 07.07.2023 05.07.2023
701 05.10.2023 08:00 RAVE20.03.1 CT - Glava 02.08.2023 01.08.2023
702 05.10.2023 08:00 LEKU26.09.1 CT - Kičma 18.08.2023 24.07.2023
703 04.10.2023 12:15 HAST1106195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
704 04.10.2023 12:00 VEHO2006196 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
705 04.10.2023 11:30 SATO02.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
706 04.10.2023 11:15 FACE28.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
707 04.10.2023 11:00 BODO0501194 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
708 04.10.2023 11:00 JASI0909196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
709 04.10.2023 10:45 REBO1802195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
710 04.10.2023 10:45 CESM0302195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
711 04.10.2023 10:30 RARI0609195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
712 04.10.2023 10:15 SIBA2304194 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
713 04.10.2023 10:15 MEBA0101197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
714 04.10.2023 10:00 SIHO0403952 CT - Ostalo 08.06.2023
715 04.10.2023 10:00 MICI2701196 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
716 04.10.2023 10:00 ENHU04.11.1 CT - Ostalo 27.06.2023 16.06.2023
717 04.10.2023 10:00 RAHU18.11.1 CT - Ostalo 06.07.2023 13.06.2023
718 04.10.2023 10:00 DRDU13.12.1 CT - Ostalo 26.07.2023 03.07.2023
719 04.10.2023 10:00 SEBE18.05.1 CT - Ostalo 31.07.2023 27.07.2023
720 04.10.2023 10:00 MEOM09.07.1 CT - Ostalo 31.07.2023 26.07.2023
721 04.10.2023 10:00 PEMI24.05.1 CT - Ostalo 02.08.2023 28.07.2023
722 04.10.2023 10:00 KAMA05.06.1 CT - Ostalo 08.08.2023 01.08.2023
723 04.10.2023 10:00 MAGR16.06.1 CT - Ostalo 08.08.2023 03.08.2023
724 04.10.2023 10:00 FAIM26.06.1 CT - Ostalo 18.08.2023 11.08.2023
725 04.10.2023 10:00 HASU20.08.1 CT - Ostalo 30.08.2023
726 04.10.2023 10:00 MIRA0104195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
727 04.10.2023 09:45 ELBE20.03.1 Gastroskopija 18.08.2023
728 04.10.2023 09:30 IRIM1911197 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
729 04.10.2023 09:30 HAFA10.01.1 Gastroskopija 18.08.2023
730 04.10.2023 09:15 SEIM12.05.1 Gastroskopija 18.08.2023
731 04.10.2023 09:00 AZME08.08.1 Rektoskopija 18.08.2023
732 04.10.2023 08:30 HUBI10.05.1 CT - Kičma 01.02.2023 18.01.2023
733 04.10.2023 08:30 HAIB04.07.1 CT - Kičma 13.07.2023 11.07.2023
734 04.10.2023 08:30 DRLE17.08.1 CT - Glava 01.08.2023 21.07.2023
735 04.10.2023 08:00 AIHE0103968 CT - Kičma 02.02.2023 25.01.2023
736 04.10.2023 08:00 NISM1403967 CT - Kičma 02.02.2023 26.01.2023
737 04.10.2023 08:00 ESDE10.03.1 CT - Glava 28.07.2023 24.07.2023
738 04.10.2023 08:00 KAIS20.10.1 CT - Glava 09.08.2023 03.08.2023
739 04.10.2023 08:00 MUHR05.07.1 CT - Kičma 17.08.2023 15.08.2023
740 03.10.2023 12:00 ALKO1984 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
741 03.10.2023 12:00 FASA1964 Ergometrija 20.06.2023
742 03.10.2023 12:00 ABKA1961 Ergometrija 20.06.2023
743 03.10.2023 12:00 RAZI1950 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
744 03.10.2023 12:00 ENHE1943 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
745 03.10.2023 11:45 PAAN1960 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
746 03.10.2023 11:30 ELBO1987 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
747 03.10.2023 11:30 MEDE1943 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
748 03.10.2023 11:15 IBOM1948 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
749 03.10.2023 11:00 REHA1950 Ergometrija 20.06.2023
750 03.10.2023 11:00 EDFR1975 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
751 03.10.2023 10:00 RERA13.07.1 CT - Ostalo 24.05.2023 19.05.2023
752 03.10.2023 10:00 HABE2207969 CT - Ostalo 09.06.2023 06.06.2023
753 03.10.2023 10:00 SUTU1959 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
754 03.10.2023 10:00 AMDE1971 Ergometrija 20.06.2023
755 03.10.2023 10:00 AMME15.09.1 CT - Ostalo 27.07.2023 24.07.2023
756 03.10.2023 10:00 HUST06.12.1 CT - Ostalo 03.08.2023 26.07.2023
757 03.10.2023 10:00 DZHR07.05.1 CT - Ostalo 08.08.2023
758 03.10.2023 10:00 HUCI03.02.1 CT - Ostalo 30.08.2023 25.08.2023
759 03.10.2023 10:00 HUCI03.02.1 CT - Ostalo 30.08.2023 25.08.2023
760 03.10.2023 10:00 SEHA16.05.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
761 03.10.2023 10:00 MESE01.02.1 CT - Ostalo 04.09.2023 30.08.2023
762 03.10.2023 09:45 ALBU1965 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
763 03.10.2023 09:45 EKKO02.01.1 Gastroskopija 18.08.2023
764 03.10.2023 09:30 MUAB1962 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
765 03.10.2023 09:30 ADAR11.11.1 Rektoskopija 18.08.2023
766 03.10.2023 09:15 SEPA13.07.1 Gastroskopija 18.08.2023
767 03.10.2023 09:00 ZAMA1950 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
768 03.10.2023 09:00 FIBE1970 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
769 03.10.2023 09:00 BEKO10.11.1 Gastroskopija 18.08.2023
770 03.10.2023 08:30 MESK05.06.1 CT - Kičma 01.02.2023 31.01.2023
771 03.10.2023 08:30 NAFE03.01.1 CT - Kičma 01.02.2023 27.01.2023
772 03.10.2023 08:30 SAKA10.02.1 CT - Kičma 05.05.2023 27.04.2023
773 03.10.2023 08:30 MIMU22.08.1 CT - Kičma 12.07.2023 23.06.2023
774 03.10.2023 08:30 FESI06.09.1 CT - Glava 05.09.2023 28.08.2023
775 03.10.2023 08:00 PACE19.11.1 CT - Kičma 31.01.2023 16.01.2023
776 03.10.2023 08:00 IZDR13.03.1 CT - Kičma 20.07.2023 17.07.2023
777 03.10.2023 08:00 ZEHA02.06.1 CT - Glava 28.07.2023
778 03.10.2023 08:00 ZLKU20.09.1 CT - Glava 28.07.2023 25.07.2023
779 03.10.2023 08:00 HADI01.04.1 CT - Glava 28.07.2023 26.07.2023
780 03.10.2023 08:00 RATR20.02.1 CT - Glava 09.08.2023 07.08.2023
781 02.10.2023 12:00 ADAD1982 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
782 02.10.2023 12:00 SEDE1964 Ergometrija 20.06.2023
783 02.10.2023 11:00 HADE1945 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
784 02.10.2023 11:00 BEHA1953 Ergometrija 20.06.2023
785 02.10.2023 10:00 MIPE24.03.1 CT - Ostalo 17.04.2023
786 02.10.2023 10:00 ZADE1955 Sub-Spec-Reumatologija 20.06.2023
787 02.10.2023 10:00 NEPA1988 Ergometrija 20.06.2023
788 02.10.2023 10:00 DRPE04.09.1 CT - Ostalo 26.06.2023 20.06.2023
789 02.10.2023 10:00 EMKO17.10.1 CT - Ostalo 06.07.2023 03.07.2023
790 02.10.2023 10:00 FABA31.03.1 CT - Ostalo 20.07.2023 17.07.2023
791 02.10.2023 10:00 FAMA24.07.1 CT - Glava 28.07.2023 24.07.2023
792 02.10.2023 10:00 DZMU10.07.1 CT - Ostalo 03.08.2023 31.07.2023
793 02.10.2023 10:00 IVST26.12.1 CT - Ostalo 07.08.2023 03.08.2023
794 02.10.2023 10:00 ESAR14.07.1 CT - Ostalo 08.08.2023 21.07.2023
795 02.10.2023 10:00 ESMA1955 CT - Ostalo 08.08.2023
796 02.10.2023 10:00 SEFR2006196 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
797 02.10.2023 10:00 NIPA02.03.1 CT - Glava 24.08.2023 16.08.2023
798 02.10.2023 09:45 FAZG12.06.1 Gastroskopija 18.08.2023
799 02.10.2023 09:30 RAHU03.11.1 Gastroskopija 18.08.2023
800 02.10.2023 09:15 TEKE26.07.1 Gastroskopija 18.08.2023
801 02.10.2023 09:00 IROS1979 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
802 02.10.2023 09:00 IFKA1960 Ergometrija 20.06.2023
803 02.10.2023 09:00 DIAL10.12.1 Gastroskopija 18.08.2023
804 02.10.2023 08:30 SERO01.02.1 CT - Kičma 05.05.2023 25.04.2023
805 02.10.2023 08:30 ADJU30.01.1 CT - Kičma 12.07.2023 06.07.2023
806 02.10.2023 08:00 SELJ17.06.1 CT - Kičma 31.01.2023 17.01.2023
807 02.10.2023 08:00 EKKA21.05.1 CT - Kičma 31.01.2023 25.01.2023
808 02.10.2023 08:00 EMSM13.11.1 CT - Kičma 31.01.2023 17.01.2023
809 02.10.2023 08:00 HANO12.08.1 CT - Glava 27.07.2023 10.07.2023
810 02.10.2023 08:00 HAHU24.01-1 CT - Glava 02.08.2023 10.07.2023
811 02.10.2023 08:00 SAZU09.02.1 CT - Kičma 07.08.2023 03.08.2023
812 02.10.2023 08:00 FEDE14.01.1 CT - Glava 09.08.2023 03.08.2023
813 02.10.2023 08:00 HAHA1710195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.09.2023 08:00 ENMU19.09.1 CT - Ostalo 31.01.2023 26.01.2023
2 29.09.2023 14:00 FADU13.07.1 CT - Ostalo 28.07.2023 26.07.2023
3 29.09.2023 12:00 HATA0207195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
4 29.09.2023 12:00 DZAH1807194 Ergometrija 13.06.2023
5 29.09.2023 11:30 AZHI0803197 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
6 29.09.2023 11:15 SEKA1702096 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
7 29.09.2023 11:00 MIDE3003196 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
8 29.09.2023 11:00 SASA1108198 Ergometrija 13.06.2023
9 29.09.2023 11:00 ELDU2906197 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
10 29.09.2023 11:00 NAPO1804196 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
11 29.09.2023 10:45 AMSA3005197 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
12 29.09.2023 10:30 ALCE2807198 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
13 29.09.2023 10:15 SAIM1004198 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
14 29.09.2023 10:00 RIAL2601195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
15 29.09.2023 10:00 ESMU1311196 Ergometrija 13.06.2023
16 29.09.2023 10:00 SEKR2110195 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
17 29.09.2023 10:00 AHDR27.06.1 CT - Ostalo 23.06.2023 05.06.2023
18 29.09.2023 10:00 FAMU26.03.1 CT - Ostalo 20.07.2023
19 29.09.2023 10:00 MEBE29.08.1 CT - Ostalo 28.07.2023 26.07.2023
20 29.09.2023 10:00 ZADR01.01.1 CT - Ostalo 03.08.2023 28.07.2023
21 29.09.2023 10:00 SEDE02.10.1 CT - Ostalo 08.08.2023 27.07.2023
22 29.09.2023 10:00 RETU09.11.1 CT - Ostalo 08.08.2023 02.08.2023
23 29.09.2023 10:00 AKZU17.10.1 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
24 29.09.2023 10:00 RASE10.09.1 CT - Ostalo 25.08.2023 22.08.2023
25 29.09.2023 10:00 DZKA16.06.1 CT - Ostalo 22.09.2023 19.09.2023
26 29.09.2023 09:30 MIME24.06.1 Kolonoskopija 17.08.2023
27 29.09.2023 09:15 SATU19.03.1 Kolonoskopija 17.08.2023
28 29.09.2023 09:00 NAMA0305195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
29 29.09.2023 09:00 ZIZE2502196 Ergometrija 13.06.2023
30 29.09.2023 09:00 RASA12.06.1 Kolonoskopija 17.08.2023
31 29.09.2023 08:30 SUBU28.04.1 CT - Kičma 05.05.2023 14.04.2023
32 29.09.2023 08:30 MUHA01.12.1 CT - Kičma 07.07.2023 04.07.2023
33 29.09.2023 08:00 ALCU10.08.1 CT - Kičma 31.01.2023 30.12.2022
34 29.09.2023 08:00 ENMU19.09.1 CT - Kičma 31.01.2023 26.01.2023
35 29.09.2023 08:00 ALJU07.05.1 CT - Glava 26.07.2023 17.07.2023
36 29.09.2023 08:00 LASU19.09.1 CT - Glava 27.07.2023 21.07.2023
37 29.09.2023 08:00 ENSE03.10.1 CT - Ostalo 07.08.2023 11.07.2023
38 29.09.2023 08:00 ENZE02.02.1 CT - Glava 18.08.2023 07.07.2023
39 29.09.2023 08:00 HAAL28.01.1 CT - Kičma 22.08.2023 21.08.2023
40 28.09.2023 12:15 NEHA2210199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
41 28.09.2023 12:00 ERSV1812197 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
42 28.09.2023 12:00 NEBU1507197 Ergometrija 13.06.2023
43 28.09.2023 12:00 KRZR1207197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
44 28.09.2023 12:00 ELCO1507199 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
45 28.09.2023 11:45 REPA1606198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
46 28.09.2023 11:30 ZIBA0808195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
47 28.09.2023 11:30 DZKO1905197 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
48 28.09.2023 11:15 AMPU0709197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
49 28.09.2023 11:00 FAEL0205193 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
50 28.09.2023 11:00 JAMA3004196 Ergometrija 13.06.2023
51 28.09.2023 11:00 ELSU2110197 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
52 28.09.2023 10:30 ZEKO2605200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
53 28.09.2023 10:30 ANMI2909195 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
54 28.09.2023 10:15 IBMU0410195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
55 28.09.2023 10:15 BIZI1705195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
56 28.09.2023 10:00 MAIV08.12.2 CT - Ostalo 12.06.2023 08.06.2023
57 28.09.2023 10:00 CAVI1702196 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
58 28.09.2023 10:00 SAKO1504196 Ergometrija 13.06.2023
59 28.09.2023 10:00 NIHA1709196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
60 28.09.2023 10:00 NEPO21.03.1 CT - Ostalo 26.07.2023
61 28.09.2023 10:00 HIHR20.0219 CT - Ostalo 26.07.2023 21.07.2023
62 28.09.2023 10:00 HAAZ19.08.1 CT - Ostalo 27.07.2023 25.07.2023
63 28.09.2023 10:00 AZME1008195 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
64 28.09.2023 10:00 SEKA14.05.1 CT - Ostalo 28.07.2023 24.07.2023
65 28.09.2023 10:00 MESI03.05.1 CT - Ostalo 02.08.2023 31.07.2023
66 28.09.2023 10:00 SAAL18.07.1 CT - Ostalo 10.08.2023 07.08.2023
67 28.09.2023 10:00 KAZR05.11.1 CT - Ostalo 24.08.2023 21.08.2023
68 28.09.2023 10:00 MIMA12.11.1 CT - Ostalo 04.09.2023 17.07.2023
69 28.09.2023 09:45 SEBA01.01.1 Rektoskopija 17.08.2023
70 28.09.2023 09:30 ENSA02.03.1 Gastroskopija 17.08.2023
71 28.09.2023 09:15 ZERE23.01.1 Kolonoskopija 17.08.2023
72 28.09.2023 09:00 SEME2004197 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
73 28.09.2023 09:00 SEME2004197 Ergometrija 13.06.2023
74 28.09.2023 09:00 EMKU30.03.1 CT - Glava 10.08.2023 01.08.2023
75 28.09.2023 09:00 RAKA07.04.1 Gastroskopija 17.08.2023
76 28.09.2023 08:30 MEBU25.07.1 CT - Kičma 05.05.2023 28.04.2023
77 28.09.2023 08:00 ELDU0906989 CT - Kičma 26.01.2023 23.01.2023
78 28.09.2023 08:00 SUBI0706955 CT - Kičma 27.01.2023 24.01.2023
79 28.09.2023 08:00 NEDE1411968 CT - Kičma 27.01.2023 24.01.2023
80 28.09.2023 08:00 ALDZ2108196 CT - Kičma 20.02.2023
81 28.09.2023 08:00 SEZA20.09.1 CT - Glava 26.07.2023 14.07.2023
82 28.09.2023 08:00 SAOM03.02.1 CT - Kičma 26.07.2023 19.07.2023
83 28.09.2023 08:00 SAOM03.02.1 CT - Kičma 31.07.2023 19.07.2023
84 28.09.2023 08:00 MIHA01.07.1 CT - Glava 18.08.2023 10.08.2023
85 28.09.2023 08:00 ELSI29.07.1 CT - Kičma 30.08.2023 28.08.2023
86 27.09.2023 12:00 HATO1407195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
87 27.09.2023 12:00 VAHU2602196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
88 27.09.2023 11:45 MUHE0308198 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
89 27.09.2023 11:30 AMHU0910198 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
90 27.09.2023 11:30 FAPA2802194 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
91 27.09.2023 11:00 BEME0309196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
92 27.09.2023 11:00 KEHA1205195 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
93 27.09.2023 11:00 HADZ1801197 Ergometrija 27.09.2023
94 27.09.2023 10:30 SECA0401196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
95 27.09.2023 10:30 RAMU0511196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
96 27.09.2023 10:15 ZECA3003195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
97 27.09.2023 10:00 SUDE23.08.1 CT - Ostalo 05.05.2023 26.04.2023
98 27.09.2023 10:00 SEFE2406195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
99 27.09.2023 10:00 FASE04.01.1 CT - Ostalo 21.07.2023 19.07.2023
100 27.09.2023 10:00 MUDE07.11.1 CT - Ostalo 26.07.2023 20.07.2023
101 27.09.2023 10:00 EMMU3008199 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
102 27.09.2023 10:00 MEOM31.07.1 CT - Ostalo 28.07.2023 21.07.2023
103 27.09.2023 10:00 HUFE19.02.1 CT - Ostalo 17.08.2023 09.08.2023
104 27.09.2023 10:00 MUOR22.12.1 CT - Ostalo 22.08.2023 20.06.2023
105 27.09.2023 10:00 NEMA07.11.1 CT - Ostalo 31.08.2023 28.08.2023
106 27.09.2023 10:00 AVME16.08.1 CT - Ostalo 04.09.2023
107 27.09.2023 10:00 EDZU18.02.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
108 27.09.2023 09:45 KEBU0603196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
109 27.09.2023 09:45 VARA24.05.1 Rektoskopija 17.08.2023
110 27.09.2023 09:30 HAAL2403194 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
111 27.09.2023 09:30 RAKO12.05.1 Rektoskopija 17.08.2023
112 27.09.2023 09:15 EDBR3009196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
113 27.09.2023 09:15 DAGE23.02.1 Rektoskopija 17.08.2023
114 27.09.2023 09:00 SENU19.05.1 CT - Kičma 05.07.2023 22.06.2023
115 27.09.2023 09:00 AMGO15.06.2 CT - Glava 24.07.2023 19.07.2023
116 27.09.2023 09:00 MIPE10.04.1 Gastroskopija 17.08.2023
117 27.09.2023 08:30 ANSI28.07.1 CT - Kičma 25.04.2023 12.04.2023
118 27.09.2023 08:30 ZOSL03.04.1 CT - Glava 06.07.2023 26.06.2023
119 27.09.2023 08:30 ALMU03.01.1 CT - Glava 24.07.2023 14.07.2023
120 27.09.2023 08:00 ADJU0408953 CT - Kičma 20.01.2023 09.01.2023
121 27.09.2023 08:00 ANLI2012977 CT - Kičma 26.01.2023 20.01.2023
122 27.09.2023 08:00 MIAN0611960 CT - Kičma 26.01.2023 13.01.2023
123 27.09.2023 08:00 EMAS23.08.1 CT - Kičma 17.08.2023 31.07.2023
124 26.09.2023 12:30 SUCU0502195 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
125 26.09.2023 12:30 BEME0304196 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
126 26.09.2023 12:15 ZEKO2809195 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
127 26.09.2023 12:00 SADZ1504195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
128 26.09.2023 12:00 SEVE2905195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
129 26.09.2023 11:45 SMIM2802194 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
130 26.09.2023 11:30 MIHU1906196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
131 26.09.2023 11:00 SEOS1606194 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
132 26.09.2023 10:30 EDKO2511197 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
133 26.09.2023 10:15 DAPO1701198 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
134 26.09.2023 10:00 RAME1606195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
135 26.09.2023 10:00 OMOS2604196 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
136 26.09.2023 10:00 HUJU07.01.1 CT - Ostalo 27.06.2023 06.06.2023
137 26.09.2023 10:00 ALJA15.12.1 CT - Ostalo 04.07.2023 19.06.2023
138 26.09.2023 10:00 SASM14.02.1 CT - Ostalo 13.07.2023 11.07.2023
139 26.09.2023 10:00 ERPU06.07.1 CT - Ostalo 26.07.2023 19.07.2023
140 26.09.2023 10:00 ALZE23.11.1 CT - Ostalo 26.07.2023
141 26.09.2023 10:00 REBR06.04.1 CT - Ostalo 27.07.2023 14.07.2023
142 26.09.2023 10:00 KADR07.09.1 CT - Ostalo 08.08.2023 07.08.2023
143 26.09.2023 10:00 TAKO01.01.1 CT - Ostalo 17.08.2023
144 26.09.2023 10:00 MUKA17.02.1 CT - Ostalo 25.08.2023
145 26.09.2023 10:00 NEGA30.08.1 CT - Ostalo 07.09.2023 04.09.2023
146 26.09.2023 09:45 MUMU2610195 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
147 26.09.2023 09:45 FAHA27.09.1 Rektoskopija 17.08.2023
148 26.09.2023 09:30 ENHA2410195 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
149 26.09.2023 09:30 ALSU17.01.1 Gastroskopija 17.08.2023
150 26.09.2023 09:15 FIPU16.03.1 Rektoskopija 17.08.2023
151 26.09.2023 09:00 SADO0903194 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
152 26.09.2023 09:00 FAMU0501195 Ergometrija 13.06.2023
153 26.09.2023 09:00 IVST26.12.1 CT - Kičma 04.07.2023 15.06.2023
154 26.09.2023 09:00 ZOPE27.10.1 Gastroskopija 17.08.2023
155 26.09.2023 08:30 SNAN04.08.1 CT - Glava 02.08.2023 28.06.2023
156 26.09.2023 08:00 OSKE1411956 CT - Kičma 20.01.2023 05.01.2023
157 26.09.2023 08:00 MEMA1005978 CT - Kičma 20.01.2023 16.11.2022
158 26.09.2023 08:00 MUME2009976 CT - Kičma 20.01.2023 29.12.2022
159 26.09.2023 08:00 AZSU24.04.1 CT - Kičma 25.04.2023 17.04.2023
160 26.09.2023 08:00 IRBI09.12.1 CT - Kičma 28.07.2023 27.06.2023
161 26.09.2023 08:00 MIHR12.10.1 CT - Glava 02.08.2023 31.07.2023
162 26.09.2023 08:00 ADIB12.06.1 CT - Ostalo 14.08.2023 10.08.2023
163 26.09.2023 08:00 MIDZ11.10.1 CT - Kičma 25.08.2023 23.08.2023
164 25.09.2023 12:00 MEOR1001196 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
165 25.09.2023 12:00 ALDE1603197 Ergometrija 13.06.2023
166 25.09.2023 11:00 ZISU1810195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
167 25.09.2023 11:00 MEOR1001196 Ergometrija 13.06.2023
168 25.09.2023 10:00 FAHE3006195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
169 25.09.2023 10:00 FAHE3006195 Ergometrija 13.06.2023
170 25.09.2023 10:00 MEHA05.08.1 CT - Ostalo 21.07.2023 19.07.2023
171 25.09.2023 10:00 LJBR17.08.1 CT - Ostalo 26.07.2023 17.07.2023
172 25.09.2023 10:00 ISMU30.08.1 CT - Ostalo 26.07.2023 21.07.2023
173 25.09.2023 10:00 VERI02.10.1 CT - Ostalo 27.07.2023 18.07.2023
174 25.09.2023 10:00 ALBA16.07.1 CT - Ostalo 09.08.2023 08.08.2023
175 25.09.2023 10:00 ISSM01.08.1 CT - Ostalo 16.08.2023 11.08.2023
176 25.09.2023 10:00 BEHA05.01.1 CT - Ostalo 24.08.2023 22.08.2023
177 25.09.2023 10:00 IGMI06.01.1 CT - Ostalo 25.08.2023 22.08.2023
178 25.09.2023 09:45 ZIMU18.06.1 Gastroskopija 17.08.2023
179 25.09.2023 09:30 ELBI02.021. Gastroskopija 17.08.2023
180 25.09.2023 09:15 MICA13.03.1 Gastroskopija 17.08.2023
181 25.09.2023 09:00 JADE0109197 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
182 25.09.2023 09:00 JADE0109197 Ergometrija 13.06.2023
183 25.09.2023 09:00 NIIM1503971 CT - Kičma 29.06.2023
184 25.09.2023 09:00 ALME08.08.1 Gastroskopija 17.08.2023
185 25.09.2023 08:00 AMCE2508965 CT - Kičma 20.01.2023 09.01.2023
186 25.09.2023 08:00 HADU2309959 CT - Kičma 20.01.2023 17.01.2023
187 25.09.2023 08:00 ENSE0201979 CT - Kičma 20.01.2023 19.01.2023
188 25.09.2023 08:00 TETU18.01.1 CT - Kičma 25.04.2023 19.04.2023
189 25.09.2023 08:00 ANCU25.04.1 CT - Glava 21.07.2023 13.07.2023
190 25.09.2023 08:00 HUMU20.10.1 CT - Glava 21.07.2023 19.07.2023
191 25.09.2023 08:00 VAIS06.12.1 CT - Glava 26.07.2023 21.07.2023
192 25.09.2023 08:00 FACA24.09.1 CT - Glava 14.08.2023 04.08.2023
193 25.09.2023 08:00 SABE26.04.1 CT - Kičma 25.08.2023 16.08.2023
194 22.09.2023 12:00 ZASK2607196 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
195 22.09.2023 11:30 NAUZ0505195 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
196 22.09.2023 11:15 VAKO2203194 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
197 22.09.2023 11:00 SIMU0501196 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
198 22.09.2023 11:00 REBA0201195 Ergometrija 13.06.2023
199 22.09.2023 11:00 OSSI0702198 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
200 22.09.2023 10:45 NIME2610196 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
201 22.09.2023 10:30 DZCE1504196 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
202 22.09.2023 10:15 ZIKA1504196 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
203 22.09.2023 10:15 SUKO2609195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
204 22.09.2023 10:00 NAOM26.08.1 CT - Ostalo 18.05.2023 11.05.2023
205 22.09.2023 10:00 FAAS1703195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
206 22.09.2023 10:00 ZASL2607196 Ergometrija 13.06.2023
207 22.09.2023 10:00 LIHA2610195 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
208 22.09.2023 10:00 HAAL27.07.1 CT - Ostalo 27.06.2023 21.06.2023
209 22.09.2023 10:00 BRSI11.02.1 CT - Ostalo 13.07.2023 29.06.2023
210 22.09.2023 10:00 ADMO19.01.1 CT - Ostalo 20.07.2023 14.07.2023
211 22.09.2023 10:00 RASA11.01.1 CT - Ostalo 20.07.2023 27.06.2023
212 22.09.2023 10:00 NAPA08.06.1 CT - Ostalo 28.07.2023 25.07.2023
213 22.09.2023 10:00 ENHA27.11.1 Kolonoskopija 15.08.2023 01.01.1970
214 22.09.2023 10:00 VAHE24.07.1 CT - Ostalo 16.08.2023 15.08.2023
215 22.09.2023 10:00 MEDU23.07.1 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
216 22.09.2023 10:00 DAAR16.08.1 CT - Ostalo 18.09.2023 11.09.2023
217 22.09.2023 09:30 MUVR15.0719 Kolonoskopija 15.08.2023 01.01.1970
218 22.09.2023 09:15 ESPI26.03.1 Kolonoskopija 15.08.2023 01.01.1970
219 22.09.2023 09:00 MIKO1605198 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
220 22.09.2023 09:00 SIMJ0501196 Ergometrija 13.06.2023
221 22.09.2023 09:00 ZIGE1401964 CT - Kičma 29.06.2023 26.06.2023
222 22.09.2023 09:00 SEMU20.05.1 Kolonoskopija 15.08.2023
223 22.09.2023 08:30 SATU28.03.1 CT - Kičma 25.04.2023 19.04.2023
224 22.09.2023 08:30 HAHO01.10.1 CT - Glava 06.07.2023 30.06.2023
225 22.09.2023 08:00 MEMU2706968 CT - Kičma 20.01.2023 16.01.2023
226 22.09.2023 08:00 BETO0904955 CT - Kičma 20.01.2023 11.01.2023
227 22.09.2023 08:00 EDHO0201974 CT - Kičma 20.01.2023 22.12.2022
228 22.09.2023 08:00 ILVR18.01.1 CT - Ostalo 20.07.2023 17.07.2023
229 22.09.2023 08:00 AZHA13.06.1 CT - Glava 20.07.2023 14.07.2023
230 22.09.2023 08:00 HATU17.05.1 CT - Glava 14.08.2023 10.08.2023
231 21.09.2023 12:15 HATA2212195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
232 21.09.2023 12:00 DACO0509199 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
233 21.09.2023 12:00 MIKO0701195 Ergometrija 13.06.2023
234 21.09.2023 12:00 DEHI1504194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
235 21.09.2023 12:00 ENHE2509197 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
236 21.09.2023 11:45 JAHU1409195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
237 21.09.2023 11:30 MACU0902194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
238 21.09.2023 11:30 ZIOM2709198 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
239 21.09.2023 11:15 ALPA1810197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
240 21.09.2023 11:00 ZLTA2808196 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
241 21.09.2023 11:00 SEMA3001195 Ergometrija 13.06.2023
242 21.09.2023 11:00 SEDE2308196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
243 21.09.2023 10:45 ARPA2911199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
244 21.09.2023 10:30 IBKA2803195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
245 21.09.2023 10:30 ELOH0112197 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
246 21.09.2023 10:00 SAKA2603978 CT - Ostalo 08.06.2023 05.06.2023
247 21.09.2023 10:00 ARDR1707197 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
248 21.09.2023 10:00 HACO1403199 Ergometrija 13.06.2023
249 21.09.2023 10:00 RESK1402196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
250 21.09.2023 10:00 HASM17.04.1 CT - Ostalo 07.07.2023
251 21.09.2023 10:00 FUTU02.07.1 CT - Ostalo 20.07.2023 17.07.2023
252 21.09.2023 10:00 HACE23.03.1 CT - Ostalo 21.07.2023 06.07.2023
253 21.09.2023 10:00 MUBA10.08.1 CT - Ostalo 21.07.2023 06.07.2023
254 21.09.2023 10:00 IBSK25.02.1 CT - Ostalo 24.07.2023 19.07.2023
255 21.09.2023 10:00 HUDO3005196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
256 21.09.2023 10:00 IBHA23.11.1 CT - Ostalo 02.08.2023 05.07.2023
257 21.09.2023 10:00 ADUZ01.09.1 CT - Ostalo 15.08.2023 18.07.2023
258 21.09.2023 10:00 MESI22.06.1 CT - Ostalo 22.08.2023 17.08.2023
259 21.09.2023 09:45 MLGA01.08.1 Gastroskopija 15.08.2023
260 21.09.2023 09:30 MUHU24.02.1 Kolonoskopija 15.08.2023
261 21.09.2023 09:15 ELBE28.02.1 Rektoskopija 15.08.2023
262 21.09.2023 09:15 ESPI26.03.1 Kolonoskopija 15.08.2023 01.01.1970
263 21.09.2023 09:00 HABO3107195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
264 21.09.2023 09:00 ARDR1707199 Ergometrija 13.06.2023
265 21.09.2023 09:00 FAHU02.06.1 CT - Glava 10.08.2023 22.06.2023
266 21.09.2023 09:00 SADI15.07.1 Gastroskopija 15.08.2023
267 21.09.2023 08:00 RECO1509958 CT - Kičma 20.01.2023 16.01.2023
268 21.09.2023 08:00 SUKA0510956 CT - Kičma 20.01.2023
269 21.09.2023 08:00 AMBE10.04.1 CT - Kičma 25.04.2023 19.04.2023
270 21.09.2023 08:00 NAGA10.10.1 CT - Kičma 20.06.2023 01.06.2023
271 21.09.2023 08:00 ISKA02.02.1 CT - Kičma 27.06.2023 07.06.2023
272 21.09.2023 08:00 SABE14.06.1 CT - Glava 06.07.2023 23.06.2023
273 21.09.2023 08:00 FAOS24.11.1 CT - Glava 18.07.2023 13.07.2023
274 21.09.2023 08:00 KEVE05.03.1 CT - Glava 20.07.2023 14.07.2023
275 21.09.2023 08:00 ARHR10.06.1 CT - Glava 15.08.2023 14.07.2023
276 21.09.2023 08:00 IZAV26.01.1 CT - Kičma 30.08.2023 23.08.2023
277 20.09.2023 12:00 SEKA0505195 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
278 20.09.2023 11:30 NUOS0611194 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
279 20.09.2023 11:15 SEAR0601196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
280 20.09.2023 11:00 HAAV0105196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
281 20.09.2023 11:00 VEVE2507194 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
282 20.09.2023 10:45 RACO1306195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
283 20.09.2023 10:30 VAFR2004195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
284 20.09.2023 10:30 BETA2005199 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
285 20.09.2023 10:15 SEME1310196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
286 20.09.2023 10:00 SESE2110196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
287 20.09.2023 10:00 ADMU25.07.1 CT - Ostalo 13.07.2023 12.07.2023
288 20.09.2023 10:00 DIBO07.10.1 CT - Ostalo 13.07.2023 03.07.2023
289 20.09.2023 10:00 MEBO03.08.1 CT - Ostalo 13.07.2023 10.07.2023
290 20.09.2023 10:00 RACI10.03.1 CT - Ostalo 21.07.2023
291 20.09.2023 10:00 MAVU15.01.1 CT - Ostalo 26.07.2023 20.07.2023
292 20.09.2023 10:00 MIAH3006196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
293 20.09.2023 10:00 SEPA05.01.1 CT - Ostalo 02.08.2023 31.07.2023
294 20.09.2023 10:00 DUSA0710195 CT - Ostalo 07.08.2023 17.07.2023
295 20.09.2023 10:00 FATA01.01.1 Rektoskopija 15.08.2023
296 20.09.2023 10:00 MUOD28.12.1 CT - Ostalo 22.08.2023 17.08.2023
297 20.09.2023 09:45 SAHA0104194 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
298 20.09.2023 09:45 SAZA22.03.1 Gastroskopija 15.08.2023
299 20.09.2023 09:30 ISNU1207196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
300 20.09.2023 09:30 SEME20.04.1 Rektoskopija 15.08.2023
301 20.09.2023 09:15 JANE1311195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
302 20.09.2023 09:15 HAMA12.03.1 Gastroskopija 15.08.2023
303 20.09.2023 09:00 ENSA2504195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
304 20.09.2023 09:00 NAFE03.01.1 CT - Kičma 27.06.2023 12.05.2023
305 20.09.2023 09:00 ZLTU1968 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
306 20.09.2023 09:00 ISSA06.08.1 Gastroskopija 15.08.2023
307 20.09.2023 08:30 NARI20.06.1 CT - Glava 13.07.2023 11.07.2023
308 20.09.2023 08:30 MESU21.06.1 CT - Glava 31.07.2023 25.07.2023
309 20.09.2023 08:00 MUSE0510956 CT - Kičma 17.01.2023
310 20.09.2023 08:00 MUBA1403946 CT - Kičma 17.01.2023 12.01.2023
311 20.09.2023 08:00 SEVR0908958 CT - Kičma 17.01.2023 12.01.2023
312 20.09.2023 08:00 RURI17.05.1 CT - Kičma 25.04.2023 19.04.2023
313 20.09.2023 08:00 DZKR12.09.1 CT - Glava 18.07.2023
314 20.09.2023 08:00 ENAG14.06.1 CT - Glava 18.07.2023 13.07.2023
315 20.09.2023 08:00 HADI10.03.1 CT - Kičma 11.08.2023 09.08.2023
316 19.09.2023 12:30 FAHU0108196 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
317 19.09.2023 12:15 OSBI1963 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
318 19.09.2023 12:00 JESP1947 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
319 19.09.2023 12:00 AVBE0808194 Ergometrija 13.06.2023
320 19.09.2023 12:00 VEOM1901194 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
321 19.09.2023 11:45 DRAN0101194 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
322 19.09.2023 11:30 SAFI0612195 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
323 19.09.2023 11:15 MAHR0601200 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
324 19.09.2023 11:00 HUBE1106195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
325 19.09.2023 11:00 SEEF1611196 Ergometrija 13.06.2023
326 19.09.2023 11:00 RAKR1304195 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
327 19.09.2023 10:00 SAMU1103200 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
328 19.09.2023 10:00 CATR1504196 Ergometrija 13.06.2023
329 19.09.2023 10:00 MADR29.01.1 CT - Ostalo 23.06.2023 20.06.2023
330 19.09.2023 10:00 AVHU27.09.1 CT - Ostalo 05.07.2023 13.06.2023
331 19.09.2023 10:00 JUSM23.03.1 CT - Ostalo 07.07.2023 23.06.2023
332 19.09.2023 10:00 FESI06.09.1 CT - Ostalo 10.07.2023 07.07.2023
333 19.09.2023 10:00 SEDU26.06.1 CT - Glava 10.07.2023 06.07.2023
334 19.09.2023 10:00 FAPO18.02.1 CT - Ostalo 12.07.2023 06.07.2023
335 19.09.2023 10:00 MUIS19.05.1 CT - Ostalo 13.07.2023 05.07.2023
336 19.09.2023 10:00 BASA09.05.1 CT - Ostalo 26.07.2023 18.07.2023
337 19.09.2023 10:00 LUJE16.10.1 CT - Ostalo 08.08.2023 03.08.2023
338 19.09.2023 10:00 MIMU02.02.1 CT - Ostalo 11.08.2023
339 19.09.2023 09:45 RABE1907194 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
340 19.09.2023 09:45 AMTU20.09.1 Gastroskopija 14.08.2023
341 19.09.2023 09:30 VEGR0328702 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
342 19.09.2023 09:30 DRSA2609195 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
343 19.09.2023 09:30 ESSE26.01.1 Rektoskopija 14.08.2023
344 19.09.2023 09:15 SEMU20.05.1 Gastroskopija 14.08.2023
345 19.09.2023 09:00 FAJA0606195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
346 19.09.2023 09:00 JESP1947 Ergometrija 13.06.2023
347 19.09.2023 09:00 INIM05.12.1 CT - Ostalo 01.08.2023 28.07.2023
348 19.09.2023 09:00 KALI01.11.1 Gastroskopija 14.08.2023
349 19.09.2023 08:30 HOM17.10.1 CT - Glava 14.07.2023 10.07.2023
350 19.09.2023 08:00 ANSI1410964 CT - Kičma 17.01.2023 06.01.2023
351 19.09.2023 08:00 MASI1004961 CT - Kičma 17.01.2023 16.01.2023
352 19.09.2023 08:00 FRIL09.05.1 CT - Kičma 25.04.2023 03.04.2023
353 19.09.2023 08:00 KATE14.07.1 CT - Glava 26.07.2023 18.07.2023
354 19.09.2023 08:00 ADPE02.12.1 CT - Kičma 11.08.2023
355 19.09.2023 08:00 KEFA03.08.1 CT - Ostalo 14.08.2023 09.08.2023
356 19.09.2023 08:00 KEFA03.08.1 CT - Glava 14.08.2023 11.08.2023
357 18.09.2023 12:00 DACI2002196 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
358 18.09.2023 12:00 ENBE3011195 Ergometrija 13.06.2023
359 18.09.2023 11:00 TAPI0409195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
360 18.09.2023 11:00 IVBU2401195 Ergometrija 13.06.2023
361 18.09.2023 10:00 AMSA0202197 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
362 18.09.2023 10:00 AVTE2609195 Ergometrija 13.06.2023
363 18.09.2023 10:00 MESE11.07.1 CT - Ostalo 04.07.2023 26.06.2023
364 18.09.2023 10:00 VEVE25.07.1 CT - Ostalo 07.07.2023 05.07.2023
365 18.09.2023 10:00 IDTR10.10.1 CT - Ostalo 07.07.2023 05.07.2023
366 18.09.2023 10:00 MUMU15.03.1 CT - Ostalo 12.07.2023 23.06.2023
367 18.09.2023 10:00 ENMU05.08.1 CT - Ostalo 18.07.2023 12.07.2023
368 18.09.2023 10:00 ESME02.04.1 CT - Ostalo 08.08.2023
369 18.09.2023 10:00 VAKA05.06.1 CT - Ostalo 16.08.2023 14.08.2023
370 18.09.2023 10:00 RASA11.01.1 CT - Ostalo 18.08.2023 16.08.2023
371 18.09.2023 10:00 MEMA14.11.1 CT - Ostalo 24.08.2023 21.08.2023
372 18.09.2023 10:00 RAVA29.09.1 CT - Ostalo 25.08.2023 24.08.2023
373 18.09.2023 10:00 ELCA20.12.1 CT - Ostalo 15.09.2023 13.09.2023
374 18.09.2023 09:45 REKA21.05.1 Gastroskopija 14.08.2023
375 18.09.2023 09:30 MUPA06.03.1 Gastroskopija 14.08.2023
376 18.09.2023 09:15 MEIS28.04.1 Gastroskopija 14.08.2023
377 18.09.2023 09:00 MITE3105195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
378 18.09.2023 09:00 DACI2002196 Ergometrija 13.06.2023
379 18.09.2023 09:00 EMDR29.08.1 Gastroskopija 14.08.2023
380 18.09.2023 08:30 HAML21.05.1 CT - Kičma 21.06.2023 16.06.2023
381 18.09.2023 08:30 ALHU20.11.1 CT - Glava 06.07.2023 26.06.2023
382 18.09.2023 08:30 TAHU10.02.1 CT - Kičma 10.07.2023 06.07.2023
383 18.09.2023 08:00 MEPA2406953 CT - Kičma 16.01.2023 09.01.2023
384 18.09.2023 08:00 HABE0701961 CT - Kičma 16.01.2023 12.01.2023
385 18.09.2023 08:00 OSBA1806195 CT - Kičma 17.01.2023 10.01.2023
386 18.09.2023 08:00 OSBA1806959 CT - Kičma 17.01.2023 10.01.2023
387 18.09.2023 08:00 BOVR09.02.1 CT - Glava 07.08.2023 02.08.2023
388 15.09.2023 12:00 HACE0802197 Ergometrija 13.06.2023
389 15.09.2023 11:00 MAPO2008198 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
390 15.09.2023 11:00 MECE2509197 Ergometrija 13.06.2023
391 15.09.2023 11:00 FEKU0111197 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
392 15.09.2023 10:45 VIAG0702197 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
393 15.09.2023 10:30 SESA2409196 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
394 15.09.2023 10:15 SUBU2804196 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
395 15.09.2023 10:00 AJFE0305195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
396 15.09.2023 10:00 SASK1112197 Ergometrija 13.06.2023
397 15.09.2023 10:00 INSU1604198 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
398 15.09.2023 10:00 MIMI13.07.1 CT - Ostalo 14.06.2023 05.06.2023
399 15.09.2023 10:00 SEAL24.04.1 CT - Ostalo 05.07.2023 26.06.2023
400 15.09.2023 10:00 HISU21.11.1 CT - Ostalo 07.07.2023 13.06.2023
401 15.09.2023 10:00 KACE19.11.1 CT - Ostalo 07.07.2023 27.06.2023
402 15.09.2023 10:00 KIPE16.05.1 CT - Ostalo 12.07.2023 10.07.2023
403 15.09.2023 10:00 ZIMA26.02.1 CT - Ostalo 26.07.2023 20.07.2023
404 15.09.2023 10:00 TEJU07.04.1 CT - Ostalo 02.08.2023 12.07.2023
405 15.09.2023 10:00 AZBE06.08.1 CT - Ostalo 16.08.2023 09.08.2023
406 15.09.2023 10:00 HAJU06.02.1 CT - Ostalo 18.08.2023 16.08.2023
407 15.09.2023 10:00 MIKA28.07.1 CT - Ostalo 22.08.2023 18.08.2023
408 15.09.2023 10:00 NIKA29.05.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
409 15.09.2023 09:45 RAMA1701197 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
410 15.09.2023 09:45 DRSE02.02.1 Kolonoskopija 14.08.2023
411 15.09.2023 09:30 BRUL2208197 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
412 15.09.2023 09:30 MIHA18.04.1 Kolonoskopija 14.08.2023
413 15.09.2023 09:15 ELDE08.02.1 Kolonoskopija 14.08.2023
414 15.09.2023 09:00 DZHA0201195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
415 15.09.2023 09:00 NAOS1401195 Ergometrija 13.06.2023
416 15.09.2023 09:00 ILDI20.08.1 CT - Ostalo 29.06.2023 26.06.2023
417 15.09.2023 09:00 SAKA20.08.1 Kolonoskopija 14.08.2023
418 15.09.2023 08:30 HAME31.07.1 CT - Kičma 10.04.2023 06.05.1960
419 15.09.2023 08:30 ZISE2907195 CT - Kičma 24.04.2023 18.04.2023
420 15.09.2023 08:30 FIKU27.07.1 CT - Kičma 24.07.2023 19.07.2023
421 15.09.2023 08:30 VASK10.07.1 CT - Glava 03.08.2023 28.07.2023
422 15.09.2023 08:30 SEPA17.03.1 CT - Kičma 04.08.2023 02.08.2023
423 15.09.2023 08:00 DZIS2005952 CT - Kičma 16.01.2023 12.01.2023
424 15.09.2023 08:00 MEOR1504964 CT - Kičma 16.01.2023 27.12.2022
425 15.09.2023 08:00 ZUBR24.02.1 CT - Kičma 14.06.2023 05.06.2023
426 15.09.2023 08:00 MUDO24.01.1 CT - Glava 12.07.2023 03.07.2023
427 14.09.2023 14:40 SAMU0208196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
428 14.09.2023 12:00 ARSE0411199 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
429 14.09.2023 11:30 ZIKA1504196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
430 14.09.2023 11:30 ELCI1012197 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
431 14.09.2023 11:00 DEBE2812195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
432 14.09.2023 11:00 DZSU2310197 Ergometrija 13.06.2023
433 14.09.2023 11:00 MEVA2404196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
434 14.09.2023 11:00 SAHA1711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
435 14.09.2023 11:00 NAIM1507195 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
436 14.09.2023 10:45 HUMU1711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
437 14.09.2023 10:30 SACA0102196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
438 14.09.2023 10:30 LUMA1003195 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
439 14.09.2023 10:15 DZHA1506194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
440 14.09.2023 10:00 FADO02.03.1 CT - Ostalo 26.05.2023 23.05.2023
441 14.09.2023 10:00 SMSI2711968 CT - Ostalo 08.06.2023 05.06.2023
442 14.09.2023 10:00 IBHR1706195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
443 14.09.2023 10:00 HAMU2406195 Ergometrija 13.06.2023
444 14.09.2023 10:00 FADI2503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
445 14.09.2023 10:00 ABIB0606951 CT - Ostalo 29.06.2023 27.06.2023
446 14.09.2023 10:00 NECO04.05.1 CT - Ostalo 10.07.2023 04.07.2023
447 14.09.2023 10:00 MUMU08.02.1 CT - Ostalo 20.07.2023 07.07.2023
448 14.09.2023 10:00 ZIAL2706196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
449 14.09.2023 10:00 IDSO06.07.1 CT - Ostalo 01.08.2023 24.07.2023
450 14.09.2023 10:00 NAZE15.01.1 CT - Ostalo 11.08.2023 10.08.2023
451 14.09.2023 10:00 MUOG16.12.1 CT - Ostalo 18.08.2023
452 14.09.2023 10:00 SEGA27.09.1 CT - Ostalo 25.08.2023 22.08.2023
453 14.09.2023 09:45 AZMU2503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
454 14.09.2023 09:45 AVKA06.11.1 Rektoskopija 14.08.2023
455 14.09.2023 09:30 VAHU2503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
456 14.09.2023 09:30 DUCA27.03.1 Gastroskopija 14.08.2023
457 14.09.2023 09:15 MIKA07.06.1 Kolonoskopija 10.08.2023
458 14.09.2023 09:00 SATU12.03.1 CT - Glava 16.05.2023 08.05.2023
459 14.09.2023 09:00 ESTA0309196 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
460 14.09.2023 09:00 DRDZ2909196 Ergometrija 13.06.2023
461 14.09.2023 09:00 AMME02.09.1 Gastroskopija 10.08.2023
462 14.09.2023 09:00 RAVA16.09.1 CT - Ostalo 10.08.2023 08.08.2023
463 14.09.2023 08:30 ZLKA12.02.1 CT - Kičma 24.04.2023 13.04.2023
464 14.09.2023 08:30 SATU12.02.1 CT - Kičma 16.05.2023 08.05.2023
465 14.09.2023 08:30 NATAxx.xx.1 CT - Glava 14.07.2023 12.07.2023
466 14.09.2023 08:30 HAAL21.06.1 CT - Glava 31.07.2023 27.07.2023
467 14.09.2023 08:00 FIMA1512961