MRI-Kičma - Teremini čiji je rok istekao

Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.02.2023 13:00 HIVE02.04.1 MRI-Kičma 21.12.2022 12.07.1965
2 27.02.2023 13:00 SAKO21.06.1 MRI-Kičma 21.12.2022 12.07.2022
3 23.02.2023 16:00 DUBA22.07.1 MRI-Kičma 22.12.2022 20.07.2022
4 22.02.2023 10:30 SUMU27.01.1 MRI-Kičma 21.12.2022 24.06.2022
5 15.02.2023 10:00 IBDE07.07.1 MRI-Kičma 21.12.2022 27.06.1953
6 14.02.2023 11:00 DZIB07.05.1 MRI-Kičma 22.12.2022 23.06.2022
7 10.02.2023 12:00 BEKO15.01.1 MRI-Kičma 22.12.2022 19.08.2022
8 09.02.2023 14:00 SUSI18.02.1 MRI-Kičma 22.12.2022 10.06.2022
9 08.02.2023 15:00 SAKA03.12.1 MRI-Kičma 21.12.2022 01.07.2022
10 08.02.2023 10:00 MIDR23.06.1 MRI-Kičma 21.12.2022 10.06.2022
11 06.02.2023 10:00 ANLE20.05.1 MRI-Kičma 21.12.2022 08.06.2023
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2023 13:00 MINI01.04.1 MRI-Kičma 13.12.2022 09.06.2022
2 30.01.2023 07:30 SITU25.03.1 MRI-Kičma 14.12.2022 31.10.2022
3 27.01.2023 10:00 ALDU20.05.1 MRI-Kičma 14.12.2022 02.06.2022
4 25.01.2023 10:30 SLGR10.01.1 MRI-Kičma 13.12.2022 01.06.2022
5 25.01.2023 08:00 TAOM23.08.2 MRI-Kičma 13.12.2022 06.12.2022
6 25.01.2023 08:00 HADU31.12.1 MRI-Kičma 16.12.2022 26.10.2022
7 25.01.2023 07:30 PAMA04.06.1 MRI-Kičma 16.12.2022 26.12.2022
8 20.01.2023 13:00 KAKO02.10.1 MRI-Kičma 13.12.2022 25.05.2022
9 19.01.2023 13:00 HRSI02.01.1 MRI-Kičma 13.12.2022 30.05.2022
10 19.01.2023 10:30 HAPA15.05.1 MRI-Kičma 14.12.2022 25.05.2022
11 18.01.2023 15:30 INSE27.09.1 MRI-Kičma 14.12.2022 21.05.2022
12 18.01.2023 13:30 SASP28.09.1 MRI-Kičma 13.12.2022 25.05.2022
13 18.01.2023 08:00 REHA11.05.2 MRI-Kičma 14.12.2022 07.11.2022
14 17.01.2023 15:30 ALMU02.07.1 MRI-Kičma 14.12.2022 17.11.2022
15 17.01.2023 11:00 CAPJ03.03.1 MRI-Kičma 16.12.2022 10.06.2023
16 17.01.2023 10:30 MUIB07.06.1 MRI-Kičma 14.12.2022 13.05.2022
17 16.01.2023 13:30 ANAV02.11.1 MRI-Kičma 13.12.2022 07.06.2022
18 16.01.2023 11:00 BRKO28.11.1 MRI-Kičma 19.12.2022 25.07.2022
19 16.01.2023 10:30 BOGA28.04.1 MRI-Kičma 16.12.2022 10.06.2022
20 13.01.2023 13:00 HABE26.11.1 MRI-Kičma 16.12.2022 06.06.2022
21 13.01.2023 11:00 JADE16.05.1 MRI-Kičma 13.12.2022 26.05.2022
22 13.01.2023 10:30 SESM06.07.1 MRI-Kičma 13.12.2022 06.07.1968
23 12.01.2023 12:00 BEBA26.02.1 MRI-Kičma 14.12.2022 10.08.2022
24 11.01.2023 13:30 REVR21.10.1 MRI-Kičma 16.12.2022 10.06.2022
25 11.01.2023 10:30 SESE22.05.1 MRI-Kičma 14.12.2022 12.10.2022
26 06.01.2023 13:30 SABE05.07.1 MRI-Kičma 13.12.2022 16.06.2022
27 05.01.2023 20:00 MADE26.07.1 MRI-Kičma 13.12.2022 02.06.2022
28 05.01.2023 19:00 SAPU10.06.1 MRI-Kičma 14.12.2022 23.05.2022
29 05.01.2023 13:30 FIPR25.12.1 MRI-Kičma 16.12.2022 11.07.2022
30 05.01.2023 10:30 AMHI31.05.1 MRI-Kičma 16.12.2022 02.08.2022
31 05.01.2023 08:00 EDMU27.07.1 MRI-Kičma 19.12.2022 07.10.2022
32 05.01.2023 08:00 MISA06.10.1 MRI-Kičma 19.12.2022 04.10.2022
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 19.12.2022 13:00 KRMA1912971 MRI-Kičma 25.04.2022 13.04.2022
2 19.12.2022 10:00 DUMU2009974 MRI-Kičma 25.04.2022 18.04.2022
3 16.12.2022 13:00 MIAG2910965 MRI-Kičma 25.04.2022 23.03.2022
4 15.12.2022 13:00 DUAJ0211987 MRI-Kičma 25.04.2022 10.02.2022
5 13.12.2022 13:00 TALE2703975 MRI-Kičma 25.04.2022 18.04.2022
6 07.12.2022 10:30 MEVA2710963 MRI-Kičma 14.04.2022 18.03.2022
7 06.12.2022 10:00 HAIM2408964 MRI-Kičma 14.04.2022 08.04.2022
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2022 16:00 SEKE02.12.1 MRI-Kičma 10.10.2022 05.05.2022
2 29.11.2022 13:30 AZDU21.09.1 MRI-Kičma 25.10.2022 01.04.2022
3 23.11.2022 19:00 SABE01.04.1 MRI-Kičma 10.10.2022 17.05.2022
4 23.11.2022 10:00 DZDU29.01.1 MRI-Kičma 18.10.2022
5 21.11.2022 10:30 ARTO24.04.1 MRI-Kičma 20.10.2022 30.03.2022
6 18.11.2022 13:00 HAMU20.02.1 MRI-Kičma 25.10.2022 25.03.2022
7 17.11.2022 14:00 ZIHA16.04.1 MRI-Kičma 12.10.2022 25.04.2022
8 17.11.2022 10:30 MUZA25.06.1 MRI-Kičma 10.10.2022 23.03.2022
9 17.11.2022 10:00 ZESK05.05.1 MRI-Kičma 25.10.2022 29.03.2022
10 16.11.2022 13:00 KADE15.02.1 MRI-Kičma 12.10.2022 29.03.2022
11 11.11.2022 10:30 EDHO27.08.1 MRI-Kičma 25.10.2022 10.03.2022
12 10.11.2022 17:30 SAAL19.04.1 MRI-Kičma 10.10.2022 11.05.2022
13 10.11.2022 15:00 SASA30.06.1 MRI-Kičma 10.10.2022 19.04.2022
14 09.11.2022 17:30 MAKA02.06.1 MRI-Kičma 10.10.2022 29.04.2022
15 03.11.2022 10:30 NEME25.05.1 MRI-Kičma 06.10.2022 23.09.2022
16 03.11.2022 07:30 DUJA24.06.1 MRI-Kičma 07.10.2022 08.08.2022
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 12.10.2022 08:00 ENSO13.08.2 MRI-Kičma 20.09.2022 15.09.2022
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.09.2022 12:30 MIMU17.04.1 MRI-Kičma 01.07.2022 17.06.2022
2 27.09.2022 13:00 MUCA28.02.1 MRI-Kičma 14.07.2022 23.02.2022
3 27.09.2022 10:30 ASKA23.09.1 MRI-Kičma 01.07.2022 03.03.2022
4 26.09.2022 13:00 ADSM25.08.1 MRI-Kičma 15.07.2022 02.03.2022
5 26.09.2022 11:00 RECE20.03.1 MRI-Kičma 15.07.2022 28.02.2022
6 23.09.2022 11:00 MUMU07.03.1 MRI-Kičma 15.07.2022 21.02.2022
7 22.09.2022 13:00 HATU08.02.1 MRI-Kičma 14.07.2022 24.02.2022
8 21.09.2022 10:00 SEBA22.09.1 MRI-Kičma 14.07.2022 17.11.2021
9 20.09.2022 13:00 CEDE02.01.1 MRI-Kičma 14.07.2022 24.02.2022
10 20.09.2022 10:30 AMSI06.03.1 MRI-Kičma 14.07.2022 25.02.2022
11 20.09.2022 10:00 HAAD17.02.1 MRI-Kičma 14.07.2022 11.02.2022
12 19.09.2022 13:00 ATSM08.04.1 MRI-Kičma 01.07.2022 29.10.2021
13 19.09.2022 13:00 ENHA27.06.1 MRI-Kičma 14.07.2022 02.02.2022
14 19.09.2022 10:30 MIOM23.10.1 MRI-Kičma 18.07.2022 09.02.2022
15 16.09.2022 13:00 FIKU13.01.1 MRI-Kičma 14.07.2022 15.02.2022
16 14.09.2022 20:00 ARJU01.09.1 MRI-Kičma 01.07.2022 25.04.2022
17 14.09.2022 13:30 FANU13.06.1 MRI-Kičma 14.07.2022 16.02.2022
18 13.09.2022 13:30 JEJU07.09.1 MRI-Kičma 14.07.2022 18.02.2022
19 13.09.2022 12:00 VESM02.11.1 MRI-Kičma 01.07.2022 12.05.2022
20 12.09.2022 13:00 HABA02.07.1 MRI-Kičma 14.07.2022 14.02.2022
21 12.09.2022 11:00 ZETR27.12.1 MRI-Kičma 14.07.2022 15.02.2022
22 12.09.2022 10:00 FASL20.11.1 MRI-Kičma 18.07.2022 16.02.2022
23 09.09.2022 13:30 ESDE13.08.1 MRI-Kičma 18.07.2022 16.02.2022
24 09.09.2022 13:00 REML25.04.1 MRI-Kičma 18.07.2022 11.02.2022
25 08.09.2022 16:30 HANE01.01.1 MRI-Kičma 14.07.2022 14.03.2022
26 08.09.2022 10:00 AZPR18.03.1 MRI-Kičma 19.07.2022 08.02.2022
27 07.09.2022 12:00 NUVE09.06.1 MRI-Kičma 14.07.2022 09.05.2022
28 06.09.2022 10:30 SEHA28.04.1 MRI-Kičma 14.07.2022 14.02.2022
29 02.09.2022 10:00 ELMU20.03.1 MRI-Kičma 14.07.2022 09.02.2022
30 01.09.2022 13:30 AMIM12.12.1 MRI-Kičma 14.07.2022 04.02.2022
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2022 21:00 ELFA13.10.1 MRI-Kičma 24.05.2022 01.04.2022
2 31.08.2022 16:30 DRKO30.08.1 MRI-Kičma 15.06.2022 03.02.2022
3 31.08.2022 11:00 AZBA24.11.1 MRI-Kičma 27.06.2022 08.03.2022
4 31.08.2022 10:00 MEKU20.07.1 MRI-Kičma 26.05.2022 20.01.2022
5 30.08.2022 13:30 ARCE09.10.1 MRI-Kičma 15.06.2022 12.01.2022
6 30.08.2022 13:00 ENSA16.09.1 MRI-Kičma 15.06.2022 10.02.2022
7 29.08.2022 13:30 AILE12.03.1 MRI-Kičma 24.05.2022 10.02.2022
8 29.08.2022 10:30 FACE05.09.1 MRI-Kičma 27.06.2022 10.02.2022
9 29.08.2022 10:00 EDHO05.12.1 MRI-Kičma 15.06.2022 07.01.2022
10 26.08.2022 13:00 DZCE13.03.1 MRI-Kičma 15.06.2022 10.02.2022
11 26.08.2022 10:30 HAHO23.03.1 MRI-Kičma 30.05.2022 10.02.2022
12 26.08.2022 10:00 ENHA29.07.1 MRI-Kičma 26.05.2022 31.01.2022
13 25.08.2022 14:30 HABE28.10.1 MRI-Kičma 17.06.2022 22.02.2022
14 25.08.2022 10:30 MUKR25.05.1 MRI-Kičma 27.06.2022 26.01.2022
15 25.08.2022 10:00 MAMU07.12.1 MRI-Kičma 26.05.2022 01.02.2022
16 24.08.2022 18:00 AMLI17.11.1 MRI-Kičma 24.05.2022 23.02.2022
17 24.08.2022 10:30 ALKA10.04.1 MRI-Kičma 15.06.2022 26.01.2022
18 24.08.2022 10:00 FEHA12.03.1 MRI-Kičma 26.05.2022 17.01.2022
19 23.08.2022 13:30 EDKE23.05.1 MRI-Kičma 15.06.2022 25.01.2022
20 19.08.2022 13:00 HAED05.11.1 MRI-Kičma 27.06.2022 02.02.2022
21 18.08.2022 14:00 FISU02.03.1 MRI-Kičma 31.05.2022 02.02.2022
22 18.08.2022 13:30 KEVE08.01.1 MRI-Kičma 30.05.2022 21.01.2022
23 18.08.2022 13:00 ELRA06.08.1 MRI-Kičma 15.06.2022 26.01.2022
24 18.08.2022 12:00 MALU30.05.1 MRI-Kičma 27.06.2022 20.04.2022
25 17.08.2022 16:30 ALHR18.03.1 MRI-Kičma 30.05.2022 18.02.2022
26 16.08.2022 13:00 ZERE19.02.1 MRI-Kičma 26.05.2022 07.02.2022
27 12.08.2022 10:30 LEME26.05.1 MRI-Kičma 31.05.2022 17.01.2022
28 11.08.2022 13:30 SEMU02.05.1 MRI-Kičma 26.05.2022 14.01.2022
29 11.08.2022 13:00 ISSA01.11.1 MRI-Kičma 26.05.2022 13.01.2022
30 10.08.2022 11:00 FEKA2406198 MRI-Kičma 31.05.2022 11.01.1988
31 10.08.2022 10:00 AMKR22.07.1 MRI-Kičma 31.05.2022 14.01.2022
32 08.08.2022 13:30 NIBU03.10.1 MRI-Kičma 17.06.2022 14.01.2022
33 08.08.2022 13:00 EDIK09.10.1 MRI-Kičma 17.06.2022 13.01.2022
34 05.08.2022 10:30 ISMU08.10.1 MRI-Kičma 26.05.2022 05.08.2022
35 05.08.2022 10:00 AMKR27.10.1 MRI-Kičma 30.05.2022 06.01.2022
36 04.08.2022 13:00 ARKO22.07.1 MRI-Kičma 27.06.2022 10.01.2022
37 04.08.2022 11:00 FADE02.07.1 MRI-Kičma 31.05.2022 10.01.2022
38 04.08.2022 10:30 FASU05.01.1 MRI-Kičma 30.05.2022 14.01.2022
39 04.08.2022 10:30 FASU05.01.1 MRI-Kičma 30.05.2022 14.01.2022
40 03.08.2022 15:00 ALDI26.07.1 MRI-Kičma 26.05.2022 28.01.2022
41 03.08.2022 10:00 MUPI26.08.1 MRI-Kičma 30.05.2022 10.01.2022
42 02.08.2022 13:30 SUHA07.11.1 MRI-Kičma 30.05.2022 20.01.2022
43 02.08.2022 10:30 SULA22.09.1 MRI-Kičma 30.05.2022 20.01.2022
44 02.08.2022 10:00 MUMA10.07.1 MRI-Kičma 30.05.2022 13.01.2022
45 01.08.2022 13:30 SAGR17.09.1 MRI-Kičma 30.05.2022 19.01.2022
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.07.2022 10:30 EMGO15.11.1 MRI-Kičma 18.05.2022 20.01.2022
2 28.07.2022 15:30 ESHA10.07.1 MRI-Kičma 20.05.2022 23.12.2021
3 28.07.2022 15:00 HABA30.04.1 MRI-Kičma 20.05.2022 30.12.2021
4 28.07.2022 14:00 MASA22.07.1 MRI-Kičma 18.05.2022 15.11.2021
5 28.07.2022 11:00 SABR03.01.1 MRI-Kičma 20.05.2022 24.12.2021
6 28.07.2022 10:30 ADHU13.08.1 MRI-Kičma 20.05.2022 27.12.2021
7 28.07.2022 10:00 LETA18.11.1 MRI-Kičma 20.05.2022 30.12.2021
8 27.07.2022 17:00 FAKO23.03.1 MRI-Kičma 10.05.2022 28.01.2022
9 27.07.2022 14:00 SUHR08.01.1 MRI-Kičma 20.05.2022 30.12.2021
10 26.07.2022 13:00 AMHE14.05.1 MRI-Kičma 20.05.2022 19.01.2022
11 25.07.2022 11:00 AMTA21.03.1 MRI-Kičma 18.05.2022 05.01.1972
12 22.07.2022 13:30 ZERE2301196 MRI-Kičma 10.05.2022 04.01.2022
13 22.07.2022 13:00 ZAHA1305195 MRI-Kičma 10.05.2022 24.12.2021
14 22.07.2022 11:00 SASA0406199 MRI-Kičma 09.05.2022 23.12.2021
15 22.07.2022 10:00 BRTO2103196 MRI-Kičma 10.05.2022 31.12.2021
16 21.07.2022 15:30 ELSP05.11.1 MRI-Kičma 11.05.2022 01.02.2022
17 21.07.2022 14:30 BIBA1702198 MRI-Kičma 12.05.2022 21.01.2022
18 21.07.2022 13:30 SAVE02.10.1 MRI-Kičma 19.05.2022 15.12.2021
19 21.07.2022 11:00 NISM23.04.1 MRI-Kičma 19.05.2022 07.01.2022
20 21.07.2022 10:00 SETA11.03.1 MRI-Kičma 19.05.2022 04.01.2022
21 19.07.2022 13:30 AMBR29.11.1 MRI-Kičma 19.05.2022 11.01.2022
22 19.07.2022 13:00 DZZU03.08.1 MRI-Kičma 19.05.2022 23.12.2021
23 18.07.2022 13:30 FIAG01.01.1 MRI-Kičma 18.05.2022 10.02.2022
24 18.07.2022 13:00 SEIS05.06.1 MRI-Kičma 19.05.2022 12.01.2022
25 18.07.2022 10:00 UMDZ22.07.1 MRI-Kičma 19.05.2022 12.01.1986
26 14.07.2022 17:00 ZUPE05.04.1 MRI-Kičma 10.05.2022 21.01.2022
27 14.07.2022 16:30 ALGA04.09.1 MRI-Kičma 10.05.2022 21.01.2022
28 14.07.2022 13:00 KETU06.05.1 MRI-Kičma 20.05.2022 21.12.2021
29 14.07.2022 11:00 AJZG0710199 MRI-Kičma 10.05.2022 10.05.1998
30 14.07.2022 10:30 SIBA03.08.1 MRI-Kičma 11.05.2022 13.12.2021
31 14.07.2022 10:00 ESBA28.04.1 MRI-Kičma 11.05.2022 06.01.2022
32 13.07.2022 13:30 ZIBA17.02.1 MRI-Kičma 19.05.2022 30.12.2021
33 13.07.2022 13:00 FAGR05.05.1 MRI-Kičma 19.05.2022 07.01.2022
34 13.07.2022 11:00 ZEHA13.08.1 MRI-Kičma 19.05.2022 06.04.2022
35 12.07.2022 10:30 DEZE13.06.1 MRI-Kičma 20.05.2022 24.12.2021
36 12.07.2022 10:00 ALZI25.02.1 MRI-Kičma 20.05.2022 28.12.2021
37 11.07.2022 14:00 SAIB0106196 MRI-Kičma 10.05.2022 12.04.2022
38 11.07.2022 11:00 HUTU11.10.1 MRI-Kičma 10.05.2022 23.12.2021
39 11.07.2022 10:00 ALHE27.12.1 MRI-Kičma 18.05.2022 27.12.2021
40 08.07.2022 13:30 SAPA19.01.1 MRI-Kičma 18.05.2022 27.12.2021
41 08.07.2022 11:00 SECU16.03.1 MRI-Kičma 18.05.2022 17.12.2021
42 08.07.2022 10:30 RATU13.10.1 MRI-Kičma 18.05.2022 14.12.2021
43 07.07.2022 13:30 NERI0905197 MRI-Kičma 09.05.2022 16.12.2021
44 07.07.2022 11:00 PENE2605195 MRI-Kičma 10.05.2022 19.01.2022
45 06.07.2022 13:30 ALSM11.05.1 MRI-Kičma 20.05.2022 14.12.2022
46 06.07.2022 13:00 MUSE25.05.1 MRI-Kičma 20.05.2022 01.11.2021
47 06.07.2022 11:00 AMHA15.06.1 MRI-Kičma 10.05.2022 01.04.2022
48 06.07.2022 10:30 DRKR16.10.1 MRI-Kičma 20.05.2022 13.12.2021
49 06.07.2022 10:00 SNKR01.07.1 MRI-Kičma 20.05.2022 01.12.2021
50 05.07.2022 13:30 ISDE13.03.1 MRI-Kičma 20.05.2022 07.12.2021
51 05.07.2022 13:00 NUKR01.05.1 MRI-Kičma 20.05.2022 06.12.2021
52 05.07.2022 11:00 SEMA14.01.1 MRI-Kičma 20.05.2022 17.12.2021
53 05.07.2022 10:00 BEZA05.07.1 MRI-Kičma 18.05.2022 21.12.2021
54 04.07.2022 13:30 ENMU06.09.1 MRI-Kičma 18.05.2022 20.12.2021
55 04.07.2022 13:00 REAH3107198 MRI-Kičma 18.05.2022 16.12.2021
56 04.07.2022 10:00 SAFA24.10.1 MRI-Kičma 20.05.2022 03.12.2021
57 01.07.2022 10:00 AZJA20.01.1 MRI-Kičma 18.05.2022 03.12.2021
58 01.07.2022 08:00 EMDI0511201 MRI-Kičma 10.05.2022 21.03.2022
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 20.06.2022 07:30 ERMU06.01.1 MRI-Kičma 16.06.2022 21.04.2022
2 17.06.2022 08:00 ELZU14.10.1 MRI-Kičma 16.06.2022 07.04.2022
3 17.06.2022 08:00 EDTU16.01.2 MRI-Kičma 16.06.2022 19.04.2022
4 17.06.2022 07:30 HAME30.08.1 MRI-Kičma 16.06.2022 20.06.2022
5 16.06.2022 13:30 ZUKO20.05.1 MRI-Kičma 15.06.2022 02.12.2021
6 16.06.2022 11:00 BASM05.05.1 MRI-Kičma 15.06.2022 02.12.2022
7 06.06.2022 08:00 MUGA27.07.1 MRI-Kičma 02.06.2022 14.04.2022
8 03.06.2022 10:30 SEJA21.10.1 MRI-Kičma 30.05.2022 08.12.2021
9 03.06.2022 10:00 MABA09.04.1 MRI-Kičma 30.05.2022 18.04.2021
10 02.06.2022 13:30 MIKO21.11.1 MRI-Kičma 30.05.2022 24.11.2021
11 01.06.2022 15:00 ADKO08.10.1 MRI-Kičma 30.05.2022 22.11.2021
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2022 13:30 REZV08.02.1 MRI-Kičma 27.05.2022 09.11.2021
2 31.05.2022 13:00 REZV08.02.1 MRI-Kičma 27.05.2022 09.11.2021
3 30.05.2022 08:00 MIKO01.08.1 MRI-Kičma 27.05.2022 08.04.2022
4 27.05.2022 10:00 AMSA22.07.1 MRI-Kičma 25.05.2022 18.11.2021
5 27.05.2022 09:00 BESI27.11.1 MRI-Kičma 25.05.2022 31.03.2022
6 26.05.2022 13:00 MIVR14.03.1 MRI-Kičma 25.05.2022 12.11.2021
7 26.05.2022 07:30 MUHA08.06.1 MRI-Kičma 25.05.2022 31.03.2022
8 26.05.2022 07:30 MUHA08.06.1 MRI-Kičma 25.05.2022 31.03.2022
9 25.05.2022 14:00 HIDU03.05.1 MRI-Kičma 23.05.2022 03.09.2021
10 24.05.2022 12:00 ULCI15.05.1 MRI-Kičma 20.05.2022 31.01.2022
11 24.05.2022 10:30 ADJE27.08.1 MRI-Kičma 20.05.2022 18.11.2021
12 24.05.2022 07:30 ERDE08.12.1 MRI-Kičma 20.05.2022 29.03.2022
13 20.05.2022 13:30 SEKU06.11.1 MRI-Kičma 18.05.2022 22.11.2021
14 20.05.2022 10:00 REGU05.03.1 MRI-Kičma 18.05.2022 14.10.1960
15 19.05.2022 18:00 MIMA02.01.1 MRI-Kičma 18.05.2022 02.03.2022
16 19.05.2022 16:00 VEMI23.04.1 MRI-Kičma 18.05.2022 10.11.2021
17 19.05.2022 07:30 DZKA18.06.1 MRI-Kičma 18.05.2022 25.03.2022
18 18.05.2022 15:00 ALCE09.02.1 MRI-Kičma 18.05.2022 09.11.2021
19 18.05.2022 07:30 SEDZ1901198 MRI-Kičma 18.05.2022 02.03.2022
20 16.05.2022 16:30 NEZA28.06.1 MRI-Kičma 13.05.2022 17.11.2021
21 16.05.2022 10:30 MIHA11.01.1 MRI-Kičma 13.05.2022 12.11.2021
22 13.05.2022 10:00 ILVR18.01.1 MRI-Kičma 12.05.2022 15.10.2021
23 11.05.2022 10:00 MUSI1704195 MRI-Kičma 10.05.2022 01.11.2021
24 11.05.2022 08:00 DZMI1112196 MRI-Kičma 10.05.2022 27.10.2021
25 10.05.2022 08:00 RALE2507198 MRI-Kičma 09.05.2022
26 10.05.2022 07:30 JADU1303197 MRI-Kičma 09.05.2022
27 09.05.2022 13:00 AZSE2404962 MRI-Kičma 04.05.2022 28.10.2021
28 09.05.2022 11:00 SESO1710957 MRI-Kičma 04.05.2022 22.10.2021
29 06.05.2022 07:30 SABO2304979 MRI-Kičma 04.05.2022 02.03.2022
30 05.05.2022 13:30 NUME2710980 MRI-Kičma 04.05.2022 29.10.2021
31 05.05.2022 11:00 MISO0307965 MRI-Kičma 04.05.2022 02.11.2021
32 04.05.2022 15:00 SESO3008972 MRI-Kičma 27.04.2022 02.11.2021
33 04.05.2022 08:00 MINI1511983 MRI-Kičma 27.04.2022 18.10.2021
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.04.2022 11:00 ADMU1402997 MRI-Kičma 26.04.2022 31.08.2021
2 28.04.2022 13:30 SEMU1503984 MRI-Kičma 26.04.2022 19.10.2021
3 28.04.2022 10:00 EMTU0509986 MRI-Kičma 26.04.2022 29.10.2021
4 27.04.2022 11:00 MADA2804966 MRI-Kičma 25.04.2022 11.10.2021
5 27.04.2022 10:00 ALNE1510987 MRI-Kičma 25.04.2022 17.09.2021
6 26.04.2022 10:30 SIJA0502974 MRI-Kičma 21.04.2022 12.10.2021
7 25.04.2022 10:00 ZIDU2506954 MRI-Kičma 21.04.2022 19.10.2021
8 25.04.2022 07:30 SEOD2804974 MRI-Kičma 21.04.2022 22.03.2022
9 22.04.2022 11:00 HATU0802966 MRI-Kičma 21.04.2022 18.10.2021
10 22.04.2022 11:00 HATU0802966 MRI-Kičma 21.04.2022 18.10.2021
11 22.04.2022 10:30 INMU3105966 MRI-Kičma 21.04.2022 25.10.2021
12 22.04.2022 10:30 INMU3105966 MRI-Kičma 21.04.2022 25.10.2021
13 21.04.2022 08:00 KAEM0308976 MRI-Kičma 20.04.2022 02.03.2022
14 21.04.2022 07:30 KOEN2709959 MRI-Kičma 20.04.2022 04.02.2022
15 20.04.2022 10:00 HASU1312951 MRI-Kičma 19.04.2022 14.10.2021
16 20.04.2022 08:00 ISSE2908971 MRI-Kičma 19.04.2022 18.02.2022
17 19.04.2022 11:00 NEBA0706963 MRI-Kičma 18.04.2022 06.10.2021
18 19.04.2022 10:00 ERDR1707966 MRI-Kičma 18.04.2022 13.10.2021
19 18.04.2022 13:30 ALMU0208963 MRI-Kičma 15.04.2022 14.10.2021
20 18.04.2022 10:30 HABA0201969 MRI-Kičma 15.04.2022 12.10.2021
21 18.04.2022 10:00 FABU2110950 MRI-Kičma 15.04.2022 20.10.2021
22 15.04.2022 08:00 MAAL1004965 MRI-Kičma 14.04.2022 16.02.2022
23 15.04.2022 07:30 MIFE0605980 MRI-Kičma 14.04.2022 16.02.2022
24 14.04.2022 10:00 ZEPE1904976 MRI-Kičma 13.04.2022 14.10.2021
25 14.04.2022 08:00 MEBO3007970 MRI-Kičma 13.04.2022 21.02.2022
26 13.04.2022 08:00 DIHO2011985 MRI-Kičma 12.04.2022 15.02.2022
27 13.04.2022 07:30 EDFE0612983 MRI-Kičma 12.04.2022 16.02.2022
28 12.04.2022 09:20 SADZ0602002 MRI-Kičma 11.04.2022 19.10.2021
29 12.04.2022 08:00 AFHA0310004 MRI-Kičma 11.04.2022 03.03.2022
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 13.01.2022 13:30 ZEHU22.11.1 MRI-Kičma 16.12.2022 01.06.2022
2 16.01.2004 08:00 ADHU24.06.2 MRI-Kičma 14.12.2022 08.11.2022
3 23.01.1967 07:30 SECA06.04.1 MRI-Kičma 13.12.2022 31.10.2022
Aktuelna lista čekanja