Sub-Spec-Kardiološka - Teremini čiji je rok istekao

April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 03.04.2024 12:15 BEMU0201196 Sub-Spec-Kardiološka 19.02.2024
2 03.04.2024 12:00 JABI1909195 Sub-Spec-Kardiološka 19.02.2024
3 03.04.2024 11:45 MUHU2205196 Sub-Spec-Kardiološka 19.02.2024
4 03.04.2024 11:30 SETU1503197 Sub-Spec-Kardiološka 19.02.2024
5 03.04.2024 11:15 BEKA1807195 Sub-Spec-Kardiološka 19.02.2024
6 03.04.2024 11:00 ZUCA0601195 Sub-Spec-Kardiološka 19.02.2024
7 03.04.2024 10:45 FUTE1409195 Sub-Spec-Kardiološka 19.02.2024
8 03.04.2024 10:30 HAKO1205194 Sub-Spec-Kardiološka 19.02.2024
9 03.04.2024 10:15 JEPE0908194 Sub-Spec-Kardiološka 19.02.2024
10 03.04.2024 10:00 ZIIB0107195 Sub-Spec-Kardiološka 19.02.2024
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 27.03.2024 11:30 MUZE1008196 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
2 27.03.2024 11:15 AIPA0511196 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
3 27.03.2024 11:00 SEIM0107196 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
4 27.03.2024 11:00 SABU1907194 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
5 27.03.2024 10:45 FEHO2008195 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
6 27.03.2024 10:30 ESCA3009195 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
7 27.03.2024 10:15 ANVI0402194 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
8 27.03.2024 10:15 MEAR1010198 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
9 27.03.2024 10:00 MIPA1805196 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
10 20.03.2024 11:30 REHA1005195 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
11 20.03.2024 11:30 REBE1303196 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
12 20.03.2024 11:15 ALBO2010196 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
13 20.03.2024 10:45 SEST0501197 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
14 20.03.2024 10:45 SUCA1803195 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
15 20.03.2024 10:30 TEFA2406195 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
16 20.03.2024 10:15 ARMU1512198 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
17 20.03.2024 10:00 ZUBE0712195 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
18 20.03.2024 08:00 JAKU1909195 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
19 13.03.2024 11:45 ALHU0807198 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
20 13.03.2024 11:30 HAVE0202196 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
21 13.03.2024 11:30 ELPA2508197 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
22 13.03.2024 11:15 ENSM1508198 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
23 13.03.2024 11:00 IZNE3008196 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
24 13.03.2024 10:45 SAHE2710197 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
25 13.03.2024 10:45 HAMU0108195 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
26 13.03.2024 10:30 RUJU2109196 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
27 13.03.2024 10:15 HABE1407195 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
28 13.03.2024 10:00 VAHA0612196 Sub-Spec-Kardiološka 01.02.2024
29 06.03.2024 15:30 AZPU0905194 Sub-Spec-Kardiološka 31.01.2024
30 06.03.2024 11:30 SASI0912196 Sub-Spec-Kardiološka 31.01.2024
31 06.03.2024 11:15 HABU3108197 Sub-Spec-Kardiološka 31.01.2024
32 06.03.2024 11:00 SAHA1501197 Sub-Spec-Kardiološka 31.01.2024
33 06.03.2024 10:45 MUCI0606196 Sub-Spec-Kardiološka 31.01.2024
34 06.03.2024 10:30 SESM0509194 Sub-Spec-Kardiološka 31.01.2024
35 06.03.2024 10:30 ESLE1309196 Sub-Spec-Kardiološka 31.01.2024
36 06.03.2024 10:15 META0409197 Sub-Spec-Kardiološka 31.01.2024
37 06.03.2024 10:00 HASP2709195 Sub-Spec-Kardiološka 31.01.2024
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.02.2024 12:15 OMKA0709195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
2 28.02.2024 12:00 BEDU0101195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
3 28.02.2024 11:30 BATE1010193 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
4 28.02.2024 11:30 ENZE2501195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
5 28.02.2024 11:15 KETA2502195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
6 28.02.2024 11:00 ZAIB1909195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
7 28.02.2024 10:30 IBKO1703195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
8 28.02.2024 10:15 MUCA3003195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
9 28.02.2024 10:15 MUSA2402196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
10 28.02.2024 10:00 MESA2506196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
11 21.02.2024 12:00 SEBE2609195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
12 21.02.2024 11:45 ESBA0902195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
13 21.02.2024 11:30 NAMA1404194 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
14 21.02.2024 11:00 FAME2603197 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
15 21.02.2024 11:00 ARBE0102197 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
16 21.02.2024 10:45 FUTU0207196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
17 21.02.2024 10:30 JOJE2303195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
18 21.02.2024 10:15 DURE1212194 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
19 21.02.2024 10:00 AZDE1204196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
20 14.02.2024 12:00 MEAV1905197 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
21 14.02.2024 11:45 FIAH0811196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
22 14.02.2024 11:30 EDHU2806196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
23 14.02.2024 11:15 IDSO0401493 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
24 14.02.2024 11:00 HABA0507195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
25 14.02.2024 10:45 NIAL1202195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
26 14.02.2024 10:45 SAKA0612195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
27 14.02.2024 10:30 FANA0704195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
28 14.02.2024 10:15 ISSA1810195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
29 14.02.2024 10:00 RAHU3011195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
30 07.02.2024 11:45 ZIKA3011196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
31 07.02.2024 11:30 ASCU1710196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
32 07.02.2024 11:30 ADAL2601196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
33 07.02.2024 11:30 ASHA2204496 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
34 07.02.2024 11:15 SEDE1512196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
35 07.02.2024 11:00 BACO2305197 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
36 07.02.2024 10:45 NAPO1804196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
37 07.02.2024 10:30 JUGR2004195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
38 07.02.2024 10:15 SAKA0101195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
39 07.02.2024 10:00 AMPO0705197 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2024 12:15 AMCE1707197 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
2 31.01.2024 12:00 ZICO1308196 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
3 31.01.2024 11:45 ROZU0801194 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
4 31.01.2024 11:30 ANPE1961 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
5 31.01.2024 11:15 DE101954 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
6 31.01.2024 11:00 SEAB3001196 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
7 31.01.2024 10:30 VEDR2811196 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
8 31.01.2024 10:15 SUMI2801194 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
9 31.01.2024 10:00 FAHU0304195 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
10 24.01.2024 12:00 JEUZ1304195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
11 24.01.2024 11:45 SUSO0407195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
12 24.01.2024 11:30 VIAN2812195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
13 24.01.2024 11:30 SUSO0407195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
14 24.01.2024 11:15 FAME0104194 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
15 24.01.2024 11:00 NIFE1503198 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
16 24.01.2024 10:45 ZLAK2202196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
17 24.01.2024 10:30 ISHU1501195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
18 24.01.2024 10:15 SUHA2506195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
19 24.01.2024 10:00 MUKU0301196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
20 17.01.2024 12:00 SEKU1601196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
21 17.01.2024 12:00 HAKA1910196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
22 17.01.2024 11:45 MUBI0806197 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
23 17.01.2024 11:30 RESE0901195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
24 17.01.2024 11:30 RAFO1403195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
25 17.01.2024 11:15 AZFE0301195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
26 17.01.2024 11:00 NEJA1503196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
27 17.01.2024 10:15 SISI1610196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
28 17.01.2024 10:15 ZIPO2610195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
29 17.01.2024 10:00 NEHI2608195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
30 10.01.2024 12:15 RAME2804195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
31 10.01.2024 11:50 AZPE1508197 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
32 10.01.2024 11:30 AIMU1305195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
33 10.01.2024 11:00 REFR1709196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
34 10.01.2024 10:45 NAZU0921974 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
35 10.01.2024 10:30 ALST1603197 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
36 10.01.2024 10:15 SEKO2808196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
37 10.01.2024 10:00 CEBE2305195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 27.12.2023 12:30 RIPU1803195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
2 27.12.2023 12:15 ORMA1106197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
3 27.12.2023 12:00 IZSU0104196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
4 27.12.2023 11:45 ZAST0511196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
5 27.12.2023 11:45 ERHU1801196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
6 27.12.2023 11:30 FABA2710195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
7 27.12.2023 09:45 SEHE0707196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
8 27.12.2023 09:30 SEST2605196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
9 27.12.2023 09:15 ADAN0501195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
10 27.12.2023 09:00 SEAN0908195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
11 20.12.2023 12:00 HUFE2403195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
12 20.12.2023 11:30 PEPR1302196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
13 20.12.2023 11:15 RAVR2506195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
14 20.12.2023 11:00 MIBA1806195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
15 20.12.2023 10:15 SEVA2805195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
16 20.12.2023 10:00 MICO0102195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
17 20.12.2023 09:45 SEBR1304195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
18 20.12.2023 09:30 JAHA2706196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
19 20.12.2023 09:15 MU bjelogl Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
20 20.12.2023 09:00 EZHA1912195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
21 13.12.2023 12:00 NETU0801194 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
22 13.12.2023 11:30 E4MU3101194 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
23 13.12.2023 11:00 MITA2505198 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
24 13.12.2023 10:30 HUCE2002195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
25 13.12.2023 10:30 MESE2803196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
26 13.12.2023 10:15 NEEF2611195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
27 13.12.2023 10:00 SACE0804196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
28 13.12.2023 09:30 UZKO0102197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
29 13.12.2023 09:00 SEKA1202196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
30 13.12.2023 09:00 NIBA0412196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
31 06.12.2023 12:00 VEIB2905197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
32 06.12.2023 11:15 ZEBU1210196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
33 06.12.2023 11:00 ADMU1802195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
34 06.12.2023 10:45 FIPO0644026 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
35 06.12.2023 10:30 HAHR1905195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
36 06.12.2023 10:00 FEHA0101194 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
37 06.12.2023 09:45 MUSA0204195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
38 06.12.2023 09:30 SASA0303197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
39 06.12.2023 09:15 KEHA2210197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
40 06.12.2023 09:00 LASE1407199 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.11.2023 11:30 IBBE1506196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
2 29.11.2023 11:00 ESPA0304196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
3 29.11.2023 10:45 HASA1407195 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
4 29.11.2023 10:30 ALAL1303195 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
5 29.11.2023 10:15 AMHA1007196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
6 29.11.2023 10:00 SMAD1007196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
7 29.11.2023 09:45 MUCA2002195 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
8 29.11.2023 09:30 HUMU0904197 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
9 29.11.2023 09:15 NAHA0506196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
10 29.11.2023 09:00 FASE0201196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
11 22.11.2023 11:00 SAKO2708196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
12 22.11.2023 10:45 DEMU1210194 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
13 22.11.2023 10:30 ZIMU2806196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
14 22.11.2023 10:30 ENHU1941 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
15 22.11.2023 10:15 ALAL2509200 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
16 22.11.2023 10:00 DEBE2005194 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
17 22.11.2023 09:45 HIVR0105196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
18 22.11.2023 09:30 ENKR0302195 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
19 22.11.2023 09:30 ENKR0302195 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
20 22.11.2023 09:15 FACO1209195 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
21 22.11.2023 09:00 FASP2401195 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2023
22 15.11.2023 12:00 VETU0105197 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
23 15.11.2023 11:30 IZMU2803195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
24 15.11.2023 11:15 RAAG1803195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
25 15.11.2023 11:00 IBPA1908196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
26 15.11.2023 10:15 VASO3006196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
27 15.11.2023 10:00 EMSA0502194 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
28 15.11.2023 09:45 RAKA0102195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
29 15.11.2023 09:30 MUSK1911195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
30 15.11.2023 09:00 IBAL2604196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
31 08.11.2023 12:45 HAZE2208195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
32 08.11.2023 12:30 HIBR1103196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
33 08.11.2023 12:20 HAIS2802194 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
34 08.11.2023 11:30 ZIAG2706196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
35 08.11.2023 10:30 LUDU0406194 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
36 08.11.2023 10:15 HASM0607196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
37 08.11.2023 09:30 CAGA0203196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
38 08.11.2023 09:15 NAHA0110196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
39 08.11.2023 09:00 DZSE2012195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
40 01.11.2023 13:00 SEHU1301195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
41 01.11.2023 12:30 ELDZ2205196 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
42 01.11.2023 10:30 HADU0112195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
43 01.11.2023 10:15 MACO2208194 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
44 01.11.2023 10:00 ISSK3110195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
45 01.11.2023 09:45 ADPU0106195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
46 01.11.2023 09:30 SIKU0703195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
47 01.11.2023 09:15 EZHU1912195 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
48 01.11.2023 09:00 HUHA1503197 Sub-Spec-Kardiološka 28.09.2023
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 25.10.2023 12:00 HASK1966 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
2 25.10.2023 11:45 VIDU1961 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
3 25.10.2023 11:30 MUOM1947 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
4 25.10.2023 11:15 FESO1951 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
5 25.10.2023 11:00 HAAV1955 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
6 25.10.2023 10:45 SAKO1978 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
7 25.10.2023 10:15 SATU1984 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
8 25.10.2023 10:00 LJSA1968 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
9 25.10.2023 09:45 SESE1950 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
10 25.10.2023 09:30 SEDI1960 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
11 18.10.2023 12:00 IBGO1955 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
12 18.10.2023 11:45 ZIJU1956 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
13 18.10.2023 11:30 ALMU1954 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
14 18.10.2023 11:15 NAMU1959 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
15 18.10.2023 11:00 OMDI1958 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
16 18.10.2023 10:30 HAMU1968 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
17 18.10.2023 10:15 DZPO2209197 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
18 18.10.2023 10:15 SEGO1968 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
19 18.10.2023 10:00 FEIM0406195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
20 18.10.2023 10:00 ESCI1942 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
21 18.10.2023 09:45 DZPO1973 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
22 18.10.2023 09:30 FEIM1956 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
23 11.10.2023 12:15 BOAB0205195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
24 11.10.2023 12:00 MIVU2009195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
25 11.10.2023 11:45 AIAZ0201196 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
26 11.10.2023 11:30 JAME2409195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
27 11.10.2023 11:15 DRHE1605195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
28 11.10.2023 10:45 ABOP12.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
29 11.10.2023 10:30 NICO0808195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
30 11.10.2023 10:15 HACI2103196 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
31 11.10.2023 10:00 ENST28.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
32 04.10.2023 12:15 HAST1106195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
33 04.10.2023 12:00 VEHO2006196 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
34 04.10.2023 11:30 SATO02.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
35 04.10.2023 11:15 FACE28.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
36 04.10.2023 10:45 REBO1802195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
37 04.10.2023 10:15 SIBA2304194 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
38 04.10.2023 10:00 MICI2701196 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
39 04.10.2023 09:30 IRIM1911197 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 27.09.2023 12:00 HATO1407195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
2 27.09.2023 11:45 MUHE0308198 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
3 27.09.2023 11:30 AMHU0910198 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
4 27.09.2023 11:00 BEME0309196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
5 27.09.2023 10:30 SECA0401196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
6 27.09.2023 10:15 ZECA3003195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
7 27.09.2023 10:00 SEFE2406195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
8 27.09.2023 09:45 KEBU0603196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
9 27.09.2023 09:30 HAAL2403194 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
10 27.09.2023 09:15 EDBR3009196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
11 26.09.2023 12:00 SEVE2905195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
12 20.09.2023 11:15 SEAR0601196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
13 20.09.2023 11:00 HAAV0105196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
14 20.09.2023 10:45 RACO1306195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
15 20.09.2023 10:30 VAFR2004195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
16 20.09.2023 10:15 SEME1310196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
17 20.09.2023 10:00 SESE2110196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
18 20.09.2023 09:45 SAHA0104194 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
19 20.09.2023 09:30 ISNU1207196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
20 20.09.2023 09:15 JANE1311195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
21 20.09.2023 09:00 ENSA2504195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
22 13.09.2023 12:00 NEME0905197 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
23 13.09.2023 11:45 SAME1009195 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
24 13.09.2023 11:30 FAKU2110196 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
25 13.09.2023 11:30 SADI1902196 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
26 13.09.2023 11:00 ANAN0910195 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
27 13.09.2023 09:45 ESOM0506195 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
28 13.09.2023 09:30 NAHA0304195 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
29 13.09.2023 09:15 INFA1811196 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
30 13.09.2023 09:00 AINU1803196 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
31 06.09.2023 12:00 MEHR1410195 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
32 06.09.2023 11:30 EDNE0704197 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
33 06.09.2023 10:30 NENE0502195 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
34 06.09.2023 10:30 MUCE1110196 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
35 06.09.2023 10:15 DEMU1001194 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
36 06.09.2023 10:00 SAKE2709195 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
37 06.09.2023 09:45 ENDU1412194 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
38 06.09.2023 09:30 SASA0109195 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
39 06.09.2023 09:15 MIBE1906196 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
40 06.09.2023 09:00 DZPE2501195 Sub-Spec-Kardiološka 14.06.2023
41 05.09.2023 10:00 ISSU1909195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.08.2023 12:30 VADU0901198 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
2 30.08.2023 12:15 EMDE1804197 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
3 30.08.2023 12:00 MEKA0310197 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
4 30.08.2023 11:45 NUCE1610194 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
5 30.08.2023 11:30 SUKU0704196 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
6 30.08.2023 11:15 AHSC0807197 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
7 30.08.2023 11:00 IZSO1906195 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
8 30.08.2023 10:45 ZVTR1401195 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
9 30.08.2023 10:30 SIBA2507197 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
10 30.08.2023 10:00 DZPE2501195 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
11 23.08.2023 11:45 FISA1808196 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
12 23.08.2023 11:30 AMDI0102195 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
13 23.08.2023 11:30 MITU1502196 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
14 23.08.2023 11:15 FUTE1409195 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
15 23.08.2023 11:00 FAOM1706194 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
16 23.08.2023 10:45 ENTU1611197 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
17 23.08.2023 10:30 DZSI2505195 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
18 23.08.2023 09:45 PEBU1901194 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
19 23.08.2023 09:30 EDSA1102197 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
20 23.08.2023 09:30 DEBI0507194 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
21 16.08.2023 11:45 ALBO2010196 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
22 16.08.2023 11:30 ELPA2508197 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
23 16.08.2023 11:30 RABJ3005195 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
24 16.08.2023 11:15 HASA0109194 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
25 16.08.2023 11:15 MEBU3105194 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
26 16.08.2023 11:00 BAJA0108195 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
27 16.08.2023 11:00 IZSE1012196 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
28 16.08.2023 09:45 MIDU0410196 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
29 16.08.2023 09:30 SEMU1608196 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
30 16.08.2023 08:50 SECI1608196 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
31 09.08.2023 11:30 SEOS2905195 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
32 09.08.2023 11:00 SEKA0701199 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
33 09.08.2023 10:45 IBHA1401195 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
34 09.08.2023 10:30 NENA1506195 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
35 09.08.2023 10:15 ANAN3001194 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
36 09.08.2023 10:00 BETE1404196 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
37 09.08.2023 09:45 ZLFA0310195 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
38 09.08.2023 09:30 KETA2501195 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
39 09.08.2023 09:15 AVDZ0809196 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
40 02.08.2023 11:15 AZHE2410195 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2023
41 02.08.2023 11:00 FATU1609196 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2023
42 02.08.2023 10:45 MIGL1005194 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2023
43 02.08.2023 10:30 MUMU2502195 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2023
44 02.08.2023 10:15 SAJU0601194 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2023
45 02.08.2023 10:00 RUBO0901195 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2023
46 02.08.2023 09:45 MEBE1407197 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2023
47 02.08.2023 09:30 FARO2506196 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2023
48 02.08.2023 09:15 TEHU1109196 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2023
49 02.08.2023 09:00 MUBO2410196 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2023
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 26.07.2023 12:15 MEHU1204195 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
2 26.07.2023 12:00 STML0508194 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
3 26.07.2023 11:30 ZEMU0112196 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
4 26.07.2023 11:15 EMKI1208193 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
5 26.07.2023 11:15 NAJU3001196 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
6 26.07.2023 11:00 NAHA2109195 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
7 26.07.2023 10:45 SEIS2107197 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
8 26.07.2023 10:30 FABA1208196 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
9 26.07.2023 10:00 ENSA0109196 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
10 26.07.2023 10:00 ADSI0507195 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
11 19.07.2023 12:15 MIHR2001195 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023 01.01.1970
12 19.07.2023 12:00 SMHU0811195 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
13 19.07.2023 11:30 OSSE0804194 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
14 19.07.2023 11:30 HAHA1001194 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
15 19.07.2023 11:15 FAKU0306195 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
16 19.07.2023 10:45 SASA2704195 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
17 19.07.2023 10:30 REBA3004195 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
18 19.07.2023 10:30 EDNU0312197 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
19 19.07.2023 10:15 MIBA0711197 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
20 19.07.2023 10:15 MIBA0711197 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
21 19.07.2023 10:00 BESU2009195 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
22 18.07.2023 10:15 JAJA1502194 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
23 12.07.2023 12:15 MIRI0211194 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
24 12.07.2023 12:00 SUSU2407197 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
25 12.07.2023 11:30 SEAB3001196 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
26 12.07.2023 11:30 SUIB2004196 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
27 12.07.2023 11:15 HASA0306194 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
28 12.07.2023 10:45 BACO2305197 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
29 12.07.2023 10:15 FUHA1511195 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
30 12.07.2023 10:00 ELDE0810197 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
31 05.07.2023 12:00 JAGI2909196 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
32 05.07.2023 11:45 RASE0801196 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
33 05.07.2023 11:30 NEMU2511197 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
34 05.07.2023 10:45 FUIM3108197 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
35 05.07.2023 10:30 NEAD2605197 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
36 05.07.2023 10:30 FAME0104194 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
37 05.07.2023 10:30 ATHA2806197 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
38 05.07.2023 10:15 ESSM0101194 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
39 05.07.2023 10:00 TAHO1311196 Sub-Spec-Kardiološka 29.05.2023
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.06.2023 12:30 HABJ2111196 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
2 28.06.2023 12:15 ADSM1005199 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
3 28.06.2023 11:45 SEBU2509196 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
4 28.06.2023 11:30 MUCO0308196 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
5 28.06.2023 11:15 DZZE1104195 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
6 28.06.2023 11:00 ALSA2204197 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
7 28.06.2023 10:30 JASL0403195 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
8 28.06.2023 10:15 EMHU1708197 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
9 28.06.2023 10:00 SUBO0501196 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
10 21.06.2023 12:15 MISE1506196 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
11 21.06.2023 12:15 FAME1907197 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
12 21.06.2023 11:45 VEHO2006196 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
13 21.06.2023 11:30 AHKA1504196 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
14 21.06.2023 11:15 MULE3011195 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
15 21.06.2023 10:30 MUDE0101195 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
16 21.06.2023 10:30 BEGA0610195 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
17 21.06.2023 10:15 ZAMU0206196 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
18 21.06.2023 10:15 DZPO22.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
19 21.06.2023 10:00 ZDGE0112196 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
20 20.06.2023 11:15 SUDU1208195 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
21 14.06.2023 12:15 AZPE0508197 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
22 14.06.2023 12:00 TAME1205195 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
23 14.06.2023 11:45 JOJE2303195 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
24 14.06.2023 11:30 SECA1612195 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
25 14.06.2023 11:30 ZIHU0602196 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
26 14.06.2023 11:00 HARE2501196 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
27 14.06.2023 10:45 HUGA0103197 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
28 14.06.2023 10:30 BELI1604199 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
29 14.06.2023 10:15 FAIS1608194 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
30 14.06.2023 10:00 FAJA1411195 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
31 13.06.2023 11:30 HIOM2804194 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
32 13.06.2023 11:00 SAHA2410195 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
33 13.06.2023 11:00 MIDR1706195 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
34 07.06.2023 12:00 AHZA1906197 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
35 07.06.2023 11:30 FICO1409196 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
36 07.06.2023 11:15 FAPI2003196 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
37 07.06.2023 11:15 MEHA0907196 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
38 07.06.2023 11:00 HASK3005196 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
39 07.06.2023 10:30 EDCE0207196 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
40 07.06.2023 10:15 FABA0401195 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
41 07.06.2023 10:00 KABA1003196 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
42 06.06.2023 11:45 AHHA1502194 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
43 06.06.2023 11:00 NUDZ2110195 Sub-Spec-Kardiološka 26.05.2023
44 05.06.2023 08:00 FRPE0105195 Sub-Spec-Kardiološka 05.06.2023
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2023 11:15 FABA2710195 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
2 31.05.2023 11:00 SABA1601194 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
3 31.05.2023 10:45 SAKA0101195 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
4 31.05.2023 10:30 AMRE2010197 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
5 31.05.2023 10:15 NEVA2303197 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
6 31.05.2023 10:15 MESP0308196 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
7 31.05.2023 10:00 NUCE1610194 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
8 31.05.2023 10:00 ALDE1603197 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
9 31.05.2023 09:45 MIBA1806195 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
10 31.05.2023 09:30 SAME0306197 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
11 31.05.2023 09:15 MESP0308196 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
12 31.05.2023 09:00 ALDE1603197 Sub-Spec-Kardiološka 25.05.2023
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 12.04.2023 11:15 MAIS1406198 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
2 12.04.2023 11:00 HUAD2708195 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
3 12.04.2023 10:45 SEIS2308198 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
4 12.04.2023 10:30 JEIV1104194 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
5 12.04.2023 10:15 CVLA0104196 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
6 12.04.2023 10:00 HAIS2802194 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
7 12.04.2023 09:45 TAZA0405195 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
8 12.04.2023 09:30 DESK0906195 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
9 12.04.2023 09:15 IGVU0909195 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
10 12.04.2023 09:00 MUMU2204196 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
11 05.04.2023 11:15 KAME1211195 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
12 05.04.2023 11:00 DZPO2209197 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
13 05.04.2023 10:45 SECO1302196 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
14 05.04.2023 10:30 MUSU2807194 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
15 05.04.2023 10:15 NIIM1505196 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
16 05.04.2023 10:00 VADE1608196 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
17 05.04.2023 09:45 JOMA2005194 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
18 05.04.2023 09:30 SEPA0401197 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
19 05.04.2023 09:15 VAVI0105195 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
20 05.04.2023 09:00 ENST2801196 Sub-Spec-Kardiološka 30.03.2023
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 22.02.2023 12:15 OMPO2509193 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
2 22.02.2023 12:00 DEPA1010194 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
3 22.02.2023 11:15 HASP2709195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
4 22.02.2023 11:00 TAST2205153 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
5 22.02.2023 10:45 MIHA0103196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
6 22.02.2023 10:15 HASI0209195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
7 22.02.2023 10:15 AMGA0503200 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
8 22.02.2023 10:00 LUCO2307194 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
9 15.02.2023 12:30 SEDI0809197 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
10 15.02.2023 12:15 EDSP2108196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
11 15.02.2023 11:45 HASO1909195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022 01.01.1970
12 15.02.2023 11:30 AHHR2906194 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
13 15.02.2023 11:15 ENDU1412196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
14 15.02.2023 11:00 MUSP2111196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
15 15.02.2023 10:45 BASE1911197 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
16 15.02.2023 10:30 HUHA1503197 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
17 15.02.2023 10:15 SEKA1202196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
18 15.02.2023 10:00 ZICE2504195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
19 08.02.2023 12:00 BAJA0108195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
20 08.02.2023 11:15 ENGA1107195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
21 08.02.2023 11:00 INFA1811196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
22 08.02.2023 11:00 ENCO1105195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
23 08.02.2023 10:30 PEBU1901195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
24 08.02.2023 10:15 ZVTR1401195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
25 08.02.2023 10:00 ZIMU2806196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
26 01.02.2023 12:30 RUJU2309196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
27 01.02.2023 12:00 FATE2406195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
28 01.02.2023 11:45 HADU0112195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
29 01.02.2023 11:30 ISKO1401194 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
30 01.02.2023 11:15 ASLE0510195 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
31 01.02.2023 11:00 BETE1404196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
32 01.02.2023 10:30 STJO0209196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
33 01.02.2023 10:15 JAHA2706196 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
34 01.02.2023 10:00 NEAR1004197 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 25.01.2023 12:15 TAGA1702196 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
2 25.01.2023 11:45 SAGO2107194 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
3 25.01.2023 11:30 ZAKR1309195 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
4 25.01.2023 11:15 SUAH0408196 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
5 25.01.2023 11:00 ZESO0101195 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
6 25.01.2023 10:45 AZDI0606195 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
7 25.01.2023 10:30 NABA1008196 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
8 25.01.2023 10:15 SUKA0104195 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
9 25.01.2023 10:00 AHOM3103196 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
10 25.01.2023 10:00 FADE1507196 Sub-Spec-Kardiološka 10.11.2022
11 18.01.2023 12:15 DZKA0903195 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
12 18.01.2023 12:00 SUSU2407197 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
13 18.01.2023 11:30 SUSU2407197 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
14 18.01.2023 11:15 AZAH1107196 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
15 18.01.2023 11:00 SIBE1905196 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
16 18.01.2023 10:45 HASI0907194 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
17 18.01.2023 10:45 RASA0305195 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
18 18.01.2023 10:30 JOKR0905195 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
19 18.01.2023 10:15 SACI2406195 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
20 18.01.2023 10:00 ENSE1701198 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
21 11.01.2023 12:15 HUFE2403195 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
22 11.01.2023 12:00 JAGI2909196 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
23 11.01.2023 11:45 TOUD1202194 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
24 11.01.2023 11:30 JUGR2004195 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
25 11.01.2023 11:15 MUCI0606196 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
26 11.01.2023 11:00 HARI1009198 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
27 11.01.2023 10:45 ELCE1502197 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
28 11.01.2023 10:30 MEAH1312196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
29 11.01.2023 10:30 MEAH1312196 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
30 11.01.2023 10:15 SATO0203196 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
31 11.01.2023 10:00 FEIB2511194 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
32 11.01.2023 10:00 FEIB2511194 Sub-Spec-Kardiološka 08.11.2022
33 04.01.2023 12:15 ELTU0808200 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
34 04.01.2023 11:45 ZUPO1511195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
35 04.01.2023 11:30 NASI0906198 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
36 04.01.2023 11:15 SEJE2105194 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
37 04.01.2023 11:00 HAVE0904196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
38 04.01.2023 10:15 FACV1604195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
39 04.01.2023 10:15 SATO0203196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
40 04.01.2023 10:00 SEPO0908195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
41 04.01.2023 10:00 MIPA1805196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.12.2022 12:15 HASI0907194 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
2 28.12.2022 12:00 SASI1405197 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
3 28.12.2022 11:30 JAHA2009197 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
4 28.12.2022 11:30 DZZU0507195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
5 28.12.2022 11:15 HASK1310196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
6 28.12.2022 11:00 NEBE3004195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
7 28.12.2022 10:45 HADU0403194 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
8 28.12.2022 10:45 MUDU2403195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
9 28.12.2022 10:00 FIJU2307195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
10 28.12.2022 10:00 VAHA2201196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
11 21.12.2022 12:15 MUKE2201198 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
12 21.12.2022 12:00 AMKO0601196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
13 21.12.2022 11:45 GEDJ0306195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
14 21.12.2022 11:30 ZAJO0601195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
15 21.12.2022 11:15 MUDI1002195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
16 21.12.2022 11:00 ZDMI0101195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
17 21.12.2022 10:45 ADBA1901196 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
18 21.12.2022 10:30 ESOM0808195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
19 21.12.2022 10:15 KATA2506195 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
20 21.12.2022 10:00 AZCE1010194 Sub-Spec-Kardiološka 28.10.2022
21 15.12.2022 10:45 ELDZ1030197 Sub-Spec-Kardiološka 15.12.2022
22 14.12.2022 12:30 DESA1608195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
23 14.12.2022 11:45 FAKO2704195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
24 14.12.2022 11:30 ESTO3108196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
25 14.12.2022 11:15 DZHA1501197 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
26 14.12.2022 10:45 BEAL2401194 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
27 14.12.2022 10:30 RASM0805194 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
28 14.12.2022 10:15 BOKA0706196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
29 14.12.2022 10:00 ISSE2510194 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
30 14.12.2022 08:00 ISSE2510194 Sub-Spec-Kardiološka 17.05.2022 17.05.2022
31 07.12.2022 12:00 ADMU1404195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
32 07.12.2022 11:30 MIFA2009197 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
33 07.12.2022 11:15 MEIS2312196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
34 07.12.2022 11:00 AHKA1504196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
35 07.12.2022 10:30 ZADO1112195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
36 07.12.2022 10:00 EDTA3101196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
37 07.12.2022 10:00 SASA1406196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2022 12:15 RUGU1203195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
2 30.11.2022 12:15 MIBE2011196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
3 30.11.2022 11:45 RAMA1807194 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
4 30.11.2022 11:30 MUTU1505194 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
5 30.11.2022 11:15 SESI2508198 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
6 30.11.2022 11:00 SAIK0910195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
7 30.11.2022 10:45 MEBE0908196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
8 30.11.2022 10:30 MESE1102196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
9 30.11.2022 10:15 MESA1201194 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
10 30.11.2022 10:00 NUKA1111197 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
11 29.11.2022 12:00 MECO1004196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2022
12 29.11.2022 10:15 SEHE1207196 Sub-Spec-Kardiološka 29.09.2022
13 23.11.2022 12:30 FESA1403195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
14 23.11.2022 12:15 JAVA1809196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
15 23.11.2022 12:00 ADMU1404195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
16 23.11.2022 11:30 SAVO3009196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
17 23.11.2022 11:15 MISK0610198 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
18 23.11.2022 11:00 ALIS1304197 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
19 23.11.2022 10:45 SUCA1803195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
20 23.11.2022 10:30 MEKO1907196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
21 23.11.2022 10:15 AVHA2706195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
22 23.11.2022 10:00 FACI2309196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
23 16.11.2022 12:15 SAKU2004197 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
24 16.11.2022 12:00 SASA2010196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
25 16.11.2022 11:45 SEME1610195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
26 16.11.2022 11:15 SEVE2907195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
27 16.11.2022 11:00 MIME1504196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
28 16.11.2022 10:45 ADCE2409197 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
29 16.11.2022 10:30 RIPU1803195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
30 16.11.2022 10:15 MISA2107196 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
31 16.11.2022 10:00 ENKU1405195 Sub-Spec-Kardiološka 30.09.2022
32 09.11.2022 12:15 SAKA0101195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
33 09.11.2022 11:45 EDNA2803197 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
34 09.11.2022 11:30 RAAL0303195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
35 09.11.2022 11:15 SABA1601194 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
36 09.11.2022 11:00 MEHA0907196 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
37 09.11.2022 11:00 RIBA0103199 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
38 09.11.2022 10:45 DEIB0905195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
39 09.11.2022 10:30 PAFE0403196 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
40 09.11.2022 10:15 HABA0512195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
41 09.11.2022 10:00 AZKA0502194 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
42 02.11.2022 12:15 ESAL1208195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
43 02.11.2022 12:00 IFIB0901196 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
44 02.11.2022 11:45 IBBR2011194 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
45 02.11.2022 11:30 IDBI1109195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
46 02.11.2022 11:15 DIIS0911196 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
47 02.11.2022 11:00 MUBA1310195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
48 02.11.2022 10:45 FACO1209195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
49 02.11.2022 10:30 HASM1407196 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
50 02.11.2022 10:15 HABE1102195 Sub-Spec-Kardiološka 26.08.2022
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 26.10.2022 11:45 SASK3105198 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
2 26.10.2022 11:30 EMSM0708197 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
3 26.10.2022 11:15 ZUDL1409194 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
4 26.10.2022 11:00 AZHE2410195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
5 26.10.2022 10:45 FABA2710195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
6 26.10.2022 10:30 FRAN2012196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
7 26.10.2022 10:15 MLMI0101196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
8 26.10.2022 10:00 PAFE0403196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
9 25.10.2022 12:10 ERMA1011200 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
10 25.10.2022 12:00 IZHU1012196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
11 25.10.2022 11:50 BEME0304196 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
12 25.10.2022 10:00 DZCA1901196 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
13 19.10.2022 12:15 SMCA0312196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
14 19.10.2022 12:00 ZIST2509195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
15 19.10.2022 11:45 SUCE0101194 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
16 19.10.2022 11:30 SMHU0811195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
17 19.10.2022 11:15 NADO1702197 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
18 19.10.2022 11:00 JADE1708197 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
19 19.10.2022 10:45 SMCA0312196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
20 19.10.2022 10:30 AMBA1105200 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
21 19.10.2022 10:15 MUSO0805194 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
22 19.10.2022 10:00 BEHU1012196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
23 18.10.2022 12:00 ZOPO2208194 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
24 18.10.2022 11:50 SISI1304194 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
25 12.10.2022 12:00 FATU1609196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
26 12.10.2022 11:45 SALA3009194 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
27 12.10.2022 11:30 ZABE1104196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
28 12.10.2022 11:15 MESA0102194 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
29 12.10.2022 11:15 ZEHU0607196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
30 12.10.2022 11:00 SIMU0301197 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
31 12.10.2022 10:45 MEPE1910194 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
32 12.10.2022 10:30 NAJU3001196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
33 12.10.2022 10:15 MIDE0703196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
34 11.10.2022 11:40 NAJA1505195 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
35 11.10.2022 11:20 CAVE1506195 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
36 11.10.2022 10:15 FAPA1409194 Sub-Spec-Kardiološka 08.08.2022
37 05.10.2022 12:15 MUDU0704195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
38 05.10.2022 12:00 ESDE2810195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
39 05.10.2022 11:45 SESU1108196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
40 05.10.2022 11:30 HAKA2411195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
41 05.10.2022 11:15 SIHA3010197 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
42 05.10.2022 11:00 SERE0803195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
43 05.10.2022 10:45 MUIM1607194 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
44 05.10.2022 10:30 SAHO1311195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
45 05.10.2022 10:30 AZTU3004197 Sub-Spec-Kardiološka 01.09.2022
46 05.10.2022 10:20 SAMU1507195 Sub-Spec-Kardiološka 01.09.2022
47 05.10.2022 10:15 SEAH1404196 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
48 05.10.2022 10:00 ISBR1105195 Sub-Spec-Kardiološka 12.08.2022
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.09.2022 11:15 MESA0510195 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
2 28.09.2022 11:10 IBHA1401195 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
3 28.09.2022 11:00 HAKA2108195 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
4 28.09.2022 10:50 RESK0102194 Sub-Spec-Kardiološka 01.09.2022
5 28.09.2022 10:45 SEAH0309197 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
6 28.09.2022 10:40 SAIM1309198 Sub-Spec-Kardiološka 01.09.2022
7 28.09.2022 10:40 SECA1802197 Sub-Spec-Kardiološka 01.09.2022
8 28.09.2022 10:30 SEKA2106195 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
9 28.09.2022 10:15 FAHU0606198 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
10 28.09.2022 10:00 HABE0309195 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
11 28.09.2022 10:00 MAJE0206195 Sub-Spec-Kardiološka 01.09.2022
12 27.09.2022 10:00 VEGR0712196 Sub-Spec-Kardiološka 27.07.2022
13 21.09.2022 12:00 SEME2908194 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
14 21.09.2022 11:50 RIAL0103195 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
15 21.09.2022 11:40 NEBE2501194 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
16 21.09.2022 11:20 JUKU1802194 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
17 21.09.2022 11:10 MIGL1005194 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
18 21.09.2022 11:00 DZSU2803195 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
19 21.09.2022 10:45 ADTU1802195 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
20 21.09.2022 10:30 RACE0906195 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
21 21.09.2022 10:15 JAMU0101196 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
22 21.09.2022 10:00 SMCA0312196 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
23 20.09.2022 10:00 AVZA1509194 Sub-Spec-Kardiološka 27.07.2022
24 14.09.2022 11:45 KAAM0205197 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
25 14.09.2022 11:30 HAIM1709195 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
26 14.09.2022 11:05 EDBR3009196 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
27 14.09.2022 10:50 RUJO2608194 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
28 14.09.2022 10:40 FAHU2312195 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
29 14.09.2022 10:30 SEMU0403196 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
30 14.09.2022 10:15 KAMU3107195 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
31 14.09.2022 10:00 MIBE1906196 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
32 13.09.2022 11:45 JUAV1210195 Sub-Spec-Kardiološka 27.07.2022
33 07.09.2022 12:00 DZVI1901195 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
34 07.09.2022 11:40 LJDU0211196 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
35 07.09.2022 11:25 ZLHU0211197 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
36 07.09.2022 11:25 KETR0702197 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
37 07.09.2022 11:15 ZEGL1412196 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
38 07.09.2022 11:00 NUKO3001194 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
39 07.09.2022 10:45 DZPE2501195 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
40 07.09.2022 10:30 SECO1302196 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
41 07.09.2022 10:15 SEZA2504197 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
42 07.09.2022 10:00 SEGR2401196 Sub-Spec-Kardiološka 02.08.2022
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2022 12:00 FASK2110199 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
2 31.08.2022 11:45 ZESP0502196 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
3 31.08.2022 11:30 IFDE0802195 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
4 31.08.2022 11:20 HAMU0304195 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
5 31.08.2022 11:10 AGRE1305194 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
6 31.08.2022 11:00 MEGR2903196 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
7 31.08.2022 10:45 EMBE1902196 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
8 31.08.2022 10:30 IRHU1909191 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
9 31.08.2022 10:15 EMAL0101197 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
10 31.08.2022 10:00 ENHA0608194 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
11 24.08.2022 12:10 EDSL2410199 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
12 24.08.2022 12:00 MEBU3105194 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
13 24.08.2022 11:45 SEIS2102197 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
14 24.08.2022 11:30 ALDU0205198 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
15 24.08.2022 11:20 IRSE2708198 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
16 24.08.2022 11:10 ZESE0912197 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
17 24.08.2022 11:10 SAHA0801199 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
18 24.08.2022 10:40 MAGE1805195 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
19 24.08.2022 10:30 HIME1910195 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
20 24.08.2022 10:15 NABA0402197 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
21 24.08.2022 10:00 NECI0810197 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
22 17.08.2022 12:00 MESE2002195 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
23 17.08.2022 11:50 SASA1707196 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
24 17.08.2022 11:30 AISA1607196 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
25 17.08.2022 11:20 SEOR0606195 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
26 17.08.2022 11:10 ZESM1803195 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
27 17.08.2022 11:00 DEHU2906195 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
28 17.08.2022 10:40 FANU1306196 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
29 17.08.2022 10:20 META2005194 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
30 17.08.2022 10:10 SUBA1908195 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
31 17.08.2022 10:00 SESO1509195 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
32 10.08.2022 11:50 DZBA0101194 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
33 10.08.2022 11:40 HIRA0607195 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
34 10.08.2022 11:30 SACE2304194 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
35 10.08.2022 11:15 HAPR1611196 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
36 10.08.2022 11:15 FUTR2004195 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
37 10.08.2022 11:00 ZEGL1412196 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
38 10.08.2022 10:45 DZTU0707196 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
39 10.08.2022 10:30 MEBA1803198 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
40 10.08.2022 10:15 BAMI0711197 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
41 10.08.2022 10:00 FEOS1511196 Sub-Spec-Kardiološka 01.08.2022
42 03.08.2022 11:45 AISU0403197 Sub-Spec-Kardiološka 29.07.2022
43 03.08.2022 11:30 SESK0609194 Sub-Spec-Kardiološka 29.07.2022
44 03.08.2022 11:00 SEGO0107197 Sub-Spec-Kardiološka 29.07.2022
45 03.08.2022 10:30 ENAV2909197 Sub-Spec-Kardiološka 29.07.2022
46 03.08.2022 10:30 ZITR1208194 Sub-Spec-Kardiološka 29.07.2022
47 03.08.2022 10:15 NILO2305200 Sub-Spec-Kardiološka 29.07.2022
48 03.08.2022 10:00 ASSE2304197 Sub-Spec-Kardiološka 29.07.2022
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 27.07.2022 12:00 26IM2606196 Sub-Spec-Kardiološka 29.07.2022
2 27.07.2022 11:40 ALJA2509196 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
3 27.07.2022 11:20 ELKA1301197 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
4 27.07.2022 11:10 DRSE1207194 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
5 27.07.2022 11:00 ZAMU1004194 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
6 27.07.2022 11:00 ENST2801196 Sub-Spec-Kardiološka 22.07.2022
7 27.07.2022 10:50 MUKA0204196 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
8 27.07.2022 10:40 ENIS0109196 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
9 27.07.2022 10:40 ALJA2509196 Sub-Spec-Kardiološka 22.07.2022
10 27.07.2022 10:30 MIIS3001196 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
11 27.07.2022 10:20 SAHU0401194 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
12 27.07.2022 10:10 MIBA0301196 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
13 27.07.2022 10:00 IBHU0803195 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
14 27.07.2022 09:30 ELKA1301197 Sub-Spec-Kardiološka 22.07.2022
15 27.07.2022 09:20 DRSE1207194 Sub-Spec-Kardiološka 22.07.2022
16 27.07.2022 09:00 ZAMU1004194 Sub-Spec-Kardiološka 22.07.2022
17 27.07.2022 08:50 MUKA0204196 Sub-Spec-Kardiološka 22.07.2022
18 27.07.2022 08:40 MIIS3011195 Sub-Spec-Kardiološka 22.07.2022
19 27.07.2022 08:30 SAHU0401194 Sub-Spec-Kardiološka 22.07.2022
20 27.07.2022 08:20 MIBA0301196 Sub-Spec-Kardiološka 22.07.2022
21 22.07.2022 08:00 IBHU0803195 Sub-Spec-Kardiološka 22.07.2022
22 20.07.2022 11:40 HUHA2406196 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
23 20.07.2022 11:30 HIDU3107197 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
24 20.07.2022 11:20 MUKA0406196 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
25 20.07.2022 10:50 EMKL2111194 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
26 20.07.2022 10:50 HAIS1906196 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
27 20.07.2022 10:40 ZDGE0112196 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
28 20.07.2022 10:30 MAGE1510195 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
29 20.07.2022 10:20 RAZG0208195 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
30 20.07.2022 10:10 HITU0810196 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
31 20.07.2022 10:00 ZISK0201195 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
32 13.07.2022 11:30 MUBE1503194 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
33 13.07.2022 11:20 MUAV1503195 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
34 13.07.2022 11:10 MUSK1911195 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
35 13.07.2022 10:50 HATA0603105 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
36 13.07.2022 10:40 SEDI2207196 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
37 13.07.2022 10:30 DIAB0504194 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
38 13.07.2022 10:20 FAAR3112194 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
39 13.07.2022 10:10 KEBU0603196 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
40 13.07.2022 10:00 NUHO1609194 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
41 13.07.2022 10:00 BAHA0507195 Sub-Spec-Kardiološka 11.07.2022
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.06.2022 12:00 SUSU2412195 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
2 29.06.2022 11:45 IBKO11.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
3 29.06.2022 11:30 EDSP21.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
4 29.06.2022 11:15 SUHU20.12.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
5 29.06.2022 11:00 HUBU19.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
6 29.06.2022 10:45 DECI24.12.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
7 29.06.2022 10:30 VAAL15.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
8 29.06.2022 10:15 ASAH25.07.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
9 29.06.2022 10:00 BEBJ04.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
10 22.06.2022 12:15 HADU01.12.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
11 22.06.2022 12:00 MUST01.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
12 22.06.2022 11:45 BESI18.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
13 22.06.2022 11:30 EDSA20.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
14 22.06.2022 11:15 VESA04.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
15 22.06.2022 11:00 NUSO19.04.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
16 22.06.2022 10:45 KETI04.07.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
17 22.06.2022 10:30 DUDI07.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
18 22.06.2022 10:15 SISA27.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
19 22.06.2022 10:00 FEHA01.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 02.06.2022
20 15.06.2022 12:15 FIKR27.10.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
21 15.06.2022 12:00 MIPA19.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
22 15.06.2022 11:45 FEPA10.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
23 15.06.2022 11:30 FAOD01.12.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
24 15.06.2022 11:15 MESM04.07.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
25 15.06.2022 11:00 HAJU20.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
26 15.06.2022 10:45 ZIKU12.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
27 15.06.2022 10:30 AMCE17.07.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
28 15.06.2022 10:15 HABE01.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
29 15.06.2022 10:00 SEBI04.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 15.04.2022
30 08.06.2022 12:00 FASE26.10.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022 15.05.2022
31 08.06.2022 11:45 ZESO01.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
32 08.06.2022 11:30 FAKU03.12.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
33 08.06.2022 11:15 ENGA14.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
34 08.06.2022 11:00 MIRI02.11.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
35 08.06.2022 10:45 MEUZ13.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
36 08.06.2022 10:30 HEVA10.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
37 08.06.2022 10:15 SACO08.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
38 08.06.2022 10:00 SEKA12.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
39 01.06.2022 12:00 JOKR09.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
40 01.06.2022 11:45 MASI09.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
41 01.06.2022 11:30 SACU26.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
42 01.06.2022 11:15 DRDE21.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
43 01.06.2022 11:00 ANBO14.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
44 01.06.2022 10:45 SAJE21.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
45 01.06.2022 10:30 MIPA18.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
46 01.06.2022 10:15 ZUME01.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
47 01.06.2022 10:00 DRTO16.11.1 Sub-Spec-Kardiološka 12.04.2022
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 25.05.2022 12:15 SAIS24.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
2 25.05.2022 12:00 FAME29.11.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
3 25.05.2022 11:45 RASA30.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
4 25.05.2022 11:30 HABU10.04.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
5 25.05.2022 11:15 ISNU1207196 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
6 25.05.2022 11:00 FASM23.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
7 25.05.2022 10:45 ZIIB01.07.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
8 25.05.2022 10:30 MUCE11.10.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
9 25.05.2022 10:15 NIHA17.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
10 25.05.2022 10:00 SESK07.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
11 18.05.2022 12:15 SESE05.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
12 18.05.2022 12:00 FESA14.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
13 18.05.2022 11:45 FUCA09.11.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
14 18.05.2022 11:30 ADBA19.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
15 18.05.2022 11:15 FRPE01.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
16 18.05.2022 11:00 SAHU03.04.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
17 18.05.2022 10:45 FEBE14.12.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
18 18.05.2022 10:30 NICA10.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
19 18.05.2022 10:15 VASA20.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
20 18.05.2022 10:00 ZASI10.10.1 Sub-Spec-Kardiološka 11.04.2022
21 11.05.2022 12:15 ARUZ10.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
22 11.05.2022 12:10 SANE0508194 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
23 11.05.2022 11:15 SESM15.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
24 11.05.2022 11:15 SACI24.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
25 11.05.2022 11:00 MISE19.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
26 11.05.2022 10:45 VICO2108195 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
27 11.05.2022 10:30 ISTA12.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
28 11.05.2022 10:15 AILE05.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
29 11.05.2022 10:00 DELU08.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
30 04.05.2022 12:45 SAIK09.10.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
31 04.05.2022 12:30 SEHU04.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
32 04.05.2022 12:15 HUGA25.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
33 04.05.2022 12:00 LAHA16.04.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
34 04.05.2022 11:40 METE30.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
35 04.05.2022 11:20 TAZA04.05.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
36 04.05.2022 11:00 SAME18.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
37 04.05.2022 10:40 JAKO26.08.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
38 04.05.2022 10:20 DEFE01.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
39 04.05.2022 10:00 SADZ11.04.1 Sub-Spec-Kardiološka 08.04.2022
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.04.2022 12:15 ASSE28.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
2 27.04.2022 12:00 SASA2010196 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
3 27.04.2022 11:45 AJBA2907195 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
4 27.04.2022 11:30 RACO1306195 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
5 27.04.2022 11:15 RACO0704196 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
6 27.04.2022 11:00 HAHO2801196 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
7 27.04.2022 10:45 IBDE3009194 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
8 27.04.2022 10:30 DRJO2208197 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
9 27.04.2022 10:15 DZSM0112196 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022
10 27.04.2022 10:00 DESK0906195 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
11 27.04.2022 10:00 DESK09.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 05.04.2022 01.01.1970
12 20.04.2022 12:30 ISMI26.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
13 20.04.2022 12:00 ELDE0407197 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
14 20.04.2022 11:45 SABO2808195 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
15 20.04.2022 11:30 NABA1008196 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
16 20.04.2022 11:15 SAHU2107196 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022 01.01.1970
17 20.04.2022 11:00 ELDE04.07.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
18 20.04.2022 10:45 IFIB0901196 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
19 20.04.2022 10:30 SEIM29.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
20 20.04.2022 10:15 FAMU27.11.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
21 20.04.2022 10:00 ESAM1505195 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
22 13.04.2022 12:20 JAIS25.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
23 13.04.2022 12:00 CESU01.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
24 13.04.2022 11:45 NAJO0508195 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
25 13.04.2022 11:30 ZIST25.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
26 13.04.2022 11:15 HUHU1310196 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
27 13.04.2022 11:00 SIKU07.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022 01.01.1970
28 13.04.2022 10:45 AVHA27.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
29 13.04.2022 10:30 IGVU09.09.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
30 13.04.2022 10:15 MAKO27.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
31 13.04.2022 10:00 EDTA3101196 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
32 06.04.2022 11:30 ZABE1104196 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
33 06.04.2022 11:30 EMSM07.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
34 06.04.2022 11:20 ZIMU28.06.1 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
35 06.04.2022 11:10 AVME0710194 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
36 06.04.2022 11:00 MIBE1509195 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
37 06.04.2022 11:00 STJO3005194 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
38 06.04.2022 10:20 NADO17.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
39 06.04.2022 10:20 NEBU2501196 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
40 06.04.2022 10:10 NIDE10.11.1 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
41 06.04.2022 10:00 MUCI16.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 01.04.2022
42 04.04.2022 08:00 ISMI2601198 Sub-Spec-Kardiološka 04.04.2022
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 11.10.1959 11:00 KJZI25.07.1 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
Aktuelna lista čekanja