CT - Kičma - Zakazani pregledi

Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 20.07.2323 08:30 DRKO24.06.1 CT - Kičma 30.11.2022 08.11.2022
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 05.12.2024 08:00 NESK08.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 11.09.2023
2 04.12.2024 08:00 SUDE06.06.1 CT - Kičma 12.10.2023 09.10.2023
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.11.2024 08:00 KEDI22.07.1 CT - Kičma 17.10.2023 11.10.2023
2 28.11.2024 08:00 SUMU30.06.1 CT - Kičma 12.10.2023 05.10.2023
3 22.11.2024 08:00 VAOR28.01.1 CT - Kičma 21.09.2023 14.09.2023
4 21.11.2024 08:00 ELMU18.03.1 CT - Kičma 21.09.2023 15.09.2023
5 14.11.2024 08:00 KASM07.11.1 CT - Kičma 05.10.2023 02.10.2023
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 24.09.2024 08:00 ISKA12.02.1 CT - Kičma 05.12.2023 24.11.2023
2 24.09.2024 08:00 IBCA13.12.1 CT - Kičma 05.12.2023 13.12.2023
3 23.09.2024 08:00 NEMA16.05.1 CT - Kičma 01.12.2023 31.10.2023
4 23.09.2024 08:00 NUBA01.03.1 CT - Kičma 01.12.2023 27.11.2023
5 20.09.2024 08:00 HEFA29.05.1 CT - Kičma 01.12.2023 22.11.2023
6 20.09.2024 08:00 HAHA25.04.1 CT - Kičma 01.12.2023 28.11.2023
7 20.09.2024 08:00 REMU19.07.1 CT - Kičma 01.12.2023 28.11.2023
8 19.09.2024 08:00 HAMU19.11.1 CT - Kičma 28.11.2023 21.11.2023
9 19.09.2024 08:00 SLAN25.10.1 CT - Kičma 01.12.2023 24.11.2023
10 19.09.2024 08:00 NIME10.10.1 CT - Kičma 01.12.2023 24.11.2023
11 18.09.2024 08:00 ESRI02.01.1 CT - Kičma 28.11.2023 23.11.2023
12 18.09.2024 08:00 SEAL16.08.1 CT - Kičma 28.11.2023 23.11.2023
13 18.09.2024 08:00 BUCE29.10.1 CT - Kičma 01.12.2023 27.11.2023
14 17.09.2024 08:00 FATO13.07.1 CT - Kičma 27.11.2023 17.11.2023
15 17.09.2024 08:00 EDBE02.11.1 CT - Kičma 28.11.2023 23.11.2023
16 17.09.2024 08:00 ELBE30.03.1 CT - Kičma 01.12.2023 27.11.2023
17 16.09.2024 08:00 SEHA03.06.1 CT - Kičma 27.11.2023 14.11.2023
18 16.09.2024 08:00 ZAAV17.11.1 CT - Kičma 27.11.2023 17.11.2023
19 16.09.2024 08:00 MIAL08.10.1 CT - Kičma 27.11.2023 20.11.2023
20 13.09.2024 08:00 ZAVEXX.XX.1 CT - Kičma 27.11.2023 22.11.2023
21 13.09.2024 08:00 ENLE14.05.1 CT - Kičma 27.11.2023 20.11.2023
22 13.09.2024 08:00 SAJA10.02.1 CT - Kičma 27.11.2023 15.11.2023
23 12.09.2024 08:00 MUVR20.02.1 CT - Kičma 22.11.2023 10.11.2023
24 12.09.2024 08:00 KAJO04.08.1 CT - Kičma 22.11.2023 16.11.2023
25 12.09.2024 08:00 DENU29.09.1 CT - Kičma 27.11.2023 21.11.2023
26 11.09.2024 08:00 ZIDZ12.12.1 CT - Kičma 22.11.2023 17.11.2023
27 11.09.2024 08:00 IVZR15.12.1 CT - Kičma 22.11.2023 09.11.2023
28 10.09.2024 08:00 SEMU27.05.1 CT - Kičma 22.11.2023 17.11.2023
29 10.09.2024 08:00 SASI18.12.1 CT - Kičma 22.11.2023
30 10.09.2024 08:00 FAOS22.08.1 CT - Kičma 22.11.2023 16.11.2023
31 09.09.2024 08:00 MUBO16.09.1 CT - Kičma 22.11.2023 08.11.2023
32 09.09.2024 08:00 ZUOM30.04.1 CT - Kičma 22.11.2023 14.11.2023
33 09.09.2024 08:00 MEBE20.02.2 CT - Kičma 22.11.2023 16.11.2023
34 09.09.2024 08:00 NEOM29.03.1 CT - Kičma 30.11.2023 22.11.2023
35 06.09.2024 08:00 RURA14.01.1 CT - Kičma 17.11.2023 06.11.2023
36 06.09.2024 08:00 MUBA13.10.1 CT - Kičma 22.11.2023 17.11.2023
37 06.09.2024 08:00 MUBA13.10.1 CT - Kičma 22.11.2023 17.11.2023
38 06.09.2024 08:00 NENE23.12.1 CT - Kičma 30.11.2023 22.11.2023
39 05.09.2024 08:00 AIVE16.09.1 CT - Kičma 17.11.2023
40 05.09.2024 08:00 MEBU29.09.1 CT - Kičma 17.11.2023
41 05.09.2024 08:00 KAMU19.08.1 CT - Kičma 24.11.2023 07.11.2023
42 04.09.2024 08:00 AMDZ22.02.1 CT - Kičma 15.11.2023 01.11.2023
43 04.09.2024 08:00 ESST25.10.1 CT - Kičma 15.11.2023 01.11.2023
44 04.09.2024 08:00 RAHE30.09.1 CT - Kičma 17.11.2023 14.11.2023
45 04.09.2024 08:00 HAAS14.05.1 CT - Kičma 24.11.2023 20.11.2023
46 03.09.2024 08:00 SLPR11.03.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
47 03.09.2024 08:00 ERKA11.04.1 CT - Kičma 15.11.2023 02.11.2023
48 03.09.2024 08:00 SUKE15.09.1 CT - Kičma 17.11.2023 10.11.2023
49 02.09.2024 08:00 NISE28.04.1 CT - Kičma 15.11.2023 09.11.2023
50 02.09.2024 08:00 AMHO03.01.1 CT - Kičma 15.11.2023 09.11.2023
51 02.09.2024 08:00 ABRE10.05.1 CT - Kičma 15.11.2023 02.11.2023
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.08.2024 08:00 NALE17.08.1 CT - Kičma 07.11.2023 26.10.2023
2 30.08.2024 08:00 MEHA01.10.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
3 30.08.2024 08:00 AZJU16.06.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
4 30.08.2024 08:00 ZETA01.04.1 CT - Kičma 17.11.2023 09.11.2023
5 29.08.2024 08:00 ELKU14.02.1 CT - Kičma 07.11.2023 31.10.2023
6 29.08.2024 08:00 SNMI24.01.1 CT - Kičma 07.11.2023 20.10.2023
7 29.08.2024 08:00 AMMU13.03.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
8 29.08.2024 08:00 ENBE09.09.1 CT - Kičma 17.11.2023 08.11.2023
9 28.08.2024 08:00 SAPI12.11.1 CT - Kičma 07.11.2023 01.11.2023
10 28.08.2024 08:00 SEDZ05.07.1 CT - Kičma 07.11.2023 06.11.2023
11 28.08.2024 08:00 MECA15.04.1 CT - Kičma 17.11.2023 10.11.2023
12 28.08.2024 08:00 ZIHO01.09.1 CT - Kičma 30.11.2023 15.11.2023
13 27.08.2024 08:00 SAMU24.12.1 CT - Kičma 07.11.2023 30.10.2023
14 27.08.2024 08:00 CACA19.08.1 CT - Kičma 07.11.2023 02.11.2023
15 27.08.2024 08:00 HABR12.09.1 CT - Kičma 07.11.2023 09.10.2023
16 27.08.2024 08:00 SEPE09.06.1 CT - Kičma 24.11.2023 13.11.2023
17 26.08.2024 08:00 NABO27.06.1 CT - Kičma 07.11.2023 03.11.2023
18 26.08.2024 08:00 MECU22.08.1 CT - Kičma 07.11.2023 06.10.2023
19 26.08.2024 08:00 FADI25.10.1 CT - Kičma 17.11.2023 13.11.2023
20 23.08.2024 08:00 FICA25.03.1 CT - Kičma 07.11.2023 01.11.2023
21 23.08.2024 08:00 MEDZ20.08.1 CT - Kičma 07.11.2023 31.10.2023
22 23.08.2024 08:00 MIZE03.01.1 CT - Kičma 24.11.2023 17.11.2023
23 22.08.2024 08:00 HIST03.08.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
24 22.08.2024 08:00 MUKO16.06.1 CT - Kičma 06.11.2023 26.10.2023
25 22.08.2024 08:00 NACV05.09.1 CT - Kičma 06.11.2023 25.10.2023
26 21.08.2024 08:00 NAZU01.01.1 CT - Kičma 02.11.2023 25.10.2023
27 21.08.2024 08:00 BIME13.05.1 CT - Kičma 06.11.2023 31.10.2023
28 21.08.2024 08:00 MAJU21.10.1 CT - Kičma 06.11.2023 23.10.2023
29 20.08.2024 08:00 FIPU16.03.1 CT - Kičma 02.11.2023 30.10.2023
30 20.08.2024 08:00 NEOB30.04.1 CT - Kičma 02.11.2023 25.10.2023
31 20.08.2024 08:00 NEBA27.03.1 CT - Kičma 02.11.2023 26.10.2023
32 20.08.2024 08:00 MUAH10.03.1 CT - Kičma 24.11.2023
33 19.08.2024 08:00 MUPI15.06.1 CT - Kičma 02.11.2023 31.10.2023
34 19.08.2024 08:00 SAJU10.11.1 CT - Kičma 02.11.2023 01.11.2023
35 19.08.2024 08:00 MUBE04.07.1 CT - Kičma 06.11.2023 30.10.2023
36 19.08.2024 08:00 HAKA22.02.1 CT - Kičma 24.11.2023 15.11.2023
37 16.08.2024 08:30 SETU23.09.1 CT - Kičma 01.11.2023 16.11.2023
38 16.08.2024 08:00 HAOM03.02.1 CT - Kičma 02.11.2023 20.10.2023
39 16.08.2024 08:00 DIOM04.08.1 CT - Kičma 06.11.2023 11.10.2023
40 16.08.2024 08:00 FATU08.06.1 CT - Kičma 24.11.2023 16.11.2023
41 15.08.2024 08:00 RAVE01.04.1 CT - Kičma 30.10.2023 25.10.2023
42 15.08.2024 08:00 AIHU05.11.1 CT - Kičma 06.11.2023 06.10.2023
43 14.08.2024 08:00 AVDZ27.08.1 CT - Kičma 30.10.2023 13.10.2023
44 14.08.2024 08:00 HAMU10.01.1 CT - Kičma 02.11.2023 16.11.2023
45 14.08.2024 08:00 SAHO21.10.1 CT - Kičma 06.11.2023 01.11.2023
46 13.08.2024 08:00 NABA29.05.1 CT - Kičma 30.10.2023 25.10.2023
47 13.08.2024 08:00 MEFE10.04.1 CT - Kičma 02.11.2023 30.10.2023
48 13.08.2024 08:00 EDSM20.10.1 CT - Kičma 06.11.2023 30.10.2023
49 12.08.2024 08:00 RAHA12.08.1 CT - Kičma 30.10.2023 24.10.2023
50 12.08.2024 08:00 ALHA21.06.1 CT - Kičma 06.11.2023 01.11.2023
51 12.08.2024 08:00 EDFA01.08.1 CT - Kičma 06.11.2023 30.10.2023
52 12.08.2024 08:00 HABA17.01.1 CT - Kičma 15.11.2023 06.11.2023
53 09.08.2024 10:00 BASM08.06.1 CT - Kičma 15.11.2023 03.11.2023
54 09.08.2024 08:00 RUZE12.03.1 CT - Kičma 27.10.2023 24.10.2023
55 09.08.2024 08:00 EMKA02.02.1 CT - Kičma 06.11.2023 25.10.2023
56 09.08.2024 08:00 ZIBE15.09.1 CT - Kičma 06.11.2023 27.10.2023
57 08.08.2024 08:30 AMTA0627983 CT - Kičma 31.07.2023 26.07.2023
58 08.08.2024 08:00 EDSA05.08.1 CT - Kičma 27.10.2023 13.10.2023
59 08.08.2024 08:00 TEGL08.06.1 CT - Kičma 27.10.2023 19.10.2023
60 08.08.2024 08:00 JERA18.06.1 CT - Kičma 27.10.2023 24.10.2023
61 08.08.2024 08:00 HAPR10.02.1 CT - Kičma 09.11.2023 31.10.2023
62 07.08.2024 08:00 MIHA18.04.1 CT - Kičma 26.10.2023 10.10.2023
63 07.08.2024 08:00 HAGR02.01.1 CT - Kičma 27.10.2023 13.10.2023
64 07.08.2024 08:00 FAHU11.06.1 CT - Kičma 27.10.2023 18.10.2023
65 07.08.2024 08:00 SEBA27.11.1 CT - Kičma 09.11.2023 26.10.2023
66 06.08.2024 08:00 MLJU12.10.1 CT - Kičma 26.10.2023 19.10.2023
67 06.08.2024 08:00 ESOS22.11.1 CT - Kičma 26.10.2023 16.08.2023
68 06.08.2024 08:00 FAGE01.01.1 CT - Kičma 07.11.2023 30.10.2023
69 05.08.2024 08:00 AMSP04.12.1 CT - Kičma 26.10.2023 17.10.2023
70 05.08.2024 08:00 AMDE11.06.1 CT - Kičma 26.10.2023 10.10.2023
71 05.08.2024 08:00 DEKA20.07.1 CT - Kičma 26.10.2023 25.10.2023
72 05.08.2024 08:00 FISO07.06.1 CT - Kičma 31.10.2023 26.10.2023
73 05.08.2024 08:00 SACO25.10.1 CT - Kičma 07.11.2023 31.10.2023
74 02.08.2024 08:00 RUSI24.04.1 CT - Kičma 26.10.2023 20.10.2023
75 02.08.2024 08:00 EMBO07.02.1 CT - Kičma 26.10.2023 04.10.2023
76 02.08.2024 08:00 GOCO13.03.1 CT - Kičma 26.10.2023 24.10.2023
77 02.08.2024 08:00 RUSI17.01.1 CT - Kičma 30.10.2023 19.10.2023
78 01.08.2024 08:30 INVR08.10.1 CT - Kičma 26.10.2023 19.10.2023
79 01.08.2024 08:00 RUPA28.12.1 CT - Kičma 26.10.2023 12.09.2023
80 01.08.2024 08:00 HASP10.02.1 CT - Kičma 26.10.2023 21.09.2023
81 01.08.2024 08:00 SUAH12.07.1 CT - Kičma 31.10.2023 27.10.2023
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.07.2024 08:00 VANA04.11.1 CT - Kičma 26.10.2023 17.10.2023
2 31.07.2024 08:00 DZOR07.11.1 CT - Kičma 26.10.2023 20.10.2023
3 30.07.2024 08:00 RAMA05.03.1 CT - Kičma 18.10.2023 13.10.2023
4 30.07.2024 08:00 MIDU05.03.1 CT - Kičma 18.10.2023 16.10.2023
5 29.07.2024 08:00 ZEDU05.05.1 CT - Kičma 18.10.2023 16.10.2023
6 29.07.2024 08:00 MUFU20.01.1 CT - Kičma 18.10.2023 10.10.2023
7 29.07.2024 08:00 KAAL13.02.1 CT - Kičma 18.10.2023 17.10.2023
8 26.07.2024 08:00 HUSE04.02.1 CT - Kičma 18.10.2023 13.10.2023
9 26.07.2024 08:00 BEZU10.06.1 CT - Kičma 18.10.2023 16.10.2023
10 26.07.2024 08:00 JANE04.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 25.09.2023
11 25.07.2024 08:00 HUDU11.08.1 CT - Kičma 17.10.2023 13.10.2023
12 25.07.2024 08:00 DZMU06.11.1 CT - Kičma 18.10.2023 11.10.2023
13 25.07.2024 08:00 HAPA23.09.1 CT - Kičma 23.10.2023 18.10.2023
14 25.07.2024 08:00 SAHA01.05.1 CT - Kičma 13.11.2023 31.10.2023
15 24.07.2024 08:00 BESA06.11.1 CT - Kičma 18.10.2023 09.10.2023
16 24.07.2024 08:00 CAFA18.11.1 CT - Kičma 20.10.2023 11.10.2023
17 24.07.2024 08:00 DEHA09.02.1 CT - Kičma 20.10.2023 12.10.2023
18 23.07.2024 08:00 REAJ12.01.1 CT - Kičma 13.10.2023 11.10.2023
19 23.07.2024 08:00 MESC04.03.1 CT - Kičma 30.11.2023 21.11.2023
20 23.07.2024 08:00 FIAV09.07.1 CT - Kičma 30.11.2023 16.11.2023
21 22.07.2024 08:30 SAOM24.05.1 CT - Kičma 13.10.2023 02.10.2023
22 22.07.2024 08:30 SMFR16.08.1 CT - Kičma 13.11.2023 06.11.2023
23 22.07.2024 08:00 NECE05.11.1 CT - Kičma 18.10.2023 12.10.2023
24 22.07.2024 08:00 SAMU18.11.1 CT - Kičma 30.11.2023 23.11.2023
25 19.07.2024 08:30 ALPA0.01.19 CT - Kičma 12.07.2023 10.07.2023
26 19.07.2024 08:00 EDSI28.07.1 CT - Kičma 13.10.2023 11.10.2023
27 19.07.2024 08:00 MISA27.08.1 CT - Kičma 17.10.2023 13.10.2023
28 19.07.2024 08:00 REPA14.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 19.10.2023
29 19.07.2024 08:00 FUBA05.08.1 CT - Kičma 13.11.2023 07.11.2023
30 18.07.2024 08:00 NEBE13.06.1 CT - Kičma 13.10.2023 10.10.2023
31 18.07.2024 08:00 MIRE14.06.1 CT - Kičma 16.10.2023 10.10.2023
32 18.07.2024 08:00 LJZR08.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 16.10.2023
33 18.07.2024 08:00 HAHA29.11.1 CT - Kičma 23.10.2023 16.10.2023
34 18.07.2024 08:00 REIS15.06.1 CT - Kičma 13.11.2023 02.11.2023
35 17.07.2024 08:00 NAGA04.10.1 CT - Kičma 13.10.2023 11.10.2023
36 17.07.2024 08:00 RAMU01.09.1 CT - Kičma 26.10.2023 27.09.2023
37 16.07.2024 08:00 MUME08.01.1 CT - Kičma 13.10.2023 10.10.2023
38 16.07.2024 08:00 KAOM25.08.1 CT - Kičma 16.10.2023 15.09.2023
39 16.07.2024 08:00 HASA28.07.2 CT - Kičma 23.10.2023 18.10.2023
40 16.07.2024 08:00 FASR17.03.1 CT - Kičma 26.10.2023 19.10.2023
41 15.07.2024 08:00 FAAV12.08.1 CT - Kičma 13.10.2023 09.10.2023
42 15.07.2024 08:00 FAHA15.07.1 CT - Kičma 16.10.2023 02.10.2023
43 15.07.2024 08:00 NEPL13.08.1 CT - Kičma 23.10.2023 10.10.2023
44 12.07.2024 08:30 SASK16.08.1 CT - Kičma 26.10.2023 18.10.2023
45 12.07.2024 08:00 IBJA26.01.1 CT - Kičma 13.10.2023 05.10.2023
46 12.07.2024 08:00 NEHU15.10.2 CT - Kičma 16.10.2023 10.10.2023
47 12.07.2024 08:00 MUAV26.06.1 CT - Kičma 23.10.2023 18.10.2023
48 11.07.2024 08:00 SEMU06.09.1 CT - Kičma 13.10.2023 05.10.2023
49 11.07.2024 08:00 MIAK08.06.1 CT - Kičma 18.10.2023 16.10.2023
50 11.07.2024 08:00 ESME25.11.1 CT - Kičma 26.10.2023 11.10.2023
51 10.07.2024 08:00 EKZA07.05.1 CT - Kičma 13.10.2023 02.10.2023
52 10.07.2024 08:00 MEDO10.11.1 CT - Kičma 17.10.2023 11.10.2023
53 10.07.2024 08:00 FASP08.11.1 CT - Kičma 17.10.2023 12.10.2023
54 10.07.2024 08:00 ISJA02.12.1 CT - Kičma 20.10.2023 11.10.2023
55 09.07.2024 08:00 HAME27.12.1 CT - Kičma 13.10.2023 04.10.2023
56 09.07.2024 08:00 VEBA09.12.1 CT - Kičma 16.10.2023 10.10.2023
57 09.07.2024 08:00 FAVR01.07.1 CT - Kičma 17.10.2023 12.10.2023
58 09.07.2024 08:00 MIFE12.06.1 CT - Kičma 26.10.2023 23.10.2023
59 08.07.2024 08:00 AMJA24.01.1 CT - Kičma 17.10.2023 12.10.2023
60 08.07.2024 08:00 ELDI10.04.1 CT - Kičma 23.10.2023 16.10.2023
61 08.07.2024 08:00 IBOD14.06.1 CT - Kičma 10.11.2023 06.11.2023
62 05.07.2024 08:30 ADME25.12.1 CT - Kičma 13.10.2023 06.10.2023
63 05.07.2024 08:00 HAHU15.05.1 CT - Kičma 13.10.2023 21.09.2023
64 05.07.2024 08:00 FASP18.10.1 CT - Kičma 16.10.2023 04.10.2023
65 04.07.2024 08:00 IBOM25.03.1 CT - Kičma 11.10.2023 02.10.2023
66 04.07.2024 08:00 FRRA11.01.1 CT - Kičma 12.10.2023 10.10.2023
67 04.07.2024 08:00 ENAL31.07.1 CT - Kičma 13.10.2023 10.10.2023
68 04.07.2024 08:00 ELME14.03.1 CT - Kičma 20.10.2023 25.09.2023
69 03.07.2024 08:30 FESK12.04.1 CT - Kičma 10.10.2023 06.10.2023
70 03.07.2024 08:30 JESA01.03.1 CT - Kičma 11.10.2023 29.09.2023
71 03.07.2024 08:00 EDVI21.07.1 CT - Kičma 11.10.2023 06.10.2023
72 03.07.2024 08:00 SEBO02.01.1 CT - Kičma 11.10.2023 06.10.2023
73 02.07.2024 08:30 ALSA31.10.1 CT - Kičma 10.10.2023 22.09.2023
74 01.07.2024 08:00 LERA10.04.1 CT - Kičma 10.10.2023 25.09.2023
75 01.07.2024 08:00 MESA07.04.1 CT - Kičma 20.10.2023 18.10.2023
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.06.2024 08:00 AZZA13.02.1 CT - Kičma 10.10.2023 05.10.2023
2 28.06.2024 08:00 CEJU01.01.1 CT - Kičma 20.10.2023 16.10.2023
3 27.06.2024 08:00 MASU12.02.1 CT - Kičma 31.10.2023 23.10.2023
4 26.06.2024 08:00 MUCA06.07.1 CT - Kičma 31.10.2023 26.10.2023
5 25.06.2024 08:00 MABL11.12.1 CT - Kičma 05.10.2023 28.09.2023
6 25.06.2024 08:00 SMHA15.11.1 CT - Kičma 05.10.2023 21.09.2023
7 25.06.2024 08:00 SEHU12.06.1 CT - Kičma 05.10.2023 27.09.2023
8 24.06.2024 08:00 ZIJU01.04.1 CT - Kičma 03.10.2023 28.09.2023
9 24.06.2024 08:00 ISBA20.10.1 CT - Kičma 05.10.2023 28.09.2023
10 24.06.2024 08:00 EMKA01.01.1 CT - Kičma 05.10.2023 19.09.2023
11 24.06.2024 08:00 HASO20.06.1 CT - Kičma 12.10.2023 03.10.2023
12 21.06.2024 08:00 RAPO05.01.1 CT - Kičma 03.10.2023 29.09.2023
13 21.06.2024 08:00 HAMA09.04.1 CT - Kičma 03.10.2023 19.09.2023
14 21.06.2024 08:00 SAAV12.11.1 CT - Kičma 03.10.2023 27.09.2023
15 21.06.2024 08:00 ZUDR08.05.1 CT - Kičma 12.10.2023 10.10.2023
16 20.06.2024 08:00 ALOD13.02.2 CT - Kičma 02.10.2023 26.09.2023
17 20.06.2024 08:00 IVMI06.11.1 CT - Kičma 03.10.2023 02.10.2023
18 20.06.2024 08:00 ZEZE10.09.1 CT - Kičma 12.10.2023 03.10.2023
19 19.06.2024 08:00 SUBE26.04.1 CT - Kičma 02.10.2023 27.09.2023
20 19.06.2024 08:00 SEHA07.12.1 CT - Kičma 02.10.2023 29.09.2023
21 19.06.2024 08:00 HAHA19.07.1 CT - Kičma 03.10.2023 28.09.2023
22 19.06.2024 08:00 EMKO22.08.1 CT - Kičma 12.10.2023 27.09.2023
23 18.06.2024 08:30 ISMU24.08.1 CT - Kičma 02.10.2023 26.09.2023
24 18.06.2024 08:00 KECI07.11.1 CT - Kičma 02.10.2023 26.09.2023
25 18.06.2024 08:00 ANBU22.03.1 CT - Kičma 03.10.2023 27.09.2023
26 17.06.2024 08:00 EKAL22.04.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
27 17.06.2024 08:00 HADU18.05.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
28 17.06.2024 08:00 HUBR27.09.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
29 17.06.2024 08:00 MUKE04.01.1 CT - Kičma 28.09.2023 22.09.2023
30 14.06.2024 08:00 ALMU10.02.2 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
31 14.06.2024 08:00 SEJA07.10.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
32 14.06.2024 08:00 MUCI16.02.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
33 14.06.2024 08:00 IBZA12.09.1 CT - Kičma 28.09.2023 13.09.2023
34 13.06.2024 08:00 SAMU11.05.1 CT - Kičma 27.09.2023 15.09.2023
35 13.06.2024 08:00 ISIB26.08.1 CT - Kičma 27.09.2023 11.09.2023
36 12.06.2024 08:30 NAVA16.07.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
37 12.06.2024 08:00 ZEZA14.02.1 CT - Kičma 27.09.2023 19.09.2023
38 12.06.2024 08:00 FAMU20.07.1 CT - Kičma 28.09.2023 27.09.2023
39 11.06.2024 08:00 AVAI03.04.1 CT - Kičma 26.09.2023 22.09.2023
40 11.06.2024 08:00 ENPO17.05.1 CT - Kičma 27.09.2023 15.09.2023
41 10.06.2024 08:00 SAHO04.07.1 CT - Kičma 26.09.2023 06.09.2023
42 10.06.2024 08:00 JAAG17.04.1 CT - Kičma 26.09.2023 21.09.2023
43 10.06.2024 08:00 ENOC08.11.1 CT - Kičma 26.09.2023 13.09.2024
44 10.06.2024 08:00 SAME12.07.1 CT - Kičma 27.09.2023 25.09.2023
45 07.06.2024 09:00 JEMO02.10.1 CT - Kičma 22.09.2023 14.09.2023
46 07.06.2024 08:30 SEKV30.09.1 CT - Kičma 22.09.2023 11.09.2023
47 07.06.2024 08:30 ADHO22.06.1 CT - Kičma 22.09.2023 14.09.2023
48 06.06.2024 08:30 REMU29.05.1 CT - Kičma 22.09.2023 19.09.2023
49 06.06.2024 08:30 TUSE11.08.1 CT - Kičma 22.09.2023 20.09.2023
50 06.06.2024 08:00 MEDO11.05.2 CT - Kičma 22.09.2023 13.09.2023
51 06.06.2024 08:00 DEVA24.05.1 CT - Kičma 22.09.2023 20.09.2023
52 06.06.2024 08:00 ESOM05.12.1 CT - Kičma 16.10.2023 11.10.2023
53 06.06.2024 08:00 NACE18.01.1 CT - Kičma 20.10.2023 28.09.2023
54 05.06.2024 08:00 JAVU03.11.1 CT - Kičma 21.09.2023 14.09.2023
55 05.06.2024 08:00 ENBA31.10.1 CT - Kičma 21.09.2023 07.09.2023
56 05.06.2024 08:00 DAKL02.10.1 CT - Kičma 21.09.2023 20.09.2023
57 05.06.2024 08:00 SECE01.01.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
58 04.06.2024 08:00 BOVR09.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
59 04.06.2024 08:00 SEME15.10.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
60 04.06.2024 08:00 MICV08.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 19.09.2023
61 03.06.2024 08:00 SECE16.10.1 CT - Kičma 21.09.2023
62 03.06.2024 08:00 FASM25.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
63 03.06.2024 08:00 MUSL19.03.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
64 03.06.2024 08:00 MUSL19.03.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
65 03.06.2024 08:00 MEAJ05.08.1 CT - Kičma 21.09.2023 13.09.2023
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2024 08:00 JOJU18.03.1 CT - Kičma 19.09.2023
2 31.05.2024 08:00 SIHR17.08.1 CT - Kičma 20.09.2023 30.08.2023
3 31.05.2024 08:00 LEBU21.01.1 CT - Kičma 20.09.2023 14.09.2023
4 31.05.2024 08:00 SUDE06.04.1 CT - Kičma 21.09.2023 15.09.2023
5 30.05.2024 08:30 AZBO01.07.1 CT - Kičma 19.09.2023 11.09.2023
6 30.05.2024 08:30 SEMU23.01.1 CT - Kičma 22.09.2023 19.09.2023
7 30.05.2024 08:00 JAHU02.01.1 CT - Kičma 15.09.2023 11.09.2023
8 30.05.2024 08:00 FAHU17.06.1 CT - Kičma 18.09.2023 13.09.2023
9 29.05.2024 08:00 RESA01.08.1 CT - Kičma 14.09.2023 12.09.2023
10 29.05.2024 08:00 SEOR19.08.1 CT - Kičma 14.09.2023 30.08.2023
11 29.05.2024 08:00 NIBU07.01.1 CT - Kičma 18.09.2023 28.08.2023
12 29.05.2024 08:00 MUHO14.04.1 CT - Kičma 20.09.2023 14.09.2023
13 29.05.2024 08:00 HAZE31.05.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
14 28.05.2024 08:00 AZSA05.01.1 CT - Kičma 14.09.2023 13.09.2023
15 28.05.2024 08:00 RASE12.04.1 CT - Kičma 14.09.2023 28.08.2023
16 28.05.2024 08:00 FIKA10.01.1 CT - Kičma 18.09.2023 06.09.2023
17 27.05.2024 08:30 EDOM30.09.1 CT - Kičma 19.09.2023 14.09.2023
18 27.05.2024 08:00 SANE08.05.1 CT - Kičma 14.09.2023 08.09.2023
19 27.05.2024 08:00 SESE18.05.1 CT - Kičma 14.09.2023 12.09.2023
20 27.05.2024 08:00 DEAH01.10.1 CT - Kičma 18.09.2023 13.09.2023
21 24.05.2024 08:30 BECE10.11.1 CT - Kičma 19.09.2023 15.09.2023
22 24.05.2024 08:00 JEIV11.04.1 CT - Kičma 14.09.2023 11.09.2023
23 24.05.2024 08:00 AMJA04.02.1 CT - Kičma 14.09.2023 04.09.2023
24 24.05.2024 08:00 ZUBA29.07.1 CT - Kičma 15.09.2023 12.09.2023
25 23.05.2024 08:00 AZTU01.01.1 CT - Kičma 12.09.2023 08.09.2023
26 23.05.2024 08:00 SAVE25.12.1 CT - Kičma 13.09.2023 12.09.2023
27 23.05.2024 08:00 MAJU13.12.1 CT - Kičma 13.09.2023 11.09.2023
28 23.05.2024 08:00 RAPI03.06.1 CT - Kičma 13.09.2023 28.08.2023
29 22.05.2024 09:00 SEKE04.02.1 CT - Kičma 08.09.2023 06.09.2023
30 22.05.2024 08:00 MIRI02.11.1 CT - Kičma 08.09.2023 06.09.2023
31 22.05.2024 08:00 EMMA02.03.1 CT - Kičma 08.09.2023 21.08.2023
32 22.05.2024 08:00 RAKE16.05.1 CT - Kičma 12.09.2023 06.09.2023
33 21.05.2024 08:00 AZKO03.01.1 CT - Kičma 06.09.2023 24.08.2023
34 21.05.2024 08:00 DUTU15.10.1 CT - Kičma 06.09.2023 28.08.2023
35 21.05.2024 08:00 REKU19.12.1 CT - Kičma 06.09.2023 31.08.2023
36 20.05.2024 08:00 MUDU26.03.1 CT - Kičma 06.09.2023 02.08.2023
37 20.05.2024 08:00 AHGL28.06.1 CT - Kičma 06.09.2023 04.09.2023
38 20.05.2024 08:00 SASA03.09.1 CT - Kičma 08.09.2023 04.09.2023
39 17.05.2024 08:00 SEHO17.02.1 CT - Kičma 06.09.2023 08.12.2022
40 17.05.2024 08:00 SAKA13.01.1 CT - Kičma 06.09.2023 30.08.2023
41 17.05.2024 08:00 ANKR08.02.1 CT - Kičma 06.09.2023 28.08.2023
42 17.05.2024 08:00 SEOM12.06.1 CT - Kičma 12.09.2023 07.09.2023
43 16.05.2024 08:00 ELHA18.02.1 CT - Kičma 05.09.2023 31.08.2023
44 16.05.2024 08:00 MUKA23.01.1 CT - Kičma 05.09.2023 01.09.2023
45 16.05.2024 08:00 SASM15.04.1 CT - Kičma 05.09.2023 04.09.2023
46 16.05.2024 08:00 SAVU18.08.1 CT - Kičma 06.09.2023 31.08.2023
47 15.05.2024 08:00 ESCO01.01.1 CT - Kičma 05.09.2023 01.09.2023
48 15.05.2024 08:00 MISK04.12.1 CT - Kičma 05.09.2023 28.08.2023
49 15.05.2024 08:00 HAIM19.06.1 CT - Kičma 05.09.2023 04.08.2023
50 15.05.2024 08:00 ZUKE19.10.1 CT - Kičma 06.09.2023 28.08.2023
51 14.05.2024 08:00 ESOS18.02.1 CT - Kičma 04.09.2023 30.08.2023
52 14.05.2024 08:00 PAMA19.09.1 CT - Kičma 04.09.2023 21.08.2023
53 14.05.2024 08:00 NICI07.10.1 CT - Kičma 04.09.2023 28.08.2023
54 13.05.2024 08:00 SAFA24.01.1 CT - Kičma 04.09.2023 30.08.2023
55 13.05.2024 08:00 ASSM01.07.1 CT - Kičma 04.09.2023 22.08.2023
56 10.05.2024 08:00 RABA10.04.1 CT - Kičma 28.08.2023 24.08.2023
57 10.05.2024 08:00 EDAV22.01.1 CT - Kičma 30.08.2023 28.08.2023
58 10.05.2024 08:00 SEHU26.10.1 CT - Kičma 30.08.2023 25.07.2023
59 10.05.2024 08:00 MUHA29.07.1 CT - Kičma 04.09.2023 28.08.2023
60 09.05.2024 08:30 FISC25.08.1 CT - Kičma 28.08.2023 24.08.2023
61 09.05.2024 08:00 SALE10.09.1 CT - Kičma 28.08.2023 24.08.2023
62 09.05.2024 08:00 SUSM26.05.1 CT - Kičma 30.08.2023 09.08.2023
63 08.05.2024 08:00 NAPR24.09.1 CT - Kičma 22.08.2023 27.07.2023
64 08.05.2024 08:00 MURA12.07.1 CT - Kičma 25.08.2023 22.08.2023
65 08.05.2024 08:00 HATO06.06.1 CT - Kičma 28.08.2023 16.08.2023
66 08.05.2024 08:00 SMFA21.10.1 CT - Kičma 30.08.2023 22.08.2023
67 07.05.2024 08:00 HEMR09.02.1 CT - Kičma 22.08.2023 15.08.2023
68 07.05.2024 08:00 MEAH13.12.1 CT - Kičma 22.08.2023
69 07.05.2024 08:00 MASL23.11.1 CT - Kičma 22.08.2023 15.08.2023
70 07.05.2024 08:00 IZCE28.08.1 CT - Kičma 30.08.2023 25.08.2023
71 06.05.2024 08:00 SANE19.04.1 CT - Kičma 22.08.2023 11.08.2023
72 06.05.2024 08:00 IZSK10.11.1 CT - Kičma 22.08.2023 18.08.2023
73 06.05.2024 08:00 ANTO15.03.1 CT - Kičma 22.08.2023 18.08.2023
74 06.05.2024 08:00 LEPU16.07.1 CT - Kičma 24.08.2023 18.08.2023
75 03.05.2024 10:00 ZUCA0601195 CT - Kičma 24.08.2023 10.08.2023
76 03.05.2024 08:00 HEFA05.06.1 CT - Kičma 24.08.2023
77 03.05.2024 08:00 ZLNE05.08.1 CT - Kičma 25.08.2023 22.08.2023
78 03.05.2024 08:00 ADHA15.07.1 CT - Kičma 25.08.2023 22.08.2023
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.04.2024 08:00 MAHA26.05.1 CT - Kičma 15.08.2023 09.08.2023
2 30.04.2024 08:00 RABO27.01.1 CT - Kičma 15.08.2023 14.08.2023
3 30.04.2024 08:00 MUTU10.01.1 CT - Kičma 17.08.2023 09.08.2023
4 30.04.2024 08:00 SARA21.10.1 CT - Kičma 22.08.2023 17.08.2023
5 30.04.2024 08:00 SARA21.10.1 CT - Kičma 22.08.2023 17.08.2023
6 30.04.2024 08:00 MIIN20.04.1 CT - Kičma 24.08.2023 22.08.2023
7 29.04.2024 08:00 ALPA07.11.1 CT - Kičma 15.08.2023 11.08.2023
8 29.04.2024 08:00 SAMU10.02.1 CT - Kičma 15.08.2023 09.08.2023
9 29.04.2024 08:00 DZTR01.01.1 CT - Kičma 15.08.2023 09.08.2023
10 29.04.2024 08:00 AMZR29.04.1 CT - Kičma 24.08.2023 21.08.2023
11 26.04.2024 08:00 MUNO25.04.1 CT - Kičma 15.08.2023
12 26.04.2024 08:00 RAOP09.01.1 CT - Kičma 15.08.2023 11.08.2023
13 26.04.2024 08:00 ARMA25.04.1 CT - Kičma 15.08.2023 10.08.2023
14 26.04.2024 08:00 FIBA15.05.1 CT - Kičma 24.08.2023 21.08.2023
15 25.04.2024 08:00 MEPE28.10.1 CT - Kičma 03.08.2023 01.08.2023
16 25.04.2024 08:00 DZHA11.05.1 CT - Kičma 03.08.2023 17.07.2023
17 25.04.2024 08:00 ISCI02.01.1 CT - Kičma 03.08.2023 28.07.2023
18 25.04.2024 08:00 CEKU04.04.1 CT - Kičma 24.08.2023 18.08.2023
19 24.04.2024 09:00 DIUZ13.07.1 CT - Kičma 24.08.2023 21.08.2023
20 24.04.2024 08:30 FASV28.02.1 CT - Kičma 01.08.2023 27.07.2023
21 24.04.2024 08:00 FEDE11.01.1 CT - Kičma 24.07.2023 18.07.2023
22 24.04.2024 08:00 MINE30.08.1 CT - Kičma 03.08.2023 20.06.2023
23 24.04.2024 08:00 VAFE19.04.1 CT - Kičma 03.08.2023 01.08.2023
24 23.04.2024 08:00 ISMA09.04.1 CT - Kičma 27.07.2023 21.07.2023
25 23.04.2024 08:00 ANME11.05.1 CT - Kičma 27.07.2023 14.07.2023
26 23.04.2024 08:00 EDBE22.01.1 CT - Kičma 27.07.2023 06.07.2023
27 22.04.2024 08:00 EMHA27.03.1 CT - Kičma 26.07.2023 12.07.2023
28 22.04.2024 08:00 DZBA14.10.1 CT - Kičma 27.07.2023 24.07.2023
29 22.04.2024 08:00 VAMA22.12.1 CT - Kičma 27.07.2023 18.11.2022
30 22.04.2024 08:00 VIDU30.01.1 CT - Kičma 18.08.2023 17.08.2023
31 19.04.2024 09:00 MIKU24.11.1 CT - Kičma 26.07.2023 20.07.2023
32 19.04.2024 08:00 RESE26.07.1 CT - Kičma 26.07.2023
33 19.04.2024 08:00 AMGA15.04.1 CT - Kičma 26.07.2023 19.07.2023
34 18.04.2024 09:00 ANKA06.06.1 CT - Kičma 24.07.2023 19.07.2023
35 18.04.2024 08:00 SASE15.01.1 CT - Kičma 24.07.2023 19.07.2023
36 18.04.2024 08:00 HAMU18.09.1 CT - Kičma 26.07.2023
37 18.04.2024 08:00 SEBE21.01.1 CT - Kičma 18.08.2023 09.08.2023
38 17.04.2024 08:30 DZBU12.06.1 CT - Kičma 24.07.2023 11.07.2023
39 17.04.2024 08:00 AIOH03.07.1 CT - Kičma 24.07.2023 19.07.2023
40 17.04.2024 08:00 AZCE13.02.1 CT - Kičma 18.08.2023 21.07.2023
41 16.04.2024 10:00 SUSE07.02.1 CT - Kičma 21.07.2023 19.07.2023
42 16.04.2024 08:00 SAAH13.02.1 CT - Kičma 21.07.2023 10.07.2023
43 16.04.2024 08:00 MAKO06.07.1 CT - Kičma 18.08.2023 27.07.2023
44 15.04.2024 08:00 OMAB18.09.1 CT - Kičma 20.07.2023 07.07.2023
45 15.04.2024 08:00 ASKA18.08.1 CT - Kičma 20.07.2023 14.07.2023
46 15.04.2024 08:00 JAJA22.12.1 CT - Kičma 21.07.2023 19.07.2023
47 12.04.2024 08:00 MAAS12.07.1 CT - Kičma 20.07.2023 26.06.2023
48 12.04.2024 08:00 SASA07.07.1 CT - Kičma 20.07.2023 05.07.2023
49 12.04.2024 08:00 SEBE08.07.1 CT - Kičma 20.07.2023
50 12.04.2024 08:00 SAAL01.09.1 CT - Kičma 17.08.2023 15.08.2023
51 12.04.2024 08:00 MIKR16.01.1 CT - Kičma 18.08.2023 08.08.2023
52 11.04.2024 08:00 SEKU07.06.1 CT - Kičma 20.07.2023 13.07.2023
53 11.04.2024 08:00 KESP02.12.1 CT - Kičma 20.07.2023 17.07.2023
54 11.04.2024 08:00 HABR30.05.1 CT - Kičma 20.07.2023 13.07.2023
55 11.04.2024 08:00 RASE24.01.1 CT - Kičma 18.08.2023 16.08.2023
56 10.04.2024 08:00 NAVR0401956 CT - Kičma 18.07.2023 03.06.2023
57 10.04.2024 08:00 NICI0710966 CT - Kičma 18.07.2023 04.07.2023
58 10.04.2024 08:00 ALKU3112971 CT - Kičma 18.07.2023 13.07.2023
59 10.04.2024 08:00 BESI06.08.1 CT - Kičma 17.08.2023 15.08.2023
60 09.04.2024 08:00 MIBE1607969 CT - Kičma 18.07.2023 13.07.2023
61 09.04.2024 08:00 MITA26.08.1 CT - Kičma 18.07.2023
62 09.04.2024 08:00 MUCI1212980 CT - Kičma 18.07.2023 12.07.2023
63 09.04.2024 08:00 AJMU13.06.1 CT - Kičma 16.08.2023 02.08.2023
64 09.04.2024 08:00 AJMU13.06.1 CT - Kičma 01.11.2023 19.10.2023
65 08.04.2024 09:00 MUSA10.07.1 CT - Kičma 11.08.2023 08.08.2023
66 08.04.2024 08:30 SUHA18.12.1 CT - Kičma 14.07.2023 20.06.2023
67 08.04.2024 08:00 ELSU27.07.1 CT - Kičma 18.07.2023 21.06.2023
68 08.04.2024 08:00 SASI02.05.1 CT - Kičma 18.07.2023 03.07.2023
69 05.04.2024 10:00 NELU04.05.1 CT - Kičma 16.08.2023 01.08.2023
70 05.04.2024 08:30 ASFE06.11.1 CT - Kičma 14.07.2023 06.07.2023
71 05.04.2024 08:30 SISI22.09.1 CT - Kičma 14.07.2023 12.07.2023
72 04.04.2024 08:30 FUHE12.03.1 CT - Kičma 13.07.2023 06.07.2023
73 04.04.2024 08:30 ZIHA13.10.1 CT - Kičma 14.07.2023 06.07.2023
74 04.04.2024 08:30 DUKU14.02.1 CT - Kičma 14.07.2023 13.07.2023
75 04.04.2024 08:00 AMBL30.09.1 CT - Kičma 14.08.2023 10.08.2023
76 03.04.2024 08:30 MECO02.04.1 CT - Kičma 13.07.2023 11.07.2023
77 03.04.2024 08:30 HALI24.05.1 CT - Kičma 13.07.2023 10.07.2023
78 03.04.2024 08:00 SAPO20.12.1 CT - Kičma 11.07.2023 07.07.2023
79 03.04.2024 08:00 MIHA19.08.1 CT - Kičma 14.08.2023 07.08.2023
80 02.04.2024 09:00 HAZE12.12.1 CT - Kičma 11.07.2023
81 02.04.2024 09:00 ALDO18.07.1 CT - Kičma 11.07.2023 21.06.2023
82 02.04.2024 08:30 HAGA08.06.1 CT - Kičma 12.07.2023 05.07.2023
83 01.04.2024 09:00 NARU22.02.1 CT - Kičma 12.07.2023 10.07.2023
84 01.04.2024 09:00 PRMI03.11.1 CT - Kičma 12.07.2023 04.07.2023
85 01.04.2024 08:30 EDSI28.07.1 CT - Kičma 12.07.2023 07.07.2023
86 01.04.2024 08:00 NUKA08.07.1 CT - Kičma 11.08.2023 08.08.2023
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.03.2024 09:00 RABA25.05.1 CT - Kičma 10.07.2023 03.07.2023
2 29.03.2024 09:00 VAFR20.04.1 CT - Kičma 12.07.2023 10.07.2023
3 29.03.2024 08:30 SEKA31.10.1 CT - Kičma 12.07.2023 30.06.2023
4 28.03.2024 09:00 FABO10.02.1 CT - Kičma 10.07.2023 30.06.2023
5 28.03.2024 08:30 FASM07.01.1 CT - Kičma 10.07.2023 06.07.2023
6 28.03.2024 08:00 MIKR03.11.1 CT - Kičma 09.08.2023 03.08.2023
7 28.03.2024 08:00 GOHR11.09.1 CT - Kičma 17.11.2023 15.11.2023
8 27.03.2024 09:00 BEPA28.12.1 CT - Kičma 07.07.2023 06.07.2023
9 27.03.2024 09:00 DZZV15.07.1 CT - Kičma 07.07.2023 04.07.2023
10 27.03.2024 08:00 EDPA01.01.1 CT - Kičma 07.07.2023 23.06.2023
11 27.03.2024 08:00 SIHU19.06.1 CT - Kičma 08.08.2023 25.07.2023
12 26.03.2024 08:30 BOJO13.01.1 CT - Kičma 06.07.2023 16.06.2023
13 26.03.2024 08:30 ZIPO05.12.1 CT - Kičma 07.07.2023 26.06.2023
14 26.03.2024 08:00 SAFA28.09.1 CT - Kičma 07.07.2023 03.07.2023
15 26.03.2024 08:00 STKA04.09.1 CT - Kičma 09.08.2023 07.08.2023
16 26.03.2024 08:00 SELI11.12.1 CT - Kičma 17.11.2023 13.11.2023
17 25.03.2024 08:30 LERE22.04.1 CT - Kičma 06.07.2023 27.06.2023
18 25.03.2024 08:30 META09.02.1 CT - Kičma 06.07.2023 04.07.2023
19 25.03.2024 08:00 NAHA17.03.1 CT - Kičma 06.07.2023 22.06.2023
20 25.03.2024 08:00 SESA20.09.1 CT - Kičma 08.08.2023 28.07.2023
21 25.03.2024 08:00 NIDU16.12.1 CT - Kičma 07.09.2023 05.09.2023
22 22.03.2024 08:30 RUBU25.07.1 CT - Kičma 05.07.2023 22.06.2023
23 22.03.2024 08:30 MIST24.02.1 CT - Kičma 06.07.2023 23.06.2023
24 22.03.2024 08:30 HEBA18.04.1 CT - Kičma 12.07.2023
25 22.03.2024 08:00 TAFA29.11.1 CT - Kičma 05.09.2023 31.08.2023
26 21.03.2024 09:00 MAMA01.02.1 CT - Kičma 05.07.2023 20.06.2023
27 21.03.2024 08:30 ELCO19.10.1 CT - Kičma 05.07.2023 21.06.2023
28 21.03.2024 08:30 SAAV07.10.1 CT - Kičma 05.07.2023 16.06.2023
29 21.03.2024 08:00 ALAL26.03.1 CT - Kičma 08.08.2023 31.07.2023
30 20.03.2024 09:00 NEST06.12.1 CT - Kičma 27.06.2023 23.06.2023
31 20.03.2024 08:30 SLGA30.06.1 CT - Kičma 04.07.2023 29.06.2023
32 20.03.2024 08:30 MESM22.07.1 CT - Kičma 02.08.2023 01.08.2023
33 20.03.2024 08:00 DADE26.11.1 CT - Kičma 24.11.2023 10.11.2023
34 19.03.2024 09:00 ZADE19.05.1 CT - Kičma 27.06.2023 20.06.2023
35 19.03.2024 08:30 NISA02.09.1 CT - Kičma 27.06.2023 13.06.2023
36 19.03.2024 08:00 FAAG06.08.1 CT - Kičma 02.08.2023 26.07.2023
37 19.03.2024 08:00 SASE15.01.1 CT - Kičma 20.10.2023 16.10.2023
38 18.03.2024 09:00 SEFE19.10.1 CT - Kičma 27.06.2023 22.06.2023
39 18.03.2024 09:00 SEAV27.06.1 CT - Kičma 27.06.2023 21.06.2023
40 18.03.2024 09:00 CAME23.11.1 CT - Kičma 27.06.2023 19.06.2023
41 18.03.2024 08:00 HAMU28.08.1 CT - Kičma 02.08.2023 27.07.2023
42 18.03.2024 08:00 MIDZ11.10.1 CT - Kičma 28.09.2023 23.08.2023
43 15.03.2024 09:00 ESPI16.03.1 CT - Kičma 23.06.2023 20.06.2023
44 15.03.2024 08:30 MUMU04.04.1 CT - Kičma 23.06.2023 13.06.2023
45 15.03.2024 08:30 LUPE04.03.1 CT - Kičma 23.06.2023 21.06.2023
46 15.03.2024 08:00 SACA22.03.1 CT - Kičma 11.08.2023 03.08.2023
47 15.03.2024 08:00 NELO14.10.1 CT - Kičma 20.09.2023 01.09.2023
48 14.03.2024 09:00 RAKA18.11.1 CT - Kičma 23.06.2023 15.06.2023
49 14.03.2024 09:00 MEDI10.04.1 CT - Kičma 05.07.2023 30.06.2023
50 14.03.2024 08:30 MITO17.07.1 CT - Kičma 20.06.2023 08.06.2023
51 14.03.2024 08:00 SAAL06.08.1 CT - Kičma 23.06.2023 16.06.2023
52 14.03.2024 08:00 NABE12.10.1 CT - Kičma 27.09.2023 25.09.2023
53 13.03.2024 09:00 SESM19.10.1 CT - Kičma 21.06.2023 14.06.2023
54 13.03.2024 08:30 SNPA19.02.1 CT - Kičma 21.06.2023 16.06.2023
55 13.03.2024 08:00 VAHU21.06.1 CT - Kičma 27.06.2023 23.06.2023
56 13.03.2024 08:00 JUZA31.08.1 CT - Kičma 27.09.2023 11.09.2023
57 13.03.2024 08:00 MIBR21.02.1 CT - Kičma 20.10.2023 13.10.2023
58 12.03.2024 08:30 DRKA30.10.1 CT - Kičma 21.06.2023 05.06.2023
59 12.03.2024 08:30 SUFE15.03.1 CT - Kičma 27.06.2023 22.06.2023
60 12.03.2024 08:00 EDTE30.06.1 CT - Kičma 19.06.2023 14.06.2023
61 12.03.2024 08:00 MIAL13.11.1 CT - Kičma 20.06.2023 12.06.2023
62 12.03.2024 08:00 KAME14.01.1 CT - Kičma 31.08.2023 30.08.2023
63 12.03.2024 08:00 ALBE26.05.1 CT - Kičma 20.10.2023 21.09.2023
64 11.03.2024 09:00 ZVCA25.05.1 CT - Kičma 19.06.2023 14.06.2023
65 11.03.2024 09:00 EJSE02.01.1 CT - Kičma 19.06.2023 09.06.2023
66 11.03.2024 08:30 HATU20.08.1 CT - Kičma 19.06.2023 13.06.2023
67 11.03.2024 08:30 ILTE14.04.1 CT - Kičma 04.08.2023 17.07.2023
68 08.03.2024 09:00 FABI28.06.1 CT - Kičma 19.06.2023 13.06.2023
69 08.03.2024 09:00 HABU17.08.1 CT - Kičma 19.06.2023 13.06.2023
70 08.03.2024 08:00 AJBE11.01.1 CT - Kičma 19.06.2023 09.06.2023
71 08.03.2024 08:00 BEBR11.08.1 CT - Kičma 14.08.2023 10.08.2023
72 07.03.2024 08:30 FABU16.03.1 CT - Kičma 14.06.2023 09.06.2023
73 07.03.2024 08:30 SESE22.11.1 CT - Kičma 15.06.2023 13.06.2023
74 07.03.2024 08:00 MLMI25.02.1 CT - Kičma 11.08.2023 07.08.2023
75 06.03.2024 08:30 ZESP05.02.1 CT - Kičma 12.06.2023 07.06.2023
76 06.03.2024 08:30 DICA29.09.1 CT - Kičma 14.06.2023 29.05.2023
77 06.03.2024 08:00 ANJE23.05.1 CT - Kičma 04.08.2023 27.07.2023
78 06.03.2024 08:00 MEDO10.11.1 CT - Kičma 27.11.2023 11.10.2023
79 05.03.2024 08:30 FENA23.05.1 CT - Kičma 14.06.2023 02.06.2023
80 05.03.2024 08:00 MESO0502949 CT - Kičma 09.06.2023 17.05.2023
81 05.03.2024 08:00 NUBE02.03.1 CT - Kičma 14.08.2023 02.08.2023
82 05.03.2024 08:00 HAHA19.07.1 CT - Kičma 05.12.2023 30.11.2023
83 05.03.2024 08:00 HAHA19.07.1 CT - Kičma 05.12.2023 30.11.2023
84 04.03.2024 08:30 MUUZ13.03.1 CT - Kičma 12.06.2023 08.06.2023
85 04.03.2024 08:00 SEJU2705963 CT - Kičma 09.06.2023 07.06.2023
86 04.03.2024 08:00 RAHU06.08.1 CT - Kičma 07.08.2023 03.08.2023
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.02.2024 08:30 ARDE02.04.1 CT - Kičma 12.06.2023 29.05.2023
2 29.02.2024 08:00 FABE2206983 CT - Kičma 08.06.2023 09.06.2023
3 29.02.2024 08:00 SEDE13.10.1 CT - Kičma 20.07.2023 12.07.2023
4 29.02.2024 08:00 RAMI30.05.1 CT - Kičma 17.11.2023
5 29.02.2024 08:00 NEBE01.06.1 CT - Kičma 05.12.2023 21.11.2023
6 28.02.2024 08:30 MUSE12.06.1 CT - Kičma 06.06.2023 30.05.2023
7 28.02.2024 08:00 ESMU1904982 CT - Kičma 08.06.2023 06.06.2023
8 28.02.2024 08:00 FASA1903960 CT - Kičma 09.06.2023 23.05.2023
9 27.02.2024 08:30 NESE22.08.1 CT - Kičma 13.07.2023 12.07.2023
10 27.02.2024 08:30 MUBA25.08.1 CT - Kičma 13.07.2023 11.07.2023
11 27.02.2024 08:00 ASSI07.10.1 CT - Kičma 06.06.2023 01.06.2023
12 27.02.2024 08:00 SAKE13.06.1 CT - Kičma 06.06.2023 31.05.2023
13 27.02.2024 08:00 JADO29.07.1 CT - Kičma 24.11.2023 10.11.2023
14 26.02.2024 08:30 MUKI03.01.1 CT - Kičma 05.06.2023 31.05.2023
15 26.02.2024 08:30 KLPE14.08.1 CT - Kičma 05.06.2023 26.05.2023
16 26.02.2024 08:30 ELOD07.01.1 CT - Kičma 05.06.2023 01.06.2023
17 26.02.2024 08:00 NISU15.10.1 CT - Kičma 27.09.2023 18.09.2023
18 23.02.2024 09:00 SUBA29.07.1 CT - Kičma 02.06.2023 30.05.2023
19 23.02.2024 09:00 NUKA25.02.1 CT - Kičma 20.07.2023 17.07.2023
20 23.02.2024 08:30 FAHO18.03.1 CT - Kičma 05.06.2023 26.05.2023
21 23.02.2024 08:30 BETO26.09.1 CT - Kičma 05.06.2023 25.05.2023
22 23.02.2024 08:00 LAAJ10.06.2 CT - Kičma 24.11.2023
23 22.02.2024 09:00 ADAL30.05.1 CT - Kičma 13.06.2023 07.06.2023
24 22.02.2024 08:30 SRGR23.02.1 CT - Kičma 02.06.2023 29.05.2023
25 22.02.2024 08:30 BIKA05.08.1 CT - Kičma 02.06.2023 29.05.2023
26 22.02.2024 08:30 HAIS02.09.1 CT - Kičma 02.06.2023 29.05.2023
27 21.02.2024 09:00 SAKR05.01.1 CT - Kičma 02.06.2023 11.05.2023
28 21.02.2024 08:30 ENEK13.02.1 CT - Kičma 02.06.2023 31.05.2023
29 21.02.2024 08:30 EKPI08.04.1 CT - Kičma 02.06.2023 30.05.2023
30 21.02.2024 08:00 ANIV03.10.1 CT - Kičma 06.06.2023 16.05.2023
31 21.02.2024 08:00 NUMU04.04.1 CT - Kičma 17.11.2023 10.11.2023
32 20.02.2024 09:00 HALE11.01.1 CT - Kičma 04.07.2023 22.06.2023
33 20.02.2024 08:30 MUPI18.07.1 CT - Kičma 01.06.2023 26.05.2023
34 20.02.2024 08:30 ARTO11.08.1 CT - Kičma 01.06.2023 19.05.2023
35 20.02.2024 08:00 FAAL13.12.1 CT - Kičma 01.06.2023 30.05.2023
36 20.02.2024 08:00 TASI13.09.1 CT - Kičma 26.10.2023 19.10.2023
37 19.02.2024 08:30 EZMU17.10.1 CT - Kičma 31.05.2023 24.05.2023
38 19.02.2024 08:30 SAPE05.09.1 CT - Kičma 31.05.2023 25.05.2023
39 19.02.2024 08:30 AZMA30.10.1 CT - Kičma 01.06.2023 04.04.2023
40 19.02.2024 08:00 AMMU17.04.1 CT - Kičma 14.06.2023 12.06.2023
41 19.02.2024 08:00 MUGL19.09.1 CT - Kičma 16.10.2023 11.10.2023
42 19.02.2024 08:00 KESA27.11.1 CT - Kičma 30.11.2023 23.11.2023
43 16.02.2024 08:30 BEVR27.05.1 CT - Kičma 31.05.2023 24.05.2023
44 16.02.2024 08:00 MUIS24.11.1 CT - Kičma 31.05.2023 26.05.2023
45 16.02.2024 08:00 HIMA04.08.1 CT - Kičma 17.11.2023 10.11.2023
46 15.02.2024 08:30 AIAL06.12.1 CT - Kičma 31.05.2023 26.05.2023
47 15.02.2024 08:30 AMBE08.08.1 CT - Kičma 20.06.2023 19.05.2023
48 15.02.2024 08:00 NEPO23.05.1 CT - Kičma 31.05.2023 26.05.2023
49 15.02.2024 08:00 AZKO01.07.1 CT - Kičma 17.10.2023 12.10.2023
50 15.02.2024 08:00 ZUME02.06.1 CT - Kičma 24.11.2023 20.11.2023
51 14.02.2024 08:30 AZCA02.02.1 CT - Kičma 29.05.2023 25.05.2023
52 14.02.2024 08:00 OSMR03.01.1 CT - Kičma 29.05.2023 03.05.2023
53 14.02.2024 08:00 SAKI22.07.1 CT - Kičma 02.08.2023 14.07.2023
54 13.02.2024 08:30 RASO25.06.1 CT - Kičma 29.05.2023 25.05.2023
55 13.02.2024 08:30 FARA24.05.1 CT - Kičma 29.05.2023 25.05.2023
56 13.02.2024 08:30 AIIM25.11.1 CT - Kičma 29.05.2023 24.05.2023
57 13.02.2024 08:00 MUDU23.10.1 CT - Kičma 02.08.2023 26.07.2023
58 13.02.2024 08:00 FESA01.01.1 CT - Kičma 02.08.2023 25.07.2023
59 12.02.2024 08:30 ESKO01.07.1 CT - Kičma 29.05.2023
60 12.02.2024 08:30 SAAL23.10.1 CT - Kičma 29.05.2023 24.05.2023
61 12.02.2024 08:30 ALCO28.09.1 CT - Kičma 29.05.2023 23.05.2023
62 12.02.2024 08:00 FISK02.08.1 CT - Kičma 28.07.2023 13.07.2023
63 12.02.2024 08:00 AMTO26.03.1 CT - Kičma 09.11.2023 02.11.2023
64 12.02.2024 08:00 AMTO26.03.1 CT - Kičma 17.11.2023
65 09.02.2024 08:30 SUSA28.02.1 CT - Kičma 25.05.2023 22.05.2023
66 09.02.2024 08:30 SATE16.04.1 CT - Kičma 25.05.2023 22.05.2023
67 09.02.2024 08:30 MIHU23.01.1 CT - Kičma 25.05.2023 23.05.2023
68 09.02.2024 08:00 FIKO01.01.1 CT - Kičma 09.11.2023 02.11.2023
69 08.02.2024 08:30 SAAH27.07.1 CT - Kičma 22.05.2023 11.05.2023
70 08.02.2024 08:00 ASKO17.01.1 CT - Kičma 24.05.2023 19.05.2023
71 08.02.2024 08:00 REPA28.08.1 CT - Kičma 28.07.2023 21.07.2023
72 08.02.2024 08:00 MEVA27.10.1 CT - Kičma 12.09.2023 08.09.2023
73 07.02.2024 08:30 JEOM04.08.1 CT - Kičma 22.05.2023 15.05.2023
74 07.02.2024 08:30 MIIB04.05.1 CT - Kičma 22.05.2023 08.05.2023
75 07.02.2024 08:00 EMIB07.06.1 CT - Kičma 28.07.2023 13.07.2023
76 07.02.2024 08:00 HADE01.04.1 CT - Kičma 31.10.2023 25.10.2023
77 06.02.2024 09:00 ELTR15.09.1 CT - Kičma 12.07.2023 10.07.2023
78 06.02.2024 08:30 SECO25.04.1 CT - Kičma 22.05.2023 16.05.2023
79 06.02.2024 08:30 GOLO13.09.1 CT - Kičma 22.05.2023 11.05.2023
80 06.02.2024 08:30 BAKA27.06.1 CT - Kičma 22.05.2023 16.05.2023
81 06.02.2024 08:00 HABA15.02.1 CT - Kičma 30.08.2023 29.08.2023
82 06.02.2024 08:00 DZKA18.09.1 CT - Kičma 31.10.2023 09.10.2023
83 05.02.2024 09:00 SIBE24.11.1 CT - Kičma 17.05.2023 03.05.2023
84 05.02.2024 09:00 NEAH21.10.1 CT - Kičma 27.06.2023 16.06.2023
85 05.02.2024 08:30 MUAL12.01.1 CT - Kičma 18.05.2023 11.05.2023
86 05.02.2024 08:30 ELKU17.12.2 CT - Kičma 18.05.2023 15.05.2023
87 05.02.2024 08:30 VAKO17.09.1 CT - Kičma 04.08.2023 14.07.2023
88 02.02.2024 09:00 AZKO06.02.1 CT - Kičma 17.05.2023 11.05.2023
89 02.02.2024 09:00 SEMA17.07.1 CT - Kičma 17.05.2023 11.05.2023
90 02.02.2024 09:00 MIMU2208957 CT - Kičma 29.06.2023 23.06.2023
91 02.02.2024 08:30 MIMA10.02.1 CT - Kičma 17.05.2023 09.05.2023
92 02.02.2024 08:00 FAIM26.06.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
93 02.02.2024 08:00 SAMU05.10.1 CT - Kičma 07.08.2023 07.07.2023
94 01.02.2024 09:00 SAHE25.09.1 CT - Kičma 16.05.2023 10.04.2023
95 01.02.2024 09:00 ISSK25.01.1 CT - Kičma 27.06.2023 19.06.2023
96 01.02.2024 08:30 SETE15.01.1 CT - Kičma 16.05.2023 11.05.2023
97 01.02.2024 08:30 MIRI07.11.1 CT - Kičma 30.08.2023 23.08.2023
98 01.02.2024 08:00 RAKU20.01.1 CT - Kičma 16.05.2023 24.04.2023
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2024 09:00 ZAHA01.06.1 CT - Kičma 16.05.2023 10.05.2023
2 31.01.2024 09:00 FATU24.06.1 CT - Kičma 27.06.2023 22.06.2023
3 31.01.2024 08:30 OSFE30.10.1 CT - Kičma 16.05.2023 14.04.2023
4 31.01.2024 08:00 SAHU10.12.1 CT - Kičma 16.05.2023 05.05.2023
5 30.01.2024 09:00 HACR16.07.1 CT - Kičma 16.05.2023 10.05.2023
6 30.01.2024 09:00 REMU31.05.1 CT - Kičma 23.06.2023 13.06.2023
7 30.01.2024 08:30 KAJU08.04.1 CT - Kičma 16.05.2023 11.05.2023
8 30.01.2024 08:00 SEHU10.05.1 CT - Kičma 17.11.2023 14.11.2023
9 29.01.2024 10:00 MILU24.10.1 CT - Kičma 30.11.2023 27.11.2023
10 29.01.2024 09:00 ABKA05.08.1 CT - Kičma 09.05.2023 05.05.2023
11 29.01.2024 09:00 ADKA27.02.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
12 29.01.2024 08:30 MUSA26.02.1 CT - Kičma 22.05.2023 15.05.2023
13 29.01.2024 08:00 SECE18.03.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
14 29.01.2024 08:00 ZLDE0504982 CT - Kičma 09.06.2023 06.06.2023
15 29.01.2024 08:00 NICE27.07.1 CT - Kičma 26.10.2023 18.10.2023
16 26.01.2024 09:00 JUHA08.03.1 CT - Kičma 09.05.2023 05.05.2023
17 26.01.2024 08:30 SEHA08.07.1 CT - Kičma 09.05.2023 18.04.2023
18 26.01.2024 08:30 RAMA17.01.1 CT - Kičma 09.05.2023 27.04.2023
19 26.01.2024 08:30 JOCA11.09.1 CT - Kičma 23.06.2023 25.05.2023
20 26.01.2024 08:00 MUMU07.03.1 CT - Kičma 20.10.2023 13.10.2023
21 26.01.2024 08:00 ADHU01.04.1 CT - Kičma 24.11.2023 17.11.2023
22 25.01.2024 09:00 ESDE27.02.1 CT - Kičma 08.05.2023 25.04.2023
23 25.01.2024 09:00 SEGA09.10.1 CT - Kičma 08.05.2023 28.04.2023
24 25.01.2024 08:30 ZISU18.10.1 CT - Kičma 23.06.2023 15.06.2023
25 25.01.2024 08:00 ADKA12.01.1 CT - Kičma 09.05.2023 03.05.2023
26 24.01.2024 09:00 METU15.04.1 CT - Kičma 08.05.2023 04.05.2023
27 24.01.2024 09:00 FAGR05.12.1 CT - Kičma 08.05.2023 28.04.2023
28 24.01.2024 08:00 NICU23.02.1 CT - Kičma 08.05.2023 13.04.2023
29 24.01.2024 08:00 EDBO1001979 CT - Kičma 09.06.2023 05.06.2023
30 24.01.2024 08:00 SEAR11.12.1 CT - Kičma 27.10.2023 23.10.2023
31 24.01.2024 08:00 MIKA19.07.1 CT - Kičma 27.11.2023 16.11.2023
32 23.01.2024 08:30 SEDE08.04.1 CT - Kičma 05.05.2023 28.04.2023
33 23.01.2024 08:30 NISE05.11.1 CT - Kičma 20.06.2023 14.06.2023
34 23.01.2024 08:00 ENAL22.02.1 CT - Kičma 05.05.2023 04.05.2023
35 23.01.2024 08:00 HAKO21.02.1 CT - Kičma 26.07.2023 20.07.2023
36 23.01.2024 08:00 MUCE19.01.1 CT - Kičma 27.09.2023 25.09.2023
37 22.01.2024 09:00 MEOR16.01.1 CT - Kičma 04.07.2023 26.06.2023
38 22.01.2024 08:30 MEKR10.04.1 CT - Kičma 05.05.2023 20.04.2023
39 22.01.2024 08:30 MUHO25.10.1 CT - Kičma 05.05.2023 28.04.2023
40 22.01.2024 08:00 HAVA26.01.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
41 22.01.2024 08:00 FEMU06.04.1 CT - Kičma 03.10.2023 21.09.2023
42 19.01.2024 08:00 IZOS28.04.1 CT - Kičma 03.05.2023 26.04.2023
43 19.01.2024 08:00 MUCO31.08.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
44 19.01.2024 08:00 JAIB11.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
45 19.01.2024 08:00 AMGL04.06.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
46 19.01.2024 08:00 SEMU02.03.1 CT - Kičma 20.09.2023 15.09.2023
47 19.01.2024 08:00 DRKA28.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 18.10.2023
48 18.01.2024 08:30 MIBR05.08.1 CT - Kičma 20.06.2023 12.06.2023
49 18.01.2024 08:00 SAAV01.02.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
50 18.01.2024 08:00 FEFE22.11.1 CT - Kičma 03.05.2023 24.04.2023
51 18.01.2024 08:00 MEZI27.10.1 CT - Kičma 03.05.2023 20.04.2023
52 18.01.2024 08:00 LELE17.09.1 CT - Kičma 17.10.2023 04.10.2023
53 18.01.2024 08:00 UNZU13.12.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
54 17.01.2024 08:00 SUHA07.05.1 CT - Kičma 03.05.2023 20.04.2023
55 17.01.2024 08:00 MUEZ2904197 CT - Kičma 31.07.2023 18.07.2023
56 17.01.2024 08:00 REME04.05.1 CT - Kičma 31.07.2023 19.07.2023
57 16.01.2024 08:00 EMMI03.05.1 CT - Kičma 03.05.2023 29.05.2023
58 16.01.2024 08:00 MUHU06.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 12.04.2023
59 16.01.2024 08:00 NESE13.12.1 CT - Kičma 31.07.2023 24.07.2023
60 16.01.2024 08:00 DAGA16.05.1 CT - Kičma 09.08.2023 07.08.2023
61 16.01.2024 08:00 NESK08.02.1 CT - Kičma 30.11.2023 17.11.2023
62 15.01.2024 08:00 ANPR09.06.1 CT - Kičma 03.05.2023 24.05.2023
63 15.01.2024 08:00 ZIMU17.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 20.04.2023
64 15.01.2024 08:00 AJHA2305997 CT - Kičma 09.06.2023 01.06.2023
65 12.01.2024 09:00 AMGL14.07.1 CT - Kičma 26.07.2023 12.07.2023
66 12.01.2024 08:00 NUZA02.03.1 CT - Kičma 27.04.2023 24.04.2023
67 12.01.2024 08:00 DADU08.11.1 CT - Kičma 27.04.2023 12.04.2023
68 12.01.2024 08:00 TADL19.07.1 CT - Kičma 22.11.2023 14.11.2023
69 11.01.2024 08:30 NUTU26.10.1 CT - Kičma 23.05.2023 05.05.2023
70 11.01.2024 08:00 ALPL11.07.1 CT - Kičma 26.04.2023
71 11.01.2024 08:00 AZOM05.12.1 CT - Kičma 26.04.2023 17.04.2023
72 11.01.2024 08:00 ALDE28.07.1 CT - Kičma 26.04.2023 20.04.2023
73 11.01.2024 08:00 AMBA25.05.1 CT - Kičma 27.09.2023 18.09.2023
74 10.01.2024 08:00 FATE22.08.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
75 10.01.2024 08:00 NAFE23.05.1 CT - Kičma 26.04.2023 20.04.2023
76 10.01.2024 08:00 SASA10.09.1 CT - Kičma 26.04.2023 13.04.2023
77 10.01.2024 08:00 HASM30.11.1 CT - Kičma 20.09.2023 18.09.2023
78 09.01.2024 10:00 MAKO29.06.1 CT - Kičma 17.08.2023
79 09.01.2024 10:00 ALKO02.11.2 CT - Kičma 28.11.2023 24.11.2023
80 09.01.2024 08:00 MICV01.12.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
81 09.01.2024 08:00 ELBO03.05.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
82 09.01.2024 08:00 DZSE14.01.1 CT - Kičma 12.05.2023 09.05.2023
83 09.01.2024 08:00 BABE30.08.1 CT - Kičma 01.11.2023 13.10.2023
84 08.01.2024 09:00 IRTU13.12.1 CT - Kičma 12.05.2023 03.05.2023
85 08.01.2024 08:00 SKRU14.12.1 CT - Kičma 25.04.2023 10.04.2023
86 08.01.2024 08:00 LUMA10.12.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
87 08.01.2024 08:00 SAHE27.10.1 CT - Kičma 31.07.2023 27.07.2023
88 08.01.2024 08:00 ALDE12.12.1 CT - Kičma 28.11.2023 23.11.2023
89 05.01.2024 08:30 FEBE03.09.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
90 05.01.2024 08:00 ZIDE16.02.1 CT - Kičma 17.04.2023 11.04.2023
91 05.01.2024 08:00 FADE06.08.1 CT - Kičma 17.04.2023 07.04.2023
92 05.01.2024 08:00 SAMU30.03.1 CT - Kičma 31.07.2023 24.07.2023
93 05.01.2024 08:00 MIRE30.01.1 CT - Kičma 22.11.2023 15.11.2023
94 04.01.2024 08:30 SIZI03.03.1 CT - Kičma 14.04.2023 10.04.2023
95 04.01.2024 08:30 ELCA02.01.1 CT - Kičma 10.07.2023 04.07.2023
96 04.01.2024 08:00 SAMR09.10.1 CT - Kičma 17.04.2023 15.02.2023
97 04.01.2024 08:00 NIBA25.08.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
98 04.01.2024 08:00 AROS23.12.1 CT - Kičma 17.11.2023
99 03.01.2024 08:30 ARKO07.02.1 CT - Kičma 14.04.2023 10.04.2023
100 03.01.2024 08:30 DEBE08.07.1 CT - Kičma 12.05.2023 03.05.2023
101 03.01.2024 08:30 ZERA05.03.1 CT - Kičma 14.06.2023 08.06.2023
102 03.01.2024 08:00 AHMU13.05.1 CT - Kičma 14.04.2023 31.03.2023
103 03.01.2024 08:00 ESVE07.11.1 CT - Kičma 17.04.2023 11.04.2023
104 03.01.2024 08:00 ZESI10.05.1 CT - Kičma 07.09.2023 04.09.2023
105 03.01.2024 08:00 HABE31.05.1 CT - Kičma 05.12.2023 21.11.2023
106 01.01.2024 10:40 JUAN23.05.2 CT - Kičma 05.10.2023 27.09.2023
107 01.01.2024 08:30 LERA10.04.1 CT - Kičma 10.10.2023 25.09.2023
108 01.01.2024 08:00 FASM26.03.1 CT - Kičma 05.10.2023 04.10.2023
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.12.2023 08:30 INHR31.03.1 CT - Kičma 24.04.2023 06.04.2023
2 29.12.2023 08:00 HUMU13.07.1 CT - Kičma 17.04.2023 10.04.2023
3 29.12.2023 08:00 KADU20.08.1 CT - Kičma 17.04.2023 11.04.2023
4 29.12.2023 08:00 INHR31.03.1 CT - Kičma 17.04.2023 06.04.2023
5 29.12.2023 08:00 LUMI29.04.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
6 29.12.2023 08:00 SAMU23.08.1 CT - Kičma 11.08.2023 09.08.2023
7 29.12.2023 08:00 HAAH11.07.1 CT - Kičma 09.11.2023 06.11.2023
8 28.12.2023 10:00 ZIHA15.02.1 CT - Kičma 17.04.2023 10.04.2023
9 28.12.2023 09:00 RAMU14.11.1 CT - Kičma 12.05.2023 09.05.2023
10 28.12.2023 09:00 ALIM11.07.1 CT - Kičma 24.08.2023 22.08.2023
11 28.12.2023 08:00 MEMA22.11.1 CT - Kičma 17.04.2023 01.04.2023
12 28.12.2023 08:00 FIGA15.06.1 CT - Kičma 17.04.2023 12.04.2023
13 28.12.2023 08:00 JASO01.01.1 CT - Kičma 20.10.2023 05.10.2023
14 27.12.2023 09:00 MUGA24.08.1 CT - Kičma 18.05.2023 17.05.2023
15 27.12.2023 08:30 ENIS13.02.1 CT - Kičma 12.04.2023 06.04.2023
16 27.12.2023 08:00 KABA29.05.1 CT - Kičma 12.04.2023 05.04.2023
17 27.12.2023 08:00 DEHA01.08.1 CT - Kičma 12.04.2023 10.04.2023
18 27.12.2023 08:00 AHTU31.10.1 CT - Kičma 18.10.2023 13.10.2023
19 26.12.2023 08:30 SAHA01.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 31.01.2023
20 26.12.2023 08:00 INGR1908967 CT - Kičma 12.04.2023 03.04.2023
21 26.12.2023 08:00 ZLME15.03.1 CT - Kičma 12.04.2023 07.04.2023
22 26.12.2023 08:00 MIAH2405961 CT - Kičma 09.06.2023 24.05.2023
23 26.12.2023 08:00 ADJU08.05.1 CT - Kičma 27.07.2023 21.07.2023
24 26.12.2023 08:00 JUGA17.02.1 CT - Kičma 22.11.2023 13.11.2023
25 25.12.2023 08:00 AMBE27.07.1 CT - Kičma 12.04.2023 05.04.2023
26 25.12.2023 08:00 FUIM17.08.1 CT - Kičma 12.04.2023 06.04.2023
27 25.12.2023 08:00 NAHA23.02.1 CT - Kičma 12.04.2023 03.04.2023
28 25.12.2023 08:00 NUHA07.11.1 CT - Kičma 06.09.2023 30.08.2023
29 25.12.2023 08:00 ELSO24.07.1 CT - Kičma 03.10.2023 29.09.2023
30 22.12.2023 09:00 ADSP10.01.1 CT - Kičma 13.07.2023 10.07.2023
31 22.12.2023 08:00 SAKA17.07.1 CT - Kičma 12.04.2023 06.04.2023
32 22.12.2023 08:00 SEHA04.02.1 CT - Kičma 12.04.2023 05.04.2023
33 22.12.2023 08:00 IBPO06.05.1 CT - Kičma 12.04.2023 10.04.2023
34 22.12.2023 08:00 FADE02.07.1 CT - Kičma 20.06.2023 13.06.2023
35 22.12.2023 08:00 EMFA23.07.1 CT - Kičma 20.07.2023 12.07.2023
36 22.12.2023 08:00 FIME04.04.1 CT - Kičma 03.10.2023 29.09.2023
37 21.12.2023 08:30 ILMU01.11.1 CT - Kičma 10.04.2023 03.04.2023
38 21.12.2023 08:30 SEAH09.08.1 CT - Kičma 10.04.2023 04.04.2023
39 21.12.2023 08:30 MEHE16.06.1 CT - Kičma 20.06.2023 13.06.2023
40 21.12.2023 08:00 HAKA14.03.1 CT - Kičma 12.04.2023 17.03.2023
41 21.12.2023 08:00 SADU16.04.1 CT - Kičma 11.08.2023 07.08.2023
42 21.12.2023 08:00 NERI07.04.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
43 20.12.2023 10:00 MAGA23.10.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
44 20.12.2023 08:30 HANE30.07.1 CT - Kičma 10.04.2023 02.03.2023
45 20.12.2023 08:30 AHBA05.07.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
46 20.12.2023 08:00 FAMU08.10.1 CT - Kičma 06.04.2023 31.03.2023
47 20.12.2023 08:00 RAAL30.09.1 CT - Kičma 06.04.2023 15.03.2023
48 20.12.2023 08:00 EMSA05.10.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
49 19.12.2023 08:30 BEAR28.06.1 CT - Kičma 03.04.2023 27.03.2023
50 19.12.2023 08:30 AZDE12.04.1 CT - Kičma 03.04.2023 31.03.2023
51 19.12.2023 08:30 KAAZ04.09.1 CT - Kičma 03.04.2023 23.03.2023
52 19.12.2023 08:30 ESMA27.08.1 CT - Kičma 06.06.2023 30.05.2023
53 19.12.2023 08:30 MECO19.06.1 CT - Kičma 28.09.2023 26.09.2023
54 19.12.2023 08:00 ALIS07.04.1 CT - Kičma 04.08.2023 03.08.2023
55 19.12.2023 08:00 ESMA27.08.1 CT - Kičma 26.09.2023 19.09.2023
56 19.12.2023 08:00 VAKA05.06.1 CT - Kičma 30.11.2023 24.11.2023
57 18.12.2023 10:00 SEMA12.07.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
58 18.12.2023 08:30 MUCE12.05.1 CT - Kičma 03.04.2023 28.03.2023
59 18.12.2023 08:30 AZHA21.01.1 CT - Kičma 03.04.2023 28.03.2023
60 18.12.2023 08:30 SEKU01.09.1 CT - Kičma 06.06.2023 31.05.2023
61 18.12.2023 08:00 HABA12.04.1 CT - Kičma 03.04.2023 31.03.2023
62 18.12.2023 08:00 ILSA08.04.1 CT - Kičma 01.08.2023 26.07.2023
63 15.12.2023 08:30 RAMI01.01.1 CT - Kičma 30.03.2023 27.03.2023
64 15.12.2023 08:30 MISM11.03.1 CT - Kičma 03.04.2023 24.03.2023
65 15.12.2023 08:00 MUFI16.10.1 CT - Kičma 30.03.2023 24.03.2023
66 15.12.2023 08:00 TAKE20.11.1 CT - Kičma 06.06.2023 23.05.2023
67 15.12.2023 08:00 JAKA15.08.1 CT - Kičma 02.08.2023 25.07.2023
68 15.12.2023 08:00 EDZE03.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 19.10.2023
69 15.12.2023 08:00 NAHA17.12.1 CT - Kičma 10.11.2023 07.11.2023
70 14.12.2023 08:30 ERHA18.01.1 CT - Kičma 30.03.2023 20.03.2023
71 14.12.2023 08:30 NAKA05.07.1 CT - Kičma 30.03.2023 23.03.1960
72 14.12.2023 08:30 RAJA30.01.1 CT - Kičma 30.03.2023 09.03.2023
73 14.12.2023 08:30 MITU26.05.1 CT - Kičma 28.09.2023 19.09.2023
74 14.12.2023 08:00 RUSA03.05.1 CT - Kičma 23.10.2023 13.10.2023
75 13.12.2023 09:00 PAMA09.02.1 CT - Kičma 19.05.2023 15.05.2023
76 13.12.2023 08:30 DAKU09.10.1 CT - Kičma 30.03.2023 16.03.2023
77 13.12.2023 08:30 SAKA03.10.1 CT - Kičma 30.03.2023 23.03.2023
78 13.12.2023 08:30 MEIS03.04.1 CT - Kičma 28.09.2023 22.09.2023
79 13.12.2023 08:00 MUMU01.12.1 CT - Kičma 08.09.2023 01.09.2023
80 13.12.2023 08:00 RAVU01.05.1 CT - Kičma 18.10.2023 05.10.2023
81 12.12.2023 08:30 MICE04.04.1 CT - Kičma 29.03.2023 24.03.2023
82 12.12.2023 08:30 ZISP05.06.1 CT - Kičma 29.03.2023 24.03.2023
83 12.12.2023 08:30 SEPO23.07.1 CT - Kičma 30.03.2023 23.03.2023
84 12.12.2023 08:30 MEFE31.03.1 CT - Kičma 06.06.2023 31.05.2023
85 12.12.2023 08:00 RESA25.07.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
86 12.12.2023 08:00 EDMA19.04.1 CT - Kičma 28.09.2023 19.09.2023
87 12.12.2023 08:00 MIHR26.06.1 CT - Kičma 28.09.2023 21.09.2023
88 11.12.2023 08:30 NAMU01.08.1 CT - Kičma 29.03.2023 23.03.2023
89 11.12.2023 08:30 VAJU19.08.1 CT - Kičma 29.03.2023 23.03.2023
90 11.12.2023 08:30 SESA01.11.1 CT - Kičma 29.03.2023 20.03.2023
91 11.12.2023 08:00 ELJA27.03.1 CT - Kičma 19.05.2023 16.05.2023
92 11.12.2023 08:00 EMLE24.12.1 CT - Kičma 01.08.2023 28.07.2023
93 11.12.2023 08:00 MAPE27.01.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
94 08.12.2023 08:30 ZESO02.10.1 CT - Kičma 27.03.2023 20.03.2023
95 08.12.2023 08:30 OMAL04.07.1 CT - Kičma 27.03.2023 22.03.2023
96 08.12.2023 08:30 TOVA23.12.1 CT - Kičma 29.03.2023 17.03.2023
97 08.12.2023 08:00 ZISI12.07.1 CT - Kičma 15.06.2023 12.06.2023
98 08.12.2023 08:00 SAFE01.01.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
99 08.12.2023 08:00 HIBE18.04.1 CT - Kičma 23.10.2023 16.10.2023
100 08.12.2023 08:00 MUBO16.09.1 CT - Kičma 30.11.2023 08.11.2023
101 07.12.2023 08:30 AVAL01.01.1 CT - Kičma 17.03.2023 13.03.2023
102 07.12.2023 08:30 SEFR28.03.1 CT - Kičma 17.03.2023 10.03.2023
103 07.12.2023 08:30 RAOM16.02.1 CT - Kičma 29.03.2023 24.03.2023
104 07.12.2023 08:00 HAOM11.12.1 CT - Kičma 06.04.2023 30.03.2023
105 07.12.2023 08:00 ASDE24.06.1 CT - Kičma 15.06.2023 12.06.2023
106 07.12.2023 08:00 SAHA24.08.1 CT - Kičma 15.11.2023 03.11.2023
107 06.12.2023 08:30 SEHA04.03.1 CT - Kičma 17.03.2023 15.03.2023
108 06.12.2023 08:30 HABE30.05.1 CT - Kičma 17.03.2023 10.03.2023
109 06.12.2023 08:30 MIKR20.10.1 CT - Kičma 05.04.2023 29.03.2023
110 06.12.2023 08:30 SEDU19.01.1 CT - Kičma 24.05.2023 19.05.2023
111 06.12.2023 08:00 EDMA25.09.1 CT - Kičma 17.03.2023 14.03.2023
112 06.12.2023 08:00 SEPO09.08.1 CT - Kičma 11.10.2023 06.10.2023
113 06.12.2023 08:00 ABOS23.04.1 CT - Kičma 16.10.2023 09.10.2023
114 06.12.2023 08:00 ERPA16.04.1 CT - Kičma 09.11.2023 06.11.2023
Prethodni pregledi