CT - Glava - Zakazani pregledi

Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 27.12.2023 08:00 ZIDI14.09.1 CT - Glava 26.12.2022 19.12.2022
2 21.12.2023 07:30 SAKA12.09.1 CT - Glava 14.12.2022 07.12.2022
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 15.08.2023 08:00 NISI1002952 CT - Glava 25.01.2023 23.01.2023
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 03.07.2023 08:00 EDBA22.05.1 CT - Glava 07.03.2023 03.03.2023
2 03.07.2023 08:00 MEBE30.06.2 CT - Glava 07.03.2023 27.02.2023
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 16.06.2023 08:30 ZDNI06.05.1 CT - Glava 24.03.2023 15.03.2023
2 15.06.2023 08:00 FAMA12.01.1 CT - Glava 24.03.2023 14.03.2023
3 13.06.2023 08:00 VESI07.07.2 CT - Glava 24.03.2023 21.03.2023
4 09.06.2023 08:00 MIJU1945 CT - Glava 09.03.2023
5 02.06.2023 08:00 AICO0609197 CT - Glava 14.02.2023
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.05.2023 08:00 ZESE17.11.1 CT - Glava 22.03.2023 09.03.2023
2 26.05.2023 08:00 ASKU23.07.1 CT - Glava 21.03.2023 14.03.2023
3 25.05.2023 08:00 MUME12.09.1 CT - Glava 21.03.2023 15.03.2023
4 25.05.2023 08:00 NEMA09.06.1 CT - Glava 21.03.2023 15.03.2023
5 24.05.2023 08:00 EMKU15.12.1 CT - Glava 16.03.2023 15.03.2023
6 24.05.2023 08:00 SEMU21.06.1 CT - Glava 21.03.2023 03.03.2023
7 24.05.2023 08:00 NAIM08.12.1 CT - Glava 21.03.2023 17.03.2023
8 23.05.2023 08:00 FIPR25.12.1 CT - Glava 16.03.2023 21.02.2023
9 23.05.2023 08:00 SAMU15.03.1 CT - Glava 16.03.2023 13.03.2023
10 23.05.2023 08:00 SAPI08.02.1 CT - Glava 16.03.2023 15.03.2023
11 22.05.2023 08:00 ZOCE1302195 CT - Glava 09.03.2023
12 22.05.2023 08:00 DZBU10.10.1 CT - Glava 10.03.2023 03.03.2023
13 22.05.2023 08:00 MENU23.06.1 CT - Glava 16.03.2023 07.03.2023
14 22.05.2023 08:00 NASI05.01.1 CT - Glava 24.03.2023 16.03.2023
15 19.05.2023 08:00 HAKA15.01.1 CT - Glava 06.03.2023 02.03.2023
16 19.05.2023 08:00 ESHA1502195 CT - Glava 09.03.2023
17 19.05.2023 08:00 CEZV15.09.1 CT - Glava 10.03.2023 07.03.2023
18 18.05.2023 08:00 BOKO31.05.1 CT - Glava 06.03.2023 02.03.2023
19 18.05.2023 08:00 SUNI24.09.1 CT - Glava 06.03.2023 28.02.2023
20 18.05.2023 08:00 UZVE18.05.1 CT - Glava 06.03.2023 02.03.2023
21 17.05.2023 08:00 GRSA13.05.1 CT - Glava 03.03.2023 27.02.2023
22 17.05.2023 08:00 AZDZ05.08.1 CT - Glava 03.03.2023 02.03.2023
23 16.05.2023 08:00 SAMU23.06.1 CT - Glava 02.03.2023 27.02.2023
24 16.05.2023 08:00 ANZE26.10.1 CT - Glava 02.03.2023 24.02.2023
25 16.05.2023 08:00 ADAK28.11.1 CT - Glava 03.03.2023 02.03.2023
26 16.05.2023 08:00 ADKA27.06.1 CT - Glava 24.03.2023 23.02.2023
27 15.05.2023 08:30 REHA10.05.1 CT - Glava 17.03.2023 22.02.2023
28 15.05.2023 08:00 ZIAH08.09.1 CT - Glava 28.02.2023 24.02.2023
29 12.05.2023 08:00 BESK08.09.2 CT - Glava 28.02.2023 17.02.2023
30 12.05.2023 08:00 BUZI14.03.1 CT - Glava 28.02.2023 13.02.2023
31 12.05.2023 08:00 ZIKU22.01.1 CT - Glava 17.03.2023 23.02.2023
32 11.05.2023 08:00 MUAL10.10.1 CT - Glava 28.02.2023 20.02.2023
33 11.05.2023 08:00 NACO15.03.1 CT - Glava 28.02.2023 17.02.2023
34 11.05.2023 08:00 NACO15.03.1 CT - Glava 28.02.2023 17.02.2023
35 11.05.2023 08:00 RABU21.07.1 CT - Glava 28.02.2023 16.02.2023
36 11.05.2023 08:00 DISO11.04.1 CT - Glava 17.03.2023 15.03.2023
37 10.05.2023 08:00 ZAEF07.02.1 CT - Glava 28.02.2023 15.02.2023
38 10.05.2023 08:00 BIOM21.05.1 CT - Glava 28.02.2023 22.02.2023
39 10.05.2023 08:00 MIDE1972 CT - Glava 09.03.2023
40 09.05.2023 08:00 JOTO08.09.1 CT - Glava 24.02.2023 30.01.2023
41 09.05.2023 08:00 MIMO10.05.1 CT - Glava 02.03.2023 28.02.2023
42 09.05.2023 08:00 AMJU18.09.1 CT - Glava 17.03.2023 09.03.2023
43 08.05.2023 08:00 ZLMI1205956 CT - Glava 03.02.2023 24.01.2023
44 08.05.2023 08:00 NITA22.08.1 CT - Glava 23.02.2023 17.02.2023
45 05.05.2023 08:00 TAKO0101198 CT - Glava 17.02.2023
46 05.05.2023 08:00 ZLMA30.08.1 CT - Glava 23.02.2023 20.02.2023
47 05.05.2023 08:00 IVMA27.12.1 CT - Glava 23.02.2023 10.02.2023
48 05.05.2023 08:00 EDTE1212196 CT - Glava 09.03.2023
49 04.05.2023 08:00 EMMA2711198 CT - Glava 17.02.2023
50 04.05.2023 08:00 RUDI01.05.1 CT - Glava 23.02.2023 17.02.2023
51 04.05.2023 08:00 VIAN28.12.1 CT - Glava 14.03.2023 07.03.2023
52 03.05.2023 08:00 SAHA0305954 CT - Glava 13.02.2023
53 03.05.2023 08:00 MUCA1970 CT - Glava 17.02.2023
54 03.05.2023 08:00 SUIM1708200 CT - Glava 17.02.2023
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.04.2023 08:00 DEPA1210964 CT - Glava 13.02.2023
2 28.04.2023 08:00 ANJU2205957 CT - Glava 13.02.2023
3 28.04.2023 08:00 SEFE2802983 CT - Glava 13.02.2023
4 27.04.2023 08:00 SADU1503958 CT - Glava 18.01.2023 11.01.2023
5 27.04.2023 08:00 SESA16.11.1 CT - Glava 09.02.2023 03.02.2023
6 27.04.2023 08:00 MIHA24.06.1 CT - Glava 09.02.2023 25.01.2023
7 27.04.2023 08:00 MUKU24.07.1 CT - Glava 08.03.2023 03.03.2023
8 26.04.2023 08:00 JAIS0706195 CT - Glava 09.02.2023
9 26.04.2023 08:00 IBBU20.08.1 CT - Glava 09.02.2023 02.02.2023
10 26.04.2023 08:00 SAKO25.11.1 CT - Glava 09.02.2023 02.02.2023
11 26.04.2023 08:00 ANBU21.12.1 CT - Glava 08.03.2023 02.03.2023
12 25.04.2023 08:00 DUPA0605941 CT - Glava 06.02.2023 31.01.2023
13 25.04.2023 08:00 HIMA22.04.1 CT - Glava 09.02.2023 01.02.2023
14 25.04.2023 08:00 NISA12.11.1 CT - Glava 09.02.2023 02.02.2023
15 25.04.2023 08:00 ISOS22.02.1 CT - Glava 09.02.2023 06.02.2023
16 24.04.2023 08:00 ELSI0210965 CT - Glava 08.02.2023 31.01.2023
17 24.04.2023 08:00 HIAB1805960 CT - Glava 08.02.2023
18 24.04.2023 08:00 AIKO03.04.1 CT - Glava 10.03.2023 09.03.2023
19 20.04.2023 08:00 FESL1944 CT - Glava 17.02.2023
20 20.04.2023 08:00 SAHO15.01.1 CT - Glava 17.02.2023 15.02.2023
21 20.04.2023 08:00 NEMU27.03.1 CT - Glava 24.02.2023 17.02.2023
22 20.04.2023 08:00 AIHA06.04.1 CT - Glava 08.03.2023 06.03.2023
23 19.04.2023 08:00 RAPA28.07.1 CT - Glava 24.02.2023 13.02.2023
24 19.04.2023 08:00 AMAH14.09.1 CT - Glava 22.03.2023 16.03.2023
25 19.04.2023 08:00 AMSU29.11.1 CT - Glava 22.03.2023 20.03.2023
26 18.04.2023 08:00 ZASU01.08.1 CT - Glava 17.02.2023 10.02.2023
27 18.04.2023 08:00 ROKA26.06.1 CT - Glava 17.02.2023
28 18.04.2023 08:00 EMVE26.01.1 CT - Glava 24.02.2023 02.02.2023
29 17.04.2023 10:00 JACA25.02.1 CT - Glava 06.03.2023 21.02.2023
30 17.04.2023 08:00 RABA12.12.1 CT - Glava 17.02.2023 08.02.2023
31 14.04.2023 08:00 MEBU25.09.1 CT - Glava 09.02.2023
32 14.04.2023 08:00 MEZU1609960 CT - Glava 13.02.2023
33 14.04.2023 08:00 HAHA15.10.1 CT - Glava 17.02.2023 10.02.2023
34 13.04.2023 08:00 SUHU06.05.1 CT - Glava 23.02.2023
35 13.04.2023 08:00 FAHU28.08.1 CT - Glava 24.02.2023 23.02.2023
36 13.04.2023 08:00 NAAH10.11.1 CT - Glava 24.02.2023 20.02.2023
37 13.04.2023 08:00 ISMU14.08.1 CT - Glava 02.03.2023 09.12.2022
38 12.04.2023 08:00 NEPA06.07.1 CT - Glava 09.02.2023 07.02.2023
39 12.04.2023 08:00 SEAD28.06.1 CT - Glava 10.02.2023 08.02.2023
40 12.04.2023 08:00 MUCE01.02.1 CT - Glava 02.03.2023 24.02.2023
41 11.04.2023 08:00 NEKL1903944 CT - Glava 08.02.2023 18.01.2023
42 11.04.2023 08:00 MIGL2210195 CT - Glava 14.02.2023
43 10.04.2023 08:00 DZHR2502966 CT - Glava 08.02.2023 06.02.2023
44 10.04.2023 08:00 ELMA2401991 CT - Glava 08.02.2023 11.01.2023
45 10.04.2023 08:00 HAAV0110967 CT - Glava 08.02.2023 03.02.2023
46 10.04.2023 08:00 MEMU08.12.1 CT - Glava 02.03.2023 22.02.2023
47 10.04.2023 08:00 JAIB04.01.1 CT - Glava 22.03.2023 15.03.2023
48 07.04.2023 08:00 RAKO16.01.1 CT - Glava 09.02.2023 06.02.2023
49 07.04.2023 08:00 SEME04.06.1 CT - Glava 09.02.2023 06.02.2023
50 07.04.2023 08:00 RIOP29.01.1 CT - Glava 10.02.2023 06.02.2023
51 07.04.2023 08:00 SAOD31.03.1 CT - Glava 22.03.2023 13.03.2023
52 06.04.2023 08:00 MECA15.04.1 CT - Glava 09.02.2023 02.02.2023
53 06.04.2023 08:00 MICI27.01.1 CT - Glava 09.02.2023
54 06.04.2023 08:00 TAGR04.11.1 CT - Glava 24.02.2023 20.02.2023
55 06.04.2023 08:00 BIHA15.11.1 CT - Glava 22.03.2023 20.03.2023
56 05.04.2023 08:00 LEPU1969 CT - Glava 06.02.2023 01.02.2023
57 05.04.2023 08:00 SEBL2804195 CT - Glava 06.02.2023
58 05.04.2023 08:00 NIKA05.04.1 CT - Glava 08.03.2023 27.02.2023
59 04.04.2023 08:00 HASK0501962 CT - Glava 02.02.2023
60 04.04.2023 08:00 MUKA0701977 CT - Glava 02.02.2023 27.01.2023
61 04.04.2023 08:00 NECA0510986 CT - Glava 06.02.2023 31.01.2023
62 04.04.2023 08:00 SEMR06.11.1 CT - Glava 24.02.2023 13.02.2023
63 03.04.2023 08:00 AMDO3107980 CT - Glava 26.01.2023 20.01.2023
64 03.04.2023 08:00 HAHA06.06.1 CT - Glava 01.02.2023 30.01.2023
65 03.04.2023 08:00 HAKU05.09.1 CT - Glava 01.02.2023 31.01.2023
66 03.04.2023 08:00 AVBI04.01.1 CT - Glava 01.02.2023 25.01.2023
67 03.04.2023 08:00 ZESA13.03.1 CT - Glava 24.02.2023 21.02.2023
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.03.2023 08:00 FAFA04.09.1 CT - Glava 31.01.2023 26.01.2023
2 31.03.2023 08:00 CEOD20.04.1 CT - Glava 31.01.2023 20.01.2023
3 31.03.2023 08:00 BRDU18.06.1 CT - Glava 31.01.2023 27.01.2023
4 30.03.2023 08:00 KESK2807963 CT - Glava 26.01.2023 23.01.2023
5 30.03.2023 08:00 HATA28.11.1 CT - Glava 31.01.2023 16.12.2022
6 30.03.2023 08:00 MUJA2112195 CT - Glava 14.02.2023
7 29.03.2023 08:00 FISM0203957 CT - Glava 26.01.2023 19.01.2023
8 29.03.2023 08:00 EMPA1503976 CT - Glava 26.01.2023 12.12.2022
9 29.03.2023 08:00 FACU2309571 CT - Glava 26.01.2023 23.01.2023
10 29.03.2023 08:00 BESU1912195 CT - Glava 20.02.2023
11 28.03.2023 08:00 REVA0501980 CT - Glava 17.01.2023 09.01.2023
12 28.03.2023 08:00 ESJA2208951 CT - Glava 25.01.2023 09.01.2023
13 27.03.2023 08:00 SAMU0209948 CT - Glava 20.01.2023
14 27.03.2023 08:00 MESA0105964 CT - Glava 25.01.2023 20.01.2023
15 27.03.2023 08:00 SABU05.09.1 CT - Glava 31.01.2023 24.01.2023
16 27.03.2023 08:00 MICU1912954 CT - Glava 03.02.2023
Prethodni pregledi