Sub-Spec-Kardiološka - Zakazani pregledi

Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 23.10.2024 11:30 ERMU1111196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
2 23.10.2024 11:20 IBGL1207195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
3 23.10.2024 11:10 SASE2104197 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
4 23.10.2024 11:00 STMA0212195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
5 23.10.2024 10:50 ZIPO2610195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
6 23.10.2024 10:40 MISE2201198 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
7 23.10.2024 10:30 SUPJ0610196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
8 23.10.2024 10:20 SEBU2509196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
9 23.10.2024 10:10 ESCI0110194 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
10 23.10.2024 10:00 FIHA2408196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
11 16.10.2024 11:30 ESBR2602198 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
12 16.10.2024 11:20 BRGU1211198 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
13 16.10.2024 11:10 MEBE2009194 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
14 16.10.2024 11:00 FEHA2008195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
15 16.10.2024 10:50 MUHA1311196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
16 16.10.2024 10:40 ALHA1511198 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
17 16.10.2024 10:30 NISO1102196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
18 16.10.2024 10:20 EMHU1708197 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
19 16.10.2024 10:10 REHA0504195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
20 16.10.2024 10:00 ZEMU0112196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
21 09.10.2024 11:30 NEMU0101194 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
22 09.10.2024 11:20 AMTA2806195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
23 09.10.2024 11:10 OMKO1505196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
24 09.10.2024 11:00 MUBE2607196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
25 09.10.2024 10:50 MEZO2208196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
26 09.10.2024 10:40 FUTU0207196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
27 09.10.2024 10:30 DURE1212194 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
28 09.10.2024 10:20 IBJU0102195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
29 09.10.2024 10:10 MESE2803196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
30 09.10.2024 10:00 ZIBA0608195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
31 02.10.2024 11:30 SUCE0510197 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
32 02.10.2024 11:20 TASE0605195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
33 02.10.2024 11:10 SUAV1802197 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
34 02.10.2024 11:00 JUKR2409194 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
35 02.10.2024 10:50 OMKA0709195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
36 02.10.2024 10:40 SACI1409194 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
37 02.10.2024 10:30 AHST2402195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
38 02.10.2024 10:20 NESE1010195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
39 02.10.2024 10:10 FEIM0406195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
40 02.10.2024 10:00 AVMU1805196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 25.09.2024 11:30 REAL0701195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024 01.01.1970
2 25.09.2024 11:20 ESLE1309196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024 01.01.1970
3 25.09.2024 11:10 SOHU2412193 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024 01.01.1970
4 25.09.2024 11:00 HAPR1011196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024 01.01.1970
5 25.09.2024 10:50 OSBE1612194 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024 01.01.1970
6 25.09.2024 10:40 SISU1911195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024 01.01.1970
7 25.09.2024 10:30 VESA0408195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024 01.01.1970
8 25.09.2024 10:20 NEJA1503196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024 01.01.1970
9 25.09.2024 10:10 AMHR1504196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
10 25.09.2024 10:00 ISTR0210195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
11 18.09.2024 11:30 SAFE0306195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
12 18.09.2024 11:20 MAVI2306196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
13 18.09.2024 11:10 BEDU0101195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
14 18.09.2024 11:00 HAST1806197 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
15 18.09.2024 10:50 MIAH1109197 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
16 18.09.2024 10:40 MIKA0201194 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
17 18.09.2024 10:30 SEHR1210197 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
18 18.09.2024 10:20 JANE1311195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
19 18.09.2024 10:10 ANAN0910195 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
20 18.09.2024 10:00 EMBE1902196 Sub-Spec-Kardiološka 31.05.2024
21 11.09.2024 11:15 DEPA1010194 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
22 11.09.2024 11:00 ENZE2501195 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
23 11.09.2024 10:45 RAMA0307197 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
24 11.09.2024 10:30 ENOM1402199 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
25 11.09.2024 10:15 ERRA2304197 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
26 11.09.2024 10:00 ESOM0506195 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
27 11.09.2024 09:45 NAHA0304195 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
28 11.09.2024 09:30 FESI2011195 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
29 11.09.2024 09:15 NUCE1110196 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
30 11.09.2024 09:00 MISA1103195 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
31 04.09.2024 10:30 ADDI2509194 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
32 04.09.2024 10:20 MIZA1806195 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
33 04.09.2024 10:10 SEDE1512196 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
34 04.09.2024 10:00 FATO1203195 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
35 04.09.2024 09:50 KEFR2607195 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
36 04.09.2024 09:40 VAKO0201196 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
37 04.09.2024 09:30 ZIBO1906194 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
38 04.09.2024 09:20 RATU1005195 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
39 04.09.2024 09:10 ZVTR1401195 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
40 04.09.2024 09:00 IZSE1012196 Sub-Spec-Kardiološka 24.05.2024
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.08.2024 11:00 ESDI0609197 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
2 28.08.2024 10:30 SEHU2811195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
3 28.08.2024 10:15 SEFE1107195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
4 28.08.2024 10:00 JEKA1010194 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
5 28.08.2024 09:45 FAHU0304195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
6 28.08.2024 09:30 BAME0212195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
7 28.08.2024 09:15 MUDU1505195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
8 28.08.2024 09:00 AMDI0102195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
9 21.08.2024 10:30 HAMA2504195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
10 21.08.2024 10:30 ISSA1810195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
11 21.08.2024 10:15 HABE0307194 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
12 21.08.2024 10:00 SIMU0502196 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
13 21.08.2024 09:45 SATU0809195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
14 21.08.2024 09:30 BIKA2206196 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
15 21.08.2024 09:15 DRDA0307194 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
16 21.08.2024 09:00 NEHI2608195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
17 14.08.2024 10:30 TEIS0408195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
18 14.08.2024 10:15 VEGA2306196 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
19 14.08.2024 10:00 ENHA0709194 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
20 14.08.2024 09:45 FAZO2502195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
21 14.08.2024 09:30 REFR1709196 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
22 14.08.2024 09:15 BECA1608195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
23 14.08.2024 09:15 JACA0712195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
24 14.08.2024 09:00 FAAR1208196 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
25 07.08.2024 11:00 MISK2907196 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
26 07.08.2024 10:30 MEIS1906196 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
27 07.08.2024 10:30 REOM2308196 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
28 07.08.2024 10:15 SAAS0211195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
29 07.08.2024 10:00 MUBI0806197 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
30 07.08.2024 09:45 SAAS0211195 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
31 07.08.2024 09:30 SECI1608196 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
32 07.08.2024 09:30 MUBI0806197 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
33 07.08.2024 09:15 ELMA0410196 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
34 07.08.2024 09:00 AZSV1504194 Sub-Spec-Kardiološka 13.05.2024
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.07.2024 11:30 IVGA0206196 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
2 31.07.2024 11:15 SAAL2502197 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
3 31.07.2024 11:00 KAHA1910196 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
4 31.07.2024 10:30 FABA1208196 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
5 31.07.2024 10:15 SECA3105197 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
6 31.07.2024 09:45 CEBE2305195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
7 31.07.2024 09:45 AIMU1305195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
8 31.07.2024 09:30 BUMI2807193 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
9 31.07.2024 09:15 SAEK3108195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
10 31.07.2024 09:00 MIME1504196 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
11 24.07.2024 11:15 MAAK0903195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
12 24.07.2024 11:00 ALHO0212197 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
13 24.07.2024 10:30 ANTO2705195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
14 24.07.2024 10:15 EDVA1901197 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
15 24.07.2024 10:00 OMBA2703197 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
16 24.07.2024 10:00 ISSE2202195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
17 24.07.2024 09:45 RAHU0110194 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
18 24.07.2024 09:30 REOM0212195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
19 24.07.2024 09:15 VAHA2201196 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
20 24.07.2024 09:00 MIRI0211194 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
21 17.07.2024 11:30 EDSI2309198 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
22 17.07.2024 11:30 ANBE0709195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
23 17.07.2024 11:00 SUOV2206196 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
24 17.07.2024 10:15 ANDR2007194 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
25 17.07.2024 10:15 ENOM2108195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
26 17.07.2024 10:00 JAKA1508196 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
27 17.07.2024 09:45 AVME0710194 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
28 17.07.2024 09:30 HAHA1001194 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
29 17.07.2024 09:15 FICO1909196 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
30 17.07.2024 09:00 SEZA2504197 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
31 10.07.2024 11:30 FADZ3012195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
32 10.07.2024 11:00 NABA2006195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
33 10.07.2024 10:30 MUSO0805194 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
34 10.07.2024 10:15 ESDE0110195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
35 10.07.2024 10:00 ELDE0810197 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
36 10.07.2024 09:45 ADPU0106195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
37 10.07.2024 09:45 MISE2805196 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
38 10.07.2024 09:30 ENKA0608196 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
39 10.07.2024 09:15 BESU2009195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
40 10.07.2024 09:00 SADA1104195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
41 03.07.2024 11:30 ENCA0201195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
42 03.07.2024 11:15 ZEBU1201019 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
43 03.07.2024 11:00 DZDU0112196 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
44 03.07.2024 10:30 IZSO2906196 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
45 03.07.2024 10:15 MEOR1504196 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
46 03.07.2024 10:00 FUBO1803195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
47 03.07.2024 09:45 SISA1909195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
48 03.07.2024 09:30 ZETR1208194 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
49 03.07.2024 09:15 ADCE2409197 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
50 03.07.2024 09:00 REBA3004195 Sub-Spec-Kardiološka 23.04.2024
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 26.06.2024 11:30 JAHU0211197 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2024
2 26.06.2024 11:15 IZPO0410195 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2024
3 26.06.2024 10:45 MIBE2204197 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2024
4 26.06.2024 10:45 MIBE2204197 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2024
5 26.06.2024 10:30 SEMU0903196 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2024
6 26.06.2024 10:15 ALSK2302198 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2024
7 26.06.2024 10:00 ZADO1112195 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2024
8 26.06.2024 09:45 SAKO1605194 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2024
9 26.06.2024 09:30 MUME2408196 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2024
10 26.06.2024 09:15 SEVE1502194 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2024
11 26.06.2024 09:00 ZASI1010195 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2024
Prethodni pregledi