CT - Kičma - Zakazani pregledi

Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 20.07.2323 08:30 DRKO24.06.1 CT - Kičma 30.11.2022 08.11.2022
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 22.08.2025 08:00 EMKU30.04.1 CT - Kičma 29.05.2024 22.05.2024
2 21.08.2025 08:15 ANIV30.01.1 CT - Kičma 29.05.2024 20.05.2024
3 21.08.2025 08:00 AIVR05.11.1 CT - Kičma 29.05.2024 23.05.2024
4 20.08.2025 08:00 BEAR28.06.1 CT - Kičma 29.05.2024 20.05.2024
5 20.08.2025 08:00 AMMA29.03.1 CT - Kičma 29.05.2024 23.05.2024
6 19.08.2025 08:15 AMSA08.12.1 CT - Kičma 29.05.2024 23.05.2024
7 19.08.2025 08:00 JAMA09.04.1 CT - Kičma 29.05.2024 16.05.2024
8 18.08.2025 08:00 MERE10.01.1 CT - Kičma 29.05.2024 16.05.2024
9 15.08.2025 08:30 MUBO14.07.1 CT - Kičma 29.05.2024 24.05.2024
10 14.08.2025 08:15 IBVE01.02.1 CT - Kičma 29.05.2024 15.05.2024
11 14.08.2025 08:00 FAIM25.12.1 CT - Kičma 27.05.2024 22.05.2024
12 13.08.2025 08:15 AHSM28.02.1 CT - Kičma 27.05.2024 20.05.2024
13 12.08.2025 09:15 ANBU21.12.1 CT - Kičma 27.05.2024 16.05.2024
14 12.08.2025 09:15 MEMU25.04.1 CT - Kičma 28.05.2024 25.04.2024
15 11.08.2025 09:30 KESA04.01.1 CT - Kičma 28.05.2024 23.05.2024
16 11.08.2025 09:15 AMCI18.07.1 CT - Kičma 27.05.2024 21.05.2024
17 08.08.2025 08:15 JUMA27.02.1 CT - Kičma 28.05.2024 21.05.2024
18 08.08.2025 08:00 RUJO20.06.1 CT - Kičma 23.05.2024 16.05.2024
19 07.08.2025 08:45 ZIRE08.10.1 CT - Kičma 23.05.2024 14.05.2024
20 06.08.2025 08:00 NESM15.12.1 CT - Kičma 23.05.2024 15.05.2024
21 06.08.2025 08:00 EMHO02.08.1 CT - Kičma 28.05.2024 24.05.2024
22 05.08.2025 08:00 HOFI14.02.1 CT - Kičma 23.05.2024 30.04.2024
23 04.08.2025 08:45 SEMU27.06.1 CT - Kičma 23.05.2024 14.05.2024
24 04.08.2025 08:45 RACO13.04.1 CT - Kičma 23.05.2024 17.05.2024
25 01.08.2025 08:45 NEKA20.06.1 CT - Kičma 23.05.2024 16.05.2024
26 01.08.2025 08:45 POSE19.02.1 CT - Kičma 23.05.2024 14.05.2024
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.07.2025 08:15 MIME02.04.1 CT - Kičma 27.05.2024 16.05.2024
2 31.07.2025 08:15 ASKU21.06.1 CT - Kičma 27.05.2024 14.05.2024
3 30.07.2025 08:45 DUST29.08.1 CT - Kičma 27.05.2024 16.05.2024
4 30.07.2025 08:45 MUAL18.12.1 CT - Kičma 27.05.2024 30.04.2024
5 29.07.2025 08:00 DUCA27.03.1 CT - Kičma 23.05.2024 21.05.2024
6 28.07.2025 09:45 NUSK24.02.1 CT - Kičma 27.05.2024 29.04.2024
7 28.07.2025 08:45 AMZE14.06.1 CT - Kičma 23.05.2024 20.05.2024
8 25.07.2025 10:00 EMHE14.10.1 CT - Kičma 20.05.2024 14.05.2024
9 25.07.2025 08:45 SUME27.09.1 CT - Kičma 20.05.2024 10.05.2024
10 24.07.2025 09:15 ALSU0603196 CT - Kičma 20.05.2024 16.05.2024
11 24.07.2025 09:15 NAAH10.04.1 CT - Kičma 20.05.2024 10.05.2024
12 23.07.2025 10:00 NETU16.11.1 CT - Kičma 20.05.2024 13.05.2024
13 23.07.2025 09:45 NUBE01.09.1 CT - Kičma 20.05.2024 14.05.2024
14 22.07.2025 09:45 ADBR08.04.1 CT - Kičma 20.05.2024 14.05.2024
15 21.07.2025 09:45 ELOM08.09.1 CT - Kičma 20.05.2024 26.04.2024
16 18.07.2025 09:45 FAKO04.11.1 CT - Kičma 20.05.2024 06.05.2024
17 18.07.2025 09:30 RAIK20.06.1 CT - Kičma 20.05.2024 08.05.2024
18 17.07.2025 11:30 AMAH28.11.1 CT - Kičma 16.05.2024 12.04.2024
19 17.07.2025 10:45 MASE12.07.1 CT - Kičma 16.05.2024 08.05.2024
20 16.07.2025 09:45 DEGR27.09.1 CT - Kičma 16.05.2024 08.05.2024
21 16.07.2025 08:30 SAME18.10.1 CT - Kičma 16.05.2024 08.05.2024
22 15.07.2025 09:45 FEKO10.05.1 CT - Kičma 16.05.2024 30.04.2024
23 15.07.2025 09:15 BESU26.07.1 CT - Kičma 16.05.2024 02.05.2024
24 14.07.2025 10:00 HUZE21.01.1 CT - Kičma 16.05.2024 08.05.2024
25 14.07.2025 10:00 HUZE21.01.1 CT - Kičma 16.05.2024 08.05.2024
26 14.07.2025 09:45 DZKO24.06.1 CT - Kičma 16.05.2024 09.05.2024
27 10.07.2025 09:00 HASE02.09.1 CT - Kičma 13.05.2024 25.04.2024
28 10.07.2025 08:45 VAST05.06.1 CT - Kičma 13.05.2024 06.05.2024
29 09.07.2025 10:00 MAPI09.10.1 CT - Kičma 13.05.2024 24.04.2024
30 08.07.2025 10:15 MUSA18.12.1 CT - Kičma 03.05.2024 24.04.2024
31 08.07.2025 08:45 AZBE25.05.1 CT - Kičma 03.05.2024 23.04.2024
32 07.07.2025 10:00 MADU16.05.1 CT - Kičma 03.05.2024 15.04.2024
33 07.07.2025 08:45 MUIB01.07.1 CT - Kičma 03.05.2024 22.04.2024
34 04.07.2025 09:45 NAKA04.11.1 CT - Kičma 03.05.2024 26.04.2024
35 04.07.2025 09:15 OMSE18.09.1 CT - Kičma 03.05.2024 23.04.2024
36 03.07.2025 09:15 MUHR15.05.1 CT - Kičma 03.05.2024 18.04.2024
37 02.07.2025 10:00 EDDI19.05.1 CT - Kičma 29.04.2024 22.04.2024
38 02.07.2025 08:30 ZEGL14.12.1 CT - Kičma 25.04.2024 16.04.2024
39 01.07.2025 09:30 HASO25.09.1 CT - Kičma 29.04.2024 18.04.2024
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2025 09:30 IVMI29.04-1 CT - Kičma 29.04.2024 15.04.2024
2 30.06.2025 09:30 SAKO19.03.1 CT - Kičma 29.04.2024 28.03.2024
3 30.06.2025 08:30 EDZU25.04.1 CT - Kičma 14.05.2024 10.05.2024
4 27.06.2025 09:30 SUHU01.07.1 CT - Kičma 29.04.2024 17.04.2024
5 26.06.2025 09:00 NUOR21.05.1 CT - Kičma 29.04.2024 18.04.2024
6 26.06.2025 08:30 SATA17.10.1 CT - Kičma 29.04.2024 28.03.2024
7 25.06.2025 08:30 ZEHU19.11.1 CT - Kičma 29.04.2024 22.04.2024
8 25.06.2025 08:00 HAKO01.02.1 CT - Kičma 29.04.2024 15.04.2024
9 24.06.2025 09:45 HUDO27.08.1 CT - Kičma 25.04.2024 12.04.2024
10 24.06.2025 09:30 HADI10.04.1 CT - Kičma 25.04.2024 18.04.2024
11 23.06.2025 10:00 SACO05.01.1 CT - Kičma 25.04.2024 18.04.2024
12 23.06.2025 08:45 MIDE10.06.1 CT - Kičma 25.04.2024 18.04.2024
13 20.06.2025 10:00 NEMU31.05.1 CT - Kičma 25.04.2024 19.04.2024
14 19.06.2025 09:45 SETA01.03.1 CT - Kičma 25.04.2024 19.04.2024
15 19.06.2025 09:15 PEKU13.02.1 CT - Kičma 25.04.2024 18.04.2024
16 16.06.2025 09:30 RALI29.06.1 CT - Kičma 22.04.2024 17.04.2024
17 16.06.2025 09:15 SAKA08.07.1 CT - Kičma 22.04.2024 03.04.2024
18 12.06.2025 08:15 IFCA16.08.1 CT - Kičma 17.04.2024 10.04.2024
19 12.06.2025 08:00 MUHO22.03.1 CT - Kičma 17.04.2024 12.04.2024
20 11.06.2025 09:45 MUHI01.02.1 CT - Kičma 03.05.2024 18.04.2024
21 11.06.2025 08:00 EMBU09.06.1 CT - Kičma 17.04.2024 11.04.2024
22 10.06.2025 08:15 NIPI11.07.1 CT - Kičma 17.04.2024 15.04.2024
23 10.06.2025 08:00 FAME31.03.1 CT - Kičma 17.04.2024 09.04.2024
24 09.06.2025 09:00 ISDU16.05.1 CT - Kičma 17.04.2024 15.04.2024
25 09.06.2025 08:45 HEIS09.06.1 CT - Kičma 17.04.2024 01.04.2024
26 06.06.2025 10:00 HAMU14.08.1 CT - Kičma 17.04.2024 09.04.2024
27 06.06.2025 08:00 DZHA25.07.1 CT - Kičma 17.04.2024 01.04.2024
28 05.06.2025 11:45 SEHA02.03.1 CT - Kičma 17.04.2024 09.04.2024
29 05.06.2025 08:45 MACO08.04.1 CT - Kičma 17.04.2024 03.04.2024
30 04.06.2025 10:00 AZKO06.02.1 CT - Kičma 17.04.2024 09.04.2024
31 04.06.2025 08:45 NUCA07.10.1 CT - Kičma 17.04.2024 02.04.2024
32 03.06.2025 10:00 RULO29.11.1 CT - Kičma 17.04.2024 05.04.2024
33 03.06.2025 08:15 LEHO21.09.1 CT - Kičma 17.04.2024 02.04.2024
34 02.06.2025 09:15 ADPA19.09.1 CT - Kičma 17.04.2024 09.04.2024
35 02.06.2025 08:30 SABE07.01.1 CT - Kičma 17.04.2024 29.03.2024
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.05.2025 09:45 SKAM15.09.1 CT - Kičma 17.04.2024 03.04.2024
2 30.05.2025 08:00 JUKR20.03.1 CT - Kičma 12.04.2024 11.04.2024
3 30.05.2025 08:00 BERA01.01.1 CT - Kičma 17.04.2024 01.04.2024
4 29.05.2025 08:45 SASA05.09.1 CT - Kičma 17.04.2024 05.04.2024
5 29.05.2025 08:00 ZESK17.10.1 CT - Kičma 17.04.2024 05.04.2024
6 28.05.2025 09:00 ALTA13.01.1 CT - Kičma 17.04.2024 03.04.2024
7 28.05.2025 08:00 INJA17.06.1 CT - Kičma 09.04.2024 04.04.2024
8 27.05.2025 08:00 JASU16.05.1 CT - Kičma 09.04.2024 04.04.2024
9 27.05.2025 08:00 AJGR12.06.1 CT - Kičma 09.04.2024 12.03.2024
10 26.05.2025 08:50 ZISI30.01.1 CT - Kičma 17.04.2024 29.03.2024
11 26.05.2025 08:00 RAKA07.04.1 CT - Kičma 09.04.2024 04.04.2024
12 26.05.2025 08:00 ANSK26.04.1 CT - Kičma 12.04.2024 11.04.2024
13 23.05.2025 08:00 FAKA01.03.1 CT - Kičma 05.04.2024 25.03.2024
14 23.05.2025 08:00 JAMU27.03,1 CT - Kičma 08.04.2024 07.03.2024
15 22.05.2025 08:00 NAHA07.03.1 CT - Kičma 05.04.2024 01.04.2024
16 22.05.2025 08:00 KOAM12.04.1 CT - Kičma 12.04.2024 11.04.2024
17 21.05.2025 08:00 VESA16.10.1 CT - Kičma 05.04.2024 28.03.2024
18 21.05.2025 08:00 FAKO03.12.1 CT - Kičma 05.04.2024 13.03.2024
19 21.05.2025 08:00 FASM27.02.1 CT - Kičma 11.04.2024 03.04.2024
20 20.05.2025 08:00 IFAL07.01.1 CT - Kičma 05.03.2024 20.02.2024
21 20.05.2025 08:00 SAIS06.10.1 CT - Kičma 05.04.2024 29.03.2024
22 20.05.2025 08:00 SEZU10.04.1 CT - Kičma 05.04.2024 07.03.2024
23 19.05.2025 08:00 JAUZ20.04.1 CT - Kičma 05.04.2024
24 19.05.2025 08:00 MESM06.09.1 CT - Kičma 05.04.2024 25.03.2024
25 16.05.2025 08:00 MIFE02.06.1 CT - Kičma 05.04.2024 19.02.2024
26 16.05.2025 08:00 ZOSU16.08.1 CT - Kičma 05.04.2024 01.04.2024
27 15.05.2025 08:00 MUSM15.04.1 CT - Kičma 05.04.2024 02.04.2024
28 15.05.2025 08:00 RESK10.07.1 CT - Kičma 05.04.2024 02.04.2024
29 14.05.2025 08:00 FEZU27.02.1 CT - Kičma 05.04.2024 02.04.2024
30 14.05.2025 08:00 HAZE15.09.1 CT - Kičma 05.04.2024 28.03.2024
31 13.05.2025 08:00 NUBA29.09.1 CT - Kičma 05.04.2024 12.01.2024
32 13.05.2025 08:00 ALCR20.05.1 CT - Kičma 05.04.2024 25.03.2024
33 12.05.2025 08:00 KARE02.03.1 CT - Kičma 02.04.2024 27.03.2024
34 12.05.2025 08:00 DZCE01.01.1 CT - Kičma 02.04.2024 25.03.2024
35 09.05.2025 08:00 RISE23.10.1 CT - Kičma 02.04.2024
36 09.05.2025 08:00 SAMU02.03.1 CT - Kičma 02.04.2024 22.03.2024
37 08.05.2025 08:00 ZUST08.04.1 CT - Kičma 02.04.2024 19.03.2024
38 08.05.2025 08:00 MIJO1604195 CT - Kičma 02.04.2024 25.03.2024
39 07.05.2025 08:00 NASU11.03.1 CT - Kičma 02.04.2024 25.03.2024
40 06.05.2025 08:00 SAHI0908197 CT - Kičma 02.04.2024 27.03.2024
41 06.05.2025 08:00 RAZA10.06.1 CT - Kičma 03.04.2024
42 05.05.2025 08:00 MASE26.06.1 CT - Kičma 03.04.2024 14.03.2024
43 05.05.2025 08:00 SAHR25.10.1 CT - Kičma 03.04.2024 12.03.2024
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.04.2025 08:00 REKO09.08.1 CT - Kičma 03.04.2024 27.03.2024
2 30.04.2025 08:00 ADSM06.05.1 CT - Kičma 03.04.2024 18.03.2024
3 29.04.2025 08:00 FIME19.02.1 CT - Kičma 03.04.2024 28.03.2024
4 29.04.2025 08:00 MEDE05.01.1 CT - Kičma 03.04.2024 05.03.2024
5 28.04.2025 08:00 AHBA05.07.1 CT - Kičma 27.03.2024 25.03.2024
6 25.04.2025 08:45 AHHA02.07.1 CT - Kičma 03.05.2024 22.04.2024
7 25.04.2025 08:00 JUKA22.01.1 CT - Kičma 27.03.2024 20.03.2024
8 25.04.2025 08:00 FAGR13.09.1 CT - Kičma 27.03.2024 20.03.2024
9 24.04.2025 08:00 SADE26.09.1 CT - Kičma 27.03.2024 26.02.2024
10 24.04.2025 08:00 NIAR12.02.1 CT - Kičma 27.03.2024 18.03.2024
11 23.04.2025 08:00 SACO04.10.1 CT - Kičma 28.02.2024 22.02.2024
12 23.04.2025 08:00 HAMU15.02.1 CT - Kičma 27.03.2024 22.03.2024
13 23.04.2025 08:00 ZEAR03.10.1 CT - Kičma 27.03.2024 21.03.2024
14 22.04.2025 08:00 LIME23.02.1 CT - Kičma 26.03.2024
15 22.04.2025 08:00 ZUAL07.04.1 CT - Kičma 27.03.2024 21.03.2024
16 21.04.2025 08:00 ZECU08.06.1 CT - Kičma 26.03.2024 07.03.2024
17 21.04.2025 08:00 NESU27.03.1 CT - Kičma 27.03.2024 18.03.2024
18 18.04.2025 08:00 MIIM22.08.1 CT - Kičma 26.03.2024 07.03.2024
19 18.04.2025 08:00 MESE22.05.1 CT - Kičma 27.03.2024 21.03.2024
20 16.04.2025 08:00 KALI24.12.1 CT - Kičma 25.03.2024 07.03.2024
21 16.04.2025 08:00 JAPA15.05.1 CT - Kičma 26.03.2024 15.03.2024
22 15.04.2025 08:00 SAMA13.10.1 CT - Kičma 25.03.2024 20.03.2024
23 15.04.2025 08:00 EMSA02.03.1 CT - Kičma 26.03.2024 19.02.2024
24 15.04.2025 08:00 MUAL29.05.1 CT - Kičma 12.04.2024 09.04.2024
25 14.04.2025 10:00 SETE02.01.1 CT - Kičma 03.05.2024 17.04.2024
26 14.04.2025 08:00 RIHA02.06.1 CT - Kičma 22.03.2024 15.03.2024
27 14.04.2025 08:00 AMKO2508197 CT - Kičma 11.04.2024 26.03.2024
28 11.04.2025 09:30 EDHU04.08.1 CT - Kičma 22.03.2024 14.03.2024
29 11.04.2025 09:30 NIVI11.07.1 CT - Kičma 03.05.2024 23.04.2024
30 10.04.2025 08:00 MUTU05.10.1 CT - Kičma 08.04.2024 28.03.2024
31 08.04.2025 08:00 ISMU08.10.1 CT - Kičma 21.03.2024 14.03.2024
32 07.04.2025 08:00 ZITU18.07.1 CT - Kičma 21.03.2024 13.03.2024
33 07.04.2025 08:00 ZUTA05.08.1 CT - Kičma 21.03.2024 15.03.2024
34 04.04.2025 08:00 SULO03.03,1 CT - Kičma 21.03.2024 16.02.2024
35 03.04.2025 08:00 DZSO19.08.1 CT - Kičma 21.03.2024 12.03.2024
36 03.04.2025 08:00 ZIAV01.06.1 CT - Kičma 21.03.2024 18.03.2024
37 02.04.2025 08:15 ZAKA10.01.1 CT - Kičma 21.03.2024 15.03.2024
38 02.04.2025 08:00 MUAH01.01.1 CT - Kičma 21.03.2024 29.02.2024
39 01.04.2025 08:15 SECO11.02.1 CT - Kičma 21.03.2024 14.02.2024
40 01.04.2025 08:00 MEGA02.07.1 CT - Kičma 21.03.2024 12.03.2024
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.03.2025 08:00 SACI08.09.1 CT - Kičma 21.03.2024 27.02.2024
2 31.03.2025 08:00 AMMU07.03.1 CT - Kičma 21.03.2024 08.03.2024
3 28.03.2025 08:00 JEVI17.05.1 CT - Kičma 21.03.2024 13.03.2024
4 27.03.2025 08:00 SUIM16.04.1 CT - Kičma 21.03.2024 14.03.2024
5 27.03.2025 08:00 FAHE15.07.1 CT - Kičma 21.03.2024 11.03.2024
6 26.03.2025 08:15 MIKA16.01.1 CT - Kičma 21.03.2024 12.03.2024
7 25.03.2025 08:20 KIPE16.05.1 CT - Kičma 15.03.2024 11.03.2024
8 25.03.2025 08:00 MIRI28.04.1 CT - Kičma 21.03.2024 26.02.2024
9 24.03.2025 09:00 RAVR02.08.1 CT - Kičma 15.03.2024 04.03.2024
10 24.03.2025 08:15 HUZE21.01.1 CT - Kičma 15.03.2024 12.03.2024
11 21.03.2025 09:15 CEKU30.07.1 CT - Kičma 15.03.2024 11.03.2024
12 20.03.2025 09:45 IVDR19.09.1 CT - Kičma 15.03.2024 04.03.2024
13 19.03.2025 09:20 FABA05.09.1 CT - Kičma 15.03.2024 11.03.2024
14 19.03.2025 08:15 HADR07.04.1 CT - Kičma 15.03.2024 08.03.2024
15 18.03.2025 08:00 HUHA06.05.1 CT - Kičma 14.03.2024 13.02.2024
16 18.03.2025 08:00 BEHA05.06.1 CT - Kičma 14.03.2024 06.03.2024
17 17.03.2025 08:00 MUAD31.03.1 CT - Kičma 14.03.2024 05.03.2024
18 14.03.2025 08:00 NULI08.11.1 CT - Kičma 14.03.2024 06.03.2024
19 13.03.2025 09:15 ENHA27.11.1 CT - Kičma 14.03.2024 06.03.2024
20 13.03.2025 09:00 SLBA11.06.1 CT - Kičma 14.03.2024 07.03.2024
21 12.03.2025 09:45 FAIB18.01.1 CT - Kičma 13.03.2024 29.02.2024
22 12.03.2025 08:00 SEDE04.08.1 CT - Kičma 13.03.2024 29.02.2024
23 11.03.2025 09:15 DEME01.09.1 CT - Kičma 13.03.2024 06.03.2024
24 11.03.2025 08:00 DUZA14.03.1 CT - Kičma 12.12.2023 07.12.2023
25 11.03.2025 08:00 MALU06.12.1 CT - Kičma 13.03.2024 07.03.2024
26 10.03.2025 10:00 JABA05.06.1 CT - Kičma 13.03.2024 04.03.2024
27 10.03.2025 09:00 REBE23.12.1 CT - Kičma 13.03.2024 08.03.2024
28 07.03.2025 10:15 SEBU15.03.1 CT - Kičma 13.03.2024 04.01.2024
29 07.03.2025 08:45 SASE07.04.1 CT - Kičma 13.03.2024 29.02.2024
30 06.03.2025 10:00 BEMR10.03.1 CT - Kičma 11.03.2024 14.02.2024
31 06.03.2025 09:00 ENHE31.05.1 CT - Kičma 11.03.2024 04.03.2024
32 05.03.2025 09:00 NEKO12.09.1 CT - Kičma 11.03.2024 04.03.2024
33 05.03.2025 08:30 ALKR28.08.1 CT - Kičma 11.03.2024 16.02.2024
34 04.03.2025 09:15 HADU09.08.1 CT - Kičma 11.03.2024 05.03.2024
35 04.03.2025 08:00 ZIKA29.07.1 CT - Kičma 11.03.2024 04.03.2024
36 03.03.2025 09:15 KAAL02.01.1 CT - Kičma 11.03.2024 23.02.2024
37 03.03.2025 08:45 EMKA16.09.1 CT - Kičma 13.05.2024 24.04.2024
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.02.2025 10:00 FATU27.07.1 CT - Kičma 11.03.2024 29.02.2024
2 28.02.2025 09:15 SEDZ16.04.1 CT - Kičma 11.03.2024 07.03.2024
3 27.02.2025 09:45 SETE02.01.1 CT - Kičma 11.03.2024 07.02.2024
4 27.02.2025 09:00 FAZE19.01.1 CT - Kičma 11.03.2024 12.02.2024
5 26.02.2025 09:15 ENMA03.04.1 CT - Kičma 07.03.2024 26.02.2024
6 26.02.2025 08:45 IBIM25.02.1 CT - Kičma 07.03.2024 22.03.2024
7 25.02.2025 09:45 SUCO19.06.1 CT - Kičma 07.03.2024 28.02.2024
8 25.02.2025 09:00 NIFA29.11.1 CT - Kičma 07.03.2024 13.02.2024
9 24.02.2025 08:45 OMAS03.04.1 CT - Kičma 07.03.2024 28.02.2024
10 24.02.2025 08:00 BEKO17.03.1 CT - Kičma 07.03.2024 09.02.2024
11 21.02.2025 08:15 HALU01.10.1 CT - Kičma 05.03.2024 26.02.2024
12 21.02.2025 08:00 BRSI18.07.1 CT - Kičma 05.03.2024 26.02.2024
13 20.02.2025 08:40 ELKA12.12.1 CT - Kičma 05.03.2024 26.02.2024
14 20.02.2025 08:30 RAJA30.01.1 CT - Kičma 05.03.2024 09.03.2023
15 19.02.2025 09:00 EMMI09.09.1 CT - Kičma 04.03.2024 20.02.2024
16 19.02.2025 08:00 MUIN18.12.1 CT - Kičma 04.03.2024 26.02.2024
17 18.02.2025 08:45 MIPU27.09.1 CT - Kičma 04.03.2024 26.02.2024
18 18.02.2025 08:00 SACU17.11.1 CT - Kičma 04.03.2024 26.02.2024
19 17.02.2025 08:45 MULE13.12.1 CT - Kičma 04.03.2024 26.02.2024
20 17.02.2025 08:00 ARME27.06.1 CT - Kičma 04.03.2024 27.02.2024
21 14.02.2025 08:45 RAIB06.05.1 CT - Kičma 29.02.2024 20.02.2024
22 14.02.2025 08:00 ESIB01.04.1 CT - Kičma 29.02.2024 20.02.2024
23 13.02.2025 09:15 ALJU07.05.1 CT - Kičma 29.02.2024 01.02.2024
24 13.02.2025 09:00 MIVR20.10.1 CT - Kičma 29.02.2024 22.02.2024
25 12.02.2025 09:30 NIPO13.01.1 CT - Kičma 03.05.2024 23.04.2024
26 12.02.2025 08:00 MUKA09.04.1 CT - Kičma 04.03.2024 22.02.2024
27 12.02.2025 08:00 SUHA14.06.1 CT - Kičma 04.03.2024 23.02.2024
28 11.02.2025 08:30 ADHO07.05.1 CT - Kičma 29.02.2024 22.02.2024
29 11.02.2025 08:15 CARI17.04.1 CT - Kičma 29.02.2024 15.02.2024
30 10.02.2025 08:30 ZUBE12.09.1 CT - Kičma 27.02.2024 22.02.2024
31 10.02.2025 08:00 AZTA02.01.1 CT - Kičma 29.02.2024 21.02.2024
32 07.02.2025 08:45 DRKA30.10.1 CT - Kičma 03.05.2024 05.06.2023
33 07.02.2025 08:30 AMUG23.10.1 CT - Kičma 28.02.2024 22.02.2024
34 07.02.2025 08:00 NISK25.08.1 CT - Kičma 28.02.2024 22.02.2024
35 06.02.2025 09:20 FASL15.04.1 CT - Kičma 28.02.2024 14.02.2024
36 06.02.2025 08:45 MUHU10.03.1 CT - Kičma 28.02.2024 22.02.2024
37 05.02.2025 08:15 CASE01.10.1 CT - Kičma 27.02.2024 20.02.2024
38 05.02.2025 08:15 MIHU10.08.1 CT - Kičma 28.02.2024 21.02.2024
39 04.02.2025 09:40 JOMA30.09.1 CT - Kičma 14.05.2024 29.04.2024
40 04.02.2025 08:30 MEBU09.05.1 CT - Kičma 27.02.2024 21.02.2024
41 04.02.2025 08:20 AHSA21.05.1 CT - Kičma 27.02.2024 12.02.2024
42 03.02.2025 10:00 ALZU02.05.1 CT - Kičma 14.05.2024 10.05.2024
43 03.02.2025 09:45 DUJAxx.xx.x CT - Kičma 26.02.2024 20.02.2024
44 03.02.2025 08:15 RASK20.05.1 CT - Kičma 26.02.2024 13.02.2024
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2025 09:45 BACO18.06.1 CT - Kičma 26.02.2024 19.02.2024
2 31.01.2025 08:00 SEGR2901195 CT - Kičma 23.02.2024 02.02.2024
3 30.01.2025 08:00 NEDE07.03.1 CT - Kičma 21.02.2024 14.02.2024
4 30.01.2025 08:00 NESP02.01.1 CT - Kičma 21.02.2024 12.02.2024
5 29.01.2025 08:00 EMHO22.04.1 CT - Kičma 21.02.2024 15.02.2024
6 29.01.2025 08:00 NEBE29.09.1 CT - Kičma 21.02.2024 23.01.2024
7 28.01.2025 08:00 MAMU03.03.1 CT - Kičma 20.02.2024 12.02.2024
8 28.01.2025 08:00 FABU16.11.1 CT - Kičma 20.02.2024 19.01.2024
9 27.01.2025 08:00 SAMA10.05.1 CT - Kičma 20.02.2024 14.02.2024
10 27.01.2025 08:00 IBHO11.07.1 CT - Kičma 20.02.2024 14.02.2024
11 24.01.2025 08:00 RASM25.05.1 CT - Kičma 20.02.2024 07.02.2024
12 24.01.2025 08:00 SECO04.04.1 CT - Kičma 20.02.2024 16.02.2024
13 23.01.2025 08:00 SESP25.09.1 CT - Kičma 20.02.2024 02.02.2024
14 23.01.2025 08:00 BEHU27.10.1 CT - Kičma 20.02.2024 14.02.2024
15 22.01.2025 08:00 ISFE20.09.1 CT - Kičma 20.02.2024 14.02.2024
16 21.01.2025 08:00 BAOR09.04.1 CT - Kičma 15.02.2024 12.02.2024
17 21.01.2025 08:00 ALMU20.08.1 CT - Kičma 15.02.2024 06.02.2024
18 21.01.2025 08:00 ALHA26.06.1 CT - Kičma 20.02.2024 13.02.2024
19 21.01.2025 08:00 ELCU28.02.1 CT - Kičma 05.04.2024 18.03.2024
20 20.01.2025 08:00 SAUZ24.06.1 CT - Kičma 15.02.2024 09.02.2024
21 20.01.2025 08:00 SETU05.11.1 CT - Kičma 15.02.2024 08.02.2024
22 17.01.2025 08:00 RASO01.01.1 CT - Kičma 15.02.2024 07.02.2024
23 17.01.2025 08:00 SASE07.04.1 CT - Kičma 15.02.2024 01.02.2024
24 16.01.2025 09:15 VIPE26.07.1 CT - Kičma 03.05.2024 19.04.2024
25 16.01.2025 08:00 RUZI16.09.1 CT - Kičma 13.02.2024 08.02.2024
26 16.01.2025 08:00 VIMI28.07.1 CT - Kičma 20.02.2024 13.02.2024
27 15.01.2025 08:00 SADO01.12.1 CT - Kičma 13.02.2024 24.01.2024
28 15.01.2025 08:00 SEIS21.02.1 CT - Kičma 13.02.2024 05.02.2024
29 14.01.2025 08:00 MURA05.11.1 CT - Kičma 12.02.2024
30 13.01.2025 08:00 SECO22.12.1 CT - Kičma 09.02.2024 06.02.2024
31 13.01.2025 08:00 SEBU07.03.1 CT - Kičma 12.02.2024 30.01.2024
32 10.01.2025 08:00 ESSA18.12.1 CT - Kičma 09.02.2024 01.02.2024
33 10.01.2025 08:00 ALMA25.07.1 CT - Kičma 09.02.2024 05.02.2024
34 09.01.2025 08:00 MEDE25.10.1 CT - Kičma 12.02.2024 02.02.2024
35 09.01.2025 08:00 VAHA11.10.1 CT - Kičma 12.02.2024 06.02.2024
36 08.01.2025 08:00 MIDR15.09.1 CT - Kičma 12.02.2024 02.02.2024
37 08.01.2025 08:00 IZDU14.12.1 CT - Kičma 12.02.2024 06.02.2024
38 07.01.2025 08:00 JABR19.06.1 CT - Kičma 12.02.2024 05.02.2024
39 07.01.2025 08:00 HAKU20.10.1 CT - Kičma 12.02.2024 05.02.2024
40 06.01.2025 08:00 ANSI15.06.1 CT - Kičma 12.02.2024 02.02.2024
41 03.01.2025 09:00 ZUIM10.10.1 CT - Kičma 14.05.2024 07.05.2024
42 03.01.2025 08:45 AZHA28.03.1 CT - Kičma 22.04.2024 17.04.2024
43 03.01.2025 08:00 EMJU30.06.1 CT - Kičma 06.02.2024 01.02.2024
44 03.01.2025 08:00 ZISU07.01.1 CT - Kičma 06.02.2024 30.01.2024
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.12.2024 08:00 JAME17.11.1 CT - Kičma 06.02.2024 18.01.2024
2 31.12.2024 08:00 SUAR08.12.1 CT - Kičma 06.02.2024 29.01.2024
3 31.12.2024 08:00 SEKA25.08.1 CT - Kičma 21.02.2024 09.02.2024
4 30.12.2024 08:00 MIMA03.11.1 CT - Kičma 06.02.2024 22.01.2024
5 30.12.2024 08:00 TESO04.06.1 CT - Kičma 06.02.2024 23.01.2024
6 27.12.2024 08:00 RABA12.01.1 CT - Kičma 06.02.2024 16.01.2024
7 27.12.2024 08:00 IVTU15.05.1 CT - Kičma 06.02.2024 16.01.2024
8 26.12.2024 08:00 ZIMU28.03.1 CT - Kičma 06.02.2024 02.02.2024
9 26.12.2024 08:00 HAFE12.03.1 CT - Kičma 06.02.2024 31.01.2024
10 25.12.2024 08:00 NETR12.07.1 CT - Kičma 05.02.2024 25.01.2024
11 25.12.2024 08:00 ENSA08.10.1 CT - Kičma 05.02.2024 23.01.2024
12 23.12.2024 08:00 RAIS03.06.1 CT - Kičma 02.02.2024 30.01.2024
13 23.12.2024 08:00 NUIM30.11.1 CT - Kičma 05.02.2024 01.02.2024
14 23.12.2024 08:00 DEPO17.01.1 CT - Kičma 06.02.2024 02.02.2024
15 20.12.2024 09:00 INBO02.07.1 CT - Kičma 05.03.2024 28.02.2024
16 20.12.2024 08:00 NENI15.01.1 CT - Kičma 01.02.2024 25.01.2024
17 20.12.2024 08:00 HAPI24.06.1 CT - Kičma 02.02.2024 31.01.2024
18 19.12.2024 08:00 MAPA10.09.1 CT - Kičma 01.02.2024 12.01.2024
19 19.12.2024 08:00 LIKL03.09.1 CT - Kičma 01.02.2024 25.01.2024
20 19.12.2024 08:00 SAZI11.03.1 CT - Kičma 21.02.2024 15.02.2024
21 18.12.2024 08:00 SAMO01.03.1 CT - Kičma 01.02.2024 24.01.2024
22 18.12.2024 08:00 NISA05.12.1 CT - Kičma 01.02.2024 16.01.2024
23 18.12.2024 08:00 DRPR27.01.1 CT - Kičma 15.02.2024 05.02.2024
24 17.12.2024 08:00 MISA05.06.1 CT - Kičma 30.01.2024 19.01.2024
25 17.12.2024 08:00 MIMA23.12.1 CT - Kičma 30.01.2024 26.01.2024
26 17.12.2024 08:00 EMZA06.03.1 CT - Kičma 06.02.2024 30.01.2024
27 16.12.2024 08:00 REJA17.05.1 CT - Kičma 30.01.2024 23.01.2024
28 16.12.2024 08:00 NIGA25.03.1 CT - Kičma 30.01.2024 23.01.2024
29 16.12.2024 08:00 ESJA25.01.1 CT - Kičma 06.02.2024 09.01.2024
30 13.12.2024 08:30 MUSE24.02.1 CT - Kičma 30.01.2024 25.01.2024
31 13.12.2024 08:00 SACO21.07.1 CT - Kičma 29.01.2024 09.01.2024
32 13.12.2024 08:00 TEEF10.05.1 CT - Kičma 01.02.2024 29.01.2024
33 12.12.2024 08:45 FAST01.06.1 CT - Kičma 07.05.2024 30.04.2024
34 12.12.2024 08:00 SAGR25.10.1 CT - Kičma 29.01.2024 23.01.2024
35 12.12.2024 08:00 SUKR28.04.1 CT - Kičma 29.01.2024 24.01.2024
36 11.12.2024 08:00 SECA18.11.1 CT - Kičma 29.01.2024 19.01.2024
37 10.12.2024 08:45 IZCI20.03.1 CT - Kičma 14.05.2024 30.04.2024
38 10.12.2024 08:00 HIJU20.01.1 CT - Kičma 26.01.2024
39 10.12.2024 08:00 HACE03.01.1 CT - Kičma 01.02.2024 24.01.2024
40 09.12.2024 08:30 SABA23.05.1 CT - Kičma 25.04.2024 17.04.2024
41 09.12.2024 08:00 SASI02.03.1 CT - Kičma 26.01.2024 18.01.2024
42 09.12.2024 08:00 SAZE18.12.1 CT - Kičma 26.01.2024 22.01.2024
43 06.12.2024 08:00 SUDU08.01.1 CT - Kičma 29.01.2024 18.01.2024
44 06.12.2024 08:00 SEDZ23.08.1 CT - Kičma 29.01.2024 03.01.2024
45 05.12.2024 08:00 NESK08.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 11.09.2023
46 05.12.2024 08:00 FRRA27.08.1 CT - Kičma 29.01.2024 05.01.2024
47 05.12.2024 08:00 HAVE20.03.1 CT - Kičma 29.01.2024 23.01.2024
48 05.12.2024 08:00 ANSU18.08.1 CT - Kičma 29.01.2024 22.01.2024
49 04.12.2024 08:00 SUDE06.06.1 CT - Kičma 12.10.2023 09.10.2023
50 04.12.2024 08:00 RAMA01.03.1 CT - Kičma 22.01.2024 09.01.2024
51 04.12.2024 08:00 VATU13.04.1 CT - Kičma 23.01.2024 12.01.2024
52 04.12.2024 08:00 SESL11.06.1 CT - Kičma 29.01.2024 15.01.2024
53 03.12.2024 08:45 BEJU15.07.1 CT - Kičma 14.05.2024 03.05.2024
54 03.12.2024 08:00 SAAL11.07.1 CT - Kičma 22.01.2024 12.01.2024
55 03.12.2024 08:00 ALDZ13.01.1 CT - Kičma 23.01.2024 03.01.2024
56 02.12.2024 08:00 MISU12.10.1 CT - Kičma 22.01.2024 12.01.2024
57 02.12.2024 08:00 VAGU04.01.1 CT - Kičma 23.01.2024 18.01.2024
58 02.12.2024 08:00 ADIB02.02.1 CT - Kičma 06.02.2024 30.01.2024
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.11.2024 09:50 HAOP25.09.1 CT - Kičma 26.02.2024 16.02.2024
2 29.11.2024 08:00 KEDI22.07.1 CT - Kičma 17.10.2023 11.10.2023
3 29.11.2024 08:00 IDDU25.10.1 CT - Kičma 22.01.2024 08.01.2024
4 29.11.2024 08:00 INTU13.12.1 CT - Kičma 22.01.2024 03.05.2023
5 28.11.2024 08:00 SUMU30.06.1 CT - Kičma 12.10.2023 05.10.2023
6 28.11.2024 08:00 LIPO31.07.1 CT - Kičma 22.01.2024 10.01.2024
7 27.11.2024 08:00 HAHA28.06.1 CT - Kičma 22.01.2024 18.01.2024
8 27.11.2024 08:00 FAHU28.09.1 CT - Kičma 22.01.2024 12.01.2024
9 27.11.2024 08:00 SEGE24.03.1 CT - Kičma 12.02.2024 06.02.2024
10 26.11.2024 08:45 SEMU08.08.1 CT - Kičma 14.05.2024 29.04.2024
11 26.11.2024 08:00 FIDU02.06.1 CT - Kičma 22.01.2024 12.01.2024
12 26.11.2024 08:00 MURE30.05.1 CT - Kičma 22.01.2024 16.01.2024
13 26.11.2024 08:00 IVBA08.01.1 CT - Kičma 12.02.2024 30.01.2024
14 22.11.2024 09:00 AMBO11.02.1 CT - Kičma 20.05.2024 09.05.2024
15 22.11.2024 08:00 VAOR28.01.1 CT - Kičma 21.09.2023 14.09.2023
16 22.11.2024 08:00 NUMU16.11.1 CT - Kičma 16.01.2024 11.01.2024
17 22.11.2024 08:00 BRVI15.05.1 CT - Kičma 06.02.2024 26.01.2024
18 21.11.2024 09:15 ADOS20.10.1 CT - Kičma 17.05.2024 13.05.2024
19 21.11.2024 08:00 ELMU18.03.1 CT - Kičma 21.09.2023 15.09.2023
20 21.11.2024 08:00 DRJO22.08.1 CT - Kičma 16.01.2024 04.01.2024
21 21.11.2024 08:00 STKO17.01.1 CT - Kičma 16.01.2024 10.01.2024
22 21.11.2024 08:00 ARBE06.07.1 CT - Kičma 29.01.2024 24.01.2024
23 21.11.2024 08:00 ZIZE25.02.1 CT - Kičma 30.01.2024 24.01.2024
24 20.11.2024 09:15 NAME15.10.1 CT - Kičma 14.05.2024 08.05.2024
25 20.11.2024 08:00 SAVR28.12.1 CT - Kičma 16.01.2024 11.01.2024
26 20.11.2024 08:00 MIIV01.07.1 CT - Kičma 16.01.2024 12.01.2024
27 20.11.2024 08:00 ENZE27.01.1 CT - Kičma 29.01.2024 19.01.2024
28 19.11.2024 08:45 ABFO09.07.1 CT - Kičma 22.04.2024 02.04.2024
29 19.11.2024 08:00 MUBI01.06.1 CT - Kičma 16.01.2024 10.01.2024
30 19.11.2024 08:00 ELGR08.06.1 CT - Kičma 16.01.2024 27.12.2023
31 19.11.2024 08:00 MUCE12.02.1 CT - Kičma 29.01.2024 08.01.2024
32 18.11.2024 09:30 FIAL10.03.1 CT - Kičma 26.02.2024 20.02.2024
33 18.11.2024 08:00 IVJA17.10.1 CT - Kičma 16.01.2024 05.01.2024
34 18.11.2024 08:00 MAAN31.03.1 CT - Kičma 16.01.2024 10.01.2024
35 15.11.2024 08:00 AUST25.08.1 CT - Kičma 16.01.2024 25.12.2023
36 15.11.2024 08:00 HATU13.05.1 CT - Kičma 16.01.2024 29.12.2023
37 15.11.2024 08:00 LJRE20.03.1 CT - Kičma 16.01.2024 09.01.2024
38 15.11.2024 08:00 MADU16.03.1 CT - Kičma 13.02.2024 05.01.2024
39 14.11.2024 08:30 SADE20.09.1 CT - Kičma 11.03.2024 04.03.2024
40 14.11.2024 08:00 KASM07.11.1 CT - Kičma 05.10.2023 02.10.2023
41 14.11.2024 08:00 MABO19.09.1 CT - Kičma 11.01.2024 05.01.2024
42 14.11.2024 08:00 RAAK11.05.1 CT - Kičma 11.01.2024 04.01.2024
43 14.11.2024 08:00 GOBA04.08.1 CT - Kičma 16.01.2024 10.01.2024
44 13.11.2024 08:00 MEKU30.08.1 CT - Kičma 04.01.2024 22.12.2023
45 13.11.2024 08:00 MIIB05.01.2 CT - Kičma 09.01.2024 05.01.2024
46 13.11.2024 08:00 MUSI28.08.1 CT - Kičma 16.01.2024 26.12.2023
47 13.11.2024 08:00 MUST27.03.1 CT - Kičma 22.01.2024 09.01.2024
48 12.11.2024 08:00 JASA26.12.1 CT - Kičma 04.01.2024 25.12.2023
49 12.11.2024 08:00 FESA26.06,1 CT - Kičma 16.01.2024 10.01.2024
50 12.11.2024 08:00 JASA26.12.1 CT - Kičma 04.03.2024 13.02.2024
51 11.11.2024 09:30 RAKR25.04.1 CT - Kičma 22.04.2024 29.03.2024
52 11.11.2024 08:00 JOPO28.05.1 CT - Kičma 04.01.2024 27.12.2023
53 11.11.2024 08:00 FALI15.02.1 CT - Kičma 09.01.2024 13.12.2023
54 11.11.2024 08:00 HASA28.06.1 CT - Kičma 16.01.2024 11.01.2024
55 08.11.2024 08:00 VASO30.06.1 CT - Kičma 04.01.2024 19.12.2023
56 08.11.2024 08:00 CAIK18.07.1 CT - Kičma 04.01.2024 26.12.2023
57 08.11.2024 08:00 CAIK18.07.1 CT - Kičma 04.01.2024 26.12.2023
58 08.11.2024 08:00 ENBE06.05.1 CT - Kičma 09.01.2024 05.01.2024
59 08.11.2024 08:00 SEOM26.09.1 CT - Kičma 16.01.2024 04.01.2024
60 07.11.2024 09:00 HATU03.01.1 CT - Kičma 16.01.2024 09.01.2024
61 07.11.2024 08:00 KAHR22.01.1 CT - Kičma 04.01.2024 29.12.2023
62 07.11.2024 08:00 TUPA22.08.1 CT - Kičma 04.01.2024 05.12.2023
63 07.11.2024 08:00 FESU12.04.1 CT - Kičma 16.01.2024 05.01.2024
64 06.11.2024 08:00 MIML30.05.1 CT - Kičma 04.01.2024 26.12.2023
65 06.11.2024 08:00 ASPA25.06.1 CT - Kičma 16.01.2024 09.01.2024
66 06.11.2024 08:00 RABA12.01.1 CT - Kičma 22.04.2024 21.03.2024
67 05.11.2024 09:30 FEDE29.04.1 CT - Kičma 22.04.2024 09.04.2024
68 05.11.2024 08:30 LERE10.02.1 CT - Kičma 11.01.2024 13.12.2023
69 05.11.2024 08:00 PEZA26.06.1 CT - Kičma 03.01.2024 12.12.2023
70 05.11.2024 08:00 ADFR04.05.1 CT - Kičma 04.01.2024 27.12.2023
71 04.11.2024 08:15 HAAV24.11.1 CT - Kičma 22.04.2024 15.04.2024
72 04.11.2024 08:00 DRBA10.10.1 CT - Kičma 04.01.2024 19.12.2023
73 04.11.2024 08:00 EMSU16.08.1 CT - Kičma 04.01.2024 26.12.2023
74 01.11.2024 08:00 SABA20.03.1 CT - Kičma 04.01.2024 08.12.2023
75 01.11.2024 08:00 AMDU11.12.1 CT - Kičma 04.01.2024 20.12.2023
76 01.11.2024 08:00 NIKO15.07.1 CT - Kičma 04.01.2024 27.12.2023
77 01.11.2024 08:00 NEDO14.11.1 CT - Kičma 07.03.2024 28.02.2024
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.10.2024 08:00 ENSI25.08.1 CT - Kičma 04.01.2024 14.12.2023
2 31.10.2024 08:00 KAJU09.05.1 CT - Kičma 04.01.2024 14.12.2023
3 31.10.2024 08:00 IDSI21.04.1 CT - Kičma 04.01.2024 13.12.2023
4 31.10.2024 08:00 ENSI25.08.1 CT - Kičma 11.01.2024 14.12.2023
5 30.10.2024 08:00 INHA01.01.1 CT - Kičma 04.01.2024 26.12.2023
6 30.10.2024 08:00 ARSA19.11.1 CT - Kičma 04.01.2024 26.12.2023
7 30.10.2024 08:00 RAHU30.11.1 CT - Kičma 04.01.2024 15.12.2023
8 30.10.2024 08:00 ZIHE13.10.1 CT - Kičma 15.02.2024 09.02.2024
9 29.10.2024 10:00 LEKA30.03.1 CT - Kičma 22.04.2024 15.04.2024
10 29.10.2024 09:00 AJHU11.06.1 CT - Kičma 22.04.2024 16.04.2024
11 29.10.2024 08:00 AZDE13.09.1 CT - Kičma 28.12.2023 21.12.2023
12 29.10.2024 08:00 NAHI01.01.1 CT - Kičma 28.12.2023 21.12.2023
13 28.10.2024 10:00 HAMU03.08.1 CT - Kičma 28.12.2023 21.12.2023
14 28.10.2024 08:45 FACI01.04.1 CT - Kičma 22.04.2024 05.04.2024
15 28.10.2024 08:00 ELMU01.01.1 CT - Kičma 28.12.2023 19.12.2023
16 28.10.2024 08:00 MAHA18.12.1 CT - Kičma 28.12.2023 14.12.2023
17 25.10.2024 09:15 ADHE14.04.1 CT - Kičma 22.04.2024 27.03.2024
18 25.10.2024 08:30 JAHA31.01.1 CT - Kičma 28.12.2023 20.12.2023
19 25.10.2024 08:00 HAVE01.01.1 CT - Kičma 25.12.2023 05.12.2023
20 25.10.2024 08:00 SECO21.08.1 CT - Kičma 28.12.2023 19.12.2023
21 24.10.2024 08:00 SEMR25.07.1 CT - Kičma 21.12.2023 08.12.2023
22 24.10.2024 08:00 ESKE11.04.1 CT - Kičma 25.12.2023 20.12.2023
23 24.10.2024 08:00 DECA10.05.1 CT - Kičma 25.12.2023 21.12.2023
24 24.10.2024 08:00 LJKN12.11.1 CT - Kičma 05.03.2024 27.02.2024
25 23.10.2024 08:00 ADSA23.11.1 CT - Kičma 21.12.2023 14.12.2023
26 23.10.2024 08:00 HABE08.01.1 CT - Kičma 28.12.2023 19.12.2023
27 23.10.2024 08:00 ALHA06.08.1 CT - Kičma 28.12.2023 13.12.2023
28 23.10.2024 08:00 ALMU05.07.1 CT - Kičma 15.02.2024 08.02.2024
29 22.10.2024 08:00 EDME01.07.1 CT - Kičma 21.12.2023 12.12.2023
30 22.10.2024 08:00 EDME01.07.1 CT - Kičma 21.12.2023 12.12.2023
31 22.10.2024 08:00 VAHU02.09.1 CT - Kičma 25.12.2023 13.12.2023
32 22.10.2024 08:00 ESBA18.10.1 CT - Kičma 28.12.2023 25.12.2023
33 22.10.2024 08:00 ALSU17.01.1 CT - Kičma 15.02.2024 08.02.2024
34 21.10.2024 08:00 IZAL26.07.1 CT - Kičma 21.12.2023 18.12.2023
35 21.10.2024 08:00 HADI13.05.1 CT - Kičma 21.12.2023 13.12.2023
36 21.10.2024 08:00 DIJE03.06.1 CT - Kičma 25.12.2023 15.12.2023
37 21.10.2024 08:00 ALDU06.02.1 CT - Kičma 16.01.2024 08.01.2024
38 18.10.2024 08:00 TRNU24.09.1 CT - Kičma 14.12.2023 12.12.2023
39 18.10.2024 08:00 HAHO06.11.1 CT - Kičma 21.12.2023 15.12.2023
40 18.10.2024 08:00 ERMU25.09.1 CT - Kičma 25.12.2023 07.12.2023
41 18.10.2024 08:00 ZUAB23.02.1 CT - Kičma 09.01.2024 21.12.2023
42 18.10.2024 08:00 HATU27.03.1 CT - Kičma 29.01.2024 16.01.2024
43 17.10.2024 08:00 MUAH10.05.1 CT - Kičma 14.12.2023 06.12.2023
44 17.10.2024 08:00 TAVI27.12.1 CT - Kičma 19.12.2023 14.12.2023
45 17.10.2024 08:00 NAMU10.10.1 CT - Kičma 22.12.2023 20.12.2023
46 17.10.2024 08:00 FUKA24.01.1 CT - Kičma 09.01.2024 29.12.2023
47 16.10.2024 08:00 IVRU21.09.1 CT - Kičma 14.12.2023 11.12.2023
48 16.10.2024 08:00 ESMO04.11.1 CT - Kičma 14.12.2023 11.12.2023
49 16.10.2024 08:00 FATE28.03.1 CT - Kičma 03.01.2024
50 15.10.2024 08:00 HAZA20.08.1 CT - Kičma 12.12.2023 06.12.2023
51 15.10.2024 08:00 ZAL01.11.1 CT - Kičma 14.12.2023 01.12.2023
52 15.10.2024 08:00 JOMA19.09.1 CT - Kičma 22.12.2023 19.12.2023
53 14.10.2024 09:30 MUBA14.04.1 CT - Kičma 11.03.2024 05.03.2024
54 14.10.2024 08:00 IFFE02.05.1 CT - Kičma 12.12.2023 05.12.2023
55 14.10.2024 08:00 ABKA06.05.1 CT - Kičma 14.12.2023 12.12.2023
56 11.10.2024 09:15 ASJU08.07.1 CT - Kičma 22.05.2024 07.03.2024
57 11.10.2024 08:20 FAPE21.08.1 CT - Kičma 23.02.2024 14.02.2024
58 11.10.2024 08:00 SEHO28.10.1 CT - Kičma 12.12.2023 07.12.2023
59 11.10.2024 08:00 EDKA06.12.1 CT - Kičma 14.12.2023
60 10.10.2024 08:00 MIDI21.03.1 CT - Kičma 12.12.2023 22.12.2023
61 10.10.2024 08:00 MEPA21.07.1 CT - Kičma 14.12.2023 12.12.2023
62 09.10.2024 08:00 ZIPO26.10.1 CT - Kičma 11.12.2023 28.11.2023
63 09.10.2024 08:00 SAHM14.03.1 CT - Kičma 13.12.2023 01.12.2023
64 09.10.2024 08:00 SEHU24.11.1 CT - Kičma 14.12.2023 11.12.2023
65 08.10.2024 08:45 MUSE13.05.1 CT - Kičma 23.02.2024 16.02.2024
66 08.10.2024 08:00 FACI20.04.1 CT - Kičma 11.12.2023 27.11.2023
67 08.10.2024 08:00 IVBA02.11.1 CT - Kičma 12.12.2023 08.12.2023
68 08.10.2024 08:00 HIHE24.05.1 CT - Kičma 14.12.2023 12.12.2023
69 07.10.2024 08:30 MEDU09.09.1 CT - Kičma 12.12.2023 06.12.2023
70 07.10.2024 08:00 EDCI15.12.1 CT - Kičma 11.12.2023 04.12.2023
71 07.10.2024 08:00 NAAH07.07.1 CT - Kičma 20.02.2024 06.02.2024
72 07.10.2024 08:00 ELMI25.03.1 CT - Kičma 09.04.2024 05.04.2024
73 04.10.2024 08:00 ALRI12.04.1 CT - Kičma 11.12.2023 07.12.2023
74 04.10.2024 08:00 MEBU29.09.1 CT - Kičma 11.12.2023 13.11.2023
75 04.10.2024 08:00 FABE30.05.1 CT - Kičma 12.12.2023 06.12.2023
76 04.10.2024 08:00 HAME01.12.1 CT - Kičma 22.01.2024 16.01.2024
77 03.10.2024 08:40 DZMU12.10.1 CT - Kičma 23.02.2024 16.02.2024
78 03.10.2024 08:00 ZEDE14.08.1 CT - Kičma 08.12.2023 21.11.2023
79 03.10.2024 08:00 ADSE24.01.1 CT - Kičma 25.03.2024 20.03.2024
80 02.10.2024 08:00 AVVA07.07.1 CT - Kičma 08.12.2023 05.12.2023
81 02.10.2024 08:00 SEKO19.02.1 CT - Kičma 08.12.2023 05.12.2023
82 02.10.2024 08:00 MUZE10.04.1 CT - Kičma 19.12.2023
83 02.10.2024 08:00 MEMU02.05.1 CT - Kičma 23.02.2024 19.02.2024
84 01.10.2024 08:45 NOVI07.11.1 CT - Kičma 23.02.2024 16.02.2024
85 01.10.2024 08:00 BAKR08.02.1 CT - Kičma 08.12.2023 28.11.2023
86 01.10.2024 08:00 SARO27.10.1 CT - Kičma 22.12.2023 14.12.2023
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.09.2024 10:00 SEGO15.09.1 CT - Kičma 22.12.2023 18.12.2023
2 30.09.2024 08:00 RAKO15.08.1 CT - Kičma 08.12.2023 01.12.2023
3 30.09.2024 08:00 ZEBE06.07.1 CT - Kičma 08.12.2023 01.12.2023
4 30.09.2024 08:00 ZAMR02.11.1 CT - Kičma 29.01.2024 19.01.2024
5 27.09.2024 08:00 SEZI23.06.1 CT - Kičma 08.12.2023 28.11.2023
6 27.09.2024 08:00 ASMU21.10.1 CT - Kičma 08.12.2023 30.11.2023
7 27.09.2024 08:00 ALFA15.03.1 CT - Kičma 22.12.2023 14.12.2023
8 27.09.2024 08:00 ALCI08.01.1 CT - Kičma 11.01.2024 05.01.2024
9 26.09.2024 08:00 REMA10.04.1 CT - Kičma 06.12.2023 04.12.2023
10 26.09.2024 08:00 HACE08.12.1 CT - Kičma 06.12.2023 01.12.2023
11 26.09.2024 08:00 MAID18.10.1 CT - Kičma 22.12.2023 14.12.2023
12 26.09.2024 08:00 RAPI17.02.1 CT - Kičma 28.12.2023 21.12.2023
13 25.09.2024 10:00 SAKA29.05.1 CT - Kičma 06.12.2023 20.11.2023
14 25.09.2024 09:00 AMHU28.03.1 CT - Kičma 28.12.2023 21.12.2023
15 25.09.2024 08:00 MEMU29.08.1 CT - Kičma 06.12.2023 29.11.2023
16 25.09.2024 08:00 NEML13.04.1 CT - Kičma 06.12.2023 22.11.2023
17 24.09.2024 10:00 RAKA15.08.1 CT - Kičma 07.05.2024 19.04.2024
18 24.09.2024 08:00 ISKA12.02.1 CT - Kičma 05.12.2023 24.11.2023
19 24.09.2024 08:00 IBCA13.12.1 CT - Kičma 05.12.2023 13.12.2023
20 24.09.2024 08:00 EDBE18.07.1 CT - Kičma 06.12.2023 22.11.2023
21 24.09.2024 08:00 SESI29.01.1 CT - Kičma 19.12.2023 11.12.2023
22 23.09.2024 09:45 JABI04.05.1 CT - Kičma 17.05.2024 09.05.2024
23 23.09.2024 08:00 NEMA16.05.1 CT - Kičma 01.12.2023 31.10.2023
24 23.09.2024 08:00 NUBA01.03.1 CT - Kičma 01.12.2023 27.11.2023
25 23.09.2024 08:00 IVPE21.05.1 CT - Kičma 06.12.2023 16.11.2023
26 23.09.2024 08:00 RABU03.05.1 CT - Kičma 19.12.2023 08.12.2023
27 20.09.2024 08:00 HEFA29.05.1 CT - Kičma 01.12.2023 22.11.2023
28 20.09.2024 08:00 HAHA25.04.1 CT - Kičma 01.12.2023 28.11.2023
29 20.09.2024 08:00 REMU19.07.1 CT - Kičma 01.12.2023 28.11.2023
30 20.09.2024 08:00 MISM21.05.1 CT - Kičma 19.12.2023 13.12.2023
31 19.09.2024 08:00 HAMU19.11.1 CT - Kičma 28.11.2023 21.11.2023
32 19.09.2024 08:00 SLAN25.10.1 CT - Kičma 01.12.2023 24.11.2023
33 19.09.2024 08:00 NIME10.10.1 CT - Kičma 01.12.2023 24.11.2023
34 19.09.2024 08:00 KAAD13.05.1 CT - Kičma 19.12.2023 14.12.2023
35 18.09.2024 08:00 ESRI02.01.1 CT - Kičma 28.11.2023 23.11.2023
36 18.09.2024 08:00 SEAL16.08.1 CT - Kičma 28.11.2023 23.11.2023
37 18.09.2024 08:00 BUCE29.10.1 CT - Kičma 01.12.2023 27.11.2023
38 18.09.2024 08:00 ALZE31.01.1 CT - Kičma 11.12.2023 05.12.2023
39 17.09.2024 09:45 ISDE16.03.1 CT - Kičma 14.05.2024 06.05.2024
40 17.09.2024 08:00 FATO13.07.1 CT - Kičma 27.11.2023 17.11.2023
41 17.09.2024 08:00 EDBE02.11.1 CT - Kičma 28.11.2023 23.11.2023
42 17.09.2024 08:00 ELBE30.03.1 CT - Kičma 01.12.2023 27.11.2023
43 17.09.2024 08:00 DZLE01.03.1 CT - Kičma 11.12.2023 07.12.2023
44 16.09.2024 09:45 MIAR05.04.1 CT - Kičma 22.04.2024 17.04.2024
45 16.09.2024 08:00 SEHA03.06.1 CT - Kičma 27.11.2023 14.11.2023
46 16.09.2024 08:00 ZAAV17.11.1 CT - Kičma 27.11.2023 17.11.2023
47 16.09.2024 08:00 MIAL08.10.1 CT - Kičma 27.11.2023 20.11.2023
48 16.09.2024 08:00 MEBE25.10.1 CT - Kičma 11.12.2023 05.12.2023
49 13.09.2024 08:00 ZAVEXX.XX.1 CT - Kičma 27.11.2023 22.11.2023
50 13.09.2024 08:00 ENLE14.05.1 CT - Kičma 27.11.2023 20.11.2023
51 13.09.2024 08:00 SAJA10.02.1 CT - Kičma 27.11.2023 15.11.2023
52 13.09.2024 08:00 MISE15.06.1 CT - Kičma 11.12.2023 07.12.2023
53 12.09.2024 09:45 ZUAR01.12.1 CT - Kičma 23.02.2024 16.02.2024
54 12.09.2024 08:00 MUVR20.02.1 CT - Kičma 22.11.2023 10.11.2023
55 12.09.2024 08:00 KAJO04.08.1 CT - Kičma 22.11.2023 16.11.2023
56 12.09.2024 08:00 DENU29.09.1 CT - Kičma 27.11.2023 21.11.2023
57 11.09.2024 08:15 MIBE05.04.1 CT - Kičma 27.05.2024 20.05.2024
58 11.09.2024 08:00 ZIDZ12.12.1 CT - Kičma 22.11.2023 17.11.2023
59 11.09.2024 08:00 IVZR15.12.1 CT - Kičma 22.11.2023 09.11.2023
60 11.09.2024 08:00 MUFA01.05.1 CT - Kičma 06.12.2023 10.11.2023
61 10.09.2024 08:00 SEMU27.05.1 CT - Kičma 22.11.2023 17.11.2023
62 10.09.2024 08:00 SASI18.12.1 CT - Kičma 22.11.2023
63 10.09.2024 08:00 FAOS22.08.1 CT - Kičma 22.11.2023 16.11.2023
64 10.09.2024 08:00 ALPE10.04.1 CT - Kičma 06.12.2023 10.11.2023
65 09.09.2024 08:15 SUBA24.08.1 CT - Kičma 23.02.2024 14.02.2024
66 09.09.2024 08:00 MUBO16.09.1 CT - Kičma 22.11.2023 08.11.2023
67 09.09.2024 08:00 ZUOM30.04.1 CT - Kičma 22.11.2023 14.11.2023
68 09.09.2024 08:00 MEBE20.02.2 CT - Kičma 22.11.2023 16.11.2023
69 09.09.2024 08:00 NEOM29.03.1 CT - Kičma 30.11.2023 22.11.2023
70 06.09.2024 10:30 NUSP22.05.1 CT - Kičma 07.03.2024 26.02.2024
71 06.09.2024 08:00 RURA14.01.1 CT - Kičma 17.11.2023 06.11.2023
72 06.09.2024 08:00 MUBA13.10.1 CT - Kičma 22.11.2023 17.11.2023
73 06.09.2024 08:00 MUBA13.10.1 CT - Kičma 22.11.2023 17.11.2023
74 06.09.2024 08:00 NENE23.12.1 CT - Kičma 30.11.2023 22.11.2023
75 05.09.2024 08:00 AIVE16.09.1 CT - Kičma 17.11.2023
76 05.09.2024 08:00 MEBU29.09.1 CT - Kičma 17.11.2023
77 05.09.2024 08:00 KAMU19.08.1 CT - Kičma 24.11.2023 07.11.2023
78 05.09.2024 08:00 SESK10.04.1 CT - Kičma 23.01.2024 11.01.2024
79 04.09.2024 08:00 AMDZ22.02.1 CT - Kičma 15.11.2023 01.11.2023
80 04.09.2024 08:00 ESST25.10.1 CT - Kičma 15.11.2023 01.11.2023
81 04.09.2024 08:00 RAHE30.09.1 CT - Kičma 17.11.2023 14.11.2023
82 04.09.2024 08:00 HAAS14.05.1 CT - Kičma 24.11.2023 20.11.2023
83 04.09.2024 08:00 SEBO25.04.1 CT - Kičma 23.01.2024 17.01.2024
84 03.09.2024 08:00 SLPR11.03.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
85 03.09.2024 08:00 ERKA11.04.1 CT - Kičma 15.11.2023 02.11.2023
86 03.09.2024 08:00 SUKE15.09.1 CT - Kičma 17.11.2023 10.11.2023
87 03.09.2024 08:00 FADR11.05.1 CT - Kičma 12.12.2023 06.12.2023
88 03.09.2024 08:00 FADR11.05.1 CT - Kičma 13.12.2023 06.12.2023
89 03.09.2024 08:00 RAMU01.05.1 CT - Kičma 13.12.2023 11.12.2023
90 03.09.2024 08:00 ZEDU05.05.1 CT - Kičma 22.12.2023 18.12.2023
91 02.09.2024 08:00 NISE28.04.1 CT - Kičma 15.11.2023 09.11.2023
92 02.09.2024 08:00 AMHO03.01.1 CT - Kičma 15.11.2023 09.11.2023
93 02.09.2024 08:00 ABRE10.05.1 CT - Kičma 15.11.2023 02.11.2023
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.08.2024 08:00 NALE17.08.1 CT - Kičma 07.11.2023 26.10.2023
2 30.08.2024 08:00 MEHA01.10.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
3 30.08.2024 08:00 AZJU16.06.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
4 30.08.2024 08:00 ZETA01.04.1 CT - Kičma 17.11.2023 09.11.2023
5 29.08.2024 08:00 ELKU14.02.1 CT - Kičma 07.11.2023 31.10.2023
6 29.08.2024 08:00 SNMI24.01.1 CT - Kičma 07.11.2023 20.10.2023
7 29.08.2024 08:00 AMMU13.03.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
8 29.08.2024 08:00 ENBE09.09.1 CT - Kičma 17.11.2023 08.11.2023
9 28.08.2024 08:00 SAPI12.11.1 CT - Kičma 07.11.2023 01.11.2023
10 28.08.2024 08:00 SEDZ05.07.1 CT - Kičma 07.11.2023 06.11.2023
11 28.08.2024 08:00 MECA15.04.1 CT - Kičma 17.11.2023 10.11.2023
12 28.08.2024 08:00 ZIHO01.09.1 CT - Kičma 30.11.2023 15.11.2023
13 27.08.2024 08:00 SAMU24.12.1 CT - Kičma 07.11.2023 30.10.2023
14 27.08.2024 08:00 CACA19.08.1 CT - Kičma 07.11.2023 02.11.2023
15 27.08.2024 08:00 HABR12.09.1 CT - Kičma 07.11.2023 09.10.2023
16 27.08.2024 08:00 SEPE09.06.1 CT - Kičma 24.11.2023 13.11.2023
17 26.08.2024 08:00 NABO27.06.1 CT - Kičma 07.11.2023 03.11.2023
18 26.08.2024 08:00 MECU22.08.1 CT - Kičma 07.11.2023 06.10.2023
19 26.08.2024 08:00 FADI25.10.1 CT - Kičma 17.11.2023 13.11.2023
20 26.08.2024 08:00 IBDI2408972 CT - Kičma 19.12.2023 16.11.2023
21 23.08.2024 08:00 FICA25.03.1 CT - Kičma 07.11.2023 01.11.2023
22 23.08.2024 08:00 MEDZ20.08.1 CT - Kičma 07.11.2023 31.10.2023
23 23.08.2024 08:00 MIZE03.01.1 CT - Kičma 24.11.2023 17.11.2023
24 23.08.2024 08:00 SEKA13.05.1 CT - Kičma 08.04.2024 02.04.2024
25 22.08.2024 08:00 HIST03.08.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
26 22.08.2024 08:00 MUKO16.06.1 CT - Kičma 06.11.2023 26.10.2023
27 22.08.2024 08:00 NACV05.09.1 CT - Kičma 06.11.2023 25.10.2023
28 22.08.2024 08:00 MEKU18.01.1 CT - Kičma 22.12.2023 12.12.2023
29 21.08.2024 08:00 NAZU01.01.1 CT - Kičma 02.11.2023 25.10.2023
30 21.08.2024 08:00 BIME13.05.1 CT - Kičma 06.11.2023 31.10.2023
31 21.08.2024 08:00 MAJU21.10.1 CT - Kičma 06.11.2023 23.10.2023
32 21.08.2024 08:00 FADE13.11.1 CT - Kičma 19.12.2023 06.12.2023
33 20.08.2024 08:00 FIPU16.03.1 CT - Kičma 02.11.2023 30.10.2023
34 20.08.2024 08:00 NEOB30.04.1 CT - Kičma 02.11.2023 25.10.2023
35 20.08.2024 08:00 NEBA27.03.1 CT - Kičma 02.11.2023 26.10.2023
36 20.08.2024 08:00 MUAH10.03.1 CT - Kičma 24.11.2023
37 19.08.2024 08:00 MUPI15.06.1 CT - Kičma 02.11.2023 31.10.2023
38 19.08.2024 08:00 SAJU10.11.1 CT - Kičma 02.11.2023 01.11.2023
39 19.08.2024 08:00 MUBE04.07.1 CT - Kičma 06.11.2023 30.10.2023
40 19.08.2024 08:00 HAKA22.02.1 CT - Kičma 24.11.2023 15.11.2023
41 16.08.2024 08:30 SETU23.09.1 CT - Kičma 01.11.2023 16.11.2023
42 16.08.2024 08:00 HAOM03.02.1 CT - Kičma 02.11.2023 20.10.2023
43 16.08.2024 08:00 DIOM04.08.1 CT - Kičma 06.11.2023 11.10.2023
44 16.08.2024 08:00 FATU08.06.1 CT - Kičma 24.11.2023 16.11.2023
45 15.08.2024 09:45 DZMI11.12.1 CT - Kičma 03.05.2024 15.04.2024
46 15.08.2024 09:45 DZMI11.12.1 CT - Kičma 06.05.2024 15.04.2024
47 15.08.2024 08:00 RAVE01.04.1 CT - Kičma 30.10.2023 25.10.2023
48 15.08.2024 08:00 AIHU05.11.1 CT - Kičma 06.11.2023 06.10.2023
49 15.08.2024 08:00 ZUDZ29.11.1 CT - Kičma 29.05.2024 24.05.2024
50 14.08.2024 08:45 ZIKU12.03.1 CT - Kičma 22.03.2024 18.03.2024
51 14.08.2024 08:00 AVDZ27.08.1 CT - Kičma 30.10.2023 13.10.2023
52 14.08.2024 08:00 HAMU10.01.1 CT - Kičma 02.11.2023 16.11.2023
53 14.08.2024 08:00 SAHO21.10.1 CT - Kičma 06.11.2023 01.11.2023
54 14.08.2024 08:00 FAJA03.01.1 CT - Kičma 12.12.2023 06.12.2023
55 13.08.2024 09:45 FACI23.03.1 CT - Kičma 03.05.2024 23.04.2024
56 13.08.2024 09:45 DEIS20.03.1 CT - Kičma 29.05.2024 20.05.2024
57 13.08.2024 08:45 FACI23.03.1 CT - Kičma 06.05.2024 23.04.2024
58 13.08.2024 08:00 NABA29.05.1 CT - Kičma 30.10.2023 25.10.2023
59 13.08.2024 08:00 MEFE10.04.1 CT - Kičma 02.11.2023 30.10.2023
60 13.08.2024 08:00 EDSM20.10.1 CT - Kičma 06.11.2023 30.10.2023
61 12.08.2024 08:00 RAHA12.08.1 CT - Kičma 30.10.2023 24.10.2023
62 12.08.2024 08:00 ALHA21.06.1 CT - Kičma 06.11.2023 01.11.2023
63 12.08.2024 08:00 EDFA01.08.1 CT - Kičma 06.11.2023 30.10.2023
64 12.08.2024 08:00 HABA17.01.1 CT - Kičma 15.11.2023 06.11.2023
65 09.08.2024 10:00 BASM08.06.1 CT - Kičma 15.11.2023 03.11.2023
66 09.08.2024 10:00 ZIHA29.04.1 CT - Kičma 17.04.2024 09.04.2024
67 09.08.2024 08:00 RUZE12.03.1 CT - Kičma 27.10.2023 24.10.2023
68 09.08.2024 08:00 EMKA02.02.1 CT - Kičma 06.11.2023 25.10.2023
69 09.08.2024 08:00 ZIBE15.09.1 CT - Kičma 06.11.2023 27.10.2023
70 08.08.2024 08:30 AMTA0627983 CT - Kičma 31.07.2023 26.07.2023
71 08.08.2024 08:00 EDSA05.08.1 CT - Kičma 27.10.2023 13.10.2023
72 08.08.2024 08:00 TEGL08.06.1 CT - Kičma 27.10.2023 19.10.2023
73 08.08.2024 08:00 JERA18.06.1 CT - Kičma 27.10.2023 24.10.2023
74 08.08.2024 08:00 HAPR10.02.1 CT - Kičma 09.11.2023 31.10.2023
75 07.08.2024 08:15 ZIDZ15.09.1 CT - Kičma 27.05.2024 29.04.2024
76 07.08.2024 08:00 MIHA18.04.1 CT - Kičma 26.10.2023 10.10.2023
77 07.08.2024 08:00 HAGR02.01.1 CT - Kičma 27.10.2023 13.10.2023
78 07.08.2024 08:00 FAHU11.06.1 CT - Kičma 27.10.2023 18.10.2023
79 07.08.2024 08:00 SEBA27.11.1 CT - Kičma 09.11.2023 26.10.2023
80 06.08.2024 08:30 EMMU28.05.1 CT - Kičma 28.05.2024 17.05.2024
81 06.08.2024 08:00 MLJU12.10.1 CT - Kičma 26.10.2023 19.10.2023
82 06.08.2024 08:00 ESOS22.11.1 CT - Kičma 26.10.2023 16.08.2023
83 06.08.2024 08:00 FAGE01.01.1 CT - Kičma 07.11.2023 30.10.2023
84 05.08.2024 10:00 SEMU21.05.1 CT - Kičma 28.05.2024 29.04.2024
85 05.08.2024 09:45 MEDO07.01.1 CT - Kičma 23.05.2024 16.05.2024
86 05.08.2024 08:00 AMSP04.12.1 CT - Kičma 26.10.2023 17.10.2023
87 05.08.2024 08:00 AMDE11.06.1 CT - Kičma 26.10.2023 10.10.2023
88 05.08.2024 08:00 DEKA20.07.1 CT - Kičma 26.10.2023 25.10.2023
89 05.08.2024 08:00 FISO07.06.1 CT - Kičma 31.10.2023 26.10.2023
90 05.08.2024 08:00 SACO25.10.1 CT - Kičma 07.11.2023 31.10.2023
91 02.08.2024 09:15 MUOR02.10.1 CT - Kičma 22.05.2024 03.05.2024
92 02.08.2024 09:00 SEKR31.10.1 CT - Kičma 23.05.2024 20.05.2024
93 02.08.2024 08:00 RUSI24.04.1 CT - Kičma 26.10.2023 20.10.2023
94 02.08.2024 08:00 EMBO07.02.1 CT - Kičma 26.10.2023 04.10.2023
95 02.08.2024 08:00 GOCO13.03.1 CT - Kičma 26.10.2023 24.10.2023
96 02.08.2024 08:00 RUSI17.01.1 CT - Kičma 30.10.2023 19.10.2023
97 01.08.2024 10:00 BESI09.01.1 CT - Kičma 23.05.2024 17.05.2024
98 01.08.2024 09:15 NUTE11.07.1 CT - Kičma 20.05.2024 07.05.2024
99 01.08.2024 08:30 INVR08.10.1 CT - Kičma 26.10.2023 19.10.2023
100 01.08.2024 08:00 RUPA28.12.1 CT - Kičma 26.10.2023 12.09.2023
101 01.08.2024 08:00 HASP10.02.1 CT - Kičma 26.10.2023 21.09.2023
102 01.08.2024 08:00 SUAH12.07.1 CT - Kičma 31.10.2023 27.10.2023
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.07.2024 09:45 ELKU03.02.1 CT - Kičma 23.05.2024 15.05.2024
2 31.07.2024 09:00 JEKO1.03.19 CT - Kičma 19.12.2023 12.12.2023
3 31.07.2024 08:00 VANA04.11.1 CT - Kičma 26.10.2023 17.10.2023
4 31.07.2024 08:00 DZOR07.11.1 CT - Kičma 26.10.2023 20.10.2023
5 31.07.2024 08:00 FAKU23.08.1 CT - Kičma 09.04.2024 03.04.2024
6 30.07.2024 12:00 IGJO31.03.1 CT - Kičma 16.05.2024 09.05.2024
7 30.07.2024 10:00 MUUZ12.06.1 CT - Kičma 19.12.2023 20.11.2023
8 30.07.2024 08:30 MECE18.02.1 CT - Kičma 23.05.2024 17.05.2024
9 30.07.2024 08:00 RAMA05.03.1 CT - Kičma 18.10.2023 13.10.2023
10 30.07.2024 08:00 MIDU05.03.1 CT - Kičma 18.10.2023 16.10.2023
11 29.07.2024 11:15 AZSU22.10.1 CT - Kičma 14.05.2024 06.05.2024
12 29.07.2024 08:30 JOST28.05.1 CT - Kičma 22.05.2024 15.05.2024
13 29.07.2024 08:00 ZEDU05.05.1 CT - Kičma 18.10.2023 16.10.2023
14 29.07.2024 08:00 MUFU20.01.1 CT - Kičma 18.10.2023 10.10.2023
15 29.07.2024 08:00 KAAL13.02.1 CT - Kičma 18.10.2023 17.10.2023
16 29.07.2024 08:00 MUTA23.06.1 CT - Kičma 12.12.2023 29.11.2023
17 26.07.2024 10:00 HAFE01.09.1 CT - Kičma 22.05.2024 14.05.2024
18 26.07.2024 08:00 HUSE04.02.1 CT - Kičma 18.10.2023 13.10.2023
19 26.07.2024 08:00 BEZU10.06.1 CT - Kičma 18.10.2023 16.10.2023
20 26.07.2024 08:00 JANE04.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 25.09.2023
21 26.07.2024 08:00 VIPO17.04.1 CT - Kičma 22.12.2023 01.12.2023
22 25.07.2024 08:45 RASA11.01.1 CT - Kičma 17.05.2024 26.04.2024
23 25.07.2024 08:00 HUDU11.08.1 CT - Kičma 17.10.2023 13.10.2023
24 25.07.2024 08:00 DZMU06.11.1 CT - Kičma 18.10.2023 11.10.2023
25 25.07.2024 08:00 HAPA23.09.1 CT - Kičma 23.10.2023 18.10.2023
26 25.07.2024 08:00 SAHA01.05.1 CT - Kičma 13.11.2023 31.10.2023
27 24.07.2024 09:15 ELRO24.04.1 CT - Kičma 22.05.2024 10.05.2024
28 24.07.2024 08:00 BESA06.11.1 CT - Kičma 18.10.2023 09.10.2023
29 24.07.2024 08:00 CAFA18.11.1 CT - Kičma 20.10.2023 11.10.2023
30 24.07.2024 08:00 DEHA09.02.1 CT - Kičma 20.10.2023 12.10.2023
31 23.07.2024 10:00 JOCV07.12.1 CT - Kičma 19.12.2023 27.11.2023
32 23.07.2024 09:30 ALHA05.09.1 CT - Kičma 17.05.2024 14.05.2024
33 23.07.2024 09:15 EMZU02.01.1 CT - Kičma 17.05.2024 13.05.2024
34 23.07.2024 09:00 SUMA12.07.1 CT - Kičma 19.12.2023 12.12.2023
35 23.07.2024 08:00 REAJ12.01.1 CT - Kičma 13.10.2023 11.10.2023
36 23.07.2024 08:00 MESC04.03.1 CT - Kičma 30.11.2023 21.11.2023
37 23.07.2024 08:00 FIAV09.07.1 CT - Kičma 30.11.2023 16.11.2023
38 23.07.2024 08:00 SUMA12.07.1 CT - Kičma 19.12.2023 12.12.2023
39 22.07.2024 10:00 AKBR04.06.1 CT - Kičma 20.05.2024 14.05.2024
40 22.07.2024 08:30 SAOM24.05.1 CT - Kičma 13.10.2023 02.10.2023
41 22.07.2024 08:30 SMFR16.08.1 CT - Kičma 13.11.2023 06.11.2023
42 22.07.2024 08:00 NECE05.11.1 CT - Kičma 18.10.2023 12.10.2023
43 22.07.2024 08:00 SAMU18.11.1 CT - Kičma 30.11.2023 23.11.2023
44 19.07.2024 09:30 JAVI09.01.1 CT - Kičma 17.05.2024 10.05.2024
45 19.07.2024 08:30 ALPA0.01.19 CT - Kičma 12.07.2023 10.07.2023
46 19.07.2024 08:30 NUIM12.06.1 CT - Kičma 20.05.2024 10.05.2024
47 19.07.2024 08:00 EDSI28.07.1 CT - Kičma 13.10.2023 11.10.2023
48 19.07.2024 08:00 MISA27.08.1 CT - Kičma 17.10.2023 13.10.2023
49 19.07.2024 08:00 REPA14.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 19.10.2023
50 19.07.2024 08:00 FUBA05.08.1 CT - Kičma 13.11.2023 07.11.2023
51 18.07.2024 10:00 NEBA01.12.1 CT - Kičma 22.04.2024 13.03.2024
52 18.07.2024 10:00 MEPI16.03.1 CT - Kičma 17.05.2024 08.05.2024
53 18.07.2024 08:00 NEBE13.06.1 CT - Kičma 13.10.2023 10.10.2023
54 18.07.2024 08:00 MIRE14.06.1 CT - Kičma 16.10.2023 10.10.2023
55 18.07.2024 08:00 LJZR08.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 16.10.2023
56 18.07.2024 08:00 HAHA29.11.1 CT - Kičma 23.10.2023 16.10.2023
57 18.07.2024 08:00 REIS15.06.1 CT - Kičma 13.11.2023 02.11.2023
58 17.07.2024 09:45 SEAL17.10.1 CT - Kičma 17.05.2024 10.05.2024
59 17.07.2024 08:00 NAGA04.10.1 CT - Kičma 13.10.2023 11.10.2023
60 17.07.2024 08:00 RAMU01.09.1 CT - Kičma 26.10.2023 27.09.2023
61 16.07.2024 10:15 AMBU13.12.1 CT - Kičma 16.05.2024 08.05.2024
62 16.07.2024 08:00 MUME08.01.1 CT - Kičma 13.10.2023 10.10.2023
63 16.07.2024 08:00 KAOM25.08.1 CT - Kičma 16.10.2023 15.09.2023
64 16.07.2024 08:00 HASA28.07.2 CT - Kičma 23.10.2023 18.10.2023
65 16.07.2024 08:00 FASR17.03.1 CT - Kičma 26.10.2023 19.10.2023
66 15.07.2024 10:00 ENMU27.03.1 CT - Kičma 22.04.2024 15.04.2024
67 15.07.2024 10:00 HAKA25.03.1 CT - Kičma 16.05.2024 06.05.2024
68 15.07.2024 08:00 FAAV12.08.1 CT - Kičma 13.10.2023 09.10.2023
69 15.07.2024 08:00 FAHA15.07.1 CT - Kičma 16.10.2023 02.10.2023
70 15.07.2024 08:00 NEPL13.08.1 CT - Kičma 23.10.2023 10.10.2023
71 12.07.2024 08:30 SASK16.08.1 CT - Kičma 26.10.2023 18.10.2023
72 12.07.2024 08:00 IBJA26.01.1 CT - Kičma 13.10.2023 05.10.2023
73 12.07.2024 08:00 NEHU15.10.2 CT - Kičma 16.10.2023 10.10.2023
74 12.07.2024 08:00 MUAV26.06.1 CT - Kičma 23.10.2023 18.10.2023
75 11.07.2024 08:45 DZME10.02.1 CT - Kičma 13.05.2024 29.04.2024
76 11.07.2024 08:00 SEMU06.09.1 CT - Kičma 13.10.2023 05.10.2023
77 11.07.2024 08:00 MIAK08.06.1 CT - Kičma 18.10.2023 16.10.2023
78 11.07.2024 08:00 ESME25.11.1 CT - Kičma 26.10.2023 11.10.2023
79 11.07.2024 08:00 NETU04.11.1 CT - Kičma 20.02.2024 09.02.2024
80 10.07.2024 09:45 SAIS05.07.1 CT - Kičma 13.05.2024 22.04.2024
81 10.07.2024 08:00 EKZA07.05.1 CT - Kičma 13.10.2023 02.10.2023
82 10.07.2024 08:00 MEDO10.11.1 CT - Kičma 17.10.2023 11.10.2023
83 10.07.2024 08:00 FASP08.11.1 CT - Kičma 17.10.2023 12.10.2023
84 10.07.2024 08:00 ISJA02.12.1 CT - Kičma 20.10.2023 11.10.2023
85 10.07.2024 08:00 ELMA04.01.1 CT - Kičma 16.01.2024 10.01.2024
86 10.07.2024 08:00 SEME09.08.1 CT - Kičma 30.01.2024 09.01.2024
87 09.07.2024 10:00 AKKU20.12.1 CT - Kičma 03.05.2024 29.04.2024
88 09.07.2024 09:45 AKKU20.12.1 CT - Kičma 06.05.2024 29.04.2024
89 09.07.2024 08:45 FAGR13.03.1 CT - Kičma 14.05.2024 07.05.2024
90 09.07.2024 08:00 HAME27.12.1 CT - Kičma 13.10.2023 04.10.2023
91 09.07.2024 08:00 VEBA09.12.1 CT - Kičma 16.10.2023 10.10.2023
92 09.07.2024 08:00 FAVR01.07.1 CT - Kičma 17.10.2023 12.10.2023
93 09.07.2024 08:00 MIFE12.06.1 CT - Kičma 26.10.2023 23.10.2023
94 08.07.2024 10:00 ELAD30.07.1 CT - Kičma 29.04.2024 19.04.2024
95 08.07.2024 08:00 AMJA24.01.1 CT - Kičma 17.10.2023 12.10.2023
96 08.07.2024 08:00 ELDI10.04.1 CT - Kičma 23.10.2023 16.10.2023
97 08.07.2024 08:00 IBOD14.06.1 CT - Kičma 10.11.2023 06.11.2023
98 08.07.2024 08:00 ALMU15.04.1 CT - Kičma 29.04.2024 19.04.2024
99 05.07.2024 10:00 SAGA16.06.1 CT - Kičma 25.04.2024 17.04.2024
100 05.07.2024 08:30 ADME25.12.1 CT - Kičma 13.10.2023 06.10.2023
101 05.07.2024 08:00 HAHU15.05.1 CT - Kičma 13.10.2023 21.09.2023
102 05.07.2024 08:00 FASP18.10.1 CT - Kičma 16.10.2023 04.10.2023
103 04.07.2024 08:15 ASME31.05.1 CT - Kičma 17.04.2024 11.04.2024
104 04.07.2024 08:00 IBOM25.03.1 CT - Kičma 11.10.2023 02.10.2023
105 04.07.2024 08:00 FRRA11.01.1 CT - Kičma 12.10.2023 10.10.2023
106 04.07.2024 08:00 ENAL31.07.1 CT - Kičma 13.10.2023 10.10.2023
107 04.07.2024 08:00 ELME14.03.1 CT - Kičma 20.10.2023 25.09.2023
108 03.07.2024 08:45 BEHR25.11.1 CT - Kičma 25.04.2024 18.04.2024
109 03.07.2024 08:30 FESK12.04.1 CT - Kičma 10.10.2023 06.10.2023
110 03.07.2024 08:30 JESA01.03.1 CT - Kičma 11.10.2023 29.09.2023
111 03.07.2024 08:00 EDVI21.07.1 CT - Kičma 11.10.2023 06.10.2023
112 03.07.2024 08:00 SEBO02.01.1 CT - Kičma 11.10.2023 06.10.2023
113 03.07.2024 08:00 MUMR07.06.1 CT - Kičma 08.04.2024 27.03.2024
114 02.07.2024 10:00 ANMI11.10.1 CT - Kičma 25.04.2024 18.04.2024
115 02.07.2024 08:30 ALSA31.10.1 CT - Kičma 10.10.2023 22.09.2023
116 02.07.2024 08:00 NEPA05.10.1 CT - Kičma 02.04.2024 22.03.2024
117 01.07.2024 09:30 MIME23.02.1 CT - Kičma 25.04.2024 17.04.2024
118 01.07.2024 08:00 LERA10.04.1 CT - Kičma 10.10.2023 25.09.2023
119 01.07.2024 08:00 MESA07.04.1 CT - Kičma 20.10.2023 18.10.2023
120 01.07.2024 08:00 HABE29.06.1 CT - Kičma 08.04.2024 02.04.2024
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.06.2024 10:00 SESK29.06.1 CT - Kičma 08.04.2024 19.03.2024
2 28.06.2024 08:45 AMBO13.12.1 CT - Kičma 17.04.2024 09.04.2024
3 28.06.2024 08:00 AZZA13.02.1 CT - Kičma 10.10.2023 05.10.2023
4 28.06.2024 08:00 CEJU01.01.1 CT - Kičma 20.10.2023 16.10.2023
5 27.06.2024 09:45 SAHA27.12.1 CT - Kičma 17.04.2024 04.04.2024
6 27.06.2024 09:45 NAME05.09.1 CT - Kičma 25.04.2024 19.04.2024
7 27.06.2024 08:00 MASU12.02.1 CT - Kičma 31.10.2023 23.10.2023
8 26.06.2024 08:00 MUCA06.07.1 CT - Kičma 31.10.2023 26.10.2023
9 25.06.2024 08:15 ELBI12.06.1 CT - Kičma 17.04.2024 10.04.2024
10 25.06.2024 08:00 MABL11.12.1 CT - Kičma 05.10.2023 28.09.2023
11 25.06.2024 08:00 SMHA15.11.1 CT - Kičma 05.10.2023 21.09.2023
12 25.06.2024 08:00 SEHU12.06.1 CT - Kičma 05.10.2023 27.09.2023
13 25.06.2024 08:00 MEKO19.03.1 CT - Kičma 23.02.2024 08.02.2024
14 24.06.2024 09:15 SAKA02.06.1 CT - Kičma 17.04.2024 04.04.2024
15 24.06.2024 08:00 ZIJU01.04.1 CT - Kičma 03.10.2023 28.09.2023
16 24.06.2024 08:00 ISBA20.10.1 CT - Kičma 05.10.2023 28.09.2023
17 24.06.2024 08:00 EMKA01.01.1 CT - Kičma 05.10.2023 19.09.2023
18 24.06.2024 08:00 HASO20.06.1 CT - Kičma 12.10.2023 03.10.2023
19 24.06.2024 08:00 SEAL05.04.1 CT - Kičma 20.02.2024 23.01.2024
20 21.06.2024 08:15 NISI17.07.1 CT - Kičma 17.04.2024 08.04.2024
21 21.06.2024 08:00 RAPO05.01.1 CT - Kičma 03.10.2023 29.09.2023
22 21.06.2024 08:00 HAMA09.04.1 CT - Kičma 03.10.2023 19.09.2023
23 21.06.2024 08:00 SAAV12.11.1 CT - Kičma 03.10.2023 27.09.2023
24 21.06.2024 08:00 ZUDR08.05.1 CT - Kičma 12.10.2023 10.10.2023
25 21.06.2024 08:00 JABA03.03.1 CT - Kičma 02.04.2024 27.03.2024
26 20.06.2024 10:30 RAMA28.11.1 CT - Kičma 04.03.2024 20.02.2024
27 20.06.2024 08:00 ALOD13.02.2 CT - Kičma 02.10.2023 26.09.2023
28 20.06.2024 08:00 IVMI06.11.1 CT - Kičma 03.10.2023 02.10.2023
29 20.06.2024 08:00 ZEZE10.09.1 CT - Kičma 12.10.2023 03.10.2023
30 20.06.2024 08:00 ILKR09.09.1 CT - Kičma 02.04.2024 21.03.2024
31 19.06.2024 08:00 SUBE26.04.1 CT - Kičma 02.10.2023 27.09.2023
32 19.06.2024 08:00 SEHA07.12.1 CT - Kičma 02.10.2023 29.09.2023
33 19.06.2024 08:00 HAHA19.07.1 CT - Kičma 03.10.2023 28.09.2023
34 19.06.2024 08:00 EMKO22.08.1 CT - Kičma 12.10.2023 27.09.2023
35 19.06.2024 08:00 SEMU23.07.1 CT - Kičma 09.04.2024 26.03.2024
36 18.06.2024 09:45 MESM09.03.1 CT - Kičma 22.04.2024 15.04.2024
37 18.06.2024 08:30 ISMU24.08.1 CT - Kičma 02.10.2023 26.09.2023
38 18.06.2024 08:00 KECI07.11.1 CT - Kičma 02.10.2023 26.09.2023
39 18.06.2024 08:00 ANBU22.03.1 CT - Kičma 03.10.2023 27.09.2023
40 17.06.2024 09:15 MAJU03.06.1 CT - Kičma 22.04.2024 17.04.2024
41 17.06.2024 09:00 SELU25.05.1 CT - Kičma 22.04.2024 16.04.2024
42 17.06.2024 08:00 EKAL22.04.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
43 17.06.2024 08:00 HADU18.05.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
44 17.06.2024 08:00 HUBR27.09.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
45 17.06.2024 08:00 MUKE04.01.1 CT - Kičma 28.09.2023 22.09.2023
46 17.06.2024 08:00 MITO26.06.1 CT - Kičma 08.04.2024 21.03.2024
47 14.06.2024 08:00 ALMU10.02.2 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
48 14.06.2024 08:00 SEJA07.10.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
49 14.06.2024 08:00 MUCI16.02.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
50 14.06.2024 08:00 IBZA12.09.1 CT - Kičma 28.09.2023 13.09.2023
51 14.06.2024 08:00 ISKU17.07.1 CT - Kičma 02.04.2024 11.03.2024
52 14.06.2024 08:00 BEHU09.12.1 CT - Kičma 09.04.2024 02.04.2024
53 13.06.2024 09:00 HIHA09.09.1 CT - Kičma 02.04.2024 21.03.2024
54 13.06.2024 08:15 MUSE14.02.1 CT - Kičma 22.04.2024 27.03.2024
55 13.06.2024 08:00 SAMU11.05.1 CT - Kičma 27.09.2023 15.09.2023
56 13.06.2024 08:00 ISIB26.08.1 CT - Kičma 27.09.2023 11.09.2023
57 13.06.2024 08:00 SAPR20.05.1 CT - Kičma 02.04.2024 27.03.2024
58 12.06.2024 08:30 NAVA16.07.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
59 12.06.2024 08:00 ZEZA14.02.1 CT - Kičma 27.09.2023 19.09.2023
60 12.06.2024 08:00 FAMU20.07.1 CT - Kičma 28.09.2023 27.09.2023
61 12.06.2024 08:00 VEZU05.06.1 CT - Kičma 27.03.2024 25.03.2024
62 12.06.2024 08:00 JOPE11.05.1 CT - Kičma 02.04.2024 25.04.2024
63 11.06.2024 08:00 AVAI03.04.1 CT - Kičma 26.09.2023 22.09.2023
64 11.06.2024 08:00 ENPO17.05.1 CT - Kičma 27.09.2023 15.09.2023
65 11.06.2024 08:00 KERI08.08.1 CT - Kičma 27.03.2024
66 11.06.2024 08:00 ADDO19.05.1 CT - Kičma 02.04.2024 22.03.2024
67 10.06.2024 08:00 SAHO04.07.1 CT - Kičma 26.09.2023 06.09.2023
68 10.06.2024 08:00 JAAG17.04.1 CT - Kičma 26.09.2023 21.09.2023
69 10.06.2024 08:00 ENOC08.11.1 CT - Kičma 26.09.2023 13.09.2024
70 10.06.2024 08:00 SAME12.07.1 CT - Kičma 27.09.2023 25.09.2023
71 10.06.2024 08:00 NESA16.01.1 CT - Kičma 27.03.2024 20.03.2024
72 10.06.2024 08:00 SEHA23.02.1 CT - Kičma 29.03.2024 27.03.2024
73 07.06.2024 09:00 JEMO02.10.1 CT - Kičma 22.09.2023 14.09.2023
74 07.06.2024 08:30 SEKV30.09.1 CT - Kičma 22.09.2023 11.09.2023
75 07.06.2024 08:30 ADHO22.06.1 CT - Kičma 22.09.2023 14.09.2023
76 06.06.2024 08:30 REMU29.05.1 CT - Kičma 22.09.2023 19.09.2023
77 06.06.2024 08:30 TUSE11.08.1 CT - Kičma 22.09.2023 20.09.2023
78 06.06.2024 08:00 MEDO11.05.2 CT - Kičma 22.09.2023 13.09.2023
79 06.06.2024 08:00 DEVA24.05.1 CT - Kičma 22.09.2023 20.09.2023
80 06.06.2024 08:00 ESOM05.12.1 CT - Kičma 16.10.2023 11.10.2023
81 06.06.2024 08:00 NACE18.01.1 CT - Kičma 20.10.2023 28.09.2023
82 06.06.2024 08:00 ADMU23.06.1 CT - Kičma 29.03.2024 22.01.2024
83 05.06.2024 09:45 SAHO14.10.1 CT - Kičma 21.03.2024 14.03.2024
84 05.06.2024 08:00 JAVU03.11.1 CT - Kičma 21.09.2023 14.09.2023
85 05.06.2024 08:00 ENBA31.10.1 CT - Kičma 21.09.2023 07.09.2023
86 05.06.2024 08:00 DAKL02.10.1 CT - Kičma 21.09.2023 20.09.2023
87 05.06.2024 08:00 SECE01.01.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
88 04.06.2024 08:00 BOVR09.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
89 04.06.2024 08:00 SEME15.10.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
90 04.06.2024 08:00 MICV08.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 19.09.2023
91 04.06.2024 08:00 MIMU16.02.1 CT - Kičma 08.04.2024 29.03.2024
92 03.06.2024 10:00 ZIMA26.02.1 CT - Kičma 30.04.2024 26.03.2024
93 03.06.2024 09:45 EDHA05.11.1 CT - Kičma 21.03.2024 12.03.2024
94 03.06.2024 08:00 SECE16.10.1 CT - Kičma 21.09.2023
95 03.06.2024 08:00 FASM25.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
96 03.06.2024 08:00 MUSL19.03.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
97 03.06.2024 08:00 MUSL19.03.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
98 03.06.2024 08:00 MEAJ05.08.1 CT - Kičma 21.09.2023 13.09.2023
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2024 09:15 SEKO01.08.1 CT - Kičma 21.03.2024 12.03.2024
2 31.05.2024 08:00 JOJU18.03.1 CT - Kičma 19.09.2023
3 31.05.2024 08:00 SIHR17.08.1 CT - Kičma 20.09.2023 30.08.2023
4 31.05.2024 08:00 LEBU21.01.1 CT - Kičma 20.09.2023 14.09.2023
5 31.05.2024 08:00 SUDE06.04.1 CT - Kičma 21.09.2023 15.09.2023
6 31.05.2024 08:00 ISGR25.04.1 CT - Kičma 29.01.2024 17.01.2024
7 30.05.2024 08:45 PARE05.02.1 CT - Kičma 21.03.2024 14.03.2024
8 30.05.2024 08:30 AZBO01.07.1 CT - Kičma 19.09.2023 11.09.2023
9 30.05.2024 08:30 SEMU23.01.1 CT - Kičma 22.09.2023 19.09.2023
10 30.05.2024 08:00 JAHU02.01.1 CT - Kičma 15.09.2023 11.09.2023
11 30.05.2024 08:00 FAHU17.06.1 CT - Kičma 18.09.2023 13.09.2023
12 30.05.2024 08:00 HASA25.12.1 CT - Kičma 11.01.2024 05.01.2024
13 29.05.2024 08:30 ABBO29.08.1 CT - Kičma 21.03.2024 14.03.2024
14 29.05.2024 08:00 RESA01.08.1 CT - Kičma 14.09.2023 12.09.2023
15 29.05.2024 08:00 SEOR19.08.1 CT - Kičma 14.09.2023 30.08.2023
16 29.05.2024 08:00 NIBU07.01.1 CT - Kičma 18.09.2023 28.08.2023
17 29.05.2024 08:00 MUHO14.04.1 CT - Kičma 20.09.2023 14.09.2023
18 29.05.2024 08:00 HAZE31.05.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
19 29.05.2024 08:00 SETU01.04.1 CT - Kičma 09.01.2024 27.12.2023
Prethodni pregledi