Holter EKG - Teremini čiji je rok istekao

April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 15.04.2024 13:00 OSBA0801196 Holter EKG 16.02.2024
2 15.04.2024 13:00 HINE2503199 Holter EKG 16.02.2024
3 12.04.2024 13:00 NABE0102195 Holter EKG 16.02.2024
4 12.04.2024 13:00 SECO2612193 Holter EKG 16.02.2024
5 11.04.2024 13:00 SADI2006195 Holter EKG 16.02.2024
6 11.04.2024 13:00 VEJO0906196 Holter EKG 16.02.2024
7 09.04.2024 13:00 SESA2808195 Holter EKG 16.02.2024
8 09.04.2024 13:00 JOKR0708195 Holter EKG 16.02.2024
9 08.04.2024 13:00 NUDU2805196 Holter EKG 16.02.2024
10 08.04.2024 13:00 SIDA2907196 Holter EKG 16.02.2024
11 05.04.2024 13:00 ISDE1808195 Holter EKG 16.02.2024
12 04.04.2024 13:00 EVBU1710198 Holter EKG 16.02.2024
13 04.04.2024 13:00 SEBA0101195 Holter EKG 16.02.2024
14 03.04.2024 13:00 EMKL2111194 Holter EKG 16.02.2024
15 03.04.2024 13:00 SIIB1904196 Holter EKG 16.02.2024
16 02.04.2024 13:00 FACE1202196 Holter EKG 16.02.2024
17 02.04.2024 13:00 AVBE1210194 Holter EKG 16.02.2024
18 01.04.2024 13:00 KUMU2305196 Holter EKG 16.02.2024
19 01.04.2024 13:00 ASMR1804195 Holter EKG 16.02.2024
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.03.2024 13:00 SKHA0107196 Holter EKG 16.02.2024
2 29.03.2024 13:00 ZEOS1009195 Holter EKG 16.02.2024
3 28.03.2024 13:00 MIAD0805196 Holter EKG 16.02.2024
4 28.03.2024 13:00 RAHA0607195 Holter EKG 16.02.2024
5 27.03.2024 13:00 RIGO0808195 Holter EKG 16.02.2024
6 27.03.2024 13:00 SCHA0706196 Holter EKG 16.02.2024
7 26.03.2024 13:00 ZUMU2608196 Holter EKG 16.02.2024
8 26.03.2024 13:00 BLAR2003195 Holter EKG 16.02.2024
9 25.03.2024 13:00 PESE0601195 Holter EKG 16.02.2024
10 25.03.2024 13:00 ZEPI2905195 Holter EKG 16.02.2024
11 22.03.2024 13:00 EMCO1404197 Holter EKG 16.02.2024
12 22.03.2024 13:00 ENDI1906197 Holter EKG 16.02.2024
13 21.03.2024 13:00 HAZA1004195 Holter EKG 16.02.2024
14 21.03.2024 13:00 CEST1503196 Holter EKG 16.02.2024
15 20.03.2024 13:00 I9GA0205195 Holter EKG 16.02.2024
16 20.03.2024 13:00 IBOR0312193 Holter EKG 16.02.2024
17 19.03.2024 13:00 MIHA2407197 Holter EKG 16.02.2024
18 19.03.2024 13:00 ARGR1707196 Holter EKG 16.02.2024
19 18.03.2024 13:00 MESI0110196 Holter EKG 16.02.2024
20 18.03.2024 13:00 IBCI2410195 Holter EKG 16.02.2024
21 15.03.2024 13:00 FIUZ1204196 Holter EKG 16.02.2024
22 15.03.2024 13:00 DRLO1210195 Holter EKG 16.02.2024
23 14.03.2024 13:00 SADZ0811196 Holter EKG 16.02.2024
24 14.03.2024 13:00 MUTO1206196 Holter EKG 16.02.2024
25 13.03.2024 13:00 STPE1806194 Holter EKG 16.02.2024
26 13.03.2024 13:00 JOJA1806194 Holter EKG 16.02.2024
27 12.03.2024 13:00 SUJA1105197 Holter EKG 16.02.2024
28 12.03.2024 13:00 BEBA2511196 Holter EKG 16.02.2024
29 11.03.2024 13:00 AVTE2609195 Holter EKG 16.02.2024
30 11.03.2024 13:00 EDSE0618241 Holter EKG 16.02.2024
31 08.03.2024 13:00 FAAL1201195 Holter EKG 16.02.2024
32 08.03.2024 13:00 ARZE0505197 Holter EKG 16.02.2024
33 07.03.2024 13:00 REHA1005195 Holter EKG 16.02.2024
34 07.03.2024 13:00 ZIPR2704195 Holter EKG 16.02.2024
35 06.03.2024 13:00 NATA2809196 Holter EKG 16.02.2024
36 06.03.2024 13:00 MABA1112199 Holter EKG 16.02.2024
37 05.03.2024 13:00 NESP0405196 Holter EKG 16.02.2024
38 05.03.2024 13:00 ISHA0502196 Holter EKG 16.02.2024
39 04.03.2024 13:00 REBE1303196 Holter EKG 16.02.2024
40 04.03.2024 13:00 ADKO0306195 Holter EKG 16.02.2024
41 01.03.2024 13:00 SLPR1103195 Holter EKG 16.02.2024
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.02.2024 13:00 IRCA0902199 Holter EKG 02.02.2024
2 29.02.2024 13:00 RAME0809195 Holter EKG 02.02.2024
3 28.02.2024 13:00 ORMU3001196 Holter EKG 02.02.2024
4 28.02.2024 13:00 EDIS2305199 Holter EKG 02.02.2024
5 27.02.2024 13:00 ALBO2010196 Holter EKG 02.02.2024
6 27.02.2024 13:00 ALBO2010196 Holter EKG 02.02.2024
7 27.02.2024 13:00 VAEK1901194 Holter EKG 02.02.2024
8 26.02.2024 13:00 LJKR2507196 Holter EKG 02.02.2024
9 26.02.2024 13:00 DAFO1511193 Holter EKG 02.02.2024
10 23.02.2024 13:00 SESI1510195 Holter EKG 02.02.2024
11 23.02.2024 13:00 ISBE0109196 Holter EKG 02.02.2024
12 22.02.2024 13:00 MEME0711198 Holter EKG 02.02.2024
13 22.02.2024 13:00 DEHA3004196 Holter EKG 02.02.2024
14 21.02.2024 13:00 NEST2209195 Holter EKG 02.02.2024
15 21.02.2024 13:00 NISE1910196 Holter EKG 02.02.2024
16 20.02.2024 13:00 DZDO2507195 Holter EKG 02.02.2024
17 20.02.2024 13:00 ADSA1705198 Holter EKG 02.02.2024
18 19.02.2024 13:00 AZJA2001195 Holter EKG 02.02.2024
19 19.02.2024 13:00 MACR0310194 Holter EKG 02.02.2024
20 16.02.2024 13:00 HIGA2511196 Holter EKG 02.02.2024
21 16.02.2024 13:00 SEHA1902195 Holter EKG 02.02.2024
22 15.02.2024 13:00 ALMU1412197 Holter EKG 01.02.2024
23 15.02.2024 13:00 NIBA0412196 Holter EKG 01.02.2024
24 14.02.2024 13:00 BETR0811195 Holter EKG 01.02.2024
25 14.02.2024 13:00 NAHA2206194 Holter EKG 01.02.2024
26 13.02.2024 13:00 ERMU2602195 Holter EKG 01.02.2024
27 13.02.2024 13:00 ERMU1512194 Holter EKG 01.02.2024
28 12.02.2024 13:00 SUSA0702197 Holter EKG 01.02.2024
29 12.02.2024 13:00 HASK3005196 Holter EKG 01.02.2024
30 09.02.2024 13:00 ELDE1512197 Holter EKG 01.02.2024
31 09.02.2024 13:00 TOZE0403195 Holter EKG 01.02.2024
32 08.02.2024 13:00 AVCI2802196 Holter EKG 01.02.2024
33 08.02.2024 13:00 ALHU2011196 Holter EKG 01.02.2024
34 07.02.2024 13:00 ZESO0806196 Holter EKG 01.02.2024
35 07.02.2024 13:00 JELO3001197 Holter EKG 01.02.2024
36 07.02.2024 12:00 ZESO0806196 Holter EKG 01.12.2023
37 06.02.2024 12:30 REKU1911196 Holter EKG 01.12.2023
38 06.02.2024 12:00 IFCO0304195 Holter EKG 01.12.2023
39 05.02.2024 12:00 BASE1911197 Holter EKG 01.12.2023
40 05.02.2024 12:00 HAKR1904196 Holter EKG 01.12.2023
41 02.02.2024 12:30 MALU0612197 Holter EKG 01.12.2023
42 02.02.2024 12:00 ANBA2909197 Holter EKG 01.12.2023
43 01.02.2024 13:00 SEGR2505196 Holter EKG 01.02.2024
44 01.02.2024 13:00 ERTA1401200 Holter EKG 01.02.2024
45 01.02.2024 12:30 ERTA1401200 Holter EKG 01.12.2023
46 01.02.2024 12:00 SEGA2505196 Holter EKG 01.12.2023
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2024 12:30 HASO1207197 Holter EKG 01.12.2023
2 31.01.2024 12:00 MUCA2002195 Holter EKG 01.12.2023
3 30.01.2024 13:00 ENNU0810195 Holter EKG 17.11.2023
4 30.01.2024 12:00 MICE0407195 Holter EKG 17.11.2023
5 29.01.2024 13:00 DADU1912197 Holter EKG 17.11.2023
6 26.01.2024 13:00 RAMU2812195 Holter EKG 17.11.2023
7 26.01.2024 12:00 SAFE2302196 Holter EKG 17.11.2023
8 25.01.2024 13:00 AMDO2806199 Holter EKG 17.11.2023
9 25.01.2024 12:00 HACA1106195 Holter EKG 17.11.2023
10 24.01.2024 13:00 EDBE0102196 Holter EKG 17.11.2023
11 24.01.2024 12:00 MEGA2904195 Holter EKG 17.11.2023
12 23.01.2024 13:00 ADCI1009099 Holter EKG 17.11.2023
13 23.01.2024 12:00 ELSI2702197 Holter EKG 17.11.2023
14 19.01.2024 13:00 ADKO1608196 Holter EKG 17.11.2023
15 19.01.2024 12:00 DZCO0101195 Holter EKG 17.11.2023
16 18.01.2024 13:00 ALOM0906197 Holter EKG 17.11.2023
17 18.01.2024 12:00 BEHU0707200 Holter EKG 17.11.2023
18 17.01.2024 13:00 REMO1608195 Holter EKG 17.11.2023
19 17.01.2024 12:00 NIHR0102195 Holter EKG 17.11.2023
20 16.01.2024 12:00 JABA0710196 Holter EKG 17.11.2023
21 15.01.2024 13:00 ALMU2702196 Holter EKG 17.11.2023
22 15.01.2024 12:00 SADE1709195 Holter EKG 17.11.2023
23 12.01.2024 13:00 SEHA1710196 Holter EKG 17.11.2023
24 12.01.2024 12:00 SUSK2203195 Holter EKG 17.11.2023
25 11.01.2024 13:00 FABI2405197 Holter EKG 17.11.2023
26 11.01.2024 12:00 OSBA1907197 Holter EKG 17.11.2023
27 10.01.2024 13:00 ANTO2705195 Holter EKG 17.11.2023
28 10.01.2024 12:00 ENSM0807195 Holter EKG 17.11.2023
29 09.01.2024 13:00 SAPA1010199 Holter EKG 17.11.2023
30 09.01.2024 12:00 NIPE0603195 Holter EKG 17.11.2023
31 08.01.2024 13:00 SAPI0802195 Holter EKG 17.11.2023
32 08.01.2024 12:00 ENSA1001195 Holter EKG 17.11.2023
33 05.01.2024 13:00 ZAHU3107195 Holter EKG 17.11.2023
34 05.01.2024 12:00 FADZ3012195 Holter EKG 17.11.2023
35 04.01.2024 13:00 ASMA2201198 Holter EKG 17.11.2023
36 04.01.2024 12:00 MI181805198 Holter EKG 17.11.2023
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.12.2023 13:00 FEZU2711195 Holter EKG 17.11.2023
2 29.12.2023 12:00 MUKU0301196 Holter EKG 17.11.2023
3 28.12.2023 13:00 SUZE1307196 Holter EKG 17.11.2023
4 28.12.2023 12:00 MIPA2708196 Holter EKG 17.11.2023
5 27.12.2023 13:00 ZIMU2107196 Holter EKG 17.11.2023
6 27.12.2023 12:00 RASE2501196 Holter EKG 17.11.2023
7 26.12.2023 13:00 SUOS1006195 Holter EKG 17.11.2023
8 26.12.2023 12:00 FAZG0101198 Holter EKG 17.11.2023
9 25.12.2023 13:00 HUMU1801199 Holter EKG 17.11.2023
10 25.12.2023 12:00 REKA1406197 Holter EKG 17.11.2023
11 22.12.2023 13:00 SEBE1108196 Holter EKG 10.11.2023
12 22.12.2023 13:00 SEBE1108196 Holter EKG 17.11.2023
13 22.12.2023 12:30 DRDZ0501196 Holter EKG 10.11.2023
14 22.12.2023 12:00 DRDZ0501196 Holter EKG 17.11.2023
15 22.12.2023 12:00 DRDZ0501196 Holter EKG 17.11.2023
16 21.12.2023 13:00 ANBU0804198 Holter EKG 10.11.2023
17 21.12.2023 12:30 SESE0905196 Holter EKG 10.11.2023
18 20.12.2023 13:00 MUHA1112195 Holter EKG 10.11.2023
19 20.12.2023 12:30 INOM1305197 Holter EKG 10.11.2023
20 19.12.2023 12:30 SLMA2602196 Holter EKG 10.11.2023
21 19.12.2023 12:30 SECA1901195 Holter EKG 10.11.2023
22 18.12.2023 13:00 EMMU1804198 Holter EKG 10.11.2023
23 18.12.2023 12:30 EDMU1504195 Holter EKG 10.11.2023
24 15.12.2023 13:00 ILLE1306199 Holter EKG 11.10.2023
25 15.12.2023 13:00 MAPE2012198 Holter EKG 17.11.2023
26 14.12.2023 13:30 RADE2607194 Holter EKG 11.10.2023
27 14.12.2023 13:30 SAHE1208194 Holter EKG 11.10.2023
28 14.12.2023 13:00 AZTE0803196 Holter EKG 11.10.2023
29 13.12.2023 13:30 KASP2006195 Holter EKG 10.10.2023
30 13.12.2023 13:30 KASP2006195 Holter EKG 11.10.2023
31 13.12.2023 13:00 FAJA1602195 Holter EKG 10.10.2023
32 13.12.2023 13:00 FAJA1602195 Holter EKG 11.10.2023
33 12.12.2023 13:30 HAPO2506196 Holter EKG 10.10.2023
34 12.12.2023 13:00 ARAM2007195 Holter EKG 10.10.2023
35 11.12.2023 13:30 EMPA1803200 Holter EKG 10.10.2023
36 11.12.2023 13:00 ELBI1105197 Holter EKG 10.10.2023
37 08.12.2023 13:30 ESBE0611195 Holter EKG 10.10.2023
38 08.12.2023 13:00 AZPE1508197 Holter EKG 10.10.2023
39 07.12.2023 13:30 FEFE2010197 Holter EKG 10.10.2023
40 07.12.2023 13:00 DEMU0803195 Holter EKG 10.10.2023
41 06.12.2023 13:30 DEBO2812199 Holter EKG 10.10.2023
42 06.12.2023 13:00 AIAS0308196 Holter EKG 10.10.2023
43 05.12.2023 13:30 SASM0606197 Holter EKG 10.10.2023
44 05.12.2023 13:00 JAHR0709195 Holter EKG 10.10.2023
45 04.12.2023 13:30 BEHU0912197 Holter EKG 10.10.2023
46 04.12.2023 13:00 NEPA2510197 Holter EKG 10.10.2023
47 01.12.2023 13:30 KAKA0505195 Holter EKG 10.10.2023
48 01.12.2023 13:00 ALSI2312198 Holter EKG 10.10.2023
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2023 13:30 SNAN0112197 Holter EKG 10.10.2023
2 30.11.2023 13:00 ALDZ1605195 Holter EKG 10.10.2023
3 29.11.2023 13:30 FIPE1706196 Holter EKG 10.10.2023
4 29.11.2023 13:00 BATE2703195 Holter EKG 10.10.2023
5 28.11.2023 13:30 SAKU3006200 Holter EKG 10.10.2023
6 28.11.2023 13:00 MEKA2703197 Holter EKG 10.10.2023
7 27.11.2023 13:30 IBSE0506199 Holter EKG 10.10.2023
8 27.11.2023 13:00 SEHR1210197 Holter EKG 10.10.2023
9 24.11.2023 13:30 ESSI1105196 Holter EKG 10.10.2023
10 24.11.2023 13:00 JUCI2907194 Holter EKG 10.10.2023
11 23.11.2023 13:30 AMAG0701197 Holter EKG 10.10.2023
12 23.11.2023 13:00 ESSA1812195 Holter EKG 10.10.2023
13 22.11.2023 13:30 AVAL0203195 Holter EKG 10.10.2023
14 22.11.2023 13:00 HABO3107195 Holter EKG 10.10.2023
15 21.11.2023 13:30 FAKO2204196 Holter EKG 10.10.2023
16 21.11.2023 13:30 SEAV2008195 Holter EKG 10.10.2023
17 20.11.2023 13:30 ZASK2607196 Holter EKG 10.10.2023
18 20.11.2023 13:30 HAIB1703195 Holter EKG 10.10.2023
19 17.11.2023 13:30 AMKA2104197 Holter EKG 10.10.2023
20 17.11.2023 13:00 SAVR2510195 Holter EKG 10.10.2023
21 16.11.2023 13:30 HAMU2803196 Holter EKG 10.10.2023
22 16.11.2023 13:00 LAMU0107198 Holter EKG 10.10.2023
23 15.11.2023 13:30 SAHO1504197 Holter EKG 09.10.2023
24 15.11.2023 13:00 NAOM1710197 Holter EKG 09.10.2023
25 14.11.2023 08:00 FEHU1504196 Holter EKG 09.10.2023
26 14.11.2023 08:00 AMAK1006200 Holter EKG 09.10.2023
27 13.11.2023 13:30 JAKO0508194 Holter EKG 09.10.2023
28 13.11.2023 13:00 HIAS0201196 Holter EKG 09.10.2023
29 10.11.2023 13:30 NECE2812196 Holter EKG 09.10.2023
30 10.11.2023 13:00 ELDE0810197 Holter EKG 09.10.2023
31 09.11.2023 14:00 ALSA0905197 Holter EKG 09.10.2023
32 09.11.2023 13:00 DZSM0306196 Holter EKG 09.10.2023
33 08.11.2023 14:00 MUFR0509195 Holter EKG 09.10.2023
34 08.11.2023 13:00 JABI0703195 Holter EKG 09.10.2023
35 07.11.2023 14:00 MUPA3107196 Holter EKG 09.10.2023
36 07.11.2023 13:00 OMBA1107195 Holter EKG 09.10.2023
37 06.11.2023 13:00 NUHU2009195 Holter EKG 09.10.2023
38 06.11.2023 13:00 HAKR1904196 Holter EKG 09.10.2023
39 06.11.2023 13:00 HAKR1904196 Holter EKG 09.10.2023
40 03.11.2023 14:00 SAHU0307195 Holter EKG 09.10.2023
41 03.11.2023 13:00 ALIM2106197 Holter EKG 09.10.2023
42 02.11.2023 14:00 MISU0505198 Holter EKG 09.10.2023
43 02.11.2023 13:00 ZIMU2806196 Holter EKG 09.10.2023
44 01.11.2023 14:00 ABIB0606195 Holter EKG 09.10.2023
45 01.11.2023 13:00 SEJA0208196 Holter EKG 09.10.2023
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2023 13:00 SUDE0311195 Holter EKG 14.07.2023
2 31.08.2023 13:00 MIPE1004194 Holter EKG 14.07.2023
3 30.08.2023 13:00 MAIS1406198 Holter EKG 14.07.2023
4 30.08.2023 13:00 MEMU2703194 Holter EKG 14.07.2023
5 29.08.2023 13:00 ERTA1004198 Holter EKG 14.07.2023
6 29.08.2023 13:00 SARA2508197 Holter EKG 14.07.2023
7 28.08.2023 13:00 MIFE0408196 Holter EKG 14.07.2023
8 28.08.2023 13:00 AJMU1706200 Holter EKG 14.07.2023
9 25.08.2023 13:00 ALTU0602194 Holter EKG 14.07.2023
10 25.08.2023 13:00 MEHE3107197 Holter EKG 14.07.2023
11 24.08.2023 13:00 KEFR2807195 Holter EKG 14.07.2023
12 24.08.2023 13:00 AIAZ0201196 Holter EKG 14.07.2023
13 23.08.2023 13:00 MUKU2703196 Holter EKG 14.07.2023
14 23.08.2023 13:00 LJDO0501195 Holter EKG 14.07.2023
15 22.08.2023 13:00 RADU1703196 Holter EKG 14.07.2023
16 22.08.2023 13:00 VAOH1809196 Holter EKG 14.07.2023
17 21.08.2023 13:00 DZBA0303195 Holter EKG 14.07.2023
18 21.08.2023 13:00 CAKA16.08.1 Holter EKG 14.07.2023
19 18.08.2023 13:00 HADO3011195 Holter EKG 14.07.2023
20 18.08.2023 13:00 NESA0806198 Holter EKG 14.07.2023
21 17.08.2023 13:00 MIKO0509199 Holter EKG 14.07.2023
22 17.08.2023 13:00 SESA2808195 Holter EKG 14.07.2023
23 16.08.2023 13:00 RANU2507195 Holter EKG 14.07.2023
24 16.08.2023 13:00 DZSE1705195 Holter EKG 14.07.2023
25 15.08.2023 13:00 DRDE2103196 Holter EKG 14.07.2023
26 15.08.2023 13:00 ARHU20.09.1 Holter EKG 14.07.2023
27 14.08.2023 13:00 ENSM1402199 Holter EKG 14.07.2023
28 14.08.2023 13:00 HASK3005196 Holter EKG 14.07.2023
29 11.08.2023 13:00 NEGU2007196 Holter EKG 14.07.2023
30 11.08.2023 13:00 SEJU3007198 Holter EKG 14.07.2023
31 10.08.2023 13:00 ZAMA0712195 Holter EKG 13.07.2023
32 10.08.2023 13:00 SICA0809196 Holter EKG 14.07.2023
33 10.08.2023 13:00 ZAMA0712195 Holter EKG 14.07.2023
34 09.08.2023 13:00 LEBA1609198 Holter EKG 13.07.2023
35 09.08.2023 13:00 HAHA2908195 Holter EKG 13.07.2023
36 08.08.2023 13:00 SASK0102196 Holter EKG 13.07.2023
37 08.08.2023 13:00 ERPA2509199 Holter EKG 13.07.2023
38 07.08.2023 13:00 ALBE0709196 Holter EKG 13.07.2023
39 07.08.2023 13:00 NABA1008196 Holter EKG 13.07.2023
40 04.08.2023 13:00 MUZE0905194 Holter EKG 31.05.2023
41 04.08.2023 13:00 DZAV2307199 Holter EKG 31.05.2023
42 04.08.2023 08:01 DZAV+ Holter EKG 31.05.2023
43 03.08.2023 13:00 DZSA1502195 Holter EKG 31.05.2023
44 03.08.2023 13:00 SAMU1004195 Holter EKG 31.05.2023
45 02.08.2023 13:00 SEPE0601199 Holter EKG 31.05.2023
46 02.08.2023 13:00 SEIS0308198 Holter EKG 31.05.2023
47 01.08.2023 13:00 MUKO2011195 Holter EKG 31.05.2023
48 01.08.2023 13:00 ZOVO2510196 Holter EKG 31.05.2023
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.07.2023 13:00 FIVA1901196 Holter EKG 31.05.2023
2 31.07.2023 13:00 NAGA2302196 Holter EKG 31.05.2023
3 28.07.2023 13:00 MUHR2612194 Holter EKG 31.05.2023
4 28.07.2023 13:00 INHU1612198 Holter EKG 31.05.2023
5 27.07.2023 13:00 TUAH0310195 Holter EKG 31.05.2023
6 27.07.2023 13:00 SELI2710197 Holter EKG 31.05.2023
7 26.07.2023 13:00 ZEHA2207196 Holter EKG 31.05.2023
8 26.07.2023 13:00 ALMU1412197 Holter EKG 31.05.2023
9 25.07.2023 13:00 SAJU0601194 Holter EKG 31.05.2023
10 25.07.2023 13:00 MIJU1705198 Holter EKG 31.05.2023
11 24.07.2023 13:00 FAHA0509194 Holter EKG 13.07.2023
12 24.07.2023 13:00 VAVE0311195 Holter EKG 13.07.2023
13 21.07.2023 13:00 MIJU1705198 Holter EKG 13.07.2023
14 21.07.2023 13:00 MEAL3103195 Holter EKG 13.07.2023
15 20.07.2023 13:00 ALFE1502197 Holter EKG 13.07.2023
16 20.07.2023 13:00 NIPA0712195 Holter EKG 13.07.2023
17 19.07.2023 13:00 CESU0101194 Holter EKG 13.07.2023
18 19.07.2023 13:00 KEAL2307195 Holter EKG 13.07.2023
19 18.07.2023 13:00 ZUFA1809196 Holter EKG 12.07.2023
20 18.07.2023 13:00 ZUFA0809196 Holter EKG 13.07.2023
21 18.07.2023 13:00 MEHR2410197 Holter EKG 13.07.2023
22 17.07.2023 13:00 HASA0109194 Holter EKG 12.07.2023
23 17.07.2023 13:00 MEKO0905195 Holter EKG 12.07.2023
24 14.07.2023 13:00 MUBO2410196 Holter EKG 12.07.2023
25 14.07.2023 13:00 VAIS0612196 Holter EKG 12.07.2023
26 13.07.2023 13:00 DRCA1511194 Holter EKG 12.07.2023
27 13.07.2023 13:00 AMAL0303199 Holter EKG 12.07.2023
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2023 13:00 DZAS1959 Holter EKG 26.05.2023
2 30.06.2023 13:00 ELOS1967 Holter EKG 26.05.2023
3 29.06.2023 13:00 JABI1951 Holter EKG 26.05.2023
4 29.06.2023 13:00 PADE1959 Holter EKG 26.05.2023
5 27.06.2023 13:00 CAMU3005199 Holter EKG 26.05.2023
6 27.06.2023 13:00 ANMA1945 Holter EKG 26.05.2023
7 26.06.2023 13:00 BRMA1212194 Holter EKG 26.05.2023
8 23.06.2023 13:00 EMHO0208196 Holter EKG 26.05.2023
9 23.06.2023 13:00 JERA1607195 Holter EKG 26.05.2023
10 22.06.2023 13:00 ALAD2111198 Holter EKG 26.05.2023
11 22.06.2023 13:00 ALTO1703198 Holter EKG 26.05.2023
12 20.06.2023 13:00 NASK2306197 Holter EKG 26.05.2023
13 20.06.2023 13:00 ANSA1106198 Holter EKG 26.05.2023
14 19.06.2023 13:00 SETR0308195 Holter EKG 26.05.2023
15 19.06.2023 13:00 ZIZU0403195 Holter EKG 26.05.2023
16 16.06.2023 13:00 AZZA2712196 Holter EKG 26.05.2023
17 16.06.2023 13:00 RUCA1906196 Holter EKG 26.05.2023
18 15.06.2023 13:00 LEMA2304194 Holter EKG 26.05.2023
19 15.06.2023 13:00 SASO0201195 Holter EKG 26.05.2023
20 13.06.2023 13:00 SARI2407197 Holter EKG 26.05.2023
21 13.06.2023 13:00 JAJU1507195 Holter EKG 26.05.2023
22 12.06.2023 13:00 SEBA1005196 Holter EKG 26.05.2023
23 12.06.2023 13:00 JODE2707195 Holter EKG 26.05.2023
24 09.06.2023 13:10 LETA1811198 Holter EKG 26.05.2023
25 09.06.2023 12:00 MISK0611197 Holter EKG 26.05.2023
26 08.06.2023 13:00 KETA2502195 Holter EKG 26.05.2023
27 08.06.2023 12:00 JOPO2805194 Holter EKG 26.05.2023
28 06.06.2023 12:30 FADU0704194 Holter EKG 26.05.2023
29 06.06.2023 12:00 BEGA1958 Holter EKG 26.05.2023
30 05.06.2023 13:00 RABU2807194 Holter EKG 26.05.2023
31 05.06.2023 12:00 SECA0404196 Holter EKG 26.05.2023
32 02.06.2023 12:30 FUIM3108197 Holter EKG 26.05.2023
33 02.06.2023 12:00 SESM1404196 Holter EKG 26.05.2023
34 01.06.2023 13:30 BEBU0607195 Holter EKG 25.05.2023
35 01.06.2023 13:00 TOUD1202194 Holter EKG 25.05.2023
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.05.2023 13:10 LESI0704199 Holter EKG 25.05.2023
2 30.05.2023 13:00 AZPE0508197 Holter EKG 25.05.2023
3 29.05.2023 13:10 HAKA2202196 Holter EKG 25.05.2023
4 29.05.2023 13:00 ENNA1803195 Holter EKG 25.05.2023
5 26.05.2023 13:10 AIAZ0201196 Holter EKG 25.05.2023
6 26.05.2023 13:00 EKDE2505194 Holter EKG 25.05.2023
7 19.05.2023 13:10 SABA1508196 Holter EKG 17.05.2023
8 19.05.2023 13:00 ANOP2103194 Holter EKG 17.05.2023
9 18.05.2023 13:10 MIDU0410196 Holter EKG 17.05.2023
10 18.05.2023 13:00 OMBA1107195 Holter EKG 17.05.2023
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 23.03.2023 13:15 ALLU2810198 Holter EKG 22.03.2023
2 23.03.2023 13:00 MEIB1701199 Holter EKG 22.03.2023
3 17.03.2023 13:15 MUJA2112195 Holter EKG 07.03.2023
4 17.03.2023 13:00 LARE1607198 Holter EKG 07.03.2023
5 16.03.2023 13:15 REVA0501198 Holter EKG 07.03.2023
6 16.03.2023 13:00 SEMU1702197 Holter EKG 07.03.2023
7 14.03.2023 13:15 HAMU0503195 Holter EKG 07.03.2023
8 14.03.2023 13:00 HUSO2004195 Holter EKG 07.03.2023
9 13.03.2023 13:15 ELKU2006197 Holter EKG 07.03.2023
10 13.03.2023 13:00 AZKA1704195 Holter EKG 07.03.2023
11 10.03.2023 13:00 ELBO2810195 Holter EKG 07.03.2023
12 09.03.2023 13:15 MULE1608194 Holter EKG 02.03.2023
13 09.03.2023 13:00 DZTA1409195 Holter EKG 02.03.2023
14 07.03.2023 13:00 ZAJA2203196 Holter EKG 02.03.2023
15 07.03.2023 13:00 MIMA0609195 Holter EKG 02.03.2023
16 06.03.2023 13:00 LOSA1111200 Holter EKG 02.03.2023
17 06.03.2023 13:00 SECA2206195 Holter EKG 02.03.2023
18 03.03.2023 13:00 MEPA1203197 Holter EKG 02.03.2023
19 03.03.2023 13:00 STHR1604194 Holter EKG 02.03.2023
20 02.03.2023 13:15 BEDO0908199 Holter EKG 28.02.2023
21 02.03.2023 13:00 SAHU2809197 Holter EKG 28.02.2023
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 14.02.2023 13:00 FAKU0312195 Holter EKG 22.12.2022
2 14.02.2023 13:00 BOMA0510200 Holter EKG 22.12.2022
3 13.02.2023 13:00 ABKE0105196 Holter EKG 22.12.2022
4 13.02.2023 13:00 LEBE1501197 Holter EKG 22.12.2022
5 10.02.2023 13:00 STTU2312195 Holter EKG 21.12.2022
6 10.02.2023 13:00 VOZO2510196 Holter EKG 21.12.2022
7 09.02.2023 13:00 ESSP2006196 Holter EKG 21.12.2022
8 09.02.2023 13:00 MEBU3105194 Holter EKG 21.12.2022
9 07.02.2023 13:00 MEJA0208019 Holter EKG 16.12.2022
10 07.02.2023 13:00 IVSI1506158 Holter EKG 16.12.2022
11 06.02.2023 13:00 SEBU1511198 Holter EKG 16.12.2022
12 03.02.2023 13:00 HASK1906196 Holter EKG 16.12.2022
13 03.02.2023 13:00 HAPR1011196 Holter EKG 16.12.2022
14 02.02.2023 13:00 MIHA1406196 Holter EKG 16.12.2022
15 02.02.2023 13:00 ZEHA0512196 Holter EKG 16.12.2022
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2023 13:00 FIBE2703195 Holter EKG 16.12.2022
2 31.01.2023 13:00 SASA1506196 Holter EKG 16.12.2022
3 30.01.2023 13:00 SEFE2406195 Holter EKG 24.11.2022
4 30.01.2023 13:00 HICE0102195 Holter EKG 24.11.2022
5 27.01.2023 13:00 SEHA2702196 Holter EKG 22.11.2022
6 27.01.2023 13:00 IFCA1608195 Holter EKG 22.11.2022
7 26.01.2023 13:00 BRME0710195 Holter EKG 22.11.2022
8 24.01.2023 13:00 LEMU2512196 Holter EKG 16.11.2022
9 24.01.2023 13:00 MEIM1404196 Holter EKG 16.11.2022
10 23.01.2023 13:00 MLMI0111195 Holter EKG 16.11.2022
11 23.01.2023 12:00 ZASU2301195 Holter EKG 16.11.2022
12 20.01.2023 13:10 SAIB1901195 Holter EKG 01.11.2022
13 20.01.2023 13:00 MIBU0810197 Holter EKG 01.11.2022
14 19.01.2023 13:10 ENAV2909197 Holter EKG 01.11.2022
15 19.01.2023 13:00 HICI2705194 Holter EKG 01.11.2022
16 17.01.2023 13:10 NIKU0605195 Holter EKG 01.11.2022
17 17.01.2023 13:00 MUIB1706197 Holter EKG 01.11.2022
18 16.01.2023 13:10 NUMU1403195 Holter EKG 01.11.2022
19 16.01.2023 13:00 MUDU0704195 Holter EKG 01.11.2022
20 13.01.2023 13:10 SADE2112193 Holter EKG 27.10.2022
21 13.01.2023 13:00 MICO0407196 Holter EKG 27.10.2022
22 12.01.2023 13:10 LOKL1809195 Holter EKG 27.10.2022
23 12.01.2023 13:00 SAMU2203195 Holter EKG 27.10.2022
24 10.01.2023 13:10 MEDE0102197 Holter EKG 27.10.2022
25 10.01.2023 13:00 REAB1905195 Holter EKG 27.10.2022
26 09.01.2023 13:10 SEIB3009195 Holter EKG 27.10.2022
27 09.01.2023 13:00 MICO0407196 Holter EKG 27.10.2022
28 06.01.2023 13:10 PEPR1302196 Holter EKG 27.10.2022
29 06.01.2023 13:00 BAHO1711195 Holter EKG 27.10.2022
30 05.01.2023 13:10 IFHU1012196 Holter EKG 27.10.2022
31 05.01.2023 13:00 NEHI2608195 Holter EKG 27.10.2022
32 03.01.2023 13:10 DZZI2306197 Holter EKG 27.10.2022
33 03.01.2023 13:00 DUKR0210194 Holter EKG 27.10.2022
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.12.2022 13:10 ZUDO1503196 Holter EKG 26.10.2022
2 30.12.2022 13:00 ZIRE0201194 Holter EKG 26.10.2022
3 29.12.2022 13:10 ZASM0101195 Holter EKG 26.10.2022
4 29.12.2022 13:00 HACO2007194 Holter EKG 26.10.2022
5 27.12.2022 13:10 ZULJ2102194 Holter EKG 26.10.2022
6 27.12.2022 13:00 MESA0510195 Holter EKG 26.10.2022
7 26.12.2022 13:10 ZICE2907195 Holter EKG 26.10.2022
8 26.12.2022 13:00 DESU3010197 Holter EKG 26.10.2022
9 23.12.2022 13:10 MUBO2410196 Holter EKG 26.10.2022 01.01.1970
10 23.12.2022 13:00 SADO0903194 Holter EKG 26.10.2022
11 22.12.2022 13:10 DISA0301198 Holter EKG 26.10.2022
12 22.12.2022 13:00 NECA1801195 Holter EKG 26.10.2022
13 20.12.2022 13:10 NABE0102196 Holter EKG 26.10.2022
14 20.12.2022 13:00 MIFE0408196 Holter EKG 26.10.2022
15 19.12.2022 13:10 DZOS2502196 Holter EKG 26.10.2022
16 19.12.2022 13:00 SUKO2408196 Holter EKG 26.10.2022
17 16.12.2022 13:10 BEFE1701200 Holter EKG 17.10.2022
18 16.12.2022 13:00 RAKA0102195 Holter EKG 17.10.2022
19 15.12.2022 13:10 BETO2401195 Holter EKG 17.10.2022
20 15.12.2022 13:00 IBBE1204194 Holter EKG 17.10.2022
21 13.12.2022 13:10 DESM0706196 Holter EKG 17.10.2022
22 13.12.2022 13:00 INBE1204196 Holter EKG 17.10.2022
23 12.12.2022 13:10 SAKU0708195 Holter EKG 17.10.2022
24 12.12.2022 13:00 FACE0503195 Holter EKG 17.10.2022
25 09.12.2022 13:10 SAMU0612193 Holter EKG 13.10.2022
26 09.12.2022 13:00 MEMU2001193 Holter EKG 13.10.2022
27 08.12.2022 13:10 RABI3005195 Holter EKG 13.10.2022
28 08.12.2022 13:00 SEHR1210197 Holter EKG 13.10.2022
29 06.12.2022 13:10 NESP1010195 Holter EKG 13.10.2022
30 06.12.2022 13:00 ISMU0802197 Holter EKG 13.10.2022
31 05.12.2022 13:10 BRKR2404195 Holter EKG 13.10.2022
32 05.12.2022 13:00 MEBU3105194 Holter EKG 13.10.2022
33 02.12.2022 13:10 SODE1205194 Holter EKG 13.10.2022
34 02.12.2022 13:00 BRKR2404195 Holter EKG 13.10.2022
35 01.12.2022 13:10 ESSE2803195 Holter EKG 13.10.2022
36 01.12.2022 13:00 SEVI0604197 Holter EKG 13.10.2022
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.11.2022 13:10 NESP2402196 Holter EKG 10.10.2022
2 29.11.2022 13:00 SADE2112195 Holter EKG 10.10.2022
3 28.11.2022 13:10 MIDI1009197 Holter EKG 10.10.2022
4 28.11.2022 13:00 ZOVO2510196 Holter EKG 10.10.2022
5 24.11.2022 13:10 EDKA2512197 Holter EKG 10.10.2022
6 24.11.2022 13:00 ZUHR0201196 Holter EKG 10.10.2022
7 22.11.2022 13:10 HAPR1011196 Holter EKG 10.10.2022
8 22.11.2022 13:00 SEBE2002196 Holter EKG 10.10.2022
9 21.11.2022 13:10 MIBE2004196 Holter EKG 10.10.2022
10 21.11.2022 13:10 DRDE2103195 Holter EKG 10.10.2022
11 18.11.2022 13:10 JAMU0110198 Holter EKG 10.10.2022
12 18.11.2022 13:00 SACI2406195 Holter EKG 10.10.2022
13 17.11.2022 13:10 HAST1106195 Holter EKG 10.10.2022
14 17.11.2022 13:00 AMKO0601196 Holter EKG 10.10.2022
15 15.11.2022 13:10 ZEAR0812195 Holter EKG 07.10.2022
16 15.11.2022 13:00 FAPA0201196 Holter EKG 07.10.2022
17 14.11.2022 13:10 DZFE2207195 Holter EKG 07.10.2022
18 14.11.2022 13:00 AMTR1006198 Holter EKG 07.10.2022
19 11.11.2022 13:10 MIAB2107195 Holter EKG 07.10.2022
20 11.11.2022 13:00 SADO1112195 Holter EKG 07.10.2022
21 10.11.2022 13:10 DUKR0210194 Holter EKG 07.10.2022
22 10.11.2022 13:00 REBE1407195 Holter EKG 07.10.2022
23 08.11.2022 13:10 AMCA1209195 Holter EKG 07.10.2022
24 08.11.2022 13:00 HACA2903196 Holter EKG 07.10.2022
25 07.11.2022 13:10 ZIDU2506195 Holter EKG 07.10.2022
26 07.11.2022 13:00 ALZU0306198 Holter EKG 07.10.2022
27 04.11.2022 13:10 IBBE1506195 Holter EKG 07.10.2022
28 04.11.2022 13:00 AVTE2609195 Holter EKG 07.10.2022
29 03.11.2022 13:10 BEKR2603193 Holter EKG 07.10.2022
30 03.11.2022 13:00 SUPJ0610196 Holter EKG 07.10.2022
31 01.11.2022 13:00 JACO1407194 Holter EKG 07.10.2022
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.10.2022 13:00 JACO1407194 Holter EKG 04.10.2022
2 31.10.2022 13:00 MABE0506198 Holter EKG 04.10.2022
3 28.10.2022 13:00 ALZA2004196 Holter EKG 04.10.2022
4 28.10.2022 13:00 ANBO1009195 Holter EKG 04.10.2022
5 27.10.2022 13:00 ARTO2006197 Holter EKG 04.10.2022
6 27.10.2022 13:00 HUGA2508194 Holter EKG 04.10.2022
7 25.10.2022 13:00 SEMA0211195 Holter EKG 03.10.2022
8 25.10.2022 13:00 IVKR2204195 Holter EKG 03.10.2022
9 24.10.2022 13:00 JUNO1205194 Holter EKG 03.10.2022
10 24.10.2022 13:00 IBHA2311194 Holter EKG 03.10.2022
11 21.10.2022 13:00 SESE1510196 Holter EKG 03.10.2022
12 21.10.2022 13:00 RABA3108197 Holter EKG 03.10.2022
13 20.10.2022 13:00 SEBE1703195 Holter EKG 03.10.2022
14 20.10.2022 13:00 EDMA1007199 Holter EKG 03.10.2022
15 19.10.2022 13:00 DEDU0112196 Holter EKG 03.10.2022
16 19.10.2022 13:00 NAMU1809194 Holter EKG 03.10.2022
17 18.10.2022 13:00 EMTU0508197 Holter EKG 03.10.2022
18 18.10.2022 13:00 NUCA0712195 Holter EKG 03.10.2022
19 17.10.2022 13:00 DRKR2911196 Holter EKG 03.10.2022
20 17.10.2022 13:00 ZITE2310197 Holter EKG 03.10.2022
21 14.10.2022 13:00 DESM0706196 Holter EKG 03.10.2022
22 14.10.2022 13:00 VEJE0308198 Holter EKG 03.10.2022
23 13.10.2022 13:00 SABA2110198 Holter EKG 03.10.2022
24 13.10.2022 13:00 SEAV2304197 Holter EKG 03.10.2022
25 12.10.2022 13:00 ZIMI1205198 Holter EKG 03.10.2022
26 12.10.2022 13:00 SABA1409196 Holter EKG 03.10.2022
27 11.10.2022 13:00 SAPU2602194 Holter EKG 26.09.2022
28 11.10.2022 13:00 HAGO1505195 Holter EKG 26.09.2022
29 10.10.2022 13:00 ERSP2406197 Holter EKG 26.09.2022
30 10.10.2022 13:00 OSDI2504194 Holter EKG 26.09.2022
31 07.10.2022 13:00 JAAL2403196 Holter EKG 26.09.2022
32 07.10.2022 13:00 SODE1205194 Holter EKG 26.09.2022
33 06.10.2022 13:00 RAAL0303195 Holter EKG 26.09.2022
34 06.10.2022 13:00 CAJA0601195 Holter EKG 26.09.2022
35 05.10.2022 13:00 MEDE0102197 Holter EKG 26.09.2022
36 05.10.2022 13:00 MUDI1002195 Holter EKG 26.09.2022
37 04.10.2022 13:00 AMMU0709199 Holter EKG 26.09.2022
38 04.10.2022 13:00 NEFE2409200 Holter EKG 26.09.2022
39 03.10.2022 13:00 ANLU1909198 Holter EKG 26.09.2022
40 03.10.2022 13:00 OSSE0804194 Holter EKG 26.09.2022
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.09.2022 13:00 JUCE0107194 Holter EKG 26.09.2022
2 30.09.2022 13:00 IBBE1506195 Holter EKG 26.09.2022
3 29.09.2022 13:00 FAST0808196 Holter EKG 26.09.2022
4 29.09.2022 13:00 SETA1305196 Holter EKG 26.09.2022
5 28.09.2022 13:00 NAMU1809194 Holter EKG 26.09.2022
6 28.09.2022 13:00 MUOS1601196 Holter EKG 26.09.2022
7 23.09.2022 13:00 ALCE0212196 Holter EKG 22.09.2022
8 23.09.2022 13:00 VEST0112194 Holter EKG 22.09.2022
9 22.09.2022 13:00 EJDZ2906193 Holter EKG 15.09.2022
10 22.09.2022 13:00 VAKO2609196 Holter EKG 15.09.2022
11 20.09.2022 13:00 ZLDA0501195 Holter EKG 15.09.2022
12 19.09.2022 13:00 ZUHA0401194 Holter EKG 15.09.2022
13 19.09.2022 13:00 MUKO2702196 Holter EKG 15.09.2022
14 16.09.2022 13:00 HIAR2709197 Holter EKG 05.09.2022
15 15.09.2022 13:00 HAJA0501195 Holter EKG 05.09.2022
16 13.09.2022 13:00 SETA1305196 Holter EKG 12.08.2022
17 13.09.2022 13:00 SUVA0103194 Holter EKG 12.08.2022
18 12.09.2022 13:00 ALHA0605194 Holter EKG 12.08.2022
19 12.09.2022 13:00 EJDZ2906193 Holter EKG 12.08.2022
20 09.09.2022 13:00 ZIBO1906194 Holter EKG 12.08.2022
21 09.09.2022 13:00 BIHA1511195 Holter EKG 12.08.2022
22 08.09.2022 13:00 SEFE0504197 Holter EKG 11.08.2022 01.01.1970
23 08.09.2022 13:00 SAMA0104196 Holter EKG 11.08.2022 01.01.1970
24 08.09.2022 13:00 SAMA0104196 Holter EKG 11.08.2022
25 06.09.2022 13:00 AMKA2304198 Holter EKG 11.08.2022
26 05.09.2022 13:00 MITA0112196 Holter EKG 11.08.2022
27 05.09.2022 13:00 HASA2107196 Holter EKG 11.08.2022
28 02.09.2022 13:00 ILSA0804195 Holter EKG 11.08.2022
29 02.09.2022 13:00 SETA1106196 Holter EKG 11.08.2022
30 01.09.2022 13:00 EMTA2805195 Holter EKG 11.08.2022
31 01.09.2022 13:00 REBE1303196 Holter EKG 11.08.2022
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 26.08.2022 13:00 HASA1705197 Holter EKG 03.08.2022
2 26.08.2022 13:00 NAPI2204196 Holter EKG 03.08.2022
3 26.08.2022 08:00 SAGA0205197 Holter EKG 03.08.2022
4 25.08.2022 13:00 SESP3004200 Holter EKG 03.08.2022
5 25.08.2022 13:00 FABO0211195 Holter EKG 03.08.2022
6 24.08.2022 13:00 SAHA0809197 Holter EKG 03.08.2022
7 24.08.2022 13:00 ZIHA1508195 Holter EKG 03.08.2022
8 23.08.2022 13:00 ZLDA0507195 Holter EKG 03.08.2022
9 23.08.2022 13:00 MUTE2202200 Holter EKG 03.08.2022
10 22.08.2022 13:00 NUSK1711196 Holter EKG 03.08.2022
11 22.08.2022 13:00 SATA1404195 Holter EKG 03.08.2022
12 19.08.2022 13:00 DAHU0312195 Holter EKG 03.08.2022
13 18.08.2022 13:00 RANE3011195 Holter EKG 03.08.2022
14 18.08.2022 13:00 JEBO2202195 Holter EKG 03.08.2022
15 17.08.2022 13:00 SEME2206195 Holter EKG 03.08.2022
16 17.08.2022 13:00 ADAL2412196 Holter EKG 03.08.2022
17 16.08.2022 13:00 NEBE1909195 Holter EKG 03.08.2022
18 16.08.2022 13:00 EZSA0302198 Holter EKG 03.08.2022
19 15.08.2022 13:30 FISA1808196 Holter EKG 25.07.2022
20 15.08.2022 13:00 IZDR1303196 Holter EKG 25.07.2022
21 12.08.2022 13:30 SESM1910197 Holter EKG 25.07.2022
22 12.08.2022 13:00 NEZA1610199 Holter EKG 25.07.2022
23 10.08.2022 13:00 VEDE0112194 Holter EKG 28.06.2022
24 10.08.2022 13:00 SESA0206196 Holter EKG 28.06.2022
25 09.08.2022 13:00 RACO1502197 Holter EKG 28.06.2022
26 09.08.2022 13:00 ZEMA0634741 Holter EKG 28.06.2022
27 08.08.2022 13:00 HALI2503196 Holter EKG 28.06.2022
28 08.08.2022 13:00 SUAB1610196 Holter EKG 28.06.2022
29 05.08.2022 13:00 FAFA0409196 Holter EKG 28.06.2022
30 05.08.2022 13:00 JAMU0101196 Holter EKG 28.06.2022
31 04.08.2022 13:00 IBMU0603198 Holter EKG 28.06.2022
32 04.08.2022 13:00 ALDE1901197 Holter EKG 28.06.2022
33 03.08.2022 13:00 SERE1811198 Holter EKG 28.06.2022 01.01.1970
34 03.08.2022 13:00 VAIS2710197 Holter EKG 28.06.2022 01.01.1970
35 02.08.2022 12:00 SUHA0306196 Holter EKG 28.06.2022
36 02.08.2022 12:00 SABR2804195 Holter EKG 28.06.2022
37 01.08.2022 13:00 JASL0403195 Holter EKG 28.06.2022 01.01.1970
38 01.08.2022 12:00 ENAH0107195 Holter EKG 28.06.2022 01.01.1970
39 01.08.2022 12:00 JUHU2308194 Holter EKG 28.06.2022 01.01.1970
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.07.2022 13:00 ABGL1202197 Holter EKG 27.06.2022
2 29.07.2022 13:00 ZESM0811196 Holter EKG 27.06.2022
3 28.07.2022 13:00 BETO2401195 Holter EKG 27.06.2022
4 28.07.2022 13:00 FAJA0606195 Holter EKG 27.06.2022
5 27.07.2022 13:00 NIKR2309198 Holter EKG 27.06.2022
6 27.07.2022 13:00 FASP2401195 Holter EKG 27.06.2022
7 26.07.2022 13:00 JAMA1412194 Holter EKG 27.06.2022
8 26.07.2022 13:00 ENHU2201194 Holter EKG 27.06.2022
9 25.07.2022 13:00 IVSP0704195 Holter EKG 27.06.2022
10 25.07.2022 13:00 RAOM2411196 Holter EKG 27.06.2022
11 22.07.2022 13:00 EDSU0708196 Holter EKG 27.06.2022
12 22.07.2022 13:00 MIOM1409196 Holter EKG 27.06.2022
13 21.07.2022 13:00 DEDU0112196 Holter EKG 27.06.2022
14 21.07.2022 13:00 SEAR2112195 Holter EKG 27.06.2022
15 20.07.2022 13:00 RATU1310195 Holter EKG 27.06.2022
16 20.07.2022 13:00 BEHA1006194 Holter EKG 27.06.2022
17 19.07.2022 13:00 MECA1406196 Holter EKG 27.06.2022
18 19.07.2022 13:00 SEFE0403196 Holter EKG 27.06.2022
19 18.07.2022 13:00 PASM1201199 Holter EKG 27.06.2022
20 18.07.2022 13:00 ZIMU2412196 Holter EKG 27.06.2022
21 15.07.2022 13:00 NEHA2210199 Holter EKG 27.06.2022
22 15.07.2022 13:00 MIMI1212195 Holter EKG 27.06.2022
23 14.07.2022 13:00 MUDO1803196 Holter EKG 27.06.2022
24 14.07.2022 08:00 IBDE1012195 Holter EKG 27.06.2022
25 13.07.2022 13:00 SEME2206195 Holter EKG 27.06.2022
26 13.07.2022 13:00 MIBE04.12.1 Holter EKG 27.06.2022
27 12.07.2022 13:00 ZEDR2505195 Holter EKG 27.06.2022
28 12.07.2022 13:00 ANBO1009195 Holter EKG 27.06.2022
29 11.07.2022 13:00 SESE1104196 Holter EKG 27.06.2022
30 11.07.2022 13:00 BRDJ1709195 Holter EKG 27.06.2022
31 08.07.2022 13:00 MEHA2108197 Holter EKG 27.06.2022
32 08.07.2022 13:00 JAKO1909195 Holter EKG 27.06.2022
33 07.07.2022 13:00 IRIS3101198 Holter EKG 27.06.2022
34 07.07.2022 13:00 FEZI1707195 Holter EKG 27.06.2022
35 06.07.2022 13:00 IBSA2304196 Holter EKG 27.06.2022
36 06.07.2022 12:00 RAEK2507194 Holter EKG 27.06.2022
37 05.07.2022 12:00 RASI1207194 Holter EKG 27.06.2022
38 05.07.2022 12:00 JANE1311195 Holter EKG 27.06.2022
39 04.07.2022 13:00 JADE09.12.1 Holter EKG 24.06.2022
40 04.07.2022 13:00 ZOMA15.07.1 Holter EKG 24.06.2022
41 01.07.2022 13:00 DZZI23.06.1 Holter EKG 24.06.2022
42 01.07.2022 13:00 TOBO13.05.1 Holter EKG 24.06.2022
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2022 13:00 HIDO04.02.1 Holter EKG 24.06.2022
2 30.06.2022 13:00 HAAV01.07.1 Holter EKG 24.06.2022
3 29.06.2022 13:00 SEMU0403196 Holter EKG 24.06.2022 01.01.1970
4 29.06.2022 13:00 FAKU2307196 Holter EKG 24.06.2022 01.01.1970
5 29.06.2022 12:00 SEMU0403196 Holter EKG 24.06.2022
6 28.06.2022 12:00 AMTO2603197 Holter EKG 24.06.2022
7 28.06.2022 12:00 DESA2505200 Holter EKG 24.06.2022
8 27.06.2022 10:00 IRSE27.09.1 Holter EKG 24.06.2022
9 27.06.2022 09:00 VAAL02.10.1 Holter EKG 24.06.2022
10 24.06.2022 13:15 AJKA3009200 Holter EKG 10.06.2022
11 24.06.2022 13:00 SEDE0701199 Holter EKG 10.06.2022
12 23.06.2022 13:15 SATE0305196 Holter EKG 10.06.2022
13 23.06.2022 13:00 FRDZ0310195 Holter EKG 10.06.2022
14 21.06.2022 13:15 MICI2701196 Holter EKG 10.06.2022
15 21.06.2022 13:00 SEHA1208197 Holter EKG 10.06.2022
16 20.06.2022 13:15 IBAH1510195 Holter EKG 10.06.2022
17 20.06.2022 13:00 IZCU2703195 Holter EKG 10.06.2022
18 17.06.2022 13:15 TEHR2610194 Holter EKG 10.06.2022
19 13.06.2022 13:00 HAHO24.07.1 Holter EKG 03.06.2022
20 13.06.2022 13:00 ISME18.03.1 Holter EKG 03.06.2022
21 10.06.2022 13:00 FESI20.11.1 Holter EKG 03.06.2022
22 10.06.2022 13:00 JAIS25.02.1 Holter EKG 03.06.2022
23 09.06.2022 13:00 DEAG12.11.1 Holter EKG 03.06.2022
24 09.06.2022 13:00 FADZ29.09.1 Holter EKG 03.06.2022
25 07.06.2022 13:00 ADPA06.06.2 Holter EKG 03.06.2022
26 07.06.2022 13:00 ZISA25.09.2 Holter EKG 03.06.2022
27 06.06.2022 13:00 MIHA19.08.1 Holter EKG 03.06.2022
28 06.06.2022 13:00 ENSE15.03.1 Holter EKG 03.06.2022
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2022 13:00 DEAL1001195 Holter EKG 11.05.2022
2 31.05.2022 13:00 TEBA1701195 Holter EKG 11.05.2022
3 30.05.2022 13:00 KAVA1010197 Holter EKG 11.05.2022
4 30.05.2022 13:00 VAKO2609196 Holter EKG 11.05.2022
5 27.05.2022 13:00 NEZI1004196 Holter EKG 10.05.2022
6 27.05.2022 13:00 LJMI1001196 Holter EKG 10.05.2022
7 26.05.2022 13:00 SMIS0101195 Holter EKG 10.05.2022
8 26.05.2022 13:00 EJGA0210194 Holter EKG 10.05.2022
9 24.05.2022 13:00 ALZA1809199 Holter EKG 10.05.2022
10 24.05.2022 13:00 TEBA0101195 Holter EKG 10.05.2022
11 23.05.2022 13:00 AMME1004197 Holter EKG 10.05.2022
12 23.05.2022 13:00 ABOP1202194 Holter EKG 10.05.2022
13 20.05.2022 13:00 DIOK1402195 Holter EKG 28.04.2022
14 20.05.2022 13:00 SABO2008195 Holter EKG 28.04.2022
15 19.05.2022 13:00 SEOS1606197 Holter EKG 28.04.2022
16 19.05.2022 13:00 ZICE1705195 Holter EKG 28.04.2022
17 17.05.2022 13:20 OMSI25.04.1 Holter EKG 14.04.2022
18 17.05.2022 13:00 ZIDZ12.01.1 Holter EKG 14.04.2022
19 16.05.2022 13:20 IBCO06.08.1 Holter EKG 14.04.2022
20 16.05.2022 13:00 ADCO26.08.1 Holter EKG 14.04.2022
21 13.05.2022 13:00 SASO01.10.1 Holter EKG 14.04.2022
22 12.05.2022 13:00 MIFE04.08.1 Holter EKG 14.04.2022
23 10.05.2022 13:20 JACO10.12.1 Holter EKG 14.04.2022
24 10.05.2022 13:00 SEHR12.10.1 Holter EKG 14.04.2022
25 09.05.2022 13:00 ISDE20.09.1 Holter EKG 14.04.2022
26 06.05.2022 13:15 MU K03.01.1 Holter EKG 11.04.2022
27 06.05.2022 13:00 MENE08.03.1 Holter EKG 11.04.2022
28 05.05.2022 13:20 NEEF26.11.1 Holter EKG 11.04.2022
29 05.05.2022 13:00 SAHE03.05.1 Holter EKG 11.04.2022
30 03.05.2022 13:15 DAMA02.11.1 Holter EKG 11.04.2022
31 03.05.2022 13:00 VAIS27.10.1 Holter EKG 11.04.2022
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.04.2022 13:15 MIHE29.10.1 Holter EKG 08.04.2022
2 29.04.2022 13:00 SAHU28.08.1 Holter EKG 08.04.2022
3 28.04.2022 13:15 HUHO03.03.1 Holter EKG 08.04.2022
4 28.04.2022 13:00 SAHE02.12.1 Holter EKG 08.04.2022
5 27.04.2022 13:15 OMSE12.10.1 Holter EKG 08.04.2022
6 27.04.2022 13:00 SAIB08.05.1 Holter EKG 08.04.2022
7 26.04.2022 13:15 SEBI01.06.1 Holter EKG 08.04.2022
8 26.04.2022 13:00 JAMI16.10.1 Holter EKG 08.04.2022
9 25.04.2022 13:15 RISI20.12.1 Holter EKG 08.04.2022
10 25.04.2022 13:00 ESTO13.08.1 Holter EKG 08.04.2022
11 22.04.2022 13:15 AZBA24.11.1 Holter EKG 07.04.2022
12 22.04.2022 13:00 SASA25.01.1 Holter EKG 07.04.2022
13 21.04.2022 13:15 VAAL02.10.1 Holter EKG 07.04.2022
14 21.04.2022 13:15 BEBE20.03.1 Holter EKG 07.04.2022
15 21.04.2022 13:00 MICA07.05.1 Holter EKG 07.04.2022
16 21.04.2022 13:00 ZIVA18.11.1 Holter EKG 07.04.2022
17 19.04.2022 13:15 DEMU12.1019 Holter EKG 07.04.2022
18 19.04.2022 13:00 BEAL10.05.1 Holter EKG 07.04.2022
19 18.04.2022 13:15 FAST18.10.1 Holter EKG 07.04.2022
20 18.04.2022 13:00 SUBA25.07.1 Holter EKG 07.04.2022
21 15.04.2022 13:20 HABR19.12.1 Holter EKG 05.04.2022
22 15.04.2022 13:00 MUBO24.10.1 Holter EKG 05.04.2022
23 14.04.2022 13:15 SEJA2408197 Holter EKG 05.04.2022
24 14.04.2022 13:00 IVBU2102195 Holter EKG 05.04.2022
25 13.04.2022 13:15 DAPO2808196 Holter EKG 05.04.2022
26 13.04.2022 13:00 JASE2805195 Holter EKG 05.04.2022 01.01.1970
27 12.04.2022 13:15 NAKI1708195 Holter EKG 05.04.2022
28 12.04.2022 13:00 KJZI2509195 Holter EKG 05.04.2022
29 11.04.2022 13:15 JANE13.11.1 Holter EKG 07.04.2022
30 11.04.2022 13:00 MUME21.1019 Holter EKG 07.04.2022
31 08.04.2022 13:20 VLTE15.04.1 Holter EKG 01.04.2022
32 08.04.2022 13:00 HIGA25.11.1 Holter EKG 01.04.2022
33 07.04.2022 13:20 SAHA15.05.1 Holter EKG 01.04.2022
34 07.04.2022 13:00 ADKV27.07.1 Holter EKG 01.04.2022 01.01.1970
35 05.04.2022 13:00 SEVI14.06.1 Holter EKG 01.04.2022
36 05.04.2022 12:00 EDCE02.07.1 Holter EKG 01.04.2022
37 04.04.2022 13:50 AIPA10.06.1 Holter EKG 31.03.2022 01.01.1970
38 04.04.2022 13:40 SEBA16.09.1 Holter EKG 31.03.2022 01.01.1970
39 04.04.2022 13:40 SETA28..10. Holter EKG 31.03.2022
40 04.04.2022 13:20 ZICO17.05.1 Holter EKG 31.03.2022
41 04.04.2022 13:00 MUSE30.05.1 Holter EKG 31.03.2022
42 03.04.2022 13:10 RAMA25.06.1 Holter EKG 30.03.2022
43 03.04.2022 13:00 IZBA02.03.1 Holter EKG 30.03.2022 01.01.1970
44 03.04.2022 12:50 ISGO01.02.1 Holter EKG 30.03.2022
45 02.04.2022 13:10 AIBA13.11.1 Holter EKG 30.03.2022
46 02.04.2022 13:00 RICI28.08.1 Holter EKG 30.03.2022
47 02.04.2022 12:50 DAHO02.02.1 Holter EKG 30.03.2022
48 01.04.2022 13:40 HAHI11.11.1 Holter EKG 30.03.2022
49 01.04.2022 13:30 FEBA14.07.1 Holter EKG 30.03.2022
50 01.04.2022 13:20 HAPA20.07.1 Holter EKG 30.03.2022
51 01.04.2022 13:10 COAD26.08.1 Holter EKG 30.03.2022
52 01.04.2022 13:00 HAHA06.10.1 Holter EKG 30.03.2022
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 10.02.2021 13:00 FESA29,08,1 Holter EKG 25.05.2020
2 09.02.2021 13:00 JASE28,05,1 Holter EKG 27.05.2020
3 04.02.2021 13:00 SUBA07,04,1 Holter EKG 27.05.2020
4 03.02.2021 13:00 ELSK29,06,1 Holter EKG 27.05.2020
5 02.02.2021 13:00 FEBA20,06,1 Holter EKG 27.05.2020
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.01.2021 13:00 SEKA07,07,1 Holter EKG 27.05.2020
2 27.01.2021 13:00 HAMA28,07,1 Holter EKG 27.05.2020
3 25.01.2021 13:00 MIAR0203949 Holter EKG 27.05.2020
4 22.01.2021 13:00 REKO02,05,1 Holter EKG 27.05.2020
5 20.01.2021 13:00 HALO2903952 Holter EKG 26.05.2020
6 18.01.2021 13:00 BEKR1505937 Holter EKG 27.05.2020
7 13.01.2021 13:00 INBA24,09,1 Holter EKG 26.05.2020
8 12.01.2021 13:00 HAAL27,01,1 Holter EKG 26.05.2020
9 08.01.2021 13:00 RATR20,02,1 Holter EKG 26.05.2020
10 07.01.2021 13:00 JUKR24,09,1 Holter EKG 26.05.2020
11 06.01.2021 13:00 MESE01,07,1 Holter EKG 26.05.2020
12 05.01.2021 13:00 SNHO06,12,1 Holter EKG 26.05.2020
13 04.01.2021 13:00 SEHA07,02,1 Holter EKG 26.05.2020
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.12.2020 13:00 ALMU09,11,9 Holter EKG 26.05.2020
2 30.12.2020 13:00 HAKA28,09,1 Holter EKG 26.05.2020
3 29.12.2020 13:00 BESU08,02,1 Holter EKG 26.05.2020
4 28.12.2020 13:00 ALST16,03,1 Holter EKG 26.05.2020
5 25.12.2020 13:00 FIHE13,03,1 Holter EKG 25.05.2020
6 24.12.2020 13:00 MISK29,06,1 Holter EKG 25.05.2020
7 23.12.2020 13:00 NEZE22,08,1 Holter EKG 25.05.2020
8 21.12.2020 13:00 SEBO28,01,1 Holter EKG 25.05.2020
9 18.12.2020 13:00 AGSA2101959 Holter EKG 22.05.2020
10 17.12.2020 13:00 ZOJU08,02,1 Holter EKG 25.05.2020
11 16.12.2020 13:00 MUDZ2906954 Holter EKG 25.05.2020
12 15.12.2020 13:00 EDOM1404985 Holter EKG 25.05.2020
13 14.12.2020 13:00 SEBE14,11,1 Holter EKG 25.05.2020
14 11.12.2020 13:00 RAZV26,01,1 Holter EKG 25.05.2020
15 10.12.2020 13:00 FIBA20,06,1 Holter EKG 22.05.2020
16 10.12.2020 13:00 SENE16,08,1 Holter EKG 26.05.2020
17 09.12.2020 13:00 DAME15,07,1 Holter EKG 25.05.2020
18 04.12.2020 13:00 MESA01,01,1 Holter EKG 25.05.2020
19 03.12.2020 13:00 MUHA08,05,1 Holter EKG 25.05.2020
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2020 13:00 SEIM06,03,1 Holter EKG 22.05.2020
2 27.11.2020 13:00 DESU20,04,1 Holter EKG 22.05.2020
3 26.11.2020 13:00 ZAHA1608975 Holter EKG 19.03.2020
4 24.11.2020 13:00 RIMU1208957 Holter EKG 22.05.2020
5 23.11.2020 13:00 AMMA0503972 Holter EKG 22.05.2020
6 19.11.2020 13:00 JAME2305975 Holter EKG 22.05.2020
7 17.11.2020 13:00 HASK1611964 Holter EKG 22.05.2020
8 16.11.2020 13:00 HACE1509952 Holter EKG 21.05.2020
9 13.11.2020 13:00 HAAG2105983 Holter EKG 21.05.2020
10 12.11.2020 13:00 RAPO1508948 Holter EKG 21.05.2020
11 11.11.2020 13:00 RURA1401955 Holter EKG 21.05.2020
12 10.11.2020 13:00 ZIDO1904958 Holter EKG 21.05.2020
13 09.11.2020 13:00 RAOS1403964 Holter EKG 21.05.2020
14 05.11.2020 13:00 MESE0205953 Holter EKG 21.05.2020
15 04.11.2020 13:00 MUTA12,02,1 Holter EKG 22.05.2020
16 03.11.2020 13:00 EDMU0409985 Holter EKG 21.05.2020
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.10.2020 13:00 AVMU2001959 Holter EKG 21.05.2020
2 29.10.2020 13:00 HAAH1609956 Holter EKG 21.05.2020
3 28.10.2020 13:00 ZUCO1812971 Holter EKG 21.05.2020
4 23.10.2020 13:00 BECE3009951 Holter EKG 21.05.2020
5 20.10.2020 13:00 NUTA1701960 Holter EKG 21.05.2020
6 19.10.2020 13:00 HACA0509985 Holter EKG 21.05.2020
7 16.10.2020 13:00 SESI1510955 Holter EKG 21.05.2020
8 14.10.2020 13:00 NEMA2903993 Holter EKG 21.05.2020
9 12.10.2020 13:00 JAGI2904967 Holter EKG 21.05.2020
10 09.10.2020 13:00 FAMU0302957 Holter EKG 21.05.2020
11 08.10.2020 13:00 DZKO0611763 Holter EKG 21.05.2020
12 06.10.2020 13:00 VESA0511951 Holter EKG 21.05.2020
13 05.10.2020 13:00 RABA2407951 Holter EKG 21.05.2020
14 02.10.2020 13:00 RAMU0806956 Holter EKG 22.05.2020
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.09.2020 13:00 NIJA3003973 Holter EKG 22.05.2020
2 28.09.2020 13:00 FABA1308957 Holter EKG 22.05.2020
3 24.09.2020 13:00 VJKA0906940 Holter EKG 22.05.2020
4 21.09.2020 13:00 SABA1103958 Holter EKG 21.05.2020
5 18.09.2020 13:00 HAHA0412956 Holter EKG 19.05.2020
6 17.09.2020 13:00 EMDZ2609970 Holter EKG 22.05.2020
7 15.09.2020 13:00 ADHR02,04,1 Holter EKG 27.05.2020
8 14.09.2020 13:00 HASP2412959 Holter EKG 22.05.2020
9 11.09.2020 13:00 MUMU2104966 Holter EKG 22.05.2020
10 10.09.2020 13:00 ENBR0303961 Holter EKG 21.05.2020
11 09.09.2020 13:00 HAHU2008952 Holter EKG 21.05.2020
12 09.09.2020 13:00 RAOM13,02,1 Holter EKG 27.05.2020
13 07.09.2020 13:00 SEIS0101956 Holter EKG 21.05.2020
14 04.09.2020 13:00 SAAJ2604994 Holter EKG 21.05.2020
15 02.09.2020 13:00 MUBE1902942 Holter EKG 21.05.2020
16 01.09.2020 13:00 AISP26,02,1 Holter EKG 27.05.2020
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2020 13:00 MERE1609971 Holter EKG 22.05.2020
2 28.08.2020 13:00 SACO1806959 Holter EKG 22.05.2020
3 27.08.2020 13:00 REAB1905958 Holter EKG 22.05.2020
4 25.08.2020 13:00 IZFI15,06,1 Holter EKG 26.05.2020
5 24.08.2020 13:00 MISP3007953 Holter EKG 21.05.2020
6 19.08.2020 13:00 MUSA2507957 Holter EKG 22.05.2020
7 18.08.2020 13:00 MEME07,11,1 Holter EKG 25.05.2020
8 12.08.2020 13:00 OSBE17,12,1 Holter EKG 26.05.2020
9 07.08.2020 13:00 MIBA24,02,1 Holter EKG 26.05.2020
10 05.08.2020 13:00 MADZ27,01,1 Holter EKG 27.05.2020
11 03.08.2020 13:00 SIBE05,11,1 Holter EKG 26.05.2020
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.07.2020 13:00 RAKO17,06,1 Holter EKG 26.05.2020
2 17.07.2020 13:00 DIIB1102993 Holter EKG 21.05.2020
3 15.07.2020 13:00 BEBA3112972 Holter EKG 06.05.2020
4 15.07.2020 13:00 BEBA3112972 Holter EKG 21.05.2020
5 14.07.2020 13:00 ALHA1306992 Holter EKG 22.05.2020
6 08.07.2020 13:00 ADMU2907981 Holter EKG 21.05.2020
7 07.07.2020 13:00 MIDR3011987 Holter EKG 21.05.2020
8 06.07.2020 13:00 SAJU3003980 Holter EKG 19.05.2020
9 03.07.2020 13:00 MESU2010996 Holter EKG 19.05.2020
10 02.07.2020 13:00 MURO1701921 Holter EKG 19.05.2020
11 01.07.2020 13:00 SIPE2210953 Holter EKG 21.05.2020
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2020 13:00 MUFO0706973 Holter EKG 19.05.2020
2 26.06.2020 13:00 KAME2410980 Holter EKG 19.05.2020
3 19.06.2020 13:00 ILDU1310995 Holter EKG 19.05.2020
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 27.05.2020 08:00 SEKA07,07,1 Holter EKG 27.05.2020
2 26.05.2020 08:00 OSBE17,12,1 Holter EKG 26.05.2020
3 25.05.2020 08:00 SEBE14,11,1 Holter EKG 25.05.2020
4 20.05.2020 08:00 BRFG0502002 Holter EKG 11.03.2020
5 19.05.2020 13:00 SIPE2210953 Holter EKG 19.05.2020
Aktuelna lista čekanja