Holter EKG - Teremini čiji je rok istekao

Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 10.02.2021 13:00 FESA29,08,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
2 09.02.2021 13:00 JASE28,05,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
3 04.02.2021 13:00 SUBA07,04,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
4 03.02.2021 13:00 ELSK29,06,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
5 02.02.2021 13:00 FEBA20,06,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.01.2021 13:00 SEKA07,07,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
2 27.01.2021 13:00 HAMA28,07,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
3 25.01.2021 13:00 MIAR0203949 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
4 22.01.2021 13:00 REKO02,05,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
5 20.01.2021 13:00 HALO2903952 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
6 18.01.2021 13:00 BEKR1505937 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
7 13.01.2021 13:00 INBA24,09,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
8 12.01.2021 13:00 HAAL27,01,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
9 08.01.2021 13:00 RATR20,02,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
10 07.01.2021 13:00 JUKR24,09,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
11 06.01.2021 13:00 MESE01,07,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
12 05.01.2021 13:00 SNHO06,12,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
13 04.01.2021 13:00 SEHA07,02,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.12.2020 13:00 ALMU09,11,9 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
2 30.12.2020 13:00 HAKA28,09,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
3 29.12.2020 13:00 BESU08,02,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
4 28.12.2020 13:00 ALST16,03,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
5 25.12.2020 13:00 FIHE13,03,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
6 24.12.2020 13:00 MISK29,06,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
7 23.12.2020 13:00 NEZE22,08,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
8 21.12.2020 13:00 SEBO28,01,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
9 18.12.2020 13:00 AGSA2101959 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
10 17.12.2020 13:00 ZOJU08,02,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
11 16.12.2020 13:00 MUDZ2906954 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
12 15.12.2020 13:00 EDOM1404985 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
13 14.12.2020 13:00 SEBE14,11,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
14 11.12.2020 13:00 RAZV26,01,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
15 10.12.2020 13:00 FIBA20,06,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
16 10.12.2020 13:00 SENE16,08,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
17 09.12.2020 13:00 DAME15,07,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
18 04.12.2020 13:00 MESA01,01,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
19 03.12.2020 13:00 MUHA08,05,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2020 13:00 SEIM06,03,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
2 27.11.2020 13:00 DESU20,04,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
3 26.11.2020 13:00 ZAHA1608975 Holter EKG 19.03.2020 01.01.1970
4 24.11.2020 13:00 RIMU1208957 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
5 23.11.2020 13:00 AMMA0503972 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
6 19.11.2020 13:00 JAME2305975 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
7 17.11.2020 13:00 HASK1611964 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
8 16.11.2020 13:00 HACE1509952 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
9 13.11.2020 13:00 HAAG2105983 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
10 12.11.2020 13:00 RAPO1508948 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
11 11.11.2020 13:00 RURA1401955 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
12 10.11.2020 13:00 ZIDO1904958 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
13 09.11.2020 13:00 RAOS1403964 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
14 05.11.2020 13:00 MESE0205953 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
15 04.11.2020 13:00 MUTA12,02,1 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
16 03.11.2020 13:00 EDMU0409985 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.10.2020 13:00 AVMU2001959 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
2 29.10.2020 13:00 HAAH1609956 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
3 28.10.2020 13:00 ZUCO1812971 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
4 23.10.2020 13:00 BECE3009951 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
5 20.10.2020 13:00 NUTA1701960 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
6 19.10.2020 13:00 HACA0509985 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
7 16.10.2020 13:00 SESI1510955 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
8 14.10.2020 13:00 NEMA2903993 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
9 12.10.2020 13:00 JAGI2904967 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
10 09.10.2020 13:00 FAMU0302957 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
11 08.10.2020 13:00 DZKO0611763 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
12 06.10.2020 13:00 VESA0511951 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
13 05.10.2020 13:00 RABA2407951 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
14 02.10.2020 13:00 RAMU0806956 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.09.2020 13:00 NIJA3003973 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
2 28.09.2020 13:00 FABA1308957 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
3 24.09.2020 13:00 VJKA0906940 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
4 21.09.2020 13:00 SABA1103958 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
5 18.09.2020 13:00 HAHA0412956 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
6 17.09.2020 13:00 EMDZ2609970 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
7 15.09.2020 13:00 ADHR02,04,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
8 14.09.2020 13:00 HASP2412959 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
9 11.09.2020 13:00 MUMU2104966 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
10 10.09.2020 13:00 ENBR0303961 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
11 09.09.2020 13:00 HAHU2008952 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
12 09.09.2020 13:00 RAOM13,02,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
13 07.09.2020 13:00 SEIS0101956 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
14 04.09.2020 13:00 SAAJ2604994 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
15 02.09.2020 13:00 MUBE1902942 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
16 01.09.2020 13:00 AISP26,02,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2020 13:00 MERE1609971 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
2 28.08.2020 13:00 SACO1806959 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
3 27.08.2020 13:00 REAB1905958 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
4 25.08.2020 13:00 IZFI15,06,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
5 24.08.2020 13:00 MISP3007953 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
6 19.08.2020 13:00 MUSA2507957 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
7 18.08.2020 13:00 MEME07,11,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
8 12.08.2020 13:00 OSBE17,12,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
9 07.08.2020 13:00 MIBA24,02,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
10 05.08.2020 13:00 MADZ27,01,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
11 03.08.2020 13:00 SIBE05,11,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.07.2020 13:00 RAKO17,06,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
2 17.07.2020 13:00 DIIB1102993 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
3 15.07.2020 13:00 BEBA3112972 Holter EKG 06.05.2020 01.01.1970
4 15.07.2020 13:00 BEBA3112972 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
5 14.07.2020 13:00 ALHA1306992 Holter EKG 22.05.2020 01.01.1970
6 08.07.2020 13:00 ADMU2907981 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
7 07.07.2020 13:00 MIDR3011987 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
8 06.07.2020 13:00 SAJU3003980 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
9 03.07.2020 13:00 MESU2010996 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
10 02.07.2020 13:00 MURO1701921 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
11 01.07.2020 13:00 SIPE2210953 Holter EKG 21.05.2020 01.01.1970
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2020 13:00 MUFO0706973 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
2 26.06.2020 13:00 KAME2410980 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
3 19.06.2020 13:00 ILDU1310995 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 27.05.2020 08:00 SEKA07,07,1 Holter EKG 27.05.2020 01.01.1970
2 26.05.2020 08:00 OSBE17,12,1 Holter EKG 26.05.2020 01.01.1970
3 25.05.2020 08:00 SEBE14,11,1 Holter EKG 25.05.2020 01.01.1970
4 20.05.2020 08:00 BRFG0502002 Holter EKG 11.03.2020 01.01.1970
5 19.05.2020 13:00 SIPE2210953 Holter EKG 19.05.2020 01.01.1970
Altuelna lista čekanja