MRI-Lokmotorna - Teremini čiji je rok istekao

Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 17.02.2023 13:30 IZNE30.08.1 MRI-Lokmotorna 22.12.2022 14.06.2022
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2023 08:00 SUJA10.02.2 MRI-Lokmotorna 13.12.2022 01.12.2022
2 26.01.2023 08:00 SAOS08.09.2 MRI-Lokmotorna 13.12.2022 28.11.2022
3 26.01.2023 07:30 NEBI10.04.1 MRI-Lokmotorna 14.12.2022 27.10.2022
4 24.01.2023 13:30 ISDE20.03.1 MRI-Lokmotorna 13.12.2022 06.06.2022
5 23.01.2023 09:00 SEFA23.11.2 MRI-Lokmotorna 14.12.2022 05.12.2022
6 19.01.2023 20:30 SEBA08.07.1 MRI-Lokmotorna 16.12.2022 28.08.2022
7 11.01.2023 11:00 ALMU25.09.1 MRI-Lokmotorna 14.12.2022 16.06.2022
8 11.01.2023 07:30 SUMU05.09.1 MRI-Lokmotorna 16.12.2022 30.09.2022
9 09.01.2023 10:30 ADKA13.06.1 MRI-Lokmotorna 13.12.2022 18.05.2022
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 14.12.2022 14:00 SEOM0301963 MRI-Lokmotorna 25.04.2022 18.04.2022
2 09.12.2022 07:30 ANHA27.01.1 MRI-Lokmotorna 20.09.2022 12.09.2022
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.11.2022 13:00 SAGR17.09.1 MRI-Lokmotorna 25.10.2022 17.09.1973
2 24.11.2022 13:30 MUBE25.05.1 MRI-Lokmotorna 25.10.2022 28.03.2022
3 23.11.2022 10:30 VEDR13.12.1 MRI-Lokmotorna 10.10.2022 13.12.1959
4 22.11.2022 10:00 AMPU23.08.2 MRI-Lokmotorna 25.10.2022 25.03.2022
5 11.11.2022 10:00 SAKA01.11.1 MRI-Lokmotorna 25.10.2022 24.03.2022
6 10.11.2022 10:30 MEGA10.09.1 MRI-Lokmotorna 25.10.2022 22.03.2022
7 03.11.2022 14:30 DZHA27.01.1 MRI-Lokmotorna 25.10.2022 28.03.2022
8 03.11.2022 11:30 NUCE3005196 MRI-Lokmotorna 25.10.2022 24.06.2022
9 02.11.2022 07:30 IBBE03.08.1 MRI-Lokmotorna 07.10.2022 08.08.2022
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 17.10.2022 08:00 LEKA12.07.2 MRI-Lokmotorna 20.09.2022 14.09.2022
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.09.2022 16:30 ERLE23.04.1 MRI-Lokmotorna 18.07.2022 24.03.2022
2 26.09.2022 09:30 RAKO01.01.1 MRI-Lokmotorna 20.07.2022 02.03.2022
3 16.09.2022 10:00 MEMU26.04.1 MRI-Lokmotorna 14.07.2022 18.02.2022
4 08.09.2022 11:00 ELSE24.10.1 MRI-Lokmotorna 18.07.2022 01.02.2022
5 07.09.2022 13:00 ASHA12.09.1 MRI-Lokmotorna 01.07.2022 24.01.2022
6 05.09.2022 13:30 AMHA25.11.1 MRI-Lokmotorna 20.07.2022 15.02.2022
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.08.2022 10:00 ADSA17.05.1 MRI-Lokmotorna 15.06.2022 25.01.2022
2 26.08.2022 11:00 ADAV29.11.1 MRI-Lokmotorna 30.05.2022 09.02.2022
3 22.08.2022 11:00 MUSM08.12.2 MRI-Lokmotorna 15.06.2022 21.02.2022
4 16.08.2022 10:30 SEJU18.03.1 MRI-Lokmotorna 15.06.2022 03.02.2022
5 10.08.2022 13:00 ESMA27.08.1 MRI-Lokmotorna 31.05.2022 18.01.2022
6 09.08.2022 13:30 ADBO06.03.1 MRI-Lokmotorna 31.05.2022 22.12.2021
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 25.07.2022 11:00 AMTA2103197 MRI-Lokmotorna 18.05.2022 05.01.2022
2 25.07.2022 10:30 SEHA27.06.1 MRI-Lokmotorna 19.05.2022 29.12.2021
3 25.07.2022 10:00 NEAL05.04.1 MRI-Lokmotorna 18.05.2022 29.12.2021
4 15.07.2022 11:30 SAGL29.05.1 MRI-Lokmotorna 11.05.2022 07.03.2022
5 11.07.2022 13:30 RADZ21.02.1 MRI-Lokmotorna 20.05.2022 22.12.1988
6 07.07.2022 12:30 ZABJ2407195 MRI-Lokmotorna 10.05.2022 06.04.2022
7 04.07.2022 11:00 MISA30.06.1 MRI-Lokmotorna 20.05.2022 15.12.2021
8 01.07.2022 13:00 SASA10.03.1 MRI-Lokmotorna 20.05.2022 22.12.2021
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 03.06.2022 08:00 AJOM30.06.2 MRI-Lokmotorna 30.05.2022 28.02.2022
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 25.05.2022 10:00 SKAM08.01.1 MRI-Lokmotorna 23.05.2022 09.11.2021
2 23.05.2022 10:00 AZMU01.08.1 MRI-Lokmotorna 20.05.2022 03.11.2021
3 19.05.2022 13:00 BEHA12.10.1 MRI-Lokmotorna 18.05.2022 24.11.2021
4 13.05.2022 07:30 DZDZ05.04.1 MRI-Lokmotorna 12.05.2022 21.03.2022
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 14.04.2022 18:30 MIBI1110985 MRI-Lokmotorna 13.04.2022 15.10.2021
Aktuelna lista čekanja