CT - Ostalo - Teremini čiji je rok istekao

April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 15.04.2024 10:15 ADNA02.07.1 CT - Ostalo 26.02.2024 29.01.2024
2 15.04.2024 10:00 FUSP18.03.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
3 15.04.2024 10:00 LAHE0209.19 CT - Ostalo 15.11.2023 30.10.2023
4 15.04.2024 10:00 ENAR14.06.1 CT - Ostalo 14.12.2023 05.12.2023
5 15.04.2024 10:00 RAJU01.05.1 CT - Ostalo 16.01.2024 11.01.2024
6 15.04.2024 10:00 IBGL04.01.1 CT - Ostalo 12.02.2024 30.01.2024
7 15.04.2024 10:00 SISU01.05.1 CT - Ostalo 09.04.2024 05.04.2024
8 15.04.2024 09:00 AZKA10.09.1 CT - Ostalo 02.02.2024
9 12.04.2024 12:00 SAMU17.03.1 CT - Ostalo 13.03.2024 29.12.2023
10 12.04.2024 10:00 MACU01.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 23.10.2023
11 12.04.2024 10:00 SAJA01.05.1 CT - Ostalo 13.12.2023 08.12.2023
12 12.04.2024 10:00 ISSI07.01.1 CT - Ostalo 13.12.2023 05.12.2023
13 12.04.2024 10:00 ADSM26.09.1 CT - Ostalo 11.01.2024 18.12.2023
14 12.04.2024 10:00 HASU25.03.1 CT - Ostalo 16.01.2024 08.01.2024
15 12.04.2024 10:00 SAMU17.03.1 CT - Ostalo 29.01.2024 29.12.2023
16 12.04.2024 10:00 SAKA20.07.1 CT - Ostalo 12.02.2024 08.02.2024
17 12.04.2024 10:00 ALGO28.01.1 CT - Ostalo 02.04.2024 29.03.2024
18 12.04.2024 09:00 NAPA08.06.1 CT - Ostalo 02.02.2024
19 12.04.2024 08:00 HASI25.03.1 CT - Ostalo 22.02.2024 14.02.2024
20 11.04.2024 10:30 GOMI29.07.1 CT - Ostalo 27.02.2024 15.02.2024
21 11.04.2024 10:30 NETU28.05.1 CT - Ostalo 19.03.2024 27.02.2024
22 11.04.2024 10:00 SAAT05.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
23 11.04.2024 10:00 IBKA08.02.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
24 11.04.2024 10:00 HIHR20.02.1 CT - Ostalo 22.12.2023 18.12.2023
25 11.04.2024 10:00 HASR01.09.1 CT - Ostalo 16.01.2024 09.01.2024
26 11.04.2024 10:00 FEDZ18.05.1 CT - Ostalo 22.01.2024 15.01.2024
27 11.04.2024 10:00 VEHU16.02.1 CT - Ostalo 29.01.2024 22.01.2024
28 11.04.2024 10:00 MUMA17.09.1 CT - Ostalo 01.02.2024 26.01.2024
29 11.04.2024 10:00 ADKU28.07.1 CT - Ostalo 07.02.2024 31.01.2024
30 11.04.2024 10:00 MUDI05.08.1 CT - Ostalo 09.02.2024 30.01.2024
31 11.04.2024 10:00 SUSK30.12.1 CT - Ostalo 13.02.2024 09.02.2024
32 10.04.2024 10:00 KAJA30.08.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
33 10.04.2024 10:00 ADMU29.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 09.11.2023
34 10.04.2024 10:00 ENAV27.09.1 CT - Ostalo 09.01.2024 29.12.2023
35 09.04.2024 11:45 EMHI01.10.1 CT - Ostalo 21.03.2024 06.03.2024
36 09.04.2024 10:00 HUKA10.02.1 CT - Ostalo 30.10.2023 24.10.2023
37 09.04.2024 10:00 NILA06.04.1 CT - Ostalo 13.11.2023 13.10.2023
38 09.04.2024 10:00 ZUDU26.03.1 CT - Ostalo 12.12.2023 26.09.2023
39 09.04.2024 10:00 MUKO19.09.1 CT - Ostalo 03.01.2024 26.12.2023
40 09.04.2024 10:00 MIME18.07.1 CT - Ostalo 29.01.2024
41 09.04.2024 10:00 PEKL11.07.1 CT - Ostalo 01.02.2024
42 09.04.2024 10:00 SAIB01.06.1 CT - Ostalo 01.02.2024 30.11.2023
43 09.04.2024 10:00 FEFA16.03.1 CT - Ostalo 07.02.2024 02.02.2024
44 08.04.2024 11:00 SADI26.08.1 CT - Ostalo 12.12.2023 06.12.2023
45 08.04.2024 10:00 NETI02.06.1 CT - Ostalo 09.11.2023 23.10.2023
46 08.04.2024 10:00 ENHA16.03.1 CT - Ostalo 10.11.2023 06.11.2023
47 08.04.2024 10:00 ASSO28.09.1 CT - Ostalo 12.12.2023 23.11.2023
48 08.04.2024 10:00 SEIM01.07.1 CT - Ostalo 09.01.2024 04.01.2024
49 08.04.2024 10:00 ALKO05.07.1 CT - Ostalo 23.01.2024 04.01.2024
50 08.04.2024 10:00 FRZO19.10.1 CT - Ostalo 30.01.2024 17.01.2024
51 08.04.2024 10:00 MUMA10.07.1 CT - Ostalo 01.02.2024 26.01.2024
52 08.04.2024 09:00 LJBR17.08.1 CT - Ostalo 02.02.2024 17.01.2024
53 05.04.2024 10:15 MUBU08.04.1 CT - Ostalo 05.03.2024 29.02.2024
54 05.04.2024 10:00 SEKA10.08.1 CT - Ostalo 09.11.2023 06.11.2023
55 05.04.2024 10:00 FIKA14.07.1 CT - Ostalo 15.11.2023 07.11.2023
56 05.04.2024 10:00 SESI03.07.1 CT - Ostalo 22.12.2023 11.12.2023
57 05.04.2024 10:00 ZDST31.01.1 CT - Ostalo 16.01.2024 08.01.2024
58 05.04.2024 10:00 HALE26.04.1 CT - Ostalo 29.01.2024 09.01.2024
59 05.04.2024 10:00 BEHA05.01.1 CT - Ostalo 30.01.2024 17.01.2024
60 05.04.2024 10:00 KESI18.09.1 CT - Ostalo 01.02.2024 29.01.2024
61 05.04.2024 09:00 FACA03.03.1 CT - Ostalo 02.02.2024 22.01.2024
62 04.04.2024 10:00 SEIS07.03.1 CT - Ostalo 30.10.2023 25.10.2023
63 04.04.2024 10:00 SERE08.03.1 CT - Ostalo 09.11.2023 06.11.2023
64 04.04.2024 10:00 NAPE09.05.1 CT - Ostalo 08.12.2023 30.11.2023
65 04.04.2024 10:00 IVDU16.11.1 CT - Ostalo 09.01.2024
66 04.04.2024 10:00 MUPI01.10.1 CT - Ostalo 11.01.2024 03.01.2024
67 04.04.2024 10:00 GEJA15.07.1 CT - Ostalo 22.01.2024 15.01.2024
68 04.04.2024 10:00 MUAR28.06.1 CT - Ostalo 22.01.2024 05.01.2024
69 04.04.2024 10:00 SERE08.03.1 CT - Ostalo 01.02.2024 07.11.2023
70 04.04.2024 09:30 MUHO04.07.1 CT - Ostalo 22.01.2024 15.01.2024
71 03.04.2024 10:00 ABKA12.05.1 CT - Ostalo 09.11.2023 07.11.2023
72 03.04.2024 10:00 ELNA27.03.1 CT - Ostalo 22.11.2023 09.11.2023
73 03.04.2024 10:00 MUCE02.01.1 CT - Ostalo 11.01.2024 05.01.2024
74 03.04.2024 10:00 JABL17.05.1 CT - Ostalo 22.01.2024 17.01.2024
75 03.04.2024 10:00 ZUME07.04.1 CT - Ostalo 22.01.2024 16.01.2024
76 03.04.2024 10:00 MEZE20.09.1 CT - Ostalo 22.02.2024 19.02.2024
77 03.04.2024 10:00 STSI17.03.1 CT - Ostalo 26.03.2024 14.03.2024
78 03.04.2024 09:00 REMA31.10.1 CT - Ostalo 16.01.2024 12.01.2024
79 03.04.2024 09:00 MIHA14.06.1 CT - Ostalo 27.03.2024 15.03.2024
80 02.04.2024 12:15 ZVCA25.05.1 CT - Ostalo 19.03.2024 15.03.2024
81 02.04.2024 11:45 IVBA24.05.1 CT - Ostalo 21.03.2024 18.03.2024
82 02.04.2024 10:00 FASU02.01.1 CT - Ostalo 23.10.2023 17.10.2023
83 02.04.2024 10:00 BEPL18.03.1 CT - Ostalo 09.11.2023 30.10.2023
84 02.04.2024 10:00 VECV27.05.1 CT - Ostalo 11.01.2024 08.01.2024
85 02.04.2024 10:00 VEBL21.02.1 CT - Ostalo 16.01.2024 08.01.2024
86 02.04.2024 10:00 FRSI09.10.1 CT - Ostalo 22.01.2024 15.01.2024
87 02.04.2024 10:00 SEDI02.01.1 CT - Ostalo 22.02.2024 14.02.2024
88 02.04.2024 09:00 ALHO14.01.1 CT - Ostalo 13.12.2023 08.12.2023
89 02.04.2024 09:00 DEBA30.05.1 CT - Ostalo 29.01.2024 11.01.2024
90 02.04.2024 08:00 SEAH07.04.1 CT - Ostalo 05.02.2024 25.01.2024
91 01.04.2024 11:30 BRVU01.05.1 CT - Ostalo 15.03.2024 13.03.2024
92 01.04.2024 11:00 TEDE07.01.1 CT - Ostalo 25.01.2024 19.01.2024
93 01.04.2024 10:00 UMMU09.08.1 CT - Ostalo 18.10.2023 16.10.2023
94 01.04.2024 10:00 RASA11.01.1 CT - Ostalo 06.11.2023 26.10.2023
95 01.04.2024 10:00 ADZA14.09.1 CT - Ostalo 09.11.2023 06.11.2023
96 01.04.2024 10:00 AVAL02.03.1 CT - Ostalo 09.01.2024 18.12.2023
97 01.04.2024 10:00 AZME18.09.1 CT - Ostalo 09.01.2024 08.12.2023
98 01.04.2024 10:00 DRBO03.05.1 CT - Ostalo 16.01.2024 08.01.2024
99 01.04.2024 10:00 MIBA18.02.1 CT - Ostalo 22.01.2024 12.01.2024
100 01.04.2024 10:00 MIAV22.10.1 CT - Ostalo 29.01.2024 18.01.2024
101 01.04.2024 10:00 RIHO06.08.1 CT - Ostalo 20.02.2024 13.02.2024
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.03.2024 12:00 SATR14.06.1 CT - Ostalo 11.03.2024 06.03.2024
2 29.03.2024 10:30 AMDA14.11.1 CT - Ostalo 14.03.2024 06.03.2024
3 29.03.2024 10:00 HAME30.10.1 CT - Ostalo 07.11.2023 23.10.2023
4 29.03.2024 10:00 SEZE23.07.1 CT - Ostalo 15.11.2023 01.11.2023
5 29.03.2024 10:00 EJBO11.10.1 CT - Ostalo 27.12.2023 29.11.2023
6 29.03.2024 10:00 EDSA28.11.1 CT - Ostalo 04.01.2024 29.12.2023
7 29.03.2024 10:00 AZSM26.09.1 CT - Ostalo 04.01.2024 26.12.2023
8 29.03.2024 10:00 HACO22.04.1 CT - Ostalo 16.01.2024 10.01.2024
9 29.03.2024 10:00 VAKA05.03.1 CT - Ostalo 16.01.2024 04.01.2024
10 29.03.2024 10:00 SABA02.07.1 CT - Ostalo 13.02.2024 06.02.2024
11 29.03.2024 10:00 STSI12.07.1 CT - Ostalo 20.02.2024 12.02.2024
12 29.03.2024 09:00 SABR03.07.1 CT - Ostalo 22.01.2024 12.01.2024
13 29.03.2024 09:00 SEPE06.01.1 CT - Ostalo 02.02.2024 17.01.2024
14 28.03.2024 11:30 AHAV10.05.1 CT - Ostalo 11.03.2024 04.03.2024
15 28.03.2024 10:00 ZLHA11.03.1 CT - Ostalo 06.11.2023 17.10.2023
16 28.03.2024 10:00 OMPA25.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 06.11.2023
17 28.03.2024 10:00 ENTE28.10.1 CT - Ostalo 14.12.2023
18 28.03.2024 10:00 IRKA15.04.1 CT - Ostalo 04.01.2024 27.12.2023
19 28.03.2024 10:00 IBFA24.03.1 CT - Ostalo 09.01.2024 04.01.2024
20 28.03.2024 10:00 ISSO10.02.1 CT - Ostalo 16.01.2024 09.01.2024
21 28.03.2024 10:00 RAOP18.06.1 CT - Ostalo 16.01.2024 10.01.2024
22 28.03.2024 10:00 SEAG15.03.1 CT - Ostalo 30.01.2024 25.01.2024
23 28.03.2024 10:00 SEHO01.0619 CT - Ostalo 02.02.2024 30.01.2024
24 27.03.2024 12:00 ALAG10.11.1 CT - Ostalo 11.03.2024 27.02.2024
25 27.03.2024 10:00 KESE01.01.1 CT - Ostalo 31.10.2023 27.10.2023
26 27.03.2024 10:00 ZLBU05,08.1 CT - Ostalo 15.11.2023 07.11.2023
27 27.03.2024 10:00 SMMU20.09.1 CT - Ostalo 20.12.2023 15.12.2023
28 27.03.2024 10:00 ADDI03.09.1 CT - Ostalo 28.12.2023 07.12.2023
29 27.03.2024 10:00 RAMA03.03.1 CT - Ostalo 03.01.2024 27.12.2023
30 27.03.2024 10:00 MEPA04.02.1 CT - Ostalo 03.01.2024 25.01.2024
31 27.03.2024 10:00 MIPA18.10.1 CT - Ostalo 16.01.2024 04.01.2024
32 27.03.2024 10:00 HASP1941 CT - Ostalo 23.01.2024 17.01.2024
33 27.03.2024 09:00 ESCI0206194 CT - Ostalo 02.02.2024 29.01.2024
34 26.03.2024 12:00 SUHA27.02.1 CT - Ostalo 11.03.2024 05.03.2024
35 26.03.2024 10:00 ENHA16.03.1 CT - Ostalo 17.10.2023 11.10.2023
36 26.03.2024 10:00 JASI09.09.1 CT - Ostalo 22.11.2023 20.11.2023
37 26.03.2024 10:00 SEKU02.09.1 CT - Ostalo 03.01.2024
38 26.03.2024 10:00 RACI10.03.1 CT - Ostalo 03.01.2024 25.12.2023
39 26.03.2024 10:00 NIZE19.01.1 CT - Ostalo 04.01.2024 28.12.2023
40 26.03.2024 10:00 NEKA10.10.1 CT - Ostalo 22.01.2024 02.10.2023
41 26.03.2024 10:00 SEJU05.07.1 CT - Ostalo 15.02.2024 06.02.2024
42 26.03.2024 10:00 KAGE03.09.1 CT - Ostalo 27.02.2024
43 25.03.2024 12:15 ZAGA10.04.1 CT - Ostalo 11.03.2024
44 25.03.2024 11:45 AHCA29.12.2 CT - Ostalo 26.02.2024 07.02.2024
45 25.03.2024 11:30 RAHE11.07.1 CT - Ostalo 15.03.2024 11.03.2024
46 25.03.2024 10:00 ADPO18.05.1 CT - Ostalo 31.10.2023 27.10.2023
47 25.03.2024 10:00 RAAL29.06.1 CT - Ostalo 11.12.2023 08.12.2023
48 25.03.2024 10:00 HAEL12.04.1 CT - Ostalo 12.12.2023 07.12.2023
49 25.03.2024 10:00 HEZE16.09.1 CT - Ostalo 25.12.2023 21.12.2023
50 25.03.2024 10:00 SAVA28.02.1 CT - Ostalo 27.12.2023 21.12.2023
51 25.03.2024 10:00 ZUKA18.03.1 CT - Ostalo 28.12.2023 25.12.2023
52 25.03.2024 10:00 NEMI12.04.1 CT - Ostalo 03.01.2024 26.12.2023
53 25.03.2024 10:00 SESO15.09.1 CT - Ostalo 03.01.2024
54 25.03.2024 10:00 MUTO12.04.1 CT - Ostalo 16.01.2024 08.01.2024
55 25.03.2024 10:00 SESO11.12.1 CT - Ostalo 01.02.2024 29.01.2024
56 25.03.2024 10:00 NASO29.11.1 CT - Ostalo 29.02.2024 22.02.2024
57 22.03.2024 12:30 FAGA10.01.1 CT - Ostalo 29.02.2024 23.02.2024
58 22.03.2024 10:00 SASE30.07.1 CT - Ostalo 28.11.2023 21.11.2023
59 22.03.2024 10:00 NEBR08.09.1 CT - Ostalo 14.12.2023 07.12.2023
60 22.03.2024 10:00 ABKA25.01.1 CT - Ostalo 27.12.2023 21.12.2023
61 22.03.2024 10:00 FABR25.08.1 CT - Ostalo 27.12.2023 22.12.2023
62 22.03.2024 10:00 MICA28.02.1 CT - Ostalo 27.12.2023 15.12.2023
63 22.03.2024 10:00 EDHO07.04.1 CT - Ostalo 03.01.2024 26.12.2023
64 22.03.2024 10:00 HUPA12.01.1 CT - Ostalo 22.01.2024 12.01.2024
65 22.03.2024 09:00 SAMU31.01.1 CT - Ostalo 31.10.2023 27.10.2023
66 22.03.2024 09:00 MIBA28.12.1 CT - Ostalo 02.02.2024 23.01.2024
67 21.03.2024 10:00 ILVI11.05.1 CT - Ostalo 31.10.2023 20.10.2023
68 21.03.2024 10:00 MESI13.02.1 CT - Ostalo 08.12.2023 24.11.2023
69 21.03.2024 10:00 NICO20.11.1 CT - Ostalo 08.12.2023 04.12.2023
70 21.03.2024 10:00 ISKR18.10.1 CT - Ostalo 26.12.2023 08.12.2023
71 21.03.2024 10:00 SEBE18.06.1 CT - Ostalo 27.12.2023 22.12.2023
72 21.03.2024 10:00 ESTO13.08.1 CT - Ostalo 27.12.2023 20.12.2023
73 21.03.2024 10:00 SEHU03.05.1 CT - Ostalo 11.01.2024 04.01.2024
74 21.03.2024 10:00 REOM11.06.1 CT - Ostalo 23.01.2024 16.01.2024
75 21.03.2024 10:00 ADMA31.07.1 CT - Ostalo 05.02.2024 31.01.2024
76 21.03.2024 10:00 HIBU14.04.1 CT - Ostalo 13.02.2024 08.02.2024
77 20.03.2024 10:00 VAST20.06.1 CT - Ostalo 31.10.2023 26.10.2023
78 20.03.2024 10:00 EMAG14.02.2 CT - Ostalo 08.12.2023 05.12.2023
79 20.03.2024 10:00 EMTE14.05.1 CT - Ostalo 26.12.2023 12.12.2023
80 20.03.2024 10:00 SAMA02.07.1 CT - Ostalo 26.12.2023 22.12.2023
81 20.03.2024 10:00 SECO18.02.1 CT - Ostalo 03.01.2024 27.12.2023
82 20.03.2024 10:00 IDMU21.01.1 CT - Ostalo 16.01.2024 05.01.2024
83 20.03.2024 09:00 EDKA18.02.1 CT - Ostalo 02.02.2024 30.01.2024
84 19.03.2024 10:00 MIST12.05.1 CT - Ostalo 31.10.2023 25.10.2023
85 19.03.2024 10:00 DURA14.06.1 CT - Ostalo 15.11.2023 09.11.2023
86 19.03.2024 10:00 HUDO27.08.1 CT - Ostalo 13.12.2023 07.12.2023
87 19.03.2024 10:00 ENDZ17.02.1 CT - Ostalo 19.12.2023 15.12.2023
88 19.03.2024 10:00 ASBE10.02.1 CT - Ostalo 25.12.2023 20.12.2023
89 19.03.2024 10:00 NERA27.09.1 CT - Ostalo 27.12.2023 05.12.2023
90 19.03.2024 10:00 ALHA22.10.1 CT - Ostalo 03.01.2024 15.12.2023
91 19.03.2024 10:00 DZDU16.03.1 CT - Ostalo 11.01.2024 05.01.2024
92 19.03.2024 10:00 BEMA20.08.1 CT - Ostalo 22.01.2024 11.01.2024
93 19.03.2024 09:00 MUME21.03.1 CT - Ostalo 15.02.2024 12.02.2024
94 18.03.2024 10:00 SEME21.01.1 CT - Ostalo 28.11.2023 20.11.2023
95 18.03.2024 10:00 SAHU16.08.1 CT - Ostalo 08.12.2023 27.11.2023
96 18.03.2024 10:00 CATA22.02.1 CT - Ostalo 19.12.2023 12.12.2023
97 18.03.2024 10:00 MEHA04.08.1 CT - Ostalo 21.12.2023 18.12.2023
98 18.03.2024 10:00 ANMA30.06.1 CT - Ostalo 27.12.2023 12.12.2023
99 18.03.2024 10:00 HANE16.02.1 CT - Ostalo 28.12.2023 21.12.2023
100 18.03.2024 10:00 SAKA10.04.1 CT - Ostalo 01.02.2024 29.01.2024
101 18.03.2024 10:00 AMCU29.12.1 CT - Ostalo 07.02.2024 02.02.2024
102 18.03.2024 10:00 BETA20.01.1 CT - Ostalo 13.03.2024 23.02.2024
103 18.03.2024 09:00 NEME30.12.1 CT - Ostalo 22.01.2024 09.01.2024
104 15.03.2024 11:00 ESME14.05.1 CT - Ostalo 27.10.2023 24.10.2023
105 15.03.2024 10:00 OSHO23.08.1 CT - Ostalo 06.12.2023 30.11.2023
106 15.03.2024 10:00 SAHA12.09.1 CT - Ostalo 08.12.2023 28.11.2023
107 15.03.2024 10:00 LEIM11.01.1 CT - Ostalo 19.12.2023 05.12.2023
108 15.03.2024 10:00 SUMU12.02.1 CT - Ostalo 27.12.2023 29.08.2023
109 15.03.2024 10:00 FAMA15.05.1 CT - Ostalo 27.12.2023
110 15.03.2024 10:00 SAKR30.09.1 CT - Ostalo 11.01.2024 05.01.2024
111 15.03.2024 09:00 ADDE01.03.1 CT - Ostalo 02.02.2024 31.01.2024
112 14.03.2024 11:00 ABTE23.07.1 CT - Ostalo 11.01.2024 04.01.2024
113 14.03.2024 11:00 ISRE22.03.1 CT - Ostalo 20.02.2024 02.02.2024
114 14.03.2024 11:00 REIS22.03.1 CT - Ostalo 21.02.2024 14.02.2024
115 14.03.2024 10:00 SURI27.02.1 CT - Ostalo 27.10.2023 23.10.2023
116 14.03.2024 10:00 MIDZ27.09.1 CT - Ostalo 28.11.2023 10.11.2023
117 14.03.2024 10:00 SLFA20.11.1 CT - Ostalo 05.12.2023 20.11.2023
118 14.03.2024 10:00 BUES31.01.1 CT - Ostalo 19.12.2023 13.12.2023
119 14.03.2024 10:00 ESBU31.0119 CT - Ostalo 19.12.2023 13.12.2023
120 14.03.2024 10:00 JAPA27.01.1 CT - Ostalo 19.12.2023 07.12.2023
121 14.03.2024 10:00 DEDU28.03.1 CT - Ostalo 21.12.2023 12.12.2023
122 14.03.2024 10:00 RAPJ20.03.1 CT - Ostalo 27.12.2023 22.12.2023
123 14.03.2024 10:00 MIAR28.05.1 CT - Ostalo 23.01.2024 16.01.2024
124 14.03.2024 10:00 AIZE09.12.1 CT - Ostalo 29.01.2024 22.01.2024
125 13.03.2024 11:00 NAHR11.05.1 CT - Ostalo 27.02.2024 21.02.2024
126 13.03.2024 10:00 ZVOS03.01.1 CT - Ostalo 26.10.2023 24.10.2023
127 13.03.2024 10:00 SEVR01.01.1 CT - Ostalo 06.11.2023 01.11.2023
128 13.03.2024 10:00 SEHR07.05.1 CT - Ostalo 27.11.2023 23.11.2023
129 13.03.2024 10:00 MICE09.04.1 CT - Ostalo 12.12.2023 30.11.2023
130 13.03.2024 10:00 ZAKO01.07.1 CT - Ostalo 14.12.2023 11.12.2023
131 13.03.2024 10:00 SAOS10.01.1 CT - Ostalo 19.12.2023 04.12.2023
132 13.03.2024 10:00 HUTR02.07.1 CT - Ostalo 28.12.2023
133 13.03.2024 10:00 AIKO10.07.1 CT - Ostalo 16.01.2024 29.12.2023
134 12.03.2024 10:00 ENHA24.10.1 CT - Ostalo 26.10.2023 23.10.2023
135 12.03.2024 10:00 RASE12.04.1 CT - Ostalo 27.11.2023 23.11.2023
136 12.03.2024 10:00 ENSA30.04.1 CT - Ostalo 27.11.2023 09.11.2023
137 12.03.2024 10:00 OSKA15.03.1 CT - Ostalo 12.12.2023 05.12.2023
138 12.03.2024 10:00 MUSM17.07.1 CT - Ostalo 14.12.2023 01.12.2023
139 12.03.2024 10:00 JUZI23.01.1 CT - Ostalo 19.12.2023 13.12.2023
140 12.03.2024 10:00 REMU01.08.1 CT - Ostalo 22.12.2023 11.12.2023
141 12.03.2024 10:00 ZEBR01.01.1 CT - Ostalo 11.01.2024 08.01.2024
142 12.03.2024 10:00 HASA17.04.1 CT - Ostalo 16.01.2024 10.01.2024
143 12.03.2024 10:00 EDOM20.02.1 CT - Ostalo 23.01.2024 10.01.2024
144 12.03.2024 10:00 DIPO29.11.1 CT - Ostalo 07.02.2024 08.01.2024
145 12.03.2024 10:00 ANLO05.09.1 CT - Ostalo 15.02.2024 05.02.2024
146 12.03.2024 08:00 OMPR12.11.1 CT - Ostalo 29.01.2024 24.01.2024
147 11.03.2024 12:20 JABR07.03.1 CT - Ostalo 29.02.2024 22.02.2024
148 11.03.2024 10:00 ZAME30.10.1 CT - Ostalo 26.10.2023 23.10.2023
149 11.03.2024 10:00 MICA01.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
150 11.03.2024 10:00 SAHE09.11.1 CT - Ostalo 27.11.2023 09.11.2023
151 11.03.2024 10:00 ASMU05.06.1 CT - Ostalo 27.11.2023 22.11.2023
152 11.03.2024 10:00 HAAL27.07.1 CT - Ostalo 08.12.2023 05.12.2023
153 11.03.2024 10:00 JAOS10.01.1 CT - Ostalo 14.12.2023 07.12.2023
154 11.03.2024 10:00 METU15.04.1 CT - Ostalo 03.01.2024 07.12.2023
155 11.03.2024 10:00 NILI03.06.1 CT - Ostalo 29.01.2024 19.01.2024
156 11.03.2024 10:00 EJHO03.03.1 CT - Ostalo 15.02.2024 02.02.2024
157 11.03.2024 10:00 ALME07.11.1 CT - Ostalo 22.02.2024 15.02.2024
158 11.03.2024 08:30 MUHU10.03.1 CT - Ostalo 05.02.2024 31.01.2024
159 08.03.2024 12:30 FEHU16.04.1 CT - Ostalo 07.03.2024
160 08.03.2024 10:00 ALBA16.07.1 CT - Ostalo 06.11.2023 20.10.2023
161 08.03.2024 10:00 ASMU05.06.1 CT - Ostalo 27.11.2023 22.11.2024
162 08.03.2024 10:00 SEKE15.09.1 CT - Ostalo 05.12.2023
163 08.03.2024 10:00 VASM20.02.1 CT - Ostalo 22.12.2023 19.12.2023
164 08.03.2024 10:00 ZUMU26.10.1 CT - Ostalo 04.01.2024 28.12.2023
165 08.03.2024 10:00 MIHA30.12.1 CT - Ostalo 29.01.2024 19.01.2024
166 08.03.2024 10:00 NEMO29.05.1 CT - Ostalo 07.02.2024 24.01.2024
167 08.03.2024 09:00 HABE13.01.1 CT - Ostalo 04.01.2024 27.12.2023
168 07.03.2024 10:00 NEKA21.07.1 CT - Ostalo 28.09.2023 19.09.2023
169 07.03.2024 10:00 MUTO14.03.1 CT - Ostalo 26.10.2023 20.10.2023
170 07.03.2024 10:00 MUFE29.06.1 CT - Ostalo 27.11.2023 21.11.2023
171 07.03.2024 10:00 INHA30.08.1 CT - Ostalo 30.11.2023 24.11.2023
172 07.03.2024 10:00 ZIBA08.08.1 CT - Ostalo 06.12.2023 24.11.2023
173 07.03.2024 10:00 EMDE01.11.1 CT - Ostalo 28.12.2023 22.12.2023
174 07.03.2024 10:00 FASO20.09.1 CT - Ostalo 11.01.2024 04.01.2024
175 07.03.2024 10:00 ZIHA06.03.1 CT - Ostalo 22.01.2024 10.01.2024
176 07.03.2024 10:00 ZAHA27.01.1 CT - Ostalo 26.01.2024 08.01.2024
177 07.03.2024 10:00 ZIME19.04.1 CT - Ostalo 29.01.2024
178 07.03.2024 10:00 FAMA15.12.1 CT - Ostalo 22.02.2024 19.01.2024
179 06.03.2024 10:00 AHSI07.04.1 CT - Ostalo 23.10.2023 18.10.2023
180 06.03.2024 10:00 HUTR02.07.1 CT - Ostalo 27.11.2023 20.11.2023
181 06.03.2024 10:00 NEBE25.06.1 CT - Ostalo 13.12.2023 06.12.2023
182 06.03.2024 10:00 AIPU11.02.1 CT - Ostalo 19.12.2023 05.12.2023
183 06.03.2024 10:00 SETR03.03.1 CT - Ostalo 27.12.2023 18.12.2023
184 06.03.2024 10:00 MUBE08.03.1 CT - Ostalo 28.12.2023 20.12.2023
185 06.03.2024 10:00 SEDZ22.08.1 CT - Ostalo 09.01.2024 03.01.2024
186 06.03.2024 10:00 ISRU12.04.1 CT - Ostalo 22.01.2024 05.01.2024
187 06.03.2024 10:00 EK1313.02.1 CT - Ostalo 23.01.2024 16.01.2024
188 06.03.2024 10:00 ADNA02.07.1 CT - Ostalo 02.02.2024 25.01.2024
189 06.03.2024 10:00 OSHA12.08.1 CT - Ostalo 21.02.2024 14.02.2024
190 05.03.2024 11:15 SADU04.08.1 CT - Ostalo 26.02.2024 15.02.2024
191 05.03.2024 11:15 SABU25.08.1 CT - Ostalo 04.03.2024 23.02.2024
192 05.03.2024 10:00 EDSA13.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
193 05.03.2024 10:00 SECA01.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 02.11.2023
194 05.03.2024 10:00 MUMU180.02. CT - Ostalo 17.11.2023 13.11.2023
195 05.03.2024 10:00 MUMU18.02.1 CT - Ostalo 22.11.2023 13.11.2023
196 05.03.2024 10:00 FAIM15.07.1 CT - Ostalo 24.11.2023 15.11.2023
197 05.03.2024 10:00 HAGO23.03.1 CT - Ostalo 08.12.2023 04.12.2023
198 05.03.2024 10:00 DZGR06.07.1 CT - Ostalo 14.12.2023 11.12.2023
199 05.03.2024 10:00 IVLU31.05.1 CT - Ostalo 25.12.2023 20.12.2023
200 05.03.2024 10:00 KAVA01.01.1 CT - Ostalo 09.01.2024 03.01.2024
201 05.03.2024 10:00 KAVA01.01.1 CT - Ostalo 09.01.2024 03.01.2024
202 05.03.2024 10:00 SEBE11.08.1 CT - Ostalo 16.01.2024 08.01.2024
203 05.03.2024 10:00 MEBA17.09.1 CT - Ostalo 16.01.2024 11.01.2024
204 05.03.2024 10:00 NASM05.10.1 CT - Ostalo 16.01.2024 04.01.2024
205 04.03.2024 10:00 EMAV02.10.1 CT - Ostalo 27.09.2023 25.09.2023
206 04.03.2024 10:00 HAST28.10.1 CT - Ostalo 18.10.2023 12.10.2023
207 04.03.2024 10:00 HAST28.10.1 CT - Ostalo 18.10.2023 12.10.2023
208 04.03.2024 10:00 NEBA13.11.1 CT - Ostalo 15.11.2023 06.11.2023
209 04.03.2024 10:00 DZKA02.08.1 CT - Ostalo 24.11.2023 21.11.2023
210 04.03.2024 10:00 SAKR19.06.1 CT - Ostalo 01.12.2023 01.11.2023
211 04.03.2024 10:00 FAAL13.06.1 CT - Ostalo 14.12.2023 06.12.2023
212 04.03.2024 10:00 SAHO25.09.1 CT - Ostalo 04.01.2024 27.12.2023
213 04.03.2024 10:00 HASA15.03.1 CT - Ostalo 11.01.2024 08.01.2024
214 04.03.2024 10:00 FASE28.08.1 CT - Ostalo 16.01.2024 10.01.2024
215 04.03.2024 10:00 ESSM02.03.1 CT - Ostalo 01.02.2024 26.01.2024
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.02.2024 10:00 FEKU11.09.1 CT - Ostalo 18.10.2023 16.10.2023
2 29.02.2024 10:00 AITU25.02.1 CT - Ostalo 27.10.2023 24.10.2023
3 29.02.2024 10:00 NAMA03.02.1 CT - Ostalo 15.11.2023 03.11.2023
4 29.02.2024 10:00 HAGU22.10.1 CT - Ostalo 17.11.2023 13.11.2023
5 29.02.2024 10:00 MIJA27.05.1 CT - Ostalo 05.12.2023 21.11.2023
6 29.02.2024 10:00 DRMI15.09.1 CT - Ostalo 05.12.2023 14.11.2023
7 29.02.2024 10:00 SABE24.03.1 CT - Ostalo 13.12.2023 06.12.2023
8 29.02.2024 10:00 BEZA08.09.1 CT - Ostalo 09.01.2024 08.12.2023
9 29.02.2024 10:00 SACI08.08.1 CT - Ostalo 11.01.2024 09.01.2024
10 29.02.2024 10:00 ZIKO25.07.1 CT - Ostalo 22.01.2024 17.01.2024
11 29.02.2024 10:00 MEDE24.09.1 CT - Ostalo 29.01.2024 24.01.2024
12 28.02.2024 10:00 EMKL17.03.1 CT - Ostalo 18.10.2023 09.10.2023
13 28.02.2024 10:00 LEJU27.08.1 CT - Ostalo 07.11.2023 24.10.2023
14 28.02.2024 10:00 DRPE04.09.1 CT - Ostalo 22.11.2023
15 28.02.2024 10:00 RACO22.04.1 CT - Ostalo 05.12.2023 29.11.2023
16 28.02.2024 10:00 ASSE04.12.1 CT - Ostalo 08.12.2023 28.11.2023
17 28.02.2024 10:00 MIAN06.11.1 CT - Ostalo 22.12.2023 08.12.2023
18 28.02.2024 10:00 AMDE06.06.1 CT - Ostalo 22.12.2023 18.12.2023
19 28.02.2024 10:00 NIBE21.06.1 CT - Ostalo 04.01.2024 29.12.2023
20 28.02.2024 10:00 IBCI16.12.1 CT - Ostalo 29.01.2024 19.01.2024
21 28.02.2024 08:00 MIJO19.10.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.12.2023
22 27.02.2024 10:00 BEDA23.07.1 CT - Ostalo 14.09.2023 05.09.2023
23 27.02.2024 10:00 KETU02.06.2 CT - Ostalo 18.10.2023 13.10.2023
24 27.02.2024 10:00 JAJU05.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 20.10.2023
25 27.02.2024 10:00 ADDE01.04.1 CT - Ostalo 24.11.2023 16.11.2023
26 27.02.2024 10:00 SUAL20.10.1 CT - Ostalo 05.12.2023 29.11.2023
27 27.02.2024 10:00 MIBE09.05.1 CT - Ostalo 12.12.2023 06.12.2023
28 27.02.2024 10:00 MOEM09.04.1 CT - Ostalo 13.12.2023 08.12.2023
29 27.02.2024 10:00 DZCO27.01.1 CT - Ostalo 05.01.2024 28.12.2023
30 27.02.2024 10:00 NUBA18.01.1 CT - Ostalo 16.01.2024 09.01.2024
31 27.02.2024 10:00 RAKU21.08.1 CT - Ostalo 01.02.2024 25.01.2024
32 27.02.2024 10:00 RAKO19.01.1 CT - Ostalo 05.02.2024 31.01.2024
33 27.02.2024 08:00 HABE3107962 CT - Ostalo 08.06.2023 01.06.2023
34 26.02.2024 10:00 SUKL02.02.1 CT - Ostalo 17.10.2023 16.10.2023
35 26.02.2024 10:00 BLPR03.06.1 CT - Ostalo 02.11.2023 27.10.2023
36 26.02.2024 10:00 BESA10.08.1 CT - Ostalo 15.11.2023 09.11.2023
37 26.02.2024 10:00 DZSE22.1219 CT - Ostalo 17.11.2023 15.11.2023
38 26.02.2024 10:00 STBL25.04.1 CT - Ostalo 28.11.2023 21.11.2023
39 26.02.2024 10:00 ZIIB01.07.1 CT - Ostalo 12.12.2023 05.12.2023
40 26.02.2024 10:00 NIVE30.11.1 CT - Ostalo 12.12.2023 29.11.2023
41 26.02.2024 10:00 MEDZ03.10.1 CT - Ostalo 03.01.2024 26.12.2023
42 26.02.2024 10:00 BEFA21.09.1 CT - Ostalo 04.01.2024 26.12.2023
43 26.02.2024 10:00 SABE16.06.2 CT - Ostalo 22.01.2024 18.01.2024
44 26.02.2024 10:00 ALPE03.11.1 CT - Ostalo 07.02.2024 22.01.2024
45 26.02.2024 09:00 MIBL07.11.1 CT - Ostalo 08.12.2023 05.12.2023
46 23.02.2024 10:00 PAMI24.01.1 CT - Ostalo 13.10.2023 11.10.2023
47 23.02.2024 10:00 FEVU20.02.1 CT - Ostalo 17.10.2023 12.10.2023
48 23.02.2024 10:00 ASDE02.08.1 CT - Ostalo 02.11.2023 30.10.2023
49 23.02.2024 10:00 SELE16.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
50 23.02.2024 10:00 FADO29.03.1 CT - Ostalo 15.11.2023 02.11.2023
51 23.02.2024 10:00 AZMU18.04.1 CT - Ostalo 24.11.2023 15.11.2023
52 23.02.2024 10:00 SASE15.06.1 CT - Ostalo 22.12.2023 08.12.2023
53 23.02.2024 10:00 MUHO10.12.1 CT - Ostalo 28.12.2023
54 23.02.2024 10:00 BIBA09.03.1 CT - Ostalo 22.01.2024 08.01.2024
55 23.02.2024 10:00 RAOM09.07.1 CT - Ostalo 22.01.2024
56 23.02.2024 10:00 EMPR09.09.1 CT - Ostalo 01.02.2024 26.01.2024
57 23.02.2024 10:00 NIHU05.07.1 CT - Ostalo 05.02.2024 27.11.2023
58 23.02.2024 09:30 MEKA19.08.1 CT - Ostalo 19.12.2023 14.12.2023
59 23.02.2024 09:00 BEES28.05.1 CT - Ostalo 04.01.2024 15.12.2023
60 22.02.2024 10:00 EKA08.12.1 CT - Ostalo 13.10.2023 04.10.2023
61 22.02.2024 10:00 NIZA02.06.1 CT - Ostalo 27.10.2023 17.10.2023
62 22.02.2024 10:00 ANPL15.08.1 CT - Ostalo 15.11.2023 09.11.2023
63 22.02.2024 10:00 IMFA22.05.1 CT - Ostalo 06.12.2023 24.11.2023
64 22.02.2024 10:00 SACA22.03.1 CT - Ostalo 22.12.2023 07.12.2023
65 22.02.2024 10:00 DEBE24.05.1 CT - Ostalo 03.01.2024 19.12.2023
66 22.02.2024 10:00 HAHA13.11.1 CT - Ostalo 01.02.2024 29.01.2024
67 21.02.2024 10:00 HAFE03.09.1 CT - Ostalo 17.10.2023 03.10.2023
68 21.02.2024 10:00 MEZV25.08.1 CT - Ostalo 17.10.2023 04.10.2023
69 21.02.2024 10:00 SACA08.10.1 CT - Ostalo 15.11.2023 06.11.2023
70 21.02.2024 10:00 SASE18.01.1 CT - Ostalo 17.11.2023 13.11.2023
71 21.02.2024 10:00 RAKA09.03.1 CT - Ostalo 06.12.2023 04.12.2023
72 21.02.2024 10:00 MEPO24.08.1 CT - Ostalo 14.12.2023
73 21.02.2024 10:00 BOBL08.01.1 CT - Ostalo 26.12.2023 18.12.2023
74 21.02.2024 10:00 IZKA02.02.1 CT - Ostalo 09.01.2024 03.01.2024
75 21.02.2024 10:00 BESE29.07.1 CT - Ostalo 16.01.2024
76 21.02.2024 10:00 BEKA02.04.1 CT - Ostalo 29.01.2024 22.01.2024
77 21.02.2024 10:00 KALU30.06.1 CT - Ostalo 29.01.2024 22.01.2024
78 21.02.2024 10:00 OSHA12.08.1 CT - Ostalo 12.02.2024 05.02.2024
79 21.02.2024 10:00 OSHA12.08.1 CT - Ostalo 20.02.2024 13.02.2024
80 20.02.2024 10:00 ISPI11.09.1 CT - Ostalo 21.09.2023 18.09.2023
81 20.02.2024 10:00 SUBE25.07.1 CT - Ostalo 11.10.2023 09.10.2023
82 20.02.2024 10:00 ZASU01.08.1 CT - Ostalo 13.10.2023
83 20.02.2024 10:00 ROJU03.04.1 CT - Ostalo 06.11.2023 27.10.2023
84 20.02.2024 10:00 KAHA26.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
85 20.02.2024 10:00 HABE16.06.1 CT - Ostalo 24.11.2023
86 20.02.2024 10:00 ZAZA23.08.1 CT - Ostalo 12.12.2023 06.12.2023
87 20.02.2024 10:00 AMNE31.07.2 CT - Ostalo 09.01.2024 03.01.2024
88 20.02.2024 09:00 NATO01.08.1 CT - Ostalo 23.01.2024 18.01.2024
89 20.02.2024 08:00 EMJA31.07.2 CT - Ostalo 25.12.2023 04.12.2023
90 19.02.2024 10:00 MIDU16.01.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
91 19.02.2024 10:00 HAMA15.12.1 CT - Ostalo 05.10.2023 13.06.2023
92 19.02.2024 10:00 EMHO12.04.1 CT - Ostalo 26.10.2023 23.10.2023
93 19.02.2024 10:00 BEKA24.12.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
94 19.02.2024 10:00 BEKE27.03.1 CT - Ostalo 12.12.2023 01.12.2023
95 19.02.2024 10:00 RAMU08.07.1 CT - Ostalo 09.01.2024 18.12.2023
96 19.02.2024 10:00 NISK28.06.1 CT - Ostalo 11.01.2024 25.12.2023
97 19.02.2024 10:00 SASA18.09.1 CT - Ostalo 01.02.2024 29.01.2024
98 19.02.2024 10:00 REOM11.06.1 CT - Ostalo 13.02.2024
99 19.02.2024 08:00 SUBI25.04.1 CT - Ostalo 06.02.2024 31.01.2024
100 16.02.2024 10:00 MISA01.01.1 CT - Ostalo 05.10.2023 02.10.2023
101 16.02.2024 10:00 AHBExx.xx.1 CT - Ostalo 17.10.2023
102 16.02.2024 10:00 AZAR24.01.1 CT - Ostalo 06.11.2023 01.11.2023
103 16.02.2024 10:00 SAGR05.01.1 CT - Ostalo 13.11.2023 07.11.2023
104 16.02.2024 10:00 MUME20.04.1 CT - Ostalo 15.11.2023 03.11.2023
105 16.02.2024 10:00 NIHU05.07.1 CT - Ostalo 05.12.2023 27.11.2023
106 16.02.2024 10:00 GATO10.12.1 CT - Ostalo 08.12.2023 05.12.2023
107 16.02.2024 10:00 RASP05.01.1 CT - Ostalo 08.12.2023 06.12.2023
108 16.02.2024 10:00 MISP20.11.1 CT - Ostalo 08.12.2023 05.12.2023
109 16.02.2024 10:00 MEDU31.07.1 CT - Ostalo 22.12.2023 19.12.2023
110 16.02.2024 10:00 NUBA18.01.1 CT - Ostalo 03.01.2024 27.12.2023
111 16.02.2024 10:00 SESE06.06.1 CT - Ostalo 04.01.2024 26.12.2023
112 16.02.2024 09:00 NEKU01.06.1 CT - Ostalo 22.12.2023 18.12.2023
113 15.02.2024 10:00 DAGE23.02.1 CT - Ostalo 05.10.2023 03.10.2023
114 15.02.2024 10:00 EDAH21.11.1 CT - Ostalo 13.10.2023 29.09.2023
115 15.02.2024 10:00 MEBE21.08.1 CT - Ostalo 23.10.2023 11.10.2023
116 15.02.2024 10:00 KAPA15.10.1 CT - Ostalo 26.10.2023 20.10.2023
117 15.02.2024 10:00 SEBE18.03.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
118 15.02.2024 10:00 IVRE08.05.1 CT - Ostalo 17.11.2023 10.11.2023
119 15.02.2024 10:00 AZSJ24.04.1 CT - Ostalo 22.11.2023 16.11.2023
120 15.02.2024 10:00 IBSE17.03.1 CT - Ostalo 08.12.2023
121 15.02.2024 10:00 BEHA04.04.1 CT - Ostalo 28.12.2023 26.12.2023
122 15.02.2024 10:00 VASE29.07.1 CT - Ostalo 04.01.2024 29.12.2023
123 15.02.2024 10:00 JAIS11.04.1 CT - Ostalo 29.01.2024 23.01.2024
124 15.02.2024 10:00 RAPI15.06.1 CT - Ostalo 29.01.2024 22.01.2024
125 14.02.2024 10:00 EKVE04.11.1 CT - Ostalo 03.10.2023 15.09.2023
126 14.02.2024 10:00 SEUZ24.05.1 CT - Ostalo 01.11.2023 31.10.2023
127 14.02.2024 10:00 MUMU26.10.1 CT - Ostalo 17.11.2023 14.11.2023
128 14.02.2024 10:00 DZBO16.01.1 CT - Ostalo 01.12.2023 24.11.2023
129 14.02.2024 10:00 IBDZ17.03.1 CT - Ostalo 06.12.2023 29.11.2023
130 14.02.2024 10:00 ENCO22.05.1 CT - Ostalo 29.01.2024 22.01.2024
131 14.02.2024 10:00 AHAL15.03.1 CT - Ostalo 30.01.2024 24.01.2024
132 13.02.2024 10:00 MUOM15.10.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
133 13.02.2024 10:00 SISK19.06.1 CT - Ostalo 02.11.2023 16.10.2023
134 13.02.2024 10:00 DRSE13.10.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
135 13.02.2024 10:00 MIRE02.10.1 CT - Ostalo 13.11.2023 07.11.2023
136 13.02.2024 10:00 SIHO04.03.1 CT - Ostalo 06.12.2023 29.11.2023
137 13.02.2024 10:00 TAZL07.08.1 CT - Ostalo 22.12.2023 19.12.2023
138 13.02.2024 10:00 SAOS18.04.1 CT - Ostalo 26.01.2024 22.01.2024
139 13.02.2024 08:00 RUSI17.01.1 CT - Ostalo 22.12.2023 17.11.2023
140 12.02.2024 11:00 JUFA14.09.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
141 12.02.2024 10:00 ASHU07.08.1 CT - Ostalo 11.10.2023 03.10.2023
142 12.02.2024 10:00 ELSI26.02.1 CT - Ostalo 30.10.2023 23.10.2023
143 12.02.2024 10:00 AMCU21.02.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
144 12.02.2024 10:00 ANKI05.05.1 CT - Ostalo 13.11.2023 06.11.2023
145 12.02.2024 10:00 SAPA12.10.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
146 12.02.2024 10:00 AMTU05.12.1 CT - Ostalo 28.11.2023 22.11.2023
147 12.02.2024 10:00 MIKO17.07.1 CT - Ostalo 06.12.2023 29.11.2023
148 12.02.2024 10:00 KANU11.11.1 CT - Ostalo 22.12.2023
149 12.02.2024 10:00 MISK23.04.1 CT - Ostalo 16.01.2024 09.01.2024
150 12.02.2024 10:00 DUBA23.04.1 CT - Ostalo 23.01.2024 26.12.2023
151 09.02.2024 10:00 INHR31.03.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
152 09.02.2024 10:00 MEBA02.09.1 CT - Ostalo 26.10.2023 17.10.2023
153 09.02.2024 10:00 HIHA01.01.1 CT - Ostalo 01.11.2023 31.10.2023
154 09.02.2024 10:00 HAKA16.09.1 CT - Ostalo 06.11.2023 11.10.2023
155 09.02.2024 10:00 RIAM28.08.1 CT - Ostalo 09.11.2023 07.11.2023
156 09.02.2024 10:00 SEST21.11.1 CT - Ostalo 15.11.2023 13.11.2023
157 09.02.2024 10:00 HUHE06.04.1 CT - Ostalo 17.11.2023 15.11.2023
158 09.02.2024 10:00 MIVE03.10.1 CT - Ostalo 12.12.2023 07.12.2023
159 09.02.2024 10:00 MACA20.08.1 CT - Ostalo 14.12.2023 13.12.2023
160 09.02.2024 10:00 MUJU19.02.1 CT - Ostalo 19.12.2023 12.12.2023
161 09.02.2024 10:00 VASK03.05.1 CT - Ostalo 22.01.2024 17.01.2024
162 09.02.2024 10:00 MUOG16.12.1 CT - Ostalo 26.01.2024
163 09.02.2024 08:00 ANHU08.01.1 CT - Ostalo 01.02.2024
164 08.02.2024 10:00 ESVE10.01.1 CT - Ostalo 02.10.2023 25.09.2023
165 08.02.2024 10:00 SEBA31.08.1 CT - Ostalo 30.10.2023 25.09.2023
166 08.02.2024 10:00 LAKA10.01.1 CT - Ostalo 06.11.2023 02.11.2023
167 08.02.2024 10:00 HACA14.03.1 CT - Ostalo 30.11.2023 27.11.2023
168 08.02.2024 10:00 HAOD15.03.1 CT - Ostalo 22.12.2023 14.12.2023
169 08.02.2024 10:00 JAAC14.04.1 CT - Ostalo 09.01.2024 04.01.2024
170 08.02.2024 08:00 ESDE02.10.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
171 07.02.2024 11:00 DZBU01.12.1 CT - Ostalo 28.09.2023 20.09.2023
172 07.02.2024 10:00 DZDO26.10.1 CT - Ostalo 30.08.2023 25.08.2023
173 07.02.2024 10:00 HALI10.09.1 CT - Ostalo 01.11.2023 27.10.2023
174 07.02.2024 10:00 AMBA03.01.1 CT - Ostalo 07.11.2023 01.11.2023
175 07.02.2024 10:00 HAMA09.04.1 CT - Ostalo 09.11.2023 01.11.2023
176 07.02.2024 10:00 CANU19.11.1 CT - Ostalo 24.11.2023
177 07.02.2024 10:00 MEVA24.04.1 CT - Ostalo 12.12.2023 05.12.2023
178 07.02.2024 10:00 HADU11.08.1 CT - Ostalo 04.01.2024 27.12.2023
179 06.02.2024 10:00 NABU08.08.1 CT - Ostalo 28.09.2023 25.09.2023
180 06.02.2024 10:00 HAKO14.04.1 CT - Ostalo 17.10.2023 26.09.2023
181 06.02.2024 10:00 HAKO14.04.1 CT - Ostalo 17.10.2023 26.09.2023
182 06.02.2024 10:00 FEKA27.09.1 CT - Ostalo 26.10.2023 18.10.2023
183 06.02.2024 10:00 RENU15.12.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
184 06.02.2024 10:00 AJTA01.12.1 CT - Ostalo 06.11.2023 26.10.2023
185 06.02.2024 10:00 HABE22.07.1 CT - Ostalo 08.12.2023 16.11.2023
186 06.02.2024 10:00 MEAM02.10.1 CT - Ostalo 22.12.2023 12.12.2023
187 06.02.2024 10:00 FASA12.02.1 CT - Ostalo 25.12.2023 15.12.2023
188 05.02.2024 10:00 RAHI04.04.1 CT - Ostalo 28.09.2023 21.09.2023
189 05.02.2024 10:00 ADZA22.07.1 CT - Ostalo 13.10.2023 10.10.2023
190 05.02.2024 10:00 SAMU07.10.1 CT - Ostalo 30.10.2023 09.10.2023
191 05.02.2024 10:00 NABU15.04.1 CT - Ostalo 06.11.2023 24.10.2023
192 05.02.2024 10:00 ESAL21.04.1 CT - Ostalo 22.11.2023 13.11.2023
193 05.02.2024 10:00 MIKA28.07.1 CT - Ostalo 06.12.2023 30.11.2023
194 05.02.2024 10:00 SURE31.10.1 CT - Ostalo 09.01.2024 03.01.2024
195 05.02.2024 10:00 ELSA16.11.1 CT - Ostalo 22.01.2024 09.01.2024
196 05.02.2024 09:00 FAHU06.05.1 CT - Ostalo 22.01.2024 16.01.2024
197 02.02.2024 11:00 MIHA13.03.1 CT - Ostalo 27.09.2023 18.09.2023
198 02.02.2024 10:00 BEIB11.04.1 CT - Ostalo 07.09.2023 28.08.2023
199 02.02.2024 10:00 JAKA29.08.1 CT - Ostalo 13.09.2023 05.09.2023
200 02.02.2024 10:00 SEBA12.05.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
201 02.02.2024 10:00 MUME21.03.1 CT - Ostalo 07.11.2023 03.11.2023
202 02.02.2024 10:00 MUOR02.01.1 CT - Ostalo 30.11.2023 23.11.2023
203 02.02.2024 10:00 FEMU12.02.1 CT - Ostalo 30.11.2023 24.11.2023
204 02.02.2024 10:00 MUAL20.07.1 CT - Ostalo 21.12.2023 12.12.2023
205 02.02.2024 10:00 ALJA04.12.1 CT - Ostalo 09.01.2024 05.12.2023
206 02.02.2024 10:00 SEZE15.11.1 CT - Ostalo 29.01.2024 22.01.2024
207 02.02.2024 09:00 ENME14.07.1 CT - Ostalo 25.12.2023 20.12.2023
208 02.02.2024 08:30 MEME16.01.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
209 01.02.2024 11:00 BIBO26.12.1 CT - Ostalo 14.12.2023 12.12.2023
210 01.02.2024 10:00 BEHA10.06.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
211 01.02.2024 10:00 BAHA01.01.1 CT - Ostalo 27.09.2023 22.09.2023
212 01.02.2024 10:00 TICE19.10.1 CT - Ostalo 02.11.2023 30.10.2023
213 01.02.2024 10:00 SUSA08.05.1 CT - Ostalo 30.11.2023 24.11.2023
214 01.02.2024 10:00 ESKA29.10.1 CT - Ostalo 05.12.2023 22.11.2023
215 01.02.2024 10:00 AMRE04.10.1 CT - Ostalo 08.12.2023
216 01.02.2024 10:00 IVTO17.08.1 CT - Ostalo 22.12.2023 19.12.2023
217 01.02.2024 10:00 HADZ09.02.1 CT - Ostalo 09.01.2024 03.01.2024
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2024 10:00 JETO08.08.1 CT - Ostalo 27.09.2023 20.09.2023
2 31.01.2024 10:00 AHAL15.03.1 CT - Ostalo 27.10.2023 24.10.2023
3 31.01.2024 10:00 FIBE12.09.1 CT - Ostalo 01.11.2023 27.10.2023
4 31.01.2024 10:00 BRSI11.02.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
5 31.01.2024 10:00 BEDE15.03.1 CT - Ostalo 08.12.2023 01.12.2023
6 31.01.2024 10:00 ELKA05.04.1 CT - Ostalo 08.12.2023 04.12.2023
7 31.01.2024 10:00 MEKR09.06.1 CT - Ostalo 28.12.2023 26.12.2023
8 31.01.2024 10:00 SASE06.09.1 CT - Ostalo 09.01.2024
9 31.01.2024 10:00 SELO21.01.1 CT - Ostalo 16.01.2024 09.01.2024
10 30.01.2024 10:00 SASA01.05.1 CT - Ostalo 27.09.2023 22.09.2023
11 30.01.2024 10:00 BESO11.02.1 CT - Ostalo 18.10.2023 12.10.2023
12 30.01.2024 10:00 RAKU16.04.1 CT - Ostalo 30.10.2023 25.10.2023
13 30.01.2024 10:00 MAKA13.03.1 CT - Ostalo 06.11.2023 01.11.2023
14 30.01.2024 10:00 AHNI07.03.1 CT - Ostalo 30.11.2023 23.11.2023
15 30.01.2024 10:00 IVTO06.11.1 CT - Ostalo 08.12.2023 04.12.2023
16 30.01.2024 10:00 SACU31.07.1 CT - Ostalo 22.12.2023 20.12.2023
17 30.01.2024 10:00 SASA11.08.1 CT - Ostalo 25.12.2023 11.12.2023
18 30.01.2024 10:00 ZIHA06.08.1 CT - Ostalo 04.01.2024 27.12.2023
19 30.01.2024 08:00 SEJU05.09.2 CT - Ostalo 27.11.2023 22.11.2023
20 29.01.2024 10:00 MUJU10.07.1 CT - Ostalo 27.09.2023 20.09.2023
21 29.01.2024 10:00 OSJA27.05.1 CT - Ostalo 28.09.2023 20.09.2023
22 29.01.2024 10:00 ADCE05.03.1 CT - Ostalo 30.10.2023 20.10.2023
23 29.01.2024 10:00 AMTO25.07.1 CT - Ostalo 06.11.2023 26.10.2023
24 29.01.2024 10:00 ANDO28.12.1 CT - Ostalo 13.11.2023 27.07.2023
25 29.01.2024 10:00 SADR14.04.1 CT - Ostalo 28.11.2023 22.11.2023
26 29.01.2024 10:00 RAAL28.05.1 CT - Ostalo 08.12.2023 05.12.2023
27 29.01.2024 10:00 ELKA05.04.1 CT - Ostalo 08.12.2023 04.12.2023
28 29.01.2024 10:00 ZIHA01.07.1 CT - Ostalo 25.12.2023 11.12.2023
29 29.01.2024 10:00 MIPA25.04.1 CT - Ostalo 25.12.2023 19.12.2023
30 29.01.2024 10:00 HAMU25.07.1 CT - Ostalo 05.01.2024 12.12.2023
31 29.01.2024 08:00 ZEGA06.01.1 CT - Ostalo 27.11.2023 23.11.2023
32 26.01.2024 10:00 OSFE15.11.1 CT - Ostalo 27.09.2023 21.09.2023
33 26.01.2024 10:00 JEZO14.11.1 CT - Ostalo 28.09.2023 22.09.2023
34 26.01.2024 10:00 SATR18.10.1 CT - Ostalo 27.10.2023 23.10.2023
35 26.01.2024 10:00 MEVA27.10.1 CT - Ostalo 01.11.2023 24.10.2023
36 26.01.2024 10:00 BIFR19.03.1 CT - Ostalo 09.11.2023
37 26.01.2024 10:00 AVCE27.09.1 CT - Ostalo 06.12.2023 04.12.2023
38 26.01.2024 10:00 DZKA09.03.1 CT - Ostalo 13.12.2023 11.12.2023
39 26.01.2024 10:00 ALAG26.03.1 CT - Ostalo 22.12.2023 18.12.2023
40 26.01.2024 10:00 MIHR05.05.1 CT - Ostalo 25.12.2023 21.12.2023
41 26.01.2024 10:00 SACA08.10.1 CT - Ostalo 09.01.2024 06.11.2023
42 25.01.2024 10:00 RABE22.02.1 CT - Ostalo 16.10.2023 20.09.2023
43 25.01.2024 10:00 ZEOS10.09.1 CT - Ostalo 18.10.2023 16.10.2023
44 25.01.2024 10:00 HUSP11.01.1 CT - Ostalo 01.11.2023 31.10.2023
45 25.01.2024 10:00 NECA15.01.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
46 25.01.2024 10:00 ISOM20.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
47 25.01.2024 10:00 RABU21.07.1 CT - Ostalo 30.11.2023 21.11.2023
48 25.01.2024 10:00 IBMI01.04.1 CT - Ostalo 01.12.2023 23.11.2023
49 25.01.2024 10:00 FATO24.09.1 CT - Ostalo 06.12.2023 29.11.2023
50 25.01.2024 10:00 EMZE26.10.1 CT - Ostalo 16.01.2024 09.01.2024
51 25.01.2024 09:00 MIPA03.03.1 CT - Ostalo 23.10.2023 19.10.2023
52 24.01.2024 10:00 SACO04.10.1 CT - Ostalo 22.09.2023 15.09.2023
53 24.01.2024 10:00 NAMU28.08.1 CT - Ostalo 26.10.2023 19.10.2023
54 24.01.2024 10:00 JANO29.10.1 CT - Ostalo 31.10.2023 18.10.2023
55 24.01.2024 10:00 SUTO28.10.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
56 24.01.2024 10:00 LASI31.10.2 CT - Ostalo 28.11.2023 22.11.2023
57 24.01.2024 10:00 SAJA03.01.1 CT - Ostalo 01.12.2023 29.11.2023
58 24.01.2024 10:00 MECI18.08.1 CT - Ostalo 08.12.2023 04.12.2023
59 24.01.2024 10:00 DRNI17.01.1 CT - Ostalo 11.12.2023
60 24.01.2024 10:00 ZEKA13.05.1 CT - Ostalo 13.12.2023 06.12.2023
61 24.01.2024 08:00 SABO1811196 CT - Ostalo 15.11.2023 07.11.2023
62 23.01.2024 10:00 SAKA07.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 19.09.2023
63 23.01.2024 10:00 DESK09.06.1 CT - Ostalo 13.10.2023 04.10.2023
64 23.01.2024 10:00 MUCA28.05.1 CT - Ostalo 17.10.2023 06.05.2023
65 23.01.2024 10:00 IZIM20.07.1 CT - Ostalo 31.10.2023 27.10.2023
66 23.01.2024 10:00 HASO20.02.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
67 23.01.2024 10:00 MEZE20.09.1 CT - Ostalo 28.11.2023 23.11.2023
68 23.01.2024 10:00 BEDA07.03.1 CT - Ostalo 01.12.2023 14.12.2023
69 23.01.2024 10:00 NEAV26.07.1 CT - Ostalo 11.12.2023 06.12.2023
70 23.01.2024 10:00 NADI16.09.1 CT - Ostalo 21.12.2023 18.12.2023
71 23.01.2024 10:00 REMU01.08.1 CT - Ostalo 22.12.2023 11.12.2023
72 23.01.2024 08:30 DZCO17.11.1 CT - Ostalo 26.10.2023 17.10.2023
73 22.01.2024 10:00 HIHR20.02.1 CT - Ostalo 19.09.2023 07.09.2023
74 22.01.2024 10:00 DEBO12.09.1 CT - Ostalo 11.10.2023 05.10.2023
75 22.01.2024 10:00 MIZA18.06.1 CT - Ostalo 16.10.2023 11.10.2023
76 22.01.2024 10:00 SUDU08.01.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
77 22.01.2024 10:00 RABI16.07.1 CT - Ostalo 20.10.2023 16.10.2023
78 22.01.2024 10:00 MIKA10.09.1 CT - Ostalo 26.10.2023 31.08.2023
79 22.01.2024 10:00 SAMUxx.xx.1 CT - Ostalo 10.11.2023
80 22.01.2024 10:00 BAAN20.01.1 CT - Ostalo 24.11.2023 16.11.2023
81 22.01.2024 10:00 SAKA09.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
82 22.01.2024 10:00 SASU11.05.1 CT - Ostalo 06.12.2023 04.12.2023
83 22.01.2024 10:00 SEOR01.02.1 CT - Ostalo 22.12.2023 19.12.2023
84 22.01.2024 10:00 RASE07.06.1 CT - Ostalo 28.12.2023 21.12.2023
85 19.01.2024 11:00 IVPA01.08.1 CT - Ostalo 19.09.2023 29.08.2023
86 19.01.2024 10:00 FAOS22.08.1 CT - Ostalo 26.06.2023 08.06.2023
87 19.01.2024 10:00 SEDE01.08.1 CT - Ostalo 03.10.2023 25.09.2023
88 19.01.2024 10:00 IBKV14.06.1 CT - Ostalo 16.10.2023 27.09.2023
89 19.01.2024 10:00 MAGO25.0219 CT - Ostalo 24.11.2023 20.11.2023
90 19.01.2024 10:00 BEKA30.03.1 CT - Ostalo 08.12.2023 29.11.2023
91 19.01.2024 10:00 DESU15.10.1 CT - Ostalo 13.12.2023 08.12.2023
92 19.01.2024 10:00 EMMU03.11.1 CT - Ostalo 19.12.2023 27.11.2023
93 19.01.2024 10:00 OSSA12.04.1 CT - Ostalo 22.12.2023 07.12.2023
94 19.01.2024 10:00 JUAV25.01.1 CT - Ostalo 25.12.2023 20.12.2023
95 19.01.2024 10:00 SANE05.01.1 CT - Ostalo 28.12.2023
96 19.01.2024 09:00 MIDZ01.02.1 CT - Ostalo 19.12.2023 08.12.2023
97 19.01.2024 08:00 FADL30.01.1 CT - Ostalo 24.11.2023 15.11.2023
98 18.01.2024 10:00 DEHA09.02.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
99 18.01.2024 10:00 ENHA16.03.1 CT - Ostalo 11.10.2023 06.10.2023
100 18.01.2024 10:00 RARI06.09.1 CT - Ostalo 11.10.2023 05.10.2023
101 18.01.2024 10:00 HAVL16.12.1 CT - Ostalo 31.10.2023 05.01.2023
102 18.01.2024 10:00 ISCI02.01.1 CT - Ostalo 22.11.2023 16.11.2023
103 18.01.2024 10:00 ELMI13.03.1 CT - Ostalo 06.12.2023 30.11.2023
104 18.01.2024 10:00 SAZU29.08.1 CT - Ostalo 12.12.2023 29.11.2023
105 18.01.2024 10:00 MUTU25.06.1 CT - Ostalo 22.12.2023 15.12.2023
106 18.01.2024 10:00 VAVI01.05.1 CT - Ostalo 26.12.2023 21.12.2023
107 18.01.2024 10:00 HABR04.04.1 CT - Ostalo 11.01.2024 03.01.2024
108 18.01.2024 08:30 SAMA11.11.1 CT - Ostalo 28.09.2023 18.09.2023
109 17.01.2024 10:00 LUDU04.06.1 CT - Ostalo 03.10.2023 27.09.2023
110 17.01.2024 10:00 AMDE19.11.1 CT - Ostalo 16.10.2023 10.10.2023
111 17.01.2024 10:00 HABE28.10.1 CT - Ostalo 19.10.2023 16.10.2023
112 17.01.2024 10:00 SAFE17.10.1 CT - Ostalo 17.11.2023 14.11.2023
113 17.01.2024 10:00 NEMU01.07.1 CT - Ostalo 06.12.2023 29.11.2023
114 17.01.2024 10:00 MITE19.01.1 CT - Ostalo 08.12.2023 29.11.2023
115 17.01.2024 10:00 SEBU17.05.1 CT - Ostalo 19.12.2023 12.12.2023
116 17.01.2024 10:00 IZMU18.09.1 CT - Ostalo 25.12.2023 18.12.2023
117 17.01.2024 10:00 EDAR09.12.2 CT - Ostalo 11.01.2024
118 16.01.2024 10:00 MISI11.06.1 CT - Ostalo 31.08.2023 29.08.2023
119 16.01.2024 10:00 AZCA06.10.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
120 16.01.2024 10:00 NISA30.09.1 CT - Ostalo 10.10.2023 03.10.2023
121 16.01.2024 10:00 EDHO15.01.1 CT - Ostalo 11.10.2023 06.10.2023
122 16.01.2024 10:00 RABE11.08.1 CT - Ostalo 23.10.2023 13.10.2023
123 16.01.2024 10:00 FEGA28.01.1 CT - Ostalo 06.11.2023 13.10.2023
124 16.01.2024 10:00 KAPO050.08. CT - Ostalo 17.11.2023 13.11.2023
125 16.01.2024 10:00 HAPI10.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
126 16.01.2024 10:00 SAME05.02.1 CT - Ostalo 06.12.2023 01.12.2023
127 16.01.2024 10:00 ALME06.10.1 CT - Ostalo 21.12.2023 05.12.2023
128 15.01.2024 10:00 12MEDizdare CT - Ostalo 14.09.2023 12.09.2023
129 15.01.2024 10:00 ESMU20.08.1 CT - Ostalo 19.09.2023 30.08.2023
130 15.01.2024 10:00 SACO16.01.1 CT - Ostalo 10.10.2023 08.09.2023
131 15.01.2024 10:00 MEKO23.12.1 CT - Ostalo 11.10.2023 25.09.2023
132 15.01.2024 10:00 HATU08.07.1 CT - Ostalo 18.10.2023 28.09.2023
133 15.01.2024 10:00 MESA23.04.1 CT - Ostalo 06.11.2023 01.11.2023
134 15.01.2024 10:00 SADO18.06.1 CT - Ostalo 10.11.2023 07.11.2023
135 15.01.2024 10:00 SUHA29.08.1 CT - Ostalo 17.11.2023 10.11.2023
136 15.01.2024 10:00 HASA17.04.1 CT - Ostalo 28.11.2023 22.11.2023
137 15.01.2024 10:00 MEHA14.08.1 CT - Ostalo 13.12.2023 07.12.2023
138 15.01.2024 10:00 BECO20.03.1 CT - Ostalo 19.12.2023 13.12.2023
139 15.01.2024 10:00 JUPE21.04.1 CT - Ostalo 20.12.2023 11.12.2023
140 12.01.2024 10:00 HIHO18.11.1 CT - Ostalo 13.09.2023 05.09.2023
141 12.01.2024 10:00 NAMU13.07.1 CT - Ostalo 27.09.2023 04.09.2023
142 12.01.2024 10:00 HABU06.09.1 CT - Ostalo 11.10.2023 06.10.2023
143 12.01.2024 10:00 SAKA30.11.1 CT - Ostalo 31.10.2023 27.10.2023
144 12.01.2024 10:00 MEBA01.11.1 CT - Ostalo 31.10.2023 26.10.2023
145 12.01.2024 10:00 AJSI07.01.1 CT - Ostalo 09.11.2023 30.10.2023
146 12.01.2024 10:00 UMSE12.09.1 CT - Ostalo 01.12.2023 29.11.2023
147 12.01.2024 10:00 BEMU29.05.1 CT - Ostalo 13.12.2023
148 12.01.2024 09:00 SMVI14.08.1 CT - Ostalo 06.12.2023 01.12.2023
149 11.01.2024 10:00 ADME13.01.1 CT - Ostalo 04.08.2023 25.07.2023
150 11.01.2024 10:00 RASU02.06.1 CT - Ostalo 03.10.2023 26.09.2023
151 11.01.2024 10:00 HASM17.04.1 CT - Ostalo 10.10.2023 04.10.2023
152 11.01.2024 10:00 RACO26.04.1 CT - Ostalo 31.10.2023 26.10.2023
153 11.01.2024 10:00 VECA10.03.1 CT - Ostalo 15.11.2023 09.11.2023
154 11.01.2024 10:00 SEAL28.06.1 CT - Ostalo 24.11.2023
155 11.01.2024 10:00 AZJA31.10.1 CT - Ostalo 06.12.2023 30.11.2023
156 11.01.2024 10:00 FEMU23.11.1 CT - Ostalo 14.12.2023 11.12.2023
157 11.01.2024 10:00 RARE08.02.1 CT - Ostalo 14.12.2023 06.12.2023
158 11.01.2024 10:00 SUVR01.05.1 CT - Ostalo 14.12.2023 06.12.2023
159 11.01.2024 08:30 MUSE07.02.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
160 10.01.2024 10:00 SLUD17.12.1 CT - Ostalo 31.05.2023 25.05.2023
161 10.01.2024 10:00 OMFR06.03.1 CT - Ostalo 23.10.2023 13.10.2023
162 10.01.2024 10:00 SECA16.01.1 CT - Ostalo 26.10.2023 10.10.2023
163 10.01.2024 10:00 ELCA20.12.1 CT - Ostalo 09.11.2023 06.11.2023
164 10.01.2024 10:00 NEPA23.11.1 CT - Ostalo 15.11.2023 31.10.2023
165 10.01.2024 10:00 AKKU12.09.1 CT - Ostalo 05.12.2023 30.11.2023
166 10.01.2024 10:00 ILTR28.07.1 CT - Ostalo 08.12.2023 05.12.2023
167 09.01.2024 10:00 NIIM11.05.1 CT - Ostalo 12.09.2023 05.09.2023
168 09.01.2024 10:00 FAAH09.05.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
169 09.01.2024 10:00 MUBE02.03.1 CT - Ostalo 26.09.2023 18.09.2023
170 09.01.2024 10:00 ZEMU20.03.1 CT - Ostalo 26.09.2023 14.09.2023
171 09.01.2024 10:00 IFKR14.05.1 CT - Ostalo 23.10.2023 16.10.2023
172 09.01.2024 10:00 EMCO22.04.1 CT - Ostalo 26.10.2023 20.10.2023
173 09.01.2024 10:00 SMUZ02.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
174 09.01.2024 10:00 VLSL14.05.1 CT - Ostalo 24.11.2023 18.11.2023
175 09.01.2024 10:00 ISOC05.08.1 CT - Ostalo 24.11.2023
176 09.01.2024 10:00 SUAL07.05.1 CT - Ostalo 11.12.2023 30.11.2023
177 09.01.2024 10:00 KESE12.11.1 CT - Ostalo 14.12.2023 08.12.2023
178 08.01.2024 10:00 AMMU15.11.1 CT - Ostalo 15.08.2023 07.08.2023
179 08.01.2024 10:00 FESA01.04.1 CT - Ostalo 25.08.2023 11.08.2023
180 08.01.2024 10:00 EDTA12.02.1 CT - Ostalo 12.09.2023 07.09.2023
181 08.01.2024 10:00 FAKA01.04.1 CT - Ostalo 03.10.2023 14.09.2023
182 08.01.2024 10:00 NIMU15.11.1 CT - Ostalo 26.10.2023 19.10.2023
183 08.01.2024 10:00 NIHO19.05.1 CT - Ostalo 09.11.2023 31.10.2023
184 08.01.2024 10:00 NIOR29.05.1 CT - Ostalo 17.11.2023 12.09.2023
185 08.01.2024 10:00 NIHO19.05.1 CT - Ostalo 22.11.2023 31.10.2023
186 08.01.2024 10:00 OSOM12.04.2 CT - Ostalo 28.11.2023 25.09.2023
187 08.01.2024 10:00 IFOM30.10.1 CT - Ostalo 25.12.2023 19.12.2023
188 08.01.2024 10:00 SEKA26.08.1 CT - Ostalo 25.12.2023 20.12.2023
189 08.01.2024 09:00 AMDA14.11.1 CT - Ostalo 14.12.2023 11.12.2023
190 05.01.2024 10:00 MUKA15.03.1 CT - Ostalo 24.07.2023 20.07.2023
191 05.01.2024 10:00 SAMU27.04.1 CT - Ostalo 08.09.2023 06.09.2023
192 05.01.2024 10:00 NEAL22.09.1 CT - Ostalo 18.10.2023 11.10.2023
193 05.01.2024 10:00 HAKA16.09.1 CT - Ostalo 20.10.2023 11.10.2023
194 05.01.2024 10:00 KABA19.05.1 CT - Ostalo 06.11.2023 24.10.2023
195 05.01.2024 10:00 DZBO07.02.1 CT - Ostalo 10.11.2023 06.11.2023
196 05.01.2024 10:00 HACA19.04.1 CT - Ostalo 24.11.2023
197 05.01.2024 10:00 EDKO19.05.1 CT - Ostalo 05.12.2023 29.11.2023
198 05.01.2024 10:00 VEHU18.05.1 CT - Ostalo 05.12.2023 20.11.2023
199 04.01.2024 10:00 IZDA05.07.1 CT - Ostalo 02.08.2023 25.07.2023
200 04.01.2024 10:00 SAHR17.09.1 CT - Ostalo 02.08.2023 17.09.1957
201 04.01.2024 10:00 RAMU16.11.1 CT - Ostalo 07.09.2023 31.08.2023
202 04.01.2024 10:00 JAOB04.08.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
203 04.01.2024 10:00 ZISR08.05.1 CT - Ostalo 18.10.2023 03.10.2023
204 04.01.2024 10:00 SAMU15.01.1 CT - Ostalo 24.11.2023
205 04.01.2024 10:00 SEPA16.01.1 CT - Ostalo 24.11.2023 13.11.2023
206 04.01.2024 10:00 DEKA30.09.1 CT - Ostalo 13.12.2023 08.12.2023
207 04.01.2024 08:00 DRBL03.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
208 04.01.2024 08:00 NEBR28.12.1 CT - Ostalo 05.12.2023 29.11.2023
209 03.01.2024 10:00 SMSA14.09.1 CT - Ostalo 14.09.2023 12.09.2023
210 03.01.2024 10:00 FADZ15.04.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
211 03.01.2024 10:00 MERI12.12.1 CT - Ostalo 20.10.2023 13.10.2023
212 03.01.2024 10:00 STKO03.07.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
213 03.01.2024 10:00 AJIB12.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 28.11.2023
214 03.01.2024 10:00 ANSI28.07.1 CT - Ostalo 08.12.2023
215 03.01.2024 08:00 MEAR16.08.1 CT - Ostalo 22.11.2023 16.11.2023
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.12.2023 10:00 ANTO31.05.1 CT - Ostalo 07.09.2023 30.08.2023
2 29.12.2023 10:00 NIOR29.05.1 CT - Ostalo 26.09.2023 12.09.2023
3 29.12.2023 10:00 JEJU18.05.1 CT - Ostalo 26.09.2023 21.09.2023
4 29.12.2023 10:00 ENHO09.12.1 CT - Ostalo 11.10.2023 05.10.2023
5 29.12.2023 10:00 MEBO15.07.1 CT - Ostalo 11.10.2023
6 29.12.2023 10:00 ELKA16.03.1 CT - Ostalo 16.10.2023 11.10.2023
7 29.12.2023 10:00 SAOR22.07.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
8 29.12.2023 10:00 FABE26.04.1 CT - Ostalo 06.11.2023 13.10.2023
9 29.12.2023 10:00 SEKL08.06.2 CT - Ostalo 09.11.2023 06.11.2023
10 29.12.2023 10:00 AJSI21.03.1 CT - Ostalo 24.11.2023 20.11.2023
11 29.12.2023 08:30 SEOD13.04.2 CT - Ostalo 26.10.2023 20.10.2023
12 28.12.2023 10:00 MADU08.02.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
13 28.12.2023 10:00 ZEME24.02.1 CT - Ostalo 06.09.2023 04.09.2023
14 28.12.2023 10:00 MEMU25.04.1 CT - Ostalo 11.10.2023 05.10.2023
15 28.12.2023 10:00 SAMA24.03.1 CT - Ostalo 20.10.2023 16.10.2023
16 28.12.2023 10:00 BAIS06.07.1 CT - Ostalo 06.11.2023 30.10.2023
17 28.12.2023 10:00 SEHA23.10.1 CT - Ostalo 15.11.2023 07.11.2023
18 28.12.2023 10:00 SESA11.12.1 CT - Ostalo 05.12.2023 22.11.2023
19 28.12.2023 10:00 SESO11.12.1 CT - Ostalo 05.12.2023 27.11.2023
20 27.12.2023 10:00 ASKA20.03.1 CT - Ostalo 18.08.2023 14.08.2023
21 27.12.2023 10:00 IVHI23.08.1 CT - Ostalo 05.09.2023 30.08.2023
22 27.12.2023 10:00 SUMU12.02.1 CT - Ostalo 26.09.2023 29.08.2023
23 27.12.2023 10:00 EMRE28.11.1 CT - Ostalo 17.10.2023 11.10.2023
24 27.12.2023 10:00 HIHE15.12.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
25 27.12.2023 10:00 ADAH28.05.1 CT - Ostalo 07.11.2023 03.11.2023
26 27.12.2023 10:00 VEBE18.04.1 CT - Ostalo 30.11.2023 17.11.2023
27 27.12.2023 10:00 VAHA05.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 07.11.2023
28 27.12.2023 10:00 FAAJ13.02.1 CT - Ostalo 06.12.2023 01.12.2023
29 27.12.2023 09:30 MISA14.02.1 CT - Ostalo 28.11.2022 24.11.2022
30 26.12.2023 10:00 ZORA16.09.1 CT - Ostalo 05.09.2023
31 26.12.2023 10:00 RAAL17.05.1 CT - Ostalo 05.09.2023
32 26.12.2023 10:00 FRVA22.01.1 CT - Ostalo 10.10.2023 26.05.2023
33 26.12.2023 10:00 HABE09.10.2 CT - Ostalo 12.10.2023 03.10.2023
34 26.12.2023 10:00 SIBU18.08.1 CT - Ostalo 06.11.2023 02.11.2023
35 26.12.2023 10:00 IVMA12.06.1 CT - Ostalo 06.11.2023 30.10.2023
36 26.12.2023 10:00 IVPE16.08.1 CT - Ostalo 15.11.2023 13.11.2023
37 26.12.2023 10:00 SUHA29.08.1 CT - Ostalo 28.11.2023 10.11.2023
38 25.12.2023 10:00 ENBU15.11.1 CT - Ostalo 05.09.2023 30.08.2023
39 25.12.2023 10:00 MEHA27.09.1 CT - Ostalo 26.09.2023 19.09.2023
40 25.12.2023 10:00 MIVR07.11.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
41 25.12.2023 10:00 NEKA03.06.1 CT - Ostalo 10.10.2023 02.10.2023
42 25.12.2023 10:00 HAAH27.01.1 CT - Ostalo 23.10.2023 17.10.2023
43 25.12.2023 10:00 AZBR05.12.1 CT - Ostalo 07.11.2023 01.11.2023
44 25.12.2023 10:00 MEHA0626786 CT - Ostalo 09.11.2023 27.10.2023
45 25.12.2023 10:00 JASO14.06.1 CT - Ostalo 01.12.2023 28.11.2023
46 25.12.2023 08:00 MEBE30.06.2 CT - Ostalo 01.12.2023 28.11.2023
47 22.12.2023 10:00 SABA27.11.1 CT - Ostalo 07.07.2023 04.07.2023
48 22.12.2023 10:00 ZECI05.10.1 CT - Ostalo 31.08.2023 28.08.2023
49 22.12.2023 10:00 VESE29.07.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
50 22.12.2023 10:00 NAOH01.01.1 CT - Ostalo 10.10.2023 02.10.2023
51 22.12.2023 10:00 ARSU05.11.1 CT - Ostalo 10.10.2023 05.10.2023
52 22.12.2023 10:00 SAMU24.06.1 CT - Ostalo 23.10.2023 19.10.2023
53 22.12.2023 10:00 SEMA28.12.1 CT - Ostalo 07.11.2023 03.11.2023
54 22.12.2023 10:00 SNAV25.02.1 CT - Ostalo 09.11.2023 07.11.2023
55 22.12.2023 10:00 FECE29.11.1 CT - Ostalo 08.12.2023 23.11.2023
56 22.12.2023 10:00 LEMA25.01.1 CT - Ostalo 13.12.2023 11.12.2023
57 22.12.2023 08:30 DAGR20.12.1 CT - Ostalo 19.05.2023 15.05.2023
58 21.12.2023 10:00 IBBR20.11.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
59 21.12.2023 10:00 RAMU05.11.1 CT - Ostalo 22.09.2023 01.08.2023
60 21.12.2023 10:00 FIKA29.12.1 CT - Ostalo 05.10.2023 03.10.2023
61 21.12.2023 10:00 ZAHA12.12.1 CT - Ostalo 11.10.2023 06.10.2023
62 21.12.2023 10:00 MIKA10.06.1 CT - Ostalo 13.10.2023 10.10.2023
63 21.12.2023 10:00 ASHR21.04.1 CT - Ostalo 31.10.2023 23.10.2023
64 21.12.2023 10:00 EMPA19.03.1 CT - Ostalo 09.11.2023 02.11.2023
65 21.12.2023 10:00 SECA16.10.1 CT - Ostalo 22.11.2023
66 21.12.2023 08:00 EJHO03.03.1 CT - Ostalo 14.12.2023 08.12.2023
67 20.12.2023 10:00 DZSE19.10.1 CT - Ostalo 13.07.2023 12.07.2023
68 20.12.2023 10:00 SMCA02.03.1 CT - Ostalo 24.08.2023 09.08.2023
69 20.12.2023 10:00 MARA10.01.1 CT - Ostalo 23.10.2023 17.10.2023
70 20.12.2023 10:00 SEFE05,04.1 CT - Ostalo 24.11.2023 22.11.2023
71 19.12.2023 10:00 AMTE02.01.1 CT - Ostalo 18.08.2023 17.08.2023
72 19.12.2023 10:00 LJSI17.04.1 CT - Ostalo 24.08.2023 07.08.2023
73 19.12.2023 10:00 SEMR02.09.1 CT - Ostalo 20.09.2023 11.09.2023
74 19.12.2023 10:00 MESE11.07.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
75 19.12.2023 10:00 ANOH11.08.1 CT - Ostalo 20.10.2023 04.10.2023
76 19.12.2023 10:00 VAKA04.05.1 CT - Ostalo 26.10.2023 24.10.2023
77 19.12.2023 10:00 JADA28.05.1 CT - Ostalo 09.11.2023 30.01.2023
78 19.12.2023 10:00 RIHR22.02.1 CT - Ostalo 24.11.2023 21.11.2023
79 19.12.2023 10:00 HASE02.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 23.11.2023
80 19.12.2023 10:00 ZLHA08.09.1 CT - Ostalo 12.12.2023 06.12.2023
81 18.12.2023 10:00 JUHU23.08.1 CT - Ostalo 23.06.2023 19.06.2023
82 18.12.2023 10:00 JASA26.12.1 CT - Ostalo 22.08.2023 21.08.2023
83 18.12.2023 10:00 RUMA10.11.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
84 18.12.2023 10:00 FEME02.07.1 CT - Ostalo 20.09.2023 13.09.2023
85 18.12.2023 10:00 AZRI02.04.1 CT - Ostalo 03.10.2023 29.09.2023
86 18.12.2023 10:00 MUCO06.01.1 CT - Ostalo 20.10.2023 16.10.2023
87 18.12.2023 10:00 ADER12.06.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
88 18.12.2023 10:00 MIBE05.11.1 CT - Ostalo 22.11.2023 17.11.2023
89 15.12.2023 10:00 VAHA10.08.1 CT - Ostalo 12.07.2023 07.07.2023
90 15.12.2023 10:00 JAK17.03.1 CT - Ostalo 14.07.2023 10.07.2023
91 15.12.2023 10:00 JOAK17.03.1 CT - Ostalo 04.09.2023 22.08.2023
92 15.12.2023 10:00 FAAL04.10.1 CT - Ostalo 14.09.2023 11.09.2023
93 15.12.2023 10:00 HAMU20.02.1 CT - Ostalo 21.09.2023 18.09.2023
94 15.12.2023 10:00 HAAB25.09.1 CT - Ostalo 21.09.2023 18.09.2023
95 15.12.2023 10:00 DESA15.02.1 CT - Ostalo 19.10.2023 17.10.2023
96 15.12.2023 10:00 HAIB17.10.1 CT - Ostalo 02.11.2023 24.10.2023
97 15.12.2023 10:00 ALFE03.12.1 CT - Ostalo 22.11.2023 16.11.2023
98 15.12.2023 10:00 NAIM15.07.1 CT - Ostalo 01.12.2023 24.11.2023
99 15.12.2023 08:30 NESI23.09.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
100 14.12.2023 10:00 MUHA12.06.1 CT - Ostalo 16.08.2023 14.08.2023
101 14.12.2023 10:00 HADO13.03.1 CT - Ostalo 22.08.2023 17.08.2023
102 14.12.2023 10:00 SEHA01.04.1 CT - Ostalo 31.08.2023 28.08.2023
103 14.12.2023 10:00 ASMU05.06.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
104 14.12.2023 10:00 MUCE28.05.1 CT - Ostalo 20.10.2023 25.09.2023
105 14.12.2023 10:00 RASP01.10.1 CT - Ostalo 26.10.2023 23.10.2023
106 14.12.2023 10:00 ROGI27.06.1 CT - Ostalo 26.10.2023 13.10.2023
107 14.12.2023 10:00 FADI25.06.1 CT - Ostalo 17.11.2023
108 14.12.2023 10:00 IZHU06.11.1 CT - Ostalo 06.12.2023 01.12.2023
109 13.12.2023 10:00 ESSI14.03.1 CT - Ostalo 22.08.2023 15.08.2023
110 13.12.2023 10:00 VEOM29.08.1 CT - Ostalo 18.09.2023 04.09.2023
111 13.12.2023 10:00 EDDU27.09.1 CT - Ostalo 20.09.2023 08.09.2023
112 13.12.2023 10:00 DJBA04.06.1 CT - Ostalo 03.10.2023 13.07.2023
113 13.12.2023 09:00 ANBA27.12.1 CT - Ostalo 12.10.2023 03.10.2023
114 13.12.2023 08:00 BEOS26.12.1 CT - Ostalo 05.12.2023 30.11.2023
115 12.12.2023 10:00 MUMU15.06.1 CT - Ostalo 18.08.2023 15.08.2023
116 12.12.2023 10:00 VAMU10.06.1 CT - Ostalo 22.08.2023 15.08.2023
117 12.12.2023 10:00 ADSE27.10.1 CT - Ostalo 29.08.2023 14.08.2023
118 12.12.2023 10:00 DUST09.02.1 CT - Ostalo 28.09.2023 19.09.2023
119 12.12.2023 10:00 RAMU04.07.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
120 12.12.2023 10:00 NIRA13.09.1 CT - Ostalo 03.10.2023 25.09.2023
121 12.12.2023 10:00 PISU12.04.1 CT - Ostalo 20.10.2023 18.10.2023
122 12.12.2023 10:00 HASU24.07.1 CT - Ostalo 30.10.2023 25.10.2023
123 12.12.2023 10:00 NIKU30.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
124 12.12.2023 10:00 ZOFR03.08.1 CT - Ostalo 17.11.2023 07.11.2023
125 12.12.2023 10:00 MIPE18.09.1 CT - Ostalo 22.11.2023 17.11.2023
126 12.12.2023 10:00 STTR15.03.1 CT - Ostalo 05.12.2023 28.11.2023
127 11.12.2023 10:00 MUME12.09.1 CT - Ostalo 18.08.2023 02.08.2023
128 11.12.2023 10:00 SNSI08.03.1 CT - Ostalo 31.08.2023 21.08.2023
129 11.12.2023 10:00 MUCE12.05.1 CT - Ostalo 14.09.2023 08.09.2023
130 11.12.2023 10:00 JUCV14.04.1 CT - Ostalo 28.09.2023 20.09.2023
131 11.12.2023 10:00 ENKU01.04.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
132 11.12.2023 10:00 SENE20.12.1 CT - Ostalo 16.10.2023 10.10.2023
133 11.12.2023 10:00 FAHA12.06.1 CT - Ostalo 30.10.2023 19.10.2023
134 11.12.2023 10:00 NIJA20.06.1 CT - Ostalo 13.11.2023 06.11.2023
135 11.12.2023 10:00 ADME10.02.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
136 11.12.2023 08:30 MESO01.02.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
137 08.12.2023 10:00 SETE27.06.1 CT - Ostalo 18.08.2023 17.08.2023
138 08.12.2023 10:00 SLFI27.11.1 CT - Ostalo 31.08.2023 29.08.2023
139 08.12.2023 10:00 EMMU19.01.1 CT - Ostalo 13.09.2023 06.09.2023
140 08.12.2023 10:00 ESHA04.10.1 CT - Ostalo 28.09.2023 25.09.2023
141 08.12.2023 10:00 ZUDU26.03.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
142 08.12.2023 10:00 HAMA20.05.1 CT - Ostalo 17.10.2023 12.10.2023
143 08.12.2023 10:00 HASI25.03.1 CT - Ostalo 30.10.2023 11.10.2023
144 08.12.2023 10:00 EDSE31.07.1 CT - Ostalo 05.12.2023 29.11.2023
145 07.12.2023 10:00 DESU23.08.1 CT - Ostalo 06.07.2023 27.06.2023
146 07.12.2023 10:00 HAMU05.01.1 CT - Ostalo 07.07.2023 03.07.2023
147 07.12.2023 10:00 BACE17.02.1 CT - Ostalo 18.08.2023
148 07.12.2023 10:00 HASA03.06.1 CT - Ostalo 24.08.2023 21.08.2023
149 07.12.2023 10:00 SEZA02.06.1 CT - Ostalo 10.10.2023 05.10.2023
150 07.12.2023 10:00 ASMU21.04.1 CT - Ostalo 13.11.2023 06.11.2023
151 07.12.2023 10:00 HAHR04.10.1 CT - Ostalo 17.11.2023 13.11.2023
152 07.12.2023 10:00 HAHU02.10.1 CT - Ostalo 24.11.2023 14.11.2023
153 06.12.2023 10:00 NIRI25.06.1 CT - Ostalo 23.06.2023 14.06.2023
154 06.12.2023 10:00 NACO08.05.1 CT - Ostalo 27.06.2023 22.06.2023
155 06.12.2023 10:00 KABA18.09.1 CT - Ostalo 02.08.2023 21.07.2023
156 06.12.2023 10:00 ISSA05.03.2 CT - Ostalo 20.10.2023 11.10.2023
157 06.12.2023 10:00 SACO30.10.1 CT - Ostalo 07.11.2023 27.10.2023
158 06.12.2023 08:00 SMZA10.04.1 CT - Ostalo 10.11.2023 03.11.2023
159 05.12.2023 10:00 NASE12.11.1 CT - Ostalo 29.03.2023 27.03.2023
160 05.12.2023 10:00 SUPO12.04.1 CT - Ostalo 03.08.2023 27.07.2023
161 05.12.2023 10:00 EDHO07.04.1 CT - Ostalo 20.09.2023 18.09.2023
162 05.12.2023 10:00 SAOS18.04.1 CT - Ostalo 30.10.2023 26.10.2023
163 05.12.2023 10:00 AHAL15.03.1 CT - Ostalo 09.11.2023 07.11.2023
164 05.12.2023 10:00 ALHO14.01.1 CT - Ostalo 22.11.2023 20.11.2023
165 04.12.2023 10:00 SAKV09.03.1 CT - Ostalo 27.06.2023 21.06.2023
166 04.12.2023 10:00 JETR10.07.1 CT - Ostalo 30.06.2023 26.06.2023
167 04.12.2023 10:00 ALBE20.08.1 CT - Ostalo 24.08.2023
168 04.12.2023 10:00 ALKA18.03.1 CT - Ostalo 16.10.2023 09.10.2023
169 04.12.2023 10:00 DRVR16.03.1 CT - Ostalo 26.10.2023 04.10.2023
170 04.12.2023 10:00 ARFA29.01.1 CT - Ostalo 13.11.2023 02.11.2023
171 04.12.2023 10:00 AJAR10.07.1 CT - Ostalo 22.11.2023 15.11.2023
172 04.12.2023 10:00 CALI10.07.1 CT - Ostalo 24.11.2023
173 01.12.2023 10:00 ADHO11.04.1 CT - Ostalo 24.07.2023 18.07.2023
174 01.12.2023 10:00 REAL02.10.1 CT - Ostalo 24.08.2023 17.08.2023
175 01.12.2023 10:00 MIJO15.11.1 CT - Ostalo 20.09.2023 11.09.2023
176 01.12.2023 10:00 AZIM21.08.1 CT - Ostalo 26.09.2023 22.09.2023
177 01.12.2023 10:00 HUBA08.03.1 CT - Ostalo 26.09.2023 15.09.2023
178 01.12.2023 10:00 FEMU23.11.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
179 01.12.2023 10:00 HAMU25.03.1 CT - Ostalo 03.10.2023 29.09.2023
180 01.12.2023 10:00 ASLE11.01.1 CT - Ostalo 10.10.2023 12.09.2023
181 01.12.2023 10:00 NISK28.06.1 CT - Ostalo 18.10.2023 11.09.2023
182 01.12.2023 08:00 ENLO15.05.1 CT - Ostalo 03.10.2023 29.09.2023
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2023 10:00 MUTU05.04.1 CT - Ostalo 13.09.2023 07.08.2023
2 30.11.2023 10:00 EDBE25.10.1 CT - Ostalo 26.09.2023 22.08.2023
3 30.11.2023 10:00 JALI18.08.1 CT - Ostalo 05.10.2023 13.09.2023
4 30.11.2023 10:00 BAMU26.01.1 CT - Ostalo 26.10.2023 23.10.2023
5 30.11.2023 10:00 HASA30.05.1 CT - Ostalo 27.10.2023 24.10.2023
6 30.11.2023 08:00 AMKO09.0819 CT - Ostalo 17.11.2023
7 29.11.2023 10:00 BESE23.02.1 CT - Ostalo 16.10.2023 12.10.2023
8 29.11.2023 10:00 ELBA19.02.1 CT - Ostalo 07.11.2023 03.11.2023
9 28.11.2023 10:00 FALU18.10.1 CT - Ostalo 20.09.2023 28.08.2023
10 28.11.2023 10:00 MESL06.06.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
11 28.11.2023 10:00 BESE31.03.1 CT - Ostalo 10.10.2023 06.10.2023
12 28.11.2023 10:00 HAAL24.03.1 CT - Ostalo 30.10.2023 26.10.2023
13 28.11.2023 10:00 DZKU01.03.1 CT - Ostalo 31.10.2023 16.10.2023
14 27.11.2023 10:00 NAAH03.08.1 CT - Ostalo 12.09.2023 29.08.2023
15 27.11.2023 10:00 SUHA16.06.1 CT - Ostalo 22.09.2023 11.09.2023
16 27.11.2023 10:00 SANA15.12.1 CT - Ostalo 18.10.2023 16.10.2023
17 27.11.2023 10:00 EMMU09.08.1 CT - Ostalo 23.10.2023 19.10.2023
18 27.11.2023 10:00 SAKA23.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 13.11.2023
19 24.11.2023 10:00 HASA17.04.1 CT - Ostalo 20.09.2023 18.09.2023
20 24.11.2023 10:00 HAAH02.06.1 CT - Ostalo 22.09.2023 20.09.2023
21 24.11.2023 10:00 SAVE10.05.1 CT - Ostalo 02.10.2023 22.09.2023
22 24.11.2023 10:00 RAKA25.01.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
23 24.11.2023 10:00 JUGI21.05.1 CT - Ostalo 10.10.2023 06.10.2023
24 24.11.2023 10:00 IBDI28.04.1 CT - Ostalo 19.10.2023 16.10.2023
25 24.11.2023 10:00 EKSE16.08.1 CT - Ostalo 07.11.2023 23.10.2023
26 24.11.2023 10:00 ESFA10.08.1 CT - Ostalo 09.11.2023 03.11.2023
27 23.11.2023 10:00 IBBI31.10.1 CT - Ostalo 14.09.2023 11.09.2023
28 23.11.2023 10:00 SUMU03.05.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
29 23.11.2023 10:00 LJJO30.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 11.09.2023
30 23.11.2023 10:00 HUBA08.05.1 CT - Ostalo 03.10.2023 27.09.2023
31 23.11.2023 10:00 ABSE25.10.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
32 23.11.2023 10:00 RAGA23.05.1 CT - Ostalo 20.10.2023 18.10.2023
33 23.11.2023 10:00 MEME11.10.1 CT - Ostalo 27.10.2023 24.10.2023
34 23.11.2023 10:00 IZSE14.05.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
35 22.11.2023 11:00 MITA06.06.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
36 22.11.2023 10:00 MEME16.01.1 CT - Ostalo 13.04.2023 07.04.2023
37 22.11.2023 10:00 DABExx.xx19 CT - Ostalo 12.09.2023 04.09.2023
38 22.11.2023 10:00 MUBE08.03.1 CT - Ostalo 10.10.2023 06.10.2023
39 22.11.2023 10:00 DZCI03.09.1 CT - Ostalo 18.10.2023 13.10.2023
40 22.11.2023 08:00 SEGO11.04.1 CT - Ostalo 22.08.2023 16.08.2023
41 22.11.2023 08:00 MUMU30.09.1 CT - Ostalo 05.10.2023 02.10.2023
42 21.11.2023 11:00 SEJU05.07.1 CT - Ostalo 14.08.2023 07.08.2023
43 21.11.2023 10:00 INFA18.11.1 CT - Ostalo 11.08.2023 09.08.2023
44 21.11.2023 10:00 NIPA23.09.1 CT - Ostalo 30.08.2023 25.08.2023
45 21.11.2023 10:00 SAJU15.02.1 CT - Ostalo 18.09.2023 04.09.2023
46 21.11.2023 10:00 HASA07.09.1 CT - Ostalo 26.09.2023 21.09.2023
47 21.11.2023 10:00 IBBU28.08.1 CT - Ostalo 26.09.2023 20.09.2023
48 21.11.2023 10:00 HIIV02.01.1 CT - Ostalo 23.10.2023 20.10.2023
49 21.11.2023 10:00 NIMU28.02.1 CT - Ostalo 31.10.2023 27.10.2023
50 21.11.2023 10:00 ADMA31.07.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
51 21.11.2023 10:00 MIMU03.08.1 CT - Ostalo 10.11.2023 07.11.2023
52 21.11.2023 09:00 MIPR17.08.1 CT - Ostalo 07.09.2023 04.09.2023
53 21.11.2023 09:00 SACE27.05.1 CT - Ostalo 18.10.2023 11.10.2023
54 20.11.2023 10:00 HIHA01.07.1 CT - Ostalo 11.08.2023 20.07.2023
55 20.11.2023 10:00 NUAL16.03.1 CT - Ostalo 11.08.2023 09.08.2023
56 20.11.2023 10:00 JATA25.03.1 CT - Ostalo 06.09.2023 05.09.2023
57 20.11.2023 10:00 AMSE15.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 21.09.2023
58 20.11.2023 10:00 ZAKU13.09.1 CT - Ostalo 27.09.2023 22.09.2023
59 20.11.2023 10:00 ZAPA18.05.1 CT - Ostalo 12.10.2023 25.09.2023
60 20.11.2023 10:00 GIKU27.09.1 CT - Ostalo 26.10.2023 11.09.2023
61 20.11.2023 10:00 ALNE13.07.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
62 20.11.2023 08:00 PAMA09.02.1 CT - Ostalo 20.09.2023 01.09.2023
63 17.11.2023 10:00 SADE25.02.1 CT - Ostalo 04.08.2023 02.08.2023
64 17.11.2023 10:00 SABU29.08.1 CT - Ostalo 10.08.2023
65 17.11.2023 10:00 SEKA01.06.1 CT - Ostalo 05.09.2023 21.08.2023
66 17.11.2023 10:00 FICO01.01.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
67 17.11.2023 10:00 FAVA14.05.1 CT - Ostalo 22.09.2023 14.09.2023
68 17.11.2023 10:00 NEAV26.07.1 CT - Ostalo 22.09.2023 20.09.2023
69 17.11.2023 10:00 HUDZ20.05.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
70 17.11.2023 10:00 NAHO10.01.1 CT - Ostalo 07.11.2023 01.11.2023
71 16.11.2023 10:00 FAKA21.10.1 CT - Ostalo 21.06.2023
72 16.11.2023 10:00 SASI30.06.1 CT - Ostalo 12.07.2023 06.07.2023
73 16.11.2023 10:00 MISA17.08.1 CT - Ostalo 07.08.2023 28.07.2023
74 16.11.2023 10:00 ENDU14.08.1 CT - Ostalo 07.09.2023 04.09.2023
75 16.11.2023 10:00 ARBE02.07.1 CT - Ostalo 22.09.2023 19.09.2023
76 16.11.2023 10:00 HASA15.03.1 CT - Ostalo 27.09.2023 25.09.2023
77 16.11.2023 10:00 RAOD20.02.1 CT - Ostalo 31.10.2023 19.10.2023
78 15.11.2023 10:00 IFOR30.10.1 CT - Ostalo 07.08.2023 02.08.2023
79 15.11.2023 10:00 HAMU28.08.1 CT - Ostalo 11.08.2023 04.08.2023
80 15.11.2023 10:00 ALMU25.09.1 CT - Ostalo 07.09.2023 23.08.2023
81 15.11.2023 10:00 DZIS30.10.1 CT - Ostalo 12.09.2023 04.09.2023
82 15.11.2023 10:00 MEIS12.09.1 CT - Ostalo 13.09.2023 06.09.2023
83 15.11.2023 10:00 NEBI25.05.1 CT - Ostalo 26.09.2023 19.09.2023
84 15.11.2023 10:00 DEAG12.11.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
85 15.11.2023 10:00 NEPO28.07.1 CT - Ostalo 12.10.2023 03.10.2023
86 15.11.2023 10:00 NEGR26.06.1 CT - Ostalo 26.10.2023 13.10.2023
87 15.11.2023 10:00 ISAS04.04.1 CT - Ostalo 06.11.2023 25.10.2023
88 14.11.2023 10:00 RACO22.04.1 CT - Ostalo 07.07.2023 29.06.2023
89 14.11.2023 10:00 MUBE23.01.1 CT - Ostalo 25.08.2023 17.08.2023
90 14.11.2023 10:00 04BEMerdan CT - Ostalo 12.09.2023 31.08.2023
91 14.11.2023 10:00 SEST07.09.1 CT - Ostalo 14.09.2023 04.09.2023
92 14.11.2023 10:00 BEIM13.03.1 CT - Ostalo 20.09.2023 15.09.2023
93 14.11.2023 10:00 MIKA10.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 31.08.2023
94 14.11.2023 10:00 RESE09.01.1 CT - Ostalo 31.10.2023 25.10.2023
95 14.11.2023 10:00 IBZI17.02.1 CT - Ostalo 31.10.2023 23.10.2023
96 14.11.2023 10:00 REOM07.04.1 CT - Ostalo 07.11.2023 05.10.2023
97 13.11.2023 10:00 ENAR14.06.1 CT - Ostalo 07.08.2023 03.08.2023
98 13.11.2023 10:00 ARBJ29.10.1 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
99 13.11.2023 10:00 MUDI28.09.1 CT - Ostalo 06.09.2023 04.09.2023
100 13.11.2023 10:00 ZVGA13.08.1 CT - Ostalo 07.09.2023 28.08.2023
101 13.11.2023 10:00 AZME18.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 23.08.2023
102 13.11.2023 10:00 ZEDR01.06.1 CT - Ostalo 02.10.2023 22.09.2023
103 13.11.2023 10:00 BAAL20.12.1 CT - Ostalo 10.10.2023
104 13.11.2023 10:00 DZSA15.09.1 CT - Ostalo 27.10.2023 25.10.2023
105 13.11.2023 10:00 DEFE27.11.1 CT - Ostalo 31.10.2023 25.10.2023
106 13.11.2023 08:30 BEDE08.10.1 CT - Ostalo 26.10.2023 24.10.2023
107 10.11.2023 10:00 FAAL15.01.1 CT - Ostalo 26.07.2023 18.07.2023
108 10.11.2023 10:00 ERHA10.06.1 CT - Ostalo 10.08.2023 08.08.2023
109 10.11.2023 10:00 SAHA12.09.1 CT - Ostalo 05.09.2023 09.06.2023
110 10.11.2023 10:00 MIBA17.02.1 CT - Ostalo 07.09.2023 05.09.2023
111 10.11.2023 10:00 JATA06.05.1 CT - Ostalo 19.09.2023 14.09.2023
112 10.11.2023 10:00 AMSK16.08.1 CT - Ostalo 20.09.2023 16.09.2023
113 10.11.2023 10:00 ENCA12.06.1 CT - Ostalo 26.09.2023 21.09.2023
114 10.11.2023 10:00 FEFA16.03.1 CT - Ostalo 12.10.2023 05.10.2023
115 10.11.2023 10:00 SAJA01.05.1 CT - Ostalo 31.10.2023 26.10.2023
116 09.11.2023 10:00 RECO23.06.1 CT - Ostalo 26.06.2023 09.06.2023
117 09.11.2023 10:00 AMRU08.09.1 CT - Ostalo 10.07.2023 07.07.2023
118 09.11.2023 10:00 KEHE14.08.1 CT - Ostalo 18.08.2023 17.08.2023
119 09.11.2023 10:00 SABU29.01.1 CT - Ostalo 07.09.2023
120 09.11.2023 10:00 ALAS18.08.1 CT - Ostalo 20.09.2023 18.09.2023
121 09.11.2023 10:00 MEGR29.07.1 CT - Ostalo 27.09.2023 11.09.2023
122 08.11.2023 10:00 AHRO28.02.1 CT - Ostalo 23.06.2023 19.06.2023
123 08.11.2023 10:00 ZUHA07.10.1 CT - Ostalo 30.08.2023 29.08.2023
124 08.11.2023 10:00 SAKA10.04.1 CT - Ostalo 28.09.2023 25.09.2023
125 08.11.2023 10:00 ANDO28.12.1 CT - Ostalo 20.10.2023 27.07.2023
126 08.11.2023 10:00 ZICI20.02.1 CT - Ostalo 23.10.2023 17.10.2023
127 08.11.2023 08:30 SESA26.09.1 CT - Ostalo 08.09.2023 31.08.2023
128 08.11.2023 08:30 ELSE13.06.1 CT - Ostalo 12.09.2023 07.09.2023
129 07.11.2023 10:00 ARSO17.04.1 CT - Ostalo 03.03.2023 20.02.2023
130 07.11.2023 10:00 MEBI08.09.1 CT - Ostalo 05.07.2023 03.07.2023
131 07.11.2023 10:00 SAHA20.03.1 CT - Ostalo 12.07.2023 10.07.2023
132 07.11.2023 10:00 MEDE23.05.1 CT - Ostalo 30.08.2023 24.08.2023
133 07.11.2023 10:00 IVJU06.10.1 CT - Ostalo 07.09.2023 06.09.2023
134 07.11.2023 10:00 HABE25.07.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
135 07.11.2023 10:00 IBDZ14.03.1 CT - Ostalo 20.09.2023 31.08.2023
136 07.11.2023 10:00 HACE07.01.1 CT - Ostalo 26.09.2023 21.09.2023
137 07.11.2023 10:00 ZEKA12.03.1 CT - Ostalo 03.10.2023 26.09.2023
138 07.11.2023 10:00 JAME28,04.1 CT - Ostalo 12.10.2023 20.09.2023
139 06.11.2023 10:00 AUVI23.11.1 CT - Ostalo 15.06.2023 12.06.2023
140 06.11.2023 10:00 NITA21.09.1 CT - Ostalo 07.07.2023
141 06.11.2023 10:00 NAOM26.08.1 CT - Ostalo 24.08.2023 16.08.2023
142 06.11.2023 10:00 EMLO23.04.1 CT - Ostalo 07.09.2023 06.09.2023
143 06.11.2023 10:00 SAMU16.10.1 CT - Ostalo 19.09.2023 07.09.2023
144 06.11.2023 10:00 RASA20.05.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
145 06.11.2023 10:00 MEBA15.08.1 CT - Ostalo 20.10.2023 18.10.2023
146 06.11.2023 09:00 MAKO03.05.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
147 06.11.2023 08:00 PRHA10.11.1 CT - Ostalo 20.10.2023 13.10.2023
148 03.11.2023 10:00 NAHU03.01.1 CT - Ostalo 24.05.2023
149 03.11.2023 10:00 SABI19.12.1 CT - Ostalo 05.06.2023 01.06.2023
150 03.11.2023 10:00 AZFE01.03.1 CT - Ostalo 15.06.2023 12.06.2023
151 03.11.2023 10:00 AHSU02.07.1 CT - Ostalo 06.09.2023 31.08.2023
152 03.11.2023 10:00 FISK02.02.1 CT - Ostalo 26.09.2023 14.09.2023
153 03.11.2023 10:00 IROM21.10.1 CT - Ostalo 03.10.2023 25.09.2023
154 03.11.2023 10:00 IBME23.05.1 CT - Ostalo 05.10.2023 02.10.2023
155 02.11.2023 14:00 JUJU12.01.2 CT - Ostalo 06.10.2023
156 02.11.2023 10:00 EDBA26.12.1 CT - Ostalo 13.06.2023 08.06.2023
157 02.11.2023 10:00 RATR16.09.1 CT - Ostalo 05.09.2023 22.08.2023
158 02.11.2023 10:00 KALU30.09.1 CT - Ostalo 26.09.2023 21.09.2023
159 02.11.2023 10:00 LUAL14.08.1 CT - Ostalo 10.10.2023 03.10.2023
160 01.11.2023 10:00 BOBE01.12.1 CT - Ostalo 19.06.2023 01.06.2023
161 01.11.2023 10:00 INHA30.08.1 CT - Ostalo 18.07.2023 10.07.2023
162 01.11.2023 10:00 ALKA28.12.1 CT - Ostalo 12.09.2023 21.06.2023
163 01.11.2023 10:00 RAMU03.10.1 CT - Ostalo 22.09.2023 20.09.2023
164 01.11.2023 10:00 SECA20.02.1 CT - Ostalo 13.10.2023 10.10.2023
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.10.2023 10:00 MUTA04.03.1 CT - Ostalo 11.08.2023
2 31.10.2023 10:00 ZDST31.01.1 CT - Ostalo 11.08.2023 08.08.2023
3 31.10.2023 10:00 FAIS26.02.1 CT - Ostalo 05.09.2023 01.09.2023
4 31.10.2023 10:00 HASU25.03.1 CT - Ostalo 05.09.2023 04.09.2023
5 31.10.2023 10:00 RADE02.06.1 CT - Ostalo 05.09.2023 31.08.2023
6 31.10.2023 10:00 AICA26.04.1 CT - Ostalo 19.09.2023 05.09.2023
7 31.10.2023 10:00 TAHA24.02.1 CT - Ostalo 05.10.2023
8 31.10.2023 10:00 HABJ27.03.1 CT - Ostalo 19.10.2023 16.10.2023
9 30.10.2023 10:00 SAMU29.05.1 CT - Ostalo 03.08.2023 02.08.2023
10 30.10.2023 10:00 PELJ15.05.1 CT - Ostalo 09.08.2023 02.08.2023
11 30.10.2023 10:00 TAKU09.06.1 CT - Ostalo 05.09.2023 29.08.2023
12 30.10.2023 10:00 IVMI28.07.1 CT - Ostalo 07.09.2023 05.09.2023
13 30.10.2023 10:00 SASI15.08.1 CT - Ostalo 12.09.2023 23.08.2023
14 30.10.2023 10:00 NAHU03.02.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
15 30.10.2023 08:00 SLCO11.05.1 CT - Ostalo 27.09.2023 21.09.2023
16 27.10.2023 10:00 SADR14.04.1 CT - Ostalo 02.08.2023 25.07.2023
17 27.10.2023 10:00 MEMU23.05.1 CT - Ostalo 30.08.2023 15.08.2023
18 27.10.2023 10:00 AVKO27.10.1 CT - Ostalo 04.09.2023 29.08.2023
19 27.10.2023 10:00 JOTO10.11.1 CT - Ostalo 05.09.2023 16.08.2023
20 27.10.2023 10:00 BAAJ14.02.1 CT - Ostalo 12.09.2023 28.08.2023
21 27.10.2023 10:00 NUSE27.04.1 CT - Ostalo 12.09.2023
22 27.10.2023 10:00 MISA05.04.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
23 27.10.2023 10:00 SAIS29.04.1 CT - Ostalo 03.10.2023 21.09.2023
24 27.10.2023 08:00 ENSE16.06.1 CT - Ostalo 14.08.2023 09.08.2023
25 26.10.2023 10:00 ENUZ20.07.1 CT - Ostalo 11.07.2023 29.06.2023
26 26.10.2023 10:00 MIKO17.07.1 CT - Ostalo 31.07.2023 26.07.2023
27 26.10.2023 10:00 AMDI09.10.1 CT - Ostalo 04.09.2023 04.01.2023
28 26.10.2023 10:00 FAGA25.11.1 CT - Ostalo 05.09.2023 31.08.2023
29 26.10.2023 10:00 NEHO24.10.1 CT - Ostalo 12.09.2023 08.09.2023
30 26.10.2023 10:00 NISK28.06.1 CT - Ostalo 12.09.2023 11.09.2023
31 26.10.2023 10:00 MUOR02.10.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
32 26.10.2023 10:00 SACA19.02.1 CT - Ostalo 18.09.2023 14.09.2023
33 26.10.2023 10:00 HASI08.11.1 CT - Ostalo 03.10.2023 27.09.2023
34 26.10.2023 08:30 SAHA10.03.1 CT - Ostalo 04.08.2023 01.08.2023
35 25.10.2023 10:00 HUHE06.04.1 CT - Ostalo 14.04.2023 12.04.2023
36 25.10.2023 10:00 ELKO13.10.1 CT - Ostalo 04.09.2023 28.08.2023
37 25.10.2023 10:00 NABUNajla CT - Ostalo 06.09.2023 04.09.2023
38 25.10.2023 10:00 RADI24.04.1 CT - Ostalo 08.09.2023 31.08.2023
39 25.10.2023 10:00 NEKU21.08.2 CT - Ostalo 18.09.2023 14.09.2023
40 25.10.2023 10:00 NADE09.07.1 CT - Ostalo 22.09.2023 19.09.2023
41 24.10.2023 10:00 PELO14.05.1 CT - Ostalo 02.06.2023 16.05.2023
42 24.10.2023 10:00 FASK18.01.1 CT - Ostalo 04.09.2023 31.08.2023
43 24.10.2023 10:00 RETR01.01.1 CT - Ostalo 05.09.2023 01.09.2023
44 24.10.2023 10:00 GIKU27.09.1 CT - Ostalo 13.09.2023 11.09.2023
45 24.10.2023 10:00 SEAH18.05.1 CT - Ostalo 27.09.2023 22.09.2023
46 24.10.2023 10:00 FEBE04.02.1 CT - Ostalo 03.10.2023 27.09.2023
47 24.10.2023 08:30 SEMA04.06.1 CT - Ostalo 04.09.2023 16.08.2023
48 23.10.2023 10:00 BEKA24.12.1 CT - Ostalo 02.08.2023 28.07.2023
49 23.10.2023 10:00 LJJO11.07.1 CT - Ostalo 24.08.2023 18.08.2023
50 23.10.2023 10:00 DZBO16.01.1 CT - Ostalo 30.08.2023 16.08.2023
51 23.10.2023 10:00 NEKA10.10.1 CT - Ostalo 01.09.2023 31.08.2023
52 23.10.2023 10:00 VAFR20.04.1 CT - Ostalo 04.09.2023 31.08.2023
53 23.10.2023 10:00 JAHO22.05.1 CT - Ostalo 02.10.2023
54 20.10.2023 10:00 JAVI09.01.1 CT - Ostalo 22.05.2023 08.05.2023
55 20.10.2023 10:00 EMDO15.09.1 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
56 20.10.2023 10:00 STAK20.08.1 CT - Ostalo 25.08.2023 23.08.2023
57 20.10.2023 10:00 EMZU05.05.1 CT - Ostalo 29.08.2023 17.08.2023
58 20.10.2023 10:00 SAPI12.11.1 CT - Ostalo 30.08.2023 21.08.2023
59 20.10.2023 10:00 SUEM12.03.1 CT - Ostalo 04.09.2023 29.08.2023
60 20.10.2023 10:00 SUEM12.03.1 CT - Ostalo 04.09.2023 29.08.2023
61 20.10.2023 10:00 ADBE14.06.1 CT - Ostalo 08.09.2023 06.09.2023
62 20.10.2023 10:00 DUCI01.08.1 CT - Ostalo 13.09.2023 01.09.2023
63 20.10.2023 10:00 RARA11.06,1 CT - Ostalo 21.09.2023 12.09.2023
64 20.10.2023 10:00 SAFE01.01.1 CT - Ostalo 21.09.2023 19.09.2023
65 19.10.2023 10:00 NIBE21.06.1 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
66 19.10.2023 10:00 DZHA10.08.1 CT - Ostalo 24.08.2023
67 19.10.2023 10:00 HANE05.02.1 CT - Ostalo 18.09.2023 25.08.2023
68 19.10.2023 10:00 ASMU18.03.1 CT - Ostalo 19.09.2023 12.09.2023
69 19.10.2023 10:00 JAKI25.03.1 CT - Ostalo 20.09.2023 19.09.2023
70 19.10.2023 10:00 AHCA28.02.1 CT - Ostalo 28.09.2023 25.09.2023
71 18.10.2023 10:00 HAHR04.10.1 CT - Ostalo 31.07.2023 19.07.2023
72 18.10.2023 10:00 ANJO30.07.1 CT - Ostalo 22.08.2023 07.08.2023
73 18.10.2023 10:00 HASM11.03.1 CT - Ostalo 22.08.2023 15.08.2023
74 18.10.2023 10:00 JOBA20.02.1 CT - Ostalo 24.08.2023 22.08.2023
75 18.10.2023 10:00 SAKA09.05.1 CT - Ostalo 14.09.2023 11.09.2023
76 18.10.2023 10:00 MEBA17.09.1 CT - Ostalo 27.09.2023 20.09.2023
77 17.10.2023 11:00 ADDE11.04.1 CT - Ostalo 27.09.2023 19.09.2023
78 17.10.2023 10:00 MASL03.12.1 CT - Ostalo 15.08.2023 01.08.2023
79 17.10.2023 10:00 EDHA05.08.1 CT - Ostalo 25.08.2023 22.08.2023
80 17.10.2023 10:00 REMR15.05.1 CT - Ostalo 04.09.2023 30.08.2023
81 17.10.2023 10:00 SUVR01.08.1 CT - Ostalo 08.09.2023 06.09.2023
82 17.10.2023 10:00 REPR09.01.1 CT - Ostalo 13.09.2023 06.09.2023
83 16.10.2023 10:00 CABE03.01.1 CT - Ostalo 04.08.2023 02.08.2023
84 16.10.2023 10:00 ADME27.09.1 CT - Ostalo 14.08.2023 11.08.2023
85 16.10.2023 10:00 SIKO20.11.1 CT - Ostalo 22.08.2023 21.08.2023
86 16.10.2023 10:00 IBAH10.06.1 CT - Ostalo 30.08.2023 16.08.2023
87 16.10.2023 10:00 ROAP13.01.1 CT - Ostalo 31.08.2023 25.08.2023
88 16.10.2023 10:00 TAPI14.04.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
89 16.10.2023 10:00 ZESM23.11.1 CT - Ostalo 20.09.2023 18.09.2023
90 16.10.2023 10:00 SAMA18.10.1 CT - Ostalo 21.09.2023 25.08.2023
91 13.10.2023 10:00 SEHA23.08.1 CT - Ostalo 03.08.2023 24.07.2023
92 13.10.2023 10:00 AHSA24.10.1 CT - Ostalo 09.08.2023 21.06.2023
93 13.10.2023 10:00 NEBU03.03.1 CT - Ostalo 14.08.2023 09.08.2023
94 13.10.2023 10:00 HAMU04.06.1 CT - Ostalo 30.08.2023 24.08.2023
95 13.10.2023 10:00 FABA14.11.1 CT - Ostalo 30.08.2023 28.08.2023
96 13.10.2023 10:00 FABR24.09.1 CT - Ostalo 31.08.2023 29.08.2023
97 13.10.2023 10:00 HACA14.03.1 CT - Ostalo 05.09.2023 01.09.2023
98 13.10.2023 10:00 SEBU14.01.1 CT - Ostalo 19.09.2023 14.09.2023
99 12.10.2023 10:00 FAIB20.07.1 CT - Ostalo 07.07.2023 26.06.2023
100 12.10.2023 10:00 RACU13.07.1 CT - Ostalo 20.07.2023 18.07.2023
101 12.10.2023 10:00 RACU13.07.1 CT - Ostalo 20.07.2023 18.07.2023
102 12.10.2023 10:00 HASI11.12.1 CT - Ostalo 28.07.2023 25.07.2023
103 12.10.2023 10:00 VEDO01.01.1 CT - Ostalo 04.08.2023 02.08.2023
104 12.10.2023 10:00 JAKU20.09.1 CT - Ostalo 22.08.2023
105 12.10.2023 10:00 MUHU05.07.1 CT - Ostalo 24.08.2023 21.08.2023
106 12.10.2023 10:00 AHVA22.01.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
107 12.10.2023 10:00 SAKA03.12.1 CT - Ostalo 05.09.2023 14.08.2023
108 12.10.2023 10:00 FAPI18.02.1 CT - Ostalo 28.09.2023 20.09.2023
109 11.10.2023 10:00 MIZU07.05.1 CT - Ostalo 26.05.2023 22.05.2023
110 11.10.2023 10:00 BADU04.06.1 CT - Ostalo 21.07.2023 13.07.2023
111 11.10.2023 10:00 FADI25.04.1 CT - Ostalo 26.07.2023 07.07.2023
112 11.10.2023 10:00 HABR04.04.1 CT - Ostalo 27.07.2023 25.07.2023
113 11.10.2023 10:00 MIBO27.01.1 CT - Ostalo 11.08.2023 21.07.2023
114 11.10.2023 10:00 AZJA31.10.1 CT - Ostalo 22.08.2023 18.08.2023
115 11.10.2023 10:00 SEFE04.01.1 CT - Ostalo 29.08.2023 22.08.2023
116 11.10.2023 10:00 ZATU13.08.1 CT - Ostalo 30.08.2023 29.08.2023
117 11.10.2023 10:00 ESCI02.06.1 CT - Ostalo 05.09.2023 23.08.2023
118 11.10.2023 08:00 VIKO0612197 CT - Ostalo 09.08.2023 07.08.2023
119 10.10.2023 10:00 REPE10.11.1 CT - Ostalo 12.06.2023 29.05.2023
120 10.10.2023 10:00 RUBR28.08.1 CT - Ostalo 26.07.2023 13.07.2023
121 10.10.2023 10:00 ELZU19.04.1 CT - Ostalo 08.08.2023 04.08.2023
122 10.10.2023 10:00 MIJU29.09.1 CT - Ostalo 22.08.2023
123 10.10.2023 10:00 ATMU28.08.1 CT - Ostalo 30.08.2023 28.08.2023
124 10.10.2023 10:00 ENSA30.04.1 CT - Ostalo 30.08.2023 28.08.2023
125 10.10.2023 10:00 FAAL13.06.1 CT - Ostalo 30.08.2023 15.08.2023
126 10.10.2023 08:00 SADE14.05.1 CT - Ostalo 17.08.2023 24.07.2023
127 09.10.2023 10:00 AMTU05,1219 CT - Ostalo 21.07.2023 17.07.2023
128 09.10.2023 10:00 MAJO04.09.1 CT - Ostalo 24.07.2023 05.07.2023
129 09.10.2023 10:00 ISGO01.02.1 CT - Ostalo 04.08.2023 02.08.2023
130 09.10.2023 10:00 ESBU31.01.1 CT - Ostalo 22.08.2023 17.08.2023
131 09.10.2023 10:00 RUPO09.07.1 CT - Ostalo 29.08.2023 24.08.2023
132 09.10.2023 10:00 JUHA09.05.1 CT - Ostalo 29.08.2023 23.08.2023
133 09.10.2023 10:00 KABA19.05.1 CT - Ostalo 29.08.2023 18.08.2023
134 09.10.2023 10:00 SAHU18.04.1 CT - Ostalo 31.08.2023 25.08.2023
135 09.10.2023 08:00 SASI13.07.1 CT - Ostalo 08.08.2023 07.08.2023
136 09.10.2023 08:00 FABO10.0219 CT - Ostalo 15.08.2023 10.08.2023
137 06.10.2023 10:00 ZASA15.08.1 CT - Ostalo 10.07.2023 05.07.2023
138 06.10.2023 10:00 AZMU07.09.1 CT - Ostalo 21.07.2023 07.07.2023
139 06.10.2023 10:00 MESA23.04.1 CT - Ostalo 04.08.2023 01.08.2023
140 06.10.2023 10:00 SACE08.09.1 CT - Ostalo 18.08.2023 16.08.2023
141 06.10.2023 10:00 SEFA16.07.1 CT - Ostalo 22.08.2023 14.08.2023
142 06.10.2023 10:00 RAPA27.12.1 CT - Ostalo 24.08.2023 22.08.2023
143 06.10.2023 10:00 SRKR21.03.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
144 06.10.2023 10:00 TAZL07.08.1 CT - Ostalo 31.08.2023 29.08.2023
145 06.10.2023 09:00 FAMA01.02.1 CT - Ostalo 03.08.2023 01.08.2023
146 05.10.2023 10:00 HUJU07.01.1 CT - Ostalo 27.06.2023 06.06.2023
147 05.10.2023 10:00 ZETU30.0419 CT - Ostalo 07.07.2023
148 05.10.2023 10:00 MUSU06.12.1 CT - Ostalo 03.08.2023 31.07.2023
149 05.10.2023 10:00 RESE14.05.1 CT - Ostalo 09.08.2023 07.08.2023
150 05.10.2023 10:00 METO22.07.1 CT - Ostalo 15.08.2023 02.08.2023
151 05.10.2023 10:00 MUME25.03.1 CT - Ostalo 17.08.2023 07.08.2023
152 05.10.2023 10:00 HAFA21.09.1 CT - Ostalo 18.08.2023
153 05.10.2023 10:00 EDIB29.09.1 CT - Ostalo 24.08.2023 16.08.2023
154 05.10.2023 10:00 ZLHR09.04.1 CT - Ostalo 30.08.2023
155 05.10.2023 10:00 HAKR19.07.1 CT - Ostalo 30.08.2023 22.08.2023
156 05.10.2023 08:30 FATO15.04.1 CT - Ostalo 02.08.2023 28.07.2023
157 04.10.2023 10:00 SIHO0403952 CT - Ostalo 08.06.2023
158 04.10.2023 10:00 ENHU04.11.1 CT - Ostalo 27.06.2023 16.06.2023
159 04.10.2023 10:00 RAHU18.11.1 CT - Ostalo 06.07.2023 13.06.2023
160 04.10.2023 10:00 DRDU13.12.1 CT - Ostalo 26.07.2023 03.07.2023
161 04.10.2023 10:00 SEBE18.05.1 CT - Ostalo 31.07.2023 27.07.2023
162 04.10.2023 10:00 MEOM09.07.1 CT - Ostalo 31.07.2023 26.07.2023
163 04.10.2023 10:00 PEMI24.05.1 CT - Ostalo 02.08.2023 28.07.2023
164 04.10.2023 10:00 KAMA05.06.1 CT - Ostalo 08.08.2023 01.08.2023
165 04.10.2023 10:00 MAGR16.06.1 CT - Ostalo 08.08.2023 03.08.2023
166 04.10.2023 10:00 FAIM26.06.1 CT - Ostalo 18.08.2023 11.08.2023
167 04.10.2023 10:00 HASU20.08.1 CT - Ostalo 30.08.2023
168 03.10.2023 10:00 RERA13.07.1 CT - Ostalo 24.05.2023 19.05.2023
169 03.10.2023 10:00 HABE2207969 CT - Ostalo 09.06.2023 06.06.2023
170 03.10.2023 10:00 AMME15.09.1 CT - Ostalo 27.07.2023 24.07.2023
171 03.10.2023 10:00 HUST06.12.1 CT - Ostalo 03.08.2023 26.07.2023
172 03.10.2023 10:00 DZHR07.05.1 CT - Ostalo 08.08.2023
173 03.10.2023 10:00 HUCI03.02.1 CT - Ostalo 30.08.2023 25.08.2023
174 03.10.2023 10:00 HUCI03.02.1 CT - Ostalo 30.08.2023 25.08.2023
175 03.10.2023 10:00 SEHA16.05.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
176 03.10.2023 10:00 MESE01.02.1 CT - Ostalo 04.09.2023 30.08.2023
177 02.10.2023 10:00 MIPE24.03.1 CT - Ostalo 17.04.2023
178 02.10.2023 10:00 DRPE04.09.1 CT - Ostalo 26.06.2023 20.06.2023
179 02.10.2023 10:00 EMKO17.10.1 CT - Ostalo 06.07.2023 03.07.2023
180 02.10.2023 10:00 FABA31.03.1 CT - Ostalo 20.07.2023 17.07.2023
181 02.10.2023 10:00 DZMU10.07.1 CT - Ostalo 03.08.2023 31.07.2023
182 02.10.2023 10:00 IVST26.12.1 CT - Ostalo 07.08.2023 03.08.2023
183 02.10.2023 10:00 ESAR14.07.1 CT - Ostalo 08.08.2023 21.07.2023
184 02.10.2023 10:00 ESMA1955 CT - Ostalo 08.08.2023
185 02.10.2023 10:00 SEFR2006196 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.09.2023 08:00 ENMU19.09.1 CT - Ostalo 31.01.2023 26.01.2023
2 29.09.2023 14:00 FADU13.07.1 CT - Ostalo 28.07.2023 26.07.2023
3 29.09.2023 10:00 AHDR27.06.1 CT - Ostalo 23.06.2023 05.06.2023
4 29.09.2023 10:00 FAMU26.03.1 CT - Ostalo 20.07.2023
5 29.09.2023 10:00 MEBE29.08.1 CT - Ostalo 28.07.2023 26.07.2023
6 29.09.2023 10:00 ZADR01.01.1 CT - Ostalo 03.08.2023 28.07.2023
7 29.09.2023 10:00 SEDE02.10.1 CT - Ostalo 08.08.2023 27.07.2023
8 29.09.2023 10:00 RETU09.11.1 CT - Ostalo 08.08.2023 02.08.2023
9 29.09.2023 10:00 AKZU17.10.1 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
10 29.09.2023 10:00 RASE10.09.1 CT - Ostalo 25.08.2023 22.08.2023
11 29.09.2023 10:00 DZKA16.06.1 CT - Ostalo 22.09.2023 19.09.2023
12 29.09.2023 08:00 ENSE03.10.1 CT - Ostalo 07.08.2023 11.07.2023
13 28.09.2023 10:00 MAIV08.12.2 CT - Ostalo 12.06.2023 08.06.2023
14 28.09.2023 10:00 NEPO21.03.1 CT - Ostalo 26.07.2023
15 28.09.2023 10:00 HIHR20.0219 CT - Ostalo 26.07.2023 21.07.2023
16 28.09.2023 10:00 HAAZ19.08.1 CT - Ostalo 27.07.2023 25.07.2023
17 28.09.2023 10:00 SEKA14.05.1 CT - Ostalo 28.07.2023 24.07.2023
18 28.09.2023 10:00 MESI03.05.1 CT - Ostalo 02.08.2023 31.07.2023
19 28.09.2023 10:00 SAAL18.07.1 CT - Ostalo 10.08.2023 07.08.2023
20 28.09.2023 10:00 KAZR05.11.1 CT - Ostalo 24.08.2023 21.08.2023
21 28.09.2023 10:00 MIMA12.11.1 CT - Ostalo 04.09.2023 17.07.2023
22 27.09.2023 10:00 SUDE23.08.1 CT - Ostalo 05.05.2023 26.04.2023
23 27.09.2023 10:00 FASE04.01.1 CT - Ostalo 21.07.2023 19.07.2023
24 27.09.2023 10:00 MUDE07.11.1 CT - Ostalo 26.07.2023 20.07.2023
25 27.09.2023 10:00 MEOM31.07.1 CT - Ostalo 28.07.2023 21.07.2023
26 27.09.2023 10:00 HUFE19.02.1 CT - Ostalo 17.08.2023 09.08.2023
27 27.09.2023 10:00 MUOR22.12.1 CT - Ostalo 22.08.2023 20.06.2023
28 27.09.2023 10:00 NEMA07.11.1 CT - Ostalo 31.08.2023 28.08.2023
29 27.09.2023 10:00 AVME16.08.1 CT - Ostalo 04.09.2023
30 27.09.2023 10:00 EDZU18.02.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
31 26.09.2023 10:00 HUJU07.01.1 CT - Ostalo 27.06.2023 06.06.2023
32 26.09.2023 10:00 ALJA15.12.1 CT - Ostalo 04.07.2023 19.06.2023
33 26.09.2023 10:00 SASM14.02.1 CT - Ostalo 13.07.2023 11.07.2023
34 26.09.2023 10:00 ERPU06.07.1 CT - Ostalo 26.07.2023 19.07.2023
35 26.09.2023 10:00 ALZE23.11.1 CT - Ostalo 26.07.2023
36 26.09.2023 10:00 REBR06.04.1 CT - Ostalo 27.07.2023 14.07.2023
37 26.09.2023 10:00 KADR07.09.1 CT - Ostalo 08.08.2023 07.08.2023
38 26.09.2023 10:00 TAKO01.01.1 CT - Ostalo 17.08.2023
39 26.09.2023 10:00 MUKA17.02.1 CT - Ostalo 25.08.2023
40 26.09.2023 10:00 NEGA30.08.1 CT - Ostalo 07.09.2023 04.09.2023
41 26.09.2023 08:00 ADIB12.06.1 CT - Ostalo 14.08.2023 10.08.2023
42 25.09.2023 10:00 MEHA05.08.1 CT - Ostalo 21.07.2023 19.07.2023
43 25.09.2023 10:00 LJBR17.08.1 CT - Ostalo 26.07.2023 17.07.2023
44 25.09.2023 10:00 ISMU30.08.1 CT - Ostalo 26.07.2023 21.07.2023
45 25.09.2023 10:00 VERI02.10.1 CT - Ostalo 27.07.2023 18.07.2023
46 25.09.2023 10:00 ALBA16.07.1 CT - Ostalo 09.08.2023 08.08.2023
47 25.09.2023 10:00 ISSM01.08.1 CT - Ostalo 16.08.2023 11.08.2023
48 25.09.2023 10:00 BEHA05.01.1 CT - Ostalo 24.08.2023 22.08.2023
49 25.09.2023 10:00 IGMI06.01.1 CT - Ostalo 25.08.2023 22.08.2023
50 22.09.2023 10:00 NAOM26.08.1 CT - Ostalo 18.05.2023 11.05.2023
51 22.09.2023 10:00 HAAL27.07.1 CT - Ostalo 27.06.2023 21.06.2023
52 22.09.2023 10:00 BRSI11.02.1 CT - Ostalo 13.07.2023 29.06.2023
53 22.09.2023 10:00 ADMO19.01.1 CT - Ostalo 20.07.2023 14.07.2023
54 22.09.2023 10:00 RASA11.01.1 CT - Ostalo 20.07.2023 27.06.2023
55 22.09.2023 10:00 NAPA08.06.1 CT - Ostalo 28.07.2023 25.07.2023
56 22.09.2023 10:00 VAHE24.07.1 CT - Ostalo 16.08.2023 15.08.2023
57 22.09.2023 10:00 MEDU23.07.1 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
58 22.09.2023 10:00 DAAR16.08.1 CT - Ostalo 18.09.2023 11.09.2023
59 22.09.2023 08:00 ILVR18.01.1 CT - Ostalo 20.07.2023 17.07.2023
60 21.09.2023 10:00 SAKA2603978 CT - Ostalo 08.06.2023 05.06.2023
61 21.09.2023 10:00 HASM17.04.1 CT - Ostalo 07.07.2023
62 21.09.2023 10:00 FUTU02.07.1 CT - Ostalo 20.07.2023 17.07.2023
63 21.09.2023 10:00 HACE23.03.1 CT - Ostalo 21.07.2023 06.07.2023
64 21.09.2023 10:00 MUBA10.08.1 CT - Ostalo 21.07.2023 06.07.2023
65 21.09.2023 10:00 IBSK25.02.1 CT - Ostalo 24.07.2023 19.07.2023
66 21.09.2023 10:00 IBHA23.11.1 CT - Ostalo 02.08.2023 05.07.2023
67 21.09.2023 10:00 ADUZ01.09.1 CT - Ostalo 15.08.2023 18.07.2023
68 21.09.2023 10:00 MESI22.06.1 CT - Ostalo 22.08.2023 17.08.2023
69 20.09.2023 10:00 ADMU25.07.1 CT - Ostalo 13.07.2023 12.07.2023
70 20.09.2023 10:00 DIBO07.10.1 CT - Ostalo 13.07.2023 03.07.2023
71 20.09.2023 10:00 MEBO03.08.1 CT - Ostalo 13.07.2023 10.07.2023
72 20.09.2023 10:00 RACI10.03.1 CT - Ostalo 21.07.2023
73 20.09.2023 10:00 MAVU15.01.1 CT - Ostalo 26.07.2023 20.07.2023
74 20.09.2023 10:00 SEPA05.01.1 CT - Ostalo 02.08.2023 31.07.2023
75 20.09.2023 10:00 DUSA0710195 CT - Ostalo 07.08.2023 17.07.2023
76 20.09.2023 10:00 MUOD28.12.1 CT - Ostalo 22.08.2023 17.08.2023
77 19.09.2023 10:00 MADR29.01.1 CT - Ostalo 23.06.2023 20.06.2023
78 19.09.2023 10:00 AVHU27.09.1 CT - Ostalo 05.07.2023 13.06.2023
79 19.09.2023 10:00 JUSM23.03.1 CT - Ostalo 07.07.2023 23.06.2023
80 19.09.2023 10:00 FESI06.09.1 CT - Ostalo 10.07.2023 07.07.2023
81 19.09.2023 10:00 FAPO18.02.1 CT - Ostalo 12.07.2023 06.07.2023
82 19.09.2023 10:00 MUIS19.05.1 CT - Ostalo 13.07.2023 05.07.2023
83 19.09.2023 10:00 BASA09.05.1 CT - Ostalo 26.07.2023 18.07.2023
84 19.09.2023 10:00 LUJE16.10.1 CT - Ostalo 08.08.2023 03.08.2023
85 19.09.2023 10:00 MIMU02.02.1 CT - Ostalo 11.08.2023
86 19.09.2023 09:00 INIM05.12.1 CT - Ostalo 01.08.2023 28.07.2023
87 19.09.2023 08:00 KEFA03.08.1 CT - Ostalo 14.08.2023 09.08.2023
88 18.09.2023 10:00 MESE11.07.1 CT - Ostalo 04.07.2023 26.06.2023
89 18.09.2023 10:00 VEVE25.07.1 CT - Ostalo 07.07.2023 05.07.2023
90 18.09.2023 10:00 IDTR10.10.1 CT - Ostalo 07.07.2023 05.07.2023
91 18.09.2023 10:00 MUMU15.03.1 CT - Ostalo 12.07.2023 23.06.2023
92 18.09.2023 10:00 ENMU05.08.1 CT - Ostalo 18.07.2023 12.07.2023
93 18.09.2023 10:00 ESME02.04.1 CT - Ostalo 08.08.2023
94 18.09.2023 10:00 VAKA05.06.1 CT - Ostalo 16.08.2023 14.08.2023
95 18.09.2023 10:00 RASA11.01.1 CT - Ostalo 18.08.2023 16.08.2023
96 18.09.2023 10:00 MEMA14.11.1 CT - Ostalo 24.08.2023 21.08.2023
97 18.09.2023 10:00 RAVA29.09.1 CT - Ostalo 25.08.2023 24.08.2023
98 18.09.2023 10:00 ELCA20.12.1 CT - Ostalo 15.09.2023 13.09.2023
99 15.09.2023 10:00 MIMI13.07.1 CT - Ostalo 14.06.2023 05.06.2023
100 15.09.2023 10:00 SEAL24.04.1 CT - Ostalo 05.07.2023 26.06.2023
101 15.09.2023 10:00 HISU21.11.1 CT - Ostalo 07.07.2023 13.06.2023
102 15.09.2023 10:00 KACE19.11.1 CT - Ostalo 07.07.2023 27.06.2023
103 15.09.2023 10:00 KIPE16.05.1 CT - Ostalo 12.07.2023 10.07.2023
104 15.09.2023 10:00 ZIMA26.02.1 CT - Ostalo 26.07.2023 20.07.2023
105 15.09.2023 10:00 TEJU07.04.1 CT - Ostalo 02.08.2023 12.07.2023
106 15.09.2023 10:00 AZBE06.08.1 CT - Ostalo 16.08.2023 09.08.2023
107 15.09.2023 10:00 HAJU06.02.1 CT - Ostalo 18.08.2023 16.08.2023
108 15.09.2023 10:00 MIKA28.07.1 CT - Ostalo 22.08.2023 18.08.2023
109 15.09.2023 10:00 NIKA29.05.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
110 15.09.2023 09:00 ILDI20.08.1 CT - Ostalo 29.06.2023 26.06.2023
111 14.09.2023 10:00 FADO02.03.1 CT - Ostalo 26.05.2023 23.05.2023
112 14.09.2023 10:00 SMSI2711968 CT - Ostalo 08.06.2023 05.06.2023
113 14.09.2023 10:00 ABIB0606951 CT - Ostalo 29.06.2023 27.06.2023
114 14.09.2023 10:00 NECO04.05.1 CT - Ostalo 10.07.2023 04.07.2023
115 14.09.2023 10:00 MUMU08.02.1 CT - Ostalo 20.07.2023 07.07.2023
116 14.09.2023 10:00 IDSO06.07.1 CT - Ostalo 01.08.2023 24.07.2023
117 14.09.2023 10:00 NAZE15.01.1 CT - Ostalo 11.08.2023 10.08.2023
118 14.09.2023 10:00 MUOG16.12.1 CT - Ostalo 18.08.2023
119 14.09.2023 10:00 SEGA27.09.1 CT - Ostalo 25.08.2023 22.08.2023
120 14.09.2023 09:00 RAVA16.09.1 CT - Ostalo 10.08.2023 08.08.2023
121 13.09.2023 10:00 BEDA23.07.1 CT - Ostalo 23.05.2023 05.05.2023
122 13.09.2023 10:00 SUCO0802963 CT - Ostalo 08.06.2023 05.06.2023
123 13.09.2023 10:00 SEZE25.05.1 CT - Ostalo 14.06.2023 31.05.2023
124 13.09.2023 10:00 HILI10.09.1 CT - Ostalo 04.07.2023 22.06.2023
125 13.09.2023 10:00 SEZE23.07.1 CT - Ostalo 10.07.2023 04.07.2023
126 13.09.2023 10:00 ALDE29.06.1 CT - Ostalo 26.07.2023 03.07.2023
127 13.09.2023 10:00 SAKA27.06.1 CT - Ostalo 01.08.2023 17.07.2023
128 13.09.2023 10:00 SMUZ02.01.1 CT - Ostalo 02.08.2023 14.07.2023
129 13.09.2023 10:00 NIJA20.06.1 CT - Ostalo 22.08.2023 18.08.2023
130 13.09.2023 10:00 MEBA10.04.1 CT - Ostalo 05.09.2023 01.09.2023
131 12.09.2023 11:00 ISIM30.06.1 CT - Ostalo 03.05.2023 26.04.2023
132 12.09.2023 10:00 MIBA28.12.1 CT - Ostalo 25.04.2023 19.04.2023
133 12.09.2023 10:00 MUTO1204968 CT - Ostalo 09.06.2023
134 12.09.2023 10:00 BEBE05.03.1 CT - Ostalo 18.07.2023 07.07.2023
135 12.09.2023 10:00 FEME29.10.1 CT - Ostalo 24.07.2023
136 12.09.2023 10:00 NAGO05.08.1 CT - Ostalo 09.08.2023 07.08.2023
137 12.09.2023 10:00 SEPA16.01.1 CT - Ostalo 16.08.2023 14.08.2023
138 12.09.2023 08:00 AMCE07.10.2 CT - Ostalo 14.08.2023 10.08.2023
139 11.09.2023 10:00 JASA21.10.1 CT - Ostalo 29.03.2023 24.03.2023
140 11.09.2023 10:00 SECE01.06.1 CT - Ostalo 05.05.2023 18.04.2023
141 11.09.2023 10:00 JASM09.06.1 CT - Ostalo 12.05.2023 08.05.2023
142 11.09.2023 10:00 OMFR0603968 CT - Ostalo 08.06.2023 01.06.2023
143 11.09.2023 10:00 HATA22.12.1 CT - Ostalo 27.06.2023 20.06.2023
144 11.09.2023 10:00 RAOR18.01.1 CT - Ostalo 20.07.2023 17.07.2023
145 11.09.2023 10:00 SEMU21.10.1 CT - Ostalo 20.07.2023 18.07.2023
146 11.09.2023 10:00 MELU10.11.1 CT - Ostalo 28.07.2023 25.07.2023
147 11.09.2023 10:00 IBGL04.01.1 CT - Ostalo 31.07.2023 25.07.2023
148 11.09.2023 10:00 MIMA22.12.1 CT - Ostalo 11.08.2023 08.08.2023
149 08.09.2023 10:00 OMSP18.06.1 CT - Ostalo 03.05.2023 26.04.2023
150 08.09.2023 10:00 MUBE0803959 CT - Ostalo 08.06.2023
151 08.09.2023 10:00 SALE24.08.1 CT - Ostalo 26.06.2023 21.06.2023
152 08.09.2023 10:00 AHBExx.xx.1 CT - Ostalo 27.06.2023
153 08.09.2023 10:00 ADDE23.03.1 CT - Ostalo 10.07.2023 23.06.2023
154 08.09.2023 10:00 AVMU25.07.1 CT - Ostalo 14.07.2023 05.07.2023
155 08.09.2023 10:00 ALDU03.02.1 CT - Ostalo 18.07.2023 19.07.2023
156 08.09.2023 10:00 HASO20.02.1 CT - Ostalo 24.07.2023 18.07.2023
157 08.09.2023 10:00 SAKA11.12.1 CT - Ostalo 10.08.2023
158 07.09.2023 10:00 NETI02.06.1 CT - Ostalo 24.04.2023 10.04.2023
159 07.09.2023 10:00 BEKA21.01.1 CT - Ostalo 05.06.2023 26.05.2023
160 07.09.2023 10:00 JAZE15.09.1 CT - Ostalo 05.06.2023 30.05.2023
161 07.09.2023 10:00 SAMU2707954 CT - Ostalo 08.06.2023 01.06.2023
162 07.09.2023 10:00 MIBA01.03.1 CT - Ostalo 15.06.2023 13.06.2023
163 07.09.2023 10:00 SAMA02.07.1 CT - Ostalo 20.06.2023 14.06.2023
164 07.09.2023 10:00 HARA19.05.1 CT - Ostalo 18.07.2023 15.06.2023
165 07.09.2023 10:00 DRNI17.01.1 CT - Ostalo 24.07.2023
166 07.09.2023 10:00 BALU29.05.1 CT - Ostalo 10.08.2023
167 07.09.2023 10:00 SACU31.07.1 CT - Ostalo 17.08.2023 16.08.2023
168 06.09.2023 10:00 FUIB29.08.1 CT - Ostalo 03.05.2023 26.04.2023
169 06.09.2023 10:00 RABE02.07.1 CT - Ostalo 26.05.2023 24.05.2023
170 06.09.2023 10:00 RAKU29.05.1 CT - Ostalo 02.06.2023 16.05.2023
171 06.09.2023 10:00 BESA04.03.1 CT - Ostalo 14.06.2023 12.06.2023
172 06.09.2023 10:00 NIVE30.11.1 CT - Ostalo 19.06.2023 14.06.2023
173 06.09.2023 10:00 SAMU17.03.1 CT - Ostalo 07.07.2023 23.06.2023
174 06.09.2023 10:00 MIHI13.11.1 CT - Ostalo 18.07.2023 07.07.2023
175 06.09.2023 10:00 RATO30.05.1 CT - Ostalo 08.08.2023 04.08.2023
176 06.09.2023 10:00 HAAR25.05.1 CT - Ostalo 09.08.2023 08.08.2023
177 06.09.2023 08:30 MIKO09.01.1 CT - Ostalo 19.06.2023 12.06.2023
178 05.09.2023 10:00 SAKA18.05.1 CT - Ostalo 20.04.2023 14.04.2023
179 05.09.2023 10:00 AZSP31.10.1 CT - Ostalo 29.05.2023 23.05.2023
180 05.09.2023 10:00 LJBO05.10.1 CT - Ostalo 31.05.2023 21.03.2023
181 05.09.2023 10:00 MEBA14.01.1 CT - Ostalo 14.06.2023 12.06.2023
182 05.09.2023 10:00 REBA13.03.1 CT - Ostalo 14.07.2023 04.07.2023
183 05.09.2023 10:00 NIBU22.09.1 CT - Ostalo 20.07.2023 13.07.2023
184 05.09.2023 10:00 RABR23.03.1 CT - Ostalo 21.07.2023 13.07.2023
185 05.09.2023 10:00 SEBE15.03.1 CT - Ostalo 26.07.2023 21.07.2023
186 05.09.2023 10:00 MUOC13.11.1 CT - Ostalo 11.08.2023 10.08.2023
187 05.09.2023 10:00 FAKA26.02.1 CT - Ostalo 15.08.2023 11.08.2023
188 05.09.2023 10:00 LEIM11.01.1 CT - Ostalo 18.08.2023 15.08.2023
189 05.09.2023 08:00 ENKA19.03.1 CT - Ostalo 19.06.2023 14.06.2023
190 04.09.2023 10:00 ELIS11.03.1 CT - Ostalo 18.05.2023 12.05.2023
191 04.09.2023 10:00 ZIBA05.11.1 CT - Ostalo 29.05.2023 25.05.2023
192 04.09.2023 10:00 VESE29.07.1 CT - Ostalo 14.06.2023 12.06.2023
193 04.09.2023 10:00 VESE29.07.1 CT - Ostalo 14.06.2023 12.06.2023
194 04.09.2023 10:00 AIDJ22.01.1 CT - Ostalo 23.06.2023 18.05.2023
195 04.09.2023 10:00 JANO29.10.1 CT - Ostalo 22.08.2023 21.08.2023
196 04.09.2023 09:00 SAAB26.03.1 CT - Ostalo 19.06.2023 13.06.2023
197 01.09.2023 10:00 IBSI1208953 CT - Ostalo 12.04.2023 06.04.2023
198 01.09.2023 10:00 SACI23.05.1 CT - Ostalo 08.05.2023 27.04.2023
199 01.09.2023 10:00 SAHA12.09.1 CT - Ostalo 14.06.2023 09.06.2023
200 01.09.2023 10:00 MUZE15.07.1 CT - Ostalo 19.06.2023 13.06.2023
201 01.09.2023 10:00 AMHA17.05.1 CT - Ostalo 27.07.2023 25.07.2023
202 01.09.2023 10:00 MITE19.01.1 CT - Ostalo 02.08.2023 10.07.2023
203 01.09.2023 10:00 AMDO18.10.1 CT - Ostalo 09.08.2023 07.08.2023
204 01.09.2023 10:00 SEIB29.05.1 CT - Ostalo 29.08.2023 23.08.2023
205 01.09.2023 09:00 HAAL11.11.1 CT - Ostalo 03.05.2023 20.03.2023
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2023 10:00 AZKO15.01.1 CT - Ostalo 24.04.2023 17.04.2023
2 31.08.2023 10:00 DZBO07.02.1 CT - Ostalo 08.05.2023 06.04.2023
3 31.08.2023 10:00 SEHO01.06.1 CT - Ostalo 17.05.2023 11.05.2023
4 31.08.2023 10:00 FIMU28.02.1 CT - Ostalo 19.05.2023 16.05.2023
5 31.08.2023 10:00 ZISE29.07.1 CT - Ostalo 07.07.2023 03.07.2023
6 31.08.2023 10:00 ALBE01.11.1 CT - Ostalo 24.07.2023 12.07.2023
7 31.08.2023 10:00 JOBA20.02.1 CT - Ostalo 07.08.2023
8 31.08.2023 09:00 REMU21.08.1 CT - Ostalo 23.06.2023 29.05.2023
9 31.08.2023 09:00 MIKA10.10.1 CT - Ostalo 23.06.2023 19.06.2023
10 31.08.2023 08:00 AZSA0512953 CT - Ostalo 06.04.2023 05.04.2023
11 30.08.2023 10:30 SEHA16.09.1 CT - Ostalo 03.05.2023 24.04.2023
12 30.08.2023 10:00 HAOR11.08.1 CT - Ostalo 29.03.2023
13 30.08.2023 10:00 ENKU01.04.1 CT - Ostalo 18.05.2023 15.05.2023
14 30.08.2023 10:00 SESI02.11.1 CT - Ostalo 13.06.2023 08.06.2023
15 30.08.2023 10:00 EJVR11.06.1 CT - Ostalo 20.06.2023 15.06.2023
16 30.08.2023 10:00 HAHE18.10.1 CT - Ostalo 14.07.2023 12.07.2023
17 30.08.2023 10:00 HAVE15.05.1 CT - Ostalo 14.07.2023 06.07.2023
18 30.08.2023 10:00 CATA22.02.1 CT - Ostalo 18.07.2023 10.07.2023
19 30.08.2023 10:00 SAKA01.11.1 CT - Ostalo 09.08.2023 07.08.2023
20 30.08.2023 09:00 ELVA10.06.1 CT - Ostalo 07.08.2023 20.07.2023
21 29.08.2023 10:00 MUTU05.04.1 CT - Ostalo 22.05.2023 16.05.2023
22 29.08.2023 10:00 MISA05.04.1 CT - Ostalo 31.05.2023 24.05.2023
23 29.08.2023 10:00 ISKO22.03.1 CT - Ostalo 04.07.2023 12.06.2023
24 29.08.2023 10:00 DRSE15.01.1 CT - Ostalo 12.07.2023 06.07.2023
25 29.08.2023 10:00 CAAH26.02.1 CT - Ostalo 13.07.2023 05.07.2023
26 29.08.2023 10:00 ESAH01.05.1 CT - Ostalo 28.07.2023 24.07.2023
27 29.08.2023 10:00 AJHO03.09.1 CT - Ostalo 04.08.2023 02.08.2023
28 28.08.2023 10:00 MUBE18.11.1 CT - Ostalo 22.05.2023 16.05.2023
29 28.08.2023 10:00 HUBA0803971 CT - Ostalo 08.06.2023 31.05.2023
30 28.08.2023 10:00 ZOJU1110941 CT - Ostalo 08.06.2023 02.06.2023
31 28.08.2023 10:00 HADO07.12.1 CT - Ostalo 27.06.2023 23.06.2023
32 28.08.2023 10:00 HADI28.07.1 CT - Ostalo 13.07.2023 11.07.2023
33 28.08.2023 10:00 ENZA05.01.1 CT - Ostalo 28.07.2023 24.07.2023
34 28.08.2023 10:00 ZLBU05.08.1 CT - Ostalo 02.08.2023 27.07.2023
35 28.08.2023 10:00 SAOS0412195 CT - Ostalo 07.08.2023 04.08.2023
36 28.08.2023 10:00 MIIL18.04.1 CT - Ostalo 14.08.2023 11.08.2023
37 28.08.2023 08:30 MEMU23.05.1 CT - Ostalo 21.06.2023 15.06.2023
38 25.08.2023 10:00 HAKO14.04.1 CT - Ostalo 26.05.2023 22.05.2023
39 25.08.2023 10:00 MUSA02.07.1 CT - Ostalo 14.06.2023 09.06.2023
40 25.08.2023 10:00 MUSA02.07.1 CT - Ostalo 14.06.2023 09.06.2023
41 25.08.2023 10:00 SEBA09.01.1 CT - Ostalo 19.06.2023 15.06.2023
42 25.08.2023 10:00 ZICU22.09.1 CT - Ostalo 20.06.2023 16.06.2023
43 25.08.2023 10:00 ALKA28.12.1 CT - Ostalo 27.06.2023 21.06.2023
44 25.08.2023 10:00 MUAL10.11.1 CT - Ostalo 13.07.2023 10.07.2023
45 25.08.2023 10:00 FEHR22.07.1 CT - Ostalo 28.07.2023 21.07.2023
46 25.08.2023 10:00 SMKA18.06.1 CT - Ostalo 02.08.2023 27.07.2023
47 24.08.2023 10:00 EMBR17.03.1 CT - Ostalo 05.05.2023 26.04.2023
48 24.08.2023 10:00 EKVA11.05.1 CT - Ostalo 31.05.2023 24.05.2023
49 24.08.2023 10:00 VAAL15.02.1 CT - Ostalo 31.05.2023 25.05.2023
50 24.08.2023 10:00 SEIM07.02.1 CT - Ostalo 14.06.2023 07.06.2023
51 24.08.2023 10:00 MUAR28.06.1 CT - Ostalo 15.06.2023 05.06.2023
52 24.08.2023 10:00 KOEN13.02.1 CT - Ostalo 07.07.2023 03.07.2023
53 24.08.2023 10:00 ILDI20.08.1 CT - Ostalo 14.07.2023 12.07.2023
54 23.08.2023 10:00 MICI21.11.1 CT - Ostalo 02.06.2023 09.05.2023
55 23.08.2023 10:00 NIOR29.05.1 CT - Ostalo 12.06.2023 07.06.2023
56 23.08.2023 10:00 MUMA31.01.1 CT - Ostalo 14.06.2023 09.06.2023
57 23.08.2023 10:00 SAMI11.04.1 CT - Ostalo 19.06.2023 09.06.2023
58 23.08.2023 10:00 IZMA20.07.1 CT - Ostalo 30.06.2023 26.06.2023
59 23.08.2023 09:00 NAHA07.01.1 CT - Ostalo 14.06.2023
60 23.08.2023 09:00 BEHA22.03.1 CT - Ostalo 04.07.2023 23.06.2023
61 22.08.2023 10:00 ANDO02.04.1 CT - Ostalo 11.05.2023 09.05.2023
62 22.08.2023 10:00 MEHO3001967 CT - Ostalo 09.06.2023 07.06.2023
63 22.08.2023 10:00 ABKE01.05.1 CT - Ostalo 14.06.2023 06.06.2023
64 22.08.2023 10:00 MAKA21.08.1 CT - Ostalo 19.06.2023 13.06.2023
65 22.08.2023 10:00 MUHO10.12.1 CT - Ostalo 26.06.2023 20.06.2023
66 22.08.2023 10:00 OHNA01.01.1 CT - Ostalo 07.07.2023 03.07.2023
67 22.08.2023 10:00 AVBE08.08.1 CT - Ostalo 28.07.2023 25.07.2023
68 22.08.2023 10:00 SESE06.06.1 CT - Ostalo 14.08.2023 10.08.2023
69 22.08.2023 08:30 MUNE15.04.1 CT - Ostalo 23.12.2022 16.12.2022
70 21.08.2023 10:00 NIZU03.10.1 CT - Ostalo 26.05.2023 22.05.2023
71 21.08.2023 10:00 MUSO27.11.1 CT - Ostalo 01.06.2023 30.05.2023
72 21.08.2023 10:00 ZEDR01.06.1 CT - Ostalo 05.06.2023 31.05.2023
73 21.08.2023 10:00 HISA1510960 CT - Ostalo 08.06.2023
74 21.08.2023 10:00 SUBA08.01.1 CT - Ostalo 20.06.2023 14.06.2023
75 21.08.2023 10:00 MUOR22.12.1 CT - Ostalo 23.06.2023 20.06.2023
76 21.08.2023 10:00 NAAH03.08.1 CT - Ostalo 12.07.2023 11.07.2023
77 21.08.2023 10:00 SAPO05.05.1 CT - Ostalo 12.07.2023 10.07.2023
78 21.08.2023 10:00 ZUME07.04.1 CT - Ostalo 20.07.2023 14.07.2023
79 18.08.2023 10:00 NAKO17.02.1 CT - Ostalo 31.05.2023 19.05.2023
80 18.08.2023 10:00 ENDU2504960 CT - Ostalo 08.06.2023 31.05.2023
81 18.08.2023 10:00 EDZU18.02.1 CT - Ostalo 12.06.2023 02.06.2023
82 18.08.2023 10:00 MIME02.04.1 CT - Ostalo 19.06.2023 22.03.2023
83 18.08.2023 10:00 LARA2905971 CT - Ostalo 29.06.2023 27.06.2023
84 18.08.2023 10:00 ZIBU18.01.1 CT - Ostalo 12.07.2023 04.07.2023
85 18.08.2023 09:30 EMLO12.01.1 CT - Ostalo 18.05.2023 16.05.2023
86 17.08.2023 10:00 SEDE12.10.1 CT - Ostalo 03.05.2023 24.04.2023
87 17.08.2023 10:00 HAJA03.10.1 CT - Ostalo 01.06.2023 30.05.2023
88 17.08.2023 10:00 ZVGA13.08.1 CT - Ostalo 06.06.2023 02.06.2023
89 17.08.2023 10:00 EMDE25.03.1 CT - Ostalo 12.06.2023 05.06.2023
90 17.08.2023 10:00 SVTO0203954 CT - Ostalo 29.06.2023 26.06.2023
91 17.08.2023 10:00 ALJU20.02.1 CT - Ostalo 07.07.2023 29.06.2023
92 17.08.2023 10:00 TESM13.04.1 CT - Ostalo 31.07.2023 18.07.2023
93 17.08.2023 10:00 SEDE17.11.1 CT - Ostalo 10.08.2023 08.08.2023
94 17.08.2023 09:00 SMDU02.01.1 CT - Ostalo 08.05.2023 04.05.2023
95 17.08.2023 08:30 AZZI29.01.1 CT - Ostalo 21.12.2022 13.12.2022
96 16.08.2023 11:00 FEAJ21.02.1 CT - Ostalo 08.05.2023 03.05.2023
97 16.08.2023 10:00 SACO16.01.1 CT - Ostalo 05.06.2023 23.05.2023
98 16.08.2023 10:00 ZIAR1701967 CT - Ostalo 09.06.2023 05.06.2023
99 16.08.2023 10:00 ZAKA24.06.1 CT - Ostalo 12.06.2023 02.06.2023
100 16.08.2023 10:00 MESE21.08.1 CT - Ostalo 12.07.2023 11.07.2023
101 16.08.2023 10:00 SAMU03.05.1 CT - Ostalo 02.08.2023 24.07.2023
102 16.08.2023 08:30 BEFA28.05.1 CT - Ostalo 13.07.2023 11.07.2023
103 15.08.2023 10:00 TRBE25.01.1 CT - Ostalo 29.03.2023 24.03.2023
104 15.08.2023 10:00 VAOH28.07.1 CT - Ostalo 05.05.2023
105 15.08.2023 10:00 SURE06.01.1 CT - Ostalo 25.05.2023 19.05.2023
106 15.08.2023 10:00 ALBE29.05.1 CT - Ostalo 02.06.2023 30.05.2023
107 15.08.2023 10:00 ALBE2008971 CT - Ostalo 09.06.2023 07.06.2023
108 15.08.2023 10:00 SEBA11.08.1 CT - Ostalo 12.06.2023 31.05.2023
109 15.08.2023 10:00 ZILE01.10.1 CT - Ostalo 20.06.2023 07.06.2023
110 15.08.2023 10:00 MEBA13.12.1 CT - Ostalo 26.06.2023 22.06.2023
111 15.08.2023 10:00 STNI02.01.1 CT - Ostalo 18.07.2023 12.07.2023
112 15.08.2023 10:00 SEIS02.06.1 CT - Ostalo 02.08.2023 31.07.2023
113 15.08.2023 09:30 OSOM12.04.1 CT - Ostalo 18.05.2023 17.05.2023
114 14.08.2023 10:00 GOBO16.05.1 CT - Ostalo 03.05.2023 27.04.2023
115 14.08.2023 10:00 ZESA12.04.1 CT - Ostalo 03.05.2023 10.04.2023
116 14.08.2023 10:00 26RAČosić CT - Ostalo 17.05.2023 12.05.2023
117 14.08.2023 10:00 BRSL0603961 CT - Ostalo 09.06.2023 02.06.2023
118 14.08.2023 10:00 FUHO26.01.1 CT - Ostalo 13.06.2023 09.06.2023
119 14.08.2023 10:00 NASU24.06.1 CT - Ostalo 15.06.2023 26.05.2023
120 14.08.2023 10:00 MUOS16.01.1 CT - Ostalo 06.07.2023 03.07.2023
121 14.08.2023 10:00 LUKA30.09.1 CT - Ostalo 18.07.2023 13.07.2023
122 11.08.2023 10:00 ILMA2210950 CT - Ostalo 17.04.2023 06.04.2023
123 11.08.2023 10:00 VEHU18.05.1 CT - Ostalo 17.04.2023 13.04.2023
124 11.08.2023 10:00 NIMU10.09.1 CT - Ostalo 31.05.2023 17.05.2023
125 11.08.2023 10:00 MIHA18.12.1 CT - Ostalo 06.06.2023 29.05.2023
126 11.08.2023 10:00 FAAH03.05.1 CT - Ostalo 20.06.2023 14.06.2023
127 11.08.2023 10:00 BETO17.06.1 CT - Ostalo 27.06.2023 21.06.2023
128 11.08.2023 10:00 RETA01.09.1 CT - Ostalo 27.06.2023 19.06.2023
129 11.08.2023 10:00 TAHA24.02.1 CT - Ostalo 12.07.2023 07.07.2023
130 11.08.2023 10:00 MUDI28.09.1 CT - Ostalo 21.07.2023 17.07.2023
131 11.08.2023 10:00 DUKO06.04.1 CT - Ostalo 31.07.2023 26.07.2023
132 10.08.2023 10:00 JASU27.07.1 CT - Ostalo 01.06.2023 29.05.2023
133 10.08.2023 10:00 BIBA09.03.1 CT - Ostalo 05.06.2023 24.05.2023
134 10.08.2023 10:00 LODU0705966 CT - Ostalo 09.06.2023 30.05.2023
135 10.08.2023 10:00 MEMA07.10.1 CT - Ostalo 15.06.2023 12.06.2023
136 10.08.2023 10:00 FIHA21.04.1 CT - Ostalo 05.07.2023 27.06.2023
137 10.08.2023 08:30 HAKO09.04.1 CT - Ostalo 31.05.2023 29.05.2023
138 10.08.2023 08:30 MITE19.01.1 CT - Ostalo 12.07.2023 10.07.2023
139 09.08.2023 10:00 KAHA15.02.1 CT - Ostalo 26.05.2023 22.05.2023
140 09.08.2023 10:00 NIDR11.05.1 CT - Ostalo 05.06.2023
141 09.08.2023 10:00 REHA24.05.1 CT - Ostalo 06.06.2023 25.05.2023
142 09.08.2023 10:00 MIAV22.10.1 CT - Ostalo 14.06.2023 07.06.2023
143 09.08.2023 10:00 FEFA16.03.1 CT - Ostalo 04.07.2023 22.06.2023
144 09.08.2023 10:00 MIBR13.02.1 CT - Ostalo 28.07.2023 25.07.2023
145 08.08.2023 10:00 FAAH07.07.1 CT - Ostalo 19.05.2023 12.05.2023
146 08.08.2023 10:00 MUCA02.11.1 CT - Ostalo 23.05.2023 18.05.2023
147 08.08.2023 10:00 AMI06.03.1 CT - Ostalo 29.05.2023 22.05.2023
148 08.08.2023 10:00 ZIAL1206966 CT - Ostalo 09.06.2023 30.05.2023
149 08.08.2023 10:00 MIAL27.09.1 CT - Ostalo 14.06.2023 07.06.2023
150 08.08.2023 10:00 IVTA06.02.1 CT - Ostalo 23.06.2023 29.05.2023
151 08.08.2023 10:00 OMSK03.03.1 CT - Ostalo 14.07.2023 10.07.2023
152 07.08.2023 10:00 ANKO10.07.1 CT - Ostalo 22.03.2023 20.03.2023
153 07.08.2023 10:00 EDHO07.04.1 CT - Ostalo 17.05.2023 10.05.2023
154 07.08.2023 10:00 RAKO21.04.1 CT - Ostalo 22.05.2023 15.05.2023
155 07.08.2023 10:00 ELCO25.02.1 CT - Ostalo 06.06.2023 29.05.2023
156 07.08.2023 10:00 KAMU04.11.1 CT - Ostalo 12.07.2023 10.07.2023
157 07.08.2023 10:00 ALMA24.06.1 CT - Ostalo 31.07.2023
158 04.08.2023 10:00 LUAK18.01.1 CT - Ostalo 17.03.2023 13.03.2023
159 04.08.2023 10:00 IBHU08.03.1 CT - Ostalo 29.03.2023 27.03.2023
160 04.08.2023 10:00 NUDZ21.10.1 CT - Ostalo 17.05.2023 24.04.2023
161 04.08.2023 10:00 DRKO13.09.1 CT - Ostalo 18.05.2023 23.02.2023
162 04.08.2023 10:00 DRKO13.09.1 CT - Ostalo 19.05.2023 15.05.2023
163 04.08.2023 10:00 HABA17.10.1 CT - Ostalo 26.05.2023 17.05.2023
164 04.08.2023 10:00 SATE31.05.1 CT - Ostalo 23.06.2023 20.06.2023
165 04.08.2023 10:00 ADMA31.07.1 CT - Ostalo 12.07.2023 05.07.2023
166 04.08.2023 10:00 ALBE22.12.1 CT - Ostalo 14.07.2023 12.07.2023
167 04.08.2023 10:00 FANE02.06.1 CT - Ostalo 20.07.2023 17.07.2023
168 04.08.2023 10:00 RAPI28.01.1 CT - Ostalo 31.07.2023 20.07.2023
169 04.08.2023 10:00 ESNU22.07.1 CT - Ostalo 31.07.2023 27.07.2023
170 03.08.2023 10:00 SAMU07.10.1 CT - Ostalo 26.04.2023 18.04.2023
171 03.08.2023 10:00 JANE09.02.1 CT - Ostalo 03.05.2023 19.04.2023
172 03.08.2023 10:00 FASM12.04.2 CT - Ostalo 03.05.2023 12.04.2023
173 03.08.2023 10:00 ATKO02.09.1 CT - Ostalo 12.06.2023 06.06.2023
174 03.08.2023 10:00 AHRE16.12.1 CT - Ostalo 02.08.2023 26.07.2023
175 03.08.2023 09:00 SACA16.06.1 CT - Ostalo 08.05.2023 25.04.2023
176 02.08.2023 10:00 MUGA24.08.1 CT - Ostalo 19.05.2023 16.05.2023
177 02.08.2023 10:00 ANSP01.12.1 CT - Ostalo 05.06.2023 29.05.2023
178 02.08.2023 10:00 AMRE04.10.1 CT - Ostalo 23.06.2023
179 02.08.2023 10:00 HAME30.08.1 CT - Ostalo 07.07.2023 26.06.2023
180 02.08.2023 10:00 HAVL16.12.1 CT - Ostalo 12.07.2023 10.07.2023
181 02.08.2023 10:00 BLIL04.11.1 CT - Ostalo 21.07.2023
182 01.08.2023 10:00 MARA1705942 CT - Ostalo 09.01.2023 23.12.2022
183 01.08.2023 10:00 HASI15.07.1 CT - Ostalo 30.03.2023 10.03.2023
184 01.08.2023 10:00 EJBO11.10.1 CT - Ostalo 18.05.2023 05.05.2023
185 01.08.2023 10:00 HAHU05.02.1 CT - Ostalo 13.06.2023 07.06.2023
186 01.08.2023 10:00 FATO24.09.1 CT - Ostalo 14.06.2023 12.06.2023
187 01.08.2023 10:00 FATO24.09.1 CT - Ostalo 15.06.2023 14.06.2023
188 01.08.2023 10:00 ZAJU28.02.1 CT - Ostalo 23.06.2023
189 01.08.2023 10:00 ASSO28.09.1 CT - Ostalo 05.07.2023 29.06.2023
190 01.08.2023 10:00 NVA17.01.1 CT - Ostalo 12.07.2023 10.07.2023
191 01.08.2023 10:00 AMBE29.05.1 CT - Ostalo 12.07.2023 11.07.2023
192 01.08.2023 10:00 AMAH03.07.1 CT - Ostalo 21.07.2023 18.07.2023
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.07.2023 10:00 SECE15.03.1 CT - Ostalo 03.05.2023 18.04.2023
2 31.07.2023 10:00 ZAFR16.10.1 CT - Ostalo 22.05.2023 12.05.2023
3 31.07.2023 10:00 MAST24.07.1 CT - Ostalo 29.05.2023 23.05.2023
4 31.07.2023 10:00 NESK02.03.1 CT - Ostalo 12.06.2023 07.06.2023
5 31.07.2023 10:00 FASO20.09.1 CT - Ostalo 23.06.2023 16.06.2023
6 31.07.2023 10:00 GEJA15.07.1 CT - Ostalo 05.07.2023 29.06.2023
7 31.07.2023 10:00 IROB15.06.1 CT - Ostalo 10.07.2023 03.07.2023
8 31.07.2023 10:00 VENI07.01.1 CT - Ostalo 20.07.2023 21.06.2023
9 28.07.2023 10:00 MUPO27.02.1 CT - Ostalo 10.03.2023 03.03.1955
10 28.07.2023 10:00 IVSI15.06.1 CT - Ostalo 19.05.2023 15.05.2023
11 28.07.2023 10:00 NAPI0809986 CT - Ostalo 09.06.2023 31.05.2023
12 28.07.2023 10:00 RADE26.10.1 CT - Ostalo 12.06.2023 07.06.2023
13 28.07.2023 10:00 STLI01.01.1 CT - Ostalo 21.06.2023 19.06.2023
14 28.07.2023 10:00 ELSM17.10.1 CT - Ostalo 27.06.2023 23.06.2023
15 28.07.2023 09:00 VABA19.07.1 CT - Ostalo 13.12.2022 09.12.2022
16 27.07.2023 10:00 MUHU1.04.19 CT - Ostalo 16.02.2023 06.02.2023
17 27.07.2023 10:00 IBKA28.03.1 CT - Ostalo 22.05.2023 15.05.2023
18 27.07.2023 10:00 RAMU05.11.1 CT - Ostalo 02.06.2023 29.05.2023
19 27.07.2023 10:00 AJSO2109983 CT - Ostalo 09.06.2023 06.06.2023
20 27.07.2023 10:00 AIFR30.11.1 CT - Ostalo 12.06.2023 07.06.2023
21 27.07.2023 10:00 KEPA17.03.1 CT - Ostalo 20.06.2023 13.06.2023
22 27.07.2023 10:00 ENAR14.06.1 CT - Ostalo 27.06.2023 26.06.2023
23 27.07.2023 10:00 AMAV09.07.1 CT - Ostalo 07.07.2023 05.07.2023
24 27.07.2023 09:30 SASA04.02.1 CT - Ostalo 03.05.2023
25 27.07.2023 09:00 MIZV20.02.1 CT - Ostalo 23.05.2023 24.02.2023
26 26.07.2023 10:00 MAMU26.10.1 CT - Ostalo 17.05.2023 09.05.2023
27 26.07.2023 10:00 SEZE06.01.1 CT - Ostalo 25.05.2023 12.05.2023
28 26.07.2023 10:00 SEAS04.12.1 CT - Ostalo 25.05.2023 08.05.2023
29 26.07.2023 10:00 JADE29.12.1 CT - Ostalo 05.06.2023 30.05.2023
30 26.07.2023 10:00 NEKO13.09.1 CT - Ostalo 06.06.2023 31.05.2023
31 26.07.2023 10:00 ISOC05.08.1 CT - Ostalo 14.06.2023 07.06.2023
32 26.07.2023 10:00 HASU25.03.1 CT - Ostalo 27.06.2023 29.05.2023
33 26.07.2023 10:00 ELMU03.10.1 CT - Ostalo 27.06.2023 19.06.2023
34 26.07.2023 10:00 MECI18.08.1 CT - Ostalo 06.07.2023 26.06.2023
35 26.07.2023 08:00 AZMU17.03.1 CT - Ostalo 14.03.2023 09.03.2023
36 25.07.2023 10:00 SEBU15.11.1 CT - Ostalo 08.05.2023 04.05.2023
37 25.07.2023 10:00 SEDE17.11.1 CT - Ostalo 17.05.2023 04.05.2023
38 25.07.2023 10:00 HAHU14.09.1 CT - Ostalo 25.05.2023 18.05.2023
39 25.07.2023 10:00 MIDZ01.02.1 CT - Ostalo 26.05.2023 23.05.2023
40 25.07.2023 10:00 EKHO17.08.1 CT - Ostalo 05.06.2023 02.06.2023
41 25.07.2023 10:00 SEJU10.08.1 CT - Ostalo 05.06.2023
42 25.07.2023 10:00 FABO10.02.1 CT - Ostalo 12.06.2023 23.05.2023
43 25.07.2023 10:00 ZAMU06.06.1 CT - Ostalo 27.06.2023 20.06.2023
44 25.07.2023 10:00 OSKA22.03.1 CT - Ostalo 27.06.2023 23.06.2023
45 25.07.2023 10:00 NAOM26.08.1 CT - Ostalo 04.07.2023 11.07.2023
46 24.07.2023 10:00 MIKA10.06.1 CT - Ostalo 05.05.2023 04.05.2023
47 24.07.2023 10:00 FIIB20.06.1 CT - Ostalo 05.05.2023 20.04.2023
48 24.07.2023 10:00 FAHO04.09.1 CT - Ostalo 25.05.2023 18.05.2023
49 24.07.2023 10:00 FAME24.01.1 CT - Ostalo 01.06.2023
50 24.07.2023 10:00 MIJU23.10.1 CT - Ostalo 06.06.2023 30.05.2023
51 24.07.2023 10:00 FRVA22.01.1 CT - Ostalo 12.06.2023 26.05.2023
52 24.07.2023 10:00 IBKO18.05.1 CT - Ostalo 20.06.2023 13.06.2023
53 24.07.2023 10:00 AMDA14.11.1 CT - Ostalo 27.06.2023 22.06.2023
54 24.07.2023 09:00 AJKO17.01.1 CT - Ostalo 12.07.2023 30.06.2023
55 24.07.2023 08:30 ADDE01.04.1 CT - Ostalo 02.06.2023 31.05.2023
56 24.07.2023 08:00 AJCA23.04.1 CT - Ostalo 27.06.2023 16.06.2023
57 21.07.2023 10:00 MIRE02.10.1 CT - Ostalo 05.05.2023 03.05.2023
58 21.07.2023 10:00 SACO30.10.1 CT - Ostalo 18.05.2023 24.04.2023
59 21.07.2023 10:00 MIRE02.10.1 CT - Ostalo 18.05.2023 03.05.2023
60 21.07.2023 10:00 IVTA06.02.1 CT - Ostalo 01.06.2023 29.05.2023
61 21.07.2023 10:00 RAVA16.09.1 CT - Ostalo 02.06.2023 29.05.2023
62 21.07.2023 10:00 BABE15.05.1 CT - Ostalo 05.06.2023 22.05.2023
63 21.07.2023 10:00 ALKO05.04.1 CT - Ostalo 15.06.2023 12.06.2023
64 21.07.2023 10:00 SEDU17.08.1 CT - Ostalo 26.06.2023 21.06.2023
65 21.07.2023 10:00 NAHR04.09.1 CT - Ostalo 27.06.2023 21.06.2023
66 21.07.2023 10:00 MIKA26.02.1 CT - Ostalo 04.07.2023
67 21.07.2023 09:00 SEHO20.05.1 CT - Ostalo 08.05.2023 07.04.2023
68 20.07.2023 10:00 SEMU30.01.1 CT - Ostalo 08.05.2023 04.05.2023
69 20.07.2023 10:00 NAMU28.03.1 CT - Ostalo 26.05.2023 22.05.2023
70 20.07.2023 10:00 FECE23.11.1 CT - Ostalo 01.06.2023 29.05.2023
71 20.07.2023 10:00 MEGR29.07.1 CT - Ostalo 01.06.2023 29.05.2023
72 20.07.2023 10:00 MEGA27.09.1 CT - Ostalo 02.06.2023 30.05.2023
73 20.07.2023 10:00 RALE05.03.1 CT - Ostalo 30.06.2023 07.06.2023
74 19.07.2023 10:00 SEVR23.05.1 CT - Ostalo 08.05.2023 04.05.2023
75 19.07.2023 10:00 MABU10.01.1 CT - Ostalo 01.06.2023 29.05.2023
76 19.07.2023 10:00 NABA10.04.1 CT - Ostalo 01.06.2023 26.05.2023
77 19.07.2023 10:00 BEKO10.03.1 CT - Ostalo 02.06.2023 30.05.2023
78 19.07.2023 10:00 SLKA12.12.1 CT - Ostalo 13.06.2023 08.06.2023
79 19.07.2023 10:00 ILJU1408946 CT - Ostalo 29.06.2023 20.06.2023
80 19.07.2023 10:00 ARTO21.09.1 CT - Ostalo 04.07.2023 29.06.2023
81 19.07.2023 09:00 ANLU19.09.1 CT - Ostalo 26.05.2023 16.05.2023
82 18.07.2023 10:00 HARI31.03.1 CT - Ostalo 10.04.2023 30.03.2023
83 18.07.2023 10:00 DESI21.07.1 CT - Ostalo 11.05.2023 25.04.2023
84 18.07.2023 10:00 ZLKA14.03.1 CT - Ostalo 17.05.2023 11.05.2023
85 18.07.2023 10:00 SETU23.09.1 CT - Ostalo 25.05.2023 23.05.2023
86 18.07.2023 10:00 BEME04.03.1 CT - Ostalo 29.05.2023 24.05.2023
87 18.07.2023 10:00 AL B20.12.1 CT - Ostalo 02.06.2023 31.05.2023
88 18.07.2023 10:00 DZBO1601958 CT - Ostalo 09.06.2023 05.06.2023
89 18.07.2023 10:00 SEAJ27.04.1 CT - Ostalo 20.06.2023 12.06.2023
90 18.07.2023 10:00 SECO09.11.1 CT - Ostalo 23.06.2023 20.06.2023
91 18.07.2023 08:30 ELCO06.03.1 CT - Ostalo 06.07.2023 22.06.2023
92 17.07.2023 10:00 FIME20.05.1 CT - Ostalo 17.03.2023 02.03.2023
93 17.07.2023 10:00 LEDI04.10.1 CT - Ostalo 19.05.2023 16.05.2023
94 17.07.2023 10:00 MUHO11.03.1 CT - Ostalo 25.05.2023 19.05.2023
95 17.07.2023 10:00 DESK09.06.1 CT - Ostalo 26.05.2023 22.05.2023
96 17.07.2023 10:00 ULAG06.05.1 CT - Ostalo 29.05.2023 23.05.2023
97 17.07.2023 10:00 NUGO15.07.1 CT - Ostalo 05.06.2023 01.06.2023
98 17.07.2023 10:00 IBDI28.04.1 CT - Ostalo 13.06.2023 25.05.2023
99 17.07.2023 10:00 EDKO29.10.1 CT - Ostalo 15.06.2023 12.06.2023
100 14.07.2023 10:00 NEHA05.11.1 CT - Ostalo 26.04.2023 19.04.2023
101 14.07.2023 10:00 RAIS06.06.1 CT - Ostalo 27.04.2023 20.04.2023
102 14.07.2023 10:00 HALE15.10.1 CT - Ostalo 05.05.2023 19.04.2023
103 14.07.2023 10:00 FASM16.04.1 CT - Ostalo 17.05.2023 12.05.2023
104 14.07.2023 10:00 HAFR19.01.1 CT - Ostalo 17.05.2023 15.05.2023
105 14.07.2023 10:00 MAMA29.11.1 CT - Ostalo 26.05.2023 08.05.2023
106 14.07.2023 10:00 HAAL10.03.1 CT - Ostalo 02.06.2023 12.06.2023
107 14.07.2023 10:00 BOBE01.12.1 CT - Ostalo 05.06.2023 01.06.2023
108 14.07.2023 10:00 DZBO07.02.1 CT - Ostalo 21.06.2023 14.06.2023
109 14.07.2023 10:00 MICO14.07.1 CT - Ostalo 21.06.2023 19.06.2023
110 13.07.2023 10:00 DRBO25.04.2 CT - Ostalo 27.04.2023 25.04.2023
111 13.07.2023 10:00 SESK20.09.1 CT - Ostalo 17.05.2023 11.05.2023
112 13.07.2023 10:00 IBMU10.01.1 CT - Ostalo 17.05.2023 11.05.2023
113 13.07.2023 10:00 HAMU17.06.1 CT - Ostalo 18.05.2023
114 13.07.2023 10:00 HAMU17.06.1 CT - Ostalo 18.05.2023 16.05.2023
115 13.07.2023 10:00 MIAL13.10.1 CT - Ostalo 29.05.2023 17.05.2023
116 13.07.2023 10:00 IBBR20.11.1 CT - Ostalo 05.06.2023 25.05.2023
117 12.07.2023 10:00 ZEMU15.07.1 CT - Ostalo 25.04.2023 19.04.2023
118 12.07.2023 10:00 MABA31.08.1 CT - Ostalo 17.05.2023 19.04.2023
119 12.07.2023 10:00 SIHA06.01.1 CT - Ostalo 18.05.2023 10.05.2023
120 12.07.2023 10:00 EDDE11.03.1 CT - Ostalo 26.05.2023 23.05.2023
121 12.07.2023 10:00 IZBE11.06.1 CT - Ostalo 01.06.2023 23.05.2023
122 12.07.2023 10:00 NARA03.04.1 CT - Ostalo 21.06.2023 09.06.2023
123 11.07.2023 14:00 RAMA23.06.1 CT - Ostalo 10.05.2023 27.04.2023
124 11.07.2023 10:00 RUDI01.05.1 CT - Ostalo 13.04.2023 10.04.2023
125 11.07.2023 10:00 ESMO04.11.1 CT - Ostalo 25.04.2023 19.04.2023
126 11.07.2023 10:00 SEMA23.04.1 CT - Ostalo 10.05.2023 19.05.2023
127 11.07.2023 10:00 FABA15.10.1 CT - Ostalo 17.05.2023 28.04.2023
128 11.07.2023 10:00 FARI04.01.1 CT - Ostalo 18.05.2023 12.05.2023
129 11.07.2023 10:00 MUKA30.06.1 CT - Ostalo 19.05.2023 16.05.2023
130 11.07.2023 10:00 HETA25.10.1 CT - Ostalo 01.06.2023 25.05.2023
131 11.07.2023 09:00 SEHO19.06.1 CT - Ostalo 22.11.2022 16.11.2022
132 11.07.2023 09:00 RAMA23.06.1 CT - Ostalo 10.05.2023 27.04.2023
133 11.07.2023 09:00 EDCE28.09.1 CT - Ostalo 18.05.2023 16.05.2023
134 11.07.2023 09:00 ADSA15.09.1 CT - Ostalo 21.06.2023 19.06.2023
135 10.07.2023 11:00 ZDPI13.01.1 CT - Ostalo 03.05.2023 27.04.2023
136 10.07.2023 10:00 BLBO08.01.1 CT - Ostalo 06.03.2023 02.03.2023
137 10.07.2023 10:00 HAHO22.07.1 CT - Ostalo 05.05.2023 25.04.2023
138 10.07.2023 10:00 AVHA26.04.1 CT - Ostalo 19.05.2023 17.05.2023
139 10.07.2023 10:00 MIBA18.02.1 CT - Ostalo 01.06.2023 29.05.2023
140 10.07.2023 10:00 CASE11.02.1 CT - Ostalo 14.06.2023 09.06.2023
141 10.07.2023 09:00 HAGA08.06.1 CT - Ostalo 08.05.2023 12.04.2023
142 07.07.2023 10:00 BADE15.06.1 CT - Ostalo 21.02.2023
143 07.07.2023 10:00 ELSM1307973 CT - Ostalo 12.04.2023 07.04.2023
144 07.07.2023 10:00 ESNA10.11.1 CT - Ostalo 24.04.2023 17.04.2023
145 07.07.2023 10:00 HAMA20.05.1 CT - Ostalo 25.04.2023
146 07.07.2023 10:00 GOJA23.01.1 CT - Ostalo 12.05.2023 09.05.2023
147 07.07.2023 10:00 JAME28.04.1 CT - Ostalo 19.05.2023 05.05.2023
148 07.07.2023 10:00 MEMU25.04.1 CT - Ostalo 31.05.2023 22.05.2023
149 06.07.2023 10:00 SEDA2712960 CT - Ostalo 08.02.2023 06.02.2023
150 06.07.2023 10:00 NESE09.01.1 CT - Ostalo 24.03.2023 16.03.2023
151 06.07.2023 10:00 IZDA05.07.1 CT - Ostalo 29.03.2023 27.03.2023
152 06.07.2023 10:00 SESU26.08.1 CT - Ostalo 17.04.2023 12.04.2023
153 06.07.2023 10:00 NIHU05.07.1 CT - Ostalo 17.04.2023 11.04.2023
154 06.07.2023 10:00 BEHU09.12.1 CT - Ostalo 10.05.2023 05.05.2023
155 06.07.2023 10:00 DEIS06.03.1 CT - Ostalo 10.05.2023 08.05.2023
156 06.07.2023 10:00 MIPR26.02.1 CT - Ostalo 31.05.2023 27.04.2023
157 06.07.2023 10:00 EVGE26.08.1 CT - Ostalo 06.06.2023 31.05.2023
158 06.07.2023 10:00 MUSU06.12.1 CT - Ostalo 06.06.2023 31.05.2023
159 05.07.2023 10:00 ZAKA23.02.1 CT - Ostalo 09.02.2023 27.01.2023
160 05.07.2023 10:00 GIKU2709963 CT - Ostalo 06.04.2023 04.04.2023
161 05.07.2023 10:00 BEHA10.06.1 CT - Ostalo 06.04.2023 31.03.2023
162 05.07.2023 10:00 AHBE17.06.1 CT - Ostalo 17.04.2023
163 05.07.2023 10:00 ADME13.01.1 CT - Ostalo 10.05.2023 14.04.2023
164 05.07.2023 10:00 IMZU31.07.1 CT - Ostalo 02.06.2023 05.07.1985
165 04.07.2023 10:00 HADU1111963 CT - Ostalo 20.01.2023 19.01.2023
166 04.07.2023 10:00 MECI18.08.1 CT - Ostalo 24.03.2023 20.03.2023
167 04.07.2023 10:00 FUSA15.06.1 CT - Ostalo 13.04.2023 12.04.2023
168 04.07.2023 10:00 MUHA10.02.1 CT - Ostalo 10.05.2023 28.04.2023
169 04.07.2023 10:00 ADJU31.10.1 CT - Ostalo 23.05.2023 18.05.2023
170 04.07.2023 10:00 FASU21.02.1 CT - Ostalo 29.05.2023 22.05.2023
171 04.07.2023 08:00 IMKU2709007 CT - Ostalo 06.02.2023 25.01.2023
172 03.07.2023 10:00 NASP28.07.1 CT - Ostalo 01.02.2023 30.01.2023
173 03.07.2023 10:00 HABE28.10.1 CT - Ostalo 17.03.2023 14.03.2023
174 03.07.2023 10:00 SRKR2103966 CT - Ostalo 12.04.2023 06.04.2023
175 03.07.2023 10:00 REHA12.03.1 CT - Ostalo 10.05.2023 09.05.2023
176 03.07.2023 10:00 ZESK04.02.1 CT - Ostalo 10.05.2023 08.05.2023
177 03.07.2023 10:00 SAGE01.02.1 CT - Ostalo 29.05.2023 23.05.2023
178 03.07.2023 10:00 BEKA24.12.1 CT - Ostalo 29.05.2023 25.05.2023
179 03.07.2023 09:00 NISM31.03.1 CT - Ostalo 28.11.2022 08.11.2022
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2023 10:00 EMPR09.09.1 CT - Ostalo 24.04.2023 18.04.2023
2 30.06.2023 10:00 AJCO03.06.2 CT - Ostalo 25.04.2023 17.04.2023
3 30.06.2023 10:00 VEBL21.02.1 CT - Ostalo 25.04.2023 18.04.2023
4 30.06.2023 10:00 DZBE01.10.1 CT - Ostalo 12.05.2023 10.05.2023
5 30.06.2023 10:00 SECA05.05.1 CT - Ostalo 29.05.2023 25.05.2023
6 30.06.2023 10:00 DUSI23.02.1 CT - Ostalo 31.05.2023 25.05.2023
7 30.06.2023 10:00 MUKA17.02.1 CT - Ostalo 02.06.2023 30.05.2023
8 30.06.2023 10:00 EVHE10.11.1 CT - Ostalo 05.06.2023 31.05.2023
9 29.06.2023 10:00 MEFE06.05.1 CT - Ostalo 24.04.2023 17.04.2023
10 29.06.2023 10:00 HAVE02.08.1 CT - Ostalo 24.04.2023 14.04.2023
11 29.06.2023 10:00 NAOK28.02.1 CT - Ostalo 25.04.2023 18.04.2023
12 29.06.2023 10:00 CEMU18.05.1 CT - Ostalo 25.04.2023 18.04.2023
13 29.06.2023 10:00 VEBE17.08.1 CT - Ostalo 03.05.2023 27.04.2023
14 29.06.2023 10:00 HADO05.11.1 CT - Ostalo 23.05.2023 18.05.2023
15 29.06.2023 10:00 ZLSK04.10.1 CT - Ostalo 23.05.2023 09.05.2023
16 29.06.2023 10:00 DRGR11.08.1 CT - Ostalo 29.05.2023 26.05.2023
17 29.06.2023 10:00 MUBU06.10.1 CT - Ostalo 01.06.2023 30.05.2023
18 29.06.2023 10:00 SEHU05.11.1 CT - Ostalo 05.06.2023 29.05.2023
19 27.06.2023 11:00 MUGA24.08.1 CT - Ostalo 03.05.2023 28.04.2023
20 27.06.2023 10:00 IBSE17.03.1 CT - Ostalo 14.03.2023 09.03.2023
21 27.06.2023 10:00 MUDE03.07.1 CT - Ostalo 26.04.2023 18.04.2023
22 27.06.2023 10:00 NIMU25.03.1 CT - Ostalo 27.04.2023 04.04.2023
23 27.06.2023 10:00 RAHI02.02.1 CT - Ostalo 26.05.2023 23.05.2023
24 27.06.2023 10:00 ZUPO28.10.1 CT - Ostalo 29.05.2023 25.05.2023
25 27.06.2023 10:00 HAAL10.12.1 CT - Ostalo 29.05.2023 23.05.2023
26 27.06.2023 10:00 AMSL29.07.1 CT - Ostalo 05.06.2023 22.05.2023
27 27.06.2023 10:00 MUDE03.07.1 CT - Ostalo 23.06.2023 21.06.2023
28 27.06.2023 09:30 MICE10.06.1 CT - Ostalo 29.05.2023 25.05.2023
29 26.06.2023 10:00 ESMU2008960 CT - Ostalo 10.01.2023 30.12.2022
30 26.06.2023 10:00 FICE05.06.1 CT - Ostalo 09.02.2023 07.02.2023
31 26.06.2023 10:00 IBSL25.08.1 CT - Ostalo 16.03.2023 10.03.2023
32 26.06.2023 10:00 MEGR18.01.1 CT - Ostalo 03.04.2023 29.03.2023
33 26.06.2023 10:00 UZCE13.11.1 CT - Ostalo 03.05.2023 27.04.2023
34 26.06.2023 10:00 MAJU22.03.1 CT - Ostalo 09.05.2023 12.12.2022
35 26.06.2023 10:00 MICE16.12.1 CT - Ostalo 24.05.2023 22.05.2023
36 26.06.2023 10:00 MITU19.06.1 CT - Ostalo 25.05.2023 22.05.2023
37 26.06.2023 10:00 MUBE16.07.1 CT - Ostalo 29.05.2023 22.05.2023
38 26.06.2023 10:00 ZIOS12.09.1 CT - Ostalo 05.06.2023 01.06.2023
39 26.06.2023 08:00 MASA18.03.1 CT - Ostalo 19.05.2023 17.05.2023
40 23.06.2023 10:00 ADAH10.02.1 CT - Ostalo 15.03.2023 07.03.2023
41 23.06.2023 10:00 SEMR21.11.1 CT - Ostalo 27.03.2023 21.03.2023
42 23.06.2023 10:00 INHA30.08.1 CT - Ostalo 06.04.2023 03.04.2023
43 23.06.2023 10:00 EMSA01.01.1 CT - Ostalo 09.05.2023 05.05.2023
44 23.06.2023 10:00 RIMA14.03.1 CT - Ostalo 12.05.2023 19.04.2023
45 23.06.2023 10:00 MUSE09.03.1 CT - Ostalo 24.05.2023 18.05.2023
46 23.06.2023 10:00 ADBE01.05.1 CT - Ostalo 24.05.2023
47 22.06.2023 10:00 EDPI1806197 CT - Ostalo 09.03.2023
48 22.06.2023 10:00 DRBO03.05.1 CT - Ostalo 03.04.2023 20.03.2023
49 22.06.2023 10:00 REKO25.08.1 CT - Ostalo 24.04.2023 17.04.2023
50 22.06.2023 10:00 ASMU08.08.1 CT - Ostalo 26.04.2023
51 22.06.2023 10:00 HUKU01.01.1 CT - Ostalo 09.05.2023 27.04.2023
52 22.06.2023 09:00 ZIOH0103196 CT - Ostalo 09.03.2023
53 21.06.2023 10:00 DIAJ1509913 CT - Ostalo 27.12.2022 21.12.2022
54 21.06.2023 10:00 SEPR09.10.1 CT - Ostalo 24.04.2023 17.04.2023
55 21.06.2023 10:00 SASM14.02.1 CT - Ostalo 26.04.2023 12.04.2023
56 21.06.2023 10:00 NEBR28.12.1 CT - Ostalo 03.05.2023 24.04.2023
57 21.06.2023 10:00 DADE25.02.1 CT - Ostalo 05.05.2023 03.05.2023
58 21.06.2023 10:00 DUCI01.08.1 CT - Ostalo 24.05.2023 18.05.2023
59 21.06.2023 10:00 MUBE12.01.1 CT - Ostalo 24.05.2023 22.05.2023
60 21.06.2023 10:00 RAHA29.11.1 CT - Ostalo 29.05.2023 24.05.2023
61 21.06.2023 09:00 EDHA05.12.1 CT - Ostalo 05.06.2023 25.05.2023
62 20.06.2023 10:30 HARA27.09.1 CT - Ostalo 03.05.2023 25.04.2023
63 20.06.2023 10:30 IBTA29.08.1 CT - Ostalo 23.05.2023 16.05.2023
64 20.06.2023 10:00 VATR06.09.1 CT - Ostalo 03.05.2023 30.03.2023
65 20.06.2023 10:00 MEAR16.08.1 CT - Ostalo 03.05.2023 25.04.2023
66 20.06.2023 10:00 MIZU14.11.1 CT - Ostalo 18.05.2023 08.05.2023
67 20.06.2023 10:00 MEDR07.12.1 CT - Ostalo 24.05.2023 22.05.2023
68 20.06.2023 09:00 ALJA15.12.1 CT - Ostalo 03.05.2023 26.04.2023
69 20.06.2023 08:00 ESDU09.07.1 CT - Ostalo 14.11.2022 07.11.2022
70 20.06.2023 08:00 SAOD14.11.1 CT - Ostalo 08.03.2023 03.03.2023
71 19.06.2023 10:00 LEMU26.11.1 CT - Ostalo 17.03.2023 15.03.2023
72 19.06.2023 10:00 RAHU24.04.1 CT - Ostalo 17.03.2023 10.03.2023
73 19.06.2023 10:00 RAHU24.04.1 CT - Ostalo 17.03.2023 10.03.2023
74 19.06.2023 10:00 RAMU03.1019 CT - Ostalo 27.04.2023 20.04.2023
75 19.06.2023 10:00 DZMU12.11.1 CT - Ostalo 05.05.2023 27.04.2023
76 19.06.2023 10:00 SEOS08.02.1 CT - Ostalo 11.05.2023 08.05.2023
77 19.06.2023 10:00 IBDZ17.03.1 CT - Ostalo 22.05.2023 12.05.2023
78 19.06.2023 10:00 ARNI24.11.1 CT - Ostalo 23.05.2023 17.05.2023
79 19.06.2023 10:00 RAJA07.02.1 CT - Ostalo 29.05.2023 24.05.2023
80 19.06.2023 10:00 SMBU06.01.1 CT - Ostalo 05.06.2023 05.05.2023
81 19.06.2023 09:00 AZKO03.01.1 CT - Ostalo 10.04.2023 14.04.2023
82 19.06.2023 09:00 SASE04.01.1 CT - Ostalo 12.04.2023 04.04.2023
83 16.06.2023 10:00 MEHA05.08.1 CT - Ostalo 03.04.2023 15.03.2023
84 16.06.2023 10:00 DAHA28.12.1 CT - Ostalo 10.04.2023 06.04.2023
85 16.06.2023 10:00 FIKR14.09.1 CT - Ostalo 13.04.2023 10.04.2023
86 16.06.2023 10:00 NEHE27.03.1 CT - Ostalo 17.04.2023 12.04.2023
87 16.06.2023 10:00 ANCA06.05.1 CT - Ostalo 26.04.2023 24.04.2023
88 16.06.2023 10:00 ELAL14.05.1 CT - Ostalo 09.05.2023 03.05.2023
89 16.06.2023 10:00 ELAL14.05.1 CT - Ostalo 09.05.2023 04.05.2023
90 16.06.2023 10:00 NEOD20.08.1 CT - Ostalo 18.05.2023 15.05.2023
91 16.06.2023 09:00 MESM09.03.1 CT - Ostalo 20.04.2023 12.04.2023
92 15.06.2023 10:00 FACA04.05.1 CT - Ostalo 03.04.2023 30.03.2023
93 15.06.2023 10:00 HABR13.10.1 CT - Ostalo 03.04.2023 15.03.2023
94 15.06.2023 10:00 SACU31.07.1 CT - Ostalo 10.04.2023 06.04.2023
95 15.06.2023 10:00 SEZI2508963 CT - Ostalo 12.04.2023 06.04.2023
96 15.06.2023 10:00 IBSA01.04.1 CT - Ostalo 20.04.2023 17.04.2023
97 15.06.2023 10:00 SECE01.06.1 CT - Ostalo 25.04.2023 18.04.2023
98 15.06.2023 10:00 FAHU23.01.1 CT - Ostalo 09.05.2023 04.05.2023
99 15.06.2023 10:00 MADE20.05.1 CT - Ostalo 11.05.2023 09.05.2023
100 15.06.2023 10:00 MUMO01.09.1 CT - Ostalo 22.05.2023 17.05.2023
101 14.06.2023 10:00 ELHA26.04.1 CT - Ostalo 30.03.2023 28.03.2023
102 14.06.2023 10:00 HAAL11.11.1 CT - Ostalo 03.04.2023 20.03.2023
103 14.06.2023 10:00 RAST18.09.1 CT - Ostalo 10.04.2023 06.04.2023
104 14.06.2023 10:00 SEAL0101976 CT - Ostalo 12.04.2023 07.04.2023
105 14.06.2023 10:00 HACE08.12.1 CT - Ostalo 17.04.2023 30.03.2023
106 14.06.2023 10:00 HAGA03.03.1 CT - Ostalo 11.05.2023 05.05.2023
107 14.06.2023 10:00 FIBE12.09.1 CT - Ostalo 11.05.2023 09.05.2023
108 14.06.2023 10:00 MIKO17.07.1 CT - Ostalo 17.05.2023 10.05.2023
109 14.06.2023 10:00 LAJU09.11.1 CT - Ostalo 22.05.2023 10.05.2023
110 14.06.2023 10:00 SEMU13.09.1 CT - Ostalo 24.05.2023 08.05.2023
111 14.06.2023 10:00 HAIM0504943 CT - Ostalo 09.06.2023
112 13.06.2023 10:00 MEVA24.04.1 CT - Ostalo 17.03.2023 15.03.2023
113 13.06.2023 10:00 MEAS05.07.1 CT - Ostalo 24.03.2023 21.03.2023
114 13.06.2023 10:00 MUHO04.07.1 CT - Ostalo 30.03.2023 27.03.2023
115 13.06.2023 10:00 SAOM0802975 CT - Ostalo 12.04.2023 05.04.2023
116 13.06.2023 10:00 RASM02.12.1 CT - Ostalo 25.04.2023 18.04.2023
117 13.06.2023 10:00 SITU27.01.1 CT - Ostalo 10.05.2023 04.05.2023
118 13.06.2023 10:00 NEHO17.12.1 CT - Ostalo 17.05.2023 11.05.2023
119 13.06.2023 10:00 NIMA09.06.1 CT - Ostalo 22.05.2023 15.05.2023
120 13.06.2023 09:30 FIRI19.09.1 CT - Ostalo 03.05.2023 25.04.2023
121 12.06.2023 11:00 BECO10.09.1 CT - Ostalo 05.05.2023 26.04.2023
122 12.06.2023 10:00 KAKU04.01.1 CT - Ostalo 30.03.2023 24.03.2023
123 12.06.2023 10:00 PELJ15.05.1 CT - Ostalo 10.04.2023 31.03.2023
124 12.06.2023 10:00 NESV2505970 CT - Ostalo 12.04.2023 10.04.2023
125 12.06.2023 10:00 LOCO08.09.1 CT - Ostalo 11.05.2023 09.05.2023
126 12.06.2023 10:00 FAAL13.06.1 CT - Ostalo 18.05.2023 25.04.2023
127 12.06.2023 10:00 IBCO02.06.1 CT - Ostalo 18.05.2023 16.05.2023
128 12.06.2023 08:00 AZDI14.01.1 CT - Ostalo 09.05.2023 08.05.2023
129 09.06.2023 10:30 SAIS29.04.1 CT - Ostalo 03.05.2023 24.04.2023
130 09.06.2023 10:00 MEHE02.01.1 CT - Ostalo 27.03.2023 21.03.2023
131 09.06.2023 10:00 HAKA28.04.1 CT - Ostalo 06.04.2023 03.04.2023
132 09.06.2023 10:00 IRZA0206992 CT - Ostalo 12.04.2023 04.04.2023
133 09.06.2023 10:00 NESP22.04.1 CT - Ostalo 03.05.2023 25.04.2023
134 09.06.2023 10:00 RAKA12.09.1 CT - Ostalo 12.05.2023 11.05.2023
135 09.06.2023 10:00 ANMA30.06.1 CT - Ostalo 29.05.2023 25.05.2023
136 09.06.2023 09:00 SESM0406196 CT - Ostalo 09.03.2023
137 09.06.2023 09:00 ESKU15.09.1 CT - Ostalo 17.05.2023 12.05.2023
138 08.06.2023 11:00 MUIM27.05.1 CT - Ostalo 05.05.2023 28.04.2023
139 08.06.2023 10:00 SUKA06.09.1 CT - Ostalo 08.03.2023 03.03.2023
140 08.06.2023 10:00 AVAR19.01.1 CT - Ostalo 17.03.2023 14.03.2023
141 08.06.2023 10:00 ISIS26.04.1 CT - Ostalo 30.03.2023 28.03.2023
142 08.06.2023 10:00 KAKR19.01.1 CT - Ostalo 06.04.2023 03.04.2023
143 08.06.2023 10:00 MIGO29.07.1 CT - Ostalo 06.04.2023 03.04.2023
144 08.06.2023 10:00 ESKU25.10.1 CT - Ostalo 27.04.2023
145 08.06.2023 10:00 ELKA05.04.1 CT - Ostalo 17.05.2023 05.05.2023
146 08.06.2023 10:00 ZIHA30.05.1 CT - Ostalo 05.06.2023 02.06.2023
147 08.06.2023 09:00 ISOC0508196 CT - Ostalo 09.03.2023
148 07.06.2023 10:00 SEAL07.01.1 CT - Ostalo 27.03.2023 07.03.2023
149 07.06.2023 10:00 MEBE29.08.1 CT - Ostalo 30.03.2023 29.03.2023
150 07.06.2023 10:00 DEKA30.09.1 CT - Ostalo 27.04.2023 25.04.2023
151 07.06.2023 10:00 FILE14.01.1 CT - Ostalo 12.05.2023 04.05.2023
152 06.06.2023 10:00 ZOKR0702195 CT - Ostalo 17.02.2023
153 06.06.2023 10:00 AVDI24.03.1 CT - Ostalo 27.02.2023 20.02.2023
154 06.06.2023 10:00 HAAG20.06.1 CT - Ostalo 22.03.2023 06.03.2023
155 06.06.2023 10:00 MATO13.09.1 CT - Ostalo 05.04.2023 31.03.2023
156 06.06.2023 10:00 FAAH07.03.1 CT - Ostalo 17.04.2023 12.04.2023
157 06.06.2023 10:00 VAHU26.02.1 CT - Ostalo 08.05.2023 04.05.2023
158 06.06.2023 09:00 IZNE30.08.1 CT - Ostalo 24.02.2023 17.02.2023
159 06.06.2023 09:00 ZEHU20.11.1 CT - Ostalo 30.03.2023 29.03.2023
160 06.06.2023 08:00 ELDE13.06.1 CT - Ostalo 03.04.2023 30.03.2023
161 05.06.2023 10:00 HAKO25.01.1 CT - Ostalo 21.02.2023 09.02.2023
162 05.06.2023 10:00 HUZA27.08.1 CT - Ostalo 27.02.2023 22.02.2023
163 05.06.2023 10:00 IZKA13.03.1 CT - Ostalo 24.03.2023 14.03.2023
164 05.06.2023 10:00 MUMA22.09.1 CT - Ostalo 06.04.2023 31.03.2023
165 05.06.2023 10:00 ABTE21.11.1 CT - Ostalo 24.04.2023 14.04.2023
166 05.06.2023 10:00 SERE25.12.1 CT - Ostalo 09.05.2023
167 05.06.2023 09:00 MUBE2301195 CT - Ostalo 09.03.2023
168 02.06.2023 10:00 BIZI1705956 CT - Ostalo 25.01.2023 19.01.2023
169 02.06.2023 10:00 NEKA21.07.1 CT - Ostalo 17.03.2023 16.03.2023
170 02.06.2023 10:00 NEBU03.08.1 CT - Ostalo 21.03.2023 16.03.2023
171 02.06.2023 10:00 SEHU20.10.1 CT - Ostalo 05.04.2023 03.04.2023
172 02.06.2023 10:00 ASMU08.08.1 CT - Ostalo 10.04.2023
173 02.06.2023 10:00 MIKA13.09.1 CT - Ostalo 17.04.2023 13.04.2023
174 02.06.2023 10:00 BRSI11.02.1 CT - Ostalo 05.05.2023 28.04.2023
175 02.06.2023 09:00 HASI0211977 CT - Ostalo 30.01.2023 23.01.2023
176 01.06.2023 10:00 REDE1006196 CT - Ostalo 30.12.2022 27.12.2022
177 01.06.2023 10:00 AIAV17.04.1 CT - Ostalo 17.02.2023 20.01.2023
178 01.06.2023 10:00 ASMU05.06.1 CT - Ostalo 10.03.2023 08.03.2023
179 01.06.2023 10:00 JAOB04.08.1 CT - Ostalo 21.03.2023 16.03.2023
180 01.06.2023 10:00 MESE11.07.1 CT - Ostalo 28.03.2023 21.03.2023
181 01.06.2023 10:00 SEBU18.07.1 CT - Ostalo 05.04.2023 30.03.2023
182 01.06.2023 10:00 FRLU09.07.1 CT - Ostalo 06.04.2023 04.04.2023
183 01.06.2023 10:00 EMHE22.08.1 CT - Ostalo 05.05.2023 27.04.2023
184 01.06.2023 10:00 29AMŠljivo CT - Ostalo 26.05.2023 22.05.2023
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2023 10:00 MIFA03.07.1 CT - Ostalo 08.03.2023 22.02.2023
2 31.05.2023 10:00 SAMU16.10.1 CT - Ostalo 15.03.2023 10.03.2023
3 31.05.2023 10:00 ZDST31.01.1 CT - Ostalo 30.03.2023 22.03.2023
4 31.05.2023 10:00 SEBE18.04.1 CT - Ostalo 03.04.2023 29.03.2023
5 31.05.2023 10:00 SACI25.04.1 CT - Ostalo 10.04.2023 04.04.2023
6 31.05.2023 10:00 HABI05.05.1 CT - Ostalo 20.04.2023 17.04.2023
7 31.05.2023 10:00 MEMU11.02.1 CT - Ostalo 05.05.2023 26.04.2023
8 30.05.2023 10:00 ZUOD01.02.1 CT - Ostalo 08.03.2023 02.03.2023
9 30.05.2023 10:00 BRKR24.04.1 CT - Ostalo 08.03.2023 09.02.2023
10 30.05.2023 10:00 KALI01.11.1 CT - Ostalo 17.03.2023 14.03.2023
11 30.05.2023 10:00 FRSU18.07.1 CT - Ostalo 30.03.2023 24.03.2023
12 30.05.2023 10:00 NAMA03.02.1 CT - Ostalo 30.03.2023 29.03.2023
13 30.05.2023 10:00 ZADZ06.07.1 CT - Ostalo 06.04.2023 30.03.2023
14 30.05.2023 10:00 SEZE23.07.1 CT - Ostalo 06.04.2023 30.03.2023
15 30.05.2023 10:00 IZBO01.12.1 CT - Ostalo 26.04.2023 20.04.2023
16 30.05.2023 10:00 RUPO09.07.1 CT - Ostalo 08.05.2023 04.05.2023
17 30.05.2023 10:00 DRNI17.01.1 CT - Ostalo 23.05.2023 16.05.2023
18 30.05.2023 10:00 NEIB21.06.1 CT - Ostalo 24.05.2023 18.05.2023
19 30.05.2023 08:00 SAAL26.09.1 CT - Ostalo 13.12.2022 07.12.2022
20 30.05.2023 08:00 FABE07.01.1 CT - Ostalo 28.03.2023 20.03.2023
21 29.05.2023 16:00 HAVE20.04.1 CT - Ostalo 17.04.2023 12.04.2023
22 29.05.2023 15:00 BEKA24.12.1 CT - Ostalo 14.04.2023 10.04.2023
23 29.05.2023 15:00 NERA1704198 CT - Ostalo 24.04.2023 19.04.2023
24 29.05.2023 14:30 FIMU02.10.1 CT - Ostalo 10.05.2023 05.05.2023
25 29.05.2023 12:00 STAN26.07.1 CT - Ostalo 20.04.2023 17.04.2023
26 29.05.2023 12:00 SABE07.11.1 CT - Ostalo 24.04.2023 18.04.2023
27 29.05.2023 12:00 ELCI06.09.1 CT - Ostalo 24.04.2023 13.04.2023
28 29.05.2023 12:00 PEJU16.09.1 CT - Ostalo 24.04.2023 17.04.2023
29 29.05.2023 12:00 ALFE22.11.1 CT - Ostalo 24.04.2023 13.04.2023
30 29.05.2023 12:00 SPA16.01.1 CT - Ostalo 27.04.2023 17.04.2023
31 29.05.2023 10:00 SUAV27.03.1 CT - Ostalo 08.03.2023 06.03.2023
32 29.05.2023 10:00 FESA01.04.1 CT - Ostalo 10.03.2023 06.03.2023
33 29.05.2023 10:00 AZCI03.10.1 CT - Ostalo 28.03.2023 23.03.2023
34 29.05.2023 10:00 MEIS19.06.1 CT - Ostalo 28.03.2023 23.03.2023
35 29.05.2023 10:00 FAMU15.09.1 CT - Ostalo 30.03.2023
36 29.05.2023 10:00 VATR06.09.1 CT - Ostalo 06.04.2023 30.03.2023
37 29.05.2023 10:00 ENLI18.10.1 CT - Ostalo 10.04.2023 06.04.2023
38 29.05.2023 10:00 HUSP03.10.1 CT - Ostalo 20.04.2023 14.04.2023
39 26.05.2023 10:00 BAAJ1701967 CT - Ostalo 06.02.2023
40 26.05.2023 10:00 SATA1710195 CT - Ostalo 13.02.2023
41 26.05.2023 10:00 AZFE01.03.1 CT - Ostalo 27.02.2023 22.02.2023
42 26.05.2023 10:00 MISI11.06.1 CT - Ostalo 24.03.2023 21.03.2023
43 26.05.2023 10:00 IBCO13.08.1 CT - Ostalo 29.03.2023 24.03.2023
44 26.05.2023 10:00 VACI1510936 CT - Ostalo 12.04.2023 10.04.2023
45 26.05.2023 10:00 NEJO15.04.1 CT - Ostalo 17.04.2023 31.03.2023
46 26.05.2023 10:00 AVAV04.05.1 CT - Ostalo 24.05.2023 22.05.2023
47 25.05.2023 10:00 05ZLBurkić CT - Ostalo 03.03.2023 21.02.2023
48 25.05.2023 10:00 MUBI22.02.1 CT - Ostalo 03.03.2023 17.02.2023
49 25.05.2023 10:00 MESU02.12.1 CT - Ostalo 03.03.2023 21.01.2023
50 25.05.2023 10:00 VLBE08.12.1 CT - Ostalo 28.03.2023 22.03.2023
51 25.05.2023 10:00 AVZD20.02.1 CT - Ostalo 29.03.2023 22.03.2023
52 25.05.2023 10:00 LABE12.07.1 CT - Ostalo 06.04.2023 27.03.2023
53 25.05.2023 10:00 SAKA09.05.1 CT - Ostalo 13.04.2023 10.04.2023
54 25.05.2023 10:00 NEPO28.07.1 CT - Ostalo 05.05.2023 28.04.2023
55 24.05.2023 10:00 NIDI15.04.1 CT - Ostalo 14.03.2023 23.02.2023
56 24.05.2023 10:00 MABO02.07.1 CT - Ostalo 15.03.2023 09.03.2023
57 24.05.2023 10:00 SEAH18.05.1 CT - Ostalo 22.03.2023 15.03.2023
58 24.05.2023 10:00 METR09.06.1 CT - Ostalo 22.03.2023 17.03.2023
59 24.05.2023 10:00 EDBE25.10.1 CT - Ostalo 29.03.2023 21.03.2023
60 24.05.2023 10:00 HUCE02.02.1 CT - Ostalo 17.04.2023
61 24.05.2023 10:00 KAMI28.07.1 CT - Ostalo 20.04.2023 14.04.2023
62 23.05.2023 10:00 MUHO1201967 CT - Ostalo 17.02.2023
63 23.05.2023 10:00 ZEHA1308195 CT - Ostalo 09.03.2023
64 23.05.2023 10:00 RUZE12.03.1 CT - Ostalo 15.03.2023 09.03.2023
65 23.05.2023 10:00 NAMU13.07.1 CT - Ostalo 16.03.2023 13.03.2023
66 23.05.2023 10:00 LAJU09.11.1 CT - Ostalo 22.03.2023 20.03.2023
67 23.05.2023 10:00 IBHU08.03.1 CT - Ostalo 24.03.2023 20.03.2023
68 23.05.2023 10:00 JAHA18.10.1 CT - Ostalo 30.03.2023 27.03.2023
69 23.05.2023 10:00 MEBA17.07.1 CT - Ostalo 13.04.2023 11.04.2023
70 23.05.2023 10:00 DZOM15.03.1 CT - Ostalo 17.04.2023 17.03.2023
71 22.05.2023 12:00 FEME2910196 CT - Ostalo 24.04.2023 27.03.2023
72 22.05.2023 10:00 HATA23.02.1 CT - Ostalo 09.02.2023 26.01.2023
73 22.05.2023 10:00 SEPI1966 CT - Ostalo 09.03.2023
74 22.05.2023 10:00 SEAH18.05.1 CT - Ostalo 17.03.2023 15.03.2023
75 22.05.2023 10:00 MEBE21.11.1 CT - Ostalo 22.03.2023 17.03.2023
76 22.05.2023 10:00 HIMU04.10.1 CT - Ostalo 22.03.2023
77 22.05.2023 10:00 MIRA29.09.1 CT - Ostalo 22.03.2023 16.03.2023
78 22.05.2023 10:00 AZIM10.06.1 CT - Ostalo 30.03.2023 27.03.2023
79 22.05.2023 10:00 TOMU2111955 CT - Ostalo 12.04.2023 04.04.2023
80 22.05.2023 10:00 IBKO18.05.1 CT - Ostalo 17.04.2023 13.04.2023
81 22.05.2023 10:00 AHBE17.06.1 CT - Ostalo 20.04.2023 27.03.2023
82 22.05.2023 10:00 SOBA26.04.1 CT - Ostalo 03.05.2023 24.04.2023
83 22.05.2023 10:00 MAKE25.08.1 CT - Ostalo 11.05.2023 10.05.2023
84 19.05.2023 10:00 HADZ16.02.1 CT - Ostalo 31.01.2023 16.01.2023
85 19.05.2023 10:00 ENHU04.11.1 CT - Ostalo 06.03.2023 27.02.2023
86 19.05.2023 10:00 MUFI0407194 CT - Ostalo 09.03.2023
87 19.05.2023 10:00 FAKO08.11.1 CT - Ostalo 10.03.2023 07.03.2023
88 19.05.2023 10:00 MEMU09.04.1 CT - Ostalo 16.03.2023 03.03.2023
89 19.05.2023 10:00 SACU01.05.1 CT - Ostalo 24.03.2023 21.03.2023
90 19.05.2023 10:00 ANJO13.06.1 CT - Ostalo 29.03.2023 27.03.2023
91 19.05.2023 10:00 AIJU14.04.1 CT - Ostalo 10.04.2023 03.04.2023
92 19.05.2023 10:00 SEOD17.04.1 CT - Ostalo 03.05.2023 18.04.2023
93 18.05.2023 10:00 RUTO1712941 CT - Ostalo 17.01.2023 16.01.2023
94 18.05.2023 10:00 HAAL13.06.1 CT - Ostalo 27.02.2023 17.02.2023
95 18.05.2023 10:00 AMDE16.12.1 CT - Ostalo 08.03.2023 28.02.2023
96 18.05.2023 10:00 DRKO13.09.1 CT - Ostalo 14.03.2023 23.02.2023
97 18.05.2023 10:00 HABE22.07.1 CT - Ostalo 17.03.2023 13.03.2023
98 18.05.2023 10:00 DZFR30.05.1 CT - Ostalo 22.03.2023 10.03.2023
99 18.05.2023 10:00 ZELJ05.12.1 CT - Ostalo 24.03.2023 21.03.2023
100 18.05.2023 10:00 ZETR28.06.1 CT - Ostalo 10.04.2023 30.03.2023
101 18.05.2023 10:00 VEDR05.06.1 CT - Ostalo 12.04.2023 10.04.2023
102 17.05.2023 10:00 EDBA26.12.1 CT - Ostalo 06.12.2022 29.11.2022
103 17.05.2023 10:00 ANBE0809962 CT - Ostalo 26.01.2023 23.01.2023
104 17.05.2023 10:00 DAJO08.09.1 CT - Ostalo 16.03.2023 07.03.2023
105 17.05.2023 10:00 EDBI07.01.1 CT - Ostalo 03.04.2023 10.03.2023
106 17.05.2023 10:00 FEBA25.02.2 CT - Ostalo 03.05.2023 24.04.2023
107 17.05.2023 09:00 DAVE20.01.1 CT - Ostalo 22.03.2023 17.03.2023
108 17.05.2023 08:00 MIZV20.02.1 CT - Ostalo 06.03.2023 24.02.2023
109 17.05.2023 08:00 BRCI13.07.1 CT - Ostalo 08.03.2023 06.03.2023
110 16.05.2023 10:00 MUMA3101196 CT - Ostalo 20.02.2023
111 16.05.2023 10:00 SAHU12.04.1 CT - Ostalo 06.03.2023 22.02.2023
112 16.05.2023 10:00 SAKA10.04.1 CT - Ostalo 16.03.2023 13.03.2023
113 16.05.2023 10:00 MUBA14.03.1 CT - Ostalo 27.03.2023 22.03.2023
114 16.05.2023 10:00 AHDR27.06.1 CT - Ostalo 05.04.2023 31.03.2023
115 16.05.2023 09:00 SVJO08.06.1 CT - Ostalo 24.02.2023 15.02.2023
116 16.05.2023 08:00 DUCI01.08.1 CT - Ostalo 10.04.2023 28.03.2023
117 15.05.2023 15:00 ANKA08.05.1 CT - Ostalo 14.04.2023 11.04.2023
118 15.05.2023 15:00 HECE30.06.1 CT - Ostalo 17.04.2023 07.04.2023
119 15.05.2023 12:00 HUSP11.01.1 CT - Ostalo 20.04.2023 17.04.2023
120 15.05.2023 12:00 ISMU01.03.1 CT - Ostalo 20.04.2023 14.04.2023
121 15.05.2023 10:00 DIME06.01.1 CT - Ostalo 16.02.2023 10.02.2023
122 15.05.2023 10:00 SEBA11.08.1 CT - Ostalo 27.02.2023 21.02.2023
123 15.05.2023 10:00 HATA22.12.1 CT - Ostalo 02.03.2023 27.02.2023
124 15.05.2023 10:00 CABA04.01.1 CT - Ostalo 02.03.2023 28.02.2023
125 15.05.2023 10:00 DRPE04.09.1 CT - Ostalo 17.03.2023 14.03.2023
126 15.05.2023 10:00 JATO06.06.2 CT - Ostalo 10.04.2023 05.04.2023
127 15.05.2023 09:00 MEBI08.09.1 CT - Ostalo 23.12.2022 21.12.2022
128 15.05.2023 08:30 TAHA31.01.1 CT - Ostalo 28.02.2023 17.02.2023
129 12.05.2023 10:00 BEMI2401962 CT - Ostalo 17.01.2023 16.12.2022
130 12.05.2023 10:00 MIBE2401962 CT - Ostalo 17.01.2023 16.12.2022
131 12.05.2023 10:00 IZIM2007196 CT - Ostalo 09.03.2023
132 12.05.2023 10:00 VESE29.07.1 CT - Ostalo 22.03.2023 17.03.2023
133 12.05.2023 10:00 ALMU25.09.1 CT - Ostalo 27.03.2023 14.03.2023
134 12.05.2023 10:00 SUEM12.03.1 CT - Ostalo 06.04.2023 04.04.2023
135 12.05.2023 10:00 MEBO03.08.1 CT - Ostalo 12.04.2023 05.04.2023
136 12.05.2023 09:00 ZDIV05.05.1 CT - Ostalo 24.02.2023 22.02.2023
137 11.05.2023 10:00 SUJA22.10.1 CT - Ostalo 16.02.2023 13.02.2023
138 11.05.2023 10:00 ENMU22.01.1 CT - Ostalo 07.03.2023 28.02.2023
139 11.05.2023 10:00 SAKR13.03.1 CT - Ostalo 08.03.2023 06.03.2023
140 11.05.2023 10:00 MAMI09.07.1 CT - Ostalo 08.03.2023 21.02.2023
141 11.05.2023 10:00 NAMU02.08.1 CT - Ostalo 10.03.2023 08.03.2023
142 11.05.2023 10:00 RAMU04.07.1 CT - Ostalo 17.03.2023 15.03.2023
143 11.05.2023 10:00 IBSA11.03.1 CT - Ostalo 27.03.2023 20.03.2023
144 11.05.2023 10:00 ABBO24.05.1 CT - Ostalo 05.04.2023 27.04.2023
145 11.05.2023 08:30 SEHA26.07.1 CT - Ostalo 12.04.2023 24.03.2023
146 10.05.2023 10:00 MIIS10.04.1 CT - Ostalo 16.02.2023 07.02.2023
147 10.05.2023 10:00 EDHO07.04.1 CT - Ostalo 21.02.2023 15.02.2023
148 10.05.2023 10:00 JOAK1703194 CT - Ostalo 09.03.2023
149 10.05.2023 10:00 AHHO10.12.1 CT - Ostalo 22.03.2023 20.03.2023
150 10.05.2023 10:00 SECA16.10.1 CT - Ostalo 27.03.2023 22.03.2023
151 10.05.2023 10:00 ADAV07.03.2 CT - Ostalo 05.04.2023 31.03.2023
152 10.05.2023 10:00 EMBE16.03.1 CT - Ostalo 07.04.2023 06.04.2023
153 10.05.2023 10:00 EMBE16.03.1 CT - Ostalo 10.04.2023 06.04.2023
154 10.05.2023 10:00 ALPE0311963 CT - Ostalo 12.04.2023 30.03.2023
155 09.05.2023 15:00 SEZA25.04.1 CT - Ostalo 17.04.2023 10.04.2023
156 09.05.2023 15:00 SEMU06.08.1 CT - Ostalo 17.04.2023 10.04.2023
157 09.05.2023 12:00 MIJU29.09.1 CT - Ostalo 20.04.2023
158 09.05.2023 10:00 JETR1007961 CT - Ostalo 08.02.2023 01.02.2023
159 09.05.2023 10:00 MIMU0202966 CT - Ostalo 17.02.2023
160 09.05.2023 10:00 EKHO17.08.1 CT - Ostalo 21.02.2023 02.02.2023
161 09.05.2023 10:00 ARSO17.04.1 CT - Ostalo 27.02.2023 20.02.2023
162 09.05.2023 10:00 VAHA10.09.1 CT - Ostalo 24.03.2023 03.03.1958
163 09.05.2023 10:00 HABE20.06.1 CT - Ostalo 30.03.2023 27.03.2023
164 09.05.2023 10:00 SEJA08.09.1 CT - Ostalo 05.04.2023 28.03.2023
165 08.05.2023 10:00 EMKO1710197 CT - Ostalo 27.12.2022
166 08.05.2023 10:00 MUDZ29.09.1 CT - Ostalo 16.02.2023 06.02.2023
167 08.05.2023 10:00 NAMU28.03.1 CT - Ostalo 17.02.2023 14.02.2023
168 08.05.2023 10:00 RACA25.05.1 CT - Ostalo 28.02.2023 21.02.2023
169 08.05.2023 10:00 ASHR21.04.1 CT - Ostalo 06.03.2023 23.02.2023
170 08.05.2023 10:00 HAKO12.05.1 CT - Ostalo 24.03.2023 08.03.2023
171 08.05.2023 10:00 FAKA21.10.1 CT - Ostalo 05.04.2023
172 08.05.2023 10:00 MEKO17.04.1 CT - Ostalo 17.04.2023
173 08.05.2023 10:00 ADCA01.12.1 CT - Ostalo 20.04.2023 17.04.2023
174 05.05.2023 10:00 ABIB0606951 CT - Ostalo 27.01.2023 19.01.2023
175 05.05.2023 10:00 JUCV1404959 CT - Ostalo 02.02.2023 31.01.2023
176 05.05.2023 10:00 SESU11.08.1 CT - Ostalo 03.03.2023 28.02.2023
177 05.05.2023 10:00 NEKA08.06.1 CT - Ostalo 06.03.2023 02.03.2023
178 05.05.2023 10:00 ADRE15.09.1 CT - Ostalo 29.03.2023 20.03.2023
179 05.05.2023 10:00 SIRI03.08.1 CT - Ostalo 30.03.2023 27.03.2023
180 05.05.2023 10:00 SESI02.11.1 CT - Ostalo 30.03.2023 29.03.2023
181 05.05.2023 10:00 SUSI25.07.1 CT - Ostalo 05.04.2023 28.03.2023
182 05.05.2023 09:00 JUJO14.11.1 CT - Ostalo 24.03.2023 20.03.2023
183 04.05.2023 10:00 SAKE14.03.1 CT - Ostalo 28.11.2022 18.11.2022
184 04.05.2023 10:00 MUSE0712961 CT - Ostalo 24.01.2023 17.01.2023
185 04.05.2023 10:00 KABA18.09.1 CT - Ostalo 09.02.2023 07.02.2023
186 04.05.2023 10:00 SASE13.06.1 CT - Ostalo 06.03.2023 16.02.2023
187 04.05.2023 10:00 RECA16.02.1 CT - Ostalo 17.03.2023 15.03.2023
188 04.05.2023 10:00 RESP17.06.1 CT - Ostalo 30.03.2023 28.03.2023
189 04.05.2023 10:00 SEBA11.03.1 CT - Ostalo 30.03.2023 23.03.1962
190 04.05.2023 10:00 DEFO01.09.1 CT - Ostalo 05.04.2023 30.03.2023
191 04.05.2023 08:00 NUPA22.01.1 CT - Ostalo 03.03.2023 28.02.2023
192 03.05.2023 10:00 NAHU0301942 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
193 03.05.2023 10:00 MIKA1303946 CT - Ostalo 20.01.2023 10.01.2023
194 03.05.2023 10:00 ZIMA01.04.1 CT - Ostalo 10.03.2023 06.03.2023
195 03.05.2023 10:00 HABE04.06.1 CT - Ostalo 28.03.2023 15.03.2023
196 03.05.2023 10:00 HEHA2803195 CT - Ostalo 30.03.2023 28.03.2023
197 03.05.2023 10:00 SECA0505962 CT - Ostalo 06.04.2023 03.05.2023
198 03.05.2023 10:00 FEFA16.03.1 CT - Ostalo 06.04.2023 03.04.2023
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.04.2023 10:00 HAZA14.09.1 CT - Ostalo 09.02.2023 06.02.2023
2 28.04.2023 10:00 RAOR18.10.1 CT - Ostalo 07.03.2023 02.03.2023
3 28.04.2023 10:00 MUZA16.09.1 CT - Ostalo 22.03.2023 14.03.2023
4 28.04.2023 09:30 SEMU12.08.1 CT - Ostalo 09.12.2022 01.12.2022
5 27.04.2023 10:00 SIKO06.06.1 CT - Ostalo 16.02.2023 08.02.2023
6 27.04.2023 10:00 JAJU1507955 CT - Ostalo 17.02.2023
7 27.04.2023 10:00 AMCE04.01.1 CT - Ostalo 28.02.2023 21.02.2023
8 27.04.2023 10:00 MUSK03.06.1 CT - Ostalo 16.03.2023 14.03.2023
9 27.04.2023 10:00 SEPE27.05.1 CT - Ostalo 24.03.2023 28.02.2023
10 27.04.2023 10:00 MILE08.01.1 CT - Ostalo 06.04.2023 03.04.2023
11 27.04.2023 09:30 CEMU17.12.1 CT - Ostalo 28.11.2022 11.11.2022
12 26.04.2023 10:00 DZAH09.08.1 CT - Ostalo 17.02.2023 25.01.2023
13 26.04.2023 10:00 SUMU02.09.1 CT - Ostalo 17.02.2023 02.02.2023
14 26.04.2023 10:00 HAHA22.08.1 CT - Ostalo 21.02.2023 15.02.2023
15 26.04.2023 10:00 MUGA26.07.1 CT - Ostalo 14.03.2023 24.02.2023
16 26.04.2023 10:00 MUBE02.03.1 CT - Ostalo 16.03.2023 02.03.2023
17 26.04.2023 10:00 NIBO18.06.1 CT - Ostalo 16.03.2023 09.03.2023
18 26.04.2023 10:00 OHZI01.03.1 CT - Ostalo 03.04.2023 08.03.2023
19 26.04.2023 09:30 DRSE15.01.1 CT - Ostalo 24.02.2023 20.02.2023
20 26.04.2023 08:00 NEBE14.07.1 CT - Ostalo 17.02.2023
21 25.04.2023 10:00 REDO24.04.1 CT - Ostalo 10.11.2022 09.11.2022
22 25.04.2023 10:00 RAVA1609195 CT - Ostalo 17.02.2023
23 25.04.2023 10:00 SECA19.10.1 CT - Ostalo 21.02.2023 14.02.2023
24 25.04.2023 10:00 SEKR21.10.1 CT - Ostalo 28.02.2023 22.02.2023
25 25.04.2023 10:00 SAKA06.12.1 CT - Ostalo 10.03.2023 08.03.2023
26 25.04.2023 10:00 ANBA27.12.1 CT - Ostalo 16.03.2023 09.03.2023
27 25.04.2023 10:00 FAJA06.06.1 CT - Ostalo 21.03.2023 16.03.2023
28 25.04.2023 09:00 IBHA17.02.1 CT - Ostalo 15.12.2022 12.12.2022
29 25.04.2023 08:00 ELSE13.06.1 CT - Ostalo 22.03.2023 14.03.2023
30 25.04.2023 08:00 ELSE13.06.1 CT - Ostalo 22.03.2023 14.03.2023
31 24.04.2023 10:00 FAOS2208975 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
32 24.04.2023 10:00 RAKA2501967 CT - Ostalo 03.02.2023 02.02.2023
33 24.04.2023 10:00 HUBA1971 CT - Ostalo 17.02.2023
34 24.04.2023 10:00 HASA03.06.1 CT - Ostalo 28.02.2023 13.02.2023
35 24.04.2023 10:00 MUTO12.04.1 CT - Ostalo 10.03.2023 09.03.2023
36 24.04.2023 10:00 BETU14.03.1 CT - Ostalo 17.03.2023 14.03.2023
37 24.04.2023 10:00 FIHA28.01.1 CT - Ostalo 24.03.2023 20.03.2023
38 24.04.2023 09:00 RAMU06.03.1 CT - Ostalo 28.11.2022 21.11.2022
39 24.04.2023 09:00 MUMU30.03.1 CT - Ostalo 21.12.2022 15.12.2022
40 24.04.2023 08:00 MUME0606974 CT - Ostalo 16.01.2023 12.01.2023
41 20.04.2023 10:00 ALBA16.07.1 CT - Ostalo 21.12.2022 14.12.2022
42 20.04.2023 10:00 21HADerviš CT - Ostalo 16.02.2023 10.02.2023
43 20.04.2023 10:00 NIHA04.06.1 CT - Ostalo 28.02.2023 20.04.2023
44 20.04.2023 10:00 VEKA07.12.2 CT - Ostalo 08.03.2023 07.03.2023
45 20.04.2023 10:00 DOJA12.12.1 CT - Ostalo 10.03.2023 08.03.2023
46 20.04.2023 10:00 NECO15.05.1 CT - Ostalo 14.03.2023 10.03.2023
47 20.04.2023 10:00 SEAR10.09.1 CT - Ostalo 21.03.2023 15.03.2023
48 20.04.2023 10:00 SEBA28.11.1 CT - Ostalo 29.03.2023 15.03.2023
49 20.04.2023 10:00 NASO20.10.1 CT - Ostalo 03.04.2023 29.03.2023
50 19.04.2023 10:00 SAHA20.03.1 CT - Ostalo 16.02.2023 06.02.2023
51 19.04.2023 10:00 MUMU15.06.1 CT - Ostalo 17.02.2023 07.02.2023
52 19.04.2023 10:00 ANBO27.03.1 CT - Ostalo 27.02.2023 21.02.2023
53 19.04.2023 10:00 ADMA31.07.1 CT - Ostalo 08.03.2023 02.03.2023
54 19.04.2023 10:00 MERO20.10.1 CT - Ostalo 15.03.2023 09.03.2023
55 19.04.2023 10:00 FATO24.09.1 CT - Ostalo 03.04.2023 30.03.2023
56 19.04.2023 09:00 AHKA0602199 CT - Ostalo 09.03.2023
57 19.04.2023 09:00 SEIS02.06.1 CT - Ostalo 06.04.2023
58 19.04.2023 08:00 BOMA23.10.1 CT - Ostalo 17.02.2023 15.02.2023
59 18.04.2023 10:00 SIMU0501966 CT - Ostalo 06.02.2023 17.01.2023
60 18.04.2023 10:00 ASZI13.07.1 CT - Ostalo 09.02.2023
61 18.04.2023 10:00 FAOM01.07.1 CT - Ostalo 21.02.2023 10.02.2023
62 18.04.2023 10:00 EMBA25.04.1 CT - Ostalo 07.03.2023 03.03.2023
63 18.04.2023 10:00 MUCO28.05.1 CT - Ostalo 07.03.2023 06.03.2023
64 18.04.2023 10:00 ZIMA0710196 CT - Ostalo 10.03.2023 03.03.2023
65 18.04.2023 10:00 FUSI25.04.1 CT - Ostalo 24.03.2023 20.03.2023
66 18.04.2023 09:00 HABR04.04.1 CT - Ostalo 22.03.2023 21.03.2023
67 17.04.2023 15:30 FASE11.04.1 CT - Ostalo 29.03.2023 22.03.2023
68 17.04.2023 15:30 SEDA27.05.1 CT - Ostalo 29.03.2023 27.03.2023
69 17.04.2023 15:30 VECA10.03.1 CT - Ostalo 13.04.2023 12.04.2023
70 17.04.2023 15:00 HAVA06.02.1 CT - Ostalo 27.03.2023 22.03.2023
71 17.04.2023 15:00 MUDZ27.05.1 CT - Ostalo 03.04.2023 30.03.2023
72 17.04.2023 14:00 SUZU19.02.1 CT - Ostalo 10.04.2023 05.04.2023
73 17.04.2023 10:00 RAHO18.03.1 CT - Ostalo 09.02.2023
74 17.04.2023 10:00 HUBA19.06.1 CT - Ostalo 16.02.2023 23.01.2023
75 17.04.2023 10:00 ESSK15.02.1 CT - Ostalo 10.03.2023 09.03.2023
76 17.04.2023 10:00 NIHO19.05.1 CT - Ostalo 16.03.2023 09.03.2023
77 17.04.2023 10:00 AHMU06.09.1 CT - Ostalo 21.03.2023 16.03.2023
78 17.04.2023 10:00 EMBE16.03.1 CT - Ostalo 10.04.2023 06.04.2023
79 17.04.2023 10:00 ALAL15.06.1 CT - Ostalo 10.04.2023 07.04.2023
80 17.04.2023 09:00 SEAS0401296 CT - Ostalo 30.01.2023 24.01.2023
81 17.04.2023 09:00 IBBE25.03.1 CT - Ostalo 24.02.2023 21.02.2023
82 17.04.2023 09:00 HASM17.04.1 CT - Ostalo 24.02.2023
83 17.04.2023 08:30 FAOS10.07.1 CT - Ostalo 24.02.2023 22.02.2023
84 17.04.2023 08:00 FEOM01.10.1 CT - Ostalo 17.02.2023 14.02.2023
85 14.04.2023 10:00 LJBR1708964 CT - Ostalo 03.02.2023
86 14.04.2023 10:00 MESM30.09.1 CT - Ostalo 24.02.2023 21.02.2023
87 14.04.2023 10:00 RAMU17.02.1 CT - Ostalo 27.02.2023 14.02.2023
88 14.04.2023 10:00 TOIS04.11.1 CT - Ostalo 28.02.2023 23.02.2023
89 14.04.2023 10:00 NATO24.06.1 CT - Ostalo 10.03.2023 07.03.2023
90 14.04.2023 10:00 NEFE13.04.1 CT - Ostalo 15.03.2023 03.03.2023
91 14.04.2023 10:00 ALKO05.04.1 CT - Ostalo 16.03.2023 13.03.2023
92 14.04.2023 10:00 AMRE04.10.1 CT - Ostalo 22.03.2023
93 14.04.2023 10:00 JATA25.03.1 CT - Ostalo 30.03.2023 28.03.2023
94 13.04.2023 10:00 JAHA04.06.1 CT - Ostalo 16.02.2023 13.02.2023
95 13.04.2023 10:00 MIAV22.10.1 CT - Ostalo 23.02.2023 09.02.2023
96 13.04.2023 10:00 IFVA25.11.1 CT - Ostalo 28.02.2023 10.02.2023
97 13.04.2023 10:00 SAHA25.05.1 CT - Ostalo 10.03.2023 08.03.2023
98 13.04.2023 10:00 FRSU18.07.1 CT - Ostalo 14.03.2023 03.03.2023
99 13.04.2023 10:00 FRSU18.07.1 CT - Ostalo 28.03.2023 03.03.2023
100 13.04.2023 09:00 SEZA14.07.1 CT - Ostalo 30.03.2023 27.03.2023
101 12.04.2023 10:00 HASA1111949 CT - Ostalo 08.02.2023 03.02.2023
102 12.04.2023 10:00 SAAR09.11.1 CT - Ostalo 09.02.2023 07.01.2023
103 12.04.2023 10:00 ASMO0305196 CT - Ostalo 13.02.2023
104 12.04.2023 10:00 SAOH2207954 CT - Ostalo 20.02.2023
105 12.04.2023 10:00 JAZE22.06.1 CT - Ostalo 06.03.2023 28.02.2023
106 12.04.2023 10:00 MISA05.04.1 CT - Ostalo 10.03.2023 03.03.2023
107 12.04.2023 09:00 SELI18.11.1 CT - Ostalo 24.02.2023 20.02.2023
108 11.04.2023 10:00 RAHU26.04.1 CT - Ostalo 09.02.2023 13.01.2023
109 11.04.2023 10:00 MERI0805197 CT - Ostalo 21.02.2023 17.02.2023
110 11.04.2023 10:00 ADZG23.11.1 CT - Ostalo 23.02.2023 02.02.2023
111 11.04.2023 10:00 MUBE10.04.1 CT - Ostalo 24.02.2023
112 11.04.2023 10:00 AGKE17.01.1 CT - Ostalo 03.03.2023 28.02.2023
113 11.04.2023 10:00 RALE07.06.1 CT - Ostalo 07.03.2023 27.02.2023
114 11.04.2023 10:00 ANPU19.10.1 CT - Ostalo 24.03.2023 20.03.2023
115 11.04.2023 09:00 DJBA04.06.1 CT - Ostalo 09.12.2022 23.11.2022
116 11.04.2023 08:00 MUMA01.03.1 CT - Ostalo 09.02.2023 02.02.2023
117 10.04.2023 15:00 FIMU02.10.1 CT - Ostalo 27.03.2023 22.03.2023
118 10.04.2023 15:00 NEZI19.03.1 CT - Ostalo 29.03.2023 23.03.2023
119 10.04.2023 14:30 HIAH05.02.1 CT - Ostalo 05.04.2023 03.04.2023
120 10.04.2023 14:00 FEME29.10.1 CT - Ostalo 30.03.2023 24.03.2023
121 10.04.2023 10:00 KEVE0503948 CT - Ostalo 27.12.2022 23.12.2022
122 10.04.2023 10:00 SUMU0305970 CT - Ostalo 03.02.2023 26.01.2023
123 10.04.2023 10:00 FABA04.01.1 CT - Ostalo 24.02.2023 20.02.2023
124 10.04.2023 10:00 HAKO14.04.1 CT - Ostalo 28.02.2023 15.02.2023
125 10.04.2023 10:00 MAHL06.02.1 CT - Ostalo 03.03.2023 24.02.2023
126 10.04.2023 10:00 EDSA01.10.1 CT - Ostalo 14.03.2023 15.02.2023
127 07.04.2023 10:00 SEKA1702969 CT - Ostalo 03.02.2023 31.01.2023
128 07.04.2023 10:00 FAAH07.07.1 CT - Ostalo 09.02.2023 03.02.2023
129 07.04.2023 10:00 IBMO15.02.1 CT - Ostalo 10.02.2023 30.01.2023
130 07.04.2023 10:00 MIVR0711195 CT - Ostalo 14.02.2023
131 07.04.2023 10:00 ANLO26.06.1 CT - Ostalo 23.02.2023 13.02.2023
132 07.04.2023 10:00 AMCO21.02.1 CT - Ostalo 24.02.2023 21.02.2023
133 07.04.2023 10:00 ADHR22.03.1 CT - Ostalo 02.03.2023 28.02.2023
134 07.04.2023 10:00 VETE11.08.1 CT - Ostalo 29.03.2023 27.03.2023
135 06.04.2023 10:00 SADU0408958 CT - Ostalo 28.12.2022 26.12.2022
136 06.04.2023 10:00 BEKA18.07.1 CT - Ostalo 10.02.2023 07.02.2023
137 06.04.2023 10:00 ALHO2402196 CT - Ostalo 20.02.2023
138 06.04.2023 10:00 ERSK25.02.1 CT - Ostalo 28.02.2023 27.02.2023
139 06.04.2023 10:00 MEIS28.04.1 CT - Ostalo 28.02.2023 20.02.2023
140 06.04.2023 10:00 UMSE12.09.1 CT - Ostalo 21.03.2023 16.03.2023
141 06.04.2023 08:00 KACI07.11.1 CT - Ostalo 09.02.2023 03.02.2023
142 05.04.2023 10:00 HAGO23.03.1 CT - Ostalo 01.02.2023 31.01.2023
143 05.04.2023 10:00 EDHA01.01.1 CT - Ostalo 09.02.2023 06.02.2023
144 05.04.2023 10:00 JASE20.08.1 CT - Ostalo 16.02.2023 10.02.2023
145 05.04.2023 10:00 SABI1905196 CT - Ostalo 20.02.2023
146 05.04.2023 10:00 MUOR02.10.1 CT - Ostalo 21.02.2023 17.02.2023
147 05.04.2023 08:00 NEAL05.03.1 CT - Ostalo 17.02.2023 13.02.2023
148 04.04.2023 10:00 FIRI19.09.1 CT - Ostalo 06.01.2023 15.12.2022
149 04.04.2023 10:00 OSPL1812939 CT - Ostalo 30.01.2023
150 04.04.2023 10:00 MUHA0110962 CT - Ostalo 02.02.2023
151 04.04.2023 10:00 SABE30.01.1 CT - Ostalo 16.02.2023 10.02.2023
152 04.04.2023 10:00 NISU1510196 CT - Ostalo 17.02.2023
153 04.04.2023 10:00 HABR0601194 CT - Ostalo 17.02.2023
154 04.04.2023 10:00 FUAV08.12.1 CT - Ostalo 21.02.2023 17.02.2023
155 03.04.2023 10:00 HASA2412952 CT - Ostalo 17.01.2023 13.01.2023
156 03.04.2023 10:00 VIAN1601961 CT - Ostalo 25.01.2023 30.12.2022
157 03.04.2023 10:00 GLZV03.07.2 CT - Ostalo 09.02.2023 03.02.2023
158 03.04.2023 10:00 DZZU08.08.1 CT - Ostalo 09.02.2023
159 03.04.2023 10:00 ZLOM2702194 CT - Ostalo 17.02.2023
160 03.04.2023 10:00 CASE1102195 CT - Ostalo 17.02.2023
161 03.04.2023 10:00 CESK10.10.1 CT - Ostalo 28.02.2023 23.02.2023
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.03.2023 11:00 RAMU03.10.1 CT - Ostalo 31.01.2023 30.01.2023
2 31.03.2023 10:00 MERO1405969 CT - Ostalo 30.12.2022 22.12.2022
3 31.03.2023 10:00 DRVR10.10.1 CT - Ostalo 31.01.2023 11.01.2023
4 31.03.2023 10:00 SACO30.10.1 CT - Ostalo 09.02.2023
5 31.03.2023 10:00 KAMA01.02.1 CT - Ostalo 16.02.2023 11.01.2023
6 31.03.2023 10:00 NEDO14.11.1 CT - Ostalo 16.02.2023 13.02.2023
7 31.03.2023 10:00 MEKO1901196 CT - Ostalo 24.02.2023 23.02.2023
8 30.03.2023 10:00 MIMU19.11.1 CT - Ostalo 12.12.2022 05.12.2022
9 30.03.2023 10:00 IZOB02.06.1 CT - Ostalo 09.02.2023 03.02.2023
10 30.03.2023 10:00 DITA05.06.1 CT - Ostalo 09.02.2023 06.02.2023
11 30.03.2023 10:00 SASA09.01.1 CT - Ostalo 10.02.2023 02.02.2023
12 30.03.2023 10:00 FASU02.01.1 CT - Ostalo 10.02.2023 07.02.2023
13 30.03.2023 10:00 MIIB0212958 CT - Ostalo 13.02.2023
14 30.03.2023 10:00 SEHE19.01.1 CT - Ostalo 27.02.2023 07.02.2023
15 29.03.2023 10:00 SABE2403971 CT - Ostalo 30.12.2022
16 29.03.2023 10:00 DZDR07.05.1 CT - Ostalo 01.02.2023 27.01.2023
17 29.03.2023 10:00 IZNE0208951 CT - Ostalo 06.02.2023
18 29.03.2023 10:00 IBME23.05.1 CT - Ostalo 09.02.2023 02.02.2023
19 29.03.2023 10:00 FIMU0505195 CT - Ostalo 17.02.2023
20 29.03.2023 10:00 MUVE08.02.1 CT - Ostalo 27.02.2023 21.02.2023
21 28.03.2023 10:00 IBMI01.04.1 CT - Ostalo 06.01.2023 21.12.2022
22 28.03.2023 10:00 JAVI0901955 CT - Ostalo 17.01.2023 11.01.2023
23 28.03.2023 10:00 REMU15.05.1 CT - Ostalo 31.01.2023 27.01.2023
24 28.03.2023 10:00 ABDE2703949 CT - Ostalo 06.02.2023
25 28.03.2023 10:00 SEGA2703955 CT - Ostalo 06.02.2023 03.02.2023
26 28.03.2023 10:00 FAIM26.06.1 CT - Ostalo 09.02.2023
27 28.03.2023 10:00 EDBU17.06.1 CT - Ostalo 10.02.2023
28 28.03.2023 10:00 MUGA24.08.1 CT - Ostalo 27.02.2023 30.01.2023
29 28.03.2023 08:00 ZAMU2208957 CT - Ostalo 20.01.2023 11.01.2023
30 28.03.2023 08:00 NEGR2106976 CT - Ostalo 25.01.2023 18.01.2023
31 27.03.2023 10:00 MESE0812963 CT - Ostalo 17.01.2023 04.01.2023
32 27.03.2023 10:00 LJBR2010944 CT - Ostalo 26.01.2023 12.01.2023
33 27.03.2023 10:00 ALHU28.12.1 CT - Ostalo 31.01.2023 23.01.2023
34 27.03.2023 10:00 AHCE0711955 CT - Ostalo 02.02.2023 30.01.2023
35 27.03.2023 10:00 MUVR1507975 CT - Ostalo 03.02.2023 27.01.2023
36 27.03.2023 10:00 MUHA0108967 CT - Ostalo 03.02.2023
37 27.03.2023 10:00 ANBE2002953 CT - Ostalo 13.02.2023
38 27.03.2023 09:30 ZUME07.04.1 CT - Ostalo 02.03.2023 28.02.2023
39 24.03.2023 10:00 ALAL1506956 CT - Ostalo 16.01.2023 09.01.2023
40 24.03.2023 10:00 JASA2504971 CT - Ostalo 17.01.2023 16.01.2023
41 24.03.2023 10:00 IBSE1309958 CT - Ostalo 20.01.2023 16.01.2023
42 24.03.2023 10:00 MUBE1811958 CT - Ostalo 20.01.2023 17.01.2023
43 24.03.2023 10:00 FAHU2301957 CT - Ostalo 20.01.2023 18.01.2023
44 24.03.2023 10:00 MUBA18.11.1 CT - Ostalo 07.03.2023 03.03.2023
45 24.03.2023 10:00 SEEF01.03.1 CT - Ostalo 15.03.2023 13.03.2023
46 24.03.2023 09:00 IVDU16.11.1 CT - Ostalo 24.02.2023 09.02.2023
47 24.03.2023 09:00 SEMA2812197 CT - Ostalo 09.03.2023
48 23.03.2023 10:00 RUPA3007952 CT - Ostalo 09.01.2023 23.12.2022
49 23.03.2023 10:00 AJSE0507959 CT - Ostalo 17.01.2023 13.01.2023
50 23.03.2023 10:00 SASI3006964 CT - Ostalo 20.01.2023 11.01.2023
51 23.03.2023 10:00 AZSJ24.04.1 CT - Ostalo 10.02.2023 30.01.2023
52 23.03.2023 10:00 MEAL1108198 CT - Ostalo 20.02.2023
53 23.03.2023 10:00 HATA25.11.1 CT - Ostalo 14.03.2023 09.03.2023
54 23.03.2023 09:00 NIAV1104990 CT - Ostalo 30.01.2023 25.01.2023
55 22.03.2023 10:00 VERE10.01.1 CT - Ostalo 31.01.2023 19.01.2023
56 22.03.2023 10:00 IBZI17.02.1 CT - Ostalo 31.01.2023 20.01.2023
57 22.03.2023 10:00 FESE31.03.1 CT - Ostalo 10.02.2023 18.01.2023
58 22.03.2023 10:00 NEJU0106195 CT - Ostalo 20.02.2023
59 22.03.2023 08:00 ADHU2707971 CT - Ostalo 30.12.2022 22.12.2022
60 22.03.2023 08:00 UZSI3007961 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
61 21.03.2023 10:00 SUSP0409968 CT - Ostalo 28.12.2022
62 21.03.2023 10:00 SAKA1004956 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
63 21.03.2023 10:00 ALHO2505976 CT - Ostalo 26.01.2023 20.01.2023
64 21.03.2023 10:00 MUZE15.07.1 CT - Ostalo 31.01.2023 30.01.2023
65 21.03.2023 10:00 JOMA17.03.1 CT - Ostalo 09.02.2023
66 21.03.2023 10:00 FABO1002195 CT - Ostalo 20.02.2023
67 21.03.2023 10:00 VAHA21.08.1 CT - Ostalo 28.02.2023 20.02.2023
68 21.03.2023 10:00 ANBE11.09.1 CT - Ostalo 15.03.2023 07.03.2023
69 21.03.2023 09:00 IZMU19.09.1 CT - Ostalo 06.01.2023 21.12.2022
70 21.03.2023 09:00 KAAS0711195 CT - Ostalo 31.01.2023 27.01.2023
71 21.03.2023 08:00 STCU17.03.1 CT - Ostalo 14.12.2022 07.12.2022
72 21.03.2023 08:00 MIAR3004964 CT - Ostalo 16.01.2023 12.01.2023
73 20.03.2023 15:00 SEKO31.10.1 CT - Ostalo 24.02.2023 14.02.2023
74 20.03.2023 15:00 ZESI17.07.1 CT - Ostalo 24.02.2023 02.02.2023
75 20.03.2023 15:00 HASO03.02.1 CT - Ostalo 27.02.2023 17.02.2023
76 20.03.2023 15:00 MURA14.10.1 CT - Ostalo 27.02.2023 23.02.2023
77 20.03.2023 15:00 JAGE15.07.1 CT - Ostalo 27.02.2023 07.02.2023
78 20.03.2023 14:30 SEPA19.03.1 CT - Ostalo 28.02.2023 13.02.2023
79 20.03.2023 10:00 RAAJ16.07.1 CT - Ostalo 13.12.2022 12.12.2022
80 20.03.2023 10:00 AHAL1503960 CT - Ostalo 30.12.2022 26.12.2022
81 20.03.2023 10:00 ZEKO0839711 CT - Ostalo 10.01.2023 06.01.2023
82 20.03.2023 10:00 SISO2708754 CT - Ostalo 20.01.2023 18.01.2023
83 20.03.2023 10:00 SAGE0102981 CT - Ostalo 24.01.2023 13.01.2023
84 20.03.2023 10:00 DAKU30.12.1 CT - Ostalo 09.02.2023 06.02.2023
85 20.03.2023 10:00 IBDI28.04.1 CT - Ostalo 02.03.2023 27.02.2023
86 20.03.2023 08:00 ISAL27.01.1 CT - Ostalo 06.01.2023 28.12.2022
87 17.03.2023 10:00 LEKA1004974 CT - Ostalo 27.12.2022 07.12.2022
88 17.03.2023 10:00 HASA0204953 CT - Ostalo 09.01.2023 04.01.2023
89 17.03.2023 10:00 DZHA1506947 CT - Ostalo 11.01.2023 06.01.2023
90 17.03.2023 10:00 MEAM0210960 CT - Ostalo 20.01.2023 18.01.2023
91 17.03.2023 10:00 EMJU28.08.1 CT - Ostalo 31.01.2023 26.01.2023
92 17.03.2023 10:00 SESA04.05.1 CT - Ostalo 01.02.2023 27.01.2023
93 17.03.2023 10:00 RASO1101949 CT - Ostalo 08.02.2023 03.02.2023
94 17.03.2023 09:00 SACO08.11.1 CT - Ostalo 04.01.2023 28.12.2022
95 17.03.2023 09:00 MASM1311198 CT - Ostalo 17.02.2023
96 17.03.2023 08:30 DZSA19.10.1 CT - Ostalo 24.02.2023 20.02.2023
97 16.03.2023 10:00 NAHA0301968 CT - Ostalo 09.01.2023 05.01.2023
98 16.03.2023 10:00 MIKA1006966 CT - Ostalo 11.01.2023 19.12.2022
99 16.03.2023 10:00 SUVA0103940 CT - Ostalo 25.01.2023 19.01.2023
100 16.03.2023 10:00 HAOS3007965 CT - Ostalo 02.02.2023 25.01.2023
101 16.03.2023 10:00 ISMU2301957 CT - Ostalo 14.02.2023
102 16.03.2023 09:30 EMAV02.10.1 CT - Ostalo 21.11.2022 16.11.2022
103 15.03.2023 10:00 ISTO1502969 CT - Ostalo 27.12.2022 23.12.2022
104 15.03.2023 10:00 SEFE0403964 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
105 15.03.2023 10:00 ESDE0210943 CT - Ostalo 24.01.2023 16.01.2023
106 15.03.2023 10:00 ESDE0210943 CT - Ostalo 24.01.2023 16.01.2023
107 15.03.2023 10:00 RUSA03.05.1 CT - Ostalo 01.02.2023 17.02.2023
108 15.03.2023 10:00 SEZI0509962 CT - Ostalo 13.02.2023
109 15.03.2023 10:00 HACE0707196 CT - Ostalo 14.02.2023
110 15.03.2023 09:00 OMSP23.09.1 CT - Ostalo 13.12.2022 08.12.2022
111 14.03.2023 10:00 SECE15.03.1 CT - Ostalo 10.11.2022 08.11.2022
112 14.03.2023 10:00 HAKA17.07.1 CT - Ostalo 04.01.2023 27.12.2022
113 14.03.2023 10:00 DZBO1601958 CT - Ostalo 09.01.2023 07.12.2022
114 14.03.2023 10:00 ZLBI1204964 CT - Ostalo 10.01.2023 22.12.2022
115 14.03.2023 10:00 INHA3008959 CT - Ostalo 12.01.2023 10.01.2023
116 14.03.2023 10:00 MEOM3107991 CT - Ostalo 26.01.2023 20.01.2023
117 13.03.2023 15:00 SEBU11.02.1 CT - Ostalo 23.02.2023
118 13.03.2023 15:00 SEHA23.08.1 CT - Ostalo 27.02.2023 23.02.2023
119 13.03.2023 15:00 MUBE16.07.1 CT - Ostalo 28.02.2023 24.02.2023
120 13.03.2023 10:00 SEDE1406964 CT - Ostalo 28.12.2022 27.12.2022
121 13.03.2023 10:00 ELVE15.09.1 CT - Ostalo 09.01.2023 29.12.2022
122 13.03.2023 10:00 AVAL1306949 CT - Ostalo 11.01.2023 26.12.2022
123 13.03.2023 10:00 HAVL1612944 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
124 13.03.2023 10:00 DUAK2903950 CT - Ostalo 30.01.2023 25.01.2023
125 13.03.2023 10:00 IZMU10.04.1 CT - Ostalo 09.02.2023 06.02.2023
126 13.03.2023 10:00 SUHO06.04.1 CT - Ostalo 23.02.2023 15.02.2023
127 13.03.2023 10:00 ADJU31.10.1 CT - Ostalo 23.02.2023 09.02.2023
128 13.03.2023 09:00 SUIV3011972 CT - Ostalo 18.01.2023 12.01.2023
129 13.03.2023 08:00 HAJU2111964 CT - Ostalo 30.12.2022 28.12.2022
130 13.03.2023 08:00 NUJA2806960 CT - Ostalo 10.01.2023 13.12.2022
131 10.03.2023 10:00 IRCO31.01.1 CT - Ostalo 12.12.2022 09.12.2022
132 10.03.2023 10:00 HAVE0904956 CT - Ostalo 30.12.2022 23.12.2022
133 10.03.2023 10:00 EDJA2806972 CT - Ostalo 08.02.2023 03.02.2023
134 10.03.2023 10:00 HAAG2310197 CT - Ostalo 09.02.2023 31.01.2023
135 10.03.2023 09:00 JAOS10.01.1 CT - Ostalo 14.12.2022 12.12.2022
136 10.03.2023 09:00 NAPE30.07.1 CT - Ostalo 14.12.2022 09.12.2022
137 10.03.2023 09:00 HACE0701957 CT - Ostalo 18.01.2023 02.01.2023
138 10.03.2023 09:00 FAAL1306194 CT - Ostalo 17.02.2023
139 09.03.2023 10:00 ASKA2406959 CT - Ostalo 27.12.2022
140 09.03.2023 10:00 NAOH0101969 CT - Ostalo 11.01.2023 22.12.2022
141 09.03.2023 10:00 IBAH1006941 CT - Ostalo 27.01.2023 16.01.2023
142 09.03.2023 10:00 SACI14.09.1 CT - Ostalo 31.01.2023 19.01.2023
143 09.03.2023 10:00 KABA1905949 CT - Ostalo 02.02.2023
144 09.03.2023 10:00 SUFR1951 CT - Ostalo 14.02.2023
145 09.03.2023 10:00 SAHR17.09.1 CT - Ostalo 07.03.2023 10.02.2023
146 09.03.2023 09:30 JANI29.03.1 CT - Ostalo 09.12.2022 05.12.2022
147 09.03.2023 09:00 SAKA20.05.1 CT - Ostalo 14.12.2022 22.11.2022
148 09.03.2023 09:00 FIPU16.03.1 CT - Ostalo 15.12.2022 02.12.2022
149 09.03.2023 09:00 NIOR29.05.1 CT - Ostalo 19.12.2022 14.12.2022
150 09.03.2023 09:00 HANU1109949 CT - Ostalo 18.01.2023 11.01.2023
151 09.03.2023 08:00 AHAL1503960 CT - Ostalo 18.01.2023 16.01.2023
152 08.03.2023 10:00 SAZA31.05.1 CT - Ostalo 07.12.2022 28.11.2022
153 08.03.2023 10:00 PIMA0910196 CT - Ostalo 30.12.2022
154 08.03.2023 10:00 SABE16.01.1 CT - Ostalo 09.02.2023 27.01.2023
155 08.03.2023 09:00 SUDU11.12.1 CT - Ostalo 09.12.2022 05.12.2022
156 08.03.2023 09:00 ZEFI15.02.1 CT - Ostalo 21.12.2022 20.12.2022
157 08.03.2023 09:00 ANZR1010946 CT - Ostalo 18.01.2023 16.01.2023
158 08.03.2023 08:00 FASP2608960 CT - Ostalo 30.12.2022 07.12.2022
159 07.03.2023 11:00 NISM23.04.1 CT - Ostalo 23.02.2023 17.02.2023
160 07.03.2023 10:00 CAAH26.02.1 CT - Ostalo 13.12.2022 12.12.2022
161 07.03.2023 10:00 NAGO05.08.1 CT - Ostalo 09.02.2023 01.02.2023
162 07.03.2023 09:30 IBSI12.08.1 CT - Ostalo 16.11.2022 25.10.2022
163 07.03.2023 09:00 ANAL21.08.2 CT - Ostalo 21.12.2022 09.12.2022
164 07.03.2023 09:00 MICA2802967 CT - Ostalo 18.01.2023
165 06.03.2023 15:00 BEKO0710939 CT - Ostalo 08.02.2023 18.01.2023
166 06.03.2023 10:00 SAKA0501959 CT - Ostalo 27.12.2022 22.12.2022
167 06.03.2023 10:00 NEIB2106974 CT - Ostalo 28.12.2022 20.12.2022
168 06.03.2023 10:00 CEMU1805948 CT - Ostalo 11.01.2023 26.12.2022
169 06.03.2023 10:00 HACE2411195 CT - Ostalo 02.02.2023
170 06.03.2023 09:30 ALZE23.1119 CT - Ostalo 04.10.2022 26.09.2022
171 06.03.2023 09:00 NETI02.06.1 CT - Ostalo 06.10.2022 03.10.2022
172 06.03.2023 08:00 HANA26.07.1 CT - Ostalo 19.12.2022 13.12.2022
173 03.03.2023 11:00 MUAL22.05.1 CT - Ostalo 31.01.2023 26.01.2023
174 03.03.2023 10:00 ENGA23.03.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
175 03.03.2023 10:00 BAZU1606959 CT - Ostalo 27.12.2022 19.12.2022
176 03.03.2023 10:00 AHKA0602997 CT - Ostalo 09.01.2023 04.01.2023
177 03.03.2023 10:00 MIVE2007963 CT - Ostalo 12.01.2023 06.01.2023
178 03.03.2023 10:00 MIVE2007196 CT - Ostalo 12.01.2023 06.01.2023
179 03.03.2023 10:00 MIAR0603959 CT - Ostalo 13.02.2023
180 03.03.2023 09:30 ADDE04.03.1 CT - Ostalo 28.10.2022 24.10.2022
181 02.03.2023 10:00 STAK20.08.1 CT - Ostalo 01.11.2022 27.10.2022
182 02.03.2023 10:00 TISA20.02.1 CT - Ostalo 12.12.2022 05.12.2022
183 02.03.2023 10:00 IRSI2807990 CT - Ostalo 27.12.2022 23.12.2022
184 02.03.2023 10:00 BASI2101953 CT - Ostalo 11.01.2023 10.01.2023
185 02.03.2023 10:00 JATA2108967 CT - Ostalo 12.01.2023 30.12.2022
186 02.03.2023 10:00 HAKA0409936 CT - Ostalo 06.02.2023
187 02.03.2023 10:00 SUHA2702195 CT - Ostalo 14.02.2023
188 02.03.2023 10:00 HABE2810963 CT - Ostalo 14.02.2023
189 02.03.2023 09:00 ESCI02.06.1 CT - Ostalo 14.12.2022 12.12.2022
190 02.03.2023 08:00 DZCI01.08.1 CT - Ostalo 19.12.2022 14.12.2022
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.02.2023 10:00 FESK2309954 CT - Ostalo 26.12.2022 21.12.2022
2 28.02.2023 10:00 ASAS2412967 CT - Ostalo 12.01.2023 21.11.2022
3 28.02.2023 10:00 NEMU0506971 CT - Ostalo 18.01.2023 17.01.2023
4 28.02.2023 10:00 SESA1004955 CT - Ostalo 26.01.2023 10.01.2023
5 28.02.2023 10:00 RAPO1206953 CT - Ostalo 13.02.2023
6 28.02.2023 09:00 REAL04.04.1 CT - Ostalo 13.12.2022 07.12.2022
7 28.02.2023 09:00 ZATU31.01.1 CT - Ostalo 19.12.2022 09.12.2022
8 28.02.2023 09:00 ELNA27.03.1 CT - Ostalo 21.12.2022 19.12.2022
9 28.02.2023 09:00 SAKA0102954 CT - Ostalo 18.01.2023 13.01.2023
10 28.02.2023 08:00 AMKU2206984 CT - Ostalo 30.12.2022 28.12.2022
11 28.02.2023 08:00 AJSI0701192 CT - Ostalo 18.01.2023 11.01.2023
12 27.02.2023 15:00 ILBA15.10.1 CT - Ostalo 10.02.2023 07.02.2023
13 27.02.2023 15:00 SAZA0401197 CT - Ostalo 13.02.2023
14 27.02.2023 14:00 SEKU1965 CT - Ostalo 24.01.2023 05.01.2023
15 27.02.2023 14:00 AZHA2309959 CT - Ostalo 30.01.2023 24.01.2023
16 27.02.2023 14:00 SITU22.12.1 CT - Ostalo 01.02.2023 31.01.2023
17 27.02.2023 10:00 ANKO10.07.1 CT - Ostalo 09.12.2022 29.11.2022
18 27.02.2023 10:00 FAIS26.02.1 CT - Ostalo 19.12.2022 13.12.2022
19 27.02.2023 10:00 NIHA2511959 CT - Ostalo 26.12.2022
20 27.02.2023 10:00 SEDE0210974 CT - Ostalo 16.01.2023 22.12.2022
21 27.02.2023 10:00 RUAG0401963 CT - Ostalo 24.01.2023 19.01.2023
22 27.02.2023 10:00 OMEF02.09.1 CT - Ostalo 31.01.2023 24.01.2023
23 27.02.2023 10:00 DUTU07.09.1 CT - Ostalo 31.01.2023 24.01.2023
24 27.02.2023 10:00 MIJO15.11.1 CT - Ostalo 09.02.2023 01.02.2023
25 27.02.2023 10:00 MINE01.03.1 CT - Ostalo 16.02.2023 13.02.2023
26 27.02.2023 09:30 MEZU03.02.1 CT - Ostalo 04.01.2023 30.12.2022
27 27.02.2023 09:00 SAKA10.10.1 CT - Ostalo 21.12.2022 19.12.2022
28 27.02.2023 09:00 SEDI1102196 CT - Ostalo 14.02.2023
29 27.02.2023 08:00 HASP1408019 CT - Ostalo 24.01.2023 12.01.2023
30 24.02.2023 10:00 SEDE01.08.1 CT - Ostalo 09.11.2022 31.10.2022
31 24.02.2023 10:00 ERZE10.09.1 CT - Ostalo 21.12.2022 19.12.2022
32 24.02.2023 10:00 DRUD2802952 CT - Ostalo 26.12.2022 22.12.2022
33 24.02.2023 10:00 SUAL07.05.1 CT - Ostalo 04.01.2023 29.12.2022
34 24.02.2023 10:00 NISK28.06.1 CT - Ostalo 06.01.2023 04.01.2023
35 24.02.2023 10:00 IBBR2001194 CT - Ostalo 24.01.2023 17.01.2023
36 23.02.2023 10:00 FAGA25.11.1 CT - Ostalo 09.12.2022 29.11.2022
37 23.02.2023 10:00 MURI2111964 CT - Ostalo 26.12.2022 23.10.2022
38 23.02.2023 10:00 IBGO2302955 CT - Ostalo 30.12.2022 28.12.2022
39 23.02.2023 10:00 BEKA2412977 CT - Ostalo 17.01.2023 13.01.2023
40 23.02.2023 10:00 NEBE1603957 CT - Ostalo 24.01.2023 19.01.2023
41 23.02.2023 10:00 NEBE1603957 CT - Ostalo 24.01.2023 19.01.2023
42 23.02.2023 10:00 NEAJ01.08.1 CT - Ostalo 09.02.2023 07.02.2023
43 23.02.2023 09:00 ELKO13.10.1 CT - Ostalo 15.12.2022 08.12.2022
44 22.02.2023 10:00 ZAGA09.09.1 CT - Ostalo 19.12.2022 09.12.2023
45 22.02.2023 10:00 FACA04.05.1 CT - Ostalo 04.01.2023 29.12.2022
46 22.02.2023 10:00 ALSM0112973 CT - Ostalo 26.01.2023 13.01.2023
47 22.02.2023 10:00 IZDA05.07.1 CT - Ostalo 31.01.2023 23.01.2023
48 22.02.2023 10:00 VAKA0506960 CT - Ostalo 09.02.2023 03.02.2023
49 22.02.2023 10:00 MENE2103987 CT - Ostalo 17.02.2023
50 22.02.2023 10:00 SAMU19.04.1 CT - Ostalo 13.10.2023 09.10.2023
51 22.02.2023 09:00 DRPR28.06.1 CT - Ostalo 21.12.2022 19.12.2022
52 22.02.2023 09:00 ANJO13.06.1 CT - Ostalo 23.12.2022 21.12.2022
53 21.02.2023 10:00 HIKO1506962 CT - Ostalo 30.12.2022 28.12.2022
54 21.02.2023 10:00 SMUZ0201946 CT - Ostalo 09.01.2023 04.01.2023
55 21.02.2023 10:00 MUOC1311957 CT - Ostalo 14.02.2023
56 21.02.2023 09:00 SABA18.10.1 CT - Ostalo 13.12.2022 08.12.2022
57 21.02.2023 09:00 HECE18.08.1 CT - Ostalo 21.12.2022 15.12.2022
58 21.02.2023 08:00 MITE3105955 CT - Ostalo 24.01.2023 18.01.2023
59 20.02.2023 15:00 JAME2804962 CT - Ostalo 27.01.2023 11.01.2023
60 20.02.2023 15:00 HABA0803949 CT - Ostalo 27.01.2023
61 20.02.2023 14:00 HIMA07.04.1 CT - Ostalo 31.01.2023 30.01.2023
62 20.02.2023 10:00 TAPI14.04.1 CT - Ostalo 13.12.2022 06.12.2022
63 20.02.2023 10:00 SADZ06.04.1 CT - Ostalo 21.12.2022 09.12.2022
64 20.02.2023 10:00 AKHE0609951 CT - Ostalo 30.12.2022 28.12.2022
65 20.02.2023 10:00 RACI1408951 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
66 20.02.2023 10:00 EMDU1408977 CT - Ostalo 08.02.2023 25.01.2023
67 20.02.2023 09:00 SAOM21.05.1 CT - Ostalo 24.11.2022 16.11.2022
68 20.02.2023 09:00 SIHU06.09.1 CT - Ostalo 21.12.2022 19.12.2022
69 17.02.2023 10:00 CATA2202942 CT - Ostalo 28.12.2022 09.12.2022
70 17.02.2023 10:00 SESE0111949 CT - Ostalo 09.01.2023 28.12.2022
71 17.02.2023 10:00 ZIOS0301955 CT - Ostalo 03.02.2023 01.02.2023
72 17.02.2023 10:00 AVHA2604952 CT - Ostalo 13.02.2023
73 17.02.2023 09:00 NANE30.04.1 CT - Ostalo 13.12.2022 05.12.2022
74 17.02.2023 09:00 NIFE05.12.1 CT - Ostalo 19.12.2022 14.12.2022
75 17.02.2023 09:00 BEKA24.12.1 CT - Ostalo 21.12.2022 16.12.2022
76 16.02.2023 10:00 MAJU2203949 CT - Ostalo 28.12.2022 12.12.2022
77 16.02.2023 10:00 FAIM2205945 CT - Ostalo 09.01.2023 27.12.2022
78 16.02.2023 10:00 SABE0103957 CT - Ostalo 18.01.2023 10.01.2023
79 16.02.2023 10:00 NIDR09.12.1 CT - Ostalo 01.02.2023 30.01.2023
80 16.02.2023 10:00 MIBI0301194 CT - Ostalo 14.02.2023
81 16.02.2023 09:00 JAKA24.04.1 CT - Ostalo 12.12.2022 08.12.2022
82 16.02.2023 09:00 OMSA30.09.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
83 16.02.2023 09:00 SELU25.05.1 CT - Ostalo 19.12.2022 14.12.2022
84 16.02.2023 08:00 EDDE2007995 CT - Ostalo 26.01.2023 16.02.2023
85 15.02.2023 10:00 SEHO1008961 CT - Ostalo 24.01.2023 13.01.2023
86 15.02.2023 09:30 NAOH08.10.1 CT - Ostalo 12.12.2022 02.12.2022
87 15.02.2023 09:00 MAJO20.04.1 CT - Ostalo 12.12.2022 24.11.2022
88 15.02.2023 09:00 BOKA07.06.1 CT - Ostalo 20.12.2022
89 15.02.2023 09:00 HABU26.05.2 CT - Ostalo 26.12.2022 13.12.2022
90 15.02.2023 08:00 MEBO03.08.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
91 15.02.2023 08:00 HABE1908957 CT - Ostalo 03.02.2023 09.01.2023
92 14.02.2023 14:30 EVME1811986 CT - Ostalo 25.01.2023 17.01.2023
93 14.02.2023 14:30 EMKA0202952 CT - Ostalo 25.01.2023 20.01.2023
94 14.02.2023 14:00 JAMI1104954 CT - Ostalo 30.01.2023 26.01.2023
95 14.02.2023 14:00 MIRE0210984 CT - Ostalo 30.01.2023 25.01.2023
96 14.02.2023 10:00 RADZ17.04.1 CT - Ostalo 05.12.2022 28.11.2022
97 14.02.2023 10:00 REIM14.08.1 CT - Ostalo 05.12.2022 01.12.2022
98 14.02.2023 10:00 ENSA09.12.1 CT - Ostalo 09.12.2022 07.12.2022
99 14.02.2023 10:00 SEMA0104942 CT - Ostalo 30.12.2022
100 14.02.2023 10:00 BEHA0404966 CT - Ostalo 12.01.2023 10.01.2023
101 14.02.2023 10:00 MUAL2007956 CT - Ostalo 30.01.2023 19.01.2023
102 14.02.2023 09:00 AFME05.07.1 CT - Ostalo 04.01.2023 16.12.2022
103 14.02.2023 08:30 MIKA28.07.1 CT - Ostalo 09.12.2022 05.12.2022
104 13.02.2023 15:00 BEKO0710939 CT - Ostalo 26.01.2023 18.01.2023
105 13.02.2023 10:00 SETA13.05.1 CT - Ostalo 05.12.2022 01.12.2022
106 13.02.2023 10:00 SRKR21.03.1 CT - Ostalo 09.12.2022 02.12.2023
107 13.02.2023 10:00 FASE1104949 CT - Ostalo 28.12.2022
108 13.02.2023 10:00 SMDZ0409962 CT - Ostalo 12.01.2023 09.01.2023
109 13.02.2023 10:00 MUDI2705957 CT - Ostalo 20.01.2023 18.01.2023
110 13.02.2023 09:30 ZLGR27.10.1 CT - Ostalo 01.12.2022 21.11.2022
111 13.02.2023 09:00 BEKA02.07.1 CT - Ostalo 09.12.2022 05.12.2022
112 13.02.2023 08:00 ADNA0606974 CT - Ostalo 10.01.2023
113 10.02.2023 10:00 ARBJ29.10.1 CT - Ostalo 16.11.2022 14.11.2022
114 10.02.2023 10:00 SEMA2409966 CT - Ostalo 10.01.2023 27.12.2022
115 10.02.2023 10:00 ZLRI2501953 CT - Ostalo 16.01.2023 26.12.2022
116 10.02.2023 10:00 ZLRI2501953 CT - Ostalo 16.01.2023
117 10.02.2023 09:30 MUBI29.09.1 CT - Ostalo 01.12.2022 29.11.2022
118 10.02.2023 09:00 NEDU14.09.1 CT - Ostalo 12.12.2022 06.12.2022
119 10.02.2023 09:00 SAMU16.10.1 CT - Ostalo 12.12.2022 06.12.2022
120 09.02.2023 10:00 SUCA13.07.1 CT - Ostalo 30.11.2022 16.11.2022
121 09.02.2023 10:00 SEBA26.03.1 CT - Ostalo 05.12.2022 29.11.2022
122 09.02.2023 10:00 SEBA26.03.1 CT - Ostalo 05.12.2022 29.11.2022
123 09.02.2023 10:00 NIBR14.03.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
124 09.02.2023 10:00 DEBO16.01.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
125 09.02.2023 10:00 MIDU1601966 CT - Ostalo 11.01.2023 09.01.2023
126 09.02.2023 10:00 ZISI2602979 CT - Ostalo 16.01.2023 09.01.2023
127 09.02.2023 09:00 ALOS0604949 CT - Ostalo 10.01.2023
128 08.02.2023 10:00 VAKO14.01.1 CT - Ostalo 09.12.2022 05.12.2022
129 08.02.2023 10:00 AMDA1511981 CT - Ostalo 16.01.2023
130 08.02.2023 10:00 SACA0810957 CT - Ostalo 03.02.2023 02.02.2023
131 08.02.2023 09:30 DZDO26.10.1 CT - Ostalo 01.11.2022
132 08.02.2023 09:00 MIBA01.03.1 CT - Ostalo 23.12.2022 19.12.2022
133 08.02.2023 09:00 ANMA30.06.1 CT - Ostalo 04.01.2023 09.12.2022
134 08.02.2023 09:00 AVMU2507957 CT - Ostalo 10.01.2023 06.01.2023
135 08.02.2023 09:00 AVMU2507957 CT - Ostalo 10.01.2023 06.01.2023
136 07.02.2023 10:00 IRAD22.06.1 CT - Ostalo 10.11.2022 01.11.2022
137 07.02.2023 10:00 MUHA01.06.1 CT - Ostalo 21.11.2022 18.11.2022
138 07.02.2023 10:00 RADU09.04.1 CT - Ostalo 05.12.2022 30.11.2022
139 07.02.2023 10:00 BEMA19.08.1 CT - Ostalo 26.12.2022 21.12.2022
140 07.02.2023 10:00 SAMU0710958 CT - Ostalo 27.12.2022
141 07.02.2023 10:00 HUDE2906194 CT - Ostalo 09.01.2023 05.01.2023
142 07.02.2023 07:30 HRPR22.10.1 CT - Ostalo 09.12.2022 06.12.2022
143 06.02.2023 14:00 MUBI2202957 CT - Ostalo 24.01.2023 19.01.2023
144 06.02.2023 10:00 MEAR1608960 CT - Ostalo 12.01.2023 06.01.2023
145 06.02.2023 09:30 SEHU05.11.1 CT - Ostalo 30.11.2022 22.11.2022
146 06.02.2023 09:00 SESA08.07.1 CT - Ostalo 01.12.2022 07.11.2022
147 06.02.2023 09:00 SUDE01.09.1 CT - Ostalo 12.12.2022 02.12.2022
148 06.02.2023 09:00 AZMA07.07.1 CT - Ostalo 23.12.2022 16.12.2022
149 06.02.2023 09:00 RASU29.04.1 CT - Ostalo 04.01.2023 26.12.2022
150 06.02.2023 09:00 DZKA09.08.1 CT - Ostalo 06.01.2023 30.12.2022
151 03.02.2023 10:00 MUHO10.12.1 CT - Ostalo 14.11.2022 09.11.2022
152 03.02.2023 10:00 MIBL20.09.1 CT - Ostalo 01.12.2022 24.11.2022
153 03.02.2023 10:00 RASE01.10.1 CT - Ostalo 06.12.2022 30.11.2022
154 03.02.2023 10:00 SEHA14.02.1 CT - Ostalo 09.12.2022 06.12.2022
155 03.02.2023 10:00 AHBA2007952 CT - Ostalo 10.01.2023 06.01.2023
156 03.02.2023 10:00 CASE1102950 CT - Ostalo 17.01.2023 13.01.2023
157 03.02.2023 08:30 ISDE20.09.1 CT - Ostalo 15.12.2022 13.12.2022
158 02.02.2023 10:00 BOBL08.01.1 CT - Ostalo 05.10.2022 08.09.2022
159 02.02.2023 10:00 AZZA03.01.1 CT - Ostalo 09.12.2022 07.12.1985
160 02.02.2023 10:00 KADZ09.11.1 CT - Ostalo 15.12.2022 08.12.2022
161 02.02.2023 10:00 TIME2607963 CT - Ostalo 27.12.2022 22.12.2022
162 02.02.2023 10:00 DZPA0309977 CT - Ostalo 27.12.2022 15.12.2022
163 02.02.2023 09:30 DZAR02.08.1 CT - Ostalo 01.12.2022 29.11.2022
164 02.02.2023 09:00 REHO26.06.1 CT - Ostalo 01.12.2022 29.11.2022
165 02.02.2023 09:00 ZESI17.07.1 CT - Ostalo 21.12.2022 28.11.2022
166 02.02.2023 08:30 OMPO25.09.1 CT - Ostalo 16.11.2022 11.11.2022
167 01.02.2023 10:00 SAHA12.09.1 CT - Ostalo 21.11.2022 11.11.2022
168 01.02.2023 10:00 HAGA20.03.1 CT - Ostalo 06.12.2022 05.12.2022
169 01.02.2023 10:00 SAHU18.04.1 CT - Ostalo 12.12.2022 05.12.2022
170 01.02.2023 10:00 HABE22.07.1 CT - Ostalo 26.12.2022 19.12.2022
171 01.02.2023 10:00 FASL0501967 CT - Ostalo 26.12.2022 16.12.2022
172 01.02.2023 10:00 JASA2511965 CT - Ostalo 16.01.2023 12.01.2023
173 01.02.2023 09:00 KEHO2311004 CT - Ostalo 09.01.2023 29.12.2022
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2023 10:00 FAOP26.08.1 CT - Ostalo 01.12.2022 29.11.2022
2 31.01.2023 10:00 SEBA11.08.1 CT - Ostalo 06.12.2022 18.11.2022
3 31.01.2023 10:00 ENKO13.02.1 CT - Ostalo 09.12.2022 06.12.2022
4 31.01.2023 10:00 EMSO1207957 CT - Ostalo 11.01.2023 09.01.2023
5 31.01.2023 10:00 DZGE1403951 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
6 31.01.2023 09:30 ZLBU05.08.1 CT - Ostalo 28.10.2022 17.10.2022
7 31.01.2023 09:00 CABA04.01.1 CT - Ostalo 30.11.2022 03.11.2022
8 31.01.2023 09:00 ABDZ18.02.1 CT - Ostalo 09.12.2022 01.11.2022
9 31.01.2023 09:00 HISA15.10.1 CT - Ostalo 09.12.2022 06.12.2022
10 31.01.2023 09:00 SEHU24.09.1 CT - Ostalo 15.12.2022 12.12.2022
11 31.01.2023 09:00 EDSO04.03.1 CT - Ostalo 23.12.2022 07.11.2022
12 30.01.2023 14:00 SEHA2104953 CT - Ostalo 10.01.2023 20.12.2022
13 30.01.2023 10:30 FAME31.03.1 CT - Ostalo 28.10.2022 13.10.2022
14 30.01.2023 10:00 NEPA23.11.1 CT - Ostalo 01.12.2022 31.10.2022
15 30.01.2023 10:00 ELLI11.10.1 CT - Ostalo 12.12.2022 02.12.2022
16 30.01.2023 10:00 MUTU0504971 CT - Ostalo 26.12.2022
17 30.01.2023 10:00 MEBA1709956 CT - Ostalo 20.01.2023 16.01.2023
18 30.01.2023 09:30 ZEBU02.01.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
19 30.01.2023 09:00 HAMU23.05.1 CT - Ostalo 24.11.2022 22.11.2022
20 27.01.2023 10:00 AJCO03.06.2 CT - Ostalo 14.11.2022 10.11.2022
21 27.01.2023 10:00 ZLAG05.04.1 CT - Ostalo 29.11.2022 11.11.2022
22 27.01.2023 10:00 AHCE07.11.1 CT - Ostalo 01.12.2022 18.11.2022
23 27.01.2023 10:00 NAJA08.07.1 CT - Ostalo 26.12.2022 29.11.2022
24 27.01.2023 10:00 SEBA12.05.1 CT - Ostalo 06.01.2023 04.01.2023
25 27.01.2023 09:30 AJCO03.06.2 CT - Ostalo 14.11.2022 10.11.2022
26 27.01.2023 09:30 FIMU02.10.1 CT - Ostalo 06.12.2022 05.11.2022
27 26.01.2023 10:00 MUAB16.02.1 CT - Ostalo 21.11.2022 09.11.2022
28 26.01.2023 10:00 NUHO04.06.1 CT - Ostalo 30.11.2022 23.11.2022
29 26.01.2023 09:30 AMOM16.11.1 CT - Ostalo 21.11.2022 16.11.2022
30 26.01.2023 09:00 ADGI06.06.1 CT - Ostalo 30.11.2022 08.11.2022
31 26.01.2023 09:00 SEHA10.08.1 CT - Ostalo 13.12.2022 06.12.2022
32 26.01.2023 08:30 TAKO01.01.1 CT - Ostalo 26.12.2022 20.12.2022
33 25.01.2023 10:00 CACO22.10.1 CT - Ostalo 24.11.2022 11.11.2022
34 25.01.2023 10:00 IBSE17.03.1 CT - Ostalo 12.12.2022
35 25.01.2023 10:00 BAAL20.12.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
36 25.01.2023 10:00 PALO0301195 CT - Ostalo 27.12.2022
37 25.01.2023 09:30 SATU25.08.1 CT - Ostalo 24.11.2022 18.11.2022
38 25.01.2023 09:00 NIME12.01.1 CT - Ostalo 28.11.2022 23.11.2022
39 24.01.2023 16:00 HAIS2202962 CT - Ostalo 26.12.2022 06.12.2022
40 24.01.2023 14:00 RAJA07.02.1 CT - Ostalo 26.12.2022 13.12.2022
41 24.01.2023 10:00 ANBU07.04.2 CT - Ostalo 01.12.2022 29.12.2022
42 24.01.2023 10:00 FESA01.04.1 CT - Ostalo 01.12.2022 30.11.2022
43 24.01.2023 10:00 IBKA02.07.1 CT - Ostalo 12.12.2022 06.12.2022
44 24.01.2023 10:00 ZASA1508195 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
45 24.01.2023 10:00 ZASA1508956 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
46 24.01.2023 09:30 ABMA20.08.1 CT - Ostalo 14.11.2022 10.11.2022
47 24.01.2023 09:00 DEBA12.06.1 CT - Ostalo 28.11.2022 21.11.2022
48 24.01.2023 09:00 ZEJA01.06.1 CT - Ostalo 09.12.2022 09.12.2022
49 24.01.2023 09:00 BRIK29.08.1 CT - Ostalo 06.01.2023 30.12.2022
50 23.01.2023 16:30 SELI1811198 CT - Ostalo 30.12.2022
51 23.01.2023 10:00 ZIMU10.04.1 CT - Ostalo 16.11.2022 29.07.2022
52 23.01.2023 10:00 KADI21.08.1 CT - Ostalo 06.12.2022 02.12.2022
53 23.01.2023 09:30 ALAG10.11.1 CT - Ostalo 16.11.2022 14.11.2022
54 23.01.2023 09:30 RUPO09.07.1 CT - Ostalo 30.11.2022 22.11.2022
55 23.01.2023 09:30 SAKA09.05.1 CT - Ostalo 12.12.2022 07.12.2022
56 23.01.2023 09:00 HAVE20.03.1 CT - Ostalo 24.11.2022 16.11.2022
57 23.01.2023 09:00 HABU1702958 CT - Ostalo 16.01.2023 11.01.2023
58 20.01.2023 10:00 VAHA10.09.1 CT - Ostalo 13.10.2022 04.10.2022
59 20.01.2023 10:00 IMHA05.08.1 CT - Ostalo 01.11.2022 27.10.2022
60 20.01.2023 10:00 SEBA01.03.1 CT - Ostalo 21.11.2022 08.09.2022
61 20.01.2023 10:00 AIDU17.12.1 CT - Ostalo 21.11.2022 17.11.2022
62 20.01.2023 10:00 RAHA04.05.1 CT - Ostalo 06.12.2022 10.11.2022
63 20.01.2023 10:00 MIBE09.05.1 CT - Ostalo 09.12.2022 06.12.2022
64 20.01.2023 10:00 SIRI0308962 CT - Ostalo 16.01.2023 05.01.2023
65 20.01.2023 09:30 MIOM04.07.1 CT - Ostalo 15.12.2022 14.12.2022
66 19.01.2023 10:00 BOMA27.03.1 CT - Ostalo 18.11.2022 15.11.2022
67 19.01.2023 10:00 DEBE22.02.1 CT - Ostalo 06.12.2022 02.12.2022
68 19.01.2023 09:30 MUKU30.03.1 CT - Ostalo 11.10.2022 06.10.2022
69 19.01.2023 09:30 ISMU23.01.1 CT - Ostalo 18.11.2022 03.11.2022
70 19.01.2023 09:00 AMBU31.05.1 CT - Ostalo 21.11.2022
71 19.01.2023 09:00 DIZE19.05.1 CT - Ostalo 24.11.2022 21.10.2022
72 19.01.2023 09:00 ZUCI14.10.1 CT - Ostalo 30.11.2022 28.11.2022
73 18.01.2023 16:30 MEIB2604971 CT - Ostalo 30.12.2022 19.12.2022
74 18.01.2023 15:30 DZMU1211952 CT - Ostalo 26.12.2022
75 18.01.2023 14:30 SEIB0704961 CT - Ostalo 28.12.2022
76 18.01.2023 10:00 TAZL07.08.1 CT - Ostalo 09.11.2022 01.11.2022
77 18.01.2023 10:00 SEPA16.01.1 CT - Ostalo 30.11.2022 24.11.2022
78 18.01.2023 10:00 HAHA31.07.1 CT - Ostalo 06.01.2023 04.01.2023
79 18.01.2023 09:30 AZFE01.03.1 CT - Ostalo 11.10.2022 06.10.2022
80 18.01.2023 09:30 HACE22.04.1 CT - Ostalo 17.10.2022 06.10.2022
81 18.01.2023 08:00 ALAR30.01.1 CT - Ostalo 24.11.2022 21.11.2022
82 17.01.2023 16:00 MASL0312954 CT - Ostalo 26.12.2022 21.12.2022
83 17.01.2023 10:30 IBRE10.02.1 CT - Ostalo 21.11.2022 16.11.2022
84 17.01.2023 10:00 CESC01.11.1 CT - Ostalo 01.11.2022 18.10.2022
85 17.01.2023 10:00 MUOM23.08.1 CT - Ostalo 16.11.2022 10.11.2022
86 17.01.2023 10:00 KAKO27.03.1 CT - Ostalo 05.12.2022 30.11.2022
87 17.01.2023 10:00 MUOL08.02.1 CT - Ostalo 13.12.2022 07.12.2022
88 17.01.2023 09:30 ZIIB01.07.1 CT - Ostalo 29.09.2022 26.09.2022
89 17.01.2023 09:30 SEIS02.06.1 CT - Ostalo 16.11.2022 10.11.2022
90 17.01.2023 09:00 HAPA08.08.1 CT - Ostalo 23.12.2022 19.12.2022
91 16.01.2023 14:00 SETU27.05.1 CT - Ostalo 26.12.2022 20.12.2022
92 16.01.2023 14:00 KAMU0111942 CT - Ostalo 16.01.2023 12.01.2023
93 16.01.2023 14:00 KAMU0111942 CT - Ostalo 16.01.2023 12.01.2023
94 16.01.2023 10:30 PAAN03.04.1 CT - Ostalo 28.10.2022 19.10.2022
95 16.01.2023 10:00 LAPO05.04.1 CT - Ostalo 25.07.2022 18.07.2022
96 16.01.2023 10:00 EDAG18.03.1 CT - Ostalo 16.11.2022 09.11.2022
97 16.01.2023 10:00 ASMU21.04.1 CT - Ostalo 21.11.2022 16.11.2022
98 16.01.2023 09:30 DAKR29.0619 CT - Ostalo 16.11.2022 11.11.2022
99 13.01.2023 10:00 ALMU25.09.1 CT - Ostalo 17.10.2022 10.10.2022
100 13.01.2023 10:00 IFRE15.04.1 CT - Ostalo 01.11.2022 27.10.2022
101 13.01.2023 10:00 RAMA24.03.1 CT - Ostalo 08.11.2022 31.10.2022
102 13.01.2023 10:00 AZZA2712963 CT - Ostalo 11.11.2022 29.07.2022
103 13.01.2023 10:00 MEAL14.01.1 CT - Ostalo 16.11.2022 10.11.2022
104 13.01.2023 10:00 ASAS24.12.1 CT - Ostalo 22.11.2022 21.11.2022
105 13.01.2023 10:00 ADJE06.05.1 CT - Ostalo 12.12.2022 06.12.2022
106 13.01.2023 10:00 NUKA20.09.1 CT - Ostalo 15.12.2022 08.12.2022
107 13.01.2023 10:00 ASAS24.12.1 CT - Ostalo 06.01.2023 21.11.2022
108 12.01.2023 10:00 ALBA10.08.1 CT - Ostalo 01.11.2022 27.10.2022
109 12.01.2023 10:00 ELCO25.02.1 CT - Ostalo 08.11.2022 17.10.2022
110 12.01.2023 10:00 ANDO02.04.1 CT - Ostalo 09.11.2022 07.11.2022
111 12.01.2023 10:00 HAAH21.01.1 CT - Ostalo 15.12.2022 01.12.2022
112 12.01.2023 10:00 AMDE1912010 CT - Ostalo 09.01.2023 05.01.2023
113 12.01.2023 09:30 MUIB21.07.1 CT - Ostalo 18.10.2022 12.10.2022
114 12.01.2023 09:30 AMSE23.10.1 CT - Ostalo 09.12.2022 02.12.2022
115 12.01.2023 09:00 IVLO08.10.1 CT - Ostalo 30.11.2022 24.11.2022
116 11.01.2023 10:30 SEDE09.06.1 CT - Ostalo 08.11.2022 31.10.2022
117 11.01.2023 10:00 NAKO20.04.1 CT - Ostalo 25.10.2022 21.10.2022
118 11.01.2023 10:00 SEDI0505997 CT - Ostalo 11.11.2022 09.11.2022
119 11.01.2023 10:00 MEKA26.02.1 CT - Ostalo 06.12.2022 29.11.2022
120 11.01.2023 10:00 BAJA1501950 CT - Ostalo 30.12.2022 28.12.2022
121 11.01.2023 10:00 ZEIS02.12.1 CT - Ostalo 13.09.2023 12.09.2023
122 11.01.2023 09:30 ALMU04.03.1 CT - Ostalo 24.11.2022 04.10.2022
123 11.01.2023 09:00 SEHA18.07.1 CT - Ostalo 16.11.2022 11.11.2022
124 11.01.2023 09:00 ANBL09.07.1 CT - Ostalo 13.12.2022 08.12.2022
125 10.01.2023 10:30 FEZU01.05.1 CT - Ostalo 01.11.2022 28.11.2022
126 10.01.2023 10:00 ALMU14.07.1 CT - Ostalo 20.10.2022 07.10.2022
127 10.01.2023 10:00 ENPI17.07.1 CT - Ostalo 09.11.2022 24.10.2022
128 10.01.2023 10:00 SAKA24.05.1 CT - Ostalo 18.11.2022 14.11.2022
129 10.01.2023 10:00 JUHA09.05.1 CT - Ostalo 21.11.2022 17.11.2022
130 10.01.2023 09:30 DRPE04.09.1 CT - Ostalo 27.10.2022 10.01.2023
131 10.01.2023 09:00 ALMU01.02.1 CT - Ostalo 07.12.2022 01.12.2022
132 10.01.2023 08:00 ELPE18.05.1 CT - Ostalo 22.09.2022 19.09.2022
133 09.01.2023 16:00 NATA02.11.1 CT - Ostalo 20.12.2022 05.12.2022
134 09.01.2023 15:00 RAKO01.06.1 CT - Ostalo 19.12.2022 04.08.2022
135 09.01.2023 10:00 RACO01.12.1 CT - Ostalo 28.07.2022 25.07.2022
136 09.01.2023 10:00 SAKA22.03.1 CT - Ostalo 12.10.2022 10.10.2022
137 09.01.2023 10:00 AHZE11.10.1 CT - Ostalo 09.11.2022 01.11.2022
138 09.01.2023 10:00 SUDE01.09.1 CT - Ostalo 06.12.2022 02.12.2022
139 09.01.2023 10:00 SEDU21.08.1 CT - Ostalo 09.12.2022 02.12.2022
140 09.01.2023 10:00 NZMA03.02.1 CT - Ostalo 13.12.2022 09.12.2022
141 09.01.2023 09:30 ENDU10.12.1 CT - Ostalo 17.10.2022 12.10.2022
142 09.01.2023 09:30 VERI02.10.1 CT - Ostalo 25.10.2022 10.10.2022
143 09.01.2023 09:00 VECE01.05.1 CT - Ostalo 03.11.2022 24.10.2022
144 06.01.2023 10:00 SMSA14.09.1 CT - Ostalo 12.10.2022 10.10.2022
145 06.01.2023 10:00 SUKA23.01.1 CT - Ostalo 20.10.2022 18.10.2022
146 06.01.2023 10:00 MITU19.06.1 CT - Ostalo 09.11.2022 04.11.2022
147 06.01.2023 10:00 PAFE0403961 CT - Ostalo 11.11.2022 09.11.2022
148 06.01.2023 10:00 PAFE0403961 CT - Ostalo 11.11.2022 09.11.2022
149 06.01.2023 10:00 ALBE20.08.1 CT - Ostalo 05.12.2022 30.11.2022
150 06.01.2023 09:30 MECI18.08.1 CT - Ostalo 22.09.2022 19.09.2022
151 06.01.2023 09:30 IBBE12.04.1 CT - Ostalo 18.10.2022 11.10.2022
152 06.01.2023 09:30 MEHR20.05.1 CT - Ostalo 28.11.2022 24.11.2022
153 06.01.2023 09:00 ERHA25.06.1 CT - Ostalo 12.12.2022 09.12.2022
154 06.01.2023 08:00 SABA0111940 CT - Ostalo 28.12.2022 23.12.2022
155 05.01.2023 10:00 HATA23.02.1 CT - Ostalo 23.09.2022 21.09.2022
156 05.01.2023 10:00 MUUZ03.10.1 CT - Ostalo 16.11.2022 08.08.2022
157 05.01.2023 10:00 MEHAMevla CT - Ostalo 05.12.2022 30.11.2022
158 05.01.2023 09:30 SEKU29.07.1 CT - Ostalo 13.10.2022 11.10.2022
159 05.01.2023 09:00 BOBO25.04.1 CT - Ostalo 29.11.2022 24.11.2022
160 04.01.2023 10:00 SASM14.02.1 CT - Ostalo 09.08.2022 01.08.2022
161 04.01.2023 10:00 ZADA11.08.1 CT - Ostalo 14.10.2022 12.10.2022
162 04.01.2023 10:00 BRZR30.08.1 CT - Ostalo 18.11.2022 27.10.2022
163 04.01.2023 10:00 DZHU29.01.1 CT - Ostalo 06.12.2022 01.12.2022
164 04.01.2023 10:00 PAOM27.07.1 CT - Ostalo 23.10.2023 09.10.2023
165 04.01.2023 09:30 MUSA17.11.1 CT - Ostalo 13.10.2022
166 04.01.2023 09:30 SAOD14.11.1 CT - Ostalo 01.11.2022 27.10.2022
167 04.01.2023 09:00 DZSM12.06.1 CT - Ostalo 13.12.2022 09.12.2022
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.12.2022 10:00 IZLA04.04.1 CT - Ostalo 13.10.2022 05.10.2022
2 30.12.2022 09:30 HATU08.07.1 CT - Ostalo 13.10.2022 04.10.2022
3 30.12.2022 09:30 SESK20.11.1 CT - Ostalo 18.10.2022 14.10.2022
4 30.12.2022 09:30 FACO25.07.1 CT - Ostalo 08.11.2022 27.10.2022
5 30.12.2022 08:00 ELSE1306999 CT - Ostalo 04.11.2022 28.10.2022
6 29.12.2022 10:00 SENE01.02.1 CT - Ostalo 27.09.2022 23.09.2022
7 29.12.2022 10:00 IBSA1110396 CT - Ostalo 11.11.2022 01.11.2022
8 29.12.2022 09:30 SASI30.06.1 CT - Ostalo 28.09.2022 20.09.2022
9 29.12.2022 09:30 EMSP23.12.1 CT - Ostalo 24.10.2022 20.10.2022
10 29.12.2022 09:30 ANSI01.01.1 CT - Ostalo 08.11.2022 04.11.2022
11 29.12.2022 09:00 HASA03.06.1 CT - Ostalo 28.10.2022 24.10.2022
12 29.12.2022 09:00 AHBE21.02.1 CT - Ostalo 09.12.2022 02.12.2022
13 28.12.2022 09:30 SAKE13.06.1 CT - Ostalo 11.10.2022 29.09.2022
14 28.12.2022 09:30 MUPO18.06.1 CT - Ostalo 13.10.2022 11.10.2022
15 28.12.2022 09:30 SALA30.09.1 CT - Ostalo 19.10.2022 17.10.2022
16 28.12.2022 09:30 FAIB20.07.1 CT - Ostalo 03.11.2022 28.11.2022
17 28.12.2022 09:30 SIBJ27.08.1 CT - Ostalo 09.11.2022 07.11.2022
18 28.12.2022 09:00 FAMR08.05.1 CT - Ostalo 17.10.2022 12.10.2022
19 27.12.2022 15:00 RAPR27.08.1 CT - Ostalo 06.12.2022 02.12.2022
20 27.12.2022 14:30 EJBE01.03.1 CT - Ostalo 06.12.2022 22.09.2022
21 27.12.2022 10:00 MEAN12.09.1 CT - Ostalo 28.10.2022 25.10.2022
22 27.12.2022 10:00 VIBA06.05.1 CT - Ostalo 10.11.2022
23 27.12.2022 10:00 IBZU2404947 CT - Ostalo 11.11.2022 04.11.2022
24 27.12.2022 09:30 ADSA05.12.1 CT - Ostalo 22.09.2022 20.09.2022
25 27.12.2022 09:30 AZSE24.04.1 CT - Ostalo 28.09.2022 19.07.2022
26 27.12.2022 09:30 ADFL29.08.1 CT - Ostalo 19.10.2022 18.10.2022
27 27.12.2022 09:00 HATU18.01.1 CT - Ostalo 28.11.2022 21.11.2022
28 26.12.2022 10:30 ISOC05.08.1 CT - Ostalo 24.10.2022 18.10.2022
29 26.12.2022 10:00 SAMA10.05.1 CT - Ostalo 04.08.2022 03.08.2022
30 26.12.2022 10:00 SAHU29.05.1 CT - Ostalo 01.12.2022 29.11.2022
31 26.12.2022 09:30 GLIB04.01.1 CT - Ostalo 21.11.2022 15.11.2022
32 26.12.2022 09:30 ARGL17.03.1 CT - Ostalo 22.11.2022 16.11.2022
33 26.12.2022 09:00 ZAPI23.07.1 CT - Ostalo 17.10.2022 12.10.2022
34 26.12.2022 09:00 SEDA28.08.1 CT - Ostalo 09.11.2022 13.10.2022
35 23.12.2022 10:30 MUTE11.06.1 CT - Ostalo 28.10.2022 30.09.2022
36 23.12.2022 10:00 HASA01.10.1 CT - Ostalo 05.10.2022 28.09.2022
37 23.12.2022 10:00 RECO26.03.1 CT - Ostalo 07.10.2022 05.10.2022
38 23.12.2022 10:00 HAKU19.08.1 CT - Ostalo 12.12.2022 05.12.2022
39 23.12.2022 09:30 SAMA02.07.1 CT - Ostalo 16.11.2022 10.11.2022
40 23.12.2022 09:30 JAKR16.07.1 CT - Ostalo 16.11.2022 03.11.2022
41 23.12.2022 09:00 NAJA08.07.1 CT - Ostalo 01.12.2022 29.11.2022
42 22.12.2022 10:00 RAKR20.07.1 CT - Ostalo 20.10.2022 17.10.2022
43 22.12.2022 10:00 JANE04.10.1 CT - Ostalo 25.10.2022 20.10.2022
44 22.12.2022 10:00 AZTU29.05.1 CT - Ostalo 16.11.2022 11.11.2022
45 22.12.2022 09:30 MATA08.02.1 CT - Ostalo 28.09.2022
46 22.12.2022 09:00 ADMA31.07.1 CT - Ostalo 01.12.2022 28.11.2022
47 21.12.2022 15:00 MIBA12.06.1 CT - Ostalo 22.11.2022 15.11.2022
48 21.12.2022 15:00 ADJU31.10.1 CT - Ostalo 05.12.2022 30.11.2022
49 21.12.2022 10:00 MAKA21.08.1 CT - Ostalo 18.10.2022 14.10.2022
50 21.12.2022 10:00 FASM29.07.1 CT - Ostalo 21.11.2022 17.11.2022
51 21.12.2022 10:00 MIKO17.07.1 CT - Ostalo 29.11.2022 23.11.2022
52 21.12.2022 09:30 DASE19.10.1 CT - Ostalo 18.10.2022 11.10.2022
53 21.12.2022 09:30 MIVE26.07.1 CT - Ostalo 25.10.2022 20.10.2022
54 21.12.2022 09:00 ADPU28.11.1 CT - Ostalo 06.10.2022 03.10.2022
55 20.12.2022 16:00 MEDI24.11.1 CT - Ostalo 05.12.2022 30.11.2022
56 20.12.2022 15:00 ZLAG05.04.1 CT - Ostalo 24.11.2022 11.11.2022
57 20.12.2022 15:00 JAVI09.01.1 CT - Ostalo 28.11.2022 29.11.2022
58 20.12.2022 15:00 ALSM01.12.1 CT - Ostalo 30.11.2022 23.11.2022
59 20.12.2022 14:30 SABE16.01.1 CT - Ostalo 28.11.2022 23.11.2022
60 20.12.2022 14:30 MESM30.09.1 CT - Ostalo 30.11.2022 11.11.2022
61 20.12.2022 10:30 ISSE22.08.1 CT - Ostalo 10.11.2022 07.11.2022
62 20.12.2022 10:00 MUSL15.08.1 CT - Ostalo 04.08.2022 01.08.2022
63 20.12.2022 10:00 MEMU21.04.1 CT - Ostalo 27.09.2022 21.09.2022
64 20.12.2022 10:00 MIJO07.10.1 CT - Ostalo 18.10.2022 13.10.2022
65 20.12.2022 10:00 CVMI10.04.1 CT - Ostalo 28.11.2022 16.11.2022
66 20.12.2022 10:00 HUHE06.04.1 CT - Ostalo 06.12.2022 02.12.2022
67 20.12.2022 09:00 HARO19.08.1 CT - Ostalo 24.10.2022 06.10.2022
68 20.12.2022 09:00 MUAR28.06.1 CT - Ostalo 01.12.2022 29.11.2022
69 19.12.2022 10:30 BEKO07.10.1 CT - Ostalo 24.10.2022 13.10.2022
70 19.12.2022 10:00 MITA26.08.1 CT - Ostalo 05.07.2022 28.06.2022
71 19.12.2022 10:00 ADDI24.12.1 CT - Ostalo 22.09.2022 21.09.2022
72 19.12.2022 10:00 MIKA13.03.1 CT - Ostalo 13.10.2022 07.10.2022
73 19.12.2022 10:00 EVSE03.08.1 CT - Ostalo 19.10.2022 17.10.2022
74 19.12.2022 10:00 SABI19.05.1 CT - Ostalo 12.12.2022
75 19.12.2022 09:30 ADDI24.12.1 CT - Ostalo 22.09.2022 21.09.2022
76 19.12.2022 09:00 MIBA28.12.1 CT - Ostalo 06.12.2022 02.12.2022
77 19.12.2022 01:30 ALMU15.04.1 CT - Ostalo 31.10.2022 18.10.2022
78 16.12.2022 10:00 KANU11.11.1 CT - Ostalo 19.10.2022 14.10.2022
79 16.12.2022 10:00 IVKA02.01.1 CT - Ostalo 10.11.2022 08.11.2022
80 16.12.2022 10:00 AMSP10.07.1 CT - Ostalo 16.11.2022 14.11.2022
81 16.12.2022 09:30 MEAR16.08.1 CT - Ostalo 22.11.2022 16.11.2022
82 16.12.2022 09:00 VEOM29.08.1 CT - Ostalo 12.10.2022 05.10.2022
83 16.12.2022 09:00 SAHA15.12.1 CT - Ostalo 12.10.2022 29.09.2022
84 15.12.2022 10:00 DZHA14.07.1 CT - Ostalo 27.09.2022 19.09.2022
85 15.12.2022 10:00 RAKA13.04.1 CT - Ostalo 10.11.2022 03.11.2022
86 15.12.2022 10:00 FEFA16.03.1 CT - Ostalo 18.11.2022 11.11.2022
87 15.12.2022 09:30 DAAN01.05.1 CT - Ostalo 13.10.2022 05.10.2022
88 15.12.2022 09:00 ALBA09.04.1 CT - Ostalo 12.10.2022 10.10.2022
89 15.12.2022 08:00 NETR2411958 CT - Ostalo 04.11.2022 01.11.2022
90 14.12.2022 10:00 HAFE03.09.1 CT - Ostalo 07.10.2022 06.10.2022
91 14.12.2022 10:00 MUSE19.06.1 CT - Ostalo 13.10.2022 04.10.2022
92 14.12.2022 10:00 NEMA20.08.1 CT - Ostalo 16.11.2022 09.11.2022
93 14.12.2022 09:30 HOHA22.07.1 CT - Ostalo 13.10.2022 10.10.2022
94 14.12.2022 09:00 MIDR15.09.1 CT - Ostalo 08.11.2022 01.11.2022
95 14.12.2022 09:00 SAGI25.01.2 CT - Ostalo 16.11.2022 08.11.2022
96 13.12.2022 14:00 MUBE02.03.1 CT - Ostalo 21.11.2022 15.11.2022
97 13.12.2022 10:00 IFAL31.01.1 CT - Ostalo 22.09.2022 19.09.2022
98 13.12.2022 10:00 RERI27.08.1 CT - Ostalo 17.10.2022 12.10.2022
99 13.12.2022 10:00 SRKR21.03.1 CT - Ostalo 14.11.2022 10.11.2022
100 13.12.2022 09:30 CIDR18.09.1 CT - Ostalo 22.09.2022 15.09.2022
101 13.12.2022 09:30 FASP26.08.1 CT - Ostalo 28.11.2022 22.11.2022
102 13.12.2022 08:00 MEBA09.07.1 CT - Ostalo 07.10.2022 05.10.2022
103 12.12.2022 10:30 DZHE26.06.1 CT - Ostalo 10.11.2022 01.11.2022
104 12.12.2022 10:00 SESA04.05.1 CT - Ostalo 16.11.2022 14.11.2022
105 12.12.2022 09:30 AHHA09.05.1 CT - Ostalo 19.10.2022 17.10.2022
106 12.12.2022 09:00 BEHA10.06.1 CT - Ostalo 05.10.2022 30.09.1943
107 12.12.2022 09:00 NEHE27.03.1 CT - Ostalo 05.10.2022 04.10.2022
108 12.12.2022 09:00 BAIS12.06.1 CT - Ostalo 10.11.2022 07.11.2022
109 09.12.2022 10:00 MEBI01.03.1 CT - Ostalo 22.09.2022 19.09.2022
110 09.12.2022 10:00 MIGO29.07.1 CT - Ostalo 27.09.2022 22.09.2022
111 09.12.2022 10:00 MUSA02.07.1 CT - Ostalo 17.10.2022 10.10.2022
112 09.12.2022 10:00 PAOM19.06.1 CT - Ostalo 22.11.2022 18.11.2022
113 09.12.2022 09:30 MUMU08.02.1 CT - Ostalo 31.10.2022 20.10.2022
114 09.12.2022 09:00 ZOMA07.06.1 CT - Ostalo 05.10.2022 22.09.2022
115 09.12.2022 09:00 RAAL28.05.1 CT - Ostalo 14.11.2022 28.10.2022
116 08.12.2022 10:00 EMKU29.05.1 CT - Ostalo 27.09.2022 23.09.2022
117 08.12.2022 10:00 RADE04.02.1 CT - Ostalo 11.10.2022 03.10.2022
118 08.12.2022 09:30 ADDE01.03.1 CT - Ostalo 27.10.2022 21.10.2022
119 08.12.2022 09:30 VEKU10.09.1 CT - Ostalo 16.11.2022 08.09.2022
120 07.12.2022 10:00 BETE05.10.1 CT - Ostalo 05.10.2022 30.09.2022
121 07.12.2022 09:30 SEKA14.01.1 CT - Ostalo 27.09.2022 23.08.2022
122 07.12.2022 09:00 SELE16.05.1 CT - Ostalo 05.10.2022 28.10.2022
123 07.12.2022 09:00 NIME12.05.1 CT - Ostalo 21.10.2022 11.10.2022
124 07.12.2022 07:30 NIHA09.07.1 CT - Ostalo 11.10.2022 06.10.2022
125 07.12.2022 07:30 KARA10.11.1 CT - Ostalo 13.10.2022 10.10.2022
126 06.12.2022 15:00 NAOH01.01.1 CT - Ostalo 21.11.2022 17.11.2022
127 06.12.2022 15:00 VLJU08.07.1 CT - Ostalo 24.11.2022
128 06.12.2022 15:00 SAKE14.03.1 CT - Ostalo 28.11.2022 18.11.2022
129 06.12.2022 14:00 POMU27.02.1 CT - Ostalo 18.11.2022 15.11.2022
130 06.12.2022 14:00 FATU20.12.1 CT - Ostalo 21.11.2022 16.11.2022
131 06.12.2022 10:00 VAOH28.07.1 CT - Ostalo 19.07.2022 16.06.2022
132 06.12.2022 10:00 REZA1501196 CT - Ostalo 21.09.2022 07.09.2022
133 06.12.2022 10:00 SABU14.04.1 CT - Ostalo 27.09.2022 22.09.2022
134 06.12.2022 10:00 SEMU25.12.1 CT - Ostalo 03.11.2022 31.10.2022
135 06.12.2022 09:00 MUGA24.08.1 CT - Ostalo 24.11.2022 09.11.2022
136 06.12.2022 08:30 SEPA10.07.1 CT - Ostalo 21.11.2022 17.11.2022
137 05.12.2022 10:30 FASO20.09.1 CT - Ostalo 31.10.2022 27.10.2022
138 05.12.2022 10:00 LUAK19.01.1 CT - Ostalo 08.07.2022 27.06.2022
139 05.12.2022 10:00 SECA05.05.1 CT - Ostalo 24.10.2022 18.10.2022
140 05.12.2022 09:30 RADI23.03.1 CT - Ostalo 29.09.2022 21.09.2022
141 05.12.2022 09:30 MAKE25.08.1 CT - Ostalo 16.11.2022 15.11.2022
142 02.12.2022 10:00 ENDZ03.04.1 CT - Ostalo 16.06.2022 14.06.2022
143 02.12.2022 10:00 NABE11.02.1 CT - Ostalo 21.09.2022 19.09.2022
144 02.12.2022 10:00 TAKO01.01.1 CT - Ostalo 27.09.2022 21.09.2022
145 02.12.2022 09:30 HATA22.12.1 CT - Ostalo 17.10.2022 05.10.2022
146 02.12.2022 09:30 ZAPO06.05.1 CT - Ostalo 28.10.2022 24.10.2022
147 02.12.2022 09:00 ZETR21.08.1 CT - Ostalo 18.11.2022 02.11.2022
148 02.12.2022 08:30 ANJO25.02.1 CT - Ostalo 29.09.2022 27.09.2022
149 01.12.2022 10:30 SEJA08.09.1 CT - Ostalo 10.11.2022 07.11.2022
150 01.12.2022 10:00 JEME19.03.1 CT - Ostalo 21.09.2022 20.09.2022
151 01.12.2022 10:00 FARA24.05.1 CT - Ostalo 29.09.2022 26.09.2022
152 01.12.2022 10:00 MUSI22.09.2 CT - Ostalo 29.09.2022 22.09.2022
153 01.12.2022 10:00 FAAL13.06.1 CT - Ostalo 25.10.2022 20.10.2022
154 01.12.2022 09:30 MIHU29.03.1 CT - Ostalo 18.07.2022 01.12.2022
155 01.12.2022 08:30 FAOS22.08.1 CT - Ostalo 13.10.2022 21.09.2022
156 01.12.2022 08:00 ALBE20.08.1 CT - Ostalo 27.09.2022 26.09.2022
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2022 15:00 RESP17.06.1 CT - Ostalo 09.11.2022 08.11.2022
2 30.11.2022 15:00 CABA04.01.1 CT - Ostalo 10.11.2022 03.11.2022
3 30.11.2022 15:00 PAFE04.03.1 CT - Ostalo 24.11.2022 09.11.2022
4 30.11.2022 10:00 FABE07.04.1 CT - Ostalo 22.09.2022 16.09.2022
5 30.11.2022 10:00 SESK18.01.1 CT - Ostalo 27.10.2022 24.10.2022
6 30.11.2022 10:00 ZAMA29.01.1 CT - Ostalo 14.11.2022 02.11.2022
7 30.11.2022 09:00 ENBE10.08.1 CT - Ostalo 06.10.2022 28.09.2022
8 30.11.2022 09:00 NAHA07.01.1 CT - Ostalo 14.10.2022 07.10.2022
9 30.11.2022 09:00 FATU20.12.1 CT - Ostalo 24.11.2022 21.11.2022
10 29.11.2022 14:30 MUBA14.03.1 CT - Ostalo 10.11.2022 04.11.2022
11 29.11.2022 10:30 ZLSK04.10.1 CT - Ostalo 09.11.2022 02.11.2022
12 29.11.2022 10:00 RAKO01.06.1 CT - Ostalo 10.08.2022 04.08.2022
13 29.11.2022 10:00 SURE06.01.1 CT - Ostalo 22.09.2022 20.09.2022
14 29.11.2022 09:30 EDKA16.07.1 CT - Ostalo 27.10.2022 24.10.2022
15 29.11.2022 09:00 ZUBE26.02.1 CT - Ostalo 19.10.2022 11.10.2022
16 28.11.2022 10:00 INHA30.08.1 CT - Ostalo 08.08.2022 29.07.2022
17 28.11.2022 10:00 RESA1604960 CT - Ostalo 04.11.2022 03.11.2022
18 28.11.2022 10:00 SMSI27.11.1 CT - Ostalo 09.11.2022 04.11.2022
19 28.11.2022 09:00 FASO20.09.1 CT - Ostalo 27.10.2022 14.10.2022
20 24.11.2022 10:00 VASO27.06.1 CT - Ostalo 04.08.2022 02.08.2022
21 24.11.2022 10:00 ENDI19.06.1 CT - Ostalo 11.08.2022 08.08.2022
22 24.11.2022 10:00 DESM12.06.1 CT - Ostalo 03.11.2022 01.11.2022
23 24.11.2022 10:00 HACA19.04.1 CT - Ostalo 09.11.2022 07.11.2022
24 24.11.2022 09:30 SEHE19.01.1 CT - Ostalo 21.10.2022 17.10.2022
25 24.11.2022 09:30 NESE01.09.1 CT - Ostalo 27.10.2022 14.10.2022
26 24.11.2022 09:00 RAZU12.07.1 CT - Ostalo 06.10.2022 29.09.2022
27 23.11.2022 10:00 NADI16.09.1 CT - Ostalo 10.06.2022 08.06.2022
28 23.11.2022 10:00 MEKA25.11.1 CT - Ostalo 05.10.2022 30.09.2022
29 23.11.2022 10:00 ZDPE03.08.1 CT - Ostalo 20.10.2022 14.10.2022
30 23.11.2022 10:00 VUSA23.06.1 CT - Ostalo 25.10.2022 18.10.2022
31 23.11.2022 08:00 SASM19.05.1 CT - Ostalo 24.10.2022 21.10.2022
32 22.11.2022 10:00 JUPA21.03.1 CT - Ostalo 27.10.2022 24.10.2022
33 22.11.2022 09:30 ENKA21.04.1 CT - Ostalo 22.09.2022 15.09.2022
34 22.11.2022 09:30 SEDE14.06.1 CT - Ostalo 17.10.2022 12.10.2022
35 21.11.2022 10:00 DIAJ15.09.1 CT - Ostalo 31.05.2022 30.05.2022
36 21.11.2022 10:00 ELIS11.03.1 CT - Ostalo 04.08.2022 28.07.2022
37 21.11.2022 10:00 FIDO03.06.1 CT - Ostalo 12.10.2022 06.09.2022
38 21.11.2022 10:00 FAJA15.07.1 CT - Ostalo 27.10.2022 25.10.2022
39 21.11.2022 09:30 NAHA22.06.1 CT - Ostalo 03.11.2022 24.10.2022
40 18.11.2022 10:00 ILCU18.07.1 CT - Ostalo 26.07.2022 22.07.2022
41 18.11.2022 09:30 MIZU14.11.1 CT - Ostalo 25.10.2022 19.10.2022
42 18.11.2022 09:00 SAGL07.09.1 CT - Ostalo 07.10.2022 30.09.2022
43 17.11.2022 10:00 AIPU08.08.1 CT - Ostalo 01.08.2022 25.07.2022
44 17.11.2022 10:00 ERHA10.06.1 CT - Ostalo 04.10.2022 28.10.2022
45 17.11.2022 10:00 AHUZ03.03.1 CT - Ostalo 01.11.2022 25.10.2022
46 17.11.2022 09:00 NUBI10.11.1 CT - Ostalo 06.10.2022 26.09.2022
47 17.11.2022 09:00 HASI15.07.1 CT - Ostalo 24.10.2022 20.10.2022
48 17.11.2022 08:00 RADI08.08.1 CT - Ostalo 30.09.2022 27.09.2022
49 16.11.2022 10:00 AZSP31.10.1 CT - Ostalo 04.08.2022 07.11.2022
50 16.11.2022 10:00 ESSA30.07.1 CT - Ostalo 03.11.2022 31.10.2022
51 16.11.2022 09:00 SATU25.08.1 CT - Ostalo 06.10.2022 03.10.2022
52 16.11.2022 09:00 MIMAxx.xx.1 CT - Ostalo 24.10.2022 21.10.2022
53 16.11.2022 08:00 MAFA19.01.1 CT - Ostalo 14.10.2022 11.10.2022
54 15.11.2022 10:00 IVLU31.05.1 CT - Ostalo 20.07.2022 30.06.2022
55 15.11.2022 10:00 KAZE10.11.1 CT - Ostalo 08.08.2022 29.07.2022
56 15.11.2022 10:00 EJBO11.10.1 CT - Ostalo 04.10.2022 22.09.2022
57 15.11.2022 09:30 MUUZ03.10.1 CT - Ostalo 13.10.2022 08.08.2022
58 15.11.2022 09:00 FISE02.04.1 CT - Ostalo 06.10.2022 04.10.2022
59 14.11.2022 10:00 IZKR26.04.1 CT - Ostalo 01.08.2022 19.07.2022
60 14.11.2022 10:00 NEIB21.06.1 CT - Ostalo 22.09.2022 20.09.2022
61 14.11.2022 10:00 ADJU3110991 CT - Ostalo 11.11.2022 10.11.2022
62 14.11.2022 09:30 DZNA14.06.1 CT - Ostalo 20.10.2022 18.10.2022
63 11.11.2022 10:00 REBO18.02.1 CT - Ostalo 04.08.2022 01.08.2022
64 11.11.2022 10:00 ASHA25.04.1 CT - Ostalo 04.08.2022 28.07.2022
65 11.11.2022 10:00 DZMU03.01.1 CT - Ostalo 23.09.2022 12.09.2022
66 11.11.2022 09:30 DZPU18.10.1 CT - Ostalo 22.09.2022 23.08.2022
67 11.11.2022 08:00 ZASK03.02.1 CT - Ostalo 06.10.2022 04.10.2022
68 11.11.2022 07:30 HATU08.07.1 CT - Ostalo 03.11.2022
69 10.11.2022 10:00 DITO11.04.1 CT - Ostalo 13.07.2022 04.07.2022
70 10.11.2022 10:00 AZKA1704195 CT - Ostalo 23.09.2022 14.09.2022
71 10.11.2022 10:00 ISKR18.10.1 CT - Ostalo 05.10.2022 03.10.2022
72 10.11.2022 09:00 KEKA29.06.1 CT - Ostalo 12.10.2022 07.10.2022
73 09.11.2022 15:00 NEAG02.01.1 CT - Ostalo 01.11.2022 26.10.2022
74 09.11.2022 15:00 HANE05.02.1 CT - Ostalo 07.11.2022 26.10.2022
75 09.11.2022 10:30 ALHA06.06.1 CT - Ostalo 28.10.2022 21.10.2022
76 09.11.2022 10:00 MEBI08.09.1 CT - Ostalo 14.06.2022 07.06.2022
77 09.11.2022 10:00 OMKA07.06.1 CT - Ostalo 22.09.2022 19.09.2022
78 09.11.2022 10:00 MIPA19.09.1 CT - Ostalo 05.10.2022 30.09.2022
79 09.11.2022 10:00 IZMA31.12.1 CT - Ostalo 28.10.2022 21.10.2022
80 09.11.2022 10:00 RAKO16.07.1 CT - Ostalo 07.11.2022 31.10.2022
81 09.11.2022 09:00 MIDE20.04.1 CT - Ostalo 15.07.2022 08.07.2022
82 09.11.2022 09:00 RASE17.06.1 CT - Ostalo 27.09.2022 20.09.2022
83 08.11.2022 10:00 BEIS06.07.2 CT - Ostalo 11.07.2022 06.07.2022
84 08.11.2022 08:30 BEMU16.12.1 CT - Ostalo 28.10.2022 26.10.2022
85 07.11.2022 10:30 SUTU16.07.1 CT - Ostalo 21.10.2022 12.10.2022
86 07.11.2022 10:00 DZSU28.03.1 CT - Ostalo 04.08.2022 20.07.2022
87 07.11.2022 10:00 FEKU12.07.1 CT - Ostalo 10.08.2022 29.07.2022
88 07.11.2022 10:00 SUMU30.06.1 CT - Ostalo 21.09.2022 16.09.2022
89 07.11.2022 10:00 RAKA25.01.1 CT - Ostalo 12.10.2022 10.10.2022
90 07.11.2022 10:00 ZLEF06.10.1 CT - Ostalo 13.10.2022 11.10.2022
91 07.11.2022 09:30 MEZE12.09.1 CT - Ostalo 26.09.2022 16.08.2022
92 04.11.2022 10:00 HIJA15.09.1 CT - Ostalo 03.06.2022 02.06.2022
93 04.11.2022 10:00 SEGA27.03.1 CT - Ostalo 08.08.2022 03.08.2022
94 04.11.2022 09:30 ALBE18.11.1 CT - Ostalo 05.10.2022 03.10.2022
95 04.11.2022 09:00 LAMU23.04.1 CT - Ostalo 10.10.2022 05.08.2022
96 04.11.2022 08:30 SAME06.05.1 CT - Ostalo 29.06.2022 14.06.2022
97 04.11.2022 08:00 LAMU23.04.1 CT - Ostalo 08.08.2022 29.07.2022
98 04.11.2022 08:00 ELSA28.01.1 CT - Ostalo 04.10.2022 15.09.2022
99 03.11.2022 10:00 ISGO21.05.1 CT - Ostalo 04.08.2022 27.07.2022
100 03.11.2022 09:30 ELTU08.08.2 CT - Ostalo 22.09.2022 20.09.2022
101 02.11.2022 10:00 EDBA26.12.1 CT - Ostalo 10.06.2022 06.06.2022
102 02.11.2022 09:30 FASU21.02.1 CT - Ostalo 23.09.2022 19.09.2022
103 02.11.2022 09:30 AMTA28.09.1 CT - Ostalo 11.10.2022 06.10.2022
104 02.11.2022 09:30 HAAR26.02.1 CT - Ostalo 24.10.2022 20.10.2022
105 02.11.2022 09:00 REBO18.02.1 CT - Ostalo 11.10.2022 06.10.2022
106 01.11.2022 16:00 KAJU09.01.1 CT - Ostalo 27.10.2022 24.10.2022
107 01.11.2022 16:00 BEDE24.05.1 CT - Ostalo 27.10.2022 25.10.2022
108 01.11.2022 10:00 ZEHU20.11.1 CT - Ostalo 01.06.2022 20.05.2022
109 01.11.2022 10:00 ENHA06.08.1 CT - Ostalo 21.09.2022 16.09.2022
110 01.11.2022 10:00 AMPA04.12.1 CT - Ostalo 30.09.2022 23.09.2022
111 01.11.2022 09:30 SABE04.01.1 CT - Ostalo 08.07.2022
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.10.2022 10:30 SESK20.09.1 CT - Ostalo 30.06.2022 27.06.2022
2 31.10.2022 10:00 ZIME18.12.1 CT - Ostalo 03.08.2022 29.07.2022
3 31.10.2022 10:00 OSPA21.06.1 CT - Ostalo 27.09.2022 20.09.2022
4 31.10.2022 10:00 SUSE23.03.1 CT - Ostalo 05.10.2022 13.09.2022
5 31.10.2022 09:00 LADU01.05.2 CT - Ostalo 06.10.2022 29.09.2022
6 28.10.2022 10:00 MUTU05.04.1 CT - Ostalo 27.06.2022 15.06.2022
7 28.10.2022 10:00 EDHO07.04.1 CT - Ostalo 21.10.2022 19.10.2022
8 28.10.2022 09:30 FETR22.03.1 CT - Ostalo 30.09.2022 26.09.2022
9 27.10.2022 10:00 HAIS26.03.1 CT - Ostalo 03.06.2022 02.06.2022
10 27.10.2022 10:00 MUSU05.01.1 CT - Ostalo 06.10.2022 28.09.2022
11 27.10.2022 10:00 VIKO30.08.1 CT - Ostalo 25.10.2022 20.10.2022
12 27.10.2022 09:30 AFME05.07.1 CT - Ostalo 22.09.2022 20.09.2022
13 27.10.2022 09:30 ENOM0103196 CT - Ostalo 04.10.2022 26.09.2022
14 27.10.2022 09:30 VARE10.01.1 CT - Ostalo 12.10.2022 07.10.2022
15 27.10.2022 09:00 IMKU27.09.2 CT - Ostalo 29.09.2022 27.09.2022
16 26.10.2022 15:30 IBBE12.09.1 CT - Ostalo 07.10.2022 05.10.2022
17 26.10.2022 15:30 IBBE12.09.1 CT - Ostalo 07.10.2022 05.10.2022
18 26.10.2022 10:00 IZIM20.07.1 CT - Ostalo 22.09.2022 20.09.2022
19 26.10.2022 09:00 ADCO02.12.1 CT - Ostalo 29.06.2022 27.06.2022
20 25.10.2022 16:00 SUEM12.03.1 CT - Ostalo 04.10.2022 28.09.2022
21 25.10.2022 15:30 SACU01.05.1 CT - Ostalo 07.10.2022 05.10.2022
22 25.10.2022 10:00 ADMI06.03.1 CT - Ostalo 20.05.2022 19.05.1979
23 25.10.2022 10:00 JAAV19.03.1 CT - Ostalo 04.08.2022 20.07.2022
24 25.10.2022 10:00 SEAJ25.08.1 CT - Ostalo 05.10.2022 28.09.2022
25 25.10.2022 10:00 HUHI01.08.1 CT - Ostalo 13.10.2022 10.10.2022
26 25.10.2022 09:30 MUPI1010193 CT - Ostalo 23.09.2022 19.09.2022
27 25.10.2022 09:00 MUSA17.11.1 CT - Ostalo 06.10.2022
28 24.10.2022 10:00 SEHU05.11.1 CT - Ostalo 30.06.2022 28.06.2022
29 24.10.2022 10:00 IZKA13.03.1 CT - Ostalo 04.08.2022 28.07.2022
30 24.10.2022 10:00 FIMU02.10.1 CT - Ostalo 26.09.2022 23.09.2022
31 24.10.2022 10:00 VESE29.07.1 CT - Ostalo 27.09.2022 26.09.2022
32 21.10.2022 10:00 AHHA08.01.1 CT - Ostalo 29.07.2022 15.07.2022
33 21.10.2022 10:00 SEBU11.02.1 CT - Ostalo 22.09.2022 19.09.2022
34 21.10.2022 10:00 ALBE10.04.1 CT - Ostalo 26.09.2022 21.09.2022
35 21.10.2022 09:00 DZSA26.03.1 CT - Ostalo 17.06.2022 16.06.2022
36 20.10.2022 10:00 NIKA06.06.2 CT - Ostalo 16.06.2022 06.06.2022
37 20.10.2022 10:00 FAZA21.02.1 CT - Ostalo 11.08.2022 09.08.2022
38 20.10.2022 10:00 SUHI10.07.1 CT - Ostalo 11.08.2022 04.08.2022
39 20.10.2022 10:00 SEMA28.12.1 CT - Ostalo 27.09.2022 15.09.2022
40 20.10.2022 10:00 FAMA15.05.1 CT - Ostalo 03.10.2022 21.09.2022
41 20.10.2022 09:30 ARBJ29.10.1 CT - Ostalo 28.07.2022 25.07.2022
42 20.10.2022 09:30 ALHA12.09.1 CT - Ostalo 26.09.2022 22.09.2022
43 20.10.2022 09:30 FAMA15.05.1 CT - Ostalo 30.09.2022 21.09.2022
44 19.10.2022 16:00 SESM09.10.1 CT - Ostalo 26.09.2022 22.09.2022
45 19.10.2022 15:00 RADI03.08.1 CT - Ostalo 21.09.2022 19.09.2022
46 19.10.2022 10:00 EMFA15.07.1 CT - Ostalo 29.07.2022 22.07.2022
47 19.10.2022 10:00 ZIAR17.01.1 CT - Ostalo 04.08.2022 20.07.2022
48 19.10.2022 10:00 FAZR20.10.1 CT - Ostalo 26.09.2022 23.09.2022
49 19.10.2022 09:30 AHBA03.01.1 CT - Ostalo 23.09.2022 20.09.2022
50 19.10.2022 09:30 NAUZ0505195 CT - Ostalo 28.09.2022 26.09.2022
51 18.10.2022 10:00 ASCI27.11.1 CT - Ostalo 29.07.2022 25.07.2022
52 18.10.2022 10:00 HAMA22.12.1 CT - Ostalo 29.07.2022 26.07.2022
53 18.10.2022 10:00 DZMU12.11.1 CT - Ostalo 23.09.2022 19.09.2022
54 18.10.2022 10:00 RADI16.07.1 CT - Ostalo 27.09.2022 23.09.2022
55 18.10.2022 10:00 ENBR10.02.1 CT - Ostalo 29.09.2022
56 18.10.2022 09:30 ZISM01.01.1 CT - Ostalo 12.10.2022 06.10.2022
57 17.10.2022 10:00 SUPO12.04.1 CT - Ostalo 25.07.2022 18.07.2022
58 17.10.2022 10:00 SEAL01.01.1 CT - Ostalo 29.07.2022 19.07.2022
59 17.10.2022 10:00 MATR13.07.1 CT - Ostalo 27.09.2022 23.09.2022
60 17.10.2022 09:00 ABPA03.06.1 CT - Ostalo 07.10.2022 05.10.2022
61 17.10.2022 08:00 SERA17.05.1 CT - Ostalo 27.09.2022 21.09.2022
62 14.10.2022 10:00 AZFE0103959 CT - Ostalo 22.06.2022 13.06.2022
63 14.10.2022 10:00 BEAV08.09.1 CT - Ostalo 26.07.2022 22.07.2022
64 13.10.2022 10:00 IBZU24.04.1 CT - Ostalo 29.07.2022 25.07.2022
65 13.10.2022 10:00 SADZ29.10.1 CT - Ostalo 01.08.2022 22.07.2022
66 13.10.2022 10:00 ASSO28.09.1 CT - Ostalo 04.08.2022 27.07.2022
67 13.10.2022 10:00 IZME11.05.1 CT - Ostalo 30.09.2022 28.09.2022
68 12.10.2022 10:00 SABI19.12.1 CT - Ostalo 03.06.2022 01.06.2022
69 12.10.2022 10:00 RARA17.07.1 CT - Ostalo 29.07.2022 13.07.2022
70 12.10.2022 10:00 ADJU31.10.1 CT - Ostalo 30.09.2022 27.09.2022
71 12.10.2022 09:30 ALMU25.09.1 CT - Ostalo 23.09.2022 21.09.2022
72 12.10.2022 08:00 HADU08.03.1 CT - Ostalo 12.08.2022 08.08.2022
73 11.10.2022 10:00 ZAMU27.05.1 CT - Ostalo 29.07.2022 26.07.2022
74 11.10.2022 10:00 ZIMU12.06.1 CT - Ostalo 29.07.2022 26.07.2022
75 11.10.2022 10:00 HIOS13.11.1 CT - Ostalo 04.08.2022 21.07.2022
76 10.10.2022 10:00 ZIAL16.05.1 CT - Ostalo 05.07.2022 30.06.2022
77 10.10.2022 10:00 ASKO30.07.1 CT - Ostalo 04.08.2022 02.08.2022
78 10.10.2022 10:00 ENCR09.03.1 CT - Ostalo 29.09.2022 27.09.2022
79 10.10.2022 08:00 ENUZ20.07.1 CT - Ostalo 27.06.2022 20.06.2022
80 07.10.2022 10:00 NESK10.01.1 CT - Ostalo 17.05.2022 12.05.2022
81 07.10.2022 10:00 IBSI12.08.1 CT - Ostalo 05.07.2022 01.07.2022
82 06.10.2022 10:00 BECE1807965 CT - Ostalo 23.06.2022
83 06.10.2022 09:30 IVMA25.06.1 CT - Ostalo 04.08.2022 28.07.2022
84 06.10.2022 09:30 NIHR08.09.2 CT - Ostalo 29.09.2022 27.09.2022
85 06.10.2022 09:00 NIBE10.12.1 CT - Ostalo 19.05.2022 12.05.2022
86 05.10.2022 10:00 ARFE10.11.1 CT - Ostalo 16.06.2022 10.06.2022
87 05.10.2022 10:00 NEHA12.06.1 CT - Ostalo 11.08.2022 27.07.2022
88 04.10.2022 10:00 ZEPE24.09.1 CT - Ostalo 14.06.2022 10.06.2022
89 04.10.2022 10:00 VAOH15.01.1 CT - Ostalo 01.08.2022 28.07.2022
90 04.10.2022 10:00 STAK20.08.1 CT - Ostalo 11.08.2022 08.08.2022
91 04.10.2022 08:00 AZKO03.01.1 CT - Ostalo 11.08.2022 26.07.2022
92 03.10.2022 10:00 SEKU11.11.1 CT - Ostalo 24.05.2022 19.05.2022
93 03.10.2022 10:00 MUSL17.01.1 CT - Ostalo 10.08.2022 08.08.2022
94 03.10.2022 09:30 ALPA03.11.1 CT - Ostalo 01.08.2022 28.07.2022
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.09.2022 10:00 SAZA31.05.1 CT - Ostalo 20.06.2022 13.06.2022
2 30.09.2022 10:00 NEBR28.12.1 CT - Ostalo 01.08.2022 26.07.2022
3 30.09.2022 10:00 ZIMU10.04.1 CT - Ostalo 08.08.2022 29.07.2022
4 29.09.2022 10:00 VEBL21.02.1 CT - Ostalo 14.07.2022 12.07.2022
5 29.09.2022 10:00 ZAZA23.08.1 CT - Ostalo 28.07.2022 20.07.2022
6 29.09.2022 10:00 SEMU21.06.1 CT - Ostalo 28.07.2022 15.07.2022
7 29.09.2022 10:00 BEHA04.04.1 CT - Ostalo 03.08.2022 25.07.2022
8 29.09.2022 09:00 HAGO23.03.1 CT - Ostalo 04.08.2022 01.08.2022
9 28.09.2022 10:00 SAME29.03.1 CT - Ostalo 14.07.2022 07.07.2022
10 28.09.2022 10:00 MUBE01.03.1 CT - Ostalo 26.07.2022 14.07.2022
11 28.09.2022 10:00 NAGO05.08.1 CT - Ostalo 29.07.2022 22.07.2022
12 28.09.2022 09:30 LEGV31.12.1 CT - Ostalo 21.07.2022 15.07.2022
13 27.09.2022 10:00 FASK18.01.1 CT - Ostalo 03.06.2022 01.06.2022
14 26.09.2022 10:00 ANBE08.09.1 CT - Ostalo 19.05.2022 17.05.2022
15 26.09.2022 10:00 DIAJ15.09.1 CT - Ostalo 02.06.2022 30.05.2022
16 26.09.2022 10:00 MIBA01.03.1 CT - Ostalo 29.07.2022 22.07.2022
17 26.09.2022 10:00 BEDI25.06.1 CT - Ostalo 10.08.2022 05.08.2022
18 23.09.2022 10:00 ASMU1803940 CT - Ostalo 21.04.2022 05.11.2021
19 23.09.2022 10:00 DUSA07.10.1 CT - Ostalo 26.07.2022 25.07.2022
20 22.09.2022 10:00 ZIBA05.11.1 CT - Ostalo 07.06.2022 01.06.2022
21 22.09.2022 10:00 ZIBA05.11.1 CT - Ostalo 07.06.2022 01.06.2022
22 22.09.2022 10:00 NUHI16.11.1 CT - Ostalo 15.07.2022 05.07.2022
23 22.09.2022 10:00 ALHA19.10.1 CT - Ostalo 10.08.2022
24 21.09.2022 10:00 DEBI30.07.1 CT - Ostalo 11.07.2022
25 21.09.2022 10:00 VAFR14.02.1 CT - Ostalo 29.07.2022 20.07.2022
26 20.09.2022 10:00 TISA20.02.1 CT - Ostalo 27.06.2022 20.06.2022
27 20.09.2022 10:00 PEDR23.04.1 CT - Ostalo 03.08.2022 25.07.2022
28 20.09.2022 10:00 ADCA09.11.1 CT - Ostalo 10.08.2022 05.08.2022
29 20.09.2022 09:30 ZEBE09.09.1 CT - Ostalo 25.07.2022 14.07.2022
30 19.09.2022 10:00 MEHR26.08.1 CT - Ostalo 07.06.2022 25.05.2022
31 19.09.2022 10:00 HADI01.04.1 CT - Ostalo 11.07.2022 06.07.2022
32 19.09.2022 10:00 SASO12.08.1 CT - Ostalo 28.07.2022 26.07.2022
33 19.09.2022 10:00 RAVR25.06.1 CT - Ostalo 03.08.2022 25.07.2022
34 16.09.2022 10:00 SABR06.12.1 CT - Ostalo 08.07.2022 01.07.2022
35 16.09.2022 10:00 SMSI27.11.1 CT - Ostalo 25.07.2022 21.07.2022
36 16.09.2022 10:00 FESA01.04.1 CT - Ostalo 01.08.2022 28.07.2022
37 16.09.2022 10:00 EKBO05.06.1 CT - Ostalo 10.08.2022 04.08.2022
38 16.09.2022 10:00 OSCE09.01.1 CT - Ostalo 10.08.2022 08.08.2022
39 16.09.2022 09:30 IZLE26.07.1 CT - Ostalo 15.07.2022 04.07.2022
40 16.09.2022 09:00 MEBI29.07.1 CT - Ostalo 04.08.2022 03.08.2022
41 15.09.2022 10:00 AZLJ31.08.1 CT - Ostalo 05.07.2022 27.06.2022
42 15.09.2022 10:00 FATO08.04.1 CT - Ostalo 13.07.2022 05.07.2022
43 15.09.2022 10:00 SICU03.06.1 CT - Ostalo 25.07.2022 15.07.2022
44 15.09.2022 10:00 FEHA25.03.1 CT - Ostalo 25.07.2022 30.06.2022
45 15.09.2022 10:00 EMNE07.01.1 CT - Ostalo 26.07.2022 25.07.2022
46 14.09.2022 10:00 MUTU23.05.1 CT - Ostalo 13.07.2022 08.07.2022
47 14.09.2022 10:00 FIRI10.09.1 CT - Ostalo 28.07.2022 21.07.2022
48 14.09.2022 10:00 ALOS06.04.1 CT - Ostalo 03.08.2022 01.08.2022
49 14.09.2022 09:30 HADE05.11.1 CT - Ostalo 08.07.2022 05.07.2022
50 13.09.2022 10:00 SEAR10.09.1 CT - Ostalo 29.06.2022 22.06.2022
51 13.09.2022 10:00 SAPI07.02.1 CT - Ostalo 08.07.2022 05.07.2022
52 13.09.2022 10:00 MUGL02.06.1 CT - Ostalo 08.07.2022 27.06.2022
53 13.09.2022 10:00 FABU22.08.1 CT - Ostalo 19.07.2022 15.07.2022
54 13.09.2022 10:00 ANBE20.02.1 CT - Ostalo 28.07.2022 04.07.2022
55 13.09.2022 10:00 AMAS30.04.1 CT - Ostalo 29.07.2022 27.07.2022
56 13.09.2022 10:00 FADE12.08.1 CT - Ostalo 08.08.2022 01.08.2022
57 12.09.2022 10:00 SABE24.03.1 CT - Ostalo 27.06.2022 08.06.2022
58 12.09.2022 10:00 LJAN08.02.1 CT - Ostalo 05.07.2022 28.06.2022
59 12.09.2022 10:00 MUMA31.01.1 CT - Ostalo 15.07.2022 04.07.2022
60 12.09.2022 10:00 JAGO05.04.1 CT - Ostalo 25.07.2022 04.07.2022
61 12.09.2022 10:00 LUDE04.04.1 CT - Ostalo 10.08.2022 04.08.2022
62 12.09.2022 09:30 NEKU19.08.1 CT - Ostalo 03.08.2022 29.07.2022
63 12.09.2022 09:00 HIVE10.02.1 CT - Ostalo 08.07.2022 04.07.2022
64 12.09.2022 08:00 NAHU10.06.1 CT - Ostalo 14.07.2022 16.06.2022
65 09.09.2022 10:00 DUAK2903950 CT - Ostalo 23.06.2022 21.06.2022
66 09.09.2022 10:00 ABKA06.05.1 CT - Ostalo 05.07.2022 04.07.2022
67 09.09.2022 10:00 HAHA03.06.1 CT - Ostalo 03.08.2022 18.07.2022
68 09.09.2022 09:30 DEKA09.06.1 CT - Ostalo 15.07.2022 14.07.2022
69 09.09.2022 09:00 SEAS28.12.1 CT - Ostalo 29.06.2022 27.06.2022
70 09.09.2022 08:00 HIHA0101946 CT - Ostalo 23.06.2022 17.06.2022
71 08.09.2022 10:30 RETU09.11.1 CT - Ostalo 18.05.2022 10.05.2022
72 08.09.2022 10:00 IBBR20.11.1 CT - Ostalo 15.07.2022 05.07.2022
73 08.09.2022 10:00 MIBI27.07.1 CT - Ostalo 19.07.2022 18.07.2022
74 08.09.2022 10:00 IRAD22.06.1 CT - Ostalo 28.07.2022 19.07.2022
75 08.09.2022 10:00 DUDI07.01.1 CT - Ostalo 04.08.2022 02.08.2022
76 07.09.2022 10:30 HUBE14.10.1 CT - Ostalo 30.06.2022 22.06.2022
77 07.09.2022 10:00 REBE1303951 CT - Ostalo 20.04.2022 12.04.2022
78 07.09.2022 10:00 EMMU21.07.1 CT - Ostalo 25.07.2022 22.07.2022
79 07.09.2022 10:00 MATO08.04.1 CT - Ostalo 26.07.2022 05.07.2022
80 07.09.2022 10:00 SEDE07.08.1 CT - Ostalo 01.08.2022 28.07.2022
81 07.09.2022 10:00 AVMU16.07.1 CT - Ostalo 04.08.2022 27.07.2022
82 07.09.2022 09:30 HAHO22.07.1 CT - Ostalo 11.07.2022 07.07.2022
83 06.09.2022 10:00 NETI0206955 CT - Ostalo 27.04.2022 21.04.2022
84 06.09.2022 10:00 FASL23.04.1 CT - Ostalo 16.06.2022 13.06.2022
85 06.09.2022 10:00 FAKA0614051 CT - Ostalo 29.06.2022 27.06.2022
86 06.09.2022 10:00 TISA05.04.1 CT - Ostalo 08.07.2022 06.07.2022
87 06.09.2022 10:00 ZIRA07.02.1 CT - Ostalo 25.07.2022 20.07.2022
88 06.09.2022 10:00 EMDE27.11.1 CT - Ostalo 01.08.2022 29.07.2022
89 06.09.2022 09:00 BRZRXXXXXXX CT - Ostalo 18.07.2022 14.07.2022
90 05.09.2022 10:00 DUBA0406952 CT - Ostalo 15.04.2022 25.03.2022
91 05.09.2022 10:00 TAPI14.04.1 CT - Ostalo 01.06.2022 24.05.2022
92 05.09.2022 10:00 VETE28.07.1 CT - Ostalo 29.06.2022 27.06.2022
93 05.09.2022 10:00 SESK16.09.1 CT - Ostalo 18.07.2022 15.07.2022
94 05.09.2022 10:00 MUCE02.06.1 CT - Ostalo 25.07.2022 30.06.2022
95 05.09.2022 10:00 NEPO21.03.1 CT - Ostalo 29.07.2022 25.07.2022
96 05.09.2022 09:30 SEDZ01.01.1 CT - Ostalo 08.07.2022 30.06.2022
97 02.09.2022 10:00 SUDE2308957 CT - Ostalo 22.04.2022 15.04.2022
98 02.09.2022 10:00 SACO16.01.1 CT - Ostalo 27.06.2022 21.06.2022
99 02.09.2022 10:00 REBO18.02.1 CT - Ostalo 29.06.2022 24.06.2022
100 02.09.2022 10:00 ANSP01.12.1 CT - Ostalo 08.07.2022 28.06.2022
101 02.09.2022 10:00 FISU14.11.1 CT - Ostalo 18.07.2022 14.07.2022
102 02.09.2022 10:00 NIME12.05.1 CT - Ostalo 01.08.2022 25.07.2022
103 02.09.2022 09:00 SEAH18.02.1 CT - Ostalo 19.07.2022 15.07.2022
104 01.09.2022 11:00 NUBA22.08.1 CT - Ostalo 18.07.2022 08.07.2022
105 01.09.2022 10:00 SABE3001966 CT - Ostalo 04.05.2022 20.04.2022
106 01.09.2022 10:00 VAAH01.01.1 CT - Ostalo 29.06.2022 27.06.2022
107 01.09.2022 10:00 JOST28.05.1 CT - Ostalo 26.07.2022 21.07.2022
108 01.09.2022 10:00 BAAG06.04.1 CT - Ostalo 01.08.2022 28.07.2022
109 01.09.2022 10:00 KANUxxxxxxx CT - Ostalo 01.08.2022 22.07.2022
110 01.09.2022 09:00 NIDR09.12.1 CT - Ostalo 05.07.2022 30.06.2022
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2022 10:00 FIHA0506961 CT - Ostalo 22.06.2022 20.06.2022
2 31.08.2022 10:00 EDHA1510945 CT - Ostalo 22.06.2022 14.06.2022
3 31.08.2022 10:00 EDHA1510945 CT - Ostalo 22.06.2022 14.06.2022
4 31.08.2022 10:00 NEPA23.11.1 CT - Ostalo 05.07.2022 21.06.2022
5 31.08.2022 10:00 NATA15.05.1 CT - Ostalo 15.07.2022 12.07.2022
6 31.08.2022 10:00 MUCU27.05.1 CT - Ostalo 26.07.2022 20.07.2022
7 31.08.2022 10:00 IBBU28.08.1 CT - Ostalo 01.08.2022
8 31.08.2022 10:00 IBBU28.08.1 CT - Ostalo 01.08.2022 24.08.2022
9 31.08.2022 10:00 HUSP11.01.1 CT - Ostalo 03.08.2022 01.08.2022
10 31.08.2022 08:00 TACO1302996 CT - Ostalo 24.06.2022 02.06.2022
11 30.08.2022 10:30 SEFE23.06.1 CT - Ostalo 20.06.2022 16.06.2022
12 30.08.2022 10:00 EMBA14.04.1 CT - Ostalo 21.06.2022 14.06.2022
13 30.08.2022 10:00 SMUZ02.01.1 CT - Ostalo 19.07.2022 13.07.2022
14 30.08.2022 10:00 AZSE24.04.1 CT - Ostalo 25.07.2022 19.07.2022
15 30.08.2022 10:00 SUKA23.01.1 CT - Ostalo 25.07.2022 21.07.2022
16 30.08.2022 10:00 HAKU19.08.1 CT - Ostalo 11.08.2022 02.08.2022
17 30.08.2022 09:30 ISMU22.08.1 CT - Ostalo 30.06.2022 14.06.2022
18 30.08.2022 09:00 SEPA27.06.1 CT - Ostalo 18.07.2022 13.07.2022
19 30.08.2022 08:30 SEAL06.12.1 CT - Ostalo 29.07.2022 25.07.2022
20 30.08.2022 08:00 PALJ03.04.1 CT - Ostalo 26.07.2022 20.07.2022
21 29.08.2022 10:00 SEIB20.01.1 CT - Ostalo 20.05.2022 17.05.2022
22 29.08.2022 10:00 MUHU21.04.1 CT - Ostalo 03.06.2022 31.05.2022
23 29.08.2022 10:00 PAHA0704966 CT - Ostalo 24.06.2022 22.06.2022
24 29.08.2022 10:00 SAKO21.09.1 CT - Ostalo 29.06.2022 24.06.2022
25 29.08.2022 10:00 AVLU02.09.1 CT - Ostalo 21.07.2022 13.07.2022
26 29.08.2022 10:00 SEKA14.01.1 CT - Ostalo 29.07.2022 21.07.2022
27 29.08.2022 10:00 SEHA10.08.1 CT - Ostalo 10.08.2022 03.08.2022
28 29.08.2022 09:30 ENSE17.01.1 CT - Ostalo 18.07.2022 14.07.2022
29 29.08.2022 09:30 HACE24.11.1 CT - Ostalo 20.07.2022 15.07.2022
30 26.08.2022 10:00 BEVE0507953 CT - Ostalo 21.04.2022 23.03.2022
31 26.08.2022 10:00 SMSE19.02.1 CT - Ostalo 05.07.2022 08.06.2022
32 26.08.2022 10:00 SEBA31.07.1 CT - Ostalo 19.07.2022 15.07.2022
33 26.08.2022 10:00 ELNA27.03.1 CT - Ostalo 28.07.2022 04.07.2022
34 26.08.2022 09:30 SEPI24.03.1 CT - Ostalo 20.06.2022 16.06.2022
35 26.08.2022 09:30 ANKO10.07.1 CT - Ostalo 08.07.2022 04.07.2022
36 26.08.2022 09:30 RASM25.02.1 CT - Ostalo 03.08.2022 25.07.2022
37 25.08.2022 10:00 SIHU06.09.1 CT - Ostalo 03.06.2022 31.05.2022
38 25.08.2022 10:00 SEKL05.09.1 CT - Ostalo 03.06.2022 11.04.2022
39 25.08.2022 10:00 SUIV30.11.1 CT - Ostalo 14.07.2022 07.07.2022
40 25.08.2022 10:00 NATO24.06.1 CT - Ostalo 19.07.2022 18.07.2022
41 25.08.2022 10:00 FIMU02.10.1 CT - Ostalo 25.07.2022 19.07.2022
42 25.08.2022 10:00 AILO16.07.1 CT - Ostalo 28.07.2022 21.07.2022
43 25.08.2022 10:00 VADI28.04.1 CT - Ostalo 01.08.2022 28.07.2022
44 25.08.2022 09:30 MEBO15.07.1 CT - Ostalo 20.06.2022 07.06.2022
45 25.08.2022 09:30 META21.07.1 CT - Ostalo 29.06.2022 27.06.2022
46 24.08.2022 12:00 FASM26.05.1 CT - Ostalo 18.08.2022 04.08.2022
47 24.08.2022 10:00 JETR10.07.1 CT - Ostalo 03.06.2022 31.05.2022
48 24.08.2022 10:00 SESA15.09.1 CT - Ostalo 16.06.2022 10.06.2022
49 23.08.2022 10:00 LJMA17.12.1 CT - Ostalo 14.06.2022
50 23.08.2022 10:00 CEPI07.11.1 CT - Ostalo 16.06.2022 09.06.2022
51 23.08.2022 10:00 ERHR15.10.1 CT - Ostalo 27.06.2022 16.06.2022
52 23.08.2022 10:00 SEIB08.05.2 CT - Ostalo 11.07.2022 08.07.2022
53 23.08.2022 10:00 ALBA16.07.1 CT - Ostalo 19.07.2022 06.07.2022
54 22.08.2022 10:00 SAGL2205197 CT - Ostalo 22.03.2022 07.03.2022
55 22.08.2022 10:00 IVKR31.08.1 CT - Ostalo 27.06.2022 20.06.2022
56 22.08.2022 10:00 MECI26.04.1 CT - Ostalo 08.07.2022 01.07.2022
57 22.08.2022 10:00 AVKA06.11.1 CT - Ostalo 19.07.2022 13.07.2022
58 22.08.2022 10:00 SASA01.06.1 CT - Ostalo 20.07.2022 18.07.2022
59 22.08.2022 09:30 BEPI17.06.1 CT - Ostalo 14.06.2022 08.06.2022
60 22.08.2022 09:30 MACU19.06.1 CT - Ostalo 04.08.2022 25.07.2022
61 19.08.2022 10:00 SAVA01.08.1 CT - Ostalo 03.06.2022 31.05.1992
62 19.08.2022 10:00 ZASI13.09.1 CT - Ostalo 07.06.2022 26.05.2022
63 19.08.2022 10:00 HISA15.10.1 CT - Ostalo 16.06.2022 08.06.2022
64 19.08.2022 10:00 HASE24.01.1 CT - Ostalo 19.07.2022 15.07.2022
65 19.08.2022 10:00 SEZE06.05.1 CT - Ostalo 10.08.2022 03.08.2022
66 19.08.2022 09:30 MERA14.03.1 CT - Ostalo 05.07.2022 01.07.2022
67 19.08.2022 09:30 ESTE19.06.1 CT - Ostalo 21.07.2022 15.07.2022
68 19.08.2022 08:00 VESE15.02.1 CT - Ostalo 03.06.2022 31.05.2022
69 18.08.2022 10:00 MEDO13.06.1 CT - Ostalo 25.05.2022 23.05.2022
70 18.08.2022 10:00 NIFE05.12.1 CT - Ostalo 10.06.2022 06.06.2022
71 18.08.2022 10:00 BEKO07.10.1 CT - Ostalo 16.06.2022 24.05.2022
72 18.08.2022 10:00 ZISU0712963 CT - Ostalo 23.06.2022 21.06.2022
73 18.08.2022 10:00 SEHU07.08.1 CT - Ostalo 20.07.2022 04.07.2022
74 18.08.2022 10:00 SATU20.08.1 CT - Ostalo 26.07.2022 04.07.2022
75 18.08.2022 09:30 ARJA13.05.1 CT - Ostalo 08.07.2022 05.07.2022
76 18.08.2022 08:00 MEAM02.10.1 CT - Ostalo 26.07.2022 25.07.2022
77 17.08.2022 10:30 IVRA10.05.1 CT - Ostalo 21.07.2022 19.07.2022
78 17.08.2022 10:00 RAPO12.06.1 CT - Ostalo 08.07.2022 04.07.2022
79 17.08.2022 10:00 MIHE22.02.1 CT - Ostalo 11.07.2022 16.06.2022
80 17.08.2022 10:00 MIKA10.06.1 CT - Ostalo 04.08.2022 02.08.2022
81 17.08.2022 09:00 ISSM01.08.1 CT - Ostalo 31.05.2022 26.05.2022
82 16.08.2022 14:00 XXXXxxxxxxx CT - Ostalo 12.08.2022
83 16.08.2022 10:00 SEAH10.01.1 CT - Ostalo 03.06.2022 01.06.2022
84 16.08.2022 10:00 AVSL02.02.1 CT - Ostalo 03.06.2022 27.05.2022
85 16.08.2022 10:00 ARBU02.05.1 CT - Ostalo 08.07.2022 06.06.2022
86 15.08.2022 10:00 RUVR24.03.1 CT - Ostalo 03.06.2022 01.06.2022
87 15.08.2022 10:00 BEKA18.08.1 CT - Ostalo 14.06.2022 07.06.2022
88 15.08.2022 10:00 MIBE28.09.1 CT - Ostalo 08.07.2022 28.06.2022
89 15.08.2022 10:00 OSBJ19.05.1 CT - Ostalo 11.07.2022 05.07.2022
90 15.08.2022 10:00 DULU12.03.1 CT - Ostalo 26.07.2022 22.07.2022
91 15.08.2022 09:00 DANI06.08.1 CT - Ostalo 14.06.2022 06.06.2022
92 12.08.2022 10:00 GOHO15.01.1 CT - Ostalo 27.05.2022 24.05.2022
93 12.08.2022 10:00 SAKA09.05.1 CT - Ostalo 03.06.2022 30.05.2022
94 12.08.2022 10:00 MIDU16.01.1 CT - Ostalo 07.06.2022 31.05.2022
95 12.08.2022 10:00 SAKA0912953 CT - Ostalo 22.06.2022 16.06.2022
96 12.08.2022 10:00 ENKO13.02.1 CT - Ostalo 19.07.2022 12.07.2022
97 12.08.2022 09:30 AJKO09.02.1 CT - Ostalo 30.06.2022 21.06.2022
98 11.08.2022 10:00 ELCO25.02.1 CT - Ostalo 13.05.2022 28.04.2022
99 11.08.2022 10:00 HABE22.07.1 CT - Ostalo 31.05.2022 26.05.2022
100 11.08.2022 10:00 ISSM01.08.1 CT - Ostalo 21.06.2022 15.06.2022
101 11.08.2022 10:00 NESA3008970 CT - Ostalo 24.06.2022 27.05.2022
102 11.08.2022 08:00 VIOM26.08.1 CT - Ostalo 25.07.2022 20.07.2022
103 10.08.2022 10:00 ZDST31.01.1 CT - Ostalo 23.05.2022 04.08.2022
104 10.08.2022 09:30 RASA1101194 CT - Ostalo 21.03.2022
105 10.08.2022 09:30 RABA04.03.1 CT - Ostalo 09.06.2022 01.06.2022
106 10.08.2022 09:30 DZMU12.11.1 CT - Ostalo 18.07.2022 08.07.2022
107 10.08.2022 09:00 BRVI08.12.1 CT - Ostalo 12.07.2022 07.07.2022
108 10.08.2022 08:00 FAOS22.08.1 CT - Ostalo 25.07.2022 20.07.2022
109 09.08.2022 10:00 HASA0110975 CT - Ostalo 04.05.2022 28.04.2022
110 09.08.2022 10:00 SAMU07.10.1 CT - Ostalo 03.06.2022 07.10.1958
111 09.08.2022 10:00 EVGA26.0519 CT - Ostalo 21.06.2022
112 09.08.2022 10:00 MEKA26.10.1 CT - Ostalo 11.07.2022 07.07.2022
113 09.08.2022 10:00 VEKU10.09.1 CT - Ostalo 13.07.2022 05.07.2022
114 09.08.2022 10:00 IZDA05.07.1 CT - Ostalo 19.07.2022 14.07.2022
115 09.08.2022 09:00 LUDU04.06.1 CT - Ostalo 19.05.2022 17.05.2022
116 08.08.2022 10:00 FIKA0410947 CT - Ostalo 18.04.2022 01.04.2022
117 08.08.2022 10:00 REPE10.11.1 CT - Ostalo 13.05.2022 04.05.2022
118 08.08.2022 09:00 EMAV02.10.1 CT - Ostalo 18.05.2022 13.05.2022
119 08.08.2022 08:00 FISA01.02.1 CT - Ostalo 20.07.2022 19.07.2022
120 05.08.2022 10:00 MIBE2401962 CT - Ostalo 15.04.2022 08.04.2022
121 05.08.2022 10:00 RASE15.06.1 CT - Ostalo 11.05.2022 09.05.2022
122 05.08.2022 10:00 ESKA02.05.1 CT - Ostalo 14.06.2022 13.05.2022
123 05.08.2022 10:00 BIBE28.09.1 CT - Ostalo 01.08.2022 22.07.2022
124 05.08.2022 09:30 MIJO1809195 CT - Ostalo 17.05.2022 19.04.2022
125 04.08.2022 10:30 KAVE06.05.1 CT - Ostalo 08.07.2022 04.07.2022
126 04.08.2022 10:00 IBBE0801967 CT - Ostalo 13.04.2022 11.04.2022
127 04.08.2022 10:00 ENHA21.11.1 CT - Ostalo 03.06.2022 01.06.2022
128 04.08.2022 10:00 SMSA14.09.1 CT - Ostalo 14.06.2022 09.06.2022
129 04.08.2022 09:30 RAMU30.03.1 CT - Ostalo 20.07.2022 19.07.2022
130 03.08.2022 10:00 AZMA07.07.1 CT - Ostalo 13.05.2022 03.05.2022
131 03.08.2022 10:00 SEDE02.10.1 CT - Ostalo 14.06.2022 09.06.2022
132 03.08.2022 10:00 HATU16.04.1 CT - Ostalo 05.07.2022 30.06.2022
133 02.08.2022 10:30 EKSE25.02.1 CT - Ostalo 30.06.2022 27.06.2022
134 02.08.2022 10:00 GRFA0303195 CT - Ostalo 09.03.2022
135 02.08.2022 10:00 JAHU02.10.1 CT - Ostalo 14.06.2022 02.06.2022
136 02.08.2022 09:00 SEPA1601198 CT - Ostalo 09.05.2022
137 01.08.2022 10:00 SASA08.11.1 CT - Ostalo 30.05.2022 09.05.2022
138 01.08.2022 10:00 ADME13.01.1 CT - Ostalo 27.06.2022 21.06.2022
139 01.08.2022 09:30 SEDE0108195 CT - Ostalo 28.02.2022
140 01.08.2022 09:30 SAHU12.04.1 CT - Ostalo 24.05.2022 04.05.2022
141 01.08.2022 09:00 SEOK14.11.1 CT - Ostalo 13.07.2022 23.06.2022
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.07.2022 11:00 ADZE26.02.1 CT - Ostalo 11.07.2022 06.07.2022
2 29.07.2022 10:00 SAHU2108973 CT - Ostalo 29.04.2022 20.04.2022
3 29.07.2022 10:00 AHCE07.11.1 CT - Ostalo 20.05.2022 16.05.2022
4 29.07.2022 10:00 MIIS18.09.1 CT - Ostalo 25.05.2022 23.05.2022
5 29.07.2022 10:00 CASU21.07.1 CT - Ostalo 14.06.2022 10.06.2022
6 29.07.2022 10:00 ILBA15.10.1 CT - Ostalo 21.06.2022 07.06.2022
7 29.07.2022 10:00 SAIM15.07.1 CT - Ostalo 05.07.2022 30.06.2022
8 28.07.2022 10:00 EMCA19.09.1 CT - Ostalo 01.06.2022 05.05.2022
9 28.07.2022 10:00 IVMI24.12.1 CT - Ostalo 03.06.2022 18.05.2022
10 28.07.2022 10:00 ERAJ09.02.1 CT - Ostalo 16.06.2022 09.06.2022
11 28.07.2022 10:00 HIHE05.02.1 CT - Ostalo 11.07.2022 05.07.2022
12 28.07.2022 09:30 NIMU25.03.1 CT - Ostalo 13.05.2022 05.04.2022
13 28.07.2022 09:30 SAMU21.09.1 CT - Ostalo 19.05.2022 16.05.2022
14 28.07.2022 09:00 SESK17.08.1 CT - Ostalo 15.07.2022 13.07.2022
15 28.07.2022 08:00 KAPO0508951 CT - Ostalo 24.06.2022 09.06.2022
16 27.07.2022 10:30 HATU08.07.1 CT - Ostalo 30.06.2022 22.06.2022
17 27.07.2022 10:00 ADKU13.10.1 CT - Ostalo 30.05.2022 26.05.2022
18 27.07.2022 10:00 ZABI09.11.1 CT - Ostalo 01.06.2022 27.05.2022
19 27.07.2022 10:00 VAPL29.01.1 CT - Ostalo 03.06.2022 31.05.2022
20 27.07.2022 09:30 FADE1501194 CT - Ostalo 14.02.2022
21 27.07.2022 08:30 ZIMA20.02.1 CT - Ostalo 03.06.2022 30.05.2022
22 27.07.2022 08:30 HATA22.12.1 CT - Ostalo 19.07.2022 18.07.2022
23 26.07.2022 10:00 ABUZ25.09.1 CT - Ostalo 27.05.2022 25.05.2022
24 26.07.2022 10:00 FACI11.12.1 CT - Ostalo 30.05.2022 24.05.2022
25 26.07.2022 10:00 ADKU26.02.1 CT - Ostalo 03.06.2022 26.05.2022
26 26.07.2022 10:00 VLJU08.07.1 CT - Ostalo 09.06.2022 19.07.2022
27 26.07.2022 09:30 ESOM15.12.1 CT - Ostalo 24.05.2022 05.05.2022
28 25.07.2022 10:00 SEZI06.02.1 CT - Ostalo 23.05.2022 19.05.2022
29 25.07.2022 10:00 ESMU20.08.1 CT - Ostalo 23.05.2022 19.05.2022
30 25.07.2022 10:00 IBLI11.06.1 CT - Ostalo 01.06.2022 27.05.2022
31 25.07.2022 10:00 NEIB21.07.1 CT - Ostalo 21.06.2022 20.06.2022
32 25.07.2022 10:00 SESP25.09.1 CT - Ostalo 27.06.2022 22.06.2022
33 25.07.2022 10:00 GRBE26.08.1 CT - Ostalo 30.06.2022 23.06.2022
34 25.07.2022 08:00 NEAL0621337 CT - Ostalo 27.06.2022 22.06.2022
35 22.07.2022 10:00 AMBU13.12.1 CT - Ostalo 31.05.2022 17.05.2022
36 22.07.2022 10:00 ADKU13.10.1 CT - Ostalo 31.05.2022 26.05.2022
37 22.07.2022 10:00 ELSA07.10.1 CT - Ostalo 17.06.2022 16.06.2022
38 22.07.2022 10:00 ASVE10.04.1 CT - Ostalo 27.06.2022 24.06.2022
39 21.07.2022 10:00 MUME0405958 CT - Ostalo 22.04.2022 14.04.2022
40 21.07.2022 10:00 IBMU18.08.1 CT - Ostalo 27.05.2022 23.05.2022
41 21.07.2022 10:00 SUKE17.08.1 CT - Ostalo 31.05.2022 25.05.2022
42 21.07.2022 10:00 SAOD10.05.1 CT - Ostalo 07.06.2022 31.05.2022
43 21.07.2022 10:00 FILE10.11.1 CT - Ostalo 16.06.2022 13.06.2022
44 21.07.2022 10:00 JUVU08.05.1 CT - Ostalo 21.06.2022 16.06.2022
45 20.07.2022 10:00 SUFR0403951 CT - Ostalo 25.04.2022 18.04.2022
46 20.07.2022 09:30 ENBE11.05.1 CT - Ostalo 19.05.2022 11.05.2022
47 20.07.2022 09:30 MIMI14.11.1 CT - Ostalo 27.05.2022 24.05.2022
48 20.07.2022 09:30 PEDU13.10.1 CT - Ostalo 27.05.2022 24.05.2022
49 20.07.2022 09:30 ANCV22.08.1 CT - Ostalo 16.06.2022 14.06.2022
50 20.07.2022 09:30 NEBR08.09.1 CT - Ostalo 16.06.2022 10.06.2022
51 20.07.2022 08:30 ZAKA04.01.1 CT - Ostalo 16.06.2022 13.06.2022
52 19.07.2022 10:00 IBHE0608948 CT - Ostalo 26.04.2022 18.04.2022
53 19.07.2022 10:00 BARE31.08.1 CT - Ostalo 25.05.2022 24.05.2022
54 19.07.2022 10:00 ADAL01.10.1 CT - Ostalo 27.05.2022 25.05.2022
55 19.07.2022 09:30 MIMU03.09.1 CT - Ostalo 18.05.2022 13.05.2022
56 19.07.2022 09:30 HABI28.11.1 CT - Ostalo 09.06.2022 03.06.2022
57 19.07.2022 09:00 CAAH13.11.1 CT - Ostalo 03.06.2022 20.05.2022
58 18.07.2022 10:00 ALBA0903953 CT - Ostalo 22.04.2022 20.04.2022
59 18.07.2022 10:00 AITU25.02.1 CT - Ostalo 17.05.2022 11.05.2022
60 18.07.2022 10:00 MULA14.06.1 CT - Ostalo 27.05.2022 24.05.2022
61 18.07.2022 10:00 SAME20.01.1 CT - Ostalo 03.06.2022 30.05.2022
62 18.07.2022 10:00 FIBE25.08.1 CT - Ostalo 14.06.2022 30.05.2022
63 18.07.2022 09:30 NUSC26.12.1 CT - Ostalo 14.06.2022 09.06.2022
64 18.07.2022 08:30 HADE24.04.1 CT - Ostalo 19.05.2022 16.05.2022
65 18.07.2022 08:30 AMDU10.06.1 CT - Ostalo 24.05.2022 19.05.2022
66 15.07.2022 10:00 HAMU0409951 CT - Ostalo 04.05.2022 22.04.2022
67 15.07.2022 10:00 MUMU03.07.1 CT - Ostalo 24.05.2022 13.05.2022
68 15.07.2022 10:00 FEDE24.11.1 CT - Ostalo 07.06.2022 01.06.2022
69 15.07.2022 09:30 NIHU05.02.1 CT - Ostalo 13.05.2022 18.04.2022
70 15.07.2022 09:00 RANE18.01.1 CT - Ostalo 20.05.2022 16.05.2022
71 14.07.2022 10:00 IZMU1809967 CT - Ostalo 29.04.2022 26.04.2022
72 14.07.2022 10:00 FASE1104194 CT - Ostalo 24.05.2022 17.05.2022
73 14.07.2022 10:00 AMAS30.04.1 CT - Ostalo 07.06.2022 31.05.2022
74 14.07.2022 10:00 PEMA12.04.1 CT - Ostalo 10.06.2022 09.06.2022
75 14.07.2022 09:00 DAVU03.03.2 CT - Ostalo 11.07.2022 28.06.2022
76 14.07.2022 08:00 DERI0101195 CT - Ostalo 26.04.2022 22.04.2022
77 13.07.2022 10:30 SEST03.03.2 CT - Ostalo 30.06.2022 28.06.2022
78 13.07.2022 10:00 TAZL0708954 CT - Ostalo 20.04.2022 18.04.2022
79 13.07.2022 10:00 AUVI2311954 CT - Ostalo 29.04.2022 19.04.2022
80 13.07.2022 10:00 NEBE24.02.1 CT - Ostalo 10.06.2022 08.06.2022
81 13.07.2022 10:00 SEST03.03.2 CT - Ostalo 30.06.2022 28.06.2022
82 13.07.2022 09:30 ZISR08.05.1 CT - Ostalo 29.06.2022 27.06.2022
83 13.07.2022 09:00 ABSL01.03.1 CT - Ostalo 10.05.2022 06.05.2022
84 13.07.2022 09:00 MUKA11.05.1 CT - Ostalo 08.07.2022 27.07.2022
85 12.07.2022 10:30 HAMU08.08.1 CT - Ostalo 07.06.2022 02.06.2022
86 12.07.2022 10:00 ASSO0601195 CT - Ostalo 08.04.2022
87 12.07.2022 10:00 ZOKU3008195 CT - Ostalo 09.05.2022
88 12.07.2022 10:00 BEHA23.10.1 CT - Ostalo 10.06.2022 07.06.2022
89 12.07.2022 10:00 MIBA28.12.1 CT - Ostalo 08.07.2022 06.07.2022
90 12.07.2022 09:30 ALKA2004194 CT - Ostalo 09.05.2022
91 12.07.2022 09:00 BEPI2509194 CT - Ostalo 09.03.2022
92 12.07.2022 09:00 ALAB01.04.1 CT - Ostalo 19.05.2022 05.05.2022
93 12.07.2022 08:30 DECO19.09.1 CT - Ostalo 14.06.2022 08.06.2022
94 11.07.2022 11:00 BOJE25.07.1 CT - Ostalo 05.07.2022 28.06.2022
95 11.07.2022 10:00 EZSM0204196 CT - Ostalo 21.02.2022 01.01.1970
96 11.07.2022 10:00 SEMU1703957 CT - Ostalo 20.04.2022 06.04.2022
97 11.07.2022 10:00 ZIHA02.09.1 CT - Ostalo 25.05.2022 11.05.2022
98 11.07.2022 10:00 IBSE17.03.1 CT - Ostalo 10.06.2022 09.06.2022
99 11.07.2022 09:30 SEBA1108195 CT - Ostalo 09.05.2022
100 11.07.2022 09:30 EZGL15.04.1 CT - Ostalo 19.05.2022 16.05.2022
101 11.07.2022 08:00 OMME1802964 CT - Ostalo 12.04.2022 01.04.2022
102 08.07.2022 10:00 FASU1701964 CT - Ostalo 15.04.2022 12.04.2022
103 08.07.2022 10:00 SUSO27.08.1 CT - Ostalo 09.06.2022 27.05.2022
104 08.07.2022 09:00 JUCV1404195 CT - Ostalo 17.03.2022
105 08.07.2022 08:30 AJTA01.12.1 CT - Ostalo 23.05.2022 20.05.2022
106 07.07.2022 10:30 MAKE25.08.1 CT - Ostalo 19.05.2022 17.05.2022
107 07.07.2022 10:00 HAMU15.06.1 CT - Ostalo 01.06.2022 27.05.2022
108 07.07.2022 10:00 ZAVE05.04.1 CT - Ostalo 07.06.2022 03.06.2022
109 07.07.2022 09:30 SEAV14.04.1 CT - Ostalo 16.05.2022 11.05.2022
110 07.07.2022 08:00 NESE0901196 CT - Ostalo 11.03.2022
111 06.07.2022 10:00 MEAS0304957 CT - Ostalo 14.04.2022
112 06.07.2022 10:00 DEAD0104197 CT - Ostalo 10.05.2022 05.05.2022
113 06.07.2022 10:00 ZEBU02.01.1 CT - Ostalo 30.05.2022 26.05.2022
114 06.07.2022 10:00 FAIM26.06.1 CT - Ostalo 07.06.2022 03.06.2022
115 06.07.2022 10:00 VASE29.07.1 CT - Ostalo 16.06.2022 09.06.2022
116 06.07.2022 10:00 SAKA18.05.1 CT - Ostalo 30.06.2022 29.06.2022
117 05.07.2022 10:00 ARSA0512195 CT - Ostalo 14.03.2022
118 05.07.2022 10:00 ISOC0508196 CT - Ostalo 29.03.2022 28.02.2022
119 05.07.2022 10:00 ENOM0103962 CT - Ostalo 29.04.2022 20.04.2022
120 05.07.2022 10:00 SAKA11.04.1 CT - Ostalo 19.05.2022 10.05.2022
121 05.07.2022 10:00 NICE10.11.1 CT - Ostalo 01.06.2022 12.05.2022
122 05.07.2022 09:30 BEAL16.04.1 CT - Ostalo 27.05.2022 04.05.2022
123 05.07.2022 09:30 AZPR20.06.1 CT - Ostalo 09.06.2022 07.06.2022
124 04.07.2022 10:00 SEST2007970 CT - Ostalo 02.02.2022 31.01.2022
125 04.07.2022 10:00 MUHO1012957 CT - Ostalo 27.04.2022
126 04.07.2022 10:00 RASP01.03.1 CT - Ostalo 27.05.2022 24.05.2022
127 04.07.2022 10:00 SACA1412982 CT - Ostalo 07.06.2022 30.05.2022
128 04.07.2022 10:00 BRZR30.08.1 CT - Ostalo 09.06.2022 01.06.2022
129 04.07.2022 09:30 HASI0211197 CT - Ostalo 05.04.2022 22.03.2022
130 04.07.2022 09:00 MUPI14.01.1 CT - Ostalo 18.05.2022 09.05.2022
131 04.07.2022 08:30 MAAL15.08.1 CT - Ostalo 16.05.2022 10.05.2022
132 01.07.2022 10:00 SAMU0904962 CT - Ostalo 02.02.2022 31.01.2022
133 01.07.2022 10:00 ADZU2005199 CT - Ostalo 14.03.2022
134 01.07.2022 10:00 ADZU2005995 CT - Ostalo 20.04.2022 18.04.2022
135 01.07.2022 10:00 ADZU2005995 CT - Ostalo 20.04.2022 18.04.2022
136 01.07.2022 10:00 MASL03.12.1 CT - Ostalo 24.05.2022 19.05.2022
137 01.07.2022 10:00 CASA08.10.1 CT - Ostalo 03.06.2022 30.05.2022
138 01.07.2022 09:30 EKDZ10.09.1 CT - Ostalo 21.06.2022 03.06.2022
139 01.07.2022 09:00 REBA12.09.1 CT - Ostalo 18.05.2022 12.05.2022
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2022 10:00 AMDU3112198 CT - Ostalo 21.03.2022 01.01.1970
2 30.06.2022 10:00 EDGR0701973 CT - Ostalo 19.04.2022 25.03.2022
3 30.06.2022 10:00 BABA20.04.1 CT - Ostalo 24.05.2022 19.05.2022
4 30.06.2022 10:00 SEDI02.01.1 CT - Ostalo 09.06.2022 07.06.2022
5 30.06.2022 10:00 RAJA01.10.1 CT - Ostalo 09.06.2022 22.06.2022
6 30.06.2022 09:30 SUHO16.10.1 CT - Ostalo 13.05.2022 10.05.2022
7 30.06.2022 09:00 ALHO2707197 CT - Ostalo 14.03.2022
8 30.06.2022 09:00 ZUVE30.04.1 CT - Ostalo 17.05.2022 13.05.2022
9 30.06.2022 08:00 CASE1102950 CT - Ostalo 23.06.2022 10.05.2022
10 30.06.2022 08:00 CASE1102950 CT - Ostalo 23.06.2022 10.05.2022
11 29.06.2022 10:00 MIBA2605196 CT - Ostalo 08.04.2022
12 29.06.2022 10:00 DRPE04.09.1 CT - Ostalo 01.06.2022 30.05.2022
13 29.06.2022 10:00 AMBE15.09.1 CT - Ostalo 21.06.2022 17.06.2022
14 29.06.2022 10:00 ZIKA1504963 CT - Ostalo 23.06.2022 24.05.2022
15 29.06.2022 10:00 ZIKA1504963 CT - Ostalo 23.06.2022 24.05.2022
16 29.06.2022 09:30 SADR1404196 CT - Ostalo 16.03.2022
17 29.06.2022 09:30 RANI22.01.1 CT - Ostalo 13.05.2022 10.05.2022
18 29.06.2022 09:30 ALRI10.07.1 CT - Ostalo 24.05.2022 02.05.2022
19 29.06.2022 09:00 NARI05.05.1 CT - Ostalo 16.05.2022 27.04.2022
20 28.06.2022 10:00 EKHO1708196 CT - Ostalo 16.03.2022
21 28.06.2022 10:00 MIKA1006194 CT - Ostalo 08.04.2022
22 28.06.2022 10:00 SAKO0109196 CT - Ostalo 08.04.2022
23 28.06.2022 10:00 RAOD28.02.1 CT - Ostalo 24.05.2022 19.05.2022
24 28.06.2022 10:00 SAKA17.08.1 CT - Ostalo 31.05.2022 26.05.2022
25 28.06.2022 10:00 MEDE23.05.1 CT - Ostalo 07.06.2022 20.05.2022
26 28.06.2022 10:00 BEKI18.10.1 CT - Ostalo 09.06.2022 03.06.2022
27 28.06.2022 10:00 MIMA23.09.1 CT - Ostalo 17.06.2022 15.06.2022
28 28.06.2022 09:30 SUSJ29.06.1 CT - Ostalo 16.05.2022 10.05.2022
29 27.06.2022 10:00 FATU1705197 CT - Ostalo 02.03.2022
30 27.06.2022 10:00 REAL10.04.1 CT - Ostalo 13.05.2022 04.04.2022
31 27.06.2022 10:00 FEKU12.07.1 CT - Ostalo 24.05.2022 19.05.2022
32 27.06.2022 10:00 COAJ11.10.1 CT - Ostalo 25.05.2022 16.05.2022
33 27.06.2022 10:00 MIKA28.07.1 CT - Ostalo 30.05.2022 26.05.2022
34 27.06.2022 10:00 HAKO17.09.1 CT - Ostalo 07.06.2022 01.06.2022
35 24.06.2022 10:00 MUDZ2909971 CT - Ostalo 14.04.2022 06.04.2022
36 24.06.2022 10:00 FUCA0911953 CT - Ostalo 14.04.2022 12.04.2022
37 24.06.2022 10:00 SABU17.02.1 CT - Ostalo 13.05.2022 10.05.2022
38 24.06.2022 10:00 FASI09.07.1 CT - Ostalo 16.05.2022 09.05.2022
39 24.06.2022 10:00 BOBO07.10.1 CT - Ostalo 20.05.2022 28.04.2022
40 24.06.2022 10:00 DZSU28.03.1 CT - Ostalo 30.05.2022 20.05.2022
41 24.06.2022 10:00 AVCI23.12.1 CT - Ostalo 10.06.2022 08.06.2022
42 24.06.2022 09:30 SEMR11.12.1 CT - Ostalo 09.06.2022 02.06.2022
43 23.06.2022 10:30 REBE10.03.1 CT - Ostalo 18.05.2022 05.05.2022
44 23.06.2022 10:00 MIBO1509195 CT - Ostalo 08.02.2022
45 23.06.2022 10:00 IBSL2508197 CT - Ostalo 13.05.2022 11.05.2022
46 23.06.2022 10:00 BABE05.08.1 CT - Ostalo 17.06.2022 01.06.2022
47 23.06.2022 09:30 MEBA1602198 CT - Ostalo 23.03.2022 17.03.2022
48 23.06.2022 09:30 SABE16.01.1 CT - Ostalo 13.05.2022 09.05.2022
49 23.06.2022 09:30 SABR22.09.1 CT - Ostalo 16.05.2022 13.04.2022
50 23.06.2022 09:30 NIFE05.12.1 CT - Ostalo 09.06.2022 06.06.2022
51 23.06.2022 08:00 HATA18.05.2 CT - Ostalo 25.05.2022 18.05.2022
52 22.06.2022 10:00 EJSE0201957 CT - Ostalo 14.04.2022 23.03.2022
53 22.06.2022 10:00 IBCO0608946 CT - Ostalo 19.04.2022 14.04.2022
54 22.06.2022 10:00 TIPE10.04.1 CT - Ostalo 13.05.2022 10.05.2022
55 22.06.2022 10:00 RAMA24.03.1 CT - Ostalo 19.05.2022 04.05.2022
56 22.06.2022 10:00 RAMA24.03.1 CT - Ostalo 19.05.2022 04.05.2022
57 22.06.2022 10:00 BEDE04.01.1 CT - Ostalo 27.05.2022 25.05.2022
58 22.06.2022 10:00 MUBE02.03.1 CT - Ostalo 07.06.2022 02.06.2022
59 22.06.2022 10:00 AMMA07.06.1 CT - Ostalo 14.06.2022 10.06.2022
60 22.06.2022 09:30 BREN10.02.1 CT - Ostalo 13.05.2022 10.05.2022
61 21.06.2022 10:00 ELMU0310197 CT - Ostalo 01.04.2022 30.03.2022
62 21.06.2022 10:00 FIGA2409968 CT - Ostalo 26.04.2022 20.04.2022
63 21.06.2022 10:00 FAMA15.05.1 CT - Ostalo 18.05.2022 13.06.2022
64 21.06.2022 10:00 ZIKA15.04.1 CT - Ostalo 27.05.2022 24.05.2022
65 21.06.2022 10:00 NEBA13.11.1 CT - Ostalo 09.06.2022 07.06.2022
66 21.06.2022 09:30 SEAL15.08.1 CT - Ostalo 10.05.2022 27.04.2022
67 21.06.2022 09:30 JAGO05.04.1 CT - Ostalo 20.05.2022 18.05.2022
68 21.06.2022 09:00 FAVA15.09.1 CT - Ostalo 13.05.2022 10.05.2022
69 20.06.2022 10:30 SAMU05.10.1 CT - Ostalo 19.05.2022 13.05.2022
70 20.06.2022 10:00 ALKE0401194 CT - Ostalo 08.04.2022
71 20.06.2022 10:00 MASA0110939 CT - Ostalo 29.04.2022 25.04.2022
72 20.06.2022 10:00 SAZE16.09.1 CT - Ostalo 20.05.2022 17.05.2022
73 20.06.2022 10:00 MEAM02.10.1 CT - Ostalo 09.06.2022 06.06.2022
74 20.06.2022 09:30 SURE0601197 CT - Ostalo 01.02.2022
75 20.06.2022 09:00 NEBE0201195 CT - Ostalo 10.05.2022 19.05.2022
76 17.06.2022 10:00 ABDI0504194 CT - Ostalo 01.04.2022 17.06.2022
77 17.06.2022 10:00 ZIHE2403196 CT - Ostalo 05.04.2022 25.03.2022
78 17.06.2022 10:00 ENDE1707960 CT - Ostalo 26.04.2022 20.04.2022
79 17.06.2022 10:00 EJOC2004194 CT - Ostalo 06.05.2022
80 17.06.2022 10:00 MUAL20.07.1 CT - Ostalo 13.05.2022 10.05.2022
81 17.06.2022 10:00 NAAL0406956 CT - Ostalo 07.06.2022 02.06.2022
82 16.06.2022 10:00 BIIM2212197 CT - Ostalo 25.03.2022 24.03.2022
83 16.06.2022 10:00 SUBR2312963 CT - Ostalo 29.04.2022 14.04.2022
84 16.06.2022 10:00 ARBJ2910968 CT - Ostalo 29.04.2022 27.04.2022
85 16.06.2022 10:00 ALSI02.10.1 CT - Ostalo 20.05.2022 11.10.1960
86 16.06.2022 09:30 SEIB1105195 CT - Ostalo 05.04.2022 29.03.2022
87 16.06.2022 09:30 SEPO07.07.1 CT - Ostalo 10.05.2022 21.04.2022
88 15.06.2022 11:00 NICA17.09.1 CT - Ostalo 09.06.2022 07.06.2022
89 15.06.2022 10:00 MECI1808197 CT - Ostalo 01.04.2022 28.03.2022
90 15.06.2022 10:00 AHHA0801970 CT - Ostalo 12.04.2022 11.04.2022
91 15.06.2022 10:00 ULBL1303960 CT - Ostalo 25.04.2022 18.04.2022
92 15.06.2022 10:00 NIZU03.10.1 CT - Ostalo 13.05.2022 10.05.2022
93 15.06.2022 10:00 AMSP21.05.1 CT - Ostalo 30.05.2022 26.05.2022
94 15.06.2022 09:30 JASA2907197 CT - Ostalo 24.05.2022 19.05.2022
95 15.06.2022 09:30 HAMU05.09.1 CT - Ostalo 09.06.2022 03.06.2022
96 15.06.2022 08:30 AMBI06.06.1 CT - Ostalo 19.05.2022 05.05.2022
97 14.06.2022 10:00 HAMU2002196 CT - Ostalo 25.03.2022 09.03.2022
98 14.06.2022 10:00 SAHR0501195 CT - Ostalo 01.04.2022 28.03.2022
99 14.06.2022 10:00 RUPO0907197 CT - Ostalo 08.04.2022
100 14.06.2022 10:00 HANE2505951 CT - Ostalo 19.04.2022 18.04.2022
101 14.06.2022 10:00 SEDA07.02.1 CT - Ostalo 24.05.2022 19.05.2022
102 14.06.2022 09:30 HEBA18.04.1 CT - Ostalo 11.05.2022 29.04.2022
103 14.06.2022 08:00 SEAL2001195 CT - Ostalo 29.03.2022 22.03.2022
104 13.06.2022 10:30 CASE11.02.1 CT - Ostalo 18.05.2022 10.05.2022
105 13.06.2022 10:00 SANI1602197 CT - Ostalo 25.03.2022 15.03.2022
106 13.06.2022 10:00 UZAL1410195 CT - Ostalo 01.04.2022 29.03.2022
107 13.06.2022 10:00 ERHA2506973 CT - Ostalo 13.04.2022 12.04.2022
108 13.06.2022 10:00 NEZI19.03.1 CT - Ostalo 11.05.2022 22.04.2022
109 13.06.2022 10:00 FADU07.04.1 CT - Ostalo 27.05.2022 23.05.2022
110 10.06.2022 10:00 ARZL1912195 CT - Ostalo 16.03.2022
111 10.06.2022 10:00 MIBU2911196 CT - Ostalo 29.03.2022
112 10.06.2022 10:00 DASA0509196 CT - Ostalo 01.04.2022 10.03.2022
113 10.06.2022 10:00 SEJA02.03.1 CT - Ostalo 18.05.2022 16.05.2022
114 10.06.2022 10:00 MIBU29.11.1 CT - Ostalo 31.05.2022 16.05.2022
115 10.06.2022 09:30 IBJU13.07.1 CT - Ostalo 11.05.2022 05.05.2022
116 10.06.2022 09:30 NENU15.05.1 CT - Ostalo 20.05.2022 05.05.2022
117 10.06.2022 09:00 RAJA07.02.1 CT - Ostalo 13.05.2022 10.05.2022
118 09.06.2022 10:00 ZAKA0401946 CT - Ostalo 27.04.2022 22.04.2022
119 09.06.2022 10:00 MUZA1609193 CT - Ostalo 06.05.2022
120 09.06.2022 10:00 MEHA06.10.1 CT - Ostalo 17.05.2022 12.05.2022
121 09.06.2022 09:30 OSCO1506195 CT - Ostalo 23.03.2022 16.03.2022
122 09.06.2022 09:30 LJSL02.06.1 CT - Ostalo 13.05.2022 10.05.2022
123 09.06.2022 09:00 AMPL17.06.1 CT - Ostalo 24.05.2022 17.05.2022
124 08.06.2022 10:00 DURA1406195 CT - Ostalo 23.03.2022 02.03.2022
125 08.06.2022 10:00 NIOR1105196 CT - Ostalo 29.03.2022 15.03.2022
126 08.06.2022 10:00 SEOP0409986 CT - Ostalo 27.04.2022 08.04.2022
127 08.06.2022 10:00 BRME0710195 CT - Ostalo 06.05.2022
128 08.06.2022 10:00 MIHE14.11.1 CT - Ostalo 16.05.2022 10.05.2022
129 08.06.2022 10:00 ARSM17.05.1 CT - Ostalo 24.05.2022 20.05.2022
130 08.06.2022 09:30 DZPA0309197 CT - Ostalo 06.05.2022
131 08.06.2022 08:00 EDDZ3108196 CT - Ostalo 05.05.2022
132 07.06.2022 10:00 HIST0805196 CT - Ostalo 28.01.2022
133 07.06.2022 10:00 SAOD1411960 CT - Ostalo 18.04.2022 04.04.2022
134 07.06.2022 10:00 JAPA0807947 CT - Ostalo 29.04.2022 21.04.2022
135 07.06.2022 10:00 ILKA25.08.1 CT - Ostalo 19.05.2022 27.04.2022
136 07.06.2022 09:30 PANE15.12.1 CT - Ostalo 11.05.2022 10.05.2022
137 06.06.2022 10:00 INHA3008195 CT - Ostalo 09.03.2022
138 06.06.2022 10:00 ZDGE2105960 CT - Ostalo 20.04.2022 12.04.2022
139 06.06.2022 10:00 ZDGE2105960 CT - Ostalo 25.04.2022 12.04.2022
140 06.06.2022 10:00 IZKA1309581 CT - Ostalo 29.04.2022 27.04.2022
141 06.06.2022 09:30 MIOH0911196 CT - Ostalo 21.01.2022
142 06.06.2022 09:30 DUMU12.10.1 CT - Ostalo 11.05.2022 09.05.2022
143 03.06.2022 10:00 SEDU0710195 CT - Ostalo 17.02.2022
144 03.06.2022 10:00 SEDU0710195 CT - Ostalo 17.02.2022
145 03.06.2022 10:00 SAIB0202981 CT - Ostalo 19.04.2022 18.04.2022
146 03.06.2022 10:00 SEZA2504972 CT - Ostalo 25.04.2022 12.04.2022
147 03.06.2022 10:00 ZASA11.02.1 CT - Ostalo 30.05.2022 20.05.2022
148 03.06.2022 09:30 SEZE1301196 CT - Ostalo 06.05.2022
149 02.06.2022 10:00 ENJU0703197 CT - Ostalo 16.03.2022
150 02.06.2022 10:00 AZSJ2404195 CT - Ostalo 23.03.2022 18.03.2022
151 02.06.2022 10:00 EDZU1802955 CT - Ostalo 29.04.2022 20.04.2022
152 02.06.2022 10:00 MIAV2210970 CT - Ostalo 04.05.2022 29.04.2022
153 02.06.2022 10:00 HAKA06.12.1 CT - Ostalo 13.05.2022 09.05.2022
154 02.06.2022 10:00 LJSL0206195 CT - Ostalo 17.05.2022 13.05.2022
155 02.06.2022 09:30 NETA1011195 CT - Ostalo 18.01.2022
156 02.06.2022 08:30 LAST2007198 CT - Ostalo 05.04.2022 01.04.2022
157 02.06.2022 08:00 AJMU1106197 CT - Ostalo 08.02.2022
158 01.06.2022 10:00 SASM1402196 CT - Ostalo 25.03.2022
159 01.06.2022 10:00 SAKA0201953 CT - Ostalo 11.04.2022 06.04.2022
160 01.06.2022 10:00 ZIDI2505945 CT - Ostalo 19.04.2022 15.04.2022
161 01.06.2022 10:00 SUHI01.03.1 CT - Ostalo 24.05.2022 17.05.2022
162 01.06.2022 09:30 NAPA0806194 CT - Ostalo 14.01.2022 01.01.1970
163 01.06.2022 09:30 ANJU08.01.1 CT - Ostalo 17.05.2022 12.05.2022
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2022 10:00 HACE0310198 CT - Ostalo 09.03.2022
2 31.05.2022 10:00 RASK2701196 CT - Ostalo 31.03.2022 28.03.2022
3 31.05.2022 10:00 SASE2003954 CT - Ostalo 13.04.2022 08.04.2022
4 31.05.2022 10:00 SRVR1705951 CT - Ostalo 13.04.2022 08.04.2022
5 31.05.2022 10:00 METE2801957 CT - Ostalo 19.04.2022
6 31.05.2022 10:00 JACA25.02.1 CT - Ostalo 11.05.2022 09.05.2022
7 30.05.2022 10:00 HAKO1809196 CT - Ostalo 25.03.2022 22.03.2022
8 30.05.2022 10:00 VEHU1805197 CT - Ostalo 08.04.2022
9 30.05.2022 10:00 ADBE1609966 CT - Ostalo 13.04.2022 15.03.2022
10 30.05.2022 10:00 EDZU2504955 CT - Ostalo 14.04.2022 12.04.2022
11 30.05.2022 10:00 EDHA1510945 CT - Ostalo 19.04.2022 07.04.2022
12 30.05.2022 10:00 FAIB2007944 CT - Ostalo 25.04.2022 20.04.2022
13 30.05.2022 09:30 MACE0605196 CT - Ostalo 08.04.2022 25.03.2022
14 30.05.2022 09:30 HANU11.09.1 CT - Ostalo 20.05.2022 17.05.2022
15 30.05.2022 09:00 HANU11.09.1 CT - Ostalo 20.05.2022 17.05.2022
16 27.05.2022 10:00 MICO0407196 CT - Ostalo 29.03.2022 09.03.2022
17 27.05.2022 10:00 HAMA0807953 CT - Ostalo 11.04.2022 06.04.2022
18 27.05.2022 10:00 RUBE2712956 CT - Ostalo 13.04.2022 24.03.2022
19 27.05.2022 09:30 KABA1905194 CT - Ostalo 29.03.2022 16.03.2022
20 27.05.2022 08:00 JAZU2509958 CT - Ostalo 20.04.2022 15.04.2022
21 26.05.2022 10:00 SUDU2109195 CT - Ostalo 25.01.2022
22 26.05.2022 10:00 PEBA0907197 CT - Ostalo 01.04.2022 25.03.2022
23 26.05.2022 10:00 IVJU0610967 CT - Ostalo 11.04.2022 05.04.2022
24 26.05.2022 10:00 SESI1207969 CT - Ostalo 13.04.2022 06.04.2022
25 26.05.2022 10:00 EMDE1301956 CT - Ostalo 04.05.2022 07.04.2022
26 26.05.2022 09:30 JAOB0408196 CT - Ostalo 17.03.2022
27 25.05.2022 10:00 HASM1704195 CT - Ostalo 05.04.2022 01.04.2022
28 25.05.2022 10:00 REJU2901959 CT - Ostalo 11.04.2022 04.04.2022
29 25.05.2022 10:00 KALE2004936 CT - Ostalo 13.04.2022 08.04.2022
30 25.05.2022 10:00 SEBA1609955 CT - Ostalo 21.04.2022
31 25.05.2022 10:00 CIJO2102943 CT - Ostalo 04.05.2022
32 25.05.2022 09:30 NUDZ1306195 CT - Ostalo 09.03.2022
33 25.05.2022 09:30 ADMU0201197 CT - Ostalo 17.03.2022
34 24.05.2022 10:00 SEAH2303197 CT - Ostalo 17.03.2022
35 24.05.2022 10:00 SEIB3001196 CT - Ostalo 23.03.2022 11.03.2022
36 24.05.2022 10:00 AJHE1004195 CT - Ostalo 08.04.2022
37 24.05.2022 10:00 DZHA1008986 CT - Ostalo 18.04.2022 11.04.2022
38 24.05.2022 10:00 SAHR1709957 CT - Ostalo 25.04.2022 22.04.2022
39 24.05.2022 10:00 MIHE28.09.1 CT - Ostalo 10.05.2022 09.05.2022
40 24.05.2022 09:30 DESI2107195 CT - Ostalo 31.03.2022 23.03.2022
41 24.05.2022 09:30 SEST20.07.1 CT - Ostalo 19.05.2022 17.05.2022
42 23.05.2022 10:00 ZLHU0211197 CT - Ostalo 14.03.2022
43 23.05.2022 10:00 RAHO1503196 CT - Ostalo 31.03.2022 18.03.2022
44 23.05.2022 10:00 IDSO0411937 CT - Ostalo 13.04.2022 01.04.2022
45 23.05.2022 10:00 BATU2207957 CT - Ostalo 14.04.2022 12.04.2022
46 23.05.2022 10:00 UZCE1311963 CT - Ostalo 19.04.2022 08.04.2022
47 23.05.2022 09:30 AHBE1706196 CT - Ostalo 29.03.2022 08.03.2022
48 23.05.2022 08:00 AHMU0112944 CT - Ostalo 12.04.2022 01.04.2022
49 20.05.2022 11:00 MUDI28.09.1 CT - Ostalo 07.03.2024 29.02.2024
50 20.05.2022 10:00 VACA0204194 CT - Ostalo 21.02.2022
51 20.05.2022 10:00 IBSM2403194 CT - Ostalo 05.04.2022 30.03.2022
52 20.05.2022 10:00 MICO1205196 CT - Ostalo 05.04.2022 31.03.2022
53 20.05.2022 10:00 SAKO0412957 CT - Ostalo 15.04.2022 13.04.2022
54 20.05.2022 10:00 DIME0601953 CT - Ostalo 29.04.2022 26.04.2022
55 20.05.2022 09:33 ENZE1310196 CT - Ostalo 11.03.2022
56 20.05.2022 09:30 VAHA1009195 CT - Ostalo 03.03.2022
57 20.05.2022 09:30 ENZE1310196 CT - Ostalo 11.03.2022
58 20.05.2022 08:00 AMSM1101971 CT - Ostalo 20.04.2022 13.04.2022
59 19.05.2022 10:00 MUHU1605198 CT - Ostalo 01.04.2022 25.03.2022
60 19.05.2022 10:00 ALMU0404198 CT - Ostalo 08.04.2022 04.04.2022
61 19.05.2022 10:00 FAAL0501950 CT - Ostalo 27.04.2022 22.04.2022
62 19.05.2022 09:30 SAVA0108199 CT - Ostalo 28.02.2022
63 19.05.2022 09:30 NEBE2001197 CT - Ostalo 09.03.2022
64 18.05.2022 10:00 DZSI3103195 CT - Ostalo 03.03.2022
65 18.05.2022 10:00 DEDE1508968 CT - Ostalo 13.04.2022 08.04.2022
66 18.05.2022 10:00 AD0M2111955 CT - Ostalo 04.05.2022 25.04.2022
67 18.05.2022 10:00 OSIB1001952 CT - Ostalo 04.05.2022 28.04.2022
68 18.05.2022 09:30 VAKA0201195 CT - Ostalo 15.02.2022
69 18.05.2022 09:30 AZFE0103195 CT - Ostalo 05.04.2022 31.03.2022
70 17.05.2022 10:00 SMUZ0201194 CT - Ostalo 22.02.2022
71 17.05.2022 10:00 MIST1006195 CT - Ostalo 31.03.2022 28.03.2022
72 17.05.2022 10:00 VAVE0406198 CT - Ostalo 08.04.2022
73 17.05.2022 10:00 ABDE2703949 CT - Ostalo 27.04.2022 21.04.2022
74 17.05.2022 10:00 HAPL0105933 CT - Ostalo 27.04.2022 22.04.2022
75 16.05.2022 10:00 AJDI1307196 CT - Ostalo 06.01.2022
76 16.05.2022 10:00 RAHU2802195 CT - Ostalo 23.03.2022 18.03.2022
77 16.05.2022 10:00 NADZ1406195 CT - Ostalo 25.03.2022 22.03.2022
78 16.05.2022 10:00 ASKA2406959 CT - Ostalo 27.04.2022
79 16.05.2022 09:30 ZIOD2410196 CT - Ostalo 21.02.2022
80 16.05.2022 09:30 HAKA1002195 CT - Ostalo 06.04.2022 23.03.2022
81 13.05.2022 10:00 ZIBA0511958 CT - Ostalo 03.02.2022
82 13.05.2022 10:00 HARA2511196 CT - Ostalo 28.02.2022
83 13.05.2022 10:00 EKSE2502949 CT - Ostalo 13.04.2022 11.04.2022
84 13.05.2022 10:00 SEAS0412963 CT - Ostalo 15.04.2022 11.04.2022
85 13.05.2022 10:00 MUHU2104950 CT - Ostalo 25.04.2022 21.04.2022
86 13.05.2022 09:30 HASA0806196 CT - Ostalo 23.03.2022 18.03.2022
87 12.05.2022 10:00 MUKU3003195 CT - Ostalo 09.03.2022
88 12.05.2022 10:00 NEVE2806196 CT - Ostalo 25.03.2022 18.03.2022
89 12.05.2022 10:00 ARMA0401938 CT - Ostalo 13.04.2022 05.04.2022
90 12.05.2022 10:00 MERA1403962 CT - Ostalo 14.04.2022 12.04.2022
91 12.05.2022 10:00 SAGA2810954 CT - Ostalo 19.04.2022 11.04.2022
92 12.05.2022 10:00 ADMI0603979 CT - Ostalo 27.04.2022
93 12.05.2022 10:00 ZELI23.05.1 CT - Ostalo 10.05.2022 28.04.2022
94 12.05.2022 09:30 NASP2807195 CT - Ostalo 27.01.2022
95 12.05.2022 09:00 NIPL1202197 CT - Ostalo 08.04.2022
96 11.05.2022 10:00 MUVE0309194 CT - Ostalo 23.03.2022
97 11.05.2022 10:00 SEHA3004196 CT - Ostalo 25.03.2022 21.03.2022
98 11.05.2022 10:00 ZDST3101955 CT - Ostalo 14.04.2022
99 11.05.2022 10:00 NEME2409971 CT - Ostalo 15.04.2022 13.04.2022
100 11.05.2022 10:00 EKGU0305962 CT - Ostalo 19.04.2022 08.04.2022
101 10.05.2022 10:00 DIAJ1509953 CT - Ostalo 04.02.2022
102 10.05.2022 10:00 PEMA1010194 CT - Ostalo 16.02.2022
103 10.05.2022 10:00 DZMU1211195 CT - Ostalo 11.03.2022
104 10.05.2022 10:00 EMMI0907979 CT - Ostalo 11.04.2022
105 10.05.2022 10:00 SEHA1008957 CT - Ostalo 13.04.2022 11.04.2022
106 10.05.2022 09:30 HIAR1907195 CT - Ostalo 22.03.2022 16.03.2022
107 10.05.2022 08:30 MEHA2010198 CT - Ostalo 22.03.2022 17.03.2022
108 09.05.2022 10:00 FABE1712973 CT - Ostalo 02.02.2022 27.01.2022
109 09.05.2022 10:00 NIMU2503196 CT - Ostalo 08.04.2022 05.04.2022
110 09.05.2022 10:00 FESK1212967 CT - Ostalo 13.04.2022 11.04.2022
111 09.05.2022 10:00 ELKA0504979 CT - Ostalo 19.04.2022 18.04.2022
112 09.05.2022 09:30 BEIS1404195 CT - Ostalo 17.03.2022
113 09.05.2022 09:30 SADE1809195 CT - Ostalo 06.04.2022 01.04.2022
114 09.05.2022 08:30 MIMU1809196 CT - Ostalo 14.02.2022
115 09.05.2022 08:00 AHDE2406200 CT - Ostalo 03.03.2022
116 06.05.2022 10:00 HIJA1509957 CT - Ostalo 02.02.2022 01.02.2022
117 06.05.2022 10:00 SAHU0510196 CT - Ostalo 29.03.2022 24.03.2022
118 06.05.2022 10:00 FAHR2807195 CT - Ostalo 08.04.2022 06.04.2022
119 06.05.2022 10:00 FAAH0905957 CT - Ostalo 13.04.2022 11.04.2022
120 06.05.2022 09:30 HABE2207196 CT - Ostalo 21.02.2022
121 06.05.2022 09:30 SAKR1303195 CT - Ostalo 06.04.2022 04.04.2022
122 05.05.2022 10:00 FAHO1910196 CT - Ostalo 11.02.2022
123 05.05.2022 10:00 LESU1004195 CT - Ostalo 17.03.2022
124 05.05.2022 10:00 TAPI1404983 CT - Ostalo 29.04.2022 27.04.2022
125 05.05.2022 09:30 OMSM2805195 CT - Ostalo 24.01.2022
126 05.05.2022 09:30 NEGR1008196 CT - Ostalo 06.04.2022 31.03.2022
127 05.05.2022 09:30 FAHA2006196 CT - Ostalo 08.04.2022 04.04.2022
128 05.05.2022 09:00 MUPU2110196 CT - Ostalo 02.03.2022
129 04.05.2022 10:00 MUSE2702196 CT - Ostalo 21.02.2022
130 04.05.2022 10:00 ESDE0210194 CT - Ostalo 17.03.2022
131 04.05.2022 10:00 SACA2604197 CT - Ostalo 31.03.2022 17.03.2022
132 04.05.2022 09:30 HACO2204195 CT - Ostalo 06.01.2022
133 04.05.2022 09:30 ANTU0306195 CT - Ostalo 11.03.2022
134 03.05.2022 10:00 FIKU0209197 CT - Ostalo 01.04.2022 28.03.2022
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.04.2022 10:00 DEBI3007195 CT - Ostalo 22.03.2022 11.03.2022
2 29.04.2022 10:00 KAPO0508195 CT - Ostalo 31.03.2022 29.03.2022
3 29.04.2022 10:00 SEKR2004195 CT - Ostalo 06.04.2022 28.03.2022
4 29.04.2022 10:00 ELSM1411954 CT - Ostalo 18.04.2022 15.04.2022
5 29.04.2022 09:30 SAMU0710195 CT - Ostalo 11.03.2022
6 29.04.2022 09:30 EMBU2204198 CT - Ostalo 05.04.2022 31.03.2022
7 29.04.2022 09:30 FADU0704194 CT - Ostalo 05.04.2022 01.04.2022
8 28.04.2022 10:00 RARO2507194 CT - Ostalo 11.02.2022
9 28.04.2022 10:00 MIVI2101196 CT - Ostalo 11.02.2022
10 28.04.2022 10:00 NAVA2612196 CT - Ostalo 07.03.2022 01.01.1970
11 28.04.2022 10:00 SRPO2110196 CT - Ostalo 23.03.2022 09.02.2022
12 28.04.2022 10:00 ISHA0804195 CT - Ostalo 06.04.2022 28.04.2022
13 28.04.2022 10:00 NESU1311950 CT - Ostalo 11.04.2022 08.04.2022
14 28.04.2022 10:00 NESM1511964 CT - Ostalo 13.04.2022 11.04.2022
15 28.04.2022 09:30 SADI0101197 CT - Ostalo 21.03.2022
16 28.04.2022 09:30 NUAB2705194 CT - Ostalo 05.04.2022 04.04.2022
17 27.04.2022 10:00 ENTU0702969 CT - Ostalo 04.02.2022
18 27.04.2022 10:00 SUAR0511194 CT - Ostalo 11.03.2022
19 27.04.2022 10:00 AZHA0709193 CT - Ostalo 01.04.2022 30.03.2022
20 27.04.2022 09:30 AMKV1303198 CT - Ostalo 21.02.2022
21 27.04.2022 09:30 SEHA2412196 CT - Ostalo 03.03.2022
22 27.04.2022 09:30 SASL1602199 CT - Ostalo 05.04.2022 31.03.2022
23 26.04.2022 10:00 NUMU0904197 CT - Ostalo 14.03.2022
24 26.04.2022 10:00 HAOR1108196 CT - Ostalo 01.04.2022 22.03.2022
25 26.04.2022 09:30 JUHA0807196 CT - Ostalo 07.03.2022
26 26.04.2022 09:30 IFRI0404196 CT - Ostalo 11.03.2022
27 26.04.2022 09:30 ENJU0703197 CT - Ostalo 22.03.2022 14.03.2022
28 26.04.2022 09:30 SAHU1608197 CT - Ostalo 25.03.2022 17.03.2022
29 26.04.2022 08:30 MESA1310195 CT - Ostalo 25.03.2022 22.03.2022
30 25.04.2022 10:00 MUMA0103195 CT - Ostalo 24.02.2022
31 25.04.2022 10:00 HABO0208195 CT - Ostalo 21.03.2022
32 25.04.2022 10:00 HASU0405194 CT - Ostalo 25.03.2022 24.03.2022
33 25.04.2022 10:00 DZCI0108195 CT - Ostalo 29.03.2022 18.03.2022
34 25.04.2022 10:00 ELHA2604971 CT - Ostalo 21.04.2022 19.04.2022
35 25.04.2022 10:00 HAKA3009983 CT - Ostalo 21.04.2022 05.04.2022
36 25.04.2022 09:30 NAJA2703194 CT - Ostalo 07.03.2022
37 25.04.2022 09:30 SAHU2010196 CT - Ostalo 09.03.2022
38 22.04.2022 10:00 EDBA2612196 CT - Ostalo 31.01.2022
39 22.04.2022 10:00 BESA0212195 CT - Ostalo 24.02.2022
40 22.04.2022 10:00 MIKA1309195 CT - Ostalo 25.02.2022
41 22.04.2022 10:00 EZGL1504197 CT - Ostalo 07.03.2022
42 22.04.2022 10:00 ZLDU2010198 CT - Ostalo 17.03.2022
43 22.04.2022 10:00 NUMU0411196 CT - Ostalo 01.04.2022
44 22.04.2022 09:00 MESA1310195 CT - Ostalo 25.03.2022 22.03.2022
45 21.04.2022 10:00 EMAH0406196 CT - Ostalo 31.01.2022
46 21.04.2022 10:00 SIRA0503194 CT - Ostalo 21.02.2022
47 21.04.2022 10:00 SANA0207197 CT - Ostalo 04.03.2022
48 21.04.2022 10:00 SEMU1308193 CT - Ostalo 23.03.2022 16.03.2022
49 21.04.2022 10:00 VEKU1009195 CT - Ostalo 23.03.2022 21.03.2022
50 21.04.2022 09:30 DUKO0207195 CT - Ostalo 24.02.2022
51 21.04.2022 09:30 ELJA0709199 CT - Ostalo 05.04.2022 23.03.2022
52 20.04.2022 10:00 SARI2202195 CT - Ostalo 24.02.2022
53 20.04.2022 10:00 REPO1106194 CT - Ostalo 21.03.2022
54 20.04.2022 10:00 BEKO0710193 CT - Ostalo 23.03.2022 15.03.2022
55 20.04.2022 10:00 BIBE2809197 CT - Ostalo 31.03.2022 28.03.2022
56 20.04.2022 09:30 MUHU1003195 CT - Ostalo 31.01.2022
57 19.04.2022 10:00 TISA2002194 CT - Ostalo 21.02.2022
58 19.04.2022 10:00 HAHR1905196 CT - Ostalo 24.02.2022
59 19.04.2022 10:00 HADI0104197 CT - Ostalo 03.03.2022
60 19.04.2022 10:00 SUSE2303195 CT - Ostalo 23.03.2022 18.03.2022
61 19.04.2022 10:00 MEAR1608196 CT - Ostalo 25.03.2022 15.03.2022
62 19.04.2022 09:30 NEHE2703196 CT - Ostalo 31.01.2022
63 19.04.2022 09:30 FIMU0210196 CT - Ostalo 29.03.2022 22.03.2022
64 18.04.2022 10:00 MULE3107196 CT - Ostalo 31.01.2022
65 18.04.2022 10:00 SAIB0106195 CT - Ostalo 02.03.2022
66 18.04.2022 10:00 ZEDZ0209195 CT - Ostalo 05.04.2022 01.04.2022
67 15.04.2022 10:00 JABR1511194 CT - Ostalo 23.02.2022
68 15.04.2022 10:00 ENAV2709196 CT - Ostalo 23.03.2022 17.03.2022
69 15.04.2022 09:30 NITA2109196 CT - Ostalo 13.12.2021
70 15.04.2022 09:30 MIDU1601966 CT - Ostalo 21.02.2022
71 15.04.2022 09:30 ARBU0205198 CT - Ostalo 24.02.2022
72 15.04.2022 09:30 OSKE1411195 CT - Ostalo 03.03.2022
73 15.04.2022 08:00 SARE0311196 CT - Ostalo 25.02.2022
74 14.04.2022 10:00 DZAL1107195 CT - Ostalo 21.02.2022
75 14.04.2022 10:00 EDDA2003198 CT - Ostalo 29.03.2022 28.03.2022
76 14.04.2022 09:30 ZAJO0601195 CT - Ostalo 31.01.2022
77 14.04.2022 09:30 AHBA2007195 CT - Ostalo 23.02.2022
78 14.04.2022 09:30 SUMU0305197 CT - Ostalo 03.03.2022
79 14.04.2022 08:30 DZFI2503198 CT - Ostalo 14.03.2022
80 13.04.2022 10:00 MIBO2701195 CT - Ostalo 22.02.2022
81 13.04.2022 10:00 ERFA2407198 CT - Ostalo 02.03.2022
82 13.04.2022 10:00 FIBE1209196 CT - Ostalo 16.03.2022
83 13.04.2022 09:30 ENKO1302196 CT - Ostalo 21.01.2022
84 13.04.2022 09:00 HASE0106196 CT - Ostalo 21.02.2022
85 13.04.2022 09:00 ARTA2206198 CT - Ostalo 21.02.2022
86 12.04.2022 10:00 ZIHA0209196 CT - Ostalo 13.01.2022
87 12.04.2022 10:00 SABU1903938 CT - Ostalo 03.02.2022
88 12.04.2022 10:00 FAHU2003197 CT - Ostalo 23.02.2022
89 12.04.2022 10:00 HATU0807195 CT - Ostalo 17.03.2022
90 12.04.2022 09:30 HAHE1001195 CT - Ostalo 16.02.2022
91 12.04.2022 09:30 MUBA1105195 CT - Ostalo 02.03.2022
92 12.04.2022 09:30 HAPU1109195 CT - Ostalo 16.03.2022
93 12.04.2022 08:30 SLSA0205196 CT - Ostalo 17.03.2022
94 11.04.2022 10:00 HECE1808195 CT - Ostalo 21.02.2022
95 11.04.2022 10:00 HUAV2712195 CT - Ostalo 16.03.2022
96 11.04.2022 10:00 MAPE0701195 CT - Ostalo 16.03.2022
97 11.04.2022 09:30 MEBA1401195 CT - Ostalo 14.02.2022
98 11.04.2022 09:30 HAKU1908195 CT - Ostalo 15.02.2022 01.01.1970
99 08.04.2022 10:00 JAVI0901955 CT - Ostalo 09.11.2021 05.11.2021
100 08.04.2022 10:00 JAVI0901955 CT - Ostalo 09.11.2021 05.11.2021
101 08.04.2022 10:00 ZEHU2011196 CT - Ostalo 21.02.2022
102 08.04.2022 10:00 AIPU0808197 CT - Ostalo 24.02.2022 01.01.1970
103 08.04.2022 10:00 MEHA0610195 CT - Ostalo 11.03.2022
104 08.04.2022 08:30 HAPO1402196 CT - Ostalo 25.03.2022 14.03.2022
105 07.04.2022 10:00 MEGA2904195 CT - Ostalo 31.01.2022
106 07.04.2022 10:00 ALBE2008197 CT - Ostalo 21.03.2022
107 07.04.2022 09:30 HUDA1810194 CT - Ostalo 13.01.2022
108 07.04.2022 09:30 DZDO2610195 CT - Ostalo 16.02.2022
109 07.04.2022 09:30 NIME1205196 CT - Ostalo 25.02.2022
110 06.04.2022 10:00 NETI0206195 CT - Ostalo 28.01.2022
111 06.04.2022 10:00 SICU0306193 CT - Ostalo 31.03.2022 28.03.2022
112 06.04.2022 09:30 SACU0105195 CT - Ostalo 05.01.2022
113 06.04.2022 09:30 BEKE1401200 CT - Ostalo 23.02.2022
114 05.04.2022 10:00 MEBI0809196 CT - Ostalo 07.03.2022
115 05.04.2022 09:30 ASJA2109196 CT - Ostalo 20.01.2022
116 05.04.2022 09:30 BEHA1006194 CT - Ostalo 16.02.2022
117 05.04.2022 09:30 SUKA0509196 CT - Ostalo 16.02.2022
118 05.04.2022 09:00 OMFR0603196 CT - Ostalo 05.01.2022
119 04.04.2022 10:00 HASU1001194 CT - Ostalo 23.12.2021
120 04.04.2022 10:00 ZDIV0505195 CT - Ostalo 21.02.2022
121 04.04.2022 10:00 HAVE0202196 CT - Ostalo 16.03.2022
122 04.04.2022 09:30 ABAG1204195 CT - Ostalo 25.01.2022
123 04.04.2022 09:30 AHCE0711195 CT - Ostalo 11.02.2022
124 01.04.2022 10:00 SABE0401198 CT - Ostalo 21.12.2021
125 01.04.2022 10:00 OMSE1210961 CT - Ostalo 04.02.2022
126 01.04.2022 10:00 IZBU1010199 CT - Ostalo 09.03.2022
127 01.04.2022 09:30 RAMU0603196 CT - Ostalo 04.03.2022
128 01.04.2022 09:00 MIAJ0908195 CT - Ostalo 27.01.2022
129 01.04.2022 09:00 HUAL1809196 CT - Ostalo 17.02.2022
130 01.04.2022 08:00 FAIM2606196 CT - Ostalo 23.02.2022
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.03.2022 10:00 REHU2609195 CT - Ostalo 17.02.2022
2 31.03.2022 10:00 ASBO2905193 CT - Ostalo 16.03.2022
3 31.03.2022 09:30 HAFE0309197 CT - Ostalo 23.12.2021
4 31.03.2022 09:30 HAIN1709195 CT - Ostalo 14.02.2022
5 31.03.2022 09:30 CAAL1304194 CT - Ostalo 15.02.2022
6 31.03.2022 09:30 VADE2203194 CT - Ostalo 22.02.2022
7 31.03.2022 09:30 MUKO1008197 CT - Ostalo 04.03.2022 01.01.1970
8 30.03.2022 10:00 SEAS0412196 CT - Ostalo 03.03.2022
9 30.03.2022 10:00 DUMU1711195 CT - Ostalo 21.03.2022
10 30.03.2022 09:30 EMLO2304193 CT - Ostalo 18.01.2022
11 30.03.2022 09:30 ASSI2210194 CT - Ostalo 11.02.2022
12 30.03.2022 09:00 ALAB0104195 CT - Ostalo 16.03.2022
13 30.03.2022 08:00 SAPR0804196 CT - Ostalo 11.02.2022
14 29.03.2022 10:00 MACU1304196 CT - Ostalo 11.02.2022
15 29.03.2022 10:00 EDHA1706197 CT - Ostalo 02.03.2022
16 29.03.2022 10:00 EMSU2209199 CT - Ostalo 22.03.2022 18.03.2022
17 29.03.2022 09:30 ZULO1803198 CT - Ostalo 31.01.2022
18 29.03.2022 09:30 FEMU0308195 CT - Ostalo 08.02.2022
19 29.03.2022 09:00 SABI1912196 CT - Ostalo 10.01.2022
20 29.03.2022 09:00 ABBE0102194 CT - Ostalo 22.02.2022
21 28.03.2022 10:00 ISSP2411199 CT - Ostalo 28.01.2022
22 28.03.2022 10:00 FEDE0201196 CT - Ostalo 08.02.2022
23 28.03.2022 10:00 ZIHA0209196 CT - Ostalo 21.02.2022
24 28.03.2022 10:00 MIBI2707195 CT - Ostalo 07.03.2022
25 28.03.2022 09:30 ZAHU0301197 CT - Ostalo 14.01.2022
26 28.03.2022 09:30 ENSA3004195 CT - Ostalo 11.02.2022
27 28.03.2022 09:30 ADKO1007195 CT - Ostalo 17.02.2022
28 28.03.2022 09:30 AZSE0102196 CT - Ostalo 02.03.2022
29 28.03.2022 09:00 NIPR1702195 CT - Ostalo 16.03.2022
30 25.03.2022 10:00 NEME2006977 CT - Ostalo 26.11.2021 16.11.2021
31 25.03.2022 10:00 BEHA0311196 CT - Ostalo 20.01.2022
32 25.03.2022 10:00 ESAL0104194 CT - Ostalo 01.02.2022
33 25.03.2022 10:00 KAKR2112946 CT - Ostalo 03.02.2022
34 25.03.2022 10:00 DESM0406193 CT - Ostalo 21.02.2022
35 25.03.2022 09:30 SESK2009196 CT - Ostalo 08.02.2022
36 25.03.2022 09:30 RAPA1312195 CT - Ostalo 24.02.2022
37 25.03.2022 09:30 SIJU1301194 CT - Ostalo 07.03.2022
38 25.03.2022 09:00 DRCU3003196 CT - Ostalo 04.03.2022
39 25.03.2022 08:00 EDBA2107982 CT - Ostalo 03.02.2022
40 24.03.2022 10:00 NEIB2106197 CT - Ostalo 28.01.2022
41 24.03.2022 10:00 PEDU1310193 CT - Ostalo 28.01.2022
42 24.03.2022 10:00 MIKA22.04.1 CT - Ostalo 03.02.2022
43 24.03.2022 09:30 AMMU1004195 CT - Ostalo 13.01.2022
44 24.03.2022 09:30 ZAHA2701195 CT - Ostalo 17.02.2022
45 24.03.2022 08:00 MISA1708198 CT - Ostalo 23.02.2022
46 23.03.2022 10:00 FAKA0401956 CT - Ostalo 03.02.2022
47 23.03.2022 10:00 HABU2402195 CT - Ostalo 08.02.2022
48 23.03.2022 09:00 NECE2812964 CT - Ostalo 02.02.2022 21.01.2022
49 22.03.2022 10:00 JATA0605195 CT - Ostalo 08.02.2022
50 22.03.2022 09:30 ASKA2406195 CT - Ostalo 14.01.2022
51 22.03.2022 09:30 ESMU2008196 CT - Ostalo 27.01.2022
52 22.03.2022 09:30 MEDU3107195 CT - Ostalo 11.02.2022
53 22.03.2022 09:30 SASE2302197 CT - Ostalo 02.03.2022
54 22.03.2022 09:30 SACA1103196 CT - Ostalo 02.03.2022
55 22.03.2022 09:00 HASA1412197 CT - Ostalo 01.02.2022
56 21.03.2022 10:00 NERA1408196 CT - Ostalo 01.02.2022
57 21.03.2022 10:00 KOBI1104195 CT - Ostalo 15.02.2022
58 21.03.2022 09:30 HAMA2509195 CT - Ostalo 25.01.2022
59 21.03.2022 09:30 BEDI0704196 CT - Ostalo 01.02.2022
60 21.03.2022 09:30 BEDI0704196 CT - Ostalo 01.02.2022
61 18.03.2022 10:00 ADHR0301954 CT - Ostalo 02.02.2022 31.01.2022
62 18.03.2022 10:00 AHSU0207949 CT - Ostalo 02.02.2022 20.01.2022
63 18.03.2022 10:00 ZUSK0209195 CT - Ostalo 24.02.2022
64 18.03.2022 09:30 CEDZ1209196 CT - Ostalo 27.01.2022
65 18.03.2022 09:30 ERHA1006196 CT - Ostalo 17.02.2022
66 18.03.2022 09:30 RAJA0702195 CT - Ostalo 17.02.2022
67 18.03.2022 09:30 ERHA1006196 CT - Ostalo 21.02.2022
68 17.03.2022 10:00 ZIOS0109947 CT - Ostalo 11.01.2022 05.01.2022
69 17.03.2022 10:00 SEAL2806195 CT - Ostalo 08.02.2022
70 17.03.2022 10:00 AMMU0610198 CT - Ostalo 17.02.2022
71 17.03.2022 10:00 HIMU0410194 CT - Ostalo 02.03.2022
72 17.03.2022 10:00 SUEM1203196 CT - Ostalo 02.03.2022
73 17.03.2022 09:30 MIPA0704195 CT - Ostalo 25.01.2022
74 17.03.2022 09:30 AMCA0509196 CT - Ostalo 17.02.2022
75 16.03.2022 10:00 RADZ0803961 CT - Ostalo 11.01.2022 04.01.2022
76 16.03.2022 09:30 SAOD1411196 CT - Ostalo 21.01.2022
77 16.03.2022 09:30 SEBE1511194 CT - Ostalo 11.02.2022
78 16.03.2022 09:30 HAHU2703196 CT - Ostalo 02.03.2022
79 15.03.2022 10:00 ELCO2502197 CT - Ostalo 28.01.2022
80 15.03.2022 10:00 IZDA1957 CT - Ostalo 02.02.2022 26.01.2022
81 15.03.2022 10:00 NEJO1504194 CT - Ostalo 14.02.2022
82 15.03.2022 10:00 NEKA2207198 CT - Ostalo 17.02.2022
83 15.03.2022 09:30 MUMU0404198 CT - Ostalo 28.01.2022
84 15.03.2022 09:30 ELOM2802197 CT - Ostalo 08.02.2022
85 14.03.2022 10:00 EMDE2208001 CT - Ostalo 02.02.2022 20.01.2022
86 14.03.2022 10:00 SARI0805195 CT - Ostalo 14.02.2022
87 14.03.2022 10:00 MAKO0706198 CT - Ostalo 14.02.2022
88 14.03.2022 09:30 ISME1803194 CT - Ostalo 28.12.2021
89 14.03.2022 09:30 RABO0501194 CT - Ostalo 25.01.2022
90 14.03.2022 09:30 IBSI1208195 CT - Ostalo 21.02.2022
91 11.03.2022 10:00 ENJA1308195 CT - Ostalo 24.12.2021
92 11.03.2022 10:00 BEAV0809195 CT - Ostalo 20.01.2022
93 11.03.2022 10:00 ENJA1308195 CT - Ostalo 21.02.2022
94 11.03.2022 09:30 ZETO0405196 CT - Ostalo 24.01.2022
95 11.03.2022 09:30 ANMU2408195 CT - Ostalo 08.02.2022
96 11.03.2022 09:30 SEPA2706196 CT - Ostalo 11.02.2022
97 11.03.2022 09:30 SEFR2504196 CT - Ostalo 24.02.2022
98 10.03.2022 10:00 SEBE2712195 CT - Ostalo 25.01.2022
99 10.03.2022 10:00 SUMU3006196 CT - Ostalo 25.01.2022
100 10.03.2022 10:00 HAHA1312948 CT - Ostalo 04.02.2022
101 10.03.2022 10:00 DIKR2906195 CT - Ostalo 14.02.2022
102 10.03.2022 10:00 NAME0507196 CT - Ostalo 14.02.2022
103 10.03.2022 09:30 NISM1012196 CT - Ostalo 16.12.2021
104 10.03.2022 09:30 BLPR0306197 CT - Ostalo 11.02.2022
105 09.03.2022 10:00 SEMA0211195 CT - Ostalo 01.02.2022
106 09.03.2022 09:30 ANBE0809196 CT - Ostalo 09.12.2021
107 09.03.2022 09:30 UZAL1410195 CT - Ostalo 19.01.2022
108 09.03.2022 09:30 SEHO1008196 CT - Ostalo 14.02.2022
109 08.03.2022 10:00 ALBE2008197 CT - Ostalo 06.12.2021
110 08.03.2022 10:00 NEZI1310198 CT - Ostalo 10.01.2022
111 08.03.2022 10:00 DOAN1012194 CT - Ostalo 20.01.2022
112 08.03.2022 10:00 ELIB1406197 CT - Ostalo 25.01.2022
113 08.03.2022 10:00 STAK2008195 CT - Ostalo 11.02.2022
114 08.03.2022 09:30 IBBR2011194 CT - Ostalo 15.02.2022
115 07.03.2022 11:00 HAPO2810194 CT - Ostalo 11.02.2022
116 07.03.2022 10:00 FAGA2511195 CT - Ostalo 23.12.2021
117 07.03.2022 09:30 ZIHE0902197 CT - Ostalo 05.01.2022
118 07.03.2022 09:30 MAKA2108198 CT - Ostalo 14.01.2022
119 07.03.2022 09:30 ADPI2411198 CT - Ostalo 25.01.2022
120 07.03.2022 09:30 NEKA2203199 CT - Ostalo 08.02.2022
121 07.03.2022 09:30 IRSM2509196 CT - Ostalo 14.02.2022
122 07.03.2022 09:30 MOTA2506200 CT - Ostalo 04.03.2022
123 07.03.2022 08:30 IZBU1010199 CT - Ostalo 07.01.2022
124 07.03.2022 08:00 SEDE1711967 CT - Ostalo 03.02.2022
125 04.03.2022 10:00 FASA2109196 CT - Ostalo 04.01.2022
126 04.03.2022 10:00 ARBU0205198 CT - Ostalo 19.01.2022
127 04.03.2022 10:00 REDO2404195 CT - Ostalo 08.02.2022
128 04.03.2022 10:00 MEBA1401195 CT - Ostalo 15.02.2022
129 04.03.2022 09:30 NENU1505196 CT - Ostalo 11.02.2022
130 04.03.2022 09:00 HASA0306195 CT - Ostalo 14.02.2022
131 04.03.2022 09:00 BIIM0806196 CT - Ostalo 14.02.2022
132 04.03.2022 08:30 SEDE0210197 CT - Ostalo 23.02.2022
133 03.03.2022 10:00 BEHA1006194 CT - Ostalo 20.12.2021
134 03.03.2022 10:00 MUAH0201197 CT - Ostalo 24.01.2022
135 03.03.2022 10:00 ZIAL0206956 CT - Ostalo 03.02.2022
136 03.03.2022 09:30 ENOM0103196 CT - Ostalo 25.10.2021
137 03.03.2022 09:30 ANBEAndža CT - Ostalo 25.01.2022
138 03.03.2022 09:30 VEAR0101197 CT - Ostalo 21.02.2022
139 03.03.2022 09:00 DZKO0805200 CT - Ostalo 01.02.2022
140 03.03.2022 08:30 SEME3108199 CT - Ostalo 14.01.2022
141 03.03.2022 08:00 REOD1807946 CT - Ostalo 03.02.2022
142 02.03.2022 10:00 IRFR1207197 CT - Ostalo 11.10.2021
143 02.03.2022 10:00 SEBA1108195 CT - Ostalo 29.12.2021
144 02.03.2022 10:00 PAMA0510961 CT - Ostalo 02.02.2022 25.01.2022
145 02.03.2022 09:30 SABE3001196 CT - Ostalo 24.11.2021
146 02.03.2022 09:30 ZIBE0604195 CT - Ostalo 14.02.2022
147 02.03.2022 09:00 SAME0101199 CT - Ostalo 27.01.2022
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.02.2022 10:00 OSUZ2901194 CT - Ostalo 18.11.2021
2 28.02.2022 10:00 MIKA1303194 CT - Ostalo 24.12.2021
3 28.02.2022 10:00 ASMA2307195 CT - Ostalo 25.01.2022
4 28.02.2022 09:30 JUCV1404195 CT - Ostalo 15.12.2021
5 28.02.2022 09:30 MICE1207195 CT - Ostalo 07.01.2022
6 28.02.2022 09:30 VAKA1903194 CT - Ostalo 25.01.2022
7 28.02.2022 09:30 MINU2801197 CT - Ostalo 08.02.2022
8 25.02.2022 10:00 EMHU2812196 CT - Ostalo 24.01.2022
9 25.02.2022 10:00 BAAL2012947 CT - Ostalo 02.02.2022 27.01.2022
10 25.02.2022 09:30 VEBL2102196 CT - Ostalo 15.11.2021
11 25.02.2022 09:30 RADA0610193 CT - Ostalo 31.12.2021
12 25.02.2022 09:30 FRSI0910195 CT - Ostalo 24.01.2022
13 25.02.2022 09:00 RASE0908196 CT - Ostalo 15.12.2021
14 24.02.2022 10:00 HAVE1111195 CT - Ostalo 25.01.2022
15 24.02.2022 10:00 SEHA1402195 CT - Ostalo 11.02.2022
16 24.02.2022 09:30 BRZR3081955 CT - Ostalo 14.01.2022
17 24.02.2022 09:00 ADLU1311197 CT - Ostalo 14.12.2021
18 24.02.2022 09:00 HAAH1009195 CT - Ostalo 16.12.2021
19 24.02.2022 09:00 SEZE0605196 CT - Ostalo 28.12.2021
20 24.02.2022 09:00 RAAL2805195 CT - Ostalo 27.01.2022
21 23.02.2022 10:00 JUKO0703195 CT - Ostalo 20.12.2021
22 23.02.2022 10:00 FAHA0904198 CT - Ostalo 28.12.2021
23 23.02.2022 10:00 ALSI1711198 CT - Ostalo 25.01.2022
24 23.02.2022 10:00 RAGR2002195 CT - Ostalo 31.01.2022
25 23.02.2022 09:30 SABE2403197 CT - Ostalo 08.02.2022
26 23.02.2022 08:30 HAVL1612194 CT - Ostalo 14.02.2022
27 22.02.2022 11:00 SAMR0403195 CT - Ostalo 01.02.2022
28 22.02.2022 10:00 ELHA0709199 CT - Ostalo 20.01.2022
29 22.02.2022 10:00 NICE0807196 CT - Ostalo 24.01.2022
30 22.02.2022 10:00 FAZA2102197 CT - Ostalo 08.02.2022
31 22.02.2022 09:30 SIKO1205196 CT - Ostalo 22.11.2021
32 22.02.2022 09:30 DZAL1107195 CT - Ostalo 10.12.2021
33 22.02.2022 09:30 REMU1504194 CT - Ostalo 13.01.2022
34 22.02.2022 09:00 ATZA0212196 CT - Ostalo 28.12.2021
35 21.02.2022 10:00 JAOS1001195 CT - Ostalo 07.01.2022
36 21.02.2022 10:00 RAMU1505195 CT - Ostalo 28.01.2022
37 21.02.2022 10:00 MIMU1911194 CT - Ostalo 08.02.2022
38 21.02.2022 09:30 ZEHA1308195 CT - Ostalo 20.12.2021
39 21.02.2022 09:30 MUET0706195 CT - Ostalo 20.01.2022
40 21.02.2022 09:00 ZIMA1708195 CT - Ostalo 21.12.2021
41 21.02.2022 08:30 MEGL0607194 CT - Ostalo 24.12.2021
42 18.02.2022 10:00 OSSE0804194 CT - Ostalo 21.12.2021
43 18.02.2022 10:00 HAHO2207960 CT - Ostalo 04.02.2022
44 18.02.2022 09:30 ADSE0702198 CT - Ostalo 05.01.2022
45 18.02.2022 09:30 HAHO0311196 CT - Ostalo 13.01.2022
46 18.02.2022 09:00 ISFE2205196 CT - Ostalo 21.12.2021
47 18.02.2022 09:00 MUBE0203196 CT - Ostalo 27.01.2022
48 18.02.2022 08:00 HAHO2207960 CT - Ostalo 04.02.2022
49 17.02.2022 10:00 ADBI2710195 CT - Ostalo 04.01.2022
50 17.02.2022 10:00 ASME0702952 CT - Ostalo 03.02.2022
51 17.02.2022 09:30 MUDZ1108196 CT - Ostalo 05.01.2022
52 17.02.2022 09:30 IZMU1004196 CT - Ostalo 17.01.2022
53 17.02.2022 09:30 LUAK1801195 CT - Ostalo 24.01.2022
54 17.02.2022 09:30 REKR0304198 CT - Ostalo 24.01.2022
55 17.02.2022 08:30 IZDR1303196 CT - Ostalo 17.01.2022
56 17.02.2022 08:00 DUBA2304195 CT - Ostalo 20.12.2021
57 17.02.2022 08:00 MUTU1206198 CT - Ostalo 24.01.2022
58 16.02.2022 10:00 BAFA0903195 CT - Ostalo 23.12.2021
59 16.02.2022 10:00 HALE2701196 CT - Ostalo 23.12.2021
60 16.02.2022 10:00 ENDE1108194 CT - Ostalo 10.01.2022
61 16.02.2022 10:00 BRKO2811194 CT - Ostalo 18.01.2022
62 16.02.2022 09:30 BEIS2807196 CT - Ostalo 18.01.2022
63 16.02.2022 09:30 NIMU2503196 CT - Ostalo 27.01.2022
64 16.02.2022 09:00 SIHU0609195 CT - Ostalo 15.12.2021
65 16.02.2022 09:00 ELOK2511198 CT - Ostalo 14.02.2022
66 15.02.2022 13:00 MEBA2610197 CT - Ostalo 11.02.2022
67 15.02.2022 10:00 ARBJ2910196 CT - Ostalo 17.12.2021
68 15.02.2022 10:00 ZUOM0910195 CT - Ostalo 20.01.2022
69 15.02.2022 10:00 SEBA1108195 CT - Ostalo 21.01.2022
70 15.02.2022 10:00 OMIS2410959 CT - Ostalo 02.02.2022 24.01.2022
71 15.02.2022 10:00 MASL0312195 CT - Ostalo 11.02.2022
72 15.02.2022 09:30 SUSE2303195 CT - Ostalo 14.02.2022
73 15.02.2022 08:00 SADE0910194 CT - Ostalo 11.02.2022
74 14.02.2022 10:00 SAME2708195 CT - Ostalo 06.12.2021
75 14.02.2022 10:00 ISME1803194 CT - Ostalo 28.12.2021
76 14.02.2022 10:00 JETR1007196 CT - Ostalo 07.01.2022
77 14.02.2022 10:00 HISA1510196 CT - Ostalo 27.01.2022
78 14.02.2022 09:30 FIKA2410195 CT - Ostalo 17.12.2021
79 14.02.2022 09:00 ZEBU0201195 CT - Ostalo 17.12.2021
80 11.02.2022 10:00 SAHU2710197 CT - Ostalo 09.12.2021
81 11.02.2022 10:00 SESI3008193 CT - Ostalo 31.12.2021
82 11.02.2022 09:30 VASA2304195 CT - Ostalo 15.12.2021
83 11.02.2022 09:30 ADHE0101195 CT - Ostalo 28.12.2021
84 11.02.2022 09:00 HAOR1108196 CT - Ostalo 17.01.2022
85 10.02.2022 13:00 ANLE1606976 CT - Ostalo 03.02.2022
86 10.02.2022 13:00 AZMA0707943 CT - Ostalo 03.02.2022
87 10.02.2022 10:00 MIDR3011198 CT - Ostalo 31.12.2021
88 10.02.2022 10:00 HABE2208195 CT - Ostalo 31.12.2021
89 10.02.2022 10:00 IZCA0102195 CT - Ostalo 25.01.2022
90 10.02.2022 10:00 AJSI0701199 CT - Ostalo 28.01.2022
91 10.02.2022 09:30 NANO0208198 CT - Ostalo 07.12.2021
92 10.02.2022 09:00 MIBE2401196 CT - Ostalo 14.12.2021