Teremini čiji je rok istekao

Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 25.05.2022 14:30 FAAL24.10.1 MRI-Abdomen i zdjelica 23.05.2022 17.11.2021
2 25.05.2022 14:00 HIDU03.05.1 MRI-Kičma 23.05.2022 03.09.2021
3 25.05.2022 13:30 ISHO15.04.1 MRI-Glave 23.05.2022 18.11.2021
4 25.05.2022 12:15 SAIS24.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
5 25.05.2022 12:15 NULI08.11.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
6 25.05.2022 12:00 FAME29.11.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
7 25.05.2022 12:00 EMSU22.09.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
8 25.05.2022 11:45 RASA30.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
9 25.05.2022 11:45 RARI06.09.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
10 25.05.2022 11:30 HABU10.04.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
11 25.05.2022 11:30 DZHA21.08.1 MRI-Glave 23.05.2022 10.02.2022
12 25.05.2022 11:15 ISNU1207196 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
13 25.05.2022 11:00 FASM23.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
14 25.05.2022 11:00 ALDU20.05.1 MRI-Glave 23.05.2022 19.11.2021
15 25.05.2022 10:45 ZIIB01.07.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
16 25.05.2022 10:30 MUCE11.10.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
17 25.05.2022 10:30 EMTO01.05.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
18 25.05.2022 10:15 NIHA17.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
19 25.05.2022 10:15 IFRI04.04.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
20 25.05.2022 10:00 HASM1704195 CT - Ostalo 05.04.2022 01.04.2022
21 25.05.2022 10:00 SESK07.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
22 25.05.2022 10:00 SUDZ08.02.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
23 25.05.2022 10:00 REJU2901959 CT - Ostalo 11.04.2022 04.04.2022
24 25.05.2022 10:00 KALE2004936 CT - Ostalo 13.04.2022 08.04.2022
25 25.05.2022 10:00 SEBA1609955 CT - Ostalo 21.04.2022
26 25.05.2022 10:00 CIJO2102943 CT - Ostalo 04.05.2022
27 25.05.2022 10:00 SKAM08.01.1 MRI-Lokmotorna 23.05.2022 09.11.2021
28 25.05.2022 09:30 NUDZ1306195 CT - Ostalo 09.03.2022
29 25.05.2022 09:30 ADMU0201197 CT - Ostalo 17.03.2022
30 25.05.2022 08:30 SASU15.07.1 CT - Glava 17.05.2022 15.04.2022
31 25.05.2022 08:00 MISM2602196 CT - Kičma 22.02.2022
32 25.05.2022 08:00 MUSK0805196 CT - Kičma 22.02.2022
33 25.05.2022 08:00 MIME1903197 CT - Kičma 24.02.2022
34 25.05.2022 08:00 ZIIS1001197 CT - Kičma 04.03.2022
35 25.05.2022 08:00 MUSA2505198 CT - Glava 17.03.2022
36 25.05.2022 08:00 MIOR0203194 CT - Glava 25.03.2022 23.03.2022
37 25.05.2022 08:00 ENSU2401196 CT - Kičma 05.04.2022 31.03.2022
38 25.05.2022 08:00 CECA0707194 CT - Glava 09.05.2022
39 25.05.2022 07:30 BIAH02.01.1 MRI-Abdomen i zdjelica 23.05.2022 04.04.2022
40 24.05.2022 17:00 SEMU28.08.1 MRI-Glave 20.05.2022 24.02.2022
41 24.05.2022 15:30 NICE27.07.1 MRI-Zdjelica 20.05.2022 22.04.2022
42 24.05.2022 14:30 RAMA30.05.1 MRI-Abdomen i zdjelica 20.05.2022 14.04.2022
43 24.05.2022 13:00 ALZA1809199 Holter EKG 10.05.2022
44 24.05.2022 13:00 TEBA0101195 Holter EKG 10.05.2022
45 24.05.2022 12:15 SAIB01.06.1 Sub-Spec-Nefrologija 11.04.2022
46 24.05.2022 12:00 HASA1909194 Sub-Spec-Nefrologija 11.04.2022
47 24.05.2022 12:00 DZIS1509193 Ultrazvuk Srca 10.05.2022
48 24.05.2022 12:00 ULBO2908195 Ergometrija 10.05.2022
49 24.05.2022 12:00 ULCI15.05.1 MRI-Kičma 20.05.2022 31.01.2022
50 24.05.2022 11:45 DRAN01.01.1 Sub-Spec-Nefrologija 11.04.2022
51 24.05.2022 11:30 AIOD1511195 Sub-Spec-Nefrologija 11.04.2022
52 24.05.2022 11:15 ALBO09.01.1 Sub-Spec-Nefrologija 11.04.2022
53 24.05.2022 11:00 SAMO23.11.1 Sub-Spec-Nefrologija 11.04.2022
54 24.05.2022 11:00 ULBO2908195 Ultrazvuk Srca 10.05.2022
55 24.05.2022 11:00 LAMR0405196 Ergometrija 10.05.2022
56 24.05.2022 10:45 SUPO01.10.1 Sub-Spec-Nefrologija 11.04.2022
57 24.05.2022 10:30 MIKA1410195 Sub-Spec-Nefrologija 11.04.2022
58 24.05.2022 10:30 ADJE27.08.1 MRI-Kičma 20.05.2022 18.11.2021
59 24.05.2022 10:15 IZBI13.09.1 Sub-Spec-Nefrologija 11.04.2022
60 24.05.2022 10:00 SEAH2303197 CT - Ostalo 17.03.2022
61 24.05.2022 10:00 SEIB3001196 CT - Ostalo 23.03.2022 11.03.2022
62 24.05.2022 10:00 AJHE1004195 CT - Ostalo 08.04.2022
63 24.05.2022 10:00 SAKL1502195 Sub-Spec-Nefrologija 11.04.2022
64 24.05.2022 10:00 DZHA1008986 CT - Ostalo 18.04.2022 11.04.2022
65 24.05.2022 10:00 SAHR1709957 CT - Ostalo 25.04.2022 22.04.2022
66 24.05.2022 10:00 BIHU2004196 Ultrazvuk Srca 10.05.2022
67 24.05.2022 10:00 ILCE2605195 Ergometrija 10.05.2022
68 24.05.2022 10:00 MIHE28.09.1 CT - Ostalo 10.05.2022 09.05.2022
69 24.05.2022 09:30 DESI2107195 CT - Ostalo 31.03.2022 23.03.2022
70 24.05.2022 09:30 SEST20.07.1 CT - Ostalo 19.05.2022 17.05.2022
71 24.05.2022 09:00 JUKO0703195 Ultrazvuk Srca 10.05.2022
72 24.05.2022 09:00 GEDJ0306195 Ergometrija 10.05.2022
73 24.05.2022 08:30 SEAL0311195 CT - Glava 09.05.2022
74 24.05.2022 08:00 ZEZL1104197 CT - Kičma 22.02.2022
75 24.05.2022 08:00 MUZE2907194 CT - Kičma 22.02.2022
76 24.05.2022 08:00 FEPI1501195 CT - Glava 17.03.2022
77 24.05.2022 08:00 NUIB1803194 CT - Glava 17.03.2022
78 24.05.2022 08:00 IBJA2006199 CT - Kičma 29.03.2022 28.03.2022
79 24.05.2022 08:00 SANE0407944 CT - Kičma 13.04.2022 11.04.2022
80 24.05.2022 08:00 ADZU0305974 CT - Kičma 21.04.2022 15.04.2022
81 24.05.2022 08:00 NEHO25.07.1 CT - Glava 17.05.2022 12.05.2022
82 24.05.2022 08:00 DAMU15.11.2 CT - Glava 20.05.2022 06.04.2022
83 24.05.2022 07:30 ERDE08.12.1 MRI-Kičma 20.05.2022 29.03.2022
84 23.05.2022 13:00 AMME1004197 Holter EKG 10.05.2022
85 23.05.2022 13:00 ABOP1202194 Holter EKG 10.05.2022
86 23.05.2022 13:00 SEHU2810198 MRI-Glave 20.05.2022 19.11.2021
87 23.05.2022 12:00 LAME2611195 Ultrazvuk Srca 10.05.2022
88 23.05.2022 12:00 RAGR0801196 Ergometrija 10.05.2022
89 23.05.2022 11:00 FECE1006195 Ultrazvuk Srca 10.05.2022
90 23.05.2022 11:00 ALMU2604196 Ergometrija 10.05.2022
91 23.05.2022 10:00 ZLHU0211197 CT - Ostalo 14.03.2022
92 23.05.2022 10:00 RAHO1503196 CT - Ostalo 31.03.2022 18.03.2022
93 23.05.2022 10:00 IDSO0411937 CT - Ostalo 13.04.2022 01.04.2022
94 23.05.2022 10:00 BATU2207957 CT - Ostalo 14.04.2022 12.04.2022
95 23.05.2022 10:00 UZCE1311963 CT - Ostalo 19.04.2022 08.04.2022
96 23.05.2022 10:00 ADDO3001196 Ultrazvuk Srca 10.05.2022
97 23.05.2022 10:00 MUST0106196 Ergometrija 10.05.2022
98 23.05.2022 10:00 NISI2510196 MRI-Abdomen i zdjelica 20.05.2022 10.02.2022
99 23.05.2022 10:00 AZMU01.08.1 MRI-Lokmotorna 20.05.2022 03.11.2021
100 23.05.2022 09:30 AHBE1706196 CT - Ostalo 29.03.2022 08.03.2022
101 23.05.2022 09:00 MATU2906199 Ultrazvuk Srca 10.05.2022
102 23.05.2022 09:00 MUTU1704196 Ergometrija 10.05.2022
103 23.05.2022 08:30 RUAN2811194 CT - Kičma 02.03.2022
104 23.05.2022 08:30 MEMA1404196 CT - Glava 17.03.2022
105 23.05.2022 08:03 DZIB07.05.1 CT - Kičma 17.05.2022 12.05.2022
106 23.05.2022 08:00 JADI1312196 CT - Kičma 22.02.2022
107 23.05.2022 08:00 MIDI2401197 CT - Kičma 22.02.2022
108 23.05.2022 08:00 NUIB2706196 CT - Glava 17.03.2022
109 23.05.2022 08:00 AHMU0112944 CT - Ostalo 12.04.2022 01.04.2022
110 23.05.2022 08:00 MADI1407992 CT - Kičma 18.04.2022 01.04.2022
111 23.05.2022 08:00 ENBA3005197 CT - Glava 06.05.2022
112 23.05.2022 07:30 NUJA14.06.1 CT - Glava 20.05.2022 18.03.2022
113 20.05.2022 13:30 SEKU06.11.1 MRI-Kičma 18.05.2022 22.11.2021
114 20.05.2022 13:00 DIOK1402195 Holter EKG 28.04.2022
115 20.05.2022 13:00 SABO2008195 Holter EKG 28.04.2022
116 20.05.2022 13:00 ELAL10.02.1 MRI-Glave 18.05.2022 22.11.2021
117 20.05.2022 12:00 MAMU01.10.1 Sub-Spec-Reumatologija 11.04.2022
118 20.05.2022 12:00 DZBR1809195 Ultrazvuk Srca 28.04.2022
119 20.05.2022 12:00 OMDU31.07.1 MRI-Abdomen i zdjelica 18.05.2022 04.02.2022
120 20.05.2022 11:45 REKA01.06.1 Sub-Spec-Reumatologija 11.04.2022
121 20.05.2022 11:30 EMTO18.11.1 Sub-Spec-Reumatologija 11.04.2022
122 20.05.2022 11:15 RAKO13.01.1 Sub-Spec-Reumatologija 11.04.2022
123 20.05.2022 11:00 AZJA15.08.1 Sub-Spec-Reumatologija 11.04.2022
124 20.05.2022 11:00 ZAJO0601195 Ergometrija 28.04.2022
125 20.05.2022 11:00 OMKA1406194 Ultrazvuk Srca 28.04.2022
126 20.05.2022 10:45 BONE19.07.1 Sub-Spec-Reumatologija 11.04.2022
127 20.05.2022 10:30 METE30.03.1 Sub-Spec-Reumatologija 11.04.2022
128 20.05.2022 10:15 HAFE16.01.1 Sub-Spec-Reumatologija 11.04.2022
129 20.05.2022 10:00 VACA0204194 CT - Ostalo 21.02.2022
130 20.05.2022 10:00 IBSM2403194 CT - Ostalo 05.04.2022 30.03.2022
131 20.05.2022 10:00 MICO1205196 CT - Ostalo 05.04.2022 31.03.2022
132 20.05.2022 10:00 ELDU23.06.1 Sub-Spec-Reumatologija 11.04.2022
133 20.05.2022 10:00 SAKO0412957 CT - Ostalo 15.04.2022 13.04.2022
134 20.05.2022 10:00 ANBU2112195 Ergometrija 28.04.2022
135 20.05.2022 10:00 DEAL1001195 Ultrazvuk Srca 28.04.2022
136 20.05.2022 10:00 DIME0601953 CT - Ostalo 29.04.2022 26.04.2022
137 20.05.2022 10:00 REGU05.03.1 MRI-Kičma 18.05.2022 14.10.1960
138 20.05.2022 10:00 FALJ1707958 Gastroskopija 20.05.2022
139 20.05.2022 09:33 ENZE1310196 CT - Ostalo 11.03.2022
140 20.05.2022 09:30 VAHA1009195 CT - Ostalo 03.03.2022
141 20.05.2022 09:30 ENZE1310196 CT - Ostalo 11.03.2022
142 20.05.2022 09:00 AZSI0905196 Ergometrija 28.04.2022
143 20.05.2022 09:00 RACE2105195 Ultrazvuk Srca 28.04.2022
144 20.05.2022 08:30 SECI16.04.2 CT - Glava 13.05.2022 10.05.2022
145 20.05.2022 08:00 EMME1702197 CT - Kičma 22.02.2022
146 20.05.2022 08:00 MEBR2501194 CT - Kičma 22.02.2022
147 20.05.2022 08:00 DZOM1507196 CT - Kičma 24.02.2022
148 20.05.2022 08:00 HAFE1411195 CT - Kičma 28.02.2022
149 20.05.2022 08:00 AMSM1101971 CT - Ostalo 20.04.2022 13.04.2022
150 20.05.2022 08:00 VASI27.10.1 CT - Glava 29.04.2022
151 20.05.2022 08:00 ISMM0707942 CT - Glava 04.05.2022 25.04.2022
152 20.05.2022 08:00 ZIAH0406942 CT - Glava 04.05.2022 26.04.2022
153 20.05.2022 08:00 RAKU3008196 CT - Glava 05.05.2022
154 20.05.2022 07:30 AMDE04.06.1 MRI-Glave 18.05.2022 24.03.2022
155 19.05.2022 19:00 ESMU21.12.1 MRI-Abdomen i zdjelica 18.05.2022 02.11.2021
156 19.05.2022 18:00 MIMA02.01.1 MRI-Glave 18.05.2022 02.03.2022
157 19.05.2022 18:00 MIMA02.01.1 MRI-Kičma 18.05.2022 02.03.2022
158 19.05.2022 16:00 VEMI23.04.1 MRI-Kičma 18.05.2022 10.11.2021
159 19.05.2022 15:00 SEPI29.10.1 MRI-Abdomen i zdjelica 18.05.2022 19.11.2021
160 19.05.2022 15:00 MUDU17.11.1 MRI-Abdomen i zdjelica 18.05.2022 02.11.2021
161 19.05.2022 13:00 SEOS1606197 Holter EKG 28.04.2022
162 19.05.2022 13:00 ZICE1705195 Holter EKG 28.04.2022
163 19.05.2022 13:00 BEHA12.10.1 MRI-Lokmotorna 18.05.2022 24.11.2021
164 19.05.2022 12:15 MUZU12.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
165 19.05.2022 12:00 SESU10.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
166 19.05.2022 11:45 FASI12.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
167 19.05.2022 11:30 HASI06.09.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
168 19.05.2022 11:30 AHCI07.07.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
169 19.05.2022 11:15 ZUPO15.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
170 19.05.2022 11:15 SECI27.01.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
171 19.05.2022 11:10 ZLKR15.08.1 Ultrazvuk Srca 14.04.2022
172 19.05.2022 11:00 BEAL1005.19 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
173 19.05.2022 11:00 SEFE25.03.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
174 19.05.2022 11:00 NETU0109197 Ergometrija 28.04.2022
175 19.05.2022 10:45 ESDU16.07.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
176 19.05.2022 10:45 ENZE1310196 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
177 19.05.2022 10:40 MENE08.03.1 Ultrazvuk Srca 14.04.2022
178 19.05.2022 10:30 ZUSE06.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
179 19.05.2022 10:20 NEGU18.02.1 Ultrazvuk Srca 14.04.2022
180 19.05.2022 10:15 MIBA03.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
181 19.05.2022 10:15 RECO1509195 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
182 19.05.2022 10:00 MUHU1605198 CT - Ostalo 01.04.2022 25.03.2022
183 19.05.2022 10:00 ALMU0404198 CT - Ostalo 08.04.2022 04.04.2022
184 19.05.2022 10:00 MAPU22.09.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
185 19.05.2022 10:00 IBMU04.10.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
186 19.05.2022 10:00 MUTU17.04.1 Ultrazvuk Srca 14.04.2022
187 19.05.2022 10:00 FAAL0501950 CT - Glava 27.04.2022 22.04.2022
188 19.05.2022 10:00 FAAL0501950 CT - Ostalo 27.04.2022 22.04.2022
189 19.05.2022 10:00 NEGU1802195 Ergometrija 28.04.2022
190 19.05.2022 09:30 SAVA0108199 CT - Ostalo 28.02.2022
191 19.05.2022 09:30 NEBE2001197 CT - Ostalo 09.03.2022
192 19.05.2022 09:00 SEAG0206198 Ergometrija 28.04.2022
193 19.05.2022 08:00 MIBR1909196 CT - Kičma 17.02.2022
194 19.05.2022 08:00 HAPO2810194 CT - Kičma 21.02.2022
195 19.05.2022 08:00 ALAR2808198 CT - Kičma 22.02.2022
196 19.05.2022 08:00 RADU1805194 CT - Kičma 09.03.2022
197 19.05.2022 08:00 DEPA1108990 CT - Kičma 13.04.2022 08.04.2022
198 19.05.2022 08:00 ADZI2404959 CT - Glava 29.04.2022 25.04.2022
199 19.05.2022 08:00 SAMU0201961 CT - Glava 29.04.2022 20.04.2022
200 19.05.2022 08:00 SABI1912961 CT - Glava 29.04.2022 26.04.2022
201 19.05.2022 08:00 BABE2905197 CT - Glava 05.05.2022
202 19.05.2022 08:00 MEHU3003197 CT - Glava 09.05.2022
203 19.05.2022 07:30 DZKA18.06.1 MRI-Kičma 18.05.2022 25.03.2022
204 18.05.2022 20:00 RAAH06.01.1 MRI-Glave 18.05.2022 11.01.2022
205 18.05.2022 15:30 REKO3105196 MRI-Abdomen i zdjelica 18.05.2022 09.11.2021
206 18.05.2022 15:00 ALCE09.02.1 MRI-Kičma 18.05.2022 09.11.2021
207 18.05.2022 12:15 SESE05.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
208 18.05.2022 12:00 FESA14.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
209 18.05.2022 11:45 FUCA09.11.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
210 18.05.2022 11:30 ADBA19.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
211 18.05.2022 11:15 FRPE01.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
212 18.05.2022 11:15 FRLA04.08.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
213 18.05.2022 11:00 SAHU03.04.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
214 18.05.2022 11:00 ZARI0201197 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
215 18.05.2022 11:00 AMHE1911198 MRI-Abdomen i zdjelica 18.05.2022 10.02.2022
216 18.05.2022 10:45 FEBE14.12.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
217 18.05.2022 10:45 ISMA09.04.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
218 18.05.2022 10:30 NICA10.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
219 18.05.2022 10:30 SETE05.04.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
220 18.05.2022 10:30 EDSA2905197 MRI-Glave 18.05.2022 08.11.2021
221 18.05.2022 10:15 VASA20.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
222 18.05.2022 10:15 FEIB04.02.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
223 18.05.2022 10:00 DZSI3103195 CT - Ostalo 03.03.2022
224 18.05.2022 10:00 ZASI10.10.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
225 18.05.2022 10:00 ELFE12.10.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 11.04.2022
226 18.05.2022 10:00 DEDE1508968 CT - Ostalo 13.04.2022 08.04.2022
227 18.05.2022 10:00 AD0M2111955 CT - Ostalo 04.05.2022 25.04.2022
228 18.05.2022 10:00 OSIB1001952 CT - Ostalo 04.05.2022 28.04.2022
229 18.05.2022 09:30 VAKA0201195 CT - Ostalo 15.02.2022
230 18.05.2022 09:30 AZFE0103195 CT - Ostalo 05.04.2022 31.03.2022
231 18.05.2022 08:00 ZAZA1203196 CT - Kičma 17.02.2022
232 18.05.2022 08:00 SEPR0406197 CT - Kičma 17.02.2022
233 18.05.2022 08:00 BEMU1101197 CT - Kičma 21.02.2022
234 18.05.2022 08:00 SEZE1511195 CT - Kičma 28.02.2022
235 18.05.2022 08:00 SASA2206942 CT - Glava 18.04.2022 14.04.2022
236 18.05.2022 08:00 AMCE2508965 CT - Glava 26.04.2022 22.04.2022
237 18.05.2022 08:00 NEDU1803966 CT - Glava 29.04.2022 26.04.2022
238 18.05.2022 08:00 ESDE1911196 CT - Glava 06.05.2022
239 18.05.2022 07:30 SEDZ1901198 MRI-Kičma 18.05.2022 02.03.2022
240 17.05.2022 13:30 MEMU31.01.1 MRI-Glave 16.05.2022 10.11.2021
241 17.05.2022 13:20 OMSI25.04.1 Holter EKG 14.04.2022
242 17.05.2022 13:00 ZIDZ12.01.1 Holter EKG 14.04.2022
243 17.05.2022 12:30 SADZ06.04.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
244 17.05.2022 12:00 ESIS30.08.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
245 17.05.2022 11:45 NUKA05.07.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
246 17.05.2022 11:30 FACO1209195 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
247 17.05.2022 11:30 DZHA15.01.1 Ultrazvuk Srca 14.04.2022
248 17.05.2022 11:15 ANZR10.10.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
249 17.05.2022 11:00 AIZU0309196 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
250 17.05.2022 11:00 ENKA30.03.1 MRI-Glave 16.05.2022 26.11.2021
251 17.05.2022 10:50 LODU07.05.1 Ultrazvuk Srca 14.04.2022
252 17.05.2022 10:45 ENME19.08.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
253 17.05.2022 10:40 EMAL15.12.1 Ergometrija 14.04.2022
254 17.05.2022 10:30 ESOM08.08.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
255 17.05.2022 10:30 DZKA13.08.1 MRI-Abdomen i zdjelica 16.05.2022 08.02.2022
256 17.05.2022 10:20 HAGO15.03.1 Ergometrija 14.04.2022
257 17.05.2022 10:15 HEPR03.09.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
258 17.05.2022 10:15 ZAHA27.01.1 Ultrazvuk Srca 14.04.2022
259 17.05.2022 10:00 SMUZ0201194 CT - Ostalo 22.02.2022
260 17.05.2022 10:00 MIST1006195 CT - Ostalo 31.03.2022 28.03.2022
261 17.05.2022 10:00 AMDU04.10.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
262 17.05.2022 10:00 VAVE0406198 CT - Ostalo 08.04.2022
263 17.05.2022 10:00 EMOD17.02.1 Ultrazvuk Srca 14.04.2022
264 17.05.2022 10:00 SETE15.01.1 Ergometrija 14.04.2022
265 17.05.2022 10:00 ABDE2703949 CT - Ostalo 27.04.2022 21.04.2022
266 17.05.2022 10:00 HAPL0105933 CT - Ostalo 27.04.2022 22.04.2022
267 17.05.2022 08:30 MUME0804199 CT - Kičma 09.05.2022
268 17.05.2022 08:00 FESU2604195 CT - Kičma 14.02.2022
269 17.05.2022 08:00 ISAV1611195 CT - Kičma 14.02.2022
270 17.05.2022 08:00 VASE1802194 CT - Kičma 21.02.2022
271 17.05.2022 08:00 SEAL0411196 CT - Kičma 09.03.2022
272 17.05.2022 08:00 MAKA0206990 CT - Kičma 12.04.2022 11.04.2022
273 17.05.2022 08:00 HAMU1312952 CT - Glava 18.04.2022 13.04.2022
274 17.05.2022 08:00 ASHO1809952 CT - Glava 18.04.2022 04.04.2022
275 17.05.2022 08:00 ILBA1711973 CT - Glava 29.04.2022 21.04.2022
276 17.05.2022 08:00 MISI1106963 CT - Glava 04.05.2022 21.04.2022
277 17.05.2022 08:00 ZULU1703197 CT - Glava 09.05.2022 01.01.1970
278 17.05.2022 07:30 ZUKO23.08.1 MRI-Abdomen i zdjelica 16.05.2022 29.03.2022
279 16.05.2022 16:30 NEZA28.06.1 MRI-Kičma 13.05.2022 17.11.2021
280 16.05.2022 13:20 IBCO06.08.1 Holter EKG 14.04.2022
281 16.05.2022 13:00 ADCO26.08.1 Holter EKG 14.04.2022
282 16.05.2022 12:00 SADZ15.02.1 MRI-Abdomen i zdjelica 13.05.2022 16.12.2021
283 16.05.2022 12:00 ENDJ23.03.2 MRI-Glave 13.05.2022 29.12.2021
284 16.05.2022 11:15 DOTA04.12.1 Ultrazvuk Srca 14.04.2022
285 16.05.2022 11:15 ELTA13.01.1 Ergometrija 14.04.2022
286 16.05.2022 11:00 JASM21.04.1 MRI-Abdomen 13.05.2022 03.11.2021
287 16.05.2022 10:40 MUOM06.02.1 Ultrazvuk Srca 14.04.2022
288 16.05.2022 10:40 ZEMA12.09.1 Ergometrija 14.04.2022
289 16.05.2022 10:30 MIHA11.01.1 MRI-Kičma 13.05.2022 12.11.2021
290 16.05.2022 10:20 MUBA04.01.1 Ultrazvuk Srca 14.04.2022
291 16.05.2022 10:20 VESA04.08.1 Ergometrija 14.04.2022
292 16.05.2022 10:15 AJPA1307953 Gastroskopija 16.05.2022
293 16.05.2022 10:00 AJDI1307196 CT - Ostalo 06.01.2022
294 16.05.2022 10:00 RAHU2802195 CT - Ostalo 23.03.2022 18.03.2022
295 16.05.2022 10:00 NADZ1406195 CT - Ostalo 25.03.2022 22.03.2022
296 16.05.2022 10:00 AVKA01.02.1 Ultrazvuk Srca 14.04.2022
297 16.05.2022 10:00 MIGE08.04.1 Ergometrija 14.04.2022
298 16.05.2022 10:00 ASKA2406959 CT - Ostalo 27.04.2022
299 16.05.2022 09:30 ZIOD2410196 CT - Ostalo 21.02.2022
300 16.05.2022 09:30 HAKA1002195 CT - Ostalo 06.04.2022 23.03.2022
301 16.05.2022 08:30 HASM2706194 CT - Kičma 14.02.2022
302 16.05.2022 08:00 ZEHO2312196 CT - Kičma 14.02.2022
303 16.05.2022 08:00 AMKO0712198 CT - Kičma 09.03.2022
304 16.05.2022 08:00 AZCA0610197 CT - Kičma 09.03.2022
305 16.05.2022 08:00 SEKA1305197 CT - Kičma 08.04.2022
306 16.05.2022 08:00 ABBU3008194 CT - Glava 08.04.2022
307 16.05.2022 08:00 MIGA0711974 CT - Glava 14.04.2022 12.04.2022
308 16.05.2022 08:00 FEHO1808955 CT - Glava 18.04.2022 13.04.2022
309 16.05.2022 08:00 AMMU1205954 CT - Glava 04.05.2022 04.04.2022
310 16.05.2022 08:00 SEME0507196 CT - Glava 06.05.2022
311 16.05.2022 07:30 ELCA02.01.1 MRI-Glave 13.05.2022 22.03.2022
312 13.05.2022 13:00 SASO01.10.1 Holter EKG 14.04.2022
313 13.05.2022 12:00 MISA21.07.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
314 13.05.2022 12:00 EDBE02.04.1 MRI-Zdjelica 12.05.2022 16.12.2021
315 13.05.2022 12:00 ELKO13.10.1 MRI-Abdomen i zdjelica 12.05.2022 16.12.2021
316 13.05.2022 11:45 SAOM19.08.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
317 13.05.2022 11:30 VAKO22.03.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
318 13.05.2022 11:15 SEBI10.08.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
319 13.05.2022 11:00 HAKA03.01.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
320 13.05.2022 11:00 NEHR23.01.1 Ergometrija 12.04.2022
321 13.05.2022 11:00 MICO15.09.1 MRI-Glave 12.05.2022 22.11.2021
322 13.05.2022 10:45 SASA14.06.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
323 13.05.2022 10:45 SASA14.06.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
324 13.05.2022 10:30 DZSA26.03.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
325 13.05.2022 10:30 NEHR23.01.1 Ultrazvuk Srca 12.04.2022
326 13.05.2022 10:15 ILTR28.07.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
327 13.05.2022 10:15 LJKE31.01.1 Ultrazvuk Srca 12.04.2022
328 13.05.2022 10:00 ZIBA0511958 CT - Ostalo 03.02.2022
329 13.05.2022 10:00 HARA2511196 CT - Ostalo 28.02.2022
330 13.05.2022 10:00 MEME11.10.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
331 13.05.2022 10:00 ELAL25.09.2 Ultrazvuk Srca 12.04.2022
332 13.05.2022 10:00 ALBE02.04.1 Ergometrija 12.04.2022
333 13.05.2022 10:00 EKSE2502949 CT - Ostalo 13.04.2022 11.04.2022
334 13.05.2022 10:00 SEAS0412963 CT - Ostalo 15.04.2022 11.04.2022
335 13.05.2022 10:00 MUHU2104950 CT - Ostalo 25.04.2022 21.04.2022
336 13.05.2022 10:00 ILVR18.01.1 MRI-Kičma 12.05.2022 15.10.2021
337 13.05.2022 09:30 HASA0806196 CT - Ostalo 23.03.2022 18.03.2022
338 13.05.2022 08:30 KASA1608198 CT - Glava 01.04.2022 30.03.2022
339 13.05.2022 08:00 HABR2803193 CT - Kičma 14.02.2022
340 13.05.2022 08:00 ASMU2807195 CT - Kičma 14.02.2022
341 13.05.2022 08:00 IBDE1402198 CT - Kičma 23.02.2022
342 13.05.2022 08:00 NIBA2904196 CT - Kičma 09.03.2022
343 13.05.2022 08:00 BEMU1011195 CT - Glava 01.04.2022 30.03.2022
344 13.05.2022 08:00 SESA2104196 CT - Kičma 01.04.2022 30.03.2022
345 13.05.2022 08:00 HABE1507198 CT - Kičma 05.04.2022 29.03.2022
346 13.05.2022 08:00 SAIM2401197 CT - Kičma 08.04.2022
347 13.05.2022 08:00 ENDE2304967 CT - Glava 04.05.2022 29.04.2022
348 13.05.2022 08:00 FAKO1002956 CT - Glava 04.05.2022 29.04.2022
349 13.05.2022 08:00 ZICE03.10.1 MRI-Glave 12.05.2022 15.03.2021
350 13.05.2022 07:30 DZDZ05.04.1 MRI-Lokmotorna 12.05.2022 21.03.2022
351 12.05.2022 13:00 MIFE04.08.1 Holter EKG 14.04.2022
352 12.05.2022 12:15 SIBO01.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
353 12.05.2022 12:00 SEHU08.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
354 12.05.2022 11:45 AJHI25.01.2 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
355 12.05.2022 11:30 SABA26.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
356 12.05.2022 11:15 OSDI18.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
357 12.05.2022 11:15 EMHA02.05.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
358 12.05.2022 11:00 ADDE02.09.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
359 12.05.2022 11:00 AZME08.10.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
360 12.05.2022 10:45 MIBU11.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
361 12.05.2022 10:45 MEGR18.02.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
362 12.05.2022 10:45 HADU04.03.1 Ultrazvuk Srca 12.04.2022
363 12.05.2022 10:45 BRBL28.08.1 Ergometrija 12.04.2022
364 12.05.2022 10:30 FIDE03.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
365 12.05.2022 10:30 ANPA21.06.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
366 12.05.2022 10:30 SEHA27.02.1 Ultrazvuk Srca 12.04.2022
367 12.05.2022 10:30 ENKU02.05.1 Ergometrija 12.04.2022
368 12.05.2022 10:15 MAKO27.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
369 12.05.2022 10:15 ARZU17.10.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
370 12.05.2022 10:15 MIHA17.06.1 Ultrazvuk Srca 12.04.2022
371 12.05.2022 10:15 SEHA27.02.1 Ergometrija 12.04.2022
372 12.05.2022 10:00 MUKU3003195 CT - Ostalo 09.03.2022
373 12.05.2022 10:00 NEVE2806196 CT - Ostalo 25.03.2022 18.03.2022
374 12.05.2022 10:00 ELSA08.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
375 12.05.2022 10:00 FAJU29.09.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
376 12.05.2022 10:00 SEAH10.01.1 Ultrazvuk Srca 12.04.2022
377 12.05.2022 10:00 ALNU17.12.1 Ergometrija 12.04.2022
378 12.05.2022 10:00 ARMA0401938 CT - Ostalo 13.04.2022 05.04.2022
379 12.05.2022 10:00 MERA1403962 CT - Ostalo 14.04.2022 12.04.2022
380 12.05.2022 10:00 SAGA2810954 CT - Ostalo 19.04.2022 11.04.2022
381 12.05.2022 10:00 ADMI0603979 CT - Ostalo 27.04.2022
382 12.05.2022 10:00 ZELI23.05.1 CT - Ostalo 10.05.2022 28.04.2022
383 12.05.2022 09:30 NASP2807195 CT - Ostalo 27.01.2022
384 12.05.2022 09:00 NIPL1202197 CT - Ostalo 08.04.2022
385 12.05.2022 08:30 RAKR2007195 CT - Glava 08.04.2022
386 12.05.2022 08:00 MUSI0312195 CT - Kičma 14.02.2022
387 12.05.2022 08:00 SUPE1911194 CT - Kičma 14.02.2022
388 12.05.2022 08:00 ADHO0705195 CT - Kičma 14.02.2022
389 12.05.2022 08:00 MIJU0101198 CT - Kičma 14.03.2022
390 12.05.2022 08:00 NEIS2302196 CT - Kičma 05.04.2022 29.03.2022
391 12.05.2022 08:00 DEAG1211195 CT - Glava 08.04.2022
392 12.05.2022 08:00 ZISM2503953 CT - Glava 04.05.2022 18.04.2022
393 11.05.2022 21:00 RAKU2306197 MRI-Abdomen 10.05.2022 04.03.2022
394 11.05.2022 19:00 MUDI1406198 MRI-Abdomen 10.05.2022 17.11.2021
395 11.05.2022 15:30 JOKO0304197 MRI-Abdomen i zdjelica 10.05.2022 12.11.2021
396 11.05.2022 12:15 ARUZ10.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
397 11.05.2022 12:10 SANE0508194 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
398 11.05.2022 11:15 HADI10.05.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
399 11.05.2022 11:15 SESM15.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
400 11.05.2022 11:15 SACI24.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
401 11.05.2022 11:00 MEKO18.01.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
402 11.05.2022 11:00 MISE19.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
403 11.05.2022 10:45 SIPE04.10.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
404 11.05.2022 10:45 VICO2108195 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
405 11.05.2022 10:30 ISSU01.09.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
406 11.05.2022 10:30 ISTA12.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
407 11.05.2022 10:15 NAKA21.09.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
408 11.05.2022 10:15 AILE05.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
409 11.05.2022 10:00 MUVE0309194 CT - Ostalo 23.03.2022
410 11.05.2022 10:00 SEHA3004196 CT - Ostalo 25.03.2022 21.03.2022
411 11.05.2022 10:00 AMSM20.01.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
412 11.05.2022 10:00 DELU08.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
413 11.05.2022 10:00 ZDST3101955 CT - Ostalo 14.04.2022
414 11.05.2022 10:00 NEME2409971 CT - Ostalo 15.04.2022 13.04.2022
415 11.05.2022 10:00 EKGU0305962 CT - Ostalo 19.04.2022 08.04.2022
416 11.05.2022 10:00 FAPO3003196 MRI-Zdjelica 10.05.2022 11.04.2022
417 11.05.2022 10:00 MUSI1704195 MRI-Kičma 10.05.2022 01.11.2021
418 11.05.2022 08:00 NEAV1306195 CT - Kičma 08.02.2022
419 11.05.2022 08:00 SAOB3003194 CT - Kičma 08.02.2022
420 11.05.2022 08:00 ENIS2408197 CT - Kičma 17.02.2022
421 11.05.2022 08:00 HESI1606195 CT - Kičma 09.03.2022
422 11.05.2022 08:00 SAHU0507194 CT - Glava 08.04.2022
423 11.05.2022 08:00 SETA1106196 CT - Glava 08.04.2022
424 11.05.2022 08:00 ADKA0803195 CT - Glava 08.04.2022
425 11.05.2022 08:00 RITA0507966 CT - Kičma 12.04.2022 08.04.2022
426 11.05.2022 08:00 MESI1406961 CT - Glava 29.04.2022 26.04.2022
427 11.05.2022 08:00 MUKO0101959 CT - Glava 04.05.2022 11.04.2022
428 11.05.2022 08:00 DZMI1112196 MRI-Kičma 10.05.2022 27.10.2021
429 11.05.2022 08:00 NECO07.12.2 MRI-Abdomen 10.05.2022 01.04.2022
430 11.05.2022 07:00 ENKO1905197 MRI-Glave 10.05.2022 11.03.2022
431 10.05.2022 19:30 AZSE0102196 MRI-Zdjelica 09.05.2022 07.03.2022
432 10.05.2022 16:30 NIHU3007195 MRI-Abdomen 09.05.2022
433 10.05.2022 14:30 MEAL2609195 MRI-Abdomen i zdjelica 09.05.2022
434 10.05.2022 13:20 JACO10.12.1 Holter EKG 14.04.2022
435 10.05.2022 13:00 SEHR12.10.1 Holter EKG 14.04.2022
436 10.05.2022 12:00 RADZ0803196 MRI-Abdomen 09.05.2022
437 10.05.2022 12:00 FABA0104195 MRI-Glave 09.05.2022
438 10.05.2022 11:45 SAME27.06.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
439 10.05.2022 11:30 MEJA24.05.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
440 10.05.2022 11:15 FABA0201194 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
441 10.05.2022 11:15 RADE09.05.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
442 10.05.2022 11:00 CARA16.09.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
443 10.05.2022 11:00 NUGL09.10.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
444 10.05.2022 11:00 ELKU2203197 MRI-Glave 09.05.2022
445 10.05.2022 10:45 ALBU14.11.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
446 10.05.2022 10:45 NESP10.10.1 Ultrazvuk Srca 12.04.2022
447 10.05.2022 10:45 ANLA06.10.1 Ergometrija 12.04.2022
448 10.05.2022 10:30 HIBA02.06.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
449 10.05.2022 10:30 ZIKR14.02.1 Ultrazvuk Srca 12.04.2022
450 10.05.2022 10:30 NESP10.10.1 Ergometrija 12.04.2022
451 10.05.2022 10:15 HAEF16.11.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
452 10.05.2022 10:15 MASL23.11.1 Ultrazvuk Srca 12.04.2022
453 10.05.2022 10:15 ZIKR14.02.1 Ergometrija 12.04.2022
454 10.05.2022 10:00 DIAJ1509953 CT - Ostalo 04.02.2022
455 10.05.2022 10:00 PEMA1010194 CT - Ostalo 16.02.2022
456 10.05.2022 10:00 DZMU1211195 CT - Ostalo 11.03.2022
457 10.05.2022 10:00 BAOM04.01.1 Sub-Spec-Nefrologija 08.04.2022
458 10.05.2022 10:00 EMMI0907979 CT - Ostalo 11.04.2022
459 10.05.2022 10:00 SESE13.04.1 Ultrazvuk Srca 12.04.2022
460 10.05.2022 10:00 SLMA23.11.1 Ergometrija 12.04.2022
461 10.05.2022 10:00 SEHA1008957 CT - Ostalo 13.04.2022 11.04.2022
462 10.05.2022 09:30 HIAR1907195 CT - Ostalo 22.03.2022 16.03.2022
463 10.05.2022 08:30 MEHA2010198 CT - Ostalo 22.03.2022 17.03.2022
464 10.05.2022 08:30 MABR2905196 CT - Glava 08.04.2022 30.03.2022
465 10.05.2022 08:00 EDMA0407196 CT - Kičma 08.02.2022
466 10.05.2022 08:00 JACO0304196 CT - Kičma 08.02.2022
467 10.05.2022 08:00 SESI0109197 CT - Kičma 11.02.2022
468 10.05.2022 08:00 MEKO0102955 CT - Glava 08.04.2022 05.04.2022
469 10.05.2022 08:00 HAME2712195 CT - Glava 08.04.2022
470 10.05.2022 08:00 MEKO1210196 CT - Kičma 08.04.2022
471 10.05.2022 08:00 NIBO1302944 CT - Glava 21.04.2022 20.04.2022
472 10.05.2022 08:00 SEHO2612978 CT - Glava 29.04.2022 26.04.2022
473 10.05.2022 08:00 RALE2507198 MRI-Kičma 09.05.2022
474 10.05.2022 07:30 JADU1303197 MRI-Kičma 09.05.2022
475 09.05.2022 14:00 IBHR0211965 MRI-Glave 04.05.2022
476 09.05.2022 13:00 ISDE20.09.1 Holter EKG 14.04.2022
477 09.05.2022 13:00 AZSE2404962 MRI-Kičma 04.05.2022 28.10.2021
478 09.05.2022 12:00 HAMU0808947 MRI-Abdomen i zdjelica 04.05.2022 31.08.2021
479 09.05.2022 11:00 SESO1710957 MRI-Kičma 04.05.2022 22.10.2021
480 09.05.2022 10:30 SUKA13.01.1 Ultrazvuk Srca 12.04.2022
481 09.05.2022 10:30 SUSO04.07.1 Ergometrija 12.04.2022
482 09.05.2022 10:15 ERMU19.01.1 Ultrazvuk Srca 12.04.2022
483 09.05.2022 10:15 HASA21.07.1 Ergometrija 12.04.2022
484 09.05.2022 10:00 FABE1712973 CT - Ostalo 02.02.2022 27.01.2022
485 09.05.2022 10:00 NIMU2503196 CT - Ostalo 08.04.2022 05.04.2022
486 09.05.2022 10:00 MESO29.03.1 Ultrazvuk Srca 12.04.2022
487 09.05.2022 10:00 ELMU25.01.1 Ergometrija 12.04.2022
488 09.05.2022 10:00 FESK1212967 CT - Ostalo 13.04.2022 11.04.2022
489 09.05.2022 10:00 ELKA0504979 CT - Ostalo 19.04.2022 18.04.2022
490 09.05.2022 09:30 BEIS1404195 CT - Ostalo 17.03.2022
491 09.05.2022 09:30 SADE1809195 CT - Ostalo 06.04.2022 01.04.2022
492 09.05.2022 09:00 ALAJ1605978 Kolonoskopija 09.05.2022
493 09.05.2022 08:30 MIMU1809196 CT - Ostalo 14.02.2022
494 09.05.2022 08:00 EMTU0307195 CT - Kičma 08.02.2022
495 09.05.2022 08:00 FEKO1907194 CT - Kičma 08.02.2022
496 09.05.2022 08:00 AHDE2406200 CT - Ostalo 03.03.2022
497 09.05.2022 08:00 SEIS0101195 CT - Glava 01.04.2022 30.04.2022
498 09.05.2022 08:00 JESI0804195 CT - Glava 01.04.2022 24.03.2022
499 09.05.2022 08:00 SEIS0101195 CT - Kičma 01.04.2022
500 09.05.2022 08:00 ASMU0410985 CT - Glava 08.04.2022 22.02.2022
501 09.05.2022 08:00 DEAD2101948 CT - Glava 08.04.2022
502 09.05.2022 08:00 MAPE2105967 CT - Glava 25.04.2022 18.04.2022
503 09.05.2022 08:00 MUFE0706935 CT - Glava 29.04.2022 21.04.2022
504 09.05.2022 07:30 SASM1001969 MRI-Glave 04.05.2022 11.03.2022
505 06.05.2022 13:30 SUBR1110945 MRI-Glave 04.05.2022 27.10.2021
506 06.05.2022 13:15 MU K03.01.1 Holter EKG 11.04.2022
507 06.05.2022 13:00 MENE08.03.1 Holter EKG 11.04.2022
508 06.05.2022 13:00 ADOH2007966 MRI-Zdjelica 04.05.2022 17.02.2022
509 06.05.2022 12:15 VEMA17.06.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
510 06.05.2022 12:00 FAMU11.03.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
511 06.05.2022 12:00 NITO0810985 MRI-Abdomen i zdjelica 04.05.2022 19.01.2022
512 06.05.2022 11:45 MIDO19.06.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
513 06.05.2022 11:30 JAHA23.01.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
514 06.05.2022 11:15 ADBE05.05.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
515 06.05.2022 11:00 NIVE3011195 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
516 06.05.2022 11:00 DZKR1209199 Ultrazvuk Srca 11.04.2022
517 06.05.2022 11:00 SESA02.06.1 Ergometrija 11.04.2022
518 06.05.2022 11:00 RAAB2510956 MRI-Zdjelica 04.05.2022 17.03.2022
519 06.05.2022 10:45 INSU16.04.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
520 06.05.2022 10:40 ZUME01.01.1 Ultrazvuk Srca 11.04.2022
521 06.05.2022 10:40 MUSA29.03.1 Ergometrija 11.04.2022
522 06.05.2022 10:20 ENSK26.01.1 Ultrazvuk Srca 11.04.2022
523 06.05.2022 10:20 HAFA18.01.1 Ergometrija 11.04.2022
524 06.05.2022 10:15 HAKE10.05.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
525 06.05.2022 10:00 HIJA1509957 CT - Ostalo 02.02.2022 01.02.2022
526 06.05.2022 10:00 SAHU0510196 CT - Ostalo 29.03.2022 24.03.2022
527 06.05.2022 10:00 SESA24.09.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
528 06.05.2022 10:00 FAHR2807195 CT - Ostalo 08.04.2022 06.04.2022
529 06.05.2022 10:00 IVSA27.09.1 Ultrazvuk Srca 11.04.2022
530 06.05.2022 10:00 ENSK26.01.1 Ergometrija 11.04.2022
531 06.05.2022 10:00 FAAH0905957 CT - Ostalo 13.04.2022 11.04.2022
532 06.05.2022 10:00 ALZU2705978 MRI-Glave 04.05.2022 22.10.2021
533 06.05.2022 09:30 HABE2207196 CT - Ostalo 21.02.2022
534 06.05.2022 09:30 SAKR1303195 CT - Ostalo 06.04.2022 04.04.2022
535 06.05.2022 08:00 ADKO0811197 CT - Kičma 07.02.2022
536 06.05.2022 08:00 NEAG0603196 CT - Kičma 07.02.2022
537 06.05.2022 08:00 NESM1404197 CT - Kičma 11.02.2022
538 06.05.2022 08:00 DZTA2603197 CT - Kičma 11.02.2022
539 06.05.2022 08:00 EMBE2804198 CT - Kičma 11.02.2022
540 06.05.2022 08:00 ENKA2204196 CT - Kičma 03.03.2022
541 06.05.2022 08:00 FAMU0202197 CT - Kičma 29.03.2022 25.03.2022
542 06.05.2022 08:00 FIKA2511195 CT - Glava 05.04.2022 29.03.2022
543 06.05.2022 08:00 RAME0806952 CT - Glava 08.04.2022 25.03.2022
544 06.05.2022 08:00 MIBA1508954 CT - Glava 21.04.2022 19.04.2022
545 06.05.2022 08:00 SEHA2809963 CT - Glava 27.04.2022 22.04.2022
546 06.05.2022 08:00 SESI0807974 MRI-Abdomen 04.05.2022
547 06.05.2022 07:30 SABO2304979 MRI-Kičma 04.05.2022 02.03.2022
548 05.05.2022 19:00 SEHO0311956 MRI-Abdomen i zdjelica 04.05.2022
549 05.05.2022 17:00 FAMI0404951 MRI-Abdomen i zdjelica 04.05.2022 08.11.2021
550 05.05.2022 16:00 MEME2010949 MRI-Abdomen i zdjelica 04.05.2022 10.11.2021
551 05.05.2022 15:00 FUKA2006951 MRI-Abdomen i zdjelica 04.05.2022
552 05.05.2022 14:00 DEVU1311941 MRI-Glave 04.05.2022
553 05.05.2022 13:30 NUME2710980 MRI-Kičma 04.05.2022 29.10.2021
554 05.05.2022 13:20 NEEF26.11.1 Holter EKG 11.04.2022
555 05.05.2022 13:00 SAHE03.05.1 Holter EKG 11.04.2022
556 05.05.2022 12:15 HABE27.06.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
557 05.05.2022 12:00 HASU11.05.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
558 05.05.2022 11:45 ALVA02.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
559 05.05.2022 11:30 VAKA09.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
560 05.05.2022 11:15 AIME20.10.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
561 05.05.2022 11:00 HAHA10.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
562 05.05.2022 11:00 RABO05.01.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
563 05.05.2022 11:00 MISO0307965 MRI-Kičma 04.05.2022 02.11.2021
564 05.05.2022 10:45 MEAH17.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
565 05.05.2022 10:45 BOJO06.09.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
566 05.05.2022 10:40 SAHE03.05.1 Ultrazvuk Srca 11.04.2022
567 05.05.2022 10:30 MESE28.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
568 05.05.2022 10:30 MUAL20.02.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
569 05.05.2022 10:30 SALA30.09.1 Sub-Spec-Reumatologija 08.04.2022
570 05.05.2022 10:20 SMMA01.09.1 Ultrazvuk Srca 11.04.2022
571 05.05.2022 10:20 MUME07.08.1 Ergometrija 11.04.2022
572 05.05.2022 10:15 SESI21.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
573 05.05.2022 10:15 NEMU14.02.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
574 05.05.2022 10:00 FAHO1910196 CT - Ostalo 11.02.2022
575 05.05.2022 10:00 LESU1004195 CT - Ostalo 17.03.2022
576 05.05.2022 10:00 AJIS18.11.2 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
577 05.05.2022 10:00 BABA26.09.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
578 05.05.2022 10:00 HAKA19.10.1 Ultrazvuk Srca 11.04.2022
579 05.05.2022 10:00 ENHE3105195 Ergometrija 11.04.2022
580 05.05.2022 10:00 TAPI1404983 CT - Ostalo 29.04.2022 27.04.2022
581 05.05.2022 09:30 OMSM2805195 CT - Ostalo 24.01.2022
582 05.05.2022 09:30 NEGR1008196 CT - Ostalo 06.04.2022 31.03.2022
583 05.05.2022 09:30 FAHA2006196 CT - Ostalo 08.04.2022 04.04.2022
584 05.05.2022 09:00 MUPU2110196 CT - Ostalo 02.03.2022
585 05.05.2022 08:00 MUKE1204967 CT - Kičma 02.02.2022 28.01.2022
586 05.05.2022 08:00 AVGR2703196 CT - Kičma 07.02.2022
587 05.05.2022 08:00 EMHU1410195 CT - Kičma 07.02.2022
588 05.05.2022 08:00 ALDI1305198 CT - Kičma 29.03.2022 25.03.2022
589 05.05.2022 08:00 ESRA0408196 CT - Glava 29.03.2022 17.03.2022
590 05.05.2022 08:00 BURA0106195 CT - Glava 01.04.2022 23.03.2022
591 05.05.2022 08:00 ALSO1904197 CT - Glava 01.04.2022 30.03.2022
592 05.05.2022 08:00 FASO1904933 CT - Glava 20.04.2022 14.04.2022
593 05.05.2022 08:00 LABE1803970 CT - Glava 27.04.2022 21.04.2022
594 05.05.2022 08:00 NAOS1902018 MRI-Glave 04.05.2022 05.04.2022
595 04.05.2022 21:00 HAOR1708970 MRI-Abdomen i zdjelica 27.04.2022 23.03.2022
596 04.05.2022 19:00 DRAL2108938 MRI-Abdomen i zdjelica 27.04.2022 12.10.2021
597 04.05.2022 17:30 ELFA0205978 MRI-Glave 27.04.2022 29.10.2021
598 04.05.2022 16:00 IRBA1401980 MRI-Abdomen 27.04.2022 08.11.2021
599 04.05.2022 15:00 SESO3008972 MRI-Kičma 27.04.2022 02.11.2021
600 04.05.2022 14:00 MISP1112935 MRI-Zdjelica 27.04.2022
601 04.05.2022 12:45 SAIK09.10.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
602 04.05.2022 12:30 SEHU04.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
603 04.05.2022 12:15 HUGA25.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
604 04.05.2022 12:00 LAHA16.04.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
605 04.05.2022 12:00 SUBU0507961 MRI-Abdomen i zdjelica 27.04.2022
606 04.05.2022 12:00 ANUD1308953 MRI-Abdomen 27.04.2022 15.12.2021
607 04.05.2022 11:40 METE30.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
608 04.05.2022 11:20 TAZA04.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
609 04.05.2022 11:20 FIHA01.01.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
610 04.05.2022 11:00 SAME18.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
611 04.05.2022 11:00 MUIS18.02.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
612 04.05.2022 10:40 JAKO26.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
613 04.05.2022 10:40 MUHU09.09.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
614 04.05.2022 10:30 SABA3004986 MRI-Glave 27.04.2022 01.11.2021
615 04.05.2022 10:20 DEFE01.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
616 04.05.2022 10:20 MULE30.11.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
617 04.05.2022 10:00 MUSE2702196 CT - Ostalo 21.02.2022
618 04.05.2022 10:00 ESDE0210194 CT - Ostalo 17.03.2022
619 04.05.2022 10:00 SACA2604197 CT - Ostalo 31.03.2022 17.03.2022
620 04.05.2022 10:00 SADZ11.04.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
621 04.05.2022 10:00 MUSE17.07.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 08.04.2022
622 04.05.2022 10:00 MUSM2406961 CT - Kičma 11.04.2022 08.04.2022
623 04.05.2022 09:30 HACO2204195 CT - Ostalo 06.01.2022
624 04.05.2022 09:30 ANTU0306195 CT - Ostalo 11.03.2022
625 04.05.2022 08:00 JADI1109960 CT - Kičma 02.02.2022 24.01.2022
626 04.05.2022 08:00 HASK2608961 CT - Kičma 02.02.2022 28.01.2022
627 04.05.2022 08:00 REMA0701196 CT - Kičma 14.02.2022
628 04.05.2022 08:00 RAIS0606195 CT - Glava 29.03.2022 23.03.2022
629 04.05.2022 08:00 ADSA2908198 CT - Glava 01.04.2022 23.03.2022
630 04.05.2022 08:00 ESTE1906195 CT - Glava 01.04.2022 29.03.2022
631 04.05.2022 08:00 BESE2302949 CT - Glava 22.04.2022 13.04.2022
632 04.05.2022 08:00 MINI1511983 MRI-Kičma 27.04.2022 18.10.2021
633 03.05.2022 13:15 DAMA02.11.1 Holter EKG 11.04.2022
634 03.05.2022 13:00 VAIS27.10.1 Holter EKG 11.04.2022
635 03.05.2022 12:30 RAMU25.05.1 Sub-Spec-Nefrologija 07.04.2022
636 03.05.2022 12:15 NIOD13.10.1 Sub-Spec-Nefrologija 07.04.2022
637 03.05.2022 12:00 ZISA06.05.1 Sub-Spec-Nefrologija 07.04.2022
638 03.05.2022 11:30 MEDE31.01.1 Sub-Spec-Nefrologija 07.04.2022
639 03.05.2022 11:15 ZAGA14.07.1 Sub-Spec-Nefrologija 07.04.2022
640 03.05.2022 11:00 NUST28.08.1 Sub-Spec-Nefrologija 07.04.2022
641 03.05.2022 11:00 OHSE01.12.1 Ultrazvuk Srca 11.04.2022
642 03.05.2022 11:00 SATA02.06.1 Ergometrija 11.04.2022
643 03.05.2022 10:40 LJMA17.12.1 Sub-Spec-Nefrologija 07.04.2022
644 03.05.2022 10:40 HADZ22.10.1 Ultrazvuk Srca 11.04.2022
645 03.05.2022 10:40 RAFR06.10.1 Ergometrija 11.04.2022
646 03.05.2022 10:20 FAAV20.09.1 Ultrazvuk Srca 11.04.2022
647 03.05.2022 10:20 DZSA25.05.1 Ergometrija 11.04.2022
648 03.05.2022 10:15 HAHR14.05.1 Sub-Spec-Nefrologija 06.04.2022
649 03.05.2022 10:00 FIKU0209197 CT - Ostalo 01.04.2022 28.03.2022
650 03.05.2022 10:00 SAMU05.04.1 Sub-Spec-Nefrologija 06.04.2022
651 03.05.2022 10:00 SEMU04.07.1 Ultrazvuk Srca 11.04.2022
652 03.05.2022 10:00 SEMU04.07.1 Ergometrija 11.04.2022
653 02.05.2022 10:00 SAAL2809971 Rektoskopija 13.05.2022
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.04.2022 13:15 MIHE29.10.1 Holter EKG 08.04.2022
2 29.04.2022 13:00 SAHU28.08.1 Holter EKG 08.04.2022
3 29.04.2022 13:00 NEPE0401953 MRI-Abdomen i zdjelica 26.04.2022 23.11.2021
4 29.04.2022 12:00 RAME0401967 MRI-Zdjelica 26.04.2022 27.12.2021
5 29.04.2022 11:00 EMHU19.07.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
6 29.04.2022 11:00 SUCA18.03.1 Ergometrija 08.04.2022
7 29.04.2022 11:00 ADMU1402997 MRI-Kičma 26.04.2022 31.08.2021
8 29.04.2022 10:40 NAMA03.05.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
9 29.04.2022 10:40 ZAMU18.09.1 Ergometrija 08.04.2022
10 29.04.2022 10:20 SEZE06.12.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
11 29.04.2022 10:20 LESE16.04.1 Ergometrija 08.04.2022
12 29.04.2022 10:00 DEBI3007195 CT - Ostalo 22.03.2022 11.03.2022
13 29.04.2022 10:00 KAPO0508195 CT - Ostalo 31.03.2022 29.03.2022
14 29.04.2022 10:00 SEKR2004195 CT - Ostalo 06.04.2022 28.03.2022
15 29.04.2022 10:00 DEMU08.06.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
16 29.04.2022 10:00 MIPE25.11.1 Ergometrija 08.04.2022
17 29.04.2022 10:00 ELSM1411954 CT - Ostalo 18.04.2022 15.04.2022
18 29.04.2022 09:30 SAMU0710195 CT - Ostalo 11.03.2022
19 29.04.2022 09:30 EMBU2204198 CT - Ostalo 05.04.2022 31.03.2022
20 29.04.2022 09:30 FADU0704194 CT - Ostalo 05.04.2022 01.04.2022
21 29.04.2022 08:30 MIBE0302198 CT - Kičma 31.03.2022 29.03.2022
22 29.04.2022 08:00 DUMU1210195 CT - Kičma 01.02.2022
23 29.04.2022 08:00 FISI2608970 CT - Kičma 02.02.2022 28.01.2022
24 29.04.2022 08:00 SAFE0306976 CT - Kičma 02.02.2022 27.01.2022
25 29.04.2022 08:00 SALA1208947 CT - Kičma 03.02.2022
26 29.04.2022 08:00 BAMU0610200 CT - Glava 11.03.2022
27 29.04.2022 08:00 ANBL0907195 CT - Glava 25.03.2022 22.03.2022
28 29.04.2022 08:00 ABTE2111198 CT - Kičma 08.04.2022 01.04.2022
29 29.04.2022 08:00 MEGE0804956 CT - Glava 20.04.2022 12.04.2022
30 29.04.2022 08:00 LAAH1711007 MRI-Glave 26.04.2022 24.03.2022
31 29.04.2022 08:00 OMSM0707018 MRI-Glave 26.04.2022 29.03.2022
32 28.04.2022 19:30 SACU0105956 MRI-Abdomen i zdjelica 26.04.2022 04.01.2022
33 28.04.2022 18:00 EMBA0805958 MRI-Abdomen i zdjelica 26.04.2022 29.10.2021
34 28.04.2022 16:30 EMSM1908991 MRI-Abdomen 26.04.2022 27.10.2021
35 28.04.2022 16:00 MEJA1802000 MRI-Zdjelica 26.04.2022 11.10.2021
36 28.04.2022 15:00 HUHI0108955 MRI-Abdomen i zdjelica 26.04.2022 19.10.2021
37 28.04.2022 14:00 SECA05.02.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
38 28.04.2022 13:30 SEMU1503984 MRI-Kičma 26.04.2022 19.10.2021
39 28.04.2022 13:15 HUHO03.03.1 Holter EKG 08.04.2022
40 28.04.2022 13:00 SAHE02.12.1 Holter EKG 08.04.2022
41 28.04.2022 12:20 ZUPO28.10.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
42 28.04.2022 12:15 ASSE28.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
43 28.04.2022 12:00 CAAS1809195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
44 28.04.2022 11:45 AMMU1303196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
45 28.04.2022 11:30 SABE2005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
46 28.04.2022 11:30 SUSA24.04.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
47 28.04.2022 11:15 MECA0701200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
48 28.04.2022 11:15 SASP2306196 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
49 28.04.2022 11:00 SAAD2412197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
50 28.04.2022 11:00 NEMU0810197 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
51 28.04.2022 11:00 SESA10.03.1 Ergometrija 08.04.2022
52 28.04.2022 10:45 SACA0102196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
53 28.04.2022 10:45 SEZU21.03.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
54 28.04.2022 10:40 MUSI19.01.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
55 28.04.2022 10:40 AMKA13.09.2 Ergometrija 08.04.2022
56 28.04.2022 10:30 MIHI1512196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
57 28.04.2022 10:30 ZUIS0702196 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
58 28.04.2022 10:20 ZAKU07.01.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
59 28.04.2022 10:20 SUIB20.04.1 Ergometrija 08.04.2022
60 28.04.2022 10:15 FADE2010195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
61 28.04.2022 10:15 SAKA22.02.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
62 28.04.2022 10:00 RARO2507194 CT - Ostalo 11.02.2022
63 28.04.2022 10:00 MIVI2101196 CT - Ostalo 11.02.2022
64 28.04.2022 10:00 NAVA2612196 CT - Ostalo 07.03.2022 01.01.1970
65 28.04.2022 10:00 SRPO2110196 CT - Ostalo 23.03.2022 09.02.2022
66 28.04.2022 10:00 AIDE0610195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
67 28.04.2022 10:00 ZISU150.06. Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
68 28.04.2022 10:00 ISHA0804195 CT - Ostalo 06.04.2022 28.04.2022
69 28.04.2022 10:00 MUKU28.01.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
70 28.04.2022 10:00 TAZA04.05.1 Ergometrija 08.04.2022
71 28.04.2022 10:00 NESU1311950 CT - Ostalo 11.04.2022 08.04.2022
72 28.04.2022 10:00 NESM1511964 CT - Ostalo 13.04.2022 11.04.2022
73 28.04.2022 10:00 EMTU0509986 MRI-Kičma 26.04.2022 29.10.2021
74 28.04.2022 09:30 SADI0101197 CT - Ostalo 21.03.2022
75 28.04.2022 09:30 NUAB2705194 CT - Ostalo 05.04.2022 04.04.2022
76 28.04.2022 08:30 EZMU2504197 CT - Kičma 31.01.2022
77 28.04.2022 08:30 ALDI0605197 CT - Glava 23.03.2022 21.03.2022
78 28.04.2022 08:30 AIMU1108194 CT - Glava 23.03.2022 24.01.2022
79 28.04.2022 08:00 HAPA1505195 CT - Kičma 31.01.2022
80 28.04.2022 08:00 MEDE1003195 CT - Kičma 01.02.2022
81 28.04.2022 08:00 JAMU0208964 CT - Kičma 03.02.2022
82 28.04.2022 08:00 ERVE1401197 CT - Kičma 18.03.2022
83 28.04.2022 08:00 EDPE2706196 CT - Glava 23.03.2022 14.03.2022
84 28.04.2022 08:00 TAZL0708954 CT - Glava 20.04.2022 14.04.2022
85 28.04.2022 08:00 LUPE2810015 MRI-Glave 26.04.2022 25.03.2022
86 28.04.2022 08:00 MAMA2507019 MRI-Glave 26.04.2022 31.03.2022
87 28.04.2022 08:00 IVVI2512990 CT - Kičma 27.04.2022 18.04.2022
88 27.04.2022 20:00 EDDU0206971 MRI-Abdomen i zdjelica 25.04.2022 13.12.2021
89 27.04.2022 19:00 ALAJ0306949 MRI-Zdjelica 25.04.2022 03.11.2021
90 27.04.2022 14:00 FAMA2205959 MRI-Abdomen i zdjelica 25.04.2022 05.10.2021
91 27.04.2022 13:15 OMSE12.10.1 Holter EKG 08.04.2022
92 27.04.2022 13:00 SAIB08.05.1 Holter EKG 08.04.2022
93 27.04.2022 12:00 SASA2010196 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
94 27.04.2022 12:00 SEZE1301196 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
95 27.04.2022 12:00 ALMU2218954 MRI-Abdomen i zdjelica 25.04.2022 04.01.2022
96 27.04.2022 11:45 AJBA2907195 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
97 27.04.2022 11:30 RACO1306195 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
98 27.04.2022 11:15 RACO0704196 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
99 27.04.2022 11:00 HAHO2801196 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
100 27.04.2022 11:00 MADA2804966 MRI-Kičma 25.04.2022 11.10.2021
101 27.04.2022 10:45 IBDE3009194 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
102 27.04.2022 10:45 MEBU2905197 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
103 27.04.2022 10:30 DRJO2208197 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
104 27.04.2022 10:30 DRGR1507195 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
105 27.04.2022 10:15 DZSM0112196 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
106 27.04.2022 10:15 SUFE1104197 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
107 27.04.2022 10:00 ENTU0702969 CT - Ostalo 04.02.2022
108 27.04.2022 10:00 SUAR0511194 CT - Ostalo 11.03.2022
109 27.04.2022 10:00 AZHA0709193 CT - Ostalo 01.04.2022 30.03.2022
110 27.04.2022 10:00 DESK0906195 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
111 27.04.2022 10:00 DESK09.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022 01.01.1970
112 27.04.2022 10:00 SAZU3110195 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
113 27.04.2022 10:00 ALNE1510987 MRI-Kičma 25.04.2022 17.09.2021
114 27.04.2022 09:30 AMKV1303198 CT - Ostalo 21.02.2022
115 27.04.2022 09:30 SEHA2412196 CT - Ostalo 03.03.2022
116 27.04.2022 09:30 SASL1602199 CT - Ostalo 05.04.2022 31.03.2022
117 27.04.2022 08:30 HAHA0307194 CT - Kičma 31.01.2022
118 27.04.2022 08:30 DZMU0407197 CT - Glava 22.03.2022 18.03.2022
119 27.04.2022 08:30 FAOM2810194 CT - Glava 23.03.2022 14.03.2022
120 27.04.2022 08:00 EMMU2008197 CT - Kičma 28.01.2022
121 27.04.2022 08:00 NERA1408196 CT - Kičma 31.01.2022
122 27.04.2022 08:00 SEKA2106952 CT - Kičma 02.02.2022 28.01.2022
123 27.04.2022 08:00 SEAL0105983 CT - Kičma 03.02.2022
124 27.04.2022 08:00 NEBA1407198 CT - Kičma 06.04.2022 01.04.2022
125 27.04.2022 08:00 RESI2001938 CT - Glava 06.04.2022 04.04.2022
126 27.04.2022 08:00 ALBR2910979 CT - Glava 18.04.2022 29.03.2022
127 27.04.2022 08:00 MAAD0112019 MRI-Glave 25.04.2022 24.03.2022
128 27.04.2022 08:00 ADSE2906011 MRI-Glave 25.04.2022
129 27.04.2022 08:00 ADSE2906011 MRI-Glave 25.04.2022 29.03.2022
130 26.04.2022 13:30 SEDE1510964 MRI-Glave 21.04.2022 29.10.2021
131 26.04.2022 13:15 SEBI01.06.1 Holter EKG 08.04.2022
132 26.04.2022 13:00 JAMI16.10.1 Holter EKG 08.04.2022
133 26.04.2022 13:00 LASM0608994 MRI-Zdjelica 21.04.2022 25.10.2021
134 26.04.2022 12:30 AMSI0302199 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
135 26.04.2022 12:00 NUCA0501967 MRI-Abdomen i zdjelica 21.04.2022 18.11.2021
136 26.04.2022 11:45 EMOM1004194 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
137 26.04.2022 11:30 ISMU0902195 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
138 26.04.2022 11:15 FAKU0112195 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
139 26.04.2022 11:00 ZADR12.12.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
140 26.04.2022 11:00 AHBR27.11.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
141 26.04.2022 11:00 SATU19.06.1 Ergometrija 08.04.2022
142 26.04.2022 10:45 HAEF1611196 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
143 26.04.2022 10:40 SEME16.10.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
144 26.04.2022 10:40 SAKO22.04.1 Ergometrija 08.04.2022
145 26.04.2022 10:30 SEHO1510196 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
146 26.04.2022 10:30 SIJA0502974 MRI-Kičma 21.04.2022 12.10.2021
147 26.04.2022 10:20 BENI10.09.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
148 26.04.2022 10:15 NESK07.02.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
149 26.04.2022 10:00 PAMA1909196 CT - Kičma 28.01.2022
150 26.04.2022 10:00 NUMU0904197 CT - Ostalo 14.03.2022
151 26.04.2022 10:00 HAOR1108196 CT - Ostalo 01.04.2022 22.03.2022
152 26.04.2022 10:00 RAST01.03.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
153 26.04.2022 10:00 KRCU22.12.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
154 26.04.2022 10:00 NIBE10.09.1 Ergometrija 08.04.2022
155 26.04.2022 10:00 HAHA0303965 MRI-Zdjelica 21.04.2022 22.10.2021
156 26.04.2022 09:30 JUHA0807196 CT - Ostalo 07.03.2022
157 26.04.2022 09:30 IFRI0404196 CT - Ostalo 11.03.2022
158 26.04.2022 09:30 ENJU0703197 CT - Ostalo 22.03.2022 14.03.2022
159 26.04.2022 09:30 SAHU1608197 CT - Ostalo 25.03.2022 17.03.2022
160 26.04.2022 08:30 MESA1310195 CT - Ostalo 25.03.2022 22.03.2022
161 26.04.2022 08:00 SASK0609195 CT - Kičma 28.01.2022
162 26.04.2022 08:00 MEAL2208196 CT - Kičma 28.01.2022
163 26.04.2022 08:00 VASA0211955 CT - Kičma 03.02.2022
164 26.04.2022 08:00 SEFE0504197 CT - Glava 25.03.2022 22.03.2022
165 26.04.2022 08:00 SESA2903196 CT - Glava 31.03.2022 23.03.2022
166 26.04.2022 08:00 ASDU2406195 CT - Kičma 01.04.2022 28.03.2022
167 26.04.2022 08:00 RAGR0803949 CT - Glava 06.04.2022 30.03.2022
168 26.04.2022 08:00 DAJA0303021 MRI-Glave 21.04.2022 24.04.2022
169 26.04.2022 08:00 GODE2312967 CT - Glava 21.04.2022 29.03.2022
170 25.04.2022 13:15 RISI20.12.1 Holter EKG 08.04.2022
171 25.04.2022 13:00 DZPI01.04.1 Holter tlaka 07.04.2022
172 25.04.2022 13:00 ESTO13.08.1 Holter EKG 08.04.2022
173 25.04.2022 12:30 ZUKA11.11.1 Sub-Spec-Reumatologija 05.04.2022
174 25.04.2022 12:00 HAMU0302196 Sub-Spec-Reumatologija 05.04.2022
175 25.04.2022 12:00 REHA0212953 MRI-Abdomen i zdjelica 21.04.2022 20.12.2021
176 25.04.2022 11:45 MUCA1912196 Sub-Spec-Reumatologija 05.04.2022
177 25.04.2022 11:30 MUSA0902195 Sub-Spec-Reumatologija 05.04.2022
178 25.04.2022 11:15 DZCE1303198 Sub-Spec-Reumatologija 05.04.2022
179 25.04.2022 11:00 EZSA1002195 Sub-Spec-Reumatologija 05.04.2022
180 25.04.2022 11:00 MIMI31.08.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
181 25.04.2022 11:00 KOMI05.01.1 Ergometrija 08.04.2022
182 25.04.2022 11:00 SUSP0409968 MRI-Abdomen 21.04.2022 20.01.2022
183 25.04.2022 10:40 ZIRA23.05.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
184 25.04.2022 10:40 ZEMU01.12.1 Ergometrija 08.04.2022
185 25.04.2022 10:30 ZUSL2102194 Sub-Spec-Reumatologija 05.04.2022
186 25.04.2022 10:20 FAKO01.02.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
187 25.04.2022 10:20 IBFA18.01.1 Ergometrija 08.04.2022
188 25.04.2022 10:20 RAOM09.09.1 Ergometrija 08.04.2022
189 25.04.2022 10:15 IVBU09.01.1 Sub-Spec-Reumatologija 05.04.2022
190 25.04.2022 10:00 MUMA0103195 CT - Ostalo 24.02.2022
191 25.04.2022 10:00 HABO0208195 CT - Ostalo 21.03.2022
192 25.04.2022 10:00 HASU0405194 CT - Ostalo 25.03.2022 24.03.2022
193 25.04.2022 10:00 DZCI0108195 CT - Ostalo 29.03.2022 18.03.2022
194 25.04.2022 10:00 AHDI28.0119 Sub-Spec-Reumatologija 05.04.2022
195 25.04.2022 10:00 AIFE03.05.1 Ultrazvuk Srca 08.04.2022
196 25.04.2022 10:00 ZIRA23.05.1 Ergometrija 08.04.2022
197 25.04.2022 10:00 ZIDU2506954 MRI-Kičma 21.04.2022 19.10.2021
198 25.04.2022 10:00 ELHA2604971 CT - Ostalo 21.04.2022 19.04.2022
199 25.04.2022 10:00 HAKA3009983 CT - Ostalo 21.04.2022 05.04.2022
200 25.04.2022 09:30 NAJA2703194 CT - Ostalo 07.03.2022
201 25.04.2022 09:30 SAHU2010196 CT - Ostalo 09.03.2022
202 25.04.2022 08:30 ALOM0106196 CT - Glava 25.03.2022 22.03.2022
203 25.04.2022 08:00 DZHE1411196 CT - Kičma 27.01.2022
204 25.04.2022 08:00 MICE2021985 CT - Kičma 28.01.2022
205 25.04.2022 08:00 FESI0609196 CT - Kičma 28.01.2022
206 25.04.2022 08:00 MAHR2204955 CT - Kičma 03.02.2022
207 25.04.2022 08:00 ADVA2110200 CT - Glava 11.03.2022
208 25.04.2022 08:00 VIJO2110194 CT - Glava 25.03.2022 16.03.2022
209 25.04.2022 08:00 MIVE2309197 CT - Kičma 29.03.2022 28.03.2022
210 25.04.2022 08:00 MUIB1003951 CT - Glava 06.04.2022 04.04.2022
211 25.04.2022 08:00 SAJU1504945 CT - Glava 13.04.2022 11.04.2022
212 25.04.2022 08:00 NESU0606962 CT - Glava 20.04.2022 19.04.2022
213 25.04.2022 08:00 AKA2507021 MRI-Glave 21.04.2022
214 25.04.2022 08:00 BIKA2111019 MRI-Glave 21.04.2022 25.03.2022
215 25.04.2022 07:30 SEOD2804974 MRI-Kičma 21.04.2022 22.03.2022
216 22.04.2022 13:30 AZAL1503961 MRI-Glave 21.04.2022 26.10.2021
217 22.04.2022 13:15 AZBA24.11.1 Holter EKG 07.04.2022
218 22.04.2022 13:00 SASA25.01.1 Holter EKG 07.04.2022
219 22.04.2022 12:20 MAKO2003194 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
220 22.04.2022 12:10 SAHA28.04.1 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
221 22.04.2022 12:00 HUAV1508954 MRI-Zdjelica 21.04.2022 21.04.2022
222 22.04.2022 12:00 FIDJ1102947 MRI-Abdomen i zdjelica 21.04.2022
223 22.04.2022 11:50 STMI28.04.1 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
224 22.04.2022 11:40 DRIG26.04.1 Ergometrija 07.04.2022
225 22.04.2022 11:30 SASM0209197 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
226 22.04.2022 11:20 SAJU11.09.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
227 22.04.2022 11:20 ADZA08.11.1 Ergometrija 07.04.2022
228 22.04.2022 11:15 MAAN23.01.1 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
229 22.04.2022 11:00 MEBE15.06.1 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
230 22.04.2022 11:00 RADR08.12.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
231 22.04.2022 11:00 HATU0802966 MRI-Kičma 21.04.2022 18.10.2021
232 22.04.2022 11:00 HATU0802966 MRI-Kičma 21.04.2022 18.10.2021
233 22.04.2022 11:00 HAVE0904960 MRI-Abdomen i zdjelica 21.04.2022 10.01.2022
234 22.04.2022 10:45 IZAG0702197 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
235 22.04.2022 10:30 INMU3105966 MRI-Kičma 21.04.2022 25.10.2021
236 22.04.2022 10:30 INMU3105966 MRI-Kičma 21.04.2022 25.10.2021
237 22.04.2022 10:20 HAHA04.04.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
238 22.04.2022 10:20 VIGR14.07.1 Ergometrija 07.04.2022
239 22.04.2022 10:15 MIMR0105194 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
240 22.04.2022 10:00 EDBA2612196 CT - Ostalo 31.01.2022
241 22.04.2022 10:00 BESA0212195 CT - Ostalo 24.02.2022
242 22.04.2022 10:00 MIKA1309195 CT - Ostalo 25.02.2022
243 22.04.2022 10:00 EZGL1504197 CT - Ostalo 07.03.2022
244 22.04.2022 10:00 ZLDU2010198 CT - Ostalo 17.03.2022
245 22.04.2022 10:00 NUMU0411196 CT - Ostalo 01.04.2022
246 22.04.2022 10:00 AZME0112195 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
247 22.04.2022 10:00 AMTO08.12.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
248 22.04.2022 10:00 AMTO08.12.1 Ergometrija 07.04.2022
249 22.04.2022 10:00 MESA2206954 MRI-Abdomen i zdjelica 21.04.2022 06.01.2022
250 22.04.2022 09:00 MESA1310195 CT - Ostalo 25.03.2022 22.03.2022
251 22.04.2022 08:30 MEME1110195 CT - Kičma 27.01.2022
252 22.04.2022 08:30 BECE1011195 CT - Glava 21.03.2022
253 22.04.2022 08:00 FAEM2002195 CT - Kičma 27.01.2022
254 22.04.2022 08:00 EDIS1402957 CT - Kičma 03.02.2022
255 22.04.2022 08:00 VIDO0302194 CT - Glava 16.03.2022
256 22.04.2022 08:00 MIME0406196 CT - Glava 21.03.2022
257 22.04.2022 08:00 DZAG2308197 CT - Kičma 25.03.2022 22.03.2022
258 22.04.2022 08:00 MIIM2208951 CT - Glava 06.04.2022 31.03.2022
259 22.04.2022 08:00 ISZE2807011 MRI-Glave 21.04.2022 17.03.2022
260 21.04.2022 19:30 JAKU0403970 MRI-Abdomen 20.04.2022 02.11.2021
261 21.04.2022 17:00 KAZE1906966 MRI-Zdjelica 20.04.2022 22.10.2021
262 21.04.2022 14:00 FIPI2804980 MRI-Abdomen i zdjelica 20.04.2022 19.10.2021
263 21.04.2022 13:30 MEHA0508958 MRI-Abdomen i zdjelica 20.04.2022 08.11.2021
264 21.04.2022 13:20 ZIHO0904196 CT - Glava 22.03.2022
265 21.04.2022 13:15 VAAL02.10.1 Holter EKG 07.04.2022
266 21.04.2022 13:15 BEBE20.03.1 Holter EKG 07.04.2022
267 21.04.2022 13:00 MICA07.05.1 Holter EKG 07.04.2022
268 21.04.2022 13:00 ZIVA18.11.1 Holter EKG 07.04.2022
269 21.04.2022 12:20 SEBE2511195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
270 21.04.2022 12:00 BEJA11.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
271 21.04.2022 12:00 MIDE1510963 MRI-Abdomen i zdjelica 20.04.2022 07.10.2021
272 21.04.2022 11:45 KAEL1307195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
273 21.04.2022 11:30 IZOS2804198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
274 21.04.2022 11:30 SNGE0501196 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
275 21.04.2022 11:30 ENHA2711196 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022 01.01.1970
276 21.04.2022 11:30 NAPA07.08.1 Ergometrija 07.04.2022
277 21.04.2022 11:15 MUIM2705195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
278 21.04.2022 11:15 FESA0104196 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
279 21.04.2022 11:15 CAFE2711196 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
280 21.04.2022 11:10 TURA13.10.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
281 21.04.2022 11:00 SAKO1508196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
282 21.04.2022 11:00 FATR1305196 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
283 21.04.2022 11:00 FATR14.06.1 Ergometrija 07.04.2022
284 21.04.2022 11:00 MIHA0308958 MRI-Glave 20.04.2022 18.10.2021
285 21.04.2022 10:45 SAKR1501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
286 21.04.2022 10:45 SIRA05 0319 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
287 21.04.2022 10:40 MILU14.02.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
288 21.04.2022 10:30 MIKR1502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
289 21.04.2022 10:30 ESSA04 03 1 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
290 21.04.2022 10:20 IVPE07.12.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
291 21.04.2022 10:20 MAJU21.10.1 Ergometrija 07.04.2022
292 21.04.2022 10:15 ADDI2412197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
293 21.04.2022 10:15 SEDU10 12 1 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
294 21.04.2022 10:00 EMAH0406196 CT - Ostalo 31.01.2022
295 21.04.2022 10:00 SIRA0503194 CT - Ostalo 21.02.2022
296 21.04.2022 10:00 SANA0207197 CT - Ostalo 04.03.2022
297 21.04.2022 10:00 SEMU1308193 CT - Ostalo 23.03.2022 16.03.2022
298 21.04.2022 10:00 VEKU1009195 CT - Ostalo 23.03.2022 21.03.2022
299 21.04.2022 10:00 EMPA2103197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
300 21.04.2022 10:00 MIKO21 11 1 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
301 21.04.2022 10:00 HURE28.07.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
302 21.04.2022 10:00 MEAJ12.01.1 Ergometrija 07.04.2022
303 21.04.2022 09:30 DUKO0207195 CT - Ostalo 24.02.2022
304 21.04.2022 09:30 ELJA0709199 CT - Ostalo 05.04.2022 23.03.2022
305 21.04.2022 08:30 NEMU1701197 CT - Kičma 27.01.2022
306 21.04.2022 08:15 SAKU1302197 CT - Kičma 27.01.2022
307 21.04.2022 08:00 SEAB2005196 CT - Kičma 27.01.2022
308 21.04.2022 08:00 SETO0106968 CT - Kičma 03.02.2022
309 21.04.2022 08:00 SABA3004198 CT - Kičma 29.03.2022 23.03.2022
310 21.04.2022 08:00 ASFI2101015 MRI-Glave 20.04.2022 16.02.2022
311 21.04.2022 08:00 KAEM0308976 MRI-Kičma 20.04.2022 02.03.2022
312 21.04.2022 07:30 KOEN2709959 MRI-Kičma 20.04.2022 04.02.2022
313 20.04.2022 21:00 FUKR0101952 MRI-Zdjelica 19.04.2022 14.03.2022
314 20.04.2022 18:30 MUAL2510949 MRI-Abdomen i zdjelica 19.04.2022 08.11.2021
315 20.04.2022 15:30 EMOD1702961 MRI-Abdomen i zdjelica 19.04.2022 20.10.2021
316 20.04.2022 14:30 IVLU3105949 MRI-Zdjelica 19.04.2022 29.10.2021
317 20.04.2022 13:20 MESP1604197 CT - Kičma 02.03.2022
318 20.04.2022 13:00 DILE1407961 MRI-Glave 19.04.2022 05.10.2021
319 20.04.2022 12:30 ISMI26.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
320 20.04.2022 12:00 ELDE0407197 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
321 20.04.2022 12:00 MIDU1601966 MRI-Abdomen i zdjelica 19.04.2022 10.02.2022
322 20.04.2022 11:45 SABO2808195 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
323 20.04.2022 11:30 NABA1008196 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
324 20.04.2022 11:30 MUMA1011195 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
325 20.04.2022 11:15 SAHU2107196 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022 01.01.1970
326 20.04.2022 11:15 PEVU1106195 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
327 20.04.2022 11:15 MUII2705195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
328 20.04.2022 11:00 ELDE04.07.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
329 20.04.2022 11:00 SEBR1306196 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
330 20.04.2022 11:00 MEKR1704975 MRI-Abdomen 19.04.2022 08.11.2021
331 20.04.2022 10:45 IFIB0901196 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
332 20.04.2022 10:45 SADI1109196 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
333 20.04.2022 10:30 SEIM29.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
334 20.04.2022 10:30 NIKA2508196 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
335 20.04.2022 10:15 FAMU27.11.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
336 20.04.2022 10:15 ELSE24.07.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
337 20.04.2022 10:00 SARI2202195 CT - Ostalo 24.02.2022
338 20.04.2022 10:00 REPO1106194 CT - Ostalo 21.03.2022
339 20.04.2022 10:00 BEKO0710193 CT - Ostalo 23.03.2022 15.03.2022
340 20.04.2022 10:00 BIBE2809197 CT - Ostalo 31.03.2022 28.03.2022
341 20.04.2022 10:00 ESAM1505195 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
342 20.04.2022 10:00 ZIHA11.07.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
343 20.04.2022 10:00 HASU1312951 MRI-Kičma 19.04.2022 14.10.2021
344 20.04.2022 09:30 MUHU1003195 CT - Ostalo 31.01.2022
345 20.04.2022 08:30 ZLHU2011194 CT - Kičma 25.01.2022
346 20.04.2022 08:00 DAEZ0301196 CT - Kičma 25.01.2022
347 20.04.2022 08:00 DOEZ0301196 CT - Kičma 25.01.2022
348 20.04.2022 08:00 SASA2301196 CT - Glava 16.03.2022
349 20.04.2022 08:00 FABA0907194 CT - Glava 16.03.2022
350 20.04.2022 08:00 SEIM0107196 CT - Glava 16.03.2022
351 20.04.2022 08:00 SAZU0902197 CT - Kičma 23.03.2022 21.03.2022
352 20.04.2022 08:00 DIBA2206990 CT - Kičma 12.04.2022 07.04.2022
353 20.04.2022 08:00 ANBO1009955 CT - Glava 12.04.2022 11.04.2022
354 20.04.2022 08:00 AMDO1107005 CT - Glava 15.04.2022 07.04.2022
355 20.04.2022 08:00 ISSE2908971 MRI-Kičma 19.04.2022 18.02.2022
356 20.04.2022 08:00 EMBE1809009 MRI-Glave 19.04.2022 31.01.2022
357 19.04.2022 13:15 DEMU12.1019 Holter EKG 07.04.2022
358 19.04.2022 13:00 BEAL10.05.1 Holter EKG 07.04.2022
359 19.04.2022 12:30 NIJO2508196 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
360 19.04.2022 12:30 HABA1303197 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
361 19.04.2022 12:15 MUSA16.06.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
362 19.04.2022 12:15 MAFE1807195 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
363 19.04.2022 12:00 MIHA2703959 MRI-Abdomen 18.04.2022 10.01.2022
364 19.04.2022 11:20 RAKA2703195 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
365 19.04.2022 11:20 DZDZ25.03.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
366 19.04.2022 11:10 ZIAL1605196 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
367 19.04.2022 11:00 MESI1601195 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
368 19.04.2022 11:00 FAPA1810199 Ergometrija 07.04.2022
369 19.04.2022 11:00 NEBA0706963 MRI-Kičma 18.04.2022 06.10.2021
370 19.04.2022 10:40 MADO26.05.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
371 19.04.2022 10:40 FAKA2012195 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
372 19.04.2022 10:40 MESI1601195 Ergometrija 07.04.2022
373 19.04.2022 10:20 FAPA1810199 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
374 19.04.2022 10:20 SAVE0210196 Ergometrija 07.04.2022
375 19.04.2022 10:15 CADZ19.01.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
376 19.04.2022 10:00 TISA2002194 CT - Ostalo 21.02.2022
377 19.04.2022 10:00 HAHR1905196 CT - Ostalo 24.02.2022
378 19.04.2022 10:00 HADI0104197 CT - Ostalo 03.03.2022
379 19.04.2022 10:00 SUSE2303195 CT - Ostalo 23.03.2022 18.03.2022
380 19.04.2022 10:00 MEAR1608196 CT - Ostalo 25.03.2022 15.03.2022
381 19.04.2022 10:00 ZIGA21.06.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
382 19.04.2022 10:00 CVMI1004195 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
383 19.04.2022 10:00 MEBO0606195 Ergometrija 07.04.2022
384 19.04.2022 10:00 ERDR1707966 MRI-Kičma 18.04.2022 13.10.2021
385 19.04.2022 10:00 ERDR1707966 MRI-Glave 18.04.2022 13.10.2021
386 19.04.2022 09:30 NEHE2703196 CT - Ostalo 31.01.2022
387 19.04.2022 09:30 FIMU0210196 CT - Ostalo 29.03.2022 22.03.2022
388 19.04.2022 08:30 BESM0102195 CT - Kičma 24.01.2022
389 19.04.2022 08:30 SIKA0106197 CT - Glava 16.03.2022
390 19.04.2022 08:00 ALSM2510197 CT - Kičma 25.01.2022
391 19.04.2022 08:00 NASK0505197 CT - Kičma 25.01.2022
392 19.04.2022 08:00 BEHU0101196 CT - Kičma 02.03.2022
393 19.04.2022 08:00 FAST1810196 CT - Glava 16.03.2022
394 19.04.2022 08:00 IBDE1402198 CT - Kičma 25.03.2022 14.03.2022
395 19.04.2022 08:00 SAVO1803950 CT - Glava 12.04.2022 15.03.2022
396 19.04.2022 08:00 NEBA2403978 CT - Glava 13.04.2022 08.04.2022
397 19.04.2022 08:00 FAHA2309015 MRI-Glave 18.04.2022 15.03.2022
398 19.04.2022 08:00 ANKA1910005 MRI-Glave 18.04.2022 30.03.2022
399 18.04.2022 13:30 ALMU0208963 MRI-Kičma 15.04.2022 14.10.2021
400 18.04.2022 13:15 FAST18.10.1 Holter EKG 07.04.2022
401 18.04.2022 13:00 SUBA25.07.1 Holter EKG 07.04.2022
402 18.04.2022 13:00 JAKA2404964 MRI-Glave 15.04.2022
403 18.04.2022 12:00 IZZI0204975 MRI-Abdomen i zdjelica 15.04.2022 21.12.2021
404 18.04.2022 11:00 IBBR20.11.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
405 18.04.2022 11:00 ENSA01.09.1 Ergometrija 07.04.2022
406 18.04.2022 11:00 SASE0410950 MRI-Abdomen i zdjelica 15.04.2022 21.01.2022
407 18.04.2022 10:40 ZUSM02.07.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
408 18.04.2022 10:30 HABA0201969 MRI-Kičma 15.04.2022 12.10.2021
409 18.04.2022 10:20 DEAL05.03.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
410 18.04.2022 10:20 DEAL05.03.1 Ergometrija 07.04.2022
411 18.04.2022 10:00 MULE3107196 CT - Ostalo 31.01.2022
412 18.04.2022 10:00 SAIB0106195 CT - Ostalo 02.03.2022
413 18.04.2022 10:00 ZEDZ0209195 CT - Ostalo 05.04.2022 01.04.2022
414 18.04.2022 10:00 ELHR08.10.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
415 18.04.2022 10:00 EDSE04.02.1 Ergometrija 07.04.2022
416 18.04.2022 10:00 FABU2110950 MRI-Kičma 15.04.2022 20.10.2021
417 18.04.2022 08:30 SIHO1309195 CT - Kičma 21.01.2022
418 18.04.2022 08:30 ELAH2312199 CT - Kičma 02.03.2022
419 18.04.2022 08:30 DRPE0104199 CT - Glava 14.03.2022
420 18.04.2022 08:00 DZME1104197 CT - Kičma 21.01.2022
421 18.04.2022 08:00 SACA2010197 CT - Kičma 21.01.2022
422 18.04.2022 08:00 SAMU0202195 CT - Glava 11.03.2022
423 18.04.2022 08:00 NEBE0706194 CT - Glava 14.03.2022
424 18.04.2022 08:00 DEJA2710197 CT - Kičma 16.03.2022
425 18.04.2022 08:00 HAHE1209196 CT - Glava 05.04.2022 31.03.2022
426 18.04.2022 08:00 ADCE0404954 CT - Glava 12.04.2022 06.04.2022
427 18.04.2022 08:00 HARI2611021 MRI-Glave 15.04.2022 15.03.2022
428 15.04.2022 13:30 DAMU1708196 Holter tlaka 05.04.2022 07.03.2022
429 15.04.2022 13:30 FAHO1910960 MRI-Glave 14.04.2022 21.01.2022
430 15.04.2022 13:20 HABR19.12.1 Holter EKG 05.04.2022
431 15.04.2022 13:00 MUBO24.10.1 Holter EKG 05.04.2022
432 15.04.2022 12:20 NIME2610196 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
433 15.04.2022 12:20 SEKO07.10.1 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
434 15.04.2022 12:00 ELDU0708969 MRI-Zdjelica 14.04.2022 16.12.2021
435 15.04.2022 12:00 NEBR2110981 MRI-Abdomen i zdjelica 14.04.2022 03.11.2021
436 15.04.2022 11:30 SADE02.06.1 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
437 15.04.2022 11:20 FAVA1212196 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
438 15.04.2022 11:00 ZUDI0311198 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
439 15.04.2022 11:00 FIBE17.05.1 Ultrazvuk Srca 06.04.2022
440 15.04.2022 11:00 HABR20.06.1 Ergometrija 06.04.2022
441 15.04.2022 10:40 NABA01.12.1 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
442 15.04.2022 10:40 MLTE25.06.1 Ultrazvuk Srca 06.04.2022
443 15.04.2022 10:40 HANE25.05.1 Ergometrija 06.04.2022
444 15.04.2022 10:20 MIHO22.02.1 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
445 15.04.2022 10:20 MEHU12.04.1 Ultrazvuk Srca 06.04.2022
446 15.04.2022 10:20 FIBA17.05.1 Ergometrija 06.04.2022
447 15.04.2022 10:00 JABR1511194 CT - Ostalo 23.02.2022
448 15.04.2022 10:00 ENAV2709196 CT - Ostalo 23.03.2022 17.03.2022
449 15.04.2022 10:00 JABE0801196 Sub-Spec-Reumatologija 04.04.2022
450 15.04.2022 10:00 AJOM06.03.1 Ultrazvuk Srca 06.04.2022
451 15.04.2022 10:00 MIZE16.09.1 Ergometrija 06.04.2022
452 15.04.2022 09:30 NITA2109196 CT - Ostalo 13.12.2021
453 15.04.2022 09:30 MIDU1601966 CT - Ostalo 21.02.2022
454 15.04.2022 09:30 ARBU0205198 CT - Ostalo 24.02.2022
455 15.04.2022 09:30 OSKE1411195 CT - Ostalo 03.03.2022
456 15.04.2022 08:30 ZEBU2403196 CT - Glava 09.03.2022
457 15.04.2022 08:30 ANEL0109994 MRI-Glave 14.04.2022 03.02.2022
458 15.04.2022 08:00 ELCI1012197 CT - Kičma 19.01.2022
459 15.04.2022 08:00 VACO1205196 CT - Kičma 20.01.2022
460 15.04.2022 08:00 MIOM1001196 CT - Kičma 21.01.2022
461 15.04.2022 08:00 SARE0311196 CT - Ostalo 25.02.2022
462 15.04.2022 08:00 MIHA2506196 CT - Glava 09.03.2022
463 15.04.2022 08:00 NUGL0910197 CT - Glava 11.03.2022
464 15.04.2022 08:00 MUAR0206943 CT - Glava 12.04.2022 08.04.2022
465 15.04.2022 08:00 MAAL1004965 MRI-Kičma 14.04.2022 16.02.2022
466 15.04.2022 07:30 MIFE0605980 MRI-Kičma 14.04.2022 16.02.2022
467 14.04.2022 19:00 FIKA1807941 MRI-Zdjelica 13.04.2022 27.12.2021
468 14.04.2022 18:30 MIBI1110985 MRI-Lokmotorna 13.04.2022 15.10.2021
469 14.04.2022 17:00 SASE0609950 MRI-Abdomen i zdjelica 13.04.2022
470 14.04.2022 15:00 NEBE0711955 MRI-Abdomen i zdjelica 13.04.2022 20.10.2021
471 14.04.2022 13:15 SEJA2408197 Holter EKG 05.04.2022
472 14.04.2022 13:00 IVBU2102195 Holter EKG 05.04.2022
473 14.04.2022 13:00 RAHO2812965 MRI-Glave 13.04.2022 18.10.2021
474 14.04.2022 12:30 DITO1104961 MRI-Abdomen i zdjelica 13.04.2022 14.12.2021
475 14.04.2022 12:15 REIB0905195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
476 14.04.2022 12:00 HUCI1101196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
477 14.04.2022 11:45 SAMU0509194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
478 14.04.2022 11:30 MUZU1202198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
479 14.04.2022 11:30 BRKO28.11.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
480 14.04.2022 11:15 RECA1602196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
481 14.04.2022 11:00 DZHO14.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
482 14.04.2022 11:00 AKZU1710194 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
483 14.04.2022 11:00 SESE21.10.1 Ultrazvuk Srca 06.04.2022
484 14.04.2022 10:45 ZUGU31.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
485 14.04.2022 10:45 RALU2005196 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
486 14.04.2022 10:40 MIDO05.02.1 Ultrazvuk Srca 06.04.2022
487 14.04.2022 10:40 IDBI11.09.1 Ergometrija 06.04.2022
488 14.04.2022 10:30 FAMU0301196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
489 14.04.2022 10:30 MEPA1903199 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
490 14.04.2022 10:30 EMKA0502996 MRI-Zdjelica 13.04.2022 15.10.2021
491 14.04.2022 10:20 ZIAH04.06.1 Ultrazvuk Srca 06.04.2022
492 14.04.2022 10:20 SESE21.10.1 Ergometrija 06.04.2022
493 14.04.2022 10:15 SAMU07.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
494 14.04.2022 10:15 EDIB2702198 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
495 14.04.2022 10:00 DZAL1107195 CT - Ostalo 21.02.2022
496 14.04.2022 10:00 EDDA2003198 CT - Ostalo 29.03.2022 28.03.2022
497 14.04.2022 10:00 FAGL28.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
498 14.04.2022 10:00 SERE2005196 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
499 14.04.2022 10:00 MIHU0609195 Ultrazvuk Srca 06.04.2022
500 14.04.2022 10:00 SEBA15.06.1 Ergometrija 06.04.2022
501 14.04.2022 10:00 ZEPE1904976 MRI-Kičma 13.04.2022 14.10.2021
502 14.04.2022 09:30 ZAJO0601195 CT - Ostalo 31.01.2022
503 14.04.2022 09:30 AHBA2007195 CT - Ostalo 23.02.2022
504 14.04.2022 09:30 SUMU0305197 CT - Ostalo 03.03.2022
505 14.04.2022 08:30 BESU2003198 CT - Kičma 24.01.2022
506 14.04.2022 08:30 HIRA0607096 CT - Kičma 24.01.2022
507 14.04.2022 08:30 MIHA2703195 CT - Kičma 24.01.2022
508 14.04.2022 08:30 JAMA1512195 CT - Glava 21.02.2022
509 14.04.2022 08:30 DZFI2503198 CT - Ostalo 14.03.2022
510 14.04.2022 08:30 FURE0604196 CT - Glava 14.03.2022
511 14.04.2022 08:30 NAKI1708195 CT - Glava 25.03.2022 23.03.2022
512 14.04.2022 08:00 FAAL1501195 CT - Kičma 21.01.2022
513 14.04.2022 08:00 ZIZR1601964 CT - Glava 12.04.2022 08.04.2022
514 14.04.2022 08:00 MEBO3007970 MRI-Kičma 13.04.2022 21.02.2022
515 14.04.2022 08:00 VABA1405972 MRI-Glave 13.04.2022 21.02.2022
516 13.04.2022 18:00 SAAL0604951 MRI-Abdomen i zdjelica 12.04.2022 03.02.2022
517 13.04.2022 17:30 MLSI1709950 MRI-Abdomen 12.04.2022 13.01.2022
518 13.04.2022 15:30 BEIB1104949 MRI-Abdomen i zdjelica 12.04.2022 21.07.2021
519 13.04.2022 14:00 AVKA0102944 MRI-Abdomen 12.04.2022 19.10.2021
520 13.04.2022 13:15 DAPO2808196 Holter EKG 05.04.2022
521 13.04.2022 13:00 JASE2805195 Holter EKG 05.04.2022 01.01.1970
522 13.04.2022 12:20 JAIS25.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
523 13.04.2022 12:00 CESU01.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
524 13.04.2022 12:00 IVKA0511970 MRI-Abdomen i zdjelica 12.04.2022 27.12.2021
525 13.04.2022 11:45 NAJO0508195 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
526 13.04.2022 11:30 ZIST25.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
527 13.04.2022 11:30 HIKA01.12.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
528 13.04.2022 11:15 HUHU1310196 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
529 13.04.2022 11:15 HAJU2107194 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
530 13.04.2022 11:00 SIKU07.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022 01.01.1970
531 13.04.2022 10:45 AVHA27.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
532 13.04.2022 10:45 FECI2405194 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
533 13.04.2022 10:30 IGVU09.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
534 13.04.2022 10:30 ELBO2810195 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
535 13.04.2022 10:15 MAKO27.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
536 13.04.2022 10:00 MIBO2701195 CT - Ostalo 22.02.2022
537 13.04.2022 10:00 ERFA2407198 CT - Ostalo 02.03.2022
538 13.04.2022 10:00 FIBE1209196 CT - Ostalo 16.03.2022
539 13.04.2022 10:00 EDTA3101196 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
540 13.04.2022 10:00 DEBE1603987 MRI-Glave 12.04.2022 25.10.2021
541 13.04.2022 09:30 ENKO1302196 CT - Ostalo 21.01.2022
542 13.04.2022 09:00 HASE0106196 CT - Ostalo 21.02.2022
543 13.04.2022 09:00 ARTA2206198 CT - Ostalo 21.02.2022
544 13.04.2022 08:30 VAJA1801195 CT - Kičma 21.01.2022
545 13.04.2022 08:00 JAJA0809195 CT - Kičma 20.01.2022
546 13.04.2022 08:00 JAJA0809195 CT - Kičma 20.01.2022
547 13.04.2022 08:00 ZESA1603195 CT - Kičma 21.01.2022
548 13.04.2022 08:00 SEOR0303197 CT - Kičma 03.03.2022
549 13.04.2022 08:00 ADTR1407196 CT - Glava 11.03.2022
550 13.04.2022 08:00 EMTU3110197 CT - Kičma 01.04.2022 30.03.2022
551 13.04.2022 08:00 IVSL2706952 CT - Glava 08.04.2022
552 13.04.2022 08:00 SAHU2309002 MRI-Glave 12.04.2022 08.02.2022
553 13.04.2022 08:00 DIHO2011985 MRI-Kičma 12.04.2022 15.02.2022
554 13.04.2022 07:30 EDFE0612983 MRI-Kičma 12.04.2022 16.02.2022
555 12.04.2022 80:00 HUHI0505195 CT - Glava 09.03.2022
556 12.04.2022 13:15 NAKI1708195 Holter EKG 05.04.2022
557 12.04.2022 13:00 KJZI2509195 Holter EKG 05.04.2022
558 12.04.2022 12:30 SEBA30.01.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022 01.01.1970
559 12.04.2022 12:20 RUKA28.09.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
560 12.04.2022 12:00 PAMU28.05.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
561 12.04.2022 11:30 SAKO22.07.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
562 12.04.2022 11:15 AMNE2101199 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
563 12.04.2022 11:10 LAHA16.04.1 Ultrazvuk Srca 05.04.2022
564 12.04.2022 11:10 GOAH02.04.1 Ergometrija 06.04.2022
565 12.04.2022 11:00 DEPR01.02.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
566 12.04.2022 10:45 SAMA27.05.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
567 12.04.2022 10:40 MIMA22.12.1 Ultrazvuk Srca 05.04.2022
568 12.04.2022 10:40 MEFE05.03.1 Ergometrija 06.04.2022
569 12.04.2022 10:40 SESE0101963 MRI-Abdomen i zdjelica 11.04.2022 14.12.2021
570 12.04.2022 10:30 OMPA03.03.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
571 12.04.2022 10:20 MUCA1401194 Ultrazvuk Srca 05.04.2022
572 12.04.2022 10:20 FALU14.12.1 Ergometrija 06.04.2022
573 12.04.2022 10:15 VASA01.10.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
574 12.04.2022 10:00 ZIHA0209196 CT - Ostalo 13.01.2022
575 12.04.2022 10:00 SABU1903938 CT - Ostalo 03.02.2022
576 12.04.2022 10:00 FAHU2003197 CT - Ostalo 23.02.2022
577 12.04.2022 10:00 HATU0807195 CT - Ostalo 17.03.2022
578 12.04.2022 10:00 IBOM25.03.1 Sub-Spec-Nefrologija 04.04.2022
579 12.04.2022 10:00 ZIML1003196 Ultrazvuk Srca 05.04.2022
580 12.04.2022 10:00 KAAI15.05.1 Ergometrija 06.04.2022
581 12.04.2022 10:00 MIHU1711974 MRI-Abdomen i zdjelica 11.04.2022 23.03.2022
582 12.04.2022 09:30 HAHE1001195 CT - Ostalo 16.02.2022
583 12.04.2022 09:30 MUBA1105195 CT - Ostalo 02.03.2022
584 12.04.2022 09:30 HAPU1109195 CT - Ostalo 16.03.2022
585 12.04.2022 09:20 SADZ0602002 MRI-Kičma 11.04.2022 19.10.2021
586 12.04.2022 08:40 DECE1307976 MRI-Glave 11.04.2022 16.09.2021
587 12.04.2022 08:30 SLSA0205196 CT - Ostalo 17.03.2022
588 12.04.2022 08:00 HASU2501195 CT - Kičma 19.01.2022
589 12.04.2022 08:00 SAME0611194 CT - Kičma 20.01.2022
590 12.04.2022 08:00 ALDU2005197 CT - Kičma 15.02.2022
591 12.04.2022 08:00 AMTO2603197 CT - Glava 07.03.2022
592 12.04.2022 08:00 AIDE2909198 CT - Glava 07.03.2022
593 12.04.2022 08:00 NEBU0805197 CT - Kičma 11.03.2022
594 12.04.2022 08:00 MEHA2709197 CT - Kičma 29.03.2022 23.03.2022
595 12.04.2022 08:00 AHA0310004 MRI-Glave 11.04.2022 03.03.2022
596 12.04.2022 08:00 AFHA0310004 MRI-Kičma 11.04.2022 03.03.2022
597 11.04.2022 13:20 ERSP24.06.1 Holter tlaka 07.04.2022
598 11.04.2022 13:15 JANE13.11.1 Holter EKG 07.04.2022
599 11.04.2022 13:00 MUME21.1019 Holter EKG 07.04.2022
600 11.04.2022 11:10 ASKO27.09.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
601 11.04.2022 10:45 JUNO12.05.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
602 11.04.2022 10:40 BETU26.08.1 Ergometrija 07.04.2022
603 11.04.2022 10:20 ZEGO26.04.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
604 11.04.2022 10:00 HECE1808195 CT - Ostalo 21.02.2022
605 11.04.2022 10:00 HUAV2712195 CT - Ostalo 16.03.2022
606 11.04.2022 10:00 MAPE0701195 CT - Ostalo 16.03.2022
607 11.04.2022 10:00 SASU10.06.1 Ultrazvuk Srca 07.04.2022
608 11.04.2022 10:00 HAPA23.08.1 Ergometrija 07.04.2022
609 11.04.2022 09:30 MEBA1401195 CT - Ostalo 14.02.2022
610 11.04.2022 09:30 HAKU1908195 CT - Ostalo 15.02.2022 01.01.1970
611 11.04.2022 08:30 SAHU0505197 CT - Kičma 19.01.2022
612 11.04.2022 08:15 ISIS2106194 CT - Kičma 19.01.2022
613 11.04.2022 08:00 SUPU1109196 CT - Kičma 19.01.2022
614 11.04.2022 08:00 JAHO1101197 CT - Kičma 16.02.2022
615 11.04.2022 08:00 RESU0304198 CT - Glava 28.02.2022
616 11.04.2022 08:00 IVLE0304195 CT - Kičma 11.03.2022
617 11.04.2022 08:00 FILE0408197 CT - Glava 23.03.2022 18.03.2022
618 08.04.2022 13:30 FAKU26.08.1 Holter tlaka 01.04.2022
619 08.04.2022 13:20 VLTE15.04.1 Holter EKG 01.04.2022
620 08.04.2022 13:00 HIGA25.11.1 Holter EKG 01.04.2022
621 08.04.2022 12:20 MIKA2604195 Sub-Spec-Reumatologija 01.04.2022
622 08.04.2022 12:20 IBME0902196 Sub-Spec-Reumatologija 01.04.2022
623 08.04.2022 12:10 ALSK1906198 Sub-Spec-Reumatologija 01.04.2022
624 08.04.2022 12:00 SEMU0309194 Sub-Spec-Reumatologija 01.04.2022
625 08.04.2022 11:40 DZPI0104196 Sub-Spec-Reumatologija 01.04.2022
626 08.04.2022 11:30 MIVR27.07.1 Sub-Spec-Reumatologija 01.04.2022
627 08.04.2022 11:20 SEPO08.08.1 Sub-Spec-Reumatologija 01.04.2022
628 08.04.2022 11:10 MEAR10.01.1 Ultrazvuk Srca 01.04.2022
629 08.04.2022 10:50 AMNE21.01.1 Ultrazvuk Srca 01.04.2022
630 08.04.2022 10:50 DRZE1708195 Sub-Spec-Reumatologija 01.04.2022
631 08.04.2022 10:40 RABA01.09.1 Ergometrija 01.04.2022
632 08.04.2022 10:20 TUSA25.01.1 Ultrazvuk Srca 01.04.2022
633 08.04.2022 10:20 FACI13.01.1 Ergometrija 01.04.2022
634 08.04.2022 10:20 FAJU29.09.1 Sub-Spec-Reumatologija 01.04.2022
635 08.04.2022 10:10 SAVI07.06.1 Ergometrija 01.04.2022
636 08.04.2022 10:00 JAVI0901955 CT - Ostalo 09.11.2021 05.11.2021
637 08.04.2022 10:00 JAVI0901955 CT - Ostalo 09.11.2021 05.11.2021
638 08.04.2022 10:00 ZEHU2011196 CT - Ostalo 21.02.2022
639 08.04.2022 10:00 AIPU0808197 CT - Ostalo 24.02.2022 01.01.1970
640 08.04.2022 10:00 MEHA0610195 CT - Ostalo 11.03.2022
641 08.04.2022 10:00 FAGR03.03.1 Ultrazvuk Srca 01.04.2022
642 08.04.2022 10:00 CAJA06.01.1 Ergometrija 01.04.2022
643 08.04.2022 10:00 ZEEF11.06.1 Sub-Spec-Reumatologija 01.04.2022
644 08.04.2022 08:30 MIKO1009194 CT - Kičma 17.01.2022
645 08.04.2022 08:30 ZOME0905195 CT - Glava 03.03.2022
646 08.04.2022 08:30 HAPO1402196 CT - Ostalo 25.03.2022 14.03.2022
647 08.04.2022 08:00 HARE1607196 CT - Kičma 17.01.2022
648 08.04.2022 08:00 AVDZ2708194 CT - Kičma 17.01.2022
649 08.04.2022 08:00 AMHO1708199 CT - Kičma 24.02.2022
650 08.04.2022 08:00 HUSM2503195 CT - Glava 02.03.2022
651 08.04.2022 08:00 ZAPO1503195 CT - Kičma 01.04.2022
652 07.04.2022 13:20 SAHA15.05.1 Holter EKG 01.04.2022
653 07.04.2022 13:00 ADKV27.07.1 Holter EKG 01.04.2022 01.01.1970
654 07.04.2022 12:30 FEMA23.05.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
655 07.04.2022 12:10 SASA23.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
656 07.04.2022 12:10 MUMU15.06.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
657 07.04.2022 12:00 HAGR2901195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
658 07.04.2022 12:00 BEAL16.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
659 07.04.2022 11:50 MUCE1110196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
660 07.04.2022 11:45 CAKO21.03.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
661 07.04.2022 11:40 MISK0412194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
662 07.04.2022 11:30 MIJU21.08.1 Ultrazvuk Srca 01.04.2022
663 07.04.2022 11:30 DOAN1012194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
664 07.04.2022 11:30 LEGA16.03.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
665 07.04.2022 11:10 NUVE09.06.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
666 07.04.2022 11:00 JOUD27.02.1 Ergometrija 01.04.2022
667 07.04.2022 10:40 MLLA03.03.1 Ultrazvuk Srca 01.04.2022
668 07.04.2022 10:40 ADMU02.1219 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
669 07.04.2022 10:30 RACO0212199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
670 07.04.2022 10:20 TEHR26.10.1 Ultrazvuk Srca 01.04.2022
671 07.04.2022 10:20 MUHU09.09.1 Ergometrija 01.04.2022
672 07.04.2022 10:20 ASHA14.01.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
673 07.04.2022 10:10 SUPE1208196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
674 07.04.2022 10:00 MEGA2904195 CT - Ostalo 31.01.2022
675 07.04.2022 10:00 ALBE2008197 CT - Ostalo 21.03.2022
676 07.04.2022 10:00 FACI23.09.1 Ultrazvuk Srca 01.04.2022
677 07.04.2022 10:00 HAHI11.11.1 Ergometrija 01.04.2022
678 07.04.2022 10:00 SEKO0710196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
679 07.04.2022 10:00 RAKU24.07.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
680 07.04.2022 09:30 HUDA1810194 CT - Ostalo 13.01.2022
681 07.04.2022 09:30 DZDO2610195 CT - Ostalo 16.02.2022
682 07.04.2022 09:30 NIME1205196 CT - Ostalo 25.02.2022
683 07.04.2022 08:00 SEAL2906197 CT - Kičma 13.01.2022
684 07.04.2022 08:00 ELPA2410197 CT - Kičma 14.01.2022
685 07.04.2022 08:00 SISM1505197 CT - Kičma 14.01.2022
686 07.04.2022 08:00 DZSM1206197 CT - Kičma 11.02.2022
687 07.04.2022 08:00 KEVE0503194 CT - Glava 14.02.2022
688 07.04.2022 08:00 VEST0603196 CT - Kičma 21.02.2022
689 07.04.2022 08:00 MEHA3010195 CT - Glava 24.02.2022
690 07.04.2022 08:00 MIHR2507196 CT - Glava 28.02.2022
691 07.04.2022 08:00 MICU3010197 CT - Glava 04.03.2022
692 07.04.2022 08:00 AMPO0703195 CT - Glava 22.03.2022 17.03.2022
693 07.04.2022 08:00 FIKA0410194 CT - Kičma 01.04.2022 29.03.2022
694 06.04.2022 12:00 MISI15.12.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
695 06.04.2022 11:30 ZABE1104196 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
696 06.04.2022 11:30 EMSM07.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
697 06.04.2022 11:30 BENO16.05.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
698 06.04.2022 11:30 ZDCU25.06.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
699 06.04.2022 11:20 ZIMU28.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
700 06.04.2022 11:10 AVME0710194 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
701 06.04.2022 11:10 ELKU0407196 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
702 06.04.2022 11:00 MIBE1509195 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
703 06.04.2022 11:00 STJO3005194 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
704 06.04.2022 10:40 SUIB0512195 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
705 06.04.2022 10:20 NADO17.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
706 06.04.2022 10:20 NEBU2501196 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
707 06.04.2022 10:20 SEAR09.03.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
708 06.04.2022 10:10 NIDE10.11.1 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
709 06.04.2022 10:00 NETI0206195 CT - Ostalo 28.01.2022
710 06.04.2022 10:00 SICU0306193 CT - Ostalo 31.03.2022 28.03.2022
711 06.04.2022 10:00 MUCI16.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
712 06.04.2022 10:00 CAOM27.01.1 Sub-Spec-Gastroenterologija 04.04.2022
713 06.04.2022 09:30 SACU0105195 CT - Ostalo 05.01.2022
714 06.04.2022 09:30 BEKE1401200 CT - Ostalo 23.02.2022
715 06.04.2022 08:00 NUDO1908950 CT - Kičma 11.01.2022 05.01.2022
716 06.04.2022 08:00 MISU2707957 CT - Kičma 11.01.2022 10.01.2022
717 06.04.2022 08:00 RUKO1501194 CT - Kičma 13.01.2022
718 06.04.2022 08:00 MASA0110193 CT - Glava 24.02.2022
719 06.04.2022 08:00 FAZA1108196 CT - Glava 24.02.2022
720 06.04.2022 08:00 SAVI3010195 CT - Glava 03.03.2022
721 06.04.2022 08:00 ARGA0104199 CT - Glava 03.03.2022
722 05.04.2022 14:00 EKBA0210197 Ergometrija 01.04.2022
723 05.04.2022 13:30 DAMU1708196 Holter tlaka 05.04.2022 01.01.1970
724 05.04.2022 13:00 SEVI14.06.1 Holter EKG 01.04.2022
725 05.04.2022 12:00 EDCE02.07.1 Holter EKG 01.04.2022
726 05.04.2022 11:30 JAFA26.04.1 Sub-Spec-Nefrologija 01.04.2022
727 05.04.2022 11:20 RAHA02.02.1 Sub-Spec-Nefrologija 01.04.2022
728 05.04.2022 11:10 RASI01.10.1 Sub-Spec-Nefrologija 01.04.2022
729 05.04.2022 11:00 DZTR12.08.1 Sub-Spec-Nefrologija 01.04.2022
730 05.04.2022 11:00 ZLAL27.09.1 Ultrazvuk Srca 01.04.2022
731 05.04.2022 11:00 AMBE1911197 Sub-Spec-Gastroenterologija 05.04.2022
732 05.04.2022 10:50 SEVE29.07.1 Sub-Spec-Nefrologija 01.04.2022
733 05.04.2022 10:40 REDA14.08.1 Ergometrija 01.04.2022
734 05.04.2022 10:40 RAMA14.06.1 Sub-Spec-Nefrologija 01.04.2022
735 05.04.2022 10:30 SASE13.06.1 Sub-Spec-Nefrologija 01.04.2022
736 05.04.2022 10:20 SAHU21.07.1 Ergometrija 01.04.2022
737 05.04.2022 10:20 AMMU19.05.2 Sub-Spec-Nefrologija 01.04.2022
738 05.04.2022 10:10 AMOM29.06.1 Sub-Spec-Nefrologija 01.04.2022
739 05.04.2022 10:00 MEBI0809196 CT - Ostalo 07.03.2022
740 05.04.2022 10:00 ZESI16.11.1 Ergometrija 01.04.2022
741 05.04.2022 10:00 HUHO03.12.1 Sub-Spec-Nefrologija 01.04.2022
742 05.04.2022 09:40 SAHU21.07.1 Ultrazvuk Srca 01.04.2022
743 05.04.2022 09:30 ASJA2109196 CT - Ostalo 20.01.2022
744 05.04.2022 09:30 BEHA1006194 CT - Ostalo 16.02.2022
745 05.04.2022 09:30 SUKA0509196 CT - Ostalo 16.02.2022
746 05.04.2022 09:20 IBCI24.10.1 Ultrazvuk Srca 01.04.2022
747 05.04.2022 09:00 OMFR0603196 CT - Ostalo 05.01.2022
748 05.04.2022 09:00 SEED01.07.1 Ultrazvuk Srca 01.04.2022
749 05.04.2022 08:30 ADMA2008198 CT - Glava 03.03.2022
750 05.04.2022 08:00 KADE0103956 CT - Kičma 11.01.2022 07.01.2022
751 05.04.2022 08:00 SAAV1211962 CT - Kičma 11.01.2022 05.01.2022
752 05.04.2022 08:00 RAHU2402948 CT - Kičma 11.01.2022 10.01.2022
753 05.04.2022 08:00 ZAKA0404196 CT - Kičma 16.02.2022
754 05.04.2022 08:00 MEJA0208199 CT - Glava 22.02.2022
755 05.04.2022 08:00 AIAZ0201196 CT - Glava 22.02.2022
756 05.04.2022 08:00 RIBI2705195 CT - Glava 02.03.2022
757 05.04.2022 08:00 EDKU0702197 CT - Glava 29.03.2022 18.03.2022
758 04.04.2022 13:50 AIPA10.06.1 Holter EKG 31.03.2022 01.01.1970
759 04.04.2022 13:40 SEBA16.09.1 Holter EKG 31.03.2022 01.01.1970
760 04.04.2022 13:40 SETA28..10. Holter EKG 31.03.2022
761 04.04.2022 13:20 RIMA16.02.1 Holter tlaka 31.03.2022
762 04.04.2022 13:20 ZICO17.05.1 Holter EKG 31.03.2022
763 04.04.2022 13:00 MUSE30.05.1 Holter EKG 31.03.2022
764 04.04.2022 10:50 SABE19.01.1 Ultrazvuk Srca 31.03.2022
765 04.04.2022 10:20 RULE03.02.1 Ergometrija 31.03.2022 01.01.1970
766 04.04.2022 10:00 HASU1001194 CT - Ostalo 23.12.2021
767 04.04.2022 10:00 ZDIV0505195 CT - Ostalo 21.02.2022
768 04.04.2022 10:00 HAVE0202196 CT - Ostalo 16.03.2022
769 04.04.2022 10:00 ALDE19.01.1 Ergometrija 31.03.2022 01.01.1970
770 04.04.2022 09:30 ABAG1204195 CT - Ostalo 25.01.2022
771 04.04.2022 09:30 AHCE0711195 CT - Ostalo 11.02.2022
772 04.04.2022 09:20 ADOM12.01.1 Ergometrija 31.03.2022 01.01.1970
773 04.04.2022 09:20 MABI23.01.1 Ergometrija 31.03.2022 01.01.1970
774 04.04.2022 08:50 ZAOD08.05.1 Ultrazvuk Srca 31.03.2022
775 04.04.2022 08:50 SAFE03.06.1 Ultrazvuk Srca 31.03.2022
776 04.04.2022 08:50 SAIM03.06.1 Ultrazvuk Srca 31.03.2022
777 04.04.2022 08:50 MESE28.03.1 Ultrazvuk Srca 31.03.2022
778 04.04.2022 08:50 AZSE26.08.1 Ultrazvuk Srca 31.03.2022
779 04.04.2022 08:30 LESA0405195 CT - Glava 31.03.2022 03.03.2022
780 04.04.2022 08:20 ANBU18.08.1 Ultrazvuk Srca 31.03.2022
781 04.04.2022 08:20 DZDE18.10.1 Ultrazvuk Srca 31.03.2022
782 04.04.2022 08:00 SAMA0304196 CT - Kičma 07.01.2022
783 04.04.2022 08:00 FAKO3008200 CT - Kičma 10.01.2022
784 04.04.2022 08:00 RASE2705195 CT - Kičma 10.01.2022
785 04.04.2022 08:00 RASE2705195 CT - Kičma 10.01.2022
786 04.04.2022 08:00 AZGO2903198 CT - Kičma 11.02.2022
787 04.04.2022 08:00 NEBI2306197 CT - Glava 21.02.2022
788 04.04.2022 08:00 SAKU3005195 CT - Glava 23.02.2022
789 04.04.2022 08:00 SAMU3007194 CT - Glava 24.02.2022
790 04.04.2022 08:00 ZIHU0603196 CT - Kičma 09.03.2022
791 04.04.2022 08:00 FUJU0204196 CT - Glava 29.03.2022 25.03.2022
792 04.04.2022 08:00 BISE18.08.1 Ultrazvuk Srca 31.03.2022
793 04.04.2022 08:00 ISMI2601198 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
794 03.04.2022 13:10 RAMA25.06.1 Holter EKG 30.03.2022
795 03.04.2022 13:00 IZBA02.03.1 Holter EKG 30.03.2022 01.01.1970
796 03.04.2022 12:50 ISGO01.02.1 Holter EKG 30.03.2022
797 03.04.2022 11:45 BEME03.04.1 Sub-Spec-Nefrologija 07.04.2022
798 02.04.2022 13:10 AIBA13.11.1 Holter EKG 30.03.2022
799 02.04.2022 13:00 RICI28.08.1 Holter EKG 30.03.2022
800 02.04.2022 12:50 DAHO02.02.1 Holter EKG 30.03.2022
801 01.04.2022 14:00 FUHA15.11.1 Holter tlaka 30.03.2022
802 01.04.2022 13:40 HAHI11.11.1 Holter EKG 30.03.2022
803 01.04.2022 13:30 FEBA14.07.1 Holter EKG 30.03.2022
804 01.04.2022 13:20 HAPA20.07.1 Holter EKG 30.03.2022
805 01.04.2022 13:10 COAD26.08.1 Holter EKG 30.03.2022
806 01.04.2022 13:00 HAHA06.10.1 Holter EKG 30.03.2022
807 01.04.2022 11:20 ZIBA06.01.1 Ergometrija 30.03.2022
808 01.04.2022 10:30 JEJU25.05.1 Ergometrija 30.03.2022
809 01.04.2022 10:00 SABE0401198 CT - Ostalo 21.12.2021
810 01.04.2022 10:00 OMSE1210961 CT - Ostalo 04.02.2022
811 01.04.2022 10:00 IZBU1010199 CT - Ostalo 09.03.2022
812 01.04.2022 10:00 VRDR10.10.1 Ergometrija 30.03.2022
813 01.04.2022 09:30 RAMU0603196 CT - Ostalo 04.03.2022
814 01.04.2022 09:30 BESM18.0819 Ultrazvuk Srca 30.03.2022
815 01.04.2022 09:20 TAKA24.06.1 Ultrazvuk Srca 30.03.2022
816 01.04.2022 09:00 MIAJ0908195 CT - Ostalo 27.01.2022
817 01.04.2022 09:00 HUAL1809196 CT - Ostalo 17.02.2022
818 01.04.2022 09:00 SASE06.04.1 Ultrazvuk Srca 30.03.2022
819 01.04.2022 08:40 SOMU08.05.1 Ultrazvuk Srca 30.03.2022
820 01.04.2022 08:20 ABAG12.04.1 Ultrazvuk Srca 30.03.2022 01.01.1970
821 01.04.2022 08:00 MAJU0209193 CT - Kičma 07.01.2022
822 01.04.2022 08:00 ENSM2302194 CT - Kičma 10.01.2022
823 01.04.2022 08:00 SACR1508195 CT - Glava 22.02.2022
824 01.04.2022 08:00 FAIM2606196 CT - Ostalo 23.02.2022
825 01.04.2022 08:00 MUBE2803953 CT - Glava 28.02.2022
826 01.04.2022 08:00 EMBE1804198 CT - Kičma 03.03.2022
827 01.04.2022 08:00 DAGA0407202 CT - Glava 21.03.2022
828 01.04.2022 08:00 NUSP27.11.1 Ultrazvuk Srca 30.03.2022
829 01.04.2022 08:00 ENHU30.05.1 Ultrazvuk Srca 30.03.2022 01.01.1970
830 01.04.2022 08:00 BRST12.07.1 Ergometrija 30.03.2022 01.01.1970
831 01.04.2022 08:00 ADOM12.01.1 Ergometrija 31.03.2022 01.01.1970
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.03.2022 13:20 RIMA16.02.1 Holter tlaka 31.03.2022
2 31.03.2022 10:00 REHU2609195 CT - Ostalo 17.02.2022
3 31.03.2022 10:00 ASBO2905193 CT - Ostalo 16.03.2022
4 31.03.2022 09:30 HAFE0309197 CT - Ostalo 23.12.2021
5 31.03.2022 09:30 HAIN1709195 CT - Ostalo 14.02.2022
6 31.03.2022 09:30 CAAL1304194 CT - Ostalo 15.02.2022
7 31.03.2022 09:30 VADE2203194 CT - Ostalo 22.02.2022
8 31.03.2022 09:30 MUKO1008197 CT - Ostalo 04.03.2022 01.01.1970
9 31.03.2022 08:40 ZAOD08.05.1 Ultrazvuk Srca 31.03.2022
10 31.03.2022 08:30 MATR0705195 CT - Kičma 07.01.2022
11 31.03.2022 08:30 HACE0406196 CT - Glava 14.02.2022
12 31.03.2022 08:30 AMDO1107200 CT - Glava 22.03.2022 14.03.2022
13 31.03.2022 08:00 HAPI0205196 CT - Kičma 07.01.2022
14 31.03.2022 08:00 AZZA1005194 CT - Kičma 07.01.2022
15 31.03.2022 08:00 ELMA2405198 CT - Kičma 11.02.2022
16 31.03.2022 08:00 NUST2808193 CT - Glava 21.02.2022
17 31.03.2022 08:00 OSBU0104194 CT - Kičma 02.03.2022
18 30.03.2022 13:20 ARCE2208197 CT - Kičma 07.01.2022
19 30.03.2022 10:00 SEAS0412196 CT - Ostalo 03.03.2022
20 30.03.2022 10:00 DUMU1711195 CT - Ostalo 21.03.2022
21 30.03.2022 09:30 EMLO2304193 CT - Ostalo 18.01.2022
22 30.03.2022 09:30 ASSI2210194 CT - Ostalo 11.02.2022
23 30.03.2022 09:00 ALAB0104195 CT - Ostalo 16.03.2022
24 30.03.2022 08:30 MEBO1507195 CT - Kičma 06.01.2022
25 30.03.2022 08:00 SAPR0804196 CT - Ostalo 11.02.2022
26 30.03.2022 08:00 HAMU0105196 CT - Glava 11.02.2022
27 30.03.2022 08:00 HAMU0105196 CT - Glava 11.02.2022
28 30.03.2022 08:00 NAGA1910195 CT - Kičma 14.02.2022
29 30.03.2022 08:00 ANME0209198 CT - Glava 21.02.2022
30 30.03.2022 08:00 SEFE1211194 CT - Glava 25.02.2022
31 30.03.2022 08:00 ZAHA0604196 CT - Kičma 28.02.2022
32 29.03.2022 10:00 MACU1304196 CT - Ostalo 11.02.2022
33 29.03.2022 10:00 EDHA1706197 CT - Ostalo 02.03.2022
34 29.03.2022 10:00 EMSU2209199 CT - Ostalo 22.03.2022 18.03.2022
35 29.03.2022 09:30 ZULO1803198 CT - Ostalo 31.01.2022
36 29.03.2022 09:30 FEMU0308195 CT - Ostalo 08.02.2022
37 29.03.2022 09:00 SABI1912196 CT - Ostalo 10.01.2022
38 29.03.2022 09:00 ABBE0102194 CT - Ostalo 22.02.2022
39 29.03.2022 08:30 HIAV1508196 CT - Glava 14.02.2022
40 29.03.2022 08:30 SASI2003197 CT - Glava 15.02.2022
41 29.03.2022 08:30 SASI2003197 CT - Glava 15.02.2022
42 29.03.2022 08:00 ALDU0205198 CT - Kičma 04.01.2022
43 29.03.2022 08:00 MIJA2808197 CT - Kičma 05.01.2022
44 29.03.2022 08:00 KACA2108195 CT - Kičma 05.01.2022
45 29.03.2022 08:00 ZOJA2205195 CT - Kičma 11.02.2022
46 29.03.2022 08:00 SAHE1208194 CT - Glava 11.02.2022
47 29.03.2022 08:00 FAGR0303195 CT - Kičma 09.03.2022
48 28.03.2022 10:00 ISSP2411199 CT - Ostalo 28.01.2022
49 28.03.2022 10:00 FEDE0201196 CT - Ostalo 08.02.2022
50 28.03.2022 10:00 ZIHA0209196 CT - Ostalo 21.02.2022
51 28.03.2022 10:00 MIBI2707195 CT - Ostalo 07.03.2022
52 28.03.2022 09:30 ZAHU0301197 CT - Ostalo 14.01.2022
53 28.03.2022 09:30 ENSA3004195 CT - Ostalo 11.02.2022
54 28.03.2022 09:30 ADKO1007195 CT - Ostalo 17.02.2022
55 28.03.2022 09:30 AZSE0102196 CT - Ostalo 02.03.2022
56 28.03.2022 09:00 NIPR1702195 CT - Ostalo 16.03.2022
57 28.03.2022 08:00 EMCA1909198 CT - Kičma 04.01.2022
58 28.03.2022 08:00 ALNO2202197 CT - Kičma 04.01.2022
59 28.03.2022 08:00 ABSM1512198 CT - Kičma 05.01.2022
60 28.03.2022 08:00 ESPI2603196 CT - Glava 07.02.2022
61 28.03.2022 08:00 ISVR2704196 CT - Glava 07.02.2022
62 28.03.2022 08:00 IBIS2102196 CT - Kičma 14.02.2022
63 28.03.2022 08:00 LJRO1903195 CT - Glava 15.02.2022
64 28.03.2022 08:00 SMDO1401197 CT - Glava 25.02.2022
65 25.03.2022 10:00 NEME2006977 CT - Ostalo 26.11.2021 16.11.2021
66 25.03.2022 10:00 BEHA0311196 CT - Ostalo 20.01.2022
67 25.03.2022 10:00 ESAL0104194 CT - Ostalo 01.02.2022
68 25.03.2022 10:00 KAKR2112946 CT - Ostalo 03.02.2022
69 25.03.2022 10:00 DESM0406193 CT - Ostalo 21.02.2022
70 25.03.2022 09:30 SESK2009196 CT - Ostalo 08.02.2022
71 25.03.2022 09:30 RAPA1312195 CT - Ostalo 24.02.2022
72 25.03.2022 09:30 SIJU1301194 CT - Ostalo 07.03.2022
73 25.03.2022 09:00 DRCU3003196 CT - Ostalo 04.03.2022
74 25.03.2022 08:00 SEDU0811196 CT - Kičma 31.12.2021
75 25.03.2022 08:00 RAKR2007195 CT - Kičma 04.01.2022
76 25.03.2022 08:00 NEFE2812196 CT - Glava 01.02.2022
77 25.03.2022 08:00 ESHA2012194 CT - Glava 01.02.2022
78 25.03.2022 08:00 NAKO1502945 CT - Kičma 02.02.2022 18.01.2022
79 25.03.2022 08:00 EDBA2107982 CT - Ostalo 03.02.2022
80 25.03.2022 08:00 NUDE2903196 CT - Kičma 07.03.2022
81 25.03.2022 08:00 SADU2302195 CT - Kičma 17.03.2022
82 24.03.2022 10:00 NEIB2106197 CT - Ostalo 28.01.2022
83 24.03.2022 10:00 PEDU1310193 CT - Ostalo 28.01.2022
84 24.03.2022 10:00 MIKA22.04.1 CT - Ostalo 03.02.2022
85 24.03.2022 09:30 AMMU1004195 CT - Ostalo 13.01.2022
86 24.03.2022 09:30 ZAHA2701195 CT - Ostalo 17.02.2022
87 24.03.2022 08:30 SAPO0808197 CT - Kičma 31.12.2021
88 24.03.2022 08:30 HAIB0407196 CT - Glava 25.01.2022
89 24.03.2022 08:30 FRDU0410194 CT - Glava 31.01.2022
90 24.03.2022 08:00 MICU0810194 CT - Kičma 31.12.2021
91 24.03.2022 08:00 FAOR2003956 CT - Glava 03.02.2022
92 24.03.2022 08:00 HUSP0310196 CT - Kičma 08.02.2022
93 24.03.2022 08:00 MISA1708198 CT - Ostalo 23.02.2022
94 23.03.2022 10:00 FAKA0401956 CT - Ostalo 03.02.2022
95 23.03.2022 10:00 HABU2402195 CT - Ostalo 08.02.2022
96 23.03.2022 09:00 NECE2812964 CT - Ostalo 02.02.2022 21.01.2022
97 23.03.2022 08:30 MECA0811196 CT - Kičma 31.12.2021
98 23.03.2022 08:30 MENU2306195 CT - Kičma 31.12.2021
99 23.03.2022 08:30 HUTU2605196 CT - Kičma 31.12.2021
100 23.03.2022 08:00 SEGA2810954 CT - Glava 03.02.2022
101 23.03.2022 08:00 DZBO0602947 CT - Glava 03.02.2022
102 23.03.2022 08:00 NEAL2810973 CT - Kičma 04.02.2022
103 23.03.2022 08:00 SAVA2802194 CT - Glava 11.02.2022
104 23.03.2022 08:00 SASA0711195 CT - Kičma 28.02.2022
105 22.03.2022 10:00 JATA0605195 CT - Ostalo 08.02.2022
106 22.03.2022 09:30 ASKA2406195 CT - Ostalo 14.01.2022
107 22.03.2022 09:30 ESMU2008196 CT - Ostalo 27.01.2022
108 22.03.2022 09:30 MEDU3107195 CT - Ostalo 11.02.2022
109 22.03.2022 09:30 SASE2302197 CT - Ostalo 02.03.2022
110 22.03.2022 09:30 SACA1103196 CT - Ostalo 02.03.2022
111 22.03.2022 09:00 HASA1412197 CT - Ostalo 01.02.2022
112 22.03.2022 08:30 DECI2412196 CT - Kičma 31.12.2021
113 22.03.2022 08:30 ISDI2002196 CT - Kičma 31.12.2021
114 22.03.2022 08:30 MUAS1003196 CT - Glava 31.01.2022
115 22.03.2022 08:00 JAKR0310196 CT - Kičma 28.12.2021
116 22.03.2022 08:00 JAOM2508962 CT - Glava 03.02.2022
117 22.03.2022 08:00 MAAV3008978 CT - Kičma 04.02.2022
118 22.03.2022 08:00 DRSA1010966 CT - Glava 04.02.2022
119 22.03.2022 08:00 MABA0410198 CT - Kičma 07.03.2022
120 22.03.2022 08:00 NEMU0203195 CT - Kičma 14.03.2022
121 21.03.2022 10:00 NERA1408196 CT - Ostalo 01.02.2022
122 21.03.2022 10:00 KOBI1104195 CT - Ostalo 15.02.2022
123 21.03.2022 09:30 HAMA2509195 CT - Ostalo 25.01.2022
124 21.03.2022 09:30 BEDI0704196 CT - Ostalo 01.02.2022
125 21.03.2022 09:30 BEDI0704196 CT - Ostalo 01.02.2022
126 21.03.2022 08:30 SIEM2803195 CT - Kičma 29.12.2021
127 21.03.2022 08:30 ALZI0105195 CT - Kičma 31.12.2021
128 21.03.2022 08:30 ELHU3005198 CT - Glava 28.01.2022
129 21.03.2022 08:30 SEBU3107195 CT - Glava 01.02.2022
130 21.03.2022 08:00 FIKA1105195 CT - Glava 27.01.2022
131 21.03.2022 08:00 DASM1104970 CT - Kičma 04.02.2022
132 21.03.2022 08:00 NEKO1208195 CT - Glava 21.02.2022
133 21.03.2022 08:00 OMDI0405196 CT - Kičma 07.03.2022
134 18.03.2022 10:00 ADHR0301954 CT - Ostalo 02.02.2022 31.01.2022
135 18.03.2022 10:00 AHSU0207949 CT - Ostalo 02.02.2022 20.01.2022
136 18.03.2022 10:00 ZUSK0209195 CT - Ostalo 24.02.2022
137 18.03.2022 09:30 CEDZ1209196 CT - Ostalo 27.01.2022
138 18.03.2022 09:30 ERHA1006196 CT - Ostalo 17.02.2022
139 18.03.2022 09:30 RAJA0702195 CT - Ostalo 17.02.2022
140 18.03.2022 09:30 ERHA1006196 CT - Ostalo 21.02.2022
141 18.03.2022 08:00 HASE1104196 CT - Kičma 28.12.2021
142 18.03.2022 08:00 MATA0902194 CT - Kičma 28.12.2021
143 18.03.2022 08:00 NIMU2802196 CT - Kičma 29.12.2021
144 18.03.2022 08:00 MUAR0206194 CT - Glava 24.01.2022
145 18.03.2022 08:00 ISIM1002194 CT - Glava 25.01.2022
146 18.03.2022 08:00 AIMU2906198 CT - Glava 27.01.2022
147 18.03.2022 08:00 BOLO0604950 CT - Glava 04.02.2022
148 18.03.2022 08:00 VASI1001196 CT - Kičma 11.02.2022
149 18.03.2022 08:00 MEHA1602197 CT - Kičma 28.02.2022
150 17.03.2022 10:00 ZIOS0109947 CT - Ostalo 11.01.2022 05.01.2022
151 17.03.2022 10:00 SEAL2806195 CT - Ostalo 08.02.2022
152 17.03.2022 10:00 AMMU0610198 CT - Ostalo 17.02.2022
153 17.03.2022 10:00 HIMU0410194 CT - Ostalo 02.03.2022
154 17.03.2022 10:00 SUEM1203196 CT - Ostalo 02.03.2022
155 17.03.2022 09:30 MIPA0704195 CT - Ostalo 25.01.2022
156 17.03.2022 09:30 AMCA0509196 CT - Ostalo 17.02.2022
157 17.03.2022 08:00 SECA1410196 CT - Kičma 24.12.2021
158 17.03.2022 08:00 HASI1211194 CT - Kičma 27.12.2021
159 17.03.2022 08:00 ZIKR1402196 CT - Glava 14.01.2022
160 17.03.2022 08:00 BIBI1906196 CT - Glava 17.01.2022
161 17.03.2022 08:00 ESHA0901196 CT - Kičma 25.01.2022
162 17.03.2022 08:00 SEOD2804197 CT - Kičma 14.02.2022
163 17.03.2022 08:00 VAZU2710195 CT - Glava 24.02.2022
164 17.03.2022 08:00 MEAB0606198 CT - Kičma 28.02.2022
165 16.03.2022 10:00 RADZ0803961 CT - Ostalo 11.01.2022 04.01.2022
166 16.03.2022 09:30 SAOD1411196 CT - Ostalo 21.01.2022
167 16.03.2022 09:30 SEBE1511194 CT - Ostalo 11.02.2022
168 16.03.2022 09:30 HAHU2703196 CT - Ostalo 02.03.2022
169 16.03.2022 08:30 FABE1803196 CT - Kičma 24.12.2021
170 16.03.2022 08:30 NUDU0408198 CT - Kičma 02.03.2022
171 16.03.2022 08:00 ALCA2601199 CT - Glava 24.12.2021
172 16.03.2022 08:00 SUHR0801196 CT - Kičma 24.12.2021
173 16.03.2022 08:00 HUME2312962 CT - Glava 11.01.2022 05.01.2022
174 16.03.2022 08:00 FUKR1603954 CT - Glava 11.01.2022 05.01.2022
175 16.03.2022 08:00 SUAH1106195 CT - Glava 14.01.2022
176 16.03.2022 08:00 SERE0803195 CT - Kičma 14.02.2022
177 16.03.2022 08:00 ZIHU0908195 CT - Glava 22.02.2022
178 15.03.2022 10:00 ELCO2502197 CT - Ostalo 28.01.2022
179 15.03.2022 10:00 IZDA1957 CT - Ostalo 02.02.2022 26.01.2022
180 15.03.2022 10:00 NEJO1504194 CT - Ostalo 14.02.2022
181 15.03.2022 10:00 NEKA2207198 CT - Ostalo 17.02.2022
182 15.03.2022 09:30 MUMU0404198 CT - Ostalo 28.01.2022
183 15.03.2022 09:30 ELOM2802197 CT - Ostalo 08.02.2022
184 15.03.2022 08:30 MIBU1402196 CT - Kičma 23.12.2021
185 15.03.2022 08:00 RASP1506195 CT - Kičma 23.12.2021
186 15.03.2022 08:00 ENKR2404196 CT - Kičma 23.12.2021
187 15.03.2022 08:00 ZAPAxxxx195 CT - Glava 20.01.2022
188 15.03.2022 08:00 BEBA2803197 CT - Glava 11.02.2022
189 15.03.2022 08:00 SAHA2206196 CT - Kičma 11.02.2022
190 15.03.2022 08:00 HAKA1210195 CT - Glava 11.02.2022
191 14.03.2022 10:00 EMDE2208001 CT - Ostalo 02.02.2022 20.01.2022
192 14.03.2022 10:00 SARI0805195 CT - Ostalo 14.02.2022
193 14.03.2022 10:00 MAKO0706198 CT - Ostalo 14.02.2022
194 14.03.2022 09:30 ISME1803194 CT - Ostalo 28.12.2021
195 14.03.2022 09:30 RABO0501194 CT - Ostalo 25.01.2022
196 14.03.2022 09:30 IBSI1208195 CT - Ostalo 21.02.2022
197 14.03.2022 08:30 DABU0305198 CT - Kičma 23.12.2021
198 14.03.2022 08:00 NIMA0209196 CT - Kičma 23.12.2021
199 14.03.2022 08:00 BEMU0806198 CT - Kičma 23.12.2021
200 14.03.2022 08:00 SIOM1705195 CT - Glava 08.02.2022
201 14.03.2022 08:00 SESI1510195 CT - Glava 11.02.2022
202 14.03.2022 08:00 FAMA0102196 CT - Kičma 11.02.2022
203 11.03.2022 10:00 ENJA1308195 CT - Ostalo 24.12.2021
204 11.03.2022 10:00 BEAV0809195 CT - Ostalo 20.01.2022
205 11.03.2022 10:00 ENJA1308195 CT - Ostalo 21.02.2022
206 11.03.2022 09:30 ZETO0405196 CT - Ostalo 24.01.2022
207 11.03.2022 09:30 ANMU2408195 CT - Ostalo 08.02.2022
208 11.03.2022 09:30 SEPA2706196 CT - Ostalo 11.02.2022
209 11.03.2022 09:30 SEFR2504196 CT - Ostalo 24.02.2022
210 11.03.2022 08:30 KEDE2009196 CT - Kičma 21.12.2021
211 11.03.2022 08:00 SEOM2701196 CT - Kičma 21.12.2021
212 11.03.2022 08:00 NAAS0509195 CT - Kičma 21.12.2021
213 11.03.2022 08:00 MUSP1510965 CT - Kičma 02.02.2022 27.01.2022
214 11.03.2022 08:00 KAKU0201962 CT - Glava 02.02.2022 27.01.2022
215 11.03.2022 08:00 MUDE3001945 CT - Glava 02.02.2022 27.01.2022
216 11.03.2022 08:00 ADMU2206198 CT - Glava 07.02.2022
217 11.03.2022 08:00 SEHA0809195 CT - Glava 16.02.2022
218 11.03.2022 08:00 ARSA0512195 CT - Kičma 24.02.2022
219 10.03.2022 10:00 SEBE2712195 CT - Ostalo 25.01.2022
220 10.03.2022 10:00 SUMU3006196 CT - Ostalo 25.01.2022
221 10.03.2022 10:00 HAHA1312948 CT - Ostalo 04.02.2022
222 10.03.2022 10:00 DIKR2906195 CT - Ostalo 14.02.2022
223 10.03.2022 10:00 NAME0507196 CT - Ostalo 14.02.2022
224 10.03.2022 09:30 NISM1012196 CT - Ostalo 16.12.2021
225 10.03.2022 09:30 BLPR0306197 CT - Ostalo 11.02.2022
226 10.03.2022 08:30 HASK1103197 CT - Kičma 20.12.2021
227 10.03.2022 08:00 MIKR2710196 CT - Kičma 20.12.2021
228 10.03.2022 08:00 MASP2202196 CT - Kičma 21.12.2021
229 10.03.2022 08:00 ENSM2709974 CT - Glava 02.02.2022 28.01.2022
230 10.03.2022 08:00 SEHU0401942 CT - Glava 04.02.2022
231 10.03.2022 08:00 EMMA0809197 CT - Kičma 23.02.2022
232 10.03.2022 08:00 BEKL1801199 CT - Glava 24.02.2022
233 09.03.2022 10:00 SEMA0211195 CT - Ostalo 01.02.2022
234 09.03.2022 09:30 ANBE0809196 CT - Ostalo 09.12.2021
235 09.03.2022 09:30 UZAL1410195 CT - Ostalo 19.01.2022
236 09.03.2022 09:30 SEHO1008196 CT - Ostalo 14.02.2022
237 09.03.2022 08:30 JAOH1212195 CT - Kičma 17.12.2021
238 09.03.2022 08:00 KRMA1912197 CT - Kičma 17.12.2021
239 09.03.2022 08:00 EDSK2412196 CT - Kičma 20.12.2021
240 09.03.2022 08:00 RACO1502197 CT - Glava 21.01.2022
241 09.03.2022 08:00 SEMU1409966 CT - Kičma 04.02.2022
242 09.03.2022 08:00 ZASP0202958 CT - Glava 04.02.2022
243 09.03.2022 08:00 SECE1605198 CT - Kičma 15.02.2022
244 08.03.2022 10:00 ALBE2008197 CT - Ostalo 06.12.2021
245 08.03.2022 10:00 NEZI1310198 CT - Ostalo 10.01.2022
246 08.03.2022 10:00 DOAN1012194 CT - Ostalo 20.01.2022
247 08.03.2022 10:00 ELIB1406197 CT - Ostalo 25.01.2022
248 08.03.2022 10:00 STAK2008195 CT - Ostalo 11.02.2022
249 08.03.2022 09:30 FASI2005196 CT - Glava 13.01.2022
250 08.03.2022 09:30 IBBR2011194 CT - Ostalo 15.02.2022
251 08.03.2022 08:30 EMSA2903195 CT - Kičma 16.12.2021
252 08.03.2022 08:30 NEDE2407197 CT - Glava 20.01.2022
253 08.03.2022 08:00 SEMA0406195 CT - Kičma 17.12.2021
254 08.03.2022 08:00 SEMA0406195 CT - Kičma 17.12.2021
255 08.03.2022 08:00 DUDI0701194 CT - Glava 21.01.2022
256 08.03.2022 08:00 DADR0512954 CT - Kičma 04.02.2022
257 08.03.2022 08:00 JAJU2308196 CT - Glava 14.02.2022
258 08.03.2022 08:00 MEME1605198 CT - Kičma 16.02.2022
259 07.03.2022 11:00 HAPO2810194 CT - Ostalo 11.02.2022
260 07.03.2022 10:00 FAGA2511195 CT - Ostalo 23.12.2021
261 07.03.2022 09:30 ZIHE0902197 CT - Ostalo 05.01.2022
262 07.03.2022 09:30 MAKA2108198 CT - Ostalo 14.01.2022
263 07.03.2022 09:30 ADPI2411198 CT - Ostalo 25.01.2022
264 07.03.2022 09:30 NEKA2203199 CT - Ostalo 08.02.2022
265 07.03.2022 09:30 IRSM2509196 CT - Ostalo 14.02.2022
266 07.03.2022 09:30 MOTA2506200 CT - Ostalo 04.03.2022
267 07.03.2022 08:30 AZDR1304194 CT - Kičma 29.12.2021
268 07.03.2022 08:30 IZBU1010199 CT - Ostalo 07.01.2022
269 07.03.2022 08:30 EMLE2403198 CT - Glava 16.02.2022
270 07.03.2022 08:00 ISKO1507195 CT - Kičma 16.12.2021
271 07.03.2022 08:00 RUPA2907199 CT - Kičma 16.12.2021
272 07.03.2022 08:00 JAZU1301196 CT - Kičma 16.12.2021
273 07.03.2022 08:00 ENLJ1008197 CT - Glava 19.01.2022
274 07.03.2022 08:00 SASA0212196 CT - Glava 19.01.2022
275 07.03.2022 08:00 ZADZ0107957 CT - Glava 02.02.2022 27.01.2022
276 07.03.2022 08:00 SEDE1711967 CT - Ostalo 03.02.2022
277 04.03.2022 10:00 FASA2109196 CT - Ostalo 04.01.2022
278 04.03.2022 10:00 ARBU0205198 CT - Ostalo 19.01.2022
279 04.03.2022 10:00 REDO2404195 CT - Ostalo 08.02.2022
280 04.03.2022 10:00 MEBA1401195 CT - Ostalo 15.02.2022
281 04.03.2022 09:30 NENU1505196 CT - Ostalo 11.02.2022
282 04.03.2022 09:00 HASA0306195 CT - Ostalo 14.02.2022
283 04.03.2022 09:00 BIIM0806196 CT - Ostalo 14.02.2022
284 04.03.2022 08:30 SEDE0210197 CT - Ostalo 23.02.2022
285 04.03.2022 08:00 ASRA1807196 CT - Kičma 15.12.2021
286 04.03.2022 08:00 SASE2507197 CT - Kičma 15.12.2021
287 04.03.2022 08:00 SLHU1112195 CT - Kičma 16.12.2021
288 04.03.2022 08:00 MACO2910196 CT - Glava 18.01.2022
289 04.03.2022 08:00 MIUD1504195 CT - Glava 19.01.2022
290 04.03.2022 08:00 SEKA0202198 CT - Glava 19.01.2022
291 04.03.2022 08:00 MIUD1504195 CT - Glava 19.01.2022
292 04.03.2022 08:00 ASKO1411989 CT - Glava 02.02.2022 24.01.2022
293 04.03.2022 08:00 MEKR1704197 CT - Kičma 11.02.2022
294 04.03.2022 08:00 ARSM1001199 CT - Glava 25.02.2022
295 03.03.2022 10:00 BEHA1006194 CT - Ostalo 20.12.2021
296 03.03.2022 10:00 MUAH0201197 CT - Ostalo 24.01.2022
297 03.03.2022 10:00 LJSK1401958 CT - Kičma 02.02.2022 26.01.2022
298 03.03.2022 10:00 ZIAL0206956 CT - Ostalo 03.02.2022
299 03.03.2022 09:30 ENOM0103196 CT - Ostalo 25.10.2021
300 03.03.2022 09:30 ANBEAndža CT - Ostalo 25.01.2022
301 03.03.2022 09:30 VEAR0101197 CT - Ostalo 21.02.2022
302 03.03.2022 09:00 DZKO0805200 CT - Ostalo 01.02.2022
303 03.03.2022 08:30 SEME3108199 CT - Ostalo 14.01.2022
304 03.03.2022 08:30 SAMU2010194 CT - Glava 18.01.2022
305 03.03.2022 08:00 EMKA0705196 CT - Kičma 14.12.2021
306 03.03.2022 08:00 CEPE1601196 CT - Kičma 15.12.2021
307 03.03.2022 08:00 ZLMU1007196 CT - Glava 14.01.2022
308 03.03.2022 08:00 MUCE1707195 CT - Glava 14.01.2022
309 03.03.2022 08:00 REOD1807946 CT - Ostalo 03.02.2022
310 03.03.2022 08:00 ARSA0106199 CT - Kičma 07.02.2022
311 02.03.2022 10:00 IRFR1207197 CT - Ostalo 11.10.2021
312 02.03.2022 10:00 SEBA1108195 CT - Ostalo 29.12.2021
313 02.03.2022 10:00 PAMA0510961 CT - Ostalo 02.02.2022 25.01.2022
314 02.03.2022 09:30 SABE3001196 CT - Ostalo 24.11.2021
315 02.03.2022 09:30 ZIBE0604195 CT - Ostalo 14.02.2022
316 02.03.2022 09:00 SAME0101199 CT - Ostalo 27.01.2022
317 02.03.2022 08:30 HAPR1002195 CT - Glava 13.01.2022
318 02.03.2022 08:00 NENE1803195 CT - Kičma 10.12.2021
319 02.03.2022 08:00 HARE1607196 CT - Kičma 14.12.2021
320 02.03.2022 08:00 NISE1008196 CT - Kičma 14.12.2021
321 02.03.2022 08:00 AHAL1609948 CT - Glava 11.01.2022 10.01.2022
322 02.03.2022 08:00 HUPO0108198 CT - Glava 13.01.2022
323 02.03.2022 08:00 AZHR3005969 CT - Glava 02.02.2022 26.01.2022
324 02.03.2022 08:00 ZECU2209975 CT - Kičma 02.02.2022 01.02.2022
325 02.03.2022 08:00 FECI2405194 CT - Kičma 17.02.2022
326 02.03.2022 08:00 ZAPO1503195 CT - Kičma 17.02.2022
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.02.2022 10:00 OSUZ2901194 CT - Ostalo 18.11.2021
2 28.02.2022 10:00 MIKA1303194 CT - Ostalo 24.12.2021
3 28.02.2022 10:00 ASMA2307195 CT - Ostalo 25.01.2022
4 28.02.2022 09:30 JUCV1404195 CT - Ostalo 15.12.2021
5 28.02.2022 09:30 MICE1207195 CT - Ostalo 07.01.2022
6 28.02.2022 09:30 VAKA1903194 CT - Ostalo 25.01.2022
7 28.02.2022 09:30 MINU2801197 CT - Ostalo 08.02.2022
8 28.02.2022 08:30 ADDE1609198 CT - Kičma 10.12.2021
9 28.02.2022 08:30 SAMU2904198 CT - Kičma 10.12.2021
10 28.02.2022 08:30 SIHR0201196 CT - Kičma 31.12.2021
11 28.02.2022 08:30 SEZA2403196 CT - Glava 10.01.2022
12 28.02.2022 08:00 DZBA0801199 CT - Kičma 13.12.2021
13 28.02.2022 08:00 DRPR0209195 CT - Glava 10.01.2022
14 28.02.2022 08:00 VEKU1009195 CT - Glava 10.01.2022
15 28.02.2022 08:00 MISO0402196 CT - Glava 24.01.2022
16 28.02.2022 08:00 GOST3108194 CT - Kičma 08.02.2022
17 28.02.2022 08:00 MIDO2701198 CT - Kičma 14.02.2022
18 28.02.2022 08:00 EMZE2608200 CT - Glava 22.02.2022
19 25.02.2022 10:00 EMHU2812196 CT - Ostalo 24.01.2022
20 25.02.2022 10:00 ESDE2810195 CT - Kičma 31.01.2022
21 25.02.2022 10:00 BAAL2012947 CT - Ostalo 02.02.2022 27.01.2022
22 25.02.2022 09:30 VEBL2102196 CT - Ostalo 15.11.2021
23 25.02.2022 09:30 RADA0610193 CT - Ostalo 31.12.2021
24 25.02.2022 09:30 HAGA0506195 CT - Glava 18.01.2022
25 25.02.2022 09:30 FRSI0910195 CT - Ostalo 24.01.2022
26 25.02.2022 09:00 RASE0908196 CT - Ostalo 15.12.2021
27 25.02.2022 08:30 SEDE1212196 CT - Glava 05.01.2022
28 25.02.2022 08:30 SELE1409197 CT - Glava 24.01.2022
29 25.02.2022 08:30 SAFA2806202 CT - Glava 15.02.2022
30 25.02.2022 08:00 LAKA0605195 CT - Kičma 09.12.2021
31 25.02.2022 08:00 ZVBA0708197 CT - Kičma 10.12.2021
32 25.02.2022 08:00 BEVE1003194 CT - Kičma 10.12.2021
33 25.02.2022 08:00 HAFA2911195 CT - Glava 05.01.2022
34 25.02.2022 08:00 SETA2002197 CT - Glava 05.01.2022
35 25.02.2022 08:00 ENBA1110198 CT - Glava 31.01.2022
36 24.02.2022 10:00 HAVE1111195 CT - Ostalo 25.01.2022
37 24.02.2022 10:00 SEHA1402195 CT - Ostalo 11.02.2022
38 24.02.2022 09:30 BRZR3081955 CT - Ostalo 14.01.2022
39 24.02.2022 09:00 ADLU1311197 CT - Ostalo 14.12.2021
40 24.02.2022 09:00 HAAH1009195 CT - Ostalo 16.12.2021
41 24.02.2022 09:00 SEZE0605196 CT - Ostalo 28.12.2021
42 24.02.2022 09:00 RAAL2805195 CT - Ostalo 27.01.2022
43 24.02.2022 08:30 ANMA1611195 CT - Glava 28.12.2021
44 24.02.2022 08:30 DZCA1803196 CT - Glava 25.01.2022
45 24.02.2022 08:00 HITU2805195 CT - Kičma 09.12.2021
46 24.02.2022 08:00 REPU1509195 CT - Kičma 09.12.2021
47 24.02.2022 08:00 ZESE2009196 CT - Kičma 10.12.2021
48 24.02.2022 08:00 EMHA2705197 CT - Glava 28.12.2021
49 24.02.2022 08:00 MIFE0408196 CT - Glava 28.12.2021
50 24.02.2022 08:00 MEHU1312196 CT - Kičma 20.01.2022
51 24.02.2022 08:00 ISME3008197 CT - Kičma 31.01.2022
52 24.02.2022 08:00 NILI0908199 CT - Glava 22.02.2022
53 23.02.2022 10:00 JUKO0703195 CT - Ostalo 20.12.2021
54 23.02.2022 10:00 FAHA0904198 CT - Ostalo 28.12.2021
55 23.02.2022 10:00 ALSI1711198 CT - Ostalo 25.01.2022
56 23.02.2022 10:00 RAGR2002195 CT - Ostalo 31.01.2022
57 23.02.2022 09:30 SABE2403197 CT - Ostalo 08.02.2022
58 23.02.2022 08:30 SISK1207194 CT - Glava 28.12.2021
59 23.02.2022 08:30 ALKA2507202 CT - Glava 28.12.2021
60 23.02.2022 08:30 ELTE0301195 CT - Kičma 25.01.2022
61 23.02.2022 08:30 HAVL1612194 CT - Ostalo 14.02.2022
62 23.02.2022 08:00 ZETA2111196 CT - Kičma 09.12.2021
63 23.02.2022 08:00 DEZU2106195 CT - Kičma 09.12.2021
64 23.02.2022 08:00 ALBO0808197 CT - Kičma 09.12.2021
65 23.02.2022 08:00 EMZE2608200 CT - Glava 28.12.2021
66 23.02.2022 08:00 SEBI0505979 CT - Glava 22.02.2022
67 22.02.2022 11:00 SAMR0403195 CT - Ostalo 01.02.2022
68 22.02.2022 10:00 ELHA0709199 CT - Ostalo 20.01.2022
69 22.02.2022 10:00 NICE0807196 CT - Ostalo 24.01.2022
70 22.02.2022 10:00 FAZA2102197 CT - Ostalo 08.02.2022
71 22.02.2022 09:30 SIKO1205196 CT - Ostalo 22.11.2021
72 22.02.2022 09:30 DZAL1107195 CT - Ostalo 10.12.2021
73 22.02.2022 09:30 REMU1504194 CT - Ostalo 13.01.2022
74 22.02.2022 09:00 ATZA0212196 CT - Ostalo 28.12.2021
75 22.02.2022 08:30 ZESE0501198 CT - Glava 24.12.2021
76 22.02.2022 08:30 NIHA2511195 CT - Glava 27.12.2021
77 22.02.2022 08:30 MAIM1404196 CT - Kičma 25.01.2022
78 22.02.2022 08:00 SECA0502196 CT - Kičma 09.12.2021
79 22.02.2022 08:00 VIPO1906194 CT - Kičma 09.12.2021
80 22.02.2022 08:00 DZLI1909197 CT - Kičma 09.12.2021
81 22.02.2022 08:00 RABE0908194 CT - Glava 27.12.2021
82 22.02.2022 08:00 DRBL0502196 CT - Kičma 20.01.2022
83 22.02.2022 08:00 ELSO2511195 CT - Glava 21.01.2022
84 21.02.2022 10:00 JAOS1001195 CT - Ostalo 07.01.2022
85 21.02.2022 10:00 RAMU1505195 CT - Ostalo 28.01.2022
86 21.02.2022 10:00 MIMU1911194 CT - Ostalo 08.02.2022
87 21.02.2022 09:30 ZEHA1308195 CT - Ostalo 20.12.2021
88 21.02.2022 09:30 MUET0706195 CT - Ostalo 20.01.2022
89 21.02.2022 09:00 ZIMA1708195 CT - Ostalo 21.12.2021
90 21.02.2022 08:30 EMAB1404197 CT - Kičma 07.12.2021
91 21.02.2022 08:30 DEBE2202197 CT - Kičma 07.12.2021
92 21.02.2022 08:30 MEGL0607194 CT - Ostalo 24.12.2021
93 21.02.2022 08:30 SESM1207196 CT - Glava 28.01.2022
94 21.02.2022 08:00 HAVE1110196 CT - Kičma 09.12.2021
95 21.02.2022 08:00 MISA0703197 CT - Glava 09.12.2021
96 21.02.2022 08:00 BOAN0609195 CT - Glava 24.12.2021
97 21.02.2022 08:00 IBGR2804195 CT - Glava 24.12.2021
98 21.02.2022 08:00 SEDZ2303196 CT - Kičma 14.01.2022
99 18.02.2022 10:00 OSSE0804194 CT - Ostalo 21.12.2021
100 18.02.2022 10:00 HAHO2207960 CT - Ostalo 04.02.2022
101 18.02.2022 09:30 ADSE0702198 CT - Ostalo 05.01.2022
102 18.02.2022 09:30 HAHO0311196 CT - Ostalo 13.01.2022
103 18.02.2022 09:00 ISFE2205196 CT - Ostalo 21.12.2021
104 18.02.2022 09:00 MUBE0203196 CT - Ostalo 27.01.2022
105 18.02.2022 08:30 SAKO2609196 CT - Kičma 06.12.2021
106 18.02.2022 08:00 HAZA1010194 CT - Kičma 06.12.2021
107 18.02.2022 08:00 SALI1408195 CT - Kičma 06.12.2021
108 18.02.2022 08:00 SASM1108196 CT - Glava 16.12.2021
109 18.02.2022 08:00 SEDR2012196 CT - Glava 07.01.2022
110 18.02.2022 08:00 NEBO1510197 CT - Kičma 20.01.2022
111 18.02.2022 08:00 HAHO2207960 CT - Ostalo 04.02.2022
112 18.02.2022 08:00 MIDE1806198 CT - Kičma 14.02.2022
113 17.02.2022 10:00 ADBI2710195 CT - Ostalo 04.01.2022
114 17.02.2022 10:00 ASME0702952 CT - Ostalo 03.02.2022
115 17.02.2022 09:30 MUDZ1108196 CT - Ostalo 05.01.2022
116 17.02.2022 09:30 IZMU1004196 CT - Ostalo 17.01.2022
117 17.02.2022 09:30 LUAK1801195 CT - Ostalo 24.01.2022
118 17.02.2022 09:30 REKR0304198 CT - Ostalo 24.01.2022
119 17.02.2022 08:30 ULCI1505195 CT - Kičma 02.12.2021
120 17.02.2022 08:30 ZADZ0614165 CT - Kičma 02.12.2021
121 17.02.2022 08:30 ZETR2712196 CT - Kičma 17.01.2022
122 17.02.2022 08:30 IZDR1303196 CT - Ostalo 17.01.2022
123 17.02.2022 08:00 ISSM2412196 CT - Kičma 02.12.2021
124 17.02.2022 08:00 DUBA2304195 CT - Ostalo 20.12.2021
125 17.02.2022 08:00 HAIS3103197 CT - Glava 10.01.2022
126 17.02.2022 08:00 ZIAR1701196 CT - Glava 18.01.2022
127 17.02.2022 08:00 MUTU1206198 CT - Ostalo 24.01.2022
128 17.02.2022 08:00 RAHA1502964 CT - Glava 03.02.2022
129 16.02.2022 10:00 BAFA0903195 CT - Ostalo 23.12.2021
130 16.02.2022 10:00 HALE2701196 CT - Ostalo 23.12.2021
131 16.02.2022 10:00 ENDE1108194 CT - Ostalo 10.01.2022
132 16.02.2022 10:00 BRKO2811194 CT - Ostalo 18.01.2022
133 16.02.2022 09:30 BEIS2807196 CT - Ostalo 18.01.2022
134 16.02.2022 09:30 NIMU2503196 CT - Ostalo 27.01.2022
135 16.02.2022 09:00 SIHU0609195 CT - Ostalo 15.12.2021
136 16.02.2022 09:00 ELOK2511198 CT - Ostalo 14.02.2022
137 16.02.2022 08:30 SATA1606198 CT - Kičma 01.12.2021
138 16.02.2022 08:30 MUOR0210196 CT - Kičma 01.12.2021
139 16.02.2022 08:30 MENA0604193 CT - Glava 17.01.2022
140 16.02.2022 08:00 EDVA3101195 CT - Kičma 02.12.2021
141 16.02.2022 08:00 FURE0604969 CT - Glava 11.01.2022 16.12.2021
142 16.02.2022 08:00 CASK0508196 CT - Kičma 14.01.2022
143 16.02.2022 08:00 VAKO0108197 CT - Glava 17.01.2022
144 16.02.2022 08:00 MEAB0606198 CT - Kičma 14.02.2022
145 15.02.2022 13:00 MEBA2610197 CT - Ostalo 11.02.2022
146 15.02.2022 10:00 ARBJ2910196 CT - Ostalo 17.12.2021
147 15.02.2022 10:00 ZUOM0910195 CT - Ostalo 20.01.2022
148 15.02.2022 10:00 SEBA1108195 CT - Ostalo 21.01.2022
149 15.02.2022 10:00 OMIS2410959 CT - Ostalo 02.02.2022 24.01.2022
150 15.02.2022 10:00 MASL0312195 CT - Ostalo 11.02.2022
151 15.02.2022 09:30 SUSE2303195 CT - Ostalo 14.02.2022
152 15.02.2022 08:00 DISM0614777 CT - Kičma 01.12.2021
153 15.02.2022 08:00 SEKA0202194 CT - Kičma 01.12.2021
154 15.02.2022 08:00 ZIBU1608196 CT - Kičma 01.12.2021
155 15.02.2022 08:00 REZI2807196 CT - Glava 13.01.2022
156 15.02.2022 08:00 DZBE2401196 CT - Glava 19.01.2022
157 15.02.2022 08:00 MATU0206197 CT - Glava 19.01.2022
158 15.02.2022 08:00 SAFE0101196 CT - Kičma 20.01.2022
159 15.02.2022 08:00 AZKO2506197 CT - Glava 08.02.2022
160 15.02.2022 08:00 SADE0910194 CT - Ostalo 11.02.2022
161 15.02.2022 08:00 ALMU0712198 CT - Kičma 11.02.2022
162 15.02.2022 08:00 SAFE0101196 CT - Kičma 11.02.2022
163 14.02.2022 10:00 SAME2708195 CT - Ostalo 06.12.2021
164 14.02.2022 10:00 ISME1803194 CT - Ostalo 28.12.2021
165 14.02.2022 10:00 JETR1007196 CT - Ostalo 07.01.2022
166 14.02.2022 10:00 HISA1510196 CT - Ostalo 27.01.2022
167 14.02.2022 09:30 FIKA2410195 CT - Ostalo 17.12.2021
168 14.02.2022 09:00 ZEBU0201195 CT - Ostalo 17.12.2021
169 14.02.2022 08:30 CAMA1909196 CT - Kičma 30.11.2021
170 14.02.2022 08:30 SEKO0106195 CT - Kičma 24.12.2021
171 14.02.2022 08:00 SEDI2707195 CT - Kičma 30.11.2021
172 14.02.2022 08:00 ILPE2707196 CT - Kičma 01.12.2021
173 14.02.2022 08:00 KEHU2506196 CT - Glava 14.01.2022
174 14.02.2022 08:00 EMLE2403198 CT - Glava 19.01.2022
175 14.02.2022 08:00 MIVE1110196 CT - Kičma 08.02.2022
176 14.02.2022 08:00 HUME0510196 CT - Glava 08.02.2022
177 14.02.2022 08:00 ELDE1408197 CT - Glava 14.02.2022
178 11.02.2022 10:00 SAHU2710197 CT - Ostalo 09.12.2021
179 11.02.2022 10:00 SESI3008193 CT - Ostalo 31.12.2021
180 11.02.2022 09:30 VASA2304195 CT - Ostalo 15.12.2021
181 11.02.2022 09:30 ADHE0101195 CT - Ostalo 28.12.2021
182 11.02.2022 09:00 HAOR1108196 CT - Ostalo 17.01.2022
183 11.02.2022 08:30 NEMU2902195 CT - Kičma 30.11.2021
184 11.02.2022 08:30 SAKU1404197 CT - Glava 24.01.2022
185 11.02.2022 08:30 ZEZR2612197 CT - Kičma 25.01.2022
186 11.02.2022 08:00 IZSU0104196 CT - Kičma 30.11.2021
187 11.02.2022 08:00 NEPA2706194 CT - Glava 07.01.2022
188 11.02.2022 08:00 IFCO2702197 CT - Glava 07.01.2022
189 10.02.2022 13:00 ANLE1606976 CT - Ostalo 03.02.2022
190 10.02.2022 13:00 AZMA0707943 CT - Ostalo 03.02.2022
191 10.02.2022 10:00 MIDR3011198 CT - Ostalo 31.12.2021
192 10.02.2022 10:00 HABE2208195 CT - Ostalo 31.12.2021
193 10.02.2022 10:00 IZCA0102195 CT - Ostalo 25.01.2022
194 10.02.2022 10:00 AJSI0701199 CT - Ostalo 28.01.2022
195 10.02.2022 09:30 NANO0208198 CT - Ostalo 07.12.2021
196 10.02.2022 09:00 MIBE2401196 CT - Ostalo 14.12.2021
197 10.02.2022 09:00 SAKO1205197 CT - Ostalo 21.12.2021
198 10.02.2022 08:30 DZPE0301196 CT - Kičma 24.11.2021
199 10.02.2022 08:30 SEKO2703199 CT - Ostalo 21.01.2022
200 10.02.2022 08:00 HAPU1405197 CT - Kičma 24.11.2021
201 10.02.2022 08:00 ZEDU0508963 CT - Kičma 26.11.2021 23.11.2021
202 10.02.2022 08:00 ENKA0902196 CT - Glava 24.12.2021
203 10.02.2022 08:00 BEPI2509194 CT - Ostalo 24.12.2021
204 10.02.2022 08:00 SEMU1608196 CT - Glava 04.01.2022
205 10.02.2022 08:00 EDHA1709196 CT - Kičma 18.01.2022
206 09.02.2022 13:00 MIKO2504956 CT - Ostalo 02.02.2022 27.01.2022
207 09.02.2022 10:00 HABA1703194 CT - Ostalo 07.12.2021
208 09.02.2022 10:00 ALDU2409196 CT - Ostalo 28.12.2021
209 09.02.2022 10:00 RAMU0201195 CT - Ostalo 31.12.2021
210 09.02.2022 10:00 SAZA3105196 CT - Ostalo 25.01.2022
211 09.02.2022 09:30 ZOKR0702195 CT - Ostalo 24.11.2021
212 09.02.2022 09:00 ARZL1912195 CT - Ostalo 20.12.2021
213 09.02.2022 08:30 RUVU0609196 CT - Kičma 24.11.2021
214 09.02.2022 08:30 RAMR0101196 CT - Kičma 24.11.2021
215 09.02.2022 08:30 KAHO0107194 CT - Glava 07.01.2022
216 09.02.2022 08:30 ADNE2906198 CT - Kičma 13.01.2022
217 09.02.2022 08:30 SAIS0507197 CT - Kičma 18.01.2022
218 09.02.2022 08:00 RAKU2407973 CT - Kičma 26.11.2021 22.11.2021
219 09.02.2022 08:00 ISKR1605960 CT - Glava 11.01.2022 31.12.2021
220 09.02.2022 08:00 IMI2601981 CT - Kičma 03.02.2022 31.01.2022
221 08.02.2022 10:00 MEKA2610195 CT - Ostalo 06.12.2021
222 08.02.2022 10:00 SECA0110196 CT - Ostalo 06.12.2021
223 08.02.2022 10:00 MIKA1303194 CT - Ostalo 23.12.2021
224 08.02.2022 10:00 NEBA0107197 CT - Ostalo 29.12.2021
225 08.02.2022 10:00 FENA2305960 CT - Ostalo 11.01.2022 05.01.2022
226 08.02.2022 10:00 HAAL1003952 CT - Ostalo 11.01.2022 22.12.2021
227 08.02.2022 10:00 MIBU2911196 CT - Ostalo 31.01.2022
228 08.02.2022 09:30 VEHA2002195 CT - Ostalo 18.01.2022
229 08.02.2022 09:30 ADSK2002199 CT - Ostalo 25.01.2022
230 08.02.2022 09:00 VEBE1708194 CT - Ostalo 16.12.2021
231 08.02.2022 09:00 ADSK2002199 CT - Ostalo 27.01.2022
232 08.02.2022 08:30 ULKA0403197 CT - Kičma 24.11.2021
233 08.02.2022 08:30 BESI1506194 CT - Glava 06.01.2022
234 08.02.2022 08:30 SABO2403197 CT - Kičma 13.01.2022
235 08.02.2022 08:00 ESME0204963 CT - Kičma 26.11.2021 19.11.2021
236 08.02.2022 08:00 HABA0910194 CT - Glava 31.12.2021
237 08.02.2022 08:00 CUFA2102198 CT - Glava 04.01.2022
238 08.02.2022 08:00 MIPE0512199 CT - Kičma 07.01.2022
239 07.02.2022 10:00 DZFE2207195 CT - Ostalo 15.12.2021
240 07.02.2022 10:00 MAKE2508194 CT - Ostalo 23.12.2021
241 07.02.2022 10:00 FACA0210954 CT - Ostalo 11.01.2022 06.01.2022
242 07.02.2022 10:00 NIZE2208195 CT - Ostalo 31.01.2022
243 07.02.2022 09:30 AGKE1701194 CT - Ostalo 06.12.2021
244 07.02.2022 09:30 SEMR1310195 CT - Ostalo 31.12.2021
245 07.02.2022 09:30 MUCI0507195 CT - Ostalo 31.01.2022
246 07.02.2022 09:00 RASA1101194 CT - Ostalo 20.10.2021
247 07.02.2022 08:30 FAKO0401196 CT - Kičma 22.11.2021
248 07.02.2022 08:30 SASE0409197 CT - Kičma 24.11.2021
249 07.02.2022 08:30 ELBE0703197 CT - Kičma 24.11.2021
250 07.02.2022 08:30 ENKU0502197 CT - Glava 31.12.2021
251 07.02.2022 08:30 SESM2201197 CT - Glava 07.01.2022
252 07.02.2022 08:00 SEME0618750 CT - Glava 31.12.2021
253 07.02.2022 08:00 KAPU0503195 CT - Glava 31.12.2021
254 07.02.2022 08:00 ARMI2810198 CT - Kičma 11.01.2022 06.01.2022
255 04.02.2022 10:00 NECE0303197 CT - Ostalo 30.11.2021
256 04.02.2022 10:00 MEVE0509196 CT - Ostalo 15.12.2021
257 04.02.2022 09:30 MUBE1811195 CT - Ostalo 18.10.2021
258 04.02.2022 09:30 SETE0504196 CT - Ostalo 21.12.2021
259 04.02.2022 09:30 KAZE1906196 CT - Ostalo 06.01.2022
260 04.02.2022 09:30 FASI2005196 CT - Glava 07.01.2022
261 04.02.2022 09:30 FASI2005196 CT - Glava 13.01.2022
262 04.02.2022 09:30 IBSO1608194 CT - Ostalo 19.01.2022
263 04.02.2022 08:30 MUAG1311198 CT - Kičma 22.11.2021
264 04.02.2022 08:30 EMAJ1703195 CT - Glava 07.01.2022
265 04.02.2022 08:00 MUVA1401003 CT - Kičma 26.11.2021 15.11.2021
266 04.02.2022 08:00 ZAHA1305195 CT - Glava 29.12.2021
267 04.02.2022 08:00 SASM2509195 CT - Glava 29.12.2021
268 04.02.2022 08:00 SASM2509195 CT - Glava 29.12.2021 01.01.1970
269 04.02.2022 08:00 MUKA1905196 CT - Kičma 10.01.2022
270 04.02.2022 08:00 MUKA1905196 CT - Kičma 10.01.2022
271 04.02.2022 08:00 ALSE0111977 CT - Kičma 02.02.2022 28.01.2022
272 03.02.2022 10:00 RASO1101194 CT - Ostalo 11.10.2021
273 03.02.2022 10:00 HABE2207196 CT - Ostalo 02.12.2021
274 03.02.2022 10:00 IBGL0401195 CT - Ostalo 09.12.2021
275 03.02.2022 09:30 DRCU3003196 CT - Ostalo 28.10.2021
276 03.02.2022 09:30 MULA2501195 CT - Ostalo 06.01.2022
277 03.02.2022 09:30 MAPE2505194 CT - Ostalo 24.01.2022
278 03.02.2022 08:30 SAKA0904195 CT - Kičma 22.11.2021
279 03.02.2022 08:30 HAKA2802195 CT - Glava 24.12.2021
280 03.02.2022 08:30 05MAHidajet CT - Glava 27.12.2021
281 03.02.2022 08:30 MUMU0406197 CT - Glava 29.12.2021
282 03.02.2022 08:30 ANLE2111196 CT - Glava 31.12.2021
283 03.02.2022 08:00 JAGA2303197 CT - Kičma 22.11.2021
284 03.02.2022 08:00 MADZ2701197 CT - Kičma 24.11.2021
285 03.02.2022 08:00 SECO1010196 CT - Kičma 14.01.2022
286 03.02.2022 08:00 MUJA0706196 CT - Glava 19.01.2022 21.12.2021
287 02.02.2022 10:00 IZKR2604979 CT - Ostalo 03.11.2021 27.10.2021
288 02.02.2022 10:00 ELPA2111198 CT - Ostalo 21.12.2021
289 02.02.2022 10:00 DRBO2805196 CT - Ostalo 06.01.2022
290 02.02.2022 10:00 FIRI1909196 CT - Ostalo 07.01.2022
291 02.02.2022 09:30 EDMU2306194 CT - Ostalo 10.12.2021
292 02.02.2022 08:30 MURI2101962 CT - Kičma 19.11.2021
293 02.02.2022 08:30 RAHU0605196 CT - Kičma 19.11.2021
294 02.02.2022 08:30 EJFI2012195 CT - Glava 23.12.2021
295 02.02.2022 08:30 JABO2602196 CT - Glava 23.12.2021
296 02.02.2022 08:30 RAPI2801194 CT - Glava 31.12.2021
297 02.02.2022 08:30 ENAV2005198 CT - Glava 17.01.2022
298 02.02.2022 08:30 AMCU2912196 CT - Kičma 24.01.2022
299 02.02.2022 08:00 HADZ2505197 CT - Kičma 24.11.2021
300 02.02.2022 08:00 SAPA1901195 CT - Glava 23.12.2021
301 02.02.2022 08:00 AICO2702198 CT - Kičma 07.01.2022
302 01.02.2022 10:00 FAME1503961 CT - Ostalo 06.10.2021 30.09.2021
303 01.02.2022 10:00 INHA3008195 CT - Ostalo 22.11.2021
304 01.02.2022 10:00 MIJO1809195 CT - Ostalo 13.12.2021
305 01.02.2022 10:00 SASA1307195 CT - Ostalo 28.12.2021
306 01.02.2022 10:00 KAPR0711194 CT - Ostalo 29.12.2021
307 01.02.2022 09:30 MEHA1704197 CT - Ostalo 17.12.2021
308 01.02.2022 09:30 SUSE2303195 CT - Ostalo 19.01.2022
309 01.02.2022 08:30 MUSA0811198 CT - Ostalo 19.11.2021
310 01.02.2022 08:30 SESM2008197 CT - Kičma 19.11.2021
311 01.02.2022 08:30 HAHA1701196 CT - Glava 23.12.2021
312 01.02.2022 08:30 SEDU1708195 CT - Glava 29.12.2021
313 01.02.2022 08:30 BESI1506194 CT - Kičma 06.01.2022
314 01.02.2022 08:00 ASMU1803194 CT - Kičma 19.11.2021
315 01.02.2022 08:00 SESA2101195 CT - Glava 21.12.2021
316 01.02.2022 08:00 OMPA1407195 CT - Glava 23.12.2021
317 01.02.2022 08:00 BATR2505197 CT - Glava 10.01.2022
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2022 10:00 OSCO1506952 CT - Ostalo 11.11.2021 03.11.2021
2 31.01.2022 10:00 NEKO1611195 CT - Ostalo 06.12.2021
3 31.01.2022 10:00 MUHO0407194 CT - Ostalo 09.12.2021
4 31.01.2022 10:00 ANBA2712958 CT - Ostalo 11.01.2022 10.01.2022
5 31.01.2022 09:30 EMPA1503197 CT - Ostalo 23.12.2021
6 31.01.2022 09:30 AJHO1604200 CT - Ostalo 24.12.2021
7 31.01.2022 09:30 SERA1203196 CT - Ostalo 04.01.2022
8 31.01.2022 09:30 IZMU1809196 CT - Ostalo 10.01.2022
9 31.01.2022 08:30 FAIB2803197 CT - Kičma 18.11.2021
10 31.01.2022 08:30 HADU1504195 CT - Glava 20.12.2021
11 31.01.2022 08:30 SAME0106198 CT - Glava 27.12.2021
12 31.01.2022 08:00 HASO2509196 CT - Kičma 18.11.2021
13 31.01.2022 08:00 SAHA2802197 CT - Kičma 18.11.2021
14 31.01.2022 08:00 HADU1504195 CT - Glava 20.12.2021
15 31.01.2022 08:00 RUPA2907199 CT - Kičma 21.12.2021
16 31.01.2022 08:00 HATO1209195 CT - Glava 21.12.2021
17 28.01.2022 10:00 DOJA1212195 CT - Ostalo 06.01.2022
18 28.01.2022 09:30 MECA0912198 CT - Ostalo 18.10.2021
19 28.01.2022 09:30 SEDE0108195 CT - Ostalo 24.11.2021
20 28.01.2022 09:30 HAMO1909196 CT - Ostalo 16.12.2021
21 28.01.2022 09:30 HUSP1101196 CT - Ostalo 16.12.2021
22 28.01.2022 09:00 SEGA2703195 CT - Ostalo 13.12.2021
23 28.01.2022 09:00 FAMA1505196 CT - Ostalo 23.12.2021
24 28.01.2022 09:00 MIBU2911196 CT - Ostalo 24.12.2021
25 28.01.2022 08:30 VJLI0802196 CT - Kičma 18.11.2021
26 28.01.2022 08:30 MUBA2105195 CT - Kičma 18.11.2021
27 28.01.2022 08:30 RIRI0604195 CT - Glava 20.12.2021
28 28.01.2022 08:30 SAJA2505195 CT - Glava 31.12.2021
29 28.01.2022 08:30 SUME1512195 CT - Ostalo 06.01.2022
30 28.01.2022 08:00 RITR0611195 CT - Kičma 18.11.2021
31 28.01.2022 08:00 NEBA2211196 CT - Glava 20.12.2021
32 28.01.2022 08:00 RAKA1205195 CT - Ostalo 20.12.2021
33 27.01.2022 10:00 AZFE0103959 CT - Ostalo 09.11.2021 04.11.2021
34 27.01.2022 10:00 ADZU2005199 CT - Ostalo 02.12.2021
35 27.01.2022 10:00 RAKA3001196 CT - Ostalo 09.12.2021
36 27.01.2022 10:00 SUZI2312196 CT - Ostalo 17.12.2021
37 27.01.2022 10:00 AJHE1004195 CT - Ostalo 29.12.2021
38 27.01.2022 09:30 HABU1702195 CT - Ostalo 06.01.2022
39 27.01.2022 09:30 CASE1102195 CT - Ostalo 13.01.2022
40 27.01.2022 09:00 AZDE1009198 CT - Ostalo 17.12.2021
41 27.01.2022 08:30 VAAV1610196 CT - Kičma 18.11.2021
42 27.01.2022 08:30 ENSM0911199 CT - Ostalo 17.12.2021
43 27.01.2022 08:00 NUPA0212195 CT - Kičma 05.01.2022
44 26.01.2022 10:00 MUMO0401196 CT - Ostalo 02.12.2021
45 26.01.2022 10:00 ABDE1009196 CT - Ostalo 06.12.2021
46 26.01.2022 10:00 NISM3103196 CT - Ostalo 10.12.2021
47 26.01.2022 10:00 ALSM2802198 CT - Ostalo 17.12.2021
48 26.01.2022 10:00 DZTR1208196 CT - Ostalo 31.12.2021
49 26.01.2022 10:00 NEBE1910194 CT - Ostalo 07.01.2022
50 26.01.2022 09:30 SEMU1702195 CT - Ostalo 07.12.2021
51 26.01.2022 08:30 GAMU2504194 CT - Kičma 16.11.2021
52 26.01.2022 08:30 FAVA1212196 CT - Kičma 18.11.2021
53 26.01.2022 08:30 EDTO0710197 CT - Kičma 18.11.2021
54 26.01.2022 08:30 AIAL2707198 CT - Glava 17.12.2021
55 26.01.2022 08:30 HAHA2012194 CT - Glava 06.01.2022
56 26.01.2022 08:30 HAHA2012194 CT - Kičma 19.01.2022
57 26.01.2022 08:00 EDDA1303195 CT - Glava 15.12.2021
58 26.01.2022 08:00 MUJU0606197 CT - Glava 16.12.2021
59 25.01.2022 10:00 SEPO2206196 CT - Ostalo 06.12.2021
60 25.01.2022 10:00 ASAL1009195 CT - Ostalo 06.12.2021
61 25.01.2022 10:00 RAHI0202196 CT - Ostalo 10.12.2021
62 25.01.2022 10:00 ELSU2501199 CT - Ostalo 31.12.2021
63 25.01.2022 10:00 SEBE0807195 CT - Ostalo 06.01.2022
64 25.01.2022 09:30 SABE2105194 CT - Ostalo 18.11.2021
65 25.01.2022 08:30 SIAD2210194 CT - Kičma 16.11.2021
66 25.01.2022 08:30 HAHR1905196 CT - Kičma 29.12.2021
67 25.01.2022 08:30 OSKU1307196 CT - Glava 06.01.2022
68 25.01.2022 08:00 SEKA1109196 CT - Kičma 16.11.2021
69 25.01.2022 08:00 ELSK2702197 CT - Kičma 18.11.2021
70 25.01.2022 08:00 NELJ0109195 CT - Glava 14.12.2021
71 25.01.2022 08:00 MUSE1005196 CT - Glava 15.12.2021
72 24.01.2022 10:00 ELIB1406197 CT - Ostalo 02.12.2021
73 24.01.2022 10:00 IBBE0801196 CT - Ostalo 21.12.2021
74 24.01.2022 09:30 ANKO1007194 CT - Ostalo 02.12.2021
75 24.01.2022 09:30 ALCA1608197 CT - Ostalo 27.12.2021
76 24.01.2022 09:30 NESI1805199 CT - Ostalo 07.01.2022
77 24.01.2022 09:00 MEVA2404196 CT - Ostalo 09.12.2021
78 24.01.2022 08:30 SEBE1809196 CT - Kičma 16.11.2021
79 24.01.2022 08:30 MUJA2706199 CT - Kičma 22.11.2021
80 24.01.2022 08:30 MAKE1710198 CT - Ostalo 29.12.2021
81 24.01.2022 08:00 SEVR1603195 CT - Kičma 16.11.2021
82 24.01.2022 08:00 FACE2901975 CT - Kičma 13.12.2021
83 24.01.2022 08:00 ENJU0703197 CT - Glava 14.12.2021
84 24.01.2022 08:00 MUSP1605195 CT - Glava 17.12.2021
85 24.01.2022 08:00 SAME2904198 CT - Glava 17.12.2021
86 24.01.2022 08:00 ALVI2012198 CT - Kičma 27.12.2021
87 24.01.2022 08:00 ZEZR2612197 CT - Kičma 14.01.2022
88 21.01.2022 10:00 DIIM0907196 CT - Ostalo 06.12.2021
89 21.01.2022 10:00 SEMR0906196 CT - Ostalo 28.12.2021
90 21.01.2022 09:30 IBKA0802194 CT - Ostalo 18.11.2021
91 21.01.2022 09:30 REAM0410195 CT - Ostalo 30.11.2021
92 21.01.2022 09:30 ZIIB0107195 CT - Ostalo 09.12.2021
93 21.01.2022 09:30 ZIIB0107195 CT - Ostalo 09.12.2021
94 21.01.2022 09:30 MUHR2503197 CT - Ostalo 17.12.2021
95 21.01.2022 09:00 SACO1908198 CT - Ostalo 24.12.2021
96 21.01.2022 08:30 MAHU1901196 CT - Kičma 15.11.2021
97 21.01.2022 08:30 RIHU0312200 CT - Kičma 27.12.2021
98 21.01.2022 08:00 SESU2408198 CT - Kičma 15.11.2021
99 21.01.2022 08:00 ELSO2511195 CT - Glava 13.12.2021
100 21.01.2022 08:00 ZUGA0408193 CT - Glava 14.12.2021
101 21.01.2022 08:00 AZBJ1303197 CT - Glava 14.12.2021
102 20.01.2022 10:00 FIKR2710195 CT - Ostalo 24.11.2021
103 20.01.2022 10:00 FAIB1801195 CT - Ostalo 01.12.2021
104 20.01.2022 10:00 MIDO0502195 CT - Ostalo 17.12.2021
105 20.01.2022 10:00 IZIM2007196 CT - Ostalo 06.01.2022
106 20.01.2022 09:30 DZKA1511195 CT - Ostalo 30.11.2021
107 20.01.2022 09:30 SAMU0202195 CT - Ostalo 06.12.2021
108 20.01.2022 09:30 AMHA1806199 CT - Ostalo 14.12.2021
109 20.01.2022 08:30 PAFE0403196 CT - Kičma 15.11.2021
110 20.01.2022 08:30 LUMA1711196 CT - Glava 23.12.2021
111 20.01.2022 08:00 HASM2804953 CT - Kičma 11.11.2021 10.11.2021
112 20.01.2022 08:00 SAFR1203975 CT - Kičma 12.11.2021 10.11.2021
113 20.01.2022 08:00 HUBI1909199 CT - Kičma 15.11.2021
114 20.01.2022 08:00 ALHU0405198 CT - Glava 13.12.2021
115 20.01.2022 08:00 ZASL3105198 CT - Glava 13.12.2021
116 20.01.2022 08:00 DZSO0211198 CT - Glava 13.12.2021
117 20.01.2022 08:00 AMLJ0105198 CT - Kičma 23.12.2021
118 20.01.2022 08:00 LUMA1711196 CT - Glava 23.12.2021
119 19.01.2022 10:00 ENKU1003196 CT - Ostalo 18.11.2021
120 19.01.2022 10:00 ZEMA2606195 CT - Ostalo 06.12.2021
121 19.01.2022 10:00 MUKA2505195 CT - Ostalo 23.12.2021
122 19.01.2022 09:30 DEBI3007195 CT - Ostalo 29.11.2021
123 19.01.2022 09:30 SUBU2804196 CT - Ostalo 09.12.2021
124 19.01.2022 09:30 FAHO1910196 CT - Ostalo 05.01.2022
125 19.01.2022 09:00 NEST1606199 CT - Ostalo 10.12.2021
126 19.01.2022 08:00 SUAV2801975 CT - Kičma 12.11.2021 10.11.2021
127 19.01.2022 08:00 BIZI1705195 CT - Ostalo 01.12.2021
128 19.01.2022 08:00 MATU0206196 CT - Glava 10.12.2021
129 19.01.2022 08:00 ESHU2708196 CT - Glava 13.12.2021
130 19.01.2022 08:00 ADPI2411198 CT - Kičma 17.12.2021
131 19.01.2022 08:00 ANKA1910200 CT - Glava 23.12.2021
132 18.01.2022 10:00 VEMU2002195 CT - Ostalo 01.12.2021
133 18.01.2022 10:00 MULI0106195 CT - Ostalo 20.12.2021
134 18.01.2022 09:30 RAPI2302196 CT - Ostalo 18.10.2021
135 18.01.2022 09:30 MUSE1508198 CT - Ostalo 06.12.2021
136 18.01.2022 09:30 MUPA0603196 CT - Ostalo 28.12.2021
137 18.01.2022 09:30 ABIB0606195 CT - Ostalo 31.12.2021
138 18.01.2022 08:30 SEDE1711967 CT - Ostalo 02.12.2021
139 18.01.2022 08:00 HAPO0101950 CT - Ostalo 11.11.2021 04.11.2021
140 18.01.2022 08:00 DRSL2210966 CT - Ostalo 11.11.2021 09.11.2021
141 18.01.2022 08:00 HALU1701958 CT - Kičma 11.11.2021 05.11.2021
142 18.01.2022 08:00 SEFE1211194 CT - Glava 02.12.2021
143 18.01.2022 08:00 REME0201194 CT - Glava 09.12.2021
144 18.01.2022 08:00 ELBE1603197 CT - Kičma 16.12.2021
145 18.01.2022 08:00 ZEAG1109196 CT - Kičma 24.12.2021
146 17.01.2022 10:00 NIMU2503196 CT - Ostalo 04.10.2021
147 17.01.2022 10:00 ARBU0205985 CT - Ostalo 07.10.2021 30.09.2021
148 17.01.2022 10:00 FAJA1507970 CT - Ostalo 07.10.2021 30.09.2021
149 17.01.2022 10:00 MUGA1312195 CT - Ostalo 18.11.2021
150 17.01.2022 10:00 UMCE2403194 CT - Ostalo 01.12.2021
151 17.01.2022 10:00 ARBU0205198 CT - Ostalo 24.12.2021
152 17.01.2022 09:30 VESP2202198 CT - Ostalo 18.11.2021
153 17.01.2022 09:30 RADZ1704195 CT - Ostalo 19.11.2021
154 17.01.2022 09:00 DASA0212200 CT - Ostalo 10.01.2022
155 17.01.2022 08:30 BEAS0612198 CT - Glava 07.12.2021
156 17.01.2022 08:30 DZAL1306198 CT - Glava 17.12.2021
157 17.01.2022 08:30 SAAL3003194 CT - Glava 14.01.2022
158 17.01.2022 08:00 BEBA1010946 CT - Ostalo 11.11.2021 08.11.2021
159 17.01.2022 08:00 MAKA15.04.1 CT - Kičma 11.11.2021 19.10.2021
160 17.01.2022 08:00 RAOR1707948 CT - Ostalo 11.11.2021 02.11.2021
161 17.01.2022 08:00 IVMA0804195 CT - Glava 09.12.2021
162 17.01.2022 08:00 ZEZU1205198 CT - Kičma 28.12.2021
163 14.01.2022 10:00 SAGL2305197 CT - Ostalo 13.10.2021
164 14.01.2022 10:00 EZGL1504974 CT - Ostalo 11.11.2021 28.10.2021
165 14.01.2022 10:00 MAMA2611194 CT - Ostalo 18.11.2021
166 14.01.2022 10:00 ZEBE0201194 CT - Ostalo 22.11.2021
167 14.01.2022 10:00 DZSU2803195 CT - Ostalo 30.11.2021
168 14.01.2022 10:00 IVLU3105194 CT - Kičma 17.12.2021
169 14.01.2022 09:00 IVLU3105194 CT - Ostalo 17.12.2021
170 14.01.2022 08:30 EDMU2002194 CT - Glava 07.01.2022
171 14.01.2022 08:00 FACE0509988 CT - Kičma 09.11.2021 02.11.2021
172 14.01.2022 08:00 RISA1306956 CT - Kičma 09.11.2021 02.11.2021
173 14.01.2022 08:00 FIBE2111959 CT - Kičma 09.11.2021 28.10.2021
174 14.01.2022 08:00 ZASO0406195 CT - Glava 07.12.2021
175 14.01.2022 08:00 HAHA0101980 CT - Glava 09.12.2021
176 14.01.2022 08:00 ISSM2607195 CT - Glava 09.12.2021
177 13.01.2022 10:00 SEOS1609967 CT - Ostalo 03.11.2021 15.10.2021
178 13.01.2022 10:00 VAIS0207956 CT - Ostalo 26.11.2021 16.11.2021
179 13.01.2022 10:00 AZOM0105196 CT - Ostalo 30.11.2021
180 13.01.2022 10:00 ZITE0310195 CT - Glava 17.12.2021
181 13.01.2022 09:30 SAKA0905195 CT - Ostalo 18.11.2021
182 13.01.2022 09:00 EMKA1601195 CT - Ostalo 18.10.2021
183 13.01.2022 08:30 AIOM1211197 CT - Glava 06.12.2021
184 13.01.2022 08:30 EMBU2210197 CT - Glava 06.01.2022
185 13.01.2022 08:00 LABI1004955 CT - Kičma 05.11.2021 25.10.2021
186 13.01.2022 08:00 RADZ2404956 CT - Kičma 05.11.2021 29.10.2021
187 13.01.2022 08:00 REME1611966 CT - Kičma 09.11.2021 05.11.2021
188 13.01.2022 08:00 ZIDO1904958 CT - Ostalo 11.11.2021 21.10.2021
189 13.01.2022 08:00 ADHU1809198 CT - Glava 06.12.2021
190 13.01.2022 08:00 BEKO1501197 CT - Glava 07.12.2021
191 13.01.2022 08:00 SUKR0403198 CT - Kičma 13.12.2021
192 12.01.2022 10:00 FAAV1208195 CT - Ostalo 18.11.2021
193 12.01.2022 10:00 ASPA2005196 CT - Ostalo 18.11.2021
194 12.01.2022 10:00 MEAL1606947 CT - Ostalo 26.11.2021 22.11.2021
195 12.01.2022 10:00 SVDO2505196 CT - Ostalo 01.12.2021
196 12.01.2022 10:00 SEHA0304196 CT - Ostalo 23.12.2021
197 12.01.2022 10:00 HACA1904196 CT - Ostalo 28.12.2021
198 12.01.2022 09:30 VEAH0101194 CT - Ostalo 19.11.2021
199 12.01.2022 09:30 SEDE1210198 CT - Ostalo 04.01.2022
200 12.01.2022 08:30 MESA2908197 CT - Kičma 27.12.2021
201 12.01.2022 08:00 NAGO0101971 CT - Kičma 04.11.2021 26.10.2021
202 12.01.2022 08:00 SAMU3004965 CT - Kičma 04.11.2021 28.10.2021
203 12.01.2022 08:00 HANE1609990 CT - Kičma 09.11.2021 02.11.2021
204 12.01.2022 08:00 VARI1612195 CT - Ostalo 01.12.2021
205 12.01.2022 08:00 JARA2205196 CT - Glava 06.12.2021
206 12.01.2022 08:00 EDBA0112197 CT - Glava 06.12.2021
207 12.01.2022 08:00 AMMA0111197 CT - Kičma 31.12.2021
208 11.01.2022 10:00 BAHA1711195 CT - Ostalo 16.09.2021
209 11.01.2022 10:00 AVDEXXXXXXX CT - Ostalo 16.11.2021
210 11.01.2022 10:00 ALNE0411196 CT - Ostalo 19.11.2021
211 11.01.2022 10:00 MEAN1209194 CT - Ostalo 24.11.2021
212 11.01.2022 10:00 RABA0401195 CT - Ostalo 23.12.2021
213 11.01.2022 10:00 SEHA2806197 CT - Ostalo 27.12.2021
214 11.01.2022 09:30 REJU1909195 CT - Ostalo 29.11.2021
215 11.01.2022 09:30 REJU1909195 CT - Ostalo 04.01.2022
216 11.01.2022 08:00 AMSI0101980 CT - Kičma 04.11.2021 02.11.2021
217 11.01.2022 08:00 VEME1102983 CT - Ostalo 04.11.2021 03.11.2021
218 11.01.2022 08:00 HASE1007196 CT - Glava 06.12.2021
219 11.01.2022 08:00 MIZE0803193 CT - Glava 06.12.2021
220 11.01.2022 08:00 AMKA0612197 CT - Kičma 09.12.2021
221 11.01.2022 08:00 SAMU2904198 CT - Kičma 31.12.2021
222 10.01.2022 10:00 ZUME1911961 CT - Ostalo 03.11.2021 01.11.2021
223 10.01.2022 10:00 ANBA2712195 CT - Ostalo 29.11.2021
224 10.01.2022 09:30 MEDU3107195 CT - Ostalo 16.11.2021
225 10.01.2022 09:30 NAKA2107196 CT - Ostalo 22.11.2021
226 10.01.2022 09:30 DESA1502195 CT - Ostalo 24.11.2021
227 10.01.2022 09:30 IZMA3112194 CT - Ostalo 23.12.2021
228 10.01.2022 09:00 EDGR0702973 CT - Ostalo 12.11.2021 04.11.2021
229 10.01.2022 08:30 FASA1504195 CT - Glava 01.12.2021
230 10.01.2022 08:30 ENOM0211195 CT - Glava 02.12.2021
231 10.01.2022 08:00 HAKA0812951 CT - Kičma 03.11.2021 01.11.2021
232 10.01.2022 08:00 ISGA2710954 CT - Kičma 04.11.2021 01.11.2021
233 10.01.2022 08:00 FAFA2303953 CT - Kičma 09.11.2021 02.11.2021
234 10.01.2022 08:00 DISO1104953 CT - Kičma 09.11.2021 03.11.2021
235 10.01.2022 08:00 BEBA1702197 CT - Glava 01.12.2021
236 07.01.2022 11:00 ADDE0102198 CT - Ostalo 27.12.2021
237 07.01.2022 10:00 ELOM2203970 CT - Ostalo 03.11.2021 28.10.2021
238 07.01.2022 10:00 JAHO2205195 CT - Ostalo 18.11.2021
239 07.01.2022 10:00 SACO1906198 CT - Ostalo 27.12.2021
240 07.01.2022 09:30 ENBU2306195 CT - Ostalo 18.10.2021
241 07.01.2022 09:30 IBBE1506195 CT - Ostalo 18.11.2021
242 07.01.2022 09:30 SECA0602195 CT - Ostalo 29.11.2021
243 07.01.2022 09:30 ZVBU2205195 CT - Ostalo 14.12.2021
244 07.01.2022 08:30 SASM1108196 CT - Glava 30.11.2021
245 07.01.2022 08:30 RIDI0505196 CT - Kičma 06.12.2021
246 07.01.2022 08:30 HAHE1209196 CT - Ostalo 27.12.2021
247 07.01.2022 08:30 RIDI0505196 CT - Kičma 29.12.2021
248 07.01.2022 08:00 ESGR3105954 CT - Kičma 03.11.2021 02.11.2021
249 07.01.2022 08:00 REJU1909956 CT - Kičma 03.11.2021 01.11.2021
250 07.01.2022 08:00 MEBE0503955 CT - Kičma 09.11.2021 05.11.2021
251 07.01.2022 08:00 MITR2405197 CT - Glava 30.11.2021
252 07.01.2022 08:00 DZHU0812193 CT - Glava 01.12.2021
253 07.01.2022 08:00 HAFE1302200 CT - Ostalo 31.12.2021
254 06.01.2022 11:00 SAMA1302196 CT - Ostalo 27.12.2021
255 06.01.2022 10:00 ESCA1011969 CT - Ostalo 03.11.2021 29.10.2021
256 06.01.2022 10:00 NAKO2004197 CT - Ostalo 06.12.2021
257 06.01.2022 09:30 LUBU2709195 CT - Ostalo 18.10.2021
258 06.01.2022 09:30 NEPA2706194 CT - Ostalo 15.11.2021
259 06.01.2022 09:30 HAAB2509195 CT - Ostalo 18.11.2021
260 06.01.2022 09:30 ASME0702195 CT - Ostalo 18.11.2021
261 06.01.2022 08:30 ISHA1809195 CT - Kičma 02.11.2021
262 06.01.2022 08:30 ISHA1809195 CT - Kičma 02.11.2021
263 06.01.2022 08:30 DZPA2205195 CT - Glava 23.12.2021
264 06.01.2022 08:30 MEBO3007197 CT - Kičma 31.12.2021
265 06.01.2022 08:00 NITE2109962 CT - Kičma 03.11.2021 02.11.2021
266 06.01.2022 08:00 ZEJO0710984 CT - Kičma 09.11.2021 08.11.2021
267 06.01.2022 08:00 FASL2304195 CT - Glava 24.11.2021
268 06.01.2022 08:00 HAAL1004961 CT - Glava 26.11.2021 11.11.2021
269 06.01.2022 08:00 SEMU1404196 CT - Glava 30.11.2021
270 06.01.2022 08:00 AMGR1207198 CT - Kičma 30.11.2021
271 05.01.2022 10:00 ALRI1108195 CT - Ostalo 15.11.2021
272 05.01.2022 10:00 MEBA1401195 CT - Ostalo 24.11.2021
273 05.01.2022 10:00 HAFE2109197 CT - Ostalo 09.12.2021
274 05.01.2022 10:00 MIKA2807195 CT - Ostalo 09.12.2021
275 05.01.2022 10:00 ENUZ1602194 CT - Ostalo 23.12.2021
276 05.01.2022 09:30 ADAB2207199 CT - Ostalo 22.11.2021
277 05.01.2022 09:00 NEHU0711954 CT - Ostalo 11.11.2021 08.11.2021
278 05.01.2022 08:30 NUPU0206195 CT - Kičma 02.11.2021
279 05.01.2022 08:30 MIFR0701195 CT - Glava 24.11.2021
280 05.01.2022 08:30 MIOM2310197 CT - Kičma 28.12.2021
281 05.01.2022 08:00 AZAG1405195 CT - Kičma 02.11.2021
282 05.01.2022 08:00 LJDE2406976 CT - Kičma 09.11.2021 01.11.2021
283 05.01.2022 08:00 ALAR2808198 CT - Kičma 18.11.2021
284 05.01.2022 08:00 JOTE1412195 CT - Glava 24.11.2021
285 05.01.2022 08:00 ALBA0903195 CT - Glava 15.12.2021
286 04.01.2022 11:00 KAVA0101195 CT - Ostalo 27.12.2021
287 04.01.2022 10:00 HASE0106968 CT - Ostalo 11.11.2021 08.11.2021
288 04.01.2022 10:00 HAMU0501196 CT - Ostalo 09.12.2021
289 04.01.2022 09:30 ZISR0805196 CT - Ostalo 26.10.2021
290 04.01.2022 09:30 SEKO2810194 CT - Ostalo 01.11.2021
291 04.01.2022 09:30 ADCE1308196 CT - Ostalo 16.11.2021
292 04.01.2022 09:30 ALRI1007197 CT - Ostalo 19.11.2021
293 04.01.2022 09:00 ADIS0703195 CT - Ostalo 15.12.2021
294 04.01.2022 09:00 DRPE0409196 CT - Ostalo 16.12.2021
295 04.01.2022 08:30 HADU1403199 CT - Glava 19.11.2021
296 04.01.2022 08:30 VEIS0507199 CT - Glava 24.11.2021
297 04.01.2022 08:30 ZESK2408196 CT - Kičma 23.12.2021
298 04.01.2022 08:00 SISE2207973 CT - Kičma 08.11.2021 04.11.2021
299 04.01.2022 08:00 ALPO1005990 CT - Ostalo 11.11.2021 25.10.2021
300 04.01.2022 08:00 EMDE1301195 CT - Glava 19.11.2021
301 04.01.2022 08:00 HAKA0612196 CT - Glava 23.12.2021
302 03.01.2022 08:30 SEBE1702195 CT - Kičma 02.11.2021
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.12.2021 10:00 FRPE0105195 CT - Ostalo 29.11.2021
2 31.12.2021 10:00 FEKA3110195 CT - Ostalo 02.12.2021
3 31.12.2021 09:30 FAHA1103195 CT - Ostalo 02.12.2021
4 31.12.2021 08:30 BOMA0605195 CT - Glava 29.11.2021
5 31.12.2021 08:30 ANHU2011198 CT - Kičma 29.11.2021
6 31.12.2021 08:30 REJUxxxxxxx CT - Kičma 29.11.2021
7 31.12.2021 08:00 ISBA1705194 CT - Kičma 02.12.2021
8 31.12.2021 08:00 ZORI1809197 CT - Kičma 13.12.2021
9 30.12.2021 10:00 HASI0211197 CT - Ostalo 22.10.2021
10 30.12.2021 10:00 ALAS2105972 CT - Ostalo 03.11.2021 26.10.2021
11 30.12.2021 10:00 DZHO1910193 CT - Ostalo 07.12.2021
12 30.12.2021 09:30 TOTO2109194 CT - Ostalo 19.10.2021
13 30.12.2021 09:30 MUSK2107199 CT - Ostalo 19.11.2021
14 30.12.2021 09:00 NETI0206195 CT - Ostalo 29.09.2021
15 30.12.2021 08:30 AJBI2912195 CT - Kičma 01.11.2021
16 30.12.2021 08:30 MEAL1301197 CT - Kičma 02.11.2021
17 30.12.2021 08:30 RESE2102194 CT - Glava 18.11.2021
18 30.12.2021 08:30 ALPA1212196 CT - Glava 19.11.2021
19 30.12.2021 08:00 EJST0801981 CT - Kičma 03.11.2021 02.11.2021
20 30.12.2021 08:00 KADI2705196 CT - Glava 06.12.2021
21 29.12.2021 10:00 RUSM0206983 CT - Ostalo 03.11.2021 02.11.2021
22 29.12.2021 10:00 CAFE0505194 CT - Ostalo 15.11.2021
23 29.12.2021 10:00 VLKA0606196 CT - Ostalo 02.12.2021
24 29.12.2021 09:30 MESM1306198 CT - Ostalo 09.12.2021
25 29.12.2021 09:00 HABE1301196 CT - Ostalo 01.11.2021
26 29.12.2021 09:00 JOKO0304197 CT - Ostalo 16.11.2021
27 29.12.2021 08:30 ZAVE2112196 CT - Glava 18.11.2021
28 29.12.2021 08:30 FABA3103195 CT - Glava 18.11.2021
29 29.12.2021 08:30 ALBE2008197 CT - Ostalo 06.12.2021
30 29.12.2021 08:30 ENTE2706198 CT - Glava 20.12.2021
31 29.12.2021 08:00 DAPO1701198 CT - Kičma 02.11.2021
32 29.12.2021 08:00 SEBU2703194 CT - Glava 18.11.2021
33 29.12.2021 08:00 VESE0710195 CT - Kičma 09.12.2021
34 28.12.2021 10:00 FAGR0303195 CT - Ostalo 16.09.2021
35 28.12.2021 10:00 DIAJ1509195 CT - Ostalo 11.10.2021
36 28.12.2021 10:00 SASA0104194 CT - Ostalo 19.11.2021
37 28.12.2021 10:00 ENJA1308195 CT - Ostalo 07.12.2021
38 28.12.2021 10:00 ADOM2111195 CT - Ostalo 09.12.2021
39 28.12.2021 10:00 ADOM2111195 CT - Ostalo 13.12.2021
40 28.12.2021 09:30 HACE1407197 CT - Kičma 29.10.2021
41 28.12.2021 09:30 MUHA1405194 CT - Ostalo 07.12.2021
42 28.12.2021 08:30 NEKE1606197 CT - Kičma 29.10.2021
43 28.12.2021 08:00 NEFR0910198 CT - Kičma 29.10.2021
44 28.12.2021 08:00 MIHA0308986 CT - Kičma 05.11.2021 29.10.2021
45 28.12.2021 08:00 REFA2508973 CT - Glava 26.11.2021 16.11.2021
46 28.12.2021 08:00 FEKO1005959 CT - Glava 26.11.2021 23.11.2021
47 28.12.2021 08:00 EMLI0910198 CT - Glava 29.11.2021
48 28.12.2021 08:00 AMAV1303198 CT - Kičma 23.12.2021
49 28.12.2021 08:00 ELSI1111197 CT - Glava 23.12.2021
50 27.12.2021 10:00 ANSM1308970 CT - Ostalo 11.11.2021
51 27.12.2021 10:00 ANSM1308970 CT - Ostalo 11.11.2021 09.11.2021
52 27.12.2021 09:30 HAMU2305195 CT - Ostalo 22.11.2021
53 27.12.2021 09:30 AZME1008195 CT - Ostalo 07.12.2021
54 27.12.2021 09:00 SEHO2005973 CT - Ostalo 05.11.2021 02.11.2021
55 27.12.2021 09:00 OSGA2201952 CT - Ostalo 11.11.2021 04.11.2021
56 27.12.2021 09:00 MEHA0610195 CT - Ostalo 09.12.2021
57 27.12.2021 09:00 JAMA0108194 CT - Ostalo 10.12.2021
58 27.12.2021 08:30 ELCI2905199 CT - Kičma 28.10.2021
59 27.12.2021 08:30 AMHA3107196 CT - Kičma 28.10.2021
60 27.12.2021 08:30 BEDE0607195 CT - Kičma 29.10.2021
61 27.12.2021 08:30 NEDI0705197 CT - Glava 19.11.2021
62 27.12.2021 08:30 ASCE0403197 CT - Kičma 13.12.2021
63 27.12.2021 08:00 MUFE2702194 CT - Glava 24.11.2021
64 27.12.2021 08:00 IZSA3009973 CT - Glava 26.11.2021 22.11.2021
65 27.12.2021 08:00 FASE1104194 CT - Kičma 02.12.2021
66 27.12.2021 08:00 ZUFA2404195 CT - Glava 23.12.2021
67 24.12.2021 10:00 ALMU2509953 CT - Ostalo 05.11.2021 04.11.2021
68 24.12.2021 10:00 FADZ2102956 CT - Ostalo 11.11.2021 09.11.2021
69 24.12.2021 10:00 LJRE3012978 CT - Ostalo 19.11.2021 11.11.2021
70 24.12.2021 10:00 LJRE3012978 CT - Ostalo 19.11.2021 28.10.2021
71 24.12.2021 10:00 JAGO0504196 CT - Ostalo 06.12.2021
72 24.12.2021 09:30 ZUFA2404195 CT - Ostalo 26.10.2021
73 24.12.2021 09:30 SEBU2103197 CT - Ostalo 06.12.2021
74 24.12.2021 09:30 MUBE2011196 CT - Ostalo 06.12.2021
75 24.12.2021 08:30 ELZE1604197 CT - Kičma 28.10.2021
76 24.12.2021 08:30 ARKO1111196 CT - Kičma 28.10.2021
77 24.12.2021 08:30 AMSA0811195 CT - Glava 18.11.2021
78 24.12.2021 08:30 NARI0305196 CT - Kičma 24.11.2021
79 24.12.2021 08:00 HAPA2303196 CT - Kičma 28.10.2021
80 24.12.2021 08:00 EMKA0308976 CT - Kičma 04.11.2021 02.11.2021
81 24.12.2021 08:00 DIHE0709199 CT - Glava 18.11.2021
82 24.12.2021 08:00 ASKO1009196 CT - Glava 18.11.2021
83 24.12.2021 08:00 FEPA1006194 CT - Glava 15.12.2021
84 23.12.2021 10:00 AVAV0405196 CT - Ostalo 18.11.2021
85 23.12.2021 10:00 HATA2202197 CT - Ostalo 06.12.2021
86 23.12.2021 10:00 ZEKA1203195 CT - Ostalo 09.12.2021
87 23.12.2021 09:30 DZGO1504196 CT - Ostalo 26.10.2021
88 23.12.2021 09:30 SAKA1805196 CT - Ostalo 26.10.2021
89 23.12.2021 09:30 MIBU2511965 CT - Ostalo 01.11.2021
90 23.12.2021 09:30 MUOR0210196 CT - Ostalo 13.12.2021
91 23.12.2021 08:30 RAVE1308195 CT - Kičma 28.10.2021
92 23.12.2021 08:30 MABA0904197 CT - Kičma 28.10.2021
93 23.12.2021 08:30 MAMI2312195 CT - Glava 16.11.2021
94 23.12.2021 08:30 SAPU1006198 CT - Kičma 18.11.2021
95 23.12.2021 08:00 BEDE1001194 CT - Kičma 28.10.2021
96 23.12.2021 08:00 SEDU0501196 CT - Ostalo 28.10.2021
97 23.12.2021 08:00 NETU0411197 CT - Glava 09.12.2021
98 23.12.2021 08:00 MESL3108196 CT - Glava 21.12.2021
99 22.12.2021 10:00 SEHU0708960 CT - Ostalo 12.11.2021 08.11.2021
100 22.12.2021 10:00 DUBA0406195 CT - Ostalo 16.11.2021
101 22.12.2021 10:00 HADE2507195 CT - Ostalo 06.12.2021
102 22.12.2021 09:30 FESU2811194 CT - Ostalo 01.11.2021
103 22.12.2021 09:30 PAOM0203194 CT - Ostalo 01.12.2021
104 22.12.2021 08:30 HABE2810196 CT - Kičma 04.10.2021
105 22.12.2021 08:30 MIKO1903197 CT - Glava 15.11.2021
106 22.12.2021 08:30 IBIM1710194 CT - Kičma 01.12.2021 29.11.2021
107 22.12.2021 08:00 FASU0501971 CT - Kičma 27.10.2021 25.10.2021
108 22.12.2021 08:00 FASU0501971 CT - Kičma 27.10.2021 25.10.2021
109 22.12.2021 08:00 MERA1403962 CT - Kičma 27.10.2021 22.10.2021
110 22.12.2021 08:00 EKTU1903196 CT - Glava 15.11.2021
111 22.12.2021 08:00 SUBU2804196 CT - Glava 09.12.2021
112 21.12.2021 10:00 SEMU0412198 CT - Glava 15.11.2021
113 21.12.2021 10:00 BAAL2211938 CT - Ostalo 26.11.2021 22.11.2021
114 21.12.2021 09:30 HAKA0706195 CT - Ostalo 19.10.2021
115 21.12.2021 09:30 EDHU1510195 CT - Ostalo 26.10.2021
116 21.12.2021 09:30 SAHU1204195 CT - Ostalo 18.11.2021
117 21.12.2021 09:00 MUMA3101962 CT - Ostalo 12.11.2021 09.11.2021
118 21.12.2021 08:30 HADI1102198 CT - Glava 06.12.2021
119 21.12.2021 08:00 ALKA0712970 CT - Kičma 27.10.2021 18.10.2021
120 21.12.2021 08:00 HAST0401960 CT - Kičma 27.10.2021 21.10.2021
121 21.12.2021 08:00 SVBA3011969 CT - Kičma 27.10.2021 25.10.2021
122 21.12.2021 08:00 NEIS1811987 CT - Kičma 27.10.2021 20.10.2021
123 21.12.2021 08:00 ENHA1603196 CT - Glava 15.11.2021
124 20.12.2021 10:00 RAMU3003962 CT - Ostalo 07.10.2021 06.10.2021
125 20.12.2021 10:00 DRJO2508946 CT - Ostalo 12.11.2021 10.11.2021
126 20.12.2021 09:30 SEPA1601198 CT - Ostalo 29.10.2021
127 20.12.2021 09:30 MEOS0201196 CT - Ostalo 16.11.2021
128 20.12.2021 09:30 MEBA1401195 CT - Ostalo 29.11.2021
129 20.12.2021 09:00 MABE0608960 CT - Ostalo 08.11.2021 05.11.2021
130 20.12.2021 08:30 HASI0202195 CT - Kičma 22.10.2021
131 20.12.2021 08:30 NEHR0310199 CT - Kičma 25.10.2021
132 20.12.2021 08:30 MEME1012195 CT - Kičma 26.10.2021
133 20.12.2021 08:30 SEBJ2404196 CT - Glava 15.11.2021
134 20.12.2021 08:00 SUSA0105195 CT - Ostalo 22.10.2021
135 20.12.2021 08:00 IZFE2403958 CT - Glava 12.11.2021 03.11.2021
136 20.12.2021 08:00 EMGA2307196 CT - Glava 09.12.2021
137 17.12.2021 10:00 IFZE2501195 CT - Ostalo 02.11.2021
138 17.12.2021 10:00 ZUST0807957 CT - Glava 12.11.2021 04.11.2021
139 17.12.2021 10:00 FABE0704961 CT - Ostalo 26.11.2021 22.11.2021
140 17.12.2021 09:30 SACA2604197 CT - Ostalo 25.10.2021
141 17.12.2021 09:30 SABU2001196 CT - Ostalo 06.12.2021
142 17.12.2021 09:00 SUFR0403951 CT - Ostalo 27.10.2021 22.10.2021
143 17.12.2021 08:30 MISE2009196 CT - Kičma 22.10.2021
144 17.12.2021 08:30 SMVR1707196 CT - Kičma 22.10.2021
145 17.12.2021 08:30 SEMU0309194 CT - Kičma 22.10.2021
146 17.12.2021 08:00 JECA2610196 CT - Kičma 25.10.2021
147 17.12.2021 08:00 AJSP0711935 CT - Glava 11.11.2021 03.11.2021
148 17.12.2021 08:00 SEDE0701199 CT - Kičma 24.11.2021
149 17.12.2021 08:00 ADAS0403200 CT - Glava 09.12.2021
150 16.12.2021 10:00 MEBA0907197 CT - Ostalo 18.10.2021
151 16.12.2021 10:00 DZSU0807971 CT - Ostalo 04.11.2021 02.11.2021
152 16.12.2021 10:00 ARMI2810988 CT - Ostalo 11.11.2021 05.11.2021
153 16.12.2021 10:00 IBME2305947 CT - Ostalo 11.11.2021 02.11.2021
154 16.12.2021 09:30 ANBU0704200 CT - Ostalo 20.10.2021
155 16.12.2021 09:30 ADVE1109198 CT - Ostalo 22.11.2021
156 16.12.2021 09:00 ADMU1009194 CT - Ostalo 15.11.2021
157 16.12.2021 08:30 FEME3108196 CT - Kičma 21.10.2021
158 16.12.2021 08:30 HABA1306196 CT - Kičma 21.10.2021
159 16.12.2021 08:30 SAKU2507197 CT - Kičma 22.10.2021
160 16.12.2021 08:00 NIMI0112195 CT - Kičma 21.10.2021
161 16.12.2021 08:00 HAZG1506938 CT - Glava 11.11.2021 09.11.2021
162 16.12.2021 08:00 IBCO0511938 CT - Glava 11.11.2021 05.11.2021
163 16.12.2021 08:00 KESM3001997 CT - Glava 12.11.2021 10.11.2021
164 16.12.2021 08:00 ENAJ0705195 CT - Glava 09.12.2021
165 15.12.2021 10:00 NIBE1012195 CT - Ostalo 04.10.2021
166 15.12.2021 10:00 HAPA0109949 CT - Ostalo 08.11.2021 03.11.2021
167 15.12.2021 09:30 EKSE2502194 CT - Ostalo 02.11.2021
168 15.12.2021 09:30 ESTE1906195 CT - Ostalo 22.11.2021
169 15.12.2021 09:30 SUBE0910194 CT - Ostalo 06.12.2021
170 15.12.2021 08:30 SABE0311196 CT - Kičma 21.10.2021
171 15.12.2021 08:30 AVAH2506196 CT - Kičma 21.10.2021
172 15.12.2021 08:00 ZESK0505196 CT - Kičma 21.10.2021
173 15.12.2021 08:00 IVFI0406943 CT - Glava 11.11.2021 08.11.2021
174 15.12.2021 08:00 RAKR1507945 CT - Glava 11.11.2021 09.11.2021
175 15.12.2021 08:00 VEBE0112948 CT - Ostalo 11.11.2021 04.11.2021
176 15.12.2021 08:00 ANKR0802198 CT - Kičma 19.11.2021
177 15.12.2021 08:00 DIGA2001196 CT - Glava 09.12.2021
178 14.12.2021 10:00 EDDA2003983 CT - Ostalo 03.11.2021 01.11.2021
179 14.12.2021 10:00 MEKO1004966 CT - Ostalo 09.11.2021 02.11.2021
180 14.12.2021 09:30 ISMU1601197 CT - Kičma 20.10.2021
181 14.12.2021 09:30 ARME1701199 CT - Ostalo 26.10.2021
182 14.12.2021 09:00 BOBL0801195 CT - Ostalo 19.10.2021 14.10.2021
183 14.12.2021 09:00 MULE2802196 CT - Ostalo 18.11.2021
184 14.12.2021 08:30 FEKA1206195 CT - Kičma 19.10.2021
185 14.12.2021 08:30 FAKA2502953 CT - Kičma 20.10.2021
186 14.12.2021 08:30 MIMA0105197 CT - Kičma 20.10.2021
187 14.12.2021 08:30 MIMA0105197 CT - Kičma 20.10.2021
188 14.12.2021 08:00 ZAPE2606938 CT - Kičma 11.11.2021 03.11.2021
189 14.12.2021 08:00 ZIMA1012980 CT - Glava 11.11.2021 05.11.2021
190 14.12.2021 08:00 ABHI2006934 CT - Glava 11.11.2021 02.11.2021
191 14.12.2021 08:00 RIHE0810944 CT - Ostalo 11.11.2021 01.11.2021
192 14.12.2021 08:00 SEOP1008195 CT - Glava 09.12.2021
193 14.12.2021 08:00 PANU0704196 CT - Kičma 09.12.2021
194 13.12.2021 10:00 NEFE1408196 CT - Ostalo 19.10.2021
195 13.12.2021 10:00 ENHA2711967 CT - Ostalo 09.11.2021 05.11.2021
196 13.12.2021 10:00 ADSE1806198 CT - Ostalo 02.12.2021
197 13.12.2021 09:30 SACO2006195 CT - Ostalo 26.10.2021
198 13.12.2021 09:30 MECI1808197 CT - Ostalo 01.11.2021
199 13.12.2021 09:00 ILBA1510195 CT - Ostalo 15.11.2021
200 13.12.2021 08:30 ALBE0403196 CT - Kičma 18.10.2021
201 13.12.2021 08:30 LERI1810197 CT - Kičma 18.10.2021
202 13.12.2021 08:00 ALMU1004197 CT - Kičma 18.10.2021
203 13.12.2021 08:00 ELMA3001971 CT - Glava 08.11.2021 03.11.2021
204 13.12.2021 08:00 SAMU2005977 CT - Glava 09.11.2021 03.11.2021
205 13.12.2021 08:00 HAPA0111979 CT - Glava 09.11.2021 01.11.2021
206 13.12.2021 08:00 HIBU1504197 CT - Kičma 19.11.2021
207 10.12.2021 10:00 LEBE1501978 CT - Ostalo 09.11.2021 02.11.2021
208 10.12.2021 10:00 AZHI2203963 CT - Ostalo 12.11.2021 11.11.2021
209 10.12.2021 10:00 ALAB0104195 CT - Ostalo 18.11.2021
210 10.12.2021 09:30 SAKE1403195 CT - Ostalo 13.10.2021
211 10.12.2021 09:30 HUZE0112195 CT - Ostalo 29.10.2021
212 10.12.2021 09:30 DZOS1403196 CT - Ostalo 19.11.2021
213 10.12.2021 09:00 DZCA2608197 CT - Ostalo 25.10.2021
214 10.12.2021 08:30 MEKO2910196 CT - Kičma 15.10.2021
215 10.12.2021 08:30 HUTU1811196 CT - Kičma 18.10.2021
216 10.12.2021 08:00 REKA1710196 CT - Kičma 15.10.2021
217 10.12.2021 08:00 MAHA2209199 CT - Kičma 18.10.2021
218 10.12.2021 08:00 AJCE1307198 CT - Kičma 28.10.2021
219 10.12.2021 08:00 RADR0812939 CT - Glava 05.11.2021 04.11.2021
220 10.12.2021 08:00 AZVR1102952 CT - Glava 08.11.2021 04.11.2021
221 10.12.2021 08:00 23FIFuško CT - Glava 08.11.2021 03.11.2021
222 10.12.2021 08:00 SEDE3011962 CT - Kičma 12.11.2021 10.11.2021
223 09.12.2021 10:00 MUTU1206198 CT - Ostalo 18.11.2021
224 09.12.2021 09:30 ALBA0904198 CT - Ostalo 25.10.2021
225 09.12.2021 09:30 SEPA0103196 CT - Ostalo 29.10.2021
226 09.12.2021 09:00 SUIV3011197 CT - Ostalo 25.10.2021
227 09.12.2021 09:00 SEAS0412963 CT - Ostalo 11.11.2021 27.10.2021
228 09.12.2021 09:00 DENU0505940 CT - Ostalo 11.11.2021 03.11.2021
229 09.12.2021 08:30 AMZR2904196 CT - Kičma 15.10.2021
230 09.12.2021 08:30 DZPR2906195 CT - Ostalo 16.11.2021
231 09.12.2021 08:00 PRTU0000000 CT - Kičma 15.10.2021
232 09.12.2021 08:00 NESM1404197 CT - Kičma 15.10.2021
233 09.12.2021 08:00 DZPE2501195 CT - Kičma 18.10.2021
234 09.12.2021 08:00 SEFE0504977 CT - Glava 05.11.2021 04.11.2021
235 09.12.2021 08:00 SAHU0505970 CT - Glava 05.11.2021 30.10.2021
236 08.12.2021 10:00 FASE1104194 CT - Ostalo 19.10.2021
237 08.12.2021 10:00 HASO0204967 CT - Ostalo 09.11.2021 02.11.2021
238 08.12.2021 10:00 SUOM0804949 CT - Ostalo 09.11.2021 02.11.2021
239 08.12.2021 10:00 VETE1809200 CT - Ostalo 18.11.2021
240 08.12.2021 10:00 AMZU1107948 CT - Ostalo 26.11.2021 16.11.2021
241 08.12.2021 10:00 MIBA0103972 CT - Ostalo 26.11.2021 23.11.2021
242 08.12.2021 09:30 CATA2202194 CT - Ostalo 21.10.2021
243 08.12.2021 09:30 DZDR0705195 CT - Ostalo 22.10.2021
244 08.12.2021 08:30 DZSA1608196 CT - Kičma 14.10.2021
245 08.12.2021 08:30 FEKO0503195 CT - Kičma 15.10.2021
246 08.12.2021 08:30 SATE2201197 CT - Kičma 15.10.2021
247 08.12.2021 08:30 SABE2105197 CT - Kičma 20.10.2021
248 08.12.2021 08:30 HAMU2802197 CT - Kičma 16.11.2021
249 08.12.2021 08:00 HAPL0105933 CT - Glava 07.10.2021 30.09.2021
250 08.12.2021 08:00 HADE0512948 CT - Glava 08.11.2021 04.11.2021
251 07.12.2021 10:00 ESSM0106196 CT - Ostalo 12.10.2021
252 07.12.2021 10:00 ZAPA1704195 CT - Ostalo 21.10.2021
253 07.12.2021 10:00 KEMU2701195 CT - Ostalo 21.10.2021
254 07.12.2021 10:00 MUSA0805972 CT - Ostalo 03.11.2021 01.11.2021
255 07.12.2021 09:30 NUME1501197 CT - Ostalo 19.10.2021
256 07.12.2021 09:30 ALKO0907197 CT - Ostalo 15.11.2021
257 07.12.2021 09:30 MIAR0603195 CT - Ostalo 24.11.2021
258 07.12.2021 09:00 NEDA2508195 CT - Ostalo 25.10.2021
259 07.12.2021 08:30 EMPR2912195 CT - Kičma 12.10.2021
260 07.12.2021 08:30 ESKA1703195 CT - Kičma 14.10.2021
261 07.12.2021 08:30 ZLPA1002194 CT - Glava 29.10.2021
262 07.12.2021 08:00 EMPR2912195 CT - Kičma 12.10.2021
263 07.12.2021 08:00 IFTR2908196 CT - Kičma 14.10.2021
264 07.12.2021 08:00 ZEMU0110950 CT - Glava 04.11.2021 02.11.2021
265 07.12.2021 08:00 MIKA2108967 CT - Glava 04.11.2021 25.10.2021
266 07.12.2021 08:00 ADHR2803975 CT - Ostalo 11.11.2021 08.11.2021
267 07.12.2021 08:00 INSI0312197 CT - Glava 06.12.2021
268 06.12.2021 10:00 MUCO2810197 CT - Ostalo 20.10.2021
269 06.12.2021 10:00 MUAL2007956 CT - Ostalo 03.11.2021 26.10.2021
270 06.12.2021 10:00 ABPA0306194 CT - Ostalo 16.11.2021
271 06.12.2021 09:30 AJCO1110196 CT - Kičma 13.10.2021
272 06.12.2021 09:30 MIJO1209195 CT - Ostalo 21.10.2021
273 06.12.2021 09:30 MIHE1411195 CT - Ostalo 29.10.2021
274 06.12.2021 08:30 HIAL1402195 CT - Kičma 12.10.2021
275 06.12.2021 08:30 INZA2911199 CT - Kičma 12.10.2021
276 06.12.2021 08:30 REVE0808196 CT - Glava 29.10.2021
277 06.12.2021 08:00 HASU2306195 CT - Glava 29.10.2021
278 06.12.2021 08:00 SEOM0909196 CT - Glava 29.10.2021
279 06.12.2021 08:00 ASCA0907984 CT - Kičma 11.11.2021 04.11.2021
280 06.12.2021 08:00 AJAG0901193 CT - Glava 22.11.2021
281 03.12.2021 10:00 MUIS3011194 CT - Ostalo 26.10.2021
282 03.12.2021 10:00 ADVA0703196 CT - Ostalo 01.11.2021
283 03.12.2021 10:00 HAHA0702196 CT - Ostalo 22.11.2021
284 03.12.2021 09:30 SURE1704195 CT - Ostalo 18.10.2021
285 03.12.2021 08:30 RASM2205198 CT - Kičma 12.10.2021
286 03.12.2021 08:30 NITE0405196 CT - Glava 28.10.2021
287 03.12.2021 08:00 PASK1807957 CT - Glava 28.07.2021
288 03.12.2021 08:00 ALMU0802197 CT - Kičma 12.10.2021
289 03.12.2021 08:00 DUSI1810195 CT - Kičma 13.10.2021
290 03.12.2021 08:00 NEHU0801198 CT - Glava 29.10.2021
291 03.12.2021 08:00 ELCU2802971 CT - Kičma 11.11.2021 05.11.2021
292 02.12.2021 10:00 FACV1604195 CT - Ostalo 22.10.2021
293 02.12.2021 09:30 SABE0401198 CT - Ostalo 13.10.2021
294 02.12.2021 09:30 ZASA1102195 CT - Ostalo 29.10.2021
295 02.12.2021 08:30 RADE0702196 CT - Kičma 12.10.2021
296 02.12.2021 08:30 VLPO13.08.1 CT - Kičma 13.10.2021
297 02.12.2021 08:30 DRMA0107198 CT - Glava 28.10.2021
298 02.12.2021 08:30 FRBA3009193 CT - Glava 28.10.2021
299 02.12.2021 08:30 VEAD0703199 CT - Glava 28.10.2021
300 02.12.2021 08:00 HASE2004197 CT - Kičma 11.10.2021
301 02.12.2021 08:00 MEBI2808198 CT - Kičma 12.10.2021
302 02.12.2021 08:00 ADAL0111957 CT - Glava 03.11.2021 02.11.2021
303 02.12.2021 08:00 SECE1910970 CT - Kičma 11.11.2021 04.11.2021
304 02.12.2021 08:00 SEDZ1901198 CT - Glava 22.11.2021
305 01.12.2021 10:00 ALKO0907197 CT - Ostalo 15.11.2021
306 01.12.2021 10:00 HASA1211194 CT - Ostalo 15.11.2021
307 01.12.2021 09:30 OMSM2805195 CT - Ostalo 26.10.2021
308 01.12.2021 08:30 NESE0803197 CT - Kičma 11.10.2021
309 01.12.2021 08:30 REML2504196 CT - Ostalo 11.10.2021
310 01.12.2021 08:30 ALHR1803198 CT - Kičma 12.10.2021
311 01.12.2021 08:30 MEBA06.01.1 CT - Kičma 13.10.2021
312 01.12.2021 08:30 MAZE1512199 CT - Glava 22.11.2021
313 01.12.2021 08:00 NAOB0701959 CT - Glava 27.10.2021 22.10.2021
314 01.12.2021 08:00 LJAD0601955 CT - Glava 27.10.2021 18.10.2021
315 01.12.2021 08:00 ZEAL1009197 CT - Glava 28.10.2021
316 01.12.2021 08:00 AHCA0305991 CT - Kičma 04.11.2021 03.11.2021
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2021 10:00 ARHA2901953 CT - Ostalo 08.10.2021 30.09.2021
2 30.11.2021 10:00 FISE0204196 CT - Ostalo 20.10.2021
3 30.11.2021 10:00 AMBU1709196 CT - Ostalo 28.10.2021
4 30.11.2021 09:30 KAGA1505196 CT - Ostalo 15.10.2021
5 30.11.2021 09:30 SESK2009196 CT - Ostalo 19.10.2021
6 30.11.2021 09:30 DIDI0311197 CT - Ostalo 21.10.2021
7 30.11.2021 09:30 SESP0109196 CT - Ostalo 22.10.2021
8 30.11.2021 09:30 ESDE0210194 CT - Ostalo 16.11.2021
9 30.11.2021 08:30 HUSO2801195 CT - Glava 26.10.2021
10 30.11.2021 08:30 ELMU0310197 CT - Kičma 28.10.2021
11 30.11.2021 08:30 ALAL2303195 CT - Glava 16.11.2021
12 30.11.2021 08:30 IZHU0409198 CT - Kičma 23.11.2021
13 30.11.2021 08:00 REHE3103952 CT - Kičma 07.10.2021 06.10.2021
14 30.11.2021 08:00 NEBA1611991 CT - Kičma 08.10.2021 05.10.2021
15 30.11.2021 08:00 ZIKA1002197 CT - Kičma 11.10.2021
16 30.11.2021 08:00 NEHA2811195 CT - Kičma 11.10.2021
17 30.11.2021 08:00 FABE0210939 CT - Glava 27.10.2021 19.10.2021
18 30.11.2021 08:00 MIMA1501960 CT - Glava 27.10.2021 22.10.2021
19 30.11.2021 08:00 HADZ1701200 CT - Glava 24.11.2021
20 29.11.2021 10:00 DUCI0108195 CT - Ostalo 11.10.2021
21 29.11.2021 10:00 RASE1506953 CT - Ostalo 09.11.2021 02.11.2021
22 29.11.2021 09:30 KAMA0304197 CT - Ostalo 04.10.2021
23 29.11.2021 09:30 SEBA1108195 CT - Ostalo 20.10.2021
24 29.11.2021 09:30 HUHI0108195 CT - Ostalo 22.10.2021
25 29.11.2021 09:30 SEBA1108195 CT - Ostalo 18.11.2021
26 29.11.2021 08:30 ESOM3101195 CT - Glava 25.10.2021
27 29.11.2021 08:00 ESHE0108985 CT - Kičma 07.10.2021 30.09.2021
28 29.11.2021 08:00 MUKA2307986 CT - Kičma 07.10.2021 29.09.2021
29 29.11.2021 08:00 RUPE1204196 CT - Glava 25.10.2021
30 29.11.2021 08:00 SEFE1903197 CT - Kičma 28.10.2021
31 26.11.2021 10:00 RASU03.05.1 CT - Ostalo 13.10.2021
32 26.11.2021 10:00 EKGU0305962 CT - Ostalo 05.11.2021 01.11.2021
33 26.11.2021 10:00 HACA1611200 CT - Ostalo 24.11.2021
34 26.11.2021 09:30 JOSE3112193 CT - Ostalo 04.10.2021
35 26.11.2021 09:30 RASU03.05.1 CT - Ostalo 13.10.2021
36 26.11.2021 09:30 BOVE1001194 CT - Ostalo 19.10.2021
37 26.11.2021 09:30 SMDE2502194 CT - Ostalo 29.10.2021
38 26.11.2021 09:30 NUPU0206195 CT - Ostalo 15.11.2021
39 26.11.2021 08:30 ZAPE2402194 CT - Glava 21.10.2021
40 26.11.2021 08:30 MIKA1009195 CT - Glava 25.10.2021
41 26.11.2021 08:30 ANNU1705197 CT - Kičma 26.10.2021
42 26.11.2021 08:00 ALSE2309976 CT - Kičma 07.10.2021 29.09.2021
43 26.11.2021 08:00 HEIB2909976 CT - Kičma 08.10.2021 29.09.2021
44 26.11.2021 08:00 MUPA0205971 CT - Kičma 08.10.2021 06.10.2021
45 26.11.2021 08:00 JAFA2908973 CT - Kičma 08.10.2021 06.10.2021
46 26.11.2021 08:00 VEMU1110198 CT - Glava 21.10.2021
47 26.11.2021 08:00 SEBU0407964 CT - Glava 27.10.2021 26.10.2021
48 24.11.2021 10:00 EDME0805971 CT - Ostalo 05.10.2021 09.09.2021
49 24.11.2021 10:00 HASA1904196 CT - Ostalo 15.10.2021
50 24.11.2021 09:30 RAME0306195 CT - Ostalo 15.10.2021
51 24.11.2021 09:30 MUDZ1108196 CT - Ostalo 28.10.2021
52 24.11.2021 09:00 SESI3008193 CT - Ostalo 21.10.2021
53 24.11.2021 09:00 MEHO2201936 CT - Ostalo 27.10.2021 21.10.2021
54 24.11.2021 08:30 ASBA2601195 CT - Glava 18.10.2021
55 24.11.2021 08:30 HASI3008193 CT - Glava 20.10.2021
56 24.11.2021 08:30 ALCI0106194 CT - Glava 16.11.2021
57 24.11.2021 08:00 FUBI3008962 CT - Kičma 06.10.2021 04.10.2021
58 24.11.2021 08:00 ALJU0704937 CT - Kičma 06.10.2021 05.10.2021
59 24.11.2021 08:00 BEHR0108953 CT - Kičma 07.10.2021 30.09.2021
60 24.11.2021 08:00 KEHA2903982 CT - Kičma 08.10.2021 29.09.2021
61 24.11.2021 08:00 ELHA1908199 CT - Glava 18.10.2021
62 24.11.2021 08:00 HUMU0309198 CT - Kičma 18.10.2021
63 23.11.2021 10:00 DUZE2602963 CT - Ostalo 05.10.2021 01.10.2021
64 23.11.2021 09:30 NIDR1105195 CT - Ostalo 11.10.2021
65 23.11.2021 09:30 IZHO2705193 CT - Glava 14.10.2021
66 23.11.2021 09:30 NIRI2506197 CT - Ostalo 15.10.2021
67 23.11.2021 09:30 HASA0306195 CT - Ostalo 19.10.2021
68 23.11.2021 09:30 RETA2803195 CT - Ostalo 28.10.2021
69 23.11.2021 09:00 DABO1103195 CT - Kičma 04.10.2021
70 23.11.2021 09:00 FEAJ2502195 CT - Ostalo 14.10.2021
71 23.11.2021 08:30 MIAR2805197 CT - Glava 18.10.2021
72 23.11.2021 08:30 KAVA0101195 CT - Glava 18.10.2021
73 23.11.2021 08:30 SEGR2107196 CT - Kičma 26.10.2021
74 23.11.2021 08:00 ADU1603953 CT - Ostalo 05.10.2021 04.10.2021
75 23.11.2021 08:00 FASL2011196 CT - Kičma 05.10.2021 30.09.2021
76 23.11.2021 08:00 MIKU1706981 CT - Kičma 08.10.2021 05.10.2021
77 23.11.2021 08:00 VEKO0202962 CT - Glava 09.11.2021 03.11.2021
78 22.11.2021 10:00 SUSE2202199 CT - Ostalo 22.10.2021
79 22.11.2021 10:00 FEKA3110954 CT - Ostalo 03.11.2021 29.10.2021
80 22.11.2021 09:30 LJOP2801195 CT - Ostalo 04.10.2021
81 22.11.2021 09:30 NAMU0102195 CT - Ostalo 11.10.2021
82 22.11.2021 09:30 KAPA1112198 CT - Ostalo 11.10.2021
83 22.11.2021 08:30 AJKR0408196 CT - Kičma 04.10.2021
84 22.11.2021 08:30 BAHA0605196 CT - Kičma 04.10.2021
85 22.11.2021 08:30 ZDMA1407194 CT - Glava 13.10.2021
86 22.11.2021 08:30 SEVE1803195 CT - Glava 14.10.2021
87 22.11.2021 08:30 ZVRA1912196 CT - Kičma 26.10.2021
88 22.11.2021 08:00 BAHA0605196 CT - Kičma 04.10.2021
89 22.11.2021 08:00 SAAV2204196 CT - Kičma 04.10.2021
90 22.11.2021 08:00 HEDE1508958 CT - Kičma 07.10.2021 30.09.2021
91 22.11.2021 08:00 MARA1705194 CT - Glava 28.10.2021
92 19.11.2021 10:00 HIBO2210957 CT - Ostalo 04.08.2021
93 19.11.2021 10:00 SAPU2501962 CT - Ostalo 05.10.2021 30.09.2021
94 19.11.2021 10:00 SAPU2501962 CT - Ostalo 05.10.2021 30.09.2021
95 19.11.2021 09:30 SUGR2202193 CT - Ostalo 21.10.2021
96 19.11.2021 08:30 EMSA1107198 CT - Kičma 04.10.2021
97 19.11.2021 08:30 ZIOR1012196 CT - Kičma 04.10.2021
98 19.11.2021 08:30 AROM1803198 CT - Glava 20.10.2021
99 19.11.2021 08:30 MAPE2701194 CT - Kičma 25.10.2021
100 19.11.2021 08:30 MUIB2606198 CT - Kičma 25.10.2021
101 19.11.2021 08:00 SEDZ1901198 CT - Kičma 04.10.2021
102 19.11.2021 08:00 HAJA2401971 CT - Kičma 05.10.2021 30.09.2021
103 19.11.2021 08:00 AZKR2106197 CT - Glava 12.10.2021
104 18.11.2021 10:00 CEST1503961 CT - Ostalo 06.10.2021 01.10.2021
105 18.11.2021 10:00 EMDE1301956 CT - Ostalo 05.11.2021 29.10.2021
106 18.11.2021 09:30 SUDE1101195 CT - Ostalo 15.10.2021
107 18.11.2021 09:30 HADE0612301 CT - Ostalo 15.10.2021
108 18.11.2021 09:00 ENIM1706195 CT - Ostalo 11.10.2021
109 18.11.2021 08:30 AZPA0106196 CT - Kičma 30.09.2021
110 18.11.2021 08:30 KEKA2111198 CT - Kičma 30.09.2021
111 18.11.2021 08:30 SASM0704196 CT - Kičma 15.10.2021
112 18.11.2021 08:30 SADE0104195 CT - Glava 01.11.2021
113 18.11.2021 08:30 JOJU1503196 CT - Glava 16.11.2021
114 18.11.2021 08:00 BEKU2905195 CT - Kičma 30.09.2021
115 18.11.2021 08:00 RAKA2604958 CT - Kičma 08.10.2021 06.10.2021
116 18.11.2021 08:00 BAAL2711961 CT - Glava 03.11.2021 15.10.2021
117 18.11.2021 08:00 ALBA0903953 CT - Glava 03.11.2021 28.10.2021
118 17.11.2021 10:00 ALSI0210960 CT - Ostalo 06.10.2021 04.10.2021
119 17.11.2021 09:30 FEME2910196 CT - Ostalo 04.10.2021
120 17.11.2021 09:30 SELI0105195 CT - Ostalo 13.10.2021
121 17.11.2021 09:30 ZASE0610196 CT - Ostalo 29.10.2021
122 17.11.2021 08:30 ABKA2611196 CT - Kičma 30.09.2021
123 17.11.2021 08:30 RUHO2906198 CT - Kičma 26.10.2021
124 17.11.2021 08:30 ALLU0302198 CT - Kičma 15.11.2021
125 17.11.2021 08:00 SATU2803197 CT - Kičma 30.09.2021
126 17.11.2021 08:00 SEHU1301195 CT - Glava 26.10.2021
127 16.11.2021 10:00 ZIBA0511958 CT - Ostalo 07.07.2021
128 16.11.2021 10:00 RASE0110195 CT - Ostalo 30.09.2021
129 16.11.2021 10:00 RARO2507194 CT - Ostalo 30.09.2021
130 16.11.2021 09:30 SACA1103196 CT - Ostalo 04.10.2021
131 16.11.2021 09:30 MIOS2610195 CT - Ostalo 12.10.2021
132 16.11.2021 09:30 ARZL19.12.1 CT - Ostalo 13.10.2021
133 16.11.2021 08:30 ADKA1210197 CT - Glava 22.10.2021
134 16.11.2021 08:30 HAST0807195 CT - Glava 02.11.2021
135 16.11.2021 08:00 MAHA2209199 CT - Kičma 25.10.2021
136 16.11.2021 08:00 ALTU0602194 CT - Glava 02.11.2021
137 15.11.2021 10:00 AZPR0403196 CT - Ostalo 30.09.2021
138 15.11.2021 10:00 AZPR0403196 CT - Ostalo 30.09.2021
139 15.11.2021 10:00 MUBA1105952 CT - Ostalo 05.10.2021 30.09.2021
140 15.11.2021 10:00 AZPR0403961 CT - Ostalo 07.10.2021 30.09.2021
141 15.11.2021 10:00 ZARA2212954 CT - Ostalo 27.10.2021 21.10.2021
142 15.11.2021 09:30 VECA2801197 CT - Ostalo 13.10.2021
143 15.11.2021 09:30 DRAL2108193 CT - Ostalo 15.10.2021
144 15.11.2021 09:30 NIKO2004197 CT - Ostalo 19.10.2021
145 15.11.2021 08:30 SEKO2007198 CT - Kičma 13.10.2021
146 15.11.2021 08:30 IMAB0208200 CT - Glava 28.10.2021
147 15.11.2021 08:30 MIGL1903194 CT - Ostalo 28.10.2021
148 15.11.2021 08:30 SAPO0505195 CT - Glava 02.11.2021
149 15.11.2021 08:00 NISU2607198 CT - Glava 22.10.2021
150 15.11.2021 08:00 MEGI2507195 CT - Glava 26.10.2021
151 12.11.2021 10:00 SASM1402964 CT - Ostalo 07.10.2021 30.09.2021
152 12.11.2021 10:00 HASP1408019 CT - Glava 27.10.2021 25.10.2021
153 12.11.2021 09:30 JOSE3112193 CT - Ostalo 04.10.2021
154 12.11.2021 09:30 SEZE0605196 CT - Ostalo 04.10.2021
155 12.11.2021 09:30 NIME1205196 CT - Ostalo 15.10.2021
156 12.11.2021 09:00 HASP1408191 CT - Ostalo 27.10.2021 25.10.2021
157 12.11.2021 08:30 RAMU3011196 CT - Kičma 15.10.2021
158 12.11.2021 08:30 ZIFE2005196 CT - Ostalo 19.10.2021
159 12.11.2021 08:00 SEOR0303197 CT - Kičma 30.09.2021
160 12.11.2021 08:00 MUHA1408199 CT - Glava 26.10.2021
161 12.11.2021 08:00 MUCA2503195 CT - Glava 26.10.2021
162 11.11.2021 10:00 NEBA1311196 CT - Ostalo 11.10.2021
163 11.11.2021 10:00 ERHA26.06.1 CT - Ostalo 14.10.2021
164 11.11.2021 09:30 IVPE1608195 CT - Ostalo 29.09.2021
165 11.11.2021 09:30 DURA1406195 CT - Ostalo 04.10.2021
166 11.11.2021 09:00 ISOC05.08.1 CT - Ostalo 09.08.2021
167 11.11.2021 08:30 MIGA0210196 CT - Kičma 15.10.2021
168 11.11.2021 08:30 HUKA1010196 CT - Glava 19.10.2021
169 11.11.2021 08:30 SEMU2105197 CT - Glava 22.10.2021
170 11.11.2021 08:00 DAGA0407202 CT - Glava 26.10.2021
171 11.11.2021 08:00 FANU2511957 CT - Glava 04.11.2021 26.10.2021
172 10.11.2021 10:00 IZME2903973 CT - Ostalo 07.10.2021 30.09.2021
173 10.11.2021 10:00 IZME2903973 CT - Ostalo 07.10.2021 30.09.2021
174 10.11.2021 09:30 LUDE0404196 CT - Ostalo 04.10.2021
175 10.11.2021 08:30 NEFE1901197 CT - Glava 15.10.2021
176 10.11.2021 08:30 SEMA0507197 CT - Glava 19.10.2021
177 10.11.2021 08:30 ALJU2408198 CT - Kičma 20.10.2021
178 10.11.2021 08:00 SETO1612195 CT - Glava 15.10.2021
179 10.11.2021 08:00 MUST2805968 CT - Glava 03.11.2021 28.10.2021
180 09.11.2021 10:00 RAOS1009964 CT - Ostalo 13.09.2021 09.09.2021
181 09.11.2021 10:00 SUKU0109972 Ergometrija 24.09.2021
182 09.11.2021 10:00 IZDA0507195 CT - Ostalo 04.10.2021
183 09.11.2021 09:30 NASL2811196 CT - Ostalo 12.10.2021
184 09.11.2021 09:30 NICA2301198 CT - Kičma 14.10.2021
185 09.11.2021 09:30 ZADZ0607195 CT - Ostalo 18.10.2021
186 09.11.2021 09:00 SIRE1408963 Ultrazvuk Srca 24.09.2021
187 09.11.2021 08:30 JALI1507197 CT - Ostalo 11.10.2021
188 09.11.2021 08:30 BESA2408196 CT - Glava 14.10.2021
189 09.11.2021 08:30 FABU0210195 CT - Glava 15.10.2021
190 09.11.2021 08:30 FAKA1209196 CT - Glava 02.11.2021
191 09.11.2021 08:00 ANZE3007193 CT - Glava 14.10.2021
192 08.11.2021 10:00 EDBA2004958 CT - Ostalo 13.09.2021 07.09.2021
193 08.11.2021 10:00 NAMA1404949 Ergometrija 23.09.2021
194 08.11.2021 10:00 HABR0906193 CT - Ostalo 29.09.2021
195 08.11.2021 09:45 NAMA1404949 Ultrazvuk Srca 23.09.2021
196 08.11.2021 09:30 EKZI0608953 Ultrazvuk Srca 23.09.2021
197 08.11.2021 09:30 VAKA1903194 CT - Ostalo 14.10.2021
198 08.11.2021 09:15 RECO1605949 Ultrazvuk Srca 23.09.2021
199 08.11.2021 09:00 DABO1103958 Ultrazvuk Srca 23.09.2021
200 08.11.2021 09:00 RABA2002196 CT - Glava 14.10.2021
201 08.11.2021 09:00 HABA0812196 CT - Glava 01.11.2021
202 08.11.2021 08:00 MEAS2504197 CT - Glava 13.10.2021
203 08.11.2021 08:00 AMMA0706199 CT - Kičma 13.10.2021
204 05.11.2021 10:00 SECU3005978 CT - Ostalo 13.09.2021 08.09.2021
205 05.11.2021 10:00 RUVR2403965 CT - Ostalo 13.09.2021 08.09.2021
206 05.11.2021 10:00 CVMI1004195 CT - Ostalo 21.10.2021
207 05.11.2021 09:30 VAHA10.09.1 CT - Ostalo 10.08.2021
208 05.11.2021 09:30 VAKA1903194 CT - Ostalo 14.10.2021
209 05.11.2021 09:00 AZSA1509196 Ultrazvuk Srca 04.06.2021
210 05.11.2021 08:30 REMU0211196 CT - Glava 12.10.2021
211 05.11.2021 08:30 MUBE03.08.1 CT - Glava 13.10.2021
212 05.11.2021 08:30 VEAD0703199 CT - Glava 01.11.2021
213 05.11.2021 08:00 DAPR2806967 CT - Kičma 06.10.2021 05.10.2021
214 05.11.2021 08:00 SEOM1101198 CT - Glava 12.10.2021
215 04.11.2021 10:00 ISPI1109974 CT - Ostalo 30.07.2021
216 04.11.2021 10:00 NAVA2612969 CT - Ostalo 06.10.2021 05.10.2021
217 04.11.2021 09:30 VEDR0506196 CT - Ostalo 12.10.2021
218 04.11.2021 09:00 METU2305196 CT - Ostalo 11.10.2021
219 04.11.2021 08:30 EDSE1705195 CT - Glava 12.10.2021
220 04.11.2021 08:00 MUDE2101194 CT - Glava 11.10.2021
221 04.11.2021 08:00 EDHO1804198 CT - Kičma 12.10.2021
222 03.11.2021 10:00 BAOM0401938 CT - Ostalo 10.09.2021 08.09.2021
223 03.11.2021 10:00 HISA1510960 CT - Ostalo 07.10.2021 03.11.2021
224 03.11.2021 08:30 MEDE0903195 CT - Kičma 30.09.2021
225 03.11.2021 08:30 ZARI1909195 CT - Glava 11.10.2021
226 03.11.2021 08:30 EDSA2905197 CT - Glava 29.10.2021
227 03.11.2021 08:00 HACI2501197 CT - Glava 11.10.2021
228 03.11.2021 08:00 ENHE2509197 CT - Glava 11.10.2021
229 02.11.2021 10:00 SEHA25.09.1 CT - Ostalo 29.09.2021
230 02.11.2021 10:00 ISHA1801195 CT - Ostalo 04.10.2021
231 02.11.2021 08:00 REAL14.10.1 CT - Kičma 16.09.2021
232 02.11.2021 08:00 MERI1501196 CT - Kičma 29.09.2021
233 02.11.2021 08:00 SERA2501959 CT - Glava 08.10.2021 30.09.2021
234 02.11.2021 08:00 IVLU0911940 CT - Glava 08.10.2021 30.09.2021
235 02.11.2021 08:00 LJAN0802956 CT - Ostalo 08.10.2021 06.10.2021
236 02.11.2021 08:00 NUMA1010195 CT - Glava 11.10.2021
237 01.11.2021 10:00 DIAJ1509953 CT - Ostalo 07.10.2021 30.09.2021
238 01.11.2021 09:30 AMSA0507956 Ultrazvuk Srca 02.04.2021
239 01.11.2021 09:00 SEJU2904979 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
240 01.11.2021 09:00 FIMU0301196 CT - Glava 30.09.2021
241 01.11.2021 08:30 JOBA2705196 CT - Ostalo 30.09.2021
242 01.11.2021 08:30 SASK0614252 CT - Kičma 04.10.2021
243 01.11.2021 08:00 HAOS0109196 CT - Kičma 16.09.2021
244 01.11.2021 08:00 LJTR1209954 CT - Glava 05.10.2021 01.11.2021
245 01.11.2021 08:00 RECE1901957 CT - Glava 08.10.2021 05.10.2021
246 01.11.2021 08:00 19REČeliko CT - Glava 08.10.2021 30.09.2021
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.10.2021 10:00 SAOD14.1.19 CT - Ostalo 06.08.2021
2 29.10.2021 10:00 NIHA2511959 CT - Ostalo 13.09.2021 09.09.2021
3 29.10.2021 10:00 MUHO1012957 CT - Ostalo 13.09.2021 30.08.2021
4 29.10.2021 09:30 NEMA2908197 CT - Ostalo 29.09.2021
5 29.10.2021 09:15 ZILU2008960 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
6 29.10.2021 09:00 MEMU1005965 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
7 29.10.2021 08:30 ZUBO2910195 CT - Glava 29.09.2021
8 29.10.2021 08:30 NESU2705195 CT - Glava 29.09.2021
9 29.10.2021 08:00 ALMU2604966 CT - Kičma 13.09.2021 07.09.2021
10 29.10.2021 08:00 ARKO2507199 CT - Kičma 30.09.2021
11 28.10.2021 09:30 FEDE0201196 CT - Ostalo 11.10.2021
12 28.10.2021 08:00 SAAD3011979 CT - Kičma 13.09.2021 10.09.2021
13 28.10.2021 08:00 VABA1405197 CT - Glava 21.10.2021
14 27.10.2021 10:00 SIJU1301947 CT - Ostalo 06.10.2021 04.10.2021
15 27.10.2021 09:00 SAMU2101001 CT - Ostalo 06.10.2021 27.10.2021
16 27.10.2021 08:30 SEMA2504194 CT - Kičma 29.09.2021
17 27.10.2021 08:30 MIBI2707195 CT - Ostalo 12.10.2021
18 27.10.2021 08:00 VAZA0711967 CT - Kičma 13.09.2021
19 27.10.2021 08:00 ADSI2003196 CT - Kičma 04.10.2021
20 27.10.2021 08:00 IMAB0208200 CT - Glava 21.10.2021
21 26.10.2021 10:00 NUHA0609196 CT - Ostalo 30.09.2021
22 26.10.2021 09:30 HASP1408201 CT - Glava 14.10.2021
23 26.10.2021 09:00 HASP1408201 CT - Ostalo 14.10.2021
24 26.10.2021 08:30 SASK1404198 CT - Kičma 04.10.2021
25 26.10.2021 08:30 ADVA07.03.1 CT - Ostalo 13.10.2021
26 26.10.2021 08:00 SEDE1212966 CT - Glava 18.08.2021
27 26.10.2021 08:00 SAGR0508973 CT - Kičma 13.09.2021 01.09.2021
28 25.10.2021 10:00 SAIM2908979 CT - Ostalo 13.09.2021 08.09.2021
29 25.10.2021 10:00 NELU2508196 CT - Ostalo 30.09.2021
30 25.10.2021 09:15 HASK0207940 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
31 25.10.2021 09:15 ALKU2005968 Ultrazvuk Srca 02.04.2021
32 25.10.2021 09:00 MAKU2106941 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
33 25.10.2021 09:00 OMFR0603196 CT - Ostalo 29.09.2021
34 25.10.2021 08:00 EMMO2503198 CT - Kičma 30.09.2021
35 25.10.2021 08:00 DAGA0407202 CT - Glava 20.10.2021
36 22.10.2021 10:00 RASE2508200 CT - Ostalo 12.10.2021
37 22.10.2021 09:30 ZIDU0201964 Ultrazvuk Srca 02.04.2021
38 22.10.2021 09:15 VAZI1308961 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
39 22.10.2021 09:00 SESU1812962 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
40 22.10.2021 08:30 EDFE0612198 CT - Kičma 29.09.2021
41 22.10.2021 08:00 ENGO3003952 CT - Kičma 13.09.2021 01.09.2021
42 22.10.2021 08:00 MUET0706195 CT - Glava 16.09.2021
43 22.10.2021 08:00 SEGR1509196 CT - Glava 16.09.2021
44 22.10.2021 08:00 BESK1701200 CT - Glava 14.10.2021
45 21.10.2021 10:00 DZOS1403968 CT - Ostalo 10.09.2021 07.09.2021
46 21.10.2021 10:00 SAMA1302196 CT - Ostalo 30.09.2021
47 21.10.2021 09:30 NAJA2001954 Ultrazvuk Srca 02.04.2021
48 21.10.2021 09:30 SEBE0807195 CT - Ostalo 29.09.2021
49 21.10.2021 08:00 SASA2103197 CT - Kičma 29.09.2021
50 21.10.2021 08:00 ENKA2904989 CT - Glava 06.10.2021 01.10.2021
51 21.10.2021 08:00 AMFI1709984 CT - Glava 06.10.2021 04.10.2021
52 21.10.2021 08:00 ALCR2005974 CT - Glava 06.10.2021 04.10.2021
53 20.10.2021 10:00 VAAL0801976 CT - Ostalo 06.10.2021 01.10.2021
54 20.10.2021 09:00 NEOK1012197 CT - Kičma 29.09.2021
55 20.10.2021 08:30 NAMU1711200 CT - Glava 15.10.2021
56 19.10.2021 11:00 FRVI2109948 CT - Ostalo 08.10.2021 30.09.2021
57 19.10.2021 10:00 OSCO15.06.1 CT - Ostalo 11.08.2021
58 19.10.2021 08:30 NIBA0611197 CT - Kičma 29.09.2021
59 19.10.2021 08:30 DZZA0405196 CT - Glava 04.10.2021
60 19.10.2021 08:00 ASMA2307195 CT - Kičma 16.09.2021
61 19.10.2021 08:00 HATE1106197 CT - Glava 04.10.2021
62 18.10.2021 10:00 ILPA0908195 CT - Ostalo 30.09.2021
63 18.10.2021 10:00 ANKO1007946 CT - Ostalo 05.10.2021 29.09.2021
64 18.10.2021 09:30 HUSK0105935 Ultrazvuk Srca 02.04.2021
65 18.10.2021 09:30 NEKA17.01.1 CT - Ostalo 10.08.2021
66 18.10.2021 09:15 SEDU0208964 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
67 18.10.2021 09:00 EMTO0302976 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
68 18.10.2021 08:15 MIMA1103195 CT - Glava 29.09.2021
69 18.10.2021 08:00 SAOR3001199 CT - Glava 29.09.2021
70 18.10.2021 08:00 AZME0102193 CT - Glava 04.10.2021
71 15.10.2021 10:00 ZMU0401195 CT - Ostalo 04.10.2021
72 15.10.2021 09:30 IDKA2705952 Ultrazvuk Srca 02.04.2021
73 15.10.2021 09:30 ALAB01.04.1 CT - Ostalo 10.08.2021
74 15.10.2021 09:30 ADZU20.05.1 CT - Ostalo 12.08.2021
75 15.10.2021 09:15 HUBE1306935 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
76 15.10.2021 09:00 DOAN1012948 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
77 15.10.2021 08:30 SAFO15.07.1 CT - Glava 29.09.2021
78 15.10.2021 08:30 BOCU0308199 CT - Kičma 30.09.2021
79 15.10.2021 08:00 IVFI0406194 CT - Kičma 16.09.2021
80 14.10.2021 10:00 MIDU2508969 CT - Ostalo 20.08.2021
81 14.10.2021 10:00 ALRI1007197 CT - Ostalo 16.09.2021
82 14.10.2021 09:30 HADU09.12.1 CT - Ostalo 10.08.2021
83 14.10.2021 08:30 EMCE0305197 CT - Glava 29.09.2021
84 14.10.2021 08:30 HASA0501196 CT - Kičma 11.10.2021
85 14.10.2021 08:00 NESU1710197 CT - Kičma 16.09.2021
86 14.10.2021 08:00 MICA1903197 CT - Glava 16.09.2021
87 13.10.2021 10:00 DABA0311972 CT - Ostalo 29.07.2021
88 13.10.2021 10:00 ZUME1911196 CT - Ostalo 04.10.2021
89 13.10.2021 08:00 ZIGA2503958 CT - Ostalo 20.08.2021 17.08.2021
90 13.10.2021 08:00 JOSE1111193 CT - Glava 29.09.2021
91 13.10.2021 08:00 EDOM1404985 CT - Glava 08.10.2021 06.10.2021
92 12.10.2021 10:00 JAKU2009960 CT - Ostalo 27.07.2021
93 12.10.2021 10:00 SABE3001196 CT - Ostalo 30.07.2021
94 12.10.2021 10:00 KOBI1104954 CT - Ostalo 20.08.2021 17.08.2021
95 12.10.2021 09:30 KAME1401963 Ultrazvuk Srca 02.04.2021
96 11.10.2021 10:00 NEKO1712968 CT - Ostalo 24.06.2021
97 11.10.2021 10:00 BEAV0809951 CT - Ostalo 28.07.2021
98 11.10.2021 10:00 ZOKR0702958 CT - Ostalo 06.10.2021 11.10.2021
99 11.10.2021 10:00 GOKR0702958 CT - Ostalo 06.10.2021 01.10.2021
100 11.10.2021 09:15 MUBR1904944 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
101 11.10.2021 09:00 JAZU1101956 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
102 11.10.2021 09:00 NKA2809970 CT - Ostalo 17.08.2021
103 11.10.2021 08:00 SESO2107196 CT - Kičma 16.09.2021
104 08.10.2021 10:00 AIPU0808979 CT - Ostalo 16.07.2021
105 08.10.2021 09:30 RASI0110938 Ultrazvuk Srca 02.04.2021
106 08.10.2021 09:15 MUFI0407948 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
107 08.10.2021 09:00 RACO2604957 CT - Ostalo 26.07.2021
108 08.10.2021 09:00 SUPR1102958 CT - Ostalo 18.08.2021
109 08.10.2021 08:00 ADJU3001196 CT - Glava 16.09.2021
110 07.10.2021 10:00 RAPA1312950 CT - Ostalo 09.07.2021
111 07.10.2021 10:00 EKHO1708967 CT - Ostalo 23.07.2021
112 07.10.2021 10:00 FAIV0201947 CT - Ostalo 16.08.2021
113 07.10.2021 08:00 ZAHA1601965 CT - Kičma 20.08.2021 09.08.2021
114 06.10.2021 10:00 ISBE2807963 CT - Ostalo 30.06.2021
115 06.10.2021 08:00 JEDO1112946 CT - Kičma 20.08.2021
116 06.10.2021 08:00 ZLBI1204964 CT - Kičma 20.08.2021 13.08.2021
117 06.10.2021 08:00 EMAD3108975 CT - Glava 13.09.2021 10.09.2021
118 05.10.2021 10:00 FISE0204966 CT - Ostalo 07.07.2021
119 05.10.2021 10:00 INHA3008959 CT - Ostalo 14.07.2021
120 05.10.2021 10:00 SACU0105956 CT - Ostalo 13.08.2021
121 05.10.2021 10:00 DZHI1709199 CT - Ostalo 30.09.2021
122 05.10.2021 08:00 SADE1810997 CT - Kičma 30.06.2021
123 05.10.2021 08:00 MAZE1408942 CT - Glava 13.09.2021 09.09.2021
124 04.10.2021 10:00 LJRE3012978 CT - Ostalo 10.06.2021
125 04.10.2021 10:00 SEBE2508948 CT - Ostalo 09.07.2021
126 04.10.2021 10:00 VEHU18.05.1 CT - Ostalo 05.08.2021
127 04.10.2021 09:15 RAMU2904956 Ultrazvuk Srca 02.04.2021 01.01.1970
128 04.10.2021 08:00 EMKO1710970 CT - Ostalo 14.07.2021
129 04.10.2021 08:00 ERHE2302973 CT - Kičma 13.09.2021 10.09.2021
130 04.10.2021 08:00 SEJA2007967 CT - Glava 13.09.2021 09.09.2021
131 04.10.2021 08:00 SEJA2007967 CT - Glava 13.09.2021 09.09.2021
132 01.10.2021 10:00 EZSM0204960 CT - Ostalo 21.06.2021
133 01.10.2021 10:00 ENUZ2007960 CT - Ostalo 13.07.2021
134 01.10.2021 10:00 ZIBI1502958 CT - Ostalo 22.07.2021
135 01.10.2021 10:00 SEDE02.10.1 CT - Ostalo 10.08.2021
136 01.10.2021 09:30 GOKO2201950 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
137 01.10.2021 09:15 BEME2905966 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
138 01.10.2021 09:00 BOPO2212968 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
139 01.10.2021 08:00 ANDO0204969 CT - Ostalo 20.08.2021 09.08.2021
140 01.10.2021 08:00 MUEF2705968 CT - Ostalo 13.09.2021 09.09.2021
141 01.10.2021 08:00 ESAD2304976 CT - Kičma 13.09.2021 08.09.2021
142 01.10.2021 08:00 STLO2308941 CT - Glava 13.09.2021 09.09.2021
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.09.2021 10:00 SAJU1604494 CT - Ostalo 20.08.2021
2 30.09.2021 09:00 SUSA03.09.1 CT - Ostalo 06.08.2021
3 30.09.2021 08:00 PEST0311963 CT - Kičma 20.08.2021 09.08.2021
4 30.09.2021 08:00 BELE1602975 CT - Kičma 10.09.2021 09.09.2021
5 29.09.2021 10:00 NUNU02.03.1 CT - Ostalo 11.08.2021
6 29.09.2021 10:00 LEVO0506986 CT - Ostalo 20.08.2021
7 29.09.2021 09:30 ZAGA21.02.1 CT - Ostalo 11.08.2021
8 29.09.2021 08:00 MUDE2012957 CT - Kičma 20.08.2021 17.08.2021
9 29.09.2021 08:00 MIBE3005971 CT - Kičma 10.09.2021 08.09.2021
10 29.09.2021 08:00 SEHA1701197 CT - Glava 16.09.2021
11 28.09.2021 10:00 SEAV23.09.1 CT - Ostalo 09.08.2021
12 28.09.2021 10:00 BESK02.01.1 CT - Ostalo 09.08.2021
13 28.09.2021 10:00 BABA0208946 CT - Ostalo 17.08.2021
14 28.09.2021 08:00 FADE3004942 CT - Kičma 20.08.2021 17.08.2021
15 27.09.2021 10:00 AHIS2001947 CT - Ostalo 17.06.2021
16 27.09.2021 10:00 SASM2306194 CT - Ostalo 30.07.2021
17 27.09.2021 10:00 ADMU1601955 CT - Ostalo 20.08.2021 17.08.2021
18 27.09.2021 10:00 ZEHU2011968 CT - Ostalo 13.09.2021 03.09.2021
19 27.09.2021 10:00 KEBE1611954 CT - Ostalo 13.09.2021 10.09.2021
20 27.09.2021 09:30 FAOS2907967 Ultrazvuk Srca 16.03.2021
21 27.09.2021 09:30 NATA15.05.1 CT - Ostalo 11.08.2021
22 27.09.2021 08:00 ADSM0605950 CT - Kičma 20.08.2021 17.08.2021
23 27.09.2021 08:00 ZIAH2107970 CT - Kičma 20.08.2021 16.08.2021
24 24.09.2021 10:00 SABE2403971 CT - Ostalo 22.07.2021
25 24.09.2021 10:00 ZUBU2903947 CT - Ostalo 02.08.2021
26 24.09.2021 10:00 REFO30.01.1 CT - Ostalo 06.08.2021
27 24.09.2021 10:00 AZSM2609960 CT - Ostalo 20.08.2021 17.08.2021
28 24.09.2021 09:00 REFO30- CT - Ostalo 06.08.2021
29 24.09.2021 08:00 AHHO0109942 CT - Kičma 20.08.2021 17.08.2021
30 24.09.2021 08:00 ASCE0403970 CT - Kičma 20.08.2021 17.08.2021
31 23.09.2021 10:00 ZEHU2011968 CT - Ostalo 20.08.2021
32 23.09.2021 10:00 RASE0105959 CT - Ostalo 20.08.2021 17.08.2021
33 23.09.2021 10:00 ENKU0706944 CT - Ostalo 20.08.2021 23.09.2021
34 23.09.2021 09:00 SABI0912961 CT - Ostalo 29.07.2021
35 22.09.2021 10:00 SEBU1609198 CT - Ostalo 05.08.2021
36 22.09.2021 10:00 SEBU16.09.1 CT - Ostalo 05.08.2021
37 22.09.2021 10:00 SALU1503954 CT - Ostalo 17.08.2021
38 22.09.2021 10:00 MIBO3005966 CT - Ostalo 17.08.2021
39 22.09.2021 10:00 SESO1509956 CT - Ostalo 20.08.2021 10.08.2021
40 22.09.2021 08:00 EMME2904989 CT - Kičma 18.08.2021
41 22.09.2021 08:00 BESU1911954 CT - Glava 20.08.2021 22.09.2021
42 22.09.2021 08:00 ALZE3101974 CT - Kičma 20.08.2021
43 21.09.2021 10:00 DUSA0710956 CT - Ostalo 29.07.2021
44 21.09.2021 10:00 EDHA1510945 CT - Ostalo 02.08.2021
45 21.09.2021 10:00 HAHA0105963 CT - Ostalo 13.08.2021
46 21.09.2021 10:00 RADA0610939 CT - Ostalo 16.08.2021
47 21.09.2021 10:00 HAMU0409951 CT - Ostalo 20.08.2021
48 21.09.2021 10:00 HAMU0409851 CT - Ostalo 20.08.2021
49 21.09.2021 10:00 DZJA1405995 CT - Glava 20.08.2021 18.08.2021
50 21.09.2021 08:00 NEBA07.06.1 CT - Kičma 06.08.2021
51 21.09.2021 08:00 MUOS0305970 CT - Kičma 18.08.2021
52 21.09.2021 08:00 MIMI0309953 CT - Kičma 18.08.2021
53 21.09.2021 08:00 SABE0507979 CT - Glava 20.08.2021 20.08.2021
54 20.09.2021 10:00 MIGO2907958 CT - Ostalo 08.07.2021
55 20.09.2021 10:00 LEGV3112955 CT - Ostalo 16.07.2021
56 20.09.2021 10:00 JOTO1011952 CT - Ostalo 13.08.2021
57 20.09.2021 10:00 HASO0204967 CT - Kičma 13.08.2021
58 20.09.2021 10:00 SABA1809956 CT - Kičma 17.08.2021
59 20.09.2021 10:00 HAHE08.11.1 CT - Ostalo 18.08.2021
60 20.09.2021 09:30 MITA01.07.1 CT - Ostalo 10.08.2021
61 20.09.2021 08:00 FAHR0106962 CT - Kičma 13.08.2021
62 20.09.2021 08:00 ALHR2606978 CT - Kičma 17.08.2021
63 20.09.2021 08:00 DZSU0807971 CT - Glava 20.08.2021 16.08.2021
64 20.09.2021 08:00 NESI1904972 CT - Glava 20.08.2021 20.09.2021
65 17.09.2021 13:20 FAAH29.03.1 CT - Glava 16.09.2021
66 17.09.2021 10:00 NADI1609959 CT - Ostalo 05.07.2021
67 17.09.2021 10:00 FACE1202967 CT - Ostalo 29.07.2021
68 17.09.2021 10:00 SICI0504953 CT - Ostalo 04.08.2021
69 17.09.2021 10:00 CEFA1104954 CT - Ostalo 13.08.2021
70 17.09.2021 09:00 BEDI2506196 CT - Ostalo 12.08.2021
71 17.09.2021 08:00 AIAH1406964 CT - Kičma 13.08.2021
72 17.09.2021 08:00 NAHA0804962 CT - Kičma 17.08.2021
73 17.09.2021 08:00 ZAMA0805963 CT - Ostalo 17.08.2021
74 17.09.2021 08:00 HAZA1006944 CT - Kičma 17.08.2021
75 16.09.2021 10:00 NEZI1310984 CT - Ostalo 21.06.2021
76 16.09.2021 10:00 FIBE1209967 CT - Ostalo 23.07.2021
77 16.09.2021 10:00 SAKA0905959 CT - Ostalo 04.08.2021 28.07.2021
78 16.09.2021 10:00 HAKA27.09.1 CT - Ostalo 12.08.2021
79 16.09.2021 08:30 VABE02.11.1 CT - Kičma 12.08.2021
80 16.09.2021 08:30 FAIB11.12.1 CT - Kičma 12.08.2021
81 16.09.2021 08:00 SAKO1409984 CT - Kičma 13.08.2021
82 16.09.2021 08:00 FAHA1512968 CT - Kičma 17.08.2021
83 16.09.2021 08:00 BADE0212965 CT - Glava 20.08.2021
84 16.09.2021 08:00 FASM2701195 CT - Glava 15.09.2021
85 15.09.2021 10:00 FAAJ1302953 CT - Ostalo 17.06.2021
86 15.09.2021 10:00 VAKO0605961 CT - Ostalo 04.08.2021
87 15.09.2021 10:00 ALRI1.08.19 CT - Ostalo 06.08.2021
88 15.09.2021 10:00 09HADžordi CT - Ostalo 16.08.2021
89 15.09.2021 10:00 MIKA1303946 CT - Ostalo 20.08.2021
90 15.09.2021 09:00 MIJO1504945 Ultrazvuk Srca 15.03.2021
91 15.09.2021 08:30 FAFE26.05.1 CT - Kičma 12.08.2021
92 15.09.2021 08:30 MIFE06.05.1 CT - Kičma 12.08.2021
93 15.09.2021 08:30 SMTA11.07.1 CT - Kičma 12.08.2021
94 15.09.2021 08:00 SEDE12.12.1 CT - Glava 10.08.2021
95 15.09.2021 08:00 ZLBE1304965 CT - Kičma 17.08.2021
96 14.09.2021 10:00 RASA1101949 CT - Ostalo 17.06.2021
97 14.09.2021 10:00 AIUZ1601972 CT - Ostalo 28.07.2021
98 14.09.2021 10:00 27ASDurmo CT - Ostalo 16.08.2021
99 14.09.2021 09:30 EMSM19.08.1 CT - Ostalo 11.08.2021
100 14.09.2021 09:00 HASK0102953 CT - Ostalo 04.08.2021
101 14.09.2021 09:00 BEIK25.02.1 CT - Ostalo 05.08.2021
102 14.09.2021 08:30 EMSM19.08.1 CT - Glava 10.08.2021
103 14.09.2021 08:00 NIGO30.12.1 CT - Kičma 10.08.2021
104 14.09.2021 08:00 SEAH1008976 CT - Kičma 18.08.2021
105 14.09.2021 08:00 EDR1603979 CT - Glava 20.08.2021 09.08.2021
106 14.09.2021 08:00 AMKO08.09.1 CT - Kičma 10.09.2021 06.09.2021
107 13.09.2021 10:00 LIPL2602980 CT - Ostalo 27.05.2021 21.05.2021
108 13.09.2021 10:00 SESM1509967 CT - Ostalo 19.07.2021
109 13.09.2021 10:00 ZUVE3004949 CT - Ostalo 28.07.2021
110 13.09.2021 10:00 BESA1807954 CT - Ostalo 02.08.2021
111 13.09.2021 10:00 SADE16.09.1 CT - Ostalo 10.08.2021
112 13.09.2021 10:00 MIMA1601955 CT - Ostalo 13.08.2021
113 13.09.2021 10:00 SAIS0303960 CT - Ostalo 17.08.2021
114 13.09.2021 09:15 HAMU3101947 Ultrazvuk Srca 15.03.2021
115 13.09.2021 09:00 RASP1407936 Ultrazvuk Srca 15.03.2021
116 13.09.2021 08:30 RISA12.01.1 CT - Kičma 11.08.2021
117 13.09.2021 08:00 JEJU1805949 CT - Glava 07.06.2021 17.08.2021
118 13.09.2021 08:00 MISM02.06.1 CT - Kičma 11.08.2021
119 13.09.2021 08:00 MUIS08.02.1 CT - Kičma 11.08.2021
120 13.09.2021 08:00 SUDI0103959 CT - Kičma 18.08.2021
121 13.09.2021 08:00 SUCO1003963 CT - Glava 18.08.2021
122 10.09.2021 10:00 DITO1049611 CT - Ostalo 25.06.2021 14.06.2021
123 10.09.2021 10:00 MUMU1802963 CT - Ostalo 19.07.2021
124 10.09.2021 10:00 SEPI1010961 CT - Ostalo 29.07.2021
125 10.09.2021 10:00 FACO1209956 CT - Ostalo 04.08.2021
126 10.09.2021 10:00 VETE2807954 CT - Ostalo 13.08.2021
127 10.09.2021 10:00 RUSI2906982 CT - Ostalo 17.08.2021
128 10.09.2021 09:15 ISME1803947 Ultrazvuk Srca 15.03.2021
129 10.09.2021 09:00 VJKA0906940 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
130 10.09.2021 09:00 ADKA2706974 CT - Ostalo 23.07.2021
131 10.09.2021 08:30 SESE11.04.1 CT - Kičma 10.08.2021
132 10.09.2021 08:30 ENSA05.02.1 CT - Kičma 12.08.2021
133 10.09.2021 08:00 DESI21.12.1 CT - Kičma 10.08.2021
134 10.09.2021 08:00 ZIMA17.08.1 CT - Kičma 10.08.2021
135 10.09.2021 08:00 JABA27.03.1 CT - Kičma 10.08.2021
136 10.09.2021 08:00 ZUOR2206973 CT - Glava 17.08.2021
137 10.09.2021 08:00 NISK0109937 CT - Glava 17.08.2021
138 09.09.2021 17:00 AIPA1807952 CT - Glava 13.07.2021
139 09.09.2021 10:00 SEHA1008957 CT - Ostalo 24.06.2021
140 09.09.2021 10:00 06OSGlumče CT - Ostalo 13.08.2021
141 09.09.2021 10:00 EMSI0805961 CT - Ostalo 16.08.2021
142 09.09.2021 09:30 FAOP26.08.1 CT - Ostalo 12.08.2021
143 09.09.2021 09:00 UZPO0402940 CT - Ostalo 26.07.2021
144 09.09.2021 08:30 HIBE09.12.1 CT - Kičma 10.08.2021
145 09.09.2021 08:30 NEPA24.11.1 CT - Kičma 12.08.2021
146 09.09.2021 08:00 FASM26.03.1 CT - Kičma 10.08.2021
147 09.09.2021 08:00 SECI10.07.1 CT - Kičma 10.08.2021
148 08.09.2021 10:00 VEBE1708946 CT - Ostalo 24.06.2021
149 08.09.2021 10:00 NUHO0406952 CT - Ostalo 16.07.2021
150 08.09.2021 10:00 SASA2102951 CT - Ostalo 22.07.2021
151 08.09.2021 10:00 ALNA2404962 CT - Ostalo 28.07.2021
152 08.09.2021 10:00 FUAL0309965 CT - Ostalo 13.08.2021
153 08.09.2021 10:00 HAME3008974 CT - Ostalo 16.08.2021
154 08.09.2021 09:00 ESKA1412955 CT - Ostalo 17.08.2021
155 08.09.2021 08:00 RAPI04.02.1 CT - Kičma 09.08.2021
156 08.09.2021 08:00 SABE17.01.1 CT - Kičma 09.08.2021
157 08.09.2021 08:00 RAPA28.07.1 CT - Kičma 10.08.2021
158 08.09.2021 08:00 NAMA1404949 CT - Glava 16.08.2021
159 08.09.2021 08:00 NEPA0608967 CT - Glava 17.08.2021
160 07.09.2021 10:00 ARBU0205985 CT - Ostalo 10.06.2021
161 07.09.2021 10:00 MIDU0804954 CT - Ostalo 25.06.2021 15.06.2021
162 07.09.2021 10:00 VLPA1107956 CT - Ostalo 28.07.2021
163 07.09.2021 10:00 ATSK1010949 CT - Ostalo 04.08.2021
164 07.09.2021 10:00 BAIS0503944 CT - Glava 13.08.2021
165 07.09.2021 10:00 IFAL3101956 CT - Ostalo 16.08.2021
166 07.09.2021 10:00 MEAF0507967 CT - Ostalo 20.08.2021
167 07.09.2021 08:00 SAJA25.05.1 CT - Kičma 09.08.2021
168 07.09.2021 08:00 ZLBO19.06.1 CT - Kičma 09.08.2021
169 07.09.2021 08:00 MIDE01.03.1 CT - Kičma 09.08.2021
170 07.09.2021 08:00 EDPE13.10.1 CT - Kičma 09.08.2021
171 07.09.2021 08:00 ZUHE1505938 CT - Glava 13.08.2021
172 07.09.2021 08:00 SUBU2310964 CT - Glava 13.08.2021
173 06.09.2021 10:00 IZKR2604979 CT - Ostalo 31.05.2021 27.05.2021
174 06.09.2021 10:00 BAMA2903962 CT - Ostalo 07.07.2021
175 06.09.2021 10:00 BAMA2903962 CT - Ostalo 07.07.2021
176 06.09.2021 10:00 MEME1110958 CT - Ostalo 28.07.2021
177 06.09.2021 10:00 ESSM1106950 CT - Ostalo 04.08.2021
178 06.09.2021 09:00 IFNA1805954 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
179 06.09.2021 09:00 SEKA1512936 CT - Ostalo 26.07.2021
180 06.09.2021 08:30 AMSA14.09.1 CT - Glava 12.08.2021
181 06.09.2021 08:30 HAHA28.06.1 CT - Glava 12.08.2021
182 06.09.2021 08:30 HAHA28.06.1 CT - Glava 12.08.2021
183 06.09.2021 08:00 ISSU2705975 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
184 06.09.2021 08:00 HACI12.03.1 CT - Kičma 06.08.2021
185 06.09.2021 08:00 CIHA12.03.1 CT - Kičma 06.08.2021
186 06.09.2021 08:00 MIKA17.07.1 CT - Kičma 09.08.2021
187 06.09.2021 08:00 NIGO30.12.1 CT - Kičma 09.08.2021
188 06.09.2021 08:00 HUTU11.10.1 CT - Kičma 10.08.2021
189 06.09.2021 08:00 BEMU2905947 CT - Glava 13.08.2021
190 03.09.2021 10:00 SADZ0203948 CT - Ostalo 07.07.2021
191 03.09.2021 10:00 NABE1605962 CT - Ostalo 23.08.2021 10.08.2021
192 03.09.2021 09:15 RADZ0901936 Ultrazvuk Srca 12.03.2021
193 03.09.2021 09:00 NESU1205955 Ultrazvuk Srca 12.03.2021
194 03.09.2021 09:00 MIKO08.03.1 CT - Ostalo 10.08.2021
195 03.09.2021 08:30 ENKR11.11.1 CT - Glava 12.08.2021
196 03.09.2021 08:30 ELAL27.09.1 CT - Glava 12.08.2021
197 03.09.2021 08:30 TOBA30.10.1 CT - Glava 12.08.2021
198 03.09.2021 08:00 MUCO2810197 CT - Kičma 05.08.2021
199 03.09.2021 08:00 AMTA2103197 CT - Kičma 05.08.2021
200 03.09.2021 08:00 VAHU20.09.1 CT - Kičma 05.08.2021
201 03.09.2021 08:00 SAMA11.05.1 CT - Kičma 05.08.2021
202 03.09.2021 08:00 TUHU12.05.1 CT - Kičma 09.08.2021
203 03.09.2021 08:00 MENE19.06.1 CT - Ostalo 11.08.2021
204 02.09.2021 10:00 RETU0808966 CT - Ostalo 28.05.2021
205 02.09.2021 10:00 OMHO1604947 CT - Ostalo 07.06.2021
206 02.09.2021 10:00 LJAN0802956 CT - Ostalo 04.08.2021
207 02.09.2021 10:00 ALSA0905972 CT - Ostalo 13.08.2021
208 02.09.2021 09:30 SOVI0806948 Ultrazvuk Srca 12.03.2021
209 02.09.2021 09:30 EDKO19.04.1 CT - Ostalo 11.08.2021
210 02.09.2021 08:30 VESI05.10.1 CT - Glava 11.08.2021
211 02.09.2021 08:30 JEJU28.02.1 CT - Glava 11.08.2021
212 02.09.2021 08:30 KENE18.03.1 CT - Glava 12.08.2021
213 02.09.2021 08:30 KENE18.03.1 CT - Glava 12.08.2021
214 02.09.2021 08:00 RADO0904957 CT - Kičma 04.08.2021
215 02.09.2021 08:00 ELAV3008961 CT - Kičma 04.08.2021
216 02.09.2021 08:00 EMHA1110949 CT - Kičma 04.08.2021
217 02.09.2021 08:00 ALBE1304198 CT - Kičma 05.08.2021
218 02.09.2021 08:00 FABO10.02.1 CT - Kičma 05.08.2021
219 02.09.2021 08:00 KENE18.03 CT - Glava 12.08.2021
220 01.09.2021 80:00 HAKA0112948 CT - Kičma 04.08.2021
221 01.09.2021 11:00 DURA0611952 CT - Ostalo 04.08.2021
222 01.09.2021 10:00 EDHO0704955 CT - Ostalo 17.05.2021
223 01.09.2021 10:00 AVTR0202952 CT - Ostalo 07.06.2021
224 01.09.2021 10:00 AMHO1109988 CT - Ostalo 22.07.2021
225 01.09.2021 10:00 SUBR0106960 CT - Ostalo 22.07.2021
226 01.09.2021 10:00 IBBR2011948 CT - Ostalo 02.08.2021
227 01.09.2021 10:00 SEAR1908972 CT - Ostalo 16.08.2021
228 01.09.2021 09:30 STKO3009961 Ultrazvuk Srca 12.03.2021
229 01.09.2021 09:00 REOM0312952 CT - Ostalo 26.07.2021
230 01.09.2021 08:30 HESA03.12.1 CT - Ostalo 11.08.2021
231 01.09.2021 08:00 ALJU0704937 CT - Kičma 02.08.2021
232 01.09.2021 08:00 VAHU2009961 CT - Kičma 04.08.2021
233 01.09.2021 08:00 FUVR20.06.1 CT - Glava 10.08.2021
234 01.09.2021 08:00 NIAH21.07.1 CT - Glava 11.08.2021
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2021 10:00 LUBU2709955 CT - Ostalo 30.06.2021
2 31.08.2021 10:00 HAKO0204940 CT - Ostalo 13.07.2021
3 31.08.2021 10:00 CIST2011959 CT - Ostalo 14.07.2021
4 31.08.2021 10:00 HACO2204954 CT - Ostalo 29.07.2021
5 31.08.2021 09:30 HIMU1103959 Ultrazvuk Srca 12.03.2021
6 31.08.2021 09:30 ZIBE06.04.1 CT - Ostalo 10.08.2021
7 31.08.2021 09:00 MEOS02.01.1 CT - Ostalo 10.08.2021
8 31.08.2021 08:30 RAKO19.01.1 CT - Ostalo 10.08.2021
9 31.08.2021 08:00 BEIS1404956 CT - Kičma 02.08.2021
10 31.08.2021 08:00 SAKO0206467 CT - Kičma 02.08.2021
11 31.08.2021 08:00 HIVE01.08.1 CT - Kičma 05.08.2021
12 31.08.2021 08:00 NIHA25.11.1 CT - Glava 10.08.2021
13 30.08.2021 10:00 MLBO2510969 CT - Ostalo 30.06.2021
14 30.08.2021 10:00 DRPA2503944 CT - Ostalo 22.07.2021
15 30.08.2021 10:00 GAVI1408954 CT - Ostalo 29.07.2021
16 30.08.2021 10:00 MEDE0109961 CT - Ostalo 30.07.2021
17 30.08.2021 10:00 ARDI01.04.1 CT - Ostalo 05.08.2021
18 30.08.2021 10:00 ARDI01.04.1 CT - Ostalo 05.08.2021
19 30.08.2021 09:00 SEBA01.01.1 CT - Ostalo 06.08.2021
20 30.08.2021 09:00 MULA25.01.1 CT - Ostalo 10.08.2021
21 30.08.2021 08:00 FASI0110956 CT - Kičma 30.07.2021
22 30.08.2021 08:00 NISI2608960 CT - Kičma 30.07.2021
23 30.08.2021 08:00 NACA3005949 CT - Kičma 30.07.2021
24 30.08.2021 08:00 COIR3101198 CT - Kičma 30.07.2021
25 30.08.2021 08:00 KABU20.1.19 CT - Kičma 06.08.2021
26 30.08.2021 08:00 SAHA13.09.1 CT - Glava 09.08.2021
27 30.08.2021 08:00 ALAH02.11.1 CT - Glava 09.08.2021
28 27.08.2021 10:00 MACE0605961 CT - Ostalo 16.07.2021
29 27.08.2021 10:00 ANBE2002953 CT - Ostalo 16.07.2021
30 27.08.2021 10:00 ANBE2002953 CT - Ostalo 16.07.2021
31 27.08.2021 10:00 SAHE0911953 CT - Ostalo 16.07.2021
32 27.08.2021 10:00 BESA0705972 CT - Ostalo 29.07.2021
33 27.08.2021 08:00 ZIME1306965 CT - Kičma 29.07.2021
34 27.08.2021 08:00 MUNE15.03.1 CT - Kičma 06.08.2021
35 27.08.2021 08:00 FAKU07.09.1 CT - Glava 06.08.2021
36 27.08.2021 08:00 PEST0311196 CT - Glava 06.08.2021
37 27.08.2021 08:00 NESA10.10.1 CT - Glava 09.08.2021
38 27.08.2021 08:00 AMKO0908968 CT - Kičma 25.08.2021 17.08.2021
39 26.08.2021 10:00 MADU1511951 CT - Ostalo 28.07.2021
40 26.08.2021 10:00 ZIHA2309951 CT - Ostalo 04.08.2021
41 26.08.2021 09:00 MIST1006956 CT - Ostalo 26.05.2021
42 26.08.2021 08:00 SEHI2402966 CT - Kičma 29.07.2021
43 26.08.2021 08:00 ESST3107954 CT - Kičma 29.07.2021
44 26.08.2021 08:00 IZBA1507965 CT - Kičma 29.07.2021
45 26.08.2021 08:00 ANSL0210956 CT - Kičma 29.07.2021
46 26.08.2021 08:00 MEHU1012972 CT - Glava 04.08.2021
47 26.08.2021 08:00 ZICA0602199 CT - Ostalo 05.08.2021
48 26.08.2021 08:00 ZIDE16.09.1 CT - Glava 05.08.2021
49 25.08.2021 10:00 SEOS1609967 CT - Ostalo 08.07.2021
50 25.08.2021 10:00 PEKU1302949 CT - Ostalo 16.07.2021
51 25.08.2021 10:00 MIBJ0504955 CT - Ostalo 16.07.2021
52 25.08.2021 10:00 VEST0603960 CT - Ostalo 16.07.2021
53 25.08.2021 10:00 MUFE1912983 CT - Ostalo 22.07.2021
54 25.08.2021 09:00 JEBU2605950 CT - Ostalo 26.07.2021
55 25.08.2021 09:00 VAHA10.09.1 CT - Ostalo 10.08.2021
56 25.08.2021 08:00 SAHA2605947 CT - Kičma 29.07.2021
57 25.08.2021 08:00 HAOM1307961 CT - Kičma 29.07.2021
58 25.08.2021 08:00 BEDE1701964 CT - Kičma 29.07.2021
59 25.08.2021 08:00 MIKA1901957 CT - Kičma 30.07.2021
60 25.08.2021 08:00 EMPO2709965 CT - Ostalo 04.08.2021
61 25.08.2021 08:00 SEMA0602967 CT - Glava 04.08.2021
62 25.08.2021 08:00 ZUSA18.01.1 CT - Glava 05.08.2021
63 25.08.2021 08:00 SASU29.09.1 CT - Kičma 06.08.2021
64 24.08.2021 10:00 SEBA1108951 CT - Ostalo 30.06.2021
65 24.08.2021 10:00 LJST2901942 CT - Ostalo 13.07.2021
66 24.08.2021 10:00 ZEKA1305961 CT - Ostalo 13.07.2021
67 24.08.2021 10:00 SADE1003964 CT - Ostalo 14.07.2021
68 24.08.2021 10:00 FIRI1909962 CT - Ostalo 23.07.2021
69 24.08.2021 10:00 MUSE06.10.1 CT - Ostalo 10.08.2021
70 24.08.2021 09:00 SETI3101965 CT - Ostalo 29.07.2021
71 24.08.2021 08:00 ZEBE3009959 CT - Kičma 26.07.2021
72 24.08.2021 08:00 MIHU0708575 CT - Kičma 28.07.2021
73 24.08.2021 08:00 SEBU2009958 CT - Kičma 28.07.2021
74 24.08.2021 08:00 HAFE2501966 CT - Glava 30.07.2021
75 24.08.2021 08:00 HABE1301964 CT - Ostalo 30.07.2021
76 24.08.2021 08:00 BOTA1303940 CT - Glava 30.07.2021
77 24.08.2021 08:00 JUBA28.04.1 CT - Glava 05.08.2021
78 24.08.2021 08:00 ADADAbduki CT - Kičma 06.08.2021
79 23.08.2021 10:00 AMSI0101980 CT - Ostalo 07.07.2021
80 23.08.2021 10:00 REZA1501967 CT - Ostalo 09.07.2021
81 23.08.2021 10:00 ZIIB1701958 CT - Ostalo 13.07.2021
82 23.08.2021 10:00 KEMA0711959 CT - Ostalo 22.07.2021
83 23.08.2021 10:00 SAMU0904962 CT - Ostalo 30.07.2021
84 23.08.2021 10:00 EMKO02.06.2 CT - Ostalo 05.08.2021
85 23.08.2021 08:00 SAHU1402961 CT - Kičma 16.07.2021
86 23.08.2021 08:00 ELBA2612965 CT - Kičma 22.07.2021
87 23.08.2021 08:00 SEBA2207959 CT - Kičma 26.07.2021
88 23.08.2021 08:00 AZHE0203991 CT - Kičma 28.07.2021
89 23.08.2021 08:00 DIRE0112952 CT - Glava 29.07.2021
90 23.08.2021 08:00 VEVE2507945 CT - Glava 29.07.2021
91 23.08.2021 08:00 MIJA20.10.1 CT - Glava 05.08.2021
92 23.08.2021 08:00 NEPO23.05.1 CT - Kičma 06.08.2021
93 20.08.2021 13:20 MUPA0904965 CT - Glava 20.08.2021
94 20.08.2021 10:00 SLUD1712955 CT - Ostalo 24.06.2021
95 20.08.2021 10:00 ZAAH0807951 CT - Ostalo 07.07.2021
96 20.08.2021 10:00 SLSA1409955 CT - Ostalo 08.07.2021
97 20.08.2021 10:00 BEHA1006943 CT - Ostalo 12.07.2021
98 20.08.2021 10:00 NEME2006977 CT - Ostalo 16.07.2021
99 20.08.2021 10:00 MEHA0610952 CT - Ostalo 27.07.2021
100 20.08.2021 10:00 MEHA0610952 CT - Ostalo 27.07.2021
101 20.08.2021 08:00 LESA2108978 Ultrazvuk Srca 15.03.2021
102 20.08.2021 08:00 SAAL0404966 CT - Kičma 16.07.2021
103 20.08.2021 08:00 MAZU0806987 CT - Kičma 26.07.2021
104 20.08.2021 08:00 MABI2301964 CT - Kičma 26.07.2021
105 20.08.2021 08:00 AMMU1208009 CT - Ostalo 29.07.2021
106 20.08.2021 08:00 KASM0711977 CT - Kičma 29.07.2021
107 20.08.2021 08:00 FAHA1709960 CT - Glava 02.08.2021
108 20.08.2021 08:00 SACE2009964 CT - Kičma 04.08.2021
109 20.08.2021 08:00 SUAH04.06.1 CT - Glava 05.08.2021
110 19.08.2021 13:20 SEDE1309967 CT - Kičma 23.07.2021
111 19.08.2021 11:00 VAOR2003953 CT - Ostalo 08.07.2021
112 19.08.2021 10:00 FABE1211966 CT - Ostalo 15.06.2021
113 19.08.2021 10:00 HUHI0505951 CT - Ostalo 07.07.2021
114 19.08.2021 10:00 SEDE1711967 CT - Ostalo 16.07.2021
115 19.08.2021 10:00 SETA0310951 CT - Ostalo 27.07.2021
116 19.08.2021 08:00 SAHU1405942 CT - Kičma 16.07.2021 12.07.2021
117 19.08.2021 08:00 NAHA0101960 CT - Kičma 27.07.2021
118 19.08.2021 08:00 ZEHA3105963 CT - Glava 02.08.2021
119 19.08.2021 08:00 ADMU3006984 CT - Kičma 02.08.2021
120 19.08.2021 08:00 MIPO1008962 CT - Glava 02.08.2021
121 18.08.2021 19:30 OSGR2810951 CT - Ostalo 26.05.2021
122 18.08.2021 10:00 FACA0210954 CT - Ostalo 27.05.2021
123 18.08.2021 10:00 FACA0210954 CT - Ostalo 27.05.2021 24.05.2021
124 18.08.2021 10:00 CAMU1003941 CT - Ostalo 07.07.2021
125 18.08.2021 10:00 CABA1009962 CT - Ostalo 07.07.2021
126 18.08.2021 10:00 VLLA1612938 CT - Ostalo 07.07.2021
127 18.08.2021 10:00 MAKE2508946 CT - Ostalo 14.07.2021
128 18.08.2021 10:00 AMZU1711952 CT - Ostalo 02.08.2021
129 18.08.2021 08:00 SESE0706964 CT - Kičma 16.07.2021 14.07.2021
130 18.08.2021 08:00 MIAL1311964 CT - Kičma 16.07.2021 14.07.2021
131 18.08.2021 08:00 SAKA3010954 CT - Glava 22.07.2021
132 18.08.2021 08:00 SECO1202979 CT - Kičma 22.07.2021
133 18.08.2021 08:00 IBRE0405781 CT - Kičma 04.08.2021
134 17.08.2021 10:00 MEHR2605999 CT - Ostalo 05.07.2021
135 17.08.2021 10:00 HAFE0309970 CT - Ostalo 07.07.2021
136 17.08.2021 10:00 IBSI1410945 CT - Ostalo 08.07.2021
137 17.08.2021 10:00 ZEBU0903954 CT - Ostalo 13.07.2021
138 17.08.2021 10:00 HECE1808954 CT - Ostalo 16.07.2021
139 17.08.2021 08:00 VEHI0210988 CT - Kičma 16.07.2021 13.07.2021
140 17.08.2021 08:00 DECU1703948 CT - Kičma 16.07.2021 14.07.2021
141 17.08.2021 08:00 ENKA1709960 CT - Kičma 22.07.2021
142 17.08.2021 08:00 HABE1809951 CT - Kičma 22.07.2021
143 17.08.2021 08:00 MUJA0706965 CT - Kičma 02.08.2021
144 17.08.2021 08:00 IBVE0610956 CT - Glava 04.08.2021
145 17.08.2021 08:00 ALHA16.05.2 CT - Glava 05.08.2021
146 16.08.2021 10:30 INKU2105987 CT - Glava 25.05.2021
147 16.08.2021 10:00 RASE0908960 CT - Ostalo 15.06.2021
148 16.08.2021 10:00 ASKU2307960 CT - Ostalo 24.06.2021
149 16.08.2021 10:00 SUAL0705981 CT - Ostalo 07.07.2021
150 16.08.2021 10:00 FUHR1603951 CT - Ostalo 07.07.2021
151 16.08.2021 10:00 DZHA0107947 CT - Ostalo 09.07.2021
152 16.08.2021 08:00 ANDI0507005 CT - Ostalo 16.07.2021 12.07.2021
153 16.08.2021 08:00 MEHA1408978 CT - Kičma 16.07.2021 12.07.2021
154 16.08.2021 08:00 ELSE2402988 CT - Kičma 22.07.2021
155 16.08.2021 08:00 GORA0704965 CT - Kičma 22.07.2021
156 16.08.2021 08:00 FAME1509943 CT - Glava 28.07.2021
157 16.08.2021 08:00 MUFE0706953 CT - Glava 28.07.2021
158 16.08.2021 08:00 SEMU23.07.1 CT - Kičma 06.08.2021
159 16.08.2021 08:00 SEMU23.07.1 CT - Kičma 06.08.2021
160 13.08.2021 11:00 ENKO1909955 CT - Ostalo 07.07.2021
161 13.08.2021 10:00 EKSE2502949 CT - Ostalo 24.06.2021
162 13.08.2021 10:00 ZISA0605965 CT - Ostalo 05.07.2021
163 13.08.2021 10:00 HABE0602965 CT - Ostalo 07.07.2021
164 13.08.2021 10:00 ZILE1519541 CT - Ostalo 13.07.2021
165 13.08.2021 09:15 SEKA3112945 Ultrazvuk Srca 05.03.2021
166 13.08.2021 09:15 ALHO0601963 Ultrazvuk Srca 05.03.2021
167 13.08.2021 09:00 MUAL0708958 Ultrazvuk Srca 05.03.2021
168 13.08.2021 08:00 DZBE2401960 CT - Kičma 14.07.2021
169 13.08.2021 08:00 VEBA2010960 CT - Kičma 14.07.2021
170 13.08.2021 08:00 LAHU1105996 CT - Glava 22.07.2021
171 13.08.2021 08:00 AHBA0507977 CT - Kičma 22.07.2021
172 13.08.2021 08:00 ZUNE1702948 CT - Glava 26.07.2021
173 13.08.2021 08:00 JEDZ1204933 CT - Glava 27.07.2021
174 13.08.2021 08:00 ZIMA1208969 CT - Kičma 29.07.2021
175 12.08.2021 10:00 NAPA0806946 CT - Ostalo 24.05.2021
176 12.08.2021 10:00 SECA0602954 CT - Ostalo 16.06.2021
177 12.08.2021 10:00 SABU0409949 CT - Ostalo 05.07.2021
178 12.08.2021 10:00 EMKA0605975 CT - Ostalo 05.07.2021
179 12.08.2021 10:00 MESO0812933 CT - Ostalo 09.07.2021
180 12.08.2021 08:00 JADU1606974 CT - Kičma 14.07.2021
181 12.08.2021 08:00 ALTO0308948 CT - Kičma 14.07.2021
182 12.08.2021 08:00 JACO0311960 CT - Kičma 22.07.2021
183 12.08.2021 08:00 IRKE0605953 CT - Kičma 22.07.2021
184 12.08.2021 08:00 HAIB0407960 CT - Kičma 26.07.2021
185 12.08.2021 08:00 DAMU2604002 CT - Glava 27.07.2021
186 12.08.2021 08:00 ILSA0804951 CT - Glava 27.07.2021
187 12.08.2021 08:00 FAMA02.02.1 CT - Ostalo 05.08.2021
188 11.08.2021 11:00 SLMI20.05.1 CT - Ostalo 10.08.2021
189 11.08.2021 10:00 SUBE3005941 CT - Ostalo 15.06.2021
190 11.08.2021 10:00 RADU0604949 CT - Ostalo 05.07.2021
191 11.08.2021 10:00 HISE1105958 CT - Ostalo 05.07.2021
192 11.08.2021 10:00 SEKA2101972 CT - Ostalo 09.07.2021
193 11.08.2021 10:00 MULA2501952 CT - Ostalo 16.07.2021
194 11.08.2021 10:00 MULA2501952 CT - Ostalo 16.07.2021
195 11.08.2021 09:00 SLMI20.05.1 CT - Ostalo 10.08.2021
196 11.08.2021 08:00 SEKA3011953 CT - Kičma 09.07.2021
197 11.08.2021 08:00 NUCA1305986 CT - Kičma 14.07.2021
198 11.08.2021 08:00 MESA2408937 CT - Kičma 16.07.2021
199 11.08.2021 08:00 ELSM1307973 CT - Kičma 27.07.2021
200 11.08.2021 08:00 RATR2002950 CT - Glava 27.07.2021
201 11.08.2021 08:00 ELPA2410976 CT - Glava 27.07.2021
202 11.08.2021 08:00 META2107974 CT - Glava 04.08.2021
203 10.08.2021 10:00 MITA2608950 CT - Ostalo 07.06.2021
204 10.08.2021 10:00 OSGL0610951 CT - Ostalo 10.06.2021
205 10.08.2021 10:00 ALHA2911949 CT - Ostalo 21.06.2021
206 10.08.2021 10:00 JUSK0306960 CT - Ostalo 01.07.2021
207 10.08.2021 10:00 BRDU1704952 CT - Ostalo 09.07.2021
208 10.08.2021 08:00 MEHU2503965 CT - Kičma 09.07.2021
209 10.08.2021 08:00 VAHU2410953 CT - Kičma 14.07.2021
210 10.08.2021 08:00 MIME1903973 CT - Kičma 14.07.2021
211 10.08.2021 08:00 SABR2611976 CT - Kičma 22.07.2021
212 10.08.2021 08:00 SAHU1110978 CT - Kičma 27.07.2021
213 10.08.2021 08:00 JASM1712998 CT - Glava 27.07.2021
214 10.08.2021 08:00 REKO1104953 CT - Glava 27.07.2021
215 10.08.2021 08:00 ELTO1112992 CT - Glava 04.08.2021
216 09.08.2021 10:00 ZEBU0201953 CT - Ostalo 07.06.2021
217 09.08.2021 10:00 SISO0702952 CT - Ostalo 07.06.2021
218 09.08.2021 10:00 VECV2705956 CT - Ostalo 21.06.2021
219 09.08.2021 10:00 FEAJ3108983 CT - Ostalo 30.06.2021
220 09.08.2021 10:00 DRNI1305958 CT - Ostalo 08.07.2021
221 09.08.2021 10:00 SAIM1507954 CT - Ostalo 22.07.2021
222 09.08.2021 10:00 ANPE0109952 CT - Ostalo 02.08.2021
223 09.08.2021 09:30 AVBE1210945 Ultrazvuk Srca 05.03.2021
224 09.08.2021 08:00 DESI2112965 CT - Kičma 09.07.2021
225 09.08.2021 08:00 IBBU2008952 CT - Kičma 09.07.2021
226 09.08.2021 08:00 RICA2001961 CT - Kičma 16.07.2021
227 09.08.2021 08:00 NETU0708962 CT - Kičma 19.07.2021
228 09.08.2021 08:00 SUSU1802968 CT - Glava 22.07.2021
229 09.08.2021 08:00 BESU1911954 CT - Glava 23.07.2021
230 09.08.2021 08:00 KRMI2612983 CT - Kičma 23.07.2021
231 09.08.2021 08:00 DRAN04.09.1 CT - Glava 06.08.2021
232 06.08.2021 10:00 LJTU3001960 CT - Ostalo 19.05.2021
233 06.08.2021 10:00 EKOS2608955 CT - Ostalo 07.06.2021
234 06.08.2021 10:00 ZIHR0103943 CT - Ostalo 29.06.2021
235 06.08.2021 10:00 EDBR1807959 CT - Ostalo 07.07.2021
236 06.08.2021 10:00 FAZA2102970 CT - Ostalo 12.07.2021
237 06.08.2021 08:00 SAPR2812973 CT - Kičma 09.07.2021
238 06.08.2021 08:00 ZIOR0201961 CT - Kičma 09.07.2021
239 06.08.2021 08:00 ANME2202960 CT - Kičma 16.07.2021
240 06.08.2021 08:00 REAL1410965 CT - Kičma 19.07.2021
241 06.08.2021 08:00 SEFI2508963 CT - Ostalo 22.07.2021
242 05.08.2021 10:00 MEHO2201936 CT - Ostalo 21.06.2021
243 05.08.2021 10:00 HABE1606975 CT - Ostalo 21.06.2021
244 05.08.2021 10:00 DERI2109959 CT - Ostalo 16.07.2021
245 05.08.2021 09:00 ANTR1808961 CT - Ostalo 26.05.2021
246 05.08.2021 08:00 EMAL2908959 CT - Kičma 09.07.2021
247 05.08.2021 08:00 ADDZ0102949 CT - Kičma 09.07.2021
248 05.08.2021 08:00 AVAV1108976 CT - Kičma 14.07.2021
249 05.08.2021 08:00 SEGA0404966 CT - Kičma 19.07.2021
250 05.08.2021 08:00 SOJA1406966 CT - Kičma 22.07.2021
251 05.08.2021 08:00 ZLSA2509938 CT - Glava 22.07.2021
252 05.08.2021 08:00 PEJO2511939 CT - Glava 02.08.2021
253 04.08.2021 10:00 HAHA0303946 Ergometrija 13.05.2020
254 04.08.2021 10:00 FASL2304950 CT - Ostalo 03.06.2021
255 04.08.2021 10:00 SAHO1509946 CT - Ostalo 11.06.2021
256 04.08.2021 10:00 BEAL1604966 CT - Ostalo 07.07.2021
257 04.08.2021 10:00 RAPI2302961 CT - Ostalo 09.07.2021
258 04.08.2021 10:00 FAOP2301985 CT - Ostalo 13.07.2021
259 04.08.2021 10:00 MEEK1503971 CT - Ostalo 16.07.2021
260 04.08.2021 10:00 MEEK1503971 CT - Ostalo 16.07.2021
261 04.08.2021 09:15 SEPO1603945 Ultrazvuk Srca 20.05.2020
262 04.08.2021 09:00 HAKU2102963 Ultrazvuk Srca 20.05.2020
263 04.08.2021 08:00 SASA0307947 CT - Kičma 07.07.2021
264 04.08.2021 08:00 MLMIxxxx959 CT - Kičma 07.07.2021
265 04.08.2021 08:00 HATA1512954 CT - Kičma 16.07.2021
266 04.08.2021 08:00 AMOM2808976 CT - Glava 19.07.2021
267 04.08.2021 08:00 RETU3001985 CT - Glava 22.07.2021
268 04.08.2021 08:00 NEGR0804971 CT - Ostalo 29.07.2021
269 03.08.2021 10:00 GOHO1501968 CT - Ostalo 03.06.2021
270 03.08.2021 10:00 SEGO1804968 CT - Ostalo 07.06.2021
271 03.08.2021 10:00 SACE2902948 CT - Ostalo 10.06.2021
272 03.08.2021 10:00 FADE0707930 CT - Ostalo 05.07.2021
273 03.08.2021 10:00 ISDE2009957 CT - Ostalo 08.07.2021
274 03.08.2021 10:00 MEZV1402960 CT - Ostalo 16.07.2021
275 03.08.2021 10:00 OMAD1208941 CT - Ostalo 16.07.2021
276 03.08.2021 09:15 HABA1502953 Ultrazvuk Srca 20.05.2020
277 03.08.2021 09:00 EMIM2908955 Ultrazvuk Srca 20.05.2020
278 03.08.2021 08:00 AIDO0804957 CT - Kičma 07.07.2021
279 03.08.2021 08:00 IBTU0110954 CT - Kičma 07.07.2021
280 03.08.2021 08:00 JAKU0601966 CT - Glava 16.07.2021
281 03.08.2021 08:00 BENA0603967 CT - Kičma 19.07.2021
282 03.08.2021 08:00 SLZO0304960 CT - Glava 26.07.2021
283 02.08.2021 10:00 SEKU1111966 CT - Ostalo 19.03.2021 08.03.2021
284 02.08.2021 10:00 MIPA1307954 CT - Ostalo 14.05.2021
285 02.08.2021 10:00 ALDZ2509946 CT - Ostalo 01.06.2021
286 02.08.2021 10:00 SEDI1110970 CT - Ostalo 29.06.2021
287 02.08.2021 10:00 IBZU2404947 CT - Ostalo 08.07.2021
288 02.08.2021 10:00 SADE2502958 CT - Ostalo 14.07.2021
289 02.08.2021 08:00 HAAH1107944 CT - Kičma 02.04.2021 29.03.2021
290 02.08.2021 08:00 HAAS1405962 CT - Kičma 13.07.2021
291 02.08.2021 08:00 EDMA0419555 CT - Glava 16.07.2021 13.07.2021
292 02.08.2021 08:00 MAGR1308953 CT - Glava 16.07.2021 14.07.2021
293 02.08.2021 08:00 MUKA0701977 CT - Ostalo 16.07.2021 13.07.2021
294 02.08.2021 08:00 MUKA0701977 CT - Ostalo 16.07.2021 13.07.2021
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.07.2021 10:00 NUMU0411967 CT - Ostalo 11.05.2021
2 30.07.2021 10:00 MIJO1809950 CT - Ostalo 19.05.2021
3 30.07.2021 10:00 SASK2511955 CT - Ostalo 17.06.2021
4 30.07.2021 10:00 ALHA1910961 CT - Ostalo 29.06.2021
5 30.07.2021 10:00 ENZA3107965 CT - Ostalo 05.07.2021
6 30.07.2021 10:00 HIFE1902962 CT - Ostalo 08.07.2021
7 30.07.2021 10:00 NEKA1701958 CT - Ostalo 16.07.2021
8 30.07.2021 08:00 ELME1403987 CT - Glava 04.05.2021
9 30.07.2021 08:00 ZUSI0111941 CT - Glava 08.07.2021
10 30.07.2021 08:00 FATA1309958 CT - Kičma 08.07.2021
11 30.07.2021 08:00 SUPU1802960 CT - Glava 08.07.2021
12 30.07.2021 08:00 RAKO1901953 CT - Kičma 08.07.2021
13 30.07.2021 08:00 DESE2805969 CT - Kičma 13.07.2021
14 30.07.2021 08:00 MAFR0604976 CT - Glava 13.07.2021
15 29.07.2021 10:00 NEBR2812963 CT - Ostalo 10.06.2021
16 29.07.2021 10:00 BEKO0710939 CT - Ostalo 16.06.2021
17 29.07.2021 10:00 EKGU0305962 CT - Ostalo 16.06.2021
18 29.07.2021 10:00 EKGU0305962 CT - Ostalo 16.06.2021
19 29.07.2021 10:00 NAGO0508942 CT - Ostalo 17.06.2021
20 29.07.2021 10:00 SAVE1604960 CT - Ostalo 24.06.2021
21 29.07.2021 10:00 EDFE0204963 CT - Ostalo 29.06.2021
22 29.07.2021 10:00 SACA2604973 CT - Ostalo 05.07.2021
23 29.07.2021 10:00 DZSU0807971 CT - Ostalo 14.07.2021
24 29.07.2021 09:15 ZIDU2506954 Ultrazvuk Srca 20.05.2020
25 29.07.2021 09:00 VAKO2203949 Ultrazvuk Srca 20.05.2020
26 29.07.2021 08:00 AMKA2102953 CT - Kičma 05.07.2021
27 29.07.2021 08:00 NIHU2008962 CT - Kičma 07.07.2021
28 29.07.2021 08:00 RAHA1405955 CT - Glava 07.07.2021
29 29.07.2021 08:00 RAKO2101953 CT - Kičma 07.07.2021
30 29.07.2021 08:00 BEBA2704961 CT - Kičma 13.07.2021
31 29.07.2021 08:00 SARE1612948 CT - Glava 13.07.2021
32 29.07.2021 08:00 AIBA2106996 CT - Glava 22.07.2021
33 28.07.2021 10:00 FABA1312960 CT - Ostalo 10.06.2021
34 28.07.2021 10:00 ZAPE2402947 CT - Ostalo 15.06.2021
35 28.07.2021 10:00 LUAK1801985 CT - Ostalo 16.06.2021
36 28.07.2021 10:00 NIKA2001952 CT - Ostalo 24.06.2021
37 28.07.2021 10:00 SAHA1209958 CT - Ostalo 05.07.2021
38 28.07.2021 10:00 DZBE2203977 CT - Ostalo 12.07.2021
39 28.07.2021 09:15 MIBA2902941 Ultrazvuk Srca 19.05.2020
40 28.07.2021 09:15 DINE0303952 Ultrazvuk Srca 20.05.2020
41 28.07.2021 09:00 SACA2503987 Ultrazvuk Srca 19.05.2020
42 28.07.2021 08:00 AMBU1312960 CT - Kičma 05.07.2021
43 28.07.2021 08:00 FRPE2903945 CT - Glava 07.07.2021
44 28.07.2021 08:00 RATA2102963 CT - Kičma 07.07.2021
45 28.07.2021 08:00 MAHE0204965 CT - Kičma 12.07.2021
46 28.07.2021 08:00 AMSK1509972 CT - Kičma 13.07.2021
47 28.07.2021 08:00 NEMU0101947 CT - Glava 22.07.2021
48 27.07.2021 11:00 HAMA2503953 CT - Ostalo 30.06.2021
49 27.07.2021 10:00 SECE2003953 CT - Ostalo 10.06.2021
50 27.07.2021 10:00 EKHI0510953 CT - Ostalo 15.06.2021
51 27.07.2021 10:00 ISHO2710960 CT - Ostalo 16.06.2021
52 27.07.2021 10:00 DZMU0609960 CT - Ostalo 24.06.2021
53 27.07.2021 10:00 ADMU2508957 CT - Ostalo 05.07.2021
54 27.07.2021 10:00 JOKO0304978 CT - Ostalo 07.07.2021
55 27.07.2021 10:00 LELE1407981 CT - Ostalo 08.07.2021
56 27.07.2021 10:00 SEDE2111938 CT - Ostalo 13.07.2021
57 27.07.2021 09:15 HAHA0412956 Ultrazvuk Srca 19.05.2020
58 27.07.2021 09:00 FRJU3008940 Ultrazvuk Srca 15.05.2020
59 27.07.2021 08:00 MUGA2306980 CT - Kičma 05.07.2021
60 27.07.2021 08:00 SEAH0309972 CT - Kičma 05.07.2021
61 27.07.2021 08:00 BAKA0708946 CT - Kičma 07.07.2021
62 27.07.2021 08:00 HIFA0404972 CT - Kičma 07.07.2021
63 27.07.2021 08:00 MUZG2502983 CT - Kičma 09.07.2021
64 27.07.2021 08:00 ZIBA2707948 CT - Glava 16.07.2021 13.07.2021
65 26.07.2021 10:00 DUCI0108950 CT - Ostalo 24.05.2021
66 26.07.2021 10:00 ABKU2910949 CT - Ostalo 07.06.2021
67 26.07.2021 10:00 NAKA2809970 CT - Ostalo 10.06.2021
68 26.07.2021 10:00 RAAL2409956 CT - Ostalo 21.06.2021
69 26.07.2021 10:00 AMMU0403974 CT - Ostalo 05.07.2021
70 26.07.2021 10:00 FUKR1403953 CT - Ostalo 13.07.2021
71 26.07.2021 08:00 FABA0506949 CT - Kičma 24.06.2021
72 26.07.2021 08:00 DUKA1802959 CT - Kičma 05.07.2021
73 26.07.2021 08:00 SADE1502003 CT - Kičma 05.07.2021
74 26.07.2021 08:00 HAIM2408964 CT - Glava 07.07.2021
75 26.07.2021 08:00 IVZO110 CT - Glava 07.07.2021
76 26.07.2021 08:00 IVZO1103963 CT - Glava 07.07.2021
77 26.07.2021 08:00 ELTR1509980 CT - Kičma 08.07.2021
78 26.07.2021 08:00 NEDO2407978 CT - Kičma 09.07.2021
79 23.07.2021 10:00 FACA1205968 CT - Ostalo 01.06.2021
80 23.07.2021 10:00 SAHA0512979 CT - Ostalo 07.06.2021
81 23.07.2021 10:00 RISM1004945 CT - Ostalo 08.06.2021
82 23.07.2021 10:00 ALBE0505984 CT - Ostalo 16.06.2021
83 23.07.2021 10:00 SUSP0801974 CT - Ostalo 17.06.2021
84 23.07.2021 10:00 MUDI2906948 CT - Ostalo 29.06.2021
85 23.07.2021 10:00 FAIM2606960 CT - Ostalo 05.07.2021
86 23.07.2021 10:00 OSDI0402949 CT - Ostalo 12.07.2021
87 23.07.2021 08:00 MIHA1101973 CT - Kičma 05.07.2021
88 23.07.2021 08:00 MUFE0201949 CT - Ostalo 07.07.2021
89 23.07.2021 08:00 RAMA2206964 CT - Kičma 07.07.2021
90 23.07.2021 08:00 MIBE2506959 CT - Glava 12.07.2021
91 22.07.2021 11:00 MEHR1408952 CT - Ostalo 08.07.2021
92 22.07.2021 10:00 MAAN1606946 CT - Ostalo 31.05.2021 27.05.2021
93 22.07.2021 10:00 NUKO2805959 CT - Ostalo 01.06.2021
94 22.07.2021 10:00 ELGR2609969 CT - Ostalo 07.06.2021
95 22.07.2021 10:00 ZMFA0407965 CT - Ostalo 17.06.2021
96 22.07.2021 09:15 ODZA0805961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
97 22.07.2021 09:00 FRHA2911962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
98 22.07.2021 08:00 FAAL2312984 CT - Kičma 05.07.2021
99 22.07.2021 08:00 ELSA2006979 CT - Glava 07.07.2021
100 22.07.2021 08:00 HABE2508946 CT - Kičma 07.07.2021
101 22.07.2021 08:00 HAKO1809969 CT - Kičma 07.07.2021
102 22.07.2021 08:00 FASE0406980 CT - Glava 12.07.2021
103 21.07.2021 10:00 SESI0301968 Ergometrija 05.03.2021
104 21.07.2021 10:00 MUSA0807955 CT - Ostalo 03.06.2021
105 21.07.2021 10:00 SAAL0604951 CT - Ostalo 03.06.2021
106 21.07.2021 10:00 FASE1104949 CT - Ostalo 29.06.2021
107 21.07.2021 09:15 TOSE1612958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
108 21.07.2021 09:00 ABHA0305956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
109 21.07.2021 08:00 ZAAH0411961 CT - Kičma 22.06.2021
110 21.07.2021 08:00 MUSI2410947 CT - Kičma 22.06.2021
111 21.07.2021 08:00 BESA2502992 CT - Kičma 30.06.2021
112 21.07.2021 08:00 SUDR0501952 CT - Kičma 05.07.2021
113 21.07.2021 08:00 FASR1703963 CT - Kičma 05.07.2021
114 21.07.2021 08:00 ZEGA0601968 CT - Glava 07.07.2021
115 21.07.2021 08:00 ZEGA0601968 CT - Glava 07.07.2021
116 21.07.2021 08:00 NUKA1103973 CT - Glava 07.07.2021
117 21.07.2021 08:00 ARDO1402994 CT - Glava 16.07.2021
118 20.07.2021 10:00 BEBA1310952 CT - Ostalo 09.07.2021
119 20.07.2021 09:15 HAHA0303946 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
120 20.07.2021 09:00 MUFA1605964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
121 20.07.2021 08:00 ZISM0602956 CT - Ostalo 24.06.2021
122 19.07.2021 11:00 IZSP1007953 CT - Ostalo 30.06.2021
123 19.07.2021 10:00 MUSA0207965 CT - Ostalo 21.05.2021
124 19.07.2021 10:00 ESOM1512940 CT - Ostalo 28.05.2021
125 19.07.2021 10:00 AZCE1010944 CT - Ostalo 03.06.2021
126 19.07.2021 10:00 NANU0601957 CT - Ostalo 21.06.2021
127 19.07.2021 10:00 ESTE1906952 CT - Ostalo 29.06.2021
128 19.07.2021 10:00 SAHO0803983 CT - Ostalo 07.07.2021
129 19.07.2021 09:30 ROKA1711949 Ultrazvuk Srca 05.03.2021
130 19.07.2021 08:00 VASI1204945 CT - Kičma 21.06.2021
131 19.07.2021 08:00 NIDE0410953 CT - Kičma 21.06.2021
132 19.07.2021 08:00 HABU0905981 CT - Kičma 30.06.2021
133 19.07.2021 08:00 RADU0904950 CT - Kičma 30.06.2021
134 19.07.2021 08:00 MUTE0612964 CT - Kičma 01.07.2021
135 19.07.2021 08:00 SEMA1301985 CT - Glava 07.07.2021
136 19.07.2021 08:00 MUBE2011966 CT - Glava 08.07.2021
137 16.07.2021 10:00 ISDE0212960 CT - Ostalo 21.05.2021
138 16.07.2021 10:00 IZOB0206959 CT - Ostalo 28.05.2021
139 16.07.2021 10:00 RUJU2905936 CT - Ostalo 03.06.2021
140 16.07.2021 10:00 RADU0101941 CT - Ostalo 17.06.2021
141 16.07.2021 10:00 HAMU0112959 CT - Ostalo 25.06.2021 23.06.2021
142 16.07.2021 10:00 MIBA0103972 CT - Ostalo 01.07.2021
143 16.07.2021 09:30 HUHA2002946 Ultrazvuk Srca 05.03.2021
144 16.07.2021 09:15 FAGE0101962 Ultrazvuk Srca 05.03.2021
145 16.07.2021 09:00 SESI0301968 Ultrazvuk Srca 05.03.2021
146 16.07.2021 08:00 ALTR2903940 CT - Kičma 15.06.2021
147 16.07.2021 08:00 SAGA1407964 CT - Kičma 15.06.2021
148 16.07.2021 08:00 MUNU1911961 CT - Kičma 21.06.2021
149 16.07.2021 08:00 KAMO1901001 CT - Kičma 22.06.2021
150 16.07.2021 08:00 LIDR2807963 CT - Kičma 24.06.2021
151 16.07.2021 08:00 REFO3001956 CT - Kičma 30.06.2021
152 16.07.2021 08:00 MUKR0801959 CT - Glava 05.07.2021
153 16.07.2021 08:00 SAPA1802957 CT - Kičma 05.07.2021
154 16.07.2021 08:00 AMSA0408969 CT - Glava 05.07.2021
155 15.07.2021 10:00 SEPA1601982 CT - Ostalo 19.04.2021 08.04.2021
156 15.07.2021 10:00 GOBU3108965 CT - Ostalo 04.05.2021
157 15.07.2021 10:00 EMBA1510980 CT - Ostalo 28.05.2021
158 15.07.2021 10:00 REPE1011960 CT - Ostalo 01.06.2021
159 15.07.2021 10:00 DRSA2609958 CT - Ostalo 16.06.2021
160 15.07.2021 10:00 SVDO2205960 CT - Ostalo 24.06.2021
161 15.07.2021 09:15 PAAB0305943 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
162 15.07.2021 09:00 VESU0909950 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
163 15.07.2021 08:00 HADI2107981 CT - Kičma 15.06.2021
164 15.07.2021 08:00 MEDE2506959 CT - Kičma 21.06.2021
165 15.07.2021 08:00 SIHU0611984 CT - Kičma 24.06.2021
166 15.07.2021 08:00 EMBO0702955 CT - Kičma 29.06.2021
167 15.07.2021 08:00 ADBExxxx979 CT - Kičma 30.06.2021
168 15.07.2021 08:00 ANIV0710961 CT - Glava 05.07.2021
169 15.07.2021 08:00 HABA1003945 CT - Kičma 07.07.2021
170 15.07.2021 08:00 EJSO0110950 CT - Glava 09.07.2021
171 14.07.2021 10:00 BEAV0809955 CT - Ostalo 19.04.2021 15.04.2021
172 14.07.2021 10:00 FAGR0303952 CT - Ostalo 14.05.2021
173 14.07.2021 10:00 NELU2508966 CT - Ostalo 01.06.2021
174 14.07.2021 10:00 NIMU2503961 CT - Ostalo 15.06.2021
175 14.07.2021 10:00 SECA0502953 CT - Ostalo 24.06.2021
176 14.07.2021 10:00 AZFE0103959 CT - Ostalo 05.07.2021
177 14.07.2021 09:15 SEDZ3112967 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
178 14.07.2021 09:00 DUKE0104972 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
179 14.07.2021 08:00 DZCE2011989 CT - Kičma 15.06.2021
180 14.07.2021 08:00 HAKR1412961 CT - Glava 15.06.2021
181 14.07.2021 08:00 MIDU2111962 CT - Kičma 24.06.2021
182 14.07.2021 08:00 MUPI2306973 CT - Kičma 30.06.2021
183 14.07.2021 08:00 AFSI0605992 CT - Glava 05.07.2021
184 14.07.2021 08:00 SADU1008938 CT - Glava 05.07.2021
185 14.07.2021 08:00 BEAR1403975 CT - Kičma 07.07.2021
186 14.07.2021 08:00 FAHA1709960 CT - Glava 09.07.2021
187 13.07.2021 10:00 SEGO0102971 Ergometrija 08.05.2020
188 13.07.2021 10:00 EDHU2311977 CT - Ostalo 17.03.2021 09.03.2021
189 13.07.2021 10:00 NEHU2005968 CT - Ostalo 06.05.2021
190 13.07.2021 10:00 MURA0412964 CT - Ostalo 15.06.2021
191 13.07.2021 10:00 TODR1611947 CT - Ostalo 24.06.2021
192 13.07.2021 10:00 RABE1806944 CT - Ostalo 01.07.2021
193 13.07.2021 10:00 JAML1305953 CT - Ostalo 01.07.2021
194 13.07.2021 09:15 IMKA0210945 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
195 13.07.2021 09:00 IBVE2905970 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
196 13.07.2021 08:00 ALBE0505984 CT - Ostalo 15.06.2021
197 13.07.2021 08:00 VEMU2205965 CT - Kičma 21.06.2021
198 13.07.2021 08:00 DUSA1802970 CT - Kičma 24.06.2021
199 13.07.2021 08:00 MUKU2405963 CT - Kičma 29.06.2021
200 13.07.2021 08:00 DUVU0807956 CT - Kičma 29.06.2021
201 13.07.2021 08:00 AIAS2805952 CT - Glava 30.06.2021
202 13.07.2021 08:00 MIEM0711980 CT - Glava 01.07.2021
203 13.07.2021 08:00 SEHA2311959 CT - Glava 07.07.2021
204 12.07.2021 10:00 ENKO1302967 CT - Ostalo 20.05.2021
205 12.07.2021 10:00 ZEHE2011964 CT - Ostalo 28.05.2021
206 12.07.2021 10:00 EMDE1301956 CT - Ostalo 15.06.2021
207 12.07.2021 10:00 JUBA0305950 CT - Ostalo 25.06.2021 24.06.2021
208 12.07.2021 10:00 MEHR2005948 CT - Ostalo 01.07.2021
209 12.07.2021 09:00 OSCE0901960 CT - Ostalo 21.04.2021 19.04.2021
210 12.07.2021 08:00 ADSA0205971 CT - Kičma 15.06.2021
211 12.07.2021 08:00 SADE2609974 CT - Kičma 15.06.2021
212 12.07.2021 08:00 SEST2007970 CT - Glava 22.06.2021
213 12.07.2021 08:00 ANBA0310966 CT - Kičma 22.06.2021
214 12.07.2021 08:00 ZEPE2409953 CT - Glava 29.06.2021
215 12.07.2021 08:00 MADE3001965 CT - Kičma 29.06.2021
216 12.07.2021 08:00 SASA2301961 CT - Glava 29.06.2021
217 12.07.2021 08:00 IVKR0103985 CT - Kičma 30.06.2021
218 12.07.2021 08:00 FAKA0612957 CT - Glava 07.07.2021
219 09.07.2021 10:00 KABE1902958 Ergometrija 08.05.2020
220 09.07.2021 10:00 ALRI1007971 CT - Ostalo 26.05.2021
221 09.07.2021 10:00 FARE1804980 CT - Ostalo 01.06.2021
222 09.07.2021 10:00 RESA0804950 CT - Ostalo 07.06.2021
223 09.07.2021 10:00 SMDE2502948 CT - Ostalo 11.06.2021
224 09.07.2021 10:00 ADBE2303940 CT - Ostalo 21.06.2021
225 09.07.2021 10:00 MUSA0805972 CT - Ostalo 29.06.2021
226 09.07.2021 10:00 IRAH2102960 CT - Ostalo 01.07.2021
227 09.07.2021 09:00 SECA0110960 CT - Ostalo 26.05.2021
228 09.07.2021 08:00 AZKA0910958 CT - Kičma 10.06.2021
229 09.07.2021 08:00 SEHA0406940 CT - Kičma 15.06.2021
230 09.07.2021 08:00 ASAH1406940 CT - Kičma 22.06.2021
231 09.07.2021 08:00 RIBE2509974 CT - Kičma 29.06.2021
232 09.07.2021 08:00 AMDZ0404969 CT - Kičma 29.06.2021
233 09.07.2021 08:00 MIDU0110955 CT - Glava 30.06.2021
234 09.07.2021 08:00 MUSA0201944 CT - Glava 01.07.2021
235 09.07.2021 08:00 SEBI1008963 CT - Glava 05.07.2021
236 08.07.2021 10:00 IZBE0612983 Ergometrija 08.05.2020
237 08.07.2021 10:00 FAMA1505961 CT - Ostalo 07.05.2021
238 08.07.2021 10:00 SESE1003947 CT - Ostalo 01.06.2021
239 08.07.2021 10:00 FAZA2102970 CT - Ostalo 10.06.2021
240 08.07.2021 10:00 KEFE0503001 CT - Ostalo 21.06.2021
241 08.07.2021 10:00 SEGA2703951 CT - Ostalo 25.06.2021 23.06.2021
242 08.07.2021 09:15 HOFA0103938 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
243 08.07.2021 09:00 ZEEN0202952 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
244 08.07.2021 08:00 HAAH2806946 CT - Kičma 11.06.2021
245 08.07.2021 08:00 EMKU1103987 CT - Kičma 22.06.2021
246 08.07.2021 08:00 DZKA0709978 CT - Kičma 29.06.2021
247 08.07.2021 08:00 MEAL2005949 CT - Kičma 29.06.2021
248 08.07.2021 08:00 SAJA0501973 CT - Ostalo 29.06.2021
249 08.07.2021 08:00 VEME0706991 CT - Glava 01.07.2021
250 07.07.2021 11:00 MIGE1907958 CT - Ostalo 24.06.2021
251 07.07.2021 10:00 JASL0211941 Ergometrija 04.05.2020
252 07.07.2021 10:00 SUMU0305970 CT - Ostalo 20.05.2021
253 07.07.2021 10:00 SUMU0305970 CT - Ostalo 24.05.2021
254 07.07.2021 10:00 KERI1704987 CT - Ostalo 09.06.2021
255 07.07.2021 10:00 SAHO2503956 CT - Ostalo 17.06.2021
256 07.07.2021 09:00 PURI1803954 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
257 07.07.2021 09:00 MEDO1306971 CT - Ostalo 09.04.2021 01.04.2021
258 07.07.2021 08:00 MIBA2503961 CT - Kičma 10.06.2021
259 07.07.2021 08:00 FASK0503933 CT - Kičma 11.06.2021
260 07.07.2021 08:00 JABE2407988 CT - Glava 25.06.2021 22.06.2021
261 07.07.2021 08:00 SESM0811953 CT - Kičma 29.06.2021
262 07.07.2021 08:00 ALCA2309986 CT - Kičma 29.06.2021
263 07.07.2021 08:00 MIME2502986 CT - Glava 29.06.2021
264 06.07.2021 10:15 SKER0308966 Ergometrija 04.05.2020
265 06.07.2021 10:00 NISA2106967 Ergometrija 08.05.2020
266 06.07.2021 10:00 JOBA2107949 CT - Ostalo 19.05.2021
267 06.07.2021 10:00 RABA2002964 CT - Ostalo 24.05.2021
268 06.07.2021 10:00 CASK1212196 CT - Ostalo 08.06.2021
269 06.07.2021 10:00 SASE2404973 CT - Ostalo 17.06.2021
270 06.07.2021 09:00 SANI2106967 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
271 06.07.2021 08:00 IBJA2601961 CT - Kičma 10.06.2021
272 06.07.2021 08:00 SAHA0401967 CT - Kičma 11.06.2021
273 06.07.2021 08:00 RAHO0203977 CT - Kičma 25.06.2021 22.06.2021
274 06.07.2021 08:00 OSHR2403947 CT - Kičma 29.06.2021
275 06.07.2021 08:00 MUJU1505965 CT - Glava 29.06.2021
276 05.07.2021 10:00 ENHA1404967 CT - Ostalo 12.05.2021
277 05.07.2021 10:00 ENHA1404967 CT - Ostalo 12.05.2021
278 05.07.2021 10:00 SEHA2509943 CT - Ostalo 26.05.2021
279 05.07.2021 10:00 NEZO2605961 CT - Ostalo 03.06.2021
280 05.07.2021 10:00 RAER2810955 CT - Ostalo 07.06.2021
281 05.07.2021 10:00 ZDSK1004953 CT - Ostalo 15.06.2021
282 05.07.2021 10:00 SLPE2909952 CT - Ostalo 21.06.2021
283 05.07.2021 09:00 ILMA2210950 CT - Ostalo 22.04.2021 19.04.2021
284 05.07.2021 08:00 VLPA1912942 CT - Kičma 09.06.2021
285 05.07.2021 08:00 MIRA0807967 CT - Kičma 11.06.2021
286 05.07.2021 08:00 NAVA2610979 CT - Kičma 22.06.2021
287 05.07.2021 08:00 ENHA0508949 CT - Kičma 25.06.2021 23.06.2021
288 05.07.2021 08:00 JAPO1602961 CT - Kičma 25.06.2021 14.06.2021
289 02.07.2021 10:00 ZIIM0701963 CT - Ostalo 12.05.2021
290 02.07.2021 10:00 NABO2504952 CT - Ostalo 31.05.2021 26.05.2021
291 02.07.2021 10:00 OMPI1007950 CT - Ostalo 08.06.2021
292 02.07.2021 10:00 SASM1402964 CT - Ostalo 17.06.2021
293 02.07.2021 09:00 BAAG0604967 CT - Ostalo 26.05.2021
294 02.07.2021 08:00 SEFA2102965 CT - Glava 18.03.2021 16.03.2021
295 02.07.2021 08:00 ZUAL1306952 CT - Kičma 07.06.2021
296 02.07.2021 08:00 BACO2405955 CT - Kičma 11.06.2021
297 02.07.2021 08:00 FEAJ3108983 CT - Kičma 21.06.2021
298 02.07.2021 08:00 PLMU1001978 CT - Kičma 24.06.2021
299 01.07.2021 10:00 SEBA1007964 Ergometrija 08.05.2020
300 01.07.2021 10:00 SEIB1003947 CT - Ostalo 24.03.2021
301 01.07.2021 10:00 HUKO1507957 CT - Ostalo 28.05.2021
302 01.07.2021 10:00 MUAR2806965 CT - Ostalo 07.06.2021
303 01.07.2021 10:00 SEHA0304966 CT - Ostalo 15.06.2021
304 01.07.2021 10:00 NIME1205961 CT - Ostalo 15.06.2021
305 01.07.2021 09:15 HUFA2304958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
306 01.07.2021 09:00 SARA1205956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
307 01.07.2021 09:00 OMBA1107959 CT - Ostalo 31.05.2021 25.05.2021
308 01.07.2021 08:00 DEDZ2711965 CT - Kičma 03.06.2021
309 01.07.2021 08:00 AZDA2104971 CT - Kičma 07.06.2021
310 01.07.2021 08:00 AZDA2104971 CT - Kičma 07.06.2021
311 01.07.2021 08:00 MAVI0107953 CT - Glava 24.06.2021
312 01.07.2021 08:00 DEZE1306986 CT - Glava 24.06.2021
313 01.07.2021 08:00 ORSE0102595 CT - Kičma 25.06.2021 22.06.2021
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2021 11:00 SASO0903966 CT - Ostalo 17.06.2021
2 30.06.2021 10:00 RATA2007946 CT - Ostalo 11.05.2021
3 30.06.2021 10:00 NEBO1804960 CT - Ostalo 11.05.2021
4 30.06.2021 10:00 NAAL0606947 CT - Ostalo 19.05.2021
5 30.06.2021 10:00 SAME2708952 CT - Ostalo 20.05.2021
6 30.06.2021 10:00 HAMU0904949 CT - Ostalo 08.06.2021
7 30.06.2021 10:00 SADE1705971 CT - Ostalo 11.06.2021
8 30.06.2021 09:15 BASE1007964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
9 30.06.2021 09:00 TERI1303940 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
10 30.06.2021 08:00 GRDE2709967 CT - Kičma 03.06.2021
11 30.06.2021 08:00 AKBI0106964 CT - Kičma 07.06.2021
12 30.06.2021 08:00 SAGO2503972 CT - Glava 21.06.2021
13 30.06.2021 08:00 SADZ2910978 CT - Kičma 24.06.2021
14 30.06.2021 08:00 REVE1401964 CT - Kičma 25.06.2021 23.06.2021
15 30.06.2021 08:00 FUDE2708980 CT - Glava 25.06.2021 24.06.2021
16 29.06.2021 10:00 SUKO2004966 Ergometrija 08.05.2020
17 29.06.2021 10:00 SAHA1209968 CT - Ostalo 06.05.2021
18 29.06.2021 10:00 ZIAR1701967 CT - Ostalo 19.05.2021
19 29.06.2021 10:00 SICA2009962 CT - Ostalo 27.05.2021 24.05.2021
20 29.06.2021 10:00 REZA2201961 CT - Ostalo 03.06.2021
21 29.06.2021 10:00 DURA1406956 CT - Ostalo 09.06.2021
22 29.06.2021 10:00 SECU2209963 CT - Ostalo 11.06.2021
23 29.06.2021 10:00 LAMA2304961 CT - Ostalo 22.06.2021
24 29.06.2021 09:15 GUIS1506964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
25 29.06.2021 09:00 MUSA1604953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
26 29.06.2021 08:00 SAVR2812953 CT - Kičma 03.06.2021
27 29.06.2021 08:00 ILKR0909984 CT - Kičma 07.06.2021
28 29.06.2021 08:00 MULE1904956 CT - Kičma 21.06.2021
29 29.06.2021 08:00 ANMU2411938 CT - Glava 24.06.2021
30 29.06.2021 08:00 ERDE0706977 CT - Kičma 25.06.2021 17.06.2021
31 28.06.2021 10:00 SEAR1009949 CT - Ostalo 11.05.2021
32 28.06.2021 10:00 FESI1703961 CT - Ostalo 19.05.2021
33 28.06.2021 10:00 ENSK1202956 CT - Ostalo 25.05.2021
34 28.06.2021 10:00 HABA2711980 CT - Ostalo 03.06.2021
35 28.06.2021 10:00 OSKA1606953 CT - Ostalo 07.06.2021
36 28.06.2021 10:00 NEHE2703967 CT - Ostalo 15.06.2021
37 28.06.2021 09:00 SAKU2308973 CT - Ostalo 09.04.2021 30.03.2021
38 28.06.2021 08:00 RABU1404957 CT - Kičma 03.06.2021
39 28.06.2021 08:00 TETU1801960 CT - Kičma 03.06.2021
40 28.06.2021 08:00 ANLU2709954 CT - Kičma 17.06.2021
41 28.06.2021 08:00 ALSO13 CT - Ostalo 22.06.2021
42 28.06.2021 08:00 ALSO1311956 CT - Ostalo 22.06.2021
43 28.06.2021 08:00 BRMI0303959 CT - Glava 24.06.2021
44 28.06.2021 08:00 NAKA0205964 CT - Glava 24.06.2021
45 25.06.2021 10:00 SEAL0701962 CT - Ostalo 10.05.2021
46 25.06.2021 10:00 HAMO1304949 CT - Ostalo 11.05.2021
47 25.06.2021 10:00 DEMA0901939 CT - Ostalo 20.05.2021
48 25.06.2021 10:00 IZMU1809967 CT - Ostalo 07.06.2021
49 25.06.2021 09:00 IZBE0612983 Ultrazvuk Srca 08.05.2020
50 25.06.2021 09:00 EDIM2002973 CT - Ostalo 01.04.2021 29.03.2021
51 25.06.2021 08:00 ADMU1403971 CT - Kičma 20.05.2021
52 25.06.2021 08:00 REAS0302952 CT - Kičma 03.06.2021
53 25.06.2021 08:00 SACE2904959 CT - Kičma 03.06.2021
54 25.06.2021 08:00 DESA0212959 CT - Kičma 17.06.2021
55 25.06.2021 08:00 EMSO0210003 CT - Glava 21.06.2021
56 25.06.2021 08:00 MAGO1807986 CT - Glava 22.06.2021
57 25.06.2021 08:00 AMAH2807990 CT - Glava 22.06.2021
58 25.06.2021 08:00 EMSA2908987 CT - Kičma 22.06.2021
59 25.06.2021 08:00 ALTI2602958 CT - Glava 24.06.2021
60 25.06.2021 08:00 MISO0104954 CT - Glava 24.06.2021
61 24.06.2021 10:00 ZETO2802947 CT - Ostalo 10.05.2021
62 24.06.2021 10:00 HARE1601948 CT - Ostalo 11.05.2021
63 24.06.2021 10:00 RUBE2712956 CT - Ostalo 25.05.2021
64 24.06.2021 10:00 RUBE2712956 CT - Ostalo 25.05.2021
65 24.06.2021 10:00 MLSK1201944 CT - Ostalo 03.06.2021
66 24.06.2021 10:00 BEKU0702952 CT - Ostalo 08.06.2021
67 24.06.2021 09:15 GOSE0102971 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
68 24.06.2021 09:00 BEKA1902958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
69 24.06.2021 09:00 PAME0510961 CT - Ostalo 08.04.2021 07.04.2021
70 24.06.2021 08:00 IZBA2411956 CT - Kičma 03.06.2021
71 24.06.2021 08:00 ZIBA0808953 CT - Kičma 15.06.2021
72 24.06.2021 08:00 SUME1512959 CT - Kičma 16.06.2021
73 24.06.2021 08:00 AMLI1501973 CT - Kičma 17.06.2021
74 24.06.2021 08:00 NAZU0201940 CT - Glava 17.06.2021
75 24.06.2021 08:00 SEBE0109973 CT - Glava 17.06.2021
76 24.06.2021 08:00 SEKA2101987 CT - Kičma 21.06.2021
77 24.06.2021 08:00 HIBO2210957 CT - Ostalo 21.06.2021
78 24.06.2021 08:00 SICO0706965 CT - Kičma 21.06.2021
79 23.06.2021 10:00 DITI0904977 Ergometrija 08.05.2020
80 23.06.2021 10:00 NEMU0402936 CT - Ostalo 06.05.2021
81 23.06.2021 10:00 ZIBI0202951 CT - Ostalo 07.05.2021
82 23.06.2021 10:00 ALAL2303952 CT - Ostalo 28.05.2021
83 23.06.2021 10:00 RUSK1704985 CT - Ostalo 03.06.2021
84 23.06.2021 10:00 ZASA1102985 CT - Ostalo 07.06.2021
85 23.06.2021 10:00 HATU0104964 CT - Ostalo 09.06.2021
86 23.06.2021 09:15 HUAL2001962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
87 23.06.2021 09:00 HAZI2305961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
88 23.06.2021 08:00 SADO0507958 CT - Kičma 03.06.2021
89 23.06.2021 08:00 AISE2202971 CT - Glava 11.06.2021
90 23.06.2021 08:00 HRCA2505974 CT - Kičma 15.06.2021
91 23.06.2021 08:00 SEMU1512966 CT - Kičma 17.06.2021
92 23.06.2021 08:00 ELDE0711964 CT - Glava 17.06.2021
93 23.06.2021 08:00 JEDU1301982 CT - Glava 17.06.2021
94 23.06.2021 08:00 RIHR1711989 CT - Glava 17.06.2021
95 23.06.2021 08:00 MIDI1701975 CT - Kičma 21.06.2021
96 23.06.2021 08:00 ZEMA0107979 CT - Glava 22.06.2021
97 22.06.2021 10:00 NEPO2103973 CT - Ostalo 26.04.2021 19.04.2021
98 22.06.2021 10:00 IRFR1207977 CT - Ostalo 28.04.2021 16.04.2021
99 22.06.2021 10:00 FISE0204966 CT - Ostalo 19.05.2021
100 22.06.2021 10:00 MEFE2009966 CT - Ostalo 25.05.2021
101 22.06.2021 10:00 ADZU2005995 CT - Ostalo 03.06.2021
102 22.06.2021 09:15 SEZE2507969 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
103 22.06.2021 09:00 SKDE2205932 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
104 22.06.2021 08:00 SUBA2408943 CT - Kičma 01.06.2021
105 22.06.2021 08:00 ASDI2007961 CT - Kičma 03.06.2021
106 22.06.2021 08:00 EDMA0909956 CT - Glava 11.06.2021
107 22.06.2021 08:00 NEBE0711951 CT - Ostalo 15.06.2021
108 22.06.2021 08:00 EMME1702952 CT - Glava 15.06.2021
109 22.06.2021 08:00 ZLGR0404955 CT - Kičma 16.06.2021
110 22.06.2021 08:00 MEPA1005970 CT - Kičma 21.06.2021
111 22.06.2021 08:00 HAKU1904954 CT - Glava 21.06.2021
112 22.06.2021 08:00 MASM0205961 CT - Kičma 24.06.2021
113 21.06.2021 10:00 RAJU2006966 Ergometrija 08.05.2020
114 21.06.2021 10:00 NITA2109964 CT - Ostalo 24.02.2021
115 21.06.2021 10:00 NIAD2103982 CT - Ostalo 28.04.2021 22.04.2021
116 21.06.2021 10:00 DZDO2610959 CT - Ostalo 11.05.2021
117 21.06.2021 10:00 SEDE0708961 CT - Ostalo 19.05.2021
118 21.06.2021 10:00 NENU1505965 CT - Ostalo 07.06.2021
119 21.06.2021 10:00 BEHA0404966 CT - Ostalo 09.06.2021
120 21.06.2021 08:00 ALCA1608974 CT - Kičma 01.06.2021
121 21.06.2021 08:00 ASBI1810011 CT - Ostalo 03.06.2021 31.05.2021
122 21.06.2021 08:00 RABA3108957 CT - Kičma 09.06.2021
123 21.06.2021 08:00 HATA2402992 CT - Glava 11.06.2021
124 21.06.2021 08:00 MIMU0803955 CT - Glava 11.06.2021
125 21.06.2021 08:00 BEKA2805958 CT - Glava 15.06.2021
126 21.06.2021 08:00 HUHO0303956 CT - Kičma 16.06.2021
127 21.06.2021 08:00 ESMU1603988 CT - Kičma 17.06.2021
128 21.06.2021 08:00 ELSU1712995 CT - Glava 17.06.2021
129 18.06.2021 10:00 MINE1208965 CT - Ostalo 11.05.2021
130 18.06.2021 10:00 FAAH0311951 CT - Ostalo 18.05.2021
131 18.06.2021 10:00 NAFE3011965 CT - Ostalo 27.05.2021
132 18.06.2021 10:00 IBCI2508957 CT - Ostalo 28.05.2021
133 18.06.2021 09:00 SEZE0605968 CT - Ostalo 22.04.2021 29.03.2021
134 18.06.2021 09:00 NAHR0102958 CT - Ostalo 28.04.2021 08.04.2021
135 18.06.2021 08:00 VABE2906950 CT - Kičma 01.06.2021
136 18.06.2021 08:00 ISIR0201944 CT - Ostalo 03.06.2021
137 18.06.2021 08:00 VEME1209960 CT - Kičma 09.06.2021
138 18.06.2021 08:00 VEME1209960 CT - Kičma 09.06.2021
139 18.06.2021 08:00 EDCU2504952 CT - Glava 11.06.2021
140 18.06.2021 08:00 FESO1002952 CT - Glava 11.06.2021
141 18.06.2021 08:00 ANTA0911956 CT - Glava 15.06.2021
142 18.06.2021 08:00 NEOS3101968 CT - Kičma 15.06.2021
143 18.06.2021 08:00 ALDI1711964 CT - Glava 15.06.2021
144 18.06.2021 08:00 SAHA1408975 CT - Kičma 15.06.2021
145 17.06.2021 10:00 SMFA1207949 CT - Ostalo 04.05.2021
146 17.06.2021 10:00 NESP1010959 CT - Ostalo 07.05.2021
147 17.06.2021 10:00 KOBI1049541 CT - Ostalo 14.05.2021
148 17.06.2021 10:00 VEKU1009959 CT - Ostalo 20.05.2021
149 17.06.2021 10:00 KUZE1005941 CT - Ostalo 03.06.2021
150 17.06.2021 09:15 RIAD2309968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
151 17.06.2021 09:15 HADE0207944 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
152 17.06.2021 08:00 SAZE0901966 CT - Kičma 01.06.2021
153 17.06.2021 08:00 AMKR3110970 CT - Kičma 03.06.2021
154 17.06.2021 08:00 HAMO0806984 CT - Glava 08.06.2021
155 17.06.2021 08:00 HAPI0205960 CT - Kičma 08.06.2021
156 17.06.2021 08:00 SUOR0601989 CT - Kičma 10.06.2021
157 17.06.2021 08:00 DURA0611952 CT - Glava 11.06.2021
158 17.06.2021 08:00 SAHU3107971 CT - Glava 11.06.2021
159 17.06.2021 08:00 ELSU0508961 CT - Kičma 11.06.2021
160 17.06.2021 08:00 AIBE2612983 CT - Glava 15.06.2021
161 17.06.2021 08:00 AIBE2612983 CT - Glava 15.06.2021
162 16.06.2021 10:00 IVMA1810951 CT - Ostalo 04.05.2021
163 16.06.2021 10:00 HUHO0312950 CT - Ostalo 07.05.2021
164 16.06.2021 10:00 SEAV0705002 CT - Ostalo 18.05.2021
165 16.06.2021 10:00 AMBE1009983 CT - Ostalo 19.05.2021
166 16.06.2021 10:00 ANME1305939 CT - Ostalo 31.05.2021 27.05.2021
167 16.06.2021 09:15 AGFA0608954 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
168 16.06.2021 09:00 ME0101953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
169 16.06.2021 09:00 RASU2904951 CT - Ostalo 06.04.2021 29.03.2021
170 16.06.2021 09:00 RASU2904951 CT - Ostalo 08.04.2021 29.03.2021
171 16.06.2021 08:00 SESM0607968 CT - Kičma 01.06.2021
172 16.06.2021 08:00 SEMU2002978 CT - Kičma 03.06.2021
173 16.06.2021 08:00 SEMU1203954 CT - Glava 08.06.2021
174 16.06.2021 08:00 FABO1002957 CT - Glava 08.06.2021
175 16.06.2021 08:00 EMVE1701966 CT - Kičma 08.06.2021
176 16.06.2021 08:00 MUCO2304944 CT - Kičma 09.06.2021
177 16.06.2021 08:00 MUME2104980 CT - Kičma 10.06.2021
178 16.06.2021 08:00 HAKO2402953 CT - Glava 10.06.2021
179 16.06.2021 08:00 RASA0106953 CT - Glava 15.06.2021
180 15.06.2021 10:00 OSCO1506952 CT - Ostalo 20.04.2021 19.04.2021
181 15.06.2021 10:00 EMPA2410968 CT - Ostalo 06.05.2021
182 15.06.2021 10:00 FAMA0906965 CT - Ostalo 18.05.2021
183 15.06.2021 10:00 MUKL2701951 CT - Ostalo 21.05.2021
184 15.06.2021 10:00 FASI0907954 CT - Ostalo 25.05.2021
185 15.06.2021 10:00 RAMU3003962 CT - Ostalo 27.05.2021 20.05.2021
186 15.06.2021 10:00 ZUHA0710960 CT - Ostalo 31.05.2021 28.05.2021
187 15.06.2021 09:15 KRSE0910955 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
188 15.06.2021 09:00 KOSU2004966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
189 15.06.2021 09:00 MIBE2401962 CT - Ostalo 05.04.2021 29.03.2021
190 15.06.2021 08:30 SEDE0411960 CT - Kičma 07.06.2021
191 15.06.2021 08:00 FAKO3001952 CT - Kičma 19.05.2021
192 15.06.2021 08:00 VEHA0709986 CT - Kičma 01.06.2021
193 15.06.2021 08:00 JAOR1611942 CT - Glava 07.06.2021
194 15.06.2021 08:00 SEMU2301972 CT - Glava 08.06.2021
195 15.06.2021 08:00 MUSE2501940 CT - Glava 08.06.2021
196 15.06.2021 08:00 MEPA1707971 CT - Kičma 08.06.2021
197 15.06.2021 08:00 EDCO2201976 CT - Kičma 09.06.2021
198 15.06.2021 08:00 SUDI0103959 CT - Glava 11.06.2021
199 14.06.2021 10:00 SAOD1411960 CT - Ostalo 30.03.2021 26.03.2021
200 14.06.2021 10:00 EMSI0208974 CT - Ostalo 04.05.2021
201 14.06.2021 10:00 DZGO1504963 CT - Ostalo 06.05.2021
202 14.06.2021 10:00 SAHA1309988 CT - Ostalo 20.05.2021
203 14.06.2021 10:00 FAKO2519561 CT - Ostalo 25.05.2021
204 14.06.2021 08:00 RESO0206958 CT - Kičma 19.05.2021
205 14.06.2021 08:00 IRMA0706988 CT - Kičma 01.06.2021
206 14.06.2021 08:00 IDDZ1312955 CT - Glava 03.06.2021
207 14.06.2021 08:00 MLGA0108965 CT - Glava 07.06.2021
208 14.06.2021 08:00 SAIM1507954 CT - Kičma 07.06.2021
209 14.06.2021 08:00 AMKA3004987 CT - Kičma 08.06.2021
210 14.06.2021 08:00 AMHO2608977 CT - Kičma 09.06.2021
211 14.06.2021 08:00 ADKR1402981 CT - Glava 11.06.2021
212 11.06.2021 10:00 MIKU1905952 CT - Ostalo 04.05.2021
213 11.06.2021 10:00 BALU2905938 CT - Ostalo 14.05.2021
214 11.06.2021 10:00 ANDI0101945 CT - Ostalo 18.05.2021
215 11.06.2021 09:00 IBKA0802944 CT - Ostalo 29.03.2021 15.03.2021
216 11.06.2021 09:00 AMHA2508959 CT - Ostalo 21.04.2021 15.04.2021
217 11.06.2021 08:00 ZIBA0808953 CT - Kičma 21.05.2021
218 11.06.2021 08:00 SUHA1803941 CT - Kičma 28.05.2021
219 11.06.2021 08:00 ISFE2205964 CT - Glava 03.06.2021
220 11.06.2021 08:00 LASA1005970 CT - Glava 03.06.2021
221 11.06.2021 08:00 SESE0902940 CT - Glava 07.06.2021
222 10.06.2021 10:00 JAGO0504961 CT - Ostalo 24.03.2021 23.03.2021
223 10.06.2021 10:00 SEPA1601982 CT - Ostalo 20.04.2021 08.04.2021
224 10.06.2021 10:00 FASM1406942 CT - Ostalo 07.05.2021
225 10.06.2021 10:00 MUBE2502947 CT - Ostalo 11.05.2021
226 10.06.2021 10:00 RAPA1312950 CT - Ostalo 25.05.2021
227 10.06.2021 09:15 KODZ3103968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
228 10.06.2021 09:00 MUEN0808957 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
229 10.06.2021 08:00 SEOM2504964 CT - Kičma 28.05.2021
230 10.06.2021 08:00 SUDU0801195 CT - Glava 28.05.2021
231 10.06.2021 08:00 SASU2007969 CT - Glava 01.06.2021
232 10.06.2021 08:00 MESA1310956 CT - Glava 03.06.2021
233 10.06.2021 08:00 FRPE2903945 CT - Glava 07.06.2021
234 10.06.2021 08:00 DEJA0219681 CT - Kičma 08.06.2021
235 10.06.2021 08:00 ENKA2206968 CT - Glava 08.06.2021
236 10.06.2021 08:00 AICO2107976 CT - Glava 09.06.2021
237 09.06.2021 10:00 TISA2002949 CT - Ostalo 19.03.2021 15.03.2021
238 09.06.2021 10:00 FAMU0910953 CT - Ostalo 06.05.2021
239 09.06.2021 10:00 AZBU2308955 CT - Ostalo 12.05.2021
240 09.06.2021 10:00 DIPE0203967 CT - Ostalo 18.05.2021
241 09.06.2021 10:00 SEJU1301947 CT - Ostalo 24.05.2021
242 09.06.2021 10:00 IBBE0801967 CT - Ostalo 26.05.2021
243 09.06.2021 09:15 KASU1806950 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
244 09.06.2021 09:00 BAMI2401941 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
245 09.06.2021 08:00 OMFA1501949 CT - Kičma 28.05.2021
246 09.06.2021 08:00 CENE1702976 CT - Kičma 28.05.2021
247 09.06.2021 08:00 AZFR0707959 CT - Glava 28.05.2021
248 09.06.2021 08:00 ESCE1311957 CT - Glava 28.05.2021
249 09.06.2021 08:00 IRKA2704966 CT - Kičma 31.05.2021 25.05.2021
250 09.06.2021 08:00 EDTA0604987 CT - Kičma 31.05.2021 25.05.2021
251 09.06.2021 08:00 HATR0711969 CT - Glava 01.06.2021
252 09.06.2021 08:00 EMMU2603021 CT - Glava 07.06.2021
253 08.06.2021 10:00 MIIK1306954 CT - Ostalo 12.03.2021 10.03.2021
254 08.06.2021 10:00 RAPO1206953 CT - Ostalo 12.05.2021
255 08.06.2021 10:00 VETE2807954 CT - Ostalo 21.05.2021
256 08.06.2021 10:00 DEAJ0410195 CT - Ostalo 27.05.2021 25.05.2021
257 08.06.2021 09:15 TIDI0904977 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
258 08.06.2021 09:00 ISFE0507965 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
259 08.06.2021 09:00 NAJA0110953 CT - Ostalo 27.05.2021 24.05.2021
260 08.06.2021 09:00 HAIB2002975 CT - Kičma 31.05.2021
261 08.06.2021 08:00 JAZO0205941 CT - Kičma 27.05.2021 07.05.2021
262 08.06.2021 08:00 COHA2701986 CT - Kičma 28.05.2021
263 08.06.2021 08:00 MAOM2206970 CT - Kičma 28.05.2021
264 08.06.2021 08:00 ELCU2802971 CT - Kičma 28.05.2021
265 08.06.2021 08:00 ANMI2207962 CT - Kičma 31.05.2021 26.05.2021
266 08.06.2021 08:00 ZIMU0510949 CT - Glava 31.05.2021
267 08.06.2021 08:00 NAPI0311988 CT - Kičma 03.06.2021
268 08.06.2021 08:00 HAMO0806984 CT - Glava 07.06.2021
269 07.06.2021 10:00 SEDA2712986 CT - Ostalo 26.02.2021 23.02.2021
270 07.06.2021 10:00 FACA0405963 CT - Ostalo 22.04.2021 20.04.2021
271 07.06.2021 10:00 SEBE2906964 CT - Ostalo 06.05.2021
272 07.06.2021 10:00 DZMU0112974 CT - Ostalo 11.05.2021
273 07.06.2021 10:00 DESE1506953 CT - Ostalo 21.05.2021
274 07.06.2021 09:00 RASU2904951 CT - Ostalo 08.04.2021 29.03.2021
275 07.06.2021 09:00 IVKU0204003 CT - Glava 27.05.2021 24.05.2021
276 07.06.2021 08:00 INMU3105966 CT - Kičma 19.05.2021
277 07.06.2021 08:00 NAHA2603960 CT - Kičma 26.05.2021
278 07.06.2021 08:00 SEIS0101956 CT - Kičma 26.05.2021
279 07.06.2021 08:00 JASE1708961 CT - Kičma 26.05.2021
280 07.06.2021 08:00 KOZI0307956 CT - Glava 27.05.2021 24.05.2021
281 07.06.2021 08:00 ZIKO0307956 CT - Ostalo 27.05.2021 21.05.2021
282 07.06.2021 08:00 BEBU1511969 CT - Kičma 31.05.2021 28.05.2021
283 07.06.2021 08:00 NECI0607975 CT - Glava 01.06.2021
284 07.06.2021 08:00 EKZA1311941 CT - Glava 03.06.2021
285 04.06.2021 10:00 SEHO1008961 CT - Ostalo 03.03.2021 22.02.2021
286 04.06.2021 10:00 LUCU1512949 CT - Ostalo 17.03.2021 01.03.2021
287 04.06.2021 10:00 ZIST1006960 CT - Ostalo 22.04.2021 15.04.2021
288 04.06.2021 10:00 SEBA1108951 CT - Ostalo 06.05.2021
289 04.06.2021 10:00 RESA1402954 CT - Ostalo 12.05.2021
290 04.06.2021 10:00 SUSM3010961 CT - Ostalo 25.05.2021
291 04.06.2021 09:00 ANSO2707993 CT - Glava 27.05.2021 25.05.2021
292 04.06.2021 08:00 SEBI0404960 CT - Kičma 25.05.2021
293 04.06.2021 08:00 FESP1005964 CT - Kičma 25.05.2021
294 04.06.2021 08:00 MEZA3007990 CT - Glava 25.05.2021
295 04.06.2021 08:00 ZITO0110958 CT - Kičma 26.05.2021
296 04.06.2021 08:00 RAPR2708959 CT - Kičma 26.05.2021
297 04.06.2021 08:00 EMKO1710970 CT - Ostalo 26.05.2021
298 04.06.2021 08:00 ANME1305939 CT - Kičma 31.05.2021 21.05.2021
299 03.06.2021 10:15 ZIKA1504963 Ergometrija 08.05.2020
300 03.06.2021 10:15 ZIKA1504963 Ergometrija 08.05.2020
301 03.06.2021 10:00 AIPU0808979 CT - Ostalo 12.03.2021 09.03.2021
302 03.06.2021 10:00 EDSP1812978 CT - Ostalo 30.03.2021 25.03.2021
303 03.06.2021 10:00 IBFE0711957 CT - Ostalo 06.05.2021
304 03.06.2021 10:00 NETA1019591 CT - Ostalo 17.05.2021
305 03.06.2021 09:15 BEIB2710961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
306 03.06.2021 09:00 BEHA2009941 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
307 03.06.2021 09:00 SAZR0311948 CT - Ostalo 26.04.2021 22.04.2021
308 03.06.2021 09:00 DEAB1003964 CT - Kičma 31.05.2021 10.05.2021
309 03.06.2021 08:00 ZUDE2003971 CT - Kičma 19.05.2021
310 03.06.2021 08:00 LUST1709969 CT - Kičma 19.05.2021
311 03.06.2021 08:00 MEKUž24089 CT - Kičma 24.05.2021
312 03.06.2021 08:00 AJCE2504960 CT - Glava 25.05.2021
313 03.06.2021 08:00 DZPA0501992 CT - Kičma 25.05.2021
314 03.06.2021 08:00 HAHE2710961 CT - Glava 25.05.2021
315 03.06.2021 08:00 SASI2009965 CT - Kičma 26.05.2021
316 02.06.2021 10:00 HAAH1609956 Ergometrija 08.05.2020
317 02.06.2021 10:00 DAVE2001941 CT - Ostalo 11.03.2021 05.03.2021
318 02.06.2021 10:00 FACE1202968 CT - Ostalo 19.03.2021 04.03.2021
319 02.06.2021 10:00 SABR0307978 CT - Ostalo 26.04.2021 19.04.2021
320 02.06.2021 10:00 NUCE3005963 CT - Ostalo 07.05.2021
321 02.06.2021 09:00 MAFA0109957 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
322 02.06.2021 08:00 FAHO0103938 CT - Glava 19.05.2021
323 02.06.2021 08:00 MAJUxxxxxxx CT - Glava 20.05.2021
324 02.06.2021 08:00 HAHR2504988 CT - Kičma 20.05.2021
325 02.06.2021 08:00 ENHR2910975 CT - Glava 20.05.2021
326 02.06.2021 08:00 ZACA2212953 CT - Kičma 21.05.2021
327 02.06.2021 08:00 MIDE2809972 CT - Kičma 21.05.2021
328 02.06.2021 08:00 SEOS1609967 CT - Glava 25.05.2021
329 02.06.2021 08:00 NIKA1308954 CT - Kičma 25.05.2021
330 02.06.2021 08:00 ALAL0207976 CT - Kičma 27.05.2021 25.05.2021
331 01.06.2021 10:00 AJDU1039701 CT - Ostalo 23.04.2021 29.03.2021
332 01.06.2021 10:00 NUKA2009952 CT - Ostalo 07.05.2021
333 01.06.2021 10:00 DRPA2503941 CT - Ostalo 14.05.2021
334 01.06.2021 10:00 MLPR2905946 CT - Ostalo 18.05.2021
335 01.06.2021 10:00 IBBR2011948 CT - Ostalo 20.05.2021
336 01.06.2021 09:15 HEHA1209966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
337 01.06.2021 09:00 MUZE1101952 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
338 01.06.2021 09:00 ARSA0512953 CT - Ostalo 29.04.2021 27.04.2021
339 01.06.2021 08:00 ZUPI2808964 CT - Kičma 11.05.2021
340 01.06.2021 08:00 FEKU2101976 CT - Glava 19.05.2021
341 01.06.2021 08:00 EDSA2905973 CT - Kičma 19.05.2021
342 01.06.2021 08:00 MICO0106970 CT - Kičma 20.05.2021
343 01.06.2021 08:00 SAKR0501964 CT - Kičma 20.05.2021
344 01.06.2021 08:00 ZESE2909952 CT - Glava 21.05.2021
345 01.06.2021 08:00 NEMA0407963 CT - Glava 21.05.2021
346 01.06.2021 08:00 HUHA0901959 CT - Glava 25.05.2021
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2021 10:00 FAKR0912972 CT - Ostalo 01.04.2021 31.03.2021
2 31.05.2021 10:00 AMBA1509994 CT - Ostalo 20.04.2021 15.04.2021
3 31.05.2021 10:00 ARSA0512953 CT - Ostalo 28.04.2021
4 31.05.2021 10:00 MASI0312954 CT - Ostalo 04.05.2021
5 31.05.2021 10:00 ZIAL1308965 CT - Ostalo 07.05.2021
6 31.05.2021 10:00 NEKA0503959 CT - Ostalo 12.05.2021
7 31.05.2021 09:30 HAZI1606942 Ultrazvuk Srca 15.03.2021
8 31.05.2021 09:00 SUFR0403951 CT - Ostalo 29.03.2021 16.03.2021
9 31.05.2021 08:00 ESPI2603961 CT - Kičma 07.05.2021
10 31.05.2021 08:00 NESA1111957 CT - Kičma 14.05.2021
11 31.05.2021 08:00 JEDU3005961 CT - Kičma 18.05.2021
12 31.05.2021 08:00 SASA2301961 CT - Glava 19.05.2021
13 31.05.2021 08:00 DIDZ2201951 CT - Glava 19.05.2021
14 31.05.2021 08:00 IZME2110949 CT - Glava 20.05.2021
15 31.05.2021 08:00 IMOS1506013 CT - Glava 25.05.2021
16 31.05.2021 08:00 SEDO0110972 CT - Kičma 25.05.2021
17 28.05.2021 10:00 SUOS1904953 Ergometrija 08.05.2020
18 28.05.2021 10:00 REVE0808961 CT - Ostalo 21.04.2021 20.04.2021
19 28.05.2021 10:00 RASE1106959 CT - Ostalo 22.04.2021 20.04.2021
20 28.05.2021 10:00 NESA2209969 CT - Ostalo 06.05.2021
21 28.05.2021 10:00 MUHA0802940 CT - Ostalo 10.05.2021
22 28.05.2021 10:00 EDBR1807959 CT - Ostalo 11.05.2021
23 28.05.2021 09:00 NAVA2612969 CT - Ostalo 13.04.2021 08.04.2021
24 28.05.2021 08:00 KAAH0212962 CT - Glava 06.05.2021
25 28.05.2021 08:00 AMOS0207984 CT - Ostalo 14.05.2021
26 28.05.2021 08:00 TARE1309970 CT - Kičma 14.05.2021
27 28.05.2021 08:00 BESP2911993 CT - Kičma 18.05.2021
28 28.05.2021 08:00 ENKO2709959 CT - Kičma 18.05.2021
29 28.05.2021 08:00 VAFE1904964 CT - Glava 24.05.2021
30 28.05.2021 08:00 NE>H2404977 CT - Kičma 24.05.2021
31 27.05.2021 10:00 HASA0110955 CT - Ostalo 26.02.2021 25.01.2021
32 27.05.2021 10:00 RASE0908960 CT - Ostalo 21.04.2021 19.04.2021
33 27.05.2021 10:00 MEKU2607975 CT - Ostalo 21.04.2021 19.04.2021
34 27.05.2021 10:00 KAKO2405945 CT - Ostalo 28.04.2021 23.04.2021
35 27.05.2021 10:00 MUOM2308948 CT - Ostalo 06.05.2021
36 27.05.2021 10:00 ALMU2509953 CT - Ostalo 12.05.2021
37 27.05.2021 09:15 HUMU0308968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
38 27.05.2021 09:00 CIRU3003979 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
39 27.05.2021 08:00 MUMU1702963 CT - Kičma 06.05.2021
40 27.05.2021 08:00 MESP1602969 CT - Kičma 12.05.2021
41 27.05.2021 08:00 MUVE0802964 CT - Kičma 14.05.2021
42 27.05.2021 08:00 NURE0911953 CT - Glava 14.05.2021
43 27.05.2021 08:00 ZIHA0910971 CT - Glava 18.05.2021
44 27.05.2021 08:00 FUKR0110969 CT - Kičma 20.05.2021
45 27.05.2021 08:00 ENKA0211955 CT - Glava 21.05.2021
46 27.05.2021 08:00 VEIS3107981 CT - Glava 24.05.2021
47 26.05.2021 10:00 SABA2101938 Ergometrija 08.05.2020
48 26.05.2021 10:00 SAKA0102954 CT - Ostalo 03.03.2021 24.02.2021
49 26.05.2021 10:00 ZAHU0301979 CT - Ostalo 26.04.2021 22.04.2021
50 26.05.2021 10:00 MIHE2707958 CT - Ostalo 06.05.2021
51 26.05.2021 10:00 SABE0507979 CT - Ostalo 07.05.2021
52 26.05.2021 10:00 IZCA0102951 CT - Ostalo 14.05.2021
53 26.05.2021 09:30 ZIKA1504963 Ultrazvuk Srca 08.05.2020
54 26.05.2021 09:15 COIF0304951 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
55 26.05.2021 09:00 JURA2006966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
56 26.05.2021 09:00 HABE1606975 CT - Ostalo 13.04.2021 08.04.2021
57 26.05.2021 09:00 SACO0803954 CT - Ostalo 21.04.2021 19.04.2021
58 26.05.2021 08:00 MINE2904967 CT - Kičma 06.05.2021
59 26.05.2021 08:00 NESE0302992 CT - Kičma 12.05.2021
60 26.05.2021 08:00 SAAV1706970 CT - Kičma 12.05.2021
61 26.05.2021 08:00 RASU0305956 CT - Ostalo 14.05.2021
62 26.05.2021 08:00 MIKA1401988 CT - Kičma 18.05.2021
63 26.05.2021 08:00 LURA1309940 CT - Glava 19.05.2021
64 26.05.2021 08:00 VEHU2401977 CT - Kičma 20.05.2021
65 25.05.2021 10:00 RUPO0907971 CT - Ostalo 12.01.2021 04.01.2021
66 25.05.2021 10:00 MIBU0811956 CT - Ostalo 15.03.2021 26.02.2021
67 25.05.2021 10:00 ALPO1308972 CT - Ostalo 22.04.2021 20.04.2021
68 25.05.2021 10:00 SEVI2001960 CT - Ostalo 06.05.2021
69 25.05.2021 10:00 MEHA0610952 CT - Ostalo 17.05.2021
70 25.05.2021 09:00 AHHA1609956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
71 25.05.2021 09:00 LJZO2503953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
72 25.05.2021 09:00 SAKA0905959 CT - Ostalo 13.04.2021 09.04.2021
73 25.05.2021 08:00 HADU0912958 CT - Kičma 06.05.2021
74 25.05.2021 08:00 ZARI2409959 CT - Kičma 11.05.2021
75 25.05.2021 08:00 ENKU2709950 CT - Glava 14.05.2021
76 25.05.2021 08:00 ZELI2205963 CT - Kičma 18.05.2021
77 25.05.2021 08:00 IZIM3008959 CT - Kičma 18.05.2021
78 25.05.2021 08:00 IFDZ2703974 CT - Glava 20.05.2021
79 24.05.2021 10:00 HAMU1612940 CT - Ostalo 10.03.2021 26.02.2021
80 24.05.2021 10:00 ESPA0704962 CT - Ostalo 27.04.2021 29.03.2021
81 24.05.2021 10:00 ISDE0708958 CT - Ostalo 30.04.2021
82 24.05.2021 10:00 MIHA1503963 CT - Ostalo 06.05.2021
83 24.05.2021 09:00 ESBE0301952 CT - Ostalo 13.04.2021 30.03.2021
84 24.05.2021 08:00 EDIS2112199 CT - Kičma 10.05.2021
85 24.05.2021 08:00 MUMU1805976 CT - Kičma 17.05.2021
86 24.05.2021 08:00 NIKE1005968 CT - Kičma 17.05.2021
87 24.05.2021 08:00 LUSM0607948 CT - Kičma 18.05.2021
88 24.05.2021 08:00 HAAV2503956 CT - Glava 18.05.2021
89 24.05.2021 08:00 KASK3105985 CT - Glava 20.05.2021
90 21.05.2021 10:00 ERGL1504974 CT - Ostalo 10.03.2021 25.02.2021
91 21.05.2021 10:00 VAKA0201954 CT - Ostalo 16.03.2021 10.03.2021
92 21.05.2021 10:00 ARPL1502976 CT - Ostalo 21.04.2021 20.04.2021
93 21.05.2021 10:00 HAOM0605952 CT - Ostalo 26.04.2021 22.04.2021
94 21.05.2021 10:00 ZAMA1007961 CT - Ostalo 30.04.2021
95 21.05.2021 09:00 FAVE0504967 CT - Ostalo 13.04.2021 09.04.2021
96 21.05.2021 08:00 ALDE2506973 CT - Glava 06.05.2021
97 21.05.2021 08:00 IZZU0408955 CT - Kičma 10.05.2021
98 21.05.2021 08:00 BAME0212954 CT - Kičma 10.05.2021
99 21.05.2021 08:00 HASU1805939 CT - Glava 14.05.2021
100 21.05.2021 08:00 MUSA0607954 CT - Kičma 17.05.2021
101 21.05.2021 08:00 HAJU0610963 CT - Glava 17.05.2021
102 20.05.2021 10:00 ZIBA0511958 CT - Ostalo 03.02.2021 25.01.2021
103 20.05.2021 10:00 ABNE2604960 CT - Ostalo 06.04.2021 29.03.2021
104 20.05.2021 10:00 SEHU0708960 CT - Ostalo 27.04.2021 19.04.2021
105 20.05.2021 10:00 RASO1101949 CT - Ostalo 06.05.2021
106 20.05.2021 09:15 BASA2001938 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
107 20.05.2021 09:00 BESA1008969 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
108 20.05.2021 09:00 AZSJ2404954 CT - Ostalo 13.04.2021 12.04.2021
109 20.05.2021 09:00 AIMA2803961 CT - Ostalo 27.04.2021 23.04.2021
110 20.05.2021 08:00 SUTE2003955 CT - Glava 06.05.2021
111 20.05.2021 08:00 AJOM3108959 CT - Kičma 10.05.2021
112 20.05.2021 08:00 ZIFR2812980 CT - Kičma 10.05.2021
113 20.05.2021 08:00 AZSM2129471 CT - Glava 12.05.2021
114 20.05.2021 08:00 BEPA2710981 CT - Glava 12.05.2021
115 20.05.2021 08:00 REMU1505954 CT - Glava 12.05.2021
116 20.05.2021 08:00 SEKE04029*6 CT - Kičma 17.05.2021
117 20.05.2021 08:00 AZCE1010944 CT - Glava 17.05.2021
118 19.05.2021 10:00 UZCE1319631 CT - Ostalo 10.03.2021 22.02.2021
119 19.05.2021 10:00 EDBR1807959 CT - Ostalo 24.03.2021 19.03.2021
120 19.05.2021 10:00 ALPE1004975 CT - Ostalo 20.04.2021 14.04.2021
121 19.05.2021 10:00 PAMU0302949 CT - Ostalo 26.04.2021 21.04.2021
122 19.05.2021 09:15 OSSU1904953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
123 19.05.2021 09:00 BOMA1408962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
124 19.05.2021 08:00 SUHA1503969 CT - Kičma 06.04.2021 05.04.2021
125 19.05.2021 08:00 MEKU2607975 CT - Kičma 07.05.2021
126 19.05.2021 08:00 LECI2010983 CT - Kičma 07.05.2021
127 19.05.2021 08:00 HANA2707950 CT - Glava 12.05.2021
128 19.05.2021 08:00 LAHA1803963 CT - Glava 12.05.2021
129 19.05.2021 08:00 AMBA0401974 CT - Kičma 12.05.2021
130 19.05.2021 08:00 VEOM0101971 CT - Kičma 17.05.2021
131 18.05.2021 10:00 ELSA0808982 CT - Ostalo 26.02.2021 22.02.2021
132 18.05.2021 10:00 HAHI0704958 CT - Ostalo 09.04.2021 30.03.2021
133 18.05.2021 10:00 INHA3008959 CT - Ostalo 21.04.2021 14.04.2021
134 18.05.2021 10:00 DAKU3012976 CT - Ostalo 29.04.2021 29.03.2021
135 18.05.2021 09:15 MUSA2008962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
136 18.05.2021 09:00 OREL1005000 Ultrazvuk Srca 04.05.2020
137 18.05.2021 09:00 ELGR2609969 CT - Ostalo 30.03.2021 24.03.2021
138 18.05.2021 09:00 MULA2501952 CT - Ostalo 22.04.2021 15.04.2021
139 18.05.2021 08:00 MEBE0805954 CT - Kičma 06.05.2021
140 18.05.2021 08:00 ZLIM3005952 CT - Ostalo 06.05.2021
141 18.05.2021 08:00 KAHA1211958 CT - Kičma 07.05.2021
142 18.05.2021 08:00 ARGA2008989 CT - Glava 10.05.2021
143 18.05.2021 08:00 ASKO1701965 CT - Glava 10.05.2021
144 18.05.2021 08:00 ELKR2004993 CT - Kičma 17.05.2021
145 17.05.2021 10:00 BETE0510955 CT - Ostalo 11.01.2021 04.01.2021
146 17.05.2021 10:00 RADA0610939 CT - Ostalo 10.03.2021 08.03.2021
147 17.05.2021 10:00 MIDU1806960 CT - Ostalo 09.04.2021 07.04.2021
148 17.05.2021 10:00 ENPO2108944 CT - Ostalo 28.04.2021 27.04.2021
149 17.05.2021 09:00 HAHA0704965 CT - Ostalo 20.04.2021 15.04.2021
150 17.05.2021 09:00 NEIB2106974 CT - Ostalo 21.04.2021 19.04.2021
151 17.05.2021 08:00 MUPA2701964 CT - Kičma 06.05.2021
152 17.05.2021 08:00 NAAL1704960 CT - Ostalo 07.05.2021
153 17.05.2021 08:00 AZAR1503972 CT - Glava 07.05.2021
154 17.05.2021 08:00 ADSM0508982 CT - Kičma 07.05.2021
155 17.05.2021 08:00 FUBA1007955 CT - Glava 10.05.2021
156 14.05.2021 10:00 VEBL2102964 CT - Ostalo 17.12.2020 08.12.2020
157 14.05.2021 10:00 NADI1609591 CT - Ostalo 04.03.2021 02.03.2021
158 14.05.2021 10:00 FADO0212970 CT - Ostalo 24.03.2021 15.03.2021
159 14.05.2021 10:00 AKZU2011948 CT - Ostalo 21.04.2021 20.04.2021
160 14.05.2021 09:30 AMKO0405970 Ultrazvuk Srca 15.03.2021
161 14.05.2021 09:00 AMCO2102959 CT - Ostalo 20.04.2021 19.04.2021
162 14.05.2021 08:00 ZASK0501959 CT - Kičma 06.05.2021
163 14.05.2021 08:00 SESK2206952 CT - Kičma 06.05.2021
164 14.05.2021 08:00 SESK2206952 CT - Kičma 06.05.2021
165 14.05.2021 08:00 ZEBE2006944 CT - Glava 06.05.2021
166 14.05.2021 08:00 HAKU2302942 CT - Glava 07.05.2021
167 14.05.2021 08:00 SEAJ2801964 CT - Kičma 07.05.2021
168 13.05.2021 09:15 SEKO1503959 Ultrazvuk Srca 30.04.2020
169 13.05.2021 09:00 MEKO1406966 Ultrazvuk Srca 30.04.2020
170 12.05.2021 10:00 DETU0707961 Ergometrija 07.05.2020
171 12.05.2021 10:00 ZIMU0401959 CT - Ostalo 03.03.2021 24.02.2021
172 12.05.2021 10:00 SEKA0707950 CT - Ostalo 20.04.2021 16.04.2021
173 12.05.2021 10:00 ELGO1703974 CT - Ostalo 27.04.2021 23.04.2021
174 12.05.2021 09:15 MIDE1711969 Ultrazvuk Srca 30.04.2020
175 12.05.2021 09:00 STSU1108958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020
176 12.05.2021 09:00 SIDE1407963 CT - Ostalo 30.03.2021
177 12.05.2021 09:00 RISM1004945 CT - Ostalo 02.04.2021 01.04.2021
178 12.05.2021 08:00 ULSE1302947 CT - Glava 06.05.2021
179 12.05.2021 08:00 EMMA0203985 CT - Kičma 06.05.2021
180 12.05.2021 08:00 VIJU1001967 CT - Kičma 06.05.2021
181 12.05.2021 08:00 SIBE1503988 CT - Glava 06.05.2021
182 11.05.2021 10:00 BOBL0801953 CT - Ostalo 01.02.2021 25.01.2021
183 11.05.2021 10:00 BOBL0801953 CT - Ostalo 01.02.2021 25.01.2021
184 11.05.2021 10:00 ENHE1069641 CT - Ostalo 10.03.2021 09.03.2021
185 11.05.2021 10:00 HACO2049541 CT - Ostalo 23.04.2021 19.04.2021
186 11.05.2021 09:15 ZUCO1812971 Ultrazvuk Srca 30.04.2020
187 11.05.2021 09:00 SUMA0207956 Ultrazvuk Srca 30.04.2020
188 11.05.2021 09:00 FIBE1209967 CT - Ostalo 01.04.2021 29.03.2021
189 11.05.2021 09:00 HAST0105954 CT - Ostalo 08.04.2021
190 11.05.2021 08:00 HAML0709967 CT - Kičma 04.05.2021
191 11.05.2021 08:00 JASA2411972 CT - Kičma 04.05.2021
192 11.05.2021 08:00 ALSA0603987 CT - Glava 06.05.2021
193 11.05.2021 08:00 SABA2010975 CT - Kičma 06.05.2021
194 11.05.2021 08:00 SAPA0206938 CT - Glava 06.05.2021
195 11.05.2021 08:00 SAPA0206938 CT - Glava 06.05.2021
196 10.05.2021 13:20 ZEDE1409978 CT - Kičma 04.05.2021
197 10.05.2021 10:00 SAGL2305973 CT - Ostalo 29.01.2021 20.01.2021
198 10.05.2021 10:00 JETR1007961 CT - Ostalo 16.03.2021
199 10.05.2021 10:00 BRZR3008955 CT - Ostalo 24.03.2021 15.03.2021
200 10.05.2021 10:00 DRKN1712964 CT - Ostalo 21.04.2021 20.04.2021
201 10