Sub-Spec-Reumatologija - Zakazani pregledi

Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 27.09.2024 11:00 SEBU1511196 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
2 27.09.2024 10:15 ENHE3105195 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
3 27.09.2024 10:00 ALBA2704198 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
4 27.09.2024 09:45 SAHE0907198 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
5 27.09.2024 09:30 JAST2809196 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
6 27.09.2024 09:15 SACE0205196 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
7 27.09.2024 09:00 JEMA1402195 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
8 20.09.2024 11:00 AMMA2903196 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
9 20.09.2024 10:30 JABR0305195 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
10 20.09.2024 10:30 MIKA1907198 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
11 20.09.2024 09:45 MIZA2107196 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
12 20.09.2024 09:30 RAOB0312196 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
13 20.09.2024 09:15 NAPO1804496 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
14 20.09.2024 09:00 AZME0112195 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
15 13.09.2024 11:00 EMAH0406196 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
16 13.09.2024 10:30 ENSK1506196 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
17 13.09.2024 10:15 FELU1202196 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
18 13.09.2024 10:00 MIMR0105194 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
19 13.09.2024 09:45 SAVO3009196 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
20 13.09.2024 09:30 SASM0209197 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
21 13.09.2024 09:15 AZVU0202195 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
22 13.09.2024 09:00 IBKV1406195 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
23 06.09.2024 11:00 LIHA2610195 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
24 06.09.2024 10:30 LJSI2709196 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
25 06.09.2024 10:15 SAOM1908195 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
26 06.09.2024 10:00 FAVO2505195 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
27 06.09.2024 09:45 NEOP1303197 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
28 06.09.2024 09:30 SEZU1804195 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
29 06.09.2024 09:30 DAIV1804196 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
30 06.09.2024 09:00 MUFE0509196 Sub-Spec-Reumatologija 29.05.2024
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.08.2024 10:30 SESA2409196 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
2 30.08.2024 10:00 AZKO0107196 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
3 23.08.2024 10:45 VAKO2203194 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
4 23.08.2024 10:30 AZSE2404196 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
5 23.08.2024 10:30 SAKE1306195 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
6 23.08.2024 10:15 DZBR1812195 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
7 23.08.2024 10:00 SAMU0506196 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
8 23.08.2024 09:30 FESU2705196 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
9 23.08.2024 09:15 SASO2007195 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
10 23.08.2024 09:00 ZIBI2906194 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
11 20.08.2024 10:30 DEDI0505196 Sub-Spec-Reumatologija 27.05.2024
12 16.08.2024 10:30 HAKO2108196 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
13 16.08.2024 09:45 MEBL0211200 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
14 16.08.2024 09:30 SUKO2408196 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
15 16.08.2024 09:30 DRKO1809195 Sub-Spec-Reumatologija 24.05.2024
16 16.08.2024 09:00 AIAB3110196 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
17 09.08.2024 11:00 SEKO0710196 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
18 09.08.2024 10:30 FAPA2708195 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
19 09.08.2024 10:15 RAAL2805195 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
20 09.08.2024 09:45 AIKU2704197 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
21 09.08.2024 09:30 DEKO0501195 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
22 09.08.2024 09:15 RAKA2505197 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
23 09.08.2024 00:94 AJGA1307200 Sub-Spec-Reumatologija 13.05.2024
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 26.07.2024 11:15 OMBU1809197 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
2 26.07.2024 11:15 LEZA1702197 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
3 26.07.2024 11:00 ZEAL2404195 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
4 26.07.2024 11:00 MIBE1007196 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
5 26.07.2024 10:45 SEDE1510196 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
6 26.07.2024 10:30 RABJ0103195 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
7 26.07.2024 10:15 ASHA0809198 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
8 19.07.2024 11:30 ADNA0606197 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
9 19.07.2024 11:15 NEZU1911197 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
10 19.07.2024 10:45 RAZU0801194 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
11 19.07.2024 10:45 SEGU0903195 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
12 19.07.2024 10:30 HABA3004196 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
13 19.07.2024 10:30 ZAEF0702196 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
14 19.07.2024 10:15 AMSP1607198 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
15 19.07.2024 10:00 SAKR1501195 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
16 19.07.2024 10:00 ZUCI2210197 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
17 18.07.2024 10:30 DUMA1506196 Sub-Spec-Reumatologija 30.04.2024
18 12.07.2024 11:30 MUBE3004196 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
19 12.07.2024 11:15 VASM1806197 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
20 12.07.2024 11:00 MICA0803196 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
21 12.07.2024 11:00 EMLU1008196 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
22 12.07.2024 10:45 SAHU0103196 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
23 12.07.2024 10:30 NABA0112195 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
24 12.07.2024 10:15 MEBA0103199 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
25 12.07.2024 10:00 JAKU0101195 Sub-Spec-Reumatologija 25.04.2024
26 05.07.2024 11:10 RAMA0709197 Sub-Spec-Reumatologija 24.04.2024
27 05.07.2024 11:00 DEKA2108196 Sub-Spec-Reumatologija 24.04.2024
28 05.07.2024 10:50 TEDE3101196 Sub-Spec-Reumatologija 24.04.2024
29 05.07.2024 10:40 ZICO2601196 Sub-Spec-Reumatologija 24.04.2024
30 05.07.2024 10:30 MAOM1307196 Sub-Spec-Reumatologija 24.04.2024
31 05.07.2024 10:20 BIGR2107196 Sub-Spec-Reumatologija 24.04.2024
32 05.07.2024 10:10 MEHU0506196 Sub-Spec-Reumatologija 24.04.2024
33 05.07.2024 10:00 CADU0406195 Sub-Spec-Reumatologija 24.04.2024
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.06.2024 11:30 ZEAG0508195 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
2 28.06.2024 11:00 SRDR0801196 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
3 28.06.2024 11:00 HAKA0204196 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
4 28.06.2024 10:30 VATO0102194 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
5 28.06.2024 10:00 AVDU0408195 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
6 28.06.2024 09:45 EMSO1207195 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
7 28.06.2024 09:30 SUDU2108199 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
8 28.06.2024 09:00 HEIB2109197 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
9 21.06.2024 10:30 JATA2602196 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
10 21.06.2024 10:00 OLBA2406196 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
11 21.06.2024 09:30 DZHE2406196 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
12 21.06.2024 09:00 MEKO1004196 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
13 14.06.2024 10:30 JAHU2605196 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
14 14.06.2024 10:30 SUPL2102196 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
15 14.06.2024 10:15 MEZE1209195 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
16 14.06.2024 10:00 MEMU2608195 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
17 14.06.2024 09:45 NAMA0305195 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
18 14.06.2024 09:30 TEFE2805196 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
19 14.06.2024 09:15 JAHA2301198 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
20 14.06.2024 09:00 HAHU1102195 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
21 07.06.2024 11:15 HABA1506195 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
22 07.06.2024 10:45 FIKO0202195 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
23 07.06.2024 10:30 ALCO3006196 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
24 07.06.2024 10:15 SAMU0501196 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
25 07.06.2024 10:00 JATA0605195 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
26 07.06.2024 09:45 ZEZU0401197 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
27 07.06.2024 09:30 ZAKA1408195 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
28 07.06.2024 09:15 MUOD3004196 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
29 07.06.2024 09:00 TADE0808197 Sub-Spec-Reumatologija 15.04.2024
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2024 11:45 HASO1909195 Sub-Spec-Reumatologija 02.04.2024
2 31.05.2024 11:30 FAVA1212196 Sub-Spec-Reumatologija 02.04.2024
3 31.05.2024 11:00 MIME1504196 Sub-Spec-Reumatologija 02.04.2024
4 31.05.2024 11:00 SESM1808196 Sub-Spec-Reumatologija 02.04.2024
5 31.05.2024 10:30 MICA1303196 Sub-Spec-Reumatologija 02.04.2024
6 31.05.2024 10:15 HAKA0301196 Sub-Spec-Reumatologija 02.04.2024
7 31.05.2024 10:00 ALDI1711196 Sub-Spec-Reumatologija 02.04.2024
Prethodni pregledi