Ultrazvuk Srca - Teremini čiji je rok istekao

Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 15.09.2021 09:00 MIJO1504945 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
2 13.09.2021 09:15 HAMU3101947 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
3 13.09.2021 09:00 RASP1407936 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
4 10.09.2021 09:15 ISME1803947 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
5 10.09.2021 09:00 VJKA0906940 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
6 06.09.2021 09:00 IFNA1805954 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
7 06.09.2021 08:00 ISSU2705975 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
8 03.09.2021 09:15 RADZ0901936 Ultrazvuk Srca 12.03.2021 01.01.1970
9 03.09.2021 09:00 NESU1205955 Ultrazvuk Srca 12.03.2021 01.01.1970
10 02.09.2021 09:30 SOVI0806948 Ultrazvuk Srca 12.03.2021 01.01.1970
11 01.09.2021 09:30 STKO3009961 Ultrazvuk Srca 12.03.2021 01.01.1970
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.08.2021 09:30 HIMU1103959 Ultrazvuk Srca 12.03.2021 01.01.1970
2 20.08.2021 08:00 LESA2108978 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
3 13.08.2021 09:15 SEKA3112945 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
4 13.08.2021 09:15 ALHO0601963 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
5 13.08.2021 09:00 MUAL0708958 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
6 09.08.2021 09:30 AVBE1210945 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
7 04.08.2021 09:15 SEPO1603945 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
8 04.08.2021 09:00 HAKU2102963 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
9 03.08.2021 09:15 HABA1502953 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
10 03.08.2021 09:00 EMIM2908955 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.07.2021 09:15 ZIDU2506954 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
2 29.07.2021 09:00 VAKO2203949 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
3 28.07.2021 09:15 MIBA2902941 Ultrazvuk Srca 19.05.2020 01.01.1970
4 28.07.2021 09:15 DINE0303952 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
5 28.07.2021 09:00 SACA2503987 Ultrazvuk Srca 19.05.2020 01.01.1970
6 27.07.2021 09:15 HAHA0412956 Ultrazvuk Srca 19.05.2020 01.01.1970
7 27.07.2021 09:00 FRJU3008940 Ultrazvuk Srca 15.05.2020 01.01.1970
8 22.07.2021 09:15 ODZA0805961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
9 22.07.2021 09:00 FRHA2911962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
10 21.07.2021 09:15 TOSE1612958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
11 21.07.2021 09:00 ABHA0305956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
12 20.07.2021 09:15 HAHA0303946 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
13 20.07.2021 09:00 MUFA1605964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
14 19.07.2021 09:30 ROKA1711949 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
15 16.07.2021 09:30 HUHA2002946 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
16 16.07.2021 09:15 FAGE0101962 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
17 16.07.2021 09:00 SESI0301968 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
18 15.07.2021 09:15 PAAB0305943 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
19 15.07.2021 09:00 VESU0909950 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
20 14.07.2021 09:15 SEDZ3112967 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
21 14.07.2021 09:00 DUKE0104972 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
22 13.07.2021 09:15 IMKA0210945 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
23 13.07.2021 09:00 IBVE2905970 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
24 08.07.2021 09:15 HOFA0103938 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
25 08.07.2021 09:00 ZEEN0202952 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
26 07.07.2021 09:00 PURI1803954 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
27 06.07.2021 09:00 SANI2106967 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
28 01.07.2021 09:15 HUFA2304958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
29 01.07.2021 09:00 SARA1205956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.06.2021 09:15 BASE1007964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
2 30.06.2021 09:00 TERI1303940 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
3 29.06.2021 09:15 GUIS1506964 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
4 29.06.2021 09:00 MUSA1604953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
5 25.06.2021 09:00 IZBE0612983 Ultrazvuk Srca 08.05.2020 01.01.1970
6 24.06.2021 09:15 GOSE0102971 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
7 24.06.2021 09:00 BEKA1902958 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
8 23.06.2021 09:15 HUAL2001962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
9 23.06.2021 09:00 HAZI2305961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
10 22.06.2021 09:15 SEZE2507969 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
11 22.06.2021 09:00 SKDE2205932 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
12 17.06.2021 09:15 RIAD2309968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
13 17.06.2021 09:15 HADE0207944 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
14 16.06.2021 09:15 AGFA0608954 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
15 16.06.2021 09:00 ME0101953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
16 15.06.2021 09:15 KRSE0910955 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
17 15.06.2021 09:00 KOSU2004966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
18 10.06.2021 09:15 KODZ3103968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
19 10.06.2021 09:00 MUEN0808957 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
20 09.06.2021 09:15 KASU1806950 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
21 09.06.2021 09:00 BAMI2401941 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
22 08.06.2021 09:15 TIDI0904977 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
23 08.06.2021 09:00 ISFE0507965 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
24 03.06.2021 09:15 BEIB2710961 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
25 03.06.2021 09:00 BEHA2009941 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
26 02.06.2021 09:00 MAFA0109957 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
27 01.06.2021 09:15 HEHA1209966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
28 01.06.2021 09:00 MUZE1101952 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2021 09:30 HAZI1606942 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
2 27.05.2021 09:15 HUMU0308968 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
3 27.05.2021 09:00 CIRU3003979 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
4 26.05.2021 09:30 ZIKA1504963 Ultrazvuk Srca 08.05.2020 01.01.1970
5 26.05.2021 09:15 COIF0304951 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
6 26.05.2021 09:00 JURA2006966 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
7 25.05.2021 09:00 AHHA1609956 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
8 25.05.2021 09:00 LJZO2503953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
9 20.05.2021 09:15 BASA2001938 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
10 20.05.2021 09:00 BESA1008969 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
11 19.05.2021 09:15 OSSU1904953 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
12 19.05.2021 09:00 BOMA1408962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
13 18.05.2021 09:15 MUSA2008962 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
14 18.05.2021 09:00 OREL1005000 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
15 14.05.2021 09:30 AMKO0405970 Ultrazvuk Srca 15.03.2021 01.01.1970
16 13.05.2021 09:15 SEKO1503959 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
17 13.05.2021 09:00 MEKO1406966 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
18 12.05.2021 09:15 MIDE1711969 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
19 12.05.2021 09:00 STSU1108958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
20 11.05.2021 09:15 ZUCO1812971 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
21 11.05.2021 09:00 SUMA0207956 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
22 06.05.2021 09:30 SEOS1609967 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
23 05.05.2021 09:15 DETU0707961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
24 05.05.2021 09:00 KADI2108979 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
25 04.05.2021 09:15 MUAL1011965 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
26 04.05.2021 09:00 SABE0202958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.04.2021 09:15 ENCA0709977 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
2 29.04.2021 09:00 ARSO1401983 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
3 28.04.2021 09:15 MELE2806961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
4 28.04.2021 09:00 ZISK1903958 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
5 27.04.2021 09:15 ARMU0701950 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
6 27.04.2021 09:00 AJGR0304953 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
7 22.04.2021 09:15 FAMI1401940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
8 22.04.2021 09:00 NAMU0112940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
9 21.04.2021 09:15 SESE2204957 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
10 21.04.2021 09:00 KASE2608955 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
11 20.04.2021 09:15 MUHA2007950 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
12 20.04.2021 09:00 BESP2207961 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
13 15.04.2021 09:30 NUTA1701960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
14 15.04.2021 09:15 HACA0509985 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
15 14.04.2021 09:15 ARSI1412952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
16 14.04.2021 09:00 SAVR2812953 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
17 13.04.2021 09:15 SUSU1802968 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
18 13.04.2021 09:00 EMMU1105960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
19 08.04.2021 09:15 IBSM1511952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
20 08.04.2021 09:00 DZZE1104954 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
21 07.04.2021 09:15 IVAN0408195 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
22 07.04.2021 09:00 AMVA0806946 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
23 06.04.2021 09:15 ABBE1312960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
24 06.04.2021 09:00 REOS1403964 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
25 01.04.2021 09:15 DUMA0904944 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
26 01.04.2021 09:00 HAHU1009954 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.03.2021 09:15 VESK1302940 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
2 31.03.2021 09:00 ALTU2202982 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
3 30.03.2021 09:15 MIPA1106968 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
4 30.03.2021 09:00 ALIS2604989 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
5 25.03.2021 09:15 IBDE1605949 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
6 25.03.2021 09:00 VIDR2707960 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
7 24.03.2021 09:15 MUBA2108952 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
8 24.03.2021 09:00 HAKO3008947 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
9 23.03.2021 09:15 DEMU1410957 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
10 18.03.2021 09:15 MUPO1003953 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
11 17.03.2021 09:15 NUDZ1306956 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
12 16.03.2021 09:15 DUME0709981 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
13 11.03.2021 09:15 RADU1003961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
14 10.03.2021 09:15 MALO1502949 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
15 09.03.2021 09:15 EMME1702952 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
16 03.03.2021 09:30 IZSA0103941 Ultrazvuk Srca 06.05.2020 01.01.1970
17 03.03.2021 09:15 DZCE1504961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
18 02.03.2021 09:15 FEMA0503959 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 25.02.2021 09:15 HAAL1004961 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
2 24.02.2021 09:15 NANE1206960 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
3 23.02.2021 09:15 RAOM1207954 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
4 18.02.2021 09:15 DABA0106987 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
5 16.02.2021 09:15 SABA2802957 Ultrazvuk Srca 08.04.2020 01.01.1970
6 11.02.2021 09:15 ALSA2204979 Ultrazvuk Srca 08.04.2020 01.01.1970
7 09.02.2021 09:00 HAMU3011964 Ultrazvuk Srca 26.03.2020 01.01.1970
8 03.02.2021 08:00 HIDE3006970 Ultrazvuk Srca 26.03.2020 01.01.1970
9 02.02.2021 09:00 MIBE2004959 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.01.2021 09:00 VESA0511951 Ultrazvuk Srca 30.04.2020 01.01.1970
2 26.01.2021 09:00 ADKA2404973 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
3 20.01.2021 09:00 EHOM1212943 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
4 19.01.2021 09:00 SEJU2106195 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
5 13.01.2021 09:00 CABE3011940 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
6 07.01.2021 09:00 SASI1807965 Ultrazvuk Srca 24.03.2020 01.01.1970
7 06.01.2021 09:00 ZESO0101955 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
8 05.01.2021 09:00 OMBE1210948 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.12.2020 09:00 ARZA1503945 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
2 29.12.2020 09:15 BEBE0106957 Ultrazvuk Srca 13.05.2020 01.01.1970
3 29.12.2020 09:00 ZEZA0202952 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
4 24.12.2020 09:15 DIMU1002958 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
5 23.12.2020 09:15 MIZE0304953 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
6 16.12.2020 09:00 DEKO0604937 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
7 15.12.2020 09:15 MIDU2004952 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
8 10.12.2020 09:15 ZAHA1608975 Ultrazvuk Srca 19.03.2020 01.01.1970
9 10.12.2020 09:00 VEBO1001945 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
10 09.12.2020 09:15 BECI1807956 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
11 09.12.2020 09:00 SAKO1610970 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
12 03.12.2020 09:15 ANZI0702943 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
13 02.12.2020 09:15 MIPL0808941 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
14 02.12.2020 09:00 JACE2706970 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
15 01.12.2020 09:15 AMBE0305197 Ultrazvuk Srca 18.03.2020 01.01.1970
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 26.11.2020 09:15 DEBA0101944 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
2 24.11.2020 09:15 FEAV2104947 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
3 19.11.2020 09:15 ELBA1407980 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
4 18.11.2020 09:15 SESP2504951 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
5 17.11.2020 09:15 ZEAS0603977 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
6 12.11.2020 09:15 RAKA0601962 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
7 11.11.2020 09:15 AMCO2102939 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
8 10.11.2020 09:15 EMHU0411967 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
9 05.11.2020 09:15 SEPU1201958 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
10 04.11.2020 09:15 SESA0101948 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.10.2020 09:15 HASK1611964 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
2 28.10.2020 09:15 ATZA0201940 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
3 27.10.2020 09:15 AHCA1504954 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
4 22.10.2020 09:15 NUIB1001939 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
5 20.10.2020 09:30 FABA1308957 Ultrazvuk Srca 14.05.2020 01.01.1970
6 20.10.2020 09:15 HAIS3009999 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
7 14.10.2020 09:15 SERI0406951 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
8 13.10.2020 09:15 MUEL0101938 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
9 08.10.2020 09:10 NIZE2808954 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 09.09.2020 09:00 NABE2612198 Ultrazvuk Srca 06.05.2020 01.01.1970
2 08.09.2020 09:15 IBDI1102993 Ultrazvuk Srca 14.05.2020 01.01.1970
3 08.09.2020 09:00 SAFR0709979 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 27.08.2020 09:45 DECU2410952 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
2 08.08.2020 09:15 IBDI1102993 Ultrazvuk Srca 04.05.2020 01.01.1970
3 05.08.2020 10:00 ARIS2811974 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
4 05.08.2020 09:45 SAHE2306971 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
5 04.08.2020 10:00 SAAH0903957 Ultrazvuk Srca 17.03.2020 01.01.1970
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.07.2020 09:30 ENTA3107964 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
2 30.07.2020 00:15 ZUMU2504958 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
3 29.07.2020 09:15 MUSA2508968 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
4 28.07.2020 09:30 ZUSM0611962 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
5 22.07.2020 09:15 ADCO2506977 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
6 22.07.2020 09:00 VIAN0104964 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
7 21.07.2020 09:10 SAHO2108966 Ultrazvuk Srca 16.03.2020 01.01.1970
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 20.05.2020 08:00 DINE0303952 Ultrazvuk Srca 20.05.2020 01.01.1970
2 06.05.2020 08:00 SEMU1602963 Ultrazvuk Srca 05.05.2020 01.01.1970
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 12.03.2020 08:00 ADCO2506977 Ultrazvuk Srca 12.03.2020 01.01.1970
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 17.12.2019 09:15 LJHR2412942 Ultrazvuk Srca 10.04.2020 01.01.1970
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.-0001 09:00 SESI0301968 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
2 30.11.-0001 09:00 SESI0301968 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
3 30.11.-0001 09:00 AVBE1210945 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
4 30.11.-0001 08:00 HUHA2002946 Ultrazvuk Srca 05.03.2021 01.01.1970
Altuelna lista čekanja