Zakazani pregledi

August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 04.08.2021 10:00 HAHA0303946 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
2 04.08.2021 09:15 SEPO1603945 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
3 04.08.2021 09:00 HAKU2102963 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
4 03.08.2021 09:15 HABA1502953 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
5 03.08.2021 09:00 EMIM2908955 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.07.2021 09:15 ZIDU2506954 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
2 29.07.2021 09:00 VAKO2203949 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
3 28.07.2021 09:15 MIBA2902941 Ultrazvuk Srca 19.05.2020 01.01.1970
4 28.07.2021 09:15 DINE0303952 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
5 28.07.2021 09:00 SACA2503987 Ultrazvuk Srca 19.05.2020 01.01.1970
6 27.07.2021 09:15 HAHA0412956 Ultrazvuk Srca 19.05.2020 01.01.1970
7 27.07.2021 09:00 FRJU3008940 Ultrazvuk Srca 15.05.2020 01.01.1970
8 22.07.2021 09:15 ODZA0805961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
9 22.07.2021 09:00 FRHA2911962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
10 21.07.2021 09:15 TOSE1612958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
11 21.07.2021 09:00 ABHA0305956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
12 20.07.2021 09:15 HAHA0303946 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
13 20.07.2021 09:00 MUFA1605964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
14 15.07.2021 09:15 PAAB0305943 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
15 15.07.2021 09:00 VESU0909950 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
16 14.07.2021 09:15 SEDZ3112967 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
17 14.07.2021 09:00 DUKE0104972 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
18 13.07.2021 10:00 SEGO0102971 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
19 13.07.2021 09:15 IMKA0210945 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
20 13.07.2021 09:00 IBVE2905970 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
21 09.07.2021 10:00 KABE1902958 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
22 08.07.2021 10:00 IZBE0612983 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
23 08.07.2021 09:15 HOFA0103938 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
24 08.07.2021 09:00 ZEEN0202952 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
25 07.07.2021 10:00 JASL0211941 Ergometrija 04.05.2020 01.01.1970
26 07.07.2021 09:00 PURI1803954 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
27 06.07.2021 10:15 SKER0308966 Ergometrija 04.05.2020 01.01.1970
28 06.07.2021 10:00 NISA2106967 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
29 06.07.2021 09:00 SANI2106967 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
30 01.07.2021 10:00 SEBA1007964 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
31 01.07.2021 09:15 HUFA2304958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
32 01.07.2021 09:00 SARA1205956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2021 09:15 BASE1007964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
2 30.06.2021 09:00 TERI1303940 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
3 29.06.2021 10:00 SUKO2004966 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
4 29.06.2021 09:15 GUIS1506964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
5 29.06.2021 09:00 MUSA1604953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
6 25.06.2021 09:00 IZBE0612983 Ultrazvuk Srca 08.05.2020 01.01.1970
7 24.06.2021 09:15 GOSE0102971 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
8 24.06.2021 09:00 BEKA1902958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
9 23.06.2021 10:00 DITI0904977 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
10 23.06.2021 09:15 HUAL2001962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
11 23.06.2021 09:00 HAZI2305961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
12 22.06.2021 09:15 SEZE2507969 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
13 22.06.2021 09:00 SKDE2205932 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
14 21.06.2021 10:00 RAJU2006966 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
15 17.06.2021 09:15 RIAD2309968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
16 17.06.2021 09:15 HADE0207944 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
17 16.06.2021 09:15 AGFA0608954 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
18 16.06.2021 09:00 ME0101953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
19 15.06.2021 09:15 KRSE0910955 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
20 15.06.2021 09:00 KOSU2004966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
21 10.06.2021 09:15 KODZ3103968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
22 10.06.2021 09:00 MUEN0808957 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
23 09.06.2021 09:15 KASU1806950 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
24 09.06.2021 09:00 BAMI2401941 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
25 08.06.2021 09:15 TIDI0904977 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
26 08.06.2021 09:00 ISFE0507965 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
27 03.06.2021 10:15 ZIKA1504963 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
28 03.06.2021 10:15 ZIKA1504963 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
29 03.06.2021 09:15 BEIB2710961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
30 03.06.2021 09:00 BEHA2009941 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
31 02.06.2021 10:00 HAAH1609956 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
32 02.06.2021 09:00 MAFA0109957 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
33 01.06.2021 09:15 HEHA1209966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
34 01.06.2021 09:00 MUZE1101952 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.05.2021 10:00 SUOS1904953 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
2 27.05.2021 09:15 HUMU0308968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
3 27.05.2021 09:00 CIRU3003979 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
4 26.05.2021 10:00 SABA2101938 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
5 26.05.2021 09:30 ZIKA1504963 Ultrazvuk Srca 08.05.2020 01.01.1970
6 26.05.2021 09:15 COIF0304951 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
7 26.05.2021 09:00 JURA2006966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
8 25.05.2021 10:00 RUPO0907971 CT - Ostalo 12.01.2021 04.01.2021
9 25.05.2021 09:00 AHHA1609956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
10 25.05.2021 09:00 LJZO2503953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
11 20.05.2021 09:15 BASA2001938 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
12 20.05.2021 09:00 BESA1008969 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
13 19.05.2021 09:15 OSSU1904953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
14 19.05.2021 09:00 BOMA1408962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
15 18.05.2021 09:15 MUSA2008962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
16 18.05.2021 09:00 OREL1005000 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
17 17.05.2021 10:00 BETE0510955 CT - Ostalo 11.01.2021 04.01.2021
18 14.05.2021 10:00 VEBL2102964 CT - Ostalo 17.12.2020 08.12.2020
19 13.05.2021 09:15 SEKO1503959 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
20 13.05.2021 09:00 MEKO1406966 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
21 12.05.2021 10:00 DETU0707961 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
22 12.05.2021 09:15 MIDE1711969 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
23 12.05.2021 09:00 STSU1108958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
24 11.05.2021 09:15 ZUCO1812971 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
25 11.05.2021 09:00 SUMA0207956 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
26 06.05.2021 10:00 ENCA0709977 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
27 06.05.2021 09:30 SEOS1609967 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
28 05.05.2021 09:15 DETU0707961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
29 05.05.2021 09:00 KADI2108979 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
30 04.05.2021 10:00 RUMA1011949 CT - Ostalo 17.09.2020 01.09.2020
31 04.05.2021 09:15 MUAL1011965 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
32 04.05.2021 09:00 SABE0202958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.04.2021 10:15 SESE2204957 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
2 30.04.2021 10:00 ZESM0612948 CT - Ostalo 24.12.2020 23.12.2020
3 29.04.2021 10:00 KASE2608955 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
4 29.04.2021 09:15 ENCA0709977 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
5 29.04.2021 09:00 ARSO1401983 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
6 28.04.2021 10:00 SUSU1802968 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
7 28.04.2021 09:15 MELE2806961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
8 28.04.2021 09:00 ZISK1903958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
9 27.04.2021 09:15 ARMU0701950 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
10 27.04.2021 09:00 AJGR0304953 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
11 22.04.2021 10:00 SAVR2812953 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
12 22.04.2021 09:15 FAMI1401940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
13 22.04.2021 09:00 NAMU0112940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
14 21.04.2021 09:15 SESE2204957 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
15 21.04.2021 09:00 KASE2608955 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
16 20.04.2021 09:15 MUHA2007950 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
17 20.04.2021 09:00 BESP2207961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
18 15.04.2021 09:30 NUTA1701960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
19 15.04.2021 09:15 HACA0509985 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
20 14.04.2021 09:15 ARSI1412952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
21 14.04.2021 09:00 SAVR2812953 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
22 13.04.2021 10:00 ALSU0402990 CT - Ostalo 22.01.2021 21.01.2021
23 13.04.2021 09:15 SUSU1802968 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
24 13.04.2021 09:00 EMMU1105960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
25 12.04.2021 10:00 SECA0602954 CT - Ostalo 21.01.2021 19.01.2021
26 12.04.2021 10:00 IZDA0507957 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
27 09.04.2021 10:15 ABBE1312960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
28 09.04.2021 10:00 OMKA1406940 CT - Ostalo 30.12.2020 25.12.2020
29 09.04.2021 10:00 MUHO0407942 CT - Ostalo 21.01.2021 04.01.2021
30 08.04.2021 10:00 VIDR2707960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
31 08.04.2021 09:15 IBSM1511952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
32 08.04.2021 09:00 DZZE1104954 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
33 07.04.2021 09:15 IVAN0408195 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
34 07.04.2021 09:00 AMVA0806946 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
35 06.04.2021 10:00 ISPI1109974 CT - Ostalo 13.01.2021 07.01.2021
36 06.04.2021 09:15 ABBE1312960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
37 06.04.2021 09:00 REOS1403964 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
38 05.04.2021 10:00 IZCA0102955 CT - Ostalo 09.12.2020 03.12.2020
39 05.04.2021 10:00 IZCA0102951 CT - Ostalo 10.12.2020 03.12.2020
40 02.04.2021 10:00 DEMU1410957 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
41 02.04.2021 10:00 DIFU0305962 CT - Ostalo 30.12.2020 30.11.2020
42 02.04.2021 10:00 SAIS2009974 CT - Ostalo 15.01.2021 08.01.2021
43 01.04.2021 10:00 EMMI0907979 CT - Ostalo 15.01.2021 12.01.2021
44 01.04.2021 09:15 DUMA0904944 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
45 01.04.2021 09:00 HAHU1009954 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.03.2021 18:30 EMMI0907979 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
2 31.03.2021 17:00 ASHA2904980 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
3 31.03.2021 15:30 ARCO0301993 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
4 31.03.2021 15:00 BRMA1801965 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
5 31.03.2021 14:00 SUBO1307947 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
6 31.03.2021 13:00 SACA0711958 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
7 31.03.2021 11:00 ELCI1307997 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
8 31.03.2021 10:00 RADU1003961 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
9 31.03.2021 09:15 VESK1302940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
10 31.03.2021 09:00 ALTU2202982 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
11 30.03.2021 11:00 DECE2411962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
12 30.03.2021 10:00 ISDE0212960 CT - Ostalo 06.01.2021 04.01.2021
13 30.03.2021 10:00 RESE1405966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
14 30.03.2021 09:15 MIPA1106968 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
15 30.03.2021 09:00 ALIS2604989 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
16 29.03.2021 10:00 ISPE2910939 CT - Ostalo 08.12.2020 03.12.2020
17 26.03.2021 10:00 REPA2905950 CT - Ostalo 15.01.2021 07.01.2021
18 25.03.2021 10:00 GOBU3108965 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
19 25.03.2021 09:15 IBDE1605949 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
20 25.03.2021 09:00 VIDR2707960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
21 24.03.2021 19:30 ELBO2412998 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
22 24.03.2021 19:00 AMMA2103984 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
23 24.03.2021 18:30 MUSA0503960 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
24 24.03.2021 18:00 IRBA1401980 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
25 24.03.2021 17:30 NUSI0708979 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
26 24.03.2021 16:30 SAMU1610967 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
27 24.03.2021 15:00 VERI0210961 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
28 24.03.2021 14:30 NIBU0111968 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
29 24.03.2021 14:00 MEME1301979 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
30 24.03.2021 12:00 FACE0601974 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
31 24.03.2021 10:30 SEME3108951 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
32 24.03.2021 10:00 SEBE2508948 CT - Ostalo 20.01.2021 18.01.2021
33 24.03.2021 10:00 TAFE0301952 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
34 24.03.2021 09:15 MUBA2108952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
35 24.03.2021 09:00 HAKO3008947 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
36 23.03.2021 13:00 HAGO2303947 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
37 23.03.2021 10:30 SUBO1711959 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
38 23.03.2021 10:00 MUPO1003953 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
39 23.03.2021 10:00 MEIB2311954 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
40 23.03.2021 09:15 DEMU1410957 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
41 22.03.2021 11:30 ANMI0112986 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
42 19.03.2021 13:30 INAG1011983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
43 19.03.2021 11:00 MIZE1704952 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
44 19.03.2021 10:30 FAHO0401972 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
45 19.03.2021 10:00 HICE2409959 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
46 18.03.2021 19:30 MIRI2501944 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
47 18.03.2021 18:30 SEOM0301963 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
48 18.03.2021 17:30 NESP2704993 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
49 18.03.2021 16:00 SASP2701970 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
50 18.03.2021 15:00 AMSE2310969 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
51 18.03.2021 15:00 NIOB1407960 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
52 18.03.2021 14:30 SIPO2208961 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
53 18.03.2021 14:00 MITU0506975 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
54 18.03.2021 13:30 ELOM1411983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
55 18.03.2021 13:00 SASO0112949 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
56 18.03.2021 12:00 ZEHA2501965 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
57 18.03.2021 11:00 VADE1304968 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
58 18.03.2021 10:30 ZECA1903980 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
59 18.03.2021 10:00 MEMA0606955 CT - Ostalo 11.01.2021 06.01.2021
60 18.03.2021 10:00 VELU2704958 CT - Ostalo 19.01.2021 11.01.2021
61 18.03.2021 10:00 AMAL1402977 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
62 18.03.2021 09:15 MUPO1003953 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
63 17.03.2021 19:00 NACO0805957 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
64 17.03.2021 18:00 SAHU1804956 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
65 17.03.2021 17:00 ENKR2701966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
66 17.03.2021 16:30 ISBA1210948 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
67 17.03.2021 16:00 BEHE1409996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
68 17.03.2021 15:00 KAKO0305945 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
69 17.03.2021 14:30 EDKO1904983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
70 17.03.2021 13:30 SUBR0904959 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
71 17.03.2021 13:00 HAHU0502952 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
72 17.03.2021 12:00 DEMA2504972 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
73 17.03.2021 11:00 SEBR1604983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
74 17.03.2021 10:00 ADZU2005995 CT - Ostalo 11.12.2020 07.12.2020
75 17.03.2021 10:00 HAMA1712964 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
76 17.03.2021 09:15 NUDZ1306956 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
77 16.03.2021 13:30 ELDU0712994 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
78 16.03.2021 11:30 VAKO1401964 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
79 16.03.2021 10:00 SACI2406959 CT - Ostalo 21.12.2020 30.11.2020
80 16.03.2021 10:00 MUHI0311966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
81 16.03.2021 09:15 DUME0709981 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
82 15.03.2021 13:00 MIGL2708988 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
83 15.03.2021 12:00 SABE0507991 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
84 15.03.2021 11:00 RADE1901966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
85 15.03.2021 10:30 JAKO0402968 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
86 15.03.2021 10:00 LEAV1912949 CT - Ostalo 11.01.2021 06.01.2021
87 15.03.2021 10:00 SAZG1406950 CT - Ostalo 12.01.2021 01.01.1970
88 15.03.2021 10:00 FAKU2308950 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
89 12.03.2021 13:00 MUAR0406950 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
90 12.03.2021 13:00 SUHA1311998 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
91 12.03.2021 11:00 SESM0102969 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
92 12.03.2021 10:30 JARA0202954 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
93 12.03.2021 10:00 ISBE2807963 CT - Ostalo 16.12.2020 15.12.2020
94 12.03.2021 10:00 HAIN1709950 CT - Ostalo 12.01.2021 11.01.2021
95 11.03.2021 19:30 TIAD1702951 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
96 11.03.2021 19:00 ASSM1003999 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
97 11.03.2021 18:30 SADZ0402963 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
98 11.03.2021 17:30 MIAL2508997 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
99 11.03.2021 17:00 ZICO1801955 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
100 11.03.2021 15:00 FIGE2509958 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
101 11.03.2021 14:30 HASE2004973 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
102 11.03.2021 13:00 MEKO1104981 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
103 11.03.2021 12:00 NEDU0506972 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
104 11.03.2021 11:00 MEDR0712955 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
105 11.03.2021 11:00 UBKO0807979 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
106 11.03.2021 10:30 ADSE2806989 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
107 11.03.2021 10:30 SAHA2810972 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
108 11.03.2021 10:00 HAKA2709977 CT - Ostalo 30.11.2020 17.11.2020
109 11.03.2021 10:00 RABE1808953 CT - Ostalo 21.01.2021 19.01.2021
110 11.03.2021 10:00 SESA1609953 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
111 11.03.2021 09:15 RADU1003961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
112 10.03.2021 19:30 FABU0104967 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
113 10.03.2021 19:00 BRSI0609949 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
114 10.03.2021 18:00 AJCO0306001 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
115 10.03.2021 17:30 AMBE0705977 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
116 10.03.2021 17:00 PADE2603962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
117 10.03.2021 16:30 AZKO0304950 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
118 10.03.2021 15:30 VAOH2807972 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
119 10.03.2021 15:00 MAPU2209962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
120 10.03.2021 14:30 ALSA0911978 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
121 10.03.2021 14:00 SIKA3007981 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
122 10.03.2021 13:30 SUSE0707986 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
123 10.03.2021 13:00 SEAV0711973 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
124 10.03.2021 10:30 ARPO2705987 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
125 10.03.2021 10:30 MURI0203943 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
126 10.03.2021 10:00 MEHR2608999 CT - Ostalo 15.10.2020 13.10.2020
127 10.03.2021 10:00 VEKU1009959 CT - Ostalo 23.12.2020 08.12.2020
128 10.03.2021 10:00 ASJA2109960 CT - Ostalo 06.01.2021 31.12.2020
129 10.03.2021 10:00 HAHO1710953 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
130 10.03.2021 10:00 JASA2511965 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
131 10.03.2021 09:15 MALO1502949 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
132 09.03.2021 13:30 SEMU0707960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
133 09.03.2021 13:00 EDOM2601965 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
134 09.03.2021 11:30 ALBR2508996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
135 09.03.2021 11:00 ILGA2312996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
136 09.03.2021 10:30 JAMU2503974 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
137 09.03.2021 10:00 IZSA0103941 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
138 09.03.2021 10:00 MIPL2507960 CT - Ostalo 23.12.2020 22.12.2020
139 09.03.2021 10:00 RAAG0401963 CT - Ostalo 11.01.2021 06.01.2021
140 09.03.2021 10:00 LEME2001983 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
141 09.03.2021 09:15 EMME1702952 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
142 08.03.2021 13:30 NEIS1105999 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
143 08.03.2021 13:30 NEIS1105999 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
144 08.03.2021 11:00 SASP1202960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
145 08.03.2021 10:00 SLUD1712955 CT - Ostalo 24.11.2020 19.11.2020
146 08.03.2021 10:00 DZHJ0301973 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
147 05.03.2021 13:30 JAML1305953 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
148 05.03.2021 13:00 IZBO1507974 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
149 05.03.2021 11:30 TASO2112999 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
150 05.03.2021 11:30 BEIR2002998 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
151 05.03.2021 11:00 JAHO2903972 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
152 05.03.2021 10:30 ZIZV1301950 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
153 05.03.2021 10:00 NANE1206960 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
154 05.03.2021 10:00 ELME1403977 CT - Ostalo 15.12.2020 01.12.2020
155 05.03.2021 10:00 SAHA1403957 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
156 04.03.2021 19:30 MEKU3004963 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
157 04.03.2021 19:00 ZEHU0311971 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
158 04.03.2021 18:30 MIEM0711980 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
159 04.03.2021 17:00 RESM0410957 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
160 04.03.2021 16:30 DZMU0104960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
161 04.03.2021 16:00 FISM1604956 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
162 04.03.2021 15:30 IZSE1405956 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
163 04.03.2021 15:00 EMDE2711960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
164 04.03.2021 14:00 BEKR2110953 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
165 04.03.2021 13:30 VAHU2602967 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
166 04.03.2021 13:00 ENSA0309960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
167 04.03.2021 12:00 ZIAG2305938 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
168 04.03.2021 11:00 ADSM2702974 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
169 04.03.2021 10:30 ADCA0304995 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
170 04.03.2021 10:00 MEHI1907979 CT - Ostalo 06.01.2021 29.12.2020
171 04.03.2021 10:00 FAHO0105951 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
172 03.03.2021 19:30 IVMA0602964 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
173 03.03.2021 18:30 MIFA0404951 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
174 03.03.2021 17:30 MIPL2507960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
175 03.03.2021 16:30 MIAN0505960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
176 03.03.2021 15:30 ADSR1806989 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
177 03.03.2021 15:00 MISA2004984 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
178 03.03.2021 14:30 PIFI2804980 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
179 03.03.2021 14:00 JAMA0909963 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
180 03.03.2021 13:00 ZIHO1507943 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
181 03.03.2021 11:00 ENTO2709967 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
182 03.03.2021 10:30 ZLSE1603958 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
183 03.03.2021 10:15 FEMA0503959 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
184 03.03.2021 10:15 FEMA0503959 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
185 03.03.2021 10:00 CULU1512991 CT - Ostalo 30.12.2020 14.12.2020
186 03.03.2021 10:00 STPU2807943 CT - Ostalo 19.01.2021 01.01.1970
187 03.03.2021 09:30 IZSA0103941 Ultrazvuk Srca 06.05.2020 01.01.1970
188 03.03.2021 09:15 DZCE1504961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
189 02.03.2021 13:30 FAHA1505950 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
190 02.03.2021 13:00 AMFA0109996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
191 02.03.2021 11:00 DZST2801978 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
192 02.03.2021 10:30 AMSI0807983 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
193 02.03.2021 10:00 OMRA1307954 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
194 02.03.2021 10:00 AJDI1307960 CT - Ostalo 06.10.2020 30.09.2020
195 02.03.2021 10:00 RAMU0312959 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
196 02.03.2021 10:00 MABO1408962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
197 02.03.2021 10:00 MUST0501957 CT - Ostalo 21.01.2021 13.01.2021
198 02.03.2021 09:15 FEMA0503959 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
199 02.03.2021 08:30 SAMU1107005 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
200 02.03.2021 08:00 LAHO1111006 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 26.02.2021 10:00 MIKA2306957 CT - Ostalo 15.01.2021 06.01.2021
2 25.02.2021 10:00 ZUBA0308938 CT - Ostalo 09.12.2020 30.11.2020
3 25.02.2021 10:00 MIBE2401962 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
4 25.02.2021 10:00 MUCO0605957 CT - Ostalo 15.01.2021 14.01.2021
5 25.02.2021 10:00 HAHA2202963 CT - Ostalo 21.01.2021 01.01.1970
6 25.02.2021 09:15 HAAL1004961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
7 24.02.2021 10:00 ANDO2812194 CT - Ostalo 10.12.2020 01.01.1970
8 24.02.2021 09:15 NANE1206960 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
9 23.02.2021 10:00 SACI2406959 CT - Ostalo 09.11.2020 01.01.1970
10 23.02.2021 10:00 SAKU2308973 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
11 23.02.2021 10:00 SESE1705940 CT - Ostalo 12.01.2021 11.01.2021
12 23.02.2021 10:00 AMSA0906972 CT - Ostalo 20.01.2021 14.01.2021
13 23.02.2021 09:15 RAOM1207954 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
14 22.02.2021 10:00 ESBA1811946 CT - Ostalo 25.12.2020 24.12.2020
15 22.02.2021 10:00 MABU1711943 CT - Ostalo 20.01.2021 18.01.2021
16 22.02.2021 10:00 SADE2306954 CT - Ostalo 20.01.2021 18.01.2021
17 22.02.2021 10:00 AMSK0801973 CT - Ostalo 22.01.2021 20.01.2021
18 19.02.2021 10:00 ALSA2204979 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
19 19.02.2021 10:00 NIHA2311959 CT - Ostalo 24.12.2020 01.12.2020
20 19.02.2021 10:00 HACA3008943 CT - Ostalo 20.01.2021 28.12.2020
21 19.02.2021 10:00 MAZA1059671 CT - Ostalo 21.01.2021 19.01.2021
22 19.02.2021 10:00 SLFI2711947 CT - Ostalo 21.01.2021 19.01.2021
23 18.02.2021 10:00 RAAN1010950 CT - Ostalo 30.12.2020 29.12.2020
24 18.02.2021 10:00 RARI0609951 CT - Ostalo 11.01.2021 05.01.2021
25 18.02.2021 10:00 ZICI1801957 CT - Ostalo 19.01.2021 28.12.2020
26 18.02.2021 09:15 DABA0106987 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
27 17.02.2021 10:00 MEDZ0805977 CT - Ostalo 30.11.2020 24.11.2020
28 17.02.2021 10:00 SEDZ2003951 CT - Ostalo 15.01.2021 14.01.2021
29 16.02.2021 10:00 NAHR2703952 CT - Ostalo 21.12.2020 18.12.2020
30 16.02.2021 10:00 PEPE2508962 CT - Ostalo 11.01.2021 06.01.2021
31 16.02.2021 10:00 MIDR2907944 CT - Ostalo 11.01.2021 28.12.2020
32 16.02.2021 10:00 NEBE1903956 CT - Ostalo 19.01.2021 14.01.2021
33 16.02.2021 09:15 SABA2802957 Ultrazvuk Srca 08.04.2020 01.01.1970
34 15.02.2021 10:00 ARAG2611954 CT - Ostalo 07.01.2021 06.01.2021
35 15.02.2021 10:00 LASO2606986 CT - Ostalo 12.01.2021 05.01.2021
36 15.02.2021 10:00 NEKO0101978 CT - Ostalo 12.01.2021 07.01.2021
37 15.02.2021 10:00 IBBR2019481 CT - Ostalo 22.01.2021 18.01.2021
38 12.02.2021 10:00 FASI0907954 CT - Ostalo 15.12.2020 30.11.2020
39 12.02.2021 10:00 ZUSA2403947 CT - Ostalo 28.12.2020 25.12.2020
40 12.02.2021 10:00 BADA2504978 CT - Ostalo 30.12.2020 26.11.2020
41 12.02.2021 10:00 KEKU1305977 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
42 11.02.2021 10:00 RAMU1702943 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
43 11.02.2021 10:00 SARE2809973 CT - Ostalo 06.01.2021 29.12.2020
44 11.02.2021 09:15 ALSA2204979 Ultrazvuk Srca 08.04.2020 01.01.1970
45 10.02.2021 13:00 FESA29,08,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
46 10.02.2021 10:00 ALDZ2509946 CT - Ostalo 07.12.2020 04.12.2020
47 10.02.2021 10:00 AMSA3005970 CT - Ostalo 08.12.2020 02.12.2020
48 10.02.2021 10:00 OSCE1508976 CT - Ostalo 23.12.2020 22.12.2020
49 09.02.2021 13:00 JASE28,05,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
50 09.02.2021 10:00 HIDE3005970 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
51 09.02.2021 10:00 ISKO3105946 CT - Ostalo 27.11.2020 26.10.2020
52 09.02.2021 10:00 VEBE0511954 CT - Ostalo 19.01.2021 15.01.2021
53 09.02.2021 10:00 FAIB1112949 CT - Ostalo 19.01.2021 14.01.2021
54 09.02.2021 10:00 SAOD1411960 CT - Ostalo 19.01.2021 18.01.2021
55 09.02.2021 09:00 HAMU3011964 Ultrazvuk Srca 26.03.2020 01.01.1970
56 08.02.2021 10:00 FASL2304950 CT - Ostalo 28.12.2020 21.12.2020
57 08.02.2021 10:00 ENJU0703977 CT - Ostalo 18.01.2021 14.01.2021
58 05.02.2021 10:00 SECU2209963 CT - Ostalo 30.10.2020 28.10.2020
59 05.02.2021 10:00 SECU2209963 CT - Ostalo 30.10.2020 28.10.2020
60 05.02.2021 10:00 SECU2209963 CT - Ostalo 30.10.2020 28.10.2020
61 05.02.2021 10:00 ZIBU1801947 CT - Ostalo 08.12.2020 01.12.2020
62 05.02.2021 10:00 MIBA1206964 CT - Ostalo 06.01.2021 04.01.2021
63 05.02.2021 10:00 ZLRI2212946 CT - Ostalo 18.01.2021 13.01.2021
64 05.02.2021 08:00 NIOR1401952 CT - Ostalo 23.12.2020 30.11.2020
65 05.02.2021 08:00 RACA0611951 CT - Kičma 13.01.2021 28.12.2020
66 04.02.2021 13:00 SUBA07,04,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
67 04.02.2021 10:00 RADO1808946 CT - Ostalo 03.11.2020 29.10.2020
68 04.02.2021 10:00 AMGR3011965 CT - Ostalo 13.11.2020 15.10.2020
69 04.02.2021 10:00 RAAL2805953 CT - Ostalo 12.01.2021 11.01.2021
70 04.02.2021 10:00 HABA2711980 CT - Ostalo 19.01.2021 14.01.2021
71 03.02.2021 13:00 ELSK29,06,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
72 03.02.2021 10:00 EZGL1504974 CT - Ostalo 21.10.2020 12.10.2020
73 03.02.2021 10:00 HASA0110955 CT - Ostalo 20.11.2020 18.11.2020
74 03.02.2021 10:00 ZDFR1402953 CT - Ostalo 11.01.2021 07.01.2021
75 03.02.2021 10:00 SAAL0906959 CT - Ostalo 15.01.2021 08.01.2021
76 03.02.2021 08:00 HIDE3006970 Ultrazvuk Srca 26.03.2020 01.01.1970
77 02.02.2021 13:00 FEBA20,06,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
78 02.02.2021 10:00 AMKA1606972 CT - Ostalo 24.06.2020 26.05.2020
79 02.02.2021 10:00 AMNA2304997 CT - Ostalo 03.11.2020 28.10.2020
80 02.02.2021 10:00 PEBO2202945 CT - Ostalo 10.12.2020 08.12.2020
81 02.02.2021 10:00 MUDZ2609958 CT - Ostalo 28.12.2020 23.12.2020
82 02.02.2021 10:00 SADE1003964 CT - Ostalo 15.01.2021 13.01.2021
83 02.02.2021 10:00 OSBO2210957 CT - Ostalo 21.01.2021 20.01.2021
84 02.02.2021 09:00 MIBE2004959 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
85 02.02.2021 08:00 FASR2002945 CT - Glava 20.10.2020 13.10.2020
86 02.02.2021 08:00 ESHU1701978 CT - Kičma 22.01.2021 12.01.2021
87 02.02.2021 08:00 MEHU1509991 CT - Kičma 22.01.2021 19.01.2021
88 01.02.2021 10:00 EDRA2206959 CT - Ostalo 03.11.2020 02.11.2020
89 01.02.2021 10:00 EMKO1710970 CT - Ostalo 16.11.2020 01.10.2020
90 01.02.2021 10:00 MUSA2310957 CT - Ostalo 23.12.2020 09.12.2020
91 01.02.2021 10:00 MEHA1011966 CT - Ostalo 06.01.2021 28.12.2020
92 01.02.2021 10:00 DRKA0119461 CT - Ostalo 12.01.2021 11.01.2021
93 01.02.2021 10:00 NESE0901961 CT - Ostalo 15.01.2021 11.01.2021
94 01.02.2021 10:00 HAMU2806952 CT - Ostalo 15.01.2021 12.01.2021
95 01.02.2021 08:00 ALSU1807964 CT - Kičma 22.01.2021 18.01.2021
96 01.02.2021 08:00 AZKO1501964 CT - Kičma 22.01.2021 21.01.2021
97 01.02.2021 08:00 ASRA1807955 CT - Kičma 22.01.2021 21.01.2021
98 01.02.2021 08:00 NETE0512961 CT - Kičma 22.01.2021 11.01.2021
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.01.2021 10:00 AZFE0103959 CT - Ostalo 21.10.2020 14.10.2020
2 29.01.2021 10:00 OSGL0610951 CT - Ostalo 26.11.2020 23.11.2020
3 29.01.2021 10:00 DARA1804992 CT - Ostalo 07.01.2021 29.12.2020
4 29.01.2021 08:00 AMSU2304976 CT - Kičma 22.01.2021 20.01.2021
5 29.01.2021 08:00 NIJO0407932 CT - Kičma 22.01.2021 20.01.2021
6 29.01.2021 08:00 ZUKA0704955 CT - Glava 22.01.2021 15.01.2021
7 29.01.2021 08:00 NISM0103961 CT - Glava 22.01.2021 20.01.2021
8 29.01.2021 08:00 KAPE3000893 CT - Glava 22.01.2021 20.01.2021
9 28.01.2021 13:00 SEKA07,07,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
10 28.01.2021 10:00 RUJU0803957 CT - Ostalo 27.10.2020 26.10.2020
11 28.01.2021 10:00 HASR0109956 CT - Ostalo 15.12.2020 11.12.2020
12 28.01.2021 10:00 AKZU2019481 CT - Ostalo 23.12.2020 21.12.2020
13 28.01.2021 10:00 EDBE2506953 CT - Ostalo 29.12.2020 24.12.2020
14 28.01.2021 10:00 FIGA2309964 CT - Ostalo 18.01.2021 15.01.2021
15 28.01.2021 10:00 REHA0212953 CT - Ostalo 18.01.2021 14.01.2021
16 28.01.2021 09:00 VESA0511951 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
17 28.01.2021 08:00 NUDZ1508979 CT - Glava 20.01.2021 13.01.2021
18 28.01.2021 08:00 MUBU2201974 CT - Glava 20.01.2021 18.01.2021
19 28.01.2021 08:00 SUCA2801954 CT - Glava 20.01.2021 18.01.2021
20 28.01.2021 08:00 MUHA0605969 CT - Kičma 20.01.2021 19.01.2021
21 28.01.2021 08:00 SEHU2506950 CT - Kičma 21.01.2021 15.01.2021
22 28.01.2021 08:00 SUBE1419481 CT - Glava 21.01.2021 11.01.2021
23 28.01.2021 08:00 NISM1403967 CT - Kičma 21.01.2021 14.01.2021
24 28.01.2021 08:00 FIMU2508965 CT - Kičma 21.01.2021 18.01.2021
25 28.01.2021 08:00 FEHO0204984 CT - Ostalo 21.01.2021 11.01.2021
26 27.01.2021 13:00 HAMA28,07,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
27 27.01.2021 10:00 SAGR1503958 CT - Ostalo 04.11.2020 01.01.1970
28 27.01.2021 10:00 AFCO2101954 CT - Ostalo 17.12.2020 11.12.2020
29 27.01.2021 10:00 JUOM2701949 CT - Ostalo 23.12.2020 04.12.2020
30 27.01.2021 10:00 EDDE1103969 CT - Ostalo 31.12.2020 28.12.2020
31 27.01.2021 10:00 ADCO1708966 CT - Ostalo 11.01.2021 07.01.2021
32 27.01.2021 10:00 SBDE2502958 CT - Kičma 13.01.2021 04.01.2021
33 27.01.2021 08:00 HASA1111949 CT - Glava 20.01.2021 12.01.2021
34 27.01.2021 08:00 DAJUXXXXXXX CT - Glava 20.01.2021 14.01.2021
35 27.01.2021 08:00 HACA3008943 CT - Glava 20.01.2021 18.01.2021
36 27.01.2021 08:00 LEFR2502975 CT - Glava 21.01.2021 19.01.2021
37 27.01.2021 08:00 ZECA0107963 CT - Glava 21.01.2021 19.01.2021
38 27.01.2021 08:00 SACO2311957 CT - Kičma 21.01.2021 20.01.2021
39 27.01.2021 08:00 ALVA2302978 CT - Kičma 21.01.2021 18.01.2021
40 27.01.2021 08:00 HUHA0405941 CT - Glava 21.01.2021 19.01.2021
41 26.01.2021 10:00 ZIAL1308965 CT - Ostalo 16.12.2020 07.12.2020
42 26.01.2021 10:00 ESBE0301952 CT - Ostalo 17.12.2020 11.12.2020
43 26.01.2021 10:00 VEKU1009959 CT - Ostalo 25.12.2020 08.12.2020
44 26.01.2021 10:00 RAHO1803961 CT - Ostalo 11.01.2021 04.01.2021
45 26.01.2021 10:00 HABE0806961 CT - Ostalo 11.01.2021 04.01.2021
46 26.01.2021 10:00 MUSE0105962 CT - Ostalo 15.01.2021 11.01.2021
47 26.01.2021 09:00 ADKA2404973 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
48 26.01.2021 08:00 DZKA0904976 CT - Glava 19.01.2021 08.01.2021
49 26.01.2021 08:00 REHU0607962 CT - Kičma 19.01.2021 18.01.2021
50 26.01.2021 08:00 MIHE1107958 CT - Ostalo 19.01.2021 13.01.2021
51 26.01.2021 08:00 ESPU1702950 CT - Glava 19.01.2021 13.01.2021
52 26.01.2021 08:00 MUDU1109969 CT - Glava 19.01.2021 15.01.2021
53 26.01.2021 08:00 STTI0904940 CT - Glava 21.01.2021 20.01.2021
54 26.01.2021 08:00 FAPR2308964 CT - Kičma 21.01.2021 19.01.2021
55 25.01.2021 13:00 MIAR0203949 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
56 25.01.2021 10:00 REPE1011960 CT - Ostalo 15.12.2020 30.11.2020
57 25.01.2021 10:00 MEHR2608999 CT - Ostalo 17.12.2020 30.11.2020
58 25.01.2021 10:00 REDZ2509941 CT - Ostalo 18.12.2020 01.01.1970
59 25.01.2021 10:00 MUOR0210963 CT - Ostalo 25.12.2020 23.12.2020
60 25.01.2021 10:00 HACA1904962 CT - Ostalo 07.01.2021 30.12.2020
61 25.01.2021 10:00 IBBE0801967 CT - Ostalo 12.01.2021 28.12.2020
62 25.01.2021 10:00 ALDZ0206977 CT - Ostalo 15.01.2021 05.01.2021
63 25.01.2021 10:00 ZEVI1205970 CT - Ostalo 18.01.2021 15.01.2021
64 25.01.2021 08:00 SUGA1011955 CT - Glava 11.01.2021 06.01.2021
65 25.01.2021 08:00 SAVA1011951 CT - Glava 13.01.2021 12.01.2021
66 25.01.2021 08:00 SMKU2501971 CT - Kičma 15.01.2021 30.12.2020
67 25.01.2021 08:00 MAFI1305986 CT - Kičma 15.01.2021 05.01.2021
68 25.01.2021 08:00 HASA2704944 CT - Kičma 15.01.2021 13.01.2021
69 25.01.2021 08:00 MUKA1710964 CT - Kičma 15.01.2021 28.12.2020
70 25.01.2021 08:00 FASM2907965 CT - Kičma 18.01.2021 14.01.2021
71 25.01.2021 08:00 ASHE0904954 CT - Glava 18.01.2021 08.01.2021
72 25.01.2021 08:00 MIHR1210959 CT - Glava 18.01.2021 14.01.2021
Prethodni pregledi