Ergometrija - Teremini čiji je rok istekao

August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 04.08.2021 10:00 HAHA0303946 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 21.07.2021 10:00 SESI0301968 Ergometrija 05.03.2021 01.01.1970
2 13.07.2021 10:00 SEGO0102971 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
3 09.07.2021 10:00 KABE1902958 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
4 08.07.2021 10:00 IZBE0612983 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
5 07.07.2021 10:00 JASL0211941 Ergometrija 04.05.2020 01.01.1970
6 06.07.2021 10:15 SKER0308966 Ergometrija 04.05.2020 01.01.1970
7 06.07.2021 10:00 NISA2106967 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
8 01.07.2021 10:00 SEBA1007964 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.06.2021 10:00 SUKO2004966 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
2 23.06.2021 10:00 DITI0904977 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
3 21.06.2021 10:00 RAJU2006966 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
4 03.06.2021 10:15 ZIKA1504963 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
5 03.06.2021 10:15 ZIKA1504963 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
6 02.06.2021 10:00 HAAH1609956 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.05.2021 10:00 SUOS1904953 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
2 26.05.2021 10:00 SABA2101938 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
3 12.05.2021 10:00 DETU0707961 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
4 06.05.2021 10:00 ENCA0709977 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.04.2021 10:15 SESE2204957 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
2 29.04.2021 10:00 KASE2608955 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
3 28.04.2021 10:00 SUSU1802968 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
4 22.04.2021 10:00 SAVR2812953 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
5 09.04.2021 10:15 ABBE1312960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
6 08.04.2021 10:00 VIDR2707960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
7 02.04.2021 10:00 DEMU1410957 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.03.2021 10:00 RADU1003961 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
2 23.03.2021 10:00 MUPO1003953 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
3 09.03.2021 10:00 IZSA0103941 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
4 05.03.2021 10:00 NANE1206960 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
5 03.03.2021 10:15 FEMA0503959 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
6 03.03.2021 10:15 FEMA0503959 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
7 02.03.2021 10:00 OMRA1307954 Ergometrija 10.04.2020 01.01.1970
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 19.02.2021 10:00 ALSA2204979 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
2 09.02.2021 10:00 HIDE3005970 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 19.01.2021 10:00 SEJU2106958 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
2 15.01.2021 10:00 BRBR1807962 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
3 14.01.2021 10:00 DZHA2006968 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
4 08.01.2021 10:00 ZESO0101956 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
5 05.01.2021 10:00 ZEZA0202952 Ergometrija 19.03.2020 01.01.1970
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.12.2020 10:00 MUDI1002958 Ergometrija 19.03.2020 01.01.1970
2 29.12.2020 10:00 BEBE0106957 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
3 25.12.2020 10:00 MIZE0304953 Ergometrija 19.03.2020 01.01.1970
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 10.11.2020 10:00 NISA1211954 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
2 06.11.2020 10:15 DZKR2106981 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.10.2020 10:15 LUMI2904953 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
2 30.10.2020 10:00 AMBE2811977 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
3 30.10.2020 10:00 AMBE2811977 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
4 27.10.2020 10:15 RAJU1006960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
5 27.10.2020 10:15 ADKA2404973 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
6 27.10.2020 10:00 EMSK3010953 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
7 26.10.2020 10:00 HASE2611952 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
8 20.10.2020 13:00 FABA1308957 Ergometrija 22.05.2020 01.01.1970
9 02.10.2020 10:00 ZIBA2402960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.09.2020 10:15 SISA2708959 Ergometrija 07.05.2020 01.01.1970
2 28.09.2020 10:00 ESAG0806989 Ergometrija 13.05.2020 01.01.1970
3 22.09.2020 10:00 MIPA0505963 Ergometrija 15.05.2020 01.01.1970
4 15.09.2020 10:15 SAMU0507960 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
5 14.09.2020 10:15 MEHO2505971 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
6 09.09.2020 10:00 NABE2612987 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 25.08.2020 10:15 MEZU0108990 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
2 21.08.2020 10:00 NESP1110971 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
3 20.08.2020 10:30 BAFE3105966 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
4 20.08.2020 10:15 SECA3004963 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
5 12.08.2020 10:30 SUSO2206969 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
6 12.08.2020 10:15 ZUSM0611962 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
7 12.08.2020 10:00 FRTA0504952 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
8 11.08.2020 10:30 MILA0206958 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
9 11.08.2020 10:15 SUZA0710968 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
10 11.08.2020 10:00 SAAH0903957 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
11 10.08.2020 10:30 ARIS2811974 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
12 10.08.2020 10:15 FEHA3012961 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
13 10.08.2020 10:00 VIAN0104964 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
14 07.08.2020 10:30 SAHO2108966 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
15 07.08.2020 10:15 IDKA2705952 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
16 07.08.2020 10:00 RAKA0601962 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
17 06.08.2020 10:30 SAHE2306971 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
18 06.08.2020 10:15 RESA2507964 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
19 05.08.2020 10:30 ADCO2506977 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
20 05.08.2020 10:15 SASI2208968 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
21 05.08.2020 10:00 ENTA3107964 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
22 04.08.2020 10:30 LEKA2410991 Ergometrija 11.03.2020 01.01.1970
23 03.08.2020 10:30 SAMU2508968 Ergometrija 11.03.2020 01.01.1970
24 03.08.2020 10:15 FATE2101948 Ergometrija 11.03.2020 01.01.1970
25 03.08.2020 10:00 ZUMU2504958 Ergometrija 11.03.2020 01.01.1970
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 27.07.2020 10:00 BEBA3112972 Ergometrija 06.05.2020 01.01.1970
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 14.05.2020 09:15 MEBR1202972 Ergometrija 10.03.2020 20.02.2020
2 12.05.2020 10:00 SEMU1602963 Ergometrija 08.05.2020 01.01.1970
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 12.03.2020 08:00 SAAH0903957 Ergometrija 12.03.2020 01.01.1970
Altuelna lista čekanja