MRI - Magnetna rezonansa - Teremini čiji je rok istekao

Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 20.09.2021 13:00 AMDU1109981 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
2 20.09.2021 12:00 IVJU0610967 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
3 20.09.2021 11:00 RAAJ2508977 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
4 20.09.2021 10:00 LEBR0910981 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
5 17.09.2021 13:30 OSBA1909970 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
6 17.09.2021 13:00 VEVA0805972 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
7 17.09.2021 11:00 ZEDU0508963 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
8 17.09.2021 10:30 AMMU2601993 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
9 17.09.2021 10:00 ELHA2511976 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
10 16.09.2021 19:30 AMSK2309979 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
11 16.09.2021 18:30 ADZU2005995 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
12 16.09.2021 17:30 SUBE1419481 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
13 16.09.2021 17:00 FAMA2005970 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
14 16.09.2021 15:30 HAMI2110983 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
15 16.09.2021 15:00 SEMU0305985 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
16 16.09.2021 14:30 AZPE0604972 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
17 16.09.2021 14:00 MUKA1503973 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
18 16.09.2021 11:00 DZVE2806960 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
19 16.09.2021 10:30 KASI1008954 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
20 16.09.2021 10:00 JAHA2108950 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
21 15.09.2021 19:00 SACA1212983 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
22 15.09.2021 18:30 RAAL0505971 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
23 15.09.2021 17:30 SASP2701970 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
24 15.09.2021 16:30 SEKU1011951 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
25 15.09.2021 16:00 SASE0409964 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
26 15.09.2021 15:00 SAKO1006977 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
27 15.09.2021 14:30 MIBL0711946 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
28 15.09.2021 14:00 IVMA0902964 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
29 15.09.2021 13:00 ERDU2904985 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
30 15.09.2021 11:00 NASI0201951 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
31 15.09.2021 10:00 VAJU0201978 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
32 15.09.2021 10:00 MEKO0404995 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
33 14.09.2021 14:30 MUBA0909949 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
34 14.09.2021 13:30 MIKO2119701 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
35 14.09.2021 13:00 SEFE0110964 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
36 14.09.2021 11:00 FAJU2707963 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
37 14.09.2021 10:00 EDMU2508962 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
38 13.09.2021 13:30 NIHA1308972 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
39 13.09.2021 13:00 MIBA0704970 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
40 13.09.2021 11:00 MESA1701980 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
41 13.09.2021 11:00 AVTR0202952 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
42 13.09.2021 10:30 ALKU2308001 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
43 13.09.2021 10:00 FUIM2507965 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
44 10.09.2021 13:30 NIIM2909964 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
45 10.09.2021 12:00 JADI3112951 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
46 10.09.2021 11:00 IBBE0801967 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
47 10.09.2021 10:30 ISBA0607948 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
48 10.09.2021 10:00 ROVR1404976 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
49 09.09.2021 19:00 SAMR1811952 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
50 09.09.2021 18:00 SAHA1708951 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
51 09.09.2021 16:00 VAAH3004974 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
52 09.09.2021 15:00 IVKA0511970 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
53 09.09.2021 14:30 SADU0408958 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
54 09.09.2021 14:00 ILKO2401988 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
55 09.09.2021 13:30 ALMU1803984 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
56 09.09.2021 13:00 LEKA0305983 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
57 09.09.2021 11:00 NATE2202957 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
58 09.09.2021 10:30 PEJO0810959 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
59 08.09.2021 19:30 SEBA1208961 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
60 08.09.2021 18:30 DISA0912958 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
61 08.09.2021 17:30 MASA2207998 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
62 08.09.2021 16:00 SEBR1512960 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
63 08.09.2021 15:30 ZLMA1111954 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
64 08.09.2021 15:00 AMHO1602978 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
65 08.09.2021 15:00 SADE0910947 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
66 08.09.2021 14:30 MESA1208948 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
67 08.09.2021 14:00 EDDE1039691 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
68 08.09.2021 13:00 NUSA0103973 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
69 08.09.2021 13:00 HADU0912958 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
70 08.09.2021 12:00 RAMU3003962 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
71 08.09.2021 11:00 DZZU3101001 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
72 08.09.2021 10:30 RESE2501960 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
73 08.09.2021 10:00 ANLO2404957 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
74 07.09.2021 13:30 MAJU0306952 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
75 07.09.2021 13:00 LALU1206969 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
76 07.09.2021 11:00 ABDU1204988 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
77 07.09.2021 10:30 RAMU0904953 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
78 07.09.2021 10:00 DRAN3009954 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
79 06.09.2021 13:30 ESOG0308969 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
80 06.09.2021 13:00 VLER2804965 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
81 06.09.2021 11:00 RASA1101949 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
82 06.09.2021 10:30 AZKO1501964 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
83 06.09.2021 10:00 BRBL2808965 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
84 03.09.2021 13:30 ZEMU0811999 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
85 03.09.2021 13:00 REPO1401977 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
86 03.09.2021 11:00 OSSE0502977 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
87 03.09.2021 10:30 KAMU2305948 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
88 03.09.2021 10:00 HUPL0304961 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
89 02.09.2021 19:30 DAZU1819851 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
90 02.09.2021 19:00 ZLPA1102954 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
91 02.09.2021 18:30 ISSM2407955 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
92 02.09.2021 17:30 ANSO0412943 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
93 02.09.2021 17:00 ALKR0708956 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
94 02.09.2021 16:30 SUMU0603957 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
95 02.09.2021 15:30 MIAL2508997 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
96 02.09.2021 14:30 IZCO1801966 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
97 02.09.2021 14:00 BACI2508957 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
98 02.09.2021 13:00 MECA0912988 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
99 02.09.2021 11:00 SEBA2209968 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
100 02.09.2021 10:00 AIME2401981 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
101 01.09.2021 19:30 SEBA2808996 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
102 01.09.2021 18:30 MEHA1610962 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
103 01.09.2021 17:30 ANIV0611946 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
104 01.09.2021 16:30 NEBA2112952 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
105 01.09.2021 15:30 FAMA2205959 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
106 01.09.2021 15:00 HALO1510960 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
107 01.09.2021 13:00 ZOSA2302976 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
108 01.09.2021 11:00 ZUTU1302962 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
109 01.09.2021 10:30 ZADE1407956 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
110 01.09.2021 10:00 MEBE0801963 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
111 01.09.2021 09:00 ARSA1707981 MRI - Magnetna rezonansa 13.07.2021 01.01.1970
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2021 10:00 FIBR0406962 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
2 30.08.2021 10:00 FAKA1502959 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
3 27.08.2021 13:30 ADHR2803975 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
4 27.08.2021 13:00 BEHU1307990 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
5 27.08.2021 10:00 DEMA2504972 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
6 26.08.2021 19:00 MIDU0103960 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
7 26.08.2021 18:30 HASU2601967 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
8 26.08.2021 17:30 ZAFR2710973 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
9 26.08.2021 14:00 MEDU3107958 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
10 26.08.2021 13:00 SUBU0507961 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
11 26.08.2021 10:00 SUOS1807981 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
12 25.08.2021 18:00 MEKU1701959 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
13 25.08.2021 15:00 ZOSA2302976 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
14 25.08.2021 14:30 IZSE1405956 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
15 25.08.2021 14:00 AMBE0204974 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
16 23.08.2021 13:30 SETA0310951 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
17 23.08.2021 13:00 DZSK1106978 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
18 23.08.2021 10:00 ZEPI1003940 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
19 20.08.2021 13:00 ESMU1301991 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
20 19.08.2021 18:30 FAZU2202947 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
21 19.08.2021 15:30 HAAV1111959 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
22 19.08.2021 14:30 AISA1710976 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
23 19.08.2021 14:00 MUSO1503972 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
24 19.08.2021 13:00 LASE2209994 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
25 19.08.2021 10:30 SEHO0311960 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
26 18.08.2021 19:30 SEKA0707950 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
27 18.08.2021 19:00 MUSA0607954 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
28 18.08.2021 18:00 BEME2702958 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
29 18.08.2021 17:30 AMSE2304995 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
30 18.08.2021 17:00 DIHA1008945 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
31 18.08.2021 16:00 ZABR0301954 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
32 18.08.2021 15:00 EDKE2305992 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
33 18.08.2021 14:00 ADMR2106984 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
34 18.08.2021 10:30 MUDO0802955 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
35 18.08.2021 10:00 HAIS2402968 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
36 17.08.2021 13:30 MACO0804968 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
37 17.08.2021 10:30 LUSU2607000 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
38 16.08.2021 13:00 EDZA1003980 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
39 12.08.2021 18:30 DISE1006957 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
40 12.08.2021 17:30 ARSA1707981 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
41 12.08.2021 16:00 EDIM2002973 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
42 12.08.2021 15:00 IBMA1011945 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
43 12.08.2021 13:30 KEHA2903982 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
44 12.08.2021 13:00 HACI0109979 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
45 12.08.2021 10:30 ALKR1601972 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
46 12.08.2021 10:00 ANBA2712958 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
47 12.08.2021 10:00 LJPE1511950 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
48 11.08.2021 19:00 DRPR1409963 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
49 11.08.2021 16:00 RAKO1205962 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
50 11.08.2021 13:00 MATO2805976 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
51 11.08.2021 10:00 JARE2306979 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
52 11.08.2021 08:00 MUSA1501004 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
53 10.08.2021 13:00 IZCA2110970 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
54 10.08.2021 10:30 JADI2008959 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
55 10.08.2021 10:00 MEAV2306974 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
56 09.08.2021 13:30 SAHA1710980 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
57 09.08.2021 13:00 ARZI2802979 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
58 09.08.2021 10:30 BEHE1409966 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
59 09.08.2021 10:00 FAME0610973 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
60 06.08.2021 13:30 EDHA0101963 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
61 06.08.2021 13:00 MLZI2410986 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
62 06.08.2021 10:30 VEJU0902957 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
63 05.08.2021 19:30 ZIAR1607932 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
64 05.08.2021 18:30 FAJU3107971 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
65 05.08.2021 17:00 SLLO2203955 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
66 05.08.2021 16:00 ISDE2008953 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
67 05.08.2021 15:00 MIVA1501986 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
68 05.08.2021 14:00 ALDZ2509946 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
69 05.08.2021 13:00 SEZI2410965 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
70 04.08.2021 19:30 ZIDE0501961 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
71 04.08.2021 18:30 MUMU0810955 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
72 04.08.2021 16:30 MUAR0406950 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
73 04.08.2021 14:00 EDBU1605951 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
74 04.08.2021 13:00 AZZA1005944 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
75 04.08.2021 11:00 KEMU3107000 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
76 03.08.2021 13:30 INDZ1019781 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
77 03.08.2021 13:00 ISME1601976 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
78 03.08.2021 10:00 AMSI2403002 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
79 02.08.2021 18:00 AMBE1810969 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
80 02.08.2021 13:30 AMNU1006999 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
81 02.08.2021 13:00 MEDE3103981 MRI - Magnetna rezonansa 25.05.2021 01.01.1970
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.07.2021 13:30 NUBU1819821 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
2 30.07.2021 13:00 AZBU1905980 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
3 30.07.2021 11:00 HAKO0101962 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
4 30.07.2021 10:30 ENMU2608963 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
5 30.07.2021 10:00 ENJU1705961 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
6 29.07.2021 15:00 MUZA2708954 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
7 29.07.2021 14:00 RAMU3003962 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
8 29.07.2021 13:30 MESO1303988 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
9 29.07.2021 13:00 MISK1406982 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
10 29.07.2021 11:00 REJA2804955 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
11 29.07.2021 10:00 IBZA0404965 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
12 28.07.2021 19:30 HAZU0311969 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
13 28.07.2021 18:30 BEPI2309947 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
14 28.07.2021 17:30 SUMA1207944 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
15 28.07.2021 16:30 MEAL1501944 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
16 28.07.2021 16:00 FEDE0301954 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
17 28.07.2021 15:00 SAMU2812948 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
18 28.07.2021 14:00 MESP0303958 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
19 28.07.2021 13:00 DISO3101991 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
20 28.07.2021 11:00 SAME1802975 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
21 28.07.2021 10:30 FACE0305966 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
22 28.07.2021 10:00 MASA3003000 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
23 27.07.2021 13:30 AZHR3005969 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
24 27.07.2021 11:00 MISA2004984 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
25 27.07.2021 10:00 NEHE0508965 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
26 26.07.2021 13:30 MUVO0605954 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
27 26.07.2021 13:00 SESE1501978 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
28 26.07.2021 10:30 RAHR2402970 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
29 26.07.2021 10:00 ILKO1407959 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
30 23.07.2021 13:30 ANLI2907979 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
31 23.07.2021 13:00 ARSE2105993 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
32 23.07.2021 11:00 VITI2103955 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
33 23.07.2021 10:30 FAAJ3103957 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
34 23.07.2021 10:00 DAST2101976 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
35 22.07.2021 19:00 JAHR0308972 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
36 22.07.2021 15:30 AZPO1809001 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
37 22.07.2021 14:30 MASU0302995 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
38 22.07.2021 14:00 DRBA2602962 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
39 22.07.2021 13:00 HATA0509995 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
40 22.07.2021 13:00 OSBU0510958 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
41 22.07.2021 10:00 SEAL0411964 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
42 21.07.2021 18:30 VEGA1104956 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
43 21.07.2021 18:00 PABA1502955 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
44 21.07.2021 17:30 IVBI1812984 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
45 21.07.2021 17:00 SUHA0202977 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
46 21.07.2021 16:00 MUSK2903953 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
47 21.07.2021 15:00 ANBL0907952 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
48 21.07.2021 14:30 FIKU1301963 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
49 21.07.2021 14:00 SAKU1102986 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
50 21.07.2021 13:30 NAGO2209977 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
51 21.07.2021 13:00 DRNO1502983 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
52 21.07.2021 11:00 MEHA0511951 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
53 21.07.2021 10:30 ZASI2811963 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
54 21.07.2021 10:00 DIVA1811978 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
55 20.07.2021 13:30 RUFI2208970 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
56 20.07.2021 13:00 ZIDU1703962 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
57 20.07.2021 11:00 NEJA3009957 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
58 20.07.2021 10:00 AIMA2803966 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
59 19.07.2021 17:00 EMSA2909974 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
60 19.07.2021 13:00 NEDO1419581 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
61 19.07.2021 10:30 MIMU2503964 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
62 19.07.2021 10:00 ENTA1603970 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
63 16.07.2021 13:30 FABU1002956 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
64 16.07.2021 10:30 MEDI1412946 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
65 16.07.2021 10:00 FIIM1411959 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
66 15.07.2021 18:30 EDSP1812979 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
67 15.07.2021 18:00 ZDTU2905968 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
68 15.07.2021 17:00 ESZU0505961 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
69 15.07.2021 16:30 SUSE0909959 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
70 15.07.2021 15:00 NEMU0207965 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
71 15.07.2021 14:30 ELKR1007975 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
72 15.07.2021 14:00 VAUR2107953 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
73 15.07.2021 13:30 SAKU2308973 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
74 15.07.2021 13:00 BEAV1610974 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
75 15.07.2021 11:00 BEIB2803989 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
76 15.07.2021 10:30 LERA0708991 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
77 15.07.2021 10:00 AMFE0409000 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
78 15.07.2021 09:30 EMSI2029681 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
79 14.07.2021 19:00 ALBA2605989 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
80 14.07.2021 18:30 MUSE2508978 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
81 14.07.2021 18:00 GOVE1312992 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
82 14.07.2021 17:00 MUBE1001958 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
83 14.07.2021 16:30 SAMU0706967 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
84 14.07.2021 16:00 MAPA2405952 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
85 14.07.2021 15:00 NATO2303951 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
86 14.07.2021 14:00 SAKU1102986 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
87 14.07.2021 14:00 SAMU0904962 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
88 14.07.2021 13:00 ASKU1708970 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
89 14.07.2021 11:00 MIPI2311969 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
90 14.07.2021 10:30 HASI0209958 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
91 14.07.2021 10:00 FAMA2006963 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
92 13.07.2021 13:30 PUFA2608953 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
93 13.07.2021 13:30 KEKA1806981 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
94 13.07.2021 13:00 AISA0510956 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
95 13.07.2021 11:00 DRAN1612961 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
96 13.07.2021 10:30 ADHE2702974 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
97 13.07.2021 10:00 MIST2408957 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
98 12.07.2021 13:30 MECE0604984 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
99 12.07.2021 13:00 ANJU2709964 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
100 12.07.2021 11:00 HAKA1079371 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
101 12.07.2021 10:30 AMHO1606958 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
102 12.07.2021 10:00 SEHU2506950 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
103 09.07.2021 13:30 NEHA2110965 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
104 09.07.2021 11:00 HABE1005967 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
105 09.07.2021 10:30 AJBA0411951 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
106 09.07.2021 10:30 AIRA2206970 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
107 09.07.2021 10:30 SESP3011970 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
108 09.07.2021 10:00 SEAJ0710974 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
109 08.07.2021 19:00 IBPR2302963 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
110 08.07.2021 18:00 SADA2510957 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
111 08.07.2021 17:00 NEPE1806956 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
112 08.07.2021 16:00 NESE0901961 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
113 08.07.2021 15:30 MAVU3108939 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
114 08.07.2021 15:00 FAVA1211962 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
115 08.07.2021 14:00 IZME3006956 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
116 08.07.2021 13:00 MIAL2405991 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
117 08.07.2021 11:00 SUNA0903955 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
118 08.07.2021 10:30 SAHA2003959 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
119 08.07.2021 10:00 DUIB2108974 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
120 07.07.2021 19:30 RACO0112958 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
121 07.07.2021 18:00 IVEZ1509946 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
122 07.07.2021 17:00 IZKA1303958 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
123 07.07.2021 16:00 SECO1010960 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
124 07.07.2021 15:30 ANCU0902956 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
125 07.07.2021 15:00 HAPA1049531 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
126 07.07.2021 14:00 ZUMU2610970 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
127 07.07.2021 13:00 ASSA0705952 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
128 07.07.2021 10:30 ANSK2301974 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
129 07.07.2021 10:00 SASA2005965 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
130 06.07.2021 13:30 SATA2311967 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
131 06.07.2021 13:00 LJSI1402972 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
132 06.07.2021 11:00 KAPA1911963 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
133 06.07.2021 10:30 AMSA3008999 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
134 06.07.2021 10:00 ELSK3010982 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
135 05.07.2021 13:30 MECE0909966 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
136 05.07.2021 13:00 NAAB1812002 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
137 05.07.2021 11:00 MEHO2209967 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
138 05.07.2021 10:30 FAKR0912972 MRI - Magnetna rezonansa 28.04.2021 01.01.1970
139 05.07.2021 10:00 ENMU0504953 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
140 02.07.2021 13:30 MEKA0809958 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
141 02.07.2021 13:00 VEBL2102964 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
142 02.07.2021 11:00 ZISU1511946 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
143 01.07.2021 19:30 MUPI1804954 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
144 01.07.2021 18:30 SAAL0604951 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
145 01.07.2021 18:00 NEGA2309961 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
146 01.07.2021 17:30 IZDA0507957 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
147 01.07.2021 16:30 ZAKA0506960 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
148 01.07.2021 16:00 HIMU1403962 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
149 01.07.2021 15:30 NAPA2408972 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
150 01.07.2021 15:00 ALTE2803974 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
151 01.07.2021 14:00 HAME2102964 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
152 01.07.2021 13:00 HAJA1703960 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
153 01.07.2021 11:00 EMPA2103971 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
154 01.07.2021 10:30 STAD2312948 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2021 01.01.1970
155 01.07.2021 10:00 SEDE2804973 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
156 01.07.2021 08:00 DZRO1511002 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2021 01.01.1970
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2021 19:30 NEZU2809972 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
2 30.06.2021 18:30 BEBA1310952 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
3 30.06.2021 17:30 JAKU2009960 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
4 30.06.2021 16:30 IBRO1807950 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
5 30.06.2021 15:30 MAJO2701954 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
6 30.06.2021 14:30 VASU3006973 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
7 30.06.2021 14:00 DZDE2111982 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
8 30.06.2021 13:30 MATU0303973 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
9 30.06.2021 13:00 AZJA1408959 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
10 30.06.2021 12:00 ADDA0211987 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
11 30.06.2021 11:30 LEBI1705961 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
12 30.06.2021 10:30 SEBE0404973 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
13 30.06.2021 10:00 ELAL0205992 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
14 29.06.2021 13:30 MEAH1704966 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
15 29.06.2021 13:00 LJAD0601955 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
16 29.06.2021 11:00 DASL1003983 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
17 29.06.2021 10:30 EMHU0106974 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
18 29.06.2021 10:00 AMHO2309982 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
19 28.06.2021 13:30 RAPA2807951 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
20 28.06.2021 13:00 ABKA2902964 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
21 28.06.2021 11:00 IZZV2011969 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
22 28.06.2021 10:30 ALKA2310998 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
23 28.06.2021 10:00 IVKU0809948 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
24 25.06.2021 13:30 NEDR0909959 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
25 25.06.2021 13:00 TITU0502966 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
26 25.06.2021 10:30 DABO2502984 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
27 25.06.2021 10:30 VECU1608957 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
28 25.06.2021 10:00 DZMU0303987 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
29 24.06.2021 19:00 KADA0911954 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
30 24.06.2021 18:30 AKZU1710944 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
31 24.06.2021 18:00 FAHU2601494 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
32 24.06.2021 17:30 SUME0212948 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
33 24.06.2021 16:30 AZBU2308595 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
34 24.06.2021 15:30 MEBE2203001 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
35 24.06.2021 14:30 FRMA1301960 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
36 24.06.2021 14:00 MUKU1903975 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
37 24.06.2021 13:30 HAMU1511958 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
38 24.06.2021 13:00 IZDU1412948 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
39 24.06.2021 12:00 ANAN2601954 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
40 24.06.2021 11:00 SEPI2303999 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
41 24.06.2021 10:30 SEMU0403943 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
42 24.06.2021 10:00 ENTA1603970 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
43 23.06.2021 20:00 ADHU0202949 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
44 23.06.2021 19:00 BEAH1003976 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
45 23.06.2021 18:00 RAMU2311965 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
46 23.06.2021 16:30 RILE0206962 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
47 23.06.2021 15:00 HABE3107962 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
48 23.06.2021 14:00 SANA0202960 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
49 23.06.2021 14:00 SANA0202960 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
50 23.06.2021 13:00 NUBU1606954 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
51 23.06.2021 12:00 SEMU1211974 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
52 23.06.2021 11:00 DEGA2306001 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
53 23.06.2021 10:30 KETO0909992 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
54 23.06.2021 10:00 SLSI0909982 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
55 22.06.2021 13:30 ALDI0310966 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
56 22.06.2021 13:00 FAGA2511958 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
57 22.06.2021 11:00 ZEHA0210980 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
58 22.06.2021 10:30 BESO2508976 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
59 22.06.2021 10:00 FATR1004973 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
60 21.06.2021 13:00 BEOM0107973 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
61 21.06.2021 11:00 MEPI0306986 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
62 21.06.2021 10:30 NESA0405989 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
63 18.06.2021 13:00 FAHR0806977 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
64 18.06.2021 11:00 MALU3005984 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
65 18.06.2021 10:30 FECO2007945 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
66 18.06.2021 10:00 SEMA1 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
67 18.06.2021 10:00 SEMA1702953 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
68 17.06.2021 18:30 NASI1311952 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
69 17.06.2021 17:30 BOBL0801953 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
70 17.06.2021 16:30 ADSA0102956 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
71 17.06.2021 15:30 SASK1209969 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
72 17.06.2021 15:00 MUSI1904948 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
73 17.06.2021 14:30 VEMU2012967 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
74 17.06.2021 14:00 DEBE2211985 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
75 17.06.2021 12:00 FAAL0703965 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
76 17.06.2021 11:00 AIBA0303971 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
77 17.06.2021 10:30 DOCI0503952 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
78 17.06.2021 10:00 ASDI1611975 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
79 16.06.2021 18:30 SAGL2305973 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
80 16.06.2021 18:00 RACO2111950 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
81 16.06.2021 17:00 FASI0209959 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
82 16.06.2021 16:00 AZOM2511958 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
83 16.06.2021 15:30 ZVKR2909955 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
84 16.06.2021 14:00 SAJU0601947 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
85 16.06.2021 13:00 MUZT0201971 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
86 16.06.2021 12:00 AZDZ0508959 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
87 16.06.2021 11:00 FAMU2707955 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
88 16.06.2021 10:30 ELLU1119861 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
89 16.06.2021 10:00 MAGO2602980 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
90 15.06.2021 19:00 SEDO0401965 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
91 15.06.2021 18:00 BOZR1712961 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
92 15.06.2021 18:00 BEHO2203991 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
93 15.06.2021 17:30 SASI0912965 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
94 15.06.2021 17:00 AIPU0808979 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
95 15.06.2021 16:30 NEHU0911962 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
96 15.06.2021 16:00 ERBA1106984 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
97 15.06.2021 15:00 VOMA0712946 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
98 15.06.2021 15:00 ADKO1201971 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
99 15.06.2021 14:30 SUTO1004944 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
100 15.06.2021 14:00 BESA0609962 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
101 15.06.2021 13:30 ZEKE2308976 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
102 15.06.2021 13:00 JAOB0408960 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
103 15.06.2021 11:30 AMKI0511992 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
104 15.06.2021 10:30 MASM1601978 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
105 15.06.2021 10:00 ZESI0202957 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
106 14.06.2021 13:30 NEBO0409972 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
107 14.06.2021 13:00 AMAH0401966 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
108 14.06.2021 11:00 JAMI0812952 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
109 14.06.2021 10:30 FIMR0806954 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
110 14.06.2021 10:00 MISA0908968 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
111 14.06.2021 10:00 RACO2604957 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
112 11.06.2021 13:30 BATU1502964 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
113 11.06.2021 13:00 EDPO0801973 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
114 11.06.2021 11:00 ERAL1109831 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
115 11.06.2021 10:30 JAHO2108950 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
116 11.06.2021 10:00 EMAV2110001 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
117 10.06.2021 19:00 MAKE2508946 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
118 10.06.2021 18:00 BOTR0701947 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
119 10.06.2021 17:30 EDKR2612969 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
120 10.06.2021 16:30 KAHO2506999 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
121 10.06.2021 16:00 SEHU1804974 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
122 10.06.2021 15:00 SEBE0108962 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
123 10.06.2021 14:30 SUAL0705981 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
124 10.06.2021 14:00 SEMU2808968 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
125 10.06.2021 13:00 MAPE2701949 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
126 10.06.2021 11:00 ISMU1403948 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
127 10.06.2021 10:30 HUCI1101965 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
128 10.06.2021 10:00 AJSI2103971 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
129 09.06.2021 18:30 HADE0511966 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
130 09.06.2021 18:00 ALMU1004979 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
131 09.06.2021 17:00 SUSA0302962 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
132 09.06.2021 16:30 SEME0207983 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
133 09.06.2021 16:00 ZDBU2307962 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
134 09.06.2021 15:00 FICE0506942 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
135 09.06.2021 14:00 DRCU3003964 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
136 09.06.2021 12:00 DZFR2201979 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
137 09.06.2021 11:30 AZBE1109996 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
138 09.06.2021 11:00 NITO2505955 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
139 09.06.2021 10:00 AZSU2812979 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
140 08.06.2021 13:30 RABA2505947 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
141 08.06.2021 11:00 SITU2603986 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
142 08.06.2021 10:30 ZUVR1710991 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
143 07.06.2021 13:30 NEBE1611966 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
144 07.06.2021 13:00 EMHI1001994 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
145 07.06.2021 11:00 IZIS2610953 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
146 07.06.2021 10:30 NADR2911965 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
147 07.06.2021 10:00 FIMU2609967 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
148 04.06.2021 18:30 TABE1705983 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
149 04.06.2021 17:30 FAHA2701963 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
150 04.06.2021 16:30 RAGA0207941 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
151 04.06.2021 15:30 MEOR2912969 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
152 04.06.2021 15:00 SAME2708952 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
153 04.06.2021 14:00 ESHA0807960 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
154 04.06.2021 13:30 SERA0506985 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
155 04.06.2021 13:00 RAHA1089761 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
156 04.06.2021 11:00 ALSA2003980 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
157 04.06.2021 10:30 FAJA2103982 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
158 04.06.2021 10:00 SULA2209955 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
159 03.06.2021 19:00 RASU0503951 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
160 03.06.2021 17:30 MEHA0402976 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
161 03.06.2021 16:00 HAME1210970 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
162 03.06.2021 15:30 ZICE0310958 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
163 03.06.2021 15:00 NEZI1404972 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
164 03.06.2021 14:00 MIMU2606962 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
165 03.06.2021 12:00 ESZI1302970 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
166 03.06.2021 11:00 MIDU2006977 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
167 03.06.2021 10:00 RAHU2903977 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
168 02.06.2021 19:00 IVKO1509995 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
169 02.06.2021 18:30 NEKO0604959 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
170 02.06.2021 18:00 VLST1012988 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
171 02.06.2021 17:30 GOPR2606957 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
172 02.06.2021 16:30 DEJU0809962 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
173 02.06.2021 15:30 HAIB2303947 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
174 02.06.2021 15:00 REVR2110974 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
175 02.06.2021 14:00 DAPE1004970 MRI - Magnetna rezonansa 21.04.2021 01.01.1970
176 02.06.2021 13:00 ZEMA0506967 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
177 02.06.2021 12:00 AHKU2701957 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
178 02.06.2021 11:00 AJJA2003966 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
179 02.06.2021 11:00 BERA1702988 MRI - Magnetna rezonansa 26.05.2021 01.01.1970
180 02.06.2021 10:30 HADE1501943 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
181 01.06.2021 13:30 ADKR3004996 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
182 01.06.2021 13:30 NIMU2009947 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
183 01.06.2021 13:00 LAFR1205951 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
184 01.06.2021 11:00 REKU2411952 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
185 01.06.2021 10:30 MUTE1705986 MRI - Magnetna rezonansa 13.04.2021 01.01.1970
186 01.06.2021 10:00 SEBA1204973 MRI - Magnetna rezonansa 22.04.2021 01.01.1970
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2021 13:30 SAHA2405981 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
2 31.05.2021 13:00 AZKI0708966 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
3 31.05.2021 11:00 NISI2608960 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
4 31.05.2021 10:30 SAES0110975 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
5 31.05.2021 10:00 MEBI3004973 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
6 28.05.2021 13:30 IZME1306960 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
7 28.05.2021 11:00 MURO1701972 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
8 28.05.2021 10:30 HETU2119541 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
9 28.05.2021 10:00 ZIHR0211955 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
10 27.05.2021 19:00 SURE0601974 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
11 27.05.2021 18:00 ASCE1610957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
12 27.05.2021 17:30 NISP0605957 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
13 27.05.2021 17:00 LARA2905971 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
14 27.05.2021 16:00 ALPE0203993 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
15 27.05.2021 15:00 VAPL1903965 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
16 27.05.2021 14:30 MESM2508987 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
17 27.05.2021 14:00 ADAG1311972 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
18 27.05.2021 13:30 ADDE0102981 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
19 27.05.2021 13:00 AJME1404999 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
20 27.05.2021 12:00 VIDU2308972 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
21 27.05.2021 11:00 IBDZ2804989 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
22 27.05.2021 10:30 ANIB2610976 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
23 27.05.2021 10:00 HAHU2503979 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
24 26.05.2021 19:30 FASA2505963 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
25 26.05.2021 18:30 BETA2411980 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
26 26.05.2021 17:30 ADKA0107976 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
27 26.05.2021 16:30 ZUSK0202961 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
28 26.05.2021 15:30 LJVO0709966 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
29 26.05.2021 15:00 EDKU1005983 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
30 26.05.2021 15:00 FUSU1503973 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
31 26.05.2021 14:00 SIAV2207950 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
32 26.05.2021 13:00 RUBE2307955 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
33 26.05.2021 11:00 HAHU1507948 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
34 26.05.2021 10:30 ELBR1912979 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
35 26.05.2021 10:00 SEKA2901196 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
36 25.05.2021 19:30 ENHA1402997 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
37 25.05.2021 18:30 SEKA2809967 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
38 25.05.2021 18:00 DZSE0301956 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
39 25.05.2021 17:00 HEDE0705947 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
40 25.05.2021 16:30 MIZU15309 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
41 25.05.2021 16:30 MIZU1503956 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
42 25.05.2021 15:30 DASM1049701 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
43 25.05.2021 15:00 BEKO1012991 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
44 25.05.2021 14:00 IBFA2403955 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
45 25.05.2021 13:30 ZEDE2705953 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
46 25.05.2021 13:00 HACI2501972 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
47 25.05.2021 12:00 AMHA2508969 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
48 25.05.2021 11:00 MIME0209977 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
49 25.05.2021 10:00 ZDBI2306957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
50 24.05.2021 13:30 ALSP1105987 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
51 24.05.2021 13:00 NEMA2710975 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
52 24.05.2021 11:00 SEKU0907962 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
53 24.05.2021 10:00 DZAG1005962 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
54 24.05.2021 10:00 INSE2604988 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
55 24.05.2021 10:00 INCA0605986 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
56 21.05.2021 13:30 HAMU0106962 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
57 21.05.2021 13:00 NELI1409975 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
58 21.05.2021 10:30 HAPJ3003968 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
59 21.05.2021 10:30 ZLMI1909943 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
60 21.05.2021 10:00 AIDE1204970 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
61 20.05.2021 19:00 ZEBE3009959 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
62 20.05.2021 19:00 VEMU2012967 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
63 20.05.2021 17:00 IFHA2503956 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
64 20.05.2021 16:30 AMBR1106976 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
65 20.05.2021 16:00 VASO0610966 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
66 20.05.2021 15:30 AZBO1603979 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
67 20.05.2021 15:00 ALME3007950 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
68 20.05.2021 14:30 SEKO3005974 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
69 20.05.2021 14:00 DZDE0401971 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
70 20.05.2021 13:00 ZENA0701497 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
71 20.05.2021 11:00 SABA2405972 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
72 20.05.2021 10:30 MUHO1012957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
73 20.05.2021 10:30 MEHO0811987 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
74 19.05.2021 19:30 GOHO1501968 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
75 19.05.2021 19:00 AMAL1702968 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
76 19.05.2021 18:30 ISHU0303296 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
77 19.05.2021 18:30 NAMU2212988 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
78 19.05.2021 17:30 KAPE0708978 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
79 19.05.2021 17:00 MEHE0101964 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
80 19.05.2021 16:30 HAFE2411955 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
81 19.05.2021 15:30 HADU1108959 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
82 19.05.2021 15:00 AMMU1010976 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
83 19.05.2021 14:30 MEPJ1407963 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
84 19.05.2021 14:00 MIDE1719691 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
85 19.05.2021 13:30 IVPU2707947 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
86 19.05.2021 13:00 AMOK0305997 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
87 19.05.2021 11:00 NUJA1408959 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
88 19.05.2021 10:30 FADE1208970 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
89 19.05.2021 10:00 HERU0104958 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
90 19.05.2021 10:00 HADZ2812956 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
91 18.05.2021 14:30 HAHA0508986 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
92 18.05.2021 13:30 ZEDI1006967 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
93 18.05.2021 13:30 ALPJ2710975 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
94 18.05.2021 13:00 LUVE1109948 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
95 18.05.2021 12:00 JETR1007961 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
96 18.05.2021 11:00 MUFE2303963 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
97 18.05.2021 10:30 MEST1008969 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
98 18.05.2021 10:30 MEST1008969 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
99 18.05.2021 10:00 ALTU0102959 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
100 17.05.2021 13:30 EDAL1603968 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
101 17.05.2021 13:30 SEPI2910964 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
102 17.05.2021 13:00 ELCO1910973 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
103 17.05.2021 13:00 DZVE0708955 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
104 17.05.2021 12:00 ANPA3110978 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
105 17.05.2021 11:00 AKDI1007495 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
106 17.05.2021 10:30 AMBI1009970 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
107 17.05.2021 10:00 MISR0712966 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
108 14.05.2021 13:30 SEDE2802971 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
109 14.05.2021 13:00 NIKO0611998 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
110 14.05.2021 12:00 JUBJ2903946 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
111 14.05.2021 10:30 BEMU2603979 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
112 13.05.2021 19:00 MEKE2712999 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
113 13.05.2021 18:30 JAIB0104978 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
114 13.05.2021 18:00 IZMU1004963 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
115 13.05.2021 17:00 ESKA2510954 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
116 13.05.2021 16:30 HAOR2209795 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
117 13.05.2021 15:30 KAKU0606962 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
118 13.05.2021 15:00 MUMU2005964 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
119 13.05.2021 14:30 HAMU0610954 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
120 13.05.2021 14:00 MAMA1510963 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
121 13.05.2021 13:30 FASU1704952 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
122 13.05.2021 12:00 SEZE0605968 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
123 13.05.2021 12:00 EHKA2306977 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
124 13.05.2021 10:30 AMDU2506981 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
125 13.05.2021 10:30 ISMA0904960 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
126 13.05.2021 10:00 FAPA2103959 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
127 12.05.2021 18:00 HANE0101969 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
128 12.05.2021 17:30 ENTO1809995 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
129 12.05.2021 17:00 ZIKO1407966 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
130 12.05.2021 16:30 SEMU2002978 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
131 12.05.2021 15:30 SUHA0503951 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
132 12.05.2021 15:00 BEBU1505957 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
133 12.05.2021 14:30 HIRA0607966 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
134 12.05.2021 14:00 FADO1039681 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
135 12.05.2021 13:30 NEHA1706967 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
136 12.05.2021 11:00 SEHA2702960 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
137 12.05.2021 10:00 EMKR2912973 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
138 11.05.2021 14:00 SABE3001966 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
139 11.05.2021 13:30 SEDE0804960 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
140 11.05.2021 13:00 ADBO1705972 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
141 11.05.2021 12:00 DAJE0505973 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
142 11.05.2021 12:00 ELJU0801002 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
143 11.05.2021 11:00 HAZE0503975 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
144 11.05.2021 10:30 EMSA2605965 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
145 10.05.2021 13:30 AMVE1604985 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
146 10.05.2021 13:00 MIKA2305986 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
147 10.05.2021 10:30 HASI2089641 MRI - Magnetna rezonansa 07.04.2021 01.01.1970
148 07.05.2021 13:30 DZSE1001969 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
149 07.05.2021 13:00 ADSE2806999 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
150 07.05.2021 10:30 ANMU1710986 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
151 07.05.2021 10:00 SEME0503966 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
152 06.05.2021 19:00 EMBA1912954 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
153 06.05.2021 18:00 MIZU1012958 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
154 06.05.2021 17:00 SEHU1609964 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
155 06.05.2021 16:00 NABE0208973 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
156 06.05.2021 15:30 DZDO3103985 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
157 06.05.2021 15:00 FUBA0211956 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
158 06.05.2021 14:30 SACU0105956 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
159 06.05.2021 14:00 FEJA0503974 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
160 06.05.2021 13:30 MUKE0609946 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
161 06.05.2021 13:00 DAST2101976 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
162 06.05.2021 12:00 ADSR1806989 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
163 06.05.2021 11:00 MEVE0501958 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
164 06.05.2021 08:00 EMAH0308190 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
165 06.05.2021 07:30 KRTO1106992 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
166 05.05.2021 19:00 FASU0605949 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
167 05.05.2021 18:30 TOLU2505950 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
168 05.05.2021 17:30 ZEDE0112957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
169 05.05.2021 17:00 MUSE1511961 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
170 05.05.2021 16:00 MEBA1303954 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
171 05.05.2021 15:30 ERKA2605959 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
172 05.05.2021 14:30 ENKA1709960 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
173 05.05.2021 13:30 ROJA1007987 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
174 05.05.2021 13:00 ANMU1710986 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
175 05.05.2021 13:00 ANMU1710986 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
176 05.05.2021 12:00 ZAHA1812974 MRI - Magnetna rezonansa 31.03.2021 01.01.1970
177 05.05.2021 11:00 MUHA1610957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
178 05.05.2021 10:30 DEHA1802979 MRI - Magnetna rezonansa 29.03.2021 01.01.1970
179 05.05.2021 10:00 BESI0805976 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
180 05.05.2021 10:00 BESI0805971 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
181 05.05.2021 07:30 AMDU1805987 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
182 04.05.2021 13:00 MISM1410976 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
183 04.05.2021 12:30 AIDO0804957 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
184 04.05.2021 12:00 BAKA1004959 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
185 04.05.2021 10:30 RASU2904951 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
186 04.05.2021 10:00 JAHA2108950 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
187 04.05.2021 09:00 RAKU2706968 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
188 04.05.2021 07:30 AMTA0811988 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.04.2021 13:30 KEPI2802986 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
2 30.04.2021 11:00 AMCI1807811 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
3 30.04.2021 10:30 OMSP2309945 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
4 30.04.2021 10:00 SEZI1901959 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
5 29.04.2021 19:30 STMA0505953 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
6 29.04.2021 18:30 HAIS3001980 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
7 29.04.2021 18:00 VASA1910965 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
8 29.04.2021 17:00 MUHO0407942 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
9 29.04.2021 16:00 SIBE1409960 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
10 29.04.2021 15:30 HAHR1111965 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
11 29.04.2021 15:00 ADSM1311982 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
12 29.04.2021 14:30 HAAK2103960 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
13 29.04.2021 14:00 MEIB1208957 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
14 29.04.2021 13:30 ENHR2502969 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
15 29.04.2021 13:00 SEDE1812961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
16 29.04.2021 11:00 ZISE2604953 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
17 29.04.2021 10:30 ENMU0609958 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
18 29.04.2021 10:00 SUHA2206958 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
19 28.04.2021 19:30 DRRO2211963 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
20 28.04.2021 18:30 HAVE0904960 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
21 28.04.2021 17:30 SAJA3010982 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
22 28.04.2021 16:30 MITR0109952 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
23 28.04.2021 16:00 PEPE2409953 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
24 28.04.2021 15:00 FAAL2410949 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
25 28.04.2021 14:30 MIDI1002989 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
26 28.04.2021 14:00 REBU0403966 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
27 28.04.2021 13:00 AIHU0511964 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
28 28.04.2021 11:00 MAAN1709948 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
29 28.04.2021 10:30 AZAH1107965 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
30 28.04.2021 10:00 MENE0403963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
31 28.04.2021 10:00 SAKO2509959 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
32 27.04.2021 13:30 AMKO0704987 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
33 27.04.2021 11:00 VESM1410978 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
34 27.04.2021 10:30 MEPA0702983 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
35 27.04.2021 10:30 CASR1512952 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
36 27.04.2021 10:00 SUHR0305970 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
37 26.04.2021 13:00 ROMA1802950 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
38 26.04.2021 10:30 MEPU0109992 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
39 26.04.2021 10:00 SEFE2804962 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
40 23.04.2021 13:30 ABAG1204954 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
41 23.04.2021 13:00 VAMU2612956 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
42 23.04.2021 11:00 NIKA1501948 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
43 23.04.2021 10:30 SESI1801961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
44 23.04.2021 10:00 FAKO1311970 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
45 22.04.2021 19:30 NESA2209969 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
46 22.04.2021 18:30 SEMA0405949 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
47 22.04.2021 17:30 SAHA1708955 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
48 22.04.2021 17:00 MIJU1702942 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
49 22.04.2021 16:00 MUPO2112945 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
50 22.04.2021 15:00 SUCU0502956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
51 22.04.2021 14:00 AZKU0106956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
52 22.04.2021 13:30 DESA1202963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
53 22.04.2021 13:00 ADUZ0109970 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
54 22.04.2021 12:00 ANAN0301943 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
55 22.04.2021 11:00 ALMU1107964 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
56 22.04.2021 10:00 NISA2805957 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
57 21.04.2021 19:00 FABA2606981 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
58 21.04.2021 18:00 RAST1604962 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
59 21.04.2021 17:30 KEME3006976 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
60 21.04.2021 17:00 ANDO2307946 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
61 21.04.2021 16:30 RUDE2005974 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
62 21.04.2021 16:00 MUZA0903964 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
63 21.04.2021 15:00 ENDE1108949 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
64 21.04.2021 14:00 BEBE1508595 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
65 21.04.2021 13:30 AMCE2508965 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
66 21.04.2021 12:00 SEMA0201964 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
67 21.04.2021 11:00 PAME1203960 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
68 21.04.2021 10:30 NASI0201955 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
69 21.04.2021 10:00 HACA0207970 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
70 21.04.2021 10:00 DZAL3011961 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
71 20.04.2021 13:30 ISPI1109974 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
72 20.04.2021 13:00 SEHU0602972 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
73 20.04.2021 11:00 RABO1510968 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
74 20.04.2021 10:30 NIME2610960 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
75 20.04.2021 10:00 SAJU1409966 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
76 19.04.2021 13:30 ADLO1806963 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
77 19.04.2021 13:00 MIPE1404965 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
78 19.04.2021 11:00 AMCI2911980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
79 19.04.2021 11:00 FAHO1910960 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
80 19.04.2021 10:30 HAME0710969 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
81 19.04.2021 09:00 ASDE1012977 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
82 16.04.2021 13:00 HAHA1905996 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
83 16.04.2021 13:00 ALCO2711958 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
84 16.04.2021 11:00 ESHA0806961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
85 16.04.2021 10:00 EDSU0708962 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
86 16.04.2021 08:00 ZIOR0904962 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
87 15.04.2021 19:30 AMBA3012980 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
88 15.04.2021 19:00 MIUZ1105945 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
89 15.04.2021 18:30 MIHR0602980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
90 15.04.2021 18:00 SEHA2806971 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
91 15.04.2021 17:30 SEAH0808956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
92 15.04.2021 17:00 FIHA2801954 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
93 15.04.2021 15:30 FAOM3001973 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
94 15.04.2021 15:00 AVKA2502952 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
95 15.04.2021 14:30 ENSE1701982 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
96 15.04.2021 14:00 NEBA1010980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
97 15.04.2021 13:30 GOST1909963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
98 15.04.2021 13:00 NEBU0809954 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
99 15.04.2021 12:00 IZBE2007946 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
100 15.04.2021 11:00 SAKO1003959 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
101 15.04.2021 10:00 SESE3004954 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
102 14.04.2021 19:30 SEBA1208961 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
103 14.04.2021 19:00 ALSA0911978 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
104 14.04.2021 18:00 JOPA2009948 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
105 14.04.2021 17:00 NETA1011959 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
106 14.04.2021 16:30 JAKA2907952 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
107 14.04.2021 15:30 SEBA2906976 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
108 14.04.2021 14:30 SEDU0710956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
109 14.04.2021 14:30 HAMU0411949 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
110 14.04.2021 14:00 SEIM1905969 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
111 14.04.2021 14:00 SEHO0106977 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
112 14.04.2021 13:30 ZOST1207936 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
113 14.04.2021 13:30 SUSP0409968 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
114 14.04.2021 13:00 ALHA2801981 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
115 14.04.2021 12:00 SEME1606963 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
116 14.04.2021 11:00 ENKA2609961 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
117 14.04.2021 10:30 DEZA2302959 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
118 14.04.2021 10:00 SEME2008965 MRI - Magnetna rezonansa 09.04.2021 01.01.1970
119 13.04.2021 18:30 SAHU1804956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
120 13.04.2021 17:30 NUMU1708972 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
121 13.04.2021 16:00 MEHA0402976 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
122 13.04.2021 15:30 ELHA2004971 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
123 13.04.2021 14:30 DEZU0702975 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
124 13.04.2021 13:30 MIMU1102950 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
125 13.04.2021 13:00 NISI2608960 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
126 13.04.2021 12:00 ALSM0208981 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
127 13.04.2021 11:00 SESE2905988 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
128 13.04.2021 10:30 BESE2907964 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
129 12.04.2021 11:00 LISL2206972 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
130 09.04.2021 10:30 ASSM1303983 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
131 09.04.2021 10:30 SERA1705990 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
132 09.04.2021 10:00 NEMA2908970 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
133 09.04.2021 10:00 ADLU1103004 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
134 09.04.2021 08:00 ARBA0710010 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
135 08.04.2021 19:30 KAOM0504960 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
136 08.04.2021 19:00 MITA2107956 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
137 08.04.2021 18:30 RAPE1903961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
138 08.04.2021 17:30 RADA1101949 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
139 08.04.2021 17:00 ALSU0402969 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
140 08.04.2021 16:30 RELJ1203959 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
141 08.04.2021 16:00 ZELI07119*7 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
142 08.04.2021 13:30 ELKU2203978 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
143 08.04.2021 13:00 SESA2110961 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
144 08.04.2021 12:00 ZAIM2605953 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
145 08.04.2021 10:30 SECO1706962 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
146 08.04.2021 10:30 ESBA0101958 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
147 07.04.2021 19:30 IVTO1708959 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
148 07.04.2021 19:00 HAAH2206963 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
149 07.04.2021 17:00 BAME0212954 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
150 07.04.2021 16:00 NADE2503955 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
151 07.04.2021 15:00 NEHO1006964 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
152 07.04.2021 14:00 VIJE2906951 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
153 07.04.2021 13:30 ASKR0911967 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
154 07.04.2021 13:00 NAGR0210946 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
155 07.04.2021 12:00 NEDE1202951 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
156 07.04.2021 11:30 DECE2805953 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
157 07.04.2021 11:00 SMCE1609964 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
158 07.04.2021 10:30 SIME1203966 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
159 06.04.2021 13:30 HAFA2310961 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
160 06.04.2021 13:00 EMBA1510980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
161 06.04.2021 12:00 REBU1203958 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
162 06.04.2021 12:00 MIIB1008987 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
163 06.04.2021 10:30 RAMU2207958 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
164 06.04.2021 10:00 HADE2408949 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
165 05.04.2021 13:30 SASM1708963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
166 05.04.2021 13:00 SEHR0511963 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
167 05.04.2021 11:00 DEBU1105964 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
168 05.04.2021 11:00 ALAH1808973 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
169 05.04.2021 10:30 HAJA0104951 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
170 05.04.2021 10:00 IVLE0304958 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
171 05.04.2021 10:00 FACE0604002 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
172 02.04.2021 13:00 MEAH0402980 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
173 02.04.2021 11:00 ESSU2505955 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
174 02.04.2021 11:00 HUNE0401947 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
175 02.04.2021 10:30 MIMA1604972 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
176 02.04.2021 10:30 ZAJA0504948 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
177 02.04.2021 10:00 ARSA1911973 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
178 01.04.2021 19:30 JEJU0204956 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
179 01.04.2021 19:00 ALZE1403987 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
180 01.04.2021 18:00 SEDU0106956 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
181 01.04.2021 17:30 OSCO1506952 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
182 01.04.2021 17:00 ZDLU2202959 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
183 01.04.2021 16:00 MISO3010962 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
184 01.04.2021 15:00 NEKA0211954 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
185 01.04.2021 14:30 RAZA2001970 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
186 01.04.2021 14:30 KECE1704952 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
187 01.04.2021 14:00 ZEMA2211953 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
188 01.04.2021 13:30 AMCA2110971 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
189 01.04.2021 13:00 SEPA0103963 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
190 01.04.2021 12:00 SEOR1209965 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
191 01.04.2021 10:30 RAKO0501942 MRI - Magnetna rezonansa 19.03.2021 01.01.1970
192 01.04.2021 10:00 ADNO3003974 MRI - Magnetna rezonansa 16.03.2021 01.01.1970
193 01.04.2021 08:00 AJPU3007013 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.03.2021 19:00 HAGL3004959 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
2 31.03.2021 18:30 EMMI0907979 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
3 31.03.2021 17:30 ZIZU0307959 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
4 31.03.2021 17:00 ASHA2904980 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
5 31.03.2021 16:30 MIPO0503971 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
6 31.03.2021 15:30 ARCO0301993 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
7 31.03.2021 15:00 BRMA1801965 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
8 31.03.2021 14:00 SUBO1307947 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
9 31.03.2021 13:00 SACA0711958 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
10 31.03.2021 12:00 ENHA1603965 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
11 31.03.2021 11:00 ELCI1307997 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
12 31.03.2021 10:30 LIDR2807963 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
13 31.03.2021 10:00 ESBA2804961 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
14 30.03.2021 13:00 ELSP0511970 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
15 30.03.2021 12:00 IRRU1808949 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
16 30.03.2021 11:00 DECE2411962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
17 30.03.2021 10:30 SASA2208948 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
18 30.03.2021 10:00 RESE1405966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
19 30.03.2021 08:00 DENE2103008 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
20 29.03.2021 13:30 IRDZ0302960 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
21 29.03.2021 13:00 ZEDZ1002965 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
22 29.03.2021 10:30 REPO0902962 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
23 29.03.2021 10:00 DZMA1202998 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
24 26.03.2021 13:00 SEAH2002988 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
25 26.03.2021 11:00 ELSE0901978 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
26 26.03.2021 10:30 ZETE2601959 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
27 25.03.2021 20:00 SAHA0410971 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
28 25.03.2021 19:00 SAGR1503958 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
29 25.03.2021 18:00 ZADU0903960 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
30 25.03.2021 17:00 FAMU1003952 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
31 25.03.2021 16:00 MARA2408974 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
32 25.03.2021 15:00 MASU0302995 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
33 25.03.2021 14:30 ALPE0408973 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
34 25.03.2021 14:00 MIIV1011978 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
35 25.03.2021 13:00 SEDO0110972 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
36 25.03.2021 13:00 MIBE1102964 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
37 25.03.2021 12:00 SEDU3107957 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
38 25.03.2021 11:00 MUBL2107952 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
39 25.03.2021 10:30 DZPL1407946 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
40 25.03.2021 10:00 GOBU3108965 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
41 25.03.2021 10:00 NEVR2030968 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
42 24.03.2021 19:30 ELBO2412998 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
43 24.03.2021 19:00 AMMA2103984 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
44 24.03.2021 18:30 MUSA0503960 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
45 24.03.2021 18:00 IRBA1401980 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
46 24.03.2021 17:30 NUSI0708979 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
47 24.03.2021 16:30 SAMU1610967 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
48 24.03.2021 15:00 VERI0210961 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
49 24.03.2021 14:30 NIBU0111968 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
50 24.03.2021 14:00 MEME1301979 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
51 24.03.2021 12:00 FACE0601974 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
52 24.03.2021 10:30 SEME3108951 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
53 24.03.2021 10:00 TAFE0301952 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
54 23.03.2021 13:00 HAGO2303947 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
55 23.03.2021 10:30 SUBO1711959 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
56 23.03.2021 10:30 NEMA05059*5 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
57 23.03.2021 10:00 MEIB2311954 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
58 22.03.2021 13:30 ADKO0810968 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
59 22.03.2021 13:00 RABE2304957 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
60 22.03.2021 11:30 ANMI0112986 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
61 22.03.2021 11:00 DAIV0308961 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
62 22.03.2021 11:00 DZHA2701962 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
63 22.03.2021 10:30 SADU2507979 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
64 22.03.2021 10:00 DZKA2110967 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2021 01.01.1970
65 19.03.2021 13:30 INAG1011983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
66 19.03.2021 12:00 AHMU2106940 MRI - Magnetna rezonansa 22.03.2021 01.01.1970
67 19.03.2021 11:00 MIZE1704952 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
68 19.03.2021 10:30 FAHO0401972 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
69 19.03.2021 10:00 HICE2409959 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
70 18.03.2021 19:30 MIRI2501944 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
71 18.03.2021 18:30 SEOM0301963 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
72 18.03.2021 17:30 NESP2704993 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
73 18.03.2021 16:00 SASP2701970 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
74 18.03.2021 15:00 AMSE2310969 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
75 18.03.2021 15:00 NIOB1407960 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
76 18.03.2021 14:30 SIPO2208961 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
77 18.03.2021 14:00 MITU0506975 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
78 18.03.2021 13:30 ELOM1411983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
79 18.03.2021 13:00 SASO0112949 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
80 18.03.2021 12:00 ZEHA2501965 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
81 18.03.2021 11:00 VADE1304968 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
82 18.03.2021 10:30 ZECA1903980 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
83 18.03.2021 10:00 AMAL1402977 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
84 17.03.2021 19:00 NACO0805957 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
85 17.03.2021 18:00 SAHU1804956 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
86 17.03.2021 17:00 ENKR2701966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
87 17.03.2021 16:30 ISBA1210948 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
88 17.03.2021 16:00 BEHE1409996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
89 17.03.2021 15:00 KAKO0305945 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
90 17.03.2021 14:30 EDKO1904983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
91 17.03.2021 13:30 SUBR0904959 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
92 17.03.2021 13:00 HAHU0502952 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
93 17.03.2021 12:00 DEMA2504972 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
94 17.03.2021 11:00 SEBR1604983 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
95 17.03.2021 10:00 HAMA1712964 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
96 16.03.2021 13:30 ELDU0712994 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
97 16.03.2021 11:30 VAKO1401964 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
98 16.03.2021 10:00 MUHI0311966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
99 15.03.2021 13:00 MIGL2708988 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
100 15.03.2021 12:00 SABE0507991 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
101 15.03.2021 11:00 RADE1901966 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
102 15.03.2021 10:30 JAKO0402968 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
103 15.03.2021 10:00 FAKU2308950 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
104 12.03.2021 13:00 MUAR0406950 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
105 12.03.2021 13:00 SUHA1311998 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
106 12.03.2021 11:00 SESM0102969 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
107 12.03.2021 10:30 JARA0202954 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
108 11.03.2021 19:30 TIAD1702951 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
109 11.03.2021 19:00 ASSM1003999 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
110 11.03.2021 18:30 SADZ0402963 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
111 11.03.2021 17:30 MIAL2508997 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
112 11.03.2021 17:00 ZICO1801955 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
113 11.03.2021 15:00 FIGE2509958 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
114 11.03.2021 14:30 HASE2004973 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
115 11.03.2021 13:00 MEKO1104981 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
116 11.03.2021 12:00 NEDU0506972 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
117 11.03.2021 11:00 MEDR0712955 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
118 11.03.2021 11:00 UBKO0807979 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
119 11.03.2021 10:30 ADSE2806989 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
120 11.03.2021 10:30 SAHA2810972 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
121 11.03.2021 10:00 SESA1609953 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
122 10.03.2021 19:30 FABU0104967 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
123 10.03.2021 19:00 BRSI0609949 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
124 10.03.2021 18:00 AJCO0306001 MRI - Magnetna rezonansa 22.01.2021 01.01.1970
125 10.03.2021 17:30 AMBE0705977 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
126 10.03.2021 17:00 PADE2603962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
127 10.03.2021 16:30 AZKO0304950 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
128 10.03.2021 15:30 VAOH2807972 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
129 10.03.2021 15:00 MAPU2209962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
130 10.03.2021 14:30 ALSA0911978 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
131 10.03.2021 14:00 SIKA3007981 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
132 10.03.2021 13:30 SUSE0707986 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
133 10.03.2021 13:00 SEAV0711973 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
134 10.03.2021 10:30 ARPO2705987 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
135 10.03.2021 10:30 MURI0203943 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
136 10.03.2021 10:00 HAHO1710953 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
137 09.03.2021 13:30 SEMU0707960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
138 09.03.2021 13:00 EDOM2601965 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
139 09.03.2021 11:30 ALBR2508996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
140 09.03.2021 11:00 ILGA2312996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
141 09.03.2021 10:30 JAMU2503974 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
142 09.03.2021 10:00 LEME2001983 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
143 08.03.2021 13:30 NEIS1105999 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
144 08.03.2021 13:30 NEIS1105999 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
145 08.03.2021 11:00 SASP1202960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
146 08.03.2021 10:00 DZHJ0301973 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
147 05.03.2021 13:30 JAML1305953 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
148 05.03.2021 13:00 IZBO1507974 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
149 05.03.2021 11:30 TASO2112999 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
150 05.03.2021 11:30 BEIR2002998 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
151 05.03.2021 11:00 JAHO2903972 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
152 05.03.2021 10:30 ZIZV1301950 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
153 04.03.2021 19:30 MEKU3004963 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
154 04.03.2021 19:00 ZEHU0311971 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
155 04.03.2021 18:30 MIEM0711980 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
156 04.03.2021 17:00 RESM0410957 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
157 04.03.2021 16:30 DZMU0104960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
158 04.03.2021 16:00 FISM1604956 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
159 04.03.2021 15:30 IZSE1405956 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
160 04.03.2021 15:00 EMDE2711960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
161 04.03.2021 14:00 BEKR2110953 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
162 04.03.2021 13:30 VAHU2602967 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
163 04.03.2021 13:00 ENSA0309960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
164 04.03.2021 12:00 ZIAG2305938 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
165 04.03.2021 11:00 ADSM2702974 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
166 04.03.2021 10:30 ADCA0304995 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
167 03.03.2021 19:30 IVMA0602964 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
168 03.03.2021 18:30 MIFA0404951 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
169 03.03.2021 17:30 MIPL2507960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
170 03.03.2021 16:30 MIAN0505960 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
171 03.03.2021 15:30 ADSR1806989 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
172 03.03.2021 15:00 MISA2004984 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
173 03.03.2021 14:30 PIFI2804980 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
174 03.03.2021 14:00 JAMA0909963 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
175 03.03.2021 13:00 ZIHO1507943 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
176 03.03.2021 11:00 ENTO2709967 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
177 03.03.2021 10:30 ZLSE1603958 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
178 02.03.2021 13:30 FAHA1505950 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
179 02.03.2021 13:00 AMFA0109996 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
180 02.03.2021 11:00 DZST2801978 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
181 02.03.2021 10:30 AMSI0807983 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
182 02.03.2021 10:00 RAMU0312959 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
183 02.03.2021 10:00 MABO1408962 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
184 02.03.2021 08:30 SAMU1107005 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
185 02.03.2021 08:00 LAHO1111006 MRI - Magnetna rezonansa 21.01.2021 01.01.1970
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.12.2020 13:00 ERSU2712198 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
2 31.12.2020 12:00 ISSA1604952 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
3 31.12.2020 11:00 AZSU1408971 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
4 31.12.2020 10:30 HAMU0302964 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
5 31.12.2020 10:00 SEIK0108962 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
6 30.12.2020 19:00 HAAL1611938 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
7 30.12.2020 18:30 SANU0202960 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
8 30.12.2020 18:00 ANDO2310955 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
9 30.12.2020 17:00 HADE0301979 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
10 30.12.2020 16:30 ZICO1308967 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
11 30.12.2020 15:30 ENAV2709962 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
12 30.12.2020 15:00 TIDR2610992 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
13 30.12.2020 14:30 SOMA2008963 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
14 30.12.2020 14:00 MUBA1706946 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
15 30.12.2020 13:30 HAHR1905964 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
16 30.12.2020 13:00 MIGO2907958 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
17 30.12.2020 10:30 BESM1808965 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
18 30.12.2020 10:00 DEAL2502982 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
19 29.12.2020 13:30 NACE2904976 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
20 29.12.2020 13:00 DEOR0711955 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
21 29.12.2020 11:00 SAJU1010952 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
22 29.12.2020 10:30 IBIM2203967 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
23 29.12.2020 10:00 VAOM1030967 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
24 28.12.2020 13:30 ZISP2212966 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
25 28.12.2020 13:00 JOJO1506988 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
26 28.12.2020 11:00 MLSI1709950 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
27 28.12.2020 10:30 SELU1404959 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
28 25.12.2020 16:00 AMHA1712969 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
29 25.12.2020 15:00 DZMA2001951 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
30 25.12.2020 14:00 NEBA2309955 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
31 25.12.2020 13:00 ESJA0304963 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
32 25.12.2020 10:30 HUHA2501948 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
33 25.12.2020 10:30 AZHU0203976 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
34 24.12.2020 19:00 SUTO1004994 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
35 24.12.2020 18:30 IVKA0511970 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
36 24.12.2020 17:30 ZEKR0104965 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
37 24.12.2020 17:00 AGAH0709948 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
38 24.12.2020 16:30 DEKA0103956 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
39 24.12.2020 16:00 IBIB0801935 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
40 24.12.2020 15:00 MUHA0503950 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
41 24.12.2020 14:00 DISA0912958 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
42 24.12.2020 13:30 OMCE0108002 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
43 24.12.2020 13:00 GOAN0704978 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
44 24.12.2020 13:00 GOAN0704978 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
45 24.12.2020 12:00 SAIS1510958 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
46 24.12.2020 11:00 MIAL0610981 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
47 24.12.2020 10:30 RESA1407958 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
48 24.12.2020 10:00 NEBO0409972 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
49 23.12.2020 19:00 IBZE0412951 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
50 23.12.2020 18:30 HAHU1507948 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
51 23.12.2020 18:30 SAHR0301951 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
52 23.12.2020 17:30 MIRI2606959 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
53 23.12.2020 17:00 LJFR0603961 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
54 23.12.2020 16:00 EMSA0109971 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
55 23.12.2020 15:00 NUSC2612954 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
56 23.12.2020 14:30 IVBO0902964 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
57 23.12.2020 14:00 JAVA0904998 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
58 23.12.2020 13:00 IZZA2104976 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
59 23.12.2020 12:00 JEME1807942 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
60 23.12.2020 12:00 MADE2607991 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
61 23.12.2020 11:00 MEBR2602990 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
62 23.12.2020 10:30 ARKU0410978 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
63 23.12.2020 10:00 MABI2301964 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
64 22.12.2020 16:30 AIPU0808979 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
65 22.12.2020 16:30 SUSA1702950 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
66 22.12.2020 15:30 SUSA1702950 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
67 22.12.2020 15:00 ZDIV0505956 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
68 22.12.2020 14:00 HUSU1704947 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
69 22.12.2020 13:30 SABE1908976 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
70 22.12.2020 13:00 MUSA0607954 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
71 22.12.2020 12:00 SAOB0810974 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
72 22.12.2020 11:00 SEMU2808968 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
73 22.12.2020 10:30 MICO1103964 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
74 22.12.2020 10:00 MAMI1808977 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
75 21.12.2020 13:30 EMPU1406965 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
76 21.12.2020 13:00 ZISA1007976 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
77 21.12.2020 11:00 RAAV2009955 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
78 21.12.2020 10:00 AMCE1204965 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
79 18.12.2020 13:00 FILI1910975 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
80 18.12.2020 11:30 DESA0401964 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
81 18.12.2020 11:00 EDSA2208999 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
82 18.12.2020 10:30 MIHA1306952 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
83 18.12.2020 10:00 KARO1002953 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
84 17.12.2020 19:00 IBFA2403955 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 26.10.2020
85 17.12.2020 18:30 TAMA0609953 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
86 17.12.2020 18:00 MAJO1402958 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
87 17.12.2020 17:00 HIKO0509972 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
88 17.12.2020 16:30 SEKU0604965 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
89 17.12.2020 16:00 LJMA2406951 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
90 17.12.2020 15:00 ZIHI2410951 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
91 17.12.2020 14:00 SEPI2910964 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
92 17.12.2020 13:30 MIIS0312967 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
93 17.12.2020 13:00 ALBI1101989 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
94 17.12.2020 11:00 AIKU0104974 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
95 17.12.2020 11:00 ESCO1308960 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
96 17.12.2020 10:30 SICI0504953 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
97 17.12.2020 10:00 ZIMU0401959 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
98 16.12.2020 18:30 NEPE1906956 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
99 16.12.2020 18:00 HUNE0401947 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
100 16.12.2020 17:00 NEKA1701958 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
101 16.12.2020 16:30 RAKA0806954 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
102 16.12.2020 16:00 ZAIS1007958 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
103 16.12.2020 15:30 FIMU2406965 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
104 16.12.2020 15:00 SAMA0304965 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
105 16.12.2020 14:00 SACA2604973 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
106 16.12.2020 13:00 MASA2207992 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
107 16.12.2020 12:00 OMDU1111965 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
108 16.12.2020 10:30 ESSK1506956 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
109 16.12.2020 10:00 VESA0306963 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
110 16.12.2020 10:00 MIHA0602984 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
111 15.12.2020 14:00 ALSA1111984 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
112 15.12.2020 13:30 FEHR3001956 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
113 15.12.2020 13:00 VAKO0108970 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
114 15.12.2020 12:00 LAPO0504965 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
115 15.12.2020 11:00 MATO3004951 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
116 15.12.2020 10:30 SEIB2001961 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
117 14.12.2020 13:30 SAPE1910961 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
118 14.12.2020 13:00 CAAH1311970 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
119 14.12.2020 11:00 DZKR2106981 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
120 14.12.2020 10:30 NEPA0604975 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
121 11.12.2020 13:30 EMTU0210964 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
122 11.12.2020 13:00 SAAL2706970 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
123 11.12.2020 11:00 SEMR2002991 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
124 11.12.2020 11:00 MUHR0406958 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
125 11.12.2020 10:30 KEDO1408961 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
126 11.12.2020 10:00 NAUZ0505958 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
127 10.12.2020 19:00 AVBE1001951 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
128 10.12.2020 18:00 RASE0205963 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
129 10.12.2020 17:00 LUVE1109948 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
130 10.12.2020 16:30 JUFA0110935 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
131 10.12.2020 16:00 ADIB2604978 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
132 10.12.2020 15:00 HASU2601967 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
133 10.12.2020 14:00 ERHA2506973 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
134 10.12.2020 13:00 SAHR1603965 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
135 10.12.2020 10:30 EDSK2503963 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
136 10.12.2020 10:00 MEDZ1504945 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
137 09.12.2020 19:30 FAJA2103982 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
138 09.12.2020 18:30 BLGR0302950 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
139 09.12.2020 17:30 RASM2510948 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
140 09.12.2020 16:30 OSSA2111946 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
141 09.12.2020 15:30 MEIK1209001 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
142 09.12.2020 15:00 ALLU0702952 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
143 09.12.2020 14:00 ANLU0507949 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
144 09.12.2020 13:00 ENJU0703977 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
145 09.12.2020 11:30 BEHR0405989 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
146 09.12.2020 11:00 PENE2605959 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
147 09.12.2020 10:30 EDDE1703961 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
148 09.12.2020 10:00 FIPR2512957 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
149 08.12.2020 13:30 ENAG2503967 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
150 08.12.2020 13:00 MEVE0108951 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
151 08.12.2020 12:00 AJJA2003966 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
152 08.12.2020 11:00 EKSE1506954 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
153 08.12.2020 11:00 MUJU0408984 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
154 08.12.2020 10:30 SAHU2906944 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
155 08.12.2020 10:00 MIDE0202950 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
156 07.12.2020 13:00 CAST0604962 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
157 07.12.2020 12:00 SETU1011961 MRI - Magnetna rezonansa 04.11.2020 01.01.1970
158 07.12.2020 11:00 VEPO1212983 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
159 07.12.2020 10:30 FITO0908954 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
160 04.12.2020 13:30 HAIN1709950 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
161 04.12.2020 13:00 MEKA0310974 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
162 04.12.2020 11:00 MICI1707972 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
163 04.12.2020 10:30 NEJA3009957 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
164 04.12.2020 10:00 SASP2203985 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
165 03.12.2020 19:00 LEME2607998 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
166 03.12.2020 17:30 DIHA1008945 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
167 03.12.2020 17:00 OLCO0306956 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
168 03.12.2020 16:30 NESA3011995 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
169 03.12.2020 16:00 SEME2607969 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
170 03.12.2020 14:00 ARJU0109992 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
171 03.12.2020 13:00 DRMU0303974 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
172 03.12.2020 11:00 ADPO2607998 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
173 03.12.2020 10:30 TAZI3108963 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
174 03.12.2020 10:00 ISRI0808977 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
175 02.12.2020 19:00 SEPO1007950 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
176 02.12.2020 18:00 AMNA2304997 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
177 02.12.2020 17:00 SEIS0703946 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
178 02.12.2020 15:00 FISP2411957 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
179 02.12.2020 14:00 FAKA1502959 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
180 02.12.2020 13:00 LEOP2910991 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
181 02.12.2020 11:00 FATI1105994 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
182 02.12.2020 10:00 ALKA3009976 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2020 01.01.1970
183 02.12.2020 08:00 EDME1303002 MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
184 01.12.2020 14:30 MISO0307965 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
185 01.12.2020 14:00 MIDE1009972 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
186 01.12.2020 13:00 ERKA1205993 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
187 01.12.2020 12:00 REBA2407951 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
188 01.12.2020 11:00 DRLA1209942 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2020 01.01.1970
189 01.12.2020 10:00 HAPA0405961 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2020 01.01.1970
190 01.12.2020 08:00 HEUD3103016 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2020 01.01.1970
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2020 10:30 ANSK2301974 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
2 30.11.2020 10:00 TETEtestXXX MRI - Magnetna rezonansa 02.11.2020 01.01.1970
3 26.11.2020 13:00 IVAN2401965 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
4 26.11.2020 10:30 AIKA0405958 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
5 24.11.2020 10:00 SACO1207965 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
6 23.11.2020 13:00 FABE2103983 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
7 23.11.2020 10:30 SAFR0811942 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
8 23.11.2020 08:00 DIVE1911016 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
9 20.11.2020 13:00 ERMU2207977 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
10 20.11.2020 11:00 EMSK3006972 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
11 19.11.2020 18:00 HIZV1002974 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
12 19.11.2020 17:00 MEJU1012952 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
13 19.11.2020 16:30 IZTE0507980 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
14 19.11.2020 13:30 VECV0303966 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
15 19.11.2020 13:00 ZIKO2003965 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
16 18.11.2020 19:00 AMMR2906974 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
17 18.11.2020 15:00 ILKI2906996 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
18 18.11.2020 14:00 ADKE1409978 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
19 18.11.2020 13:00 ALZU2305976 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
20 17.11.2020 10:30 MEKO1704954 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
21 17.11.2020 10:00 AMHR0509999 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
22 16.11.2020 10:30 SAMU0506961 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
23 13.11.2020 10:00 HAKU1902951 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
24 12.11.2020 13:00 AZBA1008961 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
25 12.11.2020 10:30 FIKR2202963 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
26 12.11.2020 10:00 SATU2005968 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
27 11.11.2020 18:30 AISA1710976 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
28 11.11.2020 16:30 ZUSK0202961 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
29 11.11.2020 08:00 HAKA3004007 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
30 10.11.2020 08:00 VEHA0406014 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
31 09.11.2020 13:00 FAOS2906942 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
32 06.11.2020 19:00 ADGR1507981 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
33 06.11.2020 18:30 AMKO1703960 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
34 06.11.2020 18:00 ZAMA2901966 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
35 06.11.2020 16:30 LJZR0810972 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
36 06.11.2020 13:30 NUBA0207946 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
37 06.11.2020 13:00 IBFA2403955 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
38 06.11.2020 11:30 MUDZ0502949 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
39 06.11.2020 10:30 ALMA2511968 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
40 06.11.2020 08:00 AFHA0310004 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
41 06.11.2020 08:00 EDPO2210004 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
42 06.11.2020 07:30 BEBE2208995 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
43 05.11.2020 19:00 ELMU0102973 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
44 05.11.2020 18:30 ALKA2012990 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
45 05.11.2020 18:00 NAOM0312999 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
46 05.11.2020 17:00 SEKR3001956 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
47 05.11.2020 16:30 SAME0701960 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
48 05.11.2020 14:00 EMGE0205985 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
49 05.11.2020 13:30 DZIM1107966 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
50 05.11.2020 13:00 ASDZ1206957 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
51 05.11.2020 12:00 BASA0702950 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
52 05.11.2020 11:00 AMPA2009955 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
53 05.11.2020 11:00 HAPO1402968 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
54 05.11.2020 10:30 ADZL1710964 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
55 05.11.2020 08:00 TIKL2709019 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2020 01.01.1970
56 04.11.2020 18:00 FIKA1807941 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
57 04.11.2020 18:00 ZDLU2202959 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
58 04.11.2020 17:00 MEIB0305976 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
59 04.11.2020 16:30 ANMA0706947 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
60 04.11.2020 16:00 MIME2505993 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
61 04.11.2020 15:00 EMHA2011970 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
62 04.11.2020 14:00 ATHA2806974 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
63 04.11.2020 13:00 NEHO0107954 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
64 04.11.2020 11:30 ZIHA0401989 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
65 04.11.2020 11:00 MUSK1504968 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
66 04.11.2020 10:30 SESK0802990 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
67 04.11.2020 10:00 MESI2002966 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
68 04.11.2020 10:00 IZKA1303958 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
69 04.11.2020 08:00 DAKR3006011 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
70 04.11.2020 08:00 EMDZ2003020 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
71 04.11.2020 07:30 NUPA2201968 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
72 03.11.2020 18:30 MESI2011992 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
73 03.11.2020 18:30 BAJO1702970 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
74 03.11.2020 17:30 NAMI1010949 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
75 03.11.2020 17:00 EMCO0507995 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
76 03.11.2020 14:30 KADZ1505960 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
77 03.11.2020 14:00 NAGA0709960 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
78 03.11.2020 13:30 EDMU1304963 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
79 03.11.2020 13:00 MESI0408966 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
80 03.11.2020 11:00 FEKA3110954 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
81 03.11.2020 10:00 DZAR0208981 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
82 03.11.2020 08:00 ATSM0804960 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
83 02.11.2020 13:20 BEMU1209995 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
84 02.11.2020 13:00 ALKA1502963 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
85 02.11.2020 11:00 ALLI1219851 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
86 02.11.2020 10:30 MEBR1511999 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
87 02.11.2020 10:00 HAZE0603975 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
88 02.11.2020 08:00 LAOS1403004 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
89 02.11.2020 07:30 SAKO0610973 MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.10.2020 08:00 TETETEST MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
2 29.10.2020 08:00 TTETEST MRI - Magnetna rezonansa 28.10.2020 01.01.1970
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2020 13:40 BEFE2403952 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
2 30.06.2020 13:40 DEGO1507983 MRI - Magnetna rezonansa 11.11.2019 01.01.1970
3 30.06.2020 13:15 RATU0804958 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
4 30.06.2020 13:15 ALSA2110000 MRI - Magnetna rezonansa 06.01.2020 01.01.1970
5 30.06.2020 11:10 ZIMU0405970 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
6 30.06.2020 11:10 ZIMU0405970 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
7 29.06.2020 13:15 SEEF1611967 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
8 29.06.2020 11:05 SAKO1508967 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
9 29.06.2020 10:30 DZMU0602983 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
10 26.06.2020 13:20 SABA3004986 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
11 26.06.2020 13:15 SAHA2807977 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
12 26.06.2020 13:15 MUBU2201974 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
13 26.06.2020 10:45 EMHU2710975 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
14 25.06.2020 15:10 BEHA0504975 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
15 25.06.2020 14:40 ALPR2003954 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
16 25.06.2020 14:40 ALPR2003954 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
17 25.06.2020 14:40 SEKR3001956 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
18 25.06.2020 14:40 SEKR3001956 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
19 25.06.2020 14:30 HAOR0105979 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
20 25.06.2020 14:05 VEKA2908954 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
21 25.06.2020 14:05 ZEDE0112957 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
22 25.06.2020 14:05 ZEDE0112957 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
23 25.06.2020 14:00 DEAS0206946 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
24 25.06.2020 14:00 DEAS0206946 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
25 25.06.2020 13:20 ADPO2607998 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
26 25.06.2020 13:15 TAKA0407977 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
27 25.06.2020 13:15 MEME0105959 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
28 25.06.2020 08:20 NIFA2911963 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
29 24.06.2020 17:00 SIBE1409960 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
30 24.06.2020 17:00 SIBE1409960 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
31 24.06.2020 16:30 ALMA1702989 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
32 24.06.2020 14:40 MAMA0202942 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
33 24.06.2020 14:40 MAMA0202942 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
34 24.06.2020 13:25 AIAV2806987 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
35 24.06.2020 13:20 EDBI0701964 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
36 24.06.2020 13:20 ARTU3004991 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
37 24.06.2020 13:10 ENSE1710964 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
38 24.06.2020 13:10 ENSE1710964 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
39 24.06.2020 13:05 REMA2705948 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
40 24.06.2020 13:05 REMA2705948 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
41 24.06.2020 11:25 MAMU0608961 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
42 24.06.2020 11:00 EDMU1106987 MRI - Magnetna rezonansa 23.09.2019 01.01.1970
43 24.06.2020 10:00 ILCO3103999 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
44 24.06.2020 09:35 AJIM0104999 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
45 24.06.2020 08:15 EDHA1903999 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
46 23.06.2020 13:05 EMHA0303984 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
47 23.06.2020 12:10 SAPU1309954 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
48 23.06.2020 12:10 HATA0306966 MRI - Magnetna rezonansa 12.09.2019 01.01.1970
49 23.06.2020 11:20 ESSK0302964 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
50 22.06.2020 14:05 RAKO2602958 MRI - Magnetna rezonansa 18.11.2019 01.01.1970
51 22.06.2020 13:25 ERPE0807994 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
52 22.06.2020 12:15 INMU1812968 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
53 22.06.2020 10:45 HERU0104958 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
54 19.06.2020 15:00 RUCE2009940 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
55 19.06.2020 13:20 MIBU3103981 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
56 19.06.2020 12:20 IBMU0803959 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
57 19.06.2020 12:20 IBMU0803959 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
58 19.06.2020 12:20 AISI1612955 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
59 19.06.2020 11:30 MUSI2506965 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
60 18.06.2020 14:20 ZAPA1204997 MRI - Magnetna rezonansa 18.11.2019 01.01.1970
61 18.06.2020 13:55 SEJA1507960 MRI - Magnetna rezonansa 18.11.2019 01.01.1970
62 18.06.2020 13:55 ESDZ1709960 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
63 18.06.2020 12:20 SESA2409969 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
64 18.06.2020 08:45 NIME1801973 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
65 18.06.2020 08:30 RAMU2311965 MRI - Magnetna rezonansa 08.01.2020 01.01.1970
66 18.06.2020 08:10 HACE0608979 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
67 18.06.2020 08:10 HACE0608979 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
68 18.06.2020 07:55 RASK1308943 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
69 18.06.2020 07:55 RASK1308943 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
70 18.06.2020 07:50 TUHA1205950 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
71 18.06.2020 07:50 TUHA1205950 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
72 17.06.2020 17:30 ANSK0412987 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
73 17.06.2020 17:30 ANSK0412987 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
74 17.06.2020 14:55 MISK2906964 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
75 17.06.2020 14:30 KEAB1411984 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
76 17.06.2020 14:30 KEAB1411984 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
77 17.06.2020 14:00 NESK0808001 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
78 17.06.2020 13:20 SECE2607949 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
79 17.06.2020 13:10 AIFE2105972 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
80 17.06.2020 13:10 AIFE2105972 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
81 17.06.2020 13:10 SEMU0910968 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
82 17.06.2020 13:10 SEMU0910968 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
83 17.06.2020 12:20 UMSA0112953 MRI - Magnetna rezonansa 20.01.2020 01.01.1970
84 17.06.2020 11:35 HABE2909979 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
85 17.06.2020 10:35 INOR0610964 MRI - Magnetna rezonansa 23.09.2019 01.01.1970
86 17.06.2020 10:30 SUHA0808961 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
87 17.06.2020 10:25 FACU2411965 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
88 17.06.2020 08:45 EDHU1706970 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
89 16.06.2020 14:40 VUMA0302966 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
90 16.06.2020 13:35 ZAVA2503956 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
91 16.06.2020 13:20 SAMO1612964 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2019 01.01.1970
92 16.06.2020 12:05 MUFA1110945 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
93 16.06.2020 11:00 IBNE0404964 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
94 16.06.2020 10:40 MISA2902964 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
95 16.06.2020 10:40 HIKA0112967 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
96 16.06.2020 10:30 AMHU2504969 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
97 15.06.2020 12:55 EVTO1810981 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2019 01.01.1970
98 15.06.2020 11:50 HAOM0903959 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
99 15.06.2020 11:50 ZAAR2709966 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
100 15.06.2020 11:30 IBHA0101965 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
101 15.06.2020 10:30 VESA2911966 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
102 15.06.2020 10:25 SABE2806950 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
103 12.06.2020 19:30 HAHA0411978 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
104 12.06.2020 19:30 HAHA0411978 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
105 12.06.2020 12:45 RELE0111970 MRI - Magnetna rezonansa 22.10.2019 01.01.1970
106 12.06.2020 12:15 IVZO0801977 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
107 12.06.2020 11:50 MUJA0403960 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
108 12.06.2020 10:45 RADE0802969 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
109 11.06.2020 13:20 HANE0101969 MRI - Magnetna rezonansa 30.12.2019 01.01.1970
110 11.06.2020 13:20 HANE0101969 MRI - Magnetna rezonansa 30.12.2019 01.01.1970
111 11.06.2020 12:50 HAME2102964 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2019 01.01.1970
112 11.06.2020 12:15 SEKE2506961 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
113 11.06.2020 12:10 IFKR1405969 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
114 11.06.2020 11:50 SEMU2503983 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
115 11.06.2020 11:40 AZMU2908961 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
116 11.06.2020 11:40 MIMU2606962 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
117 11.06.2020 11:40 MIMU2606962 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
118 11.06.2020 11:40 MUSK2903953 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
119 11.06.2020 11:40 MUSK2903953 MRI - Magnetna rezonansa 15.01.2020 01.01.1970
120 11.06.2020 11:00 MABA1608980 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
121 11.06.2020 11:00 MABA1608980 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
122 11.06.2020 08:30 SEHA1012962 MRI - Magnetna rezonansa 08.01.2020 01.01.1970
123 11.06.2020 08:20 SETUXXXXXXX MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
124 11.06.2020 08:10 MUPO2112945 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
125 11.06.2020 08:10 MUPO2112945 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
126 11.06.2020 08:10 ZEZE0611949 MRI - Magnetna rezonansa 16.01.2020 01.01.1970
127 10.06.2020 14:35 AJHE1504980 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
128 10.06.2020 14:35 AJHE1504980 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
129 10.06.2020 14:00 HAHA2004951 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
130 10.06.2020 13:55 ALLI1211985 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
131 10.06.2020 13:35 AMLE0110977 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
132 10.06.2020 13:30 ZIHA2309951 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
133 10.06.2020 13:25 SABE3001000 MRI - Magnetna rezonansa 13.01.2020 01.01.1970
134 10.06.2020 12:15 MUBE2011966 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
135 10.06.2020 11:50 MIDU0208966 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
136 10.06.2020 10:30 FUDU1011955 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
137 10.06.2020 09:55 FEDE2602952 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
138 10.06.2020 08:25 EMSA2011956 MRI - Magnetna rezonansa 31.12.2019 01.01.1970
139 10.06.2020 08:15 ZDLU2202959 MRI - Magnetna rezonansa 08.01.2020 01.01.1970
140 10.06.2020 08:15 IBAG1705955 MRI - Magnetna rezonansa 08.01.2020 01.01.1970
141 10.06.2020 08:15 ZDIV0505956 MRI - Magnetna rezonansa 08.01.2020 01.01.1970
142 09.06.2020 13:00 ZLCE0712978 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
143 09.06.2020 12:10 NUBU1606954 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
144 09.06.2020 11:50 SAKO0109961 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
145 09.06.2020 11:05 AITO2610997 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
146 09.06.2020 08:20 SEME1912984 MRI - Magnetna rezonansa 08.01.2020 01.01.1970
147 08.06.2020 13:00 MUBA0802974 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
148 08.06.2020 12:10 HIHA1006942 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
149 08.06.2020 10:15 ANJU2904960 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
150 05.06.2020 13:30 FIIS1006969 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
151 05.06.2020 13:00 NIGO0405954 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
152 05.06.2020 12:30 SAIB2908963 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
153 05.06.2020 12:00 NIMA0906958 MRI - Magnetna rezonansa 15.08.2019 01.01.1970
154 05.06.2020 12:00 VEDU2405955 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
155 04.06.2020 19:30 HABR1001952 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
156 04.06.2020 19:30 HABR1001952 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
157 04.06.2020 18:00 USHU1109001 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
158 04.06.2020 15:05 AMKA2906958 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
159 04.06.2020 14:15 ANSK2301974 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2019 01.01.1970
160 04.06.2020 13:35 DIJU2704976 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2019 01.01.1970
161 04.06.2020 13:35 DIJU2704976 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2019 01.01.1970
162 04.06.2020 13:35 FEBE0203951 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
163 04.06.2020 13:35 FEBE0203951 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
164 04.06.2020 13:00 ELFE1907981 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
165 04.06.2020 12:10 IZHA1505967 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
166 04.06.2020 12:00 SECA1305958 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
167 04.06.2020 11:55 SEHU1907963 MRI - Magnetna rezonansa 15.08.2019 01.01.1970
168 04.06.2020 11:00 USHU1109001 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
169 04.06.2020 11:00 USHU1109001 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
170 04.06.2020 10:25 ADSI0504977 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
171 04.06.2020 10:10 AZSA1405998 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
172 04.06.2020 09:05 REHA0904953 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
173 04.06.2020 08:35 AMKA2906958 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
174 03.06.2020 18:15 FAMA2205959 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
175 03.06.2020 18:00 FAMA2205959 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
176 03.06.2020 15:00 JAAD0407961 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
177 03.06.2020 14:40 IVBA2905952 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
178 03.06.2020 14:40 IVBA2905952 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
179 03.06.2020 14:35 DZAV3011987 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
180 03.06.2020 14:20 ADMA1308973 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2019 01.01.1970
181 03.06.2020 14:20 ADMA1308973 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2019 01.01.1970
182 03.06.2020 13:30 HADE2806964 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
183 03.06.2020 13:10 AMTA0811983 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
184 03.06.2020 12:00 STBA1204963 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
185 03.06.2020 12:00 BEBE0605973 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
186 03.06.2020 12:00 ERAL1110983 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
187 03.06.2020 11:55 SAJU3003980 MRI - Magnetna rezonansa 15.08.2019 01.01.1970
188 03.06.2020 10:15 SAAR2609952 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
189 03.06.2020 10:00 JAAD0407961 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
190 02.06.2020 13:20 SAZA2506981 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
191 02.06.2020 13:00 KACI0711948 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
192 02.06.2020 12:10 BEOD2003957 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
193 02.06.2020 11:55 ASCA1406985 MRI - Magnetna rezonansa 15.08.2019 01.01.1970
194 01.06.2020 13:00 ZISI2507996 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
195 01.06.2020 12:10 EDDU3011982 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
196 01.06.2020 12:00 ELMU2601973 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
197 01.06.2020 11:50 EDPO1105957 MRI - Magnetna rezonansa 15.08.2019 01.01.1970
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.05.2020 12:15 ELZA0108972 MRI - Magnetna rezonansa 13.08.2019 01.01.1970
2 28.05.2020 14:25 MUCA0411988 MRI - Magnetna rezonansa 18.11.2019 01.01.1970
3 28.05.2020 14:20 MABR2309977 MRI - Magnetna rezonansa 18.11.2019 01.01.1970
4 28.05.2020 14:15 IVBU0607012 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
5 28.05.2020 13:45 FIHA2801954 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
6 28.05.2020 13:10 REBU2104950 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
7 28.05.2020 07:35 VIAN1512963 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
8 27.05.2020 16:00 ASMA2307954 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
9 27.05.2020 14:45 VECI2311954 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
10 27.05.2020 14:00 MLRO0204978 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
11 27.05.2020 13:20 MESI1704965 MRI - Magnetna rezonansa 30.12.2019 01.01.1970
12 27.05.2020 13:00 BEHA0701954 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
13 27.05.2020 12:55 HADE2611999 MRI - Magnetna rezonansa 06.01.2020 01.01.1970
14 27.05.2020 12:55 HADE2611999 MRI - Magnetna rezonansa 06.01.2020 01.01.1970
15 27.05.2020 11:00 ZOSL0304960 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
16 27.05.2020 10:30 AZBI0703972 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
17 26.05.2020 13:20 LEBA2502001 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
18 26.05.2020 12:15 SACR1508957 MRI - Magnetna rezonansa 13.08.2019 01.01.1970
19 25.05.2020 13:00 DZDU0803997 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
20 25.05.2020 11:00 FASE0512967 MRI - Magnetna rezonansa 09.08.2019 01.01.1970
21 25.05.2020 08:35 AZDE1204960 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
22 25.05.2020 08:30 AMAV1303988 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
23 22.05.2020 12:00 ALPL0703966 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
24 22.05.2020 10:20 AMZE1805966 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
25 22.05.2020 10:20 FAMU0810950 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
26 22.05.2020 08:30 HASI1006940 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
27 22.05.2020 08:25 TAKA2812994 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
28 21.05.2020 18:35 MULI2708969 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
29 21.05.2020 15:45 ELDZ0712994 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
30 21.05.2020 14:30 VESM0111960 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
31 21.05.2020 14:00 AMBA2301979 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
32 21.05.2020 13:35 ALDI2409952 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2019 01.01.1970
33 21.05.2020 13:25 AIMU0501951 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
34 21.05.2020 13:25 AIMU0501951 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
35 21.05.2020 12:35 IZME2111954 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
36 21.05.2020 12:35 IZME2111954 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
37 21.05.2020 11:00 ADKA0609987 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
38 21.05.2020 10:30 OSHA1005942 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
39 21.05.2020 10:30 OSHA1005942 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
40 21.05.2020 10:25 MEHU1312963 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
41 21.05.2020 10:15 VEDU0209964 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
42 21.05.2020 10:00 BEMU2110990 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
43 21.05.2020 08:30 ENSO2510966 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
44 21.05.2020 08:15 SLMI1412957 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
45 20.05.2020 18:00 MEDO1306971 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
46 20.05.2020 18:00 MEDO1306971 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
47 20.05.2020 14:45 ZIBI1311952 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
48 20.05.2020 13:45 SMBU1503950 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
49 20.05.2020 13:45 RAKA1304956 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
50 20.05.2020 13:45 RAKA1304956 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
51 20.05.2020 13:20 MULI0106952 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
52 20.05.2020 13:15 MUSA0808959 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
53 20.05.2020 13:15 MUSA0808959 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
54 20.05.2020 12:40 IZCAXXXXXXX MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
55 20.05.2020 12:35 HAZAXXXXXXX MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
56 20.05.2020 11:50 ENAG2006963 MRI - Magnetna rezonansa 26.12.2019 01.01.1970
57 20.05.2020 10:15 JAHA2108950 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
58 20.05.2020 09:40 HIMU1403962 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
59 20.05.2020 09:00 ELAL0205992 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
60 20.05.2020 08:30 SEDU2006975 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
61 19.05.2020 13:20 JAJA1406002 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
62 19.05.2020 12:40 SABA0802956 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
63 19.05.2020 12:40 INMU0203966 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
64 19.05.2020 09:45 FATO1303962 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
65 18.05.2020 12:45 ZEDU0606985 MRI - Magnetna rezonansa 22.10.2019 01.01.1970
66 18.05.2020 12:40 MUBO0105970 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
67 18.05.2020 09:45 MUDR2601968 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
68 15.05.2020 12:35 MAZL3006969 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
69 15.05.2020 12:35 TATE0505965 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
70 15.05.2020 12:30 EMDU0507966 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
71 15.05.2020 12:30 EMDU0507966 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
72 15.05.2020 10:45 NASP2005953 MRI - Magnetna rezonansa 15.07.2019 01.01.1970
73 14.05.2020 18:25 DZHA1802979 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
74 14.05.2020 14:25 MARU0605979 MRI - Magnetna rezonansa 31.10.2019 01.01.1970
75 14.05.2020 13:55 MACU1304960 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
76 14.05.2020 13:55 MACU1304960 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
77 14.05.2020 13:50 SABE0202958 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
78 14.05.2020 13:45 VEAS2008940 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
79 14.05.2020 13:45 VEAS2008940 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
80 14.05.2020 13:40 SEMU2804951 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
81 14.05.2020 13:15 ALBA0211968 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
82 14.05.2020 12:45 SEME2911958 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
83 14.05.2020 12:40 AMVA1309979 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
84 14.05.2020 11:50 ZLAH2511959 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
85 14.05.2020 10:55 ADBU0312001 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
86 14.05.2020 10:50 SASA2208948 MRI - Magnetna rezonansa 15.07.2019 01.01.1970
87 14.05.2020 10:50 SASA2208948 MRI - Magnetna rezonansa 15.07.2019 01.01.1970
88 14.05.2020 09:05 VANE2410948 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
89 13.05.2020 16:25 MIGO2907958 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
90 13.05.2020 16:25 MIGO2907958 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
91 13.05.2020 15:30 NESI3105971 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
92 13.05.2020 14:00 SACA2204976 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
93 13.05.2020 13:45 ZIAJ1503963 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
94 13.05.2020 13:45 VAKO1401964 MRI - Magnetna rezonansa 19.12.2019 01.01.1970
95 13.05.2020 13:20 ALSM0708995 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
96 13.05.2020 11:35 ZUSU2008953 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
97 13.05.2020 11:00 VEHO1610001 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
98 13.05.2020 09:35 NASP2005953 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
99 13.05.2020 09:05 ZETU2104952 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
100 13.05.2020 09:05 AMHA2309982 MRI - Magnetna rezonansa 25.12.2019 01.01.1970
101 13.05.2020 08:55 MUSE3005983 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
102 13.05.2020 07:40 AZMU0108964 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
103 12.05.2020 12:30 HASP1501945 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
104 12.05.2020 12:30 HASP1501945 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
105 12.05.2020 09:05 MACA3103979 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
106 12.05.2020 08:25 SAJU1010960 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
107 11.05.2020 14:25 MEMU2104964 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
108 11.05.2020 12:35 ZIAL0103951 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
109 11.05.2020 08:30 DRCE2404967 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
110 08.05.2020 11:40 ZIZA1807959 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
111 08.05.2020 09:10 EDAJ2805959 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
112 08.05.2020 09:10 ARPA0411985 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
113 08.05.2020 09:05 ARBA2605986 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
114 07.05.2020 14:15 SEME2607963 MRI - Magnetna rezonansa 19.11.2019 01.01.1970
115 07.05.2020 14:00 ZESE2610995 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
116 07.05.2020 13:40 ESPE3007955 MRI - Magnetna rezonansa 11.11.2019 01.01.1970
117 07.05.2020 13:40 ESPE3007955 MRI - Magnetna rezonansa 11.11.2019 01.01.1970
118 07.05.2020 13:20 FISE0409942 MRI - Magnetna rezonansa 16.07.2019 01.01.1970
119 07.05.2020 13:05 CADU0406952 MRI - Magnetna rezonansa 06.01.2020 01.01.1970
120 07.05.2020 12:35 SAOM0701980 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
121 07.05.2020 11:15 SESU0906975 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
122 07.05.2020 10:35 SAKA0503956 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
123 07.05.2020 10:15 STOT1012939 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
124 07.05.2020 10:15 DETU2706951 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
125 07.05.2020 10:15 DETU2706951 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
126 07.05.2020 10:10 IDKA2705952 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
127 07.05.2020 10:10 IDKA2705952 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
128 07.05.2020 10:05 ALKA0910996 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
129 07.05.2020 09:55 EDHA1406977 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
130 07.05.2020 09:15 AMTE0201977 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
131 07.05.2020 08:50 EMDE2608980 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
132 07.05.2020 08:50 EMDE2608980 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
133 06.05.2020 19:30 SAMU2510956 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
134 06.05.2020 15:30 EMFA2712975 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
135 06.05.2020 15:05 MUIM2211971 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
136 06.05.2020 14:30 LJSI1402972 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
137 06.05.2020 13:30 MIBE1102964 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
138 06.05.2020 13:30 MIBE1102964 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
139 06.05.2020 11:10 NASE1211985 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
140 06.05.2020 11:10 NASE1211985 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
141 06.05.2020 11:00 ALKO0901950 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
142 06.05.2020 10:45 FENO0212963 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
143 06.05.2020 10:45 FAKO0708971 MRI - Magnetna rezonansa 15.07.2019 01.01.1970
144 06.05.2020 10:45 MIBA1009962 MRI - Magnetna rezonansa 08.11.2019 01.01.1970
145 06.05.2020 09:45 AMLE1510978 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
146 06.05.2020 08:55 OSDUXXXXXXX MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
147 05.05.2020 13:45 ADDZ0708978 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
148 05.05.2020 12:35 AIAZ0201967 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
149 05.05.2020 12:15 FADE2106964 MRI - Magnetna rezonansa 13.08.2019 01.01.1970
150 05.05.2020 10:45 SECA0201982 MRI - Magnetna rezonansa 15.07.2019 01.01.1970
151 04.05.2020 13:45 ZIIS0312947 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
152 04.05.2020 13:35 NEDU1801971 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
153 04.05.2020 11:10 DZZG1908998 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
154 04.05.2020 08:25 MIMU1703974 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.04.2020 18:30 DZAR1610983 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
2 30.04.2020 17:15 IBMA1011945 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
3 30.04.2020 16:55 SUSI1912954 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
4 30.04.2020 16:55 SUSI1912954 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
5 30.04.2020 15:30 MEHA1610962 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
6 30.04.2020 15:25 MEHA1610962 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
7 30.04.2020 15:05 ARRO1601967 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
8 30.04.2020 14:20 NUDE2508961 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
9 30.04.2020 14:20 ASHA1410956 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
10 30.04.2020 14:20 NESM3005976 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
11 30.04.2020 14:15 HADZ2806977 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
12 30.04.2020 13:50 MILE1104983 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
13 30.04.2020 13:20 ARMAXXXXXXX MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
14 30.04.2020 13:20 ARMAXXXXXXX MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
15 29.04.2020 19:30 SEDZ1302957 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
16 29.04.2020 19:00 MIMI1609959 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
17 29.04.2020 14:15 VASO3006963 MRI - Magnetna rezonansa 15.11.2019 01.01.1970
18 29.04.2020 14:05 STMA0505953 MRI - Magnetna rezonansa 15.11.2019 01.01.1970
19 29.04.2020 14:05 STMA0505953 MRI - Magnetna rezonansa 15.11.2019 01.01.1970
20 29.04.2020 14:00 MIRE1202989 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
21 29.04.2020 13:40 ESJA1304956 MRI - Magnetna rezonansa 11.11.2019 01.01.1970
22 29.04.2020 13:30 SULO0303954 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
23 29.04.2020 12:45 SULE1208971 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
24 29.04.2020 10:15 ZVKR2909955 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
25 29.04.2020 10:15 ZVKR2909955 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
26 29.04.2020 08:55 TESI0704977 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
27 28.04.2020 14:15 IBSI0209946 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
28 28.04.2020 14:15 MIJA1110967 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
29 28.04.2020 13:35 ARME2811952 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
30 28.04.2020 09:20 ALSA2711975 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
31 27.04.2020 14:15 BEJU0109974 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
32 27.04.2020 14:10 NECO0210965 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
33 27.04.2020 13:35 SARA2110953 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
34 24.04.2020 14:15 NUSA1207949 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
35 24.04.2020 12:10 ESME0811959 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
36 24.04.2020 08:35 SETA1104955 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
37 24.04.2020 08:30 IGPR1204979 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
38 23.04.2020 14:45 SEDE2808978 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
39 23.04.2020 14:45 SEDE2808978 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
40 23.04.2020 14:20 SACA0310971 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
41 23.04.2020 14:05 SEKU0611954 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
42 23.04.2020 13:40 AVBE1001951 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
43 23.04.2020 13:15 LJKA1809954 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
44 23.04.2020 13:10 SEDA2712960 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
45 23.04.2020 13:10 SEDA2712960 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
46 23.04.2020 12:20 FACE0407954 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
47 23.04.2020 12:00 SUMI1207961 MRI - Magnetna rezonansa 25.06.2019 01.01.1970
48 23.04.2020 11:55 LUOS1510955 MRI - Magnetna rezonansa 25.06.2019 01.01.1970
49 23.04.2020 11:00 SEJO1108992 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
50 23.04.2020 10:55 MUSA2010999 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
51 22.04.2020 15:30 ENMU2608963 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
52 22.04.2020 14:10 REKA0101956 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
53 22.04.2020 14:00 ELTE2302991 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
54 22.04.2020 13:15 ALBA0211968 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
55 22.04.2020 12:55 SAJU1010952 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2019 01.01.1970
56 22.04.2020 12:50 MUCO0902958 MRI - Magnetna rezonansa 22.10.2019 01.01.1970
57 22.04.2020 12:50 MUZA0903964 MRI - Magnetna rezonansa 22.10.2019 01.01.1970
58 22.04.2020 12:50 MUZA0903964 MRI - Magnetna rezonansa 22.10.2019 01.01.1970
59 22.04.2020 11:55 JAHA3101970 MRI - Magnetna rezonansa 25.06.2019 01.01.1970
60 22.04.2020 11:55 ADHA3005982 MRI - Magnetna rezonansa 25.06.2019 01.01.1970
61 22.04.2020 11:10 ADFE2306984 MRI - Magnetna rezonansa 12.11.2019 01.01.1970
62 22.04.2020 11:00 AMVA1309979 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
63 22.04.2020 08:50 AZKU0911978 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
64 21.04.2020 14:10 DZKO2501961 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
65 21.04.2020 11:55 ADAJ1910990 MRI - Magnetna rezonansa 25.06.2019 01.01.1970
66 21.04.2020 11:55 ADAJ1910990 MRI - Magnetna rezonansa 25.06.2019 01.01.1970
67 21.04.2020 11:50 ADME1910990 MRI - Magnetna rezonansa 25.06.2019 01.01.1970
68 21.04.2020 11:45 RAIM1407976 MRI - Magnetna rezonansa 25.06.2019 01.01.1970
69 20.04.2020 14:10 MUBO2210969 MRI - Magnetna rezonansa 25.06.2019 01.01.1970
70 20.04.2020 10:00 ELKU0703980 MRI - Magnetna rezonansa 19.06.2019 01.01.1970
71 20.04.2020 10:00 MISM1305955 MRI - Magnetna rezonansa 19.06.2019 01.01.1970
72 17.04.2020 14:15 FAVI1007962 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
73 17.04.2020 14:10 NIBA2205962 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
74 17.04.2020 13:20 DICU3007984 MRI - Magnetna rezonansa 16.07.2019 01.01.1970
75 17.04.2020 08:40 MEJA0907980 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
76 16.04.2020 16:00 ADBI3004982 MRI - Magnetna rezonansa 11.12.2019 01.01.1970
77 16.04.2020 15:25 NEVR2902972 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
78 16.04.2020 14:40 MEUZ0805956 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
79 16.04.2020 14:40 MEMU2001938 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
80 16.04.2020 14:40 MEMU2001938 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
81 16.04.2020 14:10 REIM1408963 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
82 16.04.2020 14:05 AMKA1102966 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
83 16.04.2020 13:20 SUPU1109963 MRI - Magnetna rezonansa 16.07.2019 01.01.1970
84 16.04.2020 13:15 ZUDR0805967 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
85 16.04.2020 13:15 ZUDR0805967 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
86 16.04.2020 13:15 PAMI1810957 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
87 16.04.2020 13:15 HAAV1507949 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
88 16.04.2020 13:15 IBDO0301950 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
89 16.04.2020 13:15 IBDO0301950 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
90 16.04.2020 13:00 ASKA2004978 MRI - Magnetna rezonansa 12.12.2019 01.01.1970
91 16.04.2020 09:40 VESM0211987 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
92 15.04.2020 19:45 RARA1508950 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
93 15.04.2020 18:45 FEKO1308984 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
94 15.04.2020 18:25 ENDE1108949 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
95 15.04.2020 18:25 ENDE1108949 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
96 15.04.2020 17:40 AMBU2811989 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
97 15.04.2020 16:30 SEKU0604965 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
98 15.04.2020 16:30 SEKU0604965 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
99 15.04.2020 14:35 ERBA2804987 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
100 15.04.2020 14:15 ABKA0901974 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
101 15.04.2020 13:20 MUCI0807974 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2019 01.01.1970
102 15.04.2020 11:30 ZITU0505992 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
103 15.04.2020 11:10 ADFE2306984 MRI - Magnetna rezonansa 12.11.2019 01.01.1970
104 15.04.2020 10:30 NAHA0512997 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
105 15.04.2020 10:25 SLTO2405957 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
106 15.04.2020 10:15 BEHE1409966 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
107 15.04.2020 10:15 BEHE1409966 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
108 15.04.2020 09:35 MUHA2310975 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
109 14.04.2020 14:15 ZOME0905954 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
110 14.04.2020 14:15 ZOME0905954 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
111 14.04.2020 14:05 MIBA2108950 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
112 14.04.2020 13:05 JAPA0810983 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2019 01.01.1970
113 14.04.2020 13:05 JAPA0810983 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2019 01.01.1970
114 13.04.2020 13:15 NARI0207969 MRI - Magnetna rezonansa 19.06.2019 01.01.1970
115 13.04.2020 13:00 DEMU2511959 MRI - Magnetna rezonansa 16.07.2019 01.01.1970
116 13.04.2020 12:55 KAMU0303959 MRI - Magnetna rezonansa 20.11.2019 01.01.1970
117 13.04.2020 11:00 VIOM2806997 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
118 10.04.2020 14:30 ENDE2502957 MRI - Magnetna rezonansa 31.10.2019 01.01.1970
119 10.04.2020 13:15 AMME0208972 MRI - Magnetna rezonansa 19.06.2019 01.01.1970
120 10.04.2020 13:15 AMME0208972 MRI - Magnetna rezonansa 19.06.2019 01.01.1970
121 10.04.2020 13:10 SEME0207983 MRI - Magnetna rezonansa 13.12.2019 01.01.1970
122 10.04.2020 12:05 SEDO0110972 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
123 09.04.2020 15:30 SAKA3112987 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
124 09.04.2020 15:05 MIMU1210984 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
125 09.04.2020 14:10 ZUZE0301949 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
126 09.04.2020 14:00 SEHU1609964 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
127 09.04.2020 13:15 JABE1012982 MRI - Magnetna rezonansa 19.06.2019 01.01.1970
128 09.04.2020 13:10 ENZI2412953 MRI - Magnetna rezonansa 19.06.2019 01.01.1970
129 09.04.2020 12:05 ADBE1306989 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
130 09.04.2020 12:05 SADZ1502968 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
131 09.04.2020 12:05 SADZ1502968 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
132 09.04.2020 11:10 FAKO1311970 MRI - Magnetna rezonansa 12.11.2019 01.01.1970
133 09.04.2020 10:35 SEDU0106956 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
134 09.04.2020 10:35 SEDU0106956 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
135 09.04.2020 10:35 INBA0105958 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
136 09.04.2020 09:20 NEMI2309962 MRI - Magnetna rezonansa 13.11.2019 01.01.1970
137 09.04.2020 09:20 NEMI2309962 MRI - Magnetna rezonansa 13.11.2019 01.01.1970
138 08.04.2020 18:50 SUCE2105966 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
139 08.04.2020 17:35 MABU2706957 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
140 08.04.2020 17:00 HALO1510960 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
141 08.04.2020 15:55 MESO2512970 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
142 08.04.2020 15:45 SEIS0908965 MRI - Magnetna rezonansa 23.09.2019 01.01.1970
143 08.04.2020 14:45 AZME1008958 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
144 08.04.2020 14:00 HASE3105959 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
145 08.04.2020 12:05 KEDE2009961 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
146 08.04.2020 12:05 EDHA1705969 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
147 08.04.2020 11:45 ADDU1207972 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
148 08.04.2020 11:45 AZME1008958 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
149 08.04.2020 09:25 DZRO1106973 MRI - Magnetna rezonansa 20.06.2019 01.01.1970
150 08.04.2020 08:45 REBA0807941 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
151 08.04.2020 08:35 SAHO1209947 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
152 08.04.2020 08:35 SAHO1209947 MRI - Magnetna rezonansa 05.12.2019 01.01.1970
153 07.04.2020 13:30 ELSE0901978 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
154 07.04.2020 11:00 ALCA1311981 MRI - Magnetna rezonansa 28.11.2019 01.01.1970
155 07.04.2020 10:20 FEHO3005973 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
156 07.04.2020 10:20 FEHO3005973 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
157 07.04.2020 09:25 VEBO2404958 MRI - Magnetna rezonansa 20.06.2019 01.01.1970
158 06.04.2020 14:05 ERSU3012980 MRI - Magnetna rezonansa 18.11.2019 01.01.1970
159 06.04.2020 12:10 ARRU1003952 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
160 06.04.2020 10:30 SAJA3010982 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
161 06.04.2020 09:20 SESA1806953 MRI - Magnetna rezonansa 20.06.2019 01.01.1970
162 03.04.2020 13:15 EDKA1109981 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2019 01.01.1970
163 03.04.2020 13:15 EDKA1109981 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2019 01.01.1970
164 03.04.2020 11:00 ZLPL1107956 MRI - Magnetna rezonansa 19.06.2019 01.01.1970
165 03.04.2020 09:45 EDSM2604965 MRI - Magnetna rezonansa 11.11.2019 01.01.1970
166 03.04.2020 09:45 EDSM2604965 MRI - Magnetna rezonansa 11.11.2019 01.01.1970
167 03.04.2020 09:15 AZIS2103976 MRI - Magnetna rezonansa 20.06.2019 01.01.1970
168 03.04.2020 09:15 ELIS1503974 MRI - Magnetna rezonansa 20.06.2019 01.01.1970
169 02.04.2020 18:30 ANUD0410963 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
170 02.04.2020 18:30 ANUD0410963 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
171 02.04.2020 18:25 SEHA1007941 MRI - Magnetna rezonansa 04.12.2019 01.01.1970
172 02.04.2020 14:25 SIKO1205963 MRI - Magnetna rezonansa 31.10.2019 01.01.1970
173 02.04.2020 14:10 BRSI0609949 MRI - Magnetna rezonansa 15.11.2019 01.01.1970
174 02.04.2020 14:10 BRSI0609949 MRI - Magnetna rezonansa 15.11.2019 01.01.1970
175 02.04.2020 14:00 EHML2405981 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
176 02.04.2020 13:35 AJJA2003966 MRI - Magnetna rezonansa 11.11.2019 01.01.1970
177 02.04.2020 13:35 AJJA2003966 MRI - Magnetna rezonansa 11.11.2019 01.01.1970
178 02.04.2020 13:35 AJJA2003966 MRI - Magnetna rezonansa 11.11.2019 01.01.1970
179 02.04.2020 13:00 ELSA0411994 MRI - Magnetna rezonansa 16.07.2019 01.01.1970
180 02.04.2020 13:00 TABA0608980 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2019 01.01.1970
181 02.04.2020 11:45 AMSA1608974 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
182 02.04.2020 10:45 ERDO1412986 MRI - Magnetna rezonansa 23.10.2019 01.01.1970
183 02.04.2020 10:45 ERDO1412986 MRI - Magnetna rezonansa 23.10.2019 01.01.1970
184 02.04.2020 09:15 NIBA0611975 MRI - Magnetna rezonansa 20.06.2019 01.01.1970
185 02.04.2020 09:15 JOAN2502953 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
186 02.04.2020 09:10 NABO1704950 MRI - Magnetna rezonansa 20.06.2019 01.01.1970
187 02.04.2020 08:55 MAAN2509955 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
188 01.04.2020 18:15 EMPO1303965 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
189 01.04.2020 18:15 EMPO1303965 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
190 01.04.2020 17:25 DZMA0907956 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
191 01.04.2020 17:25 ZOMA1708975 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
192 01.04.2020 17:00 AMDU1109981 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
193 01.04.2020 16:00 ZUOS1009954 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
194 01.04.2020 15:35 SABA2406940 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
195 01.04.2020 15:05 ELDU0610985 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
196 01.04.2020 14:30 MISA0506958 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
197 01.04.2020 13:30 SEJA2203967 MRI - Magnetna rezonansa 19.06.2019 01.01.1970
198 01.04.2020 13:30 SEJA2203967 MRI - Magnetna rezonansa 19.06.2019 01.01.1970
199 01.04.2020 13:25 DZPU2507008 MRI - Magnetna rezonansa 05.11.2019 01.01.1970
200 01.04.2020 11:55 SEKR1707949 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
201 01.04.2020 11:55 SEKR1707949 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
202 01.04.2020 10:35 SUOS1807981 MRI - Magnetna rezonansa 14.11.2019 01.01.1970
203 01.04.2020 09:15 ZUME2105952 MRI - Magnetna rezonansa 20.06.2019 01.01.1970
204 01.04.2020 09:15 MUBA3004970 MRI - Magnetna rezonansa 20.06.2019 01.01.1970
205 01.04.2020 08:30 LUDI0105937 MRI - Magnetna rezonansa 20.06.2019 01.01.1970
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.03.2020 14:15 ILDI2305991 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
2 31.03.2020 13:25 NEAH2207982 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
3 31.03.2020 12:55 SADE1704959 MRI - Magnetna rezonansa 16.07.2019 01.01.1970
4 31.03.2020 12:55 MIHA0301991 MRI - Magnetna rezonansa 16.07.2019 01.01.1970
5 30.03.2020 14:10 ELNU1008976 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
6 30.03.2020 11:15 ELGA1604972 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
7 27.03.2020 12:25 FAAV1707972 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
8 27.03.2020 12:00 NIKO1705971 MRI - Magnetna rezonansa 25.06.2019 01.01.1970
9 27.03.2020 10:00 MUKO3105965 MRI - Magnetna rezonansa 19.06.2019 01.01.1970
10 26.03.2020 15:35 FUSA0611963 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
11 26.03.2020 15:05 SIMU0810958 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
12 26.03.2020 13:25 HADU2309951 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
13 26.03.2020 12:50 HADE0511966 MRI - Magnetna rezonansa 22.10.2019 01.01.1970
14 26.03.2020 12:50 HADE0511966 MRI - Magnetna rezonansa 22.10.2019 01.01.1970
15 26.03.2020 12:05 ZAMU0207955 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
16 26.03.2020 12:05 ZAMU0207955 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
17 26.03.2020 12:00 RASA1101949 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
18 26.03.2020 12:00 RASA1101949 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
19 26.03.2020 11:35 EDIM2002973 MRI - Magnetna rezonansa 01.10.2019 01.01.1970
20 26.03.2020 11:35 EDIM2002973 MRI - Magnetna rezonansa 01.10.2019 01.01.1970
21 26.03.2020 11:10 SEHA1209954 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
22 26.03.2020 11:10 SEHA1209954 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
23 26.03.2020 11:00 LUBL0108946 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
24 26.03.2020 10:30 SADE2902996 MRI - Magnetna rezonansa 19.06.2019 01.01.1970
25 25.03.2020 15:30 JAKA2404964 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
26 25.03.2020 14:25 SIKO1205963 MRI - Magnetna rezonansa 31.10.2019 01.01.1970
27 25.03.2020 14:25 SIKO1205963 MRI - Magnetna rezonansa 31.10.2019 01.01.1970
28 25.03.2020 13:50 CADU0901931 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
29 25.03.2020 13:50 CADU0901931 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
30 25.03.2020 13:35 FAKA0702965 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2019 01.01.1970
31 25.03.2020 13:35 IBKR0901950 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2019 01.01.1970
32 25.03.2020 13:35 IBKR0901950 MRI - Magnetna rezonansa 06.11.2019 01.01.1970
33 25.03.2020 13:20 BIHA0108974 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
34 25.03.2020 13:15 ENSK2601958 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2019 01.01.1970
35 25.03.2020 13:05 NUCA0501967 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2019 01.01.1970
36 25.03.2020 13:05 NUCA0501967 MRI - Magnetna rezonansa 29.10.2019 01.01.1970
37 25.03.2020 10:30 MUKA1303955 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
38 25.03.2020 10:30 MUVU0604941 MRI - Magnetna rezonansa 19.06.2019 01.01.1970
39 24.03.2020 11:00 AMKU1109969 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
40 24.03.2020 10:30 FACI0504970 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
41 24.03.2020 10:30 ENBU0607966 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
42 23.03.2020 11:45 BEAH1003976 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
43 23.03.2020 11:45 BEAH1003976 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
44 23.03.2020 10:35 NUOS1510951 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
45 23.03.2020 10:30 RUKR0111958 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
46 23.03.2020 10:30 ALKO1504984 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
47 20.03.2020 13:45 MIAL1001964 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
48 20.03.2020 13:45 HARA3107969 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
49 20.03.2020 12:45 IGCU0905976 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
50 20.03.2020 11:35 MAMA0604954 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
51 20.03.2020 11:10 ELKR3003987 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
52 20.03.2020 11:00 SETO2312961 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
53 20.03.2020 10:30 ALMA2406968 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
54 20.03.2020 09:25 DAIV0308961 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
55 20.03.2020 08:50 SETO2312961 MRI - Magnetna rezonansa 23.05.2019 01.01.1970
56 19.03.2020 16:30 HACA0509951 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
57 19.03.2020 13:45 REDE0705954 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
58 19.03.2020 13:40 MEOM1111988 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
59 19.03.2020 13:40 MEOM1111988 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
60 19.03.2020 12:10 AMSE1708964 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
61 19.03.2020 12:05 NEIM1206982 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
62 19.03.2020 12:05 BELU1507995 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
63 19.03.2020 12:00 AVAL2103936 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
64 19.03.2020 11:50 SAIS1510958 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
65 19.03.2020 11:05 BEMA2411962 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
66 19.03.2020 11:05 BEMA2411962 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
67 19.03.2020 10:25 SEHA1905954 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
68 19.03.2020 09:30 NUHA0708938 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
69 19.03.2020 09:30 NUHA0708938 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
70 19.03.2020 09:30 SICE1803959 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
71 19.03.2020 09:30 SICE1803959 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
72 19.03.2020 09:25 HAMA2710967 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
73 19.03.2020 09:25 HAMA2710967 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
74 19.03.2020 08:45 SAMU0904962 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
75 19.03.2020 08:45 MEIB1208957 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
76 19.03.2020 08:45 MEIB1208957 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
77 19.03.2020 08:10 ZISA0802963 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
78 18.03.2020 18:40 SEKA2809967 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
79 18.03.2020 18:40 SEKA2809967 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
80 18.03.2020 18:00 HAKO0204960 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
81 18.03.2020 17:45 SOSM2502973 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
82 18.03.2020 17:45 SOSM2502973 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
83 18.03.2020 17:00 FAKO2511956 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
84 18.03.2020 16:45 ANVU2110937 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
85 18.03.2020 16:00 VIKA1504966 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
86 18.03.2020 16:00 EDSA2208999 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
87 18.03.2020 15:45 ARHU3006951 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
88 18.03.2020 15:45 ARHU3006951 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
89 18.03.2020 15:30 ZEKO2409952 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
90 18.03.2020 15:30 AMZA2809981 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
91 18.03.2020 15:05 MEIB0604961 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
92 18.03.2020 15:00 MISI0701981 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
93 18.03.2020 14:55 FAKO2511956 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
94 18.03.2020 14:30 AMKL0803990 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
95 18.03.2020 14:00 IVZO1310986 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
96 18.03.2020 13:45 ELBE1106995 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
97 18.03.2020 13:30 NABE1604949 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
98 18.03.2020 13:30 BEEK0805971 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
99 18.03.2020 12:00 ENAB1910963 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
100 18.03.2020 10:25 ANJU2709964 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
101 18.03.2020 09:30 ESBE0712946 MRI - Magnetna rezonansa 30.05.2019 01.01.1970
102 18.03.2020 09:00 NUAL1703971 MRI - Magnetna rezonansa 24.07.2019 01.01.1970
103 18.03.2020 08:10 AHBR0308976 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
104 18.03.2020 08:10 ASNO1612979 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
105 18.03.2020 08:10 ALVE0304978 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
106 17.03.2020 13:25 LJDU2403970 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
107 17.03.2020 13:25 MUDI2509975 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
108 17.03.2020 11:35 MEIM2110992 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
109 17.03.2020 11:00 HAMU0101973 MRI - Magnetna rezonansa 30.05.2019 01.01.1970
110 17.03.2020 11:00 HIKO0509972 MRI - Magnetna rezonansa 19.06.2019 01.01.1970
111 17.03.2020 10:30 RUNA2509970 MRI - Magnetna rezonansa 30.05.2019 01.01.1970
112 17.03.2020 10:00 DZSU0702980 MRI - Magnetna rezonansa 30.05.2019 01.01.1970
113 16.03.2020 15:19 EMPA2203948 MRI - Magnetna rezonansa 30.05.2019 01.01.1970
114 16.03.2020 13:25 DZSO2402972 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
115 16.03.2020 13:15 MUMA2307991 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
116 16.03.2020 11:30 MESI1406994 MRI - Magnetna rezonansa 21.10.2019 01.01.1970
117 16.03.2020 11:00 PENE2605959 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
118 16.03.2020 10:00 EDOM2508969 MRI - Magnetna rezonansa 30.05.2019 01.01.1970
119 13.03.2020 13:25 MIBEXXXXXXX MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
120 13.03.2020 13:20 RAKO2709996 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
121 13.03.2020 13:20 ALKA2102970 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
122 13.03.2020 11:05 NESM2611978 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
123 13.03.2020 09:20 DZPE2501952 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
124 13.03.2020 08:45 TOPA1102955 MRI - Magnetna rezonansa 23.05.2019 01.01.1970
125 12.03.2020 19:00 IZBU1010958 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
126 12.03.2020 19:00 IZBU1010958 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
127 12.03.2020 18:00 SABE0202958 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
128 12.03.2020 17:00 SAMR1107961 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
129 12.03.2020 17:00 SAMR1107961 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
130 12.03.2020 15:30 NUHA1106942 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
131 12.03.2020 15:30 NUHA1106942 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
132 12.03.2020 15:25 SEVU2606959 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
133 12.03.2020 15:25 SEVU2606959 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
134 12.03.2020 13:30 NUSC2612954 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
135 12.03.2020 13:30 NUSC2612954 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
136 12.03.2020 11:30 REJA0710956 MRI - Magnetna rezonansa 30.05.2019 01.01.1970
137 12.03.2020 11:00 SUDO2612958 MRI - Magnetna rezonansa 20.05.2019 01.01.1970
138 12.03.2020 11:00 SUDO2612958 MRI - Magnetna rezonansa 20.05.2019 01.01.1970
139 12.03.2020 11:00 SEHU2101968 MRI - Magnetna rezonansa 30.05.2019 01.01.1970
140 11.03.2020 18:55 KRJO2711984 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
141 11.03.2020 18:50 KAPO0508951 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
142 11.03.2020 18:50 KAPO0508951 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
143 11.03.2020 18:00 ENMU0504953 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
144 11.03.2020 17:10 MARA2502985 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
145 11.03.2020 17:00 MEME0103964 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
146 11.03.2020 17:00 MEME0103964 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
147 11.03.2020 16:00 FUOM2107942 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
148 11.03.2020 14:20 ILGA2312996 MRI - Magnetna rezonansa 31.10.2019 01.01.1970
149 11.03.2020 12:25 SEMU2601965 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
150 11.03.2020 12:25 SEMU2601965 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
151 11.03.2020 11:00 NAGR0210946 MRI - Magnetna rezonansa 20.05.2019 01.01.1970
152 11.03.2020 11:00 IDCE1501958 MRI - Magnetna rezonansa 30.05.2019 01.01.1970
153 11.03.2020 08:45 SELE0803977 MRI - Magnetna rezonansa 23.05.2019 01.01.1970
154 11.03.2020 08:40 MEMA2801962 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
155 11.03.2020 08:40 MEMA2801962 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
156 10.03.2020 13:20 MAMU0101985 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
157 10.03.2020 11:30 FADE1208970 MRI - Magnetna rezonansa 20.05.2019 01.01.1970
158 10.03.2020 11:25 DEHO2401978 MRI - Magnetna rezonansa 20.05.2019 01.01.1970
159 10.03.2020 11:25 SEDE0109971 MRI - Magnetna rezonansa 20.05.2019 01.01.1970
160 10.03.2020 10:30 META0504955 MRI - Magnetna rezonansa 30.05.2019 01.01.1970
161 09.03.2020 12:00 MESU0503958 MRI - Magnetna rezonansa 15.08.2019 01.01.1970
162 09.03.2020 10:55 MITO0811964 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
163 09.03.2020 10:40 HAJE2407987 MRI - Magnetna rezonansa 20.05.2019 01.01.1970
164 09.03.2020 08:40 AMFA0109996 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
165 06.03.2020 12:55 ELDJ1603979 MRI - Magnetna rezonansa 15.05.2019 01.01.1970
166 06.03.2020 12:55 SIAV0101971 MRI - Magnetna rezonansa 15.05.2019 01.01.1970
167 06.03.2020 11:35 NETA1011959 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
168 06.03.2020 11:35 NETA1011959 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
169 06.03.2020 09:05 RAIB2703955 MRI - Magnetna rezonansa 20.06.2019 01.01.1970
170 06.03.2020 08:30 AIHE0103968 MRI - Magnetna rezonansa 23.05.2019 01.01.1970
171 05.03.2020 17:00 FAME1609954 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
172 05.03.2020 16:50 SACE0208949 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
173 05.03.2020 16:30 ENAG2006963 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
174 05.03.2020 15:30 MIME0106975 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
175 05.03.2020 15:00 JAMI0704954 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
176 05.03.2020 13:20 FAMU1506983 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
177 05.03.2020 13:20 FAMU1506983 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
178 05.03.2020 12:50 VABA0212953 MRI - Magnetna rezonansa 15.05.2019 01.01.1970
179 05.03.2020 12:45 ENSA3004957 MRI - Magnetna rezonansa 15.05.2019 01.01.1970
180 05.03.2020 11:30 MUSA1811948 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
181 05.03.2020 11:05 ALDZ2509946 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
182 05.03.2020 11:05 ESCA3004956 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
183 05.03.2020 11:05 ESCA3004956 MRI - Magnetna rezonansa 15.10.2019 01.01.1970
184 05.03.2020 11:00 HAZI2511971 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
185 05.03.2020 10:15 ALCI0505000 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
186 05.03.2020 08:45 ZDSA2510951 MRI - Magnetna rezonansa 08.10.2019 01.01.1970
187 04.03.2020 18:30 SEMU2808968 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
188 04.03.2020 17:30 SASM2012975 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
189 04.03.2020 17:00 HABE2006953 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
190 04.03.2020 14:45 SEKU2307972 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
191 04.03.2020 14:25 AMUN1505008 MRI - Magnetna rezonansa 24.10.2019 01.01.1970
192 04.03.2020 13:20 PEPE0401937 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
193 04.03.2020 13:15 ZIKO1503935 MRI - Magnetna rezonansa 22.05.2019 01.01.1970
194 04.03.2020 12:55 FAHU0305974 MRI - Magnetna rezonansa 15.05.2019 01.01.1970
195 04.03.2020 12:45 NIHA3009957 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
196 04.03.2020 12:15 NEJA3009957 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
197 04.03.2020 12:15 NEJA3009957 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
198 04.03.2020 11:55 ADKA0107976 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
199 04.03.2020 11:55 ADKA0107976 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
200 04.03.2020 08:05 ZLCE0209982 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
201 03.03.2020 12:55 ADSM0404978 MRI - Magnetna rezonansa 15.05.2019 01.01.1970
202 03.03.2020 12:45 LERI1810974 MRI - Magnetna rezonansa 15.05.2019 01.01.1970
203 03.03.2020 11:00 NEDO1606968 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
204 03.03.2020 09:55 SULE0107972 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.02.2020 12:25 DZSA3005951 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
2 28.02.2020 11:30 REKA2002989 MRI - Magnetna rezonansa 30.05.2019 01.01.1970
3 28.02.2020 11:05 SAKU0211964 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
4 27.02.2020 17:00 RAST1604962 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
5 27.02.2020 17:00 MEBU1208991 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
6 27.02.2020 16:30 RAST1604962 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
7 27.02.2020 16:00 NERO0209957 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
8 27.02.2020 15:30 HAHA1708963 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
9 27.02.2020 15:05 ZUTA0704985 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
10 27.02.2020 14:00 VELU2704958 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
11 27.02.2020 14:00 VELU2704958 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
12 27.02.2020 12:30 AMKO0602993 MRI - Magnetna rezonansa 13.08.2019 01.01.1970
13 27.02.2020 08:35 ESVO2511956 MRI - Magnetna rezonansa 23.05.2019 01.01.1970
14 27.02.2020 08:35 ESVO2511956 MRI - Magnetna rezonansa 23.05.2019 01.01.1970
15 27.02.2020 08:35 MUMO0401965 MRI - Magnetna rezonansa 23.05.2019 01.01.1970
16 26.02.2020 19:30 MEKA2102983 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
17 26.02.2020 18:35 RUVR2403965 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
18 26.02.2020 18:30 RUVR2403965 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
19 26.02.2020 17:30 SAMA1802949 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
20 26.02.2020 17:30 SAMA1802949 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
21 26.02.2020 17:00 MECA2106981 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
22 26.02.2020 16:40 RAOR2312962 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
23 26.02.2020 15:00 MUAR0406950 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
24 26.02.2020 15:00 MUAR0406950 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
25 26.02.2020 14:00 SABE0507979 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
26 26.02.2020 14:00 SABE0507979 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
27 26.02.2020 12:45 ZAAJ2507960 MRI - Magnetna rezonansa 15.05.2019 01.01.1970
28 26.02.2020 11:35 DEKA1001996 MRI - Magnetna rezonansa 15.05.2019 01.01.1970
29 26.02.2020 11:00 FAJA0805968 MRI - Magnetna rezonansa 09.08.2019 01.01.1970
30 26.02.2020 10:35 DEKA1001996 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
31 26.02.2020 08:30 VASK1411954 MRI - Magnetna rezonansa 23.05.2019 01.01.1970
32 25.02.2020 12:45 ALZU2305976 MRI - Magnetna rezonansa 15.05.2019 01.01.1970
33 25.02.2020 12:30 SEKO1309968 MRI - Magnetna rezonansa 15.05.2019 01.01.1970
34 25.02.2020 12:30 RABU2003976 MRI - Magnetna rezonansa 15.05.2019 01.01.1970
35 25.02.2020 11:30 MUAL1112964 MRI - Magnetna rezonansa 30.05.2019 01.01.1970
36 24.02.2020 10:30 FEBU1903972 MRI - Magnetna rezonansa 30.05.2019 01.01.1970
37 21.02.2020 17:20 MEZU2809958 MRI - Magnetna rezonansa 09.05.2019 01.01.1970
38 21.02.2020 17:20 SEBA2209968 MRI - Magnetna rezonansa 09.05.2019 01.01.1970
39 21.02.2020 17:20 SEBA2209968 MRI - Magnetna rezonansa 09.05.2019 01.01.1970
40 21.02.2020 11:30 MUBA2108952 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
41 20.02.2020 19:30 RAME1002963 MRI - Magnetna rezonansa 25.01.2019 01.01.1970
42 20.02.2020 19:00 MAHA2207967 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
43 20.02.2020 19:00 MAHA2207967 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
44 20.02.2020 17:30 DZBO0702986 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
45 20.02.2020 17:00 DZBO0702986 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
46 20.02.2020 16:35 VEMUXXXXXXX MRI - Magnetna rezonansa 09.05.2019 01.01.1970
47 20.02.2020 16:30 SEKA1311963 MRI - Magnetna rezonansa 09.05.2019 01.01.1970
48 20.02.2020 16:00 FACE0601974 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
49 20.02.2020 15:00 NENE2510965 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
50 20.02.2020 15:00 NENE2510965 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
51 20.02.2020 14:00 AZOM2511958 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
52 20.02.2020 13:30 JEBA2412955 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
53 20.02.2020 12:10 SAGU2803966 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
54 20.02.2020 11:30 SEKE0908960 MRI - Magnetna rezonansa 31.05.2019 01.01.1970
55 19.02.2020 19:00 NAKO0707940 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
56 19.02.2020 19:00 ALPJ2710975 MRI - Magnetna rezonansa 02.10.2019 01.01.1970
57 19.02.2020 18:30 SADE1301967 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
58 19.02.2020 17:00 ANIV0611946 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
59 19.02.2020 17:00 ANIV0611946 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
60 19.02.2020 16:30 VEBU1809990 MRI - Magnetna rezonansa 09.05.2019 01.01.1970
61 19.02.2020 16:00 AJCA2604948 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
62 19.02.2020 16:00 AJCA2604948 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
63 19.02.2020 15:35 ENBE1401950 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
64 19.02.2020 13:30 SECE2907984 MRI - Magnetna rezonansa 09.05.2019 01.01.1970
65 19.02.2020 11:55 HIAH1607954 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
66 19.02.2020 11:25 NICE0208966 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
67 19.02.2020 10:35 ISDE0402998 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
68 19.02.2020 10:10 ENHA0505964 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
69 19.02.2020 10:10 ENHA0505964 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
70 19.02.2020 08:50 VEMA1003946 MRI - Magnetna rezonansa 09.05.2019 01.01.1970
71 18.02.2020 11:55 RARA1508950 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
72 18.02.2020 11:00 ZACA1707948 MRI - Magnetna rezonansa 31.05.2019 01.01.1970
73 18.02.2020 09:15 FAMU1610964 MRI - Magnetna rezonansa 09.05.2019 01.01.1970
74 18.02.2020 08:50 SESI2502952 MRI - Magnetna rezonansa 09.05.2019 01.01.1970
75 17.02.2020 13:40 SAPI2007952 MRI - Magnetna rezonansa 08.05.2019 01.01.1970
76 17.02.2020 11:00 SAMA0404971 MRI - Magnetna rezonansa 31.05.2019 01.01.1970
77 17.02.2020 09:00 MAJU0103986 MRI - Magnetna rezonansa 20.06.2019 01.01.1970
78 14.02.2020 14:10 HAVE0106976 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
79 14.02.2020 13:30 MISP0101953 MRI - Magnetna rezonansa 08.05.2019 01.01.1970
80 14.02.2020 11:40 ZAHU0301979 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
81 14.02.2020 11:30 HIPI2901963 MRI - Magnetna rezonansa 11.06.2019 01.01.1970
82 14.02.2020 10:55 ADPA0509940 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2019 01.01.1970
83 13.02.2020 18:35 SAKO0212961 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
84 13.02.2020 18:30 SEDO0401965 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
85 13.02.2020 18:30 NACO0805957 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
86 13.02.2020 18:00 SEDO0401965 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
87 13.02.2020 18:00 SADE1301967 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
88 13.02.2020 17:35 ENMU0609958 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
89 13.02.2020 17:35 SEBA2909958 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
90 13.02.2020 17:35 SEBA2909958 MRI - Magnetna rezonansa 26.09.2019 01.01.1970
91 13.02.2020 16:55 SEME2708967 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
92 13.02.2020 16:00 IZKR2604979 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
93 13.02.2020 16:00 ISBA1210948 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
94 13.02.2020 15:00 HAOP1403948 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
95 13.02.2020 15:00 HAOP1403948 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
96 13.02.2020 14:10 ALMU1709983 MRI - Magnetna rezonansa 03.07.2019 01.01.1970
97 13.02.2020 14:00 NATE2202957 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
98 13.02.2020 14:00 NATE2202957 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
99 13.02.2020 13:35 AHHA2207987 MRI - Magnetna rezonansa 09.07.2019 01.01.1970
100 13.02.2020 13:10 RABA0801955 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
101 13.02.2020 12:05 EZMU2504970 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
102 13.02.2020 11:55 FATI1105994 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
103 12.02.2020 19:00 HAAL2907961 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
104 12.02.2020 19:00 HAAL2907961 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
105 12.02.2020 17:20 RACE3103948 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
106 12.02.2020 17:20 RACE3103948 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
107 12.02.2020 17:00 DZOM1503976 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
108 12.02.2020 17:00 DZOM1503976 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
109 12.02.2020 12:50 FIHA1010952 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
110 12.02.2020 12:50 FIHA1010952 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
111 12.02.2020 12:45 MIGO2507956 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
112 12.02.2020 12:15 FESI1606949 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
113 12.02.2020 12:15 FESI1606949 MRI - Magnetna rezonansa 23.08.2019 01.01.1970
114 12.02.2020 12:05 FASA2404967 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
115 12.02.2020 12:05 RAJA0702954 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
116 12.02.2020 12:05 SEAL0411964 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
117 12.02.2020 12:05 RAGA1310958 MRI - Magnetna rezonansa 25.06.2019 01.01.1970
118 12.02.2020 11:30 SEIS0101956 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
119 11.02.2020 13:45 FAJA2503969 MRI - Magnetna rezonansa 08.05.2019 01.01.1970
120 11.02.2020 13:30 AIJA2102977 MRI - Magnetna rezonansa 08.05.2019 01.01.1970
121 11.02.2020 13:10 ESFE1011959 MRI - Magnetna rezonansa 26.08.2019 01.01.1970
122 11.02.2020 12:10 HARE0910973 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
123 11.02.2020 12:05 ZUFA1704967 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
124 11.02.2020 11:25 SEHU0811971 MRI - Magnetna rezonansa 29.06.2019 01.01.1970
125 10.02.2020 12:45 ENKA2411958 MRI - Magnetna rezonansa 05.08.2019 01.01.1970
126 10.02.2020 10:50 ALMU2906945 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
127 10.02.2020 10:50 KAKR2112946 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
128 10.02.2020 10:50 KAKR2112946 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
129 07.02.2020 12:20 DUVI1710991 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
130 07.02.2020 12:05 IZBA0409963 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
131 07.02.2020 11:30 MAHA2508956 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
132 07.02.2020 11:00 VEJO1109967 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
133 07.02.2020 08:55 RAHR0605984 MRI - Magnetna rezonansa 20.06.2019 01.01.1970
134 06.02.2020 19:30 FAKA0706989 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
135 06.02.2020 17:55 MABA0201957 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
136 06.02.2020 17:55 MABA0201957 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
137 06.02.2020 17:35 NECI1408966 MRI - Magnetna rezonansa 16.09.2019 01.01.1970
138 06.02.2020 17:00 MEPU2007976 MRI - Magnetna rezonansa 10.09.2019 01.01.1970
139 06.02.2020 16:30 EMPO2402005 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
140 06.02.2020 16:25 AMDZ0711967 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
141 06.02.2020 15:50 RIKA1403941 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
142 06.02.2020 15:50 RIKA1403941 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
143 06.02.2020 14:30 EMMI1906979 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
144 06.02.2020 13:05 SEHA1110975 MRI - Magnetna rezonansa 31.05.2019 01.01.1970
145 06.02.2020 11:25 EMMU1003976 MRI - Magnetna rezonansa 11.06.2019 01.01.1970
146 06.02.2020 11:05 IBMU0610966 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
147 06.02.2020 11:05 ZICA0911961 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
148 06.02.2020 10:55 FIMU0508968 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
149 05.02.2020 19:30 IBHA1301997 MRI - Magnetna rezonansa 24.09.2019 01.01.1970
150 05.02.2020 18:15 FABA2606981 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
151 05.02.2020 18:15 FABA2606981 MRI - Magnetna rezonansa 18.09.2019 01.01.1970
152 05.02.2020 18:00 ELMU2912987 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
153 05.02.2020 16:30 LAJA0108985 MRI - Magnetna rezonansa 05.09.2019 01.01.1970
154 05.02.2020 12:40 BEBJ0206986 MRI - Magnetna rezonansa 15.05.2019 01.01.1970
155 05.02.2020 12:20 DABA0311972 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
156 05.02.2020 12:20 DABA0311972 MRI - Magnetna rezonansa 21.08.2019 01.01.1970
157 05.02.2020 10:50 VEMU2312962 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2019 01.01.1970
158 05.02.2020 09:55 DAMI1307969 MRI - Magnetna rezonansa 13.06.2019 01.01.1970
159 05.02.2020 09:20 FUKU2209955 MRI - Magnetna rezonansa 24.04.2019 01.01.1970
160 05.02.2020 09:20 FUKU2209955 MRI - Magnetna rezonansa 24.04.2019 01.01.1970
161 05.02.2020 09:20 FUKU2209955 MRI - Magnetna rezonansa 24.04.2019 01.01.1970
162 05.02.2020 08:25 FEJA1512963 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
163 05.02.2020 07:40 AMMU2602998 MRI - Magnetna rezonansa 25.07.2019 01.01.1970
164 04.02.2020 11:15 LAMU3001973 MRI - Magnetna rezonansa 24.04.2019 01.01.1970
165 04.02.2020 11:00 ZIVA2606953 MRI - Magnetna rezonansa 29.04.2019 01.01.1970
166 04.02.2020 10:55 AMBE2407994 MRI - Magnetna rezonansa 30.04.2019 01.01.1970
167 03.02.2020 11:40 DZHA1802979 MRI - Magnetna rezonansa 17.09.2019 01.01.1970
168 03.02.2020 11:10 FAFO2709973 MRI - Magnetna rezonansa 24.04.2019 01.01.1970
169 03.02.2020 11:05 SUSP0801974 MRI - Magnetna rezonansa 24.04.2019 01.01.1970
170 03.02.2020 11:05 RAKU0205963 MRI - Magnetna rezonansa 24.04.2019 01.01.1970
171 03.02.2020 08:30 SECO0911956 MRI - Magnetna rezonansa 07.08.2019 01.01.1970
Altuelna lista čekanja