Ergometrija - Teremini čiji je rok istekao

April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 15.04.2024 10:30 ELTU2610198 Ergometrija 22.02.2024
2 15.04.2024 10:00 EKMU3101194 Ergometrija 22.02.2024
3 15.04.2024 10:00 BEGA1907195 Ergometrija 22.02.2024
4 15.04.2024 09:00 NAOM1710197 Ergometrija 22.02.2024
5 12.04.2024 10:30 MAHA1302196 Ergometrija 22.02.2024
6 12.04.2024 10:00 VARI2207195 Ergometrija 22.02.2024
7 12.04.2024 09:30 AZME1606196 Ergometrija 22.02.2024
8 12.04.2024 09:00 FASK2110197 Ergometrija 22.02.2024
9 11.04.2024 10:30 AMHO0202196 Ergometrija 21.02.2024
10 11.04.2024 10:00 ESKU1505196 Ergometrija 21.02.2024
11 11.04.2024 09:30 AMBE2311197 Ergometrija 21.02.2024
12 11.04.2024 09:00 NIIM2408197 Ergometrija 21.02.2024
13 09.04.2024 10:30 AZCA1605195 Ergometrija 21.02.2024
14 09.04.2024 10:00 MEAB0401196 Ergometrija 21.02.2024
15 09.04.2024 09:30 SMAV1808195 Ergometrija 21.02.2024
16 09.04.2024 09:00 MABA0101196 Ergometrija 21.02.2024
17 08.04.2024 10:30 ADKA0506196 Ergometrija 20.02.2024
18 08.04.2024 10:00 ZIAL0606196 Ergometrija 20.02.2024
19 08.04.2024 09:30 SADO0104195 Ergometrija 20.02.2024
20 08.04.2024 09:00 BOPA0801194 Ergometrija 20.02.2024
21 05.04.2024 10:30 SAMU1004195 Ergometrija 20.02.2024
22 05.04.2024 10:00 SEIS0708196 Ergometrija 20.02.2024
23 05.04.2024 09:30 SEMA1705196 Ergometrija 20.02.2024
24 05.04.2024 09:00 DEIM2503195 Ergometrija 20.02.2024
25 02.04.2024 10:30 MIME1911198 Ergometrija 20.02.2024
26 02.04.2024 10:00 TOZE0403195 Ergometrija 20.02.2024
27 02.04.2024 10:00 SAHU1503198 Ergometrija 02.04.2024
28 02.04.2024 09:30 FASA2408195 Ergometrija 20.02.2024
29 01.04.2024 10:30 RIBI0711195 Ergometrija 20.02.2024
30 01.04.2024 10:00 ESRI0201195 Ergometrija 20.02.2024
31 01.04.2024 09:30 MITA1603195 Ergometrija 20.02.2024
32 01.04.2024 09:00 MAFR0502194 Ergometrija 20.02.2024
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.03.2024 10:30 ELBR1301198 Ergometrija 07.02.2024
2 29.03.2024 10:00 NIKA2308194 Ergometrija 07.02.2024
3 29.03.2024 09:30 SEVU2204195 Ergometrija 07.02.2024
4 29.03.2024 09:00 SASK1112197 Ergometrija 07.02.2024
5 28.03.2024 10:30 IZHE0806197 Ergometrija 07.02.2024
6 28.03.2024 10:00 SEHA2109197 Ergometrija 07.02.2024
7 28.03.2024 09:30 JABA0710196 Ergometrija 07.02.2024
8 28.03.2024 09:00 NICE0605196 Ergometrija 07.02.2024
9 27.03.2024 11:00 ALCO2809196 Ergometrija 11.01.2024
10 27.03.2024 10:00 NIHA1702196 Ergometrija 11.01.2024
11 26.03.2024 10:30 GOCI1602195 Ergometrija 07.02.2024
12 26.03.2024 10:00 SEMU0205195 Ergometrija 07.02.2024
13 26.03.2024 09:30 ZOBI2703195 Ergometrija 07.02.2024
14 26.03.2024 09:00 ASDE2406196 Ergometrija 07.02.2024
15 25.03.2024 10:30 ZAIB1909195 Ergometrija 06.02.2024
16 25.03.2024 09:30 MASA0902195 Ergometrija 06.02.2024
17 25.03.2024 09:00 NESP2402196 Ergometrija 06.02.2024
18 22.03.2024 11:00 MIRA2003196 Ergometrija 06.02.2024
19 22.03.2024 10:30 NUSA1402195 Ergometrija 06.02.2024
20 22.03.2024 09:30 KALI1608196 Ergometrija 06.02.2024
21 22.03.2024 09:00 ADHA1908195 Ergometrija 06.02.2024
22 21.03.2024 10:30 SEHU0903197 Ergometrija 06.02.2024
23 21.03.2024 10:00 DEIN0408196 Ergometrija 06.02.2024
24 19.03.2024 10:30 NASA1509196 Ergometrija 31.01.2024
25 19.03.2024 10:00 AZPA2611196 Ergometrija 31.01.2024
26 19.03.2024 09:30 FIHO1402195 Ergometrija 31.01.2024
27 19.03.2024 09:00 ANMA1011195 Ergometrija 31.01.2024
28 18.03.2024 10:00 SAMU1610196 Ergometrija 31.01.2024
29 18.03.2024 09:30 ALIM2106197 Ergometrija 31.01.2024
30 18.03.2024 09:00 HUOS1811195 Ergometrija 31.01.2024
31 15.03.2024 09:00 SOHA2112195 Ergometrija 31.01.2024
32 14.03.2024 10:00 EMSU0203197 Ergometrija 30.01.2024
33 14.03.2024 09:30 NIDO1611197 Ergometrija 30.01.2024
34 14.03.2024 09:00 MESE1102196 Ergometrija 30.01.2024
35 12.03.2024 14:00 ADRI2611197 Ergometrija 30.01.2024
36 12.03.2024 10:30 BOAZ2609195 Ergometrija 30.01.2024
37 12.03.2024 10:00 AMKA1510196 Ergometrija 30.01.2024
38 12.03.2024 09:00 AZBR1506195 Ergometrija 30.01.2024
39 11.03.2024 10:30 RMAL2406197 Ergometrija 30.01.2024
40 11.03.2024 10:00 RAHI0404195 Ergometrija 30.01.2024
41 11.03.2024 09:30 ALHU2701194 Ergometrija 30.01.2024
42 11.03.2024 09:00 ESCA3009195 Ergometrija 30.01.2024
43 08.03.2024 10:30 EDMU2210195 Ergometrija 30.01.2024
44 08.03.2024 10:00 ELBE0810197 Ergometrija 30.01.2024
45 08.03.2024 09:30 ASJU0807196 Ergometrija 30.01.2024
46 08.03.2024 09:00 DRDZ2901196 Ergometrija 30.01.2024
47 07.03.2024 10:30 ZEAR1007196 Ergometrija 30.01.2024
48 07.03.2024 10:00 ENKA1607198 Ergometrija 30.01.2024
49 07.03.2024 09:30 AZJU0201195 Ergometrija 30.01.2024
50 07.03.2024 09:00 DIZE0301195 Ergometrija 30.01.2024
51 05.03.2024 10:30 ZIBE1304195 Ergometrija 30.01.2024
52 05.03.2024 10:00 ZAHO0907195 Ergometrija 30.01.2024
53 05.03.2024 10:00 SAKU2104197 Ergometrija 30.01.2024
54 05.03.2024 09:00 FASM1104195 Ergometrija 30.01.2024
55 04.03.2024 10:30 MAAD1904196 Ergometrija 29.01.2024
56 04.03.2024 10:00 SABA2003198 Ergometrija 29.01.2024
57 04.03.2024 09:30 VEAL2406194 Ergometrija 29.01.2024
58 04.03.2024 09:00 BEMU0907196 Ergometrija 29.01.2024
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.02.2024 10:30 NEMU0204196 Ergometrija 29.01.2024
2 29.02.2024 10:00 ZECO0510197 Ergometrija 29.01.2024
3 29.02.2024 09:30 BEKU2301194 Ergometrija 29.01.2024
4 29.02.2024 09:00 VIDZ1712197 Ergometrija 29.01.2024
5 28.02.2024 10:30 EDBE0102196 Ergometrija 11.01.2024
6 28.02.2024 10:00 EDBE0102196 Ergometrija 11.01.2024
7 28.02.2024 09:30 TIIM2207196 Ergometrija 11.01.2024
8 28.02.2024 09:00 AMCA2110197 Ergometrija 11.01.2024
9 27.02.2024 09:00 AMHO1401197 Ergometrija 11.01.2024
10 26.02.2024 11:00 MUTU2506197 Ergometrija 11.01.2024
11 26.02.2024 10:30 ZLMI0112195 Ergometrija 11.01.2024
12 26.02.2024 09:00 FABE0706194 Ergometrija 11.01.2024
13 26.02.2024 09:00 SAMU1503196 Ergometrija 20.02.2024
14 23.02.2024 11:00 HABA1801198 Ergometrija 11.01.2024
15 23.02.2024 10:00 MUDU0912196 Ergometrija 11.01.2024
16 23.02.2024 10:00 ELAL2709199 Ergometrija 11.01.2024
17 23.02.2024 09:00 NEHA2110194 Ergometrija 11.01.2024
18 22.02.2024 10:30 MUME1705197 Ergometrija 11.01.2024
19 22.02.2024 10:00 JOKR0708195 Ergometrija 11.01.2024
20 22.02.2024 09:30 SAMU2508196 Ergometrija 11.01.2024
21 22.02.2024 09:00 EZSA3107196 Ergometrija 11.01.2024
22 21.02.2024 11:00 MEVI0106196 Ergometrija 11.01.2024
23 21.02.2024 09:30 IZGO3103195 Ergometrija 11.01.2024
24 21.02.2024 09:00 FAZI1703198 Ergometrija 11.01.2024
25 20.02.2024 11:00 ANMA0104196 Ergometrija 11.01.2024
26 20.02.2024 10:00 NIFE0511196 Ergometrija 11.01.2024
27 20.02.2024 09:30 SAAL1005197 Ergometrija 11.01.2024
28 20.02.2024 09:00 SESA0612196 Ergometrija 11.01.2024
29 19.02.2024 11:00 OMDE0111195 Ergometrija 11.01.2024
30 19.02.2024 10:00 FEMU2505195 Ergometrija 11.01.2024
31 19.02.2024 09:00 IDBI1109195 Ergometrija 11.01.2024
32 16.02.2024 14:00 FARI1901196 Ergometrija 11.01.2024
33 16.02.2024 14:00 HADZ2806197 Ergometrija 11.01.2024
34 16.02.2024 12:00 MERA0205195 Ergometrija 11.01.2024
35 16.02.2024 10:00 BEMI3004196 Ergometrija 11.01.2024
36 15.02.2024 12:00 HAJU0641196 Ergometrija 22.12.2023
37 15.02.2024 11:00 SUDE1202196 Ergometrija 22.12.2023
38 15.02.2024 10:00 DZAS1701196 Ergometrija 22.12.2023
39 15.02.2024 09:00 MICE0107195 Ergometrija 22.12.2023
40 14.02.2024 10:30 ZAAR2108195 Ergometrija 30.01.2024
41 13.02.2024 10:00 RUKE0803196 Ergometrija 22.12.2023
42 13.02.2024 09:00 SECO1302196 Ergometrija 22.12.2023
43 12.02.2024 12:00 ADCA2807198 Ergometrija 20.12.2023
44 12.02.2024 11:00 NIHE0309195 Ergometrija 20.12.2023
45 12.02.2024 10:00 NESU2802195 Ergometrija 20.12.2023
46 12.02.2024 09:00 TAKU0906194 Ergometrija 20.12.2023
47 09.02.2024 12:00 EDCA0506197 Ergometrija 20.12.2023
48 09.02.2024 10:00 ZLHR0904195 Ergometrija 20.12.2023
49 09.02.2024 10:00 ZIAL2906194 Ergometrija 20.12.2023
50 09.02.2024 09:00 MEBR2501194 Ergometrija 20.12.2023
51 08.02.2024 11:00 ADRE1509197 Ergometrija 20.12.2023
52 08.02.2024 11:00 VIPE0204196 Ergometrija 20.12.2023
53 08.02.2024 10:00 EDKO1909195 Ergometrija 20.12.2023
54 08.02.2024 09:00 HAZA0801197 Ergometrija 20.12.2023
55 06.02.2024 11:00 HAMA2509195 Ergometrija 20.12.2023
56 06.02.2024 10:00 ZESK0505196 Ergometrija 20.12.2023
57 06.02.2024 09:00 BEIN2510196 Ergometrija 20.12.2023
58 05.02.2024 11:30 GOSO1911197 Ergometrija 05.12.2023
59 05.02.2024 11:00 HAZU0403196 Ergometrija 05.12.2023
60 05.02.2024 10:30 SNJE2711198 Ergometrija 05.12.2023
61 05.02.2024 10:00 AISA1607196 Ergometrija 05.12.2023
62 05.02.2024 10:00 16AIšarić Ergometrija 05.12.2023
63 05.02.2024 10:00 AISA1607196 Ergometrija 05.12.2023
64 02.02.2024 11:30 MIVI2611196 Ergometrija 05.12.2023
65 02.02.2024 11:00 MAPU1504196 Ergometrija 05.12.2023
66 02.02.2024 10:30 NEBI2306197 Ergometrija 05.12.2023
67 02.02.2024 10:00 ERPI2506197 Ergometrija 05.12.2023
68 01.02.2024 11:30 ZEBU1005195 Ergometrija 05.12.2023
69 01.02.2024 11:00 ENAV2005198 Ergometrija 05.12.2023
70 01.02.2024 10:30 RAOM2105195 Ergometrija 05.12.2023
71 01.02.2024 10:00 RAIB2305195 Ergometrija 05.12.2023
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2024 11:00 OSKR2301197 Ergometrija 14.11.2023
2 31.01.2024 10:30 FATA2911195 Ergometrija 14.11.2023
3 31.01.2024 10:00 RAKA0607195 Ergometrija 14.11.2023
4 30.01.2024 11:30 DIKA0402196 Ergometrija 14.11.2023
5 30.01.2024 11:00 SEME1009195 Ergometrija 14.11.2023
6 30.01.2024 10:30 MI151956 Ergometrija 14.11.2023
7 30.01.2024 10:00 EDNE0704197 Ergometrija 14.11.2023
8 29.01.2024 11:30 ABKA0508196 Ergometrija 14.11.2023
9 29.01.2024 11:00 EKAL2204195 Ergometrija 14.11.2023
10 29.01.2024 10:30 HADE2908195 Ergometrija 14.11.2023
11 29.01.2024 10:00 MABE0506198 Ergometrija 14.11.2023
12 26.01.2024 11:30 ESSA1812195 Ergometrija 14.11.2023
13 26.01.2024 11:00 HAZE0402195 Ergometrija 14.11.2023
14 26.01.2024 10:30 FASE0909196 Ergometrija 14.11.2023
15 26.01.2024 10:00 SAJA0105196 Ergometrija 14.11.2023
16 25.01.2024 11:00 HAMU1412197 Ergometrija 14.11.2023
17 25.01.2024 10:30 REMU0511195 Ergometrija 14.11.2023
18 25.01.2024 10:00 MISU0505198 Ergometrija 14.11.2023
19 25.01.2024 09:30 ELBO0305198 Ergometrija 11.01.2024
20 23.01.2024 11:00 MUVE3008196 Ergometrija 14.11.2023
21 23.01.2024 10:30 ESDZ0105195 Ergometrija 14.11.2023
22 23.01.2024 10:00 ANSI1812196 Ergometrija 14.11.2023
23 23.01.2024 10:00 ENAH0107195 Ergometrija 11.01.2024
24 22.01.2024 11:30 NEHA2909195 Ergometrija 14.11.2023
25 22.01.2024 11:00 MEBE2309196 Ergometrija 14.11.2023
26 22.01.2024 10:30 HADE2511195 Ergometrija 14.11.2023
27 22.01.2024 10:00 SEDO0209195 Ergometrija 14.11.2023
28 19.01.2024 11:30 KARA1011196 Ergometrija 14.11.2023
29 19.01.2024 11:00 AZRE2301196 Ergometrija 11.01.2024
30 19.01.2024 10:30 DOMA2309194 Ergometrija 14.11.2023
31 19.01.2024 10:00 SABO1007196 Ergometrija 14.11.2023
32 18.01.2024 11:30 EDBR3009196 Ergometrija 14.11.2023
33 18.01.2024 11:00 KEDO1408196 Ergometrija 14.11.2023
34 18.01.2024 10:30 TEHU1109196 Ergometrija 14.11.2023
35 18.01.2024 10:00 HUAD2708195 Ergometrija 14.11.2023
36 16.01.2024 11:30 SETU0907196 Ergometrija 14.11.2023
37 16.01.2024 11:00 HUSP1807195 Ergometrija 14.11.2023
38 16.01.2024 10:30 OSSI1005195 Ergometrija 14.11.2023
39 16.01.2024 10:00 SEDZ0101198 Ergometrija 14.11.2023
40 15.01.2024 11:30 ESRA0201195 Ergometrija 13.11.2023
41 15.01.2024 11:00 SEBA0101195 Ergometrija 13.11.2023
42 15.01.2024 10:30 FACA2903195 Ergometrija 13.11.2023
43 15.01.2024 08:00 STCU1705195 Ergometrija 13.11.2023
44 12.01.2024 11:30 NEBE1603195 Ergometrija 13.11.2023
45 12.01.2024 11:00 SEOK1809195 Ergometrija 13.11.2023
46 12.01.2024 10:30 EDME3031970 Ergometrija 13.11.2023
47 12.01.2024 10:00 BADE1301195 Ergometrija 13.11.2023
48 11.01.2024 11:30 SASE1011198 Ergometrija 13.11.2023
49 11.01.2024 11:00 SEDE2306196 Ergometrija 13.11.2023
50 11.01.2024 10:30 AMCE2508196 Ergometrija 13.11.2023
51 11.01.2024 10:00 HESM2402196 Ergometrija 13.11.2023
52 09.01.2024 11:30 ZIMU1511196 Ergometrija 13.11.2023
53 09.01.2024 11:00 SESL2008197 Ergometrija 13.11.2023
54 09.01.2024 10:00 UMDE2805196 Ergometrija 13.11.2023
55 08.01.2024 11:30 VEBE2102195 Ergometrija 13.11.2023
56 08.01.2024 11:00 NAMA3001196 Ergometrija 13.11.2023
57 08.01.2024 10:30 AMOM1807197 Ergometrija 13.11.2023
58 08.01.2024 10:00 NASA0105198 Ergometrija 13.11.2023
59 05.01.2024 11:00 AMSO0601197 Ergometrija 13.11.2023
60 05.01.2024 10:30 LAKO1302195 Ergometrija 13.11.2023
61 05.01.2024 10:00 VAKO0201196 Ergometrija 13.11.2023
62 04.01.2024 11:30 ZLKO1303195 Ergometrija 13.11.2023
63 04.01.2024 11:00 NEME2503196 Ergometrija 13.11.2023
64 04.01.2024 10:30 HAAL0308195 Ergometrija 13.11.2023
65 04.01.2024 10:00 EDKA2512197 Ergometrija 13.11.2023
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.12.2023 12:00 SUKU0309197 Ergometrija 06.10.2023
2 29.12.2023 11:00 SEZR0909196 Ergometrija 06.10.2023
3 29.12.2023 10:00 BEBA0103195 Ergometrija 06.10.2023
4 29.12.2023 09:00 JOFI2211196 Ergometrija 06.10.2023
5 28.12.2023 12:00 SESU1108196 Ergometrija 06.10.2023
6 28.12.2023 11:00 ISSE2805196 Ergometrija 06.10.2023
7 28.12.2023 10:00 HAMU0404196 Ergometrija 06.10.2023
8 28.12.2023 10:00 HAMU0404196 Ergometrija 06.10.2023
9 28.12.2023 09:00 EDNU0312197 Ergometrija 06.10.2023
10 26.12.2023 12:00 ALHO1707197 Ergometrija 06.10.2023
11 26.12.2023 10:00 SEIS1910197 Ergometrija 06.10.2023
12 26.12.2023 10:00 SAHO0809197 Ergometrija 06.10.2023
13 26.12.2023 09:00 MABA1112199 Ergometrija 06.10.2023
14 25.12.2023 12:00 SEJU2705196 Ergometrija 06.10.2023
15 25.12.2023 11:00 VIST1405195 Ergometrija 06.10.2023
16 25.12.2023 10:00 STAK2108158 Ergometrija 06.10.2023
17 22.12.2023 10:00 OSKO0204194 Ergometrija 06.10.2023
18 22.12.2023 09:00 KESM2602195 Ergometrija 06.10.2023
19 22.12.2023 09:00 TABE0706197 Ergometrija 06.10.2023
20 21.12.2023 12:00 HUPU1001197 Ergometrija 06.10.2023
21 21.12.2023 11:00 HUMU2304196 Ergometrija 06.10.2023
22 21.12.2023 10:00 DICA2909195 Ergometrija 06.10.2023
23 21.12.2023 09:00 HAJA1702195 Ergometrija 06.10.2023
24 19.12.2023 12:00 ELDZ2610195 Ergometrija 05.10.2023
25 19.12.2023 11:00 ADMA1997 Ergometrija 05.10.2023
26 19.12.2023 10:00 SEAH0309197 Ergometrija 05.10.2023
27 19.12.2023 09:00 NICA0806196 Ergometrija 05.10.2023
28 18.12.2023 12:00 ALRE1108197 Ergometrija 05.10.2023
29 18.12.2023 10:00 DZSU2707197 Ergometrija 05.10.2023
30 15.12.2023 11:00 SEMU0308196 Ergometrija 04.10.2023
31 15.12.2023 10:00 HAAS1610196 Ergometrija 04.10.2023
32 15.12.2023 09:00 FAHU2805197 Ergometrija 04.10.2023
33 14.12.2023 11:00 MEHA0710196 Ergometrija 04.10.2023
34 14.12.2023 10:00 KESK0901196 Ergometrija 04.10.2023
35 14.12.2023 09:00 HIIM1503195 Ergometrija 04.10.2023
36 12.12.2023 12:00 SASA0109195 Ergometrija 03.10.2023
37 12.12.2023 11:00 MINO2201195 Ergometrija 03.10.2023
38 12.12.2023 10:00 AZSO3107195 Ergometrija 03.10.2023
39 12.12.2023 09:00 IBMU2804195 Ergometrija 03.10.2023
40 11.12.2023 14:00 ENFE2506198 Ergometrija 03.10.2023
41 11.12.2023 11:00 RAPO0705195 Ergometrija 03.10.2023
42 11.12.2023 10:00 HUKA1010196 Ergometrija 03.10.2023
43 11.12.2023 09:00 SEIS0810195 Ergometrija 03.10.2023
44 08.12.2023 12:00 BEMU0107196 Ergometrija 03.10.2023
45 08.12.2023 11:00 MIAH1205196 Ergometrija 03.10.2023
46 08.12.2023 10:00 ISGA1309198 Ergometrija 03.10.2023
47 08.12.2023 09:00 JACI1112196 Ergometrija 03.10.2023
48 07.12.2023 14:00 IVSP0704195 Ergometrija 03.10.2023
49 07.12.2023 12:00 MITR1608196 Ergometrija 03.10.2023
50 07.12.2023 11:00 ENNU0810195 Ergometrija 03.10.2023
51 07.12.2023 09:00 EMSA0906197 Ergometrija 03.10.2023
52 05.12.2023 11:00 ENSK1709195 Ergometrija 03.10.2023
53 05.12.2023 10:00 ISHE1306195 Ergometrija 03.10.2023
54 05.12.2023 09:00 MESA0405196 Ergometrija 03.10.2023
55 04.12.2023 12:00 MARE2701196 Ergometrija 03.10.2023
56 04.12.2023 11:00 MUEL1905196 Ergometrija 03.10.2023
57 04.12.2023 10:00 RATA0907195 Ergometrija 03.10.2023
58 04.12.2023 09:00 MUKA2204196 Ergometrija 03.10.2023
59 01.12.2023 12:00 VIPR3008195 Ergometrija 03.10.2023
60 01.12.2023 11:00 EMPA1311195 Ergometrija 03.10.2023
61 01.12.2023 11:00 ADDZ0809196 Ergometrija 03.10.2023
62 01.12.2023 10:00 MIDO1607197 Ergometrija 03.10.2023
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2023 12:00 MATA0638149 Ergometrija 28.09.2023
2 30.11.2023 11:00 ALHE1006198 Ergometrija 28.09.2023
3 30.11.2023 10:00 SAPU1309195 Ergometrija 28.09.2023
4 30.11.2023 09:00 DAHA2905196 Ergometrija 28.09.2023
5 28.11.2023 12:00 ZLSK1603195 Ergometrija 28.09.2023
6 28.11.2023 11:00 ADAV0701198 Ergometrija 28.09.2023
7 28.11.2023 10:00 RECO1508195 Ergometrija 28.09.2023
8 28.11.2023 09:00 HITU0510195 Ergometrija 28.09.2023
9 27.11.2023 12:00 ADOR2007196 Ergometrija 27.09.2023
10 27.11.2023 11:00 DZDZ1711195 Ergometrija 27.09.2023
11 27.11.2023 10:00 HADE1403196 Ergometrija 27.09.2023
12 27.11.2023 09:00 SMDZ0409196 Ergometrija 27.09.2023
13 24.11.2023 12:00 DZKO1210199 Ergometrija 27.09.2023
14 24.11.2023 11:00 SUAS2108196 Ergometrija 27.09.2023
15 24.11.2023 10:00 RUIB1110196 Ergometrija 27.09.2023
16 24.11.2023 09:00 HASI0909196 Ergometrija 27.09.2023
17 23.11.2023 12:00 RAPI1604496 Ergometrija 27.09.2023
18 23.11.2023 11:00 AZKA2708197 Ergometrija 27.09.2023
19 23.11.2023 10:00 JELI2608196 Ergometrija 27.09.2023
20 23.11.2023 09:00 EDJA1101194 Ergometrija 27.09.2023
21 21.11.2023 12:00 ESAJ0405196 Ergometrija 27.09.2023
22 21.11.2023 11:00 AZPL0704195 Ergometrija 27.09.2023
23 21.11.2023 10:00 EDBE0204195 Ergometrija 27.09.2023
24 21.11.2023 09:00 DIPO2603196 Ergometrija 27.09.2023
25 20.11.2023 12:00 SEHE1807196 Ergometrija 27.09.2023
26 20.11.2023 10:00 MITA1603195 Ergometrija 27.09.2023
27 20.11.2023 09:00 BEIS3005195 Ergometrija 27.09.2023
28 17.11.2023 12:00 NAMA0504195 Ergometrija 27.09.2023
29 17.11.2023 11:00 SUIB2004196 Ergometrija 27.09.2023
30 17.11.2023 10:00 EDIM1505198 Ergometrija 27.09.2023
31 17.11.2023 09:00 SEMU0403196 Ergometrija 25.09.2023
32 17.11.2023 09:00 SEMU0403196 Ergometrija 27.09.2023
33 17.11.2023 09:00 NAAL0312196 Ergometrija 27.09.2023
34 16.11.2023 12:00 SIMA0505196 Ergometrija 25.09.2023
35 16.11.2023 11:00 RABU2807194 Ergometrija 25.09.2023
36 16.11.2023 10:00 DUKO1605195 Ergometrija 25.09.2023
37 16.11.2023 09:00 VIMI1906195 Ergometrija 25.09.2023
38 14.11.2023 12:00 ADHA1908195 Ergometrija 25.09.2023
39 14.11.2023 11:00 ALMA1807198 Ergometrija 25.09.2023
40 14.11.2023 10:00 SUME2005196 Ergometrija 25.09.2023
41 14.11.2023 09:00 ANLE1205195 Ergometrija 25.09.2023
42 10.11.2023 12:00 NEKU2712197 Ergometrija 25.08.2023
43 10.11.2023 11:00 ALTA1112198 Ergometrija 25.08.2023
44 10.11.2023 10:00 SUSE0702197 Ergometrija 25.08.2023
45 10.11.2023 09:00 AZZA2712196 Ergometrija 25.08.2023
46 09.11.2023 12:00 ASAL1009195 Ergometrija 09.08.2023
47 09.11.2023 11:00 NESI0611196 Ergometrija 09.08.2023
48 09.11.2023 10:00 HABE0701196 Ergometrija 09.08.2023
49 09.11.2023 08:00 SAMU2503195 Ergometrija 09.08.2023
50 07.11.2023 12:00 BEDI0406198 Ergometrija 09.08.2023
51 07.11.2023 11:00 NITR0407195 Ergometrija 09.08.2023
52 07.11.2023 10:00 SERA2502197 Ergometrija 09.08.2023
53 07.11.2023 09:00 HUBO2802196 Ergometrija 09.08.2023
54 06.11.2023 12:00 HABA1801198 Ergometrija 12.07.2023
55 06.11.2023 11:00 HIVE0201196 Ergometrija 12.07.2023
56 06.11.2023 10:00 MIKR1502196 Ergometrija 12.07.2023
57 06.11.2023 09:00 NAMI02.01.1 Ergometrija 12.07.2023
58 03.11.2023 12:00 SADE17.05.1 Ergometrija 12.07.2023
59 03.11.2023 11:00 BEME15.02.1 Ergometrija 12.07.2023
60 03.11.2023 10:00 SAOM12.08.1 Ergometrija 12.07.2023
61 03.11.2023 09:00 RABA01.04.1 Ergometrija 12.07.2023
62 02.11.2023 12:00 FAHA14.04.1 Ergometrija 12.07.2023
63 02.11.2023 11:00 NAFR14.05.1 Ergometrija 12.07.2023
64 02.11.2023 10:00 ZAKR23.09.1 Ergometrija 12.07.2023
65 02.11.2023 09:00 RASE02.05.1 Ergometrija 12.07.2023
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.10.2023 12:00 ZUDU1962 Ergometrija 29.06.2023
2 31.10.2023 11:00 TAVR1975 Ergometrija 29.06.2023
3 31.10.2023 10:00 FESK1996 Ergometrija 29.06.2023
4 31.10.2023 09:00 HASK1961 Ergometrija 29.06.2023
5 30.10.2023 12:00 ERCE1977 Ergometrija 29.06.2023
6 30.10.2023 11:00 MEBE1974 Ergometrija 29.06.2023
7 30.10.2023 10:00 DRBU1960 Ergometrija 29.06.2023
8 30.10.2023 09:00 RAKE1967 Ergometrija 29.06.2023
9 27.10.2023 12:00 SEKO1966 Ergometrija 28.06.2023
10 27.10.2023 11:00 ZLKO1965 Ergometrija 28.06.2023
11 27.10.2023 09:00 ADSM1979 Ergometrija 28.06.2023
12 26.10.2023 12:00 RAKA1954 Ergometrija 28.06.2023
13 26.10.2023 11:00 NIKA1971 Ergometrija 28.06.2023
14 24.10.2023 12:00 SABI1966 Ergometrija 28.06.2023
15 24.10.2023 11:00 ZAHA1949 Ergometrija 28.06.2023
16 24.10.2023 10:00 REDI1959 Ergometrija 28.06.2023
17 24.10.2023 09:00 ENBE1951 Ergometrija 28.06.2023
18 23.10.2023 12:00 SEMU1974 Ergometrija 28.06.2023
19 23.10.2023 11:00 ALBA1986 Ergometrija 28.06.2023
20 23.10.2023 10:00 HAOM1960 Ergometrija 28.06.2023
21 23.10.2023 09:00 ZAZU1981 Ergometrija 28.06.2023
22 20.10.2023 11:00 ZEBI1959 Ergometrija 28.06.2023
23 20.10.2023 09:00 ZLTU1968 Ergometrija 28.06.2023
24 20.10.2023 09:00 SEBE1961 Ergometrija 28.06.2023
25 20.10.2023 09:00 KAJU1976 Ergometrija 28.06.2023
26 19.10.2023 12:00 SAGO1976 Ergometrija 28.06.2023
27 19.10.2023 11:00 NEBA1972 Ergometrija 28.06.2023
28 19.10.2023 10:00 AJCU1963 Ergometrija 28.06.2023
29 19.10.2023 09:00 ESMO1962 Ergometrija 28.06.2023
30 17.10.2023 12:00 IHHA1959 Ergometrija 28.06.2023
31 17.10.2023 11:00 SAKA1976 Ergometrija 28.06.2023
32 17.10.2023 10:00 DAME1964 Ergometrija 28.06.2023
33 17.10.2023 09:00 FIHA1958 Ergometrija 28.06.2023
34 16.10.2023 11:00 SNGE1966 Ergometrija 28.06.2023
35 16.10.2023 11:00 DZHU1981 Ergometrija 28.06.2023
36 13.10.2023 11:00 JUKO1956 Ergometrija 28.06.2023
37 13.10.2023 10:00 EDFR1976 Ergometrija 28.06.2023
38 13.10.2023 10:00 ALHU1962 Ergometrija 28.06.2023
39 13.10.2023 09:00 SEAJ1962 Ergometrija 28.06.2023
40 12.10.2023 11:00 FEKU1975 Ergometrija 28.06.2023
41 12.10.2023 10:00 DZSM1968 Ergometrija 28.06.2023
42 12.10.2023 10:00 MEAG1956 Ergometrija 28.06.2023
43 12.10.2023 09:00 SEKL1955 Ergometrija 28.06.2023
44 10.10.2023 12:00 VAAG1971 Ergometrija 21.06.2023
45 10.10.2023 11:00 SISK1960 Ergometrija 21.06.2023
46 10.10.2023 10:00 SAPA1968 Ergometrija 21.06.2023
47 10.10.2023 09:00 LUMA1952 Ergometrija 21.06.2023
48 09.10.2023 11:00 MILU1960 Ergometrija 21.06.2023
49 09.10.2023 11:00 NEBE2402196 Ergometrija 06.10.2023
50 09.10.2023 10:00 HIDI1953 Ergometrija 20.06.2023
51 09.10.2023 09:00 SEAH1996 Ergometrija 20.06.2023
52 06.10.2023 12:00 ALSU1976 Ergometrija 20.06.2023
53 06.10.2023 11:00 ISBA1965 Ergometrija 20.06.2023
54 06.10.2023 10:00 JAIS1955 Ergometrija 20.06.2023
55 06.10.2023 09:00 SECO1968 Ergometrija 20.06.2023
56 05.10.2023 11:00 ESBE1951 Ergometrija 20.06.2023
57 05.10.2023 11:00 ZETU1958 Ergometrija 20.06.2023
58 05.10.2023 10:00 FAKU1960 Ergometrija 20.06.2023
59 05.10.2023 09:00 RASM1969 Ergometrija 20.06.2023
60 03.10.2023 12:00 FASA1964 Ergometrija 20.06.2023
61 03.10.2023 12:00 ABKA1961 Ergometrija 20.06.2023
62 03.10.2023 11:00 REHA1950 Ergometrija 20.06.2023
63 03.10.2023 10:00 AMDE1971 Ergometrija 20.06.2023
64 02.10.2023 12:00 SEDE1964 Ergometrija 20.06.2023
65 02.10.2023 11:00 BEHA1953 Ergometrija 20.06.2023
66 02.10.2023 10:00 NEPA1988 Ergometrija 20.06.2023
67 02.10.2023 09:00 IFKA1960 Ergometrija 20.06.2023
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.09.2023 12:00 DZAH1807194 Ergometrija 13.06.2023
2 29.09.2023 11:00 SASA1108198 Ergometrija 13.06.2023
3 29.09.2023 10:00 ESMU1311196 Ergometrija 13.06.2023
4 29.09.2023 09:00 ZIZE2502196 Ergometrija 13.06.2023
5 28.09.2023 12:00 NEBU1507197 Ergometrija 13.06.2023
6 28.09.2023 11:00 JAMA3004196 Ergometrija 13.06.2023
7 28.09.2023 10:00 SAKO1504196 Ergometrija 13.06.2023
8 28.09.2023 09:00 SEME2004197 Ergometrija 13.06.2023
9 27.09.2023 11:00 HADZ1801197 Ergometrija 27.09.2023
10 26.09.2023 09:00 FAMU0501195 Ergometrija 13.06.2023
11 25.09.2023 12:00 ALDE1603197 Ergometrija 13.06.2023
12 25.09.2023 11:00 MEOR1001196 Ergometrija 13.06.2023
13 25.09.2023 10:00 FAHE3006195 Ergometrija 13.06.2023
14 25.09.2023 09:00 JADE0109197 Ergometrija 13.06.2023
15 22.09.2023 11:00 REBA0201195 Ergometrija 13.06.2023
16 22.09.2023 10:00 ZASL2607196 Ergometrija 13.06.2023
17 22.09.2023 09:00 SIMJ0501196 Ergometrija 13.06.2023
18 21.09.2023 12:00 MIKO0701195 Ergometrija 13.06.2023
19 21.09.2023 11:00 SEMA3001195 Ergometrija 13.06.2023
20 21.09.2023 10:00 HACO1403199 Ergometrija 13.06.2023
21 21.09.2023 09:00 ARDR1707199 Ergometrija 13.06.2023
22 19.09.2023 12:00 AVBE0808194 Ergometrija 13.06.2023
23 19.09.2023 11:00 SEEF1611196 Ergometrija 13.06.2023
24 19.09.2023 10:00 CATR1504196 Ergometrija 13.06.2023
25 19.09.2023 09:00 JESP1947 Ergometrija 13.06.2023
26 18.09.2023 12:00 ENBE3011195 Ergometrija 13.06.2023
27 18.09.2023 11:00 IVBU2401195 Ergometrija 13.06.2023
28 18.09.2023 10:00 AVTE2609195 Ergometrija 13.06.2023
29 18.09.2023 09:00 DACI2002196 Ergometrija 13.06.2023
30 15.09.2023 12:00 HACE0802197 Ergometrija 13.06.2023
31 15.09.2023 11:00 MECE2509197 Ergometrija 13.06.2023
32 15.09.2023 10:00 SASK1112197 Ergometrija 13.06.2023
33 15.09.2023 09:00 NAOS1401195 Ergometrija 13.06.2023
34 14.09.2023 11:00 DZSU2310197 Ergometrija 13.06.2023
35 14.09.2023 10:00 HAMU2406195 Ergometrija 13.06.2023
36 14.09.2023 09:00 DRDZ2909196 Ergometrija 13.06.2023
37 12.09.2023 12:00 SAVR2510195 Ergometrija 13.06.2023
38 12.09.2023 11:00 SEHU2410195 Ergometrija 13.06.2023
39 12.09.2023 10:00 SETA2303195 Ergometrija 13.06.2023
40 12.09.2023 09:00 ZEBA0301195 Ergometrija 13.06.2023
41 11.09.2023 12:00 FAOM0208197 Ergometrija 13.06.2023
42 11.09.2023 11:00 UZKO0328540 Ergometrija 13.06.2023
43 11.09.2023 10:00 RAMU0204195 Ergometrija 13.06.2023
44 11.09.2023 09:00 DESM0706196 Ergometrija 13.06.2023
45 08.09.2023 12:00 DUTA0610195 Ergometrija 13.06.2023
46 08.09.2023 11:00 SMIM2802194 Ergometrija 13.06.2023
47 08.09.2023 10:00 AMJE2003195 Ergometrija 13.06.2023
48 08.09.2023 09:00 FESI2011195 Ergometrija 13.06.2023
49 07.09.2023 12:00 DZVR1406195 Ergometrija 12.06.2023
50 07.09.2023 11:00 IRSK0812196 Ergometrija 12.06.2023
51 07.09.2023 10:00 ZAVR2004194 Ergometrija 12.06.2023
52 07.09.2023 09:00 HAOM1112195 Ergometrija 12.06.2023
53 05.09.2023 12:00 ERBE1410197 Ergometrija 12.06.2023
54 05.09.2023 11:00 HAHA0610197 Ergometrija 12.06.2023
55 05.09.2023 10:00 MESE1102196 Ergometrija 12.06.2023
56 05.09.2023 09:00 VADR2610195 Ergometrija 12.06.2023
57 04.09.2023 12:00 DEMU0806195 Ergometrija 09.06.2023
58 04.09.2023 11:00 ZISM1911195 Ergometrija 09.06.2023
59 04.09.2023 10:00 MEDE0607196 Ergometrija 09.06.2023
60 04.09.2023 09:00 VAHU1507197 Ergometrija 09.06.2023
61 01.09.2023 11:00 SAHE2503196 Ergometrija 09.06.2023
62 01.09.2023 10:00 SEBR2904196 Ergometrija 09.06.2023
63 01.09.2023 09:00 IZSE1012196 Ergometrija 09.06.2023
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2023 12:00 JETO1707195 Ergometrija 05.06.2023
2 31.08.2023 11:00 EROR0705196 Ergometrija 05.06.2023
3 31.08.2023 10:00 ZIZU0403195 Ergometrija 05.06.2023
4 31.08.2023 09:00 AINU1803196 Ergometrija 05.06.2023
5 29.08.2023 12:00 FAVA1509195 Ergometrija 05.06.2023
6 29.08.2023 11:00 VADI2207196 Ergometrija 05.06.2023
7 29.08.2023 10:00 NIBU0701195 Ergometrija 05.06.2023
8 29.08.2023 09:00 MUBU2409194 Ergometrija 05.06.2023
9 28.08.2023 12:00 HIMA0502196 Ergometrija 05.06.2023
10 28.08.2023 11:00 HADO0510195 Ergometrija 05.06.2023
11 28.08.2023 10:00 ZIDE0210197 Ergometrija 05.06.2023
12 28.08.2023 09:00 AIKI0105194 Ergometrija 05.06.2023
13 25.08.2023 12:00 AIMI0109196 Ergometrija 05.06.2023
14 25.08.2023 11:00 VIMA1204194 Ergometrija 05.06.2023
15 25.08.2023 10:00 MUSK2210195 Ergometrija 05.06.2023
16 25.08.2023 09:00 ASSI2009197 Ergometrija 05.06.2023
17 24.08.2023 12:00 MATR0608195 Ergometrija 05.06.2023
18 24.08.2023 11:00 FABR2412196 Ergometrija 05.06.2023
19 24.08.2023 10:00 HAPO1306196 Ergometrija 05.06.2023
20 24.08.2023 09:00 SIBA2507197 Ergometrija 05.06.2023
21 22.08.2023 12:00 MILO2003196 Ergometrija 05.06.2023
22 22.08.2023 10:00 ADBE1709198 Ergometrija 05.06.2023
23 22.08.2023 09:00 BEZE1969 Ergometrija 05.06.2023
24 21.08.2023 12:00 LAHO1103196 Ergometrija 05.06.2023
25 21.08.2023 11:00 FITU2806196 Ergometrija 05.06.2023
26 21.08.2023 10:00 FAOD0112196 Ergometrija 05.06.2023
27 21.08.2023 09:00 INBA0302195 Ergometrija 05.06.2023
28 18.08.2023 12:00 SNJE2711198 Ergometrija 05.06.2023
29 18.08.2023 11:00 BEAL2401194 Ergometrija 05.06.2023
30 18.08.2023 10:00 MEKA0310197 Ergometrija 05.06.2023
31 18.08.2023 09:00 NEBA0402197 Ergometrija 05.06.2023
32 17.08.2023 11:00 MUTA1212196 Ergometrija 05.06.2023
33 17.08.2023 10:00 MINU1967 Ergometrija 05.06.2023
34 17.08.2023 09:00 AIBU0503196 Ergometrija 05.06.2023
35 15.08.2023 12:00 NEHA2002196 Ergometrija 02.06.2023
36 15.08.2023 11:00 LLSA1006196 Ergometrija 02.06.2023
37 15.08.2023 10:00 JAOR0110198 Ergometrija 02.06.2023
38 15.08.2023 09:00 NIBU1408196 Ergometrija 02.06.2023
39 14.08.2023 14:00 DUKO1605195 Ergometrija 02.06.2023
40 14.08.2023 11:00 ELKA2106198 Ergometrija 02.06.2023
41 14.08.2023 10:00 ISSE2805196 Ergometrija 02.06.2023
42 14.08.2023 09:00 MEMU0207196 Ergometrija 02.06.2023
43 11.08.2023 12:00 MUPA0205197 Ergometrija 02.06.2023
44 11.08.2023 11:00 OSJA0803195 Ergometrija 02.06.2023
45 11.08.2023 09:00 SEAL1802196 Ergometrija 02.06.2023
46 10.08.2023 12:00 EDNE2309195 Ergometrija 02.06.2023
47 10.08.2023 11:00 SEME1310196 Ergometrija 02.06.2023
48 10.08.2023 10:00 MIBE0212194 Ergometrija 02.06.2023
49 10.08.2023 09:00 MIFA2009197 Ergometrija 02.06.2023
50 08.08.2023 12:00 ALBE0204197 Ergometrija 02.06.2023
51 08.08.2023 11:00 MUHR2612194 Ergometrija 02.06.2023
52 08.08.2023 10:00 EDSA1102197 Ergometrija 02.06.2023
53 08.08.2023 09:00 ZASL0101196 Ergometrija 02.06.2023
54 07.08.2023 12:00 NIJO2506196 Ergometrija 01.06.2023
55 07.08.2023 11:00 SAMU1503196 Ergometrija 01.06.2023
56 07.08.2023 10:00 SEFE1809195 Ergometrija 01.06.2023
57 07.08.2023 09:00 MIDE0512196 Ergometrija 01.06.2023
58 04.08.2023 12:00 SUKA0510195 Ergometrija 01.06.2023
59 04.08.2023 11:00 AJSE1110195 Ergometrija 01.06.2023
60 04.08.2023 10:00 RAMO1608195 Ergometrija 01.06.2023
61 04.08.2023 09:00 IZSU0104196 Ergometrija 01.06.2023
62 03.08.2023 12:00 AMRE2010197 Ergometrija 01.06.2023
63 03.08.2023 11:00 IVVR1108197 Ergometrija 01.06.2023
64 03.08.2023 10:00 NAHA0107194 Ergometrija 01.06.2023
65 03.08.2023 09:00 ALMU2604196 Ergometrija 01.06.2023
66 01.08.2023 90:00 HACO0301196 Ergometrija 01.06.2023
67 01.08.2023 12:00 VAKA0503196 Ergometrija 01.06.2023
68 01.08.2023 11:00 DIKA1301194 Ergometrija 01.06.2023
69 01.08.2023 10:00 AMMU0709196 Ergometrija 01.06.2023
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.07.2023 11:00 MARI1708198 Ergometrija 31.05.2023
2 31.07.2023 10:00 DEKO0910119 Ergometrija 31.05.2023
3 31.07.2023 09:00 DZKO1210199 Ergometrija 31.05.2023
4 28.07.2023 12:00 ZUOM0910195 Ergometrija 31.05.2023
5 28.07.2023 11:00 RABU0106195 Ergometrija 31.05.2023
6 28.07.2023 10:00 HIOM2104196 Ergometrija 31.05.2023
7 28.07.2023 09:00 EKDU2210195 Ergometrija 31.05.2023
8 27.07.2023 12:00 HATA0911197 Ergometrija 31.05.2023
9 27.07.2023 11:00 NUSO0612195 Ergometrija 31.05.2023
10 27.07.2023 10:00 IZSE1012196 Ergometrija 31.05.2023
11 27.07.2023 09:00 CUSE0404195 Ergometrija 31.05.2023
12 25.07.2023 12:00 HAAH1949 Ergometrija 31.05.2023
13 25.07.2023 10:00 AZKA0910195 Ergometrija 31.05.2023
14 25.07.2023 09:00 MUSA2408195 Ergometrija 31.05.2023
15 24.07.2023 12:00 SISE1003196 Ergometrija 31.05.2023
16 24.07.2023 11:00 RAMA0709197 Ergometrija 31.05.2023
17 24.07.2023 10:00 ZASM0109199 Ergometrija 31.05.2023
18 24.07.2023 09:00 EDCE2710195 Ergometrija 31.05.2023
19 21.07.2023 11:00 MUGE1201195 Ergometrija 31.05.2023
20 21.07.2023 11:00 HAMA1301195 Ergometrija 31.05.2023
21 21.07.2023 10:00 FUHU0101195 Ergometrija 31.05.2023
22 21.07.2023 09:00 FACE0503195 Ergometrija 31.05.2023
23 20.07.2023 12:00 SEBA2404196 Ergometrija 31.05.2023
24 20.07.2023 11:00 DUMI0304194 Ergometrija 31.05.2023
25 18.07.2023 12:00 SATU1972 Ergometrija 31.05.2023
26 18.07.2023 11:00 RATR2602196 Ergometrija 31.05.2023
27 18.07.2023 10:00 MUSE0106197 Ergometrija 31.05.2023
28 18.07.2023 09:00 MIJU3004197 Ergometrija 31.05.2023
29 17.07.2023 12:00 PSP1946 Ergometrija 30.05.2023
30 17.07.2023 10:00 CEDO2004195 Ergometrija 30.05.2023
31 17.07.2023 10:00 JAMU0101196 Ergometrija 30.05.2023
32 17.07.2023 09:00 SASK0110196 Ergometrija 30.05.2023
33 14.07.2023 12:00 FICI1105198 Ergometrija 30.05.2023
34 14.07.2023 11:00 MEHE3107197 Ergometrija 30.05.2023
35 14.07.2023 10:00 SEBR1801197 Ergometrija 30.05.2023
36 14.07.2023 09:00 ALAH0103197 Ergometrija 30.05.2023
37 13.07.2023 12:00 IGDR2604195 Ergometrija 30.05.2023
38 13.07.2023 11:00 AMKO1809196 Ergometrija 30.05.2023
39 13.07.2023 10:00 HAAV0106196 Ergometrija 30.05.2023
40 13.07.2023 09:00 EMDO1006196 Ergometrija 30.05.2023
41 12.07.2023 09:00 MIKR15.02.1 Ergometrija 12.07.2023
42 11.07.2023 12:00 RUMA0703195 Ergometrija 30.05.2023
43 11.07.2023 11:00 SEHA2607195 Ergometrija 30.05.2023
44 11.07.2023 10:00 HAHO1907197 Ergometrija 30.05.2023
45 11.07.2023 09:00 HAMA2509195 Ergometrija 30.05.2023
46 10.07.2023 90:00 SEMU1002196 Ergometrija 30.05.2023
47 10.07.2023 12:00 SAFE0306195 Ergometrija 30.05.2023
48 10.07.2023 11:00 PAJU0638964 Ergometrija 30.05.2023
49 10.07.2023 10:00 ANGE1912194 Ergometrija 30.05.2023
50 07.07.2023 12:00 NASI0201195 Ergometrija 30.05.2023
51 07.07.2023 11:00 RESM0502196 Ergometrija 30.05.2023
52 07.07.2023 10:00 AMBE1709198 Ergometrija 30.05.2023
53 07.07.2023 09:00 RABU0305195 Ergometrija 30.05.2023
54 06.07.2023 11:00 NUMU1507197 Ergometrija 30.05.2023
55 06.07.2023 10:00 MIBE0204197 Ergometrija 30.05.2023
56 06.07.2023 09:00 ARTO2006197 Ergometrija 30.05.2023
57 03.07.2023 12:00 MEBA0501195 Ergometrija 30.05.2023
58 03.07.2023 12:00 ALTO1703198 Ergometrija 30.05.2023
59 03.07.2023 11:00 SAAL2502197 Ergometrija 30.05.2023
60 03.07.2023 11:00 SADE0408196 Ergometrija 30.05.2023
61 03.07.2023 10:00 SEBA2811196 Ergometrija 30.05.2023
62 03.07.2023 10:00 ALBO2010196 Ergometrija 30.05.2023
63 03.07.2023 09:00 NENJ1106196 Ergometrija 30.05.2023
64 03.07.2023 09:00 EMDZ2710196 Ergometrija 30.05.2023
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2023 12:00 SASE1996 Ergometrija 26.05.2023
2 30.06.2023 11:00 FAJA1985 Ergometrija 26.05.2023
3 30.06.2023 10:00 FACA1953 Ergometrija 26.05.2023
4 30.06.2023 09:00 TAHO1961 Ergometrija 26.05.2023
5 29.06.2023 12:00 ADDE1975 Ergometrija 26.05.2023
6 29.06.2023 11:00 NUKE1961 Ergometrija 26.05.2023
7 29.06.2023 10:00 MUTU1966 Ergometrija 26.05.2023
8 29.06.2023 09:00 JASA1967 Ergometrija 26.05.2023
9 28.06.2023 10:00 SEHO1958 Ergometrija 28.06.2023
10 27.06.2023 12:00 BESA1966 Ergometrija 26.05.2023
11 27.06.2023 11:00 ZAKA1965 Ergometrija 26.05.2023
12 27.06.2023 10:00 ZIHO1009199 Ergometrija 26.05.2023
13 27.06.2023 09:00 BEHR1950 Ergometrija 26.05.2023
14 26.06.2023 14:09 HACO2802194 Ergometrija 26.05.2023
15 26.06.2023 11:00 NITR0407195 Ergometrija 26.05.2023
16 26.06.2023 11:00 SABE0703195 Ergometrija 26.05.2023
17 26.06.2023 10:00 MIHO1957 Ergometrija 26.05.2023
18 23.06.2023 12:00 MUOS0307197 Ergometrija 26.05.2023
19 23.06.2023 11:00 NUBE1962 Ergometrija 26.05.2023
20 23.06.2023 10:00 SUTA0302197 Ergometrija 26.05.2023
21 23.06.2023 09:00 DZGR2206195 Ergometrija 26.05.2023
22 22.06.2023 12:00 SEHA1211195 Ergometrija 26.05.2023
23 22.06.2023 11:00 MAPI0910196 Ergometrija 26.05.2023
24 22.06.2023 10:00 MISK0611197 Ergometrija 26.05.2023
25 22.06.2023 09:00 SASO1002196 Ergometrija 26.05.2023
26 20.06.2023 12:00 SEME0902198 Ergometrija 26.05.2023
27 20.06.2023 11:00 AITE0101198 Ergometrija 26.05.2023
28 20.06.2023 10:00 MUHA0605196 Ergometrija 26.05.2023
29 20.06.2023 09:00 FASE2709195 Ergometrija 26.05.2023
30 19.06.2023 12:00 AMMU1911196 Ergometrija 26.05.2023
31 19.06.2023 11:00 SEBR1969 Ergometrija 26.05.2023
32 19.06.2023 10:00 HIMU1969 Ergometrija 26.05.2023
33 19.06.2023 09:00 DUMU2406195 Ergometrija 26.05.2023
34 16.06.2023 12:00 HATO0907196 Ergometrija 26.05.2023
35 16.06.2023 11:00 SEMU1503197 Ergometrija 26.05.2023
36 16.06.2023 10:00 NESK3004196 Ergometrija 26.05.2023
37 16.06.2023 09:00 RASK0803196 Ergometrija 26.05.2023 01.01.1970
38 15.06.2023 09:00 FAJU0205197 Ergometrija 26.05.2023
39 13.06.2023 12:00 SEDZ2109196 Ergometrija 26.05.2023
40 13.06.2023 11:00 ZINE0104195 Ergometrija 26.05.2023
41 13.06.2023 10:00 MIBE0611195 Ergometrija 26.05.2023
42 13.06.2023 09:00 DZHA0706196 Ergometrija 26.05.2023
43 12.06.2023 12:00 MIBA2004196 Ergometrija 26.05.2023
44 12.06.2023 11:00 ADSM1005199 Ergometrija 26.05.2023
45 12.06.2023 10:00 HUGR0103197 Ergometrija 26.05.2023
46 12.06.2023 09:00 ZAMU0206196 Ergometrija 26.05.2023
47 09.06.2023 12:00 HAKA1910196 Ergometrija 26.05.2023
48 09.06.2023 11:00 MEDE1702197 Ergometrija 26.05.2023
49 09.06.2023 10:00 PADZ0308195 Ergometrija 26.05.2023
50 09.06.2023 09:00 MIKO2808197 Ergometrija 26.05.2023
51 08.06.2023 13:00 FACA1707196 Ergometrija 26.05.2023
52 08.06.2023 12:00 EKHA0609196 Ergometrija 26.05.2023
53 08.06.2023 11:00 ARDE0204196 Ergometrija 26.05.2023
54 08.06.2023 10:00 ABSU1505195 Ergometrija 26.05.2023
55 06.06.2023 12:00 ALHO0212197 Ergometrija 26.05.2023
56 06.06.2023 11:00 RACE1703195 Ergometrija 26.05.2023
57 06.06.2023 10:00 HEFA0506197 Ergometrija 26.05.2023
58 06.06.2023 09:00 EDSA1510194 Ergometrija 26.05.2023
59 05.06.2023 11:00 ADSK1996 Ergometrija 26.05.2023
60 05.06.2023 10:00 ZIKA3011196 Ergometrija 26.05.2023
61 05.06.2023 09:00 MISU0408194 Ergometrija 26.05.2023
62 02.06.2023 12:00 HAMU1308196 Ergometrija 26.05.2023
63 02.06.2023 10:00 ALSA2204197 Ergometrija 26.05.2023
64 02.06.2023 09:00 ESSA1206195 Ergometrija 26.05.2023
65 01.06.2023 12:00 OMFE1610196 Ergometrija 25.05.2023
66 01.06.2023 11:00 SAHO0112196 Ergometrija 25.05.2023
67 01.06.2023 10:00 BEBA2511196 Ergometrija 25.05.2023
68 01.06.2023 09:00 IBMU06,10,1 Ergometrija 25.05.2023
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2023 11:00 DZPA1904198 Ergometrija 31.05.2023
2 31.05.2023 10:00 EDCO0707197 Ergometrija 31.05.2023
3 30.05.2023 12:00 HAHA2708196 Ergometrija 25.05.2023
4 30.05.2023 11:00 SASI3007198 Ergometrija 25.05.2023
5 30.05.2023 10:00 NUZE2106196 Ergometrija 25.05.2023
6 30.05.2023 09:00 HACA2602197 Ergometrija 25.05.2023
7 29.05.2023 12:00 ESOS1505195 Ergometrija 25.05.2023
8 29.05.2023 11:00 AMCU2808196 Ergometrija 25.05.2023
9 29.05.2023 10:00 ANKA0809195 Ergometrija 25.05.2023
10 29.05.2023 09:00 NIBR1403196 Ergometrija 25.05.2023
11 26.05.2023 12:00 ARGR1011196 Ergometrija 25.05.2023
12 26.05.2023 11:00 ESCE2606195 Ergometrija 25.05.2023
13 26.05.2023 10:00 ERKA1206198 Ergometrija 25.05.2023
14 26.05.2023 09:00 SAMA0104196 Ergometrija 25.05.2023
15 19.05.2023 12:00 SEBU1611198 Ergometrija 17.05.2023
16 19.05.2023 11:00 FANE1204195 Ergometrija 17.05.2023
17 19.05.2023 10:00 ZIPI1904196 Ergometrija 17.05.2023
18 19.05.2023 09:00 SEME1105197 Ergometrija 17.05.2023
19 18.05.2023 12:00 NISI0911196 Ergometrija 17.05.2023
20 18.05.2023 11:00 NEOM1603198 Ergometrija 17.05.2023
21 18.05.2023 10:00 VRAD2001198 Ergometrija 17.05.2023
22 18.05.2023 09:00 SLAD1709197 Ergometrija 17.05.2023
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 11.04.2023 12:00 SAGR1501196 Ergometrija 30.03.2023
2 11.04.2023 11:00 MUKO0512197 Ergometrija 30.03.2023
3 11.04.2023 10:00 REAR1309197 Ergometrija 30.03.2023
4 11.04.2023 09:00 MERE1708196 Ergometrija 30.03.2023
5 10.04.2023 12:00 FABR2412196 Ergometrija 30.03.2023
6 10.04.2023 11:00 NEKA3108197 Ergometrija 30.03.2023
7 10.04.2023 10:00 ADDZ0708197 Ergometrija 30.03.2023
8 10.04.2023 09:00 HEDE1508195 Ergometrija 30.03.2023
9 07.04.2023 12:00 RAHA0409194 Ergometrija 29.03.2023
10 07.04.2023 10:00 ZIBE1410196 Ergometrija 29.03.2023
11 07.04.2023 10:00 AMHR0211195 Ergometrija 29.03.2023
12 07.04.2023 09:00 MUSK2210195 Ergometrija 29.03.2023
13 06.04.2023 12:00 IBHA0101196 Ergometrija 29.03.2023
14 06.04.2023 11:00 FEMI2110196 Ergometrija 29.03.2023
15 06.04.2023 10:00 ZACO2005196 Ergometrija 29.03.2023
16 06.04.2023 08:00 MUBU1306195 Ergometrija 29.03.2023
17 04.04.2023 11:00 VAKA0503196 Ergometrija 29.03.2023
18 04.04.2023 11:00 SAMU0105195 Ergometrija 29.03.2023
19 04.04.2023 10:00 ZIIM2511196 Ergometrija 29.03.2023
20 04.04.2023 09:00 ASHU1611195 Ergometrija 27.03.2023
21 03.04.2023 12:00 NESP0904195 Ergometrija 27.03.2023
22 03.04.2023 11:00 SAMU2503195 Ergometrija 27.03.2023
23 03.04.2023 10:00 EDKA2512197 Ergometrija 27.03.2023
24 03.04.2023 09:00 FADU0309195 Ergometrija 27.03.2023
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 23.03.2023 12:00 ALCE2506198 Ergometrija 22.03.2023
2 23.03.2023 11:00 AZMU1306196 Ergometrija 22.03.2023
3 23.03.2023 10:00 AHIM1310194 Ergometrija 22.03.2023
4 23.03.2023 09:00 MUKO1501196 Ergometrija 22.03.2023
5 21.03.2023 12:00 MEHU2407196 Ergometrija 07.03.2023
6 21.03.2023 11:00 AIHR1208195 Ergometrija 07.03.2023
7 21.03.2023 10:00 RAAV0510196 Ergometrija 07.03.2023
8 21.03.2023 09:00 ALBE0204197 Ergometrija 07.03.2023
9 20.03.2023 12:00 MUBE0407194 Ergometrija 07.03.2023
10 20.03.2023 11:00 IZAL1401196 Ergometrija 07.03.2023
11 20.03.2023 10:00 IBHR1910194 Ergometrija 07.03.2023
12 20.03.2023 09:00 CATA0908196 Ergometrija 07.03.2023
13 17.03.2023 12:00 NIKU0605195 Ergometrija 07.03.2023
14 17.03.2023 11:00 SASP1908195 Ergometrija 07.03.2023
15 17.03.2023 10:00 ALZU0904197 Ergometrija 07.03.2023
16 17.03.2023 09:00 MISM2503196 Ergometrija 07.03.2023
17 16.03.2023 12:00 AZJA2705196 Ergometrija 07.03.2023
18 16.03.2023 11:00 HAMA1301195 Ergometrija 07.03.2023
19 16.03.2023 10:00 IVVI0312195 Ergometrija 07.03.2023
20 16.03.2023 09:00 MISE1211197 Ergometrija 07.03.2023
21 14.03.2023 12:00 AZKA1704195 Ergometrija 07.03.2023
22 14.03.2023 11:00 SAVE0408195 Ergometrija 07.03.2023
23 14.03.2023 10:00 JAKU2704197 Ergometrija 07.03.2023
24 14.03.2023 09:00 JAMU0101196 Ergometrija 07.03.2023
25 13.03.2023 12:00 SAFA1710196 Ergometrija 07.03.2023
26 10.03.2023 12:00 ANAN0910195 Ergometrija 07.03.2023
27 10.03.2023 11:00 AMLJ0608194 Ergometrija 07.03.2023
28 10.03.2023 11:00 TAPA0911195 Ergometrija 07.03.2023
29 10.03.2023 10:00 ELBO1810195 Ergometrija 07.03.2023
30 10.03.2023 09:00 EMDO0109195 Ergometrija 07.03.2023
31 09.03.2023 12:00 BRBL2808196 Ergometrija 02.03.2023
32 09.03.2023 11:00 JUMU1206196 Ergometrija 02.03.2023
33 09.03.2023 09:00 ALHU2101196 Ergometrija 02.03.2023
34 07.03.2023 12:00 MUTA1602195 Ergometrija 02.03.2023
35 07.03.2023 11:00 AVTE2609195 Ergometrija 02.03.2023
36 07.03.2023 10:00 HABU0609196 Ergometrija 02.03.2023
37 07.03.2023 09:00 ZETU3001195 Ergometrija 02.03.2023
38 06.03.2023 12:00 ALMU1403196 Ergometrija 02.03.2023
39 06.03.2023 11:00 AZCI0310195 Ergometrija 02.03.2023
40 06.03.2023 10:00 MEBE0503195 Ergometrija 02.03.2023
41 06.03.2023 09:00 BESA1507195 Ergometrija 02.03.2023
42 03.03.2023 12:00 TASI2002194 Ergometrija 02.03.2023
43 03.03.2023 11:00 MIIB2202196 Ergometrija 02.03.2023
44 03.03.2023 10:00 NAOM2608195 Ergometrija 02.03.2023
45 03.03.2023 09:00 EROR0705196 Ergometrija 02.03.2023
46 02.03.2023 12:00 MIKO1605198 Ergometrija 28.02.2023
47 02.03.2023 11:00 ZIMA0104195 Ergometrija 28.02.2023
48 02.03.2023 10:00 ZIAH0504196 Ergometrija 28.02.2023
49 02.03.2023 09:00 HAHA0606198 Ergometrija 28.02.2023
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 14.02.2023 12:00 MEDE0203197 Ergometrija 22.12.2022
2 14.02.2023 11:00 DUIS0609196 Ergometrija 22.12.2022
3 14.02.2023 09:00 METI0704197 Ergometrija 22.12.2022
4 13.02.2023 12:00 MIZU0805196 Ergometrija 22.12.2022
5 13.02.2023 11:00 HASM2706194 Ergometrija 22.12.2022
6 13.02.2023 10:00 MIKR1502195 Ergometrija 22.12.2022
7 13.02.2023 09:00 SAKA0310196 Ergometrija 22.12.2022
8 10.02.2023 12:00 ADSK0705199 Ergometrija 21.12.2022
9 10.02.2023 11:00 AJSO0102195 Ergometrija 21.12.2022
10 10.02.2023 10:00 SEDO2109196 Ergometrija 21.12.2022
11 10.02.2023 09:00 NUBE1711196 Ergometrija 21.12.2022
12 09.02.2023 12:00 ZAKA1607196 Ergometrija 21.12.2022
13 09.02.2023 11:00 RACE1703195 Ergometrija 21.12.2022
14 09.02.2023 10:00 MAPI0910196 Ergometrija 21.12.2022
15 09.02.2023 09:00 IZSE2507196 Ergometrija 21.12.2022
16 07.02.2023 12:00 HIKO1502196 Ergometrija 16.12.2022
17 07.02.2023 11:00 SAME2504195 Ergometrija 16.12.2022 01.01.1970
18 07.02.2023 10:00 HAME0908195 Ergometrija 16.12.2022
19 07.02.2023 09:00 HABO0202195 Ergometrija 16.12.2022
20 07.02.2023 09:00 HABO0202195 Ergometrija 16.12.2022
21 06.02.2023 12:00 ISSE2805196 Ergometrija 16.12.2022
22 06.02.2023 11:00 IVBA0320319 Ergometrija 16.12.2022
23 06.02.2023 10:00 KAGA1505196 Ergometrija 16.12.2022
24 06.02.2023 09:00 MISA0101195 Ergometrija 16.12.2022
25 03.02.2023 10:00 ALPO2702195 Ergometrija 16.12.2022
26 03.02.2023 09:00 NUJU2408196 Ergometrija 16.12.2022
27 02.02.2023 12:00 SEKE0402196 Ergometrija 16.12.2022
28 02.02.2023 11:00 MESP0904195 Ergometrija 16.12.2022
29 02.02.2023 10:00 JAIS2502195 Ergometrija 16.12.2022
30 02.02.2023 09:00 BEBJ0408197 Ergometrija 16.12.2022
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2023 11:00 AMHA0510196 Ergometrija 16.12.2022
2 31.01.2023 11:00 NEKA1107195 Ergometrija 16.12.2022
3 31.01.2023 11:00 ZUAR0112196 Ergometrija 16.12.2022
4 31.01.2023 09:00 ZUBU2107197 Ergometrija 16.12.2022
5 30.01.2023 11:00 MEGE0701196 Ergometrija 24.11.2022
6 30.01.2023 10:00 SAGR1501196 Ergometrija 24.11.2022
7 30.01.2023 09:00 SEDO0209195 Ergometrija 24.11.2022
8 27.01.2023 12:00 HASA1505197 Ergometrija 22.11.2022
9 27.01.2023 11:00 EDNE0704197 Ergometrija 22.11.2022
10 27.01.2023 10:00 ANKA1906195 Ergometrija 22.11.2022
11 27.01.2023 10:00 ANKA1906195 Ergometrija 22.11.2022
12 27.01.2023 09:00 SIHA3010197 Ergometrija 22.11.2022
13 26.01.2023 12:00 VAIS2710197 Ergometrija 21.11.2022
14 26.01.2023 11:00 KEKA2604196 Ergometrija 21.11.2022
15 26.01.2023 10:00 ZUKA2004196 Ergometrija 21.11.2022
16 26.01.2023 09:00 ADMU1404195 Ergometrija 21.11.2022
17 24.01.2023 12:00 DAMI1307196 Ergometrija 16.11.2022
18 24.01.2023 11:00 ALZU0306198 Ergometrija 16.11.2022
19 24.01.2023 11:00 ASCO1801197 Ergometrija 16.11.2022
20 24.01.2023 09:00 MUNU2410196 Ergometrija 16.11.2022
21 23.01.2023 12:00 BOMA0510200 Ergometrija 16.11.2022
22 23.01.2023 11:00 ARGR1011196 Ergometrija 16.11.2022
23 23.01.2023 10:00 RABE1604195 Ergometrija 16.11.2022
24 23.01.2023 09:00 TIKU1508195 Ergometrija 16.11.2022
25 20.01.2023 11:00 ZIKU1004196 Ergometrija 01.11.2022
26 20.01.2023 10:00 DZFA1404196 Ergometrija 01.11.2022
27 20.01.2023 09:00 SUBO1602196 Ergometrija 01.11.2022
28 19.01.2023 11:00 SEKU1905195 Ergometrija 01.11.2022
29 19.01.2023 10:00 HUIM0603196 Ergometrija 01.11.2022
30 19.01.2023 09:00 SEBU1511198 Ergometrija 01.11.2022
31 17.01.2023 12:00 SAKA1806197 Ergometrija 01.11.2022
32 17.01.2023 11:00 IVMI0611196 Ergometrija 01.11.2022
33 17.01.2023 10:00 IBBE1506198 Ergometrija 01.11.2022
34 16.01.2023 12:00 MIHO2202195 Ergometrija 01.11.2022
35 16.01.2023 11:00 RUBE2712195 Ergometrija 01.11.2022
36 16.01.2023 10:00 BAVE2308195 Ergometrija 01.11.2022
37 16.01.2023 09:00 MIBE2809194 Ergometrija 01.11.2022
38 13.01.2023 12:00 BEDO1510197 Ergometrija 27.10.2022
39 13.01.2023 11:00 MUOS0307197 Ergometrija 27.10.2022
40 13.01.2023 10:00 ZADE0107195 Ergometrija 27.10.2022
41 13.01.2023 09:00 MUJU2205196 Ergometrija 27.10.2022
42 12.01.2023 12:00 MUTU3101198 Ergometrija 27.10.2022
43 12.01.2023 11:00 NAJU3001196 Ergometrija 27.10.2022
44 12.01.2023 10:00 HAHR1601194 Ergometrija 27.10.2022
45 12.01.2023 09:00 TAME1605196 Ergometrija 27.10.2022
46 10.01.2023 12:00 SAZL0612195 Ergometrija 27.10.2022
47 10.01.2023 11:00 ESMU1311196 Ergometrija 27.10.2022
48 10.01.2023 10:00 IBDE1012195 Ergometrija 27.10.2022
49 10.01.2023 09:00 ARGA2008198 Ergometrija 27.10.2022
50 09.01.2023 12:00 NEPO2807196 Ergometrija 27.10.2022
51 09.01.2023 11:00 MAMU1404197 Ergometrija 27.10.2022
52 09.01.2023 10:00 MASA0506197 Ergometrija 27.10.2022
53 09.01.2023 09:00 SESP1005195 Ergometrija 27.10.2022
54 06.01.2023 12:00 IRBA0809198 Ergometrija 27.10.2022
55 06.01.2023 11:00 HABE2304195 Ergometrija 27.10.2022
56 06.01.2023 10:00 EMMU1611197 Ergometrija 27.10.2022
57 06.01.2023 09:00 FIKA0303197 Ergometrija 27.10.2022
58 05.01.2023 12:00 HEDE1808195 Ergometrija 27.10.2022
59 05.01.2023 11:00 ANJU0105195 Ergometrija 27.10.2022
60 05.01.2023 10:00 AZKA1704195 Ergometrija 27.10.2022
61 05.01.2023 09:00 AIBE2004196 Ergometrija 27.10.2022
62 03.01.2023 12:00 ADRI3001194 Ergometrija 27.10.2022
63 03.01.2023 11:00 MUMU1006196 Ergometrija 27.10.2022
64 03.01.2023 10:00 BESA1807195 Ergometrija 27.10.2022
65 03.01.2023 09:00 ABDU1001194 Ergometrija 27.10.2022
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.12.2022 12:00 HIJA2707196 Ergometrija 26.10.2022
2 30.12.2022 11:00 REKE1301196 Ergometrija 26.10.2022
3 30.12.2022 10:00 ATHA2806197 Ergometrija 26.10.2022
4 30.12.2022 09:00 ZUDU1503196 Ergometrija 26.10.2022
5 29.12.2022 11:00 JODU0201195 Ergometrija 26.10.2022
6 29.12.2022 10:00 FAKO0312194 Ergometrija 26.10.2022
7 29.12.2022 09:00 HANU0403195 Ergometrija 26.10.2022
8 27.12.2022 12:00 OMCI0302195 Ergometrija 26.10.2022
9 27.12.2022 11:00 ALKA0110196 Ergometrija 26.10.2022
10 27.12.2022 10:00 SAKA0106195 Ergometrija 26.10.2022
11 27.12.2022 09:00 MEMU2104195 Ergometrija 26.10.2022
12 26.12.2022 12:00 FEZG0612195 Ergometrija 26.10.2022
13 26.12.2022 11:00 EMHA2402197 Ergometrija 26.10.2022
14 26.12.2022 10:00 IVMA2301195 Ergometrija 26.10.2022
15 26.12.2022 09:00 VAKO0112196 Ergometrija 26.10.2022
16 23.12.2022 12:00 IBHA1508195 Ergometrija 26.10.2022
17 23.12.2022 11:00 ZLSU1409195 Ergometrija 26.10.2022
18 23.12.2022 10:00 ALSP2710197 Ergometrija 26.10.2022
19 23.12.2022 09:00 NEHA0203195 Ergometrija 26.10.2022
20 22.12.2022 12:00 MUMU0709197 Ergometrija 26.10.2022
21 22.12.2022 12:00 SEKE0402196 Ergometrija 16.12.2022
22 22.12.2022 11:00 DAAR0209196 Ergometrija 26.10.2022
23 22.12.2022 10:00 ANKA0809195 Ergometrija 26.10.2022
24 20.12.2022 12:00 SAOS1704195 Ergometrija 26.10.2022
25 20.12.2022 11:00 AIFE0904196 Ergometrija 26.10.2022
26 20.12.2022 10:00 ZEJU1712196 Ergometrija 26.10.2022
27 20.12.2022 09:00 HATU1604195 Ergometrija 26.10.2022
28 19.12.2022 12:00 MIAH1309195 Ergometrija 26.10.2022
29 19.12.2022 11:00 IZAL1401196 Ergometrija 26.10.2022
30 19.12.2022 10:00 HABU0609196 Ergometrija 26.10.2022
31 19.12.2022 09:00 ZELJ1602195 Ergometrija 26.10.2022
32 16.12.2022 12:00 BESK0307196 Ergometrija 17.10.2022
33 16.12.2022 11:00 HUAD2708195 Ergometrija 17.10.2022
34 16.12.2022 10:00 MIKO1605198 Ergometrija 17.10.2022
35 16.12.2022 09:00 SEHO0408196 Ergometrija 17.10.2022
36 15.12.2022 12:00 MIDE1611195 Ergometrija 17.10.2022
37 15.12.2022 11:00 JEMA1303196 Ergometrija 17.10.2022
38 15.12.2022 10:00 MEDE0203197 Ergometrija 17.10.2022
39 15.12.2022 09:00 SEIM0606196 Ergometrija 17.10.2022
40 13.12.2022 12:00 SEHA1211195 Ergometrija 17.10.2022
41 13.12.2022 11:00 DAHU1610197 Ergometrija 17.10.2022
42 13.12.2022 10:00 SEHR1210197 Ergometrija 17.10.2022
43 13.12.2022 09:00 SAHE0405195 Ergometrija 17.10.2022
44 12.12.2022 12:00 AZHA0812195 Ergometrija 17.10.2022
45 12.12.2022 11:00 ZLHU0211197 Ergometrija 17.10.2022
46 12.12.2022 10:00 AISA1607196 Ergometrija 17.10.2022
47 12.12.2022 09:00 FEMA2110196 Ergometrija 17.10.2022
48 09.12.2022 12:00 ADDZ0708197 Ergometrija 13.10.2022
49 09.12.2022 11:00 AZBU1701196 Ergometrija 13.10.2022
50 09.12.2022 10:00 AMHR0211195 Ergometrija 13.10.2022
51 09.12.2022 09:00 RUJU2309196 Ergometrija 13.10.2022
52 08.12.2022 12:00 SESA0106197 Ergometrija 13.10.2022
53 08.12.2022 11:00 RAMU0105196 Ergometrija 13.10.2022
54 08.12.2022 10:00 JUKR2409194 Ergometrija 13.10.2022
55 08.12.2022 09:00 ENFE2706196 Ergometrija 13.10.2022
56 06.12.2022 12:00 DRDE1512194 Ergometrija 13.10.2022
57 06.12.2022 11:00 ZACO2005196 Ergometrija 13.10.2022
58 06.12.2022 10:00 AJAS0208196 Ergometrija 13.10.2022
59 06.12.2022 09:00 ILSA0804195 Ergometrija 13.10.2022
60 05.12.2022 12:00 MAJE3003195 Ergometrija 13.10.2022
61 05.12.2022 11:00 FABR2412196 Ergometrija 13.10.2022
62 05.12.2022 10:00 RAHA0409194 Ergometrija 13.10.2022
63 05.12.2022 09:00 MUSK2210195 Ergometrija 13.10.2022
64 02.12.2022 12:00 SAKA1511196 Ergometrija 13.10.2022
65 02.12.2022 11:00 ZDCU1505194 Ergometrija 13.10.2022
66 02.12.2022 10:00 RUBE0709196 Ergometrija 13.10.2022
67 02.12.2022 09:00 ZIBE1410196 Ergometrija 13.10.2022
68 02.12.2022 09:00 ZIBE1410196 Ergometrija 13.10.2022
69 01.12.2022 12:00 RUZI1608195 Ergometrija 13.10.2022
70 01.12.2022 11:00 EDKA2512197 Ergometrija 13.10.2022
71 01.12.2022 10:00 ALBE0204197 Ergometrija 13.10.2022
72 01.12.2022 09:00 MIAL2511195 Ergometrija 13.10.2022
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.11.2022 12:00 IVMR0101196 Ergometrija 10.10.2022
2 29.11.2022 11:00 LANA1811196 Ergometrija 10.10.2022
3 29.11.2022 10:00 VADE1608196 Ergometrija 10.10.2022
4 29.11.2022 09:00 HAKA1406197 Ergometrija 10.10.2022
5 28.11.2022 12:00 SEAH0309197 Ergometrija 10.10.2022
6 28.11.2022 11:00 JAFA2405196 Ergometrija 10.10.2022
7 28.11.2022 10:00 PAHR0108195 Ergometrija 10.10.2022
8 28.11.2022 09:00 MEHU2407196 Ergometrija 10.10.2022
9 24.11.2022 11:00 NEPE0401195 Ergometrija 10.10.2022
10 24.11.2022 10:00 JAKU2704197 Ergometrija 10.10.2022
11 24.11.2022 09:00 ELBO2810195 Ergometrija 10.10.2022
12 22.11.2022 12:00 HAMA1301195 Ergometrija 10.10.2022
13 22.11.2022 11:00 IVVI0312195 Ergometrija 10.10.2022
14 22.11.2022 10:00 MIBA0301196 Ergometrija 10.10.2022
15 22.11.2022 09:00 LJUD1811196 Ergometrija 10.10.2022
16 21.11.2022 12:00 HUME0509196 Ergometrija 10.10.2022
17 21.11.2022 11:00 HAME2108194 Ergometrija 10.10.2022
18 21.11.2022 10:00 BEBI2009196 Ergometrija 10.10.2022
19 21.11.2022 09:00 BIKL1308196 Ergometrija 10.10.2022
20 18.11.2022 12:00 HADU2309195 Ergometrija 10.10.2022
21 18.11.2022 11:00 ZIKR2211196 Ergometrija 10.10.2022
22 18.11.2022 10:00 IVSI0207196 Ergometrija 10.10.2022
23 18.11.2022 09:00 MISO0309195 Ergometrija 10.10.2022
24 17.11.2022 12:00 SAKO1201196 Ergometrija 10.10.2022
25 17.11.2022 11:00 RAFA1411197 Ergometrija 10.10.2022
26 17.11.2022 10:00 ADRE1509197 Ergometrija 10.10.2022
27 17.11.2022 09:00 NEBO2402195 Ergometrija 10.10.2022
28 15.11.2022 12:00 DESM0706196 Ergometrija 07.10.2022
29 15.11.2022 11:00 FAME1210195 Ergometrija 07.10.2022
30 15.11.2022 10:00 PAHR0108195 Ergometrija 07.10.2022
31 15.11.2022 09:00 DAKU0910197 Ergometrija 07.10.2022
32 14.11.2022 12:00 SAHE1507198 Ergometrija 07.10.2022
33 14.11.2022 11:00 DRKR2911196 Ergometrija 07.10.2022
34 14.11.2022 10:00 SEHA2607195 Ergometrija 07.10.2022
35 14.11.2022 09:00 SEDE0112195 Ergometrija 07.10.2022
36 11.11.2022 12:00 HENI2612195 Ergometrija 07.10.2022
37 11.11.2022 11:00 KASK1412197 Ergometrija 07.10.2022
38 11.11.2022 10:00 AMTO2603197 Ergometrija 07.10.2022
39 11.11.2022 09:00 ISMI2601198 Ergometrija 07.10.2022
40 10.11.2022 12:00 FUPI2110195 Ergometrija 07.10.2022
41 10.11.2022 11:00 HABO3107195 Ergometrija 07.10.2022
42 10.11.2022 10:00 ZUBU0507195 Ergometrija 07.10.2022
43 10.11.2022 09:00 JAMU0101196 Ergometrija 07.10.2022
44 08.11.2022 12:00 DRPR1702196 Ergometrija 07.10.2022
45 08.11.2022 11:00 VJLI0702196 Ergometrija 07.10.2022
46 08.11.2022 10:00 MIZU0805196 Ergometrija 07.10.2022
47 08.11.2022 09:00 NEVA2303197 Ergometrija 07.10.2022
48 07.11.2022 12:00 NILU1710197 Ergometrija 07.10.2022
49 07.11.2022 11:00 KLBO1104198 Ergometrija 07.10.2022
50 07.11.2022 10:00 ANLE2005195 Ergometrija 07.10.2022
51 07.11.2022 09:00 SASI1812195 Ergometrija 07.10.2022
52 04.11.2022 12:00 SAPA1811196 Ergometrija 07.10.2022
53 04.11.2022 11:00 BEBJ0408197 Ergometrija 07.10.2022
54 04.11.2022 10:00 RABA2608195 Ergometrija 07.10.2022
55 04.11.2022 09:00 HICI3004197 Ergometrija 07.10.2022
56 03.11.2022 12:00 ZIDU2506195 Ergometrija 07.10.2022
57 03.11.2022 11:00 ENHR2910197 Ergometrija 07.10.2022
58 03.11.2022 10:00 HAGO1503195 Ergometrija 07.10.2022
59 03.11.2022 09:00 HIKO1502196 Ergometrija 07.10.2022
60 01.11.2022 12:00 EDDZ0710196 Ergometrija 07.10.2022
61 01.11.2022 11:00 ZELJ1602195 Ergometrija 07.10.2022
62 01.11.2022 10:00 SEKE0402196 Ergometrija 07.10.2022
63 01.11.2022 09:00 VAIS2710197 Ergometrija 07.10.2022
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.10.2022 13:00 DZBO1008195 Ergometrija 04.10.2022
2 31.10.2022 12:00 HASA1505197 Ergometrija 04.10.2022
3 31.10.2022 11:00 ELSE1605119 Ergometrija 04.10.2022
4 31.10.2022 10:00 SACU2407197 Ergometrija 04.10.2022
5 28.10.2022 13:00 HAAR1203195 Ergometrija 04.10.2022
6 28.10.2022 13:00 HAAR1203195 Ergometrija 04.10.2022
7 28.10.2022 12:00 RABU0106195 Ergometrija 04.10.2022
8 28.10.2022 12:00 RABU0106195 Ergometrija 04.10.2022
9 28.10.2022 11:00 HAMU0406195 Ergometrija 04.10.2022
10 28.10.2022 11:00 HAMU0406195 Ergometrija 04.10.2022
11 28.10.2022 10:00 SECO2212196 Ergometrija 04.10.2022
12 28.10.2022 10:00 SECO2212196 Ergometrija 04.10.2022
13 27.10.2022 13:00 ABDU1001194 Ergometrija 04.10.2022
14 27.10.2022 12:00 FATO1305195 Ergometrija 04.10.2022
15 27.10.2022 11:00 ADNE2809197 Ergometrija 04.10.2022
16 27.10.2022 10:00 ARGR1011196 Ergometrija 04.10.2022
17 25.10.2022 13:00 BEHE2005196 Ergometrija 03.10.2022
18 25.10.2022 12:00 ALKA1703197 Ergometrija 03.10.2022
19 25.10.2022 11:00 ZIKU1004196 Ergometrija 03.10.2022
20 25.10.2022 10:00 MUJA2112195 Ergometrija 03.10.2022
21 24.10.2022 13:00 IVMI1611196 Ergometrija 03.10.2022
22 24.10.2022 11:00 HUIM1603196 Ergometrija 03.10.2022
23 24.10.2022 10:00 VABA1401195 Ergometrija 03.10.2022
24 24.10.2022 10:00 RECE1601195 Ergometrija 03.10.2022
25 21.10.2022 13:00 SMFA1004195 Ergometrija 03.10.2022
26 21.10.2022 12:00 NASM1406194 Ergometrija 03.10.2022
27 21.10.2022 11:00 MESP2503197 Ergometrija 03.10.2022
28 21.10.2022 10:00 ANPE0905195 Ergometrija 03.10.2022
29 20.10.2022 11:00 ASAH2507196 Ergometrija 03.10.2022
30 20.10.2022 11:00 MIKR1502195 Ergometrija 03.10.2022
31 20.10.2022 10:00 JABE0602195 Ergometrija 03.10.2022
32 19.10.2022 13:00 MAMA0708196 Ergometrija 03.10.2022
33 19.10.2022 12:00 MAMU0303196 Ergometrija 03.10.2022
34 19.10.2022 11:00 MAME1202195 Ergometrija 03.10.2022
35 19.10.2022 10:00 NELE2710197 Ergometrija 03.10.2022
36 18.10.2022 13:00 RUDI0105194 Ergometrija 03.10.2022
37 18.10.2022 12:00 FEZG0612195 Ergometrija 03.10.2022
38 18.10.2022 11:00 SABU1501196 Ergometrija 03.10.2022
39 18.10.2022 11:00 SABU1501196 Ergometrija 03.10.2022
40 18.10.2022 10:00 SASI0912196 Ergometrija 03.10.2022
41 17.10.2022 13:00 MISM1904195 Ergometrija 03.10.2022
42 17.10.2022 12:00 ALMU0911197 Ergometrija 03.10.2022
43 17.10.2022 11:00 STGR0508195 Ergometrija 03.10.2022
44 17.10.2022 10:00 ADSE1108198 Ergometrija 03.10.2022
45 14.10.2022 13:00 DRJE1210195 Ergometrija 03.10.2022
46 14.10.2022 12:00 AMMU0709199 Ergometrija 03.10.2022
47 14.10.2022 11:00 ZESA1303196 Ergometrija 03.10.2022
48 14.10.2022 10:00 AZJA2001195 Ergometrija 03.10.2022
49 14.10.2022 10:00 AZJA2001195 Ergometrija 03.10.2022
50 13.10.2022 13:00 JABE0804197 Ergometrija 03.10.2022
51 13.10.2022 12:00 MIJA2906196 Ergometrija 03.10.2022
52 13.10.2022 11:00 EKHA1205194 Ergometrija 03.10.2022
53 13.10.2022 10:00 ISTA1708194 Ergometrija 03.10.2022
54 12.10.2022 13:00 SEHR0109196 Ergometrija 03.10.2022
55 12.10.2022 12:00 NAPO1804196 Ergometrija 03.10.2022
56 12.10.2022 11:00 NAHU2003195 Ergometrija 03.10.2022
57 12.10.2022 10:00 SATU1711196 Ergometrija 03.10.2022
58 11.10.2022 12:00 FAKR3009195 Ergometrija 26.09.2022
59 11.10.2022 11:00 SAHI2704197 Ergometrija 26.09.2022
60 11.10.2022 10:30 REAV1604197 Ergometrija 26.09.2022
61 11.10.2022 10:00 SUGR0309196 Ergometrija 26.09.2022
62 10.10.2022 11:00 BESK0307196 Ergometrija 26.09.2022
63 10.10.2022 11:00 RAFA1411197 Ergometrija 10.10.2022
64 10.10.2022 10:30 IVJU0610196 Ergometrija 26.09.2022
65 10.10.2022 10:00 SEKO1710195 Ergometrija 26.09.2022
66 10.10.2022 10:00 HEDE1508195 Ergometrija 26.09.2022
67 07.10.2022 11:00 MUOS0307197 Ergometrija 26.09.2022
68 07.10.2022 11:00 REBO1802195 Ergometrija 26.09.2022
69 07.10.2022 10:30 MIAH1303195 Ergometrija 26.09.2022
70 07.10.2022 10:00 HASM0607196 Ergometrija 26.09.2022
71 06.10.2022 11:30 ZEBE0909196 Ergometrija 26.09.2022
72 06.10.2022 10:30 VEVU1706195 Ergometrija 26.09.2022
73 06.10.2022 10:00 TASI1309195 Ergometrija 26.09.2022
74 05.10.2022 11:30 HATU1604195 Ergometrija 26.09.2022
75 05.10.2022 11:00 ZEDA1010195 Ergometrija 26.09.2022
76 05.10.2022 10:30 ZEDI0301195 Ergometrija 26.09.2022
77 05.10.2022 10:00 TELU0209195 Ergometrija 26.09.2022
78 04.10.2022 13:00 SAIB1901195 Ergometrija 03.10.2022
79 04.10.2022 12:00 VICA1410197 Ergometrija 26.09.2022
80 04.10.2022 11:00 ANLE2005195 Ergometrija 26.09.2022
81 04.10.2022 10:00 MUTA2303197 Ergometrija 26.09.2022
82 03.10.2022 11:30 SAPA1901195 Ergometrija 26.09.2022
83 03.10.2022 11:00 HADA1711197 Ergometrija 26.09.2022 01.01.1970
84 03.10.2022 10:30 SEEK2107195 Ergometrija 26.09.2022
85 03.10.2022 10:00 ANBA0906195 Ergometrija 26.09.2022
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.09.2022 12:00 AVBA1008196 Ergometrija 26.09.2022
2 30.09.2022 11:30 MEBR2103195 Ergometrija 26.09.2022
3 30.09.2022 11:00 SEFE2406195 Ergometrija 26.09.2022
4 30.09.2022 10:30 SEEK2107195 Ergometrija 26.09.2022
5 30.09.2022 10:00 SAJU2008194 Ergometrija 26.09.2022
6 29.09.2022 11:30 MIPA1909197 Ergometrija 26.09.2022
7 29.09.2022 11:00 ZIZE2502196 Ergometrija 26.09.2022
8 29.09.2022 10:00 ASGU2809195 Ergometrija 26.09.2022
9 29.09.2022 09:00 HADU1904196 Ergometrija 26.09.2022
10 28.09.2022 12:00 SEGO0102197 Ergometrija 26.09.2022
11 28.09.2022 11:00 SAMU2503195 Ergometrija 26.09.2022
12 28.09.2022 10:00 SAKO0627219 Ergometrija 26.09.2022
13 28.09.2022 09:00 SEJU2904197 Ergometrija 26.09.2022
14 23.09.2022 12:00 SEMU1904196 Ergometrija 22.09.2022
15 23.09.2022 11:00 FUKA2006195 Ergometrija 22.09.2022
16 23.09.2022 10:00 LJGA1009195 Ergometrija 22.09.2022
17 23.09.2022 09:00 KAKU2602195 Ergometrija 22.09.2022
18 20.09.2022 12:00 HENI2612195 Ergometrija 15.09.2022
19 20.09.2022 11:00 DESM0706196 Ergometrija 15.09.2022
20 20.09.2022 10:00 SAHE1507198 Ergometrija 15.09.2022
21 20.09.2022 09:00 SAPA1811196 Ergometrija 15.09.2022
22 19.09.2022 12:00 BESI3110195 Ergometrija 15.09.2022
23 19.09.2022 10:00 SEMA1401198 Ergometrija 15.09.2022 01.01.1970
24 19.09.2022 10:00 EMKA1606196 Ergometrija 15.09.2022
25 19.09.2022 09:00 MIBE0212194 Ergometrija 15.09.2022
26 16.09.2022 11:00 HAAR1203195 Ergometrija 05.09.2022
27 16.09.2022 10:00 ANDR2608195 Ergometrija 05.09.2022
28 16.09.2022 09:00 ZIMU1204195 Ergometrija 05.09.2022
29 15.09.2022 11:30 FACE0503195 Ergometrija 05.09.2022
30 15.09.2022 11:00 MIVU2008195 Ergometrija 05.09.2022
31 15.09.2022 10:30 DRIV1006198 Ergometrija 05.09.2022
32 15.09.2022 10:00 AZKA1704195 Ergometrija 05.09.2022
33 14.09.2022 12:00 HAIM2905195 Ergometrija 05.09.2022
34 14.09.2022 11:00 MUKE2201198 Ergometrija 05.09.2022
35 14.09.2022 10:30 HAIM2905195 Ergometrija 05.09.2022
36 14.09.2022 10:00 JASL0403195 Ergometrija 05.09.2022
37 13.09.2022 12:00 FAHE1210195 Ergometrija 12.08.2022
38 13.09.2022 11:00 ELIS1103196 Ergometrija 12.08.2022
39 13.09.2022 10:30 SEJU2904197 Ergometrija 12.08.2022
40 13.09.2022 10:00 FAPA1209197 Ergometrija 12.08.2022
41 12.09.2022 11:00 JABE0602195 Ergometrija 12.08.2022
42 12.09.2022 10:30 SASA2103197 Ergometrija 12.08.2022
43 12.09.2022 10:00 ALMU0911197 Ergometrija 12.08.2022
44 09.09.2022 11:30 IBBE0609196 Ergometrija 12.08.2022
45 09.09.2022 11:00 MUME2103196 Ergometrija 12.08.2022
46 09.09.2022 10:30 SEPO2111195 Ergometrija 12.08.2022
47 09.09.2022 10:00 VABA1401195 Ergometrija 12.08.2022
48 08.09.2022 09:30 NELE2710197 Ergometrija 11.08.2022 01.01.1970
49 08.09.2022 09:00 KEKA2604196 Ergometrija 11.08.2022 01.01.1970
50 06.09.2022 10:00 LUSM1110195 Ergometrija 11.08.2022
51 06.09.2022 09:30 ZDKO2309194 Ergometrija 11.08.2022
52 06.09.2022 09:00 NUDE1307195 Ergometrija 11.08.2022
53 05.09.2022 10:30 SABU2701198 Ergometrija 11.08.2022
54 05.09.2022 10:00 REAJ2203195 Ergometrija 11.08.2022
55 05.09.2022 09:30 PAMU2805194 Ergometrija 11.08.2022
56 05.09.2022 09:00 NIPA1208195 Ergometrija 11.08.2022
57 02.09.2022 10:30 TANI2007196 Ergometrija 11.08.2022
58 02.09.2022 10:00 ERMU1901198 Ergometrija 11.08.2022
59 02.09.2022 09:30 JAFR2702196 Ergometrija 11.08.2022
60 02.09.2022 09:00 HUAD2708195 Ergometrija 11.08.2022
61 01.09.2022 10:30 MIST2606195 Ergometrija 11.08.2022
62 01.09.2022 10:00 MUDO1803196 Ergometrija 11.08.2022
63 01.09.2022 09:30 ASBU2308195 Ergometrija 11.08.2022
64 01.09.2022 09:00 JAMU0101196 Ergometrija 11.08.2022
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2022 11:30 SEFE2406195 Ergometrija 04.08.2022
2 31.08.2022 11:00 JABE2106196 Ergometrija 04.08.2022
3 31.08.2022 10:30 ROMA1802195 Ergometrija 04.08.2022
4 31.08.2022 10:00 NEHU0711195 Ergometrija 04.08.2022
5 30.08.2022 11:30 IVST2003199 Ergometrija 04.08.2022
6 30.08.2022 11:30 NESI3003198 Ergometrija 04.08.2022
7 30.08.2022 11:00 HAHA1907191 Ergometrija 04.08.2022
8 30.08.2022 10:30 RACO0704196 Ergometrija 04.08.2022
9 30.08.2022 10:00 ASMU1408196 Ergometrija 04.08.2022
10 29.08.2022 11:30 KEVE3008198 Ergometrija 04.08.2022
11 29.08.2022 11:00 NEBE1209195 Ergometrija 04.08.2022
12 29.08.2022 11:00 AIBA0202196 Ergometrija 04.08.2022
13 29.08.2022 10:30 ZESI1609197 Ergometrija 04.08.2022
14 29.08.2022 10:00 NESK1604195 Ergometrija 04.08.2022
15 26.08.2022 11:00 VICA1410197 Ergometrija 04.08.2022
16 26.08.2022 11:00 MESP1508196 Ergometrija 04.08.2022
17 26.08.2022 10:00 ENSA2504195 Ergometrija 04.08.2022
18 25.08.2022 11:30 BEST1504196 Ergometrija 04.08.2022
19 25.08.2022 11:00 ALSP2710197 Ergometrija 04.08.2022
20 25.08.2022 10:30 NUSK1711196 Ergometrija 04.08.2022
21 25.08.2022 10:00 ZIMU1204195 Ergometrija 04.08.2022
22 24.08.2022 11:00 SAAM0104196 Ergometrija 04.08.2022
23 24.08.2022 11:00 SABI0602196 Ergometrija 04.08.2022
24 24.08.2022 10:30 HENI2612195 Ergometrija 04.08.2022
25 24.08.2022 10:00 BADI1612198 Ergometrija 04.08.2022
26 23.08.2022 11:00 LJGA1009197 Ergometrija 03.08.2022
27 23.08.2022 11:00 DRDZ2901196 Ergometrija 03.08.2022
28 23.08.2022 10:30 TAHA2906194 Ergometrija 03.08.2022
29 23.08.2022 10:30 SAIS0106196 Ergometrija 03.08.2022
30 23.08.2022 10:00 NECA1801198 Ergometrija 03.08.2022
31 22.08.2022 11:30 HUGR0103197 Ergometrija 03.08.2022
32 22.08.2022 11:00 ZIZE2502196 Ergometrija 03.08.2022
33 22.08.2022 10:30 MEDE0710196 Ergometrija 03.08.2022
34 22.08.2022 10:00 HASM1701191 Ergometrija 03.08.2022
35 19.08.2022 11:30 HADO2309195 Ergometrija 03.08.2022
36 19.08.2022 10:30 BEHR0405198 Ergometrija 03.08.2022
37 19.08.2022 10:00 NEPE0401195 Ergometrija 03.08.2022
38 18.08.2022 11:00 AMGL1407197 Ergometrija 03.08.2022
39 18.08.2022 10:30 SUOS1901195 Ergometrija 03.08.2022
40 18.08.2022 10:30 JAIS2502196 Ergometrija 03.08.2022
41 18.08.2022 10:00 NAPA0701195 Ergometrija 03.08.2022
42 16.08.2022 12:00 SALE1109197 Ergometrija 29.07.2022
43 16.08.2022 11:00 MESE1510195 Ergometrija 29.07.2022
44 16.08.2022 09:00 RASK0803196 Ergometrija 29.07.2022
45 15.08.2022 12:00 SEMU2103196 Ergometrija 25.07.2022
46 15.08.2022 12:00 DRGR1507195 Ergometrija 25.07.2022
47 15.08.2022 10:00 ZIKA3011196 Ergometrija 25.07.2022
48 15.08.2022 09:00 MIDE2502196 Ergometrija 25.07.2022
49 12.08.2022 12:00 FISA1808196 Ergometrija 25.07.2022
50 12.08.2022 11:00 SECU0404195 Ergometrija 25.07.2022
51 12.08.2022 10:00 IZSA0203196 Ergometrija 25.07.2022
52 11.08.2022 12:00 SAMA0104197 Ergometrija 25.07.2022
53 11.08.2022 11:00 SUKU0704196 Ergometrija 25.07.2022
54 11.08.2022 10:00 MUAK0402197 Ergometrija 25.07.2022
55 11.08.2022 09:00 MUJA2112195 Ergometrija 25.07.2022
56 10.08.2022 10:00 FASK2110197 Ergometrija 25.07.2022
57 10.08.2022 09:00 REDE2009197 Ergometrija 25.07.2022
58 09.08.2022 12:00 AMVA0806194 Ergometrija 22.07.2022
59 09.08.2022 10:00 ZOMA0605197 Ergometrija 22.07.2022
60 09.08.2022 09:00 RUFI2905195 Ergometrija 22.07.2022
61 08.08.2022 12:00 MUME2103196 Ergometrija 22.07.2022
62 08.08.2022 11:00 ZESA0211196 Ergometrija 22.07.2022
63 08.08.2022 10:00 MESP1508196 Ergometrija 22.07.2022
64 08.08.2022 09:00 ESBE0611195 Ergometrija 22.07.2022
65 05.08.2022 12:00 ELIS1503197 Ergometrija 22.07.2022
66 05.08.2022 11:00 OSKE1410195 Ergometrija 22.07.2022
67 05.08.2022 10:00 ENSP0508195 Ergometrija 22.07.2022
68 05.08.2022 09:00 VAIS2710197 Ergometrija 22.07.2022
69 04.08.2022 11:00 IBHA2311194 Ergometrija 19.07.2022
70 04.08.2022 10:00 NABL0806194 Ergometrija 19.07.2022
71 04.08.2022 10:00 BITO2709195 Ergometrija 29.07.2022
72 04.08.2022 09:00 MICO0409196 Ergometrija 19.07.2022
73 02.08.2022 11:00 ENIM2504196 Ergometrija 19.07.2022
74 02.08.2022 10:00 HASE2310197 Ergometrija 19.07.2022
75 02.08.2022 09:00 FIDZ2406195 Ergometrija 19.07.2022
76 02.08.2022 08:00 NEHA2210199 Ergometrija 19.07.2022
77 01.08.2022 11:00 DRDZ2901196 Ergometrija 19.07.2022
78 01.08.2022 10:00 LJGA1009195 Ergometrija 19.07.2022
79 01.08.2022 09:00 ZUPO0210195 Ergometrija 19.07.2022
80 01.08.2022 09:00 ESBA2004195 Ergometrija 25.07.2022
81 01.08.2022 08:00 EDHO1604199 Ergometrija 19.07.2022
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.07.2022 12:00 FELU1202196 Ergometrija 07.07.2022
2 29.07.2022 11:00 ELMU1803197 Ergometrija 07.07.2022
3 29.07.2022 10:00 AVKA2905196 Ergometrija 07.07.2022
4 29.07.2022 09:00 SEKI1706196 Ergometrija 07.07.2022
5 28.07.2022 12:00 HASM1304195 Ergometrija 07.07.2022
6 28.07.2022 11:00 AMGL1407197 Ergometrija 07.07.2022
7 28.07.2022 10:00 MEHA2108197 Ergometrija 07.07.2022
8 28.07.2022 09:00 VIDU3001196 Ergometrija 07.07.2022
9 27.07.2022 90:00 MINE2507195 Ergometrija 06.07.2022
10 27.07.2022 12:00 CASE0801195 Ergometrija 06.07.2022
11 27.07.2022 11:00 ZUAD2808196 Ergometrija 06.07.2022
12 27.07.2022 10:00 EMDZ2710196 Ergometrija 06.07.2022
13 26.07.2022 13:00 MUPA0205197 Ergometrija 06.07.2022
14 26.07.2022 12:00 NEMU0207196 Ergometrija 06.07.2022
15 26.07.2022 11:00 SEKO1710195 Ergometrija 06.07.2022
16 26.07.2022 10:00 ASKO2709197 Ergometrija 06.07.2022
17 26.07.2022 09:00 JUNO1205194 Ergometrija 06.07.2022
18 25.07.2022 12:00 RAER2810199 Ergometrija 06.07.2022
19 25.07.2022 11:00 VEJU0902195 Ergometrija 06.07.2022
20 25.07.2022 10:00 DIIS0911196 Ergometrija 06.07.2022
21 25.07.2022 09:00 SEZO2407197 Ergometrija 06.07.2022
22 22.07.2022 11:30 SASI1405195 Ergometrija 06.07.2022
23 22.07.2022 11:00 ISBR1705195 Ergometrija 06.07.2022
24 22.07.2022 10:30 MIKR1202195 Ergometrija 06.07.2022
25 22.07.2022 09:00 MEBE1407197 Ergometrija 05.07.2022
26 21.07.2022 12:00 HASM0308196 Ergometrija 05.07.2022
27 21.07.2022 11:00 MEIM0312196 Ergometrija 05.07.2022
28 21.07.2022 10:00 EDSP0907196 Ergometrija 05.07.2022
29 21.07.2022 09:00 DZFE2207195 Ergometrija 05.07.2022
30 20.07.2022 12:00 EKZI0608195 Ergometrija 07.07.2022
31 20.07.2022 11:00 HAOM1112195 Ergometrija 07.07.2022
32 20.07.2022 10:00 ALHO2505197 Ergometrija 05.07.2022
33 20.07.2022 09:00 NESI3003198 Ergometrija 05.07.2022
34 19.07.2022 13:00 SEAG0206198 Ergometrija 01.07.2022
35 19.07.2022 12:00 ENAS1210196 Ergometrija 01.07.2022
36 19.07.2022 11:00 IBDU0201195 Ergometrija 01.07.2022
37 19.07.2022 09:00 MAHO0205196 Ergometrija 01.07.2022
38 18.07.2022 13:00 MIKO2604196 Ergometrija 30.06.2022
39 18.07.2022 11:00 ALKA1703197 Ergometrija 30.06.2022
40 18.07.2022 10:00 ENSE0305200 Ergometrija 30.06.2022
41 18.07.2022 09:00 IBDE0707195 Ergometrija 30.06.2022
42 15.07.2022 13:00 ENAV1606195 Ergometrija 30.06.2022
43 15.07.2022 12:00 ENCA2011198 Ergometrija 30.06.2022
44 15.07.2022 11:00 ENHU2201194 Ergometrija 30.06.2022
45 15.07.2022 10:00 BEMU1011195 Ergometrija 30.06.2022
46 14.07.2022 13:00 DZAH1908195 Ergometrija 30.06.2022
47 14.07.2022 12:00 NEHU1505196 Ergometrija 30.06.2022
48 14.07.2022 11:00 ADZA0811197 Ergometrija 30.06.2022
49 14.07.2022 10:00 ARHR2705196 Ergometrija 30.06.2022
50 13.07.2022 13:00 MAIM1404196 Ergometrija 29.06.2022
51 13.07.2022 12:00 RAKA0507196 Ergometrija 29.06.2022
52 13.07.2022 11:00 ENKA0211195 Ergometrija 29.06.2022
53 13.07.2022 10:00 SUBU0201194 Ergometrija 29.06.2022
54 12.07.2022 13:00 MUPA0205197 Ergometrija 30.06.2022
55 12.07.2022 12:00 HAAG2006194 Ergometrija 29.06.2022
56 12.07.2022 11:00 ZIKR2211196 Ergometrija 29.06.2022
57 12.07.2022 09:00 SEHU2809197 Ergometrija 29.06.2022
58 11.07.2022 12:00 SASI1606196 Ergometrija 29.06.2022
59 11.07.2022 11:00 FAKR3009195 Ergometrija 29.06.2022
60 11.07.2022 10:00 ZEBE0909196 Ergometrija 29.06.2022
61 11.07.2022 09:00 HAMR0404196 Ergometrija 29.06.2022
62 08.07.2022 12:00 ZOSU0806197 Ergometrija 29.06.2022
63 08.07.2022 10:00 VIPE2406196 Ergometrija 29.06.2022
64 08.07.2022 10:00 MADE3001196 Ergometrija 29.06.2022
65 08.07.2022 09:00 ARTA1210195 Ergometrija 29.06.2022
66 07.07.2022 10:00 AVMU1805196 Ergometrija 27.06.2022
67 07.07.2022 10:00 FRDA0101195 Ergometrija 27.06.2022
68 07.07.2022 09:00 ZIDJ2506195 Ergometrija 27.06.2022
69 07.07.2022 09:00 ASDZ1206195 Ergometrija 27.06.2022
70 06.07.2022 12:00 SAAR2608198 Ergometrija 27.06.2022
71 06.07.2022 11:00 LEAB2604196 Ergometrija 27.06.2022
72 06.07.2022 10:00 HIDJ0402196 Ergometrija 27.06.2022
73 06.07.2022 09:00 NAPO1804196 Ergometrija 27.06.2022
74 05.07.2022 12:00 IZSO1906195 Ergometrija 27.06.2022
75 05.07.2022 11:00 HIBE10.09.1 Ergometrija 24.06.2022
76 05.07.2022 10:00 SAVI07.06.1 Ergometrija 24.06.2022
77 05.07.2022 09:00 MEZE07.03.1 Ergometrija 24.06.2022
78 04.07.2022 12:00 SEMU04.07.1 Ergometrija 24.06.2022
79 04.07.2022 12:00 SEDO02.09.1 Ergometrija 24.06.2022
80 04.07.2022 11:00 ALKA13.04.1 Ergometrija 24.06.2022
81 04.07.2022 10:00 SUAL17.10.1 Ergometrija 24.06.2022
82 01.07.2022 12:00 HAHE12.09.1 Ergometrija 24.06.2022
83 01.07.2022 11:00 MIHA04.10.1 Ergometrija 24.06.2022
84 01.07.2022 10:00 SAAR26.08.1 Ergometrija 24.06.2022
85 01.07.2022 09:00 HALI13.08.1 Ergometrija 24.06.2022
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2022 12:00 DAJE2003195 Ergometrija 24.06.2022
2 30.06.2022 12:00 SUKU0704196 Ergometrija 24.06.2022
3 30.06.2022 10:00 JACO1012199 Ergometrija 24.06.2022
4 30.06.2022 09:00 SUHA1008197 Ergometrija 24.06.2022
5 29.06.2022 10:00 AZJA20.01.1 Ergometrija 24.06.2022
6 29.06.2022 10:00 MUPA0205197 Ergometrija 29.06.2022
7 29.06.2022 09:00 ENKA02.11.1 Ergometrija 24.06.2022
8 28.06.2022 14:00 FEKO0503195 Ergometrija 24.06.2022
9 28.06.2022 11:00 MUDU2603195 Ergometrija 24.06.2022
10 28.06.2022 10:00 MUDU26.03.1 Ergometrija 24.06.2022
11 28.06.2022 10:00 SNBE1409196 Ergometrija 24.06.2022
12 28.06.2022 09:00 FEKO05.03.1 Ergometrija 24.06.2022
13 27.06.2022 12:00 ADSE11.08.1 Ergometrija 24.06.2022
14 27.06.2022 11:00 SAKO22.04.1 Ergometrija 24.06.2022
15 27.06.2022 10:00 MIST28.06.1 Ergometrija 24.06.2022
16 27.06.2022 09:00 SEKO06.04.1 Ergometrija 24.06.2022
17 24.06.2022 12:00 SEME1209196 Ergometrija 24.06.2022
18 24.06.2022 11:00 MIMU1909195 Ergometrija 10.06.2022
19 24.06.2022 11:00 SEME1506198 Ergometrija 24.06.2022
20 24.06.2022 10:00 AMPA1209197 Ergometrija 10.06.2022
21 24.06.2022 09:00 ALKU1709197 Ergometrija 10.06.2022
22 23.06.2022 12:00 RAFR0610195 Ergometrija 10.06.2022
23 23.06.2022 11:00 VIVU1908197 Ergometrija 10.06.2022
24 23.06.2022 10:00 ASBA0201194 Ergometrija 10.06.2022
25 23.06.2022 09:00 KEBA0406198 Ergometrija 10.06.2022
26 21.06.2022 12:00 DZSA2505196 Ergometrija 10.06.2022
27 21.06.2022 11:00 SIST1701196 Ergometrija 10.06.2022
28 21.06.2022 10:00 HACE1407197 Ergometrija 10.06.2022
29 21.06.2022 09:00 RAHA1405195 Ergometrija 10.06.2022
30 16.06.2022 11:00 SATA02.06.1 Ergometrija 08.06.2022
31 16.06.2022 10:00 ELST22.08.1 Ergometrija 08.06.2022
32 16.06.2022 10:00 MUSI27.01.1 Ergometrija 08.06.2022
33 16.06.2022 09:00 MUSA08.07.1 Ergometrija 08.06.2022
34 14.06.2022 12:00 SASK01.06.1 Ergometrija 08.06.2022
35 14.06.2022 11:00 DIMU03.06.1 Ergometrija 08.06.2022
36 14.06.2022 10:00 IZSO19.06.1 Ergometrija 08.06.2022
37 14.06.2022 09:00 DAHU03.12.1 Ergometrija 08.06.2022
38 13.06.2022 12:00 SEHA12.11.1 Ergometrija 03.06.2022
39 13.06.2022 11:00 ASMU08.08.1 Ergometrija 03.06.2022
40 13.06.2022 10:30 SEME12.09.1 Ergometrija 03.06.2022
41 13.06.2022 10:00 AMCE25.08.1 Ergometrija 03.06.2022
42 10.06.2022 11:30 NUBR18.04.1 Ergometrija 30.05.2022
43 10.06.2022 11:00 MESO29.03.1 Ergometrija 30.05.2022 01.01.1970
44 10.06.2022 10:00 MUME07.09.1 Ergometrija 30.05.2022
45 09.06.2022 12:30 MESE1510195 Ergometrija 26.05.2022
46 09.06.2022 12:00 ZETR2712196 Ergometrija 27.05.2022
47 09.06.2022 11:00 HAMU1511195 Ergometrija 27.05.2022
48 09.06.2022 10:00 ALMI11.09.1 Ergometrija 26.05.2022
49 07.06.2022 12:30 SADE1309195 Ergometrija 26.05.2022
50 07.06.2022 11:00 MITA2808195 Ergometrija 26.05.2022
51 07.06.2022 11:00 SEAL2001195 Ergometrija 26.05.2022
52 07.06.2022 10:00 RELE0502195 Ergometrija 26.05.2022
53 06.06.2022 12:30 SAPI0401195 Ergometrija 26.05.2022
54 06.06.2022 12:00 ZESI1609197 Ergometrija 26.05.2022
55 06.06.2022 11:00 REDZ21.12.1 Ergometrija 26.05.2022
56 06.06.2022 10:00 BEOR0306197 Ergometrija 26.05.2022
57 03.06.2022 12:00 MUME2110195 Ergometrija 26.05.2022
58 03.06.2022 11:00 FAHE1210195 Ergometrija 26.05.2022
59 03.06.2022 10:00 EDNA15.01.1 Ergometrija 26.05.2022
60 02.06.2022 12:00 NEAS29.10.1 Ergometrija 18.05.2022 18.05.2022
61 02.06.2022 11:00 SAIB08.05.1 Ergometrija 18.05.2022 18.05.2022
62 02.06.2022 10:00 OMSP16.07.1 Ergometrija 18.05.2022 18.05.2022
63 02.06.2022 09:00 FUHE19.03.1 Ergometrija 18.05.2022 18.05.2022
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2022 12:00 SMDZ0409196 Ergometrija 11.05.2022 05.05.2022
2 31.05.2022 11:00 ALHO2505197 Ergometrija 11.05.2022
3 31.05.2022 10:00 RAER2810195 Ergometrija 11.05.2022
4 31.05.2022 09:00 NEMU0207196 Ergometrija 11.05.2022
5 30.05.2022 12:00 MUCE1801196 Ergometrija 11.05.2022
6 30.05.2022 11:00 MESP1508196 Ergometrija 11.05.2022
7 30.05.2022 10:00 FECI1009195 Ergometrija 11.05.2022
8 30.05.2022 09:00 SMVR1707196 Ergometrija 11.05.2022
9 27.05.2022 12:00 MUHA0101196 Ergometrija 10.05.2022
10 27.05.2022 11:00 EDDZ0510196 Ergometrija 10.05.2022
11 27.05.2022 10:00 MEMU1708195 Ergometrija 10.05.2022
12 27.05.2022 09:00 HAKO2709195 Ergometrija 10.05.2022
13 26.05.2022 12:00 NECE2207195 Ergometrija 10.05.2022
14 26.05.2022 11:00 SAIM1708195 Ergometrija 10.05.2022
15 26.05.2022 10:00 IVSU0305195 Ergometrija 10.05.2022
16 26.05.2022 09:00 FERO1208195 Ergometrija 10.05.2022
17 24.05.2022 12:00 ULBO2908195 Ergometrija 10.05.2022
18 24.05.2022 11:00 LAMR0405196 Ergometrija 10.05.2022
19 24.05.2022 10:00 ILCE2605195 Ergometrija 10.05.2022
20 24.05.2022 09:00 GEDJ0306195 Ergometrija 10.05.2022
21 23.05.2022 12:00 RAGR0801196 Ergometrija 10.05.2022
22 23.05.2022 11:00 ALMU2604196 Ergometrija 10.05.2022
23 23.05.2022 10:00 MUST0106196 Ergometrija 10.05.2022
24 23.05.2022 09:00 MUTU1704196 Ergometrija 10.05.2022
25 20.05.2022 11:00 ZAJO0601195 Ergometrija 28.04.2022
26 20.05.2022 10:00 ANBU2112195 Ergometrija 28.04.2022
27 20.05.2022 09:00 AZSI0905196 Ergometrija 28.04.2022
28 19.05.2022 11:00 NETU0109197 Ergometrija 28.04.2022
29 19.05.2022 10:00 NEGU1802195 Ergometrija 28.04.2022
30 19.05.2022 09:00 SEAG0206198 Ergometrija 28.04.2022
31 17.05.2022 10:40 EMAL15.12.1 Ergometrija 14.04.2022
32 17.05.2022 10:20 HAGO15.03.1 Ergometrija 14.04.2022
33 17.05.2022 10:00 SETE15.01.1 Ergometrija 14.04.2022
34 16.05.2022 11:15 ELTA13.01.1 Ergometrija 14.04.2022
35 16.05.2022 10:40 ZEMA12.09.1 Ergometrija 14.04.2022
36 16.05.2022 10:20 VESA04.08.1 Ergometrija 14.04.2022
37 16.05.2022 10:00 MIGE08.04.1 Ergometrija 14.04.2022
38 13.05.2022 11:00 NEHR23.01.1 Ergometrija 12.04.2022
39 13.05.2022 10:00 ALBE02.04.1 Ergometrija 12.04.2022
40 12.05.2022 10:45 BRBL28.08.1 Ergometrija 12.04.2022
41 12.05.2022 10:30 ENKU02.05.1 Ergometrija 12.04.2022
42 12.05.2022 10:15 SEHA27.02.1 Ergometrija 12.04.2022
43 12.05.2022 10:00 ALNU17.12.1 Ergometrija 12.04.2022
44 10.05.2022 10:45 ANLA06.10.1 Ergometrija 12.04.2022
45 10.05.2022 10:30 NESP10.10.1 Ergometrija 12.04.2022
46 10.05.2022 10:15 ZIKR14.02.1 Ergometrija 12.04.2022
47 10.05.2022 10:00 SLMA23.11.1 Ergometrija 12.04.2022
48 09.05.2022 10:30 SUSO04.07.1 Ergometrija 12.04.2022
49 09.05.2022 10:15 HASA21.07.1 Ergometrija 12.04.2022
50 09.05.2022 10:00 ELMU25.01.1 Ergometrija 12.04.2022
51 06.05.2022 11:00 SESA02.06.1 Ergometrija 11.04.2022
52 06.05.2022 10:40 MUSA29.03.1 Ergometrija 11.04.2022
53 06.05.2022 10:20 HAFA18.01.1 Ergometrija 11.04.2022
54 06.05.2022 10:00 ENSK26.01.1 Ergometrija 11.04.2022
55 05.05.2022 10:20 MUME07.08.1 Ergometrija 11.04.2022
56 05.05.2022 10:00 ENHE3105195 Ergometrija 11.04.2022
57 03.05.2022 11:00 SATA02.06.1 Ergometrija 11.04.2022
58 03.05.2022 10:40 RAFR06.10.1 Ergometrija 11.04.2022
59 03.05.2022 10:20 DZSA25.05.1 Ergometrija 11.04.2022
60 03.05.2022 10:00 SEMU04.07.1 Ergometrija 11.04.2022
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.04.2022 11:00 SUCA18.03.1 Ergometrija 08.04.2022
2 29.04.2022 10:40 ZAMU18.09.1 Ergometrija 08.04.2022
3 29.04.2022 10:20 LESE16.04.1 Ergometrija 08.04.2022
4 29.04.2022 10:00 MIPE25.11.1 Ergometrija 08.04.2022
5 28.04.2022 11:00 SESA10.03.1 Ergometrija 08.04.2022
6 28.04.2022 10:40 AMKA13.09.2 Ergometrija 08.04.2022
7 28.04.2022 10:20 SUIB20.04.1 Ergometrija 08.04.2022
8 28.04.2022 10:00 TAZA04.05.1 Ergometrija 08.04.2022
9 26.04.2022 11:00 SATU19.06.1 Ergometrija 08.04.2022
10 26.04.2022 10:40 SAKO22.04.1 Ergometrija 08.04.2022
11 26.04.2022 10:00 NIBE10.09.1 Ergometrija 08.04.2022
12 25.04.2022 11:00 KOMI05.01.1 Ergometrija 08.04.2022
13 25.04.2022 10:40 ZEMU01.12.1 Ergometrija 08.04.2022
14 25.04.2022 10:20 IBFA18.01.1 Ergometrija 08.04.2022
15 25.04.2022 10:20 RAOM09.09.1 Ergometrija 08.04.2022
16 25.04.2022 10:00 ZIRA23.05.1 Ergometrija 08.04.2022
17 22.04.2022 11:40 DRIG26.04.1 Ergometrija 07.04.2022
18 22.04.2022 11:20 ADZA08.11.1 Ergometrija 07.04.2022
19 22.04.2022 10:20 VIGR14.07.1 Ergometrija 07.04.2022
20 22.04.2022 10:00 AMTO08.12.1 Ergometrija 07.04.2022
21 21.04.2022 11:30 NAPA07.08.1 Ergometrija 07.04.2022
22 21.04.2022 11:00 FATR14.06.1 Ergometrija 07.04.2022
23 21.04.2022 10:20 MAJU21.10.1 Ergometrija 07.04.2022
24 21.04.2022 10:00 MEAJ12.01.1 Ergometrija 07.04.2022
25 19.04.2022 11:00 FAPA1810199 Ergometrija 07.04.2022
26 19.04.2022 10:40 MESI1601195 Ergometrija 07.04.2022
27 19.04.2022 10:20 SAVE0210196 Ergometrija 07.04.2022
28 19.04.2022 10:00 MEBO0606195 Ergometrija 07.04.2022
29 18.04.2022 11:00 ENSA01.09.1 Ergometrija 07.04.2022
30 18.04.2022 10:20 DEAL05.03.1 Ergometrija 07.04.2022
31 18.04.2022 10:00 EDSE04.02.1 Ergometrija 07.04.2022
32 15.04.2022 11:00 HABR20.06.1 Ergometrija 06.04.2022
33 15.04.2022 10:40 HANE25.05.1 Ergometrija 06.04.2022
34 15.04.2022 10:20 FIBA17.05.1 Ergometrija 06.04.2022
35 15.04.2022 10:00 MIZE16.09.1 Ergometrija 06.04.2022
36 14.04.2022 10:40 IDBI11.09.1 Ergometrija 06.04.2022
37 14.04.2022 10:20 SESE21.10.1 Ergometrija 06.04.2022
38 14.04.2022 10:00 SEBA15.06.1 Ergometrija 06.04.2022
39 12.04.2022 11:10 GOAH02.04.1 Ergometrija 06.04.2022
40 12.04.2022 10:40 MEFE05.03.1 Ergometrija 06.04.2022
41 12.04.2022 10:20 FALU14.12.1 Ergometrija 06.04.2022
42 12.04.2022 10:00 KAAI15.05.1 Ergometrija 06.04.2022
43 11.04.2022 10:40 BETU26.08.1 Ergometrija 07.04.2022
44 11.04.2022 10:00 HAPA23.08.1 Ergometrija 07.04.2022
45 08.04.2022 10:40 RABA01.09.1 Ergometrija 01.04.2022
46 08.04.2022 10:20 FACI13.01.1 Ergometrija 01.04.2022
47 08.04.2022 10:10 SAVI07.06.1 Ergometrija 01.04.2022
48 08.04.2022 10:00 CAJA06.01.1 Ergometrija 01.04.2022
49 07.04.2022 11:00 JOUD27.02.1 Ergometrija 01.04.2022
50 07.04.2022 10:20 MUHU09.09.1 Ergometrija 01.04.2022
51 07.04.2022 10:00 HAHI11.11.1 Ergometrija 01.04.2022
52 05.04.2022 14:00 EKBA0210197 Ergometrija 01.04.2022
53 05.04.2022 10:40 REDA14.08.1 Ergometrija 01.04.2022
54 05.04.2022 10:20 SAHU21.07.1 Ergometrija 01.04.2022
55 05.04.2022 10:00 ZESI16.11.1 Ergometrija 01.04.2022
56 04.04.2022 10:20 RULE03.02.1 Ergometrija 31.03.2022 01.01.1970
57 04.04.2022 10:00 ALDE19.01.1 Ergometrija 31.03.2022 01.01.1970
58 04.04.2022 09:20 ADOM12.01.1 Ergometrija 31.03.2022 01.01.1970
59 04.04.2022 09:20 MABI23.01.1 Ergometrija 31.03.2022 01.01.1970
60 01.04.2022 11:20 ZIBA06.01.1 Ergometrija 30.03.2022
61 01.04.2022 10:30 JEJU25.05.1 Ergometrija 30.03.2022
62 01.04.2022 10:00 VRDR10.10.1 Ergometrija 30.03.2022
63 01.04.2022 08:00 BRST12.07.1 Ergometrija 30.03.2022 01.01.1970
64 01.04.2022 08:00 ADOM12.01.1 Ergometrija 31.03.2022 01.01.1970
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 09.11.2021 10:00 SUKU0109972 Ergometrija 24.09.2021
2 08.11.2021 10:00 NAMA1404949 Ergometrija 23.09.2021
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 04.08.2021 10:00 HAHA0303946 Ergometrija 13.05.2020
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 21.07.2021 10:00 SESI0301968 Ergometrija 05.03.2021
2 13.07.2021 10:00 SEGO0102971 Ergometrija 08.05.2020
3 09.07.2021 10:00 KABE1902958 Ergometrija 08.05.2020
4 08.07.2021 10:00 IZBE0612983 Ergometrija 08.05.2020
5 07.07.2021 10:00 JASL0211941 Ergometrija 04.05.2020
6 06.07.2021 10:15 SKER0308966 Ergometrija 04.05.2020
7 06.07.2021 10:00 NISA2106967 Ergometrija 08.05.2020
8 01.07.2021 10:00 SEBA1007964 Ergometrija 08.05.2020
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.06.2021 10:00 SUKO2004966 Ergometrija 08.05.2020
2 23.06.2021 10:00 DITI0904977 Ergometrija 08.05.2020
3 21.06.2021 10:00 RAJU2006966 Ergometrija 08.05.2020
4 03.06.2021 10:15 ZIKA1504963 Ergometrija 08.05.2020
5 03.06.2021 10:15 ZIKA1504963 Ergometrija 08.05.2020
6 02.06.2021 10:00 HAAH1609956 Ergometrija 08.05.2020
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.05.2021 10:00 SUOS1904953 Ergometrija 08.05.2020
2 26.05.2021 10:00 SABA2101938 Ergometrija 08.05.2020
3 12.05.2021 10:00 DETU0707961 Ergometrija 07.05.2020
4 06.05.2021 10:00 ENCA0709977 Ergometrija 07.05.2020
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.04.2021 10:15 SESE2204957 Ergometrija 07.05.2020
2 29.04.2021 10:00 KASE2608955 Ergometrija 07.05.2020
3 28.04.2021 10:00 SUSU1802968 Ergometrija 07.05.2020
4 22.04.2021 10:00 SAVR2812953 Ergometrija 07.05.2020
5 09.04.2021 10:15 ABBE1312960 Ergometrija 06.05.2020
6 08.04.2021 10:00 VIDR2707960 Ergometrija 06.05.2020
7 02.04.2021 10:00 DEMU1410957 Ergometrija 06.05.2020
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.03.2021 10:00 RADU1003961 Ergometrija 06.05.2020
2 23.03.2021 10:00 MUPO1003953 Ergometrija 10.04.2020
3 09.03.2021 10:00 IZSA0103941 Ergometrija 06.05.2020
4 05.03.2021 10:00 NANE1206960 Ergometrija 10.04.2020
5 03.03.2021 10:15 FEMA0503959 Ergometrija 06.05.2020
6 03.03.2021 10:15 FEMA0503959 Ergometrija 06.05.2020
7 02.03.2021 10:00 OMRA1307954 Ergometrija 10.04.2020
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 19.02.2021 10:00 ALSA2204979 Ergometrija 06.05.2020
2 09.02.2021 10:00 HIDE3005970 Ergometrija 06.05.2020
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 19.01.2021 10:00 SEJU2106958 Ergometrija 06.05.2020
2 15.01.2021 10:00 BRBR1807962 Ergometrija 13.05.2020
3 14.01.2021 10:00 DZHA2006968 Ergometrija 13.05.2020
4 08.01.2021 10:00 ZESO0101956 Ergometrija 06.05.2020
5 05.01.2021 10:00 ZEZA0202952 Ergometrija 19.03.2020
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.12.2020 10:00 MUDI1002958 Ergometrija 19.03.2020
2 29.12.2020 10:00 BEBE0106957 Ergometrija 13.05.2020
3 25.12.2020 10:00 MIZE0304953 Ergometrija 19.03.2020
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 10.11.2020 10:00 NISA1211954 Ergometrija 08.05.2020
2 06.11.2020 10:15 DZKR2106981 Ergometrija 13.05.2020
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.10.2020 10:15 LUMI2904953 Ergometrija 06.05.2020
2 30.10.2020 10:00 AMBE2811977 Ergometrija 06.05.2020
3 30.10.2020 10:00 AMBE2811977 Ergometrija 06.05.2020
4 27.10.2020 10:15 RAJU1006960 Ergometrija 06.05.2020
5 27.10.2020 10:15 ADKA2404973 Ergometrija 06.05.2020
6 27.10.2020 10:00 EMSK3010953 Ergometrija 06.05.2020
7 26.10.2020 10:00 HASE2611952 Ergometrija 06.05.2020
8 20.10.2020 13:00 FABA1308957 Ergometrija 22.05.2020
9 02.10.2020 10:00 ZIBA2402960 Ergometrija 06.05.2020
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.09.2020 10:15 SISA2708959 Ergometrija 07.05.2020
2 28.09.2020 10:00 ESAG0806989 Ergometrija 13.05.2020
3 22.09.2020 10:00 MIPA0505963 Ergometrija 15.05.2020
4 15.09.2020 10:15 SAMU0507960 Ergometrija 06.05.2020
5 14.09.2020 10:15 MEHO2505971 Ergometrija 06.05.2020
6 09.09.2020 10:00 NABE2612987 Ergometrija 06.05.2020
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 25.08.2020 10:15 MEZU0108990 Ergometrija 06.05.2020
2 21.08.2020 10:00 NESP1110971 Ergometrija 06.05.2020
3 20.08.2020 10:30 BAFE3105966 Ergometrija 06.05.2020
4 20.08.2020 10:15 SECA3004963 Ergometrija 06.05.2020
5 12.08.2020 10:30 SUSO2206969 Ergometrija 12.03.2020
6 12.08.2020 10:15 ZUSM0611962 Ergometrija 12.03.2020
7 12.08.2020 10:00 FRTA0504952 Ergometrija 12.03.2020
8 11.08.2020 10:30 MILA0206958 Ergometrija 12.03.2020
9 11.08.2020 10:15 SUZA0710968 Ergometrija 12.03.2020
10 11.08.2020 10:00 SAAH0903957 Ergometrija 12.03.2020
11 10.08.2020 10:30 ARIS2811974 Ergometrija 12.03.2020
12 10.08.2020 10:15 FEHA3012961 Ergometrija 12.03.2020
13 10.08.2020 10:00 VIAN0104964 Ergometrija 12.03.2020
14 07.08.2020 10:30 SAHO2108966 Ergometrija 12.03.2020
15 07.08.2020 10:15 IDKA2705952 Ergometrija 12.03.2020
16 07.08.2020 10:00 RAKA0601962 Ergometrija 12.03.2020
17 06.08.2020 10:30 SAHE2306971 Ergometrija 12.03.2020
18 06.08.2020 10:15 RESA2507964 Ergometrija 12.03.2020
19 05.08.2020 10:30 ADCO2506977 Ergometrija 12.03.2020
20 05.08.2020 10:15 SASI2208968 Ergometrija 12.03.2020
21 05.08.2020 10:00 ENTA3107964 Ergometrija 12.03.2020
22 04.08.2020 10:30 LEKA2410991 Ergometrija 11.03.2020
23 03.08.2020 10:30 SAMU2508968 Ergometrija 11.03.2020
24 03.08.2020 10:15 FATE2101948 Ergometrija 11.03.2020
25 03.08.2020 10:00 ZUMU2504958 Ergometrija 11.03.2020
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 27.07.2020 10:00 BEBA3112972 Ergometrija 06.05.2020
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 14.05.2020 09:15 MEBR1202972 Ergometrija 10.03.2020 20.02.2020
2 12.05.2020 10:00 SEMU1602963 Ergometrija 08.05.2020
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 12.03.2020 08:00 SAAH0903957 Ergometrija 12.03.2020
Aktuelna lista čekanja