CT - Kičma - Zakazani pregledi

Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 02.11.2021 08:00 REAL14.10.1 CT - Kičma 16.09.2021 01.01.1970
2 01.11.2021 08:00 HAOS0109196 CT - Kičma 16.09.2021 01.01.1970
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.10.2021 08:00 ALMU2604966 CT - Kičma 13.09.2021 07.09.2021
2 28.10.2021 08:00 SAAD3011979 CT - Kičma 13.09.2021 10.09.2021
3 27.10.2021 08:00 VAZA0711967 CT - Kičma 13.09.2021 01.01.1970
4 26.10.2021 08:00 SAGR0508973 CT - Kičma 13.09.2021 01.09.2021
5 22.10.2021 08:00 ENGO3003952 CT - Kičma 13.09.2021 01.09.2021
6 19.10.2021 08:00 ASMA2307195 CT - Kičma 16.09.2021 01.01.1970
7 15.10.2021 08:00 IVFI0406194 CT - Kičma 16.09.2021 01.01.1970
8 14.10.2021 08:00 NESU1710197 CT - Kičma 16.09.2021 01.01.1970
9 11.10.2021 08:00 SESO2107196 CT - Kičma 16.09.2021 01.01.1970
10 07.10.2021 08:00 ZAHA1601965 CT - Kičma 20.08.2021 09.08.2021
11 06.10.2021 08:00 JEDO1112946 CT - Kičma 20.08.2021 01.01.1970
12 06.10.2021 08:00 ZLBI1204964 CT - Kičma 20.08.2021 13.08.2021
13 05.10.2021 08:00 SADE1810997 CT - Kičma 30.06.2021 01.01.1970
14 04.10.2021 08:00 ERHE2302973 CT - Kičma 13.09.2021 10.09.2021
15 01.10.2021 08:00 ESAD2304976 CT - Kičma 13.09.2021 08.09.2021
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.09.2021 08:00 PEST0311963 CT - Kičma 20.08.2021 09.08.2021
2 30.09.2021 08:00 BELE1602975 CT - Kičma 10.09.2021 09.09.2021
3 29.09.2021 08:00 MUDE2012957 CT - Kičma 20.08.2021 17.08.2021
4 29.09.2021 08:00 MIBE3005971 CT - Kičma 10.09.2021 08.09.2021
5 28.09.2021 08:00 FADE3004942 CT - Kičma 20.08.2021 17.08.2021
6 27.09.2021 08:00 ADSM0605950 CT - Kičma 20.08.2021 17.08.2021
7 27.09.2021 08:00 ZIAH2107970 CT - Kičma 20.08.2021 16.08.2021
8 24.09.2021 08:00 AHHO0109942 CT - Kičma 20.08.2021 17.08.2021
9 24.09.2021 08:00 ASCE0403970 CT - Kičma 20.08.2021 17.08.2021
10 22.09.2021 08:00 EMME2904989 CT - Kičma 18.08.2021 01.01.1970
11 22.09.2021 08:00 ALZE3101974 CT - Kičma 20.08.2021 01.01.1970
12 21.09.2021 08:00 NEBA07.06.1 CT - Kičma 06.08.2021 01.01.1970
13 21.09.2021 08:00 MUOS0305970 CT - Kičma 18.08.2021 01.01.1970
14 21.09.2021 08:00 MIMI0309953 CT - Kičma 18.08.2021 01.01.1970
Prethodni pregledi