Zakazani pregledi

Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 20.07.2323 08:30 DRKO24.06.1 CT - Kičma 30.11.2022 08.11.2022
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 10.01.2323 08:00 MAHA18.08.2 MRI-Glave 13.12.2022 06.12.2022
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 05.12.2024 08:00 NESK08.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 11.09.2023
2 04.12.2024 08:00 SUDE06.06.1 CT - Kičma 12.10.2023 09.10.2023
Novembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.11.2024 08:00 KEDI22.07.1 CT - Kičma 17.10.2023 11.10.2023
2 28.11.2024 08:00 SUMU30.06.1 CT - Kičma 12.10.2023 05.10.2023
3 22.11.2024 08:00 VAOR28.01.1 CT - Kičma 21.09.2023 14.09.2023
4 21.11.2024 08:00 ELMU18.03.1 CT - Kičma 21.09.2023 15.09.2023
5 14.11.2024 08:00 KASM07.11.1 CT - Kičma 05.10.2023 02.10.2023
Septembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 24.09.2024 08:00 ISKA12.02.1 CT - Kičma 05.12.2023 24.11.2023
2 24.09.2024 08:00 IBCA13.12.1 CT - Kičma 05.12.2023 13.12.2023
3 23.09.2024 08:00 NEMA16.05.1 CT - Kičma 01.12.2023 31.10.2023
4 23.09.2024 08:00 NUBA01.03.1 CT - Kičma 01.12.2023 27.11.2023
5 20.09.2024 08:00 HEFA29.05.1 CT - Kičma 01.12.2023 22.11.2023
6 20.09.2024 08:00 HAHA25.04.1 CT - Kičma 01.12.2023 28.11.2023
7 20.09.2024 08:00 REMU19.07.1 CT - Kičma 01.12.2023 28.11.2023
8 19.09.2024 08:00 HAMU19.11.1 CT - Kičma 28.11.2023 21.11.2023
9 19.09.2024 08:00 SLAN25.10.1 CT - Kičma 01.12.2023 24.11.2023
10 19.09.2024 08:00 NIME10.10.1 CT - Kičma 01.12.2023 24.11.2023
11 18.09.2024 08:00 ESRI02.01.1 CT - Kičma 28.11.2023 23.11.2023
12 18.09.2024 08:00 SEAL16.08.1 CT - Kičma 28.11.2023 23.11.2023
13 18.09.2024 08:00 BUCE29.10.1 CT - Kičma 01.12.2023 27.11.2023
14 17.09.2024 08:00 FATO13.07.1 CT - Kičma 27.11.2023 17.11.2023
15 17.09.2024 08:00 EDBE02.11.1 CT - Kičma 28.11.2023 23.11.2023
16 17.09.2024 08:00 ELBE30.03.1 CT - Kičma 01.12.2023 27.11.2023
17 16.09.2024 08:00 SEHA03.06.1 CT - Kičma 27.11.2023 14.11.2023
18 16.09.2024 08:00 ZAAV17.11.1 CT - Kičma 27.11.2023 17.11.2023
19 16.09.2024 08:00 MIAL08.10.1 CT - Kičma 27.11.2023 20.11.2023
20 13.09.2024 08:00 ZAVEXX.XX.1 CT - Kičma 27.11.2023 22.11.2023
21 13.09.2024 08:00 ENLE14.05.1 CT - Kičma 27.11.2023 20.11.2023
22 13.09.2024 08:00 SAJA10.02.1 CT - Kičma 27.11.2023 15.11.2023
23 12.09.2024 08:00 MUVR20.02.1 CT - Kičma 22.11.2023 10.11.2023
24 12.09.2024 08:00 KAJO04.08.1 CT - Kičma 22.11.2023 16.11.2023
25 12.09.2024 08:00 DENU29.09.1 CT - Kičma 27.11.2023 21.11.2023
26 11.09.2024 08:00 ZIDZ12.12.1 CT - Kičma 22.11.2023 17.11.2023
27 11.09.2024 08:00 IVZR15.12.1 CT - Kičma 22.11.2023 09.11.2023
28 10.09.2024 08:00 SEMU27.05.1 CT - Kičma 22.11.2023 17.11.2023
29 10.09.2024 08:00 SASI18.12.1 CT - Kičma 22.11.2023
30 10.09.2024 08:00 FAOS22.08.1 CT - Kičma 22.11.2023 16.11.2023
31 09.09.2024 08:00 MUBO16.09.1 CT - Kičma 22.11.2023 08.11.2023
32 09.09.2024 08:00 ZUOM30.04.1 CT - Kičma 22.11.2023 14.11.2023
33 09.09.2024 08:00 MEBE20.02.2 CT - Kičma 22.11.2023 16.11.2023
34 09.09.2024 08:00 NEOM29.03.1 CT - Kičma 30.11.2023 22.11.2023
35 06.09.2024 08:00 RURA14.01.1 CT - Kičma 17.11.2023 06.11.2023
36 06.09.2024 08:00 MUBA13.10.1 CT - Kičma 22.11.2023 17.11.2023
37 06.09.2024 08:00 MUBA13.10.1 CT - Kičma 22.11.2023 17.11.2023
38 06.09.2024 08:00 NENE23.12.1 CT - Kičma 30.11.2023 22.11.2023
39 05.09.2024 08:00 AIVE16.09.1 CT - Kičma 17.11.2023
40 05.09.2024 08:00 MEBU29.09.1 CT - Kičma 17.11.2023
41 05.09.2024 08:00 KAMU19.08.1 CT - Kičma 24.11.2023 07.11.2023
42 04.09.2024 08:00 AMDZ22.02.1 CT - Kičma 15.11.2023 01.11.2023
43 04.09.2024 08:00 ESST25.10.1 CT - Kičma 15.11.2023 01.11.2023
44 04.09.2024 08:00 RAHE30.09.1 CT - Kičma 17.11.2023 14.11.2023
45 04.09.2024 08:00 HAAS14.05.1 CT - Kičma 24.11.2023 20.11.2023
46 03.09.2024 08:00 SLPR11.03.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
47 03.09.2024 08:00 ERKA11.04.1 CT - Kičma 15.11.2023 02.11.2023
48 03.09.2024 08:00 SUKE15.09.1 CT - Kičma 17.11.2023 10.11.2023
49 02.09.2024 08:00 NISE28.04.1 CT - Kičma 15.11.2023 09.11.2023
50 02.09.2024 08:00 AMHO03.01.1 CT - Kičma 15.11.2023 09.11.2023
51 02.09.2024 08:00 ABRE10.05.1 CT - Kičma 15.11.2023 02.11.2023
August
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.08.2024 10:00 SETU10.11.1 CT - Ostalo 13.11.2023 30.10.2023
2 30.08.2024 08:00 NALE17.08.1 CT - Kičma 07.11.2023 26.10.2023
3 30.08.2024 08:00 MEHA01.10.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
4 30.08.2024 08:00 AZJU16.06.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
5 30.08.2024 08:00 ZETA01.04.1 CT - Kičma 17.11.2023 09.11.2023
6 29.08.2024 08:00 ELKU14.02.1 CT - Kičma 07.11.2023 31.10.2023
7 29.08.2024 08:00 SNMI24.01.1 CT - Kičma 07.11.2023 20.10.2023
8 29.08.2024 08:00 AMMU13.03.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
9 29.08.2024 08:00 ENBE09.09.1 CT - Kičma 17.11.2023 08.11.2023
10 28.08.2024 08:00 SAPI12.11.1 CT - Kičma 07.11.2023 01.11.2023
11 28.08.2024 08:00 SEDZ05.07.1 CT - Kičma 07.11.2023 06.11.2023
12 28.08.2024 08:00 MECA15.04.1 CT - Kičma 17.11.2023 10.11.2023
13 28.08.2024 08:00 ZIHO01.09.1 CT - Kičma 30.11.2023 15.11.2023
14 27.08.2024 08:00 SAMU24.12.1 CT - Kičma 07.11.2023 30.10.2023
15 27.08.2024 08:00 CACA19.08.1 CT - Kičma 07.11.2023 02.11.2023
16 27.08.2024 08:00 HABR12.09.1 CT - Kičma 07.11.2023 09.10.2023
17 27.08.2024 08:00 SEPE09.06.1 CT - Kičma 24.11.2023 13.11.2023
18 26.08.2024 08:00 NABO27.06.1 CT - Kičma 07.11.2023 03.11.2023
19 26.08.2024 08:00 MECU22.08.1 CT - Kičma 07.11.2023 06.10.2023
20 26.08.2024 08:00 FADI25.10.1 CT - Kičma 17.11.2023 13.11.2023
21 23.08.2024 08:00 FICA25.03.1 CT - Kičma 07.11.2023 01.11.2023
22 23.08.2024 08:00 MEDZ20.08.1 CT - Kičma 07.11.2023 31.10.2023
23 23.08.2024 08:00 MIZE03.01.1 CT - Kičma 24.11.2023 17.11.2023
24 22.08.2024 08:00 HIST03.08.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
25 22.08.2024 08:00 MUKO16.06.1 CT - Kičma 06.11.2023 26.10.2023
26 22.08.2024 08:00 NACV05.09.1 CT - Kičma 06.11.2023 25.10.2023
27 21.08.2024 08:00 NAZU01.01.1 CT - Kičma 02.11.2023 25.10.2023
28 21.08.2024 08:00 BIME13.05.1 CT - Kičma 06.11.2023 31.10.2023
29 21.08.2024 08:00 MAJU21.10.1 CT - Kičma 06.11.2023 23.10.2023
30 20.08.2024 08:00 FIPU16.03.1 CT - Kičma 02.11.2023 30.10.2023
31 20.08.2024 08:00 NEOB30.04.1 CT - Kičma 02.11.2023 25.10.2023
32 20.08.2024 08:00 NEBA27.03.1 CT - Kičma 02.11.2023 26.10.2023
33 20.08.2024 08:00 MUAH10.03.1 CT - Kičma 24.11.2023
34 19.08.2024 08:00 MUPI15.06.1 CT - Kičma 02.11.2023 31.10.2023
35 19.08.2024 08:00 SAJU10.11.1 CT - Kičma 02.11.2023 01.11.2023
36 19.08.2024 08:00 MUBE04.07.1 CT - Kičma 06.11.2023 30.10.2023
37 19.08.2024 08:00 HAKA22.02.1 CT - Kičma 24.11.2023 15.11.2023
38 16.08.2024 08:30 SETU23.09.1 CT - Kičma 01.11.2023 16.11.2023
39 16.08.2024 08:00 HAOM03.02.1 CT - Kičma 02.11.2023 20.10.2023
40 16.08.2024 08:00 DIOM04.08.1 CT - Kičma 06.11.2023 11.10.2023
41 16.08.2024 08:00 FATU08.06.1 CT - Kičma 24.11.2023 16.11.2023
42 15.08.2024 08:00 RAVE01.04.1 CT - Kičma 30.10.2023 25.10.2023
43 15.08.2024 08:00 AIHU05.11.1 CT - Kičma 06.11.2023 06.10.2023
44 14.08.2024 08:00 AVDZ27.08.1 CT - Kičma 30.10.2023 13.10.2023
45 14.08.2024 08:00 HAMU10.01.1 CT - Kičma 02.11.2023 16.11.2023
46 14.08.2024 08:00 SAHO21.10.1 CT - Kičma 06.11.2023 01.11.2023
47 13.08.2024 08:00 NABA29.05.1 CT - Kičma 30.10.2023 25.10.2023
48 13.08.2024 08:00 MEFE10.04.1 CT - Kičma 02.11.2023 30.10.2023
49 13.08.2024 08:00 EDSM20.10.1 CT - Kičma 06.11.2023 30.10.2023
50 12.08.2024 08:00 RAHA12.08.1 CT - Kičma 30.10.2023 24.10.2023
51 12.08.2024 08:00 ALHA21.06.1 CT - Kičma 06.11.2023 01.11.2023
52 12.08.2024 08:00 EDFA01.08.1 CT - Kičma 06.11.2023 30.10.2023
53 12.08.2024 08:00 HABA17.01.1 CT - Kičma 15.11.2023 06.11.2023
54 09.08.2024 10:00 BASM08.06.1 CT - Kičma 15.11.2023 03.11.2023
55 09.08.2024 08:00 RUZE12.03.1 CT - Kičma 27.10.2023 24.10.2023
56 09.08.2024 08:00 EMKA02.02.1 CT - Kičma 06.11.2023 25.10.2023
57 09.08.2024 08:00 ZIBE15.09.1 CT - Kičma 06.11.2023 27.10.2023
58 08.08.2024 08:30 AMTA0627983 CT - Kičma 31.07.2023 26.07.2023
59 08.08.2024 08:00 EDSA05.08.1 CT - Kičma 27.10.2023 13.10.2023
60 08.08.2024 08:00 TEGL08.06.1 CT - Kičma 27.10.2023 19.10.2023
61 08.08.2024 08:00 JERA18.06.1 CT - Kičma 27.10.2023 24.10.2023
62 08.08.2024 08:00 HAPR10.02.1 CT - Kičma 09.11.2023 31.10.2023
63 07.08.2024 08:00 MIHA18.04.1 CT - Kičma 26.10.2023 10.10.2023
64 07.08.2024 08:00 HAGR02.01.1 CT - Kičma 27.10.2023 13.10.2023
65 07.08.2024 08:00 FAHU11.06.1 CT - Kičma 27.10.2023 18.10.2023
66 07.08.2024 08:00 SEBA27.11.1 CT - Kičma 09.11.2023 26.10.2023
67 06.08.2024 08:00 MLJU12.10.1 CT - Kičma 26.10.2023 19.10.2023
68 06.08.2024 08:00 ESOS22.11.1 CT - Kičma 26.10.2023 16.08.2023
69 06.08.2024 08:00 FAGE01.01.1 CT - Kičma 07.11.2023 30.10.2023
70 05.08.2024 08:00 AMSP04.12.1 CT - Kičma 26.10.2023 17.10.2023
71 05.08.2024 08:00 AMDE11.06.1 CT - Kičma 26.10.2023 10.10.2023
72 05.08.2024 08:00 DEKA20.07.1 CT - Kičma 26.10.2023 25.10.2023
73 05.08.2024 08:00 FISO07.06.1 CT - Kičma 31.10.2023 26.10.2023
74 05.08.2024 08:00 SACO25.10.1 CT - Kičma 07.11.2023 31.10.2023
75 02.08.2024 08:00 RUSI24.04.1 CT - Kičma 26.10.2023 20.10.2023
76 02.08.2024 08:00 EMBO07.02.1 CT - Kičma 26.10.2023 04.10.2023
77 02.08.2024 08:00 GOCO13.03.1 CT - Kičma 26.10.2023 24.10.2023
78 02.08.2024 08:00 RUSI17.01.1 CT - Kičma 30.10.2023 19.10.2023
79 01.08.2024 08:30 INVR08.10.1 CT - Kičma 26.10.2023 19.10.2023
80 01.08.2024 08:00 RUPA28.12.1 CT - Kičma 26.10.2023 12.09.2023
81 01.08.2024 08:00 HASP10.02.1 CT - Kičma 26.10.2023 21.09.2023
82 01.08.2024 08:00 SUAH12.07.1 CT - Kičma 31.10.2023 27.10.2023
Juli
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.07.2024 08:00 VANA04.11.1 CT - Kičma 26.10.2023 17.10.2023
2 31.07.2024 08:00 DZOR07.11.1 CT - Kičma 26.10.2023 20.10.2023
3 30.07.2024 08:00 RAMA05.03.1 CT - Kičma 18.10.2023 13.10.2023
4 30.07.2024 08:00 MIDU05.03.1 CT - Kičma 18.10.2023 16.10.2023
5 29.07.2024 08:00 ZEDU05.05.1 CT - Kičma 18.10.2023 16.10.2023
6 29.07.2024 08:00 MUFU20.01.1 CT - Kičma 18.10.2023 10.10.2023
7 29.07.2024 08:00 KAAL13.02.1 CT - Kičma 18.10.2023 17.10.2023
8 26.07.2024 08:00 HUSE04.02.1 CT - Kičma 18.10.2023 13.10.2023
9 26.07.2024 08:00 BEZU10.06.1 CT - Kičma 18.10.2023 16.10.2023
10 26.07.2024 08:00 JANE04.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 25.09.2023
11 26.07.2024 08:00 SAAR18.05.1 CT - Ostalo 25.10.2023 13.10.2023
12 25.07.2024 08:00 HUDU11.08.1 CT - Kičma 17.10.2023 13.10.2023
13 25.07.2024 08:00 DZMU06.11.1 CT - Kičma 18.10.2023 11.10.2023
14 25.07.2024 08:00 HAPA23.09.1 CT - Kičma 23.10.2023 18.10.2023
15 25.07.2024 08:00 SAHA01.05.1 CT - Kičma 13.11.2023 31.10.2023
16 24.07.2024 08:00 BESA06.11.1 CT - Kičma 18.10.2023 09.10.2023
17 24.07.2024 08:00 CAFA18.11.1 CT - Kičma 20.10.2023 11.10.2023
18 24.07.2024 08:00 DEHA09.02.1 CT - Kičma 20.10.2023 12.10.2023
19 23.07.2024 08:00 REAJ12.01.1 CT - Kičma 13.10.2023 11.10.2023
20 23.07.2024 08:00 MESC04.03.1 CT - Kičma 30.11.2023 21.11.2023
21 23.07.2024 08:00 FIAV09.07.1 CT - Kičma 30.11.2023 16.11.2023
22 22.07.2024 08:30 SAOM24.05.1 CT - Kičma 13.10.2023 02.10.2023
23 22.07.2024 08:30 SMFR16.08.1 CT - Kičma 13.11.2023 06.11.2023
24 22.07.2024 08:00 NECE05.11.1 CT - Kičma 18.10.2023 12.10.2023
25 22.07.2024 08:00 SAMU18.11.1 CT - Kičma 30.11.2023 23.11.2023
26 19.07.2024 08:30 ALPA0.01.19 CT - Kičma 12.07.2023 10.07.2023
27 19.07.2024 08:00 EDSI28.07.1 CT - Kičma 13.10.2023 11.10.2023
28 19.07.2024 08:00 MISA27.08.1 CT - Kičma 17.10.2023 13.10.2023
29 19.07.2024 08:00 REPA14.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 19.10.2023
30 19.07.2024 08:00 FUBA05.08.1 CT - Kičma 13.11.2023 07.11.2023
31 18.07.2024 08:00 NEBE13.06.1 CT - Kičma 13.10.2023 10.10.2023
32 18.07.2024 08:00 MIRE14.06.1 CT - Kičma 16.10.2023 10.10.2023
33 18.07.2024 08:00 LJZR08.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 16.10.2023
34 18.07.2024 08:00 HAHA29.11.1 CT - Kičma 23.10.2023 16.10.2023
35 18.07.2024 08:00 REIS15.06.1 CT - Kičma 13.11.2023 02.11.2023
36 17.07.2024 08:00 NAGA04.10.1 CT - Kičma 13.10.2023 11.10.2023
37 17.07.2024 08:00 RAMU01.09.1 CT - Kičma 26.10.2023 27.09.2023
38 16.07.2024 08:00 MUME08.01.1 CT - Kičma 13.10.2023 10.10.2023
39 16.07.2024 08:00 KAOM25.08.1 CT - Kičma 16.10.2023 15.09.2023
40 16.07.2024 08:00 HASA28.07.2 CT - Kičma 23.10.2023 18.10.2023
41 16.07.2024 08:00 FASR17.03.1 CT - Kičma 26.10.2023 19.10.2023
42 15.07.2024 08:00 FAAV12.08.1 CT - Kičma 13.10.2023 09.10.2023
43 15.07.2024 08:00 FAHA15.07.1 CT - Kičma 16.10.2023 02.10.2023
44 15.07.2024 08:00 NEPL13.08.1 CT - Kičma 23.10.2023 10.10.2023
45 12.07.2024 08:30 SASK16.08.1 CT - Kičma 26.10.2023 18.10.2023
46 12.07.2024 08:00 IBJA26.01.1 CT - Kičma 13.10.2023 05.10.2023
47 12.07.2024 08:00 NEHU15.10.2 CT - Kičma 16.10.2023 10.10.2023
48 12.07.2024 08:00 MUAV26.06.1 CT - Kičma 23.10.2023 18.10.2023
49 11.07.2024 10:00 ANIV01.04.1 CT - Ostalo 18.10.2023 11.10.2023
50 11.07.2024 08:00 SEMU06.09.1 CT - Kičma 13.10.2023 05.10.2023
51 11.07.2024 08:00 MIAK08.06.1 CT - Kičma 18.10.2023 16.10.2023
52 11.07.2024 08:00 ESME25.11.1 CT - Kičma 26.10.2023 11.10.2023
53 10.07.2024 08:00 EKZA07.05.1 CT - Kičma 13.10.2023 02.10.2023
54 10.07.2024 08:00 MEDO10.11.1 CT - Kičma 17.10.2023 11.10.2023
55 10.07.2024 08:00 FASP08.11.1 CT - Kičma 17.10.2023 12.10.2023
56 10.07.2024 08:00 ISJA02.12.1 CT - Kičma 20.10.2023 11.10.2023
57 09.07.2024 08:00 HAME27.12.1 CT - Kičma 13.10.2023 04.10.2023
58 09.07.2024 08:00 VEBA09.12.1 CT - Kičma 16.10.2023 10.10.2023
59 09.07.2024 08:00 FAVR01.07.1 CT - Kičma 17.10.2023 12.10.2023
60 09.07.2024 08:00 MIFE12.06.1 CT - Kičma 26.10.2023 23.10.2023
61 08.07.2024 08:00 AMJA24.01.1 CT - Kičma 17.10.2023 12.10.2023
62 08.07.2024 08:00 ELDI10.04.1 CT - Kičma 23.10.2023 16.10.2023
63 08.07.2024 08:00 IBOD14.06.1 CT - Kičma 10.11.2023 06.11.2023
64 05.07.2024 10:00 NAMU28.03.1 CT - Ostalo 20.10.2023 17.10.2023
65 05.07.2024 08:30 ADME25.12.1 CT - Kičma 13.10.2023 06.10.2023
66 05.07.2024 08:00 HAHU15.05.1 CT - Kičma 13.10.2023 21.09.2023
67 05.07.2024 08:00 FASP18.10.1 CT - Kičma 16.10.2023 04.10.2023
68 04.07.2024 08:00 IBOM25.03.1 CT - Kičma 11.10.2023 02.10.2023
69 04.07.2024 08:00 FRRA11.01.1 CT - Kičma 12.10.2023 10.10.2023
70 04.07.2024 08:00 ENAL31.07.1 CT - Kičma 13.10.2023 10.10.2023
71 04.07.2024 08:00 ELME14.03.1 CT - Kičma 20.10.2023 25.09.2023
72 03.07.2024 08:30 FESK12.04.1 CT - Kičma 10.10.2023 06.10.2023
73 03.07.2024 08:30 JESA01.03.1 CT - Kičma 11.10.2023 29.09.2023
74 03.07.2024 08:00 EDVI21.07.1 CT - Kičma 11.10.2023 06.10.2023
75 03.07.2024 08:00 SEBO02.01.1 CT - Kičma 11.10.2023 06.10.2023
76 02.07.2024 08:30 ALSA31.10.1 CT - Kičma 10.10.2023 22.09.2023
77 01.07.2024 08:00 LERA10.04.1 CT - Kičma 10.10.2023 25.09.2023
78 01.07.2024 08:00 MESA07.04.1 CT - Kičma 20.10.2023 18.10.2023
Juni
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 28.06.2024 08:00 AZZA13.02.1 CT - Kičma 10.10.2023 05.10.2023
2 28.06.2024 08:00 CEJU01.01.1 CT - Kičma 20.10.2023 16.10.2023
3 27.06.2024 08:00 MASU12.02.1 CT - Kičma 31.10.2023 23.10.2023
4 26.06.2024 08:00 MUCA06.07.1 CT - Kičma 31.10.2023 26.10.2023
5 25.06.2024 08:00 MABL11.12.1 CT - Kičma 05.10.2023 28.09.2023
6 25.06.2024 08:00 SMHA15.11.1 CT - Kičma 05.10.2023 21.09.2023
7 25.06.2024 08:00 SEHU12.06.1 CT - Kičma 05.10.2023 27.09.2023
8 24.06.2024 08:00 ZIJU01.04.1 CT - Kičma 03.10.2023 28.09.2023
9 24.06.2024 08:00 ISBA20.10.1 CT - Kičma 05.10.2023 28.09.2023
10 24.06.2024 08:00 EMKA01.01.1 CT - Kičma 05.10.2023 19.09.2023
11 24.06.2024 08:00 HASO20.06.1 CT - Kičma 12.10.2023 03.10.2023
12 21.06.2024 08:00 RAPO05.01.1 CT - Kičma 03.10.2023 29.09.2023
13 21.06.2024 08:00 HAMA09.04.1 CT - Kičma 03.10.2023 19.09.2023
14 21.06.2024 08:00 SAAV12.11.1 CT - Kičma 03.10.2023 27.09.2023
15 21.06.2024 08:00 ZUDR08.05.1 CT - Kičma 12.10.2023 10.10.2023
16 20.06.2024 08:00 ALOD13.02.2 CT - Kičma 02.10.2023 26.09.2023
17 20.06.2024 08:00 IVMI06.11.1 CT - Kičma 03.10.2023 02.10.2023
18 20.06.2024 08:00 ZEZE10.09.1 CT - Kičma 12.10.2023 03.10.2023
19 19.06.2024 08:00 SUBE26.04.1 CT - Kičma 02.10.2023 27.09.2023
20 19.06.2024 08:00 SEHA07.12.1 CT - Kičma 02.10.2023 29.09.2023
21 19.06.2024 08:00 HAHA19.07.1 CT - Kičma 03.10.2023 28.09.2023
22 19.06.2024 08:00 EMKO22.08.1 CT - Kičma 12.10.2023 27.09.2023
23 18.06.2024 08:30 ISMU24.08.1 CT - Kičma 02.10.2023 26.09.2023
24 18.06.2024 08:00 KECI07.11.1 CT - Kičma 02.10.2023 26.09.2023
25 18.06.2024 08:00 ANBU22.03.1 CT - Kičma 03.10.2023 27.09.2023
26 17.06.2024 08:00 EKAL22.04.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
27 17.06.2024 08:00 HADU18.05.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
28 17.06.2024 08:00 HUBR27.09.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
29 17.06.2024 08:00 MUKE04.01.1 CT - Kičma 28.09.2023 22.09.2023
30 14.06.2024 08:00 ALMU10.02.2 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
31 14.06.2024 08:00 SEJA07.10.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
32 14.06.2024 08:00 MUCI16.02.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
33 14.06.2024 08:00 IBZA12.09.1 CT - Kičma 28.09.2023 13.09.2023
34 13.06.2024 08:00 SAMU11.05.1 CT - Kičma 27.09.2023 15.09.2023
35 13.06.2024 08:00 ISIB26.08.1 CT - Kičma 27.09.2023 11.09.2023
36 12.06.2024 08:30 NAVA16.07.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
37 12.06.2024 08:00 ZEZA14.02.1 CT - Kičma 27.09.2023 19.09.2023
38 12.06.2024 08:00 FAMU20.07.1 CT - Kičma 28.09.2023 27.09.2023
39 11.06.2024 08:00 AVAI03.04.1 CT - Kičma 26.09.2023 22.09.2023
40 11.06.2024 08:00 ENPO17.05.1 CT - Kičma 27.09.2023 15.09.2023
41 10.06.2024 08:00 SAHO04.07.1 CT - Kičma 26.09.2023 06.09.2023
42 10.06.2024 08:00 JAAG17.04.1 CT - Kičma 26.09.2023 21.09.2023
43 10.06.2024 08:00 ENOC08.11.1 CT - Kičma 26.09.2023 13.09.2024
44 10.06.2024 08:00 SAME12.07.1 CT - Kičma 27.09.2023 25.09.2023
45 07.06.2024 09:00 JEMO02.10.1 CT - Kičma 22.09.2023 14.09.2023
46 07.06.2024 08:30 SEKV30.09.1 CT - Kičma 22.09.2023 11.09.2023
47 07.06.2024 08:30 ADHO22.06.1 CT - Kičma 22.09.2023 14.09.2023
48 06.06.2024 08:30 REMU29.05.1 CT - Kičma 22.09.2023 19.09.2023
49 06.06.2024 08:30 TUSE11.08.1 CT - Kičma 22.09.2023 20.09.2023
50 06.06.2024 08:00 MEDO11.05.2 CT - Kičma 22.09.2023 13.09.2023
51 06.06.2024 08:00 DEVA24.05.1 CT - Kičma 22.09.2023 20.09.2023
52 06.06.2024 08:00 ESOM05.12.1 CT - Kičma 16.10.2023 11.10.2023
53 06.06.2024 08:00 NACE18.01.1 CT - Kičma 20.10.2023 28.09.2023
54 05.06.2024 08:00 JAVU03.11.1 CT - Kičma 21.09.2023 14.09.2023
55 05.06.2024 08:00 ENBA31.10.1 CT - Kičma 21.09.2023 07.09.2023
56 05.06.2024 08:00 DAKL02.10.1 CT - Kičma 21.09.2023 20.09.2023
57 05.06.2024 08:00 SECE01.01.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
58 04.06.2024 08:00 BOVR09.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
59 04.06.2024 08:00 SEME15.10.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
60 04.06.2024 08:00 MICV08.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 19.09.2023
61 03.06.2024 08:00 SECE16.10.1 CT - Kičma 21.09.2023
62 03.06.2024 08:00 FASM25.02.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
63 03.06.2024 08:00 MUSL19.03.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
64 03.06.2024 08:00 MUSL19.03.1 CT - Kičma 21.09.2023 18.09.2023
65 03.06.2024 08:00 MEAJ05.08.1 CT - Kičma 21.09.2023 13.09.2023
Maj
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.05.2024 08:00 JOJU18.03.1 CT - Kičma 19.09.2023
2 31.05.2024 08:00 SIHR17.08.1 CT - Kičma 20.09.2023 30.08.2023
3 31.05.2024 08:00 LEBU21.01.1 CT - Kičma 20.09.2023 14.09.2023
4 31.05.2024 08:00 SUDE06.04.1 CT - Kičma 21.09.2023 15.09.2023
5 30.05.2024 10:00 HASA01.10.1 CT - Ostalo 22.11.2023 16.11.2023
6 30.05.2024 08:30 AZBO01.07.1 CT - Kičma 19.09.2023 11.09.2023
7 30.05.2024 08:30 SEMU23.01.1 CT - Kičma 22.09.2023 19.09.2023
8 30.05.2024 08:00 JAHU02.01.1 CT - Kičma 15.09.2023 11.09.2023
9 30.05.2024 08:00 FAHU17.06.1 CT - Kičma 18.09.2023 13.09.2023
10 29.05.2024 08:00 RESA01.08.1 CT - Kičma 14.09.2023 12.09.2023
11 29.05.2024 08:00 SEOR19.08.1 CT - Kičma 14.09.2023 30.08.2023
12 29.05.2024 08:00 NIBU07.01.1 CT - Kičma 18.09.2023 28.08.2023
13 29.05.2024 08:00 MUHO14.04.1 CT - Kičma 20.09.2023 14.09.2023
14 29.05.2024 08:00 HAZE31.05.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
15 28.05.2024 10:00 NEKO06.04.1 CT - Ostalo 07.11.2023 19.10.2023
16 28.05.2024 08:00 AZSA05.01.1 CT - Kičma 14.09.2023 13.09.2023
17 28.05.2024 08:00 RASE12.04.1 CT - Kičma 14.09.2023 28.08.2023
18 28.05.2024 08:00 FIKA10.01.1 CT - Kičma 18.09.2023 06.09.2023
19 27.05.2024 08:30 EDOM30.09.1 CT - Kičma 19.09.2023 14.09.2023
20 27.05.2024 08:00 SANE08.05.1 CT - Kičma 14.09.2023 08.09.2023
21 27.05.2024 08:00 SESE18.05.1 CT - Kičma 14.09.2023 12.09.2023
22 27.05.2024 08:00 DEAH01.10.1 CT - Kičma 18.09.2023 13.09.2023
23 24.05.2024 08:30 BECE10.11.1 CT - Kičma 19.09.2023 15.09.2023
24 24.05.2024 08:00 JEIV11.04.1 CT - Kičma 14.09.2023 11.09.2023
25 24.05.2024 08:00 AMJA04.02.1 CT - Kičma 14.09.2023 04.09.2023
26 24.05.2024 08:00 ZUBA29.07.1 CT - Kičma 15.09.2023 12.09.2023
27 23.05.2024 08:00 AZTU01.01.1 CT - Kičma 12.09.2023 08.09.2023
28 23.05.2024 08:00 SAVE25.12.1 CT - Kičma 13.09.2023 12.09.2023
29 23.05.2024 08:00 MAJU13.12.1 CT - Kičma 13.09.2023 11.09.2023
30 23.05.2024 08:00 RAPI03.06.1 CT - Kičma 13.09.2023 28.08.2023
31 22.05.2024 09:00 SEKE04.02.1 CT - Kičma 08.09.2023 06.09.2023
32 22.05.2024 08:00 MIRI02.11.1 CT - Kičma 08.09.2023 06.09.2023
33 22.05.2024 08:00 EMMA02.03.1 CT - Kičma 08.09.2023 21.08.2023
34 22.05.2024 08:00 RAKE16.05.1 CT - Kičma 12.09.2023 06.09.2023
35 21.05.2024 08:00 AZKO03.01.1 CT - Kičma 06.09.2023 24.08.2023
36 21.05.2024 08:00 DUTU15.10.1 CT - Kičma 06.09.2023 28.08.2023
37 21.05.2024 08:00 REKU19.12.1 CT - Kičma 06.09.2023 31.08.2023
38 20.05.2024 08:00 MUDU26.03.1 CT - Kičma 06.09.2023 02.08.2023
39 20.05.2024 08:00 AHGL28.06.1 CT - Kičma 06.09.2023 04.09.2023
40 20.05.2024 08:00 SASA03.09.1 CT - Kičma 08.09.2023 04.09.2023
41 17.05.2024 08:00 SEHO17.02.1 CT - Kičma 06.09.2023 08.12.2022
42 17.05.2024 08:00 SAKA13.01.1 CT - Kičma 06.09.2023 30.08.2023
43 17.05.2024 08:00 ANKR08.02.1 CT - Kičma 06.09.2023 28.08.2023
44 17.05.2024 08:00 SEOM12.06.1 CT - Kičma 12.09.2023 07.09.2023
45 16.05.2024 08:00 ELHA18.02.1 CT - Kičma 05.09.2023 31.08.2023
46 16.05.2024 08:00 MUKA23.01.1 CT - Kičma 05.09.2023 01.09.2023
47 16.05.2024 08:00 SASM15.04.1 CT - Kičma 05.09.2023 04.09.2023
48 16.05.2024 08:00 SAVU18.08.1 CT - Kičma 06.09.2023 31.08.2023
49 15.05.2024 10:00 SEOS01.01.1 CT - Ostalo 01.12.2023 28.11.2023
50 15.05.2024 08:00 ESCO01.01.1 CT - Kičma 05.09.2023 01.09.2023
51 15.05.2024 08:00 MISK04.12.1 CT - Kičma 05.09.2023 28.08.2023
52 15.05.2024 08:00 HAIM19.06.1 CT - Kičma 05.09.2023 04.08.2023
53 15.05.2024 08:00 ZUKE19.10.1 CT - Kičma 06.09.2023 28.08.2023
54 14.05.2024 10:00 HASA03.09.1 CT - Ostalo 01.12.2023 23.11.2023
55 14.05.2024 08:00 ESOS18.02.1 CT - Kičma 04.09.2023 30.08.2023
56 14.05.2024 08:00 PAMA19.09.1 CT - Kičma 04.09.2023 21.08.2023
57 14.05.2024 08:00 NICI07.10.1 CT - Kičma 04.09.2023 28.08.2023
58 13.05.2024 10:00 BEKR12.04.1 CT - Ostalo 01.12.2023 22.11.2023
59 13.05.2024 08:00 SAFA24.01.1 CT - Kičma 04.09.2023 30.08.2023
60 13.05.2024 08:00 ASSM01.07.1 CT - Kičma 04.09.2023 22.08.2023
61 10.05.2024 08:00 RABA10.04.1 CT - Kičma 28.08.2023 24.08.2023
62 10.05.2024 08:00 EDAV22.01.1 CT - Kičma 30.08.2023 28.08.2023
63 10.05.2024 08:00 SEHU26.10.1 CT - Kičma 30.08.2023 25.07.2023
64 10.05.2024 08:00 MUHA29.07.1 CT - Kičma 04.09.2023 28.08.2023
65 09.05.2024 10:00 HACI25.01.1 CT - Ostalo 30.11.2023 17.11.2023
66 09.05.2024 10:00 ARBJ29.10.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
67 09.05.2024 08:30 FISC25.08.1 CT - Kičma 28.08.2023 24.08.2023
68 09.05.2024 08:00 SALE10.09.1 CT - Kičma 28.08.2023 24.08.2023
69 09.05.2024 08:00 SUSM26.05.1 CT - Kičma 30.08.2023 09.08.2023
70 08.05.2024 10:00 MESU02.12.1 CT - Ostalo 18.10.2023 25.09.2023
71 08.05.2024 10:00 MIKU12.08.1 CT - Ostalo 28.11.2023 20.11.2023
72 08.05.2024 08:00 NAPR24.09.1 CT - Kičma 22.08.2023 27.07.2023
73 08.05.2024 08:00 MURA12.07.1 CT - Kičma 25.08.2023 22.08.2023
74 08.05.2024 08:00 HATO06.06.1 CT - Kičma 28.08.2023 16.08.2023
75 08.05.2024 08:00 SMFA21.10.1 CT - Kičma 30.08.2023 22.08.2023
76 07.05.2024 10:00 ASSA27.09.1 CT - Ostalo 28.11.2023 21.11.2023
77 07.05.2024 10:00 MUHU21.04.1 CT - Ostalo 30.11.2023 27.11.2023
78 07.05.2024 08:00 HEMR09.02.1 CT - Kičma 22.08.2023 15.08.2023
79 07.05.2024 08:00 MEAH13.12.1 CT - Kičma 22.08.2023
80 07.05.2024 08:00 MASL23.11.1 CT - Kičma 22.08.2023 15.08.2023
81 07.05.2024 08:00 IZCE28.08.1 CT - Kičma 30.08.2023 25.08.2023
82 06.05.2024 10:00 PATO02.09.1 CT - Ostalo 28.11.2023 17.11.2023
83 06.05.2024 08:00 SANE19.04.1 CT - Kičma 22.08.2023 11.08.2023
84 06.05.2024 08:00 IZSK10.11.1 CT - Kičma 22.08.2023 18.08.2023
85 06.05.2024 08:00 ANTO15.03.1 CT - Kičma 22.08.2023 18.08.2023
86 06.05.2024 08:00 LEPU16.07.1 CT - Kičma 24.08.2023 18.08.2023
87 03.05.2024 10:00 ZUCA0601195 CT - Kičma 24.08.2023 10.08.2023
88 03.05.2024 10:00 RIME19.03.1 CT - Ostalo 27.11.2023 23.11.2023
89 03.05.2024 08:00 HEFA05.06.1 CT - Kičma 24.08.2023
90 03.05.2024 08:00 ZLNE05.08.1 CT - Kičma 25.08.2023 22.08.2023
91 03.05.2024 08:00 ADHA15.07.1 CT - Kičma 25.08.2023 22.08.2023
April
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 30.04.2024 10:00 KADR04.01.1 CT - Ostalo 27.11.2023 16.11.2023
2 30.04.2024 08:00 MAHA26.05.1 CT - Kičma 15.08.2023 09.08.2023
3 30.04.2024 08:00 RABO27.01.1 CT - Kičma 15.08.2023 14.08.2023
4 30.04.2024 08:00 MUTU10.01.1 CT - Kičma 17.08.2023 09.08.2023
5 30.04.2024 08:00 SARA21.10.1 CT - Kičma 22.08.2023 17.08.2023
6 30.04.2024 08:00 SARA21.10.1 CT - Kičma 22.08.2023 17.08.2023
7 30.04.2024 08:00 MIIN20.04.1 CT - Kičma 24.08.2023 22.08.2023
8 29.04.2024 10:00 BAAV05.10.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
9 29.04.2024 10:00 AZDZ05,08,1 CT - Ostalo 24.11.2023 20.11.2023
10 29.04.2024 08:00 ALPA07.11.1 CT - Kičma 15.08.2023 11.08.2023
11 29.04.2024 08:00 SAMU10.02.1 CT - Kičma 15.08.2023 09.08.2023
12 29.04.2024 08:00 DZTR01.01.1 CT - Kičma 15.08.2023 09.08.2023
13 29.04.2024 08:00 AMZR29.04.1 CT - Kičma 24.08.2023 21.08.2023
14 26.04.2024 10:00 AZMU0301197 CT - Ostalo 15.11.2023 07.11.2023
15 26.04.2024 08:00 MUNO25.04.1 CT - Kičma 15.08.2023
16 26.04.2024 08:00 RAOP09.01.1 CT - Kičma 15.08.2023 11.08.2023
17 26.04.2024 08:00 ARMA25.04.1 CT - Kičma 15.08.2023 10.08.2023
18 26.04.2024 08:00 FIBA15.05.1 CT - Kičma 24.08.2023 21.08.2023
19 25.04.2024 10:00 ELHA07.02.1 CT - Ostalo 22.11.2023 17.11.2023
20 25.04.2024 10:00 LAPO05.04.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
21 25.04.2024 10:00 SUPO12.04.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
22 25.04.2024 08:00 MEPE28.10.1 CT - Kičma 03.08.2023 01.08.2023
23 25.04.2024 08:00 DZHA11.05.1 CT - Kičma 03.08.2023 17.07.2023
24 25.04.2024 08:00 ISCI02.01.1 CT - Kičma 03.08.2023 28.07.2023
25 25.04.2024 08:00 CEKU04.04.1 CT - Kičma 24.08.2023 18.08.2023
26 24.04.2024 10:00 MEOS22.08.1 CT - Ostalo 22.11.2023 17.11.2023
27 24.04.2024 09:00 DIUZ13.07.1 CT - Kičma 24.08.2023 21.08.2023
28 24.04.2024 08:30 FASV28.02.1 CT - Kičma 01.08.2023 27.07.2023
29 24.04.2024 08:00 FEDE11.01.1 CT - Kičma 24.07.2023 18.07.2023
30 24.04.2024 08:00 MINE30.08.1 CT - Kičma 03.08.2023 20.06.2023
31 24.04.2024 08:00 VAFE19.04.1 CT - Kičma 03.08.2023 01.08.2023
32 23.04.2024 10:00 MIHA25.07.1 CT - Ostalo 22.11.2023
33 23.04.2024 08:00 ISMA09.04.1 CT - Kičma 27.07.2023 21.07.2023
34 23.04.2024 08:00 ANME11.05.1 CT - Kičma 27.07.2023 14.07.2023
35 23.04.2024 08:00 EDBE22.01.1 CT - Kičma 27.07.2023 06.07.2023
36 22.04.2024 08:00 EMHA27.03.1 CT - Kičma 26.07.2023 12.07.2023
37 22.04.2024 08:00 DZBA14.10.1 CT - Kičma 27.07.2023 24.07.2023
38 22.04.2024 08:00 VAMA22.12.1 CT - Kičma 27.07.2023 18.11.2022
39 22.04.2024 08:00 VIDU30.01.1 CT - Kičma 18.08.2023 17.08.2023
40 19.04.2024 10:00 SAVE03.01.1 CT - Ostalo 18.08.2023 10.08.2023
41 19.04.2024 10:00 ZOSL03.04.1 CT - Ostalo 17.11.2023 10.11.2023
42 19.04.2024 09:00 MIKU24.11.1 CT - Kičma 26.07.2023 20.07.2023
43 19.04.2024 08:00 RESE26.07.1 CT - Kičma 26.07.2023
44 19.04.2024 08:00 AMGA15.04.1 CT - Kičma 26.07.2023 19.07.2023
45 18.04.2024 10:00 ADHA18.11.2 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
46 18.04.2024 10:00 FUHE12.03.1 CT - Ostalo 17.11.2023 13.11.2023
47 18.04.2024 09:00 ANKA06.06.1 CT - Kičma 24.07.2023 19.07.2023
48 18.04.2024 08:00 SASE15.01.1 CT - Kičma 24.07.2023 19.07.2023
49 18.04.2024 08:00 HAMU18.09.1 CT - Kičma 26.07.2023
50 18.04.2024 08:00 SEBE21.01.1 CT - Kičma 18.08.2023 09.08.2023
51 17.04.2024 10:00 IZSP01.11.1 CT - Ostalo 17.11.2023 13.11.2023
52 17.04.2024 10:00 NIBA07.02.1 CT - Ostalo 17.11.2023 31.10.2023
53 17.04.2024 08:30 DZBU12.06.1 CT - Kičma 24.07.2023 11.07.2023
54 17.04.2024 08:00 AIOH03.07.1 CT - Kičma 24.07.2023 19.07.2023
55 17.04.2024 08:00 AZCE13.02.1 CT - Kičma 18.08.2023 21.07.2023
56 17.04.2024 08:00 FAME15.08.1 CT - Ostalo 15.11.2023 06.10.2023
57 16.04.2024 10:00 SUSE07.02.1 CT - Kičma 21.07.2023 19.07.2023
58 16.04.2024 10:00 VEHR03.04.1 CT - Ostalo 17.11.2023 14.11.2023
59 16.04.2024 08:00 SAAH13.02.1 CT - Kičma 21.07.2023 10.07.2023
60 16.04.2024 08:00 MAKO06.07.1 CT - Kičma 18.08.2023 27.07.2023
61 15.04.2024 10:00 FUSP18.03.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
62 15.04.2024 10:00 LAHE0209.19 CT - Ostalo 15.11.2023 30.10.2023
63 15.04.2024 08:00 OMAB18.09.1 CT - Kičma 20.07.2023 07.07.2023
64 15.04.2024 08:00 ASKA18.08.1 CT - Kičma 20.07.2023 14.07.2023
65 15.04.2024 08:00 JAJA22.12.1 CT - Kičma 21.07.2023 19.07.2023
66 12.04.2024 10:00 MACU01.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 23.10.2023
67 12.04.2024 08:00 MAAS12.07.1 CT - Kičma 20.07.2023 26.06.2023
68 12.04.2024 08:00 SASA07.07.1 CT - Kičma 20.07.2023 05.07.2023
69 12.04.2024 08:00 SEBE08.07.1 CT - Kičma 20.07.2023
70 12.04.2024 08:00 SAAL01.09.1 CT - Kičma 17.08.2023 15.08.2023
71 12.04.2024 08:00 MIKR16.01.1 CT - Kičma 18.08.2023 08.08.2023
72 11.04.2024 10:00 SAAT05.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
73 11.04.2024 10:00 IBKA08.02.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
74 11.04.2024 08:00 SEKU07.06.1 CT - Kičma 20.07.2023 13.07.2023
75 11.04.2024 08:00 KESP02.12.1 CT - Kičma 20.07.2023 17.07.2023
76 11.04.2024 08:00 HABR30.05.1 CT - Kičma 20.07.2023 13.07.2023
77 11.04.2024 08:00 RASE24.01.1 CT - Kičma 18.08.2023 16.08.2023
78 10.04.2024 10:00 KAJA30.08.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
79 10.04.2024 10:00 ADMU29.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 09.11.2023
80 10.04.2024 08:00 NAVR0401956 CT - Kičma 18.07.2023 03.06.2023
81 10.04.2024 08:00 NICI0710966 CT - Kičma 18.07.2023 04.07.2023
82 10.04.2024 08:00 ALKU3112971 CT - Kičma 18.07.2023 13.07.2023
83 10.04.2024 08:00 BESI06.08.1 CT - Kičma 17.08.2023 15.08.2023
84 09.04.2024 10:00 HUKA10.02.1 CT - Ostalo 30.10.2023 24.10.2023
85 09.04.2024 10:00 NILA06.04.1 CT - Ostalo 13.11.2023 13.10.2023
86 09.04.2024 08:00 MIBE1607969 CT - Kičma 18.07.2023 13.07.2023
87 09.04.2024 08:00 MITA26.08.1 CT - Kičma 18.07.2023
88 09.04.2024 08:00 MUCI1212980 CT - Kičma 18.07.2023 12.07.2023
89 09.04.2024 08:00 AJMU13.06.1 CT - Kičma 16.08.2023 02.08.2023
90 09.04.2024 08:00 AJMU13.06.1 CT - Kičma 01.11.2023 19.10.2023
91 08.04.2024 10:00 NETI02.06.1 CT - Ostalo 09.11.2023 23.10.2023
92 08.04.2024 10:00 ENHA16.03.1 CT - Ostalo 10.11.2023 06.11.2023
93 08.04.2024 09:00 MUSA10.07.1 CT - Kičma 11.08.2023 08.08.2023
94 08.04.2024 08:30 SUHA18.12.1 CT - Kičma 14.07.2023 20.06.2023
95 08.04.2024 08:00 ELSU27.07.1 CT - Kičma 18.07.2023 21.06.2023
96 08.04.2024 08:00 SASI02.05.1 CT - Kičma 18.07.2023 03.07.2023
97 05.04.2024 10:00 NELU04.05.1 CT - Kičma 16.08.2023 01.08.2023
98 05.04.2024 10:00 SEKA10.08.1 CT - Ostalo 09.11.2023 06.11.2023
99 05.04.2024 10:00 FIKA14.07.1 CT - Ostalo 15.11.2023 07.11.2023
100 05.04.2024 08:30 ASFE06.11.1 CT - Kičma 14.07.2023 06.07.2023
101 05.04.2024 08:30 SISI22.09.1 CT - Kičma 14.07.2023 12.07.2023
102 04.04.2024 10:00 SEIS07.03.1 CT - Ostalo 30.10.2023 25.10.2023
103 04.04.2024 10:00 SERE08.03.1 CT - Ostalo 09.11.2023 06.11.2023
104 04.04.2024 08:30 FUHE12.03.1 CT - Kičma 13.07.2023 06.07.2023
105 04.04.2024 08:30 ZIHA13.10.1 CT - Kičma 14.07.2023 06.07.2023
106 04.04.2024 08:30 DUKU14.02.1 CT - Kičma 14.07.2023 13.07.2023
107 04.04.2024 08:00 AMBL30.09.1 CT - Kičma 14.08.2023 10.08.2023
108 03.04.2024 10:00 ABKA12.05.1 CT - Ostalo 09.11.2023 07.11.2023
109 03.04.2024 10:00 ELNA27.03.1 CT - Ostalo 22.11.2023 09.11.2023
110 03.04.2024 08:30 MECO02.04.1 CT - Kičma 13.07.2023 11.07.2023
111 03.04.2024 08:30 HALI24.05.1 CT - Kičma 13.07.2023 10.07.2023
112 03.04.2024 08:00 SAPO20.12.1 CT - Kičma 11.07.2023 07.07.2023
113 03.04.2024 08:00 MIHA19.08.1 CT - Kičma 14.08.2023 07.08.2023
114 02.04.2024 10:00 FASU02.01.1 CT - Ostalo 23.10.2023 17.10.2023
115 02.04.2024 10:00 BEPL18.03.1 CT - Ostalo 09.11.2023 30.10.2023
116 02.04.2024 09:00 HAZE12.12.1 CT - Kičma 11.07.2023
117 02.04.2024 09:00 ALDO18.07.1 CT - Kičma 11.07.2023 21.06.2023
118 02.04.2024 08:30 HAGA08.06.1 CT - Kičma 12.07.2023 05.07.2023
119 01.04.2024 10:00 UMMU09.08.1 CT - Ostalo 18.10.2023 16.10.2023
120 01.04.2024 10:00 RASA11.01.1 CT - Ostalo 06.11.2023 26.10.2023
121 01.04.2024 10:00 ADZA14.09.1 CT - Ostalo 09.11.2023 06.11.2023
122 01.04.2024 09:00 NARU22.02.1 CT - Kičma 12.07.2023 10.07.2023
123 01.04.2024 09:00 PRMI03.11.1 CT - Kičma 12.07.2023 04.07.2023
124 01.04.2024 08:30 EDSI28.07.1 CT - Kičma 12.07.2023 07.07.2023
125 01.04.2024 08:00 NUKA08.07.1 CT - Kičma 11.08.2023 08.08.2023
Mart
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.03.2024 10:00 HAME30.10.1 CT - Ostalo 07.11.2023 23.10.2023
2 29.03.2024 10:00 SEZE23.07.1 CT - Ostalo 15.11.2023 01.11.2023
3 29.03.2024 09:00 RABA25.05.1 CT - Kičma 10.07.2023 03.07.2023
4 29.03.2024 09:00 VAFR20.04.1 CT - Kičma 12.07.2023 10.07.2023
5 29.03.2024 08:30 SEKA31.10.1 CT - Kičma 12.07.2023 30.06.2023
6 28.03.2024 10:00 ZLHA11.03.1 CT - Ostalo 06.11.2023 17.10.2023
7 28.03.2024 10:00 OMPA25.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 06.11.2023
8 28.03.2024 09:00 FABO10.02.1 CT - Kičma 10.07.2023 30.06.2023
9 28.03.2024 08:30 FASM07.01.1 CT - Kičma 10.07.2023 06.07.2023
10 28.03.2024 08:00 MIKR03.11.1 CT - Kičma 09.08.2023 03.08.2023
11 28.03.2024 08:00 GOHR11.09.1 CT - Kičma 17.11.2023 15.11.2023
12 27.03.2024 10:00 KESE01.01.1 CT - Ostalo 31.10.2023 27.10.2023
13 27.03.2024 10:00 ZLBU05,08.1 CT - Ostalo 15.11.2023 07.11.2023
14 27.03.2024 09:00 BEPA28.12.1 CT - Kičma 07.07.2023 06.07.2023
15 27.03.2024 09:00 DZZV15.07.1 CT - Kičma 07.07.2023 04.07.2023
16 27.03.2024 08:00 EDPA01.01.1 CT - Kičma 07.07.2023 23.06.2023
17 27.03.2024 08:00 SIHU19.06.1 CT - Kičma 08.08.2023 25.07.2023
18 26.03.2024 10:00 ENHA16.03.1 CT - Ostalo 17.10.2023 11.10.2023
19 26.03.2024 10:00 JASI09.09.1 CT - Ostalo 22.11.2023 20.11.2023
20 26.03.2024 08:30 BOJO13.01.1 CT - Kičma 06.07.2023 16.06.2023
21 26.03.2024 08:30 ZIPO05.12.1 CT - Kičma 07.07.2023 26.06.2023
22 26.03.2024 08:00 SAFA28.09.1 CT - Kičma 07.07.2023 03.07.2023
23 26.03.2024 08:00 STKA04.09.1 CT - Kičma 09.08.2023 07.08.2023
24 26.03.2024 08:00 SELI11.12.1 CT - Kičma 17.11.2023 13.11.2023
25 25.03.2024 10:00 ADPO18.05.1 CT - Ostalo 31.10.2023 27.10.2023
26 25.03.2024 08:30 LERE22.04.1 CT - Kičma 06.07.2023 27.06.2023
27 25.03.2024 08:30 META09.02.1 CT - Kičma 06.07.2023 04.07.2023
28 25.03.2024 08:00 NAHA17.03.1 CT - Kičma 06.07.2023 22.06.2023
29 25.03.2024 08:00 SESA20.09.1 CT - Kičma 08.08.2023 28.07.2023
30 25.03.2024 08:00 NIDU16.12.1 CT - Kičma 07.09.2023 05.09.2023
31 22.03.2024 10:00 SASE30.07.1 CT - Ostalo 28.11.2023 21.11.2023
32 22.03.2024 09:00 SAMU31.01.1 CT - Ostalo 31.10.2023 27.10.2023
33 22.03.2024 08:30 RUBU25.07.1 CT - Kičma 05.07.2023 22.06.2023
34 22.03.2024 08:30 MIST24.02.1 CT - Kičma 06.07.2023 23.06.2023
35 22.03.2024 08:30 HEBA18.04.1 CT - Kičma 12.07.2023
36 22.03.2024 08:00 TAFA29.11.1 CT - Kičma 05.09.2023 31.08.2023
37 21.03.2024 10:00 ILVI11.05.1 CT - Ostalo 31.10.2023 20.10.2023
38 21.03.2024 09:00 MAMA01.02.1 CT - Kičma 05.07.2023 20.06.2023
39 21.03.2024 08:30 ELCO19.10.1 CT - Kičma 05.07.2023 21.06.2023
40 21.03.2024 08:30 SAAV07.10.1 CT - Kičma 05.07.2023 16.06.2023
41 21.03.2024 08:00 ALAL26.03.1 CT - Kičma 08.08.2023 31.07.2023
42 20.03.2024 10:00 VAST20.06.1 CT - Ostalo 31.10.2023 26.10.2023
43 20.03.2024 09:00 NEST06.12.1 CT - Kičma 27.06.2023 23.06.2023
44 20.03.2024 08:30 SLGA30.06.1 CT - Kičma 04.07.2023 29.06.2023
45 20.03.2024 08:30 MESM22.07.1 CT - Kičma 02.08.2023 01.08.2023
46 20.03.2024 08:00 DADE26.11.1 CT - Kičma 24.11.2023 10.11.2023
47 19.03.2024 10:00 MIST12.05.1 CT - Ostalo 31.10.2023 25.10.2023
48 19.03.2024 10:00 DURA14.06.1 CT - Ostalo 15.11.2023 09.11.2023
49 19.03.2024 09:00 ZADE19.05.1 CT - Kičma 27.06.2023 20.06.2023
50 19.03.2024 08:30 NISA02.09.1 CT - Kičma 27.06.2023 13.06.2023
51 19.03.2024 08:00 FAAG06.08.1 CT - Kičma 02.08.2023 26.07.2023
52 19.03.2024 08:00 SASE15.01.1 CT - Kičma 20.10.2023 16.10.2023
53 18.03.2024 10:00 SEME21.01.1 CT - Ostalo 28.11.2023 20.11.2023
54 18.03.2024 09:00 SEFE19.10.1 CT - Kičma 27.06.2023 22.06.2023
55 18.03.2024 09:00 SEAV27.06.1 CT - Kičma 27.06.2023 21.06.2023
56 18.03.2024 09:00 CAME23.11.1 CT - Kičma 27.06.2023 19.06.2023
57 18.03.2024 08:00 HAMU28.08.1 CT - Kičma 02.08.2023 27.07.2023
58 18.03.2024 08:00 MIDZ11.10.1 CT - Kičma 28.09.2023 23.08.2023
59 15.03.2024 11:00 ESME14.05.1 CT - Ostalo 27.10.2023 24.10.2023
60 15.03.2024 09:00 ESPI16.03.1 CT - Kičma 23.06.2023 20.06.2023
61 15.03.2024 08:30 MUMU04.04.1 CT - Kičma 23.06.2023 13.06.2023
62 15.03.2024 08:30 LUPE04.03.1 CT - Kičma 23.06.2023 21.06.2023
63 15.03.2024 08:00 SACA22.03.1 CT - Kičma 11.08.2023 03.08.2023
64 15.03.2024 08:00 NELO14.10.1 CT - Kičma 20.09.2023 01.09.2023
65 14.03.2024 10:00 SURI27.02.1 CT - Ostalo 27.10.2023 23.10.2023
66 14.03.2024 10:00 MIDZ27.09.1 CT - Ostalo 28.11.2023 10.11.2023
67 14.03.2024 10:00 SLFA20.11.1 CT - Ostalo 05.12.2023 20.11.2023
68 14.03.2024 09:00 RAKA18.11.1 CT - Kičma 23.06.2023 15.06.2023
69 14.03.2024 09:00 MEDI10.04.1 CT - Kičma 05.07.2023 30.06.2023
70 14.03.2024 08:30 MITO17.07.1 CT - Kičma 20.06.2023 08.06.2023
71 14.03.2024 08:00 SAAL06.08.1 CT - Kičma 23.06.2023 16.06.2023
72 14.03.2024 08:00 NABE12.10.1 CT - Kičma 27.09.2023 25.09.2023
73 13.03.2024 10:00 ZVOS03.01.1 CT - Ostalo 26.10.2023 24.10.2023
74 13.03.2024 10:00 SEVR01.01.1 CT - Ostalo 06.11.2023 01.11.2023
75 13.03.2024 10:00 SEHR07.05.1 CT - Ostalo 27.11.2023 23.11.2023
76 13.03.2024 09:00 SESM19.10.1 CT - Kičma 21.06.2023 14.06.2023
77 13.03.2024 08:30 SNPA19.02.1 CT - Kičma 21.06.2023 16.06.2023
78 13.03.2024 08:00 VAHU21.06.1 CT - Kičma 27.06.2023 23.06.2023
79 13.03.2024 08:00 JUZA31.08.1 CT - Kičma 27.09.2023 11.09.2023
80 13.03.2024 08:00 MIBR21.02.1 CT - Kičma 20.10.2023 13.10.2023
81 12.03.2024 10:00 ENHA24.10.1 CT - Ostalo 26.10.2023 23.10.2023
82 12.03.2024 10:00 RASE12.04.1 CT - Ostalo 27.11.2023 23.11.2023
83 12.03.2024 10:00 ENSA30.04.1 CT - Ostalo 27.11.2023 09.11.2023
84 12.03.2024 08:30 DRKA30.10.1 CT - Kičma 21.06.2023 05.06.2023
85 12.03.2024 08:30 SUFE15.03.1 CT - Kičma 27.06.2023 22.06.2023
86 12.03.2024 08:00 EDTE30.06.1 CT - Kičma 19.06.2023 14.06.2023
87 12.03.2024 08:00 MIAL13.11.1 CT - Kičma 20.06.2023 12.06.2023
88 12.03.2024 08:00 KAME14.01.1 CT - Kičma 31.08.2023 30.08.2023
89 12.03.2024 08:00 ALBE26.05.1 CT - Kičma 20.10.2023 21.09.2023
90 11.03.2024 10:00 ZAME30.10.1 CT - Ostalo 26.10.2023 23.10.2023
91 11.03.2024 10:00 MICA01.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
92 11.03.2024 10:00 SAHE09.11.1 CT - Ostalo 27.11.2023 09.11.2023
93 11.03.2024 10:00 ASMU05.06.1 CT - Ostalo 27.11.2023 22.11.2023
94 11.03.2024 09:00 ZVCA25.05.1 CT - Kičma 19.06.2023 14.06.2023
95 11.03.2024 09:00 EJSE02.01.1 CT - Kičma 19.06.2023 09.06.2023
96 11.03.2024 08:30 HATU20.08.1 CT - Kičma 19.06.2023 13.06.2023
97 11.03.2024 08:30 ILTE14.04.1 CT - Kičma 04.08.2023 17.07.2023
98 11.03.2024 08:00 ILTE14.04.1 CT - Glava 04.08.2023 17.07.2023
99 08.03.2024 10:00 ALBA16.07.1 CT - Ostalo 06.11.2023 20.10.2023
100 08.03.2024 10:00 ASMU05.06.1 CT - Ostalo 27.11.2023 22.11.2024
101 08.03.2024 10:00 SEKE15.09.1 CT - Ostalo 05.12.2023
102 08.03.2024 09:00 FABI28.06.1 CT - Kičma 19.06.2023 13.06.2023
103 08.03.2024 09:00 HABU17.08.1 CT - Kičma 19.06.2023 13.06.2023
104 08.03.2024 08:30 ESSI08.02.1 CT - Glava 20.10.2023 18.10.2023
105 08.03.2024 08:00 AJBE11.01.1 CT - Kičma 19.06.2023 09.06.2023
106 08.03.2024 08:00 BEBR11.08.1 CT - Kičma 14.08.2023 10.08.2023
107 07.03.2024 10:00 NEKA21.07.1 CT - Ostalo 28.09.2023 19.09.2023
108 07.03.2024 10:00 MUTO14.03.1 CT - Ostalo 26.10.2023 20.10.2023
109 07.03.2024 10:00 MUFE29.06.1 CT - Ostalo 27.11.2023 21.11.2023
110 07.03.2024 10:00 INHA30.08.1 CT - Ostalo 30.11.2023 24.11.2023
111 07.03.2024 08:30 FABU16.03.1 CT - Kičma 14.06.2023 09.06.2023
112 07.03.2024 08:30 SESE22.11.1 CT - Kičma 15.06.2023 13.06.2023
113 07.03.2024 08:00 MLMI25.02.1 CT - Kičma 11.08.2023 07.08.2023
114 06.03.2024 10:00 AHSI07.04.1 CT - Ostalo 23.10.2023 18.10.2023
115 06.03.2024 10:00 HUTR02.07.1 CT - Ostalo 27.11.2023 20.11.2023
116 06.03.2024 08:30 ZESP05.02.1 CT - Kičma 12.06.2023 07.06.2023
117 06.03.2024 08:30 DICA29.09.1 CT - Kičma 14.06.2023 29.05.2023
118 06.03.2024 08:00 ANJE23.05.1 CT - Kičma 04.08.2023 27.07.2023
119 06.03.2024 08:00 MEDO10.11.1 CT - Kičma 27.11.2023 11.10.2023
120 05.03.2024 10:00 EDSA13.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
121 05.03.2024 10:00 SECA01.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 02.11.2023
122 05.03.2024 10:00 MUMU180.02. CT - Ostalo 17.11.2023 13.11.2023
123 05.03.2024 10:00 MUMU18.02.1 CT - Ostalo 22.11.2023 13.11.2023
124 05.03.2024 10:00 FAIM15.07.1 CT - Ostalo 24.11.2023 15.11.2023
125 05.03.2024 08:30 FENA23.05.1 CT - Kičma 14.06.2023 02.06.2023
126 05.03.2024 08:00 MESO0502949 CT - Kičma 09.06.2023 17.05.2023
127 05.03.2024 08:00 NUBE02.03.1 CT - Kičma 14.08.2023 02.08.2023
128 05.03.2024 08:00 HAHA19.07.1 CT - Kičma 05.12.2023 30.11.2023
129 05.03.2024 08:00 HAHA19.07.1 CT - Kičma 05.12.2023 30.11.2023
130 04.03.2024 10:00 EMAV02.10.1 CT - Ostalo 27.09.2023 25.09.2023
131 04.03.2024 10:00 HAST28.10.1 CT - Ostalo 18.10.2023 12.10.2023
132 04.03.2024 10:00 HAST28.10.1 CT - Ostalo 18.10.2023 12.10.2023
133 04.03.2024 10:00 NEBA13.11.1 CT - Ostalo 15.11.2023 06.11.2023
134 04.03.2024 10:00 DZKA02.08.1 CT - Ostalo 24.11.2023 21.11.2023
135 04.03.2024 10:00 SAKR19.06.1 CT - Ostalo 01.12.2023 01.11.2023
136 04.03.2024 08:30 MUUZ13.03.1 CT - Kičma 12.06.2023 08.06.2023
137 04.03.2024 08:00 SEJU2705963 CT - Kičma 09.06.2023 07.06.2023
138 04.03.2024 08:00 RAHU06.08.1 CT - Kičma 07.08.2023 03.08.2023
Februar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.02.2024 12:15 NABE0801196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
2 29.02.2024 12:00 SADE1705195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
3 29.02.2024 11:30 SAEM2406197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
4 29.02.2024 11:30 MUAB0702196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
5 29.02.2024 11:15 JUKU2605195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
6 29.02.2024 11:00 JASK1509196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
7 29.02.2024 10:45 HIME2503195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
8 29.02.2024 10:30 BESO1102196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
9 29.02.2024 10:15 SEVE2907195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
10 29.02.2024 10:00 FEKU11.09.1 CT - Ostalo 18.10.2023 16.10.2023
11 29.02.2024 10:00 AITU25.02.1 CT - Ostalo 27.10.2023 24.10.2023
12 29.02.2024 10:00 NAMA03.02.1 CT - Ostalo 15.11.2023 03.11.2023
13 29.02.2024 10:00 HAGU22.10.1 CT - Ostalo 17.11.2023 13.11.2023
14 29.02.2024 10:00 ENHA2711196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 30.11.2023
15 29.02.2024 10:00 MIJA27.05.1 CT - Ostalo 05.12.2023 21.11.2023
16 29.02.2024 10:00 DRMI15.09.1 CT - Ostalo 05.12.2023 14.11.2023
17 29.02.2024 08:30 ARDE02.04.1 CT - Kičma 12.06.2023 29.05.2023
18 29.02.2024 08:00 FABE2206983 CT - Kičma 08.06.2023 09.06.2023
19 29.02.2024 08:00 SEDE13.10.1 CT - Kičma 20.07.2023 12.07.2023
20 29.02.2024 08:00 RAMI30.05.1 CT - Kičma 17.11.2023
21 29.02.2024 08:00 NEBE01.06.1 CT - Kičma 05.12.2023 21.11.2023
22 28.02.2024 12:15 OMKA0709195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
23 28.02.2024 12:00 BEDU0101195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
24 28.02.2024 11:30 BATE1010193 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
25 28.02.2024 11:30 ENZE2501195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
26 28.02.2024 11:15 KETA2502195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
27 28.02.2024 11:00 ZAIB1909195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
28 28.02.2024 10:30 IBKO1703195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
29 28.02.2024 10:15 MUCA3003195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
30 28.02.2024 10:15 MUSA2402196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
31 28.02.2024 10:00 EMKL17.03.1 CT - Ostalo 18.10.2023 09.10.2023
32 28.02.2024 10:00 LEJU27.08.1 CT - Ostalo 07.11.2023 24.10.2023
33 28.02.2024 10:00 DRPE04.09.1 CT - Ostalo 22.11.2023
34 28.02.2024 10:00 MESA2506196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
35 28.02.2024 10:00 RACO22.04.1 CT - Ostalo 05.12.2023 29.11.2023
36 28.02.2024 08:30 MUSE12.06.1 CT - Kičma 06.06.2023 30.05.2023
37 28.02.2024 08:00 ESMU1904982 CT - Kičma 08.06.2023 06.06.2023
38 28.02.2024 08:00 FASA1903960 CT - Kičma 09.06.2023 23.05.2023
39 28.02.2024 08:00 MIJO19.10.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.12.2023
40 27.02.2024 12:45 SMSI3103193 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
41 27.02.2024 12:30 ADBE2707200 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
42 27.02.2024 12:15 SAMO2311195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
43 27.02.2024 12:00 RAIM1501194 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
44 27.02.2024 11:45 MEDE1503194 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
45 27.02.2024 11:45 MEBA1107197 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
46 27.02.2024 10:45 FACO1209195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
47 27.02.2024 10:30 SEHU0202194 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
48 27.02.2024 10:15 BRMA0404194 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
49 27.02.2024 10:00 BEDA23.07.1 CT - Ostalo 14.09.2023 05.09.2023
50 27.02.2024 10:00 KETU02.06.2 CT - Ostalo 18.10.2023 13.10.2023
51 27.02.2024 10:00 JAJU05.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 20.10.2023
52 27.02.2024 10:00 ADDE01.04.1 CT - Ostalo 24.11.2023 16.11.2023
53 27.02.2024 10:00 ESOM0808195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
54 27.02.2024 10:00 SUAL20.10.1 CT - Ostalo 05.12.2023 29.11.2023
55 27.02.2024 08:30 NESE22.08.1 CT - Kičma 13.07.2023 12.07.2023
56 27.02.2024 08:30 MUBA25.08.1 CT - Kičma 13.07.2023 11.07.2023
57 27.02.2024 08:00 ASSI07.10.1 CT - Kičma 06.06.2023 01.06.2023
58 27.02.2024 08:00 SAKE13.06.1 CT - Kičma 06.06.2023 31.05.2023
59 27.02.2024 08:00 HABE3107962 CT - Ostalo 08.06.2023 01.06.2023
60 27.02.2024 08:00 JADO29.07.1 CT - Kičma 24.11.2023 10.11.2023
61 26.02.2024 10:00 SUKL02.02.1 CT - Ostalo 17.10.2023 16.10.2023
62 26.02.2024 10:00 BLPR03.06.1 CT - Ostalo 02.11.2023 27.10.2023
63 26.02.2024 10:00 BESA10.08.1 CT - Ostalo 15.11.2023 09.11.2023
64 26.02.2024 10:00 DZSE22.1219 CT - Ostalo 17.11.2023 15.11.2023
65 26.02.2024 10:00 STBL25.04.1 CT - Ostalo 28.11.2023 21.11.2023
66 26.02.2024 08:30 MUKI03.01.1 CT - Kičma 05.06.2023 31.05.2023
67 26.02.2024 08:30 KLPE14.08.1 CT - Kičma 05.06.2023 26.05.2023
68 26.02.2024 08:30 ELOD07.01.1 CT - Kičma 05.06.2023 01.06.2023
69 26.02.2024 08:00 NISU15.10.1 CT - Kičma 27.09.2023 18.09.2023
70 23.02.2024 12:00 AZSE2404196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
71 23.02.2024 11:15 DZBR1812195 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
72 23.02.2024 11:15 FESU2705196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
73 23.02.2024 11:00 SASO2007195 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
74 23.02.2024 10:45 SAMU0506196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
75 23.02.2024 10:30 SEKO0710196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
76 23.02.2024 10:15 FASM0709196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
77 23.02.2024 10:00 PAMI24.01.1 CT - Ostalo 13.10.2023 11.10.2023
78 23.02.2024 10:00 FEVU20.02.1 CT - Ostalo 17.10.2023 12.10.2023
79 23.02.2024 10:00 ASDE02.08.1 CT - Ostalo 02.11.2023 30.10.2023
80 23.02.2024 10:00 SELE16.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
81 23.02.2024 10:00 FADO29.03.1 CT - Ostalo 15.11.2023 02.11.2023
82 23.02.2024 10:00 AZMU18.04.1 CT - Ostalo 24.11.2023 15.11.2023
83 23.02.2024 10:00 JABE0801196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
84 23.02.2024 09:00 SUBA29.07.1 CT - Kičma 02.06.2023 30.05.2023
85 23.02.2024 09:00 NUKA25.02.1 CT - Kičma 20.07.2023 17.07.2023
86 23.02.2024 08:30 FAHO18.03.1 CT - Kičma 05.06.2023 26.05.2023
87 23.02.2024 08:30 BETO26.09.1 CT - Kičma 05.06.2023 25.05.2023
88 23.02.2024 08:00 LAAJ10.06.2 CT - Kičma 24.11.2023
89 22.02.2024 12:15 MUBE1109196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
90 22.02.2024 12:00 NUBE1001195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
91 22.02.2024 11:30 TORA0202195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
92 22.02.2024 11:15 MISK0412194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
93 22.02.2024 11:00 AZME1712195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
94 22.02.2024 11:00 MEFE1207197 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
95 22.02.2024 10:45 VIMA0807194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
96 22.02.2024 10:30 MUSI0103197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
97 22.02.2024 10:15 SATA1710195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
98 22.02.2024 10:14 SAHO0607196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
99 22.02.2024 10:00 EKA08.12.1 CT - Ostalo 13.10.2023 04.10.2023
100 22.02.2024 10:00 NIZA02.06.1 CT - Ostalo 27.10.2023 17.10.2023
101 22.02.2024 10:00 ANPL15.08.1 CT - Ostalo 15.11.2023 09.11.2023
102 22.02.2024 10:00 ZAIS0407195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
103 22.02.2024 09:00 ADAL30.05.1 CT - Kičma 13.06.2023 07.06.2023
104 22.02.2024 08:30 SRGR23.02.1 CT - Kičma 02.06.2023 29.05.2023
105 22.02.2024 08:30 BIKA05.08.1 CT - Kičma 02.06.2023 29.05.2023
106 22.02.2024 08:30 HAIS02.09.1 CT - Kičma 02.06.2023 29.05.2023
107 21.02.2024 12:00 SEBE2609195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
108 21.02.2024 11:45 ESBA0902195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
109 21.02.2024 11:30 NAMA1404194 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
110 21.02.2024 11:00 FAME2603197 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
111 21.02.2024 11:00 ARBE0102197 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
112 21.02.2024 10:45 FUTU0207196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
113 21.02.2024 10:30 JOJE2303195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
114 21.02.2024 10:15 DURE1212194 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
115 21.02.2024 10:00 HAFE03.09.1 CT - Ostalo 17.10.2023 03.10.2023
116 21.02.2024 10:00 MEZV25.08.1 CT - Ostalo 17.10.2023 04.10.2023
117 21.02.2024 10:00 SACA08.10.1 CT - Ostalo 15.11.2023 06.11.2023
118 21.02.2024 10:00 SASE18.01.1 CT - Ostalo 17.11.2023 13.11.2023
119 21.02.2024 10:00 AZDE1204196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
120 21.02.2024 09:00 SAKR05.01.1 CT - Kičma 02.06.2023 11.05.2023
121 21.02.2024 08:30 ENEK13.02.1 CT - Kičma 02.06.2023 31.05.2023
122 21.02.2024 08:30 EKPI08.04.1 CT - Kičma 02.06.2023 30.05.2023
123 21.02.2024 08:00 ANIV03.10.1 CT - Kičma 06.06.2023 16.05.2023
124 21.02.2024 08:00 NUMU04.04.1 CT - Kičma 17.11.2023 10.11.2023
125 20.02.2024 12:30 ATBA1707194 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
126 20.02.2024 12:00 MAMU1404197 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
127 20.02.2024 11:30 DZBU1606119 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
128 20.02.2024 11:30 RASE1109197 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
129 20.02.2024 11:15 HAFE1411195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
130 20.02.2024 11:00 MESI1406196 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
131 20.02.2024 10:45 MISI0908199 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
132 20.02.2024 10:30 RAOS1504195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
133 20.02.2024 10:15 SAKE2709195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
134 20.02.2024 10:00 ISPI11.09.1 CT - Ostalo 21.09.2023 18.09.2023
135 20.02.2024 10:00 SUBE25.07.1 CT - Ostalo 11.10.2023 09.10.2023
136 20.02.2024 10:00 ZASU01.08.1 CT - Ostalo 13.10.2023
137 20.02.2024 10:00 ROJU03.04.1 CT - Ostalo 06.11.2023 27.10.2023
138 20.02.2024 10:00 KAHA26.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
139 20.02.2024 10:00 HABE16.06.1 CT - Ostalo 24.11.2023
140 20.02.2024 10:00 RISE0310195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
141 20.02.2024 09:00 HALE11.01.1 CT - Kičma 04.07.2023 22.06.2023
142 20.02.2024 08:30 MUPI18.07.1 CT - Kičma 01.06.2023 26.05.2023
143 20.02.2024 08:30 ARTO11.08.1 CT - Kičma 01.06.2023 19.05.2023
144 20.02.2024 08:00 FAAL13.12.1 CT - Kičma 01.06.2023 30.05.2023
145 20.02.2024 08:00 TASI13.09.1 CT - Kičma 26.10.2023 19.10.2023
146 19.02.2024 10:00 MIDU16.01.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
147 19.02.2024 10:00 HAMA15.12.1 CT - Ostalo 05.10.2023 13.06.2023
148 19.02.2024 10:00 EMHO12.04.1 CT - Ostalo 26.10.2023 23.10.2023
149 19.02.2024 10:00 BEKA24.12.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
150 19.02.2024 08:30 EZMU17.10.1 CT - Kičma 31.05.2023 24.05.2023
151 19.02.2024 08:30 SAPE05.09.1 CT - Kičma 31.05.2023 25.05.2023
152 19.02.2024 08:30 AZMA30.10.1 CT - Kičma 01.06.2023 04.04.2023
153 19.02.2024 08:00 AMMU17.04.1 CT - Kičma 14.06.2023 12.06.2023
154 19.02.2024 08:00 MUGL19.09.1 CT - Kičma 16.10.2023 11.10.2023
155 19.02.2024 08:00 KESA27.11.1 CT - Kičma 30.11.2023 23.11.2023
156 16.02.2024 12:00 SESA2408196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
157 16.02.2024 12:00 MEVA2710196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
158 16.02.2024 11:45 ENSK1506196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
159 16.02.2024 11:30 AHKA0508196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
160 16.02.2024 11:15 ASSA0105197 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
161 16.02.2024 10:30 SUKO2408196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
162 16.02.2024 10:15 ZEDE0903194 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
163 16.02.2024 10:00 MISA01.01.1 CT - Ostalo 05.10.2023 02.10.2023
164 16.02.2024 10:00 AHBExx.xx.1 CT - Ostalo 17.10.2023
165 16.02.2024 10:00 AZAR24.01.1 CT - Ostalo 06.11.2023 01.11.2023
166 16.02.2024 10:00 SAGR05.01.1 CT - Ostalo 13.11.2023 07.11.2023
167 16.02.2024 10:00 MUME20.04.1 CT - Ostalo 15.11.2023 03.11.2023
168 16.02.2024 10:00 EMAH1612196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
169 16.02.2024 10:00 NIHU05.07.1 CT - Ostalo 05.12.2023 27.11.2023
170 16.02.2024 08:30 BEVR27.05.1 CT - Kičma 31.05.2023 24.05.2023
171 16.02.2024 08:00 MUIS24.11.1 CT - Kičma 31.05.2023 26.05.2023
172 16.02.2024 08:00 HIMA04.08.1 CT - Kičma 17.11.2023 10.11.2023
173 15.02.2024 12:15 ZUKR2708195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
174 15.02.2024 12:00 SEME1310196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
175 15.02.2024 11:45 ADDE0103196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
176 15.02.2024 11:30 AIAB3110196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
177 15.02.2024 11:15 LUCE1501195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
178 15.02.2024 10:45 HABE0406194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
179 15.02.2024 10:30 JAHA2706196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
180 15.02.2024 10:15 SISU0105197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
181 15.02.2024 10:15 BETU2303195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
182 15.02.2024 10:00 DAGE23.02.1 CT - Ostalo 05.10.2023 03.10.2023
183 15.02.2024 10:00 EDAH21.11.1 CT - Ostalo 13.10.2023 29.09.2023
184 15.02.2024 10:00 MEBE21.08.1 CT - Ostalo 23.10.2023 11.10.2023
185 15.02.2024 10:00 KAPA15.10.1 CT - Ostalo 26.10.2023 20.10.2023
186 15.02.2024 10:00 SEBE18.03.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
187 15.02.2024 10:00 IVRE08.05.1 CT - Ostalo 17.11.2023 10.11.2023
188 15.02.2024 10:00 AZSJ24.04.1 CT - Ostalo 22.11.2023 16.11.2023
189 15.02.2024 10:00 ZUSE0611175 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
190 15.02.2024 08:30 AIAL06.12.1 CT - Kičma 31.05.2023 26.05.2023
191 15.02.2024 08:30 AMBE08.08.1 CT - Kičma 20.06.2023 19.05.2023
192 15.02.2024 08:00 NEPO23.05.1 CT - Kičma 31.05.2023 26.05.2023
193 15.02.2024 08:00 AZKO01.07.1 CT - Kičma 17.10.2023 12.10.2023
194 15.02.2024 08:00 FUPO08.12.1 CT - Glava 22.11.2023 16.11.2023
195 15.02.2024 08:00 ZUME02.06.1 CT - Kičma 24.11.2023 20.11.2023
196 14.02.2024 12:00 MEAV1905197 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
197 14.02.2024 11:45 FIAH0811196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
198 14.02.2024 11:30 EDHU2806196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
199 14.02.2024 11:15 IDSO0401493 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
200 14.02.2024 11:00 HABA0507195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
201 14.02.2024 10:45 NIAL1202195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
202 14.02.2024 10:45 SAKA0612195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
203 14.02.2024 10:30 FANA0704195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
204 14.02.2024 10:15 ISSA1810195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
205 14.02.2024 10:00 EKVE04.11.1 CT - Ostalo 03.10.2023 15.09.2023
206 14.02.2024 10:00 SEUZ24.05.1 CT - Ostalo 01.11.2023 31.10.2023
207 14.02.2024 10:00 MUMU26.10.1 CT - Ostalo 17.11.2023 14.11.2023
208 14.02.2024 10:00 RAHU3011195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
209 14.02.2024 10:00 DZBO16.01.1 CT - Ostalo 01.12.2023 24.11.2023
210 14.02.2024 08:30 AZCA02.02.1 CT - Kičma 29.05.2023 25.05.2023
211 14.02.2024 08:00 OSMR03.01.1 CT - Kičma 29.05.2023 03.05.2023
212 14.02.2024 08:00 SAKI22.07.1 CT - Kičma 02.08.2023 14.07.2023
213 14.02.2024 08:00 SUVE09.09.1 CT - Glava 22.11.2023 16.11.2023
214 13.02.2024 12:15 ZAKA1408195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
215 13.02.2024 12:00 MESP1902196 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
216 13.02.2024 11:45 UZBO0511193 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
217 13.02.2024 11:30 ESGA2510194 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
218 13.02.2024 11:00 RACA1704196 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
219 13.02.2024 10:45 SAHO2308195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
220 13.02.2024 10:30 ANDR2608195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
221 13.02.2024 10:30 MIFE0206197 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
222 13.02.2024 10:15 NEBR0809194 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
223 13.02.2024 10:00 MUOM15.10.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
224 13.02.2024 10:00 SISK19.06.1 CT - Ostalo 02.11.2023 16.10.2023
225 13.02.2024 10:00 DRSE13.10.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
226 13.02.2024 10:00 MIRE02.10.1 CT - Ostalo 13.11.2023 07.11.2023
227 13.02.2024 10:00 ESBE1705195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
228 13.02.2024 08:30 RASO25.06.1 CT - Kičma 29.05.2023 25.05.2023
229 13.02.2024 08:30 FARA24.05.1 CT - Kičma 29.05.2023 25.05.2023
230 13.02.2024 08:30 AIIM25.11.1 CT - Kičma 29.05.2023 24.05.2023
231 13.02.2024 08:30 DZCU01.01.1 CT - Glava 02.08.2023 28.08.2023
232 13.02.2024 08:00 MUDU23.10.1 CT - Kičma 02.08.2023 26.07.2023
233 13.02.2024 08:00 FESA01.01.1 CT - Kičma 02.08.2023 25.07.2023
234 12.02.2024 11:00 JUFA14.09.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
235 12.02.2024 10:00 ASHU07.08.1 CT - Ostalo 11.10.2023 03.10.2023
236 12.02.2024 10:00 ELSI26.02.1 CT - Ostalo 30.10.2023 23.10.2023
237 12.02.2024 10:00 AMCU21.02.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
238 12.02.2024 10:00 ANKI05.05.1 CT - Ostalo 13.11.2023 06.11.2023
239 12.02.2024 10:00 SAPA12.10.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
240 12.02.2024 10:00 AMTU05.12.1 CT - Ostalo 28.11.2023 22.11.2023
241 12.02.2024 08:30 ESKO01.07.1 CT - Kičma 29.05.2023
242 12.02.2024 08:30 SAAL23.10.1 CT - Kičma 29.05.2023 24.05.2023
243 12.02.2024 08:30 ALCO28.09.1 CT - Kičma 29.05.2023 23.05.2023
244 12.02.2024 08:30 SAFE03.06.1 CT - Glava 05.12.2023 29.11.2023
245 12.02.2024 08:00 FISK02.08.1 CT - Kičma 28.07.2023 13.07.2023
246 12.02.2024 08:00 AMTO26.03.1 CT - Kičma 09.11.2023 02.11.2023
247 12.02.2024 08:00 AMTO26.03.1 CT - Kičma 17.11.2023
248 09.02.2024 12:00 LEZA1802197 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
249 09.02.2024 11:30 OMBU1809197 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
250 09.02.2024 10:30 MIHO0506196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
251 09.02.2024 10:00 INHR31.03.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
252 09.02.2024 10:00 MEBA02.09.1 CT - Ostalo 26.10.2023 17.10.2023
253 09.02.2024 10:00 HIHA01.01.1 CT - Ostalo 01.11.2023 31.10.2023
254 09.02.2024 10:00 HAKA16.09.1 CT - Ostalo 06.11.2023 11.10.2023
255 09.02.2024 10:00 RIAM28.08.1 CT - Ostalo 09.11.2023 07.11.2023
256 09.02.2024 10:00 SEST21.11.1 CT - Ostalo 15.11.2023 13.11.2023
257 09.02.2024 10:00 HUHE06.04.1 CT - Ostalo 17.11.2023 15.11.2023
258 09.02.2024 10:00 HAAL1712195 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
259 09.02.2024 08:30 SUSA28.02.1 CT - Kičma 25.05.2023 22.05.2023
260 09.02.2024 08:30 SATE16.04.1 CT - Kičma 25.05.2023 22.05.2023
261 09.02.2024 08:30 MIHU23.01.1 CT - Kičma 25.05.2023 23.05.2023
262 09.02.2024 08:00 FIKO01.01.1 CT - Kičma 09.11.2023 02.11.2023
263 08.02.2024 12:00 ARCO0301199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
264 08.02.2024 11:30 INHR1901196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
265 08.02.2024 11:30 ADAN0301195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
266 08.02.2024 11:15 HAMU2801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
267 08.02.2024 11:00 HIOR0309194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
268 08.02.2024 10:45 AMCO2906199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
269 08.02.2024 10:45 NEFE1304196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
270 08.02.2024 10:30 MUKO1601197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
271 08.02.2024 10:15 MIHI1512096 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
272 08.02.2024 10:15 EKTU1903196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023 01.01.1970
273 08.02.2024 10:00 ESVE10.01.1 CT - Ostalo 02.10.2023 25.09.2023
274 08.02.2024 10:00 SEBA31.08.1 CT - Ostalo 30.10.2023 25.09.2023
275 08.02.2024 10:00 LAKA10.01.1 CT - Ostalo 06.11.2023 02.11.2023
276 08.02.2024 10:00 SEAL1002196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
277 08.02.2024 10:00 BOCR0504195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023 01.01.1970
278 08.02.2024 10:00 HACA14.03.1 CT - Ostalo 30.11.2023 27.11.2023
279 08.02.2024 08:30 SAAH27.07.1 CT - Kičma 22.05.2023 11.05.2023
280 08.02.2024 08:00 ASKO17.01.1 CT - Kičma 24.05.2023 19.05.2023
281 08.02.2024 08:00 REPA28.08.1 CT - Kičma 28.07.2023 21.07.2023
282 08.02.2024 08:00 MEVA27.10.1 CT - Kičma 12.09.2023 08.09.2023
283 08.02.2024 08:00 ESDE02.10.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
284 07.02.2024 12:00 ZESO0806196 Holter EKG 01.12.2023
285 07.02.2024 11:45 ZIKA3011196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
286 07.02.2024 11:30 ASCU1710196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
287 07.02.2024 11:30 ADAL2601196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
288 07.02.2024 11:30 ASHA2204496 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
289 07.02.2024 11:15 SEDE1512196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
290 07.02.2024 11:00 DZBU01.12.1 CT - Ostalo 28.09.2023 20.09.2023
291 07.02.2024 11:00 BACO2305197 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
292 07.02.2024 10:45 NAPO1804196 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
293 07.02.2024 10:30 JUGR2004195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
294 07.02.2024 10:15 SAKA0101195 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
295 07.02.2024 10:00 DZDO26.10.1 CT - Ostalo 30.08.2023 25.08.2023
296 07.02.2024 10:00 HALI10.09.1 CT - Ostalo 01.11.2023 27.10.2023
297 07.02.2024 10:00 AMBA03.01.1 CT - Ostalo 07.11.2023 01.11.2023
298 07.02.2024 10:00 HAMA09.04.1 CT - Ostalo 09.11.2023 01.11.2023
299 07.02.2024 10:00 CANU19.11.1 CT - Ostalo 24.11.2023
300 07.02.2024 10:00 AMPO0705197 Sub-Spec-Kardiološka 30.11.2023
301 07.02.2024 08:30 JEOM04.08.1 CT - Kičma 22.05.2023 15.05.2023
302 07.02.2024 08:30 MIIB04.05.1 CT - Kičma 22.05.2023 08.05.2023
303 07.02.2024 08:00 EMIB07.06.1 CT - Kičma 28.07.2023 13.07.2023
304 07.02.2024 08:00 HADE01.04.1 CT - Kičma 31.10.2023 25.10.2023
305 06.02.2024 12:30 REKU1911196 Holter EKG 01.12.2023
306 06.02.2024 12:00 EMKO3101197 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
307 06.02.2024 12:00 IFCO0304195 Holter EKG 01.12.2023
308 06.02.2024 11:45 FEBE0607195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
309 06.02.2024 11:30 SIHO0403195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
310 06.02.2024 11:30 TEDR1203195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
311 06.02.2024 11:15 OSGR2810195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
312 06.02.2024 11:00 ELBO2702198 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
313 06.02.2024 10:45 ANTO0807194 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
314 06.02.2024 10:30 MIKO0501194 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
315 06.02.2024 10:15 TASE0504196 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
316 06.02.2024 10:00 NABU08.08.1 CT - Ostalo 28.09.2023 25.09.2023
317 06.02.2024 10:00 HAKO14.04.1 CT - Ostalo 17.10.2023 26.09.2023
318 06.02.2024 10:00 HAKO14.04.1 CT - Ostalo 17.10.2023 26.09.2023
319 06.02.2024 10:00 FEKA27.09.1 CT - Ostalo 26.10.2023 18.10.2023
320 06.02.2024 10:00 RENU15.12.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
321 06.02.2024 10:00 AJTA01.12.1 CT - Ostalo 06.11.2023 26.10.2023
322 06.02.2024 10:00 ENME1908195 Sub-Spec-Nefrologija 30.11.2023
323 06.02.2024 09:00 ELTR15.09.1 CT - Kičma 12.07.2023 10.07.2023
324 06.02.2024 08:30 SECO25.04.1 CT - Kičma 22.05.2023 16.05.2023
325 06.02.2024 08:30 GOLO13.09.1 CT - Kičma 22.05.2023 11.05.2023
326 06.02.2024 08:30 BAKA27.06.1 CT - Kičma 22.05.2023 16.05.2023
327 06.02.2024 08:00 HABA15.02.1 CT - Kičma 30.08.2023 29.08.2023
328 06.02.2024 08:00 DZKA18.09.1 CT - Kičma 31.10.2023 09.10.2023
329 05.02.2024 12:00 BASE1911197 Holter EKG 01.12.2023
330 05.02.2024 12:00 HAKR1904196 Holter EKG 01.12.2023
331 05.02.2024 12:00 FAKA2802119 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
332 05.02.2024 11:30 GOSO1911197 Ergometrija 05.12.2023
333 05.02.2024 11:00 MUSA0902195 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
334 05.02.2024 11:00 HAZU0403196 Ergometrija 05.12.2023
335 05.02.2024 10:30 SARA2508197 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
336 05.02.2024 10:30 SNJE2711198 Ergometrija 05.12.2023
337 05.02.2024 10:00 RAHI04.04.1 CT - Ostalo 28.09.2023 21.09.2023
338 05.02.2024 10:00 ADZA22.07.1 CT - Ostalo 13.10.2023 10.10.2023
339 05.02.2024 10:00 SAMU07.10.1 CT - Ostalo 30.10.2023 09.10.2023
340 05.02.2024 10:00 NABU15.04.1 CT - Ostalo 06.11.2023 24.10.2023
341 05.02.2024 10:00 ESAL21.04.1 CT - Ostalo 22.11.2023 13.11.2023
342 05.02.2024 10:00 ELDU2306197 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
343 05.02.2024 10:00 AISA1607196 Ergometrija 05.12.2023
344 05.02.2024 10:00 16AIšarić Ergometrija 05.12.2023
345 05.02.2024 10:00 AISA1607196 Ergometrija 05.12.2023
346 05.02.2024 09:00 SIBE24.11.1 CT - Kičma 17.05.2023 03.05.2023
347 05.02.2024 09:00 NEAH21.10.1 CT - Kičma 27.06.2023 16.06.2023
348 05.02.2024 08:30 MUAL12.01.1 CT - Kičma 18.05.2023 11.05.2023
349 05.02.2024 08:30 ELKU17.12.2 CT - Kičma 18.05.2023 15.05.2023
350 05.02.2024 08:30 VAKO17.09.1 CT - Kičma 04.08.2023 14.07.2023
351 05.02.2024 08:30 ALHU27.01.1 CT - Glava 05.12.2023 29.11.2023
352 02.02.2024 12:30 ESHA0410195 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
353 02.02.2024 12:30 MALU0612197 Holter EKG 01.12.2023
354 02.02.2024 12:15 MIBE1007196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
355 02.02.2024 12:00 HABE0703199 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
356 02.02.2024 12:00 ANBA2909197 Holter EKG 01.12.2023
357 02.02.2024 11:30 SAVO3009196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
358 02.02.2024 11:30 ELPA3107199 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
359 02.02.2024 11:30 MIVI2611196 Ergometrija 05.12.2023
360 02.02.2024 11:15 RAKA2505197 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
361 02.02.2024 11:15 ZISR0805196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
362 02.02.2024 11:00 MIHA13.03.1 CT - Ostalo 27.09.2023 18.09.2023
363 02.02.2024 11:00 MUSA0902195 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
364 02.02.2024 11:00 MIMR0105194 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
365 02.02.2024 11:00 VIVI1706195 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
366 02.02.2024 11:00 MAPU1504196 Ergometrija 05.12.2023
367 02.02.2024 10:45 MUFE1957 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
368 02.02.2024 10:45 SASM0209197 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
369 02.02.2024 10:30 NEGA1201197 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
370 02.02.2024 10:30 ASAH2609197 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
371 02.02.2024 10:30 NEBI2306197 Ergometrija 05.12.2023
372 02.02.2024 10:15 JABI2407196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
373 02.02.2024 10:15 SAMA0207196 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
374 02.02.2024 10:00 BEIB11.04.1 CT - Ostalo 07.09.2023 28.08.2023
375 02.02.2024 10:00 JAKA29.08.1 CT - Ostalo 13.09.2023 05.09.2023
376 02.02.2024 10:00 SEBA12.05.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
377 02.02.2024 10:00 MUME21.03.1 CT - Ostalo 07.11.2023 03.11.2023
378 02.02.2024 10:00 AZVU0202195 Sub-Spec-Reumatologija 30.11.2023
379 02.02.2024 10:00 MUOR02.01.1 CT - Ostalo 30.11.2023 23.11.2023
380 02.02.2024 10:00 FEMU12.02.1 CT - Ostalo 30.11.2023 24.11.2023
381 02.02.2024 10:00 ESPU1702195 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
382 02.02.2024 10:00 ERPI2506197 Ergometrija 05.12.2023
383 02.02.2024 09:00 AZKO06.02.1 CT - Kičma 17.05.2023 11.05.2023
384 02.02.2024 09:00 SEMA17.07.1 CT - Kičma 17.05.2023 11.05.2023
385 02.02.2024 09:00 MIMU2208957 CT - Kičma 29.06.2023 23.06.2023
386 02.02.2024 08:30 MIMA10.02.1 CT - Kičma 17.05.2023 09.05.2023
387 02.02.2024 08:30 IZSU01.04.1 CT - Glava 01.12.2023 24.11.2023
388 02.02.2024 08:30 MEME16.01.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
389 02.02.2024 08:30 BESA07.05.1 CT - Glava 01.12.2023 22.11.2023
390 02.02.2024 08:00 FAIM26.06.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
391 02.02.2024 08:00 SAMU05.10.1 CT - Kičma 07.08.2023 07.07.2023
392 01.02.2024 12:30 ERTA1401200 Holter EKG 01.12.2023
393 01.02.2024 12:00 NASP0308196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
394 01.02.2024 12:00 SEGA2505196 Holter EKG 01.12.2023
395 01.02.2024 11:45 ANJO1207195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
396 01.02.2024 11:30 DZIS0709195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
397 01.02.2024 11:30 FADI1307195 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
398 01.02.2024 11:30 ZEBU1005195 Ergometrija 05.12.2023
399 01.02.2024 11:15 ZIBA0808195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
400 01.02.2024 11:00 VAKO2609197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
401 01.02.2024 11:00 BEBE1907196 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
402 01.02.2024 11:00 ENAV2005198 Ergometrija 05.12.2023
403 01.02.2024 10:45 MUSP0112196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
404 01.02.2024 10:30 MUCO2805196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
405 01.02.2024 10:30 EMHU2702196 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
406 01.02.2024 10:30 RAOM2105195 Ergometrija 05.12.2023
407 01.02.2024 10:15 FAHO1307196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
408 01.02.2024 10:00 BEHA10.06.1 CT - Ostalo 22.09.2023 18.09.2023
409 01.02.2024 10:00 BAHA01.01.1 CT - Ostalo 27.09.2023 22.09.2023
410 01.02.2024 10:00 TICE19.10.1 CT - Ostalo 02.11.2023 30.10.2023
411 01.02.2024 10:00 SEKA2809196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 29.11.2023
412 01.02.2024 10:00 SUSA08.05.1 CT - Ostalo 30.11.2023 24.11.2023
413 01.02.2024 10:00 NUHU0108195 Ultrazvuk Srca 05.12.2023
414 01.02.2024 10:00 RAIB2305195 Ergometrija 05.12.2023
415 01.02.2024 10:00 ESKA29.10.1 CT - Ostalo 05.12.2023 22.11.2023
416 01.02.2024 09:00 SAHE25.09.1 CT - Kičma 16.05.2023 10.04.2023
417 01.02.2024 09:00 ISSK25.01.1 CT - Kičma 27.06.2023 19.06.2023
418 01.02.2024 08:30 SETE15.01.1 CT - Kičma 16.05.2023 11.05.2023
419 01.02.2024 08:30 MIRI07.11.1 CT - Kičma 30.08.2023 23.08.2023
420 01.02.2024 08:30 FIME19.02.1 CT - Glava 30.11.2023 13.11.2023
421 01.02.2024 08:00 RAKU20.01.1 CT - Kičma 16.05.2023 24.04.2023
Januar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 31.01.2024 12:30 HASO1207197 Holter EKG 01.12.2023
2 31.01.2024 12:15 AMCE1707197 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
3 31.01.2024 12:00 ZICO1308196 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
4 31.01.2024 12:00 MUCA2002195 Holter EKG 01.12.2023
5 31.01.2024 11:45 ROZU0801194 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
6 31.01.2024 11:30 ANPE1961 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
7 31.01.2024 11:30 AMDI1902196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
8 31.01.2024 11:15 DE101954 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
9 31.01.2024 11:00 ELBU0211197 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
10 31.01.2024 11:00 OSKR2301197 Ergometrija 14.11.2023
11 31.01.2024 11:00 SEAB3001196 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
12 31.01.2024 10:45 RESE1902196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
13 31.01.2024 10:30 SADE1705195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
14 31.01.2024 10:30 FATA2911195 Ergometrija 14.11.2023
15 31.01.2024 10:30 VEDR2811196 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
16 31.01.2024 10:15 SUMI2801194 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
17 31.01.2024 10:15 MEKU1402195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
18 31.01.2024 10:00 JETO08.08.1 CT - Ostalo 27.09.2023 20.09.2023
19 31.01.2024 10:00 AHAL15.03.1 CT - Ostalo 27.10.2023 24.10.2023
20 31.01.2024 10:00 FIBE12.09.1 CT - Ostalo 01.11.2023 27.10.2023
21 31.01.2024 10:00 SABE1601195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
22 31.01.2024 10:00 RAKA0607195 Ergometrija 14.11.2023
23 31.01.2024 10:00 FAHU0304195 Sub-Spec-Kardiološka 15.11.2023
24 31.01.2024 10:00 MIRA0104195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
25 31.01.2024 10:00 BRSI11.02.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
26 31.01.2024 09:50 HAMA3.02.19 Gastroskopija 21.11.2023
27 31.01.2024 09:30 EDHA07.04.1 Gastroskopija 21.11.2023
28 31.01.2024 09:15 NAKA11.04.1 Gastroskopija 21.11.2023
29 31.01.2024 09:00 ZAHA01.06.1 CT - Kičma 16.05.2023 10.05.2023
30 31.01.2024 09:00 FATU24.06.1 CT - Kičma 27.06.2023 22.06.2023
31 31.01.2024 09:00 ELBO10.11.1 Rektoskopija 21.11.2023
32 31.01.2024 08:30 OSFE30.10.1 CT - Kičma 16.05.2023 14.04.2023
33 31.01.2024 08:30 ADDU07.12.1 CT - Glava 23.10.2023 19.10.2023
34 31.01.2024 08:30 SAHA06.06.1 CT - Glava 27.11.2023 22.11.2023
35 31.01.2024 08:30 SUSE01.04.1 CT - Glava 01.12.2023 14.11.2023
36 31.01.2024 08:00 SAHU10.12.1 CT - Kičma 16.05.2023 05.05.2023
37 31.01.2024 08:00 AIPA07.12.1 CT - Glava 22.11.2023 14.11.2023
38 30.01.2024 13:00 ENNU0810195 Holter EKG 17.11.2023
39 30.01.2024 12:30 ELHE0507197 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
40 30.01.2024 12:30 ZUKR2708195 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
41 30.01.2024 12:15 SAOM0802197 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
42 30.01.2024 12:00 MEZU2909199 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
43 30.01.2024 12:00 MICE0407195 Holter EKG 17.11.2023
44 30.01.2024 11:30 FISU2405194 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
45 30.01.2024 11:30 PEBA2504198 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
46 30.01.2024 11:30 DIKA0402196 Ergometrija 14.11.2023
47 30.01.2024 11:15 NEKA0809196 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
48 30.01.2024 11:00 DUDA0601194 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
49 30.01.2024 11:00 MIDR1509195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
50 30.01.2024 11:00 SEME1009195 Ergometrija 14.11.2023
51 30.01.2024 10:45 ELOM2403197 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
52 30.01.2024 10:30 SESE0503196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
53 30.01.2024 10:30 MI151956 Ergometrija 14.11.2023
54 30.01.2024 10:15 RAHA3011194 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
55 30.01.2024 10:00 SASA01.05.1 CT - Ostalo 27.09.2023 22.09.2023
56 30.01.2024 10:00 BESO11.02.1 CT - Ostalo 18.10.2023 12.10.2023
57 30.01.2024 10:00 RAKU16.04.1 CT - Ostalo 30.10.2023 25.10.2023
58 30.01.2024 10:00 MAKA13.03.1 CT - Ostalo 06.11.2023 01.11.2023
59 30.01.2024 10:00 ZEJA2202194 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
60 30.01.2024 10:00 ASLE0510195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
61 30.01.2024 10:00 EDNE0704197 Ergometrija 14.11.2023
62 30.01.2024 10:00 MEME08.10.1 Kolonoskopija 14.11.2023
63 30.01.2024 10:00 AHNI07.03.1 CT - Ostalo 30.11.2023 23.11.2023
64 30.01.2024 09:45 ISHO15.07.1 Kolonoskopija 14.11.2023
65 30.01.2024 09:30 AMBA03.01.1 Gastroskopija 14.11.2023
66 30.01.2024 09:15 SEVE09.07.1 Gastroskopija 14.11.2023
67 30.01.2024 09:00 HACR16.07.1 CT - Kičma 16.05.2023 10.05.2023
68 30.01.2024 09:00 REMU31.05.1 CT - Kičma 23.06.2023 13.06.2023
69 30.01.2024 09:00 SUHU01.09.1 Gastroskopija 14.11.2023
70 30.01.2024 08:30 KAJU08.04.1 CT - Kičma 16.05.2023 11.05.2023
71 30.01.2024 08:30 OMME23.05.1 CT - Glava 01.12.2023 22.11.2023
72 30.01.2024 08:00 SEHU10.05.1 CT - Kičma 17.11.2023 14.11.2023
73 30.01.2024 08:00 MEHR09.01.1 CT - Glava 22.11.2023 20.10.2023
74 30.01.2024 08:00 MUHU12.01.1 CT - Glava 22.11.2023 16.11.2023
75 30.01.2024 08:00 SEJU05.09.2 CT - Ostalo 27.11.2023 22.11.2023
76 29.01.2024 13:00 DADU1912197 Holter EKG 17.11.2023
77 29.01.2024 11:30 ZIGA1302195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
78 29.01.2024 11:30 ABKA0508196 Ergometrija 14.11.2023
79 29.01.2024 11:00 EKAL2204195 Ergometrija 14.11.2023
80 29.01.2024 10:30 MUME2907193 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
81 29.01.2024 10:30 RESM0410195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
82 29.01.2024 10:30 HADE2908195 Ergometrija 14.11.2023
83 29.01.2024 10:00 MUJU10.07.1 CT - Ostalo 27.09.2023 20.09.2023
84 29.01.2024 10:00 OSJA27.05.1 CT - Ostalo 28.09.2023 20.09.2023
85 29.01.2024 10:00 ADCE05.03.1 CT - Ostalo 30.10.2023 20.10.2023
86 29.01.2024 10:00 AMTO25.07.1 CT - Ostalo 06.11.2023 26.10.2023
87 29.01.2024 10:00 ANDO28.12.1 CT - Ostalo 13.11.2023 27.07.2023
88 29.01.2024 10:00 RALU0105196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
89 29.01.2024 10:00 MABE0506198 Ergometrija 14.11.2023
90 29.01.2024 10:00 DUCA27.03.1 Gastroskopija 14.11.2023
91 29.01.2024 10:00 SADR14.04.1 CT - Ostalo 28.11.2023 22.11.2023
92 29.01.2024 10:00 MILU24.10.1 CT - Kičma 30.11.2023 27.11.2023
93 29.01.2024 09:45 ESMA4.11.19 Gastroskopija 14.11.2023
94 29.01.2024 09:30 ZUHU1.09.19 Gastroskopija 14.11.2023
95 29.01.2024 09:15 RAH6.01.19 Gastroskopija 14.11.2023
96 29.01.2024 09:15 RAH6.01.19 Gastroskopija 14.11.2023
97 29.01.2024 09:00 ABKA05.08.1 CT - Kičma 09.05.2023 05.05.2023
98 29.01.2024 09:00 ADKA27.02.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
99 29.01.2024 09:00 SASO06.04.1 Gastroskopija 14.11.2023
100 29.01.2024 08:30 MUSA26.02.1 CT - Kičma 22.05.2023 15.05.2023
101 29.01.2024 08:30 MEKU13.04.1 CT - Glava 28.11.2023 23.11.2023
102 29.01.2024 08:00 SECE18.03.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
103 29.01.2024 08:00 ZLDE0504982 CT - Kičma 09.06.2023 06.06.2023
104 29.01.2024 08:00 NICE27.07.1 CT - Kičma 26.10.2023 18.10.2023
105 29.01.2024 08:00 RAST20.03.1 CT - Glava 22.11.2023 14.11.2023
106 29.01.2024 08:00 ZUMA11.01.1 CT - Glava 22.11.2023 14.11.2023
107 29.01.2024 08:00 ZEGA06.01.1 CT - Ostalo 27.11.2023 23.11.2023
108 26.01.2024 13:00 RAMU2812195 Holter EKG 17.11.2023
109 26.01.2024 12:00 SAFE2302196 Holter EKG 17.11.2023
110 26.01.2024 11:30 RAOB0312196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
111 26.01.2024 11:30 HAZE0402195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
112 26.01.2024 11:30 ESSA1812195 Ergometrija 14.11.2023
113 26.01.2024 11:15 BEIB2111197 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
114 26.01.2024 11:00 FARI0401196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
115 26.01.2024 11:00 FASE0909196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
116 26.01.2024 11:00 HAZE0402195 Ergometrija 14.11.2023
117 26.01.2024 10:45 SEKE1706196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
118 26.01.2024 10:45 LUMA0505195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
119 26.01.2024 10:30 ZAEF0702196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
120 26.01.2024 10:30 SAJA0105196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
121 26.01.2024 10:30 FASE0909196 Ergometrija 14.11.2023
122 26.01.2024 10:15 NEZU1911197 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
123 26.01.2024 10:00 OSFE15.11.1 CT - Ostalo 27.09.2023 21.09.2023
124 26.01.2024 10:00 JEZO14.11.1 CT - Ostalo 28.09.2023 22.09.2023
125 26.01.2024 10:00 SATR18.10.1 CT - Ostalo 27.10.2023 23.10.2023
126 26.01.2024 10:00 MEVA27.10.1 CT - Ostalo 01.11.2023 24.10.2023
127 26.01.2024 10:00 SEDE1510196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
128 26.01.2024 10:00 BIFR19.03.1 CT - Ostalo 09.11.2023
129 26.01.2024 10:00 ADIS7.03.19 Kolonoskopija 10.11.2023
130 26.01.2024 10:00 KADI0309195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
131 26.01.2024 10:00 SAJA0105196 Ergometrija 14.11.2023
132 26.01.2024 09:45 MECO16.03.1 Kolonoskopija 10.11.2023
133 26.01.2024 09:30 JUMI4.04.19 Kolonoskopija 10.11.2023
134 26.01.2024 09:15 FUKR16.03.1 Kolonoskopija 10.11.2023
135 26.01.2024 09:00 JUHA08.03.1 CT - Kičma 09.05.2023 05.05.2023
136 26.01.2024 09:00 ALKA2.04.19 Kolonoskopija 10.11.2023
137 26.01.2024 08:30 SEHA08.07.1 CT - Kičma 09.05.2023 18.04.2023
138 26.01.2024 08:30 RAMA17.01.1 CT - Kičma 09.05.2023 27.04.2023
139 26.01.2024 08:30 JOCA11.09.1 CT - Kičma 23.06.2023 25.05.2023
140 26.01.2024 08:30 DRZE06.11.1 CT - Glava 27.10.2023 16.10.2023
141 26.01.2024 08:30 SEGA02.02.1 CT - Glava 27.11.2023 10.11.2023
142 26.01.2024 08:30 BEMU22.10.1 CT - Glava 28.11.2023 23.11.2023
143 26.01.2024 08:00 MUMU07.03.1 CT - Kičma 20.10.2023 13.10.2023
144 26.01.2024 08:00 IZPO04.10.1 CT - Glava 22.11.2023 07.11.2023
145 26.01.2024 08:00 ADHU01.04.1 CT - Kičma 24.11.2023 17.11.2023
146 25.01.2024 13:00 AMDO2806199 Holter EKG 17.11.2023
147 25.01.2024 12:30 SAKA3010195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
148 25.01.2024 12:00 SAGO1207195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
149 25.01.2024 12:00 HACA1106195 Holter EKG 17.11.2023
150 25.01.2024 11:30 AJKA2208195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
151 25.01.2024 11:30 SECA1601195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
152 25.01.2024 11:15 AIHR1208195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
153 25.01.2024 11:15 ENRA1607196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
154 25.01.2024 11:00 ALOR1310198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
155 25.01.2024 11:00 ESTO3108196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
156 25.01.2024 11:00 HAMU1412197 Ergometrija 14.11.2023
157 25.01.2024 11:00 AKDI1007195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
158 25.01.2024 10:45 BEHA2608195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
159 25.01.2024 10:30 SEJA0208196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
160 25.01.2024 10:30 ABSP2903195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
161 25.01.2024 10:30 REMU0511195 Ergometrija 14.11.2023
162 25.01.2024 10:30 NEMU2508200 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
163 25.01.2024 10:15 SAMU2911195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
164 25.01.2024 10:15 SEAG1503198 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
165 25.01.2024 10:00 RABE22.02.1 CT - Ostalo 16.10.2023 20.09.2023
166 25.01.2024 10:00 ZEOS10.09.1 CT - Ostalo 18.10.2023 16.10.2023
167 25.01.2024 10:00 HUSP11.01.1 CT - Ostalo 01.11.2023 31.10.2023
168 25.01.2024 10:00 SAHA1411200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
169 25.01.2024 10:00 SAHA1411200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
170 25.01.2024 10:00 NECA15.01.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
171 25.01.2024 10:00 RADE0411195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
172 25.01.2024 10:00 MISU0505198 Ergometrija 14.11.2023
173 25.01.2024 10:00 ISOM20.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
174 25.01.2024 10:00 RASI2812195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
175 25.01.2024 10:00 RABU21.07.1 CT - Ostalo 30.11.2023 21.11.2023
176 25.01.2024 10:00 IBMI01.04.1 CT - Ostalo 01.12.2023 23.11.2023
177 25.01.2024 09:50 JUZI23.01.1 Rektoskopija 10.11.2023
178 25.01.2024 09:45 FEME0505197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
179 25.01.2024 09:30 KAAD2402195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
180 25.01.2024 09:30 SEJU17.11.1 Gastroskopija 10.11.2023
181 25.01.2024 09:15 SEJU17.11.1 Kolonoskopija 10.11.2023
182 25.01.2024 09:00 ESDE27.02.1 CT - Kičma 08.05.2023 25.04.2023
183 25.01.2024 09:00 SEGA09.10.1 CT - Kičma 08.05.2023 28.04.2023
184 25.01.2024 09:00 MIPA03.03.1 CT - Ostalo 23.10.2023 19.10.2023
185 25.01.2024 09:00 AHMA07.11.1 Kolonoskopija 10.11.2023
186 25.01.2024 08:30 ZISU18.10.1 CT - Kičma 23.06.2023 15.06.2023
187 25.01.2024 08:30 DZTU24.07.1 CT - Glava 28.11.2023 16.11.2023
188 25.01.2024 08:00 ADKA12.01.1 CT - Kičma 09.05.2023 03.05.2023
189 25.01.2024 08:00 MEMU28.01.1 CT - Glava 17.11.2023 01.11.2023
190 25.01.2024 08:00 SLVU14.08.1 CT - Glava 22.11.2023 30.10.2023
191 25.01.2024 08:00 FEBU09.04.1 CT - Glava 22.11.2023 15.11.2023
192 24.01.2024 13:00 EDBE0102196 Holter EKG 17.11.2023
193 24.01.2024 12:00 JEUZ1304195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
194 24.01.2024 12:00 MEGA2904195 Holter EKG 17.11.2023
195 24.01.2024 11:45 SUSO0407195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
196 24.01.2024 11:30 VIAN2812195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
197 24.01.2024 11:30 SUSO0407195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
198 24.01.2024 11:30 HAPO0711199 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
199 24.01.2024 11:15 FAME0104194 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
200 24.01.2024 11:00 NIFE1503198 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
201 24.01.2024 11:00 MIPU0203195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
202 24.01.2024 10:45 ZLAK2202196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
203 24.01.2024 10:45 ENPJ1509196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
204 24.01.2024 10:30 ISHU1501195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
205 24.01.2024 10:30 BEBL1203198 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
206 24.01.2024 10:15 SUHA2506195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
207 24.01.2024 10:15 SAAL3112197 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
208 24.01.2024 10:00 SACO04.10.1 CT - Ostalo 22.09.2023 15.09.2023
209 24.01.2024 10:00 NAMU28.08.1 CT - Ostalo 26.10.2023 19.10.2023
210 24.01.2024 10:00 JANO29.10.1 CT - Ostalo 31.10.2023 18.10.2023
211 24.01.2024 10:00 SUTO28.10.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
212 24.01.2024 10:00 MUKU0301196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
213 24.01.2024 10:00 SEPA24.10.1 Kolonoskopija 10.11.2023
214 24.01.2024 10:00 LASI31.10.2 CT - Ostalo 28.11.2023 22.11.2023
215 24.01.2024 10:00 ZIAG2706196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
216 24.01.2024 10:00 SAJA03.01.1 CT - Ostalo 01.12.2023 29.11.2023
217 24.01.2024 09:45 INHA4.06.19 Kolonoskopija 10.11.2023
218 24.01.2024 09:30 INHA4.06.19 Gastroskopija 10.11.2023
219 24.01.2024 09:15 NASE27.07.1 Kolonoskopija 10.11.2023
220 24.01.2024 09:00 METU15.04.1 CT - Kičma 08.05.2023 04.05.2023
221 24.01.2024 09:00 FAGR05.12.1 CT - Kičma 08.05.2023 28.04.2023
222 24.01.2024 09:00 NASE27.07.1 Gastroskopija 10.11.2023
223 24.01.2024 08:00 NICU23.02.1 CT - Kičma 08.05.2023 13.04.2023
224 24.01.2024 08:00 EDBO1001979 CT - Kičma 09.06.2023 05.06.2023
225 24.01.2024 08:00 SEAR11.12.1 CT - Kičma 27.10.2023 23.10.2023
226 24.01.2024 08:00 SABO1811196 CT - Ostalo 15.11.2023 07.11.2023
227 24.01.2024 08:00 HABI0101194 CT - Glava 17.11.2023 13.11.2023
228 24.01.2024 08:00 MIKA19.07.1 CT - Kičma 27.11.2023 16.11.2023
229 24.01.2024 08:00 ADHA16.02.1 CT - Glava 28.11.2023 22.11.2023
230 23.01.2024 13:00 ADCI1009099 Holter EKG 17.11.2023
231 23.01.2024 12:30 FAFI2505195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
232 23.01.2024 12:00 SAFI0612195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
233 23.01.2024 12:00 ELSI2702197 Holter EKG 17.11.2023
234 23.01.2024 11:45 ISSU1909195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
235 23.01.2024 11:30 FAHO2408195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
236 23.01.2024 11:30 ZIKR2211196 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
237 23.01.2024 11:30 SASM0507194 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
238 23.01.2024 11:15 EMAL1010195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
239 23.01.2024 11:00 MEZL1006198 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
240 23.01.2024 11:00 MUVE3008196 Ergometrija 14.11.2023
241 23.01.2024 10:30 NAMU1707195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
242 23.01.2024 10:30 ALHE2311197 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
243 23.01.2024 10:30 ESDZ0105195 Ergometrija 14.11.2023
244 23.01.2024 10:15 ZECU0105195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
245 23.01.2024 10:00 SAKA07.09.1 CT - Ostalo 22.09.2023 19.09.2023
246 23.01.2024 10:00 DESK09.06.1 CT - Ostalo 13.10.2023 04.10.2023
247 23.01.2024 10:00 MUCA28.05.1 CT - Ostalo 17.10.2023 06.05.2023
248 23.01.2024 10:00 IZIM20.07.1 CT - Ostalo 31.10.2023 27.10.2023
249 23.01.2024 10:00 HASO20.02.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
250 23.01.2024 10:00 ISKE0404195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
251 23.01.2024 10:00 ANTO2.02.20 Gastroskopija 09.11.2023
252 23.01.2024 10:00 ZUMU0502194 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
253 23.01.2024 10:00 ANSI1812196 Ergometrija 14.11.2023
254 23.01.2024 10:00 MEZE20.09.1 CT - Ostalo 28.11.2023 23.11.2023
255 23.01.2024 10:00 BEDA07.03.1 CT - Ostalo 01.12.2023 14.12.2023
256 23.01.2024 09:45 NAPA08.06.1 Gastroskopija 09.11.2023
257 23.01.2024 09:30 MAKU13.03.1 Gastroskopija 09.11.2023
258 23.01.2024 09:15 STMA5.05.19 Kolonoskopija 09.11.2023
259 23.01.2024 09:00 STMA5.5.195 Gastroskopija 09.11.2023
260 23.01.2024 08:30 SEDE08.04.1 CT - Kičma 05.05.2023 28.04.2023
261 23.01.2024 08:30 NISE05.11.1 CT - Kičma 20.06.2023 14.06.2023
262 23.01.2024 08:30 DZCO17.11.1 CT - Ostalo 26.10.2023 17.10.2023
263 23.01.2024 08:30 GATO10.12.1 CT - Glava 28.11.2023 22.11.2023
264 23.01.2024 08:00 ENAL22.02.1 CT - Kičma 05.05.2023 04.05.2023
265 23.01.2024 08:00 HAKO21.02.1 CT - Kičma 26.07.2023 20.07.2023
266 23.01.2024 08:00 MUCE19.01.1 CT - Kičma 27.09.2023 25.09.2023
267 23.01.2024 08:00 DEBE04.12.1 CT - Glava 24.11.2023 13.11.2023
268 23.01.2024 01:04 JAJA1502194 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
269 22.01.2024 11:30 MUKU0301196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
270 22.01.2024 11:30 NEHA2909195 Ergometrija 14.11.2023
271 22.01.2024 11:00 PADA2607196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
272 22.01.2024 11:00 MEBE2309196 Ergometrija 14.11.2023
273 22.01.2024 10:30 ZADO1112195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
274 22.01.2024 10:30 HADE2511195 Ergometrija 14.11.2023
275 22.01.2024 10:00 HIHR20.02.1 CT - Ostalo 19.09.2023 07.09.2023
276 22.01.2024 10:00 DEBO12.09.1 CT - Ostalo 11.10.2023 05.10.2023
277 22.01.2024 10:00 MIZA18.06.1 CT - Ostalo 16.10.2023 11.10.2023
278 22.01.2024 10:00 SUDU08.01.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
279 22.01.2024 10:00 RABI16.07.1 CT - Ostalo 20.10.2023 16.10.2023
280 22.01.2024 10:00 MIKA10.09.1 CT - Ostalo 26.10.2023 31.08.2023
281 22.01.2024 10:00 SACE16.10.1 Rektoskopija 09.11.2023
282 22.01.2024 10:00 SAMUxx.xx.1 CT - Ostalo 10.11.2023
283 22.01.2024 10:00 MISI2711195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
284 22.01.2024 10:00 SEDO0209195 Ergometrija 14.11.2023
285 22.01.2024 10:00 BAAN20.01.1 CT - Ostalo 24.11.2023 16.11.2023
286 22.01.2024 10:00 SAKA09.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
287 22.01.2024 09:45 HIBA3.08.19 Gastroskopija 09.11.2023
288 22.01.2024 09:30 DZTE20.08.1 Gastroskopija 09.11.2023
289 22.01.2024 09:15 NIHA17.02.1 Gastroskopija 09.11.2023
290 22.01.2024 09:00 MEOR16.01.1 CT - Kičma 04.07.2023 26.06.2023
291 22.01.2024 09:00 HAUZ10.03.1 Gastroskopija 09.11.2023
292 22.01.2024 08:30 MEKR10.04.1 CT - Kičma 05.05.2023 20.04.2023
293 22.01.2024 08:30 MUHO25.10.1 CT - Kičma 05.05.2023 28.04.2023
294 22.01.2024 08:30 MUSL17.01.1 CT - Glava 14.11.2023 08.11.2023
295 22.01.2024 08:00 HAVA26.01.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
296 22.01.2024 08:00 FEMU06.04.1 CT - Kičma 03.10.2023 21.09.2023
297 22.01.2024 08:00 ARJU25.03.1 CT - Glava 24.11.2023 20.11.2023
298 19.01.2024 13:00 ADKO1608196 Holter EKG 17.11.2023
299 19.01.2024 12:00 DZCO0101195 Holter EKG 17.11.2023
300 19.01.2024 11:30 HAHA1002195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
301 19.01.2024 11:30 KARA1011196 Ergometrija 14.11.2023
302 19.01.2024 11:00 IVPA01.08.1 CT - Ostalo 19.09.2023 29.08.2023
303 19.01.2024 11:00 MICO2308196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
304 19.01.2024 10:45 DRPE2503197 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
305 19.01.2024 10:30 HABA3004196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
306 19.01.2024 10:30 SESM3008197 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
307 19.01.2024 10:30 DOMA2309194 Ergometrija 14.11.2023
308 19.01.2024 10:15 ENSK2601195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
309 19.01.2024 10:00 FAOS22.08.1 CT - Ostalo 26.06.2023 08.06.2023
310 19.01.2024 10:00 SEDE01.08.1 CT - Ostalo 03.10.2023 25.09.2023
311 19.01.2024 10:00 IBKV14.06.1 CT - Ostalo 16.10.2023 27.09.2023
312 19.01.2024 10:00 SEDE1510196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
313 19.01.2024 10:00 IRKA1504198 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
314 19.01.2024 10:00 IRKA1504198 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
315 19.01.2024 10:00 SASA6.05.20 Kolonoskopija 09.11.2023
316 19.01.2024 10:00 DZNA2710195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
317 19.01.2024 10:00 SABO1007196 Ergometrija 14.11.2023
318 19.01.2024 10:00 MAGO25.0219 CT - Ostalo 24.11.2023 20.11.2023
319 19.01.2024 09:45 AIFE21.05.1 Kolonoskopija 09.11.2023
320 19.01.2024 09:30 IGVU09.09.1 Kolonoskopija 09.11.2023
321 19.01.2024 09:15 NEHU4.06.19 Kolonoskopija 09.11.2023
322 19.01.2024 09:00 SASI1950 Kolonoskopija 09.11.2023
323 19.01.2024 08:30 NUIM15.06.1 CT - Glava 14.11.2023 07.11.2023
324 19.01.2024 08:30 CECO10.09.1 CT - Glava 14.11.2023 06.11.2023
325 19.01.2024 08:00 IZOS28.04.1 CT - Kičma 03.05.2023 26.04.2023
326 19.01.2024 08:00 MUCO31.08.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
327 19.01.2024 08:00 JAIB11.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
328 19.01.2024 08:00 AMGL04.06.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
329 19.01.2024 08:00 SEMU02.03.1 CT - Kičma 20.09.2023 15.09.2023
330 19.01.2024 08:00 DRKA28.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 18.10.2023
331 19.01.2024 08:00 SAJE16.04.1 CT - Glava 24.11.2023 02.11.2023
332 19.01.2024 08:00 FADL30.01.1 CT - Ostalo 24.11.2023 15.11.2023
333 18.01.2024 13:00 ALOM0906197 Holter EKG 17.11.2023
334 18.01.2024 12:00 HAOD2010195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
335 18.01.2024 12:00 BEHU0707200 Holter EKG 17.11.2023
336 18.01.2024 12:00 SAKA2104197 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
337 18.01.2024 11:30 HIBA0908195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
338 18.01.2024 11:30 DZPO1503195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
339 18.01.2024 11:30 EDBR3009196 Ergometrija 14.11.2023
340 18.01.2024 11:15 SAOR1005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
341 18.01.2024 11:00 NAAV2808196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
342 18.01.2024 11:00 KEDO1408196 Ergometrija 14.11.2023
343 18.01.2024 10:45 BETE0510195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
344 18.01.2024 10:45 SESA2112197 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
345 18.01.2024 10:30 MUDE1001196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
346 18.01.2024 10:30 TEHU1109196 Ergometrija 14.11.2023
347 18.01.2024 10:30 MIAH3006196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
348 18.01.2024 10:30 DOAM1810197 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
349 18.01.2024 10:15 BEKA1807195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
350 18.01.2024 10:15 BEHA3001193 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
351 18.01.2024 10:00 DEHA09.02.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
352 18.01.2024 10:00 ENHA16.03.1 CT - Ostalo 11.10.2023 06.10.2023
353 18.01.2024 10:00 RARI06.09.1 CT - Ostalo 11.10.2023 05.10.2023
354 18.01.2024 10:00 HAVL16.12.1 CT - Ostalo 31.10.2023 05.01.2023
355 18.01.2024 10:00 ZUHR3007196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
356 18.01.2024 10:00 HUAD2708195 Ergometrija 14.11.2023
357 18.01.2024 10:00 ISCI02.01.1 CT - Ostalo 22.11.2023 16.11.2023
358 18.01.2024 10:00 SAPI0104197 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
359 18.01.2024 09:45 NESC1003198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
360 18.01.2024 09:30 REHU2609195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
361 18.01.2024 09:30 RAKO21.04.1 Kolonoskopija 08.11.2023
362 18.01.2024 09:15 FAKO4.11.19 Gastroskopija 08.11.2023
363 18.01.2024 09:00 ALSA05.11.1 CT - Glava 22.09.2023 18.09.2023
364 18.01.2024 09:00 TOTR29.12.1 Gastroskopija 08.11.2023
365 18.01.2024 08:30 MIBR05.08.1 CT - Kičma 20.06.2023 12.06.2023
366 18.01.2024 08:30 SAMA11.11.1 CT - Ostalo 28.09.2023 18.09.2023
367 18.01.2024 08:30 RATE04.04.1 CT - Glava 26.10.2023 24.10.2023
368 18.01.2024 08:00 SAAV01.02.1 CT - Kičma 03.05.2023 25.04.2023
369 18.01.2024 08:00 FEFE22.11.1 CT - Kičma 03.05.2023 24.04.2023
370 18.01.2024 08:00 MEZI27.10.1 CT - Kičma 03.05.2023 20.04.2023
371 18.01.2024 08:00 LELE17.09.1 CT - Kičma 17.10.2023 04.10.2023
372 18.01.2024 08:00 UNZU13.12.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
373 18.01.2024 08:00 ANVI18.08.1 CT - Glava 24.11.2023
374 17.01.2024 13:00 REMO1608195 Holter EKG 17.11.2023
375 17.01.2024 12:00 SEKU1601196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
376 17.01.2024 12:00 HAKA1910196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
377 17.01.2024 12:00 NIHR0102195 Holter EKG 17.11.2023
378 17.01.2024 11:45 MUBI0806197 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
379 17.01.2024 11:30 RESE0901195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
380 17.01.2024 11:30 RAFO1403195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
381 17.01.2024 11:30 MUMU0301194 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
382 17.01.2024 11:15 AZFE0301195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
383 17.01.2024 11:00 NEJA1503196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
384 17.01.2024 11:00 INDE0408196 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
385 17.01.2024 11:00 SAGA0709195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
386 17.01.2024 10:30 RATU3105195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
387 17.01.2024 10:15 SISI1610196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
388 17.01.2024 10:15 ZIPO2610195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
389 17.01.2024 10:15 SEBR1306196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
390 17.01.2024 10:15 HUDO3005196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
391 17.01.2024 10:00 LUDU04.06.1 CT - Ostalo 03.10.2023 27.09.2023
392 17.01.2024 10:00 AMDE19.11.1 CT - Ostalo 16.10.2023 10.10.2023
393 17.01.2024 10:00 HABE28.10.1 CT - Ostalo 19.10.2023 16.10.2023
394 17.01.2024 10:00 FAAL15.01.1 Gastroskopija 08.11.2023
395 17.01.2024 10:00 NEHI2608195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
396 17.01.2024 10:00 SAKO040619* Ultrazvuk Srca 14.11.2023
397 17.01.2024 10:00 SAFE17.10.1 CT - Ostalo 17.11.2023 14.11.2023
398 17.01.2024 10:00 ZAAL1311194 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
399 17.01.2024 09:45 JAAC14.04.1 Kolonoskopija 08.11.2023
400 17.01.2024 09:30 ENKR18.07.1 Rektoskopija 08.11.2023
401 17.01.2024 09:15 ALSU18.07.1 Kolonoskopija 08.11.2023
402 17.01.2024 09:00 MALE01.02.1 Gastroskopija 08.11.2023
403 17.01.2024 08:30 RACO02.04.1 CT - Glava 30.11.2023 24.11.2023
404 17.01.2024 08:30 RATU10.05.1 CT - Glava 05.12.2023 28.11.2023
405 17.01.2024 08:00 SUHA07.05.1 CT - Kičma 03.05.2023 20.04.2023
406 17.01.2024 08:00 MUEZ2904197 CT - Kičma 31.07.2023 18.07.2023
407 17.01.2024 08:00 REME04.05.1 CT - Kičma 31.07.2023 19.07.2023
408 17.01.2024 08:00 RADE10.05.1 CT - Glava 17.11.2023 15.11.2023
409 17.01.2024 08:00 ZIMU03.05.1 CT - Glava 17.11.2023 14.11.2023
410 17.01.2024 08:00 ZICE29.07.1 CT - Glava 22.11.2023 17.11.2023
411 16.01.2024 12:00 RETA2803195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
412 16.01.2024 12:00 JABA0710196 Holter EKG 17.11.2023
413 16.01.2024 11:45 MUSI2410194 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
414 16.01.2024 11:30 MUBR1207195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
415 16.01.2024 11:30 ZOKR1404193 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
416 16.01.2024 11:30 SETU0907196 Ergometrija 14.11.2023
417 16.01.2024 11:15 SEBU1009194 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
418 16.01.2024 11:00 LEZA1702197 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
419 16.01.2024 11:00 EZMU0406195 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
420 16.01.2024 11:00 HUSP1807195 Ergometrija 14.11.2023
421 16.01.2024 10:45 VERI0210196 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
422 16.01.2024 10:30 MIJU0801194 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
423 16.01.2024 10:30 OSSI1005195 Ergometrija 14.11.2023
424 16.01.2024 10:15 ZLSU1409195 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
425 16.01.2024 10:00 MISI11.06.1 CT - Ostalo 31.08.2023 29.08.2023
426 16.01.2024 10:00 AZCA06.10.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
427 16.01.2024 10:00 NISA30.09.1 CT - Ostalo 10.10.2023 03.10.2023
428 16.01.2024 10:00 EDHO15.01.1 CT - Ostalo 11.10.2023 06.10.2023
429 16.01.2024 10:00 RABE11.08.1 CT - Ostalo 23.10.2023 13.10.2023
430 16.01.2024 10:00 FEGA28.01.1 CT - Ostalo 06.11.2023 13.10.2023
431 16.01.2024 10:00 FASK2110197 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
432 16.01.2024 10:00 IBHA15.03.1 Kolonoskopija 08.11.2023
433 16.01.2024 10:00 VICO2101819 Ultrazvuk Srca 14.11.2023
434 16.01.2024 10:00 SEDZ0101198 Ergometrija 14.11.2023
435 16.01.2024 10:00 KAPO050.08. CT - Ostalo 17.11.2023 13.11.2023
436 16.01.2024 10:00 HAPI10.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
437 16.01.2024 09:45 AICA2.11.19 Kolonoskopija 08.11.2023
438 16.01.2024 09:30 NAOH22.01.1 Gastroskopija 08.11.2023
439 16.01.2024 09:15 RAJO17.06.1 Gastroskopija 08.11.2023
440 16.01.2024 09:00 HAEF6.07.19 Gastroskopija 08.11.2023
441 16.01.2024 08:30 TEKA25.08.1 CT - Glava 14.11.2023 25.10.2023
442 16.01.2024 08:00 EMMI03.05.1 CT - Kičma 03.05.2023 29.05.2023
443 16.01.2024 08:00 MUHU06.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 12.04.2023
444 16.01.2024 08:00 NESE13.12.1 CT - Kičma 31.07.2023 24.07.2023
445 16.01.2024 08:00 DAGA16.05.1 CT - Kičma 09.08.2023 07.08.2023
446 16.01.2024 08:00 ALBE3009198 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
447 16.01.2024 08:00 SAME12.06.1 CT - Glava 17.11.2023 08.11.2023
448 16.01.2024 08:00 SABJ01.01.1 CT - Glava 24.11.2023 15.11.2023
449 16.01.2024 08:00 NESK08.02.1 CT - Kičma 30.11.2023 17.11.2023
450 15.01.2024 13:00 ALMU2702196 Holter EKG 17.11.2023
451 15.01.2024 12:00 SADE1709195 Holter EKG 17.11.2023
452 15.01.2024 11:30 FACA2903195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
453 15.01.2024 11:30 ESRA0201195 Ergometrija 13.11.2023
454 15.01.2024 11:00 STCU1705195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
455 15.01.2024 11:00 SEBA0101195 Ergometrija 13.11.2023
456 15.01.2024 10:30 RUSA0804194 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
457 15.01.2024 10:30 FACA2903195 Ergometrija 13.11.2023
458 15.01.2024 10:00 12MEDizdare CT - Ostalo 14.09.2023 12.09.2023
459 15.01.2024 10:00 ESMU20.08.1 CT - Ostalo 19.09.2023 30.08.2023
460 15.01.2024 10:00 SACO16.01.1 CT - Ostalo 10.10.2023 08.09.2023
461 15.01.2024 10:00 MEKO23.12.1 CT - Ostalo 11.10.2023 25.09.2023
462 15.01.2024 10:00 HATU08.07.1 CT - Ostalo 18.10.2023 28.09.2023
463 15.01.2024 10:00 MESA23.04.1 CT - Ostalo 06.11.2023 01.11.2023
464 15.01.2024 10:00 CESM03.02.1 Gastroskopija 07.11.2023
465 15.01.2024 10:00 SADO18.06.1 CT - Ostalo 10.11.2023 07.11.2023
466 15.01.2024 10:00 FASE2009195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
467 15.01.2024 10:00 FASE2009195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
468 15.01.2024 10:00 SUHA29.08.1 CT - Ostalo 17.11.2023 10.11.2023
469 15.01.2024 10:00 HASA17.04.1 CT - Ostalo 28.11.2023 22.11.2023
470 15.01.2024 09:45 SESJ03.04.1 Gastroskopija 07.11.2023
471 15.01.2024 09:30 DRBA15.04.1 Gastroskopija 07.11.2023
472 15.01.2024 09:15 MIJO07.06.1 Gastroskopija 07.11.2023
473 15.01.2024 09:00 ALLE20.10.1 Gastroskopija 07.11.2023
474 15.01.2024 08:30 NIMI01.12.1 CT - Glava 07.11.2023 03.11.2023
475 15.01.2024 08:30 SAFE19.02.1 CT - Glava 14.11.2023 08.11.2023
476 15.01.2024 08:30 MESE04.04.1 CT - Glava 30.11.2023 16.11.2023
477 15.01.2024 08:00 ANPR09.06.1 CT - Kičma 03.05.2023 24.05.2023
478 15.01.2024 08:00 ZIMU17.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 20.04.2023
479 15.01.2024 08:00 AJHA2305997 CT - Kičma 09.06.2023 01.06.2023
480 15.01.2024 08:00 STCU1705195 Ergometrija 13.11.2023
481 12.01.2024 13:00 SEHA1710196 Holter EKG 17.11.2023
482 12.01.2024 12:00 SUSK2203195 Holter EKG 17.11.2023
483 12.01.2024 11:30 IFZE0807194 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
484 12.01.2024 11:30 ZUCI0807194 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
485 12.01.2024 11:30 ADZI2404195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
486 12.01.2024 11:30 NEBE1603195 Ergometrija 13.11.2023
487 12.01.2024 11:00 VASM1806197 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
488 12.01.2024 11:00 MIJU2107197 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
489 12.01.2024 11:00 SEOK1809195 Ergometrija 13.11.2023
490 12.01.2024 10:45 SAHU0103196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
491 12.01.2024 10:45 NABO0112195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
492 12.01.2024 10:45 NABO0112195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
493 12.01.2024 10:30 MEBA0103199 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
494 12.01.2024 10:30 BADE1301195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
495 12.01.2024 10:30 EDME3031970 Ergometrija 13.11.2023
496 12.01.2024 10:15 MICA0803196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
497 12.01.2024 10:00 HIHO18.11.1 CT - Ostalo 13.09.2023 05.09.2023
498 12.01.2024 10:00 NAMU13.07.1 CT - Ostalo 27.09.2023 04.09.2023
499 12.01.2024 10:00 HABU06.09.1 CT - Ostalo 11.10.2023 06.10.2023
500 12.01.2024 10:00 SAKA30.11.1 CT - Ostalo 31.10.2023 27.10.2023
501 12.01.2024 10:00 MEBA01.11.1 CT - Ostalo 31.10.2023 26.10.2023
502 12.01.2024 10:00 JAKU0101195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
503 12.01.2024 10:00 BEKA1957 Kolonoskopija 07.11.2023
504 12.01.2024 10:00 AJSI07.01.1 CT - Ostalo 09.11.2023 30.10.2023
505 12.01.2024 10:00 ELMA2011199 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
506 12.01.2024 10:00 BADE1301195 Ergometrija 13.11.2023
507 12.01.2024 10:00 UMSE12.09.1 CT - Ostalo 01.12.2023 29.11.2023
508 12.01.2024 09:45 SECI07.10.1 Kolonoskopija 07.11.2023
509 12.01.2024 09:30 SEKA11.04.1 Kolonoskopija 07.11.2023
510 12.01.2024 09:15 LEHA1999 Kolonoskopija 07.11.2023
511 12.01.2024 09:00 AMGL14.07.1 CT - Kičma 26.07.2023 12.07.2023
512 12.01.2024 09:00 ALSI1981 Kolonoskopija 07.11.2023
513 12.01.2024 08:30 KESE29.01.1 CT - Glava 07.11.2023 02.11.2023
514 12.01.2024 08:00 NUZA02.03.1 CT - Kičma 27.04.2023 24.04.2023
515 12.01.2024 08:00 DADU08.11.1 CT - Kičma 27.04.2023 12.04.2023
516 12.01.2024 08:00 AJAV19.09.1 CT - Glava 15.11.2023 07.11.2023
517 12.01.2024 08:00 ZIPA05.09.1 CT - Glava 17.11.2023 13.11.2023
518 12.01.2024 08:00 TADL19.07.1 CT - Kičma 22.11.2023 14.11.2023
519 11.01.2024 13:00 FABI2405197 Holter EKG 17.11.2023
520 11.01.2024 12:30 SABE2005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
521 11.01.2024 12:15 RASU1211194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
522 11.01.2024 12:00 ANDO1009198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
523 11.01.2024 12:00 OSBA1907197 Holter EKG 17.11.2023
524 11.01.2024 11:30 VAHU2009196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
525 11.01.2024 11:30 FIZE0109195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
526 11.01.2024 11:30 ZAMA0712195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
527 11.01.2024 11:30 SASE1011198 Ergometrija 13.11.2023
528 11.01.2024 11:30 LUPE2003196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
529 11.01.2024 11:15 ISHA1509196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
530 11.01.2024 11:15 ENCE0903195 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
531 11.01.2024 11:00 LIKL0309195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
532 11.01.2024 11:00 ZADE1506196 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
533 11.01.2024 11:00 SEDE2306196 Ergometrija 13.11.2023
534 11.01.2024 10:30 SEBE1707195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
535 11.01.2024 10:30 AMCE2508196 Ergometrija 13.11.2023
536 11.01.2024 10:30 SACA0303196 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
537 11.01.2024 10:30 ADDI2412197 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
538 11.01.2024 10:15 AJNA2404194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
539 11.01.2024 10:15 SUBA2408194 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
540 11.01.2024 10:00 ADME13.01.1 CT - Ostalo 04.08.2023 25.07.2023
541 11.01.2024 10:00 RASU02.06.1 CT - Ostalo 03.10.2023 26.09.2023
542 11.01.2024 10:00 HASM17.04.1 CT - Ostalo 10.10.2023 04.10.2023
543 11.01.2024 10:00 RACO26.04.1 CT - Ostalo 31.10.2023 26.10.2023
544 11.01.2024 10:00 SEHA0103195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
545 11.01.2024 10:00 HESM2402196 Ergometrija 13.11.2023
546 11.01.2024 10:00 VECA10.03.1 CT - Ostalo 15.11.2023 09.11.2023
547 11.01.2024 10:00 SEAL28.06.1 CT - Ostalo 24.11.2023
548 11.01.2024 10:00 SMHU0702198 Sub-Spec-Gastroenterologija 30.11.2023
549 11.01.2024 09:50 SUBL09.09.1 Kolonoskopija 07.11.2023
550 11.01.2024 09:45 IFHU1012196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
551 11.01.2024 09:30 DESI2610195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
552 11.01.2024 09:30 BEPI25.09.1 Kolonoskopija 07.11.2023
553 11.01.2024 09:15 ASKO22.08.1 Gastroskopija 07.11.2023
554 11.01.2024 09:00 ENSA15.07.1 Gastroskopija 07.11.2023
555 11.01.2024 08:30 NUTU26.10.1 CT - Kičma 23.05.2023 05.05.2023
556 11.01.2024 08:30 AJED05.02.1 CT - Glava 06.11.2023 31.10.2023
557 11.01.2024 08:30 SUSC05.12.1 CT - Glava 06.11.2023 18.10.2023
558 11.01.2024 08:30 MUSE07.02.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
559 11.01.2024 08:30 KRMA20.10.2 CT - Glava 09.11.2023 31.10.2023
560 11.01.2024 08:00 ALPL11.07.1 CT - Kičma 26.04.2023
561 11.01.2024 08:00 AZOM05.12.1 CT - Kičma 26.04.2023 17.04.2023
562 11.01.2024 08:00 ALDE28.07.1 CT - Kičma 26.04.2023 20.04.2023
563 11.01.2024 08:00 AMBA25.05.1 CT - Kičma 27.09.2023 18.09.2023
564 10.01.2024 13:00 ANTO2705195 Holter EKG 17.11.2023
565 10.01.2024 12:15 RAME2804195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
566 10.01.2024 12:00 ENSM0807195 Holter EKG 17.11.2023
567 10.01.2024 11:50 AZPE1508197 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
568 10.01.2024 11:30 AIMU1305195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
569 10.01.2024 11:00 AIKU1606195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
570 10.01.2024 11:00 REFR1709196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
571 10.01.2024 11:00 DRDA0307194 Sub-Spec-Nefrologija 09.11.2023
572 10.01.2024 10:45 SANO0807195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
573 10.01.2024 10:45 NAZU0921974 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
574 10.01.2024 10:30 NETE3001198 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
575 10.01.2024 10:30 ALST1603197 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
576 10.01.2024 10:15 FATE2803196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
577 10.01.2024 10:15 SEKO2808196 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
578 10.01.2024 10:00 SLUD17.12.1 CT - Ostalo 31.05.2023 25.05.2023
579 10.01.2024 10:00 OMFR06.03.1 CT - Ostalo 23.10.2023 13.10.2023
580 10.01.2024 10:00 SECA16.01.1 CT - Ostalo 26.10.2023 10.10.2023
581 10.01.2024 10:00 AMAR0309199 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
582 10.01.2024 10:00 CEBE2305195 Sub-Spec-Kardiološka 09.11.2023
583 10.01.2024 10:00 ELCA20.12.1 CT - Ostalo 09.11.2023 06.11.2023
584 10.01.2024 10:00 NEPA23.11.1 CT - Ostalo 15.11.2023 31.10.2023
585 10.01.2024 10:00 AKKU12.09.1 CT - Ostalo 05.12.2023 30.11.2023
586 10.01.2024 09:30 BOMI3.07.19 Gastroskopija 07.11.2023
587 10.01.2024 09:15 JAMA14.12.1 Kolonoskopija 07.11.2023
588 10.01.2024 09:00 MIBA28.12.1 Gastroskopija 07.11.2023
589 10.01.2024 08:30 NEGR26.06.1 CT - Glava 06.11.2023 16.10.2023
590 10.01.2024 08:30 ANTA03.09.1 CT - Glava 07.11.2023 26.10.2023
591 10.01.2024 08:00 FATE22.08.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
592 10.01.2024 08:00 NAFE23.05.1 CT - Kičma 26.04.2023 20.04.2023
593 10.01.2024 08:00 SASA10.09.1 CT - Kičma 26.04.2023 13.04.2023
594 10.01.2024 08:00 HASM30.11.1 CT - Kičma 20.09.2023 18.09.2023
595 10.01.2024 08:00 KAMA05.11.1 CT - Glava 07.11.2023 30.10.2023
596 09.01.2024 13:00 SAPA1010199 Holter EKG 17.11.2023
597 09.01.2024 12:30 FAKO1407196 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
598 09.01.2024 12:00 NUSM0306194 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
599 09.01.2024 12:00 NIPE0603195 Holter EKG 17.11.2023
600 09.01.2024 11:45 ARBE0207197 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
601 09.01.2024 11:30 SUPE1208196 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
602 09.01.2024 11:30 ZEKO2809195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
603 09.01.2024 11:30 ZIMU1511196 Ergometrija 13.11.2023
604 09.01.2024 11:15 MUDZ3004196 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
605 09.01.2024 11:00 ENZE1904196 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
606 09.01.2024 11:00 SAAL1706195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
607 09.01.2024 11:00 SESL2008197 Ergometrija 13.11.2023
608 09.01.2024 10:45 ENHA2711196 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
609 09.01.2024 10:30 ISRU1006094 Sub-Spec-Nefrologija 08.11.2023
610 09.01.2024 10:30 DAAR0209196 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
611 09.01.2024 10:00 MAKO29.06.1 CT - Kičma 17.08.2023
612 09.01.2024 10:00 NIIM11.05.1 CT - Ostalo 12.09.2023 05.09.2023
613 09.01.2024 10:00 FAAH09.05.1 CT - Ostalo 12.09.2023 06.09.2023
614 09.01.2024 10:00 MUBE02.03.1 CT - Ostalo 26.09.2023 18.09.2023
615 09.01.2024 10:00 ZEMU20.03.1 CT - Ostalo 26.09.2023 14.09.2023
616 09.01.2024 10:00 IFKR14.05.1 CT - Ostalo 23.10.2023 16.10.2023
617 09.01.2024 10:00 EMCO22.04.1 CT - Ostalo 26.10.2023 20.10.2023
618 09.01.2024 10:00 ENGL0603197 Sub-Spec-Nefrologija 03.11.2023
619 09.01.2024 10:00 MATR0910195 Sub-Spec-Nefrologija 03.11.2023
620 09.01.2024 10:00 MEHO21.05.1 Kolonoskopija 07.11.2023
621 09.01.2024 10:00 BAHA2001196 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
622 09.01.2024 10:00 UMDE2805196 Ergometrija 13.11.2023
623 09.01.2024 10:00 SMUZ02.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
624 09.01.2024 10:00 VLSL14.05.1 CT - Ostalo 24.11.2023 18.11.2023
625 09.01.2024 10:00 ISOC05.08.1 CT - Ostalo 24.11.2023
626 09.01.2024 10:00 ALKO02.11.2 CT - Kičma 28.11.2023 24.11.2023
627 09.01.2024 09:45 DIME6.01.19 Kolonoskopija 07.11.2023
628 09.01.2024 09:30 RASU30.07.1 Gastroskopija 07.11.2023
629 09.01.2024 09:15 SEKA12.08.1 Gastroskopija 07.11.2023
630 09.01.2024 09:00 GOCO13.03.1 Gastroskopija 07.11.2023 01.01.1970
631 09.01.2024 08:30 RARI28.12.1 CT - Glava 06.11.2023 24.10.2023
632 09.01.2024 08:30 MIJA06.08.1 CT - Glava 07.11.2023 03.11.2023
633 09.01.2024 08:30 SEPO16.10.2 CT - Glava 09.11.2023 16.10.2023
634 09.01.2024 08:00 MICV01.12.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
635 09.01.2024 08:00 ELBO03.05.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
636 09.01.2024 08:00 DZSE14.01.1 CT - Kičma 12.05.2023 09.05.2023
637 09.01.2024 08:00 BABE30.08.1 CT - Kičma 01.11.2023 13.10.2023
638 08.01.2024 13:00 SAPI0802195 Holter EKG 17.11.2023
639 08.01.2024 12:00 ENSA1001195 Holter EKG 17.11.2023
640 08.01.2024 11:30 DZAV2307199 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
641 08.01.2024 11:30 VEBE2102195 Ergometrija 13.11.2023
642 08.01.2024 11:00 ZESO0101195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
643 08.01.2024 11:00 NAMA3001196 Ergometrija 13.11.2023
644 08.01.2024 10:30 ZEKA2608196 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
645 08.01.2024 10:30 AMOM1807197 Ergometrija 13.11.2023
646 08.01.2024 10:00 AMMU15.11.1 CT - Ostalo 15.08.2023 07.08.2023
647 08.01.2024 10:00 FESA01.04.1 CT - Ostalo 25.08.2023 11.08.2023
648 08.01.2024 10:00 EDTA12.02.1 CT - Ostalo 12.09.2023 07.09.2023
649 08.01.2024 10:00 FAKA01.04.1 CT - Ostalo 03.10.2023 14.09.2023
650 08.01.2024 10:00 NIMU15.11.1 CT - Ostalo 26.10.2023 19.10.2023
651 08.01.2024 10:00 NIHO19.05.1 CT - Ostalo 09.11.2023 31.10.2023
652 08.01.2024 10:00 MIDI0911194 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
653 08.01.2024 10:00 NASA0105198 Ergometrija 13.11.2023
654 08.01.2024 10:00 NIOR29.05.1 CT - Ostalo 17.11.2023 12.09.2023
655 08.01.2024 10:00 NIHO19.05.1 CT - Ostalo 22.11.2023 31.10.2023
656 08.01.2024 10:00 OSOM12.04.2 CT - Ostalo 28.11.2023 25.09.2023
657 08.01.2024 09:50 ESAB26.09.1 Gastroskopija 06.11.2023
658 08.01.2024 09:30 SAMU23.10.1 Gastroskopija 06.11.2023
659 08.01.2024 09:15 ANIV1.04.19 Gastroskopija 06.11.2023
660 08.01.2024 09:00 IRTU13.12.1 CT - Kičma 12.05.2023 03.05.2023
661 08.01.2024 09:00 ZESE20.09.1 Gastroskopija 06.11.2023
662 08.01.2024 08:30 DZBE05.02.1 CT - Glava 01.11.2023 09.10.2023
663 08.01.2024 08:30 MUHA15.05.1 CT - Glava 13.11.2023 06.11.2023
664 08.01.2024 08:00 SKRU14.12.1 CT - Kičma 25.04.2023 10.04.2023
665 08.01.2024 08:00 LUMA10.12.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
666 08.01.2024 08:00 SAHE27.10.1 CT - Kičma 31.07.2023 27.07.2023
667 08.01.2024 08:00 SABE03.11.1 CT - Glava 06.11.2023 31.10.2023
668 08.01.2024 08:00 ALDE12.12.1 CT - Kičma 28.11.2023 23.11.2023
669 05.01.2024 13:00 ZAHU3107195 Holter EKG 17.11.2023
670 05.01.2024 12:00 FADZ3012195 Holter EKG 17.11.2023
671 05.01.2024 11:30 IRSI1103198 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
672 05.01.2024 11:00 SAJA2905197 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
673 05.01.2024 11:00 AHHA1502194 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
674 05.01.2024 11:00 AMSO0601197 Ergometrija 13.11.2023
675 05.01.2024 10:30 RAMA0709197 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
676 05.01.2024 10:30 ASHU3006194 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
677 05.01.2024 10:30 LAKO1302195 Ergometrija 13.11.2023
678 05.01.2024 10:15 FAKO1011195 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
679 05.01.2024 10:00 MUKA15.03.1 CT - Ostalo 24.07.2023 20.07.2023
680 05.01.2024 10:00 SAMU27.04.1 CT - Ostalo 08.09.2023 06.09.2023
681 05.01.2024 10:00 NEAL22.09.1 CT - Ostalo 18.10.2023 11.10.2023
682 05.01.2024 10:00 HAKA16.09.1 CT - Ostalo 20.10.2023 11.10.2023
683 05.01.2024 10:00 HAOR0106196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
684 05.01.2024 10:00 HAOR0106196 Sub-Spec-Reumatologija 03.11.2023
685 05.01.2024 10:00 KABA19.05.1 CT - Ostalo 06.11.2023 24.10.2023
686 05.01.2024 10:00 BRHA17.10.1 Kolonoskopija 06.11.2023
687 05.01.2024 10:00 DZBO07.02.1 CT - Ostalo 10.11.2023 06.11.2023
688 05.01.2024 10:00 MUSJ0905195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
689 05.01.2024 10:00 VAKO0201196 Ergometrija 13.11.2023
690 05.01.2024 10:00 HACA19.04.1 CT - Ostalo 24.11.2023
691 05.01.2024 10:00 EDKO19.05.1 CT - Ostalo 05.12.2023 29.11.2023
692 05.01.2024 10:00 VEHU18.05.1 CT - Ostalo 05.12.2023 20.11.2023
693 05.01.2024 09:45 EHHU15.02.1 Kolonoskopija 06.11.2023
694 05.01.2024 09:30 DENE20.02.1 Kolonoskopija 06.11.2023
695 05.01.2024 09:15 ELDZ26.10.1 Kolonoskopija 06.11.2023
696 05.01.2024 09:00 HAZA18.11.1 Kolonoskopija 06.11.2023
697 05.01.2024 08:30 FEBE03.09.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
698 05.01.2024 08:30 KADU17.09.1 CT - Glava 02.10.2023 26.09.2023
699 05.01.2024 08:30 DEHO29.12.1 CT - Glava 27.10.2023 18.10.2023
700 05.01.2024 08:30 SEDE21.03.1 CT - Glava 06.11.2023 26.10.2023
701 05.01.2024 08:00 ZIDE16.02.1 CT - Kičma 17.04.2023 11.04.2023
702 05.01.2024 08:00 FADE06.08.1 CT - Kičma 17.04.2023 07.04.2023
703 05.01.2024 08:00 SAMU30.03.1 CT - Kičma 31.07.2023 24.07.2023
704 05.01.2024 08:00 MIRE30.01.1 CT - Kičma 22.11.2023 15.11.2023
705 04.01.2024 13:00 ASMA2201198 Holter EKG 17.11.2023
706 04.01.2024 12:00 MI181805198 Holter EKG 17.11.2023
707 04.01.2024 11:30 SEDI1702196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
708 04.01.2024 11:30 ISHE1306195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
709 04.01.2024 11:30 SEKO2808196 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
710 04.01.2024 11:30 ZLKO1303195 Ergometrija 13.11.2023
711 04.01.2024 11:00 LIKL0309195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
712 04.01.2024 11:00 NEME2503196 Ergometrija 13.11.2023
713 04.01.2024 10:45 SAKO2602196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
714 04.01.2024 10:45 HASP0310196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
715 04.01.2024 10:30 HAJA1702195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
716 04.01.2024 10:30 RASA1907194 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
717 04.01.2024 10:30 HAAL0308195 Ergometrija 13.11.2023
718 04.01.2024 10:15 ASHE2506194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
719 04.01.2024 10:00 IZDA05.07.1 CT - Ostalo 02.08.2023 25.07.2023
720 04.01.2024 10:00 SAHR17.09.1 CT - Ostalo 02.08.2023 17.09.1957
721 04.01.2024 10:00 RAMU16.11.1 CT - Ostalo 07.09.2023 31.08.2023
722 04.01.2024 10:00 JAOB04.08.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
723 04.01.2024 10:00 ZISR08.05.1 CT - Ostalo 18.10.2023 03.10.2023
724 04.01.2024 10:00 SEKA1612196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
725 04.01.2024 10:00 FACćosić Ultrazvuk Srca 13.11.2023
726 04.01.2024 10:00 FACO1207195 Ultrazvuk Srca 13.11.2023
727 04.01.2024 10:00 EDKA2512197 Ergometrija 13.11.2023
728 04.01.2024 10:00 SAMU15.01.1 CT - Ostalo 24.11.2023
729 04.01.2024 10:00 SEPA16.01.1 CT - Ostalo 24.11.2023 13.11.2023
730 04.01.2024 09:45 AMKU0302197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
731 04.01.2024 09:45 KAME18.01.1 Kolonoskopija 06.11.2023
732 04.01.2024 09:30 NEBE3004195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
733 04.01.2024 09:30 EMBE15.10.1 Gastroskopija 06.11.2023
734 04.01.2024 09:15 MABA16.08.1 Gastroskopija 06.11.2023
735 04.01.2024 09:00 LEKR2501199 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.11.2023
736 04.01.2024 09:00 AZVU2.02.19 Gastroskopija 06.11.2023
737 04.01.2024 08:30 SIZI03.03.1 CT - Kičma 14.04.2023 10.04.2023
738 04.01.2024 08:30 ELCA02.01.1 CT - Kičma 10.07.2023 04.07.2023
739 04.01.2024 08:30 ESME13.09.1 CT - Glava 23.10.2023 19.10.2023
740 04.01.2024 08:30 SAKO24.01.1 CT - Glava 01.11.2023 26.10.2023
741 04.01.2024 08:00 SAMR09.10.1 CT - Kičma 17.04.2023 15.02.2023
742 04.01.2024 08:00 NIBA25.08.1 CT - Kičma 12.05.2023 08.05.2023
743 04.01.2024 08:00 SABA12.07.1 CT - Glava 07.07.2023 04.07.2023
744 04.01.2024 08:00 DRBL03.01.1 CT - Ostalo 15.11.2023 08.11.2023
745 04.01.2024 08:00 AROS23.12.1 CT - Kičma 17.11.2023
746 04.01.2024 08:00 NEBR28.12.1 CT - Ostalo 05.12.2023 29.11.2023
747 03.01.2024 10:00 SMSA14.09.1 CT - Ostalo 14.09.2023 12.09.2023
748 03.01.2024 10:00 FADZ15.04.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
749 03.01.2024 10:00 MERI12.12.1 CT - Ostalo 20.10.2023 13.10.2023
750 03.01.2024 10:00 SIIS12.02.1 Rektoskopija 06.11.2023
751 03.01.2024 10:00 STKO03.07.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
752 03.01.2024 10:00 AJIB12.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 28.11.2023
753 03.01.2024 09:45 BETR8.10.19 Rektoskopija 06.11.2023
754 03.01.2024 09:30 HATR3.05.19 Gastroskopija 06.11.2023
755 03.01.2024 09:15 ARMU6.08.19 Gastroskopija 06.11.2023
756 03.01.2024 09:00 AIDE2.10.19 Gastroskopija 06.11.2023
757 03.01.2024 08:30 ARKO07.02.1 CT - Kičma 14.04.2023 10.04.2023
758 03.01.2024 08:30 DEBE08.07.1 CT - Kičma 12.05.2023 03.05.2023
759 03.01.2024 08:30 ZERA05.03.1 CT - Kičma 14.06.2023 08.06.2023
760 03.01.2024 08:30 SAKR15.01.1 CT - Glava 30.10.2023 18.10.2023
761 03.01.2024 08:30 NIOM16.11.1 CT - Glava 01.11.2023 31.10.2023
762 03.01.2024 08:30 ZISA17.06.1 CT - Glava 06.11.2023 30.10.2023
763 03.01.2024 08:00 AHMU13.05.1 CT - Kičma 14.04.2023 31.03.2023
764 03.01.2024 08:00 ESVE07.11.1 CT - Kičma 17.04.2023 11.04.2023
765 03.01.2024 08:00 ZESI10.05.1 CT - Kičma 07.09.2023 04.09.2023
766 03.01.2024 08:00 NAJA20.01.1 CT - Glava 15.11.2023 13.11.2023
767 03.01.2024 08:00 MEAR16.08.1 CT - Ostalo 22.11.2023 16.11.2023
768 03.01.2024 08:00 HABE31.05.1 CT - Kičma 05.12.2023 21.11.2023
769 01.01.2024 10:40 JUAN23.05.2 CT - Kičma 05.10.2023 27.09.2023
770 01.01.2024 08:30 LERA10.04.1 CT - Kičma 10.10.2023 25.09.2023
771 01.01.2024 08:00 FASM26.03.1 CT - Kičma 05.10.2023 04.10.2023
Decembar
Rbr Termin pregleda Pacijent Pregled Datum zahtjeva Datum upute
1 29.12.2023 13:00 FEZU2711195 Holter EKG 17.11.2023
2 29.12.2023 12:20 FIKO0202195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
3 29.12.2023 12:00 BIGR1612195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
4 29.12.2023 12:00 ZOVO2510196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
5 29.12.2023 12:00 SUKU0309197 Ergometrija 06.10.2023
6 29.12.2023 12:00 MUKU0301196 Holter EKG 17.11.2023
7 29.12.2023 11:30 RAZU0801194 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
8 29.12.2023 11:15 ZAAG0508195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
9 29.12.2023 11:00 ZESI1005495 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
10 29.12.2023 11:00 SEZR0909196 Ergometrija 06.10.2023
11 29.12.2023 10:45 LEBE1501197 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
12 29.12.2023 10:30 DAPA3005197 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
13 29.12.2023 10:15 ZICO2601196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
14 29.12.2023 10:00 ANTO31.05.1 CT - Ostalo 07.09.2023 30.08.2023
15 29.12.2023 10:00 NIOR29.05.1 CT - Ostalo 26.09.2023 12.09.2023
16 29.12.2023 10:00 JEJU18.05.1 CT - Ostalo 26.09.2023 21.09.2023
17 29.12.2023 10:00 SEME0210195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
18 29.12.2023 10:00 HAKA0204196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
19 29.12.2023 10:00 SPDU0406195 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
20 29.12.2023 10:00 BEBA0103195 Ergometrija 06.10.2023
21 29.12.2023 10:00 ENHO09.12.1 CT - Ostalo 11.10.2023 05.10.2023
22 29.12.2023 10:00 MEBO15.07.1 CT - Ostalo 11.10.2023
23 29.12.2023 10:00 ELKA16.03.1 CT - Ostalo 16.10.2023 11.10.2023
24 29.12.2023 10:00 SAOR22.07.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
25 29.12.2023 10:00 RAAL10.11.1 Kolonoskopija 03.11.2023
26 29.12.2023 10:00 FABE26.04.1 CT - Ostalo 06.11.2023 13.10.2023
27 29.12.2023 10:00 SEKL08.06.2 CT - Ostalo 09.11.2023 06.11.2023
28 29.12.2023 10:00 AJSI21.03.1 CT - Ostalo 24.11.2023 20.11.2023
29 29.12.2023 09:45 SAZA1968 Kolonoskopija 03.11.2023
30 29.12.2023 09:30 DITU3.12.19 Kolonoskopija 03.11.2023
31 29.12.2023 09:15 SAHU18.04.1 Kolonoskopija 03.11.2023
32 29.12.2023 09:00 TOBO1305194 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
33 29.12.2023 09:00 JOFI2211196 Ergometrija 06.10.2023
34 29.12.2023 09:00 ABAR19.08.1 Kolonoskopija 03.11.2023
35 29.12.2023 08:30 INHR31.03.1 CT - Kičma 24.04.2023 06.04.2023
36 29.12.2023 08:30 TEJA17.11.1 CT - Glava 26.10.2023 05.10.2023
37 29.12.2023 08:30 SEOD13.04.2 CT - Ostalo 26.10.2023 20.10.2023
38 29.12.2023 08:30 METU24.05.1 CT - Glava 02.11.2023 30.10.2023
39 29.12.2023 08:30 OMAB18.09.1 CT - Glava 05.12.2023 28.11.2023
40 29.12.2023 08:00 HUMU13.07.1 CT - Kičma 17.04.2023 10.04.2023
41 29.12.2023 08:00 KADU20.08.1 CT - Kičma 17.04.2023 11.04.2023
42 29.12.2023 08:00 INHR31.03.1 CT - Kičma 17.04.2023 06.04.2023
43 29.12.2023 08:00 LUMI29.04.1 CT - Kičma 25.04.2023 18.04.2023
44 29.12.2023 08:00 SAMU23.08.1 CT - Kičma 11.08.2023 09.08.2023
45 29.12.2023 08:00 DEAD07.04.1 CT - Glava 26.10.2023 19.10.2023
46 29.12.2023 08:00 HAAH11.07.1 CT - Kičma 09.11.2023 06.11.2023
47 28.12.2023 13:00 SUZE1307196 Holter EKG 17.11.2023
48 28.12.2023 12:00 ALME2403200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
49 28.12.2023 12:00 HAMU1809194 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
50 28.12.2023 12:00 SESU1108196 Ergometrija 06.10.2023
51 28.12.2023 12:00 MIPA2708196 Holter EKG 17.11.2023
52 28.12.2023 11:15 SAKR1607196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
53 28.12.2023 11:00 MECA1507198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
54 28.12.2023 11:00 MUZE1008196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
55 28.12.2023 11:00 ISSE2805196 Ergometrija 06.10.2023
56 28.12.2023 11:00 MUME2103196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
57 28.12.2023 10:30 BAGR1506196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
58 28.12.2023 10:30 JAIS2206196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
59 28.12.2023 10:15 ADDE0209194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
60 28.12.2023 10:15 FEDE0104196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
61 28.12.2023 10:00 ZIHA15.02.1 CT - Kičma 17.04.2023 10.04.2023
62 28.12.2023 10:00 MADU08.02.1 CT - Ostalo 30.08.2023 23.08.2023
63 28.12.2023 10:00 ZEME24.02.1 CT - Ostalo 06.09.2023 04.09.2023
64 28.12.2023 10:00 JAHA1801196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
65 28.12.2023 10:00 SAGO1207195 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
66 28.12.2023 10:00 HAMU0404196 Ergometrija 06.10.2023
67 28.12.2023 10:00 HAMU0404196 Ergometrija 06.10.2023
68 28.12.2023 10:00 MEMU25.04.1 CT - Ostalo 11.10.2023 05.10.2023
69 28.12.2023 10:00 SAMA24.03.1 CT - Ostalo 20.10.2023 16.10.2023
70 28.12.2023 10:00 SEBE1409197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
71 28.12.2023 10:00 BAIS06.07.1 CT - Ostalo 06.11.2023 30.10.2023
72 28.12.2023 10:00 SEHA23.10.1 CT - Ostalo 15.11.2023 07.11.2023
73 28.12.2023 10:00 SESA11.12.1 CT - Ostalo 05.12.2023 22.11.2023
74 28.12.2023 10:00 SESO11.12.1 CT - Ostalo 05.12.2023 27.11.2023
75 28.12.2023 09:50 MIKA21.07.1 Kolonoskopija 03.11.2023
76 28.12.2023 09:45 HAHA1312194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
77 28.12.2023 09:30 MEBA1107197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
78 28.12.2023 09:30 IBZE4.12.19 Kolonoskopija 03.11.2023
79 28.12.2023 09:15 DUTU0709196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
80 28.12.2023 09:15 DUTU0709196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
81 28.12.2023 09:15 IFCA16.08.1 Gastroskopija 03.11.2023
82 28.12.2023 09:00 RAMU14.11.1 CT - Kičma 12.05.2023 09.05.2023
83 28.12.2023 09:00 ALIM11.07.1 CT - Kičma 24.08.2023 22.08.2023
84 28.12.2023 09:00 MIRA0104195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 03.10.2023
85 28.12.2023 09:00 AISP2810196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
86 28.12.2023 09:00 EDNU0312197 Ergometrija 06.10.2023
87 28.12.2023 09:00 AMME2.09.19 Gastroskopija 03.11.2023
88 28.12.2023 08:30 BESA14.05.1 CT - Glava 17.10.2023 11.10.2023
89 28.12.2023 08:30 ZLSU06.05.1 CT - Glava 26.10.2023 19.10.2023
90 28.12.2023 08:30 DZPO07.06.1 CT - Glava 30.10.2023 23.10.2023
91 28.12.2023 08:30 META05.04.1 CT - Glava 05.12.2023 22.11.2023
92 28.12.2023 08:00 MEMA22.11.1 CT - Kičma 17.04.2023 01.04.2023
93 28.12.2023 08:00 FIGA15.06.1 CT - Kičma 17.04.2023 12.04.2023
94 28.12.2023 08:00 JASO01.01.1 CT - Kičma 20.10.2023 05.10.2023
95 27.12.2023 13:00 ZIMU2107196 Holter EKG 17.11.2023
96 27.12.2023 12:30 RIPU1803195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
97 27.12.2023 12:15 ORMA1106197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
98 27.12.2023 12:00 IZSU0104196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
99 27.12.2023 12:00 RASE2501196 Holter EKG 17.11.2023
100 27.12.2023 11:45 ZAST0511196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
101 27.12.2023 11:45 ERHU1801196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
102 27.12.2023 11:30 FABA2710195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
103 27.12.2023 11:15 MITA1608197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
104 27.12.2023 11:00 ELSU0610119 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
105 27.12.2023 11:00 ELSU0704200 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
106 27.12.2023 10:15 DAPA0601195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
107 27.12.2023 10:00 ASKA20.03.1 CT - Ostalo 18.08.2023 14.08.2023
108 27.12.2023 10:00 IVHI23.08.1 CT - Ostalo 05.09.2023 30.08.2023
109 27.12.2023 10:00 SUMU12.02.1 CT - Ostalo 26.09.2023 29.08.2023
110 27.12.2023 10:00 EMRE28.11.1 CT - Ostalo 17.10.2023 11.10.2023
111 27.12.2023 10:00 HIHE15.12.1 CT - Ostalo 17.10.2023 10.10.2023
112 27.12.2023 10:00 ISHA19.04.1 CT - Glava 23.10.2023 17.10.2023
113 27.12.2023 10:00 FAFA1411197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
114 27.12.2023 10:00 ELOH1.12.19 Gastroskopija 03.11.2023
115 27.12.2023 10:00 ADAH28.05.1 CT - Ostalo 07.11.2023 03.11.2023
116 27.12.2023 10:00 VEBE18.04.1 CT - Ostalo 30.11.2023 17.11.2023
117 27.12.2023 10:00 VAHA05.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 07.11.2023
118 27.12.2023 09:45 SEHE0707196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
119 27.12.2023 09:45 AKHA07.01.1 Rektoskopija 03.11.2023
120 27.12.2023 09:30 MISA14.02.1 CT - Ostalo 28.11.2022 24.11.2022
121 27.12.2023 09:30 SEST2605196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
122 27.12.2023 09:30 EDBE13.07.1 Gastroskopija 03.11.2023
123 27.12.2023 09:15 ADAN0501195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
124 27.12.2023 09:15 VEKA29.08.1 Rektoskopija 03.11.2023
125 27.12.2023 09:00 MUGA24.08.1 CT - Kičma 18.05.2023 17.05.2023
126 27.12.2023 09:00 SEAN0908195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
127 27.12.2023 09:00 ESTU13.03.1 Kolonoskopija 03.11.2023
128 27.12.2023 08:30 ENIS13.02.1 CT - Kičma 12.04.2023 06.04.2023
129 27.12.2023 08:30 SAKA08.03.1 CT - Glava 30.10.2023 25.10.2023
130 27.12.2023 08:00 ZIDI14.09.1 CT - Glava 26.12.2022 19.12.2022
131 27.12.2023 08:00 KABA29.05.1 CT - Kičma 12.04.2023 05.04.2023
132 27.12.2023 08:00 DEHA01.08.1 CT - Kičma 12.04.2023 10.04.2023
133 27.12.2023 08:00 GEDJ03.06.1 CT - Glava 13.10.2023 09.10.2023
134 27.12.2023 08:00 AHTU31.10.1 CT - Kičma 18.10.2023 13.10.2023
135 26.12.2023 13:00 SUOS1006195 Holter EKG 17.11.2023
136 26.12.2023 12:00 BEME0304196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
137 26.12.2023 12:00 HASU1510195 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
138 26.12.2023 12:00 ALHO1707197 Ergometrija 06.10.2023
139 26.12.2023 12:00 FAZG0101198 Holter EKG 17.11.2023
140 26.12.2023 11:20 ZIDI2603194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
141 26.12.2023 11:00 FAKU0112195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
142 26.12.2023 11:00 NAKA1202195 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
143 26.12.2023 10:30 VAMU0201198 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
144 26.12.2023 10:15 MAFE1807195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
145 26.12.2023 10:00 SATA17.10.1 CT - Glava 05.06.2023 08.02.2023
146 26.12.2023 10:00 ZORA16.09.1 CT - Ostalo 05.09.2023
147 26.12.2023 10:00 RAAL17.05.1 CT - Ostalo 05.09.2023
148 26.12.2023 10:00 IBCV3007195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
149 26.12.2023 10:00 ZUKO2410199 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
150 26.12.2023 10:00 SEIS1910197 Ergometrija 06.10.2023
151 26.12.2023 10:00 SAHO0809197 Ergometrija 06.10.2023
152 26.12.2023 10:00 FRVA22.01.1 CT - Ostalo 10.10.2023 26.05.2023
153 26.12.2023 10:00 HABE09.10.2 CT - Ostalo 12.10.2023 03.10.2023
154 26.12.2023 10:00 SIBU18.08.1 CT - Ostalo 06.11.2023 02.11.2023
155 26.12.2023 10:00 IVMA12.06.1 CT - Ostalo 06.11.2023 30.10.2023
156 26.12.2023 10:00 IVPE16.08.1 CT - Ostalo 15.11.2023 13.11.2023
157 26.12.2023 10:00 SUHA29.08.1 CT - Ostalo 28.11.2023 10.11.2023
158 26.12.2023 09:45 MUBA14.03.1 Gastroskopija 03.11.2023
159 26.12.2023 09:30 ILBO0901196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
160 26.12.2023 09:30 MUBA14.03.1 Kolonoskopija 03.11.2023
161 26.12.2023 09:15 EMBE0305195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
162 26.12.2023 09:15 MEHO02.08.1 Gastroskopija 03.11.2023
163 26.12.2023 09:00 HABE0908194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
164 26.12.2023 09:00 SAHO0809197 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
165 26.12.2023 09:00 MABA1112199 Ergometrija 06.10.2023
166 26.12.2023 09:00 HISA15.10.1 Gastroskopija 03.11.2023
167 26.12.2023 08:30 SAHA01.03.1 CT - Kičma 03.05.2023 31.01.2023
168 26.12.2023 08:30 KEHR18.07.1 CT - Glava 16.10.2023 11.10.2023
169 26.12.2023 08:30 ZIHA27.06.1 CT - Glava 30.10.2023 24.10.2023
170 26.12.2023 08:30 AMDE05.03.1 CT - Glava 10.11.2023 24.11.2023
171 26.12.2023 08:00 INGR1908967 CT - Kičma 12.04.2023 03.04.2023
172 26.12.2023 08:00 ZLME15.03.1 CT - Kičma 12.04.2023 07.04.2023
173 26.12.2023 08:00 MIAH2405961 CT - Kičma 09.06.2023 24.05.2023
174 26.12.2023 08:00 ADJU08.05.1 CT - Kičma 27.07.2023 21.07.2023
175 26.12.2023 08:00 LJDU09.04.1 CT - Glava 16.10.2023 11.10.2023
176 26.12.2023 08:00 BADR10.06.1 CT - Glava 23.10.2023 18.10.2023
177 26.12.2023 08:00 JUGA17.02.1 CT - Kičma 22.11.2023 13.11.2023
178 25.12.2023 13:00 HUMU1801199 Holter EKG 17.11.2023
179 25.12.2023 12:00 MIIM2510196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
180 25.12.2023 12:00 SEJU2705196 Ergometrija 06.10.2023
181 25.12.2023 12:00 REKA1406197 Holter EKG 17.11.2023
182 25.12.2023 11:00 FIVA1901196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
183 25.12.2023 11:00 VIST1405195 Ergometrija 06.10.2023
184 25.12.2023 10:00 ENBU15.11.1 CT - Ostalo 05.09.2023 30.08.2023
185 25.12.2023 10:00 MEHA27.09.1 CT - Ostalo 26.09.2023 19.09.2023
186 25.12.2023 10:00 MIVR07.11.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
187 25.12.2023 10:00 HACO2707196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
188 25.12.2023 10:00 STAK2108158 Ergometrija 06.10.2023
189 25.12.2023 10:00 NEKA03.06.1 CT - Ostalo 10.10.2023 02.10.2023
190 25.12.2023 10:00 HAAH27.01.1 CT - Ostalo 23.10.2023 17.10.2023
191 25.12.2023 10:00 JEKI22.07.1 CT - Glava 23.10.2023 17.10.2023
192 25.12.2023 10:00 SEMU29.06.1 Gastroskopija 03.11.2023
193 25.12.2023 10:00 AZBR05.12.1 CT - Ostalo 07.11.2023 01.11.2023
194 25.12.2023 10:00 MEHA0626786 CT - Ostalo 09.11.2023 27.10.2023
195 25.12.2023 10:00 JASO14.06.1 CT - Ostalo 01.12.2023 28.11.2023
196 25.12.2023 09:45 MUHA20.06.1 Gastroskopija 03.11.2023
197 25.12.2023 09:30 SEHO10.10.1 Gastroskopija 03.11.2023
198 25.12.2023 09:15 MEGA27.09.1 Gastroskopija 03.11.2023
199 25.12.2023 09:00 NEMU0709196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
200 25.12.2023 09:00 AMDO10.01.1 Gastroskopija 03.11.2023
201 25.12.2023 08:30 SEKA21.12.1 CT - Glava 06.11.2023 26.10.2023
202 25.12.2023 08:00 AMBE27.07.1 CT - Kičma 12.04.2023 05.04.2023
203 25.12.2023 08:00 FUIM17.08.1 CT - Kičma 12.04.2023 06.04.2023
204 25.12.2023 08:00 NAHA23.02.1 CT - Kičma 12.04.2023 03.04.2023
205 25.12.2023 08:00 NUHA07.11.1 CT - Kičma 06.09.2023 30.08.2023
206 25.12.2023 08:00 ELSO24.07.1 CT - Kičma 03.10.2023 29.09.2023
207 25.12.2023 08:00 MEBE30.06.2 CT - Ostalo 01.12.2023 28.11.2023
208 22.12.2023 13:00 SEBE1108196 Holter EKG 10.11.2023
209 22.12.2023 13:00 SEBE1108196 Holter EKG 17.11.2023
210 22.12.2023 12:30 DRDZ0501196 Holter EKG 10.11.2023
211 22.12.2023 12:20 MEAB1611195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
212 22.12.2023 12:00 FAPA1401196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
213 22.12.2023 12:00 ASHR2103195 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
214 22.12.2023 12:00 DRDZ0501196 Holter EKG 17.11.2023
215 22.12.2023 12:00 DRDZ0501196 Holter EKG 17.11.2023
216 22.12.2023 11:30 UZVA1805196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
217 22.12.2023 11:13 AMHE1802197 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
218 22.12.2023 11:11 RIME1104195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
219 22.12.2023 10:45 ZUPI2802196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
220 22.12.2023 10:45 BIGR2107196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
221 22.12.2023 10:15 RIKR0210195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
222 22.12.2023 10:00 SABA27.11.1 CT - Ostalo 07.07.2023 04.07.2023
223 22.12.2023 10:00 ZECI05.10.1 CT - Ostalo 31.08.2023 28.08.2023
224 22.12.2023 10:00 SEME1906196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
225 22.12.2023 10:00 VESE29.07.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
226 22.12.2023 10:00 NEBE2402196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
227 22.12.2023 10:00 OSKO0204194 Ergometrija 06.10.2023
228 22.12.2023 10:00 NAOH01.01.1 CT - Ostalo 10.10.2023 02.10.2023
229 22.12.2023 10:00 ARSU05.11.1 CT - Ostalo 10.10.2023 05.10.2023
230 22.12.2023 10:00 CEDE14.10.1 CT - Glava 17.10.2023 13.10.2023
231 22.12.2023 10:00 EDDE09.08.1 CT - Glava 17.10.2023 13.10.2023
232 22.12.2023 10:00 SAMU24.06.1 CT - Ostalo 23.10.2023 19.10.2023
233 22.12.2023 10:00 HASU20.08.1 Kolonoskopija 03.11.2023
234 22.12.2023 10:00 SEMA28.12.1 CT - Ostalo 07.11.2023 03.11.2023
235 22.12.2023 10:00 SNAV25.02.1 CT - Ostalo 09.11.2023 07.11.2023
236 22.12.2023 09:30 ANIV15.03.1 Kolonoskopija 03.11.2023
237 22.12.2023 09:15 ADMA01.04.1 Kolonoskopija 03.11.2023
238 22.12.2023 09:02 SLDU0901195 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
239 22.12.2023 09:00 ADSP10.01.1 CT - Kičma 13.07.2023 10.07.2023
240 22.12.2023 09:00 KESM2602195 Ergometrija 06.10.2023
241 22.12.2023 09:00 TABE0706197 Ergometrija 06.10.2023
242 22.12.2023 09:00 MEMA12.02.1 Kolonoskopija 03.11.2023
243 22.12.2023 08:30 DAGR20.12.1 CT - Ostalo 19.05.2023 15.05.2023
244 22.12.2023 08:30 ZIKA15.04.1 CT - Glava 18.10.2023 17.10.2023
245 22.12.2023 08:30 NEDO14.11.1 CT - Glava 26.10.2023 16.10.2023
246 22.12.2023 08:00 SAKA17.07.1 CT - Kičma 12.04.2023 06.04.2023
247 22.12.2023 08:00 SEHA04.02.1 CT - Kičma 12.04.2023 05.04.2023
248 22.12.2023 08:00 IBPO06.05.1 CT - Kičma 12.04.2023 10.04.2023
249 22.12.2023 08:00 FADE02.07.1 CT - Kičma 20.06.2023 13.06.2023
250 22.12.2023 08:00 EMFA23.07.1 CT - Kičma 20.07.2023 12.07.2023
251 22.12.2023 08:00 FIME04.04.1 CT - Kičma 03.10.2023 29.09.2023
252 22.12.2023 08:00 RAHU20.09.1 Kolonoskopija 03.11.2023
253 22.12.2023 08:00 VACA15.08.1 CT - Glava 13.11.2023 25.10.2023
254 21.12.2023 13:00 ANBU0804198 Holter EKG 10.11.2023
255 21.12.2023 12:30 SESE0905196 Holter EKG 10.11.2023
256 21.12.2023 12:00 NUKO0106196 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
257 21.12.2023 12:00 HUPU1001197 Ergometrija 06.10.2023
258 21.12.2023 11:45 FILU2005196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
259 21.12.2023 11:30 NIRA2311194 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
260 21.12.2023 11:30 AJSO2109198 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
261 21.12.2023 11:00 HASA1407195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
262 21.12.2023 11:00 ZIHR0211195 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
263 21.12.2023 11:00 HUMU2304196 Ergometrija 06.10.2023
264 21.12.2023 11:00 AIKO1007196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
265 21.12.2023 11:00 AIKO1007196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
266 21.12.2023 10:45 DZMU0301194 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
267 21.12.2023 10:30 FAMU1101197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
268 21.12.2023 10:20 ELDI1004198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
269 21.12.2023 10:15 BEAL1005195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
270 21.12.2023 10:15 ASMU0303197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
271 21.12.2023 10:00 IBBR20.11.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
272 21.12.2023 10:00 RAMU05.11.1 CT - Ostalo 22.09.2023 01.08.2023
273 21.12.2023 10:00 NAGO0101197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
274 21.12.2023 10:00 FIKA29.12.1 CT - Ostalo 05.10.2023 03.10.2023
275 21.12.2023 10:00 NIBI3107197 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
276 21.12.2023 10:00 DICA2909195 Ergometrija 06.10.2023
277 21.12.2023 10:00 ZAHA12.12.1 CT - Ostalo 11.10.2023 06.10.2023
278 21.12.2023 10:00 MIKA10.06.1 CT - Ostalo 13.10.2023 10.10.2023
279 21.12.2023 10:00 ASHR21.04.1 CT - Ostalo 31.10.2023 23.10.2023
280 21.12.2023 10:00 HAAR1959 Kolonoskopija 03.11.2023
281 21.12.2023 10:00 KEBA2110197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
282 21.12.2023 10:00 EMPA19.03.1 CT - Ostalo 09.11.2023 02.11.2023
283 21.12.2023 10:00 SECA16.10.1 CT - Ostalo 22.11.2023
284 21.12.2023 09:45 NEBE1605196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
285 21.12.2023 09:45 KAMA16.11.1 Rektoskopija 03.11.2023
286 21.12.2023 09:30 AMSK2309197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
287 21.12.2023 09:30 FAID03.10.1 Rektoskopija 03.11.2023
288 21.12.2023 09:15 EMBI1011194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
289 21.12.2023 09:15 NAJE06.09.1 Kolonoskopija 03.11.2023
290 21.12.2023 09:00 MIMU2303197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
291 21.12.2023 09:00 VEMA2011199 Ultrazvuk Srca 06.10.2023
292 21.12.2023 09:00 HAJA1702195 Ergometrija 06.10.2023
293 21.12.2023 09:00 MUMU09.12.1 Gastroskopija 03.11.2023
294 21.12.2023 08:30 ILMU01.11.1 CT - Kičma 10.04.2023 03.04.2023
295 21.12.2023 08:30 SEAH09.08.1 CT - Kičma 10.04.2023 04.04.2023
296 21.12.2023 08:30 MEHE16.06.1 CT - Kičma 20.06.2023 13.06.2023
297 21.12.2023 08:30 RAHO18.10.1 CT - Glava 13.10.2023 10.10.2023
298 21.12.2023 08:30 ZOLJ25.03.1 CT - Glava 18.10.2023 16.10.2023
299 21.12.2023 08:30 ENKA16.09.1 CT - Glava 18.10.2023 05.10.2023
300 21.12.2023 08:30 ADMU18.08.1 CT - Glava 26.10.2023 23.10.2023
301 21.12.2023 08:30 IFOR30.10.1 CT - Glava 30.11.2023 27.11.2023
302 21.12.2023 08:30 IFOR30.10.1 CT - Glava 30.11.2023 27.11.2023
303 21.12.2023 08:00 HAKA14.03.1 CT - Kičma 12.04.2023 17.03.2023
304 21.12.2023 08:00 SADU16.04.1 CT - Kičma 11.08.2023 07.08.2023
305 21.12.2023 08:00 NERI07.04.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
306 21.12.2023 07:30 SAKA12.09.1 CT - Glava 14.12.2022 07.12.2022
307 20.12.2023 13:00 MUHA1112195 Holter EKG 10.11.2023
308 20.12.2023 12:30 INOM1305197 Holter EKG 10.11.2023
309 20.12.2023 12:00 HUFE2403195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
310 20.12.2023 11:30 PEPR1302196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
311 20.12.2023 11:30 NEMU1911197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
312 20.12.2023 11:15 RAVR2506195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
313 20.12.2023 11:15 ELFA0401198 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
314 20.12.2023 11:00 MIBA1806195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
315 20.12.2023 11:00 MIBE1503198 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
316 20.12.2023 10:30 NUSO3001196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
317 20.12.2023 10:15 SEVA2805195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
318 20.12.2023 10:15 JOVI0202196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
319 20.12.2023 10:00 DZSE19.10.1 CT - Ostalo 13.07.2023 12.07.2023
320 20.12.2023 10:00 SMCA02.03.1 CT - Ostalo 24.08.2023 09.08.2023
321 20.12.2023 10:00 MICO0102195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
322 20.12.2023 10:00 MARA10.01.1 CT - Ostalo 23.10.2023 17.10.2023
323 20.12.2023 10:00 CAOM27.01.1 Rektoskopija 03.11.2023
324 20.12.2023 10:00 NIPA2506195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
325 20.12.2023 10:00 MAGA23.10.1 CT - Kičma 15.11.2023 08.11.2023
326 20.12.2023 10:00 SEFE05,04.1 CT - Ostalo 24.11.2023 22.11.2023
327 20.12.2023 09:45 SEBR1304195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
328 20.12.2023 09:45 HIMU19.07.1 Rektoskopija 03.11.2023
329 20.12.2023 09:30 JAHA2706196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
330 20.12.2023 09:30 MINE14.05.1 Gastroskopija 03.11.2023
331 20.12.2023 09:15 MU bjelogl Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
332 20.12.2023 09:15 ZAHA27.01.1 Gastroskopija 03.11.2023
333 20.12.2023 09:00 EZHA1912195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
334 20.12.2023 09:00 ADBO17.05.1 Gastroskopija 03.11.2023
335 20.12.2023 08:30 HANE30.07.1 CT - Kičma 10.04.2023 02.03.2023
336 20.12.2023 08:30 AHBA05.07.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
337 20.12.2023 08:30 ISMU12.01.1 CT - Glava 13.10.2023 11.10.2023
338 20.12.2023 08:30 HAMA08.01.1 CT - Glava 26.10.2023 12.10.2023
339 20.12.2023 08:30 IFBA01.02.1 CT - Glava 26.10.2023 29.09.2023
340 20.12.2023 08:30 TAKO01.01.1 CT - Glava 06.11.2023 02.11.2023
341 20.12.2023 08:00 FAMU08.10.1 CT - Kičma 06.04.2023 31.03.2023
342 20.12.2023 08:00 RAAL30.09.1 CT - Kičma 06.04.2023 15.03.2023
343 20.12.2023 08:00 EMSA05.10.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
344 19.12.2023 12:30 SLMA2602196 Holter EKG 10.11.2023
345 19.12.2023 12:30 SECA1901195 Holter EKG 10.11.2023
346 19.12.2023 12:20 BELI2805196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
347 19.12.2023 12:00 IBKV1406195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
348 19.12.2023 12:00 SEAH0309197 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
349 19.12.2023 12:00 ELDZ2610195 Ergometrija 05.10.2023
350 19.12.2023 11:30 JAKU1909195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
351 19.12.2023 11:15 AMST1801194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
352 19.12.2023 11:00 HAAG2312194 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
353 19.12.2023 11:00 ADMA1997 Ergometrija 05.10.2023
354 19.12.2023 10:45 IDKA3009194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
355 19.12.2023 10:20 MUIB1706197 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
356 19.12.2023 10:00 AMTE02.01.1 CT - Ostalo 18.08.2023 17.08.2023
357 19.12.2023 10:00 LJSI17.04.1 CT - Ostalo 24.08.2023 07.08.2023
358 19.12.2023 10:00 SEMR02.09.1 CT - Ostalo 20.09.2023 11.09.2023
359 19.12.2023 10:00 MESE11.07.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
360 19.12.2023 10:00 VARI2206195 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
361 19.12.2023 10:00 SEAH0309197 Ergometrija 05.10.2023
362 19.12.2023 10:00 ANOH11.08.1 CT - Ostalo 20.10.2023 04.10.2023
363 19.12.2023 10:00 VAKA04.05.1 CT - Ostalo 26.10.2023 24.10.2023
364 19.12.2023 10:00 ANAN18.01.1 Kolonoskopija 03.11.2023
365 19.12.2023 10:00 JADA28.05.1 CT - Ostalo 09.11.2023 30.01.2023
366 19.12.2023 10:00 RIHR22.02.1 CT - Ostalo 24.11.2023 21.11.2023
367 19.12.2023 10:00 HASE02.05.1 CT - Ostalo 01.12.2023 23.11.2023
368 19.12.2023 09:45 FEKO2712196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
369 19.12.2023 09:45 IVRA16.09.1 Kolonoskopija 03.11.2023
370 19.12.2023 09:30 HASA1909194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
371 19.12.2023 09:30 EMBE03.09.1 Kolonoskopija 03.11.2023 01.01.1970
372 19.12.2023 09:15 NESK0702195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
373 19.12.2023 09:15 AJHO12.01.1 Gastroskopija 03.11.2023
374 19.12.2023 09:00 LJST2901194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
375 19.12.2023 09:00 HASO0303195 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
376 19.12.2023 09:00 NICA0806196 Ergometrija 05.10.2023
377 19.12.2023 09:00 REAH16.12.1 Gastroskopija 03.11.2023
378 19.12.2023 08:30 BEAR28.06.1 CT - Kičma 03.04.2023 27.03.2023
379 19.12.2023 08:30 AZDE12.04.1 CT - Kičma 03.04.2023 31.03.2023
380 19.12.2023 08:30 KAAZ04.09.1 CT - Kičma 03.04.2023 23.03.2023
381 19.12.2023 08:30 ESMA27.08.1 CT - Kičma 06.06.2023 30.05.2023
382 19.12.2023 08:30 MECO19.06.1 CT - Kičma 28.09.2023 26.09.2023
383 19.12.2023 08:30 IFOS02.08.1 CT - Glava 02.10.2023 27.09.2023
384 19.12.2023 08:30 RAHA23.04.1 CT - Glava 26.10.2023 19.10.2023
385 19.12.2023 08:00 ALIS07.04.1 CT - Kičma 04.08.2023 03.08.2023
386 19.12.2023 08:00 ESMA27.08.1 CT - Kičma 26.09.2023 19.09.2023
387 19.12.2023 08:00 VAKA05.06.1 CT - Kičma 30.11.2023 24.11.2023
388 18.12.2023 13:00 EMMU1804198 Holter EKG 10.11.2023
389 18.12.2023 12:30 EDMU1504195 Holter EKG 10.11.2023
390 18.12.2023 12:00 TAKU2102196 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
391 18.12.2023 12:00 ALRE1108197 Ergometrija 05.10.2023
392 18.12.2023 11:00 JADE1505197 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
393 18.12.2023 10:00 JUHU23.08.1 CT - Ostalo 23.06.2023 19.06.2023
394 18.12.2023 10:00 JASA26.12.1 CT - Ostalo 22.08.2023 21.08.2023
395 18.12.2023 10:00 RUMA10.11.1 CT - Ostalo 18.09.2023 12.09.2023
396 18.12.2023 10:00 FEME02.07.1 CT - Ostalo 20.09.2023 13.09.2023
397 18.12.2023 10:00 AZRI02.04.1 CT - Ostalo 03.10.2023 29.09.2023
398 18.12.2023 10:00 MEHR0809195 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
399 18.12.2023 10:00 DZSU2707197 Ergometrija 05.10.2023
400 18.12.2023 10:00 MUCO06.01.1 CT - Ostalo 20.10.2023 16.10.2023
401 18.12.2023 10:00 ADER12.06.1 CT - Ostalo 07.11.2023 02.11.2023
402 18.12.2023 10:00 SEMA12.07.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
403 18.12.2023 10:00 MIBE05.11.1 CT - Ostalo 22.11.2023 17.11.2023
404 18.12.2023 09:30 SASO24.02.1 Gastroskopija 03.11.2023
405 18.12.2023 09:15 FAHE12.10.1 Gastroskopija 03.11.2023
406 18.12.2023 09:00 FIHA0611195 Ultrazvuk Srca 05.10.2023
407 18.12.2023 09:00 FIHA06.12.1 Gastroskopija 03.11.2023
408 18.12.2023 08:30 MUCE12.05.1 CT - Kičma 03.04.2023 28.03.2023
409 18.12.2023 08:30 AZHA21.01.1 CT - Kičma 03.04.2023 28.03.2023
410 18.12.2023 08:30 SEKU01.09.1 CT - Kičma 06.06.2023 31.05.2023
411 18.12.2023 08:30 HAMU14.08.1 CT - Glava 02.10.2023 26.09.2023
412 18.12.2023 08:00 HABA12.04.1 CT - Kičma 03.04.2023 31.03.2023
413 18.12.2023 08:00 ILSA08.04.1 CT - Kičma 01.08.2023 26.07.2023
414 18.12.2023 08:00 ZODU20.09.1 CT - Glava 20.10.2023 16.10.2023
415 15.12.2023 13:00 ILLE1306199 Holter EKG 11.10.2023
416 15.12.2023 13:00 MAPE2012198 Holter EKG 17.11.2023
417 15.12.2023 12:00 AVDU0408195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
418 15.12.2023 12:00 MUKA0210194 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
419 15.12.2023 11:30 JAHU2605196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
420 15.12.2023 11:15 VATO0102194 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
421 15.12.2023 11:00 SUPL2102194 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
422 15.12.2023 11:00 FESA0701195 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
423 15.12.2023 11:00 SEMU0308196 Ergometrija 04.10.2023
424 15.12.2023 10:45 EMSO1207195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
425 15.12.2023 10:45 EMSO1207195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
426 15.12.2023 10:30 ILLE1805198 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
427 15.12.2023 10:15 ZIBI2906194 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
428 15.12.2023 10:00 VAHA10.08.1 CT - Ostalo 12.07.2023 07.07.2023
429 15.12.2023 10:00 JAK17.03.1 CT - Ostalo 14.07.2023 10.07.2023
430 15.12.2023 10:00 JOAK17.03.1 CT - Ostalo 04.09.2023 22.08.2023
431 15.12.2023 10:00 FAAL04.10.1 CT - Ostalo 14.09.2023 11.09.2023
432 15.12.2023 10:00 HAMU20.02.1 CT - Ostalo 21.09.2023 18.09.2023
433 15.12.2023 10:00 HAAB25.09.1 CT - Ostalo 21.09.2023 18.09.2023
434 15.12.2023 10:00 MUHU2906196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
435 15.12.2023 10:00 MIIS1204196 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
436 15.12.2023 10:00 HAAS1610196 Ergometrija 04.10.2023
437 15.12.2023 10:00 DESA15.02.1 CT - Ostalo 19.10.2023 17.10.2023
438 15.12.2023 10:00 HAIB17.10.1 CT - Ostalo 02.11.2023 24.10.2023
439 15.12.2023 10:00 ALFE03.12.1 CT - Ostalo 22.11.2023 16.11.2023
440 15.12.2023 10:00 NAIM15.07.1 CT - Ostalo 01.12.2023 24.11.2023
441 15.12.2023 09:45 HAMA08.01.1 Kolonoskopija 03.11.2023
442 15.12.2023 09:30 ENTU20.05.1 Kolonoskopija 03.11.2023
443 15.12.2023 09:15 RASE30.04.1 Kolonoskopija 03.11.2023
444 15.12.2023 09:00 HABE2003194 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
445 15.12.2023 09:00 FAHU2805197 Ergometrija 04.10.2023
446 15.12.2023 09:00 SACV07.11.1 Kolonoskopija 03.11.2023
447 15.12.2023 08:30 RAMI01.01.1 CT - Kičma 30.03.2023 27.03.2023
448 15.12.2023 08:30 MISM11.03.1 CT - Kičma 03.04.2023 24.03.2023
449 15.12.2023 08:30 MITR12.09.1 CT - Glava 02.10.2023 28.09.2023
450 15.12.2023 08:30 BAFE31.05.1 CT - Glava 02.10.2023 07.09.2023
451 15.12.2023 08:30 NESI23.09.1 CT - Ostalo 03.10.2023 28.09.2023
452 15.12.2023 08:00 MUFI16.10.1 CT - Kičma 30.03.2023 24.03.2023
453 15.12.2023 08:00 TAKE20.11.1 CT - Kičma 06.06.2023 23.05.2023
454 15.12.2023 08:00 JAKA15.08.1 CT - Kičma 02.08.2023 25.07.2023
455 15.12.2023 08:00 EDZE03.10.1 CT - Kičma 23.10.2023 19.10.2023
456 15.12.2023 08:00 NAHA17.12.1 CT - Kičma 10.11.2023 07.11.2023
457 14.12.2023 13:30 RADE2607194 Holter EKG 11.10.2023
458 14.12.2023 13:30 SAHE1208194 Holter EKG 11.10.2023
459 14.12.2023 13:00 AZTE0803196 Holter EKG 11.10.2023
460 14.12.2023 12:00 IRDA2702197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
461 14.12.2023 12:00 KESK0901196 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
462 14.12.2023 12:00 MIPA0303199 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
463 14.12.2023 11:15 ZLJU1111195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
464 14.12.2023 11:00 MUSO0805194 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
465 14.12.2023 11:00 EDHO2708196 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
466 14.12.2023 11:00 MEHA0710196 Ergometrija 04.10.2023
467 14.12.2023 11:00 FAHA2109196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
468 14.12.2023 11:00 IFFR0411195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
469 14.12.2023 10:45 ESAR1407194 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
470 14.12.2023 10:15 ESPI1003195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
471 14.12.2023 10:15 SEDE2308196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
472 14.12.2023 10:00 MUHA12.06.1 CT - Ostalo 16.08.2023 14.08.2023
473 14.12.2023 10:00 HADO13.03.1 CT - Ostalo 22.08.2023 17.08.2023
474 14.12.2023 10:00 SEHA01.04.1 CT - Ostalo 31.08.2023 28.08.2023
475 14.12.2023 10:00 ASMU05.06.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
476 14.12.2023 10:00 FASM1104195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
477 14.12.2023 10:00 MEHA0710196 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
478 14.12.2023 10:00 KESK0901196 Ergometrija 04.10.2023
479 14.12.2023 10:00 MUCE28.05.1 CT - Ostalo 20.10.2023 25.09.2023
480 14.12.2023 10:00 RASP01.10.1 CT - Ostalo 26.10.2023 23.10.2023
481 14.12.2023 10:00 ROGI27.06.1 CT - Ostalo 26.10.2023 13.10.2023
482 14.12.2023 10:00 NIPA2506195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
483 14.12.2023 10:00 ZIAS3110197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
484 14.12.2023 10:00 FADI25.06.1 CT - Ostalo 17.11.2023
485 14.12.2023 09:45 DZGR2206195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
486 14.12.2023 09:30 HAMU0250519 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
487 14.12.2023 09:30 AVAL02.03.1 Kolonoskopija 03.11.2023
488 14.12.2023 09:15 MUZU1202198 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
489 14.12.2023 09:15 AVAL02.03.1 Gastroskopija 03.11.2023
490 14.12.2023 09:00 DEPI2403197 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
491 14.12.2023 09:00 MAAL1304197 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
492 14.12.2023 09:00 MAAL1304197 Ultrazvuk Srca 04.10.2023
493 14.12.2023 09:00 HIIM1503195 Ergometrija 04.10.2023
494 14.12.2023 09:00 VASU12.12.1 Kolonoskopija 02.11.2023
495 14.12.2023 08:30 ERHA18.01.1 CT - Kičma 30.03.2023 20.03.2023
496 14.12.2023 08:30 NAKA05.07.1 CT - Kičma 30.03.2023 23.03.1960
497 14.12.2023 08:30 RAJA30.01.1 CT - Kičma 30.03.2023 09.03.2023
498 14.12.2023 08:30 MITU26.05.1 CT - Kičma 28.09.2023 19.09.2023
499 14.12.2023 08:00 SEBU15.03.1 CT - Glava 27.09.2023 11.09.2023
500 14.12.2023 08:00 DZCA02.08.1 CT - Glava 23.10.2023 18.10.2023
501 14.12.2023 08:00 RUSA03.05.1 CT - Kičma 23.10.2023 13.10.2023
502 14.12.2023 08:00 SACA30.09.1 CT - Glava 15.11.2023 10.11.2023
503 13.12.2023 13:30 KASP2006195 Holter EKG 10.10.2023
504 13.12.2023 13:30 KASP2006195 Holter EKG 11.10.2023
505 13.12.2023 13:00 FAJA1602195 Holter EKG 10.10.2023
506 13.12.2023 13:00 FAJA1602195 Holter EKG 11.10.2023
507 13.12.2023 12:00 NETU0801194 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
508 13.12.2023 12:00 IBBA2703193 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
509 13.12.2023 11:30 E4MU3101194 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
510 13.12.2023 11:30 LABA1207196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
511 13.12.2023 11:00 MITA2505198 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
512 13.12.2023 10:45 BAMU2601196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
513 13.12.2023 10:30 HUCE2002195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
514 13.12.2023 10:30 MESE2803196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
515 13.12.2023 10:30 RAMU0201195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
516 13.12.2023 10:15 NEEF2611195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
517 13.12.2023 10:15 AMSI1709197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
518 13.12.2023 10:00 ESSI14.03.1 CT - Ostalo 22.08.2023 15.08.2023
519 13.12.2023 10:00 VEOM29.08.1 CT - Ostalo 18.09.2023 04.09.2023
520 13.12.2023 10:00 EDDU27.09.1 CT - Ostalo 20.09.2023 08.09.2023
521 13.12.2023 10:00 SACE0804196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
522 13.12.2023 10:00 DJBA04.06.1 CT - Ostalo 03.10.2023 13.07.2023
523 13.12.2023 10:00 EMPA10.04.1 CT - Glava 15.11.2023 08.11.2023
524 13.12.2023 09:45 ELKA08.09.1 Rektoskopija 02.11.2023
525 13.12.2023 09:30 UZKO0102197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
526 13.12.2023 09:30 SEKR08.08.1 Kolonoskopija 02.11.2023
527 13.12.2023 09:15 ALPO17.09.1 Gastroskopija 02.11.2023
528 13.12.2023 09:00 PAMA09.02.1 CT - Kičma 19.05.2023 15.05.2023
529 13.12.2023 09:00 SEKA1202196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
530 13.12.2023 09:00 NIBA0412196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
531 13.12.2023 09:00 ANBA27.12.1 CT - Ostalo 12.10.2023 03.10.2023
532 13.12.2023 09:00 SEDE26.11.1 Gastroskopija 02.11.2023
533 13.12.2023 08:30 DAKU09.10.1 CT - Kičma 30.03.2023 16.03.2023
534 13.12.2023 08:30 SAKA03.10.1 CT - Kičma 30.03.2023 23.03.2023
535 13.12.2023 08:30 MEIS03.04.1 CT - Kičma 28.09.2023 22.09.2023
536 13.12.2023 08:30 HAKO25.11.1 CT - Glava 13.10.2023 10.10.2023
537 13.12.2023 08:30 HACA02.07.1 CT - Glava 18.10.2023 13.10.2023
538 13.12.2023 08:00 MUMU01.12.1 CT - Kičma 08.09.2023 01.09.2023
539 13.12.2023 08:00 HAAL08.10.1 CT - Glava 02.10.2023 27.09.2023
540 13.12.2023 08:00 RAVU01.05.1 CT - Kičma 18.10.2023 05.10.2023
541 13.12.2023 08:00 BEOS26.12.1 CT - Ostalo 05.12.2023 30.11.2023
542 12.12.2023 14:00 REKO1605195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
543 12.12.2023 13:30 HAPO2506196 Holter EKG 10.10.2023
544 12.12.2023 13:00 ARAM2007195 Holter EKG 10.10.2023
545 12.12.2023 12:20 STMA0505195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
546 12.12.2023 12:00 MIKO0303196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
547 12.12.2023 12:00 KATA0707196 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
548 12.12.2023 12:00 SASA0109195 Ergometrija 03.10.2023
549 12.12.2023 11:30 VASA0110195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
550 12.12.2023 11:00 LUCE1501195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
551 12.12.2023 11:00 IZZU0408195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
552 12.12.2023 11:00 MINO2201195 Ergometrija 03.10.2023
553 12.12.2023 10:30 HAAV2710194 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
554 12.12.2023 10:15 VJGR2306195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
555 12.12.2023 10:00 MUMU15.06.1 CT - Ostalo 18.08.2023 15.08.2023
556 12.12.2023 10:00 VAMU10.06.1 CT - Ostalo 22.08.2023 15.08.2023
557 12.12.2023 10:00 ADSE27.10.1 CT - Ostalo 29.08.2023 14.08.2023
558 12.12.2023 10:00 DUST09.02.1 CT - Ostalo 28.09.2023 19.09.2023
559 12.12.2023 10:00 BEFA2702195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
560 12.12.2023 10:00 RAMU04.07.1 CT - Ostalo 02.10.2023 27.09.2023
561 12.12.2023 10:00 NIRA13.09.1 CT - Ostalo 03.10.2023 25.09.2023
562 12.12.2023 10:00 MUSK0306194 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
563 12.12.2023 10:00 AZSO3107195 Ergometrija 03.10.2023
564 12.12.2023 10:00 PISU12.04.1 CT - Ostalo 20.10.2023 18.10.2023
565 12.12.2023 10:00 HASU24.07.1 CT - Ostalo 30.10.2023 25.10.2023
566 12.12.2023 10:00 NIKU30.05.1 CT - Ostalo 15.11.2023 10.11.2023
567 12.12.2023 10:00 ZOFR03.08.1 CT - Ostalo 17.11.2023 07.11.2023
568 12.12.2023 10:00 MIPE18.09.1 CT - Ostalo 22.11.2023 17.11.2023
569 12.12.2023 10:00 STTR15.03.1 CT - Ostalo 05.12.2023 28.11.2023
570 12.12.2023 09:45 AGEF0104195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
571 12.12.2023 09:45 SAHA26.03.1 Kolonoskopija 02.11.2023
572 12.12.2023 09:30 SEVU0505196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
573 12.12.2023 09:30 AMKU23.04.1 Gastroskopija 02.11.2023
574 12.12.2023 09:15 DADR0512195 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
575 12.12.2023 09:15 SASA18.02.1 Gastroskopija 02.11.2023
576 12.12.2023 09:00 REOM2411196 Sub-Spec-Nefrologija 29.09.2023
577 12.12.2023 09:00 IBMU2804195 Ergometrija 03.10.2023
578 12.12.2023 09:00 SAOS18.04.1 Gastroskopija 02.11.2023
579 12.12.2023 08:30 MICE04.04.1 CT - Kičma 29.03.2023 24.03.2023
580 12.12.2023 08:30 ZISP05.06.1 CT - Kičma 29.03.2023 24.03.2023
581 12.12.2023 08:30 SEPO23.07.1 CT - Kičma 30.03.2023 23.03.2023
582 12.12.2023 08:30 MEFE31.03.1 CT - Kičma 06.06.2023 31.05.2023
583 12.12.2023 08:30 ADFL29.08.1 CT - Glava 18.10.2023 13.10.2023
584 12.12.2023 08:30 JAGR11.02.1 CT - Glava 14.11.2023 26.10.2023
585 12.12.2023 08:00 RESA25.07.1 CT - Kičma 06.06.2023 02.06.2023
586 12.12.2023 08:00 EDMA19.04.1 CT - Kičma 28.09.2023 19.09.2023
587 12.12.2023 08:00 MIHR26.06.1 CT - Kičma 28.09.2023 21.09.2023
588 11.12.2023 14:00 ENFE2506198 Ergometrija 03.10.2023
589 11.12.2023 13:30 EMPA1803200 Holter EKG 10.10.2023
590 11.12.2023 13:00 ELBI1105197 Holter EKG 10.10.2023
591 11.12.2023 12:00 ANMA1608194 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
592 11.12.2023 11:00 LUBL1012194 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
593 11.12.2023 11:00 RAPO0705195 Ergometrija 03.10.2023
594 11.12.2023 10:00 MUME12.09.1 CT - Ostalo 18.08.2023 02.08.2023
595 11.12.2023 10:00 SNSI08.03.1 CT - Ostalo 31.08.2023 21.08.2023
596 11.12.2023 10:00 MUCE12.05.1 CT - Ostalo 14.09.2023 08.09.2023
597 11.12.2023 10:00 JUCV14.04.1 CT - Ostalo 28.09.2023 20.09.2023
598 11.12.2023 10:00 ENKU01.04.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
599 11.12.2023 10:00 HUKA1010196 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
600 11.12.2023 10:00 HUKA1010196 Ergometrija 03.10.2023
601 11.12.2023 10:00 SENE20.12.1 CT - Ostalo 16.10.2023 10.10.2023
602 11.12.2023 10:00 FAHA12.06.1 CT - Ostalo 30.10.2023 19.10.2023
603 11.12.2023 10:00 NIJA20.06.1 CT - Ostalo 13.11.2023 06.11.2023
604 11.12.2023 10:00 ADME10.02.1 CT - Ostalo 01.12.2023 27.11.2023
605 11.12.2023 09:30 IVLU09.11.1 Gastroskopija 02.11.2023
606 11.12.2023 09:15 ANMI29.09.1 Gastroskopija 02.11.2023
607 11.12.2023 09:00 SEIS0810195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
608 11.12.2023 09:00 SEIS0810195 Ergometrija 03.10.2023
609 11.12.2023 09:00 JUHU23.08.1 Gastroskopija 02.11.2023
610 11.12.2023 08:30 NAMU01.08.1 CT - Kičma 29.03.2023 23.03.2023
611 11.12.2023 08:30 VAJU19.08.1 CT - Kičma 29.03.2023 23.03.2023
612 11.12.2023 08:30 SESA01.11.1 CT - Kičma 29.03.2023 20.03.2023
613 11.12.2023 08:30 MESO01.02.1 CT - Ostalo 06.11.2023 31.10.2023
614 11.12.2023 08:00 ELJA27.03.1 CT - Kičma 19.05.2023 16.05.2023
615 11.12.2023 08:00 EMLE24.12.1 CT - Kičma 01.08.2023 28.07.2023
616 11.12.2023 08:00 MAPE27.01.1 CT - Kičma 15.11.2023 10.11.2023
617 08.12.2023 13:30 ESBE0611195 Holter EKG 10.10.2023
618 08.12.2023 13:00 AZPE1508197 Holter EKG 10.10.2023
619 08.12.2023 12:20 DEVU1311194 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
620 08.12.2023 12:00 DZHE1610195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
621 08.12.2023 12:00 IBCI1951 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
622 08.12.2023 12:00 BEMU0107196 Ergometrija 03.10.2023
623 08.12.2023 11:30 SEHA2711197 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
624 08.12.2023 11:15 MAMO0110198 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
625 08.12.2023 11:00 MUOD3004196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
626 08.12.2023 11:00 ENHE3105195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
627 08.12.2023 11:00 ZEHU2807196 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
628 08.12.2023 11:00 MIAH1205196 Ergometrija 03.10.2023
629 08.12.2023 10:45 JATA2602196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
630 08.12.2023 10:30 AIAB3110196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
631 08.12.2023 10:15 MEHU0506196 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
632 08.12.2023 10:00 SETE27.06.1 CT - Ostalo 18.08.2023 17.08.2023
633 08.12.2023 10:00 SLFI27.11.1 CT - Ostalo 31.08.2023 29.08.2023
634 08.12.2023 10:00 EMMU19.01.1 CT - Ostalo 13.09.2023 06.09.2023
635 08.12.2023 10:00 ESHA04.10.1 CT - Ostalo 28.09.2023 25.09.2023
636 08.12.2023 10:00 KAFA0111195 Sub-Spec-Reumatologija 29.09.2023
637 08.12.2023 10:00 ZUDU26.03.1 CT - Ostalo 02.10.2023 26.09.2023
638 08.12.2023 10:00 JACI1112196 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
639 08.12.2023 10:00 ISGA1309198 Ergometrija 03.10.2023
640 08.12.2023 10:00 HAMA20.05.1 CT - Ostalo 17.10.2023 12.10.2023
641 08.12.2023 10:00 HASI25.03.1 CT - Ostalo 30.10.2023 11.10.2023
642 08.12.2023 10:00 EDSE31.07.1 CT - Ostalo 05.12.2023 29.11.2023
643 08.12.2023 09:30 EDGL24.08.1 Kolonoskopija 02.11.2023
644 08.12.2023 09:15 RAVI31.07.1 Kolonoskopija 02.11.2023
645 08.12.2023 09:00 VASE1802194 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
646 08.12.2023 09:00 JACI1112196 Ergometrija 03.10.2023
647 08.12.2023 09:00 ZLKU20.09.1 Kolonoskopija 02.11.2023
648 08.12.2023 08:30 ZESO02.10.1 CT - Kičma 27.03.2023 20.03.2023
649 08.12.2023 08:30 OMAL04.07.1 CT - Kičma 27.03.2023 22.03.2023
650 08.12.2023 08:30 TOVA23.12.1 CT - Kičma 29.03.2023 17.03.2023
651 08.12.2023 08:30 EJDI04.02.1 CT - Glava 19.05.2023 17.05.2023
652 08.12.2023 08:00 ZISI12.07.1 CT - Kičma 15.06.2023 12.06.2023
653 08.12.2023 08:00 SAFE01.01.1 CT - Kičma 28.09.2023 25.09.2023
654 08.12.2023 08:00 SUMU30.10.1 CT - Glava 10.10.2023 29.09.2023
655 08.12.2023 08:00 HIBE18.04.1 CT - Kičma 23.10.2023 16.10.2023
656 08.12.2023 08:00 MUBO16.09.1 CT - Kičma 30.11.2023 08.11.2023
657 07.12.2023 14:00 IVSP0704195 Ergometrija 03.10.2023
658 07.12.2023 13:30 FEFE2010197 Holter EKG 10.10.2023
659 07.12.2023 13:00 DEMU0803195 Holter EKG 10.10.2023
660 07.12.2023 12:00 DUKR0210194 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
661 07.12.2023 12:00 MITR1608196 Ergometrija 03.10.2023
662 07.12.2023 11:30 FIKU2707196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
663 07.12.2023 11:15 SASO1109197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
664 07.12.2023 11:00 NECE0511196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
665 07.12.2023 11:00 EMSA0906197 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
666 07.12.2023 11:00 ENNU0810195 Ergometrija 03.10.2023
667 07.12.2023 10:45 SESE3110196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
668 07.12.2023 10:45 SAOM0802197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
669 07.12.2023 10:30 MAJE3003195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
670 07.12.2023 10:30 MIHR0505196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
671 07.12.2023 10:15 NAKA1202195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
672 07.12.2023 10:15 EMBE1510197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
673 07.12.2023 10:00 DESU23.08.1 CT - Ostalo 06.07.2023 27.06.2023
674 07.12.2023 10:00 HAMU05.01.1 CT - Ostalo 07.07.2023 03.07.2023
675 07.12.2023 10:00 BACE17.02.1 CT - Ostalo 18.08.2023
676 07.12.2023 10:00 HASA03.06.1 CT - Ostalo 24.08.2023 21.08.2023
677 07.12.2023 10:00 AZCO2801195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
678 07.12.2023 10:00 MESE2803196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
679 07.12.2023 10:00 ALSA0906197 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
680 07.12.2023 10:00 SEZA02.06.1 CT - Ostalo 10.10.2023 05.10.2023
681 07.12.2023 10:00 MEKL2808197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
682 07.12.2023 10:00 ASMU21.04.1 CT - Ostalo 13.11.2023 06.11.2023
683 07.12.2023 10:00 HAHR04.10.1 CT - Ostalo 17.11.2023 13.11.2023
684 07.12.2023 10:00 HAHU02.10.1 CT - Ostalo 24.11.2023 14.11.2023
685 07.12.2023 09:45 MESI2205200 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
686 07.12.2023 09:45 ZAGA09.09.1 Rektoskopija 02.11.2023
687 07.12.2023 09:30 ENSM23.03.1 Kolonoskopija 02.11.2023
688 07.12.2023 09:15 SAMO2311195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
689 07.12.2023 09:15 IDPI1702196 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
690 07.12.2023 09:15 REZE14.12.1 Rektoskopija 02.11.2023
691 07.12.2023 09:00 DEME1012195 Sub-Spec-DIJA-ENDO 02.10.2023
692 07.12.2023 09:00 PEPA2801195 Ultrazvuk Srca 03.10.2023
693 07.12.2023 09:00 EMSA0906197 Ergometrija 03.10.2023
694 07.12.2023 09:00 CEMU18.05.1 Gastroskopija 02.11.2023
695 07.12.2023 08:30 AVAL01.01.1 CT - Kičma 17.03.2023 13.03.2023
696 07.12.2023 08:30 SEFR28.03.1 CT - Kičma 17.03.2023 10.03.2023
697 07.12.2023 08:30 RAOM16.02.1 CT - Kičma 29.03.2023 24.03.2023
698 07.12.2023 08:30 SAHR23.04.1 CT - Glava 06.06.2023 30.05.2023
699 07.12.2023 08:00 HAOM11.12.1 CT - Kičma 06.04.2023 30.03.2023
700 07.12.2023 08:00 ASDE24.06.1 CT - Kičma 15.06.2023 12.06.2023
701 07.12.2023 08:00 SEKE02.10.1 CT - Glava 12.10.2023 02.10.2023
702 07.12.2023 08:00 JUDA03.02.1 CT - Glava 13.10.2023 11.10.2023
703 07.12.2023 08:00 SAHA24.08.1 CT - Kičma 15.11.2023 03.11.2023
704 06.12.2023 13:30 DEBO2812199 Holter EKG 10.10.2023
705 06.12.2023 13:00 AIAS0308196 Holter EKG 10.10.2023
706 06.12.2023 12:00 VEIB2905197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
707 06.12.2023 11:30 MEHO0208195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
708 06.12.2023 11:30 MEHO0208195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
709 06.12.2023 11:15 ZEBU1210196 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
710 06.12.2023 11:00 ADMU1802195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
711 06.12.2023 10:45 FIPO0644026 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
712 06.12.2023 10:45 IVJU1412195 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
713 06.12.2023 10:30 HAHR1905195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
714 06.12.2023 10:30 ISMU1809200 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
715 06.12.2023 10:30 MESI1302197 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
716 06.12.2023 10:15 DZMU1007194 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
717 06.12.2023 10:00 NIRI25.06.1 CT - Ostalo 23.06.2023 14.06.2023
718 06.12.2023 10:00 NACO08.05.1 CT - Ostalo 27.06.2023 22.06.2023
719 06.12.2023 10:00 KABA18.09.1 CT - Ostalo 02.08.2023 21.07.2023
720 06.12.2023 10:00 FEHA0101194 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
721 06.12.2023 10:00 ISSA05.03.2 CT - Ostalo 20.10.2023 11.10.2023
722 06.12.2023 10:00 SAVO3009196 Sub-Spec-Gastroenterologija 03.11.2023
723 06.12.2023 10:00 SACO30.10.1 CT - Ostalo 07.11.2023 27.10.2023
724 06.12.2023 09:45 MUSA0204195 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
725 06.12.2023 09:45 SELE07.01.1 Rektoskopija 02.11.2023
726 06.12.2023 09:30 SASA0303197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
727 06.12.2023 09:30 MAKA03.09.1 Rektoskopija 02.11.2023
728 06.12.2023 09:15 KEHA2210197 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
729 06.12.2023 09:15 MUBE20.05.2 Rektoskopija 02.11.2023
730 06.12.2023 09:00 LASE1407199 Sub-Spec-Kardiološka 02.10.2023
731 06.12.2023 09:00 HASE10.12.1 Gastroskopija 02.11.2023
732 06.12.2023 08:30 SEHA04.03.1 CT - Kičma 17.03.2023 15.03.2023
733 06.12.2023 08:30 HABE30.05.1 CT - Kičma 17.03.2023 10.03.2023
734 06.12.2023 08:30 MIKR20.10.1 CT - Kičma 05.04.2023 29.03.2023
735 06.12.2023 08:30 SEDU19.01.1 CT - Kičma 24.05.2023 19.05.2023
736 06.12.2023 08:30 SEKA21.12.1 CT - Glava 11.10.2023 26.09.2023
737 06.12.2023 08:00 EDMA25.09.1 CT - Kičma 17.03.2023 14.03.2023
738 06.12.2023 08:00 JADI11.09.1 CT - Glava 11.10.2023 06.10.2023
739 06.12.2023 08:00 SEPO09.08.1 CT - Kičma 11.10.2023 06.10.2023
740 06.12.2023 08:00 ABOS23.04.1 CT - Kičma 16.10.2023 09.10.2023
741 06.12.2023 08:00 ERPA16.04.1 CT - Kičma 09.11.2023 06.11.2023
742 06.12.2023 08:00 SMZA10.04.1 CT - Ostalo 10.11.2023 03.11.2023
Prethodni pregledi