Sub-Spec-Kardiološka - Zakazani pregledi

Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 14.12.2022 08:00 ISSE2510194 Sub-Spec-Kardiološka 17.05.2022 17.05.2022
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 15.06.2022 12:15 FIKR27.10.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
2 15.06.2022 12:00 MIPA19.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
3 15.06.2022 11:45 FEPA10.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
4 15.06.2022 11:30 FAOD01.12.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
5 15.06.2022 11:15 MESM04.07.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
6 15.06.2022 11:00 HAJU20.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
7 15.06.2022 10:45 ZIKU12.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
8 15.06.2022 10:30 AMCE17.07.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
9 15.06.2022 10:15 HABE01.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
10 15.06.2022 10:00 SEBI04.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
11 08.06.2022 12:00 FASE26.10.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022 15.05.2022
12 08.06.2022 11:45 ZESO01.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
13 08.06.2022 11:30 FAKU03.12.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
14 08.06.2022 11:15 ENGA14.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
15 08.06.2022 11:00 MIRI02.11.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
16 08.06.2022 10:45 MEUZ13.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
17 08.06.2022 10:30 HEVA10.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
18 08.06.2022 10:15 SACO08.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
19 08.06.2022 10:00 SEKA12.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
20 01.06.2022 12:00 JOKR09.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
21 01.06.2022 11:45 MASI09.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
22 01.06.2022 11:30 SACU26.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
23 01.06.2022 11:15 DRDE21.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
24 01.06.2022 11:00 ANBO14.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
25 01.06.2022 10:45 SAJE21.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
26 01.06.2022 10:30 MIPA18.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
27 01.06.2022 10:15 ZUME01.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
28 01.06.2022 10:00 DRTO16.11.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
Prethodni pregledi