Teremini čiji je rok istekao

Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 07.05.2021 13:30 DZSE1001969 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
2 07.05.2021 13:00 ADSE2806999 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
3 07.05.2021 10:30 ANMU1710986 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
4 07.05.2021 10:00 LUBU2709951 CT - Ostalo 12.03.2021 08.03.2021
5 07.05.2021 10:00 RACO1502978 CT - Ostalo 26.03.2021 25.03.2021
6 07.05.2021 10:00 SEME0503966 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
7 07.05.2021 10:00 EKSE2502949 CT - Ostalo 21.04.2021 15.04.2021
8 07.05.2021 09:00 ZAZA2308954 CT - Ostalo 30.03.2021 15.03.2021
9 07.05.2021 09:00 NAOS0211958 CT - Ostalo 13.04.2021 09.04.2021
10 07.05.2021 08:00 SLMI1412957 CT - Kičma 30.04.2021 01.01.1970
11 07.05.2021 08:00 DAME1507964 CT - Kičma 30.04.2021 01.01.1970
12 07.05.2021 08:00 ZAHA3103964 CT - Kičma 30.04.2021 01.01.1970
13 07.05.2021 08:00 FUHR1202977 CT - Glava 30.04.2021 01.01.1970
14 07.05.2021 08:00 SEKE2506961 CT - Glava 04.05.2021 01.01.1970
15 06.05.2021 19:00 EMBA1912954 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
16 06.05.2021 18:00 MIZU1012958 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
17 06.05.2021 17:00 SEHU1609964 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
18 06.05.2021 16:00 NABE0208973 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
19 06.05.2021 15:30 DZDO3103985 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
20 06.05.2021 15:00 FUBA0211956 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
21 06.05.2021 14:30 SACU0105956 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
22 06.05.2021 14:00 FEJA0503974 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
23 06.05.2021 13:30 MUKE0609946 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
24 06.05.2021 13:00 DAST2101976 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
25 06.05.2021 12:00 ADSR1806989 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
26 06.05.2021 11:00 MEVE0501958 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
27 06.05.2021 10:00 ENCA0709977 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
28 06.05.2021 10:00 AZBU2308955 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
29 06.05.2021 10:00 ALAG0304981 CT - Ostalo 03.03.2021 02.03.2021
30 06.05.2021 10:00 REOD1807946 CT - Ostalo 08.03.2021 22.02.2021
31 06.05.2021 10:00 AZSJ2404954 CT - Ostalo 12.03.2021 03.03.2021
32 06.05.2021 10:00 SASE2704966 CT - Ostalo 30.03.2021 01.01.1970
33 06.05.2021 09:30 SEOS1609967 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
34 06.05.2021 08:00 EDZU1802951 CT - Kičma 22.03.2021 17.03.2021
35 06.05.2021 08:00 EMAH0308190 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
36 06.05.2021 08:00 LUPO1805942 CT - Kičma 29.04.2021 01.01.1970
37 06.05.2021 08:00 NEKA1107953 CT - Kičma 29.04.2021 28.04.2021
38 06.05.2021 08:00 SUKA0208962 CT - Kičma 29.04.2021 27.04.2021
39 06.05.2021 08:00 IZSA1303962 CT - Kičma 29.04.2021 27.04.2021
40 06.05.2021 08:00 MEHA3107988 CT - Glava 29.04.2021 28.04.2021
41 06.05.2021 07:30 KRTO1106992 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
42 05.05.2021 19:00 FASU0605949 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
43 05.05.2021 18:30 TOLU2505950 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
44 05.05.2021 17:30 ZEDE0112957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
45 05.05.2021 17:00 MUSE1511961 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
46 05.05.2021 16:00 MEBA1303954 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
47 05.05.2021 15:30 ERKA2605959 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
48 05.05.2021 14:30 ENKA1709960 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
49 05.05.2021 13:30 ROJA1007987 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
50 05.05.2021 13:00 ANMU1710986 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
51 05.05.2021 13:00 ANMU1710986 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
52 05.05.2021 12:00 ZAHA1812974 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
53 05.05.2021 11:00 MUHA1610957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
54 05.05.2021 10:30 DEHA1802979 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
55 05.05.2021 10:00 RADO1808948 CT - Ostalo 02.03.2021 25.02.2021
56 05.05.2021 10:00 SASA0811950 CT - Ostalo 03.03.2021 01.01.1970
57 05.05.2021 10:00 SASA0811950 CT - Ostalo 03.03.2021 25.02.2021
58 05.05.2021 10:00 ENKO1909955 CT - Ostalo 04.03.2021 22.02.2021
59 05.05.2021 10:00 ENKO1909955 CT - Ostalo 04.03.2021 22.02.2021
60 05.05.2021 10:00 PETA0209956 CT - Ostalo 24.03.2021 16.03.2021
61 05.05.2021 10:00 BESI0805976 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
62 05.05.2021 10:00 BESI0805971 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
63 05.05.2021 09:15 DETU0707961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
64 05.05.2021 09:00 KADI2108979 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
65 05.05.2021 09:00 MUOR0210963 CT - Ostalo 19.04.2021 14.04.2021
66 05.05.2021 08:00 SEKU1812981 CT - Kičma 28.04.2021 27.04.2021
67 05.05.2021 08:00 EMDZ0808962 CT - Glava 28.04.2021 26.04.2021
68 05.05.2021 08:00 HAHO2608950 CT - Kičma 28.04.2021 26.04.2021
69 05.05.2021 08:00 AZSM2101972 CT - Kičma 28.04.2021 26.04.2021
70 05.05.2021 08:00 MILA2509952 CT - Glava 28.04.2021 20.04.2021
71 05.05.2021 07:30 AMDU1805987 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
72 04.05.2021 13:00 MISM1410976 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
73 04.05.2021 12:30 AIDO0804957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
74 04.05.2021 12:00 BAKA1004959 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
75 04.05.2021 10:30 RASU2904951 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
76 04.05.2021 10:00 RUMA1011949 CT - Ostalo 17.09.2020 01.09.2020
77 04.05.2021 10:00 SESKXXXX952 CT - Ostalo 10.03.2021 08.03.2021
78 04.05.2021 10:00 SESKXXXX962 CT - Ostalo 12.03.2021 08.03.2021
79 04.05.2021 10:00 AITU2502963 CT - Ostalo 12.03.2021 09.03.2021
80 04.05.2021 10:00 JAHA2108950 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
81 04.05.2021 10:00 ZDPR0205961 CT - Ostalo 20.04.2021 19.04.2021
82 04.05.2021 09:15 MUAL1011965 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
83 04.05.2021 09:00 SABE0202958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
84 04.05.2021 09:00 IVVU1812951 CT - Ostalo 30.03.2021 17.03.2021
85 04.05.2021 09:00 RAKU2706968 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
86 04.05.2021 08:00 ARKO2804988 CT - Kičma 28.04.2021 23.04.2021
87 04.05.2021 08:00 NIMA0108976 CT - Kičma 28.04.2021 27.04.2021
88 04.05.2021 08:00 MIMA0806941 CT - Glava 29.04.2021 28.04.2021
89 04.05.2021 08:00 BIHU2004967 CT - Glava 29.04.2021 28.04.2021
90 04.05.2021 07:30 AMTA0811988 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.04.2021 13:30 KEPI2802986 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
2 30.04.2021 11:00 AMCI1807811 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
3 30.04.2021 10:30 OMSP2309945 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
4 30.04.2021 10:15 SESE2204957 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
5 30.04.2021 10:00 ZESM0612948 CT - Ostalo 24.12.2020 23.12.2020
6 30.04.2021 10:00 SEMU1308938 CT - Ostalo 03.03.2021 25.02.2021
7 30.04.2021 10:00 HIAL1610958 CT - Ostalo 15.03.2021 09.03.2021
8 30.04.2021 10:00 NEHU2202960 CT - Ostalo 16.03.2021 05.03.2021
9 30.04.2021 10:00 SEZI1901959 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
10 30.04.2021 09:00 MUSA1711947 CT - Ostalo 09.04.2021 02.04.2021
11 30.04.2021 09:00 ESKA1412955 CT - Ostalo 20.04.2021 15.04.2021
12 30.04.2021 08:00 NIAB0201989 CT - Kičma 23.04.2021 22.04.2021
13 30.04.2021 08:00 AJDU2504979 CT - Kičma 23.04.2021 09.04.2021
14 30.04.2021 08:00 MEZE1605980 CT - Glava 27.04.2021 22.04.2021
15 30.04.2021 08:00 AJSK2108960 CT - Kičma 27.04.2021 29.03.2021
16 30.04.2021 08:00 SUDE1208995 CT - Kičma 29.04.2021 16.04.2021
17 30.04.2021 08:00 HAPL0105933 CT - Glava 29.04.2021 27.04.2021
18 30.04.2021 08:00 BEHR1510952 CT - Glava 29.04.2021 01.01.1970
19 29.04.2021 19:30 STMA0505953 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
20 29.04.2021 18:30 HAIS3001980 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
21 29.04.2021 18:00 VASA1910965 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
22 29.04.2021 17:00 MUHO0407942 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
23 29.04.2021 16:00 SIBE1409960 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
24 29.04.2021 15:30 HAHR1111965 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
25 29.04.2021 15:00 ADSM1311982 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
26 29.04.2021 14:30 HAAK2103960 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
27 29.04.2021 14:00 MEIB1208957 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
28 29.04.2021 13:30 ENHR2502969 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
29 29.04.2021 13:20 FAHR0106962 CT - Kičma 28.04.2021 16.04.2021
30 29.04.2021 13:00 SEDE1812961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
31 29.04.2021 11:00 ZISE2604953 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
32 29.04.2021 10:30 ENMU0609958 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
33 29.04.2021 10:00 KASE2608955 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
34 29.04.2021 10:00 AZFE0103959 CT - Ostalo 02.03.2021 22.02.2021
35 29.04.2021 10:00 FIFE2801949 CT - Ostalo 19.03.2021 01.01.1970
36 29.04.2021 10:00 SUHA2206958 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
37 29.04.2021 10:00 MUSA1509948 CT - Ostalo 30.03.2021 03.03.2021
38 29.04.2021 10:00 AZFE0103959 CT - Ostalo 19.04.2021 15.04.2021
39 29.04.2021 10:00 MEKU2607975 CT - Ostalo 23.04.2021 19.04.2021
40 29.04.2021 09:15 ENCA0709977 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
41 29.04.2021 09:00 ARSO1401983 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
42 29.04.2021 09:00 IZDA0507957 CT - Ostalo 09.04.2021 08.04.2021
43 29.04.2021 09:00 MUHR2206954 CT - Ostalo 13.04.2021 29.03.2021
44 29.04.2021 09:00 ZIBE0604955 CT - Ostalo 19.04.2021 14.04.2021
45 29.04.2021 08:00 SEDU1502985 CT - Kičma 27.04.2021 23.04.2021
46 29.04.2021 08:00 ADTU3108000 CT - Glava 27.04.2021 23.04.2021
47 29.04.2021 08:00 FARI1208977 CT - Kičma 27.04.2021 23.04.2021
48 29.04.2021 08:00 SAAR1508960 CT - Glava 27.04.2021 22.04.2021
49 28.04.2021 19:30 DRRO2211963 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
50 28.04.2021 18:30 HAVE0904960 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
51 28.04.2021 17:30 SAJA3010982 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
52 28.04.2021 16:30 MITR0109952 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
53 28.04.2021 16:00 PEPE2409953 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
54 28.04.2021 15:00 FAAL2410949 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
55 28.04.2021 14:30 MIDI1002989 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
56 28.04.2021 14:00 REBU0403966 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
57 28.04.2021 13:00 AIHU0511964 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
58 28.04.2021 11:00 MAAN1709948 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
59 28.04.2021 10:30 AZAH1107965 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
60 28.04.2021 10:00 SUSU1802968 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
61 28.04.2021 10:00 MENE0403963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
62 28.04.2021 10:00 SAKO2509959 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
63 28.04.2021 10:00 ZIGA1209696 CT - Ostalo 24.03.2021 22.03.2021
64 28.04.2021 10:00 SESE0307956 CT - Ostalo 05.04.2021 01.04.2021
65 28.04.2021 10:00 LADE1401998 CT - Ostalo 21.04.2021 29.03.2021
66 28.04.2021 09:15 MELE2806961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
67 28.04.2021 09:00 ZISK1903958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
68 28.04.2021 09:00 LEAV1912949 CT - Ostalo 30.03.2021 26.03.2021
69 28.04.2021 08:00 SESE0202948 CT - Glava 23.04.2021 20.04.2021
70 28.04.2021 08:00 DRSA2609958 CT - Kičma 23.04.2021 21.04.2021
71 28.04.2021 08:00 EDSE2503982 CT - Kičma 23.04.2021 22.04.2021
72 28.04.2021 08:00 SASA0406990 CT - Kičma 26.04.2021 21.04.2021
73 27.04.2021 13:30 AMKO0704987 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
74 27.04.2021 11:00 VESM1410978 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
75 27.04.2021 10:30 MEPA0702983 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
76 27.04.2021 10:30 CASR1512952 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
77 27.04.2021 10:00 SECA0605965 CT - Ostalo 12.03.2021 04.03.2021
78 27.04.2021 10:00 SUHR0305970 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
79 27.04.2021 10:00 ABNE2604960 CT - Ostalo 24.03.2021 09.03.2021
80 27.04.2021 10:00 IRTA0104941 CT - Ostalo 24.03.2021 23.03.2021
81 27.04.2021 10:00 MADR1104959 CT - Ostalo 31.03.2021 29.03.2021
82 27.04.2021 09:15 ARMU0701950 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
83 27.04.2021 09:00 AJGR0304953 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
84 27.04.2021 09:00 MUKO0908959 CT - Ostalo 13.04.2021 12.04.2021
85 27.04.2021 08:00 FARI1403994 CT - Kičma 22.04.2021 05.04.2021
86 27.04.2021 08:00 HAST2809964 CT - Kičma 22.04.2021 14.04.2021
87 27.04.2021 08:00 ENJA2508953 CT - Kičma 22.04.2021 20.04.2021
88 27.04.2021 08:00 FACI0805960 CT - Glava 23.04.2021 21.04.2021
89 27.04.2021 08:00 BRVI1505961 CT - Glava 23.04.2021 21.04.2021
90 26.04.2021 13:00 ROMA1802950 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
91 26.04.2021 10:30 MEPU0109992 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
92 26.04.2021 10:00 ESMA1811968 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
93 26.04.2021 10:00 SEFE2804962 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
94 26.04.2021 10:00 EKHO1708967 CT - Ostalo 06.04.2021 02.04.2021
95 26.04.2021 09:00 FEDI0707957 CT - Ostalo 13.04.2021 02.04.2021
96 26.04.2021 08:00 ENLE1107961 CT - Kičma 22.04.2021 20.04.2021
97 26.04.2021 08:00 EDAD2405961 CT - Kičma 22.04.2021 19.04.2021
98 26.04.2021 08:00 HADU2012951 CT - Kičma 22.04.2021 20.04.2021
99 26.04.2021 08:00 AZSE0306985 CT - Glava 22.04.2021 21.04.2021
100 26.04.2021 08:00 ADKA3003982 CT - Kičma 22.04.2021 08.04.2021
101 23.04.2021 13:30 ABAG1204954 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
102 23.04.2021 13:20 JASP0808980 CT - Glava 23.04.2021 20.04.2021
103 23.04.2021 13:00 VAMU2612956 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
104 23.04.2021 11:00 NIKA1501948 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
105 23.04.2021 10:30 SESI1801961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
106 23.04.2021 10:00 RASP1506951 CT - Ostalo 15.03.2021 12.03.2021
107 23.04.2021 10:00 FAKO1311970 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
108 23.04.2021 10:00 ENOM0103962 CT - Ostalo 26.03.2021 22.03.2021
109 23.04.2021 09:00 MUKU3003958 CT - Ostalo 05.04.2021 01.04.2021
110 23.04.2021 09:00 NIPE2303960 CT - Ostalo 19.04.2021 16.04.2021
111 23.04.2021 08:00 IVMA1609943 CT - Glava 01.04.2021 29.03.2021
112 23.04.2021 08:00 NIMU1302978 CT - Kičma 21.04.2021 14.04.2021
113 23.04.2021 08:00 HAIK1511966 CT - Glava 21.04.2021 15.04.2021
114 23.04.2021 08:00 TEFE2805961 CT - Kičma 22.04.2021 15.04.2021
115 22.04.2021 19:30 NESA2209969 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
116 22.04.2021 18:30 SEMA0405949 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
117 22.04.2021 17:30 SAHA1708955 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
118 22.04.2021 17:00 MIJU1702942 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
119 22.04.2021 16:00 MUPO2112945 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
120 22.04.2021 15:00 SUCU0502956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
121 22.04.2021 14:00 AZKU0106956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
122 22.04.2021 13:30 DESA1202963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
123 22.04.2021 13:00 ADUZ0109970 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
124 22.04.2021 12:00 ANAN0301943 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
125 22.04.2021 11:00 ALMU1107964 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
126 22.04.2021 10:00 SAVR2812953 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
127 22.04.2021 10:00 MEBA1401956 CT - Ostalo 04.02.2021 27.01.2021
128 22.04.2021 10:00 MEKR1704975 CT - Ostalo 11.03.2021 09.03.2021
129 22.04.2021 10:00 ANBE0809962 CT - Ostalo 17.03.2021 16.03.2021
130 22.04.2021 10:00 RAIM1411970 CT - Ostalo 19.03.2021 22.02.2021
131 22.04.2021 10:00 NISA2805957 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
132 22.04.2021 09:15 FAMI1401940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
133 22.04.2021 09:00 NAMU0112940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
134 22.04.2021 09:00 FIDE2410954 CT - Ostalo 13.04.2021 01.01.1970
135 22.04.2021 08:00 MUJU2401977 CT - Glava 20.04.2021 19.04.2021
136 22.04.2021 08:00 ZABA1305962 CT - Kičma 20.04.2021 16.04.2021
137 22.04.2021 08:00 IZCA0202992 CT - Kičma 20.04.2021 16.04.2021
138 22.04.2021 08:00 KEKA0901985 CT - Kičma 21.04.2021 19.04.2021
139 21.04.2021 19:00 FABA2606981 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
140 21.04.2021 18:00 RAST1604962 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
141 21.04.2021 17:30 KEME3006976 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
142 21.04.2021 17:00 ANDO2307946 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
143 21.04.2021 16:30 RUDE2005974 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
144 21.04.2021 16:00 MUZA0903964 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
145 21.04.2021 15:00 ENDE1108949 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
146 21.04.2021 14:00 BEBE1508595 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
147 21.04.2021 13:30 AMCE2508965 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
148 21.04.2021 12:00 SEMA0201964 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
149 21.04.2021 11:00 PAME1203960 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
150 21.04.2021 10:30 NASI0201955 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
151 21.04.2021 10:00 MIST1006956 CT - Ostalo 12.02.2021 01.01.1970
152 21.04.2021 10:00 MEME1110958 CT - Ostalo 08.03.2021 02.03.2021
153 21.04.2021 10:00 EMLO2304938 CT - Ostalo 15.03.2021 12.03.2021
154 21.04.2021 10:00 HACA0207970 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
155 21.04.2021 10:00 DZAL3011961 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
156 21.04.2021 09:15 SESE2204957 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
157 21.04.2021 09:00 KASE2608955 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
158 21.04.2021 08:00 AIJU0302981 CT - Kičma 19.04.2021 15.04.2021
159 21.04.2021 08:00 AITE1803946 CT - Kičma 19.04.2021 01.01.1970
160 21.04.2021 08:00 ENIM1304957 CT - Kičma 19.04.2021 12.04.2021
161 21.04.2021 08:00 AMAL0508968 CT - Glava 20.04.2021 08.04.2021
162 21.04.2021 08:00 FASI2603955 CT - Glava 20.04.2021 01.01.1970
163 21.04.2021 08:00 ELDE2301985 CT - Glava 20.04.2021 19.04.2021
164 20.04.2021 13:30 ISPI1109974 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
165 20.04.2021 13:00 SEHU0602972 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
166 20.04.2021 11:00 RABO1510968 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
167 20.04.2021 10:30 NIME2610960 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
168 20.04.2021 10:00 ADKA0503941 CT - Ostalo 16.02.2021 01.01.1970
169 20.04.2021 10:00 OSME2105894 CT - Ostalo 03.03.2021 25.02.2021
170 20.04.2021 10:00 SAJU1409966 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
171 20.04.2021 10:00 SEPU2804963 CT - Ostalo 26.03.2021 25.03.2021
172 20.04.2021 10:00 SUMU1007951 CT - Ostalo 09.04.2021 07.04.2021
173 20.04.2021 09:15 MUHA2007950 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
174 20.04.2021 09:00 BESP2207961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
175 20.04.2021 09:00 IBFE2402947 CT - Ostalo 08.04.2021 01.04.2021
176 20.04.2021 08:00 SEMA1809961 CT - Glava 13.04.2021 29.03.2021
177 20.04.2021 08:00 JADI2008959 CT - Glava 19.04.2021 15.04.2021
178 19.04.2021 13:30 ADLO1806963 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
179 19.04.2021 13:00 MIPE1404965 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
180 19.04.2021 11:00 AMCI2911980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
181 19.04.2021 11:00 FAHO1910960 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
182 19.04.2021 10:30 HAME0710969 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
183 19.04.2021 10:00 ESBA1811946 CT - Ostalo 16.02.2021 01.01.1970
184 19.04.2021 10:00 REBE3010950 CT - Ostalo 16.02.2021 01.01.1970
185 19.04.2021 10:00 FARE1804980 CT - Ostalo 15.03.2021 12.03.2021
186 19.04.2021 09:00 ASDE1012977 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
187 19.04.2021 09:00 JAKA2101953 CT - Ostalo 08.04.2021 29.03.2021
188 19.04.2021 08:00 ADDE0204945 CT - Glava 22.03.2021 16.03.2021
189 16.04.2021 13:00 HAHA1905996 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
190 16.04.2021 13:00 ALCO2711958 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
191 16.04.2021 11:00 ESHA0806961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
192 16.04.2021 10:00 MUCO2202951 CT - Ostalo 10.03.2021 04.03.2021
193 16.04.2021 10:00 EDSU0708962 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
194 16.04.2021 10:00 HABE2306967 CT - Ostalo 17.03.2021 11.03.2021
195 16.04.2021 09:00 LUAK1801955 CT - Ostalo 01.04.2021 29.03.2021
196 16.04.2021 09:00 HUCE0811951 CT - Ostalo 02.04.2021 30.03.2021
197 16.04.2021 08:00 ZIOR0904962 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
198 16.04.2021 08:00 ZESA3110969 CT - Glava 17.03.2021 15.03.2021
199 16.04.2021 08:00 SEKA1701964 CT - Ostalo 05.04.2021 02.04.2021
200 16.04.2021 08:00 SATE2201978 CT - Kičma 13.04.2021 05.04.2021
201 15.04.2021 19:30 AMBA3012980 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
202 15.04.2021 19:00 MIUZ1105945 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
203 15.04.2021 18:30 MIHR0602980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
204 15.04.2021 18:00 SEHA2806971 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
205 15.04.2021 17:30 SEAH0808956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
206 15.04.2021 17:00 FIHA2801954 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
207 15.04.2021 15:30 FAOM3001973 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
208 15.04.2021 15:00 AVKA2502952 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
209 15.04.2021 14:30 ENSE1701982 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
210 15.04.2021 14:00 NEBA1010980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
211 15.04.2021 13:30 GOST1909963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
212 15.04.2021 13:00 NEBU0809954 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
213 15.04.2021 12:00 IZBE2007946 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
214 15.04.2021 11:00 SAKO1003959 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
215 15.04.2021 10:00 SUHO0202944 CT - Ostalo 08.02.2021 01.01.1970
216 15.04.2021 10:00 SESE3004954 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
217 15.04.2021 10:00 DZHA3010961 CT - Ostalo 30.03.2021 03.03.2021
218 15.04.2021 10:00 SAHA1008960 CT - Ostalo 01.04.2021 29.03.2021
219 15.04.2021 10:00 HANA0406987 CT - Ostalo 05.04.2021 30.03.2021
220 15.04.2021 09:30 NUTA1701960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
221 15.04.2021 09:15 HACA0509985 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
222 15.04.2021 08:00 ENNU2606965 CT - Kičma 13.04.2021 09.04.2021
223 15.04.2021 08:00 ELFE1907981 CT - Kičma 13.04.2021 01.01.1970
224 15.04.2021 08:00 LUBU2709951 CT - Kičma 13.04.2021 09.04.2021
225 14.04.2021 19:30 SEBA1208961 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
226 14.04.2021 19:00 ALSA0911978 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
227 14.04.2021 18:00 JOPA2009948 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
228 14.04.2021 17:00 NETA1011959 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
229 14.04.2021 16:30 JAKA2907952 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
230 14.04.2021 15:30 SEBA2906976 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
231 14.04.2021 14:30 SEDU0710956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
232 14.04.2021 14:30 HAMU0411949 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
233 14.04.2021 14:00 SEIM1905969 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
234 14.04.2021 14:00 SEHO0106977 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
235 14.04.2021 13:30 ZOST1207936 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
236 14.04.2021 13:30 SUSP0409968 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
237 14.04.2021 13:00 ALHA2801981 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
238 14.04.2021 12:00 SEME1606963 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
239 14.04.2021 11:00 ENKA2609961 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
240 14.04.2021 10:30 DEZA2302959 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
241 14.04.2021 10:00 ERSE0504958 CT - Ostalo 01.02.2021 25.12.2020
242 14.04.2021 10:00 BALU2905938 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
243 14.04.2021 10:00 LIPL2602980 CT - Ostalo 04.03.2021 22.02.2021
244 14.04.2021 10:00 EMSP0802983 CT - Ostalo 22.03.2021 22.02.2021
245 14.04.2021 10:00 SEME2008965 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
246 14.04.2021 09:15 ARSI1412952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
247 14.04.2021 09:00 SAVR2812953 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
248 14.04.2021 08:00 ANCO1306957 CT - Glava 11.03.2021 01.03.2021
249 14.04.2021 08:00 AISK2108960 CT - Kičma 13.04.2021 31.03.2021
250 14.04.2021 08:00 FAPR2505957 CT - Kičma 13.04.2021 01.04.2021
251 14.04.2021 08:00 SAKA0312971 CT - Ostalo 13.04.2021 12.04.2021
252 14.04.2021 08:00 NUKA0502957 CT - Kičma 13.04.2021 29.03.2021
253 14.04.2021 08:00 HAKO2204954 CT - Glava 13.04.2021 12.04.2021
254 13.04.2021 18:30 SAHU1804956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
255 13.04.2021 17:30 NUMU1708972 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
256 13.04.2021 16:00 MEHA0402976 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
257 13.04.2021 15:30 ELHA2004971 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
258 13.04.2021 14:30 DEZU0702975 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
259 13.04.2021 13:30 MIMU1102950 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
260 13.04.2021 13:00 NISI2608960 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
261 13.04.2021 12:00 ALSM0208981 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
262 13.04.2021 11:00 SESE2905988 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
263 13.04.2021 10:30 BESE2907964 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
264 13.04.2021 10:00 ALSU0402990 CT - Ostalo 22.01.2021 21.01.2021
265 13.04.2021 10:00 SABE2403971 CT - Ostalo 02.02.2021 19.01.2021
266 13.04.2021 10:00 NAIM2501940 CT - Ostalo 11.03.2021 01.03.2021
267 13.04.2021 10:00 HAKA0510952 CT - Ostalo 01.04.2021 29.03.2021
268 13.04.2021 09:15 SUSU1802968 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
269 13.04.2021 09:00 EMMU1105960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
270 13.04.2021 09:00 ISOC0508965 CT - Ostalo 05.04.2021 31.03.2021
271 13.04.2021 08:00 SAOM2805970 CT - Kičma 09.04.2021 06.04.2021
272 13.04.2021 08:00 ZADU0110963 CT - Kičma 09.04.2021 29.03.2021
273 12.04.2021 11:00 LISL2206972 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
274 12.04.2021 10:00 SECA0602954 CT - Ostalo 21.01.2021 19.01.2021
275 12.04.2021 10:00 IZDA0507957 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
276 12.04.2021 10:00 SAHO1509946 CT - Ostalo 15.02.2021 01.01.1970
277 12.04.2021 10:00 FIRI1909962 CT - Ostalo 16.03.2021 15.03.2021
278 12.04.2021 09:00 EMSU0604967 CT - Ostalo 06.04.2021 05.04.2021
279 12.04.2021 08:00 FAMU1610970 CT - Kičma 08.04.2021 07.04.2021
280 12.04.2021 08:00 FAZAxxxx963 CT - Kičma 08.04.2021 12.04.2021
281 12.04.2021 08:00 ASHA1809952 CT - Glava 08.04.2021 06.04.2021
282 12.04.2021 08:00 RAML0112944 CT - Glava 09.04.2021 07.04.2021
283 12.04.2021 08:00 VABA0801939 CT - Glava 09.04.2021 29.03.2021
284 09.04.2021 10:30 ASSM1303983 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
285 09.04.2021 10:30 SERA1705990 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
286 09.04.2021 10:15 ABBE1312960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
287 09.04.2021 10:00 OMKA1406940 CT - Ostalo 30.12.2020 25.12.2020
288 09.04.2021 10:00 MUHO0407942 CT - Ostalo 21.01.2021 04.01.2021
289 09.04.2021 10:00 MIBE2705976 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
290 09.04.2021 10:00 HAAH2807964 CT - Ostalo 18.02.2021 01.01.1970
291 09.04.2021 10:00 MIMR1006951 CT - Ostalo 10.03.2021 01.01.1970
292 09.04.2021 10:00 NEMA2908970 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
293 09.04.2021 10:00 ADLU1103004 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
294 09.04.2021 09:00 AZHU2406960 CT - Ostalo 29.03.2021 23.03.2021
295 09.04.2021 08:00 ARBA0710010 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
296 09.04.2021 08:00 FATA2701961 CT - Kičma 07.04.2021 29.03.2021
297 09.04.2021 08:00 ALSA0603987 CT - Glava 07.04.2021 01.04.2021
298 09.04.2021 08:00 FAPI3112968 CT - Kičma 07.04.2021 01.01.1970
299 09.04.2021 08:00 HAAL2309958 CT - Glava 07.04.2021 29.03.2021
300 09.04.2021 08:00 MUDI2009953 CT - Glava 07.04.2021 01.04.2021
301 08.04.2021 19:30 KAOM0504960 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
302 08.04.2021 19:00 MITA2107956 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
303 08.04.2021 18:30 RAPE1903961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
304 08.04.2021 17:30 RADA1101949 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
305 08.04.2021 17:00 ALSU0402969 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
306 08.04.2021 16:30 RELJ1203959 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
307 08.04.2021 16:00 ZELI07119*7 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
308 08.04.2021 13:30 ELKU2203978 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
309 08.04.2021 13:00 SESA2110961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
310 08.04.2021 12:00 ZAIM2605953 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
311 08.04.2021 10:30 SECO1706962 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
312 08.04.2021 10:30 ESBA0101958 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
313 08.04.2021 10:00 VIDR2707960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
314 08.04.2021 10:00 HAMA1001964 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
315 08.04.2021 10:00 MUAL2510949 CT - Ostalo 15.03.2021 11.03.2021
316 08.04.2021 10:00 SAKR0106958 CT - Ostalo 17.03.2021 15.03.2021
317 08.04.2021 10:00 ZEPI1003940 CT - Ostalo 18.03.2021 16.03.2021
318 08.04.2021 09:15 IBSM1511952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
319 08.04.2021 09:00 DZZE1104954 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
320 08.04.2021 08:00 RABU0306965 CT - Kičma 06.04.2021 29.03.2021
321 08.04.2021 08:00 SUIC1805954 CT - Kičma 06.04.2021 29.03.2021
322 08.04.2021 08:00 ENKO1909955 CT - Kičma 06.04.2021 05.04.2021
323 08.04.2021 08:00 SEKA2608957 CT - Kičma 07.04.2021 05.04.2021
324 07.04.2021 19:30 IVTO1708959 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
325 07.04.2021 19:00 HAAH2206963 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
326 07.04.2021 17:00 BAME0212954 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
327 07.04.2021 16:00 NADE2503955 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
328 07.04.2021 15:00 NEHO1006964 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
329 07.04.2021 14:00 VIJE2906951 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
330 07.04.2021 13:30 ASKR0911967 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
331 07.04.2021 13:00 NAGR0210946 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
332 07.04.2021 12:00 NEDE1202951 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
333 07.04.2021 11:30 DECE2805953 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
334 07.04.2021 11:00 SMCE1609964 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
335 07.04.2021 10:30 SIME1203966 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
336 07.04.2021 10:00 SAKA2203976 CT - Ostalo 27.01.2021 22.01.2021
337 07.04.2021 10:00 NIPU1310965 CT - Ostalo 15.03.2021 12.03.2021
338 07.04.2021 09:15 IVAN0408195 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
339 07.04.2021 09:00 AMVA0806946 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
340 07.04.2021 09:00 AIAL2006007 CT - Ostalo 29.03.2021 26.03.2021
341 07.04.2021 08:00 ISDE2009957 CT - Glava 12.03.2021 22.02.2021
342 07.04.2021 08:00 MUHA0509950 CT - Glava 05.04.2021 31.03.2021
343 07.04.2021 08:00 DECO1701003 CT - Glava 06.04.2021 31.03.2021
344 07.04.2021 08:00 SAPI0706963 CT - Kičma 06.04.2021 05.04.2021
345 06.04.2021 13:30 HAFA2310961 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
346 06.04.2021 13:00 EMBA1510980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
347 06.04.2021 12:00 REBU1203958 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
348 06.04.2021 12:00 MIIB1008987 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
349 06.04.2021 10:30 RAMU2207958 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
350 06.04.2021 10:00 ISPI1109974 CT - Ostalo 13.01.2021 07.01.2021
351 06.04.2021 10:00 ISKO3105946 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
352 06.04.2021 10:00 ENCE0608969 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
353 06.04.2021 10:00 SEGL2502965 CT - Ostalo 22.02.2021 01.01.1970
354 06.04.2021 10:00 JAPE1069521 CT - Ostalo 10.03.2021 02.03.2021
355 06.04.2021 10:00 HADE2408949 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
356 06.04.2021 09:15 ABBE1312960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
357 06.04.2021 09:00 REOS1403964 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
358 06.04.2021 09:00 HABA2705983 CT - Ostalo 22.02.2021 01.01.1970
359 06.04.2021 08:00 ARDO0102979 CT - Glava 05.04.2021 01.04.2021
360 06.04.2021 08:00 ADZA2804961 CT - Glava 05.04.2021 31.03.2021
361 05.04.2021 13:30 SASM1708963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
362 05.04.2021 13:00 SEHR0511963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
363 05.04.2021 11:00 DEBU1105964 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
364 05.04.2021 11:00 ALAH1808973 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
365 05.04.2021 10:30 HAJA0104951 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
366 05.04.2021 10:00 IZCA0102955 CT - Ostalo 09.12.2020 03.12.2020
367 05.04.2021 10:00 IZCA0102951 CT - Ostalo 10.12.2020 03.12.2020
368 05.04.2021 10:00 MEHA1309972 CT - Ostalo 27.01.2021 21.01.2021
369 05.04.2021 10:00 VEAV0710964 CT - Ostalo 22.02.2021 01.01.1970
370 05.04.2021 10:00 BEAR2806960 CT - Ostalo 26.02.2021 22.02.2021
371 05.04.2021 10:00 SETR1409961 CT - Ostalo 08.03.2021 22.02.2021
372 05.04.2021 10:00 IVLE0304958 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
373 05.04.2021 10:00 FACE0604002 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
374 05.04.2021 10:00 ADDE0403986 CT - Ostalo 19.03.2021 18.03.2021
375 05.04.2021 08:00 MIDO2708969 CT - Glava 01.04.2021 30.03.2021
376 05.04.2021 08:00 MUSO0308964 CT - Glava 01.04.2021 30.03.2021
377 05.04.2021 08:00 ANNI0405965 CT - Glava 02.04.2021 29.03.2021
378 05.04.2021 08:00 ERKR1207980 CT - Kičma 02.04.2021 29.03.2021
379 05.04.2021 08:00 ADRA0803947 CT - Kičma 02.04.2021 30.03.2021
380 02.04.2021 13:00 MEAH0402980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
381 02.04.2021 11:00 ESSU2505955 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
382 02.04.2021 11:00 HUNE0401947 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
383 02.04.2021 10:30 MIMA1604972 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
384 02.04.2021 10:30 ZAJA0504948 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
385 02.04.2021 10:00 DEMU1410957 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
386 02.04.2021 10:00 DIFU0305962 CT - Ostalo 30.12.2020 30.11.2020
387 02.04.2021 10:00 SAIS2009974 CT - Ostalo 15.01.2021 08.01.2021
388 02.04.2021 10:00 ADBA1606978 CT - Ostalo 26.02.2021 23.02.2021
389 02.04.2021 10:00 NABE0202965 CT - Ostalo 26.02.2021 23.02.2021
390 02.04.2021 10:00 MEAM0210960 CT - Ostalo 03.03.2021 02.03.2021
391 02.04.2021 10:00 ALAG0304981 CT - Ostalo 04.03.2021 02.03.2021
392 02.04.2021 10:00 ARSA1911973 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
393 02.04.2021 08:00 SAME1209959 CT - Kičma 30.03.2021 25.03.2021
394 02.04.2021 08:00 ANSO1107988 CT - Glava 31.03.2021 23.03.2021
395 02.04.2021 08:00 MISI2003957 CT - Kičma 31.03.2021 18.03.2021
396 02.04.2021 08:00 ESKO0408961 CT - Kičma 31.03.2021 23.03.2021
397 02.04.2021 08:00 CAKO2103951 CT - Kičma 31.03.2021 30.03.2021
398 01.04.2021 19:30 JEJU0204956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
399 01.04.2021 19:00 ALZE1403987 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
400 01.04.2021 18:00 SEDU0106956 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
401 01.04.2021 17:30 OSCO1506952 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
402 01.04.2021 17:00 ZDLU2202959 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
403 01.04.2021 16:00 MISO3010962 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
404 01.04.2021 15:00 NEKA0211954 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
405 01.04.2021 14:30 RAZA2001970 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
406 01.04.2021 14:30 KECE1704952 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
407 01.04.2021 14:00 ZEMA2211953 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
408 01.04.2021 13:30 AMCA2110971 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
409 01.04.2021 13:00 SEPA0103963 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
410 01.04.2021 12:00 SEOR1209965 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
411 01.04.2021 10:30 RAKO0501942 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
412 01.04.2021 10:00 EMMI0907979 CT - Ostalo 15.01.2021 12.01.2021
413 01.04.2021 10:00 BEHA0404966 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
414 01.04.2021 10:00 GAJU2402956 CT - Ostalo 26.02.2021 24.02.2021
415 01.04.2021 10:00 SABA2711965 CT - Ostalo 04.03.2021 02.03.2021
416 01.04.2021 10:00 ADNO3003974 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
417 01.04.2021 10:00 HASA0110975 CT - Ostalo 17.03.2021 16.03.2021
418 01.04.2021 10:00 HABE2207969 CT - Ostalo 18.03.2021 15.03.2021
419 01.04.2021 09:15 DUMA0904944 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
420 01.04.2021 09:00 HAHU1009954 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
421 01.04.2021 08:00 AJPU3007013 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
422 01.04.2021 08:00 SERA2505971 CT - Kičma 30.03.2021 22.03.2021
423 01.04.2021 08:00 EDSA2905973 CT - Glava 30.03.2021 25.03.2021
424 01.04.2021 08:00 AJHE1504980 CT - Kičma 30.03.2021 19.03.2021
425 01.04.2021 08:00 OMBO2410957 CT - Kičma 30.03.2021 29.03.2021
426 01.04.2021 08:00 SEHA1905954 CT - Kičma 30.03.2021 26.03.2021
427 01.04.2021 08:00 NELI1601969 CT - Glava 31.03.2021 24.03.2021
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.03.2021 19:00 HAGL3004959 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
2 31.03.2021 18:30 EMMI0907979 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
3 31.03.2021 17:30 ZIZU0307959 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
4 31.03.2021 17:00 ASHA2904980 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
5 31.03.2021 16:30 MIPO0503971 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
6 31.03.2021 15:30 ARCO0301993 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
7 31.03.2021 15:00 BRMA1801965 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
8 31.03.2021 14:00 SUBO1307947 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
9 31.03.2021 13:00 SACA0711958 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
10 31.03.2021 12:00 ENHA1603965 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
11 31.03.2021 11:00 ELCI1307997 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
12 31.03.2021 10:30 LIDR2807963 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
13 31.03.2021 10:00 RADU1003961 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
14 31.03.2021 10:00 ESBA2804961 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
15 31.03.2021 10:00 NAJA0807963 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
16 31.03.2021 10:00 CEST1503961 CT - Ostalo 12.02.2021 01.01.1970
17 31.03.2021 10:00 AICI0511972 CT - Ostalo 26.02.2021 19.02.2021
18 31.03.2021 10:00 ANPE1604943 CT - Ostalo 03.03.2021 26.02.2021
19 31.03.2021 10:00 ESTE1906952 CT - Ostalo 05.03.2021 26.02.2021
20 31.03.2021 09:15 VESK1302940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
21 31.03.2021 09:00 ALTU2202982 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
22 31.03.2021 08:00 MUBE0507974 CT - Ostalo 24.03.2021 22.03.2021
23 31.03.2021 08:00 FASI1508967 CT - Kičma 24.03.2021 23.03.2021
24 31.03.2021 08:00 MUPA0603966 CT - Kičma 24.03.2021 23.03.2021
25 31.03.2021 08:00 HAPO2119561 CT - Glava 24.03.2021 23.03.2021
26 31.03.2021 08:00 SABO2211973 CT - Kičma 24.03.2021 16.03.2021
27 31.03.2021 08:00 SODA2510957 CT - Glava 26.03.2021 23.03.2021
28 30.03.2021 13:00 ELSP0511970 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
29 30.03.2021 12:00 IRRU1808949 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
30 30.03.2021 11:00 DECE2411962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
31 30.03.2021 10:30 SASA2208948 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
32 30.03.2021 10:00 ISDE0212960 CT - Ostalo 06.01.2021 04.01.2021
33 30.03.2021 10:00 RESE1405966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
34 30.03.2021 10:00 EMBA1509947 CT - Ostalo 27.01.2021 21.01.2021
35 30.03.2021 10:00 NITO2907965 CT - Ostalo 29.01.2021 27.01.2021
36 30.03.2021 10:00 SACO0803954 CT - Ostalo 26.02.2021 23.02.2021
37 30.03.2021 10:00 SACA0306936 CT - Ostalo 26.02.2021 25.01.2021
38 30.03.2021 10:00 MEDU3107958 CT - Ostalo 22.03.2021 19.03.2021
39 30.03.2021 09:15 MIPA1106968 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
40 30.03.2021 09:00 ALIS2604989 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
41 30.03.2021 08:00 DENE2103008 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
42 30.03.2021 08:00 ALTA2704993 CT - Glava 17.03.2021 15.03.2021
43 30.03.2021 08:00 NUPR1809965 CT - Ostalo 19.03.2021 04.03.2021
44 30.03.2021 08:00 ILMA2606961 CT - Kičma 19.03.2021 22.02.2021
45 30.03.2021 08:00 NUSA0103973 CT - Kičma 19.03.2021 18.03.2021
46 30.03.2021 08:00 VELI0811995 CT - Glava 24.03.2021 15.03.2021
47 30.03.2021 08:00 TEHR2610949 CT - Glava 26.03.2021 01.01.1970
48 29.03.2021 13:30 IRDZ0302960 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
49 29.03.2021 13:00 ZEDZ1002965 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
50 29.03.2021 10:30 REPO0902962 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
51 29.03.2021 10:00 ISPE2910939 CT - Ostalo 08.12.2020 03.12.2020
52 29.03.2021 10:00 DZMA1202998 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
53 29.03.2021 10:00 JAVI0901955 CT - Ostalo 27.01.2021 15.01.2021
54 29.03.2021 10:00 SEIM0311960 CT - Ostalo 12.02.2021 01.01.1970
55 29.03.2021 10:00 DUDU0207947 CT - Ostalo 03.03.2021 24.02.2021
56 29.03.2021 10:00 FASM2907965 CT - Ostalo 03.03.2021 02.03.2021
57 29.03.2021 10:00 DRJO2508946 CT - Ostalo 10.03.2021 22.02.2021
58 29.03.2021 10:00 CAAH1319701 CT - Ostalo 15.03.2021 03.03.2021
59 29.03.2021 10:00 ADCI2708962 CT - Ostalo 24.03.2021 23.03.2021
60 29.03.2021 10:00 SESP3011976 CT - Ostalo 24.03.2021 17.03.2021
61 29.03.2021 08:00 MESE1510957 CT - Kičma 24.03.2021 18.03.2021
62 29.03.2021 08:00 SECU2108953 CT - Kičma 24.03.2021 22.03.2021
63 29.03.2021 08:00 RIDU1707963 CT - Glava 24.03.2021 22.03.2021
64 29.03.2021 08:00 IVMA1609943 CT - Glava 24.03.2021 23.03.2021
65 29.03.2021 08:00 FACI2309967 CT - Glava 26.03.2021 25.03.2021
66 26.03.2021 13:00 SEAH2002988 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
67 26.03.2021 11:00 ELSE0901978 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
68 26.03.2021 10:30 ZETE2601959 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
69 26.03.2021 10:00 REPA2905950 CT - Ostalo 15.01.2021 07.01.2021
70 26.03.2021 10:00 BEHU0401978 CT - Ostalo 27.01.2021 05.01.2021
71 26.03.2021 10:00 MEBO1706955 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
72 26.03.2021 10:00 ABAG1204954 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
73 26.03.2021 10:00 SETA0301951 CT - Ostalo 10.03.2021 08.03.2021
74 26.03.2021 08:00 INDZ1101978 CT - Kičma 24.03.2021 19.03.2021
75 26.03.2021 08:00 HATA2910950 CT - Glava 24.03.2021 19.03.2021
76 26.03.2021 08:00 BELJ0610943 CT - Kičma 24.03.2021 01.01.1970
77 26.03.2021 08:00 SEHA0103951 CT - Glava 24.03.2021 08.03.2021
78 26.03.2021 08:00 EDIK0910981 CT - Kičma 24.03.2021 18.03.2021
79 25.03.2021 20:00 SAHA0410971 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
80 25.03.2021 19:00 SAGR1503958 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
81 25.03.2021 18:00 ZADU0903960 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
82 25.03.2021 17:00 FAMU1003952 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
83 25.03.2021 16:00 MARA2408974 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
84 25.03.2021 15:00 MASU0302995 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
85 25.03.2021 14:30 ALPE0408973 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
86 25.03.2021 14:00 MIIV1011978 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
87 25.03.2021 13:00 SEDO0110972 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
88 25.03.2021 13:00 MIBE1102964 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
89 25.03.2021 12:00 SEDU3107957 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
90 25.03.2021 11:00 MUBL2107952 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
91 25.03.2021 10:30 DZPL1407946 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
92 25.03.2021 10:00 GOBU3108965 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
93 25.03.2021 10:00 NEVR2030968 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
94 25.03.2021 10:00 SAHU2010968 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
95 25.03.2021 10:00 ANBE2002953 CT - Ostalo 22.02.2021 01.01.1970
96 25.03.2021 10:00 MUMA3101962 CT - Ostalo 02.03.2021 25.02.2021
97 25.03.2021 10:00 RASK2701964 CT - Ostalo 03.03.2021 02.03.2021
98 25.03.2021 09:15 IBDE1605949 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
99 25.03.2021 09:00 VIDR2707960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
100 25.03.2021 08:00 RASK2701964 CT - Ostalo 22.03.2021 19.03.2021
101 25.03.2021 08:00 HAIB0407960 CT - Kičma 24.03.2021 16.03.2021
102 25.03.2021 08:00 NEKA0405955 CT - Kičma 24.03.2021 10.03.2021
103 24.03.2021 19:30 ELBO2412998 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
104 24.03.2021 19:00 AMMA2103984 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
105 24.03.2021 18:30 MUSA0503960 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
106 24.03.2021 18:00 IRBA1401980 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
107 24.03.2021 17:30 NUSI0708979 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
108 24.03.2021 16:30 SAMU1610967 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
109 24.03.2021 15:00 VERI0210961 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
110 24.03.2021 14:30 NIBU0111968 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
111 24.03.2021 14:00 MEME1301979 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
112 24.03.2021 12:00 FACE0601974 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
113 24.03.2021 10:30 SEME3108951 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
114 24.03.2021 10:00 SEBE2508948 CT - Ostalo 20.01.2021 18.01.2021
115 24.03.2021 10:00 TAFE0301952 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
116 24.03.2021 10:00 FABE2612958 CT - Ostalo 29.01.2021 27.01.2021
117 24.03.2021 10:00 SAAL2706970 CT - Ostalo 08.02.2021 04.02.2021
118 24.03.2021 10:00 MEAR1608960 CT - Ostalo 15.02.2021 01.01.1970
119 24.03.2021 10:00 LELE1407981 CT - Ostalo 05.03.2021 25.02.2021
120 24.03.2021 09:15 MUBA2108952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
121 24.03.2021 09:00 HAKO3008947 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
122 23.03.2021 13:00 HAGO2303947 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
123 23.03.2021 10:30 SUBO1711959 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
124 23.03.2021 10:30 NEMA05059*5 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
125 23.03.2021 10:00 MUPO1003953 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
126 23.03.2021 10:00 MEIB2311954 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
127 23.03.2021 10:00 ZICO1704960 CT - Ostalo 28.01.2021 25.01.2021
128 23.03.2021 10:00 SAMU0206956 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
129 23.03.2021 10:00 HAOM2801960 CT - Ostalo 16.02.2021 01.01.1970
130 23.03.2021 10:00 MEAL1501944 CT - Ostalo 16.02.2021 01.01.1970
131 23.03.2021 10:00 VEGA1104956 CT - Ostalo 04.03.2021 03.03.2021
132 23.03.2021 10:00 SAKA0102954 CT - Ostalo 05.03.2021 24.02.2021
133 23.03.2021 09:15 DEMU1410957 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
134 23.03.2021 08:00 MUDE0811989 CT - Kičma 19.03.2021 22.03.2021
135 23.03.2021 08:00 ANTR1808961 CT - Kičma 19.03.2021 09.03.2021
136 23.03.2021 08:00 SAOM1908958 CT - Kičma 22.03.2021 10.03.2021
137 23.03.2021 08:00 ZDMI0307959 CT - Kičma 22.03.2021 02.03.2021
138 22.03.2021 13:30 ADKO0810968 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
139 22.03.2021 13:00 RABE2304957 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
140 22.03.2021 11:30 ANMI0112986 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
141 22.03.2021 11:00 DAIV0308961 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
142 22.03.2021 11:00 DZHA2701962 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
143 22.03.2021 10:30 SADU2507979 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
144 22.03.2021 10:00 DZKA2110967 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
145 22.03.2021 10:00 RAMU0407953 CT - Ostalo 28.01.2021 19.01.2021
146 22.03.2021 10:00 EMSV0307980 CT - Ostalo 01.02.2021 26.01.2021
147 22.03.2021 10:00 HAPL0105933 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
148 22.03.2021 10:00 DZCI0108950 CT - Ostalo 12.02.2021 01.01.1970
149 22.03.2021 10:00 MIDU0710953 CT - Ostalo 02.03.2021 24.02.2021
150 22.03.2021 10:00 LJKA1809954 CT - Ostalo 04.03.2021 26.02.2021
151 22.03.2021 10:00 FASM2907965 CT - Ostalo 10.03.2021 05.03.2021
152 22.03.2021 08:00 ZUST0804963 CT - Kičma 17.03.2021 10.03.2021
153 22.03.2021 08:00 ALAR2110986 CT - Kičma 17.03.2021 11.03.2021
154 22.03.2021 08:00 ISBA0607948 CT - Kičma 17.03.2021 10.03.2021
155 22.03.2021 08:00 ALKL2310980 CT - Glava 18.03.2021 12.03.2021
156 22.03.2021 08:00 FIKA0202952 CT - Glava 19.03.2021 17.03.2021
157 22.03.2021 08:00 BESM0106942 CT - Glava 19.03.2021 17.03.2021
158 19.03.2021 13:30 INAG1011983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
159 19.03.2021 12:00 AHMU2106940 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
160 19.03.2021 11:00 MIZE1704952 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
161 19.03.2021 10:30 FAHO0401972 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
162 19.03.2021 10:00 HICE2409959 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
163 19.03.2021 10:00 SEBU1609985 CT - Ostalo 18.02.2021 01.01.1970
164 19.03.2021 10:00 NUSC2612954 CT - Ostalo 18.02.2021 01.01.1970
165 19.03.2021 10:00 ASKA2406959 CT - Ostalo 22.02.2021 01.01.1970
166 19.03.2021 10:00 BEKE2703964 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
167 19.03.2021 10:00 BEKE2703964 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
168 19.03.2021 10:00 MUSA2811934 CT - Ostalo 03.03.2021 24.02.2021
169 19.03.2021 08:00 SIGL1802972 CT - Kičma 17.03.2021 22.02.2021
170 19.03.2021 08:00 KABA1902961 CT - Kičma 17.03.2021 12.03.2021
171 19.03.2021 08:00 ADCA1101975 CT - Kičma 17.03.2021 15.03.2021
172 18.03.2021 19:30 MIRI2501944 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
173 18.03.2021 18:30 SEOM0301963 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
174 18.03.2021 17:30 NESP2704993 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
175 18.03.2021 16:00 SASP2701970 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
176 18.03.2021 15:00 AMSE2310969 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
177 18.03.2021 15:00 NIOB1407960 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
178 18.03.2021 14:30 SIPO2208961 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
179 18.03.2021 14:00 MITU0506975 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
180 18.03.2021 13:30 ELOM1411983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
181 18.03.2021 13:00 SASO0112949 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
182 18.03.2021 12:00 ZEHA2501965 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
183 18.03.2021 11:00 VADE1304968 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
184 18.03.2021 10:30 ZECA1903980 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
185 18.03.2021 10:00 MEMA0606955 CT - Ostalo 11.01.2021 06.01.2021
186 18.03.2021 10:00 VELU2704958 CT - Ostalo 19.01.2021 11.01.2021
187 18.03.2021 10:00 AMAL1402977 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
188 18.03.2021 10:00 AMRU0809976 CT - Ostalo 18.02.2021 01.01.1970
189 18.03.2021 10:00 RACO2604957 CT - Ostalo 22.02.2021 01.01.1970
190 18.03.2021 10:00 EMAV0210959 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
191 18.03.2021 10:00 IBBE0801967 CT - Ostalo 08.03.2021 05.03.2021
192 18.03.2021 10:00 ANBL0907952 CT - Ostalo 15.03.2021 08.03.2021
193 18.03.2021 09:15 MUPO1003953 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
194 18.03.2021 08:00 SAVU2905955 CT - Kičma 16.03.2021 12.03.2021
195 18.03.2021 08:00 AMAH0710990 CT - Kičma 16.03.2021 12.03.2021
196 18.03.2021 08:00 SEBR1512960 CT - Kičma 16.03.2021 11.03.2021
197 18.03.2021 08:00 ESBR2805977 CT - Glava 16.03.2021 12.03.2021
198 18.03.2021 08:00 MUSO0209953 CT - Glava 16.03.2021 22.02.2021
199 18.03.2021 08:00 SESA0208958 CT - Glava 17.03.2021 12.03.2021
200 17.03.2021 19:00 NACO0805957 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
201 17.03.2021 18:00 SAHU1804956 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
202 17.03.2021 17:00 ENKR2701966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
203 17.03.2021 16:30 ISBA1210948 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
204 17.03.2021 16:00 BEHE1409996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
205 17.03.2021 15:00 KAKO0305945 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
206 17.03.2021 14:30 EDKO1904983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
207 17.03.2021 13:30 SUBR0904959 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
208 17.03.2021 13:00 HAHU0502952 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
209 17.03.2021 12:00 DEMA2504972 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
210 17.03.2021 11:00 SEBR1604983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
211 17.03.2021 10:00 ADZU2005995 CT - Ostalo 11.12.2020 07.12.2020
212 17.03.2021 10:00 HAMA1712964 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
213 17.03.2021 10:00 HATU2301980 CT - Ostalo 08.02.2021 04.02.2021
214 17.03.2021 10:00 LASO2606986 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
215 17.03.2021 10:00 RANI2201961 CT - Ostalo 18.02.2021 01.01.1970
216 17.03.2021 10:00 ADHR0301954 CT - Ostalo 19.02.2021 01.01.1970
217 17.03.2021 10:00 ERAL2903983 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
218 17.03.2021 10:00 ARFE2801997 CT - Ostalo 02.03.2021 26.02.2021
219 17.03.2021 09:15 NUDZ1306956 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
220 17.03.2021 08:00 RETR2104961 CT - Ostalo 15.03.2021 11.03.2021
221 17.03.2021 08:00 KEMU2701955 CT - Kičma 15.03.2021 11.03.2021
222 17.03.2021 08:00 LJRA1709952 CT - Kičma 15.03.2021 10.03.2021
223 17.03.2021 08:00 FAOM0903956 CT - Glava 16.03.2021 09.03.2021
224 17.03.2021 08:00 SEKA14089*8 CT - Glava 16.03.2021 03.03.2021
225 17.03.2021 08:00 ZESA3110969 CT - Glava 16.03.2021 15.03.2021
226 16.03.2021 13:30 ELDU0712994 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
227 16.03.2021 11:30 VAKO1401964 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
228 16.03.2021 10:00 SACI2406959 CT - Ostalo 21.12.2020 30.11.2020
229 16.03.2021 10:00 MUHI0311966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
230 16.03.2021 10:00 ZESO3103963 CT - Ostalo 03.02.2021 04.01.2021
231 16.03.2021 10:00 NEKA1701958 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
232 16.03.2021 10:00 NEKA1701958 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
233 16.03.2021 10:00 ALRI1108956 CT - Ostalo 26.02.2021 22.02.2021
234 16.03.2021 09:15 DUME0709981 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
235 16.03.2021 08:00 IZAV2601975 CT - Kičma 12.03.2021 22.02.2021
236 16.03.2021 08:00 SUHA0406957 CT - Kičma 12.03.2021 11.03.2021
237 16.03.2021 08:00 SAJU1001962 CT - Kičma 12.03.2021 10.03.2021
238 16.03.2021 08:00 SEBU0703965 CT - Glava 12.03.2021 10.03.2021
239 16.03.2021 08:00 ENHA2107949 CT - Glava 15.03.2021 08.03.2021
240 16.03.2021 08:00 MIBU0301971 CT - Glava 15.03.2021 26.02.2021
241 16.03.2021 08:00 JABE1710979 CT - Kičma 15.03.2021 12.03.2021
242 15.03.2021 13:00 MIGL2708988 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
243 15.03.2021 12:00 SABE0507991 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
244 15.03.2021 11:00 RADE1901966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
245 15.03.2021 10:30 JAKO0402968 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
246 15.03.2021 10:00 LEAV1912949 CT - Ostalo 11.01.2021 06.01.2021
247 15.03.2021 10:00 SAZG1406950 CT - Ostalo 12.01.2021 01.01.1970
248 15.03.2021 10:00 FAKU2308950 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
249 15.03.2021 10:00 ESSA2001954 CT - Ostalo 04.02.2021 29.01.2021
250 15.03.2021 10:00 ANRA3110965 CT - Ostalo 05.02.2021 01.02.2021
251 15.03.2021 10:00 FAIV0201947 CT - Ostalo 19.02.2021 01.01.1970
252 15.03.2021 10:00 STCO1204964 CT - Ostalo 26.02.2021 25.02.2021
253 15.03.2021 08:00 SEDU0705960 CT - Kičma 12.03.2021 01.01.1970
254 12.03.2021 13:00 MUAR0406950 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
255 12.03.2021 13:00 SUHA1311998 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
256 12.03.2021 11:00 SESM0102969 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
257 12.03.2021 10:30 JARA0202954 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
258 12.03.2021 10:00 ISBE2807963 CT - Ostalo 16.12.2020 15.12.2020
259 12.03.2021 10:00 HAIN1709950 CT - Ostalo 12.01.2021 11.01.2021
260 12.03.2021 10:00 LEMU26.11.1 CT - Ostalo 02.02.2021 12.01.2021
261 12.03.2021 10:00 MEAL1606947 CT - Ostalo 08.02.2021 05.02.2021
262 12.03.2021 10:00 SEBE2712959 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
263 12.03.2021 10:00 SEBE2712959 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
264 12.03.2021 10:00 DZBO0702986 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
265 12.03.2021 10:00 FAKR0911972 CT - Ostalo 26.02.2021 22.02.2021
266 12.03.2021 10:00 ALRI1007971 CT - Ostalo 26.02.2021 22.02.2021
267 12.03.2021 08:00 ELMUXXXX978 CT - Glava 10.03.2021 22.02.2021
268 12.03.2021 08:00 ISAL0601964 CT - Kičma 10.03.2021 24.02.2021
269 12.03.2021 08:00 SEKO0806962 CT - Glava 10.03.2021 05.03.2021
270 12.03.2021 08:00 EMMU0106954 CT - Glava 10.03.2021 04.03.2021
271 11.03.2021 19:30 TIAD1702951 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
272 11.03.2021 19:00 ASSM1003999 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
273 11.03.2021 18:30 SADZ0402963 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
274 11.03.2021 17:30 MIAL2508997 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
275 11.03.2021 17:00 ZICO1801955 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
276 11.03.2021 15:00 FIGE2509958 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
277 11.03.2021 14:30 HASE2004973 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
278 11.03.2021 13:00 MEKO1104981 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
279 11.03.2021 12:00 NEDU0506972 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
280 11.03.2021 11:00 MEDR0712955 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
281 11.03.2021 11:00 UBKO0807979 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
282 11.03.2021 10:30 ADSE2806989 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
283 11.03.2021 10:30 SAHA2810972 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
284 11.03.2021 10:00 HAKA2709977 CT - Ostalo 30.11.2020 17.11.2020
285 11.03.2021 10:00 RABE1808953 CT - Ostalo 21.01.2021 19.01.2021
286 11.03.2021 10:00 SESA1609953 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
287 11.03.2021 10:00 SEBA1108951 CT - Ostalo 01.02.2021 27.01.2021
288 11.03.2021 10:00 AMHA2508969 CT - Ostalo 12.02.2021 01.01.1970
289 11.03.2021 10:00 IBHU0803955 CT - Ostalo 19.02.2021 01.01.1970
290 11.03.2021 10:00 SEZE0111941 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
291 11.03.2021 10:00 NEHO2709973 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
292 11.03.2021 09:15 RADU1003961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
293 11.03.2021 08:00 SEAL1219701 CT - Glava 05.03.2021 03.03.2021
294 11.03.2021 08:00 EMTO2809967 CT - Kičma 08.03.2021 22.02.2021
295 11.03.2021 08:00 JAKO2704965 CT - Glava 10.03.2021 05.03.2021
296 11.03.2021 08:00 MUVR1806961 CT - Kičma 10.03.2021 24.02.2021
297 10.03.2021 19:30 FABU0104967 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
298 10.03.2021 19:00 BRSI0609949 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
299 10.03.2021 18:00 AJCO0306001 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
300 10.03.2021 17:30 AMBE0705977 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
301 10.03.2021 17:00 PADE2603962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
302 10.03.2021 16:30 AZKO0304950 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
303 10.03.2021 15:30 VAOH2807972 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
304 10.03.2021 15:00 MAPU2209962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
305 10.03.2021 14:30 ALSA0911978 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
306 10.03.2021 14:00 SIKA3007981 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
307 10.03.2021 13:30 SUSE0707986 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
308 10.03.2021 13:00 SEAV0711973 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
309 10.03.2021 10:30 ARPO2705987 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
310 10.03.2021 10:30 MURI0203943 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
311 10.03.2021 10:00 MEHR2608999 CT - Ostalo 15.10.2020 13.10.2020
312 10.03.2021 10:00 VEKU1009959 CT - Ostalo 23.12.2020 08.12.2020
313 10.03.2021 10:00 ASJA2109960 CT - Ostalo 06.01.2021 31.12.2020
314 10.03.2021 10:00 HAHO1710953 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
315 10.03.2021 10:00 JASA2511965 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
316 10.03.2021 10:00 MISM3003960 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
317 10.03.2021 09:15 MALO1502949 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
318 10.03.2021 08:00 LEKA0305983 CT - Kičma 04.03.2021 25.02.2021
319 10.03.2021 08:00 IRMU3001964 CT - Kičma 04.03.2021 26.02.2021
320 10.03.2021 08:00 RADU1407959 CT - Kičma 04.03.2021 02.03.2021
321 10.03.2021 08:00 MIFE1202979 CT - Glava 04.03.2021 22.02.2021
322 10.03.2021 08:00 NEKO3004978 CT - Glava 05.03.2021 04.03.2021
323 10.03.2021 08:00 SLBO1807979 CT - Kičma 05.03.2021 26.02.2021
324 10.03.2021 08:00 ISAG2009948 CT - Glava 05.03.2021 25.02.2021
325 10.03.2021 08:00 MIAR0603979 CT - Glava 05.03.2021 22.02.2021
326 09.03.2021 13:30 SEMU0707960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
327 09.03.2021 13:00 EDOM2601965 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
328 09.03.2021 11:30 ALBR2508996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
329 09.03.2021 11:00 ILGA2312996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
330 09.03.2021 10:30 JAMU2503974 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
331 09.03.2021 10:00 IZSA0103941 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
332 09.03.2021 10:00 MIPL2507960 CT - Ostalo 23.12.2020 22.12.2020
333 09.03.2021 10:00 RAAG0401963 CT - Ostalo 11.01.2021 06.01.2021
334 09.03.2021 10:00 LEME2001983 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
335 09.03.2021 10:00 BAJA1501950 CT - Ostalo 18.02.2021 01.01.1970
336 09.03.2021 10:00 SUCA0110953 CT - Ostalo 24.02.2021 01.01.1970
337 09.03.2021 09:15 EMME1702952 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
338 09.03.2021 08:00 ORSE0705962 CT - Kičma 02.03.2021 24.02.2021
339 09.03.2021 08:00 AZBA0701970 CT - Kičma 02.03.2021 24.02.2021
340 09.03.2021 08:00 SEBA1509961 CT - Glava 03.03.2021 26.02.2021
341 09.03.2021 08:00 ALMU2509953 CT - Ostalo 03.03.2021 02.03.2021
342 09.03.2021 08:00 SEHO2209955 CT - Glava 03.03.2021 02.03.2021
343 09.03.2021 08:00 ABSE0101939 CT - Glava 03.03.2021 23.02.2021
344 09.03.2021 08:00 SASK0809965 CT - Kičma 03.03.2021 22.02.2021
345 09.03.2021 08:00 HABR1907992 CT - Kičma 03.03.2021 02.03.2021
346 09.03.2021 08:00 AZHA1601958 CT - Glava 04.03.2021 25.02.2021
347 08.03.2021 13:30 NEIS1105999 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
348 08.03.2021 13:30 NEIS1105999 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
349 08.03.2021 11:00 SASP1202960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
350 08.03.2021 10:00 SLUD1712955 CT - Ostalo 24.11.2020 19.11.2020
351 08.03.2021 10:00 DZHJ0301973 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
352 08.03.2021 10:00 ESSA1407957 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
353 08.03.2021 10:00 MAJO1402958 CT - Ostalo 15.02.2021 01.01.1970
354 08.03.2021 08:30 SEHO0304960 CT - Kičma 26.02.2021 19.02.2021
355 08.03.2021 08:30 SEHA2702960 CT - Glava 26.02.2021 15.02.2021
356 08.03.2021 08:00 ALTU2207986 CT - Ostalo 28.01.2021 26.01.2021
357 08.03.2021 08:00 BEAV1409963 CT - Kičma 26.02.2021 23.02.2021
358 08.03.2021 08:00 AVHO2011965 CT - Kičma 02.03.2021 22.02.2021
359 08.03.2021 08:00 HIVR0105962 CT - Glava 02.03.2021 22.02.2021
360 08.03.2021 08:00 SEVR0101969 CT - Kičma 02.03.2021 25.02.2021
361 08.03.2021 08:00 SUBE2002960 CT - Glava 03.03.2021 26.02.2021
362 08.03.2021 08:00 ZESAXXXX953 CT - Glava 03.03.2021 22.02.2021
363 08.03.2021 08:00 EJDU1811936 CT - Glava 04.03.2021 01.01.1970
364 05.03.2021 13:30 JAML1305953 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
365 05.03.2021 13:00 IZBO1507974 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
366 05.03.2021 11:30 TASO2112999 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
367 05.03.2021 11:30 BEIR2002998 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
368 05.03.2021 11:00 JAHO2903972 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
369 05.03.2021 10:30 ZIZV1301950 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
370 05.03.2021 10:00 NANE1206960 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
371 05.03.2021 10:00 ELME1403977 CT - Ostalo 15.12.2020 01.12.2020
372 05.03.2021 10:00 SAHA1403957 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
373 05.03.2021 10:00 FUKR1403953 CT - Ostalo 03.02.2021 01.02.2021
374 05.03.2021 10:00 ENKO1302967 CT - Ostalo 08.02.2021 03.02.2021
375 05.03.2021 10:00 MAHA2207967 CT - Ostalo 19.02.2021 01.01.1970
376 05.03.2021 08:30 VEAB1302945 CT - Glava 26.02.2021 19.02.2021
377 05.03.2021 08:30 MUSA0805972 CT - Glava 26.02.2021 24.02.2021
378 05.03.2021 08:00 SEME1310964 CT - Kičma 24.02.2021 01.01.1970
379 05.03.2021 08:00 SABA0807975 CT - Glava 26.02.2021 25.02.2021
380 05.03.2021 08:00 RASK2701964 CT - Kičma 26.02.2021 22.02.2021
381 05.03.2021 08:00 VAKU0101948 CT - Kičma 26.02.2021 04.02.2021
382 05.03.2021 08:00 FAIS1807975 CT - Glava 02.03.2021 24.02.2021
383 05.03.2021 08:00 ZLPA1102954 CT - Glava 02.03.2021 25.02.2021
384 05.03.2021 08:00 FATE0105970 CT - Kičma 02.03.2021 26.02.2021
385 05.03.2021 08:00 SUSE1507953 CT - Kičma 03.03.2021 26.02.2021
386 04.03.2021 19:30 MEKU3004963 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
387 04.03.2021 19:00 ZEHU0311971 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
388 04.03.2021 18:30 MIEM0711980 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
389 04.03.2021 17:00 RESM0410957 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
390 04.03.2021 16:30 DZMU0104960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
391 04.03.2021 16:00 FISM1604956 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
392 04.03.2021 15:30 IZSE1405956 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
393 04.03.2021 15:00 EMDE2711960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
394 04.03.2021 14:00 BEKR2110953 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
395 04.03.2021 13:30 VAHU2602967 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
396 04.03.2021 13:00 ENSA0309960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
397 04.03.2021 12:00 ZIAG2305938 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
398 04.03.2021 11:00 ADSM2702974 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
399 04.03.2021 10:30 ADCA0304995 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
400 04.03.2021 10:00 MEHI1907979 CT - Ostalo 06.01.2021 29.12.2020
401 04.03.2021 10:00 FAHO0105951 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
402 04.03.2021 10:00 BAAR2608957 CT - Ostalo 02.02.2021 26.01.2021
403 04.03.2021 10:00 NECE0303971 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
404 04.03.2021 10:00 LICR0704957 CT - Ostalo 19.02.2021 01.01.1970
405 04.03.2021 08:00 SUPI0302961 CT - Kičma 24.02.2021 01.01.1970
406 04.03.2021 08:00 DZCA0811975 CT - Kičma 24.02.2021 01.01.1970
407 04.03.2021 08:00 RASI0206938 CT - Glava 26.02.2021 17.02.2021
408 04.03.2021 08:00 DESM0706965 CT - Glava 26.02.2021 22.02.2021
409 04.03.2021 08:00 ZULU1703975 CT - Glava 26.02.2021 22.02.2021
410 04.03.2021 08:00 UMBE1403962 CT - Kičma 02.03.2021 25.02.2021
411 03.03.2021 19:30 IVMA0602964 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
412 03.03.2021 18:30 MIFA0404951 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
413 03.03.2021 17:30 MIPL2507960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
414 03.03.2021 16:30 MIAN0505960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
415 03.03.2021 15:30 ADSR1806989 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
416 03.03.2021 15:00 MISA2004984 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
417 03.03.2021 14:30 PIFI2804980 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
418 03.03.2021 14:00 JAMA0909963 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
419 03.03.2021 13:00 ZIHO1507943 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
420 03.03.2021 11:00 ENTO2709967 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
421 03.03.2021 10:30 ZLSE1603958 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
422 03.03.2021 10:15 FEMA0503959 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
423 03.03.2021 10:15 FEMA0503959 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
424 03.03.2021 10:00 CULU1512991 CT - Ostalo 30.12.2020 14.12.2020
425 03.03.2021 10:00 STPU2807943 CT - Ostalo 19.01.2021 01.01.1970
426 03.03.2021 10:00 MUMA3006952 CT - Ostalo 01.02.2021 26.01.2021
427 03.03.2021 10:00 FAKO2511956 CT - Ostalo 01.02.2021 26.01.2021
428 03.03.2021 10:00 ADBI0305960 CT - Ostalo 16.02.2021 01.01.1970
429 03.03.2021 09:30 IZSA0103941 Ultrazvuk Srca 06.05.2020 01.01.1970
430 03.03.2021 09:15 DZCE1504961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
431 03.03.2021 08:00 HAHR1905964 CT - Ostalo 22.02.2021 01.01.1970
432 03.03.2021 08:00 NARO0701981 CT - Kičma 22.02.2021 01.01.1970
433 03.03.2021 08:00 SAHU3107971 CT - Glava 24.02.2021 01.01.1970
434 03.03.2021 08:00 BEMU0907967 CT - Glava 24.02.2021 01.01.1970
435 03.03.2021 08:00 EDTU2510950 CT - Glava 24.02.2021 01.01.1970
436 03.03.2021 08:00 KEBE2507971 CT - Glava 26.02.2021 23.02.2021
437 03.03.2021 08:00 NAPR0912990 CT - Glava 26.02.2021 15.02.2021
438 02.03.2021 13:30 FAHA1505950 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
439 02.03.2021 13:00 AMFA0109996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
440 02.03.2021 11:00 DZST2801978 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
441 02.03.2021 10:30 AMSI0807983 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
442 02.03.2021 10:00 OMRA1307954 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
443 02.03.2021 10:00 AJDI1307960 CT - Ostalo 06.10.2020 30.09.2020
444 02.03.2021 10:00 RAMU0312959 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
445 02.03.2021 10:00 MABO1408962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
446 02.03.2021 10:00 MUST0501957 CT - Ostalo 21.01.2021 13.01.2021
447 02.03.2021 10:00 HABA0404968 CT - Ostalo 27.01.2021 21.01.2021
448 02.03.2021 10:00 SAME2708952 CT - Ostalo 02.02.2021 29.01.2021
449 02.03.2021 10:00 MIIB1007943 CT - Ostalo 15.02.2021 01.01.1970
450 02.03.2021 09:15 FEMA0503959 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
451 02.03.2021 08:30 SAMU1107005 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
452 02.03.2021 08:00 LAHO1111006 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
453 02.03.2021 08:00 MASI1108967 CT - Kičma 22.02.2021 01.01.1970
454 02.03.2021 08:00 SEAS2010959 CT - Kičma 22.02.2021 01.01.1970
455 02.03.2021 08:00 NUKR01.05.1 CT - Kičma 22.02.2021 01.01.1970
456 02.03.2021 08:00 HAPA1806974 CT - Kičma 22.02.2021 01.01.1970
457 02.03.2021 08:00 MEKA2809958 CT - Kičma 22.02.2021 01.01.1970
458 02.03.2021 08:00 ENDE0601948 CT - Glava 24.02.2021 01.01.1970
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 26.02.2021 10:00 MIKA2306957 CT - Ostalo 15.01.2021 06.01.2021
2 26.02.2021 10:00 ALKR0702969 CT - Ostalo 27.01.2021 19.01.2021
3 26.02.2021 10:00 JEBU2605950 CT - Ostalo 29.01.2021 26.01.2021
4 26.02.2021 10:00 SABE1409965 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
5 26.02.2021 10:00 SAJU1604949 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
6 26.02.2021 08:00 KADU1004947 CT - Glava 19.02.2021 01.01.1970
7 26.02.2021 08:00 AZVU0202955 CT - Glava 19.02.2021 01.01.1970
8 26.02.2021 08:00 ALFE0611972 CT - Kičma 19.02.2021 01.01.1970
9 26.02.2021 08:00 LUPE1405956 CT - Kičma 19.02.2021 01.01.1970
10 26.02.2021 08:00 SEPU2804963 CT - Kičma 19.02.2021 01.01.1970
11 26.02.2021 08:00 FAHA2109957 CT - Kičma 19.02.2021 01.01.1970
12 25.02.2021 10:00 ZUBA0308938 CT - Ostalo 09.12.2020 30.11.2020
13 25.02.2021 10:00 MIBE2401962 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
14 25.02.2021 10:00 MUCO0605957 CT - Ostalo 15.01.2021 14.01.2021
15 25.02.2021 10:00 HAHA2202963 CT - Ostalo 21.01.2021 01.01.1970
16 25.02.2021 10:00 FABA0401955 CT - Ostalo 27.01.2021 25.01.2021
17 25.02.2021 10:00 NEBA1311964 CT - Ostalo 03.02.2021 29.01.2021
18 25.02.2021 10:00 NUGU1507975 CT - Ostalo 03.02.2021 25.01.2021
19 25.02.2021 09:15 HAAL1004961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
20 25.02.2021 08:00 SASM1009949 CT - Glava 18.02.2021 01.01.1970
21 25.02.2021 08:00 MESI1203961 CT - Kičma 18.02.2021 01.01.1970
22 25.02.2021 08:00 AZBU1905980 CT - Kičma 18.02.2021 01.01.1970
23 25.02.2021 08:00 MISI0207984 CT - Glava 19.02.2021 01.01.1970
24 24.02.2021 10:00 ANDO2812194 CT - Ostalo 10.12.2020 01.01.1970
25 24.02.2021 10:00 RAKV0102952 CT - Ostalo 28.01.2021 01.01.1970
26 24.02.2021 10:00 NIME1205961 CT - Ostalo 02.02.2021 25.01.2021
27 24.02.2021 10:00 NIME1205961 CT - Ostalo 02.02.2021 25.01.2021
28 24.02.2021 10:00 NIME1205961 CT - Ostalo 02.02.2021 25.01.2021
29 24.02.2021 09:15 NANE1206960 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
30 24.02.2021 08:30 ELNU1982.g. CT - Kičma 15.02.2021 01.01.1970
31 24.02.2021 08:00 SUHU2012964 CT - Glava 15.02.2021 01.01.1970
32 24.02.2021 08:00 REME0602953 CT - Kičma 16.02.2021 01.01.1970
33 24.02.2021 08:00 RAKO1304963 CT - Kičma 16.02.2021 01.01.1970
34 24.02.2021 08:00 RIMU2808980 CT - Kičma 16.02.2021 01.01.1970
35 24.02.2021 08:00 ZIAL1903956 CT - Glava 18.02.2021 01.01.1970
36 23.02.2021 10:00 SACI2406959 CT - Ostalo 09.11.2020 01.01.1970
37 23.02.2021 10:00 SAKU2308973 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
38 23.02.2021 10:00 SESE1705940 CT - Ostalo 12.01.2021 11.01.2021
39 23.02.2021 10:00 AMSA0906972 CT - Ostalo 20.01.2021 14.01.2021
40 23.02.2021 10:00 MUBE1811958 CT - Ostalo 27.01.2021 26.01.2021
41 23.02.2021 09:15 RAOM1207954 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
42 23.02.2021 08:30 SEML1701975 CT - Glava 15.02.2021 01.01.1970
43 23.02.2021 08:30 DZZG1012983 CT - Glava 15.02.2021 01.01.1970
44 23.02.2021 08:00 IVKU0809948 CT - Kičma 12.02.2021 01.01.1970
45 23.02.2021 08:00 ELSA1811984 CT - Kičma 12.02.2021 01.01.1970
46 23.02.2021 08:00 ADNA0606974 CT - Kičma 12.02.2021 01.01.1970
47 23.02.2021 08:00 SEHR0602979 CT - Kičma 12.02.2021 01.01.1970
48 23.02.2021 08:00 MIFE1206981 CT - Kičma 16.02.2021 01.01.1970
49 23.02.2021 08:00 LEBR1807999 CT - Glava 19.02.2021 01.01.1970
50 22.02.2021 10:00 ESBA1811946 CT - Ostalo 25.12.2020 24.12.2020
51 22.02.2021 10:00 MABU1711943 CT - Ostalo 20.01.2021 18.01.2021
52 22.02.2021 10:00 SADE2306954 CT - Ostalo 20.01.2021 18.01.2021
53 22.02.2021 10:00 AMSK0801973 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
54 22.02.2021 10:00 SEMA0104942 CT - Ostalo 04.02.2021 29.01.2021
55 22.02.2021 08:30 JUPU1107948 CT - Glava 15.02.2021 01.01.1970
56 22.02.2021 08:00 KAJO2203960 CT - Kičma 02.02.2021 25.01.2021
57 22.02.2021 08:00 AZTR1907970 CT - Ostalo 11.02.2021 01.01.1970
58 22.02.2021 08:00 JAOR1802961 CT - Kičma 11.02.2021 01.01.1970
59 22.02.2021 08:00 ZLOK2204961 CT - Kičma 12.02.2021 01.01.1970
60 22.02.2021 08:00 JUNE0902000 CT - Glava 15.02.2021 01.01.1970
61 22.02.2021 08:00 DINE0303952 CT - Glava 16.02.2021 01.01.1970
62 22.02.2021 08:00 ANKA1508951 CT - Kičma 16.02.2021 01.01.1970
63 19.02.2021 10:00 ALSA2204979 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
64 19.02.2021 10:00 NIHA2311959 CT - Ostalo 24.12.2020 01.12.2020
65 19.02.2021 10:00 HACA3008943 CT - Ostalo 20.01.2021 28.12.2020
66 19.02.2021 10:00 MAZA1059671 CT - Ostalo 21.01.2021 19.01.2021
67 19.02.2021 10:00 SLFI2711947 CT - Ostalo 21.01.2021 19.01.2021
68 19.02.2021 10:00 NAVA2612969 CT - Ostalo 04.02.2021 26.01.2021
69 19.02.2021 08:00 ELRA1711001 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
70 19.02.2021 08:00 ESGE0309960 CT - Glava 11.02.2021 01.01.1970
71 19.02.2021 08:00 SAKA1306956 CT - Glava 11.02.2021 01.01.1970
72 19.02.2021 08:00 SABO1007969 CT - Kičma 11.02.2021 01.01.1970
73 19.02.2021 08:00 EMDZ0301978 CT - Kičma 11.02.2021 01.01.1970
74 19.02.2021 08:00 FATU1210954 CT - Kičma 11.02.2021 01.01.1970
75 19.02.2021 08:00 SEHA0702961 CT - Kičma 11.02.2021 01.01.1970
76 19.02.2021 08:00 ALMU0707980 CT - Glava 12.02.2021 01.01.1970
77 18.02.2021 10:00 RAAN1010950 CT - Ostalo 30.12.2020 29.12.2020
78 18.02.2021 10:00 RARI0609951 CT - Ostalo 11.01.2021 05.01.2021
79 18.02.2021 10:00 ZICI1801957 CT - Ostalo 19.01.2021 28.12.2020
80 18.02.2021 10:00 SZU2305962 CT - Ostalo 01.02.2021 06.01.2021
81 18.02.2021 10:00 NIDI2303964 CT - Ostalo 03.02.2021 25.01.2021
82 18.02.2021 10:00 NIDI2303964 CT - Ostalo 03.02.2021 25.01.2021
83 18.02.2021 09:15 DABA0106987 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
84 18.02.2021 08:00 AZHO2309977 CT - Glava 10.02.2021 01.01.1970
85 18.02.2021 08:00 ZIVE0106957 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
86 18.02.2021 08:00 HAHA1708955 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
87 18.02.2021 08:00 ALSO1303977 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
88 18.02.2021 08:00 NUMU1708972 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
89 18.02.2021 08:00 AMHE1009020 CT - Glava 11.02.2021 01.01.1970
90 18.02.2021 08:00 HACI0109979 CT - Glava 11.02.2021 01.01.1970
91 18.02.2021 08:00 SAHU0306977 CT - Kičma 11.02.2021 01.01.1970
92 18.02.2021 08:00 FAHU2304958 CT - Glava 12.02.2021 01.01.1970
93 17.02.2021 10:00 MEDZ0805977 CT - Ostalo 30.11.2020 24.11.2020
94 17.02.2021 10:00 SEDZ2003951 CT - Ostalo 15.01.2021 14.01.2021
95 17.02.2021 10:00 JAPA1402984 CT - Ostalo 04.02.2021 02.02.2021
96 17.02.2021 09:00 IMBU1511003 CT - Ostalo 08.02.2021 01.01.1970
97 17.02.2021 08:00 ABAR1908967 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
98 17.02.2021 08:00 FADZ2812962 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
99 17.02.2021 08:00 SECO2805969 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
100 17.02.2021 08:00 MECE0909966 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
101 17.02.2021 08:00 OSIB1001952 CT - Glava 10.02.2021 01.01.1970
102 17.02.2021 08:00 MAGR0201953 CT - Glava 10.02.2021 01.01.1970
103 17.02.2021 08:00 TATO1001958 CT - Glava 10.02.2021 01.01.1970
104 16.02.2021 10:00 NAHR2703952 CT - Ostalo 21.12.2020 18.12.2020
105 16.02.2021 10:00 PEPE2508962 CT - Ostalo 11.01.2021 06.01.2021
106 16.02.2021 10:00 MIDR2907944 CT - Ostalo 11.01.2021 28.12.2020
107 16.02.2021 10:00 NEBE1903956 CT - Ostalo 19.01.2021 14.01.2021
108 16.02.2021 10:00 SEME2002956 CT - Ostalo 02.02.2021 25.01.2021
109 16.02.2021 09:15 SABA2802957 Ultrazvuk Srca 08.04.2020 01.01.1970
110 16.02.2021 08:00 JUMU0103950 CT - Kičma 04.02.2021 28.01.2021
111 16.02.2021 08:00 AMCU2912969 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
112 16.02.2021 08:00 AIAL0503979 CT - Ostalo 10.02.2021 01.01.1970
113 16.02.2021 08:00 VEVA0805972 CT - Glava 10.02.2021 01.01.1970
114 15.02.2021 10:00 ARAG2611954 CT - Ostalo 07.01.2021 06.01.2021
115 15.02.2021 10:00 LASO2606986 CT - Ostalo 12.01.2021 05.01.2021
116 15.02.2021 10:00 NEKO0101978 CT - Ostalo 12.01.2021 07.01.2021
117 15.02.2021 10:00 IBBR2019481 CT - Ostalo 22.01.2021 18.01.2021
118 15.02.2021 10:00 FEMU2908967 CT - Ostalo 02.02.2021 01.01.1970
119 15.02.2021 10:00 METU1903977 CT - Ostalo 05.02.2021 02.02.2021
120 15.02.2021 08:00 AHHU2901982 CT - Glava 05.02.2021 26.01.2021
121 15.02.2021 08:00 FAVU1212972 CT - Kičma 08.02.2021 01.01.1970
122 15.02.2021 08:00 ENOD0203942 CT - Glava 08.02.2021 01.01.1970
123 15.02.2021 08:00 SEAL0411964 CT - Kičma 08.02.2021 01.01.1970
124 15.02.2021 08:00 SAEM1909961 CT - Glava 08.02.2021 05.02.2021
125 15.02.2021 08:00 JAHR2808966 CT - Kičma 08.02.2021 01.02.2021
126 15.02.2021 08:00 SEAL0411964 CT - Kičma 08.02.2021 01.02.2021
127 15.02.2021 08:00 SECO0202972 CT - Kičma 08.02.2021 04.02.2021
128 15.02.2021 08:00 MUDU0705945 CT - Kičma 10.02.2021 01.01.1970
129 12.02.2021 10:00 FASI0907954 CT - Ostalo 15.12.2020 30.11.2020
130 12.02.2021 10:00 ZUSA2403947 CT - Ostalo 28.12.2020 25.12.2020
131 12.02.2021 10:00 BADA2504978 CT - Ostalo 30.12.2020 26.11.2020
132 12.02.2021 10:00 KEKU1305977 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
133 12.02.2021 10:00 NAKO1802947 CT - Ostalo 27.01.2021 25.01.1970
134 12.02.2021 10:00 EDBI1705986 CT - Ostalo 02.02.2021 26.01.2021
135 12.02.2021 10:00 SABE0506961 CT - Kičma 04.02.2021 25.01.2021
136 12.02.2021 10:00 IBFI1607942 CT - Ostalo 04.02.2021 01.02.2021
137 12.02.2021 10:00 TEAL13 CT - Ostalo 05.02.2021 01.01.1970
138 12.02.2021 08:00 AZBA2501967 CT - Kičma 04.02.2021 26.01.2021
139 12.02.2021 08:00 FIDE2410954 CT - Glava 04.02.2021 01.02.2021
140 12.02.2021 08:00 NABA0611967 CT - Kičma 05.02.2021 29.01.2021
141 12.02.2021 08:00 MEMA0201955 CT - Kičma 05.02.2021 03.02.2021
142 12.02.2021 08:00 TEAL1312946 CT - Kičma 05.02.2021 03.02.2021
143 12.02.2021 08:00 ANIV2008984 CT - Glava 08.02.2021 01.02.2021
144 11.02.2021 14:00 ESSP0806962 CT - Ostalo 04.02.2021 03.02.2021
145 11.02.2021 10:00 RAMU1702943 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
146 11.02.2021 10:00 SARE2809973 CT - Ostalo 06.01.2021 29.12.2020
147 11.02.2021 10:00 EDRA2206959 CT - Ostalo 27.01.2021 30.12.2020
148 11.02.2021 09:15 ALSA2204979 Ultrazvuk Srca 08.04.2020 01.01.1970
149 11.02.2021 08:00 ALDU2905973 CT - Kičma 03.02.2021 02.02.2021
150 11.02.2021 08:00 ALDU2905973 CT - Kičma 03.02.2021 02.02.2021
151 11.02.2021 08:00 MUSA0902958 CT - Kičma 03.02.2021 27.01.2021
152 11.02.2021 08:00 FAHU2304958 CT - Glava 03.02.2021 25.01.2021
153 11.02.2021 08:00 ASHO2705987 CT - Glava 03.02.2021 25.01.2021
154 11.02.2021 08:00 ALDU0704973 CT - Kičma 03.02.2021 25.01.2021
155 11.02.2021 08:00 ADKO12.05.1 CT - Kičma 03.02.2021 25.01.2021
156 11.02.2021 08:00 ERMU0312961 CT - Glava 04.02.2021 02.02.2021
157 11.02.2021 08:00 TODI0302955 CT - Glava 04.02.2021 19.01.2021
158 11.02.2021 08:00 MIAS0409956 CT - Glava 05.02.2021 29.01.2021
159 10.02.2021 13:00 FESA29,08,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
160 10.02.2021 10:00 ALDZ2509946 CT - Ostalo 07.12.2020 04.12.2020
161 10.02.2021 10:00 AMSA3005970 CT - Ostalo 08.12.2020 02.12.2020
162 10.02.2021 10:00 OSCE1508976 CT - Ostalo 23.12.2020 22.12.2020
163 10.02.2021 10:00 AIPA1006966 CT - Ostalo 25.01.2021 04.01.2021
164 10.02.2021 10:00 ZEIB2901955 CT - Ostalo 25.01.2021 01.01.1970
165 10.02.2021 08:00 IZZA2308956 CT - Ostalo 01.02.2021 26.01.2021
166 10.02.2021 08:00 MUHU3004970 CT - Kičma 02.02.2021 27.01.2021
167 10.02.2021 08:00 RUIM0107940 CT - Glava 02.02.2021 26.01.2021
168 10.02.2021 08:00 ANMA0802943 CT - Kičma 02.02.2021 14.01.2021
169 10.02.2021 08:00 FEAH1711974 CT - Kičma 02.02.2021 26.01.2021
170 10.02.2021 08:00 NAJU3001966 CT - Glava 02.02.2021 25.01.2021
171 10.02.2021 08:00 NEBO1704939 CT - Kičma 02.02.2021 25.01.2021
172 10.02.2021 08:00 HABE2001963 CT - Glava 03.02.2021 01.02.2021
173 10.02.2021 08:00 SEMU3112991 CT - Glava 03.02.2021 26.01.2021
174 09.02.2021 13:00 JASE28,05,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
175 09.02.2021 10:00 HIDE3005970 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
176 09.02.2021 10:00 ISKO3105946 CT - Ostalo 27.11.2020 26.10.2020
177 09.02.2021 10:00 VEBE0511954 CT - Ostalo 19.01.2021 15.01.2021
178 09.02.2021 10:00 FAIB1112949 CT - Ostalo 19.01.2021 14.01.2021
179 09.02.2021 10:00 SAOD1411960 CT - Ostalo 19.01.2021 18.01.2021
180 09.02.2021 10:00 ZAFR2710973 CT - Ostalo 29.01.2021 27.01.2021
181 09.02.2021 09:00 HAMU3011964 Ultrazvuk Srca 26.03.2020 01.01.1970
182 09.02.2021 08:00 SALI0705995 CT - Kičma 01.02.2021 28.12.2020
183 09.02.2021 08:00 ZUMA0708965 CT - Kičma 01.02.2021 28.01.2021
184 09.02.2021 08:00 FAHE2510979 CT - Kičma 01.02.2021 28.01.2021
185 09.02.2021 08:00 SEMU0608949 CT - Glava 01.02.2021 27.01.2021
186 09.02.2021 08:00 AVHA1104968 CT - Kičma 01.02.2021 26.01.2021
187 09.02.2021 08:00 AVHA1104968 CT - Kičma 01.02.2021 26.01.2021
188 09.02.2021 08:00 ELAR1006982 CT - Kičma 02.02.2021 29.01.2021
189 09.02.2021 08:00 SASE2402951 CT - Glava 02.02.2021 26.01.2021
190 08.02.2021 13:20 AJME1702952 CT - Kičma 03.02.2021 01.01.1970
191 08.02.2021 13:20 AJME1702952 CT - Kičma 03.02.2021 01.01.1970
192 08.02.2021 10:00 FASL2304950 CT - Ostalo 28.12.2020 21.12.2020
193 08.02.2021 10:00 ENJU0703977 CT - Ostalo 18.01.2021 14.01.2021
194 08.02.2021 09:00 MUSE1005966 CT - Ostalo 03.02.2021 02.02.2021
195 08.02.2021 08:00 DZTE0904984 CT - Kičma 29.01.2021 27.01.2021
196 08.02.2021 08:00 AJDR1811996 CT - Glava 01.02.2021 29.01.2021
197 08.02.2021 08:00 ASVU1911941 CT - Glava 01.02.2021 26.01.2021
198 08.02.2021 08:00 AHFE0506984 CT - Kičma 02.02.2021 27.01.2021
199 08.02.2021 08:00 HADO1303954 CT - Ostalo 02.02.2021 21.01.2021
200 08.02.2021 08:00 ISSA1604947 CT - Glava 02.02.2021 26.01.2021
201 08.02.2021 08:00 VAOR0503945 CT - Glava 05.02.2021 01.02.2021
202 05.02.2021 10:00 SECU2209963 CT - Ostalo 30.10.2020 28.10.2020
203 05.02.2021 10:00 SECU2209963 CT - Ostalo 30.10.2020 28.10.2020
204 05.02.2021 10:00 SECU2209963 CT - Ostalo 30.10.2020 28.10.2020
205 05.02.2021 10:00 ZIBU1801947 CT - Ostalo 08.12.2020 01.12.2020
206 05.02.2021 10:00 MIBA1206964 CT - Ostalo 06.01.2021 04.01.2021
207 05.02.2021 10:00 ZLRI2212946 CT - Ostalo 18.01.2021 13.01.2021
208 05.02.2021 10:00 NEDI2110963 CT - Ostalo 28.01.2021 03.12.2020
209 05.02.2021 08:00 NIOR1401952 CT - Ostalo 23.12.2020 30.11.2020
210 05.02.2021 08:00 RACA0611951 CT - Kičma 13.01.2021 28.12.2020
211 05.02.2021 08:00 FAAV0101964 CT - Kičma 27.01.2021 25.01.2021
212 05.02.2021 08:00 MIKO0405954 CT - Kičma 28.01.2021 28.12.2020
213 05.02.2021 08:00 HUMA0303957 CT - Kičma 28.01.2021 20.01.2021
214 05.02.2021 08:00 HAZA1008937 CT - Glava 29.01.2021 27.01.2021
215 05.02.2021 08:00 NIJO0711949 CT - Ostalo 29.01.2021 22.01.2021
216 05.02.2021 08:00 FAHU2101963 CT - Glava 29.01.2021 05.02.2021
217 05.02.2021 08:00 BAAM1108982 CT - Glava 29.01.2021 27.01.2021
218 04.02.2021 15:00 HUGA2411952 CT - Ostalo 27.01.2021 20.01.2021
219 04.02.2021 15:00 IZHU1211979 CT - Ostalo 27.01.2021 25.01.2021
220 04.02.2021 13:00 SUBA07,04,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
221 04.02.2021 10:00 RADO1808946 CT - Ostalo 03.11.2020 29.10.2020
222 04.02.2021 10:00 AMGR3011965 CT - Ostalo 13.11.2020 15.10.2020
223 04.02.2021 10:00 RAAL2805953 CT - Ostalo 12.01.2021 11.01.2021
224 04.02.2021 10:00 HABA2711980 CT - Ostalo 19.01.2021 14.01.2021
225 04.02.2021 08:00 HAKU2009949 CT - Kičma 27.01.2021 25.01.2021
226 04.02.2021 08:00 ANKO0912946 CT - Glava 27.01.2021 01.01.1970
227 04.02.2021 08:00 ETO3108961 CT - Glava 28.01.2021 20.01.2021
228 04.02.2021 08:00 ETO3108961 CT - Glava 28.01.2021 20.01.2021
229 04.02.2021 08:00 FATO0402948 CT - Kičma 28.01.2021 26.01.2021
230 04.02.2021 08:00 ERBA1106984 CT - Kičma 28.01.2021 20.01.2021
231 04.02.2021 08:00 NEME0603990 CT - Glava 28.01.2021 01.01.1970
232 04.02.2021 08:00 SECU2108953 CT - Glava 28.01.2021 18.01.2021
233 04.02.2021 08:00 MUKU1903975 CT - Ostalo 29.01.2021 28.01.2021
234 04.02.2021 08:00 DUAV2310974 CT - Glava 29.01.2021 20.01.2021
235 03.02.2021 13:00 ELSK29,06,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
236 03.02.2021 10:00 EZGL1504974 CT - Ostalo 21.10.2020 12.10.2020
237 03.02.2021 10:00 HASA0110955 CT - Ostalo 20.11.2020 18.11.2020
238 03.02.2021 10:00 ZDFR1402953 CT - Ostalo 11.01.2021 07.01.2021
239 03.02.2021 10:00 SAAL0906959 CT - Ostalo 15.01.2021 08.01.2021
240 03.02.2021 08:00 HIDE3006970 Ultrazvuk Srca 26.03.2020 01.01.1970
241 03.02.2021 08:00 PAAN1609601 CT - Kičma 27.01.2021 19.01.2021
242 03.02.2021 08:00 AMTA0811983 CT - Kičma 27.01.2021 22.01.2021
243 03.02.2021 08:00 DZSA0209003 CT - Glava 27.01.2021 21.01.2021
244 03.02.2021 08:00 ELSA0808982 CT - Ostalo 27.01.2021 26.01.2021
245 03.02.2021 08:00 ANJU2103945 CT - Glava 27.01.2021 25.01.2021
246 03.02.2021 08:00 IZCA0202992 CT - Kičma 28.01.2021 27.01.2021
247 03.02.2021 08:00 ELCO2303989 CT - Kičma 28.01.2021 25.01.2021
248 03.02.2021 08:00 HANU0207964 CT - Kičma 28.01.2021 15.01.2021
249 03.02.2021 08:00 ALBE1003974 CT - Glava 29.01.2021 03.02.2021
250 02.02.2021 13:00 FEBA20,06,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
251 02.02.2021 10:00 AMKA1606972 CT - Ostalo 24.06.2020 26.05.2020
252 02.02.2021 10:00 AMNA2304997 CT - Ostalo 03.11.2020 28.10.2020
253 02.02.2021 10:00 PEBO2202945 CT - Ostalo 10.12.2020 08.12.2020
254 02.02.2021 10:00 MUDZ2609958 CT - Ostalo 28.12.2020 23.12.2020
255 02.02.2021 10:00 SADE1003964 CT - Ostalo 15.01.2021 13.01.2021
256 02.02.2021 10:00 OSBO2210957 CT - Ostalo 21.01.2021 20.01.2021
257 02.02.2021 09:00 MIBE2004959 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
258 02.02.2021 08:00 FASR2002945 CT - Glava 20.10.2020 13.10.2020
259 02.02.2021 08:00 ESHU1701978 CT - Kičma 22.01.2021 12.01.2021
260 02.02.2021 08:00 MEHU1509991 CT - Kičma 22.01.2021 19.01.2021
261 02.02.2021 08:00 OMPA0303951 CT - Kičma 25.01.2021 21.01.2021
262 02.02.2021 08:00 SEML1104966 CT - Kičma 27.01.2021 22.01.2021
263 02.02.2021 08:00 ZABE1107961 CT - Glava 27.01.2021 21.01.2021
264 02.02.2021 08:00 ESKA1906972 CT - Kičma 27.01.2021 25.01.2021
265 01.02.2021 10:00 EDRA2206959 CT - Ostalo 03.11.2020 02.11.2020
266 01.02.2021 10:00 EMKO1710970 CT - Ostalo 16.11.2020 01.10.2020
267 01.02.2021 10:00 MUSA2310957 CT - Ostalo 23.12.2020 09.12.2020
268 01.02.2021 10:00 MEHA1011966 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
269 01.02.2021 10:00 DRKA0119461 CT - Ostalo 12.01.2021 11.01.2021
270 01.02.2021 10:00 NESE0901961 CT - Ostalo 15.01.2021 11.01.2021
271 01.02.2021 10:00 HAMU2806952 CT - Ostalo 15.01.2021 12.01.2021
272 01.02.2021 08:00 ALSU1807964 CT - Kičma 22.01.2021 18.01.2021
273 01.02.2021 08:00 AZKO1501964 CT - Kičma 22.01.2021 21.01.2021
274 01.02.2021 08:00 ASRA1807955 CT - Kičma 22.01.2021 21.01.2021
275 01.02.2021 08:00 NETE0512961 CT - Kičma 22.01.2021 11.01.2021
276 01.02.2021 08:00 SEFR2505961 CT - Glava 25.01.2021 19.01.2021
277 01.02.2021 08:00 SESI2710954 CT - Glava 27.01.2021 22.01.2021
278 01.02.2021 08:00 MIMU2208957 CT - Glava 27.01.2021 22.01.2021
279 01.02.2021 08:00 SEAJ1404962 CT - Kičma 27.01.2021 11.01.2021
280 01.02.2021 08:00 SEAL1806967 CT - Glava 29.01.2021 21.01.2021
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.01.2021 10:00 AZFE0103959 CT - Ostalo 21.10.2020 14.10.2020
2 29.01.2021 10:00 OSGL0610951 CT - Ostalo 26.11.2020 23.11.2020
3 29.01.2021 10:00 DARA1804992 CT - Ostalo 07.01.2021 29.12.2020
4 29.01.2021 08:00 AMSU2304976 CT - Kičma 22.01.2021 20.01.2021
5 29.01.2021 08:00 NIJO0407932 CT - Kičma 22.01.2021 20.01.2021
6 29.01.2021 08:00 ZUKA0704955 CT - Glava 22.01.2021 15.01.2021
7 29.01.2021 08:00 NISM0103961 CT - Glava 22.01.2021 20.01.2021
8 29.01.2021 08:00 KAPE3000893 CT - Glava 22.01.2021 20.01.2021
9 29.01.2021 08:00 SUAD1801295 CT - Glava 25.01.2021 18.01.2021
10 28.01.2021 13:00 SEKA07,07,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
11 28.01.2021 10:00 RUJU0803957 CT - Ostalo 27.10.2020 26.10.2020
12 28.01.2021 10:00 HASR0109956 CT - Ostalo 15.12.2020 11.12.2020
13 28.01.2021 10:00 AKZU2019481 CT - Ostalo 23.12.2020 21.12.2020
14 28.01.2021 10:00 EDBE2506953 CT - Ostalo 29.12.2020 24.12.2020
15 28.01.2021 10:00 FIGA2309964 CT - Ostalo 18.01.2021 15.01.2021
16 28.01.2021 10:00 REHA0212953 CT - Ostalo 18.01.2021 14.01.2021
17 28.01.2021 09:00 VESA0511951 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
18 28.01.2021 08:00 NUDZ1508979 CT - Glava 20.01.2021 13.01.2021
19 28.01.2021 08:00 MUBU2201974 CT - Glava 20.01.2021 18.01.2021
20 28.01.2021 08:00 SUCA2801954 CT - Glava 20.01.2021 18.01.2021
21 28.01.2021 08:00 MUHA0605969 CT - Kičma 20.01.2021 19.01.2021
22 28.01.2021 08:00 SEHU2506950 CT - Kičma 21.01.2021 15.01.2021
23 28.01.2021 08:00 SUBE1419481 CT - Glava 21.01.2021 11.01.2021
24 28.01.2021 08:00 NISM1403967 CT - Kičma 21.01.2021 14.01.2021
25 28.01.2021 08:00 FIMU2508965 CT - Kičma 21.01.2021 18.01.2021
26 28.01.2021 08:00 FEHO0204984 CT - Ostalo 21.01.2021 11.01.2021
27 28.01.2021 08:00 ENSK0401975 CT - Glava 25.01.2021 22.01.2021
28 27.01.2021 13:00 HAMA28,07,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
29 27.01.2021 10:00 SAGR1503958 CT - Ostalo 04.11.2020 01.01.1970
30 27.01.2021 10:00 AFCO2101954 CT - Ostalo 17.12.2020 11.12.2020
31 27.01.2021 10:00 JUOM2701949 CT - Ostalo 23.12.2020 04.12.2020
32 27.01.2021 10:00 EDDE1103969 CT - Ostalo 31.12.2020 28.12.2020
33 27.01.2021 10:00 ADCO1708966 CT - Ostalo 11.01.2021 07.01.2021
34 27.01.2021 10:00 SBDE2502958 CT - Kičma 13.01.2021 04.01.2021
35 27.01.2021 08:00 HASA1111949 CT - Glava 20.01.2021 12.01.2021
36 27.01.2021 08:00 DAJUXXXXXXX CT - Glava 20.01.2021 14.01.2021
37 27.01.2021 08:00 HACA3008943 CT - Glava 20.01.2021 18.01.2021
38 27.01.2021 08:00 LEFR2502975 CT - Glava 21.01.2021 19.01.2021
39 27.01.2021 08:00 ZECA0107963 CT - Glava 21.01.2021 19.01.2021
40 27.01.2021 08:00 SACO2311957 CT - Kičma 21.01.2021 20.01.2021
41 27.01.2021 08:00 ALVA2302978 CT - Kičma 21.01.2021 18.01.2021
42 27.01.2021 08:00 HUHA0405941 CT - Glava 21.01.2021 19.01.2021
43 26.01.2021 10:00 ZIAL1308965 CT - Ostalo 16.12.2020 07.12.2020
44 26.01.2021 10:00 ESBE0301952 CT - Ostalo 17.12.2020 11.12.2020
45 26.01.2021 10:00 VEKU1009959 CT - Ostalo 25.12.2020 08.12.2020
46 26.01.2021 10:00 RAHO1803961 CT - Ostalo 11.01.2021 04.01.2021
47 26.01.2021 10:00 HABE0806961 CT - Ostalo 11.01.2021 04.01.2021
48 26.01.2021 10:00 MUSE0105962 CT - Ostalo 15.01.2021 11.01.2021
49 26.01.2021 09:00 ADKA2404973 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
50 26.01.2021 08:00 DZKA0904976 CT - Glava 19.01.2021 08.01.2021
51 26.01.2021 08:00 REHU0607962 CT - Kičma 19.01.2021 18.01.2021
52 26.01.2021 08:00 MIHE1107958 CT - Ostalo 19.01.2021 13.01.2021
53 26.01.2021 08:00 ESPU1702950 CT - Glava 19.01.2021 13.01.2021
54 26.01.2021 08:00 MUDU1109969 CT - Glava 19.01.2021 15.01.2021
55 26.01.2021 08:00 STTI0904940 CT - Glava 21.01.2021 20.01.2021
56 26.01.2021 08:00 FAPR2308964 CT - Kičma 21.01.2021 19.01.2021
57 25.01.2021 13:00 MIAR0203949 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
58 25.01.2021 10:00 REPE1011960 CT - Ostalo 15.12.2020 30.11.2020
59 25.01.2021 10:00 MEHR2608999 CT - Ostalo 17.12.2020 30.11.2020
60 25.01.2021 10:00 REDZ2509941 CT - Ostalo 18.12.2020 01.01.1970
61 25.01.2021 10:00 MUOR0210963 CT - Ostalo 25.12.2020 23.12.2020
62 25.01.2021 10:00 HACA1904962 CT - Ostalo 07.01.2021 30.12.2020
63 25.01.2021 10:00 IBBE0801967 CT - Ostalo 12.01.2021 28.12.2020
64 25.01.2021 10:00 ALDZ0206977 CT - Ostalo 15.01.2021 05.01.2021
65 25.01.2021 10:00 ZEVI1205970 CT - Ostalo 18.01.2021 15.01.2021
66 25.01.2021 08:00 SUGA1011955 CT - Glava 11.01.2021 06.01.2021
67 25.01.2021 08:00 SAVA1011951 CT - Glava 13.01.2021 12.01.2021
68 25.01.2021 08:00 SMKU2501971 CT - Kičma 15.01.2021 30.12.2020
69 25.01.2021 08:00 MAFI1305986 CT - Kičma 15.01.2021 05.01.2021
70 25.01.2021 08:00 HASA2704944 CT - Kičma 15.01.2021 13.01.2021
71 25.01.2021 08:00 MUKA1710964 CT - Kičma 15.01.2021 28.12.2020
72 25.01.2021 08:00 FASM2907965 CT - Kičma 18.01.2021 14.01.2021
73 25.01.2021 08:00 ASHE0904954 CT - Glava 18.01.2021 08.01.2021
74 25.01.2021 08:00 MIHR1210959 CT - Glava 18.01.2021 14.01.2021
75 22.01.2021 13:00 REKO02,05,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
76 22.01.2021 10:00 ISKU2406982 CT - Ostalo 15.12.2020 11.12.2020
77 22.01.2021 10:00 HAFE0309970 CT - Ostalo 16.12.2020 14.12.2020
78 22.01.2021 10:00 RADE0109970 CT - Ostalo 17.12.2020 16.12.2020
79 22.01.2021 10:00 ZAAB0407956 CT - Ostalo 28.12.2020 14.12.2020
80 22.01.2021 10:00 NUSC2612954 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
81 22.01.2021 10:00 SABA1606952 CT - Ostalo 11.01.2021 30.12.2020
82 22.01.2021 10:00 LAPU2005936 CT - Ostalo 15.01.2021 28.12.2020
83 22.01.2021 08:00 ZICO2601961 CT - Kičma 13.01.2021 11.01.2021
84 22.01.2021 08:00 AZBE1109961 CT - Kičma 13.01.2021 28.12.2020
85 22.01.2021 08:00 REHA1809967 CT - Kičma 15.01.2021 12.01.2021
86 22.01.2021 08:00 AJDI0902993 CT - Kičma 15.01.2021 04.01.2021
87 22.01.2021 08:00 SUKU0109972 CT - Glava 15.01.2021 12.01.2021
88 22.01.2021 08:00 ELME1403977 CT - Kičma 15.01.2021 11.01.2021
89 22.01.2021 08:00 ALAH0711988 CT - Glava 15.01.2021 13.01.2021
90 22.01.2021 08:00 ELZA3107990 CT - Glava 18.01.2021 15.01.2021
91 22.01.2021 08:00 KEAH1510960 CT - Kičma 18.01.2021 15.01.2021
92 21.01.2021 10:00 SAMA1005967 CT - Ostalo 04.09.2020 01.01.1970
93 21.01.2021 10:00 DRMU2302956 CT - Ostalo 03.12.2020 30.11.2020
94 21.01.2021 10:00 VIGA1408954 CT - Ostalo 17.12.2020 15.12.2020
95 21.01.2021 10:00 SEMA2403973 CT - Ostalo 25.12.2020 30.11.2020
96 21.01.2021 10:00 FAKO0603960 CT - Ostalo 05.01.2021 30.12.2020
97 21.01.2021 10:00 SUMA1012959 CT - Ostalo 06.01.2021 29.12.2020
98 21.01.2021 08:00 SEMA2203969 CT - Kičma 11.01.2021 05.01.2021
99 21.01.2021 08:00 HAHA0302980 CT - Kičma 11.01.2021 28.12.2020
100 21.01.2021 08:00 SEGE2403975 CT - Kičma 12.01.2021 08.01.2021
101 21.01.2021 08:00 FAHU1004942 CT - Glava 13.01.2021 28.12.2020
102 21.01.2021 08:00 JADI2008959 CT - Glava 13.01.2021 12.01.2021
103 21.01.2021 08:00 BRKU0410966 CT - Glava 15.01.2021 12.01.2021
104 21.01.2021 08:00 AMOK0305997 CT - Kičma 18.01.2021 15.01.2021
105 20.01.2021 13:00 HALO2903952 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
106 20.01.2021 10:00 FABE2612958 CT - Ostalo 21.10.2020 20.10.2020
107 20.01.2021 10:00 HASA1502948 CT - Ostalo 01.12.2020 27.11.2020
108 20.01.2021 10:00 KEMU0706985 CT - Ostalo 15.12.2020 11.12.2020
109 20.01.2021 10:00 MIHO0212961 CT - Ostalo 25.12.2020 10.12.2020
110 20.01.2021 10:00 ADMA1208000 CT - Ostalo 31.12.2020 16.12.2020
111 20.01.2021 10:00 ZIBE0604955 CT - Ostalo 06.01.2021 29.12.2020
112 20.01.2021 09:00 EHOM1212943 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
113 20.01.2021 08:00 DICA2909956 CT - Kičma 11.01.2021 06.01.2021
114 20.01.2021 08:00 SUME3006957 CT - Kičma 11.01.2021 05.01.2021
115 20.01.2021 08:00 VAHI2408953 CT - Kičma 11.01.2021 28.12.2020
116 20.01.2021 08:00 RAME1708965 CT - Ostalo 11.01.2021 28.12.2020
117 20.01.2021 08:00 FAAR2708599 CT - Glava 12.01.2021 08.01.2021
118 20.01.2021 08:00 ALDU2005970 CT - Glava 12.01.2021 07.01.2021
119 20.01.2021 08:00 SEAV2706975 CT - Kičma 12.01.2021 11.01.2021
120 20.01.2021 08:00 DEAJ0607972 CT - Kičma 15.01.2021 11.01.2021
121 19.01.2021 14:00 CATA2202942 CT - Ostalo 09.11.2020 02.11.2020
122 19.01.2021 10:00 SEJU2106958 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
123 19.01.2021 10:00 RAKO2611955 CT - Ostalo 01.12.2020 27.11.2020
124 19.01.2021 10:00 BEHA2006943 CT - Ostalo 15.12.2020 11.12.2020
125 19.01.2021 10:00 JAHR0206952 CT - Ostalo 21.12.2020 17.12.2020
126 19.01.2021 10:00 ZIHA0107974 CT - Ostalo 31.12.2020 30.11.2020
127 19.01.2021 10:00 SAIM0601948 CT - Ostalo 05.01.2021 28.12.2020
128 19.01.2021 09:00 SEJU2106195 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
129 19.01.2021 08:00 RATU1803965 CT - Kičma 11.01.2021 28.12.2020
130 19.01.2021 08:00 SEKA1501962 CT - Kičma 11.01.2021 07.01.2021
131 19.01.2021 08:00 MEVA1701964 CT - Kičma 11.01.2021 28.12.2020
132 19.01.2021 08:00 ABOS2304960 CT - Glava 11.01.2021 28.12.2020
133 19.01.2021 08:00 JAZE2206969 CT - Glava 11.01.2021 07.01.2021
134 19.01.2021 08:00 SEGA2003983 CT - Kičma 11.01.2021 07.01.2021
135 19.01.2021 08:00 RACA0611951 CT - Kičma 12.01.2021 04.01.2021
136 19.01.2021 08:00 HAPR0407969 CT - Glava 12.01.2021 04.01.2021
137 18.01.2021 13:00 BEKR1505937 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
138 18.01.2021 10:00 ZICI1801957 CT - Ostalo 05.11.2020 04.11.2020
139 18.01.2021 10:00 ZACO2005964 CT - Ostalo 01.12.2020 26.11.2020
140 18.01.2021 10:00 NADR1301940 CT - Ostalo 16.12.2020 14.12.2020
141 18.01.2021 10:00 NIZU2207958 CT - Ostalo 17.12.2020 15.12.2020
142 18.01.2021 10:00 MUHA1810012 CT - Ostalo 25.12.2020 23.12.2020
143 18.01.2021 10:00 NUHO0406952 CT - Ostalo 07.01.2021 05.01.2021
144 18.01.2021 08:00 NIAL1212950 CT - Kičma 07.01.2021 05.01.2021
145 18.01.2021 08:00 SASA0201965 CT - Kičma 07.01.2021 04.01.2021
146 18.01.2021 08:00 VESX2705959 CT - Glava 11.01.2021 28.12.2020
147 18.01.2021 08:00 SABE2904969 CT - Glava 11.01.2021 07.01.2021
148 18.01.2021 08:00 ANTO1202965 CT - Glava 11.01.2021 08.01.2021
149 18.01.2021 08:00 HAMA0709971 CT - Kičma 11.01.2021 30.12.2020
150 18.01.2021 08:00 OMCE0301965 CT - Glava 11.01.2021 07.01.2021
151 18.01.2021 08:00 ISHA1904946 CT - Kičma 11.01.2021 30.12.2020
152 18.01.2021 08:00 EDAR0107976 CT - Kičma 12.01.2021 11.01.2021
153 15.01.2021 10:00 BRBR1807962 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
154 15.01.2021 10:00 MASA1803943 CT - Ostalo 04.11.2020 30.10.2020
155 15.01.2021 10:00 SAKR2010956 CT - Ostalo 15.12.2020 02.12.2020
156 15.01.2021 10:00 BRZR3008955 CT - Ostalo 16.12.2020 11.12.2020
157 15.01.2021 10:00 SETA2904959 CT - Ostalo 18.12.2020 17.12.2020
158 15.01.2021 08:00 DIME2506978 CT - Ostalo 31.12.2020 25.12.2020
159 15.01.2021 08:00 ZEKE2308976 CT - Glava 05.01.2021 30.12.2020
160 15.01.2021 08:00 AMRI0301950 CT - Ostalo 06.01.2021 30.12.2020
161 15.01.2021 08:00 SASA0602960 CT - Kičma 06.01.2021 28.12.2020
162 15.01.2021 08:00 NEHU0911962 CT - Kičma 06.01.2021 28.12.2020
163 15.01.2021 08:00 FADO0402993 CT - Kičma 06.01.2021 04.01.2021
164 15.01.2021 08:00 REVR2110974 CT - Kičma 07.01.2021 28.12.2020
165 15.01.2021 08:00 AMSA0408969 CT - Glava 07.01.2021 04.01.2021
166 14.01.2021 10:00 DZHA2006968 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
167 14.01.2021 10:00 SESO1509956 CT - Ostalo 30.10.2020 20.10.2020
168 14.01.2021 10:00 HITU1810959 CT - Ostalo 23.11.2020 01.01.1970
169 14.01.2021 10:00 IZSU1209960 CT - Ostalo 15.12.2020 14.12.2020
170 14.01.2021 10:00 GOHO1501968 CT - Ostalo 17.12.2020 30.11.2020
171 14.01.2021 10:00 ZUGA0408938 CT - Ostalo 18.12.2020 17.12.2020
172 14.01.2021 10:00 RAKA0806954 CT - Ostalo 23.12.2020 18.12.2020
173 14.01.2021 10:00 STBA0209950 CT - Ostalo 06.01.2021 04.01.2021
174 14.01.2021 08:00 ISSP2908959 CT - Kičma 31.12.2020 29.12.2020
175 14.01.2021 08:00 ZEBA1902964 CT - Kičma 31.12.2020 29.12.2020
176 14.01.2021 08:00 FASP2108963 CT - Kičma 31.12.2020 24.12.2020
177 14.01.2021 08:00 SASA0511963 CT - Glava 31.12.2020 29.12.2020
178 14.01.2021 08:00 VIDU2308972 CT - Glava 31.12.2020 25.12.2020
179 14.01.2021 08:00 ABFO0907964 CT - Glava 31.12.2020 30.11.2020
180 14.01.2021 08:00 MUAH0403972 CT - Kičma 05.01.2021 30.12.2020
181 13.01.2021 13:00 INBA24,09,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
182 13.01.2021 10:00 ZEME0905950 CT - Ostalo 01.12.2020 24.11.2020
183 13.01.2021 10:00 KOBI1104954 CT - Ostalo 03.12.2020 01.12.2020
184 13.01.2021 10:00 RIAH0119521 CT - Ostalo 15.12.2020 07.12.2020
185 13.01.2021 10:00 FABA0703962 CT - Ostalo 17.12.2020 14.12.2020
186 13.01.2021 09:00 CABE3011940 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
187 13.01.2021 08:00 MAMU0506952 CT - Glava 30.12.2020 25.12.2020
188 13.01.2021 08:00 ZAHA0308978 CT - Glava 30.12.2020 01.12.2020
189 13.01.2021 08:00 ELHR0502976 CT - Kičma 30.12.2020 29.12.2020
190 13.01.2021 08:00 VAOS2302965 CT - Kičma 31.12.2020 24.12.2020
191 13.01.2021 08:00 SEDU2606957 CT - Glava 31.12.2020 21.12.2020
192 13.01.2021 08:00 RABU1807948 CT - Kičma 31.12.2020 28.12.2020
193 13.01.2021 08:00 LAME2611951 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
194 13.01.2021 08:00 AJDI0902993 CT - Kičma 06.01.2021 04.01.2021
195 12.01.2021 13:00 HAAL27,01,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
196 12.01.2021 10:00 AMSA0906972 CT - Ostalo 20.10.2020 14.10.2020
197 12.01.2021 10:00 OSCE0901960 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
198 12.01.2021 10:00 NIMU1408869 CT - Ostalo 30.11.2020 27.11.2020
199 12.01.2021 10:00 ASMA1206966 CT - Ostalo 10.12.2020 04.12.2020
200 12.01.2021 10:00 SESK0701969 CT - Ostalo 10.12.2020 08.12.2020
201 12.01.2021 10:00 AMCO0212969 CT - Ostalo 17.12.2020 16.12.2020
202 12.01.2021 08:00 SEST0101959 CT - Kičma 28.12.2020 30.11.2020
203 12.01.2021 08:00 NAHO0804967 CT - Kičma 29.12.2020 25.12.2020
204 12.01.2021 08:00 IDHA0602941 CT - Kičma 29.12.2020 22.12.2020
205 12.01.2021 08:00 ZATE2902195 CT - Kičma 29.12.2020 01.01.1970
206 12.01.2021 08:00 ELJU0801002 CT - Glava 30.12.2020 10.12.2020
207 12.01.2021 08:00 SAME0108980 CT - Kičma 05.01.2021 31.12.2020
208 12.01.2021 08:00 JOST2904956 CT - Glava 06.01.2021 04.01.2021
209 12.01.2021 08:00 ZIAH0809969 CT - Glava 06.01.2021 28.12.2020
210 11.01.2021 10:00 PAMU0302949 CT - Ostalo 28.10.2020 23.10.2020
211 11.01.2021 10:00 SEBA1108951 CT - Ostalo 13.11.2020 11.11.2020
212 11.01.2021 10:00 NEHE0105968 CT - Ostalo 07.12.2020 04.12.2020
213 11.01.2021 10:00 IZMA2502953 CT - Ostalo 10.12.2020 08.12.2020
214 11.01.2021 10:00 ESKA2903951 CT - Ostalo 10.12.2020 04.12.2020
215 11.01.2021 10:00 SUIM1406976 CT - Ostalo 11.12.2020 09.12.2020
216 11.01.2021 10:00 JOVU0201928 CT - Ostalo 18.12.2020 30.11.2020
217 11.01.2021 08:00 DAME1507964 CT - Glava 25.12.2020 30.11.2020
218 11.01.2021 08:00 EDFA2202973 CT - Kičma 25.12.2020 22.12.2020
219 11.01.2021 08:00 ESKR0907962 CT - Kičma 25.12.2020 22.12.2020
220 11.01.2021 08:00 ASHA2806974 CT - Kičma 25.12.2020 22.12.2020
221 11.01.2021 08:00 SAME0308975 CT - Kičma 28.12.2020 01.01.1970
222 11.01.2021 08:00 MUHA0805940 CT - Glava 28.12.2020 25.12.2020
223 11.01.2021 08:00 MIHE2601962 CT - Glava 29.12.2020 24.12.2020
224 11.01.2021 08:00 SEPU2804963 CT - Kičma 30.12.2020 28.12.2020
225 08.01.2021 13:00 RATR20,02,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
226 08.01.2021 10:00 ZESO0101956 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
227 08.01.2021 10:00 SAPA0612952 CT - Ostalo 13.10.2020 01.01.1970
228 08.01.2021 10:00 IBZU2404947 CT - Ostalo 13.10.2020 12.10.2020
229 08.01.2021 10:00 SEPA1601982 CT - Ostalo 28.10.2020 21.10.2020
230 08.01.2021 10:00 EJSU2110971 CT - Ostalo 08.12.2020 01.12.2020
231 08.01.2021 10:00 MUMA3006952 CT - Ostalo 10.12.2020 07.12.2020
232 08.01.2021 10:00 IZHU1170696 CT - Ostalo 11.12.2020 30.11.2020
233 08.01.2021 10:00 FUOP1002951 CT - Ostalo 21.12.2020 17.12.2020
234 08.01.2021 08:00 RAZI0511955 CT - Kičma 24.12.2020 30.11.2020
235 08.01.2021 08:00 MUMU0712951 CT - Kičma 24.12.2020 16.12.2020
236 08.01.2021 08:00 KASO1611951 CT - Kičma 24.12.2020 30.11.2020
237 08.01.2021 08:00 NAAG0912991 CT - Glava 25.12.2020 23.12.2020
238 08.01.2021 08:00 VESU0612994 CT - Glava 28.12.2020 25.12.2020
239 08.01.2021 08:00 SAPU1805961 CT - Glava 28.12.2020 17.12.2020
240 07.01.2021 13:00 JUKR24,09,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
241 07.01.2021 10:00 AJCO0706001 CT - Ostalo 21.10.2020 19.10.2020
242 07.01.2021 10:00 NOHR0203978 CT - Ostalo 01.12.2020 27.11.2020
243 07.01.2021 10:00 NEDZ2110963 CT - Ostalo 07.12.2020 03.12.2020
244 07.01.2021 10:00 IZCA0102955 CT - Ostalo 10.12.2020 03.12.2020
245 07.01.2021 10:00 SASM1005970 CT - Ostalo 17.12.2020 09.12.2020
246 07.01.2021 10:00 JAGA1009966 CT - Ostalo 24.12.2020 30.11.2020
247 07.01.2021 10:00 KRORXXXX950 CT - Ostalo 30.12.2020 30.11.2020
248 07.01.2021 09:00 SASI1807965 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
249 07.01.2021 08:00 ALJU0104943 CT - Kičma 23.12.2020 18.12.2020
250 07.01.2021 08:00 JEJO0205975 CT - Kičma 23.12.2020 21.12.2020
251 07.01.2021 08:00 HASE3011973 CT - Kičma 24.12.2020 18.12.2020
252 07.01.2021 08:00 SASM2209984 CT - Kičma 24.12.2020 22.12.2020
253 07.01.2021 08:00 MUSE0104955 CT - Kičma 24.12.2020 22.12.2020
254 07.01.2021 08:00 NEAL2108955 CT - Glava 24.12.2020 30.11.2020
255 07.01.2021 08:00 EDSM2906968 CT - Kičma 25.12.2020 21.12.2020
256 06.01.2021 13:00 MESE01,07,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
257 06.01.2021 10:00 JAAC1404961 CT - Ostalo 25.09.2020 23.09.2020
258 06.01.2021 10:00 ANVU0611950 CT - Ostalo 20.11.2020 30.10.2020
259 06.01.2021 10:00 MIGO2907958 CT - Ostalo 01.12.2020 01.01.1970
260 06.01.2021 10:00 MUAL2007956 CT - Ostalo 16.12.2020 14.12.2020
261 06.01.2021 10:00 TOBOXXXXXXX CT - Ostalo 21.12.2020 10.12.2020
262 06.01.2021 09:00 ZESO0101955 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
263 06.01.2021 08:00 ERMU0602989 CT - Kičma 23.12.2020 17.12.2020
264 06.01.2021 08:00 SEOM0401953 CT - Kičma 23.12.2020 08.12.2020
265 06.01.2021 08:00 ESDU1811950 CT - Kičma 23.12.2020 18.12.2020
266 06.01.2021 08:00 ZABA2303946 CT - Glava 23.12.2020 17.12.2020
267 06.01.2021 08:00 ZESI0202957 CT - Kičma 25.12.2020 23.12.2020
268 06.01.2021 08:00 MEDZ0408975 CT - Glava 29.12.2020 25.12.2020
269 05.01.2021 13:00 SNHO06,12,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
270 05.01.2021 10:00 ZEZA0202952 Ergometrija 19.03.2020 01.01.1970
271 05.01.2021 10:00 NEBA1804960 CT - Ostalo 01.12.2020 27.11.2020
272 05.01.2021 10:00 MEHA0610952 CT - Ostalo 03.12.2020 01.12.2020
273 05.01.2021 10:00 ZASA1102955 CT - Ostalo 08.12.2020 03.12.2020
274 05.01.2021 10:00 SADE0209950 CT - Ostalo 11.12.2020 01.12.2020
275 05.01.2021 10:00 TOAN2002953 CT - Ostalo 18.12.2020 16.12.2020
276 05.01.2021 10:00 CEST0410952 CT - Ostalo 31.12.2020 21.12.2020
277 05.01.2021 09:00 OMBE1210948 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
278 05.01.2021 08:00 KOMA1008979 CT - Kičma 18.12.2020 14.12.2020
279 05.01.2021 08:00 MUOC0101944 CT - Kičma 18.12.2020 15.12.2020
280 05.01.2021 08:00 BAOS2801972 CT - Kičma 21.12.2020 17.12.2020
281 05.01.2021 08:00 HABA2502971 CT - Kičma 23.12.2020 01.01.1970
282 05.01.2021 08:00 ZEHA1511950 CT - Kičma 23.12.2020 15.12.2020
283 05.01.2021 08:00 MABO3003972 CT - Ostalo 23.12.2020 21.12.2020
284 05.01.2021 08:00 FAPO3004957 CT - Glava 23.12.2020 22.12.2020
285 04.01.2021 13:00 SEHA07,02,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
286 04.01.2021 10:00 SEOS1704958 CT - Ostalo 01.10.2020 29.09.2020
287 04.01.2021 10:00 MUDZ2403962 CT - Ostalo 09.10.2020 07.10.2020
288 04.01.2021 10:00 ZASE0910954 CT - Ostalo 07.12.2020 03.12.2020
289 04.01.2021 10:00 STTO0805955 CT - Ostalo 09.12.2020 30.11.2020
290 04.01.2021 08:00 DEIB2804959 CT - Kičma 17.12.2020 08.12.2020
291 04.01.2021 08:00 MISM0206950 CT - Kičma 17.12.2020 11.12.2020
292 04.01.2021 08:00 ESHU0502951 CT - Kičma 17.12.2020 02.12.2020
293 04.01.2021 08:00 VESM1301981 CT - Kičma 18.12.2020 08.12.2020
294 04.01.2021 08:00 HUCE2009996 CT - Kičma 18.12.2020 17.12.2020
295 04.01.2021 08:00 SAPI0702952 CT - Glava 18.12.2020 11.12.2020
296 04.01.2021 08:00 NECI2611005 CT - Glava 18.12.2020 17.12.2020
297 04.01.2021 08:00 TASE0611947 CT - Glava 23.12.2020 22.12.2020
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.12.2020 13:00 ALMU09,11,9 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
2 31.12.2020 13:00 ERSU2712198 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
3 31.12.2020 12:00 ISSA1604952 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
4 31.12.2020 11:00 AZSU1408971 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
5 31.12.2020 10:30 HAMU0302964 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
6 31.12.2020 10:00 MEBA1401956 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
7 31.12.2020 10:00 SEIK0108962 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
8 31.12.2020 10:00 SEZE0605968 CT - Ostalo 20.11.2020 26.10.2020
9 30.12.2020 19:00 HAAL1611938 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
10 30.12.2020 18:30 SANU0202960 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
11 30.12.2020 18:00 ANDO2310955 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
12 30.12.2020 17:00 HADE0301979 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
13 30.12.2020 16:30 ZICO1308967 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
14 30.12.2020 15:30 ENAV2709962 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
15 30.12.2020 15:00 TIDR2610992 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
16 30.12.2020 14:30 SOMA2008963 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
17 30.12.2020 14:00 MUBA1706946 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
18 30.12.2020 13:30 HAHR1905964 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
19 30.12.2020 13:00 HAKA28,09,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
20 30.12.2020 13:00 MIGO2907958 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
21 30.12.2020 10:30 BESM1808965 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
22 30.12.2020 10:00 MUDI1002958 Ergometrija 19.03.2020 01.01.1970
23 30.12.2020 10:00 DEAL2502982 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
24 30.12.2020 10:00 ADHE0101951 CT - Ostalo 05.11.2020 02.11.2020
25 30.12.2020 09:00 ARZA1503945 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
26 30.12.2020 08:00 LAB.1603944 CT - Kičma 16.12.2020 11.12.2020
27 30.12.2020 08:00 ZARI2411954 CT - Kičma 16.12.2020 14.12.2020
28 30.12.2020 08:00 SMCR2909950 CT - Kičma 17.12.2020 14.12.2020
29 30.12.2020 08:00 JUAV1210956 CT - Kičma 17.12.2020 15.12.2020
30 30.12.2020 08:00 NISA1211954 CT - Glava 17.12.2020 15.12.2020
31 30.12.2020 08:00 AMCE2508965 CT - Kičma 17.12.2020 16.12.2020
32 30.12.2020 08:00 HIAL0808964 CT - Kičma 17.12.2020 16.12.2020
33 30.12.2020 08:00 IBHU0307938 CT - Glava 21.12.2020 07.12.2020
34 30.12.2020 08:00 ALBR2508996 CT - Ostalo 23.12.2020 04.12.2020
35 29.12.2020 13:30 NACE2904976 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
36 29.12.2020 13:00 BESU08,02,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
37 29.12.2020 13:00 DEOR0711955 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
38 29.12.2020 11:00 SAJU1010952 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
39 29.12.2020 10:30 IBIM2203967 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
40 29.12.2020 10:00 BEBE0106957 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
41 29.12.2020 10:00 ZAPO0605940 CT - Ostalo 27.08.2020 20.08.2020
42 29.12.2020 10:00 VAOM1030967 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
43 29.12.2020 10:00 ANPE1604943 CT - Ostalo 24.11.2020 20.11.2020
44 29.12.2020 10:00 SNPE0110975 CT - Ostalo 30.11.2020 27.11.2020
45 29.12.2020 10:00 ZIBU1801947 CT - Ostalo 03.12.2020 01.12.2020
46 29.12.2020 10:00 ADDE2503980 CT - Ostalo 07.12.2020 30.11.2020
47 29.12.2020 09:15 BEBE0106957 Ultrazvuk Srca 13.05.2020 01.01.1970
48 29.12.2020 09:00 ZEZA0202952 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
49 29.12.2020 08:00 ALBEXXXX984 CT - Kičma 15.12.2020 11.12.2020
50 29.12.2020 08:00 DIDU0602977 CT - Glava 15.12.2020 07.12.2020
51 29.12.2020 08:00 AJTE3107978 CT - Kičma 15.12.2020 30.11.2020
52 29.12.2020 08:00 SETE2701961 CT - Kičma 15.12.2020 14.12.2020
53 29.12.2020 08:00 NEMU0207965 CT - Kičma 15.12.2020 08.12.2020
54 29.12.2020 08:00 FISU0410966 CT - Kičma 17.12.2020 11.12.2020
55 29.12.2020 08:00 EMBA2811952 CT - Glava 21.12.2020 16.12.2020
56 29.12.2020 08:00 NIKR0604956 CT - Glava 23.12.2020 17.12.2020
57 28.12.2020 13:30 ZISP2212966 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
58 28.12.2020 13:00 ALST16,03,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
59 28.12.2020 13:00 JOJO1506988 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
60 28.12.2020 11:00 MLSI1709950 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
61 28.12.2020 10:30 SELU1404959 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
62 28.12.2020 10:00 RAMU0407195 CT - Ostalo 10.09.2020 01.09.2020
63 28.12.2020 10:00 SABI1912961 CT - Ostalo 04.11.2020 30.10.2020
64 28.12.2020 10:00 SUMU0305970 CT - Ostalo 27.11.2020 24.11.2020
65 28.12.2020 10:00 IBCI2410951 CT - Ostalo 03.12.2020 30.11.2020
66 28.12.2020 10:00 NETR2411958 CT - Kičma 10.12.2020 07.12.2020
67 28.12.2020 10:00 FAME2008969 CT - Ostalo 15.12.2020 03.12.2020
68 28.12.2020 10:00 SULA2209955 CT - Ostalo 31.12.2020 14.12.2020
69 28.12.2020 08:00 RAPO2507952 CT - Kičma 04.12.2020 03.12.2020
70 28.12.2020 08:00 AJBE2010947 CT - Kičma 04.12.2020 02.12.2020
71 28.12.2020 08:00 JADE1605979 CT - Kičma 10.12.2020 01.12.2020
72 28.12.2020 08:00 HASP0802958 CT - Glava 16.12.2020 14.12.2020
73 28.12.2020 08:00 ULCA1103997 CT - Glava 17.12.2020 15.12.2020
74 28.12.2020 08:00 SADZ1308948 CT - Kičma 17.12.2020 15.12.2020
75 28.12.2020 08:00 ZIHA0305955 CT - Glava 17.12.2020 04.12.2020
76 28.12.2020 08:00 ALSK2211985 CT - Glava 23.12.2020 10.12.2020
77 25.12.2020 16:00 AMHA1712969 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
78 25.12.2020 15:00 DZMA2001951 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
79 25.12.2020 14:00 NEBA2309955 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
80 25.12.2020 13:00 FIHE13,03,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
81 25.12.2020 13:00 ESJA0304963 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
82 25.12.2020 10:30 HUHA2501948 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
83 25.12.2020 10:30 AZHU0203976 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
84 25.12.2020 10:00 MIZE0304953 Ergometrija 19.03.2020 01.01.1970
85 25.12.2020 10:00 ZECA2802956 CT - Ostalo 09.10.2020 05.10.2020
86 25.12.2020 10:00 REOM3003955 CT - Ostalo 04.11.2020 01.01.1970
87 25.12.2020 10:00 NEKO0410990 CT - Ostalo 27.11.2020 26.11.2020
88 25.12.2020 10:00 NECE0401979 CT - Ostalo 01.12.2020 30.11.2020
89 25.12.2020 10:00 RAME1511970 CT - Ostalo 08.12.2020 01.12.2020
90 25.12.2020 10:00 DZMU0209995 CT - Ostalo 21.12.2020 07.12.2020
91 25.12.2020 08:00 OSIB1001952 CT - Kičma 04.12.2020 01.12.2020
92 25.12.2020 08:00 FISO2309970 CT - Kičma 04.12.2020 03.12.2020
93 25.12.2020 08:00 RUHA2701948 CT - Kičma 04.12.2020 01.12.2020
94 25.12.2020 08:00 HATU2301947 CT - Kičma 04.12.2020 30.11.2020
95 25.12.2020 08:00 MIDE1905965 CT - Kičma 10.12.2020 09.12.2020
96 24.12.2020 19:00 SUTO1004994 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
97 24.12.2020 18:30 IVKA0511970 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
98 24.12.2020 17:30 ZEKR0104965 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
99 24.12.2020 17:00 AGAH0709948 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
100 24.12.2020 16:30 DEKA0103956 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
101 24.12.2020 16:00 IBIB0801935 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
102 24.12.2020 15:00 MUHA0503950 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
103 24.12.2020 14:00 DISA0912958 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
104 24.12.2020 13:30 OMCE0108002 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
105 24.12.2020 13:00 MISK29,06,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
106 24.12.2020 13:00 GOAN0704978 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
107 24.12.2020 13:00 GOAN0704978 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
108 24.12.2020 12:00 SAIS1510958 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
109 24.12.2020 11:00 MIAL0610981 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
110 24.12.2020 10:30 RESA1407958 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
111 24.12.2020 10:00 SECA0602954 CT - Ostalo 22.10.2020 12.10.2020
112 24.12.2020 10:00 NEBO0409972 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
113 24.12.2020 10:00 DZHA2806972 CT - Ostalo 23.11.2020 16.11.2020
114 24.12.2020 10:00 DZSU2803950 CT - Ostalo 24.11.2020 01.01.1970
115 24.12.2020 10:00 RUBE0709962 CT - Ostalo 02.12.2020 30.11.2020
116 24.12.2020 10:00 BEBE0503954 CT - Ostalo 11.12.2020 04.12.2020
117 24.12.2020 09:15 DIMU1002958 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
118 24.12.2020 08:00 NEBE0711955 CT - Kičma 03.12.2020 01.12.2020
119 24.12.2020 08:00 FEAR3005959 CT - Kičma 04.12.2020 30.11.2020
120 24.12.2020 08:00 DEKA2202988 CT - Kičma 04.12.2020 30.11.2020
121 24.12.2020 08:00 NETUxxxx999 CT - Glava 04.12.2020 02.12.2020
122 24.12.2020 08:00 HACO2405980 CT - Kičma 10.12.2020 07.12.2020
123 24.12.2020 08:00 MAVI0207953 CT - Kičma 16.12.2020 11.12.2020
124 23.12.2020 19:00 IBZE0412951 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
125 23.12.2020 18:30 HAHU1507948 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
126 23.12.2020 18:30 SAHR0301951 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
127 23.12.2020 17:30 MIRI2606959 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
128 23.12.2020 17:00 LJFR0603961 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
129 23.12.2020 16:00 EMSA0109971 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
130 23.12.2020 15:00 NUSC2612954 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
131 23.12.2020 14:30 IVBO0902964 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
132 23.12.2020 14:00 JAVA0904998 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
133 23.12.2020 13:00 NEZE22,08,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
134 23.12.2020 13:00 IZZA2104976 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
135 23.12.2020 12:00 JEME1807942 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
136 23.12.2020 12:00 MADE2607991 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
137 23.12.2020 11:00 MEBR2602990 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
138 23.12.2020 10:30 ARKU0410978 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
139 23.12.2020 10:00 ERHA2506973 CT - Ostalo 23.10.2020 16.10.2020
140 23.12.2020 10:00 MABI2301964 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
141 23.12.2020 10:00 SACU0105956 CT - Ostalo 20.11.2020 19.11.2020
142 23.12.2020 10:00 HAIS1601942 CT - Ostalo 26.11.2020 24.11.2020
143 23.12.2020 10:00 BESA2008977 CT - Ostalo 27.11.2020 23.11.2020
144 23.12.2020 09:15 MIZE0304953 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
145 23.12.2020 08:00 SEDE2303967 CT - Ostalo 17.11.2020 13.11.2020
146 23.12.2020 08:00 SEDE2303967 CT - Ostalo 17.11.2020 13.11.2020
147 23.12.2020 08:00 DZSE1002969 CT - Kičma 01.12.2020 26.11.2020
148 23.12.2020 08:00 AMBR1106976 CT - Kičma 03.12.2020 27.11.2020
149 23.12.2020 08:00 RAHU1407963 CT - Kičma 09.12.2020 03.12.2020
150 23.12.2020 08:00 AKHA3107942 CT - Glava 15.12.2020 10.12.2020
151 23.12.2020 08:00 ELVR2801963 CT - Glava 15.12.2020 10.12.2020
152 22.12.2020 16:30 AIPU0808979 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
153 22.12.2020 16:30 SUSA1702950 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
154 22.12.2020 15:30 SUSA1702950 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
155 22.12.2020 15:00 ZDIV0505956 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
156 22.12.2020 14:00 HUSU1704947 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
157 22.12.2020 13:30 SABE1908976 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
158 22.12.2020 13:00 MUSA0607954 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
159 22.12.2020 12:00 SAOB0810974 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
160 22.12.2020 11:00 SEMU2808968 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
161 22.12.2020 10:30 MICO1103964 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
162 22.12.2020 10:00 SAOR1512966 CT - Ostalo 20.10.2020 28.09.2020
163 22.12.2020 10:00 BEHR1504945 CT - Ostalo 09.11.2020 03.11.2020
164 22.12.2020 10:00 MAMI1808977 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
165 22.12.2020 10:00 SATU2008957 CT - Ostalo 20.11.2020 30.10.2020
166 22.12.2020 10:00 EMHU2703962 CT - Ostalo 26.11.2020 18.11.2020
167 22.12.2020 10:00 GOBE1112975 CT - Ostalo 30.11.2020 24.11.2020
168 22.12.2020 10:00 SASM1402964 CT - Ostalo 15.12.2020 09.12.2020
169 22.12.2020 08:00 JEJO0205975 CT - Kičma 30.11.2020 26.11.2020
170 22.12.2020 08:00 HAPO1402968 CT - Kičma 02.12.2020 27.11.2020
171 22.12.2020 08:00 ZAKR2303953 CT - Kičma 02.12.2020 30.11.2020
172 22.12.2020 08:00 NIBAXXXXXXX CT - Glava 09.12.2020 08.12.2020
173 22.12.2020 08:00 FAHO1910961 CT - Glava 09.12.2020 07.12.2020
174 22.12.2020 08:00 MUHU0501975 CT - Kičma 09.12.2020 30.11.2020
175 21.12.2020 13:30 EMPU1406965 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
176 21.12.2020 13:00 SEBO28,01,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
177 21.12.2020 13:00 ZISA1007976 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
178 21.12.2020 11:00 RAAV2009955 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
179 21.12.2020 10:00 ILUD2307947 CT - Ostalo 29.10.2020 22.10.2020
180 21.12.2020 10:00 DEPR0102962 CT - Ostalo 13.11.2020 21.12.2020
181 21.12.2020 10:00 JEKO2104938 CT - Ostalo 16.11.2020 09.11.2020
182 21.12.2020 10:00 AMCE1204965 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
183 21.12.2020 10:00 AMKA0710964 CT - Ostalo 26.11.2020 24.11.2020
184 21.12.2020 10:00 FAGO0212970 CT - Ostalo 04.12.2020 30.11.2020
185 21.12.2020 10:00 DZIB0705956 CT - Kičma 08.12.2020 01.12.2020
186 21.12.2020 08:00 BEOM0107973 CT - Kičma 27.11.2020 20.11.2020
187 21.12.2020 08:00 HAIB0407960 CT - Kičma 30.11.2020 26.11.2020
188 21.12.2020 08:00 ENTU3003968 CT - Kičma 30.11.2020 19.11.2020
189 21.12.2020 08:00 AMMA1003996 CT - Glava 08.12.2020 04.12.2020
190 21.12.2020 08:00 NEKO1405970 CT - Glava 10.12.2020 03.12.2020
191 18.12.2020 13:00 AGSA2101959 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
192 18.12.2020 13:00 FILI1910975 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
193 18.12.2020 11:30 DESA0401964 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
194 18.12.2020 11:00 EDSA2208999 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
195 18.12.2020 10:30 MIHA1306952 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
196 18.12.2020 10:00 ASJA2109960 CT - Ostalo 15.10.2020 10.10.2020
197 18.12.2020 10:00 KARO1002953 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
198 18.12.2020 10:00 CAKO2103951 CT - Ostalo 13.11.2020 18.12.2020
199 18.12.2020 10:00 SEKU1210943 CT - Ostalo 17.11.2020 08.12.2020
200 18.12.2020 10:00 SEKU1210943 CT - Ostalo 17.11.2020 08.12.2020
201 18.12.2020 10:00 JOSE3112935 CT - Ostalo 26.11.2020 19.11.2020
202 18.12.2020 10:00 BRZR3008955 CT - Ostalo 15.12.2020 11.12.2020
203 18.12.2020 08:00 JARI0305959 CT - Kičma 27.11.2020 23.11.2020
204 18.12.2020 08:00 NAVA1109971 CT - Kičma 30.11.2020 24.11.2020
205 18.12.2020 08:00 RAIB3004952 CT - Kičma 30.11.2020 03.11.2020
206 18.12.2020 08:00 HUBE2712946 CT - Glava 04.12.2020 30.11.2020
207 18.12.2020 08:00 DRJO2208979 CT - Kičma 08.12.2020 04.12.2020
208 18.12.2020 08:00 PAKA2210968 CT - Glava 09.12.2020 30.11.2020
209 17.12.2020 19:00 IBFA2403955 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 26.10.2020
210 17.12.2020 18:30 TAMA0609953 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
211 17.12.2020 18:00 MAJO1402958 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
212 17.12.2020 17:00 HIKO0509972 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
213 17.12.2020 16:30 SEKU0604965 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
214 17.12.2020 16:00 LJMA2406951 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
215 17.12.2020 15:00 ZIHI2410951 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
216 17.12.2020 14:00 SEPI2910964 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
217 17.12.2020 13:30 MIIS0312967 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
218 17.12.2020 13:00 ZOJU08,02,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
219 17.12.2020 13:00 ALBI1101989 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
220 17.12.2020 11:00 AIKU0104974 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
221 17.12.2020 11:00 ESCO1308960 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
222 17.12.2020 10:30 SICI0504953 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
223 17.12.2020 10:00 FAGA2511958 CT - Ostalo 13.10.2020 01.10.2020
224 17.12.2020 10:00 AVAD0307941 CT - Ostalo 13.11.2020 10.11.2020
225 17.12.2020 10:00 AVAD0307941 CT - Ostalo 13.11.2020 10.11.2020
226 17.12.2020 10:00 ZIMU0401959 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
227 17.12.2020 10:00 NIOR1401952 CT - Ostalo 30.11.2020 26.11.2020
228 17.12.2020 08:00 DZIB1408943 CT - Kičma 26.11.2020 24.11.2020
229 17.12.2020 08:00 SAKA1502953 CT - Kičma 26.11.2020 17.11.2020
230 17.12.2020 08:00 SATA2311967 CT - Kičma 30.11.2020 26.11.2020
231 17.12.2020 08:00 SAKA0106955 CT - Kičma 30.11.2020 23.11.2020
232 17.12.2020 08:00 SAEF2906947 CT - Glava 07.12.2020 03.12.2020
233 17.12.2020 08:00 RAKA1008956 CT - Glava 07.12.2020 04.12.2020
234 17.12.2020 08:00 RAMA2805976 CT - Kičma 08.12.2020 30.11.2020
235 17.12.2020 08:00 HUHA1803949 CT - Glava 11.12.2020 08.12.2020
236 16.12.2020 18:30 NEPE1906956 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
237 16.12.2020 18:00 HUNE0401947 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
238 16.12.2020 17:00 NEKA1701958 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
239 16.12.2020 16:30 RAKA0806954 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
240 16.12.2020 16:00 ZAIS1007958 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
241 16.12.2020 15:30 FIMU2406965 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
242 16.12.2020 15:00 SAMA0304965 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
243 16.12.2020 14:00 SACA2604973 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
244 16.12.2020 13:00 MUDZ2906954 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
245 16.12.2020 13:00 MASA2207992 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
246 16.12.2020 12:00 OMDU1111965 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
247 16.12.2020 11:00 ZEMA1611956 CT - Ostalo 07.12.2020 01.12.2020
248 16.12.2020 10:30 ESSK1506956 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
249 16.12.2020 10:00 ZEHA1308954 CT - Ostalo 29.10.2020 28.09.2020
250 16.12.2020 10:00 DUDR1301968 CT - Ostalo 05.11.2020 04.11.2020
251 16.12.2020 10:00 VESA0306963 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
252 16.12.2020 10:00 MIHA0602984 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
253 16.12.2020 10:00 SEHU0910971 CT - Ostalo 26.11.2020 26.10.2020
254 16.12.2020 09:00 DEKO0604937 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
255 16.12.2020 08:00 KEAH1510960 CT - Kičma 24.11.2020 20.11.2020
256 16.12.2020 08:00 ZUDE1602972 CT - Kičma 24.11.2020 19.11.2020
257 16.12.2020 08:00 MABO3003972 CT - Kičma 24.11.2020 16.11.2020
258 16.12.2020 08:00 SEKO0609978 CT - Kičma 24.11.2020 26.10.2020
259 16.12.2020 08:00 BEKR2110953 CT - Glava 04.12.2020 03.12.2020
260 16.12.2020 08:00 SAJU1001962 CT - Kičma 07.12.2020 03.12.2020
261 16.12.2020 08:00 ENDE0601948 CT - Glava 10.12.2020 03.12.2020
262 15.12.2020 14:00 ALSA1111984 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
263 15.12.2020 13:30 FEHR3001956 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
264 15.12.2020 13:00 EDOM1404985 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
265 15.12.2020 13:00 VAKO0108970 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
266 15.12.2020 12:00 LAPO0504965 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
267 15.12.2020 11:00 MATO3004951 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
268 15.12.2020 10:30 SEIB2001961 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
269 15.12.2020 10:00 HAMA1001964 CT - Ostalo 14.10.2020 07.10.2020
270 15.12.2020 10:00 FAOP2608962 CT - Ostalo 29.10.2020 19.10.2020
271 15.12.2020 10:00 SACE0108950 CT - Ostalo 09.11.2020 28.10.2020
272 15.12.2020 10:00 EDDA2003983 CT - Ostalo 13.11.2020 11.11.2020
273 15.12.2020 10:00 IBAH1006941 CT - Ostalo 23.11.2020 16.11.2020
274 15.12.2020 10:00 MESE2810993 CT - Ostalo 08.12.2020 07.12.2020
275 15.12.2020 09:15 MIDU2004952 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
276 15.12.2020 08:00 SAGR0508973 CT - Kičma 20.11.2020 19.11.2020
277 15.12.2020 08:00 VAKA1809969 CT - Kičma 20.11.2020 19.11.2020
278 15.12.2020 08:00 HAHE0811946 CT - Kičma 24.11.2020 20.11.2020
279 15.12.2020 08:00 LAPI1311965 CT - Kičma 24.11.2020 12.11.2020
280 15.12.2020 08:00 VAME0810946 CT - Glava 11.12.2020 10.12.2020
281 14.12.2020 13:30 SAPE1910961 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
282 14.12.2020 13:00 SEBE14,11,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
283 14.12.2020 13:00 CAAH1311970 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
284 14.12.2020 11:00 DZKR2106981 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
285 14.12.2020 10:30 NEPA0604975 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
286 14.12.2020 10:00 SAKA0102954 CT - Ostalo 29.09.2020 01.01.1970
287 14.12.2020 10:00 SEHU2403970 CT - Ostalo 22.10.2020 20.10.2020
288 14.12.2020 10:00 IBSE0406968 CT - Ostalo 04.11.2020 26.10.2020
289 14.12.2020 10:00 ADMU0710981 CT - Ostalo 10.11.2020 26.10.2020
290 14.12.2020 10:00 ALVR2309980 CT - Ostalo 27.11.2020 26.11.2020
291 14.12.2020 08:00 HADE1019961 CT - Kičma 19.11.2020 01.01.1970
292 14.12.2020 08:00 HADE1011996 CT - Kičma 19.11.2020 17.11.2020
293 14.12.2020 08:00 ESSA0204954 CT - Kičma 19.11.2020 09.11.2020
294 14.12.2020 08:00 ASHE1405975 CT - Kičma 24.11.2020 23.11.2020
295 14.12.2020 08:00 SEBI2107995 CT - Glava 03.12.2020 30.11.2020
296 14.12.2020 08:00 SASM0103982 CT - Glava 03.12.2020 30.11.2020
297 14.12.2020 08:00 SEDU1307960 CT - Glava 11.12.2020 09.12.2020
298 11.12.2020 13:30 EMTU0210964 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
299 11.12.2020 13:00 RAZV26,01,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
300 11.12.2020 13:00 SAAL2706970 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
301 11.12.2020 11:00 SEMR2002991 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
302 11.12.2020 11:00 MUHR0406958 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
303 11.12.2020 10:30 KEDO1408961 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
304 11.12.2020 10:00 SEMA0104942 CT - Ostalo 18.08.2020 14.08.2020
305 11.12.2020 10:00 VAUR2107953 CT - Ostalo 16.10.2020 14.10.2020
306 11.12.2020 10:00 ASDI1508950 CT - Ostalo 22.10.2020 21.10.2020
307 11.12.2020 10:00 AIBA0306969 CT - Ostalo 16.11.2020 03.11.2020
308 11.12.2020 10:00 NAUZ0505958 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
309 11.12.2020 10:00 ESTE1906952 CT - Ostalo 20.11.2020 18.11.2020
310 11.12.2020 10:00 ISOC0508965 CT - Ostalo 24.11.2020 19.11.2020
311 11.12.2020 08:00 NEBI0601969 CT - Kičma 17.11.2020 11.11.2020
312 11.12.2020 08:00 NEBI0601969 CT - Kičma 17.11.2020 11.11.2020
313 11.12.2020 08:00 CESM0302954 CT - Kičma 17.11.2020 11.12.2020
314 11.12.2020 08:00 CESM0302954 CT - Kičma 17.11.2020 11.12.2020
315 11.12.2020 08:00 CESM0302954 CT - Kičma 17.11.2020 11.12.2020
316 11.12.2020 08:00 CESM0302954 CT - Kičma 17.11.2020 11.12.2020
317 11.12.2020 08:00 CESM0302954 CT - Kičma 17.11.2020 11.12.2020
318 11.12.2020 08:00 VEKO0202962 CT - Kičma 17.11.2020 03.11.2020
319 11.12.2020 08:00 ALCA0908969 CT - Kičma 17.11.2020 01.01.1970
320 11.12.2020 08:00 ALCA0908969 CT - Kičma 17.11.2020 01.01.1970
321 11.12.2020 08:00 ALCA0908969 CT - Kičma 17.11.2020 13.11.2020
322 11.12.2020 08:00 MEPI2203979 CT - Glava 01.12.2020 24.11.2020
323 11.12.2020 08:00 MEDZ0101984 CT - Glava 03.12.2020 01.12.2020
324 11.12.2020 08:00 JAGA1009966 CT - Glava 03.12.2020 30.11.2020
325 11.12.2020 08:00 NIDE2410981 CT - Glava 08.12.2020 04.12.2020
326 10.12.2020 19:00 AVBE1001951 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
327 10.12.2020 18:00 RASE0205963 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
328 10.12.2020 17:00 LUVE1109948 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
329 10.12.2020 16:30 JUFA0110935 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
330 10.12.2020 16:00 ADIB2604978 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
331 10.12.2020 15:00 HASU2601967 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
332 10.12.2020 14:00 ERHA2506973 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
333 10.12.2020 13:00 FIBA20,06,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
334 10.12.2020 13:00 SENE16,08,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
335 10.12.2020 13:00 SAHR1603965 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
336 10.12.2020 11:00 BEIS2806937 CT - Glava 05.11.2020 01.01.1970
337 10.12.2020 10:30 EDSK2503963 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
338 10.12.2020 10:00 NISM3103961 CT - Ostalo 20.10.2020 19.10.2020
339 10.12.2020 10:00 MEDZ1504945 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
340 10.12.2020 09:15 ZAHA1608975 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
341 10.12.2020 09:00 VEBO1001945 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
342 10.12.2020 08:00 FAHO1205956 CT - Kičma 16.11.2020 10.12.2020
343 10.12.2020 08:00 ZAMU0101945 CT - Ostalo 16.11.2020 10.12.2020
344 10.12.2020 08:00 HUSK1959611 CT - Kičma 16.11.2020 08.12.2020
345 10.12.2020 08:00 ALFA0206985 CT - Kičma 17.11.2020 10.12.2020
346 10.12.2020 08:00 ALFA0206985 CT - Kičma 17.11.2020 10.11.2020
347 10.12.2020 08:00 ALFA0206985 CT - Kičma 17.11.2020 10.11.2020
348 10.12.2020 08:00 ALFA0206985 CT - Kičma 17.11.2020 10.11.2020
349 10.12.2020 08:00 ANJU0310942 CT - Glava 01.12.2020 24.12.2020
350 10.12.2020 08:00 UMKU2004954 CT - Glava 01.12.2020 27.11.2020
351 10.12.2020 08:00 ZUSK0202961 CT - Glava 03.12.2020 26.11.2020
352 09.12.2020 19:30 FAJA2103982 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
353 09.12.2020 18:30 BLGR0302950 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
354 09.12.2020 17:30 RASM2510948 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
355 09.12.2020 16:30 OSSA2111946 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
356 09.12.2020 15:30 MEIK1209001 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
357 09.12.2020 15:00 ALLU0702952 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
358 09.12.2020 14:00 ANLU0507949 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
359 09.12.2020 13:00 DAME15,07,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
360 09.12.2020 13:00 ENJU0703977 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
361 09.12.2020 11:30 BEHR0405989 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
362 09.12.2020 11:00 PENE2605959 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
363 09.12.2020 10:30 EDDE1703961 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
364 09.12.2020 10:00 SURE1704955 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
365 09.12.2020 10:00 NUME1501974 CT - Ostalo 30.10.2020 27.10.2020
366 09.12.2020 10:00 FIPR2512957 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
367 09.12.2020 10:00 ADKO1811974 CT - Ostalo 13.11.2020 30.11.2020
368 09.12.2020 10:00 RAPE0211959 CT - Ostalo 19.11.2020 18.11.2020
369 09.12.2020 10:00 AVSL0202940 CT - Ostalo 24.11.2020 23.11.2020
370 09.12.2020 09:15 BECI1807956 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
371 09.12.2020 09:00 SAKO1610970 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
372 09.12.2020 09:00 NEKO1601985 CT - Kičma 16.11.2020 13.11.2020
373 09.12.2020 08:00 SEMA1401985 CT - Kičma 13.11.2020 09.12.2020
374 09.12.2020 08:00 ELSI2907991 CT - Kičma 16.11.2020 04.11.2020
375 09.12.2020 08:00 NEKO1601985 CT - Kičma 16.11.2020 13.11.2020
376 09.12.2020 08:00 EDKA0409968 CT - Glava 01.12.2020 30.11.2020
377 08.12.2020 13:30 ENAG2503967 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
378 08.12.2020 13:00 MEVE0108951 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
379 08.12.2020 12:00 AJJA2003966 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
380 08.12.2020 11:00 EKSE1506954 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
381 08.12.2020 11:00 MUJU0408984 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
382 08.12.2020 10:30 SAHU2906944 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
383 08.12.2020 10:00 JAVI0901955 CT - Ostalo 21.08.2020 17.08.2020
384 08.12.2020 10:00 HAAV0105952 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
385 08.12.2020 10:00 MEDE1503943 CT - Ostalo 23.10.2020 21.10.2020
386 08.12.2020 10:00 HISO1206959 CT - Ostalo 11.11.2020 09.11.2020
387 08.12.2020 10:00 SABA1409965 CT - Ostalo 17.11.2020 14.12.2020
388 08.12.2020 10:00 MIDE0202950 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
389 08.12.2020 08:00 HAGA2402978 CT - Kičma 13.11.2020 01.01.1970
390 08.12.2020 08:00 MUSE0712961 CT - Kičma 13.11.2020 08.12.2020
391 08.12.2020 08:00 ENSE1306968 CT - Kičma 13.11.2020 08.12.2020
392 08.12.2020 08:00 JAMA2308949 CT - Kičma 17.11.2020 08.12.2020
393 08.12.2020 08:00 ABFO0907964 CT - Glava 27.11.2020 13.11.2020
394 08.12.2020 08:00 AMIS1011969 CT - Glava 30.11.2020 20.11.2020
395 07.12.2020 13:00 CAST0604962 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
396 07.12.2020 12:00 SETU1011961 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
397 07.12.2020 11:00 VEPO1212983 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
398 07.12.2020 10:30 FITO0908954 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
399 07.12.2020 10:00 RUBE2712956 CT - Ostalo 15.10.2020 12.10.2020
400 07.12.2020 10:00 SAME0911938 CT - Ostalo 29.10.2020 22.10.2020
401 07.12.2020 10:00 ADKU1803958 CT - Ostalo 02.11.2020 27.10.2020
402 07.12.2020 10:00 INCA0605198 CT - Kičma 10.11.2020 05.11.2020
403 07.12.2020 10:00 SADI1303985 CT - Kičma 11.11.2020 07.12.2020
404 07.12.2020 10:00 SADI1303985 CT - Kičma 11.11.2020 07.12.2020
405 07.12.2020 10:00 MISP1112935 CT - Ostalo 19.11.2020 01.01.1970
406 07.12.2020 08:00 FIPA2711966 CT - Kičma 10.11.2020 06.11.2020
407 07.12.2020 08:00 EDKU0111969 CT - Kičma 10.11.2020 07.12.2020
408 07.12.2020 08:00 ZEIB2202967 CT - Kičma 10.11.2020 07.12.2020
409 07.12.2020 08:00 FAHA0407962 CT - Glava 24.11.2020 16.11.2020
410 07.12.2020 08:00 IBZE1710965 CT - Glava 24.11.2020 23.11.2020
411 04.12.2020 13:30 HAIN1709950 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
412 04.12.2020 13:00 MESA01,01,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
413 04.12.2020 13:00 MEKA0310974 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
414 04.12.2020 11:00 MICI1707972 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
415 04.12.2020 10:30 NEJA3009957 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
416 04.12.2020 10:00 AGAH0709948 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
417 04.12.2020 10:00 MIBO2701954 CT - Ostalo 15.10.2020 05.10.2020
418 04.12.2020 10:00 IZZA2404976 CT - Ostalo 02.11.2020 26.10.2020
419 04.12.2020 10:00 FABR0708952 CT - Ostalo 05.11.2020 03.11.2020
420 04.12.2020 10:00 SASP2203985 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
421 04.12.2020 10:00 ZESA0506956 CT - Ostalo 13.11.2020 11.11.2020
422 04.12.2020 10:00 DIDI0311974 CT - Ostalo 20.11.2020 26.10.2020
423 04.12.2020 08:00 NEDR0909959 CT - Kičma 05.11.2020 02.11.2020
424 04.12.2020 08:00 NESE1902972 CT - Kičma 05.11.2020 03.11.2020
425 04.12.2020 08:00 ADKO1201971 CT - Kičma 09.11.2020 06.09.2020
426 04.12.2020 08:00 DRBL2302197 CT - Kičma 10.11.2020 06.11.2020
427 04.12.2020 08:00 MIBR1909969 CT - Glava 19.11.2020 17.11.2020
428 04.12.2020 08:00 CESR1512952 CT - Glava 20.11.2020 17.11.2020
429 03.12.2020 19:00 LEME2607998 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
430 03.12.2020 17:30 DIHA1008945 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
431 03.12.2020 17:00 OLCO0306956 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
432 03.12.2020 16:30 NESA3011995 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
433 03.12.2020 16:00 SEME2607969 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
434 03.12.2020 14:00 ARJU0109992 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
435 03.12.2020 13:00 MUHA08,05,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
436 03.12.2020 13:00 DRMU0303974 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
437 03.12.2020 11:00 ADPO2607998 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
438 03.12.2020 10:30 TAZI3108963 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
439 03.12.2020 10:00 BEKR2110953 CT - Ostalo 07.09.2020 03.09.2020
440 03.12.2020 10:00 VAAH0103938 CT - Ostalo 22.10.2020 20.10.2020
441 03.12.2020 10:00 ZESO3103963 CT - Ostalo 05.11.2020 28.10.2020
442 03.12.2020 10:00 ISRI0808977 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
443 03.12.2020 10:00 MEAR1608960 CT - Ostalo 24.11.2020 17.11.2020
444 03.12.2020 09:15 ANZI0702943 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
445 03.12.2020 08:00 MESI1009975 CT - Ostalo 09.09.2020 04.09.2020
446 03.12.2020 08:00 RAOS1505992 CT - Kičma 04.11.2020 26.10.2020
447 03.12.2020 08:00 SASA0602960 CT - Kičma 04.11.2020 26.10.2020
448 03.12.2020 08:00 SUDE2308957 CT - Kičma 04.11.2020 26.10.2020
449 03.12.2020 08:00 RATO0304957 CT - Kičma 04.11.2020 29.10.2020
450 03.12.2020 08:00 MEZG1003956 CT - Kičma 04.11.2020 03.11.2020
451 03.12.2020 08:00 EMOK1411994 CT - Glava 23.11.2020 18.11.2020
452 02.12.2020 19:00 SEPO1007950 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
453 02.12.2020 18:00 AMNA2304997 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
454 02.12.2020 17:00 SEIS0703946 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
455 02.12.2020 15:00 FISP2411957 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
456 02.12.2020 14:00 FAKA1502959 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
457 02.12.2020 13:00 LEOP2910991 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
458 02.12.2020 11:00 FATI1105994 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
459 02.12.2020 10:00 SUKA0509966 CT - Ostalo 02.10.2020 30.09.2020
460 02.12.2020 10:00 SASM1402964 CT - Ostalo 16.11.2020 12.11.2020
461 02.12.2020 10:00 SAHO0602956 CT - Ostalo 17.11.2020 01.01.1970
462 02.12.2020 10:00 ALKA3009976 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
463 02.12.2020 09:15 MIPL0808941 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
464 02.12.2020 09:00 JACE2706970 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
465 02.12.2020 09:00 ERSK0308966 CT - Ostalo 24.06.2020 22.06.2020
466 02.12.2020 09:00 RAMU0802959 CT - Ostalo 04.08.2020 01.01.1970
467 02.12.2020 08:00 EDME1303002 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
468 02.12.2020 08:00 MICO1205969 CT - Kičma 02.11.2020 26.10.2020
469 02.12.2020 08:00 SEJU0601961 CT - Kičma 02.11.2020 29.10.2020
470 02.12.2020 08:00 REBA2410970 CT - Kičma 03.11.2020 29.10.2020
471 02.12.2020 08:00 MEAL2008960 CT - Kičma 03.11.2020 26.10.2020
472 02.12.2020 08:00 ESHA0806961 CT - Kičma 03.11.2020 29.10.2020
473 02.12.2020 08:00 ERCI0707970 CT - Kičma 19.11.2020 26.10.2020
474 02.12.2020 08:00 IRAL2008987 CT - Glava 20.11.2020 02.11.2020
475 02.12.2020 08:00 MICO1205969 CT - Kičma 03.12.2020 30.11.2020
476 01.12.2020 14:30 MISO0307965 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
477 01.12.2020 14:00 MIDE1009972 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
478 01.12.2020 13:00 ERKA1205993 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
479 01.12.2020 12:00 REBA2407951 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
480 01.12.2020 11:00 DRLA1209942 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
481 01.12.2020 10:00 AMKA1606972 CT - Ostalo 24.06.2020 26.05.2020
482 01.12.2020 10:00 SAGL2305973 CT - Ostalo 20.07.2020 16.07.2020
483 01.12.2020 10:00 JAKO1805959 CT - Ostalo 27.10.2020 23.10.2020
484 01.12.2020 10:00 AZIB0404979 CT - Ostalo 02.11.2020 05.11.2020
485 01.12.2020 10:00 HAPA0405961 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
486 01.12.2020 10:00 SAHU0301942 CT - Ostalo 11.11.2020 01.12.2020
487 01.12.2020 10:00 AZIB0404979 CT - Ostalo 13.11.2020 05.11.2020
488 01.12.2020 09:15 AMBE0305197 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
489 01.12.2020 08:00 EKMU3101949 CT - Kičma 30.10.2020 28.10.2020
490 01.12.2020 08:00 FEGR0912953 CT - Kičma 30.10.2020 20.10.2020
491 01.12.2020 08:00 FEGR0912953 CT - Kičma 30.10.2020 20.10.2020
492 01.12.2020 08:00 RETE1806931 CT - Kičma 30.10.2020 27.10.2020
493 01.12.2020 08:00 FAGI0804960 CT - Kičma 02.11.2020 30.10.2020
494 01.12.2020 08:00 HEUD3103016 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
495 01.12.2020 08:00 ANVI1808973 CT - Glava 26.11.2020 20.11.2020
496 01.12.2020 08:00 HADU0503969 CT - Glava 27.11.2020 20.11.2020
497 01.12.2020 08:00 ALDI0311966 CT - Glava 27.11.2020 24.11.2020
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2020 13:00 SEIM06,03,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
2 30.11.2020 10:30 ANSK2301974 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
3 30.11.2020 10:00 GOHO1501968 CT - Ostalo 06.10.2020 30.09.2020
4 30.11.2020 10:00 DINE0303952 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
5 30.11.2020 10:00 SARA1106986 CT - Ostalo 27.10.2020 22.10.2020
6 30.11.2020 10:00 IBFE0711957 CT - Ostalo 30.10.2020 29.10.2020
7 30.11.2020 10:00 TETEtestXXX MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
8 30.11.2020 10:00 FAAL1501950 CT - Ostalo 20.11.2020 18.11.2020
9 30.11.2020 08:00 HUDI2603979 CT - Kičma 29.10.2020 28.10.2020
10 30.11.2020 08:00 EDMU1011971 CT - Kičma 29.10.2020 21.10.2020
11 30.11.2020 08:00 ADSM1704970 CT - Kičma 29.10.2020 26.10.2020
12 30.11.2020 08:00 ANTU0906967 CT - Kičma 29.10.2020 01.01.1970
13 30.11.2020 08:00 MUIS2502960 CT - Glava 16.11.2020 12.11.2020
14 30.11.2020 08:00 AMDZ2207974 CT - Glava 23.11.2020 18.11.2020
15 27.11.2020 13:00 DESU20,04,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
16 27.11.2020 10:00 ISKO3105946 CT - Ostalo 04.09.2020 24.08.2020
17 27.11.2020 10:00 DUCI0108950 CT - Ostalo 28.09.2020 22.09.2020
18 27.11.2020 10:00 DERA0802956 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
19 27.11.2020 10:00 DESE1506953 CT - Ostalo 19.10.2020 12.10.2020
20 27.11.2020 10:00 DZBE1312966 CT - Ostalo 03.11.2020 02.11.2020
21 27.11.2020 10:00 ISHO0609976 CT - Ostalo 17.11.2020 16.11.2020
22 27.11.2020 10:00 ISHO0609976 CT - Ostalo 17.11.2020 16.11.2020
23 27.11.2020 10:00 NIHU0402960 CT - Ostalo 20.11.2020 16.11.2020
24 27.11.2020 08:30 ZLTA0503939 CT - Kičma 20.10.2020 15.10.2020
25 27.11.2020 08:00 ZATU1904966 CT - Kičma 20.10.2020 14.10.2020
26 27.11.2020 08:00 HAJA1703966 CT - Kičma 20.10.2020 28.09.2020
27 27.11.2020 08:00 ARKA1710990 CT - Kičma 27.10.2020 22.10.2020
28 27.11.2020 08:00 ZICO1308967 CT - Kičma 27.10.2020 23.10.2020
29 27.11.2020 08:00 ERMU0312961 CT - Ostalo 16.11.2020 12.11.2020
30 27.11.2020 08:00 HACI1812976 CT - Glava 16.11.2020 13.11.2020
31 27.11.2020 08:00 HACI1812976 CT - Glava 16.11.2020 13.11.2020
32 27.11.2020 08:00 HACI1812976 CT - Glava 16.11.2020 13.11.2020
33 26.11.2020 13:00 ZAHA1608975 Holter EKG 19.03.2020 01.01.1970
34 26.11.2020 13:00 IVAN2401965 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
35 26.11.2020 10:30 AIKA0405958 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
36 26.11.2020 10:00 NEMA0111978 CT - Ostalo 10.09.2020 01.09.2020
37 26.11.2020 10:00 SEMU2301957 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
38 26.11.2020 10:00 SALE1006946 CT - Ostalo 22.10.2020 21.10.2020
39 26.11.2020 10:00 HASI1507962 CT - Ostalo 28.10.2020 27.10.2020
40 26.11.2020 10:00 SEKR1959601 CT - Ostalo 16.11.2020 26.11.2020
41 26.11.2020 09:15 DEBA0101944 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
42 26.11.2020 08:00 IVKO1604982 CT - Kičma 20.10.2020 09.10.2020
43 26.11.2020 08:00 SALE1603972 CT - Kičma 20.10.2020 12.10.2020
44 26.11.2020 08:00 ALTI0205952 CT - Kičma 23.10.2020 21.10.2020
45 26.11.2020 08:00 ADSP2604968 CT - Kičma 27.10.2020 26.10.2020
46 26.11.2020 08:00 BEMU0911981 CT - Glava 13.11.2020 26.11.2020
47 26.11.2020 08:00 AZPA0106967 CT - Glava 16.11.2020 26.11.2020
48 26.11.2020 08:00 AZPA0106967 CT - Glava 16.11.2020 26.11.2020
49 26.11.2020 08:00 SEAJ1306993 CT - Glava 19.11.2020 11.11.2020
50 24.11.2020 13:00 RIMU1208957 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
51 24.11.2020 10:00 VEBL2102964 CT - Ostalo 15.06.2020 01.01.1970
52 24.11.2020 10:00 SEHU0910971 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
53 24.11.2020 10:00 SESM0607968 CT - Ostalo 02.10.2020 28.09.2020
54 24.11.2020 10:00 JOVU0201928 CT - Ostalo 22.10.2020 14.10.2020
55 24.11.2020 10:00 SACO1207965 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
56 24.11.2020 10:00 MUAH0201951 CT - Glava 10.11.2020 05.11.2020
57 24.11.2020 09:15 FEAV2104947 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
58 24.11.2020 08:00 VIDU2308972 CT - Ostalo 17.09.2020 15.09.2020
59 24.11.2020 08:00 IBZA0404965 CT - Kičma 02.10.2020 29.09.2020
60 24.11.2020 08:00 LUPE1702960 CT - Kičma 23.10.2020 19.10.2020
61 24.11.2020 08:00 ALSO0302974 CT - Glava 11.11.2020 24.11.2020
62 24.11.2020 08:00 KAAL1108964 CT - Glava 13.11.2020 11.11.2020
63 23.11.2020 13:00 AMMA0503972 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
64 23.11.2020 13:00 FABE2103983 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
65 23.11.2020 10:30 SAFR0811942 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
66 23.11.2020 10:00 ALMU1407962 CT - Ostalo 29.09.2020 24.09.2020
67 23.11.2020 10:00 SAMU1610967 CT - Ostalo 09.10.2020 28.09.2020
68 23.11.2020 10:00 JASU0201956 CT - Ostalo 13.10.2020 08.10.2020
69 23.11.2020 10:00 VEBU0503932 CT - Ostalo 22.10.2020 21.10.2020
70 23.11.2020 10:00 MUAV0103956 CT - Ostalo 30.10.2020 13.10.2020
71 23.11.2020 10:00 MUAV0103956 CT - Ostalo 30.10.2020 13.10.2020
72 23.11.2020 10:00 HAME1210970 CT - Glava 10.11.2020 06.11.2020
73 23.11.2020 08:00 REME0106969 CT - Kičma 19.10.2020 15.10.2020
74 23.11.2020 08:00 RAKR0606995 CT - Kičma 19.10.2020 15.10.2020
75 23.11.2020 08:00 SASA0201965 CT - Kičma 20.10.2020 05.10.2020
76 23.11.2020 08:00 CETA2009963 CT - Kičma 20.10.2020 15.10.2020
77 23.11.2020 08:00 RASI2504955 CT - Kičma 22.10.2020 15.10.2020
78 23.11.2020 08:00 OSCE0901960 CT - Kičma 28.10.2020 23.10.2020
79 23.11.2020 08:00 DIVE1911016 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
80 23.11.2020 08:00 SEST2001968 CT - Glava 09.11.2020 04.11.2020
81 23.11.2020 08:00 ESBE0107937 CT - Glava 13.11.2020 11.11.2020
82 20.11.2020 13:00 ERMU2207977 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
83 20.11.2020 11:00 EMSK3006972 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
84 20.11.2020 10:00 VAOH2807972 CT - Ostalo 10.09.2020 20.11.2020
85 20.11.2020 10:00 SASK1811961 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
86 20.11.2020 10:00 AMGR3011965 CT - Ostalo 20.10.2020 15.10.2020
87 20.11.2020 10:00 REDA1401961 CT - Ostalo 02.11.2020 29.10.2020
88 20.11.2020 10:00 VESE2304969 CT - Ostalo 13.11.2020 20.11.2020
89 20.11.2020 08:30 BEKA0112997 CT - Kičma 02.10.2020 30.09.2020
90 20.11.2020 08:00 HACA0207970 CT - Kičma 15.10.2020 13.10.2020
91 20.11.2020 08:00 BEHU0912978 CT - Kičma 15.10.2020 13.10.2020
92 20.11.2020 08:00 ADNA0606974 CT - Kičma 16.10.2020 13.10.2020
93 20.11.2020 08:00 FEBE0604946 CT - Kičma 28.10.2020 22.10.2020
94 20.11.2020 08:00 DZHA1205964 CT - Glava 09.11.2020 28.10.2020
95 20.11.2020 08:00 DENE1202951 CT - Glava 09.11.2020 12.12.2020
96 19.11.2020 18:00 HIZV1002974 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
97 19.11.2020 17:00 MEJU1012952 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
98 19.11.2020 16:30 IZTE0507980 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
99 19.11.2020 13:30 VECV0303966 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
100 19.11.2020 13:00 JAME2305975 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
101 19.11.2020 13:00 ZIKO2003965 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
102 19.11.2020 10:00 RAHU1502980 CT - Ostalo 08.10.2020 28.09.2020
103 19.11.2020 10:00 HIBR1508970 CT - Ostalo 13.10.2020 09.10.2020
104 19.11.2020 10:00 MISI2401944 CT - Ostalo 15.10.2020 08.10.2020
105 19.11.2020 10:00 SVOP2312961 CT - Ostalo 22.10.2020 01.01.1970
106 19.11.2020 10:00 SVJO0806974 CT - Ostalo 22.10.2020 20.10.2020
107 19.11.2020 10:00 SEDZ2510954 CT - Ostalo 27.10.2020 26.10.2020
108 19.11.2020 09:15 ELBA1407980 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
109 19.11.2020 08:30 VAKO2210968 CT - Kičma 02.10.2020 15.09.2020
110 19.11.2020 08:00 EDHR1007964 CT - Kičma 13.10.2020 28.09.2020
111 19.11.2020 08:00 HAAH2302950 CT - Kičma 15.10.2020 28.09.2020
112 19.11.2020 08:00 ANLE1606976 CT - Kičma 15.10.2020 09.10.2020
113 19.11.2020 08:00 ESOR1211986 CT - Kičma 28.10.2020 26.10.2020
114 19.11.2020 08:00 SAKA0502965 CT - Glava 02.11.2020 30.10.2020
115 19.11.2020 08:00 ZIRA0702967 CT - Glava 05.11.2020 26.10.2020
116 19.11.2020 08:00 ANZE3007938 CT - Glava 13.11.2020 06.11.2020
117 18.11.2020 19:00 AMMR2906974 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
118 18.11.2020 15:00 ILKI2906996 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
119 18.11.2020 14:00 ADKE1409978 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
120 18.11.2020 13:00 ALZU2305976 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
121 18.11.2020 10:00 AVTR0202952 CT - Ostalo 23.09.2020 22.09.2020
122 18.11.2020 10:00 OSHA2202963 CT - Ostalo 13.10.2020 01.01.1970
123 18.11.2020 10:00 OSKU1510942 CT - Ostalo 13.10.2020 02.10.2020
124 18.11.2020 10:00 NEMU0506971 CT - Ostalo 16.10.2020 12.10.2020
125 18.11.2020 09:15 SESP2504951 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
126 18.11.2020 08:00 REHA1006945 CT - Kičma 13.10.2020 08.10.2020
127 18.11.2020 08:00 SEPA1805975 CT - Kičma 13.10.2020 08.10.2020
128 18.11.2020 08:00 MEST1008969 CT - Kičma 13.10.2020 28.09.2020
129 18.11.2020 08:00 NEAH1305970 CT - Kičma 15.10.2020 07.10.2020
130 18.11.2020 08:00 ERCI0707970 CT - Kičma 28.10.2020 19.10.2020
131 18.11.2020 08:00 FACU0609972 CT - Glava 02.11.2020 26.10.2020
132 18.11.2020 08:00 ZISA0605965 CT - Glava 13.11.2020 03.11.2020
133 17.11.2020 13:00 HASK1611964 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
134 17.11.2020 10:30 MEKO1704954 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
135 17.11.2020 10:00 FAHE0903942 CT - Ostalo 08.10.2020 05.10.2020
136 17.11.2020 10:00 IZBI1312952 CT - Ostalo 13.10.2020 07.10.2020
137 17.11.2020 10:00 JEBU2605950 CT - Ostalo 26.10.2020 21.10.2020
138 17.11.2020 10:00 AMHR0509999 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
139 17.11.2020 10:00 ZAAB0407956 CT - Ostalo 03.11.2020 30.10.2020
140 17.11.2020 09:15 ZEAS0603977 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
141 17.11.2020 09:00 SUDU2109959 CT - Ostalo 27.07.2020 15.07.2020
142 17.11.2020 08:00 MEPE0301949 CT - Kičma 16.09.2020 14.09.2020
143 17.11.2020 08:00 ZUBO2910955 CT - Kičma 02.10.2020 01.01.1970
144 17.11.2020 08:00 ADSP1204991 CT - Kičma 13.10.2020 09.10.2020
145 17.11.2020 08:00 SESE0101948 CT - Kičma 13.10.2020 09.10.2020
146 17.11.2020 08:00 MUSA1509939 CT - Glava 27.10.2020 23.10.2020
147 17.11.2020 08:00 MISE2503955 CT - Glava 30.10.2020 17.11.2020
148 17.11.2020 08:00 MIPI1106003 CT - Ostalo 30.10.2020 26.10.2020
149 17.11.2020 08:00 MABA3108955 CT - Glava 04.11.2020 02.11.2020
150 16.11.2020 13:00 HACE1509952 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
151 16.11.2020 10:30 SAMU0506961 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
152 16.11.2020 10:00 SMDZ0409962 CT - Ostalo 15.06.2020 01.01.1970
153 16.11.2020 10:00 FIRA0604971 CT - Ostalo 08.10.2020 02.10.2020
154 16.11.2020 10:00 META1402985 CT - Ostalo 09.10.2020 01.01.1970
155 16.11.2020 10:00 META1402985 CT - Ostalo 09.10.2020 07.10.2020
156 16.11.2020 10:00 IBRO1807950 CT - Ostalo 13.10.2020 01.10.2020
157 16.11.2020 10:00 VIMA1911952 CT - Ostalo 26.10.2020 22.10.2020
158 16.11.2020 10:00 MUSM1701941 CT - Ostalo 27.10.2020 26.10.2020
159 16.11.2020 08:00 AZKA1602947 CT - Kičma 07.09.2020 03.09.2020
160 16.11.2020 08:00 ZAIB1012952 CT - Kičma 02.10.2020 30.09.2020
161 16.11.2020 08:00 KEDI2207972 CT - Kičma 09.10.2020 01.10.2020
162 16.11.2020 08:00 SUKA1001961 CT - Kičma 13.10.2020 09.10.2020
163 16.11.2020 08:00 ALKA0206994 CT - Kičma 22.10.2020 16.10.2020
164 16.11.2020 08:00 ELSM0207978 CT - Glava 27.10.2020 26.10.2020
165 16.11.2020 08:00 INGA1202968 CT - Glava 13.11.2020 16.11.2020
166 13.11.2020 13:00 HAAG2105983 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
167 13.11.2020 10:00 VATU0212947 CT - Ostalo 13.10.2020 08.10.2020
168 13.11.2020 10:00 RAGA0207941 CT - Ostalo 23.10.2020 20.10.2020
169 13.11.2020 10:00 HAKU1902951 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
170 13.11.2020 10:00 HEMU2806952 CT - Ostalo 02.11.2020 28.10.2020
171 13.11.2020 08:00 BRE0707948 CT - Kičma 07.09.2020 19.08.2020
172 13.11.2020 08:00 HAKA2809946 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
173 13.11.2020 08:00 ANPO3105959 CT - Kičma 15.10.2020 08.10.2020
174 13.11.2020 08:00 ENIS1204958 CT - Kičma 21.10.2020 16.10.2020
175 13.11.2020 08:00 ZASM0910969 CT - Glava 23.10.2020 21.10.2020
176 13.11.2020 08:00 EDCA1410979 CT - Glava 26.10.2020 14.10.2020
177 12.11.2020 13:00 RAPO1508948 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
178 12.11.2020 13:00 AZBA1008961 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
179 12.11.2020 10:30 FIKR2202963 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
180 12.11.2020 10:00 SESI0211959 CT - Ostalo 06.10.2020 01.10.2020
181 12.11.2020 10:00 RABA1212195 CT - Ostalo 13.10.2020 30.09.2020
182 12.11.2020 10:00 RABA1212954 CT - Ostalo 22.10.2020 15.10.2020
183 12.11.2020 10:00 NUKA2009952 CT - Ostalo 23.10.2020 14.10.2020
184 12.11.2020 10:00 MILO2707941 CT - Ostalo 29.10.2020 27.10.2020
185 12.11.2020 10:00 SATU2005968 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
186 12.11.2020 09:15 RAKA0601962 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
187 12.11.2020 08:00 EMMU0301975 CT - Kičma 04.09.2020 28.08.2020
188 12.11.2020 08:00 RABA0104961 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
189 12.11.2020 08:00 IZOD0409978 CT - Kičma 13.10.2020 08.10.2020
190 12.11.2020 08:00 ZUDE1601958 CT - Kičma 15.10.2020 08.10.2020
191 12.11.2020 08:00 DRDU2706938 CT - Glava 22.10.2020 01.01.1970
192 12.11.2020 08:00 DRDU2706938 CT - Glava 22.10.2020 01.01.1970
193 12.11.2020 08:00 NUHO2411960 CT - Glava 26.10.2020 12.10.2020
194 12.11.2020 08:00 MAKO1012944 CT - Glava 05.11.2020 04.11.2020
195 11.11.2020 18:30 AISA1710976 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
196 11.11.2020 16:30 ZUSK0202961 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
197 11.11.2020 13:00 RURA1401955 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
198 11.11.2020 10:00 NUOR2105960 CT - Ostalo 25.09.2020 23.09.2020
199 11.11.2020 10:00 ZASE0910954 CT - Ostalo 06.10.2020 01.10.2020
200 11.11.2020 10:00 BRZR3008955 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
201 11.11.2020 10:00 MAGR1606951 CT - Ostalo 20.10.2020 16.10.2020
202 11.11.2020 09:15 AMCO2102939 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
203 11.11.2020 08:00 MUBE0107940 CT - Kičma 02.09.2020 01.09.2020
204 11.11.2020 08:00 IZBE2808953 CT - Kičma 02.09.2020 11.08.2020
205 11.11.2020 08:00 AZDO0601951 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
206 11.11.2020 08:00 SEOS0501989 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
207 11.11.2020 08:00 SEKA1501954 CT - Kičma 15.10.2020 08.10.2020
208 11.11.2020 08:00 FABA2009943 CT - Glava 22.10.2020 20.10.2020
209 11.11.2020 08:00 BIKO2609961 CT - Glava 22.10.2020 20.10.2020
210 11.11.2020 08:00 HAKA3004007 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
211 11.11.2020 08:00 HAFE2003950 CT - Glava 04.11.2020 03.11.2020
212 10.11.2020 13:00 ZIDO1904958 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
213 10.11.2020 10:00 NISA1211954 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
214 10.11.2020 10:00 HAME2712953 CT - Ostalo 23.09.2020 21.09.2020
215 10.11.2020 10:00 DEDO1901495 CT - Ostalo 24.09.2020 21.09.2020
216 10.11.2020 10:00 MECA0208948 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
217 10.11.2020 10:00 MERE0910988 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
218 10.11.2020 10:00 SAKR2010996 CT - Ostalo 09.10.2020 02.10.2020
219 10.11.2020 09:15 EMHU0411967 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
220 10.11.2020 08:00 JODU2203943 CT - Kičma 02.09.2020 06.08.2020
221 10.11.2020 08:00 ANSK2301974 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
222 10.11.2020 08:00 ARHR2705964 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
223 10.11.2020 08:00 NUAH2903975 CT - Kičma 21.10.2020 19.10.2020
224 10.11.2020 08:00 ALMU2001975 CT - Glava 22.10.2020 20.10.2020
225 10.11.2020 08:00 FETU2601984 CT - Glava 22.10.2020 09.10.2020
226 10.11.2020 08:00 VEHA0406014 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
227 09.11.2020 13:00 RAOS1403964 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
228 09.11.2020 13:00 FAOS2906942 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
229 09.11.2020 10:00 MEBA1401956 CT - Ostalo 19.08.2020 14.08.2020
230 09.11.2020 10:00 ASCE1610957 CT - Ostalo 17.09.2020 01.09.2020
231 09.11.2020 10:00 PADE2906954 CT - Ostalo 25.09.2020 23.09.2020
232 09.11.2020 10:00 MIAL2011953 CT - Ostalo 02.10.2020 01.01.1970
233 09.11.2020 10:00 ISDE0212960 CT - Ostalo 21.10.2020 15.10.2020
234 09.11.2020 08:00 GOIG1802941 CT - Kičma 02.09.2020 27.08.2020
235 09.11.2020 08:00 ZEAR0310966 CT - Kičma 09.09.2020 01.01.1970
236 09.11.2020 08:00 IBKO1039591 CT - Kičma 28.09.2020 24.09.2020
237 09.11.2020 08:00 SAJU1803001 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
238 09.11.2020 08:00 SULA2209955 CT - Glava 15.10.2020 13.10.2020
239 09.11.2020 08:00 MITU0505964 CT - Glava 20.10.2020 16.10.2020
240 09.11.2020 08:00 ZEBA3103961 CT - Glava 20.10.2020 16.10.2020
241 09.11.2020 08:00 ARMI1712981 CT - Glava 27.10.2020 01.01.1970
242 09.11.2020 08:00 ARMI1712981 CT - Glava 27.10.2020 26.10.2020
243 06.11.2020 19:00 ADGR1507981 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
244 06.11.2020 18:30 AMKO1703960 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
245 06.11.2020 18:00 ZAMA2901966 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
246 06.11.2020 16:30 LJZR0810972 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
247 06.11.2020 13:30 NUBA0207946 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
248 06.11.2020 13:00 IBFA2403955 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
249 06.11.2020 11:30 MUDZ0502949 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
250 06.11.2020 10:30 ALMA2511968 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
251 06.11.2020 10:15 DZKR2106981 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
252 06.11.2020 10:00 NELU2508966 CT - Ostalo 22.09.2020 17.09.2020
253 06.11.2020 10:00 MUPI2608966 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
254 06.11.2020 10:00 NOST0501940 CT - Ostalo 01.10.2020 28.09.2020
255 06.11.2020 10:00 EMDE2503964 CT - Ostalo 06.10.2020 28.09.2020
256 06.11.2020 10:00 ZESM0609948 CT - Ostalo 20.10.2020 12.10.2020
257 06.11.2020 10:00 HRHR0408948 CT - Ostalo 23.10.2020 22.10.2020
258 06.11.2020 08:00 RUDE1311966 CT - Kičma 01.09.2020 26.08.2020
259 06.11.2020 08:00 HEIS0906949 CT - Kičma 14.09.2020 04.09.2020
260 06.11.2020 08:00 ENMU1805977 CT - Kičma 28.09.2020 22.09.2020
261 06.11.2020 08:00 MUPI2608966 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
262 06.11.2020 08:00 NIHA1709962 CT - Glava 15.10.2020 13.10.2020
263 06.11.2020 08:00 EDNO2603973 CT - Kičma 16.10.2020 13.10.2020
264 06.11.2020 08:00 FAIS1402955 CT - Glava 20.10.2020 30.09.2020
265 06.11.2020 08:00 AFHA0310004 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
266 06.11.2020 08:00 EDPO2210004 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
267 06.11.2020 07:30 BEBE2208995 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
268 05.11.2020 19:00 ELMU0102973 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
269 05.11.2020 18:30 ALKA2012990 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
270 05.11.2020 18:00 NAOM0312999 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
271 05.11.2020 17:00 SEKR3001956 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
272 05.11.2020 16:30 SAME0701960 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
273 05.11.2020 14:00 EMGE0205985 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
274 05.11.2020 13:30 DZIM1107966 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
275 05.11.2020 13:00 MESE0205953 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
276 05.11.2020 13:00 ASDZ1206957 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
277 05.11.2020 12:00 BASA0702950 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
278 05.11.2020 11:00 AMPA2009955 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
279 05.11.2020 11:00 HAPO1402968 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
280 05.11.2020 11:00 NEFE2201962 CT - Ostalo 03.11.2020 26.10.2020
281 05.11.2020 10:30 ADZL1710964 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
282 05.11.2020 10:00 MEMA0606955 CT - Ostalo 04.09.2020 01.09.2020
283 05.11.2020 10:00 VEKN1202942 CT - Ostalo 10.09.2020 07.09.2020
284 05.11.2020 10:00 FAMA1505961 CT - Ostalo 25.09.2020 22.09.2020
285 05.11.2020 10:00 SUOV2206965 CT - Ostalo 06.10.2020 02.10.2020
286 05.11.2020 10:00 SUIM2608949 CT - Ostalo 15.10.2020 07.10.2020
287 05.11.2020 10:00 MUMA0201948 CT - Ostalo 22.10.2020 15.10.2020
288 05.11.2020 09:15 SEPU1201958 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
289 05.11.2020 08:00 BIFR2212974 CT - Kičma 01.09.2020 01.01.1970
290 05.11.2020 08:00 NUSE1102951 CT - Kičma 04.09.2020 03.09.2020
291 05.11.2020 08:00 ABTA1706960 CT - Kičma 06.10.2020 30.09.2020
292 05.11.2020 08:00 EMDE2608980 CT - Ostalo 15.10.2020 01.01.1970
293 05.11.2020 08:00 EMDE2608980 CT - Ostalo 15.10.2020 13.10.2020
294 05.11.2020 08:00 FESE2504948 CT - Ostalo 15.10.2020 06.10.2020
295 05.11.2020 08:00 IBBA0210953 CT - Glava 20.10.2020 16.10.2020
296 05.11.2020 08:00 RABA2002964 CT - Glava 20.10.2020 16.10.2020
297 05.11.2020 08:00 SEHA1504955 CT - Glava 29.10.2020 27.10.2020
298 05.11.2020 08:00 TIKL2709019 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
299 04.11.2020 18:00 FIKA1807941 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
300 04.11.2020 18:00 ZDLU2202959 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
301 04.11.2020 17:00 MEIB0305976 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
302 04.11.2020 16:30 ANMA0706947 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
303 04.11.2020 16:00 MIME2505993 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
304 04.11.2020 15:00 EMHA2011970 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
305 04.11.2020 14:00 ATHA2806974 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
306 04.11.2020 13:00 MUTA12,02,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
307 04.11.2020 13:00 NEHO0107954 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
308 04.11.2020 11:30 ZIHA0401989 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
309 04.11.2020 11:00 MUSK1504968 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
310 04.11.2020 10:30 SESK0802990 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
311 04.11.2020 10:00 HAMU0911940 CT - Ostalo 21.08.2020 29.07.2020
312 04.11.2020 10:00 NEHU2005968 CT - Ostalo 08.10.2020 30.09.2020
313 04.11.2020 10:00 DIDI0311974 CT - Ostalo 21.10.2020 28.09.2020
314 04.11.2020 10:00 MESI2002966 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
315 04.11.2020 10:00 IZKA1303958 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
316 04.11.2020 09:15 SESA0101948 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
317 04.11.2020 08:00 SACO2009651 CT - Kičma 18.08.2020 01.09.2020
318 04.11.2020 08:00 REHI3005952 CT - Kičma 09.10.2020 02.10.2020
319 04.11.2020 08:00 SADI1509944 CT - Kičma 15.10.2020 12.10.2020
320 04.11.2020 08:00 MUJA2509961 CT - Glava 15.10.2020 09.10.2020
321 04.11.2020 08:00 JAKO2608972 CT - Glava 15.10.2020 01.10.2020
322 04.11.2020 08:00 ESHA0305943 CT - Glava 21.10.2020 19.10.2020
323 04.11.2020 08:00 DAKR3006011 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
324 04.11.2020 08:00 EMDZ2003020 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
325 04.11.2020 08:00 HUAS1904965 CT - Glava 29.10.2020 28.09.2020
326 04.11.2020 07:30 NUPA2201968 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
327 03.11.2020 18:30 MESI2011992 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
328 03.11.2020 18:30 BAJO1702970 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
329 03.11.2020 17:30 NAMI1010949 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
330 03.11.2020 17:00 EMCO0507995 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
331 03.11.2020 14:30 KADZ1505960 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
332 03.11.2020 14:00 NAGA0709960 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
333 03.11.2020 13:30 EDMU1304963 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
334 03.11.2020 13:00 EDMU0409985 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
335 03.11.2020 13:00 MESI0408966 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
336 03.11.2020 11:00 FEKA3110954 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
337 03.11.2020 10:00 ERSA2409995 CT - Ostalo 24.06.2020 29.05.2020
338 03.11.2020 10:00 MITR0109952 CT - Ostalo 11.08.2020 01.01.1970
339 03.11.2020 10:00 FASM1406942 CT - Ostalo 06.10.2020 30.09.2020
340 03.11.2020 10:00 ZLHE1809949 CT - Ostalo 13.10.2020 05.10.2020
341 03.11.2020 10:00 RASM3003958 CT - Ostalo 21.10.2020 20.10.2020
342 03.11.2020 10:00 DZAR0208981 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
343 03.11.2020 10:00 ENKO1302967 CT - Ostalo 02.11.2020 13.10.2020
344 03.11.2020 09:00 RAMU1308962 CT - Ostalo 28.07.2020 24.07.2020
345 03.11.2020 08:00 HAMA0608968 CT - Kičma 26.08.2020 19.08.2020
346 03.11.2020 08:00 VEAH0906196 CT - Kičma 04.09.2020 31.08.2020
347 03.11.2020 08:00 JASE0308965 CT - Kičma 17.09.2020 15.09.2020
348 03.11.2020 08:00 NEHA0512964 CT - Kičma 29.09.2020 28.09.2020
349 03.11.2020 08:00 ZIAJ1503963 CT - Glava 15.10.2020 13.10.2020
350 03.11.2020 08:00 NIRE0401973 CT - Glava 15.10.2020 08.10.2020
351 03.11.2020 08:00 ELGA0705984 CT - Kičma 16.10.2020 30.09.2020
352 03.11.2020 08:00 MUSP2403964 CT - Glava 21.10.2020 19.10.2020
353 03.11.2020 08:00 ATSM0804960 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
354 02.11.2020 13:20 BEMU1209995 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
355 02.11.2020 13:00 ALKA1502963 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
356 02.11.2020 11:00 ALLI1219851 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
357 02.11.2020 10:30 MEBR1511999 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
358 02.11.2020 10:00 ZUHA0710960 CT - Ostalo 10.09.2020 07.09.2020
359 02.11.2020 10:00 PAMA0510961 CT - Ostalo 10.09.2020 07.09.2020
360 02.11.2020 10:00 STHR1604946 CT - Ostalo 24.09.2020 22.09.2020
361 02.11.2020 10:00 IBME1504935 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
362 02.11.2020 10:00 NEMU0102942 CT - Ostalo 13.10.2020 08.10.2020
363 02.11.2020 10:00 HAZE0603975 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
364 02.11.2020 08:00 ARAL1403996 CT - Glava 17.08.2020 14.08.2020
365 02.11.2020 08:00 DZDE0401971 CT - Kičma 26.08.2020 21.08.2020
366 02.11.2020 08:00 SAHU3107971 CT - Kičma 04.09.2020 25.08.2020
367 02.11.2020 08:00 HAMU1311959 CT - Ostalo 10.09.2020 01.09.2020
368 02.11.2020 08:00 SAKA0106955 CT - Kičma 28.09.2020 24.09.2020
369 02.11.2020 08:00 MITR3004955 CT - Kičma 09.10.2020 01.10.2020
370 02.11.2020 08:00 LAOS1403004 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
371 02.11.2020 08:00 ALMI0112940 CT - Glava 29.10.2020 26.10.2020
372 02.11.2020 07:30 SAKO0610973 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.10.2020 13:00 AVMU2001959 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
2 30.10.2020 10:15 LUMI2904953 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
3 30.10.2020 10:00 AMBE2811977 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
4 30.10.2020 10:00 AMBE2811977 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
5 30.10.2020 10:00 RETR2102963 CT - Ostalo 21.08.2020 20.08.2020
6 30.10.2020 10:00 FIRI1909962 CT - Ostalo 24.09.2020 16.09.2020
7 30.10.2020 10:00 ALJA1312956 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
8 30.10.2020 10:00 JAGO0504961 CT - Ostalo 14.10.2020 28.09.2020
9 30.10.2020 08:00 MIHE0307950 CT - Kičma 27.08.2020 24.08.2020
10 30.10.2020 08:00 ZIKA1504963 CT - Kičma 27.08.2020 19.08.2020
11 30.10.2020 08:00 RASO0801955 CT - Kičma 16.09.2020 26.08.2020
12 30.10.2020 08:00 HADE0903942 CT - Glava 08.10.2020 05.10.2020
13 30.10.2020 08:00 ASCA0104965 CT - Kičma 09.10.2020 06.10.2020
14 30.10.2020 08:00 FACU0609897 CT - Glava 15.10.2020 13.10.2020
15 30.10.2020 08:00 TETETEST MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
16 29.10.2020 13:00 HAAH1609956 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
17 29.10.2020 10:00 ENOM0103962 CT - Ostalo 20.08.2020 14.08.2020
18 29.10.2020 10:00 REBU1203958 CT - Ostalo 28.09.2020 21.09.2020
19 29.10.2020 10:00 ENTO2709967 CT - Ostalo 06.10.2020 30.09.2020
20 29.10.2020 10:00 ADKO0403999 CT - Ostalo 08.10.2020 02.10.2020
21 29.10.2020 10:00 BESU0209956 CT - Ostalo 14.10.2020 12.10.2020
22 29.10.2020 09:15 HASK1611964 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
23 29.10.2020 08:00 ADAG1311972 CT - Kičma 27.08.2020 25.08.2020
24 29.10.2020 08:00 VEHU1007977 CT - Ostalo 01.09.2020 28.08.2020
25 29.10.2020 08:00 SASI0707973 CT - Kičma 24.09.2020 17.09.2020
26 29.10.2020 08:00 CEKU3007958 CT - Kičma 08.10.2020 02.10.2020
27 29.10.2020 08:00 SUSE0702973 CT - Glava 08.10.2020 01.10.2020
28 29.10.2020 08:00 EMCO2503977 CT - Kičma 19.10.2020 15.10.2020
29 29.10.2020 08:00 SARI1512974 CT - Glava 22.10.2020 14.10.2020
30 29.10.2020 08:00 TTETEST MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
31 28.10.2020 13:00 ZUCO1812971 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
32 28.10.2020 10:00 MIBO1509953 CT - Ostalo 18.08.2020 13.08.2020
33 28.10.2020 10:00 MUHU2609954 CT - Ostalo 23.09.2020 21.09.2020
34 28.10.2020 10:00 RESP1705695 CT - Ostalo 08.10.2020 06.10.2020
35 28.10.2020 10:00 SEBE1409965 CT - Ostalo 14.10.2020 12.10.2020
36 28.10.2020 10:00 VERI0210961 CT - Ostalo 16.10.2020 09.10.2020
37 28.10.2020 09:15 ATZA0201940 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
38 28.10.2020 08:00 SATE2503954 CT - Kičma 26.08.2020 14.08.2020
39 28.10.2020 08:00 ERCI0707970 CT - Kičma 26.08.2020 20.08.2020
40 28.10.2020 08:00 NEDI1501987 CT - Kičma 16.09.2020 02.09.2020
41 28.10.2020 08:00 SAKE0202978 CT - Kičma 23.09.2020 16.09.2020
42 28.10.2020 08:00 GOIL2201978 CT - Glava 08.10.2020 18.09.2020
43 28.10.2020 08:00 ZABA1901963 CT - Kičma 15.10.2020 13.10.2020
44 27.10.2020 10:15 RAJU1006960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
45 27.10.2020 10:15 ADKA2404973 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
46 27.10.2020 10:00 EMSK3010953 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
47 27.10.2020 10:00 FAHU0403966 CT - Ostalo 18.08.2020 12.08.2020
48 27.10.2020 10:00 NUKA1903954 CT - Ostalo 16.09.2020 11.08.2020
49 27.10.2020 10:00 MIIS0809963 CT - Ostalo 24.09.2020 17.09.2020
50 27.10.2020 10:00 RETR2104961 CT - Ostalo 02.10.2020 29.09.2020
51 27.10.2020 10:00 ANVA2405940 CT - Ostalo 09.10.2020 07.10.2020
52 27.10.2020 10:00 SAIB0106950 CT - Ostalo 13.10.2020 08.10.2020
53 27.10.2020 10:00 KAPA1707013 CT - Ostalo 16.10.2020 14.10.2020
54 27.10.2020 09:15 AHCA1504954 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
55 27.10.2020 08:00 NASK0508961 CT - Kičma 24.08.2020 20.08.2020
56 27.10.2020 08:00 SADO2512975 CT - Kičma 01.09.2020 31.08.2020
57 27.10.2020 08:00 AMKO0307971 CT - Kičma 23.09.2020 22.09.2020
58 27.10.2020 08:00 EDKU0704961 CT - Kičma 06.10.2020 02.10.2020
59 27.10.2020 08:00 SEIM1706966 CT - Glava 08.10.2020 01.10.2020
60 27.10.2020 08:00 DADJ1703012 CT - Glava 15.10.2020 28.09.2020
61 27.10.2020 08:00 BEDE1503964 CT - Glava 20.10.2020 16.10.2020
62 26.10.2020 10:00 HASE2611952 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
63 26.10.2020 10:00 ESKA1510965 CT - Ostalo 19.06.2020 29.05.2020
64 26.10.2020 10:00 IVKR1003953 CT - Ostalo 09.09.2020 01.09.2020
65 26.10.2020 10:00 ZVAK2802966 CT - Ostalo 18.09.2020 16.09.2020
66 26.10.2020 10:00 SEHU0305962 CT - Ostalo 19.10.2020 16.10.2020
67 26.10.2020 08:00 SEDE2401966 CT - Kičma 24.08.2020 20.08.2020
68 26.10.2020 08:00 ELSA1811984 CT - Kičma 01.09.2020 25.08.2020
69 26.10.2020 08:00 KAMA0211937 CT - Glava 02.09.2020 01.09.2020
70 26.10.2020 08:00 SAKA1709947 CT - Kičma 14.09.2020 07.09.2020
71 26.10.2020 08:00 KECI0711960 CT - Kičma 22.09.2020 08.09.2020
72 26.10.2020 08:00 AIOS2505970 CT - Kičma 09.10.2020 02.10.2020
73 26.10.2020 08:00 ENSA0309960 CT - Glava 20.10.2020 07.10.2020
74 23.10.2020 13:00 BECE3009951 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
75 23.10.2020 10:00 SAMU1610967 CT - Ostalo 18.09.2020 15.09.2020
76 23.10.2020 10:00 CAAH2610970 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
77 23.10.2020 10:00 AIPU0808979 CT - Ostalo 06.10.2020 30.09.2020
78 23.10.2020 09:00 TISA2002949 CT - Ostalo 19.08.2020 14.08.2020
79 23.10.2020 08:00 SAHI1201955 CT - Kičma 24.08.2020 21.08.2020
80 23.10.2020 08:00 MICA2305982 CT - Kičma 28.08.2020 24.08.2020
81 23.10.2020 08:00 META0902969 CT - Kičma 22.09.2020 01.01.1970
82 23.10.2020 08:00 MISE2302943 CT - Glava 29.09.2020 14.09.2020
83 23.10.2020 08:00 AMHO2012961 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
84 23.10.2020 08:00 FATR2508952 CT - Glava 13.10.2020 07.10.2020
85 22.10.2020 10:40 SEKA0604962 CT - Glava 21.10.2020 16.10.2020
86 22.10.2020 10:00 MUHO1012957 CT - Ostalo 04.09.2020 01.09.2020
87 22.10.2020 10:00 SASI1905946 CT - Ostalo 18.09.2020 01.09.2020
88 22.10.2020 10:00 META1008957 CT - Ostalo 02.10.2020 30.09.2020
89 22.10.2020 09:15 NUIB1001939 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
90 22.10.2020 08:00 MIZE1709983 CT - Kičma 19.08.2020 13.08.2020
91 22.10.2020 08:00 NEKO2704980 CT - Kičma 24.08.2020 01.01.1970
92 22.10.2020 08:00 SAAR1601955 CT - Kičma 18.09.2020 16.09.2020
93 22.10.2020 08:00 SESA2008945 CT - Glava 09.10.2020 07.10.2020
94 22.10.2020 08:00 ZLMI1909943 CT - Kičma 09.10.2020 02.10.2020
95 21.10.2020 10:00 SEPI1010966 CT - Ostalo 17.09.2020 01.09.2020
96 21.10.2020 10:00 ALHA0611981 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
97 21.10.2020 10:00 EDBE2510952 CT - Ostalo 14.10.2020 12.10.2020
98 21.10.2020 09:00 TABE1705983 CT - Ostalo 12.07.2020 01.01.1970
99 21.10.2020 08:00 MIZE1704952 CT - Kičma 19.08.2020 18.08.2020
100 21.10.2020 08:00 EDOK1504964 CT - Kičma 01.09.2020 24.08.2020
101 21.10.2020 08:00 AHKR2508984 CT - Kičma 18.09.2020 01.09.2020
102 21.10.2020 08:00 SEAH2903967 CT - Kičma 06.10.2020 01.10.2020
103 21.10.2020 08:00 VEST0603960 CT - Glava 09.10.2020 05.10.2020
104 21.10.2020 08:00 VEKE2103963 CT - Glava 09.10.2020 28.09.2020
105 21.10.2020 08:00 LESA0708991 CT - Glava 21.10.2020 14.10.2020
106 20.10.2020 13:00 NUTA1701960 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
107 20.10.2020 13:00 FABA1308957 Ergometrija 22.05.2020 01.01.1970
108 20.10.2020 10:00 BENE19.01.1 CT - Ostalo 04.09.2020 01.09.2020
109 20.10.2020 10:00 SEHE2102964 CT - Ostalo 17.09.2020 14.09.2020
110 20.10.2020 10:00 IRCE0902982 CT - Kičma 06.10.2020 02.10.2020
111 20.10.2020 10:00 HACA1904962 CT - Ostalo 09.10.2020 06.10.2020
112 20.10.2020 10:00 SAKO1309979 CT - Ostalo 13.10.2020 06.10.2020
113 20.10.2020 09:30 FABA1308957 Ultrazvuk Srca 14.05.2020 01.01.1970
114 20.10.2020 09:15 HAIS3009999 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
115 20.10.2020 08:00 EDHA0704965 CT - Kičma 19.08.2020 12.08.2020
116 20.10.2020 08:00 HAOM1706950 CT - Kičma 21.08.2020 01.01.1970
117 20.10.2020 08:00 HAIM2410952 CT - Kičma 21.08.2020 18.08.2020
118 20.10.2020 08:00 JAAR0206964 CT - Kičma 21.08.2020 19.08.2020
119 20.10.2020 08:00 ELOM1112997 CT - Ostalo 16.09.2020 10.09.2020
120 20.10.2020 08:00 ZUSE0602940 CT - Glava 13.10.2020 05.10.2020
121 20.10.2020 08:00 NETU0109973 CT - Glava 13.10.2020 01.01.1970
122 19.10.2020 13:00 HACA0509985 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
123 19.10.2020 10:00 MUPA2006939 CT - Ostalo 04.09.2020 01.09.2020
124 19.10.2020 10:00 NAKA2809970 CT - Ostalo 16.09.2020 15.09.2020
125 19.10.2020 10:00 NIME1205961 CT - Ostalo 02.10.2020 29.09.2020
126 19.10.2020 08:00 MUCE2501959 CT - Kičma 18.08.2020 14.08.2020
127 19.10.2020 08:00 LULJ2610949 CT - Kičma 20.08.2020 07.08.2020
128 19.10.2020 08:00 MEST1008196 CT - Kičma 18.09.2020 17.09.2020
129 19.10.2020 08:00 HAMU0205964 CT - Glava 28.09.2020 24.09.2020
130 19.10.2020 08:00 AMBR0408985 CT - Ostalo 08.10.2020 05.10.2020
131 19.10.2020 08:00 RAOM0704957 CT - Glava 09.10.2020 02.10.2020
132 19.10.2020 08:00 SASA0109950 CT - Glava 09.10.2020 01.10.2020
133 16.10.2020 13:00 SESI1510955 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
134 16.10.2020 10:00 ZISK0110964 CT - Ostalo 07.09.2020 04.09.2020
135 16.10.2020 10:00 RESA1011943 CT - Ostalo 14.09.2020 10.09.2020
136 16.10.2020 10:00 FEHA0110974 CT - Ostalo 25.09.2020 17.09.2020
137 16.10.2020 10:00 ISGA2502955 CT - Ostalo 28.09.2020 24.09.2020
138 16.10.2020 10:00 FRGA0612941 CT - Ostalo 06.10.2020 28.09.2020
139 16.10.2020 08:00 LBA1604944 CT - Kičma 06.07.2020 01.01.1970
140 16.10.2020 08:00 ALSE1409989 CT - Kičma 17.08.2020 14.08.2020
141 16.10.2020 08:00 REPE0103957 CT - Kičma 17.08.2020 13.08.2020
142 16.10.2020 08:00 AZSK2708976 CT - Kičma 11.09.2020 25.08.2020
143 16.10.2020 08:00 SEIM2610966 CT - Kičma 17.09.2020 07.09.2020
144 16.10.2020 08:00 RABA2608953 CT - Glava 24.09.2020 21.09.2020
145 16.10.2020 08:00 MIAN0611960 CT - Glava 28.09.2020 24.09.2020
146 16.10.2020 08:00 RAKO1107982 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
147 16.10.2020 08:00 IZSM0208964 CT - Kičma 13.10.2020 09.10.2020
148 16.10.2020 08:00 ADSE1909954 CT - Glava 13.10.2020 08.10.2020
149 15.10.2020 10:00 SABE2403971 CT - Ostalo 17.06.2020 12.06.2020
150 15.10.2020 10:00 IVZE1008946 CT - Ostalo 04.09.2020 01.09.2020
151 15.10.2020 10:00 AHPA1512944 CT - Ostalo 04.09.2020 31.08.2020
152 15.10.2020 10:00 SUJA2706963 CT - Ostalo 11.09.2020 11.08.2020
153 15.10.2020 10:00 BEMA2008953 CT - Ostalo 25.09.2020 23.09.2020
154 15.10.2020 09:00 HIDU0609998 CT - Kičma 01.10.2020 25.09.2020
155 15.10.2020 08:00 REJA1509970 CT - Kičma 17.08.2020 13.08.2020
156 15.10.2020 08:00 ZAGA0208955 CT - Kičma 18.08.2020 01.01.1970
157 15.10.2020 08:00 KHAB2604962 CT - Kičma 17.09.2020 16.09.2020
158 15.10.2020 08:00 ANBA1408943 CT - Glava 28.09.2020 23.09.2020
159 15.10.2020 08:00 ZIBO1301962 CT - Glava 09.10.2020 28.09.2020
160 15.10.2020 08:00 BACE0802977 CT - Kičma 13.10.2020 07.10.2020
161 14.10.2020 13:00 NEMA2903993 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
162 14.10.2020 10:00 ZIHE0810945 CT - Ostalo 28.08.2020 01.01.1970
163 14.10.2020 10:00 FRSI0910957 CT - Ostalo 09.09.2020 08.09.2020
164 14.10.2020 10:00 FRSI0910957 CT - Ostalo 09.09.2020 08.09.2020
165 14.10.2020 10:00 SAHU0505970 CT - Ostalo 23.09.2020 08.09.2020
166 14.10.2020 10:00 NEJA3009957 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
167 14.10.2020 10:00 SEBA1108951 CT - Ostalo 02.10.2020 01.10.2020
168 14.10.2020 09:15 SERI0406951 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
169 14.10.2020 08:00 HAHU0811949 CT - Kičma 11.08.2020 07.08.2020
170 14.10.2020 08:00 HASU2302968 CT - Kičma 11.08.2020 06.08.2020
171 14.10.2020 08:00 EMHA0103973 CT - Glava 14.08.2020 05.08.2020
172 14.10.2020 08:00 REPO0902962 CT - Kičma 17.09.2020 04.09.2020
173 14.10.2020 08:00 ELKR2507991 CT - Glava 25.09.2020 24.09.2020
174 14.10.2020 08:00 AZKA1303973 CT - Kičma 01.10.2020 01.01.1970
175 14.10.2020 08:00 SEOR0102953 CT - Glava 06.10.2020 30.09.2020
176 14.10.2020 08:00 SUNA0903955 CT - Glava 13.10.2020 05.10.2020
177 13.10.2020 10:00 MUOR0210963 CT - Ostalo 04.09.2020 01.09.2020
178 13.10.2020 10:00 SUMA1012959 CT - Ostalo 04.09.2020 02.09.2020
179 13.10.2020 10:00 MUSE2702967 CT - Ostalo 11.09.2020 10.09.2020
180 13.10.2020 10:00 MABA2805002 CT - Ostalo 22.09.2020 18.09.2020
181 13.10.2020 09:15 MUEL0101938 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
182 13.10.2020 08:00 TVGL2906959 CT - Kičma 06.08.2020 29.07.2020
183 13.10.2020 08:00 ANGR1103937 CT - Kičma 11.08.2020 07.08.2020
184 13.10.2020 08:00 NEMU0902967 CT - Kičma 22.09.2020 15.09.2020
185 13.10.2020 08:00 EDBE2510952 CT - Glava 25.09.2020 18.09.2020
186 13.10.2020 08:00 MIKU1905957 CT - Glava 01.10.2020 01.01.1970
187 13.10.2020 08:00 MAMU2801993 CT - Glava 09.10.2020 02.10.2020
188 12.10.2020 13:00 JAGI2904967 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
189 12.10.2020 10:00 HAOP0107970 CT - Ostalo 04.09.2020 02.09.2020
190 12.10.2020 10:00 MEPA2110962 CT - Ostalo 10.09.2020 08.09.2020
191 12.10.2020 10:00 ADGL1811965 CT - Ostalo 22.09.2020 21.09.2020
192 12.10.2020 09:30 MIIK1306954 CT - Ostalo 24.06.2020 01.01.1970
193 12.10.2020 08:00 SEKR1310952 CT - Kičma 05.08.2020 01.01.1970
194 12.10.2020 08:00 SABR2505967 CT - Kičma 06.08.2020 29.07.2020
195 12.10.2020 08:00 RAFE2404951 CT - Kičma 12.08.2020 01.01.1970
196 12.10.2020 08:00 RATO1101966 CT - Kičma 12.08.2020 30.07.2020
197 12.10.2020 08:00 BETR0801950 CT - Kičma 23.09.2020 16.09.2020
198 12.10.2020 08:00 SEDE1510964 CT - Glava 23.09.2020 21.09.2020
199 12.10.2020 08:00 SEST0108986 CT - Glava 02.10.2020 30.09.2020
200 09.10.2020 13:00 FAMU0302957 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
201 09.10.2020 10:00 STCO1204964 CT - Ostalo 04.09.2020 13.07.2020
202 09.10.2020 10:00 SABA1504954 CT - Ostalo 09.09.2020 07.09.2020
203 09.10.2020 10:00 VEKU1009959 CT - Ostalo 28.09.2020 24.09.2020
204 09.10.2020 09:00 FAIM2606960 CT - Ostalo 22.07.2020 16.07.2020
205 09.10.2020 08:00 ALSK2302984 CT - Kičma 05.08.2020 01.01.1970
206 09.10.2020 08:00 IVMA1810951 CT - Kičma 05.08.2020 04.08.2020
207 09.10.2020 08:00 KADI0107983 CT - Kičma 05.08.2020 03.08.2020
208 09.10.2020 08:00 NAVA2612969 CT - Glava 17.09.2020 15.09.2020
209 09.10.2020 08:00 MAJE3004949 CT - Glava 17.09.2020 07.09.2020
210 09.10.2020 08:00 SIGL1802972 CT - Kičma 24.09.2020 22.09.2020
211 08.10.2020 13:00 DZKO0611763 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
212 08.10.2020 10:00 RETU0911967 CT - Ostalo 19.06.2020 11.06.2020
213 08.10.2020 10:00 ABDZXXXX941 CT - Ostalo 01.09.2020 20.08.2020
214 08.10.2020 10:00 HAKO0204940 CT - Ostalo 09.09.2020 01.09.2020
215 08.10.2020 09:10 NIZE2808954 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
216 08.10.2020 08:00 DZJU2005954 CT - Kičma 04.08.2020 27.07.2020
217 08.10.2020 08:00 FIAG2006948 CT - Kičma 04.08.2020 30.07.2020
218 08.10.2020 08:00 IZSI0211987 CT - Kičma 12.08.2020 04.08.2020
219 08.10.2020 08:00 AIKO1901963 CT - Kičma 23.09.2020 02.09.2020
220 08.10.2020 08:00 HAOT0205952 CT - Glava 24.09.2020 22.09.2020
221 08.10.2020 08:00 EMJU2607971 CT - Glava 02.10.2020 01.10.2020
222 08.10.2020 08:00 MAJU0101935 CT - Glava 02.10.2020 28.09.2020
223 07.10.2020 14:00 ANDO2812194 CT - Ostalo 10.09.2020 01.09.2020
224 07.10.2020 10:00 FUSO0101953 CT - Ostalo 17.06.2020 16.06.2020
225 07.10.2020 10:00 REDZ1408970 CT - Ostalo 07.09.2020 01.09.2020
226 07.10.2020 10:00 HABE2207969 CT - Ostalo 23.09.2020 21.09.2020
227 07.10.2020 08:00 MIHO1103951 CT - Kičma 04.08.2020 03.08.2020
228 07.10.2020 08:00 FABA1208968 CT - Kičma 10.08.2020 03.08.2020
229 07.10.2020 08:00 FABA1208968 CT - Glava 19.08.2020 11.08.2020
230 07.10.2020 08:00 SAMU1610967 CT - Glava 17.09.2020 01.09.2020
231 07.10.2020 08:00 AZJA0606958 CT - Kičma 25.09.2020 09.09.2020
232 07.10.2020 08:00 IRIM0203989 CT - Glava 02.10.2020 30.09.2020
233 07.10.2020 08:00 BEBE1907963 CT - Kičma 06.10.2020 01.01.1970
234 06.10.2020 13:00 VESA0511951 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
235 06.10.2020 10:00 JAGO0504961 CT - Ostalo 26.08.2020 05.08.2020
236 06.10.2020 10:00 SEGR0803949 CT - Ostalo 07.09.2020 04.09.2020
237 06.10.2020 10:00 SAKO2401976 CT - Ostalo 24.09.2020 22.09.2020
238 06.10.2020 10:00 NEFA0602957 CT - Ostalo 01.10.2020 01.01.1970
239 06.10.2020 09:00 PAMU0302949 CT - Ostalo 17.08.2020 30.07.2020
240 06.10.2020 08:00 MAOM1309965 CT - Kičma 30.07.2020 18.06.2020
241 06.10.2020 08:00 IVST1906959 CT - Kičma 30.07.2020 22.07.2020
242 06.10.2020 08:00 BEHA1503993 CT - Glava 07.09.2020 02.09.2020
243 06.10.2020 08:00 ASCO3007991 CT - Kičma 25.09.2020 20.09.2020
244 06.10.2020 08:00 SEHA0103955 CT - Glava 25.09.2020 23.09.2020
245 05.10.2020 13:00 RABA2407951 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
246 05.10.2020 10:00 FASA2109962 CT - Ostalo 10.08.2020 04.08.2020
247 05.10.2020 10:00 AMMU1004954 CT - Ostalo 21.08.2020 17.08.2020
248 05.10.2020 10:00 OSGL0610951 CT - Ostalo 26.08.2020 21.08.2020
249 05.10.2020 10:00 RABA2002964 CT - Ostalo 27.08.2020 01.01.1970
250 05.10.2020 10:00 LJVR3112957 CT - Ostalo 01.09.2020 01.01.1970
251 05.10.2020 10:00 VEMU2012967 CT - Ostalo 04.09.2020 02.09.2020
252 05.10.2020 08:30 EDIB1611954 CT - Glava 02.10.2020 01.01.1970
253 05.10.2020 08:30 EDIB1611954 CT - Glava 02.10.2020 01.10.2020
254 05.10.2020 08:00 EKMA0201950 CT - Kičma 30.07.2020 22.07.2020
255 05.10.2020 08:00 SEHR1703950 CT - Kičma 30.07.2020 22.07.2020
256 05.10.2020 08:00 RASP1609979 CT - Kičma 04.08.2020 29.07.2020
257 05.10.2020 08:00 LENU2012978 CT - Kičma 04.08.2020 29.07.2020
258 05.10.2020 08:00 LJZO0702952 CT - Kičma 10.08.2020 04.08.2020
259 05.10.2020 08:00 EMDE2503964 CT - Glava 24.09.2020 18.09.2020
260 05.10.2020 08:00 ZDDO0811952 CT - Glava 25.09.2020 23.09.2020
261 02.10.2020 13:00 RAMU0806956 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
262 02.10.2020 10:00 ZIBA2402960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
263 02.10.2020 10:00 HACI2401951 CT - Ostalo 21.08.2020 20.08.2020
264 02.10.2020 10:00 DZMU0104960 CT - Ostalo 01.09.2020 28.08.2020
265 02.10.2020 10:00 NAOS0211958 CT - Ostalo 10.09.2020 01.09.2020
266 02.10.2020 09:00 BAKO1909960 CT - Ostalo 23.07.2020 21.07.2020
267 02.10.2020 08:30 MAJE3003958 CT - Glava 28.07.2020 24.07.2020
268 02.10.2020 08:00 MIKO2009968 CT - Kičma 28.07.2020 01.01.1970
269 02.10.2020 08:00 ISBE0109960 CT - Kičma 28.07.2020 20.07.2020
270 02.10.2020 08:00 IVPU2707947 CT - Kičma 22.09.2020 16.09.2020
271 02.10.2020 08:00 SISA2003933 CT - Glava 22.09.2020 18.09.2020
272 02.10.2020 08:00 ERNE2708995 CT - Kičma 29.09.2020 28.09.2020
273 01.10.2020 10:00 JEMA0607949 CT - Ostalo 19.06.2020 01.01.1970
274 01.10.2020 10:00 REPA1011960 CT - Ostalo 29.06.2020 01.01.1970
275 01.10.2020 10:00 SUFR0403951 CT - Ostalo 11.09.2020 01.09.2020
276 01.10.2020 10:00 FUKR1403953 CT - Ostalo 16.09.2020 10.09.2020
277 01.10.2020 08:00 ZEJU0709938 CT - Kičma 23.07.2020 21.07.2020
278 01.10.2020 08:00 DZMU2207972 CT - Kičma 23.07.2020 20.07.2020
279 01.10.2020 08:00 MESM1508956 CT - Kičma 23.07.2020 20.07.2020
280 01.10.2020 08:00 SECA0509977 CT - Kičma 21.08.2020 19.08.2020
281 01.10.2020 08:00 NESK2206970 CT - Glava 24.09.2020 22.09.2020
282 01.10.2020 08:00 MAIM0105975 CT - Kičma 24.09.2020 22.09.2020
283 01.10.2020 08:00 TOMA0707964 CT - Kičma 25.09.2020 07.09.2020
284 01.10.2020 08:00 AMJA1007988 CT - Glava 28.09.2020 22.09.2020
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.09.2020 10:15 SISA2708959 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
2 30.09.2020 10:00 SEHA2810958 CT - Ostalo 20.07.2020 09.07.2020
3 30.09.2020 10:00 ZEMA1611956 CT - Ostalo 21.08.2020 20.08.2020
4 30.09.2020 10:00 ESKA1412955 CT - Ostalo 07.09.2020 01.09.2020
5 30.09.2020 10:00 STTO0805955 CT - Ostalo 16.09.2020 14.09.2020
6 30.09.2020 08:00 SAME0102967 CT - Kičma 23.07.2020 21.07.2020
7 30.09.2020 08:00 ALIS1099481 CT - Kičma 23.07.2020 17.07.2020
8 30.09.2020 08:00 SEBO2504959 CT - Kičma 23.07.2020 21.07.2020
9 30.09.2020 08:00 FADE2611953 CT - Glava 23.09.2020 01.01.1970
10 30.09.2020 08:00 BADE1504959 CT - Kičma 25.09.2020 15.09.2020
11 30.09.2020 08:00 SEBA2106943 CT - Glava 28.09.2020 25.09.2020
12 29.09.2020 13:00 NIJA3003973 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
13 29.09.2020 10:00 LEAV1912949 CT - Ostalo 02.07.2020 01.01.1970
14 29.09.2020 10:00 HAFE0606949 CT - Ostalo 18.08.2020 17.08.2020
15 29.09.2020 10:00 ZVDO3112932 CT - Ostalo 28.08.2020 01.01.1970
16 29.09.2020 10:00 HIDE1408957 CT - Ostalo 04.09.2020 01.09.2020
17 29.09.2020 10:00 SAHR1709957 CT - Ostalo 07.09.2020 02.09.2020
18 29.09.2020 10:00 MIJO1809950 CT - Ostalo 22.09.2020 21.09.2020
19 29.09.2020 08:00 BAKA2708946 CT - Kičma 23.07.2020 22.07.2020
20 29.09.2020 08:00 SEPA2510962 CT - Kičma 22.09.2020 07.09.2020
21 29.09.2020 08:00 JACA1009959 CT - Glava 23.09.2020 01.09.2020
22 29.09.2020 08:00 OMJO1710958 CT - Kičma 25.09.2020 24.09.2020
23 28.09.2020 13:00 FABA1308957 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
24 28.09.2020 11:00 MIDE1000996 CT - Ostalo 14.09.2020 08.09.2020
25 28.09.2020 10:00 ESAG0806989 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
26 28.09.2020 10:00 PEVR2303949 CT - Ostalo 28.05.2020 26.05.2020
27 28.09.2020 10:00 FAIM2205945 CT - Ostalo 28.08.2020 27.08.2020
28 28.09.2020 10:00 HAHO2508950 CT - Ostalo 01.09.2020 01.01.1970
29 28.09.2020 10:00 ADZU2005995 CT - Ostalo 04.09.2020 28.09.2020
30 28.09.2020 10:00 ZITU1203946 CT - Ostalo 09.09.2020 21.08.2020
31 28.09.2020 08:00 SASI0912951 CT - Kičma 13.07.2020 08.07.2020
32 28.09.2020 08:00 ZESE0903960 CT - Kičma 23.07.2020 21.07.2020
33 28.09.2020 08:00 VABA0205972 CT - Glava 22.09.2020 16.09.2020
34 25.09.2020 10:00 ZAPA2609954 CT - Ostalo 27.07.2020 22.07.2020
35 25.09.2020 10:00 RIOR0711975 CT - Ostalo 18.08.2020 10.08.2020
36 25.09.2020 10:00 ERSE0504958 CT - Ostalo 01.09.2020 28.08.2020
37 25.09.2020 10:00 MUHU0402934 CT - Ostalo 02.09.2020 01.09.2020
38 25.09.2020 08:00 SEHO2403960 CT - Kičma 12.07.2020 06.07.2020
39 25.09.2020 08:00 DZHA0206965 CT - Kičma 20.07.2020 15.07.2020
40 25.09.2020 08:00 BEHU0401978 CT - Ostalo 27.08.2020 24.08.2020
41 24.09.2020 13:00 VJKA0906940 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
42 24.09.2020 10:00 FIDU2305952 CT - Ostalo 02.07.2020 22.06.2020
43 24.09.2020 10:00 HICI2705944 CT - Ostalo 12.08.2020 07.08.2020
44 24.09.2020 10:00 ABHA2105955 CT - Ostalo 26.08.2020 24.08.2020
45 24.09.2020 10:00 HIST0805963 CT - Ostalo 01.09.2020 01.01.1970
46 24.09.2020 10:00 MEHA0610952 CT - Ostalo 02.09.2020 31.08.2020
47 24.09.2020 08:00 EDBO0810977 CT - Kičma 12.07.2020 07.07.2020
48 24.09.2020 08:00 NEZE2211971 CT - Kičma 13.07.2020 01.01.1970
49 24.09.2020 08:00 BESP2911993 CT - Kičma 17.09.2020 11.09.2020
50 24.09.2020 08:00 IDKA2705952 CT - Glava 22.09.2020 09.09.2020
51 23.09.2020 10:00 FIBE0405954 CT - Ostalo 19.06.2020 18.06.2020
52 23.09.2020 10:00 JAHA0906955 CT - Ostalo 27.08.2020 11.08.2020
53 23.09.2020 10:00 SUJA2706963 CT - Ostalo 28.08.2020 11.08.2020
54 23.09.2020 10:00 HAMA0104956 CT - Ostalo 11.09.2020 08.09.2020
55 23.09.2020 08:00 SECE0201956 CT - Kičma 12.07.2020 02.07.2020
56 23.09.2020 08:00 SEGA1311959 CT - Kičma 12.07.2020 02.07.2020
57 23.09.2020 08:00 SEHU0302935 CT - Kičma 28.07.2020 21.07.2020
58 23.09.2020 08:00 DOLA2301941 CT - Glava 09.09.2020 31.08.2020
59 23.09.2020 08:00 AMCI1807981 CT - Kičma 14.09.2020 07.09.2020
60 22.09.2020 10:00 MIPA0505963 Ergometrija 15.05.2020 01.01.1970
61 22.09.2020 10:00 IZSE1405956 CT - Ostalo 10.06.2020 09.06.2020
62 22.09.2020 10:00 FATA1099611 CT - Ostalo 26.08.2020 19.08.2020
63 22.09.2020 10:00 NIHE1605960 CT - Ostalo 11.09.2020 31.08.2020
64 22.09.2020 09:00 ADDE0403986 CT - Ostalo 22.07.2020 21.07.2020
65 22.09.2020 09:00 ALMU2906945 CT - Ostalo 28.08.2020 20.08.2020
66 22.09.2020 08:00 AJHO0104959 CT - Kičma 12.07.2020 08.07.2020
67 22.09.2020 08:00 MIKA1310955 CT - Kičma 27.07.2020 20.07.2020
68 22.09.2020 08:00 ALSU2103978 CT - Kičma 10.08.2020 27.07.2020
69 21.09.2020 13:00 SABA1103958 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
70 21.09.2020 12:00 IVFR0707939 CT - Ostalo 01.09.2020 01.01.1970
71 21.09.2020 10:00 SAMU0109947 CT - Ostalo 26.08.2020 21.08.2020
72 21.09.2020 10:00 ZDBA2904950 CT - Ostalo 26.08.2020 24.08.2020
73 21.09.2020 10:00 FAMU0807947 CT - Ostalo 02.09.2020 01.09.2020
74 21.09.2020 10:00 IZDA0507957 CT - Ostalo 04.09.2020 02.09.2020
75 21.09.2020 09:30 FAHA0508951 CT - Ostalo 11.08.2020 01.01.1970
76 21.09.2020 09:00 MEHA1309972 CT - Ostalo 30.07.2020 23.07.2020
77 21.09.2020 08:00 HASA2611952 CT - Kičma 24.06.2020 18.06.2020
78 21.09.2020 08:00 AZSK0102959 CT - Kičma 29.06.2020 24.06.2020
79 21.09.2020 08:00 MIRA1309969 CT - Kičma 28.08.2020 26.08.2020
80 18.09.2020 13:00 HAHA0412956 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
81 18.09.2020 10:00 ADZE1309975 CT - Ostalo 12.08.2020 05.08.2020
82 18.09.2020 10:00 RACO1502978 CT - Ostalo 26.08.2020 24.08.2020
83 18.09.2020 10:00 SESA2505966 CT - Ostalo 01.09.2020 28.08.2020
84 18.09.2020 10:00 MIBE2708958 CT - Ostalo 04.09.2020 31.08.2020
85 18.09.2020 09:00 AMHA2508969 CT - Ostalo 10.08.2020 01.01.1970
86 18.09.2020 08:00 ZUBI2910955 CT - Kičma 19.06.2020 11.06.2020
87 18.09.2020 08:00 AHMU2106940 CT - Kičma 24.06.2020 18.06.2020
88 18.09.2020 08:00 CACA1908966 CT - Kičma 10.09.2020 08.09.2020
89 17.09.2020 13:00 EMDZ2609970 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
90 17.09.2020 10:00 ZICI1801957 CT - Ostalo 19.08.2020 17.08.2020
91 17.09.2020 10:00 SAMU0109947 CT - Ostalo 24.08.2020 01.01.1970
92 17.09.2020 10:00 NEPO2103973 CT - Ostalo 01.09.2020 01.01.1970
93 17.09.2020 10:00 JORE2803942 CT - Ostalo 14.09.2020 01.09.2020
94 17.09.2020 09:00 FATU1705975 CT - Ostalo 02.07.2020 30.06.2020
95 17.09.2020 08:00 KAHA0310955 CT - Kičma 19.06.2020 01.01.1970
96 17.09.2020 08:00 HTHA0303946 CT - Kičma 19.06.2020 12.06.2020
97 17.09.2020 08:00 ENSA0301970 CT - Kičma 13.08.2020 01.01.1970
98 16.09.2020 10:00 ELME1403977 CT - Ostalo 30.06.2020 22.06.2020
99 16.09.2020 10:00 RAKA1608930 CT - Ostalo 26.08.2020 24.08.2020
100 16.09.2020 09:00 SUMA1207944 CT - Ostalo 27.07.2020 23.07.2020
101 16.09.2020 09:00 SAHR0301951 CT - Ostalo 12.08.2020 07.08.2020
102 16.09.2020 09:00 TOKL2708965 CT - Glava 10.09.2020 04.09.2020
103 16.09.2020 08:00 FASA1202953 CT - Kičma 19.06.2020 08.06.2020
104 16.09.2020 08:00 RAKU0605954 CT - Kičma 19.06.2020 01.01.1970
105 16.09.2020 08:00 MIDA0611962 CT - Glava 27.07.2020 23.07.2020
106 16.09.2020 08:00 HACA1009958 CT - Glava 04.09.2020 25.08.2020
107 15.09.2020 13:00 ADHR02,04,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
108 15.09.2020 10:15 SAMU0507960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
109 15.09.2020 10:00 VACE0310955 CT - Ostalo 19.06.2020 10.06.2020
110 15.09.2020 10:00 VACE0410955 CT - Ostalo 19.06.2020 01.01.1970
111 15.09.2020 10:00 ZITU1203946 CT - Ostalo 24.08.2020 01.01.1970
112 15.09.2020 10:00 LEGA0803948 CT - Ostalo 09.09.2020 01.09.2020
113 15.09.2020 09:30 SEBU3012956 CT - Ostalo 11.08.2020 06.08.2020
114 15.09.2020 09:00 LUCU1512949 CT - Ostalo 29.06.2020 01.01.1970
115 15.09.2020 08:00 FICA1706957 CT - Kičma 19.06.2020 17.06.2020
116 15.09.2020 08:00 SEBA0503971 CT - Kičma 19.06.2020 01.01.1970
117 15.09.2020 08:00 ENHA2107949 CT - Kičma 21.07.2020 14.07.2020
118 15.09.2020 08:00 NANU2601962 CT - Kičma 27.07.2020 23.07.2020
119 15.09.2020 08:00 HIKR2503197 CT - Glava 04.09.2020 02.09.2020
120 15.09.2020 08:00 ARDO0102952 CT - Glava 04.09.2020 02.09.2020
121 15.09.2020 08:00 ERSI1101974 CT - Glava 10.09.2020 07.09.2020
122 15.09.2020 08:00 SABA2405972 CT - Kičma 14.09.2020 14.08.2020
123 14.09.2020 13:00 HASP2412959 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
124 14.09.2020 12:00 IBDE1402943 CT - Ostalo 01.09.2020 28.08.2020
125 14.09.2020 10:15 MEHO2505971 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
126 14.09.2020 10:00 MUDZ2609958 CT - Ostalo 27.07.2020 13.07.2020
127 14.09.2020 10:00 REBE1003945 CT - Ostalo 20.08.2020 17.08.2020
128 14.09.2020 10:00 LESU1004953 CT - Ostalo 01.09.2020 17.08.2020
129 14.09.2020 10:00 EZGL1504974 CT - Ostalo 01.09.2020 28.08.2020
130 14.09.2020 09:30 ZEMU0608973 CT - Ostalo 11.08.2020 10.08.2020
131 14.09.2020 09:00 EZGL1504974 CT - Ostalo 13.08.2020 28.07.2020
132 14.09.2020 08:00 MAKE2111949 CT - Kičma 17.06.2020 16.06.2020
133 14.09.2020 08:00 SUBE2604954 CT - Kičma 17.06.2020 12.06.2020
134 14.09.2020 08:00 SEAG0604961 CT - Kičma 21.07.2020 06.07.2020
135 14.09.2020 08:00 LINE1409975 CT - Kičma 20.08.2020 17.08.2020
136 14.09.2020 08:00 DUPA2205950 CT - Glava 02.09.2020 31.08.2020
137 14.09.2020 08:00 SUSE1106960 CT - Glava 07.09.2020 02.09.2020
138 14.09.2020 08:00 ALME2111984 CT - Glava 09.09.2020 03.09.2020
139 14.09.2020 08:00 AZDE1907975 CT - Kičma 10.09.2020 04.08.2020
140 11.09.2020 13:00 MUMU2104966 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
141 11.09.2020 10:00 SUAL1306938 CT - Ostalo 19.08.2020 01.01.1970
142 11.09.2020 10:00 SAMU1101971 CT - Ostalo 21.08.2020 19.08.2020
143 11.09.2020 10:00 MUMU0212964 CT - Ostalo 01.09.2020 25.08.2020
144 11.09.2020 09:30 AIDE1304958 CT - Ostalo 10.08.2020 30.07.2020
145 11.09.2020 09:00 AMLJ0105981 CT - Ostalo 10.08.2020 05.08.2020
146 11.09.2020 08:30 VEMU1008969 CT - Kičma 12.07.2020 07.07.2020
147 11.09.2020 08:00 CECA0809943 CT - Kičma 17.06.2020 08.06.2020
148 11.09.2020 08:00 FIMU2005964 CT - Kičma 17.06.2020 12.06.2020
149 11.09.2020 08:00 HAKR0812965 CT - Kičma 12.07.2020 26.06.2020
150 11.09.2020 08:00 ZIHA2706963 CT - Kičma 21.07.2020 17.07.2020
151 11.09.2020 08:00 SEDE1808911 CT - Glava 02.09.2020 31.08.2020
152 11.09.2020 08:00 MIFA2009974 CT - Glava 04.09.2020 27.08.2020
153 11.09.2020 08:00 ANPA2003985 CT - Glava 07.09.2020 04.09.2020
154 10.09.2020 13:00 ENBR0303961 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
155 10.09.2020 10:00 SEDE0708961 CT - Ostalo 19.08.2020 14.08.2020
156 10.09.2020 10:00 JORA2803942 CT - Ostalo 01.09.2020 01.01.1970
157 10.09.2020 09:30 MUSM1010978 CT - Ostalo 14.08.2020 12.08.2020
158 10.09.2020 09:00 IBHA1702945 CT - Ostalo 04.08.2020 28.07.2020
159 10.09.2020 09:00 AMHA2508969 CT - Ostalo 06.08.2020 01.01.1970
160 10.09.2020 08:00 JAKA1203961 CT - Kičma 17.06.2020 01.01.1970
161 10.09.2020 08:00 ENBA3005975 CT - Kičma 17.06.2020 12.06.2020
162 10.09.2020 08:00 ALMA1112973 CT - Kičma 07.07.2020 26.06.2020
163 10.09.2020 08:00 HABR1801975 CT - Kičma 20.07.2020 01.01.1970
164 10.09.2020 08:00 HAPA1609950 CT - Glava 01.09.2020 01.01.1970
165 10.09.2020 08:00 ESOM3101950 CT - Glava 02.09.2020 19.08.2020
166 10.09.2020 08:00 FAMU1605964 CT - Glava 04.09.2020 31.08.2020
167 09.09.2020 13:00 HAHU2008952 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
168 09.09.2020 13:00 RAOM13,02,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
169 09.09.2020 10:00 NABE2612987 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
170 09.09.2020 10:00 SEHU2605948 CT - Ostalo 26.08.2020 24.08.2020
171 09.09.2020 10:00 HABU1702958 CT - Ostalo 27.08.2020 21.08.2020
172 09.09.2020 09:00 NABE2612198 Ultrazvuk Srca 06.05.2020 01.01.1970
173 09.09.2020 09:00 NEBE1910947 CT - Ostalo 10.08.2020 28.07.2020
174 09.09.2020 09:00 SESP2905195 CT - Ostalo 14.08.2020 12.08.2020
175 09.09.2020 09:00 HAVA0602958 CT - Ostalo 18.08.2020 01.01.1970
176 09.09.2020 08:00 MIBU2001953 CT - Kičma 15.06.2020 10.06.2020
177 09.09.2020 08:00 MADZ1305964 CT - Kičma 15.06.2020 12.06.2020
178 09.09.2020 08:00 FEBU1402956 CT - Kičma 07.07.2020 03.07.2020
179 09.09.2020 08:00 IBAR1706958 CT - Ostalo 11.08.2020 01.01.1970
180 09.09.2020 08:00 HADU0507990 CT - Glava 24.08.2020 17.08.2020
181 09.09.2020 08:00 EDSM2703971 CT - Glava 04.09.2020 02.09.2020
182 08.09.2020 10:00 RAVRž20119 CT - Ostalo 27.07.2020 22.07.2020
183 08.09.2020 10:00 RASK2701964 CT - Ostalo 20.08.2020 29.07.2020
184 08.09.2020 10:00 IBME0301943 CT - Ostalo 24.08.2020 11.08.2020
185 08.09.2020 10:00 ELDZ0705985 CT - Ostalo 28.08.2020 24.08.2020
186 08.09.2020 09:15 IBDI1102993 Ultrazvuk Srca 14.05.2020 01.01.1970
187 08.09.2020 09:00 SAFR0709979 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
188 08.09.2020 09:00 SASM2703953 CT - Ostalo 10.08.2020 07.08.2020
189 08.09.2020 08:00 ZUOR2206973 CT - Kičma 11.06.2020 09.06.2020
190 08.09.2020 08:00 JAFA2604971 CT - Kičma 11.06.2020 09.06.2020
191 08.09.2020 08:00 HASE3008966 CT - Kičma 07.07.2020 02.07.2020
192 08.09.2020 08:00 RAER2810955 CT - Glava 24.08.2020 19.08.2020
193 08.09.2020 08:00 VAHE0411967 CT - Kičma 01.09.2020 26.08.2020
194 08.09.2020 08:00 SAOM0109977 CT - Glava 01.09.2020 27.08.2020
195 08.09.2020 08:00 MUMU1210196 CT - Kičma 04.09.2020 01.09.2020
196 08.09.2020 08:00 EDMU1708990 CT - Glava 04.09.2020 02.09.2020
197 08.09.2020 08:00 MEKA1610970 CT - Glava 04.09.2020 02.09.2020
198 07.09.2020 13:00 SEIS0101956 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
199 07.09.2020 10:00 MAJU0508959 CT - Ostalo 18.08.2020 17.08.2020
200 07.09.2020 10:00 VEBR0606940 CT - Ostalo 24.08.2020 18.08.2020
201 07.09.2020 10:00 BESE1409965 CT - Ostalo 27.08.2020 25.08.2020
202 07.09.2020 08:00 BEHA3009980 CT - Kičma 10.06.2020 05.06.2020
203 07.09.2020 08:00 MUHA2605955 CT - Kičma 11.06.2020 02.06.2020
204 07.09.2020 08:00 ALPE0203993 CT - Kičma 07.07.2020 03.07.2020
205 07.09.2020 08:00 EMSE0911962 CT - Glava 21.08.2020 19.08.2020
206 07.09.2020 08:00 NIAL1204942 CT - Glava 21.08.2020 19.08.2020
207 07.09.2020 08:00 KASE2903968 CT - Glava 28.08.2020 26.08.2020
208 07.09.2020 08:00 ALSK2209741 CT - Kičma 01.09.2020 27.08.2020
209 07.09.2020 08:00 ELKA1712974 CT - Kičma 01.09.2020 28.08.2020
210 04.09.2020 13:00 SAAJ2604994 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
211 04.09.2020 10:00 SEKO0711958 CT - Ostalo 07.07.2020 29.06.2020
212 04.09.2020 10:00 MUSA0206937 CT - Ostalo 20.08.2020 19.08.2020
213 04.09.2020 09:30 MITA0107959 CT - Ostalo 21.07.2020 20.07.2020
214 04.09.2020 09:30 NESM0712957 CT - Ostalo 14.08.2020 01.01.1970
215 04.09.2020 09:00 EDKU2110966 CT - Ostalo 17.08.2020 13.08.2020
216 04.09.2020 08:00 ZEDE2705953 CT - Kičma 10.06.2020 05.06.2020
217 04.09.2020 08:00 EDIS0807980 CT - Kičma 10.06.2020 09.06.2020
218 04.09.2020 08:00 SAAS0211952 CT - Kičma 07.07.2020 30.06.2020
219 04.09.2020 08:00 SEBU0110957 CT - Glava 14.08.2020 01.01.1970
220 04.09.2020 08:00 KEOK0409965 CT - Glava 20.08.2020 18.08.2020
221 04.09.2020 08:00 RIKO0507965 CT - Kičma 28.08.2020 24.08.2020
222 04.09.2020 08:00 ADME2911986 CT - Glava 28.08.2020 26.08.2020
223 04.09.2020 08:00 RAMU0604946 CT - Glava 01.09.2020 26.08.2020
224 04.09.2020 08:00 ZEZI1903961 CT - Kičma 01.09.2020 01.01.1970
225 04.09.2020 08:00 AZJA3110943 CT - Glava 01.09.2020 28.08.2020
226 03.09.2020 11:00 CAAD0101984 CT - Ostalo 01.09.2020 01.01.1970
227 03.09.2020 10:00 ISAR1006969 CT - Ostalo 30.06.2020 23.06.2020
228 03.09.2020 10:00 SAHU0301942 CT - Ostalo 19.08.2020 17.08.2020
229 03.09.2020 09:00 FAIV0201947 CT - Ostalo 21.07.2020 17.07.2020
230 03.09.2020 09:00 FABU2409959 CT - Ostalo 14.08.2020 01.01.1970
231 03.09.2020 08:00 FUKU0712952 CT - Kičma 09.06.2020 04.06.2020
232 03.09.2020 08:00 AZPR2006963 CT - Kičma 09.06.2020 01.01.1970
233 03.09.2020 08:00 RABR0207951 CT - Kičma 02.07.2020 29.06.2020
234 03.09.2020 08:00 BEMU2402952 CT - Glava 12.08.2020 28.07.2020
235 03.09.2020 08:00 SABR2611976 CT - Glava 18.08.2020 14.08.2020
236 03.09.2020 08:00 MIKU1905957 CT - Glava 18.08.2020 12.08.2020
237 03.09.2020 08:00 MUFE1912983 CT - Kičma 27.08.2020 25.08.2020
238 03.09.2020 08:00 ZEDE1401962 CT - Glava 01.09.2020 27.08.2020
239 02.09.2020 13:00 MUBE1902942 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
240 02.09.2020 10:00 FIAJ1004952 CT - Ostalo 17.06.2020 15.06.2020
241 02.09.2020 10:00 EDFE0402972 CT - Ostalo 06.08.2020 05.08.2020
242 02.09.2020 10:00 NUMU0411967 CT - Ostalo 14.08.2020 01.01.1970
243 02.09.2020 10:00 DZCI0907951 CT - Ostalo 26.08.2020 24.08.2020
244 02.09.2020 09:00 SABE3001966 CT - Ostalo 02.07.2020 10.06.2020
245 02.09.2020 09:00 ADMU0710981 CT - Ostalo 27.07.2020 23.07.2020
246 02.09.2020 08:00 MIHA0205982 CT - Kičma 09.06.2020 04.06.2020
247 02.09.2020 08:00 DEDI2206952 CT - Kičma 09.06.2020 08.06.2020
248 02.09.2020 08:00 FEIM0406956 CT - Kičma 02.07.2020 16.06.2020
249 02.09.2020 08:00 NITR0407958 CT - Kičma 14.07.2020 09.07.2020
250 02.09.2020 08:00 MUKE0609946 CT - Kičma 04.08.2020 23.06.2020
251 02.09.2020 08:00 EMFR3108955 CT - Glava 12.08.2020 03.08.2020
252 02.09.2020 08:00 HUHO0312950 CT - Glava 12.08.2020 11.08.2020
253 02.09.2020 08:00 ADSA0703005 CT - Glava 20.08.2020 18.08.2020
254 02.09.2020 08:00 IZHI0610995 CT - Kičma 26.08.2020 21.08.2020
255 02.09.2020 08:00 MAVR0907952 CT - Glava 27.08.2020 26.08.2020
256 02.09.2020 08:00 SESI1002942 CT - Glava 28.08.2020 01.01.1970
257 02.09.2020 08:00 ZAKO2307972 CT - Kičma 28.08.2020 25.08.2020
258 01.09.2020 13:00 AISP26,02,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
259 01.09.2020 10:00 AZFE0103959 CT - Ostalo 21.08.2020 19.08.2020
260 01.09.2020 10:00 DZBA0106965 CT - Ostalo 27.08.2020 25.08.2020
261 01.09.2020 10:00 AZFE0103959 CT - Ostalo 28.08.2020 27.08.2020
262 01.09.2020 09:30 HAIN1709950 CT - Ostalo 11.08.2020 10.08.2020
263 01.09.2020 09:00 ZVPA0912964 CT - Ostalo 26.06.2020 01.01.1970
264 01.09.2020 09:00 PETA0209956 CT - Ostalo 12.07.2020 01.07.2020
265 01.09.2020 08:30 HIKV1611957 CT - Kičma 29.06.2020 24.06.2020
266 01.09.2020 08:00 ZEMU0804984 CT - Kičma 05.06.2020 02.06.2020
267 01.09.2020 08:00 AMBA0306969 CT - Kičma 05.06.2020 03.06.2020
268 01.09.2020 08:00 HAKR3005966 CT - Kičma 14.07.2020 03.07.2020
269 01.09.2020 08:00 SUMU0311970 CT - Glava 12.08.2020 01.01.1970
270 01.09.2020 08:00 BAHA0202941 CT - Glava 13.08.2020 01.01.1970
271 01.09.2020 08:00 MIAL2610951 CT - Glava 18.08.2020 14.08.2020
272 01.09.2020 08:00 SEDA2712960 CT - Kičma 26.08.2020 21.08.2020
273 01.09.2020 08:00 BAMU2601961 CT - Glava 28.08.2020 26.08.2020
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2020 13:00 MERE1609971 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
2 31.08.2020 10:00 ZIAR1701967 CT - Ostalo 19.06.2020 02.06.2020
3 31.08.2020 10:00 FAZA1509948 CT - Ostalo 27.07.2020 20.07.2020
4 31.08.2020 10:00 AMME0210960 CT - Ostalo 12.08.2020 10.08.2020
5 31.08.2020 09:00 STCO1204964 CT - Ostalo 20.07.2020 13.07.2020
6 31.08.2020 09:00 MIPJ2705958 CT - Ostalo 30.07.2020 27.07.2020
7 31.08.2020 08:00 ARHU0104953 CT - Kičma 05.06.2020 01.06.2020
8 31.08.2020 08:00 FEAH1510958 CT - Kičma 05.06.2020 01.06.2020
9 31.08.2020 08:00 MIVE0103949 CT - Kičma 29.06.2020 01.01.1970
10 31.08.2020 08:00 RAZE1404942 CT - Kičma 14.07.2020 10.07.2020
11 31.08.2020 08:00 ADSTAdnan CT - Kičma 20.07.2020 01.01.1970
12 31.08.2020 08:00 ADST1706971 CT - Kičma 20.07.2020 16.07.2020
13 31.08.2020 08:00 ELME1403977 CT - Glava 10.08.2020 30.07.2020
14 31.08.2020 08:00 JUBU2079681 CT - Glava 10.08.2020 03.08.2020
15 31.08.2020 08:00 IRMI3112975 CT - Glava 26.08.2020 21.08.2020
16 28.08.2020 13:00 SACO1806959 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
17 28.08.2020 10:00 NEIM2310961 CT - Ostalo 15.06.2020 11.06.2020
18 28.08.2020 10:00 RADO1808946 CT - Ostalo 12.08.2020 10.08.2020
19 28.08.2020 09:30 FAHU2206944 CT - Ostalo 02.07.2020 11.06.2020
20 28.08.2020 09:00 ESAL2104963 CT - Ostalo 06.08.2020 03.08.2020
21 28.08.2020 08:00 REME2106949 CT - Kičma 05.06.2020 01.01.1970
22 28.08.2020 08:00 HADE1710989 CT - Kičma 05.06.2020 28.05.2020
23 28.08.2020 08:00 ERHA2506973 CT - Kičma 13.07.2020 10.07.2020
24 28.08.2020 08:00 CESM1803952 CT - Glava 06.08.2020 04.08.2020
25 28.08.2020 08:00 ZAIB1909954 CT - Glava 06.08.2020 04.08.2020
26 28.08.2020 08:00 HASK0107944 CT - Glava 11.08.2020 28.07.2020
27 28.08.2020 08:00 EDDU0308979 CT - Kičma 19.08.2020 11.08.2020
28 27.08.2020 13:00 REAB1905958 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
29 27.08.2020 09:45 DECU2410952 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
30 27.08.2020 09:00 VAMU1819691 CT - Ostalo 05.08.2020 03.08.2020
31 27.08.2020 09:00 ABSM3009951 CT - Ostalo 10.08.2020 06.08.2020
32 27.08.2020 08:00 SAKO0507960 CT - Kičma 05.06.2020 03.06.2020
33 27.08.2020 08:00 02020211954 CT - Kičma 05.06.2020 01.01.1970
34 27.08.2020 08:00 SAJU1707982 CT - Kičma 15.06.2020 09.06.2020
35 27.08.2020 08:00 ANMU1710986 CT - Glava 06.08.2020 01.01.1970
36 27.08.2020 08:00 ROJO2701980 CT - Glava 11.08.2020 07.08.2020
37 27.08.2020 08:00 MISK0103961 CT - Kičma 17.08.2020 13.08.2020
38 27.08.2020 08:00 ALSE1409989 CT - Kičma 21.08.2020 14.08.2020
39 26.08.2020 10:00 SESK2009962 CT - Ostalo 17.06.2020 08.06.2020
40 26.08.2020 10:00 AZMA0707945 CT - Ostalo 23.07.2020 01.01.1970
41 26.08.2020 09:00 HABU1601956 CT - Ostalo 10.08.2020 06.08.2020
42 26.08.2020 09:00 DERI2109959 CT - Ostalo 10.08.2020 06.08.2020
43 26.08.2020 08:00 RASA0408965 CT - Kičma 05.06.2020 01.06.2020
44 26.08.2020 08:00 HUBR2409958 CT - Kičma 05.06.2020 01.06.2020
45 26.08.2020 08:00 EMKA0202952 CT - Kičma 09.06.2020 05.06.2020
46 26.08.2020 08:00 SAVU1808963 CT - Kičma 02.07.2020 24.06.2020
47 26.08.2020 08:00 MISM1012960 CT - Glava 06.08.2020 30.07.2020
48 26.08.2020 08:00 NESI2701986 CT - Glava 06.08.2020 05.08.2020
49 26.08.2020 08:00 IBBA1812964 CT - Kičma 14.08.2020 12.08.2020
50 26.08.2020 08:00 RIHU1509963 CT - Glava 14.08.2020 01.01.1970
51 25.08.2020 13:00 IZFI15,06,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
52 25.08.2020 10:15 MEZU0108990 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
53 25.08.2020 10:00 MISE0707974 CT - Ostalo 06.07.2020 02.07.2020
54 25.08.2020 10:00 MUBE1811958 CT - Ostalo 13.07.2020 03.07.2020
55 25.08.2020 09:30 BEHA3008974 CT - Ostalo 02.07.2020 29.06.2020
56 25.08.2020 09:30 ANAN1109939 CT - Ostalo 13.08.2020 01.01.1970
57 25.08.2020 09:00 ZARA2129541 CT - Ostalo 10.08.2020 05.08.2020
58 25.08.2020 09:00 SEHA1612971 CT - Ostalo 12.08.2020 11.08.2020
59 25.08.2020 08:30 SAHU0907954 CT - Kičma 03.06.2020 29.05.2020
60 25.08.2020 08:00 MUDU2908960 CT - Kičma 03.06.2020 01.01.1970
61 25.08.2020 08:00 MEDR0712955 CT - Kičma 03.06.2020 01.06.2020
62 25.08.2020 08:00 MEDR0712955 CT - Kičma 03.06.2020 01.06.2020
63 25.08.2020 08:00 HAVR1502960 CT - Kičma 02.07.2020 18.06.2020
64 25.08.2020 08:00 ELME2202979 CT - Glava 05.08.2020 04.08.2020
65 25.08.2020 08:00 CAHA2911972 CT - Glava 05.08.2020 30.07.2020
66 25.08.2020 08:00 MAHO0305962 CT - Kičma 11.08.2020 10.08.2020
67 25.08.2020 08:00 RAHU1611966 CT - Glava 11.08.2020 07.08.2020
68 24.08.2020 13:00 MISP3007953 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
69 24.08.2020 09:30 AMZU1107948 CT - Ostalo 06.08.2020 01.01.1970
70 24.08.2020 09:00 RESK0409950 CT - Ostalo 24.06.2020 12.06.2020
71 24.08.2020 09:00 EDGR0701973 CT - Ostalo 23.07.2020 21.07.2020
72 24.08.2020 09:00 ESSO2906945 CT - Ostalo 23.07.2020 10.07.2020
73 24.08.2020 08:00 MEKA1105960 CT - Kičma 02.06.2020 29.05.2020
74 24.08.2020 08:00 MISO0307965 CT - Kičma 03.06.2020 19.05.2020
75 24.08.2020 08:00 ZEHR1701965 CT - Kičma 03.06.2020 29.05.2020
76 24.08.2020 08:00 DRRO2207967 CT - Glava 23.07.2020 21.07.2020
77 24.08.2020 08:00 SACA1103967 CT - Glava 23.07.2020 20.07.2020
78 24.08.2020 08:00 EDHO2207998 CT - Glava 14.08.2020 01.01.1970
79 24.08.2020 08:00 RAHA1603947 CT - Glava 14.08.2020 11.08.2020
80 24.08.2020 08:00 SESE2710963 CT - Kičma 19.08.2020 17.08.2020
81 21.08.2020 10:00 NESP1110971 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
82 21.08.2020 10:00 AMHO1606958 CT - Kičma 01.06.2020 01.01.1970
83 21.08.2020 10:00 SECA0602954 CT - Ostalo 19.06.2020 12.06.2020
84 21.08.2020 10:00 SEAR1009949 CT - Ostalo 07.07.2020 01.07.2020
85 21.08.2020 09:30 JEAD0605989 CT - Ostalo 27.07.2020 23.07.2020
86 21.08.2020 09:00 SAMU0109947 CT - Ostalo 23.07.2020 21.07.2020
87 21.08.2020 09:00 EZGL1504974 CT - Ostalo 05.08.2020 28.07.2020
88 21.08.2020 08:00 SASI3007981 CT - Kičma 28.05.2020 21.05.2020
89 21.08.2020 08:00 AZKR2403966 CT - Kičma 02.06.2020 30.01.2020
90 21.08.2020 08:00 INMU3105966 CT - Kičma 13.07.2020 09.07.2020
91 21.08.2020 08:00 ISCA0819431 CT - Ostalo 22.07.2020 16.07.2020
92 21.08.2020 08:00 AMRA1704991 CT - Glava 27.07.2020 26.06.2020
93 21.08.2020 08:00 HUHA2501948 CT - Glava 10.08.2020 05.08.2020
94 21.08.2020 08:00 HABR1001952 CT - Kičma 14.08.2020 12.08.2020
95 20.08.2020 10:30 BAFE3105966 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
96 20.08.2020 10:15 SECA3004963 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
97 20.08.2020 09:30 RIAH0111952 CT - Ostalo 21.07.2020 01.01.1970
98 20.08.2020 08:00 ALMA2507971 CT - Kičma 11.03.2020 06.03.2020
99 20.08.2020 08:00 ADMA1210988 CT - Kičma 12.03.2020 11.03.2020
100 20.08.2020 08:00 MEAH0208952 CT - Kičma 12.03.2020 10.03.2020
101 20.08.2020 08:00 SAOM0302967 CT - Kičma 04.08.2020 03.08.2020
102 20.08.2020 08:00 ALBA2507974 CT - Glava 11.08.2020 07.08.2020
103 20.08.2020 08:00 NEHA0711971 CT - Glava 19.08.2020 17.08.2020
104 20.08.2020 08:00 IBMA0103951 CT - Glava 19.08.2020 12.08.2020
105 19.08.2020 13:00 MUSA2507957 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
106 19.08.2020 10:00 SAKR2010956 CT - Ostalo 23.07.2020 17.07.2020
107 19.08.2020 09:00 NEAH2001959 CT - Ostalo 02.07.2020 10.06.2020
108 19.08.2020 09:00 IVPE2129471 CT - Ostalo 22.07.2020 20.07.2020
109 19.08.2020 09:00 ZIBE0604955 CT - Ostalo 04.08.2020 16.07.2020
110 19.08.2020 09:00 JASA2511965 CT - Ostalo 05.08.2020 30.07.2020
111 19.08.2020 08:00 HAAH1107944 CT - Kičma 11.03.2020 05.03.2020
112 19.08.2020 08:00 AHCI1903963 CT - Kičma 30.07.2020 01.01.1970
113 19.08.2020 08:00 ASPA2005963 CT - Glava 11.08.2020 30.07.2020
114 19.08.2020 08:00 MUHU1509501 CT - Glava 14.08.2020 12.08.2020
115 18.08.2020 13:00 MEME07,11,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
116 18.08.2020 10:00 DUST1004939 CT - Ostalo 19.06.2020 17.06.2020
117 18.08.2020 09:00 HAMU2305956 CT - Ostalo 21.07.2020 01.01.1970
118 18.08.2020 09:00 BESU0209956 CT - Ostalo 22.07.2020 17.07.2020
119 18.08.2020 09:00 NADE2503955 CT - Ostalo 30.07.2020 29.07.2020
120 18.08.2020 08:00 MEME0808956 CT - Kičma 06.03.2020 26.02.2020
121 18.08.2020 08:00 MIPE1309961 CT - Kičma 11.03.2020 09.03.2020
122 18.08.2020 08:00 IBKA2406981 CT - Kičma 11.03.2020 27.02.2020
123 18.08.2020 08:00 KABE0702952 CT - Glava 04.08.2020 03.08.2020
124 18.08.2020 08:00 MISA1609965 CT - Kičma 10.08.2020 06.08.2020
125 17.08.2020 10:00 MUAJ2007956 CT - Ostalo 15.06.2020 09.06.2020
126 17.08.2020 09:00 MECE1006965 CT - Ostalo 30.07.2020 27.07.2020
127 17.08.2020 09:00 SEME2408956 CT - Ostalo 04.08.2020 30.07.2020
128 17.08.2020 08:00 AHMU2106940 CT - Kičma 04.03.2020 28.02.2020
129 17.08.2020 08:00 MEKU2907960 CT - Kičma 06.03.2020 27.02.2020
130 17.08.2020 08:00 ARSA1911973 CT - Kičma 13.07.2020 03.07.2020
131 17.08.2020 08:00 EKMA0201950 CT - Glava 23.07.2020 01.01.1970
132 17.08.2020 08:00 AMHA1605967 CT - Kičma 30.07.2020 24.07.2020
133 17.08.2020 08:00 ENBO2103956 CT - Glava 04.08.2020 30.07.2020
134 17.08.2020 08:00 SAME0703970 CT - Glava 04.08.2020 10.07.2020
135 14.08.2020 10:00 SEHU2010968 CT - Ostalo 15.05.2020 13.05.2020
136 14.08.2020 09:30 SAHU2705971 CT - Ostalo 28.07.2020 21.07.2020
137 14.08.2020 09:00 HAMU2002965 CT - Ostalo 14.07.2020 08.07.2020
138 14.08.2020 08:00 AMBI1009970 CT - Kičma 03.03.2020 21.02.2020
139 14.08.2020 08:00 LEDZ2910987 CT - Kičma 03.03.2020 26.02.2020
140 14.08.2020 08:00 MEHO1910977 CT - Kičma 04.03.2020 18.02.2020
141 14.08.2020 08:00 SAJU3003980 CT - Glava 27.07.2020 10.07.2020
142 14.08.2020 08:00 IBDZ2703940 CT - Glava 27.07.2020 01.01.1970
143 14.08.2020 08:00 SABO2304979 CT - Kičma 30.07.2020 24.07.2020
144 14.08.2020 08:00 BLTA2003945 CT - Glava 04.08.2020 29.07.2020
145 14.08.2020 08:00 SADI2004197 CT - Kičma 13.08.2020 11.08.2020
146 13.08.2020 10:00 IZOB0206959 CT - Ostalo 17.06.2020 16.06.2020
147 13.08.2020 09:00 HAVA0602958 CT - Ostalo 06.07.2020 02.07.2020
148 13.08.2020 09:00 DZKU1601984 CT - Ostalo 13.07.2020 07.07.2020
149 13.08.2020 09:00 MIIB0605945 CT - Ostalo 27.07.2020 08.07.2020
150 13.08.2020 09:00 NEKA1701958 CT - Ostalo 28.07.2020 24.07.2020
151 13.08.2020 08:00 ALDA0111989 CT - Kičma 27.02.2020 25.02.2020
152 13.08.2020 08:00 EDKA0409972 CT - Kičma 27.02.2020 20.02.2020
153 13.08.2020 08:00 MIGA1604972 CT - Kičma 03.03.2020 27.02.2020
154 13.08.2020 08:00 SEMA0201964 CT - Glava 23.07.2020 21.07.2020
155 13.08.2020 08:00 MUKA1006947 CT - Kičma 27.07.2020 17.07.2020
156 13.08.2020 08:00 MUCI2903952 CT - Glava 27.07.2020 20.07.2020
157 13.08.2020 08:00 VEKO3105977 CT - Kičma 04.08.2020 28.07.2020
158 12.08.2020 13:00 OSBE17,12,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
159 12.08.2020 10:30 SUSO2206969 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
160 12.08.2020 10:15 ZUSM0611962 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
161 12.08.2020 10:00 FRTA0504952 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
162 12.08.2020 10:00 ANLU0507949 CT - Ostalo 30.06.2020 15.06.2020
163 12.08.2020 10:00 KEGL1502957 CT - Ostalo 12.07.2020 07.07.2020
164 12.08.2020 10:00 ADCO0710951 CT - Ostalo 20.07.2020 14.07.2020
165 12.08.2020 08:00 RADO1404937 CT - Kičma 27.02.2020 01.01.1970
166 12.08.2020 08:00 BIBL1204984 CT - Kičma 27.02.2020 24.02.2020
167 12.08.2020 08:00 ENSO2510966 CT - Kičma 14.07.2020 10.07.2020
168 12.08.2020 08:00 SEHU2601971 CT - Glava 22.07.2020 16.07.2020
169 12.08.2020 08:00 SAHU1503945 CT - Glava 22.07.2020 20.07.2020
170 12.08.2020 08:00 NASA1509965 CT - Kičma 30.07.2020 27.07.2020
171 12.08.2020 08:00 AMHR1504963 CT - Kičma 04.08.2020 22.07.2020
172 11.08.2020 10:30 MILA0206958 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
173 11.08.2020 10:15 SUZA0710968 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
174 11.08.2020 10:00 SAAH0903957 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
175 11.08.2020 10:00 FAHE2612949 CT - Ostalo 19.06.2020 18.06.2020
176 11.08.2020 10:00 RAMR3010964 CT - Ostalo 20.07.2020 14.07.2020
177 11.08.2020 10:00 RAHO0505952 CT - Ostalo 28.07.2020 24.07.2020
178 11.08.2020 09:00 MESE0201957 CT - Ostalo 12.07.2020 16.06.2020
179 11.08.2020 09:00 RASK2701964 CT - Ostalo 04.08.2020 29.07.2020
180 11.08.2020 08:00 SEDU0804961 CT - Kičma 02.07.2020 29.06.2020
181 11.08.2020 08:00 HAFE1512946 CT - Glava 22.07.2020 21.07.2020
182 11.08.2020 08:00 EDSM1301973 CT - Kičma 28.07.2020 24.07.2020
183 11.08.2020 08:00 KEKA0209992 CT - Kičma 04.08.2020 30.07.2020
184 10.08.2020 10:30 ARIS2811974 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
185 10.08.2020 10:15 FEHA3012961 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
186 10.08.2020 10:00 VIAN0104964 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
187 10.08.2020 10:00 AGAH0709948 CT - Ostalo 15.06.2020 02.06.2020
188 10.08.2020 10:00 JUOM2701949 CT - Ostalo 17.06.2020 15.06.2020
189 10.08.2020 10:00 BAJA1501950 CT - Ostalo 12.07.2020 03.07.2020
190 10.08.2020 10:00 BRZR3008955 CT - Ostalo 12.07.2020 07.07.2020
191 10.08.2020 08:30 SEDU0108972 CT - Kičma 28.07.2020 01.01.1970
192 10.08.2020 08:00 JAKA1203961 CT - Kičma 17.06.2020 01.01.1970
193 10.08.2020 08:00 NEZE0101970 CT - Kičma 02.07.2020 25.06.2020
194 10.08.2020 08:00 ESTA1811958 CT - Glava 21.07.2020 01.01.1970
195 10.08.2020 08:00 LACE1606941 CT - Glava 22.07.2020 20.07.2020
196 10.08.2020 08:00 ANLI2907979 CT - Kičma 28.07.2020 24.07.2020
197 08.08.2020 09:15 IBDI1102993 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
198 07.08.2020 13:00 MIBA24,02,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
199 07.08.2020 10:30 SAHO2108966 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
200 07.08.2020 10:15 IDKA2705952 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
201 07.08.2020 10:00 RAKA0601962 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
202 07.08.2020 10:00 DUCI0108950 CT - Ostalo 04.05.2020 29.04.2020
203 07.08.2020 10:00 AMNA2304997 CT - Ostalo 17.06.2020 10.06.2020
204 07.08.2020 10:00 FRZA0408944 CT - Glava 20.07.2020 15.07.2020
205 07.08.2020 09:00 RAIB3110957 CT - Ostalo 02.07.2020 01.01.1970
206 07.08.2020 09:00 MUDZ3009954 CT - Ostalo 28.07.2020 21.07.2020
207 07.08.2020 09:00 ADHA2112976 CT - Ostalo 05.08.2020 03.08.2020
208 07.08.2020 08:30 MEDZ1210989 CT - Ostalo 28.02.2020 26.02.2020
209 07.08.2020 08:00 ALBR2112990 CT - Kičma 02.07.2020 30.06.2020
210 07.08.2020 08:00 MIKI2409944 CT - Glava 20.07.2020 16.07.2020
211 07.08.2020 08:00 VIBA0509963 CT - Kičma 27.07.2020 17.07.2020
212 06.08.2020 10:30 SAHE2306971 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
213 06.08.2020 10:15 RESA2507964 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
214 06.08.2020 10:00 ALHO2707979 CT - Ostalo 15.06.2020 03.06.2020
215 06.08.2020 09:30 MATR0205962 CT - Ostalo 03.07.2020 01.07.2020
216 06.08.2020 09:00 BACO1806967 CT - Ostalo 12.07.2020 06.07.2020
217 06.08.2020 08:00 SEBI0509962 CT - Ostalo 17.06.2020 12.06.2020
218 06.08.2020 08:00 ENBA2804975 CT - Kičma 26.06.2020 23.06.2020
219 06.08.2020 08:00 NEMA2705958 CT - Glava 21.07.2020 16.07.2020
220 06.08.2020 08:00 CASK1310961 CT - Kičma 27.07.2020 24.07.2020
221 05.08.2020 13:00 MADZ27,01,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
222 05.08.2020 10:30 ADCO2506977 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
223 05.08.2020 10:15 SASI2208968 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
224 05.08.2020 10:00 ENTA3107964 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
225 05.08.2020 10:00 ARIS2811974 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
226 05.08.2020 10:00 OMSP1806941 CT - Ostalo 10.06.2020 08.06.2020
227 05.08.2020 10:00 SAAV0102962 CT - Ostalo 30.06.2020 01.01.1970
228 05.08.2020 09:45 SAHE2306971 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
229 05.08.2020 09:00 BAME0501954 CT - Ostalo 13.07.2020 10.07.2020
230 05.08.2020 08:00 RAAV1308947 CT - Kičma 26.06.2020 24.06.2020
231 05.08.2020 08:00 MAZI1310951 CT - Glava 14.07.2020 30.06.2020
232 05.08.2020 08:00 SEKA1305974 CT - Kičma 27.07.2020 14.07.2020
233 05.08.2020 08:00 MUDI2705969 CT - Kičma 30.07.2020 28.07.2020
234 04.08.2020 10:30 LEKA2410991 Ergometrija 11.03.2020 01.01.1970
235 04.08.2020 10:00 SAAH0903957 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
236 04.08.2020 10:00 SABE0507979 CT - Ostalo 14.05.2020 05.05.2020
237 04.08.2020 10:00 SEPA1601982 CT - Ostalo 10.06.2020 09.06.2020
238 04.08.2020 10:00 SEPA1601982 CT - Ostalo 15.06.2020 09.06.2020
239 04.08.2020 10:00 SENE0805956 CT - Ostalo 29.06.2020 15.06.2020
240 04.08.2020 10:00 MIKO1509953 CT - Ostalo 02.07.2020 30.06.2020
241 04.08.2020 10:00 ERST1905952 CT - Ostalo 13.07.2020 06.07.2020
242 04.08.2020 09:00 HADE2005929 CT - Ostalo 30.06.2020 25.06.2020
243 04.08.2020 09:00 NEZU0907950 CT - Ostalo 12.07.2020 06.07.2020
244 04.08.2020 08:00 NEAS0105949 CT - Glava 17.06.2020 04.06.2020
245 03.08.2020 13:00 SIBE05,11,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
246 03.08.2020 10:30 SAMU2508968 Ergometrija 11.03.2020 01.01.1970
247 03.08.2020 10:15 FATE2101948 Ergometrija 11.03.2020 01.01.1970
248 03.08.2020 10:00 ABTR0202952 CT - Ostalo 03.03.2020 25.02.2020
249 03.08.2020 10:00 ZUMU2504958 Ergometrija 11.03.2020 01.01.1970
250 03.08.2020 10:00 SUDU0102953 CT - Ostalo 12.07.2020 08.07.2020
251 03.08.2020 08:00 SAHO1509946 CT - Kičma 01.06.2020 26.05.2020
252 03.08.2020 08:00 MISK0212963 CT - Glava 13.07.2020 06.07.2020
253 03.08.2020 08:00 ALHU2303974 CT - Kičma 20.07.2020 17.07.2020
254 03.08.2020 08:00 SUOR0601989 CT - Kičma 20.07.2020 17.07.2020
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.07.2020 08:00 ADJU0602996 CT - Kičma 03.07.2020 22.06.2020
2 30.07.2020 10:00 NEMU0506971 CT - Ostalo 15.06.2020 09.06.2020
3 30.07.2020 10:00 ANPE1604943 CT - Ostalo 12.07.2020 07.07.2020
4 30.07.2020 10:00 VECE1803964 CT - Ostalo 20.07.2020 15.07.2020
5 30.07.2020 09:30 ENTA3107964 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
6 30.07.2020 08:00 AMLE2701964 CT - Kičma 24.06.2020 17.06.2020
7 30.07.2020 08:00 ZAHA0308978 CT - Glava 06.07.2020 02.07.2020
8 30.07.2020 08:00 EDSE1903970 CT - Kičma 06.07.2020 01.01.1970
9 30.07.2020 08:00 JARE2306979 CT - Glava 13.07.2020 08.07.2020
10 30.07.2020 08:00 AZBJ1303973 CT - Ostalo 14.07.2020 01.01.1970
11 30.07.2020 00:15 ZUMU2504958 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
12 29.07.2020 13:00 RAKO17,06,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
13 29.07.2020 10:00 NEDE2310959 CT - Ostalo 03.06.2020 28.05.2020
14 29.07.2020 10:00 FAJU2909969 CT - Ostalo 17.06.2020 10.06.2020
15 29.07.2020 10:00 SUBA0106965 CT - Ostalo 26.06.2020 23.06.2020
16 29.07.2020 09:30 MIRE0702953 CT - Ostalo 12.07.2020 07.07.2020
17 29.07.2020 09:15 MUSA2508968 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
18 29.07.2020 09:00 VEKN1202942 CT - Ostalo 02.07.2020 30.06.2020
19 29.07.2020 09:00 SAHO0602956 CT - Ostalo 12.07.2020 06.07.2020
20 29.07.2020 08:00 MUKE0609946 CT - Kičma 25.06.2020 23.06.2020
21 29.07.2020 08:00 VACE1507956 CT - Kičma 30.06.2020 24.06.2020
22 29.07.2020 08:00 DAZU1811985 CT - Glava 13.07.2020 09.07.2020
23 29.07.2020 08:00 IFAL0101975 CT - Kičma 14.07.2020 08.07.2020
24 29.07.2020 08:00 MIZI1012967 CT - Kičma 22.07.2020 03.07.2020
25 28.07.2020 11:00 SEDO0110972 CT - Ostalo 26.06.2020 23.06.2020
26 28.07.2020 10:00 ALSU0402990 CT - Ostalo 26.06.2020 23.06.2020
27 28.07.2020 10:00 SEMU3001969 CT - Ostalo 02.07.2020 29.06.2020
28 28.07.2020 10:00 EKRA2810954 CT - Ostalo 12.07.2020 06.07.2020
29 28.07.2020 10:00 FAZI2103959 CT - Ostalo 14.07.2020 01.01.1970
30 28.07.2020 09:30 ZUSM0611962 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
31 28.07.2020 09:30 HAAV0105952 CT - Ostalo 26.06.2020 01.01.1970
32 28.07.2020 09:30 MEZU0805966 CT - Ostalo 12.07.2020 06.07.2020
33 28.07.2020 08:30 EDDZ3108965 CT - Ostalo 12.07.2020 06.07.2020
34 28.07.2020 08:00 REML1410957 CT - Kičma 09.03.2020 28.02.2020
35 28.07.2020 08:00 ANMU1710986 CT - Glava 09.06.2020 01.06.2020
36 28.07.2020 08:00 FEHU2906958 CT - Ostalo 24.06.2020 19.06.2020
37 28.07.2020 08:00 SEDR2012969 CT - Glava 12.07.2020 03.07.2020
38 27.07.2020 10:00 BEBA3112972 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
39 27.07.2020 10:00 OMHA1704969 CT - Ostalo 25.06.2020 11.06.2020
40 27.07.2020 10:00 MIDZ2709983 CT - Ostalo 26.06.2020 19.06.2020
41 27.07.2020 10:00 SEDU2108963 CT - Ostalo 02.07.2020 29.06.2020
42 27.07.2020 10:00 REAM1001944 CT - Ostalo 12.07.2020 29.06.2020
43 27.07.2020 09:30 MUZA0903964 CT - Ostalo 12.07.2020 29.06.2020
44 27.07.2020 09:00 FEHU2004960 CT - Ostalo 13.07.2020 09.07.2020
45 27.07.2020 08:30 VEBR0404990 CT - Kičma 12.07.2020 08.07.2020
46 27.07.2020 08:00 DZJU2005954 CT - Kičma 15.06.2020 11.06.2020
47 27.07.2020 08:00 ZLAV2611946 CT - Kičma 06.07.2020 03.07.2020
48 27.07.2020 08:00 REAM1001944 CT - Ostalo 12.07.2020 29.06.2020
49 27.07.2020 08:00 VEDE2805980 CT - Kičma 13.07.2020 09.07.2020
50 27.07.2020 08:00 DECE2411962 CT - Glava 13.07.2020 08.07.2020
51 24.07.2020 10:00 ZLPE1304955 CT - Ostalo 17.06.2020 08.06.2020
52 24.07.2020 10:00 ZESM0609948 CT - Ostalo 19.06.2020 15.06.2020
53 24.07.2020 10:00 BEKV0911009 CT - Ostalo 20.07.2020 14.07.2020
54 24.07.2020 09:30 ARAL2410948 CT - Ostalo 29.06.2020 24.06.2020
55 24.07.2020 09:00 JAME0501959 CT - Ostalo 13.07.2020 02.07.2020
56 24.07.2020 09:00 FAZI2103959 CT - Ostalo 21.07.2020 01.01.1970
57 24.07.2020 08:30 SEJA2110963 CT - Kičma 12.07.2020 08.07.2020
58 24.07.2020 08:00 KAMU0711947 CT - Kičma 26.06.2020 23.06.2020
59 24.07.2020 08:00 TOZE0403958 CT - Glava 07.07.2020 06.07.2020
60 24.07.2020 08:00 ALKO0212932 CT - Glava 12.07.2020 01.01.1970
61 24.07.2020 08:00 MIZE0304953 CT - Glava 12.07.2020 07.07.2020
62 23.07.2020 10:00 NUME1002966 CT - Ostalo 17.06.2020 15.06.2020
63 23.07.2020 10:00 BACE1702949 CT - Ostalo 29.06.2020 23.06.2020
64 23.07.2020 10:00 DEDA1403951 CT - Ostalo 13.07.2020 15.06.2020
65 23.07.2020 10:00 SAGL0104951 CT - Ostalo 20.07.2020 16.07.2020
66 23.07.2020 09:00 MUHA0802940 CT - Ostalo 24.06.2020 05.06.2020
67 23.07.2020 08:00 RADI0511971 CT - Kičma 24.06.2020 22.06.2020
68 23.07.2020 08:00 MEDE1801955 CT - Glava 24.06.2020 16.06.2020
69 23.07.2020 08:00 DESU1006953 CT - Glava 02.07.2020 12.06.2020
70 23.07.2020 08:00 DESU1006953 CT - Kičma 02.07.2020 12.06.2020
71 23.07.2020 08:00 SAME0309977 CT - Kičma 13.07.2020 29.06.2020
72 23.07.2020 08:00 HALJ0706963 CT - Ostalo 13.07.2020 09.07.2020
73 22.07.2020 10:00 IZMU1403964 CT - Ostalo 17.06.2020 11.06.2020
74 22.07.2020 09:30 IBIS2104944 CT - Ostalo 26.06.2020 22.06.2020
75 22.07.2020 09:15 ADCO2506977 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
76 22.07.2020 09:00 VIAN0104964 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
77 22.07.2020 09:00 ZESI0401960 CT - Ostalo 29.06.2020 24.06.2020
78 22.07.2020 08:00 MEPI2203979 CT - Kičma 24.06.2020 01.01.1970
79 22.07.2020 08:00 FIOM3009954 CT - Kičma 06.07.2020 02.07.2020
80 22.07.2020 08:00 JOJU2805943 CT - Glava 07.07.2020 29.06.2020
81 22.07.2020 08:00 RAHA0102950 CT - Glava 07.07.2020 03.07.2020
82 22.07.2020 08:00 SLAN0108937 CT - Glava 12.07.2020 07.07.2020
83 22.07.2020 08:00 ARDO1402994 CT - Kičma 14.07.2020 10.07.2020
84 21.07.2020 10:00 AMRA2508975 CT - Ostalo 17.06.2020 12.06.2020
85 21.07.2020 10:00 SAJE0607963 CT - Ostalo 03.07.2020 11.06.2020
86 21.07.2020 09:10 SAHO2108966 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
87 21.07.2020 09:00 SAME1206941 CT - Ostalo 24.06.2020 18.06.2020
88 21.07.2020 09:00 FAGR0303952 CT - Ostalo 30.06.2020 26.06.2020
89 21.07.2020 08:00 MENE0403963 CT - Kičma 30.06.2020 26.06.2020
90 21.07.2020 08:00 FIHE1711940 CT - Glava 30.06.2020 17.06.2020
91 21.07.2020 08:00 AJBA0402974 CT - Glava 12.07.2020 01.01.1970
92 21.07.2020 08:00 NEHO0301957 CT - Glava 12.07.2020 03.07.2020
93 21.07.2020 08:00 MUFE0101967 CT - Kičma 14.07.2020 09.07.2020
94 20.07.2020 10:00 SLOS2508957 CT - Ostalo 17.06.2020 01.01.1970
95 20.07.2020 10:00 MISA0610946 CT - Ostalo 17.06.2020 11.06.2020
96 20.07.2020 10:00 FADZ1311945 CT - Ostalo 06.07.2020 01.01.1970
97 20.07.2020 09:00 FAGO0212970 CT - Ostalo 26.06.2020 23.06.2020
98 20.07.2020 09:00 FAOS2208957 CT - Ostalo 06.07.2020 01.01.1970
99 20.07.2020 09:00 PAKA1007980 CT - Ostalo 13.07.2020 09.07.2020
100 20.07.2020 08:00 MUTE2001964 CT - Glava 30.06.2020 25.06.2020
101 20.07.2020 08:00 FAOS2208957 CT - Glava 03.07.2020 01.01.1970
102 20.07.2020 08:00 ADKA3003982 CT - Glava 12.07.2020 07.07.2020
103 17.07.2020 13:00 DIIB1102993 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
104 17.07.2020 11:00 FICE3108945 CT - Ostalo 02.07.2020 01.01.1970
105 17.07.2020 10:00 MEKO1209964 CT - Ostalo 11.06.2020 01.01.1970
106 17.07.2020 10:00 HADZ0402953 CT - Ostalo 17.06.2020 11.06.2020
107 17.07.2020 10:00 HISU1301949 CT - Ostalo 17.06.2020 01.01.1970
108 17.07.2020 10:00 HISU1301949 CT - Ostalo 17.06.2020 12.06.2020
109 17.07.2020 10:00 SEBE1409965 CT - Ostalo 03.07.2020 02.07.2020
110 17.07.2020 09:00 MUDE3012951 CT - Ostalo 29.06.2020 24.06.2020
111 17.07.2020 08:30 HAZE2408979 CT - Glava 13.07.2020 02.07.2020
112 17.07.2020 08:00 HAPI1011953 CT - Kičma 09.03.2020 28.02.2020
113 17.07.2020 08:00 SAMU2701975 CT - Kičma 09.03.2020 26.01.2020
114 17.07.2020 08:00 EMMI0305954 CT - Kičma 09.03.2020 05.03.2020
115 17.07.2020 08:00 SEKO1906961 CT - Kičma 30.06.2020 24.06.2020
116 17.07.2020 08:00 MADR0610992 CT - Glava 02.07.2020 01.07.2020
117 16.07.2020 10:00 NAJA0807963 CT - Ostalo 07.05.2020 24.04.2020
118 16.07.2020 10:00 TISA2002949 CT - Ostalo 17.06.2020 15.06.2020
119 16.07.2020 10:00 HAOM1301954 CT - Ostalo 03.07.2020 01.01.1970
120 16.07.2020 09:15 IVMA2201934 CT - Ostalo 24.06.2020 22.06.2020
121 16.07.2020 08:30 TAMU2712964 CT - Kičma 05.03.2020 24.02.2020
122 16.07.2020 08:00 SEHA1211958 CT - Kičma 05.03.2020 03.03.2020
123 16.07.2020 08:00 FECA0205962 CT - Kičma 05.03.2020 17.02.2020
124 16.07.2020 08:00 ZIOR0904962 CT - Kičma 24.06.2020 22.06.2020
125 16.07.2020 08:00 SEST0206943 CT - Glava 30.06.2020 24.06.2020
126 16.07.2020 08:00 ZUDU2606977 CT - Kičma 30.06.2020 26.06.2020
127 16.07.2020 08:00 MEMU2302948 CT - Glava 02.07.2020 29.06.2020
128 16.07.2020 08:00 MIFE0605980 CT - Kičma 07.07.2020 03.07.2020
129 15.07.2020 13:00 BEBA3112972 Holter EKG 06.05.2020 01.01.1970
130 15.07.2020 13:00 BEBA3112972 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
131 15.07.2020 11:00 KAME0104943 CT - Ostalo 02.07.2020 01.01.1970
132 15.07.2020 10:00 KEKU2003950 CT - Ostalo 15.06.2020 11.06.2020
133 15.07.2020 09:00 MIIB2309964 CT - Ostalo 24.06.2020 18.06.2020
134 15.07.2020 09:00 RANI2201961 CT - Ostalo 30.06.2020 26.06.2020
135 15.07.2020 08:00 XXXXxxxxx CT - Kičma 16.06.2020 01.01.1970
136 15.07.2020 08:00 ALGR0408984 CT - Ostalo 17.06.2020 15.06.2020
137 15.07.2020 08:00 MEDZ2408948 CT - Glava 30.06.2020 01.01.1970
138 15.07.2020 08:00 MEIS1102942 CT - Glava 30.06.2020 16.06.2020
139 15.07.2020 08:00 JEEM2312964 CT - Kičma 03.07.2020 30.06.2020
140 14.07.2020 13:00 ALHA1306992 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
141 14.07.2020 10:00 TOGE0705938 CT - Ostalo 17.06.2020 10.06.2020
142 14.07.2020 10:00 NIME1205961 CT - Ostalo 19.06.2020 16.06.2020
143 14.07.2020 09:00 ZUSA3007947 CT - Ostalo 03.07.2020 01.07.2020
144 14.07.2020 08:00 ASME0702952 CT - Ostalo 24.06.2020 17.06.2020
145 14.07.2020 08:00 IVMA1810951 CT - Glava 25.06.2020 22.06.2020
146 14.07.2020 08:00 VEME1408976 CT - Kičma 29.06.2020 23.06.2020
147 14.07.2020 08:00 BEBA0803935 CT - Glava 30.06.2020 25.06.2020
148 14.07.2020 08:00 STBU2009963 CT - Kičma 13.07.2020 01.01.1970
149 14.07.2020 08:00 ZLDR0909951 CT - Glava 13.07.2020 01.07.2020
150 13.07.2020 10:00 DEMU2601953 CT - Ostalo 15.06.2020 01.01.1970
151 13.07.2020 10:00 HAMA1001964 CT - Ostalo 19.06.2020 16.06.2020
152 13.07.2020 09:00 REDA1401961 CT - Ostalo 30.06.2020 26.06.2020
153 13.07.2020 09:00 KAPS3112955 CT - Ostalo 02.07.2020 01.01.1970
154 13.07.2020 08:30 EMKO2204990 CT - Kičma 29.06.2020 24.06.2020
155 13.07.2020 08:00 HAST0301944 CT - Ostalo 09.06.2020 02.06.2020
156 13.07.2020 08:00 MESK1008992 CT - Glava 25.06.2020 22.06.2020
157 13.07.2020 08:00 OKMI1702949 CT - Glava 02.07.2020 01.01.1970
158 10.07.2020 10:00 MEDU2304964 CT - Ostalo 13.05.2020 27.04.2020
159 10.07.2020 10:00 SUKA0510956 CT - Ostalo 09.06.2020 03.06.2020
160 10.07.2020 10:00 LUAK1801955 CT - Ostalo 15.06.2020 11.06.2020
161 10.07.2020 10:00 BABE2409956 CT - Ostalo 03.07.2020 01.07.2020
162 10.07.2020 08:00 MUSA1506954 CT - Glava 24.06.2020 18.06.2020
163 10.07.2020 08:00 ALHO1804968 CT - Kičma 02.07.2020 01.01.1970
164 09.07.2020 10:00 NEKA1701958 CT - Ostalo 09.06.2020 11.05.2020
165 09.07.2020 10:00 HUJU1002948 CT - Ostalo 09.06.2020 05.06.2020
166 09.07.2020 10:00 SUKO1701953 CT - Ostalo 11.06.2020 01.01.1970
167 09.07.2020 10:00 AMHA2510994 CT - Ostalo 02.07.2020 01.01.1970
168 09.07.2020 09:00 BRIL2908957 CT - Ostalo 06.07.2020 02.07.2020
169 09.07.2020 09:00 SUKO1701953 CT - Ostalo 12.07.2020 01.01.1970
170 08.07.2020 13:00 ADMU2907981 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
171 08.07.2020 10:00 ALDZ2509946 CT - Ostalo 14.05.2020 13.05.2020
172 08.07.2020 10:00 FACI0101948 CT - Ostalo 09.06.2020 01.01.1970
173 08.07.2020 10:00 MIKO1102941 CT - Ostalo 10.06.2020 08.06.2020
174 08.07.2020 10:00 HASA0110955 CT - Ostalo 24.06.2020 15.06.2020
175 08.07.2020 09:30 SEBAXXXX943 CT - Ostalo 30.06.2020 29.06.2020
176 08.07.2020 08:00 ESME1309973 CT - Ostalo 09.06.2020 01.01.1970
177 08.07.2020 08:00 IVGL3108948 CT - Glava 24.06.2020 19.06.2020
178 08.07.2020 08:00 SIME1203964 CT - Kičma 26.06.2020 23.06.2020
179 07.07.2020 13:00 MIDR3011987 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
180 07.07.2020 10:00 ZIBA0511958 CT - Ostalo 15.05.2020 13.05.2020
181 07.07.2020 10:00 ZIAD1605960 CT - Ostalo 05.06.2020 01.06.2020
182 07.07.2020 10:00 HATU1403952 CT - Ostalo 09.06.2020 01.01.1970
183 07.07.2020 10:00 KADE0110949 CT - Ostalo 10.06.2020 01.01.1970
184 07.07.2020 10:00 HAKA2607941 CT - Ostalo 15.06.2020 01.01.1970
185 07.07.2020 10:00 HAMA0101960 CT - Ostalo 02.07.2020 29.06.2020
186 07.07.2020 09:00 ENDE1904967 CT - Ostalo 24.06.2020 10.06.2020
187 07.07.2020 09:00 META1008957 CT - Ostalo 26.06.2020 01.01.1970
188 07.07.2020 08:00 JAHA2108950 CT - Glava 24.06.2020 09.06.2020
189 07.07.2020 08:00 HATR1304960 CT - Glava 25.06.2020 18.06.2020
190 07.07.2020 08:00 SEAV2603972 CT - Kičma 26.06.2020 01.01.1970
191 07.07.2020 08:00 ZIDU1703962 CT - Glava 02.07.2020 01.07.2020
192 06.07.2020 13:00 SAJU3003980 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
193 06.07.2020 10:00 ADKA0107976 CT - Ostalo 01.06.2020 28.05.2020
194 06.07.2020 10:00 RAOM1506953 CT - Ostalo 09.06.2020 03.06.2020
195 06.07.2020 10:00 MUMU2708958 CT - Ostalo 09.06.2020 05.06.2020
196 06.07.2020 08:00 JASA2511965 CT - Kičma 30.06.2020 23.06.2020
197 03.07.2020 13:00 MESU2010996 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
198 03.07.2020 10:00 SVJO0806974 CT - Ostalo 05.06.2020 01.06.2020
199 03.07.2020 10:00 FEBA1911950 CT - Ostalo 05.06.2020 03.06.2020
200 03.07.2020 10:00 ZIAG0212968 CT - Ostalo 05.06.2020 02.06.2020
201 03.07.2020 10:00 CATA2202942 CT - Ostalo 09.06.2020 08.06.2020
202 03.07.2020 08:00 DZHA2101964 CT - Kičma 24.06.2020 22.06.2020
203 03.07.2020 08:00 JOBA0205955 CT - Glava 24.06.2020 19.06.2020
204 03.07.2020 08:00 VASA0108968 CT - Glava 26.06.2020 23.06.2020
205 02.07.2020 14:00 META1008957 CT - Ostalo 25.06.2020 01.01.1970
206 02.07.2020 13:00 MURO1701921 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
207 02.07.2020 10:00 ADHA2112976 CT - Ostalo 23.04.2020 06.04.2020
208 02.07.2020 10:00 NITA2109964 CT - Ostalo 02.06.2020 27.02.2020
209 02.07.2020 10:00 CEST1503961 CT - Ostalo 15.06.2020 11.06.2020
210 02.07.2020 08:00 ENOD0203942 CT - Glava 19.06.2020 10.06.2020
211 02.07.2020 08:00 DZTU2503968 CT - Glava 19.06.2020 16.06.2020
212 01.07.2020 13:00 SIPE2210953 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
213 01.07.2020 11:00 SEMA2703968 CT - Ostalo 30.06.2020 22.06.2020
214 01.07.2020 10:00 LEGV3112955 CT - Ostalo 27.02.2020 01.01.1970
215 01.07.2020 10:00 MUCE2908959 CT - Ostalo 13.04.2020 23.03.2020
216 01.07.2020 10:00 NIDU1710960 CT - Ostalo 28.05.2020 21.05.2020
217 01.07.2020 10:00 ANKR2911945 CT - Ostalo 02.06.2020 01.06.2020
218 01.07.2020 10:00 IZGL1901964 CT - Ostalo 11.06.2020 01.01.1970
219 01.07.2020 09:30 LUNE2508966 CT - Ostalo 24.06.2020 18.06.2020
220 01.07.2020 08:30 IBSU1502953 CT - Glava 29.06.2020 19.06.2020
221 01.07.2020 08:00 IVBU0601957 CT - Ostalo 20.04.2020 01.01.1970
222 01.07.2020 08:00 IVBU0601957 CT - Ostalo 20.04.2020 13.04.2020
223 01.07.2020 08:00 MEKU0103961 CT - Kičma 20.04.2020 30.03.2020
224 01.07.2020 08:00 NEUZ0105954 CT - Kičma 20.05.2020 01.01.1970
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2020 13:40 BEFE2403952 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
2 30.06.2020 13:40 DEGO1507983 MRI - Magnetna rezonansa 11.11.2019 01.01.1970
3 30.06.2020 13:15 RATU0804958 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
4 30.06.2020 13:15 ALSA2110000 MRI - Magnetna rezonansa 06.01.2020 01.01.1970
5 30.06.2020 13:00 MUFO0706973 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
6 30.06.2020 11:10 ZIMU0405970 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
7 30.06.2020 11:10 ZIMU0405970 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
8 30.06.2020 10:00 RAIS0305962 CT - Ostalo 27.02.2020 20.02.2020
9 30.06.2020 10:00 BETE0510955 CT - Ostalo 30.04.2020 24.04.2020
10 30.06.2020 10:00 MIGO2507956 CT - Ostalo 08.05.2020 16.03.2020
11 30.06.2020 10:00 HUSP1101964 CT - Ostalo 22.05.2020 19.05.2020
12 30.06.2020 10:00 ANJU2103945 CT - Ostalo 09.06.2020 05.06.2020
13 30.06.2020 10:00 SEBO1103959 CT - Ostalo 19.06.2020 05.06.2020
14 30.06.2020 08:00 FAJO1307965 CT - Kičma 31.12.2019 01.01.1970
15 30.06.2020 08:00 JATA2405001 CT - Kičma 31.12.2019 01.01.1970
16 30.06.2020 08:00 SAHA1808962 CT - Kičma 07.01.2020 01.01.1970
17 30.06.2020 08:00 ESPI2603961 CT - Kičma 07.01.2020 01.01.1970
18 30.06.2020 08:00 EDSE1903970 CT - Kičma 09.01.2020 01.01.1970
19 30.06.2020 08:00 DZTR0101951 CT - Glava 19.06.2020 18.06.2020
20 30.06.2020 08:00 SEBE2511946 CT - Glava 19.06.2020 16.06.2020
21 29.06.2020 13:15 SEEF1611967 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
22 29.06.2020 11:05 SAKO1508967 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
23 29.06.2020 10:30 DZMU0602983 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
24 29.06.2020 10:00 ABBE0102943 CT - Ostalo 20.05.2020 19.05.2020
25 29.06.2020 10:00 ZIAL1206966 CT - Ostalo 20.05.2020 15.05.2020
26 29.06.2020 10:00 AISL2102959 CT - Ostalo 28.05.2020 26.05.2020
27 29.06.2020 10:00 MUCU1204968 CT - Ostalo 03.06.2020 02.06.2020
28 29.06.2020 10:00 MUOR0210963 CT - Ostalo 05.06.2020 03.06.2020
29 29.06.2020 10:00 SEBE2712959 CT - Ostalo 15.06.2020 10.06.2020
30 29.06.2020 08:30 TESI1504950 CT - Kičma 31.12.2019 01.01.1970
31 29.06.2020 08:00 ZEMA3004956 CT - Kičma 31.12.2019 01.01.1970
32 29.06.2020 08:00 IBKR0901950 CT - Kičma 31.12.2019 01.01.1970
33 29.06.2020 08:00 AMDL2707988 CT - Kičma 31.12.2019 01.01.1970
34 29.06.2020 08:00 FAZA1101957 CT - Kičma 05.05.2020 01.01.1970
35 29.06.2020 08:00 GOAN0702956 CT - Glava 19.06.2020 09.06.2020
36 29.06.2020 08:00 SEHU2102955 CT - Glava 19.06.2020 18.06.2020
37 26.06.2020 13:20 SABA3004986 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
38 26.06.2020 13:15 SAHA2807977 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
39 26.06.2020 13:15 MUBU2201974 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
40 26.06.2020 13:00 KAME2410980 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
41 26.06.2020 12:25 RADA0303935 CT - Ostalo 30.12.2019 01.01.1970
42 26.06.2020 12:25 MUDI0105949 CT - Kičma 30.12.2019 01.01.1970
43 26.06.2020 12:15 SAZU1009975 CT - Kičma 30.12.2019 01.01.1970
44 26.06.2020 12:15 NEZA1305976 CT - Kičma 30.12.2019 01.01.1970
45 26.06.2020 10:45 EMHU2710975 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
46 26.06.2020 10:00 SASU1507953 CT - Kičma 11.05.2020 04.05.2020
47 26.06.2020 10:00 BEHU0401978 CT - Ostalo 12.05.2020 06.05.2020
48 26.06.2020 10:00 MIHR1504950 CT - Ostalo 20.05.2020 03.03.2020
49 26.06.2020 10:00 HITU1506956 CT - Ostalo 28.05.2020 27.02.2020
50 26.06.2020 10:00 ESKA1510965 CT - Ostalo 17.06.2020 29.05.2020
51 26.06.2020 08:30 HABE1809952 CT - Kičma 14.01.2020 01.01.1970
52 26.06.2020 08:00 UMKA2502945 CT - Glava 15.06.2020 12.06.2020
53 26.06.2020 08:00 BESK1404982 CT - Kičma 19.06.2020 18.06.2020
54 26.06.2020 08:00 ZLPR2105946 CT - Glava 19.06.2020 15.06.2020
55 25.06.2020 15:10 BEHA0504975 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
56 25.06.2020 14:40 ALPR2003954 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
57 25.06.2020 14:40 ALPR2003954 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
58 25.06.2020 14:40 SEKR3001956 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
59 25.06.2020 14:40 SEKR3001956 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
60 25.06.2020 14:30 HAOR0105979 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
61 25.06.2020 14:05 VEKA2908954 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
62 25.06.2020 14:05 ZEDE0112957 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
63 25.06.2020 14:05 ZEDE0112957 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
64 25.06.2020 14:00 DEAS0206946 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
65 25.06.2020 14:00 DEAS0206946 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
66 25.06.2020 13:20 ADPO2607998 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
67 25.06.2020 13:15 TAKA0407977 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
68 25.06.2020 13:15 MEME0105959 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
69 25.06.2020 12:25 LUDE0410943 CT - Kičma 30.12.2019 01.01.1970
70 25.06.2020 10:00 SASA2904957 CT - Ostalo 22.05.2020 19.05.2020
71 25.06.2020 10:00 NIKU2711961 CT - Ostalo 22.05.2020 03.03.2020
72 25.06.2020 10:00 ESME0506950 CT - Ostalo 28.05.2020 01.01.1970
73 25.06.2020 10:00 MIMA1004967 CT - Ostalo 05.06.2020 04.06.2020
74 25.06.2020 10:00 SEHI1001944 CT - Ostalo 09.06.2020 01.01.1970
75 25.06.2020 08:20 NIFA2911963 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
76 25.06.2020 08:00 RANU2507953 CT - Kičma 27.12.2019 01.01.1970
77 25.06.2020 08:00 ASBO3004969 CT - Kičma 27.12.2019 01.01.1970
78 25.06.2020 08:00 SEPO2411963 CT - Kičma 27.12.2019 01.01.1970
79 25.06.2020 08:00 ENME1907962 CT - Kičma 11.05.2020 08.05.2020
80 25.06.2020 08:00 FIDJ1102947 CT - Glava 17.06.2020 11.06.2020
81 25.06.2020 08:00 FIDJ1102947 CT - Glava 17.06.2020 11.06.2020
82 25.06.2020 08:00 RACO1509958 CT - Glava 19.06.2020 16.06.2020
83 24.06.2020 17:00 SIBE1409960 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
84 24.06.2020 17:00 SIBE1409960 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
85 24.06.2020 16:30 ALMA1702989 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
86 24.06.2020 14:40 MAMA0202942 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
87 24.06.2020 14:40 MAMA0202942 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
88 24.06.2020 13:25 AIAV2806987 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
89 24.06.2020 13:20 EDBI0701964 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
90 24.06.2020 13:20 ARTU3004991 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
91 24.06.2020 13:10 ENSE1710964 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
92 24.06.2020 13:10 ENSE1710964 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
93 24.06.2020 13:05 REMA2705948 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
94 24.06.2020 13:05 REMA2705948 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
95 24.06.2020 11:25 MAMU0608961 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
96 24.06.2020 11:00 EDMU1106987 MRI - Magnetna rezonansa 23.09.2019 01.01.1970
97 24.06.2020 10:00 ILCO3103999 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
98 24.06.2020 10:00 JAVI0901955 CT - Ostalo 06.03.2020 03.03.2020
99 24.06.2020 10:00 JAHA2703960 CT - Ostalo 12.05.2020 01.01.1970
100 24.06.2020 10:00 PEKU1302949 CT - Ostalo 28.05.2020 01.01.1970
101 24.06.2020 10:00 ANDO2812194 CT - Ostalo 05.06.2020 01.01.1970
102 24.06.2020 10:00 FASO2009945 CT - Ostalo 09.06.2020 04.06.2020
103 24.06.2020 09:35 AJIM0104999 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
104 24.06.2020 09:10 RESI2807957 CT - Kičma 26.12.2019 01.01.1970
105 24.06.2020 08:15 EDHA1903999 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
106 24.06.2020 08:00 SESM1808963 CT - Kičma 27.12.2019 01.01.1970
107 24.06.2020 08:00 SEKA2911962 CT - Kičma 27.12.2019 01.01.1970
108 24.06.2020 08:00 HAMA0104956 CT - Kičma 27.12.2019 01.01.1970
109 24.06.2020 08:00 RAHU0205959 CT - Kičma 20.05.2020 01.01.1970
110 24.06.2020 08:00 ADME2909933 CT - Glava 15.06.2020 12.06.2020
111 24.06.2020 08:00 NESI1808967 CT - Glava 15.06.2020 11.06.2020
112 24.06.2020 08:00 EDCA0201938 CT - Glava 17.06.2020 03.06.2020
113 24.06.2020 08:00 MEHA1602971 CT - Kičma 17.06.2020 01.01.1970
114 23.06.2020 13:05 EMHA0303984 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
115 23.06.2020 12:10 SAPU1309954 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
116 23.06.2020 12:10 HATA0306966 MRI - Magnetna rezonansa 12.09.2019 01.01.1970
117 23.06.2020 11:20 ESSK0302964 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
118 23.06.2020 10:00 SAKA0102954 CT - Ostalo 03.06.2020 29.05.2020
119 23.06.2020 10:00 SERA0904944 CT - Ostalo 03.06.2020 01.06.2020
120 23.06.2020 10:00 FUKR1403953 CT - Ostalo 05.06.2020 28.04.2020
121 23.06.2020 10:00 ABKA2908952 CT - Ostalo 09.06.2020 03.06.2020
122 23.06.2020 10:00 MABL0806954 CT - Ostalo 10.06.2020 08.06.2020
123 23.06.2020 09:20 VEVO0709951 CT - Kičma 26.12.2019 01.01.1970
124 23.06.2020 09:10 PAOM2707968 CT - Kičma 26.12.2019 01.01.1970
125 23.06.2020 08:20 NEBA1311964 CT - Kičma 25.12.2019 01.01.1970
126 23.06.2020 08:15 FANE1204955 CT - Kičma 25.12.2019 01.01.1970
127 23.06.2020 08:00 NADO2507950 CT - Kičma 20.05.2020 12.05.2020
128 23.06.2020 08:00 SAKO0404002 CT - Glava 15.06.2020 01.01.1970
129 23.06.2020 08:00 DEMU2910963 CT - Glava 15.06.2020 09.06.2020
130 23.06.2020 08:00 HAPA3007938 CT - Glava 17.06.2020 01.01.1970
131 23.06.2020 08:00 SAZU1205989 CT - Kičma 17.06.2020 12.06.2020
132 22.06.2020 14:05 RAKO2602958 MRI - Magnetna rezonansa 18.11.2019 01.01.1970
133 22.06.2020 13:35 ESSE3010952 CT - Kičma 19.12.2019 01.01.1970
134 22.06.2020 13:25 ERPE0807994 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
135 22.06.2020 12:15 INMU1812968 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
136 22.06.2020 10:45 HERU0104958 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
137 22.06.2020 10:00 JADI2311945 CT - Ostalo 02.06.2020 09.03.2020
138 22.06.2020 10:00 MIPE1903959 CT - Ostalo 02.06.2020 29.05.2020
139 22.06.2020 10:00 MIMI1609959 CT - Ostalo 05.06.2020 19.05.2020
140 22.06.2020 10:00 ANCA1004945 CT - Ostalo 05.06.2020 04.06.2020
141 22.06.2020 10:00 SADE2502958 CT - Ostalo 15.06.2020 10.06.2020
142 22.06.2020 08:30 ELCU2907972 CT - Kičma 19.12.2019 01.01.1970
143 22.06.2020 08:00 NEJA2203964 CT - Kičma 19.12.2019 01.01.1970
144 22.06.2020 08:00 AMJU0208984 CT - Kičma 19.12.2019 01.01.1970
145 22.06.2020 08:00 ZDRA3008960 CT - Glava 11.06.2020 08.06.2020
146 22.06.2020 08:00 HAHU1207974 CT - Glava 17.06.2020 12.06.2020
147 19.06.2020 15:00 RUCE2009940 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
148 19.06.2020 13:20 MIBU3103981 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
149 19.06.2020 13:00 ILDU1310995 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
150 19.06.2020 12:20 IBMU0803959 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
151 19.06.2020 12:20 IBMU0803959 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
152 19.06.2020 12:20 AISI1612955 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
153 19.06.2020 11:30 MUSI2506965 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
154 19.06.2020 10:00 AMMA2708982 CT - Ostalo 28.05.2020 20.05.2020
155 19.06.2020 10:00 MEME1605970 CT - Ostalo 28.05.2020 20.05.2020
156 19.06.2020 10:00 RASE2708942 CT - Ostalo 05.06.2020 04.06.2020
157 19.06.2020 10:00 STTO0805955 CT - Ostalo 15.06.2020 08.06.2020
158 19.06.2020 08:30 SEKO0102963 CT - Kičma 18.12.2019 01.01.1970
159 19.06.2020 08:30 AZSI0905960 CT - Kičma 24.12.2019 01.01.1970
160 19.06.2020 08:00 MEGO2808982 CT - Kičma 17.12.2019 01.01.1970
161 19.06.2020 08:00 SEFE2804962 CT - Kičma 17.12.2019 01.01.1970
162 19.06.2020 08:00 FAHO0406951 CT - Ostalo 09.06.2020 05.06.2020
163 19.06.2020 08:00 SEOS1201945 CT - Glava 09.06.2020 01.01.1970
164 19.06.2020 08:00 VEMA2109955 CT - Glava 11.06.2020 01.01.1970
165 19.06.2020 08:00 SUKO2609950 CT - Glava 17.06.2020 12.06.2020
166 18.06.2020 14:20 ZAPA1204997 MRI - Magnetna rezonansa 18.11.2019 01.01.1970
167 18.06.2020 13:55 SEJA1507960 MRI - Magnetna rezonansa 18.11.2019 01.01.1970
168 18.06.2020 13:55 ESDZ1709960 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
169 18.06.2020 12:20 SESA2409969 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
170 18.06.2020 10:00 NECE3108968 CT - Ostalo 26.05.2020 21.05.2020
171 18.06.2020 10:00 DAGA1303987 CT - Ostalo 01.06.2020 27.05.2020
172 18.06.2020 10:00 SAKR1303695 CT - Ostalo 03.06.2020 01.06.2020
173 18.06.2020 10:00 MIKA1006966 CT - Ostalo 05.06.2020 02.06.2020
174 18.06.2020 10:00 ENKA2204966 CT - Ostalo 11.06.2020 03.06.2020
175 18.06.2020 08:45 NIME1801973 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
176 18.06.2020 08:30 RAMU2311965 MRI - Magnetna rezonansa 08.01.2020 01.01.1970
177 18.06.2020 08:10 HACE0608979 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
178 18.06.2020 08:10 HACE0608979 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
179 18.06.2020 08:00 CASK1804969 CT - Kičma 16.12.2019 01.01.1970
180 18.06.2020 08:00 METU1009940 CT - Kičma 17.12.2019 01.01.1970
181 18.06.2020 08:00 DZSE1002969 CT - Kičma 17.12.2019 01.01.1970
182 18.06.2020 08:00 ELAL1002980 CT - Kičma 17.12.2019 01.01.1970
183 18.06.2020 08:00 MIDU0710953 CT - Glava 05.06.2020 01.06.2020
184 18.06.2020 08:00 MEBU0703965 CT - Kičma 11.06.2020 01.01.1970
185 18.06.2020 08:00 SADE0705971 CT - Glava 11.06.2020 10.06.2020
186 18.06.2020 08:00 MIOM0201957 CT - Ostalo 15.06.2020 11.06.2020
187 18.06.2020 07:55 RASK1308943 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
188 18.06.2020 07:55 RASK1308943 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
189 18.06.2020 07:50 TUHA1205950 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
190 18.06.2020 07:50 TUHA1205950 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
191 17.06.2020 17:30 ANSK0412987 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
192 17.06.2020 17:30 ANSK0412987 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
193 17.06.2020 14:55 MISK2906964 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
194 17.06.2020 14:30 KEAB1411984 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
195 17.06.2020 14:30 KEAB1411984 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
196 17.06.2020 14:00 NESK0808001 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
197 17.06.2020 13:20 SECE2607949 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
198 17.06.2020 13:10 AIFE2105972 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
199 17.06.2020 13:10 AIFE2105972 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
200 17.06.2020 13:10 SEMU0910968 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
201 17.06.2020 13:10 SEMU0910968 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
202 17.06.2020 12:20 UMSA0112953 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
203 17.06.2020 11:35 HABE2909979 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
204 17.06.2020 10:35 INOR0610964 MRI - Magnetna rezonansa 23.09.2019 01.01.1970
205 17.06.2020 10:30 SUHA0808961 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
206 17.06.2020 10:25 FACU2411965 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
207 17.06.2020 10:00 NITA2109964 CT - Ostalo 25.03.2020 27.02.2020
208 17.06.2020 10:00 HADZ2402950 CT - Ostalo 12.05.2020 08.05.2020
209 17.06.2020 10:00 FICE3108945 CT - Ostalo 20.05.2020 13.03.2020
210 17.06.2020 10:00 EMPO2709965 CT - Ostalo 22.05.2020 20.05.2020
211 17.06.2020 10:00 ZLHE1809949 CT - Ostalo 02.06.2020 01.01.1970
212 17.06.2020 08:45 EDHU1706970 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
213 17.06.2020 08:30 SAGA1003964 CT - Kičma 14.01.2020 01.01.1970
214 17.06.2020 08:00 MEDE1308955 CT - Kičma 12.12.2019 01.01.1970
215 17.06.2020 08:00 RAZI0511955 CT - Kičma 13.12.2019 01.01.1970
216 17.06.2020 08:00 ZIHA2904961 CT - Kičma 16.12.2019 01.01.1970
217 17.06.2020 08:00 HIIB1001968 CT - Glava 05.06.2020 01.06.2020
218 17.06.2020 08:00 METO2107001 CT - Glava 10.06.2020 09.06.2020
219 17.06.2020 08:00 ZEDU0508964 CT - Glava 15.06.2020 11.06.2020
220 17.06.2020 08:00 MUBU2201974 CT - Glava 30.06.2020 26.06.2020
221 16.06.2020 14:40 VUMA0302966 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
222 16.06.2020 13:35 ZAVA2503956 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
223 16.06.2020 13:20 SAMO1612964 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2019 01.01.1970
224 16.06.2020 12:05 MUFA1110945 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
225 16.06.2020 11:00 IBNE0404964 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
226 16.06.2020 10:40 MISA2902964 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
227 16.06.2020 10:40 HIKA0112967 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
228 16.06.2020 10:30 AMHU2504969 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
229 16.06.2020 10:00 DISO1711958 CT - Ostalo 12.03.2020 11.03.2020
230 16.06.2020 10:00 ISKO3105946 CT - Ostalo 24.04.2020 23.04.2020
231 16.06.2020 10:00 ADZE1309975 CT - Ostalo 13.05.2020 01.01.1970
232 16.06.2020 10:00 ADZE1309975 CT - Ostalo 13.05.2020 11.05.2020
233 16.06.2020 10:00 ZIAL1308965 CT - Ostalo 26.05.2020 22.05.2020
234 16.06.2020 08:30 SAVU0606960 CT - Kičma 12.12.2019 01.01.1970
235 16.06.2020 08:00 REBA2106991 CT - Kičma 12.12.2019 01.01.1970
236 16.06.2020 08:00 NEAL0506975 CT - Kičma 12.12.2019 01.01.1970
237 16.06.2020 08:00 ZAHA1812974 CT - Kičma 12.12.2019 01.01.1970
238 16.06.2020 08:00 SEAL0202953 CT - Kičma 26.05.2020 05.03.2020
239 16.06.2020 08:00 BABA3009959 CT - Glava 05.06.2020 19.02.2020
240 16.06.2020 08:00 FLMU2011964 CT - Glava 11.06.2020 01.01.1970
241 16.06.2020 08:00 EDVI1806959 CT - Glava 15.06.2020 01.01.1970
242 15.06.2020 13:05 MEBO0606956 CT - Kičma 10.12.2019 01.01.1970
243 15.06.2020 12:55 SAHA2410975 CT - Kičma 10.12.2019 01.01.1970
244 15.06.2020 12:55 EVTO1810981 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2019 01.01.1970
245 15.06.2020 11:50 HAOM0903959 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
246 15.06.2020 11:50 ZAAR2709966 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
247 15.06.2020 11:30 IBHA0101965 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
248 15.06.2020 10:30 VESA2911966 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
249 15.06.2020 10:25 SABE2806950 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
250 15.06.2020 10:00 NECE0401979 CT - Ostalo 20.04.2020 28.02.2020
251 15.06.2020 10:00 FAKO2311949 CT - Ostalo 14.05.2020 12.05.2020
252 15.06.2020 10:00 MIIM2408954 CT - Ostalo 22.05.2020 01.01.1970
253 15.06.2020 10:00 MAKI0212945 CT - Ostalo 22.05.2020 01.01.1970
254 15.06.2020 10:00 JOSI0501937 CT - Ostalo 09.06.2020 01.01.1970
255 15.06.2020 08:50 BECO1806981 CT - Kičma 10.12.2019 01.01.1970
256 15.06.2020 08:00 SEKA1106943 CT - Kičma 19.12.2019 01.01.1970
257 15.06.2020 08:00 MEKA1504940 CT - Glava 11.06.2020 09.06.2020
258 12.06.2020 19:30 HAHA0411978 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
259 12.06.2020 19:30 HAHA0411978 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
260 12.06.2020 12:45 RELE0111970 MRI - Magnetna rezonansa 22.10.2019 01.01.1970
261 12.06.2020 12:15 IVZO0801977 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
262 12.06.2020 11:50 MUJA0403960 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
263 12.06.2020 10:45 RADE0802969 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
264 12.06.2020 10:00 HADU1108959 CT - Ostalo 02.04.2020 30.03.2020
265 12.06.2020 10:00 HIKO0707970 CT - Ostalo 04.05.2020 30.04.2020
266 12.06.2020 10:00 HABA1502953 CT - Ostalo 22.05.2020 05.03.2020
267 12.06.2020 10:00 LEGA0803948 CT - Ostalo 03.06.2020 02.06.2020
268 12.06.2020 10:00 SAAB1711972 CT - Ostalo 09.06.2020 29.05.2020
269 12.06.2020 09:00 SAKO2606947 CT - Kičma 03.06.2020 01.01.1970
270 12.06.2020 08:30 IFHA2701948 CT - Kičma 09.12.2019 01.01.1970
271 12.06.2020 08:30 BEMU2209971 CT - Kičma 09.12.2019 01.01.1970
272 12.06.2020 08:00 RASI1802961 CT - Kičma 06.12.2019 01.01.1970
273 12.06.2020 08:00 SEVE2907950 CT - Kičma 09.12.2019 01.01.1970
274 12.06.2020 08:00 BOAN1111958 CT - Ostalo 22.05.2020 19.05.2020
275 12.06.2020 08:00 NACO2310949 CT - Glava 03.06.2020 01.06.2020
276 12.06.2020 08:00 VABU2101946 CT - Glava 09.06.2020 01.01.1970
277 11.06.2020 13:20 HANE0101969 MRI - Magnetna rezonansa 30.12.2019 01.01.1970
278 11.06.2020 13:20 HANE0101969 MRI - Magnetna rezonansa 30.12.2019 01.01.1970
279 11.06.2020 12:50 HAME2102964 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2019 01.01.1970
280 11.06.2020 12:15 SEKE2506961 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
281 11.06.2020 12:10 IFKR1405969 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
282 11.06.2020 11:50 SEMU2503983 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
283 11.06.2020 11:40 AZMU2908961 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
284 11.06.2020 11:40 MIMU2606962 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
285 11.06.2020 11:40 MIMU2606962 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
286 11.06.2020 11:40 MUSK2903953 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
287 11.06.2020 11:40 MUSK2903953 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
288 11.06.2020 11:00 MABA1608980 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
289 11.06.2020 11:00 MABA1608980 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
290 11.06.2020 10:00 EDDA2003983 CT - Ostalo 30.04.2020 29.04.2020
291 11.06.2020 08:30 SEHA1012962 MRI - Magnetna rezonansa 08.01.2020 01.01.1970
292 11.06.2020 08:20 SETUXXXXXXX MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
293 11.06.2020 08:10 MUPO2112945 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
294 11.06.2020 08:10 MUPO2112945 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
295 11.06.2020 08:10 ZEZE0611949 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
296 11.06.2020 08:00 FABE0407955 CT - Kičma 05.12.2019 01.01.1970
297 11.06.2020 08:00 ALHR0409938 CT - Kičma 05.12.2019 01.01.1970
298 11.06.2020 08:00 SASK0110961 CT - Kičma 09.12.2019 01.01.1970
299 11.06.2020 08:00 ANMU1710986 CT - Glava 05.06.2020 01.06.2020
300 11.06.2020 08:00 ADMU3006984 CT - Glava 09.06.2020 02.06.2020
301 11.06.2020 08:00 AISA0510956 CT - Kičma 09.06.2020 01.01.1970
302 11.06.2020 08:00 DZKA0401958 CT - Glava 09.06.2020 05.06.2020
303 11.06.2020 08:00 EMKO2311974 CT - Kičma 09.06.2020 05.06.2020
304 10.06.2020 14:35 AJHE1504980 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
305 10.06.2020 14:35 AJHE1504980 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
306 10.06.2020 14:00 HAHA2004951 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
307 10.06.2020 13:55 ALLI1211985 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
308 10.06.2020 13:35 AMLE0110977 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
309 10.06.2020 13:30 ZIHA2309951 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
310 10.06.2020 13:25 SABE3001000 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
311 10.06.2020 12:15 MUBE2011966 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
312 10.06.2020 11:50 MIDU0208966 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
313 10.06.2020 10:30 FUDU1011955 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
314 10.06.2020 10:00 MANI2708944 CT - Ostalo 30.04.2020 22.04.2020
315 10.06.2020 10:00 EMBA0101945 CT - Ostalo 22.05.2020 19.05.2020
316 10.06.2020 09:55 FEDE2602952 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
317 10.06.2020 08:25 EMSA2011956 MRI - Magnetna rezonansa 31.12.2019 01.01.1970
318 10.06.2020 08:15 ZDLU2202959 MRI - Magnetna rezonansa 08.01.2020 01.01.1970
319 10.06.2020 08:15 IBAG1705955 MRI - Magnetna rezonansa 08.01.2020 01.01.1970
320 10.06.2020 08:15 ZDIV0505956 MRI - Magnetna rezonansa 08.01.2020 01.01.1970
321 10.06.2020 08:00 HAHU0502952 CT - Kičma 04.12.2019 01.01.1970
322 10.06.2020 08:00 RAKR2506970 CT - Kičma 05.12.2019 01.01.1970
323 10.06.2020 08:00 AHFE0506984 CT - Glava 28.05.2020 21.05.2020
324 10.06.2020 08:00 ANBO0903955 CT - Glava 05.06.2020 28.05.2020
325 10.06.2020 08:00 ALSA2110000 CT - Glava 05.06.2020 02.06.2020
326 09.06.2020 13:00 ZLCE0712978 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
327 09.06.2020 12:10 NUBU1606954 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
328 09.06.2020 11:50 SAKO0109961 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
329 09.06.2020 11:05 AITO2610997 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
330 09.06.2020 10:00 REOM3003955 CT - Ostalo 07.04.2020 01.04.2020
331 09.06.2020 10:00 BRBA0512957 CT - Ostalo 21.04.2020 16.04.2020
332 09.06.2020 10:00 MIBA0103972 CT - Ostalo 14.05.2020 08.05.2020
333 09.06.2020 10:00 NADZ2210953 CT - Ostalo 01.06.2020 05.05.2020
334 09.06.2020 10:00 SAHA1209958 CT - Ostalo 02.06.2020 01.01.1970
335 09.06.2020 08:30 HIBR1103960 CT - Glava 03.06.2020 19.03.2020
336 09.06.2020 08:20 SEME1912984 MRI - Magnetna rezonansa 08.01.2020 01.01.1970
337 09.06.2020 08:00 MAGR2711939 CT - Kičma 03.12.2019 01.01.1970
338 09.06.2020 08:00 MUSA0805972 CT - Kičma 03.12.2019 01.01.1970
339 09.06.2020 08:00 REKA1601966 CT - Kičma 03.12.2019 01.01.1970
340 09.06.2020 08:00 JASE2602969 CT - Kičma 03.12.2019 01.01.1970
341 09.06.2020 08:00 MAUD1010958 CT - Kičma 14.01.2020 01.01.1970
342 09.06.2020 08:00 HABI0504956 CT - Glava 05.06.2020 02.06.2020
343 08.06.2020 13:00 MUBA0802974 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
344 08.06.2020 12:10 HIHA1006942 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
345 08.06.2020 10:15 ANJU2904960 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
346 08.06.2020 10:00 ABAG1204954 CT - Kičma 03.12.2019 01.01.1970
347 08.06.2020 10:00 SAHU2108973 CT - Ostalo 07.04.2020 06.04.2020
348 08.06.2020 10:00 MUOM1312977 CT - Ostalo 24.04.2020 09.04.2020
349 08.06.2020 10:00 HADZ1307941 CT - Ostalo 20.05.2020 01.01.1970
350 08.06.2020 10:00 SESE0101963 CT - Ostalo 26.05.2020 21.05.2020
351 08.06.2020 08:00 SAMU3007952 CT - Kičma 03.12.2019 01.01.1970
352 08.06.2020 08:00 FEKU1502943 CT - Kičma 03.12.2019 01.01.1970
353 08.06.2020 08:00 HEME1806968 CT - Kičma 03.12.2019 01.01.1970
354 08.06.2020 08:00 ALAL0711972 CT - Kičma 20.05.2020 01.01.1970
355 08.06.2020 08:00 MIKU1905957 CT - Glava 28.05.2020 13.02.2020
356 08.06.2020 08:00 SESE1501978 CT - Glava 05.06.2020 03.06.2020
357 05.06.2020 13:30 FIIS1006969 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
358 05.06.2020 13:00 NIGO0405954 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
359 05.06.2020 12:30 SAIB2908963 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
360 05.06.2020 12:00 NIMA0906958 MRI - Magnetna rezonansa 15.08.2019 01.01.1970
361 05.06.2020 12:00 VEDU2405955 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
362 05.06.2020 10:00 BEDO1305958 CT - Ostalo 11.03.2020 09.03.2020
363 05.06.2020 10:00 OSDV0109944 CT - Ostalo 08.05.2020 01.01.1970
364 05.06.2020 10:00 MADU1511952 CT - Ostalo 01.06.2020 27.02.2020
365 05.06.2020 08:00 HACE0511948 CT - Kičma 03.12.2019 01.01.1970
366 05.06.2020 08:00 ELSE1412966 CT - Kičma 30.04.2020 22.04.2020
367 05.06.2020 08:00 RISA1201953 CT - Ostalo 22.05.2020 19.05.2020
368 04.06.2020 19:30 HABR1001952 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
369 04.06.2020 19:30 HABR1001952 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
370 04.06.2020 18:00 USHU1109001 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
371 04.06.2020 15:05 AMKA2906958 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
372 04.06.2020 14:15 ANSK2301974 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2019 01.01.1970
373 04.06.2020 13:35 DIJU2704976 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2019 01.01.1970
374 04.06.2020 13:35 DIJU2704976 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2019 01.01.1970
375 04.06.2020 13:35 FEBE0203951 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
376 04.06.2020 13:35 FEBE0203951 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
377 04.06.2020 13:00 ELFE1907981 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
378 04.06.2020 12:10 IZHA1505967 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
379 04.06.2020 12:00 SECA1305958 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
380 04.06.2020 11:55 SEHU1907963 MRI - Magnetna rezonansa 15.08.2019 01.01.1970
381 04.06.2020 11:00 USHU1109001 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
382 04.06.2020 11:00 USHU1109001 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
383 04.06.2020 10:25 ADSI0504977 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
384 04.06.2020 10:10 AZSA1405998 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
385 04.06.2020 10:00 ADHE1410957 CT - Ostalo 10.03.2020 05.03.2020
386 04.06.2020 10:00 IZZI0204975 CT - Ostalo 24.03.2020 26.02.2020
387 04.06.2020 10:00 HADZ2812956 CT - Ostalo 05.05.2020 28.04.2020
388 04.06.2020 10:00 OSGL0610951 CT - Ostalo 22.05.2020 18.05.2020
389 04.06.2020 09:05 REHA0904953 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
390 04.06.2020 08:35 AMKA2906958 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
391 04.06.2020 08:30 MISU0505971 CT - Glava 02.06.2020 01.01.1970
392 04.06.2020 08:00 SEOM0301963 CT - Kičma 28.11.2019 01.01.1970
393 04.06.2020 08:00 INKO1206968 CT - Kičma 28.11.2019 01.01.1970
394 04.06.2020 08:00 FASU1704952 CT - Kičma 30.04.2020 01.01.1970
395 04.06.2020 08:00 SUIV3011972 CT - Ostalo 22.05.2020 27.02.2020
396 03.06.2020 18:15 FAMA2205959 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
397 03.06.2020 18:00 FAMA2205959 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
398 03.06.2020 15:00 JAAD0407961 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
399 03.06.2020 14:40 IVBA2905952 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
400 03.06.2020 14:40 IVBA2905952 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
401 03.06.2020 14:35 DZAV3011987 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
402 03.06.2020 14:20 ADMA1308973 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2019 01.01.1970
403 03.06.2020 14:20 ADMA1308973 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2019 01.01.1970
404 03.06.2020 13:30 HADE2806964 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
405 03.06.2020 13:10 AMTA0811983 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
406 03.06.2020 12:00 STBA1204963 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
407 03.06.2020 12:00 BEBE0605973 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
408 03.06.2020 12:00 ERAL1110983 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
409 03.06.2020 11:55 SAJU3003980 MRI - Magnetna rezonansa 15.08.2019 01.01.1970
410 03.06.2020 10:15 SAAR2609952 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
411 03.06.2020 10:00 JAAD0407961 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
412 03.06.2020 10:00 REDZ1408970 CT - Ostalo 03.03.2020 13.02.2020
413 03.06.2020 10:00 MECA1009952 CT - Ostalo 31.03.2020 30.03.2020
414 03.06.2020 10:00 NEKA1701958 CT - Ostalo 13.05.2020 11.05.2020
415 03.06.2020 10:00 NOHR0203978 CT - Ostalo 14.05.2020 11.05.2020
416 03.06.2020 08:30 REOD1305954 CT - Kičma 27.11.2019 01.01.1970
417 03.06.2020 08:00 IVMR1704957 CT - Kičma 27.11.2019 01.01.1970
418 03.06.2020 08:00 FACA2210960 CT - Kičma 27.11.2019 01.01.1970
419 03.06.2020 08:00 NIAL2201984 CT - Kičma 28.11.2019 01.01.1970
420 03.06.2020 08:00 NIUZ0307967 CT - Kičma 30.04.2020 21.04.2020
421 02.06.2020 13:20 SAZA2506981 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
422 02.06.2020 13:00 KACI0711948 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
423 02.06.2020 12:10 BEOD2003957 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
424 02.06.2020 11:55 ASCA1406985 MRI - Magnetna rezonansa 15.08.2019 01.01.1970
425 02.06.2020 10:00 MUDE0801950 CT - Ostalo 20.01.2020 01.01.1970
426 02.06.2020 10:00 MUDE0801950 CT - Ostalo 20.01.2020 01.01.1970
427 02.06.2020 10:00 MEAR1001943 CT - Ostalo 10.03.2020 09.03.2020
428 02.06.2020 10:00 SALE0910956 CT - Ostalo 23.04.2020 22.04.2020
429 02.06.2020 08:00 SETO0106968 CT - Kičma 27.11.2019 01.01.1970
430 02.06.2020 08:00 MIUZ1507961 CT - Kičma 27.11.2019 01.01.1970
431 02.06.2020 08:00 RIME1104952 CT - Kičma 27.11.2019 01.01.1970
432 02.06.2020 08:00 SAPO1001986 CT - Kičma 27.11.2019 01.01.1970
433 02.06.2020 08:00 ASSO2809948 CT - Kičma 10.03.2020 09.03.2020
434 02.06.2020 08:00 SEHA1006954 CT - Glava 23.04.2020 22.04.2020
435 01.06.2020 13:00 ZISI2507996 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
436 01.06.2020 12:10 EDDU3011982 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
437 01.06.2020 12:00 ELMU2601973 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
438 01.06.2020 11:50 EDPO1105957 MRI - Magnetna rezonansa 15.08.2019 01.01.1970
439 01.06.2020 10:00 ISBE2807963 CT - Ostalo 22.01.2020 01.01.1970
440 01.06.2020 10:00 BRBA0512957 CT - Ostalo 23.03.2020 16.03.2020
441 01.06.2020 10:00 ANZR1010946 CT - Ostalo 30.04.2020 28.04.2020
442 01.06.2020 10:00 SEHI0909963 CT - Ostalo 14.05.2020 12.05.2020
443 01.06.2020 10:00 SAGL2305973 CT - Ostalo 18.05.2020 12.05.2020
444 01.06.2020 10:00 SAZR0311948 CT - Ostalo 20.05.2020 19.05.2020
445 01.06.2020 08:00 MISO0307965 CT - Kičma 27.11.2019 01.01.1970
446 01.06.2020 08:00 AZIM0610978 CT - Kičma 27.11.2019 01.01.1970
447 01.06.2020 08:00 MISI0307953 CT - Kičma 20.05.2020 19.03.2020
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.05.2020 12:15 ELZA0108972 MRI - Magnetna rezonansa 13.08.2019 01.01.1970
2 29.05.2020 12:10 SAZI0403994 CT - Kičma 21.11.2019 01.01.1970
3 29.05.2020 10:00 SAKR3009956 CT - Ostalo 08.01.2020 01.01.1970
4 29.05.2020 10:00 MUKA1503973 CT - Ostalo 27.02.2020 21.02.2020
5 29.05.2020 10:00 MADU1511952 CT - Ostalo 12.05.2020 27.02.2020
6 29.05.2020 10:00 FACI0101948 CT - Ostalo 15.05.2020 14.05.2020
7 29.05.2020 10:00 SEOM2704956 CT - Ostalo 20.05.2020 19.05.2020
8 29.05.2020 10:00 MEGA2309953 CT - Ostalo 22.05.2020 18.05.2020
9 29.05.2020 08:30 SEKO2708962 CT - Kičma 21.11.2019 01.01.1970
10 29.05.2020 08:30 ADKA1201973 CT - Kičma 22.11.2019 01.01.1970
11 29.05.2020 08:30 INMA0111984 CT - Kičma 27.11.2019 01.01.1970
12 29.05.2020 08:00 MUST1507954 CT - Kičma 27.11.2019 01.01.1970
13 29.05.2020 08:00 FIHE1711940 CT - Glava 28.05.2020 27.05.2020
14 28.05.2020 14:25 MUCA0411988 MRI - Magnetna rezonansa 18.11.2019 01.01.1970
15 28.05.2020 14:20 MABR2309977 MRI - Magnetna rezonansa 18.11.2019 01.01.1970
16 28.05.2020 14:15 IVBU0607012 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
17 28.05.2020 13:45 FIHA2801954 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
18 28.05.2020 13:10 REBU2104950 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
19 28.05.2020 12:10 TIZA1209962 CT - Kičma 21.11.2019 01.01.1970
20 28.05.2020 10:00 ASKU2307960 CT - Ostalo 04.05.2020 01.01.1970
21 28.05.2020 10:00 ZETA1212951 CT - Ostalo 15.05.2020 11.05.2020
22 28.05.2020 10:00 EMKA1908959 CT - Ostalo 18.05.2020 15.05.2020
23 28.05.2020 10:00 IBBR2011948 CT - Ostalo 22.05.2020 28.02.2020
24 28.05.2020 08:30 MUHA2911962 CT - Kičma 21.11.2019 01.01.1970
25 28.05.2020 08:00 EDAH0711975 CT - Kičma 21.11.2019 01.01.1970
26 28.05.2020 08:00 ZEVE2907965 CT - Kičma 21.11.2019 01.01.1970
27 28.05.2020 08:00 DUST2908945 CT - Kičma 18.05.2020 15.05.2020
28 28.05.2020 07:35 VIAN1512963 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
29 27.05.2020 16:00 ASMA2307954 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
30 27.05.2020 14:45 VECI2311954 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
31 27.05.2020 14:00 MLRO0204978 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
32 27.05.2020 13:20 MESI1704965 MRI - Magnetna rezonansa 30.12.2019 01.01.1970
33 27.05.2020 13:00 BEHA0701954 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
34 27.05.2020 12:55 HADE2611999 MRI - Magnetna rezonansa 06.01.2020 01.01.1970
35 27.05.2020 12:55 HADE2611999 MRI - Magnetna rezonansa 06.01.2020 01.01.1970
36 27.05.2020 11:00 ZOSL0304960 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
37 27.05.2020 10:30 AZBI0703972 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
38 27.05.2020 10:00 NAPO0203959 CT - Kičma 19.11.2019 01.01.1970
39 27.05.2020 10:00 ELME1403977 CT - Ostalo 03.03.2020 27.02.2020
40 27.05.2020 10:00 MAZO1007960 CT - Ostalo 16.03.2020 10.03.2020
41 27.05.2020 10:00 NIKR1903964 CT - Ostalo 20.04.2020 13.04.2020
42 27.05.2020 10:00 ANDO2003958 CT - Glava 12.05.2020 01.01.1970
43 27.05.2020 10:00 AFCO2101954 CT - Ostalo 15.05.2020 14.05.2020
44 27.05.2020 08:30 SACO1207965 CT - Kičma 20.11.2019 01.01.1970
45 27.05.2020 08:30 SEJA2110970 CT - Kičma 20.11.2019 01.01.1970
46 27.05.2020 08:30 MIZU1303965 CT - Kičma 20.11.2019 01.01.1970
47 27.05.2020 08:30 ALBE2008971 CT - Ostalo 22.05.2020 01.01.1970
48 27.05.2020 08:00 JABAxxxx974 CT - Kičma 04.05.2020 28.04.2020
49 27.05.2020 08:00 SEKA07,07,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
50 26.05.2020 13:20 LEBA2502001 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
51 26.05.2020 12:15 SACR1508957 MRI - Magnetna rezonansa 13.08.2019 01.01.1970
52 26.05.2020 10:00 BLVE2102964 CT - Ostalo 09.12.2019 01.01.1970
53 26.05.2020 10:00 SEHO1008961 CT - Ostalo 12.05.2020 27.02.2020
54 26.05.2020 10:00 MEOK0509996 CT - Ostalo 14.05.2020 12.05.2020
55 26.05.2020 08:30 JEGA2709953 CT - Glava 22.05.2020 14.05.2020
56 26.05.2020 08:00 SEAG1304966 CT - Kičma 18.11.2019 01.01.1970
57 26.05.2020 08:00 SERI1009979 CT - Kičma 18.11.2019 01.01.1970
58 26.05.2020 08:00 DZMU1702964 CT - Kičma 27.11.2019 01.01.1970
59 26.05.2020 08:00 NESU2005961 CT - Ostalo 03.03.2020 26.02.2020
60 26.05.2020 08:00 SEBU0110957 CT - Glava 04.05.2020 01.01.1970
61 26.05.2020 08:00 ZIKU1911959 CT - Kičma 20.05.2020 18.05.2020
62 26.05.2020 08:00 OSBE17,12,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
63 25.05.2020 13:00 DZDU0803997 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
64 25.05.2020 11:00 FASE0512967 MRI - Magnetna rezonansa 09.08.2019 01.01.1970
65 25.05.2020 10:00 NIDO0407957 CT - Ostalo 12.03.2020 09.03.2020
66 25.05.2020 08:35 AZDE1204960 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
67 25.05.2020 08:30 SATO1802941 CT - Kičma 18.11.2019 01.01.1970
68 25.05.2020 08:30 AMAV1303988 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
69 25.05.2020 08:00 ELME0105976 CT - Kičma 18.11.2019 01.01.1970
70 25.05.2020 08:00 SEBE14,11,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
71 22.05.2020 12:00 ALPL0703966 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
72 22.05.2020 10:20 AMZE1805966 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
73 22.05.2020 10:20 FAMU0810950 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
74 22.05.2020 10:00 KEZI2901971 CT - Ostalo 07.05.2020 30.04.2020
75 22.05.2020 10:00 KEZI2901971 CT - Ostalo 07.05.2020 01.01.1970
76 22.05.2020 10:00 ZUAZ1908955 CT - Ostalo 13.05.2020 04.05.2020
77 22.05.2020 08:30 HASI1006940 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
78 22.05.2020 08:25 TAKA2812994 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
79 22.05.2020 08:00 ESFA2309975 CT - Kičma 14.05.2020 01.01.1970
80 22.05.2020 08:00 RAHR2104988 CT - Glava 15.05.2020 05.05.2020
81 21.05.2020 18:35 MULI2708969 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
82 21.05.2020 15:45 ELDZ0712994 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
83 21.05.2020 14:30 VESM0111960 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
84 21.05.2020 14:00 AMBA2301979 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
85 21.05.2020 13:35 ALDI2409952 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2019 01.01.1970
86 21.05.2020 13:25 AIMU0501951 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
87 21.05.2020 13:25 AIMU0501951 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
88 21.05.2020 12:35 IZME2111954 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
89 21.05.2020 12:35 IZME2111954 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
90 21.05.2020 11:00 ADKA0609987 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
91 21.05.2020 10:30 OSHA1005942 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
92 21.05.2020 10:30 OSHA1005942 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
93 21.05.2020 10:25 MEHU1312963 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
94 21.05.2020 10:15 VEDU0209964 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
95 21.05.2020 10:00 BEMU2110990 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
96 21.05.2020 10:00 PAMU0302949 CT - Ostalo 10.03.2020 28.02.2020
97 21.05.2020 10:00 HUPU0810946 CT - Ostalo 11.05.2020 06.05.2020
98 21.05.2020 08:30 ENSO2510966 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
99 21.05.2020 08:15 SLMI1412957 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
100 21.05.2020 08:00 HAHI2806979 CT - Kičma 28.04.2020 15.04.2020
101 21.05.2020 08:00 SARE2001976 CT - Kičma 14.05.2020 11.05.2020
102 20.05.2020 18:00 MEDO1306971 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
103 20.05.2020 18:00 MEDO1306971 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
104 20.05.2020 14:45 ZIBI1311952 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
105 20.05.2020 13:45 SMBU1503950 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
106 20.05.2020 13:45 RAKA1304956 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
107 20.05.2020 13:45 RAKA1304956 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
108 20.05.2020 13:20 MULI0106952 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
109 20.05.2020 13:15 MUSA0808959 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
110 20.05.2020 13:15 MUSA0808959 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
111 20.05.2020 12:40 IZCAXXXXXXX MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
112 20.05.2020 12:35 HAZAXXXXXXX MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
113 20.05.2020 11:50 ENAG2006963 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
114 20.05.2020 10:15 JAHA2108950 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
115 20.05.2020 10:00 REOM3003955 CT - Ostalo 03.04.2020 01.04.2020
116 20.05.2020 10:00 HAHU1605958 CT - Ostalo 30.04.2020 27.04.2020
117 20.05.2020 10:00 RECE1705950 CT - Ostalo 04.05.2020 30.04.2020
118 20.05.2020 10:00 ANBE2002953 CT - Ostalo 07.05.2020 06.05.2020
119 20.05.2020 09:40 HIMU1403962 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
120 20.05.2020 09:00 ELAL0205992 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
121 20.05.2020 08:30 SEKR2003979 CT - Kičma 13.11.2019 01.01.1970
122 20.05.2020 08:30 SEDU2006975 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
123 20.05.2020 08:00 BRFG0502002 Holter EKG 11.03.2020 01.01.1970
124 20.05.2020 08:00 DINE0303952 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
125 19.05.2020 13:20 JAJA1406002 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
126 19.05.2020 13:00 SIPE2210953 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
127 19.05.2020 12:40 SABA0802956 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
128 19.05.2020 12:40 INMU0203966 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
129 19.05.2020 10:00 NESU2802956 CT - Ostalo 11.11.2019 01.01.1970
130 19.05.2020 10:00 SEKE0612949 CT - Ostalo 12.03.2020 01.01.1970
131 19.05.2020 10:00 ISGA2502955 CT - Ostalo 30.04.2020 22.04.2020
132 19.05.2020 10:00 RUSE2412966 CT - Ostalo 08.05.2020 06.05.2020
133 19.05.2020 10:00 SEDU2908970 CT - Kičma 12.05.2020 08.05.2020
134 19.05.2020 09:45 FATO1303962 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
135 19.05.2020 08:30 LIDR2807963 CT - Kičma 11.11.2019 01.01.1970
136 19.05.2020 08:30 MIHA0509949 CT - Kičma 11.11.2019 01.01.1970
137 19.05.2020 08:00 ZIHA2305961 CT - Kičma 11.11.2019 01.01.1970
138 19.05.2020 08:00 SASI1606961 CT - Kičma 11.11.2019 01.01.1970
139 19.05.2020 08:00 SESA2110961 CT - Kičma 20.11.2019 01.01.1970
140 19.05.2020 08:00 SESA2110961 CT - Kičma 20.11.2019 01.01.1970
141 19.05.2020 08:00 JAIV2802969 CT - Glava 11.05.2020 01.01.1970
142 18.05.2020 12:45 ZEDU0606985 MRI - Magnetna rezonansa 22.10.2019 01.01.1970
143 18.05.2020 12:40 MUBO0105970 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
144 18.05.2020 10:00 JADI2311945 CT - Ostalo 10.03.2020 09.03.2020
145 18.05.2020 10:00 FUKR1403953 CT - Ostalo 30.04.2020 28.04.2020
146 18.05.2020 10:00 MEDE0805977 CT - Ostalo 08.05.2020 01.01.1970
147 18.05.2020 10:00 AMAR0805974 CT - Kičma 12.05.2020 11.05.2020
148 18.05.2020 09:45 MUDR2601968 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
149 18.05.2020 08:00 HAVE2505952 CT - Kičma 04.11.2019 01.01.1970
150 18.05.2020 08:00 AMMU1604958 CT - Kičma 11.11.2019 01.01.1970
151 18.05.2020 08:00 KEHA0805956 CT - Kičma 07.05.2020 05.05.2020
152 15.05.2020 12:35 MAZL3006969 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
153 15.05.2020 12:35 TATE0505965 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
154 15.05.2020 12:30 EMDU0507966 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
155 15.05.2020 12:30 EMDU0507966 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
156 15.05.2020 10:45 NASP2005953 MRI - Magnetna rezonansa 15.07.2019 01.01.1970
157 15.05.2020 10:00 NECE0401979 CT - Ostalo 05.03.2020 28.02.2020
158 15.05.2020 10:00 LJTU3001960 CT - Ostalo 20.03.2020 01.01.1970
159 15.05.2020 10:00 SASP0909958 CT - Ostalo 31.03.2020 01.01.1970
160 15.05.2020 10:00 NIHA0301957 CT - Ostalo 05.05.2020 04.05.2020
161 15.05.2020 08:30 ZISM1003956 CT - Kičma 06.11.2019 01.01.1970
162 15.05.2020 08:30 ADBU2702996 CT - Kičma 11.11.2019 01.01.1970
163 15.05.2020 08:00 BISU0501965 CT - Kičma 01.11.2019 01.01.1970
164 15.05.2020 08:00 FAKA2203964 CT - Kičma 06.11.2019 01.01.1970
165 14.05.2020 18:25 DZHA1802979 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
166 14.05.2020 14:25 MARU0605979 MRI - Magnetna rezonansa 31.10.2019 01.01.1970
167 14.05.2020 13:55 MACU1304960 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
168 14.05.2020 13:55 MACU1304960 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
169 14.05.2020 13:50 SABE0202958 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
170 14.05.2020 13:45 VEAS2008940 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
171 14.05.2020 13:45 VEAS2008940 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
172 14.05.2020 13:40 SEMU2804951 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
173 14.05.2020 13:15 ALBA0211968 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
174 14.05.2020 12:45 SEME2911958 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
175 14.05.2020 12:40 AMVA1309979 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
176 14.05.2020 11:50 ZLAH2511959 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
177 14.05.2020 10:55 ADBU0312001 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
178 14.05.2020 10:50 SASA2208948 MRI - Magnetna rezonansa 15.07.2019 01.01.1970
179 14.05.2020 10:50 SASA2208948 MRI - Magnetna rezonansa 15.07.2019 01.01.1970
180 14.05.2020 10:35 HIHU1303960 CT - Kičma 07.11.2019 01.01.1970
181 14.05.2020 10:00 BAIM0210961 CT - Ostalo 28.11.2019 01.01.1970
182 14.05.2020 10:00 ZICI1801957 CT - Ostalo 05.03.2020 03.03.2020
183 14.05.2020 09:20 EDTO0906963 CT - Kičma 12.11.2019 01.01.1970
184 14.05.2020 09:15 MEBR1202972 Ergometrija 10.03.2020 20.02.2020
185 14.05.2020 09:05 VANE2410948 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
186 14.05.2020 08:00 SAKO1003959 CT - Kičma 07.11.2019 01.01.1970
187 14.05.2020 08:00 RAMU2207958 CT - Kičma 08.05.2020 04.05.2020
188 13.05.2020 16:25 MIGO2907958 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
189 13.05.2020 16:25 MIGO2907958 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
190 13.05.2020 15:30 NESI3105971 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
191 13.05.2020 14:00 SACA2204976 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
192 13.05.2020 13:45 ZIAJ1503963 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
193 13.05.2020 13:45 VAKO1401964 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
194 13.05.2020 13:20 ALSM0708995 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
195 13.05.2020 11:35 ZUSU2008953 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
196 13.05.2020 11:00 VEHO1610001 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
197 13.05.2020 10:40 IVKR2505961 CT - Kičma 07.11.2019 01.01.1970
198 13.05.2020 10:30 SEMO2703959 CT - Ostalo 26.03.2020 04.03.2020
199 13.05.2020 10:00 NIDI2511955 CT - Ostalo 11.03.2020 17.02.2020
200 13.05.2020 10:00 ISDE0708958 CT - Ostalo 28.04.2020 20.04.2020
201 13.05.2020 10:00 ALBE2008971 CT - Ostalo 04.05.2020 01.01.1970
202 13.05.2020 09:35 NASP2005953 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
203 13.05.2020 09:05 ZETU2104952 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
204 13.05.2020 09:05 AMHA2309982 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
205 13.05.2020 08:55 MUSE3005983 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
206 13.05.2020 08:30 MACO0804968 CT - Kičma 04.11.2019 01.01.1970
207 13.05.2020 08:00 FUKO0810956 CT - Kičma 30.10.2019 01.01.1970
208 13.05.2020 08:00 ERKE2003977 CT - Kičma 12.11.2019 01.01.1970
209 13.05.2020 08:00 ALDE0902985 CT - Glava 16.03.2020 10.02.2020
210 13.05.2020 08:00 MISK0101989 CT - Kičma 05.05.2020 30.04.2020
211 13.05.2020 07:40 AZMU0108964 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
212 12.05.2020 12:30 HASP1501945 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
213 12.05.2020 12:30 HASP1501945 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
214 12.05.2020 10:00 SEMU1602963 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
215 12.05.2020 09:05 MACA3103979 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
216 12.05.2020 08:30 DABA2301979 CT - Kičma 07.11.2019 01.01.1970
217 12.05.2020 08:25 SAJU1010960 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
218 12.05.2020 08:00 DEBI1710970 CT - Kičma 30.10.2019 01.01.1970
219 12.05.2020 08:00 NAAV1707959 CT - Kičma 01.11.2019 01.01.1970
220 12.05.2020 08:00 RESM1601962 CT - Kičma 07.11.2019 01.01.1970
221 12.05.2020 08:00 MICO1205969 CT - Glava 08.05.2020 06.05.2020
222 11.05.2020 14:25 MEMU2104964 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
223 11.05.2020 12:35 ZIAL0103951 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
224 11.05.2020 10:00 ERKA2801971 CT - Ostalo 07.01.2020 01.01.1970
225 11.05.2020 10:00 NIBI2901959 CT - Ostalo 27.02.2020 21.02.2020
226 11.05.2020 10:00 HABU1601956 CT - Ostalo 04.05.2020 28.04.2020
227 11.05.2020 08:30 ASDE1012977 CT - Kičma 30.10.2019 01.01.1970
228 11.05.2020 08:30 MUSK0407960 CT - Kičma 07.11.2019 01.01.1970
229 11.05.2020 08:30 DRCE2404967 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
230 11.05.2020 08:00 RAHU0205959 CT - Kičma 07.11.2019 01.01.1970
231 10.05.2020 08:00 MIHR3001964 CT - Kičma 31.10.2019 01.01.1970
232 08.05.2020 11:40 ZIZA1807959 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
233 08.05.2020 10:00 RAKA1304956 CT - Ostalo 12.12.2019 01.01.1970
234 08.05.2020 09:10 EDAJ2805959 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
235 08.05.2020 09:10 ARPA0411985 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
236 08.05.2020 09:05 ARBA2605986 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
237 08.05.2020 08:30 MIFO1404982 CT - Kičma 30.10.2019 01.01.1970
238 08.05.2020 08:00 ALNA2006976 CT - Kičma 05.11.2019 01.01.1970
239 08.05.2020 08:00 BEBL1202956 CT - Kičma 05.11.2019 01.01.1970
240 08.05.2020 08:00 SEAL2107958 CT - Kičma 28.04.2020 01.01.1970
241 07.05.2020 14:15 SEME2607963 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2019 01.01.1970
242 07.05.2020 14:00 ZESE2610995 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
243 07.05.2020 13:40 ESPE3007955 MRI - Magnetna rezonansa 11.11.2019 01.01.1970
244 07.05.2020 13:40 ESPE3007955 MRI - Magnetna rezonansa 11.11.2019 01.01.1970
245 07.05.2020 13:20 FISE0409942 MRI - Magnetna rezonansa 16.07.2019 01.01.1970
246 07.05.2020 13:05 CADU0406952 MRI - Magnetna rezonansa 06.01.2020 01.01.1970
247 07.05.2020 12:35 SAOM0701980 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
248 07.05.2020 11:55 SAMU2510956 CT - Ostalo 20.11.2019 01.01.1970
249 07.05.2020 11:15 SESU0906975 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
250 07.05.2020 10:35 SAKA0503956 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
251 07.05.2020 10:15 STOT1012939 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
252 07.05.2020 10:15 DETU2706951 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
253 07.05.2020 10:15 DETU2706951 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
254 07.05.2020 10:10 IDKA2705952 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
255 07.05.2020 10:10 IDKA2705952 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
256 07.05.2020 10:05 ALKA0910996 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
257 07.05.2020 10:00 FISE0204966 CT - Ostalo 27.02.2020 21.02.2020
258 07.05.2020 10:00 ALBU1410983 CT - Ostalo 30.04.2020 27.04.2020
259 07.05.2020 09:55 EDHA1406977 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
260 07.05.2020 09:15 AMTE0201977 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
261 07.05.2020 09:00 FIGA2503956 CT - Kičma 25.10.2019 01.01.1970
262 07.05.2020 08:50 EMDE2608980 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
263 07.05.2020 08:50 EMDE2608980 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
264 07.05.2020 08:30 MISU0107969 CT - Kičma 23.10.2019 01.01.1970
265 07.05.2020 08:30 NEHA0110951 CT - Kičma 25.10.2019 01.01.1970
266 07.05.2020 08:00 BASA1507950 CT - Kičma 23.10.2019 01.01.1970
267 07.05.2020 08:00 DRRA2606960 CT - Kičma 28.10.2019 01.01.1970
268 07.05.2020 08:00 EMSA2704951 CT - Kičma 29.10.2019 01.01.1970
269 07.05.2020 08:00 BIKA1703991 CT - Kičma 29.10.2019 01.01.1970
270 07.05.2020 08:00 DUHA0505974 CT - Kičma 23.04.2020 17.04.2020
271 07.05.2020 08:00 MUCO2609951 CT - Glava 28.04.2020 24.04.2020
272 06.05.2020 19:30 SAMU2510956 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
273 06.05.2020 15:30 EMFA2712975 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
274 06.05.2020 15:05 MUIM2211971 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
275 06.05.2020 14:30 LJSI1402972 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
276 06.05.2020 13:30 MIBE1102964 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
277 06.05.2020 13:30 MIBE1102964 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
278 06.05.2020 11:10 NASE1211985 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
279 06.05.2020 11:10 NASE1211985 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
280 06.05.2020 11:00 ALKO0901950 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
281 06.05.2020 10:45 FENO0212963 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
282 06.05.2020 10:45 FAKO0708971 MRI - Magnetna rezonansa 15.07.2019 01.01.1970
283 06.05.2020 10:45 MIBA1009962 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
284 06.05.2020 10:00 MEHU0503956 CT - Ostalo 24.04.2020 05.02.2020
285 06.05.2020 09:45 AMLE1510978 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
286 06.05.2020 09:00 DECA0504955 CT - Kičma 25.10.2019 01.01.1970
287 06.05.2020 09:00 ANMA1208940 CT - Kičma 25.10.2019 01.01.1970
288 06.05.2020 08:55 OSDUXXXXXXX MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
289 06.05.2020 08:00 SASI1606961 CT - Kičma 24.10.2019 01.01.1970
290 06.05.2020 08:00 ZEHA1308954 CT - Kičma 24.10.2019 01.01.1970
291 06.05.2020 08:00 MUMU1104965 CT - Glava 28.04.2020 23.04.2020
292 06.05.2020 08:00 SEMU1602963 Ultrazvuk Srca 05.05.2020 01.01.1970
293 05.05.2020 13:45 ADDZ0708978 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
294 05.05.2020 12:35 AIAZ0201967 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
295 05.05.2020 12:15 FADE2106964 MRI - Magnetna rezonansa 13.08.2019 01.01.1970
296 05.05.2020 10:45 SECA0201982 MRI - Magnetna rezonansa 15.07.2019 01.01.1970
297 05.05.2020 10:00 RAZU1207946 CT - Ostalo 23.04.2020 16.04.2020
298 05.05.2020 08:00 FAZA1101957 CT - Kičma 24.10.2019 01.01.1970
299 05.05.2020 08:00 HABA1704947 CT - Kičma 24.10.2019 01.01.1970
300 05.05.2020 08:00 KESE1904971 CT - Kičma 24.04.2020 23.04.2020
301 04.05.2020 13:45 ZIIS0312947 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
302 04.05.2020 13:35 NEDU1801971 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
303 04.05.2020 11:10 DZZG1908998 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
304 04.05.2020 10:00 ALVR0605959 CT - Ostalo 05.03.2020 03.03.2020
305 04.05.2020 10:00 FAHU2206944 CT - Ostalo 23.03.2020 01.01.1970
306 04.05.2020 10:00 FAGA2511958 CT - Ostalo 23.03.2020 16.03.2020
307 04.05.2020 10:00 MEZU0805966 CT - Ostalo 23.04.2020 01.01.1970
308 04.05.2020 10:00 MAJU0508959 CT - Ostalo 28.04.2020 23.04.2020
309 04.05.2020 09:00 REDZ2509941 CT - Kičma 21.10.2019 01.01.1970
310 04.05.2020 09:00 RAMU1301963 CT - Kičma 21.10.2019 01.01.1970
311 04.05.2020 08:30 RAMU1301963 CT - Kičma 21.10.2019 01.01.1970
312 04.05.2020 08:30 ELMA0205961 CT - Kičma 22.10.2019 01.01.1970
313 04.05.2020 08:25 MIMU1703974 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
314 04.05.2020 08:00 SESI0107962 CT - Kičma 22.10.2019 01.01.1970
315 04.05.2020 08:00 SANE0306953 CT - Glava 23.04.2020 21.04.2020
316 04.05.2020 08:00 SAIS0303960 CT - Glava 23.04.2020 14.04.2020
317 04.05.2020 08:00 SAIS0303960 CT - Glava 24.04.2020 14.04.2020
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.04.2020 18:30 DZAR1610983 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
2 30.04.2020 17:15 IBMA1011945 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
3 30.04.2020 16:55 SUSI1912954 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
4 30.04.2020 16:55 SUSI1912954 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
5 30.04.2020 15:30 MEHA1610962 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
6 30.04.2020 15:25 MEHA1610962 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
7 30.04.2020 15:05 ARRO1601967 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
8 30.04.2020 14:20 NUDE2508961 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
9 30.04.2020 14:20 ASHA1410956 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
10 30.04.2020 14:20 NESM3005976 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
11 30.04.2020 14:15 HADZ2806977 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
12 30.04.2020 13:50 MILE1104983 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
13 30.04.2020 13:20 ARMAXXXXXXX MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
14 30.04.2020 13:20 ARMAXXXXXXX MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
15 30.04.2020 11:00 RAJO0709942 CT - Ostalo 23.04.2020 03.04.2020
16 30.04.2020 10:00 AGHI0502943 CT - Ostalo 12.03.2020 11.03.2020
17 30.04.2020 10:00 ESBA1811948 CT - Ostalo 16.03.2020 09.03.2020
18 30.04.2020 10:00 SAIB0106956 CT - Ostalo 09.04.2020 07.04.2020
19 30.04.2020 10:00 SEME2810959 CT - Ostalo 23.04.2020 20.04.2020
20 30.04.2020 08:30 SEZE0506978 CT - Kičma 18.10.2019 01.01.1970
21 30.04.2020 08:25 ABKU1604967 CT - Kičma 18.10.2019 01.01.1970
22 30.04.2020 08:00 VAKO1709972 CT - Kičma 21.10.2019 01.01.1970
23 30.04.2020 08:00 ELCO1801998 CT - Glava 12.03.2020 06.03.2020
24 30.04.2020 08:00 SAKR1906967 CT - Glava 12.03.2020 11.03.2020
25 29.04.2020 19:30 SEDZ1302957 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
26 29.04.2020 19:00 MIMI1609959 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
27 29.04.2020 14:15 VASO3006963 MRI - Magnetna rezonansa 15.11.2019 01.01.1970
28 29.04.2020 14:05 STMA0505953 MRI - Magnetna rezonansa 15.11.2019 01.01.1970
29 29.04.2020 14:05 STMA0505953 MRI - Magnetna rezonansa 15.11.2019 01.01.1970
30 29.04.2020 14:00 MIRE1202989 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
31 29.04.2020 13:40 ESJA1304956 MRI - Magnetna rezonansa 11.11.2019 01.01.1970
32 29.04.2020 13:30 SULO0303954 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
33 29.04.2020 12:45 SULE1208971 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
34 29.04.2020 11:00 ESKA2306954 CT - Ostalo 23.04.2020 01.01.1970
35 29.04.2020 11:00 ESKA2306954 CT - Ostalo 23.04.2020 03.04.2020
36 29.04.2020 10:15 ZVKR2909955 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
37 29.04.2020 10:15 ZVKR2909955 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
38 29.04.2020 10:00 SIVI1508957 CT - Kičma 17.10.2019 01.01.1970
39 29.04.2020 10:00 DESE1506953 CT - Ostalo 24.04.2020 04.03.2020
40 29.04.2020 08:55 TESI0704977 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
41 29.04.2020 08:30 IBJA2601961 CT - Kičma 17.10.2019 01.01.1970
42 29.04.2020 08:30 DZHA2304995 CT - Kičma 17.10.2019 01.01.1970
43 29.04.2020 08:00 FUSP1803967 CT - Kičma 17.10.2019 01.01.1970
44 29.04.2020 08:00 NAOB0701959 CT - Kičma 24.04.2020 22.04.2020
45 28.04.2020 14:15 IBSI0209946 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
46 28.04.2020 14:15 MIJA1110967 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
47 28.04.2020 13:35 ARME2811952 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
48 28.04.2020 11:00 NICO1101957 CT - Ostalo 23.04.2020 03.04.2020
49 28.04.2020 10:00 SAHA2206967 CT - Ostalo 16.03.2020 05.03.2020
50 28.04.2020 10:00 RECE1705950 CT - Ostalo 16.03.2020 10.03.2020
51 28.04.2020 10:00 ADMU0710981 CT - Ostalo 23.03.2020 18.03.2020
52 28.04.2020 10:00 SAPU2308954 CT - Ostalo 13.04.2020 09.04.2020
53 28.04.2020 09:20 ALSA2711975 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
54 28.04.2020 08:00 MIGA2502992 CT - Kičma 16.10.2019 01.01.1970
55 28.04.2020 08:00 FAHO0406951 CT - Kičma 16.10.2019 01.01.1970
56 28.04.2020 08:00 SEME0408955 CT - Kičma 16.10.2019 01.01.1970
57 28.04.2020 08:00 ZEKR0802953 CT - Kičma 16.10.2019 01.01.1970
58 28.04.2020 08:00 AZSE1104979 CT - Kičma 24.04.2020 20.04.2020
59 27.04.2020 14:15 BEJU0109974 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
60 27.04.2020 14:10 NECO0210965 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
61 27.04.2020 13:35 SARA2110953 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
62 27.04.2020 10:30 HAHO2508950 CT - Ostalo 26.03.2020 24.03.2020
63 27.04.2020 10:00 ZEAL2911951 CT - Ostalo 05.03.2020 01.01.1970
64 27.04.2020 10:00 ZEFE2512955 CT - Ostalo 12.03.2020 10.03.2020
65 27.04.2020 10:00 ZEPE2409953 CT - Ostalo 13.04.2020 10.04.2020
66 27.04.2020 10:00 MUOM1312977 CT - Ostalo 13.04.2020 09.04.2020
67 27.04.2020 10:00 VEKA2505946 CT - Ostalo 20.04.2020 25.03.2020
68 27.04.2020 10:00 KAMR2811961 CT - Ostalo 23.04.2020 19.02.2020
69 27.04.2020 08:30 SUCE1011965 CT - Kičma 14.10.2019 01.01.1970
70 27.04.2020 08:00 MECE2503960 CT - Kičma 16.10.2019 01.01.1970
71 27.04.2020 08:00 FASU1704952 CT - Kičma 16.10.2019 01.01.1970
72 27.04.2020 08:00 VAHI2408955 CT - Kičma 23.10.2019 01.01.1970
73 27.04.2020 08:00 LAHO1007971 CT - Glava 12.03.2020 09.03.2020
74 27.04.2020 08:00 SEME2901998 CT - Kičma 24.03.2020 17.03.2020
75 24.04.2020 14:15 NUSA1207949 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
76 24.04.2020 12:10 ESME0811959 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
77 24.04.2020 10:00 SAPA1002963 CT - Kičma 14.10.2019 01.01.1970
78 24.04.2020 10:00 ZISP2906967 CT - Ostalo 03.03.2020 28.02.2020
79 24.04.2020 10:00 AMNA2304997 CT - Ostalo 12.03.2020 05.03.2020
80 24.04.2020 10:00 OSCE1508976 CT - Ostalo 21.04.2020 01.01.1970
81 24.04.2020 08:35 SETA1104955 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
82 24.04.2020 08:30 NAPI0311988 CT - Kičma 14.10.2019 01.01.1970
83 24.04.2020 08:30 IGPR1204979 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
84 24.04.2020 08:00 RAME1607967 CT - Kičma 10.10.2019 01.01.1970
85 24.04.2020 08:00 FEAV2002945 CT - Kičma 14.10.2019 01.01.1970
86 24.04.2020 08:00 SAKO2807959 CT - Glava 27.02.2020 19.02.2020
87 24.04.2020 08:00 ARRO1601967 CT - Glava 27.02.2020 24.02.2020
88 24.04.2020 08:00 EDVI1806959 CT - Glava 12.03.2020 10.03.2020
89 23.04.2020 14:45 SEDE2808978 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
90 23.04.2020 14:45 SEDE2808978 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
91 23.04.2020 14:20 SACA0310971 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
92 23.04.2020 14:05 SEKU0611954 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
93 23.04.2020 13:40 AVBE1001951 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
94 23.04.2020 13:15 LJKA1809954 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
95 23.04.2020 13:10 SEDA2712960 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
96 23.04.2020 13:10 SEDA2712960 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
97 23.04.2020 12:20 FACE0407954 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
98 23.04.2020 12:00 SUMI1207961 MRI - Magnetna rezonansa 25.06.2019 01.01.1970
99 23.04.2020 11:55 LUOS1510955 MRI - Magnetna rezonansa 25.06.2019 01.01.1970
100 23.04.2020 11:00 SEJO1108992 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
101 23.04.2020 10:55 MUSA2010999 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
102 23.04.2020 10:00 ZIBU1102952 CT - Ostalo 03.03.2020 14.02.2020
103 23.04.2020 10:00 DESE1506953 CT - Ostalo 09.03.2020 04.03.2020
104 23.04.2020 10:00 PENI0908949 CT - Ostalo 13.04.2020 08.04.2020
105 23.04.2020 08:00 ADAR0702957 CT - Kičma 09.10.2019 01.01.1970
106 23.04.2020 08:00 MEHA0110977 CT - Kičma 09.10.2019 01.01.1970
107 23.04.2020 08:00 VAKA2311961 CT - Kičma 09.10.2019 01.01.1970