Zakazani pregledi

Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 20.07.2323 08:30 DRKO24.06.1 CT - Kičma 30.11.2022 08.11.2022
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 10.01.2323 08:00 MAHA18.08.2 MRI-Glave 13.12.2022 06.12.2022
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 05.12.2024 08:00 NESK08.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 11.09.2023
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 22.11.2024 08:00 VAOR28.01.1 CT - Kičma 21.09.2023 14.09.2023
2 21.11.2024 08:00 ELMU18.03.1 CT - Kičma 21.09.2023 15.09.2023
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 22.08.2024 08:00 HIST03.08.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
2 08.08.2024 08:30 AMTA0627983 CT - Kičma 31.07.2023 26.07.2023
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 19.07.2024 08:30 ALPA0.01.19 CT - Kičma 12.07.2023 10.07.2023
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 07.06.2024 09:00 JEMO02.10.1 CT - Kičma 22.09.2023 14.09.2023
2 07.06.2024 08:30 SEKV30.09.1 CT - Kičma 22.09.2023 11.09.2023
3 07.06.2024 08:30 ADHO22.06.1 CT - Kičma 22.09.2023 14.09.2023
4 06.06.2024 08:30 REMU29.05.1 CT - Kičma 22.09.2023 19.09.2023
5 06.06.2024 08:30 TUSE11.08.1 CT - Kičma 22.09.2023 20.09.2023
6 06.06.2024 08:00 MEDO11.05.2 CT - Kičma 22.09.2023 13.09.2023
7 06.06.2024 08:00 DEVA24.05.1 CT - Kičma 22.09.2023 20.09.2023
8 05.06.2024 08:00 JAVU03.11.1 CT - Kičma 21.09.2023 14.09.2023
9 05.06.2024 08:00 ENBA31.10.1 CT - Kičma 21.09.2023 07.09.2023
10 05.06.2024 08:00 DAKL02.10.1 CT - Kičma 21.09.2023 20.09.2023
11 05.06.2024 08:00 SECE01.01.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
12 04.06.2024 08:00 BOVR09.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
13 04.06.2024 08:00 SEME15.10.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
14 04.06.2024 08:00 MICV08.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 19.09.2023
15 03.06.2024 08:00 SECE16.10.1 CT - Kičma 21.09.2023
16 03.06.2024 08:00 FASM25.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
17 03.06.2024 08:00 MUSL19.03.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
18 03.06.2024 08:00 MUSL19.03.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
19 03.06.2024 08:00 MEAJ05.08.1 CT - Kičma 21.09.2023 13.09.2023
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2024 08:00 JOJU18.03.1 CT - Kičma 19.09.2023
2 31.05.2024 08:00 SIHR17.08.1 CT - Kičma 20.09.2023 30.08.2023
3 31.05.2024 08:00 LEBU21.01.1 CT - Kičma 20.09.2023 14.09.2023
4 31.05.2024 08:00 SUDE06.04.1 CT - Kičma 21.09.2023 15.09.2023
5 30.05.2024 08:30 AZBO01.07.1 CT - Kičma 19.09.2023 11.09.2023
6 30.05.2024 08:30 SEMU23.01.1 CT - Kičma 22.09.2023 19.09.2023
7 30.05.2024 08:00 JAHU02.01.1 CT - Kičma 15.09.2023 11.09.2023
8 30.05.2024 08:00 FAHU17.06.1 CT - Kičma 18.09.2023 13.09.2023
9 29.05.2024 08:00 RESA01.08.1 CT - Kičma 14.09.2023 12.09.2023
10 29.05.2024 08:00 SEOR19.08.1 CT - Kičma 14.09.2023 30.08.2023
11 29.05.2024 08:00 NIBU07.01.1 CT - Kičma 18.09.2023 28.08.2023
12 29.05.2024 08:00 MUHO14.04.1 CT - Kičma 20.09.2023 14.09.2023
13 28.05.2024 08:00 AZSA05.01.1 CT - Kičma 14.09.2023 13.09.2023
14 28.05.2024 08:00 RASE12.04.1 CT - Kičma 14.09.2023 28.08.2023
15 28.05.2024 08:00 FIKA10.01.1 CT - Kičma 18.09.2023 06.09.2023
16 27.05.2024 08:30 EDOM30.09.1 CT - Kičma 19.09.2023 14.09.2023
17 27.05.2024 08:00 SANE08.05.1 CT - Kičma 14.09.2023 08.09.2023
18 27.05.2024 08:00 SESE18.05.1 CT - Kičma 14.09.2023 12.09.2023
19 27.05.2024 08:00 DEAH01.10.1 CT - Kičma 18.09.2023 13.09.2023
20 24.05.2024 08:30 BECE10.11.1 CT - Kičma 19.09.2023 15.09.2023
21 24.05.2024 08:00 JEIV11.04.1 CT - Kičma 14.09.2023 11.09.2023
22 24.05.2024 08:00 AMJA04.02.1 CT - Kičma 14.09.2023 04.09.2023
23 24.05.2024 08:00 ZUBA29.07.1 CT - Kičma 15.09.2023 12.09.2023
24 23.05.2024 08:00 AZTU01.01.1 CT - Kičma 12.09.2023 08.09.2023
25 23.05.2024 08:00 SAVE25.12.1 CT - Kičma 13.09.2023 12.09.2023
26 23.05.2024 08:00 MAJU13.12.1 CT - Kičma 13.09.2023 11.09.2023
27 23.05.2024 08:00 RAPI03.06.1 CT - Kičma 13.09.2023 28.08.2023
28 22.05.2024 09:00 SEKE04.02.1 CT - Kičma 08.09.2023 06.09.2023
29 22.05.2024 08:00 MIRI02.11.1 CT - Kičma 08.09.2023 06.09.2023
30 22.05.2024 08:00 EMMA02.03.1 CT - Kičma 08.09.2023 21.08.2023
31 22.05.2024 08:00 RAKE16.05.1 CT - Kičma 12.09.2023 06.09.2023
32 21.05.2024 08:00 AZKO03.01.1 CT - Kičma 06.09.2023 24.08.2023
33 21.05.2024 08:00 DUTU15.10.1 CT - Kičma 06.09.2023 28.08.2023
34 21.05.2024 08:00 REKU19.12.1 CT - Kičma 06.09.2023 31.08.2023
35 20.05.2024 08:00 MUDU26.03.1 CT - Kičma 06.09.2023 02.08.2023
36 20.05.2024 08:00 AHGL28.06.1 CT - Kičma 06.09.2023 04.09.2023
37 20.05.2024 08:00 SASA03.09.1 CT - Kičma 08.09.2023 04.09.2023
38 17.05.2024 08:00 SEHO17.02.1 CT - Kičma 06.09.2023 08.12.2022
39 17.05.2024 08:00 SAKA13.01.1 CT - Kičma 06.09.2023 30.08.2023
40 17.05.2024 08:00 ANKR08.02.1 CT - Kičma 06.09.2023 28.08.2023
41 17.05.2024 08:00 SEOM12.06.1 CT - Kičma 12.09.2023 07.09.2023
42 16.05.2024 08:00 ELHA18.02.1 CT - Kičma 05.09.2023 31.08.2023
43 16.05.2024 08:00 MUKA23.01.1 CT - Kičma 05.09.2023 01.09.2023
44 16.05.2024 08:00 SASM15.04.1 CT - Kičma 05.09.2023 04.09.2023
45 16.05.2024 08:00 SAVU18.08.1 CT - Kičma 06.09.2023 31.08.2023
46 15.05.2024 08:00 ESCO01.01.1 CT - Kičma 05.09.2023 01.09.2023
47 15.05.2024 08:00 MISK04.12.1 CT - Kičma 05.09.2023 28.08.2023
48 15.05.2024 08:00 HAIM19.06.1 CT - Kičma 05.09.2023 04.08.2023
49 15.05.2024 08:00 ZUKE19.10.1 CT - Kičma 06.09.2023 28.08.2023
50 14.05.2024 08:00 ESOS18.02.1 CT - Kičma 04.09.2023 30.08.2023
51 14.05.2024 08:00 PAMA19.09.1 CT - Kičma 04.09.2023 21.08.2023
52 14.05.2024 08:00 NICI07.10.1 CT - Kičma 04.09.2023 28.08.2023
53 13.05.2024 08:00 SAFA24.01.1 CT - Kičma 04.09.2023 30.08.2023
54 13.05.2024 08:00 ASSM01.07.1 CT - Kičma 04.09.2023 22.08.2023
55 10.05.2024 08:00 RABA10.04.1 CT - Kičma 28.08.2023 24.08.2023
56 10.05.2024 08:00 EDAV22.01.1 CT - Kičma 30.08.2023 28.08.2023
57 10.05.2024 08:00 SEHU26.10.1 CT - Kičma 30.08.2023 25.07.2023
58 10.05.2024 08:00 MUHA29.07.1 CT - Kičma 04.09.2023 28.08.2023
59 09.05.2024 08:30 FISC25.08.1 CT - Kičma 28.08.2023 24.08.2023
60 09.05.2024 08:00 SALE10.09.1 CT - Kičma 28.08.2023 24.08.2023
61 09.05.2024 08:00 SUSM26.05.1 CT - Kičma 30.08.2023 09.08.2023
62 08.05.2024 08:00 NAPR24.09.1 CT - Kičma 22.08.2023 27.07.2023
63 08.05.2024 08:00 MURA12.07.1 CT - Kičma 25.08.2023 22.08.2023
64 08.05.2024 08:00 HATO06.06.1 CT - Kičma 28.08.2023 16.08.2023
65 08.05.2024 08:00 SMFA21.10.1 CT - Kičma 30.08.2023 22.08.2023
66 07.05.2024 08:00 HEMR09.02.1 CT - Kičma 22.08.2023 15.08.2023
67 07.05.2024 08:00 MEAH13.12.1 CT - Kičma 22.08.2023
68 07.05.2024 08:00 MASL23.11.1 CT - Kičma 22.08.2023 15.08.2023
69 07.05.2024 08:00 IZCE28.08.1 CT - Kičma 30.08.2023 25.08.2023
70 06.05.2024 08:00 SANE19.04.1 CT - Kičma 22.08.2023 11.08.2023
71 06.05.2024 08:00 IZSK10.11.1 CT - Kičma 22.08.2023 18.08.2023
72 06.05.2024 08:00 ANTO15.03.1 CT - Kičma 22.08.2023 18.08.2023
73 06.05.2024 08:00 LEPU16.07.1 CT - Kičma 24.08.2023 18.08.2023
74 03.05.2024 10:00 ZUCA0601195 CT - Kičma 24.08.2023 10.08.2023
75 03.05.2024 08:00 HEFA05.06.1 CT - Kičma 24.08.2023
76 03.05.2024 08:00 ZLNE05.08.1 CT - Kičma 25.08.2023 22.08.2023
77 03.05.2024 08:00 ADHA15.07.1 CT - Kičma 25.08.2023 22.08.2023
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.04.2024 08:00 MAHA26.05.1 CT - Kičma 15.08.2023 09.08.2023
2 30.04.2024 08:00 RABO27.01.1 CT - Kičma 15.08.2023 14.08.2023
3 30.04.2024 08:00 MUTU10.01.1 CT - Kičma 17.08.2023 09.08.2023
4 30.04.2024 08:00 SARA21.10.1 CT - Kičma 22.08.2023 17.08.2023
5 30.04.2024 08:00 SARA21.10.1 CT - Kičma 22.08.2023 17.08.2023
6 30.04.2024 08:00 MIIN20.04.1 CT - Kičma 24.08.2023 22.08.2023
7 29.04.2024 08:00 ALPA07.11.1 CT - Kičma 15.08.2023 11.08.2023
8 29.04.2024 08:00 SAMU10.02.1 CT - Kičma 15.08.2023 09.08.2023
9 29.04.2024 08:00 DZTR01.01.1 CT - Kičma 15.08.2023 09.08.2023
10 29.04.2024 08:00 AMZR29.04.1 CT - Kičma 24.08.2023 21.08.2023
11 26.04.2024 08:00 MUNO25.04.1 CT - Kičma 15.08.2023
12 26.04.2024 08:00 RAOP09.01.1 CT - Kičma 15.08.2023 11.08.2023
13 26.04.2024 08:00 ARMA25.04.1 CT - Kičma 15.08.2023 10.08.2023
14 26.04.2024 08:00 FIBA15.05.1 CT - Kičma 24.08.2023 21.08.2023
15 25.04.2024 08:00 MEPE28.10.1 CT - Kičma 03.08.2023 01.08.2023
16 25.04.2024 08:00 DZHA11.05.1 CT - Kičma 03.08.2023 17.07.2023
17 25.04.2024 08:00 ISCI02.01.1 CT - Kičma 03.08.2023 28.07.2023
18 25.04.2024 08:00 CEKU04.04.1 CT - Kičma 24.08.2023 18.08.2023
19 24.04.2024 09:00 DIUZ13.07.1 CT - Kičma 24.08.2023 21.08.2023
20 24.04.2024 08:30 FASV28.02.1 CT - Kičma 01.08.2023 27.07.2023
21 24.04.2024 08:00 FEDE11.01.1 CT - Kičma 24.07.2023 18.07.2023
22 24.04.2024 08:00 MINE30.08.1 CT - Kičma 03.08.2023 20.06.2023
23 24.04.2024 08:00 VAFE19.04.1 CT - Kičma 03.08.2023 01.08.2023
24 23.04.2024 08:00 ISMA09.04.1 CT - Kičma 27.07.2023 21.07.2023
25 23.04.2024 08:00 ANME11.05.1 CT - Kičma 27.07.2023 14.07.2023
26 23.04.2024 08:00 EDBE22.01.1 CT - Kičma 27.07.2023 06.07.2023
27 22.04.2024 08:00 EMHA27.03.1 CT - Kičma 26.07.2023 12.07.2023
28 22.04.2024 08:00 DZBA14.10.1 CT - Kičma 27.07.2023 24.07.2023
29 22.04.2024 08:00 VAMA22.12.1 CT - Kičma 27.07.2023 18.11.2022
30 22.04.2024 08:00 VIDU30.01.1 CT - Kičma 18.08.2023 17.08.2023
31 19.04.2024 10:00 SAVE03.01.1 CT - Ostalo 18.08.2023 10.08.2023
32 19.04.2024 09:00 MIKU24.11.1 CT - Kičma 26.07.2023 20.07.2023
33 19.04.2024 08:00 RESE26.07.1 CT - Kičma 26.07.2023
34 19.04.2024 08:00 AMGA15.04.1 CT - Kičma 26.07.2023 19.07.2023
35 18.04.2024 09:00 ANKA06.06.1 CT - Kičma 24.07.2023 19.07.2023
36 18.04.2024 08:00 SASE15.01.1 CT - Kičma 24.07.2023 19.07.2023
37 18.04.2024 08:00 HAMU18.09.1 CT - Kičma 26.07.2023
38 18.04.2024 08:00 SEBE21.01.1 CT - Kičma 18.08.2023 09.08.2023
39 17.04.2024 08:30 DZBU12.06.1 CT - Kičma 24.07.2023 11.07.2023
40 17.04.2024 08:00 AIOH03.07.1 CT - Kičma 24.07.2023 19.07.2023
41 17.04.2024 08:00 AZCE13.02.1 CT - Kičma 18.08.2023 21.07.2023
42 16.04.2024 10:00 SUSE07.02.1 CT - Kičma 21.07.2023 19.07.2023
43 16.04.2024 08:00 SAAH13.02.1 CT - Kičma 21.07.2023 10.07.2023
44 16.04.2024 08:00 MAKO06.07.1 CT - Kičma 18.08.2023 27.07.2023
45 15.04.2024 08:00 OMAB18.09.1 CT - Kičma 20.07.2023 07.07.2023
46 15.04.2024 08:00 ASKA18.08.1 CT - Kičma 20.07.2023 14.07.2023
47 15.04.2024 08:00 JAJA22.12.1 CT - Kičma 21.07.2023 19.07.2023
48 12.04.2024 08:00 MAAS12.07.1 CT - Kičma 20.07.2023 26.06.2023
49 12.04.2024 08:00 SASA07.07.1 CT - Kičma 20.07.2023 05.07.2023
50 12.04.2024 08:00 SEBE08.07.1 CT - Kičma 20.07.2023
51 12.04.2024 08:00 SAAL01.09.1 CT - Kičma 17.08.2023 15.08.2023
52 12.04.2024 08:00 MIKR16.01.1 CT - Kičma 18.08.2023 08.08.2023
53 11.04.2024 08:00 SEKU07.06.1 CT - Kičma 20.07.2023 13.07.2023
54 11.04.2024 08:00 KESP02.12.1 CT - Kičma 20.07.2023 17.07.2023
55 11.04.2024 08:00 HABR30.05.1 CT - Kičma 20.07.2023 13.07.2023
56 11.04.2024 08:00 RASE24.01.1 CT - Kičma 18.08.2023 16.08.2023
57 10.04.2024 08:00 NAVR0401956 CT - Kičma 18.07.2023 03.06.2023
58 10.04.2024 08:00 NICI0710966 CT - Kičma 18.07.2023 04.07.2023
59 10.04.2024 08:00 ALKU3112971 CT - Kičma 18.07.2023 13.07.2023
60 10.04.2024 08:00 BESI06.08.1 CT - Kičma 17.08.2023 15.08.2023
61 09.04.2024 08:00 MIBE1607969 CT - Kičma 18.07.2023 13.07.2023
62 09.04.2024 08:00 MITA26.08.1 CT - Kičma 18.07.2023
63 09.04.2024 08:00 MUCI1212980 CT - Kičma 18.07.2023 12.07.2023
64 09.04.2024 08:00 AJMU13.06.1 CT - Kičma 16.08.2023 02.08.2023
65 08.04.2024 09:00 MUSA10.07.1 CT - Kičma 11.08.2023 08.08.2023
66 08.04.2024 08:30 SUHA18.12.1 CT - Kičma 14.07.2023 20.06.2023
67 08.04.2024 08:00 ELSU27.07.1 CT - Kičma 18.07.2023 21.06.2023
68 08.04.2024 08:00 SASI02.05.1 CT - Kičma 18.07.2023 03.07.2023
69 05.04.2024 10:00 NELU04.05.1 CT - Kičma 16.08.2023 01.08.2023
70 05.04.2024 08:30 ASFE06.11.1 CT - Kičma 14.07.2023 06.07.2023
71 05.04.2024 08:30 SISI22.09.1 CT - Kičma 14.07.2023 12.07.2023
72 04.04.2024 08:30 FUHE12.03.1 CT - Kičma 13.07.2023 06.07.2023
73 04.04.2024 08:30 ZIHA13.10.1 CT - Kičma 14.07.2023 06.07.2023
74 04.04.2024 08:30 DUKU14.02.1 CT - Kičma 14.07.2023 13.07.2023
75 04.04.2024 08:00 AMBL30.09.1 CT - Kičma 14.08.2023 10.08.2023
76 03.04.2024 08:30 MECO02.04.1 CT - Kičma 13.07.2023 11.07.2023
77 03.04.2024 08:30 HALI24.05.1 CT - Kičma 13.07.2023 10.07.2023
78 03.04.2024 08:00 SAPO20.12.1 CT - Kičma 11.07.2023 07.07.2023
79 03.04.2024 08:00 MIHA19.08.1 CT - Kičma 14.08.2023 07.08.2023
80 02.04.2024 09:00 HAZE12.12.1 CT - Kičma 11.07.2023
81 02.04.2024 09:00 ALDO18.07.1 CT - Kičma 11.07.2023 21.06.2023
82 02.04.2024 08:30 HAGA08.06.1 CT - Kičma 12.07.2023 05.07.2023
83 01.04.2024 09:00 NARU22.02.1 CT - Kičma 12.07.2023 10.07.2023
84 01.04.2024 09:00 PRMI03.11.1 CT - Kičma 12.07.2023 04.07.2023
85 01.04.2024 08:30 EDSI28.07.1 CT - Kičma 12.07.2023 07.07.2023
86 01.04.2024 08:00 NUKA08.07.1 CT - Kičma 11.08.2023 08.08.2023
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.03.2024 09:00 RABA25.05.1 CT - Kičma 10.07.2023 03.07.2023
2 29.03.2024 09:00 VAFR20.04.1 CT - Kičma 12.07.2023 10.07.2023
3 29.03.2024 08:30 SEKA31.10.1 CT - Kičma 12.07.2023 30.06.2023
4 28.03.2024 09:00 FABO10.02.1 CT - Kičma 10.07.2023 30.06.2023
5 28.03.2024 08:30 FASM07.01.1 CT - Kičma 10.07.2023 06.07.2023
6 28.03.2024 08:00 MIKR03.11.1 CT - Kičma 09.08.2023 03.08.2023
7 27.03.2024 09:00 BEPA28.12.1 CT - Kičma 07.07.2023 06.07.2023
8 27.03.2024 09:00 DZZV15.07.1 CT - Kičma 07.07.2023 04.07.2023
9 27.03.2024 08:00 EDPA01.01.1 CT - Kičma 07.07.2023 23.06.2023
10 27.03.2024 08:00 SIHU19.06.1 CT - Kičma 08.08.2023 25.07.2023
11 26.03.2024 08:30 BOJO13.01.1 CT - Kičma 06.07.2023 16.06.2023
12 26.03.2024 08:30 ZIPO05.12.1 CT - Kičma 07.07.2023 26.06.2023
13 26.03.2024 08:00 SAFA28.09.1 CT - Kičma 07.07.2023 03.07.2023
14 26.03.2024 08:00 STKA04.09.1 CT - Kičma 09.08.2023 07.08.2023
15 25.03.2024 08:30 LERE22.04.1 CT - Kičma 06.07.2023 27.06.2023
16 25.03.2024 08:30 META09.02.1 CT - Kičma 06.07.2023 04.07.2023
17 25.03.2024 08:00 NAHA17.03.1 CT - Kičma 06.07.2023 22.06.2023
18 25.03.2024 08:00 SESA20.09.1 CT - Kičma 08.08.2023 28.07.2023
19 25.03.2024 08:00 NIDU16.12.1 CT - Kičma 07.09.2023 05.09.2023
20 22.03.2024 08:30 RUBU25.07.1 CT - Kičma 05.07.2023 22.06.2023
21 22.03.2024 08:30 MIST24.02.1 CT - Kičma 06.07.2023 23.06.2023
22 22.03.2024 08:30 HEBA18.04.1 CT - Kičma 12.07.2023
23 22.03.2024 08:00 TAFA29.11.1 CT - Kičma 05.09.2023 31.08.2023
24 21.03.2024 09:00 MAMA01.02.1 CT - Kičma 05.07.2023 20.06.2023
25 21.03.2024 08:30 ELCO19.10.1 CT - Kičma 05.07.2023 21.06.2023
26 21.03.2024 08:30 SAAV07.10.1 CT - Kičma 05.07.2023 16.06.2023
27 21.03.2024 08:00 ALAL26.03.1 CT - Kičma 08.08.2023 31.07.2023
28 20.03.2024 09:00 NEST06.12.1 CT - Kičma 27.06.2023 23.06.2023
29 20.03.2024 08:30 SLGA30.06.1 CT - Kičma 04.07.2023 29.06.2023
30 20.03.2024 08:30 MESM22.07.1 CT - Kičma 02.08.2023 01.08.2023
31 19.03.2024 09:00 ZADE19.05.1 CT - Kičma 27.06.2023 20.06.2023
32 19.03.2024 08:30 NISA02.09.1 CT - Kičma 27.06.2023 13.06.2023
33 19.03.2024 08:00 FAAG06.08.1 CT - Kičma 02.08.2023 26.07.2023
34 18.03.2024 09:00 SEFE19.10.1 CT - Kičma 27.06.2023 22.06.2023
35 18.03.2024 09:00 SEAV27.06.1 CT - Kičma 27.06.2023 21.06.2023
36 18.03.2024 09:00 CAME23.11.1 CT - Kičma 27.06.2023 19.06.2023
37 18.03.2024 08:00 HAMU28.08.1 CT - Kičma 02.08.2023 27.07.2023
38 15.03.2024 09:00 ESPI16.03.1 CT - Kičma 23.06.2023 20.06.2023
39 15.03.2024 08:30 MUMU04.04.1 CT - Kičma 23.06.2023 13.06.2023
40 15.03.2024 08:30 LUPE04.03.1 CT - Kičma 23.06.2023 21.06.2023
41 15.03.2024 08:00 SACA22.03.1 CT - Kičma 11.08.2023 03.08.2023
42 15.03.2024 08:00 NELO14.10.1 CT - Kičma 20.09.2023 01.09.2023
43 14.03.2024 09:00 RAKA18.11.1 CT - Kičma 23.06.2023 15.06.2023
44 14.03.2024 09:00 MEDI10.04.1 CT - Kičma 05.07.2023 30.06.2023
45 14.03.2024 08:30 MITO17.07.1 CT - Kičma 20.06.2023 08.06.2023
46 14.03.2024 08:00 SAAL06.08.1 CT - Kičma 23.06.2023 16.06.2023
47 13.03.2024 09:00 SESM19.10.1 CT - Kičma 21.06.2023 14.06.2023
48 13.03.2024 08:30 SNPA19.02.1 CT - Kičma 21.06.2023 16.06.2023
49 13.03.2024 08:00 VAHU21.06.1 CT - Kičma 27.06.2023 23.06.2023
50 12.03.2024 08:30 DRKA30.10.1 CT - Kičma 21.06.2023 05.06.2023
51 12.03.2024 08:30 SUFE15.03.1 CT - Kičma 27.06.2023 22.06.2023
52 12.03.2024 08:00 EDTE30.06.1 CT - Kičma 19.06.2023 14.06.2023
53 12.03.2024 08:00 MIAL13.11.1 CT - Kičma 20.06.2023 12.06.2023
54 12.03.2024 08:00 KAME14.01.1 CT - Kičma 31.08.2023 30.08.2023
55 11.03.2024 09:00 ZVCA25.05.1 CT - Kičma 19.06.2023 14.06.2023
56 11.03.2024 09:00 EJSE02.01.1 CT - Kičma 19.06.2023 09.06.2023
57 11.03.2024 08:30 HATU20.08.1 CT - Kičma 19.06.2023 13.06.2023
58 11.03.2024 08:30 ILTE14.04.1 CT - Kičma 04.08.2023 17.07.2023
59 11.03.2024 08:00 ILTE14.04.1 CT - Glava 04.08.2023 17.07.2023
60 08.03.2024 09:00 FABI28.06.1 CT - Kičma 19.06.2023 13.06.2023
61 08.03.2024 09:00 HABU17.08.1 CT - Kičma 19.06.2023 13.06.2023
62 08.03.2024 08:00 AJBE11.01.1 CT - Kičma 19.06.2023 09.06.2023
63 08.03.2024 08:00 BEBR11.08.1 CT - Kičma 14.08.2023 10.08.2023
64 07.03.2024 08:30 FABU16.03.1 CT - Kičma 14.06.2023 09.06.2023
65 07.03.2024 08:30 SESE22.11.1 CT - Kičma 15.06.2023 13.06.2023
66 07.03.2024 08:00 MLMI25.02.1 CT - Kičma 11.08.2023 07.08.2023
67 06.03.2024 08:30 ZESP05.02.1 CT - Kičma 12.06.2023 07.06.2023
68 06.03.2024 08:30 DICA29.09.1 CT - Kičma 14.06.2023 29.05.2023
69 06.03.2024 08:00 ANJE23.05.1 CT - Kičma 04.08.2023 27.07.2023
70 05.03.2024 08:30 FENA23.05.1 CT - Kičma 14.06.2023 02.06.2023
71 05.03.2024 08:00 MESO0502949 CT - Kičma 09.06.2023 17.05.2023
72 05.03.2024 08:00 NUBE02.03.1 CT - Kičma 14.08.2023 02.08.2023
73 04.03.2024 08:30 MUUZ13.03.1 CT - Kičma 12.06.2023 08.06.2023
74 04.03.2024 08:00 SEJU2705963 CT - Kičma 09.06.2023 07.06.2023
75 04.03.2024 08:00 RAHU06.08.1 CT - Kičma 07.08.2023 03.08.2023
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.02.2024 08:30 ARDE02.04.1 CT - Kičma 12.06.2023 29.05.2023
2 29.02.2024 08:00 FABE2206983 CT - Kičma 08.06.2023 09.06.2023
3 29.02.2024 08:00 SEDE13.10.1 CT - Kičma 20.07.2023 12.07.2023
4 28.02.2024 08:30 MUSE12.06.1 CT - Kičma 06.06.2023 30.05.2023
5 28.02.2024 08:00 ESMU1904982 CT - Kičma 08.06.2023 06.06.2023
6 28.02.2024 08:00 FASA1903960 CT - Kičma 09.06.2023 23.05.2023
7 27.02.2024 10:00 BEDA23.07.1 CT - Ostalo 14.09.2023 05.09.2023
8 27.02.2024 08:30 NESE22.08.1 CT - Kičma 13.07.2023 12.07.2023
9 27.02.2024 08:30 MUBA25.08.1 CT - Kičma 13.07.2023 11.07.2023
10 27.02.2024 08:00 ASSI07.10.1 CT - Kičma 06.06.2023 01.06.2023
11 27.02.2024 08:00 SAKE13.06.1 CT - Kičma 06.06.2023 31.05.2023
12 27.02.2024 08:00 HABE3107962 CT - Ostalo 08.06.2023 01.06.2023
13 26.02.2024 08:30 MUKI03.01.1 CT - Kičma 05.06.2023 31.05.2023
14 26.02.2024 08:30 KLPE14.08.1 CT - Kičma 05.06.2023 26.05.2023
15 26.02.2024 08:30 ELOD07.01.1 CT - Kičma 05.06.2023 01.06.2023
16 23.02.2024 09:00 SUBA29.07.1 CT - Kičma 02.06.2023 30.05.2023
17 23.02.2024 09:00 NUKA25.02.1 CT - Kičma 20.07.2023 17.07.2023
18 23.02.2024 08:30 FAHO18.03.1 CT - Kičma 05.06.2023 26.05.2023
19 23.02.2024 08:30 BETO26.09.1 CT - Kičma 05.06.2023 25.05.2023
20 22.02.2024 09:00 ADAL30.05.1 CT - Kičma 13.06.2023 07.06.2023
21 22.02.2024 08:30 SRGR23.02.1 CT - Kičma 02.06.2023 29.05.2023
22 22.02.2024 08:30 BIKA05.08.1 CT - Kičma 02.06.2023 29.05.2023
23 22.02.2024 08:30 HAIS02.09.1 CT - Kičma 02.06.2023 29.05.2023
24 21.02.2024 09:00 SAKR05.01.1 CT - Kičma 02.06.2023 11.05.2023
25 21.02.2024 08:30 ENEK13.02.1 CT - Kičma 02.06.2023 31.05.2023
26 21.02.2024 08:30 EKPI08.04.1 CT - Kičma 02.06.2023 30.05.2023
27 21.02.2024 08:00 ANIV03.10.1 CT - Kičma 06.06.2023 16.05.2023
28 20.02.2024 10:00 ISPI11.09.1 CT - Ostalo 21.09.2023 18.09.2023
29 20.02.2024 09:00 HALE11.01.1 CT - Kičma 04.07.2023 22.06.2023
30 20.02.2024 08:30 MUPI18.07.1 CT - Kičma 01.06.2023 26.05.2023
31 20.02.2024 08:30 ARTO11.08.1 CT - Kičma 01.06.2023 19.05.2023
32 20.02.2024 08:00 FAAL13.12.1 CT - Kičma 01.06.2023 30.05.2023
33 19.02.2024 08:30 EZMU17.10.1 CT - Kičma 31.05.2023 24.05.2023
34 19.02.2024 08:30 SAPE05.09.1 CT - Kičma 31.05.2023 25.05.2023
35 19.02.2024 08:30 AZMA30.10.1 CT - Kičma 01.06.2023 04.04.2023
36 19.02.2024 08:00 AMMU17.04.1 CT - Kičma 14.06.2023 12.06.2023
37 16.02.2024 08:30 BEVR27.05.1 CT - Kičma 31.05.2023 24.05.2023
38 16.02.2024 08:00 MUIS24.11.1 CT - Kičma 31.05.2023 26.05.2023
39 15.02.2024 08:30 AIAL06.12.1 CT - Kičma 31.05.2023 26.05.2023
40 15.02.2024 08:30 AMBE08.08.1 CT - Kičma 20.06.2023 19.05.2023
41 15.02.2024 08:00 NEPO23.05.1 CT - Kičma 31.05.2023 26.05.2023
42 14.02.2024 08:30 AZCA02.02.1 CT - Kičma 29.05.2023 25.05.2023
43 14.02.2024 08:00 OSMR03.01.1 CT - Kičma 29.05.2023 03.05.2023
44 14.02.2024 08:00 SAKI22.07.1 CT - Kičma 02.08.2023 14.07.2023
45 13.02.2024 08:30 RASO25.06.1 CT - Kičma 29.05.2023 25.05.2023
46 13.02.2024 08:30 FARA24.05.1 CT - Kičma 29.05.2023 25.05.2023
47 13.02.2024 08:30 AIIM25.11.1 CT - Kičma 29.05.2023 24.05.2023
48 13.02.2024 08:30 DZCU01.01.1 CT - Glava 02.08.2023 28.08.2023
49 13.02.2024 08:00 MUDU23.10.1 CT - Kičma 02.08.2023 26.07.2023
50 13.02.2024 08:00 FESA01.01.1 CT - Kičma 02.08.2023 25.07.2023
51 12.02.2024 08:30 ESKO01.07.1 CT - Kičma 29.05.2023
52 12.02.2024 08:30 SAAL23.10.1 CT - Kičma 29.05.2023 24.05.2023
53 12.02.2024 08:30 ALCO28.09.1 CT - Kičma 29.05.2023 23.05.2023
54 12.02.2024 08:00 FISK02.08.1 CT - Kičma 28.07.2023 13.07.2023
55 09.02.2024 08:30 SUSA28.02.1 CT - Kičma 25.05.2023 22.05.2023
56 09.02.2024 08:30 SATE16.04.1 CT - Kičma 25.05.2023 22.05.2023
57 09.02.2024 08:30 MIHU23.01.1 CT - Kičma 25.05.2023 23.05.2023
58 08.02.2024 08:30 SAAH27.07.1 CT - Kičma 22.05.2023 11.05.2023
59 08.02.2024 08:00 ASKO17.01.1 CT - Kičma 24.05.2023 19.05.2023
60 08.02.2024 08:00 REPA28.08.1 CT - Kičma 28.07.2023 21.07.2023
61 08.02.2024 08:00 MEVA27.10.1 CT - Kičma 12.09.2023 08.09.2023
62 07.02.2024 10:00 DZDO26.10.1 CT - Ostalo 30.08.2023 25.08.2023
63 07.02.2024 08:30 JEOM04.08.1 CT - Kičma 22.05.2023 15.05.2023
64 07.02.2024 08:30 MIIB04.05.1 CT - Kičma 22.05.2023 08.05.2023
65 07.02.2024 08:00 EMIB07.06.1 CT - Kičma 28.07.2023 13.07.2023
66 06.02.2024 09:00 ELTR15.09.1 CT - Kičma 12.07.2023 10.07.2023
67 06.02.2024 08:30 SECO25.04.1 CT - Kičma 22.05.2023 16.05.2023
68 06.02.2024 08:30 GOLO13.09.1 CT - Kičma 22.05.2023 11.05.2023
69 06.02.2024 08:30 BAKA27.06.1 CT - Kičma 22.05.2023 16.05.2023
70 06.02.2024 08:00 HABA15.02.1 CT - Kičma 30.08.2023 29.08.2023
71 05.02.2024 09:00 SIBE24.11.1 CT - Kičma 17.05.2023 03.05.2023
72 05.02.2024 09:00 NEAH21.10.1 CT - Kičma 27.06.2023 16.06.2023
73 05.02.2024 08:30 MUAL12.01.1 CT - Kičma 18.05.2023 11.05.2023
74 05.02.2024 08:30 ELKU17.12.2 CT - Kičma 18.05.2023 15.05.2023
75 05.02.2024 08:30 VAKO17.09.1 CT - Kičma 04.08.2023 14.07.2023
76 02.02.2024 10:00 BEIB11.04.1 CT - Ostalo 07.09.2023 28.08.2023
77 02.02.2024 10:00 JAKA29.08.1 CT - Ostalo 13.09.2023 05.09.2023
78 02.02.2024 09:00 AZKO06.02.1 CT - Kičma 17.05.2023 11.05.2023
79 02.02.2024 09:00 SEMA17.07.1 CT - Kičma 17.05.2023 11.05.2023
80 02.02.2024 09:00 MIMU2208957 CT - Kičma 29.06.2023 23.06.2023
81 02.02.2024 08:30 MIMA10.02.1 CT - Kičma 17.05.2023 09.05.2023
82 02.02.2024 08:00 FAIM26.06.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
83 02.02.2024 08:00 SAMU05.10.1 CT - Kičma 07.08.2023 07.07.2023
84 01.02.2024 10:00 BEHA10.06.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
85 01.02.2024 09:00 SAHE25.09.1 CT - Kičma 16.05.2023 10.04.2023
86 01.02.2024 09:00 ISSK25.01.1 CT - Kičma 27.06.2023 19.06.2023
87 01.02.2024 08:30 SETE15.01.1 CT - Kičma 16.05.2023 11.05.2023
88 01.02.2024 08:30 MIRI07.11.1 CT - Kičma 30.08.2023 23.08.2023
89 01.02.2024 08:00 RAKU20.01.1 CT - Kičma 16.05.2023 24.04.2023
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2024 09:00 ZAHA01.06.1 CT - Kičma 16.05.2023 10.05.2023
2 31.01.2024 09:00 FATU24.06.1 CT - Kičma 27.06.2023 22.06.2023
3 31.01.2024 08:30 OSFE30.10.1 CT - Kičma 16.05.2023 14.04.2023
4 31.01.2024 08:00 SAHU10.12.1 CT - Kičma 16.05.2023 05.05.2023
5 30.01.2024 09:00 HACR16.07.1 CT - Kičma 16.05.2023 10.05.2023
6 30.01.2024 09:00 REMU31.05.1 CT - Kičma 23.06.2023 13.06.2023
7 30.01.2024 08:30 KAJU08.04.1 CT - Kičma 16.05.2023 11.05.2023
8 29.01.2024 09:00 ABKA05.08.1 CT - Kičma 09.05.2023 05.05.2023
9 29.01.2024 09:00 ADKA27.02.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
10 29.01.2024 08:30 MUSA26.02.1 CT - Kičma 22.05.2023 15.05.2023
11 29.01.2024 08:00 SECE18.03.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
12 29.01.2024 08:00 ZLDE0504982 CT - Kičma 09.06.2023 06.06.2023
13 26.01.2024 09:00 JUHA08.03.1 CT - Kičma 09.05.2023 05.05.2023
14 26.01.2024 08:30 SEHA08.07.1 CT - Kičma 09.05.2023 18.04.2023
15 26.01.2024 08:30 RAMA17.01.1 CT - Kičma 09.05.2023 27.04.2023
16 26.01.2024 08:30 JOCA11.09.1 CT - Kičma 23.06.2023 25.05.2023
17 25.01.2024 09:00 ESDE27.02.1 CT - Kičma 08.05.2023 25.04.2023
18 25.01.2024 09:00 SEGA09.10.1 CT - Kičma 08.05.2023 28.04.2023
19 25.01.2024 08:30 ZISU18.10.1 CT - Kičma 23.06.2023 15.06.2023
20 25.01.2024 08:00 ADKA12.01.1 CT - Kičma 09.05.2023 03.05.2023
21 24.01.2024 10:00 SACO04.10.1 CT - Ostalo 22.09.2023 15.09.2023
22 24.01.2024 09:00 METU15.04.1 CT - Kičma 08.05.2023 04.05.2023
23 24.01.2024 09:00 FAGR05.12.1 CT - Kičma 08.05.2023 28.04.2023
24 24.01.2024 08:00 NICU23.02.1 CT - Kičma 08.05.2023 13.04.2023
25 24.01.2024 08:00 EDBO1001979 CT - Kičma 09.06.2023 05.06.2023
26 23.01.2024 10:00 SAKA07.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 19.09.2023
27 23.01.2024 08:30 SEDE08.04.1 CT - Kičma 05.05.2023 28.04.2023
28 23.01.2024 08:30 NISE05.11.1 CT - Kičma 20.06.2023 14.06.2023
29 23.01.2024 08:00 ENAL22.02.1 CT - Kičma 05.05.2023 04.05.2023
30 23.01.2024 08:00 HAKO21.02.1 CT - Kičma 26.07.2023 20.07.2023
31 22.01.2024 10:00 HIHR20.02.1 CT - Ostalo 19.09.2023 07.09.2023
32 22.01.2024 09:00 MEOR16.01.1 CT - Kičma 04.07.2023 26.06.2023
33 22.01.2024 08:30 MEKR10.04.1 CT - Kičma 05.05.2023 20.04.2023
34 22.01.2024 08:30 MUHO25.10.1 CT - Kičma 05.05.2023 28.04.2023
35 22.01.2024 08:00 HAVA26.01.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
36 19.01.2024 11:00 IVPA01.08.1 CT - Ostalo 19.09.2023 29.08.2023
37 19.01.2024 10:00 FAOS22.08.1 CT - Ostalo 26.06.2023 08.06.2023
38 19.01.2024 08:00 IZOS28.04.1 CT - Kičma 03.05.2023 26.04.2023
39 19.01.2024 08:00 MUCO31.08.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
40 19.01.2024 08:00 JAIB11.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
41 19.01.2024 08:00 AMGL04.06.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
42 19.01.2024 08:00 SEMU02.03.1 CT - Kičma 20.09.2023 15.09.2023
43 18.01.2024 09:00 ALSA05.11.1 CT - Glava 22.09.2023 18.09.2023
44 18.01.2024 08:30 MIBR05.08.1 CT - Kičma 20.06.2023 12.06.2023
45 18.01.2024 08:00 SAAV01.02.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
46 18.01.2024 08:00 FEFE22.11.1 CT - Kičma 03.05.2023 24.04.2023
47 18.01.2024 08:00 MEZI27.10.1 CT - Kičma 03.05.2023 20.04.2023
48 17.01.2024 08:00 SUHA07.05.1 CT - Kičma 03.05.2023 20.04.2023
49 17.01.2024 08:00 MUEZ2904197 CT - Kičma 31.07.2023 18.07.2023
50 17.01.2024 08:00 REME04.05.1 CT - Kičma 31.07.2023 19.07.2023
51 16.01.2024 10:00 MISI11.06.1 CT - Ostalo 31.08.2023 29.08.2023
52 16.01.2024 10:00 AZCA06.10.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
53 16.01.2024 08:00 EMMI03.05.1 CT - Kičma 03.05.2023 29.05.2023
54 16.01.2024 08:00 MUHU06.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 12.04.2023
55 16.01.2024 08:00 NESE13.12.1 CT - Kičma 31.07.2023 24.07.2023
56 16.01.2024 08:00 DAGA16.05.1 CT - Kičma 09.08.2023 07.08.2023
57 15.01.2024 10:00 12MEDizdare CT - Ostalo 14.09.2023 12.09.2023
58 15.01.2024 10:00 ESMU20.08.1 CT - Ostalo 19.09.2023 30.08.2023
59 15.01.2024 08:00 ANPR09.06.1 CT - Kičma 03.05.2023 24.05.2023
60 15.01.2024 08:00 ZIMU17.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 20.04.2023
61 15.01.2024 08:00 AJHA2305997 CT - Kičma 09.06.2023 01.06.2023
62 12.01.2024 10:00 HIHO18.11.1 CT - Ostalo 13.09.2023 05.09.2023
63 12.01.2024 09:00 AMGL14.07.1 CT - Kičma 26.07.2023 12.07.2023
64 12.01.2024 08:00 NUZA02.03.1 CT - Kičma 27.04.2023 24.04.2023
65 12.01.2024 08:00 DADU08.11.1 CT - Kičma 27.04.2023 12.04.2023
66 11.01.2024 10:00 ADME13.01.1 CT - Ostalo 04.08.2023 25.07.2023
67 11.01.2024 08:30 NUTU26.10.1 CT - Kičma 23.05.2023 05.05.2023
68 11.01.2024 08:00 ALPL11.07.1 CT - Kičma 26.04.2023
69 11.01.2024 08:00 AZOM05.12.1 CT - Kičma 26.04.2023 17.04.2023
70 11.01.2024 08:00 ALDE28.07.1 CT - Kičma 26.04.2023 20.04.2023
71 10.01.2024 10:00 SLUD17.12.1 CT - Ostalo 31.05.2023 25.05.2023
72 10.01.2024 08:00 FATE22.08.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
73 10.01.2024 08:00 NAFE23.05.1 CT - Kičma 26.04.2023 20.04.2023
74 10.01.2024 08:00 SASA10.09.1 CT - Kičma 26.04.2023 13.04.2023
75 10.01.2024 08:00 HASM30.11.1 CT - Kičma 20.09.2023 18.09.2023
76 09.01.2024 10:00 MAKO29.06.1 CT - Kičma 17.08.2023
77 09.01.2024 10:00 NIIM11.05.1 CT - Ostalo 12.09.2023 05.09.2023
78 09.01.2024 10:00 FAAH09.05.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
79 09.01.2024 08:00 MICV01.12.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
80 09.01.2024 08:00 ELBO03.05.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
81 09.01.2024 08:00 DZSE14.01.1 CT - Kičma 12.05.2023 09.05.2023
82 08.01.2024 10:00 AMMU15.11.1 CT - Ostalo 15.08.2023 07.08.2023
83 08.01.2024 10:00 FESA01.04.1 CT - Ostalo 25.08.2023 11.08.2023
84 08.01.2024 10:00 EDTA12.02.1 CT - Ostalo 12.09.2023 07.09.2023
85 08.01.2024 09:00 IRTU13.12.1 CT - Kičma 12.05.2023 03.05.2023
86 08.01.2024 08:00 SKRU14.12.1 CT - Kičma 25.04.2023 10.04.2023
87 08.01.2024 08:00 LUMA10.12.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
88 08.01.2024 08:00 SAHE27.10.1 CT - Kičma 31.07.2023 27.07.2023
89 05.01.2024 10:00 MUKA15.03.1 CT - Ostalo 24.07.2023 20.07.2023
90 05.01.2024 10:00 SAMU27.04.1 CT - Ostalo 08.09.2023 06.09.2023
91 05.01.2024 08:30 FEBE03.09.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
92 05.01.2024 08:00 ZIDE16.02.1 CT - Kičma 17.04.2023 11.04.2023
93 05.01.2024 08:00 FADE06.08.1 CT - Kičma 17.04.2023 07.04.2023
94 05.01.2024 08:00 SAMU30.03.1 CT - Kičma 31.07.2023 24.07.2023
95 04.01.2024 10:00 IZDA05.07.1 CT - Ostalo 02.08.2023 25.07.2023
96 04.01.2024 10:00 SAHR17.09.1 CT - Ostalo 02.08.2023 17.09.1957
97 04.01.2024 10:00 RAMU16.11.1 CT - Ostalo 07.09.2023 31.08.2023
98 04.01.2024 08:30 SIZI03.03.1 CT - Kičma 14.04.2023 10.04.2023
99 04.01.2024 08:30 ELCA02.01.1 CT - Kičma 10.07.2023 04.07.2023
100 04.01.2024 08:00 SAMR09.10.1 CT - Kičma 17.04.2023 15.02.2023
101 04.01.2024 08:00 NIBA25.08.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
102 04.01.2024 08:00 SABA12.07.1 CT - Glava 07.07.2023 04.07.2023
103 03.01.2024 10:00 SMSA14.09.1 CT - Ostalo 14.09.2023 12.09.2023
104 03.01.2024 08:30 ARKO07.02.1 CT - Kičma 14.04.2023 10.04.2023
105 03.01.2024 08:30 DEBE08.07.1 CT - Kičma 12.05.2023 03.05.2023
106 03.01.2024 08:30 ZERA05.03.1 CT - Kičma 14.06.2023 08.06.2023
107 03.01.2024 08:00 AHMU13.05.1 CT - Kičma 14.04.2023 31.03.2023
108 03.01.2024 08:00 ESVE07.11.1 CT - Kičma 17.04.2023 11.04.2023
109 03.01.2024 08:00 ZESI10.05.1 CT - Kičma 07.09.2023 04.09.2023
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.12.2023 10:00 ANTO31.05.1 CT - Ostalo 07.09.2023 30.08.2023
2 29.12.2023 08:30 INHR31.03.1 CT - Kičma 24.04.2023 06.04.2023
3 29.12.2023 08:00 HUMU13.07.1 CT - Kičma 17.04.2023 10.04.2023
4 29.12.2023 08:00 KADU20.08.1 CT - Kičma 17.04.2023 11.04.2023
5 29.12.2023 08:00 INHR31.03.1 CT - Kičma 17.04.2023 06.04.2023
6 29.12.2023 08:00 LUMI29.04.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
7 29.12.2023 08:00 SAMU23.08.1 CT - Kičma 11.08.2023 09.08.2023
8 28.12.2023 10:00 ZIHA15.02.1 CT - Kičma 17.04.2023 10.04.2023
9 28.12.2023 10:00 MADU08.02.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
10 28.12.2023 10:00 ZEME24.02.1 CT - Ostalo 06.09.2023 04.09.2023
11 28.12.2023 09:00 RAMU14.11.1 CT - Kičma 12.05.2023 09.05.2023
12 28.12.2023 09:00 ALIM11.07.1 CT - Kičma 24.08.2023 22.08.2023
13 28.12.2023 08:00 MEMA22.11.1 CT - Kičma 17.04.2023 01.04.2023
14 28.12.2023 08:00 FIGA15.06.1 CT - Kičma 17.04.2023 12.04.2023
15 27.12.2023 10:00 ASKA20.03.1 CT - Ostalo 18.08.2023 14.08.2023
16 27.12.2023 10:00 IVHI23.08.1 CT - Ostalo 05.09.2023 30.08.2023
17 27.12.2023 09:30 MISA14.02.1 CT - Ostalo 28.11.2022 24.11.2022
18 27.12.2023 09:00 MUGA24.08.1 CT - Kičma 18.05.2023 17.05.2023
19 27.12.2023 08:30 ENIS13.02.1 CT - Kičma 12.04.2023 06.04.2023
20 27.12.2023 08:00 ZIDI14.09.1 CT - Glava 26.12.2022 19.12.2022
21 27.12.2023 08:00 KABA29.05.1 CT - Kičma 12.04.2023 05.04.2023
22 27.12.2023 08:00 DEHA01.08.1 CT - Kičma 12.04.2023 10.04.2023
23 26.12.2023 10:00 SATA17.10.1 CT - Glava 05.06.2023 08.02.2023
24 26.12.2023 10:00 ZORA16.09.1 CT - Ostalo 05.09.2023
25 26.12.2023 10:00 RAAL17.05.1 CT - Ostalo 05.09.2023
26 26.12.2023 08:30 SAHA01.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 31.01.2023
27 26.12.2023 08:00 INGR1908967 CT - Kičma 12.04.2023 03.04.2023
28 26.12.2023 08:00 ZLME15.03.1 CT - Kičma 12.04.2023 07.04.2023
29 26.12.2023 08:00 MIAH2405961 CT - Kičma 09.06.2023 24.05.2023
30 26.12.2023 08:00 ADJU08.05.1 CT - Kičma 27.07.2023 21.07.2023
31 25.12.2023 10:00 ENBU15.11.1 CT - Ostalo 05.09.2023 30.08.2023
32 25.12.2023 08:00 AMBE27.07.1 CT - Kičma 12.04.2023 05.04.2023
33 25.12.2023 08:00 FUIM17.08.1 CT - Kičma 12.04.2023 06.04.2023
34 25.12.2023 08:00 NAHA23.02.1 CT - Kičma 12.04.2023 03.04.2023
35 25.12.2023 08:00 NUHA07.11.1 CT - Kičma 06.09.2023 30.08.2023
36 22.12.2023 10:00 SABA27.11.1 CT - Ostalo 07.07.2023 04.07.2023
37 22.12.2023 10:00 ZECI05.10.1 CT - Ostalo 31.08.2023 28.08.2023
38 22.12.2023 09:00 ADSP10.01.1 CT - Kičma 13.07.2023 10.07.2023
39 22.12.2023 08:30 DAGR20.12.1 CT - Ostalo 19.05.2023 15.05.2023
40 22.12.2023 08:00 SAKA17.07.1 CT - Kičma 12.04.2023 06.04.2023
41 22.12.2023 08:00 SEHA04.02.1 CT - Kičma 12.04.2023 05.04.2023
42 22.12.2023 08:00 IBPO06.05.1 CT - Kičma 12.04.2023 10.04.2023
43 22.12.2023 08:00 FADE02.07.1 CT - Kičma 20.06.2023 13.06.2023
44 22.12.2023 08:00 EMFA23.07.1 CT - Kičma 20.07.2023 12.07.2023
45 21.12.2023 10:00 IBBR20.11.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
46 21.12.2023 10:00 RAMU05.11.1 CT - Ostalo 22.09.2023 01.08.2023
47 21.12.2023 08:30 ILMU01.11.1 CT - Kičma 10.04.2023 03.04.2023
48 21.12.2023 08:30 SEAH09.08.1 CT - Kičma 10.04.2023 04.04.2023
49 21.12.2023 08:30 MEHE16.06.1 CT - Kičma 20.06.2023 13.06.2023
50 21.12.2023 08:00 HAKA14.03.1 CT - Kičma 12.04.2023 17.03.2023
51 21.12.2023 08:00 SADU16.04.1 CT - Kičma 11.08.2023 07.08.2023
52 21.12.2023 07:30 SAKA12.09.1 CT - Glava 14.12.2022 07.12.2022
53 20.12.2023 10:00 DZSE19.10.1 CT - Ostalo 13.07.2023 12.07.2023
54 20.12.2023 10:00 SMCA02.03.1 CT - Ostalo 24.08.2023 09.08.2023
55 20.12.2023 08:30 HANE30.07.1 CT - Kičma 10.04.2023 02.03.2023
56 20.12.2023 08:30 AHBA05.07.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
57 20.12.2023 08:00 FAMU08.10.1 CT - Kičma 06.04.2023 31.03.2023
58 20.12.2023 08:00 RAAL30.09.1 CT - Kičma 06.04.2023 15.03.2023
59 19.12.2023 10:00 AMTE02.01.1 CT - Ostalo 18.08.2023 17.08.2023
60 19.12.2023 10:00 LJSI17.04.1 CT - Ostalo 24.08.2023 07.08.2023
61 19.12.2023 10:00 SEMR02.09.1 CT - Ostalo 20.09.2023 11.09.2023
62 19.12.2023 08:30 BEAR28.06.1 CT - Kičma 03.04.2023 27.03.2023
63 19.12.2023 08:30 AZDE12.04.1 CT - Kičma 03.04.2023 31.03.2023
64 19.12.2023 08:30 KAAZ04.09.1 CT - Kičma 03.04.2023 23.03.2023
65 19.12.2023 08:30 ESMA27.08.1 CT - Kičma 06.06.2023 30.05.2023
66 19.12.2023 08:00 ALIS07.04.1 CT - Kičma 04.08.2023 03.08.2023
67 18.12.2023 10:00 JUHU23.08.1 CT - Ostalo 23.06.2023 19.06.2023
68 18.12.2023 10:00 JASA26.12.1 CT - Ostalo 22.08.2023 21.08.2023
69 18.12.2023 10:00 RUMA10.11.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
70 18.12.2023 10:00 FEME02.07.1 CT - Ostalo 20.09.2023 13.09.2023
71 18.12.2023 08:30 MUCE12.05.1 CT - Kičma 03.04.2023 28.03.2023
72 18.12.2023 08:30 AZHA21.01.1 CT - Kičma 03.04.2023 28.03.2023
73 18.12.2023 08:30 SEKU01.09.1 CT - Kičma 06.06.2023 31.05.2023
74 18.12.2023 08:00 HABA12.04.1 CT - Kičma 03.04.2023 31.03.2023
75 18.12.2023 08:00 ILSA08.04.1 CT - Kičma 01.08.2023 26.07.2023
76 15.12.2023 10:00 VAHA10.08.1 CT - Ostalo 12.07.2023 07.07.2023
77 15.12.2023 10:00 JAK17.03.1 CT - Ostalo 14.07.2023 10.07.2023
78 15.12.2023 10:00 JOAK17.03.1 CT - Ostalo 04.09.2023 22.08.2023
79 15.12.2023 10:00 FAAL04.10.1 CT - Ostalo 14.09.2023 11.09.2023
80 15.12.2023 10:00 HAMU20.02.1 CT - Ostalo 21.09.2023 18.09.2023
81 15.12.2023 10:00 HAAB25.09.1 CT - Ostalo 21.09.2023 18.09.2023
82 15.12.2023 08:30 RAMI01.01.1 CT - Kičma 30.03.2023 27.03.2023
83 15.12.2023 08:30 MISM11.03.1 CT - Kičma 03.04.2023 24.03.2023
84 15.12.2023 08:00 MUFI16.10.1 CT - Kičma 30.03.2023 24.03.2023
85 15.12.2023 08:00 TAKE20.11.1 CT - Kičma 06.06.2023 23.05.2023
86 15.12.2023 08:00 JAKA15.08.1 CT - Kičma 02.08.2023 25.07.2023
87 14.12.2023 10:00 MUHA12.06.1 CT - Ostalo 16.08.2023 14.08.2023
88 14.12.2023 10:00 HADO13.03.1 CT - Ostalo 22.08.2023 17.08.2023
89 14.12.2023 10:00 SEHA01.04.1 CT - Ostalo 31.08.2023 28.08.2023
90 14.12.2023 08:30 ERHA18.01.1 CT - Kičma 30.03.2023 20.03.2023
91 14.12.2023 08:30 NAKA05.07.1 CT - Kičma 30.03.2023 23.03.1960
92 14.12.2023 08:30 RAJA30.01.1 CT - Kičma 30.03.2023 09.03.2023
93 13.12.2023 10:00 ESSI14.03.1 CT - Ostalo 22.08.2023 15.08.2023
94 13.12.2023 10:00 VEOM29.08.1 CT - Ostalo 18.09.2023 04.09.2023
95 13.12.2023 10:00 EDDU27.09.1 CT - Ostalo 20.09.2023 08.09.2023
96 13.12.2023 09:00 PAMA09.02.1 CT - Kičma 19.05.2023 15.05.2023
97 13.12.2023 08:30 DAKU09.10.1 CT - Kičma 30.03.2023 16.03.2023
98 13.12.2023 08:30 SAKA03.10.1 CT - Kičma 30.03.2023 23.03.2023
99 13.12.2023 08:00 MUMU01.12.1 CT - Kičma 08.09.2023 01.09.2023
100 12.12.2023 10:00 MUMU15.06.1 CT - Ostalo 18.08.2023 15.08.2023
101 12.12.2023 10:00 VAMU10.06.1 CT - Ostalo 22.08.2023 15.08.2023
102 12.12.2023 10:00 ADSE27.10.1 CT - Ostalo 29.08.2023 14.08.2023
103 12.12.2023 08:30 MICE04.04.1 CT - Kičma 29.03.2023 24.03.2023
104 12.12.2023 08:30 ZISP05.06.1 CT - Kičma 29.03.2023 24.03.2023
105 12.12.2023 08:30 SEPO23.07.1 CT - Kičma 30.03.2023 23.03.2023
106 12.12.2023 08:30 MEFE31.03.1 CT - Kičma 06.06.2023 31.05.2023
107 12.12.2023 08:00 RESA25.07.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
108 11.12.2023 10:00 MUME12.09.1 CT - Ostalo 18.08.2023 02.08.2023
109 11.12.2023 10:00 SNSI08.03.1 CT - Ostalo 31.08.2023 21.08.2023
110 11.12.2023 10:00 MUCE12.05.1 CT - Ostalo 14.09.2023 08.09.2023
111 11.12.2023 08:30 NAMU01.08.1 CT - Kičma 29.03.2023 23.03.2023
112 11.12.2023 08:30 VAJU19.08.1 CT - Kičma 29.03.2023 23.03.2023
113 11.12.2023 08:30 SESA01.11.1 CT - Kičma 29.03.2023 20.03.2023
114 11.12.2023 08:00 ELJA27.03.1 CT - Kičma 19.05.2023 16.05.2023
115 11.12.2023 08:00 EMLE24.12.1 CT - Kičma 01.08.2023 28.07.2023
116 08.12.2023 10:00 SETE27.06.1 CT - Ostalo 18.08.2023 17.08.2023
117 08.12.2023 10:00 SLFI27.11.1 CT - Ostalo 31.08.2023 29.08.2023
118 08.12.2023 10:00 EMMU19.01.1 CT - Ostalo 13.09.2023 06.09.2023
119 08.12.2023 08:30 ZESO02.10.1 CT - Kičma 27.03.2023 20.03.2023
120 08.12.2023 08:30 OMAL04.07.1 CT - Kičma 27.03.2023 22.03.2023
121 08.12.2023 08:30 TOVA23.12.1 CT - Kičma 29.03.2023 17.03.2023
122 08.12.2023 08:30 EJDI04.02.1 CT - Glava 19.05.2023 17.05.2023
123 08.12.2023 08:00 ZISI12.07.1 CT - Kičma 15.06.2023 12.06.2023
124 07.12.2023 10:00 DESU23.08.1 CT - Ostalo 06.07.2023 27.06.2023
125 07.12.2023 10:00 HAMU05.01.1 CT - Ostalo 07.07.2023 03.07.2023
126 07.12.2023 10:00 BACE17.02.1 CT - Ostalo 18.08.2023
127 07.12.2023 10:00 HASA03.06.1 CT - Ostalo 24.08.2023 21.08.2023
128 07.12.2023 08:30 AVAL01.01.1 CT - Kičma 17.03.2023 13.03.2023
129 07.12.2023 08:30 SEFR28.03.1 CT - Kičma 17.03.2023 10.03.2023
130 07.12.2023 08:30 RAOM16.02.1 CT - Kičma 29.03.2023 24.03.2023
131 07.12.2023 08:30 SAHR23.04.1 CT - Glava 06.06.2023 30.05.2023
132 07.12.2023 08:00 HAOM11.12.1 CT - Kičma 06.04.2023 30.03.2023
133 07.12.2023 08:00 ASDE24.06.1 CT - Kičma 15.06.2023 12.06.2023
134 06.12.2023 10:00 NIRI25.06.1 CT - Ostalo 23.06.2023 14.06.2023
135 06.12.2023 10:00 NACO08.05.1 CT - Ostalo 27.06.2023 22.06.2023
136 06.12.2023 10:00 KABA18.09.1 CT - Ostalo 02.08.2023 21.07.2023
137 06.12.2023 08:30 SEHA04.03.1 CT - Kičma 17.03.2023 15.03.2023
138 06.12.2023 08:30 HABE30.05.1 CT - Kičma 17.03.2023 10.03.2023
139 06.12.2023 08:30 MIKR20.10.1 CT - Kičma 05.04.2023 29.03.2023
140 06.12.2023 08:30 SEDU19.01.1 CT - Kičma 24.05.2023 19.05.2023
141 06.12.2023 08:00 EDMA25.09.1 CT - Kičma 17.03.2023 14.03.2023
142 05.12.2023 10:00 NASE12.11.1 CT - Ostalo 29.03.2023 27.03.2023
143 05.12.2023 10:00 SUPO12.04.1 CT - Ostalo 03.08.2023 27.07.2023
144 05.12.2023 10:00 EDHO07.04.1 CT - Ostalo 20.09.2023 18.09.2023
145 05.12.2023 08:30 SEHU09.03.1 CT - Kičma 17.03.2023 09.03.1974
146 05.12.2023 08:30 GRZE11.11.1 CT - Kičma 23.05.2023 28.04.2023
147 05.12.2023 08:00 HAKA15.08.1 CT - Kičma 17.03.2023 08.03.2023
148 05.12.2023 08:00 HASE27.02.1 CT - Kičma 17.03.2023 13.03.2023
149 05.12.2023 08:00 HAZU20.11.1 CT - Kičma 11.08.2023 08.08.2023
150 04.12.2023 10:00 SAKV09.03.1 CT - Ostalo 27.06.2023 21.06.2023
151 04.12.2023 10:00 JETR10.07.1 CT - Ostalo 30.06.2023 26.06.2023
152 04.12.2023 10:00 ALBE20.08.1 CT - Ostalo 24.08.2023
153 04.12.2023 08:00 RAKA25.03.1 CT - Kičma 16.03.2023 14.02.2023
154 04.12.2023 08:00 MUKR21.07.1 CT - Kičma 16.03.2023 09.03.2023
155 04.12.2023 08:00 BAMA01.10.1 CT - Kičma 17.03.2023 15.03.2023
156 04.12.2023 08:00 MIOH01.01.1 CT - Kičma 06.04.2023 03.04.2023
157 04.12.2023 08:00 ZEDR14.01.1 CT - Kičma 27.07.2023 21.07.2023
158 04.12.2023 08:00 MUBJ08.03.1 CT - Kičma 11.08.2023 08.08.2023
159 01.12.2023 10:00 ADHO11.04.1 CT - Ostalo 24.07.2023 18.07.2023
160 01.12.2023 10:00 REAL02.10.1 CT - Ostalo 24.08.2023 17.08.2023
161 01.12.2023 10:00 MIJO15.11.1 CT - Ostalo 20.09.2023 11.09.2023
162 01.12.2023 08:30 LUOS15.10.1 CT - Kičma 16.03.2023 15.03.2023
163 01.12.2023 08:30 SEBU27.02.1 CT - Kičma 16.03.2023 03.03.2023
164 01.12.2023 08:30 BECI31.08.1 CT - Kičma 16.03.2023 02.03.2023
165 01.12.2023 08:00 ZIRI12.06.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
166 01.12.2023 08:00 AJSO21.09.1 CT - Kičma 08.09.2023 06.09.2023
167 01.12.2023 08:00 AJSO21.09.1 CT - Kičma 18.09.2023 06.09.2023
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.11.2023 10:00 MUTU05.04.1 CT - Ostalo 13.09.2023 07.08.2023
2 30.11.2023 09:00 AJCE07.01.1 CT - Kičma 23.06.2023
3 30.11.2023 08:30 NESP27.07.1 CT - Kičma 16.03.2023 27.02.2023
4 30.11.2023 08:30 AJMU28.02.1 CT - Kičma 16.03.2023 13.03.2023
5 30.11.2023 08:30 HALU10.05.1 CT - Kičma 16.03.2023 14.03.2023
6 30.11.2023 08:00 VESE11.05.1 CT - Kičma 25.04.2023 05.04.2023
7 29.11.2023 08:30 SEFR28.03.1 CT - Kičma 15.03.2023 10.03.2023
8 29.11.2023 08:30 RANE18.01.1 CT - Kičma 15.03.2023 20.02.2023
9 29.11.2023 08:00 LAHO12.06.1 CT - Kičma 13.04.2023 28.03.2023
10 29.11.2023 08:00 LESI16.05.1 CT - Kičma 07.09.2023 05.09.2023
11 28.11.2023 10:00 FALU18.10.1 CT - Ostalo 20.09.2023 28.08.2023
12 28.11.2023 08:30 AZDE02.11.1 CT - Kičma 13.04.2023 30.03.2023
13 28.11.2023 08:00 SESP24.06.1 CT - Kičma 15.03.2023 06.03.2023
14 28.11.2023 08:00 SATA23.11.1 CT - Kičma 15.03.2023 13.03.2023
15 28.11.2023 08:00 NIKU06.05.1 CT - Kičma 04.09.2023 15.08.2023
16 27.11.2023 10:00 NAAH03.08.1 CT - Ostalo 12.09.2023 29.08.2023
17 27.11.2023 10:00 SUHA16.06.1 CT - Ostalo 22.09.2023 11.09.2023
18 27.11.2023 08:30 SECE03.12.1 CT - Kičma 15.03.2023 27.03.2023
19 27.11.2023 08:30 PALJ03.04.1 CT - Kičma 15.03.2023 10.03.2023
20 27.11.2023 08:30 ZEDR14.01.1 CT - Kičma 13.04.2023 11.04.2023
21 27.11.2023 08:00 HUAS01.01.1 CT - Kičma 05.09.2023 31.08.2023
22 27.11.2023 08:00 AMZE24.01.1 CT - Kičma 13.09.2023 11.09.2023
23 27.11.2023 08:00 MIJA24.10.1 CT - Kičma 15.09.2023 11.09.2023
24 24.11.2023 10:00 HASA17.04.1 CT - Ostalo 20.09.2023 18.09.2023
25 24.11.2023 10:00 HAAH02.06.1 CT - Ostalo 22.09.2023 20.09.2023
26 24.11.2023 09:15 ZACE20.01.1 Kolonoskopija 26.09.2023
27 24.11.2023 09:00 NEJA03.07.2 Kolonoskopija 14.09.2023
28 24.11.2023 08:30 BIEN07.01.1 CT - Kičma 13.04.2023 10.04.2023
29 24.11.2023 08:00 RACE16.05.1 CT - Kičma 14.03.2023 07.03.2023
30 24.11.2023 08:00 EMSA12.12.1 CT - Kičma 30.03.2023 17.03.2023
31 24.11.2023 08:00 REJA31.01.1 CT - Kičma 30.08.2023 22.08.2023
32 24.11.2023 08:00 SEDE12.02.1 CT - Kičma 15.09.2023 07.09.2023
33 23.11.2023 10:00 IBBI31.10.1 CT - Ostalo 14.09.2023 11.09.2023
34 23.11.2023 10:00 SUMU03.05.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
35 23.11.2023 10:00 LJJO30.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 11.09.2023
36 23.11.2023 09:30 ENDE31.01.1 Kolonoskopija 14.09.2023
37 23.11.2023 09:15 SEHO20.02.1 Gastroskopija 14.09.2023
38 23.11.2023 09:00 NEHR24.08.1 Rektoskopija 14.09.2023
39 23.11.2023 08:30 EHMA23.02.1 CT - Kičma 13.04.2023 06.04.2023
40 23.11.2023 08:30 MUHI21.05.1 CT - Glava 21.09.2023 19.09.2023
41 23.11.2023 08:00 HAME07.01.1 CT - Kičma 14.03.2023 08.03.2023
42 23.11.2023 08:00 MUTE05.11.1 CT - Kičma 30.03.2023 27.03.2023
43 23.11.2023 08:00 SAKA27.10.1 CT - Kičma 25.08.2023 24.08.2023
44 23.11.2023 08:00 SAPA27.04.1 CT - Kičma 13.09.2023 07.09.2023
45 23.11.2023 08:00 SISI22.09.1 CT - Kičma 15.09.2023 12.09.2023
46 22.11.2023 10:00 MEME16.01.1 CT - Ostalo 13.04.2023 07.04.2023
47 22.11.2023 10:00 DABExx.xx19 CT - Ostalo 12.09.2023 04.09.2023
48 22.11.2023 09:30 AZOP21.05.1 Rektoskopija 14.09.2023
49 22.11.2023 09:15 IRNE19.10.1 Gastroskopija 14.09.2023
50 22.11.2023 09:00 MEBE22.06.1 Rektoskopija 14.09.2023
51 22.11.2023 08:30 SUCE22.02.1 CT - Kičma 15.03.2023 09.03.2023
52 22.11.2023 08:30 FALI27.04.1 CT - Kičma 13.04.2023 10.04.2023
53 22.11.2023 08:30 ARMU29.11.1 CT - Glava 21.09.2023 20.09.2023
54 22.11.2023 08:00 MAJU01.02.1 CT - Kičma 14.03.2023 09.03.2023
55 22.11.2023 08:00 DURA28.09.1 CT - Kičma 14.03.2023 03.03.2023
56 22.11.2023 08:00 SEGO11.04.1 CT - Ostalo 22.08.2023 16.08.2023
57 22.11.2023 08:00 MUAH24.03.1 CT - Kičma 08.09.2023 05.09.2023
58 22.11.2023 08:00 ELHR05.02.1 CT - Kičma 15.09.2023 12.09.2023
59 22.11.2023 08:00 MEPO14.08.1 CT - Glava 20.09.2023 13.09.2023
60 21.11.2023 11:00 SEJU05.07.1 CT - Ostalo 14.08.2023 07.08.2023
61 21.11.2023 10:00 INFA18.11.1 CT - Ostalo 11.08.2023 09.08.2023
62 21.11.2023 10:00 NIPA23.09.1 CT - Ostalo 30.08.2023 25.08.2023
63 21.11.2023 10:00 SAJU15.02.1 CT - Ostalo 18.09.2023 04.09.2023
64 21.11.2023 09:30 KESO14.01.2 Gastroskopija 14.09.2023
65 21.11.2023 09:15 BEOR03.06.1 Kolonoskopija 14.09.2023
66 21.11.2023 09:00 MIPR17.08.1 CT - Ostalo 07.09.2023 04.09.2023
67 21.11.2023 09:00 ZEZE11.08.1 Rektoskopija 14.09.2023
68 21.11.2023 08:30 AMIM08.06.1 CT - Kičma 05.04.2023 31.03.2023
69 21.11.2023 08:30 AVMA11.10.1 CT - Glava 08.09.2023 06.09.2023
70 21.11.2023 08:00 RABE30.07.1 CT - Kičma 10.03.2023 08.03.2023
71 21.11.2023 08:00 AZMU14.06.1 CT - Kičma 14.03.2023 10.03.2023
72 21.11.2023 08:00 IBMU14.03.1 CT - Kičma 14.03.2023 08.03.2023
73 21.11.2023 08:00 MERA23.08.1 CT - Glava 17.08.2023 14.08.2023
74 21.11.2023 08:00 HASM27.10.1 CT - Kičma 22.08.2023 16.08.2023
75 21.11.2023 08:00 ADCA01.12.1 CT - Glava 08.09.2023 05.09.2023
76 20.11.2023 10:00 HIHA01.07.1 CT - Ostalo 11.08.2023 20.07.2023
77 20.11.2023 10:00 NUAL16.03.1 CT - Ostalo 11.08.2023 09.08.2023
78 20.11.2023 10:00 JATA25.03.1 CT - Ostalo 06.09.2023 05.09.2023
79 20.11.2023 10:00 AMSE15.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 21.09.2023
80 20.11.2023 09:30 HAOD10.05.1 Gastroskopija 14.09.2023
81 20.11.2023 09:15 RAHA11.07.1 Gastroskopija 14.09.2023
82 20.11.2023 09:00 CIEL10.12.1 Gastroskopija 14.09.2023
83 20.11.2023 08:30 ASDZ02.10.1 CT - Kičma 05.04.2023 29.03.2023
84 20.11.2023 08:30 FIRE02.08.1 CT - Glava 08.09.2023 06.09.2023
85 20.11.2023 08:00 FIHA23.03.1 CT - Kičma 10.03.2023 17.02.2023
86 20.11.2023 08:00 MINE0706194 CT - Kičma 10.03.2023 08.03.2023
87 20.11.2023 08:00 MIDO19.06.1 CT - Kičma 11.08.2023 02.08.2023
88 20.11.2023 08:00 ELLU11.07.1 CT - Kičma 16.08.2023 10.08.2023
89 20.11.2023 08:00 PAMA09.02.1 CT - Ostalo 20.09.2023 01.09.2023
90 17.11.2023 12:00 SASI0511195 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
91 17.11.2023 11:00 SAMU1610196 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
92 17.11.2023 10:00 SADE25.02.1 CT - Ostalo 04.08.2023 02.08.2023
93 17.11.2023 10:00 SABU29.08.1 CT - Ostalo 10.08.2023
94 17.11.2023 10:00 SEKA01.06.1 CT - Ostalo 05.09.2023 21.08.2023
95 17.11.2023 10:00 FICO01.01.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
96 17.11.2023 10:00 FAVA14.05.1 CT - Ostalo 22.09.2023 14.09.2023
97 17.11.2023 10:00 NEAV26.07.1 CT - Ostalo 22.09.2023 20.09.2023
98 17.11.2023 10:00 FAKA1711194 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
99 17.11.2023 09:30 NEBE16.01.1 Kolonoskopija 11.09.2023
100 17.11.2023 09:15 RAHA11.07.1 Kolonoskopija 11.09.2023
101 17.11.2023 09:00 RAKU16.04.1 Kolonoskopija 11.09.2023
102 17.11.2023 09:00 EDSI01.10.1 CT - Glava 21.09.2023 13.09.2023
103 17.11.2023 09:00 MIMA1705195 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
104 17.11.2023 09:00 SEMU0403196 Ergometrija 25.09.2023
105 17.11.2023 08:30 ZAAH01.03.1 CT - Kičma 03.03.2023 21.02.2023
106 17.11.2023 08:30 HAMUxx.xx.1 CT - Kičma 06.03.2023 02.03.2023
107 17.11.2023 08:30 HABU03.10.1 CT - Glava 19.09.2023 13.09.2023
108 17.11.2023 08:00 RAKO16.01.1 CT - Kičma 03.03.2023 28.02.2023
109 17.11.2023 08:00 HAKO06.08.1 CT - Kičma 13.04.2023 05.04.2023
110 16.11.2023 12:00 FAKA1404199 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
111 16.11.2023 12:00 SIMA0505196 Ergometrija 25.09.2023
112 16.11.2023 11:00 VAPE2409196 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
113 16.11.2023 11:00 RABU2807194 Ergometrija 25.09.2023
114 16.11.2023 10:00 FAKA21.10.1 CT - Ostalo 21.06.2023
115 16.11.2023 10:00 SASI30.06.1 CT - Ostalo 12.07.2023 06.07.2023
116 16.11.2023 10:00 MISA17.08.1 CT - Ostalo 07.08.2023 28.07.2023
117 16.11.2023 10:00 ENDU14.08.1 CT - Ostalo 07.09.2023 04.09.2023
118 16.11.2023 10:00 ARBE02.07.1 CT - Ostalo 22.09.2023 19.09.2023
119 16.11.2023 10:00 DRGU2705195 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
120 16.11.2023 10:00 DUKO1605195 Ergometrija 25.09.2023
121 16.11.2023 09:30 SEBA10.05.1 Kolonoskopija 11.09.2023
122 16.11.2023 09:15 MUNE09.05.1 Gastroskopija 11.09.2023
123 16.11.2023 09:00 HIDE22.05.1 Gastroskopija 11.09.2023
124 16.11.2023 09:00 OSBI1701196 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
125 16.11.2023 09:00 VIMI1906195 Ergometrija 25.09.2023
126 16.11.2023 08:30 MUBE0621768 CT - Kičma 13.04.2023 11.04.2023
127 16.11.2023 08:30 ZIKO02.01.1 CT - Glava 23.05.2023 19.05.2023
128 16.11.2023 08:30 HAFE04.05.1 CT - Glava 19.09.2023 21.08.2023
129 16.11.2023 08:00 MUSM03.01.1 CT - Kičma 03.03.2023 23.02.2023
130 16.11.2023 08:00 SEIS05.06.1 CT - Kičma 03.03.2023 28.02.2023
131 16.11.2023 08:00 BOIV09.05.1 CT - Kičma 03.03.2023 27.02.2023
132 16.11.2023 08:00 AMDU23.06.1 CT - Kičma 22.08.2023 17.08.2023
133 16.11.2023 08:00 SECO14.11.1 CT - Kičma 21.09.2023 20.09.2023
134 15.11.2023 10:00 IFOR30.10.1 CT - Ostalo 07.08.2023 02.08.2023
135 15.11.2023 10:00 HAMU28.08.1 CT - Ostalo 11.08.2023 04.08.2023
136 15.11.2023 10:00 ALMU25.09.1 CT - Ostalo 07.09.2023 23.08.2023
137 15.11.2023 10:00 DZIS30.10.1 CT - Ostalo 12.09.2023 04.09.2023
138 15.11.2023 10:00 MEIS12.09.1 CT - Ostalo 13.09.2023 06.09.2023
139 15.11.2023 09:50 DZMU03.01.1 Gastroskopija 11.09.2023
140 15.11.2023 09:30 GRVI05.03.1 Rektoskopija 11.09.2023
141 15.11.2023 09:15 HASP19.09.1 Rektoskopija 11.09.2023
142 15.11.2023 09:00 ZASI20.03.1 Gastroskopija 11.09.2023
143 15.11.2023 08:30 DECE24.11.1 CT - Kičma 13.04.2023 11.04.2023
144 15.11.2023 08:30 LJOP28.01.1 CT - Glava 19.09.2023 15.09.2023
145 15.11.2023 08:30 CEVA15.07.1 CT - Glava 19.09.2023 15.09.2023
146 15.11.2023 08:30 SARI13.02.1 CT - Glava 20.09.2023 18.09.2023
147 15.11.2023 08:00 OSSA19.06.1 CT - Kičma 02.03.2023 27.02.2023
148 15.11.2023 08:00 NAHA25.01.1 CT - Kičma 02.03.2023 23.02.2023
149 15.11.2023 08:00 SAJA14.02.1 CT - Kičma 02.03.2023 27.02.2023
150 14.11.2023 12:00 FAHA0509194 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
151 14.11.2023 12:00 ADHA1908195 Ergometrija 25.09.2023
152 14.11.2023 11:00 JAHE2404195 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
153 14.11.2023 11:00 ALMA1807198 Ergometrija 25.09.2023
154 14.11.2023 10:45 AMMU2607194 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
155 14.11.2023 10:30 ALBE1004194 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
156 14.11.2023 10:15 SUAV1505195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
157 14.11.2023 10:15 SUAV1505195 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
158 14.11.2023 10:00 RACO22.04.1 CT - Ostalo 07.07.2023 29.06.2023
159 14.11.2023 10:00 DRAN0101194 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
160 14.11.2023 10:00 MUBE23.01.1 CT - Ostalo 25.08.2023 17.08.2023
161 14.11.2023 10:00 04BEMerdan CT - Ostalo 12.09.2023 31.08.2023
162 14.11.2023 10:00 SEST07.09.1 CT - Ostalo 14.09.2023 04.09.2023
163 14.11.2023 10:00 BEIM13.03.1 CT - Ostalo 20.09.2023 15.09.2023
164 14.11.2023 10:00 MIKA10.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 31.08.2023
165 14.11.2023 10:00 ABBR2001193 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
166 14.11.2023 10:00 SUME2005196 Ergometrija 25.09.2023
167 14.11.2023 10:00 DRAN0101194 Sub-Spec-Nefrologija 26.09.2023
168 14.11.2023 09:30 ENSK15.06.1 Gastroskopija 11.09.2023
169 14.11.2023 09:15 ALKA01.07.1 Gastroskopija 11.09.2023
170 14.11.2023 09:00 MAVR16.03.1 Rektoskopija 11.09.2023
171 14.11.2023 09:00 HUMU2610195 Ultrazvuk Srca 25.09.2023
172 14.11.2023 09:00 ANLE1205195 Ergometrija 25.09.2023
173 14.11.2023 08:30 RAPA06.08.1 CT - Kičma 02.03.2023 23.02.2023
174 14.11.2023 08:30 ZUVE10.11.1 CT - Kičma 02.03.2023 03.02.2023
175 14.11.2023 08:30 NESM31.12.1 CT - Kičma 13.04.2023 06.04.2023
176 14.11.2023 08:30 ALSK26.04.1 CT - Glava 19.09.2023 14.09.2023
177 14.11.2023 08:30 JAMU08.02.1 CT - Glava 19.09.2023 14.09.2023
178 14.11.2023 08:30 META28.01.1 CT - Glava 20.09.2023 15.09.2023
179 14.11.2023 08:00 JAKO08.04.1 CT - Kičma 02.03.2023 09.02.2023
180 14.11.2023 08:00 RADU03.05.1 CT - Kičma 27.07.2023 18.07.2023
181 13.11.2023 10:00 ENAR14.06.1 CT - Ostalo 07.08.2023 03.08.2023
182 13.11.2023 10:00 ARBJ29.10.1 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
183 13.11.2023 10:00 MUDI28.09.1 CT - Ostalo 06.09.2023 04.09.2023
184 13.11.2023 10:00 ZVGA13.08.1 CT - Ostalo 07.09.2023 28.08.2023
185 13.11.2023 10:00 AMTE02.01.1 CT - Kičma 13.09.2023 11.09.2023
186 13.11.2023 10:00 AZME18.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 23.08.2023
187 13.11.2023 09:30 NUKA08.07.1 Gastroskopija 11.09.2023
188 13.11.2023 09:15 DZCI12.01.1 Gastroskopija 11.09.2023
189 13.11.2023 09:00 REAL23.09.1 CT - Glava 07.09.2023 27.07.2023
190 13.11.2023 09:00 HACA30.11.1 Gastroskopija 11.09.2023
191 13.11.2023 08:30 MESA12.01.1 CT - Kičma 02.03.2023 23.02.2023
192 13.11.2023 08:30 BEIB21.11.1 CT - Glava 15.09.2023 14.09.2023
193 13.11.2023 08:30 BEIB21.11.1 CT - Glava 19.09.2023 14.09.2023
194 13.11.2023 08:30 MAMI08.09.1 CT - Glava 22.09.2023 19.09.2023
195 13.11.2023 08:00 MUSK19.04.1 CT - Kičma 02.03.2023 06.01.2023
196 13.11.2023 08:00 NEZA0809959 CT - Kičma 06.04.2023 04.04.2023
197 13.11.2023 08:00 ESSL10.11.1 CT - Kičma 26.07.2023 20.07.2023
198 13.11.2023 08:00 MUMU04.04.1 CT - Kičma 05.09.2023 13.06.2023
199 10.11.2023 12:00 NEKU2712197 Ergometrija 25.08.2023
200 10.11.2023 11:00 SUSE07.02.1 Ultrazvuk Srca 25.08.2023
201 10.11.2023 11:00 ALTA1112198 Ergometrija 25.08.2023
202 10.11.2023 10:00 FAAL15.01.1 CT - Ostalo 26.07.2023 18.07.2023
203 10.11.2023 10:00 ERHA10.06.1 CT - Ostalo 10.08.2023 08.08.2023
204 10.11.2023 10:00 FABA1411195 Ultrazvuk Srca 25.08.2023
205 10.11.2023 10:00 SUSE0702197 Ergometrija 25.08.2023
206 10.11.2023 10:00 SAHA12.09.1 CT - Ostalo 05.09.2023 09.06.2023
207 10.11.2023 10:00 MIBA17.02.1 CT - Ostalo 07.09.2023 05.09.2023
208 10.11.2023 10:00 JATA06.05.1 CT - Ostalo 19.09.2023 14.09.2023
209 10.11.2023 10:00 AMSK16.08.1 CT - Ostalo 20.09.2023 16.09.2023
210 10.11.2023 09:45 AMSK22.10.1 Kolonoskopija 08.09.2023
211 10.11.2023 09:30 ASIB0606196 Ultrazvuk Srca 25.08.2023
212 10.11.2023 09:30 MICE22.02.1 Kolonoskopija 08.09.2023
213 10.11.2023 09:15 HARE05.01.1 Kolonoskopija 08.09.2023
214 10.11.2023 09:00 KAMU19.08.1 CT - Kičma 12.07.2023 07.07.2023
215 10.11.2023 09:00 AZZA2712196 Ultrazvuk Srca 25.08.2023
216 10.11.2023 09:00 AZZA2712196 Ergometrija 25.08.2023
217 10.11.2023 09:00 EMMA12.11.1 Kolonoskopija 08.09.2023
218 10.11.2023 08:30 MUIS24.11.1 CT - Kičma 28.02.2023 22.02.2023
219 10.11.2023 08:30 ESSK09.12.1 CT - Kičma 28.02.2023 23.02.2023
220 10.11.2023 08:30 HUHU24.10.1 CT - Kičma 28.02.2023 22.02.2023
221 10.11.2023 08:30 NEKU06.09.2 CT - Glava 19.09.2023 12.09.2023
222 10.11.2023 08:30 SESKSenija CT - Glava 22.09.2023 20.09.2023
223 10.11.2023 08:30 SESK05.03.1 CT - Glava 22.09.2023 20.09.2023
224 10.11.2023 08:00 MUSA0309950 CT - Kičma 06.04.2023 03.04.2023
225 10.11.2023 08:00 DUCA12.04.1 CT - Kičma 05.09.2023 31.08.2023
226 10.11.2023 08:00 SUZI29.08.1 CT - Glava 12.09.2023 07.09.2023
227 09.11.2023 12:00 ASAL1009195 Ergometrija 09.08.2023
228 09.11.2023 11:00 NESI0611196 Ergometrija 09.08.2023
229 09.11.2023 10:30 ALFE1502197 Ultrazvuk Srca 09.08.2023
230 09.11.2023 10:00 RECO23.06.1 CT - Ostalo 26.06.2023 09.06.2023
231 09.11.2023 10:00 AMRU08.09.1 CT - Ostalo 10.07.2023 07.07.2023
232 09.11.2023 10:00 EMAL1010195 Ultrazvuk Srca 09.08.2023
233 09.11.2023 10:00 HABE0701196 Ergometrija 09.08.2023
234 09.11.2023 10:00 KEHE14.08.1 CT - Ostalo 18.08.2023 17.08.2023
235 09.11.2023 10:00 SABU29.01.1 CT - Ostalo 07.09.2023
236 09.11.2023 10:00 ALAS18.08.1 CT - Ostalo 20.09.2023 18.09.2023
237 09.11.2023 09:30 HAPA2501194 Ultrazvuk Srca 09.08.2023
238 09.11.2023 09:30 AZMU01.01.1 Gastroskopija 08.09.2023
239 09.11.2023 09:30 ESAH20.11.1 Kolonoskopija 08.09.2023
240 09.11.2023 09:15 REBA31.08.1 Gastroskopija 08.09.2023
241 09.11.2023 09:00 HATO16.04.1 Ultrazvuk Srca 09.08.2023 01.01.1970
242 09.11.2023 09:00 SLUD17.12.1 Gastroskopija 08.09.2023
243 09.11.2023 08:30 ADKR14.02.1 CT - Kičma 28.02.2023 22.02.2023
244 09.11.2023 08:30 SEBU02.12.1 CT - Glava 05.09.2023 01.09.2023
245 09.11.2023 08:30 MUTA27.08.1 CT - Glava 08.09.2023 04.09.2023
246 09.11.2023 08:30 DZBO12.12.1 CT - Glava 12.09.2023 01.09.2023
247 09.11.2023 08:00 BEGA08.08.1 CT - Kičma 28.02.2023 22.02.2023
248 09.11.2023 08:00 MUIS2501979 CT - Kičma 06.04.2023 04.04.2023
249 09.11.2023 08:00 SAMU0310986 CT - Kičma 06.04.2023 04.04.2023
250 09.11.2023 08:00 ZUSI1510962 CT - Kičma 06.04.2023 31.03.2023
251 09.11.2023 08:00 BERO18.05.1 CT - Glava 07.08.2023 03.08.2023
252 09.11.2023 08:00 SAMU2503195 Ergometrija 09.08.2023
253 09.11.2023 08:00 EDCA03.07.1 CT - Kičma 15.09.2023 14.09.2023
254 08.11.2023 10:00 AHRO28.02.1 CT - Ostalo 23.06.2023 19.06.2023
255 08.11.2023 10:00 ZUHA07.10.1 CT - Ostalo 30.08.2023 29.08.2023
256 08.11.2023 09:45 AMVA03.05.1 Rektoskopija 08.09.2023
257 08.11.2023 09:30 SASP23.06.1 Gastroskopija 08.09.2023
258 08.11.2023 09:15 ZUSU17.03.1 Gastroskopija 08.09.2023
259 08.11.2023 09:00 NIBE21.0619 Gastroskopija 08.09.2023
260 08.11.2023 08:30 VATR06.09.1 CT - Kičma 27.02.2023 14.02.2023
261 08.11.2023 08:30 SESA26.09.1 CT - Ostalo 08.09.2023 31.08.2023
262 08.11.2023 08:30 ROTR14.08.1 CT - Glava 12.09.2023 08.09.2023
263 08.11.2023 08:30 ELSE13.06.1 CT - Ostalo 12.09.2023 07.09.2023
264 08.11.2023 08:00 SEMA05.01.1 CT - Kičma 27.02.2023 10.02.2023
265 08.11.2023 08:00 BESM18.08.1 CT - Kičma 27.02.2023 21.02.2023
266 08.11.2023 08:00 ELDL17.11.1 CT - Kičma 14.06.2023 09.06.2023
267 08.11.2023 08:00 MISA12.08.1 CT - Glava 07.08.2023 03.08.2023
268 08.11.2023 08:00 SAMA10.05.1 CT - Kičma 05.09.2023 04.09.2023
269 07.11.2023 12:30 AZHU2303195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
270 07.11.2023 12:30 DRAN1410196 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
271 07.11.2023 12:00 NIAL1212195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
272 07.11.2023 12:00 BEDI0406198 Ergometrija 09.08.2023
273 07.11.2023 11:45 SUDU1208195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
274 07.11.2023 11:30 UZBO0511193 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
275 07.11.2023 11:00 KEBA1512197 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
276 07.11.2023 11:00 KEBA1512197 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
277 07.11.2023 11:00 MIAL0404194 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
278 07.11.2023 11:00 NITR0407195 Ergometrija 09.08.2023
279 07.11.2023 10:30 VEHV0304195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
280 07.11.2023 10:30 MILA08,12.1 Ultrazvuk Srca 09.08.2023
281 07.11.2023 10:15 MEHO2811195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
282 07.11.2023 10:00 ARSO17.04.1 CT - Ostalo 03.03.2023 20.02.2023
283 07.11.2023 10:00 MEBI08.09.1 CT - Ostalo 05.07.2023 03.07.2023
284 07.11.2023 10:00 SAHA20.03.1 CT - Ostalo 12.07.2023 10.07.2023
285 07.11.2023 10:00 FADU15.01.1 Ultrazvuk Srca 13.07.2023
286 07.11.2023 10:00 SAHA0509195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
287 07.11.2023 10:00 SERA2502197 Ergometrija 09.08.2023
288 07.11.2023 10:00 MEDE23.05.1 CT - Ostalo 30.08.2023 24.08.2023
289 07.11.2023 10:00 IVJU06.10.1 CT - Ostalo 07.09.2023 06.09.2023
290 07.11.2023 10:00 HABE25.07.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
291 07.11.2023 10:00 IBDZ14.03.1 CT - Ostalo 20.09.2023 31.08.2023
292 07.11.2023 09:50 SIMU02.08.1 Gastroskopija 08.09.2023
293 07.11.2023 09:30 ASZU23.10.1 Ultrazvuk Srca 09.08.2023 01.01.1970
294 07.11.2023 09:30 FADU1501195 Ultrazvuk Srca 09.08.2023 01.01.1970
295 07.11.2023 09:30 BEME08.02.1 Gastroskopija 08.09.2023
296 07.11.2023 09:15 ELMA23.04.1 Gastroskopija 08.09.2023
297 07.11.2023 09:00 MAAL30.06.1 Ultrazvuk Srca 13.07.2023
298 07.11.2023 09:00 HUBO2802196 Ergometrija 09.08.2023
299 07.11.2023 09:00 FENE02.02.1 Kolonoskopija 08.09.2023
300 07.11.2023 08:30 HAZI02.03.1 CT - Kičma 27.02.2023 22.02.2023
301 07.11.2023 08:30 AMSI28.12.1 CT - Kičma 27.02.2023 23.02.2023
302 07.11.2023 08:30 ALMU22.12.1 CT - Kičma 03.08.2023 20.07.2023
303 07.11.2023 08:30 ZIDE08.04.1 CT - Glava 14.09.2023 07.09.2023
304 07.11.2023 08:00 AZBA10.06.1 CT - Kičma 27.02.2023 21.02.2023
305 07.11.2023 08:00 ZIBE10.11.1 CT - Kičma 31.07.2023 25.07.2023
306 06.11.2023 12:00 ASDE24.06.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
307 06.11.2023 12:00 HABA1801198 Ergometrija 12.07.2023
308 06.11.2023 11:00 MUTU25.06.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
309 06.11.2023 11:00 HIVE0201196 Ergometrija 12.07.2023
310 06.11.2023 10:00 AUVI23.11.1 CT - Ostalo 15.06.2023 12.06.2023
311 06.11.2023 10:00 NITA21.09.1 CT - Ostalo 07.07.2023
312 06.11.2023 10:00 ZANE14.07.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
313 06.11.2023 10:00 MIKR1502196 Ergometrija 12.07.2023
314 06.11.2023 10:00 NAOM26.08.1 CT - Ostalo 24.08.2023 16.08.2023
315 06.11.2023 10:00 EMLO23.04.1 CT - Ostalo 07.09.2023 06.09.2023
316 06.11.2023 10:00 SAMU16.10.1 CT - Ostalo 19.09.2023 07.09.2023
317 06.11.2023 10:00 RASA20.05.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
318 06.11.2023 09:30 SADE26.07.1 Gastroskopija 05.09.2023
319 06.11.2023 09:15 SEAH09.08.1 Gastroskopija 05.09.2023
320 06.11.2023 09:00 ASAH19.07.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
321 06.11.2023 09:00 NAMI02.01.1 Ergometrija 12.07.2023
322 06.11.2023 09:00 RABI25.06.1 Gastroskopija 05.09.2023
323 06.11.2023 09:00 MAKO03.05.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
324 06.11.2023 08:30 MUSA06.05.1 CT - Kičma 27.02.2023 21.02.2023
325 06.11.2023 08:30 MICO05.10.1 CT - Kičma 27.02.2023 21.02.2023
326 06.11.2023 08:30 HAMU02.05.1 CT - Kičma 03.03.2023 10.02.2023
327 06.11.2023 08:30 LESI26.02.1 CT - Glava 13.09.2023 11.09.2023
328 06.11.2023 08:30 MEMU29.07.1 CT - Glava 14.09.2023 04.09.2023
329 06.11.2023 08:00 ALBI0105981 CT - Kičma 06.04.2023 05.04.2023
330 06.11.2023 08:00 SETA12.01.1 CT - Kičma 27.07.2023 24.07.2023
331 06.11.2023 08:00 ANKR08.02.1 CT - Kičma 12.09.2023 28.08.2023
332 03.11.2023 12:00 RABA01.04.2 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
333 03.11.2023 12:00 SADE17.05.1 Ergometrija 12.07.2023
334 03.11.2023 11:00 VAKU01.01.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
335 03.11.2023 11:00 BEME15.02.1 Ergometrija 12.07.2023
336 03.11.2023 10:00 NAHU03.01.1 CT - Ostalo 24.05.2023
337 03.11.2023 10:00 SABI19.12.1 CT - Ostalo 05.06.2023 01.06.2023
338 03.11.2023 10:00 AZFE01.03.1 CT - Ostalo 15.06.2023 12.06.2023
339 03.11.2023 10:00 KEKA28.08.2 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
340 03.11.2023 10:00 SAOM12.08.1 Ergometrija 12.07.2023
341 03.11.2023 10:00 AHSU02.07.1 CT - Ostalo 06.09.2023 31.08.2023
342 03.11.2023 09:00 SAGR19.05.1 CT - Kičma 06.06.2023 25.05.2023
343 03.11.2023 09:00 SEBI06.01.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
344 03.11.2023 09:00 RABA01.04.1 Ergometrija 12.07.2023
345 03.11.2023 08:30 FAMA05.06.1 CT - Kičma 27.02.2023 20.02.2023
346 03.11.2023 08:30 NASO26.09.1 CT - Kičma 27.02.2023 16.02.2023
347 03.11.2023 08:30 SEVE15.02.1 CT - Kičma 03.03.2023 23.02.2023
348 03.11.2023 08:30 TIZE22.12.1 CT - Kičma 03.04.2023 30.03.2023
349 03.11.2023 08:30 SUSA13.02.1 CT - Glava 13.09.2023 07.09.2023
350 03.11.2023 08:00 FEBE01.05.1 CT - Glava 17.08.2023 15.08.2023
351 03.11.2023 08:00 MUME2104198 CT - Kičma 12.09.2023 07.09.2023
352 02.11.2023 12:15 NADI1006195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
353 02.11.2023 12:00 NUBE10.03.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
354 02.11.2023 12:00 FAHA14.04.1 Ergometrija 12.07.2023
355 02.11.2023 12:00 ZERE1204195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
356 02.11.2023 11:45 URJU2309197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
357 02.11.2023 11:30 ADPA1309196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
358 02.11.2023 11:15 DZIS1912195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
359 02.11.2023 11:00 JAHA14.09.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
360 02.11.2023 11:00 NAFR14.05.1 Ergometrija 12.07.2023
361 02.11.2023 11:00 BLDU1903196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
362 02.11.2023 10:00 EDBA26.12.1 CT - Ostalo 13.06.2023 08.06.2023
363 02.11.2023 10:00 SEHA17.11.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023
364 02.11.2023 10:00 ZAKR23.09.1 Ergometrija 12.07.2023
365 02.11.2023 10:00 RATR16.09.1 CT - Ostalo 05.09.2023 22.08.2023
366 02.11.2023 09:30 ADSE2806199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
367 02.11.2023 09:15 SAMU1204195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
368 02.11.2023 09:00 DEBU10.08.1 Ultrazvuk Srca 12.07.2023 01.01.1970
369 02.11.2023 09:00 RASE02.05.1 Ergometrija 12.07.2023
370 02.11.2023 09:00 ZOFR24.04.1 CT - Glava 07.09.2023 04.09.2023
371 02.11.2023 09:00 SEAJ2601200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
372 02.11.2023 08:30 FADI01.04.1 CT - Kičma 03.03.2023 27.02.2023
373 02.11.2023 08:30 MESI22.06.1 CT - Kičma 24.05.2023 19.05.2023
374 02.11.2023 08:30 BEBO29.05.1 CT - Glava 07.09.2023 30.08.2023
375 02.11.2023 08:00 MIHE14.05.1 CT - Kičma 27.02.2023 08.02.2023
376 02.11.2023 08:00 MUSE29.06.1 CT - Kičma 27.02.2023 22.02.2023
377 02.11.2023 08:00 ARAH26.12.1 CT - Kičma 03.04.2023 21.03.2023
378 02.11.2023 08:00 NUMU0404966 CT - Glava 09.06.2023 06.06.2023
379 02.11.2023 08:00 MUKA24.02.1 CT - Kičma 12.09.2023 07.09.2023
380 02.11.2023 08:00 SENE21.07.1 CT - Glava 20.09.2023 14.09.2023
381 02.11.2023 06:45 FANA1001196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 25.09.2023
382 01.11.2023 10:00 BOBE01.12.1 CT - Ostalo 19.06.2023 01.06.2023
383 01.11.2023 10:00 INHA30.08.1 CT - Ostalo 18.07.2023 10.07.2023
384 01.11.2023 10:00 ALKA28.12.1 CT - Ostalo 12.09.2023 21.06.2023
385 01.11.2023 10:00 RAMU03.10.1 CT - Ostalo 22.09.2023 20.09.2023
386 01.11.2023 09:00 NECE12.09.1 CT - Glava 14.09.2023 12.09.2023
387 01.11.2023 08:30 SEKR01.09.1 CT - Kičma 23.02.2023 20.02.2023
388 01.11.2023 08:30 ARBE23.06.1 CT - Kičma 06.03.2023 24.02.2023
389 01.11.2023 08:30 HAMI29.08.1 CT - Kičma 03.04.2023 29.03.2023
390 01.11.2023 08:30 VADE26.11.1 CT - Kičma 19.05.2023 12.05.2023
391 01.11.2023 08:30 DRZU24.11.1 CT - Glava 05.09.2023 28.08.2023
392 01.11.2023 08:30 HABA03.10.1 CT - Glava 07.09.2023 05.09.2023
393 01.11.2023 08:00 NEKO12.09.1 CT - Kičma 23.02.2023 20.02.2023
394 01.11.2023 08:00 DZTE06.01.1 CT - Glava 17.08.2023 07.08.2023
395 01.11.2023 08:00 EMOR22.03.1 CT - Kičma 06.09.2023 04.09.2023
Oktobar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.10.2023 12:30 HASA0306194 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
2 31.10.2023 12:00 SAOM1980 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
3 31.10.2023 12:00 ZUDU1962 Ergometrija 29.06.2023
4 31.10.2023 12:00 HUCE0112194 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
5 31.10.2023 11:45 SACI1101193 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
6 31.10.2023 11:30 LJJO1107196 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
7 31.10.2023 11:15 MAZL2605196 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
8 31.10.2023 11:00 IBOR1951 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
9 31.10.2023 11:00 TAVR1975 Ergometrija 29.06.2023
10 31.10.2023 11:00 HIAV1508196 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
11 31.10.2023 10:45 SESE1704197 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
12 31.10.2023 10:30 KAKA2703195 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
13 31.10.2023 10:15 IRIM1911197 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
14 31.10.2023 10:00 RESM1512194 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
15 31.10.2023 10:00 FESK1996 Ergometrija 29.06.2023
16 31.10.2023 10:00 ESSK0804196 Sub-Spec-Nefrologija 28.07.2023
17 31.10.2023 10:00 MUTA04.03.1 CT - Ostalo 11.08.2023
18 31.10.2023 10:00 ZDST31.01.1 CT - Ostalo 11.08.2023 08.08.2023
19 31.10.2023 10:00 FAIS26.02.1 CT - Ostalo 05.09.2023 01.09.2023
20 31.10.2023 10:00 HASU25.03.1 CT - Ostalo 05.09.2023 04.09.2023
21 31.10.2023 10:00 RADE02.06.1 CT - Ostalo 05.09.2023 31.08.2023
22 31.10.2023 10:00 AICA26.04.1 CT - Ostalo 19.09.2023 05.09.2023
23 31.10.2023 09:45 NATE22.02.1 Kolonoskopija 05.09.2023
24 31.10.2023 09:30 AMFR25.03.1 Kolonoskopija 05.09.2023
25 31.10.2023 09:15 SEHA25.04.1 Gastroskopija 05.09.2023
26 31.10.2023 09:00 SEBO1959 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
27 31.10.2023 09:00 HASK1961 Ergometrija 29.06.2023
28 31.10.2023 09:00 MEBA01.01.1 Gastroskopija 05.09.2023
29 31.10.2023 08:30 ARSO17.04.1 CT - Kičma 03.03.2023 30.01.2023
30 31.10.2023 08:30 ENMU19.09.1 CT - Kičma 19.05.2023 11.05.2023
31 31.10.2023 08:30 TAVR11.02.1 CT - Glava 04.09.2023 29.08.2023
32 31.10.2023 08:30 JAPA31.05.1 CT - Glava 05.09.2023 28.08.2023
33 31.10.2023 08:30 RAJO07.10.1 CT - Glava 07.09.2023 04.09.2023
34 31.10.2023 08:30 MEIM04.06.1 CT - Glava 14.09.2023 08.09.2023
35 31.10.2023 08:00 MIAV14.1019 CT - Kičma 21.02.2023 23.01.2023
36 31.10.2023 08:00 OSKU01.11.1 CT - Kičma 21.02.2023 14.02.2023
37 31.10.2023 08:00 MIKO24.06.1 CT - Kičma 05.09.2023 31.08.2023
38 30.10.2023 12:00 SAKA1953 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
39 30.10.2023 12:00 ERCE1977 Ergometrija 29.06.2023
40 30.10.2023 11:00 FAKO1980 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
41 30.10.2023 11:00 MEBE1974 Ergometrija 29.06.2023
42 30.10.2023 10:00 MUDI1963 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
43 30.10.2023 10:00 DRBU1960 Ergometrija 29.06.2023
44 30.10.2023 10:00 SAMU29.05.1 CT - Ostalo 03.08.2023 02.08.2023
45 30.10.2023 10:00 PELJ15.05.1 CT - Ostalo 09.08.2023 02.08.2023
46 30.10.2023 10:00 TAKU09.06.1 CT - Ostalo 05.09.2023 29.08.2023
47 30.10.2023 10:00 IVMI28.07.1 CT - Ostalo 07.09.2023 05.09.2023
48 30.10.2023 10:00 SASI15.08.1 CT - Ostalo 12.09.2023 23.08.2023
49 30.10.2023 10:00 NAHU03.02.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
50 30.10.2023 09:30 RURI17.05.1 Gastroskopija 05.09.2023
51 30.10.2023 09:15 FUSP18.03.1 Gastroskopija 05.09.2023
52 30.10.2023 09:00 ZDDA1938 Ultrazvuk Srca 29.06.2023
53 30.10.2023 09:00 RAKE1967 Ergometrija 29.06.2023
54 30.10.2023 09:00 BADO29.06.1 CT - Kičma 15.08.2023 10.08.2023
55 30.10.2023 09:00 MAJU09.11.1 Gastroskopija 05.09.2023
56 30.10.2023 09:00 BEDI10.12.1 CT - Glava 07.09.2023 04.09.2023
57 30.10.2023 08:30 HOZE07.02.1 CT - Kičma 24.02.2023 21.02.2023
58 30.10.2023 08:30 ALDE26.04.1 CT - Kičma 03.04.2023 22.03.2023
59 30.10.2023 08:30 SAOM19.08.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
60 30.10.2023 08:30 ZADO24.10.1 CT - Glava 30.08.2023 23.08.2023
61 30.10.2023 08:00 ADCU0110196 CT - Kičma 21.02.2023 14.02.2023
62 30.10.2023 08:00 MIHU01.01.1 CT - Kičma 30.08.2023 22.08.2023
63 30.10.2023 08:00 IBSA01.03.1 CT - Glava 04.09.2023 30.08.2023
64 27.10.2023 12:00 SEKO1966 Ergometrija 28.06.2023
65 27.10.2023 11:00 HASA1971 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
66 27.10.2023 11:00 HABA1981 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
67 27.10.2023 11:00 ZLKO1965 Ergometrija 28.06.2023
68 27.10.2023 10:30 AITA1993 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
69 27.10.2023 10:00 HACI1966 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
70 27.10.2023 10:00 ADSM1979 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
71 27.10.2023 10:00 HAHA1943 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
72 27.10.2023 10:00 SADR14.04.1 CT - Ostalo 02.08.2023 25.07.2023
73 27.10.2023 10:00 MEMU23.05.1 CT - Ostalo 30.08.2023 15.08.2023
74 27.10.2023 10:00 AVKO27.10.1 CT - Ostalo 04.09.2023 29.08.2023
75 27.10.2023 10:00 JOTO10.11.1 CT - Ostalo 05.09.2023 16.08.2023
76 27.10.2023 10:00 BAAJ14.02.1 CT - Ostalo 12.09.2023 28.08.2023
77 27.10.2023 10:00 NUSE27.04.1 CT - Ostalo 12.09.2023
78 27.10.2023 10:00 MISA05.04.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
79 27.10.2023 09:45 NEHR1957 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
80 27.10.2023 09:35 ZAKA05.06.1 Kolonoskopija 25.08.2023
81 27.10.2023 09:30 NAMI1954 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
82 27.10.2023 09:20 NUKA20.09.1 Kolonoskopija 25.08.2023
83 27.10.2023 09:05 IZCO18.01.1 Kolonoskopija 25.08.2023
84 27.10.2023 09:00 EMPA1968 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
85 27.10.2023 09:00 ADSM1979 Ergometrija 28.06.2023
86 27.10.2023 08:50 ENCA13.10.1 Kolonoskopija 25.08.2023
87 27.10.2023 08:30 MEHA24.06.1 CT - Kičma 24.02.2023 21.02.2023
88 27.10.2023 08:30 MURI30.04.1 CT - Glava 30.08.2023 28.08.2023
89 27.10.2023 08:30 EZCI17.10.1 CT - Glava 05.09.2023 23.08.2023
90 27.10.2023 08:30 EDTI03.12.1 CT - Glava 20.09.2023 07.09.2023
91 27.10.2023 08:00 IDSA1502194 CT - Kičma 20.02.2023
92 27.10.2023 08:00 MUKO20.08.1 CT - Kičma 10.04.2023 05.04.2023
93 27.10.2023 08:00 ENSE16.06.1 CT - Ostalo 14.08.2023 09.08.2023
94 27.10.2023 08:00 SAMA10.05.1 CT - Kičma 30.08.2023 28.08.2023
95 26.10.2023 12:00 RAKA1954 Ergometrija 28.06.2023
96 26.10.2023 11:00 MISE1980 Ultrazvuk Srca 28.06.2023 01.01.1970
97 26.10.2023 11:00 NIKA1971 Ergometrija 28.06.2023
98 26.10.2023 11:00 PASK1807195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
99 26.10.2023 11:00 FAKO0411197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
100 26.10.2023 10:45 ADIB2708197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
101 26.10.2023 10:45 RASK0803196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
102 26.10.2023 10:45 AZAG0901194 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
103 26.10.2023 10:30 SUKR0711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
104 26.10.2023 10:15 VADE2412196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
105 26.10.2023 10:15 EDKA1211195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
106 26.10.2023 10:00 SEHO1958 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
107 26.10.2023 10:00 SUKU0306195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
108 26.10.2023 10:00 ENUZ20.07.1 CT - Ostalo 11.07.2023 29.06.2023
109 26.10.2023 10:00 MIKO17.07.1 CT - Ostalo 31.07.2023 26.07.2023
110 26.10.2023 10:00 AMDI09.10.1 CT - Ostalo 04.09.2023 04.01.2023
111 26.10.2023 10:00 FAGA25.11.1 CT - Ostalo 05.09.2023 31.08.2023
112 26.10.2023 10:00 NEHO24.10.1 CT - Ostalo 12.09.2023 08.09.2023
113 26.10.2023 10:00 NISK28.06.1 CT - Ostalo 12.09.2023 11.09.2023
114 26.10.2023 10:00 MUOR02.10.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
115 26.10.2023 10:00 SACA19.02.1 CT - Ostalo 18.09.2023 14.09.2023
116 26.10.2023 10:00 JUKU2605195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
117 26.10.2023 09:45 IBJU0102195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
118 26.10.2023 09:45 SACE16.10.1 Rektoskopija 25.08.2023
119 26.10.2023 09:30 SEAH0309197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
120 26.10.2023 09:15 HAFE1411195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 07.07.2023
121 26.10.2023 09:15 SASU20.07.1 Kolonoskopija 25.08.2023
122 26.10.2023 09:00 MUSA18.11.1 CT - Kičma 15.06.2023 13.06.2023
123 26.10.2023 09:00 SECO1952 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
124 26.10.2023 09:00 ESVR1959 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
125 26.10.2023 09:00 FIBU1202194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 06.07.2023
126 26.10.2023 09:00 SATV07.11.1 Gastroskopija 25.08.2023
127 26.10.2023 08:30 SAHA10.03.1 CT - Ostalo 04.08.2023 01.08.2023
128 26.10.2023 08:30 ISJA11.09.1 CT - Glava 04.09.2023 30.08.2023
129 26.10.2023 08:30 AIBA02.02.1 CT - Glava 06.09.2023 25.08.2023
130 26.10.2023 08:00 REFO1809964 CT - Kičma 20.02.2023
131 26.10.2023 08:00 REHO2606195 CT - Kičma 20.02.2023
132 26.10.2023 08:00 SETA13.04.1 CT - Kičma 21.02.2023 20.02.2023
133 26.10.2023 08:00 MUHA10.02.1 CT - Glava 30.08.2023 24.08.2023
134 26.10.2023 08:00 ELKA07.05.1 CT - Kičma 12.09.2023 05.09.2023
135 26.10.2023 08:00 NEHO0301196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
136 25.10.2023 12:00 HASK1966 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
137 25.10.2023 11:45 VIDU1961 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
138 25.10.2023 11:30 MUOM1947 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
139 25.10.2023 11:30 VAKA2707197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
140 25.10.2023 11:15 FESO1951 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
141 25.10.2023 11:15 ENTU2005196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
142 25.10.2023 11:00 HAAV1955 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
143 25.10.2023 11:00 SETU2405197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
144 25.10.2023 10:45 SAKO1978 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
145 25.10.2023 10:45 SANO0807195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
146 25.10.2023 10:15 SATU1984 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
147 25.10.2023 10:15 ESNA1011195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
148 25.10.2023 10:00 HUHE06.04.1 CT - Ostalo 14.04.2023 12.04.2023
149 25.10.2023 10:00 LJSA1968 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
150 25.10.2023 10:00 ELKO13.10.1 CT - Ostalo 04.09.2023 28.08.2023
151 25.10.2023 10:00 NABUNajla CT - Ostalo 06.09.2023 04.09.2023
152 25.10.2023 10:00 RADI24.04.1 CT - Ostalo 08.09.2023 31.08.2023
153 25.10.2023 10:00 NEKU21.08.2 CT - Ostalo 18.09.2023 14.09.2023
154 25.10.2023 10:00 NADE09.07.1 CT - Ostalo 22.09.2023 19.09.2023
155 25.10.2023 10:00 HRHA0708195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
156 25.10.2023 09:45 SESE1950 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
157 25.10.2023 09:30 SEDI1960 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
158 25.10.2023 09:30 AZCA03.07.1 Kolonoskopija 25.08.2023
159 25.10.2023 09:15 DUMI03.04.1 Rektoskopija 25.08.2023
160 25.10.2023 09:00 HAIS1976 CT - Kičma 17.02.2023
161 25.10.2023 09:00 DZKO2609196 CT - Kičma 17.02.2023
162 25.10.2023 09:00 ENAL31.07.1 Rektoskopija 25.08.2023
163 25.10.2023 08:30 KAIK29.09.1 CT - Glava 04.09.2023 28.08.2023
164 25.10.2023 08:30 HAOS30.07.1 CT - Glava 05.09.2023 30.08.2023
165 25.10.2023 08:30 MEDI05.11.1 CT - Glava 06.09.2023 30.08.2023
166 25.10.2023 08:30 MEDI05.11.1 CT - Glava 06.09.2023 30.08.2023
167 25.10.2023 08:00 SAKU0106197 CT - Kičma 17.02.2023
168 25.10.2023 08:00 ABML06.10.1 CT - Kičma 20.04.2023 14.04.2023
169 25.10.2023 08:00 SESI20.07.1 CT - Kičma 11.08.2023 28.07.2023
170 25.10.2023 08:00 MICU19.08.1 CT - Kičma 05.09.2023 29.08.2023
171 24.10.2023 12:00 NUNA1964 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
172 24.10.2023 12:00 FASP1966 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
173 24.10.2023 12:00 RAZE1952 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
174 24.10.2023 12:00 SABI1966 Ergometrija 28.06.2023
175 24.10.2023 11:30 RAHU1962 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
176 24.10.2023 11:00 ANTA1957 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
177 24.10.2023 11:00 ZAHA1949 Ergometrija 28.06.2023
178 24.10.2023 10:30 ZUKR2708195 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
179 24.10.2023 10:15 DUTU1961 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
180 24.10.2023 10:00 PELO14.05.1 CT - Ostalo 02.06.2023 16.05.2023
181 24.10.2023 10:00 BESA1954 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
182 24.10.2023 10:00 NEAL1975 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
183 24.10.2023 10:00 REDI1959 Ergometrija 28.06.2023
184 24.10.2023 10:00 FASK18.01.1 CT - Ostalo 04.09.2023 31.08.2023
185 24.10.2023 10:00 RETR01.01.1 CT - Ostalo 05.09.2023 01.09.2023
186 24.10.2023 10:00 GIKU27.09.1 CT - Ostalo 13.09.2023 11.09.2023
187 24.10.2023 09:45 NUVE1944 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
188 24.10.2023 09:45 FENE02.02.1 Kolonoskopija 25.08.2023
189 24.10.2023 09:30 SAMU1963 Sub-Spec-Nefrologija 23.06.2023
190 24.10.2023 09:30 SAHO06.07.1 Gastroskopija 25.08.2023
191 24.10.2023 09:15 MAMA04.02.1 Gastroskopija 25.08.2023
192 24.10.2023 09:00 NEBU0805197 CT - Kičma 17.02.2023
193 24.10.2023 09:00 REHR1964 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
194 24.10.2023 09:00 ENBE1951 Ergometrija 28.06.2023
195 24.10.2023 09:00 EDGL24.08.1 Gastroskopija 25.08.2023
196 24.10.2023 08:30 SEBE19.06.1 CT - Kičma 24.02.2023 22.02.2023
197 24.10.2023 08:30 SEMA04.06.1 CT - Ostalo 04.09.2023 16.08.2023
198 24.10.2023 08:30 BEHA14.07.1 CT - Glava 04.09.2023 29.08.2023
199 24.10.2023 08:30 BENU01.03.1 CT - Glava 05.09.2023 01.09.2023
200 24.10.2023 08:00 ALHA31.12.1 CT - Kičma 17.02.2023 15.02.2023
201 24.10.2023 08:00 DZBE1969 CT - Kičma 17.02.2023
202 24.10.2023 08:00 ZMI13.07.1 CT - Kičma 11.08.2023 26.07.2023
203 24.10.2023 08:00 ZEKU06.05.1 CT - Glava 25.08.2023 24.08.2023
204 24.10.2023 08:00 MUSK14.09.1 CT - Glava 30.08.2023 14.08.2023
205 24.10.2023 08:00 HAZA11.07.1 CT - Kičma 04.09.2023 28.08.2023
206 23.10.2023 12:00 HAOM1960 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
207 23.10.2023 12:00 SEMU1974 Ergometrija 28.06.2023
208 23.10.2023 11:00 NABA1963 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
209 23.10.2023 11:00 ALBA1986 Ergometrija 28.06.2023
210 23.10.2023 10:00 RAPA1959 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
211 23.10.2023 10:00 HAOM1960 Ergometrija 28.06.2023
212 23.10.2023 10:00 BEKA24.12.1 CT - Ostalo 02.08.2023 28.07.2023
213 23.10.2023 10:00 LJJO11.07.1 CT - Ostalo 24.08.2023 18.08.2023
214 23.10.2023 10:00 DZBO16.01.1 CT - Ostalo 30.08.2023 16.08.2023
215 23.10.2023 10:00 NEKA10.10.1 CT - Ostalo 01.09.2023 31.08.2023
216 23.10.2023 10:00 VAFR20.04.1 CT - Ostalo 04.09.2023 31.08.2023
217 23.10.2023 09:30 SEMU26.09.1 Gastroskopija 25.08.2023
218 23.10.2023 09:15 HIPL23.12.1 Gastroskopija 25.08.2023
219 23.10.2023 09:00 FAZU1981 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
220 23.10.2023 09:00 ZAZU1981 Ergometrija 28.06.2023
221 23.10.2023 09:00 ELKO21.04.1 Gastroskopija 25.08.2023
222 23.10.2023 09:00 SAAR15.08.1 CT - Glava 31.08.2023 25.08.2023
223 23.10.2023 08:30 MUSP16.05.1 CT - Glava 30.08.2023 23.08.2023
224 23.10.2023 08:00 MAGR13.08.1 CT - Kičma 17.02.2023 13.02.2023
225 23.10.2023 08:00 AMIS03.05.1 CT - Kičma 17.02.2023 15.02.2023
226 23.10.2023 08:00 EDSA28.11.1 CT - Kičma 17.02.2023 09.02.2023
227 23.10.2023 08:00 SETE0101964 CT - Kičma 08.06.2023 02.06.2023
228 23.10.2023 08:00 ALCI12.07.1 CT - Kičma 07.08.2023 03.08.2023
229 23.10.2023 08:00 EDDE20.07.1 CT - Glava 25.08.2023 23.08.2023
230 23.10.2023 08:00 ELLU07.07.1 CT - Kičma 01.09.2023 18.08.2023
231 20.10.2023 12:00 SUAS1965 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
232 20.10.2023 11:30 DZAV1996 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
233 20.10.2023 11:00 REMU1969 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
234 20.10.2023 11:00 BEBU1956 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
235 20.10.2023 11:00 BEBU1956 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
236 20.10.2023 11:00 ZEBI1959 Ergometrija 28.06.2023
237 20.10.2023 10:30 ALRA1993 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
238 20.10.2023 10:15 DRSL1968 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
239 20.10.2023 10:00 JAVI09.01.1 CT - Ostalo 22.05.2023 08.05.2023
240 20.10.2023 10:00 NISK1970 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
241 20.10.2023 10:00 SEBE1961 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
242 20.10.2023 10:00 EMDO15.09.1 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
243 20.10.2023 10:00 STAK20.08.1 CT - Ostalo 25.08.2023 23.08.2023
244 20.10.2023 10:00 EMZU05.05.1 CT - Ostalo 29.08.2023 17.08.2023
245 20.10.2023 10:00 SAPI12.11.1 CT - Ostalo 30.08.2023 21.08.2023
246 20.10.2023 10:00 SUEM12.03.1 CT - Ostalo 04.09.2023 29.08.2023
247 20.10.2023 10:00 SUEM12.03.1 CT - Ostalo 04.09.2023 29.08.2023
248 20.10.2023 10:00 ADBE14.06.1 CT - Ostalo 08.09.2023 06.09.2023
249 20.10.2023 10:00 DUCI01.08.1 CT - Ostalo 13.09.2023 01.09.2023
250 20.10.2023 10:00 RARA11.06,1 CT - Ostalo 21.09.2023 12.09.2023
251 20.10.2023 10:00 SAFE01.01.1 CT - Ostalo 21.09.2023 19.09.2023
252 20.10.2023 09:45 SASA1953 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
253 20.10.2023 09:40 FAPU07.01.1 Kolonoskopija 25.08.2023
254 20.10.2023 09:30 BOST1951 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
255 20.10.2023 09:20 DUDI18.11.1 Kolonoskopija 25.08.2023
256 20.10.2023 09:05 HAGR23.04.1 Kolonoskopija 25.08.2023
257 20.10.2023 09:00 FIKA25.11.1 CT - Glava 23.06.2023 07.06.2023
258 20.10.2023 09:00 ZLTU1968 Ergometrija 28.06.2023
259 20.10.2023 09:00 SEBE1961 Ergometrija 28.06.2023
260 20.10.2023 09:00 KAJU1976 Ergometrija 28.06.2023
261 20.10.2023 08:50 HEAH05.02.1 Kolonoskopija 25.08.2023
262 20.10.2023 08:30 MIHA05.09.1 CT - Kičma 16.02.2023 13.02.2023
263 20.10.2023 08:30 SAVA19.08.1 CT - Kičma 16.02.2023 09.02.2023
264 20.10.2023 08:30 FIKA25.11.1 CT - Kičma 23.06.2023 07.06.2023
265 20.10.2023 08:00 AZBJ13,03.1 CT - Kičma 17.02.2023 14.02.2023
266 20.10.2023 08:00 VABU17.0619 CT - Kičma 07.08.2023 24.07.2023
267 20.10.2023 08:00 ZUHA04.09.1 CT - Glava 25.08.2023 23.08.2023
268 20.10.2023 08:00 FUKA20.06.1 CT - Kičma 31.08.2023 25.08.2023
269 20.10.2023 08:00 HABE24.11.1 CT - Glava 31.08.2023 28.08.2023
270 19.10.2023 12:00 SAGO1976 Ergometrija 28.06.2023
271 19.10.2023 11:45 SACE0809196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
272 19.10.2023 11:30 LASM2711198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
273 19.10.2023 11:15 MIKO0707195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
274 19.10.2023 11:00 FAIS1947 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
275 19.10.2023 11:00 NAHA1945 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
276 19.10.2023 11:00 NEBA1972 Ergometrija 28.06.2023
277 19.10.2023 11:00 SEKA2105196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
278 19.10.2023 11:00 HASA0506197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
279 19.10.2023 10:45 AVME0710194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
280 19.10.2023 10:30 STST3110195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
281 19.10.2023 10:30 GOPE2108195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
282 19.10.2023 10:15 NENE0502195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
283 19.10.2023 10:15 ELSA0302198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
284 19.10.2023 10:00 MIKA1967 Sub-Spec-Reumatologija 28.06.2023
285 19.10.2023 10:00 AJCU1963 Ergometrija 28.06.2023
286 19.10.2023 10:00 AZKU0107197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
287 19.10.2023 10:00 NIBE21.06.1 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
288 19.10.2023 10:00 DZHA10.08.1 CT - Ostalo 24.08.2023
289 19.10.2023 10:00 HANE05.02.1 CT - Ostalo 18.09.2023 25.08.2023
290 19.10.2023 10:00 ASMU18.03.1 CT - Ostalo 19.09.2023 12.09.2023
291 19.10.2023 10:00 JAKI25.03.1 CT - Ostalo 20.09.2023 19.09.2023
292 19.10.2023 10:00 MUHA1901194 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
293 19.10.2023 09:45 ZARA1807195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
294 19.10.2023 09:30 HAHA3006196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
295 19.10.2023 09:30 HAKA18.04.1 Kolonoskopija 25.08.2023
296 19.10.2023 09:15 SEMU2106196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
297 19.10.2023 09:15 ELIM14.02.1 Gastroskopija 25.08.2023
298 19.10.2023 09:00 IVPE1954 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
299 19.10.2023 09:00 ESMO1962 Ergometrija 28.06.2023
300 19.10.2023 09:00 SEZE0403196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 05.07.2023
301 19.10.2023 09:00 MAOM13.12.1 Gastroskopija 25.08.2023
302 19.10.2023 08:30 IRSM25.09.1 CT - Kičma 16.02.2023 08.02.2023
303 19.10.2023 08:30 BEKR06.12.1 CT - Kičma 10.04.2023 17.03.2023
304 19.10.2023 08:30 SAHU11.02.1 CT - Glava 20.09.2023 18.09.2023
305 19.10.2023 08:00 BISK10.07.1 CT - Kičma 17.02.2023 08.02.2023
306 19.10.2023 08:00 SAGA18.04.1 CT - Kičma 30.06.2023 27.06.2023
307 19.10.2023 08:00 JAHU02.01.1 CT - Glava 15.09.2023 05.09.2023
308 18.10.2023 12:00 IBGO1955 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
309 18.10.2023 11:45 ZIJU1956 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
310 18.10.2023 11:30 ALMU1954 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
311 18.10.2023 11:30 SASA1802195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
312 18.10.2023 11:15 NAMU1959 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
313 18.10.2023 11:15 ALKA0912178 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
314 18.10.2023 11:00 OMDI1958 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
315 18.10.2023 11:00 MESM1306198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
316 18.10.2023 10:45 MIFA0307196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
317 18.10.2023 10:30 HAMU1968 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
318 18.10.2023 10:15 DZPO2209197 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
319 18.10.2023 10:15 SEGO1968 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
320 18.10.2023 10:15 ALDO1807197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
321 18.10.2023 10:00 FEIM0406195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
322 18.10.2023 10:00 ESCI1942 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
323 18.10.2023 10:00 HAHR04.10.1 CT - Ostalo 31.07.2023 19.07.2023
324 18.10.2023 10:00 ANJO30.07.1 CT - Ostalo 22.08.2023 07.08.2023
325 18.10.2023 10:00 HASM11.03.1 CT - Ostalo 22.08.2023 15.08.2023
326 18.10.2023 10:00 JOBA20.02.1 CT - Ostalo 24.08.2023 22.08.2023
327 18.10.2023 10:00 SADA11.08.1 Rektoskopija 25.08.2023
328 18.10.2023 10:00 SAKA09.05.1 CT - Ostalo 14.09.2023 11.09.2023
329 18.10.2023 09:45 DZPO1973 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
330 18.10.2023 09:30 FEIM1956 Sub-Spec-Kardiološka 22.06.2023
331 18.10.2023 09:30 NESE09.01.1 Gastroskopija 25.08.2023 01.01.1970
332 18.10.2023 09:15 ERAR29.11.1 Gastroskopija 25.08.2023
333 18.10.2023 09:00 MEAJ16.10.1 Gastroskopija 25.08.2023
334 18.10.2023 08:30 MESU16.03.1 CT - Kičma 06.06.2023 31.05.2023
335 18.10.2023 08:00 SAMA22.08.1 CT - Kičma 10.02.2023 09.02.2023
336 18.10.2023 08:00 FAKU16.04.1 CT - Kičma 10.02.2023 08.02.2023
337 18.10.2023 08:00 DZDZ1111982 CT - Kičma 13.02.2023
338 18.10.2023 08:00 IRTU21.06.1 CT - Kičma 02.08.2023 18.07.2023
339 18.10.2023 08:00 SAMU11.11.1 CT - Kičma 24.08.2023 22.08.2023
340 18.10.2023 08:00 AHHR29.06.1 CT - Glava 24.08.2023 21.08.2023
341 18.10.2023 08:00 MECO31.08.1 CT - Kičma 20.09.2023 25.04.2023
342 17.10.2023 12:00 SANE1969 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
343 17.10.2023 12:00 IHHA1959 Ergometrija 28.06.2023
344 17.10.2023 11:45 IBDE1943 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
345 17.10.2023 11:30 FASK1958 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
346 17.10.2023 11:00 MEBR1947 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
347 17.10.2023 11:00 ASJU1991 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
348 17.10.2023 11:00 SAKA1976 Ergometrija 28.06.2023
349 17.10.2023 10:30 HAIM1948 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
350 17.10.2023 10:15 MIDR1950 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
351 17.10.2023 10:00 FABR1951 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
352 17.10.2023 10:00 HAJU1959 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
353 17.10.2023 10:00 DAME1964 Ergometrija 28.06.2023
354 17.10.2023 10:00 MASL03.12.1 CT - Ostalo 15.08.2023 01.08.2023
355 17.10.2023 10:00 IBSE01.09.1 CT - Glava 24.08.2023 18.08.2023
356 17.10.2023 10:00 EDHA05.08.1 CT - Ostalo 25.08.2023 22.08.2023
357 17.10.2023 10:00 REMR15.05.1 CT - Ostalo 04.09.2023 30.08.2023
358 17.10.2023 10:00 SUVR01.08.1 CT - Ostalo 08.09.2023 06.09.2023
359 17.10.2023 10:00 REPR09.01.1 CT - Ostalo 13.09.2023 06.09.2023
360 17.10.2023 09:50 BEIS30.01.1 Kolonoskopija 25.08.2023
361 17.10.2023 09:45 DZBA1952 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
362 17.10.2023 09:30 SEPU1960 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
363 17.10.2023 09:30 SEMR15.05.1 Gastroskopija 25.08.2023
364 17.10.2023 09:15 MAMI18.08.1 Gastroskopija 25.08.2023
365 17.10.2023 09:00 AJKA2004 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
366 17.10.2023 09:00 FIHA1958 Ergometrija 28.06.2023
367 17.10.2023 09:00 IBSU13.07.1 CT - Glava 31.07.2023 10.07.2023
368 17.10.2023 09:00 NAGA21.11.1 Gastroskopija 25.08.2023
369 17.10.2023 08:30 NETU03.03.1 CT - Glava 30.08.2023 28.08.2023
370 17.10.2023 08:00 RESU10.04.1 CT - Kičma 10.02.2023 08.02.2023
371 17.10.2023 08:00 HAPO06.02.1 CT - Kičma 10.02.2023 06.02.2023
372 17.10.2023 08:00 SAHU06.04.1 CT - Kičma 10.02.2023 19.01.2023
373 17.10.2023 08:00 ASZE20.09.1 CT - Kičma 03.08.2023 26.07.2023
374 17.10.2023 08:00 ALKA26.09.1 CT - Glava 24.08.2023 21.08.2023
375 17.10.2023 08:00 TAVR11.02.1 CT - Kičma 29.08.2023 15.08.2023
376 16.10.2023 12:00 ABKA1950 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
377 16.10.2023 11:00 BAHA1956 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
378 16.10.2023 11:00 SNGE1966 Ergometrija 28.06.2023
379 16.10.2023 11:00 DZHU1981 Ergometrija 28.06.2023
380 16.10.2023 10:00 REKA1971 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
381 16.10.2023 10:00 CABE03.01.1 CT - Ostalo 04.08.2023 02.08.2023
382 16.10.2023 10:00 ADME27.09.1 CT - Ostalo 14.08.2023 11.08.2023
383 16.10.2023 10:00 SIKO20.11.1 CT - Ostalo 22.08.2023 21.08.2023
384 16.10.2023 10:00 IBAH10.06.1 CT - Ostalo 30.08.2023 16.08.2023
385 16.10.2023 10:00 ROAP13.01.1 CT - Ostalo 31.08.2023 25.08.2023
386 16.10.2023 10:00 TAPI14.04.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
387 16.10.2023 10:00 ZESM23.11.1 CT - Ostalo 20.09.2023 18.09.2023
388 16.10.2023 10:00 SAMA18.10.1 CT - Ostalo 21.09.2023 25.08.2023
389 16.10.2023 09:50 MATA26.08.1 Gastroskopija 25.08.2023
390 16.10.2023 09:30 MIGL10.05.1 Gastroskopija 25.08.2023
391 16.10.2023 09:15 MABA17.09.1 Gastroskopija 25.08.2023
392 16.10.2023 09:00 IRSE21.09.1 CT - Kičma 23.06.2023 20.06.2023
393 16.10.2023 09:00 AIDE1983 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
394 16.10.2023 09:00 DZTR1953 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
395 16.10.2023 09:00 HASM25.06.1 Gastroskopija 25.08.2023
396 16.10.2023 08:30 AVBE12.10.1 CT - Kičma 10.04.2023 05.04.2023
397 16.10.2023 08:30 ELSA08.08.1 CT - Glava 28.08.2023 24.08.2023
398 16.10.2023 08:00 SASM12.10.1 CT - Kičma 09.02.2023 02.02.2023
399 16.10.2023 08:00 VABI01.03.1 CT - Kičma 10.02.2023 07.02.2023
400 16.10.2023 08:00 MIPO29.07.1 CT - Kičma 10.02.2023 12.01.2023
401 16.10.2023 08:00 KEHA03.07.1 CT - Glava 22.08.2023 21.08.2023
402 16.10.2023 08:00 AJME09.01.1 CT - Glava 24.08.2023 21.08.2023
403 16.10.2023 08:00 JADU09.09.1 CT - Glava 24.08.2023 22.08.2023
404 16.10.2023 08:00 SAHU03.06.1 CT - Kičma 28.08.2023 17.08.2023
405 16.10.2023 08:00 SAMA18.01.1 CT - Kičma 21.09.2023 25.08.2023
406 13.10.2023 11:45 FAHO1948 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
407 13.10.2023 11:30 AMIS1964 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
408 13.10.2023 11:15 SACA1952 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
409 13.10.2023 11:00 VAMU1969 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
410 13.10.2023 11:00 JUKO1956 Ergometrija 28.06.2023
411 13.10.2023 10:30 ADCE1985 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
412 13.10.2023 10:15 SAMU1957 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
413 13.10.2023 10:00 NISP1981 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
414 13.10.2023 10:00 AMHA1955 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
415 13.10.2023 10:00 SUDZ1964 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
416 13.10.2023 10:00 EDFR1976 Ergometrija 28.06.2023
417 13.10.2023 10:00 ALHU1962 Ergometrija 28.06.2023
418 13.10.2023 10:00 SEHA23.08.1 CT - Ostalo 03.08.2023 24.07.2023
419 13.10.2023 10:00 AHSA24.10.1 CT - Ostalo 09.08.2023 21.06.2023
420 13.10.2023 10:00 NEBU03.03.1 CT - Ostalo 14.08.2023 09.08.2023
421 13.10.2023 10:00 BASA05.09.1 CT - Kičma 22.08.2023 18.08.2023
422 13.10.2023 10:00 HAMU04.06.1 CT - Ostalo 30.08.2023 24.08.2023
423 13.10.2023 10:00 FABA14.11.1 CT - Ostalo 30.08.2023 28.08.2023
424 13.10.2023 10:00 FABR24.09.1 CT - Ostalo 31.08.2023 29.08.2023
425 13.10.2023 10:00 HACA14.03.1 CT - Ostalo 05.09.2023 01.09.2023
426 13.10.2023 10:00 SEBU14.01.1 CT - Ostalo 19.09.2023 14.09.2023
427 13.10.2023 09:45 NISP1981 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
428 13.10.2023 09:45 MIMU02.11.1 Kolonoskopija 22.08.2023
429 13.10.2023 09:30 HAKE1956 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
430 13.10.2023 09:30 SLMA12.10.1 Kolonoskopija 22.08.2023
431 13.10.2023 09:15 EDBE13.07.1 Kolonoskopija 22.08.2023
432 13.10.2023 09:00 AJRI1956 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
433 13.10.2023 09:00 SEAJ1962 Ergometrija 28.06.2023
434 13.10.2023 09:00 SASA06.05.2 Kolonoskopija 22.08.2023
435 13.10.2023 08:30 HAMU01.08.1 CT - Kičma 23.06.2023 08.06.2023
436 13.10.2023 08:30 FIKL05.03.1 CT - Glava 31.08.2023 24.08.2023
437 13.10.2023 08:00 BETE14.04.1 CT - Kičma 09.02.2023 02.02.2023
438 13.10.2023 08:00 ZADI06.02.1 CT - Kičma 09.02.2023 07.02.2023
439 13.10.2023 08:00 INHU1966 Sub-Spec-Reumatologija 28.06.2023
440 13.10.2023 08:00 NAPO03.02.1 CT - Glava 24.08.2023 15.08.2023
441 13.10.2023 08:00 MAPA08.09.1 CT - Glava 25.08.2023 01.08.2023
442 13.10.2023 08:00 KECA02.04.1 CT - Kičma 05.09.2023 31.08.2023
443 12.10.2023 11:30 MIOM2510197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
444 12.10.2023 11:15 FIRI15.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
445 12.10.2023 11:15 SIRA0503194 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
446 12.10.2023 11:00 ZUCE1973 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
447 12.10.2023 11:00 FEKU1975 Ergometrija 28.06.2023
448 12.10.2023 11:00 MIHO11.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
449 12.10.2023 10:45 EDHA07.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
450 12.10.2023 10:45 SAHO0907198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
451 12.10.2023 10:30 SAKO15.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
452 12.10.2023 10:30 SABA0508194 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
453 12.10.2023 10:15 BLAR20.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
454 12.10.2023 10:15 JABU2911198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
455 12.10.2023 10:00 DIKA1964 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
456 12.10.2023 10:00 ALCA1974 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
457 12.10.2023 10:00 DZSM1968 Ergometrija 28.06.2023
458 12.10.2023 10:00 MEAG1956 Ergometrija 28.06.2023
459 12.10.2023 10:00 JAFE06.08.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
460 12.10.2023 10:00 FAIB20.07.1 CT - Ostalo 07.07.2023 26.06.2023
461 12.10.2023 10:00 RACU13.07.1 CT - Ostalo 20.07.2023 18.07.2023
462 12.10.2023 10:00 RACU13.07.1 CT - Ostalo 20.07.2023 18.07.2023
463 12.10.2023 10:00 HASI11.12.1 CT - Ostalo 28.07.2023 25.07.2023
464 12.10.2023 10:00 VEDO01.01.1 CT - Ostalo 04.08.2023 02.08.2023
465 12.10.2023 10:00 JAKU20.09.1 CT - Ostalo 22.08.2023
466 12.10.2023 10:00 MUHU05.07.1 CT - Ostalo 24.08.2023 21.08.2023
467 12.10.2023 10:00 AHVA22.01.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
468 12.10.2023 10:00 SAKA03.12.1 CT - Ostalo 05.09.2023 14.08.2023
469 12.10.2023 10:00 MUMA1011195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
470 12.10.2023 09:45 SESO22.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
471 12.10.2023 09:30 SESU15.04.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
472 12.10.2023 09:15 EDTE06.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
473 12.10.2023 09:15 ZIBE12.11.1 Kolonoskopija 21.08.2023 01.01.1970
474 12.10.2023 09:00 SUCO1998 Ultrazvuk Srca 28.06.2023
475 12.10.2023 09:00 SEKL1955 Ergometrija 28.06.2023
476 12.10.2023 09:00 ZEDZ02.07.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
477 12.10.2023 09:00 MIMR01.05.1 Gastroskopija 21.08.2023
478 12.10.2023 08:30 ASAH26.09.1 CT - Kičma 10.05.2023 08.05.2023
479 12.10.2023 08:00 DEAL10.01.1 CT - Kičma 09.02.2023 23.01.2023
480 12.10.2023 08:00 RASL09.01.1 CT - Kičma 09.02.2023
481 12.10.2023 08:00 BEBE0605197 CT - Kičma 13.02.2023
482 12.10.2023 08:00 SIHI28.06.1 CT - Glava 07.04.2023 04.04.2023
483 12.10.2023 08:00 ASAH26.09.1 CT - Kičma 10.05.2023 08.05.2023
484 12.10.2023 08:00 HASA14.05.1 CT - Glava 17.08.2023 15.08.2023
485 12.10.2023 08:00 DRKA28.10.1 CT - Glava 22.08.2023 21.08.2023
486 11.10.2023 12:15 BOAB0205195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
487 11.10.2023 12:00 MIVU2009195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
488 11.10.2023 11:45 AIAZ0201196 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
489 11.10.2023 11:45 ARMU0608198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
490 11.10.2023 11:30 JAME2409195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
491 11.10.2023 11:15 DRHE1605195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
492 11.10.2023 11:00 AZBE2601198 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
493 11.10.2023 10:45 ABOP12.02.1 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
494 11.10.2023 10:45 NEBJ0204196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
495 11.10.2023 10:30 NICO0808195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
496 11.10.2023 10:30 AJHE1809196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
497 11.10.2023 10:15 HACI2103196 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
498 11.10.2023 10:15 SAAL0906195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
499 11.10.2023 10:00 MIZU07.05.1 CT - Ostalo 26.05.2023 22.05.2023
500 11.10.2023 10:00 ENST28.01.1 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
501 11.10.2023 10:00 BADU04.06.1 CT - Ostalo 21.07.2023 13.07.2023
502 11.10.2023 10:00 FADI25.04.1 CT - Ostalo 26.07.2023 07.07.2023
503 11.10.2023 10:00 HABR04.04.1 CT - Ostalo 27.07.2023 25.07.2023
504 11.10.2023 10:00 MIBO27.01.1 CT - Ostalo 11.08.2023 21.07.2023
505 11.10.2023 10:00 AZJA31.10.1 CT - Ostalo 22.08.2023 18.08.2023
506 11.10.2023 10:00 SEFE04.01.1 CT - Ostalo 29.08.2023 22.08.2023
507 11.10.2023 10:00 ZATU13.08.1 CT - Ostalo 30.08.2023 29.08.2023
508 11.10.2023 10:00 ESCI02.06.1 CT - Ostalo 05.09.2023 23.08.2023
509 11.10.2023 09:50 EDDE10.06.1 Rektoskopija 21.08.2023
510 11.10.2023 09:30 FIAH11.04.1 Gastroskopija 21.08.2023
511 11.10.2023 09:15 SEHA14.02.1 Gastroskopija 21.08.2023
512 11.10.2023 09:00 EDCA29.05.1 Gastroskopija 21.08.2023
513 11.10.2023 08:30 ASBE10.07.1 CT - Kičma 05.05.2023 17.04.2023
514 11.10.2023 08:30 MESA12.12.2 CT - Kičma 04.07.2023 26.06.2023
515 11.10.2023 08:30 AVGA25.02.1 CT - Kičma 19.09.2023 15.09.2023
516 11.10.2023 08:00 NESP23.08.1 CT - Kičma 09.02.2023 06.02.2023
517 11.10.2023 08:00 SAAR25.02.1 CT - Kičma 09.02.2023 16.01.2023
518 11.10.2023 08:00 SETU24.05.1 CT - Kičma 09.02.2023
519 11.10.2023 08:00 VIKO0612197 CT - Ostalo 09.08.2023 07.08.2023
520 11.10.2023 08:00 DZHU10.06.1 CT - Glava 16.08.2023 11.08.2023
521 11.10.2023 08:00 ARMA29.09.1 CT - Glava 22.08.2023 18.08.2023
522 10.10.2023 12:00 SAPA1968 Ultrazvuk Srca 21.06.2023
523 10.10.2023 12:00 VAAG1971 Ergometrija 21.06.2023
524 10.10.2023 12:00 NIBU1951 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
525 10.10.2023 11:45 FIGR1942 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
526 10.10.2023 11:30 OSHE1952 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
527 10.10.2023 11:00 LUMA1952 Ultrazvuk Srca 21.06.2023
528 10.10.2023 11:00 SISK1960 Ergometrija 21.06.2023
529 10.10.2023 10:15 EMMU2004 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
530 10.10.2023 10:15 NEBE1951 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
531 10.10.2023 10:00 REPE10.11.1 CT - Ostalo 12.06.2023 29.05.2023
532 10.10.2023 10:00 IFSI1953 Ultrazvuk Srca 21.06.2023
533 10.10.2023 10:00 SAPA1968 Ergometrija 21.06.2023
534 10.10.2023 10:00 SUMU1970 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
535 10.10.2023 10:00 RUBR28.08.1 CT - Ostalo 26.07.2023 13.07.2023
536 10.10.2023 10:00 ELZU19.04.1 CT - Ostalo 08.08.2023 04.08.2023
537 10.10.2023 10:00 MIJU29.09.1 CT - Ostalo 22.08.2023
538 10.10.2023 10:00 ATMU28.08.1 CT - Ostalo 30.08.2023 28.08.2023
539 10.10.2023 10:00 ENSA30.04.1 CT - Ostalo 30.08.2023 28.08.2023
540 10.10.2023 10:00 FAAL13.06.1 CT - Ostalo 30.08.2023 15.08.2023
541 10.10.2023 09:50 MEDU16.07.1 Gastroskopija 21.08.2023
542 10.10.2023 09:45 MUPA1939 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
543 10.10.2023 09:30 RAOS1955 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
544 10.10.2023 09:30 AVMU18.05.1 Gastroskopija 21.08.2023
545 10.10.2023 09:15 MAAK27.07.1 Rektoskopija 21.08.2023
546 10.10.2023 09:00 MUDZ1978 Ultrazvuk Srca 21.06.2023
547 10.10.2023 09:00 LUMA1952 Ergometrija 21.06.2023
548 10.10.2023 09:00 ELSM25.02.1 CT - Kičma 23.06.2023 15.06.2023
549 10.10.2023 09:00 TATE05.05.1 Rektoskopija 21.08.2023
550 10.10.2023 08:30 JAIM08.03.1 CT - Kičma 30.03.2023 07.03.2023
551 10.10.2023 08:00 AJPR1103970 CT - Kičma 08.02.2023
552 10.10.2023 08:00 HASP12.04.1 CT - Kičma 09.02.2023 06.02.2023
553 10.10.2023 08:00 SUHA20.05.1 CT - Kičma 09.02.2023 06.02.2023
554 10.10.2023 08:00 MIPU13.0119 CT - Kičma 08.08.2023
555 10.10.2023 08:00 SADE14.05.1 CT - Ostalo 17.08.2023 24.07.2023
556 10.10.2023 08:00 MISM26.10.1 CT - Kičma 22.08.2023 11.08.2023
557 09.10.2023 12:00 NEPA1958 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
558 09.10.2023 11:00 MILU1960 Ergometrija 21.06.2023
559 09.10.2023 10:00 SEAH1996 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
560 09.10.2023 10:00 HIDI1953 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
561 09.10.2023 10:00 HIDI1953 Ergometrija 20.06.2023
562 09.10.2023 10:00 AMTU05,1219 CT - Ostalo 21.07.2023 17.07.2023
563 09.10.2023 10:00 MAJO04.09.1 CT - Ostalo 24.07.2023 05.07.2023
564 09.10.2023 10:00 ISGO01.02.1 CT - Ostalo 04.08.2023 02.08.2023
565 09.10.2023 10:00 ESBU31.01.1 CT - Ostalo 22.08.2023 17.08.2023
566 09.10.2023 10:00 RUPO09.07.1 CT - Ostalo 29.08.2023 24.08.2023
567 09.10.2023 10:00 JUHA09.05.1 CT - Ostalo 29.08.2023 23.08.2023
568 09.10.2023 10:00 KABA19.05.1 CT - Ostalo 29.08.2023 18.08.2023
569 09.10.2023 10:00 SAHU18.04.1 CT - Ostalo 31.08.2023 25.08.2023
570 09.10.2023 09:30 MIVE17.04.1 Gastroskopija 21.08.2023
571 09.10.2023 09:15 FADU19.11.1 Gastroskopija 21.08.2023
572 09.10.2023 09:00 TOUB1958 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
573 09.10.2023 09:00 SEAH1996 Ergometrija 20.06.2023
574 09.10.2023 09:00 HAMA03.02.1 Gastroskopija 21.08.2023
575 09.10.2023 08:30 SEHA29.10.1 CT - Kičma 30.03.2023 27.03.2023
576 09.10.2023 08:30 EDFR29.10.1 CT - Glava 14.09.2023 12.09.2023
577 09.10.2023 08:00 EMA13.05.1 CT - Kičma 08.02.2023 10.01.2023
578 09.10.2023 08:00 MUMA1007961 CT - Kičma 08.02.2023 30.01.2023
579 09.10.2023 08:00 RAHI0404958 CT - Kičma 08.02.2023 30.01.2023
580 09.10.2023 08:00 MADZ27.01.1 CT - Kičma 07.08.2023 03.08.2023
581 09.10.2023 08:00 SASI13.07.1 CT - Ostalo 08.08.2023 07.08.2023
582 09.10.2023 08:00 ZUFA24.04.1 CT - Glava 09.08.2023 26.07.2023
583 09.10.2023 08:00 FABO10.0219 CT - Ostalo 15.08.2023 10.08.2023
584 09.10.2023 08:00 AKBE31.08.1 CT - Glava 16.08.2023 11.08.2023
585 09.10.2023 08:00 AVOM08.03.1 CT - Glava 18.08.2023 16.08.2023
586 06.10.2023 12:00 ABHE1962 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
587 06.10.2023 12:00 ALSU1976 Ergometrija 20.06.2023
588 06.10.2023 11:30 MULJ1959 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
589 06.10.2023 11:00 SNHA1966 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
590 06.10.2023 11:00 ISBA1965 Ergometrija 20.06.2023
591 06.10.2023 11:00 ESMA1955 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
592 06.10.2023 10:45 ZUSL1944 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
593 06.10.2023 10:30 SAOM1958 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
594 06.10.2023 10:15 HASM1948 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
595 06.10.2023 10:00 HITA1967 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
596 06.10.2023 10:00 JAIS1955 Ergometrija 20.06.2023
597 06.10.2023 10:00 ZUDI1986 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
598 06.10.2023 10:00 ZASA15.08.1 CT - Ostalo 10.07.2023 05.07.2023
599 06.10.2023 10:00 AZMU07.09.1 CT - Ostalo 21.07.2023 07.07.2023
600 06.10.2023 10:00 MESA23.04.1 CT - Ostalo 04.08.2023 01.08.2023
601 06.10.2023 10:00 SACE08.09.1 CT - Ostalo 18.08.2023 16.08.2023
602 06.10.2023 10:00 SEFA16.07.1 CT - Ostalo 22.08.2023 14.08.2023
603 06.10.2023 10:00 RAPA27.12.1 CT - Ostalo 24.08.2023 22.08.2023
604 06.10.2023 10:00 SRKR21.03.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
605 06.10.2023 10:00 TAZL07.08.1 CT - Ostalo 31.08.2023 29.08.2023
606 06.10.2023 09:50 MIPR13.11.1 Kolonoskopija 18.08.2023
607 06.10.2023 09:45 AHBU1960 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
608 06.10.2023 09:30 IVBU1983 Sub-Spec-Reumatologija 22.06.2023
609 06.10.2023 09:30 RERE13.07.1 Kolonoskopija 18.08.2023
610 06.10.2023 09:15 EDMU06.02.1 Kolonoskopija 18.08.2023
611 06.10.2023 09:00 MIPA1969 Sub-Spec-Reumatologija 20.06.2023
612 06.10.2023 09:00 SECO1968 Ergometrija 20.06.2023
613 06.10.2023 09:00 SEDE05.08.1 CT - Kičma 13.07.2023 12.07.2023
614 06.10.2023 09:00 FAMA01.02.1 CT - Ostalo 03.08.2023 01.08.2023
615 06.10.2023 09:00 SAKE14.03.1 Kolonoskopija 18.08.2023
616 06.10.2023 08:30 RAIB01.01.1 CT - Kičma 05.05.2023 28.04.2023
617 06.10.2023 08:00 REBU0403966 CT - Kičma 06.02.2023 30.01.2023
618 06.10.2023 08:00 MEKO2306961 CT - Kičma 06.02.2023 31.01.2023
619 06.10.2023 08:00 FASE1007952 CT - Kičma 06.02.2023 01.02.2023
620 06.10.2023 08:00 NAHO05.02.1 CT - Glava 03.08.2023 27.07.2023
621 06.10.2023 08:00 NEJA28.07.1 CT - Kičma 08.08.2023
622 06.10.2023 08:00 SERI17.03.1 CT - Glava 11.08.2023 09.08.2023
623 06.10.2023 08:00 FEBA13.01.1 CT - Glava 15.08.2023 11.08.2023
624 06.10.2023 08:00 ALMU03.01.1 CT - Kičma 18.08.2023 16.08.2023
625 05.10.2023 12:00 ERTA1978 Sub-Spec-Reumatologija 20.06.2023
626 05.10.2023 11:30 SEBU2407196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
627 05.10.2023 11:15 ADBA18.06.2 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
628 05.10.2023 11:00 RASM0969 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
629 05.10.2023 11:00 ESBE1951 Ergometrija 20.06.2023
630 05.10.2023 11:00 ZETU1958 Ergometrija 20.06.2023
631 05.10.2023 11:00 FAZR20.10.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
632 05.10.2023 11:00 MIDI0906196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
633 05.10.2023 11:00 LEAL2912193 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
634 05.10.2023 10:45 RAHU30.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
635 05.10.2023 10:45 ENSA0203195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
636 05.10.2023 10:30 ADDI24.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
637 05.10.2023 10:15 HISI19.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
638 05.10.2023 10:15 SEDU3107195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
639 05.10.2023 10:00 AISI1984 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
640 05.10.2023 10:00 FAKU1960 Ergometrija 20.06.2023
641 05.10.2023 10:00 HUJU07.01.1 CT - Ostalo 27.06.2023 06.06.2023
642 05.10.2023 10:00 ZETU30.0419 CT - Ostalo 07.07.2023
643 05.10.2023 10:00 MUSU06.12.1 CT - Ostalo 03.08.2023 31.07.2023
644 05.10.2023 10:00 RESE14.05.1 CT - Ostalo 09.08.2023 07.08.2023
645 05.10.2023 10:00 METO22.07.1 CT - Ostalo 15.08.2023 02.08.2023
646 05.10.2023 10:00 MUME25.03.1 CT - Ostalo 17.08.2023 07.08.2023
647 05.10.2023 10:00 HAFA21.09.1 CT - Ostalo 18.08.2023
648 05.10.2023 10:00 EDIB29.09.1 CT - Ostalo 24.08.2023 16.08.2023
649 05.10.2023 10:00 ZLHR09.04.1 CT - Ostalo 30.08.2023
650 05.10.2023 10:00 HAKR19.07.1 CT - Ostalo 30.08.2023 22.08.2023
651 05.10.2023 10:00 SEME3011195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
652 05.10.2023 09:50 MAVR16.03.1 Kolonoskopija 18.08.2023
653 05.10.2023 09:45 SEDA27.12.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023 01.01.1970
654 05.10.2023 09:30 HABA20.02.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
655 05.10.2023 09:30 SEJK02.08.1 Kolonoskopija 18.08.2023
656 05.10.2023 09:15 SEAR09.03.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
657 05.10.2023 09:15 MUMO01.09.1 Gastroskopija 18.08.2023
658 05.10.2023 09:00 FAAH1968 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
659 05.10.2023 09:00 RASM1969 Ergometrija 20.06.2023
660 05.10.2023 09:00 FAAH1968 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
661 05.10.2023 09:00 VLNI17.11.1 Sub-Spec-DIJA-ENDO 04.07.2023
662 05.10.2023 09:00 EHSM13.08.1 Gastroskopija 18.08.2023
663 05.10.2023 08:30 SAAS09.06.1 CT - Kičma 10.04.2023 31.03.2023
664 05.10.2023 08:30 NADE1808196 CT - Kičma 20.04.2023 14.04.2023
665 05.10.2023 08:30 SAGA05.01.1 CT - Glava 01.08.2023 27.07.2023
666 05.10.2023 08:30 FATO15.04.1 CT - Ostalo 02.08.2023 28.07.2023
667 05.10.2023 08:30 BEMU03.01.1 CT - Glava 04.08.2023 28.07.2023
668 05.10.2023 08:00 EVZA0106978 CT - Kičma 02.02.2023 31.01.2023
669 05.10.2023 08:00 RABE0101970 CT - Kičma 02.02.2023 31.01.2023
670 05.10.2023 08:00 ISMA22.03.1 CT - Kičma 07.07.2023 05.07.2023
671 05.10.2023 08:00 RAVE20.03.1 CT - Glava 02.08.2023 01.08.2023
672 05.10.2023 08:00 LEKU26.09.1 CT - Kičma 18.08.2023 24.07.2023
673 04.10.2023 12:15 HAST1106195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
674 04.10.2023 12:00 VEHO2006196 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
675 04.10.2023 11:30 SATO02.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
676 04.10.2023 11:15 FACE28.03.1 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
677 04.10.2023 11:00 BODO0501194 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
678 04.10.2023 11:00 JASI0909196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
679 04.10.2023 10:45 REBO1802195 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
680 04.10.2023 10:45 CESM0302195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
681 04.10.2023 10:30 RARI0609195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
682 04.10.2023 10:15 SIBA2304194 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
683 04.10.2023 10:15 MEBA0101197 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
684 04.10.2023 10:00 SIHO0403952 CT - Ostalo 08.06.2023
685 04.10.2023 10:00 MICI2701196 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
686 04.10.2023 10:00 ENHU04.11.1 CT - Ostalo 27.06.2023 16.06.2023
687 04.10.2023 10:00 RAHU18.11.1 CT - Ostalo 06.07.2023 13.06.2023
688 04.10.2023 10:00 DRDU13.12.1 CT - Ostalo 26.07.2023 03.07.2023
689 04.10.2023 10:00 SEBE18.05.1 CT - Ostalo 31.07.2023 27.07.2023
690 04.10.2023 10:00 MEOM09.07.1 CT - Ostalo 31.07.2023 26.07.2023
691 04.10.2023 10:00 PEMI24.05.1 CT - Ostalo 02.08.2023 28.07.2023
692 04.10.2023 10:00 KAMA05.06.1 CT - Ostalo 08.08.2023 01.08.2023
693 04.10.2023 10:00 MAGR16.06.1 CT - Ostalo 08.08.2023 03.08.2023
694 04.10.2023 10:00 FAIM26.06.1 CT - Ostalo 18.08.2023 11.08.2023
695 04.10.2023 10:00 HASU20.08.1 CT - Ostalo 30.08.2023
696 04.10.2023 10:00 MIRA0104195 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
697 04.10.2023 09:45 ELBE20.03.1 Gastroskopija 18.08.2023
698 04.10.2023 09:30 IRIM1911197 Sub-Spec-Kardiološka 21.06.2023
699 04.10.2023 09:30 HAFA10.01.1 Gastroskopija 18.08.2023
700 04.10.2023 09:15 SEIM12.05.1 Gastroskopija 18.08.2023
701 04.10.2023 09:00 AZME08.08.1 Rektoskopija 18.08.2023
702 04.10.2023 08:30 HUBI10.05.1 CT - Kičma 01.02.2023 18.01.2023
703 04.10.2023 08:30 HAIB04.07.1 CT - Kičma 13.07.2023 11.07.2023
704 04.10.2023 08:30 DRLE17.08.1 CT - Glava 01.08.2023 21.07.2023
705 04.10.2023 08:00 AIHE0103968 CT - Kičma 02.02.2023 25.01.2023
706 04.10.2023 08:00 NISM1403967 CT - Kičma 02.02.2023 26.01.2023
707 04.10.2023 08:00 ESDE10.03.1 CT - Glava 28.07.2023 24.07.2023
708 04.10.2023 08:00 KAIS20.10.1 CT - Glava 09.08.2023 03.08.2023
709 04.10.2023 08:00 MUHR05.07.1 CT - Kičma 17.08.2023 15.08.2023
710 03.10.2023 12:00 ALKO1984 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
711 03.10.2023 12:00 FASA1964 Ergometrija 20.06.2023
712 03.10.2023 12:00 ABKA1961 Ergometrija 20.06.2023
713 03.10.2023 12:00 RAZI1950 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
714 03.10.2023 12:00 ENHE1943 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
715 03.10.2023 11:45 PAAN1960 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
716 03.10.2023 11:30 ELBO1987 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
717 03.10.2023 11:30 MEDE1943 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
718 03.10.2023 11:15 IBOM1948 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
719 03.10.2023 11:00 REHA1950 Ergometrija 20.06.2023
720 03.10.2023 11:00 EDFR1975 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
721 03.10.2023 10:00 RERA13.07.1 CT - Ostalo 24.05.2023 19.05.2023
722 03.10.2023 10:00 HABE2207969 CT - Ostalo 09.06.2023 06.06.2023
723 03.10.2023 10:00 SUTU1959 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
724 03.10.2023 10:00 AMDE1971 Ergometrija 20.06.2023
725 03.10.2023 10:00 AMME15.09.1 CT - Ostalo 27.07.2023 24.07.2023
726 03.10.2023 10:00 HUST06.12.1 CT - Ostalo 03.08.2023 26.07.2023
727 03.10.2023 10:00 DZHR07.05.1 CT - Ostalo 08.08.2023
728 03.10.2023 10:00 HUCI03.02.1 CT - Ostalo 30.08.2023 25.08.2023
729 03.10.2023 10:00 HUCI03.02.1 CT - Ostalo 30.08.2023 25.08.2023
730 03.10.2023 10:00 SEHA16.05.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
731 03.10.2023 10:00 MESE01.02.1 CT - Ostalo 04.09.2023 30.08.2023
732 03.10.2023 09:45 ALBU1965 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
733 03.10.2023 09:45 EKKO02.01.1 Gastroskopija 18.08.2023
734 03.10.2023 09:30 MUAB1962 Sub-Spec-Nefrologija 22.06.2023
735 03.10.2023 09:30 ADAR11.11.1 Rektoskopija 18.08.2023
736 03.10.2023 09:15 SEPA13.07.1 Gastroskopija 18.08.2023
737 03.10.2023 09:00 ZAMA1950 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
738 03.10.2023 09:00 FIBE1970 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
739 03.10.2023 09:00 BEKO10.11.1 Gastroskopija 18.08.2023
740 03.10.2023 08:30 MESK05.06.1 CT - Kičma 01.02.2023 31.01.2023
741 03.10.2023 08:30 NAFE03.01.1 CT - Kičma 01.02.2023 27.01.2023
742 03.10.2023 08:30 SAKA10.02.1 CT - Kičma 05.05.2023 27.04.2023
743 03.10.2023 08:30 MIMU22.08.1 CT - Kičma 12.07.2023 23.06.2023
744 03.10.2023 08:30 FESI06.09.1 CT - Glava 05.09.2023 28.08.2023
745 03.10.2023 08:00 PACE19.11.1 CT - Kičma 31.01.2023 16.01.2023
746 03.10.2023 08:00 IZDR13.03.1 CT - Kičma 20.07.2023 17.07.2023
747 03.10.2023 08:00 ZEHA02.06.1 CT - Glava 28.07.2023
748 03.10.2023 08:00 ZLKU20.09.1 CT - Glava 28.07.2023 25.07.2023
749 03.10.2023 08:00 HADI01.04.1 CT - Glava 28.07.2023 26.07.2023
750 03.10.2023 08:00 RATR20.02.1 CT - Glava 09.08.2023 07.08.2023
751 02.10.2023 12:00 ADAD1982 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
752 02.10.2023 12:00 SEDE1964 Ergometrija 20.06.2023
753 02.10.2023 11:00 HADE1945 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
754 02.10.2023 11:00 BEHA1953 Ergometrija 20.06.2023
755 02.10.2023 10:00 MIPE24.03.1 CT - Ostalo 17.04.2023
756 02.10.2023 10:00 ZADE1955 Sub-Spec-Reumatologija 20.06.2023
757 02.10.2023 10:00 NEPA1988 Ergometrija 20.06.2023
758 02.10.2023 10:00 DRPE04.09.1 CT - Ostalo 26.06.2023 20.06.2023
759 02.10.2023 10:00 EMKO17.10.1 CT - Ostalo 06.07.2023 03.07.2023
760 02.10.2023 10:00 FABA31.03.1 CT - Ostalo 20.07.2023 17.07.2023
761 02.10.2023 10:00 FAMA24.07.1 CT - Glava 28.07.2023 24.07.2023
762 02.10.2023 10:00 DZMU10.07.1 CT - Ostalo 03.08.2023 31.07.2023
763 02.10.2023 10:00 IVST26.12.1 CT - Ostalo 07.08.2023 03.08.2023
764 02.10.2023 10:00 ESAR14.07.1 CT - Ostalo 08.08.2023 21.07.2023
765 02.10.2023 10:00 ESMA1955 CT - Ostalo 08.08.2023
766 02.10.2023 10:00 SEFR2006196 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
767 02.10.2023 10:00 NIPA02.03.1 CT - Glava 24.08.2023 16.08.2023
768 02.10.2023 09:45 FAZG12.06.1 Gastroskopija 18.08.2023
769 02.10.2023 09:30 RAHU03.11.1 Gastroskopija 18.08.2023
770 02.10.2023 09:15 TEKE26.07.1 Gastroskopija 18.08.2023
771 02.10.2023 09:00 IROS1979 Ultrazvuk Srca 20.06.2023
772 02.10.2023 09:00 IFKA1960 Ergometrija 20.06.2023
773 02.10.2023 09:00 DIAL10.12.1 Gastroskopija 18.08.2023
774 02.10.2023 08:30 SERO01.02.1 CT - Kičma 05.05.2023 25.04.2023
775 02.10.2023 08:30 ADJU30.01.1 CT - Kičma 12.07.2023 06.07.2023
776 02.10.2023 08:00 SELJ17.06.1 CT - Kičma 31.01.2023 17.01.2023
777 02.10.2023 08:00 EKKA21.05.1 CT - Kičma 31.01.2023 25.01.2023
778 02.10.2023 08:00 EMSM13.11.1 CT - Kičma 31.01.2023 17.01.2023
779 02.10.2023 08:00 HANO12.08.1 CT - Glava 27.07.2023 10.07.2023
780 02.10.2023 08:00 HAHU24.01-1 CT - Glava 02.08.2023 10.07.2023
781 02.10.2023 08:00 SAZU09.02.1 CT - Kičma 07.08.2023 03.08.2023
782 02.10.2023 08:00 FEDE14.01.1 CT - Glava 09.08.2023 03.08.2023
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.09.2023 08:00 ENMU19.09.1 CT - Ostalo 31.01.2023 26.01.2023
2 29.09.2023 14:00 FADU13.07.1 CT - Ostalo 28.07.2023 26.07.2023
3 29.09.2023 12:00 HATA0207195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
4 29.09.2023 12:00 DZAH1807194 Ergometrija 13.06.2023
5 29.09.2023 11:30 AZHI0803197 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
6 29.09.2023 11:15 SEKA1702096 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
7 29.09.2023 11:00 MIDE3003196 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
8 29.09.2023 11:00 SASA1108198 Ergometrija 13.06.2023
9 29.09.2023 11:00 ELDU2906197 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
10 29.09.2023 11:00 NAPO1804196 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
11 29.09.2023 10:45 AMSA3005197 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
12 29.09.2023 10:30 ALCE2807198 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
13 29.09.2023 10:15 SAIM1004198 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
14 29.09.2023 10:00 RIAL2601195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
15 29.09.2023 10:00 ESMU1311196 Ergometrija 13.06.2023
16 29.09.2023 10:00 SEKR2110195 Sub-Spec-Reumatologija 14.06.2023
17 29.09.2023 10:00 AHDR27.06.1 CT - Ostalo 23.06.2023 05.06.2023
18 29.09.2023 10:00 FAMU26.03.1 CT - Ostalo 20.07.2023
19 29.09.2023 10:00 MEBE29.08.1 CT - Ostalo 28.07.2023 26.07.2023
20 29.09.2023 10:00 ZADR01.01.1 CT - Ostalo 03.08.2023 28.07.2023
21 29.09.2023 10:00 SEDE02.10.1 CT - Ostalo 08.08.2023 27.07.2023
22 29.09.2023 10:00 RETU09.11.1 CT - Ostalo 08.08.2023 02.08.2023
23 29.09.2023 10:00 AKZU17.10.1 CT - Ostalo 17.08.2023 15.08.2023
24 29.09.2023 10:00 RASE10.09.1 CT - Ostalo 25.08.2023 22.08.2023
25 29.09.2023 10:00 DZKA16.06.1 CT - Ostalo 22.09.2023 19.09.2023
26 29.09.2023 09:30 MIME24.06.1 Kolonoskopija 17.08.2023
27 29.09.2023 09:15 SATU19.03.1 Kolonoskopija 17.08.2023
28 29.09.2023 09:00 NAMA0305195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
29 29.09.2023 09:00 ZIZE2502196 Ergometrija 13.06.2023
30 29.09.2023 09:00 RASA12.06.1 Kolonoskopija 17.08.2023
31 29.09.2023 08:30 SUBU28.04.1 CT - Kičma 05.05.2023 14.04.2023
32 29.09.2023 08:30 MUHA01.12.1 CT - Kičma 07.07.2023 04.07.2023
33 29.09.2023 08:00 ALCU10.08.1 CT - Kičma 31.01.2023 30.12.2022
34 29.09.2023 08:00 ENMU19.09.1 CT - Kičma 31.01.2023 26.01.2023
35 29.09.2023 08:00 ALJU07.05.1 CT - Glava 26.07.2023 17.07.2023
36 29.09.2023 08:00 LASU19.09.1 CT - Glava 27.07.2023 21.07.2023
37 29.09.2023 08:00 ENSE03.10.1 CT - Ostalo 07.08.2023 11.07.2023
38 29.09.2023 08:00 ENZE02.02.1 CT - Glava 18.08.2023 07.07.2023
39 29.09.2023 08:00 HAAL28.01.1 CT - Kičma 22.08.2023 21.08.2023
40 28.09.2023 12:15 NEHA2210199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
41 28.09.2023 12:00 ERSV1812197 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
42 28.09.2023 12:00 NEBU1507197 Ergometrija 13.06.2023
43 28.09.2023 12:00 KRZR1207197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
44 28.09.2023 12:00 ELCO1507199 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
45 28.09.2023 11:45 REPA1606198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
46 28.09.2023 11:30 ZIBA0808195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
47 28.09.2023 11:30 DZKO1905197 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
48 28.09.2023 11:15 AMPU0709197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
49 28.09.2023 11:00 FAEL0205193 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
50 28.09.2023 11:00 JAMA3004196 Ergometrija 13.06.2023
51 28.09.2023 11:00 ELSU2110197 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
52 28.09.2023 10:30 ZEKO2605200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
53 28.09.2023 10:30 ANMI2909195 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
54 28.09.2023 10:15 IBMU0410195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
55 28.09.2023 10:00 MAIV08.12.2 CT - Ostalo 12.06.2023 08.06.2023
56 28.09.2023 10:00 CAVI1702196 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
57 28.09.2023 10:00 SAKO1504196 Ergometrija 13.06.2023
58 28.09.2023 10:00 NIHA1709196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 16.06.2023
59 28.09.2023 10:00 NEPO21.03.1 CT - Ostalo 26.07.2023
60 28.09.2023 10:00 HIHR20.0219 CT - Ostalo 26.07.2023 21.07.2023
61 28.09.2023 10:00 HAAZ19.08.1 CT - Ostalo 27.07.2023 25.07.2023
62 28.09.2023 10:00 AZME1008195 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
63 28.09.2023 10:00 SEKA14.05.1 CT - Ostalo 28.07.2023 24.07.2023
64 28.09.2023 10:00 MESI03.05.1 CT - Ostalo 02.08.2023 31.07.2023
65 28.09.2023 10:00 SAAL18.07.1 CT - Ostalo 10.08.2023 07.08.2023
66 28.09.2023 10:00 KAZR05.11.1 CT - Ostalo 24.08.2023 21.08.2023
67 28.09.2023 10:00 MIMA12.11.1 CT - Ostalo 04.09.2023 17.07.2023
68 28.09.2023 09:45 SEBA01.01.1 Rektoskopija 17.08.2023
69 28.09.2023 09:30 ENSA02.03.1 Gastroskopija 17.08.2023
70 28.09.2023 09:15 ZERE23.01.1 Kolonoskopija 17.08.2023
71 28.09.2023 09:00 SEME2004197 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
72 28.09.2023 09:00 SEME2004197 Ergometrija 13.06.2023
73 28.09.2023 09:00 EMKU30.03.1 CT - Glava 10.08.2023 01.08.2023
74 28.09.2023 09:00 RAKA07.04.1 Gastroskopija 17.08.2023
75 28.09.2023 08:30 MEBU25.07.1 CT - Kičma 05.05.2023 28.04.2023
76 28.09.2023 08:00 ELDU0906989 CT - Kičma 26.01.2023 23.01.2023
77 28.09.2023 08:00 SUBI0706955 CT - Kičma 27.01.2023 24.01.2023
78 28.09.2023 08:00 NEDE1411968 CT - Kičma 27.01.2023 24.01.2023
79 28.09.2023 08:00 ALDZ2108196 CT - Kičma 20.02.2023
80 28.09.2023 08:00 SEZA20.09.1 CT - Glava 26.07.2023 14.07.2023
81 28.09.2023 08:00 SAOM03.02.1 CT - Kičma 26.07.2023 19.07.2023
82 28.09.2023 08:00 SAOM03.02.1 CT - Kičma 31.07.2023 19.07.2023
83 28.09.2023 08:00 MIHA01.07.1 CT - Glava 18.08.2023 10.08.2023
84 28.09.2023 08:00 ELSI29.07.1 CT - Kičma 30.08.2023 28.08.2023
85 27.09.2023 12:00 HATO1407195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
86 27.09.2023 12:00 VAHU2602196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
87 27.09.2023 11:45 MUHE0308198 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
88 27.09.2023 11:30 AMHU0910198 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
89 27.09.2023 11:30 FAPA2802194 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
90 27.09.2023 11:00 BEME0309196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
91 27.09.2023 11:00 KEHA1205195 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
92 27.09.2023 10:30 SECA0401196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
93 27.09.2023 10:30 RAMU0511196 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
94 27.09.2023 10:15 ZECA3003195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
95 27.09.2023 10:00 SUDE23.08.1 CT - Ostalo 05.05.2023 26.04.2023
96 27.09.2023 10:00 SEFE2406195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
97 27.09.2023 10:00 FASE04.01.1 CT - Ostalo 21.07.2023 19.07.2023
98 27.09.2023 10:00 MUDE07.11.1 CT - Ostalo 26.07.2023 20.07.2023
99 27.09.2023 10:00 EMMU3008199 Sub-Spec-Gastroenterologija 27.07.2023
100 27.09.2023 10:00 MEOM31.07.1 CT - Ostalo 28.07.2023 21.07.2023
101 27.09.2023 10:00 HUFE19.02.1 CT - Ostalo 17.08.2023 09.08.2023
102 27.09.2023 10:00 MUOR22.12.1 CT - Ostalo 22.08.2023 20.06.2023
103 27.09.2023 10:00 NEMA07.11.1 CT - Ostalo 31.08.2023 28.08.2023
104 27.09.2023 10:00 AVME16.08.1 CT - Ostalo 04.09.2023
105 27.09.2023 10:00 EDZU18.02.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
106 27.09.2023 09:45 KEBU0603196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
107 27.09.2023 09:45 VARA24.05.1 Rektoskopija 17.08.2023
108 27.09.2023 09:30 HAAL2403194 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
109 27.09.2023 09:30 RAKO12.05.1 Rektoskopija 17.08.2023
110 27.09.2023 09:15 EDBR3009196 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
111 27.09.2023 09:15 DAGE23.02.1 Rektoskopija 17.08.2023
112 27.09.2023 09:00 SENU19.05.1 CT - Kičma 05.07.2023 22.06.2023
113 27.09.2023 09:00 AMGO15.06.2 CT - Glava 24.07.2023 19.07.2023
114 27.09.2023 09:00 MIPE10.04.1 Gastroskopija 17.08.2023
115 27.09.2023 08:30 ANSI28.07.1 CT - Kičma 25.04.2023 12.04.2023
116 27.09.2023 08:30 ZOSL03.04.1 CT - Glava 06.07.2023 26.06.2023
117 27.09.2023 08:30 ALMU03.01.1 CT - Glava 24.07.2023 14.07.2023
118 27.09.2023 08:00 ADJU0408953 CT - Kičma 20.01.2023 09.01.2023
119 27.09.2023 08:00 ANLI2012977 CT - Kičma 26.01.2023 20.01.2023
120 27.09.2023 08:00 MIAN0611960 CT - Kičma 26.01.2023 13.01.2023
121 27.09.2023 08:00 EMAS23.08.1 CT - Kičma 17.08.2023 31.07.2023
122 26.09.2023 12:30 SUCU0502195 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
123 26.09.2023 12:30 BEME0304196 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
124 26.09.2023 12:15 ZEKO2809195 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
125 26.09.2023 12:00 SADZ1504195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
126 26.09.2023 12:00 SEVE2905195 Sub-Spec-Kardiološka 15.06.2023
127 26.09.2023 11:45 SMIM2802194 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
128 26.09.2023 11:30 MIHU1906196 Sub-Spec-Gastroenterologija 25.09.2023
129 26.09.2023 11:00 SEOS1606194 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
130 26.09.2023 10:30 EDKO2511197 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
131 26.09.2023 10:15 DAPO1701198 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
132 26.09.2023 10:00 RAME1606195 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
133 26.09.2023 10:00 OMOS2604196 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
134 26.09.2023 10:00 HUJU07.01.1 CT - Ostalo 27.06.2023 06.06.2023
135 26.09.2023 10:00 ALJA15.12.1 CT - Ostalo 04.07.2023 19.06.2023
136 26.09.2023 10:00 SASM14.02.1 CT - Ostalo 13.07.2023 11.07.2023
137 26.09.2023 10:00 ERPU06.07.1 CT - Ostalo 26.07.2023 19.07.2023
138 26.09.2023 10:00 ALZE23.11.1 CT - Ostalo 26.07.2023
139 26.09.2023 10:00 REBR06.04.1 CT - Ostalo 27.07.2023 14.07.2023
140 26.09.2023 10:00 KADR07.09.1 CT - Ostalo 08.08.2023 07.08.2023
141 26.09.2023 10:00 TAKO01.01.1 CT - Ostalo 17.08.2023
142 26.09.2023 10:00 MUKA17.02.1 CT - Ostalo 25.08.2023
143 26.09.2023 10:00 NEGA30.08.1 CT - Ostalo 07.09.2023 04.09.2023
144 26.09.2023 09:45 MUMU2610195 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
145 26.09.2023 09:45 FAHA27.09.1 Rektoskopija 17.08.2023
146 26.09.2023 09:30 ENHA2410195 Sub-Spec-Nefrologija 15.06.2023
147 26.09.2023 09:30 ALSU17.01.1 Gastroskopija 17.08.2023
148 26.09.2023 09:15 FIPU16.03.1 Rektoskopija 17.08.2023
149 26.09.2023 09:00 SADO0903194 Ultrazvuk Srca 13.06.2023
150 26.09.2023 09:00 FAMU0501195 Ergometrija 13.06.2023
151 26.09.2023 09:00 IVST26.12.1 CT - Kičma 04.07.2023 15.06.2023
152 26.09.2023 09:00 ZOPE27.10.1 Gastroskopija 17.08.2023
153 26.09.2023 08:30 SNAN04.08.1 CT - Glava 02.08.2023 28.06.2023
154 26.09.2023 08:00 OSKE1411956 CT - Kičma 20.01.2023 05.01.2023
155 26.09.2023 08:00 MEMA1005978 CT - Kičma 20.01.2023 16.11.2022
156 26.09.2023 08:00 MUME2009976 CT - Kičma 20.01.2023 29.12.2022
157 26.09.2023 08:00 AZSU24.04.1 CT - Kičma 25.04.2023 17.04.2023
158 26.09.2023 08:00 IRBI09.12.1 CT - Kičma 28.07.2023 27.06.2023
159 26.09.2023 08:00 MIHR12.10.1 CT - Glava 02.08.2023 31.07.2023
160 26.09.2023 08:00 ADIB12.06.1 CT - Ostalo 14.08.2023 10.08.2023
161 26.09.2023 08:00 MIDZ11.10.1 CT - Kičma 25.08.2023 23.08.2023
Prethodni pregledi