Sub-Spec-DIJA-ENDO - Teremini čiji je rok istekao

April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 11.04.2024 11:30 EMZE2509196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.02.2024
2 11.04.2024 11:30 ZIRA0702196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.02.2024
3 11.04.2024 11:30 NUHU2009195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.02.2024
4 11.04.2024 11:15 NIHA0809196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.02.2024
5 11.04.2024 11:15 ZESM1909197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.02.2024
6 11.04.2024 11:00 MUKA1303195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.02.2024
7 11.04.2024 10:45 ASIB0101196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.02.2024
8 11.04.2024 10:30 SLPA1308195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.02.2024
9 11.04.2024 10:15 ABIM0501196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.02.2024
10 11.04.2024 10:00 ADMU0212199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.02.2024
11 11.04.2024 10:00 ADMU0212199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.02.2024
12 04.04.2024 11:00 SAHA1711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.02.2024
13 04.04.2024 10:20 DZPA1711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.02.2024
14 04.04.2024 10:10 LEBJ0609198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.02.2024
15 04.04.2024 10:00 RUPA0703193 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.02.2024
16 04.04.2024 10:00 ZECI1501196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.02.2024
17 04.04.2024 09:40 ENMU1909195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.02.2024
18 04.04.2024 09:30 ZLDU0906196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.02.2024
19 04.04.2024 09:20 EMMU1005199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.02.2024
20 04.04.2024 09:10 MECA0701200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.02.2024
21 04.04.2024 09:00 HABE2706198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.02.2024
22 02.04.2024 12:00 ADSE2806199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.04.2024
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.03.2024 11:45 AIDE2703196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
2 28.03.2024 11:30 FADU2903195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
3 28.03.2024 11:15 HANO1208195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
4 28.03.2024 11:00 IZRE2210196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
5 28.03.2024 10:45 ENSE1606196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
6 28.03.2024 10:30 ARMU1512198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
7 28.03.2024 10:30 BEMA0507196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
8 28.03.2024 10:15 AVHA2706195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
9 28.03.2024 10:15 SASP1202196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
10 28.03.2024 10:00 SAKR1501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
11 21.03.2024 11:45 FITE2112195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
12 21.03.2024 11:40 SEDE1812196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
13 21.03.2024 11:30 SADU2502198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
14 21.03.2024 11:15 ENBA2302196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
15 21.03.2024 11:00 FAAH3009196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
16 21.03.2024 10:40 SAAV0103195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
17 21.03.2024 10:20 NEAJ3030196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
18 21.03.2024 10:10 RADI2303196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
19 21.03.2024 10:00 IBKA13.06.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
20 21.03.2024 08:00 SADU0706196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
21 14.03.2024 11:40 FASI2005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
22 14.03.2024 11:40 LEBI1705196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
23 14.03.2024 11:30 FAKO2704195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
24 14.03.2024 11:15 RUSM09.07.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
25 14.03.2024 11:00 MUDI2809196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
26 14.03.2024 10:45 ZUHA0409195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
27 14.03.2024 10:30 AHMU1007195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
28 14.03.2024 10:20 FIPI2507195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
29 14.03.2024 10:15 IZOS2804198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
30 14.03.2024 10:00 AMSE07.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
31 07.03.2024 11:45 RURA0104195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
32 07.03.2024 11:30 BEFA0704200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
33 07.03.2024 11:30 HAHU0901196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
34 07.03.2024 11:15 MEBE2510194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
35 07.03.2024 11:00 EDHU2106196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
36 07.03.2024 10:45 REHI3005195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
37 07.03.2024 10:30 RURA01.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.01.2024
38 07.03.2024 10:30 DZHO1404195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
39 07.03.2024 10:20 MEBE25.10.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.01.2024
40 07.03.2024 10:15 AMPI1710199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
41 07.03.2024 10:15 ADSO0103199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
42 07.03.2024 10:10 HAHU0301196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.01.2024
43 07.03.2024 10:00 BEFA07.04.2 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.01.2024
44 07.03.2024 10:00 BEHR2603195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.01.2024
45 07.03.2024 09:50 EDHU2106196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.01.2024
46 07.03.2024 09:40 ADSO0103199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.01.2024
47 07.03.2024 09:30 REHI3005195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.01.2024
48 07.03.2024 09:20 DZHO1404195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.01.2024
49 07.03.2024 09:10 AMPI1710199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.01.2024
50 07.03.2024 09:00 BEHR2603195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.01.2024
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.02.2024 12:15 NABE0801196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
2 29.02.2024 12:00 SADE1705195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
3 29.02.2024 11:30 SAEM2406197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
4 29.02.2024 11:30 MUAB0702196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
5 29.02.2024 11:15 JUKU2605195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
6 29.02.2024 11:00 JASK1509196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
7 29.02.2024 10:45 HIME2503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
8 29.02.2024 10:30 BESO1102196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
9 29.02.2024 10:15 SEVE2907195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
10 29.02.2024 10:00 ENHA2711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
11 22.02.2024 12:15 MUBE1109196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
12 22.02.2024 12:00 NUBE1001195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
13 22.02.2024 11:30 TORA0202195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
14 22.02.2024 11:15 MISK0412194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
15 22.02.2024 11:00 AZME1712195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
16 22.02.2024 10:45 VIMA0807194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
17 22.02.2024 10:30 MUSI0103197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
18 22.02.2024 10:15 SATA1710195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
19 22.02.2024 10:14 SAHO0607196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
20 22.02.2024 10:00 ZAIS0407195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
21 15.02.2024 12:15 ZUKR2708195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
22 15.02.2024 12:00 SEME1310196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
23 15.02.2024 11:45 ADDE0103196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
24 15.02.2024 11:30 AIAB3110196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
25 15.02.2024 11:15 LUCE1501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
26 15.02.2024 10:45 HABE0406194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
27 15.02.2024 10:30 JAHA2706196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
28 15.02.2024 10:15 SISU0105197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
29 15.02.2024 10:15 BETU2303195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
30 15.02.2024 10:00 ZUSE0611175 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
31 08.02.2024 12:00 ARCO0301199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
32 08.02.2024 11:30 INHR1901196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
33 08.02.2024 11:30 ADAN0301195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
34 08.02.2024 11:15 HAMU2801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
35 08.02.2024 11:00 HIOR0309194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
36 08.02.2024 10:45 AMCO2906199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
37 08.02.2024 10:45 NEFE1304196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
38 08.02.2024 10:30 MUKO1601197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
39 08.02.2024 10:15 MIHI1512096 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
40 08.02.2024 10:00 SEAL1002196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
41 01.02.2024 12:00 NASP0308196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
42 01.02.2024 11:45 ANJO1207195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
43 01.02.2024 11:30 DZIS0709195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
44 01.02.2024 11:15 ZIBA0808195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
45 01.02.2024 11:00 VAKO2609197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
46 01.02.2024 10:45 MUSP0112196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
47 01.02.2024 10:30 MUCO2805196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
48 01.02.2024 10:15 FAHO1307196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
49 01.02.2024 10:00 SEKA2809196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 25.01.2024 12:30 SAKA3010195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
2 25.01.2024 12:00 SAGO1207195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
3 25.01.2024 11:15 AIHR1208195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
4 25.01.2024 11:00 ALOR1310198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
5 25.01.2024 10:45 BEHA2608195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
6 25.01.2024 10:30 SEJA0208196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
7 25.01.2024 10:15 SAMU2911195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
8 25.01.2024 10:00 SAHA1411200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
9 25.01.2024 10:00 SAHA1411200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
10 25.01.2024 09:45 FEME0505197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
11 25.01.2024 09:30 KAAD2402195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
12 18.01.2024 12:00 HAOD2010195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
13 18.01.2024 11:30 HIBA0908195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
14 18.01.2024 11:15 SAOR1005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
15 18.01.2024 11:00 NAAV2808196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
16 18.01.2024 10:45 BETE0510195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
17 18.01.2024 10:30 MUDE1001196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
18 18.01.2024 10:15 BEKA1807195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
19 18.01.2024 10:00 ZUHR3007196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
20 18.01.2024 09:45 NESC1003198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
21 18.01.2024 09:30 REHU2609195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
22 11.01.2024 12:30 SABE2005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
23 11.01.2024 12:15 RASU1211194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
24 11.01.2024 12:00 ANDO1009198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
25 11.01.2024 11:30 VAHU2009196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
26 11.01.2024 11:30 FIZE0109195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
27 11.01.2024 11:15 ISHA1509196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
28 11.01.2024 11:00 LIKL0309195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
29 11.01.2024 10:15 AJNA2404194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
30 11.01.2024 09:45 IFHU1012196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
31 11.01.2024 09:30 DESI2610195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
32 04.01.2024 11:30 SEDI1702196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
33 04.01.2024 11:30 ISHE1306195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
34 04.01.2024 10:45 SAKO2602196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
35 04.01.2024 10:45 HASP0310196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
36 04.01.2024 10:30 HAJA1702195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
37 04.01.2024 10:15 ASHE2506194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
38 04.01.2024 10:00 SEKA1612196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
39 04.01.2024 09:45 AMKU0302197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
40 04.01.2024 09:30 NEBE3004195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
41 04.01.2024 09:00 LEKR2501199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.12.2023 12:00 ALME2403200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
2 28.12.2023 11:15 SAKR1607196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
3 28.12.2023 11:00 MECA1507198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
4 28.12.2023 10:30 BAGR1506196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
5 28.12.2023 10:15 ADDE0209194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
6 28.12.2023 10:00 JAHA1801196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
7 28.12.2023 09:45 HAHA1312194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
8 28.12.2023 09:30 MEBA1107197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
9 28.12.2023 09:15 DUTU0709196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
10 28.12.2023 09:15 DUTU0709196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
11 28.12.2023 09:00 MIRA0104195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
12 21.12.2023 11:45 FILU2005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
13 21.12.2023 11:00 HASA1407195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
14 21.12.2023 10:30 FAMU1101197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
15 21.12.2023 10:20 ELDI1004198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
16 21.12.2023 10:15 BEAL1005195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
17 21.12.2023 10:00 NAGO0101197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
18 21.12.2023 09:45 NEBE1605196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
19 21.12.2023 09:30 AMSK2309197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
20 21.12.2023 09:15 EMBI1011194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
21 21.12.2023 09:00 MIMU2303197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
22 14.12.2023 12:00 IRDA2702197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
23 14.12.2023 11:15 ZLJU1111195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
24 14.12.2023 11:00 MUSO0805194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
25 14.12.2023 10:15 ESPI1003195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
26 14.12.2023 10:00 FASM1104195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
27 14.12.2023 09:45 DZGR2206195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
28 14.12.2023 09:30 HAMU0250519 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
29 14.12.2023 09:15 MUZU1202198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
30 14.12.2023 09:00 DEPI2403197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
31 07.12.2023 11:00 NECE0511196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
32 07.12.2023 10:45 SESE3110196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
33 07.12.2023 10:30 MAJE3003195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
34 07.12.2023 10:15 NAKA1202195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
35 07.12.2023 10:00 AZCO2801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
36 07.12.2023 10:00 MESE2803196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
37 07.12.2023 09:45 MESI2205200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
38 07.12.2023 09:15 SAMO2311195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
39 07.12.2023 09:15 IDPI1702196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
40 07.12.2023 09:00 DEME1012195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2023 12:45 FAGR1303195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
2 30.11.2023 12:45 AMMA2908196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
3 30.11.2023 12:45 AVHR1706195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
4 30.11.2023 11:30 SESK0102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
5 30.11.2023 11:00 NESI0702196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
6 30.11.2023 10:45 MEKO1004196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
7 30.11.2023 10:30 HAHA1011019 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
8 30.11.2023 10:15 RUGR0805165 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
9 30.11.2023 10:00 EMPA2103197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
10 23.11.2023 12:30 IBDO3005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
11 23.11.2023 12:15 MARA1801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
12 23.11.2023 12:00 FAEF0502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
13 23.11.2023 11:45 HUGL0902195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
14 23.11.2023 11:30 FESA1403195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
15 23.11.2023 10:45 SUHA2105196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
16 23.11.2023 10:30 EDSE0107195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
17 23.11.2023 10:15 BIZI1705195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
18 23.11.2023 10:00 IZBA2411195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
19 16.11.2023 14:40 MISK0412194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
20 16.11.2023 12:30 FA140613968 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
21 16.11.2023 12:15 NEOS3001198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
22 16.11.2023 12:15 ZEHA2008196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
23 16.11.2023 12:00 BATA0412194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
24 16.11.2023 11:30 EZHU1912195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
25 16.11.2023 11:15 MIKR1502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
26 16.11.2023 10:30 SEKO0710196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
27 16.11.2023 10:15 SUAL1710196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
28 16.11.2023 10:00 CAAL0104195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
29 09.11.2023 12:15 ZIDE2605195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
30 09.11.2023 12:00 RECA1602191 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
31 09.11.2023 11:30 MUTA0106197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
32 09.11.2023 11:30 TAMU0106197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
33 09.11.2023 11:15 BASO0102197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
34 09.11.2023 11:00 ZEDI0301195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
35 09.11.2023 10:45 MIHE1008195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
36 09.11.2023 10:30 RETO0507196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
37 09.11.2023 10:30 SAKO2511195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
38 09.11.2023 10:15 HAHU1302196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
39 09.11.2023 10:00 MIPA1805196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
40 02.11.2023 12:15 NADI1006195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
41 02.11.2023 12:00 ZERE1204195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
42 02.11.2023 11:45 URJU2309197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
43 02.11.2023 11:30 ADPA1309196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
44 02.11.2023 11:15 DZIS1912195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
45 02.11.2023 11:00 BLDU1903196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
46 02.11.2023 09:30 ADSE2806199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
47 02.11.2023 09:15 SAMU1204195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
48 02.11.2023 09:00 SEAJ2601200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
49 02.11.2023 06:45 FANA1001196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 26.10.2023 11:00 PASK1807195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
2 26.10.2023 10:45 ADIB2708197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
3 26.10.2023 10:45 RASK0803196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
4 26.10.2023 10:30 SUKR0711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
5 26.10.2023 10:15 VADE2412196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
6 26.10.2023 10:00 SUKU0306195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
7 26.10.2023 09:45 IBJU0102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
8 26.10.2023 09:30 SEAH0309197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
9 26.10.2023 09:15 HAFE1411195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
10 26.10.2023 09:00 FIBU1202194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 06.07.2023
11 19.10.2023 11:15 MIKO0707195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
12 19.10.2023 11:00 SEKA2105196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
13 19.10.2023 10:45 AVME0710194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
14 19.10.2023 10:30 STST3110195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
15 19.10.2023 10:15 NENE0502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
16 19.10.2023 10:00 AZKU0107197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
17 19.10.2023 09:45 ZARA1807195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
18 19.10.2023 09:30 HAHA3006196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
19 19.10.2023 09:15 SEMU2106196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
20 19.10.2023 09:00 SEZE0403196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
21 12.10.2023 11:15 FIRI15.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
22 12.10.2023 11:00 MIHO11.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
23 12.10.2023 10:45 EDHA07.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
24 12.10.2023 10:30 SAKO15.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
25 12.10.2023 10:15 BLAR20.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
26 12.10.2023 10:00 JAFE06.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
27 12.10.2023 09:45 SESO22.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
28 12.10.2023 09:30 SESU15.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
29 12.10.2023 09:15 EDTE06.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
30 12.10.2023 09:00 ZEDZ02.07.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
31 05.10.2023 11:15 ADBA18.06.2 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
32 05.10.2023 11:00 FAZR20.10.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
33 05.10.2023 10:45 RAHU30.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
34 05.10.2023 10:30 ADDI24.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
35 05.10.2023 10:15 HISI19.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
36 05.10.2023 09:45 SEDA27.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023 01.01.1970
37 05.10.2023 09:30 HABA20.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
38 05.10.2023 09:15 SEAR09.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
39 05.10.2023 09:00 VLNI17.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
40 02.10.2023 08:00 HAHA1710195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.09.2023 12:15 NEHA2210199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
2 28.09.2023 12:00 KRZR1207197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
3 28.09.2023 11:45 REPA1606198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
4 28.09.2023 11:30 ZIBA0808195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
5 28.09.2023 11:15 AMPU0709197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
6 28.09.2023 10:30 ZEKO2605200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
7 28.09.2023 10:15 IBMU0410195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
8 28.09.2023 10:15 BIZI1705195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2023
9 28.09.2023 10:00 NIHA1709196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
10 22.09.2023 10:15 SUKO2609195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
11 21.09.2023 12:15 HATA2212195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
12 21.09.2023 12:00 DEHI1504194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
13 21.09.2023 11:45 JAHU1409195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
14 21.09.2023 11:30 MACU0902194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
15 21.09.2023 11:15 ALPA1810197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
16 21.09.2023 10:45 ARPA2911199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
17 21.09.2023 10:30 IBKA2803195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
18 21.09.2023 10:00 RESK1402196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
19 14.09.2023 11:30 ZIKA1504196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
20 14.09.2023 11:00 MEVA2404196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
21 14.09.2023 11:00 SAHA1711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
22 14.09.2023 10:45 HUMU1711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
23 14.09.2023 10:30 SACA0102196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
24 14.09.2023 10:15 DZHA1506194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
25 14.09.2023 10:00 FADI2503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
26 14.09.2023 09:45 AZMU2503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
27 14.09.2023 09:30 VAHU2503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
28 07.09.2023 12:00 FAMU1508196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
29 07.09.2023 11:45 BASE0211194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
30 07.09.2023 11:30 SESE1501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
31 07.09.2023 11:00 HAME2712195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
32 07.09.2023 10:45 MESE0310195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
33 07.09.2023 10:30 SEKA0304195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
34 07.09.2023 10:15 RESE0901195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
35 07.09.2023 10:00 SEBI0901195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
36 07.09.2023 09:45 VASE0112196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
37 07.09.2023 09:30 BESU1812196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.06.2023
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2023 13:00 RAHE0511196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
2 31.08.2023 12:30 RUIV2109195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
3 31.08.2023 12:30 ISSA2012194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
4 31.08.2023 12:00 NETR1207195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
5 31.08.2023 11:30 REAL1604195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
6 31.08.2023 11:00 SIHA1908197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
7 31.08.2023 11:00 SUCA1801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
8 31.08.2023 10:15 SATU0613326 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
9 31.08.2023 10:00 MIKA2604195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
10 24.08.2023 12:30 MUIS1407196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
11 24.08.2023 12:00 NATA2802196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
12 24.08.2023 11:45 AMFR1402197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
13 24.08.2023 11:30 LJOP2801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
14 24.08.2023 11:15 ALCO2312197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
15 24.08.2023 11:00 ZISP2002199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
16 24.08.2023 10:45 SEGA0910196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
17 24.08.2023 10:30 SAPA2710196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
18 24.08.2023 10:15 SIMI2102198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
19 24.08.2023 10:00 SUTE2003195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
20 17.08.2023 12:00 FASK2510195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
21 17.08.2023 11:45 MITU0711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
22 17.08.2023 11:30 KADI2705196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
23 17.08.2023 11:15 ENSA3004195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
24 17.08.2023 11:00 MEBA0501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
25 17.08.2023 10:45 SATO1912197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
26 17.08.2023 10:30 BESI3110195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
27 17.08.2023 10:15 FAOD1807196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
28 17.08.2023 10:00 ADMA1308197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
29 10.08.2023 12:00 AMKO1303198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
30 10.08.2023 11:45 CEMU1003195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
31 10.08.2023 11:30 ESAL1208195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
32 10.08.2023 11:30 ELGA0307197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
33 10.08.2023 11:15 MEIS2706196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
34 10.08.2023 11:00 MEBA1312196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
35 10.08.2023 10:45 AMMR1007196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
36 10.08.2023 10:30 FALU2501196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
37 10.08.2023 10:15 ZESM1909197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
38 10.08.2023 10:00 CIZE1501196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
39 03.08.2023 12:00 HABE2408200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
40 03.08.2023 11:45 OMPA0303195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
41 03.08.2023 11:30 MUDI2009195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
42 03.08.2023 11:15 RUPA0703193 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
43 03.08.2023 11:00 SEMA2201196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
44 03.08.2023 10:45 MEBO3007197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
45 03.08.2023 10:30 AZSE1705200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
46 03.08.2023 10:15 SUDU0102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
47 03.08.2023 10:00 HIBE0409195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.06.2023
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 27.07.2023 12:30 MIDI2805195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
2 27.07.2023 12:15 DECE2411196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
3 27.07.2023 11:45 ALAL1303195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
4 27.07.2023 11:30 RAOS1504195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
5 27.07.2023 11:00 EMMU1005199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
6 27.07.2023 11:00 EMZU3112197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
7 27.07.2023 10:45 SIBE0602195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
8 27.07.2023 10:30 ALAL1108197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
9 27.07.2023 10:15 MUCE1110196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
10 27.07.2023 10:00 MIHA2809195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
11 20.07.2023 12:15 NICE0605196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
12 20.07.2023 12:00 BEMA0507019 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
13 20.07.2023 11:30 SABE0104196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
14 20.07.2023 11:15 ERKO0208196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
15 20.07.2023 11:00 AKKU2012197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
16 20.07.2023 10:45 DZPE2501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
17 20.07.2023 10:15 DZKA0502200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
18 20.07.2023 10:00 ZAHA1204195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
19 13.07.2023 12:30 FAHU0903197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
20 13.07.2023 12:15 SAKO0103195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
21 13.07.2023 12:00 ENSE1606196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
22 13.07.2023 11:30 ASHA1209198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
23 13.07.2023 11:15 KAOC2710196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
24 13.07.2023 10:45 ALMU1306198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
25 13.07.2023 10:30 AZDU2109194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
26 13.07.2023 10:15 FUAH3009196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
27 13.07.2023 10:00 JAKO2704196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
28 06.07.2023 12:15 ZEMA0206196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
29 06.07.2023 11:45 MUPA3006195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
30 06.07.2023 11:30 SABU2903196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
31 06.07.2023 11:15 FECO0104194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
32 06.07.2023 11:00 SEDZ1506196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
33 06.07.2023 10:45 SAHA0305195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
34 06.07.2023 10:30 IZBE2005195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
35 06.07.2023 10:15 FIVA2809195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
36 06.07.2023 01:00 AHMU1007196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.06.2023 12:15 FAZE3101195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
2 29.06.2023 12:00 NETR1207195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
3 29.06.2023 11:45 ARGA2008198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
4 29.06.2023 11:30 AMMU1303196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
5 29.06.2023 11:00 ELAL0806198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
6 29.06.2023 10:45 FIPE2702195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
7 29.06.2023 10:30 ELDZ2610195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
8 29.06.2023 10:30 STJE2803193 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
9 29.06.2023 10:15 SABE2704196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
10 29.06.2023 10:00 NICO1012197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
11 22.06.2023 12:15 SAAV0103195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
12 22.06.2023 11:45 EMHU1803194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
13 22.06.2023 11:30 MUAB0712196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
14 22.06.2023 11:30 NAAV1707195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
15 22.06.2023 11:15 ZERE2301196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
16 22.06.2023 11:00 ARDO1510195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
17 22.06.2023 10:45 HAPE2711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
18 22.06.2023 10:45 EKZI0608195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
19 22.06.2023 10:30 SASE1306195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
20 22.06.2023 10:15 RESA1704196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
21 15.06.2023 12:15 HUDI2802199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
22 15.06.2023 11:45 RAOD0302196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
23 15.06.2023 11:30 SEKU1601196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
24 15.06.2023 11:15 MABO0303195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
25 15.06.2023 11:00 HAHA2708196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
26 15.06.2023 10:45 SAZU2102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
27 15.06.2023 10:45 HAHA0603191 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
28 15.06.2023 10:30 REAR1709194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
29 15.06.2023 10:30 SEZI2210194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
30 15.06.2023 10:15 EDMA2509196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
31 15.06.2023 10:00 ADSO0103199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
32 15.06.2023 10:00 LABE1207196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
33 08.06.2023 12:00 SEMU0102194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
34 08.06.2023 11:45 MUBE1001195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
35 08.06.2023 11:30 SESK0102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
36 08.06.2023 11:30 NECI0908195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
37 08.06.2023 11:15 FAHE1008195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
38 08.06.2023 11:00 HAOD2010195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
39 08.06.2023 10:45 DEBA1709199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
40 08.06.2023 10:15 FIOR1207197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
41 08.06.2023 10:15 MIDE3006195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
42 08.06.2023 10:00 REHI3005195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
43 01.06.2023 12:00 NEJU1205198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
44 01.06.2023 12:00 FACA2011196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
45 01.06.2023 11:45 AZHU2303195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.05.2023
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.05.2023 11:45 AMST1105199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.05.2023
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 23.02.2023 12:15 HACO2802194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
2 23.02.2023 12:00 MUMU2704196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
3 23.02.2023 11:15 HAFE1411195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
4 23.02.2023 11:15 MATR0910195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
5 23.02.2023 11:00 BLDU1903196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
6 23.02.2023 10:45 ENHA2711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
7 23.02.2023 10:30 NECO1505195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
8 23.02.2023 10:15 RAKA0903195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
9 23.02.2023 10:00 OMSK2309197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.12.2022
10 16.02.2023 12:00 RAMU2003196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
11 16.02.2023 12:00 SEGA0101196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
12 16.02.2023 11:30 AZBI0703197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
13 16.02.2023 11:15 MAZE1408194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
14 16.02.2023 11:00 EMKU2309196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
15 16.02.2023 10:45 NAAH1704196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
16 16.02.2023 10:30 DUHO2802194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
17 16.02.2023 10:15 IBKA1306195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
18 16.02.2023 10:00 FEIB0102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022 01.01.1970
19 16.02.2023 10:00 FEIB0102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
20 09.02.2023 12:15 FAKU0312195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
21 09.02.2023 12:00 NUBA1801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
22 09.02.2023 11:45 ZAIS0407195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
23 09.02.2023 11:30 BEAL1604196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
24 09.02.2023 11:15 RAHE0511196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
25 09.02.2023 11:00 SAMO2311195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
26 09.02.2023 10:30 EMKI1208193 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
27 09.02.2023 10:15 VATO0102194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
28 09.02.2023 10:15 FAME1504195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
29 09.02.2023 10:00 AZME2612199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
30 02.02.2023 12:00 ARBO0704198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
31 02.02.2023 11:45 ALPA1810197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
32 02.02.2023 11:30 HAAV2411196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
33 02.02.2023 11:15 HAHA0610197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
34 02.02.2023 11:00 HAMA2801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
35 02.02.2023 10:45 MIHE1008195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
36 02.02.2023 10:30 ZUSE0611197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
37 02.02.2023 10:15 ZDKO2309194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
38 02.02.2023 10:00 FASK0201195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022 01.01.1970
39 02.02.2023 08:00 ISMU2505196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.12.2022
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 26.01.2023 12:15 KADZ2407194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
2 26.01.2023 12:00 DZKE2808197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
3 26.01.2023 11:45 MIAL0604198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
4 26.01.2023 11:30 AJSI0203199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
5 26.01.2023 11:15 AMBE0801196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
6 26.01.2023 11:00 ADLU1311197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
7 26.01.2023 10:45 LJMO0512194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
8 26.01.2023 10:30 ARPA2911199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
9 26.01.2023 10:15 SACA0102196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
10 26.01.2023 10:00 ENDI2412197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
11 19.01.2023 12:15 ENAH0107195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
12 19.01.2023 11:45 ISJA0811196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022 01.01.1970
13 19.01.2023 11:30 FEKO0503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
14 19.01.2023 11:30 NUPO0804195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
15 19.01.2023 11:15 ZIKU1004196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
16 19.01.2023 11:00 FAHO2408195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
17 19.01.2023 10:45 MESE2803196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
18 19.01.2023 10:30 FANA1001196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
19 19.01.2023 10:15 SAKR1501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
20 19.01.2023 10:00 MIKR1502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.11.2022
21 12.01.2023 12:15 MUKA1204196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
22 12.01.2023 12:00 HASI1704194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
23 12.01.2023 11:45 DZFE0103195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
24 12.01.2023 11:30 FASI1902196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
25 12.01.2023 11:15 AJNA2404194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
26 12.01.2023 11:00 JABE0306196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
27 12.01.2023 10:45 HUCE0202195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022 01.01.1970
28 12.01.2023 10:30 SEBE2511195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
29 12.01.2023 10:15 NEHA2210199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
30 12.01.2023 10:00 ESHA1901195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.10.2022
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.12.2022 12:15 SASP1009197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
2 29.12.2022 12:00 DEDE0909195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
3 29.12.2022 11:45 ESAL1208195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
4 29.12.2022 11:30 HAAL0810194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
5 29.12.2022 11:15 FESA1403195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
6 29.12.2022 11:00 RASE2705195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
7 29.12.2022 10:45 NEKR2601196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
8 29.12.2022 10:15 DESI2610195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
9 29.12.2022 10:00 SAKO1508196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
10 22.12.2022 12:30 HAHA3006196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
11 22.12.2022 12:15 ALSM2110197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
12 22.12.2022 11:30 DZSA2805195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
13 22.12.2022 11:30 HAHU1302196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
14 22.12.2022 11:15 EMBI1011194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
15 22.12.2022 10:45 SUKR0711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
16 22.12.2022 10:30 HATR1407194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
17 22.12.2022 10:30 DEPI2403197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022 01.01.1970
18 22.12.2022 10:00 HUGL0902195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
19 15.12.2022 12:15 SUDU0102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
20 15.12.2022 12:00 SATA0206195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
21 15.12.2022 11:45 BEMA0507196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
22 15.12.2022 11:30 HAKU1908195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
23 15.12.2022 11:30 AVHA2706195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
24 15.12.2022 11:15 ZIOD0404195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
25 15.12.2022 10:45 MEKO1004196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
26 15.12.2022 10:30 NASK0505197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
27 15.12.2022 10:15 ZDPA2105196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
28 15.12.2022 10:00 SUHA2105196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
29 08.12.2022 12:30 AKKU2012197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
30 08.12.2022 12:30 HABE2101199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
31 08.12.2022 12:30 SAAL2603195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
32 08.12.2022 12:30 SAAL2603195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
33 08.12.2022 11:45 AMGA1206198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
34 08.12.2022 11:15 FAKO2704195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
35 08.12.2022 11:00 SAAH2305195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
36 08.12.2022 10:45 MISK0412194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
37 08.12.2022 10:30 DUBA2304195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
38 08.12.2022 10:15 DZPE2501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
39 08.12.2022 10:00 ZECI1501196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
40 01.12.2022 12:15 SEKO0710196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
41 01.12.2022 12:00 SUAL1710196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
42 01.12.2022 11:30 VESI1512198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
43 01.12.2022 11:15 DEKO0407200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
44 01.12.2022 10:45 SUBU2505195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
45 01.12.2022 10:30 NEBE1605196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
46 01.12.2022 10:15 MEKO1811199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
47 01.12.2022 10:00 FIBU1402194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 24.11.2022 12:15 NEKA1110198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
2 24.11.2022 12:00 MIDE0103195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
3 24.11.2022 11:45 HUDI2802199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
4 24.11.2022 11:30 ALAL1108197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
5 24.11.2022 11:15 SECO0412198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
6 24.11.2022 11:00 HAHA2001194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
7 24.11.2022 10:45 BIZI1705195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
8 24.11.2022 10:30 SESK1905195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
9 24.11.2022 10:15 BETU2303195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
10 24.11.2022 10:00 BOMI0307196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
11 22.11.2022 10:15 DEME1012195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.09.2022
12 17.11.2022 12:15 SEDZ1506196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
13 17.11.2022 11:45 HAPA2308197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
14 17.11.2022 11:30 HAPA2308197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
15 17.11.2022 11:15 ZIHA1502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
16 17.11.2022 11:00 MUHA2107195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
17 17.11.2022 10:45 LESU0706198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
18 17.11.2022 10:30 RESK1402196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
19 17.11.2022 10:15 RAGL2305194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
20 17.11.2022 10:00 IZBA2411195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
21 10.11.2022 12:30 FIBE2111195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
22 10.11.2022 12:15 SEAR0903197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
23 10.11.2022 11:30 ZICE1203196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
24 10.11.2022 11:30 BETU1403195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
25 10.11.2022 11:15 FAZE3101195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
26 10.11.2022 11:00 MESP0407199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
27 10.11.2022 10:30 NEJA0307200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
28 10.11.2022 10:00 CAAL0104195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
29 10.11.2022 08:00 IRJA2606199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 28.09.2022
30 03.11.2022 12:15 SEMU2106196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
31 03.11.2022 12:00 HAMU1912196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
32 03.11.2022 11:45 ALBE0308197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
33 03.11.2022 11:30 NASI1409195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
34 03.11.2022 11:15 SAFA0801197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
35 03.11.2022 11:00 SEAJ2601200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
36 03.11.2022 10:45 NUIS0105196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
37 03.11.2022 10:30 SEIS0101195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
38 03.11.2022 10:15 SAMU1204419 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
39 03.11.2022 10:00 SESU1504194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.08.2022
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 27.10.2022 12:00 DESE2805196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
2 27.10.2022 11:45 DZDU0102200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
3 27.10.2022 11:30 ZERE2301196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
4 27.10.2022 11:15 ILPA0503199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
5 27.10.2022 11:15 FIVA2809195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
6 27.10.2022 11:00 AZOM0805191 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
7 27.10.2022 10:45 MUDU0312196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
8 27.10.2022 10:30 MUAB0712196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
9 27.10.2022 10:15 HISU0305196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
10 27.10.2022 10:00 ESSO2603194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
11 20.10.2022 12:00 ALAL2708197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
12 20.10.2022 11:40 HASE0710199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
13 20.10.2022 11:30 ZESE0912197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
14 20.10.2022 11:20 MIKA1410195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
15 20.10.2022 11:10 SUBU2111196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
16 20.10.2022 11:00 MUBA0905195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
17 20.10.2022 10:45 LJLI2208195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
18 20.10.2022 10:15 SEZE0408196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
19 20.10.2022 10:00 FADI2503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
20 13.10.2022 12:00 FUHA1511195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
21 13.10.2022 11:45 ALZI0105195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
22 13.10.2022 11:45 AMSE1708196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
23 13.10.2022 11:15 NEMU1211197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
24 13.10.2022 11:15 ZIOD0404195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
25 13.10.2022 11:00 ALDE0109196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
26 13.10.2022 10:30 NECI0809195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
27 13.10.2022 10:30 RACE0906195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
28 13.10.2022 10:10 NEDZ1003198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
29 13.10.2022 10:00 FADI2503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
30 06.10.2022 12:00 AMOS0804197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
31 06.10.2022 11:45 HASP2405195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
32 06.10.2022 11:30 VAKO2609197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
33 06.10.2022 11:30 DIMA1712195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
34 06.10.2022 11:15 HASI0208196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
35 06.10.2022 11:00 FUHA1511195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
36 06.10.2022 10:45 HAOD2010195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
37 06.10.2022 10:30 FAHA1311195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
38 06.10.2022 10:15 LIKL0309195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
39 06.10.2022 10:10 SEAM2812196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
40 06.10.2022 10:00 NUDE0404196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.09.2022 12:45 BEMU1011195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
2 29.09.2022 12:30 MIDE3006195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
3 29.09.2022 12:10 VESA0511195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
4 29.09.2022 12:10 VADJ1107196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
5 29.09.2022 12:00 NEGE0601196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
6 29.09.2022 11:45 MIDE3006195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
7 29.09.2022 11:30 VADI1107196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
8 29.09.2022 11:30 ELSA0907197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
9 29.09.2022 11:15 ELSA0907197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
10 29.09.2022 11:15 SASI3007198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
11 29.09.2022 11:00 SAGR3007198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
12 29.09.2022 11:00 ZLTU0403195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
13 29.09.2022 10:30 ZIZE2502196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
14 29.09.2022 10:30 ZIZE2502196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
15 29.09.2022 10:15 VAPO2103194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
16 29.09.2022 10:15 VAPO2103194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
17 29.09.2022 10:00 ZAHA1204195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
18 29.09.2022 10:00 ZAHA1204195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
19 22.09.2022 12:15 DUPR0601195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
20 22.09.2022 12:10 PRDU0601195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
21 22.09.2022 12:00 JAMI1610195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
22 22.09.2022 12:00 JAMI1810195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
23 22.09.2022 11:45 REAR1709199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
24 22.09.2022 11:45 REAR1709194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
25 22.09.2022 11:30 MUSA0902195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
26 22.09.2022 11:30 MUSA0902195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
27 22.09.2022 11:15 MIKA2604195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
28 22.09.2022 11:00 NIHA1709196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
29 22.09.2022 11:00 NIHA1709196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
30 22.09.2022 11:00 NIHA1709196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
31 22.09.2022 10:45 SEPI2802196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
32 22.09.2022 10:30 MUSO0501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
33 22.09.2022 10:30 MUSO0501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
34 22.09.2022 10:30 SEPI2802196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
35 22.09.2022 10:30 MUSO0501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
36 22.09.2022 10:15 LUCE1501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
37 22.09.2022 10:15 LUCE1501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
38 22.09.2022 10:15 LUCE1501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
39 22.09.2022 10:00 MUBE0403195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
40 22.09.2022 10:00 MUBE0403195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.08.2022
41 15.09.2022 12:15 SEBA0103196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
42 15.09.2022 12:00 ISBR1105195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
43 15.09.2022 12:00 HIAR1907195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
44 15.09.2022 11:30 SAHI2402196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
45 15.09.2022 11:15 SESU0512198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
46 15.09.2022 11:15 SAHU1010196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
47 15.09.2022 11:15 ISBR1105195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
48 15.09.2022 11:00 SESU1010196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
49 15.09.2022 10:45 FASM1104195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
50 15.09.2022 10:45 FASM1104195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
51 15.09.2022 10:30 HAMU2801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
52 15.09.2022 10:30 HAMU2801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
53 15.09.2022 10:15 EDFE0611197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
54 15.09.2022 10:15 EDFE0611197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
55 15.09.2022 10:00 SEDA2712196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
56 15.09.2022 10:00 SEDA2712196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
57 08.09.2022 12:15 SAIS2500319 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
58 08.09.2022 11:45 RESE0901195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
59 08.09.2022 11:30 ZAOD0805196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
60 08.09.2022 11:15 ZVJO2209195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
61 08.09.2022 10:30 AMMU2204195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
62 08.09.2022 10:15 JAPA0210198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
63 08.09.2022 10:00 ZEAR1503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
64 08.09.2022 10:00 RAKR2608195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
65 01.09.2022 12:00 REPI1502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
66 01.09.2022 11:45 ADSE2806199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
67 01.09.2022 11:30 MESM2502196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
68 01.09.2022 11:15 ZAHA0102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
69 01.09.2022 11:00 EMZE2608200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
70 01.09.2022 10:45 BEAS2008196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
71 01.09.2022 10:30 HASK2708194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
72 01.09.2022 10:15 NIHU0402195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
73 01.09.2022 10:00 BAGR1506198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
74 01.09.2022 08:00 FAHA2106196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 25.08.2022 11:20 HEMR0902196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.07.2022
2 25.08.2022 11:00 HAII0108195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.07.2022
3 25.08.2022 10:50 SAHU2006196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.07.2022
4 25.08.2022 10:40 PASK1807195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.07.2022
5 25.08.2022 10:30 MUDE1001196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.07.2022
6 25.08.2022 10:20 ARSI1708199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.07.2022
7 25.08.2022 10:10 MEHR1506195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
8 25.08.2022 10:10 RAKA0903195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.07.2022
9 25.08.2022 10:00 FIPI2507195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
10 25.08.2022 10:00 HAJA0710199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 14.07.2022
11 18.08.2022 12:40 BESI3110195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
12 18.08.2022 11:20 MAFA0903199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
13 18.08.2022 11:00 BOMI0307196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
14 18.08.2022 10:50 CASR1512195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
15 18.08.2022 10:40 MUBA1903194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
16 18.08.2022 10:30 MEUZ1305199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
17 18.08.2022 10:20 SADI0809197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
18 18.08.2022 10:10 MUCE1110196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
19 18.08.2022 10:00 MIMU2303197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
20 11.08.2022 11:30 OMKO0505196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
21 11.08.2022 11:20 BEKA1807195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
22 11.08.2022 11:10 MIKO0501194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
23 11.08.2022 11:00 EMSE1408196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
24 11.08.2022 10:50 VEST0601196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
25 11.08.2022 10:40 JAZE2804195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
26 11.08.2022 10:30 JAZE2804195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
27 11.08.2022 10:20 SEPI2104197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
28 11.08.2022 10:10 SEME2010196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
29 11.08.2022 10:00 ALHE2311197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
30 10.08.2022 10:30 PABA1502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 10.08.2022
31 04.08.2022 11:30 INMU3105196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
32 04.08.2022 11:20 FUTA2004195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
33 04.08.2022 11:10 FAAH0311195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
34 04.08.2022 11:00 FAHA2809196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
35 04.08.2022 10:50 MAZE1408194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
36 04.08.2022 10:40 MIKO0608196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
37 04.08.2022 10:30 DZKO2102196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
38 04.08.2022 10:20 SIHA1908197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
39 04.08.2022 10:10 ABBI2607195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
40 04.08.2022 10:00 SABA0502194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.07.2022
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.07.2022 11:15 SEHI2402196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.07.2022
2 28.07.2022 12:20 NAIB2004195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
3 28.07.2022 12:10 MEBI3004197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
4 28.07.2022 12:00 AZHU2303195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
5 28.07.2022 11:50 NECE2812196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
6 28.07.2022 10:40 DZSA2805195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
7 28.07.2022 10:30 MIAL1001196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
8 28.07.2022 10:20 IZNE0208195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
9 28.07.2022 10:10 NEBR2812096 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
10 28.07.2022 10:00 IVPE2708199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
11 26.07.2022 12:00 MASL2311195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 26.07.2022
12 21.07.2022 11:30 SAHR0505198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
13 21.07.2022 11:20 KAAD2402195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
14 21.07.2022 11:10 RATO1302196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
15 21.07.2022 11:00 SABR2804195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
16 21.07.2022 10:50 JUJE1805194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
17 21.07.2022 10:40 AMMU1303197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
18 21.07.2022 10:30 ENSI3005200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
19 21.07.2022 10:20 HAMU1909196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
20 21.07.2022 10:10 JAKU1909195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
21 21.07.2022 10:00 NUCE3005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.07.2022
22 14.07.2022 12:30 SAOR1005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2022
23 14.07.2022 12:20 SUPR1102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2022
24 14.07.2022 12:20 SAMU2305195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2022
25 14.07.2022 12:00 SEME1310196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2022
26 14.07.2022 11:50 SASP2102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2022
27 14.07.2022 10:30 ENMU1909195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2022
28 14.07.2022 10:20 NEUS1409196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2022
29 14.07.2022 10:10 ALHE2212198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2022
30 14.07.2022 10:00 NUME1901195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2022
31 07.07.2022 11:20 IVMI0106199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2022
32 07.07.2022 11:10 BAKA2708194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2022
33 07.07.2022 11:00 METE3003195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2022
34 07.07.2022 10:50 DZNA2710195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2022
35 07.07.2022 10:40 AMMA2908196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2022
36 07.07.2022 10:30 IRDA2702197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2022
37 07.07.2022 10:20 LJLI2208195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2022
38 07.07.2022 10:10 DESM2206196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2022
39 07.07.2022 10:00 ZUCI3103196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2022
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2022 12:30 DELU01.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
2 30.06.2022 12:00 CAVE1506195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
3 30.06.2022 11:45 SUCU05.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
4 30.06.2022 11:30 SAHA2303195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
5 30.06.2022 11:15 DESU1510195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
6 30.06.2022 11:00 NUJA14.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
7 30.06.2022 10:45 INHR1901196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
8 30.06.2022 10:30 RESE1109195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
9 30.06.2022 10:15 SAKR1607196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
10 30.06.2022 10:00 NARI25.06.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
11 23.06.2022 12:15 FIHA03.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
12 23.06.2022 12:00 HAPA11.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
13 23.06.2022 11:45 MUOM0602195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
14 23.06.2022 11:30 RASA2203194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
15 23.06.2022 11:15 ZAHO1005195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
16 23.06.2022 11:00 HAHA1710196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022 01.01.1970
17 23.06.2022 10:45 NESI0203195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.06.2022
18 23.06.2022 10:30 NINE15.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.05.2022 01.01.1970
19 23.06.2022 10:15 BAIS1206196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.05.2022 01.01.1970
20 23.06.2022 10:00 ADSO0108199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 31.05.2022
21 16.06.2022 11:30 AMSK03.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.04.2022
22 16.06.2022 11:15 JAAL04.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.04.2022
23 16.06.2022 11:00 NESO16.05.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.04.2022
24 16.06.2022 11:00 SIVR1402194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.04.2022
25 16.06.2022 11:00 HUCE06.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.04.2022
26 16.06.2022 10:45 MEZL10.06.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.04.2022
27 16.06.2022 10:45 MEZL01.06.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.04.2022
28 16.06.2022 10:45 REFA2405197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.04.2022
29 16.06.2022 10:30 ALBO16.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.04.2022
30 16.06.2022 10:15 MESE03.10.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.04.2022
31 16.06.2022 10:00 AMBO02.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 15.04.2022
32 09.06.2022 12:15 MIIS27.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
33 09.06.2022 12:00 SEBI04.05.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
34 09.06.2022 11:45 RADI23.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
35 09.06.2022 11:30 SESK20.09.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
36 09.06.2022 11:15 AZDU04.06.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
37 09.06.2022 11:00 MIRA01.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
38 09.06.2022 10:45 NAHA10.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
39 09.06.2022 10:30 ZUDZ02.07.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
40 09.06.2022 10:15 IZMU19.07.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
41 09.06.2022 10:00 REHI30.05.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
42 02.06.2022 12:15 ISSI09.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
43 02.06.2022 12:00 EZSA10.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
44 02.06.2022 11:45 HASU21.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
45 02.06.2022 11:30 BLDU19.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
46 02.06.2022 11:15 MISK29.06.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
47 02.06.2022 11:00 VASM06.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
48 02.06.2022 10:45 PADE26.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
49 02.06.2022 10:45 NAHA10.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
50 02.06.2022 10:45 NEHA10.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
51 02.06.2022 10:30 ANIV29.0119 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
52 02.06.2022 10:15 MATR09.10.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
53 02.06.2022 10:00 EMHE14.10.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 12.04.2022
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 27.05.2022 11:00 NEMA17.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
2 26.05.2022 12:00 ENSA30.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022 01.01.1970
3 26.05.2022 12:00 BEAL16.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
4 26.05.2022 11:45 NUBA18.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
5 26.05.2022 11:30 AMPI17.10.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
6 26.05.2022 11:15 SASM23.06.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
7 26.05.2022 11:00 AMVE25.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
8 26.05.2022 10:45 AMSK23.09.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
9 26.05.2022 10:30 SEAH03.09.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
10 26.05.2022 10:15 IBKA1306195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
11 26.05.2022 10:00 FAHA14.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
12 19.05.2022 12:15 MUZU12.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
13 19.05.2022 12:00 SESU10.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
14 19.05.2022 11:45 FASI12.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
15 19.05.2022 11:30 HASI06.09.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
16 19.05.2022 11:15 ZUPO15.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
17 19.05.2022 11:00 BEAL1005.19 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
18 19.05.2022 10:45 ESDU16.07.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
19 19.05.2022 10:30 ZUSE06.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
20 19.05.2022 10:15 MIBA03.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
21 19.05.2022 10:00 MAPU22.09.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 11.04.2022
22 12.05.2022 12:15 SIBO01.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
23 12.05.2022 12:00 SEHU08.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
24 12.05.2022 11:45 AJHI25.01.2 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
25 12.05.2022 11:30 SABA26.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
26 12.05.2022 11:15 OSDI18.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
27 12.05.2022 11:00 ADDE02.09.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
28 12.05.2022 10:45 MIBU11.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
29 12.05.2022 10:30 FIDE03.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
30 12.05.2022 10:15 MAKO27.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
31 12.05.2022 10:00 ELSA08.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
32 05.05.2022 12:15 HABE27.06.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
33 05.05.2022 12:00 HASU11.05.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
34 05.05.2022 11:45 ALVA02.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
35 05.05.2022 11:30 VAKA09.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
36 05.05.2022 11:15 AIME20.10.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
37 05.05.2022 11:00 HAHA10.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
38 05.05.2022 10:45 MEAH17.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
39 05.05.2022 10:30 MESE28.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
40 05.05.2022 10:15 SESI21.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
41 05.05.2022 10:00 AJIS18.11.2 Sub-Spec-DIJA-ENDO 08.04.2022
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.04.2022 12:20 ZUPO28.10.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
2 28.04.2022 12:00 CAAS1809195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
3 28.04.2022 11:45 AMMU1303196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
4 28.04.2022 11:30 SABE2005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
5 28.04.2022 11:15 MECA0701200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
6 28.04.2022 11:00 SAAD2412197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
7 28.04.2022 10:45 SACA0102196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
8 28.04.2022 10:30 MIHI1512196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
9 28.04.2022 10:15 FADE2010195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
10 28.04.2022 10:00 AIDE0610195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
11 21.04.2022 12:20 SEBE2511195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
12 21.04.2022 12:00 BEJA11.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
13 21.04.2022 11:45 KAEL1307195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
14 21.04.2022 11:30 IZOS2804198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
15 21.04.2022 11:15 MUIM2705195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
16 21.04.2022 11:00 SAKO1508196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
17 21.04.2022 10:45 SAKR1501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
18 21.04.2022 10:30 MIKR1502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
19 21.04.2022 10:15 ADDI2412197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
20 21.04.2022 10:00 EMPA2103197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
21 20.04.2022 11:15 MUII2705195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
22 14.04.2022 12:15 REIB0905195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
23 14.04.2022 12:00 HUCI1101196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
24 14.04.2022 11:45 SAMU0509194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
25 14.04.2022 11:30 MUZU1202198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
26 14.04.2022 11:15 RECA1602196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
27 14.04.2022 11:00 DZHO14.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
28 14.04.2022 10:45 ZUGU31.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
29 14.04.2022 10:30 FAMU0301196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
30 14.04.2022 10:15 SAMU07.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
31 14.04.2022 10:00 FAGL28.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.04.2022
32 07.04.2022 12:10 SASA23.01.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
33 07.04.2022 12:00 HAGR2901195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
34 07.04.2022 12:00 BEAL16.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
35 07.04.2022 11:50 MUCE1110196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
36 07.04.2022 11:40 MISK0412194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
37 07.04.2022 11:30 DOAN1012194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
38 07.04.2022 10:40 ADMU02.1219 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
39 07.04.2022 10:30 RACO0212199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
40 07.04.2022 10:10 SUPE1208196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
41 07.04.2022 10:00 SEKO0710196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 01.04.2022
Aktuelna lista čekanja