CT - Kičma - Zakazani pregledi

August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 02.08.2021 08:00 HAAH1107944 CT - Kičma 02.04.2021 29.03.2021
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2021 08:00 ESPI2603961 CT - Kičma 07.05.2021 01.01.1970
2 27.05.2021 08:00 MUMU1702963 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
3 26.05.2021 08:00 MINE2904967 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
4 25.05.2021 08:00 HADU0912958 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
5 19.05.2021 08:00 SUHA1503969 CT - Kičma 06.04.2021 05.04.2021
6 19.05.2021 08:00 MEKU2607975 CT - Kičma 07.05.2021 01.01.1970
7 19.05.2021 08:00 LECI2010983 CT - Kičma 07.05.2021 01.01.1970
8 18.05.2021 08:00 MEBE0805954 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
9 18.05.2021 08:00 KAHA1211958 CT - Kičma 07.05.2021 01.01.1970
10 17.05.2021 08:00 MUPA2701964 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
11 17.05.2021 08:00 ADSM0508982 CT - Kičma 07.05.2021 01.01.1970
12 14.05.2021 08:00 ZASK0501959 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
13 14.05.2021 08:00 SESK2206952 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
14 14.05.2021 08:00 SESK2206952 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
15 14.05.2021 08:00 SEAJ2801964 CT - Kičma 07.05.2021 01.01.1970
16 12.05.2021 08:00 EMMA0203985 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
17 12.05.2021 08:00 VIJU1001967 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
18 11.05.2021 08:00 HAML0709967 CT - Kičma 04.05.2021 01.01.1970
19 11.05.2021 08:00 JASA2411972 CT - Kičma 04.05.2021 01.01.1970
20 11.05.2021 08:00 SABA2010975 CT - Kičma 06.05.2021 01.01.1970
21 10.05.2021 13:20 ZEDE1409978 CT - Kičma 04.05.2021 01.01.1970
22 10.05.2021 08:00 FAKO0411976 CT - Kičma 30.04.2021 01.01.1970
23 10.05.2021 08:00 ARCE0409997 CT - Kičma 04.05.2021 01.01.1970
24 10.05.2021 08:00 ZEMU1409978 CT - Kičma 04.05.2021 01.01.1970
Prethodni pregledi