CT - Kičma - Zakazani pregledi

Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 05.02.2021 08:00 RACA0611951 CT - Kičma 13.01.2021 28.12.2020
2 02.02.2021 08:00 ESHU1701978 CT - Kičma 22.01.2021 12.01.2021
3 02.02.2021 08:00 MEHU1509991 CT - Kičma 22.01.2021 19.01.2021
4 01.02.2021 08:00 ALSU1807964 CT - Kičma 22.01.2021 18.01.2021
5 01.02.2021 08:00 AZKO1501964 CT - Kičma 22.01.2021 21.01.2021
6 01.02.2021 08:00 ASRA1807955 CT - Kičma 22.01.2021 21.01.2021
7 01.02.2021 08:00 NETE0512961 CT - Kičma 22.01.2021 11.01.2021
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.01.2021 08:00 AMSU2304976 CT - Kičma 22.01.2021 20.01.2021
2 29.01.2021 08:00 NIJO0407932 CT - Kičma 22.01.2021 20.01.2021
3 28.01.2021 08:00 MUHA0605969 CT - Kičma 20.01.2021 19.01.2021
4 28.01.2021 08:00 SEHU2506950 CT - Kičma 21.01.2021 15.01.2021
5 28.01.2021 08:00 NISM1403967 CT - Kičma 21.01.2021 14.01.2021
6 28.01.2021 08:00 FIMU2508965 CT - Kičma 21.01.2021 18.01.2021
7 27.01.2021 10:00 SBDE2502958 CT - Kičma 13.01.2021 04.01.2021
8 27.01.2021 08:00 SACO2311957 CT - Kičma 21.01.2021 20.01.2021
9 27.01.2021 08:00 ALVA2302978 CT - Kičma 21.01.2021 18.01.2021
10 26.01.2021 08:00 REHU0607962 CT - Kičma 19.01.2021 18.01.2021
11 26.01.2021 08:00 FAPR2308964 CT - Kičma 21.01.2021 19.01.2021
12 25.01.2021 08:00 SMKU2501971 CT - Kičma 15.01.2021 30.12.2020
13 25.01.2021 08:00 MAFI1305986 CT - Kičma 15.01.2021 05.01.2021
14 25.01.2021 08:00 HASA2704944 CT - Kičma 15.01.2021 13.01.2021
15 25.01.2021 08:00 MUKA1710964 CT - Kičma 15.01.2021 28.12.2020
16 25.01.2021 08:00 FASM2907965 CT - Kičma 18.01.2021 14.01.2021
Prethodni pregledi